V.V.W. (Verhuur van Wegtransportmiddelen) B.V. (kvk: )

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "V.V.W. (Verhuur van Wegtransportmiddelen) B.V. (kvk: 20022604)"

Transcriptie

1 FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer 2 de openbare verslag Datum 8 juli 2011 Gegevens onderneming V.V.W. (Verhuur van Wegtransportmiddelen) B.V. (kvk: ) Faillissementsnummer 11/75 F Rb Breda Datum uitspraak 10 februari 2011 (NB: dit na intrekking van de op 4 februari 2011 voorlopig verleende surseance van betaling onder het gelijktijdig op 10 februari 2011 uitspreken van onderhavig faillissement) Curator Mr. L.B.A. van Logtestijn R-C Mw. mr. D.A.E.M. Hulskes Secretaris: De heer P. Ligtenberg Activiteiten onderneming Verhuur van opleggers Omzetgegevens Volgt in een volgend verslag 8 juli 2011: Volgt in een volgend verslag Personeel gemiddeld aantal 0 Verslagperiode 15 april tot en met 8 juli 2011 Bestede uren in verslagperiode 100,45 uur (tot en met 7 juli 2011) Bestede uren Totaal 262,43 uur 1,45 uur (surseance: 4 februari tot en met 9 februari) 1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie Aandeelhouder: Groenewegen Groep B.V. Bestuurder: Groenewegen Groep B.V. Feitelijk bestuurder: De heer B.E.A. Wellink 1.2 Winst en verlies Volgt in een volgend verslag 8 juli 2011: Volgt in een volgend verslag 1.3 Balanstotaal Volgt in een volgend verslag 8 juli 2011: Volgt in een volgend verslag 1.4 Lopende procedures N.v.t. 1.5 Verzekeringen Voortgezet in overleg met Meeus Verzekeringen. 8 juli 2011: verzekeringen met ingang van 1 mei 2011

2 opgezegd. 1.6 Huur n.v.t. 1.7 Oorzaak faillissement Volgt in een volgend verslag. 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faill Aantal in jaar voor faill Datum ontslagaanzegging n.v.t. Afgerond/n.v.t. 3. Activa Onroerende zaken 3.1 Beschrijving 3.2 Verkoopopbrengst 3.3 Hoogte hypotheek 3.4 Boedelbijdrage n.v.t. Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving 36 opleggers 3.6 Verkoopopbrengst Nog onbekend. 8 juli 2011: ongeveer ,00 opbrengst naar ING als pandhouder 3.7 Boedelbijdrage Nog met ING Bank als pandhouder af te stemmen 3.8 Bodemvoorrecht fiscus N.v.t. 8 juli 2011: Inmiddels ontvangen: ,95. Dit bedrag is inclusief de van de onder 5.2 van dit verslag vermelde leasemaatschappijen ontvangen boedelvergoedingen Voorraden/ onderhanden werk 3.9 Beschrijving N.v.t Verkoopopbrengst 3.11 Boedelbijdrage

3 Andere activa 3.12 Beschrijving 3.13 Verkoopopbrengst N.v.t. 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren Debiteuren van vóór datum surseance (4 februari 2011) zijn van ING Bank als pandhouder. Nadere berichtgeving debiteurenstand per datum surseance volgt in een volgend verslag. De curator stelt zich op het standpunt dat de debiteuren vanaf datum surseance aan de boedel toekomen. Nadere berichtgeving volgt in een volgend verslag. 8 juli 2011: ING Bank met de curator van mening dat debiteuren (ontstaan) vanaf datum surseance aan de boedel toevallen 4.2 Opbrengst Berichtgeving over stand van zaken incasso debiteuren van voor en na datum surseance volgt in een volgend verslag 8 juli 2011: Door ING Bank inmiddels overgemaakt: ,34 ter zake debiteurenontvangsten van na surseancedatum 4.3 Boedelbijdrage Voor zover de boedel de aan ING Bank verpande debiteuren van vóór datum surseance zal gaan incasseren, zal hier nog een boedelvergoeding voor moeten worden afgesproken. Volgens de curator is een door ING Bank te betalen boedelbijdrage ter zake de debiteuren vanaf datum surseance niet aan de orde aangezien volgens de curator de boedel de rechthebbende is van deze debiteurenportefeuille. Nadere berichtgeving volgt in een volgend verslag. 8 juli 2011: Tot dusverre gekozen om te bezien welke debiteuren vrijwillig betalen. In de aankomende verslagperiode zal met ING Bank overleg gaan plaatsvinden over wie de incasso van de debiteuren van vóór datum faillissement ter hand zal nemen. Als

4 dit de boedel is, dan zullen er met ING Bank afspraken worden gemaakt welke boedelvergoeding hiervoor aan de boedel ten goede zal komen. Incasso debiteuren vanaf datum faillissement zal ook deze verslagperiode "ingezet" gaan worden. 5. Bank / Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) ,64 (i.v.m. door ING Bank verleend concernkrediet onder hoofdelijkheid van alle daarvan onderdeel uitmakende rechtspersonen behalve de Bosnische vennootschap BME d.o.o.) 8 juli 2011: Vordering ING Bank: , Leasecontracten ABN AMRO Lease, Daimler Lease, ING Lease (Nederland) 8 juli 2011: In verband met ophalen opleggers hebben deze desbetreffende leasemaatschappijen nader overeengekomen boedelvergoedingen aan de boedel betaald. Zie voor thans in totaal ontvangen bedrag onder 3.7 van dit verslag 5.3 Beschrijving zekerheden Pandrecht op de opleggers als bedoeld onder 3.5 van dit verslag en de debiteuren als bedoeld in 4.1 van dit verslag 5.4 Separatistenpositie n.v.t. 5.5 Boedelbijdragen Zie onder 3.7 en 4.3 van dit verslag 8 juli 2011: zie onder 3.7 van dit verslag 5.6 Eigendomsvoorbehoud n.v.t. 5.7 Reclamerechten n.v.t. 5.8 Retentierechten Ja, ter zake eigendom opleggers en opleggers afkomstig van ING Lease; afwikkeling retentierecht loopt 6. Doorstart / voortzetten

5 Voortzetten 6.1 Exploitatie / zekerheden Geen daadwerkelijke voortzetting, maar enkel "voortzetting" in afwachting doorstart en nadat die mislukt was, voortzetting in kader (geleidelijke) liquidatie. Huurovereenkomsten met huurders opleggers met inachtneming van een opzegtermijn tegen 1 mei 2011 opgezegd 6.2 Financiële verslaglegging Volgt in een volgend verslag 8 juli 2011: zie 3.7 Doorstart 6.3 Beschrijving 6.4 Verantwoording 6.5 Opbrengst 6.6 Boedelbijdrage Nee, is mislukt 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht In onderzoek of hieraan is voldaan 7.2 Depot jaarrekeningen 2007 gedeponeerd op: : balans 2008 gedeponeerd op: voorlopige jaarrekening: gedeponeerd op: Goedk. Verkl. Accountant In onderzoek of dit bij onderhavige rechtspersoon "speelt" 7.4 Stortingsverpl. aandelen In onderzoek of aan volstortingsverplichting is voldaan 8 juli 2011: vennootschap is opgericht op 10 juni Aandelen zijn destijds volgestort. 7.5 Onbehoorlijk bestuur In onderzoek 7.6 Paulianeus handelen In onderzoek

6 8 juli 2011: zie hierboven 8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen Salaris curator en mogelijk huurpenningen van ING Lease, ABN AMRO Lease en Daimler Lease ter zake aan V.V.W. verhuurde opleggers in het kader van de bedrijfsactiviteiten van V.V.W. als bedoeld onder het kopje "Activiteiten Onderneming" in dit verslag 8.2 Pref. vord. van de fiscus 14 april juli 2011: Niet ingediend Niet ingediend 8.3 Pref. vord. van het UWV n.v.t. 8.4 Andere pref. crediteuren n.v.t. 8.5 Aantal concurrente crediteuren Volgens failliet 14 april 2011 ingediend 8 juli 2011 ingediend Bedrag concurrente crediteuren 14 april ingediend: w.o ,64 vordering bank 8 juli 2011: ingediend , ,62 w.o ,14 vordering bank 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling Nog onbekend 9. Overig 9.1 Termijn afwikkeling faill. Nog onbekend, maar naar verwachting langdurig i.v.m. incasso debiteurenportefeuille 9.2 Plan van aanpak 9.3 Indiening volgend verslag 8 oktober 2011

Verslagperiode 21 juni tot en met 18 december 2013 Bestede uren in verslagperiode 44,46 (20 juni tot en met 18 december 2013) Bestede uren Totaal

Verslagperiode 21 juni tot en met 18 december 2013 Bestede uren in verslagperiode 44,46 (20 juni tot en met 18 december 2013) Bestede uren Totaal FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Tweede openbare verslag Datum 19 december 2013 Gegevens onderneming Hertenroep BV (kvk: 20079026) Faillissementsnummer F. 02/13/493 Datum uitspraak 21 mei 2013

Nadere informatie

Nummer. Datum 14 november 2007

Nummer. Datum 14 november 2007 FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer 1 e openbare verslag Datum 14 november 2007 Gegevens onderneming Newa BV Faillissementsnummer 07/431 F Datum uitspraak 1 oktober 2007 Curator Mr J.A. Velenturf

Nadere informatie

Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk

Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 2 januari 2012 Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk Faillissementsnummer : 10/929 F

Nadere informatie

Nummer: 2 Datum: 28 december 2010

Nummer: 2 Datum: 28 december 2010 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 28 december 2010 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap ZappSpace B.V. Faillissementsnummer : F 10/741 Datum uitspraak : 28 september 2010 Rechter-commissaris

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 24 maart 2011 Gegevens onderneming: F1 Racing B.V. Faillissementsnummer: F 11.84 (Rechtbank Arnhem) Datum uitspraak: 1 maart

Nadere informatie

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Inzake het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Schilder- en afwerkingsbedrijf J. Walraven

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015 Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden. De inhoud daarvan is identiek aan de inhoud van dit fysieke verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 2 (EINDVERSLAG) Datum: 3 april 2015 Gegevens onderneming: TM Installatietechniek B.V., KvK-nummer 02087680, gevestigd te (9645 KX)

Nadere informatie

Gegevens onderneming Van Wijngen Transport BV (kvk 24335743)

Gegevens onderneming Van Wijngen Transport BV (kvk 24335743) FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Eerste openbare verslag Datum 30 januari 2013 Gegevens onderneming Van Wijngen Transport BV (kvk 24335743) Faillissementsnummer 02 / 13 /10 F Datum uitspraak

Nadere informatie

Nummer: 1 Datum: 2 januari 2013. Ontwikkelen en produceren van maatwerksoftware, gamestudio en 3D oplossingen

Nummer: 1 Datum: 2 januari 2013. Ontwikkelen en produceren van maatwerksoftware, gamestudio en 3D oplossingen Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex artikel 73a Fw) Nummer: 1 Datum: 2 januari 2013 Gegevens gefailleerde: Datum uitspraak: 27 november 2012 Curator: mr. J.P. Davids R-C: De heer

Nadere informatie

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Gegevens onderneming : Sebra Polymer Recycling B.V., gevestigd te Middelburg : aan de Uijterschootweg 8

Nadere informatie

besloten vennootschap Hendrickx-Pijls B.V. opgericht op 29 mei 2008 mr. J.A.C.M. Vlaminckx mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer

besloten vennootschap Hendrickx-Pijls B.V. opgericht op 29 mei 2008 mr. J.A.C.M. Vlaminckx mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer FAILLISSEMENTSVERSLAG Curator Nummer faillissement Naam faillissement Rechter-commissaris Rechtbank : mr. J.A.C.M. Vlaminckx : F09/276F : Hendrickx-Pijls B.V. : mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer : Roermond

Nadere informatie

: : Verslagperiode : 11 juli 2014 t/m 27 januari 2015 Bestede uren in verslagperiode : zie bijlage Bestede uren Totaal : zie bijlage

: : Verslagperiode : 11 juli 2014 t/m 27 januari 2015 Bestede uren in verslagperiode : zie bijlage Bestede uren Totaal : zie bijlage Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag (ex art. 73A Fw.) Nummer 06 Datum 27 januari 2015 Gegevens onderneming Flight Square I B.V. Faillissementsnummer C/02/13/517 F Datum uitspraak 28 mei 2013 Curator

Nadere informatie

POSTBUS 3404 4800 DK BREDA. www.rassers.nl. Datum 3 juni 2015. Datum uitspraak 12 mei 2015 Mr. F.F.J. Froger. (Senior) Juridisch medewerker

POSTBUS 3404 4800 DK BREDA. www.rassers.nl. Datum 3 juni 2015. Datum uitspraak 12 mei 2015 Mr. F.F.J. Froger. (Senior) Juridisch medewerker FAILLISSEMENTSVERSLAG Ex ART. 73 A FW Nummer Eerste verslag Datum 3 juni 2015 Gegevens gefailleerde A.R.W.M. Rombouts Faillissementsnummer F.02/15/271 Datum uitspraak 12 mei 2015 Curator Mr. F.F.J. Froger

Nadere informatie

FAILLISSEMENT. Rechter-Commissaris : Mr. D.A.E.M. Hulskes

FAILLISSEMENT. Rechter-Commissaris : Mr. D.A.E.M. Hulskes FAILLISSEMENT STADIONKWARTIER BREDA B.V. EERSTE VERSLAG VAN DE CURATOREN EX ART. 73A FW. Kenmerk : 12/650F Datum uitspraak : 3 juli 2012 Rechter-Commissaris : Mr. D.A.E.M. Hulskes Curatoren : Mr. J.A.

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 september 2012 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder

Nadere informatie

twee bloemenwinkels. Omzetgegevens : 2007: 523.804,--; 2008: 533.897,--; 2009: 438.499,--.

twee bloemenwinkels. Omzetgegevens : 2007: 523.804,--; 2008: 533.897,--; 2009: 438.499,--. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 5 april 2011 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Fresh Chain Retail BV. Faillissementsnummer : F 11/176 Datum uitspraak : 1 maart 2011 Rechter-commissaris

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Gegevens onderneming : Stichting Kraamzorg Natural Care Faillissementsnummer : F11/765 Datum uitspraak : 11 oktober 2011 Curator : mr. A.Y. Kroll

Nadere informatie

: 22 augustus 2012 t/m 29 november 2012

: 22 augustus 2012 t/m 29 november 2012 Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag (ex art. 73A Fw.) Nummer: 08 Datum: 29 november 2012 Gegevens onderneming : IJsselsteden Beheers Groep B.V. Faillissementsnummer : 10/616F Datum uitspraak : 9 november

Nadere informatie

FAILLISSMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 14 april 2015

FAILLISSMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 14 april 2015 1 47634 FAILLISSMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 14 april 2015 Gegevens onderneming : Automotive Friesland BV Inschrijving KvK : 01129706 Adres : Schrijnwerkersstraat 10-12 8601 VD Sneek l Faillissementsnummer

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 4 (eindverslag) Datum: 13 mei 2015. Gegevens onderneming: FGB Uitzendgroep B.V. Faillissementsnummer: C/01/13/1109 F Datum uitspraak:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 27 december 2010

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 27 december 2010 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 27 december 2010 Gegevens onderneming : Technical Training Equipment B.V. Faillissementsnummer : 10/483 F Datum uitspraak : 31 augustus 2010 Curator : Mr. A.J. van

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag

Openbaar faillissementsverslag Openbaar faillissementsverslag Nummer: 1 Datum: 5 december 2011 Gegevens: Kamer van Koophandel te onder nr. 34376662, statutair gevestigd te, gevestigd aan Admiraal de Ruijterweg 84 1 hoog (1056 GN) te

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 1 november 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 1 november 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 1 november 2013 In dit verslag wordt de volgorde aangehouden uit het vorige verslag. Als geen nieuwe ontwikkelingen te melden zijn, maar nog wel te verwachten, wordt

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 Faillissement : MaDeRi B.V. Faillissementsnummer : F 05/14/1140 Datum uitspraak : 25 november 2014 Curator : Mr C.A. Hage Rechter-commissaris : Mr A.M.P.T.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012 Gegevens failliet: IndiEco Holding B.V. Faillissementsnummer: 12/110 F Datum uitspraak: 14 februari 2012 Rechter-commissaris: Curator: Activiteiten

Nadere informatie

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 januari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Gegevens onderneming : Rijnmond Staalbouw B.V. Faillissementsnummer : F12.432 Datum uitspraak : 12 juni 2012 Curator : mr. A.Y. Kroll Rechter-commissaris

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 2 Datum: 21 mei 2012 Gegevens onderneming: Mebo Timmerwerken B.V. Faillissementsnummer: 11/909 F Datum uitspraak: 29 november 2011

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 14 januari 2015 Gegevens onderneming : Bouwen

Nadere informatie