KBOZ Katholieke Bond van Ouderen Zoetermeer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KBOZ Katholieke Bond van Ouderen Zoetermeer"

Transcriptie

1 KBOZ Katholieke Bond van Ouderen Zoetermeer Verschijnt 10 x per jaar als inleg van het door de Unie KBO uitgegeven periodiek "Nestor". Oplage: 1100 Geen blad ontvangen? Telefoon: (tijdens kantooruren) Secretariaat KBOZ: Postbus 7392, 2701 AJ Zoetermeer, Tel.: adres: Ledenadministratie: A. Zoutenbier, Kadelaan 86, 2725BM Zoetermeer, Tel: adres: Lay out Bulletin: adres: Op Internet zijn wij bereikbaar voor informatie, opgave nieuwe leden en/of mutaties via onze website: December 09/Januari 10 Nummer: 12/1 Van de voorzitter, Traditioneel wordt de decembermaand betiteld als de donkere dagen voor Kerstmis. Als ik dit schrijf is het inderdaad guur en koud en regent het bui na bui, hetgeen bij mij geen vreugdegevoelens opwekt. Toch kunnen we om ons heen kijken en genieten van de Kerstversieringen en ik vergeet bijna de gekte van Sinterklaas, die voor onze kleinste kleinkinderen zo belangrijk is. Het vooruit zien naar Kerstmis is leuk en daarbij kunnen we luisteren naar de vele kerstliederen die op de goede zenders te horen zijn. In dit bulletin is ook een opsomming gegeven van koren die voor Kerstmis te beluisteren zijn. We naderen het nieuwe jaar en gaan weer het oude jaar afsluiten. Terug blikkend kunnen we constateren dat de KBO in Zoetermeer weer goed bezig is geweest en met de hulp van alle vrijwilligers veel activiteiten voor onze leden mogelijk hebben gemaakt. Om het belang van het werk van de vrijwilligers te benadrukken heeft het bestuur gemeend een decoratiestelsel in te voeren. Hiermee wordt het mogelijk om de waardering naar de vrijwilligers tot uiting te brengen. Ook zal er voor hen weer een Nieuwjaarsreceptie zijn. Op het vlak van de belangenbehartiging is door het OSO een discussienota opgesteld en breed verspreid. De response is goed te noemen en de onderwerpen zullen nog wel enige tijd de aandacht vragen. Daarnaast gaat het OSO een panel in het leven roepen, waartoe in de komende weken een aantal leden van de drie bonden worden benaderd om hier aan mee te doen. We hopen op positieve medewerking omdat we hiermee te weten willen komen hoe ouderen over bepaalde zaken denken en/of wensen hebben. Recent is door het bestuur van OSO commentaar gegeven op de gemeen- telijke notitie over verpleeghuisbedden. Er is op dit moment een tekort aan bedden en dat zal in de komende jaren, met het fors toenemen van het aantal ouderen in Zoetermeer, alleen maar groter worden. Het mag toch niet zo worden dat de ouderen, die uit Den Haag naar hun kinderen in Zoetermeer zijn verhuisd op latere leeftijd, als opname noodzakelijk is, weer naar Den Haag moeten omdat hier geen plaats is. Wij hebben met kracht gepleit voor meer capaciteit in Zoetermeer, desnoods met overheveling uit Den Haag. Tenslotte wil ik eenieder heel fijne en gezegende Kerstdagen toewensen en moge daarna het nieuwe jaar weer veel goeds voor ons allen brengen. Aad van der Helm 1

2 In de Doortocht is er op de eerste donderdag van de maand om uur een Eucharistieviering van de KBOZ. U bent tevens uitgenodigd voor een gezellig kopje koffie daarna. Eucharistieviering elke 1 e donderdag van de maand in de Doortochtkerk. Pastor Hoogma heeft te kennen gegeven m.i.v. januari 2010 te willen stoppen met het voorgaan in de Eucharistieviering op elke 1 e donderdag van de maand in de Doortochtkerk in de Leyens. Wij, als bestuur van de KBOZ, danken pastor Hoogma voor zijn trouwe medewerking aan het verzorgen van de H.Eucharistieviering in de Doortochtkerk. Het is bijzonder jammer, dat een van de mogelijke oorzaken is, dat de deelname aan deze Eucharistieviering zo geweldig terugloopt. Het KBOZ bestuur zal trachten deze maandelijkse traditie weer nieuw leven in te blazen, maar vooralsnog is het vinden van een beschikbare pastor het grootste probleem om voor te gaan in de Eucharistieviering. Rijbewijskeuring voor 70- plus Vooral voor 70-plussers, breng ik nogmaals in de herinnering, dat de gezamenlijke ouderenbonden in Zoetermeer een gezondsheidskeuring hebben voor het verlengen van uw rijbewijs tegen een zeer schappelijke prijs. Voor 25,00 kan U gekeurd worden door een geregistreerde arts. Wij, als ouderenbonden verdienen daar geen cent aan, doch het is allemaal service aan onze senioren, mits U wel lid bent van een van de ouderenbonden. U moet zich echter op tijd (voor het verlopen van uw rijbewijs, minstens 3 maanden) opgeven bij Ria Boerjan, tel. (079) , om een afspraak te maken met de arts, om geen problemen te krijgen met de verdere afhandeling van het verkrijgen van een nieuw rijbewijs. Ria Boerjan verstrekt U alle informatie om de procedure voor het verkrijgen van een verlenging van uw rijbewijs, op tijd, rond te krijgen. U moet Ria niet bellen op dinsdag en vrijdag, daar zij dan haar handen vol heeft met zorg voor kinderen en kleinkinderen. Bestuur KBOZ Nieuws van de KBOZ reiscommissie De KBOZ reiscommissie heeft onlangs een beurs bezocht om nieuwe ideeën op te doen van reisdoelen voor dag- of middagtochten. Wij zijn thans bezig om deze naar geschiktheid te ordenen. Wij hebben wel reeds een busreservering gemaakt voor een dagtocht op donderdag 6 mei Noteert U alvast de datum, dan zullen wij U in het KBOZ bulletin van februari 2010 informeren over ons reisdoel en de kosten daaraan verbonden. Daarnaast zijn wij van plan U in 2010 nog 2 middagtochten en een dagtocht aan te bieden. Wij houden U vroegtijdig op de hoogte van onze plannen. Cees van Rijn 2

3 Boekbesprekingen door Rosemarijn Bomers: Titel : Ballets Russes ISBN Schrijster: Rosita Steenbeek Salvo, een Siciliaanse man is in Venetie om Russisch te studeren maar dat gaat niet door en hij wordt doodgraver op San Michele waar o.a. bekende kunstenaars begraven liggen. Hij ontdekt dat een lege plek is gereserveerd voor een prinses die in haar jonge jaren balletten van Stravinsky danste als prima ballerina. Salvo komt met haar in contact en er ontstaat een bijzondere band tussen hen. Tegen de achtergrond van de stad waar het carnaval gaat losbarsten vol gemaskerde, feestende en dansende mensen herkent Salvo zijn eigen ontheemdheid in die van haar. Dit is een prachtige sfeervolle roman over de verwevenheid van liefde en dood. Titel : Het diner ISBN Schrijver: Herman Koch Twee broers en hun vrouwen gaan een avond uit eten. Ze praten over van alles, maar vermijden het onderwerp waar ze het eigenlijk over moeten hebben, hun kinderen. De twee 15 jarige zoons van beide stellen hebben iets vreselijks gedaan, wat hun toekomst kan verwoesten en ook die van hun ouders. De vraag is, in hoeverre ben je als ouder verantwoordelijk voor de daden van je eigen kind. Een prachtig opgebouwd plot, waarin de schrijver met vlotte pen ons een bizar verhaal voorschotelt, dat zich in een avond afspeelt. Knap, tragisch en heel bijzonder, een terechte winnaar van de NS Publieksprijs In een jaar tijd beleefde dit boek 18 drukken. KOERSBALCLUB " DE VASTE KOERS " Koersbalclub "De Vaste Koers" speelde 26 oktober in Rijpwetering, op uitnodiging, in hun toernooi van 11 teams met succes, wij behaalde een mooie 4e plaats, waarbij het verschil per plaats slechts één punt was. In Zoetermeer in de sporthal aan de Voorweg spelen wij nog enkele weken om de Wisselbekers toernooien, voor zowel de Dinsdag- als de Woensdagclub. Ook hier is het heel spannend, de plaatsen wisselen elke week van koersbalspelers. Wij sluiten het jaar 2009 af op 17 december met prijsuitreiking en met een gezellig samenzijn. Het..0 jaar 2010 starten wij op dinsdag 5 Januari om 10 uur en op woensdag 6 Januari om 9.30.uur met ons mooie en spannend spel, waarbij wij iedereen uitnodigen eens binnen te lopen. De contributie bedraagt 5 euro per maand, waarbij U de eerste maand gratis speelt, om het spel en de regels te leren. U wordt bijgestaan door ervaren koersballers. Houders van de Zoetermeerpas spelen het jaar gratis. Inlichtingen bij, Mevr. Els van Zwet tel en bij Cok van der Ham tel

4 Collectieve KBO-zorgverzekering Vanaf november is het weer mogelijk om over te stappen naar een andere zorgverzekeraar. De collectieve zorgverzekering biedt KBO leden veel voordelen. Naast de gebruikelijke 7,5% korting op de basisverzekering loopt de korting voor de aanvullende verzekering(en) op tot 10%. Belangrijke data: - Tot 31 december 2009: huidige zorgverzekering opzeggen, wijzigen of overstappen. - 1 januari tot 31 januari 2010: uitloopmogelijkheid voor het afsluiten van een zorgverzekering bij een nieuwe zorgverzekeraar. Let op: U moet dan wel opgezegd hebben vóór 31 december De nieuwe zorgverzekering gaat altijd in per 1 januari Dus ook met terugwerkende kracht, mocht U de nieuwe verzekering pas eind januari 2010 afsluiten! Premies en kortingen in de Nestor van 3 december 2009: In de Nestor van 3 december worden de premies en de bijbehorende kortingen overzichtelijk weergegeven. Opzeggen en overstappen: Opzeggen en overstappen is gemakkelijk! Als mensen vóór 31 december 2009 onze collectieve zorgverzekering afsluiten, dan regelt Zilveren Kruis Achmea de opzegging van de oude verzekering. Sluit men de nieuwe verzekering tussen 1 en 31 januari 2010 af, dan moet men zelf de oude verzekering vóór 31 december 2009 hebben opgezegd. Bel voor het overstappen naar: Zilveren Kruis Achmea met het speciale telefoonnummer: Voor vragen over de inhoud van het collectieve aanbod kunt U bellen met: Zilveren Kruis Achmea: ( 0,05 p/m), een speciaal ingerichte helpdesk voor KBO-leden, op werkdagen bereikbaar van tot uur. Of kijk op Denk aan uw collectiviteitnummer: Voor alle andere vragen over de collectieve zorgverzekering kunt U bellen met de medewerkers van de Unie KBO: , bereikbaar op werkdagen van tot uur. Of kijk op de website Ontleend aan KBO Wegwijzer nr.14 en 15, jaargang 20. Adventviering KBOZ op 10 december 2009 Op donderdag 10 december 2009 houdt de KBOZ haar Adventviering in de Doortochtkerk, Hekbootkade 60, 2725 AR te Zoetermeer, te bereiken met de Randstadrail halte de Leyens. De Eucharistieviering vangt aan om uur en zal worden voorgegaan door Pastor van Winkel en het Doortochtkoor zal de gezangen verzorgen. Uiteraard zal er ook samenzang zijn. Om ca uur wordt er gezamenlijk koffie of thee gedronken met gebak. Er zijn geen kosten aan deze viering verbonden. Om een en ander goed te laten verlopen (boekjes, tafeltjes, gebak enz.), is het belangrijk voor de activiteiten commissie op hoeveel mensen zij kan rekenen. Wij hopen op een goede opkomst. 4

5 Opgeven voor deelname aan de adventsviering KBOZ z.s.m. echter uiterlijk vóór 8 december a.s. bij: Mevr.M.Hoogland, Uiterwaard 34, tel Mevr.A.Kuiper, Berberiszoom 19, tel Mevr.Th.v.d.Wallen, Oostergo 48, tel Activiteiten commissie KBOZ Kerstoverweging "Een weg naar vrede op aarde" Mijn kleinzoon vroeg me: Oma, wat is er belangrijk aan Jezus? Ik zei: Toen Jezus op aarde kwam, kwam de vergeving. En met de vergeving kun je het kwaad uit de wereld werken. Dan kun je weer dingen goed maken met elkaar. Hij bleek tevreden met mijn antwoord. Daar kon hij zich wel iets bij voorstellen. En zijn moeder vulde nog aan: Voor Jezus kwam, was het nog oog om oog, tand om tand. Met gelijke munt terugbetalen. Het is hier misschien in eenvoudige woorden gezegd. Hoe Jezus zelf met de vergeving omgaat, zien we in het verhaal van de overspelige vrouw. De mensen brachten haar bij Jezus. Volgens de Joodse wet moest ze gestenigd worden. En daarom stonden de mensen te wachten tot het oordeel werd voltrokken. Maar Jezus keek hen aan en zei: Wie zonder zonde is, hij werpe de eerste steen. En ze dropen een voor een af; de oudsten het eerst. Toen Jezus met de vrouw alleen was, zei Hij: Ook Ik veroordeel je niet, ga heen en zondig niet meer. Jezus is de man, die vrede is en vrede brengt. Die over zichzelf zegt: Ik ben niet gekomen om te heersen, maar om te dienen. Hij veroordeelt niet, maar vergeeft. Hoe gaat het bij ons in ons dagelijks leven? Staan wij aan de kant van Jezus, die ons uitnodigt om Hem te volgen in het brengen van de vrede. Soms is het moeilijk om tot vergeving te komen, als er veel gebeurd is, wat onze ziel heeft beschadigd. En toch ligt de genezing van het zielenleed ook verborgen in de vergeving naar elkaar. Het is de barmhartige liefde van God, die ons uitnodigt om elkaar te vergeven. Het gaat om het koninkrijk van God op aarde, waar liefde woont en vrede. En die liefde brengt mensen samen, welwillend tegenover elkaar, eensgezind, met het vermogen om elkaar gelukkig te maken en te houden. Het geluk van iedere mens. Daar is het ook God om begonnen. Hij wil niet anders, maar Hij kan niet buiten ons om. Hij heeft ons nodig, als fakkeldragers, die warmte en licht verspreiden, als vredeboden, die zeggen: Ik heb het je vergeven. We gaan opnieuw beginnen. Als mensen, die weten, dat ook zij fouten maken en daarom mild zijn voor hun medemensen. Weer wordt het kerstmis. Weer krijgen we een nieuwe kans. De engelen zingen in de kerstnacht: Vrede op aarde. Kunnen wij het meezingen? Van harte die vrede toebedelen aan de mensen, waarmee we leven? Met wie wij op weg zijn? Ons eigen steentje bijdragen aan de vrede op aarde? Want dat ene steentje is als het steentje in de vijver, dat het water in beweging brengt en de ene kring roept de andere op en zo verspreidt het zich over het hele oppervlak en kan de vrede verder stromen wereldwijd. Het is de gave van de vergeving, die ik U dit jaar met kerstmis van harte toewens en toebid, omdat ik uit ervaring weet, dat de vergeving de diepste vrede brengt in je eigen hart. Zalig Kerstfeest. Mieke Speckens. 5

6 Kerstfeest met onze Zoetermeerse zangkoren Onder deze noemer willen wij U een overzicht geven van enkele zangkoren in Zoetermeer, die in december een luisterrijke uitvoering geven van hun kunnen en tevens om U in de sfeer te brengen van het komende Kerstfeest. 1. Kerstconcert met het Zoetermeers Mannenkoor en het kinderkoor "De Oogappeltjes" op vrijdag 18 december, aanvang uur, einde ongeveer uur, in de H.Nicolaaskerk aan de Dorpsstraat in Zoetermeer. Tijdens dit concert zijn, behalve de vertrouwde mannenstemmen, voor het eerst ook kinderstemmen te horen. U kunt genieten van kerstliederen uit alle windstreken. De bekende koordirigent Ton van Nierop leidt dit jaar weer het koor. Als soliste treedt de sopraan Charlotte Beukers op. Op de piano zorgt Antoinette Lammers en op de harp Sophie van Dijk voor de muzikale ondersteuning van het koor. Het Pierre d'or Ensemble geeft met 2 trompetten, een trombone en een hoorn het kerstconcert een onvergetelijk, muzikaal tintje. Toegangskaarten kosten 8,00 per stuk en kunt U bestellen op de volgende adressen: Hans Raateland, Dublinstraat 335, Zoetermeer, tel Han Maas, René Clairstrook 14, Zoetermeer, tel Rob Oldenburg, Gershwinrode 57, Zoetermeer, tel Kerstconcert door het Genesareth-koor op 19 december a.s. om uur in de Genesareth-kerk, Monnikenbos 10, Meerzicht (Zoetermeer). Het programma luidt als volgt: - voor de pauze : Het koor zingt kerstliederen, afgewisseld door samenzang en zang van solisten. - tijdens de pauze: gratis koffie, thee of chocolademelk. - na de pauze : een kort kerstverhaal, voorgelezen door Gemma Bulte en het programma wordt vervolgd met vrolijke kerstliederen. - einde : ongeveer om uur. Voor het bijwonen van dit Kerstconcert betaalt U: 3,50 p.p. Kaarten zijn verkrijgbaar bij: Dick van der Wallen, Oostergo 48, 2716 AS Zoetermeer tel. (079) Kerstconcert door de koren Sonore, de Rokkertjes en de Baptisten op 18 december a.s. om uur in de R.K. Kerk "De Wijngaard", Moeder Teresasingel 100 (Rokkeveen). De toegang is gratis. 4. Kerstconcert op zondag 20 december, aanvang uur, in de H.Nicolaaskerk aan de Dorpsstraat in Zoetermeer. Dit jaar is het thema "Groot projectkoor" zingt "Klein Kerstoratorium". Het concert wordt verzorgd door het projectkoor van de Nicolaasparochie, bestaande uit 45 parochie koorleden, aangevuld met enkele niet parochie koorleden. Naast bekende en onbekende kerstliederen met o.m samenzang, kunt U genieten van: "Het Klein Kerstoratorium" van Huub Oosterhuis met muziek van Antoine Oomen. Toegangskaarten à 5,00 p.p. U kunt uw toegangskaarten verkrijgen: - Vanaf zondag 22 november, 4 zondagen lang ná elke viering, in de 5 vicariaten. - Bij het Parochiebureau, naast de Nicolaaskerk, van maandag t/m vrijdag van uur. - Vóór aanvang van het Kerstconcert bij de ingang van de kerk. - Bij mevr. Winnie Wijzenbroek, Florazoom 37, tel.(079)

7 Kom binnen bij diverse kerstbijeenkomsten Op 1 e kerstdag worden er in Zoetermeer twee Kerst Inn's georganiseerd. Van tot uur bent u welkom in de zaal van het Leger des Heils, Du Meelaan 594. En vanaf tot uur in 't Centrum, Frans Halsstraat 1 (achter de Pelgrimskerk). De deuren staan voor iedereen open. Iets voor u? Op 2 e kerstdag is er een kerstdiner door Cama Parousia aan de Wattstraat 64, waarvoor u zich kunt opgeven. Kom langs en ervaar de warmte door samen het kerstfeest te vieren. U ontmoet allerlei mensen. Juist op deze dagen is het plezierig dat je niet (alleen) thuis hoeft te blijven, maar dat er een plek is waar u en jij welkom bent. Samen vieren we Kerstmis en samen zijn we er voor elkaar. Samen kunnen we ervaren hoe de wereld is bedoeld: een plek met een vriendelijk woord voor iedereen. We kunnen luisteren naar een kerstverhaal of een kerstgedicht, we kunnen zingen over wat tweeduizend jaar geleden de wereld in beweging zette. Ook is er een kerstlunch, een kerstbuffet en kerstdiner. Misschien weet u wel mensen die graag hun kerstdag ook op deze manier willen vieren. Vertel hen over deze bijeenkomsten of laat hun dit lezen. Kerst Inn op 1 e kerstdag van uur, Du Meelaan 594. Begonnen wordt met een kopje koffie. Na de kerstlunch om uur volgt om uur een kerstviering met o.a. samenzang en een kerstverhaal. Wilt u meer informatie? Belt u dan met (079) Kerst Inn op 1 e kerstdag van uur, Frans Halsstraat 1. Na een kopje koffie of thee wordt aandacht aan het kerstverhaal besteed. Verder maken we het gezellig met een spannende kerstquiz. Ondertussen worden de voorbereidingen getroffen voor het lopend kerstbuffet. Ook zingen we samen kerstliederen. Over deze Kerst Inn en eventuele vervoersmogelijkheden kunt u s avonds meer informatie krijgen bij Hanneke Vermeulen, tel Of stuur een naar Kerstdiner op 2e kerstdag van , Wattstraat 64. Er is ook speciaal aan de kinderen gedacht, neemt u ze gerust mee. U bent van harte welkom! U kunt zich tot 21 december opgeven bij Jolanda Messelink, tel of Gratis deelname Deelname aan de bijeenkomsten is gratis. Maar mogelijk wilt u een of meer activiteiten financieel ondersteunen. Giften kunt u storten op: giro t.n.v. Tabor Zoetermeer, onder vermelding van Kerst Inn giro t.n.v. Leger des Heils, o.v.v. korps Zoetermeer giro t.n.v. Evangelische Gemeente Parousia Zoetermeer o.v.v. kerstdiner 7

8 Impressies van een themamiddag in de Bijdorplaan op 28 oktober 2009 Op 28 oktober j.l. organiseerde de KBO weer een interessante themamiddag in de recreatieruimte van de Bijdorp aan de Bijdorplaan. De schrijfster Joke Linders gaf een lezing over haar boek " Witte Zuster in donker Afrika". De hoofdpersoon is een tante van haar, die als jonge non naar Afrika vertrok om onderwijs te geven, een ziekenhuis te helpen bouwen en zo haar leven in dienst stelde van de zwartjes. De basis van het boek wordt gevormd door een aantal brieven, die zij aan haar familieleden schreef en die mevrouw Linders na de dood van haar moeder heeft gevonden. Ze reisde een paar jaar geleden met haar zus naar Afrika, om met eigen ogen te zien hoe haar tante daar leefde. De digitale beelden vulde het vlot vertelde verhaal goed aan en leverde voor de aanwezigen een verrijkende middag op. Rosemarijn Bomers Vooraankondiging Bedevaart naar Den Bosch De werkgroep Bedevaarten van de KBO Zuid Holland heeft geconstateerd, dat niet vroeg genoeg de datum van de nieuwe Bedevaart bekend kan worden gemaakt. Dit in verband met het plannen van uw eigen activiteiten en die van uw afdeling in het nieuwe jaar. De bedevaart naar Den Bosch vindt plaats op maandag 10 mei Bestuur en redactie wensen U een Zalig Kerstfeest, een goede jaarwisseling en de beste wensen voor

9 AGENDA van de kringen, BUYTENWEGH Contactadressen: Mw. F. Jacobs, tel of Mw. Th. Koppen-Blom, tel Alweer bijna een jaar voorbij, We hebben heel wat nieuwe technieken uitgeprobeerd, maar ook wat oude weer opgehaald. Ik stel voor dat we dat in het komende jaar ook maar weer doen. Maat eerst nog op 2 en 16 december Kerstkaarten. dan even vakantie en op 13 januari 2010 zien we elkaar weer Ik zorg dat we weer iets leuks gaan doen, maar ik moet er nog even een nachtje over slapen. en dan gaan we weer op 27 januari verder. Ik hoop in een lekker warme " Doortocht" Tot ziens, Door. CENTRUM Contactadres: Mw. Els Groenewegen-Wanders tel.: Door het plotseling stoppen van mevr.els Groenewegen, zal tijdelijk dhr. Cees van Rijn het met de medewerking van de dames Tiny van der Plas, Hennie Smit en Marita Kroeze overnemen. De eerstvolgende bingo zal gespeeld worden op woensdag 9 december U, als deelnemers, bent van harte welkom in de grote zaal 4 van de recreatieruimte Bijdorp aan de Bijdorplaan 471 t/m 477. Cees van Rijn, tel.(079) DE LEYENS Contactadres: Mw. L. v.d. Meij tel Voor 2009 is nog een bingomiddag gepland op 30 december. Noteer de datum, zodat Loes, Hennie en Tiny U in grote getale mogen verwelkomen. Tot ziens. MEERZICHT Contactadres: Mw. A. Kuiper, tel Dit bulletin is voor december 2009 en januari 2010 december de feestmaand. sinterklaas vieren we de 2 e ( abusievelijk de 3e vermeld in het vorige bulletin) de 16e is de laatste bingo van dit jaar te vroeg voor kerst, maar we maken er toch iets gezelligs van. In dit bulletin wil ik tevens iedereen een gezegend kerstfeest en fijne feestdagen wensen. ook een gezellige afsluiting van 2009 en een voorspoedig en gezond nieuwjaar. tot ziens in de A''brandswaard om uur zijn wij aanwezig de bingo begint een kwartiertje eerder dus om uur. NOORDHOVE Contactadres: Mw. R. v.d. Geest tel Of Dhr. J. Visser tel In onze mooie zaal kunnen er best nog wat mensen bij. Iedere woensdag van half 2 tot 4 kunt u kaarten, sjoelen of spelletjes, maar ook gewoon een praatje maken. Tot ziens, Riny ROKKEVEEN Contactadressen: Dhr J.T. van der Meer, tel of Mw. E. van Dijk, tel of Mw. E. Verbeek, tel In december 2009 is er alleen soos op woensdagmiddag 9 december. In januari 2010 op 6 januari, waarbij een bingo is gepland. Vervolgens op 20 januari een gewone soos. Aanvang uur in de Basisschool Het Palet, Marsgeel 14, waarbij u weer van harte wordt uitgenodigd. Het bestuur Bep, Erna en Ko van de K.B.O.Z. kring Rokkeveen wenst alle soosleden prettige kerstdagen en een fijne Jaarwisseling. Wij hopen u allen in 2010 in gezondheid weer te ontmoeten. Met vriendelijke groet en tot ziens Ko van der Meer SEGHWAERT Contactadressen: Mw. R. Rademaker, tel Vooralsnog zal in de Petuniatuin (Seghwaert) slechts een bingo per maand worden verzorgd door mevr.riet Rademaker. De Sinterklaas bingo wordt gespeeld op woensdag 2 december U bent van harte welkom. Groeten Riet Rademaker Wilt u de kopij voor het volgende bulletin ( februari ), vóór 15 januari insturen a.u.b. 9

Themamiddag: Unie KBO Tablet; 21 mei; Mis m niet!

Themamiddag: Unie KBO Tablet; 21 mei; Mis m niet! Mei 2014; No. 5 Inhoudsopgave: Interview met Cees van Rijn 2 Boekbeschrijving: Wesseling, H.L. isbn 978 90 3514041 7 2 Van de voorzitter: 3 Van het bestuur: 3 Maria/Lenteviering KBOZ donderdag 15 Mei 2014.

Nadere informatie

A N B O d e. Informatieblad van de ANBO Afdeling Zoetermeer/Benthuizen NUMMER 7. Telefoon: 079-342 70 23 of 06-23 22 57 39

A N B O d e. Informatieblad van de ANBO Afdeling Zoetermeer/Benthuizen NUMMER 7. Telefoon: 079-342 70 23 of 06-23 22 57 39 A N B O d e Informatieblad van de ANBO Afdeling Zoetermeer/Benthuizen NUMMER 7 17e Jaargang NOVEMBER 2013 Telefoon: 079-342 70 23 of 06-23 22 57 39 Colofon ANBOde is een uitgave van de ANBO afdeling Zoetermeer/Benthuizen

Nadere informatie

Nieuws van de afdeling

Nieuws van de afdeling Nieuws van de afdeling KBO Waspik 1973-2013 foto 35 jarig KBO feest Postbus 54, 5165 ZH Waspik Telefoon 0416-311629 Rabobank 1565.21.466 uitgave: december 2013 Artikelen in dit afdelingsnieuws - Een zalig

Nadere informatie

Bedevaart naar Lourdes

Bedevaart naar Lourdes Parochie Licht van Christus Vleuten - De Meern - Haarzuilens - Leidsche Rijn - Vleuterweide - Veldhuizen - De Balije - De Woerd DRIELUIK 16e jaargang nr 1 2015 Bedevaart naar Lourdes 17 februari informatieavond

Nadere informatie

februari 2012 nr.1 februari 2012 1 Jaarvergadering Energiecollectief De OV-chipkaart Uw aandacht waard! Gezocht: secretaris V/M In het Alzheimer café

februari 2012 nr.1 februari 2012 1 Jaarvergadering Energiecollectief De OV-chipkaart Uw aandacht waard! Gezocht: secretaris V/M In het Alzheimer café februari 2012 nr.1 Jaarvergadering De OV-chipkaart Gezocht: secretaris V/M Agenda Activiteiten in: De Kortfoort De kleine zaal Overige activiteiten Activiteiten lange termijn Personalia Activiteiten Computercursus

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

Ontmoeting. Ik vind het moeilijk een brug te slaan naar de ander, maar ik wil wel lopen als de ander een brug slaat naar mij en dan niet

Ontmoeting. Ik vind het moeilijk een brug te slaan naar de ander, maar ik wil wel lopen als de ander een brug slaat naar mij en dan niet algemeen Parochieblad Informatieblad voor en door parochianen Midden-Delfland Jaargang 4, nummer 5 februari 2015 Ik vind het moeilijk een brug te slaan naar de ander, maar ik wil wel lopen als de ander

Nadere informatie

Bonifatius Nieuws 29 NOVEMBER 2014. 075 6 164 807 (niet op maandag) A.F.M. Goedhart, Pastoor

Bonifatius Nieuws 29 NOVEMBER 2014. 075 6 164 807 (niet op maandag) A.F.M. Goedhart, Pastoor 29 NOVEMBER 2014 075 6 164 807 (niet op maandag) A.F.M. Goedhart, Pastoor 075 6 144 778 Parochieadministratie dinsdag en donderdag 10.00-14.00 uur Caritas-spreekuur dinsdagochtend 10.00 tot 12.00 uur Eucharistievieringen:

Nadere informatie

Schema voor kerkelijk nieuws de St. Jacobsschelp

Schema voor kerkelijk nieuws de St. Jacobsschelp Schema voor kerkelijk nieuws de St. Jacobsschelp Kopij voor de volgende de Sint Jacobsschelp uiterlijk woensdag 28 januari 2015 te zenden naar e-mailadres par.jacobus@outlook.com; Misintenties uiterlijk

Nadere informatie

neemt u dan kontact op met: Voor Koster-beheerder

neemt u dan kontact op met: Voor Koster-beheerder Adressen Bezorging Kerkgelegenheid Indien u Open Hof Nieuws Open Hof Hesseplaats 441,3069 EA tel. 421 14 76 / 06 2557 1531 regelmatig ontvangt en er Telefoonpost Open Hof (voor informatie, vragen, doorgeven

Nadere informatie

Kerkdiensten in de komende periode

Kerkdiensten in de komende periode Protestantse gemeente te Eelde-Paterswolde Kosterijweg 2 9761 GE Eelde www.pkn-eelde.nl Kerkdiensten in de komende periode Datum: Tijd: Voorganger: Bijzonderheden 07 dec 10:00 uur ds. K.v.d.Plas en KK/K/C

Nadere informatie

KBO INFO AFD. HEESCH. 14 e JAARGANG APRIL 2013 NO. 4

KBO INFO AFD. HEESCH. 14 e JAARGANG APRIL 2013 NO. 4 KBO INFO AFD. HEESCH 14 e JAARGANG APRIL 2013 NO. 4 INHOUD Van achter de bestuurstafel... 3 Afscheidswoord van Wil de Jong... 4 Jubilarissen proficiat!... 5 Toneelclub... 13 Tuinhulp aangeboden... 14 Eten

Nadere informatie

Planning Meander 2015

Planning Meander 2015 16 de jaargang no.3 december 2014 Kerstnummer Colofon De Meander verschijnt zes keer per jaar en wordt verspreid onder cliënten, vrijwilligers en medewerkers van de Swinhove Groep: locaties Swinhove, De

Nadere informatie

Pastorale. Tussen Kerst en Aswoensdag. Pastoor Alexander van Deelen

Pastorale. Tussen Kerst en Aswoensdag. Pastoor Alexander van Deelen Pastorale Informatieblad voor de Bonifatiusparochie Jaargang 12 - nummer 1 februari 2012 Tussen Kerst en Aswoensdag Dit altaar wordt door ons gezalfd. Moge de Heer zelf het heiligen door zijn kracht en

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

Kerstmis weer volop gevierd

Kerstmis weer volop gevierd Rondom de Kerk in en om Leiden December 2012 - Jaargang 8 - no. 3 In dit nummer l Catechese in het voorjaar 2 l Kerstbonnenactie 6 l Oproep tot getuigen 18 l Twitteren met God, deel 1 32 Kerstmis weer

Nadere informatie

KERKBLAD. In dit nummer: Licht in de duisternis. Vleuten De Meern Leidsche Rijn-Oost JAARGANG 2 NUMMER 12 DECEMBER 2014 / JANUARI 2015

KERKBLAD. In dit nummer: Licht in de duisternis. Vleuten De Meern Leidsche Rijn-Oost JAARGANG 2 NUMMER 12 DECEMBER 2014 / JANUARI 2015 KERKBLAD JAARGANG 2 NUMMER 12 DECEMBER 2014 / JANUARI 2015 Vleuten De Meern Leidsche Rijn-Oost In dit nummer: Licht in de duisternis INHOUDSOPGAVE 04 Zeven Woorden Jan Willem van der Leest 06 Algemene

Nadere informatie

Bonne Louise. De Rijwieltrust U weet wel waarom! De Specialist in onderdelen. D e Ve r f k o n i n g Fa. W. Mensink & Zoon

Bonne Louise. De Rijwieltrust U weet wel waarom! De Specialist in onderdelen. D e Ve r f k o n i n g Fa. W. Mensink & Zoon De Rijwieltrust U weet wel waarom! Zijlstraat 64 2011 TP Haarlem Tel.: 023-5310327 De Specialist in onderdelen Bonne Louise GROENTE & FRUIT Zijlweg 45 2013 DC Haarlem Telefoon (023)5313825 Maak kennis

Nadere informatie

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 1 februari 2015

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 1 februari 2015 Parochieblad Delft Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 1 februari 2015 Er kwam een melaatse op Hem af, die om hulp vroeg. Hij viel op zijn knieën en zei: Als U wilt, kunt U me

Nadere informatie

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari 2 27 januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari INHOUD MEDITATIE... 1ª KERKDIENSTEN... 2ª Kopij "Schakels" 3ª; Kerkelijke adressen 3ª; Autodienst 3ª;

Nadere informatie

Onze parochie bestaat uit de parochiekernen:

Onze parochie bestaat uit de parochiekernen: CATHARINAPAROCHIE Jaargang 1 kersteditie Onze parochie bestaat uit de parochiekernen: St. Jan de Doper (basiliek) H. Marcoen H. Johannes de Doper H. Antonius van Padua Verrijzenis H. Maria H. Cornelius

Nadere informatie

OVERDENKING. 1 Kerkvenster NAAM EN FEIT

OVERDENKING. 1 Kerkvenster NAAM EN FEIT OVERDENKING NAAM EN FEIT Een jeugdherinnering. Op de christelijke lagere school die ik als kind bezocht hadden wij een boekje om onze Bijbelkennis te vergroten. Het heette Naam en feit. Wat ik mij er vooral

Nadere informatie

Christus Koning DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG NUMMER 9, NOVEMBER 2011, JAARGANG 1

Christus Koning DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG NUMMER 9, NOVEMBER 2011, JAARGANG 1 DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG UITGAVE VAN RK PAROCHIE ST. BENEDICTUS NUMMER 9, NOVEMBER 2011, JAARGANG 1 Christus Koning Advent Lourdes Koren Colofon Inhoudsopgave

Nadere informatie

Jrg. 23 nr. 10 O N D E R W E G 13/12 t/m 18/1-2015

Jrg. 23 nr. 10 O N D E R W E G 13/12 t/m 18/1-2015 Jrg. 23 nr. 10 O N D E R W E G 13/12 t/m 18/1-2015 Beste Parochianen, De adventstijd met z n vier weken van voorbereiding op het Kerstfeest valt altijd samen met de drukke decembermaand. Deze weken hebben

Nadere informatie

Noorderlicht ST.-JORISPAROCHIE. Nieuws uit de. Goede week en Pasen Een week om bij stil te staan

Noorderlicht ST.-JORISPAROCHIE. Nieuws uit de. Goede week en Pasen Een week om bij stil te staan Zaterdag 14 maart Nieuws uit de 2 t/m vrijdag 17 april 2015 ST.-JORISPAROCHIE Jaargang 13 nr. 2 Noorderlicht In deze uitgave: Goede week en Pasen Een week om bij stil te staan The Passion te Enschede op

Nadere informatie

"Onze Kerk" november 2011

Onze Kerk november 2011 "Onze Kerk" november 2011 Inhoudsopgave Ter overweging... 5 De kerkdiensten... 6 Rooster de Bron... 8 Leesrooster bij de diensten... 8 Oproep Kinderkerstfeest... 9 Bij de diensten... 10 De laatste dingen...

Nadere informatie

NIEUWS van KERK en KANSEL

NIEUWS van KERK en KANSEL NIEUWS van KERK en KANSEL ORGAAN VAN DE GEREFORMEERDE KERK VAN TEN BOER 46e Jaargang Nr.: 9-2013 ADRESSENLIJST: Predikant: Ds. P.J. Elzinga, Wigboldstraat 5 9791 CP Ten Boer Tel.:050-230 9276 e-mail: pe.elzinga@planet.nl

Nadere informatie

December 2014. Korting bij Kaap Flevo Nu ook bij Kaap Flevo 10 % korting. De korting is geldig voor maximaal twee personen op vertoon van ANBO pas

December 2014. Korting bij Kaap Flevo Nu ook bij Kaap Flevo 10 % korting. De korting is geldig voor maximaal twee personen op vertoon van ANBO pas Nieuwsbrief 202 December 2014 ANBO activiteiten op woensdagmiddag in de Sfinx, 14.00uur 10 december: (Feest)Bingo 17 december: Kerstbijeenkomst, zie ook pag. 5 7 janunari Film 14 januari: Bingo SWOZ activiteiten

Nadere informatie

76 ste Jaargang. nr. 584 april 2010

76 ste Jaargang. nr. 584 april 2010 76 ste Jaargang nr. 584 april 2010 In dit nummer o.a. Passiespelen in Tegelen 12 De pianist: film & bespreking 15 Jongerenuitwisseling 16/17 Jaarverslag 2009 22/23/24 Ledenvergadering 25/26 1 2 Zolang

Nadere informatie

DE WEG NAAR PASEN. Beeld van nieuw leven

DE WEG NAAR PASEN. Beeld van nieuw leven DE WEG NAAR PASEN Beeld van nieuw leven Pasen roept het beeld op van het nieuwe leven. Op een of andere manier heb ik dit al vroeg thuis meegekregen. Mijn vader ging ieder jaar vanuit de parochie mee met

Nadere informatie