Angela Vermulst, Raoul van Neer, Bert Cleveringa Hoevelaken, 17 september Implementeren en testen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Angela Vermulst, Raoul van Neer, Bert Cleveringa Hoevelaken, 17 september 2013. Implementeren en testen"

Transcriptie

1 Angela Vermulst, Raoul van Neer, Bert Cleveringa Hoevelaken, 17 september 2013 Implementeren en testen

2 Test strategie Implement. Guidelines Example Files Format Validation Tool ING Reporting Simulator Acceptance Test Penny Test Specificaties om software aan te passen. Online testen van de door uw systeem gecreëerde output. Voorbeeld van een correcte output van uw systeem na het aanpassen van uw software. ING kan voor u op basis van een door u aangeleverd betaalbestand de rapportage simuleren Koppeling met onze acceptatie omgeving om de keten te testen tot aan verwerking Cent betalingen in de productie omgeving.

3 Implementatierichtlijnen en voorbeeldbestanden Online: Vernieuwd

4 Implementatierichtlijnen en voorbeeldbestanden

5 Specificaties ISO20022 (pain standaarden) ondersteuning: Pain Pain Pain Pain Pain CAMT is beschikbaar vanaf Q Betaalvereniging Nederland ondersteuning: European Credit transfer versie 1.2 en verder European Direct Debit versie 1.0 en verder Alle richtlijnen van de Betaalvereniging Nederland worden vergezeld door een ING Appendix. ING ondersteunt ISO Dit betekent dat een correct ISO bericht verwerkt kan worden.

6 Formaten checker Pain.001 Pain

7 Formaten checker Upload file Select format Validate file Log on Analyze report Log off Adjust file Validation successful

8 ING reporting simulator Gesimuleerde rapportagebestanden op basis van uw test-betaalbestanden: U stuurt ons: - SEPA pain SEPA pain U ontvangt: - Een technisch validatieverslag, eventueel met reden van afkeur van een bestand. - Rapportagebestanden naar keuze. MT940 structured MT940 unstructured GMU01 GMU02 (In de toekomst Camt.053 en Camt.052) Beschikbaar voor mass payers Gebruikte bedragen bepalen uw testuitkomst (bijvoorbeeld 0,01 zal leiden tot een afkeur wegens onvoldoende saldo)

9 Lessons Learned Wat zien we vaak fout gaan? Hoofdlettergebruik in elementen (Voorbeeld: I en l) Definitie van het type bericht (pain of pain ) Spaties in elementen of andere plaatsen waar deze niet verwacht worden Lege elementen (<tag/> of <tag></tag>), dit mag niet altijd zomaar First en recurrent mandates, wanneer welke te gebruiken Meerdere batches met 1 transactie. Gebruik de parameter Batch Booking false.

10 Vragen

11 XML Formaten Rapportage Huidige formaten MT940 / MT942 GMU versie 01 / 02 VerWinfo (Equens) In ontwikkeling (2 de helft 2013) Nieuw XML: camt.052 camt.053 camt.054 (Intradag afschrift) (Eindedag afschrift) (Debet/Credit Notificatie) CAMT niet verplicht!

12 Belangrijkste conclusies Rapportage: Eind 2012 zullen steeds meer klanten betalen met hun IBAN Pas uw business rules voor reconciliëren aan op IBAN, voorkom uitval! Tip: Gebruik de nieuwe batch en betalingsreferentie voor eenvoudigere reconciliatie Europese overschrijving: Het is vooral een ander technisch formaat Toevoegen: alleen de IBAN/BIC en de naam van uw begunstigde Europees incasso: GEEN simpele conversie van een oud naar een nieuw formaat! Meer informatie moet worden verzameld en meegestuurd Reconciliatie en eerste doorlopende incasso is een moeilijkheid Uw proces en software dient aangepast te worden

13 Links ING informatie over formaten en SEPA: ING informatie over formaten en SEPA: ing.nl/europeesbetalen ing.nl/bestandsformaten Algemene informatie over SEPA: overopiban.nl ibanbicservice.nl europeanpaymentcouncil.eu

14 Reconciliate inkomende Europese betalingen Belangrijkste gegevens voor reconciliatie: Veld Veldlengte Betalingskenmerk Structured Remittance information 16 of 25 Omschrijving Unstructured Remittance information 140 Betalingsreferentie betaler End to End identification 35 IBAN, BIC betaler 34 / 11 Naam betaler 70 Bedrag 15 Is uw verwerking nog niet IBAN proof? Leid rekeningnummer af uit de IBAN. NL 26 INGB

15 MT940 voorbeeld inkomende betaling Huidige MT940: :86:/ORDP/ //ING BANK NV INZAKE WEB/AMSTERDAM//REMI///ING B ANK NV INZAKE WEB AMSTERDAM KN: SEPA: :86:/ORDP/NL57INGB /INGBNL2A/ ING BANK NV INZAKE WEB// /EREF/ E2E //REMI/SCOR/CUR/ / 1 Rekeningnummer wordt IBAN en BIC 2 Betaler kan eigen betalingsreferentie meegeven in End to End Identification (/EREF/) 3 Betalingskenmerk wordt weergegeven als Structured Remittace Information (SCOR/CUR)

16 Reconciliatie batchbetalingen BRUTO Verwerking: Voordelen: - Aantal verwerkte posten = aantal ingestuurde opdrachten. - Geboekt bedrag = totaalbedrag ingestuurde batch. - Alle uitval wordt teruggeboekt - Volledige en eenduidige reconciliatie via MT940 of GMU Voorbeelden Totaalpost in gestructureerde MT940 Europese Verzamelbetaling: :61:120502D25831,57NNVZPREF :86:/BUSP/Verzamel Eurobetaling///PREF/SALARIS_ //REMI///TOTAAL 100 POSTEN/ Europese Incasso: :61:120502C5831,57NNICPREF :86:/BUSP/Europese Incasso///PREF/CONTRIBUTIE_ //REMI///TOTAAL 100 POSTEN/

17 Reconciliatie uitval Herkenbaar aan ISO-foutcode en betalingsreferentie (End-to-End-ID) Voorbeelden uitval in gestructureerde MT940 Europese Verzamelbetaling: :61:120502C1200,15NNVZEREF :86:/RTRN/AC04//BENM/NL69INGB /INGBNL2A/J.JANSEN///EREF/ P ///REMI///SALARIS MEI 2012/ Europees incasso (storno): :61:120504D12,75NNVZEREF :86:/RTRN/MS03//BUSP/Europese Incasso/doorlopend//BENM/NL69INGB /INGBNL2A/J.Jansen///CSID/NL32ZZZ //MARF/MND / /EREF/ P ///REMI///CONTRIBUTIE MEI 2012/ Extra informatie: Incassant ID en Machtiging ID

18 Conversietabel Clieop03 pain.001 Van domestieke Verzamelbetaling naar Europese Verzamelbetaling Clieop gegeven Clieop record pain.001 Index pain.001 gegeven XML-tag Bestandsnaam MessageIdentification <MsgId> Bestandsidentificatie Aanmaakdatum bestand CreationDateTime <CreDtTm> Aantal posten en 2.4 NumberOfTransactions <NbOfTxs> Totaal bedrag en 2.5 ControlSum <CtrlSum> Naam Opdrachtgever InitiatingParty Name <InitgPty><Nm> Gewenste Verwerkingsdatum RequestedExecutionDate <ReqdExctnDt> Naam betaler Debtor Name <Dbtr><Nm> Rekeningnummer betaler DebtorAccount Identification IBAN <DbtrAcct><Id><IBAN> Bedrag InstructedAmount <InstdAmt> Naam begunstigde Creditor Name 1) <Cdtr><Nm> Woonplaats begunstigde Creditor PostalAdress AdressLine <Cdtr><PstlAdr><AdrLine> Rekeningnummer begunstigde CreditorAccount Identification IBAN <CdtrAcct><Id><IBAN> Betalingskenmerk RemittanceInformation Structured 2) <RmtInf><Strd> Vaste omschrijving RemittanceInformation Unstructured 2) <RmtInf><Ustrd> Variabele omschrijving Betalingsreferentie EndToEndIdentification <EndToEndId> 1) Naam begunstigde is verplicht in pain.001 2) In pain.001 moet gekozen worden tussen Betalingskenmerk en omschrijving. Bij een betaling mogen Structured en Unstructured Remittance Information niet beide voorkomen.

19 Conversietabel Clieop03 pain.008 Van domestieke incasso naar Europese Incasso Clieop gegeven Clieop record pain.008 Index pain.008 gegeven XML-tag Bestandsnaam MessageIdentification <MsgId> Bestandsidentificatie Aanmaakdatum bestand CreationDateTime <CreDtTm> Aantal posten en 2.4 NumberOfTransactions <NbOfTxs> Totaal bedrag en 2.5 ControlSum <CtrlSum> Naam Opdrachtgever Initiating Party Name <InitgPty><Nm> Gewenste Verwerkingsdatum RequestedCollectionDate <ReqdColltnDt> Naam begunstigde Creditor Name <Cdtr><Nm> Rekeningnummer begunstigde CreditorAccount Identification IBAN <CdtrAcct><Id><IBAN> Bedrag InstructedAmount <InstdAmt> Naam betaler Debtor Name 1) <Dbtr><Nm> Woonplaats betaler Debtor PostalAdress AdressLine <Dbtr><PstlAdr><AdrLi ne> Rekeningnummer betaler DebtorAccount Identification IBAN <DbtrAcct><Id><IBAN> Vaste omschrijving RemittanceInformation Unstructured <RmtInf><Ustrd> Variabele omschrijving Betalingskenmerk EndToEndIdentification <EndToEndId> Standaard / Zakelijk LocalInstrument Code <LclInstrm><Cd> 1 ste of doorlopende 2.14 Sequence Type <SeqTp> Incassant ID 2.27 CreditorSchemeIdentification <CdtrSchmeId> Machtigings ID 2.48 MandateIdentification <MndtId> Ingangsdatum machtiging 2.49 Date of Signature <DtOfSgntr> 1) Naam debiteur is verplicht in pain.008

20 GMU Belangrijkste GMU rubrieken Europese Overschrijving GMU Rubriek GMU 01 GMU 02 pain.001 gegeven Record Record Bedrag InstructedAmount Rekeningnummer af (i.g.v. afschrijving) Rekeningnummer bij (i.g.v. bijschrijving) Uw 10 cijferig rekeningnummer afgeleid uit DebtorAccount of CreditorAccount Identification uit IBAN BAN code DebtorAccount Identification IBAN (i.g.v. bijschrijving) CreditorAccount Identification IBAN (i.g.v. afschrijving) Referentie EndtoEndIdentification (Betalingsreferentie)of PaymentInformation Identification (batch ID) Betalingskenmerk RemittanceInformation Structured Specificatie RemittanceInformation Unstructured Naam Debtor Name (i.g.v. bijschrijving) Creditor Name (i.g.v. afschrijving) Adresregel Debtor PostalAdress AdressLine Ultimate Creditor Identification 1) Ultimate Creditor Identification Ultimate Creditor Naam 1) Ultimate Creditor Name Ultimate Debtort Identification 1) Ultimate Debtor Identification Ultimate Debtort Naam 1) Ultimate Debtort Name 1) De ultimate velden zijn momenteel nog niet beschikbaar. Meer informatie: Technische Handleiding GMU (ing.nl/bestandsformaten)

21 GMU Belangrijkste GMU rubrieken Europees Incasso GMU Rubriek GMU 01 GMU 02 pain.008 gegeven Record Record Bedrag InstructedAmount Rekeningnummer af (i.g.v. afschrijving) Rekeningnummer bij (i.g.v. bijschrijving) Uw 10 cijferig rekeningnummer afgeleid uit DebtorAccount of CreditorAccount Identification uit IBAN BAN code DebtorAccount Identification IBAN (i.g.v. bijschrijving) CreditorAccount Identification IBAN (i.g.v. afschrijving) Referentie EndtoEndIdentification (Betalingsreferentie)of PaymentInformation Identification (batch ID) Betalingskenmerk RemittanceInformation Structured Specificatie RemittanceInformation Unstructured Naam Debtor Name (i.g.v. bijschrijving) Creditor Name (i.g.v. afschrijving) Adresregel Debtor PostalAdress AdressLine Mandaatreferentie Mandate Identification (Machtigingsnummer) Incassoschema LocalInstrument Code (Standaard/Zakelijk) Incassotype 0450 Sequence Type (1 ste / doorlopende incasso) Ultimate Creditor Identification 1) Ultimate Creditor Identification Ultimate Creditor Naam 1) Ultimate Creditor Name Ultimate Debtort Identification 1) Ultimate Debtor Identification Ultimate Debtort Naam 1) Ultimate Debtort Name 1) De ultimate velden zijn momenteel nog niet beschikbaar. Meer informatie: Technische Handleiding GMU (ing.nl/bestandsformaten)

22 Bijlage: Uitval codes GMU reden niet boeking omschrijving A Opdracht niet uitvoerbaar B Naam.nummer stemmen niet overeen C Rekeningnummer niet geaccepteerd D Mutatie niet toegestaan E op verzoek van debiteur ingetrokken F Geen incasso mkachtiging verstrekt G dubbel betaald H niet akkoord met afschrijving I intrekking door opdrachtgever K niet volgen richtlijnen aanleverformaat L IBAN niet geaccepteerd M Mutatie niet toegestaan N Mutatie niet toegestaan O Mutatie niet toegestaan P Adres begunstigde ongeldig Q Administratieve reden R op verzoek debiteur ingetrokken S Administratieve reden T Mutatie niet toegestaan U Mutatie niet toegestaan V niet volgen richtlijnen aanleverformaat W BIC niet geaccepteerd MT940 ISO-Return Reason Omschrijving AC01 Incorrect account number AC04 Account Closed AC06 BlockedAccount AG01 Transaction Forbidden AG02 Invalid bank operation code AM04 Insufficient Funds AM05 Duplication BE04 Missing Creditor Address Incassant ID of NAW incorrect FOCR Return following a cancellation request MD01 No mandate MD03 Invalid file format for other reason than grouping indicator MD06 Return of funds requested by end customer End Customer Deceased MD07 tonen: "Administratieve reden" MS02 Not specific reason customer generated MS03 Not Specified Reason Agent Generated RC01 Bank identifier incorrect RR01 Regulatory reason RR02 Specification of debtor's name and/or adresss needed for reasons of regulatory requirements is insufficient or missing SL01 Due to specific services offered by debtor agent TM01 File received too late

23 Europees Betalingskenmerk Naast het huidige betalingskemerk acceptgiro zal er een Europees betalingskenmerk geintroduceerd worden. Al uw klanten in het SEPA gebied kunnen dit kenmerk straks gebruiken bij het betalen van uw facturen. Dit vereenvoudigd uw reconciliatie Structuur Europees Betalingskenmerk: RF: Vaste aanduiding Europees Betalingskenmerk 18: Controle getal (97 proef) Alfanumeriek kenmerk (maximaal 21 tekens) RF

Access Online Betaalformatenboek. Februari 2012

Access Online Betaalformatenboek. Februari 2012 Access Online Betaalformatenboek Februari 2012 Hebt u vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van dit document, dan kunt u contact opnemen met de afdeling: ABN AMRO Bank N.V. COO C&MB / E-Channels / Global

Nadere informatie

Van Lanschot addendum on the XML message for SEPA Direct Debit Initiation Implementation Guidelines for the Netherlands

Van Lanschot addendum on the XML message for SEPA Direct Debit Initiation Implementation Guidelines for the Netherlands Van Lanschot addendum on the XML message for SEPA Direct Debit Initiation Implementation Guidelines for the Netherlands Dit document Klanten van Van Lanschot Bankiers kunnen SEPA incasso-opdrachten (SDD,

Nadere informatie

Reasoncodes bij Europese incasso: Informatie voor incassanten hoe hiermee om te gaan.

Reasoncodes bij Europese incasso: Informatie voor incassanten hoe hiermee om te gaan. Reasoncodes bij Europese incasso: Informatie voor incassanten hoe hiermee om te gaan. Inleiding Bij Europese incasso verandert de terugmelding In de praktijk Uitgangspunten en generieke adviezen Welke

Nadere informatie

SWIFT for Corporates. Handleiding SWIFT FileAct

SWIFT for Corporates. Handleiding SWIFT FileAct SWIFT for Corporates Handleiding SWIFT FileAct April 2015 Inhoud 1. INLEIDING 3 2. WAT IS RABOBANK SWIFT FOR CORPORATES? 4 3. HET INRICHTEN VAN RABOBANK SWIFT FILEACT VOOR GEBRUIK 5 3.1 Aanvragen gewenste

Nadere informatie

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. MT940/942 formaatspecificaties

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. MT940/942 formaatspecificaties Deutsche Bank www.deutschebank.nl MT940/942 formaatspecificaties Inhoud 1. SWIFT MT940/MT942 03 2. Standaard SWIFT MT940 dagafschrift 04 2.1 Informatie over producten en kanalen 04 2.2 Opmerkingen over

Nadere informatie

Formaatverschillen: Gevolgen SEPA voor MT940/942

Formaatverschillen: Gevolgen SEPA voor MT940/942 Formaatverschillen: Gevolgen SEPA voor MT940/942 Version 1.4 January 2014 Van toepassing op Access Direct, Access Online, Internet Bankieren en SWIFT ABN AMRO Bank N.V. 2013 Hoewel de informatie in dit

Nadere informatie

Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured

Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured Rabo Cash Management Colofon Titel Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured Versie, datum 3.33, November 2014 Namens Zakelijke Klantkanalen Contact adres Rabobank

Nadere informatie

Formaatbeschrijving MT940. Rabo Cash Management

Formaatbeschrijving MT940. Rabo Cash Management Formaatbeschrijving MT940 Rabo Cash Management COLOFON Titel Formaatbeschrijving MT940 Versie, datum 2.4, 1 januari 2013 Namens Contact adres Rabobank FL-Services Rabobank Nederland, Croeselaan 18, Postbus

Nadere informatie

Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured. Rabo Internetbankieren Professional (RIB (Pro))

Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured. Rabo Internetbankieren Professional (RIB (Pro)) Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured Rabo Internetbankieren Professional (RIB (Pro)) COLOFON Titel Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured Versie, datum 1.1 november 2013 Namens Contact adres

Nadere informatie

Ondernemers ga nu over op IBAN en SEPA!

Ondernemers ga nu over op IBAN en SEPA! Ondernemers ga nu over op IBAN en SEPA! Regioavond BETA-leden november 2013 Michiel van Doeveren DNB Programmabureau SEPA Nederland 1 2 SEPA harmoniseert de interne betaalmarkt Binnen de Single Euro Payments

Nadere informatie

Veranderingen voor de reconciliatie door SEPA

Veranderingen voor de reconciliatie door SEPA Veranderingen voor de reconciliatie door SEPA Hoe kunnen bedrijven ervoor zorgen dat ze ook na maart 2013 automatisch betalingen kunnen blijven verwerken? Hoe kunnen bedrijven ervoor zorgen dat ze ook

Nadere informatie

De Europese. Beschrijving. Procedure voor de migratie van de Belgische domiciliëring (DOM 80)

De Europese. Beschrijving. Procedure voor de migratie van de Belgische domiciliëring (DOM 80) De Europese domiciliëring SEPA Beschrijving Procedure voor de migratie van de Belgische domiciliëring (DOM 80) Versie 3.1 februari 2013 2 De Europese domiciliëring Deze brochure mag zonder wijzigingen

Nadere informatie

Van Lanschot addendum op de XML message for Bank to Customer Statement (camt.053) Implementation Guidelines for the Netherlands.

Van Lanschot addendum op de XML message for Bank to Customer Statement (camt.053) Implementation Guidelines for the Netherlands. Van Lanschot addendum op de XML message for Bank to Customer Statement (camt.053) Implementation Guidelines for the Netherlands. Inleiding De exportformaten die u kunt gebruiken in Online Bankieren zijn

Nadere informatie

XML-bericht voor overschrijvingsopdracht

XML-bericht voor overschrijvingsopdracht XML-bericht voor overschrijvingsopdracht Implementatierichtlijnen Versie 3.0 Inhoudstafel 1 Inleiding... 4 1.1 Toepassingsgebied... 5 1.2 Gebruik van deze richtlijnen... 6 1.3 Karakterset... 7 1.4 Berichtstructuur...

Nadere informatie

ClieOp 03 Bestandsbeschrijving

ClieOp 03 Bestandsbeschrijving Inhoud 1 Inleiding...3 2 Algemeen...4 2.1 Aanlevering... 4 2.2 Postbankrekeningen... 5 2.3 Wijziging... 7 2.4 Testen... 7 2.5 Controles zakelijke betalingen... 7 2.6 Controles incasso... 9 3 Technisch...10

Nadere informatie

Rabo Direct Connect. Handleiding

Rabo Direct Connect. Handleiding Rabo Direct Connect Handleiding Juni 2015 Inhoud 1. INLEIDING 4 2. MOGELIJKHEDEN 4 Formaten 4 Randvoorwaarden voor gebruik 5 3. HET INRICHTEN VAN RDC VOOR GEBRUIK 5 Het inrichtingsformulier RDC 5 Het wijzigen

Nadere informatie

Over op IBAN en SEPA Wat betekent dat voor uw organisatie? Wij zijn uw bank.

Over op IBAN en SEPA Wat betekent dat voor uw organisatie? Wij zijn uw bank. Over op IBAN en SEPA Wat betekent dat voor uw organisatie? Wij zijn uw bank. 1 Over op IBAN en SEPA Op dezelfde manier betalen in heel Europa, dat is het doel van SEPA (Single Euro Payments Area). Vanaf

Nadere informatie

UNIFI Formatenboek. Versie, datum Project. 1.02, 3 februari 2011 Rabo Cash Management

UNIFI Formatenboek. Versie, datum Project. 1.02, 3 februari 2011 Rabo Cash Management UNIFI Formatenboek Versie, datum Project 1.02, 3 februari 2011 Rabo Cash Management 1 Colofon Titel UNIFI Formatenboek Versie, datum 1.02, 3 februari 2011 Onze referentie UNIFI Formatenboek COS Namens

Nadere informatie

Formaatbeschrijving Exportformaten BNG Betalingsverkeer 2014

Formaatbeschrijving Exportformaten BNG Betalingsverkeer 2014 Formaatbeschrijving Exportformaten BNG Betalingsverkeer 2014 Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bngbank.nl oktober-2014 Contactpersoon BeB Productmanagement T 070 3750 750 F 070 3750

Nadere informatie

SEPA (Single Euro Payments Area) Op weg naar Europees betalen. Rotterdam 28 februari 2013

SEPA (Single Euro Payments Area) Op weg naar Europees betalen. Rotterdam 28 februari 2013 SEPA (Single Euro Payments Area) Op weg naar Europees betalen Rotterdam 28 februari 2013 Inhoudsopgave Wat is SEPA? 3 SEPA-incasso 9 SEPA-bestandsformaten 16 Bijlage: Voorbeeld SEPA-machtigingsformulier

Nadere informatie

Handleiding SepaStudio (versie 1.3)

Handleiding SepaStudio (versie 1.3) Handleiding SepaStudio (versie 1.3) A. Introductie B. Voorbereiding 1. Instellingen 2. Uw eigen gegevens (Mijn Rekeningnummers) 3. Groepen (Optioneel en alleen van toepassing op incasso) 4. De gegevens

Nadere informatie

IBAN / SEPA vanuit de softwareleverancier bezien

IBAN / SEPA vanuit de softwareleverancier bezien IBAN / SEPA vanuit de softwareleverancier bezien Kennisplatform Administratieve software 24 april 2012 Leo Mommersteeg SAP Nederland BV Member Task Force SEPA Nederland (TFSN) 1 Agenda Impact SEPA op Processen

Nadere informatie

Betalingsverkeer over op IBAN en SEPA

Betalingsverkeer over op IBAN en SEPA Betalingsverkeer over op IBAN en SEPA ICT Accountancy congres Hoevelaken, 19 maart 2013 Gaston Aussems Agenda 1. Wat is SEPA? 2. Hoe migreren we in Nederland? 3. Wat is de impact van SEPA? 4. Wat zijn

Nadere informatie

Rabobank Nederland. Handleiding Rabo Internetbankieren Professional v7.6

Rabobank Nederland. Handleiding Rabo Internetbankieren Professional v7.6 Rabobank Nederland Handleiding Rabo Internetbankieren Professional v7.6 Versie, datum 30 september 2014 Rabobank Nederland, 2014 Niets uit dit werk mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden

Nadere informatie

Starten met de zakelijke Europese incasso. Voor nieuwe incassanten

Starten met de zakelijke Europese incasso. Voor nieuwe incassanten Starten met de zakelijke Europese incasso Voor nieuwe incassanten Inleiding Waarom een nieuwe zakelijke Europese incasso Wat is de zakelijke Europese incasso Wat moet u doen? 1. Verzamel informatie over

Nadere informatie

Microsoft Dynamics NAV voorbereiden op SEPA en IBAN

Microsoft Dynamics NAV voorbereiden op SEPA en IBAN Microsoft Dynamics NAV voorbereiden op SEPA en IBAN 2012 GAC Business Solutions De Scheper 307 5688 HP Oirschot +31 (0)499 58 28 28 info@gac.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Introductie... 3 2 Wat

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Automated Transfer Tool

Gebruikershandleiding. Automated Transfer Tool Gebruikershandleiding Automated Transfer Tool Februari 2015 Contents 1 INLEIDING 3 2 ALGEMENE GEBRUIKERS INFORMATIE 4 3 DOWNLOADEN VAN INFORMATIE 5 3.1 Algemene informatie over downloaden 5 3.2 Downloading

Nadere informatie

ING IBP Structured and Unstructured MT940 and MT942 Format Description v3.2

ING IBP Structured and Unstructured MT940 and MT942 Format Description v3.2 Leeswijzer ING IBP Structured and Unstructured MT940 and MT942 Format Description v3.2 March 2014 Version 3.2 Leeswijzer: voor ING IBP Structured and Unstructured MT940 and MT942 Format Description 1 Introductie

Nadere informatie

Rabobank Nederland. Handleiding Rabo Internetbankieren Professional v7.8

Rabobank Nederland. Handleiding Rabo Internetbankieren Professional v7.8 Rabobank Nederland Handleiding Rabo Internetbankieren Professional v7.8 Versie, datum 1 april 2015 Rabobank Nederland, 2015 Niets uit dit werk mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door

Nadere informatie

Formatenboek. Versie, datum Project. 6.0, 10 maart 2011 Rabo Cash Management

Formatenboek. Versie, datum Project. 6.0, 10 maart 2011 Rabo Cash Management Formatenboek Versie, datum Project 6.0, 10 maart 2011 Rabo Cash Management Colofon Titel Formatenboek Versie, datum 6.0, 10 maart 2011 Onze referentie Formatenboek COS Namens Corporates, Operations & Services

Nadere informatie