CORPORATE IDENTITY MANUAL OKTOBER 2006

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CORPORATE IDENTITY MANUAL OKTOBER 2006"

Transcriptie

1 CORPORATE IDENTITY MANUAL OKTOBER 2006

2 Voorwoord Beste mensen Na de bekendmaking van onze nieuwe naam en het nieuwe logo zijn we in een nieuwe fase aanbeland. Om onze nieuwe naam te ondersteunen, is het van belang dat zowel Corelio als de merken die de Coreliosignatuur dragen, gezamenlijk streven naar herkenbaarheid. Temidden van het grote aantal merktekens waarmee iedereen dagelijks wordt geconfronteerd, moet Corelio niet enkel aanwezig zijn, maar ook bijblijven in woord en beeld. De verschillende richtlijnen die je terugvindt in deze Corporate Identity Manual zijn opgesteld om de visuele identiteit van het merk Corelio, Corelio Connect en Corelio Printing zorgvuldig op te bouwen en te versterken. Deze richtlijnen omvatten niet alleen een logo, maar ook kleuren, typografie, drukwerk, digitale communicatie en aanvullende toepassingen. Voor de meeste drukwerktoepassingen zijn ook templates aangemaakt om het werk van de respectievelijke secretariaten te vereenvoudigen. Geactualiseerde versies van manual en templates kan je raadplegen of downloaden op Ik dring er ook sterk op aan om het drukwerk steeds intern te bestellen. Het centraal bestellen en verwerken van drukwerk zal het respecteren en bewaken van de huisstijl bovendien een stuk vereenvoudigen. Dirk Gilon 02/ ) van de dienst Logistiek in Groot-Bijgaarden coördineert alle bestellingen en is het vaste aanspreekpunt met Corelio Printing in Vorst dat alle intern drukwerk produceert. Corelio neemt voor alle duidelijkheid niet de plaats in van onze bestaande merken. Het is wél de bedoeling om de buitenwereld via drukwerk, ppt-presentaties, websites, advertenties en allerlei andere vormen van communicatie, op een uniforme manier duidelijk te maken dat al deze merken deel uitmaken van dezelfde Corelio-groep en derhalve inspired by Corelio zijn. Een manual mag nog zo uitgebreid zijn, hij blijft dode letter zonder een consequente toepassing. Daarvoor reken ik op ieder van jullie. Mocht je vragen hebben omtrent het gebruik van deze manual en/of templates, aarzel dan niet contact op te nemen met Chantal Versweyveld 02/ ) of May Goossens 02/ ). Medewerkers die nieuwe logo s (laten) ontwikkelen voor onze merken worden ook verzocht dit te melden aan voormelde personen zodat we de manual op geregelde tijdstippen kunnen actualiseren. Succes! Jo Van Croonenborch CEO Corelio 1

3 De huisstijl van Corelio De richtlijnen vervat in deze Corporate Identity Manual hebben betrekking op de huisstijl van Corelio. Het correct implementeren van de huisstijl is van groot belang. De huisstijl is immers het visitekaartje van Corelio. Het is de vormgeving van alle visuele elementen die Corelio een identiteit geeft en herkenbaar maakt voor de binnen- en buitenwereld. Om eenheid en continuïteit in de visuele communicatie te brengen, is het essentieel dat de in deze manual opgesomde richtlijnen zo strikt mogelijk worden nageleefd. Om een goed beeld te krijgen van het geheel aan richtlijnen, is het aangewezen de volledige Corporate Identity Manual door te nemen vooraleer aan de slag te gaan. Belangrijk Indien deze manual met een laser- of inkjet kleurenprinter wordt afgedrukt, zullen de gedefinieerde kleuren naar alle waarschijnlijkheid niet exact worden weergegeven. Daarom is het aangeraden steeds gebruik te maken van kleurechte proeven voor kleurreferentie. 2

4 Inhoud A. Basiselementen van de CORELIO huisstijl 5 B. Richtlijnen voor drukmateriaal en digitale communicatie 21 C. Richtlijnen voor aanvullende toepassingen 53 A.1. Het Corelio logo A.2. Het Inspired by Corelio logo A.3. Kleurenpallet A.4. Typografie B.1. Briefhoofden en facturen B.2. Vervolgbladen B.3. Omslagen B.4. Naamkaartjes B.5. Groetenkaarten B.6. Notitieblok B.7. Map B.8. Web B.9. Powerpoint C.1. Totempalen C.2. Stickers C.3. Wegwijzerpalen C.4. Vlaggen C.5. Signalisatie D. Grafische elementen 63 Grafische elementen op CD-ROM 64 3

5 4

6 A. Basiselementen van de Corelio huisstijl 5

7 A.1. Het Corelio logo A.1.1. Opbouw en gebruik Het Corelio logo bestaat uit twee elementen: het logotype (woordmerk) en het grafisch element (rechthoek). Deze twee elementen vormen samen één gebalanceerd geheel. Het Corelio logo met extensie bevat als derde element een extra descriptor: connect of printing. Ook hier vormen logotype, grafisch element en descriptor één gebalanceerd geheel. Logo De kleuren, opbouw en verhoudingen van de elementen moeten steeds gerespecteerd worden. De verschillende elementen zijn niet splitsbaar of apart bruikbaar. Logo + extensie: Het Corelio logotype gebruikt een eigen ontwikkeld lettertype dat onder geen beding vervangen kan worden. De descriptor gebruikt Univers Extended, en verhoudt zich tot het logotype en grafisch element zoals hiernaast weergegeven. 6

8 A.1. Het Corelio logo A.1.2. Positief / negatief logo Gebruik bij voorkeur steeds het Corelio logo in kleur. Dit is niet steeds mogelijk (b.v. omwille van de leesbaarheid op gekleurde achtergronden). Daarom werd er een alternatief logo ontwikkeld, m.n. het positief/negatief logo. Dit logo heeft dezelfde opbouw en verhoudingen als het kleurlogo. Het gebruik van het positief/negatief logo valt onder strikte voorwaarden. Zie pagina 12. 7

9 A.1. Het Corelio logo A.1.3. Minimale gebruiksformaten Het Corelio logo kan ongelimiteerd proportioneel vergroot worden. Om de leesbaarheid te garanderen werden echter grenzen aan het minimaal gebruiksformaat gesteld. Het Corelio logo in zijn geheel kan worden verkleind tot een minimumgrootte van 13 mm. Het logotype van het Corelio logo met extensie kan worden verkleind tot een minimumgrootte van 30 mm. Het Corelio logo mag niet in een doorlopende tekst gebruikt worden. Hetzelfde geldt voor het Corelio logo met extensie. 13 mm 8

10 A.1. Het Corelio logo A.1.4. Positionering Om het Corelio logo tot zijn recht te laten komen, moet er steeds een vrijgestelde ruimte rondom het logo voorzien worden. Deze vrijgestelde ruimte kan geen enkel ander grafisch element bevatten. De minimale vrijgestelde ruimte rondom het Corelio logo bedraagt 1/4 van het grafisch element, ongeacht het gebruiksformaat van het logo. De minimale vrijgestelde ruimte wordt in de grafiek hiernaast aangegeven: - links X - rechts X - boven X - onder X Deze richtlijnen gelden eveneens voor het Corelio logo met extensie. Indien door omstandigheden de minimale vrijgestelde ruimte rondom het Corelio logo niet kan worden gerespecteerd, wordt het positief/negatief logo gebruikt. 9

11 A.1. Het Corelio logo A.1.5. Kleurendefinitie Het Corelio kleurlogo gebruikt twee kleuren. De extensie bestaat uit een derde kleur. Deze corporate kleuren die onder alle omstandigheden in de voorgestelde configuratie moeten worden weergegeven zijn in termen van drukinkt gedefinieerd als Pantone 5405 (Corelio blauw), Pantone 714 (Corelio geel) en voor de extensie Pantone 5425 (Corelio grijs). Deze Pantone kleuren worden hiernaast in benadering weergegeven in CMYK, RGB en RAL (industriële verven). De CMYK-waarden zijn zowel gespecifieerd voor Heatset (magazine) als voor Coldset (kranten-nodog). De Pantone kleuren van het positief logo zijn Process Black en Cool Grey 4. PANTONE: CMYK Heatset: CMYK Coldset: RGB: RAL: PANTONE: CMYK Heatset: CMYK Coldset: RGB: RAL: PANTONE: CMYK Heatset: CMYK Coldset: RGB: RAL: PANTONE: CMYK: RGB: PANTONE: CMYK Heatset: CMYK Coldset: RGB: 714 0c-27m-55y-0k 0c-40m-80y-0k #FF r 153g 102b c-15m-0y-45k 80c-30m-0y-50k # r 51g 102b c-4m-0y-31k 80c-30m-0y-50k #7B93A2-123r 147g 162b 7001 Process Black 0c-0m-0y-100k #FFFFFF - 0r 0g 0b Cool Gray 4 0c-0m-0y-30k 0c-0m-0y-45k 156r 154g 154b De Pantone kleuren van het negatief logo zijn Process Black en Cool Grey 5. Het gedrukte resultaat van Pantone en CMYK kleuren is afhankelijk van de drager en van de drukpers. Daarom raden wij aan steeds op voorhand een natte proef te maken op het materiaal dat uiteindelijk voor de productie zal dienen PANTONE: CMYK: RGB: PANTONE: CMYK Heatset: CMYK Coldset: RGB: Process Black 0c-0m-0y-100k #FFFFFF - 0r 0g 0b Cool Gray 5 0c-0m-0y-40k 0c-0m-0y-55k 133r 131g 131b CMYK: RGB: 0c-0m-0y-0k 255r 255g 255b 10

12 A.1. Het Corelio logo A.1.6. Foutief gebruik De voorbeelden hiernaast illustreren foutief gebruik van het Corelio logo. De verhouding en opbouw van de twee (Corelio logo) of drie (Corelio logo met extensie) elementen moeten steeds gerespecteerd worden. De kleuren van het kleurlogo kunnen niet onderling worden verwisseld. Het kleurlogo mag niet grafisch bewerkt worden (outline, kleurgradatie, schaduw, reliëf, transparanties,...). 11

13 A.1. Het Corelio logo A.1.7. Gebruik op achtergronden (kleurenlogo) De voorbeelden hiernaast illustreren foutief en correct gebruik van het Corelio logo op verschillende achtergronden. Het Corelio logo wordt bij nieuwe toepassingen bij voorkeur steeds gebruikt op een witte achtergrond, met respect voor de minimale vrijgestelde ruimte (zie p. 9). Op grond van een bestaande situatie kan een uitzondering op deze regel worden toegestaan op voorwaarde dat de achtergrond én licht én monochroom is. Plaats het Corelio kleurlogo nooit in een beeld. Enkel het positief/negatief logo kan in een beeld gebruikt worden. Verander nooit de kleuren van het kleurenlogo of het positief/negatief logo, maar volg steeds de richtlijnen op p. 7. Let er steeds op dat het logo duidelijk zichtbaar is tegen de achtergrond. Op een lichte achtergrond gebruik je best het positief logo, op een donkere achtergrond het negatieve. 12

14 A.1. Het Corelio logo A.1.8. Gebruik in doorlopende tekst Het is niet toegelaten het Corelio logo (kleurlogo én positief/negatief logo) in doorlopende tekst te gebruiken (zie ook minimale gebruiksformaten p. 8). Het woordmerk Corelio wordt in het lettertype, kleur en gewicht van de doorlopende tekst geplaatst. Het woordmerk wordt nooit volledig in kapitalen geschreven. Om de aandacht te richten op het woordmerk in een doorlopende tekst, mag men het woordmerk Corelio wel in het vet plaatsen, onderlijnen of omkaderen. Corelio maakt afhankelijk van de toepassing gebruik van de lettertypes Arial, Verdana of Univers (zie ook p 16). Quis solet at est Corelio diceret euripidis at vim, eu inimicus facilisis hendrerit sea. Arial Quis solet at est Corelio diceret euripidis at vim, eu inimicus facilisis hendrerit sea. Verdana Quis solet at est Corelio diceret euripidis at vim, eu inimicus facilisis hendrerit sea. Univers Bold 13

15 A.1. Het Corelio logo A.1.8. Gebruik in doorlopende tekst De voorbeelden hiernaast illustreren foutief gebruik van het Corelio woordmerk in doorlopende tekst. Corelio mag niet in een groter of kleiner lettergewicht dan de tekst geplaatst worden. Corelio mag niet als logo in de tekst geplaatst worden. Corelio mag niet in een andere kleur dan de tekst geplaatst worden. Corelio mag niet in een ander lettertype dan de tekst geplaatst worden. 14

16 A.2. Het inspired by Corelio logo A.2.1. Algemene richtlijnen voor het inspired by Corelio logo De signatuur van inspired by Corelio bestaat uit het kleurlogo aangevuld met de vermelding inspired by. Opbouw Maximale verkleining De signatuur gedraagt zich als een logo, en is niet aanpasbaar. Uitzonderingen op de regel: bewaar een minimum korps van 7 pt bij verkleining van het logo onder 20 mm; gebruik voor web-toepassingen de aangepaste signatuur (zie p. 49). Volg voor de vrijgestelde ruimte de richtlijnen hiernaast op. minimale korps: 7pt 13 mm Positionering Kleurengebruik PANTONE: CMYK Heatset: CMYK Coldset: RGB: RAL: 714 0c-27m-55y-0k 0c-40m-80y-0k #FF r 153g 102b 2003 PANTONE: 5405 CMYK Heatset: 60c-15m-0y-45k CMYK Coldset: 80c-30m-0y-50k RGB: # r 51g 102b RAL:

17 A.2. Het inspired by Corelio logo A.2.2. Verhouding inspired by Corelio logo versus merken De signatuur bevindt zich steeds linksonder het merklogo en respecteert steeds de vrijgestelde ruimte. De aanbevolen breedte van de signatuur bedraagt 1/3 van het merklogo. De signatuur kan maximaal tot 13 mm breedte verkleind worden. Maximale verkleining van 13 mm breedte 16

18 A.3. Kleurenpallet Primaire en secundaire kleuren PANTONE: CMYK Heatset: CMYK Coldset: RGB: 714 0c-27m-55y-0k 0c-40m-80y-0k #FF r 153g 102b De primaire of corporate kleuren kunnen vrij gebruikt worden in de Corelio communicatie. In correlatie met het logo brengen ze uniformiteit in de huisstijl van Corelio. De secundaire kleuren ondersteunen de hoofdkleuren. Zij bepalen voor een groot deel mee de look en feel van de Corelio communicatie. De steunkleuren introduceren rijkere accenten en zijn in harmonie met de primaire kleuren. Noch de hoofdkleuren noch de steunkleuren worden in hun kleurengradaties gebruikt. Het secundaire kleurenpallet wordt gebruikt ter grafische ondersteuning van de primaire kleuren in drukwerkmateriaal zoals brochures, POS-materiaal, PANTONE: CMYK Heatset: CMYK Coldset: RGB: PANTONE: CMYK Heatset: CMYK Coldset: RGB: PANTONE: CMYK: RGB: PANTONE: CMYK: RGB: c-15m-0y-45k 80c-30m-0y-50k # r 51g 102b c-4m-0y-31k 45c-10m-0y-40k #7B93A2-123r 147g 162b c-45m-25y-0k # r 102g 153b c-85m-100y-0k #CC r 51g 0b Corelio primaire kleuren (corporate kleuren) Het Corelio kleurenpallet moet bij de opmaak van communicatiemateriaal creatieve en flexibele oplossingen toelaten. Consistent gebruik van het Corelio kleurenpallet creëert een éénduidige communicatie. Hiernaast vindt U ook een CMYK benadering van de secundaire kleuren. Gebruik echter steeds het Pantone Matching System (PMS) om accuraatheid te garanderen. Eveneens vindt U een benadering van het kleurenpallet in RGB-waarde, voor schermgebruik. De beschreven codes/waarden voor zowel het primaire als secundaire kleurenpallet zijn websafe. Dit betekent dat de kleuren -ongeacht de browser toepassing- er steeds hetzelfde uitzien. PANTONE: CMYK: RGB: PANTONE: CMYK: RGB: PANTONE: CMYK: RGB: c-34m-100y-0k #FF r 153g 0b 141 6c-20m-70y-0k #FFCC66-255r 204g 102b Cool Gray 2 0c-0m-0y-18k #CCCCCC - 204r 204g 204b Ook bij gebruik van het secundaire kleurenpallet in een krantenomgeving moeten de kleuren in alle programma s gedefinieerd worden in de NOdoG-kleurruimte. Corelio secundaire kleuren 17

19 A.4. Typografie Corporate font Voor toepassingen van de huisstijl die in offset gedrukt worden, gebruikt Corelio de font Univers. De meest relevante lettertypes uit de Univers font familie worden hiernaast weergegeven. Univers Light ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz Univers Condensed ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz Univers ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz Univers Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz Univers Extended ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz Univers Black ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

20 A.4. Typografie Schermfont Voor toepassingen van de huisstijl op scherm, gebruikt Corelio de fonts Arial en Verdana (enkel Powerpoint en website). De meest relevante lettertypes uit beide font families worden hiernaast weergegeven. Arial Arial Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz Verdana ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz Verdana Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

21 20

22 B. Richtlijnen voor drukmateriaal en digitale communicatie 21

23 B.1. Briefhoofden B.1.1. Briefhoofd: corporate / extensie 15 mm 13 mm 45 mm 15 mm 13 mm 45 mm Grafisch verzorgd drukmateriaal laat ongeacht de inhoud - een sterke indruk achter bij de lezer. De grafisch uitgebalanceerde samenhang van de elementen heeft tot bedoeling de communicatie van Corelio naar de buitenwereld éénduidig en helder te laten verlopen. Het spreekt voor zich dat alle toepassingen volgend onder B.1 B.7 idealiter worden voorgedrukt. Zowel het Corelio logo als het Corelio logo met extensie worden in de linker bovenhoek van het blad geplaatst, volgens de positionering en afmetingen hiernaast. Het Corelio logo met extensie wordt uitgelijnd op Corelio (niet op de extensie). De coördinaten in de voettekst staan in Univers Condensed Light, korps 9 en in Pantone De interlinie tussen de gegevens bedraagt 11,5. De scheidingslijn (Pantone 5405, lijndikte 0,5 pt.) wordt gepositioneerd volgens de richtlijnen hiernaast weergegeven. nv Bedrijfsnaam - Straatnaam XX - XXXX Gemeente Tel. +32 (0)X XXX XX XX - Fax +32 (0)X XXX XX XX BTW BE 0XXX.XXX.XXX - RPR REGIO 3,5 mm 3,5 mm 7 mm LET OP: Op de volgende bladzijden staan algemeen geldende grafische richtlijnen beschreven, ongeacht het papierformaat. De digitale templates voor brieven die aan deze manual zijn toegevoegd, starten van een A4 staand formaat. 27 mm nv Bedrijfsnaam - Straatnaam XX - XXXX Gemeente Tel. +32 (0)X XXX XX XX - Fax +32 (0)X XXX XX XX BTW BE 0XXX.XXX.XXX - RPR REGIO (100 % van de ware grootte) (50 % van de ware grootte) 22

24 B.1. Briefhoofden B.1.2. Tekstindicatie briefhoofd: corporate / extensie 25 mm 25 mm 50 mm Uw contactpersoon Voornaam Naam Dienst Tel. +32 (0)X XXX XX XX - Fax +32 (0)X XXX XX XX 31 mm Volg voor de positionering van de tekst de richtlijnen hiernaast op. Adresgegevens van de geadresseerde en onderwerp bevinden zich steeds boven de eerste plooilijn. Datum, aanspreking, centrale tekst en signatuur bevinden zich onder de eerste plooilijn. Het lettertype Arial, korps 9 wordt standaard gebruikt in de Corelio communicatie. De interlinie in Word bedraagt 1. De contactgegevens worden digitaal toegevoegd in de meegeleverde Wordtemplate. Uw contactpersoon staat in Arial Narrow Bold, korps 8. De andere contactgegevens staan in Arial Narrow, korps 8. De interlinie voor de contactgegevens in Word bedraagt 1. Bedrijfsnaam Ingenuo Liberaliterque Voornaam Naam Straatnaam, Contrita Praecepta XX straat, 15 XXXX 5780 Didicisse Gemeente Onderwerp Plaats, Datum Geachte mevrouw Geachte heer Sed causarium quae sint a communi quaestione seiunctua, partim in iudiciis versari, partim in a videatur exsistere autem controversias etiam ex scripti interpretatione, in quo aut ambigeu quid sit scriptum aut contrarie aut ita ut a sententia scriptura dissentiat in quo aut ambigeu quid partim deliberationubus esse etiam genus tertium, qoud in laudandus aut vituperandis hominibus est poneretur. Deinde esse omnem orationem aut de infinitae rei quaestione, sine designatione utraque autem, quicquid nomine vocetur, aut qoud nonnulli addunt recente factum esse videatur; partim in a videatur exsistere autem controversias etiam ex scripti interpretatione exsistere autem contro-versias etiam. Ex scripti interpretatione in quo aut ambigeu sit scriptum aut contrarie aut ita ut a sententia scriptura dissentiat his autem omnibus partibus subiecta quaedam esse argumenta propria. Quae sint a communi quaestione seiunctua, partim in iudiciis versari, partim in videatur exsistere autem controversias etiam ex scripti interpretatione, in quo aut ambigeu quid sit scriptum aut contrarie utilitatum dirigentur eorum quibus consiluim de-aremus item in laudationibus in quibus ad personarum dignitatum omnea referrentur. Sententia scriptura, Omnes Deliberationibus Managing Director nv Bedrijfsnaam - Straatnaam XX - XXXX Gemeente Tel. +32 (0)X XXX XX XX - Fax +32 (0)X XXX XX XX BTW BE 0XXX.XXX.XXX - RPR REGIO (50 % van de ware grootte) 23

25 B.1. Briefhoofden B.1.3. Briefhoofd: Corelio Printing 15 mm 13 mm 45 mm Corelio Printing gebruikt een eigen briefhoofd. Dit briefhoofd bouwt verder op het corporate briefhoofd, maar heeft een eigen invulling onderaan. De adresgegevens in de voettekst staan in Univers Condensed Light, korps 9. De interlinie tussen de adresgegevens bedraagt 12 pt. De bankrekeninggegevens staan in Univers Condensed Light, korps 8 interlinie 11 pt. De verwijzing naar de verkoopsvoorwaarden staan in Univers Condensed Light, korps 7. De coördinaten in venster A staan in Pantone De coördinaten in venster B staan in Pantone mm 3 mm 4 mm 2 mm 5 mm enter 7 mm (100 % van de ware grootte) (100 % van de ware grootte) 27 mm (50 % van de ware grootte) 24

26 B.1. Briefhoofden B.1.4. Overschrijvingsformulier A4+ (210x320) A4 (210x297) De positionering van het Corelio logo, Corelio logo met extensie of logo s van de merken is identiek aan die van het briefhoofd (zie p. 22 en p. 28). Volg voor de voettekst met bijhorende scheidingslijn de richtlijnen hiernaast op. 27 mm NV Bedrijfsnaam - Straatnaam XX - XXXX Gemeentenv Bedrijfsnaam - Straatnaam XX - XXXX Gemeente Tel. +32 (0)X XXX XX XX - Fax +32 (0)X XXX XX XX Tel. +32 (0)X XXX XX XX - Fax +32 (0)X XXX XX XX BTW BE 0XXX.XXX.XXX - RPR REGIO BTW BE 0XXX.XXX.XXX - RPR REGIO 7 mm (50 % van de ware grootte) 25

27 B.1. Briefhoofden B.1.5. Factuur Corelio Printing 15 mm 13 mm 45 mm Corelio Printing gebruikt een eigen factuur, opgebouwd volgens de richtlijnen hiernaast weergegeven. De adresgegevens in de voettekst staan in Univers Condensed Light, korps 9. De interlinie tussen de adresgegevens bedraagt 12 pt. 3,5 mm 6 mm 8 mm 3 mm 5mm De bankrekeninggegevens staan in Univers Condensed Light, korps 8 interlinie 11 pt. De twee onderstaande verwijzingen (Rechtsbevoegdheid + verwijzing naar de achterliggende voorwaarden) staan in Univers Condensed Light, korps 7. De coördinaten in venster A staan in Pantone De coördinaten in venster B staan in Pantone mm (100 % van de ware grootte) 3,5 mm enter 8 mm (100 % van de ware grootte) 35,5 mm (50 % van de ware grootte) 26

28 B.1. Briefhoofden Verschillend per merk B.1.6. Briefhoofd: merken 15 mm 13 mm 57 mm Merken onderling 13 mm 40 mm 15 mm De logo s van de merken worden in de linkerbovenhoek van het blad geplaatst, volgens de specifieke richtlijnen op de volgende pagina. 3,6 mm 3,6 mm Volg voor de voettekst met bijhorende scheidingslijn de richtlijnen op p. 22 op. De afbeelding hiernaast verduidelijkt de positionering van de signatuur inspired by Corelio, dat op het briefhoofd van alle merken vereist is. (50 % van de ware grootte) Het lettertype van inspired by is Univers Condensed Light, korps 9. en staat in Pantone Meerdere merken op één briefhoofd worden, zoals hiernaast weergegeven, in de linkerbovenhoek onder elkaar gepositioneerd. Om overdreven kleurgebruik terug te schroeven, worden de positief / negatief logo s gebruikt, of worden de logo s in één uniforme kleur geplaatst. nv Bedrijfsnaam - Straatnaam XX - XXXX Gemeente Tel. +32 (0)X XXX XX XX - Fax +32 (0)X XXX XX XX BTW BE 0XXX.XXX.XXX - RPR REGIO 3,5 mm 3,5 mm 7 mm (100 % van de ware grootte) 27 mm inspired by nv Bedrijfsnaam - Straatnaam XX - XXXX Gemeente Tel. +32 (0)X XXX XX XX - Fax +32 (0)X XXX XX XX BTW BE 0XXX.XXX.XXX - RPR REGIO 25 mm (50 % van de ware grootte) 27

29 B.1. Briefhoofden B.1.7. Logo richtlijnen: merken 13 mm 57 mm 13 mm 57 mm 13 mm 57 mm 15 mm 15 mm 15 mm Zoals hiernaast weergegeven, gelden per merk verschillende richtlijnen omtrent de positionering van het logo op het briefhoofd. 13 mm 50 mm 13 mm 50 mm 13 mm 57 mm 15 mm 8 mm 15 mm 13 mm 57 mm 13 mm 50 mm 13 mm 57 mm 15 mm 15 mm 15 mm 13 mm 67 mm 13 mm 50 mm 13 mm 45 mm 15 mm 15 mm 15 mm (50 % van de ware grootte) 28

30 B.1. Briefhoofden B.1.8. Tekstindicatie briefhoofd: merken 25 mm 25 mm 50 mm Uw contactpersoon Voornaam Naam Dienst Tel. +32 (0)X XXX XX XX - Fax +32 (0)X XXX XX XX De tekstindicaties voor het corporate briefhoofd (zie p. 23) zijn eveneens van toepassing voor de briefhoofden van de merken onderling of alleen zoals hiernaast weergegeven. De contactgegevens worden digitaal toegevoegd in de meegeleverde Wordtemplate. Bedrijfsnaam Ingenuo Liberaliterque Voornaam Naam Straatnaam, Contrita Praecepta XX straat, 15 XXXX 5780 Didicisse Gemeente Onderwerp Plaats, Datum Geachte mevrouw Geachte heer Sed causarium quae sint a communi quaestione seiunctua, partim in iudiciis versari, partim in a videatur exsistere autem controversias etiam ex scripti interpretatione, in quo aut ambigeu quid sit scriptum aut contrarie aut ita ut a sententia scriptura dissentiat in quo aut ambigeu quid partim deliberationubus esse etiam genus tertium, qoud in laudandus aut vituperandis hominibus est poneretur. Deinde esse omnem orationem aut de infinitae rei quaestione, sine designatione utraque autem, quicquid nomine vocetur, aut qoud nonnulli addunt recente factum esse videatur; partim in a videatur exsistere autem controversias etiam ex scripti interpretatione exsistere autem contro-versias etiam. Ex scripti interpretatione in quo aut ambigeu sit scriptum aut contrarie aut ita ut a sententia scriptura dissentiat his autem omnibus partibus subiecta quaedam esse argumenta propria. Quae sint a communi quaestione seiunctua, partim in iudiciis versari, partim in videatur exsistere autem controversias etiam ex scripti interpretatione, in quo aut ambigeu quid sit scriptum aut contrarie utilitatum dirigentur eorum quibus consiluim de-aremus item in laudationibus in quibus ad personarum dignitatum omnea referrentur. Sententia scriptura, Omnes Deliberationibus Managing Director inspired by nv Bedrijfsnaam - Straatnaam XX - XXXX Gemeente Tel. +32 (0)X XXX XX XX - Fax +32 (0)X XXX XX XX BTW BE 0XXX.XXX.XXX - RPR REGIO (50 % van de ware grootte) 29

31 B.2. Vervolgbladen B.2.1. Vervolgblad: corporate / extensie 17 mm 30 mm 17 mm 30 mm Het vervolgblad bevat enkel het Corelio logo. Volg voor de positionering en afmeting de richtlijnen hiernaast op. Het Corelio logo met extensie wordt uitgelijnd op Corelio (niet op de extensie). (50 % van de ware grootte) 30

32 B.2. Vervolgbladen B.2.2. Tekstindicatie vervolgblad: corporate / extensie 25 mm 25 mm 50 mm Volg voor de positionering van de tekst en de signatuur de instructies hiernaast op. De tekst en signatuur staan uiteraard in hetzelfde lettertype en korps als het voorafgaand blad. (Arial, korps 9) De interlinie in Word bedraagt eveneens 1. Nam principio, id quod est homine ingenuo liberaliterque educato dignum, non negabo me ista omnium communia et contrita praecepta didicisse: primum oratis officum esse dicere ad educato persuadendum. Nam principio, id quod est homine ingenuo liberaliterque educato dignum, non negabo me ista omnium communia et contrita praecepta didicisse: primum oratis officum esse dicere ad educato persuadendum. Accomodate; deinde esse omnem orationem aut de infinitae rei quaestione, sine designatione utraque autem re, quicquid nomine vocetur, aut qoud nonnulli addunt recente factum esse videatur; exsistere autem controversias etiam ex scripti interpretatione in quo aut ambigeu quid sit scriptum aut contrarie aut ita ut a sententia scriptura dissentiat in quo aut ambigeu quid partim deliberationubus esse etiam aut ita ut a sententia scriptura dissentiat his autem omnibus partibus subiecta quaedam esse argumenta propria. Sed causarium quae sint a communi quaestione seiunctua, partim in iudiciis versari, partim in a videatur exsistere autem controversias etiam ex scripti interpretatione, in quo aut ambigeu quid sit scriptum aut contrarie aut ita ut a sententia scriptura dissentiat in quo aut ambigeu quid partim deliberationubus esse etiam genus tertium. Qoud in laudandus aut vituperandis hominibus est poneretur certosque esse locos quibus in iudiciis uteremur in quibus aequitas quaereretur; alios in deliberationibus, quae omnes ad utilitatum dirigentur eorum quibus consiluim de-aremus item in laudationibus in quibus ad personarum dignitatum omnea referrentur. Deinde esse omnem orationem aut de infinitae rei quaestione, sine designatione utraque autem, quicquid nomine vocetur, aut qoud nonnulli addunt recente factum esse videatur; partim in a videatur exsistere autem controversias etiam ex scripti interpretatione exsistere autem contro-versias etiam ex scripti interpretatione in quo aut ambigeu sit scriptum aut contrarie aut ita ut a sententia scriptura dissentiat his autem omnibus partibus subiecta quaedam esse argumenta propria. Quae sint a communi quaestione seiunctua, partim in iudiciis versari, partim in videatur exsistere autem controversias etiam ex scripti interpretatione, in quo aut ambigeu quid sit scriptum aut contrarie aut ita ut a sententia scriptura dissentiat in quo aut ambigeu quid partim deliberationubus esse etiam genus tertium, qoud in laudandus aut vituperandis hominibus est poneretur certosque esse. Locos quibus in iudiciis uteremur in quibus aequitas quaereretur; alios in deliberationibus, quae omnes ad utilitatum dirigentur eorum quibus consiluim de-aremus item in laudationibus in quibus ad personarum dignitatum omnea referrentur. Ex scripti interpretatione in quo aut ambigeu sit scriptum aut contrarie aut ita ut a sententia scriptura dissentiat his autem omnibus partibus subiecta quaedam esse argumenta propria. Sententia scriptura, Omnes Deliberationibus Managing Director 25 mm (50 % van de ware grootte) 31

33 B.2. Vervolgbladen B.2.3. Vervolgblad: merken 25 mm 28,5 mm Verschillend per merk Merken onderling 25 mm 28,5 mm Het vervolgblad bevat het logo van de merken in de koptekst, samen met de signatuur inspired by Corelio in de voettekst. 2,6 mm 2,6 mm Volg voor de positionering en afmeting, de richtlijnen hiernaast en op de volgende pagina op. Meerdere merken op één vervolgblad worden, zoals hiernaast weergegeven, in de linkerbovenhoek onder elkaar gepositioneerd. Om overdreven kleurgebruik terug te schroeven, worden de positief / negatief logo s gebruikt, of worden de logo s in één uniforme kleur geplaatst. inspired by 25 mm (50 % van de ware grootte) 32

34 B.2. Vervolgbladen B.2.4. Logo richtlijnen: merken 25 mm 28,5 mm 25 mm 28,5 mm 25 mm 28,5 mm Zoals hiernaast weergegeven, gelden per merk verschillende richtlijnen omtrent positionering van het logo op het vervolgblad. 25 mm 28,5 mm 25 mm 25 mm 25 mm 28,5 mm 5 mm 25 mm 28,5 mm 25 mm 28,5 mm 25 mm 28,5 mm 25 mm 38,5 mm 25 mm 28,5 mm 25 mm 28,5 mm (50 % van de ware grootte) 33

FEBRUARI 2013. Handleiding digitale aanlevering

FEBRUARI 2013. Handleiding digitale aanlevering FEBRUARI 2013 Handleiding digitale aanlevering VOORWOORD Drukkerscollectief De Wrikker is van oudsher (1975) de drukkerij voor kleine blaadjes, magazines, nieuwsbrieven, buurtkranten en plooifolders uit

Nadere informatie

Huisstijlhandboek Internet en intranet. Versie 4.2 Datum Juli 2011

Huisstijlhandboek Internet en intranet. Versie 4.2 Datum Juli 2011 Huisstijlhandboek Internet en intranet Versie 4.2 Datum Juli 2011 2 van 97 Colofon Versienummer 4.2 Datum juli 2011 Locatie http://www.rijkshuisstijl.nl Ontwerp Studio Dumbar Auteur Project 1 Logo Historie

Nadere informatie

Hoe en waarom een huisstijl ontwikkelen. Gids voor de federale communicatoren. COMM Collection - Nr 11

Hoe en waarom een huisstijl ontwikkelen. Gids voor de federale communicatoren. COMM Collection - Nr 11 Hoe en waarom een huisstijl ontwikkelen Gids voor de federale communicatoren COMM Collection - Nr 11 COMM Collection is een reeks praktische gidsen bestemd voor alle federale communicatoren. Ze zijn het

Nadere informatie

OpenOffice.org2. Aan de slag met. Writer

OpenOffice.org2. Aan de slag met. Writer OpenOffice.org2 Aan de slag met Writer door Reginald Ricquier versie 2.01 15-10-2006 e-book voor alle OpenOffice.org gebruikers verkrijgbaar op nl.openoffice.org onderworpen aan de PDL-licentie Voorwoord

Nadere informatie

Automatisch verwerkbare post- en antwoordzendingen

Automatisch verwerkbare post- en antwoordzendingen Automatisch verwerkbare post- en antwoordzendingen september 2003 BRV.066 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Eigenschappen automatisch verwerkbare post 5 2.1 Fysieke eigenschappen 5 2.2 Indeling adreszijde

Nadere informatie

De stijl van De Brabantse Kempen

De stijl van De Brabantse Kempen De stijl van De Brabantse Kempen De stijl van De Brabantse Kempen 1 2 De stijl van De Brabantse Kempen Inhoudsopgave Inleiding 4 Het woordmerk 5 Het logo Omschrijving Verhoudingen Ruimte rondom het logo

Nadere informatie

Woord vooraf Sinds enkele jaren bevat de Microsoft Office reeks Ms Word, Ms Excel, Ms Access, Ms Powerpoint, MS Outlook en MS Frontpage.

Woord vooraf Sinds enkele jaren bevat de Microsoft Office reeks Ms Word, Ms Excel, Ms Access, Ms Powerpoint, MS Outlook en MS Frontpage. Woord vooraf Sinds enkele jaren bevat de Microsoft Office reeks Ms Word, Ms Excel, Ms Access, Ms Powerpoint, MS Outlook en MS Frontpage. Deze pakketen kan je stuk voor stuk leren gebruiken via de cursussen

Nadere informatie

eyeon huisstijlmanual versie 1.0

eyeon huisstijlmanual versie 1.0 eyeon huisstijlmanual versie 1.0 1 2 eyeon huisstijlmanual versie 1.0 inleiding Deze manual geeft een zo breed mogelijke weergave van de nieuwe huisstijl die voor EyeOn is ontwikkeld. Deze manual gaat

Nadere informatie

SCMS - Smart Content Management System

SCMS - Smart Content Management System Online websites bouwen & beheren met SCMS Smart Content Management System & website builder Inhoud: Hoofdstuk 1: Inleiding, wat is SCMS?... 4 Hoofdstuk 2: Inloggen SCMS... 5 Hoofdstuk 3: Control Panel...

Nadere informatie

HUISSTIJL ONTWERP EN REALISATIE VAN VOORLICHTINGS, PROMOTIE- EN/OF PR-MATERIAAL OPLEIDING: EVENEMENTENORGANISATIE

HUISSTIJL ONTWERP EN REALISATIE VAN VOORLICHTINGS, PROMOTIE- EN/OF PR-MATERIAAL OPLEIDING: EVENEMENTENORGANISATIE HUISSTIJL ONTWERP EN REALISATIE VAN VOORLICHTINGS, PROMOTIE- EN/OF PR-MATERIAAL OPLEIDING: EVENEMENTENORGANISATIE DIGITALE VORMGEVING PERIODE 1, 2013-2014 FONS GOOSEN MARKETING & COMMUNICATIE - DIGITALE

Nadere informatie

PowerPoint 2010. KATHO, Campus Tielt

PowerPoint 2010. KATHO, Campus Tielt PowerPoint 2010 KATHO, Campus Tielt Microsoft Office 2010 - Powerpoint - Interface Het volledige word venster Laten we beginnen bij het bovenste gedeelte: Titelbalk Lint/ Ribbon Tabblad bestand Snel Starten

Nadere informatie

Cursus Dreamweaver 01/01/2004. Voor updates, achtergrondinformatie, voorbeelden en download: Bezoek http://www.ideabox.

Cursus Dreamweaver 01/01/2004. Voor updates, achtergrondinformatie, voorbeelden en download: Bezoek http://www.ideabox. Cursus Dreamweaver 01/01/2004 Voor updates, achtergrondinformatie, voorbeelden en download: Bezoek http://www.ideabox.be/webdesign Cursus Dreamweaver www.ideabox.be/webdesign pagina 1/36 Inleiding Deze

Nadere informatie

RICHTLIJNEN VOOR AANLEVEREN

RICHTLIJNEN VOOR AANLEVEREN RICHTLIJNEN VOOR AANLEVEREN 1. Boekblok 1.1 snijformaat 1.2 opmaak- en lay-out richtlijnen 1.3 foto s en illustraties 1.4 rugdikte uitrekenen 2. Kaft 2.1 de kaft formateren 2.2 kaft voorbeeld 3. PDF bestanden

Nadere informatie

ONTWERP JE EIGEN MET KOMPOZER

ONTWERP JE EIGEN MET KOMPOZER ONTWERP JE EIGEN MET KOMPOZER 2006 Auteur en Copyright Freek Pol. Dit document mag worden gekopieerd en / of verspreid worden zonder toestemming van de auteur mits de bron / auteur wordt vermeld en daarvan

Nadere informatie

Plan van Aanpak. voor je website en/of huisstijl

Plan van Aanpak. voor je website en/of huisstijl Plan van Aanpak voor je website en/of huisstijl Uitgave maart 2015 Je hebt mijn hulp ingeroepen voor het bouwen van een website en/of het ontwerpen van een huisstijl. Hier vind je informatie over dat proces.

Nadere informatie

Handleiding Sportlink Clubwebsite

Handleiding Sportlink Clubwebsite Handleiding Sportlink Clubwebsite Versie 1.6 januari 2009 Sportlink Services Huis ter Heideweg 14 3705 LZ Zeist www.sportlink.nl 1 Inhoud Handleiding Sportlink Clubwebsite 1 Versie 1.4 december 2008 1

Nadere informatie

Handleiding Content Management Systeem Umbraco. Versie 1.2

Handleiding Content Management Systeem Umbraco. Versie 1.2 Handleiding Content Management Systeem Umbraco Versie 1.2 Inhoudsopgave 1. Umbraco tour... 3 1.1 Inloggen in het Umbraco systeem... 3 1.2 De indeling van Umbraco... 3 2. Inhoud van uw website... 5 2.1

Nadere informatie

Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5

Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5 Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5 Versie 2, juli 2002. 1997-2002 Smartsite Software B.V. Smartsite Dynamic Web System Disclaimer Hoewel deze handleiding met de grootste zorgvuldigheid tot

Nadere informatie

SOFTWIJS. Microsoft Windows en Office serie. Powerpoint 2003. (c) Softwijs, November 2011. Speciale Editie

SOFTWIJS. Microsoft Windows en Office serie. Powerpoint 2003. (c) Softwijs, November 2011. Speciale Editie SOFTWIJS Microsoft Windows en Office serie Powerpoint 2003 Speciale Editie MICROSOFT WINDOWS EN OFFICE SERIE PowerPoint 2003 Speciale Editie Softwijs Julianastraat 17 7161 CP Neede Tel. 0545-295813 Website:

Nadere informatie

Tekstverwerking met Word 2010. Lerarenopleiding KATHO, Campus Tielt

Tekstverwerking met Word 2010. Lerarenopleiding KATHO, Campus Tielt Tekstverwerking met Word 2010 Lerarenopleiding KATHO, Campus Tielt Koen Pauwels KATHO 7/1/2010 Microsoft Office 2010 - Word - Inleiding Met Microsoft Word 2010 kan je "gemakkelijk" professioneel ogende

Nadere informatie

ICT IN HET (BASIS)ONDERWIJS.

ICT IN HET (BASIS)ONDERWIJS. ICT IN HET (BASIS)ONDERWIJS. microsoft Publisher (in het (basis) onderwijs) Versie voor de cursist Juli 1999 Laatst bijgewerkt op 30/8/2003 Kurt Dossche 1/13 Didactisch gebruik van ICT in het basisonderwijs

Nadere informatie

Handleiding. PrintShop Mail Professionele Mailing-Software voor Apple Macintosh

Handleiding. PrintShop Mail Professionele Mailing-Software voor Apple Macintosh Handleiding PrintShop Mail Professionele Mailing-Software voor Apple Macintosh I PrintShop Mail is een Software-Product van: Atlas Software BV Daltonstraat 42-44 3846 BX Harderwijk Tel. +31 (0)341-426700

Nadere informatie

Reader 43. Workshop. Mediatheek Tilburg Moller

Reader 43. Workshop. Mediatheek Tilburg Moller Reader 43 Workshop Kennismaken met websites FRONTPAGE 2003 Mediatheek Tilburg Moller 2 Inleiding... 5 1 Wat gaan we doen?... 5 1.1 Onderwerp.. 5 1.2 Inleiding.. 6 1.3 De opdracht 6 1.4 Infobronnen 6 1.5

Nadere informatie

ANBO Noord-Holland Chris Hoppenbrouwer Inleiding Belangrijk Wees niet bang voor wit. Uiterlijk

ANBO Noord-Holland Chris Hoppenbrouwer Inleiding Belangrijk Wees niet bang voor wit. Uiterlijk Inleiding Deze brochure is geschreven voor zowel beginners als meer gevorderden en is bedoeld als naslagwerk. Het stuk is zoveel mogelijk logisch opgebouwd. Ik hoop hiermee u van dienst te zijn om een

Nadere informatie

PSU Boekhouden en PSU Boekhouden Light Module Verkoop V1 facturering en aanmaning Handleiding en inleiding tot facturering

PSU Boekhouden en PSU Boekhouden Light Module Verkoop V1 facturering en aanmaning Handleiding en inleiding tot facturering gravita PSUB PSUBL PSU Boekhouden en PSU Boekhouden Light Module Verkoop V1 facturering en aanmaning Handleiding en inleiding tot facturering Versie 1.20 24 augustus 2007 2 Handleiding module PSU Verkoop,

Nadere informatie

Handleiding ILIAS. Dit is de Nederlandse handleiding voor ILIAS 4.2.2

Handleiding ILIAS. Dit is de Nederlandse handleiding voor ILIAS 4.2.2 Handleiding ILIAS Dit is de Nederlandse handleiding voor ILIAS 4.2.2 G. Smits 2012 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Inloggen... 5 De pagina editor... 8 Paragraaf invoegen... 9 Media invoegen... 12 Voer vraag

Nadere informatie

VigAdmin. Handleiding

VigAdmin. Handleiding Handleiding Deze handleiding bevat exact dezelfde tekst als de helptekst (handleiding) die is opgenomen in het programma op de aangegeven datum. Easy Brothers Software Adres : Hammermolen 26, 6086 BG Neer.

Nadere informatie

WORKSHOP: TEKSTVERWERKING

WORKSHOP: TEKSTVERWERKING WORKSHOP: TEKSTVERWERKING INHOUD Microsoft Word... 3 De werkomgeving... 3 Word starten... 3 Het lint (tabbladen)... 4 Het tabblad Bestand... 4 Contextgevoelige tabbladen op het lint... 4 Werken met documenten...

Nadere informatie

Dick Grooters Raadhuisstraat 296 5683 GM Best tel: 0499-392579, e-mail:d.grooters@home.nl Dit boekje is tot stand gekomen met tips van Wim Schoon.

Dick Grooters Raadhuisstraat 296 5683 GM Best tel: 0499-392579, e-mail:d.grooters@home.nl Dit boekje is tot stand gekomen met tips van Wim Schoon. Writer OpenOffice Dick Grooters Raadhuisstraat 296 5683 GM Best tel: 0499-392579, e-mail:d.grooters@home.nl Dit boekje is tot stand gekomen met tips van Wim Schoon. Introductie...3 Basishandelingen...3

Nadere informatie

European Merchant Services. Huisstijlmanual

European Merchant Services. Huisstijlmanual European Merchant Services Huisstijlmanual versie 1 - januari 2011 European Merchant Services Huisstijlmanual 02 Inhoudsopgave Introductie 3 01 Logo 4 Logo grijswaarden 5 logo kleuren 6 02 Basis kleuren

Nadere informatie