FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 25 juli 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 25 juli 2013"

Transcriptie

1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 25 juli 2013 Gegevens onderneming: de besloten vennootschap Laurens Marius College B.V., gevestigd te Apeldoorn aan de Oude Apeldoornseweg Faillissementsnummer : 12/381 F Datum uitspraak : 7 augustus 2012 Curator : mr. A. Gras Rechter-commissaris : mr. J.S.W. Lucassen Activiteiten onderneming : afgerond in 3 e verslag Omzetgegevens : Blijkens de concept jaarrekening 2011 bedroeg de bruto omzet per ultimo ,-. Personeel gemiddeld aantal : 4 Verslagperiode : 11 april 2013 tot en met 25 juli 2013 Bestede uren verslagperiode : 8 uur en 12 minuten Bestede uren totaal : 115 uur en 12 minuten 1. INVENTARISATIE 1.1. Directie en organisatie: afgerond in verslag Winst en verlies: Gezien de korte termijn waarin de vennootschap actief is geweest beschikt de curator slechts over een concept jaarrekening Blijkens dit concept heeft de onderneming in haar eerste jaar een verlies geleden van , Balanstotaal: Het balanstotaal per ultimo 2011 bedraagt , Lopende procedures: Er zijn de curator geen lopende procedures bekend Verzekeringen: afgerond in verslag Huur: afgerond in verslag Oorzaak faillissement: Volgens opgave van de bestuurder is het faillissement met name ontstaan doordat de grootste opdrachtgever, het UWV, haar budget voor reïntegratieopleidingen ernstig heeft beperkt. Daarmee viel de voornaamste opdrachtgever voor gefailleerde weg en kon de omzet simpelweg

2 niet meer worden gehaald. Gezien de totale kosten ter zake personeel ( ,-) was de bruto omzet zelfs niet voldoende om het personeel te voldoen. 2. PERSONEEL 2.1. Aantal ten tijde van faill. : Aantal in jaar voor faill. : Datum ontslagaanzegging : 8 augustus Werkzaamheden: Correspondentie met personeel en UWV. 3. ACTIVA Onroerende zaken 3.1. Beschrijving : gefailleerde had geen onroerende zaken in eigendom Verkoopopbrengst : niet van toepassing Hoogte hypotheek : niet van toepassing Boedelbijdrage : niet van toepassing. Werkzaamheden: Inventarisatie. Bedrijfsmiddelen 3.5. Beschrijving: Afgewikkeld in eerste verslag Verkoopopbrengst: 1.785,- inclusief btw Boedelbijdrage: niet van toepassing Bodemvoorrecht fiscus: Op deze goederen is het bodemvoorrecht van de fiscus van toepassing. Werkzaamheden: Inventarisatie, correspondentie en onderhandelingen ter zake verkoop en opstellen koopovereenkomst. Voorraden/onderhanden werk 3.9. Beschrijving: Afgerond in 3 e verslag Verkoopopbrengst: , Boedelbijdrage: niet van toepassing. Werkzaamheden: Opstarten biedingsprocedure, onderhandelen met gegadigden, contact met cursisten en opdrachtgevers.

3 Andere activa Beschrijving: Afgerond in het 3 e faillissementsverslag Verkoopopbrengst: zie Werkzaamheden : Biedingsprocedure en onderhandelen met gegadigden. 4. DEBITEUREN 4.1. Omvang debiteuren: gefailleerde beschikte over een tweetal vorderingen te weten een vordering uit hoofde van schade als gevolg van de arbeidsongeschiktheid van één van haar medewerkers tegen de verzekeraar van de persoon die de medewerkster heeft aangereden en een vordering op de onderneming Scholing naar Werk terzake een aantal studenten die de opleiding niet hebben afgerond. Deze vorderingen zijn verpand aan de bank. De curator heeft de bank aangegeven het pandrecht te erkennen en de bank is gevraagd zelf de incasso van deze vorderingen ter hand te nemen Opbrengst: Boedelbijdrage: - Werkzaamheden : Overleg met Bank en deurwaarderskantoor Schuman. 5. BANK/ZEKERHEDEN 5.1. Vordering van bank(en): Tussen gefailleerde en ING Bank bestond een rekening courant verhouding op grond waarvan ING Bank per datum faillissement een bedrag ad ,90 van gefailleerde te vorderen had. Blijkens de kredietovereenkomst is de rekening courant verhouding tussen gefailleerde en ING Bank mede aangewend om de schuld die de heer Dorst in het kader van de eenmanszaak bij ING Bank had af te lossen. Bekeken wordt in hoeverre dit nog een vordering van gefailleerde op de heer Dorst oplevert Leasecontracten: De ex artikel 58 Fw opgeëiste motorfiets is inmiddels door BVA Auctions bij openbare veiling verkocht. De opbrengst bedraagt 8.835, Beschrijving zekerheden: Blijkens de kredietovereenkomst met ING Bank beschikt de ING Bank over de navolgende zekerheden: - pandrecht op bedrijfsactiva; - pandrecht op debiteuren Separatistenpositie:

4 Afgerond in het 3 e faillisementsverslag 5.5. Boedelbijdragen: Aangezien de curator de vorderingen niet zal innen en de incasso daarvan is overgelaten aan de bank is de boedelbijdrage niet aan de orde Eigendomsvoorbehoud: Afgerond in het tweede faillissementsverslag Reclamerechten: niet van toepassing Retentierechten: niet van toepassing. Werkzaamheden: Inventarisatie, correspondentie met banken en zekerheidsgerechtigden. 6. DOORSTART/VOORTZETTEN Voortzetten 6.1. Exploitatie/zekerheden: De activiteiten van gefailleerde zijn niet door de curator voortgezet Financiële verslaglegging: niet van toepassing. Werkzaamheden: Doorstart Niet van toepassing. Werkzaamheden: 7. RECHTMATIGHEID 7.1. Boekhoudplicht : nog in onderzoek Depot jaarrekeningen : er zijn geen jaarrekeningen gedeponeerd Goedk. Verkl. Accountant : niet van toepassing Stortingsverpl. Aandelen: Het aandelenkapitaal ad ,- is volgestort middels de inbreng van de activa van de eenmanszaak.

5 7.5. Onbehoorlijk bestuur: In dit kader is het navolgende van belang. Naar achteraf is gebleken beschikte gefailleerde vanaf 1 augustus 2011 niet meer over de licentie om zogenaamde experimentele opleidingen te verstrekken. Zonder een dergelijke van het ministerie van onderwijs te verkrijgen licentie kan gefailleerde de diploma s behorende bij deze opleidingen niet verstrekken aan haar cursisten. Cursisten welke voordien bij gefailleerde waren ingeschreven konden (nadien) wel nog door gefailleerde worden gediplomeerd. Per saldo betekent dit dat gefailleerde de cursisten welke vanaf 1 augustus 2011 bij haar zijn ingeschreven nimmer heeft kunnen diplomeren. Daarnaast is de curator inmiddels in overleg met de bestuurder alsook met een accountant omtrent de inhoud van de boekhouding Paulianeus handelen : De curator heeft hiervan geen aanwijzingen aangetroffen. Werkzaamheden: Overleg met de accountant en de bestuurder omtrent de juistheid van de administratie. 8. CREDITEUREN 8.1. Boedelvorderingen : UWV ,19 (loon over de periode na datum faillissement) : Hoste 361, Preferente vorderingen van de fiscus : , Preferente vorderingen van het UWV : , Andere preferente crediteuren : mevrouw M. Sikkema 1.740,20 (werkneemster). : BMW heeft een voorrecht op de opbrengst van de verkochte motorfiets 8.835, Aantal concurrente crediteuren : Bedrag concurrente crediteuren : , Verwachte wijze afwikkeling : onbekend. Werkzaamheden: geen 9. PROCEDURES 9.1 Naam wederpartij(en) : er zijn de curator geen lopende procedures bekend. 9.2 Aard procedure : niet van toepassing. 9.3 Stand procedure : niet van toepassing. Werkzaamheden: geen.

6 10. OVERIG Termijn afwikkeling faill.: Onbekend Plan van aanpak: - Onderzoek naar overgenomen rekening courant schuld; - Onderzoek naar boekhouding; - Onderzoek naar bestuurdersaansprakelijkheid Indiening volgend verslag: binnen de daartoe geldende termijn. Apeldoorn, 25 juli 2013 A. Gras curator

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Gegevens onderneming : Sebra Polymer Recycling B.V., gevestigd te Middelburg : aan de Uijterschootweg 8

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 Faillissement : MaDeRi B.V. Faillissementsnummer : F 05/14/1140 Datum uitspraak : 25 november 2014 Curator : Mr C.A. Hage Rechter-commissaris : Mr A.M.P.T.

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 24 maart 2011 Gegevens onderneming: F1 Racing B.V. Faillissementsnummer: F 11.84 (Rechtbank Arnhem) Datum uitspraak: 1 maart

Nadere informatie

Nummer: 2 Datum: 28 december 2010

Nummer: 2 Datum: 28 december 2010 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 28 december 2010 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap ZappSpace B.V. Faillissementsnummer : F 10/741 Datum uitspraak : 28 september 2010 Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012 Gegevens failliet: IndiEco Holding B.V. Faillissementsnummer: 12/110 F Datum uitspraak: 14 februari 2012 Rechter-commissaris: Curator: Activiteiten

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015 Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden. De inhoud daarvan is identiek aan de inhoud van dit fysieke verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 2 (EINDVERSLAG) Datum: 3 april 2015 Gegevens onderneming: TM Installatietechniek B.V., KvK-nummer 02087680, gevestigd te (9645 KX)

Nadere informatie

Nummer: 1 Datum: 2 januari 2013. Ontwikkelen en produceren van maatwerksoftware, gamestudio en 3D oplossingen

Nummer: 1 Datum: 2 januari 2013. Ontwikkelen en produceren van maatwerksoftware, gamestudio en 3D oplossingen Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex artikel 73a Fw) Nummer: 1 Datum: 2 januari 2013 Gegevens gefailleerde: Datum uitspraak: 27 november 2012 Curator: mr. J.P. Davids R-C: De heer

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 16 juli 2015 Gegevens onderneming : NS Marketing & Sales Limited Faillissementsnummer : C/16/15/479 Datum uitspraak : 16 juni 2015 (rechtbank

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Network

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Gegevens onderneming : Stichting Kraamzorg Natural Care Faillissementsnummer : F11/765 Datum uitspraak : 11 oktober 2011 Curator : mr. A.Y. Kroll

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Faillissementsnummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: NL:TZ:0000000343:F001 28-04-2015 Mr. Mark-Hendrik de Vries mr. Anneke Koene 1. Algemeen 1.1 Gegevens onderneming Se Dig Online B.V. 1.2 Activiteiten

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 6 januari 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 6 januari 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 6 januari 2012 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 2 Datum: 21 mei 2012 Gegevens onderneming: Mebo Timmerwerken B.V. Faillissementsnummer: 11/909 F Datum uitspraak: 29 november 2011

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 Faillissement : Van Cappellen Mobiliteitsmakelaars BV Faillissementsnummer : F.05/13/1062 Datum uitspraak : 8 oktober 2013 Curator : Mr I.J.G.H. Hage Rechter-commissaris

Nadere informatie

Verslagperiode 21 juni tot en met 18 december 2013 Bestede uren in verslagperiode 44,46 (20 juni tot en met 18 december 2013) Bestede uren Totaal

Verslagperiode 21 juni tot en met 18 december 2013 Bestede uren in verslagperiode 44,46 (20 juni tot en met 18 december 2013) Bestede uren Totaal FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Tweede openbare verslag Datum 19 december 2013 Gegevens onderneming Hertenroep BV (kvk: 20079026) Faillissementsnummer F. 02/13/493 Datum uitspraak 21 mei 2013

Nadere informatie

twee bloemenwinkels. Omzetgegevens : 2007: 523.804,--; 2008: 533.897,--; 2009: 438.499,--.

twee bloemenwinkels. Omzetgegevens : 2007: 523.804,--; 2008: 533.897,--; 2009: 438.499,--. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 5 april 2011 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Fresh Chain Retail BV. Faillissementsnummer : F 11/176 Datum uitspraak : 1 maart 2011 Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013 Gegevens failliet : Altigen Benelux B.V., kantoorhoudende te Utrecht aan de Computerlaan 5; Kvknummer : 51455757 Faillissementsnummer

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Gegevens onderneming : Rijnmond Staalbouw B.V. Faillissementsnummer : F12.432 Datum uitspraak : 12 juni 2012 Curator : mr. A.Y. Kroll Rechter-commissaris

Nadere informatie

: D.I.E. van Dijke LLB: 48 minuten : mr. M. Schroevers: 17 uur en 12 minuten

: D.I.E. van Dijke LLB: 48 minuten : mr. M. Schroevers: 17 uur en 12 minuten Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 18 juli 2014 Nummer: één Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Zuid-West Projekten B.V. (voorheen : handelend onder de naam

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum : 14 maart 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum : 14 maart 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum : 14 maart 2014 Gegevens onderneming : J.B.A.N. Beheer B.V. Faillissementsnummer : C/17/13/348 F Datum uitspraak : 3 december 2013 Curator : mr. T.E.A. Detmar R-C

Nadere informatie

Verslagperiode : 26 november 2013 t/m 31 januari 2014 Bestede uren in verslagperiode : zie specificatie Bestede uren Totaal : zie specificatie

Verslagperiode : 26 november 2013 t/m 31 januari 2014 Bestede uren in verslagperiode : zie specificatie Bestede uren Totaal : zie specificatie FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 31 januari 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 september 011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 september 011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 september 011 Gegevens ondernemingen : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Car Lease Holland B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BORRIUS PERSONEELSDIENSTEN B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BORRIUS PERSONEELSDIENSTEN B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BORRIUS PERSONEELSDIENSTEN B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Borrius

Nadere informatie

NEGENDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DE HOORN VAN NIEUWEGEIN B.V.

NEGENDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DE HOORN VAN NIEUWEGEIN B.V. NEGENDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DE HOORN VAN NIEUWEGEIN B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1093 GB)

Nadere informatie

Verslagperiode : 12 februari 2014 t/m 10 februari 2015 Uren in verslagperiode : 0 Bestede uren totaal : 4,6 Saldo faillissementsrekening

Verslagperiode : 12 februari 2014 t/m 10 februari 2015 Uren in verslagperiode : 0 Bestede uren totaal : 4,6 Saldo faillissementsrekening TIENDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Gouden Kooi B.V. (hierna te noemen Gouden Kooi ), ingeschreven in

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 6 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYLOADBASE N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Inzake het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Schilder- en afwerkingsbedrijf J. Walraven

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014 Gegevens onderneming : Vennootschap onder firma Sitara s Take Away, gevestigd te (1333 JV) Almere, aan de J.T.P. Bijlhouwerstraat 6, zaakdoende te (1335 JW)

Nadere informatie