Overzicht van de errata in de recente oplages en op de website

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overzicht van de errata in de recente oplages en op de website www.ikzorgerwelvoor.nl"

Transcriptie

1 Overzicht van de errata in de recente oplages en op de website 1

2 ThiemeMeulenhoff ontwikkelt leermiddelen voor Primair Onderwijs, Algemeen Voortgezet Onderwijs, Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie en Hoger Beroepsonderwijs. Meer informatie over ThiemeMeulenhoff en een overzicht van onze leermiddelen: of via onze klantenservice (088) ThiemeMeulenhoff, Amersfoort, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16 Auteurswet jo het Besluit van 23 augustus 1985, Stbl., dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie (PRO), Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp (www.cedar.nl/pro). Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) dient men zich tot de uitgever te wenden. Voor meer informatie over het gebruik van muziek, film en het maken van kopieën in het onderwijs zie De uitgever heeft ernaar gestreefd de auteursrechten te regelen volgens dewettelijke bepalingen. Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot de uitgever wenden. 2

3 Leeswijzer Erratum Ik zorg er wel voor In dit document vind u de wijzigingen zoals deze zijn doorgevoerd in de herziening van Ik zorg er wel voor. Kernwoorden (alfabetisch) Deze kernwoorden zijn terug te vinden op de website en dienen als naslag voor de student. (pagina 9 11) Praktische vaardigheden afvinklijsten Zijn te vinden onder het docentendeel van de website onder uitwerkingen werkveldmappen, #naam werkveldmap#, afvinklijst vaardigheden. In deze afvinklijsten zijn een aantal onderdelen verplaatst naar de juiste casus, toegevoegd en/of verwijderd. (pagina 12 13) Werkveldmappen Werkveldprojecten, antwoordmodellen De antwoordmodellen van de werkmappen zijn te vinden op het docentendeel van de website onder uitwerkingen werkveldmappen, #naam werkveldmap#, antwoordmodel. (pagina 14 30) Werkveldmappen werkveldmappen De doorgevoerde correcties zijn per werkveldmap en corresponderend ISBN-nummer opgedeeld. (pagina 31 85) Bronnenboek De doorgevoerde correcties zijn aangegeven op basis van de paragraafindeling van het boek. (pagina ) Toetsen De Win-toets 4.0 toetsen zijn aangepast en te vinden als zip-bestand op de website onder uitwerkingen werkveldmappen, complete toets. De aangegeven correcties in deze erratum zijn gebaseerd op de papieren versie van de toetsen, verkrijgbaar via de klantenservice van ThiemeMeulenhoff. (pagina ) Werkkaarten Een overzicht van de werkkaarten waar aanpassingen in doorgevoerd zijn. De werkkaarten zijn toegankelijk via de website op het leerlingendeel. Werkkaarten, werkveld, #naam werkveld#, #naam werkkaart# In deze erratum zijn niet de correcties opgenomen, maar wel de gecorrigeerde werkveldkaaten. (pagina 120) Informatieplein In het leerlingdeel van de website zijn de bronnen/links naar externe pagina s op de webpagina Informatieplein aangepast. (pagina 111) 3

4 Inhoud Leeswijzer Erratum Ik zorg er wel voor 3 Inhoud 4 Kernwoorden (alfabetisch): 9 Praktische Vaardigheden Afvinklijsten (alfabetisch) 12 De Thuiszorg 12 Casus 4: 12 Casus 5: 12 Facilitair bedrijf Gebouwenbeheer 12 Casus 1: 12 Casus 2: 12 Casus 3: 12 Casus 5: 12 Facilitair bedrijf Vakantiepark 12 Casus 2 12 Het Kinderdagverblijf 12 Casus 3: 12 Casus 4: 12 Woonbegeleiding 12 Casus 1: 12 Casus 2: 12 Casus 3: 13 Casus 4: 13 Casus 6: 13 Werkveldmappen Werkveldprojecten, antwoordmodellen 14 De Basisschool 14 Casus 2 Werken met groep 2 14 Casus 3 De lessen voor groep 3 14 Het Buurthuis 14 Opdracht beroepsoriëntatie: 14 Het facilitair bedrijf gebouwenbeheer 14 Casus 1 De algemene dienst 14 Casus 2 De linnendienst 15 Casus 3 Schoonmaakbedrijf De Mop 16 Casus 4 Schoonmaakbedrijf De Mop vloeren 17 Casus 5 Schoonmaken van sanitaire ruimtes 18 Casus 6 De glazenwasser 18 Afsluiting 18 Het facilitair bedrijf de voedingsdienst 19 Casus 1 Een maaltijd voor gasten en personeel 19 Casus 4 Bereiden en serveren van een maaltijd 19 Casus 6 Catering bij een personeelsavond 19 Het gezondheidscentrum 21 4

5 Casus 1 De huisartsenpraktijk van dokter Ching 21 Casus 3 Assisteren in de tandartsenpraktijk 21 Casus 5 Bloemschikken en kaarten maken 21 Het Kinderdagverblijf 22 Casus 1 Kennismaken met kinderdagverblijf Nannies 22 Casus 2 Een buitenactiviteit en het middagdutje 23 Casus 3 Sanne is jarig 23 Casus 4 Baby Jasmijn verzorgen 23 Casus 5 Ramon is gevallen 24 De Thuiszorg 26 Casus 2 Zorg voor de heer De Groot met de ziekte van Parkinson 26 Casus 3 Een gezin met psychische problematiek het gezin Van Lierop 26 Casus 4 Kraamzorg bij het gezin De Leeuw 26 Casus 5 Zorg voor het gezin Van de Laan met gehandicapte kinderen 26 Casus 6 Zorg voor ouderen het echtpaar Woudenberg 26 Woonbegeleiding 27 Casus 1 Het internaat 27 Casus 2 Verzorgende activiteiten bij leefgroep De Dolfijn 27 Casus 3 Begeleiding op leefgroep De Dolfijn 27 Het Woonzorgcentrum 28 Casus 1 Huishoudelijke hulp bij mevrouw Mulder 28 Casus 2 De woonkamer van mevrouw De Vries reorganiseren 28 Casus 4 Ondersteuning van het echtpaar Brouwer 28 Casus 6 De zorg voor mevrouw Kubbinga en een dagje uit 28 Woonvoorziening voor gehandicapten 30 Casus 1 Ochtendactiviteiten in Weerestein 30 Werkveldmappen Werkveldmappen 31 De basisschool (ISBN ) 31 Casus 1 De eerste stagedag (groep 1) 31 Casus 2 Werken met de groep 32 Casus 3 De lessen voor groep 3 33 Het buurthuis (ISBN ) 34 Het buurthuis 34 De beroepen in dit werkveld 34 Casus 2 Werken met kinderen van 6 tot 9 jaar 34 Casus 3 Instuif op woensdagmiddag 35 Casus 4 Een bijeenkomst voor ouders 35 Casus 5 De teamvergadering 35 Het facilitair bedrijf - Gebouwenbeheer (ISBN ) 37 Casus 1 De algemene dienst 37 Casus 2 De linnendienst 39 Casus 3 Schoonmaakbedrijf De Mop 39 Casus 4 Schoonmaakbedrijf De Mop vloeren 41 Casus 5 Schoonmaken van sanitaire ruimtes 41 5

6 Casus 6 De glazenwasser 42 Het facilitair bedrijf - Vakantiepark (ISBN: 43 Casus 1 Werken bij de receptie en in het magazijn 43 Casus 2 De linnendienst 44 Casus 3 De schoonmaakdienst 45 Casus 4 De catering 45 Casus 5 Werken in het eetcafé (1) 46 Casus 6 Werken in het eetcafé (2) 47 Het facilitair bedrijf - Voedingsdienst (ISBN ) 48 Casus 1 Een maaltijd voor gasten en personeel 48 Casus 2 Culturele verschillen en eetgewoonten 48 Casus 3 Samenwerking tussen keuken en restaurant 49 Casus 4 Bereiden en serveren van een maaltijd 49 Casus 5 Dieetvoeding 49 Casus 6 Catering bij een personeelsavond 49 Het gezondheidscentrum (ISBN ) 51 Casus 1 De huisartsenpraktijk van dokter Ching 51 Casus 2 Assisteren bij de apotheek 51 Casus 3 Assisteren in de tandartsenpraktijk 52 Het ziekenhuis 53 Casus 4 Werken op een verpleegafdeling in een ziekenhuis 53 De begeleiding van activiteiten 54 Casus 5 Bloemschikken en kaarten maken 54 Casus 6 Een activiteitenmiddag voorbereiden en een activiteit plannen 55 De Kapsalon, (ISBN ) 56 Casus 1 Eerste kennismaking met de kapsalon 56 Casus 3 Haar knippen en een bruidskapsel maken 56 Casus 4 Permanenten en probleemhaar behandelen 56 Casus 5 Telefoondienst en in model knippen 56 Casus 6 De laatste stagedag 57 Het Kinderdagverblijf, (ISBN ) 58 De stage 58 Casus 1 Kennismaken met kinderdagverblijf Nannies 58 Casus 2 Een buitenactiviteit en het middagdutje 60 Casus 3 Sanne is jarig 61 Casus 4 Baby Jasmijn verzorgen 63 Casus 5 Ramon is gevallen 63 Casus 6 De laatste stagedag 65 Sportcentrum (ISBN ) 66 De stage 66 Casus 1 Kennismaking met het sportcentrum 66 Casus 2 Warming-up en cooling-down 66 Casus 3 Sport- en spelmiddag voor kinderen 67 6

7 Casus 4 Spellencircuit 68 Casus 5 Rugscholing 69 De thuiszorg (ISBN 71 Thuiszorg (aangepast) 71 De beroepen in dit werkveld 71 De stage 71 Casus 1 Zorg voor het gezin Bouzerda 71 Casus 2 Zorg voor de heer De Groot met de ziekte van Parkinson 72 Casus 3 Een gezin met psychische problematiek het gezin Van Lierop 72 Casus 4 Kraamzorg bij het gezin De Leeuw 73 Casus 5 Zorg voor het gezin Van der Laan met gehandicapte kinderen 73 Casus 6 Zorg voor ouderen het echtpaar Woudenberg 74 Woonbegeleiding (ISBN ) 75 Casus 1 Het internaat 75 Casus 2 Verzorgende activiteiten bij leefgroep De Dolfijn 75 Casus 3 Begeleiding op leefgroep De Dolfijn 76 Casus 4 Begeleidwonenproject De Springplank 76 Casus 5 Een nieuwe bewoner bij De Springplank 76 Het Woonzorgcentrum (ISBN ) 78 Casus 1 Huishoudelijke zorg bij mevrouw Mulder 78 Casus 2 De woonkamer van mevrouw De Vries reorganiseren 78 Casus 3 Meneer Verheij gaat naar de dagopvang 79 Casus 4 Ondersteuning van het echtpaar Brouwer 80 Casus 5 Mevrouw Rink is ziek 80 Casus 6 De zorg voor mevrouw Kubbinga en een dagje uit 80 Woonbegeleiding (ISBN ) 82 Casus 1 Ochtendactiviteiten in Weerestein 82 Casus 2 Avondactiviteiten in Weerestein 83 Casus 3 Weekend op Weerestein 83 Casus 4 Verzorgen van Wesley op afdeling De Wilg 84 Casus 5 De verzorging van Christina 84 Bronnenboek 86 Hoofdstuk 1 Beroepsoriëntatie 86 Hoofdstuk 2 De ontwikkeling van kinderen 87 Hoofdstuk 3 De pubertijd 90 Hoofdstuk 4 Ouderen 91 Hoofdstuk 5 Sociale en communicatieve vaardigheden 92 Hoofdstuk 6 Arbeidsomstandigheden 92 Hoofdstuk 7 Voeding 94 Hoofdstuk 8 Huishoudelijke taken 95 Hoofdstuk 9 Cultuurverschillen (ongewijzigd) 98 Hoofdstuk 10 Zorgverlening en hulpverlening 98 7

8 Hoofdstuk 11 Gezondheidsproblemen 100 Hoofdstuk 12 Gehandicapten 101 Hoofdstuk 13 Facilitaire dienst 102 Hoofdstuk 14 ICT 105 Hoofdstuk 15 Receptiewerkzaamheden 106 Hoofdstuk 16 Welzijnswerk 106 Hoofdstuk 17 Uiterlijke verzorging 106 Hoofdstuk 18 Haarverzorging 107 Toetsen 108 Basisschool 108 Het buurthuis 109 Facilitair bedrijf gebouwenbeheer 110 Facilitair bedrijf vakantiepark 111 Facilitair bedrijf Voedingsdienst 112 Gezondheidscentrum 113 Kapsalon 114 Kinderdagverblijf 114 Schoonheidssalon 116 Sportcentrum 116 Thuiszorg 116 Woonbegeleiding gehandicapten 118 Woonzorgcentrum 119 Werkkaarten 120 Overzicht van werkkaarten waar aanpassingen op doorgevoerd zijn: 120 Informatieplein 121 8

9 Kernwoorden (alfabetisch): Anorexia nervosa Anti-autoritair Arbowet Autisme Begeleidende taken Behandelingsetiket Bulimia nervosa Centrifuge Een eetstoornis, waarbij iemand een vervormd beeld van het eigen lichaam heeft, een grote angst heeft om dik te worden en niet probeert een normaal lichaamsgewicht na te streven. De ouders / opvoeders stellen zich niet boven het kind, maar als gelijke. Een gevolg kan zijn dat grenzen vervagen en structuur ontbreekt. Een wet die zorg draagt voor veiligheid, gezondheid en welzijn van de werknemers. Een ontwikkelingsstoornis. Kenmerken Moeilijk contacten leggen en onderhouden, moeite met communicatie en zich steeds herhalend gedrag. Bijvoorbeeld Mensen helpen bij de taken die ze niet meer zelf kunnen. Etiket in textiel waarop staat hoe het textiel behandeld en gedroogd moet worden. Eetstoornis, mensen hebben een chaotisch eetpatroon, met eetaanvallen. Apparaat of een onderdeel van het wasproces, waarbij het overtollig water uit textiel wordt gehaald. Cilindrische wikkel Cliënt COPD Detergenten Iemand die zorg ontvangt van anderen. Luchtwegaandoening. Oppervlakteactieve stoffen in een wasmiddel. Diabolische wikkel Eiwitten Extramurale zorg Facilitaire dienstverlening Fifo Gluten Grootkeuken HACCP Voedingsstoffen die zorgen voor de opbouw van cellen in je lichaam en die zorgen voor herstel van versleten cellen. Zorg waarbij je thuis kunt blijven. De dienst die ondersteunende taken verricht, op het gebied van huishouding (onderhoud en voeding). First in First out systeem waarbij eerst de oude producten worden opgemaakt. Een graaneiwit waar mensen soms gevoelig voor kunnen zijn. Het kan ook al voorkomen bij baby s. Een Keuken van een bedrijf of instelling, bijvoorbeeld een ziekenhuis. Een risico-inventarisatie voor voedingsmiddelen, met als doel te voorkomen dat voedsel besmet wordt. 9

10 Huishoudelijke taken Indicatiecommissie Inentingen Insuline Intakegesprek Intramurale zorg Koolhydraten Lichamelijk verzorgende taken Microvezel Microvezelreiniging Mineralen Moermantherapie Opvoeder Pacemaker Passées Pasteuriseren Persoonlijk zorgplan Prothese Samenstellingsetiket Bijvoorbeeld schoonmaken, stofzuigen, ramen wassen, bed opmaken. Een groep mensen die beoordeelt hoeveel zorg een zorgvrager nodig heeft. Injecties die de baby beschermen tegen een aantal gevaarlijke ziekten. Ook voor mensen die naar een ver land op vakantie gaan. Een hormoon dat de suiker in je bloed verdeelt. Het eerste gesprek van een zorgvrager om vast te kunnen stellen hoeveel hulp iemand nodig heeft. Zorg binnen een instelling. Bijvoorbeeld een ziekenhuis of woonzorgcentrum Energieleverende stoffen. Bijvoorbeeld tandenpoetsen, wassen, haren kammen, aankleden. Een speciale vezel die gebruikt wordt voor schoonmaakmaterialen. Hierdoor is het gebruik van schoonmaakmiddelen overbodig. schoonmaken met microvezelmaterialen. Stoffen die zorgen voor de opbouw van het lichaam en het bloed. Bijvoorbeeld, ijzer, kalk en fluor. Een behandelmethode bestaat uit een dieet en het toedienen van extra voedingsstoffen door middel van voedingssupplementen. Degene die een kind opvoedt. Meestal zijn dit de ouders, soms grootouders, pleegouders of begeleiders. Klein elektronisch apparaatje dat ervoor zorgt dat het hart in het normale ritme blijft pompen. Passé Producten verhitten tot maximaal 90 graden Celius, om de houdbaarheid te verlengen. Een persoonlijk overzicht waar in staat welke zorg iemand ontvangt, welke medicatie nodig is, e.d. Kunstgebit, kunstheup, kunstknie, e.d. Etiket in textiel waarop staat aangegeven van welke materialen het textiel is gemaakt. Sociaal pedagogisch werker > pedagogisch medewerker Sociaal pedagogisch werk Steriliseren Stoomstrijksysteem Thuiszorg Traiteur Transmurale zorg Pedagogisch werk Een product verhitten tot boven 100 graden. Met als doel de houdbaarheid te verlengen. Apparaat met aparte watertank, waardoor het strijken gemakkelijker gaat. Een vorm van hulpverlening voor mensen die thuis verzorging of verpleging nodig hebben. Een kok die in zijn eigen keuken de gerechten klaarmaakt. Je kunt zo n maaltijd ook afhalen of thuis laten bezorgen. Zorg waarbij iemand overdag professioneel wordt opgevangen en aan het eind van de dag weer naar huis gaat. 10

11 Verpleeghuis Verzorgingshuis Voedingsstoffen Voedingsvezels Wasactieve stoffen Wasdroger Woonzorgcentrum Zorgverlener Zorgvrager Een intramurale afdeling van een woonzorgcentrum waar mensen 24 uur per dag verzorging kunnen ontvangen. Een extramurale afdeling van een woonzorgcentrum. De stoffen uit voeding die je nodig hebt om goed te kunnen functioneren, ze zijn te verdelen in bouwstoffen, brandstoffen en beschermende stoffen. Harde delen van de plant die zorgen voor een goede stoelgang. Het belangrijkste bestanddeel van schoonmaakmiddelen. En stof in tandpasta die helpt het vuil te verwijderen. Apparaat voor het drogen van de was. Een huis voor oudere mensen die aangewezen zijn op hulp van anderen. Iemand die aan anderen zorg verleent. Iemand die zorg ontvangt van anderen. 11

12 Praktische Vaardigheden Afvinklijsten (alfabetisch) De Thuiszorg Casus 4: Drogen met de wastrommel > Drogen met de wasdroger (vervangen) Casus 5: Sanitair schoonmaken (vervallen) Facilitair bedrijf Gebouwenbeheer Casus 1: Cliënten ontvangen (ingevoegd) Casus 2: Drogen met de wastrommel > Drogen met de wasdroger (vervangen) Casus 3: Planten verzorgen (vervallen) Casus 5: Sanitaironderhoud (vervallen) Facilitair bedrijf Vakantiepark Casus 2 Drogen met de wastrommel > Drogen met de wasdroger (vervangen) Het Kinderdagverblijf Casus 3: Tabel maken (invoegen) Verschonen van baby (vervallen) Casus 4: Was sorteren (verplaatst) Tabel maken (verplaatst) Woonbegeleiding Casus 1: Het aan- en uitkleden van de zorgvrager (vervalt hier, verplaatst naar Casus 2) Tafel dekken (vervalt hier, verplaatst naar Casus 2) Casus 2: Het aan- en uitkleden van de zorgvrager (verplaatst) Een stappenplan maken (ingevoegd) De telefoon bedienen (vervalt hier, verplaatst naar Casus 3) 12

13 Tafel dekken (verplaatst) Casus 3: De telefoon bedienen (ingevoegd) Tafel dekken (ingevoegd) Casus 4: Tabel maken Casus 6: Bakken opgerolde koek (ingevoegd) 13

14 Werkveldmappen Werkveldprojecten, antwoordmodellen De Basisschool Casus 2 Werken met groep 2 Opdracht 3d Hulpverlenen aan Marieke, vraag 2: Video > DVD (vervangen) Casus 3 De lessen voor groep 3 Opdracht 1a Niveaulezen, vraag 1: Er is extra informatie te vinden over de AVI niveaus op (toegevoegd) Het Buurthuis Opdracht beroepsoriëntatie: Vraag 11, 12 verwijderd Het facilitair bedrijf gebouwenbeheer Casus 1 De algemene dienst Opdracht 1a De ziekenhuisreceptie, vraag 9 De naam van de ontvanger. De naam van de verzender. Een nette aanhef. Vragen die je hebt. Met vriendelijke groeten. De afspraken. (toegevoegd) Opdracht 2b Het transport naar de kinderafdeling, vraag 3 Bullet 3 rompertjes (toegevoegd) Bullet 5 rompertjes (toegevoegd) Opdracht 3a De dienst gebouwenservice/onderhoud, vraag 1 (vraag vervangen) Werkterreinen van een huismeester Seniorenflat, inrichting, gebouw, flat, grote instelling, grote organisatie Vragen waarvoor men bij een huismeester terecht kan, zijn bijvoorbeeld vragen over veiligheid, leefbaarheid in de buurt, schoonmaak, kleine reparaties, onderhoud van algemene ruimtes. Hoe word je huismeester? Met een MBO opleiding Facilitaire dienst. Ook andere opleidingen op MBO niveau zijn mogelijk. Vrijheden van een huismeester Een huismeester kent geen vaste werktijden, hij moet soms beschikbaar zijn bij calamiteiten. Hij is vrij in het indelen van zijn werktijden. Competenties Voorbeelden hierbij ter beoordeling van de docent. - Klantvriendelijk zijn. 14

15 - Dienstverlenende instelling hebben. - Kunnen luisteren. - Adequaat kunnen handelen. - Grenzen aangeven. - Stressbestendig zijn. - Beslissingen kunnen nemen. Opdracht 3b De warmwatervoorziening is stuk, vraag 1 ( ) met meerdere aandoeningen tegelijk. (toegevoegd) Opdracht 3d De postkamer, vraag 1 (tabel gewijzigd) Aantal brieven: Gewicht: Prijs per stuk Prijs totaal gram 1 80 x de waarde van dat moment gram 2 35 x de waarde van dat moment gram 3 25 x de waarde van dat moment gram 4 40 x de waarde van dat moment. Opdracht 3e Gescheiden afvalverwerking, vraag 1 Bullet 1 Om zoveel mogelijk het milieu te ontlasten. Hierover maken grote organisaties afspraken met hun afvalverwerkers. (vervangen) Bullet 4 Veel papier is privacy-gevoelig, het moet zorgvuldig weggewerkt worden. (vervangen) Men probeer zoveel mogelijk de hoeveelheden eten af te stemmen op wat er verbruikt wordt, zodat er niet onnodig eten wordt weggegooid. (toegevoegd) Casus 2 De linnendienst Opdracht 2a De kringloop van het wasgoed, vraag 1 ( ) en zelfs gaan schimmelen. (toegevoegd) Opdracht 2b Wasgoed sorteren, vraag 1 Vraag 1 > Vraag 1a (gewijzigd) Vraag 1b Niet met je handen aanraken. Het vuile goed mag ook niet de vloer raken. Het moet in gesloten zakken, voorzien van een kenmerk, weggevoerd worden voor de was. (toegevoegd) Opdracht 3b Een behandelingsetiket herkennen, vraag 5 Bullet 1 ( ) en printen en andere applicaties blijven mooier. (toegevoegd) 15

16 Casus 3 Schoonmaakbedrijf De Mop Opdracht 1 Het schoonmaakplan, vraag 8 1. Sopmethode Bullit 4 Deze methode kun je ook toepassen bij kleine gebouwen en panden (gewijzigd) 2. Spraymethode Laatste bullit Deze methode kun je ook toepassen bij kleine gebouwen en panden (toegevoegd) 3. Microvezelreiniging Bullit 3 Deze methode kun je ook toepassen bij kleine gebouwen en panden (verwijderen) Laatste bullit Voor 2 uur heb je 5 a 6 werkdoeken nodig (toegevoegd) Opdracht 1 Het schoonmaakplan, vraag 9 Hele antwoord is verwijderd. Vervangen door Beoordeling door de docent. Opdracht 2 Het schoonmaken van de verblijfsruimte, vraag 1 Haren vast (toegevoegd) Geen lange nagels of acrylnagels (toegevoegd) Opdracht 2 Het schoonmaken van de verblijfsruimte, vraag 4 Tekst: Een sluiting van een schoonmaakmiddel die (kleine) kinderen niet kunnen openen. Vervangen door Microvezelreiniging Het maakt hygienisch schoon. Mensen kunnen er snel mee leren werken, minder kans op fouten. Het laat geen vieze geurtjes achter. Opdracht 2 Het schoonmaken van de verblijfsruimte, vraag 5 Tekst: Middelen die schadelijk zijn wanneer een kind deze bijvoorbeeld zou drinken. Vervangen door: De gangen moeten vrij zijn, het is een vluchtweg. En niet iedereen kan de kar zien, visueel gehandicapten kunnen door vallen. Opdracht 2 Het schoonmaken van de verblijfsruimte, vraag 6 Tekst: Tegelijkertijd drukken en draaien Vervangen door: Beoordeling door docent 16

17 Opdracht 3b Schoonmaakmiddelen, vraag 3 schadelijk/irri terend (zeer) giftig corrosief/bijte nd (zeer) licht ontvlambaar explosief Opdracht 3b Schoonmaakmiddelen, vraag 7 Minder kans op vormfouten. (toegevoegd) Casus 4 Schoonmaakbedrijf De Mop vloeren Opdracht 1a voorbereiding, vraag 10 (Blauw is toegevoegd) koffievlek op een laminaatvloer nat schoonmaken, moppen stof in het tapijt stofzuigen zandkruimels op de inloopmat bij de hoofdingang stofzuigen moddervlekken op de stenen vloer in de gang Dweilen, moppen schoenstrepen op een linoleumvloer schrobben ranjavlekken op de linoleumvloer van de kinderafdeling nat schoonmaken, moppen rode wijnvlekken in het tapijt stoomreinigen stof en kruimels op de kunststof vloer van het personeelsrestaurant stofzuigen / stofwissen vlekken op de linoleumvloer van de ziekenhuisgangen Dweilen, moppen melkvlekken op de parketvloer klamvochtig afnemen, droog maken met een disposable, met een klamvochtig doekje nabehandelen 17

18 Opdracht 1b Een goede werkhouding, vraag 3 tijdens het stofwissen bevestig je 2 stofwisdoekken, bij microvezelreiniging 1 doek (gewijzigd) tijdens het stofwissen houd je de steel op schouderhoogte vast (gewijzigd) Casus 5 Schoonmaken van sanitaire ruimtes Opdracht 1a Hygiëne bij het schoonmaken van sanitair, vraag 4 Draag tijdens het gebruik van een ontkalker altijd een veiligheidsbril. (gewijzigd) Opdracht 2a Sanitair reinigen, vraag 1 Verplaatsen tekst vanuit tussenbeurt naar dagelijkse beurt: Nat afnemen van de toiletpot Stofwissen of stofzuigen Het legen van de afvalemmers Opdracht 2b Een interview houden, vraag 5 Met azijn of speciale kalkverwijderaar. (toegevoegd) Casus 6 De glazenwasser Opdracht 1b Het werkprogramma en veiligheid, vraag 1 Tekst vervangen: 1. Je hebt klimmaterialen nodig om bij de werkplek te kunnen. 2. Eigen beoordeling 3. Ze zekeren zich, gebruiken gekeurde materialen, ze gebruiken hoogwerkers. 4. Vereiste capaciteiten: a. Netjes en veilig kunnen werken Fouten zijn bij het glazenwassen altijd direct zichtbaar. Veilig, omdat je op hoogte werkt of anderen in gevaar kunt brengen. b. Goed met klanten kunnen omgaan klanten kunnen met kritiek komen of hun wensen kenbaar maken. c. Goed kunnen samenwerken met collega s omdat je soms in onveilige situaties werkt. d. Geen hoogtevrees hebben Omdat je op hoogte werkzaamheden moet verrichten. 5. Ladder, hoogwerker, gondel. 6. Voor de veiligheid, je werkt ook vaak zelfstandig. Opdracht 1c Je kondigt aan dat je de ramen gaat zemen, vraag 4 Geef de kinderen niet het verkeerde voorbeeld. Kinderen gaan je nadoen. Hierdoor komt de veiligheid in het gevaar. En zorg er voor dat de oudere man het niet koud krijgt. (toegevoegd) Afsluiting Volledig verwijderd 18

19 Het facilitair bedrijf de voedingsdienst Casus 1 Een maaltijd voor gasten en personeel Opdracht 1a Werken in een instellingskeuken, vraag 3 zorgen voor een gezond en aantrekkelijk voedingsaanbod (toegevoegd) Opdracht 1b Een maaltijd voor een groep, vraag 2 eet veel groente, fruit en brood eet gevarieerd eet niet te veel kies minder verzadigd vet ga hygiënisch en veilig om met voedsel minder verzadigd vet eet gevarieerd (gewijzigd) Opdracht 2b Groentesoep klaarmaken en opdienen, vraag 2 tijdsplanning en kostenberekening zijn eenvoudiger (gewijzigd) Casus 4 Bereiden en serveren van een maaltijd Opdracht 1b Koelkast en provisiekamer controleren, vraag 1 Tekst vervangen: Producten die aangebroken zijn zullen de houdbaarheid verkorten. Door de datum van openen zichtbaar te maken, weet je dat de houdbaarheid wordt verkort. Opdracht 3b Afval en het milieu, vraag 6 gebruik van groene / eco producten (toegevoegd) Opdracht 1d Een dieetmenu in 3 gangen voorbereiden, vraag 6 (toegevoegd) Beoordeling door docent Casus 6 Catering bij een personeelsavond Opdracht 1a Oriëntatie op de catering, vraag 2 ( ) De 3 hoofdmaaltijden worden door de cateraar verzorgd. (toegevoegd) Opdracht 3c De verschillen tussen Buffet en Co en Groot Waardenburg (gewijzigd) 19

20 Opdracht 3c De verschillen tussen Buffet en Co en Groot Waardenburg, vraag 7 (gewijzigd) Groot Waardenburg Buffet en co Verschillen: Koken voor zichzelf Eigen personeel Altijd dezelfde locatie Non-profit Menuplan aanwezig Koken voor een ander Kunnen personeel inhuren verschillende locaties Profit Opdrachtgebonden Overeenkomsten: Grootkeuken Voedingsdienst Werkkleding Grootkeuken Voedingsdienst Werkkleding 20

21 Het gezondheidscentrum Casus 1 De huisartsenpraktijk van dokter Ching Opdracht 1b Vragen over stoppen met roken beantwoorden, vraag 2 ( ) Klik op medische informatie, medicijnen en klik vervolgens op de Z, en dan op Zyban. ( ) (gewijzigd) Casus 3 Assisteren in de tandartsenpraktijk Opdracht 2c het kunstgebit van meneer Meier is kapot, vraag 4 Rollenspel met behulp van de telefoonkist / eigen mobiele telefoon (toegevoegd) Opdracht 2b Benthe, een patiënte met anorexia nervosa, vraag 1 Tekst gewijzigd: Filmmateriaal bekijken over anorexia nervosa. Welke is al op school aanwezig? Zie voor tips Casus 5 Bloemschikken en kaarten maken Opdracht 3a Kaarten maken met een groep, vraag 8 groepsleden hebben elkaar nodig om het gezamenlijk doel te bereiken (gewijzigd) Opdracht 3b Mevrouw Oudenbosch is haar sleutels kwijt, vraag 2 Filmmateriaal bekijken over omgaan met dementie (zie voor informatie de bijlage) (gewijzigd) 21

22 Het Kinderdagverblijf Opdracht beroepsoriëntatie, vraag 2 Door te werken met een vast dagritme (toegevoegd) Opdracht beroepsoriëntatie, vraag jaar maximaal 12 kinderen, per leidster max. 4 kinderen 1-2 jaar maximaal 16 kinderen, per leidster max. 5 kinderen. 2-3 jaar maximaal 16 kinderen, per leidster max. 6 kinderen 3-4 jaar maximaal 20 kinderen, per leidster max. 8 kinderen (toegevoegd) Opdracht beroepsoriëntatie, vraag 7 Helpende welzijn 2 jaar met bb, opleiding Pedagogisch medewerker, 3 jaar met kb (gewijzigd) Casus 1 Kennismaken met kinderdagverblijf Nannies Opdracht 2b Een fruithapje maken Door toevoeging van 2 vragen (8 en 9) verschuift de nummering van de andere vragen. 8 > 10 9 > > > > > > > > > 19 Opdracht 2b Een fruithapje maken, vraag 8 en 9 (ingevoegd) Vraag 8 Kinderen hebben rond etenstijd geen trek. Kinderen krijgen teveel verkeerde voedingsstoffen binnen. Vraag 9 Gezond Water, thee zonder suiker, roosvice, karnemelk. Ongezond gezoete melk, ranja, thee met suiker. Opdracht 2b Een fruithapje maken, vraag 8 vanaf 6 maanden flesvoeding met rijstebloem, borstvoeding (gewijzigd) vanaf 8 maanden gepureerd fruit en groente, borstvoeding, flesvoeding (gewijzigd) vanaf 10 maanden borstvoeding, flesvoeding, broodstukjes, gepureerd fruit en groente (gewijzigd) vanaf ongeveer 12 maanden een kwart boterham met smeerkaas, stukjes fruit en groente (gewijzigd) vanaf ongeveer 1 ½ jaar een boterham met smeerkaas, stukjes fruit en groente (gewijzigd) vanaf ongeveer 2 jaar Brood met broodbeleg. (gewijzigd) Opdracht 2b Een fruithapje maken, vraag 10 Om ziek worden door besmetting te voorkomen, jonge kinderen zijn kwetsbaar, ze hebben nog niet zoveel weerstand opgebouwd. (gewijzigd) 22

23 Opdracht 2b Een fruithapje maken, vraag 17 Tekst gewijzigd: Jonge kinderen moeten hun fruit gemalen, zij kunnen zich verslikken en hebben nog geen tanden. Naarmate een kind ouder wordt, moet het leren kauwen. De stukjes fruit mogen steeds iets groter zijn. Opdracht 3a Speelgoed Verschuiving van vraagnummering: 11 > > > > > > 17 Opdracht 3a Speelgoed, vraag 11 (ingevoegd) Met een plaskaart beloon je het kind dat op een potje / wc plast. Het is een positieve manier van belonen. Kinderen stimuleren elkaar om groot te zijn. Kinderen raken gemotiveerd. Casus 2 Een buitenactiviteit en het middagdutje Opdracht 1b Een goede werkhouding Verschuiving van vraagnummering: 7 > 8 8 > 10 9 > >12 11 > 13 Opdracht 1b Een goede werkhouding, vraag 7 (ingevoegd) Eigen uitwerking leerling Opdracht 1b Een goede werkhouding, vraag 9 (ingevoegd) Eigen uitwerking leerling Casus 3 Sanne is jarig Opdracht 1b Een lekkere traktatie maken Verschuiving van vraagnummering: 3 > 4 4 > 5 5 > 6 Opdracht 1b Een lekkere traktatie maken, vraag 3 (ingevoegd) De producten mogen geen varkensvlees bevatten. Opdracht 2a Baby Thijmen verschonen, vraag 5 (ingevoegd) In verband met de hygiëne. Casus 4 Baby Jasmijn verzorgen Opdracht 1a Baby Jasmijn voeden, vraag 2 4 maanden oude baby s krijgen 5 keer per dag voeding (gewijzigd) 5 maanden oude baby s krijgen 5 keer per dag voeding (gewijzigd) 7 maanden oude baby s krijgen 4 voedingen, maar mogen nu ook vlees eten (gewijzigd) 23

24 8 maanden oude baby s krijgen 3 keer op een dag eten. Ze drinken gewone melk en eten brood (gewijzigd) Opdracht 3c Voeding voor kinderen tot 3 jaar, vraag 1 (gewijzigd) Leeftijd Vereiste voeding Bereidingswijze 0 tot 6 weken 6-7 x borstvoeding of 120 ml flesvoeding 6 tot 8 weken 5-6 x borstvoeding of ml flesvoeding 3 maanden 5 x borstvoeding of ml flesvoeding Bij borstvoeding extra vitamine D en K Bij borstvoeding extra vitamine D en K Bij borstvoeding extra vitamine D en K 4 maanden 5 x borstvoeding of ml flesvoeding 5 maanden 5 x borstvoeding of ml flesvoeding 6 maanden 2-3 x borstvoeding of 200 ml opvolgmelk Rijstebloempap (of van maïzena of aardappelmeel) Fruit en groenten (ijzer en vezels), aardappelen, rijst, thee en groentesap 7 maanden 2-3 x 200 ml opvolgmelk of borstvoeding Ook pap van tarwebloem 8 maanden Geen fles of borst meer nodig, mag gewone melk Brood met (niet zoet) beleg 1 eetlepel vlees, kip, ei, bruin brood, volkorenbeschuit 9-12 maanden 2 x broodmaaltijd met melk 1 x warm eten met melk of yoghurt Fruit Pap moet glutenvrij zijn Voeding in babypotjes is gehomogeniseerd (helemaal fijngemalen) Fruit raspen Drinken uit bekertje (beter voor ontwikkeling gebit) of zuigfles (niet te lang laten drinken) Prakken of kleine stukjes, de tanden komen door dus het kind moet leren kauwen (ook broodkorst, rijstwafels en soepstengels) 1-3 jaar Kunnen vaak mee-eten met ouders De maaltijden worden steeds groter en grover Aan verschillende smaken laten wennen Oppassen met specerijen, koffie, cola, alcohol, suiker en zout Zorg voor voldoende bouwstoffen (eiwit, water, mineralen) en beschermende stoffen (vitamines) Liever 5x weinig eten dan 3x veel Casus 5 Ramon is gevallen Opdracht 1b Bram is allergisch, vraag 4, aardbei (toegevoegd) 24

Werkboek Niveau 4. Gehandicaptenzorg

Werkboek Niveau 4. Gehandicaptenzorg Werkboek Niveau 4 Gehandicaptenzorg NU Zorg Gehandicaptenzorg Werkboek Niveau 4 Noordhoff Uitgevers bv Vormgeving omslag Nu Amsterdam, Amsterdam Ontwerp binnenwerk G2K, Groningen/Amsterdam Foto omslag

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Inleiding... 2 Hoofdstuk 2. Pedagogische visie... 3

Hoofdstuk 1. Inleiding... 2 Hoofdstuk 2. Pedagogische visie... 3 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding... 2 Hoofdstuk 2. Pedagogische visie... 3 2.1 Visie op kinderopvang 2.2 Visie op kinderen 2.3 Visie op opvoeden Hoofdstuk 3. Pedagogische kwaliteit... 7 3.1 Interactie

Nadere informatie

Inleiding 2. 2. Visie 3

Inleiding 2. 2. Visie 3 Inhoud Inleiding 2 2. Visie 3 3. Pedagogisch doel 5 3.1.Hoe wordt emotionele veiligheid gewaarborgd; 3.2.Hoe wordt de ontwikkeling van de persoonlijke competenties bevorderd; 3.3. Hoe wordt de ontwikkeling

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan Kinderdagverblijf De Kei.

Pedagogisch Beleidsplan Kinderdagverblijf De Kei. Pedagogisch Beleidsplan Kinderdagverblijf De Kei. Inhoudsopgave Onze Visie Pedagogisch beleid Het bieden van emotionele en fysieke veiligheid Gelegenheid om persoonlijke competenties te ontwikkelen Gelegenheid

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan

Pedagogisch werkplan Pedagogisch werkplan Dagopvang Kwebbel groep Brons Emmen, november 2013 Dagopvang Kwebbel groep brons Wilhelminastraat 27 7811 JB Emmen Telefoon (0591) 610240 Website: www.kinderopvangkwebbel.nl E-mail:

Nadere informatie

Sisa Kinderopvang. Pedagogisch Werkplan voor het Kinderdagverblijf

Sisa Kinderopvang. Pedagogisch Werkplan voor het Kinderdagverblijf Sisa Kinderopvang Pedagogisch Werkplan voor het Kinderdagverblijf Afdeling kwaliteit/werkplan pedagogisch beleid kinderdagverblijf / maart 2013 [2] Voorwoord Het pedagogisch werkplan is een praktische

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan Mei 2015

Pedagogisch Beleidsplan Mei 2015 Pedagogisch Beleidsplan Mei 2015 Kinderdagverblijf Topkids Swammerdamstraat 12 3553 RX Utrecht info@topkids.nl www.topkids.nl Tel. 030-2440468 Tel. Hoofdkantoor: 0346-283850 1 Voorwoord Voor u ligt het

Nadere informatie

elkom Nadat we onze organisatie aan u hebben voorgesteld bespreken we in deze wegwijzer de diverse onderwerpen op alfabetische volgorde.

elkom Nadat we onze organisatie aan u hebben voorgesteld bespreken we in deze wegwijzer de diverse onderwerpen op alfabetische volgorde. W elkom Wij heten u van harte welkom als nieuwe bewoner en wensen u een aangenaam verblijf als bewoner van het Woonzorgcentrum Huize Sint Jozef. Wij vinden het van belang u duidelijke informatie te geven

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan Voorwoord Kinderopvang en BSO Kids&Zoo biedt opvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Ons pedagogisch beleidsplan is een weergave van de manier waarop Kids&Zoo het pedagogisch beleid

Nadere informatie

Bezoekregistratie gastouderbureau

Bezoekregistratie gastouderbureau Gastouderbureau De Veenborg Van Arnhemslaan 2 9615 TD Kolham 0598-397895 06-26.26.28.97 kvk 02089524 Bankrekening 4393506 www.deveenborg.nl Bezoekregistratie gastouderbureau Handtekening Datum Onderwerp.............

Nadere informatie

Pedagogisch Plan. Kinderdagcentrum

Pedagogisch Plan. Kinderdagcentrum Pedagogisch Plan Kinderdagcentrum Kinderdagcentrum Kalle Monnikeraklaan 25 3544 TH Utrecht Telefoon: 06-28650563 E-mail: kalle@kpnmail.nl Website: http://home.kpn.nl/b.jansen48/ Pedagogisch Plan van Kinderdagcentrum

Nadere informatie

INHOUD INLEIDING... 3 VERANTWOORDING VOOR DE OPZET VAN DE VOORLICHTING... 4

INHOUD INLEIDING... 3 VERANTWOORDING VOOR DE OPZET VAN DE VOORLICHTING... 4 INHOUD INLEIDING... 3 VERANTWOORDING VOOR DE OPZET VAN DE VOORLICHTING... 4 LITERATUUR BIJLAGE I Instructiehandleiding II Handleiding voor de ouders INLEIDING III Werkboek voor de kinderen De voorlichting

Nadere informatie

Kerkstraat 35 1687 AL Wognum T: 0229-574885 E: info@zowiezo.nu

Kerkstraat 35 1687 AL Wognum T: 0229-574885 E: info@zowiezo.nu Pedagogisch beleidsplan Kinderopvang ZoWieZo Februari 2012 Naam organisatie: Kinderopvang ZoWieZo Kerkstraat 35 1687 AL Wognum T: 0229-574885 E: info@zowiezo.nu Doel van het beleidsplan: Handleiding en

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN 1 NOVEMBER 2014 Inhoudsopgave Pagina Inleiding 4 Visie 5 - Pedagogische benadering volgens Reggio Emilia en Emmi Pikler Reggio Emilia Emmi Pikler - Pedagogisch doelen en competenties

Nadere informatie

Ik word ouder. Cursus over ouder worden voor mensen met een beperking. www.kennispleingehandicaptensector.nl

Ik word ouder. Cursus over ouder worden voor mensen met een beperking. www.kennispleingehandicaptensector.nl Ik word ouder Cursus over ouder worden voor mensen met een beperking www.kennispleingehandicaptensector.nl Voorwoord Mensen met een beperking worden steeds ouder. Dat heeft gevolgen voor alle leefgebieden.

Nadere informatie

Kinderdagverblijf Heppienest

Kinderdagverblijf Heppienest Kinderdagverblijf Heppienest Pedagogisch beleidsplan Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Visie op pedagogiek en samenwerking met ouders 4 3. Pedagogische basisdoelen 5 4. Pedagogische basisdoelen binnen Heppienest

Nadere informatie

school voor zorg, service & welzijn zorg & Zorg & Welzijn welzijn

school voor zorg, service & welzijn zorg & Zorg & Welzijn welzijn school voor zorg, service & welzijn Zorg & Welzijn zorg & welzijn school voor zorg, service & welzijn Zorg & Welzijn Steeds meer mensen hebben zorg of begeleiding nodig. Geestelijke of lichamelijk zorg.

Nadere informatie

Theorieboek Niveau 4. Kraamzorg

Theorieboek Niveau 4. Kraamzorg Theorieboek Niveau 4 Kraamzorg NU Zorg Kraamzorg Theorieboek Niveau 4 Noordhoff Uitgevers bv Vormgeving omslag Nu Amsterdam, Amsterdam Ontwerp binnenwerk G2K, Groningen/Amsterdam Foto omslag Frank Muller,

Nadere informatie

Kinderdagverblijf De Kindertjesboom.

Kinderdagverblijf De Kindertjesboom. PEDAGOGISCH WERKPLAN Kinderdagverblijf De Kindertjesboom. Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1: Wennen, begroeten en afscheid nemen Hoofdstuk 2: Eten en drinken Hoofdstuk 3: Verschonen, zindelijk worden

Nadere informatie

Stadskanaal, april 2015

Stadskanaal, april 2015 Stadskanaal, april 2015 Kinderdagverblijf de Boerderij Heeft een rustige ligging, Heeft prima en goed geschoolde medewerkers, Heeft mooie speelplaatsen en een ruime tuin, Werkt vanuit de Christelijke identiteit.

Nadere informatie

Beleidsplan Peuteropvang en Peuterochtend

Beleidsplan Peuteropvang en Peuterochtend Beleidsplan Peuteropvang en Peuterochtend Inhoudsopagave pag inleiding 4 1. Algemene Doelstelling 5 1.1. Keuze peuteropvang 5 1.2. Doelstelling 6 1.3. Visie 7 2. Visie op kinderen 8 2.1 Visie 8 2.2. visie

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. Kinderdagverblijf De Toverfontein

Pedagogisch werkplan. Kinderdagverblijf De Toverfontein Pedagogisch werkplan Kinderdagverblijf De Toverfontein Augustus 2015 Inleiding Voor u ligt het pedagogisch werkplan van het kinderdagverblijf De Toverfontein van KMN Kind & Co. Dit pedagogisch werkplan

Nadere informatie

Het pedagogisch beleidsplan. Kinderdagverblijf Madeliefje

Het pedagogisch beleidsplan. Kinderdagverblijf Madeliefje Het pedagogisch beleidsplan Kinderdagverblijf Madeliefje Verticale groep 0-4 jaar December 2013 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Onze visie op kinderen en op opvoeden 4 2. Pedagogische uitgangspunten 5 3.

Nadere informatie

Het keukentafelgesprek. Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep

Het keukentafelgesprek. Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep Het keukentafelgesprek Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep 20 Voorbereiden op het keukentafelgesprek Iedereen die een beroep gaat doen op de Wmo krijgt

Nadere informatie

Werkplan. Kinderopvang Ukkiepuk. St. Walburg 24a, 6671AS Zetten. Directeur: Ina Eilander. November 2013 - 0 -

Werkplan. Kinderopvang Ukkiepuk. St. Walburg 24a, 6671AS Zetten. Directeur: Ina Eilander. November 2013 - 0 - Werkplan Kinderopvang Ukkiepuk St. Walburg 24a, 6671AS Zetten Directeur: Ina Eilander November 2013-0 - Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Dagindeling 5 2.1 Brengen 5 2.2 Overzicht dagindeling 6 2.3 Extra

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan. Kinderdagverblijf Doetsie

Pedagogisch beleidsplan. Kinderdagverblijf Doetsie Pedagogisch beleidsplan Kinderdagverblijf Doetsie 1 Inhoud Voorwoord... 4 Doelstelling van kinderdagverblijf Doetsie... 5 Visie... 6 Missie... 6 Accommodatie Doetsie... 7 Startfase kinderdagverblijf Doetsie...

Nadere informatie

Informatie voor Bewoners Locatie Duinrand

Informatie voor Bewoners Locatie Duinrand Informatie voor Bewoners Locatie Duinrand DUINRAND - NOLENSSTRAAT 2-2221 CE KATWIJK WWW.DSV-VERZORGDLEVEN.NL EDITIE APRIL 2014 INHOUDSOPGAVE 1. WOONZORGLOCATIE DUINRAND --------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Toekomstwijzer ZORG & WELZIJN

Toekomstwijzer ZORG & WELZIJN Werk Beroepen Toekomstwijzer ZORG & WELZIJN Haaglanden en Nieuwe Waterweg Noord Editie 2014/2015 Salaris Test Opleiding Inhoud Gastlessen 3 Is werken in zorg en welzijn iets voor jou? 4 De verschillende

Nadere informatie

ThiemeMeulenhoff Zorg Niveau b3. Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Antwoordmodellen

ThiemeMeulenhoff Zorg Niveau b3. Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Antwoordmodellen ThiemeMeulenhoff Zorg Niveau b3 Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Antwoordmodellen Inhoudsopgave 1 Hulp bieden bij de persoonlijke verzorging 7 1.1 Hulp bieden bij aan- en uitkleden 7 Praktijk:

Nadere informatie

Werkplan abc. De uitwerking van het pedagogisch beleid in de praktijk

Werkplan abc. De uitwerking van het pedagogisch beleid in de praktijk Werkplan abc De uitwerking van het pedagogisch beleid in de praktijk 1 Inleiding Om onze pedagogische doelen, beschreven in het pedagogisch beleidsplan, te kunnen realiseren heeft SDK kinderopvang een

Nadere informatie