De ROI van Social Media voor arbeidsmarktcommunicatie en werving

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De ROI van Social Media voor arbeidsmarktcommunicatie en werving"

Transcriptie

1 Whitepaper De ROI van Social Media voor arbeidsmarktcommunicatie en werving Campaign Group Intelligence Group Anne-Britt Petri T M E

2 Auteurs: Geert-Jan Waasdorp, Anne-Britt Petri, Gino Zandgrond Vormgeving: Daniël Vinke Niets uit dit rapport mag worden verveelvoudigd, opgeslagen worden in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Intelligence Group of Campaign Group.

3 Introductie Achtergrond van deze whitepaper Vorig jaar zijn Intelligence Group en Campaign Group gezamenlijk het initiatief gestart om met een aantal vooraanstaande werkgevers in Nederland de Return On Investment (ROI) van Social Media voor arbeidsmarktcommunicatie en werving te onderzoeken. Drijfveer voor dit initiatief was de snelle opkomst en ontwikkeling van het medium en de mate waarin het door velen als het ei van Columbus werd gepresenteerd. Maar hoe zinvol is Social Media nu voor arbeidsmarktcommunicatie en werving? Wat moet je nu eigenlijk investeren en nog belangrijker: wat levert het op? Samen met Boskalis, PGGM, Ernst & Young en NUON heeft het Social Media Project vorm gekregen en zijn we een jaar lang op ontdekkingsreis gegaan. Doelstelling Social Media Project Primair Inzicht verkrijgen in de ROI van Social Media voor arbeidsmarktcommunicatie en werving. Secundair Inzicht verkrijgen in de opbrengsten en valkuilen van de inzet van Social Media voor arbeidsmarktcommunicatie en werving en het doorontwikkelen van een visie op dit medium voor ons vakgebied. Nu, ruim een jaar na de aftrap van deze eerste trajecten, kan de balans op worden gemaakt. Deze whitepaper bespreekt in vogelvlucht onze belangrijkste bevindingen en lessons learned. Indien u behoefte heeft aan diepgaandere informatie, een nadere toelichting of op zoek bent naar ondersteuning bij effectieve inzet van Social Media, kunt u contact opnemen met Campaign Group. Whitepaper: De ROI van Social Media voor arbeidsmarktcommunicatie en werving 3

4 Het Social Media Project Randvoorwaarden Om een goed beeld te krijgen van de ROI van Social Media voor ons vakgebied zijn vooraf een aantal randvoorwaarden geformuleerd: We starten voor de deelnemende organisaties op basis van een strategie, gezamenlijk uitgewerkt in een strategische workshop en onderbouwd aan de hand van doelgroepinformatie (o.a. het gebruik van Social Media door de betreffende doelgroep). We kiezen voor focus. We ontwikkelen voor elke deelnemende organisatie een strategie gericht op: 1 doelstelling, te weten: Directe werving Employer branding Talentpooling 1 doelgroep, bijvoorbeeld: Hoogopgeleide Civiel Technici MBO Technici HBO/WO Financieel specialisten 1 primair Social Media platform; afhankelijk van de doelgroep, bijvoorbeeld: LinkedIn Hyves Facebook Twitter Elke strategie wordt minimaal één jaar lang uitgevoerd. ¼ FTE wordt per deelnemende organisatie besteed aan de uitvoer van de strategie, door een dedicated Social Media Manager (10 uur per organisatie per week). Social Media Strategie?! Bent u op zoek naar informatie over het Social Media gebruik van uw specifieke doelgroep of kunt u wel een beetje hulp gebruiken bij het opstellen van een passende en effectieve Social Media Strategie? Wilt u weten hoe u Social Media optimaal kunt integreren in uw media- en middelenmix? Dan kunt u contact opnemen met Campaign Group. Campaign Group beschikt namelijk over de onderzoeksinformatie van zusterorganisatie Intelligence Group én heeft een eigen Social Media Manager in dienst. 4 Campaign Group

5 Resultaten Wat betreft de resultaten van het Social Media Project is een onderscheid gemaakt tussen directe opbrengsten en indirecte opbrengsten. Onderstaand wordt allereerst ingegaan op de directe opbrengsten en de ROI van het Social Media Project. Directe opbrengsten Om te bepalen wat de ROI is van de uitgevoerde Social Media Strategieën, is allereerst een inventarisatie gemaakt van het totaal aantal geïnvesteerde uren per deelnemende organisatie en de bijbehorende out-of-pocket kosten. De waarde van deze optelsom is vervolgens afgezet tegen alle concrete opbrengsten. Met concrete opbrengsten worden de volgende zaken beoogd (uiteraard allen terug te voeren naar de inzet van Social Media): Aanname van een nieuwe medewerker Sollicitanten Fans/volgers 1-op-1 gekoppelde contacten Bezoekers op de recruitmentsite De contacten/namen die je zelf volgt Elk contact c.q. elke naam die je gesearched (c.q. gevonden) hebt Alle bovenstaande zaken hebben we een financiële waarde toegekend. ROI Voor elke deelnemende organisatie is uitgerekend wat de inzet van een jaar lang Social Media heeft opgebracht. ROI betreft de verhouding tussen de investering en de opbrengsten. Kijkend naar de vier deelnemende organisaties kan worden gesteld dat: de ROI bij één van de vier organisaties na één jaar positief is: De investering in het Social Media traject van 12 maanden is daarmee dus gerechtvaardigd (c.q. de inves tering is daarmee terugverdiend). Deze ROI is met name terug te voeren op het realiseren van onder meer 176 sollicitaties, één aanname (hier wordt later op terug gekomen) en bijna 600 persoonlijke (LinkedIn) contacten met personen binnen de beoogde doelgroep. Daarnaast zijn nog bijna bezoekers naar de recruitmentsite gegenereerd, volgen bijna 350 leden het Company Profile op LinkedIn en heeft het Twitter-account ruim 300 volgers (grotendeels binnen de doelgroep). de ROI bij één van de vier organisaties na twee jaar positief is: Veel van de Social Media opbrengsten (zoals bovenstaand genoemd) behouden immers hun waarde (zoals fans/volgers, bezoekers, contacten). In dit geval zit de waarde naast 2 gerealiseerde aannames, 32 sollicitaties en ruim bezoekers op de recruitmentsite vooral in de opgebouwde talentpool van 640 doelgroepcontacten, 250 fans op de Facebookpagina, leden op de LinkedIn Group en 380 Twitter-volgers. de ROI bij twee van de deelnemende organisaties sterk uitblijft: Het uitblijven van de ROI bij deze twee deelnemende organisaties is met name te wijten aan het wegvallen van dragers van het project. Denk hierbij aan personele wijzigingen, het uitblijven van ambassadeurschap en de plotselinge (massale) verschuiving van de doelgroep naar een ander Social Media platform. De ROI neemt vanzelfsprekend wel licht toe in het tweede jaar vanwege het behoud van de waarde van de opbrengsten, maar is nog steeds niet noemenswaardig. Whitepaper: De ROI van Social Media voor arbeidsmarktcommunicatie en werving 5

6 Verhaal achter de realisatie Het Social Media Project is een ware ontdekkingsreis geweest. Een project met vallen en opstaan. Trial and error. Om de uiteindelijk behaalde ROI in een kader te plaatsen is het van belang de volgende punten in acht te nemen. Deze punten zijn namelijk gedurende het project sterk van invloed geweest op de ROI en het behalen van de beoogde resultaten: Op het moment dat er bij een organisatie geen concrete vacatures zijn, bemoeilijkt dit aanzienlijk het succes van de strategie. Vacatures zijn namelijk content en essentieel om conversie te realiseren. Indien de doelstelling is om aannames te realiseren, zijn concrete vacatures dus essentieel. Ook binnen de mogelijkheden van de verschillende Social Media platforms is het zaak te focussen. Maak keuzes. Het gelijktijdig bouwen aan een Group en 1-op-1 contacten (c.q. twee talentpools) met de doelgroep is bijzonder tijdrovend en lastig haalbaar. De ontwikkelingen op het gebied van Social Media gaan ontzettend snel. Het is belangrijk deze ontwikkelingen te monitoren en waar relevant over te stappen naar een ander platform of de strategie tussentijds aan te passen. Het behalen en vieren van (kleine) successen onderweg vormen de brandstof voor het komende succes. Het managen van de interne verwachtingen én het toelichten van de bezigheden en resultaten vanaf het begin van het project, zijn cruciaal. Het succes en rendement van de inzet van Social Media hangt in sterke mate samen met personen, persoonlijk committment, continue focus en het geloof in het succes ervan. Het uitblijven van enthousiasme en ambassadeurs, personele veranderingen en teleurstellende resultaten in de beginfase kunnen een project dan ook sterk beïnvloeden. Social Media ROI?! Wilt u meer weten over hoe u de ROI van uw Social Media inspanningen kunt meten? Of bent u benieuwd welke verwachtingen u reëel kunt hebben van de inzet van Social Media binnen uw arbeidsmarktcommunicatie- en wervingsstrategie? Neemt u dan contact op met Campaign Group. Campaign Group komt graag een keer bij u langs om met u van gedachten te wisselen. 6 Campaign Group

7 Indirecte opbrengsten Naast de directe opbrengsten van alle inspanningen is er ook zeker sprake van indirecte opbrengsten. Geen harde cijfers, maar desalniettemin waardevolle resultaten. Onderstaand worden de vijf belangrijkste indirecte opbrengsten kort toegelicht: Social Media is op de kaart gezet binnen de organisaties Waar bij de start van het Social Media Project 2010 onwetendheid en twijfel overheerste, staat Social Media in 2011 onmiskenbaar op de kaart bij de vier deelnemende organisaties. Met interne presentaties, trainingen, workshops, gesprekken, bijeenkomsten en rapportages is een goede start gemaakt met het creëren van intern draagvlak voor de inzet van Social Media. Niet alleen bij het management, maar ook bij andere medewerkers. De eerste online ambassadeurs zijn daarmee een feit; een eerste stap in het stimuleren van een social referral effect. Candidate Experience Op verschillende manieren is binnen het Social Media Project een bijdrage geleverd aan het realiseren van een goede candidate experience. Zo zijn er ontzettend veel potentiële kandidaten met een persoonlijke boodschap benaderd, zijn er authentieke video s ingezet, is er door middel van prijsvragen interactie met de doelgroepen geweest en is er op laagdrempelige wijze contact gelegd via Social Media en de inzet van media en middelen daaromheen. Hiermee is er zeker sprake van een indirecte opbrengst voor de vier deelnemers aan het project, want een positieve candidate experience draagt substantieel bij aan de versterking van het employer brand. Online en offline combineren In het afgelopen jaar hebben een groot aantal offline bijeenkomsten en evenementen plaatsgevonden met als doel het Social Media Project te ondersteunen. Daarmee is Social Media niet alleen op de kaart gezet, maar zijn ook nieuwe inzichten gevormd en ontstaat langzaam maar zeker een visie op Social Media voor arbeidsmarktcommunicatie en werving. Echter, niet alleen voor interne organisatiedoeleinden zijn offline bijeenkomsten zinvol. Het lijkt erop dat offline bijeenkomsten en evenementen ook een cruciale rol spelen in het succesvol uitrollen van een Social Media strategie. Door de combinatie van online en offline inspanningen wordt een sterkere en completere Candidate Experience gerealiseerd en kan bijvoorbeeld een hoger rendement behaald worden uit een opgebouwde talentpool. Kortom: Hoe online is Social Media nu eigenlijk? Ook als je kijkt naar (nationale en internationale) Best Practices op het gebied van Social Media voor arbeidsmarktcommunicatie en werving valt op dat de strategie meestal gecombineerd is met een offline actie of evenement. Koplopers Natuurlijk staan de directe opbrengsten van de inzet van Social Media voor alle organisaties centraal. Wat levert het ons nu concreet op? is de hamvraag. Minder aandacht is er in eerste instantie voor de Social Media positie die organisaties innemen ten opzichte van hun concurrenten op de arbeidsmarkt. Echter, het is wel degelijk relevant deze positie in kaart te brengen, omdat: het een bepalende factor is voor het uitzetten van de strategie en het rendement daarvan (u moet immers wel kijken welke mogelijkheden ten opzichte van de concurrentie nog optimaal kunt benutten); het inzichtelijk maakt op welke vlakken nog winst te behalen valt; en een goede positie kan bijdragen aan het creëren van intern draagvlak en daarmee aan het verantwoorden van een investering in Social Media. Kijkend naar het Social Media Project valt op dat veel concurrenten van de deelnemende organisaties uitsluitend op corporate niveau Social Media accounts hebben (dus geen accounts specifiek voor arbeidsmarkt- Whitepaper: De ROI van Social Media voor arbeidsmarktcommunicatie en werving 7

8 communicatie en werving). Onze visie is dat een strategie specifiek gericht op arbeidsmarktcommunicatie en werving meer rendement heeft dan een strategie volledig verdisconteerd in corporate Social Media activiteiten. Verder valt op dat voor veel Social Media platforms nog geldt dat organisaties deze als zendmedium gebruiken, terwijl de kracht juist ligt in de interactie met doelgroepen. Tot slot is het opmerkelijk dat nog weinig gebruik gemaakt wordt van het opbouwen van persoonlijke contacten (talentpools) en de laatste mogelijkheden die de verschillende platforms bieden. Vinger aan de pols Een waardevolle opbrengst van het afgelopen Social Media jaar is dat er bewustzijn is ontstaan over de mogelijkheid om de vinger aan de pols te houden in de (arbeids)markt. Er is meer inzicht gecreëerd in de belevingswereld van de beoogde doelgroepen, waardoor relevantere content gedeeld kan worden en interactie op/via een platform kan worden gestimuleerd. Social Media biedt ook de gelegenheid om sneller dan voorheen op actuele zaken in te spelen ( live branding ) vanwege het flexibele karakter van het medium. Een derde vorm van de vinger aan de pols is het monitoren van ontwikkelingen. Door opvallende zaken tussentijds te registreren en door te meten, kan tussentijds worden geanticipeerd op ontwikkelingen binnen een doelgroep of omtrent een bepaald Social Media platform. 8 Campaign Group

9 Valkuilen en lessons learned Het woord valkuilen heeft altijd een enigszins negatieve connotatie. Echter, een jaar lang Social Media voor arbeidsmarktcommunicatie en werving heeft ons opgeleverd dat we voortaan niet langer in de bekende valkuilen hoeven te trappen. Vooraf bewustzijn van de mogelijke risico s maakt dat strategieën scherper opgesteld kunnen worden en er manieren gevonden kunnen worden om deze risico s op de juiste wijze te managen. Valkuilen Grofweg hebben we vier valkuilen aangewezen. Deze lichten we hieronder toe. Angst voor het schaden van het (corporate) brand Social Media is een onderwerp waar veel corporate communicatieafdelingen slapeloze nachten van krijgen, omdat de inzet en gebruik ervan moeilijk controleerbaar zijn. Daarnaast kenmerkt Social Media zich door een meer persoonlijke, authentieke en vaak informele vorm van communicatie. Dat is niet alleen anders dan voorheen, maar ook veel sneller. Informatie verspreidt zich razendsnel en bovendien verwacht de ontvangende partij veel sneller actie en reactie. Wat zijn nu belangrijke aandachtspunten om mee te nemen? Haak de communicatieafdeling direct aan en maak afspraken over de ultieme do s en dont s. Benoem de zaken die altijd afstemming behoeven en kom regelmatig bij elkaar. Maak duidelijk dat arbeidsmarktcommunicatie en werving een ander vakgebied is dan corporate communicatie. Bepaal samen welke ruimte, vrijheid en autonomie er is. Ga niet controleren, maar vooral interacteren en participeren. Dit geldt voor de interne organisatie, maar ook voor de manier waarop met de externe doelgroep via Social Media wordt gecommuniceerd. Resultaat zal zijn: minder angst, meer succes. Social Media op afstand Het begrip afstand kan hier op twee manieren worden geïnterpreteerd, maar behelst in beide gevallen een valkuil. Met Social Media op afstand wordt hier enerzijds het uitbesteden van Social Media Management door een organisatie aan een derde partij beoogd (letterlijke afstand) en anderzijds het veelvoorkomend gebrek aan interne visie, draagvlak en betrokkenheid (figuurlijke afstand). Onze visie op het uitbesteden van Social Media is dat een groot deel van de werkzaamheden die horen bij de term Social Media Management prima uit handen kunnen worden genomen door een derde partij. Echter, Social Media vergen meer dan andere media/middelen een nauwe samenwerking tussen de organisatie en de externe partij. Tien uur per week letterlijk op afstand werken brengt niet alleen de nodige inefficiëntie met zich mee (met name ten aanzien van het afstemmen van content), maar heeft ook een negatieve invloed op het goed up & running krijgen van de Social Media Strategie. Advies is dan ook om een extern ingehuurde Social Media Manager ook regelmatig bij u op kantoor/ de afdeling aanwezig te laten zijn. Deze fysieke aanwezigheid bevordert niet alleen efficiëntie in de afstemming van de werkzaamheden, maar creëert ook meer mogelijkheden om intern te bouwen aan begrip en committment. Whitepaper: De ROI van Social Media voor arbeidsmarktcommunicatie en werving 9

10 OM... sterker te bouwen aan draagvlak en visie op Social Media; meer en authentiekere content te creëren; beter in te spelen op de beoogde doelgroep; efficiënter acties en campagnes op te starten; actievere ambassadeurs te kweken; tijdig resultaten bij te kunnen sturen; zinvol mee te bewegen met ontwikkelingen; en meer rendement uit Social Media te halen IS... meer fysieke aanwezigheid van de externe Social Media Manager bij de organisatie vereist; een grotere (tijds)investering van de organisatie in de samenwerking nodig; intensiever Social Media Management noodzakelijk (c.q. meer uren voor de Social Media Manager); frequenter interactie met medewerkers van de organisatie van belang; en een intensief programma met interne trainingen, presentaties, workshops en evaluaties een doorslaggevende factor. 10 Campaign Group

11 Insights Voordat we deze whitepaper afronden met de eindconclusies, bespreken we hieronder nog enkele belangrijke inzichten die zijn verkregen dankzij het Social Media Project. Deze insights zijn deels een bevestiging van wat al werd gedacht en deels nieuwe informatie die kan worden gebruikt om nieuwe Social Media Strategieën scherper op te zetten. Vijf insights Resultaten Ten aanzien van de resultaten van Social Media is het van belang minimaal de volgende drie zaken in de gaten te houden. Advies is deze zaken ook direct mee te nemen in het verwachtingsmanagement binnen de interne organisatie. Social Media heeft een lange aanlooptijd en gaat dus pas na een langere periode haar vruchten afwerpen. Een aanlooptijd van 9 maanden is zeker reëel; dit is ook in het Social Media Project bevestigd. De aanlooptijd gaat vooral over intern lobbyen, connecties opbouwen en het op gang krijgen van interactie. Social Media kost veel tijd en het realiseren van aannames is lastig. Dit laatste is vaak ook moeilijk meetbaar c.q. echt boven tafel te krijgen. De inzet van een Social Media Strategie is minder geschikt voor de arbeids marktcommunicatiedoelstellingen directe werving. De waarde van een talentpool of connectie betaalt zich vaak pas uit op het moment dat de relatie(s) ook daadwerkelijk onderhouden wordt/worden. De interesse en aandacht voor de werkgever verdwijnt als het de betreffende relatie(s) weinig tot niets oplevert. Een talentpool of een connectie moet dus echt gema naged worden. Zeker als je uiteindelijk aannames wilt realiseren. Persoonlijk en authentiek Communicatie via Social Media lijkt (c.q. zou moeten lijken) op communicatie in real life (IRL). Met de volgende drie inzichten op dit vlak kun je snel je voordeel doen: Maak zoveel mogelijk gebruik van echte personen. Personen met een gezicht. Gebruik een (geloofwaar dige) foto op de Social Media platforms. Met het op persoonlijke wijze benaderen van kandidaten en personen die in je doelgroep vallen behaal je een substantieel hogere conversie uit je inspanningen. Met authentieke content kun je kwalitatieve bezoekers/geïnteresseerde genereren. Je laat immers beter zien wie je bent als werkgever. Je bouwt hiermee aan je employer brand. Dit laatste vooral ook omdat je je eigen medewerkers moet betrekken in het creëren van die authentieke content. Content is King Content moet niet alleen authentiek zijn, maar ook frequent worden gedeeld. Bij content kan gedacht worden aan tekstberichten, video s, foto s, polls en app s, maar ook aan het delen van vacatures en evenementen. Goede en regelmatige content levert je bezoekers, aandacht, fans en interactie op. Aandachtspunt is dat het in de praktijk toch lastiger blijkt content te verzamelen of te realiseren. Hier moet goed worden samengewerkt met de interne organisatie en er moet tijdig nagedacht worden over wie wanneer welke content creëert. Whitepaper: De ROI van Social Media voor arbeidsmarktcommunicatie en werving 11

12 Social Media heeft eigen regels Het afgelopen jaar is een ontdekkingsreis geweest door de wereld van Social Media. De meest waardevolle schat die is gevonden tijdens deze reis? Een kist vol met eigen regels Een online (LinkedIn) profiel is geen CV. Actieve benadering van kandidaten is niet hetzelfde als het versturen van een direct mail. Kandidaten sluiten zich liever niet opvallend aan bij een groep van de arbeidsmarktconcurrent van hun huidige werkgever. Social Media draait om interactie, de dialoog, het tweerichtingsverkeer. LinkedIn wordt door kandidaten ook gebruikt als een traditioneel jobboard. De LinkedIn Job postings leveren sollicitaties op (voor bepaalde doelgroepen). Kandidaten vullen niet op elk platform gegevens als opleidingen en functies over zichzelf in. Dit maakt dat kandidaten soms moeilijk te lokaliseren en targeten zijn. Een Social Media platform is geen vervanging van je recruitmentsysteem. Het recruitmentsysteem moet juist gekoppeld worden aan de strategie. Een talentpool moet je niet alleen opbouwen, maar ook voeden met relevante content en acties om de waarde ervan niet verloren te laten gaan. Het succes van Social Media staat nooit volledig op zichzelf. Het is onderdeel van de totale arbeidsmarkt communicatie media- en middelenmix. Kandidaten zijn sterker geneigd een Social Media connectie aan te gaan als de uitnodiging wordt verstuurd vanuit een geloofwaardige persoon, met een geloofwaardige foto. Als Social Media puur wordt ingezet voor directe werving binnen een project, dan is er geen sprake van een Social Media strategie, maar van een Sourcing strategie. Het is goed om zicht te hebben op de eigen regels van Social Media. Wat het spel echter niet veel makkelijker maakt, is dat de verschillende platforms hun regels ook tussentijds aanpassen. Restricties worden aangescherpt, interfaces en lay-outs worden gewijzigd en nieuwe producten en diensten worden geïntroduceerd. Om het spel goed te kunnen blijven spelen, is het dus van belang de ontwikkelingen op de voet te volgen. In de praktijk blijkt dit echter vaak lastig haalbaar. In die zin is het zeker interessant om een dedicated Social Media Manager aan te stellen of in te huren. Vergankelijkheid van Social Media Het nut van het samenwerken met een externe partij aan de ontwikkeling en uitvoer van een Social Media strategie, komt vooral voort uit de snelle ontwikkeling die Social Media doormaakt. Social Media naast je gewone dagelijkse werk doen is praktisch bijna onhaalbaar. Om echt bij te blijven op het gebied van Social Media en ook de juiste afwegingen te kunnen maken, moet je er namelijk behoorlijk dedicated mee bezig zijn. Blogs afstruinen, video s kijken, artikelen lezen, onderzoeken checken, erin duiken en het zelf proeven en ontdekken. Kortom: de kennis van vandaag is niet perse de waarheid van morgen. In het afgelopen Social Media jaar hebben zich ook enkele interessante ontwikkelingen voorgedaan die ook een wezenlijke impact hadden op het project. Om een voorbeeld te noemen: de verschuiving van Hyves naar Facebook. Risico s vermijden Wilt u alle risico s van de inzet van Social Media zoveel mogelijk voorkomen en daar vooraf al op anticiperen? Kunt u daarom wel wat hulp gebruiken bij het uitdenken van een slim stappenplan? Campaign Group denkt hier graag met u in mee. Meer weten? Neem dan contact met ons op. 12 Campaign Group

13 Ambassadeurschap is niet vanzelfsprekend Met draagvlak en visie wil je de interne organisatie mobiliseren om online ambassadeur te worden voor de organisatie. In de praktijk blijkt dit lastig. Het (online) ambassadeurschap zit vaak niet top-of-mind, er is angst voor het onbekende, men wil zijn/haar privacy beschermen, men wil werk en privé blijven scheiden en ziet er vooral niet altijd het (persoonlijk) nut van in. Ervaring leert dat veel van deze bezwaren weggenomen kunnen worden door te informeren, betrekken, trainen, enthousiasmeren, bevestigen, handvatten te geven, buzz te creëren en te stimuleren en complimenteren. Zoek de believers op in je organisatie en gebruik hen als een kleine coalitie. Zonder believers is de basis voor succes erg broos. De sleutel: Vijf D s en drie A s Als je de volgende vijf D s en drie A s in gedachten houdt bij het opstellen van een Social Media Strategie en bij de uitvoer ervan, ben je al een heel eind op weg! De vijf D s staan voor: Dialoog (in plaats van zenden) Differentiatie (in plaats van herhaling boodschap) Discipline/Doorzetten (in plaats van ad-hoc) Draagvlak (intern en extern) Devotion/Toewijding (je kunt het er niet bij doen) De drie (Engelse) A s staan voor: Authenticity (geloofwaardige content) Access (toegankelijk en persoonlijk) Answers (snel en goed reageren) Whitepaper: De ROI van Social Media voor arbeidsmarktcommunicatie en werving 13

14 Eindconclusie Samenvattend zijn de volgende eindconclusies gedefinieerd: De ROI van Social Media De harde cijfers van het Social Media Project maken inzichtelijk dat er in veel gevallen sprake is van een relatief beperkte ROI. Echter, de ROI neemt wel toe over een langere periode, omdat netwerken en contacten hun waarde behouden. Om een goede ROI te behalen is het zaak dat alle basiselementen en vertrekpunten op orde zijn. Het is cruciaal om dragers in een project te hebben en houden en daarnaast ook snel te anticiperen op ontwikkelingen en/of het uitblijven van successen. Social Media is dus een investering gericht op de lange termijn. Social Media voor arbeidsmarktcommunicatie en werving vraagt dus om veel doorzettingsvermogen en toewijding. Het opbouwen, onderhouden en benutten van opgebouwde talentpools en connecties kost simpelweg tijd. Het duurt zeker zo n 9 maanden voordat je echt rendement zult merken. Het vernietigen van accounts, platforms of connecties is dus gevaarlijk: het verlaagt per direct de ROI van Social Media, zeker over een langere periode bezien. Vernietiging verdient dan ook echt uitleg, goede argumentatie en bij voorkeur ook omzetting naar andere accounts of platforms. Uren investeren is nieuwe contacten creëren Er is een duidelijke correlatie tussen de uren die worden geïnvesteerd in het benaderen en actief aanschrijven van doelgroepen en het aantal nieuwe contacten (c.q. de grootte van de talentpool). Zo weten we op basis van de projecten die we hebben gedaan in het afgelopen jaar dat circa 20 uur aanschrijven van een doelgroep per maand gelijk staat aan 80 tot 100 nieuwe gekoppelde contacten. Dat betekent dus 4 tot 5 gekoppelde contacten per uur. Een database opbouwen van personen kost daarmee tussen de 200 en 250 manuren. Kijkend naar de interactie die hierbij bovendien tot stand komt, zien we dat circa 25 interactiemomenten op kandidaat-niveau per maand kunnen worden gerealiseerd. Dit is erg hoog en onderschrijft met name de kracht van LinkedIn als interactieplatform (op individueel niveau). Uiteraard zijn deze gegevens wel in bepaalde mate doelgroepafhankelijk. Social media staat niet op zichzelf Om een digitale talentpool of connectie daadwerkelijk te laten converteren tot resultaat is het van cruciaal belang om Social Media onderdeel te laten zijn van de totale media- en middelenmix van de organisatie op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie. Kijkend naar de nationale en internationale succesverhalen op het gebied van Social Media Recruitment valt ook op dat deze altijd in combinatie met bijvoorbeeld een evenement tot stand zijn gekomen. Het Social Media Project lijkt dit te bevestigen. Met name op het gebied van het benutten van een opgebouwde talentpool zul je zien dat deze een combinatie nodig heeft met offline evenementen of andersoortige acties. De talentpool moet op aantrekkelijke wijze worden onderhouden om haar waarde in stand te houden. Directe werving Resultaat (c.q. een goede ROI) op het gebied van directe werving lijkt met een echte Social Media strategie niet haalbaar. Met een echte Social Media strategie wordt hier echt community building & management beoogd en in veel mindere mate het louter actief lokaliseren en benaderen van een doelgroep (via voornamelijk LinkedIn). Indien je als organisatie toch directe werving als belangrijkste doelstelling hebt, is een Sourcingstrategie vele malen effectiever dan een pure Social Media Strategie. Dit blijkt ook uit twee trajecten van het afgelopen jaar. Gedurende deze trajecten is de belangrijkste focus verschoven naar sourcingsactiviteiten. Dit maakt ook dat precies deze twee projecten een ROI opleveren die te verantwoorden is. Een succesvolle Social Media strategie voor arbeidsmarktcommunicatie en werving is veel realistischer als gericht wordt op de doelstellingen employer branding en talentpooling. Streven naar de doelstelling directe werving vraagt om een Sourcingstrategie. 14 Campaign Group

15 Intern draagvlak en verwachtingen In deze whitepaper is meermaals aan bod gekomen hoe belangrijk de betrokkenheid van de interne organisatie is. Naast draagvlak op alle lagen van de organisatie is ook visie en lef nodig. Social Media is namelijk ook een beetje trial & error. Daarnaast is het van cruciaal belang om vanaf het begin direct de verwachtingen intern op de juiste manier te managen. Met name ten aanzien van resultaten (vooral in aannames en wat betreft termijn) geldt dat deze realistisch moeten worden neergezet. Strategie geen garantie voor succes Het opstellen van een strategie voorafgaand aan een Social Media Project is uiteraard om veel redenen altijd zinvol. Het geeft inzicht in de belangrijkste doelstellingen, de beoogde doelgroep(en) en in de platforms die de doelgroep voornamelijk (actief) gebruikt. Echter, een strategie is geen garantie voor succes. Dit komt niet alleen doordat de ontwikkelingen ontzettend snel gaan en voortdurend geanticipeerd moet worden op wijzigingen, maar vooral ook doordat het succes in de basis wordt bepaald door mensen. In het project hebben we gezien dat je naast believers ook simpelweg hele harde werkers nodig hebt, die flexibel zijn in het besteden van uren (Social Media is 24/7). Bovendien hebben personele wijzigingen binnen organisaties vaak tot gevolg dat draagvlak, visie, lef, kennis en overzicht verloren gaan. Dat is een groot risico voor de ROI van Social Media. Meebewegen Het is van essentieel belang dat nieuwe trends worden gevolgd om relevant te blijven voor je beoogde doelgroep. Doordat Social Media zich altijd blijft ontwikkelen zal de doelgroep gedurende een bepaalde periode mogelijk ook ander gedrag gaan vertonen. Daarnaast wijzigen ook regelmatig de mogelijkheden op de Social Media platforms. In positieve en negatieve zin. Het onderhouden en anticiperen op de oude en nieuwe regels van Social Media kost tijd, interesse en inzicht. Meten en monitoren is lastig Kijkend naar het doel van het Social Media Project het onderzoeken van de ROI van Social Media is het een relevant gegeven dat meten en monitoren lastiger is dan verwacht. Om de ROI 100% goed te kunnen bepalen heb je uiteenlopende gegevens nodig. Dit blijkt in de praktijk ontzettend lastig te realiseren. Informatie die vooral ontbreekt zijn concrete organisatiecijfers, zoals het aantal bezoekers via Social Media op de recruitmentsite, het aantal sollicitanten en aannames dat aanwijsbaar via Social Media is gerealiseerd (met terugwerkende kracht de bron van sollicitanten inzichtelijk maken via het eigen recruitmentsysteem) en de metingen op de Social Media platforms zelfs. De statistieken zijn op alle Social Media platforms nog verre van optimaal. Aan de slag met Social Media?! Heeft u naar aanleiding van deze whitepaper vragen over hoe u zelf effectief aan de slag kunt met Social Media, wat de verstandigste kanalen en stappen zijn voor uw doelgroep(en) en hoe u Social Media kunt integreren in uw totale media- en middelenmix of strategie? Campaign Group biedt verschillende oplossingen en mogelijkheden om echt zinvol aan de slag te gaan met Social Media. Wij komen dit graag met u bespreken. Heeft u in algemene zin vragen over de inhoud van deze whitepaper? Ook dan kunt u altijd even contact met ons opnemen. Whitepaper: De ROI van Social Media voor arbeidsmarktcommunicatie en werving 15

Succes van sociale media in Gebiedsontwikkeling

Succes van sociale media in Gebiedsontwikkeling Succes van sociale media in Gebiedsontwikkeling Whitepaper op basis van case onderzoek Hogeschool Utrecht, juli 2011 Inhoudsopgave Ei van Columbus of doorn in het oog?... 2 Sociale media in gebiedsontwikkeling...

Nadere informatie

Zakelijke dienstverleners scoren met sociale media

Zakelijke dienstverleners scoren met sociale media Zakelijke Dienstverlening ING Economisch Bureau Zakelijke dienstverleners scoren met sociale media Het gebruik van sociale media binnen de zakelijke dienstverlening neemt langzaam maar zeker toe, ook binnen

Nadere informatie

E-book Efficiënt ondernemen met Social Media. Door Richard van Hooijdonk. facebook.com/marketingmonday

E-book Efficiënt ondernemen met Social Media. Door Richard van Hooijdonk. facebook.com/marketingmonday Efficiënt ondernemen met Social Media Door Richard van Hooijdonk facebook.com/marketingmonday Executive Summary De wereld om ons heen verandert in rap tempo. De opkomst en ontwikkeling van nieuwe, interactieve

Nadere informatie

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert Social citymarketing Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Door: Fabian Savert Titel: Social Citymarketing Ondertitel: Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Auteur: Fabian Savert

Nadere informatie

Campagnemanagement en Social Media de rode draad in een succesvolle CRM strategie.

Campagnemanagement en Social Media de rode draad in een succesvolle CRM strategie. Campagnemanagement en Social Media de rode draad in een succesvolle CRM strategie. Veel organisaties vinden het moeilijk om succesvolle commerciële inspanningen te realiseren, en hierbij de verkoop- en

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

IMPLEMENTATIEWIJZER FLEXIBEL WERKEN - DE MENS CENTRAAL

IMPLEMENTATIEWIJZER FLEXIBEL WERKEN - DE MENS CENTRAAL 1 2 3 Implementatiewijzer Flexibel Werken de mens centraal Voor HR professionals en projectleiders Deze implementatiewijzer Flexibel Werken is ontwikkeld door Qidos - Versterk mens en werk. 2012 - Qidos.

Nadere informatie

vijf jaar Kennis van de Arbeidsmarkt bereiken en bewegen

vijf jaar Kennis van de Arbeidsmarkt bereiken en bewegen vijf jaar Kennis van de Arbeidsmarkt bereiken en bewegen 3 Inhoud 1. Bereiken en bewegen 7 2. De wereld van het AGO 15 Colofon vijf jaar Kennis van de Arbeidsmarkt: bereiken en bewegen is een uitgave van

Nadere informatie

Content marketing. bomen. nieuwe. bouwen aan een nieuwe klantrelatie BUREAU VOOR CONTENT MARKETING

Content marketing. bomen. nieuwe. bouwen aan een nieuwe klantrelatie BUREAU VOOR CONTENT MARKETING Content marketing bouwen aan een nieuwe klantrelatie nieuwe bomen BUREAU VOOR CONTENT MARKETING Inhoudsopgave Inleiding 4 Over nieuwe bomen 4 01. Ontwikkelingen online 5 Peer to peer communicatie 6 Zoekmachine

Nadere informatie

The Power of Talent Sourcing. Facebook LinkedIn Blogger Twitter

The Power of Talent Sourcing. Facebook LinkedIn Blogger Twitter The Power of Talent Sourcing Facebook LinkedIn Blogger Twitter Colofon Februari 2014 Auteurs Intelligence Group Véronique Oonk Geert-Jan Waasdorp FellowsGroup Kay van Emstede Marko Hol Sterksen Paul Storimans

Nadere informatie

KLANTCONTACT VIA SOCIAL MEDIA

KLANTCONTACT VIA SOCIAL MEDIA KLANTCONTACT VIA SOCIAL MEDIA HANDBOEK WEBCARE & SOCIAL CUSTOMER SERVICE E S T H E R G O O S & E R N S T K R U I Z E HANDBOEK WEBCARE & SOCIAL CUSTOMER SERVICE 1 HOE KUNNEN WE KLANTCONTACT OP SOCIAL MEDIA

Nadere informatie

Herziene editie 2014-2015. Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden HET GROTE. ebook WEBINAR HANDBOEK.

Herziene editie 2014-2015. Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden HET GROTE. ebook WEBINAR HANDBOEK. Herziene editie 2014-2015 Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden ebook HET GROTE WEBINAR HANDBOEK DEEL DIT ebook INHOUDSOPGAVE 1 IK GELOOF IN WEBINARS Verhalen uit de praktijk Pagina 4

Nadere informatie

flexibel Procesmanagement in 2012 1

flexibel Procesmanagement in 2012 1 flexibel Procesmanagement in 2012 1 INHOUD Redactie Michel Jungbluth, Wouter Kolbeek, Mark Telgenkamp en BPM-Forum Nederland Redactieadres ConQuaestor Postbus 8227 3503 RE Utrecht www.conquaestor.nl www.conquaestor.tv

Nadere informatie

Sociale media aan het werk

Sociale media aan het werk Sociale media aan het werk Marktonderzoek Faxion 2011 Sociale media aan het werk is een onderzoek van Faxion, april-mei 2011. Sociale media maken een stormachtige opkomst door. Maar welke problemen én

Nadere informatie

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011)

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) goed in direct klantcontact Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) bekijk onze website op www.pondressocialmarketing.nl Ralph Merkle If you look at the various

Nadere informatie

Handreiking. Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen

Handreiking. Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen Handreiking Social media en de JGZ Een wereld vol kansen Colofon Titel Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen. Een uitgave van NCJ, februari 2012 Auteurs Krijn Pons, Robert Kroon, Alares Marcel

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Inleiding waarde ROI

Inleiding waarde ROI Inleiding Duizenden euro s, nee miljoenen worden jaarlijks uitgegeven aan evenementen in alle soorten en maten over de hele wereld. Maar weten we eigenlijk wel of deze bestedingen leiden tot het gewenste

Nadere informatie

Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2

Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 door Richard van Hooijdonk MarketingMonday januari 2011 inhoud Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 Pagina 01 social media benutten met weinig tijd 4 02 wie is

Nadere informatie

Whitepaper. Social Media Strategie in 12 stappen. facebook.com/marketingmonday. Door Richard van Hooijdonk

Whitepaper. Social Media Strategie in 12 stappen. facebook.com/marketingmonday. Door Richard van Hooijdonk Whitepaper Social Media Strategie in 12 stappen Door Richard van Hooijdonk facebook.com/marketingmonday 2 Stappenplan Inhoud Management Samenvatting 4 Social Media Cycle: in 12 stappen naar een strategie

Nadere informatie

Whitepaper. Social Media

Whitepaper. Social Media Whitepaper Social Media Introductie Onlangs publiceerde het CBS cijfers waaruit blijkt dat ruim de helft van de Nederlanders in 2010 actief was op sociale netwerken zoals Hyves, Twitter en Facebook. Social

Nadere informatie

Whitepaper: Social Strategy Model (c)

Whitepaper: Social Strategy Model (c) Whitepaper: Social Strategy Model (c) Margot Wolfs Pondres Social Marketing Auteur: Sjef Kerkhofs Functie: Social Marketing Manager Whitepaper: Social Strategy Model Uitgever: Pondres Social Marketing

Nadere informatie

De 9 stappen naar integraal klantcontact en marketing op maat

De 9 stappen naar integraal klantcontact en marketing op maat De 9 stappen naar integraal klantcontact en marketing op maat Een praktisch stappenplan voor verzekeraars en intermediairs bij het omschakelen van massale marketing naar een persoonlijke benadering via

Nadere informatie

Marketingplan. ABC K2B, groep 1 22-12-2011

Marketingplan. ABC K2B, groep 1 22-12-2011 Marketingplan Klas Datum ABC K2B, groep 1 22-12-2011 Auteurs en Studentennummers Ilse van den Bighelaar 2042201 Serge Don 2042523 Jos Kleinloog 2042020 Lieke Koolen 2043341 Sam Renders 2041872 Begeleider

Nadere informatie

Evaluatie Arbeidsmarktcommunicatiestrategie Rijk en ingezette activiteiten en instrumenten Definitief eindrapport

Evaluatie Arbeidsmarktcommunicatiestrategie Rijk en ingezette activiteiten en instrumenten Definitief eindrapport Evaluatie Arbeidsmarktcommunicatiestrategie Rijk en ingezette activiteiten en instrumenten Definitief eindrapport Onderzoek uitgevoerd in opdracht van BZK / OPR Natasha Stroeker (Panteia); Patricia Honcoop

Nadere informatie

Pinterest Marketing. deserves your interest. Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh. Handboek voor marketeers en ondernemers

Pinterest Marketing. deserves your interest. Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh. Handboek voor marketeers en ondernemers Pinterest Marketing deserves your interest Handboek voor marketeers en ondernemers Geschreven door: Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh Inhoudsopgave Inleiding... 4 1. Pinterest?... 5 De kracht

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. DM Barometer 3 1.1. Onderzoeksopzet 3 1.2. Special: De marketeer in 2010 3 1.3. Respondenten 3. 2.

Inhoudsopgave. 1. DM Barometer 3 1.1. Onderzoeksopzet 3 1.2. Special: De marketeer in 2010 3 1.3. Respondenten 3. 2. Inhoudsopgave 1. DM Barometer 3 1.1. Onderzoeksopzet 3 1.2. Special: De marketeer in 2010 3 1.3. Respondenten 3 2. De kengetallen 5 3. Hoe gaat de marketeer 2010 in? 6 3.1. Vol vertrouwen 6 3.2. Google

Nadere informatie

CRM meer dan techniek

CRM meer dan techniek JAARGANG 8 NO.4-2008 INHOUD CRM meer dan techniek 1 Inleiding ontwikkelingen hype toepassingen klantentrouw bedrijfsstrategie inzetbaar 2 Hoe werkt CRM? klanten behouden cyclus kostenvoordeel valkuilen

Nadere informatie

Return on Creativity

Return on Creativity Return on Creativity Effectiviteit van Communicatie in de Praktijk Bevindingen uit 10 expert-interviews met Utrechtse communicatiebureaus uit de MKB-sector, aangevuld met literatuuronderzoek. Januari 2012

Nadere informatie

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u is een uitgave van Driessen HRM_Payroll.

Nadere informatie