EERSTE OPENBAAR VOORTGANGSVERSLAG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EERSTE OPENBAAR VOORTGANGSVERSLAG"

Transcriptie

1 EERSTE OPENBAAR VOORTGANGSVERSLAG Faillissement: "De Osse Houtwerf" B.V. datum faillissement : 28 juli 1999 faillissementsnummer: 99 / 189 F rechter-commissaris: Mr. W.M.J. Hoppers curatoren : Mr. H.J. Nap Mr. R.G.F. Lammers QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ Oss, december 1999 Mr. H.J. Nap Mr. R.G.F. Lammers, curatoren.

2 -1-1. STAAT VAN BATEN EN SCHULDEN : Passief : - Boedelvorderingen : Bedrijfsvereniging ex artikel 61 WW ƒ ,65 - Preferente vorderingen - Belastingdienst ƒ ,-- - Bedrijfsvereniging ƒ ,46 subtotaal ƒ ,46 - Concurrente vorderingen :. ING-bank ƒ ,91. handelscrediteuren ƒ ,-- subtotaal ƒ ,91 totaal passief ƒ ,02 Actief : - Verkoop PontMeyer ƒ ,79 - Geïncassseerde debiteuren (inclusief saldo NMB-Heller) ƒ ,17 - Openstaande debiteuren per 5 december 1999 ƒ ,73 - Opbrengst veiling inclusief rollend materieel en voorraad ƒ ,35 - Personenauto's ƒ ,-- + pm - Rente ƒ 1.476,96 - Kosten -/- ƒ 5.772,52 totaal actief ƒ ,48 + pm

3 -2-2. VERSLAG: 2.1. Veiling : Op 7 september 1999 vond de veiling plaats. Het rollend materieel en de voorraad bracht, na aftrek van de kosten, ƒ ,95 op. Dit bedrag is geheel ten gunste van ING-bank gekomen. De resterende inventaris, al dan niet verpand en/of door bodembeslag getroffen, leverde, na aftrek van de kosten, ƒ ,40 op. 2.2 Overwaarde-arrangement : Tussen gefailleerde enerzijds, en ING-bank en NMB-Heller anderzijds, is op 16 december 1996 een zogenaamd overwaarde-arrangement gesloten. Bij deze overeenkomst hebben ING-bank en NMB-Heller zich, over en weer, kort gezegd, verplicht een eventueel tekort van de ander aan te zuiveren tot maximaal ƒ ,--. Door het faillissement is aan de zijde van ING-bank een tekort ontstaan, dat tekort zal uiteindelijk ongeveer ƒ ,-- groot zijn. NMB-Heller reageerde volstrekt niet op verzoeken van de curatoren het positieve saldo over te maken aan de boedel, en haar incasso-activiteiten te staken, en gestaakt te houden. Daarop hebben de curatoren een kort geding-procedure tegen NMB-Heller aanhangig gemaakt, de behandeling daarvan was bepaald op 3 december Nadat de dagvaarding was betekend, kwam, uiteindelijk, wel een reactie. NMB-Heller stelt zich, daarbij gesteund door ING-bank, op het standpunt dat nu ING-bank haar heeft aangesproken, zij gerechtigd is, hoewel zij op datum faillissement geen vordering had op gefailleerde, de aan haar verpande vorderingen te innen tot het moment waarop het bedrag dat zij aan ING-bank dient te voldoen door haar is geïncasseerd. De curatoren bestrijden de juistheid van dit standpunt. Nu NMB-Heller ook voortging met de incasso van door de curatoren, met instemming van de ING-bank, aan PontMeyer overgedragen vorderingen, dreigde PontMeyer het slachtoffer te worden van de patstelling die was ontstaan tussen de curatoren en NMB- Heller/ING-bank. Bij wijze van tussenoplossing is overeengekomen dat NMB-Heller alsnog instemt met de overdracht van een deel van de debiteurenportefeuille aan PontMeyer, en haar incassoactiviteit derhalve staakt. De curatoren op hun beurt hebben zich verplicht middels bijvoorbeeld een depot INGbank zekerheid te bieden, zulks in afwachting van de uitkomst van een eventuele gerechtelijke procedure.

4 -3- Daaraan dient te worden toegevoegd, dat het standpunt van de curatoren niet uniek is, en dat over de juridische "houdbaarheid" van het overwaarde-arrangement in den lande reeds enige procedures aanhangig zijn. Niet uitgesloten is dat partijen zich, ter vermijding van onnodige kosten, zullen conformeren aan de uitkomst van die procedures. 2.3 Debiteuren : Door het dispuut onder sub 2.2 bedoeld, waren de curatoren niet in staat de debiteurenincasso ter hand te nemen. Thans is dat wel mogelijk geworden. Voorzover ING-bank door de komende incasso-activiteiten gebaat mocht zijn, hetgeen waarschijnlijk niet het geval is, hebben de curatoren, exclusief verschotten, een vergoeding bedongen van 15% van de geïncasseerde bedragen. 2.4 Onderzoek : In het aanvangsverslag hebben de curatoren al vraagtekens gezet bij de verhuizing van gefailleerde eind 1997 begin 1998, en de grote investeringen die daarmede verband hielden. Ook het gegeven dat de voorraad met meer dan 50% was opgewaardeerd, is reden extra kritisch naar de boekhouding te kijken. Uit de voorhanden stukken is af te leiden dat voor een bedrag aan inkoopwaarde van circa ƒ ,-- op datum faillissement ontbrak. Dit verschil kan (gedeeltelijk) worden verklaard doordat leveranciers, met een beroep op eigendomsvoorbehoud, geleverde zaken hebben teruggehaald. Aan de directie zijn de desbetreffende creditnota's ter beschikking gesteld, met het verzoek een aansluiting tot stand te brengen, aan dit verzoek heeft de directie tot op heden niet voldaan. Al met al reden voor de curatoren aan een register accountant offerte te vragen voor het uitvoeren van een boekenonderzoek. Dit onderzoek heeft mede betrekking op de vraag op welk moment voorzienbaar was dat de vennootschap niet meer aan haar verplichtingen kon voldoen. De Belastingdienst heeft inmiddels aangekondigd ook een dergelijk onderzoek te willen uitvoeren.

5 Personenauto : Op 28 juni 1999, derhalve een maand voor het faillissement, heeft mevrouw van Loosbroek-de Reus de personenauto's die zij en haar echtgenoot in gebruik hadden, uit de vennootschap gekocht voor een bedrag groot ƒ ,-- inclusief BTW. De koopsom is verrekend met de huurpenningen over de maanden november en december 1998 (gedeeltelijk). De curatoren achten die transactie paulianeus, temeer daar de koopsom te laag was. In overleg met ING-bank, aan wie beiden voertuigen waren verpand is de nietigheid c.q. vernietigbaarheid van deze koopovereenkomst ingeroepen, is beslag op de auto's gelegd, en hebben de curatoren en ING-bank in kort geding afgifte van beide personenauto's gevorderd. De behandeling daarvan was bepaald op 25 november Ook in deze kwestie is, voor de behandeling, een regeling tot stand gekomen, in dier voege dat één auto aan mevrouw van Loosbroek-de Reus is verkocht voor een bedrag groot ƒ ,-- inclusief BTW, (zijnde de getaxeerde onderhandse verkoopwaarde) de andere is ter veiling aan de curatoren ter beschikking gesteld. / /

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 9 maart 2015. Datum uitspraak : 24 maart 2009 : Mr. R.G.F. Lammers. Personeel gemiddeld aantal : 0

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 9 maart 2015. Datum uitspraak : 24 maart 2009 : Mr. R.G.F. Lammers. Personeel gemiddeld aantal : 0 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 9 maart 2015. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Freeez B.V. Faillissementsnummer : C/01/09/217 F Datum uitspraak : 24 maart 2009 Curator : Mr. R.G.F.

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 11 Datum: 29 juli 2015 Gegevens onderneming: Holding Theunisse B.V. Faillissementsnummer: C/01/10/538 F Datum uitspraak: 13 juli 2010

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 2 Datum: 21 mei 2012 Gegevens onderneming: Mebo Timmerwerken B.V. Faillissementsnummer: 11/909 F Datum uitspraak: 29 november 2011

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 april 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 april 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 april 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

De inhoud van de papieren versie van het verslag is identiek aan de inhoud van de digitale versie zoals die aan de Rechtbank is verzonden.

De inhoud van de papieren versie van het verslag is identiek aan de inhoud van de digitale versie zoals die aan de Rechtbank is verzonden. De inhoud van de papieren versie van het verslag is identiek aan de inhoud van de digitale versie zoals die aan de Rechtbank is verzonden. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 30 maart 2011 Gegevens

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 7 Datum : 16 juni 2015 Gegevens onderneming : Pal Interieur B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, vestigingsadres te (1822 BM) Alkmaar aan de

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 20 juli 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 20 juli 2015 Hoewel de informatie in dit openbaar verslag en het bijbehorend financieel verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is

Nadere informatie

Software Development Benelux B.V. (eindverslag)

Software Development Benelux B.V. (eindverslag) Software Development Benelux B.V. (eindverslag) FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 11 mei2015 Gegevens onderneming : Software Development Benelux B.V., tevens h.o.d.n. Qpozz, statutair gevestigd te

Nadere informatie

1e openbare verslag in het faillissement TAXIBEDRIJF VENDERBOSCH B.V.. Ex artikel 73a Faillissementswet

1e openbare verslag in het faillissement TAXIBEDRIJF VENDERBOSCH B.V.. Ex artikel 73a Faillissementswet 1e openbare verslag in het faillissement TAXIBEDRIJF VENDERBOSCH B.V.. Ex artikel 73a Faillissementswet Naam : Taxibedrijf Venderbosch B.V. Adres : Markenweg 13, 7051 HS Varsseveld Datum uitspraak : 27

Nadere informatie

De besloten vennootschap VICTORY FLOWERS B.V. Faillissementsnummer: F.02/14/586 Rechter-Commissaris: Mr. T.J. van Gessel

De besloten vennootschap VICTORY FLOWERS B.V. Faillissementsnummer: F.02/14/586 Rechter-Commissaris: Mr. T.J. van Gessel OPENBAAR VERSLAG NR. 3 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET Faillissement: De besloten vennootschap VICTORY FLOWERS B.V. Faillissementsnummer: F.02/14/586 Rechter-Commissaris: Mr. T.J. van Gessel Curator:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 6 Datum : 19 december 2013 Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Alphense Bouwgroep B.V. statutair gevestigd te Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 5 Datum : 13 september 2012 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Strack Lichtstraten Alphen B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 13 april 2015 Nummer: zes Gegevens onderneming : Grafimedia Partners B.V. Faillissementsnummer : F.02/14/337 Datum uitspraak : 29 april

Nadere informatie

Tijdens de verslagperiode zijn de beide procedures inderdaad geschorst.

Tijdens de verslagperiode zijn de beide procedures inderdaad geschorst. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 7 Datum : 6 januari 2014 Gegevens onderneming : Tristar Shipping BV Faillissementsnummer : F 12/109 Datum uitspraak : 10 april 2012 Curator : mr. P.S. van Zandbergen R-C

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 18 september 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 18 september 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 18 september 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Swerissen Hypotheken en Financiële Planning B.V., statutair gevestigd te Almere

FAILLISSEMENTSVERSLAG. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Swerissen Hypotheken en Financiële Planning B.V., statutair gevestigd te Almere FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 4 Datum : 15 november 2012 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Swerissen Hypotheken en Financiële Planning B.V., statutair gevestigd te Almere Faillissementsnummer

Nadere informatie

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG B.V. HANDELEND ONDER DE NAAM MITSUBISHI DE JONG Gegevens onderneming : de besloten vennootschap

Nadere informatie

DERDE VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET

DERDE VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET DERDE VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET Inzake: de besloten vennootschap Meijering & Benus B.V. en Meijering & Benus Verenigde Bedrijven B.V., gevestigd te Stadskanaal aan de Veenstraat 10 Faillissementsnr:

Nadere informatie

Stichting Solace Zorg, gevestigd te 8141 SH Heino, aan de Statenweg 3

Stichting Solace Zorg, gevestigd te 8141 SH Heino, aan de Statenweg 3 2 e openbaar verslag ex art. 73a Faillissementswet in het faillissement van Stichting Solace Zorg, gevestigd te 8141 SH Heino, aan de Statenweg 3 Faillissementsnummer: C/08/14/151 F Uitspraak faillissement:

Nadere informatie

Handelsregister : nummer 20072970 Adres : Adres onderneming: Zinkerweg 3-5, (5145 NL) Waalwijk

Handelsregister : nummer 20072970 Adres : Adres onderneming: Zinkerweg 3-5, (5145 NL) Waalwijk FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 3 Datum : 20 januari 2011 Gegevens failliet : Flexrent Autoverhuur Waalwijk B.V. Handelsregister : nummer 20072970 Adres : Adres onderneming: Zinkerweg 3-5, (5145 NL) Waalwijk

Nadere informatie

Gevi International B.V. statutair gevestigd te Amsterdam, vestigingsadres: 7213 AK Gorssel, Veldhofstraat 45

Gevi International B.V. statutair gevestigd te Amsterdam, vestigingsadres: 7213 AK Gorssel, Veldhofstraat 45 3 e openbaar verslag ex art. 73a Faillissementswet in het faillissement van Gevi International B.V. statutair gevestigd te Amsterdam, vestigingsadres: 7213 AK Gorssel, Veldhofstraat 45 Faillissementsnummer:

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Instore Retail Solutions B.V. Nummer: 4 Datum: 9 juni 2015

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Instore Retail Solutions B.V. Nummer: 4 Datum: 9 juni 2015 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Instore Retail Solutions B.V., statutair gevestigd te Zeewolde en zaakdoende te (1327 CJ) Almere aan het adres Palmpolstraat 92, ingeschreven bij de Kamer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap CARPARTS ALMERE B.V., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1316 AG) Almere aan de Markerkant

Nadere informatie

: Momexx B.V. statutair gevestigd te Drunen, kantoorhoudende te (5253RD) Nieuwkuijk aan de Hopbrouwer 9 (kvk: 17221371)

: Momexx B.V. statutair gevestigd te Drunen, kantoorhoudende te (5253RD) Nieuwkuijk aan de Hopbrouwer 9 (kvk: 17221371) De inhoud van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag die aan de rechtbank is verzonden VERSLAG 1 Datum: 9 augustus 2013 Gegevens onderneming : Momexx B.V. statutair gevestigd te

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 2 Datum : 21 augustus 2013 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap B.I.T. Beveiligingen Installaties & Telecom B.V. statutair gevestigd te Reeuwijk kantoorhoudende

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Nummer: 5 Datum: 22 maart 2011 Gegevens onderneming: Focus Show Equipment B.V. en Touchwoud Holding B.V. Datum uitspraak: 17 november 2009 Curator: Mr. M.A.L.M.

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerden : Meerdal BV/ Faillissement Erny van Reijmersdal Winkels BV/ Faillissement Erny Shops BV/ Faillissement The Sample Shop BV/ Faillissement

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) In dit verslag worden wijzigingen en aanvullingen ten opzichte van het vorige verslag in een schuine letter weergegeven BIJLAGE: TUSSENTIJDS

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 15 datum: 24 februari 2015. : 19 mei 2010 surséance van betaling 20 mei 2010 - faillissement. mr. J.T.

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 15 datum: 24 februari 2015. : 19 mei 2010 surséance van betaling 20 mei 2010 - faillissement. mr. J.T. Pagina 1 van 14 FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 15 datum: 24 februari 2015 Gegevens onderneming Faillissementsnummer Datum uitspraak Curatoren Rechter-commissaris : Weyl Beef Products B.V. : 10.220 F : 19

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Sercan Mode B.V. Faillissementsnummer : 06.574 Datum uitspraak : 10 oktober 2006 Curator : mr N.P. Klein Rechter-Commissaris :

Nadere informatie