STUDIEHANDLEIDING CURSUS. Gedragswetenschappen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STUDIEHANDLEIDING CURSUS. Gedragswetenschappen"

Transcriptie

1 FACULTEIT PEOPLE & BUSINESS MANAGEMENT SITTARD BACHELOROPLEIDING - DAGONDERWIJS STUDIEHANDLEIDING CURSUS Gedragswetenschappen Loop naar de pomp! PBM januari 2011 FACULTEIT PEOPLE & BUSINESS MANAGEMENT HAVIKSTRAAT ED SITTARD

2 FACULTEIT PEOPLE & BUSINESS MANAGEMENT SITTARD BACHELOROPLEIDING - DAGONDERWIJS STUDIEHANDLEIDING CURSUS Gedragswetenschappen Studiepunten : 2 ects Studielast : 56 uur Duur : 10 weken Voertaal : Nederlands Toetsing : Schriftelijk tentamen FACULTEIT PEOPLE & BUSINESS MANAGEMENT HAVIKSTRAAT ED SITTARD

3 Inhoudsopgave pagina Inhoudsopgave 1 De eindopdracht 3 2 Deelopdrachten 16 3 Wijze van beoordeling 18 4 Organisatie van de cursus 19 5 Verantwoording van de cursus 20

4 1 De eindopdracht Alle organisaties hebben een ding gemeen: er werken mensen. Uit de naam People & Business Management blijkt dat in de opleiding er veel over mensen gesproken gaat worden. Deze cursus kijkt naar het gedrag van mensen in organisaties. Als professional moet je in staat zijn om gedrag van mensen in verschillende situaties te herkennen en te interpreteren. Vragen die hierbij centraal staan zijn: Wat is menselijk gedrag? Waarom doen mensen wat ze doen? Wat zijn de achtergronden bij menselijk handelen? Als casus is gekozen voor S.O.D. Je vindt deze hieronder. Doel van deze cursus is dat je theorieën uit de sociale wetenschappen weet toe te passen. Je kijkt door de ogen van een arbeids- en organisatiepsycholoog naar een organisatie, je speelt de komende weken zijn of haar rol. Aan het einde van deze cursus zul je in staat moeten zijn om organisatieproblemen vanuit gedragswetenschappelijke optiek te analyseren. In de laatste bijeenkomst zul je een advies moeten voorleggen aan Shell. Dit is dan ook de eindopdracht. Stap 1 Integrale beschouwing van het probleem. Stap 2 Vaststellen van relevante gedragswetenschappelijke thematieken Stap 3 Integrale analyse van de problematiek a.d.h.v. theorie Stap 4 Opstellen van verbetervoorstellen. In onderstaande casus is het doel dat je door Shell wordt gevraagd om te analyseren hoe ze de situatie kunnen verbeteren. Casus Loop naar de pomp!? 1 Ge zult het ver in het zakenleven brengen als gij U er zelf aan gewent om cijfers even vlug te waarderen als een goed psycholoog zijn medemenschen kan beoordelen Henri Deterding, mede-oprichter Royal Dutch / Shell 2 Shell heeft een probleem: er heerst onvrede op de werkvloer. Aanleiding voor deze onvrede lijkt een reorganisatie te zijn. In recente jaren ontstond er een dreiging voor Shell: de onbemande tankstations (bijv. Tango). Omdat de personeelskosten op deze benzinestations veel beperkter zijn dan bij de klassieke verkooppunten, kan er hier tegen een veel lagere prijs benzine geleverd worden. Zie ook onderstaand artikel. 1 2 Dit is een fictieve casus. Hoewel geprobeerd is een zo reëel mogelijke casus te presenteren, berusten overeenkomsten met de werkelijkheid op toeval. Shell is louter als achtergrond gekozen. Foto`s zijn van publieke bronnen (internet), ze zijn alleen ter illustratie opgenomen. W. Wennekes, De Aartsvaders, p Studiehandleiding Cursus Gedragswetenschappen pagina 3

5 Prijsbewuste consument kiest onbemand tankstation De hoge olieprijs heeft voor een 'spectaculaire' stijging van het aantal onbemande - en dus goedkope - tankstations gezorgd. Dat meldt de Branchebehartiging Tankstations (BBT) van de Bovag. Prijsbewuster Uit cijfers van de BBT blijkt dat er nu 970 benzinepompen zonder personeel zijn, 69 procent meer dan in augustus "Mensen zijn steeds prijsbewuster geworden", verklaart Erik de Vries, secretaris van de BBT, het succes van de onbemande tankstations. Populair Een onderzoek van TNS Nipo bevestigt de populariteit van de onbemande pomp. Ruim de helft van de automobilisten komt wel eens bij zo'n tankstation en ongeveer eenderde is bereid er maximaal 10 kilometer voor om te rijden, zo komt naar voren uit een enquête onder 679 weggebruikers. Concurrentie Door de afwezigheid van personeel is benzine vaak een paar cent goedkoper bij een onbemand tankstation. Brandstof is de afgelopen weken flink duurder geworden. Toch begint het verschil af te nemen. Door de heftige concurrentie komen de prijzen steeds dichter bij elkaar te liggen. Eigenaren van bemande tankstations zijn gedwongen om nieuwe manieren te bedenken om de kosten te drukken. Bron: De noodzaak om efficiënter te gaan werken werd direct voelbaar, omdat het marktaandeel onder druk kwam te staan. Besloten werd tot een reorganisatie over te gaan. Shell ging werken vanuit het CO/CO principe. CO/CO staat voor Company Owned / Company Operated. Bij dit principe is het tankstation in het bezit van de moederorganisatie (Shell). Shell levert een shopmanager die een vast salaris betaald krijgt. Deze shopmanager is verantwoordelijk voor de gang van zaken op zijn station. Onder de shopmanager werken de medewerkers (shopassistents). Eerder werd vaak gewerkt met een dealer (ook wel DO/DO, Dealer Owned, Dealer Operated). Deze dealer was eigenaar van het tankstation. Er werd een contract gesloten met een oliemaatschappij die het recht had om haar product te verkopen via het tankstation. De dealer kreeg echter betaald naar mate de omzet toenam. Met andere woorden: als een dealer het goed deed, dan werd de beloning hoger. De voordelen van het CO/CO principe leken duidelijk. De opbrengsten van de verkoop vloeiden direct terug naar de moederorganisatie, in plaats van naar de zakken van de dealer. Wel wordt onder het CO/CO principe gewerkt met targets. Dit betekent dat wanneer een shopmanager doelstellingen betreffende omzet en winst behaalt een extra betaling plaatsvindt. Deze extra betaling kan oplopen tot 6000 euro op jaarbasis. Ook kon de invoering van nieuwe systemen en acties versneld worden. Eerder lag het aan de bereidwilligheid van de dealer om mee te werken of er een nieuw kassasysteem werd ingevoerd. Nu kon een centrale beslissing van het management direct geïmplementeerd (= ingevoerd) worden. Inmiddels functioneren 17 Shell tankstations onder het CO/CO principe. Er is een aparte B.V. opgericht, onder de holding Shell, die verantwoordelijk is voor de bedrijfsvoering van deze stations: S.O.D. B.V. (Shell Owned Distribution B.V.). Een organogram is hieronder weergegeven (figuur 1). Studiehandleiding Cursus Gedragswetenschappen pagina 4

6 Shell Nederland Holding (o.m. Mr. F. Fenteners) S.O.D. B.V. (o.m. Drs. M. Tans) Regiomanager Noord Nederland Regiomanager Zuid Nederland (Dhr. Tak) Regiomanager Midden Nederland Shell Heldeloo Shell Elkra Shell Pijlhuis Shell Kortweg Figuur 1: Organogram S.O.D. B.V. 3 Medewerkers: Dhr. Mr. F. (Frits) Fenteners Lid Raad van Bestuur Mw. Drs. M. (Monique) Tans Algemeen manager S.O.D. B.V. Dhr. P. (Peter) Tak Regiomanager Zuid Mw. J. (Josine) Van Hoof shopmanager Shell Heldeloo Mw. T. (Tonnie) Sleijpen shopmanager Shell Elkra Dhr. H. (Hugo) Loosdrecht - shopmanager Shell Pijlhuis Dhr. M. (Mart) Hartmans shopmanager Shell Kortweg S.O.D. wordt geleid door Mevr. Drs. Monique Tans. Mevr. Tans is sinds zeven jaar in dienst bij Shell en heeft een stormachtige carrière doorgemaakt. Mevr. Tans is van huis uit bedrijfskundige en heeft voordien carrière gemaakt bij Albert Hein en Oce. Bij de oprichting van S.O.D 3 jaar geleden is ze direct aangesteld als algemeen directeur. Ze geeft leiding aan de regiomanagers en is eindverantwoordelijke. Er zijn drie regiomanagers in dienst. Deze zijn verantwoordelijk voor de regio`s Noord, Zuid en Midden Nederland. De regiomanagers zijn respectievelijk Dhr. Coenen, Dhr. Tak en Mevr. Hoekstra. Het regiomanagement is een zware baan: de regiomanagers zijn verantwoordelijk voor de doorvoer van strategische beslissingen van de top. Tevens moeten ze veel brandjes blussen : als een shopmanager geen raad meer weet, dan wendt deze zich tot de regiomanager. Ook is het niet altijd gemakkelijk om de shopmanager te overtuigen van veranderingen die door S.O.D als noodzakelijk worden gezien. 3 In dit organogram is alleen het voor deze cursus relevante deel getoond. In werkelijkheid zal dit organogram natuurlijk uitgebreider zijn. Studiehandleiding Cursus Gedragswetenschappen pagina 5

7 De tankstations bestaan uit de shopmanager en zijn medewerkers (shopassistents). Bij sommige tankstations is de taakverdeling gesplitst. Dit geldt vooral voor de grotere locaties. Hier zijn sommige medewerkers verantwoordelijk voor de verse broodjes afdeling en de schappen, anderen doen alleen kassawerkzaamheden. De laatste tijd ontvangt Mevr. Tans verontrustende berichten vanaf de werkvloer. Deze berichten hebben haar op twee manieren bereikt. Allereerst heeft een student van de Hogeschool Zuyd, Tim Smeets, een onderzoek verricht naar het hoge ziekteverzuim binnen S.O.D. Hieruit bleek dat op sommige locaties het ziekteverzuim op 15 % lag! Op andere stations blijkt het ziekteverzuim slechts 4 % procent te bedragen. Gemiddeld schommelt het ziekteverzuim rond de 10 %. De verzuimcijfers bij de vier stations van Regio Zuid zijn weergegeven in tabel 1. Distributiepunt Verzuimpercentage Shell Heldeloo 8 % Shell Elkra 4 % Shell Pijlhuis 15 % Shell Kortweg 14 % Tabel 1: Ziekteverzuimpercentages tankstations Regio Zuid Ten tweede heeft haar recent een brief bereikt waarin medewerkers van Shell Pijlhuis hun onvrede uiten. In deze brief spreken de assistents van een onwerkbare sfeer en wordt de shopmanager omschreven als een tiran. Ook klagen ze over de te ver doorgevoerde regeldrift vanuit S.O.D. Mevr. Tans heeft wekelijks een overleg met Dhr. Fenteners. Deze is lid van de Raad van Bestuur van Shell. Hij is sinds zijn afstuderen als jurist aan de Universiteit van Leiden verbonden aan Shell. Hij heeft een uitgebreid netwerk en kent de organisatie als zijn broekzak. Mevr. Tans heeft de ondervindingen van de student en de noodkreet van de medewerkers aan Fenteners voorgelegd. Deze was allerminst verbaasd. Ook via andere kanalen hadden hebben berichten bereikt over ontevredenheid bij de medewerkers. Vooral in de Regio Zuid blijken er problemen te zijn. Hij besloot daarom in overleg met Mevr. Tans om een onderzoek in deze regio in te stellen. Graag zou hij weten of onvrede algemeen heerst onder de medewerkers en wat hiervan de oorzaken zijn. Het onderzoek wordt gedaan door iemand van de dienst personeelszaken, Dhr. Van de Westelaken. Hij besluit om op een semi-gestructureerde wijze interviews af te nemen. Onderwerpen die hij wil aansnijden zijn: werkdruk, motivatie van de medewerkers, sfeer op de locatie(s) en de acceptatie van het management. Verder kan de medewerker besluiten om andere onderwerpen op de agenda te zetten. De anonimiteit wordt door personeelszaken absoluut gewaarborgd. Omdat Dhr. Van de Westelaken het gedrag van de medewerkers wil begrijpen en verklaren, besluit hij om studenten te betrekken die op een gedragswetenschappelijke wijze geschoold zijn bij het onderzoek te betrekken. Hier kom jij om de hoek kijken. Dhr. Van de Westelaken besluit om de interviews die hij heeft afgenomen over te dragen aan de Hogeschool. Je maakt hier dankbaar gebruik van. We volgen de gesprekken van de top bestuurder naar beneden, tot aan de shopassistents. Tip! Houdt het organogram bij de hand en maak notities! Studiehandleiding Cursus Gedragswetenschappen pagina 6

8 Verslag van het gesprek met Mr. Frits Fenteners, lid van de Raad van Bestuur Dhr. Fenteners geeft aan dat hij door zijn jarenlange ervaring bij Shell alle uithoeken van de organisatie kent. Over een jaar gaat Dhr. Fenteners met pensioen, met pijn in mijn hart. Dhr. Fenteners is altijd als een soort ondernemer binnen de organisatie geweest: ik kan doen waar ik zin in heb. Hij heeft voor het eerst gehoord van de problemen bij enkele S.O.D. stations via zijn netwerk. Jaren geleden heeft zijn hij nicht, Mevr. Van Hoof, aan een baan geholpen bij Shell. Zij werkt nu als shopmanager op Shell Heldeloo. Ook uit de wandelgangen bereikten hem berichten. Hij was ook niet verbaasd toen hij geconfronteerd werd door mevr. Tans over de brief gestuurd door enkele medewerkers van Shell Pijlhuis. Mevr. Tans noemt hij een pittige tante die niet voor niets zo snel carrière heeft gemaakt. Hij betiteld haar als een vrij dwingende persoon. Maar, zo zegt hij, dat moet ook wel in die positie. Van Mevr. Tans vernam hij in hun wekelijks overleg dat de problemen op Shell Pijlhuis te wijten waren aan de shopmanager, dhr. Loosdrecht. De Regiomanager Zuid, Dhr. Tak is ook een bekende van hem. Hij betitelt hem als een harde werker, een warm man. Hij heeft veel respect voor de manier waarop Tak werkt: je moet die Kenau (mevr. Tans) toch maar in bedwang houden, ontglipt hem. De strategische beslissing (3 jaar geleden) om van een dealer systeem over te gaan naar een CO/CO systeem gebeurde onder zijn hoede. De overgang was door de dreiging van de onbemande stations noodzakelijk. De reorganisatie had wel voor wat problemen gezorgd. Zo was het totnogtoe vaak zo dat een station werd overgenomen door de zoon of dochter van de dealer: een praktijk die past in een ver verleden. Een top-down beslissing was het gevolg. Van mindere acceptatie van de reorganisatie door assistents is hem weinig bekend: het werk blijft toch hetzelfde? De incidenten die nu voor problemen zorgen zouden ook onder het dealer systeem plaatsgevonden hebben, meent hij. Hij wijst op voordelen van het nieuwe systeem: meer uniformiteit in de bedrijfsvoering, meer efficiency, hogere winsten. Op grond van zijn jarenlange ervaring zegt hij: dit is een storm in een glas water. Om toch het zekere voor het onzekere te nemen heeft hij besloten tot dit onderzoek. Verslag van het gesprek met Mevr. Tans, algemeen directeur S.O.D. Mevr. Tans geeft direct aan dat ze het nut van het onderzoek niet echt inziet. Ze heeft zich door Fenteners laten overtuigen om eraan mee te werken. Ze geeft aan eigenlijk geen tijd voor deze zaken te hebben. Eigenlijk vindt ze dat Dhr. Tak dit moet oplossen. Tak is volgens haar een aardige man, maar hij heeft volgens haar niet de ruggengraat die je verwacht van een regiomanager te betrokken bij zijn mensen, maar niet bij de taak. Hij zou maar al te vaak dansen naar de pijpen van de shopmanagers, en haar beslissingen niet doorvoeren. Mevr. Tans geeft aan dat ze weken maakt van 60 uur. De werkdruk kan ze daarom alleen maar als hoog bestempelen. Ze voelt zich zeer verantwoordelijk voor de gang van zaken. De reorganisatie heeft het uiterste van haar gevergd. Ze voelt zich echter onmisbaar, zonder haar zal de organisatie een stuk minder functioneren. Mevr. Tans geeft aan dat ze niet van half werk houdt en algemeen geldt als een perfectionist. Ze voelt aan dat ze deze werkdruk niet lang meer aan kan, en heeft aangedrongen op meer ondersteuning. Dit werd om financiële redenen niet toegestaan door Shell Holding, iets wat haar nog altijd dwarszit. Wel ondervindt ze veel steun van haar secretaresse, Tanja. Deze houdt haar continu alert. Ze is een van de weinige collega`s die ze vertrouwt. Studiehandleiding Cursus Gedragswetenschappen pagina 7

9 Dit is wel anders bij shopassistents. Er zijn veel problemen geweest rondom diefstal. Je wilt het aantal ontslagen assistents die gejat hebben niet te eten geven!. Het stelen van Airmiles, pre-paid kaarten, cash geld en sigaretten heeft op grote schaal plaatsgevonden. Hierdoor ziet ze zich genoodzaakt om een strengere controle toe te passen. Een ander voorval wat haar vertrouwen in de assistents had doen afnemen was een fraudegeval met zogenaamde doorrijders. Deze automobilisten tanken zonder te betalen. Een shopmanager (Dhr. Loosdrecht) kwam er toevallig achter dat de medewerkers achter de kassa doorgaven wanneer doorrijden niet opgemerkt zou worden. Haar mensbeeld werd compleet veranderd toen ze merkte dat twee shopmanagers er ook frauduleuze praktijken op nahielden. De twee zijn inmiddels ontslagen. Ze hadden een plan bedacht om grote delen van de omzet achter te houden. Hierdoor ziet ze zich nog verder genoodzaakt de controle hoog te houden. De problemen op Shell Pijlhuis zijn volgens haar compleet te wijten aan dhr. Loosdrecht: een man die niet kan samenwerken. Achteraf betreurt ze de beslissing om Loosdrecht op de positie van shopmanager te plaatsen. Als assistent was hij ook soms lastig geweest, maar Tans had gemeend dat dit goed van pas zou komen als hij manager was; je moet wel eens vervelend kunnen doen. De omschrijving tiran vindt ze zeker van toepassing bij hem. Een andere manager die ze niet kan uitstaan is Mevr. Van Hoof van Shell Heldeloo. Deze wordt volgens Tans de hand boven het hoofd gehouden door Fenteners. Tans kwalificeert mevr. Van Hoof als iemand die egoïstisch optreedt. Als voorbeeld geeft ze de afwijkende kleding die gedragen wordt op Shell Heldeloo. Dit gaat in tegen de principes van S.O.D. Tans zou haar het liefste ontslaan. Tans wijst erop dat ze alleen nog gesproken heeft over zaken die minder goed verlopen. Niet alles gaat verkeerd, zegt ze. Zo is er nog Shell Elkra, onder leiding van Tonnie Sleijpen, wat heel goed functioneert. Van fraude is er daar ook geen sprake geweest, zo zegt Tans. Van Shell Kortweg kent ze enige problemen omtrent de taakverdeling. De kassamedewerkers willen daar niet achter de broodjeshoek werken. Binnenkort zal dat wel anders zijn, merkt ze op. Verslag van het gesprek met Dhr. Tak, Regiomanager Zuid Nederland. Dhr. Tak excuseert zich dat hij een kwartier te laat is; er was een probleem op Shell Kortweg. Dhr. Tak geeft aan dat hij omkomt in zijn werk. Hij is pas vader geworden. Hoewel hij ontzettend blij is met zijn zoon het beste wat me overkomen is, zorgt dit voor een nog hogere belasting. Het ergste vindt hij nog dat hij zelden voor zeven uur thuis is. Hij is bang dat hij de spreekwoordelijke man die op zondag het eten opschept gaat worden. Hij laat zich ontvallen dat hij allang ander werk had aangenomen als de kans zich had aangediend, maar zijn torenhoge hypotheek heeft hem dat belet. Dhr. Tak geeft aan dat zijn positie een uitermate vervelende is. Aan de ene kant is hij verantwoordelijk voor de implementatie van het beleid vanuit S.O.D. Van de andere kant zeggen de shopmanagers moe te worden van de talloze veranderingen. Ook hij is geschrokken van het aantal fraude gevallen op de verschillende stations. De regelgeving betitelt hij als een noodzakelijk kwaad. Dhr. Tak geeft aan moeite te hebben met het functioneren van dhr. Loosdrecht al kan hij er zich ook wel wat bij voorstellen. Shell Pijlhuis is geen gemakkelijk station. Het is gelegen in een mindere buurt van Geleen, en er komt geregeld onguur volk over de vloer. De medewerkers waarmee Loosdrecht moet werken zijn volgens Tak ook geen lieverdjes. Loosdrecht heeft ook de fraudezaak met de doorrijders aan het licht gebracht, iets wat Tak waardeert. Studiehandleiding Cursus Gedragswetenschappen pagina 8

10 Over het functioneren van Mevr. Van Hoof (Shell Heldeloo) is Tak niet tevreden. Hij noemt haar een vrouw die haar eigen weg bewandelt. Regels worden door haar compleet genegeerd. Ze wordt echter op handen gedragen door haar personeel, reden voor hem om niet tot demotie over te gaan. De problemen die dit meeneemt schat hij als nog veel groter in. Grootste probleem is dat ze op dit moment teveel naar haar personeel luistert. Die hebben het wel goed, maar als je onverwacht het station bezoekt is het vaak een puinhoop. Mevr. Van Hoof neemt dit voor lief. Shell Kortweg zorgt ook voor problemen. Dit tankstation is misschien wel het best lopende en grootste distributiepunt van Nederland. Dit komt zeker ook door haar ligging aan de A2. Door de stijgende dieselprijs in Duitsland heeft dit station de wind mee. Op het station is een aparte broodjeshoek. De assistents werken achter de kassa of in de broodjeshoek. Deze twee groepen lijken aparte groepen binnen het station te vormen. Samen aan een tafel eten is er niet bij. Het voorstel om de werkzaamheden te verdelen over de twee groepen heeft op weerstand gestuit bij de kassamedewerkers. Zij vinden broodjes smeren minderwaardig werk. Zojuist heeft hij nog een gesprek gehad met de shopmanager, Dhr. Hartmans. Er was een hooglopend conflict ontstaan tussen twee assistents. Hartmans had zijn assistentie nodig gehad. Vraag dat maar eens aan Hartmans, zegt Tak. Shell Elkra vindt hij een heerlijk station. Het is gelegen bij een uitvalsweg bij Margraten. De medewerkers komen allemaal uit de buurt. Ook de leidinggevende van dit station (mevr. Sleijpen) komt uit Margraten. Ze kent veel van haar klanten bij naam. Haar stijl van leidinggeven omschrijft Tak als soms gemoedelijk, soms streng. Hij heeft al eens aan haar voorgesteld om een groter tankstation onder haar hoede te nemen. Dit heeft ze echter geweigerd. Al met al denkt hij dat de reorganisatie veel heeft verbeterd in de resultaten. Op langere termijn verwacht hij echter problemen: de binding van de assistents en shopmanagers lijkt steeds lager te worden. Onder het dealer systeem was de dealer helemaal verantwoordelijk voor wat hij op het einde van de maand in de portemonnee had. Nu lijkt het steeds meer een negen tot vijf baan te worden. Hij ziet dit nog eens slecht aflopen. Zelf hoopt hij tegen die tijd een andere baan te hebben: na mij de zondvloed! Verslag van het gesprek met Dhr. Loosdrecht, shopmanager Shell Pijlhuis. Dhr. Loosdrecht is verheugd een gesprek te krijgen. Nu kan hij eindelijk eens aangeven wat hem dwarszit. Het grootste pijnpunt zit in het beloningssysteem dat door S.O.D. gehanteerd wordt. De targets die gesteld worden voor de verschillende stations zijn volgens hem irreëel. Hij maakt een vergelijking met Shell Kortweg aan de A2. Door de goede ligging van dit station haalt Dhr. Hartmans de targets met twee vingers in de neus. Hij heeft een station met een veel slechtere ligging. Toch werkt hij naar eigen zeggen even hard of misschien wel harder. Hij geeft aan dat een dergelijke omzet op een station in een buurt met minder koopkrachtige mensen gewoon niet haalbaar is. Hij heeft het gevoel niet voor vol te worden aangezien door het management. Hij heeft dit punt al meermaals doorgespeeld naar Mevr. Tans, een dame die absoluut niet luistert; ze kan niet samenwerken. Hij geeft aan dat hij kampt met veel problemen op het station. Door een overval zit een van de medewerkers met psychische klachten thuis. Verder noemt hij zijn medewerkers incapabel. Als hij ze niet continu achterna zit, dan voeren ze niets uit. Zo moet hij dagelijks melden dat de pompen gepoetst moeten worden. Hij is blij met de strenge regelgeving die door Mevr. Tans is ingevoerd; nu kan hij tenminste een oogje in het zeil houden. Het fraudegeval met de doorrijders is hij per toeval tegengekomen toen hij de videobewaking nader bekeek iets wat hij nog steeds met grote regelmaat doet. Het was een incident dat hij al mijlenver had zien aankomen. Niet te vertrouwen, mompelt hij. Studiehandleiding Cursus Gedragswetenschappen pagina 9

11 Over Tak wil hij alleen kwijt dat hij teveel luistert naar Mevr. Tans. Hij vindt dat Tans die Tak goed onder de duim houdt! Dhr. Loosdrecht geniet echter wel van zijn baan. Hij geeft hiervoor als redenen op dat hij doet wat hij wil. Hij is een man uit de buurt ( opgegroeid voor galg en rad zegt hij met een knipoog) en het toch maar geschopt heeft tot shopmanager. Dat doet het goed in de buurt. Verslag van het gesprek met Mevr. Sleijpen, shopmanager Shell Elkra. We zijn hier net een kleine familie, zegt mevr. Sleijpen. Het tankstation is gelegen bij Margraten, een dorp waar iedereen iedereen kent. Mevr. Sleijpen geeft aan dat haar medewerkers zonder uitzondering dorpsgenoten zijn. Ze hebben iets voor elkaar over, zo zegt ze. Het is geen probleem als iemand eens een dienst wil ruilen, of een weekendje vrij wil pakken. Eigenlijk hoeft ze vrij weinig te doen. Het team houdt zelf in de gaten wanneer er een extra klus gedaan moet worden, zoals het reinigen van de naastgelegen wasstraat. Er is een maandelijks overleg waarin de werkzaamheden besproken worden. Al met al vindt ze haar medewerkers prettige mensen. Ze werkt met veel plezier. Een van de mooiste momenten vindt ze toch wel dat ze een warme douche had ontvangen bij het programma Radar. Ze had een klant met pech even naar zijn huis in Maastricht gebracht. Het was het gesprek van de dag geweest in Margraten. Een vaste klant had haar nog een bloemetje gebracht! Gevraagd naar haar motivatie antwoord mevr. Sleijpen dat ze ervan geniet wanneer mensen met een glimlach de zaak verlaten. Soms komt er iemand zondagavond voor een bloemetje waar zou die zijn zonder ons?. De targets zijn door de kleine omzet onhaalbaar, maar: daar doe ik het dan ook niet voor. De regelgeving door S.O.D. ervaart ze als zeer frustrerend: we moeten bijna nog opschrijven om hoe laat we naar de WC gaan. Ook haar medewerkers hebben er moeite mee. Toch neemt ze de regels maar voor lief. Tak noemt ze een aardige man hij bedoelt het niet slecht. Over haar collega shopmanagers heeft ze geen mening. De enige zorg die ze uit is dat ze wel eens vreest voor het voortbestaan van haar station. De kleine omzet stemt haar tot nadenken. Jammer, daarmee zou de buurtfunctie van dit station verloren gaan. Verslag van het gesprek met Mevr. Van Hoof, shopmanager Shell Heldeloo. Mevr. Van Hoof geeft aan dat ze blij is met dit onderzoek. Wel hoopt ze dat er iets gedaan gaat worden met de uitkomsten uit dit onderzoek. Mevr. Van Hoof geeft aan dat ze dit werk te danken heeft aan haar neef, Dhr. Fenteners. Ze heeft lange tijd gewerkt als assistent manager van een dealer. Toen S.O.D. werd opgericht werd haar deze baan aangeboden, waar ze met groot enthousiasme aan begon. Mevr. Van Hoof geeft aan dat ze de regelgeving door S.O.D. meer dan zat is. Alles moet geregistreerd worden: airmiles, prepaid kaarten, poetsroosters, lijsten waarop staat weergegeven wie de schappen heeft gevuld enz. In het begin heeft ze nog meegewerkt aan deze regels, maar dit stuitte op weerstand bij haar medewerkers. Zij waren gewend om op eigen inzicht hun werkzaamheden te verrichten. Hun vroegere dealer, dhr. Bloem, was altijd zeer tevreden geweest. Ze zag in dat de regelgeving van S.O.D. eigenlijk contraproductief werkte, en had besloten niet meer mee te werken. Dit levert haar behoorlijk veel krediet op bij haar medewerkers. Ook zij Studiehandleiding Cursus Gedragswetenschappen pagina 10

12 horen de verhalen van medewerkers van de andere stations. Ik denk soms wel eens: het is wij tegen S.O.D. David tegen Goliath. Problemen met diefstal heeft zij ook gekend. Ze geeft toe dat de fraudeur sneller gepakt was als ze de striktere controle van S.O.D. had toegepast, maar dat weegt niet op tegen de nadelen van hun systeem. Ook geeft ze aan dat het dealer systeem volgens haar veel beter was. Ze probeert eigenlijk een dealer te zijn onder het CO/CO systeem. Streng is ze niet, vindt ze daarvoor is het leven te kort. De werkdruk wordt door haar als acceptabel omschreven. Ze geeft aan dat het eigenlijk een negen tot vijf baan is. Ze merkt dat collega shopmanagers veel meer last hebben van de werkdruk. Ze denkt dat dit verschil komt door haar gemoedelijke instelling. Over haar medewerkers is ze over het algemeen goed te spreken. De sfeer is goed. Haar medewerkers hebben een potje opgericht. Hiervan gaan ze een keer per jaar uit eten. Als iemand ziek is, of jarig, dan wordt uit deze pot een bloemetje gekocht. Deze goede sfeer motiveert haar ook om te blijven werken. Doordat ze haar eilandje heeft gecreëerd is ze vrij in haar handelen. Al levert dit wel vaak commentaar op van het hogere management. Ach ja, dat moet dan maar. Ze werkt eigenlijk met veel plezier. Verslag van het gesprek met Dhr. Hartmans, shopmanager Shell Kortweg. Dhr. Hartmans geeft aan dat het een stormachtige periode is op het toch al drukke station. Vanuit S.O.D. is besloten om over te gaan tot taakroulatie. De medewerkers van achter de kassa moeten achter de broodjeshoek gaan staan. Dit levert tal van problemen op. In vroegere dagen waren het de dames van de broodjes en de heren van de kassa. De kassamedewerkers geven aan dat ze broodjes smeren te eenvoudig werk vinden. De twee groepen waren in de loop van de tijd toch al steeds verder uit elkaar komen te staan. Directe aanleiding was een vervelend incident. Tijdens nachtwerkzaamheden had een kassamedewerker, Ruud, seksueel getinte opmerkingen gemaakt tegen een dame van achter de broodjeshoek. Hoewel het redelijk onschuldig begon, had hij haar vervolgens een tik op haar achterste gegeven. De vrouw in kwestie, Dorien, had vervolgens bij Hartmans geklaagd over seksuele intimidatie. De broodjesmedewerksters waren en bloc achter Dorien gaan staan. De kassamedewerkers vonden dat de dame zich aanstelde, ze had toch zelf altijd staan uitdagen. Uiteindelijk werd de situatie zo onhoudbaar dat Ruud zelf ontslag indiende. Dit had Hartmans heel wat problemen gescheeld, maar de verstandhouding tussen de twee groepen was vanaf dat moment ernstig verstoord. Hartmans had de groepen liever gescheiden gehouden, maar zag zich nu geconfronteerd met het besluit van Mevr. Tans en Dhr. Tak. In een gesprek had dhr. Tak toegelicht waarom taakroulatie noodzakelijk was. Soms was er een onderbezetting in de broodjeshoek, terwijl bij de kassa niets te doen was. Dan kon best iemand van de kassa even bij springen. Tevens gaf hij aan dat mevr. Tans vanuit haar bedrijfskundige achtergrond de volgende redenering. Wanneer de medewerkers een uitgebreidere taak krijgen, dan leidt dit tot een hogere tevredenheid. De eentonigheid van het werk wordt doorbroken. De medewerkers zagen zich geconfronteerd met het besluit, en gingen na veel geruzie onder protest akkoord. Ze stonden voor een voldongen feit. Het ziekteverzuim is vervolgens tot een absoluut hoogtepunt gestegen. Het ziekteverzuim lag sowieso al hoog. Hartmans geeft aan dat ook de verstikkende regelgeving een factor hierin zijn. Medewerkers klagen over het blijven noteren en registeren. Toch ziet hij het nut van de regels wel in, mede hierdoor heeft hij in de afgelopen twee jaar 3 medewerkers moeten (en kunnen!) ontslaan. Vooral het stelen van sigaretten was hem een doorn in het oog geweest. Studiehandleiding Cursus Gedragswetenschappen pagina 11

Inleiding... 2. 1 Feedback... 12. 2 Assertiviteit... 18. 3 Omgaan met conflicten... 21. 4 Conflicthantering... 25

Inleiding... 2. 1 Feedback... 12. 2 Assertiviteit... 18. 3 Omgaan met conflicten... 21. 4 Conflicthantering... 25 Communicatie Beschikbaar gesteld door van Amerongen berging Inhoud Inleiding... 2 1 Feedback... 12 2 Assertiviteit... 18 3 Omgaan met conflicten... 21 4 Conflicthantering... 25 5 Omgang met agressie en

Nadere informatie

DE gehandicaptenzorg

DE gehandicaptenzorg DE gehandicaptenzorg AAN HET WOORD terug naar de werkvloer De gehandicapten AAN HET WOORD September 2011 Renske Leijten, SP-Tweede Kamerlid Hanne Drost, stagiaire SP-Tweede Kamerfractie Ineke Palm, Wetenschappelijk

Nadere informatie

Coaching. aan de lopende band. Leidinggeven aan mensen die het doen voor de poen. Jack de Waard en Bart Godding

Coaching. aan de lopende band. Leidinggeven aan mensen die het doen voor de poen. Jack de Waard en Bart Godding Coaching aan de lopende band Leidinggeven aan mensen die het doen voor de poen Jack de Waard en Bart Godding Voorwoord Dit is een boek voor leidinggevenden die met beide benen in de praktijk staan en willen

Nadere informatie

De succesformule van het MKB

De succesformule van het MKB De succesformule van het MKB Een praktijkonderzoek onder 10 succesverhalen Bas Vlemminx Fenneke van Vliet-de Nooij Met een voorwoord van Rens de Jong (BNR) Voorwoord Nu begint het pas Er is een tijd geweest

Nadere informatie

Employability. wat beweegt de werknemer? Onderzoek in opdracht van de Regiecommissie Employability in de Metalektro

Employability. wat beweegt de werknemer? Onderzoek in opdracht van de Regiecommissie Employability in de Metalektro Employability wat beweegt de werknemer? Onderzoek in opdracht van de Regiecommissie Employability in de Metalektro Rapportage deel 2: resultaten praktijkonderzoek, conclusies en aanbevelingen Amsterdam,

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

Portretten uit de praktijk

Portretten uit de praktijk Portretten uit de praktijk In het kader van de campagne aan het werk met een psychische stoornis Mede mogelijk gemaakt door Instituut Gak Rotterdam, juli 2014 Portretten uit de praktijk In het kader van

Nadere informatie

RED DE RECLASSERING. Een enquête onder reclasseringswerkers. Mei 2008 Werkgroep Morgen Beter www.morgenmoethetbeter.nl. Krista van Velzen Joost Beets

RED DE RECLASSERING. Een enquête onder reclasseringswerkers. Mei 2008 Werkgroep Morgen Beter www.morgenmoethetbeter.nl. Krista van Velzen Joost Beets RED DE RECLASSERING Een enquête onder reclasseringswerkers Mei 28 Werkgroep Morgen Beter www.morgenmoethetbeter.nl Krista van Velzen Joost Beets 2 Voorwoord Recidivecijfers Harde feiten met daarachter

Nadere informatie

De Klant. HRD: verandermanagers bij klantgerichtheid of buiten spel? Hoe vind je de verborgen klantvraag? De (interne) klant centraal

De Klant. HRD: verandermanagers bij klantgerichtheid of buiten spel? Hoe vind je de verborgen klantvraag? De (interne) klant centraal Thema de klant Thema Hoe vind je de verborgen klantvraag? De Klant HRD: verandermanagers bij klantgerichtheid of buiten spel? De (interne) klant centraal Intro Feike Cats Beginnen in de top van de organisatie

Nadere informatie

LEDENBRIEF NUMMER 2 oktober 2005

LEDENBRIEF NUMMER 2 oktober 2005 LEDENBRIEF NUMMER 2 oktober 2005 In dit nummer Algemeen Van het bestuur 2 Horzel over economie 5 Ondertussen in eigen huis 10 Verlengen rijbewijs C en D 14 Ingezonden brief 16 de Pen 21 Haven Verkoop SHB

Nadere informatie

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken 1. Inleiding Uiteraard vinden er dagelijks veel gesprekken plaats, verschillende soorten van gesprekken.

Nadere informatie

Rapport onderzoek sociale (on)veiligheid Gemeente Smallingerland

Rapport onderzoek sociale (on)veiligheid Gemeente Smallingerland STRIKT VERTROUWELIJK Rapport onderzoek sociale (on)veiligheid Gemeente Smallingerland juni 2013 Dr. Myrte Ferwerda Mr. Frank Maas Dr. Filip van den Bergh Drs. Ing. Isidoor van den Berk Melinda Schuurmans

Nadere informatie

Iets ouds onder de zon

Iets ouds onder de zon Iets ouds onder de zon Voor Emma Iets ouds onder de zon Weg uit de dertigersdip en op zoek naar passie en inspiratie in je werk en in je leven Luud Berings ISBN xxx-90-xxxxx-xx-x web: www.doussac.com e-mail:

Nadere informatie

Archief studentenvraagbaak...2 Afstuderen...2 Afstuderen en vage klachten...2 Assertiviteit...3 Assertiviteit...3 Concentratieproblemen...

Archief studentenvraagbaak...2 Afstuderen...2 Afstuderen en vage klachten...2 Assertiviteit...3 Assertiviteit...3 Concentratieproblemen... Archief studentenvraagbaak...2 Afstuderen...2 Afstuderen en vage klachten...2 Assertiviteit...3 Assertiviteit...3 Concentratieproblemen...4 Afleidende gedachten...4 Concentratiestoornissen...5 Depressieve

Nadere informatie

BETROKKENHEID VAN HET

BETROKKENHEID VAN HET BETROKKENHEID VAN HET PERSONEEL Het vergroten van de betrokkenheid en motivatie van het personeel van de afdeling X Naam: Michel Brookhuis Examinator: Dr.Ir. J. de Leede Meelezer: Prof.dr. J. K. Looise

Nadere informatie

PERFECT 50+ HET COACH HANDBOEK. PERFECT 50+ Past Experience Recognised for Future Excellence through Coaching and Training 50+

PERFECT 50+ HET COACH HANDBOEK. PERFECT 50+ Past Experience Recognised for Future Excellence through Coaching and Training 50+ PERFECT 50+ HET COACH HANDBOEK PERFECT 50+ Past Experience Recognised for Future Excellence through Coaching and Training 50+ Financieel ondersteund door de Europese Commissie in het kader van het programma

Nadere informatie

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit Praktische tips voor HR-beleid Sjiera de Vries Cristel van de Ven Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit: Praktische tips voor HR-beleid Nederlandse

Nadere informatie

OVERWEGINGEN ROND DE INZET VAN RE-INTEGRATIE EN DE CLAIMAANVRAAG BIJ LANGDURIG ZIEKEN

OVERWEGINGEN ROND DE INZET VAN RE-INTEGRATIE EN DE CLAIMAANVRAAG BIJ LANGDURIG ZIEKEN OVERWEGINGEN ROND DE INZET VAN RE-INTEGRATIE EN DE CLAIMAANVRAAG BIJ LANGDURIG ZIEKEN OVERWEGINGEN ROND DE INZET VAN RE-INTEGRATIE EN DE CLAIMAANVRAAG BIJ LANGDURIG ZIEKEN 13 april 2010 Projectnummer:

Nadere informatie

Van verplicht nummer. De HR beoordelingscyclus: ervaringen uit de praktijk en visies op de toekomst. naar succesfactor

Van verplicht nummer. De HR beoordelingscyclus: ervaringen uit de praktijk en visies op de toekomst. naar succesfactor Van verplicht nummer De HR beoordelingscyclus: ervaringen uit de praktijk en visies op de toekomst naar succesfactor Inhoud Voorwoord 5 Over het onderzoek 7 8 Interviews Binne Visser Performance management

Nadere informatie

De hybride ambtenaar: kansen voor groei

De hybride ambtenaar: kansen voor groei TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Definitief rapport De hybride ambtenaar: kansen voor groei Over de drempel naar een hybride arbeidsrelatie

Nadere informatie

Ace! E-book. Ace! Management Partners Training Coaching Consulting Interim Management

Ace! E-book. Ace! Management Partners Training Coaching Consulting Interim Management Ace! Management Partners Training Coaching Consulting Interim Management Den Haag Amsterdam Den Bosch Rotterdam Zwolle Utrecht Arnhem Amersfoort Breda Eindhoven Maastricht Brussel Antwerpen Ace! E-book

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlagen 1. Handleiding procesbegeleider 2. Uitwerking thema s MTO 3. Voorbeeld actielijst 4. Vragenlijst omgaan met conflicten

Inhoudsopgave. Bijlagen 1. Handleiding procesbegeleider 2. Uitwerking thema s MTO 3. Voorbeeld actielijst 4. Vragenlijst omgaan met conflicten 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Overzichtskaart Steeds Beter Sessie 3 2.1 De thema s uit het MTO 6 2.2 Het stappenplan 6 2.3 De werkvormen 7 2.4 Rol leidinggevende 8 2.5 Ondersteuningsmogelijkheden 8

Nadere informatie

Bachelor Opdracht BK

Bachelor Opdracht BK Bachelor Opdracht BK Van Motivatie naar Prestatie in KPN RETAIL Wessel van Rijkom(s0202495) Bedrijfskunde Bachelorscriptie Universiteit Twente KPN Begeleider Universiteit Twente: dr Henk Kroon Eerste begeleider

Nadere informatie

LEIDINGGEVEN AAN MIJN MEDEWERKERS Leidraad voor leidinggevenden

LEIDINGGEVEN AAN MIJN MEDEWERKERS Leidraad voor leidinggevenden LEIDINGGEVEN AAN MIJN MEDEWERKERS Leidraad voor leidinggevenden Verzameldocument gebruikt voor een dag voor leidinggevenden sociaal restaurant in de veranderaanpak van De Wielborgh 2 Inleiding De 4 sociale

Nadere informatie

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange.

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange. 13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM Januari t/m juni 2015 ichange.uchange.wechange. Inhoud INLEIDING 3 RESULTATEN 4 SPECIFIEKE INFORMATIE OVER JONGEREN MET EN ZONDER STARTKWALIFICATIE 4 AANVULLENDE INFORMATIE 4

Nadere informatie

De 10 tips voor. Impactvol Presenteren. Spreek vanuit jouw kracht

De 10 tips voor. Impactvol Presenteren. Spreek vanuit jouw kracht De 10 tips voor Impactvol Presenteren Spreek vanuit jouw kracht De 10 tips voor Impactvol Presenteren Spreek vanuit jouw kracht Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat De 10 tips voor

Nadere informatie

Leren uit incidenten

Leren uit incidenten Leren uit incidenten Het melden, registreren en ren van agressie en geweldsincidenten bij personeel in ziekenhuizen en aanverwante instellingen Veiligezorg Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ) Centrum

Nadere informatie

Jonge professionals: Begeleiden of weg laten glijden? Duurzame inzet van jonge professionals door begeleiding van de leidinggevende

Jonge professionals: Begeleiden of weg laten glijden? Duurzame inzet van jonge professionals door begeleiding van de leidinggevende Jonge professionals: Begeleiden of weg laten glijden? Duurzame inzet van jonge professionals door begeleiding van de leidinggevende Duurzame inzet van jonge professionals door goede begeleiding van de

Nadere informatie

K R A C H T V O E R. Handboek groepsempowerment. Werk: een zorg minder!

K R A C H T V O E R. Handboek groepsempowerment. Werk: een zorg minder! K R A C H T V O E R Handboek groepsempowerment Werk: een zorg minder! Vooraf Het ESF/EQUAL-project Werk: een zorg minder! heeft in de projectperiode van 2005 tot en met 2006 intensief contact gemaakt met

Nadere informatie