Nederlandse versie TUC RAIL. Creative Rail Technology for Sustainable Mobility

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nederlandse versie TUC RAIL. Creative Rail Technology for Sustainable Mobility"

Transcriptie

1 Nederlandse versie TUC RAIL Creative Rail Technology for Sustainable Mobility

2 2 TUC RAIL Corporate Brochure GEN-werf in Genval

3 TUC RAIL Corporate Brochure 3 Inhoud Inleiding Wie zijn wij? In een notendop... Onze missie Waarden Onze expertise Onze projecten HST Gewestelijk ExpresNet Concentratie seinposten Ontsluiting luchthavens As tussen Gent en de kust Havenontsluiting van Antwerpen Drie programma s voor capaciteitsuitbreiding in Brussel Afschaffen overwegen Verhoging perrons Behoud capaciteit Herelektrificatie Lijn 162 Speciale opdrachten voor Infrabel Overige projecten in België HSL-expertise in het buitenland Verantwoordelijke uitgever Dirk Demuynck (CEO TUC RAIL) Fonsnylaan Brussel Deze brochure werd gedrukt op papier dat het FSC-label draagt. Elke (zelfs gedeeltelijke) reproductie is verboden zonder toestemming van TUC RAIL. September 2012 Inhoud

4 4 TUC RAIL Corporate Brochure Inleiding Beste lezer, Het engineeringbureau TUC RAIL is een dochteronderneming van Infrabel die gespecialiseerd is in spoorinfrastructuur en technologie. TUC RAIL bestaat dit jaar 20 jaar. Dat betekent 20 jaar boeiende uitdagingen en projecten in dienst van een duurzame mobiliteit. Onze projecten zijn vaak van zeer grote omvang en gaan van de aanleg van het netwerk voor hogesnelheidstreinen in België over de Diaboloverbinding tot het Gewestelijk ExpresNet, de concentratie van de seinposten op het Belgische spoornet of de Liefkenshoekspoorverbinding. Maar daarnaast heeft TUC RAIL ook nog een heel aantal andere projecten in beheer. Via deze brochure maakt u kennis met al deze verwezenlijkingen. Daarnaast vindt u er ook meer info over onze ontstaansgeschiedenis, onze missie en onze waarden, onze aandeelhouders en de diverse domeinen van onze expertise. Ik wens u veel leesgenot. Dirk Demuynck CEO Inleiding

5 TUC RAIL Corporate Brochure 5 Wie zijn wij?

6 6 TUC RAIL Corporate Brochure In een notendop... TUC RAIL is een ingenieurs- en projectmanagementbureau dat gespecialiseerd is in spoorwegtechnologie. De N.V. TUC RAIL werd in 1992 opgericht door de NMBS en Transurb Technirail (het toenmalige TRANSURB CONSULT). In 2005, na de opsplitsing van de NMBS in drie entiteiten, werden de aandelen van de NMBS in TUC RAIL overgenomen door Infrabel, de beheerder van de Belgische spoorinfrastructuur. In de loop van haar bestaan heeft de onderneming op verschillende domeinen blijk gegeven van een grote knowhow binnen het spoorweggebeuren, meer bepaald op het gebied van infrastructuur. Het is de ambitie van TUC RAIL om zowel in België als in het buitenland tot de beste engineeringbureaus te behoren op het vlak van spoorwegtechnologie. De competenties van TUC RAIL draaien om projectmanagement, studies en uitvoering van werkzaamheden, zowel voor de bouw van nieuwe spoorweginfrastructuur als voor de aanpassing en de modernisering van bestaande infrastructuur. In België werkt TUC RAIL voor spoorweginfrastructuurbeheerder Infrabel. Daardoor werken wij voortdurend aan grote en complexe projecten met de bedoeling om een van de drukste spoorwegnetwerken van de wereld, gelegen in het hart van West-Europa, uit te breiden en te moderniseren. Dit geeft ons een enorme ervaring. TUC RAIL stelt zijn competenties ook te dienste van buitenlandse projecten. Dat stelt ons in staat de in België verworven kennis te valoriseren, nieuwe uitdagingen aan te gaan en onze ervaringen te diversifiëren. Deze diversifiëring biedt trouwens ook andere carrièremogelijkheden aan de medewerkers van TUC RAIL. TUC RAIL is in het bezit van het kwaliteitscertificaat ISO 9001, versie 2008, dat garant staat voor een perfecte uitvoering van alle opdrachten die de onderneming worden toevertrouwd. TUC RAIL stelt meer dan 1000 mensen te werk en had in 2011 ongeveer 100 miljoen euro bedrijfsopbrengsten. Onze missie Leveren van uitmuntende end-to-end spoorweginfrastructuurdiensten aan Infrabel, met de nadruk op totale service bij sleutelprojecten (ontwerp en realisatie) en voortdurende verbetering van de toegevoegde waarde. Aanbieden aan andere klanten van bepaalde rendabele engineering diensten met betrekking tot infrastructuur. Deze worden gekozen in functie van beschikbaarheid van de middelen, winstmarge en kennis die kan verworven worden. In een notendop...

7 TUC RAIL Corporate Brochure 7 Onze waarden

8 8 TUC RAIL Corporate Brochure Onze waarden Passie delen Enthousiasme Optimisme Plezier Delen We willen enthousiast en gemotiveerd werken aan duurzame en hoogstaande projecten voor de toekomst. We zijn trots op ons werk en fier deel uit te maken van een gemotiveerd team en een boeiend bedrijf. We delen onze successen en ons werkplezier. Respect tonen Recht anders te zijn Identiteit Integriteit Omgeving We erkennen, respecteren en waarderen elk individu en elk team in zijn eigenheid, diversiteit en authenticiteit. We hebben aandacht voor onze omgeving. Beter samenwerken Delen Communiceren Nadenken Handelen We willen kennis, ervaring, middelen en ideeën delen met het oog op het bereiken van gemeenschappelijke doelstellingen. Samenwerking is de meest doeltreffende manier om tot optimale oplossingen te komen... en ook de meest aangename. Verantwoordelijkheid nemen Initiatief Beslissingen Verplichtingen Argumentatie Zowel ten aanzien van onze klanten en aandeelhouder als van onze werknemers, zal iedere individuele werknemer in zijn rol voortdurend moedige beslissingen nemen en zijn afspraken en verplichtingen nakomen. Continu verbeteren Vooruitgang Innovatie Efficiëntie Flexibiliteit Als onderneming willen wij de waarde die we aan onze klanten, aandeelhouders en werknemers bieden continu verhogen. Onze waarden

9 TUC RAIL Corporate Brochure 9 Onze expertise Voorstudies Ontwikkelen van spoorweginfrastructuur Ontwerpen van hogesnelheidslijnen Opwaarderen van bestaande lijnen Haalbaarheidsstudies Opstellen van masterplannen Opstellen van veiligheidsdossiers voor tunnels Detailstudies Topografie, geotechniek en hydraulica Studies van grondwerken Ontwerpen van bruggen, viaducten, tunnels, enz. Studies en logistieke ondersteuning voor het aanleggen van sporen Elektrificatie in gelijk- en wisselstroom Seininrichting en telecommunicatie Opstellen van veiligheidsdossiers in het bijzonder voor tunnels Coördinatie veiligheid / project / risicoanalyse in functie van: - het bouwen van het kunstwerk; - het gebruik; - het onderhoud Werftoezicht Werforganisatie Kwaliteitscontrole Detailstudies en expertise Coördinatie veiligheid / verwezenlijking; aandacht voor de veiligheid van eigen personeel, medewerkers van de aannemers, reizigers en derden Toezicht op de werkzaamheden Homologatie en proeven Project Management Onteigeningen Vergunningen Milieubeheer Technische en financiële analyse Opstellen planning Bepalen kostenraming en -planning Uitvoeren van audits op spoorwegprojecten Onze expertise

10 10 TUC RAIL Corporate Brochure

11 TUC RAIL Corporate Brochure 11 Onze projecten

12 12 TUC RAIL Corporate Brochure HST TUC RAIL was verantwoordelijk voor de studie en het toezicht bij de aanleg van het hogesnelheidsnetwerk in België. Zijn belangrijkste taken hadden betrekking op de haalbaarheidsstudies, de voorstudies (met inbegrip van terreinopmetingen), de ontwerp- en uitvoeringsplannen, de detailstudies, de bestekken, de controle en opvolging van de bouwwerven, de analyse en vergelijking van offertes, het projectmanagement van het gehele project en de oplevering. De hogesnelheidslijnen verbinden Brussel, Antwerpen en Luik met de belangrijkste steden van de buurlanden (Parijs, Londen, Keulen, Rotterdam en Amsterdam) en vormden zo het eerste internationale hogesnelheidsnetwerk van Europa. Het Belgische HST-netwerk omvat 314 km spoorlijnen, waarvan 200 km nieuwe lijnen; de andere werden gemoderniseerd en verbeterd. Het HST-netwerk bestaat uit drie hoofdtakken: een westtak, een oosttak en een noordtak. Westtak TUC RAIL ontwierp en realiseerde de westtak van het Belgische HST-netwerk tussen Brussel en de Franse grens in minder dan vijf jaar. Het tracé omvat 88 km spoorlijn, waarvan 71 km nieuwe lijnen en 17 km aanpassing van bestaande spoorlijnen. Oosttak De tak tussen Brussel en de Duitse grens bestaat uit: 33 km bestaande lijnen tussen Brussel en Leuven, die gemoderniseerd werden; 62 km nieuwe lijnen tussen Leuven en Bierset en 54 km nieuwe en vernieuwde lijnen tussen Bierset en de Duitse grens. De maximumsnelheid op de nieuwe lijnen bedraagt 320 km/u. Noordtak Deze tak tussen Brussel en de Nederlandse grens bestaat uit 46 km gemoderniseerde en aangepaste spoorlijn tussen Brussel en Antwerpen, 5 km gedeeltelijk gemoderniseerde en gedeeltelijk nieuw aangelegde lijnen in de stad Antwerpen en ten slotte 35 km nieuwe hogesnelheidslijn tussen Antwerpen en de Nederlandse grens. Bruggen in Halle (Westtak) Humaniteitsbrug in Drogenbos (Westtak) HST

13 TUC RAIL Corporate Brochure 13 Tunnel van Soumagne (Oosttak) Viaduct van Battice (Oosttak) Het HST-netwerk bracht de realisatie met zich mee van talloze grote infrastructuurwerken. De bruggen van Halle, het viaduct van Antoing, de tunnel van Soumagne, de viaducten van Herve, Battice en José, de ondertunneling van de stad Antwerpen (spoorwegverbinding tussen noord en zuid) en de nieuwe stopplaats Noorderkempen zijn slechts een paar voorbeelden. Tot september 1998 waren de activiteiten van TUC RAIL beperkt tot het HST-project in België. Vandaag staat het bedrijf ook in voor het projectmanagement, de technische studies en het management van elk type infrastructuurproject in België en op de internationale markt. Tunnels onder het station in Antwerpen (Noordtak) Stopplaats Noorderkempen (Noordtak) HST

14 14 TUC RAIL Corporate Brochure Gewestelijk ExpresNet De verwezenlijking van het Gewestelijk ExpresNet (GEN) in en rond Brussel is een van de belangrijkste projecten waar TUC RAIL vandaag is in betrokken. Het GEN moet een antwoord bieden op de steeds toenemende verkeersverzadiging in het Brusselse en de daarmee gepaard gaande funeste gevolgen voor het milieu. De mobiliteit in een straal van 30 km rond de hoofdstad zal aanzienlijk worden verbeterd door een uitbreiding van de capaciteit van de belangrijkste spoorassen van en naar Brussel. Deze uitbreiding werd al gedeeltelijk gerealiseerd in het kader van de HSL en zal verder worden vervolledigd door drie lijnen op vier sporen te brengen en door de constructie van een nieuwe tunnel, de zgn Shuman-Josaphattunnel. Het is in dit korte bestek onmogelijk het GEN volledig te beschrijven. Daarvoor is het project veel te omvangrijk en complex. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste elementen. De spoorlijnen van het GEN zijn Lijn 161 (Ottignies Brussel), opgesplitst in 2 deelprojecten, nl. het stuk van Ottignies tot Watermaal en het gedeelte Watermaal tot Josaphat (inclusief de nieuwe tunnel Schuman-Josaphat), Lijn 124 (Nijvel Brussel) en Lijn 50A (Denderleeuw Brussel-Zuid). Om deze drie lijnen op vier sporen te brengen heeft Infrabel het projectmanagement, de studies en de opvolging van de werkzaamheden toevertrouwd aan TUC RAIL. Op dit ogenblik zijn grote infrastructuurwerkzaamheden bezig in dit verband met de aanpassing of vernieuwing van beddingen, sporen, bovenleidingen, bruggen, tunnels, stopplaatsen en stations. Lijn 161 tussen het station Schuman en de vertakking van Louvain-La-Neuve is momenteel een permanente werf. Het programma Watermaal-Schuman-Josaphat is het eerst gestart en is bijgevolg van de vier GEN-programma s het verst gevorderd. De bouw van de tunnel Schuman-Josaphat loopt ten einde en de installatie van de spoorweguitrusting is dit jaar gestart. Het baanvak in open lucht langsheen de bestaande lijn tussen Schuman en Watermaal is zo goed als klaar. Enkel aan de uiteinden van het baanvak wordt nog gewerkt: in het noorden, de vernieuwing van het station Schuman en in het zuiden de heraanleg van de sporen van de zogenoemde driehoek van Etterbeek. Het programma Watermaal- Ottignies bevindt zich in de fase van civiele werkzaamheden. Binnenkort zullen vier van de GEN-werf in het station Schuman Gewestelijk ExpresNet

15 TUC RAIL Corporate Brochure 15 verplaatsing van de bestaande sporen en de aanleg van nieuwe sporen zonder het spoorverkeer te onderbreken. Grote werkzaamheden burgerlijke bouwkunde op Lijn 124 zijn gestart in Ukkel, in Waterloo, in Braine-l Alleud en in Nijvel. Aangezien de zones die door deze lijn worden doorkruist gelijkenissen vertonen met deze van Lijn 161 worden identieke oplossingen gebruikt. GEN-werf in Genval negen werven burgerlijke bouwkunde beëindigd worden: Ottignies-Sud, Hoeilaart, Limal-Limelette en Genval. De woondichtheid van de doorkruiste zones vereist de bouw van talrijke kunstwerken met origineel ontwerp: dankzij uitkragende structuren op palen op de kam van het talud en talrijke muren op beschoeide sleuven of secanspalen konden heel wat onteigeningen worden vermeden. Bestaande bruggen werden vernieuwd met het oog op de aanleg van vier sporen maar ook om de breedte van de wegen aan te passen aan het huidige weg- en voetgangersverkeer. Meerdere bruggen over de sporen werden vervangen door overdekte sleuven waardoor het mogelijk werd stationsomgevingen opnieuw aan te leggen. Nieuwe bovenleidingsportieken werden geplaatst boven de huidige sporen en de nieuwe beddingen met het oog op de Voor de inrichting van de stationsbuurten werkt TUC RAIL samen met twee gespecialiseerde filialen van B-Holding: Eurogare, het voormalige Euroliège TGV, en Eurostation. Twee nieuwe parkeergarages in Braine-l Alleud (450 plaatsen) en in Nijvel (700 plaatsen) zijn reeds in gebruik. Naast de modernisering van de infrastructuur (bruggen, spoorwegbeddingen) en van het reizigersonthaal (parking, toegang tot de GEN-werkzaamheden in Nijvel Gewestelijk Expresnet

16 16 TUC RAIL Corporate Brochure Pedeviaduct Dilbeek Station van Zaventem op Lijn 36 perrons, perrons) is TUC RAIL bezig met de vernieuwing van de seininrichting om de veiligheid op Lijn 124 te verhogen. Lijn 50A ten slotte vormt het derde luik van het GEN. Ook op dit traject worden voor de verdubbeling van de spoorlijn verschillende bruggen aangepast of vernieuwd. De meest in het oog springende is ongetwijfeld het Pedeviaduct in Dilbeek. Hier legt TUC RAIL twee bijkomende sporen aan op 20 m hoogte tegen een bestaand geklasseerd monument. De sporen rusten op brugdekken die op hun beurt op uitkragende steunen liggen. Het bestaande deel van het Pedeviaduct werd door TUC RAIL ook gerenoveerd. Naast de verdubbeling van deze drie spoorlijnen heeft TUC RAIL in het kader van het GEN ook Lijn 36 tussen Leuven en Brussel gemoderniseerd. Het gaat om de bouw en uitrusting van twee stations (Zaventem en Kortenberg) en van vijf stopplaatsen (Diegem, Nossegem, Erps-Kwerps, Veltem en Herent). Voor het ontwerp van de nieuwe stations deed Infrabel een beroep op Eurostation. Gewestelijk ExpresNet

17 TUC RAIL Corporate Brochure 17 Concentratie seinposten Ons bedrijf heeft na de realisatie van het HST-netwerk opnieuw een paar grotere projecten lopen. Een ervan is de concentratie van de seinposten van de Belgische spoorwegen. De opdracht die Infrabel aan TUC RAIL heeft toevertrouwd in dit verband is het projectmanagement in het algemeen maar eveneens een gedeeltelijke deelname aan de vernieuwing zelf van de signalisatie van het Belgische spoornet. De concentratie van de seinposten is een project dat van het grootste belang is voor de veiligheid van het spoornet, een strategische hoeksteen voor Infrabel. Aan het begin van het project waren er in België 368 seinposten. Een seinpost wordt bemand door exploitatiepersoneel dat het spoorverkeer beheert via reiswegen (aangeduid door seinen, wissels en treindetectie). Het einddoel van het project is deze posten samen te ballen tot 31 operationele posten. Daar komen ook nog eens 11 lokaal bediende posten bij die eventueel ook kunnen worden gestuurd vanuit een van de 31 uiteindelijke posten (voor spoorinstallaties met grote rangeerbundels voor goederenwagons). SNCB-Holding Concentratie seinposten

18 18 TUC RAIL Corporate Brochure Concentratie van de seinposten betekent in bepaalde gevallen een vervanging van de bestaande installatie door een ultramodern elektronisch systeem. Dit betekent meer veiligheid, een grotere regelmaat en een betere informatie over het treinverkeer. De gebruikte technologie om het besturen en controleren van het treinverkeer in alle veiligheid te laten verlopen, is volledig computergestuurd. Ze laat toe om spoorinstallaties (seinen en wissels) van op grote afstand te besturen, nl. in een straal van 10 tot 100 km, en dit in tegenstelling tot de klassieke seinposten, waar met een afstand van 5 à 6 km de technische grens bereikt was. Het gehele concentratie- en moderniseringsproces is alleen maar uitvoerbaar als bepaalde technische voorwaarden vervuld zijn die niet rechtstreeks te maken hebben met signalisatietechniek. Zo moet bijvoorbeeld informatie uitgewisseld kunnen worden tussen de spoorinstallaties op het terrein en de betreffende seinpost via een glasvezelnetwerk en een systeem van elektrische voeding dat dankzij een ontdubbeld voedingsnetwerk betrouwbaarder geworden is. Het nieuwe centrale systeem zal gebruiksvriendelijker zijn en ergonomischer en daardoor gemakkelijker te beheren. Bovendien zal de analyse van de treingegevens op een heel andere en performantere manier verlopen dan in het verleden. Infrabel Signalisatie volgt de technische kant van dit project op om de veiligheid van de gebruikte signalisatiesystemen te garanderen. TUC RAIL verleent steun in de vorm van Program Management. Onze rol bestaat erin ervoor te zorgen dat het gehele project wordt gerealiseerd. Ook studies, coördinatie van een aantal werkzaamheden uitgevoerd door externen en functionele testen behoren tot onze taken. Het programma behelst eveneens het projectmanagement van de bouw van 17 nieuwe seinposten. Een ander luik is de constructie en/of uitrusting van voedingsposten en van 1000 volt-netwerken voor de voeding van de nieuwe spoorinstallaties. TUC RAIL zal ook verschillende seinen in stations vervangen en de signalisatie verzorgen op verscheidene baanvakken van het Belgische spoornet. Concentratie seinposten

19 TUC RAIL Corporate Brochure 19 Concentratie seinposten

20 20 TUC RAIL Corporate Brochure Ontsluiting luchthavens In België staat op het vlak van mobiliteit heel wat op het spel. TUC RAIL werkt mee aan een verbeterde mobiliteit via verschillende projecten, waaronder de spoorwegontsluiting van luchthavens. De bedoeling is om deze beter bereikbaar te maken en beter te verbinden met grote steden uit onze buurlanden. Brussels Airport In het kader van Diabolo was TUC RAIL verantwoordelijk voor het globale Program Management, het ontwerp en de supervisie van de werkzaamheden van dat deel van Diabolo dat werd uitgevoerd via een PPS (Publiek-Private Samenwerking) en in het bijzonder de ondertunneling van de luchthaven en de Brucargo-zone. TUC RAIL had al eerder gewerkt in het kader van een PPS voor andere klanten. Zodoende kon het bedrijf zijn ervaring ten dienste stellen van Infrabel, een belangrijke troef voor het beheer van de contractuele aspecten die vereist zijn voor bouwwerkzaamheden in het kader van een PPS. Hierdoor beschikte TUC RAIL ook over de nodige flexibiliteit om de verschillende belangen van de betrokken partijen te kunnen beheren. TUC RAIL heeft een sleutelklaar project opgeleverd aan zijn klant Infrabel, in zoverre dat de infrastructuur volledig klaar was om in gebruik te worden genomen. Werken via een PPS heeft een aantal consequenties. De structuur van het contract was heel anders, zodat er op een andere manier moest worden onderhandeld. Bovendien waren in het Diaboloproject een Tunnel onder Brussels Airport Brug over E19 in Zemst Ontsluiting luchthavens

21 TUC RAIL Corporate Brochure 21 groter aantal partners bijeengebracht dan in een klassiek project. Daardoor moesten TUC RAIL en Infrabel meerdere rollen op zich nemen. Het hele project heeft bijna zeven jaar geduurd. De voorbereidende studies dateren van Zij omvatten voorstudies, vergunningsaanvragen en opmaak van de bestekken. Op 2 juli 2007 zijn de werkzaamheden van start gegaan op de middenberm van de E19. De werkzaamheden die werden uitgevoerd in het kader van de PPS begonnen eind oktober 2007, terwijl het werk op het grondgebied van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest begin augustus 2009 van start ging. De hele infrastructuur is volgens planning gehomologeerd en afgerond. De spoortunnel die voor het Diaboloproject werd gegraven, vertrekt van het station Brussel- Nationaal-Luchthaven (een cutand-covertunnel van ongeveer 400 m lang). De tunnel loopt vervolgens onder de start- en landingsbanen door (boortunnel met twee kokers met een lengte van 1070 m), gaat verder onder de Brucargo-zone (een cutand-covertunnel van 450 meter lang) en vervolgens onder de verkeerswisselaar van Machelen. De tunnel komt tenslotte bovengronds uit op de middenberm, waar hij aansluit op de nieuwe spoorlijn 25N die Schaarbeek met Mechelen verbindt. Het boren van de tunnel moest van een onberispelijke precisie zijn en de minste grondverzakking had dramatische gevolgen kunnen hebben tijdens het landen of opstijgen van de vliegtuigen. De dubbele tunnel werd uiteindelijk Spoorlijn op de middenberm van de E19 gegraven met een afwijking van minder dan twee centimeter, een opmerkelijk kleine afwijking die ver beneden de tolerantiemarge ligt. De bovengrondse werkzaamheden concentreerden zich op de nieuwe spoorlijn 25N die over de middenberm van de autosnelweg E19 loopt. Ze zijn dan wel minder spectaculair dan de ondergrondse werkzaamheden maar zeker de moeite van een bezoek waard. Het ontwerp van de brug van Zemst met een lengte van 150 m is hier een goed voorbeeld van. TUC RAIL heeft ook het zogenaamde Irisviaduct gebouwd met een lengte van 820 m en een hoogte van 20 m. Het viaduct rust op 42 pijlers, waarvan de koppen de vorm van een iris hebben, het symbool van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. De brug over de Woluwelaan is een integraalbrug en de drie dekken zijn monolithisch verbonden met de landhoofden. De boogconstructie heeft een spanwijdte van 90 meter. Ontsluiting luchthavens

22 22 TUC RAIL Corporate Brochure Het Irisviaduct in Haren Brussels South Charleroi Airport Het doel van dit door TUC RAIL beheerde project is een spoorwegverbinding te creëren tussen de luchthaven van Charleroi (Brussels South Charleroi Airport) en de rest van het Belgische spoorwegnet. Deze verbinding is een troef voor de toekomstige ontwikkeling van de luchthaven. Naast de bediening van de eigenlijke luchthaven zou de nieuwe stopplaats niet alleen aantrekkelijk zijn voor personen die in en nabij de luchthaven werken (industriezone) maar ook voor pendelaars naar Brussel. Het nieuwe spoorwegtracé zal het station van Luttre op Lijn 124 (Charleroi-Sud Brussel) verbinden met Lijn 140 (Charleroi- Sud Ottignies) ter hoogte van het voormalige station van Ransart en zal daarbij lopen langs de luchthavenzone. De luchthavenzone wordt ondertunneld en de stopplaats zal zich onder de luchthaven bevinden. In de onmiddellijke nabijheid zal een parking worden aangelegd die gemakkelijk bereikbaar zal zijn vanaf de autosnelweg. De opdracht die Infrabel aan TUC RAIL heeft toevertrouwd, loopt van de definitie tot de volledige afwerking van het project en omvat in het bijzonder de voorstudies, de opmaak van de nodige documenten voor de administratieve procedures zoals de vergunningsaanvragen, de eigenlijke studies, de leiding en het toezicht van de werven en het projectmanagement. Ontsluiting luchthavens

23 TUC RAIL Corporate Brochure 23 As tussen Gent en de kust Om een antwoord te bieden op het stijgende reizigersverkeer en om de commerciële ontwikkeling en groei van de haven van Zeebrugge actief te ondersteunen, voert Infrabel verschillende infrastructuurwerkzaamheden uit tussen Gent en Zeebrugge. Er komt onder andere een derde en vierde spoor tussen Gent en Brugge en een derde spoor tussen Brugge en Dudzele. De combinatie van trage en snelle treinen maakt dat de bestaande lijn al enige jaren op haar maximum bezetting functioneert. Dat betekent dat er geen ruimte is voor extra treinen en dat vertragingen niet kunnen opgevangen worden. De bijkomende spoorinfrastructuur zal bijgevolg zorgen voor een verbetering van de hinterlandverbindingen voor het goederentransport en voor een vlottere doorstroming van het reizigersverkeer. Twee bijkomende sporen tussen Gent en Brugge Dit programma behelst de aanleg van een derde en vierde spoor tussen Gent-Sint-Pieters en Brugge over een afstand van ca. 30km. De aanleg van twee extra sporen zal toelaten dat traag en snel treinverkeer gescheiden wordt en zo wordt de capaciteit van de spoorlijn tussen Gent en Brugge uitgebreid. Deze capaciteitsuitbreiding impliceert dat alle overwegen op het traject afgeschaft en vervangen worden door nieuwe bruggen of tunnels of dat nieuwe langswegen worden aangelegd die aansluiten op bestaande bruggen of tunnels. Overwegen op een lijn met vier sporen zouden immers vaak en lang gesloten zijn, met als gevolg lange wachttijden voor de weggebruiker. Bovendien worden door het afschaffen van overwegen ongevallen met het wegverkeer uitgesloten. Ondertunneling aan stopplaats Hansbeke tussen Gent en Aalter (simulatie) Toekomstige brug over Bevrijdingslaan in Brugge (simulatie) As tussen Gent en de kust

24 24 TUC RAIL Corporate Brochure De aanleg van het derde en vierde spoor impliceert ook dat er een ongelijkgrondse (Engelse) vertakking wordt gerealiseerd ter hoogte van de Snepkaai (bij het in- en uitrijden van het station Gent-Sint-Pieters), dat de stopplaatsen tussen Gent en Brugge volledig worden heringericht en dat alle bruggen en tunnels zullen aangepast worden aan de bredere spoorinname. De werkzaamheden zullen gefaseerd verlopen. Een derde spoor tussen Brugge en Dudzele Dit programma beoogt de verhoging van de capaciteit van het baanvak op de L51 en L51A tussen Brugge en de vertakking van Dudzele door een derde spoor aan te leggen over een lengte van 7,4 km tussen het station van Brugge en de vertakking Dudzele. Tevens wordt de snelheid verhoogd van 90 tot 120 km/u. Tegelijkertijd brengt Infrabel op het traject verschillende verbeteringen aan door vertakkingen en bruggen aan te passen en te vernieuwen en door een overweg af te schaffen aan de Lentestraat. De aanleg van het derde spoor impliceert ook dat er een ongelijkgrondse (Engelse) vertakking wordt gerealiseerd aan de vertakking Blauwe Toren. De uitvoering van de werkzaamheden is gestart in februari TUC RAIL neemt het algemeen management waar voor beide programma s. Deze opdracht omvat naast de algemene coördinatie ook de studies en opvolging van de werkzaamheden en dit in nauw overleg met verschillende interne en externe diensten. Om de goede werking van deze programma s te kunnen garanderen worden er instrumenten gebruikt die horen bij een modern en adequaat management: planningbeheer, opmaak van jaarlijkse begrotingen en budgetbeheer per programma, riskmanagement, reporting, Toekomstige brug over Blankenbergsesteenweg in Brugge (simulatie) As tussen Gent en de kust

25 TUC RAIL Corporate Brochure 25 Havenontsluiting van Antwerpen Liefkenshoekspoortunnel Nederlanden Bundel Zuid Liefkenshoekspoorverbinding Bundel Noord Liefkenshoekspoorverbinding De Liefkenshoekspoorverbinding is een rechtstreekse spoorverbinding tussen de Linker- en de Rechteroever van de Schelde die een oplossing moet bieden voor de verwachte grote toename in het goederenvervoer per spoor in dat gebied. De nieuwe spoorverbinding zal het drukke kruispunt Antwerpen-Berchem ontlasten en bovendien wordt de reistijd voor het goederenverkeer tussen Linker- en Rechteroever aanzienlijk ingekort. De nieuwe verbinding bestaat uit een dubbelsporig tracé van 16,2 km lang dat vertrekt vanaf de westelijke bundelkop van de bestaande bundel Zuid op Linkeroever. Van daaruit wordt de nieuwe spoorlijn zo snel mogelijk gebundeld met de E34/N49 Havenontsluiting

26 26 TUC RAIL Corporate Brochure infrastructuur. Het speciaal opgerichte consortium LocoRail NV, samengesteld uit BAM PPP, CFE en Vinci Concessions, werd uitgekozen als private partner voor dit project. LocoRail NV zal de infrastructuur gedurende 38 jaar ter beschikking stellen van Infrabel, dat een jaarlijkse beschikbaarheidvergoeding zal betalen. Na deze periode wordt deze infrastructuur gratis overgedragen aan Infrabel. Gezien de grote lengte van de tunnels werd speciale aandacht gegeven aan de beveiliging ervan. Een gedetailleerde veiligheidsstudie werd als basis gebruikt voor het bepalen van de meest aangewezen veiligheidsmaatregelen. Dat uit zich in zowel de passieve als de actieve brandbeschermingsmaatregelen. Tunnelboormachine Liefkenshoek autoweg en vanaf de verkeerswisselaar E34/N49-R2 loopt de lijn gebundeld met de R2. Eveneens vanaf de verkeerswisselaar begint het lengteprofiel te dalen om verderop via de bestaande maar nooit gebruikte Beverenspoortunnel onder het Waaslandkanaal door te gaan. Na de Beverentunnel loopt het spoor ondergronds, in open sleuf verder in bundeling met de R2. Via twee parallelle enkelsporige geboorde tunnelkokers van elk 6 km lang, loopt de nieuwe lijn vervolgens onder de Schelde en het Kanaaldok om tenslotte aan te sluiten op Lijn 11 en op het vormingsstation Antwerpen Noord op Rechteroever. Het bouwkundige gedeelte van het project wordt uitgevoerd door middel van een DBFM-contract (Design, Build, Finance, Maintain) in de vorm van een Publiek-Private-Samenwerking (PPS). Dit houdt in dat een private partner instaat voor de studie (Design), de bouw (Build), de financiering (Finance) en de instandhouding/onderhoud (Maintain) van de nieuwe Anders dan bij passagierstunnels, waar bij brand de prioriteit gaat naar veilige evacutie van de passagiers, is de prioriteit bij een brand in een goederentunnel het zo snel mogelijk blussen van de brand. De brandlast van goederentreinen kan immers heel hoog oplopen wat de structurele integriteit van de tunnel in het gedrang zou kunnen brengen. Vandaar de keuze voor een automatisch schuimblussysteem in de tunnels, een primeur in België. Daarnaast werden nog verschillende andere veiligheidsmaatregelen geïntegreerd in het ontwerp. Zo werden verschillende evacuatieschachten en cross-passages voorzien en werd de tunnel uitgerust met een lineair branddetectiesyteem, rook- en warmteafvoerventilatoren, camerabewaking, toegangscontrole d.m.v. een badgesysteem, gegarandeerde (redundante) elektrische voeding, een gasdetectiesysteem, blushydranten, het ASTRID-communicatiesysteem voor de hulpdiensten, een Building Management System en een automatische gas- en brandscenario-plc gekoppeld aan de signalisatie. Havensontsluiting

HST 5. Gewestelijk ExpresNet 11. Diabolo 14. Concentratie seinhuizen 16. GSM-R: communicatie en veiligheid 19. Restauratie Centers in Antwerpen 21

HST 5. Gewestelijk ExpresNet 11. Diabolo 14. Concentratie seinhuizen 16. GSM-R: communicatie en veiligheid 19. Restauratie Centers in Antwerpen 21 projecten INHOUDSTAFEL HST 5 Gewestelijk ExpresNet 11 Diabolo 14 Concentratie seinhuizen 16 GSM-R: communicatie en veiligheid 19 Restauratie Centers in Antwerpen 21 Bodem- en grondwatersaneringen 23 TUC

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. TUC RAIL Jaarverslag 2010 1

Jaarverslag 2010. TUC RAIL Jaarverslag 2010 1 Jaarverslag 2010 TUC RAIL Jaarverslag 2010 1 2 TUC RAIL Jaarverslag 2010 Werkzaamheden voor de Liefkenshoekspoorverbinding (haven van Antwerpen) TUC RAIL Jaarverslag 2010 3 Verantwoordelijke uitgever Dirk

Nadere informatie

aanleg werkspoor in Antwerpen (Ekeren) voor hsl Antwerpen-Nederlandse grens www.nmbs.be nmbs infofolder over de werken

aanleg werkspoor in Antwerpen (Ekeren) voor hsl Antwerpen-Nederlandse grens www.nmbs.be nmbs infofolder over de werken aanleg werkspoor in Antwerpen (Ekeren) voor hsl Antwerpen-Nederlandse grens www.nmbs.be nmbs infofolder over de werken nleg hsl Antwerpen-Nederlandse grens aanleg hsl Antwerpen-Nederl aanleg hsl Antwerpen-Nederlandse

Nadere informatie

Uw aansluiting op ons netwerk

Uw aansluiting op ons netwerk Uw aansluiting op ons netwerk 1 Een grotere toegankelijkheid voor een sterkere logistieke strategie Mobiliteitsproblemen, ecologische voetafdruk, wegentaks, leveringssnelheid, stijgende olieprijzen Stuk

Nadere informatie

2de spoortoegang Antwerpse. spoorvertakking Ekeren Oude Landen. Luc Vansteenkiste Directeur-Generaal Infrastructuur. Bram Cornelis Program Manager

2de spoortoegang Antwerpse. spoorvertakking Ekeren Oude Landen. Luc Vansteenkiste Directeur-Generaal Infrastructuur. Bram Cornelis Program Manager 2de spoortoegang Antwerpse Haven & spoorvertakking Ekeren Oude Landen INFOMOMENT steden & gemeenten Luc Vansteenkiste Directeur-Generaal Infrastructuur Bram Cornelis Program Manager INHOUD 1 2 Situering

Nadere informatie

Realisaties Eurostation

Realisaties Eurostation Realisaties Eurostation 1. Antwerpen-Centraal 2. Brugge Sint-Michiels 3. Brussel-Noord 4. Gent Sint-Pieters 5. Hasselt Stationsomgeving 6. Kortrijk 7. Schaarbeek Productiecentrum Infrabel 8. Seinhuizen

Nadere informatie

Mobiliteitsconferentie RESOC Meetjesland NMBS Mobility

Mobiliteitsconferentie RESOC Meetjesland NMBS Mobility Mobiliteitsconferentie RESOC Meetjesland NMBS Mobility 19 mei 2011 Destination mieux 1. Het netwerk 2. Aanbodsverbeteringen Juni 2007 10.06.07 : heropening stopplaats Evergem op lijn 58 Eeklo - Gent December

Nadere informatie

Info-avond Nijlen 24/04/2012 Tweede Spoortoegang/IJzeren Rijn ÉN EEN LEEFBARE RAND

Info-avond Nijlen 24/04/2012 Tweede Spoortoegang/IJzeren Rijn ÉN EEN LEEFBARE RAND Info-avond Nijlen 24/04/2012 Tweede Spoortoegang/IJzeren Rijn VOOR EEN LEEFBARE STAD ÉN EEN LEEFBARE RAND Welkom 1. Procedure Plan-Mer 2. Tweede spoor (en E313) 3. IJzeren Rijn 4. Vragen en discussie Procedure

Nadere informatie

Interoperabiliteit van het trans Europese Hoge snelheid spoorweg systeem en van het Conventionele Spoorwegsysteem

Interoperabiliteit van het trans Europese Hoge snelheid spoorweg systeem en van het Conventionele Spoorwegsysteem Cursus Spoortechnieken Interoperabiliteit van het trans Europese Hoge snelheid spoorweg systeem en van het Conventionele Spoorwegsysteem ir Hugo Goossens Interoperabiliteit: Inhoud Wettelijke voorschriften

Nadere informatie

Inhoudstafel. Focus op Infrabel p. 04. Prioriteit 1 - Veiligheid voorop! p. 07. Prioriteit 2 - Treinen op tijd p. 16

Inhoudstafel. Focus op Infrabel p. 04. Prioriteit 1 - Veiligheid voorop! p. 07. Prioriteit 2 - Treinen op tijd p. 16 NL1 FACTS & FIGURES 2013 Inhoudstafel Focus op Infrabel p. 04 Prioriteit 1 - Veiligheid voorop! p. 07 Prioriteit 2 - Treinen op tijd p. 16 Prioriteit 3 - Een spoornet voor alle treinen van morgen p. 21

Nadere informatie

3DE EN 4DE SPOOR LIJN 50 A

3DE EN 4DE SPOOR LIJN 50 A > AANLEG 3DE EN 4DE SPOOR LIJN 50 A STATIONSOMGEVING DRONGEN 18 mei 2009 Kristin Berckmans CEL INFO BUURTBEWONERS INHOUD 1. Woord vooraf 2. Uit te voeren werken 3. Ontwerp stationsomgeving 4. Planning

Nadere informatie

BASISPRINCIPES VAN DE SEININRICHTING

BASISPRINCIPES VAN DE SEININRICHTING TREINBESTUURDER BASISPRINCIPES VAN DE SEININRICHTING Publicatiedatum: 04/02/2015 NMBS B-TR.2 Inhoud Blz. 1. Spoorwegen 3 2. Sporen 6 3. Lichtseinen 8 4. Snelheidssignalisatie 14 5. Allerhande seinen 16-2

Nadere informatie

De vereniging handelt hierbij overeenkomstig haar doelstellingen, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 14 april 1977 onder nr 3083.

De vereniging handelt hierbij overeenkomstig haar doelstellingen, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 14 april 1977 onder nr 3083. Bezwaarschrift van Red de Voorkempen vzw i.v.m. de aanvraag om stedenbouwkundige vergunning door INFRABEL voor de aanleg van een spoorvertakking te Antwerpen-Ekeren, Oude Landen (dossier nr 20113024/NEK/B/P)

Nadere informatie

Lijn 54 St-Niklaas Mechelen. Spoorlijn in verval

Lijn 54 St-Niklaas Mechelen. Spoorlijn in verval Lijn 54 St-Niklaas Mechelen Spoorlijn in verval Puurs, 14 november 2011 Waarom deze persontmoeting? De sporen 1 en 2 in station Puurs zijn verrot Treinen rijden 20km/h, sinds 10 augustus 2011 Avondspits,

Nadere informatie

Treinen vanuit en naar uw station

Treinen vanuit en naar uw station Treinen vanuit en naar uw station Brussels South Charleroi-Airport 12.12.2004-10.12.2005 Informatie dienstregelingen Met de trein tot op het tarmac Of zo goed als. U stijgt op of landt in Brussels South

Nadere informatie

Generatiebeleid en Kennisoverdracht @ TUC RAIL Marie-Laure Ruyssen

Generatiebeleid en Kennisoverdracht @ TUC RAIL Marie-Laure Ruyssen Generatiebeleid en Kennisoverdracht @ TUC RAIL Marie-Laure Ruyssen Knowledge Manager Workshop XL Intergenerationeel Management en Kennisoverdracht 14-05-2014 Agenda 1. TUC RAIL: Wie zijn we, wat doen we?

Nadere informatie

De dynamiek van stationsomgevingen. Filosofie en concrete projecten Eurostation Euro-Immostar

De dynamiek van stationsomgevingen. Filosofie en concrete projecten Eurostation Euro-Immostar De dynamiek van stationsomgevingen Filosofie en concrete projecten Eurostation Euro-Immostar COBATY 03 juni 2010 Brussel Robby Mast, Ir-arch. 1. De dynamiek van stationsomgevingen: Het station in de duurzame

Nadere informatie

3Generiek Programma. van Eisen HOOFDSTUK 3.4 UITGANGSPUNTEN 3.1 INLEIDING 3.2 EISEN VAN DE OPDRACHTGEVER 3.3 EISEN

3Generiek Programma. van Eisen HOOFDSTUK 3.4 UITGANGSPUNTEN 3.1 INLEIDING 3.2 EISEN VAN DE OPDRACHTGEVER 3.3 EISEN HOOFDSTUK 3.1 INLEIDING 3Generiek Programma van Eisen Dit Programma van Eisen geldt voor het opnieuw in dienst stellen van de spoorverbinding tussen en zoals omschreven in hoofdstuk 2. Aan de hand van

Nadere informatie

Lijn 50a: Brussel Gent-Sint-Pieters Brugge Oostende Blankenberge Knokke.38.49. Brugge V. Blankenberge A.

Lijn 50a: Brussel Gent-Sint-Pieters Brugge Oostende Blankenberge Knokke.38.49. Brugge V. Blankenberge A. Regio Brussel Tijdens de week en het weekend Lijn 50a: Brussel Gent-Sint-Pieters Brugge Oostende Blankenberge Knokke Cadanswijziging van de IC E-treinen Knokke/Blankenberge Brugge Gent-Sint-Pieters Brussel

Nadere informatie

met de treinen van NMBS

met de treinen van NMBS met de treinen van NMBS Agenda Eerste deel Mobiliteit in perspectief Tweede deel Slim naar Antwerpen Derde deel A-GEN Studie Mobiliteit in perspectief DE KLANT De klant staat centraal De klant is uniek

Nadere informatie

Versnelling Benelux 2017

Versnelling Benelux 2017 Versnelling Benelux 2017 P r e s e n t a t i e R a i l f o r u m 1 4 s e p t e m b e r 2 0 1 5 ir H. J. M. B o v e n l a n d e r Probleemstelling Infrastructuur voor HSL Zuid in Nederland en België gereed,

Nadere informatie

Project Stevin & project Nemo in Zeebrugge Elia investeert in een zekere en duurzame elektriciteitsbevoorrading

Project Stevin & project Nemo in Zeebrugge Elia investeert in een zekere en duurzame elektriciteitsbevoorrading Project Stevin & project Nemo in Zeebrugge Elia investeert in een zekere en duurzame elektriciteitsbevoorrading ELIA Project Stevin & project Nemo in Zeebrugge Het project Stevin tussen Zeebrugge en Zomergem

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

EEN NIEUWE START VOOR DE HSL ZUID

EEN NIEUWE START VOOR DE HSL ZUID EEN NIEUWE START VOOR DE HSL ZUID Notitie Carla Dik-Faber Tweede Kamerfractie ChristenUnie 19 juni 2013 Een nieuwe start met de HSL-Zuid Met het besluit van NS en NMBS om te stoppen met de Fyra treinen

Nadere informatie

Treinen vanuit en naar uw station Aalter. 12.06.2005-10.12.2005 Informatie dienstregelingen

Treinen vanuit en naar uw station Aalter. 12.06.2005-10.12.2005 Informatie dienstregelingen Treinen vanuit en naar uw station Aalter 12.06.2005-10.12.2005 Informatie dienstregelingen Aalter Beste Klanten, De verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening blijft een hoofdobjectief voor de

Nadere informatie

Treinen vanuit en naar uw station

Treinen vanuit en naar uw station Treinen vanuit en naar uw station Diksmuide 12.06.2005-10.12.2005 Informatie dienstregelingen Diksmuide Beste Klanten, De verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening blijft een hoofdobjectief voor

Nadere informatie

Versnelling Benelux 2017

Versnelling Benelux 2017 HENK BOVENLANDER Rail Advies De Bilt, 18 augustus 2015 Versnelling Benelux 2017 De reistijd Amsterdam Brussel van 194 minuten met de Benelux in de dienstregeling 2017 stelt teleur. De achtergrond hiervan

Nadere informatie

Infodossier Noorderlaanbrug

Infodossier Noorderlaanbrug Infodossier Noorderlaanbrug DEEL 1: PROJECTINFORMATIE Laatste update: 9/0/08 Inhoudstafel Inleiding Pagina 3 Situering Noorderlaanbrug 4 Onderdeel van het project Bruggen Albertkanaal 5 Huidige situatie

Nadere informatie

VOORSTEL TOT VERBETERING VAN DE TREINDIENST IN DE WESTHOEK

VOORSTEL TOT VERBETERING VAN DE TREINDIENST IN DE WESTHOEK HUIDIGE SITUATIE VOORSTEL TOT VERBETERING VAN DE TREINDIENST IN DE WESTHOEK Vanuit de westhoek kan men gebruik maken van 2 spoorlijnen. Enerzijds de lijn 73, De Panne-Deinze. Anderzijds lijn 69, Kortrijk-Poperinge.

Nadere informatie

Het Gewestelijk Expres Net (GEN)

Het Gewestelijk Expres Net (GEN) Brussel, 27 juni 2006 Gemeenschappelijke verklaring SERV, CESRBC en CESRW Het Gewestelijk Expres Net (GEN) Gemeenschappelijke verklaring van de sociaal economische raden van Vlaanderen (SERV), Brussel

Nadere informatie

Uw veiligheid en comfort vóór alles!

Uw veiligheid en comfort vóór alles! JAARVERSLAG 2009 1 2 3 Uw veiligheid en comfort vóór alles! Het recente treinongeluk te Buizingen heeft begin dit jaar 2010 bruusk het evidente belang van de veiligheid herbevestigd. De veiligheid van

Nadere informatie

Treinramp Buizingen! Hoe kon dit gebeuren? Wat is er gebeurd? Auteur: Stijn Dekelver. intercitytrein uit Quiévrain botsten

Treinramp Buizingen! Hoe kon dit gebeuren? Wat is er gebeurd? Auteur: Stijn Dekelver. intercitytrein uit Quiévrain botsten Auteur: Stijn Dekelver Op maandag 15 februari 2010 om 9u30 stond de wereld even stil in Buizingen (bij Halle). Er botsten twee treinen tegen elkaar op. Heel veel mensen geraakten gewond. Er vielen ook

Nadere informatie

6.11 UTRECHT / DE HAAR VEENENDAAL

6.11 UTRECHT / DE HAAR VEENENDAAL 6.10 EMPLACEMENT AUTOHANDEL PON Emplacement PON is nu alleen in gebruik bij autohandel PON. Deze autohandel heeft al aangegeven in de toekomst te willen beschikken over een extra spoor. In paragraag 6.9

Nadere informatie

C.1. ANTWERPEN 1.1. LIJN 1: TRAM PETROLEUM ZUID EKEREN 1.2. LIJN 4: TRAM HOBOKEN - MEXICOBRUG

C.1. ANTWERPEN 1.1. LIJN 1: TRAM PETROLEUM ZUID EKEREN 1.2. LIJN 4: TRAM HOBOKEN - MEXICOBRUG C.1. ANTWERPEN 1.1. LIJN 1: TRAM PETROLEUM ZUID EKEREN Deze tram rijdt niet in de huidige toestand en wordt als nieuwe lijn nieuw ingevoerd in de toekomstscenario s. Hij zal een frequentie hebben van 8

Nadere informatie

Zo bereikt u SELOR met de wagen:

Zo bereikt u SELOR met de wagen: SELOR bevindt zich in de Bischoffsheimlaan 15, 1000 Brussel, gelegen tussen de Kruidtuin (Botanique) en het Madouplein (Place Madou). Zo bereikt u SELOR met de wagen: Vanuit Antwerpen: Op de ring rond

Nadere informatie

Certificering Kwaliteit Overstapdienst

Certificering Kwaliteit Overstapdienst Thierry Fagnart Kwaliteitsbeheer NMBS Certificering Kwaliteit Overstapdienst 23 maart 2012 Destination mieux Definitie De overstapdienst beoogt het verzekeren van de continuïteit van de verplaatsingen

Nadere informatie

Een toekomstbestendige goederenroute door Oost-Nederland Wat betekent dat voor u?

Een toekomstbestendige goederenroute door Oost-Nederland Wat betekent dat voor u? Een toekomstbestendige goederenroute door Oost-Nederland Wat betekent dat voor u? Uitvoering van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Het reizigers- en goederenvervoer in Nederland groeit. Deze groei

Nadere informatie

College van 23 oktober 2015

College van 23 oktober 2015 College van 23 oktober 2015 Stad en haven investeren 350 miljoen euro in leefbaarheid en mobiliteit...2 Kom Slim naar Antwerpen tijdens de grote wegenwerken (SW A234 nr. 08845)...5 Stad en haven investeren

Nadere informatie

Wij bouwen uw voorsprong

Wij bouwen uw voorsprong Wij bouwen uw voorsprong 1 Algemene Aannemingen van Laere ervaring en kwaliteit Algemene Aannemingen Van Laere is een multidisciplinaire financieel sterke aannemersgroep, actief in heel België, en via

Nadere informatie

35 NUMMERING VAN DE TREINEN

35 NUMMERING VAN DE TREINEN [ 1 ] BVTDeel III 35 NUMMERING VAN DE TREINEN 1. REIZIGERSTREINEN 1.1 Internationale dienst De nummering dient conform te zijn aan de UIC fiche 4191 OR. In de internationale dienst worden onpare nummers

Nadere informatie

Aanleg fietsers- en voetgangerstunnel Boeveriepoort

Aanleg fietsers- en voetgangerstunnel Boeveriepoort INFOMOMENT Aanleg fietsers- en voetgangerstunnel Boeveriepoort Infomoment maandag 9 november 2015 Magdalenazaal, Magdalenastraat 27, 8200 Sint-Andries INFOMOMENT VOORSTELLING PANEL de heer Renaat Landuyt,

Nadere informatie

Nr Trein Vertrek Bestemming Uur Status 7970 Aalst Burst 5:31 geschrapt 7972 Aalst Burst 6:20 geschrapt 8978 Aalst Burst 19:14 geschrapt 7076 (4)

Nr Trein Vertrek Bestemming Uur Status 7970 Aalst Burst 5:31 geschrapt 7972 Aalst Burst 6:20 geschrapt 8978 Aalst Burst 19:14 geschrapt 7076 (4) Nr Trein Vertrek Bestemming Uur Status 7970 Aalst Burst 5:31 geschrapt 7972 Aalst Burst 6:20 geschrapt 8978 Aalst Burst 19:14 geschrapt 7076 (4) Aalst Gent-Sint-Pieters 12:30 behouden 8677 Aarlen Athus

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg. «Historisch Koekelberg»

Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg. «Historisch Koekelberg» Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg. «Historisch Koekelberg» «Historisch Koekelberg» in enkele cijfers Gewestelijke toelage : 11.000.000 Federale

Nadere informatie

Inhoud van deze presentatie :

Inhoud van deze presentatie : Presentatie over Hassaporta te Hasselt Concrete Day 18 oktober 2012 1 Inhoud van deze presentatie : 1. Het ontstaan of reden van bestaan v/h gebouw 2. De architect, ingenieur, aannemers 3. Architectuur-

Nadere informatie

Vinçotte. KUNT U uw reputatie. veilig en duurzaam. Bouwen aan reputatie. YoUr reputation is Mine.

Vinçotte. KUNT U uw reputatie. veilig en duurzaam. Bouwen aan reputatie. YoUr reputation is Mine. Vinçotte MILIEU en veiligheid KUNT U uw reputatie versterken door veilig en duurzaam te werken? Bouwen aan reputatie YoUr reputation is Mine. Kunt u uw winst doen stijgen door uw risico s te laten dalen?

Nadere informatie

Lijn L50A Brussel-Zuid Denderleeuw: TERNAT. Spoorwerken in uw buurt

Lijn L50A Brussel-Zuid Denderleeuw: TERNAT. Spoorwerken in uw buurt Lijn L50A Brussel-Zuid Denderleeuw: TERNAT Spoorwerken in uw buurt ISO 9001:2008 GECERTIFICEERD www.infobuurtbewoners.be info.projecten@infrabel.be Elke dag, van 7u tot 22u Beste buurtbewoner, Het afgelopen

Nadere informatie

Marktverkenning. Mobiliteit en ICT in België. Dr. Sven Maerivoet. 11 April 2011

Marktverkenning. Mobiliteit en ICT in België. Dr. Sven Maerivoet. 11 April 2011 Marktverkenning Mobiliteit en ICT in België 11 April 2011 Overzicht : Overheden. Steden. Openbaar vervoer. Privé bedrijven. :.... : Het oerwoud van aanbestedingen... 2 1 Wat is België (op dit moment) juist?

Nadere informatie

De kracht van pps in lightrail

De kracht van pps in lightrail De kracht van pps in lightrail Over de groeiende noodzaak van lightrail in stedelijke gebieden, de voordelen van publiek-private samenwerking en de gebundelde krachten van Strukton. Strukton pleit voor

Nadere informatie

Ben jij de nieuwe. Eerste Technicus Elektromecanicien en/of Coordinator maintenance technical installations voor NMBS (Stations) Brussel

Ben jij de nieuwe. Eerste Technicus Elektromecanicien en/of Coordinator maintenance technical installations voor NMBS (Stations) Brussel Ben jij de nieuwe Eerste Technicus Elektromecanicien en/of Coordinator maintenance technical installations voor NMBS (Stations) Brussel 1. Functieomschrijving Als eerste technicus heb je een grote verantwoordelijkheid

Nadere informatie

WERKEN BIJ WILLEMEN GROEP. Sluit je aan bij de grootste familiale bouwgroep van België

WERKEN BIJ WILLEMEN GROEP. Sluit je aan bij de grootste familiale bouwgroep van België WERKEN BIJ WILLEMEN GROEP Sluit je aan bij de grootste familiale bouwgroep van België WELKOM OVER WILLEMEN GROEP Bouwen aan de toekomst vergt naast moed en Willemen Groep is vandaag de grootste doorzettingsvermogen

Nadere informatie

http://www.laurette-onkelinx.be/production/article.php?articleid=42&pressreleaseid...

http://www.laurette-onkelinx.be/production/article.php?articleid=42&pressreleaseid... Page 1 sur 5 Persbericht van 18-04-2011 Beliris start de vernieuwing van het metrostation Kunst-Wet Na 42 jaar dienst, is Kunst-Wet, het drukste station van het Brusselse metronet, aan een grondige opknapbeurt

Nadere informatie

CONGRES SPOORVERKEER TREIN BOVENGRONDS

CONGRES SPOORVERKEER TREIN BOVENGRONDS CONGRES SPOORVERKEER TREIN BOVENGRONDS 19.10.2013 NMBS Vanaf 1.1.2005 = NMBS-Groep Infrastructuurbeheerder 19.10.2013 Congres spoorverkeer bovengronds 2 INFRABEL als infrastructuurbeheerder is verantwoordelijk

Nadere informatie

Met de trein naar Het Beroepenhuis. Naam:

Met de trein naar Het Beroepenhuis. Naam: Met de trein naar Het Beroepenhuis Naam: 1 1) Beroepen - vul in: Bij de Spoorwegen werken meer mensen dan je denkt. Weet jij wie wat moet doen? Kies uit het lijstje van beroepen en schrijf de naam van

Nadere informatie

Treinen vanuit en naar uw station

Treinen vanuit en naar uw station Treinen vanuit en naar uw station Menen 12.06.2005-10.12.2005 Informatie dienstregelingen Menen Beste Klanten, De verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening blijft een hoofdobjectief voor de NMBS.

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Oirschot-Boxtel 150 kv. Inhoud. Nieuwe ondergrondse kabelverbinding van Oirschot naar Boxtel

Nieuwsbrief. Oirschot-Boxtel 150 kv. Inhoud. Nieuwe ondergrondse kabelverbinding van Oirschot naar Boxtel Jaargang 1 nummer 1 juli 2014 Nieuwsbrief Oirschot-Boxtel 150 kv Inhoud Voorwoord 02 Oog voor de omgeving tussen Boxtel en Oirschot 03 In kaart 04 Stappen van aanleg 05 Feiten & cijfers en planning 06

Nadere informatie

UITZONDERLIJK VERVOER. Stijn De Sutter 12/03/2014 ANTWERPEN

UITZONDERLIJK VERVOER. Stijn De Sutter 12/03/2014 ANTWERPEN UITZONDERLIJK VERVOER Stijn De Sutter 12/03/2014 ANTWERPEN VOORSTELLING Vlaamse Overheid Departement Mobiliteit en Openbare Werken Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) Afdeling Expertise Verkeer en Telematica

Nadere informatie

SLAGKRACHT, FLEXIBILITEIT EN KWALITEIT VOOR OPENBARE EN INDUSTRIËLE PROJECTEN

SLAGKRACHT, FLEXIBILITEIT EN KWALITEIT VOOR OPENBARE EN INDUSTRIËLE PROJECTEN team work Desire Stadsbader Dominique Valcke SLAGKRACHT, FLEXIBILITEIT EN KWALITEIT VOOR OPENBARE EN INDUSTRIËLE PROJECTEN Waarom Stadsbader als partner? Familiebedrijf opgericht in 1946 Financieel gezonde

Nadere informatie

De plaats van de aansluitings- en interfacepunten wordt in het aansluitingscontract vastgelegd in overeenstemming met de gel-

De plaats van de aansluitings- en interfacepunten wordt in het aansluitingscontract vastgelegd in overeenstemming met de gel- Aansluiting De aansluiting op het Elia-net: een proces in verschillende stappen Sommige spelers op de Belgische elektriciteitsmarkt (producenten en industriële grootverbruikers) kunnen een aansluiting

Nadere informatie

Ruimtelijk onderzoek Gent-Dampoort Korte stavaza voor de klankbordgroep Oude Dokken 17/10/2011 VOORGAANDE AANPAK

Ruimtelijk onderzoek Gent-Dampoort Korte stavaza voor de klankbordgroep Oude Dokken 17/10/2011 VOORGAANDE AANPAK Ruimtelijk onderzoek Gent-Dampoort Korte stavaza voor de klankbordgroep Oude Dokken 17/10/2011 VOORGAANDE AANPAK Stedelijke strategische projectstudie Gent Dampoort 1999 2004-2008 VOORGAANDE AANPAK Stedelijke

Nadere informatie

Hoe houden we samen de Antwerpse regio bereikbaar?

Hoe houden we samen de Antwerpse regio bereikbaar? Hoe houden we samen de Antwerpse regio bereikbaar? Netwerkavond voor bedrijven 18.00 Welkomstwoord door schepen Marc Van Peel 18.10 Toelichting Slim naar Antwerpen (overzicht van de werken) door schepen

Nadere informatie

Tips bij het gebruiken van de busstroken en «bijzondere overrijdbare beddingen» door de taxi s.

Tips bij het gebruiken van de busstroken en «bijzondere overrijdbare beddingen» door de taxi s. Tips bij het gebruiken van de busstroken en «bijzondere overrijdbare beddingen» door de taxi s. V.U. : Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Directie der Taxi s M. Popescu CCN, Vooruitgangstraat

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT VAN 24 APRIL 2014 TOT VASTSTELLING VAN DE MINIMALE INHOUD

KONINKLIJK BESLUIT VAN 24 APRIL 2014 TOT VASTSTELLING VAN DE MINIMALE INHOUD KONINKLIJK BESLUIT VAN 24 APRIL 2014 TOT VASTSTELLING VAN DE MINIMALE INHOUD EN DE STRUCTUUR VAN HET MEERJARENBELEIDSPLAN VAN DE HULPVERLENINGSZONES. (B.S. 12.09.2014) Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende

Nadere informatie

Spoorcollege veiligheid / treinbeveiliging SpoorParade 17 oktober 2014

Spoorcollege veiligheid / treinbeveiliging SpoorParade 17 oktober 2014 Spoorcollege veiligheid / treinbeveiliging SpoorParade 17 oktober 2014 Samenvatting 3 november 2014 Presentatie door André van Es Railverkeerskundige Adviseur bij Arcadis en docent op de Hogeschool Utrecht

Nadere informatie

Overzicht van maatregelen

Overzicht van maatregelen Overzicht van maatregelen AANPASSING STATION LEEUWARDEN De huidige perroncapaciteit op station is onvoldoende voor de 2 e sneltrein en moet om die reden worden uitgebreid. RIJTIJDVERKORTING TUSSEN LEEUWARDEN

Nadere informatie

Treinen vanuit en naar uw station

Treinen vanuit en naar uw station Treinen vanuit en naar uw station Turnhout 12.06.2005-10.12.2005 Informatie dienstregelingen Turnhout Beste Klanten, De verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening blijft een hoofdobjectief voor

Nadere informatie

Dienstregeling & Aansluitingen 10 I 06 I 2007 > 08 I 12 I 2007 www.thalys.com http://thalys.mobi

Dienstregeling & Aansluitingen 10 I 06 I 2007 > 08 I 12 I 2007 www.thalys.com http://thalys.mobi & Aansluitingen 10 I 06 I 2007 > 08 I 12 I 2007 www.thalys.com http://thalys.mobi Het Thalys-netwerk breidt zich uit Alle bestemmingen en aansluitingen vanuit België Thalys Ontdek op uw eigen ritme het

Nadere informatie

Inhoud. Prioriteit 1 / Veiligheid voorop! p. 12. Prioriteit 2 / Treinen op tijd p. 20. Prioriteit 4 / Een financieel gezond bedrijf p.

Inhoud. Prioriteit 1 / Veiligheid voorop! p. 12. Prioriteit 2 / Treinen op tijd p. 20. Prioriteit 4 / Een financieel gezond bedrijf p. JAARVERSLAG 2011 Inhoud Focus op onze onderneming p. 04 Prioriteit 1 / Veiligheid voorop! p. 12 Prioriteit 2 / Treinen op tijd p. 20 Prioriteit 3 / Een spoornet voor alle treinen van morgen p. 26 Prioriteit

Nadere informatie

Informatievergadering 17 juni 2015

Informatievergadering 17 juni 2015 Informatievergadering 17 juni 2015 fietsostrade Antwerpen-Essen deel van Vloeiende in Kapellen tot Schriek in Ekeren 1-17/06/2015 Inleiding Koen Palinckx districtsvoorzitter District Ekeren 2-17/06/2015

Nadere informatie

VERKEERSVEILIGHEID TRACTEBEL ENGINEERING. 25 juni 2014

VERKEERSVEILIGHEID TRACTEBEL ENGINEERING. 25 juni 2014 VERKEERSVEILIGHEID TRACTEBEL ENGINEERING CHOOSE EXPERTS, FIND PARTNERS 25 juni 2014 Verkeersveiligheid Tractebel Engineering 2 Tractebel Engineering = studiebureau met activiteiten in 3 grote domeinen

Nadere informatie

Herbouwen van de brug in de Herentalsebaan over het Albertkanaal in Viersel. ir. Stefan Sablon nv De Scheepvaart Zandhoven 13 juni 2013

Herbouwen van de brug in de Herentalsebaan over het Albertkanaal in Viersel. ir. Stefan Sablon nv De Scheepvaart Zandhoven 13 juni 2013 Herbouwen van de brug in de Herentalsebaan over het Albertkanaal in Viersel ir. Stefan Sablon nv De Scheepvaart Zandhoven 13 juni 2013 Herbouwen brug Viersel Reden van herbouw Project Verhoging bruggen

Nadere informatie

DOENAERTSTAAT ENGELSE WANDELING BEDRIJVENTERREINEN EN BEDRIJFSVERZAMELGEBOUW KORAMIC REAL ESTATE NV. Doenaertstraat / Engelse Wandeling 8500 KORTRIJK

DOENAERTSTAAT ENGELSE WANDELING BEDRIJVENTERREINEN EN BEDRIJFSVERZAMELGEBOUW KORAMIC REAL ESTATE NV. Doenaertstraat / Engelse Wandeling 8500 KORTRIJK DOENAERTSTAAT - ENGELSE WANDELING BEDRIJVENTERREINEN EN BEDRIJFSVERZAMELGEBOUW Doenaertstraat / Engelse Wandeling 8500 KORTRIJK DECEMBER 2008 KORAMIC REAL ESTATE NV DOENAERTSTRAAT ENGELSE WANDELING - KORTRIJK

Nadere informatie

Treinen vanuit en naar uw station

Treinen vanuit en naar uw station Treinen vanuit en naar uw station Koksijde 12.06.2005-10.12.2005 Informatie dienstregelingen Koksijde Beste Klanten, De verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening blijft een hoofdobjectief voor

Nadere informatie

KIEVIT KANTOOR ANTWERPEN. informatief document zonder contractuele waarde

KIEVIT KANTOOR ANTWERPEN. informatief document zonder contractuele waarde KIEVIT ANTWERPEN informatief document zonder contractuele waarde www.kievit-kantoor.be KIEVIT ANTWERPEN www.kievit-kantoor.be www.kievit-kantoor.be E17 GENT www.kievit-kantoor.be MOBILITEIT 1000m N1 Kievit

Nadere informatie

Herbouwen van de brug in de Kiezel over het Albertkanaal in Meerhout. ing. Femke Verheyen Meerhout 9 januari 2014

Herbouwen van de brug in de Kiezel over het Albertkanaal in Meerhout. ing. Femke Verheyen Meerhout 9 januari 2014 Herbouwen van de brug in de Kiezel over het Albertkanaal in Meerhout ing. Femke Verheyen Meerhout 9 januari 2014 Infosessie Herbouwen brug Kiezel Meerhout Reden van herbouw Project Verhoging bruggen Albertkanaal

Nadere informatie

SEAGRIDS. Versterking van het elektriciteitsnet in de kustregio

SEAGRIDS. Versterking van het elektriciteitsnet in de kustregio SEAGRIDS Versterking van het elektriciteitsnet in de kustregio Versterking van het elektriciteitsnet in de kustregio Noodzaak van de Seagrids investeringsprojecten Aansluiting van de internationale, onderzeese

Nadere informatie

De NMBS kiest voor I.R.I.S. voor het realiseren van haar projecten voor het elektronische beheer van documenten en processen

De NMBS kiest voor I.R.I.S. voor het realiseren van haar projecten voor het elektronische beheer van documenten en processen PERSBERICHT De NMBS kiest voor I.R.I.S. voor het realiseren van haar projecten voor het elektronische beheer van documenten en processen Louvain-la-Neuve, 14 juli 2009 I.R.I.S., een beursgenoteerde onderneming

Nadere informatie

Stad Antwerpen District Merksem Districtsraad

Stad Antwerpen District Merksem Districtsraad Samenstelling: de heer Gilbert Verstraelen, voorzitter; de heren, Koen De Cock, Kris Janssens, Frank Baeyens, mevrouw Sonja De Meyer, districtsschepenen; de heer Philippe Elst, mevrouwen Sonia Van Gestel,

Nadere informatie

Regels van goede praktijk

Regels van goede praktijk Regels van goede praktijk voor kraanbestuurders en grondwerkers die in de nabijheid van Air Liquide pijpleidingen werken www.airliquide-benelux.com Air Liquide pijpleidingen Air Liquide pijpleidingen in

Nadere informatie

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig flexibiliteit genoeg geraken gezondheid goed goede goedkoop grote BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT Grafische voorstelling open antwoorden andere belangrijke zaken bij verplaatsingen aankomen aansluiting

Nadere informatie

17 september 1944 1 juni 1975 Goederenvervoer: 1 februari 1905 2 maart 1970

17 september 1944 1 juni 1975 Goederenvervoer: 1 februari 1905 2 maart 1970 pagina 1 van 5 Halte Bergentheim Gewijzigd: e:10-07-2010 Inhoud: Gegevens halte Exploitatie Gebouwen Emplacement Spoorweghaven Personeel Gegevens plaats Links: Fabrieksaansluitingen: Turfstrooiselfabriek

Nadere informatie

REKENHOF. Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken

REKENHOF. Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken REKENHOF Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken STRATEGISCH PLAN 2010-2014 2 Inleiding Dit document stelt de resultaten voor van de strategische planning van het Rekenhof voor de periode 2010-2014.

Nadere informatie

Stedenbouwkundige aspecten van de ontwikkeling voor Gent Sint Pieters

Stedenbouwkundige aspecten van de ontwikkeling voor Gent Sint Pieters Stedenbouwkundige aspecten van de ontwikkeling voor Gent Sint Pieters De aanleiding Gent Sint-Pieters en omgeving einde jaren 90 vanuit stedenbouwkundig oogpunt Knooppunt openbaar vervoer met groeiverwachtingen

Nadere informatie

Vinçotte systeemcertificatie

Vinçotte systeemcertificatie Vinçotte systeemcertificatie kan u de wereld tonen wat u waard bent? Certificatie voor uw reputatie. YOUR REPUTATION IS MINE. Met een certificatie kan u door Vinçotte uw kunnen en kennen bevestigd zien.

Nadere informatie

De nieuwe regel voor branddetectie DTD S21-100. Inhoudelijke verschillen

De nieuwe regel voor branddetectie DTD S21-100. Inhoudelijke verschillen De nieuwe regel voor branddetectie DTD S21-100 Inhoudelijke verschillen Inleiding De DTD S21-100 bestaat uit 2 delen: DTD S21-100 deel 1: Technische regels DTD S21-100 deel 2: Kwalificaties en competenties

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL BID MANAGER CONNEXXION

FUNCTIEPROFIEL BID MANAGER CONNEXXION FUNCTIEPROFIEL BID MANAGER CONNEXXION DE ONDERNEMING Connexxion, ontstaan in 1999, heeft sinds 2007 het internationale Transdev als aandeelhouder. Daarnaast is BNG minderheidsaandeelhouder. Connexxion

Nadere informatie

DE VERZEKERING ALLE BOUWPLAATS RISICO S

DE VERZEKERING ALLE BOUWPLAATS RISICO S DE VERZEKERING ALLE BOUWPLAATS RISICO S EEN OPTIMALE BESCHERMING VOOR UW BOUWPLAATSen 30.34.001/10 08/14 DE VERZEKERING ALLE BOUWPLAATS RISICO S Een optimale bescherming voor uw bouwplaats Het optrekken

Nadere informatie

Basisinformatie. Düsseldorf Airport Groeimotor en voor Noordrijn- Westfalen de poort naar de wereld. April, 2013

Basisinformatie. Düsseldorf Airport Groeimotor en voor Noordrijn- Westfalen de poort naar de wereld. April, 2013 Basisinformatie April, 2013 Düsseldorf Airport Groeimotor en voor Noordrijn- Westfalen de poort naar de wereld Düsseldorf Airport is de grootste luchthaven van Noordrijn-Westfalen en voor de meest bevolkte

Nadere informatie

DE SPECIALISTEN IN INDUSTRIËLE RENOVATIE

DE SPECIALISTEN IN INDUSTRIËLE RENOVATIE DE SPECIALISTEN IN INDUSTRIËLE RENOVATIE DAKWERKEN BURGERLIJKE BOUWKUNDE VLOERSYSTEMEN SCHILDERWERKEN EN COATINGS GEVELWERKEN WATERDICHTINGSSYSTEMEN ONDERHOUD EN 360 RENOVATIE VAN UW INDUSTRIËLE SITE

Nadere informatie

Publiek Private Samenwerking. Eric Van Herzele, Senior Advisor Dexia Infrastructure

Publiek Private Samenwerking. Eric Van Herzele, Senior Advisor Dexia Infrastructure Eric Van Herzele, Senior Advisor Dexia Infrastructure Tweede lokale openbare sector-studiedag Sint-Niklaas, hotel Serwir, 25 oktober 2007 Eric Van Herzele, Senior Advisor Dexia Infrastructure Tweede Lokale

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING INZAKE PARKEERPLAATSEN EN FIETSSTALPLAATSEN BIJ HET CREËREN VAN MEERDERE WOONGELEGENHEDEN

STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING INZAKE PARKEERPLAATSEN EN FIETSSTALPLAATSEN BIJ HET CREËREN VAN MEERDERE WOONGELEGENHEDEN STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING INZAKE PARKEERPLAATSEN EN FIETSSTALPLAATSEN BIJ HET CREËREN VAN MEERDERE WOONGELEGENHEDEN Art. 1 - Toelichting Sedert de afschaffing van de omzendbrief van 17 juni 1970 betreffende

Nadere informatie

HST-fietsroute deel Machelen-Zaventem

HST-fietsroute deel Machelen-Zaventem HST-fietsroute deel Machelen-Zaventem Naar een concrete uitwerking in voorontwerp Informeren en consulteren van de bedrijven 24 januari 2014, Van der Valk hotel www.vlaamsbrabant.be disclaimer Disclaimer

Nadere informatie

Bedrijventerrein Woestijne

Bedrijventerrein Woestijne Bedrijventerrein Woestijne Aalter Inhoud 1. Inleiding en situering 1 2. Inrichtingsplan 4 2.1 Ontsluiting 6 2.2 Zonering 8 2.3 Woestijnegoed 10 2.4 Duurzaam bedrijventerrein 12 3. Uitgifte van terreinen

Nadere informatie

Waarheen met de BENELUX?

Waarheen met de BENELUX? Waarheen met de BENELUX? Actiecomité Lijn 12 2010 Hoe ziet de toekomst eruit voor reizigers die geen gebruik kunnen of willen maken van de Fyra-hogesnelheidstrein? Kan rijzen van Antwerpen naar Rotterdam

Nadere informatie

Snel en stressvrij op uw bestemming geraken? Na de trein verder op de fiets! Blue-bike maakt de verplaatsing met de trein af door comfortabele

Snel en stressvrij op uw bestemming geraken? Na de trein verder op de fiets! Blue-bike maakt de verplaatsing met de trein af door comfortabele tot uw beschikking Snel en stressvrij op uw bestemming geraken? Na de trein verder op de fiets! Blue-bike maakt de verplaatsing met de trein af door comfortabele stadsfietsen te voorzien aan de Belgische

Nadere informatie

NavisWorks. Een nieuwe dimensie voor onze bestekken

NavisWorks. Een nieuwe dimensie voor onze bestekken 4 projects Een nieuwe dimensie voor onze bestekken NavisWorks In december jl. werden twee demonstraties van het softwareprogramma NavisWorks gegeven voor medewerkers van D-LS en D-LE 1. In het artikel

Nadere informatie

De toekomst voorbereiden

De toekomst voorbereiden Het milieu beschermen. Afdrukken dit document alleen indien nodig De toekomst voorbereiden Partner in duurzaam vertrouwen SPIE is Europees leider wat betreft diensten in de domeinen van elektriciteit,

Nadere informatie

Interne controle, interne audit, compliance, externe controle

Interne controle, interne audit, compliance, externe controle De prudentiële verwachtingen van de CBFA inzake het deugdelijk bestuur van de IBP s Toepassing: Amonis Interne controle, interne audit, compliance, externe controle Françoise Leclercq 20/6/07 Agenda Actieplan

Nadere informatie

PERSBERICHT. 83 gerenoveerde sociale woningen voor Sint-Jans-Molenbeek. Renovatie van het Sint-Lazarushof

PERSBERICHT. 83 gerenoveerde sociale woningen voor Sint-Jans-Molenbeek. Renovatie van het Sint-Lazarushof Inhuldiging Sint-Lazarushof 17 juni 2015 PERSBERICHT 83 gerenoveerde sociale woningen voor Sint-Jans-Molenbeek Sint-Lazarushof, het sociale wooncomplex in Sint-Jans-Molenbeek, werd volledig vernieuwd door

Nadere informatie

Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool. Metropolitan

Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool. Metropolitan Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool Metropolitan Voka Metropolitan bouwt aan de Brusselse metropool Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, bundelt zijn werking in de Brusselse

Nadere informatie

Handelsdokbrug. Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan. Informatievergadering Donderdag 2 februari 2012, om 20 uur

Handelsdokbrug. Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan. Informatievergadering Donderdag 2 februari 2012, om 20 uur Nero Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Handelsdokbrug Informatievergadering Donderdag 2 februari 2012, om 20 uur De Centrale, Kraankindersstraat 2, 9000 Gent Openbaar onderzoek van 9 januari tot 8

Nadere informatie