6-daagse opleiding voor de Facility Manager

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "6-daagse opleiding voor de Facility Manager"

Transcriptie

1 6-daagse verdiepingsopleiding 31 oktober, 7, 14, 26 november en 10, 17 december 2013 La Vie Utrecht Beleidsgerichte opleiding Module 1 De toekomst van Facility Management in Nederland Missie, visie en strategie van facilitaire organisaties: doelen, klanten, uitbesteden, inkopen en sturen Positie van de facilitaire organisatie: top, managers, medewerkers en gasten Facility Management: de praktijk en innovatie Module 2 Huisvestingstrategie en gastvrijheid Fysieke werkplek: traditioneel, flex en Het Nieuwe Werken (HNW): Hoe ziet de nieuwe werkplek eruit? Duurzaam huisvesten met de groene vastgoedketen, energie besparen en CO2 footprint Kwaliteit en milieuzorg, imago, (klant)beleving Module 3 Mobiliteit, wagenparkbeheer & inkoop en logistiek Alternatieve vormen van vervoer en relatie met HNW Reorganisatie van het wagenpark; lease versus eigendom De planningscyclus van logistiek, uitbesteden van processen, werken met SLA s Module 4 Ontwikkeling en implementatie van Het Nieuwe Werken (HNW) & Social Media Kostenbeheersing: hoe door de implementatie van HNW kosten besparen? Wat is ervoor nodig om HNW succesvol in te voeren? Social Media als aanvulling op bestaande kanalen, zowel intern als extern Module 5 Risicobeheersing en het veranderen en vernieuwen van de facilitaire organisatie Beheersen van risico s als brand, ongevallen, interne- en externe diefstal, inbraak en vandalisme Aanbestedingen, afzonderlijke en integrale dienstverlening rondom risico s Facility Management in control tijdens veranderingsprocessen Module 6 Vaardigheden van de + Excursie Ondernemerschap en leidinggeven aan grote, risicovolle en complexe projecten Contractering; integrale FM-contracten zoals PPS-contracten, FEC- en Maincontracten (shared services) Sturen op resultaat: onderhandelingsvaardigheden en zoeken naar creatieve oplossingen Actualiteiten nieuwe Aanbestedingswet Inclusief juridische invalshoek! Inclusief online leeromgeving Moodle voor contact met uw docenten en medecursisten. Heeft u nog vragen ná de opleiding? Raadpleeg dan uw online docent! certificaat van deelname Incl. certificaat

2 6-daagse verdiepingsopleiding 31 oktober, 7, 14, 26 november en 10, 17 december 2013 La Vie Utrecht Module 1 Donderdag 31 oktober uur uur De toekomst van Facility Management in Nederland Introductie Opening en inleiding door uw hoofddocent Kennismaking met elkaar Opbouw van de opleiding Voorbereiding lesdagen (inclusief opdrachten) Facility Management: het model Hoofdbegrippen: facilitaire organisatie (in-huis of commercieel), klanten, kosten, kwaliteit, risico, plannen plus beleid en vernieuwing Integraal dienstverlenen: vier hoofd product/dienst-groepen: rol en opzet van de moderne producten- en dienstencatalogus Ketens en netwerken: planning, levenscyclus van de vier hoofd product/dienst-groepen Missie, visie en strategie van facilitaire organisaties (in-huis of commercieel): doelen, klanten doorgronden, uitbesteden, inkopen en sturen Positie van de facilitaire organisatie: top, managers, medewerkers en gasten Vergroening en versobering van FM concepten De toekomst van de besturing van Facility Management De noodzaak van FM innovatie Integraal uitbesteden, PPS-projecten en werken met Service Level Agreements (SLA's) als besturingshulpmiddel Dr. ir. Andreas van Wagenberg, directeur, Office for Human Environments en hoofddocent van deze opleiding Facility Management: de praktijk en innovatie Professioneel Facility Management ICT: automatisering en informatisering binnen FM Besturingsniveau's in contact met de klant en opdrachtgever Parameters om de besturingsdriehoek te laten werken Standaard versus extra dienstverlening Performance management Standaardisatie en een helder product aanbod een voorwaarde voor automatisering Inzicht in kosten versterkt de positie van FM Communicatie naar de eindgebruikers Sturing van de leveranciers Jeroen Freijser, directeur Operations, Sodexo Altys Marc van der Lee, manager Business Development, Sodexo Altys Module 2 Donderdag 7 november uur uur Huisvestingstrategie en gastvrijheid en deels middagprogramma Huisvestingstrategie Huisvesting als een keuze die de realisatie van de strategie van de te huisvesten organisatie beïnvloedt Huisvesten als matchingproces tussen behoeftestelling van organisatie en aanbodprofielen van beschikbaar vastgoed en erfgoed Case gebruik huisvestingnavigator met zeven bakens, gericht op match tussen organisatiebehoeften en gebouwprestaties Hoofdkenmerken toekomstvaste bedrijfspanden: locatie, bereikbaarheid, duurzaamheid en aanpasbaarheid Duurzaam huisvesten met de groene vastgoedketen, sturen op energiebesparing die zich terugverdient, BREEAM-in-Use Fysieke werkplek: cellenkantoren, flexplekken en HNW, hoe zit de nieuwe werkplek eruit? Huisvesten bij leegstand, nieuwe kansen voor bedrijfsvastgoed en facility managers Besturing van huisvesting, geïnspireerd op ISO (Asset Management) en EN (Facility Management) Benchmarking huisvesting op stuurvariabelen en NCF Index Rinus Vader MFM CFM, leading Professional Vastgoed en Facility Management, Royal HaskoningDHV Tussentijds koffie- en theepauzes en lunchpauze Vanaf uur Gastvrijheid binnen Facility Management De planningcyclus van gastvrijheid De huidige en toekomstige inhoud van gastvrijheid: receptie, bedrijfsrestaurant, koffiecorners, begeleiding van klanten, websites... en meer Kwaliteit en milieuzorg Imago, (klant)beleving Belang en opzet van onderzoek naar klant- en eindgebruikertevredenheid voor de besturing- Nieuwe methoden en technieken Resultaten gebruiken- Praktijkvoorbeelden Werken Service Level Agreements (SLA's) Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen met o.a. de leveranciers Rien de Koning, manager onderzoek, Foodstep Wenst u meer informatie over de docenten? Bekijk hun achtergronden op, tab docenten.

3 Module 3 Donderdag 14 november uur uur Mobiliteit, wagenparkbeheer & inkoop en logistiek Mobiliteit en wagenparkbeheer Reorganisatie van het wagenpark Lease versus eigendom Alternatieve vormen van vervoer in relatie met HNW Parkeerproblematiek Bekeuringen- en schadeproblematiek Duurzame mobiliteit Inkoopmanagment van auto's Inkoop van brandstof Fraude & controle Ruud de Groot, partner, Syndesmo Frank Steijn, partner, Syndesmo Inkoop en logistiek binnen de eigen organisatie Logistieke concepten Inkoopproces Uitbesteden van processen Werken met SLA's en KPI's Prestatie inkoop = "best value procurement" Nicole Poldervaart-Jenje, hoofd inkoop en logistiek, Gelre ziekenhuizen Module 4 Dinsdag 26 november uur uur Ontwikkeling en implementatie van Het Nieuwe Werken & Social Media Het Nieuwe Werken: veranderende spelregels Wat houdt HNW in en wat kan het voor uw organisatie betekenen? Invloed van en op mens, technologie en werkomgeving Arbo en NEN-normen (m² per werknemer, lucht, verversingsnormen) Wat is ervoor nodig om Het Nieuwe Werken succesvol in te voeren? Raakvlakken van HNW met: facilitair, huisvesting, ICT en HRM Kostenbeheersing: hoe door de implementatie van HNW kosten besparen? Flexibele werktijden: verschillende locaties, keuzevrijheid van de wijze van vervoer Uw medewerkers in beweging en gemotiveerd houden Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) Michel Mooij, docent huisvesting en duurzaamheid binnen de opleiding Facility Management, Haagse Hogeschool en directeur, Workspace Rolf Heling, locatiemanager, Wageningen UR, Facilitair Bedrijf Social Media: marketing van facilitaire diensten Wat zijn sociale media? Welke sociale media zijn er en wat is de onderscheidende kracht ervan? Wat zijn de belangrijkste zakelijke, concrete mogelijkheden van LinkedIn, Twitter en Facebook? Hoe kunt u sociale media aanvullend gebruiken op bestaande kanalen, zowel intern als extern (o.a. bij leveranciers)? Op welke manieren raakt sociale media de gehele organisatie, van HRM tot directie en van logistiek tot marketing? Welke afspraken kunt u maken rond het gebruik van sociale media door medewerkers, zowel binnen als buiten werktijd? Wat betekent sociale media voor de Facility Management praktijk? Welke nieuwe mogelijkheden biedt het en wat zijn de consequenties? Judith de Pagter, facilitair projectmanagement, workshops LinkedIn, Reciproc B.V. Lex Bergers, adviseur en trainer management/marketing en strategisch gebruik sociale media, Lexpertise Business Coaching

4 Module 5 Dinsdag 10 december uur uur Risicobeheersing en het veranderen en vernieuwen van de facilitaire organisatie Integrale veiligheid en risicobeheersing De veiligheidsketen: u bent zo sterk als de zwakste schakel Veiligheid verankeren in de strategie van uw organisatie Integratie van safety en security Risico's managen door analyse en het treffen van maatregelen De meerwaarde van uw preventiemedewerker Imago van de organisatie en de beleving van risico's Beheersen van risico's als brand, ongevallen, diefstal, inbraak en vandalisme (balans tussen het beperken en voorkomen van schades) Hulpmiddelen en technologie voor het in kaart brengen van risico's Aanbesteden van dienstverlening op het gebied van integrale veiligheid Privacyvraagstukken Crisismanagement en de (mis)match met rampenbestrijding Arjen Janssens, senior veiligheidsadviseur, Zadkine Veranderen en vernieuwen Kenmerken van facilitaire veranderprocessen Waarom is veranderen lastig? Kijken naar veranderen in 5 kleuren Grip op het veranderproces Aan het werk met een verandercasus Pauline Jansen, adviseur Facility Management en Organisatieontwikkeling, Twynstra Gudde Module 6 Dinsdag 17 december uur uur Vaardigheden voor de en excursie Contracteren & aanbesteden Contractering: aanroepen, beheren, herinrichten en afbouwen van het integrale FM-contract zoals PPS-contracten, FEC- en Maincontract (shared services) Klassiek aanbesteden Europees aanbesteden Bestuurlijke aanbesteding Actualiteiten nieuwe Aanbestedingswet Suzanne Brackmann, senior-advocaat, Brackmann Aanbestedingsspecialist vanaf uur Excursie naar De Belastingdienst Doetinchem Bezoek en rondleiding aan gerealiseerde gebouw van De Belastingdienst Doetinchem Dé case in de praktijk Samen gaan we na een korte lunch met de bus richting Doetinchem waar Facilicom en De Belastingdienst samen een presentatie en rondleiding verzorgen om de gerealiseerde huisvesting van De Belastingdienst te bekijken. Hoe heeft een optimale samenwerking geleid tot dit passende gebouw? Hoe realiseert u samen zo n project en bereikt u de gewenste resultaten? van uur tot uur Inschrijving voor losse modules mogelijk! U kunt zich voor 1 of meerdere losse modules inschrijven. Let op module 1 is voor iedereen die deze opleiding wenst te volgen verplicht met uitzondering van de personen die bij SBO de 2-daagse cursus Facility Management hebben gevolgd. Afsluiting van de opleiding en reflectie De afsluiting van de opleiding vindt plaats in de bus, waar ook de certificaten worden uitgereikt. Tijdens de heen en terugreis in de bus besteedt Andreas van Wagenberg extra aandacht aan de case die gedurende deze opleiding tijdens alle modules centraal heeft gestaan. Hoe is de opdracht gemaakt binnen de verschillende groepen? Groepsevaluatie, verschillen in interpretatie, doorlopen van project en resultaten Wat kunnen we van elkaar leren? Wat neemt u mee naar huis ná deze opleiding! Dr. ir. Andreas van Wagenberg, directeur, Office for Human Environments en hoofddocent van deze opleiding

5 juridisch beleid management cases en illustraties uit de praktijk. ISBN Andreas van Wagenberg Jos Duchamps Guy Vanhoorde ocmw gemeente lokaal management beleid 6-daagse verdiepingsopleiding 31 oktober, 7, 14, 26 november en 10, 17 december 2013 La Vie Utrecht Voor wie bestemd? Zorg dat u kunt meebewegen in de dynamische wereld van Facility Management! De maatschappij verandert in rap tempo. Het gaat ons economisch niet voor de wind. Als wordt van u verwacht dat u flexibel mee kunt bewegen met de ontwikkelingen én dat u met beperkte financiële middelen toch aan de hooggestelde kwaliteitseisen voldoet. Er wordt veel van u verwacht, zorgt dat u aan de hoog gestelde eisen kunt voldoen De stap van "goed" naar "professioneel" Facility Management loopt via de verdieping van uw inhoudelijke kennis van dit dynamische vakgebied. Deze opleiding geeft u alle bagage die uw facilitaire dienstverlening laat evolueren naar nieuwe werkelijkheden in het primaire proces. Zo kunt u uw organisatie, opdrachtgever, klanten en eindgebruikers optimaal faciliteren en ondersteunen. Na deze opleiding weet u precies met welk beleid u als FMprofessional kunt excelleren in uw eigen praktijksituatie! Intakeprocedure Om ervoor te zorgen dat de docenten zich optimaal voor kunnen bereiden op uw wensen en behoeften, werken wij met een intakeformulier. Enkele weken voor aanvang van de opleiding kunt u deze intake invullen via de online leeromgeving. Op het intakeformulier kunt u concreet aangeven wat uw leerdoelen zijn. Heeft u nog praktijkvraagstukken die u graag tijdens deze opleidng wenst te behandelen? Dan kunt u deze ook met uw intakeformulier terugsturen naar Marlies Kuijten-Klomp 1 praktijkcase als rode draad door de gehele opleiding Binnen deze opleiding staat één realistische case centraal waarin alle onderdelen van deze opleiding en dus facetten binen het vakgebied Facility Management samenkomen. Hoofddocent Andreas van Wagenberg leidt deze case en geeft u kritisch feedback en antwoord op uw vragen en de opdrachten. De doorlopende case als opdracht is enkel toegankelijk voor personen die minimaal 4 modules van de opleiding volgen. Uw online leeromgeving Moodle Na uw inschrijving ontvangt u een inlogcode en gebruikersnaam voor de online leeromgeving behorende bij deze opleiding. Hier vindt u alle informatie om uw opleidingsprogramma succesvol te doorlopen. Denk aan presentaties van docenten, verdiepingsmaterialen, aritkelen, opdrachten en interessante url's. Via de online leeromgeving heeft u ook de mogelijkheid om via het forum te overleggen met uw medecursisten en de docenten. Wilt u als (aankomend) leidinggevende uw kennis verbreden, verdiepen of uitgebreid opfrissen dan is deze verdiepingsopleiding uitermate geschikt voor u! Deze opleiding is ontwikkeld voor: Hoofd, manager, (beleids)medewerker, projectleider of adviseur Facility Management Manager Integrated Total Facility Management Manager Medewerker of manager interne dienst Medewerker of manager bedrijfsbureau Medewerker of manager gebouwenbeheer, huisvesting en services Inkoper van facilitaire diensten en voorzieningen B B (Commerciële) aanbieder van facilitaire diensten Main Contract Manager Contractbeheerder facilitaire diensten Accountmanager Medewerker of manager Finance Controller Office manager Heeft u een commerciële (marketing) of bedrijfskundige achtergrond en bent u geïnteresseerd in het vakgebied Facility Management, dan is deze opleiding ook uitermate geschikt voor u. Er is enige basiskennis van het vak Facility Management vereist om het optimale rendement uit deze opleiding te kunnen halen. Bij twijfel kunt u contact opnemen met opleidingsadviseur Nathalie de Robles Heeft u geen basiskennis maar wilt u wel kennismaken met het vakgebied Facility Management dan verwijzen wij u graag naar onze 2-daagse cursus Facility Management. U vindt alle informatie ook via. Als deelnemer ontvangt u: Patrimoniumbeheer en facility management van lokale besturen Elke lokale overheid maakt bij de uitvoering van haar taken gebruik van een patrimonium (gebouwen) en van talrijke facilitaire diensten. De organisatie van deze diensten zit diep verankerd in ieder bestuur. Maar het is net op die organisatie dat de druk alleen maar toeneemt Lokale overheden hebben de laatste jaren op het vlak van technologie en communicatie immers belangrijke veranderingen ondergaan. Zo is technologie een dwingende rol gaan spelen, waardoor het klassieke werkpatroon en de klassieke werkomgeving op de helling zijn komen te staan. Door de invoering van de beleids- en beheerscyclus wordt van de lokale besturen verwacht dat zij nóg efficiënter zullen functioneren. Het komt er dus op aan om het beheer van alle diensten en dus ook van het patrimonium op de best mogelijke manier te organiseren. Facility management kan hierbij helpen. Uit internationale studies blijkt duidelijk dat de invoering van deze beleidsvorm tegelijkertijd de organisatiekosten kan verminderen en de organisatiewerking kan verbeteren. In deze unieke uitgave zetten drie specialisten ter zake uiteen wat facility management en een doordacht patrimoniumbeheer voor de lokale overheden in Vlaanderen kunnen betekenen. Zij maken hierbij gebruik van vele voorbeelden, Over de auteurs Dr. ir. Andreas van Wagenberg is voormalig bijzonder hoogleraar facility management aan de Wageningen University and Research Centre. Hij is managing director van het Office for Human Environments en auteur van diverse publicaties, waaronder De toekomst van facility management in Nederland. Ing. Jos Duchamps is managing director van PROCOS group, en was gedurende drie jaar werkzaam voor het provinciebestuur van Limburg. Hij adviseert al meer dan tien jaar openbare besturen bij het invoeren van facility management. Hij is een internationaal zeer gewaardeerd spreker op studiedagen over facility management. Ing. Guy Vanhoorde is hoofd van het departement facility management van de stad Gent. Hij is een zeer geapprecieerd spreker op studiedagen over facility management in Vlaanderen. Een certifcaat van deelname Het boek: Patrimoniumbeheer en facility management van lokale besturen (2012) Diverse checklisten, modellen en cases, zodat u direct in uw certificaat van deelname Patrimoniumbeheer en facility management van lokale besturen praktijksituatie aan de slag kunt! Alle materialen die u zelf kunt afdrukken in de online leeromgeving Moodle. Stel zelf uw eigen naslagwerk samen. Maximaal 25 deelnemers Wij houden het deelnemersaantal beperkt zodat u ervan verzekerd bent dat uw leerdoelen en praktijkvragen ruimschoots aan bod komen en u de opleiding succesvol afrondt. Patrimoniumbeheer en facility management van lokale besturen lokaal management beleid

6 Postbus AV Eindhoven Gegevens onjuist? Retourneren is niet nodig. Geef uw wijzigingen door aan de klantenservice via Beleidsgerichte opleiding Meer informatie Klantenservice: Persoonlijk opleidingsadvies Nathalie de Robles Verantwoordelijk voor het programma: Drs. Joyce van Helfteren Senior opleidingsmanager Marlies Kuijten-Klomp Senior opleidingscoördinator 3 makkelijke manieren om u aan te melden! Via internet: Via Telefonisch: Bij aanmelding via telefoon of internet verzoeken wij u vriendelijk uw persoonlijke code (geprint bij uw adressering) te vermelden. Uw inschrijvingsbewijs sturen we u zo snel mogelijk toe. Als uw adres bij ons bekend is, ontvangt u de bevestiging van uw deelname binnen een werkdag via . Data en locatie 31 oktober, 7, 14, 26 november en 10, 17 december 2013 La Vie Utrecht Lange Viestraat BK Utrecht Tel. +31 (0) Incompany, de beste aanpak voor uw team! Informeer naar de voordelen en mogelijkheden Natalie Vonk Tel of ga naar Uw gegevens Wij houden u graag op de hoogte van de ontwikkelingen in uw vakgebied. U bent daartoe opgenomen in ons adressenbestand of in een bestand dat wij van derden betrekken. Uw gegevens kunnen verstrekt worden aan derden voor marketingdoeleinden. Kloppen uw gegevens niet of wilt u niet dat anderen deze gebruiken? Geef uw wijzigingen door aan de klantenservice via Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid Organiseert jaarlijks zo n 200 studiedagen & cursussen over o.a. ruimtelijke ordening & milieu, bestuur, verkeer & vervoer, sociale zekerheid, onderwijs, farma en gezondheidszorg i.s.m. vakdeskundigen en gerenommeerde adviesorganisaties uit het bedrijfsleven, overheid en non-profitorganisaties. Uw investering De investering voor deze 6-daagse opleiding bedraagt 3.999,- (excl. btw) per persoon of 899,- per module (excl. btw) per persoon, wanneer u 1 of meerdere losse modules wenst te volgen. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches, het boek: Patrimoniumbeheer en facility management van lokale besturen (2012) en een digitale studiemap binnen een online leeromgeving. Hierdoor krijgt u de beschikking tot alle lesmaterialen die u zelf als naslagwerk voor uzelf en uw collega's kunt afdrukken. Wilt u zich per module inschrijven? Neem dan contact op met opleidingsadviseur Nathalie de Robles

Het Nieuwe Werken. Binnen de overheid. Bezuinigingen dwingen de overheid tot Het Nieuwe Werken! Waar staat u? www.sbo.

Het Nieuwe Werken. Binnen de overheid. Bezuinigingen dwingen de overheid tot Het Nieuwe Werken! Waar staat u? www.sbo. c o n g r e s + e x c u r s i e d a g 14 & 15 december 2011 Seats2Meet Utrecht Leer van uw vakgenoten binnen en buiten de overheidssector Nationaal Congres Het Nieuwe Werken Binnen de overheid Bezuinigingen

Nadere informatie

6, 15 oktober, 3 en 19 november 2015 BCN Utrecht CS Wegens succes start 5 e editie. Bedrijfsvoering

6, 15 oktober, 3 en 19 november 2015 BCN Utrecht CS Wegens succes start 5 e editie. Bedrijfsvoering 4-DAAGSE OPLEIDING 6, 15 oktober, 3 en 19 november 2015 BCN Utrecht CS Wegens succes start 5 e editie Bedrijfsvoering in het sociaal domein Financieel / Sturing en Beheersing / Herstructurering / Informatiemanagement

Nadere informatie

Programma Management

Programma Management 5-DAAGSE CURSUS 17 september, 1 en 13 oktober, 5 en 19 november 2015 BCN Utrecht (Daltonlaan) Gratis boek tisch Creëren Uw docent ir. Jo Bos is zelfstandig adviseur en trainer. Hij adviseert al meer dan

Nadere informatie

Arbeidsparticipatie, Inkomen en Zorg

Arbeidsparticipatie, Inkomen en Zorg 5-Daagse opleiding 24 april, 23 en 30 mei, 13 en 20 juni 2013 NBC Nieuwegein Wegens succes start de 2 e editie Arbeidsparticipatie, Inkomen en Zorg voor de beleidsmedewerker Sociale Zaken, directie Sociale

Nadere informatie

PROJECTMANAGEMENT IN HET VEILIGHEIDSDOMEIN

PROJECTMANAGEMENT IN HET VEILIGHEIDSDOMEIN 4-DAAGSE CURSUS + (OPTIONEEL) INDIVIDUEEL COACHING TRAJECT 19 mei, 2, 9 en 16 juni 2015 Van Aetsveld Amersfoort Ontwikkel een plan van aanpak voor uw veiligheidsproject PROJECTMANAGEMENT IN HET VEILIGHEIDSDOMEIN

Nadere informatie

Ketenregisseur Risicojeugd

Ketenregisseur Risicojeugd 5-daagse opleiding 10, 15, 24, 31 mei en 7 juni 2012 Regardz La Vie Utrecht Nieuw en uniek Max. 25 deelnemers Verkorte opleiding voor Ketenregisseur Risicojeugd Effectief regisseren en organiseren van

Nadere informatie

Marketing & Communicatie

Marketing & Communicatie Marketing & Communicatie in het onderwijs Al jaren hét landelijke kennisplatform voor marketingen communicatieprofessionals in het onderwijs. Speel succesvol in op de actuele ontwikkelingen: De veranderende

Nadere informatie

JAAROPLEIDING AFVALMANAGEMENT

JAAROPLEIDING AFVALMANAGEMENT HBO WERK- EN DENKNIVEAU 12 modules - aanvang maart 2013, afsluiting december 2013 (Intake januari en februari 2013) Leertraject voor medewerkers van gemeenten en afvalbedrijven Inschrijving per losse module

Nadere informatie

INCLUSIEF EXCURSIE Virtual Reality Lab

INCLUSIEF EXCURSIE Virtual Reality Lab 6-DAAGSE CURSUS 3, 10, 17, 24 november, 1 en 8 december 2015 The Hague Security Delta EXCURSIE VIRTUAL REALITY LAB 11 december 2015 Universiteit Twente Campus EXCURSIE CENTRAAL STATION UTRECHT 18 november

Nadere informatie

Business Controllers

Business Controllers 5-daagse opleiding 8 en 15 oktober, 5, 10 en 19 november 2015 NBC Nieuwegein Verkorte Business Controllers opleiding Naast de financial skills ook ruim aandacht voor strategisch management! Voor de profit

Nadere informatie

MANAGEMENT A C A D E M Y

MANAGEMENT A C A D E M Y IT MANAGEMENT A C A D E M Y B E WA A R E X E M P L A A R A G E N DA N A J A A R 2 0 1 0 M E E T I N G P L A Z A U T R E C H T DE JUISTE BAGAGE VOOR DE IT MANAGER VAN VANDAAG 30 september 2010 Van Bedrijfsstrategie

Nadere informatie

Duurzame Energieprojecten

Duurzame Energieprojecten 3-DAAGSE BASISOPLEIDING + 4 KEUZEMODULES 17 & 24 september, 1, 8 & 15 oktober en 5 & 12 november 2015 BCN Utrecht Docenten gemiddeld beoordeeld met een 8! VERKORTE OPLEIDING Duurzame Energieprojecten Krijg

Nadere informatie

Cursussen & trainingen

Cursussen & trainingen Studiecentrum Cursussen & trainingen voor schoolmanagement en staffunctionarissen in het onderwijs Voor het actuele overzicht van onze cursussen, trainingen en studiedagen kijk op www.schoolzakelijk.nl

Nadere informatie

INTENSIEVE 4-DAAGSE OPLEIDING 22 & 29 september en 6 & 13 oktober 2015 BCN Utrecht (Daltonlaan)

INTENSIEVE 4-DAAGSE OPLEIDING 22 & 29 september en 6 & 13 oktober 2015 BCN Utrecht (Daltonlaan) INTENSIEVE 4-DAAGSE OPLEIDING 22 & 29 september en 6 & 13 oktober 2015 BCN Utrecht (Daltonlaan) Is uw organisatie al klaar voor de nieuwe vereisten? Resultaat na deze opleiding, u kunt: Tijdig risico's

Nadere informatie

6-daagse opleiding. 10, 17, 24 september, 5, 13 oktober en 3 november 2015 Marxman Advocaten te Amersfoort Vorige editie beoordeeld met een 8,0!

6-daagse opleiding. 10, 17, 24 september, 5, 13 oktober en 3 november 2015 Marxman Advocaten te Amersfoort Vorige editie beoordeeld met een 8,0! 6-daagse opleiding 10, 17, 24 september, 5, 13 oktober en 3 november 2015 Marxman Advocaten te Amersfoort Vorige editie beoordeeld met een 8,0! Verkorte opleiding voor de Bedrijfsjurist Van bedrijfsjurist

Nadere informatie

Huisvestingsmanagement met specialisatie Zorg

Huisvestingsmanagement met specialisatie Zorg Leergang I 15 lesdelen I 5 bijeenkomsten I start 28 oktober 2014 Huisvestingsmanagement met specialisatie Zorg > van huisvestingsbeheer naar huisvestingsmanagement Inclusief 1 jaar lidmaatschap van het

Nadere informatie

Opleidingsgids. Professional

Opleidingsgids. Professional Opleidingsgids voor de Finance Professional Kies uit ons grote aanbod voor de finance professional, onder andere: > Risicomanagement voor verzekeraars > Controller in de zorg > Business Controllersopleiding

Nadere informatie

Cursussen en trainingen voor ondernemende mensen. 2010/voorjaar 2011

Cursussen en trainingen voor ondernemende mensen. 2010/voorjaar 2011 Cursussen en trainingen voor ondernemende mensen 2010/voorjaar 2011 Cursussen en trainingen voor ondernemende mensen Investeren in mensen loont! Vorig jaar was voor veel ondernemers niet eenvoudig. De

Nadere informatie

Energie. Programma. management. Markt, wet en beleid. Doorgrond de complexe energiemarkt

Energie. Programma. management. Markt, wet en beleid. Doorgrond de complexe energiemarkt 5-daagse opleiding 8, 15, 22, 29 september en 6 oktober 2015 > BCN Utrecht Energie Doorgrond de complexe energiemarkt en vertaal deze kennis naar uw eigen toekomstbestendige energiestrategie Uniek: Dé

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Data: 29,30,31 okt. en 9 nov. 2012 Crown Plaza Schiphol- en Amsterdam. Vertaal de nieuwste IT ontwikkelingen naar uw IT en business strategie

Data: 29,30,31 okt. en 9 nov. 2012 Crown Plaza Schiphol- en Amsterdam. Vertaal de nieuwste IT ontwikkelingen naar uw IT en business strategie IT MANAGEMENT Inclusief live praktijkcase op Schiphol! Inclusief uw eigen ipad 3 met digitaal lesmateriaal! Data: 29,30,31 okt. en 9 nov. 2012 Crown Plaza Schiphol- en Amsterdam 4-daagse opleiding senior

Nadere informatie

AGENDA 2013. Lust of last? Incl. bijeenkomsten. Organisaties kopen binnenkort geen stoelen of inrichtingen meer THREE PEAKS CHALLENGE

AGENDA 2013. Lust of last? Incl. bijeenkomsten. Organisaties kopen binnenkort geen stoelen of inrichtingen meer THREE PEAKS CHALLENGE * Antwoordkaart op pagina 25 ocus! Magazine van Fier.fm over facilitaire activiteiten jaargang 2 nr 1 2013 Digitale versie? Scan hier: 1 2013 Incl. bijeenkomsten AGENDA 2013 DIV benchmark ook in 2013 Beheersing

Nadere informatie

OP WEG NAAR DECENNIUM 3.0

OP WEG NAAR DECENNIUM 3.0 23 september: ONG R ESDG 2 oktober: M STER L SSES 10e editie: het Nationaal VMO/MO congres Leerhotel het Klooster in mersfoort Hét landelijke platform voor alle specialisten in het VMO en MO OP WEG NR

Nadere informatie

Je hbo-bachelordiploma in 3 of 4 jaar

Je hbo-bachelordiploma in 3 of 4 jaar Je hbo-bachelordiploma in 3 of 4 jaar Inhoud Welkom bij Hogeschool HBO Nederland Wat onderscheidt Hogeschool HBO Nederland van andere opleidingen: in drie of vier jaar je hbo-bachelordiploma halen kleinschalig,

Nadere informatie

Het Rieten Dak als basis

Het Rieten Dak als basis Het Rieten Dak als basis Henk Rietveld Leon- Paul de Rouw Werkboek: Het Rieten Dak als basis Karin, keek bedachtzaam in haar bijna lege wijnglas,?nu ik er zo over nadenk wil ik feitelijk een betere grip

Nadere informatie

School for. Leadership. Professionaliseringsgids. voor leidinggevenden in het vo. trainingen opleidingen maatwerk advies & coaching

School for. Leadership. Professionaliseringsgids. voor leidinggevenden in het vo. trainingen opleidingen maatwerk advies & coaching 2012 2013 AVS Professionaliserings- en Innovatiecentrum Funderend Onderwijs Professionaliseringsgids voor leidinggevenden in het vo Kijk ook op www.avspifo.nl trainingen opleidingen maatwerk advies & coaching

Nadere informatie

Postgraduaat Strategisch Facility Management 2013-2014

Postgraduaat Strategisch Facility Management 2013-2014 Postgraduaat Strategisch Facility Management 2013-2014 www.ifma.be www.erasmushogeschool.be partner in de Universitaire Associatie Brussel Het strategisch belang van Facility Management Bedrijfsleiders

Nadere informatie

Til de werkomgeving naar een hoger plan

Til de werkomgeving naar een hoger plan FACILITY MANAGEMENT juli 2015 Innovaties in facility management FM loont echt! Realtime gegevens zorgen voor transparantie Facility manager is spil in circulaire economie Beveiliging en veiligheid heeft

Nadere informatie

Praktische Workforce Management. Masterclasses Opleidingen Trainingen Workshops

Praktische Workforce Management. Masterclasses Opleidingen Trainingen Workshops Praktische Workforce Management Masterclasses Opleidingen Trainingen Workshops Inhoudsopgave PlanMen Academy > 4 Open trainingen Workforce Management > 5 Post hbo opleiding Workforce Management > 6 Certificering

Nadere informatie