Informatieleaflet voor werkgever

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatieleaflet voor werkgever"

Transcriptie

1 Informatieleaflet voor werkgever Heb ik passend werk voor mijn medewerker en is dit te realiseren? In het Burgerlijk Wetboek en de Wet verbetering Poortwachter is vastgelegd dat u zich als werkgever moet inspannen om arbeidsmogelijkheden te creëren om uw medewerker aan het werk te houden. Dit moet u kunnen aantonen! In dit leaflet zetten wij uiteen wat er van u verwacht wordt en geven wij u een aantal sjablonen om uw reintegratiedossier compleet te maken. Nieuw werk creëren Door passende taken te verzamelen creëert u weer een passende functie voor uw medewerker, die hij nog wel kan uitvoeren. De werkzaamheden moeten dan wel een reële loonwaarde vertegenwoordigen, wat past in de formatieruimte en ook na de loondoorbetalingstermijn voor de medewerker beschikbaar is. Het loon wat de medewerker in dit passende werk kan verdienen moet zo dicht mogelijk grenzen aan het huidige loon. medewerker daarin ziet, in het onderzoek te betrekken. Als werkgever moet u aantonen waarom u het passende werk wat de medewerker heeft aangegeven niet kunt aanbieden. De wettelijke kaders Er zijn geen vastomlijnde regels en kaders waaraan moet worden voldaan en wat exact verstaan wordt onder redelijk en billijk. Wel zijn er richtlijnen: U kunt taken verzamelen vanuit verschillende functies en ook werkmethodes aanpassen waardoor de medewerker hierin wel kan functioneren. De taakbelasting in het werk is ook aan te passen door het treffen van een voorziening waarmee de belasting voor de medewerker en andere medewerkers lichter wordt. Passend werk aanbieden Zodra duidelijk is dat er passend ander werk is binnen het bedrijf moet u er alles aan doen om dit aan de medewerker aan te kunnen bieden, door: Een zittende medewerker te verplaatsen naar een andere functie, indien dit reëel mogelijk is; Het contract met een tijdelijke medewerker niet te verlengen; Medewerkers in beeld te brengen die vertrekken in verband met het bereiken van de pensioenleeftijd. De visie van medewerker Het is belangrijk om de medewerker bij het onderzoek naar passend werk te betrekken en ook de mogelijkheden die de Van de werkgever wordt meer inspanning gevraagd als er sprake is van een onderneming van grote omvang met veel diversiteit aan functies en aantallen functionarissen; Als de beperkingen van de medewerker voortvloeien uit een bedrijfsongeval en/of er een relatie is tussen het oude werk en de beperkingen, medewerker een langdurig dienstverband heeft, wordt er van de werkgever meer gevraagd om passend werk te realiseren; Aanpassing van bedrijfsvoering mag verlangd worden als dit nodig is om de medewerker te herplaatsen. Hiervan is zeker sprake indien er voorzieningen zijn te treffen waar tegenover vergoedingsmogelijkheden staan; Als er in de sector of branche afspraken gemaakt zijn over het herplaatsingsbeleid van arbeidsongeschikte medewerkers moet hierbij aangesloten worden. De inspanningsverplichting van de werkgever wordt overschreden zodra de aanpassingen organisatorisch niet haalbaar zijn. Hiervan kan sprake zijn als productieprocessen verstoord worden en/of deeltaken onlosmakelijk onderdeel uitmaken van een logistiek proces.

2 Informatieleaflet voor werkgever Leidt de aanpassing tot een verhoging van de exploitatiekosten, waar tegenover geen vergoeding (voorziening) staat, dan kan dat ook een inspanning zijn die in redelijkheid van de werkgever niet gevraagd kan worden. Werkwijze voor onderzoek naar passend werk Het doel van het onderzoek is de arbeidsmogelijkheden van de medewerker maximaal te benutten bij de eigen werkgever (het eerste spoor). Zodra de arbeidsdeskundige het onderzoek heeft afgerond moet de werkgever intern verder onderzoeken wat er mogelijk en haalbaar is. De medewerker heeft recht op passend werk en de werkgever heeft de verplichting om dit te realiseren. Zolang de werkgever wettelijk verplicht is het loon door te betalen tijdens ziekte, is er een verplichting om te komen tot het plaatsen van de medewerker in passend ander werk. Dit is een continu proces: worden voor het re-integratiedossier en ook besproken moeten worden met de medewerker. Bij uiteenlopende meningen is het goed om direct een deskundigenoordeel aan te vragen bij het UWV. Er moeten echt zwaarwegende factoren zijn om de medewerker hierop niet te plaatsen. Bij twijfel over de geschiktheid van de medewerker, kan een proefplaatsing van drie maanden duidelijkheid geven. Als er meerdere locaties zijn waar vestigingen zijn die binnen 1,5 uur enkele reis bereikbaar zijn voor medewerker, dienen ook daar dezelfde acties als hierboven doorlopen te worden. Inventarisatie met de medewerker Het is belangrijk om hierbij de medewerker te betrekken en de stappen met de medewerker te bespreken: 1. Maak een selectie van de functies op het niveau van de medewerker en 1 niveau daaronder en 1 niveau daarboven; 2. Beoordeel of de functies aansluiten bij de competenties opleidingsniveau van de medewerker en/of het mogelijk is om de medewerker binnen redelijke termijn (6 maanden) hierin te scholen; 3. Benoem de functies die passen binnen de belastingsmogelijkheden van de medewerker; 4. Welke formatieruimte is er beschikbaar binnen de passende functies: vacatures, tijdelijke contracten die aflopen, vertrekkende medewerkers (pensioen). Na het doorlopen van bovenstaande stappen blijft er een selectie over van passende functies die in principe aansluiten bij de mogelijkheden van de medewerker. Vul deze in op bijlage 1, met daarbij de afweging of dit haalbaar is of niet. U heeft daarna een inspanningsverplichting om de medewerker hierin te plaatsen, waarbij deze medewerker voorrang krijgt boven andere medewerkers. Indien de medewerker niet geplaatst wordt, zal dit met een toelichting vastgelegd moeten 1. Welke mogelijkheden tot aanpassingen ziet de medewerker in de eigen functie of andere functies? (bijlage 1) 2. Bespreek de geselecteerde functies met de medewerker die aansluiten bij de competenties van medewerker en de vastgestelde beperkingen; (bijlage 2) 3. Neem vacatures die aansluiten bij de mogelijkheden van de medewerker met hem/haar door. (bijlage 3) Als de vacature aansluit bij de competenties van de medewerker, en/of door scholing/coaching van de medewerker te bereiken is, zal ook de passendheid ten aanzien van de belastbaarheid onderzocht moeten worden. De passendheid kan beoordeeld worden aan de hand van de door de bedrijfsarts vastgestelde belastbaarheid. Als er twijfel is over de passendheid kan de arbeidsdeskundige opnieuw om advies gevraagd worden of door middel van een proefplaatsing getoetst worden of dit aansluit bij de mogelijkheden van medewerker.

3 Bijlage 1 Passende Functie Mogelijkheid Toelichting Omschrijf de functie Sluit wel/niet aan bij de competenties van medewerker De acties die uitgezet worden om de plaatsing hier te onderzoeken Passende Taken Mogelijkheid Toelichting Omschrijf de verschillende taakonderdelen die mogelijk zijn Is dit te wel/niet te organiseren Beschrijf waarom niet Vacatures Mogelijkheid Toelichting Omschrijf de functie Sluit wel/niet aan bij de competenties van medewerker De acties die uitgezet worden om de plaatsing hier te onderzoeken

4 Bijlage 2 Passend werk Passend werk Afweging en toelichting

5 Bijlage 3 Vacatures Datum Vacature Passend bij FML Geschikt Scholing Plaatsing Toelichting (verplicht bij nee ) Indien geen aansluiting bij FML, per rubriek toelichten

Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de reïntegratie Een deskundigenoordeel van UWV

Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de reïntegratie Een deskundigenoordeel van UWV Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de reïntegratie Een deskundigenoordeel van UWV Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de WW en

Nadere informatie

Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de re-integratie Een deskundigenoordeel van UWV

Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de re-integratie Een deskundigenoordeel van UWV Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de re-integratie Een deskundigenoordeel van UWV UWV Juni 2006 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN

Nadere informatie

Detacheren: werken bij een andere werkgever

Detacheren: werken bij een andere werkgever Detacheren: werken bij een andere werkgever Een oplossing voor de re-integratie van uw zieke werknemer Ik wil meer informatie Meer informatie vindt u op uwv.nl. U kunt ook contact opnemen met UWV Telefoon

Nadere informatie

!"#$%&""#%'(#)* Informatie re-integratie 1 e, 2 e en 3 e spoor

!#$%&#%'(#)* Informatie re-integratie 1 e, 2 e en 3 e spoor Informatie re-integratie 1 e, 2 e en 3 e spoor Weer aan het werk na verzuim Verzuim en ook langdurig verzuim komt voor in elk bedrijf. Bij elke vorm van verzuim is het voor werkgever en werknemer van belang

Nadere informatie

VERZUIMREGLEMENT PIETER VAN FOREEST

VERZUIMREGLEMENT PIETER VAN FOREEST VERZUIMREGLEMENT PIETER VAN FOREEST Pagina 1 van 13 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Van verzuimmelding tot 104 weken verzuim... 4 1 Ziekmelding... 4 2 De eerste 6 weken... 4 3 Bij 6 weken (Probleemanalyse

Nadere informatie

Argumentatie werkgever voor onbevredigend resultaat van de reintegratie inspanningsverplichting. Wanneer is sprake van een deugdelijke grond?

Argumentatie werkgever voor onbevredigend resultaat van de reintegratie inspanningsverplichting. Wanneer is sprake van een deugdelijke grond? 1 Argumentatie werkgever voor onbevredigend resultaat van de reintegratie inspanningsverplichting. Wanneer is sprake van een deugdelijke grond? Vignet Korte samenvatting, kennis- en leervragen en zoektermen

Nadere informatie

FNV Bondgenoten. Rechten en plichten bij ziekte, WIA en re-integratie

FNV Bondgenoten. Rechten en plichten bij ziekte, WIA en re-integratie FNV Bondgenoten Rechten en plichten bij ziekte, WIA en re-integratie Rechten en plichten_a4_2012.indd 1 03-01-13 (w1) 11:50 Rechten en plichten_a4_2012.indd 2 03-01-13 (w1) 11:50 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling. 1 april 2012

Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling. 1 april 2012 Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling 1 april 2012 INHOUDSOPGAVE 1 Preambule...3 2 Begripsbepalingen...4 3 Algemene bepalingen...6 4 Regels bij organisatieverandering...7 4.1 Organisatiestructuur

Nadere informatie

Het stappenplan bij ziekte. Een checklist voor de terugkeer naar werk, stap voor stap

Het stappenplan bij ziekte. Een checklist voor de terugkeer naar werk, stap voor stap Het stappenplan bij ziekte. Een checklist voor de terugkeer naar werk, stap voor stap In dit stappenplan staan van week tot week alle afspraken over wat te doen als een werknemer ziek of arbeidsongeschikt

Nadere informatie

Deskundigenoordeel van UWV. Informatie voor werkgever en werknemer

Deskundigenoordeel van UWV. Informatie voor werkgever en werknemer Deskundigenoordeel van UWV Informatie voor werkgever en werknemer Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken

Nadere informatie

Re-integratie-instrumenten en voorzieningen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten

Re-integratie-instrumenten en voorzieningen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten Re-integratie-instrumenten en voorzieningen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten Bij de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) staat 'werken naar vermogen' centraal. De nadruk ligt op wat mensen

Nadere informatie

VERZU IMPROT OCOL Ziekmeldingen Formulier Registratie ziekmeldinggesprek. Contact tijdens ziekte

VERZU IMPROT OCOL Ziekmeldingen  Formulier Registratie ziekmeldinggesprek. Contact tijdens ziekte VERZUIMPROTOCOL Ziekmeldingen De medewerker moet zich voor 9.00 uur telefonisch ziekmelden bij zijn / haar direct leidinggevende. Indien de direct leidinggevende niet aanwezig is, moet de ziekmelding doorgegeven

Nadere informatie

Re-integratieprotocol

Re-integratieprotocol Re-integratieprotocol Voorbeeld voor kleinere organisaties Inhoud Inhoud... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Aandacht voor vroegtijdige re-integratie loont!... 2 1. Gebruik van het re-integratieprotocol

Nadere informatie

Sociaal Plan Diakonessenhuis Utrecht/Zeist/Doorn 2013-2016. Van werk naar werk

Sociaal Plan Diakonessenhuis Utrecht/Zeist/Doorn 2013-2016. Van werk naar werk Sociaal Plan Diakonessenhuis Utrecht/Zeist/Doorn 2013-2016 Van werk naar werk Status: versie 14 februari 2014 (V3) Sociaal Plan, V3, versie 14 februari 2014 1 Inhoud INLEIDING... 4 1. ALGEMENE BEPALINGEN...

Nadere informatie

Ik ben langdurig ziek. Wat nu?

Ik ben langdurig ziek. Wat nu? Ik ben langdurig ziek. Wat nu? Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk, dan zorgen wij voor

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. 1 oktober 2014 tot 1 maart 2016

SOCIAAL PLAN. 1 oktober 2014 tot 1 maart 2016 SOCIAAL PLAN 1 oktober 2014 tot 1 maart 2016 Schakelring/sociaal plan/defintief; september 2014 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 4 2. ALGEMENE BEPALINGEN 7 2.1 Uitgangspunten 7 2.2 Werkingssfeer 7 2.3 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Ziekteverzuimbeleid. Stichting ROOS 2012-2016

Ziekteverzuimbeleid. Stichting ROOS 2012-2016 Bestuur 2012-07-19 2.1 Ziekteverzuimbeleid Stichting ROOS 2012-2016 Verzuimbeleid Stichting ROOS pagina 1 (concept 10 juli 2012) Inhoudsopgave 1. Aanleiding/Inleiding pagina 1 2. Visie op verzuim en ziekte

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 586 HERDRUK 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

Ziekteverzuimreglement. Novon - Pre Intens.

Ziekteverzuimreglement. Novon - Pre Intens. Ziekteverzuimreglement Novon - Pre Intens. Inhoud Inleiding 1. De ziekmelding 2. Informatieverplichting 3. Thuis blijven 4. Afspraak bedrijfsarts of verzuimbegeleider 5. Aangepast werk 6. Herstelbevordering

Nadere informatie

Wie schrijft die blijft Een logboek voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden

Wie schrijft die blijft Een logboek voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Wie schrijft die blijft Een logboek voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Door in dit boekje goed bij te houden wat wanneer gebeurd is en welke stappen u zelf hebt

Nadere informatie

Voorbeeld Verzuimprotocol Ambulancezorg

Voorbeeld Verzuimprotocol Ambulancezorg Voorbeeld Verzuimprotocol Ambulancezorg Toelichting Het percentage verzuim als gevolg van ziekte/arbeidsongeschiktheid is in de sector ambulancezorg betrekkelijk laag. Medewerkers zijn betrokken bij hun

Nadere informatie

Handboek Wet Verbetering Poortwachter

Handboek Wet Verbetering Poortwachter Handboek Wet Verbetering Poortwachter HANDBOEK WET VERBETERING POORTWACHTER Voorkom een loonsanctie en vind in dit boek alles wat u moet weten over uw re-integratie verplichtingen bij langdurige arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Wetsvoorstel flexibele arbeid

Wetsvoorstel flexibele arbeid Wetsvoorstel flexibele arbeid Audit І Tax І Advisory Werkkostenregeling Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Wijziging ontslagrecht 3 3. Werkloosheidswet 6 4. Flexibele Arbeid 7 5. Wet beperking Ziekteverzuim

Nadere informatie

Reïntegratie in het MKB

Reïntegratie in het MKB Reïntegratie in het MKB De (on-)mogelijkheden voor herplaatsing van (voormalig) gedeeltelijk arbeidsgehandicapte werknemers in het mkb Koninklijke Verening MKB-Nederland Beleid, Onderzoek en Communicatie

Nadere informatie

Verzuimprotocol: ziekteverlof aanvragen

Verzuimprotocol: ziekteverlof aanvragen Bij verzuim ligt het accent op wat je nog wel kan. Ziek is ziek, maar betekent niet automatisch dat je niet kunt werken. Ziekteverzuim is minder vrijblijvend en vraagt van werkgever en medewerker meer

Nadere informatie

Addendum bij doorlopend sociaal plan Topaz

Addendum bij doorlopend sociaal plan Topaz Addendum bij doorlopend sociaal plan Topaz Addendum bij doorlopen sociaal plan Topaz, mei 2015 1 Addendum bij doorlopend sociaal plan Topaz 1. Inleiding Topaz ziet zich, als organisatie binnen de zorg,

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT ASSURANTIEKANTOOR VAN BREE

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT ASSURANTIEKANTOOR VAN BREE DIENSTVERLENINGSDOCUMENT ASSURANTIEKANTOOR VAN BREE Inleiding U oriënteert zich op de mogelijkheden van een hypothecaire geldlening en/of een levensverzekering. Ons kantoor kan u hierbij ondersteuning

Nadere informatie

Procesbeschrijving. Re-integratieproces WGA-gerechtigden

Procesbeschrijving. Re-integratieproces WGA-gerechtigden Procesbeschrijving 2013 Re-integratieproces WGA-gerechtigden Inhoud Voorwoord 3 1 Wettelijk kader en actoren re-integratieproces 4 1.1 Preventie door werkgevers en re-integratie door werknemers en werkgevers

Nadere informatie

Ik ben ziek. Wat nu? uwv.nl werk.nl. Wilt u meer weten? Heeft u een werkgever? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie.

Ik ben ziek. Wat nu? uwv.nl werk.nl. Wilt u meer weten? Heeft u een werkgever? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie. uwv.nl werk.nl Ik ben ziek. Wat nu? Wilt u meer weten? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie. Kijk dan voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw uitkering?

Nadere informatie