6-daagse opleiding voor de Facility Manager

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "6-daagse opleiding voor de Facility Manager"

Transcriptie

1 6-daagse verdiepingsopleiding 31 oktober, 7, 14, 26 november en 10, 17 december 2013 La Vie Utrecht Beleidsgerichte opleiding Module 1 De toekomst van Facility Management in Nederland Missie, visie en strategie van facilitaire organisaties: doelen, klanten, uitbesteden, inkopen en sturen Positie van de facilitaire organisatie: top, managers, medewerkers en gasten Facility Management: de praktijk en innovatie Module 2 Huisvestingstrategie en gastvrijheid Fysieke werkplek: traditioneel, flex en Het Nieuwe Werken (HNW): Hoe ziet de nieuwe werkplek eruit? Duurzaam huisvesten met de groene vastgoedketen, energie besparen en CO2 footprint Kwaliteit en milieuzorg, imago, (klant)beleving Module 3 Mobiliteit, wagenparkbeheer & inkoop en logistiek Alternatieve vormen van vervoer en relatie met HNW Reorganisatie van het wagenpark; lease versus eigendom De planningscyclus van logistiek, uitbesteden van processen, werken met SLA s Module 4 Ontwikkeling en implementatie van Het Nieuwe Werken (HNW) & Social Media Kostenbeheersing: hoe door de implementatie van HNW kosten besparen? Wat is ervoor nodig om HNW succesvol in te voeren? Social Media als aanvulling op bestaande kanalen, zowel intern als extern Module 5 Risicobeheersing en het veranderen en vernieuwen van de facilitaire organisatie Beheersen van risico s als brand, ongevallen, interne- en externe diefstal, inbraak en vandalisme Aanbestedingen, afzonderlijke en integrale dienstverlening rondom risico s Facility Management in control tijdens veranderingsprocessen Module 6 Vaardigheden van de + Excursie Ondernemerschap en leidinggeven aan grote, risicovolle en complexe projecten Contractering; integrale FM-contracten zoals PPS-contracten, FEC- en Maincontracten (shared services) Sturen op resultaat: onderhandelingsvaardigheden en zoeken naar creatieve oplossingen Actualiteiten nieuwe Aanbestedingswet Inclusief juridische invalshoek! Inclusief online leeromgeving Moodle voor contact met uw docenten en medecursisten. Heeft u nog vragen ná de opleiding? Raadpleeg dan uw online docent! certificaat van deelname Incl. certificaat

2 6-daagse verdiepingsopleiding 31 oktober, 7, 14, 26 november en 10, 17 december 2013 La Vie Utrecht Module 1 Donderdag 31 oktober uur uur De toekomst van Facility Management in Nederland Introductie Opening en inleiding door uw hoofddocent Kennismaking met elkaar Opbouw van de opleiding Voorbereiding lesdagen (inclusief opdrachten) Facility Management: het model Hoofdbegrippen: facilitaire organisatie (in-huis of commercieel), klanten, kosten, kwaliteit, risico, plannen plus beleid en vernieuwing Integraal dienstverlenen: vier hoofd product/dienst-groepen: rol en opzet van de moderne producten- en dienstencatalogus Ketens en netwerken: planning, levenscyclus van de vier hoofd product/dienst-groepen Missie, visie en strategie van facilitaire organisaties (in-huis of commercieel): doelen, klanten doorgronden, uitbesteden, inkopen en sturen Positie van de facilitaire organisatie: top, managers, medewerkers en gasten Vergroening en versobering van FM concepten De toekomst van de besturing van Facility Management De noodzaak van FM innovatie Integraal uitbesteden, PPS-projecten en werken met Service Level Agreements (SLA's) als besturingshulpmiddel Dr. ir. Andreas van Wagenberg, directeur, Office for Human Environments en hoofddocent van deze opleiding Facility Management: de praktijk en innovatie Professioneel Facility Management ICT: automatisering en informatisering binnen FM Besturingsniveau's in contact met de klant en opdrachtgever Parameters om de besturingsdriehoek te laten werken Standaard versus extra dienstverlening Performance management Standaardisatie en een helder product aanbod een voorwaarde voor automatisering Inzicht in kosten versterkt de positie van FM Communicatie naar de eindgebruikers Sturing van de leveranciers Jeroen Freijser, directeur Operations, Sodexo Altys Marc van der Lee, manager Business Development, Sodexo Altys Module 2 Donderdag 7 november uur uur Huisvestingstrategie en gastvrijheid en deels middagprogramma Huisvestingstrategie Huisvesting als een keuze die de realisatie van de strategie van de te huisvesten organisatie beïnvloedt Huisvesten als matchingproces tussen behoeftestelling van organisatie en aanbodprofielen van beschikbaar vastgoed en erfgoed Case gebruik huisvestingnavigator met zeven bakens, gericht op match tussen organisatiebehoeften en gebouwprestaties Hoofdkenmerken toekomstvaste bedrijfspanden: locatie, bereikbaarheid, duurzaamheid en aanpasbaarheid Duurzaam huisvesten met de groene vastgoedketen, sturen op energiebesparing die zich terugverdient, BREEAM-in-Use Fysieke werkplek: cellenkantoren, flexplekken en HNW, hoe zit de nieuwe werkplek eruit? Huisvesten bij leegstand, nieuwe kansen voor bedrijfsvastgoed en facility managers Besturing van huisvesting, geïnspireerd op ISO (Asset Management) en EN (Facility Management) Benchmarking huisvesting op stuurvariabelen en NCF Index Rinus Vader MFM CFM, leading Professional Vastgoed en Facility Management, Royal HaskoningDHV Tussentijds koffie- en theepauzes en lunchpauze Vanaf uur Gastvrijheid binnen Facility Management De planningcyclus van gastvrijheid De huidige en toekomstige inhoud van gastvrijheid: receptie, bedrijfsrestaurant, koffiecorners, begeleiding van klanten, websites... en meer Kwaliteit en milieuzorg Imago, (klant)beleving Belang en opzet van onderzoek naar klant- en eindgebruikertevredenheid voor de besturing- Nieuwe methoden en technieken Resultaten gebruiken- Praktijkvoorbeelden Werken Service Level Agreements (SLA's) Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen met o.a. de leveranciers Rien de Koning, manager onderzoek, Foodstep Wenst u meer informatie over de docenten? Bekijk hun achtergronden op, tab docenten.

3 Module 3 Donderdag 14 november uur uur Mobiliteit, wagenparkbeheer & inkoop en logistiek Mobiliteit en wagenparkbeheer Reorganisatie van het wagenpark Lease versus eigendom Alternatieve vormen van vervoer in relatie met HNW Parkeerproblematiek Bekeuringen- en schadeproblematiek Duurzame mobiliteit Inkoopmanagment van auto's Inkoop van brandstof Fraude & controle Ruud de Groot, partner, Syndesmo Frank Steijn, partner, Syndesmo Inkoop en logistiek binnen de eigen organisatie Logistieke concepten Inkoopproces Uitbesteden van processen Werken met SLA's en KPI's Prestatie inkoop = "best value procurement" Nicole Poldervaart-Jenje, hoofd inkoop en logistiek, Gelre ziekenhuizen Module 4 Dinsdag 26 november uur uur Ontwikkeling en implementatie van Het Nieuwe Werken & Social Media Het Nieuwe Werken: veranderende spelregels Wat houdt HNW in en wat kan het voor uw organisatie betekenen? Invloed van en op mens, technologie en werkomgeving Arbo en NEN-normen (m² per werknemer, lucht, verversingsnormen) Wat is ervoor nodig om Het Nieuwe Werken succesvol in te voeren? Raakvlakken van HNW met: facilitair, huisvesting, ICT en HRM Kostenbeheersing: hoe door de implementatie van HNW kosten besparen? Flexibele werktijden: verschillende locaties, keuzevrijheid van de wijze van vervoer Uw medewerkers in beweging en gemotiveerd houden Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) Michel Mooij, docent huisvesting en duurzaamheid binnen de opleiding Facility Management, Haagse Hogeschool en directeur, Workspace Rolf Heling, locatiemanager, Wageningen UR, Facilitair Bedrijf Social Media: marketing van facilitaire diensten Wat zijn sociale media? Welke sociale media zijn er en wat is de onderscheidende kracht ervan? Wat zijn de belangrijkste zakelijke, concrete mogelijkheden van LinkedIn, Twitter en Facebook? Hoe kunt u sociale media aanvullend gebruiken op bestaande kanalen, zowel intern als extern (o.a. bij leveranciers)? Op welke manieren raakt sociale media de gehele organisatie, van HRM tot directie en van logistiek tot marketing? Welke afspraken kunt u maken rond het gebruik van sociale media door medewerkers, zowel binnen als buiten werktijd? Wat betekent sociale media voor de Facility Management praktijk? Welke nieuwe mogelijkheden biedt het en wat zijn de consequenties? Judith de Pagter, facilitair projectmanagement, workshops LinkedIn, Reciproc B.V. Lex Bergers, adviseur en trainer management/marketing en strategisch gebruik sociale media, Lexpertise Business Coaching

4 Module 5 Dinsdag 10 december uur uur Risicobeheersing en het veranderen en vernieuwen van de facilitaire organisatie Integrale veiligheid en risicobeheersing De veiligheidsketen: u bent zo sterk als de zwakste schakel Veiligheid verankeren in de strategie van uw organisatie Integratie van safety en security Risico's managen door analyse en het treffen van maatregelen De meerwaarde van uw preventiemedewerker Imago van de organisatie en de beleving van risico's Beheersen van risico's als brand, ongevallen, diefstal, inbraak en vandalisme (balans tussen het beperken en voorkomen van schades) Hulpmiddelen en technologie voor het in kaart brengen van risico's Aanbesteden van dienstverlening op het gebied van integrale veiligheid Privacyvraagstukken Crisismanagement en de (mis)match met rampenbestrijding Arjen Janssens, senior veiligheidsadviseur, Zadkine Veranderen en vernieuwen Kenmerken van facilitaire veranderprocessen Waarom is veranderen lastig? Kijken naar veranderen in 5 kleuren Grip op het veranderproces Aan het werk met een verandercasus Pauline Jansen, adviseur Facility Management en Organisatieontwikkeling, Twynstra Gudde Module 6 Dinsdag 17 december uur uur Vaardigheden voor de en excursie Contracteren & aanbesteden Contractering: aanroepen, beheren, herinrichten en afbouwen van het integrale FM-contract zoals PPS-contracten, FEC- en Maincontract (shared services) Klassiek aanbesteden Europees aanbesteden Bestuurlijke aanbesteding Actualiteiten nieuwe Aanbestedingswet Suzanne Brackmann, senior-advocaat, Brackmann Aanbestedingsspecialist vanaf uur Excursie naar De Belastingdienst Doetinchem Bezoek en rondleiding aan gerealiseerde gebouw van De Belastingdienst Doetinchem Dé case in de praktijk Samen gaan we na een korte lunch met de bus richting Doetinchem waar Facilicom en De Belastingdienst samen een presentatie en rondleiding verzorgen om de gerealiseerde huisvesting van De Belastingdienst te bekijken. Hoe heeft een optimale samenwerking geleid tot dit passende gebouw? Hoe realiseert u samen zo n project en bereikt u de gewenste resultaten? van uur tot uur Inschrijving voor losse modules mogelijk! U kunt zich voor 1 of meerdere losse modules inschrijven. Let op module 1 is voor iedereen die deze opleiding wenst te volgen verplicht met uitzondering van de personen die bij SBO de 2-daagse cursus Facility Management hebben gevolgd. Afsluiting van de opleiding en reflectie De afsluiting van de opleiding vindt plaats in de bus, waar ook de certificaten worden uitgereikt. Tijdens de heen en terugreis in de bus besteedt Andreas van Wagenberg extra aandacht aan de case die gedurende deze opleiding tijdens alle modules centraal heeft gestaan. Hoe is de opdracht gemaakt binnen de verschillende groepen? Groepsevaluatie, verschillen in interpretatie, doorlopen van project en resultaten Wat kunnen we van elkaar leren? Wat neemt u mee naar huis ná deze opleiding! Dr. ir. Andreas van Wagenberg, directeur, Office for Human Environments en hoofddocent van deze opleiding

5 juridisch beleid management cases en illustraties uit de praktijk. ISBN Andreas van Wagenberg Jos Duchamps Guy Vanhoorde ocmw gemeente lokaal management beleid 6-daagse verdiepingsopleiding 31 oktober, 7, 14, 26 november en 10, 17 december 2013 La Vie Utrecht Voor wie bestemd? Zorg dat u kunt meebewegen in de dynamische wereld van Facility Management! De maatschappij verandert in rap tempo. Het gaat ons economisch niet voor de wind. Als wordt van u verwacht dat u flexibel mee kunt bewegen met de ontwikkelingen én dat u met beperkte financiële middelen toch aan de hooggestelde kwaliteitseisen voldoet. Er wordt veel van u verwacht, zorgt dat u aan de hoog gestelde eisen kunt voldoen De stap van "goed" naar "professioneel" Facility Management loopt via de verdieping van uw inhoudelijke kennis van dit dynamische vakgebied. Deze opleiding geeft u alle bagage die uw facilitaire dienstverlening laat evolueren naar nieuwe werkelijkheden in het primaire proces. Zo kunt u uw organisatie, opdrachtgever, klanten en eindgebruikers optimaal faciliteren en ondersteunen. Na deze opleiding weet u precies met welk beleid u als FMprofessional kunt excelleren in uw eigen praktijksituatie! Intakeprocedure Om ervoor te zorgen dat de docenten zich optimaal voor kunnen bereiden op uw wensen en behoeften, werken wij met een intakeformulier. Enkele weken voor aanvang van de opleiding kunt u deze intake invullen via de online leeromgeving. Op het intakeformulier kunt u concreet aangeven wat uw leerdoelen zijn. Heeft u nog praktijkvraagstukken die u graag tijdens deze opleidng wenst te behandelen? Dan kunt u deze ook met uw intakeformulier terugsturen naar Marlies Kuijten-Klomp 1 praktijkcase als rode draad door de gehele opleiding Binnen deze opleiding staat één realistische case centraal waarin alle onderdelen van deze opleiding en dus facetten binen het vakgebied Facility Management samenkomen. Hoofddocent Andreas van Wagenberg leidt deze case en geeft u kritisch feedback en antwoord op uw vragen en de opdrachten. De doorlopende case als opdracht is enkel toegankelijk voor personen die minimaal 4 modules van de opleiding volgen. Uw online leeromgeving Moodle Na uw inschrijving ontvangt u een inlogcode en gebruikersnaam voor de online leeromgeving behorende bij deze opleiding. Hier vindt u alle informatie om uw opleidingsprogramma succesvol te doorlopen. Denk aan presentaties van docenten, verdiepingsmaterialen, aritkelen, opdrachten en interessante url's. Via de online leeromgeving heeft u ook de mogelijkheid om via het forum te overleggen met uw medecursisten en de docenten. Wilt u als (aankomend) leidinggevende uw kennis verbreden, verdiepen of uitgebreid opfrissen dan is deze verdiepingsopleiding uitermate geschikt voor u! Deze opleiding is ontwikkeld voor: Hoofd, manager, (beleids)medewerker, projectleider of adviseur Facility Management Manager Integrated Total Facility Management Manager Medewerker of manager interne dienst Medewerker of manager bedrijfsbureau Medewerker of manager gebouwenbeheer, huisvesting en services Inkoper van facilitaire diensten en voorzieningen B B (Commerciële) aanbieder van facilitaire diensten Main Contract Manager Contractbeheerder facilitaire diensten Accountmanager Medewerker of manager Finance Controller Office manager Heeft u een commerciële (marketing) of bedrijfskundige achtergrond en bent u geïnteresseerd in het vakgebied Facility Management, dan is deze opleiding ook uitermate geschikt voor u. Er is enige basiskennis van het vak Facility Management vereist om het optimale rendement uit deze opleiding te kunnen halen. Bij twijfel kunt u contact opnemen met opleidingsadviseur Nathalie de Robles Heeft u geen basiskennis maar wilt u wel kennismaken met het vakgebied Facility Management dan verwijzen wij u graag naar onze 2-daagse cursus Facility Management. U vindt alle informatie ook via. Als deelnemer ontvangt u: Patrimoniumbeheer en facility management van lokale besturen Elke lokale overheid maakt bij de uitvoering van haar taken gebruik van een patrimonium (gebouwen) en van talrijke facilitaire diensten. De organisatie van deze diensten zit diep verankerd in ieder bestuur. Maar het is net op die organisatie dat de druk alleen maar toeneemt Lokale overheden hebben de laatste jaren op het vlak van technologie en communicatie immers belangrijke veranderingen ondergaan. Zo is technologie een dwingende rol gaan spelen, waardoor het klassieke werkpatroon en de klassieke werkomgeving op de helling zijn komen te staan. Door de invoering van de beleids- en beheerscyclus wordt van de lokale besturen verwacht dat zij nóg efficiënter zullen functioneren. Het komt er dus op aan om het beheer van alle diensten en dus ook van het patrimonium op de best mogelijke manier te organiseren. Facility management kan hierbij helpen. Uit internationale studies blijkt duidelijk dat de invoering van deze beleidsvorm tegelijkertijd de organisatiekosten kan verminderen en de organisatiewerking kan verbeteren. In deze unieke uitgave zetten drie specialisten ter zake uiteen wat facility management en een doordacht patrimoniumbeheer voor de lokale overheden in Vlaanderen kunnen betekenen. Zij maken hierbij gebruik van vele voorbeelden, Over de auteurs Dr. ir. Andreas van Wagenberg is voormalig bijzonder hoogleraar facility management aan de Wageningen University and Research Centre. Hij is managing director van het Office for Human Environments en auteur van diverse publicaties, waaronder De toekomst van facility management in Nederland. Ing. Jos Duchamps is managing director van PROCOS group, en was gedurende drie jaar werkzaam voor het provinciebestuur van Limburg. Hij adviseert al meer dan tien jaar openbare besturen bij het invoeren van facility management. Hij is een internationaal zeer gewaardeerd spreker op studiedagen over facility management. Ing. Guy Vanhoorde is hoofd van het departement facility management van de stad Gent. Hij is een zeer geapprecieerd spreker op studiedagen over facility management in Vlaanderen. Een certifcaat van deelname Het boek: Patrimoniumbeheer en facility management van lokale besturen (2012) Diverse checklisten, modellen en cases, zodat u direct in uw certificaat van deelname Patrimoniumbeheer en facility management van lokale besturen praktijksituatie aan de slag kunt! Alle materialen die u zelf kunt afdrukken in de online leeromgeving Moodle. Stel zelf uw eigen naslagwerk samen. Maximaal 25 deelnemers Wij houden het deelnemersaantal beperkt zodat u ervan verzekerd bent dat uw leerdoelen en praktijkvragen ruimschoots aan bod komen en u de opleiding succesvol afrondt. Patrimoniumbeheer en facility management van lokale besturen lokaal management beleid

6 Postbus AV Eindhoven Gegevens onjuist? Retourneren is niet nodig. Geef uw wijzigingen door aan de klantenservice via Beleidsgerichte opleiding Meer informatie Klantenservice: Persoonlijk opleidingsadvies Nathalie de Robles Verantwoordelijk voor het programma: Drs. Joyce van Helfteren Senior opleidingsmanager Marlies Kuijten-Klomp Senior opleidingscoördinator 3 makkelijke manieren om u aan te melden! Via internet: Via Telefonisch: Bij aanmelding via telefoon of internet verzoeken wij u vriendelijk uw persoonlijke code (geprint bij uw adressering) te vermelden. Uw inschrijvingsbewijs sturen we u zo snel mogelijk toe. Als uw adres bij ons bekend is, ontvangt u de bevestiging van uw deelname binnen een werkdag via . Data en locatie 31 oktober, 7, 14, 26 november en 10, 17 december 2013 La Vie Utrecht Lange Viestraat BK Utrecht Tel. +31 (0) Incompany, de beste aanpak voor uw team! Informeer naar de voordelen en mogelijkheden Natalie Vonk Tel of ga naar Uw gegevens Wij houden u graag op de hoogte van de ontwikkelingen in uw vakgebied. U bent daartoe opgenomen in ons adressenbestand of in een bestand dat wij van derden betrekken. Uw gegevens kunnen verstrekt worden aan derden voor marketingdoeleinden. Kloppen uw gegevens niet of wilt u niet dat anderen deze gebruiken? Geef uw wijzigingen door aan de klantenservice via Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid Organiseert jaarlijks zo n 200 studiedagen & cursussen over o.a. ruimtelijke ordening & milieu, bestuur, verkeer & vervoer, sociale zekerheid, onderwijs, farma en gezondheidszorg i.s.m. vakdeskundigen en gerenommeerde adviesorganisaties uit het bedrijfsleven, overheid en non-profitorganisaties. Uw investering De investering voor deze 6-daagse opleiding bedraagt 3.999,- (excl. btw) per persoon of 899,- per module (excl. btw) per persoon, wanneer u 1 of meerdere losse modules wenst te volgen. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches, het boek: Patrimoniumbeheer en facility management van lokale besturen (2012) en een digitale studiemap binnen een online leeromgeving. Hierdoor krijgt u de beschikking tot alle lesmaterialen die u zelf als naslagwerk voor uzelf en uw collega's kunt afdrukken. Wilt u zich per module inschrijven? Neem dan contact op met opleidingsadviseur Nathalie de Robles

Strategisch vastgoedmanagement voor de Facility Manager

Strategisch vastgoedmanagement voor de Facility Manager 4-DAAGSE OPLEIDING 1, 15 oktober, 12 en 24 november 2015 Twynstra Gudde Amersfoort Beleidsgerichte opleiding: praktijk centraal Strategisch vastgoedmanagement voor de Facility Manager FINANCIEEL VASTGOED

Nadere informatie

Andreas van Wagenberg Office for Human Environments Vlissingen

Andreas van Wagenberg Office for Human Environments Vlissingen Andreas van Wagenberg Office for Human Environments Vlissingen Overzicht van het verhaal Afbakening van het onderwerp i.v.m. de discussie Presentatie van zeven stellingen waarvan stelling nr. vijf uit

Nadere informatie

Programma Management

Programma Management 5-daagse cursus 17 september, 1, 29 oktober, 12 en 26 november 2013 Meeting Plaza Maarssen Gratis boek tisch Creëren (2012) Uw docent ir. Jo Bos is zelfstandig adviseur n trainer. Hij adviseert al meer

Nadere informatie

Programma Management

Programma Management 5-DAAGSE CURSUS 17 september, 1 en 13 oktober, 5 en 19 november 2015 BCN Utrecht (Daltonlaan) Gratis boek tisch Creëren Uw docent ir. Jo Bos is zelfstandig adviseur en trainer. Hij adviseert al meer dan

Nadere informatie

Bovenschoolse & Meerscholendirecteur

Bovenschoolse & Meerscholendirecteur 5-DAAGSE OPLEIDING 9 & 30 oktober, 13 & 27 november en 11 december 2014 La Vie Utrecht Met aansluiting op post-hbo opleiding Dé complete opleiding die u in 5 dagen ontwikkelt tot professional in uw uitdagende

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Inkoopmanagement & Procurement De cursus Inkoopmanagement & Procurement duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

HET ANTWOORD OP UW VRAGEN

HET ANTWOORD OP UW VRAGEN HET ANTWOORD OP UW VRAGEN Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn actueel en bieden onze opdrachtgevers daarmee het beste

Nadere informatie

MASTERCLASS LEIDINGGEVEN AAN HOSPITALITY

MASTERCLASS LEIDINGGEVEN AAN HOSPITALITY MASTERCLASS LEIDINGGEVEN AAN HOSPITALITY CREËER SUCCESVOLLE EN GASTVRIJE ORGANISATIES IN SAMENWERKING MET NYENRODE. A REWARD FOR LIFE INLEIDING De wereld verandert. En niet alleen verandert de wereld,

Nadere informatie

Programma Management

Programma Management 5-DAAGSE CURSUS 17 april, 15, 22 mei, 5 en 19 juni 2014 NBC Nieuwegein Gratis boek tisch Creëren (2013) Uw docent ir. Jo Bos is zelfstandig adviseur en trainer. Hij adviseert al meer dan 25 jaar over professionalisering

Nadere informatie

Bedrijfskunde voor facility managers

Bedrijfskunde voor facility managers Leergang Bedrijfskunde voor facility managers FM in strategisch perspectief Van u wordt vandaag de dag meer gevraagd dan vakgerichte kennis en opgedane ervaring. U moet kunnen meedenken vanuit de strategie

Nadere informatie

Brochure. Cursus HR en financiën. Inzicht in de balans, begroting en resultaatrekening

Brochure. Cursus HR en financiën. Inzicht in de balans, begroting en resultaatrekening Brochure Cursus HR en financiën Inzicht in de balans, begroting en resultaatrekening Inhoudsopgave Over HRM Academy 3 Cursus HR en financiën 4 Algemene informatie over de training 6 Maatwerk 7 Contact

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Inkoopmanagement & Procurement De Post HBO opleiding Inkoopmanagement & Procurement duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht.

Nadere informatie

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business Masterclass Value of Information Waarde creëren voor de business Informatie en informatietechnologie maken het verschil bij de ontwikkeling van nieuwe business ideeën. Met informatie kunnen nieuwe innovatieve

Nadere informatie

Brochure. Training HR en timemanagement. In 1 dag slimmer met je tijd om leren gaan

Brochure. Training HR en timemanagement. In 1 dag slimmer met je tijd om leren gaan Brochure Training HR en timemanagement In 1 dag slimmer met je tijd om leren gaan Inhoudsopgave Over HRM Academy 3 Training HR en timemanagement 4 Algemene informatie over de training 6 Maatwerk 7 Contact

Nadere informatie

Sander Donkers. Profiel. Opleiding Training. Kerncompetenties. 3 december 1979, woonachtig te Rotterdam 06 28 25 10 42 s.donkers@facilityestate.

Sander Donkers. Profiel. Opleiding Training. Kerncompetenties. 3 december 1979, woonachtig te Rotterdam 06 28 25 10 42 s.donkers@facilityestate. CURRICULUM VITAE Sander Donkers 3 december 1979, woonachtig te Rotterdam 06 28 25 10 42 s.donkers@facilityestate.nl Profiel Sander Donkers is een gedreven professional die zijn ervaring heeft opgedaan

Nadere informatie

PROFESSIONAL LEARNINg & DEvELOPMENT. MASTERCLASS Open InnOvatIemanagement. de maakindustrie

PROFESSIONAL LEARNINg & DEvELOPMENT. MASTERCLASS Open InnOvatIemanagement. de maakindustrie PROFESSIONAL LEARNINg DEvELOPMENT MASTERCLASS Open InnOvatIemanagement In de maakindustrie MASTERCLASS Open InnOvatIemanagement In de maakindustrie AMBITIE, ACTIE EN RESULTAAT IN INNOvATIE De Universiteit

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS

EEN VAN ONZE EXPERTS EEN VAN ONZE EXPERTS Live begins at the end of your comfort zone Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn actueel en bieden

Nadere informatie

Brochure. Cursus HR en ondernemingsraad. Als HR-professional samenwerken met de medezeggenschap

Brochure. Cursus HR en ondernemingsraad. Als HR-professional samenwerken met de medezeggenschap Brochure Cursus HR en ondernemingsraad Als HR-professional samenwerken met de medezeggenschap Inhoudsopgave Over HRM Academy 3 Cursus HR en ondernemingsraad 4 Algemene informatie over de training 6 Maatwerk

Nadere informatie

Brochure. Cursus medewerker personeelszaken in 1 dag. Basiskennis opdoen voor de HR-praktijk

Brochure. Cursus medewerker personeelszaken in 1 dag. Basiskennis opdoen voor de HR-praktijk Brochure Cursus medewerker personeelszaken in 1 dag Basiskennis opdoen voor de HR-praktijk Inhoudsopgave Over HRM Academy 3 Cursus medewerker personeelszaken in 1 dag 4 Algemene informatie over de training

Nadere informatie

Haal kennis over energie in huis

Haal kennis over energie in huis 3 Incompany cursussen 3 Verduurzamen gebouwen Haal kennis over energie in huis Voor: facility manager, hoofd technische dienst, inkoper, financieel directeur, vastgoedmanager, hoofd vastgoed, hoofd huisvesting,

Nadere informatie

ADVANCED MARKETING PROGRAM

ADVANCED MARKETING PROGRAM ADVANCED MARKETING PROGRAM DE MEEST ACTUELE MASTERCLASS VOOR ERVAREN MARKETEERS DIE VERDIEPING EN VERBREDING ZOEKEN NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 2 INLEIDING Het Nyenrode Advanced Marketing Program is

Nadere informatie

Kennismiddag: Demand Management

Kennismiddag: Demand Management Kennismiddag: Demand Management Agenda Agenda Even voorstellen Inleiding FM FM en uitbesteden Een praktijkvoorbeeld Pauze Wat is Demand management? Borrel 9-10-2014 Kennismiddag: Demand Management Even

Nadere informatie

MASTERCLASS VERANDERMANAGEMENT

MASTERCLASS VERANDERMANAGEMENT MASTERCLASS VERANDERMANAGEMENT INZICHT, OVERZICHT EN VAARDIGHEDEN VOOR HET LEIDEN VAN VERANDERING NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 2 VOORWOORD Ontwikkelingen in de omgeving en binnen organisaties worden complexer

Nadere informatie

Projectmatig werken voor de secretaresse

Projectmatig werken voor de secretaresse Nationale Secretaresse Dag 2009 www.secretary.nl/officemanagement Schriftelijke cursus in vijf lessen met twee bijeenkomsten Startdatum 9 april 2009 Projectmatig werken voor de secretaresse Postzegel niet

Nadere informatie

Opleidingen Personeel & Arbeid

Opleidingen Personeel & Arbeid VOORJAAR 2015 Zo investeer ik in mijn eigen toekomst... Opleidingen Personeel & Arbeid van Rendement Bekijk alle Opleidingen Personeel & Arbeid klik hier 2 Opleidingen Personeel & Arbeid van Rendement

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken. Binnen de overheid. Bezuinigingen dwingen de overheid tot Het Nieuwe Werken! Waar staat u? www.sbo.

Het Nieuwe Werken. Binnen de overheid. Bezuinigingen dwingen de overheid tot Het Nieuwe Werken! Waar staat u? www.sbo. c o n g r e s + e x c u r s i e d a g 14 & 15 december 2011 Seats2Meet Utrecht Leer van uw vakgenoten binnen en buiten de overheidssector Nationaal Congres Het Nieuwe Werken Binnen de overheid Bezuinigingen

Nadere informatie

Brochure. Cursus ziekteverzuim en re-integratie in 1 dag. HR en de aanpak van ziekteverzuim

Brochure. Cursus ziekteverzuim en re-integratie in 1 dag. HR en de aanpak van ziekteverzuim Brochure Cursus ziekteverzuim en re-integratie in 1 dag HR en de aanpak van ziekteverzuim Inhoudsopgave Over HRM Academy 3 Cursus ziekteverzuim en re-integratie in 1 dag 4 Algemene informatie over de training

Nadere informatie

Kansrijke Samenwerking. Presentatie In gesprek Elkaar ontmoeten

Kansrijke Samenwerking. Presentatie In gesprek Elkaar ontmoeten Kansrijke Samenwerking Presentatie In gesprek Elkaar ontmoeten November 2012 Even voorstellen: Harrie van den Bergh Manager Facility Services, GGZ Oost Brabant Facility Services: Inkoop & Magazijn, Techniek

Nadere informatie

Masterclass IT Savvy. Impact van trends

Masterclass IT Savvy. Impact van trends Masterclass IT Savvy Impact van trends Regelmatig komen onderzoeksbureaus zoals Gartner en McKinsey met rapporten waarin nieuwe trends worden aangekondigd. Belangrijke vraag, en niet eenvoudig te beantwoorden,

Nadere informatie

Brochure. Cursus HR en arbeidsrecht. Kennis opdoen van het arbeidsrecht

Brochure. Cursus HR en arbeidsrecht. Kennis opdoen van het arbeidsrecht Brochure Cursus HR en arbeidsrecht Kennis opdoen van het arbeidsrecht Inhoudsopgave Over HRM Academy 3 Cursus HR en arbeidsrecht 4 Algemene informatie over de training 6 Maatwerk 7 Contact 7 Checklist

Nadere informatie

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten FiT Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten Vergroot je circle of influence Niemand kan de financiële gevolgen van strategische beslissingen beter inzichtelijk maken

Nadere informatie

MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE

MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 EEN KENNISUPDATE OVER DE BELANGRIJKSTE STRATEGISCHE CONCEPTEN EN REFERENTIEKADERS 2 VOORWOORD In deze economische realiteit

Nadere informatie

Manager in de. langdurige zorg. 5-daagse opleiding. Effectief inspelen op cruciale veranderingen in de langdurige zorg

Manager in de. langdurige zorg. 5-daagse opleiding. Effectief inspelen op cruciale veranderingen in de langdurige zorg 5-daagse opleiding 7, 14, 21, 28 november en 3 december 2013 Meeting Plaza Utrecht 5-daagse opleiding Cruciale veranderingen op komst, bereid u voor op de toekomst! Manager in de langdurige zorg Effectief

Nadere informatie

Nieuw! Office Improvement Expert in administratie en dienstverlening

Nieuw! Office Improvement Expert in administratie en dienstverlening Nieuw! Office Improvement Expert in administratie en dienstverlening Stroomlijnen van processen & organiseren van resultaatgerichte teamwerking Waarom deze opleiding? Ondanks de toenemende complexiteit

Nadere informatie

Lenneke Noorlander. Profiel. Opleiding Training. Kerncompetenties. 4 april 1986, woonachtig te Rotterdam 06 43 97 29 46 l.noorlander@facilityestate.

Lenneke Noorlander. Profiel. Opleiding Training. Kerncompetenties. 4 april 1986, woonachtig te Rotterdam 06 43 97 29 46 l.noorlander@facilityestate. CURRICULUM VITAE Lenneke Noorlander 4 april 1986, woonachtig te Rotterdam 06 43 97 29 46 l.noorlander@facilityestate.nl Profiel Lenneke is een gedreven facilitair professional, die energie haalt uit het

Nadere informatie

MASTERCLASS DE DIGITALE OVERHEID SERVICE-INNOVATIE IN DE 21STE EEUW

MASTERCLASS DE DIGITALE OVERHEID SERVICE-INNOVATIE IN DE 21STE EEUW PROFESSIONAL LEARNING & DEVELOPMENT EXECUTIVE EDUCATION MASTERCLASS DE DIGITALE OVERHEID SERVICE-INNOVATIE IN DE 21STE EEUW MASTERCLASS DE DIGITALE OVERHEID SERVICE-INNOVATIE IN DE 21STE EEUW De publieke

Nadere informatie

Contractmanagement; the next step?!

Contractmanagement; the next step?! Contractmanagement; the next step?! FSR Conferentie 2014 Nicky Fleuren 6 november 2014 Inhoud workshop - Even kennismaken - Achtergrondinformatie - De aanleiding - De inrichting - De praktijk - The next

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS. For every situation, there is a suitable line from a song

EEN VAN ONZE EXPERTS. For every situation, there is a suitable line from a song EEN VAN ONZE EXPERTS For every situation, there is a suitable line from a song Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn

Nadere informatie

NEVI inkoopdag 2013. Hülya Türksever & Els Ruiter

NEVI inkoopdag 2013. Hülya Türksever & Els Ruiter NEVI inkoopdag 2013 Hülya Türksever & Els Ruiter Geeft aan welke kwaliteiten de inkoopprofessional van nú in huis moet hebben; Is een communicatie- en hulpmiddel naar het beroepsveld; Focust werknemers

Nadere informatie

MASTERCLASS LEADERSHIP IN HOSPITALITY INNOVATION

MASTERCLASS LEADERSHIP IN HOSPITALITY INNOVATION MASTERCLASS LEADERSHIP IN HOSPITALITY INNOVATION CO-CREATING CUSTOMER HAPPINESS IN SAMENWERKING MET NYENRODE. A REWARD FOR LIFE INLEIDING De wereld verandert. En niet alleen verandert de wereld, maar dat

Nadere informatie

Willem van Ansem, Manager Consulting AOS Studley

Willem van Ansem, Manager Consulting AOS Studley AOS Studley en NFC organiseren een bijzonder evenement voor alle benchmarkklanten! Bij BENCHMARK XL staan kennis delen, leren van elkaar en verbeteren centraal - op veler verzoek nu met een brede groep

Nadere informatie

WELKOM PIANOo LUNCH 2012

WELKOM PIANOo LUNCH 2012 WELKOM PIANOo LUNCH 2012 Programma Opening Algemene presentatie CLM Managementrapportage Van afrekencultuur naar samenwerken Resultaten Contractmanagement UWV 2 Algemene presentatie CLM Frank van Wettum

Nadere informatie

MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR

MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR PROFESSIONAL LEARNING & DEVELOPMENT EXECUTIVE EDUCATION MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR

Nadere informatie

PROJECTMANAGEMENT IN HET VEILIGHEIDSDOMEIN

PROJECTMANAGEMENT IN HET VEILIGHEIDSDOMEIN 4-DAAGSE CURSUS + (OPTIONEEL) INDIVIDUEEL COACHING TRAJECT 19 mei, 2, 9 en 16 juni 2015 Van Aetsveld Amersfoort Ontwikkel een plan van aanpak voor uw veiligheidsproject PROJECTMANAGEMENT IN HET VEILIGHEIDSDOMEIN

Nadere informatie

FACILITY MANAGEMENT. Duurzaam FM. Algemeen management. Mieke Pieters

FACILITY MANAGEMENT. Duurzaam FM. Algemeen management. Mieke Pieters FACILITY MANAGEMENT Algemeen management Duurzaam FM Mieke Pieters Colofon Duurzaam FM Auteur: Mieke Pieters Brussel, 2015 D/2015/8132/213 ISBN 978-2-509-02538-8 ISSN 2406-6311 NUR 800 De publicaties uit

Nadere informatie

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG MEET THE EXPERTS KENNISMAKING MET LEAN IN DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG DOOR DR. VINCENT WIEGEL OP 16 OKTOBER 2014 VERBINDENDE CONTROL DOOR MR. DR. HARRIE AARDEMA OP 6 NOVEMBER 2014 INKOOP

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Profiel. Opleiding Training. Kennis Vaardigheden. Nevenactiviteiten

Curriculum Vitae. Profiel. Opleiding Training. Kennis Vaardigheden. Nevenactiviteiten Curriculum Vitae Jaap Bregman MSc 17 september 1985, woonachtig te Rotterdam 06 14 05 58 43 j.bregman@facilityestate.nl Enthousiast Sociaal Onderzoekend Nuchter Eigenwijs Profiel Door zijn studie en werkervaring

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS

EEN VAN ONZE EXPERTS EEN VAN ONZE EXPERTS For every situation, there is a suitable line from a song Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn

Nadere informatie

6, 15 oktober, 3 en 19 november 2015 BCN Utrecht CS Wegens succes start 5 e editie. Bedrijfsvoering

6, 15 oktober, 3 en 19 november 2015 BCN Utrecht CS Wegens succes start 5 e editie. Bedrijfsvoering 4-DAAGSE OPLEIDING 6, 15 oktober, 3 en 19 november 2015 BCN Utrecht CS Wegens succes start 5 e editie Bedrijfsvoering in het sociaal domein Financieel / Sturing en Beheersing / Herstructurering / Informatiemanagement

Nadere informatie

Brochure. Cursus ondernemingsraad en achterbancommunicatie

Brochure. Cursus ondernemingsraad en achterbancommunicatie Brochure Cursus ondernemingsraad en achterbancommunicatie OR en contact met de achterban OR Academy Inhoudsopgave Over OR Academy 3 Cursus ondernemingsraad en achterbancommunicatie 4 Algemene informatie

Nadere informatie

Een praktijkgerichte opleiding naast je baan......durf jij het aan? inhollandacademy.nl

Een praktijkgerichte opleiding naast je baan......durf jij het aan? inhollandacademy.nl Een praktijkgerichte opleiding naast je baan......durf jij het aan? inhollandacademy.nl Starten met een opleiding naast je baan? Daar is durf voor nodig en dat begrijpen we bij Inholland Academy als geen

Nadere informatie

Programma. Ontwikkelingen. Kansen. Hoe pak je dat aan? Waar willen jullie het over hebben?

Programma. Ontwikkelingen. Kansen. Hoe pak je dat aan? Waar willen jullie het over hebben? ICT en Vastgoed Programma Ontwikkelingen Kansen Hoe pak je dat aan? Waar willen jullie het over hebben? Wie ben ik? Loopbaan IT biedt vastgoedbedrijven concurrentievoordelen RealEstateIT helpt deze voordelen

Nadere informatie

Inkoop en contractmanagement

Inkoop en contractmanagement Syllabus Inkoop en contractmanagement Een inspirerende bundeling van theorie en praktijk, tips en ervaringen, kansen en bedreigingen. Inclusief best practices bij onder meer Universiteit Twente, ING, provincie

Nadere informatie

Social Strategy Masterclass 2014

Social Strategy Masterclass 2014 Social Strategy Masterclass 201 Bestemd voor Directie en Management actief in zowel B2B, B2C als Non profit Inhoudsopgave Inleiding Eendaagse Social Strategy MasterClass Programma Ochtendsessie Middagsessie

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS

EEN VAN ONZE EXPERTS EEN VAN ONZE EXPERTS For every situation, there is a suitable line from a song Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn

Nadere informatie

MASTERCLASS AGILE MANAGEMENT

MASTERCLASS AGILE MANAGEMENT MASTERCLASS AGILE MANAGEMENT SNEL EN WENDBAAR WERKEN AAN CONTINUE VERBETERING IN ORGANISATIES LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP NYENRODE. A REWARD FOR LIFE INDEX Inleiding 3 Masterclass Agile Management

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS

EEN VAN ONZE EXPERTS EEN VAN ONZE EXPERTS 1+1=3 Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn actueel en bieden onze opdrachtgevers daarmee het beste

Nadere informatie

BROCHURE CURSUS PRAKTIJKMANAGER

BROCHURE CURSUS PRAKTIJKMANAGER BROCHURE CURSUS PRAKTIJKMANAGER INLEIDING CURSUS PRAKTIJKMANAGEMENT Deze cursus is voor iedereen die binnen de praktijk (voor een deel) verantwoordelijk is voor het dagelijks aansturen van de organisatie,

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken 111

Het Nieuwe Werken 111 Het Nieuwe Werken 111 Inleiding Het Nieuwe Werken De laatste jaren heeft Het Nieuwe Werken zich sterk ontwikkeld en veel bekendheid gekregen. Maatschappelijke ontwikkelingen als files, de balans tussen

Nadere informatie

De leergang LHBM start bij voldoende belangstelling (minimaal acht deelnemers). Het streven is de leergang minimaal één maal per jaar te houden.

De leergang LHBM start bij voldoende belangstelling (minimaal acht deelnemers). Het streven is de leergang minimaal één maal per jaar te houden. Deelnemers aan deze leergang verbreden hun kennis op verschillende bedrijfskundige domeinen en passen deze direct toe in hun eigen werkomgeving. Aan het eind van de leergang zijn de kosten van de opleiding

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS Geen betrokkenheid zonder te betrekken

EEN VAN ONZE EXPERTS Geen betrokkenheid zonder te betrekken EEN VAN ONZE EXPERTS Geen betrokkenheid zonder te betrekken Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn actueel en bieden

Nadere informatie

LEARNING LAB. Training: Ontwerp een onderwijskundig sterke e-learningervaring. donderdag 20 oktober van uur

LEARNING LAB. Training: Ontwerp een onderwijskundig sterke e-learningervaring. donderdag 20 oktober van uur LEARNING LAB Training: Ontwerp een onderwijskundig sterke e-learningervaring donderdag 20 oktober van 10.00 17.30 uur Training: Ontwerp een onderwijskundig sterke e Learningervaring Marcel de Leeuwe verzorgt

Nadere informatie

General management and leadership. Vijfdaags programma voor ervaren financiële professionals

General management and leadership. Vijfdaags programma voor ervaren financiële professionals General management and leadership Vijfdaags programma voor ervaren financiële professionals Details Cursusduur 5 dagen Datum en locatie 27, 28, 29, 30 november 2017, 1 december 2017 - Tilburg Tijd 10:30-19:30,

Nadere informatie

Een Training Die Een Stap Verder Gaat. Donderdag 16 januari 2014, Utrecht

Een Training Die Een Stap Verder Gaat. Donderdag 16 januari 2014, Utrecht Donderdag 16 januari 2014, Utrecht Intensieve Training Sociale Media voor marketing-en communicatie professionals in het onderwijs Met 2 interessante praktijkpresentaties van: Ingmar Volmer : Sociale Media

Nadere informatie

Premaster Managementwetenschappen

Premaster Managementwetenschappen Premaster Managementwetenschappen Studeren om hogerop te komen Zelfstandig naar een masteropleiding toe werken, maar toch ook weer niet alleen. Studeren in modulen, op momenten dat het je zelf uitkomt,

Nadere informatie

Controllership. De noodzaak van strong controllership

Controllership. De noodzaak van strong controllership Verdiepingscyclus Strong Controllership De noodzaak van strong controllership Maatregelen uit het regeerakkoord stellen zorgorganisaties voor nieuwe vragen het strategisch management en bestuur van organisaties

Nadere informatie

Samenwerken in een SSC. Ton Bernts. Congres 2011 Samenwerken aan FM. www.factomagazine.nl

Samenwerken in een SSC. Ton Bernts. Congres 2011 Samenwerken aan FM. www.factomagazine.nl Samenwerken in een SSC Ton Bernts Congres 2011 Samenwerken aan FM www.factomagazine.nl Achtergrond 49% Energy 2 Het netwerkbedrijf Alliander wordt gevormd door de onderdelen Liander, Liandon en Endinet.

Nadere informatie

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. ISO trainingen. Telefoon:

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. ISO trainingen. Telefoon: KAM Opleidingen ISO 14001 trainingen Brochurewijzer Welkom bij KAM Opleidingen Waarom KAM Opleidingen Locaties InCompany training Training op maat Training on the job ISO 14001 opzetten en implementeren

Nadere informatie

12, 21 april, 10 en 26 mei 2016 BCN Utrecht CS Wegens succes start 6 e editie. Bedrijfsvoering

12, 21 april, 10 en 26 mei 2016 BCN Utrecht CS Wegens succes start 6 e editie. Bedrijfsvoering 4-DAAGSE OPLEIDING 12, 21 april, 10 en 26 mei 2016 BCN Utrecht CS Wegens succes start 6 e editie Bedrijfsvoering in het sociaal domein Financieel / Sturing en Beheersing / Transformatie / Informatiemanagement

Nadere informatie

Dagprogramma. Dagvoorzitter Gert-Jan Jansen. Facilitaire Rondleiding De Kuip

Dagprogramma. Dagvoorzitter Gert-Jan Jansen. Facilitaire Rondleiding De Kuip Dagprogramma 09:30 uur Ontvangst met koffie en thee 10:00 uur Facilitaire Rondleiding De Kuip 11:00 uur Koffie break 11:30 uur Benchmark XL - Kennisdelen en Verbeteren 12:30 uur Netwerk Lunch 13:15 uur

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT. Masterclass Informatiemanagement

AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT. Masterclass Informatiemanagement AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT Masterclass Informatiemanagement AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT INTRODUCTIE Informatie is voor elke organisatie een cruciale asset. Efficiënte uitvoering van

Nadere informatie

Resultaten onderzoek. Ricoh Johan Kennis NEVI Erik van Assen. April 2015

Resultaten onderzoek. Ricoh Johan Kennis NEVI Erik van Assen. April 2015 Resultaten onderzoek Ricoh Johan Kennis NEVI Erik van Assen April 2015 Tijdens de Contract Management Dag op 12 maart 2015 vond er een live onderzoek plaats naar aspecten van contract management. Tijdens

Nadere informatie

Opdrachtgeverschap en transformatie in het sociaal domein

Opdrachtgeverschap en transformatie in het sociaal domein Aanbestedingsrecht Cursussen & Opleidingen UU Opdrachtgeverschap en transformatie in het sociaal domein Hoe contracteren gemeenten succesvol zorgverleners in het sociaal domein? Welke mogelijkheden hebben

Nadere informatie

21st Century Skills Training

21st Century Skills Training Ontwikkeling van competenties voor de 21 e eeuw - Vernieuwend - Voor werknemers van nu - Met inzet van moderne en digitale technieken - - Integratie van social media - Toekomstgericht - Inleiding De manier

Nadere informatie

Adieu Secretaresse, Hello Assistant

Adieu Secretaresse, Hello Assistant Quadrant Advies Adieu Secretaresse, Hello Assistant Leergang onder begeleiding van Annemarie de Martines De stappen Module kijken naar uw eigen organisatie Module 2 kijken naar andere organisaties en actuele

Nadere informatie

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC Project-, Programma- en AdviesCentrum Resultaten die eruit springen PPAC Binnen Veiligheid en Justitie groeit het belang van projectmatig en programmatisch werken. Ook neemt de behoefte toe om medewerkers

Nadere informatie

Lenneke Noorlander. Profiel. Kerncompetenties. Opleiding Training. 4 april 1986, Rotterdam

Lenneke Noorlander. Profiel. Kerncompetenties. Opleiding Training. 4 april 1986, Rotterdam Lenneke Noorlander 4 april 1986, Rotterdam 06 43 972 946 l.noorlander@facilityestate.nl Profiel Lenneke is een gedreven facilitair professional, die energie krijgt van het motiveren en coachen van medewerkers

Nadere informatie

E-learning Tevreden klanten begint bij tevreden en goed opgeleide medewerkers.

E-learning Tevreden klanten begint bij tevreden en goed opgeleide medewerkers. Elearning Tevreden klanten begint bij tevreden en goed opgeleide medewerkers. De Golf Management Academy biedt voor alle functies op en rond de golfbaan elearnings aan. Het aanbod van de elearnings treft

Nadere informatie

Reiswerk Masterclasses Focus op de Klant, Focus op Verandering (winter 2014)

Reiswerk Masterclasses Focus op de Klant, Focus op Verandering (winter 2014) REISWERK MASTERCLASSES FOCUS OP DE KLANT, FOCUS OP VERANDERING Reiswerk en hebben een serie masterclasses ontwikkeld rondom het thema Focus op de Klant, Focus op Verandering, die de reisprofessioneel op

Nadere informatie

Foundations of Management (FMA)

Foundations of Management (FMA) Foundations of Management (FMA) 1 Verbreed uw bedrijfskundig inzicht L e a d e r s h i p E n t r e p r e n e u r s h i p S t e w a r d s h i p E fma@nyenrode.nl T 0346 291 200 W www.nyenrode.nl/fma 2 Wat

Nadere informatie

Laat uw medewerkers excelleren

Laat uw medewerkers excelleren Laat uw medewerkers excelleren LivingFacility realiseert en regisseert integraal facilitair management in grote kantooromgevingen en voor organisaties die actief zijn op meerdere locaties. Wij combineren

Nadere informatie

Inkopen van ICT. Inkopen Complexe Techniek? 20 april 2009

Inkopen van ICT. Inkopen Complexe Techniek? 20 april 2009 : Inkopen Complexe Techniek? 20 april 2009 Ir. Richard Heijne den Bak MTD Teamleider IT-inkoop/pakketselectie Mitopics Docent Nevi Inkoopacademie Inhoud Voorstellen Context IT-inkoop Omgaan met complexiteit

Nadere informatie

PROGRAMMA PROGRAMMAA MANAGEMENT

PROGRAMMA PROGRAMMAA MANAGEMENT 5-DAAGSE CURSUS 19 september, 10, 31 oktober, 21 november en 12 december 2017 BCN Utrecht CS A Beoordeeld met een 9,6! Uw docent ir. Jo Bos is zelfstandig adviseur en trainer. Hij adviseert al meer dan

Nadere informatie

Succesvol ERP selecteren en implementeren. Mitopics BV dé specialist op ERP-gebied vanuit risicobeheersing

Succesvol ERP selecteren en implementeren. Mitopics BV dé specialist op ERP-gebied vanuit risicobeheersing Succesvol ERP selecteren en implementeren Mitopics BV dé specialist op ERP-gebied vanuit risicobeheersing Onze concurrenten hebben veel betere informatie! Onze klanten verwachten meer van ons! Onderhoud

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Agile & Scrum Projectmanagement De cursus Agile & Scrum Projectmanagement duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Product Management De cursus Product Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties in Utrecht.

Nadere informatie

Jaap Bregman. Profiel. Kerncompetenties. Opleiding Training. 17 september 1985, Rotterdam

Jaap Bregman. Profiel. Kerncompetenties. Opleiding Training. 17 september 1985, Rotterdam Jaap Bregman 17 september 1985, Rotterdam 06 14 055 843 j.bregman@facilityestate.nl Profiel Vanuit een bedrijfskundige en facilitaire achtergrond richt Jaap zich op de mogelijkheden die ondersteunende

Nadere informatie

Word strategisch business partner via de CPM-Academy.

Word strategisch business partner via de CPM-Academy. UNIEKE LEERGANG VOOR MANAGERS EN HR PROFESSIONALS Word strategisch business partner via de CPM-Academy. LEERGANG 2015-2016 Powered by: Word strategisch business partner via de CPM-Academy EEN UNIEKE LEERGANG

Nadere informatie

opdracht relevante informatie of dat u als opdrachtgever de studenten voldoende tijd voor begeleiding en beoordeling kunt bieden.

opdracht relevante informatie of dat u als opdrachtgever de studenten voldoende tijd voor begeleiding en beoordeling kunt bieden. vergroot uw slagkracht Huisvesting Innovatie Projectmanagement Optimale benutting Bedrijfsprocessen Faculteit Economie en Management Bedrijfskundig management Wilt u uw bedrijfsvoering laten analyseren

Nadere informatie

INNOVATION MANAGEMENT BY YOU. Interim- Change- & Kennis management

INNOVATION MANAGEMENT BY YOU. Interim- Change- & Kennis management INNOVATION MANAGEMENT BY YOU Interim- Change- & Kennis management 1 Introductie Wat doet IMBY? Wie is IMBY? Waarom IMBY? IMBY als het gaat om 2 Wat doet IMBY? IMBY ZORGT DAT UW ORGANISATIE (NOG) BETER

Nadere informatie

PRESTATIE-INKOOP in de praktijk

PRESTATIE-INKOOP in de praktijk Inleiding Programma Aanmelden Route Uitnodiging workshop Donderdag 13 september 2012 fhi - leusden PRESTATIE-INKOOP in de praktijk Welke aanbieder steekt boven het maaiveld uit? Prestatie-inkoop in de

Nadere informatie

Beste Benchmark deelnemer,

Beste Benchmark deelnemer, Wij nodigen u van harte uit voor Benchmark XL! Bij Benchmark XL staan kennis delen, leren van elkaar en verbeteren centraal - op veler verzoek nu ook buiten uw eigen vertrouwde benchmarkkring om. Alle

Nadere informatie

Verkorte opleiding voor wijk- en gebiedsmanagers

Verkorte opleiding voor wijk- en gebiedsmanagers 5 - D a a g s e O p l e i d i n g 8, 22 september, 6, 13 oktober en 3 november 2011 Regardz La Vie Utrecht U ontvangt een certificaat van de SBO Academy Verkorte opleiding voor wijk- en gebiedsmanagers

Nadere informatie

Lean Finance Management Green Belt Training

Lean Finance Management Green Belt Training Lean Finance Management Green Belt Training Aan het stuur met Lean Management Informatie die echt werkt - Verbeterpotentieel in kaart - Met jouw Lean project succesvol aan de slag Drs. Louis Brackel RC,

Nadere informatie

Arbeidsparticipatie, Inkomen en Zorg

Arbeidsparticipatie, Inkomen en Zorg 5-Daagse opleiding 24 april, 23 en 30 mei, 13 en 20 juni 2013 NBC Nieuwegein Wegens succes start de 2 e editie Arbeidsparticipatie, Inkomen en Zorg voor de beleidsmedewerker Sociale Zaken, directie Sociale

Nadere informatie

Servicedesking! Hot or Not? Egbert van der Steege MSc

Servicedesking! Hot or Not? Egbert van der Steege MSc Servicedesking! Hot or Not? Egbert van der Steege MSc FACTO CONGRES 2013 Servicedesking! Hot or Not? 11 juni 2013 BENT U TEVREDEN OVER DE PERFORMANCE VAN UW (FACILITAIRE) SERVICEDESK? DRAAGT UW (FACILITAIRE)

Nadere informatie

Controllership. De noodzaak van strong controllership

Controllership. De noodzaak van strong controllership Verdiepingscyclus Strong Controllership De noodzaak van strong controllership Maatregelen uit het regeerakkoord stellen zorgorganisaties voor nieuwe vragen het strategisch management en bestuur van organisaties

Nadere informatie

Energie. Programma. management. Markt, wet en beleid. Doorgrond de complexe energiemarkt

Energie. Programma. management. Markt, wet en beleid. Doorgrond de complexe energiemarkt 5-daagse opleiding 8, 15, 22, 29 september en 6 oktober 2015 > BCN Utrecht Energie Doorgrond de complexe energiemarkt en vertaal deze kennis naar uw eigen toekomstbestendige energiestrategie Uniek: Dé

Nadere informatie

2-daagse Masterclass Performance Management

2-daagse Masterclass Performance Management 2-daagse Masterclass Performance Management 10 PApunten KPI s Balanced Scorecard PDCA Aanpakken KPI s Dashboards Levenscyclus strategie Strategy mapping Verandermanagement In deze masterclass met mr. Leo

Nadere informatie