FAILLISSEMENTSVERSLAG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAILLISSEMENTSVERSLAG"

Transcriptie

1 V A N B E N T H E K E U L E N FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer 2 d.d. 16 januari 2014 Gegevens onderneming Faillissementsnummer Datum uitspraak Curator Rechter-commissaris Activiteiten onderneming Omzetgegevens Personeel gemiddeld aantal Verslagperiode Bestede uren in verslagperiode Bestede uren totaal Dutch Beer B.V. C.16/13/1014 F 10 september 2013 mr C. de Jong mr G.A.M. Peper Import en export van en de handel in bier (merken: Olm Bier en Dutch Beer). 2013: ,- (tot en met aug stus : ,- 2011: ,- (vanaf oktotk7 2011) 8 12 oktober 2013 tot en met 11 j: 4 -á * ,60 uur (uren tot en met 31 dpcel.er 013) 131,40 uur (uren tot en met 31(deceWr 2013) 1. Inventarisatie 1.1. Directie en organisatie 1.2. Winst en verlies 1.3. Balanstotaal 1.4. Lopende procedure Verzekeringen In deze verslagperiode zijn, na verkoop van een deel van de activa, alle nog lopende verzekeringen geroyeerd Huur Curanda huurde een kantoor met aangrenzende bedrijfshal van D. Hubregtse Beheer B.V. aan de Oogstweg 2 te Zeewolde. Het kantoor en de bedrijfshal zijn op 11 december 2013 conform afspraken opgeleverd aan de verhuurder Oorzaak faillissement

2 V A N B E N T H E M I 1 K E U L E N 2. Personeel Afgerond. 3. Activa Onroerende zaken 3.1. Beschrijving Curanda bezit geen onroerende zaak. Bedriifsmiddelen 3.6. Beschrijving In de kantoorruimte aan de Oogstweg 2 te Zeewolde is een standaard kantoorinventaris aangetroffen en in de bedrijfshal staan circa 10 grote stellingen. De inventaris is in deze verslagperiode met instemming van de pandhouder en na verkregen toestemming van de rechter-commissaris verkocht Verkoopopbrengst De inventaris is verkocht voor 9.680,- (inclusief btw) Boedelbijdrage De opbrengst van de verkoop van de bodemzaken ( 9.680,- exclusief btw) loopt ingevolge art. 57 lid 3 Fw. door de boedel Bodemvoorrecht fiscus Er is sprake van een bodemvoorrecht van de fiscus. De aangetroffen bodemzaken zijn verkocht, zie punt 3.6 t/m Werkzaamheden Geen verdere werkzaamheden. Voorraden/onderhanden werk Beschrijving De in de bedrijfshal aanwezige voorraad (voornamelijk lege) fusten (circa stuks), grote hoeveelheden bekertjes en viltjes en een aantal (deels verouderde) biertaps en counters zijn in deze verslagperiode verkocht samen met de inventaris. De bij klanten van curanda nog aanwezige fusten (volgens opgaaf van curanda circa stuks) en de bij de brouwer in Duitsland aanwezige fusten (volgens opgaaf van curanda circa stuks) zullen in de komende verslagperioden verkocht worden. De brouwerij heeft zich overigens op het standpunt gesteld dat bij haar geen fusten van curanda aanwezig zijn Verkoopopbrengst De voorraad is verkocht voor ,- (inclusief btw) Boedelbijdrage Werkzaamheden In de komende verslagperiode zal getracht worden de bij de klanten aanwezige fusten te - 2 -

3 V A N B E N T H E M K E U L E N verkopen. Met de brouwerij zal getracht worden overeenstemming te bereiken over het fustensaldo. Indien en zodra hierover duidelijkheid is, zal indien mogelijk overgegaan worden tot verkoop van deze fusten. Andere activa Beschrijving Curanda bezit geen andere materiële activa. 4. Debiteuren 4.1. Omvang debiteuren In deze verslagperiode is het debiteurenbestand gekoppeld aan de statiegeldverplichtingen van curanda jegens deze debiteuren. De debiteurenportefeuille is verpand aan ING Bank. Met ING Bank wordt thans overleg gevoerd over de incasso van de debiteurenportefeuille en de hoogte van de boedelbijdrage Opbrengst (Nog) niet van toepassing Boedelbijdrage In de volgende verslagperiode zal met de pandhouder overeenstemming bereikt moeten worden over de hoogte van boedelbijdrage Werkzaamheden Er dienen afspraken gemaakt te worden met de pandhouder over de incasso van de verpande debiteurenvorderingen. Vervolgens dient de debiteurenincasso in combinatie met de verkoop van de bij de klanten aanwezige fusten opgepakt te worden. 5. Bank/zekerheden 5.1. Vordering van bank(en) ING Bank heeft een vordering op curanda welke vordering op datum faillissement ,- bedroeg Leasecontracten In deze verslagperiode is met BMW Group (financial lease) overeenstemming bereikt dat zij tegen betaling van een boedelbijdrage van 750,- de verkoop van het aan haar verpande voertuig ter hand zal nemen. De boedelbijdrage is inmiddels overgemaakt naar de faillissementsrekening en het voertuig is door BMW Group opgehaald ten behoeve van de verkoop Beschrijving zekerheden 5.4. Separatistenpositie Zie

4 V A N B E N T H E M K E U L E N 5.5. Boedelbijdrage Zoals al aan de orde gekomen onder punten 3.4, 3.8, 3.13 en 4.3 zijn er met ING Bank afspraken gemaakt of zullen gemaakt worden ten aanzien van de diverse zekerheden en de boedelbijdrage die de boedel daarvoor zal ontvangen. Er wordt verwezen naar de specifieke punten in dit verslag Eigendomsvoorbehoud In deze verslagperiode hebben de leveranciers die goederen onder eigendomsvoorbehoud hadden geleverd deze goederen bij curanda opgehaald Reclamerechten Geen der crediteuren heeft een recht van reclame geldend gemaakt Retentierechten In deze verslagperiode heeft geen van de crediteuren een retentierecht geldend gemaakt. De Duitse bierbrouwer heeft zich op het standpunt gesteld dat zij geen fusten van curanda in haar bezit heeft. Een retentierecht zal door haar derhalve (vooralsnog) niet uitgeoefend worden Werkzaamheden Met ING Bank dient overeenstemming te worden bereikt over de boedelbijdrage voor de incasso van de debiteurenportefeuille. 6. Doorstart/voortzetten Voortzetten 6.1. Exploitatie/zekerheden Doorstart 6.4. Beschrijving 7. Rechtmatigheid 7.1. Boekhoudplicht In deze volgende verslagperiode is, na verkregen toestemming van de rechter-commissaris, een quick scan uitgevoerd. In de komende verslagperiode zal de uitkomst van dit rapport besproken worden met de bestuurders van curanda Depot jaarrekeningen De jaarrekening over het boekjaar 2011 lijkt niet (tijdig) te zijn gedeponeerd Goedkeurende verklaring accountant De failliete vennootschap is op grond van artikel 2:396 BW niet verplicht tot het laten opstellen van een accountantsverklaring Stortingsverplichting aandelen Over dit onderwerp kunnen nog geen mededelingen warden gedaan

5 V A N B E N T H E M 1i K E U L E N 7.5. Onbehoorlijk bestuur Over dit onderwerp kunnen nog geen mededelingen worden gedaan Paulianeus handelen Over dit onderwerp kunnen nog geen mededelingen worden gedaan Werkzaamheden De noodzakelijke onderzoeken zullen in een komende verslagperiode worden afgerond. 8. Crediteuren Bij dit verslag is gevoegd een crediteurenlijst, waaruit het volgende blijkt Boedelvorderingen 117,98 Claimsagent 8.2. Preferente vordering van de fiscus ,00 Belastingdienst Randmeren ,52 Belastingdienst Douane 8.3. Preferente vordering van UWV Het UWV heeft nog geen vordering ingediend Andere preferente crediteuren Aantal concurrente crediteuren Bedrag concurrente crediteuren , Verwachte wijze van afwikkeling Thans is nog niet bekend welke wijze van afwikkeling te verwachten is Werkzaamheden In de volgende verslagperiode zullen de crediteuren nader getnventariseerd worden. 9. Procedures 10. Overig Termíjn afwikkeling faillissement Op dit ogenblik is nog niet duidelijk wanneer het faillissement zal worden afgewikkeld

6 V A N B E N T H E M M K E U L E N Plan van aanpak - de bij de klanten aanwezige fusten dienen te worden verkocht; - de eventueel bij de Duitse brouwerij aanwezige fusten dienen te worden verkocht; - met ING Bank dienen afspraken gemaakt te worden over de incasso van de debiteuren; - de debiteurenvorderingen dienen te worden geïncasseerd; - de rechtmatigheidonderzoeken dienen te worden afgerond Indiening volgend verslag Het volgende verslag zal worden ingediend over drie maanden of zoveel eerder als noodzakelijk Werkzaamheden Zie onder Faillissementsrekening Het saldo van de faillissementrekening bedraagt per 11 oktober ,20. Dit openbaar verslag en het bijbehorende financieel verslag zijn geen prospectus of jaarrekening. Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat onder andere bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden of achteraf bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor crediteuren en/of andere belanghebbenden. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. 6

Verslagperiode 21 juni tot en met 18 december 2013 Bestede uren in verslagperiode 44,46 (20 juni tot en met 18 december 2013) Bestede uren Totaal

Verslagperiode 21 juni tot en met 18 december 2013 Bestede uren in verslagperiode 44,46 (20 juni tot en met 18 december 2013) Bestede uren Totaal FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Tweede openbare verslag Datum 19 december 2013 Gegevens onderneming Hertenroep BV (kvk: 20079026) Faillissementsnummer F. 02/13/493 Datum uitspraak 21 mei 2013

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 8 Datum : 4 juni 2015 Datum laatste verslag : 4 december 2014 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Mainframe SW B.V. h.o.d.n. MFSW Software & Detachering statutair

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012 Gegevens failliet: IndiEco Holding B.V. Faillissementsnummer: 12/110 F Datum uitspraak: 14 februari 2012 Rechter-commissaris: Curator: Activiteiten

Nadere informatie

mr. P.B. Klingenberg (voormalig) mr. H.C.M. Hendriks, per 7 november 2012

mr. P.B. Klingenberg (voormalig) mr. H.C.M. Hendriks, per 7 november 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 13 november 2012 Gegevens failliet: Sales & Marketing Partners B.V. Faillissementsnummer: 12/587 F Datum uitspraak: 25 september 2012 Rechter-commissaris: mr. M.H.F.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 Faillissement : MaDeRi B.V. Faillissementsnummer : F 05/14/1140 Datum uitspraak : 25 november 2014 Curator : Mr C.A. Hage Rechter-commissaris : Mr A.M.P.T.

Nadere informatie

POSTBUS 3404 4800 DK BREDA. www.rassers.nl. Datum 3 juni 2015. Datum uitspraak 12 mei 2015 Mr. F.F.J. Froger. (Senior) Juridisch medewerker

POSTBUS 3404 4800 DK BREDA. www.rassers.nl. Datum 3 juni 2015. Datum uitspraak 12 mei 2015 Mr. F.F.J. Froger. (Senior) Juridisch medewerker FAILLISSEMENTSVERSLAG Ex ART. 73 A FW Nummer Eerste verslag Datum 3 juni 2015 Gegevens gefailleerde A.R.W.M. Rombouts Faillissementsnummer F.02/15/271 Datum uitspraak 12 mei 2015 Curator Mr. F.F.J. Froger

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw nummer 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw nummer 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw nummer 1 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. (de digitale versie zal

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 6 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYLOADBASE N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor

Nadere informatie

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Gegevens onderneming : Sebra Polymer Recycling B.V., gevestigd te Middelburg : aan de Uijterschootweg 8

Nadere informatie

mr. T.A. Opbroek-Booij Verslagperiode: 19 februari 2013 t/m 15 april 2013 Bestede uren in verslagperiode: 24,4 uur Bestede uren totaal:

mr. T.A. Opbroek-Booij Verslagperiode: 19 februari 2013 t/m 15 april 2013 Bestede uren in verslagperiode: 24,4 uur Bestede uren totaal: FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 15 april 2013 Gegevens failliet: Prinses Invest B.V. Faillissementsnummer: F.16/13/187 Datum uitspraak: 19 februari 2013 Rechter-commissaris: mr. M.H.F. van Vugt

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Indien dit verslag

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 Faillissement : Van Cappellen Mobiliteitsmakelaars BV Faillissementsnummer : F.05/13/1062 Datum uitspraak : 8 oktober 2013 Curator : Mr I.J.G.H. Hage Rechter-commissaris

Nadere informatie

Verslagperiode : 12 februari 2014 t/m 10 februari 2015 Uren in verslagperiode : 0 Bestede uren totaal : 4,6 Saldo faillissementsrekening

Verslagperiode : 12 februari 2014 t/m 10 februari 2015 Uren in verslagperiode : 0 Bestede uren totaal : 4,6 Saldo faillissementsrekening TIENDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Gouden Kooi B.V. (hierna te noemen Gouden Kooi ), ingeschreven in

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Network

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 8 april 2015 Datum laatste verslag : n.v.t. Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Desenco Holding B.V., statutair gevestigd te Zoetermeer, vestigingsadres:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04 FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04 opgesteld op 22 augustus 2013 Gefailleerde Budé Employability B.V. Faillissementsnummer F 12/199 Datum uitspraak 4 april 2012 Curator mr. G.A. van Genderen Faillissementsmedewerker

Nadere informatie

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG B.V. HANDELEND ONDER DE NAAM MITSUBISHI DE JONG Gegevens onderneming : de besloten vennootschap

Nadere informatie

Software Development Benelux B.V. (eindverslag)

Software Development Benelux B.V. (eindverslag) Software Development Benelux B.V. (eindverslag) FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 11 mei2015 Gegevens onderneming : Software Development Benelux B.V., tevens h.o.d.n. Qpozz, statutair gevestigd te

Nadere informatie

De besloten vennootschap VICTORY FLOWERS B.V. Faillissementsnummer: F.02/14/586 Rechter-Commissaris: Mr. T.J. van Gessel

De besloten vennootschap VICTORY FLOWERS B.V. Faillissementsnummer: F.02/14/586 Rechter-Commissaris: Mr. T.J. van Gessel OPENBAAR VERSLAG NR. 3 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET Faillissement: De besloten vennootschap VICTORY FLOWERS B.V. Faillissementsnummer: F.02/14/586 Rechter-Commissaris: Mr. T.J. van Gessel Curator:

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Gegevens onderneming : Rijnmond Staalbouw B.V. Faillissementsnummer : F12.432 Datum uitspraak : 12 juni 2012 Curator : mr. A.Y. Kroll Rechter-commissaris

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 8 EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYLOADBASE N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 03

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 03 FAILLISSEMENTSVERSLAG - 03 opgesteld op 16 augustus 2013 Gefailleerde De besloten vennootschap Nepas Systems B.V. Faillissementsnummer F 08/13/59 Datum uitspraak 30 januari 2013 Curator mr. J.A. Holsbrink

Nadere informatie

Verslagperiode: 27 januari 2015 t/m 22 april 2015

Verslagperiode: 27 januari 2015 t/m 22 april 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 22 april 2015 Gegevens failliet: Improof Mobile B.V. KvK-nummer: 60438649 Faillissementsnummer: F.16/14/1115 Datum uitspraak: 30 december 2014 Rechter-commissaris:

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG ALMERE B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG ALMERE B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG ALMERE B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer : 1 Datum : 7 januari 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer : 1 Datum : 7 januari 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 7 januari 2014 Gegevens onderneming : C.D.O.F. BV (Lageweg 8, 9843 AM Grijpskerk) Faillissementsnummer : F 13/340 Datum uitspraak : 26 november 2013 Curator : mr.

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

Eerste openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Eerste openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Eerste openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Datum: 15 oktober 2014 Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid usario B.V., ingeschreven bij de Kamer van

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Gegevens onderneming : Stichting Kraamzorg Natural Care Faillissementsnummer : F11/765 Datum uitspraak : 11 oktober 2011 Curator : mr. A.Y. Kroll

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 6 januari 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 6 januari 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 6 januari 2012 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie