Informatie pakket TSO (Tussenschoolse Opvang)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatie pakket TSO (Tussenschoolse Opvang)"

Transcriptie

1 DAKOVDA Informatie pakket TSO (Tussenschoolse Opvang) Schooljaar 2011 / 2012

2 Geachte ouder(s) / verzorger(s): Dakovda Als u aankomend schooljaar géén gebruik maakt van de Tussenschoolse Opvang, wilt u dan zo vriendelijk zijn dit boekje te retourneren aan Dakovda. Door het boekje opnieuw te gebruiken kunnen we het milieu een handje helpen en raakt uw papierbak wat minder snel vol. U kunt het boekje retourneren op uw basisschool, bij de leerkracht van uw kind of in de brievenbus van Dakovda. Namens Dakovda: bedankt uw medewerking.

3 Inhoudsopgave. Voorwoord blz. 3 Inleiding blz. 4 Doelstelling blz. 6 Pedagogische visie blz. 6 De visie in de praktijk blz. 7 Begeleiding overblijfkrachten blz. 8 De groepsindeling blz. 8 Dagindeling blz. 9 Aanmelden, afmelden, ziekte en calamiteiten blz. 10 Reglement voor kinderen tijdens de TSO blz. 11 Ouderparticipatie binnen de TSO blz. 12 Tegemoetkoming in de kosten van de TSO blz. 13 Klachtenbehandeling blz. 13 Verzekering blz. 13 Privacy blz. 13 Betalingsregeling blz. 14 Deelname en betalingsvoorwaarden blz. 15 Inschrijfformulieren kinderen blz. 16 (inclusief formulier automatische incasso) Overblijfkrachten blz. 20 Inschrijfformulier overblijfkrachten blz. 21 Telefoonnummers en aanwezigheid coördinatie blz. 22 op uw basisschool. Telefoon: Dorinda Verhoeven: / Astrid van Iersel:

4 Voorwoord, Geachte ouder(s)/verzorger(s), U heeft zojuist het nieuwe informatieboekje van Dakovda ontvangen voor de Tussenschoolse Opvang (TSO). Wij willen u vragen dit boekje goed door te lezen en indien u aankomend schooljaar gebruik gaat maken van de TSO het inschrijfformulier duidelijk en volledig in te vullen. We realiseren ons dat er veel informatie in dit boekje staat. Toch is deze belangrijk. Met name voor de veiligheid van uw kind en het goed kunnen organiseren van de TSO. Misschien dat u het informatieboekje streng vindt overkomen. Ook daar zijn we ons van bewust. We willen echter vooraf duidelijk zijn naar u toe om misverstanden te voorkomen. Dit betekent niet dat we niet flexibel zijn. Zo zijn er bijvoorbeeld verschillende variaties mogelijk wat betreft de abonnementen.. Werkt u in diensten of heeft u een flexibele baan, vraag gerust naar de mogelijkheden, we zoeken graag naar een oplossing met u. We kunnen echter onmogelijk alles in het boekje vermelden. Mocht u na het lezen van dit informatieboekje vragen of opmerkingen hebben, bel of mail ons; wij geven u graag antwoord. Dorinda Verhoeven en Astrid van Iersel Telefoon: Dorinda Verhoeven: / Astrid van Iersel:

5 Inleiding Geachte ouder(s) / verzorger(s), De TSO wordt in samenwerking met de basisschool geregeld met als doel de continuïteit en kwaliteit van de TSO beter te kunnen waarborgen en waar mogelijk te verbeteren. Op dit moment hebben wij als bedrijf geen vergunning nodig omdat de Tussenschoolse Opvang nog niet helemaal wettelijk geregeld is. Nu houden wij er al echter rekening mee dat onze Tussenschoolse Opvang conform de toekomstige wet en regelgeving moet kunnen werken. Dakovda is in 2002 opgericht door Dorinda Verhoeven en Astrid van Iersel. Sinds de start van Dakovda op basisschool t Schrijverke in s-hertogenbosch zijn we op 13 locaties in de regio werkzaam. Om de zorg en de kwaliteit van het overblijven op een hoger niveau te brengen, is het idee ontstaan om vanuit de vrijwillige Tussenschoolse Opvang een doorstart te maken naar goed georganiseerde Tussenschoolse Opvang. In samenwerking met de basisscholen is besloten om een vorm van ouderparticipatie te verwerken in de Tussenschoolse Opvang. Uit ervaring is gebleken dat de kinderen hier heel positief op reageren. Meer informatie hierover vindt u op bladzijde 12 van deze brochure. Overblijfkrachten Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste overblijfkrachten. Er staat een leuke onkostenvergoeding tegenover. Er is een bedrag van 1500,- vastgesteld wat men dit jaar onbelast mag bijverdienen als vrijwilliger (dit is een onkostenvergoeding, géén salaris) ongeacht of men daarnaast een betaalde baan heeft. Hier zijn wel regels aan verbonden door de overheid. U kunt hier meer over lezen op bladzijde 22. Tot slot: in dit pakket vindt u alle informatie over hoe de Tussenschoolse Opvang op uw basisschool geregeld is. Lees het s.v.p. aandachtig door. Als uw kind dit schooljaar overblijft, vult u het inschrijfformulier dan duidelijk in. Ook als uw kind maar een enkele keer per jaar overblijft, willen wij graag dat u het inschrijfformulier invult, zodat we contact met u op kunnen nemen, mocht er wat met uw kind(eren) aan de hand zijn. Voor alle duidelijkheid: U dient elk jaar opnieuw een inschrijfformulier in te vullen. U kunt ook uw adres invullen op het inschrijfformulier. Wij kunnen dan uw factuur via de mail verzenden en u nog beter op de hoogte houden van alles wat er speelt binnen de TSO. Telefoon: Dorinda Verhoeven: / Astrid van Iersel:

6 Bewaar dit boekje goed, er staat belangrijke informatie in. Mocht u ondanks deze toelichting nog vragen hebben, dan zullen wij u graag te woord staan. Wij zijn op werkdagen bereikbaar tussen uur en uur. Met vriendelijke groet, Namens Dakovda, Dorinda Verhoeven-Freriks en Astrid van Iersel-Haans Correspondentie adres: Adres voor financiële vragen: Schout Dicbierlaan 37 De Bréautélaan SL s-hertogenbosch 5263 GD Vught Telefoon: Telefoon: of: U kunt ons ook bezoeken op onze website: Telefoon: Dorinda Verhoeven: / Astrid van Iersel:

7 Doelstelling Dakovda heeft als doel; - Door middel van opleidingen en cursussen een professionele Tussenschoolse Opvang te bewerkstelligen waardoor de kinderen in een veilige en gezellige omgeving over kunnen blijven. - Een zo goed mogelijk contact met de kinderen op te bouwen, waardoor zij zich bij ons thuis voelen. Pedagogische visie Tussenschoolse Opvang houdt meer in dan het bieden van een dak boven het hoofd van een kind, het beschikbaar stellen van (spel)materiaal en een ruimte bieden om te eten. Ouders willen er uiteraard zeker van zijn dat hun kind bij de Tussenschoolse Opvang niets te kort komt, niet alleen wat betreft verzorging, maar ook wat betreft aandacht. Dakovda heeft een duidelijke visie op de voorwaarden waaraan de omgeving en de overblijfkrachten moeten voldoen om het kind kansen te bieden op een gezonde ontwikkeling. Daarnaast heeft Dakovda een duidelijke visie op de eisen waaraan goede Tussenschoolse Opvang moet gaan voldoen. Op basis hiervan krijgen de overblijfkrachten begeleiding, cursussen en opleidingen aangeboden, om uiteindelijk een professionele Tussenschoolse Opvang neer te kunnen zetten. Voor de ontwikkeling van een kind is naast individuele aandacht ook de omgeving van belang. De wisselwerking tussen beide bepaalt de richting waarin het kind zich ontwikkelt. Voor kinderen die een deel van hun tijd overblijven, maakt ook de Tussenschoolse Opvang deel uit van de omgeving. De overblijfkrachten en de omstandigheden waaronder de Tussenschoolse Opvang plaatsvindt, spelen een rol in de ontwikkeling van het kind. Die rol moet zodanig zijn dat de kinderen zich tijdens het overblijven goed moeten kunnen blijven ontwikkelen. Dat vereist een voor het kind plezierige en veilige omgeving. Overblijfkrachten van Dakovda spannen zich dan ook in om voor hun kinderen een sfeer te creëren die voor het kind veilig voelt en het vertrouwen geeft. Een sfeer waarin de kinderen zich thuis voelen, waarin zij zich gerespecteerd weten en zichzelf kunnen zijn. De overblijfkrachten begeleiden, ondersteunen en stimuleren de kinderen. Daarbij gaat het erom kinderen mogelijkheden te geven op te groeien tot zelfstandige personen, die zelfvertrouwen en zelfwaardering hebben en sociaal vaardig zijn. Telefoon: Dorinda Verhoeven: / Astrid van Iersel:

8 De Visie in de praktijk De opvang van kinderen door Dakovda voldoet vanzelfsprekend aan een aantal basisvoorwaarden, zo gaan de kinderen op tijd eten en worden ze opgevangen in een veilige omgeving. Daar waar kinderen zijn is ook een overblijfkracht aanwezig. De overblijfkracht heeft oog voor het feit dat ieder kind een individu is en houdt daar rekening mee. Daarnaast hanteert Dakovda de volgende uitgangspunten voor de uitvoering van de Tussenschoolse Opvang: 1. Dakovda biedt het kind veiligheid en geborgenheid. Voor de ontwikkeling van een kind is het nodig dat het zich veilig en geborgen voelt, dat het zich geaccepteerd weet. Kinderen hechten erg aan continuïteit. Een overblijfkracht staat in principe steeds voor dezelfde groep kinderen en zal daardoor een band opbouwen met de kinderen. Door consequent duidelijke regels en gewoonten te hanteren zullen kinderen zich veilig en geborgen voelen. 2. Dakovda stimuleert het gevoel van zelfvertrouwen. Elk kind is een individu met een eigen persoonlijkheid, eigen aanleg en daarbij behorend karakter. De overblijfkracht neemt het kind in alle opzichten serieus. Kinderen zijn tenslotte allemaal verschillend. Door positieve aandacht voor het kind stimuleert een overblijfkracht het gevoel van eigenwaarde. 3. Dakovda stimuleert de zelfstandigheid van het kind. Als een kind zelfvertrouwen heeft en beschikt over gevoel van eigenwaarde, kan het opgroeien tot een zelfstandig mens. Een overblijfkracht stimuleert het kind daarin. Wat kinderen zelf kunnen, moeten zij ook zoveel mogelijk zelf doen, ook al kost dat soms tijd. Een overblijfkracht biedt het kind hulp waar dat nodig is, geeft begeleiding naar het zelf kunnen en laat het kind iets zelf doen als het dat zelf kan. 4. Dakovda begeleidt het kind in de creatieve ontwikkeling. Ook dit bevordert de zelfstandigheid en vergroot de mogelijkheden voor het kind om zich te uiten en plezier te beleven. De Tussenschoolse Opvang schaft (spel)materiaal aan, gericht op de specifieke ontwikkelingsfase van het kind en gericht op de Tussenschoolse Opvang om dit te bevorderen. 5. Dakovda stimuleert het kind tot sociaal gedrag en om te gaan met anderen. Sociaal gedrag betekent rekening houden met anderen, leren delen en opkomen voor jezelf. Wij vinden het belangrijk dat kinderen hun afspraken nakomen, eerlijk zijn en respect hebben voor de opvattingen en eigendommen van anderen. Een overblijfkracht leert het kind, onder andere door zelf het goede voorbeeld te geven, welk gedrag aanvaardbaar is en welk gedrag niet. Een overblijfkracht corrigeert het kind bij voorkeur door positieve aandacht te geven aan gedrag in de gewenste richting. Ongewenst gedrag zoals geweld, agressiviteit en pesten wordt gecorrigeerd door het bespreekbaar te maken en te beperken. 6. Dakovda geeft het kind de ruimte om emoties te laten zien. De emoties van een kind, zoals verdriet, angst en boosheid, worden serieus genomen. Dat stimuleert het zelfvertrouwen van het kind. Een overblijfkracht helpt daarbij door bijvoorbeeld te zorgen dat het kind erover kan praten. Een overblijfkracht blijft rustig en consequent handelen, zodat het kind houvast heeft en zich gesteund weet. Telefoon: Dorinda Verhoeven: / Astrid van Iersel:

9 Begeleiding overblijfkrachten Om dit alles te kunnen bewerkstelligen biedt Dakovda aan alle vrijwilligers cursussen en opleidingen aan. Hierin wordt aandacht besteed aan de ontwikkeling van kinderen in verschillende leeftijdsfases en aan de praktijk van de Tussenschoolse Opvang. Hiervoor hebben we een samenwerkingsverband met het Koning Willem I College in s-hertogenbosch Ook onderwerpen als hygiëne en EHBO maken deel uit van het cursusprogramma. Op deze wijze probeert Dakovda de kwaliteit en de continuïteit van de Tussenschoolse Opvang te bewaken en zo mogelijk verder te verhogen. De groepsindeling. We proberen we zoveel mogelijk de kinderen in dezelfde klas te laten eten. We houden rekening met wensen van ouders en kinderen, zoals broertjes en/of zusjes of vriendjes en vriendinnetjes. (U dient uw kinderen dan wel op tijd op te geven.) Op iedere groep staat zoveel mogelijk een vaste overblijfkracht die de kinderen begeleidt. Telefoon: Dorinda Verhoeven: / Astrid van Iersel:

10 Dagindeling. Bij Dakovda werken we altijd met een vaste structuur, omdat we regelmaat belangrijk vinden voor de kinderen. Die vaste structuur ziet er globaal als volgt uit: De kinderen komen met de lunchtijd rechtstreeks naar de overblijfruimte met hun meegebrachte lunch en lege drinkbeker. Afhankelijk van de basisschool gaat uw kind eerst eten of eerst spelen. Dit is afhankelijk van de ruimtes die gebruikt kunnen worden voor de TSO en het aantal kinderen dat overblijft. Als de kinderen eerst eten krijgen ze van de overblijfkracht een seintje als ze kunnen gaan spelen. Ook als de kinderen eerder klaar zijn met eten dan de aangegeven tijd kunnen zij binnen spelen totdat de overblijfkracht aangeeft dat ze ook buiten kunnen spelen. Als de kinderen eerst gaan spelen wordt er eerst gecontroleerd of iedereen aanwezig is, waarna de kinderen kunnen gaan spelen. De kinderen worden tijdig naar het klaslokaal gebracht om rustig hun brood op te kunnen eten. De kinderen eten aan tafel en blijven zitten totdat ze allemaal klaar zijn. Voor drinken wordt gezorgd Let op: alle kinderen moeten zelf een lege drinkbeker meenemen. De broodtrommel en de drinkbeker moeten voorzien zijn van de naam. We hebben bij Dakovda de regel dat de kinderen een verantwoorde lunch meenemen. U kunt hierbij één toevoeging doen voor na het eten, (voor zover het beleid van de basisschool dit toe staat). Als er teveel toevoegingen voor na het eten in de broodtrommel zitten zullen deze terug gedaan worden zodat uw kind het thuis alsnog op kan eten.. Wij zullen kinderen altijd stimuleren hun brood op te eten en hun drinken op te drinken. Zij worden daartoe echter niet gedwongen. Als er brood overblijft wordt dat terug gedaan in de broodtrommel zodat u kunt zien wat uw kind gegeten heeft. Bij het spelmoment kunnen kinderen kiezen of zij buiten gaan spelen of om binnen te knutselen of een spelletje te spelen. 10 minuten voor aanvangstijd van de basisschool ruimen de kinderen samen met de overblijfkrachten op, waarna zij afhankelijk van de basisschool terug naar het klaslokaal kunnen gaan of naar het schoolplein waar de leerkracht op hen wacht. In ieder lokaal hangt een lijst waarop staat waar uw kind(eren) overblijven die dag. Ook de leerkrachten zijn hiervan op de hoogte. Indien nodig worden kinderen gehaald en gebracht. Tijdens de Tussenschoolse Opvang dienen de kinderen zich te houden aan de regels zoals die door Dakovda zijn opgesteld. Telefoon: Dorinda Verhoeven: / Astrid van Iersel:

11 Aanmelden, afmelden, ziekte en calamiteiten. Aanmelden en afmelden: U dient uw kind altijd aan te melden voor het overblijven. Als u kiest voor een abonnement hoeft u dit maar één keer per jaar te doen. Maakt u gebruik van een strippenkaart dan kunt u uw kind: iedere ochtend tussen 8.15 uur en 9.00 uur telefonisch opgeven bij de coördinatrice van het overblijven: Bij ziekte of afwezigheid dient u uw kind bij de coördinatie van de overblijfregeling af te melden. Wij voeren voor de TSO een aparte administratie. U meld uw kind bij ziekte dus niet alleen op de basisschool af maar ook bij Dakovda. Het is belangrijk dat wij vooraf weten of uw kind wel of niet aanwezig zal zijn. Dit, i.v.m. de groepsgrootte, de groepsindeling en het op tijd in kunnen schakelen van invalkrachten. Dit kan telefonisch door naar de coördinatie te bellen tussen 8.15 en uur. U kunt natuurlijk ook een sms-je sturen. Aanmelden en afmelden kan ook via . U dient dit dan uiterlijk de avond voordat uw kind moet overblijven te doen naar; U kunt aanmeldingen en afmeldingen ook persoonlijk doorgeven bij de coördinatie van Dakovda op uw basisschool. Het juiste telefoonnummer van de coördinatrice van Dakovda en de dagen dat zij persoonlijk aanwezig is op uw basisschool vindt u op bladzijde 25 Calamiteiten: Het aanmelden en afmelden is niet alleen belangrijk om rekening te kunnen houden met de groepsgrootte, de groepsindeling en het op tijd in kunnen schakelen van invalkrachten. Met name tijdens eventuele calamiteiten is het belangrijk dat wij van iedereen weten waar hij of zij zich bevindt. Zo kunnen wij snel en accuraat handelen als er zich ooit iets voor mocht doen.de basisschool heeft een calamiteitenplan. Op basis hiervan wordt er een calamiteitenplan geschreven voor de TSO. Wij zullen dan ook in samenwerking met school oefenen met de kinderen en de overblijfkrachten tijdens de Tussenschoolse Opvang. Telefoon: Dorinda Verhoeven: / Astrid van Iersel:

12 Reglement voor kinderen tijdens de Tussenschoolse Opvang Hieronder volgen de regels die wij bij Dakovda hanteren als kinderen gebruik maken van de TSO. Bespreek ze zorgvuldig met uw kind. Je neemt zelf brood mee en een lege drinkbeker. Zet je naam op je broodtrommel en je beker. Natuurlijk mag je dat ook aan je vader of moeder vragen. Zo kun je jouw spullen altijd terug vinden. Je kijkt zelf (bovenbouw)op de lijst waar je die dag over moet blijven. Kom meteen naar de overblijfruimte, anders gaan we je misschien onnodig zoeken. Je luistert naar de overblijfkracht. Hij of zij luistert ook naar jou als je iets wilt bespreken. Tijdens het eten blijf je aan tafel zitten en wacht je tot alle kinderen klaar zijn. Na het eten ruim je zelf je spullen / afval op. Als je klaar bent overleg je met de overblijfkracht wat je gaat doen. Je gaat dus niet zomaar ergens naar toe. Als je tijdens het (buiten) spelen naar de wc moet, vraag je dat aan een overblijfkracht. Je gaat alleen naar de wc (dus niet met vriendjes of vriendinnetjes). Als je klaar bent blijf je niet bij de wc hangen. Je bent zuinig op de spullen van het overblijven, van school en van andere kinderen. Je zult zien dat anderen dan ook zuinig op jouw spullen zijn. Je maakt geen gebruik van het (spel)materiaal in de klas. Dit is van school en wij hebben genoeg om mee te spelen. Je neemt geen speelgoed van thuis mee. Bij het overblijven is genoeg om mee te spelen. Tikkertje, rennen of verstoppertje spelen is leuk. Deze spelletjes doe je echter wel buiten op de speelplaats. Tijdens het overblijven blijf je op het terrein van de school. Na het overblijven ruim je samen met de overblijfkracht op. Geweld, agressiviteit en pesten worden niet getolereerd. Merken wij dat dit toch regelmatig gebeurt dan nemen we contact op met je ouders. Gebeurt het daarna nog een keer dan kun je geschorst worden van het overblijven. Bij conflicten, geweld, agressiviteit en pesten maken wij gebruik van een speciaal formulier. Dit is een PROP(probleem oplos)- formulier. Dit formulier is aangepast op de leeftijd en ontwikkeling van het kind. Het formulier wordt door alle betrokken kinderen ingevuld en daarna met hen besproken. U krijgt hier als ouder(s)/verzorger(s) een kopie van. Indien nodig nemen wij contact met u op of nodigen wij u uit voor een gesprek. Als u als ouder(s) / verzorger(s) vragen heeft of er doet zich iets voor tijdens de TSO waar u over wilt praten, neem dan gerust contact op met de leiding van de TSO. Telefoon: Dorinda Verhoeven: / Astrid van Iersel:

13 Ouderparticipatie binnen de Tussenschoolse Opvang Tussenschoolse Opvang is een kwestie van vertrouwen. Kinderopvang betekent ook gedeelde verantwoordelijkheid. Daarom hechten wij waarde aan een goed contact tussen ouders, overblijfkrachten, Dakovda en de basisschool. Bij Tussenschoolse Opvang is dit contact vaak minimaal. Vandaar dat wij als bedrijf gekozen hebben voor vrijwillige ouderparticipatie. Op deze manier kunt u als ouder(s) en/of verzorger(s) van dichtbij meemaken wat Tussenschoolse Opvang inhoud en wat uw kind zoal meemaakt als hij/zij overblijft. Ouderparticipatie houdt in dat u vrijwillig meedraait tijdens het overblijven. Het geeft u de mogelijkheid om een kijkje in de keuken van Dakovda te nemen. U kunt zich opgeven door te bellen met Dorinda Verhoeven, telefoon: Indien uw kinderen op de dag dat u meedraait normaal gesproken geen gebruik maken van de overblijfregeling kunt u uw kinderen deze dag natuurlijk kosteloos laten overblijven. NB. Dit geldt alleen voor kinderen die deel uitmaken van het eigen gezin! Op de dag dat u meedraait, meldt u zich 15 minuten voor aanvang bij de coördinatie van Dakovda. Zij zal u verdere uitleg geven. Na het overblijven meldt u zich hier ook weer af. Dit is belangrijk vanwege eventuele calamiteiten. U kunt meedraaien in de groep waar uw kinderen die dag overblijven. Tijdens het eten kunt u meehelpen met het inschenken van drinken. Bij het binnen spelen kunt u een spelletje mee doen of mee knutselen. Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid mee te surveilleren op de buitenspeelplaats van de basisschool. Tijdens het meedraaien dient u zich te houden aan de regels van de Tussenschoolse Opvang zoals die door Dakovda opgesteld zijn. Telefoon: Dorinda Verhoeven: / Astrid van Iersel:

14 Tegemoetkoming in de kosten van de TSO. Wij zijn als bedrijf geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te s-hertogenbosch. Ook hebben wij een schrijven van de Gemeente s-hertogenbosch waarin beschreven staat dat wij op dit moment nog geen vergunning nodig hebben voor de Tussenschoolse Opvang. Als uw kind deelneemt aan de Tussenschoolse Opvang krijgt u altijd (vooraf) een factuur toegestuurd. De Tussenschoolse Opvang valt NIET onder de kinderopvang maar onder het ministerie van onderwijs. U kunt de kosten dan ook niet bij de belastingdienst terugvragen. Wel kunt u een tegemoetkoming in de kosten aanvragen voor de TSO. Dit is echter wel aan regels gebonden. Informeert u eens bij uw werkgever of uw uitkerende instantie. Veel werkgevers en uitkerende instanties zijn bereid mee te werken als u een factuur kunt overleggen. Klachtenbehandeling. Wanneer u als ouder een klacht heeft over een overblijfkracht of een gebeurtenis of incident dan kunt u deze klacht bij de directie van Dakovda neer leggen. Wij doen dan ons uiterste best om samen met u tot een oplossing te komen. Wij hopen dat door het serieus nemen van de klachten de kwaliteit van Dakovda gewaarborgd blijft. Verzekering. Er is door Dakovda een uitgebreide aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Om misverstanden te voorkomen: Als uw kind tijdens de TSO iets mee brengt wat kwijt raakt of kapot gaat, dan kan Dakovda daar nooit voor aansprakelijk gesteld worden. Ook als uw kind iets kapot maakt van de TSO of van een ander dan blijft dit een zaak voor uw eigen W.A.-verzekering. Wordt bij uw kind iets beschadigd door een ander kind, dan dienen de ouder(s) / verzorger(s) van dat kind door u aansprakelijk gesteld te worden. Privacy. Wij verzekeren u dat er met de grootste zorgvuldigheid omgegaan wordt met uw persoonlijke gegevens. Deze zijn en blijven in het bezit van de directie van Dakovda en worden alleen gebruikt door de coördinatie en / of de directie bij ziekte van uw kind of in geval van calamiteiten. Telefoon: Dorinda Verhoeven: / Astrid van Iersel:

15 Betalingsregeling Voor betaling van het overblijven worden door Dakovda de volgende betalingssystemen gehanteerd: 1. Betaling via strippenkaarten Inschrijvingen voor het gebruik maken van een strippenkaart dienen vóór 8 juni 2011 per kind te worden afgesloten De strippenkaarten zijn te verkrijgen in de vorm van 5-strippen (of een meervoud daarvan) en kunnen tegen directe betaling worden gekocht bij de coördinatie. Als u meerdere kinderen heeft kunnen zij samen op één strippenkaart U kunt niet los betalen voor één dag. De coördinatie beheert uw strippenkaart, deze kaart blijft dus op school. De strippenkaarten zijn één volledig schooljaar geldig maar kunnen (als er geen prijsverhoging plaats vindt) meegenomen worden naar een volgend schooljaar. 2. Betaling via jaarabonnement Voor vaste overblijvers (is minimaal 1 keer per week op een vaste dag) kan betaling uitsluitend via een abonnement worden voldaan. De abonnementen dienen vóór 8 juni 2011 per kind te worden afgesloten voor het schooljaar (m.u.v. nieuwe leerlingen). Kinderen die tussentijds instromen kunnen alsnog een abonnement nemen. Hiervoor wordt een aangepast tarief berekend. Als er op de basisschool sprake is van regelmatig terugkerende adv-dagen of vrije vrijdagen wordt er een prijscorrectie toegepast. U kunt dit aangeven op het inschrijfformulier Er zitten 2 inschrijfformulieren in dit informatiepakket. Heeft u 3 of meer kinderen dan kunt u 2 kinderen op 1 inschrijfformulier vermelden. Restitutie: Bij ziekte voor periode langer dan 2 weken aaneengesloten, vertrek van school, zwangerschapsverlof, verhuizing en ontslag. Dakovda hanteert een opzegtermijn van 1 (kalender) maand. * Wij vragen u dit schriftelijk te doen. U kunt hiervoor een formulier bij de coördinatie halen en dat daar ingevuld ook weer inleveren. Op deze manier kunnen wij een en ander snel en correct voor u afhandelen. De kosten voor de verschillende betalingsvormen zijn voor het schooljaar als volgt vastgesteld: Strippenkaart: 16,00 Jaarabonnement per kind/per jaar: 1 dag: 106,00 2 dagen: 212,00 3 dagen: 318,00 4 dagen: 424,00 Als uw kind (ook) op vrijdag overblijft en de basisschool werkt met adv-dagen of vrije vrijdagen geef dit dan aan op het inschrijfformulier. Wij zorgen er dan voor dat u een aangepaste factuur krijgt. Telefoon: Dorinda Verhoeven: / Astrid van Iersel:

16 Deelname en betalingsvoorwaarden 1. Deelname kan pas plaats vinden wanneer ouders/verzorgers het inschrijfformulier volledig ingevuld en ondertekend hebben en dit tijdig ingeleverd hebben zoals beschreven bij de betalingsvoorwaarden. Dit geldt voor het afnemen van abonnementen én strippenkaarten. 2. Bij het later dan de aangegeven datum inleveren van het inschrijfformulier, komt uw aanvraag op een wachtlijst en zal Dakovda uw inschrijfformulier pas in behandeling nemen op het moment dat dit verwerkt kan worden en uw kind geplaatst kan worden. Ouder(s)/verzorger(s) kunnen in dit geval géén gebruik maken van de Tussenschoolse Opvang vanaf aanvang schooljaar totdat Dakovda schriftelijk of via een bevestiging van plaatsing heeft gestuurd met daarin de datum van aanvang. 3. Abonnementen kunnen alleen afgenomen worden als ook het formulier voor automatische incasso volledig ingevuld en ondertekend is. 4. Ouder(s)/verzorger(s) die incidenteel gebruik willen maken van de TSO en gebruik maken van een strippenkaart kunnen dit aangeven op het inschrijfformulier. 5. Betaling van strippenkaarten kan contant op de daarvoor aangegeven data en tijden op bladzijde 26. Strippenkaarten kunnen ook betaald worden via de bank. Rekeningnummer: ten name van Dakovda te Vught o.v.v. naam en achternaam kind en de naam van de basisschool. 6. Betaling van abonnementen kan alleen geschieden via automatische incasso. 7. Bij de keuze voor een abonnement krijgen ouders/verzorgers altijd een factuur. 8. Bij de keuze voor incasso in één termijn wordt er 2,5% korting verrekend over het volledige factuurbedrag. 9. Bij het niet aangeven van termijnen op het inschrijfformulier wordt dit in de administratie automatisch op 1 termijn gezet. 10. Bij het wijzigen en tussentijds stoppen van abonnementen en/of termijnbetalingen worden administratiekosten berekend. 11. Bij keuze voor incasso in termijnen wordt 0,75 per factuur berekend. 12. De te incasseren bedragen worden afgeschreven in de volgende maanden: O 1 termijn: factuur wordt geïncasseerd rond eind augustus 2011 O 2 termijnen: factuur 1 e termijn wordt geïncasseerd rond eind augustus 2011 factuur 2 e termijn wordt geïncasseerd rond eind januari 2012 O 4 termijnen: factuur 1 e termijn wordt geïncasseerd rond eind augustus 2011 factuur 2 e termijn wordt geïncasseerd rond eind november 2011 factuur 3 e termijn wordt geïncasseerd rond eind januari 2012 factuur 4 e termijn wordt geïncasseerd rond eind maart In overleg met Dakovda kan er gebruik gemaakt worden van een betalingsregeling. U kunt hierover contact opnemen met Astrid van Iersel, telefoon: Alle adv-dagen of vrije vrijdagen zijn verrekend in de factuur. 15. Alle, vooraf, vastgestelde vakantiedagen zijn verrekend in de factuur. 16. Alle vrije dagen die NIET vooraf vastgesteld zijn door de basisschool,worden doorberekend, maar kunnen binnen een termijn van vier weken ingehaald worden. 17. Ouder(s)/verzorger(s) hebben recht op teruggave van abonnementsgeld bij afwezigheid, langer dan 2 weken aaneen gesloten, mits, kinderen (vooraf) tijdig afgemeld zijn. 18. Ouder(s)/verzorger(s) kunnen bij tijdig afmelden een dag inhalen. Dit kan alleen binnen een termijn van vier weken na afmelding. 19. Afmelden dient te geschieden vóór 9.00 uur op de dag dat u gebruik wilde maken van de TSO. Bij te laat of niet afmelden worden de kosten voor het gebruik van de TSO doorberekend. 20. Ouder(s)/verzorger(s) hebben recht op teruggave van abonnementsgeld bij tussentijds stoppen van het abonnement. Hiervoor dient een formulier ingevuld te worden zoals vermeld op bladzijde 16. Er geldt een opzegtermijn van 1 kalendermaand. Telefoon: Dorinda Verhoeven: / Astrid van Iersel:

17 INSCHRIJFFORMULIER TUSSENSCHOOLSE OPVANG SCHOOLJAAR Inleveren op uw basisschool of opsturen naar Astrid van Iersel of Dorinda Verhoeven Ondergetekende meldt hierbij het onderstaande kind aan voor het overblijven OP BASISSCHOOL: NIET VERGETEN IN TE VULLEN! Naam kind: (voornaam+achternaam+meisjesnaam moeder) Geboortedatum: Groep: leerkracht (indien bekend) (omcirkelen wat van toepassing is voor schooljaar ) Straatnaam + huisnummer: Postcode + woonplaats: Telefoon thuis: adres: Telefoon werk + mobiel nr. vader: : (Bereikbaarheid tijdens TSO!) Telefoon werk + mobiel nr. moeder: (Bereikbaarheid tijdens TSO!) Indien u tijdens werkuren niet bereikbaar bent, wie kan er in geval van nood gebeld worden: (Ook hierbij is het voor ons van belang dat wij iemand kunnen bereiken tijdens de Tussenschoolse Opvang) In nood bellen met: telefoon: Naam huisarts: Naam tandarts: telefoon: telefoon: U kunt voor uw kind kiezen uit de volgende mogelijkheden wat drinken betreft: (Als uw kind een van de onderstaande dranken NIET mag gebruiken, wilt u dit dan aankruisen) O melk O thee O yoghurtdrank O chocolademelk O sinaasappelsap O water Bijzonderheden(thuissituatie allergieën, medicijngebruik, etc.): S.v.p. aankruisen wat van toepassing is: O Mijn zoon / O dochter blijft elke schoolweek over op de volgende dagen: maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag Ik maak dus gebruik van het volgende abonnement: O 1 dag per week O 2 dagen per week O 3 dagen per week O 4 dagen per week O Mijn kind blijft ook op vrijdag over maar valt binnen de adv-regeling of regeling van vrije vrijdagen op de basisschool O Mijn kind maakt incidenteel gebruik van de TSO en gebruikt een 5- strippenkaart á 16,00 O Mijn kind stroomt later in het jaar in op school en begint met overblijven per: (datum invullen) (voor kinderen die instromen is er een aangepast tarief) Z.O.Z. Telefoon: Dorinda Verhoeven: / Astrid van Iersel:

18 Formulier voor automatische incasso U gebruikt dit formulier om Dakovda toestemming te verlenen tot het automatisch incasseren van de verstuurde facturen met betrekking tot de door u afgenomen diensten voor het schooljaar Het abonnement zal: in 1 termijn (2,5% korting) / in 2 termijnen ( 0,75 per factuur) / in 4 termijnen ( 0,75 per factuur) worden afgeschreven. (a.u.b. doorhalen wat niet van toepassing is) Voorletters rekeninghouder Tussenvoegsel rekeninghouder Achternaam rekeninghouder Adres Postcode Plaats Bank-/Gironummer: Ondertekening: Naam: Datum: Handtekening: Dit automatisch incasso formulier maakt, na ondertekening deel uit van de overeenkomst tussen ouder(s)/verzorger(s) en Dakovda voor de door ouder(s)/verzorger(s) afgenomen diensten. Door ondertekening verklaart ondergetekende dat: Hij / zij bevoegd is de overeenkomst inzake de aangevraagde diensten aan te gaan; De door hem / haar ingevulde gegevens correct zijn. Hij/zij verklaart hierbij op de hoogte te zijn van alle regels, afspraken en betalingsvoorwaarden van Dakovda voor schooljaar betreffende de TSO. Telefoon: Dorinda Verhoeven: / Astrid van Iersel:

19 INSCHRIJFFORMULIER TUSSENSCHOOLSE OPVANG SCHOOLJAAR Inleveren op uw basisschool of opsturen naar Astrid van Iersel of Dorinda Verhoeven Ondergetekende meldt hierbij het onderstaande kind aan voor het overblijven OP BASISSCHOOL: NIET VERGETEN IN TE VULLEN! Naam kind: (voornaam+achternaam+meisjesnaam moeder) Geboortedatum: Groep: leerkracht (indien bekend): (omcirkelen wat van toepassing is voor schooljaar ) Straatnaam + huisnummer: Postcode + woonplaats: Telefoon thuis: adres: Telefoon werk + mobiel nr. vader: : (Bereikbaarheid tijdens TSO!) Telefoon werk + mobiel nr. moeder: (Bereikbaarheid tijdens TSO!) Indien u tijdens werkuren niet bereikbaar bent, wie kan er in geval van nood gebeld worden: (Ook hierbij is het voor ons van belang dat wij iemand kunnen bereiken tijdens de Tussenschoolse Opvang) In nood bellen met: telefoon: Naam huisarts: Naam tandarts: telefoon: telefoon: U kunt voor uw kind kiezen uit de volgende mogelijkheden wat drinken betreft: (Als uw kind een van de onderstaande dranken NIET mag gebruiken, wilt u dit dan aankruisen) O melk O thee O yoghurtdrank O chocolademelk O sinaasappelsap O water Bijzonderheden(thuissituatie allergieën, medicijngebruik, etc.): S.v.p. aankruisen wat van toepassing is: O Mijn zoon / O dochter blijft elke schoolweek over op de volgende dagen: maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag Ik maak dus gebruik van het volgende abonnement: O 1 dag per week O 2 dagen per week O 3 dagen per week O 4 dagen per week O Mijn kind blijft ook op vrijdag over maar valt binnen de adv-regeling of regeling van vrije vrijdagen op de basisschool O Mijn kind maakt incidenteel gebruik van de TSO en gebruikt een 5- strippenkaart á 16,00 O Mijn kind stroomt later in het jaar in op school en begint met overblijven per: (datum invullen) (voor kinderen die instromen is er een aangepast tarief) Z.O.Z. Telefoon: Dorinda Verhoeven: / Astrid van Iersel:

20 Formulier voor automatische incasso U gebruikt dit formulier om Dakovda toestemming te verlenen tot het automatisch incasseren van de verstuurde facturen met betrekking tot de door u afgenomen diensten voor het schooljaar Het abonnement zal: in 1 termijn (2,5% korting) / in 2 termijnen ( 0,75 per factuur) / in 4 termijnen ( 0,75 per factuur) worden afgeschreven. (a.u.b. doorhalen wat niet van toepassing is) Voorletters rekeninghouder Tussenvoegsel rekeninghouder Achternaam rekeninghouder Adres Postcode Plaats Bank-/Gironummer: Ondertekening: Naam: Datum: Handtekening: Dit automatisch incasso formulier maakt, na ondertekening deel uit van de overeenkomst tussen ouder(s)/verzorger(s) en Dakovda voor de door ouder(s)/verzorger(s) afgenomen diensten. Door ondertekening verklaart ondergetekende dat: Hij / zij bevoegd is de overeenkomst inzake de aangevraagde diensten aan te gaan; De door hem / haar ingevulde gegevens correct zijn. Hij/zij verklaart hierbij op de hoogte te zijn van alle regels, afspraken en betalingsvoorwaarden van Dakovda voor schooljaar betreffende de TSO. Telefoon: Dorinda Verhoeven: / Astrid van Iersel:

Informatiebrochure voor vraagouders.

Informatiebrochure voor vraagouders. Informatiebrochure voor vraagouders. Inhoudsopgave 1.Welkom...2 2.De Organisatie...3 3.Wie is dan die gastouder?...4 Evaluaties...7 Huisbezoeken...7 Jaarlijkse risico-inventarisatie...8 Contact met Kind-Zijn...8

Nadere informatie

Informatieboekje Kinderdagverblijf 2015

Informatieboekje Kinderdagverblijf 2015 Informatieboekje Kinderdagverblijf 2015 Bezoekadres Centraal Bureau: Oostwal 4 1747 EZ Tuitjenhorn Telefoon: (0226) 393970 Fax: (0226) 399017 Internet: www.kinderopvangharenkarspel.nl E-mail: info@kinderopvangharenkarspel.nl

Nadere informatie

Informatiebrochure BSO Mops Gaasperplas. Welkom! Hartelijk dank voor de getoonde interesse in Mops BSO.

Informatiebrochure BSO Mops Gaasperplas. Welkom! Hartelijk dank voor de getoonde interesse in Mops BSO. Informatiebrochure BSO Mops Gaasperplas Welkom! Hartelijk dank voor de getoonde interesse in Mops BSO. Wij realiseren ons ook de waarde van vertrouwde handen voor uw kind. Daarom willen wij u in deze brochure

Nadere informatie

Informatie gids voor Gastouders

Informatie gids voor Gastouders Informatie gids voor Gastouders TisKidz Bovenstreek 2 8391 HM Noordwolde info@tiskidz.nl www.tiskidz.nl KvK 05081436 Registratie nr. Landelijk Register Kinderopvang 154768200 Gastouderbureau TisKidz 2014

Nadere informatie

Oetsie&So BSO Informatieboekje

Oetsie&So BSO Informatieboekje Oetsie&So BSO Informatieboekje Anita Rutten & Natasja van Delft Hendrik de Haardtstraat 21 6645 BN Winssen Telefoon: 0487-845752 www.oetsiekoetsie.nl Januari 2012 Inhoudsopgave 1. Welkom! Pagina 3 2. Kennismaking

Nadere informatie

Informatiebrochure. Elst, 12-2013, JH

Informatiebrochure. Elst, 12-2013, JH Informatiebrochure Elst, 12-2013, JH 1 Inhoud Inhoudsopgave 2 1. Welkom 3 2. Over Ons 5 3. Werkwijze 6 4. Wie doet wat 9 5. Tarieven 10 6. Pedagogisch Beleidsplan 11 7. Kwaliteit 18 2 1. Welkom Welkom

Nadere informatie

pag. 1 Informatiebrochure Stichting Klavertje Vier Versie 1.0 25 augustus 2011

pag. 1 Informatiebrochure Stichting Klavertje Vier Versie 1.0 25 augustus 2011 pag. 1 Inhoud ADMINISTRATIE... 3 LOCATIES... 3 ORGANISATIE... 4 WIE ZIJN WIJ... 4 VISIE... 4 ALGEMENE VOORWAARDEN... 4 PEDAGOGISCHE VISIE... 6 LEIDSTERS... 6 VEILIGHEID... 6 DIENSTVERLENING AAN OUDERS...

Nadere informatie

Het doel van de opvang is het creëren van een warme, huiselijke sfeer waarbinnen elk kind zich spelenderwijs en leeftijdsadequaat kan ontwikkelen.

Het doel van de opvang is het creëren van een warme, huiselijke sfeer waarbinnen elk kind zich spelenderwijs en leeftijdsadequaat kan ontwikkelen. 1 Hartelijk dank voor het aanvragen van informatie betreffende onze kinderopvang. Als u na het lezen van deze folder graag een keertje wilt komen kijken, neem dan gerust even contact met ons op voor een

Nadere informatie

Kinderopvang en Buitenschoolse opvang gericht op natuur en bewegen

Kinderopvang en Buitenschoolse opvang gericht op natuur en bewegen Basisschool de Overplaats Datum: November 2013 Versie: 2 Pagina 1 van 10 Waar kinderen zich thuis voelen Kinderopvang en Buitenschoolse opvang gericht op natuur en bewegen Basisschool de Overplaats Datum:

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan Stichting Sport-BSO 0-12 jaar

Pedagogisch Beleidsplan Stichting Sport-BSO 0-12 jaar Pedagogisch Beleidsplan Stichting Sport-BSO 0-12 jaar Versie : 0.3 d.d. 01 juli 2011 Bezoekadres : Hof van Naeltwijck 24; 2631 WX Nootdorp Postadres : Postbus 18545; 2502 EM s-gravenhage Internet : www.sport-bso.nl,

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan

Pedagogisch Beleidsplan Pedagogisch Beleidsplan BSO Nessie Kidz Locatie: Sam van Houtenstraat 15 1067 JA Amsterdam Tel.: 06-16596858/06-87101499 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 2 1. Algemene informatie BSO Nessie Kidz 3 2. Algemene informatie

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan. Kinderdagverblijf Doetsie

Pedagogisch beleidsplan. Kinderdagverblijf Doetsie Pedagogisch beleidsplan Kinderdagverblijf Doetsie 1 Inhoud Voorwoord... 4 Doelstelling van kinderdagverblijf Doetsie... 5 Visie... 6 Missie... 6 Accommodatie Doetsie... 7 Startfase kinderdagverblijf Doetsie...

Nadere informatie

Voorwoord. Met vriendelijke groet namens het team van OBS Het Lang, Ellen Rouwenhorst Directeur

Voorwoord. Met vriendelijke groet namens het team van OBS Het Lang, Ellen Rouwenhorst Directeur Voorwoord De schoolgids is een wettelijk verplicht document voor de ouders, dat elk schooljaar moet worden goedgekeurd door de MR. In de schoolgids staat alle belangrijke informatie die u moet weten over

Nadere informatie

Overblijfgids Basisschool De Zonnewijzer

Overblijfgids Basisschool De Zonnewijzer Overblijfgids Basisschool De Zonnewijzer Tussenschoolse opvang Spring Schooljaar 2015-2016 Inleiding Basisschool De Zonnewijzer biedt aan al haar leerlingen de mogelijkheid om tussen de middag over te

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan Voorwoord Kinderopvang en BSO Kids&Zoo biedt opvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Ons pedagogisch beleidsplan is een weergave van de manier waarop Kids&Zoo het pedagogisch beleid

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan Mei 2015

Pedagogisch Beleidsplan Mei 2015 Pedagogisch Beleidsplan Mei 2015 Kinderdagverblijf Topkids Swammerdamstraat 12 3553 RX Utrecht info@topkids.nl www.topkids.nl Tel. 030-2440468 Tel. Hoofdkantoor: 0346-283850 1 Voorwoord Voor u ligt het

Nadere informatie

Informatie gids voor Vraagouders

Informatie gids voor Vraagouders Informatie gids voor Vraagouders TisKidz Pluggematen 4 8331 TV Steenwijk info@tiskidz.nl www.tiskidz.nl KvK 05081436 Registratie nr. Landelijk Register Kinderopvang 154768200 Gastouderbureau TisKidz 2013

Nadere informatie

Breezandpad 3A 6843 JM Arnhem Tel.: 0611886844/ 0263218164 Email : hetklavertje2009@live.nl 1.VOORWOORD

Breezandpad 3A 6843 JM Arnhem Tel.: 0611886844/ 0263218164 Email : hetklavertje2009@live.nl 1.VOORWOORD Breezandpad 3A 6843 JM Arnhem Tel.: 0611886844/ 0263218164 Email : hetklavertje2009@live.nl 1.VOORWOORD Bijstelling Pedagogisch beleidsplan, toegepast aan de nieuwe locatie. Dit is het pedagogisch beleidsplan

Nadere informatie

Beleidsnota Tussenschoolse opvang

Beleidsnota Tussenschoolse opvang Beleidsnota Tussenschoolse opvang Woudenberg, September 2014 Overblijven is een moment om te ontspannen. Een moment om tot rust te komen na een ochtend hard werken. Na het eten worden de kinderen geprikkeld

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016. Sbo De Lings VAN Wevelickhovenstraat 9 5931 Ks Tegelen Tel. 077-3737575

Schoolgids 2015-2016. Sbo De Lings VAN Wevelickhovenstraat 9 5931 Ks Tegelen Tel. 077-3737575 Schoolgids 2015-2016 Sbo De Lings VAN Wevelickhovenstraat 9 5931 Ks Tegelen Tel. 077-3737575 Inhoudsopgave Nr. Onderwerp Blz. 1. Voorwoord... 1 2. Waar onze school voor staat... 2 Het gebouw... 2 Visie

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool Schoolgids 2014-2015 Koos Meindertsschool 1 Introductie Geachte ouders / verzorgers De basisschool een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. In de loop der jaren vertrouwt u uw kind voor een

Nadere informatie

Informatie gids voor Vraagouders

Informatie gids voor Vraagouders Informatie gids voor Vraagouders Bovenstreek 2 8391 HM Noordwolde www.tiskidz.nl Registratie nr. Landelijk Register Kinderopvang 154768200 1 Inhoudsopgave Wat heeft TisKidz te bieden pagina 3 Visie pagina

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Adres: Van Eesterenplein 1 1333KM Dependance: M.J.G. Molierestraat 72 1333LP Telefoonnr.: 036-7670630. Website: www.architect.asg-almere.nl 2 Inhoudsopgave Een woord vooraf 3 Almeerse

Nadere informatie

InstemmingMR:01-07-20114(ArianneAddicks)

InstemmingMR:01-07-20114(ArianneAddicks) Schoolgids 2014-2015 van Kbs Petrus en Paulus Voorwoord De schoolgids van KBS Petrus en Paulus is bestemd voor ouders die belangstelling hebben voor onze school en hun kind hier eventueel willen aanmelden.

Nadere informatie

Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen!

Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen! Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen! Januari 2015 Voorwoord Voor u ligt het pedagogisch beleidsplan van ikook!, dat van toepassing is op onze locaties voor kinderdagopvang en buitenschoolse

Nadere informatie

Welkom bij Brood & Spelen

Welkom bij Brood & Spelen Inhoud Welkom bij Brood & Spelen... 3 Hoofdstuk 1 Pedagogisch beleid... 4 1.1 Brood & Spelen missie en visie... 4 1.1.1 Visie... 4 1.1.2 Missie... 4 1.2 Brood & Spelen beleid... 5 1.2.1 De Gordon-methode...

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan. Kinderdagverblijf Boefje

Pedagogisch Beleidsplan. Kinderdagverblijf Boefje Pedagogisch Beleidsplan Kinderdagverblijf Boefje Juli 2015 Naam organisatie: Kinderopvang Boefje Adres: Visserspad 1a, 1561 PK te Krommenie Telefoonnummer: 075-61 53678 Website: www.kinderopvangboefje.nl

Nadere informatie

Viavie Welzijn gastouderopvang is een erkende instelling voor gastouderopvang, en staat geregistreerd in het Landelijk register Kinderopvang.

Viavie Welzijn gastouderopvang is een erkende instelling voor gastouderopvang, en staat geregistreerd in het Landelijk register Kinderopvang. VIAVIE Welzijn GASTOUDEROPVANG Januari 2015 Wij zijn op het volgende adres bereikbaar: Postadres GOB Holten - Rijssen Smidsbelt 6 7451 BL Holten Bezoek adres Kulturhus Smidsbelt 6 7451 BL Holten Bezoek

Nadere informatie

- welkom p.3 - leiding en verantwoordelijkheid p.3 - de rol van de leidster p.3

- welkom p.3 - leiding en verantwoordelijkheid p.3 - de rol van de leidster p.3 INHOUD Inleiding - welkom p.3 - leiding en verantwoordelijkheid p.3 - de rol van de leidster p.3 Meerwaarde van Calimero - kwaliteit p.4 - pedagogische visie, pedagogisch beleid p.4 - risico-inventarisatie

Nadere informatie

Informatiegids. Kindercentrum WereldKids

Informatiegids. Kindercentrum WereldKids Informatiegids Kindercentrum WereldKids Versie 1.8 November 2009 Kindercentrum WereldKids Kwakersstraat 22 hs 1053 WD Amsterdam Tel: 020-4892327 E-mail info@wereldkidsamsterdam.nl Website http://www.wereldkidsamsterdam.nl

Nadere informatie