KBOZ Katholieke Bond van Ouderen Zoetermeer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KBOZ Katholieke Bond van Ouderen Zoetermeer"

Transcriptie

1 KBOZ Katholieke Bond van Ouderen Zoetermeer Verschijnt 10 x per jaar als inleg van het door de Unie KBO uitgegeven periodiek "Nestor". Oplage: 1100 Geen blad ontvangen? Telefoon: (tijdens kantooruren) Secretariaat KBOZ: Postbus 7392, 2701 AJ Zoetermeer, Tel.: adres: Ledenadministratie: A. Zoutenbier, Kadelaan 86, 2725BM Zoetermeer, Tel: adres: Lay out Bulletin: adres: Op Internet zijn wij bereikbaar voor informatie, opgave nieuwe leden en/of mutaties via onze website: December 09/Januari 10 Nummer: 12/1 Van de voorzitter, Traditioneel wordt de decembermaand betiteld als de donkere dagen voor Kerstmis. Als ik dit schrijf is het inderdaad guur en koud en regent het bui na bui, hetgeen bij mij geen vreugdegevoelens opwekt. Toch kunnen we om ons heen kijken en genieten van de Kerstversieringen en ik vergeet bijna de gekte van Sinterklaas, die voor onze kleinste kleinkinderen zo belangrijk is. Het vooruit zien naar Kerstmis is leuk en daarbij kunnen we luisteren naar de vele kerstliederen die op de goede zenders te horen zijn. In dit bulletin is ook een opsomming gegeven van koren die voor Kerstmis te beluisteren zijn. We naderen het nieuwe jaar en gaan weer het oude jaar afsluiten. Terug blikkend kunnen we constateren dat de KBO in Zoetermeer weer goed bezig is geweest en met de hulp van alle vrijwilligers veel activiteiten voor onze leden mogelijk hebben gemaakt. Om het belang van het werk van de vrijwilligers te benadrukken heeft het bestuur gemeend een decoratiestelsel in te voeren. Hiermee wordt het mogelijk om de waardering naar de vrijwilligers tot uiting te brengen. Ook zal er voor hen weer een Nieuwjaarsreceptie zijn. Op het vlak van de belangenbehartiging is door het OSO een discussienota opgesteld en breed verspreid. De response is goed te noemen en de onderwerpen zullen nog wel enige tijd de aandacht vragen. Daarnaast gaat het OSO een panel in het leven roepen, waartoe in de komende weken een aantal leden van de drie bonden worden benaderd om hier aan mee te doen. We hopen op positieve medewerking omdat we hiermee te weten willen komen hoe ouderen over bepaalde zaken denken en/of wensen hebben. Recent is door het bestuur van OSO commentaar gegeven op de gemeen- telijke notitie over verpleeghuisbedden. Er is op dit moment een tekort aan bedden en dat zal in de komende jaren, met het fors toenemen van het aantal ouderen in Zoetermeer, alleen maar groter worden. Het mag toch niet zo worden dat de ouderen, die uit Den Haag naar hun kinderen in Zoetermeer zijn verhuisd op latere leeftijd, als opname noodzakelijk is, weer naar Den Haag moeten omdat hier geen plaats is. Wij hebben met kracht gepleit voor meer capaciteit in Zoetermeer, desnoods met overheveling uit Den Haag. Tenslotte wil ik eenieder heel fijne en gezegende Kerstdagen toewensen en moge daarna het nieuwe jaar weer veel goeds voor ons allen brengen. Aad van der Helm 1

2 In de Doortocht is er op de eerste donderdag van de maand om uur een Eucharistieviering van de KBOZ. U bent tevens uitgenodigd voor een gezellig kopje koffie daarna. Eucharistieviering elke 1 e donderdag van de maand in de Doortochtkerk. Pastor Hoogma heeft te kennen gegeven m.i.v. januari 2010 te willen stoppen met het voorgaan in de Eucharistieviering op elke 1 e donderdag van de maand in de Doortochtkerk in de Leyens. Wij, als bestuur van de KBOZ, danken pastor Hoogma voor zijn trouwe medewerking aan het verzorgen van de H.Eucharistieviering in de Doortochtkerk. Het is bijzonder jammer, dat een van de mogelijke oorzaken is, dat de deelname aan deze Eucharistieviering zo geweldig terugloopt. Het KBOZ bestuur zal trachten deze maandelijkse traditie weer nieuw leven in te blazen, maar vooralsnog is het vinden van een beschikbare pastor het grootste probleem om voor te gaan in de Eucharistieviering. Rijbewijskeuring voor 70- plus Vooral voor 70-plussers, breng ik nogmaals in de herinnering, dat de gezamenlijke ouderenbonden in Zoetermeer een gezondsheidskeuring hebben voor het verlengen van uw rijbewijs tegen een zeer schappelijke prijs. Voor 25,00 kan U gekeurd worden door een geregistreerde arts. Wij, als ouderenbonden verdienen daar geen cent aan, doch het is allemaal service aan onze senioren, mits U wel lid bent van een van de ouderenbonden. U moet zich echter op tijd (voor het verlopen van uw rijbewijs, minstens 3 maanden) opgeven bij Ria Boerjan, tel. (079) , om een afspraak te maken met de arts, om geen problemen te krijgen met de verdere afhandeling van het verkrijgen van een nieuw rijbewijs. Ria Boerjan verstrekt U alle informatie om de procedure voor het verkrijgen van een verlenging van uw rijbewijs, op tijd, rond te krijgen. U moet Ria niet bellen op dinsdag en vrijdag, daar zij dan haar handen vol heeft met zorg voor kinderen en kleinkinderen. Bestuur KBOZ Nieuws van de KBOZ reiscommissie De KBOZ reiscommissie heeft onlangs een beurs bezocht om nieuwe ideeën op te doen van reisdoelen voor dag- of middagtochten. Wij zijn thans bezig om deze naar geschiktheid te ordenen. Wij hebben wel reeds een busreservering gemaakt voor een dagtocht op donderdag 6 mei Noteert U alvast de datum, dan zullen wij U in het KBOZ bulletin van februari 2010 informeren over ons reisdoel en de kosten daaraan verbonden. Daarnaast zijn wij van plan U in 2010 nog 2 middagtochten en een dagtocht aan te bieden. Wij houden U vroegtijdig op de hoogte van onze plannen. Cees van Rijn 2

3 Boekbesprekingen door Rosemarijn Bomers: Titel : Ballets Russes ISBN Schrijster: Rosita Steenbeek Salvo, een Siciliaanse man is in Venetie om Russisch te studeren maar dat gaat niet door en hij wordt doodgraver op San Michele waar o.a. bekende kunstenaars begraven liggen. Hij ontdekt dat een lege plek is gereserveerd voor een prinses die in haar jonge jaren balletten van Stravinsky danste als prima ballerina. Salvo komt met haar in contact en er ontstaat een bijzondere band tussen hen. Tegen de achtergrond van de stad waar het carnaval gaat losbarsten vol gemaskerde, feestende en dansende mensen herkent Salvo zijn eigen ontheemdheid in die van haar. Dit is een prachtige sfeervolle roman over de verwevenheid van liefde en dood. Titel : Het diner ISBN Schrijver: Herman Koch Twee broers en hun vrouwen gaan een avond uit eten. Ze praten over van alles, maar vermijden het onderwerp waar ze het eigenlijk over moeten hebben, hun kinderen. De twee 15 jarige zoons van beide stellen hebben iets vreselijks gedaan, wat hun toekomst kan verwoesten en ook die van hun ouders. De vraag is, in hoeverre ben je als ouder verantwoordelijk voor de daden van je eigen kind. Een prachtig opgebouwd plot, waarin de schrijver met vlotte pen ons een bizar verhaal voorschotelt, dat zich in een avond afspeelt. Knap, tragisch en heel bijzonder, een terechte winnaar van de NS Publieksprijs In een jaar tijd beleefde dit boek 18 drukken. KOERSBALCLUB " DE VASTE KOERS " Koersbalclub "De Vaste Koers" speelde 26 oktober in Rijpwetering, op uitnodiging, in hun toernooi van 11 teams met succes, wij behaalde een mooie 4e plaats, waarbij het verschil per plaats slechts één punt was. In Zoetermeer in de sporthal aan de Voorweg spelen wij nog enkele weken om de Wisselbekers toernooien, voor zowel de Dinsdag- als de Woensdagclub. Ook hier is het heel spannend, de plaatsen wisselen elke week van koersbalspelers. Wij sluiten het jaar 2009 af op 17 december met prijsuitreiking en met een gezellig samenzijn. Het..0 jaar 2010 starten wij op dinsdag 5 Januari om 10 uur en op woensdag 6 Januari om 9.30.uur met ons mooie en spannend spel, waarbij wij iedereen uitnodigen eens binnen te lopen. De contributie bedraagt 5 euro per maand, waarbij U de eerste maand gratis speelt, om het spel en de regels te leren. U wordt bijgestaan door ervaren koersballers. Houders van de Zoetermeerpas spelen het jaar gratis. Inlichtingen bij, Mevr. Els van Zwet tel en bij Cok van der Ham tel

4 Collectieve KBO-zorgverzekering Vanaf november is het weer mogelijk om over te stappen naar een andere zorgverzekeraar. De collectieve zorgverzekering biedt KBO leden veel voordelen. Naast de gebruikelijke 7,5% korting op de basisverzekering loopt de korting voor de aanvullende verzekering(en) op tot 10%. Belangrijke data: - Tot 31 december 2009: huidige zorgverzekering opzeggen, wijzigen of overstappen. - 1 januari tot 31 januari 2010: uitloopmogelijkheid voor het afsluiten van een zorgverzekering bij een nieuwe zorgverzekeraar. Let op: U moet dan wel opgezegd hebben vóór 31 december De nieuwe zorgverzekering gaat altijd in per 1 januari Dus ook met terugwerkende kracht, mocht U de nieuwe verzekering pas eind januari 2010 afsluiten! Premies en kortingen in de Nestor van 3 december 2009: In de Nestor van 3 december worden de premies en de bijbehorende kortingen overzichtelijk weergegeven. Opzeggen en overstappen: Opzeggen en overstappen is gemakkelijk! Als mensen vóór 31 december 2009 onze collectieve zorgverzekering afsluiten, dan regelt Zilveren Kruis Achmea de opzegging van de oude verzekering. Sluit men de nieuwe verzekering tussen 1 en 31 januari 2010 af, dan moet men zelf de oude verzekering vóór 31 december 2009 hebben opgezegd. Bel voor het overstappen naar: Zilveren Kruis Achmea met het speciale telefoonnummer: Voor vragen over de inhoud van het collectieve aanbod kunt U bellen met: Zilveren Kruis Achmea: ( 0,05 p/m), een speciaal ingerichte helpdesk voor KBO-leden, op werkdagen bereikbaar van tot uur. Of kijk op Denk aan uw collectiviteitnummer: Voor alle andere vragen over de collectieve zorgverzekering kunt U bellen met de medewerkers van de Unie KBO: , bereikbaar op werkdagen van tot uur. Of kijk op de website Ontleend aan KBO Wegwijzer nr.14 en 15, jaargang 20. Adventviering KBOZ op 10 december 2009 Op donderdag 10 december 2009 houdt de KBOZ haar Adventviering in de Doortochtkerk, Hekbootkade 60, 2725 AR te Zoetermeer, te bereiken met de Randstadrail halte de Leyens. De Eucharistieviering vangt aan om uur en zal worden voorgegaan door Pastor van Winkel en het Doortochtkoor zal de gezangen verzorgen. Uiteraard zal er ook samenzang zijn. Om ca uur wordt er gezamenlijk koffie of thee gedronken met gebak. Er zijn geen kosten aan deze viering verbonden. Om een en ander goed te laten verlopen (boekjes, tafeltjes, gebak enz.), is het belangrijk voor de activiteiten commissie op hoeveel mensen zij kan rekenen. Wij hopen op een goede opkomst. 4

5 Opgeven voor deelname aan de adventsviering KBOZ z.s.m. echter uiterlijk vóór 8 december a.s. bij: Mevr.M.Hoogland, Uiterwaard 34, tel Mevr.A.Kuiper, Berberiszoom 19, tel Mevr.Th.v.d.Wallen, Oostergo 48, tel Activiteiten commissie KBOZ Kerstoverweging "Een weg naar vrede op aarde" Mijn kleinzoon vroeg me: Oma, wat is er belangrijk aan Jezus? Ik zei: Toen Jezus op aarde kwam, kwam de vergeving. En met de vergeving kun je het kwaad uit de wereld werken. Dan kun je weer dingen goed maken met elkaar. Hij bleek tevreden met mijn antwoord. Daar kon hij zich wel iets bij voorstellen. En zijn moeder vulde nog aan: Voor Jezus kwam, was het nog oog om oog, tand om tand. Met gelijke munt terugbetalen. Het is hier misschien in eenvoudige woorden gezegd. Hoe Jezus zelf met de vergeving omgaat, zien we in het verhaal van de overspelige vrouw. De mensen brachten haar bij Jezus. Volgens de Joodse wet moest ze gestenigd worden. En daarom stonden de mensen te wachten tot het oordeel werd voltrokken. Maar Jezus keek hen aan en zei: Wie zonder zonde is, hij werpe de eerste steen. En ze dropen een voor een af; de oudsten het eerst. Toen Jezus met de vrouw alleen was, zei Hij: Ook Ik veroordeel je niet, ga heen en zondig niet meer. Jezus is de man, die vrede is en vrede brengt. Die over zichzelf zegt: Ik ben niet gekomen om te heersen, maar om te dienen. Hij veroordeelt niet, maar vergeeft. Hoe gaat het bij ons in ons dagelijks leven? Staan wij aan de kant van Jezus, die ons uitnodigt om Hem te volgen in het brengen van de vrede. Soms is het moeilijk om tot vergeving te komen, als er veel gebeurd is, wat onze ziel heeft beschadigd. En toch ligt de genezing van het zielenleed ook verborgen in de vergeving naar elkaar. Het is de barmhartige liefde van God, die ons uitnodigt om elkaar te vergeven. Het gaat om het koninkrijk van God op aarde, waar liefde woont en vrede. En die liefde brengt mensen samen, welwillend tegenover elkaar, eensgezind, met het vermogen om elkaar gelukkig te maken en te houden. Het geluk van iedere mens. Daar is het ook God om begonnen. Hij wil niet anders, maar Hij kan niet buiten ons om. Hij heeft ons nodig, als fakkeldragers, die warmte en licht verspreiden, als vredeboden, die zeggen: Ik heb het je vergeven. We gaan opnieuw beginnen. Als mensen, die weten, dat ook zij fouten maken en daarom mild zijn voor hun medemensen. Weer wordt het kerstmis. Weer krijgen we een nieuwe kans. De engelen zingen in de kerstnacht: Vrede op aarde. Kunnen wij het meezingen? Van harte die vrede toebedelen aan de mensen, waarmee we leven? Met wie wij op weg zijn? Ons eigen steentje bijdragen aan de vrede op aarde? Want dat ene steentje is als het steentje in de vijver, dat het water in beweging brengt en de ene kring roept de andere op en zo verspreidt het zich over het hele oppervlak en kan de vrede verder stromen wereldwijd. Het is de gave van de vergeving, die ik U dit jaar met kerstmis van harte toewens en toebid, omdat ik uit ervaring weet, dat de vergeving de diepste vrede brengt in je eigen hart. Zalig Kerstfeest. Mieke Speckens. 5

6 Kerstfeest met onze Zoetermeerse zangkoren Onder deze noemer willen wij U een overzicht geven van enkele zangkoren in Zoetermeer, die in december een luisterrijke uitvoering geven van hun kunnen en tevens om U in de sfeer te brengen van het komende Kerstfeest. 1. Kerstconcert met het Zoetermeers Mannenkoor en het kinderkoor "De Oogappeltjes" op vrijdag 18 december, aanvang uur, einde ongeveer uur, in de H.Nicolaaskerk aan de Dorpsstraat in Zoetermeer. Tijdens dit concert zijn, behalve de vertrouwde mannenstemmen, voor het eerst ook kinderstemmen te horen. U kunt genieten van kerstliederen uit alle windstreken. De bekende koordirigent Ton van Nierop leidt dit jaar weer het koor. Als soliste treedt de sopraan Charlotte Beukers op. Op de piano zorgt Antoinette Lammers en op de harp Sophie van Dijk voor de muzikale ondersteuning van het koor. Het Pierre d'or Ensemble geeft met 2 trompetten, een trombone en een hoorn het kerstconcert een onvergetelijk, muzikaal tintje. Toegangskaarten kosten 8,00 per stuk en kunt U bestellen op de volgende adressen: Hans Raateland, Dublinstraat 335, Zoetermeer, tel Han Maas, René Clairstrook 14, Zoetermeer, tel Rob Oldenburg, Gershwinrode 57, Zoetermeer, tel Kerstconcert door het Genesareth-koor op 19 december a.s. om uur in de Genesareth-kerk, Monnikenbos 10, Meerzicht (Zoetermeer). Het programma luidt als volgt: - voor de pauze : Het koor zingt kerstliederen, afgewisseld door samenzang en zang van solisten. - tijdens de pauze: gratis koffie, thee of chocolademelk. - na de pauze : een kort kerstverhaal, voorgelezen door Gemma Bulte en het programma wordt vervolgd met vrolijke kerstliederen. - einde : ongeveer om uur. Voor het bijwonen van dit Kerstconcert betaalt U: 3,50 p.p. Kaarten zijn verkrijgbaar bij: Dick van der Wallen, Oostergo 48, 2716 AS Zoetermeer tel. (079) Kerstconcert door de koren Sonore, de Rokkertjes en de Baptisten op 18 december a.s. om uur in de R.K. Kerk "De Wijngaard", Moeder Teresasingel 100 (Rokkeveen). De toegang is gratis. 4. Kerstconcert op zondag 20 december, aanvang uur, in de H.Nicolaaskerk aan de Dorpsstraat in Zoetermeer. Dit jaar is het thema "Groot projectkoor" zingt "Klein Kerstoratorium". Het concert wordt verzorgd door het projectkoor van de Nicolaasparochie, bestaande uit 45 parochie koorleden, aangevuld met enkele niet parochie koorleden. Naast bekende en onbekende kerstliederen met o.m samenzang, kunt U genieten van: "Het Klein Kerstoratorium" van Huub Oosterhuis met muziek van Antoine Oomen. Toegangskaarten à 5,00 p.p. U kunt uw toegangskaarten verkrijgen: - Vanaf zondag 22 november, 4 zondagen lang ná elke viering, in de 5 vicariaten. - Bij het Parochiebureau, naast de Nicolaaskerk, van maandag t/m vrijdag van uur. - Vóór aanvang van het Kerstconcert bij de ingang van de kerk. - Bij mevr. Winnie Wijzenbroek, Florazoom 37, tel.(079)

7 Kom binnen bij diverse kerstbijeenkomsten Op 1 e kerstdag worden er in Zoetermeer twee Kerst Inn's georganiseerd. Van tot uur bent u welkom in de zaal van het Leger des Heils, Du Meelaan 594. En vanaf tot uur in 't Centrum, Frans Halsstraat 1 (achter de Pelgrimskerk). De deuren staan voor iedereen open. Iets voor u? Op 2 e kerstdag is er een kerstdiner door Cama Parousia aan de Wattstraat 64, waarvoor u zich kunt opgeven. Kom langs en ervaar de warmte door samen het kerstfeest te vieren. U ontmoet allerlei mensen. Juist op deze dagen is het plezierig dat je niet (alleen) thuis hoeft te blijven, maar dat er een plek is waar u en jij welkom bent. Samen vieren we Kerstmis en samen zijn we er voor elkaar. Samen kunnen we ervaren hoe de wereld is bedoeld: een plek met een vriendelijk woord voor iedereen. We kunnen luisteren naar een kerstverhaal of een kerstgedicht, we kunnen zingen over wat tweeduizend jaar geleden de wereld in beweging zette. Ook is er een kerstlunch, een kerstbuffet en kerstdiner. Misschien weet u wel mensen die graag hun kerstdag ook op deze manier willen vieren. Vertel hen over deze bijeenkomsten of laat hun dit lezen. Kerst Inn op 1 e kerstdag van uur, Du Meelaan 594. Begonnen wordt met een kopje koffie. Na de kerstlunch om uur volgt om uur een kerstviering met o.a. samenzang en een kerstverhaal. Wilt u meer informatie? Belt u dan met (079) Kerst Inn op 1 e kerstdag van uur, Frans Halsstraat 1. Na een kopje koffie of thee wordt aandacht aan het kerstverhaal besteed. Verder maken we het gezellig met een spannende kerstquiz. Ondertussen worden de voorbereidingen getroffen voor het lopend kerstbuffet. Ook zingen we samen kerstliederen. Over deze Kerst Inn en eventuele vervoersmogelijkheden kunt u s avonds meer informatie krijgen bij Hanneke Vermeulen, tel Of stuur een naar Kerstdiner op 2e kerstdag van , Wattstraat 64. Er is ook speciaal aan de kinderen gedacht, neemt u ze gerust mee. U bent van harte welkom! U kunt zich tot 21 december opgeven bij Jolanda Messelink, tel of Gratis deelname Deelname aan de bijeenkomsten is gratis. Maar mogelijk wilt u een of meer activiteiten financieel ondersteunen. Giften kunt u storten op: giro t.n.v. Tabor Zoetermeer, onder vermelding van Kerst Inn giro t.n.v. Leger des Heils, o.v.v. korps Zoetermeer giro t.n.v. Evangelische Gemeente Parousia Zoetermeer o.v.v. kerstdiner 7

8 Impressies van een themamiddag in de Bijdorplaan op 28 oktober 2009 Op 28 oktober j.l. organiseerde de KBO weer een interessante themamiddag in de recreatieruimte van de Bijdorp aan de Bijdorplaan. De schrijfster Joke Linders gaf een lezing over haar boek " Witte Zuster in donker Afrika". De hoofdpersoon is een tante van haar, die als jonge non naar Afrika vertrok om onderwijs te geven, een ziekenhuis te helpen bouwen en zo haar leven in dienst stelde van de zwartjes. De basis van het boek wordt gevormd door een aantal brieven, die zij aan haar familieleden schreef en die mevrouw Linders na de dood van haar moeder heeft gevonden. Ze reisde een paar jaar geleden met haar zus naar Afrika, om met eigen ogen te zien hoe haar tante daar leefde. De digitale beelden vulde het vlot vertelde verhaal goed aan en leverde voor de aanwezigen een verrijkende middag op. Rosemarijn Bomers Vooraankondiging Bedevaart naar Den Bosch De werkgroep Bedevaarten van de KBO Zuid Holland heeft geconstateerd, dat niet vroeg genoeg de datum van de nieuwe Bedevaart bekend kan worden gemaakt. Dit in verband met het plannen van uw eigen activiteiten en die van uw afdeling in het nieuwe jaar. De bedevaart naar Den Bosch vindt plaats op maandag 10 mei Bestuur en redactie wensen U een Zalig Kerstfeest, een goede jaarwisseling en de beste wensen voor

9 AGENDA van de kringen, BUYTENWEGH Contactadressen: Mw. F. Jacobs, tel of Mw. Th. Koppen-Blom, tel Alweer bijna een jaar voorbij, We hebben heel wat nieuwe technieken uitgeprobeerd, maar ook wat oude weer opgehaald. Ik stel voor dat we dat in het komende jaar ook maar weer doen. Maat eerst nog op 2 en 16 december Kerstkaarten. dan even vakantie en op 13 januari 2010 zien we elkaar weer Ik zorg dat we weer iets leuks gaan doen, maar ik moet er nog even een nachtje over slapen. en dan gaan we weer op 27 januari verder. Ik hoop in een lekker warme " Doortocht" Tot ziens, Door. CENTRUM Contactadres: Mw. Els Groenewegen-Wanders tel.: Door het plotseling stoppen van mevr.els Groenewegen, zal tijdelijk dhr. Cees van Rijn het met de medewerking van de dames Tiny van der Plas, Hennie Smit en Marita Kroeze overnemen. De eerstvolgende bingo zal gespeeld worden op woensdag 9 december U, als deelnemers, bent van harte welkom in de grote zaal 4 van de recreatieruimte Bijdorp aan de Bijdorplaan 471 t/m 477. Cees van Rijn, tel.(079) DE LEYENS Contactadres: Mw. L. v.d. Meij tel Voor 2009 is nog een bingomiddag gepland op 30 december. Noteer de datum, zodat Loes, Hennie en Tiny U in grote getale mogen verwelkomen. Tot ziens. MEERZICHT Contactadres: Mw. A. Kuiper, tel Dit bulletin is voor december 2009 en januari 2010 december de feestmaand. sinterklaas vieren we de 2 e ( abusievelijk de 3e vermeld in het vorige bulletin) de 16e is de laatste bingo van dit jaar te vroeg voor kerst, maar we maken er toch iets gezelligs van. In dit bulletin wil ik tevens iedereen een gezegend kerstfeest en fijne feestdagen wensen. ook een gezellige afsluiting van 2009 en een voorspoedig en gezond nieuwjaar. tot ziens in de A''brandswaard om uur zijn wij aanwezig de bingo begint een kwartiertje eerder dus om uur. NOORDHOVE Contactadres: Mw. R. v.d. Geest tel Of Dhr. J. Visser tel In onze mooie zaal kunnen er best nog wat mensen bij. Iedere woensdag van half 2 tot 4 kunt u kaarten, sjoelen of spelletjes, maar ook gewoon een praatje maken. Tot ziens, Riny ROKKEVEEN Contactadressen: Dhr J.T. van der Meer, tel of Mw. E. van Dijk, tel of Mw. E. Verbeek, tel In december 2009 is er alleen soos op woensdagmiddag 9 december. In januari 2010 op 6 januari, waarbij een bingo is gepland. Vervolgens op 20 januari een gewone soos. Aanvang uur in de Basisschool Het Palet, Marsgeel 14, waarbij u weer van harte wordt uitgenodigd. Het bestuur Bep, Erna en Ko van de K.B.O.Z. kring Rokkeveen wenst alle soosleden prettige kerstdagen en een fijne Jaarwisseling. Wij hopen u allen in 2010 in gezondheid weer te ontmoeten. Met vriendelijke groet en tot ziens Ko van der Meer SEGHWAERT Contactadressen: Mw. R. Rademaker, tel Vooralsnog zal in de Petuniatuin (Seghwaert) slechts een bingo per maand worden verzorgd door mevr.riet Rademaker. De Sinterklaas bingo wordt gespeeld op woensdag 2 december U bent van harte welkom. Groeten Riet Rademaker Wilt u de kopij voor het volgende bulletin ( februari ), vóór 15 januari insturen a.u.b. 9

Mededelingenblad H. Nicolaasparochie

Mededelingenblad H. Nicolaasparochie Mededelingenblad H. Nicolaasparochie Kerken: Nicolaaskerk, Dorpsstraat 24; Doortocht, Hekbootkade 60; Tabor, Lijnbaan 77; Genesareth, Monnikenbos 10; Wijngaard, Moeder Teresasingel 100. Pastores H. Flohr,

Nadere informatie

KBOZ Katholieke Bond van Ouderen Zoetermeer

KBOZ Katholieke Bond van Ouderen Zoetermeer KBOZ Katholieke Bond van Ouderen Zoetermeer Verschijnt 10 x per jaar als inleg van het door de Unie KBO uitgegeven periodiek "Nestor". Oplage: 1100 Geen blad ontvangen? Telefoon: 079 331.23.50 (tijdens

Nadere informatie

Nieuwsbrief van Chr. Basisschool De Fontein

Nieuwsbrief van Chr. Basisschool De Fontein INdeFOntein Nieuwsbrief van Chr. Basisschool De Fontein website: www.cbsdefonteindwingeloo.nl e-mail: info@cbsdefonteindwingeloo.nl e-mail schoolcommissie: schoolcommissie@cbsdefonteindwingeloo.nl Voor

Nadere informatie

Ik vind het heel leuk in groep 4. We rekenen en we doen taal. Zo leuk allemaal. Ik hoop dat ik nog veel leer. Julia

Ik vind het heel leuk in groep 4. We rekenen en we doen taal. Zo leuk allemaal. Ik hoop dat ik nog veel leer. Julia We hebben de afgelopen tijd weer veel leuke activiteiten in de klas gedaan. In november was er een gezellige opa en oma middag. Het is leuk om te zien dat de opa s en oma s en de kinderen samen genieten

Nadere informatie

Activiteitenkrant december 2016 Zondag 11 december Kerstdiner bij Van der Valk

Activiteitenkrant december 2016 Zondag 11 december Kerstdiner bij Van der Valk Activiteitenkrant december 2016 Zondag 11 december Kerstdiner bij Van der Valk Aanvang: 16:00 uur Einde: 20:30 uur Zaal open vanaf 15:30 uur. Uw bijdrage: 15,00. Deze uitnodiging is alléén voor onze vaste

Nadere informatie

Collectieve Zorgverzekering nr. 1

Collectieve Zorgverzekering nr. 1 Nieuwsbrief Collectieve Zorgverzekering nr. 1 speciale Nieuwsbrief voor de 877 lokale KBO-afdelingen 7 november 08 en de 12 provinciale KBO s Voorbereiding Pag. 2 Procedures nieuwe leden Pag. 2 Communicatie

Nadere informatie

Activiteiten programma De Meerstede December 2015

Activiteiten programma De Meerstede December 2015 Dinsdag 1 december Mozaïek De laatste keer in dit jaar. Het wordt een kleurrijke middag. Locatie: 1 e etage creatief-centrum + materiaalgeld Kosten intern: materiaalgeld Zaal open 14.00 uur Aanvang 14.15

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Kerst Agenda

Nieuwsbrief. Kerst Agenda Jaargang 2016-2017 23 december 2016 nummer 6 Nieuwsbrief Kerst 2016 In de weken van advent leven we met de kinderen toe naar het kerstfeest. In een donkere nacht in Bethlehem straalt plotseling een licht.

Nadere informatie

14e Editie - november & december 2017 Activiteitenkalender

14e Editie - november & december 2017 Activiteitenkalender 14e Editie - november & december 2017 Activiteitenkalender Voorwoord De herfst is aangebroken. De bomen verkleuren en laten ons zien hoe mooi zij kunnen zijn met hun rode, gele en bruine bladeren. Het

Nadere informatie

TOV! Meer dan een kribbe? Nieuwsbrief december. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Meer dan een kribbe? Nieuwsbrief december. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief december TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl Dit is wat wij hem hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen: God is licht,

Nadere informatie

Christus komt voor alle mensen. Kerstspecial. Parochie St Barnabas & Parochie H. Bartholomeus

Christus komt voor alle mensen. Kerstspecial. Parochie St Barnabas & Parochie H. Bartholomeus Christus komt voor alle mensen Kerstspecial 2015 Parochie St Barnabas & Parochie H. Bartholomeus Haastrecht Schoonhoven Als het donker is in je leven, verlang je naar licht Als er angstige momenten zijn

Nadere informatie

Activiteitenfolder december 2015

Activiteitenfolder december 2015 ntmoetingscentrum de plek waar je thuis bent Activiteitenfolder december 2015 Aangepaste openingstijden Prinsenhof: 11 december: Gesloten tot 11.30 uur 24 december: Gesloten vanaf 14.00 uur Gesloten: 25,

Nadere informatie

Jezus vertelt, dat God onze Vader is

Jezus vertelt, dat God onze Vader is Eerste Communieproject 26 Jezus vertelt, dat God onze Vader is Jezus als leraar In les 4 hebben we gezien dat Jezus wordt geboren. De engelen zeggen: Hij is de Redder van de wereld. Maar nu is Jezus groot.

Nadere informatie

Sassenheim, september 2014. Beste jongere,

Sassenheim, september 2014. Beste jongere, Sassenheim, september 2014 Beste jongere, Als je gedoopt bent en in groep 8 of de brugklas zit, wordt je nu uitgenodigd om deel te nemen aan de volgende stap in je leven, de voorbereiding op het sacrament

Nadere informatie

Jaargang 2015-2016 14 december 2015

Jaargang 2015-2016 14 december 2015 Advent Advent is een tijd van verwachten. We kijken uit naar het Kerstfeest, waarop we zullen vieren dat Jezus geboren wordt. De verwachting wordt gevoed door de profeet Jesaja, die vertelt dat eens een

Nadere informatie

DECEMBER 2016 JANUARI 2017 TRIMENZO HET GROTENHUIS

DECEMBER 2016 JANUARI 2017 TRIMENZO HET GROTENHUIS DECEMBER 2016 JANUARI 2017 TRIMENZO HET GROTENHUIS Het Grotenhuis Binnenweg 2 7391 GP Twello TRIMENZO Hallo Allen, Voor u ligt weer een veelzijdig programma-overzicht. voor de maanden December 2016 en

Nadere informatie

Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp

Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp Ouderling van dienst is Burg Anker Diaken is Alma van Hengel De piano wordt bespeeld

Nadere informatie

Afdeling Harderwijk-Hierden

Afdeling Harderwijk-Hierden Afdeling Harderwijk-Hierden Nieuwsbrief Januari 2014 Van de bestuurstafel Na de hernieuwde start op de ledenvergadering van september 2013 zet het bestuur zich met enthousiasme in om de afdeling Harderwijk-Hierden

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Kerstviering. DVD Kerstspel. In dit nummer: Het programma voor de kerstviering op woensdag 16 december ziet er als volgt uit:

Nieuwsbrief. Kerstviering. DVD Kerstspel. In dit nummer: Het programma voor de kerstviering op woensdag 16 december ziet er als volgt uit: 8 december 2015 Nieuwsbrief Kerstviering Het programma voor de kerstviering op woensdag 16 december ziet er als volgt uit: 16.30 uur: kinderen komen aan in de eigen klas, ouders kunnen de koude gerechten

Nadere informatie

Hen heeft Hij ook geroepen, namelijk ons, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. Romeinen 9:24

Hen heeft Hij ook geroepen, namelijk ons, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. Romeinen 9:24 Hen heeft Hij ook geroepen, namelijk ons, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. Romeinen 9:24 Zendingsreis naar China 07-06 t/m 16-06-2013 Geliefde broeders en zusters, Liefde, hoop, redding,

Nadere informatie

o.a. cito groep 2, kerstborrel ouders, nieuwjaarskoffie 4 januari

o.a. cito groep 2, kerstborrel ouders, nieuwjaarskoffie 4 januari Hofbode 4 16 december 2015 o.a. cito groep 2, kerstborrel ouders, nieuwjaarskoffie 4 januari Informatieochtend Citotoets groep 2 Woensdagochtend 25 november zijn we met de ouders van kinderen van groep

Nadere informatie

23 oktober 2015 Nummer 4

23 oktober 2015 Nummer 4 23 oktober 2015 Nummer 4 Inhoud: Deelname Europees schoolfruitprogramma Ingekomen stuk: onthulling jeugdprins Informatieavond groepen 8 verzet Speculaasactie Ingekomen stuk: werkgroep eerste heilige communie

Nadere informatie

Thema: Tijd om op weg te gaan en te ontmoeten

Thema: Tijd om op weg te gaan en te ontmoeten Zondag 13 december 3e Advent Thema: Tijd om op weg te gaan en te ontmoeten Orgelspel Begroeting De gemeente gaat staan Intochtslied: Lied 601 Stilte om ons voor te bereiden op de dienst Bemoediging o.

Nadere informatie

Wekelijkse activiteiten van de Seniorenraad in De Zevensprong:

Wekelijkse activiteiten van de Seniorenraad in De Zevensprong: Wekelijkse activiteiten van de Seniorenraad in De Zevensprong: Maandag: 13.30-15.00 uur: computerinloop (1 ste maandag van de maand) Maandag: 14.00-17.00 uur: biljarten Dinsdag: 13.30-17.00 uur: biljarten

Nadere informatie

De achtste editie van de nieuwsbrief

De achtste editie van de nieuwsbrief Nieuwsbrief 8 Jaargang 6 18-12-2015 www.olivijn.almere-speciaal.nl De achtste editie van de nieuwsbrief Belangrijke data voor de komende periode: 21 december t/m 1 januari: Kerstvakantie 4 januari: start

Nadere informatie

Voorwoord. Met hartelijke groet, Mania Hoogendoorn, Directeur-bestuurder

Voorwoord. Met hartelijke groet, Mania Hoogendoorn, Directeur-bestuurder Voorwoord De decembermaand staat weer bol van activiteiten. Altijd een bijzondere maand, die we met en voor elkaar in een goede sfeer willen beleven. Naast de diverse culinaire tradities blijft voor mij

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2016 Nummer 4

Nieuwsbrief december 2016 Nummer 4 1 Basisschool de Wieling Kolkweg 5 6685 BC Haalderen 0481-462172 wieling@delinge.nl Nieuwsbrief december 2016 Nummer 4 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 28 29 30 1 2 3 4 Viering

Nadere informatie

Maand programma. januari 2016. Activiteiten in de Beijerkorf groen. activiteiten in Zoomhoek rood Activiteiten in De Gravin blauw

Maand programma. januari 2016. Activiteiten in de Beijerkorf groen. activiteiten in Zoomhoek rood Activiteiten in De Gravin blauw Maand programma Activiteiten in de Beijerkorf groen activiteiten in Zoomhoek rood Activiteiten in De Gravin blauw ma 4 09.30-12.00 uur Nieuwjaarsreceptie voor bewoners, familie, vrijwilligers en personeel

Nadere informatie

Activiteiten programma De Meerstede december 2016

Activiteiten programma De Meerstede december 2016 Mededeling: dinsdag 6 december wordt het huis in de kerstsfeer gezet door creatieve vrijwilligers. Donderdag 1 december Sinterklaas lunch feest. De goede Sint komt vanmiddag op de Lunch. Hij moet tenslotte

Nadere informatie

Nieuwsbrief van de Mariaschool

Nieuwsbrief van de Mariaschool Nieuwsbrief van de Mariaschool Nieuwsbrief van de Mariaschool Vrijdag 11 december 20 1 5 Jaargang 12, nummer 6 Inhoud Mededelingen vanuit team 1 Oproep decoratiegroep 1 Werkplaats van Wietske 2 Ateliers

Nadere informatie

(2 de Advent ) Organist: mevr. M. Kok uur Nevendienst: Tieneke, Hannah en Sippie Oldholtpade

(2 de Advent ) Organist: mevr. M. Kok uur Nevendienst: Tieneke, Hannah en Sippie Oldholtpade 8de jaargang 6 december 2015 Nummer: 20 Kerkdiensten: Zondag 6 december Voorganger: ds. G.P. den Hollander (2 de Advent ) Organist: mevr. M. Kok 10.00 uur Nevendienst: Tieneke, Hannah en Sippie Oldholtpade

Nadere informatie

Ouderavond Eerste Communie 2014 Parochie O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen Pey Koningskinderen

Ouderavond Eerste Communie 2014 Parochie O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen Pey Koningskinderen Ouderavond Eerste Communie 2014 Parochie O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen Pey Koningskinderen Opzet van de ouderavond Welkom Moment van bezinning De voorbereiding van de kinderen (school/parochie/thuis) 1.

Nadere informatie

Weekbrief. Donderdag 17 december 2015. Activiteitenoverzicht. Aanwezigheid directie / MIB

Weekbrief. Donderdag 17 december 2015. Activiteitenoverzicht. Aanwezigheid directie / MIB Donderdag 17 december 2015 Weekbrief Activiteitenoverzicht 19 december t/m 3 januari Kerstvakantie 4 januari Luizenpluizen Aanwezigheid directie / MIB Woensdag 6 januari Donderdag 7 januari Woensdag 6

Nadere informatie

Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) We luisteren naar elkaar.

Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) We luisteren naar elkaar. Vrijdag 10 juni 2016 Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) Regel van de week: We luisteren naar elkaar. Storing bij het versturen van e-mails Afgelopen week hebben

Nadere informatie

Collectieve zorgverzekeringen 2013

Collectieve zorgverzekeringen 2013 Collectieve zorgverzekeringen 2013 Het eind van het jaar nadert en dus wordt u weer overstelpt met allerlei aanbiedingen van zorgverzekeraars. De één nog beter dan de ander, en lastig om een en ander goed

Nadere informatie

Agenda december - januari NIEUWSBRIEF NR 11 JAARGANG 4 19 December donderdag Alle groepen kerstviering

Agenda december - januari NIEUWSBRIEF NR 11 JAARGANG 4 19 December donderdag Alle groepen kerstviering Agenda december - januari NIEUWSBRIEF NR 11 JAARGANG 4 19 December donderdag Alle groepen kerstviering 21 December vrijdag Kerstvakantie begint om 12.15 uur 25 & 25 December Eerste & Tweede kerstdag Woensdag

Nadere informatie

tje Aan de ouders/verzorgers van Godsdienst.

tje Aan de ouders/verzorgers van Godsdienst. tje Aan de ouders/verzorgers van Godsdienst. Week 50: 9 t/m 15 december Een engel bij Zacharias, Lucas 1:5-25 Een engel bij Maria, Lucas 1:26-38 Maria en Elisabet, Lucas 1:39-56 Week 51: 16 t/m 22 december

Nadere informatie

Nieuwsbrief de Horizon

Nieuwsbrief de Horizon P a g i n a 1 Nieuwsbrief de Horizon Agenda 5 januari: luizencontrole 6 januari: oud papier 7 januari: inloopmiddag 11 januari: kleuters en onderbouw vrij 21 januari: studie dag leerlingen vrij 22 januari:

Nadere informatie

Ik wens de bewoners van de Liendert een muzikaal jaar waarin we met zijn allen veel zangplezier zullen hebben. Groetjes Ina

Ik wens de bewoners van de Liendert een muzikaal jaar waarin we met zijn allen veel zangplezier zullen hebben. Groetjes Ina Bij deze wens ik een ieder fijne feestdagen en een gezond 2017 toe Met vriendelijke groet Jan Akster Uitbater Leef3.nu een activiteit van Beweging 3.0 Ik wens u hele warme en leuke kerstdagen en een heel

Nadere informatie

DATUM: 19 december 2016

DATUM: 19 december 2016 Om de maandag krijgen onze leerlingen de Globe (nieuwsbrief) mee. Hierin leest u informatie over de activiteiten die plaatsvinden of al hebben plaatsgevonden. De Globe wordt in kleur aan uw kind meegegeven.

Nadere informatie

Collectieve zorgverzekering 2012

Collectieve zorgverzekering 2012 speciale editie Collectieve zorgverzekering 2012 Inhoud Pagina 1 Inleiding 3 2 De collectieve zorgverzekering voor KBO leden 4 3 Extra informatie extranet 5 4 Meest gestelde vragen 5 5 Voorlichtingsbijeenkomsten

Nadere informatie

Nieuwsbrief 17 december 2015 Het einde van het jaar..

Nieuwsbrief 17 december 2015 Het einde van het jaar.. Nieuwsbrief 17 december 2015 Het einde van het jaar.. Dit is alweer de laatste donderdagbrief van het jaar 2015. Wat is het allemaal snel gegaan. Wat hebben de kinderen goed hun best gedaan. Iedereen kan

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN Na een lange zomer met zon en regen is het weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Het is misschien een beetje gek maar onze nieuwsbrief lijkt een beetje op de zomer,

Nadere informatie

de Schoolbel Kerstviering op t Rendal Driekoningen zingen

de Schoolbel Kerstviering op t Rendal Driekoningen zingen R E N D A L N I E U W S : K E R S T V I E R I N G O P T R E N D A L D R I E K O N I N G E N Z I N G E N H A N D B A L K E R S T T O E R N O O I N I E U W S V A N U I T A N D E R E O R G A N I S A T I E

Nadere informatie

Lampionnenoptocht Wateringse Veld

Lampionnenoptocht Wateringse Veld rk basisschool De Fontein Laan van Wateringse Veld 462 2548 CK Den Haag tel. 070 3965050 fax 070 3964577 e-mail: info@fontein.nl http://www.fontein.nl Jaargang 18, nummer 14, 12 december 2014 Lampionnenoptocht

Nadere informatie

Peuterspeelzaal het Boemeltje en BSO Willem Eggert december 2014 2012

Peuterspeelzaal het Boemeltje en BSO Willem Eggert december 2014 2012 Peuterspeelzaal het Boemeltje en BSO Willem Eggert december 2014 2012 Beste ouder/verzorger, We zitten midden in alle decemberactiviteiten en het is heel sfeervol op de locatie. Samen met de kinderen werken

Nadere informatie

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag Gebedsboek voor dagelijks gebruik Gemaakt door club 12-14 Marije Hoekstra Indra de Vries Delia Postma Ekyoci Amisi Shabani Jentje Hansma Johan Gjaltema Mendé Bosma Femke Veenhuizen Elzerd Elzinga Gert

Nadere informatie

Dinxperlose Ontmoeten & Activiteitenkalender. December

Dinxperlose Ontmoeten & Activiteitenkalender. December Dinxperlose Ontmoeten & Activiteitenkalender December 2015 DINSDAG 1 DECEMBER 09.15-11.45 uur Internetcafé Persoonlijke begeleiding bij het, momenteel een wachtlijst 9.30-11.30 uur Hobbycafé Gezellig samen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. NR. 16 vrijdag 18 december 2015

NIEUWSBRIEF. NR. 16 vrijdag 18 december 2015 NR. 16 vrijdag 18 december 2015 Kerstfeest! Kerst is een tijd voor familie. Tijd voor gezelligheid, fijne kaarsjes in het donker, liefst even geen geruzie, tijd voor lekker uitgebreid eten. Het is mooi

Nadere informatie

Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen

Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen 2 Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen Basisschool.. Basisschool.. Thema... 200. 3 Binnenkomst communicantjes Muziek door. Welkomstwoord Door pastoor

Nadere informatie

Nieuwsbrief 18 december 2015

Nieuwsbrief 18 december 2015 Nieuwsbrief 18 december 2015 De Waalse school ontmoet burgemeester Aboutaleb! Woensdagmiddag is door burgemeester Aboutaleb in de Centrale Bibliotheek de tentoonstelling 'Samen leven' geopend. In deze

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Kerstvieringen

NIEUWSBRIEF Kerstvieringen NIEUWSBRIEF Kerstvieringen Op woensdag hebben de groepen 3, 4 en 4/5 hun kerstviering gehad. De kerk was prachtig versierd en er stond een hele grote kerstboom. De kinderen zongen geweldig en luisterden

Nadere informatie

Voor de ouders en verzorgers,

Voor de ouders en verzorgers, Voor de ouders en verzorgers, Het is duidelijk te merken dat Sinterklaas weer in het land is, een gezellige tijd en tegelijkertijd een spannende tijd voor veel kinderen. We volgen binnen de school de lijn

Nadere informatie

En dan Nog.. Even Dit

En dan Nog.. Even Dit En dan Nog.. Even Dit Enschede, 17 december 2014 Alle locaties Hoofdlocatie St. Jan Haaksbergerstraat 255 7545 GH Enschede Tel: 053 431 43 01 st.jan@skoe.nl Locatie Veldkamp Joh. Ter Horststraat 30 7513

Nadere informatie

Activiteiten programma De Meerstede November 2015

Activiteiten programma De Meerstede November 2015 Dinsdag 3 november Mozaïek. Vanmiddag creatief bezig zijn samen met de vrijwilligers. Locatie 1 e etage creatief-centrum Kosten extern consumptie / 1,00 materiaal Locatie: 1 e etage creatief-centrum Zaal

Nadere informatie

Nieuwsbrief 20. 11 februari 2014

Nieuwsbrief 20. 11 februari 2014 Nieuwsbrief 20 11 februari 2014 Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: 0546-642137 Van de directie Beste ouders, Deze week is het een spannende week voor de leerlingen van groep 8. De Citotoets wordt

Nadere informatie

Refrein: Als het regent in jouw hart en je kunt alleen maar huilen, kom dan bij me, hou me vast, in mijn armen mag je schuilen.

Refrein: Als het regent in jouw hart en je kunt alleen maar huilen, kom dan bij me, hou me vast, in mijn armen mag je schuilen. Ellen en Patrick Nooit meer je stem, nooit meer je lach, Alles gaat terug, naar die éne dag. De pijn vanbinnen, het doet zo n zeer, Ze zeggen dat het mindert, maar wanneer... Intredelied: M n oma is gestorven

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Het team van De Spreng wenst alle kinderen en hun familie een mooi, gezond en leerzaam 2015!

NIEUWSBRIEF. Het team van De Spreng wenst alle kinderen en hun familie een mooi, gezond en leerzaam 2015! D NIEUWSBRIEF Nummer 9 8 januari 2015 Het team van De Spreng wenst alle kinderen en hun familie een mooi, gezond en leerzaam 2015! Trefwoord Thema: Rituelen week 2 t/m 4 (5 t/m 23 januari). Rituelen Inhoud:

Nadere informatie

Nieuwsbrief PCB De Rank en De Ukkeklup, 18 december 2015

Nieuwsbrief PCB De Rank en De Ukkeklup, 18 december 2015 Nieuwsbrief PCB De Rank en De Ukkeklup, 18 december 2015 Kerstvieringen We kijken terug op twee heel mooie kerstvieringen. Op woensdagavond in de school. Wat zag de zaal er prachtig uit en goed om te zien

Nadere informatie

Eerste week vd advent

Eerste week vd advent Advent vieren en beleven derde graad Eerste week vd advent De adventskrans staat centraal. Er speelt zachte muziek. De kinderen nemen bij het binnenkomen een sparrentakje uit de mand en leggen dit rond

Nadere informatie

20 december 2015, 10.00 u.

20 december 2015, 10.00 u. Liturgie 20 december 2015, 10.00 u. Grote Kerk op de Markt Vierde advent. Kleur: paars Voorganger: Organist: Pastor Jos van der Steen Caroline Schaap m.m.v. de cantorij olv Wijnand Kramer Lector: Annemarie

Nadere informatie

Nieuwsbrief No

Nieuwsbrief No Nieuwsbrief No. 9 20-12-2013 Cursusjaar 2013-2014 Inhoud: - Belangrijke data - Mededeling gr. 3-4 - Impressie Lichtjestocht (Kerst) - Activiteiten kerstvakantie. 1 Belangrijke data: Kerstvakantie: 21 december

Nadere informatie

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht Lees : Mattheüs 18:21-35 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was,heeft Hij gelijkenissen verteld

Nadere informatie

Nieuwsbrief December 2014

Nieuwsbrief December 2014 Nieuwsbrief December 2014 Groep 5 t/m 8: vrijdag a.s. continurooster tot 14.00 u. Net als andere jaren hebben we natuurlijk komende vrijdag een continurooster. Excuses voor het feit at we een en ander

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF januari 2015

NIEUWSBRIEF januari 2015 NIEUWSBRIEF januari 2015 Basisschool Bengel Zelebaan 9 9160 Lokeren 09/348.67.18 directie@basisschoolbengel.be www.basisschoolbengel.be Om even bij stil te staan... Woordje van de directie Beste ouders,

Nadere informatie

Over De Veenbrug. Nog. vier. nachtjes. slapen

Over De Veenbrug. Nog. vier. nachtjes. slapen Over De Veenbrug Jaargang 16, nummer 8 30 november 2015 Nog vier nachtjes slapen Kind op maandag Week 49 30/11-04/12 Thema: Er komt een tijd We beginnen deze adventstijd met verhalen over Jesaja. Hij leeft

Nadere informatie

Vanuit het team. Wij heten Viktor en Luna van harte welkom op onze school! Verjaardagen: In dit nummer: Kind centrum De Vlechter

Vanuit het team. Wij heten Viktor en Luna van harte welkom op onze school! Verjaardagen: In dit nummer: Kind centrum De Vlechter De Vlecht 18 december 2015 Wij heten Viktor en Luna van harte welkom op onze school! In dit nummer: Vanuit het team 1 Groep 3/4 2 Groep 5/6 3 Sport en Bewegen 4 Afscheid juf José 5 MIKZ / Kerstcollage

Nadere informatie

BONGERDNIEUWS NR 6, oktober 2016

BONGERDNIEUWS NR 6, oktober 2016 BONGERDNIEUWS NR 6, oktober 2016 Beste ouders en verzorgers, Wij hebben kunnen genieten van een fijne herfstvakantie. Na acht weken was het goed om even een weekje afstand te kunnen nemen. In de herfstvakantie

Nadere informatie

~ 1 ~ Nieuwsbrief Aflevering December 2017

~ 1 ~ Nieuwsbrief Aflevering December 2017 Nieuwsbrief Aflevering 2017-12 December 2017 In deze aflevering: - Geboren. - Kerstpakketten acties. - Kerstvieringen. - Kerst-inn. - Vooraankondiging. - Algemene gegevens. Geboren. Dat geboren mag worden

Nadere informatie

HetRozenblaadje. december 2016

HetRozenblaadje. december 2016 Jan Tooropstraat 1-5 3181 HE Rozenburg Op www.rozenhorst.nl vindt u deze nieuwsbrief ook terug HetRozenblaadje december 2016 maandag 13 december 13 december 14 december 15 december 15 december 16 december

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 8 4 december 2015. Contactavond. Inleveren bestellijsten + geld oliebollenactie. Om 14.00 uur zijn alle kinderen vrij

Nieuwsbrief nr. 8 4 december 2015. Contactavond. Inleveren bestellijsten + geld oliebollenactie. Om 14.00 uur zijn alle kinderen vrij Nieuwsbrief nr. 8 4 december 2015 Agenda Maandag 7 december Groep 3 t/m 8 schaatsen in Nijverdal Contactavond Dinsdag 8 december Zwemles Vrijdag 11 december Inleveren bestellijsten + geld oliebollenactie

Nadere informatie

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self!

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self! Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014 Selfie? Ie-self! Voorganger: Dhr. G.J. Heinen Muzikale medewerking: koor van Groot Schuylenburg uit

Nadere informatie

BESTE OUDER FOTO S NIEUWE WEBSITE

BESTE OUDER FOTO S NIEUWE WEBSITE 19-11-2015 Nr. 6 BESTE OUDER In deze Schepelweyer vindt u o.a. informatie over onze nieuwe website, gymstagiaires een ouder App en ook alvast over de kerstviering. De werkgroepen voor Sinterklaas en Kerst

Nadere informatie

Deze maand hebben we weer tal van activiteiten voor u, o.a.: Zaterdag 15 april Paasbrunch met medewerking van de Donjongens. foto

Deze maand hebben we weer tal van activiteiten voor u, o.a.: Zaterdag 15 april Paasbrunch met medewerking van de Donjongens. foto April 2017 Deze maand hebben we weer tal van activiteiten voor u, o.a.: l Koningsfilm l Spelletjesmiddag l Bingo l Dansavond Zaterdag 15 april Paasbrunch met medewerking van de Donjongens foto Aanvang:

Nadere informatie

nr. 09, schooljaar 2012-2013

nr. 09, schooljaar 2012-2013 nr. 09, schooljaar 2012-2013 Keny uit groep 8 wint voorleeswedstrijd Op 27 november vond de schoolfinale van de voorleeswedstrijd plaats, die werd gewonnen door Keny uit groep 8a. Het was een spannende

Nadere informatie

Themamiddag: Unie KBO Tablet; 21 mei; Mis m niet!

Themamiddag: Unie KBO Tablet; 21 mei; Mis m niet! Mei 2014; No. 5 Inhoudsopgave: Interview met Cees van Rijn 2 Boekbeschrijving: Wesseling, H.L. isbn 978 90 3514041 7 2 Van de voorzitter: 3 Van het bestuur: 3 Maria/Lenteviering KBOZ donderdag 15 Mei 2014.

Nadere informatie

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Goede buren Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Voorganger: ds. Joke van der Neut Organist: Alex Hommel Orgelspel Welkom door ouderling van dienst Jan

Nadere informatie

23 december 2016 Nummer 8

23 december 2016 Nummer 8 23 december 2016 Nummer 8 Inhoud: Levende kerststal Gezinsviering Dank je wel Speelplaats Verkeer: controle fietsverlichting Carnaval 2017 Vervangingen Titus Brandsmagroep (Ingekomen Stuk) Levende kerststal

Nadere informatie

Nieuwsbrief. K B O afd. Berkel en Rodenrijs. Woordje van de Voorzitter. mei tot en met juli 2015

Nieuwsbrief. K B O afd. Berkel en Rodenrijs. Woordje van de Voorzitter. mei tot en met juli 2015 K B O afd. Berkel en Rodenrijs mei tot en met juli 2015 Nieuwsbrief Redactie Nieuwsbrief: Trees Verbraeken,Watersnip28 2651 ZA Berkel en Rodenrijs.Telefoon:5117969 e-mail: exbakker@upcmail.nl Secretaris:

Nadere informatie

JUBILEUM CONCERT. 26 oktober 2013 Gereformeerde Kerk Andel

JUBILEUM CONCERT. 26 oktober 2013 Gereformeerde Kerk Andel JUBILEUM CONCERT 26 oktober 2013 Gereformeerde Kerk Andel 2. Dirigent: Monica de Geus Musici: Rob Dommisse Ruben van Hemert Martin Verbeek Mirjam de Geus Koen Dommisse Margot Kraaij Henk Teuling Alijda

Nadere informatie

kindje op komst in de vbg

kindje op komst in de vbg kindje op komst in de vbg praktische informatie over wat de VBG je kan bieden als je een kindje verwacht Er is een kindje op komst! Wat een geweldig nieuws! Gefeliciteerd! Er verandert veel in je leven

Nadere informatie

De kinderpagina is dit keer van groep 3, en de pagina over Plan Nederland komt van groep 6/7

De kinderpagina is dit keer van groep 3, en de pagina over Plan Nederland komt van groep 6/7 OEC. BASISSCHOOL t Prisma locatie Overwhere GASINJETSTRAAT 1-3 1442 WN PURMEREND TEL 0299 421982 Email:locatieoverwhere@prismapurmerend.nl Website : www. prismapurmerend.nl Wat vindt u onder andere in

Nadere informatie

1 Tessalonicenzen 1. Begin van de brief

1 Tessalonicenzen 1. Begin van de brief 1 Tessalonicenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Tessalonica 1 Dit is een brief van Paulus, Silvanus en Timoteüs, aan de christenen in de stad Tessalonica. Jullie horen bij God, de

Nadere informatie

Kom erbij Tekst: Ron Schröder & Marianne Busser Muziek: Marcel & Lydia Zimmer 2013 Celmar Music / Schröder & Busser

Kom erbij Tekst: Ron Schröder & Marianne Busser Muziek: Marcel & Lydia Zimmer 2013 Celmar Music / Schröder & Busser Kom erbij Kom erbij, want ik wil je iets vertellen, het is heel bijzonder, dus luister allemaal. Ik ken honderdduizend prachtige verhalen, maar dit is echt het mooiste van allemaal. Het gaat over twee

Nadere informatie

Orde van de dienst van. van zondag 12 april 2015 10.00 uur. in De Schepershof. Het thema van deze dienst is: Een nieuwe kijk na Pasen

Orde van de dienst van. van zondag 12 april 2015 10.00 uur. in De Schepershof. Het thema van deze dienst is: Een nieuwe kijk na Pasen Orde van de dienst van van zondag 12 april 2015 10.00 uur. in De Schepershof Het thema van deze dienst is: Een nieuwe kijk na Pasen Deze dienst is voorbereid en wordt uitgevoerd door leden van de werkgroep

Nadere informatie

PGSchagen 18 september Thema: De gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester

PGSchagen 18 september Thema: De gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester PGSchagen 18 september 2016 Voorganger Dhr. J. Prij Jr, Organist Hanneke Muntjewerf Lector Janny de Visser, Koster Evert Meijer, Gastvrouw Nel Dantuma Thema: De gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester

Nadere informatie

21 december 2016 AGENDA WIST U DAT..

21 december 2016 AGENDA WIST U DAT.. 21 december 2016 AGENDA 22 december Kerstviering op school, continurooster tot 14.00 uur. Meer informatie in deze nieuwsbrief 23 december Alle leerlingen s middags vrij. Begin Kerstvakantie 26 december

Nadere informatie

BRONNIEUWS 18 december 2015

BRONNIEUWS 18 december 2015 BRONNIEUWS 18 december 2015 *Prettige feestdagen en een fijne jaarwisseling! We wensen iedereen dat van harte toe! Op maandag 4 januari gaat de school weer open. Er is tussen 8.15 uur en 8.45 uur in het

Nadere informatie

Jaargang 02 nummer Informatieblad

Jaargang 02 nummer Informatieblad Jaargang 02 nummer 08 2013 Informatieblad Secretariaat: D. Goldenbeld. Meidoornstraat 16, 6011 RT ELL. 0495 551574 d.goldenbeld@ziggo.nl Agenda: 25 september: Herfststukjes maken. 11 okt, 25 okt, 8 nov,

Nadere informatie

Van de voorzitter. Beste leden,

Van de voorzitter. Beste leden, december Nr. 12-2014 Backhand Nieuwsbrief TTV Olympia Van de voorzitter Beste leden, Hierbij de laatste nieuwsbrief van 2014, de kerst en nieuwsjaarseditie. Een jaarwisseling is altijd een mooi moment

Nadere informatie

ENGELENBURGSCHOOL. K e r s t f e e s t. P e r s o n e e l

ENGELENBURGSCHOOL. K e r s t f e e s t. P e r s o n e e l ENGELENBURGSCHOOL SCHOOLJOURNAAL 28 november 2012 Jaargang 2, nr. 4 K e r s t f e e s t I N D I T N U M M E R : Kerstfeest Personeel Sinterklaasfeest Kerstbrunch Nieuwe leerlingen Nederlandse taal Welkom

Nadere informatie

We hebben geleerd hoe we kadootjes moeten inpakken en hoe we taarten maken.

We hebben geleerd hoe we kadootjes moeten inpakken en hoe we taarten maken. Beste ouder(s)/ verzorger(s), Voor u ligt alweer de laatste nieuwsbrief van het jaar 2015. De afgelopen periode hebben de kleuters met veel energie gewerkt over verschillende thema s. Over welke thema

Nadere informatie

Informatieavond Vijf Gelijke Dagen Model Dinsdag 3 februari 2015 Aanvang: 20.00 uur (Inloop vanaf 19.45 uur)

Informatieavond Vijf Gelijke Dagen Model Dinsdag 3 februari 2015 Aanvang: 20.00 uur (Inloop vanaf 19.45 uur) J a a r g a n g 1 0, n r. 5 2 1 j a n u a r i 2 0 1 5 Informatieavond Vijf Gelijke Dagen Model Toename aantal leerlingen: We starten met een derde groep 1/2. Belangrijke data 2 1 2 Informatieavond Vijf

Nadere informatie

* nummer 4 * november Nieuwsbrief. Voor u ligt alweer de vierde nieuwsbrief van dit schooljaar. Veel leesplezier!

* nummer 4 * november Nieuwsbrief. Voor u ligt alweer de vierde nieuwsbrief van dit schooljaar. Veel leesplezier! Nieuwsbrief Voor u ligt alweer de vierde nieuwsbrief van dit schooljaar. Veel leesplezier! Bregina Staal Contactgegevens CBS De Regenboog Troelstralaan 3 9602 XA Hoogezand 0598-321031 directiecbsderegenboog@vcomog.nl

Nadere informatie

Zondag 20 december 2015

Zondag 20 december 2015 Welkom Aansteken 4de adventskaars Zondag 20 december 2015 Zuiderkerkgemeente Voorganger: Dr. H. Nobel Organist: mevr. W. Misker Paars Paars is de kleur van het stil worden, van bezinning en gebed. Het

Nadere informatie

We hebben al wat geld kunnen inzamelen, maar om het echt goed te doen, hebben wij een bijdrage uit het projectenfonds van de Rabobank nodig.

We hebben al wat geld kunnen inzamelen, maar om het echt goed te doen, hebben wij een bijdrage uit het projectenfonds van de Rabobank nodig. Nieuwsflits 10 december 2015 Kalender: Agenda: Donderdag 10 december 17.00 uur: sluiting stemmen Rabo Projectenfonds Maandag 14 december: Schoolzwemmen groepen 3a en 3b/4a Dinsdag 15 december: Schoolzwemmen

Nadere informatie

Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort

Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Van harte welkom! Vandaag vieren we eerste zondag van Advent. Advent

Nadere informatie

Verjaardagen: Er zijn de komende week geen jarigen.! Kind op maandag Het thema voor week 11 is: Ga niet weg

Verjaardagen: Er zijn de komende week geen jarigen.! Kind op maandag Het thema voor week 11 is: Ga niet weg Nieuwsbrief week 11-2016 Agenda: 12 maart NL Doet 16 maart Schoolvolleybal toernooi groep 8 Studiedag onderbouw, groep 1 en 2 vrij 11 april Kijkavond bovenbouw. 13 april Schoolvoetbal toernooi groep 7

Nadere informatie