Clubblad de Seidelsport 28 e jaargang nr.2

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Clubblad de Seidelsport 28 e jaargang nr.2"

Transcriptie

1 Clubblad de Seidelsport 28 e jaargang nr.2 Het bestuur: Voorzitter Willem van Tilburg tel: Secretaris Herma Veldhuis tel: Penningmeester Gert van Oosten tel: Leden namens de afdelingen: Badminton Paul Schilder tel: Gymnastiek Tinie Broersen tel: Tennis Chris van Elk tel: Voetbal Ino Meijer tel: Volleybal henk Oosting tel: Zaalvoetbal Bernard Dudink tel: Kantine de Seidelhorst Adres: E.P. Seidelstraat 2 Ens tel: Kantinebeheerders: Henk en Herma Veld Drietorensweg 9b Ens tel: Ledenadministratie en contributie: dhr. K. Smant Baan 65 Ens tel: (informatie over de aan- en afmeldingen onder ledenadministratie achter in dit blad) Clubblad de Seidelsport: Clubblad de Seidelsport is het officiële orgaan van de omnivereniging S.V. Ens, en wordt 8 x per jaar gratis bezorgd bij alle leden en donateurs van S.V. Ens. Redactie: Dhr. K. Smant Baan 65 tel: Freerk Postmus G.J. Gillotstraat 44 tel: Annelies Holtmaat Noorderbocht 151 tel: Lydia Groothedde Zwijnsweg 25 tel: Kopij voor het clubblad kan ingeleverd worden bij dhr. F. Postmus, G.J. Gillotstraat 44 te Ens, of via Tarieven advertenties: Formaat prijs per seizoen 4 x 16 cm 47,50 8 x 8 cm 47,50 8 x 16 cm 87,50 16 x 16 cm 132,-- hele pagina 212,-- uiterlijke inleverdatum voor de kopij voor de eerste Seidelsport in het nieuwe seizoen is nr 3: 9 december nr 4: 27 januari nr 5: 16 maart nr 6: 20 april nr 7: 22 juni Clubblad de Seidelsport, 28 e jaargang nr. 2 oktober

2 Inhoudsopgave pagina omschrijving 1 informatie s.v. ens 2 inhoudsopgave / agenda 3 het bestuur 8 veldvoetbal algemeen 9 veldvoetbal het bestuur 17 veldvoetbal junioren 20 veldvoetbal senioren 24 veldvoetbal sponsorpagina 25 tennis 30 volleybal 31 badminton 35 gymnastiek 37 algemene ledenadministratie agenda: elke dinsdag klaverjassen in de Seidelhorst, aanvang uur elke woensdag vrije voetbaltraining senioren, aanvang uur 12 november alv, tennis, aanvang uur 26 november alv, omni, aanvang uur 4 januari nieuwjaarsreceptie onmi, aanvang uur 20 mei t/m 24 mei 2007 Avondvierdaagse 2 Clubblad de Seidelsport, 28e jaargang nr. 2 oktober 2007

3 Het bestuur Geachte leden, Oktober 2007 Voor u ligt alweer de 2 e Seidelsport van dit seizoen. De algemene ledenvergadering van de afdeling voetbal is alweer geweest. Sinterklaas is weer onderweg en zal weldra ons land gaan bezoeken, ofwel. Wat vliegt de tijd. Zet ook maar vast in uw agenda: 4 januari 2008 Nieuwjaarsreceptie van de OMNI in de kantine van de Seidelhorst. Aanvang uur. Komt allen!!! Financieel is afgelopen seizoen een goed jaar geweest. Ondanks alle kritische geluiden van een paar jaar geleden over de enorme verbouwing die we met zijn allen hebben ondergaan staan we er financieel goed voor. En zolang we met zijn allen ons gezicht blijven zien bij de vereniging en blijven sporten zal dit de komende jaren alleen maar beter worden. Maar hiemee alleen zijn we er natuurlijk niet. Alle sponsoren die geheel belangeloos onze vereniging een steuntje in de rug geven evenals het grote aantal vrijwilligers waar de diverse afdelingen op draaien maken het dat we elk jaar er financieel weer positief draaien. En dat willen we graag zo houden. Hiervoor onze dank. Echt super allemaal. De sponsoring is ook landelijk gezien al jaren een belangrijk item. Zo zijn er tal van landelijk opererende bedrijven die enkel en alleen om de naamsbekendheid verenigingen willen steunen. Het exacte doel is vaak voor de burger onduidelijk maar wij profiteren hier graag van. Zo krijgen we nog steeds elke maand een aardig bedrag van de sponsorloterij op onze rekening gestort omdat zij de helft van de inleg naar een vereniging of ander goed doel doorsluizen. Dus als u al lid bent van de sponsorloterij en nog niet de loten gekoppeld heeft aan SV Ens zou ik u willen vragen om via onder het kopje clubs uw eigen loten om te zetten en hiermee SV Ens te steunen. U kan ook bellen met de Sponsorlijn: (op werkdagen van tot uur). Van ieder lot gaat dan voortaan 3,40 euro rechtstreeks naar SV Ens, iedere maand weer! Ook UNIVÉ Flevoland komt nu met een soort gelijke actie. UNIVÉ wil door haar eigen leden het sponsorbudget voor komend seizoen laten verdelen. Iedereen die een verzekering bij UNIVÉ heeft zal op SV Ens moeten stemmen. Dit kan vanaf 15 november Ook uw taak als lid om familie vrienden, buren etc. die een verzekering hebben bij UNIVÉ aan te sporen om te stemmen op SV Ens. Stemmen kost niets!!! Stemformulieren kan u te zijner tijd aan het bestuur van de diverse afdelingen vragen. Ook zullen er in de kantine van de Seidelsport stemformulieren komen te liggen. Naar aanleiding van het aantal stemmen dat tussen 15 november en 15 januari 2008 wordt uitgebracht op SV Ens wordt er middels een bepaalde verdeelsleutel een bedrag aan SV Ens overgemaakt. Aan u de taak om vast te gaan onderzoeken wie er in uw kennissenkring bij UNIVÉ is aangesloten. Wij zullen over een aantal weken u hier nogmaals aan helpen herinneren en uw aan te sporen om zoveel mogelijk mensen over te halen om op SV Ens te stemmen. Is weer mooi meegenomen moet u maar denken en kost relatief weinig moeite. Maar ook hier geld weer: wie wil zoekt een mogelijkheid en wie niet wil een reden. Doe straks dan ook gewoon mee en stem op SV Ens! Nogmaals we zijn niet geheel afhankelijk van dit soort gelden als vereniging, maar het is een lekker appeltje voor de dorst. Tot slot wil ik u vragen de uitnodigingen voor de diverse algemene ledenvergaderingen niet te vergeten. Een stukje betrokkenheid wordt zeer gewaardeerd. Hier kan u terecht met suggesties en vragen over bepaalde zaken binnen de vereniging. Ik hoop u dan ook in ieder geval te zien op maandag 26 november om uur voor de Algemene Leden Vergadering van de OMNI. Al is het voor de betrokkenheid en de gezelligheid als u niets te vragen of te melden heeft. Veel sportplezier, Willem van Tilburg, Voorzitter SV ENS Clubblad de Seidelsport, 28 e jaargang nr. 2 oktober

4 UITNODIGING ALGEMENE LEDEN VERGADERING SV ENS (OMNI) Wij willen u van harte uitnodigen om onze jaarlijkse Algemene Leden Vergadering bij te wonen. Deze wordt gehouden in de kantine van de Seidelhorst op: maandag 26 november 2007 Aanvang uur. KOMT ALLEN!! De agenda voor deze avond ziet er als volgt uit: 1. Opening 2. Vaststellen van de agenda 3. Notulen van de ALV van 30 november Mededelingen en ingekomen stukken 5. Seizoen Seidelsport 7. Financieel verslag door penningmeester 8. Verslag kascommissie 9. Bestuursverkiezing Herma Veldhuis is aftredend en herkiesbaar als secretaris 10. Nieuwjaarsreceptie 11.? 12. Rondvraag 13. Sluiting De laatste jaren is de opkomst tijdens de algemene ledenvergaderingen erg laag. We kunnen dit opvatten door te denken dat alles dan wel goed zal gaan, maar we stellen het toch erg op prijs als u aanwezig bent. Het OMNIbestuur van SV ENS Willem van Tilburg Herma Veldhuis Gert van Oosten voorzitter secretaris penningmeester NOTEREN IN UW AGENDA: VRIJDAG 4 JANUARI 2008 NIEUWJAARSRECEPTIE VAN DE OMNI 4 Clubblad de Seidelsport, 28e jaargang nr. 2 oktober 2007

5 NOTULEN ALGEMENE LEDEN VERGADERING SV ENS (OMNI) 30 november Opening Welkom door voorzitter Willem van Tilburg. Een speciaal welkom voor de heer Smant en ook namens de OMNI de felicitaties voor zijn benoeming tot lid van verdienste van de afdeling voetbal. Ook Dorpsvoorzitter Klaas-Jan Loosman en oud OMNI voorzitter Bert Appelhof worden speciaal welkom geheten. Eerste seizoen inde nieuwe accommodatie. We mogen als SV Ens trots zijn op de faciliteiten die we hier in het dorp hebben. Al is het niet altijd genoeg. Voetbal komt eigenlijk een veld te kort. De badminton heeft net als de zorg te kampen met wachtlijsten op de donderdagavond. 15. Notulen van de ALV van 28 november 2005 Vraag van de heer Smant om per afdeling na te kijken of elke sporter wel lid van SV Ens is. Verder geen opmerkingen op de notulen. Deze worden dan ook vastgesteld. 16. Mededelingen en ingekomen stukken - Afmelding van Paul Schilder (voorzitter van de badminton) en Robert Schilder - Whoz next heeft zich ook afgemeld. - Nieuwjaarsreceptie namens alle afdelingen op zaterdag 13 januari van uur tot uur 17. Jaarverslag Willem gaat snel door het jaarverslag van afgelopen seizoen heen. Wie het wil lezen kan het inzien bij DB. Een samenvatting: DB heeft maandelijks vergaderd. Opkomst was goed. Bestuurswisselingen bij OMNI en de diverse afdelingen: - Willem van Tilburg is gekozen tot voorzitter van de Omni. Aftredend was Bert Appelhof - Herma Veldhuis is gekozen tot secretaris van de OMNI. Aftredend was Tialda van Ginkel - Bert van Oosten is herkozen als Penningmeester vd OMNI. - Piet Binksma aftredend voorzitter van de tennis. Chris van Elk zijn opvolger - Ria Klaassen aftredend voorzitter van de badminton. Paul Schilder haar opvolger - Alie Balk aftredend voorzitter van de volleybal. Henk Oosting haar opvolger. - Bernard Duding van de zaalvoetbal (futsal) en Tinie Broersen van de gymnastiek zijn wel gebleven. Totaal zitten we nu op 642 leden. Blijven over de afgelopen 3 jaar redelijk constant. Daar zou iets aan gedaan moeten worden. De Seidelsport Ook dit jaar verscheen met zeer grote regelmaat ons prachtige clubblad de Seidelsport. Het blad wordt veel gelezen. De mensen kijken er naar uit. De mensen achter de Seidelsport en met name Marjan en Henry die met de vaste maandag avondploeg er steeds voor zorgde dat de Seidelsport weer gereed kwam. Maar niet te vergeten de bezorgers van de Seidelsport die door weer en wind de Seidelsport binnen enkele dagen door de bussen van onze leden deponeerde. Marjan en Henry zijn deze zomer gestopt met het verzorgen en coördineren van alle werkzaamheden met betrekking tot de Seidelsport. Twee enthousiaste dames te weten: Annelies Holtmaat en Lydia Groothedde zijn bereid gevonden om Marjan te vervangen. Voor een vervanger van Henry zijn we helaas nog steeds op zoek. De Ledenadministratie De ledenadministratie werd ook dit jaar weer door de heer Smant verzorgd. En met verve. Was het vandaag een formulier invullen, de volgende dag lag er al een acceptgiro in de bus. En zo hoort het ook. Verder in het afgelopen seizoen Begin februari is er een afvaardiging uit Engeland op bezoek geweest bij de provincie Flevoland om een aantal projecten te bezoeken die vanuit Leader+ gesubsidieerd zijn. De delegatie heeft ook ons prachtige sportcomplex De Seidelhorst aangedaan. Clubblad de Seidelsport, 28 e jaargang nr. 2 oktober

6 Whoz Next is in het kader van verzekeringen lid geworden van de afdeling Gymnastiek. In maart van dit jaar was er een kleine crisis bij de afdeling badminton. Het bestuur van de afdeling badminton stapte dan ook op. Gelukkig is het een en ander recht gezet en zijn er snel nieuwe enthousiaste personen gevonden die de kar verder willen trekken. Ook kreeg de sportvereniging te kampen met vandalen. Met name de afdeling voetbal heeft hier veel last van gehad en is dan ook met een grote campagne begonnen om de daders te achterhalen en er voor zorg te dragen dat de vernielingen zouden ophouden. Door het plaatsen van camera s en herhaaldelijk patrouilleren is het gelukkig minder geworden en zijn er een aantal aanhoudingen verricht. Helaas worden er nog steeds vernielingen geconstateerd. Blijf dus opletten en meld het bij het bestuur als je iets verdachts hebt gezien. Er is een onderhoudscommissie gebouwen in het leven geroepen om kleine klussen direct beet te kunnen pakken. Ook zullen ze een plan maken voor de lange termijn. In deze commissie zitten: Henry Cornelis, Henk veld, Henk Mooy en Ad van Oosten. De Ensyfair en met name de volleybal-avond was wederom een groot succes. Jammer van de prestaties van het OMNI bestuur. Volgend jaar beter, Hebben nu mooie shirts. Zal dan vast beter gaan. De Doe-avond, was minder succesvol. Zullen volgend jaar vroegtijdig informeren bij de commissie wat er verwacht wordt en of wij als vereniging iets kunnen toevoegen aan deze avond. Anders niet meer mee doen. Er is door SV Ens een aanvullende subsidie aangevraagd bij de provincie Flevoland omdat wij van mening zijn dat door we te netjes (lees: te voorzichtig) de geprognosticeerde vrijwilligersuren hebben ingeschat we in de subsidietoewijzing benadeeld zijn. De aanvraag werd afgewezen. Hierop hebben we vervolgens bezwaar aangetekend. Tijdens een hoorzitting tijdens de Ensyfairweek zijn Gert, Ino en Willem een toelichting wezen geven op het ingediende bezwaarschrift. Uitspraak na 8 weken was helaas niet in ons voordeel. Voor de zomer vakantie is er een gesprek geweest tussen de fam Pangraad en het OMNI bestuur om eens te evalueren hoe het eerste jaar is bevallen.. Het is een prachtig kinderdagverblijf geworden. Na een voorzichtige start neemt het aantal kinderen langzaam toe. Conclusie was dat het goed gaat met het kinderdagverblijf. Afgesproken is dat per de huur zal worden verhoogd en geleidelijk aan naar een marktconforme huur zal toegroeien. In augustus hebben we een Energieadvies gewonnen van de NUON. Hoewel we bij Essent zijn aangesloten hebben we toch maar besloten om van dit gratis advies gebruik te maken. Normaliter kost dat ca. 600,- Je zou bij zo n nieuw gebouw verwachten dat alles perfect in orde zou zijn, maar desondanks kregen we toch een paar handige geldbesparende tips om de energie rekening voor volgend jaar wat te verlagen. Piet en Anneke stoppen met sport café time Out en geven de sleutel aan Hans en Petra Heijen Piet en Anneke bedankt voor al die mooie en gezellige jaren. Hans en Petra succes. 18. Financieel verslag Gert doet verslag Opmerking van Bert Appelhof dat ook in het weekend de schoorsteen van het clubgebouw stevig rookt. Zonde van het geld. Reactie door de vloerverwarming op temperatuur te houden blijft de ketel draaien. Er zal wel gekeken worden of het geminimaliseerd kan worden. Gert Bakker vraagt of de lening aan de tennis in een keer kan worden afgelost door afdeling Tennis. Gert komt hier op terug. Ino Meyer complimenteert Gert van Oosten. Ook tijdens de verbouwing heeft hij de financiën keurig op orde gehouden. 19. Verslag kascommissie Henk Mooij en Herman Feenstra zijn bij Gert geweest en doen verslag. Er wordt decharge verleend aan de penningmeester. 6 Clubblad de Seidelsport, 28e jaargang nr. 2 oktober 2007

7 Henk Mooij blijft zitten in de kascommissie en wij bedanken Herman Feenstra voor de twee jaar die hij in de kascommissie heeft gezeten. Klaas-Jan Loosman geeft zich op als nieuw lid van de kascommissie om een te kijken hoe we dat bij de OMNI doen. 20. Bestuursverkiezing (geen bestuurswisselingen) We zijn wel op zoek naar twee bestuursleden om ons te versterken. We denken aan iemand die de communicatie (internet Seidelsport en andere zaken) in zijn of haar portefeuille heeft en een 5 e bestuurslid die contact onderhoud met beheerders/ huurders/ onderhoudscie ed van de gebouwen. 21. Ongewenst gedrag binnen SV ENS Lia Broeders, Peter Bontekoning hebben in overleg met het OMNI bestuur een document opgesteld voor hoe om te gaan met Ongewenst gedrag binnen de SV ENS. Ook de heer Hilbrands is hier als adviseur bij betrokken geweest, waarvoor dank. Alle afdelingen binnen de OMNI hebben zich aan dit document verbonden. Wij zullen dan ook een exemplaar tekenen wat ook door de andere afdelingen in de OMNI vergadering zal worden ondertekend. Bij het hebben van een dergelijk document hoort ook een vertrouwenspersoon die de binnen gekomen klacht de te volgen procedure inbrengt. Lia Broeders is bereid gevonden deze taak op zich te nemen. De vergadering gaat akkoord gaat met het benoemen van Lia Broeders als vertrouwens persoon van de OMNI. 22. ROKEN in de kantine Het rookverbod in de kantine is verlengd tot uur. De meeste junioren zijn dan uit de kantine. Een geheel rookverbod is nog niet aan de orde. Het wachten is op het algemene rookverbod wat door de overheid verplicht wordt gesteld. 23. Bedanken personen - Marjan Hoftijzer en Henry Cornelis voor de Seidelsport - Toos van de Hengel willen wij bedanken voor haar jarenlange inzet voor het organiseren van de avondvierdaagse. Toos bedankt en Elske Schilder, die haar taken gaat overnemen; succes. - Henk en Herma Veld en met hun alle vrijwilligers die hier door de weeks en in het weekend met vol enthousiasme aan het werk zijn. Echt super Daarom Herma voor jou een bloemetje. - Speciaal uit deze groep wil ik Toos Verhage noemen. Afgelopen seizoen al terecht verkozen tot vrijwilliger van het jaar. Prachtig wat ze allemaal doet. Zij is de stille kracht van de kantine waar elke afdeling wel bij vaart. Daarom wordt Toos door de vergadering gekozen als Lid van verdienste van de OMNI vereniging van SV ENS. 24. Rondvraag De heer Smant vraagt of er niet al te donkere foto s kunnen worden aangeleverd voor de Seidelsport i.v.m. de kwaliteit van de afdrukken. Martin Vergahen vraagt of de ALV voortaan niet op maandag kan i.v.m. de slechte opkomst. Ilse van Koulil geeft aan dat de dames dan voetballen. Ino Meyer vraagt aan alle afdelingen om extra aandacht te besteden naar de leden om te komen naar de nieuwjaarsreceptie. 25. Sluiting bedankt iedereen voor zijn of haar komst en sluit de vergadering. Clubblad de Seidelsport, 28 e jaargang nr. 2 oktober

8 ALGEMENE INFORMATIE: Veldvoetbal algemeen Sportpark: De Seidelhorst E.P. Seidelstraat 4a, 8307BL Ens Tel: website : Bestuur: Voorzitter Ino Meijer Secretaris Elske Schilder Penningmeester Keimpe Sikma Senioren Theo Eringa Jeugd Frans Hollewand Accommodatie Herman Schotalbers Algemene zaken Lia Broeders Sponsoring Robert Schilder Leiders: Senioren: 1 e Richard Nieuwenhuizen Piet Schleper e Henk Visser Rob van der Linde Rimmie Hylkema e Bernard Dudink e Herman Schotalbers Piet van Steen Dames: Aaltinus Cornelis Otto Bos Junioren: A1 William Drenth Louw van Sinderen Gert van Benthem B1 Piet Broeders Sjaak de Steur C1 Willem Seubring Ruud Broekhuijzen C2 André Maurer Arie Woltinge D1 Otto Bos Job Koldewijn D2 Petra Pol D3 Manette Tromp Annemieke Verhagen E1 Klaas Sleurink Erik Hanekamp E2 Hugo Mulders Jaap IJzerman E3 Angelique Hertogh F1 Koos Sturm Hans van der Meijden F2 Chantal Schleper Bé Hensen F3 Elske de Kroon Jan de Kroon F4 Koen Dijkman Gerrit Ros F5 Coringe Koomen Cobi van Ginkel Trainers: Senioren: 1 e + 2 e Joop van den Berg keepers Martin Jansen do av Gert van Ginkel Vrije training voor senioren: Info Peter Bontekoning Dames: Trainer Otto Bos keepers John de Vries Junioren: A1 Henk Sleurink B1 William Drenth (vrl) C1 Willem Seubring C2 André Maurer D1 Otto Bos D2 Eugène Jansen D3 Teun Heibrink Martin Jansen E1 Erik Hanekamp Pascal Werkman E2 Hugo Mulders E3 Henk Jansen Bertrand Stoker F1 Klaas Sleurink Pascal Werkman F2 Piet Schleper F3 Bé Hensen F4 Eugène Jansen F5 Peter Hollewand Frank Dohmen Keepers Rien Robijn Clubblad de Seidelsport, 28e jaargang nr. 2 oktober 2007

9 Veldvoetbal bestuur De wereld om ons heen wordt steeds harder en we maken elkaar het leven soms zuur om kleine dingen. Dit alles valt in het niet bij het grote verdriet dat de familie Stoffers heeft getroffen bij het plotselinge overlijden van Karin. Hun zoon Bart is een enthousiast lid van onze vereniging en speelt in onze jongste jeugd. Op gepaste wijze hebben wij stil gestaan bij dit droeve nieuws. Het elftal waar Bart in speelt is zaterdags uit de competitie ronde gehaald en alle thuis spelende elftallen hebben voor aanvang van hun wedstrijd een minuut stilte in acht genomen. Wij wensen Johnny, Bart en Marieke heel veel sterkte in de komende tijd. Dan is op donderdag 18 oktober j.l. overleden ons lid van verdienste de heer Bart van Sinderen, de vader van o.a. Louw en Gert.Voor aanvang van de wedstrijden van zaterdag 20 okt.j.l. is ter nagedachtenis één minuut stilte gehouden.we wensen de familie ook hier weer heel veel sterkte toe in de komende tijd. De jaarvergadering op de vrijdagavond kende een redelijke opkomst en een vlot verloop. Een tweetal hoogtepunten zijn te vermelden. Bij het afscheid van een aantal bestuursleden werd Ton v.t.erve als lid van verdienste benoemd voor zijn inzet voor onze club in de afgelopen tien jaar. Ook van Peter Bontekoning werd afscheid genomen, maar beide heren blijven gelukkig beschikbaar voor de club in o.a. de beleidscommissie en de website. Ook Henry Cornelis is opgestapt als bestuurslid wegens drukke werkzaamheden. Voor alle drie de heren liepen al vervangers mee om de open gevallen taken op zich te nemen. Tweede hoogtepunt was het bekend maken door onze penningmeester van de winstdeling van uit de kantine omzet. Deze was bijna een keer zo hoog als het vorige jaar iets wat onze vereniging wat meer financiële armslag geeft om investeringen versneld af te kunnen schrijven. Een compliment is hierbij op zijn plaats voor alle kantinemedewerkers die vooral zaterdags hard moeten werken om de overvolle kantine op tijd te kunnen bedienen. Bijzonder aardig is het om te vermelden dat er van uit Polen een bedankbrief met foto s is ontvangen vanwege het feit dat wij onze overtollige sportkleding en oude ballen via Nel Koomen een goede bestemming hebben kunnen geven. Inmiddels heeft iedereen kennis kunnen nemen van het plasma scherm in de kantine dat reclame uitzend een actie wat onze vereniging jaarlijks een mooi bedrag oplevert, maar dan moet het scherm wel aanstaan wanneer er activiteiten zijn. De reclame borden hangen ook weer op hun plek zodat het hoofdveld er weer strak en fleurig uitziet met dank aan de sponsoren. Wij hebben ook een nieuwe consul die de terreinen keurt voor de wedstrijden en training. Onze buurman van het complex en mede leider van het eerste elftal Piet Schlepers heeft deze taak op zich genomen. Hij hoeft hiervoor niet ver te lopen om de velden te beoordelen en is een bodemdeskundige dus dat zit wel goed. Herman Scholtalbers, onze terreinmeester, heeft een compressor beschikbaar gesteld om de ballen snel op te kunnen pompen. Per abuis is onze vaste tegelzetter Bé in de onderhoudscommissie geplaatst, maar hij is alleen beschikbaar voor het tegelwerk. Aardig is het om te vermelden dat de van Ginkel dynastie oprukt binnen onze vereniging. Nico, Jan en Peter voetballen, broer Gert traint het tweede en moeder Coby is mede leidster van het jongste F- team. Dan zijn wij als bestuur aan het onderzoeken hoe de trainingsfaciliteiten kunnen worden uitgebreid. Met een groeiend aantal leden gaan we elkaar in de weg lopen en dat wekt irritatie op. Natuurlijk is dit een luxe probleem en zeggen wij dat we moeten niet moeten zeuren maar allemaal een beetje opschuiven en dan lukt het best. Clubblad de Seidelsport, 28 e jaargang nr. 2 oktober

10 Maar regeren is vooruit zien dus welke opties zijn er. Het veld aan de Gillotstraat staat nog altijd op papier als oefenveld voor onze club. Maar na de Ensyfair en nu met Normaal is het een benenbreek veldje geworden, dus is het onverantwoord om er te trainen. Wel wordt het weer een beetje gelijk geschoven en opnieuw ingezaaid maar het blijft behelpen. Het plaatsen van verlichting op ons hoofdveld is ook een mogelijkheid om de trainingsruimte uit te breiden voor met name de jongste jeugd. Daarnaast kunnen er dan ook licht wedstrijden op worden gespeeld. Ook wordt er gepraat over extra kleedruimte, maar bij alles moet goed worden gekeken of de groei zich door zet of dat er na een paar jaar een terugval komt. De sportieve prestaties zijn zeer wisselend te noemen en dat ligt absoluut niet aan het enthousiasme op de trainingen of aan de trainers, maar is vaak een optelsom van factoren. Soms is een elftal te zwaar ingedeeld of is de spelers lichting aan de jonge kant, ook blessures spelen een grote rol. Daarom is het geven van kritiek niet altijd terecht als men de oorzaak niet kent. Het bestuur en technische commissie heeft een beleid uitgestippeld en evalueert dat regelmatig met alle betrokkenen om daar waar mogelijk samen naar oplossingen te zoeken. Plezier en enthousiasme staat voorop en dan komt succes vanzelf en soms duurt dat even maar geduld is ook hier een schone zaak. Namens het bestuur, Ino Meijer, voorz. Cursussen Juniorentrainer Door de KNVB wordt en vanaf 13 februari 2008 in Luttelgeest de cursus juniorentrainer gegeven. De opleiding bestaat uit twee delen: een cursus- en een ervaringsdeel. Het cursusdeel bestaat uit 10 bijeenkomsten van elk 3 uur en wordt op avonden gegeven. Je moet minimaal 18 jaar zijn. Het ervaringsdeel bestaat uit: het minimaal een keer per week gedurende de opleiding trainen en coachen van junioren (2e/3e klasse). Minimaal 8 trainingen en 4 wedstrijden. Tijdens dit ervaringsgedeelte worden opdrachten uitgevoerd en de producten hiervan verzameld in het portfolio. Eddy Kuik zal deze cursus gegeven. Hij heeft in Ens vorige seizoen de D-module pupillentrainer gegeven. Hij is altijd zeer enthousiast. Voor meer informatie: 10 Clubblad de Seidelsport, 28e jaargang nr. 2 oktober 2007

11 Scheidsrechter! Heb je wel eens gedacht: scheidsrechter zijn lijkt me leuk, maar hoe doe ik dat (goed)? In overleg met de KNVB is het mogelijk een cursus in de polder te plannen. Er is al een cursus pupillenscheidsrechter voor jongeren vanaf 12 jaar, die maar 5 uur in beslag neemt. Op competities/zou_fluiten_iets_voor_jou_zijn kun je alle te volgen cursussen vinden. Ook belangstelling? Als iemand belangstelling heeft, kan dit bij ondergetekende gemeld worden. Samen met de KNVB zal er dan gekeken worden waar de dichtstbijzijnde cursus gehouden wordt. En de club betaalt, want we willen graag vrijwilligers die berekend zijn op hun taak. Bel of mail als je interesse hebt. Lia Broeders - Lorier, vrijwilligerscoördinator SV Ens Hoefijzer EB Ens ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ sponsorcommissie nieuws Oktober is bijna weer afgelopen en zachtjes aan richten we ons al op de 2 e helft van de competitie. Voor de jeugd zijn wij opzoek naar een nieuwe shirtsponsor, weet u iemand geef het dan a.u.b. door aan de sponsorcommissie. Ook andere sponsors zijn natuurlijk van harte welkom. Daarnaast willen wij iedereen bedanken die meegeholpen hebben het afgelopen seizoen tot een financieel succes te maken. Sponsors, spelers, vrijwilligers, trainers, barpersoneel en publiek heel hartelijk bedankt voor jullie inzet en vertrouwen in de club. Er wordt netjes met de materialen omgegaan en gelukkig spreken we elkaar erop aan als er huftergedrag geconstateerd wordt. Hebt respect voor andermans eigendommen en ruim je rommel op zijn zeer belangrijke uitgangspunten die bij onze club hoog in het vaandel staan. Agrin- Serv. (Dienstverlening in landbouw en industrie) is toegetreden tot onze reclamebordsponsors, dit is het bedrijf van de Gebroeders van der Veeken uit Nagele. Wij willen Rudy en Theo van der Veeken bedanken voor het vertrouwen dat zij in onze club hebben. Verder in dit clubblad leest u een artikel over dit bedrijf Clubblad de Seidelsport, 28 e jaargang nr. 2 oktober

12 Mogen wij u nog attenderen op de actie die wij met de ING BANK hebben. Iedereen die een hypotheek afsluit bij de ING BANK en zegt, dat hij via S.V. ENS bij hun is gekomen, zorgt ervoor dat onze club een afsluitpremie ontvangt. Voor meer informatie neemt u contact op met ING Bank Emmeloord. ( ) Onder leiding van Herman Scholtalbers zijn alle reclameborden weer opgehangen. Er is een nieuw, duurzaam, ophangsysteem bedacht, hierdoor zijn de reclame borden snel te wisselen of op te hangen. Drie zaterdagen is er met een enthousiaste groep hard gewerkt om de klus te klaren mannen bedankt. Omdat de reclame borden een aantal weken niet langs het hoofdveld gehangen hebben plaatsen wij nog eenmaal de completenlijst met reclamebordsponsors. U weet het inmiddels wel, bij alles wat u op het gebied van persoonlijke verzorging, aankoop van artikelen, afsluiten van verzekeringen en hypotheek of uitbesteding van werk doet, denk eerst eens aan onze clubsponsors. Op deze mannier kunnen wij iets voor hen terug doen. Zet alvast 4 januari in uw agenda met als tekst nieuwjaarsreceptie S.V. Ens aanvang uur. Hebt u suggesties vertel het ons of heeft u op of aanmerkingen vertel het ons ook; Robert Schilder / Henk Veld / Michiel Veld Henk Visser Roy de Olde Peter Bruijnes Edwin Spekschate Spreuk van deze Seidelsport; Kwaliteit is toeval uitsluiten. Wij wensen iedereen veel gezelligheid en sportiviteit toe. De Sponsorcommissie 12 Clubblad de Seidelsport, 28e jaargang nr. 2 oktober 2007

13 BORDSPONSORS S.V. ENS AA Drink / United Soft drinks BV Postbus AA Utrecht AB Oost Fazantendreef JR Dronten Accountancy & imanagement Hofam Sloefweg PX Ens Accountants Sietse Broekema Singel BR Ens Agrarisch loonbedrijf Schilder B.V Waterkant AB Ens Auto Siero B.V. Walstraat AP Kraggenburg Autorijschool Heibrink Scandinavielaan GP Emmeloord Autoschade Schilder Noorderveld DS Ens Snackbar Rogers Place Baan AV Ens Bijlsma Hekwerken B.V. De Giek AS Drachten Boerstra glas en verf Het Noord AA Ens Bouwbedrijf Bosma B.V. Meerweg AL Rutten Bouwbedrijf Van Egmond B.V. Het Noord AA Ens De Noordoostpolder Werktuigweg AZ Emmeloord Dierenhotel de Kluif Drietorensweg 40 / PH Ens Doff Autobedrijf Enserweg PJ Ens Dohmen Hoveniersbedrijf Schokkerringweg 18/ RD Ens Drukkerij Feiko Stevens Revisieweg BE Emmeloord DTS Veilig Werken Buitenveld 4a 8307 DE Ens Duiveman Plafondspuiterij Noorderveld DS Ens Fred en Clara Bakker Zeeasterstraat CA Ens Ginkel van Stukadoorsbedrijf VOF Noorderbocht DB Ens Goossens Flevoplant B.V. Enserweg PJ Ens Gouweleeuw Spuiterij Ondernemersweg BH Emmeloord Hagranop B.V. Westermeerweg PZ Tollebeek Heineken Hoveniersbedrijf Luke Bouwman Casteleynsweg 3 A 8305 AN Emmeloord ING Bank Broederstraat GN Kampen Installatiebedrijf Vriend Constructieweg 21a 8305 AA Emmeloord Koomen Bloembollen VOF Kamperzand RG Ens Korteweg B.V. Industrieweg PC Swifterbant Kwekerij A Baas Enserweg PL Ens Level One Uitzendbureau Zuidermiddenweg RG Tollebeek Loonbedrijf J. van Benthem Zwijnsweg PV Ens Louwerse Wortelen A Espelerweg 8/ HX Emmeloord Meinders mest en stro Vliegtuigweg PN Nagele Muta Sport Kalverdijkje 77C 8924 JJ Leeuwarden O & J Sport Lagezand WG Lelystad Oomen M. Noorderveld DS Ens Opschepbedrijf J.M. van Hees Mammouthweg PW Ens Profyto gewasbescherming Revisieweg BE Emmeloord Remmers bouwchemie Stephensonstraat AS Hoogeveen Sander Drenth "Feijenoord" E.P Seidelstraat CA Ens Slootman Thom Bloemengroothandel Enserweg PK Ens Sportcafe Time Out E.P Seidelstraat BL Ens Steen voor Steen Schoklandstraat KZ Lemmer Super de Boer Jans Baan AW Ens Tiems en Nijboer Traktieweg BA Emmeloord Univé Flevoland Beursstraat CW Emmeloord Van Ginkel Onderhoud Het Noord AA Ens Veldhuis Electrotechniek v.o.f. Ecopark BK Emmeloord Welmecon dak en gevelsystemen Noorderveld DS Ens Wensink Betonboren Ens Woninginrichting De Kragge Koelhuisweg AZ Kraggenburg Woondiensten Mercatus Nijverheidsstraat AD Emmeloord Zuidberg Techniek Buitenveld DE Ens Clubblad de Seidelsport, 28 e jaargang nr. 2 oktober

14 14 Clubblad de Seidelsport, 28e jaargang nr. 2 oktober 2007

15 Sponsor in beeld Bedrijf: Agrin-Serv. (Dienstverlening in landbouw en industrie) / Eigenaren: Theo & Rudy van der Veeken Schokkerringweg PS NAGELE Mobiel nummer Theo van der Veeken: Mobiel nummer Rudy van der Veeken: Fax Aangekomen op de Schokkeringweg 4-1 in Nagele is er veel bedrijvigheid op het erf van Agrin-Serv. Door de drukte bij Agrin-Serv, de kersverse nieuwe bordsponsor van S.V. Ens, is er op vrijdagavond even een moment tijd gevonden om het bedrijf aan de leden van S.V. Ens voor te stellen. Rudy, 1 van de eigenaren en sinds kort weer actief lid van onze vereniging, neemt het initiatief om met een rondleiding door de bedrijfshal te beginnen Na de rondleiding gaan we even zitten en onder het genot van een bakje koffie en een dikke koek van vrouw en moeder Toos wordt het verhaal van Agrin-Serv en de oprichting hiervan verteld. Rudy moet nog even de schuur in om wat af te maken. Vraag vooraf, Nagele of Ens? En waarom? Ens (zeer overtuigend gesproken), omdat de roots van Theo en Rudy in Ens liggen. Ze zijn geboren en getogen in Ens, vandaar nog altijd de voorkeur voor Ens. Verder zijn we in het eerste gesprek niet gekomen, omdat Rudy in verband met een bedrijfsongeval naar de huisartsenpost in Emmeloord moest. In de tweede afspraak hebben we het interview hervat. Historie: Theo van der Veeken is begin 2002 begonnen met Agrin-Serv. Vanuit de achtergrond van Loonbedrijf van der Veeken, uit Ens heeft de nieuwe onderneming het levenslicht gezien. De motivatie om de nieuwe uitdaging aan te gaan zit hem in de technische details en interesse. Bij Loonbedrijf Van der Veeken heeft Theo ook altijd de technische kant van het bedrijf voor zijn rekening genomen. Na het beëindigen van het bedrijf aan de waterkant kon het dus niet anders dan weer op het technische vakgebied iets nieuws op te starten. Clubblad de Seidelsport, 28 e jaargang nr. 2 oktober

16 Agrin Serv houdt zich voornamelijk bezig met het onderhoud van landbouwmachines, heftrucks, trekkers enz. Naast deze tak van sport is Argin Serv sterk in het op maat bedenken en produceren van machines. De kistenwasser is hier een goed voorbeeld van. Een machine voor het grondig reinigen van kuubkisten. Door de toenemende vraag van de diensten van Agrin Serv is Rudy van der Veeken begin 2007 in het bedrijf gekomen. Ook Rudy heeft een technische achtergrond qua opleidingen en heeft werk ervaring opgedaan bij Weevers in Marknesse en bij Loonbedrijf Schilder in Ens. Waar zijn jullie op dit moment mee bezig qua ontwikkeling: Op dit moment wordt er hard gewerkt aan een mobile casket-wash voor de verhuur. Deze wasser is bedoeld voor het reinigen van prikbakken (tulpenbroeierij) en zaaitrays. Daarnaast wordt er een zelfde wasser gebouwd voor een tulpenbroeier in Marknesse. Waarom zijn jullie het beste bedrijf op jullie vakgebied? Bij het ontwikkelen van de nieuwe machines wordt gezocht naar oplossingen voor de problemen van de klant. Door de ruime ervaring uit de praktijk weten we exact wat beter kan. In overleg met de klant komen we dan tot de beste maatwerk oplossing. Mening ondernemersklimaat in Ens/Nagele en/of NOP? Het ondernemersklimaat voor ons is in deze omgeving uitsteken. In de NOP zitten veel bedrijven die wij van dienst kunnen zijn met bijv. onderhoud van machines, reparaties en het ontwerpen van nieuwe machines voor landbouw, glastuinbouw en industrie. Binding met de club S.V.Ens: Rudy is jaren lang actief lid geweest van de voetbalvereniging. Na er enkele jaren tussen uitgeweest te zijn is onlangs wederom lid geworden van de club. Hij voetbalt nu in het 3 e team van Ens. Daarnaast is moeder Toos in het verleden leidster geweest van een jeugdelftal. Willen jullie nog ergens op terug komen? Nee alleen dat wij alle teams veel succes wensen in de competitie. 16 Clubblad de Seidelsport, 28e jaargang nr. 2 oktober 2007

17 bedankbrief vanwege geschonken sportkleding via mevr. Nel Koomen Clubblad de Seidelsport, 28 e jaargang nr. 2 oktober

18 Veldvoetbal junioren Op vrijdag 5 oktober bereikt ons het trieste bericht dat de moeder van Bart Stoffers, speler van F3 tengevolge van een auto ongeval is overleden. Diep geraakt doe je als jeugdbestuur en bestuur de dingen die je moet doen om op de juiste manier als vereniging hier aan dacht aan te schenken. Leiders en trainer van F3 nemen het goede initiatief en gezamenlijk zijn we bij de begrafenis aanwezig. De minuut stilte voor de wedstrijd van alle teams van sv-ens was gepast en geeft aan dat we meeleven met het verdriet van Bart, z n vader en zusje. Twee weken later horen we dat de vader van Louw en Gert van Sinderen, overlijdt. Dhr. Van Sinderen is lid van verdienste van de vereniging en ook hier hebben we een minuut stilte gehouden voor de wedstrijden. Als vereniging zullen we aanwezig zijn bij de begrafenis. Na zulke gebeurtenissen probeer je de voetbalzaken weer op te pakken. Het damesteam heeft aangegeven dat na een jaar onder de senioren geressorteerd te hebben ze liever weer bij de junioren willen horen. Dit kwam naar voren in een overleg van een delegatie van het damesteam, technische commissie, jeugdbestuur en bestuur. Belangrijke redenen hiervoor zijn het beter aansluiten, qua voetbalontwikkeling bij de jeugd en het bij kunnen wonen en meepraten in de leidersvergaderingen. Verder zijn een aantal voetbaltechnische zaken aan de orde geweest en de vraag wanneer we toe zijn aan een tweede damesteam. De conclusie van het laatste is dat we nu nog niet voldoende leden hebben voor twee teams. Het was een constructief overleg dat zodra het nodig is nog een vervolg krijgt. Blij zijn we met de toezegging van Martin Jansen dat hij de training van B1 op zich wil nemen. In eerste instantie traint hij samen met William Drenth en wanneer dit goed bevalt zal hij de training definitief overnemen. Dit heeft wel tot gevolg dat we een opvolger voor Martin als assistent-trainer bij D3 zoeken. Het is voor Teun Heibrink een te zware taak om in z n eentje 16 meiden te trainen. Tot slot nog een oproep aan alle leiders en trainers. Als jeugdbestuur horen we graag in een vroeg stadium van zaken die niet lekker lopen. Dit kan zijn dat één of enkele spelers zich bij herhaling bezig houden met dingen die je storen of het feit dat het voetbaltechnisch niet loopt zoals je graag zou willen en alle andere zaken op of rond de vereniging. Tijdens leidersvergaderingen geven wij ook altijd aan dat als er iets is, het jeugdbestuur altijd wil meedenken/meedoen. Tot nu toe hebben we niet of nauwelijks klachten gehad, maar dat hoeft niet te betekenen dat alles vlekkeloos verloopt. Als jeugdbestuur houden we zelf ook de vinger aan de pols en nemen zonodig contact met jullie op. Frans Hollewand, voorzitter 18 Clubblad de Seidelsport, 28e jaargang nr. 2 oktober 2007

19 Nadat we eerder dit jaar met de F-jes op kamp waren geweest, waren deze keer de E s aan de beurt. We gingen evenals bij de F-jes naar de wipkip te Kuinre. Hier aangekomen gingen alle jongens en meisjes een slaapplaats zoeken. Toen iedereen zich had omgekleed begonnen we aan een 4 x 4 toernooi. Er werd leuk gevoetbalt en goed gestreden. Uiteindelijk bleek dat toch Nederland de beste was. Hierna gingen we eten, gevolgd door het spel levend kwartet. Hierbij wou iedereen toch wel heel graag winnen en het was dan ook erg leuk om naar te kijken. En toen kwam eigenlijk waar iedereen op zat te wachten, de speurtocht. Het was dit jaar weer een moeilijke speurtocht. Dit kwam dan ook mede doordat het aardedonker was. Het was al vrij moeilijk om de weg te vinden, laat staan ook nog eens al die verstopte spullen en vragen. Uiteindelijk heeft iedereen de weg terug gevonden en waren er toch nog groepen die bijna alles hadden gevonden. Na de speurtocht brandde het kampvuur lekker en kwamen de moppen aan bod. Er werden weer een paar leuke vertelt. Maar toen de kinderen op bed lagen kwamen eigenlijk pas de echt goeie moppen, waarschijnlijk durfde ze die niet te vertellen bij het kampvuur. Na het kampvuur zijn de kinderen gaan tandenpoetsen om vervolgens lekker hun bed op te zoeken. Nouja, dat was de bedoeling. Na eerst wat overvallen van de meiden naar de jongens en andersom, was het toen toch gebeurt. De kinderen hadden gedacht de hele nacht wakker te blijven, maar dit bleek toch best moeilijk. De meiden hebben het overigens wel veel langer uitgehouden dan de jongens. Een oorzaak? De volgende morgen stond iedereen weer met een vrolijk gezicht op en werd er al weer druk gevoetbalt. Ook moest er tussendoor natuurlijk nog even worden ontbeten. Hierna volgde het elfstedenspel. Er werd fanatiek gespeelt. Toen moesten toch echt de koffers gepakt worden, om hierna naar Ens te vertrekken. Daar kregen de kinderen in de kantine allemaal nog een patatje met een frikadel en een ijsje. Toen iedereen alles op had kwam herman met de prijsuitreiking van het elfstedenspel. De originele prijs was een bal met een handtekening van herman. Ray, Larissa, Annemiek, Dylan & Peter gefeliciteerd! Toen kwamen alle ouders om hun kinderen op te halen. Het was weer een mooi feest, Allemaal bedankt voor de gezelligheid en het leuke weekend, Namens de leiding: Lia Broeders, Jolanda Grootjen, Henk-jan Grootjen, John van Oosten, Klaas Sleurink, Herma vd Belt, Erik Hanekamp, Micha Gouweleeuw, Herman Feenstra, Joey van Dijk, Herman Schilder & Pascal werkman. Clubblad de Seidelsport, 28 e jaargang nr. 2 oktober

20 Veldvoetbal senioren Met spanning wordt uitgeleken naar het eerste competitie punt voor ons eerste elftal. Aan de trainingsinzet en plezier ligt het niet, maar het blijkt toch dat het lastiger is dan gedacht om een heel nieuwe team met veel jonge spelers goed aan het voetballen te krijgen. Maar geduld is ook hier een schone zaak en samen met de trainer en leiders wordt er hard gewerkt om een beter resultaat te boeken. Wanneer er maar voldoende inzet wordt getoond tijdens de training en wedstrijden dan moet succes een keertje komen. De samenwerking tussen de elftallen 2, 3 en 4 loopt steeds beter en men probeert elkaar zoveel mogelijk te helpen om zaterdags alle teams met voldoende spelers op pad te sturen. Ook hier spelen blessures en andere verplichtingen de leiders soms parten om voldoende mensen te kunnen mobiliseren. Gelukkig kunnen we een beroep doen op een aantal recreanten die willen invallen en komen er ook weer nieuwe leden bij of oude terug. Dus wanneer iedereen fit is en aanwezig dan is het geen probleem om alle teams op een zaterdag te laten voetballen. Wel is er een keepersprobleem waar een oplossing voor gezocht moet worden. Op dit moment is de situatie zo dat Martin Jansen invalt voor de nog steeds geblesseerde Ronnie Nijboer, Cor Gootjes afwisselt met Martin om de twee weken in het eerste elftal, Bé Hensen in het vierde keept en niet wil rouleren en er regelmatig een speler van het derde op doel moet staan. Ook is het probleem van de trainingstijd van het tweede voorlopig opgelost.op donderdagavond schuiven de A s een kwartiertje naar voren en kan het tweede van tot uur trainen onder leiding van Gert van Ginkel. Zo zie je maar weer, waar een wil is, is een weg en er is natuurlijk maar een belang en dat is het clubbelang. Dan bekijkt op dit moment Martin Jansen of hij het leuk vindt om de B s te trainen wat een fantastische oplossing zou zijn voor het trainersprobleem omdat William het te druk krijgt met zijn werk. Onze Henk Sleurink is op trainerscursus gegaan en is goed bezig met de A s die na promotie en de vele successen van vorig jaar nu wel erg zwaar zijn ingedeeld en dat met een vernieuwd team. Onze dames hebben de lat hoog gelegd en gaan voor promotie. Aan hun plan van aanpak en de enthousiaste groep zal het niet liggen. Wie had dat gedacht dat na zo n relatief korte periode van voetballen, waarbij sommige dames nog nooit tegen een bal hadden getrapt, er nu al zo goed wordt gespeeld.zo zie je maar dat veel en goed trainen nooit tevergeefs is en op den duur resultaat opleverd. Dan zijn we naarstig op zoek naar een paar scheidsrechters, die op zaterdag bereid zijn om een wedstrijd te fluiten. Bij de jeugd is dat geen probleem maar bij de senioren is de spoeling te dun. Nu komt het voor dat sommige scheidsrechters twee wedstrijden op een zaterdag fluiten om de boel maar te redden en er af en toe een leider fluit, maar dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Lijkt het je wat meld je dan aan bij Theo Eringa, samen kun je dan bespreken wat er van een scheidsrechter verlangd wordt en kijken of het wat voor je is. Namens het bestuur, Ino Meijer, bestuurslid algemene zaken. 20 Clubblad de Seidelsport, 28e jaargang nr. 2 oktober 2007

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

Inhoudsopgave Samenspel. Herfst 2012. Contributierekening v.v. D.V.C. 26 Bank: 1111.03614. Redactie John Bolk Harry Peters Herman Schaars

Inhoudsopgave Samenspel. Herfst 2012. Contributierekening v.v. D.V.C. 26 Bank: 1111.03614. Redactie John Bolk Harry Peters Herman Schaars Clubblad Voetbalvereniging D.V.C. 26 Opgericht 21 oktober 1926 Laatstelijk goedgekeurd 27 april 1973 Sportpark De Nevelhorst, Vincwijcweg, Didam Telefoon 0316-22 19 19 Herfst 2012 Contributierekening v.v.

Nadere informatie

www.scwestervoort.nl De Ballenvanger Sportpark Naederhuyse Brouwerslaan 7 6931 AC Westervoort Nummer 1 seizoen 2013-2014

www.scwestervoort.nl De Ballenvanger Sportpark Naederhuyse Brouwerslaan 7 6931 AC Westervoort Nummer 1 seizoen 2013-2014 www.scwestervoort.nl De Ballenvanger Sportpark Naederhuyse Brouwerslaan 7 6931 AC Westervoort Nummer 1 seizoen 2013-2014 inhoud De Ballenvanger Nummer 1 seizoen 2013-2014 10 Alle vrijwilligers zijn belangrijk,

Nadere informatie

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Uitnodiging en agenda 3 Notulen jaarvergadering 2013-2014 4 Jaarverslag bestuur 9 Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Jaarverslag accommodatiecommissie 17 Jaarverslag

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 Van de redactie: Voor u ligt de zesde uitgave van de Weidepraat 2014. In tegenstelling tot de

Nadere informatie

Kopij voor de volgende (laatste) Spil insturen uiterlijk donderdag 20 mei 2010

Kopij voor de volgende (laatste) Spil insturen uiterlijk donderdag 20 mei 2010 SEIZOEN 2009-2010 JAARGANG 19 MAAND April 2010 REDACTIE John de Vries Stijn Pollmann e-mail: redactiedespil@scjoure.nl Beste lezers, Dik dikker dikst. Dat geldt een beetje voor deze Spil. Door het plaatsen

Nadere informatie

De NOPSPIN Officieel clubblad van de TTV Emmeloord September 2009 1

De NOPSPIN Officieel clubblad van de TTV Emmeloord September 2009 1 De NOPSPIN Officieel clubblad van de TTV Emmeloord September 2009 1 OVERZICHT VAN DE DIVERSE COMMISSIES: Zaal : Van Diggelenstraat 11 0527-697286 Postadres : Wittezeestraat 26 8226 BK Lelystad 06-18066529

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1 ). Contactinformatie 2 t/m 4. 3 ). Vanuit de bestuurskamer 8 t/m 10. 4 ).Doe met met..? 12

INHOUDSOPGAVE. 1 ). Contactinformatie 2 t/m 4. 3 ). Vanuit de bestuurskamer 8 t/m 10. 4 ).Doe met met..? 12 INHOUDSOPGAVE 39 ste. Jaargang, nr. 1 Pagina 1 ). Contactinformatie 2 t/m 4 2 ). Van de redactie 6 3 ). Vanuit de bestuurskamer 8 t/m 10 4 ).Doe met met..? 12 5 ).In memoriam : Johan Laarhuis. 14 t/m 16

Nadere informatie

SPORTCLUBJOURNAAL 2 0 13-2 0 14. Nieuwsbulletin Sportclub Neede

SPORTCLUBJOURNAAL 2 0 13-2 0 14. Nieuwsbulletin Sportclub Neede SPORTCLUBJOURNAAL 2 0 13-2 0 14 Nieuwsbulletin Sportclub Neede Van de Redactie Cluborgaan van: Sportclub Neede COLOFON Uitgave: Sp. Neede Jaargang: 45 Samenstelling en redactie: redactie team Oplage:

Nadere informatie

Heino Sport. September 2012

Heino Sport. September 2012 Heino Sport September 2012 2 Advertentiepagina Sponsors VV Heino 42 e jaargang (2012-2013) No. 1 3 Voorwoord van de voorzitter We zijn weer begonnen Na een betrekkelijk korte voetballoze periode zijn we

Nadere informatie

Februari 2013. December 2014. Oudejaarsborrel. Dolle Dames Drie dag. Veldloop vv Heino. Een rondje langs de velden in de eerste klasse E

Februari 2013. December 2014. Oudejaarsborrel. Dolle Dames Drie dag. Veldloop vv Heino. Een rondje langs de velden in de eerste klasse E Februari 2013 December 2014 Oudejaarsborrel Dolle Dames Drie dag Veldloop vv Heino Een rondje langs de velden in de eerste klasse E 44E JAARGANG (2014-2015) NO. 3 Heino Sport 2 Voorwoord van de voorzitter

Nadere informatie

Jaarverslag Seizoen 2014-2015 v.v. Beesd

Jaarverslag Seizoen 2014-2015 v.v. Beesd Jaarverslag Seizoen 2014-2015 v.v. Beesd Augustus 2014: Het seizoen 2013-2014 begon onder leiding van hoofdtrainer Wim Bender en voor het tweede elftal was Dick Hol de verantwoordelijke man Beesd 1 verloor

Nadere informatie

DOS SJOTTIES DRAGERS VAN DE SUCCESSEN

DOS SJOTTIES DRAGERS VAN DE SUCCESSEN www.doskampen.nl # uitgave 2-2011 2012 jubileumnummer: 85 JAAR DOS KAMPEN DOS SJOTTIES DRAGERS VAN DE SUCCESSEN INCLUSIEF ZOMERS BBQ MENU TEAM PRESENTATIES DIVERSE TEAMS MAKEN DE EINDBALANS OP DOS FOTOWEDSTRIJD

Nadere informatie

Seizoen 12-13 42e Jaargang. www.vvhoogeveen.nl

Seizoen 12-13 42e Jaargang. www.vvhoogeveen.nl www.vvhoogeveen.nl Seizoen 12-13 42e Jaargang De Blauwwitter Clubblad v.v. Hoogeveen 42e jaargang Seizoen 2012-2013 Colofon Uitgave Voetbalvereniging Hoogeveen Samenstelling Gerjo Stegeman Medewerkers

Nadere informatie

Uitgelicht. Van de Voorzitter. Van het bestuur. Medisch Centrum Volharding. Alte Hern nieuws. Bedankje namens Hans. Gezocht barmedewerkers

Uitgelicht. Van de Voorzitter. Van het bestuur. Medisch Centrum Volharding. Alte Hern nieuws. Bedankje namens Hans. Gezocht barmedewerkers Colofon: Redactieleden: Jan Greevink Andre v.d.linde Peter v.d.linde Marcel Manenschijn Marcel Pijffers Kars ter Avest De beschouwer debeschouwer@hotmail.com Henk Pennings Typiste: Herma Greevink Inhoud

Nadere informatie

LUIS. Sam-Sam, tweedehands merkkleding D O R P S K R A N T M A R K N E S S E. OPROEP: gezocht voorzitter. Sluiswachter Bosman met pensioen

LUIS. Sam-Sam, tweedehands merkkleding D O R P S K R A N T M A R K N E S S E. OPROEP: gezocht voorzitter. Sluiswachter Bosman met pensioen D O R P S K R A N T M A R K N E S S E LUIS Sam-Sam, tweedehands merkkleding Sam- Sam mag gerust een begrip in Marknesse genoemd worden. Klein begonnen op een zolder en enkel kinderkleding, inmiddels uitgebreid

Nadere informatie

F T (010) 511 23 79 99 46. I www.lamens.nl. Sinds 1972!

F T (010) 511 23 79 99 46. I www.lamens.nl. Sinds 1972! Sportief onderweg i f s met Lamens! L Cas Automobielbedrijf Cas Lamens BV 2650 Rodenrijseweg AG Berk 57 l T 2650 (010) AG 5 Berkel 1 23 en 9 Rodenrijs F T (010) 511 23 79 99 46 IF www (010) 511 79 s 46

Nadere informatie

Jaargang 8 Seizoen 2009/2010

Jaargang 8 Seizoen 2009/2010 Inhoudsopgave Redactioneel voorwoord 1 Van de voorzitter 3 In memoriam Willem Wargerink 4 Nieuwjaarsreceptie 2009 4 Nieuwe accommodatie in zicht 7 De BSC Unisson vacaturekrant 10 Communicatie: Website

Nadere informatie

Kom er ook bij!! clubblad van MLTV90

Kom er ook bij!! clubblad van MLTV90 MatchPoint clubblad van MLTV90 Kom er ook bij!! De tennisvereniging MLTV90 heeft sinds 2013 een nieuw initiatief in het leven geroepen: De Club van 100. Waarom? Veel activiteiten en projecten kunnen op

Nadere informatie

bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN

bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN NUMMER 1 / Februari 2015 bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 2 bre201404 (3).qxd 24-2-2015 21:36 Pagina 1 NUMMER 1 / Februari

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Te veel om op te noemen. Het is een bijzonder gevarieerde uitgave van ons clubblad. Veel leesplezier.

Inhoudsopgave. Te veel om op te noemen. Het is een bijzonder gevarieerde uitgave van ons clubblad. Veel leesplezier. 31 ste. jaargang, nr. 3 Inhoudsopgave. Te veel om op te noemen. Het is een bijzonder gevarieerde uitgave van ons clubblad. Veel leesplezier. Prettige feestdagen en een voorspoedig en een sportief jaar

Nadere informatie

Een heel gelukkig 2013!

Een heel gelukkig 2013! Verenigingsblad van Korfbalclub Antilopen januari 2013. jaargang 7. nr. 30 Een heel gelukkig 2013! Antilopenjeugd verrast Sinterklaas Maagdenburgstraat 20 a 7421 ZC DEVENTER Postbus 2038 7420 AA DEVENTER

Nadere informatie

Een heel gelukkig 2013!

Een heel gelukkig 2013! Verenigingsblad van Korfbalclub Antilopen januari 2013. jaargang 7. nr. 30 Een heel gelukkig 2013! Antilopenjeugd verrast Sinterklaas ST!P jaargang 7 nummer 30 ST!P is een officieel orgaan van de korfbalclub

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE JEUGD RVVH

INFORMATIEBOEKJE JEUGD RVVH INFORMATIEBOEKJE JEUGD RVVH Informatieboekje jeugd RVVH versie 3.2 concept website Pagina 1 Informatieboekje jeugd RVVH versie 3.2 concept website Pagina 2 Terrein: Sportlaan 12, 2982 SN Ridderkerk Postadres

Nadere informatie

Rabobank Rotterdam www.rabobank.nl

Rabobank Rotterdam www.rabobank.nl www.cafethehideaway.nl Zilvermos 20, 2914 XK Nieuwerkerk a/d IJssel Tel. 010-450 70 62, Fax 010-442 22 66. www.hagoortbetonboringen.nl tel. 482 74 01 / 482 74 28 tel. 0180-42 87 81 Rabobank Rotterdam www.rabobank.nl

Nadere informatie

Uitgelicht. Leden mutaties. Even voorstellen. Dames 1 zoek een keeper. Sinterklaasfeest voor de jeugd. De jeugd van tegenwoordig. Oliebollen toernooi

Uitgelicht. Leden mutaties. Even voorstellen. Dames 1 zoek een keeper. Sinterklaasfeest voor de jeugd. De jeugd van tegenwoordig. Oliebollen toernooi Colofon: Redactieleden: Jan Greevink Andre v.d.linde Peter v.d.linde Marcel Manenschijn Marcel Pijffers Kars ter Avest De beschouwer debeschouwer@hotmail.com Henk Pennings Typiste: Herma Greevink Distibutie

Nadere informatie

T.C. Welgelegen Lage Weide 4. Rek.nr. ABN-AMRO Zutphen: 40.46.45.828 www.tc-welgelegen.nl info@tc-welgelegen.nl Opgericht 27 maart 1980.

T.C. Welgelegen Lage Weide 4. Rek.nr. ABN-AMRO Zutphen: 40.46.45.828 www.tc-welgelegen.nl info@tc-welgelegen.nl Opgericht 27 maart 1980. Jaargang 30 Nummer 1-2009 T.C. Welgelegen Lage Weide 4 0575 52 77 49 7231 NN Warnsveld Rek.nr. ABN-AMRO Zutphen: 40.46.45.828 www.tc-welgelegen.nl info@tc-welgelegen.nl Opgericht 27 maart 1980 Bestuur

Nadere informatie

Seizoen 12-13 42e Jaargang WWW.VVHOOGEVEEN.NL

Seizoen 12-13 42e Jaargang WWW.VVHOOGEVEEN.NL WWW.VVHOOGEVEEN.NL Seizoen 12-13 42e Jaargang De Blauwwitter Clubblad v.v. Hoogeveen 42e jaargang Seizoen 2012-2013 Colofon Uitgave Voetbalvereniging Hoogeveen Samenstelling Gerjo Stegeman Medewerkers

Nadere informatie

Maar ja life is not perfect en we moeten er met zijn allen het beste van maken. Hopelijk doen we dat dan ook met zijn allen!

Maar ja life is not perfect en we moeten er met zijn allen het beste van maken. Hopelijk doen we dat dan ook met zijn allen! Jaargang 38, nummer 4, oktober 2004 Weer tijd gevonden om de Voltreffer in elkaar te zetten. Heel veel tijd was ditmaal hiervoor niet nodig omdat deze Voltreffer maar 18 bladzijdes dik is. Heb ik wat gemist?

Nadere informatie

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S.

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S. EVBV-Octopus Uitnodiging ALV Geachte leden, Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S. OM 19:30 UUR IN MARTINIHAL

Nadere informatie