Nederlandse versie TUC RAIL. Creative Rail Technology for Sustainable Mobility

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nederlandse versie TUC RAIL. Creative Rail Technology for Sustainable Mobility"

Transcriptie

1 Nederlandse versie TUC RAIL Creative Rail Technology for Sustainable Mobility

2 2 TUC RAIL Corporate Brochure GEN-werf in Genval

3 TUC RAIL Corporate Brochure 3 Inhoud Inleiding Wie zijn wij? In een notendop... Onze missie Waarden Onze expertise Onze projecten HST Gewestelijk ExpresNet Concentratie seinposten Ontsluiting luchthavens As tussen Gent en de kust Havenontsluiting van Antwerpen Drie programma s voor capaciteitsuitbreiding in Brussel Afschaffen overwegen Verhoging perrons Behoud capaciteit Herelektrificatie Lijn 162 Speciale opdrachten voor Infrabel Overige projecten in België HSL-expertise in het buitenland Verantwoordelijke uitgever Dirk Demuynck (CEO TUC RAIL) Fonsnylaan Brussel Deze brochure werd gedrukt op papier dat het FSC-label draagt. Elke (zelfs gedeeltelijke) reproductie is verboden zonder toestemming van TUC RAIL. September 2012 Inhoud

4 4 TUC RAIL Corporate Brochure Inleiding Beste lezer, Het engineeringbureau TUC RAIL is een dochteronderneming van Infrabel die gespecialiseerd is in spoorinfrastructuur en technologie. TUC RAIL bestaat dit jaar 20 jaar. Dat betekent 20 jaar boeiende uitdagingen en projecten in dienst van een duurzame mobiliteit. Onze projecten zijn vaak van zeer grote omvang en gaan van de aanleg van het netwerk voor hogesnelheidstreinen in België over de Diaboloverbinding tot het Gewestelijk ExpresNet, de concentratie van de seinposten op het Belgische spoornet of de Liefkenshoekspoorverbinding. Maar daarnaast heeft TUC RAIL ook nog een heel aantal andere projecten in beheer. Via deze brochure maakt u kennis met al deze verwezenlijkingen. Daarnaast vindt u er ook meer info over onze ontstaansgeschiedenis, onze missie en onze waarden, onze aandeelhouders en de diverse domeinen van onze expertise. Ik wens u veel leesgenot. Dirk Demuynck CEO Inleiding

5 TUC RAIL Corporate Brochure 5 Wie zijn wij?

6 6 TUC RAIL Corporate Brochure In een notendop... TUC RAIL is een ingenieurs- en projectmanagementbureau dat gespecialiseerd is in spoorwegtechnologie. De N.V. TUC RAIL werd in 1992 opgericht door de NMBS en Transurb Technirail (het toenmalige TRANSURB CONSULT). In 2005, na de opsplitsing van de NMBS in drie entiteiten, werden de aandelen van de NMBS in TUC RAIL overgenomen door Infrabel, de beheerder van de Belgische spoorinfrastructuur. In de loop van haar bestaan heeft de onderneming op verschillende domeinen blijk gegeven van een grote knowhow binnen het spoorweggebeuren, meer bepaald op het gebied van infrastructuur. Het is de ambitie van TUC RAIL om zowel in België als in het buitenland tot de beste engineeringbureaus te behoren op het vlak van spoorwegtechnologie. De competenties van TUC RAIL draaien om projectmanagement, studies en uitvoering van werkzaamheden, zowel voor de bouw van nieuwe spoorweginfrastructuur als voor de aanpassing en de modernisering van bestaande infrastructuur. In België werkt TUC RAIL voor spoorweginfrastructuurbeheerder Infrabel. Daardoor werken wij voortdurend aan grote en complexe projecten met de bedoeling om een van de drukste spoorwegnetwerken van de wereld, gelegen in het hart van West-Europa, uit te breiden en te moderniseren. Dit geeft ons een enorme ervaring. TUC RAIL stelt zijn competenties ook te dienste van buitenlandse projecten. Dat stelt ons in staat de in België verworven kennis te valoriseren, nieuwe uitdagingen aan te gaan en onze ervaringen te diversifiëren. Deze diversifiëring biedt trouwens ook andere carrièremogelijkheden aan de medewerkers van TUC RAIL. TUC RAIL is in het bezit van het kwaliteitscertificaat ISO 9001, versie 2008, dat garant staat voor een perfecte uitvoering van alle opdrachten die de onderneming worden toevertrouwd. TUC RAIL stelt meer dan 1000 mensen te werk en had in 2011 ongeveer 100 miljoen euro bedrijfsopbrengsten. Onze missie Leveren van uitmuntende end-to-end spoorweginfrastructuurdiensten aan Infrabel, met de nadruk op totale service bij sleutelprojecten (ontwerp en realisatie) en voortdurende verbetering van de toegevoegde waarde. Aanbieden aan andere klanten van bepaalde rendabele engineering diensten met betrekking tot infrastructuur. Deze worden gekozen in functie van beschikbaarheid van de middelen, winstmarge en kennis die kan verworven worden. In een notendop...

7 TUC RAIL Corporate Brochure 7 Onze waarden

8 8 TUC RAIL Corporate Brochure Onze waarden Passie delen Enthousiasme Optimisme Plezier Delen We willen enthousiast en gemotiveerd werken aan duurzame en hoogstaande projecten voor de toekomst. We zijn trots op ons werk en fier deel uit te maken van een gemotiveerd team en een boeiend bedrijf. We delen onze successen en ons werkplezier. Respect tonen Recht anders te zijn Identiteit Integriteit Omgeving We erkennen, respecteren en waarderen elk individu en elk team in zijn eigenheid, diversiteit en authenticiteit. We hebben aandacht voor onze omgeving. Beter samenwerken Delen Communiceren Nadenken Handelen We willen kennis, ervaring, middelen en ideeën delen met het oog op het bereiken van gemeenschappelijke doelstellingen. Samenwerking is de meest doeltreffende manier om tot optimale oplossingen te komen... en ook de meest aangename. Verantwoordelijkheid nemen Initiatief Beslissingen Verplichtingen Argumentatie Zowel ten aanzien van onze klanten en aandeelhouder als van onze werknemers, zal iedere individuele werknemer in zijn rol voortdurend moedige beslissingen nemen en zijn afspraken en verplichtingen nakomen. Continu verbeteren Vooruitgang Innovatie Efficiëntie Flexibiliteit Als onderneming willen wij de waarde die we aan onze klanten, aandeelhouders en werknemers bieden continu verhogen. Onze waarden

9 TUC RAIL Corporate Brochure 9 Onze expertise Voorstudies Ontwikkelen van spoorweginfrastructuur Ontwerpen van hogesnelheidslijnen Opwaarderen van bestaande lijnen Haalbaarheidsstudies Opstellen van masterplannen Opstellen van veiligheidsdossiers voor tunnels Detailstudies Topografie, geotechniek en hydraulica Studies van grondwerken Ontwerpen van bruggen, viaducten, tunnels, enz. Studies en logistieke ondersteuning voor het aanleggen van sporen Elektrificatie in gelijk- en wisselstroom Seininrichting en telecommunicatie Opstellen van veiligheidsdossiers in het bijzonder voor tunnels Coördinatie veiligheid / project / risicoanalyse in functie van: - het bouwen van het kunstwerk; - het gebruik; - het onderhoud Werftoezicht Werforganisatie Kwaliteitscontrole Detailstudies en expertise Coördinatie veiligheid / verwezenlijking; aandacht voor de veiligheid van eigen personeel, medewerkers van de aannemers, reizigers en derden Toezicht op de werkzaamheden Homologatie en proeven Project Management Onteigeningen Vergunningen Milieubeheer Technische en financiële analyse Opstellen planning Bepalen kostenraming en -planning Uitvoeren van audits op spoorwegprojecten Onze expertise

10 10 TUC RAIL Corporate Brochure

11 TUC RAIL Corporate Brochure 11 Onze projecten

12 12 TUC RAIL Corporate Brochure HST TUC RAIL was verantwoordelijk voor de studie en het toezicht bij de aanleg van het hogesnelheidsnetwerk in België. Zijn belangrijkste taken hadden betrekking op de haalbaarheidsstudies, de voorstudies (met inbegrip van terreinopmetingen), de ontwerp- en uitvoeringsplannen, de detailstudies, de bestekken, de controle en opvolging van de bouwwerven, de analyse en vergelijking van offertes, het projectmanagement van het gehele project en de oplevering. De hogesnelheidslijnen verbinden Brussel, Antwerpen en Luik met de belangrijkste steden van de buurlanden (Parijs, Londen, Keulen, Rotterdam en Amsterdam) en vormden zo het eerste internationale hogesnelheidsnetwerk van Europa. Het Belgische HST-netwerk omvat 314 km spoorlijnen, waarvan 200 km nieuwe lijnen; de andere werden gemoderniseerd en verbeterd. Het HST-netwerk bestaat uit drie hoofdtakken: een westtak, een oosttak en een noordtak. Westtak TUC RAIL ontwierp en realiseerde de westtak van het Belgische HST-netwerk tussen Brussel en de Franse grens in minder dan vijf jaar. Het tracé omvat 88 km spoorlijn, waarvan 71 km nieuwe lijnen en 17 km aanpassing van bestaande spoorlijnen. Oosttak De tak tussen Brussel en de Duitse grens bestaat uit: 33 km bestaande lijnen tussen Brussel en Leuven, die gemoderniseerd werden; 62 km nieuwe lijnen tussen Leuven en Bierset en 54 km nieuwe en vernieuwde lijnen tussen Bierset en de Duitse grens. De maximumsnelheid op de nieuwe lijnen bedraagt 320 km/u. Noordtak Deze tak tussen Brussel en de Nederlandse grens bestaat uit 46 km gemoderniseerde en aangepaste spoorlijn tussen Brussel en Antwerpen, 5 km gedeeltelijk gemoderniseerde en gedeeltelijk nieuw aangelegde lijnen in de stad Antwerpen en ten slotte 35 km nieuwe hogesnelheidslijn tussen Antwerpen en de Nederlandse grens. Bruggen in Halle (Westtak) Humaniteitsbrug in Drogenbos (Westtak) HST

13 TUC RAIL Corporate Brochure 13 Tunnel van Soumagne (Oosttak) Viaduct van Battice (Oosttak) Het HST-netwerk bracht de realisatie met zich mee van talloze grote infrastructuurwerken. De bruggen van Halle, het viaduct van Antoing, de tunnel van Soumagne, de viaducten van Herve, Battice en José, de ondertunneling van de stad Antwerpen (spoorwegverbinding tussen noord en zuid) en de nieuwe stopplaats Noorderkempen zijn slechts een paar voorbeelden. Tot september 1998 waren de activiteiten van TUC RAIL beperkt tot het HST-project in België. Vandaag staat het bedrijf ook in voor het projectmanagement, de technische studies en het management van elk type infrastructuurproject in België en op de internationale markt. Tunnels onder het station in Antwerpen (Noordtak) Stopplaats Noorderkempen (Noordtak) HST

14 14 TUC RAIL Corporate Brochure Gewestelijk ExpresNet De verwezenlijking van het Gewestelijk ExpresNet (GEN) in en rond Brussel is een van de belangrijkste projecten waar TUC RAIL vandaag is in betrokken. Het GEN moet een antwoord bieden op de steeds toenemende verkeersverzadiging in het Brusselse en de daarmee gepaard gaande funeste gevolgen voor het milieu. De mobiliteit in een straal van 30 km rond de hoofdstad zal aanzienlijk worden verbeterd door een uitbreiding van de capaciteit van de belangrijkste spoorassen van en naar Brussel. Deze uitbreiding werd al gedeeltelijk gerealiseerd in het kader van de HSL en zal verder worden vervolledigd door drie lijnen op vier sporen te brengen en door de constructie van een nieuwe tunnel, de zgn Shuman-Josaphattunnel. Het is in dit korte bestek onmogelijk het GEN volledig te beschrijven. Daarvoor is het project veel te omvangrijk en complex. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste elementen. De spoorlijnen van het GEN zijn Lijn 161 (Ottignies Brussel), opgesplitst in 2 deelprojecten, nl. het stuk van Ottignies tot Watermaal en het gedeelte Watermaal tot Josaphat (inclusief de nieuwe tunnel Schuman-Josaphat), Lijn 124 (Nijvel Brussel) en Lijn 50A (Denderleeuw Brussel-Zuid). Om deze drie lijnen op vier sporen te brengen heeft Infrabel het projectmanagement, de studies en de opvolging van de werkzaamheden toevertrouwd aan TUC RAIL. Op dit ogenblik zijn grote infrastructuurwerkzaamheden bezig in dit verband met de aanpassing of vernieuwing van beddingen, sporen, bovenleidingen, bruggen, tunnels, stopplaatsen en stations. Lijn 161 tussen het station Schuman en de vertakking van Louvain-La-Neuve is momenteel een permanente werf. Het programma Watermaal-Schuman-Josaphat is het eerst gestart en is bijgevolg van de vier GEN-programma s het verst gevorderd. De bouw van de tunnel Schuman-Josaphat loopt ten einde en de installatie van de spoorweguitrusting is dit jaar gestart. Het baanvak in open lucht langsheen de bestaande lijn tussen Schuman en Watermaal is zo goed als klaar. Enkel aan de uiteinden van het baanvak wordt nog gewerkt: in het noorden, de vernieuwing van het station Schuman en in het zuiden de heraanleg van de sporen van de zogenoemde driehoek van Etterbeek. Het programma Watermaal- Ottignies bevindt zich in de fase van civiele werkzaamheden. Binnenkort zullen vier van de GEN-werf in het station Schuman Gewestelijk ExpresNet

15 TUC RAIL Corporate Brochure 15 verplaatsing van de bestaande sporen en de aanleg van nieuwe sporen zonder het spoorverkeer te onderbreken. Grote werkzaamheden burgerlijke bouwkunde op Lijn 124 zijn gestart in Ukkel, in Waterloo, in Braine-l Alleud en in Nijvel. Aangezien de zones die door deze lijn worden doorkruist gelijkenissen vertonen met deze van Lijn 161 worden identieke oplossingen gebruikt. GEN-werf in Genval negen werven burgerlijke bouwkunde beëindigd worden: Ottignies-Sud, Hoeilaart, Limal-Limelette en Genval. De woondichtheid van de doorkruiste zones vereist de bouw van talrijke kunstwerken met origineel ontwerp: dankzij uitkragende structuren op palen op de kam van het talud en talrijke muren op beschoeide sleuven of secanspalen konden heel wat onteigeningen worden vermeden. Bestaande bruggen werden vernieuwd met het oog op de aanleg van vier sporen maar ook om de breedte van de wegen aan te passen aan het huidige weg- en voetgangersverkeer. Meerdere bruggen over de sporen werden vervangen door overdekte sleuven waardoor het mogelijk werd stationsomgevingen opnieuw aan te leggen. Nieuwe bovenleidingsportieken werden geplaatst boven de huidige sporen en de nieuwe beddingen met het oog op de Voor de inrichting van de stationsbuurten werkt TUC RAIL samen met twee gespecialiseerde filialen van B-Holding: Eurogare, het voormalige Euroliège TGV, en Eurostation. Twee nieuwe parkeergarages in Braine-l Alleud (450 plaatsen) en in Nijvel (700 plaatsen) zijn reeds in gebruik. Naast de modernisering van de infrastructuur (bruggen, spoorwegbeddingen) en van het reizigersonthaal (parking, toegang tot de GEN-werkzaamheden in Nijvel Gewestelijk Expresnet

16 16 TUC RAIL Corporate Brochure Pedeviaduct Dilbeek Station van Zaventem op Lijn 36 perrons, perrons) is TUC RAIL bezig met de vernieuwing van de seininrichting om de veiligheid op Lijn 124 te verhogen. Lijn 50A ten slotte vormt het derde luik van het GEN. Ook op dit traject worden voor de verdubbeling van de spoorlijn verschillende bruggen aangepast of vernieuwd. De meest in het oog springende is ongetwijfeld het Pedeviaduct in Dilbeek. Hier legt TUC RAIL twee bijkomende sporen aan op 20 m hoogte tegen een bestaand geklasseerd monument. De sporen rusten op brugdekken die op hun beurt op uitkragende steunen liggen. Het bestaande deel van het Pedeviaduct werd door TUC RAIL ook gerenoveerd. Naast de verdubbeling van deze drie spoorlijnen heeft TUC RAIL in het kader van het GEN ook Lijn 36 tussen Leuven en Brussel gemoderniseerd. Het gaat om de bouw en uitrusting van twee stations (Zaventem en Kortenberg) en van vijf stopplaatsen (Diegem, Nossegem, Erps-Kwerps, Veltem en Herent). Voor het ontwerp van de nieuwe stations deed Infrabel een beroep op Eurostation. Gewestelijk ExpresNet

17 TUC RAIL Corporate Brochure 17 Concentratie seinposten Ons bedrijf heeft na de realisatie van het HST-netwerk opnieuw een paar grotere projecten lopen. Een ervan is de concentratie van de seinposten van de Belgische spoorwegen. De opdracht die Infrabel aan TUC RAIL heeft toevertrouwd in dit verband is het projectmanagement in het algemeen maar eveneens een gedeeltelijke deelname aan de vernieuwing zelf van de signalisatie van het Belgische spoornet. De concentratie van de seinposten is een project dat van het grootste belang is voor de veiligheid van het spoornet, een strategische hoeksteen voor Infrabel. Aan het begin van het project waren er in België 368 seinposten. Een seinpost wordt bemand door exploitatiepersoneel dat het spoorverkeer beheert via reiswegen (aangeduid door seinen, wissels en treindetectie). Het einddoel van het project is deze posten samen te ballen tot 31 operationele posten. Daar komen ook nog eens 11 lokaal bediende posten bij die eventueel ook kunnen worden gestuurd vanuit een van de 31 uiteindelijke posten (voor spoorinstallaties met grote rangeerbundels voor goederenwagons). SNCB-Holding Concentratie seinposten

18 18 TUC RAIL Corporate Brochure Concentratie van de seinposten betekent in bepaalde gevallen een vervanging van de bestaande installatie door een ultramodern elektronisch systeem. Dit betekent meer veiligheid, een grotere regelmaat en een betere informatie over het treinverkeer. De gebruikte technologie om het besturen en controleren van het treinverkeer in alle veiligheid te laten verlopen, is volledig computergestuurd. Ze laat toe om spoorinstallaties (seinen en wissels) van op grote afstand te besturen, nl. in een straal van 10 tot 100 km, en dit in tegenstelling tot de klassieke seinposten, waar met een afstand van 5 à 6 km de technische grens bereikt was. Het gehele concentratie- en moderniseringsproces is alleen maar uitvoerbaar als bepaalde technische voorwaarden vervuld zijn die niet rechtstreeks te maken hebben met signalisatietechniek. Zo moet bijvoorbeeld informatie uitgewisseld kunnen worden tussen de spoorinstallaties op het terrein en de betreffende seinpost via een glasvezelnetwerk en een systeem van elektrische voeding dat dankzij een ontdubbeld voedingsnetwerk betrouwbaarder geworden is. Het nieuwe centrale systeem zal gebruiksvriendelijker zijn en ergonomischer en daardoor gemakkelijker te beheren. Bovendien zal de analyse van de treingegevens op een heel andere en performantere manier verlopen dan in het verleden. Infrabel Signalisatie volgt de technische kant van dit project op om de veiligheid van de gebruikte signalisatiesystemen te garanderen. TUC RAIL verleent steun in de vorm van Program Management. Onze rol bestaat erin ervoor te zorgen dat het gehele project wordt gerealiseerd. Ook studies, coördinatie van een aantal werkzaamheden uitgevoerd door externen en functionele testen behoren tot onze taken. Het programma behelst eveneens het projectmanagement van de bouw van 17 nieuwe seinposten. Een ander luik is de constructie en/of uitrusting van voedingsposten en van 1000 volt-netwerken voor de voeding van de nieuwe spoorinstallaties. TUC RAIL zal ook verschillende seinen in stations vervangen en de signalisatie verzorgen op verscheidene baanvakken van het Belgische spoornet. Concentratie seinposten

19 TUC RAIL Corporate Brochure 19 Concentratie seinposten

20 20 TUC RAIL Corporate Brochure Ontsluiting luchthavens In België staat op het vlak van mobiliteit heel wat op het spel. TUC RAIL werkt mee aan een verbeterde mobiliteit via verschillende projecten, waaronder de spoorwegontsluiting van luchthavens. De bedoeling is om deze beter bereikbaar te maken en beter te verbinden met grote steden uit onze buurlanden. Brussels Airport In het kader van Diabolo was TUC RAIL verantwoordelijk voor het globale Program Management, het ontwerp en de supervisie van de werkzaamheden van dat deel van Diabolo dat werd uitgevoerd via een PPS (Publiek-Private Samenwerking) en in het bijzonder de ondertunneling van de luchthaven en de Brucargo-zone. TUC RAIL had al eerder gewerkt in het kader van een PPS voor andere klanten. Zodoende kon het bedrijf zijn ervaring ten dienste stellen van Infrabel, een belangrijke troef voor het beheer van de contractuele aspecten die vereist zijn voor bouwwerkzaamheden in het kader van een PPS. Hierdoor beschikte TUC RAIL ook over de nodige flexibiliteit om de verschillende belangen van de betrokken partijen te kunnen beheren. TUC RAIL heeft een sleutelklaar project opgeleverd aan zijn klant Infrabel, in zoverre dat de infrastructuur volledig klaar was om in gebruik te worden genomen. Werken via een PPS heeft een aantal consequenties. De structuur van het contract was heel anders, zodat er op een andere manier moest worden onderhandeld. Bovendien waren in het Diaboloproject een Tunnel onder Brussels Airport Brug over E19 in Zemst Ontsluiting luchthavens

21 TUC RAIL Corporate Brochure 21 groter aantal partners bijeengebracht dan in een klassiek project. Daardoor moesten TUC RAIL en Infrabel meerdere rollen op zich nemen. Het hele project heeft bijna zeven jaar geduurd. De voorbereidende studies dateren van Zij omvatten voorstudies, vergunningsaanvragen en opmaak van de bestekken. Op 2 juli 2007 zijn de werkzaamheden van start gegaan op de middenberm van de E19. De werkzaamheden die werden uitgevoerd in het kader van de PPS begonnen eind oktober 2007, terwijl het werk op het grondgebied van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest begin augustus 2009 van start ging. De hele infrastructuur is volgens planning gehomologeerd en afgerond. De spoortunnel die voor het Diaboloproject werd gegraven, vertrekt van het station Brussel- Nationaal-Luchthaven (een cutand-covertunnel van ongeveer 400 m lang). De tunnel loopt vervolgens onder de start- en landingsbanen door (boortunnel met twee kokers met een lengte van 1070 m), gaat verder onder de Brucargo-zone (een cutand-covertunnel van 450 meter lang) en vervolgens onder de verkeerswisselaar van Machelen. De tunnel komt tenslotte bovengronds uit op de middenberm, waar hij aansluit op de nieuwe spoorlijn 25N die Schaarbeek met Mechelen verbindt. Het boren van de tunnel moest van een onberispelijke precisie zijn en de minste grondverzakking had dramatische gevolgen kunnen hebben tijdens het landen of opstijgen van de vliegtuigen. De dubbele tunnel werd uiteindelijk Spoorlijn op de middenberm van de E19 gegraven met een afwijking van minder dan twee centimeter, een opmerkelijk kleine afwijking die ver beneden de tolerantiemarge ligt. De bovengrondse werkzaamheden concentreerden zich op de nieuwe spoorlijn 25N die over de middenberm van de autosnelweg E19 loopt. Ze zijn dan wel minder spectaculair dan de ondergrondse werkzaamheden maar zeker de moeite van een bezoek waard. Het ontwerp van de brug van Zemst met een lengte van 150 m is hier een goed voorbeeld van. TUC RAIL heeft ook het zogenaamde Irisviaduct gebouwd met een lengte van 820 m en een hoogte van 20 m. Het viaduct rust op 42 pijlers, waarvan de koppen de vorm van een iris hebben, het symbool van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. De brug over de Woluwelaan is een integraalbrug en de drie dekken zijn monolithisch verbonden met de landhoofden. De boogconstructie heeft een spanwijdte van 90 meter. Ontsluiting luchthavens

22 22 TUC RAIL Corporate Brochure Het Irisviaduct in Haren Brussels South Charleroi Airport Het doel van dit door TUC RAIL beheerde project is een spoorwegverbinding te creëren tussen de luchthaven van Charleroi (Brussels South Charleroi Airport) en de rest van het Belgische spoorwegnet. Deze verbinding is een troef voor de toekomstige ontwikkeling van de luchthaven. Naast de bediening van de eigenlijke luchthaven zou de nieuwe stopplaats niet alleen aantrekkelijk zijn voor personen die in en nabij de luchthaven werken (industriezone) maar ook voor pendelaars naar Brussel. Het nieuwe spoorwegtracé zal het station van Luttre op Lijn 124 (Charleroi-Sud Brussel) verbinden met Lijn 140 (Charleroi- Sud Ottignies) ter hoogte van het voormalige station van Ransart en zal daarbij lopen langs de luchthavenzone. De luchthavenzone wordt ondertunneld en de stopplaats zal zich onder de luchthaven bevinden. In de onmiddellijke nabijheid zal een parking worden aangelegd die gemakkelijk bereikbaar zal zijn vanaf de autosnelweg. De opdracht die Infrabel aan TUC RAIL heeft toevertrouwd, loopt van de definitie tot de volledige afwerking van het project en omvat in het bijzonder de voorstudies, de opmaak van de nodige documenten voor de administratieve procedures zoals de vergunningsaanvragen, de eigenlijke studies, de leiding en het toezicht van de werven en het projectmanagement. Ontsluiting luchthavens

23 TUC RAIL Corporate Brochure 23 As tussen Gent en de kust Om een antwoord te bieden op het stijgende reizigersverkeer en om de commerciële ontwikkeling en groei van de haven van Zeebrugge actief te ondersteunen, voert Infrabel verschillende infrastructuurwerkzaamheden uit tussen Gent en Zeebrugge. Er komt onder andere een derde en vierde spoor tussen Gent en Brugge en een derde spoor tussen Brugge en Dudzele. De combinatie van trage en snelle treinen maakt dat de bestaande lijn al enige jaren op haar maximum bezetting functioneert. Dat betekent dat er geen ruimte is voor extra treinen en dat vertragingen niet kunnen opgevangen worden. De bijkomende spoorinfrastructuur zal bijgevolg zorgen voor een verbetering van de hinterlandverbindingen voor het goederentransport en voor een vlottere doorstroming van het reizigersverkeer. Twee bijkomende sporen tussen Gent en Brugge Dit programma behelst de aanleg van een derde en vierde spoor tussen Gent-Sint-Pieters en Brugge over een afstand van ca. 30km. De aanleg van twee extra sporen zal toelaten dat traag en snel treinverkeer gescheiden wordt en zo wordt de capaciteit van de spoorlijn tussen Gent en Brugge uitgebreid. Deze capaciteitsuitbreiding impliceert dat alle overwegen op het traject afgeschaft en vervangen worden door nieuwe bruggen of tunnels of dat nieuwe langswegen worden aangelegd die aansluiten op bestaande bruggen of tunnels. Overwegen op een lijn met vier sporen zouden immers vaak en lang gesloten zijn, met als gevolg lange wachttijden voor de weggebruiker. Bovendien worden door het afschaffen van overwegen ongevallen met het wegverkeer uitgesloten. Ondertunneling aan stopplaats Hansbeke tussen Gent en Aalter (simulatie) Toekomstige brug over Bevrijdingslaan in Brugge (simulatie) As tussen Gent en de kust

24 24 TUC RAIL Corporate Brochure De aanleg van het derde en vierde spoor impliceert ook dat er een ongelijkgrondse (Engelse) vertakking wordt gerealiseerd ter hoogte van de Snepkaai (bij het in- en uitrijden van het station Gent-Sint-Pieters), dat de stopplaatsen tussen Gent en Brugge volledig worden heringericht en dat alle bruggen en tunnels zullen aangepast worden aan de bredere spoorinname. De werkzaamheden zullen gefaseerd verlopen. Een derde spoor tussen Brugge en Dudzele Dit programma beoogt de verhoging van de capaciteit van het baanvak op de L51 en L51A tussen Brugge en de vertakking van Dudzele door een derde spoor aan te leggen over een lengte van 7,4 km tussen het station van Brugge en de vertakking Dudzele. Tevens wordt de snelheid verhoogd van 90 tot 120 km/u. Tegelijkertijd brengt Infrabel op het traject verschillende verbeteringen aan door vertakkingen en bruggen aan te passen en te vernieuwen en door een overweg af te schaffen aan de Lentestraat. De aanleg van het derde spoor impliceert ook dat er een ongelijkgrondse (Engelse) vertakking wordt gerealiseerd aan de vertakking Blauwe Toren. De uitvoering van de werkzaamheden is gestart in februari TUC RAIL neemt het algemeen management waar voor beide programma s. Deze opdracht omvat naast de algemene coördinatie ook de studies en opvolging van de werkzaamheden en dit in nauw overleg met verschillende interne en externe diensten. Om de goede werking van deze programma s te kunnen garanderen worden er instrumenten gebruikt die horen bij een modern en adequaat management: planningbeheer, opmaak van jaarlijkse begrotingen en budgetbeheer per programma, riskmanagement, reporting, Toekomstige brug over Blankenbergsesteenweg in Brugge (simulatie) As tussen Gent en de kust

25 TUC RAIL Corporate Brochure 25 Havenontsluiting van Antwerpen Liefkenshoekspoortunnel Nederlanden Bundel Zuid Liefkenshoekspoorverbinding Bundel Noord Liefkenshoekspoorverbinding De Liefkenshoekspoorverbinding is een rechtstreekse spoorverbinding tussen de Linker- en de Rechteroever van de Schelde die een oplossing moet bieden voor de verwachte grote toename in het goederenvervoer per spoor in dat gebied. De nieuwe spoorverbinding zal het drukke kruispunt Antwerpen-Berchem ontlasten en bovendien wordt de reistijd voor het goederenverkeer tussen Linker- en Rechteroever aanzienlijk ingekort. De nieuwe verbinding bestaat uit een dubbelsporig tracé van 16,2 km lang dat vertrekt vanaf de westelijke bundelkop van de bestaande bundel Zuid op Linkeroever. Van daaruit wordt de nieuwe spoorlijn zo snel mogelijk gebundeld met de E34/N49 Havenontsluiting

26 26 TUC RAIL Corporate Brochure infrastructuur. Het speciaal opgerichte consortium LocoRail NV, samengesteld uit BAM PPP, CFE en Vinci Concessions, werd uitgekozen als private partner voor dit project. LocoRail NV zal de infrastructuur gedurende 38 jaar ter beschikking stellen van Infrabel, dat een jaarlijkse beschikbaarheidvergoeding zal betalen. Na deze periode wordt deze infrastructuur gratis overgedragen aan Infrabel. Gezien de grote lengte van de tunnels werd speciale aandacht gegeven aan de beveiliging ervan. Een gedetailleerde veiligheidsstudie werd als basis gebruikt voor het bepalen van de meest aangewezen veiligheidsmaatregelen. Dat uit zich in zowel de passieve als de actieve brandbeschermingsmaatregelen. Tunnelboormachine Liefkenshoek autoweg en vanaf de verkeerswisselaar E34/N49-R2 loopt de lijn gebundeld met de R2. Eveneens vanaf de verkeerswisselaar begint het lengteprofiel te dalen om verderop via de bestaande maar nooit gebruikte Beverenspoortunnel onder het Waaslandkanaal door te gaan. Na de Beverentunnel loopt het spoor ondergronds, in open sleuf verder in bundeling met de R2. Via twee parallelle enkelsporige geboorde tunnelkokers van elk 6 km lang, loopt de nieuwe lijn vervolgens onder de Schelde en het Kanaaldok om tenslotte aan te sluiten op Lijn 11 en op het vormingsstation Antwerpen Noord op Rechteroever. Het bouwkundige gedeelte van het project wordt uitgevoerd door middel van een DBFM-contract (Design, Build, Finance, Maintain) in de vorm van een Publiek-Private-Samenwerking (PPS). Dit houdt in dat een private partner instaat voor de studie (Design), de bouw (Build), de financiering (Finance) en de instandhouding/onderhoud (Maintain) van de nieuwe Anders dan bij passagierstunnels, waar bij brand de prioriteit gaat naar veilige evacutie van de passagiers, is de prioriteit bij een brand in een goederentunnel het zo snel mogelijk blussen van de brand. De brandlast van goederentreinen kan immers heel hoog oplopen wat de structurele integriteit van de tunnel in het gedrang zou kunnen brengen. Vandaar de keuze voor een automatisch schuimblussysteem in de tunnels, een primeur in België. Daarnaast werden nog verschillende andere veiligheidsmaatregelen geïntegreerd in het ontwerp. Zo werden verschillende evacuatieschachten en cross-passages voorzien en werd de tunnel uitgerust met een lineair branddetectiesyteem, rook- en warmteafvoerventilatoren, camerabewaking, toegangscontrole d.m.v. een badgesysteem, gegarandeerde (redundante) elektrische voeding, een gasdetectiesysteem, blushydranten, het ASTRID-communicatiesysteem voor de hulpdiensten, een Building Management System en een automatische gas- en brandscenario-plc gekoppeld aan de signalisatie. Havensontsluiting

JULI 2009 DUURZAAMHEIDVERSLAG 2008

JULI 2009 DUURZAAMHEIDVERSLAG 2008 JULI 2009 DUURZAAMHEIDVERSLAG 2008 Inhoud 1. VOORWOORD...3 2. DE NMBS-GROEP IN VOGELVLUCHT...4 2.1. Enkele kerncijfers...4 2.2. De vier uitdagingen van de NMBS-Groep...5 2.3. De NMBS-Groep...7 2.4. Onderscheidingen...9

Nadere informatie

Netverklaring. Geldig van 11/12/2011 tot 08/12/2012 VERSIE VAN 06/07/2011

Netverklaring. Geldig van 11/12/2011 tot 08/12/2012 VERSIE VAN 06/07/2011 Netverklaring Geldig van 11/12/2011 tot 08/12/2012 VERSIE VAN 06/07/2011 VERSIES. Bijvoegsel Datum Aanpassingen 1 10.12.10 Eerste versie 2 26.01.11 Punt 4.3.1.1: ERRATUM - rechtzetting 3 06.06.11 De bijlage

Nadere informatie

Lijn L50A Brussel-Zuid Denderleeuw: TERNAT. Spoorwerken in uw buurt

Lijn L50A Brussel-Zuid Denderleeuw: TERNAT. Spoorwerken in uw buurt Lijn L50A Brussel-Zuid Denderleeuw: TERNAT Spoorwerken in uw buurt ISO 9001:2008 GECERTIFICEERD www.infobuurtbewoners.be info.projecten@infrabel.be Elke dag, van 7u tot 22u Beste buurtbewoner, Het afgelopen

Nadere informatie

1. Brief aan de aandeelhouders 6. 2. Verslag van de Raad van Bestuur 8. 3. Inleiding 12

1. Brief aan de aandeelhouders 6. 2. Verslag van de Raad van Bestuur 8. 3. Inleiding 12 jaarverslag 2004 1. Brief aan de aandeelhouders 6 2. Verslag van de Raad van Bestuur 8 3. Inleiding 12 3.1 Motor van het Masterplan 3.2 Sterke punten 3.3 Leefbare mobiliteit 3.4 Missie en strategie 3.5

Nadere informatie

ISBN-NUMMER: 9789040303296 Depotnummer: D/2012/3241/178 EAN: 9789040303296

ISBN-NUMMER: 9789040303296 Depotnummer: D/2012/3241/178 EAN: 9789040303296 publiek samenprivaat 2012 Verantwoordelijke Uitgever: Steven Van Garsse Uitvoering: RebelGroup Advisory Belgium nv Coördinatie: Zwenk Comm.v. Vormgeving: Cesart bvba Illustraties: Stijn Lauwers ISBN-NUMMER:

Nadere informatie

HOORZITTING. over de mogelijke verbreding van de Brusselse ring VERSLAG

HOORZITTING. over de mogelijke verbreding van de Brusselse ring VERSLAG Stuk 2032 (2008-2009) Nr. 1 Zitting 2008-2009 12 januari 2009 HOORZITTING over de mogelijke verbreding van de Brusselse ring VERSLAG namens de Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie uitgebracht

Nadere informatie

Financiële stromen tussen de vennootschappen van de NMBS-Groep

Financiële stromen tussen de vennootschappen van de NMBS-Groep Financiële stromen tussen de vennootschappen van de NMBS-Groep Audit op verzoek van de Kamer van Volksvertegenwoordigers Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers Brussel, september

Nadere informatie

34 _epm _bi _postafhaling _pay@finpost _ebm of budgetbeheer _archiveringsnormen

34 _epm _bi _postafhaling _pay@finpost _ebm of budgetbeheer _archiveringsnormen Jaarverslag 2011 Harmonieus samenspel en vooruitgang Jaarverslag 2011 Harmonieus samenspel en vooruitgang 04 Voorwoord _Voor u ligt het jaarverslag 2011! 06 this is the story of julie 08 onze klanten 12

Nadere informatie

Vlaams Kenniscentrum PPS. Hoe omgaan met overheidsrisico s bij PPS-Projecten? Een leidraad voor risicomanagement

Vlaams Kenniscentrum PPS. Hoe omgaan met overheidsrisico s bij PPS-Projecten? Een leidraad voor risicomanagement Hoe omgaan met overheidsrisico s bij PPS-Projecten? Een leidraad voor risicomanagement Inhoud 1 Woord vooraf 4 2 Risico s in de praktijk 5 2.1 Organisatorische risico s 6 2.2 Juridische risico s 10 2.3

Nadere informatie

Het gemiddelde autoverbruik kan maar dalen als de co-modaliteit verhoogt. Prioriteit 1. Een metropolitane aanpak is een absolute noodzaak.

Het gemiddelde autoverbruik kan maar dalen als de co-modaliteit verhoogt. Prioriteit 1. Een metropolitane aanpak is een absolute noodzaak. Position Paper Mobility 2013 Inhoud Executive summary... 4 Inleiding... 6 1. Ons vertrekpunt : het piekverkeer aanpakken... 9 1.1 Men moet beschikken over gegevens van woon-werkverkeer binnen het Brussels

Nadere informatie

Activiteitenrapport Benelux & International

Activiteitenrapport Benelux & International Activiteitenrapport Benelux & International GDF SUEZ 219 300 medewerkers Omzet : 97 miljard ENERGY EUROPE Engineering ENERGY INTERNATIONAL SYSTEMS, INSTALLATIONS & MAINTENANCE FRANCE GLOBAL GAS & LNG ENERGY

Nadere informatie

Activiteitenrapport en duurzame ontwikkeling

Activiteitenrapport en duurzame ontwikkeling Activiteitenrapport en duurzame ontwikkeling 2013 COFELY COFELY ENERGY EUROPE ENERGY INTERNATIONAL GLOBAL GAS & LNG GDF SUEZ 147 200 medewerkers Omzet : 81,3 miljard ENERGY SERVICES 87 500 medewerkers

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2005. Een informatiemaatschappij voor groei en werkgelegenheid in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest

JAARVERSLAG 2005. Een informatiemaatschappij voor groei en werkgelegenheid in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest JAARVERSLAG 2005 Een informatiemaatschappij voor groei en werkgelegenheid in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest Mission statement Het CIBG is de Instelling van Openbaar Nut van het Brussels Hoofdstedelijk

Nadere informatie

VOOR VERVOERSWETENSCHAP

VOOR VERVOERSWETENSCHAP VOOR VERVOERSWETENSCHAP Journal for Transport Science Revue pour L'étude Scientifique des Transports HOGE SNELHEIDSLIJNEN IN EUROPA REDACTIECOMMISSIE Prof. Drs. H.J. Noortman (voorzitter)-drs. P.A.Th,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Inleiding en hoofdlijnen 4. 2 Beleidsprioriteiten 2015 6

Inhoudsopgave. 1 Inleiding en hoofdlijnen 4. 2 Beleidsprioriteiten 2015 6 Beheerplan 2015 Beheerplan 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding en hoofdlijnen 4 2 Beleidsprioriteiten 2015 6 2.1 Naar een betrouwbare operatie 6 2.2 Verbetering kwaliteit en beschikbaarheid infrastructuur

Nadere informatie

Dossier van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest De mobiliteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Dossier van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest De mobiliteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Dossier van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest De mobiliteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2012 INHOUDSTABEL INLEIDING... 5 HOOFDSTUK I... 6 1 Verplaatsingen

Nadere informatie

KATERN VAN HET C.I.B.G. Nr23. Mei 2004. IRISnet. Een troef voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

KATERN VAN HET C.I.B.G. Nr23. Mei 2004. IRISnet. Een troef voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest KATERN VAN HET C.I.B.G. Nr23 Mei 2004 IRISnet Een troef voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Kunstlaan 21, 1000 Brussel T 32 2 282 47 70 F 32 2 230 31 07 www.cibg.irisnet.be, info@cibg.irisnet.be HET

Nadere informatie

GEÏNTEGREERDE CONTRACTVORMEN IN BELGIË EN NEDERLAND : GAAT DE BOUW OP DE SCHOP?

GEÏNTEGREERDE CONTRACTVORMEN IN BELGIË EN NEDERLAND : GAAT DE BOUW OP DE SCHOP? 1 GEÏNTEGREERDE CONTRACTVORMEN IN BELGIË EN NEDERLAND : GAAT DE BOUW OP DE SCHOP? Ir. Arch. SOPHIE HAYEN Prof. BEN IMMERS KULeuven DBFM(O) contracten zijn geïntegreerde contracten en een specifieke vorm

Nadere informatie

time to Nmbs europe klaar samensporen In de bres voor Child Focus Dossier Hst-werkplaats Vorst # 12. April 2011 Bestemming beter

time to Nmbs europe klaar samensporen In de bres voor Child Focus Dossier Hst-werkplaats Vorst # 12. April 2011 Bestemming beter time to samensporen In de bres voor Child Focus Dossier Hst-werkplaats Vorst Nmbs europe klaar voor de concurrentie # 12. April 2011 Bestemming beter YES, WE CAN! Het einde van het jaar 2010 was voor

Nadere informatie

Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen. Activiteitenverslag 2010

Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen. Activiteitenverslag 2010 Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen Activiteitenverslag 2010 Inhoudstafel Missie en visie...5 Organogram...6 Centrale diensten Voorstelling centrale diensten...8 Realisaties centrale diensten...14

Nadere informatie

Federaal ontwikkelingsplan 2010-2020

Federaal ontwikkelingsplan 2010-2020 Federaal ontwikkelingsplan 2010-2020 Voorlopige versie Ontwerp opgesteld in samenwerking met de Algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst «Economie, KMO, Middenstand en Energie» en het

Nadere informatie

Sibelga, overal aan uw zijde

Sibelga, overal aan uw zijde Sibelga, overal aan uw zijde Sibelga ACTIVITEITENVERSLAG 2012 Inhoud Editoriaal Editoriaal 1 Activiteiten en opdrachten 2 De cijfers voor 2012 3 De gebeurtenissen van 2012 4 Brussel viert feest 6 01 ACTIVITEITENVERSLAG

Nadere informatie

Beleidsnota Openbare Werken 2004 2009. Kris Peeters Vlaams Minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur

Beleidsnota Openbare Werken 2004 2009. Kris Peeters Vlaams Minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur Beleidsnota Openbare Werken 2004 2009 Kris Peeters Vlaams Minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Leeswijzer... 4 1 Beleidskader en visie... 5 1.1 Krachtlijnen

Nadere informatie

Activiteitenverslag van het Fonds voor de medische ongevallen 2013

Activiteitenverslag van het Fonds voor de medische ongevallen 2013 Activiteitenverslag van het Fonds voor de medische ongevallen 2013 Inhoud 1 Inhoud Voorwoord... 3 Woordje van de algemene directie... 4 Deel 1 - Opdrachten van het Fonds voor de medische ongevallen...

Nadere informatie

Focus. Jaarverslag 2002. Reken op ons. De Post

Focus. Jaarverslag 2002. Reken op ons. De Post Focus Jaarverslag 2002 Reken op ons. De Post Focus Jaarverslag 2002 De Post Inhoudstafel Overzicht p.04 De mijlpalen van 2002 p.08 Gesprek met de voorzitter van de raad van bestuur en de CEO p. 10 Het

Nadere informatie

2005 2005 Sibelga CVBA Werkhuizenkaai 16 1000 Brussel Telefoon : 02 274 31 11 Fax : 02 549 43 34 e-mail : info@sibelga.be www.sibelga.

2005 2005 Sibelga CVBA Werkhuizenkaai 16 1000 Brussel Telefoon : 02 274 31 11 Fax : 02 549 43 34 e-mail : info@sibelga.be www.sibelga. 2005 Jaarverslag Sibelga - Jaarverslag 2005 Benaming en vorm Sibelga Intercommunale vereniging in de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, beheerst door de wet van 22 december

Nadere informatie

Schakel voor de toekomst 5. Bericht van de directie 10. Corporate governance 18. Bericht van de raad van commissarissen 28. Financiële resultaten 30

Schakel voor de toekomst 5. Bericht van de directie 10. Corporate governance 18. Bericht van de raad van commissarissen 28. Financiële resultaten 30 Jaarverslag 2005 Jaarverslag 2005 2 Inhoudsopgave Schakel voor de toekomst 5 Bericht van de directie 10 Corporate governance 18 Bericht van de raad van commissarissen 28 Financiële resultaten 30 Jaaroverzicht

Nadere informatie

Uw energie in het hartje van de stad. Jaarverslag

Uw energie in het hartje van de stad. Jaarverslag Uw energie in het hartje van de stad Jaarverslag Sibelga JAARVERSLAG 2010 Benaming en vorm Sibelga, intercommunale vereniging in de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Managementsamenvatting 4. 2 Strategie ProRail 6. 3 Prestaties ProRail 2013 9. Inleiding 9 Overzicht Prestaties 9

Inhoudsopgave. 1 Managementsamenvatting 4. 2 Strategie ProRail 6. 3 Prestaties ProRail 2013 9. Inleiding 9 Overzicht Prestaties 9 Beheerplan 2013 Beheerplan 2013 ProRail Beheerplan 2013 Inhoudsopgave 1 Managementsamenvatting 4 2 Strategie ProRail 6 3 Prestaties ProRail 2013 9 Inleiding 9 Overzicht Prestaties 9 4 Waarmaken van de

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Een verantwoordelijke onderneming ten dienste van de klanten en de gemeenschap in België en Duitsland

Jaarverslag 2012. Een verantwoordelijke onderneming ten dienste van de klanten en de gemeenschap in België en Duitsland Jaarverslag 2012 Een verantwoordelijke onderneming ten dienste van de klanten en de gemeenschap in België en Duitsland Inhoudstafel EXECUTIVE REPORT Voorwoord* 2 Waarden en profiel 4-7 Markante feiten

Nadere informatie