Zorg en ongevallen. ongevallen. z o r g e n. In dit onderdeel wordt de lezer inzicht verschaft in het onderwerp zorg- en ongevallenverzekering.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zorg en ongevallen. ongevallen. z o r g e n. In dit onderdeel wordt de lezer inzicht verschaft in het onderwerp zorg- en ongevallenverzekering."

Transcriptie

1 Zorg en In dit onderdeel wordt de lezer inzicht verschaft in het onderwerp zorg- en verzekering. De volgende onderwerpen komen hierbij aan de orde: de kenmerken van het zorgstelsel en wetgeving op dit gebied de kenmerken (dekking, premie, beëindiging) van de zorgverzekering de kenmerken (dekking, premie) van de verzekering 250

2 Inleiding B i j n a i e d e r e e n i s w e l e e n s z i e k. D e e e n h e e f t d a n a l l e e n r u s t o f m e d i c i j n e n n o d i g, d e a n d e r m o e t e e n o p e r a t i e o n d e r g a a n. W e e r een ander is langdurig ziek en brengt veel tijd door in ziekenh u i z e n. L i a n n e v i n d t h e t m a a r m o e i l i j k o m t e v o o r s p e l l e n h o e h o o g d e k o s t e n v a n e v e n t u e l e t o e k o m s t i g e b e h a n d e l i n g e n e n m e d i c i j n e n z u l l e n u i t v a l l e n v o o r h a a r z e l f. D a t z i j n u v e e l g e l d v e r d i e n t e n w a t o p z i j k a n l e g g e n, s t e l t h a a r n i e t g e r u s t. Daarom besluit zij om naast de verplichte b a s i s v e r z e k e r i n g e e n a a n v u l l e n d e z o r g v e r z e k e r i n g a f t e s l u i t e n. A l s i e d e r e e n z i j n z i e k t e k o s t e n u i t e i g e n z a k z o u m o e t e n b e t a l e n, z o u d e n h e e l v e e l m e n s e n i n d e p r o b l e m e n k o m e n. A l l e e n d e r i j k e r e p e r s o n e n i n d e s a m e n l e v i n g h e b b e n d a n w a a r s c h i j n l i j k g e n o e g g e l d o m d e g e n e e s k u n d i g e z o r g v a n h e n z e l f e n h u n n a a s t e n t e k u n n e n b e t a l e n. O m g e z o n d h e i d s z o r g ( h u l p v e r l e n i n g i n v e r b a n d m e t z i e k t e ) v o o r i e d e r e e n b e t a a l b a a r t e h o u d e n, b e s t a a t i n N e d e r l a n d e e n a a n t a l w e t t e n o p d i t g e b i e d, waarvan de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de Z o r g v e r z e k e r i n g s w e t ( Z v w ) h i e r o n d e r w o r d e n b e s p r o k e n. AWBZ A l s i e m a n d l a n g e r d a n e e n j a a r z i e k i s ( d e a a n e e n g e s l o t e n b e h a n d e l i n g s d u u r i s l a n g e r dan een jaar) kan hij geen aanspraak meer maken op zijn zorgverzekering (basisverzekering of aanvullende zorgverzekering). Daarom is bijna iedereen die in Nederland woont, verplicht verzekerd op basis van de A l g e m e n e W e t B i j z o n d e r e Z i e k t e k o s t e n (AWBZ). De verzekerden volgens deze wet zijn: Alle personen die in Nederland wonen en werken Alle personen die in het buitenland wonen, maar in Nederland werken en belasting (sociale premies) betalen N i e t v e r z e k e r d z i j n p e r s o n e n d i e i n N e d e r l a n d w o n e n, m a a r i n h e t b u i t e n l a n d w e r k e n en belasting betalen. Inleiding Volgens de AWBZ hebben de verzekerden recht op vergoeding van de kosten van langdurige en zware medische problemen. Daarom is iedereen tot een bepaald bedrag verzekerd voor langdurige en/of hoge ziektekosten, zoals onder andere ziekenhuisopname van langer dan een jaar en opname in een verpleeg- of gehandicapteninrichting. 251

3 Inleiding De verzekerde heeft, behalve als het zorg betreft die kan worden bekostigd op grond v a n e e n a n d e r e w e t t e l i j k e r e g e l i n g, u i t h o o f d e v a n d e AW B Z r e c h t o p d e v e r g o e d i n g van de volgende kosten: persoonlijke verzorging; verpleging; ondersteunende begeleiding; activerende begeleiding; behandeling; verblijf; vervoer; het gebruik van een verpleegartikel; doventolkzorg; ziekenhuis- en revalidatiezorg vanaf de 365e dag; prenatale zorg; onderzoek naar aangeboren stofwisselingsziekten; vaccinaties. De verzekering op grond van de AWBZ geschiedt van rechtswege, er is geen verzeker i n g s o v e r e e n k o m s t n o d i g. U i t k e r i n g e n o p g r o n d v a n d e AW B Z w o r d t u i t g e v o e r d d o o r d e z o r g k a n t o r e n, d i e z i j n o n d e r g e b r a c h t b i j z o r g v e r z e k e r a a r s. I n e l k e r e g i o c o ö r d i n e e r t één zorgverzekeraar de AWBZ-zorg. D e AW B Z - p r e m i e i s e e n ( v r i j h o o g ) p e r c e n t a g e v a n h e t i n k o m e n v a n d e v e r z e k e r d e ; een sociale premie die tegelijkertijd met de inkomstenbelasting wordt afgedragen. WMO De vergoeding van huishoudelijke ondersteuning wordt geregeld in de W e t Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). O o k i s i n d e z e w e t d e o n d e r s t e u n i n g v a n m a n t e l z o r g e r s ( m e n s e n d i e z i e k e f a m i l i e l e d e n o f k e n n i s s e n v e r ), v r i j w i l l i g e r s e n buurtactiviteiten geregeld. Het doel van de WMO is deels om instroom in de AWBZ te voorkomen door in een eerder stadium hulp te bieden, in de vorm van bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, een rolstoel of aanpassing van de woning. Bij de invoering van de WMO zijn de gemeentes verantwoordelijk geworden voor de uitvoering ervan. Zo kent de gemeente ook uit hoofde van de WMO, onder bepaalde voorw a a r d e n, a a n h a a r i n w o n e r s e e n p e r s o o n s g e b o n d e n b u d g e t t o e. D i t b u d g e t k a n n a a r eigen inzicht of via de gemeente worden uitgegeven aan ondersteuning. 252

4 ZORGVERZEKERINGSWET (ZVW) Dezelfde groep mensen die als verzekerden wordt aangemerkt van de AWBZ, is ook in het kader van de Zorgverzekeringswet (Zvw) v e r p l i c h t z i c h t e v e r z e k e r e n m e t d e basisverzekering. H i e r v o o r g e l d t w e l d e v e r p l i c h t i n g o m e e n v e r z e k e r i n g s o v e r e e n k o m s t a a n t e g a a n. Uitgezonderd van de verzekeringsplicht zijn militairen in actieve dienst en vrijgestelde gemoedsbezwaarden. De dekking van de b a s i s v e r z e k e r i n g i s v a s t g e l e g d i n d e Z v w. I e d e r e e n i s v r i j o m t e kiezen bij welke zorgverzekeraar hij de b a s i s v e r z e k e r i n g a f s l u i t. Z o r g v e r z e k e r a a r s mogen geen aanvragen voor de b a s i s v e r z e k e r i n g w e i g e r e n ; e r g e l d t e e n w e t t e l i j k e acceptatieplicht. Daarnaast mag de premie voor de basisverzekering niet afhankelijk zijn van persoonskenmerken als leeftijd of gezondheid. Z o r g v e r z e k e r a a r s h e b b e n a l l e e n e e n a c c e p t a t i e p l i c h t v o o r d e p r o v i n c i e s w a a r i n z i j a c t i e f z i j n, d e m e e s t e z o r g v e r z e k e r a a r s w e r k e n e c h t e r l a n d e l i j k. Inleiding O u d e r s z i j n v e r p l i c h t o m n i e t a l l e e n v o o r z i c h z e l f, m a a r o o k v o o r h u n k i n d e r e n o n d e r 18 jaar een basisverzekering te sluiten. Personen vanaf 18 jaar moeten zelf een verz e k e r i n g a f s l u i t e n. H e t i s m o g e l i j k o m m e e r d e r e g e z i n s l e d e n a l s v e r z e k e r d e n o p é é n polis onder te brengen. Z o r g v e r z e k e r a a r s m o g e n o v e r i g e n s n i e t a l l e l e d e n v a n e e n g e z i n v e r p l i c h t e n o m e e n polis bij dezelfde zorgverzekeraar af te sluiten. De Zvw geldt niet voor de aanvullende zorgverzekeringen, d u s h i e r v o o r g e l d t g e e n v e r z e k e r i n g s p l i c h t e n o o k g e e n a c c e p t a t i e p l i c h t v o o r d e z o r g v e r z e k e r a a r. D e Z v w w o r d t u i t g e v o e r d d o o r d e z o r g v e r z e k e r a a r s, d i e o n d e r t o e z i c h t s t a a n v a n D e Nederlandsche Bank (DNB). FINANCIERING VAN DE ZORG I n N e d e r l a n d w o r d t j a a r l i j k s z o n 8 3 m i l j a r d e u r o a a n z o r g k o s t e n u i t g e g e v e n. D e z e k o s t e n w o r d e n v i a d e z o r g v e r z e k e r i n g v o o r 5 0 % d o o r d e w e r k g e v e r s b e t a a l d ( b i j d r a g e i n k o m e n s a f h a n k e l i j k e p r e m i e ), v o o r 4 5 % d o o r d e b u r g e r s b e t a a l d ( b e t a l i n g n o m i n a l e z o r g v e r z e k e r i n g p r e m i e s ) e n v o o r 5 % d o o r d e o v e r h e i d b e t a a l d ( s t o r t e n v a n p r e m i e v o o r kinderen tot 18 jaar in het Zorgverzekeringsfonds). Vanwege de acceptatieplicht voor de basisverzekering kan het gebeuren dat een zorgverzekeraar een onevenredig aantal verzekerden met een hoog risico in zijn portef e u i l l e h e e f t. D o o r m i d d e l v a n e e n v e r e v e n i n g s r e g e l i n g w o r d t d i t o p g e h e v e n. H i e r v o o r bestaat het Zorgverzekeringsfonds. Het CVZ (College voor Zorgverzekeringen) is beheerder van het Zorgverzekeringsfonds e n v o e r t d e v e r e v e n i n g s r e g e l i n g u i t. O p b a s i s v a n v e r z e k e r d e n a a n t a l l e n e n g e z o n d h e i d s k e n m e r k e n v e r d e e l t h e t C V Z d e m i d d e l e n u i t h e t f o n d s o v e r d e z o r g v e r z e k e r a a r s. D e z o r g v e r z e k e r a a r v e r g o e d t vervolgens de zorg aan de zorgverlener of aan de verzekerde. 253

5 Dekking zorgverzekering Dekking zorgverzekering De dekking van de b a s i s v e r z e k e r i n g i s v o o r i e d e r e e n e n b i j e l k e z o r g v e r z e k e r a a r gelijk, want deze is zoals gezegd wettelijk vastgelegd. Het gaat om dekking van noodzakelijke, op genezing gerichte zorg. D e d e k k i n g v a n z o r g k o s t e n ( v o l g e n s d e AW B Z e n d e Z v w ) i s n i e t o n b e p e r k t. Uitgesloten is bijvoorbeeld tandheelkundige zorg voor meerderjarigen. Ook kan de omvang van de zorg beperkt zijn, bijvoorbeeld een maximum aantal verg o e d e u r e n k r a a m z o r g. E e n a n d e r v o o r b e e l d i s d e v e r g o e d i n g v a n e e n g e b i t s p r o t h e s e, deze is beperkt tot maximaal eenmaal per periode van een aantal jaren. E e n s e c o n d o p i n i o n w o r d t i n b e g i n s e l o o k v e r g o e d, m a a r e r g e l d e n w e l b e p e r k i n g e n. Z o m a g h e t a l l e e n e e n m e d i s c h a d v i e s b e t r e f f e n e n n i e t d e b e h a n d e l i n g z e l f. D e v e r z e k e r a a r z a l v e e l a l e e n s e c o n d o p i n i o n v e r g o e d e n w a n n e e r e r t w i j f e l b e s t a a t o v e r d e d i a g n o s e o f d e b e h a n d e l i n g b i j e r n s t i g e z i e k t e n. H e t h a n g t v a n d e p e r s o o n l i j k e o m s t a n d i g h e d e n v a n d e v e r z e k e r i n g n e m e r a f h o e v a a k d e z e r e c h t h e e f t o p v e r g o e d i n g van een second opinion. De verzekerde kan de dekking van de basispolis uitbreiden door aanvullende zorgverzekeringen a f t e s l u i t e n. E e n v e e l a f g e s l o t e n a a n v u l l e n d e v e r z e k e r i n g i s d i e v o o r t a n d a r t s k o s t e n. I e d e r e z o r g v e r z e k e r a a r h e e f t a a n v u l l e n d e v e r z e k e r i n g e n i n h e t a a n b o d, e r i s g r o t e o n d e r l i n g e c o n c u r r e n t i e o p p r i j s e n k w a l i t e i t. Vo o r d e z e a a n v u l l e n d e v e r z e k e r i n g e n geldt zoals gezegd geen acceptatieplicht. Zorgverzekeraars mogen voor de aanvullende verzekeringen zelf bepalen welke zorgkosten wel en niet gedekt zijn, hoe hoog de premie is en wat de acceptatievoorwaarden zijn. Dekkingsoverzicht (niet volledig) basisverzekering en aanvullende verzekeringen Basisverzekering Anticonceptiva (tot 22 jaar) Bevalling en kraamzorg (beperkt) Eerstelijns psychologische zorg Ergotherapie Farmaceutische zorg (geneesmiddelen) Fysiotherapie (beperkt) Tandarts tot 18 jaar Consult van de huisarts IVF (eerste 3 pogingen) Logopedie Medisch specialistische zorg Ziekenhuisverpleging en ziekenvervoer (beperkt) Aanvullende verzekeringen Alternatieve geneeswijzen Hulpmiddelen Inentingen en screening Kuren en verblijf in kuuroorden Orthodontie Fysiotherapie (uitgebreid) Tandarts vanaf 18 jaar Therapieën Thuiszorg en terminale zorg Verloskundige zorg en kraamzorg (uitgebreid) Cosmetische chirurgie Ziekenvervoer (uitgebreid) Overige chirurgie 254

6 De dekking van de b a s i s v e r z e k e r i n g w o r d t z o a l s g e z e g d d o o r d e o v e r h e i d b e p a a l d. Daarmee is de dekking aan politieke invloed onderhevig. Zo zijn voor 2011 de regels v o o r h e t P e r s o o n s g e b o n d e n B u d g e t a a n g e s c h e r p t o m d e g r o e i v a n d e u i t g a v e n o n d e r c o n t r o l e t e h o u d e n. Ta n d a r t s k o s t e n w o r d e n n i e t m e e r v e r g o e d v o o r j o n g e r e n o u d e r d a n 18 jaar en er gelden strengere regels bij de vergoeding van anti-depressiva. Vanaf 2011 worden hulpprogramma's voor stoppen met roken vergoed en vervalt de v e r g o e d i n g v a n a n t i - c o n c e p t i e v o o r v r o u w e n v a n a f 2 2 j a a r. F y s i o t h e r a p i e w o r d t i n vergoed vanaf de 13e behandeling. De dekking ligt vast, maar de verzekeringnemer heeft voor de b a s i s v e r z e k e r i n g w e l d e k e u z e u i t t w e e p o l i s v o r m e n o f e e n m i x d a a r v a n. Ve r g o e d i n g v a n z i e k t e k o s t e n k a n r e c h t s t r e e k s a a n e e n - d o o r d e z o r g v e r z e k e r a a r g e c o n t r a c t e e r d e - z o r g v e r s t r e k k e r ( b i j v o o r b e e l d e e n z i e k e n h u i s o f a p o t h e e k ) g e s c h i e d e n o p b a s i s v a n e e n n a t u r a p o l i s. En in het geval van een restitutiepolis worden de ziektekosten aan de verzekerde verg o e d, n a d a t d e z e e e r s t z e l f d e k o s t e n a a n d e - d o o r h e m z e l f g e k o z e n - z o r g v e r s t r e k k e r h e e f t b e t a a l d. Naturapolis D e c o n t r a c t e n d i e z o r g v e r z e k e r a a r s k u n n e n a f s l u i t e n m e t z o r g v e r l e n e r s, b e v a t t e n onder meer afspraken over de snelheid van behandeling, de hoeveelheid behandel i n g e n e n / o f p a t i ë n t e n e n d e p r i j s v a n d e b e h a n d e l i n g. A l s e e n z o r g v e r z e k e r a a r e e n bepaalde toestroom van patiënten kan garanderen, dan kan de zorgverlener de patiënten voor een lagere prijs behandelen. Dekking zorgverzekering D e z o r g v e r l e n e r d e c l a r e e r t d e g e m a a k t e k o s t e n r e c h t s t r e e k s b i j d e z o r g v e r z e k e r a a r. D e v e r z e k e r d e k a n z i c h t o t d e g e c o n t r a c t e e r d e z o r g v e r l e n e r w e n d e n e n o n t v a n g t d e benodigde zorg. Dit wordt het naturastelsel genoemd. De zorgverzekeraar moet zijn (potentiële) verzekerden informeren over met welke zorgverleners hij afspraken heeft. De verzekerden worden ook verplicht zich (voor benodigd e z o r g ) t o t d e g e c o n t r a c t e e r d e z o r g v e r l e n e r s t e w e n d e n. De lijst met zorgverleners moet deel uitmaken van een modelverzekeringsovereenkomst of hieruit moet duidelijk zijn waar deze informatie te vinden is, bijvoorbeeld op de website van de zorgverzekeraar. N i e t a l l e z o r g v e r z e k e r a a r s z u l l e n m e t a l l e z o r g a a n b i e d e r s e e n c o n t r a c t s l u i t e n. H e t i s mogelijk dat de verzekeraar de keuze voor een naturapolis alleen in één of meer provincies aanbiedt. Omdat de zorgverlener en de zorgverzekeraar prijsafspraken maken, zal een naturap o l i s g o e d k o p e r k u n n e n z i j n d a n e e n r e s t i t u t i e p o l i s. Ve r z e k e r d e n d i e e e n n a t u r a p o l i s s l u i t e n, k u n n e n a l t i j d n o g g e b r u i k m a k e n v a n n i e t - g e c o n t r a c t e e r d e z o r g v e r l e n e r s. E e n verzekeraar kan voor deze gevallen de vergoeding maximeren. In de (model)polis moet de verzekeraar duidelijk opnemen hoe de maximumvergoeding berekend wordt. 255

7 Dekking zorgverzekering Restitutiepolis D e z o r g v e r z e k e r a a r k a n o o k e e n p o l i s a a n b i e d e n w a a r v o o r g e e n z o r g v e r l e n e r s z i j n g e c o n t r a c t e e r d. E e n v e r z e k e r d e m e t e e n d e r g e l i j k e p o l i s k a n z i c h v o o r d e b e n o d i g d e z o r g t o t e e n w i l l e k e u r i g e z o r g v e r l e n e r w e n d e n. D e z o r g v e r l e n e r b r e n g t d a n d e k o s t e n v a n d e z o r g a a n d e v e r z e k e r d e i n r e k e n i n g. D e v e r z e k e r d e d e c l a r e e r t v e r v o l g e n s d e z e k o s t e n b i j d e v e r z e k e r a a r, d i e v e r v o l g e n s d e k o s t e n a a n d e v e r z e k e r d e t e r u g b e t a a l t ( m i t s z e g e d e k t z i j n ). H e t v o o r d e e l v o o r d e v e r z e k e r d e i s d a t h e t n i e t u i t m a a k t w e l k e z o r g v e r l e n e r w o r d t bezocht. Het nadeel is dat een restitutiepolis veelal duurder zal zijn dan een naturapolis, omdat er geen prijsafspraken zijn gemaakt tussen verzekeraar en zorgverleners. O m m e e r m a r k t w e r k i n g t e k r i j g e n w o r d e n d e t a r i e v e n i n d e g e z o n d h e i d s z o r g s t e e d s meer vrijgelaten door de overheid. Dit zou er in het restitutiestelsel toe kunnen leiden e e n z o r g v e r z e k e r a a r w o r d t g e c o n f r o n t e e r d m e t z e e r h o g e t a r i e v e n. D a a r o m i s b e p a a l d d a t d e v e r z e k e r d e s l e c h t s r e c h t h e e f t o p v e r g o e d i n g v a n z o r g k o s t e n a l s h e t d o o r d e z o r g v e r l e n e r i n r e k e n i n g g e b r a c h t e b e d r a g t e n o p z i c h t e v a n t a r i e v e n i n d e m a r k t n i e t o n r e d e l i j k h o o g i s. L a n d e l i j k w e r k e n d e v e r z e k e r a a r s z u l l e n e e n r e s t i t u t i e p o l i s a a n b i e d e n v o o r d e g e b i e d e n waar zij weinig zorgafspraken met zorgverleners hebben gemaakt. Mengvorm Ve r z e k e r i n g s m a a t s c h a p p i j e n k u n n e n o o k m e n g v o r m e n v a n d e n a t u r a - e n r e s t i t u t i e p o l i s aanbieden. Voor bepaalde vormen van zorg zijn dan contracten gesloten met zorgverleners en -instellingen en voor andere vormen niet. H o e d e z o r g v e r z e k e r a a r s a a n d e z o r g p l i c h t w i l l e n v o l d o e n m o e t e n z i j v a s t l e g g e n i n e e n m o d e l p o l i s o f i n v e r s c h i l l e n d e r e g i o n a a l a a n g e b o d e n m o d e l p o l i s s e n. Voorbeeld 1 mengvorm zorgpolis R u i m 7 5 % v a n v e r z e k e r d e n v a n Z o r g v e r z e k e r a a r D e G o e d e w o o n t i n L i m b u r g. A l s g e v o l g d a a r v a n h e e f t d e z e z o r g v e r z e k e r a a r m e t v r i j w e l a l l e z o r g v e r l e n e r s i n d e z e r e g i o e e n c o n t r a c t. H e t i s d a n l o g i s c h o m i n d e p r o v i n c i e L i m b u r g e e n n a t u r a m o d e l aan te bieden en landelijk een restitutiemodel. Zorgverzekeraars hebben de plicht om elke modelovereenkomst, die zij in een bepaalde provincie aanbieden, aan alle verzekerden die in die provincie wonen aan te bieden. Voorbeeld 2 mengvorm zorgpolis Z o r g v e r z e k e r a a r D e G o e d e m o e t ( i n h e t h i e r v o o r g e n o e m d e v o o r b e e l d ) a a n e e n a s p i r a n t - v e r z e k e r d e i n L i m b u r g z o w e l d e L i m b u r g - m o d e l o v e r e e n k o m s t ( n a t u r a p o l i s ) als de landelijke modelovereenkomst (restitutiepolis) aanbieden. Een aspirantverzekerde uit Groningen heeft alleen recht op de landelijke modelovereenkomst. 256

8 Premie zorgverzekering Hoewel de dekking gelijk is, wordt de hoogte van de premie van de b a s i s v e r z e k e r i n g d o o r d e z o r g v e r z e k e r a a r z e l f b e p a a l d e n d e z e k a n d u s p e r v e r z e k e r a a r v e r s c h i l l e n. Door de tarievenafspraken tussen de zorgverzekeraars en de zorgaanbieders, is zoals gezegd de premie voor een naturapolis doorgaans lager dan voor de restitutiepolis. De premie voor de basisverzekering bestaat uit twee delen: 1. een nominale premie Deze wordt betaald aan de zorgverzekeraar. D e v e r z e k e r i n g s m a a t s c h a p p i j e n z i j n v r i j o m d e h o o g t e v a n h u n p r e m i e s v a s t t e s t e l l e n m a a r m o e t e n w e l v o o r a l h u n k l a n t e n m e t h e t z e l f d e v e r z e k e r i n g s p a k k e t, d e z e l f d e p r e m i e i n r e k e n i n g b r e n g e n. Vo o r k i n d e r e n t o t 1 8 j a a r i s g e e n p r e m i e verschuldigd. A f h a n k e l i j k v a n h e t i n k o m e n k a n e e n v e r z e k e r d e i n a a n m e r k i n g k o m e n v o o r e e n zorgtoeslag. Dit is een financiële tegemoetkoming in de n o m i n a l e p r e m i e v a n d e basisverzekering. Afhankelijk van de grootte van het huishouden en het gezam e n l i j k e j a a r i n k o m e n, b e p a a l t d e B e l a s t i n g d i e n s t o f i e m a n d r e c h t h e e f t o p e e n zorgtoeslag. Hoe lager het inkomen, des te hoger is de zorgtoeslag. De zorgt o e s l a g w o r d t v e r v o l g e n s m a a n d e l i j k s v e r s t r e k t d o o r d e b e l a s t i n g d i e n s t. 2. een inkomensafhankelijke bijdrage Elke verzekerde is verplicht tot een inkomensafhankelijke bijdrage in de zorgkosten. Deze i n k o m e n s a f h a n k e l i j k e b i j d r a g e v a n 7, 7 5 % ( ) h o u d t d e w e r k g e v e r i n o p h e t l o o n e n d r a a g t d e b i j d r a g e v e r v o l g e n s a f a a n d e o v e r h e i d. D e w e r k g e v e r i s wel verplicht om de werknemer voor de i n k o m e n s a f h a n k e l i j k e b i j d r a g e i n l o o n t e c o m p e n s e r e n. O p d e z e m a n i e r b e t a l e n d e w e r k g e v e r s o o k m e e a a n d e z o r g in Nederland. De inkomensafhankelijke bijdrage geldt overigens ook voor uitker i n g s g e r e c h t i g d e n. D e u i t k e r e n d e i n s t a n t i e t r e e d t i n d i t g e v a l o p a l s w e r k g e v e r. B e p a a l d e g r o e p e n, z o a l s v e r z e k e r d e n z o n d e r w e r k g e v e r, b e t a l e n h e t v e r l a a g d e tarief van 5,65% (2011) over hun inkomen (bijvoorbeeld pensioen en lijfrenten). Premie zorgverzekering Er zijn verschillende mogelijkheden voor de verzekerde om invloed uit te oefenen op de hoogte van de premie die hij betaalt voor de basisverzekering: 1. Door van tevoren modelpolissen van verschillende verzekeraars te vergelijken en een scherp geprijsde zorgverzekeraar te kiezen 2. Door te kiezen voor een naturapolis, die doorgaans een lagere premie kent 3. Door te kiezen voor een eigen risico, hetgeen premiekorting oplevert 4. Door zich te verzekeren op een collectief contract Het kan zijn dat een bedrijf of organisatie een collectief contract met een zorgv e r z e k e r a a r a f s l u i t. D a t w i l z e g g e n d a t a l l e w e r k n e m e r s v a n h e t b e d r i j f b i j dezelfde zorgverzekeraar worden ondergebracht. De premie van een collectief contract kan tot 10% lager zijn dan die van eenzelfde individuele zorgverzekering. 257

9 Premie zorgverzekering Eigen risico De basisverzekering kent een verplicht e i g e n r i s i c o p e r v e r z e k e r i n g s j a a r v o o r i e d e r e v e r z e k e r d e v a n 1 8 j a a r e n o u d e r. P e r 1 j a n u a r i i s h e t e i g e n r i s i c o e u r o ( d i t was in euro en in euro). Dit verplichte eigen risico geldt niet voor de kosten van: consult van de huisarts (de meeste) tandheelkundige zorg tot 22 jaar verloskundige zorg kraamzorg Naast de wettelijk verplichte vrijstellingen voor het verplichte e i g e n r i s i c o, k u n n e n zorgverzekeraars ervoor kiezen ook andere kosten buiten het verplichte e i g e n r i s i c o t e houden. Vaak stelt de zorgverzekeraar dan wel aanvullende eisen. Enkele voorbeelden: v e r z e k e r d e m a a k t g e b r u i k v a n e e n v o o r k e u r s a a n b i e d e r ( e e n z o r g a a n b i e d e r waarmee de verzekeraar speciale afspraken heeft gemaakt) verzekerde gebruikt genees- of hulpmiddelen die de zorgverzekeraar aanbeveelt v e r z e k e r d e v o l g t e e n p r e v e n t i e p r o g r a m m a v o o r d i a b e t e s, d e p r e s s i e, h a r t - e n v a a t z i e k t e n, c h r o n i s c h o b s t r u c t i e f l o n g l i j d e n o f o v e r g e w i c h t. Tegemoetkoming verplicht eigen risico chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) C h r o n i s c h z i e k e n e n m e n s e n m e t e e n h a n d i c a p h e b b e n b i j n a a l t i j d h o g e r e z o r g k o s t e n. D e n k b i j v o o r b e e l d a a n d i a b e t e s p a t i e n t e n, m e n s e n m e t p s y c h i s c h e k l a c h t e n, r e u m a, aandoeningen aan de nieren. Daarom hebben deze groepen onder bepaalde voorwaard e n r e c h t o p C o m p e n s a t i e E i g e n R i s i c o. D e o v e r h e i d b e t a a l t d a n e e n d e e l v a n h e t verplichte e i g e n r i s i c o t e r u g ( W e t t e g e m o e t k o m i n g c h r o n i s c h z i e k e n e n g e h a n d i c a p t e n (Wtcg). C h r o n i s c h z i e k e n o f g e h a n d i c a p t e n h e b b e n r e c h t o p C o m p e n s a t i e E i g e n R i s i c o w a n n e e r zij voldoen aan één van de volgende voorwaarden: Als de chronisch zieke of gehandicapte op 1 juli 2010 ten minste een half jaar aaneengesloten in een AWBZ instelling (zoals een verpleeghuis, verzorgingshuis of een instelling voor beschermd wonen) verbleef. Als de chronisch zieke of gehandicapte een bepaalde chronische aandoening heeft waarvoor in 2008 en 2009 meer dan 180 standaarddagdoseringen van specifieke stoffen in geneesmiddelen zijn afgeleverd. Een standaard dagdosering is e e n d o o r d e W H O v a s t g e s t e l d e h o e v e e l h e i d w e r k z a m e s t o f i n g e n e e s m i d d e l e n die een volwassene gemiddeld per dag gebruikt. Als de chronisch zieke of gehandicapte zowel in 2007 als in 2008 waren ingedeeld in een Diagnosekostengroep (DKG). Dit is meestal van toepassing als iemand in het ziekenhuis wordt opgenomen voor een bepaalde chronische aandoening. Naast het verplichte e i g e n r i s i c o, h e b b e n v e r z e k e r d e n d e k e u z e m o g e l i j k h e i d v a n e e n vrijwillig eigen risico. Dit e i g e n r i s i c o i s v a s t g e l e g d i n t r e d e n v a n e l k ( d u s 1 0 0, 200,..., 500) en geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar. Bij een vrijwillig eigen risic o w o r d t d o o r d e v e r z e k e r a a r e e n k o r t i n g o p d e p r e m i e g e g e v e n. 258

10 Verzekeraars zijn vrij in het aanbieden van de mogelijkheden tot vrijwillig eigen risico, maar moeten in ieder geval ook een polis aanbieden zonder vrijwillig eigen risico. Sommige verzekeraars hanteren de wettelijk verplichte vrijstellingen (voor het verplichte eigen risico, zoals consult van de huisarts) ook voor het vrijwillige eigen risico. D e v e r z e k e r a a r i s v e r d e r v e r p l i c h t o m d e k e u z e v a n e l k e v e r z e k e r d e v o o r e e n d o o r hem aangeboden e i g e n r i s i c o t e a c c e p t e r e n e n o o k m o e t d e v e r z e k e r a a r i e d e r e e n m e t hetzelfde eigen risico, dezelfde premiekorting geven. Convenant Samenloop zorgverzekeringen/reisverzekeringen M e d i s c h e k o s t e n i n h e t b u i t e n l a n d k u n n e n z o w e l g e d e k t z i j n o p e e n z o r g v e r z e k e r i n g, e e n a a n v u l l e n d e z i e k t e k o s t e n v e r z e k e r i n g a l s o p e e n r e i s v e r z e k e r i n g. O m h e t r i s i c o v a n d u b b e l e o f o n v o l d o e n d e v e r z e k e r i n g b i j a c u t e z o r g i n h e t b u i t e n l a n d t e v o o r k o m e n, hebben het Verbond van Verzekeraars en Zorgverzekeraars Nederland het Convenant S a m e n l o o p Z o r g v e r z e k e r i n g e n / r e i s v e r z e k e r i n g e n g e s l o t e n. Premie zorgverzekering H e t c o n v e n a n t i s e r o m d u i d e l i j k h e i d v o o r v e r z e k e r d e n t e s c h e p p e n o v e r m o g e l i j k e s a m e n l o o p e n o m r i c h t l i j n e n t e b i e d e n v o o r v e r z e k e r a a r s o v e r h e t n e m e n v a n r e g r e s i n het geval van samenloop. De verzekeraars zijn niet verplicht om deel te nemen aan het convenant. Buitenlanddekking zorgverzekering D e z o r g v e r z e k e r i n g d e k t m e d i s c h e k o s t e n d i e g e m a a k t w o r d e n i n h e t b u i t e n l a n d. D e hoogte en de wijze waarop de kosten gedekt zijn, is afhankelijk van de keuze die de verzekerde maakt bij het inroepen van die zorg. Als een verzekerde gebruikt maakt van de Europese Verzekeringskaart (EHIC) d a n heeft hij recht op de reguliere medische zorg van het betreffende land en krijgt daarvoor over het algemeen geen nota. De zorgverlener stuurt de nota dan naar Nederland v o o r b e t a l i n g. A l s i n h e t b e t r e f f e n d e l a n d e e n e i g e n b i j d r a g e v o o r b e p a a l d e z o r g v a n toepassing is, komt deze voor rekening van de verzekerde zelf. De EHIC is alleen geld i g i n d e l a n d e n v a n d e E U / E E R e n e e n a a n t a l Ve r d r a g s l a n d e n w a a r o n d e r Tu n e s i ë e n Australië. A l s e e n v e r z e k e r d e b i n n e n d e E U / E E R e n d e Ve r d r a g s t a t e n g e e n g e b r u i k m a a k t v a n d e E H I C d a n h e e f t v e r z e k e r d e r e c h t o p v e r g o e d i n g v a n d e k o s t e n o p g r o n d v a n d e Z v w tot ten hoogste 100% van het Nederlandse tarief onder aftrek van het eventuele e i g e n r i s i c o. D e e v e n t u e l e e i g e n b i j d r a g e v a n h e t b e t r e f f e n d e l a n d i s b i j e e n r e s t i t u t i e p o l i s niet van toepassing. Voor medische kosten in de andere landen biedt de zorgverzekering recht op vergoeding van de kosten binnen de grenzen van de p o l i s v o o r w a a r d e n t o t t e n h o o g s t e % van het Nederlandse tarief onder aftrek van het eventuele eigen risico. 259

11 Premie zorgverzekering Buitenlanddekking aanvullende ziektekostenverzekering De aanvullende ziektekostenverzekering met een buitenlanddekking biedt dekking voor de medische kosten die boven het bedrag uitkomen dat door de (basis)zorgverzekering w o r d t v e r g o e d. E r i s n e t a l s b i j d e z o r g v e r z e k e r i n g g e e n d e k k i n g v o o r e i g e n b i j d r a g e op grond van de EHIC of het eigen risico van de zorgverzekering. Bij een aantal verzekeraars wordt de vergoeding beperkt tot een bepaald percentage van het Nederlands tarief (bijvoorbeeld 200%). De verzekering biedt daarnaast ook dekking voor het terughalen van een verzekerde naar Nederland (repatriëring) a l s d i t m e d i s c h n o o d z a k e l i j k i s. Buitenlanddekking reisverzekering De reisverzekering met een dekking voor geneeskundige kosten biedt dekking voor de medische kosten die niet door de andere verzekeringen gedekt zijn de eigen bijdrage op grond van de EHIC en/of het eigen risico van de zorgverzekering. de medische noodzakelijke r e p a t r i ë r i n g v a n d e v e r z e k e r d e e n d e k o s t e n v a n h e t t e r u g h a l e n v a n d e o v e r i g e l e d e n v a n h e t r e i s g e z e l s c h a p. Zorgverzekering A a n v u l l e n d e R e i s v e r z e k e r i n g ziektekostenv e r z e k e r i n g m e t geneeskundige met dekking buitenlanddekking kosten Medische kosten D e k k i n g o p g r o n d v a n E H I C o f % v a n h e t N e d e r l a n d s e tarief. D e k k i n g b i n n e n d e g r e n z e n v a n d e polisvoorwaarden. D e k k i n g v o o r k o s t e n d i e n i e t d o o r de andere verzekeringen gedekt worden. E i g e n b i j d r a g e en/of eigen risico zorgverzekering Geen dekking Geen dekking Dekking Repatriëring Geen dekking D e k k i n g v o o r d e v e r z e k e r d e i n d i e n medisch noodzakelijk D e k k i n g v o o r d e v e r z e k e r d e i n d i e n medisch noodzakelijk; D e k k i n g v o o r h e t reisgezelschap. 260

12 Alarmcentrale H u l p v r a g e n v a n v e r z e k e r d e n k o m e n b i j n a a l t i j d b i n n e n b i j d e a l a r m c e n t r a l e v a n d e z o r g - o f r e i s v e r z e k e r a a r. O p g r o n d v a n h e t c o n v e n a n t m o e t d e v e r z e k e r a a r w a a r d e h u l p v r a a g a l s e e r s t e b i n n e n k o m t, d e h u l p v e r l e n i n g o p s t a r t e n e n g a r a n t i e s a f g e v e n aan de hulp- en zorgverleners voor de door hen gemaakte medische kosten. De hulpz o e k e n d e h o e f t h i e r d o o r m a a r m e t é é n v e r z e k e r a a r t e c o m m u n i c e r e n. D e v e r z e k e r a a r n e e m t v e r v o l g e n s c o n t a c t o p m e t d e o v e r i g e b e t r o k k e n v e r z e k e r a a r s o m a f t e s t e m m e n wie welke dekking biedt. Regres nemen H e t c o n v e n a n t r e g e l t o o k d a t d e r e i s v e r z e k e r a a r d i e d e e e r s t e m e l d i n g k r i j g t, h e t r e c h t van verhaal (regres) heeft op: de zorgverzekeraar, voor de medische kosten op grond van de Zvw; d e z o r g - o f z i e k t e k o s t e n v e r z e k e r a a r, a l s d e g e m a a k t e m e d i s c h e k o s t e n g e d e k t zijn op een aanvullende ziektekostenverzekering E r m a g % v a n d e k o s t e n v e r h a a l d w o r d e n a l s d e r e i s v e r z e k e r i n g g e e n dekking biedt voor medische kosten E r m a g 5 0 % v a n d e k o s t e n v e r h a a l d w o r d e n a l s e r o o k e e n d e k k i n g i s o p de reisverzekering voor medische kosten. het slachtoffer, als er geen sprake is van een dekking voor medische kosten op de zorg-, aanvullende ziektekosten- en/of reisverzekering. Premie zorgverzekering A l s d e a l a r m c e n t r a l e v a n d e z o r g v e r z e k e r a a r d e e e r s t e m e l d i n g k r i j g t, d a n h e e f t d e z e het recht van verhaal op: de reisverzekeraar, voor zover de kosten niet gedekt zijn op de zorgverzekering E r m a g % v a n d e n i e t g e d e k t e k o s t e n v e r h a a l d w o r d e n a l s e r g e e n sprake is van een aanvullende ziektekostenverzekering met buitenlanddekking; E r m a g 5 0 % v a n d e n i e t g e d e k t e k o s t e n v e r h a a l d w o r d e n a l s e r w e l s p r a k e is van een aanvullende ziektekostenverzekering met buitenlanddekking. het slachtoffer, als de kosten niet op een zorg, ziektekosten- en/of reisverzekering zijn gedekt. 261

13 De zorgverzekeringsovereenkomst De zorgverzekeringsovereenkomst Als een verzekerde een nieuw recht op de b a s i s v e r z e k e r i n g h e e f t ( b i j v o o r b e e l d a l s h i j 18 jaar wordt of Nederlander wordt) moet hij zelf een basisverzekering afsluiten. Daarnaast heeft elke verzekerde elk jaar de mogelijkheid om naar een andere zorgverzekeraar over te stappen (oversluiten). Afsluiten en oversluiten Bij het sluiten van een basisverzekering moet altijd het burgerservicenummer (BSN) o v e r l e g d w o r d e n e n d a a r n a a s t d e v o l g e n d e b e w i j s s t u k k e n : Bij een nieuw recht moet een bewijs overlegd worden waaruit blijkt dat de persoon recht heeft op de b a s i s v e r z e k e r i n g. H e e f t d e v e r z e k e r i n g s p l i c h t i g e e e n buitenlandse nationaliteit dan moet hij een verblijfsdocument of paspoort overleggen. B i j e e n b e s t a a n d r e c h t ( o v e r s t a p p e n ) m o e t e e n b e ë i n d i g i n g b e w i j s / p o l i s v a n d e vorige verzekering worden overlegd. E r w o r d t o n d e r s c h e i d g e m a a k t t u s s e n d e a a n m e l d i n g b i j h e t o n t s t a a n v a n h e t r e c h t (nieuw recht) op de basisverzekering en de aanmelding bij een reeds bestaand recht. D e a a n m e l d i n g s t e r m i j n b i j h e t o n t s t a a n v a n h e t r e c h t i s 4 m a a n d e n v a n a f h e t moment dat de persoon verzekeringsplichtig is geworden. B i j b e s t a a n d r e c h t d i e n t d e v e r z e k e r d e e e n n i e u w e v e r z e k e r i n g a f t e s l u i t e n binnen vier weken voor de afloopdatum van de voorgaande verzekering. Er kan op twee momenten sprake zijn van te late aanmelding: 1. Bij het ontstaan van recht op de basisverzekering De aanmelding voor de basisverzekering dient binnen 4 maanden plaats te vind e n n a d a t h e t r e c h t i s o n t s t a a n. M e l d t e e n v e r z e k e r d e z i c h l a t e r a a n d a n i s h i j e e n b o e t e v e r s c h u l d i g d v a n % v a n d e p r e m i e d i e h i j v e r s c h u l d i g d z o u z i j n b i j t i j d i g e a a n m e l d i n g v o o r h e t b e t r e f f e n d e p a k k e t g e d u r e n d e m a x i m a a l 5 j a a r. O v e r d e p e r i o d e t u s s e n h e t o n t s t a a n v a n h e t r e c h t o p v e r z e k e r i n g e n d e ingangsdatum van de verzekering bestaat géén recht op vergoeding van gemaakte kosten. 262

14 Voorbeeld te late aanmelding bij nieuw recht C o r a w o r d t o p 1 6 j u n i j a a r. Z i j v e r g e e t e e n v e r z e k e r i n g t e s l u i t e n. Op 7 december van dat jaar rijdt ze met haar fiets naar de plaatselijke discotheek. Z i j k i j k t n i e t g o e d u i t, r a a k t m e t h a a r v o o r w i e l e e n s t o e p e n k n a l t m e t h a a r h o o f d t e g e n e e n l a n t a a r n p a a l. C o r a w o r d t m e t s p o e d n a a r h e t z i e k e n h u i s g e b r a c h t. N a e e n p a a r d a g e n v e r b l i j f i n h e t z i e k e n h u i s m a g z e w e e r n a a r h u i s. D e r e k e n i n g v a l t e n k e l e w e k e n l a t e r o p d e d e u r m a t. C o r a s c h r i k t h e v i g e n d e n k t d a t z e z i c h a l s n o g k a n v e r z e k e r e n. Z i j g a a t o p 3 j a n u a r i n a a r e e n z o r g v e r z e k e r a a r i n h a a r o m g e v i n g. D a a r a a n g e k o m e n v r a a g t z i j e e n v e r z e k e r i n g a a n m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t v a n a f 1 6 juni H e l a a s k r i j g t z i j v a n e e n m e d e w e r k e r v a n d e b e t r e f f e n d e z o r g v e r z e k e r a a r t e h o r e n d a t d e d e k k i n g p a s i n k a n g a a n v a n a f 3 j a n u a r i D e z i e k e n h u i s n o t a w o r d t n i e t v e r g o e d. O m d a t C o r a z i c h n i e t b i n n e n 4 w e k e n n a h a a r 1 8 e v e r j a a r d a g h e e f t v e r z e k e r d, m o e t z i j o o k n o g e e n b o e t e b e t a l e n o v e r d e v e r s t r e k e n p e r i o d e. D e z e b o e t e b e d r a a g t 130% van de nominale premie over de niet verzekerde periode. H a d C o r a z i c h t i j d i g a a n g e m e l d, d a n w a s d e v e r z e k e r i n g i n g e g a a n o p 1 6 j u n i e n had zij geen boete hoeven betalen. Ook zou de ziekenhuisnota gewoon door de verzekeraar betaald zijn. De zorgverzekeringsovereenkomst 2. Bij oversluiten naar een andere zorgverzekeraar Als iemand, buiten de jaarlijkse mogelijkheid hiertoe, zijn b a s i s v e r z e k e r i n g n a a r e e n a n d e r e z o r g v e r z e k e r a a r o v e r s l u i t k a n d e p o l i s n i e t m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t w o r d e n o p g e m a a k t. A l s i n g a n g s d a t u m g e l d t d e d a t u m v a n o n t v a n g s t v a n het verzoek voor een basisverzekering (indien alle benodigde stukken aanwez i g z i j n ) o f d e d a t u m v a n o n t v a n g s t v a n a l l e b e n o d i g d e s t u k k e n. O o k k a n d e v e r z e k e r d e e e n i n g a n g s d a t u m i n d e t o e k o m s t o p g e v e n. O o k i n d e z e s i t u a t i e w o r d t e r e e n b o e t e o p g e l e g d a l s b e i d e v e r z e k e r i n g e n v o o r wat betreft de beëindigingsdatum en ingangsdatum niet op elkaar aansluiten. D e v e r z e k e r d e h e e f t o v e r d e p e r i o d e d i e t u s s e n d e b e ë i n d i g i n g s d a t u m v a n d e oude basisverzekering en de ingangsdatum van de nieuwe b a s i s v e r z e k e r i n g l i g t geen recht op vergoeding van de gemaakte zorgkosten. 263

15 De zorgverzekeringsovereenkomst Beëindiging van de polis De verzekerde heeft de volgende mogelijkheden om zijn b a s i s v e r z e k e r i n g o p t e zeggen: Jaarlijks D e v e r z e k e r i n g n e m e r h e e f t z o a l s g e z e g d j a a r l i j k s d e m o g e l i j k h e i d o m d e zorgverzekering te beëindigen. De opzegging moet voor 1 januari gebeuren. N a t u u r l i j k m o e t e r w e l o p t i j d e e n z o r g v e r z e k e r i n g a f g e s l o t e n w o r d e n b i j e e n a n d e r e z o r g v e r z e k e r a a r. D a t k a n t o t u i t e r l i j k 1 f e b r u a r i. D e n i e u w e v e r z e k e r i n g gaat altijd (eventueel met terugwerkende kracht) in op 1 januari van dat jaar. Bij dubbele verzekering De verzekeringsplichtige kan er altijd voor kiezen een zelfstandige zorgverzekering af te sluiten, omdat de relatie met de huidige verzekeringnemer is g e w i j z i g d. D i t k a n v o o r k o m e n b i j : Echtscheiding. Kinderen die het huis uitgaan en besluiten ergens anders een zorgverzekering af te sluiten. E e n w e r k n e m e r d i e u i t d i e n s t g a a t e n z i c h e l d e r s v e r z e k e r d. D e w e r k g e v e r kan, mits hij verzekeringnemer is, de zorgverzekering opzeggen. Om d u b b e l e v e r z e k e r i n g t e v o o r k o m e n, k a n d e v e r z e k e r i n g n e m e r v a n d e e e r s t e z o r g v e r z e k e r i n g i n b o v e n s t a a n d e s i t u a t i e s d e p o l i s b e ë i n d i g e n. D e o o r s p r o n k e l i j k e v e r z e k e r i n g n e m e r k a n d e o u d e z o r g v e r z e k e r i n g o p z e g g e n m e t i n g a n g v a n d e d a g d a t d e v e r z e k e r d e e e n n i e u w e z o r g v e r z e k e r i n g k r i j g t. H i e r b i j d i e n t d e o p z e g g i n g b i j d e z o r g v e r z e k e r a a r v o o r d e i n g a n g s d a t u m v a n d e n i e u w e z o r g v e r z e k e r i n g b i n n e n t e z i j n. I n a n d e r e g e v a l l e n w o r d t d e e i n d d a t u m v a n d e o u d e z o r g v e r z e k e r i n g d e e e r s t e v a n d e t w e e d e k a l e n d e r m a a n d, v o l g e n d o p d e d a t u m d a t d e z o r g v e r z e k e r i n g i s opgezegd. Voorbeeld opzeggen zorgpolis De nieuwe zorgverzekering gaat per 1 april in. Wordt de oude zorgpolis voor 1 april opgezegd, dan is de einddatum van de oude zorgpolis 31 maart. Wordt de oude zorgp o l i s p a s o p 1 3 a p r i l o p g e z e g d, d a n i s d e e i n d d a t u m v a n d e o u d e z o r g p o l i s 1 j u n i (want juni is de 2e kalendermaand, volgend op april). Bij aanpassing van de premie en/of de voorwaarden Wanneer de zorgverzekeraar de voorwaarden in negatieve zin aanpast, heeft de verzekeringnemer het recht zijn verzekering op te zeggen per de wijzigingsd a t u m. D e v e r z e k e r i n g n e m e r d i e n t b i n n e n e e n m a a n d n a b e k e n d m a k i n g v a n d e wijziging, zijn verzekering op te zeggen. Als de zorgverzekeraar de premieg r o n d s l a g v e r h o o g t, k a n d e v e r z e k e r i n g n e m e r d e z o r g v e r z e k e r i n g o p z e g g e n. 264

16 D e z o r g v e r z e k e r a a r m a g d e v o o r g e n o m e n w i j z i g i n g v a n d e p r e m i e g r o n d s l a g p a s laten ingaan per de 1e dag van de tweede maand volgend op de maand waarin de wijziging bekend wordt gemaakt. De verzekeringnemer kan de zorgverzekering opzeggen in de periode gelegen tussen het bekend maken van de premiev e r h o g i n g e n d e i n w e r k i n g t r e d i n g h i e r v a n. De zorgverzekering wordt beëindigd per de 1e dag van de tweede maand volg e n d o p d e d a t u m d a t d e v e r z e k e r i n g n e m e r d e z o r g v e r z e k e r i n g o p z e g t. D e o v e r h e i d k a n d o o r m i d d e l v a n e e n A l g e m e n e M a a t r e g e l v a n B e s t u u r ( A M v B ) o p e l k m o m e n t d e o m v a n g v a n h e t t e v e r z e k e r e n p a k k e t w i j z i g e n. D e z e a a n p a s s i n g v a n h e t p a k k e t g e e f t d e v e r z e k e r i n g n e m e r n i e t h e t r e c h t o m z i j n z o r g v e r z e k e r i n g o p t e z e g g e n. In de Zorgverzekeringswet is een artikel opgenomen dat de zorgverzekeraars verbiedt de b a s i s v e r z e k e r i n g e n d e a a n v u l l e n d e v e r z e k e r i n g t e k o p p e l e n. I n d i e n e e n v e r z e k e r d e zijn zorgverzekering opzegt, dan mag de zorgverzekeraar niet ook de aanvullende verz e k e r i n g b e ë i n d i g e n, t e n z i j d e v e r z e k e r d e d i t z e l f d o o r g e e f t. In een aantal situaties heeft de zorgverzekeraar het recht de dekking van de zorgverzekering te beëindigen: Bij wanbetaling De verzekeringnemer die zijn premie niet voldoet, loopt het risico dat de zorgverzekeraar de dekking van de zorgverzekering per de p r e m i e v e r v a l d a t u m o p s c h o r t e n d e z e e v e n t u e e l b e ë i n d i g t. D e z o r g v e r z e k e r i n g k a n e c h t e r n o o i t m e t terugwerkende kracht beëindigd worden. De verzekeringnemer die op de prem i e v e r v a l d a t u m z i j n p r e m i e n i e t h e e f t v o l d a a n, w o r d t d o o r d e z o r g v e r z e k e r a a r a a n g e m a a n d. D e v e r z e k e r i n g n e m e r k r i j g t m i n i m a a l 1 4 d a g e n d e t i j d o m a l s n o g zijn premie te voldoen. A l s d e p r e m i e n a h e t v e r s t r i j k e n v a n d e t e r m i j n n o g n i e t b e t a a l d i s, d a n k a n d e zorgverzekeraar de zorgverzekering beëindigen, echter dus nooit met terugwerkende kracht. Beëindiging van de zorgverzekering vanwege w a n b e t a l i n g i s n i e t m o g e l i j k b i j verzekerden in detentie. De zorgverzekeringsovereenkomst Bij fraude Er is sprake van f r a u d e a l s e e n v e r z e k e r d e b i j a a n m e l d i n g z a k e n v e r z w i j g t o f verdraait, die voor de acceptatie van belang zijn of als hij ditzelfde in een later s t a d i u m d o e t o m e e n s c h a d e - u i t k e r i n g t e k r i j g e n. D e z o r g v e r z e k e r a a r h e e f t o p basis van het Burgerlijk Wetboek de mogelijkheid om bij geconstateerde f r a u d e d e z o r g v e r z e k e r i n g t e b e ë i n d i g e n. 265

17 De zorgverzekeringsovereenkomst Andere redenen voor tussentijds beëindigen van een zorgpolis waarbij in principe de zorgverzekering eindigt op de dag volgend op de gebeurtenis, zijn: De vergunning van een zorgverzekeraar om de Zvw uit te voeren wordt ingetrokken. De verzekerde verhuist naar buiten het werkgebied van een niet landelijk werk e n d e z o r g v e r z e k e r a a r. H i e r b i j i s d e b e ë i n d i g i n g d a t u m d e e e r s t e d a g v a n d e tweede kalendermaand volgend op de datum van verhuizing. Bij overlijden. Einde van de verzekeringsplicht door militaire dienst en vestiging in het buitenland, als hierdoor de AWBZ-verzekering eindigt. In de eerste twee situaties heeft de zorgverzekeraar de plicht om de verzekeringnem e r t e n m i n s t e t w e e m a a n d e n v o o r h e t e i n d e v a n d e z o r g v e r z e k e r i n g p e r s o o n l i j k o p d e h o o g t e t e s t e l l e n. H i e r b i j w o r d t d e d a t u m e n r e d e n v a n b e ë i n d i g i n g g e n o e m d. D e v e r z e k e r i n g n e m e r o f e v e n t u e l e n a b e s t a a n d e n h e b b e n d e p l i c h t o m a l l e w i j z i g i n g e n d i e k u n n e n l e i d e n t o t b e ë i n d i g i n g v a n d e z o r g v e r z e k e r i n g a a n d e z o r g v e r z e k e r a a r d o o r t e g e v e n. Wa n n e e r d e w i j z i g i n g l e i d t t o t b e ë i n d i g i n g v a n d e z o r g v e r z e k e r i n g d a n h e e f t d e z o r g v e r z e k e r a a r d e p l i c h t d i t z o s n e l m o g e l i j k a a n d e v e r z e k e r i n g n e m e r d o o r t e g e v e n. Wanneer de zorgverzekering om welke reden dan ook eindigt, verstrekt de zorgverz e k e r a a r a a n d e v e r z e k e r i n g n e m e r e n a a n d e v e r z e k e r d e ( a l s d i t e e n a n d e r e p e r s o o n is) een bewijs van beëindiging. Als de zorgverzekering vanwege het vervallen van de verzekeringsplicht wordt beëindigd, dan moet dit op het beëindigingbewijs worden vermeld. Regeling wanbetalers zorgpremie Z o r g v e r z e k e r a a r s h e b b e n z o a l s g e z e g d h e t r e c h t e e n v e r z e k e r i n g t e b e ë i n d i g e n a l s d e v e r z e k e r i n g s p r e m i e n i e t b e t a a l d w o r d t. I e m a n d z o u d a n o n v e r z e k e r d k u n n e n r a k e n e n e v e n t u e l e k o s t e n v a n m e d i s c h e z o r g z e l f m o e t e n b e t a l e n. O m d a t d i t o n g e w e n s t i s, h e e f t d e o v e r h e i d d e R e g e l i n g w a n b e t a l e r s z o r g p r e m i e i n g e s t e l d. D e z e z o r g t e r v o o r d a t verzekerden niet geroyeerd worden door zorgverzekeraars wanneer zij hun premie voor de basisverzekering niet tijdig betalen. Hieronder volgt een overzicht van de stappen binnen deze regeling: 1. N a m a x i m a a l 2 m a a n d e n b e t a l i n g s a c h t e r s t a n d k r i j g t d e v e r z e k e r d e v a n z i j n z o r g v e r z e k e r a a r e e n a a n b o d v o o r e e n b e t a l i n g s r e g e l i n g. G a a t h i j d a a r n i e t o p i n o f h o u d t h i j z i c h n i e t a a n d e a f g e s p r o k e n r e g e l i n g, d a n krijgt hij een waarschuwingsbrief. 2. Na een premieachterstand van 6 maanden moet de zorgverzekeraar de wanbetaler aanmelden bij het College voor Zorgverzekeringen (CvZ). De zorgverzekeraar stelt de wanbetaler hiervan schriftelijk op de hoogte. Vanaf dat moment s t o p t d e v e r z e k e r d e o o k o f f i c i e e l m e t p r e m i e b e t a l i n g a a n d e z o r g v e r z e k e r a a r. D e z o r g v e r z e k e r a a r o n t v a n g t e e n b i j d r a g e v a n d e o v e r h e i d v o o r d e p r e m i e d i e zij misloopt. 266

18 3. Het CVZ int maandelijks een verhoogde, zogenaamde bestuursrechtelijke premie. Deze is door de overheid vastgesteld op 130% van de standaard zorgp r e m i e ( z o ' n e u r o p e r m a a n d ). A l s i e m a n d l o o n o f e e n u i t k e r i n g o n t v a n g t, wordt het bedrag zoveel mogelijk ingehouden op het loon of de uitkering. 4. Met het betalen van de bestuursrechtelijke premie aan het CvZ, wordt de betal i n g s a c h t e r s t a n d d i e d e v e r z e k e r d e a l h a d b i j d e z o r g v e r z e k e r a a r n i e t o p g e l o s t. D e w a n b e t a l e r d i e n t h i e r v o o r z e l f e e n t e r u g b e t a l i n g s r e g e l i n g t e s l u i t e n m e t z i j n zorgverzekeraar. 5. De zorgverzekeraar meldt de verzekerde af bij het CvZ wanneer de achterstanden in premie zijn terugbetaald of wanneer schuldhulpverlening is aangevraagd. 6. Z o d r a d e z o r g v e r z e k e r a a r d e v e r z e k e r d e h e e f t a f g e m e l d b i j h e t C v Z, s t o p t h e t CvZ met het innen van de bestuursrechtelijke premie. De zorgverzekeringsovereenkomst H e t g r o t e p l u s p u n t v a n d e r e g e l i n g i s d a t w a n b e t a l e r s v e r z e k e r d b l i j v e n v o o r z o r g u i t d e Z o r g v e r z e k e r i n g s w e t. K o s t e n w o r d e n v e r g o e d z o a l s v e r m e l d i n d e v e r z e k e r i n g s p o l i s. Eventuele rekeningen kan verzekerde bij zijn zorgverzekeraar indienen. Na een termijn van vier weken respectievelijk vier maanden legt het CVZ een bestuurlijke boete op aan: bestaande verzekeringsplichtigen die bij het beëindigen van een zorgverzeker i n g n i e t b i n n e n v i e r w e k e n e e n n i e u w e z o r g v e r z e k e r i n g h e b b e n g e s l o t e n ( d e zgn. 'overstappers'); aan nieuwe verzekeringsplichtigen die niet binnen vier maanden na het ontstaan v a n d i e v e r p l i c h t i n g e e n z o r g v e r z e k e r i n g h e b b e n g e s l o t e n. D e n k h i e r b i j a a n immigranten, grensarbeiders en pasgeborenen (bij deze laatsten berust de verp l i c h t i n g u i t e r a a r d b i j d e o u d e r s ). Kinderen die na het bereiken van het 18e jaar zelfstandig een zorgverzekering (wens e n t e ) s l u i t e n, w o r d e n b e s c h o u w d a l s b e s t a a n d e v e r z e k e r i n g s p l i c h t i g e n. D u s h i e r v o o r geldt de termijn van vier weken. Bestaande verzekeringsplichtigen die overstappen Z o r g v e r z e k e r i n g m o e t g e s l o t e n z i j n b i n n e n v i e r weken X Z o r g v e r z e k e r i n g m o e t g e s l o t e n z i j n b i n n e n v i e r maanden Kinderen van 18 jaar en o u d e r d i e z e l f s t a n d i g e e n z o r g v e r z e k e r i n g w i l l e n sluiten X Nieuwe verzekeringsplichtigen X 267

19 De zorgverzekeringsovereenkomst Het CvZ legt ook een bestuurlijke boete op aan diegenen die: in een EU-/EER-verdragsland wonen, zich voor hun recht op zorg in dat land moeten aanmelden bij het CVZ en z i c h n i e t a a n m e l d e n b i n n e n v i e r m a a n d e n n a h e t o n t s t a a n v a n h u n r e c h t o p zorg. Regeling rond medisch noodzakelijke zorg aan illegalen D e K o p p e l i n g s w e t b e p a a l t d a t ' v r e e m d e l i n g e n z o n d e r v e r b l i j f s v e r g u n n i n g ' ( v e r d e r aangeduid als illegalen) geen recht hebben op o.a. een b a s i s v e r z e k e r i n g v o l g e n s de Zorgverzekeringswet. Niettemin kan medisch noodzakelijke hulp hen niet worden geweigerd. Illegalen dienen de kosten hiervan zelf te betalen. Als zij dit niet kunnen, kan een zorgaanbieder sinds 1 januari 2009 onder voorwaarden aanspraak m a k e n o p e e n f i n a n c i ë l e v e r g o e d i n g v a n o n i n b a r e k o s t e n c o n f o r m e e n n i e u w e r e g e l i n g d i e h e t C v Z u i t v o e r t. D e z e r e g e l i n g k o m t i n d e p l a a t s v a n d e t o t d a n t o e b e s t a a n d e Regeling Stichting Koppeling. Naast illegalen geldt de regeling ook voor vreemdelingen die rechtmatig in Nederland verblijven op grond van artikel 8, leden f of h, v a n d e Vr e e m d e l i n g e n w e t. Z i j b e s c h i k k e n o v e r e e n d o c u m e n t v a n d e I m m i g r a t i e - e n Naturalisatiedienst (IND) waarop deze status wordt vermeld. De nieuwe regeling onderscheidt twee soorten medisch noodzakelijke zorg: direct toegankelijke zorg: dit is de zorg die zonder recept, verwijzing of indicatie kan worden ingeroepen en doorgaans ook direct moet worden verleend. H i e r o n d e r v a l t d e m e e s t e e e r s t e l i j n s z o r g ( m e t u i t z o n d e r i n g v a n f a r m a c e u t i s c h e h u l p ) e n d e a c u t e z i e k e n h u i s z o r g. Z o r g a a n b i e d e r s k u n n e n d e o n i n b a r e k o s t e n van direct toegankelijke zorg aan illegalen gedeeltelijk (meestal 80%) declareren bij het CvZ; niet-direct toegankelijke zorg: deze zorg is pas toegankelijk na recept, verwijzing of indicatiestelling. Het gaat dan om zorg geleverd door apotheken, ziekenhuizen, GGZ-instellingen, verpleeghuizen en ambulancediensten. Alleen zorga a n b i e d e r s d i e h e t C v Z v o o r d i t d o e l h e e f t g e c o n t r a c t e e r d, k u n n e n a a n s p r a a k maken op een tegemoetkoming in de kosten. Als een zorgaanbieder in aanmerking wil komen voor een tegemoetkoming in de oninbare kosten moet aan vier voorwaarden zijn voldaan: 1. er moet sprake zijn van een (gedeeltelijk) onbetaalde rekening. A l s d e v e r s c h u l d i g d e k o s t e n d o o r o f n a m e n s d e p a t i ë n t k u n n e n w o r d e n b e t a a l d, kan een zorgaanbieder geen beroep doen op de regeling; 2. d e p a t i ë n t i s o n v e r z e k e r d é n o n v e r z e k e r b a a r a l s g e v o l g v a n d e K o p p e l i n g s w e t. Dit geldt vaak voor illegale migranten, uitgeprocedeerde asielzoekers, nietu i t z e t b a r e n e n m e n s e n d i e z i j n v e r w i k k e l d i n e e n a a n v r a a g p r o c e d u r e v o o r e e n verblijfsvergunning. 3. h e t m o e t g a a n o m m e d i s c h n o o d z a k e l i j k e z o r g. D e z o r g a a n b i e d e r b e p a a l t o f d e v e r l e e n d e z o r g m e d i s c h n o o d z a k e l i j k w a s, gezien de aard van de prestatie en de verwachte duur van het verblijf; 4. de zorg moet onderdeel zijn van het basiszorgpakket of de AWBZ. 268

20 Wet Actieve opsporing onverzekerden Met ingang van 15 maart 2011 worden onverzekerden opgespoord volgens de aanpak uit de W e t A c t i e v e o p s p o r i n g o n v e r z e k e r d e n. D e S o c i a l e Ve r z e k e r i n g s b a n k, h e t C o l l e g e voor Zorgverzekeringen en het Centraal Justitieel Incasso Bureau voeren de wet uit. 1. O n v e r z e k e r d e n w o r d e n d o o r b e s t a n d s v e r g e l i j k i n g o p g e s p o o r d. Z i j k r i j g e n e e n b r i e f v a n h e t C o l l e g e v o o r Z o r g v e r z e k e r i n g e n ( C v Z ). H e t C v Z w i j s t z e d a a r i n op hun v e r z e k e r i n g s p l i c h t e n s p o o r t z e a a n e e n z o r g v e r z e k e r i n g a f t e s l u i t e n. L a t e n z i j d i t n a, d a n k r i j g e n z e e e n b o e t e. 2. A l s n a e e n n i e u w e b e s t a n d s v e r g e l i j k i n g b l i j k t d a t d e b e t r o k k e n e n o g s t e e d s n i e t i s v e r z e k e r d, w o r d t v o o r d e t w e e d e k e e r e e n b o e t e o p g e l e g d. 3. B l i j k e n m e n s e n n a t w e e b o e t e s n o g s t e e d s o n v e r z e k e r d t e z i j n, d a n v e r z e k e r t h e t C v Z d e z e p e r s o n e n b i j e e n z o r g v e r z e k e r a a r. D e s t a n d a a r d p r e m i e w o r d t d a n ingehouden op de inkomsten van de betreffende persoon. De zorgverzekeringsovereenkomst 269

Bijzondere voorwaarden Gezinsongevallenverzekering

Bijzondere voorwaarden Gezinsongevallenverzekering Versie P1P00 Bijzondere voorwaarden Gezinsongevallenverzekering 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Verzekerden zijn indien van toepassing: 1.1.1 de verzekeringnemer; 1.1.2 diens echtgeno(o)t(e) of partner, met

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN ONGEVALLEN VOOR HET GEZIN

BIJZONDERE VOORWAARDEN ONGEVALLEN VOOR HET GEZIN BIJZONDERE VOORWAARDEN ONGEVALLEN VOOR HET GEZIN Deze Bijzondere Voorwaarden maken één geheel uit met de Algemene Voorwaarden en hebben betrekking op de rubriek Ea Ongevallen voor het Gezin. Deze Bijzondere

Nadere informatie

P cl. 22 ja cn Z BIJZONDERE VOORWAARDEN VAKANTIE-ONGEVALLEN VOOR HET GEZIN. Begripsomschrijvingen

P cl. 22 ja cn Z BIJZONDERE VOORWAARDEN VAKANTIE-ONGEVALLEN VOOR HET GEZIN. Begripsomschrijvingen BIJZONDERE VOORWAARDEN VAKANTIE-ONGEVALLEN VOOR HET GEZIN Deze Bijzondere Voorwaarden maken één geheel uit met de Algemene Voorwaarden en hebben betrekking op de rubriek Eb Vakantie-Ongevallen voor het

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden BromfietsVoordeelPolis Persoonlijke Ongevallen Opzittenden BVPPOO1009

Bijzondere Voorwaarden BromfietsVoordeelPolis Persoonlijke Ongevallen Opzittenden BVPPOO1009 Bijzondere Voorwaarden BromfietsVoordeelPolis Persoonlijke Ongevallen Opzittenden BVPPOO1009 Bijzondere voorwaarden BromfietsVoordeelPolis Persoonlijke Ongevallen Opzittenden BVPPOO1009 1 / 6 Rubriek Verkeer

Nadere informatie

In 2013 verandert het basispakket van de zorgverzekering als volgt:

In 2013 verandert het basispakket van de zorgverzekering als volgt: Zorgverzekering Iedereen die in Nederland woont of werkt moet een basisverzekering hebben. Dit basispakket dekt de standaardzorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis of apotheek. Daarnaast kunt u zich

Nadere informatie

Verzekering en zorg buitenland

Verzekering en zorg buitenland Verzekering en zorg buitenland Begrippenlijst Acceptatieplicht De zorgverzekeraar is verplicht u te accepteren voor de zorgverzekering. Hij mag u niet weigeren vanwege uw leeftijd, gezondheidstoestand

Nadere informatie

ander licht op de zaak

ander licht op de zaak Ongevallenverzekering ZW-ON-01 Dit zijn de Bijzondere voorwaarden van de Ongevallenverzekering. Met deze verzekering ontvangt u een uitkering bij overlijden of blijvende invaliditeit door een ongeval.

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Gezinsongevallenverzekering Versie 2003.01

Bijzondere Voorwaarden Gezinsongevallenverzekering Versie 2003.01 Deze Bijzondere Voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden en de Algemene Begripsomschrijvingen. Veel verzekeringsbegrippen lichten wij toe in de Algemene Begripsomschrijvingen. Een aantal

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Persoonlijke Ongevallen Inzittendenverzekering

Bijzondere voorwaarden Persoonlijke Ongevallen Inzittendenverzekering MRT POI - LVP 09.01 Bijzondere voorwaarden Persoonlijke Ongevallen Inzittendenverzekering Luyten Voordeel Pakket Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel

Nadere informatie

Rubriek Ongevallenverzekering inzittenden (OVI)

Rubriek Ongevallenverzekering inzittenden (OVI) Polisvoorwaardenblad 356-00 Rubriek Ongevallenverzekering inzittenden (OVI) Deze Rubriek is uitsluitend van toepassing indien hiernaar in de polis wordt verwezen. Artikel 529-20.1504 Datum 1 april 2015

Nadere informatie

Kruidvat Ongevallenverzekering. Bijzondere Voorwaarden. nr. 2010K-OV

Kruidvat Ongevallenverzekering. Bijzondere Voorwaarden. nr. 2010K-OV Kruidvat Ongevallenverzekering Bijzondere Voorwaarden nr. 2010K-OV Inhoudsopgave Deze Bijzondere Voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden nr. 2010K en hebben betrekking op de Ongevallenverzekering

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Personenautoverzekering Tesla Ongevallen Inzittenden

Bijzondere Voorwaarden Personenautoverzekering Tesla Ongevallen Inzittenden Bijzondere Voorwaarden Personenautoverzekering Tesla Ongevallen Inzittenden 1. Voorwaarden Deze Bijzondere Voorwaarden Personenautoverzekering Tesla Ongevallen Inzittenden zijn onlosmakelijk verbonden

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Ongevallen Inzittendenverzekering Versie 2003.01

Bijzondere Voorwaarden Ongevallen Inzittendenverzekering Versie 2003.01 Deze Bijzondere Voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden en de Algemene Begripsomschrijvingen. Veel verzekeringsbegrippen lichten wij toe in de Algemene Begripsomschrijvingen. Een aantal

Nadere informatie

Zorgverzekeringen 2014

Zorgverzekeringen 2014 Zorgverzekeringen 2014 Dit informatiepakket bevat de volgende onderdelen: o Over Consumind o Basiszorgverzekering o Wijzigingen basispakket 2014 o Natura of vrije zorgkeuze polis o Top 5 meest gestelde

Nadere informatie

Ea Bijzondere voorwaarden ongevallen voor het gezin

Ea Bijzondere voorwaarden ongevallen voor het gezin Ea Bijzondere voorwaarden ongevallen voor het gezin Deze bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden en hebben betrekking op de rubriek Ea ongevallen voor het gezin. Deze bijzondere

Nadere informatie

RUBRIEK ONGEVALLEN INZITTENDEN

RUBRIEK ONGEVALLEN INZITTENDEN Inhoud Algemeen Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Dekking Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Uitkeringen Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Premie Artikel

Nadere informatie

Ongevallen Inzittenden MV50

Ongevallen Inzittenden MV50 Bijzondere Voorwaarden 1. Aanvullende begripsomschrijvingen In deze Bijzondere Voorwaarden verstaan wij onder: 1.1 Bemiddelaar Is de partij via wiens bemiddeling de verzekering tot stand gekomen is. 1.2

Nadere informatie

De zorgverzekeringswet

De zorgverzekeringswet De zorgverzekeringswet De invoering van de Zorgverzekeringswet (ZVW) en de wet op de Zorgtoeslag vanaf 1 januari 2006 is een feit. Hierdoor ontstaat er één zorgverzekering voor iedereen, waarmee het onderscheid

Nadere informatie

H10 Verzekering tegen ziekte kosten Zvw, Wlz en Wmo

H10 Verzekering tegen ziekte kosten Zvw, Wlz en Wmo Samenvatting Sociale kaart en sociale zekerheid 11-05-17 Sharon.D H10 Verzekering tegen ziekte kosten Zvw, Wlz en Wmo 10.1 Het systeem van de zorgverzekeringswet(zvw) De Zvw verplicht iedere ingezetene

Nadere informatie

Veelgestelde vragen. Eigen risico en eigen bijdrage bij een zorgverzekering

Veelgestelde vragen. Eigen risico en eigen bijdrage bij een zorgverzekering Veelgestelde vragen Eigen risico en eigen bijdrage bij een zorgverzekering Iedereen van 18 jaar en ouder in Nederland is verplicht zich te verzekeren voor de zorgverzekering. De overheid stelt vast welke

Nadere informatie

Welkom bij DSW Zorgverzekeraar 2009

Welkom bij DSW Zorgverzekeraar 2009 Welkom bij DSW Zorgverzekeraar 2009 Bij DSW is de premie opnieuw nét kostendekkend. Goedkoper kan niet, duurder hoeft niet. 100222-Bijsl Welkom Inhoudsopgave Welkom bij DSW Zorgverzekeraar 3 Wat biedt

Nadere informatie

Polisvoorwaarden 2016. Avéro Achmea aanvullende verzekeringen Tandartskosten. Avéro Achmea aanvullende verzekeringen Tandartskosten.

Polisvoorwaarden 2016. Avéro Achmea aanvullende verzekeringen Tandartskosten. Avéro Achmea aanvullende verzekeringen Tandartskosten. Postbus 1005 3000 BA Rotterdam T + 31 (0)10 448 82 00 Polisvoorwaarden 2016 Avéro Achmea aanvullende verzekeringen Tandartskosten www.aon.nl ipm@aon.nl Ingangsdatum 1 januari 2016 Inhoudsopgave pag. Algemene

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden

Bijzondere Voorwaarden Bijzondere Voorwaarden Ongevallen Inzittenden 2 Bijzondere verzekeringsvoorwaarden Ongevallen inzittendenverzekering Versie B2012.1 Deze verzekeringsvoorwaarden geven - in aanvulling op of in afwijking

Nadere informatie

Welkom bij Stad Holland 2010. 100222-Bijsl SH welkom b40

Welkom bij Stad Holland 2010. 100222-Bijsl SH welkom b40 Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Welkom bij Stad Holland 2010 100222-Bijsl SH welkom b40 Wat biedt Stad Holland Zorgverzekeraar? Stad Holland Zorgverzekeraar is een landelijk actieve zorgverzekeraar

Nadere informatie

De Zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 bij wonen in België en werken in Nederland

De Zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 bij wonen in België en werken in Nederland De Zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 Vanaf 1 januari 2006 is in Nederland de Zorgverzekeringswet (Zvw) in werking. Deze wet is de basis van een geheel nieuw Nederlands verzekeringstelsel voor ziektekosten.

Nadere informatie

Tot zover uw rechten en zekerheid. Wat moet u zelf doen? Ten eerste: hoe zit het nu met de kosten?

Tot zover uw rechten en zekerheid. Wat moet u zelf doen? Ten eerste: hoe zit het nu met de kosten? Uw zorgverzekering Wist u dat de zorgverzekering verplicht is? Wist u dat u altijd geaccepteerd moet worden voor een basisverzekering? Wist u dat een zorgverzekeraar een zorgplicht heeft om u de zorg uit

Nadere informatie

Ziekenhuiszorg: wat betaalt u?

Ziekenhuiszorg: wat betaalt u? Ziekenhuiszorg: wat betaalt u? Gaat u binnenkort naar het ziekenhuis? Of bent u al patiënt? In deze folder vindt u informatie over het betalen van ziekenhuiszorg Inhoudsopgave 1 Informeer vóór behandeling...

Nadere informatie

Avéro Achmea Aanvullende Verzekeringen Voorwaarden en vergoedingen Tandartskosten

Avéro Achmea Aanvullende Verzekeringen Voorwaarden en vergoedingen Tandartskosten Postbus 1005 3000 BA Rotterdam T + 31 (0)10 448 82 00 Avéro Achmea Aanvullende Verzekeringen Voorwaarden en vergoedingen Tandartskosten www.aonhewitt.com ipm@aonhewitt.com Ingangsdatum 1 januari 2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Ongevallenverzekering

Bijzondere Voorwaarden Ongevallenverzekering Wie zijn verzekerd? U, uw verzekerde gezinsleden of passagiers van uw motorvoertuigen tussen 5 en 70 jaar. Waar bent u verzekerd? De verzekering is van toepassing op Aruba, Bonaire en Curaçao. Wat is wel

Nadere informatie

De expatriate Health Insurance. Wereldwijd verzekerd van de beste zorg

De expatriate Health Insurance. Wereldwijd verzekerd van de beste zorg De expatriate Health Insurance Wereldwijd verzekerd van de beste zorg Wereldwijde vergoeding van medische hulp Uw medewerkers wereldwijd verzekerd van de beste zorg Als werkgever voelt u zich verantwoordelijk

Nadere informatie

Voorwaarden Ongevallenverzekering

Voorwaarden Ongevallenverzekering Voorwaarden Ongevallenverzekering LON15 Klik op het hoofdstuk om er direct naar toe te gaan! Inhoud startpagina Dit document is een aanvulling op de Algemene Voorwaarden. U leest wat er wel en niet verzekerd

Nadere informatie

100222-Bijsl Welkom b21. Welkom bij DSW Zorgverzekeraar 2010

100222-Bijsl Welkom b21. Welkom bij DSW Zorgverzekeraar 2010 100222-Bijsl Welkom b21 Welkom bij DSW Zorgverzekeraar 2010 Inhoudsopgave Welkom bij DSW Zorgverzekeraar 3 Wat biedt DSW? 4 Uw basisverzekering in 2010 5 De premies 6 Onze website 7 Gemakkelijk overstappen!

Nadere informatie

Wonen in het buitenland: wat betekent dat voor uw ziektekostenverzekering?

Wonen in het buitenland: wat betekent dat voor uw ziektekostenverzekering? Wonen in het buitenland: wat betekent dat voor uw ziektekostenverzekering? De invoering van de nieuwe Zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 2 Inhoudsopgave 1. Nieuwe Zorgverzekeringswet per 1 januari

Nadere informatie

Ongevallenverzekering

Ongevallenverzekering Ongevallenverzekering Versie 2010.1 Bijzondere verzekeringsvoorwaarden ongevallenverzekering Deze verzekeringsvoorwaarden geven - in aanvulling op of in afwijking van de algemene verzekeringsvoorwaarden

Nadere informatie

Bent u ziekenfonds of particulier?

Bent u ziekenfonds of particulier? Uitgave: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag Postadres: Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Juli 2005 Informatie Wilt u na het lezen van deze brochure

Nadere informatie

Ongevallendekking Superfit Uitgebreide vergoedingen

Ongevallendekking Superfit Uitgebreide vergoedingen Ongevallendekking Superfit Uitgebreide vergoedingen Ongevallendekking Superfit lid 1 Nadere begripsomschrijvingen Begunstiging U bent de begunstigde voor alle uitkering(en). Bij overlijden wordt rechtstreeks

Nadere informatie

Veelgestelde vragen collectieve zorgverzekering Gemeente

Veelgestelde vragen collectieve zorgverzekering Gemeente Veelgestelde vragen collectieve zorgverzekering Gemeente Gemeente Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo Inhoud ALGEMENE VRAGEN... 3 Bij welke zorgverzekeraars kan ik een collectieve verzekering afsluiten?...

Nadere informatie

Onverzekerd? Dan graag vooraf betalen

Onverzekerd? Dan graag vooraf betalen Onverzekerd? Dan graag vooraf betalen Hebt u medische zorg nodig, maar bent u niet verzekerd? Dan zijn wij helaas genoodzaakt om de kosten met betrekking tot de aan u verleende medische zorg, bij u in

Nadere informatie

Naast het verplicht eigen risico van 385 per jaar kunt u kiezen voor een vrijwillig eigen risico. U krijgt dan extra korting op uw premie.

Naast het verplicht eigen risico van 385 per jaar kunt u kiezen voor een vrijwillig eigen risico. U krijgt dan extra korting op uw premie. Productinformatie Avero Achmea 2016 Keuze Zorg Plan Met deze restitutiepolis van Avéro Achmea bent u vrij in de keuze van uw zorgverlener. De kosten die uw zorgverleners in rekening brengen, zullen wij

Nadere informatie

Voorwaarden en vergoedingen aanvullende tandartsverzekeringen. Avéro Achmea 2014. Aanvullende tandartsverzekeringen. Avéro Achmea 2014.

Voorwaarden en vergoedingen aanvullende tandartsverzekeringen. Avéro Achmea 2014. Aanvullende tandartsverzekeringen. Avéro Achmea 2014. Postbus 1005 3000 BA Rotterdam T + 31 (0)10 448 82 00 Voorwaarden en vergoedingen aanvullende tandartsverzekeringen Avéro Achmea 2014 www.aonhewitt.com ipm@aonhewitt.com Ingangsdatum 1 januari 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden nr. 3009

Bijzondere Voorwaarden nr. 3009 AEGON Ongevallenverzekering Bijzondere Voorwaarden nr. 3009 U heeft bij ons een ongevallenverzekering afgesloten. Dan wilt u graag weten wat de afspraken zijn. Bijvoorbeeld over wat u verzekerd heeft en

Nadere informatie

Avéro Achmea Aanvullende Verzekeringen Voorwaarden en vergoedingen Ziekenhuis Extra Verzekering

Avéro Achmea Aanvullende Verzekeringen Voorwaarden en vergoedingen Ziekenhuis Extra Verzekering Postbus 1005 3000 BA Rotterdam T + 31 (0)10 448 82 00 Avéro Achmea Aanvullende Verzekeringen Voorwaarden en vergoedingen Ziekenhuis Extra Verzekering www.aonhewitt.com ipm@aonhewitt.com Ingangsdatum 1

Nadere informatie

Garageverzekering - Bijzondere Voorwaarden Rubriek Ongevallen G6

Garageverzekering - Bijzondere Voorwaarden Rubriek Ongevallen G6 - Bijzondere Voorwaarden Rubriek Ongevallen G6 Model GPO 06-1 (52462) European Warranty Services B.V. Office: +31 (0)88.054.50.00 Mail: info@ewsinsurance.eu Inhoud Algemeen Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Voorwaarden en vergoedingen aanvullende verzekeringen Avéro Achmea 2016

Voorwaarden en vergoedingen aanvullende verzekeringen Avéro Achmea 2016 Voorwaarden en vergoedingen aanvullende verzekeringen Avéro Achmea 2016 ExtraTand Basis, ExtraTand, 1, 2, 3 en 4 Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369

Nadere informatie

Welkom. 10-11-2005 KZ (Pensioen) Adviesgroep 1

Welkom. 10-11-2005 KZ (Pensioen) Adviesgroep 1 Welkom 10-11-2005 KZ (Pensioen) Adviesgroep 1 4. Nieuwe zorgstelsel per 1-1-2006 Alle ingezetenen van Nederland komen in aanmerking voor het nieuwe zorgstelsel Alle ziekenfondsplichtige en particuliere

Nadere informatie

informatie voor verzekerden

informatie voor verzekerden informatie voor verzekerden De Goudse Zorg Polis Productkenmerken voor verzekerden De Goudse Zorg Polis Productkenmerken De Goudse Zorg Polis is een verzekering die uitstekende dekking biedt voor ziektekosten.

Nadere informatie

ZORG SPECIAL NIEUWE ZIEKTEKOSTENREGELING PER 2006

ZORG SPECIAL NIEUWE ZIEKTEKOSTENREGELING PER 2006 ZORG SPECIAL NIEUWE ZIEKTEKOSTENREGELING PER 2006 NIEUWSBRIEF VAN VRIELING ADVIESGROEP Nr. 5 - september 2005 Column Nieuwe zorgverzekering 1 januari van kracht Gerrit Jan Vrieling 1 januari 2006 wordt

Nadere informatie

Aanvullende verzekeringsvoorwaarden

Aanvullende verzekeringsvoorwaarden Aanvullende verzekeringsvoorwaarden Geld.nl - TandComfort 2014 Turien & Co./Avéro Achmea www.mijnonlinepolismap.nl Algemene voorwaarden aanvullende zorgverzekeringen Turien & Co. 1. HOE SLUIT U DE AANVULLENDE

Nadere informatie

AEGON Collectieve Ongevallenverzekering. Productinformatie

AEGON Collectieve Ongevallenverzekering. Productinformatie AEGON Collectieve Ongevallenverzekering Productinformatie AEGON Collectieve Ongevallenverzekering De AEGON Collectieve Ongevallenverzekering voorziet in een uitkering bij blijvende invaliditeit of overlijden

Nadere informatie

De kosten en vergoedingenvan een ziekenhuisbezoek

De kosten en vergoedingenvan een ziekenhuisbezoek Gaat u binnenkort naar het MCL? Kijk dan eerst op de website van uw zorgverzekeraar om te kijken of deze een contract met ons heeft afgesloten voor de behandeling die u moet ondergaan. Check ook uw polisvoorwaarden

Nadere informatie

Teken niet voor een collectieve zorgverzekering voordat u dit gelezen heeft.

Teken niet voor een collectieve zorgverzekering voordat u dit gelezen heeft. Teken niet voor een collectieve zorgverzekering voordat u dit gelezen heeft. Let op! Niet iedere collectieve zorgverzekering is goed genoeg voor u en uw medewerkers! Check al uw offertes op de volgende

Nadere informatie

Persoonlijke Ongevallen

Persoonlijke Ongevallen Persoonlijke Ongevallen Acceptatierichtlijnen Verzekerd kunnen worden personen tot 60 jaar met een goede gezondheid en zonder ernstige lichaamsgebreken. Een gezondheidsverklaring dient toegevoegd te worden

Nadere informatie

Uw verzekering in 2012

Uw verzekering in 2012 Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Uw verzekering in 2012 100222-Bij SH01-2012 Bianca Tuinder Gezondheid = Holland = Inhoudsopgave Stad Holland - Een dijk van een zorgverzekeraar! De premies

Nadere informatie

Informatiebrochure Basis- en aanvullende (tandheelkundige) zorgverzekeringen. OZF Achmea. Uw zorgverzekeraar. Speciaal voor Monuta 70457-A/2014-11

Informatiebrochure Basis- en aanvullende (tandheelkundige) zorgverzekeringen. OZF Achmea. Uw zorgverzekeraar. Speciaal voor Monuta 70457-A/2014-11 Deze brochure is van kracht met ingang van 1 januari 2015. OZF Achmea. Uw zorgverzekeraar. Informatiebrochure Basis- en aanvullende (tandheelkundige) zorgverzekeringen Speciaal voor Monuta 70457-A/2014-11

Nadere informatie

DK620 Bijzondere Voorwaarden Ongevallen

DK620 Bijzondere Voorwaarden Ongevallen DK620 Bijzondere Voorwaarden Deze voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden. Woorden welke cursief geschreven zijn, worden nader beschreven in artikel 8 Nadere begripsomschrijvingen. Inhoudsopgave

Nadere informatie

ZIEKENHUISZORG: WAT BETAALT U?

ZIEKENHUISZORG: WAT BETAALT U? ZIEKENHUISZORG: WAT BETAALT U? GAAT U BINNENKORT NAAR HET ZIEKENHUIS? OF BENT U AL PATIËNT? In deze brochure vindt u informatie over het betalen van ziekenhuiszorg. Informeer vóór behandeling, het kan

Nadere informatie

OHRA Zorgverzekering. De collectieve OHRA Zorgverzekering voor leden van VOS/ABB

OHRA Zorgverzekering. De collectieve OHRA Zorgverzekering voor leden van VOS/ABB Zorgverzekering De collectieve Zorgverzekering voor leden van VOS/ABB Collectieve Zorgverzekering Bij houden we van duidelijkheid. Dat betekent: weinig kleine lettertjes, geen lange wachttijden en korte

Nadere informatie

Interpolis Alles in één Polis

Interpolis Alles in één Polis Interpolis Alles in één Polis Verzekeringsvoorwaarden (DRV-RV-51-161) Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Inhoudsopgave pagina Geneeskundige kosten 2 1 Wie is de verzekerde bij een 1-persoonshuishouden?

Nadere informatie

Keuze Zorg Plan. zorgeloos verzekerd in 2010 via uw werkgever. informatie voor de werknemer

Keuze Zorg Plan. zorgeloos verzekerd in 2010 via uw werkgever. informatie voor de werknemer Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd in 2010 via uw werkgever informatie voor de werknemer Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd via uw werkgever Een goede zorgverzekering draagt bij aan een gezond en zorgeloos

Nadere informatie

DK280 Bijzondere Voorwaarden Ongevallenverzekering in- en opzittenden

DK280 Bijzondere Voorwaarden Ongevallenverzekering in- en opzittenden DK280 Bijzondere Voorwaarden Ongevallenverzekering in- en opzittenden Deze voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden Pakketverzekering Motorrijtuigen. Deze

Nadere informatie

Welkom bij Stad Holland 2012

Welkom bij Stad Holland 2012 Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Welkom bij Stad Holland 2012 100222-Bij SH00-2012 Inhoudsopgave Stad Holland - Een dijk van een zorgverzekeraar! Wat biedt Stad Holland? Onze aanvullende

Nadere informatie

Uw ziektekostenverzekering als u in het buitenland woont DVC 50069, ontwerp: BVH Communicatie-adviesbureau b.v., Rotterdam

Uw ziektekostenverzekering als u in het buitenland woont DVC 50069, ontwerp: BVH Communicatie-adviesbureau b.v., Rotterdam Uitgave: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag Postadres: Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Telefoon (070) 340 79 11 Telefax (070) 340 78 34 Publieksvoorlichting:

Nadere informatie

Uw verzekering in Bijsl SH Algemeen b26

Uw verzekering in Bijsl SH Algemeen b26 Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Uw verzekering in 2010 100222-Bijsl SH Algemeen b26 Inhoudsopgave Voorwoord De premies Uw verzekering in 2010 Het eigen risico Onze website 3 4 5 6 7 Natasja

Nadere informatie

Informatiebrochure collectieve zorgverzekering

Informatiebrochure collectieve zorgverzekering Deze brochure is van kracht met ingang van 1 januari 2016. OZF. Uw zorgverzekeraar. Informatiebrochure collectieve zorgverzekering Speciaal voor Groningen Seaports 70457-E/2015-12 2 Inhoudsopgave Informatiebrochure

Nadere informatie

De kosten van een ziekenhuisbezoek

De kosten van een ziekenhuisbezoek Gaat u binnenkort naar het MCL? Kijk dan eerst op de website van uw zorgverzekeraar om te kijken of deze een contract met ons heeft afgesloten voor de behandeling die u moet ondergaan. Check ook uw polisvoorwaarden

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Collectieve ongevallenverzekering evenementen. dv COE 0312W

Polisvoorwaarden. Collectieve ongevallenverzekering evenementen. dv COE 0312W Polisvoorwaarden Collectieve ongevallenverzekering evenementen Dit zijn de polisvoorwaarden van de Collectieve ongevallenverzekering evenementen. U vindt hier wanneer verzekerden of hun erfgenamen recht

Nadere informatie

Polisvoorwaarden 2018 Avéro Achmea aanvullende tandartsverzekeringen

Polisvoorwaarden 2018 Avéro Achmea aanvullende tandartsverzekeringen Postbus 1005 3000 BA Rotterdam T + 31 (0)10 448 82 00 www.aon.nl ipm@aon.nl Polisvoorwaarden 2018 Avéro Achmea aanvullende tandartsverzekeringen Ingangsdatum 1 januari 2018 Inhoudsopgave pag. Algemene

Nadere informatie

ONGEVALLEN INZITTEN- DEN VERZEKERING POLISVOORWAARDEN. CDS Assuradeuren B.V. Aanvullende dekking Ongevallen Inzittenden (OI)

ONGEVALLEN INZITTEN- DEN VERZEKERING POLISVOORWAARDEN. CDS Assuradeuren B.V. Aanvullende dekking Ongevallen Inzittenden (OI) POLISVOORWAARDEN ONGEVALLEN INZITTEN- Aanvullende dekking Ongevallen Inzittenden (OI) DEN VERZEKERING CDS Assuradeuren B.V. Deze dekking geldt alleen als hiernaar op het polisblad wordt verwezen. Alle

Nadere informatie

Luyten Voordeel Pakket

Luyten Voordeel Pakket GOV - LVP Bijzondere voorwaarden Gezinsongevallenverzekering Luyten Voordeel Pakket Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Ziekenhuiszorg. Wat betaalt u? mca.nl

Ziekenhuiszorg. Wat betaalt u? mca.nl Ziekenhuiszorg Wat betaalt u? mca.nl Inhoudsopgave Vergoedingen 3 Ziekenhuiszorg kan voor u financiële gevolgen hebben! 3 Meeste zorg wordt vergoed 4 Eigen risico 4 Bent u aanvullend verzekerd? 4 Als er

Nadere informatie

Doorlopende zakenreisverzekering

Doorlopende zakenreisverzekering Doorlopende zakenreisverzekering (ZV ZR308) Bijzondere voorwaarden Rubriek 3 Ongevallen De door verzekerden aan verzekeraar verstrekte inlichtingen, in welke vorm dan ook, zijn de grondslag van de verzekering

Nadere informatie

Zorg Plan en Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd. informatie voor de particulier

Zorg Plan en Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd. informatie voor de particulier Plan en Keuze Plan zorgeloos verzekerd informatie voor de particulier individuele oplossingen goed verzekerd, zorgeloos leven Avéro Achmea kent twee soorten basisverzekeringen. Avéro Achmea gaat uit van

Nadere informatie

D ELTA L LOYD Z ORGG ARANT

D ELTA L LOYD Z ORGG ARANT D ELTA L LOYD Z ORGG ARANT I NDIVIDUEEL Delta Lloyd Zorgverzekering NV Postbus 29677 2502 LR Den Haag Uw assurantie-adviseur: F 01.9.45/1205 Zeker Delta Lloyd, al meer dan 150 jaar Delta Lloyd zorgt voor

Nadere informatie

Over deze gids: inzicht in hoofdlijnen. 1 Wat verandert er in 2016? 3 De kernpunten van ons zorgstelsel: wat u in élk geval zou moeten weten

Over deze gids: inzicht in hoofdlijnen. 1 Wat verandert er in 2016? 3 De kernpunten van ons zorgstelsel: wat u in élk geval zou moeten weten Inhoud Voorwoord Over deze gids: inzicht in hoofdlijnen 1 Wat verandert er in 2016? 2 Overstappen van zorgverzekeraar: hoe doet u dit, en tot welke datum kan dat precies? 3 De kernpunten van ons zorgstelsel:

Nadere informatie

Zorgverzekeringswet. Zorgverzekeringswet

Zorgverzekeringswet. Zorgverzekeringswet Wet van 16 juni 2005, houdende regeling van een sociale verzekering voor geneeskundige zorg ten behoeve van de gehele bevolking (), laatstelijk gewijzigd bij Stcrt. 2009, 15178 (uittreksel) Zorgverzekering

Nadere informatie

expatriate Health Insurance VERGOEDINGENOVERZICHT

expatriate Health Insurance VERGOEDINGENOVERZICHT expatriate Health Insurance VERGOEDINGENOVERZICHT COLLECTIEVE VERZEKERING 2015 VERGOEDINGENOVERZICHT EXPATRIATE HEALTH INSURANCE 2015 Hieronder ziet u een overzicht van de vergoedingen van onze XHI ziektekostenverzekeringen.

Nadere informatie

Ongevallen Inzittenden verzekering

Ongevallen Inzittenden verzekering Ongevallen Inzittenden verzekering Bijzondere Voorwaarden OI15 Inhoudsopgave I Algemeen 4 1.1 Welke voorwaarden gelden? 4 1.2 Wat bedoelen wij met: 4 II Verzekering 5 2.1 Wie is verzekerd? 5 2.2 Waar

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Motorrijtuigenverzekering Ongevallen Inzittenden

Bijzondere Voorwaarden Motorrijtuigenverzekering Ongevallen Inzittenden Henck Arronstraat 5 7 Pob 1030 Tel. 473400/477955 Fax 476669 Paramaribo Suriname E-mailadres: assuria@sr.net Filiaal Nickerie R.P. Bharosstraat 68 Pob 6096 Tel. 0231911 Fax 0231912 Nw. Nickerie - Suriname

Nadere informatie

Uw verzekering in 2009. 100222-Bijsl SH Algemeen B27

Uw verzekering in 2009. 100222-Bijsl SH Algemeen B27 Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Uw verzekering in 2009 100222-Bijsl SH Algemeen B27 Inhoudsopgave De premies Uw verzekering in 2009 Het eigen risico Onze website 3 4 6 7 Revka 37 jaar Holland

Nadere informatie

Voorwaarden verzekering Ongevallen Inzittenden

Voorwaarden verzekering Ongevallen Inzittenden Voorwaarden verzekering Ongevallen Inzittenden VP OI 2015-01 1/11 Uw polis en de voorwaarden Alle afspraken die we met u maken over de verzekering staan op het polisblad. Bijvoorbeeld hoe lang de verzekering

Nadere informatie

De Doorgaanverzekering voor werkgevers

De Doorgaanverzekering voor werkgevers De Doorgaanverzekering voor werkgevers Zorg dat u en uw doorgaan! De Doorgaanverzekering Doorgaanexpert Goed werkgeverschap De Doorgaanverzekering > De Doorgaanverzekering > Gezondheid telt De Doorgaanverzekering

Nadere informatie

Informatiebrochure collectieve zorgverzekering

Informatiebrochure collectieve zorgverzekering Deze brochure is van kracht met ingang van 1 januari 2015. OZF Achmea. Uw zorgverzekeraar. Informatiebrochure collectieve zorgverzekering Speciaal voor MSD 70457-H/2014-11 2 Inhoudsopgave Informatiebrochure

Nadere informatie

FAQ zorgverzekeringen 2014 20 december 2013

FAQ zorgverzekeringen 2014 20 december 2013 FAQ zorgverzekeringen 2014 20 december 2013 Inhoud: 1. Over DVN zorgverzekeringen p.1 2. Over zorgverzekeringen in het algemeen p.2 3. Over de voorgenomen wijzigingen bij zorgverzekeraars p.4 1. Over DVN

Nadere informatie

RUBRIEK GEZINGSONGEVALLEN

RUBRIEK GEZINGSONGEVALLEN Inhoud Algemeen Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen Artikel 2 Geldigheidsgebied Artikel 3 Einde van de verzekering Dekking Artikel 4 Houtbewerking met machines meeverzekerd Artikel 5 Aanvullende

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Gemakkelijk overstappen! DSW - Goed voor je! 4. Wat biedt DSW? 5. De premies 6. Uw verzekering in 2013 7.

Inhoudsopgave. Gemakkelijk overstappen! DSW - Goed voor je! 4. Wat biedt DSW? 5. De premies 6. Uw verzekering in 2013 7. 100222-BIJ DSW00-2013 Inhoudsopgave DSW - Goed voor je! 4 Wat biedt DSW? 5 De premies 6 Uw verzekering in 2013 7 Vergoedingen 8 Het eigen risico 9 Onze website 11 Gemakkelijk overstappen! Overstappen

Nadere informatie

Uitleg voorwaarden algemene tegemoetkoming Wtcg 2013

Uitleg voorwaarden algemene tegemoetkoming Wtcg 2013 Uitleg voorwaarden algemene tegemoetkoming Wtcg 2013 Voor de algemene tegemoetkoming vanuit de Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) over 2013 zijn de voorwaarden voor zorggebruik gewijzigd. Daarnaast

Nadere informatie

Uw verzekering in 2011. 100222-Bijsl SH Algemeen b26

Uw verzekering in 2011. 100222-Bijsl SH Algemeen b26 Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Uw verzekering in 2011 100222-Bijsl SH Algemeen b26 Aad Ouwendijk Holland = Thuis = Inhoudsopgave Stad Holland - Een dijk van een zorgverzekeraar! De premies

Nadere informatie

FAQ inzake IZA Cura Natura Polis 2011, IZA Cura Zuid Limburg 2011 en diverse overige zaken. Onderverdeeld in:

FAQ inzake IZA Cura Natura Polis 2011, IZA Cura Zuid Limburg 2011 en diverse overige zaken. Onderverdeeld in: FAQ inzake IZA Cura Natura Polis 2011, IZA Cura Zuid Limburg 2011 en diverse overige zaken. Onderverdeeld in: Hier vindt u o.a. de veel gestelde vragen over onze kantoorgegevens, bereikbaarheid, het doorgeven

Nadere informatie

informatie voor verzekerden De Goudse Zorg Polis Productkenmerken voor verzekerden

informatie voor verzekerden De Goudse Zorg Polis Productkenmerken voor verzekerden informatie voor verzekerden De Goudse Zorg Polis Productkenmerken voor verzekerden De Goudse Zorg Polis Productkenmerken De Goudse Zorg Polis is een verzekering die uitstekende dekking biedt voor ziektekosten.

Nadere informatie

EMPLOYMENT WITHOUT BORDERS VERZEKERINGSPAKKET VOOR EXPATRIATES, IMPATS EN TCN S 2014

EMPLOYMENT WITHOUT BORDERS VERZEKERINGSPAKKET VOOR EXPATRIATES, IMPATS EN TCN S 2014 VERZEKERINGSPAKKET VOOR EXPATRIATES, IMPATS EN TCN S 2014 INHOUDSOPGAVE 1. Inboedelverzekering... 1 2. Doorlopende (zaken)reisverzekering... 2 3. Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren... 3 4. (Gezins)-Ongevallenverzekering...

Nadere informatie

Welkom. bij Stad Holland

Welkom. bij Stad Holland Welkom bij Stad Holland Stad Holland - Een dijk van een zorgverzekeraar! Stad Holland Zorgverzekeraar is een intermediairverzekeraar. Dat wil zeggen dat wij voor de verkoop van onze producten nauw samenwerken

Nadere informatie

Voor het vinden van een gecontracteerde zorgaanbieder kunt u gebruik maken van vergelijk en kies.

Voor het vinden van een gecontracteerde zorgaanbieder kunt u gebruik maken van vergelijk en kies. VGZ Goede Keuze Met VGZ Goede Keuze kiest u voor goede zorg en een lage premie. Daarnaast stimuleert u vernieuwingen in de zorg, waardoor uw premie lager is. Het kans zijn dat u voor bepaalde zorg verder

Nadere informatie

Wijzigingen Basisverzekering

Wijzigingen Basisverzekering In de zorg en de wetgeving verandert er voortdurend van alles. Daarom zijn er net als vorig jaar ook voor 2008 enkele wijzigingen aangebracht in uw basisverzekering en aanvullende pakketten. In deze brochure

Nadere informatie

Ook in 2011 zijn wij er voor u! Dekkingsoverzicht

Ook in 2011 zijn wij er voor u! Dekkingsoverzicht Ook in 2011 zijn wij er voor u! Dekkingsoverzicht De beste zorgverzekeraar van Nederland PNO Ziektekosten is al meer dan zestig jaar dé zorgverzekeraar voor de mediasector. En voor de vierde keer op rij

Nadere informatie

N.V. Univé Schade. Voorwaarden Werknemersschadeverzekering versie 1

N.V. Univé Schade. Voorwaarden Werknemersschadeverzekering versie 1 N.V. Univé Schade Voorwaarden Werknemersschadeverzekering versie 1 Het is belangrijk om te weten wat u en uw werknemers kunnen verwachten van deze werknemersschadeverzekering. In deze voorwaarden staat

Nadere informatie

Informatie over de algemene tegemoetkoming Wtcg 2012

Informatie over de algemene tegemoetkoming Wtcg 2012 Informatie over de algemene tegemoetkoming Wtcg 2012 Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Leven met een chronische ziekte of handicap brengt vaak extra kosten met zich mee. Door

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B tegen C en E te D Zaak : Premie, premieachterstand: 2-maandsaanbod, aanmelding CVZ, opzegging eind 2006 Zaaknummer : 2010.00829 Zittingsdatum : 27 oktober 2010

Nadere informatie

Ziekenhuiszorg Wat betaalt u?

Ziekenhuiszorg Wat betaalt u? Ziekenhuiszorg Wat betaalt u? Komt u binnenkort naar het St. Anna Ziekenhuis? Of bent u al patiënt? Hieronder vindt u informatie over het betalen van ziekenhuiszorg. Kijk ook op de website van uw zorgverzekeraar

Nadere informatie

Zoals de zorgverzekering eigenlijk bedoeld is

Zoals de zorgverzekering eigenlijk bedoeld is Welkom Zoals de zorgverzekering eigenlijk bedoeld is Het verzekeren van zorg kan zoveel simpeler en socialer. Dat vinden wij, intwente. Samen met DSW Zorgverzekeraar bieden we inwoners van Twente een zorgverzekering

Nadere informatie

Informatiebrochure collectieve zorgverzekering

Informatiebrochure collectieve zorgverzekering Deze brochure is van kracht met ingang van 1 januari 2015. OZF Achmea. Uw zorgverzekeraar. Informatiebrochure collectieve zorgverzekering Speciaal voor Havenbedrijf Rotterdam NV 70457-D/2014-12 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie