mr. K.A.J.C.M. van den Berg Jeths-van Meerwijk watertechnisch gebied Omzetgegevens 2009: ,00; 2008: ,00 Personeel gemiddeld aantal 3

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "mr. K.A.J.C.M. van den Berg Jeths-van Meerwijk watertechnisch gebied Omzetgegevens 2009: 1.277.174,00; 2008: 1.822.190,00 Personeel gemiddeld aantal 3"

Transcriptie

1 Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden. De inhoud daarvan is identiek aan de inhoud van dit fysieke verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Curator : mr. J.A.C.M. Vlaminckx Nummer faillissement : F 10/173 Naam faillissement : Sluiter B.V. Rechter-commissaris : mr. K.A.J.C.M. van de Berg Jeths-van Meerwijk Rechtbank : Roermond Nummer : 3 Datum : 18 juli 2011 Gegevens onderneming Sluiter B.V. Karreweg-Noord 14, 5993 ME Kessel Postbus 7206, 5980 AE Panningen Faillissementsnummer F10/173 Datum uitspraak 13 juli 2010 Curator mr. J.A.C.M. Vlaminckx R-C mr. K.A.J.C.M. van den Berg Jeths-van Meerwijk Activiteiten onderneming Import van en agenturen in artikelen op warmte- en watertechnisch gebied Omzetgegevens 2009: ,00; 2008: ,00 Personeel gemiddeld aantal 3 Verslagperiode t/m Bestede uren in verslagperiode -- Bestede uren totaal 48,40 1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie SaGe Helden B.V. 1.2 Winst en verlies 2009: -/ ,00; 2008: , Balanstotaal 2009: ,00; 2008: , Lopende procedures Verzekeringen Voor zover van toepassing, zijn alle verzekeringen beëindigd 1.6 Huur Failliet huurt een bedrijfspand aan de Karreweg Noord 14 te Kessel van Carel Leenders Bouw B.V. Verhuurder heeft bij brief van 19 juli 2010 de huur opgezegd tegen 19 oktober Oplevering van het pand heeft plaatsgevonden per 1 oktober 2010 en de sleutels zijn per die datum afgegeven aan

2 de verhuurder. 2/6 1.7 Oorzaak faillissement De omzet in 2009 is sterk gedaald, te weten met 32%. Oninbare debiteurenposities van ,00 moesten daarnaast in 2009 worden afgeboekt. De lange vorstperiode eind 2009 en begin 2010 versterkte de omzetteruggang met 35% in 2010 over dezelfde periode in Herstel was niet in zicht. De onderneming heeft door een zwakke financiële positie en een negatieve ontwikkeling van de omzet in 2009 verlies geleden. Problemen met leveranciers die niet of moeilijk leveren zorgen voor verdere omzetdaling. Prognoses voor herstel op korte of middellange termijn zijn slecht, tevens veroorzaakt door de aanstaande bouwvakvakantie. De bestuurder heeft nog getracht tot oplossing te komen door een financiële herstructurering, echter door gebrek aan zekerheden is dit afgewezen. 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faill Aantal in jaar voor faill Datum ontslagaanzegging 14 juli 2010 Verzoek toestemming rechter-commissaris eerste contacten buitendienstmedewerker UWV ontslagaanzegging werknemers bescheiden doorzenden aan UWV 3. Activa Onroerende zaken 3.1 Beschrijving Verkoopopbrengst Hoogte hypotheek Boedelbijdrage Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving Wordt nog onderzocht Bedrijfsinventaris, telefoonnummer 3.6 Verkoopopbrengst ,00

3 3.7 Boedelbijdrage 10% conform separatistenregeling 3.8 Bodemvoorrecht fiscus Is van toepassing met betrekking tot de opbrengst van de verkoop van de inventaris zie 3.5 Diverse gegadigden zijn aangeschreven met verzoek een bod uit te brengen, overleg pandhouders, bespreking gegadigde, opstellen overeenkomst, verzoek toestemming R-C 3/6 Voorraden/onderhanden werk 3.9 Beschrijving Wordt nog onderzocht Voorraad, voornamelijk bestaande uit onderdelen ten behoeve van de installatietechniek 3.10 Verkoopopbrengst , Boedelbijdrage N.v.t. voor wat betreft de Rabobank. Zie 5.1 Zie onder bedrijfsmiddelen Andere activa 3.12 Beschrijving wordt nog onderzocht N.v.t Verkoopopbrengst Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren ,87 volgens opgave failliet 4.2 Opbrengst Opbrengst t/m ,69 De incasso van de debiteurenvorderingen is in een vergevorderd stadium. In overleg met ING Bank zijn een aantal relatief kleine bedragen afgeboekt wegens oninbaarheid. Er resteert nog een vordering van plusminus 9.000,00, welke geïncasseerd dient te worden. In overleg met de ING Bank zal nog éénmaal worden getracht dit bedrag buiten rechte te incasseren, waarna, indien betaling uitblijft, een procedure bij de kantonrechter zal worden opgestart. 4.3 Boedelbijdrage 10% conform separatistenregeling Indien de boedel in rechte zal moeten overgaan tot incasso van het openstaande bedrag, is met ING Bank een boedelbijdrage overeengekomen van 40% van de opbrengst. Namens ING Bank debiteuren aanschrijven en incasseren Overleg met ING Bank in verband met de debiteurenincasso

4 4/6 5. Bank / Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) ,19 (Rabobank Peel en Maas) De vordering van de Rabobank is geheel voldaan, na verkoop van de bedrijfsinventaris en de voorraad ,08 + p.m. (ING Bank) De vordering van ING Bank zal nog naar beneden worden bijgesteld, na afrekening van de debiteurenincasso met ING Bank. 5.2 Leasecontracten MKB Lease BV (auto s) Ricoh (kopieerapparaat) Zowel de auto s als het kopieerapparaat zijn door de eigenaar opgehaald. 5.3 Beschrijving zekerheden Rabobank 1 e pandrecht: verpanding van voorraden, inventaris en vorderingen op derden; borgstelling ad ,00 van de heer G.P.C. Willemsen Het vordering van Rabobank Peel en Maas is volledig ingelost door verkoop van de bedrijfsinventaris en de voorraad. Resteert het pandrecht van ING Bank ING Bank 2 e pandrecht: pandrecht op bedrijfsactiva (algehele bedrijfsuitrusting inclusief machines en transportmiddelen), tegoeden, vorderingen en voorraden met inbegrip van goodwill 5.4 Separatistenpositie Rabobank Peel en Maas 1 e pandrecht Zie 5.1 en 5.3 ING Bank 2 e pandrecht 5.5 Boedelbijdragen 10% conform separatistenregeling 5.6 Eigendomsvoorbehoud Wordt nog onderzocht De voorraad is geïnventariseerd en de crediteuren welke eigendomsvoorbehoud claimen zijn geïnformeerd omtrent het al dan niet nog aanwezig zijn van de goederen. Enkele crediteuren hebben afstand gedaan van het recht op eigendomsvoorbehoud, enkele crediteuren zijn in de gelegenheid gesteld de goederen af te halen. De overige crediteuren zijn geïnformeerd over het feit dat de goederen niet meer in de voorraad aanwezig zijn. 5.7 Reclamerechten Retentierechten -- Inventarisatie eigendomsvoorbehouden, voorraden, bedrijfsmiddelen en overige activa; verkoop namens

5 Rabobank Peel en Maas van voorraden, bedrijfsmiddelen en overige activa Aanschrijven en informeren crediteuren met betrekking tot recht op eigendomsvoorbehoud 5/6 6. Doorstart / voortzetten Voortzetten 6.1 Exploitatie / zekerheden Financiële verslaglegging Doorstart 6.3 Beschrijving Verantwoording Opbrengst Boedelbijdrage Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht Is aan voldaan. 7.2 Depot jaarrekeningen Jaarrekeningen tijdig gedeponeerd 7.3 Goedk. Verkl. Accountant Stortingverpl. aandelen Gelet op het feit dat gefailleerde meer dan vijf jaar geleden is opgericht zal een vordering tot volstorting van de aandelen inmiddels zijn verjaard zodat een onderzoek naar het al of niet voldaan hebben aan de volstortingsplicht niet opportuun is. De curator heeft daarom geen onderzoek verricht naar de volstortingsplicht. 7.5 Onbehoorlijk bestuur Ik zie geen aanleiding om hier verder onderzoek naar te doen 7.6 Paulianeus handelen Ik zie geen aanleiding om hier verder onderzoek naar te doen 8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen Curatorsalaris p.m. Ik verzoek u overeenkomstig bijgaande specificaties het voorschot over de eerste helft 2011 tot en 30 juni 2011 toe te kennen UWV: ,10

6 WML: 21, Pref. vord. van de fiscus , Pref. vord. van het UWV 8.807, Andere pref. crediteuren Aantal concurr. Crediteuren 61 volgens opgave van failliet Ingediende vorderingen: Bedrag concurr. Crediteuren ,63 volgens opgave van failliet Ingediend: , Verwachte wijze afwikkeling Nog onbekend Crediteuren aanschrijven met het verzoek de vordering in te dienen en een eventueel beroep op eigendomsvoorbehoud kenbaar te maken 6/6 9. Overig 9.1 Termijn afwikkeling faill Nog onbekend 9.2 Plan van aanpak Na incasso van de debiteuren kan afwikkeling volgen 9.3 Indiening volgend verslag Januari 2012 Incasso resterende debiteurenvordering, indien nodig in rechte.

besloten vennootschap Hendrickx-Pijls B.V. opgericht op 29 mei 2008 mr. J.A.C.M. Vlaminckx mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer

besloten vennootschap Hendrickx-Pijls B.V. opgericht op 29 mei 2008 mr. J.A.C.M. Vlaminckx mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer FAILLISSEMENTSVERSLAG Curator Nummer faillissement Naam faillissement Rechter-commissaris Rechtbank : mr. J.A.C.M. Vlaminckx : F09/276F : Hendrickx-Pijls B.V. : mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer : Roermond

Nadere informatie

Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk

Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 2 januari 2012 Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk Faillissementsnummer : 10/929 F

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015 Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden. De inhoud daarvan is identiek aan de inhoud van dit fysieke verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015

Nadere informatie

Nummer: 2 Datum: 28 december 2010

Nummer: 2 Datum: 28 december 2010 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 28 december 2010 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap ZappSpace B.V. Faillissementsnummer : F 10/741 Datum uitspraak : 28 september 2010 Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013 Gegevens failliet : Altigen Benelux B.V., kantoorhoudende te Utrecht aan de Computerlaan 5; Kvknummer : 51455757 Faillissementsnummer

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 28 augustus 2012 Gegevens onderneming : Time

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012 Gegevens failliet: IndiEco Holding B.V. Faillissementsnummer: 12/110 F Datum uitspraak: 14 februari 2012 Rechter-commissaris: Curator: Activiteiten

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 2 (EINDVERSLAG) Datum: 3 april 2015 Gegevens onderneming: TM Installatietechniek B.V., KvK-nummer 02087680, gevestigd te (9645 KX)

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap CARPARTS ALMERE B.V., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1316 AG) Almere aan de Markerkant

Nadere informatie

POSTBUS 3404 4800 DK BREDA. www.rassers.nl. Datum 3 juni 2015. Datum uitspraak 12 mei 2015 Mr. F.F.J. Froger. (Senior) Juridisch medewerker

POSTBUS 3404 4800 DK BREDA. www.rassers.nl. Datum 3 juni 2015. Datum uitspraak 12 mei 2015 Mr. F.F.J. Froger. (Senior) Juridisch medewerker FAILLISSEMENTSVERSLAG Ex ART. 73 A FW Nummer Eerste verslag Datum 3 juni 2015 Gegevens gefailleerde A.R.W.M. Rombouts Faillissementsnummer F.02/15/271 Datum uitspraak 12 mei 2015 Curator Mr. F.F.J. Froger

Nadere informatie

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 januari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 mei 2013 Gegevens onderneming Naam : Gebr. Spierings stucadoors -en afwerkingsbedrijf

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 24 maart 2011 Gegevens onderneming: F1 Racing B.V. Faillissementsnummer: F 11.84 (Rechtbank Arnhem) Datum uitspraak: 1 maart

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 februari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Turncrou d De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 26 februari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 16 juli 2015 Gegevens onderneming : NS Marketing & Sales Limited Faillissementsnummer : C/16/15/479 Datum uitspraak : 16 juni 2015 (rechtbank

Nadere informatie

twee bloemenwinkels. Omzetgegevens : 2007: 523.804,--; 2008: 533.897,--; 2009: 438.499,--.

twee bloemenwinkels. Omzetgegevens : 2007: 523.804,--; 2008: 533.897,--; 2009: 438.499,--. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 5 april 2011 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Fresh Chain Retail BV. Faillissementsnummer : F 11/176 Datum uitspraak : 1 maart 2011 Rechter-commissaris

Nadere informatie

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Inzake het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Schilder- en afwerkingsbedrijf J. Walraven

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor

Nadere informatie

Nummer: 1 Datum: 2 januari 2013. Ontwikkelen en produceren van maatwerksoftware, gamestudio en 3D oplossingen

Nummer: 1 Datum: 2 januari 2013. Ontwikkelen en produceren van maatwerksoftware, gamestudio en 3D oplossingen Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex artikel 73a Fw) Nummer: 1 Datum: 2 januari 2013 Gegevens gefailleerde: Datum uitspraak: 27 november 2012 Curator: mr. J.P. Davids R-C: De heer

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Instore Retail Solutions B.V. Nummer: 4 Datum: 9 juni 2015

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Instore Retail Solutions B.V. Nummer: 4 Datum: 9 juni 2015 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Instore Retail Solutions B.V., statutair gevestigd te Zeewolde en zaakdoende te (1327 CJ) Almere aan het adres Palmpolstraat 92, ingeschreven bij de Kamer

Nadere informatie

Nummer. Datum 14 november 2007

Nummer. Datum 14 november 2007 FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer 1 e openbare verslag Datum 14 november 2007 Gegevens onderneming Newa BV Faillissementsnummer 07/431 F Datum uitspraak 1 oktober 2007 Curator Mr J.A. Velenturf

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 april 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 april 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 april 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Specia Iisten in bed rijfs kwesties De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 29 augustus 2013 Gegevens onderneming Naam

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Gegevens onderneming : Stichting Kraamzorg Natural Care Faillissementsnummer : F11/765 Datum uitspraak : 11 oktober 2011 Curator : mr. A.Y. Kroll

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 4 Datum: 19 maart 2014 Gegevens onderneming: Vredeveld Industries B.V., gevestigd te J.A. Koningstraat 9, Datum uitspraak: 5 februari

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 Faillissement : MaDeRi B.V. Faillissementsnummer : F 05/14/1140 Datum uitspraak : 25 november 2014 Curator : Mr C.A. Hage Rechter-commissaris : Mr A.M.P.T.

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 20 maart 2015 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 2 Datum: 29 januari 2013 Gegevens onderneming : Bouwgroep Utrecht B.V. Datum uitspraak : 25 september 2012 Curator : mr. S.V. Hardonk Rechter-commissaris

Nadere informatie