Cao DAP over werk, omzet en. werkgelegenheid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cao DAP 2014. over werk, omzet en. werkgelegenheid"

Transcriptie

1 Cao DAP 2014 over werk, omzet en werkgelegenheid

2 Inleiding Werkgevers verenigd in de BPW en de vakbonden Abvakabo FNV en CNV Publieke Zaak en ook Vedias hebben tijdens de Cao onderhandelingen in het najaar van 2013 besloten de voorlichting over de ontwikkeling van de werkgelegenheid in de Dierenartspraktijken te intensiveren. Deze tekst is het resultaat daarvan. Sinds een aantal jaren maakt de KNMvD per kwartaal een omzet monitor. Daarin is te zien of de omzet daalt of stijgt en ook in welke deelsectoren. Dit is te vinden op www. KNMvD.nl in de z.g. leden deel. De gegevens zijn ook bekend gemaakt in het Tijdschrift voor Diergeneeskunde o.a. in het oktober nummer (nr. 10 ) Ook de zogenaamde Health Tracker van het communicatiebureau Porter Novilli verschaft informatie over de vraag of Nederlanders als of niet besparen op hun huisdieren. Uit hun gegevens blijkt dat 64% van de Nederlanders niet bespaart en 36% wel. Dat is meer dan één derde in het segment huisdieren. Uit de omzet monitor blijkt dat de omzet in het eerste kwartaal met 3.5% is gedaald bij de gezelschapsdieren en bij de gezelschapsdieren met 5.5%. Ook de Rabobank presenteerde in oktober een rapport over de ontwikkelingen in de branche mede gebaseerd op de cijfers van de omzet monitor van de KNMvD. Maar voegt daar aan toe de verwachte ontwikkeling in de branche en geeft ook suggesties voor de bedrijfsvoering. De verwachting van de Rabobank is dat ook in 2014 de omzet daling zich zal voortzetten met 2 a 4 %. En dan vooral bij de gezelschapsdierenpraktijken. Voor de pluimveesector wordt groei van de omzet verwacht. In deze tekst gaan niet verder in op de cijfers maar wel op de gevolgen. Want de omzetdaling heeft voor de ene praktijk meer gevolgen dan de ander. Bij de vakbonden komen signalen binnen van ontslagen en het niet verlengen van tijdelijke aanstellingen en werknemers met een z.g. min max. contract worden op de min gehouden. Cao DAP 2014 over werk omzet en werkgelegenheid 1

3 In deze tekst geven we suggesties om de omzet daling, tegen te gaan, inkomsten te vergroten en de bedrijfsvoering te verbeteren. Het doel van cao partijen is om gedwongen ontslagen tot het uiterste te beperken en om de bedrijfsvoering gezond te houden. Niet overal hetzelfde Het probleem van de omzetdaling zal niet overal op dezelfde wijze ervaren worden. Elke praktijk is anders. Maar het is goed de ontwikkeling aan de hand van cijfers in de gaten te houden en periodiek met de werknemers te bespreken. Wij gaan er van uit dat tegenwoordig elke praktijk bijhoudt hoeveel patiënten er dagelijks / wekelijks worden behandeld en wat dat betekent voor de omzet. Daarbij gaat het er natuurlijk ook om de trends te zien. Bij welke diergroepen is sprake van afname, welke blijven gelijk. En waar is er groei. Maar ook, hoe kijken we aan tegen de toenemende concurrentie op het gebied van de verstrekking van diergeneesmiddelen door; o o postorderbedrijven veterinaire internetapotheken Daarbij komt dat ook de leveranciers van diervoeding steeds meer het voedsel preventief voorzien van supplementen. Bij voorbeeld het preventieve blaasgruisdieet waarbij de fabrikanten hun voeder zo hebben aangepast dat de problemen bij het dier worden bestreden. Het gaat om supplementen, want medicijnen toevoegen is wettelijk verboden. Medicatie via voeder kan en mag alleen op voorschrift van de bevoegde Dierenarts. De leverancier van diervoeding is zo ook voor een deel een concurrent van de dierenartspraktijk geworden. 2 Cao DAP 2014 over werk omzet en werkgelegenheid

4 Waar het om gaat is dat ontwikkelingen gesignaleerd worden en vervolgens besproken worden met alle medewerkers. Daarbij gaat het om drie hoofdvragen; 1) Wordt de ontwikkeling herkend 2) Wordt de ontwikkeling als een probleem ervaren 3) Wat zouden we kunnen doen Het periodieke werkoverleg is de plaats om het over deze vragen te hebben. Het probleem van de daling moet niet alleen het probleem van de ondernemer zijn, maar van alle medewerkers van de praktijk. Ook als er geen probleem van omzet daling is, dan is het toch een goede zaak om periodiek in het werkoverleg te overleggen over de vraag wat gaat er goed en wat kan er beter. Als omzet daling aan de orde is wordt de vraag actueel wat kunnen we doen. Zonder volledigheid na te streven volgen hier enkele suggesties met wellicht enkele open deuren; Timmeren we als praktijk genoeg aan de weg, ofwel o zijn we bekend genoeg in de stad, in de regio o Actuele website, staan we periodiek in de krant met onze website en telefoonnummers Doen we genoeg aan promotie activiteiten, open huis o op dierendag, bijvoorbeeld samenwerking met de trimsalon o Staan we vaak en periodiek in de wekelijks verschijnende advertentie bladen Doen we genoeg aan het periodiek contact houden met de dier eigenaren Het aanbevelen van dierverzekeringen aan eigenaren van gezelschapsdieren Cao DAP 2014 over werk omzet en werkgelegenheid 3

5 o De ervaring leert dat eigenaren met een verzekering zich minder door de eigen economische situatie laten leiden maar de naar de dierenarts gaan als hun dier wat mankeert Zijn we klantvriendelijk genoeg naar de dier eigenaren, wachttijden beperken, inrichting wachtruimte, bejegening etc. o Telefonische bereikbaarheid, etc. o Elke tevreden klant is immers een ambassadeur voor de praktijk Vakbladen lezen, ideeën opdoen en bezien zou dat ook wat voor ons kunnen zijn. Doen we mee aan open dagen rond dierendag Waar het omgaat, is dat er periodiek gesproken wordt over de vraag hoe kunnen we ons verbeteren in kwaliteit en presentatie met als sub doel de omzet daling een halt toe te roepen. Planmatig te werk gaan Als er ideeën zijn moeten die uitgewerkt worden in een plan. Maak een beschrijving van het plan en een stappenplan voor de uitvoering. Wie doet wat, wanneer en hoe 4 Cao DAP 2014 over werk omzet en werkgelegenheid

6 Wat kost het, is scholing nodig of niet. Weet ook wat je zelf kunt doen en waarvoor er expertise van buiten nodig is. Bijv. een goede website bouwen vereist een goed format waarna medewerkers zelf blokken in moeten kunnen vullen met nieuws wijzigingen openingstijden, vakantie schema etc. Stap voor stap een doel realiseren gaat altijd beter dan veel tegelijk overhoop halen. Personeelsplanning Als ondanks alle inspanningen toch blijkt dat de praktijk in een te ruime personeelsjas zit dan komt de vraag aan de orde hoe dat probleem op te gaan lossen. Allereerst moet vastgesteld worden hoe groot het probleem is. Gaat het om een hele of een halve FTE en meerdere. Wat betekent dat voor de bezetting en openingstijden. En op welke termijn moeten we die krimp gaan realiseren. Ook hier geldt weer dat een planmatige aanpak de beste is. Het moeten gaan beëindigen van een arbeidsovereenkomst van een medewerker is een lastig, tijdrovend en een emotioneel proces. En de vraag is of dat ook altijd nodig is. Want weten praktijken van elkaar in de regio waar er vacatures zijn? Gaat nu net niet in de buur praktijk een werkneemster met zwangerschapsverlof, of heeft een andere buur praktijk net niet een situatie aan de hand waarbij een werknemer langdurig arbeidsongeschikt is. Cao DAP 2014 over werk omzet en werkgelegenheid 5

7 Of gaat over 3-6 maanden nu net niet bij de buurpraktijk een werknemer met pensioen en is het dan niet verstandig overleg te plegen over de overgang van werknemer X naar praktijk Y. Bijv. met 50% in dienst van de praktijk en dan voor 50 % alvast bij de andere praktijk Y om daar alvast ingewerkt te worden. Vakbonden zijn van oordeel dat eerst al deze mogelijkheden verkend moeten worden voordat de stap van ontslag wordt gezet. Door meer communicatie tussen praktijken en het bespreken van de mogelijkheden met de medewerkers, valt er een wereld te winnen en blijft opgedane ervaring en kennis behouden voor de branche. Er zijn dan drie mogelijkheden: Detachering van de medewerker van praktijk A naar praktijk B. Nodig is dan een detacheringsovereenkomst tussen de werknemer en de werkgever en een overeenkomst tussen praktijk A en praktijk B over de wijze waarop de kosten van de detachering worden geregeld. Collegiale uitlening met gesloten beurs maar wel met registratie, zie voor meer informatie verderop in deze brochure. De werknemer treedt in dienst van een goed bekend staand Pay roll bedrijf waarna het Pay rol bedrijf de werknemer plaatst bij een praktijk. Maar deze constructie vergt juridische kennis omdat er verschil is tussen een uitzendbureau en pay roll bedrijf. Laat u dan ook adviseren door een arbeidsjurist. Bij vakbonden is kennis in huis voor het opstellen van goede detacheringsovereenkomsten. 6 Cao DAP 2014 over werk omzet en werkgelegenheid

8 Eerst zoeken naar andere wegen In economisch roerige tijden kun je als werkgever weleens te veel medewerkers voor te weinig werk in dienst hebben. Dat kan geen enkele onderneming lang volhouden. Voordat je mensen echter ontslaat, is er veelal al een groot aantal initiatieven ontplooid om de omzet te verhogen en de kosten te laten afnemen. Medewerkers kunnen hier een positieve bijdrage aan leveren door mee te denken in bijvoorbeeld het werkoverleg. Creatieve ideeën zijn immers altijd welkom. Ook kun je als werkgever een aantal alternatieven overwegen voordat je een medewerker gaat ontslaan. Je kunt de vertrekkende medewerker warm aanbevelen in het eigen netwerk en zo van werk naar werk proberen te begeleiden. Denk ook aan de mogelijkheid om een medewerker een aantal uren te detacheren bij een collega. Van de betreffende medewerker mag daarvoor een positieve houding verwacht worden. Bij detacheren zijn wel enkele spelregels, zie verderop in dit document. Misschien kun je een nieuwe functie maken en iemand intern (her)plaatsen. Het is niet uitgesloten, maar gezien de beperkte diversiteit aan functies in de sector (hoofdzakelijk dierenartsen en dierenartsassistenten) zal deze stap veelal weinig opleveren en gaat het vervolgens om het aanvragen van een ontslagvergunning of om een verzoek tot ontbinding. Soms ontkom je niet aan reorganiseren. Al deze zaken zijn gevoelige materie. Communiceer daarom eerlijk en transparant de boodschap en heb oog voor de gevoelens van de medewerker. Cao DAP 2014 over werk omzet en werkgelegenheid 7

9 Als het echt niet anders kan Reorganiseren, hoe doe je dat? Er komt in elk geval veel bij kijken. In deze brochure leest u de verschillende manieren om een contract van onbepaalde tijd te stoppen en de zaken waar u dan op moet letten. Contracten van bepaalde tijd eindigen van rechtswege op de afgesproken datum. De wetgever heeft een heleboel vastgelegd in wetten, regels en afspraken. We adviseren u te allen tijde een advocaat in de arm te nemen en de medewerker te verwijzen naar een juridisch helploket. De OR heeft een belangrijke adviesrol, maar omdat deze weinig voor komt in de sector van de dierenartspraktijken, werken we dat niet verder uit. In de cao is niet vast gelegd dat u bij een reorganisatie moet overleggen met de vakbonden. Dat is wel een wettelijke plicht als u twintig of meer mensen (binnen drie maanden) moet ontslaan. Dan geldt er ook een meldingsplicht bij het UWV. U kunt arbeidsovereenkomsten op drie manieren beëindigen: via de ontslagvergunningsprocedure bij UWV via de ontbindingsprocedure bij de kantonrechter met wederzijds goedvinden Om te bepalen wie ontslagen moet worden, gelden de regels van het Ontslagbesluit. Ook de rechter past deze vaak toe als u een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst vraagt. 8 Cao DAP 2014 over werk omzet en werkgelegenheid

10 Ontslagvergunning Als om bedrijfseconomische redenen een werknemer ontslagen moet worden, geldt het afspiegelingsbeginsel. Op een peildatum wordt de leeftijdsopbouw vast gesteld binnen uitwisselbare functies. Deze leeftijdsopbouw moet zo weinig mogelijk veranderen na het ontslag. Vervolgens wordt per leeftijdscategorie gekeken naar de lengte van het dienstverband. Medewerkers met het kortste dienstverband komen als eerste aan de beurt voor ontslag. Soms geldt dit afspiegelingsbeginsel niet of kan het UWV er van afwijken. Bijvoorbeeld als een specifieke werknemer bezwaarlijk kan worden gemist. Op de site van het UWV kunt u rekenvoorbeelden van het toepassen van het afspiegelingsbeginsel teruglezen. Voor een goede toepassing kunt u het UWV ook om advies vragen. Het is raadzaam een deskundige bij het reorganisatie proces te betrekken. Sommige werknemers kunnen niet ontslagen worden wegens een opzegverbod. Dat geldt bijvoorbeeld als werknemers korter dan twee jaar ziek zijn, met zwangerschaps- of bevallingsverlof zijn, of lid zijn van de or. In die gevallen kunt u de arbeidsovereenkomst niet opzeggen. Wel kan er een ontbindingsprocedure of (in sommige gevallen) een beëindiging met wederzijds goedvinden plaatsvinden. Cao DAP 2014 over werk omzet en werkgelegenheid 9

11 Hoe vraag je een ontslagvergunning aan? Het verzoek dien je in bij de afdeling Arbeidsjuridische Dienstverlening van UWV werkbedrijf. Zij beoordeelt de bedrijfseconomische noodzaak van de reorganisatie en het afspiegelingsbeginsel. Een aanvraag moet grondig onderbouwd zijn. De medewerker kan verweer voeren en het UWV kan meer informatie opvragen. Uiteindelijk komt uw ontslagaanvraag bij de ontslag adviescommissie, waarna u wel of niet een vergunning ontvangt. Het streven is om de procedure niet langer dan 8 weken te laten duren. De afgegeven ontslagvergunning is geldig voor een periode van 8 weken. In die periode kunt u het contract opzeggen. U heeft dan nog steeds te maken met de opzeg dag en de opzegtermijn. U zegt meestal op tegen het eind van de maand. Zodra de werknemer deze heeft ontvangen gaat de opzegtermijn lopen. In de cao Dierenartspraktijken is geregeld dat deze twee maanden bedraagt. Partijen kunnen echter in de individuele arbeidsovereenkomst een andere opzegtermijn afgesproken hebben, die in dat geval aangehouden moet worden. Deze procedure kent geen beroepsmogelijkheid. In uitzonderlijke situaties kan de werknemer bij de rechter een procedure starten, de zogenaamde toetsing kennelijk onredelijk ontslag. Er valt niets te zeggen over de uitkomst daarvan. Kantonrechter U kunt ook via de kantonrechter een arbeidscontract beëindigen. Als de rechter besluit tot ontbinding, veroordeelt hij vaak tot het betalen van een ontslagvergoeding, volgens de zogenaamde kantonrechtersformule. Dat is een formule 10 Cao DAP 2014 over werk omzet en werkgelegenheid

12 waarin het aantal dienstjaren, het bruto maandloon en de correctiefactor een rol spelen. De correctiefactor stijgt naar mate de werkgever het ontslag aangerekend wordt (verwijt) en daalt als de werknemer het ontslag wordt aangerekend (verwijt). Ook tegen deze uitspraak is geen beroep mogelijk. Vaststellingsovereenkomst De derde ontslagroute is die van de onderlinge overeenstemming met de werknemer, zonder dat het UWV of de kantonrechter er aan te pas komen. Deze afspraken worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Een onderdeel hiervan is een vergoeding die is afgesproken tussen werkgever en werknemer. Een misverstand dat vaak bestaat is dat de werknemer geen WW-uitkering zou ontvangen als er sprake is van een vaststellingsovereenkomst. Dat is niet juist, zolang duidelijk is dat het initiatief tot de beëindiging van de werkgever is uitgegaan. Bij bedrijfseconomische redenen wordt daarvan uitgegaan. Met een dergelijke afspraak behoudt de werknemer dus recht op ww. Laat de werknemer zich altijd juridisch bijstaan. Als een werknemer lid is van een vakbond heeft die recht op advies en ondersteuning van \zijn of haar vakbond. Veelal van de juridische dienst van de betreffende organisatie. Als je als werkgever een duidelijk verhaal hebt over omzet daling en de reden voor het ontslag dan behoef je als werkgever echt niet bang te zijn voor onaangename gesprekken of vervelende correspondentie. Vakbonden kijken naar de realiteit, beoordelen het proces van de reorganisatie, is echt alles gedaan om het ontslag te voorkomen en of de spelregels zoals het afspiegelingsbeginsel goed is toegepast. Op ongeveer dezelfde wijze zal een jurist van een rechtsbijstand verzekeraar of bureau voor rechtshulp ( juridisch portaal ) tegen de zaken aankijken. Cao DAP 2014 over werk omzet en werkgelegenheid 11

13 Beschrijf als werkgever vanaf het begin van de reorganisatie kort en zakelijk het proces van afwegingen en gemaakte keuzes. Dit is van belang omdat vaak het hele proces van enkele maanden in beslag neemt. Als de zaken duidelijk stap voor stap op papier staan heb je daar als werkgever voordeel bij in overleg situatie met vakbondsvertegenwoordigers en of juristen. Ook is dan het hele proces inzichtelijk voor de werknemers, zowel voor hen die in dienst blijven als voor degene waarvan afscheid moet worden genomen. Wat doe je met resterende vakantiedagen? Bij het einde van het dienstverband moet u als werkgever de nog openstaande vakantiedagen in geld uitkeren of u spreekt samen af de vakantiedagen op te nemen vlak voor het einde van het dienstverband. Als werkgever moet je de vakantie tijdig vaststellen, zodat de werknemer voldoende tijd heeft om zijn vakantie te regelen. Alleen bij bijzondere omstandigheden kan van deze regel worden afgeweken. In het algemeen is een vakantie niet tijdig vastgesteld door de werkgever, wanneer de vakantie samenvalt met de opzegtermijn. Als werkgever kun je niet afdwingen dat de openstaande vakantiedagen opgenomen moeten worden. Andersom geldt ook dat de werknemer niet eenzijdig vakantiedagen kan opnemen zonder overleg met de werkgever in de opzegtermijn. Het is aan te bevelen dat werkgever en werknemer afspraken maken over het voor de datum van ontslag opnemen of uitbetalen van het saldo aan vakantiedagen. Voorbeeld Een dierenartsassistente wordt na 6 jaar dienstverband ontslagen als gevolg van een sterk teruglopende omzet van de praktijk. De werknemer herinnert haar werkgever eraan dat ze nog tien vakantiedagen heeft openstaan. Werkgever en werknemer spreken af dat deze dagen gedurende de resterende tijd van het dienstverband worden opgenomen. 12 Cao DAP 2014 over werk omzet en werkgelegenheid

14 Rugzakje van werk naar werk Om de vertrekkende medewerker zo snel mogelijk van werk naar werk te begeleiden is het belangrijk dat de dierenartsassistenten hun vaardigheden en kennis op peil houden. Daarom hebben we in de cao afgesproken dat elke werkgever de mogelijkheid biedt aan een assistente waarvan afscheid is genomen wegens bedrijfseconomische redenen om deel te nemen aan de interne scholingsbijeenkomsten voor het personeel en dat de toegang tot de eerst volgende voorjaars- of najaarsdagen wordt betaald door de exwerkgever. Detacheren Stel dat een medewerker een aantal uren bij een collega bedrijf werkzaamheden gaat verrichten, dan is het nog goed te weten dat er in beginsel een registratieplicht voor detacheerders van personeel in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel geldt. Bedrijven die zich niet registeren of personeel inlenen van een niet-geregistreerd bedrijf kunnen een boete krijgen. De registratieplicht geldt alleen niet wanneer er bij wijze van hulpbetoon zonder winstoogmerk arbeidskrachten ter beschikking worden gesteld, die in dienst zijn van degene die hen ter beschikking stelt (collegiale dienstverlening). Met collegiale uitlening wordt de situatie bedoeld waarbij met gesloten beurzen personeel ter beschikking wordt gesteld, dan is er sprake van collegiale uitlening. Wordt er opslag via het uurtarief gevraagd dan is er geen sprake van collegiale uitlening tenzij het gaat om een opslag in verband met administratiekosten. Bespreek verder ook zaken als loondoorbetaling bij ziekte en de aansprakelijkheid bij bedrijfsongevallen met de collega praktijkinlener. Van belang is dat de gemaakte afspraken schriftelijk worden vastgelegd tussen de uitlener, de inlener en de werknemer. Cao DAP 2014 over werk omzet en werkgelegenheid 13

15 Toekomst De komende jaren gaat er veel veranderen in het ontslagrecht. Hieronder een kort overzicht. Het is de bedoeling dat die wijzigingen op 1 juli 2015 ingaan. Nu kun je als werkgever de vrije keus maken tussen de bestaande ontslagroutes. Onder het nieuwe ontslagrecht wordt dat anders. De reden van ontslag bepaalt dan de ontslagroute. Ontslag om bedrijfseconomische redenen zal via het UWV gaan lopen, terwijl ontslag om persoonlijke redenen ( disfunctioneren, verstoorde arbeidsrelatie) door de kantonrechter wordt behandeld. Ook kan in de toekomst beroep worden ingesteld tegen de beslissing van het UWV en de kantonrechter. Nu kan dat nog niet. Er kan onder het nieuwe ontslagrecht zelfs doorgeprocedeerd worden tot de Hoge Raad. Veel arbeidsovereenkomsten worden door werkgever en werknemer in onderling overleg beëindigd, het zogenaamde ontslag met wederzijds goedvinden. Onder de nieuwe regels krijgt de werknemer de mogelijkheid zijn gegeven akkoord voor het ontslag binnen veertien dagen in te trekken. In het nieuwe ontslagrecht wijzigt ook de zogeheten kantonrechtersformule. Voortaan zal deze transitievergoeding door de werkgever verschuldigd zijn, ongeacht de ontslagroute (UWV of kantonrechter) voor medewerkers die 2 jaar of langer in dienst zijn (geweest). De hoogte van de vergoeding bedraagt 1/3 maandsalaris per dienstjaar tot tien jaar dienstverband en een ½ maandsalaris per dienstjaar voor ieder jaar dat het dienstverband langer dan tien jaar heeft geduurd. Aan de ontslagvergoeding wordt een maximum gesteld van bruto of 1-jaarsalaris bij een hoger inkomen dan Cao DAP 2014 over werk omzet en werkgelegenheid

16 Tot slot Afscheid moeten nemen van een werknemer is geen leuk gebeuren. Overleg als werkgever met de werknemer over de wijze waarop afscheid wordt genomen. De een wil met de stille trom vertrekken en de ander zou het leuk vinden dat er in het team aandacht aan wordt besteed op de laatste werkdag. Er komen ook nog een paar lastige zaken om de hoek kijken, de werknemer moet de sleutels inleveren, te horen krijgen dat er geen producten van eigen bedrijf meer te verkrijgen zijn. Ook is de vraag aan de orde of de werknemer al of niet binding wil blijven houden met de praktijk. Is de werknemer al of niet welkom voor een praatje of niet. Zaken die het over en weer respect vol bespreken waard zijn. Geef als werkgever aan dat gemaakte keuzes in het eindgesprek in overleg herzien kunnen worden. BPW, vakbonden en Vedias verwachten met deze brochure tekst een bijdrage te leveren aan goede bedrijfsvoering in de dierenartspraktijken, uiterste beperking van gedwongen ontslagen in de branche en een respectvolle omvang tussen werkgevers en werknemers. Deze brochure is een coproductie van BPW, Vedias, Abvakabo FNV en CNV Publieke Zaak. Teksten: Jenny van Poortvliet (BPW) en André Bal (CNV Publieke Zaak) Afbeeldingen gebruikt in licentie: Shutterstck.com Printwerk: Abvakabo FNV Cao DAP 2014 over werk omzet en werkgelegenheid 15

Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden

Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden 2 Wet Werk en Zekerheid Ingrijpende wijzigingen in de regels voor het aangaan en opstellen van arbeidsovereenkomsten Ingrijpende wijzigingen

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel met veranderingen in het arbeidsrecht aangenomen. Aanvankelijk zou een deel van de wijzigingen ingaan op 1 juli 2014,

Nadere informatie

Avondje Legal. 3 Advocaten

Avondje Legal. 3 Advocaten Avondje Legal 3 Advocaten Wat gaan we doen? Werkkostenregeling en de wijziging van arbeidsvoorwaarden Wet werk en zekerheid Wijziging arbeidsvoorwaarden Werkostenregeling: Iedereen kosten arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

Het ontslagrecht per 1 juli 2015

Het ontslagrecht per 1 juli 2015 Het ontslagrecht per 1 juli 2015 Noordam Advocatuur mr. dr. A.J. Noordam Het Europese en Nederlandse arbeidsrecht biedt in grote mate bescherming aan de werknemer. Met name het ontslag van werknemers is

Nadere informatie

Wat verandert er voor u?

Wat verandert er voor u? Whitepaper Najaar 2014 Wet werk en zekerheid Wat verandert er voor u? De nieuwe Wet werk en zekerheid legt meer druk op werkgevers. Zo moeten zij werknemers tijdig laten weten dat hun tijdelijk contract

Nadere informatie

Veranderingen Arbeidsrecht 2015

Veranderingen Arbeidsrecht 2015 Veranderingen Arbeidsrecht 2015 De positie van de tijdelijke krachten (flexwerkers) Tijdelijke contracten, ketenbepaling Tot nu toe kon een medewerker op basis van een tijdelijk contract worden aangenomen.

Nadere informatie

Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in België

Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in België Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in België Inhoud Van welk land is het arbeidsrecht van toepassing? 2 Waar moet u rekening mee houden? 3 Ontslagrecht 3 Concurrentiebeding 5 Minimumloon

Nadere informatie

Twee jaar Wet Werk en Zekerheid

Twee jaar Wet Werk en Zekerheid Twee jaar Wet Werk en Zekerheid Top 10 van wat elke werkgever inmiddels zou moeten weten juni 2017 Inhoudsopgave 1. Proeftijd 2. Concurrentiebeding 3. Ketenregeling 4. Beëindiging arbeidsovereenkomst bepaalde

Nadere informatie

HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen

HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen Introductie Met de komst van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) vinden per 1 januari en 1 juli 2015 ingrijpende veranderingen in het arbeids-

Nadere informatie

De positie van de tijdelijke krachten (flexwerkers):

De positie van de tijdelijke krachten (flexwerkers): VAN : Willem van Teeseling AAN : Bestuur en leden SNF BETREFT : Vernieuwingen in wetgeving in kader Wet werk en inkomen. DATUM : 13 juni 2014 C.C. : Op 11 juni 2014 is door de Eerste Kamer de wet aangenomen.

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 juli 2015

Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 juli 2015 Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 juli 2015 Op 1 juli 2015 treedt het tweede deel van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in werking. Het ontslagrecht wordt gemoderniseerd, er is sneller sprake van passend

Nadere informatie

Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden?

Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden? Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden? Op 18 februari 2014 is de Wet Werk en Zekerheid aangenomen. Op internet zijn veel plukjes informatie te vinden. Hieronder volgt een overzicht van

Nadere informatie

Wetsvoorstel werk en zekerheid

Wetsvoorstel werk en zekerheid Wetsvoorstel werk en zekerheid De belangrijkste gevolgen op een rij Geachte relatie, Vrijdag 29 november jl. is het wetsvoorstel met betrekking tot de Wet werk en zekerheid ingediend. De voorstellen van

Nadere informatie

Het zwaarwegend belang moet overigens aanwezig zijn bij aangaan van het concurrentiebeding of relatiebeding, maar ook bij einde van het contract.

Het zwaarwegend belang moet overigens aanwezig zijn bij aangaan van het concurrentiebeding of relatiebeding, maar ook bij einde van het contract. Het nieuwe arbeidsrecht en ontslagrecht 2015 (De Wet Werk en Zekerheid voor werknemers) In 2015 is en wordt het arbeidsrecht en ontslagrecht ingrijpend veranderd. De nieuwe wetgeving is gericht op arbeidsmobiliteit.

Nadere informatie

Nieuwe ontslagrecht in 25 minuten? Jo van Saase

Nieuwe ontslagrecht in 25 minuten? Jo van Saase Nieuwe ontslagrecht in 25 minuten? Jo van Saase 0 Workshop nieuwe ontslagrecht en OR Hoofdlijnen nieuwe ontslagrecht Inzoomen op ontslag om bedrijfseconomische redenen De transitievergoeding + WW Sociaal

Nadere informatie

Ontslag. Informatie voor werknemers

Ontslag. Informatie voor werknemers Ontslag Informatie voor werknemers Foto: Francis Lukombo Wanneer mag u worden ontslagen? Voor ontslag van een werknemer heeft een werkgever goede redenen nodig. U mag dus niet zomaar worden ontslagen.

Nadere informatie

Mediation in het nieuwe Ontslagrecht MKB Noord en VNO-NCW. 26 januari 2016

Mediation in het nieuwe Ontslagrecht MKB Noord en VNO-NCW. 26 januari 2016 Mediation in het nieuwe Ontslagrecht MKB Noord en VNO-NCW 26 januari 2016 Mediation in het nieuwe ontslagrecht Januari 2016 Ingrid Munneke en Judith Bos Wijzigingen in het ontslagrecht De Verschillende

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid 22 september 2014 mr. Carin Welters Bouwend Nederland Programma Inleiding Bescherming van flexwerkers Ontslag WW-uitkering Conclusies en adviezen 1. Ingangsdatum 1 januari 2015: bescherming

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 januari 2015 De plannen om het arbeidsrecht te hervormen gaan nu concrete vormen aannemen. De Eerste en Tweede Kamer hebben ingestemd met het wetsvoorstel Wet Werk

Nadere informatie

Workshop Arbeidsrecht

Workshop Arbeidsrecht Workshop Arbeidsrecht 2 Augustus 2014 Amsterdam Amsterdam, 2 Augustus 2014 Overzicht 1. Arbeidsovereenkomsten 2. Arbeidsvoorwaarden 3. Ontslag 4. WW- uitkering By Stichting Sajaam 1 1. Soort contracten

Nadere informatie

Wat verandert er voor u?

Wat verandert er voor u? Whitepaper Wet werk en zekerheid Wat verandert er voor u? De nieuwe Wet werk en zekerheid legt meer druk op werkgevers. Zo moeten zij werknemers tijdig laten weten dat hun tijdelijk contract afloopt. Ook

Nadere informatie

WERK EN ZEKERHEID HET NIEUWE ARBEIDSRECHT IN BEELD

WERK EN ZEKERHEID HET NIEUWE ARBEIDSRECHT IN BEELD WERK EN ZEKERHEID HET NIEUWE ARBEIDSRECHT IN BEELD Hoofdlijnen en wetenswaardigheden Wet Werk en Zekerheid (WWZ) Vanaf 1 januari 2015 Aanzegplicht vanaf 1 januari 2015 De werkgever is verplicht vanaf 1

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid De elf belangrijkste wijzigingen en gevolgen voor de werkgever September 2014 Inhoud 1. Beëindiging tijdelijk contract 2. Proeftijd in tijdelijk contract 3. Concurrentiebeding in

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid 1 Wet Werk en Zekerheid Derk Domela Nieuwenhuis Nico Ruiter december 2014 2 WWZ Geschiedenis (Regeerakkoord, Sociaal Akkoord april 2013, Najaarsakkoord) Werkzekerheid in plaats van baanzekerheid Ontslagrecht

Nadere informatie

Nieuwe ontslagrecht in 25 minuten?

Nieuwe ontslagrecht in 25 minuten? Nieuwe ontslagrecht in 25 minuten? 0 Workshop nieuwe ontslagrecht en OR Hoofdlijnen nieuwe ontslagrecht Inzoomen op ontslag om bedrijfseconomische redenen De transitievergoeding + WW Sociaal plannen 1

Nadere informatie

Presentatie OVSB Het doolhof dat WWZ heet

Presentatie OVSB Het doolhof dat WWZ heet Presentatie OVSB Het doolhof dat WWZ heet Inhoudsopgave 1. Wet Werk en Zekerheid 2. Wijzigingen in het ontslagrecht 3. Dossieropbouw 4. Transitievergoeding 5. Samenvatting Wijzigingen WWZ 1 januari 2015:

Nadere informatie

Inhoud. Doelstellingen van de WWZ. Workshop Wet Wet Werk en Zekerheid. Doelstellingen van de WWZ. Wat is er al veranderd per 1 januari 2015

Inhoud. Doelstellingen van de WWZ. Workshop Wet Wet Werk en Zekerheid. Doelstellingen van de WWZ. Wat is er al veranderd per 1 januari 2015 Workshop Wet Wet Werk en Zekerheid Spaans Advocaten Mr. Bart W.G. Orth orth@spaansadvocaten.nl 1 Inhoud Doelstellingen van de WWZ Wat is er al veranderd per 1 januari 2015 Wat gaat er veranderen per 1

Nadere informatie

Per 2015 mag er geen proeftijd meer worden opgenomen in arbeidsovereenkomsten met een looptijd tot en met zes maanden.

Per 2015 mag er geen proeftijd meer worden opgenomen in arbeidsovereenkomsten met een looptijd tot en met zes maanden. Het nieuwe arbeidsrecht en ontslagrecht 2015 (De Wet Werk en Zekerheid voor werkgevers) In 2015 is en wordt het arbeidsrecht en ontslagrecht ingrijpend veranderd. De nieuwe wetgeving is gericht op arbeidsmobiliteit.

Nadere informatie

DE WET WERK EN ZEKERHEID. Ron Andriessen, Joris Engelsma en Saskia Boonstra

DE WET WERK EN ZEKERHEID. Ron Andriessen, Joris Engelsma en Saskia Boonstra DE WET WERK EN ZEKERHEID Ron Andriessen, Joris Engelsma en Saskia Boonstra Ontbijtbijeenkomst september 2014 2 De belangrijkste wijzigingen binnen het arbeidsrecht betreffen: 1. flexibele arbeid; 2. het

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. Nathalie van Goor

Wet Werk en Zekerheid. Nathalie van Goor Wet Werk en Zekerheid Nathalie van Goor Stand van zaken Wijzigingen per 1 januari 2015: - Concurrentiebeding - Proeftijd - Bepaalde tijd contracten deel 1 - Oproepcontracten deel 1 Wijzigingen per 1 juli

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid Ingangsdatum 1 januari 2015 Concurrentiebeding Concurrentiebeding (zonder nadere motivering) is mogelijk in arbeidscontracten voor bepaalde en onbepaalde tijd. In bepaalde tijd contracten

Nadere informatie

WERK EN ZEKERHEID HET NIEUWE ARBEIDSRECHT IN BEELD

WERK EN ZEKERHEID HET NIEUWE ARBEIDSRECHT IN BEELD WERK EN ZEKERHEID HET NIEUWE ARBEIDSRECHT IN BEELD Hoofdlijnen en wetenswaardigheden Wet Werk en Zekerheid (WWZ) Vanaf 1 juli 2015 Ketenregeling per 1 juli 2015 Maximale keten van tijdelijke (flex)contracten*:

Nadere informatie

Hoe bent u als werkgever goed voorbereid op ontslag? De ontslagprocedure feilloos doorlopen. whitepaper

Hoe bent u als werkgever goed voorbereid op ontslag? De ontslagprocedure feilloos doorlopen. whitepaper 18.05.16 Hoe bent u als werkgever goed voorbereid op ontslag? De ontslagprocedure feilloos doorlopen whitepaper In dit whitepaper: Sinds de invoering van het nieuwe ontslagrecht in 2015, is het voor werkgevers

Nadere informatie

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Uw dienstverband bij uw werkgever kan op verschillende manieren eindigen. Behalve ontslag via UWV WERKbedrijf of via de kanton rechter, kunnen u en uw werkgever

Nadere informatie

Nieuwsbrief, december 2014

Nieuwsbrief, december 2014 Nieuwsbrief, december 2014 Wijzigingen arbeidsrecht in 2015 Door de invoering van de Wet Werk en Zekerheid wordt het arbeidsrecht ingrijpend gewijzigd. De wijzigingen hebben gevolgen voor het bestaande

Nadere informatie

Whitepaper. Wet Werk en Zekerheid

Whitepaper. Wet Werk en Zekerheid Whitepaper Wet Werk en Zekerheid Flexwerk: wijzigingen per 1 januari 2015 In een arbeidsovereenkomst voor de duur van 6 maanden of korter is geen proeftijd meer toegestaan. In een arbeidsovereenkomst voor

Nadere informatie

De Ontslagprocedure WERKBEDRIJF. Afdeling Arbeids Juridische Dienstverlening (AJD) Maastricht

De Ontslagprocedure WERKBEDRIJF. Afdeling Arbeids Juridische Dienstverlening (AJD) Maastricht De Ontslagprocedure UWV WERKBEDRIJF Afdeling Arbeids Juridische Dienstverlening (AJD) Maastricht BEZOEKADRES UWV WERKBEDRIJF MAASTRICHT AFDELING AJD RANDWIJCKSINGEL 22 6229 EE MAASTRICHT TEL: 043 7506200

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid Wijzigingen per 1 januari 2015 1. Proeftijd Een proeftijd bij een arbeidsovereenkomst voor zes maanden of korter is nietig. Hiervan kan niet bij cao worden afgeweken. Bij een arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

HR in de Zorg Nieuw Ontslagrecht & Vergoeding 2 december 2014

HR in de Zorg Nieuw Ontslagrecht & Vergoeding 2 december 2014 HR in de Zorg Nieuw Ontslagrecht & Vergoeding 2 december 2014 Hanze advocaat specialist in arbeidsrecht Vestigingen in Zwolle, Deventer en Groningen Alle arbeidsrechtelijke zaken mbt: Adviseren, begeleiden

Nadere informatie

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Beste Klant, Per 1 januari en 1 juli 2015 zullen er diverse wijzigingen plaatsvinden op het gebied van arbeidsrecht. Hiervan willen wij u graag op de hoogte brengen. De

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid: / wijzigingen en praktische tips

Wet Werk en Zekerheid: / wijzigingen en praktische tips MARKTGEBIEDEN Bouw Haven en Logistiek Zorg Cleantech Kantoor Rotterdam Telefoon: +31 (0)10 241 88 00 Rotterdam@tenholternoordam.nl Kantoor Dordrecht Telefoon: +31 (0)78 633 11 11 Dordrecht@tenholternoordam.nl

Nadere informatie

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Werkgever en werknemer kunnen afspreken om in onderling overleg het dienstverband te beëindigen. Dat heet ook wel ontslag met wederzijds goedvinden. U bent

Nadere informatie

Onderwerp: Wijziging in arbeidsrecht, in 3 fases. Geachte heer, mevrouw,

Onderwerp: Wijziging in arbeidsrecht, in 3 fases. Geachte heer, mevrouw, Onderwerp: Wijziging in arbeidsrecht, in 3 fases Geachte heer, mevrouw, Het zal u ongetwijfeld niet zijn ontgaan: het arbeidsrecht wordt drastisch gewijzigd. Dit kan grote consequenties hebben voor uw

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid Nathalie van Goor Arbeidsrecht jurist Stand van zaken Wijzigingen per 1 januari 2015: Concurrentiebeding Proeftijd Bepaalde tijd contracten deel 1 Oproepcontracten deel 1 Wijzigingen

Nadere informatie

Workshop Actualiteiten Ontslagrecht. Karen Beijerman, 4 september 2012

Workshop Actualiteiten Ontslagrecht. Karen Beijerman, 4 september 2012 Workshop Actualiteiten Ontslagrecht Karen Beijerman, 4 september 2012 Misvattingen over ontslag Bij ontslag krijg je altijd veel geld mee Een opzegtermijn in contract betekent dat de werkgever altijd kan

Nadere informatie

Het Nieuwe Ontslagrecht De negen belangrijkste wijzigingen en gevolgen voor de werkgever. Jeroen van Engelen TRS Transportkoeling BV.

Het Nieuwe Ontslagrecht De negen belangrijkste wijzigingen en gevolgen voor de werkgever. Jeroen van Engelen TRS Transportkoeling BV. 2014 Het Nieuwe Ontslagrecht De negen belangrijkste wijzigingen en gevolgen voor de werkgever Jeroen van Engelen TRS Transportkoeling BV. 2-10-2014 Index 1. Aanpassing Duaal Stelsel 2. Aanzegtermijn 3.

Nadere informatie

ONTBIJTLEZING VERANDERINGEN IN HET ARBEIDSRECHT WEET HOE HET ZIT

ONTBIJTLEZING VERANDERINGEN IN HET ARBEIDSRECHT WEET HOE HET ZIT ONTBIJTLEZING VERANDERINGEN IN HET ARBEIDSRECHT WEET HOE HET ZIT door Sven Johansen DOEL VAN DE ONTBIJTLEZING Inzicht verschaffen in de belangrijkste wijzigingen in het arbeidsrecht in 2015. (dat zijn

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. wijzigingen voor eigen personeel en uitzendkrachten

Wet Werk en Zekerheid. wijzigingen voor eigen personeel en uitzendkrachten Wet Werk en Zekerheid wijzigingen voor eigen personeel en uitzendkrachten Inhoudsopgave Ketenbepaling 4 Onderbrekingstermijnen 5 Aanzegtermijn 6 Proeftijd 6 Concurrentiebeding 7 Oproepcontracten 7 Regatlieregel

Nadere informatie

Als ik mijn baan kwijtraak. Voorkom dat u werkloos wordt Hoe komt u weer aan werk? Wat moet u doen voor een WW-uitkering?

Als ik mijn baan kwijtraak. Voorkom dat u werkloos wordt Hoe komt u weer aan werk? Wat moet u doen voor een WW-uitkering? Als ik mijn baan kwijtraak Voorkom dat u werkloos wordt Hoe komt u weer aan werk? Wat moet u doen voor een WW-uitkering? Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid Bijeenkomst MOVe Door: Marlies Ferwerda Ellen Metselaar 25 maart 2015 Introductie 2 Wet Werk en Zekerheid Onderwerpen die aan bod komen: Wijzigingen per 1 januari 2015: Proeftijd

Nadere informatie

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst Beëindiging van de arbeidsovereenkomst Het huidige arbeidsrecht Het arbeidsrecht kent een gesloten stelsel van ontslagrecht. Dit betekent dat een arbeidsovereenkomst alleen op de in de wet geregelde manieren

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. De belangrijkste wijzigingen en tips worden u aangeboden door

Wet Werk en Zekerheid. De belangrijkste wijzigingen en tips worden u aangeboden door Wet Werk en Zekerheid De belangrijkste wijzigingen en tips worden u aangeboden door WAT VERANDERT ER? WAAR KUN/MOET JE OP LETTEN? Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd 1 januari 2015: Geen proeftijd voor

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid in vogelvlucht

Wet werk en zekerheid in vogelvlucht Wet werk en zekerheid in vogelvlucht en per 1 januari/februari 2015 Concurrentiebeding In arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd kan geen concurrentiebeding meer worden opgenomen, tenzij de werkgever

Nadere informatie

Arbeidsrecht Actueel. In deze uitgave: Ontslagrecht. Jaargang 19 (2014) november. WW-uitkering

Arbeidsrecht Actueel. In deze uitgave: Ontslagrecht. Jaargang 19 (2014) november. WW-uitkering In deze uitgave: Jaargang 19 (2014) november nr. 235 Ontslagrecht WW-uitkering Arbeidsrecht Actueel Op 29 november 2013 heeft de regering het wetsvoorstel voor de Wet werk en zekerheid ingediend. Het wetsvoorstel

Nadere informatie

WET WERK EN ZEKERHEID

WET WERK EN ZEKERHEID WET WERK EN ZEKERHEID Stefan Verdonk Bedrijfsjurist 4 december 2014 0495-454444 s.verdonk@smitsvandenbroek.nl Achtergrond WWZ - algemene rechtsgelijkheid en rechtszekerheid bevorderen - rechtspositie flexwerkers

Nadere informatie

WIJZIGING ARBEIDSRECHT/ ONTSLAGRECHT. H.F.A. Bronneberg R.C. Breuls

WIJZIGING ARBEIDSRECHT/ ONTSLAGRECHT. H.F.A. Bronneberg R.C. Breuls WIJZIGING ARBEIDSRECHT/ ONTSLAGRECHT H.F.A. Bronneberg R.C. Breuls WET WERK EN ZEKERHEID KOMT ER AAN Per 1 januari 2015 is sprake van wijzigingen; Per 1 juli 2015 is sprake van de meest ingrijpende wijzigingen;

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid een overzicht 1

Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Vanaf 1 januari 2015: wijzigingen voor flexwerkers Op 1 januari 2015 veranderen de regels voor tijdelijke arbeidscontracten, oproepcontracten en payrollcontracten.

Nadere informatie

Ketenbepaling 4. Onderbrekingstermijnen 5. Aanzegtermijn 6. Proeftijd 6. Concurrentiebeding 7. Oproepcontracten 7. Regatlieregel 8.

Ketenbepaling 4. Onderbrekingstermijnen 5. Aanzegtermijn 6. Proeftijd 6. Concurrentiebeding 7. Oproepcontracten 7. Regatlieregel 8. Inhoudsopgave Ketenbepaling 4 Onderbrekingstermijnen 5 Aanzegtermijn 6 Proeftijd 6 Concurrentiebeding 7 Oproepcontracten 7 Regatlieregel 8 Uitzendbeding 8 Transitievergoeding 9 Beëindigingsovereenkomst

Nadere informatie

Whitepaper Wet werk en zekerheid

Whitepaper Wet werk en zekerheid Whitepaper Wet werk en zekerheid Als gevolg van de Wet Werk en Zekerheid staat u als directeur of bestuur een aantal ingrijpende veranderingen te wachten, onder meer ten aanzien van het ontslagrecht, sociale

Nadere informatie

DE ARBEIDSOVEREENKOMST KLAKKELOOS ONDERTEKENEN IS NIET VERSTANDIG

DE ARBEIDSOVEREENKOMST KLAKKELOOS ONDERTEKENEN IS NIET VERSTANDIG DE ARBEIDSOVEREENKOMST KLAKKELOOS ONDERTEKENEN IS NIET VERSTANDIG VOORWAARDEN ARBEIDSOVEREENKOMST Wanneer is er sprake van een arbeidsovereenkomst: Verplichting om persoonlijk arbeid te verrichten; Werkgever

Nadere informatie

Ontslagrecht. Opzegtermijn. Rechtspositie. Veranderingen per 1 juli 2015 WET WERK EN ZEKERHEID. Flexwerker DAAROM EEN ACCOUNTANT. Transitievergoeding

Ontslagrecht. Opzegtermijn. Rechtspositie. Veranderingen per 1 juli 2015 WET WERK EN ZEKERHEID. Flexwerker DAAROM EEN ACCOUNTANT. Transitievergoeding Opzegtermijn Rechtspositie Ontslagrecht Transitievergoeding Flexwerker Veranderingen per 1 juli 2015 WET WERK EN ZEKERHEID DAAROM EEN ACCOUNTANT Maart 2015 WET WERK EN ZEKERHEID Laat u niet verrassen!

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid Hoofdlijnen

Wet werk en zekerheid Hoofdlijnen Wet werk en zekerheid Hoofdlijnen Presentatie Ontbijtbijeenkomst OBGB-lidbedrijven 26 februari 2015 Jan Teerling, UWV Arbeidsjuridische dienstverlening (AJD) Eindhoven versie 15 januari 2015 Programma

Nadere informatie

Als werkgever toe aan Collectief Ontslag? Let op de volgende Spelregels

Als werkgever toe aan Collectief Ontslag? Let op de volgende Spelregels Als werkgever toe aan Collectief Ontslag? Let op de volgende Spelregels Veel ondernemers krijgen in verband met de wereldwijde economische crisis te maken met teruglopende omzetten en/of resultaten. Helaas

Nadere informatie

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten?

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten? werk.nl uwv.nl Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u weten wat voor u in uw situatie geldt? Kijk dan op werk.nl. Als u

Nadere informatie

10 Tips bij een reorganisatie

10 Tips bij een reorganisatie Marianne Eisma advocaat legal 10 Tips bij In het Arbeidsrecht gaat het erom het juiste proces te volgen om het uiteindelijke doel te bereiken. U moet daarvoor de tijd nemen, te snelle en niet goed voorbereide

Nadere informatie

Ontbindingsprocedure geen invloed meer op fictieve opzegtermijn

Ontbindingsprocedure geen invloed meer op fictieve opzegtermijn Januari 2013 Ontbindingsprocedure geen invloed meer op fictieve opzegtermijn Indien een werknemer wordt ontslagen (via een ontbinding bij de kantonrechter of met wederzijds goedvinden) en vervolgens aanspraak

Nadere informatie

Belangrijkste punten nieuw ontslagrecht

Belangrijkste punten nieuw ontslagrecht Belangrijkste punten nieuw ontslagrecht Nieuw ontslagstelsel Gronden voor ontslag Transitievergoeding Opbouw transitievergoeding Tips De informatie in dit document is uitsluitend bedoeld als algemene informatie.

Nadere informatie

Voorlichting Wet Werk en Zekerheid

Voorlichting Wet Werk en Zekerheid Voorlichting Wet Werk en Zekerheid Platformbijeenkomsten, najaar 2014 René Tromp Wille-Anne van t Zelfde Inhoud Wijziging flexrecht Wijziging ontslagrecht Deel 1 Wijziging flexrecht Aanzegtermijn Werkgever

Nadere informatie

RSW Special wet werk en zekerheid 2014. Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS

RSW Special wet werk en zekerheid 2014. Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 WIJZIGINGEN PER 1 JULI 2014... 3 Wijzigingen flexibele arbeid... 3 1. Proeftijd... 3 2. Aanzegtermijn... 3 3. Concurrentiebeding...

Nadere informatie

Wwz: wat moet u weten!

Wwz: wat moet u weten! Wwz: wat moet u weten! De Wet werk en zekerheid (Wwz) is in werking getreden op 1 januari 2015 en geldt uitsluitend voor het bijzonder onderwijs. Een aantal wijzigingen is al in werking getreden. De belangrijkste

Nadere informatie

Toelichting op de wet Werk en Zekerheid

Toelichting op de wet Werk en Zekerheid Whitepaper: Toelichting op de wet Werk en Zekerheid Op 10 juni 2014 is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) aangenomen. De WWZ beoogt het arbeidsrecht aan te passen aan de veranderende arbeidsverhoudingen in

Nadere informatie

II Het dienstverband

II Het dienstverband II Het dienstverband Voorwaarden De onderwerpen in dit boek hebben betrekking op de situaties waarbij er sprake is van een - tijdelijk of vast - dienstverband. Er is sprake van een dienstverband als er

Nadere informatie

Nul uren contract, oproepkracht

Nul uren contract, oproepkracht Nul uren contract, oproepkracht Nul uren contract, oproepkracht Met een nul uren contract sluit de werkgever met de werknemer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde- of onbepaalde tijd. In deze overeenkomst

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid een overzicht 1

Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Vanaf 1 januari 2015: wijzigingen voor flexwerkers Op 1 januari 2015 veranderen de regels voor tijdelijke arbeidscontracten, oproepcontracten en payrollcontracten.

Nadere informatie

MKB-Arbeidsvoorwaarden. Jenny van Poortvliet 12 juni 2014

MKB-Arbeidsvoorwaarden. Jenny van Poortvliet 12 juni 2014 MKB-Arbeidsvoorwaarden Jenny van Poortvliet 12 juni 2014 MKB-Arbeidsvoorwaarden Programma onderdelen 1: flexcontracten - contracten/planning aanpassen? - ga ik nog een flexwerkers aannemen? - hoe zit het

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid de belangrijkste wijzigingen in flexcontracten, ontslagrecht en WW

Wet werk en zekerheid de belangrijkste wijzigingen in flexcontracten, ontslagrecht en WW Wet werk en zekerheid de belangrijkste wijzigingen in flexcontracten, ontslagrecht en WW auteur: mr. Jacqueline Caro Op 17 juni 2014 is het Wetsvoorstel Werk en Zekerheid (WWZ) door de Eerste Kamer aanvaard.

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid Brigit van de Ven & Femia van Wijk Naam Datum Op de agenda Flexibele arbeid Ketenregeling Opvolgend werkgeverschap Risicoregeling Ontslagrecht Route Transitievergoeding Ketenregeling

Nadere informatie

Ontslagrecht en dossiervorming. Corine Oerlemans 26 november 2013

Ontslagrecht en dossiervorming. Corine Oerlemans 26 november 2013 Ontslagrecht en dossiervorming Corine Oerlemans 26 november 2013 Beëindiging arbeidsovereenkomst Er zijn in principe 4 manieren om de arbeidsovereenkomst met een werknemer te beëindigen. Elk met een eigen

Nadere informatie

Tijdelijke contracten ingang 1-1-2015

Tijdelijke contracten ingang 1-1-2015 Tijdelijke contracten ingang 1-1-2015 Proeftijd niet toegestaan bij contracten van 6 maanden of korter. Oud: proeftijd in tijdelijke contracten toegestaan ongeacht looptijd. Aanzegplicht bij contracten

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid Ontslagrecht

Wet Werk en Zekerheid Ontslagrecht Wet Werk en Zekerheid - December 2014. De wet Werk en Zekerheid bevat drie hoofdthema s. 1. Het ontslagrecht wordt aangepast. 2. De rechtspositie van flexwerkers wordt versterkt. 3. De Werkloosheidswet

Nadere informatie

Het nieuwe ontslagrecht / WWZ

Het nieuwe ontslagrecht / WWZ Het nieuwe ontslagrecht / WWZ Actualiteiten arbeidsrecht (33 818) Het nieuwe ontslagrecht Tim de Klerck Waar gaan we het over hebben? Waarom een hervorming van het ontslagrecht? Vernieuwing ontslagrecht

Nadere informatie

Is er kans op ontslag? Schakel hulp in!

Is er kans op ontslag? Schakel hulp in! Is er kans op ontslag? Schakel hulp in! Is er kans op ontslag? Wilt u weg bij uw werkgever? Wilt u weten wat er in uw situatie mogelijk is? Wilt u uw vaststellingsovereenkomst zelf opstellen of laten checken?

Nadere informatie

Actualiteiten Arbeidsrecht. mr. Erik Jansen mr. Jean-Luc Coenegracht 26 juni 2012

Actualiteiten Arbeidsrecht. mr. Erik Jansen mr. Jean-Luc Coenegracht 26 juni 2012 Actualiteiten Arbeidsrecht mr. Erik Jansen mr. Jean-Luc Coenegracht 26 juni 2012 1 Actualiteiten arbeidsrecht Onderwerpen Wijziging Wet melding collectief ontslag (WMCO) Stand van zaken kennelijk onredelijk

Nadere informatie

Wijzigingen per 1 juli 2015: van ketenregeling, ontslagrecht, WW en overige

Wijzigingen per 1 juli 2015: van ketenregeling, ontslagrecht, WW en overige Wet werk en zekerheid: Wijzigingen per 1 juli 2015: van ketenregeling, ontslagrecht, WW en overige Door Mr. Patrice Hoogeveen Inleiding Met datum d.d. 10 juni 2014 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid (WWZ)

Wet Werk en Zekerheid (WWZ) Wet Werk en Zekerheid (WWZ) De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) wijzigt de regels in het flexrecht, het ontslagrecht en de regels rondom de WW. In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de wijzigingen welke

Nadere informatie

ACTUEEL HR & JURIDISCH NIEUWS Voor werkgevers die meer willen weten, oktober 2017

ACTUEEL HR & JURIDISCH NIEUWS Voor werkgevers die meer willen weten, oktober 2017 SMEETS ADVOCATUUR & HRMINDED ACTUEEL HR & JURIDISCH NIEUWS Voor werkgevers die meer willen weten, oktober 2017 Regeerakkoord Rutte III Wat heeft dit regeerakkoord voor u als werkgever in petto? THEMA:

Nadere informatie

Arbeidsrecht en Hyperemesis Gravidarum

Arbeidsrecht en Hyperemesis Gravidarum Arbeidsrecht en Hyperemesis Gravidarum Regelmatig lopen vrouwen die last hebben van Hyperemesis Gravidarum (HG) tegen arbeidsrechtelijke problemen aan. Contracten worden niet verlengd, er wordt gedreigd

Nadere informatie

mr. J.P.M.F. (Jan Pieter) Verkennis Pr- en Communicatieadviseur

mr. J.P.M.F. (Jan Pieter) Verkennis Pr- en Communicatieadviseur mr. J.P.M.F. (Jan Pieter) Verkennis Pr- en Communicatieadviseur ONDERWERPEN Kennismaking Financiering Waarom naar het Juridisch Loket? Toegankelijkheid Feiten en cijfers Dreigend ontslag, wat nu? Proeftijd

Nadere informatie

WeteWerk en Zekerheid WWZ)

WeteWerk en Zekerheid WWZ) 6 juli 2015 WeteWerk en Zekerheid WWZ) Wet Werk en Zekerheid Programma Doel WWZ Maatregelen wetgeving Wijzigingen per 1 januari 2015 Wijzigingen per 1 juli 2015 Wijzigingen per 1 januari 2016??? Doel Wet

Nadere informatie

Arbeidsrecht, invoeringsdatum 1 januari 2015:

Arbeidsrecht, invoeringsdatum 1 januari 2015: Geachte relatie, Het afgelopen jaar is er al veel gesproken over de kabinetsplannen om het arbeidsrecht, het ontslagrecht en de WW aan te passen. Inmiddels is de Wet Werk en Zekerheid aangenomen door de

Nadere informatie

Wet Werk & Zekerheid. drs. Esther Koeman HR Consultant

Wet Werk & Zekerheid. drs. Esther Koeman HR Consultant Wet Werk & Zekerheid drs. Esther Koeman HR Consultant WWZ Waar denk je aan bij de term: Wet Werk en Zekerheid? De WWZ Veranderingen per 1 januari 2015 Concurrentiebeding; Aanzegtermijn; Proeftijd. Veranderingen

Nadere informatie

Infokaart. Flexwet. voor en door professionals. Een product van De Unie

Infokaart. Flexwet. voor en door professionals. Een product van De Unie Infokaart voor en door professionals Flexwet Een product van De Unie De Wet Flexibiliteit en Zekerheid (Flexwet) is indertijd ingesteld met als doel: de werkgever de mogelijkheid te bieden meer flexibiliteit

Nadere informatie

Welkom op de workshop

Welkom op de workshop Werken mét Zekerheid Welkom op de workshop Werken mét Zekerheid 9-6-2015 1 Werken mét Zekerheid Programma Flexwet en Paneldiscussie Pauze Ontslag en Paneldiscussie 9-6-2015 2 Werken mét Zekerheid Doel

Nadere informatie

Ketenregeling. Opzegtermijn. Rechtspos. Flexwerker GOED VOORBEREID OP DE WET WERK EN ZEKERHEID DA AROM EEN ACCOUNTANT

Ketenregeling. Opzegtermijn. Rechtspos. Flexwerker GOED VOORBEREID OP DE WET WERK EN ZEKERHEID DA AROM EEN ACCOUNTANT Ketenregeling Opzegtermijn Rechtspos Flexwerker GOED VOORBEREID OP DE WET WERK EN ZEKERHEID DA AROM EEN ACCOUNTANT September 2014 WET WERK EN ZEKERHEID Laat u niet verrassen! De Wet werk en zekerheid brengt

Nadere informatie

1. Ontslag. 1.1 Inleiding. 1.2 De arbeidsovereenkomst

1. Ontslag. 1.1 Inleiding. 1.2 De arbeidsovereenkomst 1. Ontslag 1.1 Inleiding In Nederland kennen wij een duaal ontslagstelsel. Dat betekent dat een werkgever die een werknemer wil ontslaan twee wegen kan bewandelen. De werkgever kan UWV WERKbedrijf (het

Nadere informatie

Wijzigingen Wet, werk & zekerheid

Wijzigingen Wet, werk & zekerheid Wijzigingen Wet, werk & zekerheid Juni 2015 De nieuwe Wet, Werk & Zekerheid brengt ingrijpende wijzigingen met zich mee voor zowel werkgevers als werknemers. Sinds 1 januari jl. zijn de eerste wijzigingen

Nadere informatie

Wijzigingen arbeidsrecht. Nieuwsbrief

Wijzigingen arbeidsrecht. Nieuwsbrief Wijzigingen arbeidsrecht Nieuwsbrief In deze nieuwsbrief: Wijzigingen arbeidsrecht per 1 juli 2015 Arbeidsrecht nieuwsbrief In onze nieuwsbrief van december 2014 hebben wij u geïnformeerd over de wijzigingen

Nadere informatie

HEADLINE FEATURES: WET WERK EN ZEKERHEID

HEADLINE FEATURES: WET WERK EN ZEKERHEID HEADLINE FEATURES: WET WERK EN ZEKERHEID Status augustus 2014 1. DOEL EN ACHTERGROND WETSWIJZIGING De Wet Werk en Zekerheid is inmiddels door de eerste en tweede kamer geadopteerd en zal in drie tranches

Nadere informatie

Jan Pieter Verkennis

Jan Pieter Verkennis Jan Pieter Verkennis Onderwerpen Kennismaking Waarheen Waarom naar het Juridisch Loket? Toegankelijkheid Feiten en cijfers Dreigend ontslag, wat nu? Proeftijd Ontslagvergunning Ontbinding Vaststellingsovereenkomst

Nadere informatie