Koninklijke Wandel Bond Nederland Jaarplan Vitaliteit in verbinding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Koninklijke Wandel Bond Nederland Jaarplan 2015. Vitaliteit in verbinding"

Transcriptie

1 Koninklijke Wandel Bond Nederland Jaarplan 2015 Vitaliteit in verbinding 1

2 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Missie, visie en kernwaarden 1.1 Missie 1.2 Visie 1.3 Kernwaarden 2. De wandelaar centraal 2.1 Groter bereik 2.2 Lidmaatschapsvormen 2.3 Hoofdproducten Wandelevenementen / Avond4daagse / WandelFit / Via Vierdaagse / Wandelpaden en routes / Wandelsportcentra 2.4 Serviceproducten Wandelmagazine / Wandelvoordeelpas / Online wandelcommunity / Wandelreizen 3. Ondersteuning lidorganisaties 3.1 Organisatorisch kader 3.2 Technisch kader 3.3 Accountmanagement 4. Belangenbehartiging 5. Corporate communicatie 6. Eigen huis op orde, naar een sterke organisatie 6.1 Besturingsmodel 6.2 Uitvoering fusiebesluiten en projecten 2

3 Voorwoord Dit jaarplan is een bijzonder plan. Het is het eerste jaarplan van een nieuwe wandelorganisatie, waaraan de afgelopen jaren door heel veel mensen is gebouwd. De nieuwe organisatie is een fusie van in totaal tien landelijke en regionale verenigingen. Dit jaarplan treedt in werking op 1 januari 2015, de dag waarop de Nederlandse Wandelsport Bond (NWB), KNBLO Wandelsportorganisatie Nederland (KNBLO-NL), Oostelijke Wandelsport Bond (OWB), Gelderse Wandelsport Bond (GWB), Noord-Hollandse Wandelsport Bond (NHWB), Zuid-Hollandse Wandelsport Bond (ZHWB), Zeeuwse Wandelsport Bond (ZWB), Noord-Brabantse Wandelsport Bond (NBWB), Limburgse Wandelsport Bond (LWB) en de Vereniging Individuele Leden van KNBLO-NL officieel samengaan. Bij bestendiging van het predicaat Koninklijk gaat de nieuwe organisatie de statutaire naam Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN) voeren. De KWBN staat voor een inspirerende uitdaging. De wandelwereld is veelomvattend, groeit sterk en is tegelijkertijd volop in beweging. De wensen en behoeften van wandelaars bewegen daar in mee. De KWBN moet en wil die dynamiek volgen. Van een sterke ledenorganisatie met evenementen als belangrijke kerntaak wil zij zich ontwikkelen tot een consumenten-, leden- en brancheorganisatie voor het hele potentieel van ruim 6,6 miljoen regelmatige wandelaars in Nederland. Met behoud van al het goede dat er al is én met nieuwe producten en diensten. Te realiseren met een spannende mix van huidige ervaren functionarissen en frisse inbreng van buitenaf is voor de KWBN een overgangsjaar. We willen bekende wandelwerelden integreren, maar ook nieuwe betreden. We maken een start met de inrichting van de nieuwe organisatie conform alle fusiebesluiten en gaan die als sterke eenheid positioneren. We blijven onze bestaande, succesvolle programma s en activiteiten uitvoeren en verbeteren. En we gaan ons aanbod versterken door nieuwe wandelproducten te ontwikkelen en nieuwe vitale markten aan te boren. Dat alles waar mogelijk in verregaande samenwerking met Stichting Wandelnet. Als nieuwe sterke organisatie kijken we ernaar uit nóg meer te gaan betekenen voor wandelend Nederland. In dit boeiende startjaar van de KWBN hebben we daarbij onverminderd de steun van al onze leden, lidorganisaties en vrijwilligers nodig. Wij danken u op voorhand voor uw grote inzet en betrokkenheid. 3

4 1. Missie, visie en kernwaarden 1.1 Missie De KWBN wil zoveel mogelijk Nederlanders aan het wandelen krijgen en houden. Gevraagd en ongevraagd bieden wij (potentiële) wandelaars op maat de producten, diensten en kennis die hen helpen de voordelen van wandelen optimaal te ervaren. 1.2 Visie Wandelen heeft een positieve invloed op het welzijn van mensen en biedt daarmee een toegevoegde waarde voor zowel mens, maatschappij als economie. De KWBN ziet het daarom als haar maatschappelijke opdracht om het wandelen in Nederland op alle mogelijke manieren te stimuleren. Daartoe werken wij nauw samen met onze leden, lidorganisaties, overheden, belangenorganisaties, bedrijven en donateurs. De wandelmarkt groeit onder invloed van ontwikkelingen als vergrijzing, de toename van welvaartsziekten en een toenemende belangstelling voor ontspanning, groene recreatie, gezondheid, vitaliteit en beleving. Dankzij de individualisering zien we daarbij een steeds grotere diversiteit in de wensen en behoeften van (potentiële) wandelaars. De KWBN biedt verschillende vormen van binding met bijbehorende producten en diensten, zodat iedere (toekomstige) wandelaar zich kan aansluiten op de manier die bij hem of haar past. Steeds meer partijen willen de maatschappelijke en economische potentie van het wandelen benutten, variërend van gezondheidsinstellingen tot horecaondernemers en van natuur- tot goede doelenorganisaties. Als kennis- en netwerkorganisatie verbindt de KWBN mensen en organisaties. Het verzamelen, ontwikkelen, ontsluiten en toepassen van wandelkennis speelt daarbij een essentiële rol. Het belang van de wandelaar staat uiteindelijk altijd voorop. 1.3 Kernwaarden De KWBN handelt vanuit de volgende kernwaarden: 1. Wij zijn ondernemend met onze kennis van de wandelaar en de wandelomgeving en investeren opbrengsten blijvend in de verdere ontwikkeling van het wandelen. 2. Wij lopen voorop en zijn innovatief, zodat we snel kunnen inspelen op veranderende wensen en behoeften van wandelaars. 3. Wij benutten kansen door ervoor te zorgen dat deze daadwerkelijk bij aangesloten organisaties en wandelaars landen. 4. Wij zijn verbindend richting leden, klanten, partners en andere organisaties. 5. Wij zijn serviceverlenend voor aangesloten organisaties en wandelaars. 6. Wij zijn slagvaardig, mede dankzij een slanke organisatiestructuur. 7. Wij streven ernaar om wandelen in een duurzame omgeving te verankeren. 4

5 2. De wandelaar centraal Nederland kent ruim 6,5 miljoen regelmatige wandelaars, die wandelen vanuit verschillende motieven. Zij willen lekker buiten zijn, hun gezondheid verbeteren, sportieve prestaties leveren, andere mensen ontmoeten, in alle rust hun hoofd leeg maken en/of bijzondere dingen beleven. De één doet dat het liefst individueel; de ander zoekt graag het gezelschap van andere wandelaars, al dan niet onder verantwoorde begeleiding. De KWBN wil zoveel mogelijk (potentiële) wandelaars bereiken en aan zich verbinden. Daarom spelen we gericht in op al die verschillende wandelbehoeften. Dat doen we met verschillende vormen van binding en met kwalitatief goede producten en diensten. Er zijn in Nederland ca wandelaars. Deze 6,6 miljoen mensen geven jaarlijks zo n (gemiddeld 242,- per wandelaar) uit aan wandelen (schoeisel, kleding, reis en verblijf). Deze 6,6 miljoen wandelaars wandelen vanuit verschillende motieven en hebben daarmee verschillenden behoeften. Om op deze motieven en behoeften in te spelen heeft de KWBN gekozen voor een geselecteerd aantal wandeldomeinen waarin een aantal van deze motieven en behoeften bijeen komen. Daarbij is gekozen voor een aantal voor een aantal wandeldomeinen, te weten de prestatief ingestelde wandelaar, de gezeligheidswandelaar en de vitaliteitswandelaar. Voor elk van deze domeinen hanteert de KWBN een eigen merk met eigen producten en diensten en een eigen distributiekanaal met bijbehorende marketing en communicatie (multibrandstrategie). Dit heeft als doel om effectief de verschillende doelgroepen aan te spreken in hun eigen belevingswereld. Met deze aanpak maakt de KWBN het mogelijk om te groeien in de grote wandelmarkt. Zo kan iedere (toekomstige) wandelaar zich aansluiten op de wijze die bij hem of haar past Daarbij is gekozen voor een aantal wandeldomeinen, te weten de prestatief ingestelde wandelaar, de gezelligheidswandelaar en de vitaliteitswandelaar. Voor elk van deze domeinen hanteert de KWBN een merk met eigen producten en diensten en een eigen distributiekanaal. Met deze aanpak maken we de mogelijke en benodigde groei mogelijk in de grote wandelmarkt en kan iedere (toekomstige) wandelaar zich aansluiten op de manier die bij hem of haar past. 2.1 Groter bereik Nederland telt momenteel 6,6 miljoen wandelaars. Bij zijn start bereikt de KWBN er daarvan ruim , met name in het domein van de wandelevenementen en wandelverenigingen. Onder de ruim unieke deelnemers aan de evenementen van het Landelijk Wandelprogramma bevinden zich ook onze circa leden. Daarnaast doen jaarlijks ruim basisscholieren mee aan de Avond4daagse. Het is onze ambitie om ons bereik uit te breiden naar +1 miljoen wandelaars en onze binding met hen te versterken en te verdiepen. Doelstelling In 2015 wil de KWBN zijn bereik uitbreiden van naar wandelaars. Voor nieuwe aanwas richten we ons op mensen die al wandelen, maar niet in georganiseerd verband. Het zijn individuele wandelaars die vitaal zijn en dat willen blijven. Een andere groep mensen wil in verband met hun gezondheid vitaal wórden. Voor hen is wandelen daarbij een laagdrempelige activiteit. 5

6 Acties in 2015: - Versterken van de relatie met huidige leden en deelnemers aan wandelevenementen. - Uitwerken van concrete consumentenprofielen om nieuwe wandelaars te bereiken (recreatief, sportief/prestatiegericht, vitaliteit/gezondheid). - Verbeteren van bestaande producten en diensten voor wandelaars. - Ontwikkelen en toevoegen van nieuwe product-marktcombinaties. - Ontwikkelen en uitvoeren van een gerichte marketing en communicatiestrategie. * Groei aantal leden van naar * Groei aantal deelnemers wandelevenementen van naar * Groei aantal deelnemers Avond4daagse van naar Lidmaatschapsvormen De KWBN heeft bij zijn start circa leden. Daarbij gaat het om verenigingsleden, individuele leden, gezinsleden en Avond4daagseleden. Het traditionele lidmaatschap staat ook bij de KWBN onder druk. Het is onze ambitie om dit tij te keren door met moderne bindingsvormen ook als ledenorganisatie te blijven groeien. Doelstelling In 2015 wil de KWBN zijn ledenaantal uitbreiden naar Met verder gedifferentieerde bindingsvormen maken we het voor verschillende groepen wandelaars aantrekkelijker om zich bij ons aan te sluiten. 6

7 Toelichting In 2015 onderscheidt de KWBN vier bindingsvormen, elk met hun eigen tarieven en voordelen. De verschillende bindingsvormen van de fusiepartijen zijn hierbinnen geharmoniseerd. Structurele bindingsvormen voor natuurlijke personen Lidmaatschapsvoordelen Basislid Standaardlid Pluslid Abonnee Aansprakelijkheidsverzekering x x x Wandelvoordeelpas x x x Jaargids Landelijk Wandelprogramma x x Wandelmagazine x x x Extra diensten/producten (nader in te vullen) x Contributietarieven 2015 Verenigingslid 7 10 Individueel lid Gezinslidmaatschap 35 Lid wandelgroep 12,50 23 Naast de structurele bindingsvormen kent de KWBN ook twee tijdelijke bindingsvormen, die in 2015 nader vorm en inhoud krijgen. Het gaat daarbij om een Evenementenlidmaatschap en een Avond4daagselidmaatschap. Uitgangspunt is dat de wandelaar voor de duur van een evenement bij de KWBN is aangesloten en verzekerd tegen aansprakelijkheid. Acties Invoeren van de verschillende lidmaatschapsvormen. - Ontwikkelen en uitvoeren communicatieplan om huidige leden, wandelverenigingen, organisatoren, wandelgroepen en potentiële leden helder over de verschillende lidmaatschapsvormen te informeren en te enthousiasmeren om lid te blijven of worden. - Samenwerken met organisatoren om de tijdelijke bindingsvormen te promoten. * Groei aantal verenigingsleden van naar (exclusief dubbelingen) * Groei aantal individuele leden van naar * Stabilisatie van aantal gezinsleden van * Groei aantal Avond4daagseleden van naar * Leden dankzij nieuwe bindingsvormen (Abonnee- en Evenementenleden). 7

8 2.3 Hoofdproducten Wandelevenementen Wandelevenementen vormen sinds jaar en dag de basis van de lidorganisaties van de KWBN. Samen bundelen zij jaarlijks de kalender van wandelevenementen, waaraan unieke wandelaars meedoen. De evenementen variëren van eendaagse wandeltochten tot meerdaagse wandelevenementen en lange afstandswandelingen. Al deze evenementen zijn ondergebracht in het Landelijk Wandelprogramma van de KWBN. Het is onze ambitie om het Landelijk Wandelprogramma te ontwikkelen tot hét kwaliteitslabel voor wandelevenementen in Nederland. Doelstelling In 2015 wil de KWBN met de lidorganisaties meer evenementen aan het Landelijk Wandelprogramma toevoegen, meer deelnemers werven en de kwaliteit van wandelevenementen verbeteren. Acties 2015: - Onderzoek naar de herkomst en motieven van deelnemers aan wandelevenementen, zodat organisatoren actief op deelnemersbehoeften kunnen inspelen. - Uitbouwen van het systeem van tochtadvies: behoud, werving en (bij)scholing tochtadviseurs; toename van het aantal kwaliteitscontroles en daaraan gekoppelde verbeteradviezen. - Verzamelen, geanonimiseerd verwerken en ontsluiten van de uitkomsten van de kwaliteitscontroles, zodat ook andere organisatoren hiermee hun voordeel kunnen doen. - Aandacht voor kwaliteit en beleving tijdens bijeenkomsten voor organisatoren. - Voortdurend actualiseren van tochtgegevens ten behoeve van de online wandelagenda op en de wandelapp Wandelen in Nederland. - Behouden en werven van partners die het Landelijk Wandelprogramma substantieel ondersteunen. - Werven van evenementorganisatoren die nog niet bij KWBN zijn aangesloten. - Ondersteunen bij het opzetten van nieuwe wandelevenementen. 8

9 - Uitbreiden van nieuws en informatie via de website wandel.nl, de digitale nieuwsbrief Landelijk Wandelprogramma en social media. - Uitgeven jaargids Landelijk Wandelprogramma Ontwikkelen en introduceren van een digitaal inschrijfsysteem voor lidorganisaties KWBN. - Ontwikkelen en introduceren van nieuwe evenementconcepten, waarbij beleving voorop staat. - Ontwikkelen van een strategie om binnen vier jaar de ambitie kwaliteitslabel te realiseren. * Groei aantal wandelevenementen van naar * Groei aantal deelnemers aan wandelevenementen van naar * Vier partners Landelijk Wandelprogramma. Toename aantal tochtadviseurs van 31 naar 45 * Toename aantal kwaliteitscontroles en -adviezen van 65 naar 80. * Actuele en toepasbare kennis over deelnemersbehoeften bij evenementen. * Actuele en toepasbare kennis over organisatie en kwaliteitsaspecten van wandelevenementen. * Minimaal twee workshops kwaliteit en beleving tijdens Landelijke Kaderdag. * Actuele en juiste informatie voor wandelaars. * Introductie digitaal inschrijfsysteem. * Twee evenementen op basis van nieuwe belevingsconcepten. * Een strategisch plan voor de ambitie kwaliteitslabel. Avond4daagse Lidorganisaties van de KWBN organiseren jaarlijks 490 Avond4daagsen voor ruim basisscholieren. Het is onze ambitie om in elke gemeente van Nederland minimaal één Avond4daagse te laten plaatsvinden. 9

10 Doelstelling In 2015 wil de KWBN het merk Avond4daagse versterken, door uitbreiding van het aantal evenementen en deelnemers, er twee partners aan te verbinden, door in de communicatie aandacht te vragen voor een gezonde Avond4daagse en door groei van het aantal bezoekers aan de website. De week waarin de meeste Avond4daagsen tegelijk plaatsvinden, is de Week van de Avond4daagse (1 t/m 5 juni 2015). Acties Werven van twee partners die de Avond4daagse substantieel willen ondersteunen. - Werven van organisatoren die niet bij KWBN zijn aangesloten. - Inventariseren in welke gemeenten nog een Avond4daagse ontbreekt en die gericht benaderen. - Verspreiden van nieuws en informatie voor (potentiële) deelnemers en organisatoren via website avond4daagse.nl, en nieuwsbrief organisatoren. - Meer aandacht voor een gezonde Avond4daagse in de communicatie rond het evenement. - Toevoegen van gezonde tips aan de website, zodat die meer een naslagwerk wordt en bezoekers vaker terugkeren. De tips worden ook verspreid via twitter. - Ontwikkelen van een nieuwe KWBN-Avond4daagsemedaille voor introductie in 2016 met nummering van 1 t/m 80 * Twee landelijke partners Avond4daagse. * Groei aantal Avond4daagsen van 490 naar 500. * Groei aantal deelnemers van naar * Sterk, uniform merk en gezonder imago Avond4daagse. * Website: 25% groei van het aantal sessies door nieuwe bezoekers: in totaal sessies. * Website: stijging van het aantal terugkeersessies van 20 naar 40%: in totaal sessies WandelFit WandelFit is het nog jonge keurmerk van de KWBN voor wandelen onder deskundige begeleiding. Het gaat daarbij om wandelprogramma s met verschillende trainingsdoelen, zoals in beweging komen en blijven, gewichtsverlies, conditieverbetering, verbeteren van wandeltechniek of voorbereiding op een wandelevenement. Deelnemers werken daaraan onder begeleiding van een door de KWBN erkende wandeltrainer of begeleider. Het is onze ambitie om een landelijk dekkend netwerk voor begeleid wandelen te hebben, met in elke gemeente minimaal één wandelgroep met minimaal één erkende wandeltrainer of begeleider. 10

11 Doelstelling In 2015 wil de KWBN het keurmerk WandelFit met name versterken door het aantal wandelprogramma s in Nederland uit te breiden. Dat doen we door de mogelijkheden van WandelFit heel actief onder de aandacht te brengen van (potentiële) organisatoren en deelnemers. Acties 2015: - Gericht benaderen van wandelverenigingen en trainers om een WandelFit-programma te starten. - Ondersteunen van verenigingen en trainers bij het opzetten van een programma. - Afronden en actief promoten van een handleiding voor het opzetten van een programma. - Opleiden, bijscholen en erkennen van wandeltrainers en begeleiders (zie 3.1 Technisch kader) - Aansluiten bij regionaal en lokaal overheidsbeleid gericht op sport- en bewegingsstimulering, gezondheidspreventie, sociale cohesie en andere maatschappelijke doelen. - Stimuleren dat verenigingen en trainers voor Wandelfit een subsidie Sportimpuls aanvragen. - Actief aanvullen en actualiseren van informatie over programma s en trainers op de website - Multimediale campagne om WandelFit te promoten bij (potentiële) deelnemers. - Verbeteren van de registratie van programma s, groepen, trainers/begeleiders en deelnemers. * Groei van het aantal wandelprogramma s van 50 naar 100. * Grotere bekendheid voor het merk WandelFit en de mogelijkheden van begeleid wandelen bij wandelverenigingen, trainers/begeleiders, lokale overheden en potentiële deelnemers. Via Vierdaagse Via Vierdaagse is sinds 2008 hét training- en voorbereidingsprogramma voor de Vierdaagse Nijmegen. Het is erop gericht om wandeldebutanten een goede kans te geven om het evenement uit te lopen én om nieuwe KWBN-leden te werven. In 2015 voert de KWBN het programma voor de zevende keer uit, ter voorbereiding op de 99 e Vierdaagse Nijmegen. Er is plaats voor deelnemers. Er zal in 2015 een onderzoek plaatsvinden bij organisaties van Vierdaagsen naar behoefte voor een eigen specifiek Via Vierdaagse programma. 11

12 Doelstelling In 2015 zorgt de KWBN voor een verantwoorde voorbereiding van Via Vierdaagse-deelnemers waarvan 90% de Vierdaagse uitloopt en 80% uiteindelijk lid blijft van de KWBN. Behoefte onderzoek Acties Behouden en werven van partners die substantieel aan Via Vierdaagse willen bijdragen. - Werven van deelnemers door middel van een multimediale campagne. - Organiseren van informatiebijeenkomsten, online advies door wandelexperts, deelname aan voorbereidingstochten uit het Landelijk Wandelprogramma en extra trainingsmogelijkheden bij wandelverenigingen of -groepen. - Beschikbaar stellen en onderhouden van hulp- en communicatiemiddelen, zoals trainingsschema s, een digitaal logboek, de website viavierdaagse.nl, een digitale deelnemersnieuwsbrief en het - Organiseren en bemensen van het Via Vierdaagse-verzorgingspunt tijdens de Vierdaagse. - Gerichte actie om deelnemers aan het eind van het jaar als KWBN-lid te behouden. - Gedetailleerde beschrijving van het complete Via Vierdaagse-programma, zodat organisatoren, wandelverenigingen en wandelgroepen het (op onderdelen) kunnen toepassen voor andere meerdaagsen of lange afstandswandelingen. - Onderzoek naar behoefte bij Vierdaagse organisaties voor eigen Via Vierdaagse programma met mogelijk ontwikkeling van specifieke Via Vierdaagse programma s. * deelnemers, waarvan de Vierdaagse uitlopen *1.500 nieuwe KWBN-leden, waarvan er ook in 2016 lid blijven. * Vijf partners, die Via Vierdaagse mede mogelijk maken. * Extra aandacht bij deelnemers en overige wandelaars voor de evenementen van het Landelijk Wandelprogramma en het belang van verantwoorde training en begeleiding. * Actuele en toepasbare kennis op het gebied van training, dienstverlening, producten en communicatie voor deelnemers aan wandelevenementen. * Uitkomst van onderzoek van Via Vierdaagse en eventueel beleid maken voor andere Vierdaagse organisaties met bijbehorende programma s. Wandelpaden en -routes De KWBN heeft circa veertig recreatieve wandelpaden en routes in beheer, sommige met een speciaal thema. De paden en routes staan uitgebreid beschreven in bijbehorende wandelgidsen, die bij de KWBN en/of andere verkooppunten verkrijgbaar zijn. De KWBN heeft de ambitie om de komende jaren op het gebied van wandelpaden en routes intensief samen te werken met Stichting Wandelnet. 12

13 Doelstelling In 2015 verzorgt de KWBN op reguliere wijze het beheer en onderhoud van zijn eigen wandelpaden. Samen met Stichting Wandelnet ontwikkelen we nieuw beleid, met nadrukkelijke aandacht voor de wensen van recreatieve wandelaars, efficiënt en duurzaam beheer, eenduidige markering, moderne methoden om routeinformatie beschikbaar te stellen en actueel te houden en voor de inzet van bestaande (wandelkilometerboekje) en nieuwe serviceproducten. Het nieuwe beleid wordt gebaseerd op projectadviezen van een al ingestelde, gezamenlijke commissie. Die kan vervolgens uitvoering geven aan de dan geconcretiseerde afspraken met Stichting Wandelnet, die (mede) verantwoordelijk is voor Langeafstandwandelpaden (LAW s), Streekpaden, NS-Wandeltochten, Boerenlandpaden en Wandelnetwerken. Acties Vergaand samenwerken met Stichting Wandelnet. - Beheren en onderhouden van wandelpaden. - Organiseren van informatiebijeenkomsten voor beheerders van paden. - Inventariseren van wensen en behoeften van wandelaars. - Inventariseren van alle paden en routes van fusiepartijen, inclusief de actualiteit en verkrijgbaarheid van de bijbehorende route-informatie. - Online informatie over wandelpaden en routes actualiseren en samenbrengen op website wandel.nl en in een volgend stadium op een gezamenlijke website met Stichting Wandelnet. - Ontwikkelen van nieuw beleid voor wandelpaden en routes. - Wandelaars maken tevreden gebruik van goed onderhouden wandelpaden. - Een meerjarenbeleidsplan voor de wandelpaden en routes van KWBN en Stichting Wandelnet, waarvan de uitvoering in 2015 van start gaat. Wandelsportcentra De KWBN stimuleert en ondersteunt de oprichting van wandelsportcentra in Nederland. Een wandelsportcentrum is erop gericht om mensen (blijvend) voor de wandelsport te enthousiasmeren. Er worden trainingen en cursussen verzorgd, evenementen georganiseerd en wandelpaden uitgezet. De uitvoering is in handen van een professionele organisatie, met door de KWBN erkende wandeltrainers en actieve vrijwilligers. Op dit moment zijn er in ons land acht door de KWBN gecertificeerde wandelsportcentra, meestal dicht bij een natuurgebied of vakantiepark. Het is onze ambitie om tot een landelijke spreiding van circa 25 regionale centra te komen. Doelstelling In 2015 zijn er minimaal tien wandelsportcentra operationeel en werkt de KWBN actief bij aan hun verdere versterking. Acties Uitvoeren van het ondersteuningsplan voor bestaande wandelsportcentra. - Verkennen, voorbereiden en realiseren van twee nieuwe wandelsportcentra. Tien operationele wandelsportcentra met een aantrekkelijk aanbod voor (potentiële) wandelaars. 13

14 2.4 Serviceproducten Wandelmagazine De KWBN geeft een eigen wandelmagazine uit, met het doel te informeren en te (ver)binden. Het magazine biedt nieuws, informatie, tips, routebeschrijvingen, verhalen, interviews, advertenties en lezersacties voor iedereen die in wandelen is geïnteresseerd. Het wandelmagazine vervangt de twee magazines van de voormalige NWB (NWB Magazine) en KNBLO-NL (Wandelsportmagazine) en is wat betreft oplage daarmee verreweg het grootste wandelmagazine van Nederland. De KWBN heeft de ambitie om het wandelmagazine zowel gekoppeld aan lidmaatschappen, als voor ongebonden wandelaars in de markt te zetten. Doelstelling In 2015 ontwikkelt, organiseert en coördineert de KWBN de uitgave van een in alle opzichten professioneel wandelmagazine, qua aantal abonnees het grootste van Nederland. De informatie- en interactiedoelstelling wordt ondersteund met een specifiek twitteraccount voor het magazine. Acties Inventariseren van wensen en behoeften van (potentiële) lezers. - Selecteren van een uitgever en acquisiteur voor advertenties en lezersacties. - Opstellen redactieformule en redactiestatuut; samenstellen redactie. - Ontwikkelen van stramien en vormgeving. - Uitgeven van vijf nummers van het nieuwe wandelmagazine. * Vijf edities van het wandelmagazine van KWBN. * abonnees. * aan advertentie-inkomsten. * Actuele, aantrekkelijke en nuttige informatie voor (potentiële) wandelaars. * Versterking van de corporate- en productmerken van KWBN, dankzij inhoudelijke aandacht met daarbij afdruk van de merkbeelden. Wandelvoordeelpas Sinds jaar en dag vormt de ledenpas een belangrijk lidmaatschapsvoordeel voor de deelname aan wandelevenementen. De KWBN heeft de ambitie om deze basis van de ledenpas uit te breiden met relevante wandelvoordelen voor zowel bestaande leden als nieuwe segmenten wandelaars. Met ingang van de fusie krijgen KWBN-leden minimaal één euro korting op alle evenementen uit het Landelijk Wandelprogramma. Daarnaast profiteren zij van kortingen op diensten en producten van commerciële partijen, bijvoorbeeld op het gebied van verzekeringen, wandelkleding, wandelschoenen en wandelreizen. Doelstelling In 2015 verhoogt de KWBN de aantrekkelijkheid van de wandelvoordeelpas, door met minimaal vier nieuwe commerciële partijen afspraken te maken over substantiële kortingen op producten en diensten. 14

15 Acties Doorvoeren van het fusiebesluit om pashouders op alle evenementen van het Landelijk Wandelprogramma minimaal één euro korting te verlenen (communicatie met organisatoren). - Werven van nieuwe kortingen van commerciële aanbieders. - Promotie van de wandelvoordeelpas in combinatie met promotie lidmaatschapsvormen. * Eén uniforme wandelvoordeelpas voor KWBN-leden (basis, standaard en plus). * Organisatoren van wandelevenementen verstrekken minimaal één euro korting. * Acht commerciële partijen verstrekken substantiële korting op voor wandelaars interessante producten en diensten. * leden met de wandelvoordeelpas als onderdeel van een totaal lidmaatschapspakket. * leden met uitsluitend de wandelvoordeelpas. Wandelreizen In samenwerking met de KNWB biedt touroperator Effeweg.nl aantrekkelijke reisarrangementen voor wandelevenementen aan. Leden van de KNWB krijgen korting op deze wandelarrangementen. Doelstelling In 2015 willen KWBN en Effeweg.nl een extra wandelarrangement aanbieden en het aantal wandelreizigers verhogen. Actie 2015 Selecteren van één nieuw arrangement ten opzichte van

16 : * Drie aantrekkelijke wandelarrangementen. * Groei van het aantal wandelreizigers van 250 naar Nieuwe product-marktcombinaties De KWBN inventariseert twee keer per jaar de behoeften en wensen van verschillende groepen wandelaars. Daarnaast monitort de bond de tevredenheid over de verschillende productmarktcombinaties en de afname van producten en diensten. Zo zijn we in staat om voortdurend op nieuwe ontwikkelingen in de wandelmarkt in te spelen. Dat leidt tot het verbeteren van bestaande combinaties, producten en diensten én tot de ontwikkeling van nieuwe. Zo werken we in 2015 aan de introductie van een online wandelcommunity (zie 2.4) en een breed vitaliteitsprogramma. Online wandelcommunity De KWBN wil een online community voor heel wandelend Nederland ontwikkelen met de verschillende m erken vanuit de multimerkstrategie. Als inhoudelijk omvangrijkste en best bezochte website van de fusiepartners vormt wandel.nl de basis voor deze nieuwe community. Naast nieuws, informatie en kennis zal de KWBN met de verschillende merken voor de verschillende doelgroepen elk hun eigen community bieden met vooral veel meer online koop- en interactiemogelijkheden. Ook social media spelen daarbij een belangrijke rol. Op die manier versterken de verschillende communities de promotie van het wandelen, de binding met onze leden en wandelaars en de afname van producten en diensten. Doelstelling 2015 In 2015 vergroot KWBN de bekendheid en inhoudelijke relevantie van wandel.nl en de andere merken We intensiveren de inzet van social media en werken ondertussen aan een plan voor een online community. Acties Integreren van de content van wandel.nl met content van nwb-wandelen.nl en per specifieke doelgroep uiteenzetten in de verschillende merkwebsites met hun unieke beleving - Intensiveren van het gebruik van social media. - Inventariseren van wensen en behoeften van wandelaars en andere doelgroepen van KWBN voor verschillende online communities. Op basis hiervan: - Voortdurend actualiseren en verbeteren van de content van de verschillende websites. - Ontwikkelen van een plan voor een complete online wandelcommunity. * Meer bekendheid en hogere waardering voor de verschillende websites * 25% Groei van het aantal sessies door nieuwe bezoekers: in totaal sessies. * Minimaal handhaven van 50% terugkeersessies: in totaal sessies. * Actief onderhouden Facebookpagina s. * Minimaal volgers van twitteraccounts. * Een uitvoeringsplan voorzien van een onderliggend businessmodel en een tijdspad voor de verdere ontwikkeling van de verschillende online communities. 16

17 3. Ondersteuning lidorganisaties De lidorganisaties van de KWBN zijn verenigingen, stichtingen en bedrijven die zich bezig houden met de organisatie van wandelactiviteiten in de breedste zin van het woord. Grofweg valt daarbij een onderscheid te maken tussen specifieke wandelverenigingen, organisatoren van wandelevenementen en Avond4daagsen en organisaties van overige wandelactiviteiten. Lidorganisaties hebben recht op gebruik van het KWBN-logo en de vermelding Aangesloten bij. De KWBN ondersteunt hen met advies, informatie, kennis, beleid, cursussen, communicatie- en promotiemiddelen. Daarnaast sluit de KWBN collectieve verzekeringen voor de vrijwilligers van de aangesloten lidorganisaties af (ongevallen, aansprakelijkheid en verkeersregelaars) en regelt de bond kortingen op andere verzekeringen. 3.1 Bestuurlijk en organisatorisch kader Vrijwilligers vormen de kurk waarop de KWBN en zijn lidorganisaties drijven. Op landelijk niveau smelten in 2015 organisatieonderdelen samen en vindt een nieuwe taakverdeling plaats. Dit zal mede bijdragen aan een nieuwe organisatiecultuur. De KWBN vindt het van groot belang om zowel voor de samensmelting, de nieuwe functievervulling, als de cultuuraspecten een ondersteuningsprogramma in te richten. Afgezien hiervan organiseren de landelijke en regionale organisatie van KWBN cursussen, informatieen instructiebijeenkomsten voor bestuurders, vrijwilligers en professionals van aangesloten lidorganisaties. Daarnaast organiseren we voor deze doelgroep een Landelijke Kaderdag om kennis en informatie uit te wisselen. Doelstelling In 2015 geeft de KWBN met de inrichting van een Bestuursacademie meer structuur en inhoud aan de opleiding van bestuurlijk en organisatorisch kader op zowel landelijk, regionaal als lokaal niveau. Acties Inventariseren ondersteunings- en opleidingsbehoefte op bestuurlijk en organisatorisch gebied. - Opzetten van opleidingen die aan de geïnventariseerde behoefte voldoen. - Organiseren en uitvoeren van de Landelijke Kaderdag op 7 februari voor 250 deelnemers. Bestuurlijk en organisatorisch kader dat goed is berekend op zijn specifieke taakuitvoering. 3.2 Technisch kader Technisch kader verzorgt op verschillende niveaus wandeltraining en begeleiding. Trainers en begeleiders worden steeds belangrijker voor de kwaliteit en de vernieuwing van het aanbod bij wandelverenigingen, wandelgroepen en wandelcentra. De KWBN organiseert opleidingen voor technisch kader op niveau 1, 2 en 3 van de Kwalificatiestructuur voor de Sport. Met een licentiesysteem en een programma voor na- en bijscholing bewaakt de KWBN de kwaliteit van de trainers en begeleiders. 17

18 Doelstelling In 2015 leidt de KWBN 50 nieuwe wandeltrainers- en begeleiders op. Daarnaast verbeteren we de kwaliteit van onze opleidingen, het licentiesysteem en de informatievoorziening voor technisch kader. Acties 2015: - Inrichten opleidingscommissie voor structurele terugkoppeling uit het werkveld en de verdere ontwikkeling van opleiding en bijscholing. - Ontwikkelen en organiseren van opleidingen WB-1 en AWI-2 bij verenigingen (in company). - Ontwikkelen en organiseren van nieuwe bijscholingscursussen, waaronder vervolg op WB-1 opleiding met het thema natuurkennis. - Erkennen van bijscholingsinstanties als NL Coach, ASK en andere sportorganisaties. - Opzetten van een online kennisbank voor licentiehouders met o.a. oefenvormen, instructiefilms, vakliteratuur en onderzoeksrapporten. - Uitgeven van een trainersnieuwsbrief als opvolger van het Licentiemagazine. - Afronden en promoten van een handleiding voor het opzetten van een wandelgroep. - Uitvoering van de 5 e WandelTrainersDag op zaterdag 14 maart voor 300 wandeltrainers en -begeleiders in samenwerking met de Atletiekunie. Technisch kader dat goed is berekend op zijn specifieke taakuitvoering. 3.3 Accountmanagement Met accountmanagement wil de KWBN zijn verenigingen beter van dienst zijn. Een accountmanager helpt om verenigingsproblematiek in kaart te brengen en daarvoor oplossingen aan te dragen. In 2015 is het ons doel om aan 25 verenigingen een bezoek te brengen. Bij 20 verenigingen leidt dit tot een verbeterd functioneren, dankzij een structurele oplossing voor hun hulpvraag. 18

19 4. Belangenbehartiging Belangenbehartiging was een belangrijke reden voor het samengaan van de fusiepartijen. Als eenheid kunnen zij in het belang van de wandelaar krachtiger optreden richting politiek, overheden, NOC*NSF en andere (belangen)organisaties. Belangenbehartiging maakt onderdeel uit van de reguliere werkzaamheden van de meeste bondsfunctionarissen op landelijk en regionaal niveau. Onderwerpen variëren van het versoepelen van lokale vergunningseisen voor het organiseren van wandeltochten tot de opname van wandelen in landelijke en provinciale sportstimuleringsprojecten. Op landelijk niveau participeert de KWBN samen met andere buitensportorganisaties (hardlopen, toerfietsen, mountainbiken, paardrijden, skeeleren) in het Actieplan Buitensport. Dat maakt zich bij onder meer overheden, landschapbeheerders en natuurorganisaties sterk voor de belangen van buitensporters, zoals een toegankelijke, goed onderhouden, veilige en betaalbare infrastructuur. Op regionaal niveau sluit de KWBN aan bij provinciaal sportbeleid, zoals in Gelderland waar wandelen samen met hardlopen tot één van de vijf provinciale kernsporten is benoemd. In andere provincies sluit de KWBN aan bij coalities van landschapsbeheerders en recreatiepartners, ontwikkeld om bewegen in het groen te stimuleren. Om de belangenbehartiging nog verder te versterken, verkent de KWBN momenteel een verregaande samenwerking met de Stichting Wandelnet. De stichting zet zich in voor de kwaliteit van het wandelen in Nederland. Daarbij hanteert zij vier beleidspijlers: routes en paden, belangenbehartiging, kennis en expertise en verbinding (overlegplatform voor wandelgroeperingen, Europese aansluiting, coalitievorming op thema s). Bij Wandelnet zijn twaalf organisaties aangesloten, waaronder NIVON, de ANWB, Scouting Nederland, Op Lemen Voeten en fusiepartners NWB en KNBLO-NL. 19

20 5. Corporate communicatie De KWBN wil zichzelf met haar verschillende merken positioneren als dé organisatie voor heel wandelend Nederland. Dat bereiken we in eerste instantie met de kwaliteit van onze merken, producten en dienstverlening en met de kennis en expertise van onze bestuurders, medewerkers en vrijwilligers. Daarnaast kunnen we het door ons gewenste imago ook beïnvloeden door daar in de communicatie met al onze interne en externe doelgroepen op aan te sturen. De KWBN gaat dat doen met inzet van de multi-merkstrategie. Die omvat naast het merk KWBN ook onze sterke productmerken als Landelijk Wandelprogramma, Avond4daagse, WandelFit en Via Vierdaagse. Doelstelling BegIn 2015 ontwikkelt de KWBN haar corporate merk, huisstijl en communicatiebeleid. De nieuwe huisstijl wordt gefaseerd doorgevoerd voor alle producten en uitingen van de fusiepartijen voor zover de KWBN die zal handhaven en wordt direct toegepast op alle nieuwe corporate producten en uitingen. Acties Ontwikkelen van het corporate merk KWBN, in relatie met de productmerken. - Ontwikkelen en doorvoeren van de KWBN-huisstijl voor alle producten en uitingen van de bond. - Ontwikkelen van een corporate communicatiestrategie voor de komende jaren. Op basis hiervan: - Ontwikkelen van beleid voor o.a. interne communicatie, public relations, public affairs en persvoorlichting, waarbij nadrukkelijk rekening wordt gehouden met de inzet van nieuwe media (internet, digitale nieuwsbrieven en social media). * Introductie van het merk KWBN bij aangesloten organisaties en samenwerkende partners. * Producten en uitingen die zijn omgezet naar de KWBN-huisstijl. * Uitgewerkte corporate merk en communicatiestrategie. 20

Inhoudsopgave Pagina

Inhoudsopgave Pagina NTFU JAARPLAN 2014 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Uitgangspunten 4 2.1. Missie & visie 4 2.2. Zes pijlers en bijbehorende thema s 4 3. Marktpositie binnen de (wieler)sport vergroten 6 3.1. Wielersportevenementen

Nadere informatie

Vereniging NOV, een begrip in 2020 Strategisch beleid en Jaarprogramma 2015. Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 27 november 2014

Vereniging NOV, een begrip in 2020 Strategisch beleid en Jaarprogramma 2015. Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 27 november 2014 Vereniging NOV, een begrip in 2020 Strategisch beleid en Jaarprogramma 2015 Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 27 november 2014 Colofon Datum: 4 november 2014 NOV Bestellen: www.nov.nl Vereniging

Nadere informatie

BELEID MET EFFECT. Meerjarenbeleidsplan 2010 2016 NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND

BELEID MET EFFECT. Meerjarenbeleidsplan 2010 2016 NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND BELEID MET EFFECT Meerjarenbeleidsplan 2010 2016 NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Inleiding 4 2. Terugblik 4 3. Huidige situatie en positie 5 4. Missie en visie 6 5. Hoofdthema

Nadere informatie

RAPPORT VisitBrabant ConnectBrabant

RAPPORT VisitBrabant ConnectBrabant RAPPORT VisitBrabant ConnectBrabant Bart de Boer Kwartiermaker 31 Maart 2014 Inleiding... 2 Voor en door partners... 2 VisitBrabant: van beweging naar organisatie... 2 Succesfactoren en momentum... 3 De

Nadere informatie

Creatieve Kracht. CREATIEVE KRACHT Ondernemingsplan 2015-2018. Creatieve Kracht

Creatieve Kracht. CREATIEVE KRACHT Ondernemingsplan 2015-2018. Creatieve Kracht Creatieve Kracht CREATIEVE KRACHT Ondernemingsplan 2015-2018 Creatieve Kracht 1 2 3 De cultuur is wat er overblijft als je alles vergeten bent wat je geleerd hebt. Selma Lagerlöf 4 Creatieve Kracht Inhoud

Nadere informatie

Stichting Bibliotheek Rotterdam. Meerjarenbeleidplan 2013-2016

Stichting Bibliotheek Rotterdam. Meerjarenbeleidplan 2013-2016 Stichting Bibliotheek Rotterdam Meerjarenbeleidplan 2013-2016 21 november 2013 Hoofdstukindeling: Managementsamenvatting 1. Trends en bibliotheekontwikkelingen 2. Missie en visie Stadsbibliotheken en Regionale

Nadere informatie

Jaarplan 2010 Beleef de wielersport!

Jaarplan 2010 Beleef de wielersport! Jaarplan 2010 Beleef de wielersport! Gemaakt op: 5 oktober 2009 Versie: 4 Laatste wijzigingsdatum: 16 december 2009 Jaarplan 2010 Beleef de fietssport! 1 Colofon Jaarplan 2010 Nederlandse Toer Fiets Unie

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 2017

Beleidsplan 2012 2017 Beleidsplan 2012 2017 Jo Beltman Wim van Midwoud INHOUDSOPGAVE pagina 1 INLEIDING 4 2 DE VERENIGING 4 2.1 De organisatie 4 2.2 Ontstaan 5 2.3 Leden 6 2.3.1 Ledenbijeenkomsten 7 2.3.1.1 Algemene ledenvergadering

Nadere informatie

De Watervrienden, een sterk merk!

De Watervrienden, een sterk merk! Nederlandse Culturele Sportbond sectie zwemmen De Watervrienden, een sterk merk! Strategisch beleidsplan 2010-2013 van de sectie Zwemmen aangesloten bij de Nederlandse Culturele Sportbond De Watervrienden-Nederland

Nadere informatie

Organisatie in Beweging 2011-2015

Organisatie in Beweging 2011-2015 1 Organisatie in Beweging 2011-2015 2 Inhoud SportZeeland 4 De Organisatie 7 Strategisch Beleidskader 10 SportZeeland: Advies- en Kenniscentrum Sport 20 Van drinken uit de subsidiekraan naar zwemmen in

Nadere informatie

Hoofdlijnen van ons beleid

Hoofdlijnen van ons beleid Hoofdlijnen van ons beleid 2012 2015 [ 1 ] Inhoud Pagina Het Oranje Fonds...3 Inleiding... 4 1. Vergezicht: het Oranje Fonds in 2015...5 2. Koers nader toegelicht... 6 3. De drie pijlers:...7 4. Voor wie

Nadere informatie

Dwars tegen de stroom in

Dwars tegen de stroom in Dwars tegen de stroom in Meerjarenbeleid 2014-2016 Bibliotheek Hengelo en Bibliotheek Hof van Twente Colofon Versie Definitief Datum update 09 2014 Auteur(s) Monic Gierveld Inhoudsopgave 1. Inleiding 3

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie

Samen op weg naar 2008. Beleidsplan NBF 2004 2008

Samen op weg naar 2008. Beleidsplan NBF 2004 2008 Samen op weg naar 2008 Beleidsplan NBF 2004 2008 Nederlandse Bowling Federatie Schiedam, november 2003 2 Inhoud Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Samenvatting 4 Voorwoord 7 1. Ontwikkelingen 8 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Bijlage 4 Jaarplan & Begroting bij Ledenraad 28 nov 2013. Datum 1 november 2013

Jaarplan 2014. Bijlage 4 Jaarplan & Begroting bij Ledenraad 28 nov 2013. Datum 1 november 2013 Jaarplan 2014 Datum 1 november 2013 Onderwerp Jaarplan op hoofdlijnen & Begroting 2014 met toelichting Inleiding Voorliggend het jaarplan 2014 van de PCOB. Binnen de vereniging PCOB zijn de volgende kernactiviteiten

Nadere informatie

Voorwoord. Wij gaan graag de uitdaging aan om samen met alle stakeholders Helmond écht op de kaart te zetten.

Voorwoord. Wij gaan graag de uitdaging aan om samen met alle stakeholders Helmond écht op de kaart te zetten. Jaarplan 2015 Voorwoord In nauwe samenwerking met de gemeente Helmond en in samenspraak met diverse andere stakeholders, is gewerkt aan een innovatieve stadsmarketingvisie- en strategie. Deze beoogt focus

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan 2013-2016

Meerjarenbeleidsplan 2013-2016 Meerjarenbeleidsplan 2013-2016 Inleiding Diabetesvereniging Nederland acteert in een maatschappelijke omgeving, die sterk in beweging is. De Nederlandse samenleving is op weg van een verzorgingsstaat naar

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Mediawijzer.net Jaarplan 2011 december 2010, versie 3.0. Jaarplan 2011. Programmamanager Mediawijzer.net December 2010, versie 3.0

Mediawijzer.net Jaarplan 2011 december 2010, versie 3.0. Jaarplan 2011. Programmamanager Mediawijzer.net December 2010, versie 3.0 Jaarplan 2011 Programmamanager Mediawijzer.net December 2010, versie 3.0 1 Voorwoord We leven in een snelle wereld waar, mede door technologische ontwikkelingen, het gebruik van media een steeds grotere

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe 2013-2016

Beleidsplan. Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe 2013-2016 Beleidsplan Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe 2013-2016 Voorwoord Inhoud Voor u ligt het beleidsplan 2013-2016 van de Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe. In een periode die gekenmerkt wordt door

Nadere informatie

Recreatie en toerisme midden in Limburg

Recreatie en toerisme midden in Limburg Regiopromotie Midden-Limburg 2012-2016 Recreatie en toerisme midden in Limburg Verenigen Verbinden Verleiden December 2011 VVV Midden-Limburg Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Een sterke regio 1.2 Regiopromotie

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan

Meerjarenbeleidsplan Meerjarenbeleidsplan AV SPIRIDON 2014-2018 Meerjarenbeleidsplan AV Spiridon 2014-2018 [3.0] Pagina 1 1. INLEIDING EN VERANTWOORDING 1.1. Doel ontwikkeling beleidsplan Voor u ligt het beleidsplan van atletiekvereniging

Nadere informatie

de paardensporter centraal in 2013

de paardensporter centraal in 2013 pagina 1 2 10 61 de paardensporter centraal in 2013 jaarverslag knhs VOORWOORD inhoudsopgave pagina 2 2 10 61 Good governance Good Governance is in de maatschappij van vandaag actueler dan ooit. Het gaat

Nadere informatie

Sportbeleid dat rendeert in Flevoland

Sportbeleid dat rendeert in Flevoland http://www.google.nl/imgres?q=triathlon+flevoland&hl=nl&sa=x&biw=1120&bih=620&tbm =isch&prmd=imvns&tbnid=3bbicpw8vff_cm:&imgrefurl=http://crawler.dipity.com/tickr/fl ickr_almere/&docid=e1dplow0b_1xjm&gurl=http://static.flickr.com/3096/2822578644_2d

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN 2015. Zorgbelang Gelderland

ACTIVITEITENPLAN 2015. Zorgbelang Gelderland ACTIVITEITENPLAN 2015 Zorgbelang Gelderland Activiteitenplan 2015 2 Onze visie Zorgbelang Gelderland komt op voor vraaggestuurde zorg- en welzijnsvoorzieningen voor alle burgers in Gelderland, zodat zij

Nadere informatie

Bedrijfsplan. 19 september 2014. > Samenwerkend en verbindend

Bedrijfsplan. 19 september 2014. > Samenwerkend en verbindend Bedrijfsplan 19 september 2014 > Samenwerkend en verbindend > Inhoudsopgave Hoofdstuk blz. Voorwoord : talent werkt voor Rivierenland 4 1 Inleiding 5 1.1 Achtergrond en aanleiding 5 Sociaal domein 5 Participatiewet

Nadere informatie

Vrijwilligerswerkbeleid: vrije wil, nuttig werk

Vrijwilligerswerkbeleid: vrije wil, nuttig werk Vrijwilligerswerkbeleid: vrije wil, nuttig werk 1. Inleiding Vrijwilligerswerk ontstaat daar waar mensen om verschillende motieven onbetaald zich willen inzetten, variërend van morele redenen, zelfontplooiing

Nadere informatie

bkkc brabants kenniscentrum kunst en cultuur Werkplan 2015

bkkc brabants kenniscentrum kunst en cultuur Werkplan 2015 bkkc brabants kenniscentrum kunst en cultuur Werkplan 2015 Inhoud Colofon... 3 Inleiding... 4 Over activiteiten, geld, uren en het meten van succes... 8 Kennis... 10 Advies... 25 bkkc werkplan 2015 / pagina

Nadere informatie

Werkplan LKCA 2014 Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst, Utrecht 2014

Werkplan LKCA 2014 Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst, Utrecht 2014 Werkplan LKCA 2014 Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst, Utrecht 2014 Colofon Werkplan 2014, Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst Samenstelling: Marlies Tal, Lenie

Nadere informatie

DE KNSB OP WEG NAAR 2020 STRATEGISCH PLAN

DE KNSB OP WEG NAAR 2020 STRATEGISCH PLAN DE KNSB OP WEG NAAR 2020 STRATEGISCH PLAN 2 INHOUDSOPGAVE InleidING 6 AnalySE 10 VISIE 20 MISSIE 26 Strategische keuzes 27 Meerjarenplan 2012-2016 30 Bijlage 1 BronvermeldING 35 3 4 1. INLEIDING MET EEN

Nadere informatie