Koninklijke Wandel Bond Nederland Jaarplan Vitaliteit in verbinding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Koninklijke Wandel Bond Nederland Jaarplan 2015. Vitaliteit in verbinding"

Transcriptie

1 Koninklijke Wandel Bond Nederland Jaarplan 2015 Vitaliteit in verbinding 1

2 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Missie, visie en kernwaarden 1.1 Missie 1.2 Visie 1.3 Kernwaarden 2. De wandelaar centraal 2.1 Groter bereik 2.2 Lidmaatschapsvormen 2.3 Hoofdproducten Wandelevenementen / Avond4daagse / WandelFit / Via Vierdaagse / Wandelpaden en routes / Wandelsportcentra 2.4 Serviceproducten Wandelmagazine / Wandelvoordeelpas / Online wandelcommunity / Wandelreizen 3. Ondersteuning lidorganisaties 3.1 Organisatorisch kader 3.2 Technisch kader 3.3 Accountmanagement 4. Belangenbehartiging 5. Corporate communicatie 6. Eigen huis op orde, naar een sterke organisatie 6.1 Besturingsmodel 6.2 Uitvoering fusiebesluiten en projecten 2

3 Voorwoord Dit jaarplan is een bijzonder plan. Het is het eerste jaarplan van een nieuwe wandelorganisatie, waaraan de afgelopen jaren door heel veel mensen is gebouwd. De nieuwe organisatie is een fusie van in totaal tien landelijke en regionale verenigingen. Dit jaarplan treedt in werking op 1 januari 2015, de dag waarop de Nederlandse Wandelsport Bond (NWB), KNBLO Wandelsportorganisatie Nederland (KNBLO-NL), Oostelijke Wandelsport Bond (OWB), Gelderse Wandelsport Bond (GWB), Noord-Hollandse Wandelsport Bond (NHWB), Zuid-Hollandse Wandelsport Bond (ZHWB), Zeeuwse Wandelsport Bond (ZWB), Noord-Brabantse Wandelsport Bond (NBWB), Limburgse Wandelsport Bond (LWB) en de Vereniging Individuele Leden van KNBLO-NL officieel samengaan. Bij bestendiging van het predicaat Koninklijk gaat de nieuwe organisatie de statutaire naam Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN) voeren. De KWBN staat voor een inspirerende uitdaging. De wandelwereld is veelomvattend, groeit sterk en is tegelijkertijd volop in beweging. De wensen en behoeften van wandelaars bewegen daar in mee. De KWBN moet en wil die dynamiek volgen. Van een sterke ledenorganisatie met evenementen als belangrijke kerntaak wil zij zich ontwikkelen tot een consumenten-, leden- en brancheorganisatie voor het hele potentieel van ruim 6,6 miljoen regelmatige wandelaars in Nederland. Met behoud van al het goede dat er al is én met nieuwe producten en diensten. Te realiseren met een spannende mix van huidige ervaren functionarissen en frisse inbreng van buitenaf is voor de KWBN een overgangsjaar. We willen bekende wandelwerelden integreren, maar ook nieuwe betreden. We maken een start met de inrichting van de nieuwe organisatie conform alle fusiebesluiten en gaan die als sterke eenheid positioneren. We blijven onze bestaande, succesvolle programma s en activiteiten uitvoeren en verbeteren. En we gaan ons aanbod versterken door nieuwe wandelproducten te ontwikkelen en nieuwe vitale markten aan te boren. Dat alles waar mogelijk in verregaande samenwerking met Stichting Wandelnet. Als nieuwe sterke organisatie kijken we ernaar uit nóg meer te gaan betekenen voor wandelend Nederland. In dit boeiende startjaar van de KWBN hebben we daarbij onverminderd de steun van al onze leden, lidorganisaties en vrijwilligers nodig. Wij danken u op voorhand voor uw grote inzet en betrokkenheid. 3

4 1. Missie, visie en kernwaarden 1.1 Missie De KWBN wil zoveel mogelijk Nederlanders aan het wandelen krijgen en houden. Gevraagd en ongevraagd bieden wij (potentiële) wandelaars op maat de producten, diensten en kennis die hen helpen de voordelen van wandelen optimaal te ervaren. 1.2 Visie Wandelen heeft een positieve invloed op het welzijn van mensen en biedt daarmee een toegevoegde waarde voor zowel mens, maatschappij als economie. De KWBN ziet het daarom als haar maatschappelijke opdracht om het wandelen in Nederland op alle mogelijke manieren te stimuleren. Daartoe werken wij nauw samen met onze leden, lidorganisaties, overheden, belangenorganisaties, bedrijven en donateurs. De wandelmarkt groeit onder invloed van ontwikkelingen als vergrijzing, de toename van welvaartsziekten en een toenemende belangstelling voor ontspanning, groene recreatie, gezondheid, vitaliteit en beleving. Dankzij de individualisering zien we daarbij een steeds grotere diversiteit in de wensen en behoeften van (potentiële) wandelaars. De KWBN biedt verschillende vormen van binding met bijbehorende producten en diensten, zodat iedere (toekomstige) wandelaar zich kan aansluiten op de manier die bij hem of haar past. Steeds meer partijen willen de maatschappelijke en economische potentie van het wandelen benutten, variërend van gezondheidsinstellingen tot horecaondernemers en van natuur- tot goede doelenorganisaties. Als kennis- en netwerkorganisatie verbindt de KWBN mensen en organisaties. Het verzamelen, ontwikkelen, ontsluiten en toepassen van wandelkennis speelt daarbij een essentiële rol. Het belang van de wandelaar staat uiteindelijk altijd voorop. 1.3 Kernwaarden De KWBN handelt vanuit de volgende kernwaarden: 1. Wij zijn ondernemend met onze kennis van de wandelaar en de wandelomgeving en investeren opbrengsten blijvend in de verdere ontwikkeling van het wandelen. 2. Wij lopen voorop en zijn innovatief, zodat we snel kunnen inspelen op veranderende wensen en behoeften van wandelaars. 3. Wij benutten kansen door ervoor te zorgen dat deze daadwerkelijk bij aangesloten organisaties en wandelaars landen. 4. Wij zijn verbindend richting leden, klanten, partners en andere organisaties. 5. Wij zijn serviceverlenend voor aangesloten organisaties en wandelaars. 6. Wij zijn slagvaardig, mede dankzij een slanke organisatiestructuur. 7. Wij streven ernaar om wandelen in een duurzame omgeving te verankeren. 4

5 2. De wandelaar centraal Nederland kent ruim 6,5 miljoen regelmatige wandelaars, die wandelen vanuit verschillende motieven. Zij willen lekker buiten zijn, hun gezondheid verbeteren, sportieve prestaties leveren, andere mensen ontmoeten, in alle rust hun hoofd leeg maken en/of bijzondere dingen beleven. De één doet dat het liefst individueel; de ander zoekt graag het gezelschap van andere wandelaars, al dan niet onder verantwoorde begeleiding. De KWBN wil zoveel mogelijk (potentiële) wandelaars bereiken en aan zich verbinden. Daarom spelen we gericht in op al die verschillende wandelbehoeften. Dat doen we met verschillende vormen van binding en met kwalitatief goede producten en diensten. Er zijn in Nederland ca wandelaars. Deze 6,6 miljoen mensen geven jaarlijks zo n (gemiddeld 242,- per wandelaar) uit aan wandelen (schoeisel, kleding, reis en verblijf). Deze 6,6 miljoen wandelaars wandelen vanuit verschillende motieven en hebben daarmee verschillenden behoeften. Om op deze motieven en behoeften in te spelen heeft de KWBN gekozen voor een geselecteerd aantal wandeldomeinen waarin een aantal van deze motieven en behoeften bijeen komen. Daarbij is gekozen voor een aantal voor een aantal wandeldomeinen, te weten de prestatief ingestelde wandelaar, de gezeligheidswandelaar en de vitaliteitswandelaar. Voor elk van deze domeinen hanteert de KWBN een eigen merk met eigen producten en diensten en een eigen distributiekanaal met bijbehorende marketing en communicatie (multibrandstrategie). Dit heeft als doel om effectief de verschillende doelgroepen aan te spreken in hun eigen belevingswereld. Met deze aanpak maakt de KWBN het mogelijk om te groeien in de grote wandelmarkt. Zo kan iedere (toekomstige) wandelaar zich aansluiten op de wijze die bij hem of haar past Daarbij is gekozen voor een aantal wandeldomeinen, te weten de prestatief ingestelde wandelaar, de gezelligheidswandelaar en de vitaliteitswandelaar. Voor elk van deze domeinen hanteert de KWBN een merk met eigen producten en diensten en een eigen distributiekanaal. Met deze aanpak maken we de mogelijke en benodigde groei mogelijk in de grote wandelmarkt en kan iedere (toekomstige) wandelaar zich aansluiten op de manier die bij hem of haar past. 2.1 Groter bereik Nederland telt momenteel 6,6 miljoen wandelaars. Bij zijn start bereikt de KWBN er daarvan ruim , met name in het domein van de wandelevenementen en wandelverenigingen. Onder de ruim unieke deelnemers aan de evenementen van het Landelijk Wandelprogramma bevinden zich ook onze circa leden. Daarnaast doen jaarlijks ruim basisscholieren mee aan de Avond4daagse. Het is onze ambitie om ons bereik uit te breiden naar +1 miljoen wandelaars en onze binding met hen te versterken en te verdiepen. Doelstelling In 2015 wil de KWBN zijn bereik uitbreiden van naar wandelaars. Voor nieuwe aanwas richten we ons op mensen die al wandelen, maar niet in georganiseerd verband. Het zijn individuele wandelaars die vitaal zijn en dat willen blijven. Een andere groep mensen wil in verband met hun gezondheid vitaal wórden. Voor hen is wandelen daarbij een laagdrempelige activiteit. 5

6 Acties in 2015: - Versterken van de relatie met huidige leden en deelnemers aan wandelevenementen. - Uitwerken van concrete consumentenprofielen om nieuwe wandelaars te bereiken (recreatief, sportief/prestatiegericht, vitaliteit/gezondheid). - Verbeteren van bestaande producten en diensten voor wandelaars. - Ontwikkelen en toevoegen van nieuwe product-marktcombinaties. - Ontwikkelen en uitvoeren van een gerichte marketing en communicatiestrategie. * Groei aantal leden van naar * Groei aantal deelnemers wandelevenementen van naar * Groei aantal deelnemers Avond4daagse van naar Lidmaatschapsvormen De KWBN heeft bij zijn start circa leden. Daarbij gaat het om verenigingsleden, individuele leden, gezinsleden en Avond4daagseleden. Het traditionele lidmaatschap staat ook bij de KWBN onder druk. Het is onze ambitie om dit tij te keren door met moderne bindingsvormen ook als ledenorganisatie te blijven groeien. Doelstelling In 2015 wil de KWBN zijn ledenaantal uitbreiden naar Met verder gedifferentieerde bindingsvormen maken we het voor verschillende groepen wandelaars aantrekkelijker om zich bij ons aan te sluiten. 6

7 Toelichting In 2015 onderscheidt de KWBN vier bindingsvormen, elk met hun eigen tarieven en voordelen. De verschillende bindingsvormen van de fusiepartijen zijn hierbinnen geharmoniseerd. Structurele bindingsvormen voor natuurlijke personen Lidmaatschapsvoordelen Basislid Standaardlid Pluslid Abonnee Aansprakelijkheidsverzekering x x x Wandelvoordeelpas x x x Jaargids Landelijk Wandelprogramma x x Wandelmagazine x x x Extra diensten/producten (nader in te vullen) x Contributietarieven 2015 Verenigingslid 7 10 Individueel lid Gezinslidmaatschap 35 Lid wandelgroep 12,50 23 Naast de structurele bindingsvormen kent de KWBN ook twee tijdelijke bindingsvormen, die in 2015 nader vorm en inhoud krijgen. Het gaat daarbij om een Evenementenlidmaatschap en een Avond4daagselidmaatschap. Uitgangspunt is dat de wandelaar voor de duur van een evenement bij de KWBN is aangesloten en verzekerd tegen aansprakelijkheid. Acties Invoeren van de verschillende lidmaatschapsvormen. - Ontwikkelen en uitvoeren communicatieplan om huidige leden, wandelverenigingen, organisatoren, wandelgroepen en potentiële leden helder over de verschillende lidmaatschapsvormen te informeren en te enthousiasmeren om lid te blijven of worden. - Samenwerken met organisatoren om de tijdelijke bindingsvormen te promoten. * Groei aantal verenigingsleden van naar (exclusief dubbelingen) * Groei aantal individuele leden van naar * Stabilisatie van aantal gezinsleden van * Groei aantal Avond4daagseleden van naar * Leden dankzij nieuwe bindingsvormen (Abonnee- en Evenementenleden). 7

8 2.3 Hoofdproducten Wandelevenementen Wandelevenementen vormen sinds jaar en dag de basis van de lidorganisaties van de KWBN. Samen bundelen zij jaarlijks de kalender van wandelevenementen, waaraan unieke wandelaars meedoen. De evenementen variëren van eendaagse wandeltochten tot meerdaagse wandelevenementen en lange afstandswandelingen. Al deze evenementen zijn ondergebracht in het Landelijk Wandelprogramma van de KWBN. Het is onze ambitie om het Landelijk Wandelprogramma te ontwikkelen tot hét kwaliteitslabel voor wandelevenementen in Nederland. Doelstelling In 2015 wil de KWBN met de lidorganisaties meer evenementen aan het Landelijk Wandelprogramma toevoegen, meer deelnemers werven en de kwaliteit van wandelevenementen verbeteren. Acties 2015: - Onderzoek naar de herkomst en motieven van deelnemers aan wandelevenementen, zodat organisatoren actief op deelnemersbehoeften kunnen inspelen. - Uitbouwen van het systeem van tochtadvies: behoud, werving en (bij)scholing tochtadviseurs; toename van het aantal kwaliteitscontroles en daaraan gekoppelde verbeteradviezen. - Verzamelen, geanonimiseerd verwerken en ontsluiten van de uitkomsten van de kwaliteitscontroles, zodat ook andere organisatoren hiermee hun voordeel kunnen doen. - Aandacht voor kwaliteit en beleving tijdens bijeenkomsten voor organisatoren. - Voortdurend actualiseren van tochtgegevens ten behoeve van de online wandelagenda op en de wandelapp Wandelen in Nederland. - Behouden en werven van partners die het Landelijk Wandelprogramma substantieel ondersteunen. - Werven van evenementorganisatoren die nog niet bij KWBN zijn aangesloten. - Ondersteunen bij het opzetten van nieuwe wandelevenementen. 8

9 - Uitbreiden van nieuws en informatie via de website wandel.nl, de digitale nieuwsbrief Landelijk Wandelprogramma en social media. - Uitgeven jaargids Landelijk Wandelprogramma Ontwikkelen en introduceren van een digitaal inschrijfsysteem voor lidorganisaties KWBN. - Ontwikkelen en introduceren van nieuwe evenementconcepten, waarbij beleving voorop staat. - Ontwikkelen van een strategie om binnen vier jaar de ambitie kwaliteitslabel te realiseren. * Groei aantal wandelevenementen van naar * Groei aantal deelnemers aan wandelevenementen van naar * Vier partners Landelijk Wandelprogramma. Toename aantal tochtadviseurs van 31 naar 45 * Toename aantal kwaliteitscontroles en -adviezen van 65 naar 80. * Actuele en toepasbare kennis over deelnemersbehoeften bij evenementen. * Actuele en toepasbare kennis over organisatie en kwaliteitsaspecten van wandelevenementen. * Minimaal twee workshops kwaliteit en beleving tijdens Landelijke Kaderdag. * Actuele en juiste informatie voor wandelaars. * Introductie digitaal inschrijfsysteem. * Twee evenementen op basis van nieuwe belevingsconcepten. * Een strategisch plan voor de ambitie kwaliteitslabel. Avond4daagse Lidorganisaties van de KWBN organiseren jaarlijks 490 Avond4daagsen voor ruim basisscholieren. Het is onze ambitie om in elke gemeente van Nederland minimaal één Avond4daagse te laten plaatsvinden. 9

10 Doelstelling In 2015 wil de KWBN het merk Avond4daagse versterken, door uitbreiding van het aantal evenementen en deelnemers, er twee partners aan te verbinden, door in de communicatie aandacht te vragen voor een gezonde Avond4daagse en door groei van het aantal bezoekers aan de website. De week waarin de meeste Avond4daagsen tegelijk plaatsvinden, is de Week van de Avond4daagse (1 t/m 5 juni 2015). Acties Werven van twee partners die de Avond4daagse substantieel willen ondersteunen. - Werven van organisatoren die niet bij KWBN zijn aangesloten. - Inventariseren in welke gemeenten nog een Avond4daagse ontbreekt en die gericht benaderen. - Verspreiden van nieuws en informatie voor (potentiële) deelnemers en organisatoren via website avond4daagse.nl, en nieuwsbrief organisatoren. - Meer aandacht voor een gezonde Avond4daagse in de communicatie rond het evenement. - Toevoegen van gezonde tips aan de website, zodat die meer een naslagwerk wordt en bezoekers vaker terugkeren. De tips worden ook verspreid via twitter. - Ontwikkelen van een nieuwe KWBN-Avond4daagsemedaille voor introductie in 2016 met nummering van 1 t/m 80 * Twee landelijke partners Avond4daagse. * Groei aantal Avond4daagsen van 490 naar 500. * Groei aantal deelnemers van naar * Sterk, uniform merk en gezonder imago Avond4daagse. * Website: 25% groei van het aantal sessies door nieuwe bezoekers: in totaal sessies. * Website: stijging van het aantal terugkeersessies van 20 naar 40%: in totaal sessies WandelFit WandelFit is het nog jonge keurmerk van de KWBN voor wandelen onder deskundige begeleiding. Het gaat daarbij om wandelprogramma s met verschillende trainingsdoelen, zoals in beweging komen en blijven, gewichtsverlies, conditieverbetering, verbeteren van wandeltechniek of voorbereiding op een wandelevenement. Deelnemers werken daaraan onder begeleiding van een door de KWBN erkende wandeltrainer of begeleider. Het is onze ambitie om een landelijk dekkend netwerk voor begeleid wandelen te hebben, met in elke gemeente minimaal één wandelgroep met minimaal één erkende wandeltrainer of begeleider. 10

11 Doelstelling In 2015 wil de KWBN het keurmerk WandelFit met name versterken door het aantal wandelprogramma s in Nederland uit te breiden. Dat doen we door de mogelijkheden van WandelFit heel actief onder de aandacht te brengen van (potentiële) organisatoren en deelnemers. Acties 2015: - Gericht benaderen van wandelverenigingen en trainers om een WandelFit-programma te starten. - Ondersteunen van verenigingen en trainers bij het opzetten van een programma. - Afronden en actief promoten van een handleiding voor het opzetten van een programma. - Opleiden, bijscholen en erkennen van wandeltrainers en begeleiders (zie 3.1 Technisch kader) - Aansluiten bij regionaal en lokaal overheidsbeleid gericht op sport- en bewegingsstimulering, gezondheidspreventie, sociale cohesie en andere maatschappelijke doelen. - Stimuleren dat verenigingen en trainers voor Wandelfit een subsidie Sportimpuls aanvragen. - Actief aanvullen en actualiseren van informatie over programma s en trainers op de website - Multimediale campagne om WandelFit te promoten bij (potentiële) deelnemers. - Verbeteren van de registratie van programma s, groepen, trainers/begeleiders en deelnemers. * Groei van het aantal wandelprogramma s van 50 naar 100. * Grotere bekendheid voor het merk WandelFit en de mogelijkheden van begeleid wandelen bij wandelverenigingen, trainers/begeleiders, lokale overheden en potentiële deelnemers. Via Vierdaagse Via Vierdaagse is sinds 2008 hét training- en voorbereidingsprogramma voor de Vierdaagse Nijmegen. Het is erop gericht om wandeldebutanten een goede kans te geven om het evenement uit te lopen én om nieuwe KWBN-leden te werven. In 2015 voert de KWBN het programma voor de zevende keer uit, ter voorbereiding op de 99 e Vierdaagse Nijmegen. Er is plaats voor deelnemers. Er zal in 2015 een onderzoek plaatsvinden bij organisaties van Vierdaagsen naar behoefte voor een eigen specifiek Via Vierdaagse programma. 11

12 Doelstelling In 2015 zorgt de KWBN voor een verantwoorde voorbereiding van Via Vierdaagse-deelnemers waarvan 90% de Vierdaagse uitloopt en 80% uiteindelijk lid blijft van de KWBN. Behoefte onderzoek Acties Behouden en werven van partners die substantieel aan Via Vierdaagse willen bijdragen. - Werven van deelnemers door middel van een multimediale campagne. - Organiseren van informatiebijeenkomsten, online advies door wandelexperts, deelname aan voorbereidingstochten uit het Landelijk Wandelprogramma en extra trainingsmogelijkheden bij wandelverenigingen of -groepen. - Beschikbaar stellen en onderhouden van hulp- en communicatiemiddelen, zoals trainingsschema s, een digitaal logboek, de website viavierdaagse.nl, een digitale deelnemersnieuwsbrief en het - Organiseren en bemensen van het Via Vierdaagse-verzorgingspunt tijdens de Vierdaagse. - Gerichte actie om deelnemers aan het eind van het jaar als KWBN-lid te behouden. - Gedetailleerde beschrijving van het complete Via Vierdaagse-programma, zodat organisatoren, wandelverenigingen en wandelgroepen het (op onderdelen) kunnen toepassen voor andere meerdaagsen of lange afstandswandelingen. - Onderzoek naar behoefte bij Vierdaagse organisaties voor eigen Via Vierdaagse programma met mogelijk ontwikkeling van specifieke Via Vierdaagse programma s. * deelnemers, waarvan de Vierdaagse uitlopen *1.500 nieuwe KWBN-leden, waarvan er ook in 2016 lid blijven. * Vijf partners, die Via Vierdaagse mede mogelijk maken. * Extra aandacht bij deelnemers en overige wandelaars voor de evenementen van het Landelijk Wandelprogramma en het belang van verantwoorde training en begeleiding. * Actuele en toepasbare kennis op het gebied van training, dienstverlening, producten en communicatie voor deelnemers aan wandelevenementen. * Uitkomst van onderzoek van Via Vierdaagse en eventueel beleid maken voor andere Vierdaagse organisaties met bijbehorende programma s. Wandelpaden en -routes De KWBN heeft circa veertig recreatieve wandelpaden en routes in beheer, sommige met een speciaal thema. De paden en routes staan uitgebreid beschreven in bijbehorende wandelgidsen, die bij de KWBN en/of andere verkooppunten verkrijgbaar zijn. De KWBN heeft de ambitie om de komende jaren op het gebied van wandelpaden en routes intensief samen te werken met Stichting Wandelnet. 12

13 Doelstelling In 2015 verzorgt de KWBN op reguliere wijze het beheer en onderhoud van zijn eigen wandelpaden. Samen met Stichting Wandelnet ontwikkelen we nieuw beleid, met nadrukkelijke aandacht voor de wensen van recreatieve wandelaars, efficiënt en duurzaam beheer, eenduidige markering, moderne methoden om routeinformatie beschikbaar te stellen en actueel te houden en voor de inzet van bestaande (wandelkilometerboekje) en nieuwe serviceproducten. Het nieuwe beleid wordt gebaseerd op projectadviezen van een al ingestelde, gezamenlijke commissie. Die kan vervolgens uitvoering geven aan de dan geconcretiseerde afspraken met Stichting Wandelnet, die (mede) verantwoordelijk is voor Langeafstandwandelpaden (LAW s), Streekpaden, NS-Wandeltochten, Boerenlandpaden en Wandelnetwerken. Acties Vergaand samenwerken met Stichting Wandelnet. - Beheren en onderhouden van wandelpaden. - Organiseren van informatiebijeenkomsten voor beheerders van paden. - Inventariseren van wensen en behoeften van wandelaars. - Inventariseren van alle paden en routes van fusiepartijen, inclusief de actualiteit en verkrijgbaarheid van de bijbehorende route-informatie. - Online informatie over wandelpaden en routes actualiseren en samenbrengen op website wandel.nl en in een volgend stadium op een gezamenlijke website met Stichting Wandelnet. - Ontwikkelen van nieuw beleid voor wandelpaden en routes. - Wandelaars maken tevreden gebruik van goed onderhouden wandelpaden. - Een meerjarenbeleidsplan voor de wandelpaden en routes van KWBN en Stichting Wandelnet, waarvan de uitvoering in 2015 van start gaat. Wandelsportcentra De KWBN stimuleert en ondersteunt de oprichting van wandelsportcentra in Nederland. Een wandelsportcentrum is erop gericht om mensen (blijvend) voor de wandelsport te enthousiasmeren. Er worden trainingen en cursussen verzorgd, evenementen georganiseerd en wandelpaden uitgezet. De uitvoering is in handen van een professionele organisatie, met door de KWBN erkende wandeltrainers en actieve vrijwilligers. Op dit moment zijn er in ons land acht door de KWBN gecertificeerde wandelsportcentra, meestal dicht bij een natuurgebied of vakantiepark. Het is onze ambitie om tot een landelijke spreiding van circa 25 regionale centra te komen. Doelstelling In 2015 zijn er minimaal tien wandelsportcentra operationeel en werkt de KWBN actief bij aan hun verdere versterking. Acties Uitvoeren van het ondersteuningsplan voor bestaande wandelsportcentra. - Verkennen, voorbereiden en realiseren van twee nieuwe wandelsportcentra. Tien operationele wandelsportcentra met een aantrekkelijk aanbod voor (potentiële) wandelaars. 13

14 2.4 Serviceproducten Wandelmagazine De KWBN geeft een eigen wandelmagazine uit, met het doel te informeren en te (ver)binden. Het magazine biedt nieuws, informatie, tips, routebeschrijvingen, verhalen, interviews, advertenties en lezersacties voor iedereen die in wandelen is geïnteresseerd. Het wandelmagazine vervangt de twee magazines van de voormalige NWB (NWB Magazine) en KNBLO-NL (Wandelsportmagazine) en is wat betreft oplage daarmee verreweg het grootste wandelmagazine van Nederland. De KWBN heeft de ambitie om het wandelmagazine zowel gekoppeld aan lidmaatschappen, als voor ongebonden wandelaars in de markt te zetten. Doelstelling In 2015 ontwikkelt, organiseert en coördineert de KWBN de uitgave van een in alle opzichten professioneel wandelmagazine, qua aantal abonnees het grootste van Nederland. De informatie- en interactiedoelstelling wordt ondersteund met een specifiek twitteraccount voor het magazine. Acties Inventariseren van wensen en behoeften van (potentiële) lezers. - Selecteren van een uitgever en acquisiteur voor advertenties en lezersacties. - Opstellen redactieformule en redactiestatuut; samenstellen redactie. - Ontwikkelen van stramien en vormgeving. - Uitgeven van vijf nummers van het nieuwe wandelmagazine. * Vijf edities van het wandelmagazine van KWBN. * abonnees. * aan advertentie-inkomsten. * Actuele, aantrekkelijke en nuttige informatie voor (potentiële) wandelaars. * Versterking van de corporate- en productmerken van KWBN, dankzij inhoudelijke aandacht met daarbij afdruk van de merkbeelden. Wandelvoordeelpas Sinds jaar en dag vormt de ledenpas een belangrijk lidmaatschapsvoordeel voor de deelname aan wandelevenementen. De KWBN heeft de ambitie om deze basis van de ledenpas uit te breiden met relevante wandelvoordelen voor zowel bestaande leden als nieuwe segmenten wandelaars. Met ingang van de fusie krijgen KWBN-leden minimaal één euro korting op alle evenementen uit het Landelijk Wandelprogramma. Daarnaast profiteren zij van kortingen op diensten en producten van commerciële partijen, bijvoorbeeld op het gebied van verzekeringen, wandelkleding, wandelschoenen en wandelreizen. Doelstelling In 2015 verhoogt de KWBN de aantrekkelijkheid van de wandelvoordeelpas, door met minimaal vier nieuwe commerciële partijen afspraken te maken over substantiële kortingen op producten en diensten. 14

15 Acties Doorvoeren van het fusiebesluit om pashouders op alle evenementen van het Landelijk Wandelprogramma minimaal één euro korting te verlenen (communicatie met organisatoren). - Werven van nieuwe kortingen van commerciële aanbieders. - Promotie van de wandelvoordeelpas in combinatie met promotie lidmaatschapsvormen. * Eén uniforme wandelvoordeelpas voor KWBN-leden (basis, standaard en plus). * Organisatoren van wandelevenementen verstrekken minimaal één euro korting. * Acht commerciële partijen verstrekken substantiële korting op voor wandelaars interessante producten en diensten. * leden met de wandelvoordeelpas als onderdeel van een totaal lidmaatschapspakket. * leden met uitsluitend de wandelvoordeelpas. Wandelreizen In samenwerking met de KNWB biedt touroperator Effeweg.nl aantrekkelijke reisarrangementen voor wandelevenementen aan. Leden van de KNWB krijgen korting op deze wandelarrangementen. Doelstelling In 2015 willen KWBN en Effeweg.nl een extra wandelarrangement aanbieden en het aantal wandelreizigers verhogen. Actie 2015 Selecteren van één nieuw arrangement ten opzichte van

16 : * Drie aantrekkelijke wandelarrangementen. * Groei van het aantal wandelreizigers van 250 naar Nieuwe product-marktcombinaties De KWBN inventariseert twee keer per jaar de behoeften en wensen van verschillende groepen wandelaars. Daarnaast monitort de bond de tevredenheid over de verschillende productmarktcombinaties en de afname van producten en diensten. Zo zijn we in staat om voortdurend op nieuwe ontwikkelingen in de wandelmarkt in te spelen. Dat leidt tot het verbeteren van bestaande combinaties, producten en diensten én tot de ontwikkeling van nieuwe. Zo werken we in 2015 aan de introductie van een online wandelcommunity (zie 2.4) en een breed vitaliteitsprogramma. Online wandelcommunity De KWBN wil een online community voor heel wandelend Nederland ontwikkelen met de verschillende m erken vanuit de multimerkstrategie. Als inhoudelijk omvangrijkste en best bezochte website van de fusiepartners vormt wandel.nl de basis voor deze nieuwe community. Naast nieuws, informatie en kennis zal de KWBN met de verschillende merken voor de verschillende doelgroepen elk hun eigen community bieden met vooral veel meer online koop- en interactiemogelijkheden. Ook social media spelen daarbij een belangrijke rol. Op die manier versterken de verschillende communities de promotie van het wandelen, de binding met onze leden en wandelaars en de afname van producten en diensten. Doelstelling 2015 In 2015 vergroot KWBN de bekendheid en inhoudelijke relevantie van wandel.nl en de andere merken We intensiveren de inzet van social media en werken ondertussen aan een plan voor een online community. Acties Integreren van de content van wandel.nl met content van nwb-wandelen.nl en per specifieke doelgroep uiteenzetten in de verschillende merkwebsites met hun unieke beleving - Intensiveren van het gebruik van social media. - Inventariseren van wensen en behoeften van wandelaars en andere doelgroepen van KWBN voor verschillende online communities. Op basis hiervan: - Voortdurend actualiseren en verbeteren van de content van de verschillende websites. - Ontwikkelen van een plan voor een complete online wandelcommunity. * Meer bekendheid en hogere waardering voor de verschillende websites * 25% Groei van het aantal sessies door nieuwe bezoekers: in totaal sessies. * Minimaal handhaven van 50% terugkeersessies: in totaal sessies. * Actief onderhouden Facebookpagina s. * Minimaal volgers van twitteraccounts. * Een uitvoeringsplan voorzien van een onderliggend businessmodel en een tijdspad voor de verdere ontwikkeling van de verschillende online communities. 16

17 3. Ondersteuning lidorganisaties De lidorganisaties van de KWBN zijn verenigingen, stichtingen en bedrijven die zich bezig houden met de organisatie van wandelactiviteiten in de breedste zin van het woord. Grofweg valt daarbij een onderscheid te maken tussen specifieke wandelverenigingen, organisatoren van wandelevenementen en Avond4daagsen en organisaties van overige wandelactiviteiten. Lidorganisaties hebben recht op gebruik van het KWBN-logo en de vermelding Aangesloten bij. De KWBN ondersteunt hen met advies, informatie, kennis, beleid, cursussen, communicatie- en promotiemiddelen. Daarnaast sluit de KWBN collectieve verzekeringen voor de vrijwilligers van de aangesloten lidorganisaties af (ongevallen, aansprakelijkheid en verkeersregelaars) en regelt de bond kortingen op andere verzekeringen. 3.1 Bestuurlijk en organisatorisch kader Vrijwilligers vormen de kurk waarop de KWBN en zijn lidorganisaties drijven. Op landelijk niveau smelten in 2015 organisatieonderdelen samen en vindt een nieuwe taakverdeling plaats. Dit zal mede bijdragen aan een nieuwe organisatiecultuur. De KWBN vindt het van groot belang om zowel voor de samensmelting, de nieuwe functievervulling, als de cultuuraspecten een ondersteuningsprogramma in te richten. Afgezien hiervan organiseren de landelijke en regionale organisatie van KWBN cursussen, informatieen instructiebijeenkomsten voor bestuurders, vrijwilligers en professionals van aangesloten lidorganisaties. Daarnaast organiseren we voor deze doelgroep een Landelijke Kaderdag om kennis en informatie uit te wisselen. Doelstelling In 2015 geeft de KWBN met de inrichting van een Bestuursacademie meer structuur en inhoud aan de opleiding van bestuurlijk en organisatorisch kader op zowel landelijk, regionaal als lokaal niveau. Acties Inventariseren ondersteunings- en opleidingsbehoefte op bestuurlijk en organisatorisch gebied. - Opzetten van opleidingen die aan de geïnventariseerde behoefte voldoen. - Organiseren en uitvoeren van de Landelijke Kaderdag op 7 februari voor 250 deelnemers. Bestuurlijk en organisatorisch kader dat goed is berekend op zijn specifieke taakuitvoering. 3.2 Technisch kader Technisch kader verzorgt op verschillende niveaus wandeltraining en begeleiding. Trainers en begeleiders worden steeds belangrijker voor de kwaliteit en de vernieuwing van het aanbod bij wandelverenigingen, wandelgroepen en wandelcentra. De KWBN organiseert opleidingen voor technisch kader op niveau 1, 2 en 3 van de Kwalificatiestructuur voor de Sport. Met een licentiesysteem en een programma voor na- en bijscholing bewaakt de KWBN de kwaliteit van de trainers en begeleiders. 17

18 Doelstelling In 2015 leidt de KWBN 50 nieuwe wandeltrainers- en begeleiders op. Daarnaast verbeteren we de kwaliteit van onze opleidingen, het licentiesysteem en de informatievoorziening voor technisch kader. Acties 2015: - Inrichten opleidingscommissie voor structurele terugkoppeling uit het werkveld en de verdere ontwikkeling van opleiding en bijscholing. - Ontwikkelen en organiseren van opleidingen WB-1 en AWI-2 bij verenigingen (in company). - Ontwikkelen en organiseren van nieuwe bijscholingscursussen, waaronder vervolg op WB-1 opleiding met het thema natuurkennis. - Erkennen van bijscholingsinstanties als NL Coach, ASK en andere sportorganisaties. - Opzetten van een online kennisbank voor licentiehouders met o.a. oefenvormen, instructiefilms, vakliteratuur en onderzoeksrapporten. - Uitgeven van een trainersnieuwsbrief als opvolger van het Licentiemagazine. - Afronden en promoten van een handleiding voor het opzetten van een wandelgroep. - Uitvoering van de 5 e WandelTrainersDag op zaterdag 14 maart voor 300 wandeltrainers en -begeleiders in samenwerking met de Atletiekunie. Technisch kader dat goed is berekend op zijn specifieke taakuitvoering. 3.3 Accountmanagement Met accountmanagement wil de KWBN zijn verenigingen beter van dienst zijn. Een accountmanager helpt om verenigingsproblematiek in kaart te brengen en daarvoor oplossingen aan te dragen. In 2015 is het ons doel om aan 25 verenigingen een bezoek te brengen. Bij 20 verenigingen leidt dit tot een verbeterd functioneren, dankzij een structurele oplossing voor hun hulpvraag. 18

19 4. Belangenbehartiging Belangenbehartiging was een belangrijke reden voor het samengaan van de fusiepartijen. Als eenheid kunnen zij in het belang van de wandelaar krachtiger optreden richting politiek, overheden, NOC*NSF en andere (belangen)organisaties. Belangenbehartiging maakt onderdeel uit van de reguliere werkzaamheden van de meeste bondsfunctionarissen op landelijk en regionaal niveau. Onderwerpen variëren van het versoepelen van lokale vergunningseisen voor het organiseren van wandeltochten tot de opname van wandelen in landelijke en provinciale sportstimuleringsprojecten. Op landelijk niveau participeert de KWBN samen met andere buitensportorganisaties (hardlopen, toerfietsen, mountainbiken, paardrijden, skeeleren) in het Actieplan Buitensport. Dat maakt zich bij onder meer overheden, landschapbeheerders en natuurorganisaties sterk voor de belangen van buitensporters, zoals een toegankelijke, goed onderhouden, veilige en betaalbare infrastructuur. Op regionaal niveau sluit de KWBN aan bij provinciaal sportbeleid, zoals in Gelderland waar wandelen samen met hardlopen tot één van de vijf provinciale kernsporten is benoemd. In andere provincies sluit de KWBN aan bij coalities van landschapsbeheerders en recreatiepartners, ontwikkeld om bewegen in het groen te stimuleren. Om de belangenbehartiging nog verder te versterken, verkent de KWBN momenteel een verregaande samenwerking met de Stichting Wandelnet. De stichting zet zich in voor de kwaliteit van het wandelen in Nederland. Daarbij hanteert zij vier beleidspijlers: routes en paden, belangenbehartiging, kennis en expertise en verbinding (overlegplatform voor wandelgroeperingen, Europese aansluiting, coalitievorming op thema s). Bij Wandelnet zijn twaalf organisaties aangesloten, waaronder NIVON, de ANWB, Scouting Nederland, Op Lemen Voeten en fusiepartners NWB en KNBLO-NL. 19

20 5. Corporate communicatie De KWBN wil zichzelf met haar verschillende merken positioneren als dé organisatie voor heel wandelend Nederland. Dat bereiken we in eerste instantie met de kwaliteit van onze merken, producten en dienstverlening en met de kennis en expertise van onze bestuurders, medewerkers en vrijwilligers. Daarnaast kunnen we het door ons gewenste imago ook beïnvloeden door daar in de communicatie met al onze interne en externe doelgroepen op aan te sturen. De KWBN gaat dat doen met inzet van de multi-merkstrategie. Die omvat naast het merk KWBN ook onze sterke productmerken als Landelijk Wandelprogramma, Avond4daagse, WandelFit en Via Vierdaagse. Doelstelling BegIn 2015 ontwikkelt de KWBN haar corporate merk, huisstijl en communicatiebeleid. De nieuwe huisstijl wordt gefaseerd doorgevoerd voor alle producten en uitingen van de fusiepartijen voor zover de KWBN die zal handhaven en wordt direct toegepast op alle nieuwe corporate producten en uitingen. Acties Ontwikkelen van het corporate merk KWBN, in relatie met de productmerken. - Ontwikkelen en doorvoeren van de KWBN-huisstijl voor alle producten en uitingen van de bond. - Ontwikkelen van een corporate communicatiestrategie voor de komende jaren. Op basis hiervan: - Ontwikkelen van beleid voor o.a. interne communicatie, public relations, public affairs en persvoorlichting, waarbij nadrukkelijk rekening wordt gehouden met de inzet van nieuwe media (internet, digitale nieuwsbrieven en social media). * Introductie van het merk KWBN bij aangesloten organisaties en samenwerkende partners. * Producten en uitingen die zijn omgezet naar de KWBN-huisstijl. * Uitgewerkte corporate merk en communicatiestrategie. 20

Unieke sponsorpropositie bedrijfsleven. Bereik én beraak 600.000 wandelaars! 1.000 unieke evenementen 100.000 km genieten

Unieke sponsorpropositie bedrijfsleven. Bereik én beraak 600.000 wandelaars! 1.000 unieke evenementen 100.000 km genieten Unieke sponsorpropositie voor bedrijfsleven Bereik én beraak 600.000 wandelaars! 1.000 unieke evenementen 100.000 km genieten Egmond wandelmarathon Landelijk Wandelprogramma: 1.000 unieke evenementen,

Nadere informatie

BELEIDSCYCLUS MISSIE VISIE AMBITIE 2016: DE NTFU OP KOP STRATEGISCHE PIJLERS VOORWAARDEN

BELEIDSCYCLUS MISSIE VISIE AMBITIE 2016: DE NTFU OP KOP STRATEGISCHE PIJLERS VOORWAARDEN NTFU JAARPLAN 2015 BELEIDSCYCLUS MISSIE VISIE AMBITIE 2016: DE NTFU OP KOP STRATEGISCHE PIJLERS MARKTPOSITIE BELANGENBEHARTIGING VOORWAARDEN STERKE BONDSORGANISATIE INNOVATIEF HANDELEN NAAMSBEKENDHEID

Nadere informatie

Walk Challenge China 2008

Walk Challenge China 2008 Walk Challenge China 2008 belangrijke speerpunten. Als overkoepelende organisatie stimuleert, ondersteunt en promoot KNBLO-NL deze aangesloten activiteiten. Ook maken we ons hard voor de minder validen

Nadere informatie

1. Kan ik als lid van KNBLO-NL (via vereniging of individueel) meedoen aan Via Vierdaagse?

1. Kan ik als lid van KNBLO-NL (via vereniging of individueel) meedoen aan Via Vierdaagse? Meest gestelde vragen: 1. Kan ik als lid van KNBLO-NL (via vereniging of individueel) meedoen aan Via 2. Ik ben onlangs lid geworden van KNBLO-NL (via vereniging of individueel). Is er een manier om toch

Nadere informatie

Beleidsplan Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart (NVR) Positionering en profilering 2016-2018

Beleidsplan Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart (NVR) Positionering en profilering 2016-2018 Beleidsplan Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart (NVR) Positionering en profilering 2016-2018 Juni 2013 Pagina 2 Inhoudsopgave 1 Introduction... 3 1.1 Veranderende marktsituatie... 3 1.2 Gevolgen voor

Nadere informatie

Agendapunt 8.1 Jaarplan 2017

Agendapunt 8.1 Jaarplan 2017 Agendapunt 8.1 Jaarplan 2017 Het bondsbestuur heeft, naar aanleiding van de feedback van de afgevaardigden (tijdens jaar- en bondsvergaderingen en andere ontmoetingen) en op basis van eigen ervaring, geconcludeerd

Nadere informatie

DE NTB VOOR ORGANISATIES VAN EVENEMENTEN

DE NTB VOOR ORGANISATIES VAN EVENEMENTEN DE NTB VOOR ORGANISATIES VAN EVENEMENTEN WAT BIEDT DE NEDERLANDSE TRIATHLON BOND (NTB) AANGESLOTEN ORGANISATIES (VERENIGINGEN OF STICHTINGEN) DIE NU OF IN DE TOEKOMST EEN COMBIDUURSPORT-EVENEMENT (WILLEN)

Nadere informatie

KPI 2 KPI 1. KPI 3 Tevredenheid Vereniging. Ledenuitstroom. Ledenaanwas 2016: -20,5% 2017: -19,0% 2018: -17,5% 2019: -17,0% 2020: -16,5%

KPI 2 KPI 1. KPI 3 Tevredenheid Vereniging. Ledenuitstroom. Ledenaanwas 2016: -20,5% 2017: -19,0% 2018: -17,5% 2019: -17,0% 2020: -16,5% Hoofddoelen BNL 2016+ Doel 1: Verhogen van de tevredenheid van de aangesloten lid verenigingen; Doel 2: Verminderen van uitstroom van leden; Doel 3: Nieuwe leden aantrekken; 1 KPI 1 KPI 2 KPI 3 Tevredenheid

Nadere informatie

Strategisch Beleidsplan BGN

Strategisch Beleidsplan BGN Strategisch Beleidsplan BGN 2017-2025 Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland (BGN) info@gewichtsconsulenten.nl www.gewichtsconsulenten.nl Inhoud 1. Introductie en achtergrond... 3 2. Missie en

Nadere informatie

...en word partner van SPORTNEXT!

...en word partner van SPORTNEXT! Maak deel uit van de innovatieve en betrokken sportmarketingcommunity... 1...en word partner van SPORTNEXT! SPORTNEXT is een initiatief van: SPORTNEXT De sportmarketing community 2 Lange tijd moesten de

Nadere informatie

JAARPLAN 2016 EEN ZICHTBAAR FUNDAMENT

JAARPLAN 2016 EEN ZICHTBAAR FUNDAMENT Agendapunt 8 JAARPLAN 2016 EEN ZICHTBAAR FUNDAMENT Implementatie meerjarenbeleidsplan 2014-2016 Bouwen aan de toekomst van onze sport Vizier op de toekomst, focus op het fundament Augustus 2015 Agendapunt

Nadere informatie

Functieprofiel Manager Corporate Communicatie TLN

Functieprofiel Manager Corporate Communicatie TLN Functieprofiel Manager Corporate Communicatie TLN TLN Manager Corporate Communicatie Transport en Logistiek Nederland (TLN) is dé ondernemersorganisatie voor de sector transport en logistiek. TLN verbindt

Nadere informatie

Documentatiemap VEENENDAAL. VoordeelCard VEENENDAAL. W. van Oranje-Nassau. Veenendaal VoordeelCard is een initiatief van:

Documentatiemap VEENENDAAL. VoordeelCard VEENENDAAL. W. van Oranje-Nassau. Veenendaal VoordeelCard is een initiatief van: Documentatiemap Veenendaal is een initiatief van: 1. Wat is de Veenendaal Voordeel Card De Veenendaal Voordeel Card is een digitale abonneekaart die vanaf begin november 2012 voor inwoners en bezoekers

Nadere informatie

Route-netwerk-bijeenkomst. 22 mei 2014, Geofort, Herwijnen

Route-netwerk-bijeenkomst. 22 mei 2014, Geofort, Herwijnen Route-netwerk-bijeenkomst 22 mei 2014, Geofort, Herwijnen Route-netwerk-bijeenkomst 22 mei 2014, Geofort, Herwijnen Wandelnet/Fietsplatform waar staan we/ waar gaan we naar toe? Spanningsveld: Wandelen/fietsen

Nadere informatie

Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado

Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Februari 2017 1 1. Inleiding Ingrado is een landelijke opererende vereniging waarvan de gemeenten en de RMC-regio s lid zijn. Binnen die gemeenten en regio s zijn

Nadere informatie

Voorstel Marketing en Promotie Veluwe. Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen

Voorstel Marketing en Promotie Veluwe. Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen Voorstel Marketing en Promotie Veluwe Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen VOORSTEL MARKETING & PROMOTIE VELUWE VRAAGSTELLING: Opstellen van een toeristisch marketingactiviteitenprogramma voor

Nadere informatie

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR 1 JAARPLAN 2015 Voorwoord Het jaar 2014 is bijzonder succesvol geweest voor Present Rotterdam. Met succes zijn we op weg naar een stabiele organisatie met vaste partners, hebben we veel groepen vrijwilligers

Nadere informatie

VERENIGINGS- LIDMAATSCHAP 27 MEI 2015

VERENIGINGS- LIDMAATSCHAP 27 MEI 2015 VERENIGINGS- LIDMAATSCHAP 27 MEI 2015 Even voorstellen Jojanneke de Waal Doelgroep Manager Verenigingen j.dewaal@knsb.nl HIER EEN TITEL Agenda Doorlopen Proces Inhoud Verenigingslidmaatschap Wat te doen

Nadere informatie

Alzheimer Nederland en sociale media

Alzheimer Nederland en sociale media Alzheimer Nederland en sociale media Het gebruik van sociale netwerksites heeft de afgelopen jaren een stevige vlucht genomen. Bijna iedere Nederlander die online actief is, is verbonden aan één of meer

Nadere informatie

1 Visie op de webpresentatie

1 Visie op de webpresentatie 1 Visie op de webpresentatie De gemeente Eindhoven gaat haar presentatie op het web verbeteren We spreken met opzet over presentatie omdat de vorm wat ons betreft nog open is. Concreet betekent dit dat

Nadere informatie

WandelTrainersDag 9 april Blok 2 Nr. 22 Wandelfit voor mensen met Reuma Annemiek de Crom en Wim Oostveen

WandelTrainersDag 9 april Blok 2 Nr. 22 Wandelfit voor mensen met Reuma Annemiek de Crom en Wim Oostveen WandelTrainersDag 9 april Blok 2 Nr. 22 Wandelfit voor mensen met Reuma Annemiek de Crom en Wim Oostveen Waarom deze workshop? Er zijn ± 2 milj. mensen met reuma Bij reguliere sportvereniging weinig mogelijkheden

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

ACHTERGROND. Provincie Flevoland is opdrachtgever van Toerisme Flevoland

ACHTERGROND. Provincie Flevoland is opdrachtgever van Toerisme Flevoland ACHTERGROND Provincie Flevoland is opdrachtgever van Toerisme Flevoland Beleid en keuzes komen voort uit: Collegeprogramma Zelfstandig en Uniek 2011-2015 Nota Profielversterkend Ombuigen Economische Agenda

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan 2013-2016. Nuenen, 18 december 2012

Meerjarenbeleidsplan 2013-2016. Nuenen, 18 december 2012 Meerjarenbeleidsplan 2013-2016 Nuenen, 18 december 2012 Aanleiding Statutaire verplichting Artikel 11a: Het bestuur stelt elke vier jaar een meerjarenbeleidsplan op Het bestuur legt dit beleidsplan voor

Nadere informatie

Index. 1. Waar komen we vandaan? 1. 2. Waar gaan we naartoe? 2. 3. Beleidsthema s 2014-2016 6

Index. 1. Waar komen we vandaan? 1. 2. Waar gaan we naartoe? 2. 3. Beleidsthema s 2014-2016 6 Index 1. Waar komen we vandaan? 1 2. Waar gaan we naartoe? 2 2.1 Missie 2 2.2 Visie 2 2.3 Doelstellingen 3 2.4 Strategie 4 2.4.1 Organisatie 4 2.4.2 Aanbod 4 2.4.3 Maatschappelijk rolmodel 4 2.4.4. Marketing

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg

Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg Jaarverslag Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2015 Voorwoord Voor u ligt het vijfde jaarverslag van de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg, afgekort SVVBL. Met dit jaarverslag beogen wij verantwoording

Nadere informatie

Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland

Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland VERBINDT VERSTERKT VERTEGENWOORDIGT BRABANT ZEELAND IS HET STERKSTE ONDERNEMINGSNETWERK VAN UW REGIO. We hebben een voortrekkersrol in vernieuwing en innovatie,

Nadere informatie

Een Training Die Een Stap Verder Gaat. Donderdag 16 januari 2014, Utrecht

Een Training Die Een Stap Verder Gaat. Donderdag 16 januari 2014, Utrecht Donderdag 16 januari 2014, Utrecht Intensieve Training Sociale Media voor marketing-en communicatie professionals in het onderwijs Met 2 interessante praktijkpresentaties van: Ingmar Volmer : Sociale Media

Nadere informatie

Activiteitenplan FODOK 2016

Activiteitenplan FODOK 2016 Federatie van Ouders van Dove Kinderen - met of zonder CI Postbus 354 3990 GD Houten 030-2900360 1. Algemene informatie Hoofddoelstelling Aan te vragen subsidie voor 2016 De FODOK streeft naar een situatie

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Marketing Call to action

Marketing Call to action Marketing Call to action 24-11-2015 De tijd is rijp voor Utrecht Marketing [werktitel] Het Utrechtse college vraagt om een plan om de marketing van Utrecht met elkaar krachtig en slagvaardig neer te zetten.

Nadere informatie

Dit is MKB-Nederland. Aanbod lokaal partners

Dit is MKB-Nederland. Aanbod lokaal partners Dit is MKB-Nederland Aanbod lokaal partners Samen haar lokaal partners werkt MKB- Nederland aan krachtige en effectieve lobby op lokaal niveau. Dit document legt uit wat het lokaal partnerschap precies

Nadere informatie

Strategisch Plan 2014-2017

Strategisch Plan 2014-2017 Strategisch Plan 2014-2017 Dress for Succes Leiden Inclusief jaarplan 2015 Inhoudsopgave Inleiding 1 1. Missie, ambitie en waarden 2 2. SWOT 3 3. Strategische koers 4 Inleiding Voor u ligt het strategisch

Nadere informatie

Sponsormogelijkheden 2015 Allemaal winnaars!

Sponsormogelijkheden 2015 Allemaal winnaars! Sponsormogelijkheden 2015 Allemaal winnaars! Over de Vuurtorenloop Programma Mooi en zwaar is de Vuurtorenloop Vlieland zeker! En je kunt zelf bepalen hoe zwaar, want de Vuurtorenloop combineert een uitdagende

Nadere informatie

ANWB Media en Reizen. Mogelijkheden Online. Mogelijkheden Print. Portals. ANWB Vakantieportal: Bereik 350.000 unieke bezoekers per maand

ANWB Media en Reizen. Mogelijkheden Online. Mogelijkheden Print. Portals. ANWB Vakantieportal: Bereik 350.000 unieke bezoekers per maand 08 Factsheet Reizen ANWB Media en Reizen Dankzij 130 jaar ANWB kennen we reizigers door en door. We weten waar ze zijn, waar ze heen gaan en hoe hun harten te raken. Zo gaan we van massacommunicatie naar

Nadere informatie

MEERJARENBELEIDSPLAN Editie 2017 BEKNOPTE SAMENVATTING

MEERJARENBELEIDSPLAN Editie 2017 BEKNOPTE SAMENVATTING MEERJARENBELEIDSPLAN 2015-2018 Editie 2017 BEKNOPTE SAMENVATTING Inleiding De bewegingen van de Krajicek Foundation We leven in een dynamische tijd. De maatschappij waarvan de Krajicek Foundation en haar

Nadere informatie

Actualisering Recreatief & Toeristisch Beleid Welkom in Veendam. 3 December 2010

Actualisering Recreatief & Toeristisch Beleid Welkom in Veendam. 3 December 2010 Actualisering Recreatief & Toeristisch Beleid 2011-2014 Welkom in Veendam 3 December 2010 Recreatief & Toeristisch beleid 1. Introductie 2. Recreatief en Toeristisch Product Veendam 3. College Programma

Nadere informatie

TOERISTISCHE NAAMSBEKENDHEID GEMEENTE SOEST resultaten internetenquête 2013

TOERISTISCHE NAAMSBEKENDHEID GEMEENTE SOEST resultaten internetenquête 2013 TOERISTISCHE NAAMSBEKENDHEID resultaten internetenquête 2013 Opdrachtgever : Gemeente Soest, Nynke Minkema Auteur : VVV Soest, Carla van Asten Datum : 24 april 2013 Inhoud Doel onderzoek Conclusies en

Nadere informatie

RECREATIEVE SKATEDAG 14 MAART 2015 WELKOM

RECREATIEVE SKATEDAG 14 MAART 2015 WELKOM RECREATIEVE SKATEDAG 14 MAART 2015 WELKOM Programma 9.30 uur Aanmelding en ontvangst met koffie/thee 10.00 uur Opening 10.15 uur Vooruitblik 12.00 uur Lunch 13.30 uur Workshops ronde 1 ronde 2 15.00 uur

Nadere informatie

Voorlegger. LR1603.Voorlegger invulling vacature(s) Landelijk Bestuur

Voorlegger. LR1603.Voorlegger invulling vacature(s) Landelijk Bestuur Voorlegger Onderwerp Verantwoordelijke Aanleiding Korte inhoud Voorgesteld besluit Procedure vacature(s) landelijk bestuur Landelijk bestuur Er is per direct een vacature ontstaan door het vertrek van

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Regio Overijssel-Flevoland

Jaarplan 2017 Regio Overijssel-Flevoland Jaarplan 2017 Regio Overijssel-Flevoland Voorwoord Ik mag nog het voorwoord verzorgen voor het regionaal jaarplan 2017 van Overijssel-Flevoland. Een jaarplan dat er naar mijn mening goed en voortvarend

Nadere informatie

Algemeen profiel bestuurskandidaat

Algemeen profiel bestuurskandidaat Algemeen profiel bestuurskandidaat Ieder bestuurslid heeft functiespecifieke taken. Daarnaast vervult hij taken in het algemeen belang van de afdeling of de regio. Elk bestuurslid is in die optiek bijvoorbeeld

Nadere informatie

Jaarverslag BTLH 2011 \

Jaarverslag BTLH 2011 \ Jaarverslag BTLH 2011 \ BUREAU -TOERISME LAAGHOLLAND Jaar verslag Bureau Toerisme Laag Holland 2010-2011 2010: In Oktober 2010 is Mardiek Voorneveld begonnen als directeur van bureau toerisme Laag Holland,

Nadere informatie

Strategisch Plan 2013-2016. Koninklijke Haagsche Cricket en Voetbal Vereeniging

Strategisch Plan 2013-2016. Koninklijke Haagsche Cricket en Voetbal Vereeniging Strategisch Plan 2013-2016 Koninklijke Haagsche Cricket en Voetbal Vereeniging 1 Wie zijn we? Wat zien we en wat willen we? Hoe willen we dat bereiken? 2 Wie zijn we? Wat zien we en wat willen we? Hoe

Nadere informatie

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven Het Katwijkse Sportweetje Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven digitale nieuwsbrief voor het verenigingsleven editie 2015.1 klik en lees het artikel van uw interesse volg

Nadere informatie

Kracht Lokaal. Versterking van vrijwilligersorganisaties

Kracht Lokaal. Versterking van vrijwilligersorganisaties Kracht Lokaal Versterking van vrijwilligersorganisaties Versterking van vrijwilligersorganisaties Krachtige vrijwilligersorganisaties zijn onmisbaar in de lokale samenleving. Om deze rol nu én in de toekomst

Nadere informatie

Welkom bij de Vrijwilligersacademie Amsterdam!

Welkom bij de Vrijwilligersacademie Amsterdam! Pagina 1 van 5 Welkom bij de Vrijwilligersacademie Amsterdam! Informatiebrief voor directie en management van (potentiële) afnemers van diensten van de Vrijwilligersacademie Amsterdam. Wij willen u allereerst

Nadere informatie

Vijf oplossingen om jongeren te betrekken bij de Provincie Utrecht

Vijf oplossingen om jongeren te betrekken bij de Provincie Utrecht Perikles Adviesgroep Vijf oplossingen om jongeren te betrekken bij de Provincie Utrecht Bart Haagsma, Mirthe de Kok, Bas Litjens, Bart van Santen, Montse van Schie en Annemijn Willemsen 21 maart 2016 Perikles

Nadere informatie

Jaarplan Keuzes hebben consequenties.

Jaarplan Keuzes hebben consequenties. Keuzes hebben consequenties Voorwoord KEUZES HEBBEN CONSEQUENTIES Vanuit het meerjarenbeleidsplan 2017 e.v. vloeien de jaarplannen voort. Voor u ligt het jaarplan 2017. Er zijn keuzes gemaakt waar de Judo

Nadere informatie

Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013

Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013 Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013 Wendy Hermans Monique Speelman Karin Stevens Inhoudsopgave 1 Meedoen in Alblasserdam... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Ontwikkelingen... 3 1.3

Nadere informatie

Bent u een partner voor de CHRO en HR Directeur? Deel uw kennis en expertise in de CHRO Community #1 kennisplatform voor ambitieuze HR Directeuren

Bent u een partner voor de CHRO en HR Directeur? Deel uw kennis en expertise in de CHRO Community #1 kennisplatform voor ambitieuze HR Directeuren T GROOTS ONDR IK R B & HR CHRO S URN DIRCT Bent u een partner voor de CHRO en HR Directeur? Deel uw kennis en expertise in de CHRO Community #1 kennisplatform voor ambitieuze HR Directeuren CHRO.NL CHRO

Nadere informatie

Bijlage 1. Projectindeling 2014 Pijler

Bijlage 1. Projectindeling 2014 Pijler Bijlage 1 Projectindeling 2014 Pijler Categorie 1 Categorie 2 Categorie 3 Verenigingsondersteuning V1 Opleiding technisch kader V2 Monitoring tool V5 Database V3 Workshop bondsorganisatie V6 Verenigingsprofielen

Nadere informatie

Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016

Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016 Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016 Kunstgebouw Broekmolenweg 16 2289 BE Rijswijk www.kunstgebouw.nl B e l e i d s p l a n 2 0 1 3-2 0 1 6 Z I C H T B A AR M AK E N W AT E R I S, S T I M U L E R E N W AT

Nadere informatie

Jaarplan Stichting Vrienden 2016

Jaarplan Stichting Vrienden 2016 Jaarplan Stichting Vrienden 2016 1. Prioriteiten 2016 2. Wat gaan we doen? 3. Focusthema s 2016 4. Doelstellingen 2016 1. Prioriteit 2016 Intensiveren en uitbreiden samenwerking met externe en interne

Nadere informatie

Voorzitter en twee Leden Bestuur. Diabetesvereniging Nederland

Voorzitter en twee Leden Bestuur. Diabetesvereniging Nederland Voorzitter en twee Leden Bestuur Diabetesvereniging Nederland Aanleiding Ambities van Diabetesvereniging Nederland (DVN) in combinatie met een steeds sneller veranderende omgeving eisen een heldere focus,

Nadere informatie

De digitale kiosk: Collectieve digitale distributie van content van Vlaamse & Nederlandse cultuurtijdschriften

De digitale kiosk: Collectieve digitale distributie van content van Vlaamse & Nederlandse cultuurtijdschriften De digitale kiosk: Collectieve digitale distributie van content van Vlaamse & Nederlandse cultuurtijdschriften Workshop De Brakke Grond, Amsterdam, 21 mei 2015 Workshop - Inhoud 1. Presentatie (20 minuten)

Nadere informatie

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen STRATEGISCHE VISIE BBOG zomer 2010 WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen 1. BBOG Het BBOG staat voor Buurtcentra Besturen

Nadere informatie

Sessie 3 G-sport inbouwen in het bestaande aanbod

Sessie 3 G-sport inbouwen in het bestaande aanbod Sessie 3 G-sport inbouwen in het bestaande aanbod Wat is G-sport? Sportparticipatie uitgeoefend door personen met een handicap FYS VE VI AU PSY Filmpje Wie is in Vlaanderen met G-sport bezig? Vb. Vb. Vb.

Nadere informatie

Module 1 Marketing in de verzekeringsbranche

Module 1 Marketing in de verzekeringsbranche In een wereld waarin de klant steeds vaker koning is, worden bedrijven zich steeds meer bewust van de enorme waarde van het internet in de relatie met (potentiële) klanten. Ook in de financiële dienstverlening

Nadere informatie

Thema Huisbezoek helpt

Thema Huisbezoek helpt Thema Huisbezoek helpt Project Eenzaamheid Barneveld 5 April 2011 Adrie ten Brinke (voorzitter Seniorenraad Barneveld) Els van Beurden (Wmo-adviseur gemeente Barneveld) 1 Inhoud presentatie Aanleiding

Nadere informatie

Communicatieplan FICE NL

Communicatieplan FICE NL Communicatieplan FICE NL In dit communicatieplan wordt voor verschillende doelgroepen de doelen, middelen en communicatiemomenten besproken. In de communicatie zijn de volgende doelgroepen te onderscheiden:

Nadere informatie

Informatie bijeenkomst Sport in de Buurt

Informatie bijeenkomst Sport in de Buurt Informatie bijeenkomst Sport in de Buurt 17 januari 2013 Agenda Opening en voorstellen Toelichting Sportimpuls Uitleg interventies NIVM Vragen Intakeformulier Sport in de Buurt Toelichting NIVM Opening

Nadere informatie

Meerjaren-Beleidsplan 2014

Meerjaren-Beleidsplan 2014 Meerjaren-Beleidsplan 2014 ALV, 2 oktober 2012 Inleiding Ambities IPMA Nederland voor 2014: IPMA Nederland is hét center of expertise voor projectmanagement in Nederland Doel van IPMA-NL: Verbeteren Projectmngt

Nadere informatie

JAARPLAN. #Elke stap telt

JAARPLAN. #Elke stap telt JAARPLAN #Elke stap telt KWBN missie, visie en kernwaarden KWBN gelooft dat wandelen onmisbaar is in een vitale samenleving. Door zijn laagdrempeligheid en veelzijdigheid is wandelen geschikt voor iedereen.

Nadere informatie

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg versie 6: werkdocument vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 14 januari 2014 Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn

Nadere informatie

Merkpresentatie Contenture

Merkpresentatie Contenture Merkpresentatie Contenture 2017 Voorwoord Content is niet meer weg te denken als onderdeel van de marketingstrategie. Grote bedrijven besteden gemiddeld al 30 procent van hun B2B marketingbudget aan contentmarketing.

Nadere informatie

Met andere ogen kijken naar...

Met andere ogen kijken naar... Met andere ogen kijken naar... Mens Organisatie Verandering Organisatie & ontwikkeling Loopbaan & verandering Vitaliteit & verzuim Iedere organisatie maakt ontwikkelingen door. Vanwege veranderende marktomstandigheden,

Nadere informatie

uitgeverij buro70 crossmediaal activiteiten

uitgeverij buro70 crossmediaal activiteiten ter info buro70 De uitgeverij - handelend onder de naam BURO70 / Uitgeverij Neuféglise - werd opgericht in september 2006. Het eerste nummer van Hap&Tap Magazine verscheen begin december dat jaar. Nog

Nadere informatie

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze Jaarverslag Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2013 1 Voorwoord Voor u ligt het derde jaarverslag van de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg, afgekort SVVBL. Het verslag geeft een weergave mee

Nadere informatie

Promotie/reclamepakketten

Promotie/reclamepakketten Promotie/reclamepakketten 2014/2015 Inhoudsopgave I. beunited Network... 3 II. www.bitterballenborrel.nl... 4 III. www.borrelnieuws.nl... 5 IV. Combinatietarieven... 6 V. Item inbrengen voor bij de verloting...

Nadere informatie

Bijlage 1 Operationele Doelstellingen. Accommodatiebeleid

Bijlage 1 Operationele Doelstellingen. Accommodatiebeleid Bezinnen Bijlage 1 Operationele Doelstellingen Doen Denken Beslissen 1. Accommodatiebeleid Accommodatiebeleid a. De vereniging AV Fortuna zal gedurende de beleidsperiode zorgen voor optimale trainings-

Nadere informatie

PROGRAMMA BEGROTING UITBREIDING GEESTMERAMBACHT

PROGRAMMA BEGROTING UITBREIDING GEESTMERAMBACHT PROGRAMMA BEGROTING UITBREIDING GEESTMERAMBACHT 2015 Velsen-Zuid, 25-3-2014 Inhoudsopgave Blz. 1. FINANCIËLE ONDERBOUWING 1.1 Programmabegroting 2015 3 2. MEERJARENOVERZICHT 5 2.1 Meerjarenraming 3. BEGROTING

Nadere informatie

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren.

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren. Het Cruyff Foundation Community Program De Johan Cruyff Foundation wil jongeren langdurig binden aan het Cruyff Court en de wijk. Wij willen jongeren meer zelfvertrouwen geven, kansen bieden om hun talent

Nadere informatie

INNOVATIE / INFORMATIE / INSPIRATIE

INNOVATIE / INFORMATIE / INSPIRATIE DE TRIPLE I VAN VVV NOORDOOST-BRABANT INNOVATIE / INFORMATIE / INSPIRATIE Kijk je even in deze folder? Sluit prima aan bij onze digitale ambities dus wellicht iets voor ons... Triple I Brabant Triple I

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering)

FUNCTIEPROFIEL. VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering) FUNCTIEPROFIEL VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering) April 2016 DE ORGANISATIE Stichting is een onafhankelijke Nederlandse stichting die zich wereldwijd richt

Nadere informatie

Functieprofiel Manager Marketing en Communicatie Koninklijke Horeca Nederland

Functieprofiel Manager Marketing en Communicatie Koninklijke Horeca Nederland Functieprofiel Manager Marketing en Communicatie Koninklijke Horeca Nederland Koninklijke Horeca Nederland Manager Marketing en Communicatie Koninklijke Horeca Nederland (KHN) is de grootste horeca brancheorganisatie

Nadere informatie

Ons huis hebben we gevonden op AmsterdamWoont.nl. Een krachtige bundeling van nieuwbouwpartijen

Ons huis hebben we gevonden op AmsterdamWoont.nl. Een krachtige bundeling van nieuwbouwpartijen Ons huis hebben we gevonden op AmsterdamWoont.nl Een krachtige bundeling van nieuwbouwpartijen Een krachtige bundeling van nieuwbouwpartijen Het doel van het Platform Woonpromotie Amsterdam is het aanbod

Nadere informatie

pilootprojecten (deel 1) Oost-Vlaanderen

pilootprojecten (deel 1) Oost-Vlaanderen pilootprojecten (deel 1) Oost-Vlaanderen dhr. Arne Oosthuyse projectcoördinator Voka - Kamer van Koophandel O-Vl. VON-sessie: Allochtoon ondernemerschap in Vlaanderen Donderdag 9 juni 2011 Huis van de

Nadere informatie

Jaarplan. Schooljaar

Jaarplan. Schooljaar Jaarplan Schooljaar 2015-2016 Arnhem, augustus 2015 Beste betrokkene, Voor u ligt het jaarplan schooljaar 2015-2016. We hebben het vorig schooljaar geëvalueerd en antwoord gegeven op de vragen: Wat doen

Nadere informatie

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan, 22 Augustus 2014 1 Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken

Nadere informatie

Blended Learning met Canvas. De complete e-learning oplossing voor opleidingsinstituten

Blended Learning met Canvas. De complete e-learning oplossing voor opleidingsinstituten Blended Learning met Canvas De complete e-learning oplossing voor opleidingsinstituten Als opleider weet u als geen ander hoe belangrijk het is om kennis snel en succesvol over te dragen. Daarnaast wilt

Nadere informatie

Hoofdlijnen beleidsplan Ronald McDonald Kinderfonds 2010-2015

Hoofdlijnen beleidsplan Ronald McDonald Kinderfonds 2010-2015 Hoofdlijnen beleidsplan Ronald McDonald Kinderfonds 2010-2015 Missie/Visie/Kernboodschap/Doelstelling Missie Het Ronald McDonald Kinderfonds wil een positieve bijdrage leveren aan de gezondheid van kinderen

Nadere informatie

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid?

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid? EmployabilityDriver Waarom een strategische discussie over employability beleid? We weten al een tijd dat door vergrijzing en ontgroening de druk op de arbeidsmarkt toeneemt. Het wordt steeds belangrijker

Nadere informatie

Grip op Ondernemerschap

Grip op Ondernemerschap Grip op Ondernemerschap Workshopreeks over 1. De juiste focus 2. Scherper positioneren 3. Acquireren met resultaat 4. Effectief communiceren 5. Beter Klantbeheer 6. De creatieve organisatie Je kunt de

Nadere informatie

Coalitie Erbij wil de eenzaamheid in Nederland verminderen door:

Coalitie Erbij wil de eenzaamheid in Nederland verminderen door: Structuur Coalitie Erbij -12 oktober 2017 Inleiding - ambitie Coalitie Erbij wil de eenzaamheid in Nederland verminderen door: - de gemiddelde Nederlander bewuster te maken van de aanwezigheid van de problematiek

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2015-2019 Kinderboerderij de Veldhoeve Plaats Helmond Datum 13-05-2015 Opdrachtgever Kinderboerderij de Veldhoeve Opgesteld door WBV Volksbelang Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Organisatie...

Nadere informatie

Desirée van den Bergh, Marga Kemp, Rob Mientjes, Bianca Peersman en Harry Vankan

Desirée van den Bergh, Marga Kemp, Rob Mientjes, Bianca Peersman en Harry Vankan Project Meer met Mediavoorzieningen een onderzoek naar rol en positionering Mediavoorzieningen: Essentieel en Effectief Samenvatting rapport over de meerwaarde van de diensten van Mediavoorzieningen voor

Nadere informatie

Gelderland levert je mooie streken. Geldersestreken2016

Gelderland levert je mooie streken. Geldersestreken2016 Gelderland levert je mooie streken Geldersestreken2016 Wat doen we? Het bezoek aan de Gelderse streken (Veluwe, Achterhoek, regio Arnhem Nijmegen en Rivierenland) in zijn geheel bevorderen: meer toeristen

Nadere informatie

Participatieverslag Nieuw & Anders

Participatieverslag Nieuw & Anders Participatieverslag Nieuw & Anders Op 26 en 31 maart vonden twee bijeenkomsten plaats met de titel Nieuw & Anders plaats. Twee bijeenkomsten die druk bezocht werden door vrijwilligers, verenigingen en

Nadere informatie

Hardloopprogramma Run to The Start stimuleert bewegen en lidmaatschap bij de atletiekvereniging Tessa Magnée en Cindy Veenhof

Hardloopprogramma Run to The Start stimuleert bewegen en lidmaatschap bij de atletiekvereniging Tessa Magnée en Cindy Veenhof Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Tessa Magnée en Cindy Veenhof, Hardloopprogramma Run to The Start stimuleert bewegen en lidmaatschap bij de atletiekvereniging).

Nadere informatie

Kunstgebouw Beleidsplan

Kunstgebouw Beleidsplan Kunstgebouw Beleidsplan 2017-2020 Kunstgebouw Broekmolenweg 20 2289 BE Rijswijk www.kunstgebouw.nl Beleidsplan 2017-2020 ZICHTBAAR MAKEN WAT ER IS, STIMULEREN WAT ER KAN ZIJN Inleiding Kunstgebouw is expert

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Beleidskader Aangepast sporten

Beleidskader Aangepast sporten Beleidskader Aangepast sporten Inleiding Gemeente Oss vindt dat iedereen moet kunnen mee doen in de maatschappij. Dit geldt ook voor kinderen, volwassenen en ouderen met enige vorm van beperking die willen

Nadere informatie

4.8. Aanvullende communicatiediensten

4.8. Aanvullende communicatiediensten 4.8. Aanvullende communicatiediensten De afdeling Communicatie acteert als een full service communicatiebureau voor strategie en creatie zowel offline als online. Door de jarenlange ervaring van onze professionals

Nadere informatie

Toeristische marketing en informatie

Toeristische marketing en informatie Toeristische marketing en informatie Meer bezoekers Meer omzet Hoofdtaak van VVV Midden-Limburg is het gebied Midden-Limburg zowel regionaal, boven regionaal, nationaal en internationaal bekendheid te

Nadere informatie

NEDERLANDSE VERENIGING VOOR NARCOLEPSIE BELEIDSPLAN 2010-2013

NEDERLANDSE VERENIGING VOOR NARCOLEPSIE BELEIDSPLAN 2010-2013 NEDERLANDSE VERENIGING VOOR NARCOLEPSIE BELEIDSPLAN 2010-2013 Inhoudsopgave 1. Inleidining blz. 2 2. Missie blz. 2 3. Beleid blz. 2 4. Beleidsuitvoering blz. 5 5. Meetpunten blz. 7 6. Verantwoording blz.

Nadere informatie

Voorstel Marketing en Promotie Veluwe. Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen

Voorstel Marketing en Promotie Veluwe. Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen Voorstel Marketing en Promotie Veluwe Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen VOORSTEL MARKETING & PROMOTIE VELUWE VRAAGSTELLING: Opstellen van een toeristisch marketingactiviteitenprogramma voor

Nadere informatie

Binden, bewaren, bezielen en betalen

Binden, bewaren, bezielen en betalen EGH/ZHL november 2013 Binden, bewaren, bezielen en betalen voor landschap en erfgoed in Zuid-Holland Zuid-Holland heeft veel te bieden qua natuur, landschap en erfgoed. Er zijn talrijke partijen die zich

Nadere informatie

Beleidsregels nieuw subsidiebeleid Gemeente Oude IJsselstreek concept 26 mei 2015 1. Inleiding. Op initiatief van de gemeenteraad en het college van burgemeesters en wethouders zijn op 3 maart en 25 maart

Nadere informatie