BIJLAGE A WELKOM BIJ DE VOETBALVERENIGING TLC.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIJLAGE A WELKOM BIJ DE VOETBALVERENIGING TLC."

Transcriptie

1 Aanmeldingsformulier vv TLC Inleveradres: Han Sinninghe Rodenburg PV, Leek Achternaam: Voorletters: Roepnaam: Adres: Postcode: Woonplaats: Geboortedatum: Geslacht: M / V Geboorteplaats: Telefoon: Mobiel: Nationaliteit: Legitimatie+nummer: (indien 16 jaar of ouder: een kopie van een geldig identiteitskaart, rijbewijs of paspoort bijvoegen.) Nieuwe leden vanaf 10 jaar dienen bij dit aanmeldingsformulier een pasfoto bij te voegen. Deze pasfoto is bestemd voor de spelerspas. Lidmaatschap: Spelend lid Veldvoetbal Zaalvoetbal (voor contributieregeling zie bijlage B) Niet spelend lid Met clubblad Zonder clubblad Meerdere gezinsleden lid van v.v. TLC: J / N (Korting zie bijlage B) Betaalwijze: Automatische incasso (wordt één keer afgeschreven of in 3 termijnen. Machtigingsformulier invullen) In 3 termijnen (geldt niet voor niet spelende leden) Bankrekening: tnv.: Bent u eerder lid geweest van een voetbalvereniging J / N (Zo ja, graag onderstaande invullen) Naam vereniging: Handtekening: Datum: Onder 16 jaar dienen de ouders/verzorger(s) te zorgen voor een handtekening. Door ondertekening neemt u kennis van de voorwaarden/gedragregels en contributieregeling vermeld in de bijlagen A en B vv TLC is een vereniging welke draait op vrijwilligers. Een vereniging met veel jeugd- en seniorleden kan niet zonder vrijwilligers. Meldt u aan als vrijwilliger en help onze club. Ook ouders zijn van harte welkom! Ik meld me aan voor de volgende functie(s) binnen vv TLC: Bestuurslid Jeugdleider Website Ondersteunend bestuurslid Scheidsrechter Activiteiten Jeugdcommissie Sponsor Kantine Trainer (recreatief) Vervoer jeugd Kleding Elftalleider senioren Klussen (onderhoud) Aanmeldingsformulier nieuwe leden vv TLC 13v2.docx / 1 van 5

2 WELKOM BIJ DE VOETBALVERENIGING TLC. De vv TLC is een fusieclub van de vv Leek Rodenburg en de vv Tolbert. De letters TLC staan voor Tolbert Leek Rodenburg Combinatie. Als oprichtingsdatum is de datum van de oudste vereniging gehouden en is dit 1 oktober Vanaf het seizoen 2012/2013 is de jeugd onder de naam SJO Tolbert Leek Rodenburg Combinatie gaan spelen. Vanaf 1 juli 2013 is vv TLC statutair een nieuwe vereniging en zijn vv Leek Rodenburg en vv Tolbert opgeheven. vv TLC telt zo n 625 leden. Verenigingsleven vv TLC heeft een actieve activiteitencommissie. Naast het voetballen worden er vele activiteiten georganiseerd waar ieder lid aan mee kan doen, zodat er een gezellige ambiance wordt gecreëerd bij de vereniging. Gezelligheid is een voorwaarde voor goede en sportieve prestaties en andersom. De activiteitencommissie speelt hier een grote rol in door diverse activiteiten te organiseren. Gedurende het voetbalseizoen worden er diverse activiteiten georganiseerd voor jong en oud, o.a.: Pupil van de week (F-pupillen) Snerttoernooi (zaalvoetbaltoernooi voor senioren, dames en A junioren) Paaseieren zoeken (E- en F-pupillen) Nieuwjaarsreceptie (voor ieder lid van vv TLC) voetbalclinics (voor alle jeugdteams) Familiedag (voor ieder lid van vv TLC) Leeftijden pupillen / junioren Binnen de pupillen en junioren onderscheiden wij 7 leeftijdscategorieën: Kabouters -> tot 6 jaar; F-pupillen -> 6 tot 8 jaar; E-pupillen -> 8 tot 10 jaar; D-pupillen -> 10 tot 12 jaar; C-junioren -> 12 tot 14 jaar; B-junioren -> 14 tot 16 jaar; A-junioren -> 16 tot 18 jaar. We kennen voor elke categorie selectieteams en recreatieteams. De intentie binnen vv TLC is dat elke categorie een hoofdtrainer heeft met een aantal hulptrainers. De hoofdtrainer traint de selectieteams en de hulptrainers de ander teams. Trainingen en wedstrijden De trainingen vinden plaats op doordeweekse dagen volgens een vastgesteld trainingsschema. De kabouters trainen 1x per week (zaterdagochtend), de F-pupillen 1x / 2x per week, de E- en D-pupillen en de juniorenteams trainen ten minste 2x per week. Voor de keepers van de F t/m A-teams zijn er aparte trainingstijden. vv TLC kent een zaterdag- en zondagtak. De wedstrijden voor de senioren zaterdag, jeugd en dames worden gespeeld op de zaterdag en de senioren op zondag. Bij een uitwedstrijd verzamelen de jeugdteams zich op de parkeerplaats, de senioren bij de oude bank. De kabouters spelen geen competitiewedstrijden, maar er worden wel oefenwedstrijden gespeeld. Door diverse teams wordt jaarlijks deelgenomen aan oefen- en bekerwedstrijden en toernooien. Info van de vereniging Alle informatie m.b.t. vv TLC verloopt via de website een digitale nieuwsbrief per , twitter en Facebook. De digitale nieuwsbrief verschijnt tijdens de competities 1x per week op de donderdag en in de winterstop en zomer 1x per 2 weken. Tijdens de zomervakantie verschijnt de nieuwsbrief niet. Kleding vv TLC speelt de wedstrijden in het volgende clubtenue: shirt : groen shirt met blauwe mouwen en witte bies ; broek : wit ; kousen : wit Het dragen van scheenbeschermers is verplicht. Leden betalen 12,50 per seizoen aan kledinggeld. Het wedstrijdtenue wordt door de club ter beschikking gesteld en dient netjes onderhouden te worden. Alle leden krijgen een paar sokken van de club, zijn deze stuk of kwijtgeraakt dan kan tegen een kleine vergoeding een paar nieuwe sokken aangevraagd worden. In de winter wordt aangeraden om bij trainingen een trainingspak te dragen en indien nodig een trainingspak mee te nemen bij de wedstrijden. Huishoudregels De voetbalvereniging TLC heeft een aantal voorwaarden en spelregels opgesteld die voor elk lid gelden. Deze gedragsregels staan uitgebreid omschreven op de website In het kort dient elk lid de volgende regels in acht te nemen: 1. discriminatie, schelden en commentaar is niet geoorloofd; 2. een positieve bijdrage van de ouders langs de lijn wordt op prijs gesteld; 3. na de training en wedstrijden is het verplicht te douchen (denk aan handdoek en badslippers) 4. er wordt niet getraind in het wedstrijdtenue van vv TLC (neem eigen trainingskleding mee) 5. de voetbalschoenen schoonmaken buiten de kleedkamers op de daarvoor bestemde borstels/bezems 6. laat de kleedkamers schoon achter en doe het licht uit na een wedstrijd of een training. Vrijwilligers Bij uitwedstrijden van de jeugd kan het zijn dat de leiders de ouders benaderen voor vervoer. Als vereniging stellen wij zeer op prijs dat u hieraan uw medewerking verleent. Een vereniging staat of valt met de hulp van vrijwilligers/ouders die het mogelijk maken dat uw kind zijn/haar favoriete sport kan beoefenen. Als u een vrijwillige taak wilt uitvoeren binnen vv TLC dan kunt u dat aangeven op het aanmeldingsformulier, een sturen naar of via het contactformulier op Contributie De contributie wordt jaarlijks middels automatische incasso voldaan. Na ondertekening door de wettelijke vertegenwoordiger (ouder) van het aanmeldingsformulier verklaart hij/zij dat zijn/haar zoon/dochter lid wordt en stemt hij/zij in met de automatische incasso. Het lidmaatschap loopt vanaf 1 juli tot 30 juni van het daaropvolgende jaar en wordt stilzwijgend verlengt. Voor de volledige contributieregeling en machtigingsformulier verwijzen wij u naar bijlage B. Wij hopen dat u en/of uw kind een plezierige tijd zal hebben bij vv TLC. BIJLAGE A Aanmeldingsformulier nieuwe leden vv TLC 13v2.docx / 2 van 5

3 Hieronder staan de voorwaarden vermeld die gelden bij vv TLC. Wanneer u het aanmeldingsformulier en machtigingsformulier volledig heeft ingevuld en ondertekent bent u bekend met de hieronder genoemde voorwaarden en regels. Voorwaarden 1. De voetbalvereniging TLC stelt voor elke wedstrijd, aan al haar voetballende leden, een wedstrijdtenue ter beschikking. Dit tenue blijft te allen tijde eigendom van de voetbalvereniging. Dit tenue zal om toerbeurt worden gewassen door een speler of ouder van het betreffende team. De gebruiker zal met zorg omgaan met het tenue en beschadigingen direct melden aan de leider. 2. vv TLC stelt 1 maal per seizoen een paar witte sokken ter beschikking om deze tijdens de wedstrijden te dragen. Wanneer de sokken beschadigd, verloren of stuk zijn kan tegen betaling een nieuw paar aangeschaft worden. 3. Lid worden van onze vereniging kan alleen als het aanmeldingsformulier en machtigingsformulier volledig zijn ingevuld. Tevens moeten nieuwe leden vanaf 10 jaar een recente pasfoto meesturen. Deze pasfoto is bestemd voor de KNVB spelerspas. Nieuwe leden van 16 jaar en ouder moeten een kopie van een geldig identiteitskaart, rijbewijs of paspoort inleveren. 4. Alleen een volledig ingevuld aanmeldingsformulier wordt in behandeling genomen. 5. Indien een lid besluit zijn lidmaatschap op te zeggen, dient hij dit schriftelijk of per te doen. Dit dient voor 15 juni van het betreffende jaar te gebeuren. Opzeggen per kan door mail te sturen naar Bij te late uitschrijving kan een lid niet worden uitgeschreven en dit houdt in dat er niet bij een andere vereniging kan worden ingeschreven. 6. Wanneer het lidmaatschap wordt beëindigt in het loop van het boekjaar, een boekjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni, dan blijft de contributie over het gehele seizoen verschuldigd. 7. Elk lid van vv TLC heeft zijn financiële verplichtingen. Er dient door het lid contributie en kledinggeld betaald te worden zoals aangegeven is in het contributie overzicht. Verzuimt een lid aan de financiële verplichtingen te voldoen dan volgen er sancties. 8. De voetbalvereniging TLC houdt zich het recht voor leden die niet aan de financiële voldoen een speelverbod op te leggen. Indien er een overschrijving wordt aangevraagd zal het lid, na betaling van het openstaande bedrag, worden uitgeschreven. 9. Door ondertekening van het aanmeldingsformulier gaat u akkoord met afschrijving van de contributie als aangegeven in bijlage B. Wanneer er door de KNVB een boete wordt opgelegd dan wordt deze ook van de opgegeven bankrekening afgeschreven. 10. De gegevens vermeld op dit aanmeldingsformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de voetbalvereniging TLC in verband met alle verenigingactiviteiten. De adresgegevens kunnen aan anderen buiten de vereniging worden verstrekt in verband met sponsoractiviteiten of andere marketing- of reclameacties en onderzoeksdoeleinden. 11. Ondergetekende geeft toestemming om zijn/haar gegevens door te geven aan de KNVB in verband met de aanmelding als lid en verklaart ermee bekend te zijn dat de KNVB de adresgegevens ook aanwendt voor acties van onder andere KNVB sponsors en ter beschikking stelt in verband met onderzoeksactiviteiten. Lid worden en vrijwilliger zijn: U kunt lid worden van vv TLC. Dit kan als speler/speelster, niet spelend lid maar ook als vrijwilliger. Binnen vv TLC voetballen senioren op zaterdag en zondag, de dames, junioren en pupillen op zaterdag in teamverband. De futsal teams spelen hun wedstrijden op doordeweekse avonden. Plezier en prestatie gaan hierbij hand in hand. Voor het aanmelden van het lidmaatschap kunt u terecht bij de ledenadministratie Met het ondertekenen van het aanmeldingsformulier onderschrijft u: 1. Ouders van jeugdleden dragen zorg voor wassen van de wedstrijdkleding volgens een door de leider(s) opgesteld roulatiesysteem. Seniorleden dragen per team zelf zorg. 2. Ouders van jeugdleden rijden om beurten naar uitwedstrijden volgens een door de leider(s) opgesteld vervoersschema. Seniorleden dragen hiervoor zelf zorg. 3. U bent als ouder/verzorger van een jeugdspeler of als seniorlid bereid een taak op u te nemen rondom het team of in de vereniging. Op het aanmeldingsformulier kunt u aangeven welke functie het beste bij u past. Om vv TLC als vereniging te laten functioneren zijn vrijwilligers nodig. Een vereniging met veel jeugd- en seniorleden kan niet zonder uw hulp. Met uw belangstelling voor het lidmaatschap van onze vereniging onderschrijft u dat u ook een steentje wilt bijdragen dat gezamenlijke doel mogelijk te maken. Immers, zonder de inzet en betrokkenheid van u als lid en/of ouder van een jeugdlid kan onze vereniging niet bestaan. Dus voelt u zich betrokken bij de vereniging, zoekt u gezelligheid en ontspanning, wilt u iets voor de vereniging betekenen en onze leden een grote dienst bewijzen, meldt u zich aan als vrijwilliger en help daarmee onze club. Iedereen draagt zijn of haar steentje bij aan het voortbestaan van onze vereniging. Alles gaat in een ongedwongen sfeer waarbij gezelligheid de hoofdmoot is. Meldt u aan door een mail te sturen naar Om je kunnen inschrijven of overschrijven moet je volgens de reglementen van de KNVB aan een aantal voorwaarden voldoen te weten; 1 Als je nog geen lid geweest bent van een vereniging is inschrijving altijd mogelijk, en kun je na toestemming van de KNVB onmiddellijk aan wedstrijden deelnemen; 2 Indien je wel lid bent geweest (of nog lid bent) van een andere vereniging, betekent het dat je overschrijving dient aan te vragen en daarvoor geldt het volgende: D, E, en F- Pupillen; Pupillen (tot de leeftijd van 12 jaar) kunnen zich in principe gedurende het gehele seizoen laten overschrijven van hun huidige vereniging naar vv TLC. Zij dienen dan bij de ledenadministratie van hun huidige vereniging de Leden Mutatie Kaart (LMK) alsmede een verklaring van geen bezwaar op te vragen en deze af te geven bij de ledenadministratie van vv TLC. Na toestemming van de KNVB kun je gaan voetballen. Je gaat bij de pupillen voetballen als je voor 1 januari van het lopende of nieuwe seizoen nog geen 12 jaar bent geworden. A, B en C junioren, Dames en Senioren; Overschrijving in het lopende seizoen is volgens de reglementen in principe niet mogelijk! Overschrijving is in principe ook maar 1 keer per seizoen mogelijk. Uitzonderingen worden gemaakt bij een gewijzigde woon/werk situatie, e.e.a. ter beoordeling aan de KNVB. Overschrijvingen voor het volgende seizoen dienen voor 1 juni, voorafgaand aan dat seizoen, bij de KNVB binnen te zijn. Je kunt bij de ledenadministratie een overschrijvingsformulier ophalen dat deels ingevuld dient te worden door jezelf, je voormalige vereniging en vv TLC. Tevens dien je dan bij de ledenadministratie van je voormalige vereniging je LMK (Leden Mutatie Kaart) op te vragen. Ben je voor 1 juli van dat seizoen tevens 16 jaar of ouder dan dien je eveneens een kopie van een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart) bij te voegen. Als je deze gegevens bij de ledenadministratie van vv TLC inlevert, zorgen zij voor de overschrijving. Na goedkeuring door de KNVB kun je gaan deelnemen aan bindende wedstrijden. Als je voor 1 januari van het lopende of nieuwe seizoen tussen de 12 en 17 jaar bent, ga je voetballen bij de junioren. Ben je voor die datum 18 jaar of ouder, dan ga je voetballen bij de senioren Aanmeldingsformulier nieuwe leden vv TLC 13v2.docx / 3 van 5

4 BIJLAGE B Contributieregeling seizoen vv TLC Op de algemene ledenvergaderingen van vv Tolbert en vv Leek Rodenburg, d.d. 27 april 2013 jl., is besloten dat de voorgestelde contributieregeling van vv TLC voor het seizoen vastgesteld wordt. De contributies zijn als volgt: Veldvoetbal: Niet spelende leden en donateurs 18 jaar e.o. Senioren: 150,00 Niet spelend lid: 25, jaar (A): 130,00 Donateur: 25, jaar (B): 118,00 Ereleden en leden van verdienste: Contributie vrij jaar (C): 108,00 Kledingfonds: 12, jaar (D): 100, jaar (E): 90,00 Zaalvoetbal 6-8 jaar (F): 80,00 Senioren: 135,00 3,5-6 jaar Kabouters: Contributie vrij Korting meerdere leden in één gezin: 2 e lid: 5,00 3 e lid: 7,50 1) Spelers die in competitieverband zowel op het veld als in de zaal spelen, krijgen een korting van 25,00 op het totaalbedrag. 2) Voor het contributiebedrag krijgen leden een tenue in bruikleen van vv TLC. Vanaf de C-junioren hebben keepers recht op één keer per seizoen, na toestemming van vv TLC, keepers- handschoenen van de vereniging te krijgen. 3) Indien niet aan de financiële verplichtingen is of wordt voldaan dan kan er geen overschrijving plaatsvinden naar een ander vereniging. Achterstand in contributies en/of boetes leidt automatisch tot een speel- en trainingsverbod. INCASSO Vanaf het seizoen heeft de vv TLC voor vele leden door middel van incasso de contributie geïnd. U kunt uw contributie dan in één keer voldoen (op 31 augustus), maar het is ook mogelijk om deze in drie keer * te betalen, dit kunt u aangeven op het machtigingsformulier. (De afschrijving zal plaats vinden op 31 augustus, 31 oktober en 31 december). * Uitgezonderd hiervan zijn de donateurs en niet spelende leden. Wanneer u gebruik wilt maken van incasso dan kunt u het machtigingsformulier aanvragen of downloaden en inleveren bij: Han Sinnighe Rodenburg PV Leek (Scannen mag ook) Website: Indien u niet kiest voor automatische incasso dan geldt een opslag van 5,00. Wilt u uw lidmaatschap voor het komende seizoen opzeggen, dan dient dit vóór 1 juli 2013 SCHRIFTELIJK te geschieden. Opzeggen kan ook per . Stuur dan een naar LET OP!! Wanneer u het lidmaatschap in de loop van het boekjaar 1 juli t/m 30 juni beëindigt, blijft niettemin de contributie over het gehele jaar verschuldigd Boetes, voortvloeiend uit overtredingen, veldverwijdering of niet of te laat invullen van formulieren worden door de KNVB aan vv TLC in rekening gebracht. Uiteraard zullen wij deze kosten aan u doorberekenen. Namens het bestuur van vv TLC, Geert Jan Diertens penningmeester vv TLC Aanmeldingsformulier nieuwe leden vv TLC 13v2.docx / 4 van 5

5 Machtigingformulier voetbalvereniging TLC Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan de voetbalvereniging TLC om: О drie keer per jaar (t.w. 31 augustus, 31 oktober en 31 december) О één keer per jaar (31 augustus) de contributie van hem/haar en zijn/haar gezinsleden af te schrijven van: Rekeningnummer: Ten name van: Adres: Postcode: Woonplaats: De verlener van de machtiging heeft het recht binnen 30 dagen na afschrijving het geïncasseerde bedrag terug te laten boeken. Plaats: Datum: Naam: Handtekening: Aanmeldingsformulier nieuwe leden vv TLC 13v2.docx / 5 van 5

Aanmeldingsformulier V.V. Dieze-West

Aanmeldingsformulier V.V. Dieze-West Aanmeldingsformulier V.V. Dieze-West V.V. Dieze-West heet u of uw zoon of dochter van harte welkom bij de club. V.V. Dieze-West speelt zijn thuiswedstrijden op het Sportpark het Hoge Laar. Luttekeweg 15A

Nadere informatie

Leden in-/uitschrijf/mutatie formulier (volledig invullen)

Leden in-/uitschrijf/mutatie formulier (volledig invullen) Leden in-/uitschrijf/mutatie formulier (volledig invullen) Betreft Senioren lid Junioren lid Pupillen lid Donateur Spelend Niet spelend Vrijwilliger Persoonlijke gegevens Man / Vrouw Achternaam: Voorletters:

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier Aanmeldingsformulier SC Emmeloord

Aanmeldingsformulier Aanmeldingsformulier SC Emmeloord Aanmeldingsformulier Aanmeldingsformulier SC Emmeloord Hierbij meld ik mij aan als lid van de voetbalvereniging Sportclub Emmeloord. Achternaam : Voorletters/ Voornaam : Adres : Postcode / Plaats : Telefoon

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER, Deel A (inleveren bij ledenadministratie)

AANMELDINGSFORMULIER, Deel A (inleveren bij ledenadministratie) AANMELDINGSFORMULIER, Deel A (inleveren bij ledenadministratie) Ondergetekende, Achternaam Roepnaam Adres Postcode/Woonplaats Geboortedatum Geslacht* : Voorletters(s): : M / V Telefoonnummer : Mobiel :

Nadere informatie

Voor het uitvoeren van het Vrijwilligersbeleid dient de in dit aanmeldingsformulier opgenomen Ledenkaart CVC Reeuwijk te worden ingevuld.

Voor het uitvoeren van het Vrijwilligersbeleid dient de in dit aanmeldingsformulier opgenomen Ledenkaart CVC Reeuwijk te worden ingevuld. AANMELDINGSFORMULIER 2011 / 2012 Ondergetekende geeft te kennen toe te willen treden als lid van CVC Reeuwijk en verklaart kennis genomen te hebben van en zich te onderwerpen aan de bepalingen van haar

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER LIDMAATSCHAP

AANMELDINGSFORMULIER LIDMAATSCHAP AANMELDINGSFORMULIER LIDMAATSCHAP Persoonlijke gegevens Roepnaam M/V Man / Vrouw Geboortedatum Geboorteplaats Nationaliteit Adresgegevens Straatnaam Huisnummer Postcode Woonplaats Contactgegevens Contactgegevens

Nadere informatie

AANMELDING ALS LID VAN v.v. DOETINCHEM

AANMELDING ALS LID VAN v.v. DOETINCHEM AANMELDING ALS LID VAN v.v. DOETINCHEM Geacht (nieuw) lid, Jij hebt te kennen gegeven je als lid bij onze voetbalvereniging te willen aansluiten. De vereniging is op 1 augustus 1907 opgericht, is sinds

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier CSV 1928

Aanmeldingsformulier CSV 1928 Aanmeldingsformulier CSV 1928 De Christelijke Sport Vereniging 1928 Voetbal, zoals onze naam officieel is, heet u of uw zoon of dochter van harte welkom bij de club. CSV 1928 speelt zijn thuiswedstrijden

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER, Deel A (inleveren bij ledenadministratie)

AANMELDINGSFORMULIER, Deel A (inleveren bij ledenadministratie) AANMELDINGSFORMULIER, Deel A (inleveren bij ledenadministratie) Ondergetekende, Achternaam Roepnaam Adres Postcode/Woonplaats Geboortedatum Geslacht* : Voorletters(s): : M / V Telefoonnummer : Mobiel :

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER

AANMELDINGSFORMULIER PERSOONSGEGEVENS ACHTERNAAM : M / V VOORNAMEN VOLUIT : ROEPNAAM : STRAAT EN HUISNUMMER : POSTCODE EN WOONPLAATS : TELEFOONNUMMER (VAST) : TELEFOONNUMMER (MOBIEL) : E-MAILADRES : NATIONALITEIT : GEBOORTEDATUM

Nadere informatie

Help uw junior zoon of dochter met het invullen, men kan en mag nog niet alle vragen beantwoorden.

Help uw junior zoon of dochter met het invullen, men kan en mag nog niet alle vragen beantwoorden. Aan nieuwe leden en ouders van nieuwe jeugdleden, Als bijlage treft u een aantal formulieren aan waarmee u te kennen geeft dat U, of uw zoon of dochter lid wenst te worden van onze voetbalclub. De huidige

Nadere informatie

Inschrijfformulier seizoen 2009-2010

Inschrijfformulier seizoen 2009-2010 Inschrijfformulier seizoen 2009-2010 Naam : Voornaam : Adres : Postcode/woonplaats : / Telefoonnummer : / Mobiel: Geboortedatum : / E-mail adres Geslacht : M / V* *doorstrepen wat niet van toepassing is.

Nadere informatie

Het ingevulde en ondertekende formulier en eventueel bijbehorende informatie kunt u opsturen naar :

Het ingevulde en ondertekende formulier en eventueel bijbehorende informatie kunt u opsturen naar : Inschrijven als nieuw lid bij v.v. Sparta Nijkerk Wij heten je graag welkom bij v.v. Sparta Nijkerk. Aanmelding Elke voetbalspeler dient in KNVB verband lid te zijn van een voetbalvereniging aangesloten

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER Deel A (inleveren bij ledenadministratie)

AANMELDINGSFORMULIER Deel A (inleveren bij ledenadministratie) AANMELDINGSFORMULIER Deel A (inleveren bij ledenadministratie) Ondergetekende, Achternaam Roepnaam Adres Postcode/Woonplaats Geboortedatum : Voorletters(s): : Geslacht* : M / V Telefoonnummer : Mobiel

Nadere informatie

Inhoud Website 3 Wedstrijden 3 Trainen 4 Recreanten 4 De jongste leden 4 Contributie 5 Activiteiten 6 Inschrijfformulier 7.

Inhoud Website 3 Wedstrijden 3 Trainen 4 Recreanten 4 De jongste leden 4 Contributie 5 Activiteiten 6 Inschrijfformulier 7. Inhoud Website 3 Wedstrijden 3 Trainen 4 Recreanten 4 De jongste leden 4 Contributie 5 Activiteiten 6 Inschrijfformulier 7 Informatieboekje 2 Beste aankomende HVV-er Van harte welkom bij HVV 70. We zijn

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER (s.v.p. invullen in blokletters)

AANMELDINGSFORMULIER (s.v.p. invullen in blokletters) PERSOONSGEGEVENS AANMELDINGSFORMULIER ACHTERNAAM : M/V VOORNAMEN VOLUIT : ROEPNAAM : STRAAT EN HUISNUMMER : POSTCODE EN WOONPLAATS : TELEFOONNUMMER (VAST) : TELEFOONNUMMER (MOBIEL) : E-MAILADRES : GEBOORTEDATUM

Nadere informatie

OMNI-VERENIGING S.D.Z.Z. Sportpark De Griethse Poort Edisonstraat Zevenaar WELKOM

OMNI-VERENIGING S.D.Z.Z. Sportpark De Griethse Poort Edisonstraat Zevenaar WELKOM WELKOM Beste sportvriend, Jij hebt interesse getoond in de sportvereniging S.D.Z.Z. in Zevenaar. Vandaar dat wij je deze informatiemap aanbieden. Wat is het doel van deze informatiemap meer te weten te

Nadere informatie

Voetballen bij Sportlust? Basisinformatie Handig om te weten

Voetballen bij Sportlust? Basisinformatie Handig om te weten Jeugd aanmeldingsformulier compleet 1 1 2008-09.doc 1 Sportlust '46 is een ambitieuze en gezinsvriendelijke voetbalvereniging in Woerden. Elke week worden er ongeveer 30 thuiswedstrijden gespeeld. Inmiddels

Nadere informatie

AANMELDING LIDMAATSCHAP R.K.S.V. JULIANA

AANMELDING LIDMAATSCHAP R.K.S.V. JULIANA AANMELDING LIDMAATSCHAP R.K.S.V. JULIANA VOLGNR JULIANA... DATUM. ALLE GEGEVENS NAUWKEURIG INVULLEN S.V.P. 1 Vanaf 11 jaar is het verplicht een PASFOTO in te leveren voor de SPELERSPAS van de KNVB ACHTERNAAM:.

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER

AANMELDINGSFORMULIER PERSOONSGEGEVENS ACHTERNAAM : M / V VOORNAMEN VOLUIT : ROEPNAAM : STRAAT EN HUISNUMMER : POSTCODE EN WOONPLAATS : TELEFOONNUMMER (VAST) : TELEFOONNUMMER (MOBIEL) : E-MAILADRES : NATIONALITEIT : GEBOORTEDATUM

Nadere informatie

Informatieboekje. Postbus 79, 4255ZH Nieuwendijk

Informatieboekje. Postbus 79, 4255ZH Nieuwendijk Informatieboekje v.v. Altena opgericht 17 juli 1945 Sportcomplex Altena Postadres Rijksweg 202-204 Nieuwendijk Postbus 79, 4255ZH Nieuwendijk Welkom bij v.v. Altena. We hopen dat je een fijne en sportieve

Nadere informatie

LEUSDER HANDBAL VERENIGING

LEUSDER HANDBAL VERENIGING Ja, ik wil graag lid worden van de Leusder Handbal Vereniging en lever dit formulier voorzien van één recente pasfoto (digitale pasfoto mag ook via e-mail), de incassomachtiging (p2) en de vrijwilligersinventarisatie

Nadere informatie

Voetballen bij Sportlust? Basisinformatie Handig om te weten

Voetballen bij Sportlust? Basisinformatie Handig om te weten Senioren aanmeldingsformulier compleet 1 1 2008-09.doc 1 Sportlust '46 is een ambitieuze en gezinsvriendelijke voetbalvereniging in Woerden. Elke week worden er ongeveer 30 thuiswedstrijden gespeeld. Inmiddels

Nadere informatie

Blue Stars Basketbal inschrijfformulier

Blue Stars Basketbal inschrijfformulier Let op: ondertekenen op pagina 2 Blue Stars Basketbal inschrijfformulier Gegevens Achternaam Meisjesnaam* Voornamen Adres Postcode Woonplaats Geb. datum Nationaliteit** Geslacht** Tel. Nr. Tel. Mobiel

Nadere informatie

Christelijke Korfbal Club KINDERDIJK

Christelijke Korfbal Club KINDERDIJK Christelijke Korfbal Club KINDERDIJK Opgericht 6 juni 1953 Sportcomplex MOLENZICHT Gr. v Prinstererstraat, Alblasserdam 078-6915988 Website: www.ckc-kinderdijk.nl Via dit schrijven willen wij je graag

Nadere informatie

Let op: ondertekenen op pagina 2. Blue Stars Basketbal inschrijfformulier

Let op: ondertekenen op pagina 2. Blue Stars Basketbal inschrijfformulier Let op: ondertekenen op pagina 2 Blue Stars Basketbal inschrijfformulier Achternaam Meisjesnaam* Voornamen Adres Postcode Woonplaats Geb. datum Nationaliteit** Geslacht** Tel. Nr. Tel. Mobiel E-mail adres(sen)***

Nadere informatie

Het ingevulde en ondertekende formulier en eventueel bijbehorende informatie kunt u opsturen naar :

Het ingevulde en ondertekende formulier en eventueel bijbehorende informatie kunt u opsturen naar : Inschrijven als nieuw lid bij v.v. Sparta Nijkerk Wij heten je graag welkom bij v.v. Sparta Nijkerk. Aanmelding Elke voetbalspeler dient in KNVB verband lid te zijn van een voetbalvereniging aangesloten

Nadere informatie

Informatiebrochure voor nieuwe leden en ouders / verzorgers

Informatiebrochure voor nieuwe leden en ouders / verzorgers Bewaarexemplaar Informatiebrochure voor nieuwe leden en ouders / verzorgers www.vvworkum.nl Inleiding Welkom nieuwe leden en ouders / verzorgers Je bent nu in het bezit van de informatiebrochure van voetbalvereniging

Nadere informatie

Welkom bij AFC 34! Clubgegevens

Welkom bij AFC 34! Clubgegevens Welkom bij AFC 34! Voetbal is een mooie sport en we hopen dat uw kind de komende jaren met veel plezier bij onze club zal spelen. Bij AFC 34 kan zowel voor ontspanning en recreatie worden gevoetbald als

Nadere informatie

Inschrijfformulier handbalvereniging ASC Najaden 2015-2016

Inschrijfformulier handbalvereniging ASC Najaden 2015-2016 Pagina 1 van 5 Inschrijfformulier handbalvereniging ASC Najaden 2015-2016 Ja, ik wil graag lid worden van ASC Najaden en lever dit formulier in bij de secretaris, samen met het incassomachtigingsformulier,

Nadere informatie

Bestuur Dagelijks bestuur : Voorzitter + Secretaris + Penningmeester Bestuurslid algemene-, accommodatie-, jeugdzaken Commissievoorzitters (6)

Bestuur Dagelijks bestuur : Voorzitter + Secretaris + Penningmeester Bestuurslid algemene-, accommodatie-, jeugdzaken Commissievoorzitters (6) INFORMATIE VOETBALVERENIGING HSC 28 Organisatie van de vereniging Onze vereniging heeft een bestuur welke is opgebouwd uit een dagelijks bestuur, en commissieleden, n.l. bij voorkeur de voorzitters van

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET FC LEO

INFORMATIEPAKKET FC LEO INFORMATIEPAKKET FC LEO Versie: 21-09-2015 - Wijzigingen en typefouten onder voorbehoud Van harte welkom bij FC LEO Namens de gehele club willen we je van harte welkom heten bij de voetbalclub van de Marne,

Nadere informatie

Schoonebeekse Voetbal Vereniging '04

Schoonebeekse Voetbal Vereniging '04 Schoonebeekse Voetbal Vereniging '04 AANMELDING / WIJZIGING FORMULIER Ondergetekende geeft zich hierbij op als lid of wijzigt zijn lidmaatschap bij SVV'04 te Schoonebeek. Datum:... Nieuw wijziging Naam:...

Nadere informatie

Vanaf seizoen 2015-2016 allemaal in het zelfde tenue

Vanaf seizoen 2015-2016 allemaal in het zelfde tenue Vanaf seizoen 2015-2016 allemaal in het zelfde tenue Inleiding: De meeste elftallen zijn gewend om shirts van de club te krijgen. Tot nu toe stond daar meestal een sponsor naam op. Wanneer de kleding versleten

Nadere informatie

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ AANMELDINGSBULLETIN

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ AANMELDINGSBULLETIN ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ AANMELDINGSBULLETIN De Gorkumse Atletiek & Triathlon Vereniging heet u van harte welkom.

Nadere informatie

Actieve leden ouder dan de leeftijd in bovengenoemd KNVB artikel (37) worden ingedeeld in de categorie senioren.

Actieve leden ouder dan de leeftijd in bovengenoemd KNVB artikel (37) worden ingedeeld in de categorie senioren. Contributiereglement seizoen 2010/2011 De werkzaamheden die gepaard gaan bij het innen van de contributie vergt voor de vereniging (ondanks afgifte van machtigingen automatische incasso) veel tijd en energie.

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER

AANMELDINGSFORMULIER ! PERSOONSGEGEVENS ACHTERNAAM : M / V VOORNAMEN VOLUIT : ROEPNAAM : STRAAT EN HUISNUMMER : POSTCODE EN WOONPLAATS : TELEFOONNUMMER (VAST) : TELEFOONNUMMER (MOBIEL) : E-MAILADRES : NATIONALITEIT : GEBOORTEDATUM

Nadere informatie

Informatieboekje nieuwe jeugdleden SDV BARNEVELD

Informatieboekje nieuwe jeugdleden SDV BARNEVELD Informatieboekje nieuwe jeugdleden SDV BARNEVELD AUGUSTUS 2014 1 INHOUDSOPGAVE 1. Voetballen bij SDV Barneveld... 3 1.1. Voorwoord... 3 1.2. Vrijwilligers... 3 2. De structuur van de vereniging... 4 2.1.

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER VOETBALVERENIGING BARNEVELD

AANMELDINGSFORMULIER VOETBALVERENIGING BARNEVELD AANMELDINGSFORMULIER VOETBALVERENIGING BARNEVELD Welkom bij voetbalvereniging Barneveld en hartelijk dank dat je wilt voetballen bij onze vereniging. Om je inschrijving snel te kunnen verwerken is het

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER LIDMAATSCHAP s.v. SATURNUS 72

AANMELDINGSFORMULIER LIDMAATSCHAP s.v. SATURNUS 72 1 AANMELDINGSFORMULIER LIDMAATSCHAP s.v. SATURNUS 72 s.v. Saturnus 72 is 1 februari 1972 opgericht te Ridderkerk. In het na- en voorjaar worden de trainingen en wedstrijden gehouden op ons veld op het

Nadere informatie

Informatieboekje HVV Hengelo

Informatieboekje HVV Hengelo Informatieboekje HVV Hengelo HVV Hengelo Twekkelerweg 311 7553 LZ Hengelo info@hvvhengelo.nl www.hvvhengelo.nl versie 05-2017 Lid worden bij HVV Hengelo! Allereerst willen we je van harte welkom heten

Nadere informatie

V.C.W. s Jeugd Infoboekje

V.C.W. s Jeugd Infoboekje V.C.W. s Jeugd Infoboekje V.C.W. In dit schrijven willen wij u welkom heten bij voetbalvereniging V.C.W. Wij hopen dat uw zoon / dochter zich in onze vereniging sportief zal kunnen uitleven. Wij willen

Nadere informatie

LEUSDER HANDBAL VERENIGING

LEUSDER HANDBAL VERENIGING Ja, ik wil graag lid worden van de Leusder Handbal Vereniging en lever dit formulier voorzien van één recente pasfoto (digitale pasfoto mag ook via e-mail), de incassomachtiging (p2) en de vrijwilligersinventarisatie

Nadere informatie

INFORMATIEFOLDER Korfbalvereniging AVANTI

INFORMATIEFOLDER Korfbalvereniging AVANTI INFORMATIEFOLDER Korfbalvereniging AVANTI Deze folder geeft informatie over AVANTI, een dynamische korfbalvereniging die voor alle leeftijdsgroepen en niveaus mogelijkheden biedt. Voorwoord Dit is de informatiefolder

Nadere informatie

Inschrijfformulier handbalvereniging ASC Najaden

Inschrijfformulier handbalvereniging ASC Najaden Pagina 1 van 5 Inschrijfformulier handbalvereniging ASC Najaden 2017-2018 Ja, ik wil graag lid worden van ASC Najaden en lever dit formulier in bij de secretaris, samen met het incassomachtigingsformulier,

Nadere informatie

Infoboekje. voor de jeugd van. v.v. Nieuw-Lekkerland

Infoboekje. voor de jeugd van. v.v. Nieuw-Lekkerland Infoboekje voor de jeugd van v.v. Nieuw-Lekkerland Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Algemeen... 4 Clubkleuren... 4 Lid worden... 4 Contributie... 4 Ledenadministratie... 4 Opzeggen lidmaatschap...

Nadere informatie

Informatie over. Sportclub Silvolde. Met plezier naar resultaat. Uw wegwijzer binnen de club. www.sportclubsilvolde.nl

Informatie over. Sportclub Silvolde. Met plezier naar resultaat. Uw wegwijzer binnen de club. www.sportclubsilvolde.nl Informatie over Sportclub Silvolde Met plezier naar resultaat Uw wegwijzer binnen de club www.sportclubsilvolde.nl INTRODUCTIE In dit informatieboekje, dat is bedoeld voor alle (nieuwe) leden, ouders/verzorgers

Nadere informatie

Seizoen 2016/2017. Voor recreatieve spelers dient opgezegd te worden voor 1 september.

Seizoen 2016/2017. Voor recreatieve spelers dient opgezegd te worden voor 1 september. Seizoen 2016/2017 Hartelijk welkom bij onze vereniging. We vinden het leuk dat je lid wordt van een van onze afdelingen. Er bestaat bij ons de mogelijkheid 1x gratis mee te trainen alvorens het aanmeldingsformulier

Nadere informatie

CONTRIBUTIEREGELEMENT VV FARMSUM

CONTRIBUTIEREGELEMENT VV FARMSUM CONTRIBUTIEREGELEMENT VV FARMSUM Revisiedata: Datum reden 16-10-2014 Aanpassing contributie algemene ledenvergadering 2 CONTRIBUTIEREGELEMENT VV FARMSUM 1. Hoogte contributie De hoogte van de contributie

Nadere informatie

Inschrijfformulier handbalvereniging ASC Najaden

Inschrijfformulier handbalvereniging ASC Najaden Pagina 1 van 5 Inschrijfformulier handbalvereniging ASC Najaden 2016-2017 Ja, ik wil graag lid worden van ASC Najaden en lever dit formulier in bij de secretaris, samen met het incassomachtigingsformulier,

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier

Aanmeldingsformulier AANMELDINGSFORMULIER (versie 2016-03-09) Voornaam: Achternaam: Geslacht: Jongen / Man Meisje / Vrouw Geboortedatum: Geboorteplaats: Gewenst team: Adres: Postcode: Woonplaats: Telefoonnummer: Mobiel nummer:

Nadere informatie

INFOBLAD NIEUW LID VV KLOOSTERBUREN Info onder voorbehoud van typefouten (versie hvdw )

INFOBLAD NIEUW LID VV KLOOSTERBUREN Info onder voorbehoud van typefouten (versie hvdw ) Info Kloosterburen Info Kloosterburen INFOBLAD NIEUW LID VV KLOOSTERBUREN Info onder voorbehoud van typefouten (versie2016-2017hvdw ) Welkom Vooreerst dank voor de belangstelling die u stelt in onze vereniging.

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER voor nieuwe korfballeden

AANMELDINGSFORMULIER voor nieuwe korfballeden Rabobankrek. 1235.60.179 AANMELDINGSFORMULIER voor nieuwe korfballeden Datum van aanmelding... Voornaam... Achternaam... Adres... Postcode en woonplaats... Geboortedatum... Telefoonnummer (vast en mob)...

Nadere informatie

c.v.v. Oranje Nassau Almelo

c.v.v. Oranje Nassau Almelo CVV Oranje Nassau, sinds 1932 Informatieboekje voor jeugdleden van c.v.v. Oranje Nassau Almelo Seizoen 2012-2013 Inhoud 1 C.V.V. Oranje Nassau Almelo... 3 1.1 Onze club... 3 1.2 Onze website... 3 1.3 Sportcomplex

Nadere informatie

AANMELDING LIDMAATSCHAP

AANMELDING LIDMAATSCHAP Welkom bij VC Zwolle! Leuk dat je overweegt lid te worden van onze vereniging. Om lid te kunnen worden van VC Zwolle doorlopen we de volgende procedure: 1. Lees dit document goed door. De rechten en plichten

Nadere informatie

AANMELDING LIDMAATSCHAP

AANMELDING LIDMAATSCHAP Welkom bij VC Zwolle! Leuk dat je overweegt lid te worden van onze vereniging. Om lid te kunnen worden van VC Zwolle doorlopen we de volgende procedure: 1. Lees dit document goed door. De rechten en plichten

Nadere informatie

Informatieboekje. voor. nieuwe leden. Jeugdcombinatie s.c. Lutten en v.v. EMMS

Informatieboekje. voor. nieuwe leden. Jeugdcombinatie s.c. Lutten en v.v. EMMS Informatieboekje voor nieuwe leden Jeugdcombinatie s.c. Lutten en v.v. EMMS (versie 1.2) Informatieboekje voor nieuwe leden JCLE JCLE stelt dit boekje met de uiterste zorg samen. Het kan echter voorkomen

Nadere informatie

INFORMATIEFOLDER Korfbalvereniging CKV AVANTI

INFORMATIEFOLDER Korfbalvereniging CKV AVANTI INFORMATIEFOLDER Korfbalvereniging CKV AVANTI Deze folder geeft informatie over AVANTI, een dynamische korfbalvereniging die voor alle leeftijdsgroepen en niveaus mogelijkheden biedt. Voorwoord Dit is

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier

Aanmeldingsformulier Aanmeldingsformulier Hierbij meld ik mij aan als lid van korfbalvereniging EKCA-CIBOD: Voor- en achternaam: Voorletters: Adres: Postcode en plaats: Telefoon / mobiel: Emailadres: (meerdere adressen mogelijk)

Nadere informatie

Informatiebrief nieuwe leden

Informatiebrief nieuwe leden Informatiebrief nieuwe leden C.V. Wieringermeer opgericht 24 augustus 1956 Welkom bij C.V. Wieringermeer! Wij zijn blij dat je hebt gekozen voor C.V. Wieringermeer en hopen dat je je snel thuis voelt bij

Nadere informatie

dat ouders vaak afspraken maken om hun kinderen bij elkaar thuis te laten spelen.

dat ouders vaak afspraken maken om hun kinderen bij elkaar thuis te laten spelen. CP7 Vrije tijd In Nederland zijn veel kinderen lid van een sportclub of een andere club zoals bijvoorbeeld een knutselclu Maar het is ook heel gewoon dat kinderen na schooltijd bij elkaar thuis spelen.

Nadere informatie

Zwemvereniging Patrick Echt

Zwemvereniging Patrick Echt INSCHRIJFFORMULIER Hierbij meld ik mij aan als lid van Zwemvereniging Patrick. VOORLETTERS.. ROEPNAAM. ACHTERNAAM.. GEBOORTEDATUM GEBOORTEPLAATS.. GESLACHT MAN / VROUW NATIONALITEIT... NAAM VADER * NAAM

Nadere informatie

Handbalvereniging. Breeton Sport Alcides Combinatie. Info voor nieuwe leden. www.hvbsac.nl

Handbalvereniging. Breeton Sport Alcides Combinatie. Info voor nieuwe leden. www.hvbsac.nl Handbalvereniging Breeton Sport Alcides Combinatie Info voor nieuwe leden www.hvbsac.nl INHOUD: Deel 1: - Welkom - Algemeen - Wat is en doet handbalvereniging BSAC - Bestuur - E-mailadressen commissies

Nadere informatie

Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 25 november 2013.

Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 25 november 2013. Huishoudelijk reglement SHE Bedrocks Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 25 november 2013. Artikel 1 Algemene bepalingen 1) De vereniging genaamd Soft en Honkbalvereniging Emmen, hierna te

Nadere informatie

Welkom bij Korfbalvereniging ARENA!

Welkom bij Korfbalvereniging ARENA! Welkom bij Korfbalvereniging ARENA! Leuk dat je lid bent geworden van onze vereniging. Op dit formulier vind je onder andere informatie over het trainen en spelen van wedstrijden bij onze vereniging. Als

Nadere informatie

WELKOM BIJ VV RHELICO 2015-2016. Informatie voor leden

WELKOM BIJ VV RHELICO 2015-2016. Informatie voor leden Informatie voor leden WELKOM BIJ VV RHELICO 2015-2016 In dit boekje tref je, als nieuw lid van de voetbalvereniging Rhelico, de eerste algemene informatie aan om je een beetje wegwijs te maken. Het is

Nadere informatie

INFORMATIEGIDS VOOR NIEUWE JEUGDLEDEN BIJ

INFORMATIEGIDS VOOR NIEUWE JEUGDLEDEN BIJ INFORMATIEGIDS VOOR NIEUWE JEUGDLEDEN BIJ Inleiding SC Woezik is opgericht in 1961 en speelt op Sportpark Woezik te Wijchen. De vereniging wordt geleid door een bestuur dat door de Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

Opgericht : 1 November 1991. Giro : 149237 t.n.v. Penningmeester V.C.L. Leiden. Algeheel voorzitter : G.J. de Graaff tel.

Opgericht : 1 November 1991. Giro : 149237 t.n.v. Penningmeester V.C.L. Leiden. Algeheel voorzitter : G.J. de Graaff tel. v.v. V.C.L. Introductie boekje voor de jeugdafdeling. Algemene informatie v.v. V.C.L. Opgericht : 1 November 1991 Adres : Sportpark De Vliet Voorschoterweg 8b 2324NE Leiden Tel : 071 5765930 Fax : 071

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET FC LEO

INFORMATIEPAKKET FC LEO INFORMATIEPAKKET FC LEO Versie: 17-08-2016 - Wijzigingen en typefouten onder voorbehoud Van harte welkom bij FC LEO Namens de gehele club willen we je van harte welkom heten bij de voetbalclub van de Marne,

Nadere informatie

Beleidsplan vv Schoonebeek sv Weiteveense Boys. (Samenwerkingsverband voor A, B en C junioren)

Beleidsplan vv Schoonebeek sv Weiteveense Boys. (Samenwerkingsverband voor A, B en C junioren) Beleidsplan vv Schoonebeek sv Weiteveense Boys (Samenwerkingsverband voor A, B en C junioren) Nieuw Schoonebeek, 14 mei 2014 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 3 3. Ledenaantallen/elftalindeling

Nadere informatie

seizoen 2015-2016 INFORMATIE boekje www.flashnieuwleusen.nl info@flashnieuwleusen.nl

seizoen 2015-2016 INFORMATIE boekje www.flashnieuwleusen.nl info@flashnieuwleusen.nl seizoen 2015-2016 INFORMATIE boekje www.flashnieuwleusen.nl info@flashnieuwleusen.nl Langs deze weg heten wij u van harte welkom binnen onze vereniging. Onze vereniging is, onder de naam volleybalvereniging

Nadere informatie

HOOFDSTUK 12 BEHEERGROEP KLEDING

HOOFDSTUK 12 BEHEERGROEP KLEDING HOOFDSTUK 12 BEHEERGROEP KLEDING 12.1 KLEDINGSPONSORING Shirtsponsoring, beter gezegd kledingsponsoring, is één van de sponsorvormen bij de s.v. Grol. In principe kan voor alle teams gewerkt worden met

Nadere informatie

SARTO Seizoen 2012/2013

SARTO Seizoen 2012/2013 SARTO Seizoen 2012/2013 Informatieavond voor ouders/verzorgers van nieuwe jeugdleden 21 augustus 2012 Programma 1. Opening 2. Organisatie 3. Normen en Waarden 4. Jeugdopleiding 5. Praktische informatie

Nadere informatie

ARTIKEL 1 INLEIDING EN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN.

ARTIKEL 1 INLEIDING EN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN. Inhoudsopgave ARTIKEL 1 INLEIDING EN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN. ARTIKEL 2 VASTSTELLING CONTRIBUTIE. ARTIKEL 3 INSCHRIJFGELD. ARTIKEL 4 CONTRIBUTIEBETALING. ARTIKEL 5 WIJZE VAN BETALING ARTIKEL 6 BIJZONDERE

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst. Algemeen

Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst. Algemeen Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst Algemeen Art. 1 Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing van de hier in opgenomen bepalingen, evenals de verdere inrichting en alle

Nadere informatie

Welkomst- en informatieboekje voor jeugdleden en hun ouders/verzorgers.

Welkomst- en informatieboekje voor jeugdleden en hun ouders/verzorgers. Welkomst- en informatieboekje voor jeugdleden en hun ouders/verzorgers. seizoen 2015 2016 1 Adres Sportpark West End Zilverlaan 10/2 9743 RK Groningen Telefoon: 050-3137702 email: jeugdafdeling@svlycurgus.nl

Nadere informatie

Welkom bij BAS basketbal seizoen 2014-2015

Welkom bij BAS basketbal seizoen 2014-2015 Welkom bij BAS basketbal seizoen 2014-2015 Wij zijn blij dat wij je als nieuw lid mogen begroeten en hopen dat je je snel thuis zult voelen binnen onze vereniging. Hierbij willen wij je wat informatie

Nadere informatie

Door ondertekening ga ik akkoord met de bijgevoegde voorwaarden. (Kunt U bewaren.)

Door ondertekening ga ik akkoord met de bijgevoegde voorwaarden. (Kunt U bewaren.) AANMELDINGSFORMULIER Hierbij meld ik mij aan als lid van Zwem- en Waterpolovereniging MOSA~regio. VOORLETTERS ROEPNAAM... ACHTERNAAM GEBOORTEDATUM GESLACHT MAN/VROUW NATIONALITEIT:. NAAM VADER * NAAM MOEDER

Nadere informatie

Barracuda Zwem- en waterpolovereniging Nieuwerkerk a/d IJssel

Barracuda Zwem- en waterpolovereniging Nieuwerkerk a/d IJssel 2910 AH AANMELDINGSFORMULIER BARRACUDA Naam Voorletter(s) Roepnaam Geslacht : M / V * Nationaliteit: Geboortedatum Adres Postcode Woonplaats Telefoonnummer : Geheim telefoonnummer: ja / nee * E-mailadres

Nadere informatie

Wij hebben getracht om een antwoord te geven op de meest voorkomende vragen.

Wij hebben getracht om een antwoord te geven op de meest voorkomende vragen. Dit informatieboekje is gemaakt voor (nieuwe) leden. Wij hebben getracht om een antwoord te geven op de meest voorkomende vragen. Heb je een vraag en mis je een antwoord, dan kan je deze altijd stellen

Nadere informatie

INFORMATIE INSCHRIJFFORMULIER VOETBALSEIZOEN Hoofdsponsor

INFORMATIE INSCHRIJFFORMULIER VOETBALSEIZOEN Hoofdsponsor INFORMATIE INSCHRIJFFORMULIER VOETBALSEIZOEN 2017 2018 Hoofdsponsor INFORMATIE V.V. THE GUNNERS seizoen 2017 2018 Hoe meld ik me aan als lid van v.v. The Gunners? Als je graag bij The Gunners wilt komen

Nadere informatie

Welkom bij Korfbalvereniging ARENA!

Welkom bij Korfbalvereniging ARENA! Welkom bij Korfbalvereniging ARENA! Leuk dat je lid bent geworden van onze vereniging. Op dit formulier vind je onder andere informatie over het trainen en spelen van wedstrijden bij onze vereniging. Als

Nadere informatie

SPORT COMBINATIE BADHOEVEDORP

SPORT COMBINATIE BADHOEVEDORP SPORT COMBINATIE BADHOEVEDORP sc Badhoevedorp is op 1 juli 1931 opgericht. Onze sportvereniging kent drie afdelingen: Veldvoetbal Zaalvoetbal Honk- & softbal Voorts zijn er meerdere commissies met eigen

Nadere informatie

INFORMATIE VOETBALVERENIGING CLUZONA. Organisatie van de vereniging

INFORMATIE VOETBALVERENIGING CLUZONA. Organisatie van de vereniging INFORMATIE VOETBALVERENIGING CLUZONA Organisatie van de vereniging Onze vereniging heeft een bestuur welke is opgebouwd uit een dagelijks bestuur, vice-voorzitter en commissieleden, n.l. bij voorkeur de

Nadere informatie

Vrijwilligersprotocol

Vrijwilligersprotocol Vrijwilligersprotocol 1. Inleiding : Op de Algemene Ledenvergadering van 04 november 2009 is het voorgenomen besluit aanvaard om, ingaande seizoen 2010-2011, een vrijwilligersbijdrage in te voeren voor

Nadere informatie

Kleding & Uitrusting. Sportpark. Kleedlokalen en Hygiëne. Blessures / Ziekte / Gedragsproblemen. Problemen

Kleding & Uitrusting. Sportpark. Kleedlokalen en Hygiëne. Blessures / Ziekte / Gedragsproblemen. Problemen In de eerste plaats wil de jeugdcommissie de nieuwe vrijwilligers en al onze nieuwe jeugdleden van harte welkom heten bij de jeugdafdeling van Festilent. Wij hopen dat jullie het komende seizoen met veel

Nadere informatie

Kledingbeleid en Teamsponsoring Avanti Wilskracht

Kledingbeleid en Teamsponsoring Avanti Wilskracht Kledingbeleid en Teamsponsoring Avanti Wilskracht 1. Algemeen 2. Wedstrijdtenue Avanti Wilskracht 3. Tenues, trainingspakken, tassen en andere voetbal gerelateerde items 4. Hoe om te gaan met de in bruikleen

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET FC LEO

INFORMATIEPAKKET FC LEO INFORMATIEPAKKET FC LEO Versie: 08-10-2014 - Wijzigingen en typfouten onder voorbehoud Van harte welkom bij FC LEO Namens de gehele club willen we je van harte welkom heten bij de voetbalclub van de Marne,

Nadere informatie

Welkom als lid van onze club sv Steenwijkerwold

Welkom als lid van onze club sv Steenwijkerwold Welkom als lid van onze club sv Steenwijkerwold Handleiding voor (nieuwe) leden van sv Steenwijkerwold Handleiding nieuwe leden sv Steenwijkerwold Pagina 1 Inleiding Allereerst heten we je welkom als lid

Nadere informatie

Kledingbeleid en Teamsponsoring Avanti Wilskracht - Afdeling Voetbal

Kledingbeleid en Teamsponsoring Avanti Wilskracht - Afdeling Voetbal Kledingbeleid en Teamsponsoring Avanti Wilskracht - Afdeling Voetbal 1. Algemeen 2. Wedstrijdtenue Avanti Wilskracht 3. Tenues, trainingspakken, tassen en andere voetbal gerelateerde items 4. Hoe om te

Nadere informatie

KORFBALVERENIGING D. E. S. INSCHRIJFFORMULIER BIJ INLEVERING VAN DIT FORMULIER, ÉÉN PASFOTO BIJVOEGEN!!! Datum: Handtekening: Doorlopende machtiging

KORFBALVERENIGING D. E. S. INSCHRIJFFORMULIER BIJ INLEVERING VAN DIT FORMULIER, ÉÉN PASFOTO BIJVOEGEN!!! Datum: Handtekening: Doorlopende machtiging KORFBALVERENIGING D. E. S. INSCHRIJFFORMULIER Voor jeugdleden tot 18 jaar dient één van de ouders/verzorgers mede te ondertekenen. Lidnummer: Naam: Voorna(a)m(en): Tussenvoegsel: Straat: Huisnummer: Postcode:

Nadere informatie

v.v. OLIVEO Opgericht 2 juli 1930

v.v. OLIVEO Opgericht 2 juli 1930 Informatiegids v.v. OLIVEO Welkom bij de Voetbalvereniging OLIVEO. V.v. OLIVEO is op 2 juli 1930 opgericht onder de naam R.K.S.V. OLIVEO (Rooms Katholieke Sportvereniging Onze Leus Is Vooruit En Overwinnen).

Nadere informatie

Hallo nieuwe badminton(st/n)er,

Hallo nieuwe badminton(st/n)er, Hallo nieuwe badminton(st/n)er, Graag heten we je van harte welkom bij de Papendrechtse Badminton Club. Bij deze brief vind je naast een inschrijfformulier en een machtiging tot incasso, ook aanvullende

Nadere informatie

Informatieboekje Jeugdafdeling R.K.P.S.C.

Informatieboekje Jeugdafdeling R.K.P.S.C. Informatieboekje Jeugdafdeling R.K.P.S.C. Seizoen 2017 2018 Versie 2.0 Voorwoord Voor jullie ligt het informatieboekje voor de jeugdafdeling van voetbalvereniging R.K.P.S.C. Wij vinden het belangrijk dat

Nadere informatie

De korfbalclub algemeen:

De korfbalclub algemeen: Informatieboekje van Korfbalclub Harich. De korfbalclub algemeen: De Korfbal Club Harich is op 12 maart 1960 opgericht. Omdat er nog geen sport werd beoefend in Harich, koos men voor de gemengde sport

Nadere informatie

Handbalvereniging Breeton Sport Alcides Combinatie. Info voor nieuwe leden

Handbalvereniging Breeton Sport Alcides Combinatie. Info voor nieuwe leden Handbalvereniging Breeton Sport Alcides Combinatie Info voor nieuwe leden INHOUD WELKOM... 2 ALGEMEEN... 3 WAT IS EN DOET HANDBALVERENIGING BSAC... 4 BESTUUR... 5 E-MAILADRESSEN... 5 CONTRIBUTIE... 6 WIST

Nadere informatie

INFORMATIE NIEUWE LEDEN

INFORMATIE NIEUWE LEDEN INFORMATIE NIEUWE LEDEN vv Volta Lelystad Datum : 23 november 2014 Versie : 1.0 Status : definitief Auteur(s) : Erik Rombout Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. DE VERENIGING... 4 2.1 BESTUUR... 4 2.2 COMMISSIES...

Nadere informatie

Informatieblad. Versie augustus Voor nieuwe leden van vv IFC Sportpark Schildman Reeweg 75B 3442 AA Hendrik Ido Ambacht

Informatieblad. Versie augustus Voor nieuwe leden van vv IFC Sportpark Schildman Reeweg 75B 3442 AA Hendrik Ido Ambacht Informatieblad Versie 1.2 28 augustus 2016 Voor nieuwe leden van vv IFC Sportpark Schildman Reeweg 75B 3442 AA Hendrik Ido Ambacht Voorwoord Dit informatieboekje is bedoeld voor mensen, die vragen hebben

Nadere informatie

seizoen INFORMATIE boekje

seizoen INFORMATIE boekje seizoen 2016-2017 INFORMATIE boekje www.flashnieuwleusen.nl info@flashnieuwleusen.nl Langs deze weg heten wij u van harte welkom binnen onze vereniging. Onze vereniging is, onder de naam volleybalvereniging

Nadere informatie

INFORMATIE VOETBALVERENIGING CLUZONA. Organisatie van de vereniging

INFORMATIE VOETBALVERENIGING CLUZONA. Organisatie van de vereniging INFORMATIE VOETBALVERENIGING CLUZONA Organisatie van de vereniging Onze vereniging heeft een bestuur welke is opgebouwd uit een dagelijks bestuur, vice-voorzitter en commissieleden, n.l. bij voorkeur de

Nadere informatie