Achtentwintigste jaargang nr. 10 december 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Achtentwintigste jaargang nr. 10 december 2011"

Transcriptie

1 Nieuw Achtentwintigste jaargang nr. 10 december 2011 De voorbereiding naar Kerstmis beleef ik dit jaar anders, dat wil ik best bekennen. Dat heeft vooral te maken met de onlangs intens beleefde heropening van de kerk van Maria ter Zee tot een centrum voor geloof en cultuur. De feestelijke viering van het 60-jarig bestaan van de kerk en tegelijk de heropening van het grondig verbouwde en vernieuwde gebouw kon alleen tot stand komen dank zij een goede voorbereiding. Wat is er door veel betrokken parochianen en zelfs mensen van buiten de eigen parochie degelijk nagedacht hoe het allemaal het beste tot stand kan komen! Wat zijn er diepgaande discussies geweest over hoe een en ander het beste tot zijn recht kan komen! Wat zijn er inspirerende gesprekken gehouden om te ervaren in welke richting onze kerk van Maria ter Zee in de toekomst op een waardige en zinvolle wijze kan bijdragen aan het beleven van ons geloof en dat van zich oriënterende jongeren! Maar ook het regelen van de gewone dagelijkse dingen kreeg telkens de nodige aandacht. Dat sluit naar mijn beleving naadloos aan bij de betekenis van Advent. Ook daar bereiden we ons voor op een belangrijk gebeuren, zoals we horen uit de Bijbel op de tweede zondag: Bereidt de weg van de Heer, maakt zijn paden recht (Marcus 1, 3). Willen we de Heer een kans geven in ons leven, willen we Hem toelaten in ons bestaan, dan is het verstandig ons daarop voor te bereiden. Laten we belemmeringen wegnemen,

2 laten we dingen die ons van Hem afleiden aan de kant zetten. Zoals we bij de heropening van de kerk van Maria ter Zee allerhande oude spullen wegdoen die we al lang niet meer gebruikten, om ruimte te geven voor het nieuwe. Zo kunnen we ook in de Advent alles wat in de weg staat opruimen en ons vrij en frank open stellen voor het nieuwe: Jezus, de Zoon van God. Van harte wens ik je de moed om je voor Hem open te stellen. Hij wil met je zijn. Th. A. M. Blokland, pastoor Van onze voorzitter Maandag 28 november jl. bezocht Sint Nicolaas de KBO in de Wieken. Hij nam z n Zwarte Pieten mee en zoals verwacht gaf dat geen aanleiding tot protesten vanuit de zaal. Niemand die het woord vroeg om te wijzen op het koloniale verleden van Nederland. Wel allemaal gezichten die lieten zien blij te zijn met het feest zoals dat in Nederland nog steeds gevierd wordt. Wie had ooit kunnen denken dat Nederland een serieus comité nodig zou hebben om het Sinterklaasfeest te beschermen, niet alleen tegen mensen die vinden dat de traditie van Zwarte Piet overboord gegooid moet worden, maar ook tegen middenstanders die het liefst in juli al willen beginnen met kerstetalages. Het Sinterklaasfeest zoals het in Nederland gevierd wordt is grotendeels gestoeld op de beschrijving van het feest door de Amsterdamse onderwijzer Jan Schenkman die zijn beelden van het feest in 1845 vastlegde in een boek. Op 12 december a.s. vieren we het Kerstfeest. Dat doen we als KBO eveneens in de Wieken. Ik hoop dat velen van u aan dit kerstfeest zullen deelnemen, want naast de Eucharistieviering en de lunch is er na de middag een luchtig programma. Afgezien daarvan is het een uitstekende gelegenheid om elkaar te

3 ontmoeten. Namens bestuur en alle vrijwilligers van de KBO wens ik u een heel goede decembermaand toe, met mooie kerstdagen en een goede afsluiting van Ton Stuifbergen, voorzitter MET OOR EN OOG HART EN HANDEN Voor mensen die iemand aan de dood verloren hebben is er de Rafaëlgroep. Net als de engel Rafaël in het Bijbelboek Tobit, wil de groep een eindje meelopen met mensen die in de rouw zijn. Eén keer in de maand, op de tweede dinsdag, om uur is er een viering in het Parochiecentrum van St. Jeroen, waarin aandacht is voor de overledenen en voor de nabestaanden. Na een korte gebedsviering is er ontmoeting met een kopje koffie of thee. Maar de Rafaëlgroep is ook aanwezig tijdens de speciale viering op 28 december. De kerk viert op 28 december het feest van Onnozele (onschuldige) Kinderen. De grondslag van dit feest ligt in het Bijbelverhaal waarin koning Herodes alle kinderen van twee jaar en jonger liet doden toen hij hoorde dat er een kind geboren was in Bethlehem, dat koning zou worden. Op deze dag worden de gestorven kinderen herdacht die in het verleden geen eigen graf of naam kregen maar nog steeds voortleven in de harten van de ouders. Een bijzonder monumentje op de begraafplaats van de R.K. Parochie in Noordwijk aan de Gooweg, herinnert aan alle gestorven kinderen. Het monumentje biedt een plek

4 waar ouders de herinnering aan hun overleden kinderen vorm kunnen geven. Op woensdag 28 december om uur in de kapel op de begraafplaats wordt, al weer voor de elfde keer, aandacht besteed aan de gestorven kinderen die geen eigen grafje, geen eigen rustplaats en geen eigen naam hebben gekregen. Maar ook wordt er stilgestaan bij alle gestorven kinderen uit de parochie en ver daarbuiten. Na een korte meditatieve viering, waarin de namen worden genoemd en voor ieder kind een lichtje wordt aangestoken, lopen we naar de plek op het kerkhof waar de steentjes liggen bij het monumentje ter herinneringen aan de kinderen. Samen met de leden van de werkgroep voor het gestorven kind zorgt de Rafaëlgroep voor iets warms en is er gelegenheid voor een gesprek en ontmoeting. Ieder is van harte welkom en voor wie graag heeft dat de naam van een overleden kind tijdens de viering wordt opgenoemd kan dit doorgeven via het parochiecentrum tel , maar als u persoonlijk komt kunt u de naam zelf bij het begin van de viering opgeven. Namens de Rafaëlgroep, Riet Stout Veranderingen U heeft vast wel kennis genomen van de veranderingen die er plaats gaan vinden in het beheer en gebruik van het Trefpunt, de Wieken en het CON. Mede door verwarrende berichten in sommige kranten is het beeld niet duidelijker geworden en maken veel vrijwilligers van het CON, die werken in de Wieken en het Trefpunt zich ongerust over de gang van zaken en vooral over de toekomst.

5 Als onderdeel van bezuinigingen door de gemeente Noordwijk, stelde wethouder Van Ast in 2010 voor om de mogelijkheden te bekijken, de dienstencentra De Wieken en het Trefpunt rendabeler te laten draaien. Daartoe overwoog hij marktpartijen te zoeken die deze ruimten willen huren waarbij de huurder verplicht zou worden de ruimten twee dagen per week aan de Ouderenbonden toe te wijzen in verband met de activiteiten van de bonden. Ook besloot de wethouder de activiteiten van het CON (Coördinatie Ouderenwerk Noordwijk) af te bouwen. De planning voor het gebruik van de ruimten in de overblijvende twee dagen zou dan aan de ouderenbonden worden overgelaten. De ouderenbonden hebben zich uitgesproken mee te willen denken over deze stappen. Niet mee willen praten zou immers betekenen dat de politiek over ons zou beslissen zonder inspraak. De ouderenbonden meenden op dat moment dat het plannen van de ruimten en uitvoeren van alle activiteiten weliswaar moeilijk maar mogelijk zou moeten zijn. Inmiddels besloot de gemeente dat omroep NENS een vaste plaats moest krijgen in het Trefpunt. Dat was voor de Ouderenbonden reden te overwegen een nieuwe stichting in het leven te roepen die de dienstencentra gaat beheren. Daartoe is een voorbereidingsgroep gestart met mensen uit Noordwijk die zich oriënteert op wensen en mogelijkheden met betrekking tot het beheer van beide dienstencentra, mede in relatie tot Welzijn voor ouderen in Noordwijk. Uiteindelijk hopen de Ouderenbonden in samenwerking met de voorbereidingsgroep te komen tot de gewenste stichting, die een en ander kan realiseren. De ongerustheid onder de vrijwilligers in de Wieken en het Trefpunt is begrijpelijk. Geen moment hebben de ouderenbonden overwogen inzet van de vele de vrijwilligers te vragen, anders dan de werkzaamheden die ze nu verrichten voor de ouderen in Noordwijk. De ouderenbonden zijn tot nu

6 terughoudend geweest met communicatie over de veranderingen, vooral omdat niets zeker was. Die zekerheid is er nu ook nog niet maar met de start van de voorbereidingsgroep is een eerste stap gezet. Beste KBO-leden Voor het eind van het jaar willen wij u nog graag informeren over een aantal mogelijkheden, waar u misschien nog geen gebruik van maakt en die u de mogelijkheid bieden om aan wat extra geld te komen waar u mogelijk gewoon recht op heeft: 1. Bij de gemeente bestaat een regeling om een financiële bijdrage te ontvangen als u een laag inkomen heeft. Deze is bestemd voor vrijetijdsbesteding en bedraagt nu per persoon. U kunt formulieren halen voor deze ondersteuning bij het Lokaal Loket. 2. Collectieve Zorgverzekering. Als u verleden jaar nog geen lid was van de KBO of u had nog geen gebruik gemaakt van de collectieve zorgverzekeringen, die de KBO afgesloten heeft met Zilveren Kruis Achmea en Zorg en Zekerheid, kunt u nu nog overstappen. U kunt zich aanmelden tot 1 februari Uw huidige zorgverzekering opzeggen kan tot 1 januari a.s. Het geeft u veel voordelen, aantrekkelijke kortingen en gratis extra s, zeker bij het afsluiten van de basisverzekering én een aanvullende verzekering. De polisvoorwaarden zijn bij iedere zorgverzekeraar verschillend. Bij aanvraag van de offerte komt u de verschillen tegen. Ons codenummer om van deze korting gebruik te maken is van Zilveren Kruis Achmea Het codenummer van Zorg en Zekerheid is

7 Aarzelt u vanwege de administratieve rompslomp? Niet nodig, alles wordt voor u gedaan. Let wel: indien u uw lidmaatschap van de KBO opzegt, vervallen ook de voordelen m.b.t. de collectieve ziektekostenverzekering. 3. Onze ouderenadviseurs kunnen u helpen met regelingen en formulieren, met betrekking tot de WMO ( Wet Maatschappelijke Ondersteuning): aanvragen voor huishoudelijke hulp, hulpmiddelen zoals een rolstoel, aangepaste voorziening in uw woning een gehandicaptenparkeerkaart. Zorgtoeslag, huurtoeslag; AOW; pensioen en nog veel meer. Maak gebruik van de diensten van onze ouderenadviseurs! Hun namen en telefoonnummers vindt u achter in deze nieuwsbrief. 4. Belastingen. Via de belastingen zijn er mogelijkheden om geld terug te ontvangen. Het gaat hierbij om belasting die te veel is ingehouden op uw AOW of pensioen. U komt in aanmerking voor een vermindering van de belasting wegens uw uitgaven voor ziekte (nu buitengewone uitgaven genoemd). Om geld terug te krijgen moet wel belastingaangifte worden gedaan. Als u een aangiftebiljet van de fiscus krijgt toegestuurd moet dit altijd worden ingevuld. Krijgt u geen aangifteformulier toegestuurd, dan kunt u geld terugvragen via het zgn. T-formulier. Onze KBO-belastinginvullers kunnen u hierbij helpen. Ook hun namen en telefoonnummers vindt u onderaan deze brief. In 2011 hebben onze belastinginvullers ongeveer 725 mensen in Noordwijk geholpen. U hoeft zich dus echt niet te schamen om hier een beroep op te doen. Het gaat niet om een aalmoes, maar mogelijk om uw recht op teruggaaf!

8 6. Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD): De regeling chronisch zieken, ouderen en gehandicapten; als u aan bepaalde voorwaarden voldoet, krijgt u een vast bedrag van 250, - per persoon per jaar als bijdrage voor zogenaamde verborgen kosten (U hoeft de kosten niet aan te tonen maar moet voldoen aan de volgende voorwaarden: Noordwijkse 65 plusser Niet wonend in een AWBZ instelling (zoals verpleeghuis of verzorgingshuis) Inkomen niet hoger dan 110% van de bijstandsnorm. De juiste bedragen zijn nog niet bekend, dus onder voorbehoud! U kunt wat dit betreft ook hun website raadplegen: Om voor deze regeling in aanmerking te komen moet u een formulier invullen. Dit is bij de ISD of bij het Lokaal Loket in het gemeentehuis van Noordwijk te verkrijgen. Indien u hierbij problemen ondervindt, aarzel dan niet één van onze ouderenadviseurs (zie onder aan de brief) te benaderen. Aanvragen voor dit jaar zijn slechts nog mogelijk tot 31 december Tot slot: Als de financiële nood hoog is en alle mogelijkheden bij de overheid tekortschieten, kunt u een beroep doen op de hulp van de Parochiële Caritas Instelling (PCI). Contactadres: R.K. Parochie St. Jeroen - Maria ter Zee Beste mensen, u ziet: lid zijn van KBO Noordwijk biedt u tal van mogelijkheden en voordelen om naast leuke bijeenkomsten en activiteiten ook geholpen te worden op terreinen die voor u lastig kunnen zijn. Schroom niet om hulp te vragen als u er niet zelf uit kunt komen!

9 Voor namen, adressen en telefoonnummers betreffende ouderenadviseur, belastinginvuller, WMO adviseur en vertrouwenspersonen ISD en WMO zie achter in de nieuwsbrief. A.N. Stuifbergen, voorzitter H. Jongeneel-Vermeij, secretaris. Wandelen met de KBO, seizoen Beste wandelaars, De eerste wandelingen van dit seizoen zitten er inmiddels op, tijd om u het vervolg te laten zien. Voor al deze wandelingen vertrekken we zoals steeds om 9.00 vanaf de parkeerplaats bij de Jeroenskerk (Verkadeplein) om met de auto naar station Voorhout te rijden en daar de trein te nemen. 20 december: Door de meest Indische stad ter wereld: Den Haag. Een stadswandeling door Toeractief uitgezet langs panden, beelden en andere herinneringen aan Indië. Lengte 9 km. Start Centraal Station Den Haag. (Met de trein naar station Den Haag Centraal). 17 januari: Stadswandeling door Alkmaar. Uitgave van de VVV Alkmaar. (Met de trein naar Alkmaar). 21 februari: Weegjeroute, wandeling door het stroomgebied van de Gouwe, begin en einde station Waddinxveen. Wandeling nr. 24 uit "Groene Hart" ANWB wandelgids. Lengte 11 km. (Met de trein naar station Waddinxveen). 20 maart: Adembenemende buitenplaatsen/gooise lusthoven. We wandelen in 's-graveland door verschillende buitenplaatsen. Oorspronkelijk een NS-wandeling. Begin en einde station Bussum, lengte 13 km. (Met de trein naar station Bussum).

10 17 april: Hillegom, naar de bollen... (velden). Wandelen door de streek tussen Hillegom, Lisse en De Zilk. Langs de ingang van Keukenhof en een stukje Keukenhofbos. Wandeling Groene Wissels nr. 14 (Met de trein naar station Hillegom). Lengte 14 km. 15 mei: Voorschoten, Wassenaarse landgoederen en Duivenvoordse polder. Naar behoefte kan in De Horsten nog een korte paaltjesrondwandeling gemaakt worden. Wandeling Groene Wissels nr. 12. Lengte 13 km. (Met de trein naar station Voorschoten). 19 juni nog nader in te vullen. Inlichtingen over de wandelingen: Riet De Kremer ( ) of Loek van der Voort ( ) Wandeling 18 oktober Een vlotte treinverbinding bracht ons vlot op station Santpoort Noord. In de naast het station gelegen manege stond de koffie al klaar (met iets erbij voor de liefhebbers). En dan langs de paarden in de stalling op naar de Kennemerduinen. Het was mistig en koud, op den duur wel een beetje erg koud. De zon hebben we later op de dag maar heel eventjes mogen zien, maar dat mocht de pret niet drukken. Van de runderen en herten die je hier zou verwachten hebben we er niet één gezien, alleen de uitwerpselen die er overvloedig lagen lieten zien dat ze er wel moesten zijn. Na de lunch (die maar kort duurde, er was maar één bankje en dat stond in de wind) namen we de kortste route terug naar het

11 station waarbij we ons lieten leiden door een Garmin GPS satellietontvanger. Het was af en toe eventjes zoeken naar de goede afslag op sommige wandelpaadjes, maar uiteindelijk kwamen we via een mooie duinroute terug bij het station. We hadden er 14 Km opzitten. En natuurlijk ook weer bij de manege waar we nog tijd hadden voor en kop thee of zo. Weer een beetje opgewarmd namen we de trein terug naar Voorhout. Natuurclubje SAMEN ER OP UIT Op de laatste vrijdag van de maand gaan we er altijd op uit om te genieten van de natuur. Gewoonlijk vertrekken we om uur vanaf de parkeerplaats aan de Suzanne van Ettenstraat (Markt). De volgende wandelingen staan op ons programma. 27 jan: De uitgestelde excursie op de Overplaats van de Hartekamp.

12 24 febr??? 30 mrt Bezoeken we een verdedigingsfort van de stelling van Amsterdam in Abcoude. Misschien moeten we wat eerder vertrekken. Er gaat zoveel mogelijk een natuurgids mee. p.s. Allemaal een Zalig Kerstfeest en een prettige jaarwisseling gewenst. Inlichtingen: Riet Alkemade ( ) of Lien v.d. Berg ( ) Cursus bridgen In januari 2012 willen we toch proberen een cursus bridgen te beginnen, en wel op donderdagochtend. Bij het begin van het nieuwe kbo-seizoen heeft zich maar één persoon voor bridgeles opgegeven. Het bridgen is zo in tegenwoordig, dus lijkt het me, dat er genoeg mensen zijn die dit willen leren. Schroom niet en geef u op. Leo Zonneveld Grote familie bingo Op zaterdag 17 december is er in De Wieken weer een gezellige familie bingo. De organisatie is in handen van de KBO en de Oranjevereniging. De familie bingo is er voor alle opa s, oma s, kinderen en kleinkinderen, het belooft weer een zeer gezellige middag te worden met heel veel plezier voor oud, jong en klein en dit alles onder de bezielende leiding van onze miss bingo JOKE, u allen wel bekend. De middag begint om uur en sluit om uur.

13 Kom gerust in groten getale naar De Wieken, er is plaats voor iedereen en u bent er een middagje tussen uit. Noteer het in u agenda of schrijf het op de kalender. Tot ziens op 17 december.

14 CON We vertonen de Nederlandse speelfilm Zoeken naar Eileen met Thom Hoffman in de hoofdrol. Philip, een jonge architect, raakt zijn vrouw kwijt door een ongeluk. Hij kan niet accepteren dat hij zonder haar verder moet. Bij toeval ontmoet hij Eileen, die sprekend lijkt op zijn overleden vrouw. Hij gaat naar haar op zoek, maar niets blijkt te zijn wat het lijkt! Spanning, drama en romantiek! De film duurt 1 uur en 40 minuten. Aanvang: uur. Toegang: 2,50. Computer themaochtend in Het Trefpunt op maandag 5 december We gaan een extra internet browser downloaden en installeren en we gaan een gratis adres aanmaken. Het gebeurt nogal eens dat op internet bij bepaalde websites niet alles wordt getoond, of dat er van tevoren al staat: deze website kan het beste bekeken worden met de volgende browsers. Het is dus makkelijk om nu alvast een extra browser te installeren. Voor speciale doeleinden kan het makkelijk zijn om een Windows Hotmail of Google gmailaccount aan te maken. Op de themaochtend gaan we kijken hoe dat werkt. U bent van harte welkom! Aanvang 9.30 uur. Toegang gratis.

15 Woonde u in de Pijp, de Keuvel of de Krogt, de Bloeddam, de Wurft de Buurt of het Stille Zuie? Lijkt het u leuk nog eens mooie foto s te zien van de tram die langs het Gemeentehuis reed, of wilt u nog eens al die oude bekende winkels, straten en personen bekijken? Dat kan nu allemaal. In het Museum Noordwijk is een tentoonstelling met prachtige foto s van Jacob Braakman, Govert de Roos en van Jan en Antonius van Kampen. Antoon van Kampen was ook wel bekend als Toon Kiek. Voor velen is de tentoonstelling een feest van herkenning en duurt tot 19 februari En bent u in het museum, loop dan ook eens door de stijlkamers of over de visserijzolder.

16 Ook de schilderijenkamer met Noordwijkse schilders is zeer de moeite waard. Niet te vergeten de prachtige textielzolder met de Zondagse Zomerjurken waar met zorg een selectie is gemaakt uit de historische kleding. Wel eens gehoord van de laatste loodjes? Ook die zijn te zien in de archeologie vitrine. De openingstijden zijn van dinsdag t/m zaterdag van 11 tot 17 uur en zondag van 14 tot 17 uur. U vindt het Museum Noordwijk aan het Jan Kroonsplein 4, 2202 JC Noordwijk. Het museum is geheel toegankelijk voor rolstoelen. Wij vinden het prettig u te ntvangen. Tot ziens!

17 Gezocht Binnen onze actieve club van Rayonhouders zijn enkelen door ziekte niet in staat hun werkzaamheden uit te voeren. Daarom zoeken we leden die bereid zijn hun taken tijdelijk waar te nemen. Heeft u nog wat tijd over en wilt u ons helpen, dan verzoeken wij u contact op te nemen met Aad van der Meer. Van hem hoort u om welke rayons het gaat, wat de werkzaamheden inhouden en de tijd die het u eventueel kost. Aad van der Meer: E:

Afdeling Harderwijk-Hierden

Afdeling Harderwijk-Hierden Afdeling Harderwijk-Hierden Nieuwsbrief Januari 2014 Van de bestuurstafel Na de hernieuwde start op de ledenvergadering van september 2013 zet het bestuur zich met enthousiasme in om de afdeling Harderwijk-Hierden

Nadere informatie

Achtentwintigste jaargang nr. 2 februari / maart 2011

Achtentwintigste jaargang nr. 2 februari / maart 2011 Achtentwintigste jaargang nr. 2 februari / maart 2011 Aandacht Elke organisatie waar vrijwilligers meewerken, zal aandacht besteden aan die inzet. Natuurlijk is dat in het eigen belang, want wat zouden

Nadere informatie

Rust. Negenentwintigste jaargang nr. 1 Januari 2012

Rust. Negenentwintigste jaargang nr. 1 Januari 2012 Rust Negenentwintigste jaargang nr. 1 Januari 2012 Vorige Nieuwsbrief begon ik met de zin: De voorbereiding naar Kerstmis beleef ik dit jaar anders, dat wil ik best bekennen. Ik heb met geen mogelijkheid

Nadere informatie

Kom jij ook naar de kinderactiviteiten in de Lambertuskerk?

Kom jij ook naar de kinderactiviteiten in de Lambertuskerk? Kom jij ook naar de kinderactiviteiten in de Lambertuskerk? KINDERCRÈCHE: voor de kleine kinderen iedere zondag om 10 uur in het parochiehuis. KINDERWOORDDIENST Na het woord van welkom in de kerk, kunnen

Nadere informatie

Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) We luisteren naar elkaar.

Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) We luisteren naar elkaar. Vrijdag 10 juni 2016 Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) Regel van de week: We luisteren naar elkaar. Storing bij het versturen van e-mails Afgelopen week hebben

Nadere informatie

Het Manteltje. Overige Agenda, wo. 28 okt t/m wo. 25 nov.

Het Manteltje. Overige Agenda, wo. 28 okt t/m wo. 25 nov. Het Manteltje No 10, 2015, 41 e jaargang. E-mail: st-henricus@katholiekamersfoort.nl Bankrekening nummer Geloofsgemeenschap St. Henricus: NL84INGB0003002792. Agenda ontmoetingsruimte, wo. 28 okt t/m wo.

Nadere informatie

Dertigste jaargang nr. 1 Januari 2013

Dertigste jaargang nr. 1 Januari 2013 Dertigste jaargang nr. 1 Januari 2013 Het ga u goed. Rond de jaarwisseling worden in de kerkelijke vieringen bijzonder bemoedigende gedeelten uit de Bijbel gelezen. Ik wil daar in deze eerste Nieuwsbrief

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Het project. 2. Misdienen. 3. Goed doel. 4. Verhindering. 5. Taak van de ouders. 6. Ouderavond. 7. Kerkversiering en fotograaf

Inhoudsopgave. 1. Het project. 2. Misdienen. 3. Goed doel. 4. Verhindering. 5. Taak van de ouders. 6. Ouderavond. 7. Kerkversiering en fotograaf EERSTE HEILIGE COMMUNIE 2015-2016 Inhoudsopgave 1. Het project 2. Misdienen 3. Goed doel 4. Verhindering 5. Taak van de ouders 6. Ouderavond 7. Kerkversiering en fotograaf 8. Financiële bijdrage 9. Aanmelden

Nadere informatie

Woensdag 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten

Woensdag 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten Activiteitenkrant augustus 2015 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten Bij Pannenkoekenboerderij De Ponthoeve in Vianen Kijk voor meer informatie in deze krant. ZOMERMARKT 2015 GROOT SUCCES. Mooi

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF KBO AFDELING PRINSENBEEK

NIEUWSBRIEF KBO AFDELING PRINSENBEEK NIEUWSBRIEF KBO AFDELING PRINSENBEEK Secretariaat: Schoolstraat 17, 4841 XC Prinsenbeek tel: 06-25008445. JAARGANG 31 rienus.huijbregts@casema.nl www.kboprinsenbeek.nl website: Bankrekening: NL07 RABO

Nadere informatie

Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012

Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 Almelo, juli 2012 Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 In 2006 is Scoop gestart met het bezoeken van 75-plussers in de gemeente

Nadere informatie

9.30 uur CD Kerk Gebedsviering door Lekenvoorgangers PK

9.30 uur CD Kerk Gebedsviering door Lekenvoorgangers PK Parochie HH Petrus en Paulus SINT JAN S ONTHOOFDING ZOETERWOUDE-DORP NIEUWSBRIEF juli en augustus 2015 Pastorie: R.K. Pastorie Zuidbuurtseweg 14 2381 LB Zoeterwoude Bankrekening Parochiekern Sint Jan:

Nadere informatie

Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp

Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp In dit nummer Geboren * Website www.leenderstrijp.com Overleden * School en winkel Leenderstrijp Nieuwe bewoners * Agenda Welzijn&Zorg * Carnaval 2015 De STRIEPER Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp

Nadere informatie

Infootje cursusjaar 2014-2015 nr. 25 week 10

Infootje cursusjaar 2014-2015 nr. 25 week 10 Infootje cursusjaar 2014-2015 nr. 25 week 10 Godsdienstige vorming Het thema van deze week is: Niet mogen meedoen. Soms kun je niet meedoen, soms mag je niet meedoen. Van je bezorgde ouders mag je niet

Nadere informatie

jaargang 18 nummer 5 oktober 2015 Uitnodiging

jaargang 18 nummer 5 oktober 2015 Uitnodiging Secr. Gerard Thijssen Rozenbloemstraat 34, 4921 KG Made Tel: 0162-683323 Mail: heemkundemadedrimmelen@gmail.com NIEUWSBRIEF jaargang 18 nummer 5 oktober 2015. Uitnodiging Op dinsdag 20 oktober organiseert

Nadere informatie

Activiteitenfolder december 2015

Activiteitenfolder december 2015 ntmoetingscentrum de plek waar je thuis bent Activiteitenfolder december 2015 Aangepaste openingstijden Prinsenhof: 11 december: Gesloten tot 11.30 uur 24 december: Gesloten vanaf 14.00 uur Gesloten: 25,

Nadere informatie

Nieuwsbrief. K B O afd. Berkel en Rodenrijs. Woordje van de Voorzitter. mei tot en met juli 2015

Nieuwsbrief. K B O afd. Berkel en Rodenrijs. Woordje van de Voorzitter. mei tot en met juli 2015 K B O afd. Berkel en Rodenrijs mei tot en met juli 2015 Nieuwsbrief Redactie Nieuwsbrief: Trees Verbraeken,Watersnip28 2651 ZA Berkel en Rodenrijs.Telefoon:5117969 e-mail: exbakker@upcmail.nl Secretaris:

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 8 4 december 2015. Contactavond. Inleveren bestellijsten + geld oliebollenactie. Om 14.00 uur zijn alle kinderen vrij

Nieuwsbrief nr. 8 4 december 2015. Contactavond. Inleveren bestellijsten + geld oliebollenactie. Om 14.00 uur zijn alle kinderen vrij Nieuwsbrief nr. 8 4 december 2015 Agenda Maandag 7 december Groep 3 t/m 8 schaatsen in Nijverdal Contactavond Dinsdag 8 december Zwemles Vrijdag 11 december Inleveren bestellijsten + geld oliebollenactie

Nadere informatie

Achtentwintigste jaargang nr. 9 November 2011

Achtentwintigste jaargang nr. 9 November 2011 Achtentwintigste jaargang nr. 9 November 2011 Kerken. De beide kerken van onze parochie staan na elkaar in het middelpunt van de belangstelling. Op dit moment wordt de kerk van Maria ter Zee grondig aangepakt

Nadere informatie

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam buurtwerking in de Damwijk Editie juli 2013 1 Inhoud Voorwoord 3 Vrijwilligers 4 Kamp 6 Spektakeldagen 7 Damcomité 8 Vooruitblik 9 Fotopagina 10 Programma spelnamiddag 12

Nadere informatie

Beste ouders, verzorgers, jongens en meisjes, graag jullie aandacht voor onze info van deze week.

Beste ouders, verzorgers, jongens en meisjes, graag jullie aandacht voor onze info van deze week. 28 november 2014 Beste ouders, verzorgers, jongens en meisjes, graag jullie aandacht voor onze info van deze week. Algemeen nieuws Sinterklaas Wij volgen de gebeurtenissen in het Sinterklaasjournaal. De

Nadere informatie

Activiteiten programma De Meerstede April 2015

Activiteiten programma De Meerstede April 2015 Vrijdag 3 april Zondag 5 april Dinsdag 7 april Vrijdag 10 april Zaal Handwerken en breien voor goede doelen. Nel en Dickij zorgen voor gezellige sfeer. Kosten extern : consumptie Tot 16.00 uur Paasborrel

Nadere informatie

Activiteiten programma De Meerstede Mei 2015

Activiteiten programma De Meerstede Mei 2015 Vrijdag 1 mei Handwerken en breien voor goede doelen Nel en Dickij zorgen voor gezellige sfeer. Tot 16.00 uur Dinsdag 5 mei Bevrijdingsborrel De grote zaal is open en de vrijwilligers staan voor u klaar.

Nadere informatie

De Papierwinkel Steenwijkerland

De Papierwinkel Steenwijkerland De Papierwinkel Hulp nodig bij het invullen van papieren? De Papierwinkel Steenwijkerland In de gemeente Steenwijkerland zijn diverse organisaties actief die kostenloze ondersteuning bieden aan burgers

Nadere informatie

Ouders eindigen na bezoek in de museumwinkel. Tot slot krijgen de ouders op vertoon van hun entreekaartje een hapje en drankje.

Ouders eindigen na bezoek in de museumwinkel. Tot slot krijgen de ouders op vertoon van hun entreekaartje een hapje en drankje. Nieuwsbrief Nummer 11 jaargang 6 ALGEMEEN Agenda Activiteiten Wat hebben we komende tijd voor de kinderen in petto: 25 april - Duinendag/Koningsspelen voor de groepen 3 t/m 8 - Sport voor kleuters 13-23

Nadere informatie

Voorzieningen. Zó laat u geen geld liggen

Voorzieningen. Zó laat u geen geld liggen Voorzieningen Zó laat u geen geld liggen Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen 2 Inhoudsopgave 3 Laat geen geld liggen! 4 Aanvullende tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Atcg) 5 Collectieve

Nadere informatie

Eerste evaluatie Senioren Ontmoetingspunt (in cultuurcluster t Brewinc)

Eerste evaluatie Senioren Ontmoetingspunt (in cultuurcluster t Brewinc) Eerste evaluatie Senioren Ontmoetingspunt (in cultuurcluster t Brewinc) Gelijk vanaf de officiële opening op zaterdag 17 september 2011 is het Senioren Ontmoetingspunt in cultuurcluster t Brewinc een groot

Nadere informatie

~ 1 ~ Nieuwsbrief Aflevering 2016-4 juni 2016

~ 1 ~ Nieuwsbrief Aflevering 2016-4 juni 2016 Nieuwsbrief Aflevering 2016-4 juni 2016 In deze aflevering: - H. Hartmaand. - Eftelingactie. - Verwijsspreekuur. - Sop- en zeepplank. - Algemene gegevens. H. Hartmaand. De grote feestdagen als Pasen en

Nadere informatie

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag Gebedsboek voor dagelijks gebruik Gemaakt door club 12-14 Marije Hoekstra Indra de Vries Delia Postma Ekyoci Amisi Shabani Jentje Hansma Johan Gjaltema Mendé Bosma Femke Veenhuizen Elzerd Elzinga Gert

Nadere informatie

Minimaregelingen 2012. Geld(t) voor mij!

Minimaregelingen 2012. Geld(t) voor mij! Minimaregelingen 2012 Geld(t) voor mij! Veranderingen In 2012 gelden nieuwe regels. Het gezin wordt heel belangrijk voor de bijstand én regelingen voor mensen met een laag inkomen. U vormt een gezin als

Nadere informatie

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge:

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: DE KOERIER ANBO - WEMELDINGE Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: Cathrien Kole Bonzijweg 14 tel. 621386 Corrie Mol Kon. Wilhelminastraat 20 tel. 621400 Adri de Lange

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr.7 3 december 2015

Nieuwsbrief nr.7 3 december 2015 Nieuwsbrief nr.7 3 december 2015 Vanuit de directie Sinterklaas Vandaag donderdag 3 december heeft de Sint en zijn pieten een bezoek gebracht aan de Vonder. In de speelzaal hebben de kinderen van de groepen

Nadere informatie

Secretariaat: Corn.Pronklaan 154 INFO. 16 nr Alkmaar. Augustus 2009. Tel. 072-5623102

Secretariaat: Corn.Pronklaan 154 INFO. 16 nr Alkmaar. Augustus 2009. Tel. 072-5623102 Secretariaat: Corn.Pronklaan 154 1816 16 nr Alkmaar Tel. 072-5623102 INFO Augustus 2009 Pagina Inhoud 2 Activiteiten 2 Eucharistie woord- en communieviering 2 Ouderenadviseurs 2 Vernieuwing rijbewijs 3

Nadere informatie

Mantelzorgondersteuning Hillegom en Lisse

Mantelzorgondersteuning Hillegom en Lisse Mantelzorgondersteuning Hillegom en Lisse Beste mantelzorger, Dit is de eerste nieuwsbrief van dit jaar met informatie voor mantelzorgers uit Hillegom en Lisse. Wij informeren u middels deze nieuwsbrief

Nadere informatie

Eerste week vd advent

Eerste week vd advent Advent vieren en beleven derde graad Eerste week vd advent De adventskrans staat centraal. Er speelt zachte muziek. De kinderen nemen bij het binnenkomen een sparrentakje uit de mand en leggen dit rond

Nadere informatie

Activiteiten kalender RK kerk Singel 64

Activiteiten kalender RK kerk Singel 64 Jullie pastoor vd Weide Activiteiten kalender RK kerk Singel 64 Datum Activiteit Aanvang Bijzonderheden 3 November Allerzielen 11:00 uur De liturgische kleur is paars. De paaskaars brandt. Er is een Eucharistieviering.

Nadere informatie

Johanneskapel. Ontmoeting en inspiratie. Een nieuwe lente

Johanneskapel. Ontmoeting en inspiratie. Een nieuwe lente Johanneskapel Ontmoeting en inspiratie Een nieuwe lente Programma januari-april 2014 Welkom Voor u ligt het nieuwe programma van De Johanneskapel. Het is nog winter, maar we kijken alweer uit naar de lente.

Nadere informatie

Hulp gevraagd. De activiteiten van de Josephschool

Hulp gevraagd. De activiteiten van de Josephschool Hulp gevraagd De activiteiten van de Josephschool Augustus 2015 Schoolreisje: dinsdag13.10.2015 Lid Ouder Commissie Aan het begin van ieder schooljaar, gaan de leerlingen van groep 1 t/m 7 op schoolreis.

Nadere informatie

In deze activiteitenagenda staan de activiteiten beschreven die zowel op locatie De Kooimeer als locatie De Nieuwpoort worden aangeboden.

In deze activiteitenagenda staan de activiteiten beschreven die zowel op locatie De Kooimeer als locatie De Nieuwpoort worden aangeboden. Februari 2016 Altijd wat te doen: In deze activiteitenagenda staan de activiteiten beschreven die zowel op locatie De Kooimeer als locatie De Nieuwpoort worden aangeboden. Voor wie graag actief bezig is,

Nadere informatie

Welkom op school. Nieuws vanuit de directie. Smidsweg 49, 3852 XA Ermelo 0341-554186

Welkom op school. Nieuws vanuit de directie. Smidsweg 49, 3852 XA Ermelo 0341-554186 e-mail: beatrixschool@vpcoermelo.nl Website: www.beatrixschoolermelo.nl Smidsweg 49, 3852 XA Ermelo 0341-554186 Nieuwsbrief 13 17 april schooljaar 2013-2014 AGENDA Dinsdag 6 mei 1 e lesdag na de meivakantie

Nadere informatie

Nieuwsbrief van de Mariaschool

Nieuwsbrief van de Mariaschool Nieuwsbrief van de Mariaschool Nieuwsbrief van de Mariaschool Vrijdag 11 december 20 1 5 Jaargang 12, nummer 6 Inhoud Mededelingen vanuit team 1 Oproep decoratiegroep 1 Werkplaats van Wietske 2 Ateliers

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. De Zonnebladwijzer. Datum: 18 februari 2016 Week 7 / 8. Om te onthouden: Rekeningnummer van de school:

NIEUWSBRIEF. De Zonnebladwijzer. Datum: 18 februari 2016 Week 7 / 8. Om te onthouden: Rekeningnummer van de school: Om te onthouden: Rekeningnummer van de school: NL38 RABO 0163899010 Agenda 29 feb. Aanvang voorjaarsvakantie 4 maart Einde voorjaarsvakantie Datum: 18 februari 2016 Week 7 / 8 Bijbelverhalen Week 8/9:

Nadere informatie

INHOUD. Werk Inschrijven bij UWV WERKbedrijf 2 Een uitkering en vrijwilligerswerk? 2

INHOUD. Werk Inschrijven bij UWV WERKbedrijf 2 Een uitkering en vrijwilligerswerk? 2 September 2011 Naam Adres Woonplaats Voor u ligt de tweede nieuwsbrief van Sociale Zaken van dit jaar. In elke nieuwsbrief behandelen we onderwerpen die voor u van belang kunnen zijn. Hieronder vindt u

Nadere informatie

Zevenentwintigste jaargang nr. 8 oktober 2010

Zevenentwintigste jaargang nr. 8 oktober 2010 Zevenentwintigste jaargang nr. 8 oktober 2010 Nieuw Het is mogelijk een aantal KBO-ers ontglipt, maar op donderdag 9 september is met de viering van de eucharistie, gevolgd door een fijne ontmoeting, het

Nadere informatie

Nieuwsbrief Koning Willem-Alexanderschool Locatie Peter Zuidlaan

Nieuwsbrief Koning Willem-Alexanderschool Locatie Peter Zuidlaan Agenda: 24-11-2015 Nieuwsbrief Koning Willem-Alexanderschool Locatie Peter Zuidlaan Nieuws vanuit de directie Beste ouders en verzorgers, *24 november tweede sint-filmpje 26 november schoen zetten *1 december

Nadere informatie

Wat onze parochie biedt voor de jeugd

Wat onze parochie biedt voor de jeugd Wat onze parochie biedt voor de jeugd Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Brink 31, 1251 KT Laren www.belkerken.nl/sintjan Laren, december 2012 Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Beste

Nadere informatie

Bureau Activiteiten Bemiddeling. Activitei wrinken tocht. tuinieren dames kunst uit ho

Bureau Activiteiten Bemiddeling. Activitei wrinken tocht. tuinieren dames kunst uit ho Activitei wrinken tocht maken FIETSEN VITAA winkelen samen TV kijk korte vakantie actiefdansje rum tuinieren dames kunst uit ho ergens samen UIT eten OF THUIS dagtocht ka leggen museum genieten terras

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF LTC DE SCHELDE

NIEUWSBRIEF LTC DE SCHELDE NIEUWSBRIEF LTC DE SCHELDE Sluitingsdatum nieuwe kopij: 15 juli 2015 Jaargang 3 nr. 5 Juni 2015 redactie@ltcdeschelde.nl MINI/MAX toernooi 2015 Op 21 juni gaan jong en oud het z.g. MINI/MAXI toernooi spelen.

Nadere informatie

Niets vragen, niets weigeren

Niets vragen, niets weigeren Franciscus van Sales (1567-1622) leefde in het Franse stadje Annecy, in een tijd van politieke verwarring en godsdienstoorlogen. Hij is bekend als schrijver van twee belangrijke en invloedrijke handleidingen

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 6. 12 e jaargang Vrijdag 14 november 2014. Afscheid juf Audrey. Verplaatsen leerlingen. Sinterklaasviering 5 december

Nieuwsbrief nr. 6. 12 e jaargang Vrijdag 14 november 2014. Afscheid juf Audrey. Verplaatsen leerlingen. Sinterklaasviering 5 december Alexander Gogelweg 65 4384 EV Vlissingen 0118-465261 louisedecolignyschool@onzewijs.nl Website: www.louisedecolignyschool-onzewijs.nl Nieuwsbrief nr. 6 12 e jaargang Vrijdag 14 november 2014 Afscheid juf

Nadere informatie

Dinxperlose Ontmoeten & Activiteitenkalender. Juni

Dinxperlose Ontmoeten & Activiteitenkalender. Juni Dinxperlose Ontmoeten & Activiteitenkalender Juni 2015 MAANDAG 1 JUNI 10.00-11.00 uur Leesclub Grootletterboeken te leen voor de leesliefhebbers 0,25 per boek oplossen van allerlei puzzels 14.45-16.00

Nadere informatie

Gemeente Hof van Twente

Gemeente Hof van Twente Gemeente Hof van Twente Gemeente Hof van Twente Hof van Twente wil graag dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig blijven en actief deel blijven nemen aan de samenleving. Dat lukt echter niet altijd. Soms

Nadere informatie

Negenentwintigste jaargang nr. 3 april 2012

Negenentwintigste jaargang nr. 3 april 2012 Negenentwintigste jaargang nr. 3 april 2012 Leven Deze bijdrage schrijf ik op de avond van een studiedag over het thema Eucharistie. Je hoorde visies van kerkvaders uit het verleden, als H. Augustinus,

Nadere informatie

voor het laatste nieuws kijk je op www.sbofacet.nl NUMMER 14 SCHOOLJAAR 2014-2015 Donderdag 16 april 2015

voor het laatste nieuws kijk je op www.sbofacet.nl NUMMER 14 SCHOOLJAAR 2014-2015 Donderdag 16 april 2015 voor het laatste nieuws kijk je op www.sbofacet.nl NUMMER 14 SCHOOLJAAR 2014-2015 Donderdag 16 april 2015 ii Beste ouders / verzorgers, In deze nieuwsbrief nieuws uit groep 3 en 5. Verder weer nieuws m.b.t.

Nadere informatie

mooi meegenomen De gemeentelijke extraatjes voor mensen met een laag inkomen

mooi meegenomen De gemeentelijke extraatjes voor mensen met een laag inkomen > mooi meegenomen De gemeentelijke extraatjes voor mensen met een laag inkomen Inleiding De gemeente Vught doet veel voor inwoners met een laag inkomen. Toch blijkt uit onderzoek dat veel mensen geld mislopen,

Nadere informatie

december ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- kalender december Kalender Januari

december ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- kalender december Kalender Januari CBS De Regenboog Mars 1 Postbus 285 9600AG Hoogezand 0598-321031 december ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- kalender december Kalender

Nadere informatie

Donderdag 19 november is ivm een studiedag van de leerkrachten, de school de hele dag gesloten. De kinderen zijn deze dag vrij!

Donderdag 19 november is ivm een studiedag van de leerkrachten, de school de hele dag gesloten. De kinderen zijn deze dag vrij! - 2-wekelijks informatie bulletin van Basisschool Willibrord - vrijdag, 13 november Jaargang 15 Nummer 6 BASISSCHOOL Willibrord ***Inhoud:*** Mededelingen ** TSO ** Evenementencommissie Tijdens schooltijd

Nadere informatie

cns d Uylenborch christelijke school voor basisonderwijs

cns d Uylenborch christelijke school voor basisonderwijs NIEUWSBRIEF 1 december nr. 634 Kind op maandag Voor godsdienst werken wij met de methode Kind op maandag. Iedere week staan er een aantal verhalen rond een thema of onderwerp centraal. Deze week gaan de

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Februari - maart 2014

NIEUWSBRIEF Februari - maart 2014 NIEUWSBRIEF Februari - maart 2014 Dagelijks bestuur: Voorz. Antoon v.d. Ven - 272327 Penningm. Jan Swinkels - 272256 Martien van Kessel ontving tijdens de zittingsavond van 6 februari j.l. van Zijne Doorluchtige

Nadere informatie

Jaargang 51 Editie 01 Januari 2015

Jaargang 51 Editie 01 Januari 2015 Jaargang 51 Editie 01 Januari 2015 . Maandelijks convocaat voor de leden van het Katholiek Vrouwengilde van Tegelen en omstreken Jaargang 51 Nr. 1 januari 2015 Redactie: Tiny Testroote Contactadres voor

Nadere informatie

Ontmoetingscentrum voor ouderen DE ROOS 2016. Ouderen

Ontmoetingscentrum voor ouderen DE ROOS 2016. Ouderen Ontmoetingscentrum voor ouderen DE ROOS 2016 Ouderen 1 ONTMOETINGSCENTRUM DE ROOS Adres: Beekstraat 29 6001 GG Weert Tel: 0495-688190 (tijdens kantooruren) 0495-688199 (buiten kantooruren) Fax: 0495-537299

Nadere informatie

ProJOP. jeugdwerk VPKB. 40 Days. stilstaan in de 40 dagentijd

ProJOP. jeugdwerk VPKB. 40 Days. stilstaan in de 40 dagentijd ProJOP jeugdwerk VPKB 40 Days stilstaan in de 40 dagentijd Hey! Voor je ligt 40 Days. De veertigdagentijd is de periode waarin we uitkijken naar Pasen, het feest van Jezus opstanding. Onderweg lezen we

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. NR. 16 vrijdag 18 december 2015

NIEUWSBRIEF. NR. 16 vrijdag 18 december 2015 NR. 16 vrijdag 18 december 2015 Kerstfeest! Kerst is een tijd voor familie. Tijd voor gezelligheid, fijne kaarsjes in het donker, liefst even geen geruzie, tijd voor lekker uitgebreid eten. Het is mooi

Nadere informatie

In deze informatiefolder leest u meer over het minimabeleid van de gemeente Brummen.

In deze informatiefolder leest u meer over het minimabeleid van de gemeente Brummen. Informatie Minimabeleid 2013 In deze informatiefolder leest u meer over het minimabeleid van de gemeente Brummen. Alle inwoners van de gemeente Brummen met een laag inkomen kunnen een aanvraag indienen

Nadere informatie

Het optreden vindt plaats in de Leeuwerik in Bleiswijk op woensdag 23 september van 14.00 uur tot 17.00 uur. Om 13.30 uur gaat de zaal open.

Het optreden vindt plaats in de Leeuwerik in Bleiswijk op woensdag 23 september van 14.00 uur tot 17.00 uur. Om 13.30 uur gaat de zaal open. Sponsors Actiefpas De Actiefpas wordt dit seizoen 2015-2016 gesponsord door zeven partijen. In elke nieuwsbrief wordt er een sponsor uitgelicht. Deze keer is dat Museum Molenaars Oude Tractoren Museum

Nadere informatie

RESULTATEN ENQUETE DECEMBER 2009

RESULTATEN ENQUETE DECEMBER 2009 RESULTATEN ENQUETE DECEMBER 2009 Stichting Vrienden van Nieuw Unicum - algemeen 1. Hoe kent u de Stichting Vrienden van Nieuw Unicum? Doordat een familielid/vriend/kennis van mij in Nieuw Unicum woont

Nadere informatie

En dan Nog.. Even Dit

En dan Nog.. Even Dit En dan Nog.. Even Dit Enschede, 13 oktober 2015 ALLE LOCATIES Hoofdlocatie St. Jan Haaksbergerstraat 255 7545 GH Enschede Tel: 053 431 43 01 st.jan@skoe.nl Locatie Veldkamp Joh. Ter Horststraat 30 7513

Nadere informatie

Waar heeft u recht op?

Waar heeft u recht op? KLIËNTEN RAAD ALMELO Waar heeft u recht op? Minimawijzer 2016 uitgave 1 januari 2016 Kliënten Raad Almelo Grotestraat Zuid 174 7607 CZ Almelo www.klientenraadalmelo.nl info@almelosociaal.nl 0546-45 69

Nadere informatie

Nieuwsbrief van de maand december 2010 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst.

Nieuwsbrief van de maand december 2010 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst. Nieuwsbrief van de maand december 2010 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst. Geachte lezers. De Cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst probeert het minimabeleid van Hulst ten gunste van u te

Nadere informatie

Gastles muziek groep 5/6

Gastles muziek groep 5/6 Openbare Dalton Basisschool De Wetelaar Zanderskamp 95 6983 CG, Doesburg tel: 0313 474292 www.wetelaar.nl e-mail: wetelaar@gmail.com Schooljaar 2014 2015 02 maart 2015 Inhoud: Pagina 1: Daltondag Aanmelden

Nadere informatie

De woensdagen betreffen studie/werkdagen voor het team. 2 e Pinksterdag 2016 ma 16-05-2016 Zomervakantie 2016 ma 25-07 t/m vr 02-09

De woensdagen betreffen studie/werkdagen voor het team. 2 e Pinksterdag 2016 ma 16-05-2016 Zomervakantie 2016 ma 25-07 t/m vr 02-09 Ouderblad De Heksenketel van Nutsbasisschool Burgst. Locaties: Groene Hil 20 en Moeraszegge 73 Mailadressen: MR: mrburgst@gmail.com Heksenketel: p.duijvelaar@nbsburgst.nl OCgr.hil: oudercommissie.gh@nbsburgst.nl

Nadere informatie

www.kwbkattenbos.be www.kattenbos.tk info@kwbkattenbos.be

www.kwbkattenbos.be www.kattenbos.tk info@kwbkattenbos.be Oktober 2012 29/02 29ste jaargang. nr 02 korte inhoud Wat voorbij is... Het ABC van de sociale media...... Kattenbosserjoging Wat komt... 50+ en gezond blijven!... Dropping... Samenaankoopstookolie...

Nadere informatie

Dienst Geestelijke Verzorging

Dienst Geestelijke Verzorging Dienst Geestelijke Verzorging Patiënt en dan? U bent in het ziekenhuis opgenomen en er komt veel op u af. Deze situatie kan veel vragen oproepen en geestelijk behoorlijk zwaar zijn. Als u behoefte hebt

Nadere informatie

Na een medische ingreep actief revalideren met alle zorg die u nodig heeft.

Na een medische ingreep actief revalideren met alle zorg die u nodig heeft. 1 Na een medische ingreep actief revalideren met alle zorg die u nodig heeft. Precies de zorg en begeleiding die u nodig heeft. Uw operatie in het ziekenhuis (of een andere medische behandeling) is achter

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN Na een lange zomer met zon en regen is het weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Het is misschien een beetje gek maar onze nieuwsbrief lijkt een beetje op de zomer,

Nadere informatie

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop.

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. Woordenlijst bij hoofdstuk 4 de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. alleen zonder andere mensen Hij is niet getrouwd. Hij woont helemaal a, zonder familie.

Nadere informatie

Uw Kerkelijke Uitvaart

Uw Kerkelijke Uitvaart Uw Kerkelijke Uitvaart 2 Adressen Pastor T.F. Buitendijk OCarm Westelijk Halfrond 1 1183 HN Amstelveen tel. 020 641 63 01 e-mail: tom.buitendijk@hetnet.nl Pastor Ph. Kint Ronde Hoep Oost 31 1191 KC Ouderkerk

Nadere informatie

Activiteitenfolder november 2015

Activiteitenfolder november 2015 Activiteitenfolder november 2015 Wat kunt u deze maand allemaal van ons verwachten? We openen onze deuren waarbij u een kijkje kan nemen achter de schermen van Prinsenhof. Daarnaast hebben we onze maandelijkse

Nadere informatie

kalender Woon-zorgcentrum Rustoord: maart 2014 MAANDKALENDER WOON-ZORGCENTRUM April 2014

kalender Woon-zorgcentrum Rustoord: maart 2014 MAANDKALENDER WOON-ZORGCENTRUM April 2014 MAANDKALENDER WOON-ZORGCENTRUM April 2014 Dinsdag 01 Woensdag 02 Donderdag 03 09.15-10.15 uur Bibliotheek is geopend Bibliotheek 09.30 uur-10.30 uur Inschrijven Diner Rustorant. Het diner is op 8 April

Nadere informatie

Activiteitenfolder oktober 2015

Activiteitenfolder oktober 2015 Activiteitenfolder oktober 2015 Prinsenhof bruist van de activiteiten in oktober! We organiseren deze maand een nieuwe ontmoetingsmiddag met een heerlijke maaltijd, mooie activiteiten bij het verliescafé,

Nadere informatie

Nieuwsbrief jaargang 30 nr. 4 23 april 2013. Enkele datums voor de komende maanden: Vrijdag 26 apr. Spreekuur wijkagent en ouderadviseur

Nieuwsbrief jaargang 30 nr. 4 23 april 2013. Enkele datums voor de komende maanden: Vrijdag 26 apr. Spreekuur wijkagent en ouderadviseur Nieuwsbrief jaargang 30 nr. 4 23 april 2013. Enkele datums voor de komende maanden: Vrijdag 26 apr. Spreekuur wijkagent en ouderadviseur Zondag 28 apr. Oranje Bingo Vrijdag 10 mei Spreekuur wijkagent en

Nadere informatie

Nieuwsbrief VPTZ Zuidoost Friesland 2e uitgave 2014

Nieuwsbrief VPTZ Zuidoost Friesland 2e uitgave 2014 Nieuwsbrief VPTZ Zuidoost Friesland 2e uitgave 2014 Onderwerpen nieuwsbrief Een quote uit het gastenboek Als je geboren wordt, word je omringd door liefde, warmte en geborgenheid. Als je sterft en je wordt

Nadere informatie

- Buurtvereniging Nobis 40 jaar -

- Buurtvereniging Nobis 40 jaar - Panningen april 2007 Hallo Buurtgenoten. Dit jaar is voor onze buurt een speciaal jaar want dan vieren wij het 40 jarige bestaan van Buurtvereniging Nobis. We proberen een aantal activiteiten extra leuk

Nadere informatie

Bijzondere bijstand kunt u aanvragen binnen 12 maanden nadat u deze kosten hebt gemaakt. U moet wel alle rekeningen en nota s bewaren.

Bijzondere bijstand kunt u aanvragen binnen 12 maanden nadat u deze kosten hebt gemaakt. U moet wel alle rekeningen en nota s bewaren. Weet u hoe u een bijdrage kunt krijgen voor de kosten die u maakt? Verschillende vergoedingen van de gemeente zijn mogelijk als de kosten voor u te hoog oplopen. Dat is mooi, maar tegelijkertijd lastig.

Nadere informatie

Paradijsplein 2 1093 NJ Amsterdam T 020 6941138 E directie@kunstmagneetschooldekraal.nl

Paradijsplein 2 1093 NJ Amsterdam T 020 6941138 E directie@kunstmagneetschooldekraal.nl Paradijsplein 2 1093 NJ Amsterdam T 020 6941138 E directie@kunstmagneetschooldekraal.nl 13 e nieuwsbrief, vrijdag 7 maart 2014 Beste ouders, In deze nieuwsbrief kunt u ons nieuwe voetbalelftal zien, leest

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier deelnemer

Aanmeldingsformulier deelnemer Aanmeldingsformulier deelnemer Naam deelnemer Adres Postcode en plaats Telefoonnummer E-mail adres Geboortedatum : vrouw/man* Ik wil mij aanmelden voor de volgende club(s): SPGK Startdatum club Ik ben

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier mindervalide ruiter. Naam en voorletters: Roepnaam: Adres: Postcode woonplaats: Geboortedatum: E-mail adres: Telefoon :

Aanmeldingsformulier mindervalide ruiter. Naam en voorletters: Roepnaam: Adres: Postcode woonplaats: Geboortedatum: E-mail adres: Telefoon : Gegevens toekomstig ruiter: Naam en voorletters: Roep Adres: Postcode woonplaats: Geboortedatum: Telefoon : Geslacht: Aanmelding betreft: man vrouw Rij-ervaring: ja nee Zo ja, hoelang: waar: jeugd (6-17

Nadere informatie

Informatieavond Vijf Gelijke Dagen Model Dinsdag 3 februari 2015 Aanvang: 20.00 uur (Inloop vanaf 19.45 uur)

Informatieavond Vijf Gelijke Dagen Model Dinsdag 3 februari 2015 Aanvang: 20.00 uur (Inloop vanaf 19.45 uur) J a a r g a n g 1 0, n r. 5 2 1 j a n u a r i 2 0 1 5 Informatieavond Vijf Gelijke Dagen Model Toename aantal leerlingen: We starten met een derde groep 1/2. Belangrijke data 2 1 2 Informatieavond Vijf

Nadere informatie

Nieuwsbrief Prot. Chr. Basisschool De Hoeksteen nummer 5 4 november 2015 www.dehoeksteenvoorthuizen.nl Postbus 1 3780 BA Voorthuizen 0342-472633

Nieuwsbrief Prot. Chr. Basisschool De Hoeksteen nummer 5 4 november 2015 www.dehoeksteenvoorthuizen.nl Postbus 1 3780 BA Voorthuizen 0342-472633 Nieuwsbrief Prot. Chr. Basisschool De Hoeksteen nummer 5 4 november 2015 www.dehoeksteenvoorthuizen.nl Postbus 1 3780 BA Voorthuizen 0342-472633 Om te onthouden maandagmiddag 9 november : unit 1 naar Papierazzi

Nadere informatie

Jaargang 6. Nieuwsbrief 03 13-10 - 2015

Jaargang 6. Nieuwsbrief 03 13-10 - 2015 Jaargang 6 Nieuwsbrief 03 13-10 - 2015 Buitendorpstraat 1 2471 AW Zwammerdam T 0172-61 38 03 oranjenassau@scopescholen.nl www.oranjenassau.scopescholen.nl Agenda 12 16 oktober 19 23 oktober 26-30 oktober

Nadere informatie

1a. Op welke wijze wordt er aandacht besteed aan diaconie in uw parochie?

1a. Op welke wijze wordt er aandacht besteed aan diaconie in uw parochie? Inventarisatie diaconie in de parochie Deze inventarisatie stelt in staat een beeld te krijgen van diverse vormen van diaconale betrokkenheid in een parochie(-verband). Daarnaast kan van de inventarisatie

Nadere informatie

Herema State. Dienstverlening voor senioren

Herema State. Dienstverlening voor senioren Herema State Dienstverlening voor senioren Uw welzijn......daar draait het om! Iedereen geeft een eigen invulling aan plezierig wonen. Voor de één heeft dat te maken met een bepaald woonoppervlak en leefruimte,

Nadere informatie

Wegwijzer in de minimaregelingen

Wegwijzer in de minimaregelingen Wegwijzer in de minimaregelingen Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Uitkeringen levensonderhoud 4 2. Minimaregelingen gemeente 5 2.1. Langdurigheidstoeslag 6 2.2. Regeling Schoolgaande Kinderen (RSK) 6 2.3.

Nadere informatie

Activiteitenkrant oktober 2015

Activiteitenkrant oktober 2015 Activiteitenkrant oktober 2015 Activiteiten oktober Onder normale omstandigheden gaan de activiteiten door Week 40 Maandag 28 september 10:00 12:00 uur Ochtendactiviteit variabel. Abdul bekijkt met u 14:30

Nadere informatie

2009-2010 Nummer 5. henkensonja@hotmail.com) tienkeveenstra@hotmail.com

2009-2010 Nummer 5. henkensonja@hotmail.com) tienkeveenstra@hotmail.com 2009-2010 Nummer 5 Juf Lassche 292787/ juf Veenstra 038 4600725 henkensonja@hotmail.com) tienkeveenstra@hotmail.com Bijbelverhalen en liedjes week 47 en 48: Maandag: klein klein kindje Dinsdag: Mozes wordt

Nadere informatie

Activiteiten overzicht

Activiteiten overzicht Activiteiten overzicht Breukelen, Kockengen, Nieuwer ter Aa najaar 2015 'Het Trefpunt' Beatrixstraat 9A 3621 ET Breukelen per 01 januari 2016 nieuwe locatie: 1 e etage t Heycop 2 3621 WD Breukelen tel:

Nadere informatie

Analyseverslag Enquête Daginvulling Leunen. Oktober 2013. Stuurgroep WMO. Wmo: We gaan het samen doen!

Analyseverslag Enquête Daginvulling Leunen. Oktober 2013. Stuurgroep WMO. Wmo: We gaan het samen doen! Analyseverslag Enquête Daginvulling Leunen Oktober 2013 Stuurgroep WMO Wmo: We gaan het samen doen! 45 ochtend middag 40 avond 35 30 25 20 15 10 5 0 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag

Nadere informatie

Walfridusberichten. Katholieke Daltonschool Sint Walfridus Bazuinslaan 2 9781 HM Bedum Tel.:050-3015467 Mail: stwalfridus@fidarda.

Walfridusberichten. Katholieke Daltonschool Sint Walfridus Bazuinslaan 2 9781 HM Bedum Tel.:050-3015467 Mail: stwalfridus@fidarda. Walfridusberichten Katholieke Daltonschool Sint Walfridus Bazuinslaan 2 9781 HM Bedum Tel.:050-3015467 Mail: stwalfridus@fidarda.nl Agenda December: 11: Adventsviering 3 14: Adventsviering 4 17: Kerstviering

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar u verzorgd, verpleegd of begeleid wordt?

Nadere informatie

daar krijg je zin in Juni 2015 SKH Ceder

daar krijg je zin in Juni 2015 SKH Ceder daar krijg je zin in Juni 2015 SKH Ceder Beste ouder(s), verzorger(s), Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van SKH Ceder. Verhuizing Ceder: Ja u leest het goed. De BSO gaat verhuizen. Volgend schooljaar

Nadere informatie