CORPORATE EFFECTUATION

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CORPORATE EFFECTUATION"

Transcriptie

1 H oe komen we de huidige crisis te boven? Die vraag houdt ons massaal bezig. Aan de andere kant: hoezo crisis? Kansen te over om succesvol te ondernemen, vindt Thomas Blekman, mits je de principes van Corporate Effectuation erop nahoudt. Co-creatie, de kern van Corporate Effectuation, is de komende jaren de cruciale succesfactor voor bedrijven. Co-creëren is samen met anderen een verantwoord risico nemen en de toekomst niet proberen te voorspellen, maar haar juist scheppen. Een toekomst waarin jij en ik willen wonen en werken. Ik geloof dat juist de crisis kansen creëert, als we maar ondernemen. En willen leren van ondernemers. Alleen dan zullen we effectief waarde creëren. Gelukkig is dit nu daadwerkelijk mogelijk dankzij het interessante wetenschappelijke werk Causation and Effectuation (1) van prof. dr. Saras Sarasvathy uit India. Onder het toeziend oog van Nobelprijswinnaar Herbert Simon heeft zij in Amerika onderzoek gedaan naar de wijze waarop ex- pertondernemers denken, beslissen en handelen. Een expertondernemer is een ondernemer die meerdere keren een bedrijf heeft opgebouwd vanaf de grond, en het met succes naar de beurs heeft gebracht, of aanzienlijk heeft laten groeien. Als een ondernemer dit bij herhaling doet, dan heeft hij blijkbaar een aanpak ontwikkeld, die in uiteenlopende situaties leidt tot succes. Sarasvathy s onderzoek maakt inzichtelijk welk effectief gedrag ondernemende mensen bezitten. Een van de conclusies is, dat succesvol ondernemen niets met chaos, en ook niets met geluk te maken heeft. Dat betekent dat minder ondernemende mensen zich de principes van het ondernemen eigen kunnen maken en DNA niet langer van doorslaggevend belang is. (1) Saras D. Sarasvathy (2001), CAUSATION AND : Toward a theoretical shift from economic inevitability to entrepreneurial contingency, in: Academy of Management Review, 26(2):

2 ZOEKEN ZIJN Het onderzoek van Sarasvathy leverde ook zeer tegenstrijdige inzichten op. Dachten wij dat ondernemers beginnen met visionaire doelen, waar ze vervolgens de middelen bij zoeken, het tegendeel blijkt waar. Het onderzoek, dat de Effectuation-principes als resultaat had, toont aan dat ondernemers die denken vanuit de beschikbare middelen (Principe 1, bird in hand), juist de creativiteit oplevert, die het kaf van het koren scheidt. En dus niet de briljante visies. Trotse ondernemers leggen succes vaak wel uit als visie, maar eigenlijk is het dus puur de passende creativiteit die het verschil maakt. Risiconemers zijn ondernemers al helemaal niet. Naast visie is risico dus ook geen onderscheidende succesfactor. Succesvolle ondernemers nemen over het algemeen uitsluitend verantwoorde risico s (Principe 2, affordable loss). Risico s die zij graag delen BOUWEN GEVEN met anderen. Met mensen die ook bereid zijn middelen in te zetten, die kunnen leiden tot unieke combinaties en tot duurzame waardecreatie (Principe 3, crazy quilt). En omdat ze weten dat ze eigenlijk niet kunnen weten wat morgen brengt, staan ze veel meer open voor verrassingen (Principe 4, lemonade) dan de gemiddelde werknemer, die altijd zwaar wordt afgerekend op het behalen van vooraf smart gedefinieerde resultaten. Waar ondernemers de ruimte inbouwen om te leren door alleen verantwoorde risico s te nemen, moet een professional in een organisatie zich allereerst verantwoorden en wordt hij verantwoordelijk gehouden voor het bereiken van het smart gedefinieerde resultaat. Co-creatie daarentegen geeft een ondernemer de beschikking over additionele middelen, levert betrokken partners in de keten op en maakt zo het uiteindelijke ondernemersrisico lager. De stap naar het bloemmodel van Experis is niet zo groot. Wordt de bloem namelijk correct begrepen, dan leidt ze tot Effectuators: professionals die Effectuation toepassen. Wie de WERKwoorden de revue laat passeren, ziet dat zij naadloos passen bij de Effectuation-principes. ZIJN Simon Sinek, auteur van het boek Start With Why, beschrijft waarom het voor organisaties van belang is om hun WAAROM helder te formuleren. Hij geeft aan dat veel bedrijven het hebben over het WAT; de fysieke producten en diensten, en beschrijven HOE ze die leveren en waarmaken, maar daarbij vergeten dat het eigenlijk allemaal om het WAAROM draait: het ZIJN in de bloem van Experis. Om te kunnen verbinden en werkelijk tot co-creatie te kunnen komen, is vertrouwen nodig, en dat bouw je vanuit het ZIJN. Vanuit de identiteit en de gezamenlijke waarden, niet vanuit het WAT. Alle medewerkers die ik bij Experis heb ontmoet, waren er met mij van overtuigd dat de toekomst vraagt om een flexibelere organisatie, bijna een organisme. Organisaties die beter in staat zijn om te gaan met de onvoorspelbaarheden van de markt, zonder daarbij kapitaal te vernietigen. Er is inderdaad behoefte aan professionals die de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen om een betekenisvolle bijdrage te leveren. Experis noemt dit de Nieuwe Professional, ik noem ze Effectuators. Een dag in de week om aan pet-projects te werken (waar zoiets als Gmail uit voortkwam), lijkt voor vele bedrijven een ver-van-mijnbedshow. Invoeren van hoofd- en bijrollen in het performancemanagementsysteem lijkt voor zulke partijen een stuk dichter bij huis. Een formele scheiding van hoofd- en bijrol biedt misschien zelfs een betere borging voor medewerkers die ook willen genieten van een privéleven. Want die ene dag in de week, zorgt vaak voor een hogere werkdruk op de andere dagen. Met hoofd- en bijrollen wordt ondernemend gedrag ook mogelijk voor professionals die in een andere levensfase zitten, maar juist zeer veel kennis en ervaring bezitten en nog steeds jong van geest zijn. Die zijn er in overvloed. ZOEKEN De hoofd- en bijrollenoplossing zorgt er eveneens voor dat een professional binnen kaders de ruimte krijgt om te zoeken naar nieuwe duurzame waarde voor zichzelf en de organisatie. Ze daagt de professional uit meer uit zichzelf te halen en biedt de mogelijkheid te zoeken naar zijn of haar ultieme contributie, die past bij de levensfase. De Beukelaar Groep, waarvan ik partner ben, verzorgt veel vitaliteitsprogramma s waarin wij medewerkers uitdagen en faciliteren om te zoeken naar waardevol werk. Werk dat er voor hen toe doet, ook als de finish, het pensioen, ieder jaar weer verder weg gelegd lijkt te worden. Zulke programma s zouden helemaal niet nodig zijn als we een ecosysteem bouwen, waarin medewerkers jaar in jaar uit het gevoel hebben dat ze zelf invloed uitoefenen op hun carrièrepad. Dat pad zou zich moeten laten beschrijven als een ZOEKtocht die aanspreekt en verrast, en niet als een gebaand pad waar je bocht na bocht neemt, maar nergens mogelijkheden in de verte ziet om eens af te wijken. Of, nog erger, een doolhof, waarin je wel alle boch

3 DE 5 PRINCIPES VOOR * ten neemt, maar zonder eigenlijk te weten waar ze allemaal naartoe gaan. Hoe leuk is de wandeling dan nog? Een flexibele organisatie zorgt ervoor dat medewerkers kunnen afwijken en hun eigen pad kunnen zoeken, zodat ze ook veel opener staan tegenover het leven. Zulke mensen zullen veel eerder signalen uit de markt oppakken en doorgeven, en dus actiever bijdragen aan de koers en de duurzame waardecreatie van de organisatie. BOUWEN Bouwen impliceert in mijn optiek maakbaarheid. Maakbaarheid van de toekomst en de eigen duurzame waarde. Kortom de basis waarop Effectuation is gefundeerd. Probeer de markt in al haar onzekere vormen niet te voorspellen, maar co-creëer nieuwe waarde en kom zo in control (Principe 5, pilot in the plane). Bouw aan een toekomst waarin jij en ik willen wonen en werken, bouw aan vertrouwen en de toekomst door samen op reis te gaan en in co-creatie nieuwe markten te creëren. Vertrouwen is gebaseerd op de ervaring die ontstaat door samen te bouwen. Vertrek vanuit het ZIJN (bird in hand), een gezamenlijke overtuiging, ZOEK naar duurzame gezamenlijke waarde (lemonade) en BOUW in co-creatie deze waarde (crazy quilt). Effectuators zijn denkers die DOEN, effectuators maken het verschil van morgen. GEVEN De huidige focus op schaalvergroting en zelfverrijking heeft ons niet veel meer gebracht dan de kredietcrisis en lage marges. Het wordt tijd voor focus op duurzame waardecreatie. Winst zou over meer moeten gaan 04 dan materiële zaken. Hier past een citaat van Albert Einstein, dat ik in de zorg gebruik bij sessies over kwaliteit: Niet alles wat we tellen, telt mee. En niet alles wat telt, is telbaar. Maar al te vaak worden initiatieven in een businesscase beoordeeld op de kwantitatieve aspecten. Dat is eigenlijk een schijnzekerheid als het gaat om een onvoorspelbare markt. In zo n markt gaat het juist om de kwalitatieve aspecten. De reden om een initiatief te steunen zou veel meer gebaseerd moeten zijn op waardecreatie in immateriële en duurzame zin. Uiteraard moet schaalbaarheid aannemelijk zijn, evenals de financiële toegevoegde waarde, maar dan wel in die volgorde, en niet andersom. Bij GEVEN draait het wat Effectuation betreft veel meer om het geven van vertrouwen en ruimte aan een professional, die een wezenlijke bijdrage wil leveren. Zoals gezegd gaat het bij ondernemerschap om de realisatie van duurzame waarde in cocreatie. In een onvoorspelbare markt vereist dat vertrouwen en ruimte om af te mogen wijken van het initiële plan. Een plan van enige complexiteit kent op dit moment een houdbaarheid van zes maanden; dat zal in de komende tijd alleen maar minder worden. We moeten dus op zoek naar andere vormen van organiseren. Te lang zijn bedrijven eenzijdig doorgegaan met groei en met uitsluitend focus op schaalvoordelen. De kredietcrisis heeft duidelijk aangetoond dat dit een ongezonde aanpak is. Experis en andere bedrijven laten zien dat er oplossingen zijn, maar dat die wel een andere kijk van ons vragen. Het is onze missie om iedereen daarvoor de ogen te openen. Thomas Blekman 1. BIRD IN THE HAND Start met wie je bent, wat je weet en wie je kent en niet noodzakelijk met een vooropgesteld doel. In het Nederlands luidt het gezegde Beter één zwaluw in de hand dan tien in de lucht. Begin met te kijken welke zwaluw je al in handen hebt, in termen van waarden, overtuigingen, vaardigheden, ervaring en netwerk. Start vanuit beschikbare middelen, want dan kun je morgen beginnen. 2. AFFORDABLE LOSS Hoeveel van de beschikbare middelen ben ik bereid in te zetten, omdat ik me dat kan en wil veroorloven? Wat is deze ondernemende activiteit me echt waard? Door jezelf deze vragen te stellen en je niet rijk te rekenen met een businesscase en veelbelovende resultaten uit een marktonderzoek, verschuif je het ondernemersperspectief van risicovol voorspellen en schijnzekerheid naar beheersbaar ondernemen. 3. CRAZY QUILT De kunst om nieuwe partnerschappen te vormen is de basis van dit crazy quilt -principe. Partners zijn een bron van nieuwe middelen en nieuwe ideeën, een manier om risico s te delen en nieuwe mogelijkheden te creëren. Leer dus meer oog te hebben voor partners dan voor concurrenten. Creëer de toekomst met partners die zichzelf selecteren. Partners die bereid zijn ook middelen in te brengen en risico s te nemen. Zonder werkelijke bijdrage is een interesse van een partner eigenlijk niets waard. 4. LEMONADE Houd niet krampachtig vast aan een vooropgezet plan, maar maak toevallige gebeurtenissen in een onzekere omgeving tot een hefboom van nieuwe kansen. Sta juist open voor verrassingen en benut ze in je voordeel. Zie ze dus als een nuttige toevoeging en niet als te mijden hindernissen. Lemonade gaat over hoe je met het onvoorziene aan de slag gaat en er zelfs iets waardevols van weet te maken. 5. PILOT IN THE PLANE Bij het pilot in the plane -principe staat centraal dat managers en medewerkers zelf door hun handelingen de toekomst maken en dus bepalen wat er met een trend gebeurt, en niet andersom. Co-creëer de toekomst met middelen die je beheerst en met zelfverkozen partners en je hebt veel meer grip op markten die zich niet laten voorspellen. Zo doen expertondernemers dat. * THOMAS BLEKMAN, 2012

4 Hoofdstuk 4 ALS JE WEET WIE JE BENT, KUN JE KIEZEN WAAR JE STAAT The brand captures the fame but is made possible by the business model, zegt Jean Noel Kapferer in The New Strategic Brand Management. Waar merk en organisatie elkaar ontmoeten in corporate branding, komen in- en extern gedrag samen. Daardoor gaat corporate branding ook over organisatieontwikkeling, die als krachtige tool ingezet kan worden. Want als je het goed aanpakt, vormt het ZIJN van de organisatie de aanvliegroute voor het bouwen van een flexibele en ondernemende organisatie, voor het creëren van markten en een sterk corporate brand. HET ORGANISATIEMERK IS VAN IEDEREEN De potentie die besloten ligt in het bouwen van een sterk merk, de waarde die dat aan organisaties toevoegt en de dynamiek die het onder medewerkers teweegbrengt, is een fascinerend gegeven. Tenminste, voor wie het aandurft zijn hele organisatie in dit proces te betrekken. Vervolgens rijst de vraag hoe je een merk managet in een tijd waarin je klant alle digitale middelen tot zijn beschikking heeft om ongezouten zijn mening over jouw dienst of product te verkondigen. En wat doe je als je eigen medewerkers iets posten wat haaks staat op je zorgvuldig opgetuigde marketingcampagne? Hoe ga je om met interne eilandvorming, waar een term als duurzaamheid in de perceptie van Sales iets totaal anders betekent dan in de perceptie van de afdeling Research & Development? Om nog maar te zwijgen over de structurele afwezigheid van gezamenlijkheid bij een fusie of overname, in weerwil van een nieuw logo en een nieuwe missie. Kortom de tijd dat het corporate brand maakbaar leek door bestuur en marketing is over. Wie in deze onvoorspelbare tijden een sterk merk wil bouwen, laat het corporate merk de aanjager zijn van de ontwikkeling van zijn hele organisatie. Werken aan organisatiebranding betekent werken aan organisatieontwikkeling. Het merk wordt van iedereen, en dat biedt naast bedreigingen vooral veel kansen. DE AANVLIEGROUTE VOOR WAARDE(N)CREATIE Een merk is niets meer of minder dan een netwerk van associaties in het brein van klanten en stakeholders. Hoe sterker dit netwerk in het brein, des te waardevaster het merk. Het is misschien afgezaagd om met Apple op de proppen te komen, maar het blijft een van de beste voorbeelden. Hun motivatie: Because we believe things can be done different. Dat doen ze vervolgens zo overduidelijk, dat het mensen aantrekt die zich hierin herkennen. Bedrijven die duidelijke keuzes maken in wie ze zijn, waar ze voor staan en wat voor waarde ze willen toevoegen, zijn aantrekkelijk voor klanten, (potentiële) medewerkers en stakeholders. Omdat ze waarden delen die appelleren aan en overeenkomen met onze eigen waarden. Tot zover misschien niets nieuws onder de zon. De vraag is alleen waarom veel bedrijven daar dan zo mee worstelen. Het ZIJN is vaak troebel. Kernwaarden zijn bedacht door het management, maar worden niet begrepen door de rest van de organisatie. Neem een woord als succesvol. Voor de een komt dit in de vorm van bonussen, promotie, een grotere auto. De ander is succesvol als hij betekenis toevoegt aan de maatschappij, de balans tussen werk en privé op orde heeft en over een jaar met sabbatical kan. Onze persoonlijke filter bepaalt de manier waarop we naar de wereld kijken en betekenis aan woorden geven. Als de vertaalslag van de betekenis van de corporate waarden op het persoonlijk niveau niet gemaakt wordt, ontstaat misinterpretatie. Dan lijkt het of we hetzelfde bedoelen, maar liggen bedoeling en beleving mijlenver uit elkaar. CREATIVITEIT ALS AANJAGER VAN VERNIEUWING Iedere organisatie is enig in haar soort wat de samenstelling betreft van de mensen en middelen, ook al lijken businessmodellen of producten nog zoveel op elkaar. Organisaties die samen met hun mensen zoeken naar hun ZIJN, laten een nieuwe energie ontstaan. Ook als het om omzet en marges gaat, levert het voordeel op. Apple s eerste cijfers van 2012 tonen een recordkwartaalomzet van 46,33 miljard dollar en een record kwartaalwinst van 13,06 miljard. Daarbij toont Nederlands wetenschappelijk onderzoek aan dat sterk merkgeoriënteerde organisaties beter presteren en winstgevender zijn dan minder, of niet merkgeoriënteerde bedrijven. In het proces van het bepalen van het ZIJN van een organisatie, is creativiteit een grote bondgenoot, en een aanjager van visie. Hoe groter de dromen, hoe creatiever de vertaalslag naar het nu. Mensen die worden uitgenodigd vrij te associëren en verbanden te leggen die voorheen ondenkbaar waren, worden uitgenodigd ondernemend te zijn

5 EEN WAARDEVOLLE VERZAMELING PERSONAL BRANDS Kiezen waar je staat doen we als mens dagelijks, bewust of onbewust. En zodra onze keuzes maar lang genoeg niet passen bij ons ZIJN, kan dat resulteren in lichamelijke klachten, tot zelfs een burn-out. Als organisaties in de huidige onvoorspelbare tijd niet aan de slag gaan met een duidelijke positionering en strategie, worden hun autonome groei en innovatie steeds moeilijker. Door met elkaar in groepen bloot te leggen wat het ZIJN van de organisatie is, ontstaat een set kernwaarden en een merkpersoonlijkheid die het vertrek- en referentiepunt vormt voor alle organisatieactiviteiten. Een sterke en duidelijke corporate brand bestaat uit een waardevolle verzameling personal brands die bepaalde waarden delen. Zo ontstaat een authentieke en aantrekkelijke organisatie met een visie en gedrevenheid die door medewerkers en management gedragen, begrepen en uitgedragen worden. Ik daag alle organisaties in Nederland uit om met creativiteit, lef en visie bedrijfsbreed aan de slag te gaan met ondernemerschap en zo een sterke organisatie en een onderscheidende corporate brand neer te zetten! Rosemarie Konijnenburg Thomas Blekman (1974) CEO (Chief Effectuation Officer), partner bij De Beukelaar Groep en universitair docent bij de Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit. Publiceerde eerder Corporate Effectuation. Wat managers kunnen leren van ondernemers. Genomineerd voor het Managementboek van het jaar. Rosemarie Konijnenburg (1972) Als Effectual Identity Juicer bij Effectuation Intelligence Nederland en merkstrateeg bij Het Rijk der Verbeelding, begeleidt en enthousiasmeert Rosemarie ondernemers en marketeers bij het vinden van een collectieve en bedrijfsbreed gedragen positionering en identiteit en bij de implementatie van strategie en communicatie. Als ervaren reclame creatief is ze overtuigd van de kracht van creativiteit om mensen in beweging te zetten en een gezamenlijke visie te creëren. THOMAS BLEKMAN & ROSEMARIE KONIJNENBURG orkestratie van Effectuation Ondernemend gedrag laten bloeien Effectuator als tweede beroep! DE ORKESTRATIE VAN. ONDERNEMEND GEDRAG LATEN BLOEIEN. Een co-creatie tussen Thomas Blekman en Rosemarie Konijnenburg en komt in mei 2012 op de markt. 07

Professional Curriculum. Rabobank. Een bank met ideeën.

Professional Curriculum. Rabobank. Een bank met ideeën. Professional Curriculum Rabobank. Een bank met ideeën. 2 Inhoud Intro Het Professional Curriculum is een scala aan ontwikkelactiviteiten voor professionals binnen de Rabobank Groep. Hiermee krijg je inzicht

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Geeft je inzicht in jouw persoonlijke

Nadere informatie

BUSINESS INNOVATION. BE TOMORROW, CHALLENGE TODAY > Waarom innoveren? > Innovation drivers > Succes- en faalfactoren

BUSINESS INNOVATION. BE TOMORROW, CHALLENGE TODAY > Waarom innoveren? > Innovation drivers > Succes- en faalfactoren BUSINESS INNOVATION BE TOMORROW, CHALLENGE TODAY > Waarom innoveren? > Innovation drivers > Succes- en faalfactoren EEN MASTERCLASS VAN MASTERCLASS INSTITUTE IN SAMENWERKING MET: BUSINESS INNOVATION Be

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Laat je talenten leven Helpt je het

Nadere informatie

Wat is marketing dan wel? De beste omschrijving komt uit het Engels.

Wat is marketing dan wel? De beste omschrijving komt uit het Engels. KENNETH NIEUWEBOER M arketing is meer dan het ontwikkelen van een logo en het bewaken van je huisstijl. Als er een goede strategie achter zit, levert marketing een wezenlijke bijdrage aan het rendement

Nadere informatie

Welkom bij Brand instinct! In dit merkpaspoort leggen we uit wie wij zijn, wat we beloven, waarom wij doen wat we doen en waar wij voor staan.

Welkom bij Brand instinct! In dit merkpaspoort leggen we uit wie wij zijn, wat we beloven, waarom wij doen wat we doen en waar wij voor staan. merkpaspoort Welkom bij Brand instinct! In dit merkpaspoort leggen we uit wie wij zijn, wat we beloven, waarom wij doen wat we doen en waar wij voor staan. Dit paspoort is voor iedereen die op een of andere

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAP EN SUCCESFACTOREN. Ruysdael onderzoek 2015

MEDEZEGGENSCHAP EN SUCCESFACTOREN. Ruysdael onderzoek 2015 MEDEZEGGENSCHAP EN SUCCESFACTOREN Ruysdael onderzoek 2015 Succes maak je samen Ruysdael is gespecialiseerd in innovatie van mens en organisatie. Vanuit de overtuiging dat je samen duurzame meerwaarde creëert.

Nadere informatie

Zelfleiderschap HIGH QUALITY PEOPLE HAVE HIGH QUALITY LIVES KWALITEIT, SUCCES EN AUTHENTICITEIT IN LEVEN EN WERK

Zelfleiderschap HIGH QUALITY PEOPLE HAVE HIGH QUALITY LIVES KWALITEIT, SUCCES EN AUTHENTICITEIT IN LEVEN EN WERK Cor van Leeuwen Zelfleiderschap HIGH QUALITY PEOPLE HAVE HIGH QUALITY LIVES KWALITEIT, SUCCES EN AUTHENTICITEIT IN LEVEN EN WERK Benut je vermogens en verhoog je authentieke impact. Vrijheid, onafhankelijkheid,

Nadere informatie

Ondernemerschap en bezieling in de zorg

Ondernemerschap en bezieling in de zorg Ondernemerschap en bezieling in de zorg KANSEN EN MOGELIJKHEDENVOOR ZORGONDERNEMERS Innovatief en trendsettend Efficiënt en effectief Ondernemend en daadkrachtig Vraaggerichte strategie en tevreden cliënten

Nadere informatie

Dit zijn de nieuwe trainingen en workshops van Mankind Mens & Organisatie in 2016:

Dit zijn de nieuwe trainingen en workshops van Mankind Mens & Organisatie in 2016: Mankind Mens & Organisatie gelooft in de kracht van dromen en drijfveren in relatie tot ondernemerschap en leiderschap. Dromen en drijfveren vormen de grond waarop ambitie kan groeien. Passie zorgt vervolgens

Nadere informatie

De marketing van duurzaamheid

De marketing van duurzaamheid 12-03-2012 1 De marketing van duurzaamheid Dr. Karel Jan Alsem 12 maart 2012 12-03-2012 2 Dr. Karel Jan Alsem Univ docent Strategic Marketing, en Branding Auteur van journal papers en boeken Eigenaar Alsem

Nadere informatie

Eenvoudig nieuwe klanten. Voor adviseurs, trainers en coaches

Eenvoudig nieuwe klanten. Voor adviseurs, trainers en coaches Eenvoudig nieuwe klanten Voor adviseurs, trainers en coaches Leer hoe ideale klanten naar je toe komen. Wiep de Jong Online Business Trainer Eenvoudig nieuwe klanten 2 Welkom bij mijn E-Book 'Eenvoudig

Nadere informatie

De sleutel tot moeiteloos succesvol creëren

De sleutel tot moeiteloos succesvol creëren De sleutel tot moeiteloos succesvol creëren Wat is creëren? Wij zijn allemaal creatief. Niet dat we per sé goed kunnen kleien of schilderen, maar zijn als mensen creatieve wezens. We creëren continu. We

Nadere informatie

WEDERZIJDS WAARDEREN

WEDERZIJDS WAARDEREN WEDERZIJDS WAARDEREN Een kwestie van uiten! 2012. Een e-paper over het belang van wederzijds waarderen als HR aandachtspunt in de veranderende wereld van werk. Met inzichten en tips om waarderen bespreekbaar

Nadere informatie

MOCB NIEUWE POSITIONERING

MOCB NIEUWE POSITIONERING MOCB NIEUWE POSITIONERING Datum: 16 december 2013 Inleiding Hier volgt het voorstel voor de nieuwe positionering van de opleiding Manager/Ondernemer Café-Bar (MOCB), dat op basis van feedback vanuit de

Nadere informatie

Van Business School naar Business Class: 'Ben Jij Ben?'

Van Business School naar Business Class: 'Ben Jij Ben?' Van Business School naar Business Class: 'Ben Jij Ben?' Eric Welp & Sylvia Bakker Ben Jij Ben? In april 2012 start de landelijke campagne 'Ben Jij Ben?', een actie om docenten en leerlingen in het voortgezet

Nadere informatie

Groeien vanuit de innerlijke grondhouding

Groeien vanuit de innerlijke grondhouding Groeien vanuit de innerlijke grondhouding Succesvolle ondernemers maken bewust of onbewust gebruik van eeuwenoude universele spirituele wetmatigheden. Hierdoor beschikken ze over een transformationele

Nadere informatie

Winst met Waarde. In 3 stappen de unieke waarde van je bedrijf vergroten

Winst met Waarde. In 3 stappen de unieke waarde van je bedrijf vergroten Winst met Waarde In 3 stappen de unieke waarde van je bedrijf vergroten Erwin Meijboom Je hebt de stap genomen om deze e-paper te downloaden! Ben je startend ondernemer, wil je je startup gaan ontwikkelen,

Nadere informatie

Hart voor ondernemers

Hart voor ondernemers nieuwe verbinding merkboek Hart voor waarom een merkboek? Een merk gaat leven als het geleefd wordt, door de werk. Daar waar de buitenwereld het merk tegen komt op de touchpoints daar leeft het èn wordt

Nadere informatie

Stilstaan bij vooruitgang

Stilstaan bij vooruitgang Stilstaan bij vooruitgang Thuis in duurzaam organiseren Duurzaam rendement is geld verdienen... en meer... Onze visie op duurzaamheid Duurzaamheid is een modewoord geworden. Om mee te gaan met de trend

Nadere informatie

[Excelleren door. Ambitie is Van deze digitale tijd zijn. Uw organisatie bij de tijd door inzet van nieuwe marketing en communicatie

[Excelleren door. Ambitie is Van deze digitale tijd zijn. Uw organisatie bij de tijd door inzet van nieuwe marketing en communicatie [Excelleren door Uitdaging] Uw organisatie bij de tijd door inzet van nieuwe marketing en communicatie Ze trekken in duizelingwekkende snelheid voorbij, de digitale vernieuwingen. Vandaag in, kan morgen

Nadere informatie

Wat is jouw grootste uitdaging als ondernemer?

Wat is jouw grootste uitdaging als ondernemer? Wat is jouw grootste uitdaging als ondernemer? De Week van de Ondernemer doet het gehele jaar onderzoek naar de belangrijkste uitdagingen van ondernemers. We presenteren hierbij de belangrijkste uitkomsten.

Nadere informatie

Professionele en persoonlijke groei?

Professionele en persoonlijke groei? + Professionele en persoonlijke groei? Samen naar meer resultaat, meer gemak en meer plezier! Han Oei Oei voor Groei - www.oeivoorgroei.nl info@oeivoorgroei.nl 0633794681 + Meer resultaat, meer gemak en

Nadere informatie

Trends & ontwikkelingen in recruitment

Trends & ontwikkelingen in recruitment Trends & ontwikkelingen in recruitment dinandjansen@planet.nl A. Dwarse Denkers A1. Bain & Company Wij trekken nu in de hele wereld goede mensen bij andere consultants weg. Bij veel van onze concurrenten

Nadere informatie

Veranderen als avontuurlijke tocht

Veranderen als avontuurlijke tocht Wie op reis gaat, moet eerst gaan zitten Veranderen als avontuurlijke tocht Oriëntatie op het gebied Omgaan met het onverwachte Het gebied doorgronden Zoeken naar doorwaadbare plekken Rust nemen en op

Nadere informatie

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN COMMUNICEREN VANUIT JE KERN Wil je duurzaam doelen bereiken? Zorg dan voor verbonden medewerkers! Afgestemde medewerkers zijn een belangrijke aanjager voor het realiseren van samenwerking en innovatie

Nadere informatie

Enkele succesvolle voorbeelden

Enkele succesvolle voorbeelden Enkele succesvolle voorbeelden OP ZOEK NAAR HET DNA VAN MOERDIJK Bevorderen van behouden een voorkeur voor de zorgen dat product en communicatie op orde zijn om relevante doelgroepen aan te spreken

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

Weddingplanning Bootcamp Weekend

Weddingplanning Bootcamp Weekend Weddingplanning Bootcamp Weekend 2012 is het jaar van ontwikkelen. Een jaar waarin Personal branding, imago en performance centraal staan. In het Weddingplanning Bootcamp Weekend komen deze eigenschappen

Nadere informatie

HOOFDSTUK 11: MERKSTRATEGIEËN OPSTELLEN EN UITVOEREN

HOOFDSTUK 11: MERKSTRATEGIEËN OPSTELLEN EN UITVOEREN HOOFDSTUK 11: MERKSTRATEGIEËN OPSTELLEN EN UITVOEREN 1 INTRODUCTIE H:11 Een merkstrategie voor een bedrijf identificeert welke merkelementen een bedrijf kiest voor toepassing op de diverse producten die

Nadere informatie

Leergang Transformatief Leiderschap

Leergang Transformatief Leiderschap feedback geven living labs advie processen/bijeenkomsten transformatief leiderschap coach perso Leergang Transformatief Leiderschap Anderen bewegen begint bij jezelf Succesvol mensen en organisaties in

Nadere informatie

Bouwen van een sterk merk. Presentatie 0318samen 10 juni 2014

Bouwen van een sterk merk. Presentatie 0318samen 10 juni 2014 Bouwen van een sterk merk.! Presentatie 0318samen 10 juni 2014 Bouwen van een sterk merk. #1 INTRODUCTIE #2 MERK #3 3 STAPPEN / MEERDERE MODELLEN Facts & figures. met 28 collega s werken we vanuit Veenendaal

Nadere informatie

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Zakenwijzer Het is tijd voor nieuw en ander leiderschap en management We kunnen ons niet meer verloven te blijven doen wat we deden. Als alles verandert,

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

EFFECTIEF LEIDERSCHAP IN DE NIEUWE ECONOMIE

EFFECTIEF LEIDERSCHAP IN DE NIEUWE ECONOMIE EFFECTIEF LEIDERSCHAP IN DE NIEUWE ECONOMIE De markt van morgen In de markt van morgen hebben we te maken met bewuste consumenten. Verzet tegen de oude economie groeit en bereikt een momentum waarbij je

Nadere informatie

Persoonlijk leiderschaps programma

Persoonlijk leiderschaps programma Persoonlijk leiderschaps programma Zet binnen acht weken grote stappen in je persoonlijke ontwikkeling en leer te werken vanuit jouw persoonlijke kracht! Ben jij een druk bezette (young) professional en

Nadere informatie

26 november 2015 Rapportage & achtergronden

26 november 2015 Rapportage & achtergronden 26 november 2015 Rapportage & achtergronden Inhoud 1. Inleiding 1. Onderzoeksopdracht 2. Onderzoeksmethode 3. Respons en betrouwbaarheid 2. Steekproefsamenstelling 3. Resultaten 1. Eerder onderzoek 2.

Nadere informatie

MASTERCLASS. Haal meer uit uw MVO. communicatie en zelfverklaring. 2 keer eerder met succes uitgevoerd.

MASTERCLASS. Haal meer uit uw MVO. communicatie en zelfverklaring. 2 keer eerder met succes uitgevoerd. MASTERCLASS Haal meer uit uw MVO communicatie en zelfverklaring 2 keer eerder met succes uitgevoerd. DOEL EN AMBITIE Deze masterclass vergroot uw inzichten in de communicatie- en businesskansen van MVO.

Nadere informatie

Welkom VPM. Nederlandse Vereniging voor Veterinair PraktijkManagement

Welkom VPM. Nederlandse Vereniging voor Veterinair PraktijkManagement Welkom VPM Nederlandse Vereniging voor Veterinair PraktijkManagement Richting & Actie https://www.youtube.com/watch? v=dmyz_f8sx14 Programma 16.30 uur Deel 1 Leidinggeven/ontvangen, (ver)binden, ordening,

Nadere informatie

Innoveren bij de (semi)overheid: van denken naar doen! Gezocht

Innoveren bij de (semi)overheid: van denken naar doen! Gezocht Innoveren bij de (semi)overheid: van denken naar doen! De wereld om ons heen is volop in beweging. Economische en maatschappelijke ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Bezuinigingen, decentralisaties

Nadere informatie

Wanneer wordt veranderen een succes?

Wanneer wordt veranderen een succes? Wanneer wordt veranderen een succes? Inhoud 1. Iedereen 100% tevreden?...2 2. Hoe als manager een veranderingsproces optimaal ondersteunen?... 2 Inzicht in het veranderingsproces... 3 Een externe partner

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

Dit wordt jouw jaar!

Dit wordt jouw jaar! WERKBOEK Dit wordt jouw jaar! 12 krachtige lessen in persoonlijke groei dr. Ben Tiggelaar DIT WORDT JOUW JAAR! WERKBOEK BEN TIGGELAAR 1 OVER GELUK EN SUCCES HOOFDSTUK 1-2 "Geluk is niet het doel, maar

Nadere informatie

Inspiration, Business & Innovation. Each of us can change your world

Inspiration, Business & Innovation. Each of us can change your world Inspiration, Business & Innovation Each of us can change your world Optimism Welkom, leuk dat je de tijd neemt om dit even te lezen. Wij zijn Gotogrow en succesvol in commerciële dienstverlening. Wat wij

Nadere informatie

Marketing voor een Succesvolle praktijk

Marketing voor een Succesvolle praktijk Marketing voor een Succesvolle praktijk Marketing is iets dat je eigenlijk continu doet als je met vreemden over jouw dienst praat. Marketing is namelijk het communiceren van de waarde van jouw dienst

Nadere informatie

Management rapportage De Waarde van Ondernemerschap

Management rapportage De Waarde van Ondernemerschap Management rapportage De Waarde van Ondernemerschap Resultaten onderzoek bij bedrijven (MKB) Hoe ondernemend en innovatief is uw organisatie? Woord vooraf Hoe ondernemend en innovatief is uw organisatie?

Nadere informatie

Het Innovatiekompas Inspiratie sessies Dr. Guy Bauwen

Het Innovatiekompas Inspiratie sessies Dr. Guy Bauwen Het Innovatiekompas Inspiratie sessies Dr. Guy Bauwen 1 Innovatiekompas Inspiratie Sessies Contacteer ons voor: Een voordracht om kennis te maken met het kompasmodel. Een workshop om het toepassen van

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Development & Innovatie De Post HBO opleiding Development & Innovatie duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht. Hierin volgt

Nadere informatie

The brand. Introductie.

The brand. Introductie. Brandmanual. The brand Introductie. NL Innovators. ontstaan vanuit Code 06 Business- en Conceptdevelopment, met het idee om op toegankelijke wijze mensen met innovatieve ideeën verder te helpen. Gestart

Nadere informatie

Strategische Issues in Dienstverlening

Strategische Issues in Dienstverlening Strategische Issues in Dienstverlening Strategisch omgaan met maatschappelijke issues Elke organisatie heeft issues. Een definitie van de term issue is: een verschil tussen de verwachting van concrete

Nadere informatie

Leef Slimmer. Werk Slimmer.

Leef Slimmer. Werk Slimmer. Leef Slimmer. Werk Slimmer. Vitaliteit, focus en meer energie. Een visie op duurzame inzetbaarheid van werknemers Whitepaper 2015 Het Belang van Duurzaamheid Duurzame inzetbaarheid van werknemers is een

Nadere informatie

Strategie 3.0 - Briljante businessmodellen

Strategie 3.0 - Briljante businessmodellen Achmea Strategie 3.0 - Briljante businessmodellen Jeroen Geelhoed, &samhoud Jeroen Kemperman, Achmea Together we build a brighter future We achieve breakthroughs by inspiring and connecting people 1 Programma

Nadere informatie

Rapportage online marktonderzoek Wat maakt succes?

Rapportage online marktonderzoek Wat maakt succes? Rapportage online marktonderzoek Wat maakt succes? December 2007 / Januari 2008 Door: Marco Bouman, Impulse, Strategie & Marketing Februari 2008 2008 Marco Bouman, alle rechten voorbehouden Het is niet

Nadere informatie

Losbandig netwerken. Zakelijk netwerken voor zzp ers

Losbandig netwerken. Zakelijk netwerken voor zzp ers Losbandig netwerken Zakelijk netwerken voor zzp ers Eerste druk, juli 2012 2012 Mariska van Vondelen Uitgave in eigen beheer www.mariska-van-vondelen.nl Fotografie omslag: Mariska van Vondelen Fotografie

Nadere informatie

Outplacement: voor de werknemer

Outplacement: voor de werknemer Outplacement: voor de werknemer Ontslag: een keerpunt voor werkgever en werknemer De aanleiding tot outplacement is een ontslag. Dat kan zijn door een reorganisatie of omdat werknemer en werkgever, om

Nadere informatie

Outplacement: voor de werknemer

Outplacement: voor de werknemer Outplacement: voor de werknemer Ontslag: een keerpunt voor werkgever en werknemer De aanleiding tot outplacement is een toekomstig ontslag. Dat kan zijn door een reorganisatie of omdat werknemer en werkgever,

Nadere informatie

het starters lab het Starters Lab starters4communities werkt met jong talent aan maatschappelijke innovatie.

het starters lab het Starters Lab starters4communities werkt met jong talent aan maatschappelijke innovatie. het starters lab In het Starters Lab bouwen jonge talenten in teams sociale ondernemingen. Samen sterker! Jij bent: starters4communities werkt met jong talent aan starters4communities presenteert het Starters

Nadere informatie

Meerwaarde met Online Marketing Expertise

Meerwaarde met Online Marketing Expertise Meerwaarde met Online Marketing Expertise Webinar 26 mei 2015 Wat leer je in dit webinar? Nieuwe ontwikkelingen bij zelfstandig ondernemers De meest gestelde vraag door ondernemers Hoe je als VA daarop

Nadere informatie

Auditrapportage 2014. Bijlage 1 Typologieën en het fasemodel. Dynamiek onderweg

Auditrapportage 2014. Bijlage 1 Typologieën en het fasemodel. Dynamiek onderweg Auditrapportage 2014 Bijlage 1 Typologieën en het fasemodel Dynamiek onderweg De vier geïdentificeerde typologieën van de Centra co-creator; incubator; transformator; facilitator - zijn hieronder kort

Nadere informatie

Doel. Visie. Een aanbod van Bernard Velthuis. Missie. Groeien door je innerlijke dialoog. Dialoog onderzoekt van binnen naar buiten

Doel. Visie. Een aanbod van Bernard Velthuis. Missie. Groeien door je innerlijke dialoog. Dialoog onderzoekt van binnen naar buiten Een aanbod van Bernard Velthuis Doel Visie Groeien door je innerlijke dialoog Dialoog onderzoekt van binnen naar buiten Missie Spreek tot elkaars verbeelding Talent Gesprek Creatie Gesprek Spiegel Gesprek

Nadere informatie

Leer ze omgaan met onzekerheid. Nils de Witte - StudentsInc

Leer ze omgaan met onzekerheid. Nils de Witte - StudentsInc Leer ze omgaan met onzekerheid Nils de Witte - StudentsInc Programma en introductie Leer ze omgaan met onzekerheid verkennende discussie en ideeën nils de witte wat bedoel ik met onzekerheid waarom is

Nadere informatie

Meer werkplezier, meer toegevoegde waarde, meer rendement? Zorg dan voor de beste medewerkers & de juiste klanten.

Meer werkplezier, meer toegevoegde waarde, meer rendement? Zorg dan voor de beste medewerkers & de juiste klanten. Meer werkplezier, meer toegevoegde waarde, meer rendement? Zorg dan voor de beste medewerkers & de juiste klanten. De beste medewerkers & de juiste klanten vind je door het goede verhaal te vertellen.

Nadere informatie

Opleiding Chief Happiness Officer

Opleiding Chief Happiness Officer WWW.HEART4HAPPINESS.NL ti Opleiding Chief Happiness Officer Geluk als bijzondere positie op werk! Dirk Jan Verheijen & Sheila Neijman 2015-2016 Geluk is een 'levenskunst' I N F O @ H E A R T 4 H A P P

Nadere informatie

De 9 scherpste sollicitatievragen van werkgevers

De 9 scherpste sollicitatievragen van werkgevers De 9 scherpste sollicitatievragen van werkgevers Auteur: Florentine van Lookeren Campagne en Marieke van Twillert 19-06-2012 http://www.intermediair.nl/artikel/alle-artikelen/355450/de-9-scherpste-sollicitatievragen-van-werkgevers.html

Nadere informatie

VRAGENLIJST JOnG. Mail het formulier met jouw antwoorden naar Dionne Neven (Regioadviseur MKB Limburg): Neven@mkblimburg.nl

VRAGENLIJST JOnG. Mail het formulier met jouw antwoorden naar Dionne Neven (Regioadviseur MKB Limburg): Neven@mkblimburg.nl VRAGENLIJST JOnG JOnG is een initiatief van en voor jonge ondernemers. Tot de doelgroep behoren Ondernemers in de eerste 5 jaar van hun ondernemerschap. JOnG stelt zich tot doel de individuele ondernemers

Nadere informatie

Skill Session TU/e 9-12-15: 9-12 uur

Skill Session TU/e 9-12-15: 9-12 uur Skill Session TU/e 9-12-15: 9-12 uur Op verzoek van deelnemers is deze powerpoint ter beschikking gesteld enkel voor eigen gebruik. Niets uit deze presentatie mag worden gereproduceerd en/of vermenigvuldigd

Nadere informatie

POWER TO THE PROFES- SIONALS

POWER TO THE PROFES- SIONALS De nieuwe ondernemer POWER TO THE PROFES- SIONALS Houd jij van je vak, ben je trots op je vakmanschap en wil je kwaliteit leveren èn tegelijkertijd op eigen kracht als ondernemer je aanbod doen? Meld je

Nadere informatie

21st Century Skills Training

21st Century Skills Training Ontwikkeling van competenties voor de 21 e eeuw - Vernieuwend - Voor werknemers van nu - Met inzet van moderne en digitale technieken - - Integratie van social media - Toekomstgericht - Inleiding De manier

Nadere informatie

De cloud die gebouwd is voor uw onderneming.

De cloud die gebouwd is voor uw onderneming. De cloud die gebouwd is voor uw onderneming. Dit is de Microsoft Cloud. Elke onderneming is uniek. Van gezondheidszorg tot de detailhandel, van fabricage tot financiële dienstverlening: geen twee ondernemingen

Nadere informatie

Inleiding. Jotam Dveer. Klas: 1CD. SLB: Maike de Vocht

Inleiding. Jotam Dveer. Klas: 1CD. SLB: Maike de Vocht Inleiding Tijdens de SLB les van 10 december 2012 hebben wij de opdracht gekregen om een vijftal vacatures te zoeken die in ons vakgebied kan liggen. Wij moesten beargumenteren waarom wij hier graag zouden

Nadere informatie

Training Slimmer tijd benutten

Training Slimmer tijd benutten Training Slimmer tijd benutten Persoonlijke effectiviteit - Slimmer tijd benutten i.p.v. timemanagement door inzet van het Personal Dashboard Er moet steeds meer gedaan worden met minder mensen. Hoe doe

Nadere informatie

DE VOORHOEDE VAN DIGITAL

DE VOORHOEDE VAN DIGITAL DE VOORHOEDE VAN DIGITAL Betalingen vormen het hart van e-commerce. Maar de digitalisering heeft voor banken veel meer potentie dan alleen betalingen. Daarom investeert ABN AMRO in de ontwikkeling van

Nadere informatie

Uitdagingen ICT markt

Uitdagingen ICT markt Uitdagingen ICT markt Kwalitatieve verstoring arbeidsmarkt Kwantitatieve verstoring arbeidsmarkt Sociaal-Maatschappelijke frictie door veranderende perceptie van arbeid Traditionele organisatie modellen

Nadere informatie

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien een datagedreven wereld vol kansen Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien succesvolle organisaties groeien door big data 50% van de meest succesvolle organisaties Volg ons op twitter:

Nadere informatie

BeCube = B. Merkstrategie

BeCube = B. Merkstrategie BeCube, brand & communications BeCube = B 3 Oftewel: wees tot de derde macht. Tijd, ruimte en kansen laten zich afdwingen. Verleg grenzen Er is altijd een oplossing. Altijd een stap meer. Merkstrategie

Nadere informatie

Zakelijk Vloggen Idee71 ebook

Zakelijk Vloggen Idee71 ebook Zakelijk Vloggen Idee71 ebook Content Vlog Film en Edit Inspiratie Eigen keuze Pakket Het gezicht van je bedrijf in beeld Leg m wat et een je b v edr ideo u en de k waar ijf doe it me lan t e t ka n h

Nadere informatie

Gandhitraining. Ongekende effecten in de praktijk

Gandhitraining. Ongekende effecten in de praktijk Gandhitraining Ongekende effecten in de praktijk Van persoonlijk naar inspirerend leiderschap Wil je jouw persoonlijke leiderschap verdiepen tot inspirerend leiderschap; je ambities vormgeven en anderen

Nadere informatie

Dries Stoel en Marcèle van Kerkvoorde. Uw businessmodel voor de toekomst

Dries Stoel en Marcèle van Kerkvoorde. Uw businessmodel voor de toekomst Dries Stoel en Marcèle van Kerkvoorde Uw businessmodel voor de toekomst Missie: economische groei door versterken van innovatie in het MKB Concurrentiekracht van Nederland versterken Innovatie in het MKB

Nadere informatie

Lumens Groep op zoek naar een nieuwe legitimering

Lumens Groep op zoek naar een nieuwe legitimering Lumens Groep op zoek naar een nieuwe legitimering Lumens in de Welzijn buurt, Eindhoven, Lumens buurtruimten, Dynamo, Speelpark Dynamo, de Vrijwilligerspunt Splinter, Adviespunt en Speelpark Discriminatie

Nadere informatie

Van Samenhang naar Verbinding

Van Samenhang naar Verbinding Van Samenhang naar Verbinding Sogeti Page 2 VAN SAMENHANG NAAR VERBINDING Keuzes, keuzes, keuzes. Wie wordt niet horendol van alle technologische ontwikkelingen. Degene die het hoofd koel houdt is de winnaar.

Nadere informatie

Leef je Leven met Zin!

Leef je Leven met Zin! Leef je Leven met Zin! Geef zin aan het Leven, dan geeft het Leven zin aan jou Voor veel mensen is werk belangrijk. Niet alleen als bron van inkomen, maar ook als middel om je zelf te ontwikkelen en te

Nadere informatie

cultuur Innovatie Yellow Blue Voorspel Baarheid Kennis verbinden

cultuur Innovatie Yellow Blue Voorspel Baarheid Kennis verbinden cultuur Innovatie Yellow Blue Voorspel Baarheid Kennis verbinden In zijn oorspronkelijke vorm bestaat een organisatie uit een groep mensen met een gezamenlijk doel, die elkaar goed kennen en in dezelfde

Nadere informatie

LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK!

LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK! LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK! In dit E-book leer je hoe je door het inzetten van je eigen netwerk je bedrijf kan laten groeien. WAAROM DIT E-BOOK? Veel ondernemers beginnen

Nadere informatie

Mediator Special. Brilliant Failures. Elke fout is een kans tot verbetering. Brilliant Failures. ook een kunst. Award Health?

Mediator Special. Brilliant Failures. Elke fout is een kans tot verbetering. Brilliant Failures. ook een kunst. Award Health? jaargang 24 september 2013 Mediator Special Brilliant Failures Elke fout is een kans tot verbetering 4 Mislukken is 10 Wie wint de eerste ook een kunst Brilliant Failures Award Health? Interview met de

Nadere informatie

Meer waarde voor technologie! Laat je technologie leven in een groter speelveld, bij meer spelers die je laten winnen!

Meer waarde voor technologie! Laat je technologie leven in een groter speelveld, bij meer spelers die je laten winnen! Meer waarde voor technologie! Laat je technologie leven in een groter speelveld, bij meer spelers die je laten winnen! In 6 stappen naar succesvolle technologiemarketing Carlo van Pelt, eigenaar TechAlive!

Nadere informatie

Ja, ik wil graag leren hoe ik ondernemend onderwijs binnen mijn school kan vormgeven! ATOR Opleidingen

Ja, ik wil graag leren hoe ik ondernemend onderwijs binnen mijn school kan vormgeven! ATOR Opleidingen Ja, ik wil graag leren hoe ik ondernemend onderwijs binnen mijn school kan vormgeven! Grijp de Buitenkans: een zwarte zwaan www.grijpdebuitenkans.nl Ondernemend onderwijs? Ondernemend onderwijs is NIET

Nadere informatie

Personal Branding Kenny Wagemans // Marketing // 2CMD

Personal Branding Kenny Wagemans // Marketing // 2CMD Personal Branding Kenny Wagemans // Marketing // 2CMD Wat is personal branding? Personal branding helpt je bij het vinden van de juiste baan en het maken van promotie. Hoe werkt dit, uit Amerika overgewaaide,

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue verbeteren met

Nadere informatie

The Future: what s in it for us!

The Future: what s in it for us! The Future: what s in it for us! Tim Rook Marketing Republic! 16 juni 2010 Persoonlijke introductie: Chief Inspiration Officer: Marketing Republic! Ruim 20 jaar ervaring in Channel Marketing & Communicatie:

Nadere informatie

1. Besluit dat je wilt sturen op cijfers

1. Besluit dat je wilt sturen op cijfers Een winstgevend plan voor je bedrijf hebben en gericht werken aan de uitvoering daarvan is pure noodzaak. En toch zijn er maar weinig ondernemers die hierin slagen. Het grote obstakel is dat ze niet weten

Nadere informatie

RE-INVENTING BUSINESS

RE-INVENTING BUSINESS KVGO 21 mei 2014 http://www.youtube.com/watch?v=- TasuCE64kk&feature=youtu.be&t=1m54s RE-INVENTING BUSINESS Hoe bedrijven hun businessmodel innoveren Prof. dr. Henk W. Volberda Rotterdam School of Management

Nadere informatie

Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol

Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol zorgt ervoor dat je je managementtijd halveert en meer rust in je hoofd ervaart. Terwijl je de productiviteit en

Nadere informatie

TRAINING POSITIEVER DENKEN, LEVEN, WERKEN

TRAINING POSITIEVER DENKEN, LEVEN, WERKEN TRAINING POSITIEVER DENKEN, LEVEN, WERKEN INHOUD De training is gebaseerd op 7 hoofdonderwerpen. De 7 sleutels tot positieve verandering: 1. Bevorder je positieve emoties 2. Denk positiever 3. Waardeer

Nadere informatie

De impact van HR op de business. Jaap Paauwe, Job Hoogendoorn en HR compliance

De impact van HR op de business. Jaap Paauwe, Job Hoogendoorn en HR compliance De impact van HR op de business Jaap Paauwe, Job Hoogendoorn en HR compliance Inhoudsopgave Heeft HR impact op de business? (interview met Jaap Paauwe) Certificering HR is must (interview met Job Hoogendoorn)

Nadere informatie

Training Persoonlijke Kracht!

Training Persoonlijke Kracht! Training Persoonlijke Kracht! Zet binnen acht weken stevige stappen in je persoonlijke ontwikkeling en leer te werken vanuit jouw persoonlijke kracht! Training Persoonlijke Kracht! Persoonlijk leiderschapsprogramma

Nadere informatie

LEREN DOOR TE DOEN DESIGN THINKING TRAINING VOOR COMMUNICATIE PROFESSIONALS

LEREN DOOR TE DOEN DESIGN THINKING TRAINING VOOR COMMUNICATIE PROFESSIONALS DESIGN THINKING TRAINING VOOR COMMUNICATIE PROFESSIONALS Deze energieke, tweedaagse training resulteert in hands-on ervaring en meer inzicht in de Design Thinking principes, de belangrijkste tools en terminologie.

Nadere informatie

Intermedius, Passie, grip en structuur voor u en uw organisatie

Intermedius, Passie, grip en structuur voor u en uw organisatie Intermedius, Passie, grip en structuur voor u en uw organisatie Wilt u organisatieveranderingen effectief vormgeven en besturen? Zorg dan dat projecten en programma s elkaar versterken in een gestructureerde

Nadere informatie

Eerste uitgave: maart 2015-03-14 Copyright 2015 Saskia Steur Druk: www.drukzo.nl

Eerste uitgave: maart 2015-03-14 Copyright 2015 Saskia Steur Druk: www.drukzo.nl Eerste uitgave: maart 2015-03-14 Copyright 2015 Saskia Steur Druk: www.drukzo.nl Hoewel deze uitgave met zorg is samengesteld aanvaardt de auteur geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door

Nadere informatie

Bedrijven die investeren in sociale innovatie hebben minder last van de crisis

Bedrijven die investeren in sociale innovatie hebben minder last van de crisis Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor 2009 Bedrijven die investeren in sociale innovatie hebben minder last van de crisis Rotterdam, 6 oktober 2009 INSCOPE: Research for Innovation heeft in opdracht

Nadere informatie