De ROI van Social Media voor arbeidsmarktcommunicatie en werving

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De ROI van Social Media voor arbeidsmarktcommunicatie en werving"

Transcriptie

1 Whitepaper De ROI van Social Media voor arbeidsmarktcommunicatie en werving Campaign Group Intelligence Group Anne-Britt Petri T M E

2 Auteurs: Geert-Jan Waasdorp, Anne-Britt Petri, Gino Zandgrond Vormgeving: Daniël Vinke Niets uit dit rapport mag worden verveelvoudigd, opgeslagen worden in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Intelligence Group of Campaign Group.

3 Introductie Achtergrond van deze whitepaper Vorig jaar zijn Intelligence Group en Campaign Group gezamenlijk het initiatief gestart om met een aantal vooraanstaande werkgevers in Nederland de Return On Investment (ROI) van Social Media voor arbeidsmarktcommunicatie en werving te onderzoeken. Drijfveer voor dit initiatief was de snelle opkomst en ontwikkeling van het medium en de mate waarin het door velen als het ei van Columbus werd gepresenteerd. Maar hoe zinvol is Social Media nu voor arbeidsmarktcommunicatie en werving? Wat moet je nu eigenlijk investeren en nog belangrijker: wat levert het op? Samen met Boskalis, PGGM, Ernst & Young en NUON heeft het Social Media Project vorm gekregen en zijn we een jaar lang op ontdekkingsreis gegaan. Doelstelling Social Media Project Primair Inzicht verkrijgen in de ROI van Social Media voor arbeidsmarktcommunicatie en werving. Secundair Inzicht verkrijgen in de opbrengsten en valkuilen van de inzet van Social Media voor arbeidsmarktcommunicatie en werving en het doorontwikkelen van een visie op dit medium voor ons vakgebied. Nu, ruim een jaar na de aftrap van deze eerste trajecten, kan de balans op worden gemaakt. Deze whitepaper bespreekt in vogelvlucht onze belangrijkste bevindingen en lessons learned. Indien u behoefte heeft aan diepgaandere informatie, een nadere toelichting of op zoek bent naar ondersteuning bij effectieve inzet van Social Media, kunt u contact opnemen met Campaign Group. Whitepaper: De ROI van Social Media voor arbeidsmarktcommunicatie en werving 3

4 Het Social Media Project Randvoorwaarden Om een goed beeld te krijgen van de ROI van Social Media voor ons vakgebied zijn vooraf een aantal randvoorwaarden geformuleerd: We starten voor de deelnemende organisaties op basis van een strategie, gezamenlijk uitgewerkt in een strategische workshop en onderbouwd aan de hand van doelgroepinformatie (o.a. het gebruik van Social Media door de betreffende doelgroep). We kiezen voor focus. We ontwikkelen voor elke deelnemende organisatie een strategie gericht op: 1 doelstelling, te weten: Directe werving Employer branding Talentpooling 1 doelgroep, bijvoorbeeld: Hoogopgeleide Civiel Technici MBO Technici HBO/WO Financieel specialisten 1 primair Social Media platform; afhankelijk van de doelgroep, bijvoorbeeld: LinkedIn Hyves Facebook Twitter Elke strategie wordt minimaal één jaar lang uitgevoerd. ¼ FTE wordt per deelnemende organisatie besteed aan de uitvoer van de strategie, door een dedicated Social Media Manager (10 uur per organisatie per week). Social Media Strategie?! Bent u op zoek naar informatie over het Social Media gebruik van uw specifieke doelgroep of kunt u wel een beetje hulp gebruiken bij het opstellen van een passende en effectieve Social Media Strategie? Wilt u weten hoe u Social Media optimaal kunt integreren in uw media- en middelenmix? Dan kunt u contact opnemen met Campaign Group. Campaign Group beschikt namelijk over de onderzoeksinformatie van zusterorganisatie Intelligence Group én heeft een eigen Social Media Manager in dienst. 4 Campaign Group

5 Resultaten Wat betreft de resultaten van het Social Media Project is een onderscheid gemaakt tussen directe opbrengsten en indirecte opbrengsten. Onderstaand wordt allereerst ingegaan op de directe opbrengsten en de ROI van het Social Media Project. Directe opbrengsten Om te bepalen wat de ROI is van de uitgevoerde Social Media Strategieën, is allereerst een inventarisatie gemaakt van het totaal aantal geïnvesteerde uren per deelnemende organisatie en de bijbehorende out-of-pocket kosten. De waarde van deze optelsom is vervolgens afgezet tegen alle concrete opbrengsten. Met concrete opbrengsten worden de volgende zaken beoogd (uiteraard allen terug te voeren naar de inzet van Social Media): Aanname van een nieuwe medewerker Sollicitanten Fans/volgers 1-op-1 gekoppelde contacten Bezoekers op de recruitmentsite De contacten/namen die je zelf volgt Elk contact c.q. elke naam die je gesearched (c.q. gevonden) hebt Alle bovenstaande zaken hebben we een financiële waarde toegekend. ROI Voor elke deelnemende organisatie is uitgerekend wat de inzet van een jaar lang Social Media heeft opgebracht. ROI betreft de verhouding tussen de investering en de opbrengsten. Kijkend naar de vier deelnemende organisaties kan worden gesteld dat: de ROI bij één van de vier organisaties na één jaar positief is: De investering in het Social Media traject van 12 maanden is daarmee dus gerechtvaardigd (c.q. de inves tering is daarmee terugverdiend). Deze ROI is met name terug te voeren op het realiseren van onder meer 176 sollicitaties, één aanname (hier wordt later op terug gekomen) en bijna 600 persoonlijke (LinkedIn) contacten met personen binnen de beoogde doelgroep. Daarnaast zijn nog bijna bezoekers naar de recruitmentsite gegenereerd, volgen bijna 350 leden het Company Profile op LinkedIn en heeft het Twitter-account ruim 300 volgers (grotendeels binnen de doelgroep). de ROI bij één van de vier organisaties na twee jaar positief is: Veel van de Social Media opbrengsten (zoals bovenstaand genoemd) behouden immers hun waarde (zoals fans/volgers, bezoekers, contacten). In dit geval zit de waarde naast 2 gerealiseerde aannames, 32 sollicitaties en ruim bezoekers op de recruitmentsite vooral in de opgebouwde talentpool van 640 doelgroepcontacten, 250 fans op de Facebookpagina, leden op de LinkedIn Group en 380 Twitter-volgers. de ROI bij twee van de deelnemende organisaties sterk uitblijft: Het uitblijven van de ROI bij deze twee deelnemende organisaties is met name te wijten aan het wegvallen van dragers van het project. Denk hierbij aan personele wijzigingen, het uitblijven van ambassadeurschap en de plotselinge (massale) verschuiving van de doelgroep naar een ander Social Media platform. De ROI neemt vanzelfsprekend wel licht toe in het tweede jaar vanwege het behoud van de waarde van de opbrengsten, maar is nog steeds niet noemenswaardig. Whitepaper: De ROI van Social Media voor arbeidsmarktcommunicatie en werving 5

6 Verhaal achter de realisatie Het Social Media Project is een ware ontdekkingsreis geweest. Een project met vallen en opstaan. Trial and error. Om de uiteindelijk behaalde ROI in een kader te plaatsen is het van belang de volgende punten in acht te nemen. Deze punten zijn namelijk gedurende het project sterk van invloed geweest op de ROI en het behalen van de beoogde resultaten: Op het moment dat er bij een organisatie geen concrete vacatures zijn, bemoeilijkt dit aanzienlijk het succes van de strategie. Vacatures zijn namelijk content en essentieel om conversie te realiseren. Indien de doelstelling is om aannames te realiseren, zijn concrete vacatures dus essentieel. Ook binnen de mogelijkheden van de verschillende Social Media platforms is het zaak te focussen. Maak keuzes. Het gelijktijdig bouwen aan een Group en 1-op-1 contacten (c.q. twee talentpools) met de doelgroep is bijzonder tijdrovend en lastig haalbaar. De ontwikkelingen op het gebied van Social Media gaan ontzettend snel. Het is belangrijk deze ontwikkelingen te monitoren en waar relevant over te stappen naar een ander platform of de strategie tussentijds aan te passen. Het behalen en vieren van (kleine) successen onderweg vormen de brandstof voor het komende succes. Het managen van de interne verwachtingen én het toelichten van de bezigheden en resultaten vanaf het begin van het project, zijn cruciaal. Het succes en rendement van de inzet van Social Media hangt in sterke mate samen met personen, persoonlijk committment, continue focus en het geloof in het succes ervan. Het uitblijven van enthousiasme en ambassadeurs, personele veranderingen en teleurstellende resultaten in de beginfase kunnen een project dan ook sterk beïnvloeden. Social Media ROI?! Wilt u meer weten over hoe u de ROI van uw Social Media inspanningen kunt meten? Of bent u benieuwd welke verwachtingen u reëel kunt hebben van de inzet van Social Media binnen uw arbeidsmarktcommunicatie- en wervingsstrategie? Neemt u dan contact op met Campaign Group. Campaign Group komt graag een keer bij u langs om met u van gedachten te wisselen. 6 Campaign Group

7 Indirecte opbrengsten Naast de directe opbrengsten van alle inspanningen is er ook zeker sprake van indirecte opbrengsten. Geen harde cijfers, maar desalniettemin waardevolle resultaten. Onderstaand worden de vijf belangrijkste indirecte opbrengsten kort toegelicht: Social Media is op de kaart gezet binnen de organisaties Waar bij de start van het Social Media Project 2010 onwetendheid en twijfel overheerste, staat Social Media in 2011 onmiskenbaar op de kaart bij de vier deelnemende organisaties. Met interne presentaties, trainingen, workshops, gesprekken, bijeenkomsten en rapportages is een goede start gemaakt met het creëren van intern draagvlak voor de inzet van Social Media. Niet alleen bij het management, maar ook bij andere medewerkers. De eerste online ambassadeurs zijn daarmee een feit; een eerste stap in het stimuleren van een social referral effect. Candidate Experience Op verschillende manieren is binnen het Social Media Project een bijdrage geleverd aan het realiseren van een goede candidate experience. Zo zijn er ontzettend veel potentiële kandidaten met een persoonlijke boodschap benaderd, zijn er authentieke video s ingezet, is er door middel van prijsvragen interactie met de doelgroepen geweest en is er op laagdrempelige wijze contact gelegd via Social Media en de inzet van media en middelen daaromheen. Hiermee is er zeker sprake van een indirecte opbrengst voor de vier deelnemers aan het project, want een positieve candidate experience draagt substantieel bij aan de versterking van het employer brand. Online en offline combineren In het afgelopen jaar hebben een groot aantal offline bijeenkomsten en evenementen plaatsgevonden met als doel het Social Media Project te ondersteunen. Daarmee is Social Media niet alleen op de kaart gezet, maar zijn ook nieuwe inzichten gevormd en ontstaat langzaam maar zeker een visie op Social Media voor arbeidsmarktcommunicatie en werving. Echter, niet alleen voor interne organisatiedoeleinden zijn offline bijeenkomsten zinvol. Het lijkt erop dat offline bijeenkomsten en evenementen ook een cruciale rol spelen in het succesvol uitrollen van een Social Media strategie. Door de combinatie van online en offline inspanningen wordt een sterkere en completere Candidate Experience gerealiseerd en kan bijvoorbeeld een hoger rendement behaald worden uit een opgebouwde talentpool. Kortom: Hoe online is Social Media nu eigenlijk? Ook als je kijkt naar (nationale en internationale) Best Practices op het gebied van Social Media voor arbeidsmarktcommunicatie en werving valt op dat de strategie meestal gecombineerd is met een offline actie of evenement. Koplopers Natuurlijk staan de directe opbrengsten van de inzet van Social Media voor alle organisaties centraal. Wat levert het ons nu concreet op? is de hamvraag. Minder aandacht is er in eerste instantie voor de Social Media positie die organisaties innemen ten opzichte van hun concurrenten op de arbeidsmarkt. Echter, het is wel degelijk relevant deze positie in kaart te brengen, omdat: het een bepalende factor is voor het uitzetten van de strategie en het rendement daarvan (u moet immers wel kijken welke mogelijkheden ten opzichte van de concurrentie nog optimaal kunt benutten); het inzichtelijk maakt op welke vlakken nog winst te behalen valt; en een goede positie kan bijdragen aan het creëren van intern draagvlak en daarmee aan het verantwoorden van een investering in Social Media. Kijkend naar het Social Media Project valt op dat veel concurrenten van de deelnemende organisaties uitsluitend op corporate niveau Social Media accounts hebben (dus geen accounts specifiek voor arbeidsmarkt- Whitepaper: De ROI van Social Media voor arbeidsmarktcommunicatie en werving 7

8 communicatie en werving). Onze visie is dat een strategie specifiek gericht op arbeidsmarktcommunicatie en werving meer rendement heeft dan een strategie volledig verdisconteerd in corporate Social Media activiteiten. Verder valt op dat voor veel Social Media platforms nog geldt dat organisaties deze als zendmedium gebruiken, terwijl de kracht juist ligt in de interactie met doelgroepen. Tot slot is het opmerkelijk dat nog weinig gebruik gemaakt wordt van het opbouwen van persoonlijke contacten (talentpools) en de laatste mogelijkheden die de verschillende platforms bieden. Vinger aan de pols Een waardevolle opbrengst van het afgelopen Social Media jaar is dat er bewustzijn is ontstaan over de mogelijkheid om de vinger aan de pols te houden in de (arbeids)markt. Er is meer inzicht gecreëerd in de belevingswereld van de beoogde doelgroepen, waardoor relevantere content gedeeld kan worden en interactie op/via een platform kan worden gestimuleerd. Social Media biedt ook de gelegenheid om sneller dan voorheen op actuele zaken in te spelen ( live branding ) vanwege het flexibele karakter van het medium. Een derde vorm van de vinger aan de pols is het monitoren van ontwikkelingen. Door opvallende zaken tussentijds te registreren en door te meten, kan tussentijds worden geanticipeerd op ontwikkelingen binnen een doelgroep of omtrent een bepaald Social Media platform. 8 Campaign Group

9 Valkuilen en lessons learned Het woord valkuilen heeft altijd een enigszins negatieve connotatie. Echter, een jaar lang Social Media voor arbeidsmarktcommunicatie en werving heeft ons opgeleverd dat we voortaan niet langer in de bekende valkuilen hoeven te trappen. Vooraf bewustzijn van de mogelijke risico s maakt dat strategieën scherper opgesteld kunnen worden en er manieren gevonden kunnen worden om deze risico s op de juiste wijze te managen. Valkuilen Grofweg hebben we vier valkuilen aangewezen. Deze lichten we hieronder toe. Angst voor het schaden van het (corporate) brand Social Media is een onderwerp waar veel corporate communicatieafdelingen slapeloze nachten van krijgen, omdat de inzet en gebruik ervan moeilijk controleerbaar zijn. Daarnaast kenmerkt Social Media zich door een meer persoonlijke, authentieke en vaak informele vorm van communicatie. Dat is niet alleen anders dan voorheen, maar ook veel sneller. Informatie verspreidt zich razendsnel en bovendien verwacht de ontvangende partij veel sneller actie en reactie. Wat zijn nu belangrijke aandachtspunten om mee te nemen? Haak de communicatieafdeling direct aan en maak afspraken over de ultieme do s en dont s. Benoem de zaken die altijd afstemming behoeven en kom regelmatig bij elkaar. Maak duidelijk dat arbeidsmarktcommunicatie en werving een ander vakgebied is dan corporate communicatie. Bepaal samen welke ruimte, vrijheid en autonomie er is. Ga niet controleren, maar vooral interacteren en participeren. Dit geldt voor de interne organisatie, maar ook voor de manier waarop met de externe doelgroep via Social Media wordt gecommuniceerd. Resultaat zal zijn: minder angst, meer succes. Social Media op afstand Het begrip afstand kan hier op twee manieren worden geïnterpreteerd, maar behelst in beide gevallen een valkuil. Met Social Media op afstand wordt hier enerzijds het uitbesteden van Social Media Management door een organisatie aan een derde partij beoogd (letterlijke afstand) en anderzijds het veelvoorkomend gebrek aan interne visie, draagvlak en betrokkenheid (figuurlijke afstand). Onze visie op het uitbesteden van Social Media is dat een groot deel van de werkzaamheden die horen bij de term Social Media Management prima uit handen kunnen worden genomen door een derde partij. Echter, Social Media vergen meer dan andere media/middelen een nauwe samenwerking tussen de organisatie en de externe partij. Tien uur per week letterlijk op afstand werken brengt niet alleen de nodige inefficiëntie met zich mee (met name ten aanzien van het afstemmen van content), maar heeft ook een negatieve invloed op het goed up & running krijgen van de Social Media Strategie. Advies is dan ook om een extern ingehuurde Social Media Manager ook regelmatig bij u op kantoor/ de afdeling aanwezig te laten zijn. Deze fysieke aanwezigheid bevordert niet alleen efficiëntie in de afstemming van de werkzaamheden, maar creëert ook meer mogelijkheden om intern te bouwen aan begrip en committment. Whitepaper: De ROI van Social Media voor arbeidsmarktcommunicatie en werving 9

10 OM... sterker te bouwen aan draagvlak en visie op Social Media; meer en authentiekere content te creëren; beter in te spelen op de beoogde doelgroep; efficiënter acties en campagnes op te starten; actievere ambassadeurs te kweken; tijdig resultaten bij te kunnen sturen; zinvol mee te bewegen met ontwikkelingen; en meer rendement uit Social Media te halen IS... meer fysieke aanwezigheid van de externe Social Media Manager bij de organisatie vereist; een grotere (tijds)investering van de organisatie in de samenwerking nodig; intensiever Social Media Management noodzakelijk (c.q. meer uren voor de Social Media Manager); frequenter interactie met medewerkers van de organisatie van belang; en een intensief programma met interne trainingen, presentaties, workshops en evaluaties een doorslaggevende factor. 10 Campaign Group

11 Insights Voordat we deze whitepaper afronden met de eindconclusies, bespreken we hieronder nog enkele belangrijke inzichten die zijn verkregen dankzij het Social Media Project. Deze insights zijn deels een bevestiging van wat al werd gedacht en deels nieuwe informatie die kan worden gebruikt om nieuwe Social Media Strategieën scherper op te zetten. Vijf insights Resultaten Ten aanzien van de resultaten van Social Media is het van belang minimaal de volgende drie zaken in de gaten te houden. Advies is deze zaken ook direct mee te nemen in het verwachtingsmanagement binnen de interne organisatie. Social Media heeft een lange aanlooptijd en gaat dus pas na een langere periode haar vruchten afwerpen. Een aanlooptijd van 9 maanden is zeker reëel; dit is ook in het Social Media Project bevestigd. De aanlooptijd gaat vooral over intern lobbyen, connecties opbouwen en het op gang krijgen van interactie. Social Media kost veel tijd en het realiseren van aannames is lastig. Dit laatste is vaak ook moeilijk meetbaar c.q. echt boven tafel te krijgen. De inzet van een Social Media Strategie is minder geschikt voor de arbeids marktcommunicatiedoelstellingen directe werving. De waarde van een talentpool of connectie betaalt zich vaak pas uit op het moment dat de relatie(s) ook daadwerkelijk onderhouden wordt/worden. De interesse en aandacht voor de werkgever verdwijnt als het de betreffende relatie(s) weinig tot niets oplevert. Een talentpool of een connectie moet dus echt gema naged worden. Zeker als je uiteindelijk aannames wilt realiseren. Persoonlijk en authentiek Communicatie via Social Media lijkt (c.q. zou moeten lijken) op communicatie in real life (IRL). Met de volgende drie inzichten op dit vlak kun je snel je voordeel doen: Maak zoveel mogelijk gebruik van echte personen. Personen met een gezicht. Gebruik een (geloofwaar dige) foto op de Social Media platforms. Met het op persoonlijke wijze benaderen van kandidaten en personen die in je doelgroep vallen behaal je een substantieel hogere conversie uit je inspanningen. Met authentieke content kun je kwalitatieve bezoekers/geïnteresseerde genereren. Je laat immers beter zien wie je bent als werkgever. Je bouwt hiermee aan je employer brand. Dit laatste vooral ook omdat je je eigen medewerkers moet betrekken in het creëren van die authentieke content. Content is King Content moet niet alleen authentiek zijn, maar ook frequent worden gedeeld. Bij content kan gedacht worden aan tekstberichten, video s, foto s, polls en app s, maar ook aan het delen van vacatures en evenementen. Goede en regelmatige content levert je bezoekers, aandacht, fans en interactie op. Aandachtspunt is dat het in de praktijk toch lastiger blijkt content te verzamelen of te realiseren. Hier moet goed worden samengewerkt met de interne organisatie en er moet tijdig nagedacht worden over wie wanneer welke content creëert. Whitepaper: De ROI van Social Media voor arbeidsmarktcommunicatie en werving 11

12 Social Media heeft eigen regels Het afgelopen jaar is een ontdekkingsreis geweest door de wereld van Social Media. De meest waardevolle schat die is gevonden tijdens deze reis? Een kist vol met eigen regels Een online (LinkedIn) profiel is geen CV. Actieve benadering van kandidaten is niet hetzelfde als het versturen van een direct mail. Kandidaten sluiten zich liever niet opvallend aan bij een groep van de arbeidsmarktconcurrent van hun huidige werkgever. Social Media draait om interactie, de dialoog, het tweerichtingsverkeer. LinkedIn wordt door kandidaten ook gebruikt als een traditioneel jobboard. De LinkedIn Job postings leveren sollicitaties op (voor bepaalde doelgroepen). Kandidaten vullen niet op elk platform gegevens als opleidingen en functies over zichzelf in. Dit maakt dat kandidaten soms moeilijk te lokaliseren en targeten zijn. Een Social Media platform is geen vervanging van je recruitmentsysteem. Het recruitmentsysteem moet juist gekoppeld worden aan de strategie. Een talentpool moet je niet alleen opbouwen, maar ook voeden met relevante content en acties om de waarde ervan niet verloren te laten gaan. Het succes van Social Media staat nooit volledig op zichzelf. Het is onderdeel van de totale arbeidsmarkt communicatie media- en middelenmix. Kandidaten zijn sterker geneigd een Social Media connectie aan te gaan als de uitnodiging wordt verstuurd vanuit een geloofwaardige persoon, met een geloofwaardige foto. Als Social Media puur wordt ingezet voor directe werving binnen een project, dan is er geen sprake van een Social Media strategie, maar van een Sourcing strategie. Het is goed om zicht te hebben op de eigen regels van Social Media. Wat het spel echter niet veel makkelijker maakt, is dat de verschillende platforms hun regels ook tussentijds aanpassen. Restricties worden aangescherpt, interfaces en lay-outs worden gewijzigd en nieuwe producten en diensten worden geïntroduceerd. Om het spel goed te kunnen blijven spelen, is het dus van belang de ontwikkelingen op de voet te volgen. In de praktijk blijkt dit echter vaak lastig haalbaar. In die zin is het zeker interessant om een dedicated Social Media Manager aan te stellen of in te huren. Vergankelijkheid van Social Media Het nut van het samenwerken met een externe partij aan de ontwikkeling en uitvoer van een Social Media strategie, komt vooral voort uit de snelle ontwikkeling die Social Media doormaakt. Social Media naast je gewone dagelijkse werk doen is praktisch bijna onhaalbaar. Om echt bij te blijven op het gebied van Social Media en ook de juiste afwegingen te kunnen maken, moet je er namelijk behoorlijk dedicated mee bezig zijn. Blogs afstruinen, video s kijken, artikelen lezen, onderzoeken checken, erin duiken en het zelf proeven en ontdekken. Kortom: de kennis van vandaag is niet perse de waarheid van morgen. In het afgelopen Social Media jaar hebben zich ook enkele interessante ontwikkelingen voorgedaan die ook een wezenlijke impact hadden op het project. Om een voorbeeld te noemen: de verschuiving van Hyves naar Facebook. Risico s vermijden Wilt u alle risico s van de inzet van Social Media zoveel mogelijk voorkomen en daar vooraf al op anticiperen? Kunt u daarom wel wat hulp gebruiken bij het uitdenken van een slim stappenplan? Campaign Group denkt hier graag met u in mee. Meer weten? Neem dan contact met ons op. 12 Campaign Group

13 Ambassadeurschap is niet vanzelfsprekend Met draagvlak en visie wil je de interne organisatie mobiliseren om online ambassadeur te worden voor de organisatie. In de praktijk blijkt dit lastig. Het (online) ambassadeurschap zit vaak niet top-of-mind, er is angst voor het onbekende, men wil zijn/haar privacy beschermen, men wil werk en privé blijven scheiden en ziet er vooral niet altijd het (persoonlijk) nut van in. Ervaring leert dat veel van deze bezwaren weggenomen kunnen worden door te informeren, betrekken, trainen, enthousiasmeren, bevestigen, handvatten te geven, buzz te creëren en te stimuleren en complimenteren. Zoek de believers op in je organisatie en gebruik hen als een kleine coalitie. Zonder believers is de basis voor succes erg broos. De sleutel: Vijf D s en drie A s Als je de volgende vijf D s en drie A s in gedachten houdt bij het opstellen van een Social Media Strategie en bij de uitvoer ervan, ben je al een heel eind op weg! De vijf D s staan voor: Dialoog (in plaats van zenden) Differentiatie (in plaats van herhaling boodschap) Discipline/Doorzetten (in plaats van ad-hoc) Draagvlak (intern en extern) Devotion/Toewijding (je kunt het er niet bij doen) De drie (Engelse) A s staan voor: Authenticity (geloofwaardige content) Access (toegankelijk en persoonlijk) Answers (snel en goed reageren) Whitepaper: De ROI van Social Media voor arbeidsmarktcommunicatie en werving 13

14 Eindconclusie Samenvattend zijn de volgende eindconclusies gedefinieerd: De ROI van Social Media De harde cijfers van het Social Media Project maken inzichtelijk dat er in veel gevallen sprake is van een relatief beperkte ROI. Echter, de ROI neemt wel toe over een langere periode, omdat netwerken en contacten hun waarde behouden. Om een goede ROI te behalen is het zaak dat alle basiselementen en vertrekpunten op orde zijn. Het is cruciaal om dragers in een project te hebben en houden en daarnaast ook snel te anticiperen op ontwikkelingen en/of het uitblijven van successen. Social Media is dus een investering gericht op de lange termijn. Social Media voor arbeidsmarktcommunicatie en werving vraagt dus om veel doorzettingsvermogen en toewijding. Het opbouwen, onderhouden en benutten van opgebouwde talentpools en connecties kost simpelweg tijd. Het duurt zeker zo n 9 maanden voordat je echt rendement zult merken. Het vernietigen van accounts, platforms of connecties is dus gevaarlijk: het verlaagt per direct de ROI van Social Media, zeker over een langere periode bezien. Vernietiging verdient dan ook echt uitleg, goede argumentatie en bij voorkeur ook omzetting naar andere accounts of platforms. Uren investeren is nieuwe contacten creëren Er is een duidelijke correlatie tussen de uren die worden geïnvesteerd in het benaderen en actief aanschrijven van doelgroepen en het aantal nieuwe contacten (c.q. de grootte van de talentpool). Zo weten we op basis van de projecten die we hebben gedaan in het afgelopen jaar dat circa 20 uur aanschrijven van een doelgroep per maand gelijk staat aan 80 tot 100 nieuwe gekoppelde contacten. Dat betekent dus 4 tot 5 gekoppelde contacten per uur. Een database opbouwen van personen kost daarmee tussen de 200 en 250 manuren. Kijkend naar de interactie die hierbij bovendien tot stand komt, zien we dat circa 25 interactiemomenten op kandidaat-niveau per maand kunnen worden gerealiseerd. Dit is erg hoog en onderschrijft met name de kracht van LinkedIn als interactieplatform (op individueel niveau). Uiteraard zijn deze gegevens wel in bepaalde mate doelgroepafhankelijk. Social media staat niet op zichzelf Om een digitale talentpool of connectie daadwerkelijk te laten converteren tot resultaat is het van cruciaal belang om Social Media onderdeel te laten zijn van de totale media- en middelenmix van de organisatie op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie. Kijkend naar de nationale en internationale succesverhalen op het gebied van Social Media Recruitment valt ook op dat deze altijd in combinatie met bijvoorbeeld een evenement tot stand zijn gekomen. Het Social Media Project lijkt dit te bevestigen. Met name op het gebied van het benutten van een opgebouwde talentpool zul je zien dat deze een combinatie nodig heeft met offline evenementen of andersoortige acties. De talentpool moet op aantrekkelijke wijze worden onderhouden om haar waarde in stand te houden. Directe werving Resultaat (c.q. een goede ROI) op het gebied van directe werving lijkt met een echte Social Media strategie niet haalbaar. Met een echte Social Media strategie wordt hier echt community building & management beoogd en in veel mindere mate het louter actief lokaliseren en benaderen van een doelgroep (via voornamelijk LinkedIn). Indien je als organisatie toch directe werving als belangrijkste doelstelling hebt, is een Sourcingstrategie vele malen effectiever dan een pure Social Media Strategie. Dit blijkt ook uit twee trajecten van het afgelopen jaar. Gedurende deze trajecten is de belangrijkste focus verschoven naar sourcingsactiviteiten. Dit maakt ook dat precies deze twee projecten een ROI opleveren die te verantwoorden is. Een succesvolle Social Media strategie voor arbeidsmarktcommunicatie en werving is veel realistischer als gericht wordt op de doelstellingen employer branding en talentpooling. Streven naar de doelstelling directe werving vraagt om een Sourcingstrategie. 14 Campaign Group

15 Intern draagvlak en verwachtingen In deze whitepaper is meermaals aan bod gekomen hoe belangrijk de betrokkenheid van de interne organisatie is. Naast draagvlak op alle lagen van de organisatie is ook visie en lef nodig. Social Media is namelijk ook een beetje trial & error. Daarnaast is het van cruciaal belang om vanaf het begin direct de verwachtingen intern op de juiste manier te managen. Met name ten aanzien van resultaten (vooral in aannames en wat betreft termijn) geldt dat deze realistisch moeten worden neergezet. Strategie geen garantie voor succes Het opstellen van een strategie voorafgaand aan een Social Media Project is uiteraard om veel redenen altijd zinvol. Het geeft inzicht in de belangrijkste doelstellingen, de beoogde doelgroep(en) en in de platforms die de doelgroep voornamelijk (actief) gebruikt. Echter, een strategie is geen garantie voor succes. Dit komt niet alleen doordat de ontwikkelingen ontzettend snel gaan en voortdurend geanticipeerd moet worden op wijzigingen, maar vooral ook doordat het succes in de basis wordt bepaald door mensen. In het project hebben we gezien dat je naast believers ook simpelweg hele harde werkers nodig hebt, die flexibel zijn in het besteden van uren (Social Media is 24/7). Bovendien hebben personele wijzigingen binnen organisaties vaak tot gevolg dat draagvlak, visie, lef, kennis en overzicht verloren gaan. Dat is een groot risico voor de ROI van Social Media. Meebewegen Het is van essentieel belang dat nieuwe trends worden gevolgd om relevant te blijven voor je beoogde doelgroep. Doordat Social Media zich altijd blijft ontwikkelen zal de doelgroep gedurende een bepaalde periode mogelijk ook ander gedrag gaan vertonen. Daarnaast wijzigen ook regelmatig de mogelijkheden op de Social Media platforms. In positieve en negatieve zin. Het onderhouden en anticiperen op de oude en nieuwe regels van Social Media kost tijd, interesse en inzicht. Meten en monitoren is lastig Kijkend naar het doel van het Social Media Project het onderzoeken van de ROI van Social Media is het een relevant gegeven dat meten en monitoren lastiger is dan verwacht. Om de ROI 100% goed te kunnen bepalen heb je uiteenlopende gegevens nodig. Dit blijkt in de praktijk ontzettend lastig te realiseren. Informatie die vooral ontbreekt zijn concrete organisatiecijfers, zoals het aantal bezoekers via Social Media op de recruitmentsite, het aantal sollicitanten en aannames dat aanwijsbaar via Social Media is gerealiseerd (met terugwerkende kracht de bron van sollicitanten inzichtelijk maken via het eigen recruitmentsysteem) en de metingen op de Social Media platforms zelfs. De statistieken zijn op alle Social Media platforms nog verre van optimaal. Aan de slag met Social Media?! Heeft u naar aanleiding van deze whitepaper vragen over hoe u zelf effectief aan de slag kunt met Social Media, wat de verstandigste kanalen en stappen zijn voor uw doelgroep(en) en hoe u Social Media kunt integreren in uw totale media- en middelenmix of strategie? Campaign Group biedt verschillende oplossingen en mogelijkheden om echt zinvol aan de slag te gaan met Social Media. Wij komen dit graag met u bespreken. Heeft u in algemene zin vragen over de inhoud van deze whitepaper? Ook dan kunt u altijd even contact met ons opnemen. Whitepaper: De ROI van Social Media voor arbeidsmarktcommunicatie en werving 15

16 Campaign Group Intelligence Group Anne-Britt Petri T M E

Online recruitment marketing

Online recruitment marketing Online recruitment marketing Plaats uw vacature niet langer willekeurig op diverse mediakanalen, maar bereik uw doelgroep snel én Effectief werven? Kies voor een online recruitment campagne! Als werkgever

Nadere informatie

MrWork Social Media Recruitment Onderzoek

MrWork Social Media Recruitment Onderzoek MrWork Social Media Recruitment Onderzoek 2016 SOCIAL MEDIA RECRUITMENT Van de respondenten is 29% man en 71% vrouw. Hun functies zijn... Het MrWork Social Media Recruitment onderzoek is een jaarlijks

Nadere informatie

Recruitment Process Outsourcing

Recruitment Process Outsourcing Recruitment Process Outsourcing Whitepaper : Recruitment Process Outsourcing Auteur : Jacco Valkenburg RPO: Recruitment Process Outsourcing Nu organisaties weer aan groei durven denken kan het aantrekkelijk

Nadere informatie

Samenwerken bij mobiliteit en recruitment. Jan van Goch 20 mei 2011

Samenwerken bij mobiliteit en recruitment. Jan van Goch 20 mei 2011 Samenwerken bij mobiliteit en recruitment Jan van Goch 20 mei 2011 Agenda Voorstellen Inleiding Ontwikkelingen/innovaties Voorbeelden samenwerkingsverbanden Vragen Voorstellen Jan van Goch 2001 heden Connexys

Nadere informatie

Voorjaar 2016. Al 10 jaar welkom. Trainingen arbeidsmarktcommunicatie, recruitment en mobiliteit

Voorjaar 2016. Al 10 jaar welkom. Trainingen arbeidsmarktcommunicatie, recruitment en mobiliteit Voorjaar 2016 Al 10 jaar welkom Trainingen arbeidsmarktcommunicatie, recruitment en mobiliteit INHOUD DATUM P. Al 10 jaar welkom 3 Arbeidsmarktcommunicatie Bootcamp Arbeidsmarktcommunicatie 4+5 februari

Nadere informatie

Social Media Marketing strategie

Social Media Marketing strategie Social Media Marketing strategie --= werkboek =-- 1. Bepaal je doelstelling Vaak zal SMM een onderdeel zijn van bestaande marketingcommunicatieplannen. Een extra kanaal om je doelgroep te bereiken. Soms

Nadere informatie

Simone Broos Manager Recruitment KPMG 11 September 2017

Simone Broos Manager Recruitment KPMG 11 September 2017 Strategisch Campus Recruitment Simone Broos Manager Recruitment KPMG 11 September 2017 Agenda Facts & Figures Strategische campus aanpak Employer branding Learnings & take aways 2 Facts & Figures KPMG

Nadere informatie

A picture paints a 1.000 words

A picture paints a 1.000 words Online Content Publiceren Kennismarketing naar de next level Omdat publiceren steeds belangrijker wordt, is de gedachte ontstaan om het zelf kunnen publiceren zeer laagdrempelig te maken en daarbij geheel

Nadere informatie

Alzheimer Nederland en sociale media

Alzheimer Nederland en sociale media Alzheimer Nederland en sociale media Het gebruik van sociale netwerksites heeft de afgelopen jaren een stevige vlucht genomen. Bijna iedere Nederlander die online actief is, is verbonden aan één of meer

Nadere informatie

Hoe bedrijven social media gebruiken

Hoe bedrijven social media gebruiken Hoe bedrijven social media gebruiken SMO_214 Powered by Pondres Onderzoek Rob van Bakel Auteurs Milou Vanmulken Sjors Jonkers Beste lezer, Ook in 214 publiceren Pondres en MWM2 het Social Media Onderzoek.

Nadere informatie

Seminar Social Media Marketing IFFI netwerk. Thursday 16 February 12

Seminar Social Media Marketing IFFI netwerk. Thursday 16 February 12 Seminar Social Media Marketing IFFI netwerk @mcoster Social Media Social media is de, ook in het Nederlandse taalgebied gangbare, Engelse benaming voor online platformen waar de gebruikers, met geen of

Nadere informatie

Van strategie naar praktijk: een case uit Den Haag

Van strategie naar praktijk: een case uit Den Haag Van strategie naar praktijk: een case uit Den Haag Door: Patrick Rancuret En wat levert het nu op? Dat is de vraag die menig manager in de gemeente Den Haag stelt als het gaat over het gebruik van sociale

Nadere informatie

Social Media Pakketten

Social Media Pakketten Social Media Pakketten Ons bedrijf op social media? Dat kost zoveel tijd... Als ondernemer kunt u uw kostbare tijd wel beter besteden. Daarom bieden wij u de mogelijkheid dit aan ons uit te besteden met

Nadere informatie

ONLINE MARKETING ANGELCOACHING

ONLINE MARKETING ANGELCOACHING ONLINE MARKETING ANGELCOACHING MARCA VAN DEN BROEK Met mijn bedrijf AngelCoaching zet ik me in voor succesvol ondernemen als kunstenaar//creatief. WAAR GAAT HET OM? Zichtbaarheid Onderscheidend (en authentiek)

Nadere informatie

Social Media Recruitment. Een strategisch en praktisch adviesrapport. Auteur : Jacco Valkenburg Datum : 18 april 2010 Versie : 3

Social Media Recruitment. Een strategisch en praktisch adviesrapport. Auteur : Jacco Valkenburg Datum : 18 april 2010 Versie : 3 Social Media Recruitment Een strategisch en praktisch adviesrapport Auteur : Jacco Valkenburg Datum : 18 april 2010 Versie : 3 2 Inhoud: Social Media Recruitment...3 Enorm bereik, feiten en cijfers...fout!bladwijzer

Nadere informatie

LinkedIn is het meest gebruikte platform van Nederlandse bedrijven, gevolgd door Facebook en Twitter

LinkedIn is het meest gebruikte platform van Nederlandse bedrijven, gevolgd door Facebook en Twitter 1 Huidig gebruik van social media LinkedIn is het meest gebruikte platform van Nederlandse bedrijven, gevolgd door Facebook en Twitter Huidig gebruik van social media % van respondenten, meerdere antwoorden

Nadere informatie

Social Media Strategie Plan

Social Media Strategie Plan Social Media Strategie Plan Creëren van de strategie en planning van de uitvoering Een stappenplan met daarin vastgelegd waar je merk staat, waar je heen wilt en en hoe er te komen. Houd in gedachten dat

Nadere informatie

Highlights Workshopdag Online werven 29 juni 2010

Highlights Workshopdag Online werven 29 juni 2010 Highlights Workshopdag Online werven 29 juni 2010 A&O Provincies Programma Online werving, de stand van zaken Carmelcollege: Van traditioneel naar online werven De eigen werken bij -website Break-out ronde

Nadere informatie

Social Media? Aan de slag met Twitter en Facebook. 14 november 2011

Social Media? Aan de slag met Twitter en Facebook. 14 november 2011 Social Media? Aan de slag met Twitter en Facebook 14 november 2011 Kennismaken Esther Kroes KroesKontrol ons aanbod binnen online communicatie en marketing 1. Werving en selectie 2. Workshops & presentaties

Nadere informatie

Student Recruitment 2.0. Op zoek naar de beste studenten Samenvatting

Student Recruitment 2.0. Op zoek naar de beste studenten Samenvatting Student Recruitment 2.0 Op zoek naar de beste studenten Samenvatting Inleiding Inhoudsopgave Ben jij op zoek naar jong talent? Zorg dan dat je up-to-date bent en vind de beste afstudeerders van top-universiteiten.

Nadere informatie

DUTCHWEBSHARK WHITEPAPER #1. Talentpooling. In 7 stappen naar een talentpool

DUTCHWEBSHARK WHITEPAPER #1. Talentpooling. In 7 stappen naar een talentpool DUTCHWEBSHARK WHITEPAPER #1 Talentpooling In 7 stappen naar een talentpool Ter introductie. Talent pooling. Talentpools, veel werk maar ook veelbelovend. Op welke manier is het voor een bedrijf mogelijk

Nadere informatie

P&O Masterclass. werving & selectie. Maak van je werving een specialisme

P&O Masterclass. werving & selectie. Maak van je werving een specialisme P&O Masterclass werving & selectie Masterclass in 2 delen Deel 1 Voorstellen FairSterk en doel masterclass Stellingen! Arbeidsmarktcommunicatie Workshop arbeidsmarktcommunicatie Evaluatie workshop Deel

Nadere informatie

SOCIAL MEDIA AGENDA 2014

SOCIAL MEDIA AGENDA 2014 SOCIAL MEDIA AGENDA 2014 Key Opinion Formers onderzoek Martin Kloos & Bram Draaijer SOCIAL MEDIA AGENDA 2014 Wat kunnen we dit jaar verwachten van de social media inzet door merken? Minder focus op likes,

Nadere informatie

Wie werkt er aan employer branding bij zijn of haar bedrijf?

Wie werkt er aan employer branding bij zijn of haar bedrijf? Themabijeenkomst Gezond Beleid Employee branding en HRM 10 september 2015 Vraag Wie werkt er aan employer branding bij zijn of haar bedrijf? 1 Employer branding Een authentieke en onderscheidende voorkeurspositie

Nadere informatie

Referral recruitment

Referral recruitment whitepaper Referral recruitment Werven van nieuw talent via uw medewerkers: de 10 succesfactoren Versie 2.0: februari 2012 Auteur: Ben Verhagen Goals Arbeidsmarketing BV K l o o s t e r s t r a a t 1 0

Nadere informatie

Volgens Nederland. Analyse van de nieuwe corporate campagne van Achmea. 15 november 2012. Sanne Gaastra Mirjam Lasthuizen Sonja Utz

Volgens Nederland. Analyse van de nieuwe corporate campagne van Achmea. 15 november 2012. Sanne Gaastra Mirjam Lasthuizen Sonja Utz Volgens Nederland Analyse van de nieuwe corporate campagne van Achmea 15 november 2012 Sanne Gaastra Mirjam Lasthuizen Sonja Utz Achtergrond Volgens Nederland Nederland kent een aantal belangrijke maatschappelijke

Nadere informatie

Een Training Die Een Stap Verder Gaat. Donderdag 16 januari 2014, Utrecht

Een Training Die Een Stap Verder Gaat. Donderdag 16 januari 2014, Utrecht Donderdag 16 januari 2014, Utrecht Intensieve Training Sociale Media voor marketing-en communicatie professionals in het onderwijs Met 2 interessante praktijkpresentaties van: Ingmar Volmer : Sociale Media

Nadere informatie

TOP 100 REPORT 2011. Copyright 2011 Employer Brand Insights. All rights reserved.!

TOP 100 REPORT 2011. Copyright 2011 Employer Brand Insights. All rights reserved.! TOP 100 REPORT 2011 Samenvatting 2011" The secret of success of Master Employer Brand practices (1) De Toppers in ons model komen voor 78% overeen met Favoriete Werkgevers 2011 Wat zijn de grootste verschillen

Nadere informatie

Frans de Hoyer GW Management. E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive. De wereld is veranderd

Frans de Hoyer GW Management. E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive. De wereld is veranderd Frans de Hoyer GW Management E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive De wereld is veranderd 1 We kopen online We plaatsen alles online 2 Dit onderdeel valt ineens

Nadere informatie

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180 ESSAY Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay Lexington Baly 1592180 Seminar: Dream Discover Do Essay Docent: Rob van den Idsert Effectief gebruik

Nadere informatie

LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat!

LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat! LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat! Social media en content marketing gaan tegenwoordig hand in hand. Waar Facebook veel gebruikt wordt voor B2C-marketing, is LinkedIn juist meer geschikt

Nadere informatie

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland 18 december 2012 Social Media Onderzoek MKB Nederland 1. Inleiding Er wordt al jaren veel gesproken en geschreven over social media. Niet alleen in kranten en tijdschriften, maar ook op tv en het internet.

Nadere informatie

Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen!

Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen! Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen! Introductie In een wereld die op alle vlakken steeds meer digitaal verbonden raakt,

Nadere informatie

Crossmediale campagnes. Jouw succes, onze specialiteit

Crossmediale campagnes. Jouw succes, onze specialiteit Crossmediale campagnes. Jouw succes, onze specialiteit CampagneMakers is powered by Wat doen wij allemaal Wij zorgen voor een boodschap naar jouw klant die wij crossmediaal verpakken in diverse online

Nadere informatie

WS16. Werven via sociale media

WS16. Werven via sociale media WS16 Werven via sociale media @nadjads Nadja Desmet WS16 Werven via sociale media Inleiding / context Sociale media strategie - elementen Werven via sociale media: tips en inspiratie Werven via sociale

Nadere informatie

Inbound marketing. Door Dennis Hoekstra twitter.com/mediaans

Inbound marketing. Door Dennis Hoekstra twitter.com/mediaans Door Dennis Hoekstra twitter.com/mediaans Inhoud 1. Inbound vs. outbound marketing 3 2. Wat is inbound marketing? 4 3. Marketing tijdens een recessie 6 4. Inbound marketing in 2012 7 Over de auteur: Dennis

Nadere informatie

Masterclass Best Practices in Social Media voor communicatiemedewerkers t.b.v. Building Business

Masterclass Best Practices in Social Media voor communicatiemedewerkers t.b.v. Building Business Masterclass Best Practices in Social Media voor communicatiemedewerkers t.b.v. Building Business Juni 2012 Ronald Provoost Inzet soort Social Media Anders 7% 7% 7% 7% 7% 7% 2% 4% 56% 41% 56% 50% 59% 72%

Nadere informatie

12-1-2015 SOCIAL MEDIA PLAN NETIDENTITY. MySuperfood Priscilla

12-1-2015 SOCIAL MEDIA PLAN NETIDENTITY. MySuperfood Priscilla 12-1-2015 NETIDENTITY SOCIAL MEDIA PLAN MySuperfood Priscilla Inhoud Je bedrijf in één zin... 3 Wat wordt er over je gezegd?... 3 Formuleer de doelstellingen... 3 Analyse zoekresultaten... 3 Analyseer

Nadere informatie

Ontwikkelingen arbeidsmarkt. Workshop 45 plus. 30 september 2015

Ontwikkelingen arbeidsmarkt. Workshop 45 plus. 30 september 2015 Ontwikkelingen arbeidsmarkt Workshop 45 plus 30 september 2015 Maar er is een klein probleem: het telefoontje Komt nooit En we wachten maar af En wachten En wachten En de wereld gaat zijn eigen weg Zo

Nadere informatie

Slimmer en eenvoudiger werven

Slimmer en eenvoudiger werven Slimmer en eenvoudiger werven Hoe vindt u anno 2012 de juiste kandidaten zonder al te veel tijd kwijt te zijn aan het eindeloos doorspitten van cv s? Dit whitepaper is bedoeld om u als (HR-)professional

Nadere informatie

5 PIN IT.

5 PIN IT. 5 PIN IT 1. Hoe begin je met inzetten van Pinterest? Lukraak beginnen met pinnen kan natuurlijk. Dat is een begin. Maar als je effectief aan de slag wilt met Pinterest dan is dat niet de beste start vertelde

Nadere informatie

PINK ELEPHANT De volgende stap in recruitment We believe that People and IT are the strategic assets of tomorrow s leading companies Welke weg hebben we bewandeld? Recruitment tool Webinar LinkedIn Collega

Nadere informatie

Sara Geris Communication Manager

Sara Geris Communication Manager Sara Geris Communication Manager 1 2 100% familiebedrijf 3 Sites 11 Landen 32 Locaties 16 sites in België Bedienden Arbeiders Chauffeurs +3.700 collega s 4 Social Media bij H.Essers? SEO/ SEA Social Media

Nadere informatie

Klanten vinden, binden, boeien en behouden Realiseer, optimaliseer en registreer uw Social Media succes!

Klanten vinden, binden, boeien en behouden Realiseer, optimaliseer en registreer uw Social Media succes! Klanten vinden, binden, boeien en behouden Realiseer, optimaliseer en registreer uw Social Media succes! Social Media Ontzorging voor bedrijven en ondernemers MKB-ers met ambitie zien hun kans: social

Nadere informatie

Nieuw relatiemanagement- SCRM. Bestaande communities. Doelstellingen en strategie

Nieuw relatiemanagement- SCRM. Bestaande communities. Doelstellingen en strategie Nieuw relatiemanagement- SCRM 1 Social media audit Bestaande communities Doelgroep Doelstellingen en strategie Bestaande online communities Op welke social Media is het bedrijf Proximus reeds aanwezig?

Nadere informatie

E-sessions Breda woensdag 9 november. 1 jaar Social Media @Roompot

E-sessions Breda woensdag 9 november. 1 jaar Social Media @Roompot E-sessions Breda woensdag 9 november 1 jaar Social Media @Roompot Wie ben ik? Jesper Stoel, 25 jaar Internet Marketeer bij Roompot Vakanties, verantwoordelijk voor alles rondom Social Media! Volg mij via

Nadere informatie

Werkboek MEER KLANTEN OP JOUW MANIER! ANNEMIEKE TISSINK KRIJG MEER KLANTEN DOOR MARKETING IN TE ZETTEN OP EEN MANIER DIE BIJ JOU PAST

Werkboek MEER KLANTEN OP JOUW MANIER! ANNEMIEKE TISSINK KRIJG MEER KLANTEN DOOR MARKETING IN TE ZETTEN OP EEN MANIER DIE BIJ JOU PAST Werkboek MEER MANIER! ANNEMIEKE TISSINK KRIJG MEER DOOR MARKETING IN TE ZETTEN OP EEN MANIER DIE BIJ JOU PAST MANIER! Hoofdstuk 1 Nieuwe klanten nodig? Marketing is een vakgebied waar veel om te doen is.

Nadere informatie

Waarom dit e-book. De vele mogelijkheden van LinkedIn zal in dit e-book uitgebreid uitgelegd worden. Ik wens je veel leesplezier!

Waarom dit e-book. De vele mogelijkheden van LinkedIn zal in dit e-book uitgebreid uitgelegd worden. Ik wens je veel leesplezier! Waarom dit e-book Breng jezelf en je bedrijf onder de aandacht bij LinkedIn. LinkedIn is voor iedereen die zichzelf, product of dienst en bedrijf onder de aandacht wilt brengen. Met dit e-book laat ik

Nadere informatie

FACEBOOK. HYPE OF HEILIGE GRAAL?

FACEBOOK. HYPE OF HEILIGE GRAAL? FACEBOOK. HYPE OF HEILIGE GRAAL? WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK NAAR DE INVLOED VAN FACEBOOK OP DE RELATIE TUSSEN MERK EN MENS ENGAGEMENT OP FACEBOOK, HEEFT DAT NOU ZIN? Engagement. Als er één term is die

Nadere informatie

Social Key Performance Indicators en meetbare resultaten Door: Rob van den Brink

Social Key Performance Indicators en meetbare resultaten Door: Rob van den Brink Social Key Performance Indicators en meetbare resultaten Door: Rob van den Brink Wat is de ROI van sociale media? Dat is misschien wel de meest gestelde vraag in zakelijke media het afgelopen jaar. Er

Nadere informatie

Social Media in de Tuinbouw. Social media in de Tuinbouw

Social Media in de Tuinbouw. Social media in de Tuinbouw Social media in de Tuinbouw Inleiding: Dit onderzoek is uitgevoerd door Jan-Peter Steetskamp, in opdracht van Mariëlle van Leeuwen, zelfstandig professional op het gebied van marketing en online communicatie

Nadere informatie

Wat is marketing dan wel? De beste omschrijving komt uit het Engels.

Wat is marketing dan wel? De beste omschrijving komt uit het Engels. KENNETH NIEUWEBOER M arketing is meer dan het ontwikkelen van een logo en het bewaken van je huisstijl. Als er een goede strategie achter zit, levert marketing een wezenlijke bijdrage aan het rendement

Nadere informatie

Het succesvolle all-in-one online platform voor bedrijven en organisaties.

Het succesvolle all-in-one online platform voor bedrijven en organisaties. Het succesvolle all-in-one online platform voor bedrijven en organisaties. Klaar voor de toekomst Synergie Komt uit het Grieks: (synergia = samenwerking). Het beschrijft de situatie waarin het effect van

Nadere informatie

Om Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn zakelijk goed te kunnen inzetten, organiseren wij de onderstaande 3 workshops.

Om Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn zakelijk goed te kunnen inzetten, organiseren wij de onderstaande 3 workshops. Social media zijn niet meer weg te denken in de huidige wereld. De ontwikkelingen gaan razend snel en de mogelijkheden zijn onbegrensd. We hebben allemaal wel een Facebook, Twitter of Linkedin account.

Nadere informatie

Post HBO Branded Content Strategie

Post HBO Branded Content Strategie Post HBO Branded Content Strategie De Post HBO opleiding Branded Content Strategie duurt ongeveer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht. Hierin volgt

Nadere informatie

Online marketing succesvol inzetten: content strategie

Online marketing succesvol inzetten: content strategie WHITEPAPER Content strategie & lead nurturing Online marketing succesvol inzetten: content strategie De opzet van de online marketing aanpak is voor veel marketing managers een lastig te visualiseren geheel.

Nadere informatie

1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips. Haal direct meer uit je netwerk!

1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips. Haal direct meer uit je netwerk! 1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips Haal direct meer uit je netwerk! Inleiding Allereerst wil ik u bedanken voor het downloaden van dit e-book. Na weken van voorbereiding kunnen we dan nu eindelijk dit e-book

Nadere informatie

Media- en Contentstrategie TEAM UP

Media- en Contentstrategie TEAM UP Media- en Contentstrategie TEAM UP Groep C - 18 april 2016 Inhoudsopgave 1. Mediastrategie 1. Mediastrategie 1.1 Doelstellingen 1.2 Doelgroep 1.3 Media 1.4 Weekplanning 1.5 Customer Journey 2. Contentstrategie

Nadere informatie

Wat is Inbound Marketing?

Wat is Inbound Marketing? 1-7 Inbound Marketing Wat is Inbound Marketing? Inbound Marketing is een marketing strategie die ervoor zorgt dat uw potentiële klanten u vinden op het internet, op het moment dat zij u nodig hebben. Om

Nadere informatie

De wereld van online communicatie anno. 13 augustus 2014

De wereld van online communicatie anno. 13 augustus 2014 ! De wereld van online communicatie anno! 13 augustus 2014 Anne Marie Hazenberg @AMH010 @NewMediaBrains @SoMeMonteur amh@newmediabrains.com www.newmediabrains.com Online brains 15 professionals meer dan

Nadere informatie

De juiste route naar meer klantwaarde. E-book

De juiste route naar meer klantwaarde. E-book De juiste route naar meer klantwaarde E-book Inleiding Klantwaarde Onze verbazing Het ene na het andere onderzoek wordt uitgevoerd. U wordt overladen met informatie. Toch leidt dit niet altijd tot betere

Nadere informatie

HOE ZET IK LINKEDIN SPONSORED UPDATES IN VOOR MEER LEADS? In 7 stappen naar een converterende LinkedIn-campagne

HOE ZET IK LINKEDIN SPONSORED UPDATES IN VOOR MEER LEADS? In 7 stappen naar een converterende LinkedIn-campagne HOE ZET IK LINKEDIN SPONSORED UPDATES IN VOOR MEER LEADS? In 7 stappen naar een converterende LinkedIn-campagne E-BOOK 2017 1 Er zijn meerdere betaalde manieren om relevante bezoekers naar uw website te

Nadere informatie

Arbeidsmarktsituatie

Arbeidsmarktsituatie Informatiebrochure Arbeidsmarktsituatie De arbeidsmarkt kent een aantal bekende complexe vraagstukken, waaronder een oplopende werkloosheid, scholing en pensionering. Daarnaast heeft de arbeidsmarkt een

Nadere informatie

RECRUITMENT. De stand van het werven. Door Geert-Jan Waasdorp

RECRUITMENT. De stand van het werven. Door Geert-Jan Waasdorp De stand van het werven Door Geert-Jan Waasdorp 28 AAN DE SLAG 1-2014 LinkedIn is het favoriete medium van recruiters. Toch is het niet per definitie de beste tool om de arbeidsmarkt op te gaan. Maar wat

Nadere informatie

LIVE PERFORMANCE. Bijlage Onderzoek Social Media. Sander van de Rijt PTTM22

LIVE PERFORMANCE. Bijlage Onderzoek Social Media. Sander van de Rijt PTTM22 LIVE PERFORMANCE Bijlage Onderzoek Social Media Sander van de Rijt PTTM22 Inhoudsopgave Social Media onderzoek Heesakkers & Daniels bestrating 3 Wat is social media? 3 Voor- en nadelen social media 3 Voordelen

Nadere informatie

WHITEPAPER INBOUND MARKETING

WHITEPAPER INBOUND MARKETING WHITEPAPER INBOUND MARKETING TeamForce Web Solutions BV Energieweg 47 4906 CG Oosterhout Nederland Postbus 6015 4900 HA Oosterhout Nederland Tel. +31 (0)162 468190 Fax +31 (0)162 468199 E mail:info@teamforce.com

Nadere informatie

DRIVING BUSINESS. Werkplaats orders genereren met Social Media

DRIVING BUSINESS. Werkplaats orders genereren met Social Media DRIVING BUSINESS. Werkplaats orders genereren met Social Media Michel van Roon E-mail: mvroon@automotiveretail.nl Twitter: @michelvanroon Facebook: facebook.com/automotiveretail 01 WAT IS ER GEBEURD? 02

Nadere informatie

Training Social Media optimaal gebruiken

Training Social Media optimaal gebruiken Training Social Media optimaal gebruiken Wat levert deze training voor u op? U heeft de zaak al aardig voor elkaar en als ondernemer bent u op zoek naar een manier om meer omzet te genereren. Door social

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen

Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen Het Nieuwe Werken (HNW) is een van de meest populaire trends op het gebied van organisatieontwikkeling van de laatste jaren; meer dan een kwart

Nadere informatie

Sporthuis/GoSport Roy Schungel 1570046

Sporthuis/GoSport Roy Schungel 1570046 Sporthuis/GoSport 1570046 Document Informatie Versie Datum Status Aanpassingen Getroffen pagina s 1.0 20-06-2013 Definitief Colofon Soort document: Versie: 1.0 Afstudeerscriptie Opdrachtgever: Opdrachtgever:

Nadere informatie

LinkedIn 2.0 gebruiken in uw marketing campagnes

LinkedIn 2.0 gebruiken in uw marketing campagnes LinkedIn 2.0 gebruiken in uw marketing campagnes Let digital work fueld.nl LinkedIn inzetten als platform om het resultaat van digital marketing te vergroten, wordt regelmatig toegepast. Zeker, omdat het

Nadere informatie

Boekverslag The conversation company Steven van Belleghem

Boekverslag The conversation company Steven van Belleghem Boekverslag The conversation company Steven van Belleghem Samenvatting: Dit is het tweede boek van Steven van Belleghem. Het vorige boek waar hij uitlegt waarom het zo belangrijk is om naar de feedback

Nadere informatie

Resultaten Gezondheidszorg

Resultaten Gezondheidszorg Resultaten Gezondheidszorg Conclusies Onbekendheid social media in de gezondheidszorg is groot; treffend is een quote van een zorggebruiker die stelt dat als je als patiënt nog niet of nauwelijks met een

Nadere informatie

Van Fans naar nieuwe werknemers Een model voor het inzetten van Social Media. 13 Oktober 2011

Van Fans naar nieuwe werknemers Een model voor het inzetten van Social Media. 13 Oktober 2011 Van Fans naar nieuwe werknemers Een model voor het inzetten van Social Media 13 Oktober 2011 1 Alles wordt Social AGENDA 3 Strategie business development - concept ontwikkeling project management Non-Profit

Nadere informatie

Eerste uitgave: maart 2015-03-14 Copyright 2015 Saskia Steur Druk: www.drukzo.nl

Eerste uitgave: maart 2015-03-14 Copyright 2015 Saskia Steur Druk: www.drukzo.nl Eerste uitgave: maart 2015-03-14 Copyright 2015 Saskia Steur Druk: www.drukzo.nl Hoewel deze uitgave met zorg is samengesteld aanvaardt de auteur geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door

Nadere informatie

Waarom met je bedrijf op Facebook?

Waarom met je bedrijf op Facebook? Waarom met je bedrijf op Facebook? In deze les ga ik er een vanuit dat jij met jouw duurzame locatie, bedrijf of initiatief ook de mogelijkheden van Facebook wilt benutten. Of je dat ook inderdaad écht

Nadere informatie

Uitnodiging #AMC, werken- bij websites, video s, Layar; Relevante Tips & Meer Sessie

Uitnodiging #AMC, werken- bij websites, video s, Layar; Relevante Tips & Meer Sessie Uitnodiging #AMC, werken- bij websites, video s, Layar; Relevante Tips & Meer Sessie Doelgroep: ArbeidsmarktcommunicaFe professionals, HR- professionals verantwoordelijk voor W&S, (MarkeFng)communicaFeprofessionals

Nadere informatie

Gemeenteraad(lid) en sociale media

Gemeenteraad(lid) en sociale media Gemeenteraad(lid) en sociale media Hoe werk ik als raadslid met sociale media? Nadja Desmet VVSG Ronde van Vlaanderen Wij staan paraat! 085-773 1957 info@socialemediaburo.be @Someburo www.howaboutyou.nl

Nadere informatie

9 mei 2017 Marlies Vringer, Senior Marketeer

9 mei 2017 Marlies Vringer, Senior Marketeer 9 mei 2017 Marlies Vringer, Senior Marketeer Definitie Social Selling Social selling is het op strategische wijze benutten van social media, door verkoop en marketing, voor het verkrijgen van klantinzicht,

Nadere informatie

Op zoek naar de juiste professional? Smart Recruitment

Op zoek naar de juiste professional? Smart Recruitment Op zoek naar de juiste professional? Smart Recruitment hebbes! Herkenbaar? Het moment dat u met absolute zekerheid weet dat u de juiste kandidaat voor uw bedrijf heeft gevonden? Of dat u gewoon weet dit

Nadere informatie

Snel van start met Linkedin?

Snel van start met Linkedin? Handleiding Snel van start met Linkedin? Je online CV, vacaturebank, sollicatiemedium en verzameling van professionele contacten in één! Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op je vakgebied.

Nadere informatie

Kortom, van visie naar werkelijkheid!

Kortom, van visie naar werkelijkheid! Wie zijn wij Scopeworks is een internationaal bureau wat zich richt op executive search, interim management en consulting. Ons kantoor is gevestigd in Nederland en vanuit hier worden onze diensten wereldwijd

Nadere informatie

Van je werving een specialisme maken. De voordelen van een creatieve RPO

Van je werving een specialisme maken. De voordelen van een creatieve RPO Van je werving een specialisme maken De voordelen van een creatieve RPO Inhoud In deze whitepaper gaat het over een nieuw concept binnen de recruitmentwereld, de creatieve RPO. Zo gaan we dieper in op

Nadere informatie

geen dag zonder een goed CV Pitchvideo

geen dag zonder een goed CV Pitchvideo Pitchvideo Een pitchvideo is een korte kernachtige videoboodschap waarin je je van je beste kant laat zien en aantoont wat jouw toegevoegde waarde is voor een toekomstige werkgever of klant Voor wie is

Nadere informatie

Online reputatie: van onvoorspelbare kracht naar groeifactor

Online reputatie: van onvoorspelbare kracht naar groeifactor Whitepaper Online reputatie: van onvoorspelbare kracht naar groeifactor In vijf stappen naar effectief online reputatiemanagement De online reputatie van merken en organisaties bepaalt in toenemende mate

Nadere informatie

Twitter Snel veel mensen bereiken

Twitter Snel veel mensen bereiken 1 Twitter Snel veel mensen bereiken 2 Inhoudsopgave 03 Inleiding 04 Volg je doelgroep 05 Plaats voldoende berichten en gebruik hashtags 06 Twitter mag leuk zijn 07 Volg invloedrijke mensen binnen je vakgebied

Nadere informatie

WAT DOEN MENSEN OP FACEBOOK?

WAT DOEN MENSEN OP FACEBOOK? IN DIT WEBINAR Slim inhaken op typisch Facebook-gedrag Kenmerken van goede content Hoe je binnen 30 min. per week blijft Interessante functies binnen Facebook Mijn aanbod voor jou Adverteren op Facebook

Nadere informatie

Professionalize Your Recruitment Strategy

Professionalize Your Recruitment Strategy 2016 Professionalize Your Recruitment Strategy Try not to become a man of success, but rather to become a man of value. ALBERT EINSTEIN Onze kracht ligt in het professionaliseren en optimaliseren van uw

Nadere informatie

Social Media. Beheer en begeleiding

Social Media. Beheer en begeleiding Social Media Beheer en begeleiding voor de bloemist Handeiding Facebook De term Social Media is tegenwoordig onvermijdbaar en neemt dagelijks toe. In geen enkel land in Europa ligt het bereik van Social

Nadere informatie

YourCapability. Sales- en Accountmanagementopleiding

YourCapability. Sales- en Accountmanagementopleiding YourCapability Sales- en Accountmanagementopleiding YoungCapacity sales biedt jonge salestalenten het YourCapability programma aan. Dit is een post-hbo sales- en accountmanagementopleiding gericht op sales

Nadere informatie

White Paper Content Marketing. In 10 stappen naar een succesvolle contentmarketingstrategie

White Paper Content Marketing. In 10 stappen naar een succesvolle contentmarketingstrategie White Paper Content Marketing In 10 stappen naar een succesvolle contentmarketingstrategie In 10 stappen naar een succesvolle contentmarketingstrategie Contentmarketing is hot. Dit komt omdat je hiermee

Nadere informatie

Aardoom & de Jong Nieuwsbrief december 2010

Aardoom & de Jong Nieuwsbrief december 2010 Aardoom & de Jong Nieuwsbrief december 2010 Beste Bezoeker, Hierbij ontvangt u de tweede nieuwsbrief van Aardoom & de Jong werving en selectie. Zoals u reeds eerder heeft kunnen lezen zijn wij (Maarten

Nadere informatie

Webcare in de praktijk: OVER-gemeenten Door: Ramses de Vries

Webcare in de praktijk: OVER-gemeenten Door: Ramses de Vries Webcare in de praktijk: OVER-gemeenten Door: Ramses de Vries OVER-gemeenten, de samengevoegde serviceorganisatie van de gemeenten Wormerland en Oostzaan, is begin 2012 gestart met een webcareteam in het

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Contentstrategie & Inbound Marketing De Post HBO opleiding Contentstrategie & Inbound Marketing duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten

Nadere informatie

Online Training Basis LinkedIn (LI) Profiel

Online Training Basis LinkedIn (LI) Profiel Auteur: Leni Minderhoud info@45plusondernemer.nl Online Training Basis LinkedIn (LI) Profiel Audio 1 Het belangrijkste voor je LI profiel eerst Hallo luisteraar naar deze audio serie over je LI profiel.

Nadere informatie

Social Media en webanalyse Social media analytics en Social reports

Social Media en webanalyse Social media analytics en Social reports Social Media en webanalyse Social media analytics en Social reports Roel Willems Consultant, OrangeValley 21 maart 2012 Even voorstellen Wat is Social Media Waarom Social Media marketing Social media web

Nadere informatie

Ik wens je veel succes en plezier in Werk vinden met social media! Aaltje Vincent

Ik wens je veel succes en plezier in Werk vinden met social media! Aaltje Vincent Voorwoord Miljoenen mensen in Nederland maken gebruik van Facebook, Twitter en LinkedIn om met elkaar in contact te zijn. Professioneel gebruik van deze social media maakt dat je sneller nieuw werk vindt!

Nadere informatie

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft.

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Webtechniek is gespecialiseerd in technische oplossingen voor internet en applicaties. Sinds 2000 is het

Nadere informatie

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue

Nadere informatie