Zorg en ongevallen. ongevallen. z o r g e n. In dit onderdeel wordt de lezer inzicht verschaft in het onderwerp zorg- en ongevallenverzekering.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zorg en ongevallen. ongevallen. z o r g e n. In dit onderdeel wordt de lezer inzicht verschaft in het onderwerp zorg- en ongevallenverzekering."

Transcriptie

1 Zorg en In dit onderdeel wordt de lezer inzicht verschaft in het onderwerp zorg- en verzekering. De volgende onderwerpen komen hierbij aan de orde: de kenmerken van het zorgstelsel en wetgeving op dit gebied de kenmerken (dekking, premie, beëindiging) van de zorgverzekering de kenmerken (dekking, premie) van de verzekering 250

2 Inleiding B i j n a i e d e r e e n i s w e l e e n s z i e k. D e e e n h e e f t d a n a l l e e n r u s t o f m e d i c i j n e n n o d i g, d e a n d e r m o e t e e n o p e r a t i e o n d e r g a a n. W e e r een ander is langdurig ziek en brengt veel tijd door in ziekenh u i z e n. L i a n n e v i n d t h e t m a a r m o e i l i j k o m t e v o o r s p e l l e n h o e h o o g d e k o s t e n v a n e v e n t u e l e t o e k o m s t i g e b e h a n d e l i n g e n e n m e d i c i j n e n z u l l e n u i t v a l l e n v o o r h a a r z e l f. D a t z i j n u v e e l g e l d v e r d i e n t e n w a t o p z i j k a n l e g g e n, s t e l t h a a r n i e t g e r u s t. Daarom besluit zij om naast de verplichte b a s i s v e r z e k e r i n g e e n a a n v u l l e n d e z o r g v e r z e k e r i n g a f t e s l u i t e n. A l s i e d e r e e n z i j n z i e k t e k o s t e n u i t e i g e n z a k z o u m o e t e n b e t a l e n, z o u d e n h e e l v e e l m e n s e n i n d e p r o b l e m e n k o m e n. A l l e e n d e r i j k e r e p e r s o n e n i n d e s a m e n l e v i n g h e b b e n d a n w a a r s c h i j n l i j k g e n o e g g e l d o m d e g e n e e s k u n d i g e z o r g v a n h e n z e l f e n h u n n a a s t e n t e k u n n e n b e t a l e n. O m g e z o n d h e i d s z o r g ( h u l p v e r l e n i n g i n v e r b a n d m e t z i e k t e ) v o o r i e d e r e e n b e t a a l b a a r t e h o u d e n, b e s t a a t i n N e d e r l a n d e e n a a n t a l w e t t e n o p d i t g e b i e d, waarvan de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de Z o r g v e r z e k e r i n g s w e t ( Z v w ) h i e r o n d e r w o r d e n b e s p r o k e n. AWBZ A l s i e m a n d l a n g e r d a n e e n j a a r z i e k i s ( d e a a n e e n g e s l o t e n b e h a n d e l i n g s d u u r i s l a n g e r dan een jaar) kan hij geen aanspraak meer maken op zijn zorgverzekering (basisverzekering of aanvullende zorgverzekering). Daarom is bijna iedereen die in Nederland woont, verplicht verzekerd op basis van de A l g e m e n e W e t B i j z o n d e r e Z i e k t e k o s t e n (AWBZ). De verzekerden volgens deze wet zijn: Alle personen die in Nederland wonen en werken Alle personen die in het buitenland wonen, maar in Nederland werken en belasting (sociale premies) betalen N i e t v e r z e k e r d z i j n p e r s o n e n d i e i n N e d e r l a n d w o n e n, m a a r i n h e t b u i t e n l a n d w e r k e n en belasting betalen. Inleiding Volgens de AWBZ hebben de verzekerden recht op vergoeding van de kosten van langdurige en zware medische problemen. Daarom is iedereen tot een bepaald bedrag verzekerd voor langdurige en/of hoge ziektekosten, zoals onder andere ziekenhuisopname van langer dan een jaar en opname in een verpleeg- of gehandicapteninrichting. 251

3 Inleiding De verzekerde heeft, behalve als het zorg betreft die kan worden bekostigd op grond v a n e e n a n d e r e w e t t e l i j k e r e g e l i n g, u i t h o o f d e v a n d e AW B Z r e c h t o p d e v e r g o e d i n g van de volgende kosten: persoonlijke verzorging; verpleging; ondersteunende begeleiding; activerende begeleiding; behandeling; verblijf; vervoer; het gebruik van een verpleegartikel; doventolkzorg; ziekenhuis- en revalidatiezorg vanaf de 365e dag; prenatale zorg; onderzoek naar aangeboren stofwisselingsziekten; vaccinaties. De verzekering op grond van de AWBZ geschiedt van rechtswege, er is geen verzeker i n g s o v e r e e n k o m s t n o d i g. U i t k e r i n g e n o p g r o n d v a n d e AW B Z w o r d t u i t g e v o e r d d o o r d e z o r g k a n t o r e n, d i e z i j n o n d e r g e b r a c h t b i j z o r g v e r z e k e r a a r s. I n e l k e r e g i o c o ö r d i n e e r t één zorgverzekeraar de AWBZ-zorg. D e AW B Z - p r e m i e i s e e n ( v r i j h o o g ) p e r c e n t a g e v a n h e t i n k o m e n v a n d e v e r z e k e r d e ; een sociale premie die tegelijkertijd met de inkomstenbelasting wordt afgedragen. WMO De vergoeding van huishoudelijke ondersteuning wordt geregeld in de W e t Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). O o k i s i n d e z e w e t d e o n d e r s t e u n i n g v a n m a n t e l z o r g e r s ( m e n s e n d i e z i e k e f a m i l i e l e d e n o f k e n n i s s e n v e r ), v r i j w i l l i g e r s e n buurtactiviteiten geregeld. Het doel van de WMO is deels om instroom in de AWBZ te voorkomen door in een eerder stadium hulp te bieden, in de vorm van bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, een rolstoel of aanpassing van de woning. Bij de invoering van de WMO zijn de gemeentes verantwoordelijk geworden voor de uitvoering ervan. Zo kent de gemeente ook uit hoofde van de WMO, onder bepaalde voorw a a r d e n, a a n h a a r i n w o n e r s e e n p e r s o o n s g e b o n d e n b u d g e t t o e. D i t b u d g e t k a n n a a r eigen inzicht of via de gemeente worden uitgegeven aan ondersteuning. 252

4 ZORGVERZEKERINGSWET (ZVW) Dezelfde groep mensen die als verzekerden wordt aangemerkt van de AWBZ, is ook in het kader van de Zorgverzekeringswet (Zvw) v e r p l i c h t z i c h t e v e r z e k e r e n m e t d e basisverzekering. H i e r v o o r g e l d t w e l d e v e r p l i c h t i n g o m e e n v e r z e k e r i n g s o v e r e e n k o m s t a a n t e g a a n. Uitgezonderd van de verzekeringsplicht zijn militairen in actieve dienst en vrijgestelde gemoedsbezwaarden. De dekking van de b a s i s v e r z e k e r i n g i s v a s t g e l e g d i n d e Z v w. I e d e r e e n i s v r i j o m t e kiezen bij welke zorgverzekeraar hij de b a s i s v e r z e k e r i n g a f s l u i t. Z o r g v e r z e k e r a a r s mogen geen aanvragen voor de b a s i s v e r z e k e r i n g w e i g e r e n ; e r g e l d t e e n w e t t e l i j k e acceptatieplicht. Daarnaast mag de premie voor de basisverzekering niet afhankelijk zijn van persoonskenmerken als leeftijd of gezondheid. Z o r g v e r z e k e r a a r s h e b b e n a l l e e n e e n a c c e p t a t i e p l i c h t v o o r d e p r o v i n c i e s w a a r i n z i j a c t i e f z i j n, d e m e e s t e z o r g v e r z e k e r a a r s w e r k e n e c h t e r l a n d e l i j k. Inleiding O u d e r s z i j n v e r p l i c h t o m n i e t a l l e e n v o o r z i c h z e l f, m a a r o o k v o o r h u n k i n d e r e n o n d e r 18 jaar een basisverzekering te sluiten. Personen vanaf 18 jaar moeten zelf een verz e k e r i n g a f s l u i t e n. H e t i s m o g e l i j k o m m e e r d e r e g e z i n s l e d e n a l s v e r z e k e r d e n o p é é n polis onder te brengen. Z o r g v e r z e k e r a a r s m o g e n o v e r i g e n s n i e t a l l e l e d e n v a n e e n g e z i n v e r p l i c h t e n o m e e n polis bij dezelfde zorgverzekeraar af te sluiten. De Zvw geldt niet voor de aanvullende zorgverzekeringen, d u s h i e r v o o r g e l d t g e e n v e r z e k e r i n g s p l i c h t e n o o k g e e n a c c e p t a t i e p l i c h t v o o r d e z o r g v e r z e k e r a a r. D e Z v w w o r d t u i t g e v o e r d d o o r d e z o r g v e r z e k e r a a r s, d i e o n d e r t o e z i c h t s t a a n v a n D e Nederlandsche Bank (DNB). FINANCIERING VAN DE ZORG I n N e d e r l a n d w o r d t j a a r l i j k s z o n 8 3 m i l j a r d e u r o a a n z o r g k o s t e n u i t g e g e v e n. D e z e k o s t e n w o r d e n v i a d e z o r g v e r z e k e r i n g v o o r 5 0 % d o o r d e w e r k g e v e r s b e t a a l d ( b i j d r a g e i n k o m e n s a f h a n k e l i j k e p r e m i e ), v o o r 4 5 % d o o r d e b u r g e r s b e t a a l d ( b e t a l i n g n o m i n a l e z o r g v e r z e k e r i n g p r e m i e s ) e n v o o r 5 % d o o r d e o v e r h e i d b e t a a l d ( s t o r t e n v a n p r e m i e v o o r kinderen tot 18 jaar in het Zorgverzekeringsfonds). Vanwege de acceptatieplicht voor de basisverzekering kan het gebeuren dat een zorgverzekeraar een onevenredig aantal verzekerden met een hoog risico in zijn portef e u i l l e h e e f t. D o o r m i d d e l v a n e e n v e r e v e n i n g s r e g e l i n g w o r d t d i t o p g e h e v e n. H i e r v o o r bestaat het Zorgverzekeringsfonds. Het CVZ (College voor Zorgverzekeringen) is beheerder van het Zorgverzekeringsfonds e n v o e r t d e v e r e v e n i n g s r e g e l i n g u i t. O p b a s i s v a n v e r z e k e r d e n a a n t a l l e n e n g e z o n d h e i d s k e n m e r k e n v e r d e e l t h e t C V Z d e m i d d e l e n u i t h e t f o n d s o v e r d e z o r g v e r z e k e r a a r s. D e z o r g v e r z e k e r a a r v e r g o e d t vervolgens de zorg aan de zorgverlener of aan de verzekerde. 253

5 Dekking zorgverzekering Dekking zorgverzekering De dekking van de b a s i s v e r z e k e r i n g i s v o o r i e d e r e e n e n b i j e l k e z o r g v e r z e k e r a a r gelijk, want deze is zoals gezegd wettelijk vastgelegd. Het gaat om dekking van noodzakelijke, op genezing gerichte zorg. D e d e k k i n g v a n z o r g k o s t e n ( v o l g e n s d e AW B Z e n d e Z v w ) i s n i e t o n b e p e r k t. Uitgesloten is bijvoorbeeld tandheelkundige zorg voor meerderjarigen. Ook kan de omvang van de zorg beperkt zijn, bijvoorbeeld een maximum aantal verg o e d e u r e n k r a a m z o r g. E e n a n d e r v o o r b e e l d i s d e v e r g o e d i n g v a n e e n g e b i t s p r o t h e s e, deze is beperkt tot maximaal eenmaal per periode van een aantal jaren. E e n s e c o n d o p i n i o n w o r d t i n b e g i n s e l o o k v e r g o e d, m a a r e r g e l d e n w e l b e p e r k i n g e n. Z o m a g h e t a l l e e n e e n m e d i s c h a d v i e s b e t r e f f e n e n n i e t d e b e h a n d e l i n g z e l f. D e v e r z e k e r a a r z a l v e e l a l e e n s e c o n d o p i n i o n v e r g o e d e n w a n n e e r e r t w i j f e l b e s t a a t o v e r d e d i a g n o s e o f d e b e h a n d e l i n g b i j e r n s t i g e z i e k t e n. H e t h a n g t v a n d e p e r s o o n l i j k e o m s t a n d i g h e d e n v a n d e v e r z e k e r i n g n e m e r a f h o e v a a k d e z e r e c h t h e e f t o p v e r g o e d i n g van een second opinion. De verzekerde kan de dekking van de basispolis uitbreiden door aanvullende zorgverzekeringen a f t e s l u i t e n. E e n v e e l a f g e s l o t e n a a n v u l l e n d e v e r z e k e r i n g i s d i e v o o r t a n d a r t s k o s t e n. I e d e r e z o r g v e r z e k e r a a r h e e f t a a n v u l l e n d e v e r z e k e r i n g e n i n h e t a a n b o d, e r i s g r o t e o n d e r l i n g e c o n c u r r e n t i e o p p r i j s e n k w a l i t e i t. Vo o r d e z e a a n v u l l e n d e v e r z e k e r i n g e n geldt zoals gezegd geen acceptatieplicht. Zorgverzekeraars mogen voor de aanvullende verzekeringen zelf bepalen welke zorgkosten wel en niet gedekt zijn, hoe hoog de premie is en wat de acceptatievoorwaarden zijn. Dekkingsoverzicht (niet volledig) basisverzekering en aanvullende verzekeringen Basisverzekering Anticonceptiva (tot 22 jaar) Bevalling en kraamzorg (beperkt) Eerstelijns psychologische zorg Ergotherapie Farmaceutische zorg (geneesmiddelen) Fysiotherapie (beperkt) Tandarts tot 18 jaar Consult van de huisarts IVF (eerste 3 pogingen) Logopedie Medisch specialistische zorg Ziekenhuisverpleging en ziekenvervoer (beperkt) Aanvullende verzekeringen Alternatieve geneeswijzen Hulpmiddelen Inentingen en screening Kuren en verblijf in kuuroorden Orthodontie Fysiotherapie (uitgebreid) Tandarts vanaf 18 jaar Therapieën Thuiszorg en terminale zorg Verloskundige zorg en kraamzorg (uitgebreid) Cosmetische chirurgie Ziekenvervoer (uitgebreid) Overige chirurgie 254

6 De dekking van de b a s i s v e r z e k e r i n g w o r d t z o a l s g e z e g d d o o r d e o v e r h e i d b e p a a l d. Daarmee is de dekking aan politieke invloed onderhevig. Zo zijn voor 2011 de regels v o o r h e t P e r s o o n s g e b o n d e n B u d g e t a a n g e s c h e r p t o m d e g r o e i v a n d e u i t g a v e n o n d e r c o n t r o l e t e h o u d e n. Ta n d a r t s k o s t e n w o r d e n n i e t m e e r v e r g o e d v o o r j o n g e r e n o u d e r d a n 18 jaar en er gelden strengere regels bij de vergoeding van anti-depressiva. Vanaf 2011 worden hulpprogramma's voor stoppen met roken vergoed en vervalt de v e r g o e d i n g v a n a n t i - c o n c e p t i e v o o r v r o u w e n v a n a f 2 2 j a a r. F y s i o t h e r a p i e w o r d t i n vergoed vanaf de 13e behandeling. De dekking ligt vast, maar de verzekeringnemer heeft voor de b a s i s v e r z e k e r i n g w e l d e k e u z e u i t t w e e p o l i s v o r m e n o f e e n m i x d a a r v a n. Ve r g o e d i n g v a n z i e k t e k o s t e n k a n r e c h t s t r e e k s a a n e e n - d o o r d e z o r g v e r z e k e r a a r g e c o n t r a c t e e r d e - z o r g v e r s t r e k k e r ( b i j v o o r b e e l d e e n z i e k e n h u i s o f a p o t h e e k ) g e s c h i e d e n o p b a s i s v a n e e n n a t u r a p o l i s. En in het geval van een restitutiepolis worden de ziektekosten aan de verzekerde verg o e d, n a d a t d e z e e e r s t z e l f d e k o s t e n a a n d e - d o o r h e m z e l f g e k o z e n - z o r g v e r s t r e k k e r h e e f t b e t a a l d. Naturapolis D e c o n t r a c t e n d i e z o r g v e r z e k e r a a r s k u n n e n a f s l u i t e n m e t z o r g v e r l e n e r s, b e v a t t e n onder meer afspraken over de snelheid van behandeling, de hoeveelheid behandel i n g e n e n / o f p a t i ë n t e n e n d e p r i j s v a n d e b e h a n d e l i n g. A l s e e n z o r g v e r z e k e r a a r e e n bepaalde toestroom van patiënten kan garanderen, dan kan de zorgverlener de patiënten voor een lagere prijs behandelen. Dekking zorgverzekering D e z o r g v e r l e n e r d e c l a r e e r t d e g e m a a k t e k o s t e n r e c h t s t r e e k s b i j d e z o r g v e r z e k e r a a r. D e v e r z e k e r d e k a n z i c h t o t d e g e c o n t r a c t e e r d e z o r g v e r l e n e r w e n d e n e n o n t v a n g t d e benodigde zorg. Dit wordt het naturastelsel genoemd. De zorgverzekeraar moet zijn (potentiële) verzekerden informeren over met welke zorgverleners hij afspraken heeft. De verzekerden worden ook verplicht zich (voor benodigd e z o r g ) t o t d e g e c o n t r a c t e e r d e z o r g v e r l e n e r s t e w e n d e n. De lijst met zorgverleners moet deel uitmaken van een modelverzekeringsovereenkomst of hieruit moet duidelijk zijn waar deze informatie te vinden is, bijvoorbeeld op de website van de zorgverzekeraar. N i e t a l l e z o r g v e r z e k e r a a r s z u l l e n m e t a l l e z o r g a a n b i e d e r s e e n c o n t r a c t s l u i t e n. H e t i s mogelijk dat de verzekeraar de keuze voor een naturapolis alleen in één of meer provincies aanbiedt. Omdat de zorgverlener en de zorgverzekeraar prijsafspraken maken, zal een naturap o l i s g o e d k o p e r k u n n e n z i j n d a n e e n r e s t i t u t i e p o l i s. Ve r z e k e r d e n d i e e e n n a t u r a p o l i s s l u i t e n, k u n n e n a l t i j d n o g g e b r u i k m a k e n v a n n i e t - g e c o n t r a c t e e r d e z o r g v e r l e n e r s. E e n verzekeraar kan voor deze gevallen de vergoeding maximeren. In de (model)polis moet de verzekeraar duidelijk opnemen hoe de maximumvergoeding berekend wordt. 255

7 Dekking zorgverzekering Restitutiepolis D e z o r g v e r z e k e r a a r k a n o o k e e n p o l i s a a n b i e d e n w a a r v o o r g e e n z o r g v e r l e n e r s z i j n g e c o n t r a c t e e r d. E e n v e r z e k e r d e m e t e e n d e r g e l i j k e p o l i s k a n z i c h v o o r d e b e n o d i g d e z o r g t o t e e n w i l l e k e u r i g e z o r g v e r l e n e r w e n d e n. D e z o r g v e r l e n e r b r e n g t d a n d e k o s t e n v a n d e z o r g a a n d e v e r z e k e r d e i n r e k e n i n g. D e v e r z e k e r d e d e c l a r e e r t v e r v o l g e n s d e z e k o s t e n b i j d e v e r z e k e r a a r, d i e v e r v o l g e n s d e k o s t e n a a n d e v e r z e k e r d e t e r u g b e t a a l t ( m i t s z e g e d e k t z i j n ). H e t v o o r d e e l v o o r d e v e r z e k e r d e i s d a t h e t n i e t u i t m a a k t w e l k e z o r g v e r l e n e r w o r d t bezocht. Het nadeel is dat een restitutiepolis veelal duurder zal zijn dan een naturapolis, omdat er geen prijsafspraken zijn gemaakt tussen verzekeraar en zorgverleners. O m m e e r m a r k t w e r k i n g t e k r i j g e n w o r d e n d e t a r i e v e n i n d e g e z o n d h e i d s z o r g s t e e d s meer vrijgelaten door de overheid. Dit zou er in het restitutiestelsel toe kunnen leiden e e n z o r g v e r z e k e r a a r w o r d t g e c o n f r o n t e e r d m e t z e e r h o g e t a r i e v e n. D a a r o m i s b e p a a l d d a t d e v e r z e k e r d e s l e c h t s r e c h t h e e f t o p v e r g o e d i n g v a n z o r g k o s t e n a l s h e t d o o r d e z o r g v e r l e n e r i n r e k e n i n g g e b r a c h t e b e d r a g t e n o p z i c h t e v a n t a r i e v e n i n d e m a r k t n i e t o n r e d e l i j k h o o g i s. L a n d e l i j k w e r k e n d e v e r z e k e r a a r s z u l l e n e e n r e s t i t u t i e p o l i s a a n b i e d e n v o o r d e g e b i e d e n waar zij weinig zorgafspraken met zorgverleners hebben gemaakt. Mengvorm Ve r z e k e r i n g s m a a t s c h a p p i j e n k u n n e n o o k m e n g v o r m e n v a n d e n a t u r a - e n r e s t i t u t i e p o l i s aanbieden. Voor bepaalde vormen van zorg zijn dan contracten gesloten met zorgverleners en -instellingen en voor andere vormen niet. H o e d e z o r g v e r z e k e r a a r s a a n d e z o r g p l i c h t w i l l e n v o l d o e n m o e t e n z i j v a s t l e g g e n i n e e n m o d e l p o l i s o f i n v e r s c h i l l e n d e r e g i o n a a l a a n g e b o d e n m o d e l p o l i s s e n. Voorbeeld 1 mengvorm zorgpolis R u i m 7 5 % v a n v e r z e k e r d e n v a n Z o r g v e r z e k e r a a r D e G o e d e w o o n t i n L i m b u r g. A l s g e v o l g d a a r v a n h e e f t d e z e z o r g v e r z e k e r a a r m e t v r i j w e l a l l e z o r g v e r l e n e r s i n d e z e r e g i o e e n c o n t r a c t. H e t i s d a n l o g i s c h o m i n d e p r o v i n c i e L i m b u r g e e n n a t u r a m o d e l aan te bieden en landelijk een restitutiemodel. Zorgverzekeraars hebben de plicht om elke modelovereenkomst, die zij in een bepaalde provincie aanbieden, aan alle verzekerden die in die provincie wonen aan te bieden. Voorbeeld 2 mengvorm zorgpolis Z o r g v e r z e k e r a a r D e G o e d e m o e t ( i n h e t h i e r v o o r g e n o e m d e v o o r b e e l d ) a a n e e n a s p i r a n t - v e r z e k e r d e i n L i m b u r g z o w e l d e L i m b u r g - m o d e l o v e r e e n k o m s t ( n a t u r a p o l i s ) als de landelijke modelovereenkomst (restitutiepolis) aanbieden. Een aspirantverzekerde uit Groningen heeft alleen recht op de landelijke modelovereenkomst. 256

8 Premie zorgverzekering Hoewel de dekking gelijk is, wordt de hoogte van de premie van de b a s i s v e r z e k e r i n g d o o r d e z o r g v e r z e k e r a a r z e l f b e p a a l d e n d e z e k a n d u s p e r v e r z e k e r a a r v e r s c h i l l e n. Door de tarievenafspraken tussen de zorgverzekeraars en de zorgaanbieders, is zoals gezegd de premie voor een naturapolis doorgaans lager dan voor de restitutiepolis. De premie voor de basisverzekering bestaat uit twee delen: 1. een nominale premie Deze wordt betaald aan de zorgverzekeraar. D e v e r z e k e r i n g s m a a t s c h a p p i j e n z i j n v r i j o m d e h o o g t e v a n h u n p r e m i e s v a s t t e s t e l l e n m a a r m o e t e n w e l v o o r a l h u n k l a n t e n m e t h e t z e l f d e v e r z e k e r i n g s p a k k e t, d e z e l f d e p r e m i e i n r e k e n i n g b r e n g e n. Vo o r k i n d e r e n t o t 1 8 j a a r i s g e e n p r e m i e verschuldigd. A f h a n k e l i j k v a n h e t i n k o m e n k a n e e n v e r z e k e r d e i n a a n m e r k i n g k o m e n v o o r e e n zorgtoeslag. Dit is een financiële tegemoetkoming in de n o m i n a l e p r e m i e v a n d e basisverzekering. Afhankelijk van de grootte van het huishouden en het gezam e n l i j k e j a a r i n k o m e n, b e p a a l t d e B e l a s t i n g d i e n s t o f i e m a n d r e c h t h e e f t o p e e n zorgtoeslag. Hoe lager het inkomen, des te hoger is de zorgtoeslag. De zorgt o e s l a g w o r d t v e r v o l g e n s m a a n d e l i j k s v e r s t r e k t d o o r d e b e l a s t i n g d i e n s t. 2. een inkomensafhankelijke bijdrage Elke verzekerde is verplicht tot een inkomensafhankelijke bijdrage in de zorgkosten. Deze i n k o m e n s a f h a n k e l i j k e b i j d r a g e v a n 7, 7 5 % ( ) h o u d t d e w e r k g e v e r i n o p h e t l o o n e n d r a a g t d e b i j d r a g e v e r v o l g e n s a f a a n d e o v e r h e i d. D e w e r k g e v e r i s wel verplicht om de werknemer voor de i n k o m e n s a f h a n k e l i j k e b i j d r a g e i n l o o n t e c o m p e n s e r e n. O p d e z e m a n i e r b e t a l e n d e w e r k g e v e r s o o k m e e a a n d e z o r g in Nederland. De inkomensafhankelijke bijdrage geldt overigens ook voor uitker i n g s g e r e c h t i g d e n. D e u i t k e r e n d e i n s t a n t i e t r e e d t i n d i t g e v a l o p a l s w e r k g e v e r. B e p a a l d e g r o e p e n, z o a l s v e r z e k e r d e n z o n d e r w e r k g e v e r, b e t a l e n h e t v e r l a a g d e tarief van 5,65% (2011) over hun inkomen (bijvoorbeeld pensioen en lijfrenten). Premie zorgverzekering Er zijn verschillende mogelijkheden voor de verzekerde om invloed uit te oefenen op de hoogte van de premie die hij betaalt voor de basisverzekering: 1. Door van tevoren modelpolissen van verschillende verzekeraars te vergelijken en een scherp geprijsde zorgverzekeraar te kiezen 2. Door te kiezen voor een naturapolis, die doorgaans een lagere premie kent 3. Door te kiezen voor een eigen risico, hetgeen premiekorting oplevert 4. Door zich te verzekeren op een collectief contract Het kan zijn dat een bedrijf of organisatie een collectief contract met een zorgv e r z e k e r a a r a f s l u i t. D a t w i l z e g g e n d a t a l l e w e r k n e m e r s v a n h e t b e d r i j f b i j dezelfde zorgverzekeraar worden ondergebracht. De premie van een collectief contract kan tot 10% lager zijn dan die van eenzelfde individuele zorgverzekering. 257

9 Premie zorgverzekering Eigen risico De basisverzekering kent een verplicht e i g e n r i s i c o p e r v e r z e k e r i n g s j a a r v o o r i e d e r e v e r z e k e r d e v a n 1 8 j a a r e n o u d e r. P e r 1 j a n u a r i i s h e t e i g e n r i s i c o e u r o ( d i t was in euro en in euro). Dit verplichte eigen risico geldt niet voor de kosten van: consult van de huisarts (de meeste) tandheelkundige zorg tot 22 jaar verloskundige zorg kraamzorg Naast de wettelijk verplichte vrijstellingen voor het verplichte e i g e n r i s i c o, k u n n e n zorgverzekeraars ervoor kiezen ook andere kosten buiten het verplichte e i g e n r i s i c o t e houden. Vaak stelt de zorgverzekeraar dan wel aanvullende eisen. Enkele voorbeelden: v e r z e k e r d e m a a k t g e b r u i k v a n e e n v o o r k e u r s a a n b i e d e r ( e e n z o r g a a n b i e d e r waarmee de verzekeraar speciale afspraken heeft gemaakt) verzekerde gebruikt genees- of hulpmiddelen die de zorgverzekeraar aanbeveelt v e r z e k e r d e v o l g t e e n p r e v e n t i e p r o g r a m m a v o o r d i a b e t e s, d e p r e s s i e, h a r t - e n v a a t z i e k t e n, c h r o n i s c h o b s t r u c t i e f l o n g l i j d e n o f o v e r g e w i c h t. Tegemoetkoming verplicht eigen risico chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) C h r o n i s c h z i e k e n e n m e n s e n m e t e e n h a n d i c a p h e b b e n b i j n a a l t i j d h o g e r e z o r g k o s t e n. D e n k b i j v o o r b e e l d a a n d i a b e t e s p a t i e n t e n, m e n s e n m e t p s y c h i s c h e k l a c h t e n, r e u m a, aandoeningen aan de nieren. Daarom hebben deze groepen onder bepaalde voorwaard e n r e c h t o p C o m p e n s a t i e E i g e n R i s i c o. D e o v e r h e i d b e t a a l t d a n e e n d e e l v a n h e t verplichte e i g e n r i s i c o t e r u g ( W e t t e g e m o e t k o m i n g c h r o n i s c h z i e k e n e n g e h a n d i c a p t e n (Wtcg). C h r o n i s c h z i e k e n o f g e h a n d i c a p t e n h e b b e n r e c h t o p C o m p e n s a t i e E i g e n R i s i c o w a n n e e r zij voldoen aan één van de volgende voorwaarden: Als de chronisch zieke of gehandicapte op 1 juli 2010 ten minste een half jaar aaneengesloten in een AWBZ instelling (zoals een verpleeghuis, verzorgingshuis of een instelling voor beschermd wonen) verbleef. Als de chronisch zieke of gehandicapte een bepaalde chronische aandoening heeft waarvoor in 2008 en 2009 meer dan 180 standaarddagdoseringen van specifieke stoffen in geneesmiddelen zijn afgeleverd. Een standaard dagdosering is e e n d o o r d e W H O v a s t g e s t e l d e h o e v e e l h e i d w e r k z a m e s t o f i n g e n e e s m i d d e l e n die een volwassene gemiddeld per dag gebruikt. Als de chronisch zieke of gehandicapte zowel in 2007 als in 2008 waren ingedeeld in een Diagnosekostengroep (DKG). Dit is meestal van toepassing als iemand in het ziekenhuis wordt opgenomen voor een bepaalde chronische aandoening. Naast het verplichte e i g e n r i s i c o, h e b b e n v e r z e k e r d e n d e k e u z e m o g e l i j k h e i d v a n e e n vrijwillig eigen risico. Dit e i g e n r i s i c o i s v a s t g e l e g d i n t r e d e n v a n e l k ( d u s 1 0 0, 200,..., 500) en geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar. Bij een vrijwillig eigen risic o w o r d t d o o r d e v e r z e k e r a a r e e n k o r t i n g o p d e p r e m i e g e g e v e n. 258

10 Verzekeraars zijn vrij in het aanbieden van de mogelijkheden tot vrijwillig eigen risico, maar moeten in ieder geval ook een polis aanbieden zonder vrijwillig eigen risico. Sommige verzekeraars hanteren de wettelijk verplichte vrijstellingen (voor het verplichte eigen risico, zoals consult van de huisarts) ook voor het vrijwillige eigen risico. D e v e r z e k e r a a r i s v e r d e r v e r p l i c h t o m d e k e u z e v a n e l k e v e r z e k e r d e v o o r e e n d o o r hem aangeboden e i g e n r i s i c o t e a c c e p t e r e n e n o o k m o e t d e v e r z e k e r a a r i e d e r e e n m e t hetzelfde eigen risico, dezelfde premiekorting geven. Convenant Samenloop zorgverzekeringen/reisverzekeringen M e d i s c h e k o s t e n i n h e t b u i t e n l a n d k u n n e n z o w e l g e d e k t z i j n o p e e n z o r g v e r z e k e r i n g, e e n a a n v u l l e n d e z i e k t e k o s t e n v e r z e k e r i n g a l s o p e e n r e i s v e r z e k e r i n g. O m h e t r i s i c o v a n d u b b e l e o f o n v o l d o e n d e v e r z e k e r i n g b i j a c u t e z o r g i n h e t b u i t e n l a n d t e v o o r k o m e n, hebben het Verbond van Verzekeraars en Zorgverzekeraars Nederland het Convenant S a m e n l o o p Z o r g v e r z e k e r i n g e n / r e i s v e r z e k e r i n g e n g e s l o t e n. Premie zorgverzekering H e t c o n v e n a n t i s e r o m d u i d e l i j k h e i d v o o r v e r z e k e r d e n t e s c h e p p e n o v e r m o g e l i j k e s a m e n l o o p e n o m r i c h t l i j n e n t e b i e d e n v o o r v e r z e k e r a a r s o v e r h e t n e m e n v a n r e g r e s i n het geval van samenloop. De verzekeraars zijn niet verplicht om deel te nemen aan het convenant. Buitenlanddekking zorgverzekering D e z o r g v e r z e k e r i n g d e k t m e d i s c h e k o s t e n d i e g e m a a k t w o r d e n i n h e t b u i t e n l a n d. D e hoogte en de wijze waarop de kosten gedekt zijn, is afhankelijk van de keuze die de verzekerde maakt bij het inroepen van die zorg. Als een verzekerde gebruikt maakt van de Europese Verzekeringskaart (EHIC) d a n heeft hij recht op de reguliere medische zorg van het betreffende land en krijgt daarvoor over het algemeen geen nota. De zorgverlener stuurt de nota dan naar Nederland v o o r b e t a l i n g. A l s i n h e t b e t r e f f e n d e l a n d e e n e i g e n b i j d r a g e v o o r b e p a a l d e z o r g v a n toepassing is, komt deze voor rekening van de verzekerde zelf. De EHIC is alleen geld i g i n d e l a n d e n v a n d e E U / E E R e n e e n a a n t a l Ve r d r a g s l a n d e n w a a r o n d e r Tu n e s i ë e n Australië. A l s e e n v e r z e k e r d e b i n n e n d e E U / E E R e n d e Ve r d r a g s t a t e n g e e n g e b r u i k m a a k t v a n d e E H I C d a n h e e f t v e r z e k e r d e r e c h t o p v e r g o e d i n g v a n d e k o s t e n o p g r o n d v a n d e Z v w tot ten hoogste 100% van het Nederlandse tarief onder aftrek van het eventuele e i g e n r i s i c o. D e e v e n t u e l e e i g e n b i j d r a g e v a n h e t b e t r e f f e n d e l a n d i s b i j e e n r e s t i t u t i e p o l i s niet van toepassing. Voor medische kosten in de andere landen biedt de zorgverzekering recht op vergoeding van de kosten binnen de grenzen van de p o l i s v o o r w a a r d e n t o t t e n h o o g s t e % van het Nederlandse tarief onder aftrek van het eventuele eigen risico. 259

11 Premie zorgverzekering Buitenlanddekking aanvullende ziektekostenverzekering De aanvullende ziektekostenverzekering met een buitenlanddekking biedt dekking voor de medische kosten die boven het bedrag uitkomen dat door de (basis)zorgverzekering w o r d t v e r g o e d. E r i s n e t a l s b i j d e z o r g v e r z e k e r i n g g e e n d e k k i n g v o o r e i g e n b i j d r a g e op grond van de EHIC of het eigen risico van de zorgverzekering. Bij een aantal verzekeraars wordt de vergoeding beperkt tot een bepaald percentage van het Nederlands tarief (bijvoorbeeld 200%). De verzekering biedt daarnaast ook dekking voor het terughalen van een verzekerde naar Nederland (repatriëring) a l s d i t m e d i s c h n o o d z a k e l i j k i s. Buitenlanddekking reisverzekering De reisverzekering met een dekking voor geneeskundige kosten biedt dekking voor de medische kosten die niet door de andere verzekeringen gedekt zijn de eigen bijdrage op grond van de EHIC en/of het eigen risico van de zorgverzekering. de medische noodzakelijke r e p a t r i ë r i n g v a n d e v e r z e k e r d e e n d e k o s t e n v a n h e t t e r u g h a l e n v a n d e o v e r i g e l e d e n v a n h e t r e i s g e z e l s c h a p. Zorgverzekering A a n v u l l e n d e R e i s v e r z e k e r i n g ziektekostenv e r z e k e r i n g m e t geneeskundige met dekking buitenlanddekking kosten Medische kosten D e k k i n g o p g r o n d v a n E H I C o f % v a n h e t N e d e r l a n d s e tarief. D e k k i n g b i n n e n d e g r e n z e n v a n d e polisvoorwaarden. D e k k i n g v o o r k o s t e n d i e n i e t d o o r de andere verzekeringen gedekt worden. E i g e n b i j d r a g e en/of eigen risico zorgverzekering Geen dekking Geen dekking Dekking Repatriëring Geen dekking D e k k i n g v o o r d e v e r z e k e r d e i n d i e n medisch noodzakelijk D e k k i n g v o o r d e v e r z e k e r d e i n d i e n medisch noodzakelijk; D e k k i n g v o o r h e t reisgezelschap. 260

ICS Aanvullende Reisverzekering

ICS Aanvullende Reisverzekering ICS Aanvullende Reisverzekering 2 3 Inhoudsopgave 3 4 5 10 14 15 Dekkingsoverzicht Algemene Begripsomschrijvingen Algemene Voorwaarden Bijzondere Voorwaarden Dekking Ongevallen Bijzondere Voorwaarden Dekking

Nadere informatie

Addendum WFt Zorgverzekering

Addendum WFt Zorgverzekering Addendum WFt Zorgverzekering Dit addendum is uitsluitend voor persoonlijk gebruik en het is niet toegestaan om het digitaal of in kopie door te sturen naar anderen. Met dit addendum heeft u een overzicht

Nadere informatie

ZORGTIPS.NL. Kies de juiste zorgverzekering. Praktische tips & tricks bij het kiezen en overstappen van zorgverzekering

ZORGTIPS.NL. Kies de juiste zorgverzekering. Praktische tips & tricks bij het kiezen en overstappen van zorgverzekering ZORGTIPS.NL Kies de juiste zorgverzekering Praktische tips & tricks bij het kiezen en overstappen van zorgverzekering 2 Hoe kies je de juiste zorgverzekering voor 2015? Het einde van het jaar komt weer

Nadere informatie

Rubriek Recreatie Bijzondere Voorwaarden Doorlopende Reisverzekering Algemeen

Rubriek Recreatie Bijzondere Voorwaarden Doorlopende Reisverzekering Algemeen Bijzondere Voorwaarden Doorlopende Reisverzekering Algemeen Inhoud Algemeen Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen Artikel 2 Geldigheidsgebied Artikel 3 Aanvang en duur van de dekking Artikel 4 Einde

Nadere informatie

VOORWAARDEN Collectieve Ongevallenverzekering

VOORWAARDEN Collectieve Ongevallenverzekering VOORWAARDEN Collectieve Ongevallenverzekering (VOC 2013-02) Deze overeenkomst voldoet aan het vereiste van onzekerheid als bedoeld in artikel 7:925 BW, indien en voor zover de schade op vergoeding waarvan

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding - Uw zorgverzekering: Goed om vooraf te weten. Algemeen Gedeelte. Dekking en vergoeding

Inhoud. Inleiding - Uw zorgverzekering: Goed om vooraf te weten. Algemeen Gedeelte. Dekking en vergoeding Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Polisvoorwaarden 2013 2 Inhoud Inleiding - Uw zorgverzekering: Goed om vooraf te weten Deel 1 Gedeelte Artikel 1 Begripsomschrijvingen 6 Artikel 2 De grondslag

Nadere informatie

Interpolis ZorgActief

Interpolis ZorgActief Interpolis ZorgActief Voorwaarden, aanspaken en vergoedingen 2014 (model 95049) Vragen en opvragen informatie Hebt u vragen of wilt u documenten aanvragen? Neem dan gerust contact met ons op. Telefonisch

Nadere informatie

Polisvoorwaarden 2014

Polisvoorwaarden 2014 Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Polisvoorwaarden 2014 Inhoud Inleiding - Uw zorgverzekering: Goed om vooraf te weten Deel 1 Gedeelte Artikel 1 Begripsomschrijvingen 6 Artikel 2 De grondslag

Nadere informatie

Inhoud. ASR Collectieve Ongevallenverzekering Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities. Artikel 2 Strekking van de verzekering

Inhoud. ASR Collectieve Ongevallenverzekering Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities. Artikel 2 Strekking van de verzekering Inhoud Hoofdstuk I Begripsomschrijvingen Artikel 1 Definities Hoofdstuk II Te verzekeren risico Artikel 2 Strekking van de verzekering Artikel 3 Grondslag van de verzekering Artikel 4 Uitsluitingen Hoofdstuk

Nadere informatie

Ziektekosten - verzekeringen in Nederland

Ziektekosten - verzekeringen in Nederland Ziektekosten - verzekeringen in Nederland Inhoudsopgave Voorwoord 5 Inleiding 7 1 De Zorgverzekeringswet 13 1.1 Achtergrond 14 1.2 Karakter van de zorgverzekering 18 1.3 De verzekeringsplichtigen 18 1.4

Nadere informatie

Addendum PE Plus Adviseur Zorgverzekering

Addendum PE Plus Adviseur Zorgverzekering Addendum PE Plus Adviseur Zorgverzekering Dit addendum is uitsluitend voor persoonlijk gebruik en het is niet toegestaan om het digitaal of in kopie door te sturen naar anderen. Met dit addendum heeft

Nadere informatie

Polisvoorwaarden in 2015

Polisvoorwaarden in 2015 Polisvoorwaarden in 2015 Inhoud Inleiding - Uw zorgverzekering: Goed om vooraf te weten Deel 1 Algemeen Gedeelte Artikel 1 Begripsomschrijvingen 6 Artikel 2 De grondslag van uw zorgverzekering 13 Artikel

Nadere informatie

Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Select Zorg Plan en aanvullende verzekering Juist Voor Jou Avéro Achmea 2015

Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Select Zorg Plan en aanvullende verzekering Juist Voor Jou Avéro Achmea 2015 Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Select Zorg Plan en aanvullende verzekering Juist Voor Jou Avéro Achmea 2015 Ingangsdatum 1 januari 2015 Dit zijn de voorwaarden van uw basisverzekering en de aanvullende

Nadere informatie

Toetsingskader beoordeling modelovereenkomsten polisjaar 2014

Toetsingskader beoordeling modelovereenkomsten polisjaar 2014 Toetsingskader beoordeling modelovereenkomsten polisjaar 2014 I Toetspunt NZa II Artikel Zorgverzekeringswet (Zvw) III Toelichting 1. Acceptatieplicht 1 a. De bepalingen over de acceptatieplicht van de

Nadere informatie

Doorlopende Reisverzekering World Card Business Gold. Polisvoorwaarden

Doorlopende Reisverzekering World Card Business Gold. Polisvoorwaarden Doorlopende Reisverzekering World Card Business Gold Polisvoorwaarden 2 Inhoudsopgave 3 4 5 7 13 18 20 23 27 29 32 34 Aandachtspunten Algemene Begripsomschrijvingen Algemene Voorwaarden Bijzondere Voorwaarden

Nadere informatie

Doorlopende Reisverzekering World Card Platinum. Polisvoorwaarden

Doorlopende Reisverzekering World Card Platinum. Polisvoorwaarden Doorlopende Reisverzekering World Card Platinum Polisvoorwaarden 2 Inhoudsopgave 3 4 5 7 13 18 20 23 27 29 32 34 Aandachtspunten Algemene Begripsomschrijvingen Algemene Voorwaarden Bijzondere Voorwaarden

Nadere informatie

Artikel 6 Hoogte van een eigen risico 5

Artikel 6 Hoogte van een eigen risico 5 POLISVOORWAARDEN Delta Lloyd Zorgverzekering MODEL F 03.2.45 GELDIGHEID Geldend vanaf 1 januari 2008 Delta Lloyd Zorgverzekering NV ONDERDEEL Zorgverzekeringen INHOUD ALGEMEEN Artikel 1 Inleiding 2 Artikel

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden Trias Natura Polis 2011

Verzekeringsvoorwaarden Trias Natura Polis 2011 Verzekeringsvoorwaarden Trias Natura Polis 2011 2 VERZEKERINGSVOORWAARDEN TRIAS NATURA POLIS 2011 Welkom bij Zorgverzekeraar Trias Uw zorgverzekeraar zonder winstoogmerk! In deze verzekeringsvoorwaarden

Nadere informatie

NIBE-SVV, 2012. Oefenexamen Inleiding zorgverzekeringen

NIBE-SVV, 2012. Oefenexamen Inleiding zorgverzekeringen NIBE-SVV, 2012 Oefenexamen Inleiding zorgverzekeringen 1. Hieronder worden drie verschillende huishoudens beschreven. In welk huishouden zijn alle leden volgens de Zorgverzekeringswet verplicht een basisverzekering

Nadere informatie

Allianz Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Allianz Arbeidsongeschiktheidsverzekering Allianz Inkomensverzekeringen Allianz Arbeidsongeschiktheidsverzekering Verzekeringsvoorwaarden AOV 08 Inhoudsopgave Begripsomschrijvingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Student Insurance Package

Student Insurance Package Student Insurance Package Polisvoorwaarden nr. 1.12 Inhoudsopgave Belangrijk 4 1 Definities en algemene voorwaarden 4 1.1 Begripsomschrijving 5 1.2 Premiebetaling 6 1.3 Premierestitutie 6 1.4 Duur van

Nadere informatie

MO080-16 ONGEVALLENVERZEKERING VEILIGHEIDSREGIO ROTTERDAM RIJNMOND Inhoudsopgave

MO080-16 ONGEVALLENVERZEKERING VEILIGHEIDSREGIO ROTTERDAM RIJNMOND Inhoudsopgave MO080-16 ONGEVALLENVERZEKERING VEILIGHEIDSREGIO ROTTERDAM RIJNMOND Inhoudsopgave art. ALGEMENE VOORWAARDEN Begripsomschrijvingen 1 Partijen 1.1 Ongeval 1.2 Uitbreiding begrip ongeval 1.3 Tijdelijke arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden VGZ Zorgverzekering 2012

Verzekeringsvoorwaarden VGZ Zorgverzekering 2012 Verzekeringsvoorwaarden VGZ Zorgverzekering 2012 Welkom bij VGZ Voor goede zorg zorg je samen In deze verzekeringsvoorwaarden leest u alles over uw VGZ Zorgverzekering. Om het vinden van de juiste informatie

Nadere informatie

Flexibele AOV. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave

Flexibele AOV. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave Flexibele AOV Polisvoorwaarden Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de dekking 5 Uitsluitingen 6 Wijzigingen van het risico 7 Wijzigingen

Nadere informatie

Voorwaarden Verzekeringsvoorwaarden Besured Basisverzekering 2013.a

Voorwaarden Verzekeringsvoorwaarden Besured Basisverzekering 2013.a Voorwaarden Verzekeringsvoorwaarden Besured Basisverzekering 2013.a 1 Belangrijke telefoonnummers en adressen: Klantenservice 078 611 81 11 (lokaal tarief) De klantenservice van Besured heeft gespecialiseerde

Nadere informatie

expatriate Health Insurance

expatriate Health Insurance expatriate Health Insurance VOORWAARDEN EN VERGOEDINGEN INDIVIDUELE VERZEKERING 2015 Over deze voorwaarden Dit zijn de polisvoorwaarden van uw expatriate Health Insurance (XHI). XHI biedt twee volwaardige

Nadere informatie

voorwaarden HEMA Zorgverzekering

voorwaarden HEMA Zorgverzekering voorwaarden HEMA Zorgverzekering In begrijpelijke taal. Dat is echt HEMA! Contact en service website: www.hemaverzekeringen.nl Klantenservice e-mail: info@hemazorgverzekering.nl telefoonnummers: klantenservice

Nadere informatie

Cystic Fibrosis en vergoedingen

Cystic Fibrosis en vergoedingen Cystic Fibrosis en vergoedingen NCFS maart 2015 Copyright NCFS 2015 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere

Nadere informatie

Ziektekostenverzekeringen in Nederland

Ziektekostenverzekeringen in Nederland Ziektekostenverzekeringen in Nederland Het nieuwe zorgverzekeringsstelsel 2006 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Inleiding 5 1 De Zorgverzekeringswet 10 1.1 Achtergrond 10 1.2 Karakter van de zorgverzekering 14

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden AOV Extra (602)

Bijzondere Voorwaarden AOV Extra (602) Bijzondere Voorwaarden AOV Extra (602) Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Strekking van de verzekering Artikel 3 Arbeidsongeschiktheid in de zin van de verzekering Artikel 4 Arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie