Informatie pakket TSO (Tussenschoolse Opvang)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatie pakket TSO (Tussenschoolse Opvang)"

Transcriptie

1 DAKOVDA Informatie pakket TSO (Tussenschoolse Opvang) Schooljaar 2011 / 2012

2 Geachte ouder(s) / verzorger(s): Dakovda Als u aankomend schooljaar géén gebruik maakt van de Tussenschoolse Opvang, wilt u dan zo vriendelijk zijn dit boekje te retourneren aan Dakovda. Door het boekje opnieuw te gebruiken kunnen we het milieu een handje helpen en raakt uw papierbak wat minder snel vol. U kunt het boekje retourneren op uw basisschool, bij de leerkracht van uw kind of in de brievenbus van Dakovda. Namens Dakovda: bedankt uw medewerking.

3 Inhoudsopgave. Voorwoord blz. 3 Inleiding blz. 4 Doelstelling blz. 6 Pedagogische visie blz. 6 De visie in de praktijk blz. 7 Begeleiding overblijfkrachten blz. 8 De groepsindeling blz. 8 Dagindeling blz. 9 Aanmelden, afmelden, ziekte en calamiteiten blz. 10 Reglement voor kinderen tijdens de TSO blz. 11 Ouderparticipatie binnen de TSO blz. 12 Tegemoetkoming in de kosten van de TSO blz. 13 Klachtenbehandeling blz. 13 Verzekering blz. 13 Privacy blz. 13 Betalingsregeling blz. 14 Deelname en betalingsvoorwaarden blz. 15 Inschrijfformulieren kinderen blz. 16 (inclusief formulier automatische incasso) Overblijfkrachten blz. 20 Inschrijfformulier overblijfkrachten blz. 21 Telefoonnummers en aanwezigheid coördinatie blz. 22 op uw basisschool. Telefoon: Dorinda Verhoeven: / Astrid van Iersel:

4 Voorwoord, Geachte ouder(s)/verzorger(s), U heeft zojuist het nieuwe informatieboekje van Dakovda ontvangen voor de Tussenschoolse Opvang (TSO). Wij willen u vragen dit boekje goed door te lezen en indien u aankomend schooljaar gebruik gaat maken van de TSO het inschrijfformulier duidelijk en volledig in te vullen. We realiseren ons dat er veel informatie in dit boekje staat. Toch is deze belangrijk. Met name voor de veiligheid van uw kind en het goed kunnen organiseren van de TSO. Misschien dat u het informatieboekje streng vindt overkomen. Ook daar zijn we ons van bewust. We willen echter vooraf duidelijk zijn naar u toe om misverstanden te voorkomen. Dit betekent niet dat we niet flexibel zijn. Zo zijn er bijvoorbeeld verschillende variaties mogelijk wat betreft de abonnementen.. Werkt u in diensten of heeft u een flexibele baan, vraag gerust naar de mogelijkheden, we zoeken graag naar een oplossing met u. We kunnen echter onmogelijk alles in het boekje vermelden. Mocht u na het lezen van dit informatieboekje vragen of opmerkingen hebben, bel of mail ons; wij geven u graag antwoord. Dorinda Verhoeven en Astrid van Iersel Telefoon: Dorinda Verhoeven: / Astrid van Iersel:

5 Inleiding Geachte ouder(s) / verzorger(s), De TSO wordt in samenwerking met de basisschool geregeld met als doel de continuïteit en kwaliteit van de TSO beter te kunnen waarborgen en waar mogelijk te verbeteren. Op dit moment hebben wij als bedrijf geen vergunning nodig omdat de Tussenschoolse Opvang nog niet helemaal wettelijk geregeld is. Nu houden wij er al echter rekening mee dat onze Tussenschoolse Opvang conform de toekomstige wet en regelgeving moet kunnen werken. Dakovda is in 2002 opgericht door Dorinda Verhoeven en Astrid van Iersel. Sinds de start van Dakovda op basisschool t Schrijverke in s-hertogenbosch zijn we op 13 locaties in de regio werkzaam. Om de zorg en de kwaliteit van het overblijven op een hoger niveau te brengen, is het idee ontstaan om vanuit de vrijwillige Tussenschoolse Opvang een doorstart te maken naar goed georganiseerde Tussenschoolse Opvang. In samenwerking met de basisscholen is besloten om een vorm van ouderparticipatie te verwerken in de Tussenschoolse Opvang. Uit ervaring is gebleken dat de kinderen hier heel positief op reageren. Meer informatie hierover vindt u op bladzijde 12 van deze brochure. Overblijfkrachten Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste overblijfkrachten. Er staat een leuke onkostenvergoeding tegenover. Er is een bedrag van 1500,- vastgesteld wat men dit jaar onbelast mag bijverdienen als vrijwilliger (dit is een onkostenvergoeding, géén salaris) ongeacht of men daarnaast een betaalde baan heeft. Hier zijn wel regels aan verbonden door de overheid. U kunt hier meer over lezen op bladzijde 22. Tot slot: in dit pakket vindt u alle informatie over hoe de Tussenschoolse Opvang op uw basisschool geregeld is. Lees het s.v.p. aandachtig door. Als uw kind dit schooljaar overblijft, vult u het inschrijfformulier dan duidelijk in. Ook als uw kind maar een enkele keer per jaar overblijft, willen wij graag dat u het inschrijfformulier invult, zodat we contact met u op kunnen nemen, mocht er wat met uw kind(eren) aan de hand zijn. Voor alle duidelijkheid: U dient elk jaar opnieuw een inschrijfformulier in te vullen. U kunt ook uw adres invullen op het inschrijfformulier. Wij kunnen dan uw factuur via de mail verzenden en u nog beter op de hoogte houden van alles wat er speelt binnen de TSO. Telefoon: Dorinda Verhoeven: / Astrid van Iersel:

6 Bewaar dit boekje goed, er staat belangrijke informatie in. Mocht u ondanks deze toelichting nog vragen hebben, dan zullen wij u graag te woord staan. Wij zijn op werkdagen bereikbaar tussen uur en uur. Met vriendelijke groet, Namens Dakovda, Dorinda Verhoeven-Freriks en Astrid van Iersel-Haans Correspondentie adres: Adres voor financiële vragen: Schout Dicbierlaan 37 De Bréautélaan SL s-hertogenbosch 5263 GD Vught Telefoon: Telefoon: of: U kunt ons ook bezoeken op onze website: Telefoon: Dorinda Verhoeven: / Astrid van Iersel:

7 Doelstelling Dakovda heeft als doel; - Door middel van opleidingen en cursussen een professionele Tussenschoolse Opvang te bewerkstelligen waardoor de kinderen in een veilige en gezellige omgeving over kunnen blijven. - Een zo goed mogelijk contact met de kinderen op te bouwen, waardoor zij zich bij ons thuis voelen. Pedagogische visie Tussenschoolse Opvang houdt meer in dan het bieden van een dak boven het hoofd van een kind, het beschikbaar stellen van (spel)materiaal en een ruimte bieden om te eten. Ouders willen er uiteraard zeker van zijn dat hun kind bij de Tussenschoolse Opvang niets te kort komt, niet alleen wat betreft verzorging, maar ook wat betreft aandacht. Dakovda heeft een duidelijke visie op de voorwaarden waaraan de omgeving en de overblijfkrachten moeten voldoen om het kind kansen te bieden op een gezonde ontwikkeling. Daarnaast heeft Dakovda een duidelijke visie op de eisen waaraan goede Tussenschoolse Opvang moet gaan voldoen. Op basis hiervan krijgen de overblijfkrachten begeleiding, cursussen en opleidingen aangeboden, om uiteindelijk een professionele Tussenschoolse Opvang neer te kunnen zetten. Voor de ontwikkeling van een kind is naast individuele aandacht ook de omgeving van belang. De wisselwerking tussen beide bepaalt de richting waarin het kind zich ontwikkelt. Voor kinderen die een deel van hun tijd overblijven, maakt ook de Tussenschoolse Opvang deel uit van de omgeving. De overblijfkrachten en de omstandigheden waaronder de Tussenschoolse Opvang plaatsvindt, spelen een rol in de ontwikkeling van het kind. Die rol moet zodanig zijn dat de kinderen zich tijdens het overblijven goed moeten kunnen blijven ontwikkelen. Dat vereist een voor het kind plezierige en veilige omgeving. Overblijfkrachten van Dakovda spannen zich dan ook in om voor hun kinderen een sfeer te creëren die voor het kind veilig voelt en het vertrouwen geeft. Een sfeer waarin de kinderen zich thuis voelen, waarin zij zich gerespecteerd weten en zichzelf kunnen zijn. De overblijfkrachten begeleiden, ondersteunen en stimuleren de kinderen. Daarbij gaat het erom kinderen mogelijkheden te geven op te groeien tot zelfstandige personen, die zelfvertrouwen en zelfwaardering hebben en sociaal vaardig zijn. Telefoon: Dorinda Verhoeven: / Astrid van Iersel:

8 De Visie in de praktijk De opvang van kinderen door Dakovda voldoet vanzelfsprekend aan een aantal basisvoorwaarden, zo gaan de kinderen op tijd eten en worden ze opgevangen in een veilige omgeving. Daar waar kinderen zijn is ook een overblijfkracht aanwezig. De overblijfkracht heeft oog voor het feit dat ieder kind een individu is en houdt daar rekening mee. Daarnaast hanteert Dakovda de volgende uitgangspunten voor de uitvoering van de Tussenschoolse Opvang: 1. Dakovda biedt het kind veiligheid en geborgenheid. Voor de ontwikkeling van een kind is het nodig dat het zich veilig en geborgen voelt, dat het zich geaccepteerd weet. Kinderen hechten erg aan continuïteit. Een overblijfkracht staat in principe steeds voor dezelfde groep kinderen en zal daardoor een band opbouwen met de kinderen. Door consequent duidelijke regels en gewoonten te hanteren zullen kinderen zich veilig en geborgen voelen. 2. Dakovda stimuleert het gevoel van zelfvertrouwen. Elk kind is een individu met een eigen persoonlijkheid, eigen aanleg en daarbij behorend karakter. De overblijfkracht neemt het kind in alle opzichten serieus. Kinderen zijn tenslotte allemaal verschillend. Door positieve aandacht voor het kind stimuleert een overblijfkracht het gevoel van eigenwaarde. 3. Dakovda stimuleert de zelfstandigheid van het kind. Als een kind zelfvertrouwen heeft en beschikt over gevoel van eigenwaarde, kan het opgroeien tot een zelfstandig mens. Een overblijfkracht stimuleert het kind daarin. Wat kinderen zelf kunnen, moeten zij ook zoveel mogelijk zelf doen, ook al kost dat soms tijd. Een overblijfkracht biedt het kind hulp waar dat nodig is, geeft begeleiding naar het zelf kunnen en laat het kind iets zelf doen als het dat zelf kan. 4. Dakovda begeleidt het kind in de creatieve ontwikkeling. Ook dit bevordert de zelfstandigheid en vergroot de mogelijkheden voor het kind om zich te uiten en plezier te beleven. De Tussenschoolse Opvang schaft (spel)materiaal aan, gericht op de specifieke ontwikkelingsfase van het kind en gericht op de Tussenschoolse Opvang om dit te bevorderen. 5. Dakovda stimuleert het kind tot sociaal gedrag en om te gaan met anderen. Sociaal gedrag betekent rekening houden met anderen, leren delen en opkomen voor jezelf. Wij vinden het belangrijk dat kinderen hun afspraken nakomen, eerlijk zijn en respect hebben voor de opvattingen en eigendommen van anderen. Een overblijfkracht leert het kind, onder andere door zelf het goede voorbeeld te geven, welk gedrag aanvaardbaar is en welk gedrag niet. Een overblijfkracht corrigeert het kind bij voorkeur door positieve aandacht te geven aan gedrag in de gewenste richting. Ongewenst gedrag zoals geweld, agressiviteit en pesten wordt gecorrigeerd door het bespreekbaar te maken en te beperken. 6. Dakovda geeft het kind de ruimte om emoties te laten zien. De emoties van een kind, zoals verdriet, angst en boosheid, worden serieus genomen. Dat stimuleert het zelfvertrouwen van het kind. Een overblijfkracht helpt daarbij door bijvoorbeeld te zorgen dat het kind erover kan praten. Een overblijfkracht blijft rustig en consequent handelen, zodat het kind houvast heeft en zich gesteund weet. Telefoon: Dorinda Verhoeven: / Astrid van Iersel:

9 Begeleiding overblijfkrachten Om dit alles te kunnen bewerkstelligen biedt Dakovda aan alle vrijwilligers cursussen en opleidingen aan. Hierin wordt aandacht besteed aan de ontwikkeling van kinderen in verschillende leeftijdsfases en aan de praktijk van de Tussenschoolse Opvang. Hiervoor hebben we een samenwerkingsverband met het Koning Willem I College in s-hertogenbosch Ook onderwerpen als hygiëne en EHBO maken deel uit van het cursusprogramma. Op deze wijze probeert Dakovda de kwaliteit en de continuïteit van de Tussenschoolse Opvang te bewaken en zo mogelijk verder te verhogen. De groepsindeling. We proberen we zoveel mogelijk de kinderen in dezelfde klas te laten eten. We houden rekening met wensen van ouders en kinderen, zoals broertjes en/of zusjes of vriendjes en vriendinnetjes. (U dient uw kinderen dan wel op tijd op te geven.) Op iedere groep staat zoveel mogelijk een vaste overblijfkracht die de kinderen begeleidt. Telefoon: Dorinda Verhoeven: / Astrid van Iersel:

10 Dagindeling. Bij Dakovda werken we altijd met een vaste structuur, omdat we regelmaat belangrijk vinden voor de kinderen. Die vaste structuur ziet er globaal als volgt uit: De kinderen komen met de lunchtijd rechtstreeks naar de overblijfruimte met hun meegebrachte lunch en lege drinkbeker. Afhankelijk van de basisschool gaat uw kind eerst eten of eerst spelen. Dit is afhankelijk van de ruimtes die gebruikt kunnen worden voor de TSO en het aantal kinderen dat overblijft. Als de kinderen eerst eten krijgen ze van de overblijfkracht een seintje als ze kunnen gaan spelen. Ook als de kinderen eerder klaar zijn met eten dan de aangegeven tijd kunnen zij binnen spelen totdat de overblijfkracht aangeeft dat ze ook buiten kunnen spelen. Als de kinderen eerst gaan spelen wordt er eerst gecontroleerd of iedereen aanwezig is, waarna de kinderen kunnen gaan spelen. De kinderen worden tijdig naar het klaslokaal gebracht om rustig hun brood op te kunnen eten. De kinderen eten aan tafel en blijven zitten totdat ze allemaal klaar zijn. Voor drinken wordt gezorgd Let op: alle kinderen moeten zelf een lege drinkbeker meenemen. De broodtrommel en de drinkbeker moeten voorzien zijn van de naam. We hebben bij Dakovda de regel dat de kinderen een verantwoorde lunch meenemen. U kunt hierbij één toevoeging doen voor na het eten, (voor zover het beleid van de basisschool dit toe staat). Als er teveel toevoegingen voor na het eten in de broodtrommel zitten zullen deze terug gedaan worden zodat uw kind het thuis alsnog op kan eten.. Wij zullen kinderen altijd stimuleren hun brood op te eten en hun drinken op te drinken. Zij worden daartoe echter niet gedwongen. Als er brood overblijft wordt dat terug gedaan in de broodtrommel zodat u kunt zien wat uw kind gegeten heeft. Bij het spelmoment kunnen kinderen kiezen of zij buiten gaan spelen of om binnen te knutselen of een spelletje te spelen. 10 minuten voor aanvangstijd van de basisschool ruimen de kinderen samen met de overblijfkrachten op, waarna zij afhankelijk van de basisschool terug naar het klaslokaal kunnen gaan of naar het schoolplein waar de leerkracht op hen wacht. In ieder lokaal hangt een lijst waarop staat waar uw kind(eren) overblijven die dag. Ook de leerkrachten zijn hiervan op de hoogte. Indien nodig worden kinderen gehaald en gebracht. Tijdens de Tussenschoolse Opvang dienen de kinderen zich te houden aan de regels zoals die door Dakovda zijn opgesteld. Telefoon: Dorinda Verhoeven: / Astrid van Iersel:

11 Aanmelden, afmelden, ziekte en calamiteiten. Aanmelden en afmelden: U dient uw kind altijd aan te melden voor het overblijven. Als u kiest voor een abonnement hoeft u dit maar één keer per jaar te doen. Maakt u gebruik van een strippenkaart dan kunt u uw kind: iedere ochtend tussen 8.15 uur en 9.00 uur telefonisch opgeven bij de coördinatrice van het overblijven: Bij ziekte of afwezigheid dient u uw kind bij de coördinatie van de overblijfregeling af te melden. Wij voeren voor de TSO een aparte administratie. U meld uw kind bij ziekte dus niet alleen op de basisschool af maar ook bij Dakovda. Het is belangrijk dat wij vooraf weten of uw kind wel of niet aanwezig zal zijn. Dit, i.v.m. de groepsgrootte, de groepsindeling en het op tijd in kunnen schakelen van invalkrachten. Dit kan telefonisch door naar de coördinatie te bellen tussen 8.15 en uur. U kunt natuurlijk ook een sms-je sturen. Aanmelden en afmelden kan ook via . U dient dit dan uiterlijk de avond voordat uw kind moet overblijven te doen naar; U kunt aanmeldingen en afmeldingen ook persoonlijk doorgeven bij de coördinatie van Dakovda op uw basisschool. Het juiste telefoonnummer van de coördinatrice van Dakovda en de dagen dat zij persoonlijk aanwezig is op uw basisschool vindt u op bladzijde 25 Calamiteiten: Het aanmelden en afmelden is niet alleen belangrijk om rekening te kunnen houden met de groepsgrootte, de groepsindeling en het op tijd in kunnen schakelen van invalkrachten. Met name tijdens eventuele calamiteiten is het belangrijk dat wij van iedereen weten waar hij of zij zich bevindt. Zo kunnen wij snel en accuraat handelen als er zich ooit iets voor mocht doen.de basisschool heeft een calamiteitenplan. Op basis hiervan wordt er een calamiteitenplan geschreven voor de TSO. Wij zullen dan ook in samenwerking met school oefenen met de kinderen en de overblijfkrachten tijdens de Tussenschoolse Opvang. Telefoon: Dorinda Verhoeven: / Astrid van Iersel:

12 Reglement voor kinderen tijdens de Tussenschoolse Opvang Hieronder volgen de regels die wij bij Dakovda hanteren als kinderen gebruik maken van de TSO. Bespreek ze zorgvuldig met uw kind. Je neemt zelf brood mee en een lege drinkbeker. Zet je naam op je broodtrommel en je beker. Natuurlijk mag je dat ook aan je vader of moeder vragen. Zo kun je jouw spullen altijd terug vinden. Je kijkt zelf (bovenbouw)op de lijst waar je die dag over moet blijven. Kom meteen naar de overblijfruimte, anders gaan we je misschien onnodig zoeken. Je luistert naar de overblijfkracht. Hij of zij luistert ook naar jou als je iets wilt bespreken. Tijdens het eten blijf je aan tafel zitten en wacht je tot alle kinderen klaar zijn. Na het eten ruim je zelf je spullen / afval op. Als je klaar bent overleg je met de overblijfkracht wat je gaat doen. Je gaat dus niet zomaar ergens naar toe. Als je tijdens het (buiten) spelen naar de wc moet, vraag je dat aan een overblijfkracht. Je gaat alleen naar de wc (dus niet met vriendjes of vriendinnetjes). Als je klaar bent blijf je niet bij de wc hangen. Je bent zuinig op de spullen van het overblijven, van school en van andere kinderen. Je zult zien dat anderen dan ook zuinig op jouw spullen zijn. Je maakt geen gebruik van het (spel)materiaal in de klas. Dit is van school en wij hebben genoeg om mee te spelen. Je neemt geen speelgoed van thuis mee. Bij het overblijven is genoeg om mee te spelen. Tikkertje, rennen of verstoppertje spelen is leuk. Deze spelletjes doe je echter wel buiten op de speelplaats. Tijdens het overblijven blijf je op het terrein van de school. Na het overblijven ruim je samen met de overblijfkracht op. Geweld, agressiviteit en pesten worden niet getolereerd. Merken wij dat dit toch regelmatig gebeurt dan nemen we contact op met je ouders. Gebeurt het daarna nog een keer dan kun je geschorst worden van het overblijven. Bij conflicten, geweld, agressiviteit en pesten maken wij gebruik van een speciaal formulier. Dit is een PROP(probleem oplos)- formulier. Dit formulier is aangepast op de leeftijd en ontwikkeling van het kind. Het formulier wordt door alle betrokken kinderen ingevuld en daarna met hen besproken. U krijgt hier als ouder(s)/verzorger(s) een kopie van. Indien nodig nemen wij contact met u op of nodigen wij u uit voor een gesprek. Als u als ouder(s) / verzorger(s) vragen heeft of er doet zich iets voor tijdens de TSO waar u over wilt praten, neem dan gerust contact op met de leiding van de TSO. Telefoon: Dorinda Verhoeven: / Astrid van Iersel:

13 Ouderparticipatie binnen de Tussenschoolse Opvang Tussenschoolse Opvang is een kwestie van vertrouwen. Kinderopvang betekent ook gedeelde verantwoordelijkheid. Daarom hechten wij waarde aan een goed contact tussen ouders, overblijfkrachten, Dakovda en de basisschool. Bij Tussenschoolse Opvang is dit contact vaak minimaal. Vandaar dat wij als bedrijf gekozen hebben voor vrijwillige ouderparticipatie. Op deze manier kunt u als ouder(s) en/of verzorger(s) van dichtbij meemaken wat Tussenschoolse Opvang inhoud en wat uw kind zoal meemaakt als hij/zij overblijft. Ouderparticipatie houdt in dat u vrijwillig meedraait tijdens het overblijven. Het geeft u de mogelijkheid om een kijkje in de keuken van Dakovda te nemen. U kunt zich opgeven door te bellen met Dorinda Verhoeven, telefoon: Indien uw kinderen op de dag dat u meedraait normaal gesproken geen gebruik maken van de overblijfregeling kunt u uw kinderen deze dag natuurlijk kosteloos laten overblijven. NB. Dit geldt alleen voor kinderen die deel uitmaken van het eigen gezin! Op de dag dat u meedraait, meldt u zich 15 minuten voor aanvang bij de coördinatie van Dakovda. Zij zal u verdere uitleg geven. Na het overblijven meldt u zich hier ook weer af. Dit is belangrijk vanwege eventuele calamiteiten. U kunt meedraaien in de groep waar uw kinderen die dag overblijven. Tijdens het eten kunt u meehelpen met het inschenken van drinken. Bij het binnen spelen kunt u een spelletje mee doen of mee knutselen. Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid mee te surveilleren op de buitenspeelplaats van de basisschool. Tijdens het meedraaien dient u zich te houden aan de regels van de Tussenschoolse Opvang zoals die door Dakovda opgesteld zijn. Telefoon: Dorinda Verhoeven: / Astrid van Iersel:

14 Tegemoetkoming in de kosten van de TSO. Wij zijn als bedrijf geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te s-hertogenbosch. Ook hebben wij een schrijven van de Gemeente s-hertogenbosch waarin beschreven staat dat wij op dit moment nog geen vergunning nodig hebben voor de Tussenschoolse Opvang. Als uw kind deelneemt aan de Tussenschoolse Opvang krijgt u altijd (vooraf) een factuur toegestuurd. De Tussenschoolse Opvang valt NIET onder de kinderopvang maar onder het ministerie van onderwijs. U kunt de kosten dan ook niet bij de belastingdienst terugvragen. Wel kunt u een tegemoetkoming in de kosten aanvragen voor de TSO. Dit is echter wel aan regels gebonden. Informeert u eens bij uw werkgever of uw uitkerende instantie. Veel werkgevers en uitkerende instanties zijn bereid mee te werken als u een factuur kunt overleggen. Klachtenbehandeling. Wanneer u als ouder een klacht heeft over een overblijfkracht of een gebeurtenis of incident dan kunt u deze klacht bij de directie van Dakovda neer leggen. Wij doen dan ons uiterste best om samen met u tot een oplossing te komen. Wij hopen dat door het serieus nemen van de klachten de kwaliteit van Dakovda gewaarborgd blijft. Verzekering. Er is door Dakovda een uitgebreide aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Om misverstanden te voorkomen: Als uw kind tijdens de TSO iets mee brengt wat kwijt raakt of kapot gaat, dan kan Dakovda daar nooit voor aansprakelijk gesteld worden. Ook als uw kind iets kapot maakt van de TSO of van een ander dan blijft dit een zaak voor uw eigen W.A.-verzekering. Wordt bij uw kind iets beschadigd door een ander kind, dan dienen de ouder(s) / verzorger(s) van dat kind door u aansprakelijk gesteld te worden. Privacy. Wij verzekeren u dat er met de grootste zorgvuldigheid omgegaan wordt met uw persoonlijke gegevens. Deze zijn en blijven in het bezit van de directie van Dakovda en worden alleen gebruikt door de coördinatie en / of de directie bij ziekte van uw kind of in geval van calamiteiten. Telefoon: Dorinda Verhoeven: / Astrid van Iersel:

15 Betalingsregeling Voor betaling van het overblijven worden door Dakovda de volgende betalingssystemen gehanteerd: 1. Betaling via strippenkaarten Inschrijvingen voor het gebruik maken van een strippenkaart dienen vóór 8 juni 2011 per kind te worden afgesloten De strippenkaarten zijn te verkrijgen in de vorm van 5-strippen (of een meervoud daarvan) en kunnen tegen directe betaling worden gekocht bij de coördinatie. Als u meerdere kinderen heeft kunnen zij samen op één strippenkaart U kunt niet los betalen voor één dag. De coördinatie beheert uw strippenkaart, deze kaart blijft dus op school. De strippenkaarten zijn één volledig schooljaar geldig maar kunnen (als er geen prijsverhoging plaats vindt) meegenomen worden naar een volgend schooljaar. 2. Betaling via jaarabonnement Voor vaste overblijvers (is minimaal 1 keer per week op een vaste dag) kan betaling uitsluitend via een abonnement worden voldaan. De abonnementen dienen vóór 8 juni 2011 per kind te worden afgesloten voor het schooljaar (m.u.v. nieuwe leerlingen). Kinderen die tussentijds instromen kunnen alsnog een abonnement nemen. Hiervoor wordt een aangepast tarief berekend. Als er op de basisschool sprake is van regelmatig terugkerende adv-dagen of vrije vrijdagen wordt er een prijscorrectie toegepast. U kunt dit aangeven op het inschrijfformulier Er zitten 2 inschrijfformulieren in dit informatiepakket. Heeft u 3 of meer kinderen dan kunt u 2 kinderen op 1 inschrijfformulier vermelden. Restitutie: Bij ziekte voor periode langer dan 2 weken aaneengesloten, vertrek van school, zwangerschapsverlof, verhuizing en ontslag. Dakovda hanteert een opzegtermijn van 1 (kalender) maand. * Wij vragen u dit schriftelijk te doen. U kunt hiervoor een formulier bij de coördinatie halen en dat daar ingevuld ook weer inleveren. Op deze manier kunnen wij een en ander snel en correct voor u afhandelen. De kosten voor de verschillende betalingsvormen zijn voor het schooljaar als volgt vastgesteld: Strippenkaart: 16,00 Jaarabonnement per kind/per jaar: 1 dag: 106,00 2 dagen: 212,00 3 dagen: 318,00 4 dagen: 424,00 Als uw kind (ook) op vrijdag overblijft en de basisschool werkt met adv-dagen of vrije vrijdagen geef dit dan aan op het inschrijfformulier. Wij zorgen er dan voor dat u een aangepaste factuur krijgt. Telefoon: Dorinda Verhoeven: / Astrid van Iersel:

16 Deelname en betalingsvoorwaarden 1. Deelname kan pas plaats vinden wanneer ouders/verzorgers het inschrijfformulier volledig ingevuld en ondertekend hebben en dit tijdig ingeleverd hebben zoals beschreven bij de betalingsvoorwaarden. Dit geldt voor het afnemen van abonnementen én strippenkaarten. 2. Bij het later dan de aangegeven datum inleveren van het inschrijfformulier, komt uw aanvraag op een wachtlijst en zal Dakovda uw inschrijfformulier pas in behandeling nemen op het moment dat dit verwerkt kan worden en uw kind geplaatst kan worden. Ouder(s)/verzorger(s) kunnen in dit geval géén gebruik maken van de Tussenschoolse Opvang vanaf aanvang schooljaar totdat Dakovda schriftelijk of via een bevestiging van plaatsing heeft gestuurd met daarin de datum van aanvang. 3. Abonnementen kunnen alleen afgenomen worden als ook het formulier voor automatische incasso volledig ingevuld en ondertekend is. 4. Ouder(s)/verzorger(s) die incidenteel gebruik willen maken van de TSO en gebruik maken van een strippenkaart kunnen dit aangeven op het inschrijfformulier. 5. Betaling van strippenkaarten kan contant op de daarvoor aangegeven data en tijden op bladzijde 26. Strippenkaarten kunnen ook betaald worden via de bank. Rekeningnummer: ten name van Dakovda te Vught o.v.v. naam en achternaam kind en de naam van de basisschool. 6. Betaling van abonnementen kan alleen geschieden via automatische incasso. 7. Bij de keuze voor een abonnement krijgen ouders/verzorgers altijd een factuur. 8. Bij de keuze voor incasso in één termijn wordt er 2,5% korting verrekend over het volledige factuurbedrag. 9. Bij het niet aangeven van termijnen op het inschrijfformulier wordt dit in de administratie automatisch op 1 termijn gezet. 10. Bij het wijzigen en tussentijds stoppen van abonnementen en/of termijnbetalingen worden administratiekosten berekend. 11. Bij keuze voor incasso in termijnen wordt 0,75 per factuur berekend. 12. De te incasseren bedragen worden afgeschreven in de volgende maanden: O 1 termijn: factuur wordt geïncasseerd rond eind augustus 2011 O 2 termijnen: factuur 1 e termijn wordt geïncasseerd rond eind augustus 2011 factuur 2 e termijn wordt geïncasseerd rond eind januari 2012 O 4 termijnen: factuur 1 e termijn wordt geïncasseerd rond eind augustus 2011 factuur 2 e termijn wordt geïncasseerd rond eind november 2011 factuur 3 e termijn wordt geïncasseerd rond eind januari 2012 factuur 4 e termijn wordt geïncasseerd rond eind maart In overleg met Dakovda kan er gebruik gemaakt worden van een betalingsregeling. U kunt hierover contact opnemen met Astrid van Iersel, telefoon: Alle adv-dagen of vrije vrijdagen zijn verrekend in de factuur. 15. Alle, vooraf, vastgestelde vakantiedagen zijn verrekend in de factuur. 16. Alle vrije dagen die NIET vooraf vastgesteld zijn door de basisschool,worden doorberekend, maar kunnen binnen een termijn van vier weken ingehaald worden. 17. Ouder(s)/verzorger(s) hebben recht op teruggave van abonnementsgeld bij afwezigheid, langer dan 2 weken aaneen gesloten, mits, kinderen (vooraf) tijdig afgemeld zijn. 18. Ouder(s)/verzorger(s) kunnen bij tijdig afmelden een dag inhalen. Dit kan alleen binnen een termijn van vier weken na afmelding. 19. Afmelden dient te geschieden vóór 9.00 uur op de dag dat u gebruik wilde maken van de TSO. Bij te laat of niet afmelden worden de kosten voor het gebruik van de TSO doorberekend. 20. Ouder(s)/verzorger(s) hebben recht op teruggave van abonnementsgeld bij tussentijds stoppen van het abonnement. Hiervoor dient een formulier ingevuld te worden zoals vermeld op bladzijde 16. Er geldt een opzegtermijn van 1 kalendermaand. Telefoon: Dorinda Verhoeven: / Astrid van Iersel:

17 INSCHRIJFFORMULIER TUSSENSCHOOLSE OPVANG SCHOOLJAAR Inleveren op uw basisschool of opsturen naar Astrid van Iersel of Dorinda Verhoeven Ondergetekende meldt hierbij het onderstaande kind aan voor het overblijven OP BASISSCHOOL: NIET VERGETEN IN TE VULLEN! Naam kind: (voornaam+achternaam+meisjesnaam moeder) Geboortedatum: Groep: leerkracht (indien bekend) (omcirkelen wat van toepassing is voor schooljaar ) Straatnaam + huisnummer: Postcode + woonplaats: Telefoon thuis: adres: Telefoon werk + mobiel nr. vader: : (Bereikbaarheid tijdens TSO!) Telefoon werk + mobiel nr. moeder: (Bereikbaarheid tijdens TSO!) Indien u tijdens werkuren niet bereikbaar bent, wie kan er in geval van nood gebeld worden: (Ook hierbij is het voor ons van belang dat wij iemand kunnen bereiken tijdens de Tussenschoolse Opvang) In nood bellen met: telefoon: Naam huisarts: Naam tandarts: telefoon: telefoon: U kunt voor uw kind kiezen uit de volgende mogelijkheden wat drinken betreft: (Als uw kind een van de onderstaande dranken NIET mag gebruiken, wilt u dit dan aankruisen) O melk O thee O yoghurtdrank O chocolademelk O sinaasappelsap O water Bijzonderheden(thuissituatie allergieën, medicijngebruik, etc.): S.v.p. aankruisen wat van toepassing is: O Mijn zoon / O dochter blijft elke schoolweek over op de volgende dagen: maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag Ik maak dus gebruik van het volgende abonnement: O 1 dag per week O 2 dagen per week O 3 dagen per week O 4 dagen per week O Mijn kind blijft ook op vrijdag over maar valt binnen de adv-regeling of regeling van vrije vrijdagen op de basisschool O Mijn kind maakt incidenteel gebruik van de TSO en gebruikt een 5- strippenkaart á 16,00 O Mijn kind stroomt later in het jaar in op school en begint met overblijven per: (datum invullen) (voor kinderen die instromen is er een aangepast tarief) Z.O.Z. Telefoon: Dorinda Verhoeven: / Astrid van Iersel:

18 Formulier voor automatische incasso U gebruikt dit formulier om Dakovda toestemming te verlenen tot het automatisch incasseren van de verstuurde facturen met betrekking tot de door u afgenomen diensten voor het schooljaar Het abonnement zal: in 1 termijn (2,5% korting) / in 2 termijnen ( 0,75 per factuur) / in 4 termijnen ( 0,75 per factuur) worden afgeschreven. (a.u.b. doorhalen wat niet van toepassing is) Voorletters rekeninghouder Tussenvoegsel rekeninghouder Achternaam rekeninghouder Adres Postcode Plaats Bank-/Gironummer: Ondertekening: Naam: Datum: Handtekening: Dit automatisch incasso formulier maakt, na ondertekening deel uit van de overeenkomst tussen ouder(s)/verzorger(s) en Dakovda voor de door ouder(s)/verzorger(s) afgenomen diensten. Door ondertekening verklaart ondergetekende dat: Hij / zij bevoegd is de overeenkomst inzake de aangevraagde diensten aan te gaan; De door hem / haar ingevulde gegevens correct zijn. Hij/zij verklaart hierbij op de hoogte te zijn van alle regels, afspraken en betalingsvoorwaarden van Dakovda voor schooljaar betreffende de TSO. Telefoon: Dorinda Verhoeven: / Astrid van Iersel:

19 INSCHRIJFFORMULIER TUSSENSCHOOLSE OPVANG SCHOOLJAAR Inleveren op uw basisschool of opsturen naar Astrid van Iersel of Dorinda Verhoeven Ondergetekende meldt hierbij het onderstaande kind aan voor het overblijven OP BASISSCHOOL: NIET VERGETEN IN TE VULLEN! Naam kind: (voornaam+achternaam+meisjesnaam moeder) Geboortedatum: Groep: leerkracht (indien bekend): (omcirkelen wat van toepassing is voor schooljaar ) Straatnaam + huisnummer: Postcode + woonplaats: Telefoon thuis: adres: Telefoon werk + mobiel nr. vader: : (Bereikbaarheid tijdens TSO!) Telefoon werk + mobiel nr. moeder: (Bereikbaarheid tijdens TSO!) Indien u tijdens werkuren niet bereikbaar bent, wie kan er in geval van nood gebeld worden: (Ook hierbij is het voor ons van belang dat wij iemand kunnen bereiken tijdens de Tussenschoolse Opvang) In nood bellen met: telefoon: Naam huisarts: Naam tandarts: telefoon: telefoon: U kunt voor uw kind kiezen uit de volgende mogelijkheden wat drinken betreft: (Als uw kind een van de onderstaande dranken NIET mag gebruiken, wilt u dit dan aankruisen) O melk O thee O yoghurtdrank O chocolademelk O sinaasappelsap O water Bijzonderheden(thuissituatie allergieën, medicijngebruik, etc.): S.v.p. aankruisen wat van toepassing is: O Mijn zoon / O dochter blijft elke schoolweek over op de volgende dagen: maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag Ik maak dus gebruik van het volgende abonnement: O 1 dag per week O 2 dagen per week O 3 dagen per week O 4 dagen per week O Mijn kind blijft ook op vrijdag over maar valt binnen de adv-regeling of regeling van vrije vrijdagen op de basisschool O Mijn kind maakt incidenteel gebruik van de TSO en gebruikt een 5- strippenkaart á 16,00 O Mijn kind stroomt later in het jaar in op school en begint met overblijven per: (datum invullen) (voor kinderen die instromen is er een aangepast tarief) Z.O.Z. Telefoon: Dorinda Verhoeven: / Astrid van Iersel:

20 Formulier voor automatische incasso U gebruikt dit formulier om Dakovda toestemming te verlenen tot het automatisch incasseren van de verstuurde facturen met betrekking tot de door u afgenomen diensten voor het schooljaar Het abonnement zal: in 1 termijn (2,5% korting) / in 2 termijnen ( 0,75 per factuur) / in 4 termijnen ( 0,75 per factuur) worden afgeschreven. (a.u.b. doorhalen wat niet van toepassing is) Voorletters rekeninghouder Tussenvoegsel rekeninghouder Achternaam rekeninghouder Adres Postcode Plaats Bank-/Gironummer: Ondertekening: Naam: Datum: Handtekening: Dit automatisch incasso formulier maakt, na ondertekening deel uit van de overeenkomst tussen ouder(s)/verzorger(s) en Dakovda voor de door ouder(s)/verzorger(s) afgenomen diensten. Door ondertekening verklaart ondergetekende dat: Hij / zij bevoegd is de overeenkomst inzake de aangevraagde diensten aan te gaan; De door hem / haar ingevulde gegevens correct zijn. Hij/zij verklaart hierbij op de hoogte te zijn van alle regels, afspraken en betalingsvoorwaarden van Dakovda voor schooljaar betreffende de TSO. Telefoon: Dorinda Verhoeven: / Astrid van Iersel:

Het is dan ook echt in het belang van uw kind dat het inschrijfformulier tijdig ingeleverd wordt!

Het is dan ook echt in het belang van uw kind dat het inschrijfformulier tijdig ingeleverd wordt! Geachte ouders/verzorgers april 2014 Het loopt weer tegen het eind van het schooljaar en de vakantie staat voor de deur. Zoals u van ons gewend bent krijgt u een inschrijfformulier mee voor het aankomende

Nadere informatie

Betalingsregeling Voor betaling van het overblijven worden door Dakovda de volgende betalingssystemen gehanteerd:

Betalingsregeling Voor betaling van het overblijven worden door Dakovda de volgende betalingssystemen gehanteerd: Betalingsregeling 2016-2017 Voor betaling van het overblijven worden door Dakovda de volgende betalingssystemen gehanteerd: 1. Betaling via strippenkaarten Inschrijvingen voor het gebruik maken van een

Nadere informatie

De uiterste inleverdatum is donderdag 15 juni 2017.

De uiterste inleverdatum is donderdag 15 juni 2017. Geachte ouders/verzorgers In het nieuwe schooljaar zal Dribbel & Eijgenwijze de Tussenschoolse Opvang over gaan nemen. Zoals u wellicht al gewend was ontvangt u nu ook een inschrijfformulier voor het schooljaar

Nadere informatie

Protocol TussenSchoolse Opvang RKBS De Rietvink

Protocol TussenSchoolse Opvang RKBS De Rietvink Protocol TussenSchoolse Opvang RKBS De Rietvink Inhoud: 1.0 Inleiding 2.0 Hoe maakt u gebruikt van de overblijfvoorziening 2.1 Inschrijving 2.2 Kosten / automatische incasso 2.3 Aanmelden, afmelden 3.0

Nadere informatie

Informatiepakket TSO (Tussenschoolse Opvang)

Informatiepakket TSO (Tussenschoolse Opvang) Informatiepakket TSO (Tussenschoolse Opvang) Schooljaar 2014/2015 Kindercentrum Dikkertje Dap BSO t Speelveld Haarsteegsestraat 14-14a Sportpark Haarsteeg 5254 JR Haarsteeg Priemsteeg Tel:073-5112179 Tel:

Nadere informatie

Visie en reglement van de tussenschoolse opvang

Visie en reglement van de tussenschoolse opvang Visie en reglement van de tussenschoolse opvang visie en reglement T.S.O. de Caegh vastgesteld door MZR dd. 22 mei 2006 1 Doelstelling De tussenschoolse opvang van de R.K. basisschool de Caegh te Obdam

Nadere informatie

Informatie overblijfvoorziening.

Informatie overblijfvoorziening. Informatie overblijfvoorziening. Zeewolde, 24 juni 2014. Geachte ouder(s) / verzorger(s), Indien u gebruik wenst te maken van de overblijfvoorziening van De Richtingwijzer kunt u dit kenbaar maken door

Nadere informatie

Informatieboekje Tussenschoolse Opvang Stichting Kinderopvang Roermond Neerstraat 61 6041 KB Roermond Telefoon: 0475-337049

Informatieboekje Tussenschoolse Opvang Stichting Kinderopvang Roermond Neerstraat 61 6041 KB Roermond Telefoon: 0475-337049 Informatieboekje Tussenschoolse Opvang Stichting Kinderopvang Roermond Neerstraat 61 6041 KB Roermond Telefoon: 0475-337049 Openbare Basisschool De Brink Smedenerf 2 6043 SG Roermond Telefoon: 0475-324669

Nadere informatie

Bijgaand treft u de algemene informatie, het inschrijfformulier, en de machtigingskaart aan van de Prins Willem Alexanderschool Ophemert

Bijgaand treft u de algemene informatie, het inschrijfformulier, en de machtigingskaart aan van de Prins Willem Alexanderschool Ophemert Geachte heer/mevrouw, Bijgaand treft u de algemene informatie, het inschrijfformulier, en de machtigingskaart aan van de Prins Willem Alexanderschool Ophemert Indien u gebruik wilt maken van de TSO op

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u het informatiepakket van de TSO voor basisschool De Achtbaan;

Hierbij ontvangt u het informatiepakket van de TSO voor basisschool De Achtbaan; Geachte heer/mevrouw, Hierbij ontvangt u het informatiepakket van de TSO voor basisschool De Achtbaan; Indien u gebruik wilt maken van de TSO op contractbasis voor vaste dagen per week, verzoeken wij u

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u het informatiepakket van de TSO voor de openbare basisscholen; De Moespot Tiel De Regenboog Tiel De Waaijer Wadenoyen.

Hierbij ontvangt u het informatiepakket van de TSO voor de openbare basisscholen; De Moespot Tiel De Regenboog Tiel De Waaijer Wadenoyen. Geachte heer/mevrouw, Hierbij ontvangt u het informatiepakket van de TSO voor de openbare basisscholen; De Moespot Tiel De Regenboog Tiel De Waaijer Wadenoyen. Indien u gebruik wilt maken van de TSO op

Nadere informatie

Geachte heer/mevrouw,

Geachte heer/mevrouw, Geachte heer/mevrouw, Hierbij ontvangt u het informatiepakket van de TSO voor de basisschool; De Koningin Beatrix in Buren De Daverhof in Kerk Avezaath Indien u gebruik wilt maken van de TSO op contractbasis

Nadere informatie

Betreft : Tussen Schoolse Opvang op RKBS De Springschans schooljaar 2015-2016

Betreft : Tussen Schoolse Opvang op RKBS De Springschans schooljaar 2015-2016 Betreft : Tussen Schoolse Opvang op RKBS De Springschans schooljaar 2015-2016 Uithoorn, 28 mei 2015 Geachte ouders/verzorgers, Het afgelopen schooljaar heeft Stichting BORUS Kinderopvang tezamen met een

Nadere informatie

Hallo, mogen wij ons even voorstellen

Hallo, mogen wij ons even voorstellen Informatiepakket TSO De Uilenburcht Hallo, mogen wij ons even voorstellen Wij zijn TSO De Uilenburcht onderdeel van Kappio, een professionele kinderopvangorganisatie. Wij verzorgen de TSO voor de kinderen

Nadere informatie

Geachte heer/mevrouw,

Geachte heer/mevrouw, Geachte heer/mevrouw, Uw kind zit op de Bavinckschool. Met ingang van 1 september 2012 coördineert Sportfever de tussenschoolse opvang ( TSO ) op de Bavinckschool. Met deze brief ontvangt u het informatiepakket

Nadere informatie

Overblijfgids 2010-2011

Overblijfgids 2010-2011 Overblijfgids 2010-2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Bereikbaarheid overblijfcoördinator... 3 Overblijfdagen en tijden... 3 Overblijfruimtes... 3 Spelmaterialen... 3 Kosten en mogelijkheden...

Nadere informatie

Tussenschoolse opvang de blauwe ezel 2013/2014 Informatie

Tussenschoolse opvang de blauwe ezel 2013/2014 Informatie Tussenschoolse opvang de blauwe ezel 2013/2014 Informatie Werkhoven, juli 2013 Geachte ouder(s)/verzorger(s), In deze brief worden de belangrijkste voorwaarden met betrekking tot de tussenschoolse opvang

Nadere informatie

Kindercentrum Juultje tso Theo Thijssen p/a Van Steenbergenlaan 30 4531 HK TERNEUZEN --------------------------------------------------------------------------------------------------- Beste ouder(s)/verzorger(s),

Nadere informatie

Stichting Overblijf in Lelystad

Stichting Overblijf in Lelystad Stichting Overblijf in Lelystad Informatiebrochure voor de ouders 2016-2017 Karveel 45-39 8242 VC Lelystad telefoon: 06 25494869 e-mail: i.nooy4@upcmail.nl Stichting Overblijf in Lelystad NL02INGB0006028728

Nadere informatie

Overblijfgids Samensprong Bergen. Tussenschoolse opvang

Overblijfgids Samensprong Bergen. Tussenschoolse opvang Overblijfgids Samensprong Bergen Tussenschoolse opvang 1 Inleiding De basisscholen, de Klimop en St. Jozef, hebben het overblijven samen geregeld. Een vast team van overblijfkrachten en een coördinator

Nadere informatie

Aanmelden:... 4. Afmelden:... 5. Aanwezigheidsregistratie:... 5. Aanmeldingsformulier:... 5. Kosten TSO... 6. Betaling... 7

Aanmelden:... 4. Afmelden:... 5. Aanwezigheidsregistratie:... 5. Aanmeldingsformulier:... 5. Kosten TSO... 6. Betaling... 7 inhoudsopgave: Aanmelden:... 4 Afmelden:... 5 Aanwezigheidsregistratie:... 5 Aanmeldingsformulier:... 5 Kosten TSO... 6 Betaling... 7 Pedagogische visie van het overblijven... 8 Overblijfhulpen:... 9 Overblijfcoördinator:...

Nadere informatie

TSO staat voor Tussen Schoolse Opvang. Het is de middagpauze die kinderen op school doorbrengen wanneer er thuis niemand aanwezig is.

TSO staat voor Tussen Schoolse Opvang. Het is de middagpauze die kinderen op school doorbrengen wanneer er thuis niemand aanwezig is. Kinderen hechten aan continuïteit en duidelijke regels. Wij willen dat de kinderen zich veilig en geborgen voelen. Wij streven ernaar dat de kinderen weer fris en vol energie aan het middagprogramma kunnen

Nadere informatie

Geachte heer/mevrouw,

Geachte heer/mevrouw, Geachte heer/mevrouw, Sinds 2007 verzorgt Kinderopvang Rivierenland de Tussenschoolse opvang op de CPOB scholen in Tiel Omdat de oude situatie (2007) op scholen nogal verschillend was qua tarieven, heeft

Nadere informatie

Beste ouders/verzorgers van overblijvers.

Beste ouders/verzorgers van overblijvers. Beste ouders/verzorgers van overblijvers. Hierbij ontvangt u een aanmeldformulier + machtiging voor het overblijven met een pasje. De aanmelding geldt gedurende alle jaren dat uw kind(eren) op school zit.(ten)

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier STICHTING TSO STAP VOORUIT Per kind gaarne 1 formulier invullen.

Aanmeldingsformulier STICHTING TSO STAP VOORUIT Per kind gaarne 1 formulier invullen. Aanmeldingsformulier STICHTING TSO STAP VOORUIT Per kind gaarne 1 formulier invullen. Ondergetekende wenst met ingang van zijn/haar kind gebruik te laten maken van de TSO. Ge ge ve ns ki n d: Achternaam

Nadere informatie

Overblijven op de. Basisschool Pieter Brueghel. Bauerstraat 5/6 Eduard van Beinumlaan 28 6813 KZ Arnhem 6815 GD Arnhem Tel. 026-4436566 026-4431281

Overblijven op de. Basisschool Pieter Brueghel. Bauerstraat 5/6 Eduard van Beinumlaan 28 6813 KZ Arnhem 6815 GD Arnhem Tel. 026-4436566 026-4431281 verblijven op de Basisschool Pieter Brueghel Locaties: Bauerstraat Eduard van Beinumlaan Bauerstraat 5/6 Eduard van Beinumlaan 28 6813 KZ Arnhem 6815 GD Arnhem Tel. 026-4436566 026-4431281 Voorwoord Geachte

Nadere informatie

Informatieboekje TussenSchoolse Opvang

Informatieboekje TussenSchoolse Opvang Informatieboekje TussenSchoolse Opvang Basisschool t Palet Schooljaar 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Pagina Woord vooraf 3 Overblijfkrachten en TSO werkgroep 4 Kindercentrum Kindertuin 4 Afspraken en regels 5

Nadere informatie

Tussenschoolse opvang de blauwe ezel 2011/2012 Informatie

Tussenschoolse opvang de blauwe ezel 2011/2012 Informatie Tussenschoolse opvang de blauwe ezel 2011/2012 Informatie Werkhoven, juni 2011 Geachte ouder(s)/verzorger(s), In deze brief worden de belangrijkste voorwaarden met betrekking tot de tussenschoolse opvang

Nadere informatie

Tussenschoolse Opvang (TSO) 2015-2016. OBS Kompas

Tussenschoolse Opvang (TSO) 2015-2016. OBS Kompas Tussenschoolse Opvang (TSO) 2015-2016 OBS Kompas INFORMATIEBOEKJE OUDERS, VERZORGERS EN LEERLINGEN Inhoud Inleiding... 3 1. Visie... 3 2. Organisatie... 4 3. Uitgangspunten... 5 4. Vormen van TSO... 6

Nadere informatie

TSO staat voor Tussen Schoolse Opvang. Het is de middagpauze die kinderen op school doorbrengen wanneer er thuis niemand aanwezig is.

TSO staat voor Tussen Schoolse Opvang. Het is de middagpauze die kinderen op school doorbrengen wanneer er thuis niemand aanwezig is. Kinderen hechten aan continuïteit en duidelijke regels. Wij willen dat de kinderen zich veilig en geborgen voelen. Wij streven ernaar dat de kinderen weer fris en vol energie aan het middagprogramma kunnen

Nadere informatie

Stichting Kinderopvang Alkmaar. Protocol Tussenschoolse opvang

Stichting Kinderopvang Alkmaar. Protocol Tussenschoolse opvang Stichting Kinderopvang Alkmaar Protocol Tussenschoolse opvang Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 3 Tijden en locatie TSO 3 Locatie TSO 3 Naar de TSO 3 Als uw kind niet komt 3 2. Inschrijven en betalen

Nadere informatie

Beste ouders, Welke stappen moeten er gezet worden? (zie bijlage) Hoe gaat dat met die incasso? Vragen? 050-3210465

Beste ouders, Welke stappen moeten er gezet worden? (zie bijlage) Hoe gaat dat met die incasso? Vragen? 050-3210465 Beste ouders, De school maakt sinds februari 2009 gebruik van het nieuwe betalingssysteem voor de Tussen de Middag Opvang The Nanny. Dit verloopt tot nu toe goed. Vanaf het nieuwe schooljaar 2010 is er

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TUSSENSCHOOLSE OPVANG

ALGEMENE VOORWAARDEN TUSSENSCHOOLSE OPVANG ALGEMENE VOORWAARDEN TUSSENSCHOOLSE OPVANG Stichting BSO Bernisse Inleiding Stichting BSO Bernisse (onderdeel van Stichting Kinderopvang de Bonte vlinder) heeft met diverse basisscholen afspraken gemaakt

Nadere informatie

Tussen Schoolse Opvang (TSO)

Tussen Schoolse Opvang (TSO) Aalsmeer, juni 2015 Tussen Schoolse Opvang (TSO) Deze brief gaat over de TSO in het schooljaar 2015-2016. Via de aanmeldstrook kunt u zich inschrijven voor de TSO na de zomervakantie. Dit geldt voor alle

Nadere informatie

Overeenkomst tussenschoolse opvang

Overeenkomst tussenschoolse opvang Overeenkomst tussenschoolse opvang Ondergetekende: 1. De hierna omschreven ouder(s), (onder in te vullen) en 2. Stichting Kiekeboe Kinderopvang, hierna te noemen de Stichting, vertegenwoordigd door Mw.

Nadere informatie

Informatie KION tussenschoolse opvang Brood & Spelen

Informatie KION tussenschoolse opvang Brood & Spelen Informatie KION tussenschoolse opvang Brood & Spelen Ingangsdatum: 1 januari 2015 Tussenschoolse opvang bij u in de buurt Basisscholen zijn verplicht om tussenschoolse opvang te regelen. De basisschool

Nadere informatie

Stichting TSO Noordwijkerhout verzorgt op de openbare jenaplan basisschool De Regenboog de Tussen Schoolse Opvang INHOUD. Algemeen

Stichting TSO Noordwijkerhout verzorgt op de openbare jenaplan basisschool De Regenboog de Tussen Schoolse Opvang INHOUD. Algemeen Stichting TSO Noordwijkerhout verzorgt op de openbare jenaplan basisschool De Regenboog de Tussen Schoolse Opvang INHOUD Algemeen Inschrijven voor de Tussenschoolse Opvang ( verder te noemen TSO) Aanmelden

Nadere informatie

Inschrijfformulier. Amsterdam, Geachte, Wij willen u allereerst danken voor uw interesse in Kindercentrum Moedersschoot.

Inschrijfformulier. Amsterdam, Geachte, Wij willen u allereerst danken voor uw interesse in Kindercentrum Moedersschoot. Inschrijfformulier Aan : Amsterdam, Geachte, Wij willen u allereerst danken voor uw interesse in Kindercentrum Moedersschoot. Als bijlage treft u een overzicht van de procedure voor de aanmelding van uw

Nadere informatie

OVERBLIJFREGLEMENT MONTESSORISCHOOL CASTRICUM

OVERBLIJFREGLEMENT MONTESSORISCHOOL CASTRICUM OVERBLIJFREGLEMENT MONTESSORISCHOOL CASTRICUM Op de montessorischool bestaat de mogelijkheid om in de middagpauze van 12.00 tot 13.00 uur onder toezicht over te blijven. De overblijf wordt georganiseerd

Nadere informatie

Pauze op School. Reglement Tussen Schoolse Opvang

Pauze op School. Reglement Tussen Schoolse Opvang - 1 - Pauze op School Reglement Tussen Schoolse Opvang Prins Willem-Alexander School te Sliedrecht - 2 - Inhoudsopgave 1 Algemeen 2 Aanmelden, wijzigen, opzeggen abonnement 3 Abonnementen en betalingen

Nadere informatie

OVERBLIJVEN. Regels en afspraken. Tussen schoolse opvang (TSO)

OVERBLIJVEN. Regels en afspraken. Tussen schoolse opvang (TSO) OVERBLIJVEN Regels en afspraken Tussen schoolse opvang (TSO) 1 Inhoud 1. Inleiding...3 2. Wat gebeurt er tijdens het overblijven?...3 3. Afspraken en regels voor ouders en hun kinderen...3 4. Afspraken

Nadere informatie

TSO staat voor Tussen Schoolse Opvang. Het is de middagpauze die kinderen op school doorbrengen wanneer er thuis niemand aanwezig is.

TSO staat voor Tussen Schoolse Opvang. Het is de middagpauze die kinderen op school doorbrengen wanneer er thuis niemand aanwezig is. Kinderen hechten aan continuïteit en duidelijke regels. Wij willen dat de kinderen zich veilig en geborgen voelen. Wij streven ernaar dat de kinderen weer uitgedold, fris en vol energie aan het middagprogramma

Nadere informatie

Ja ik wens de factuur te ontvangen via de e mail

Ja ik wens de factuur te ontvangen via de e mail Overeenkomst Tussenschoolse Opvang (TSO) Naam Ouder(s)/ Verzorger(s) Adres Postcode / woonplaats Telefoon privé Telefoon werk Mobiele telefoon E mail adres Rekeningnummer O Ja ik wens de factuur te ontvangen

Nadere informatie

Informatiebrief Tussen de middag overblijven op OBS De Kring Schooljaar 2015-2016

Informatiebrief Tussen de middag overblijven op OBS De Kring Schooljaar 2015-2016 Informatiebrief Tussen de middag overblijven op OBS De Kring Schooljaar 2015-2016 Geachte ouder(s) en/of verzorger(s), In deze informatiebrief worden de belangrijkste voorwaarden met betrekking tot het

Nadere informatie

Stichting Tussen de Middag

Stichting Tussen de Middag Stichting Tussen de Middag Informatiepakket overblijven BS Sint-Pieter Schooljaar 2016 2017 Informatiebrief Overblijven op BS Sint-Pieter Schooljaar 2016-2017 Geachte ouder(s) en/of verzorger(s), In deze

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HET TUSSENSCHOOLSE NET

ALGEMENE VOORWAARDEN HET TUSSENSCHOOLSE NET ALGEMENE VOORWAARDEN HET TUSSENSCHOOLSE NET 1. Inleiding Formeel zijn de schoolbesturen sinds 1 augustus 2006 wettelijk verplicht om te zorgen voor tussenschoolse opvang. De tussenschoolse opvang is sinds

Nadere informatie

Overblijfgids

Overblijfgids Overblijfgids 2011-2012 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Inleiding...3 Bereikbaarheid overblijfcoördinator...3 Overblijfdagen en tijden...3 Overblijfruimtes...3 Spelmaterialen...3 Kosten en mogelijkheden...3

Nadere informatie

TUSSENSCHOOLSE OPVANG

TUSSENSCHOOLSE OPVANG TUSSENSCHOOLSE OPVANG OP CBS De Rank 1 Informatiegids Tussenschoolse Opvang voor ouders van leerlingen van CBS de Rank Koudekerk aan den Rijn Aanmelden/afmelden Dagelijks voor 08.30 uur s morgens Via e-mail

Nadere informatie

Informatieboekje. tussenschoolse opvang. De Klim

Informatieboekje. tussenschoolse opvang. De Klim Informatieboekje tussenschoolse opvang De Klim Inhoud Voorwoord, contactgegevens... 4 Over Ludens... 5 Tussenschoolse opvang door Ludens... 5 Team TSO De Klim... 5 Tussenschoolse opvang op De Klim...

Nadere informatie

Informatiebrochure Overblijven op basisschool de Vijf-er

Informatiebrochure Overblijven op basisschool de Vijf-er Informatiebrochure Overblijven op basisschool de Vijf-er 1 Inhoud Voorwoord 1. Tussenschoolse opvang (T.S.O.) binnen de basisschool de Vijf-er 2. Samen lunchen, samen buitenspelen 3. Overblijfadministratie

Nadere informatie

,, DE EEVLIET. (Toerdeloo Poortvliet) Informatieboekje TSO. Beste ouders, verzorgers,

,, DE EEVLIET. (Toerdeloo Poortvliet) Informatieboekje TSO. Beste ouders, verzorgers, OPENBARE BASISSCHOOL,, DE EEVLIET POORTVLIET Informatieboekje TSO Beste ouders, verzorgers, Voor u ligt het informatieboekje tussenschoolse opvang (TSO) voor het schooljaar 2010/2011 Hierin kunt u alle

Nadere informatie

Overblijfreglement. CBS Willem-Alexander

Overblijfreglement. CBS Willem-Alexander Overblijfreglement CBS Willem-Alexander GELDIG VOOR HET SCHOOLJAAR 2013-2014. Geachte ouders/verzorgers, Voor u ligt het overblijfreglement van de Willem-Alexander school. Het is opgesplitst in drie delen.

Nadere informatie

Tussenschoolse Opvang (TSO) CBS de Hoeksteen

Tussenschoolse Opvang (TSO) CBS de Hoeksteen Tussenschoolse Opvang (TSO) CBS de Hoeksteen Beste ouder(s)/ verzorger(s), Stichting Kindercentra Alblasserwaard (SKA) verzorgt de overblijf oftewel de tussenschoolse opvang bij CBS De Hoeksteen in Giessenburg.

Nadere informatie

Tussen Schoolse Opvang K.B.S. Panta Rhei te Almere

Tussen Schoolse Opvang K.B.S. Panta Rhei te Almere Tussen Schoolse Opvang K.B.S. Panta Rhei te Almere Een enthousiast overblijfteam verzorgt al meer dan 20 jaar het overblijven op k.b.s. Panta Rhei te Almere. In die 20 jaar is er veel veranderd en is de

Nadere informatie

Informatiebrochure Overblijven op basisschool de Vijf-er

Informatiebrochure Overblijven op basisschool de Vijf-er Informatiebrochure Overblijven op basisschool de Vijf-er 1 Inhoud Voorwoord 1. TSO / overblijven 2. Samen lunchen, samen buitenspelen 3. Overblijfadministratie en kosten 4. Bijzonderheden 5. Digitale strippenkaart

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Overblijven op OBS Molenakker... 4. De school... 4. De overblijfkrachten... 4. De gang van zaken rond het overblijven...

Inhoudsopgave. Overblijven op OBS Molenakker... 4. De school... 4. De overblijfkrachten... 4. De gang van zaken rond het overblijven... Inhoudsopgave Overblijven op OBS Molenakker... 4 De school.... 4 De overblijfkrachten.... 4 De gang van zaken rond het overblijven.... 5 Het aanmelden.... 5 Wijziging gegevens.... 5 Het afmelden.... 5

Nadere informatie

VISIE OP OVERBLIJVEN

VISIE OP OVERBLIJVEN TUSSENSCHOOLSE OPVANG van BRIENENOORDSCHOOL VISIE OP OVERBLIJVEN Bij het overblijven is het belangrijk dat kinderen zich prettig en veilig voelen om goed te kunnen ontspannen tussen de schooluren in want

Nadere informatie

BASISSCHOOL DE MEANDER OOTMARSUM

BASISSCHOOL DE MEANDER OOTMARSUM Huishoudelijk reglement Tussenschoolse Opvang (TSO) BASISSCHOOL DE MEANDER OOTMARSUM Overblijfkrachten Duur van de activiteit De kinderen worden van 12.00 uur tot 13.05 opgevangen. Alle overblijfkrachten

Nadere informatie

Overblijfplan Het Braambos 2015-2016

Overblijfplan Het Braambos 2015-2016 Overblijfplan Het Braambos 2015-2016 1 Overblijfplan Het Braambos, schooljaar 2015-2016 Het Overblijfplan beschrijft het overblijfreglement en de overblijfregels van de Christe-lijke Basisschool Het Braambos.

Nadere informatie

Info boekje overblijf

Info boekje overblijf Info boekje overblijf Voor de ouders Karveel 45-39, 8242 VC Lelystad. Telefoon.06-25494869. E-mail: i.nooy4@upcmail.nl Stichting Overblijf in Lelystad Ing 6028728.Ingeschreven bij de KvK onder nr. 52064395.

Nadere informatie

s-hertogenbosch, 7 juli 2015 Betreft: tussenschoolse opvang (TSO) Geachte ouder(s), verzorger(s),

s-hertogenbosch, 7 juli 2015 Betreft: tussenschoolse opvang (TSO) Geachte ouder(s), verzorger(s), s-hertogenbosch, 7 juli 2015 Betreft: tussenschoolse opvang (TSO) Geachte ouder(s), verzorger(s), Als uw kind in het schooljaar 2015/2016 gebruik gaat maken van de tussenschoolse opvang (TSO), dan vragen

Nadere informatie

Informatieboekje TSO. Beste ouders, verzorgers,

Informatieboekje TSO. Beste ouders, verzorgers, Burg. Mr. H. Popstraat 2 4671 ES Dinteloord Postbus 4 4670 AA Dinteloord Tel: 0167 523326 Fax: 0167 520107 e-mail: info@obsderegenboogdinteloord.nl Informatieboekje TSO Beste ouders, verzorgers, Voor u

Nadere informatie

Wij willen u allereerst danken voor uw interesse in Kindercentrum Moedersschoot.

Wij willen u allereerst danken voor uw interesse in Kindercentrum Moedersschoot. Aan : Amsterdam, Geachte, Wij willen u allereerst danken voor uw interesse in Kindercentrum Moedersschoot. Als bijlage treft u een overzicht van de procedure voor de aanmelding van uw kind(eren) en het

Nadere informatie

Informatie Tussenschoolse Opvang pcb De Stromen

Informatie Tussenschoolse Opvang pcb De Stromen Informatie Tussenschoolse Opvang pcb De Stromen 1 Tussenschoolse Opvang Hier vindt u allerlei informatie over de gang van zaken bij de tussenschoolse opvang (TSO). Heeft u na het lezen van deze informatie

Nadere informatie

Informatieboekje Tussenschoolse opvang / overblijven op school

Informatieboekje Tussenschoolse opvang / overblijven op school Informatieboekje Tussenschoolse opvang / overblijven op school O&Ki kindercentrum TSO door O&Ki op school De organisatie van de tussenschoolse opvang (tso) is voor veel basisscholen een probleem. Het vraagt

Nadere informatie

T.S.O. OVERBLIJFPROTOCOL. Tussenschoolse Opvang Organisatie De Leeuwerik

T.S.O. OVERBLIJFPROTOCOL. Tussenschoolse Opvang Organisatie De Leeuwerik T.S.O. OVERBLIJFPROTOCOL Tussenschoolse Opvang Organisatie De Leeuwerik 1.Inleiding Wij hanteren op onze school een continurooster, wat inhoudt dat alle leerlingen tussen de middag op school blijven om

Nadere informatie

O Mijn kind blijft op vaste dagen over. En wel op de volgende dagen: Maandag Dinsdag Donderdag vrijdag

O Mijn kind blijft op vaste dagen over. En wel op de volgende dagen: Maandag Dinsdag Donderdag vrijdag CONTRACT OVERBLIJFREGLEMENT Ds. D.A. van den Boschschool Gegevens ouders / verzorgers Naam leerling: Groep: Bijzonderheden ( allergie, medicatie ): Achternaam Voorletters Relatie Telefoonnummer Mobiel

Nadere informatie

Bij TSO de Vuurvlinder

Bij TSO de Vuurvlinder Bij TSO de Vuurvlinder Schooljaar 2013/2014 Inhoud Wat is TSO? - pagina 3 TSO Coördinatie - pagina 4 Financiën - pagina 5 Aanmeldingsformulier - pagina 8 Samen Lunchen - pagina 6 Samen Spelen - pagina

Nadere informatie

OVERBLIJFGIDS TSO. PCBS De Gong Matendonk 2013-2014

OVERBLIJFGIDS TSO. PCBS De Gong Matendonk 2013-2014 OVERBLIJFGIDS TSO PCBS De Gong Matendonk 2013-2014 Deze gids bevat alle informatie die noodzakelijk is om uw kind te laten deelnemen aan de tussenschoolse opvang van PCBS De Gong Matendonk. Inhoud Inleiding...

Nadere informatie

Protocol overblijven

Protocol overblijven Basisschool t Bossche Hart Protocol overblijven September 2014, opgesteld door overblijfcoördinator Danielle Tak Geactualiseerd april 2015 Inhoud Inleiding Doelstelling Pedagogische uitgangspunten De pedagogische

Nadere informatie

Wie zijn we. Spelregels van de TSO

Wie zijn we. Spelregels van de TSO Geachte ouder(s)/verzorger(s), KDV Pinokkio verzorgt op verzoek van de schooldirectie en met toestemming van de medezeggenschapraad vanaf maandag 7 mei 2012 de tussenschoolse opvang (tso) op OBS Driemaster

Nadere informatie

Info boekje. Tussenschoolse Opvang

Info boekje. Tussenschoolse Opvang Info boekje Tussenschoolse Opvang 2 Overblijforganisatie De organisatie van de Tussenschoolse Opvang (TSO) van de St. Plechelmusschool bestaat uit ca. 21 overblijfkrachten, waarvan 2 coördinatoren. Verantwoordelijk

Nadere informatie

Pedagogisch beleids- en werkplan overblijf Maerten van den Velde Versiedatum:

Pedagogisch beleids- en werkplan overblijf Maerten van den Velde Versiedatum: Pedagogisch beleids- en werkplan overblijf Maerten van den Velde Versiedatum: 28-10-2016 A. Pedagogisch beleidsplan overblijf Inleiding Dit pedagogisch beleidsplan maakt onderdeel uit van het pedagogisch

Nadere informatie

Overblijfregels van De Torenvalk I.s.m. Kinderopvang Snoopy

Overblijfregels van De Torenvalk I.s.m. Kinderopvang Snoopy Overblijfregels van De Torenvalk I.s.m. Kinderopvang Snoopy Geachte ouders/ verzorgers, Door middel van dit document willen wij u informeren over de gang van zaken bij het overblijven. Het is wel handig

Nadere informatie

Via de nieuwsbrief, die elke maand door de school per mail aan u verzonden word, wordt u op de hoogte gebracht van de eventuele veranderingen.

Via de nieuwsbrief, die elke maand door de school per mail aan u verzonden word, wordt u op de hoogte gebracht van de eventuele veranderingen. TSO INFORMATIEBOEKJE Beste ouder(s) en verzorger(s), Dit informatiebulletin is bedoeld om u te informeren over het wel en wee van de tussenschoolse opvang (de TSO of het overblijven) op de Koningin Wilhelmina

Nadere informatie

Overblijven op KBS St. Jozef

Overblijven op KBS St. Jozef Overblijven op KBS St. Jozef Tussenschoolse opvang op KBS St. Jozef Kinderen zijn een groot deel van de dag op school en veel kinderen blijven ook tussen de middag over. De middagpauze is van 11.45 uur

Nadere informatie

Beste ouders / verzorgers,

Beste ouders / verzorgers, Beste ouders / verzorgers, Dit boekje geeft u alle informatie over de tussenschoolse opvang (het overblijven) op basisschool de Bron. Wij adviseren u om dit boekje te bewaren bij de schoolgids. - 1 - Inhoudsopgave:

Nadere informatie

Overblijven op de Groen van Prinstererschool

Overblijven op de Groen van Prinstererschool Overblijven op de Groen van Prinstererschool Informatieboekje schooljaar 2013-2014 Geachte ouder(s)/verzorger(s), Hierbij ontvangt u de overblijfinformatie van de Groen van Prinstererschool. Voor veel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden TSO Kumari

Algemene voorwaarden TSO Kumari Kumari kinderdagverblijf BV Vestigingsadres: Kruis 21a 5591 LA Heeze 040-2266780 info@kumariheeze.nl www.kumariheeze.nl KvK Oost-Brabant 17128859 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Visie... 2 3. Belangrijke uitgangspunten...

Nadere informatie

Taken/ verantwoordelijkheden overblijfkracht Huisregels tijdens het eten.

Taken/ verantwoordelijkheden overblijfkracht Huisregels tijdens het eten. Basisschool St. Jozef School maken we samen Reglement tussenschoolse opvang 1. Algemeen 1.1. Dit reglement bepaalt hoe de tussenschoolse opvang van de kinderen in de middagpauze georganiseerd is. De functie

Nadere informatie

Mocht u nog geen gesprek hebben gehad met een van de leidinggevenden, dan bent u van harte welkom.

Mocht u nog geen gesprek hebben gehad met een van de leidinggevenden, dan bent u van harte welkom. Aan belangstellenden voor Het Kristal Fijn dat u belangstelling heeft voor Het Kristal. Hierbij ontvangt u een aanmeldingspakket. Het pakketje bevat een aanmeldingsformulier en een aantal bijlagen. Mocht

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE. TSO de Zon

INFORMATIEBROCHURE. TSO de Zon INFORMATIEBROCHURE TSO de Zon Informatie over de TUSSENSCHOOLSE OPVANG een samenwerking tussen RK basisschool de Zon en Aalsmeer, mei 2016 7.033/juni 2016 Pagina 1 van 8 Inhoudsopgave 1. Afspraken TSO

Nadere informatie

Telefoonnummer. Naam : Telefoonnummer : Relatie van kind...

Telefoonnummer. Naam : Telefoonnummer : Relatie van kind... Inschrijfformulier Naam leerling :. Geboortedatum : Gegevens leerling: Achternaam :.... Roepnaam :.... :.... Postcode :.... Woonplaats :.... Telefoon :.... Burgerservicenummer :.... Ziektekostenverzekering:.

Nadere informatie

Betreft: reglement TSO

Betreft: reglement TSO Betreft: reglement TSO Beste ouders / verzorgers, Hierbij ontvangt u het reglement en de afspraken die wij hebben opgesteld voor een goede organisatie van de TSO (tussenschoolse opvang van uw kind(eren)

Nadere informatie

OVERBLIJFGIDS ouders

OVERBLIJFGIDS ouders OVERBLIJFGIDS ouders Deze gids bevat alle informatie die noodzakelijk is om uw kind te laten deelnemen aan de tussenschoolse opvang van PCBS De Wegwijzer. Inleiding Uw kind blijft tussen de middag bij

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE TUSSENSCHOOLSE OPVANG (TSO)

INFORMATIEBROCHURE TUSSENSCHOOLSE OPVANG (TSO) INFORMATIEBROCHURE TUSSENSCHOOLSE OPVANG (TSO) St. Jozefschool Molenweg 2 7045 AG Azewijn 0314 651527 info@jozefazewijn.nl www.jozefazewijn.nl tso@jozefazewijn.nl -1- VOORWOORD Beste ouder(s)/ verzorger(s),

Nadere informatie

Overblijfprotocol. St. Boter Kaas & Overblijf en Basisschool De Vink. Schooljaar 2013-2014. definitieve versie

Overblijfprotocol. St. Boter Kaas & Overblijf en Basisschool De Vink. Schooljaar 2013-2014. definitieve versie Overblijfprotocol St. Boter Kaas & Overblijf en Basisschool De Vink Schooljaar 2013-2014 definitieve versie 1. Inleiding Stichting Boter Kaas & Overblijf (BKO) verzorgt per 2 september 2013 de Tussenschoolse

Nadere informatie

Visie en Praktische uitwerking TSO obs Heuvellaan Opgesteld 2009-2010

Visie en Praktische uitwerking TSO obs Heuvellaan Opgesteld 2009-2010 Openbare basisschool Heuvellaan - Burglaan 44-7314 BM Apeldoorn tel. 055-5790668 - e-mail: heuvellaan@leerplein055.nl website: www.heuvellaan.nl Visie en Praktische uitwerking TSO obs Heuvellaan Opgesteld

Nadere informatie

tussenschoolse opvang o.b.s. de Runde Informatie voor ouders Colofon: O.b.s. de Runde tussenschoolse opvang

tussenschoolse opvang o.b.s. de Runde Informatie voor ouders Colofon: O.b.s. de Runde tussenschoolse opvang tussenschoolse opvang o.b.s. de Runde Informatie voor ouders Colofon: O.b.s. de Runde tussenschoolse opvang Runde zz 84 7881 HP Emmer-Compascuum Tel: 0591-351446 Schooljaar 2015 2016 Pagina 2 Pagina 11

Nadere informatie

TSO REGLEMENT TSO Haaksbergen

TSO REGLEMENT TSO Haaksbergen 1 TSO REGLEMENT TSO Haaksbergen Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 2 Deelname 3 2.1 Aanmelden / Afmelden/ Opzeggen 3 2.1.1 Aanmelden TSO: 3 2.1.2 Afmelden abonnementsdagen TSO 3 2.1.3 (Gedeeltelijke) opzegging/wijziging

Nadere informatie

Overblijfgids Basisschool De Zonnewijzer

Overblijfgids Basisschool De Zonnewijzer Overblijfgids Basisschool De Zonnewijzer Tussenschoolse opvang Spring Schooljaar 2015-2016 Inleiding Basisschool De Zonnewijzer biedt aan al haar leerlingen de mogelijkheid om tussen de middag over te

Nadere informatie

Inleiding. Geachte ouders/verzorgers,

Inleiding. Geachte ouders/verzorgers, OVERBLIJVEN OP IBS DE ROOS PURMEREND 2017-2018 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Doelstelling... 4 2. De overgang en tijden... 4 3. Aanmelden en afmelden... 4 4. De kosten van het overblijven... 5 5. Eten

Nadere informatie

1 Algemeen 3. 3 Administratie en betalingen 4 3.1 Administratie 3 3.1.1 Abonnement Tussenschoolse Opvang 4 3.2. Werkwijze Incidenteel overblijven 4

1 Algemeen 3. 3 Administratie en betalingen 4 3.1 Administratie 3 3.1.1 Abonnement Tussenschoolse Opvang 4 3.2. Werkwijze Incidenteel overblijven 4 TSO REGLEMENT KULTURHUS HAAKSBERGEN 2015-2016 Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 2 Deelname 3 2.1 Aanmelden / Afmelden/ Opzeggen 3 2.1.1 Aanmelden TSO 3 2.1.2 Afmelden abonnementsdagen TSO 3 2.1.3 (Gedeeltelijke)

Nadere informatie

Broodschool Doornspijk. Broodschoolboekje van CNBS De Regenboog

Broodschool Doornspijk. Broodschoolboekje van CNBS De Regenboog Broodschool Doornspijk Broodschoolboekje van CNBS De Regenboog Geachte ouders/verzorgers. Dit boekje biedt informatie over de gang van zaken met betrekking tot het overblijven van leerlingen in de middagpauze

Nadere informatie

AANMELDINGSPROCEDURE. Geachte ouder/verzorger,

AANMELDINGSPROCEDURE. Geachte ouder/verzorger, AANMELDINGSPROCEDURE Geachte ouder/verzorger, Hierbij treft u inschrijfformulier aan waarmee u uw kind kunt inschrijven. Dit inschrijfformulier kunt u, samen met met een geldig kopie van uw legitimatiebewijzen

Nadere informatie

Tussenschoolse opvang de Kyckert werkplan

Tussenschoolse opvang de Kyckert werkplan Tussenschoolse opvang de Kyckert werkplan Inhoudsopgave 1. De tussenschoolse opvang 2 1.1. Groepen 1 en 2 2 1.2. Groepen 3 t/m 8 3 2. Lunchpakket 3 3. Pedagogische uitgangspunten 4 4. Regels tijdens de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zangles

Algemene voorwaarden Zangles Algemene voorwaarden Zangles 1. Inschrijving 1.1 Inschrijving vindt plaats door aanmelding via het toesturen van een volledig ingevuld inschrijfformulier aan: Willemijn van Helden Gustoweg 45 N 3029 AR

Nadere informatie

Geachte ouders/verzorgers,

Geachte ouders/verzorgers, Geachte ouders/verzorgers, Dit boekje heeft u als ouder van onze school ontvangen en is een naslagwerkje waarin u alles kunt vinden over het overblijven op bs TaLente. Wij raden u dan ook aan dit boekje

Nadere informatie

Plaatsingsprocedure, geldig in 2016 Aanmelding Plaatsing Einde overeenkomst Kennismaking Wennen Afwezigheid

Plaatsingsprocedure, geldig in 2016 Aanmelding Plaatsing Einde overeenkomst Kennismaking Wennen Afwezigheid Plaatsingsprocedure, geldig in 2016 Vanaf het moment dat u aangeeft dat u opvang nodig heeft, krijgt u te maken met een aantal praktische zaken rond de plaatsing. Hiervoor volgen wij de volgende procedure.

Nadere informatie

Overblijfprotocol Mariaschool

Overblijfprotocol Mariaschool Overblijfprotocol Mariaschool De wet op het primair onderwijs (WPO) voorziet in de mogelijkheid dat kinderen op school onder toezicht kunnen overblijven. De directie van basisschool Mariaschool heeft voor

Nadere informatie