Inhoudsopgave. Introductie Vijf elementen van merkgedrag Opzet onderzoek Resultaten Eindconclusie Waarop letten bij de inhuur van zzp ers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. Introductie Vijf elementen van merkgedrag Opzet onderzoek Resultaten Eindconclusie Waarop letten bij de inhuur van zzp ers"

Transcriptie

1 Diana Pluut

2 Inhoudsopgave Introductie Vijf elementen van merkgedrag Opzet onderzoek Resultaten Eindconclusie Waarop letten bij de inhuur van zzp ers Over de auteur Interessante literatuur

3 Introductie De laatste jaren is er een verschuiving gaande in de wijze waarop organisaties en medewerkers met elkaar samenwerken. Die verschuiving wordt gekenmerkt door een groeiende behoefte aan flexibilisering. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de forse toename van het aantal zzp ers, en het feit dat organisaties steeds vaker en steeds meer werken met een flexibele schil. Maar wat is het effect van deze flexibilisering op het merkimago van een organisatie? Internal branding-theorieën stellen dat een aantal aspecten belangrijk is voor het merkgedrag van medewerkers. Het doet er hierbij niet toe of die medewerkers in dienst zijn of als zzp er ingehuurd worden. Een stakeholder weet immers niet of hij met een interne of externe medewerker te maken heeft. Voor hem is dat ook niet relevant; het gedrag moet gewoon kloppen. Dit gedrag wordt gevoed door identificatie met de organisatie, betrokkenheid bij de organisatie, stimulatie door de opdrachtgever, bekwaamheid van de medewerker, en de mogelijkheid om het juiste merkgedrag te laten zien. Uit het onderzoek voor deze thesis blijkt dat niet alle organisaties zzp ers als medemerkbouwers zien. Dat op zich is een risico. Alle medewerkers zorgen er immers voor dat het organisatiemerk tot leven komt. Ze moeten zich hiervoor wel verbonden voelen met de organisatie, product of dienst, zodat ze de verwachtingen kunnen waarmaken die gewekt zijn via marketing- en/of communicatie-uitingen.

4 Vijf elementen van merkgedrag Uit verschillende internal branding-theorieën blijken vijf aspecten belangrijk te zijn voor merkgedrag. Die vijf elementen van merkgedrag worden hieronder kort toegelicht. Identificatie: identificatie met de organisatie en begrip hebben voor de waarden van de organisatie is voor een medewerker belangrijk, zodat hij vanuit die vertrekpunten kan handelen. Betrokkenheid: Een betrokken medewerker is bereid om een stapje extra te zetten, denkt na over oplossingen, deelt kennis en werkt mee aan het bouwen van het merk. Stimulatie: de rol van de manager/opdrachtgever is belangrijk voor medewerkerbetrokkenheid en om merkgedreven gedrag te stimuleren. Hierbij is voorbeeldgedrag essentieel. Bekwaamheid: medewerkers moeten bekwaam zijn en de juiste competenties in huis hebben om het gewenste merkgedrag te kunnen laten zien. Competenties afgeleid van merkwaarden en selectie aan de poort spelen hierbij een grote rol. Mogelijkheid: medewerkers moeten in staat gesteld worden om het juiste merkgedrag te kunnen laten zien. Hoe meer merkgerelateerde informatie een medewerker ontvangt, hoe groter zijn betrokkenheid bij het merk.

5 Opzet onderzoek Voor het onderzoek zijn 21 personen bij 19 organisaties geïnterviewd. Er is een onderverdeling gemaakt naar de categorieën eigenaarschap (geprivatiseerd, publiek, privaat), geografie (internationaal, nationaal, regionaal), en grootte (MKB, grootbedrijf). Tevens is met vier intermediairs gesproken. De personen die zijn geïnterviewd werken op de afdeling Marketing/Communicatie, HR/ Recruitment of Inkoop, of zijn directeur/oprichter. Op de volgende pagina staat het conceptueel en onderzoeksmodel afgebeeld. Dit model laat enkele ontwikkelingen in de samenleving, in arbeidsverhoudingen en in het merk-denken zien die invloed hebben op organisaties. Vanuit internal branding zijn de vijf elementen van merkgedrag genoemd. Aan de hand van die elementen is in het praktijkonderzoek gekeken of zzp ers volgens inhurende organisaties medemerkbouwers zijn. In het onderzoek is ook meegenomen of organisaties zzp ers als aanjager zien van veranderprocessen, bijvoorbeeld om merkgedreven gedrag te activeren/stimuleren. Juist vanwege de hoge mate van zelfstandigheid, flexibiliteit en afstand tot de organisatie.

6 Conceptueel model Onderzoeksmodel

7 Resultaten onderzoek Identiteit Een aantal organisaties ziet zzp ers niet als onderdeel van de organisatie-identiteit. Het al dan niet positief tegenover het inhuren van zzp ers staan, heeft hierop geen invloed. Het aantal ingehuurde zzp ers heeft hier ook geen invloed op. Het is dus niet zo dat organisaties die veel met externen werken, hen automatisch als onderdeel van de identiteit zien. Andersom geldt hetzelfde. Bij organisaties die weinig met zzp ers werken, worden ze door de ene organisatie wel en door de andere organisatie niet als onderdeel gezien. Betrokkenheid De meeste respondenten zien dat zzp ers het meest betrokken zijn bij de opdracht en dat wordt ook niet erg gevonden. Tevens is aangegeven dat zzp ers heel resultaatgericht zijn en zo goed zijn als de laatste opdracht. Betrokkenheid bij een combinatie van opdracht, organisatie en vakgebied, lijkt een positieve invloed te hebben op wederzijdse betrokkenheid. Stimulatie Het aansturen van zzp ers vinden organisaties makkelijker dan het aansturen van vaste medewerkers, omdat aansturing dan voornamelijk gericht is op het resultaat van de opdracht. Ruimte voor verbetering zit in het transformationeel* aansturen van zzp ers. Het gaat hierbij om het vergroten van de emotionele betrokkenheid bij het merk. * Transformationeel leiderschap is gericht op motiveren en inspireren

8 Resultaten onderzoek (2) Bekwaamheid Zzp ers worden ingehuurd voor competenties gericht op vakinhoudelijke kennis, de match met het team en de organisatie, en zelfredzaamheid. Opvallend is wel dat competentie-eisen bij slechts enkele van de onderzochte organisaties zijn afgeleid van de merkwaarden. Hierdoor wordt de relatie tussen het merk (of merkbelofte) en competenties onvoldoende gelegd. Uit de resultaten blijkt ook dat een inhuurdesk of inkoop HR een positieve bijdrage levert aan de band tussen organisatie en zzp er. Mogelijkheid Je verbonden voelen met het merk van een organisatie begint in het selectiegesprek en krijgt vervolg bij de start van de opdracht. Het is daarom jammer dat van de organisaties die informatie delen bij binnenkomst, slechts de helft daarvan aandacht besteedt aan het merk of de cultuur. Het zijn vooral praktische zaken die gedeeld worden. Aanjager Iets meer dan de helft van de organisaties waarmee is gesproken, zet zzp ers in als aanjager van verandertrajecten. Redenen hiervoor zijn de expertise, afstand tot de organisatie, de frisse kijk, en vrijere en kritische blik. Daarentegen vindt iets minder dan de helft dat een verandering vanuit de eigen organisatie moet komen of zet er een bureau voor in.

9 Eindconclusie onderzoek Zien organisaties de door hen ingehuurde zzp ers als medemerkbouwers van hun organisatie? Het antwoord op deze vraag is niet alle organisaties. En voor die organisaties kan dat een risico zijn. Als een organisatie met een grote(re) flexibele schil werkt, is het relevant om zzp ers als medemerkbouwers te beschouwen. Organisaties worden immers beoordeeld op onder meer het gedrag van hun medewerkers dat tot uiting komt in hun dienstverlening, klantenservice, processen, communicatie-uitingen, etc. Daarmee is dus ook het gedrag van de ingehuurde zzp ers van belang. De organisaties waarbij zzp ers wel beschouwd kunnen worden als medemerkbouwer zien het inhuren van zzp ers als een bewuste keuze en zien hen als onderdeel van de organisatieidentiteit. Tevens zorgen ze voor verbinding van zzp ers met het merk en voor het op één lijn brengen van de zzp ers met de organisatie bij de start van de opdracht. Daarnaast zorgen ze er voor dat zzp ers betrokken worden bij de organisatie.

10 Waarop letten bij inhuur zzp ers Een van de aanbevelingen uit het onderzoek is waar organisaties op moeten letten bij het inhuren van zzp ers, geredeneerd vanuit de vijf elementen van merkgedrag. Willen: identificatie en betrokkenheid Zzp ers moeten passen bij de organisatie-identiteit, terwijl ze tegelijkertijd een frisse blik moeten houden. Betrokkenheid bij de opdracht en identiteit moet hoog zijn. Hierbij is het wel belangrijk om het kantelpunt van betrokkenheid in de gaten te houden. Als een zzp er zich teveel vereenzelvigt met een organisatie, verliest hij zijn kritische blik en is de inzet van de zzp er minder effectief. Verwachten: stimulatie Vanuit transactioneel oogpunt moet een opdrachtgever zorgen voor een goede samenwerking. Daarnaast moet hij zorgen voor emotionele betrokkenheid van een zzp er bij het organisatiemerk, zodat een zzp er het gewenste merkgedrag kan laten zien. Kunnen: bekwaamheid en mogelijkheid Bij het inhuren van zzp ers moeten organisaties kijken naar vakinhoud (kennis, kunde, ervaring), zelfredzaamheid en onafhankelijkheid en of de zzp er qua persoonlijkheid past bij het team en de organisatie. Het is aan te bevelen dat competentiecriteria worden afgeleid van de merkwaarden zodat ze bijdragen aan de merkbelofte. Daarnaast is het raadzaam om zzp ers een introductieprogramma te laten doorlopen waarin toelichting is geïntegreerd van de organisatiestrategie, visie, merkwaarden en werkcultuur. Dat zorgt voor verbinding met en betrokkenheid bij de organisatie en het merk.

11 The idea of getting people in the same direction appears to be an organizational problem. But what executives need to do, is not organize people but align them. (Kotter)

12

13 Over de auteur Diana Pluut MBM heeft een marketing- en communicatieachtergrond en is werkzaam als zelfstandig communicatieadviseur. Zij heeft veel (internationale) ervaring op het gebied van interne communicatie, verandercommunicatie en cultuurtrajecten opgedaan bij organisaties als Ernst & Young, Rabobank, ING en Woonstad Rotterdam. Met deze thesis heeft Diana in 2012 de tweejarige opleiding Master of Brand Management bij EURIB/ European Institute for Brand management voltooid.

14 Interessante literatuur D.A. Aaker (2004), Leveraging the Corporate Brand (artikel) R. Baane, P. Houtkamp, M. Knotter (2011), Het nieuwe werken ontrafeld. Over Bricks, Bytes & Behavior L. van Beers, G. Nedeski (2010), Internal Branding 2.0 K. Birkigt, M.M. Stadler (1986), Corporate Identity & Corprate Image M. Van Eck, N. Willems, E. Leenhouts (2011), Internal branding in de praktijk. Het merk als kompas EURIB website: Bibliotheek & Kenniscentrum A. Giling (2003), Internal Branding: Een introductie L. Gratton (2000), Living Strategy M.J. Hatch, M. Schultz (2003), Bringing the corporation into corporate branding (artikel) N. Ind (2010), Living the brand. How to transform every member of your organization into a brand champion F. Melin (2005), Brand Orientation Index. A research project on brand orientation and profitability in Sweden s 500 largest companies (artikel) S.J. Miles, W.G. Mangold (2004), A Conceptualization of the Employee Branding Process; (2005), Positioning South West Airlines through employee branding (artikelen) H. Mintzberg (2009), Rebuilding Companies as Communities (artikel) C. Mitchell (2002), Selling the Brand Inside (artikel) R. Riezebos (2002), Merkenmanagement T. Rodenburg (2009), Internal branding. Van medewerkers naar medemerkers

INNOVEREN VERBINDEN REALISEREN

INNOVEREN VERBINDEN REALISEREN INNOVEREN VERBINDEN REALISEREN DE FLEXIBELE SCHIL 2013. Een e-paper over de flexibele schil in de praktijk en in de toekomst. Inhoudsopgave Column... 3 Aanleiding en onderzoeksopzet... 4 De praktijk...

Nadere informatie

Balans. Een onderzoek naar de positionering van poppodium P60

Balans. Een onderzoek naar de positionering van poppodium P60 Balans Een onderzoek naar de positionering van poppodium P60 1 OPDRACHTGEVER STICHTING P60 Student Tom Goulooze 431716 Begeleidend docent Joost Scholten Onderwijsinstelling Hogeschool INHolland Domein

Nadere informatie

Onderzoek naar leiderschap aan diversiteit

Onderzoek naar leiderschap aan diversiteit Onderzoek naar leiderschap aan diversiteit Eindrapportage resultaten kwantitatief deel (fase 1) In opdracht van Politietop Divers Team van onderzoekers: Prof Dr. Janka Stoker Dr. Floor Rink Dr. Joyce Rupert

Nadere informatie

Organisatie betrokkenheid en Zorgtaken

Organisatie betrokkenheid en Zorgtaken Organisatie betrokkenheid en Zorgtaken Irene Plantinga 305387ip Master Arbeid, Organisatie & Management Faculteit Sociale Wetenschappen Erasmus Universiteit Begeleider Bram Peper 2 Inhoudsopgave: Inleiding

Nadere informatie

Nationale Citymarketing Monitor 2010: Resultaten deel 1

Nationale Citymarketing Monitor 2010: Resultaten deel 1 Nationale Citymarketing Monitor 10: Resultaten deel 1 Erasmus Universiteit Rotterdam dr. Erik Braun dr. ir. Jasper Eshuis prof. dr. Erik-Hans Klijn Paul Blijs De Erasmus Universiteit Rotterdam doet wetenschappelijk

Nadere informatie

ZIJN WAT JE BENT! Internal branding en concurrentievoordeel op markt en arbeidsmarkt. Dr. Peter Pot MBM

ZIJN WAT JE BENT! Internal branding en concurrentievoordeel op markt en arbeidsmarkt. Dr. Peter Pot MBM ZIJN WAT JE BENT! Internal branding en concurrentievoordeel op markt en arbeidsmarkt Dr. Peter Pot MBM B Dr. Peter Pot MBM (1963) studeerde Economische en Sociale geschiedenis aan de Universiteit Leiden

Nadere informatie

Consulting Corporate Finance Management. Merk en Reputatie in de Boardroom. De rol van de CEO op het gebied van merk en reputatie

Consulting Corporate Finance Management. Merk en Reputatie in de Boardroom. De rol van de CEO op het gebied van merk en reputatie Consulting Corporate Finance Management Merk en Reputatie in de Boardroom De rol van de CEO op het gebied van merk en reputatie Inhoud 1. Introductie......... 5 2. Merk en reputatie........ 7 3. Onderzoeksopzet........

Nadere informatie

What makes them tick?

What makes them tick? What makes them tick? Een onderzoek naar verandering in extra inzet en affectieve betrokkenheid ten gevolge van herinrichting van werk [Afbeelding verwijderd] Peggy Simon juli 2013 Masterthesis Strategisch

Nadere informatie

Rapportage onderzoek Real-time Reputatiemanagement: (augustus, 2012)

Rapportage onderzoek Real-time Reputatiemanagement: (augustus, 2012) 1 Real-time reputatiemanagement Rapportage onderzoek Real-time Reputatiemanagement: (augustus, 2012) 2 Real-time reputatiemanagement Samenvatting Dit onderzoek is uitgevoerd door Allard Rustenhoven, student

Nadere informatie

WHITEPAPER ORGANISEREN IN 2023

WHITEPAPER ORGANISEREN IN 2023 ORGANISEREN IN 2023 DE VISIE VAN GENERATIE Y OP ORGANISATIES EN (E-)HRM IN DE TOEKOMST Door Geert Boon & Suzanne van de Schraaf Uit onderzoek van Peperclip in opdracht van AFAS Software en HRcommunity

Nadere informatie

Onderzoek Het Nieuwe Werken

Onderzoek Het Nieuwe Werken Onderzoeksrap 2011 Onderzoek Het Nieuwe Werken Competenties Leidinggevende Succes factoren Weerstanden medewerkers Acceptatie/Realisatie Het Nieuwe Werken Elmar van der Heijden & 4-7-2011 Onderzoek Het

Nadere informatie

Samenwerken aan Succes!

Samenwerken aan Succes! Samenwerken aan Succes! Discussiestuk voor samenwerking tussen: Agrifirm Feed en VMR Training en Coaching BV Ede, 7 maart 2013 Inhoud Wat is de uitgangssituatie?... 3 Agrifirm Feed en VMR Training en Coaching:

Nadere informatie

Benchmarking. Efficiënte inkoop van expertise

Benchmarking. Efficiënte inkoop van expertise Benchmarking Efficiënte inkoop van expertise Whitepaper Benchmarking Externe kennis inhuren en kopen; hoe kan het beter? FastFlex; December 2013 Efficië ntë inkoop van ëxpërtisë Externe kennis inhuren

Nadere informatie

Leiderschapsontwikkeling binnen het Senior Executive Program

Leiderschapsontwikkeling binnen het Senior Executive Program Leiderschapsontwikkeling binnen het Senior Executive Program Een evaluatie naar het effect van het Senior Executive Program op de ontwikkeling van een transformationele leiderschapsstijl 28 juni 2013 Florine

Nadere informatie

Samenvatting Een betere manier om meer winst te maken

Samenvatting Een betere manier om meer winst te maken Samenvatting Een betere manier om meer winst te maken Inleiding Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) impliceert dat men in de aansturing van een onderneming naast de economische aspecten ook rekening

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 7. 4 De rol van de leidinggevende 59 4.1 Inleiding 59 4.2 De verschillende rollen van de leidinggevende 59

Inhoud. Inleiding 7. 4 De rol van de leidinggevende 59 4.1 Inleiding 59 4.2 De verschillende rollen van de leidinggevende 59 Inhoud Inleiding 7 1 Coaching en ontwikkeling van medewerkers in organisaties 13 1.1 Inleiding 13 1.2 Professionele ontwikkeling in organisaties 13 1.3 Coaching in organisaties 14 1.4 Coachend leidinggeven

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

Resultaten uit het onderzoek naar de opleidingsbehoefte van wethouders

Resultaten uit het onderzoek naar de opleidingsbehoefte van wethouders Resultaten uit het onderzoek naar de opleidingsbehoefte van wethouders 15 december 2010 Keuze van trainingen, opleidingen en cursussen Van de 275 respondent heeft 35% geen enkele scholingsactiviteit gevolgd.

Nadere informatie

Interne communicatie en het nieuwe werken

Interne communicatie en het nieuwe werken Afstudeeronderzoek Interne communicatie en het nieuwe werken Herm van Veen 070739 mail@hermvanveen.nl www.hermvanveen.nl Communicatie, Christelijke Hogeschool Ede Begeleid door Maarten Bakker Voorwoord

Nadere informatie

Return on Creativity

Return on Creativity Return on Creativity Effectiviteit van Communicatie in de Praktijk Bevindingen uit 10 expert-interviews met Utrechtse communicatiebureaus uit de MKB-sector, aangevuld met literatuuronderzoek. Januari 2012

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

DE HRM- PRAKTIJKMONITOR. 2013-2014. HRM praktijkmonitor 1

DE HRM- PRAKTIJKMONITOR. 2013-2014. HRM praktijkmonitor 1 DE HRM- PRAKTIJKMONITOR. 2013-2014 HRM praktijkmonitor 1 2 HRM praktijkmonitor DE HRM-PRAKTIJKMONITOR VERSLAG VAN EEN ONDERZOEK NAAR DE ONTWIKKELING VAN DE HR-FUNCTIE IN NEDERLANDSE ORGANISATIES (2013-2014)

Nadere informatie

de to e ko m s t va n flex Een onderzoek van tno naar flexstrategieën van Nederlandse bedrijven Sarike Verbiest Anneke Goudswaard Ellen van Wijk

de to e ko m s t va n flex Een onderzoek van tno naar flexstrategieën van Nederlandse bedrijven Sarike Verbiest Anneke Goudswaard Ellen van Wijk de to e ko m s t va n flex Een onderzoek van tno naar flexstrategieën van Nederlandse bedrijven Sarike Verbiest Anneke Goudswaard Ellen van Wijk TNO-rapportage voor Algemene Bond Uitzendondernemingen De

Nadere informatie

Eindopdracht Masterclass Persoonlijk Leiderschap

Eindopdracht Masterclass Persoonlijk Leiderschap Eindopdracht Masterclass Persoonlijk Leiderschap De toegevoegde waarde van leiderschap op het bereiken van ondernemingsdoelstellingen Cursist: Maarten Hopman Docent: Mevrouw van t Geloof-Witte Cursistnummer:

Nadere informatie

Wendbaarheid op maat, een voorwaarde voor succes! Meer businesswaarde met IT door inzicht in wendbaarheid van organisaties WHITEPAPER 03

Wendbaarheid op maat, een voorwaarde voor succes! Meer businesswaarde met IT door inzicht in wendbaarheid van organisaties WHITEPAPER 03 Wendbaarheid op maat, een voorwaarde voor succes! Meer businesswaarde met IT door inzicht in wendbaarheid van organisaties WHITEPAPER 03 Wendbaarheid op maat, een voorwaarde voor succes! Organisaties zijn

Nadere informatie

De Brandweermedewerker over nu Hoe de huidige situatie (organisatie, management en HRM) wordt beleefd door de medewerkers

De Brandweermedewerker over nu Hoe de huidige situatie (organisatie, management en HRM) wordt beleefd door de medewerkers De Brandweermedewerker over nu Hoe de huidige situatie (organisatie, management en HRM) wordt beleefd door de medewerkers Inleiding De NVBR is in 2010 gestart met het ontwikkelen van een Visie op HRM en

Nadere informatie

Zeker weten wat je kiest. Een onderzoek naar de huidige stand van zaken rondom de studiekeuzecheck HO

Zeker weten wat je kiest. Een onderzoek naar de huidige stand van zaken rondom de studiekeuzecheck HO Zeker weten wat je kiest Een onderzoek naar de huidige stand van zaken rondom de studiekeuzecheck HO 2 Oberon Colofon Oberon (www.oberon.eu) Edith Hilbink MSc dr. Joke Kruiter Utrecht, augustus 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

(ver)rijk onderwijs, natuurlijk met ict!

(ver)rijk onderwijs, natuurlijk met ict! (ver)rijk onderwijs, natuurlijk met ict! Jaarplan2010.kennisnet.nl 30 november 2009 (ver)rijk onderwijs, natuurlijk met ict! Jaarplan2010.kennisnet.nl Zoals in het Meerjarenplan 2009 2012 beschreven wordt

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in 2011

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in 2011 h o o f d s t u k 16 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in 2011 Dr. Dick de Gilder, dr. Christine Carabain en drs. Lars Moratis 1 Samenvatting Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is al enkele

Nadere informatie

Thematische studie Duurzame inzetbaarheid in de publieke sector. Resultaten van de secundaire analyse op POMO 2010

Thematische studie Duurzame inzetbaarheid in de publieke sector. Resultaten van de secundaire analyse op POMO 2010 Thematische studie Duurzame inzetbaarheid in de publieke sector Resultaten van de secundaire analyse op POMO 2010 Thematische studie Duurzame inzetbaarheid in de publieke sector Resultaten van de secundaire

Nadere informatie