Overzicht van de errata in de recente oplages en op de website

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overzicht van de errata in de recente oplages en op de website www.ikzorgerwelvoor.nl"

Transcriptie

1 Overzicht van de errata in de recente oplages en op de website 1

2 ThiemeMeulenhoff ontwikkelt leermiddelen voor Primair Onderwijs, Algemeen Voortgezet Onderwijs, Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie en Hoger Beroepsonderwijs. Meer informatie over ThiemeMeulenhoff en een overzicht van onze leermiddelen: of via onze klantenservice (088) ThiemeMeulenhoff, Amersfoort, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16 Auteurswet jo het Besluit van 23 augustus 1985, Stbl., dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie (PRO), Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp (www.cedar.nl/pro). Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) dient men zich tot de uitgever te wenden. Voor meer informatie over het gebruik van muziek, film en het maken van kopieën in het onderwijs zie De uitgever heeft ernaar gestreefd de auteursrechten te regelen volgens dewettelijke bepalingen. Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot de uitgever wenden. 2

3 Leeswijzer Erratum Ik zorg er wel voor In dit document vind u de wijzigingen zoals deze zijn doorgevoerd in de herziening van Ik zorg er wel voor. Kernwoorden (alfabetisch) Deze kernwoorden zijn terug te vinden op de website en dienen als naslag voor de student. (pagina 9 11) Praktische vaardigheden afvinklijsten Zijn te vinden onder het docentendeel van de website onder uitwerkingen werkveldmappen, #naam werkveldmap#, afvinklijst vaardigheden. In deze afvinklijsten zijn een aantal onderdelen verplaatst naar de juiste casus, toegevoegd en/of verwijderd. (pagina 12 13) Werkveldmappen Werkveldprojecten, antwoordmodellen De antwoordmodellen van de werkmappen zijn te vinden op het docentendeel van de website onder uitwerkingen werkveldmappen, #naam werkveldmap#, antwoordmodel. (pagina 14 30) Werkveldmappen werkveldmappen De doorgevoerde correcties zijn per werkveldmap en corresponderend ISBN-nummer opgedeeld. (pagina 31 85) Bronnenboek De doorgevoerde correcties zijn aangegeven op basis van de paragraafindeling van het boek. (pagina ) Toetsen De Win-toets 4.0 toetsen zijn aangepast en te vinden als zip-bestand op de website onder uitwerkingen werkveldmappen, complete toets. De aangegeven correcties in deze erratum zijn gebaseerd op de papieren versie van de toetsen, verkrijgbaar via de klantenservice van ThiemeMeulenhoff. (pagina ) Werkkaarten Een overzicht van de werkkaarten waar aanpassingen in doorgevoerd zijn. De werkkaarten zijn toegankelijk via de website op het leerlingendeel. Werkkaarten, werkveld, #naam werkveld#, #naam werkkaart# In deze erratum zijn niet de correcties opgenomen, maar wel de gecorrigeerde werkveldkaaten. (pagina 120) Informatieplein In het leerlingdeel van de website zijn de bronnen/links naar externe pagina s op de webpagina Informatieplein aangepast. (pagina 111) 3

4 Inhoud Leeswijzer Erratum Ik zorg er wel voor 3 Inhoud 4 Kernwoorden (alfabetisch): 9 Praktische Vaardigheden Afvinklijsten (alfabetisch) 12 De Thuiszorg 12 Casus 4: 12 Casus 5: 12 Facilitair bedrijf Gebouwenbeheer 12 Casus 1: 12 Casus 2: 12 Casus 3: 12 Casus 5: 12 Facilitair bedrijf Vakantiepark 12 Casus 2 12 Het Kinderdagverblijf 12 Casus 3: 12 Casus 4: 12 Woonbegeleiding 12 Casus 1: 12 Casus 2: 12 Casus 3: 13 Casus 4: 13 Casus 6: 13 Werkveldmappen Werkveldprojecten, antwoordmodellen 14 De Basisschool 14 Casus 2 Werken met groep 2 14 Casus 3 De lessen voor groep 3 14 Het Buurthuis 14 Opdracht beroepsoriëntatie: 14 Het facilitair bedrijf gebouwenbeheer 14 Casus 1 De algemene dienst 14 Casus 2 De linnendienst 15 Casus 3 Schoonmaakbedrijf De Mop 16 Casus 4 Schoonmaakbedrijf De Mop vloeren 17 Casus 5 Schoonmaken van sanitaire ruimtes 18 Casus 6 De glazenwasser 18 Afsluiting 18 Het facilitair bedrijf de voedingsdienst 19 Casus 1 Een maaltijd voor gasten en personeel 19 Casus 4 Bereiden en serveren van een maaltijd 19 Casus 6 Catering bij een personeelsavond 19 Het gezondheidscentrum 21 4

5 Casus 1 De huisartsenpraktijk van dokter Ching 21 Casus 3 Assisteren in de tandartsenpraktijk 21 Casus 5 Bloemschikken en kaarten maken 21 Het Kinderdagverblijf 22 Casus 1 Kennismaken met kinderdagverblijf Nannies 22 Casus 2 Een buitenactiviteit en het middagdutje 23 Casus 3 Sanne is jarig 23 Casus 4 Baby Jasmijn verzorgen 23 Casus 5 Ramon is gevallen 24 De Thuiszorg 26 Casus 2 Zorg voor de heer De Groot met de ziekte van Parkinson 26 Casus 3 Een gezin met psychische problematiek het gezin Van Lierop 26 Casus 4 Kraamzorg bij het gezin De Leeuw 26 Casus 5 Zorg voor het gezin Van de Laan met gehandicapte kinderen 26 Casus 6 Zorg voor ouderen het echtpaar Woudenberg 26 Woonbegeleiding 27 Casus 1 Het internaat 27 Casus 2 Verzorgende activiteiten bij leefgroep De Dolfijn 27 Casus 3 Begeleiding op leefgroep De Dolfijn 27 Het Woonzorgcentrum 28 Casus 1 Huishoudelijke hulp bij mevrouw Mulder 28 Casus 2 De woonkamer van mevrouw De Vries reorganiseren 28 Casus 4 Ondersteuning van het echtpaar Brouwer 28 Casus 6 De zorg voor mevrouw Kubbinga en een dagje uit 28 Woonvoorziening voor gehandicapten 30 Casus 1 Ochtendactiviteiten in Weerestein 30 Werkveldmappen Werkveldmappen 31 De basisschool (ISBN ) 31 Casus 1 De eerste stagedag (groep 1) 31 Casus 2 Werken met de groep 32 Casus 3 De lessen voor groep 3 33 Het buurthuis (ISBN ) 34 Het buurthuis 34 De beroepen in dit werkveld 34 Casus 2 Werken met kinderen van 6 tot 9 jaar 34 Casus 3 Instuif op woensdagmiddag 35 Casus 4 Een bijeenkomst voor ouders 35 Casus 5 De teamvergadering 35 Het facilitair bedrijf - Gebouwenbeheer (ISBN ) 37 Casus 1 De algemene dienst 37 Casus 2 De linnendienst 39 Casus 3 Schoonmaakbedrijf De Mop 39 Casus 4 Schoonmaakbedrijf De Mop vloeren 41 Casus 5 Schoonmaken van sanitaire ruimtes 41 5

6 Casus 6 De glazenwasser 42 Het facilitair bedrijf - Vakantiepark (ISBN: 43 Casus 1 Werken bij de receptie en in het magazijn 43 Casus 2 De linnendienst 44 Casus 3 De schoonmaakdienst 45 Casus 4 De catering 45 Casus 5 Werken in het eetcafé (1) 46 Casus 6 Werken in het eetcafé (2) 47 Het facilitair bedrijf - Voedingsdienst (ISBN ) 48 Casus 1 Een maaltijd voor gasten en personeel 48 Casus 2 Culturele verschillen en eetgewoonten 48 Casus 3 Samenwerking tussen keuken en restaurant 49 Casus 4 Bereiden en serveren van een maaltijd 49 Casus 5 Dieetvoeding 49 Casus 6 Catering bij een personeelsavond 49 Het gezondheidscentrum (ISBN ) 51 Casus 1 De huisartsenpraktijk van dokter Ching 51 Casus 2 Assisteren bij de apotheek 51 Casus 3 Assisteren in de tandartsenpraktijk 52 Het ziekenhuis 53 Casus 4 Werken op een verpleegafdeling in een ziekenhuis 53 De begeleiding van activiteiten 54 Casus 5 Bloemschikken en kaarten maken 54 Casus 6 Een activiteitenmiddag voorbereiden en een activiteit plannen 55 De Kapsalon, (ISBN ) 56 Casus 1 Eerste kennismaking met de kapsalon 56 Casus 3 Haar knippen en een bruidskapsel maken 56 Casus 4 Permanenten en probleemhaar behandelen 56 Casus 5 Telefoondienst en in model knippen 56 Casus 6 De laatste stagedag 57 Het Kinderdagverblijf, (ISBN ) 58 De stage 58 Casus 1 Kennismaken met kinderdagverblijf Nannies 58 Casus 2 Een buitenactiviteit en het middagdutje 60 Casus 3 Sanne is jarig 61 Casus 4 Baby Jasmijn verzorgen 63 Casus 5 Ramon is gevallen 63 Casus 6 De laatste stagedag 65 Sportcentrum (ISBN ) 66 De stage 66 Casus 1 Kennismaking met het sportcentrum 66 Casus 2 Warming-up en cooling-down 66 Casus 3 Sport- en spelmiddag voor kinderen 67 6

7 Casus 4 Spellencircuit 68 Casus 5 Rugscholing 69 De thuiszorg (ISBN 71 Thuiszorg (aangepast) 71 De beroepen in dit werkveld 71 De stage 71 Casus 1 Zorg voor het gezin Bouzerda 71 Casus 2 Zorg voor de heer De Groot met de ziekte van Parkinson 72 Casus 3 Een gezin met psychische problematiek het gezin Van Lierop 72 Casus 4 Kraamzorg bij het gezin De Leeuw 73 Casus 5 Zorg voor het gezin Van der Laan met gehandicapte kinderen 73 Casus 6 Zorg voor ouderen het echtpaar Woudenberg 74 Woonbegeleiding (ISBN ) 75 Casus 1 Het internaat 75 Casus 2 Verzorgende activiteiten bij leefgroep De Dolfijn 75 Casus 3 Begeleiding op leefgroep De Dolfijn 76 Casus 4 Begeleidwonenproject De Springplank 76 Casus 5 Een nieuwe bewoner bij De Springplank 76 Het Woonzorgcentrum (ISBN ) 78 Casus 1 Huishoudelijke zorg bij mevrouw Mulder 78 Casus 2 De woonkamer van mevrouw De Vries reorganiseren 78 Casus 3 Meneer Verheij gaat naar de dagopvang 79 Casus 4 Ondersteuning van het echtpaar Brouwer 80 Casus 5 Mevrouw Rink is ziek 80 Casus 6 De zorg voor mevrouw Kubbinga en een dagje uit 80 Woonbegeleiding (ISBN ) 82 Casus 1 Ochtendactiviteiten in Weerestein 82 Casus 2 Avondactiviteiten in Weerestein 83 Casus 3 Weekend op Weerestein 83 Casus 4 Verzorgen van Wesley op afdeling De Wilg 84 Casus 5 De verzorging van Christina 84 Bronnenboek 86 Hoofdstuk 1 Beroepsoriëntatie 86 Hoofdstuk 2 De ontwikkeling van kinderen 87 Hoofdstuk 3 De pubertijd 90 Hoofdstuk 4 Ouderen 91 Hoofdstuk 5 Sociale en communicatieve vaardigheden 92 Hoofdstuk 6 Arbeidsomstandigheden 92 Hoofdstuk 7 Voeding 94 Hoofdstuk 8 Huishoudelijke taken 95 Hoofdstuk 9 Cultuurverschillen (ongewijzigd) 98 Hoofdstuk 10 Zorgverlening en hulpverlening 98 7

8 Hoofdstuk 11 Gezondheidsproblemen 100 Hoofdstuk 12 Gehandicapten 101 Hoofdstuk 13 Facilitaire dienst 102 Hoofdstuk 14 ICT 105 Hoofdstuk 15 Receptiewerkzaamheden 106 Hoofdstuk 16 Welzijnswerk 106 Hoofdstuk 17 Uiterlijke verzorging 106 Hoofdstuk 18 Haarverzorging 107 Toetsen 108 Basisschool 108 Het buurthuis 109 Facilitair bedrijf gebouwenbeheer 110 Facilitair bedrijf vakantiepark 111 Facilitair bedrijf Voedingsdienst 112 Gezondheidscentrum 113 Kapsalon 114 Kinderdagverblijf 114 Schoonheidssalon 116 Sportcentrum 116 Thuiszorg 116 Woonbegeleiding gehandicapten 118 Woonzorgcentrum 119 Werkkaarten 120 Overzicht van werkkaarten waar aanpassingen op doorgevoerd zijn: 120 Informatieplein 121 8

9 Kernwoorden (alfabetisch): Anorexia nervosa Anti-autoritair Arbowet Autisme Begeleidende taken Behandelingsetiket Bulimia nervosa Centrifuge Een eetstoornis, waarbij iemand een vervormd beeld van het eigen lichaam heeft, een grote angst heeft om dik te worden en niet probeert een normaal lichaamsgewicht na te streven. De ouders / opvoeders stellen zich niet boven het kind, maar als gelijke. Een gevolg kan zijn dat grenzen vervagen en structuur ontbreekt. Een wet die zorg draagt voor veiligheid, gezondheid en welzijn van de werknemers. Een ontwikkelingsstoornis. Kenmerken Moeilijk contacten leggen en onderhouden, moeite met communicatie en zich steeds herhalend gedrag. Bijvoorbeeld Mensen helpen bij de taken die ze niet meer zelf kunnen. Etiket in textiel waarop staat hoe het textiel behandeld en gedroogd moet worden. Eetstoornis, mensen hebben een chaotisch eetpatroon, met eetaanvallen. Apparaat of een onderdeel van het wasproces, waarbij het overtollig water uit textiel wordt gehaald. Cilindrische wikkel Cliënt COPD Detergenten Iemand die zorg ontvangt van anderen. Luchtwegaandoening. Oppervlakteactieve stoffen in een wasmiddel. Diabolische wikkel Eiwitten Extramurale zorg Facilitaire dienstverlening Fifo Gluten Grootkeuken HACCP Voedingsstoffen die zorgen voor de opbouw van cellen in je lichaam en die zorgen voor herstel van versleten cellen. Zorg waarbij je thuis kunt blijven. De dienst die ondersteunende taken verricht, op het gebied van huishouding (onderhoud en voeding). First in First out systeem waarbij eerst de oude producten worden opgemaakt. Een graaneiwit waar mensen soms gevoelig voor kunnen zijn. Het kan ook al voorkomen bij baby s. Een Keuken van een bedrijf of instelling, bijvoorbeeld een ziekenhuis. Een risico-inventarisatie voor voedingsmiddelen, met als doel te voorkomen dat voedsel besmet wordt. 9

10 Huishoudelijke taken Indicatiecommissie Inentingen Insuline Intakegesprek Intramurale zorg Koolhydraten Lichamelijk verzorgende taken Microvezel Microvezelreiniging Mineralen Moermantherapie Opvoeder Pacemaker Passées Pasteuriseren Persoonlijk zorgplan Prothese Samenstellingsetiket Bijvoorbeeld schoonmaken, stofzuigen, ramen wassen, bed opmaken. Een groep mensen die beoordeelt hoeveel zorg een zorgvrager nodig heeft. Injecties die de baby beschermen tegen een aantal gevaarlijke ziekten. Ook voor mensen die naar een ver land op vakantie gaan. Een hormoon dat de suiker in je bloed verdeelt. Het eerste gesprek van een zorgvrager om vast te kunnen stellen hoeveel hulp iemand nodig heeft. Zorg binnen een instelling. Bijvoorbeeld een ziekenhuis of woonzorgcentrum Energieleverende stoffen. Bijvoorbeeld tandenpoetsen, wassen, haren kammen, aankleden. Een speciale vezel die gebruikt wordt voor schoonmaakmaterialen. Hierdoor is het gebruik van schoonmaakmiddelen overbodig. schoonmaken met microvezelmaterialen. Stoffen die zorgen voor de opbouw van het lichaam en het bloed. Bijvoorbeeld, ijzer, kalk en fluor. Een behandelmethode bestaat uit een dieet en het toedienen van extra voedingsstoffen door middel van voedingssupplementen. Degene die een kind opvoedt. Meestal zijn dit de ouders, soms grootouders, pleegouders of begeleiders. Klein elektronisch apparaatje dat ervoor zorgt dat het hart in het normale ritme blijft pompen. Passé Producten verhitten tot maximaal 90 graden Celius, om de houdbaarheid te verlengen. Een persoonlijk overzicht waar in staat welke zorg iemand ontvangt, welke medicatie nodig is, e.d. Kunstgebit, kunstheup, kunstknie, e.d. Etiket in textiel waarop staat aangegeven van welke materialen het textiel is gemaakt. Sociaal pedagogisch werker > pedagogisch medewerker Sociaal pedagogisch werk Steriliseren Stoomstrijksysteem Thuiszorg Traiteur Transmurale zorg Pedagogisch werk Een product verhitten tot boven 100 graden. Met als doel de houdbaarheid te verlengen. Apparaat met aparte watertank, waardoor het strijken gemakkelijker gaat. Een vorm van hulpverlening voor mensen die thuis verzorging of verpleging nodig hebben. Een kok die in zijn eigen keuken de gerechten klaarmaakt. Je kunt zo n maaltijd ook afhalen of thuis laten bezorgen. Zorg waarbij iemand overdag professioneel wordt opgevangen en aan het eind van de dag weer naar huis gaat. 10

11 Verpleeghuis Verzorgingshuis Voedingsstoffen Voedingsvezels Wasactieve stoffen Wasdroger Woonzorgcentrum Zorgverlener Zorgvrager Een intramurale afdeling van een woonzorgcentrum waar mensen 24 uur per dag verzorging kunnen ontvangen. Een extramurale afdeling van een woonzorgcentrum. De stoffen uit voeding die je nodig hebt om goed te kunnen functioneren, ze zijn te verdelen in bouwstoffen, brandstoffen en beschermende stoffen. Harde delen van de plant die zorgen voor een goede stoelgang. Het belangrijkste bestanddeel van schoonmaakmiddelen. En stof in tandpasta die helpt het vuil te verwijderen. Apparaat voor het drogen van de was. Een huis voor oudere mensen die aangewezen zijn op hulp van anderen. Iemand die aan anderen zorg verleent. Iemand die zorg ontvangt van anderen. 11

12 Praktische Vaardigheden Afvinklijsten (alfabetisch) De Thuiszorg Casus 4: Drogen met de wastrommel > Drogen met de wasdroger (vervangen) Casus 5: Sanitair schoonmaken (vervallen) Facilitair bedrijf Gebouwenbeheer Casus 1: Cliënten ontvangen (ingevoegd) Casus 2: Drogen met de wastrommel > Drogen met de wasdroger (vervangen) Casus 3: Planten verzorgen (vervallen) Casus 5: Sanitaironderhoud (vervallen) Facilitair bedrijf Vakantiepark Casus 2 Drogen met de wastrommel > Drogen met de wasdroger (vervangen) Het Kinderdagverblijf Casus 3: Tabel maken (invoegen) Verschonen van baby (vervallen) Casus 4: Was sorteren (verplaatst) Tabel maken (verplaatst) Woonbegeleiding Casus 1: Het aan- en uitkleden van de zorgvrager (vervalt hier, verplaatst naar Casus 2) Tafel dekken (vervalt hier, verplaatst naar Casus 2) Casus 2: Het aan- en uitkleden van de zorgvrager (verplaatst) Een stappenplan maken (ingevoegd) De telefoon bedienen (vervalt hier, verplaatst naar Casus 3) 12

13 Tafel dekken (verplaatst) Casus 3: De telefoon bedienen (ingevoegd) Tafel dekken (ingevoegd) Casus 4: Tabel maken Casus 6: Bakken opgerolde koek (ingevoegd) 13

14 Werkveldmappen Werkveldprojecten, antwoordmodellen De Basisschool Casus 2 Werken met groep 2 Opdracht 3d Hulpverlenen aan Marieke, vraag 2: Video > DVD (vervangen) Casus 3 De lessen voor groep 3 Opdracht 1a Niveaulezen, vraag 1: Er is extra informatie te vinden over de AVI niveaus op (toegevoegd) Het Buurthuis Opdracht beroepsoriëntatie: Vraag 11, 12 verwijderd Het facilitair bedrijf gebouwenbeheer Casus 1 De algemene dienst Opdracht 1a De ziekenhuisreceptie, vraag 9 De naam van de ontvanger. De naam van de verzender. Een nette aanhef. Vragen die je hebt. Met vriendelijke groeten. De afspraken. (toegevoegd) Opdracht 2b Het transport naar de kinderafdeling, vraag 3 Bullet 3 rompertjes (toegevoegd) Bullet 5 rompertjes (toegevoegd) Opdracht 3a De dienst gebouwenservice/onderhoud, vraag 1 (vraag vervangen) Werkterreinen van een huismeester Seniorenflat, inrichting, gebouw, flat, grote instelling, grote organisatie Vragen waarvoor men bij een huismeester terecht kan, zijn bijvoorbeeld vragen over veiligheid, leefbaarheid in de buurt, schoonmaak, kleine reparaties, onderhoud van algemene ruimtes. Hoe word je huismeester? Met een MBO opleiding Facilitaire dienst. Ook andere opleidingen op MBO niveau zijn mogelijk. Vrijheden van een huismeester Een huismeester kent geen vaste werktijden, hij moet soms beschikbaar zijn bij calamiteiten. Hij is vrij in het indelen van zijn werktijden. Competenties Voorbeelden hierbij ter beoordeling van de docent. - Klantvriendelijk zijn. 14

15 - Dienstverlenende instelling hebben. - Kunnen luisteren. - Adequaat kunnen handelen. - Grenzen aangeven. - Stressbestendig zijn. - Beslissingen kunnen nemen. Opdracht 3b De warmwatervoorziening is stuk, vraag 1 ( ) met meerdere aandoeningen tegelijk. (toegevoegd) Opdracht 3d De postkamer, vraag 1 (tabel gewijzigd) Aantal brieven: Gewicht: Prijs per stuk Prijs totaal gram 1 80 x de waarde van dat moment gram 2 35 x de waarde van dat moment gram 3 25 x de waarde van dat moment gram 4 40 x de waarde van dat moment. Opdracht 3e Gescheiden afvalverwerking, vraag 1 Bullet 1 Om zoveel mogelijk het milieu te ontlasten. Hierover maken grote organisaties afspraken met hun afvalverwerkers. (vervangen) Bullet 4 Veel papier is privacy-gevoelig, het moet zorgvuldig weggewerkt worden. (vervangen) Men probeer zoveel mogelijk de hoeveelheden eten af te stemmen op wat er verbruikt wordt, zodat er niet onnodig eten wordt weggegooid. (toegevoegd) Casus 2 De linnendienst Opdracht 2a De kringloop van het wasgoed, vraag 1 ( ) en zelfs gaan schimmelen. (toegevoegd) Opdracht 2b Wasgoed sorteren, vraag 1 Vraag 1 > Vraag 1a (gewijzigd) Vraag 1b Niet met je handen aanraken. Het vuile goed mag ook niet de vloer raken. Het moet in gesloten zakken, voorzien van een kenmerk, weggevoerd worden voor de was. (toegevoegd) Opdracht 3b Een behandelingsetiket herkennen, vraag 5 Bullet 1 ( ) en printen en andere applicaties blijven mooier. (toegevoegd) 15

16 Casus 3 Schoonmaakbedrijf De Mop Opdracht 1 Het schoonmaakplan, vraag 8 1. Sopmethode Bullit 4 Deze methode kun je ook toepassen bij kleine gebouwen en panden (gewijzigd) 2. Spraymethode Laatste bullit Deze methode kun je ook toepassen bij kleine gebouwen en panden (toegevoegd) 3. Microvezelreiniging Bullit 3 Deze methode kun je ook toepassen bij kleine gebouwen en panden (verwijderen) Laatste bullit Voor 2 uur heb je 5 a 6 werkdoeken nodig (toegevoegd) Opdracht 1 Het schoonmaakplan, vraag 9 Hele antwoord is verwijderd. Vervangen door Beoordeling door de docent. Opdracht 2 Het schoonmaken van de verblijfsruimte, vraag 1 Haren vast (toegevoegd) Geen lange nagels of acrylnagels (toegevoegd) Opdracht 2 Het schoonmaken van de verblijfsruimte, vraag 4 Tekst: Een sluiting van een schoonmaakmiddel die (kleine) kinderen niet kunnen openen. Vervangen door Microvezelreiniging Het maakt hygienisch schoon. Mensen kunnen er snel mee leren werken, minder kans op fouten. Het laat geen vieze geurtjes achter. Opdracht 2 Het schoonmaken van de verblijfsruimte, vraag 5 Tekst: Middelen die schadelijk zijn wanneer een kind deze bijvoorbeeld zou drinken. Vervangen door: De gangen moeten vrij zijn, het is een vluchtweg. En niet iedereen kan de kar zien, visueel gehandicapten kunnen door vallen. Opdracht 2 Het schoonmaken van de verblijfsruimte, vraag 6 Tekst: Tegelijkertijd drukken en draaien Vervangen door: Beoordeling door docent 16

17 Opdracht 3b Schoonmaakmiddelen, vraag 3 schadelijk/irri terend (zeer) giftig corrosief/bijte nd (zeer) licht ontvlambaar explosief Opdracht 3b Schoonmaakmiddelen, vraag 7 Minder kans op vormfouten. (toegevoegd) Casus 4 Schoonmaakbedrijf De Mop vloeren Opdracht 1a voorbereiding, vraag 10 (Blauw is toegevoegd) koffievlek op een laminaatvloer nat schoonmaken, moppen stof in het tapijt stofzuigen zandkruimels op de inloopmat bij de hoofdingang stofzuigen moddervlekken op de stenen vloer in de gang Dweilen, moppen schoenstrepen op een linoleumvloer schrobben ranjavlekken op de linoleumvloer van de kinderafdeling nat schoonmaken, moppen rode wijnvlekken in het tapijt stoomreinigen stof en kruimels op de kunststof vloer van het personeelsrestaurant stofzuigen / stofwissen vlekken op de linoleumvloer van de ziekenhuisgangen Dweilen, moppen melkvlekken op de parketvloer klamvochtig afnemen, droog maken met een disposable, met een klamvochtig doekje nabehandelen 17

18 Opdracht 1b Een goede werkhouding, vraag 3 tijdens het stofwissen bevestig je 2 stofwisdoekken, bij microvezelreiniging 1 doek (gewijzigd) tijdens het stofwissen houd je de steel op schouderhoogte vast (gewijzigd) Casus 5 Schoonmaken van sanitaire ruimtes Opdracht 1a Hygiëne bij het schoonmaken van sanitair, vraag 4 Draag tijdens het gebruik van een ontkalker altijd een veiligheidsbril. (gewijzigd) Opdracht 2a Sanitair reinigen, vraag 1 Verplaatsen tekst vanuit tussenbeurt naar dagelijkse beurt: Nat afnemen van de toiletpot Stofwissen of stofzuigen Het legen van de afvalemmers Opdracht 2b Een interview houden, vraag 5 Met azijn of speciale kalkverwijderaar. (toegevoegd) Casus 6 De glazenwasser Opdracht 1b Het werkprogramma en veiligheid, vraag 1 Tekst vervangen: 1. Je hebt klimmaterialen nodig om bij de werkplek te kunnen. 2. Eigen beoordeling 3. Ze zekeren zich, gebruiken gekeurde materialen, ze gebruiken hoogwerkers. 4. Vereiste capaciteiten: a. Netjes en veilig kunnen werken Fouten zijn bij het glazenwassen altijd direct zichtbaar. Veilig, omdat je op hoogte werkt of anderen in gevaar kunt brengen. b. Goed met klanten kunnen omgaan klanten kunnen met kritiek komen of hun wensen kenbaar maken. c. Goed kunnen samenwerken met collega s omdat je soms in onveilige situaties werkt. d. Geen hoogtevrees hebben Omdat je op hoogte werkzaamheden moet verrichten. 5. Ladder, hoogwerker, gondel. 6. Voor de veiligheid, je werkt ook vaak zelfstandig. Opdracht 1c Je kondigt aan dat je de ramen gaat zemen, vraag 4 Geef de kinderen niet het verkeerde voorbeeld. Kinderen gaan je nadoen. Hierdoor komt de veiligheid in het gevaar. En zorg er voor dat de oudere man het niet koud krijgt. (toegevoegd) Afsluiting Volledig verwijderd 18

19 Het facilitair bedrijf de voedingsdienst Casus 1 Een maaltijd voor gasten en personeel Opdracht 1a Werken in een instellingskeuken, vraag 3 zorgen voor een gezond en aantrekkelijk voedingsaanbod (toegevoegd) Opdracht 1b Een maaltijd voor een groep, vraag 2 eet veel groente, fruit en brood eet gevarieerd eet niet te veel kies minder verzadigd vet ga hygiënisch en veilig om met voedsel minder verzadigd vet eet gevarieerd (gewijzigd) Opdracht 2b Groentesoep klaarmaken en opdienen, vraag 2 tijdsplanning en kostenberekening zijn eenvoudiger (gewijzigd) Casus 4 Bereiden en serveren van een maaltijd Opdracht 1b Koelkast en provisiekamer controleren, vraag 1 Tekst vervangen: Producten die aangebroken zijn zullen de houdbaarheid verkorten. Door de datum van openen zichtbaar te maken, weet je dat de houdbaarheid wordt verkort. Opdracht 3b Afval en het milieu, vraag 6 gebruik van groene / eco producten (toegevoegd) Opdracht 1d Een dieetmenu in 3 gangen voorbereiden, vraag 6 (toegevoegd) Beoordeling door docent Casus 6 Catering bij een personeelsavond Opdracht 1a Oriëntatie op de catering, vraag 2 ( ) De 3 hoofdmaaltijden worden door de cateraar verzorgd. (toegevoegd) Opdracht 3c De verschillen tussen Buffet en Co en Groot Waardenburg (gewijzigd) 19

20 Opdracht 3c De verschillen tussen Buffet en Co en Groot Waardenburg, vraag 7 (gewijzigd) Groot Waardenburg Buffet en co Verschillen: Koken voor zichzelf Eigen personeel Altijd dezelfde locatie Non-profit Menuplan aanwezig Koken voor een ander Kunnen personeel inhuren verschillende locaties Profit Opdrachtgebonden Overeenkomsten: Grootkeuken Voedingsdienst Werkkleding Grootkeuken Voedingsdienst Werkkleding 20

21 Het gezondheidscentrum Casus 1 De huisartsenpraktijk van dokter Ching Opdracht 1b Vragen over stoppen met roken beantwoorden, vraag 2 ( ) Klik op medische informatie, medicijnen en klik vervolgens op de Z, en dan op Zyban. ( ) (gewijzigd) Casus 3 Assisteren in de tandartsenpraktijk Opdracht 2c het kunstgebit van meneer Meier is kapot, vraag 4 Rollenspel met behulp van de telefoonkist / eigen mobiele telefoon (toegevoegd) Opdracht 2b Benthe, een patiënte met anorexia nervosa, vraag 1 Tekst gewijzigd: Filmmateriaal bekijken over anorexia nervosa. Welke is al op school aanwezig? Zie voor tips Casus 5 Bloemschikken en kaarten maken Opdracht 3a Kaarten maken met een groep, vraag 8 groepsleden hebben elkaar nodig om het gezamenlijk doel te bereiken (gewijzigd) Opdracht 3b Mevrouw Oudenbosch is haar sleutels kwijt, vraag 2 Filmmateriaal bekijken over omgaan met dementie (zie voor informatie de bijlage) (gewijzigd) 21

22 Het Kinderdagverblijf Opdracht beroepsoriëntatie, vraag 2 Door te werken met een vast dagritme (toegevoegd) Opdracht beroepsoriëntatie, vraag jaar maximaal 12 kinderen, per leidster max. 4 kinderen 1-2 jaar maximaal 16 kinderen, per leidster max. 5 kinderen. 2-3 jaar maximaal 16 kinderen, per leidster max. 6 kinderen 3-4 jaar maximaal 20 kinderen, per leidster max. 8 kinderen (toegevoegd) Opdracht beroepsoriëntatie, vraag 7 Helpende welzijn 2 jaar met bb, opleiding Pedagogisch medewerker, 3 jaar met kb (gewijzigd) Casus 1 Kennismaken met kinderdagverblijf Nannies Opdracht 2b Een fruithapje maken Door toevoeging van 2 vragen (8 en 9) verschuift de nummering van de andere vragen. 8 > 10 9 > > > > > > > > > 19 Opdracht 2b Een fruithapje maken, vraag 8 en 9 (ingevoegd) Vraag 8 Kinderen hebben rond etenstijd geen trek. Kinderen krijgen teveel verkeerde voedingsstoffen binnen. Vraag 9 Gezond Water, thee zonder suiker, roosvice, karnemelk. Ongezond gezoete melk, ranja, thee met suiker. Opdracht 2b Een fruithapje maken, vraag 8 vanaf 6 maanden flesvoeding met rijstebloem, borstvoeding (gewijzigd) vanaf 8 maanden gepureerd fruit en groente, borstvoeding, flesvoeding (gewijzigd) vanaf 10 maanden borstvoeding, flesvoeding, broodstukjes, gepureerd fruit en groente (gewijzigd) vanaf ongeveer 12 maanden een kwart boterham met smeerkaas, stukjes fruit en groente (gewijzigd) vanaf ongeveer 1 ½ jaar een boterham met smeerkaas, stukjes fruit en groente (gewijzigd) vanaf ongeveer 2 jaar Brood met broodbeleg. (gewijzigd) Opdracht 2b Een fruithapje maken, vraag 10 Om ziek worden door besmetting te voorkomen, jonge kinderen zijn kwetsbaar, ze hebben nog niet zoveel weerstand opgebouwd. (gewijzigd) 22

23 Opdracht 2b Een fruithapje maken, vraag 17 Tekst gewijzigd: Jonge kinderen moeten hun fruit gemalen, zij kunnen zich verslikken en hebben nog geen tanden. Naarmate een kind ouder wordt, moet het leren kauwen. De stukjes fruit mogen steeds iets groter zijn. Opdracht 3a Speelgoed Verschuiving van vraagnummering: 11 > > > > > > 17 Opdracht 3a Speelgoed, vraag 11 (ingevoegd) Met een plaskaart beloon je het kind dat op een potje / wc plast. Het is een positieve manier van belonen. Kinderen stimuleren elkaar om groot te zijn. Kinderen raken gemotiveerd. Casus 2 Een buitenactiviteit en het middagdutje Opdracht 1b Een goede werkhouding Verschuiving van vraagnummering: 7 > 8 8 > 10 9 > >12 11 > 13 Opdracht 1b Een goede werkhouding, vraag 7 (ingevoegd) Eigen uitwerking leerling Opdracht 1b Een goede werkhouding, vraag 9 (ingevoegd) Eigen uitwerking leerling Casus 3 Sanne is jarig Opdracht 1b Een lekkere traktatie maken Verschuiving van vraagnummering: 3 > 4 4 > 5 5 > 6 Opdracht 1b Een lekkere traktatie maken, vraag 3 (ingevoegd) De producten mogen geen varkensvlees bevatten. Opdracht 2a Baby Thijmen verschonen, vraag 5 (ingevoegd) In verband met de hygiëne. Casus 4 Baby Jasmijn verzorgen Opdracht 1a Baby Jasmijn voeden, vraag 2 4 maanden oude baby s krijgen 5 keer per dag voeding (gewijzigd) 5 maanden oude baby s krijgen 5 keer per dag voeding (gewijzigd) 7 maanden oude baby s krijgen 4 voedingen, maar mogen nu ook vlees eten (gewijzigd) 23

24 8 maanden oude baby s krijgen 3 keer op een dag eten. Ze drinken gewone melk en eten brood (gewijzigd) Opdracht 3c Voeding voor kinderen tot 3 jaar, vraag 1 (gewijzigd) Leeftijd Vereiste voeding Bereidingswijze 0 tot 6 weken 6-7 x borstvoeding of 120 ml flesvoeding 6 tot 8 weken 5-6 x borstvoeding of ml flesvoeding 3 maanden 5 x borstvoeding of ml flesvoeding Bij borstvoeding extra vitamine D en K Bij borstvoeding extra vitamine D en K Bij borstvoeding extra vitamine D en K 4 maanden 5 x borstvoeding of ml flesvoeding 5 maanden 5 x borstvoeding of ml flesvoeding 6 maanden 2-3 x borstvoeding of 200 ml opvolgmelk Rijstebloempap (of van maïzena of aardappelmeel) Fruit en groenten (ijzer en vezels), aardappelen, rijst, thee en groentesap 7 maanden 2-3 x 200 ml opvolgmelk of borstvoeding Ook pap van tarwebloem 8 maanden Geen fles of borst meer nodig, mag gewone melk Brood met (niet zoet) beleg 1 eetlepel vlees, kip, ei, bruin brood, volkorenbeschuit 9-12 maanden 2 x broodmaaltijd met melk 1 x warm eten met melk of yoghurt Fruit Pap moet glutenvrij zijn Voeding in babypotjes is gehomogeniseerd (helemaal fijngemalen) Fruit raspen Drinken uit bekertje (beter voor ontwikkeling gebit) of zuigfles (niet te lang laten drinken) Prakken of kleine stukjes, de tanden komen door dus het kind moet leren kauwen (ook broodkorst, rijstwafels en soepstengels) 1-3 jaar Kunnen vaak mee-eten met ouders De maaltijden worden steeds groter en grover Aan verschillende smaken laten wennen Oppassen met specerijen, koffie, cola, alcohol, suiker en zout Zorg voor voldoende bouwstoffen (eiwit, water, mineralen) en beschermende stoffen (vitamines) Liever 5x weinig eten dan 3x veel Casus 5 Ramon is gevallen Opdracht 1b Bram is allergisch, vraag 4, aardbei (toegevoegd) 24

Werkveld Het facilitair bedrijf vakantiepark

Werkveld Het facilitair bedrijf vakantiepark Werkveld Het facilitair bedrijf vakantiepark Casus 1 Werken bij de receptie en bij het magazijn 1a Werken in de facilitaire dienst K1, K6, K10.1, K10.6 1b De telefoon aannemen 1c Het gezin Peeters ontvangen

Nadere informatie

Werkveld Het woonzorgcentrum

Werkveld Het woonzorgcentrum Werkveld Het woonzorgcentrum Casus 1 Huishoudelijk zorg bij mevrouw Mulder 1a Jezelf verdiepen in de gevolgen van het ouder worden 4.1, 4.2, 4.4, 4.6, 5.3 K1, K5,, K9.2 1b Jezelf voorstellen 2a Een folder

Nadere informatie

Zelfstandig werken. Ajodakt. Dit antwoordenboekje hoort bij het gelijknamige werkboek van de serie

Zelfstandig werken. Ajodakt. Dit antwoordenboekje hoort bij het gelijknamige werkboek van de serie Zelfstandig werken Ajodakt Dit antwoordenboekje hoort bij het gelijknamige werkboek van de serie 9 789074 080705 Informatieverwerking Groep 7 Antwoorden Auteur P. Nagtegaal ajodakt COLOFON Illustraties

Nadere informatie

Werkveld Het facilitair bedrijf voedingsdienst

Werkveld Het facilitair bedrijf voedingsdienst Werkveld Het facilitair bedrijf voedingsdienst Casus 1 Een maaltijd voor gasten en personeel 1a Werken in een instellingskeuken 13.1, 13.2 K1, K6 1b Een maaltijd voor een groep 7.2, 8.5, 13.3 W Bestellijst

Nadere informatie

Werkveld Het gezondheidscentrum, het ziekenhuis en de begeleiding van activiteiten

Werkveld Het gezondheidscentrum, het ziekenhuis en de begeleiding van activiteiten Werkveld Het gezondheidscentrum, het ziekenhuis en de begeleiding van activiteiten Het gezondheidscentrum Casus 1 De huisartsenpraktijk van dokter Chiang 1a Een telefoontje over buikklachten afhandelen

Nadere informatie

Werkboekje. Brood op de plank 2 e Klassen 2012. Dit boekje is van..klas.

Werkboekje. Brood op de plank 2 e Klassen 2012. Dit boekje is van..klas. Werkboekje Brood op de plank 2 e Klassen 2012 Dit boekje is van..klas. WERKEN IN DE BINDELMEERCATERING INLEIDING De komende week zullen jullie gaan werken in de keuken van het Bindelmeer College. Jullie

Nadere informatie

Stenvert. Rekenmeesters 5. Zelfstandig werken Rekenen Groep 7 Antwoorden. Zelfstandig werken Stenvert Rekenen Rekenmeesters 5 Antwoorden Groep 7

Stenvert. Rekenmeesters 5. Zelfstandig werken Rekenen Groep 7 Antwoorden. Zelfstandig werken Stenvert Rekenen Rekenmeesters 5 Antwoorden Groep 7 Zelfstandig werken Rekenen Groep 7 Antwoorden Stenvert maakt deel uit van ThiemeMeulenhoff Zelfstandig werken (Z). Dit bestaat uit een groot assor ment leermiddelen voor alle leerjaren. Op onze Z-site vindt

Nadere informatie

Voedingsbeleid Voedingsbeleid - Kinderopvang de 5 Doetinchem - maart 2015

Voedingsbeleid Voedingsbeleid - Kinderopvang de 5 Doetinchem - maart 2015 Voedingsbeleid Inhoud Algemeen o Gezond voedingsaanbod o Vaste en rustige eetmomenten o Allergieën en individuele afspraken o Traktaties en feestje Voedingsaanbod voor kinderen tot 1 jaar o Drinken o Eten

Nadere informatie

Eet smakelijk Informatie over vocht en voeding voor ouderen

Eet smakelijk Informatie over vocht en voeding voor ouderen Ouder worden kan verschillende problemen op het gebied van voeding met zich meebrengen. Zo kan onder andere de eetlust afnemen en kunnen ouderen minder gaan drinken dan gewenst. Dit heeft gevolgen voor

Nadere informatie

Voedingsbeleid Kinderdagverblijf Kiekeboe 2015

Voedingsbeleid Kinderdagverblijf Kiekeboe 2015 Ons voedingsbeleid Inleiding Gezond zijn en blijven begint onder andere met voeding. Gezond eten betekent: gevarieerd en niet te veel. Een gezond voedingspatroon is een voedingspatroon waarmee problemen

Nadere informatie

verzorging CSPE BB 2009 minitoets bij opdracht 4 A B C D

verzorging CSPE BB 2009 minitoets bij opdracht 4 A B C D verzorging SPE BB 00 minitoets bij opdracht variant b Naam kandidaat Kandidaatnummer Meerkeuzevragen Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld ). Geef verbeteringen aan volgens voorbeeld of. () B B () X ()

Nadere informatie

Op het Dr. Nassau College kun je in de kaderberoepsgerichte leerweg en in de basisberoepsgerichte leerweg onderwijs volgen in drie sectoren:

Op het Dr. Nassau College kun je in de kaderberoepsgerichte leerweg en in de basisberoepsgerichte leerweg onderwijs volgen in drie sectoren: Als je na de onderbouw -dat wil zeggen na de eerste en tweede klas -naar de derde klas van het VMBO gaat, moet je een aantal keuzes maken. Je moet kiezen welke leerweg je gaat doen en welke sector. Als

Nadere informatie

Assistent schoonmaak. Preview

Assistent schoonmaak. Preview 111018 Preview Voorwoord... 7 Deel 1 Algemene inleiding voor de Assistent schoonmaak... 9 1. De opleiding... 11 1.1. Wat ga je leren?... 11 1.2. Waar ga je leren?... 12 1.3. Het lesmateriaal... 12 1.4.

Nadere informatie

VOEDINGSBELEID Versie Oktober 2015, versie 01 Verantwoordelijke Beleidsmedewerker Kwaliteit Aantal pagina s 7 Geldig tot 31 december 2016

VOEDINGSBELEID Versie Oktober 2015, versie 01 Verantwoordelijke Beleidsmedewerker Kwaliteit Aantal pagina s 7 Geldig tot 31 december 2016 VOEDINGSBELEID Versie Oktober 2015, versie 01 Verantwoordelijke Beleidsmedewerker Kwaliteit Aantal pagina s 7 Geldig tot 31 december 2016 Inhoud Algemeen o Gezond voedingsaanbod o Vaste en rustige eetmomenten

Nadere informatie

Gezond eten: Daar heb je een leven lang lol van!

Gezond eten: Daar heb je een leven lang lol van! Gezond eten: Daar heb je een leven lang lol van! Opgedragen aan Julia, Floris en Maurits. Gezond eten: Daar heb je een leven lang lol van! EEN VROLIJK BOEK VOOR KINDEREN WAARMEE ZIJ HUN OUDERS KUNNEN LEREN

Nadere informatie

zorg en welzijn-breed CSPE KB 2010 minitoets bij opdracht 12

zorg en welzijn-breed CSPE KB 2010 minitoets bij opdracht 12 zorg en welzijn-breed CSPE KB 2010 minitoets bij opdracht 12 variant a Naam kandidaat Kandidaatnummer Meerkeuzevragen Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). Geef verbeteringen aan volgens voorbeeld

Nadere informatie

Onze dank gaat uit naar Ruud Raaijmakers voor zijn visie bij het lezen en herlezen van de tekst.

Onze dank gaat uit naar Ruud Raaijmakers voor zijn visie bij het lezen en herlezen van de tekst. Onze dank gaat uit naar Ruud Raaijmakers voor zijn visie bij het lezen en herlezen van de tekst. Hoe werkt dat? Een praktische hulpgids voor zelfstandig wonen Katja Stil en Renske Castricum ISBN 978 90

Nadere informatie

Examenopgaven VMBO-KB 2003

Examenopgaven VMBO-KB 2003 Examenopgaven VMBO-KB 2003 tijdvak 1 maandag 19 mei 13.30-15.30 uur ZORG EN WELZIJN-BREED CSE KB Bij dit examen hoort een uitwerkblad. Dit examen bestaat uit 60 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 76

Nadere informatie

Protocol voor de voeding

Protocol voor de voeding Protocol voor de voeding Kindercentrum Dikkertje Dap hanteren ten aanzien van het voedingsbeleid de uitgangspunten van het Voedingscentrum. Het gebruik van de maaltijd en tussendoortjes is een gezamenlijke

Nadere informatie

G e z o n d e t e n m e t d e Schijf van Vijf

G e z o n d e t e n m e t d e Schijf van Vijf G e z o n d e t e n m e t d e Schijf van Vijf De Schijf van Vijf in het kort Om fit en gezond te leven is het belangrijk om gezond te eten. Gezond eten is samen met voldoende bewegen dé basis voor een

Nadere informatie

Examenopgaven VMBO-GL 2003

Examenopgaven VMBO-GL 2003 Examenopgaven VMBO-GL 2003 tijdvak 1 maandag 19 mei 13.30-15.30 uur ZORG EN WELZIJN-BREED CSE GL Bij dit examen hoort een uitwerkblad. Dit examen bestaat uit 50 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 67

Nadere informatie

Nummer 4.8.1 Voedingsbeleid dagopvang en buitenschoolse opvang Verantwoordelijk Directie Versiedatum Juni 2012 Evaluatiedatum Juni 2014

Nummer 4.8.1 Voedingsbeleid dagopvang en buitenschoolse opvang Verantwoordelijk Directie Versiedatum Juni 2012 Evaluatiedatum Juni 2014 KWALITEITS DOCUMENT Nummer 4.8.1 Titel Voedingsbeleid dagopvang en buitenschoolse opvang Verantwoordelijk Directie Versiedatum Juni 2012 Evaluatiedatum Juni 2014 Inleiding Kinderopvang Langedijk draagt

Nadere informatie

Risico op ondervoeding tijdens opname

Risico op ondervoeding tijdens opname Risico op ondervoeding tijdens opname Ondervoeding door ziekte, een behandeling of een operatie is in het ziekenhuis een veelvoorkomend probleem. Ongeveer één op de drie patiënten heeft een risico op

Nadere informatie

Voedingsbeleid KDV 1

Voedingsbeleid KDV 1 Voedingsbeleid KDV 1 Inhoud Algemeen o Gezond voedingsaanbod o Vaste en rustige eetmomenten o Allergieën en individuele afspraken o Traktaties Voedingsaanbod o Fruit o Drinken o Broodbeleg o Voedingsaanbod

Nadere informatie

Welkom bij Forte kinderopvang

Welkom bij Forte kinderopvang Welkom bij Forte kinderopvang Gezonde voeding van 0-12 jaar Voedingsbureau PUUR! Donderdag 5 maart 2015 Inhoud 1. Belang gezonde voeding 2. Duurzaam & puur 3. Interactief informeren 4. Vragen 1. Belang

Nadere informatie

Kinderdagverblijf De Bereboot

Kinderdagverblijf De Bereboot Kinderdagverblijf De Bereboot Zandbergsweg 111 6432 CC Hoensbroek 045 528 21 85 e-mail: info@kdvdebereboot.nl www.kdvdebereboot.nl Voedingsbeleid Het voedingsbeleid van de Bereboot is gebaseerd op de richtlijnen

Nadere informatie

VOEDINGSBELEID. Kinderopvang De Klompjes. Gezond Samenzijn. Opgesteld door: Nienke van den Bekerom, Diëtistenpraktijk Beter in Balans

VOEDINGSBELEID. Kinderopvang De Klompjes. Gezond Samenzijn. Opgesteld door: Nienke van den Bekerom, Diëtistenpraktijk Beter in Balans VOEDINGSBELEID Kinderopvang De Klompjes Gezond Samenzijn 2015 Opgesteld door: Nienke van den Bekerom, Diëtistenpraktijk Beter in Balans Bianca Klomp, Kinderopvang De Klompjes Inhoud voorwoord Algemeen

Nadere informatie

Pag. Inleiding 1 Visie 1

Pag. Inleiding 1 Visie 1 Inhoudsopgave Pag. Inleiding 1 Visie 1 1. Het voedingsaanbod 2 1.1 Zuigelingen/flesvoeding 2 1.2 Broodmaaltijd 2 1.3 Broodbeleg 2 1.4 Drinken en keuze dranken 3 1.5 Fruit en groente 3 1.6 Overige tussendoortjes

Nadere informatie

0695019x_binnen 23-06-2004 12:40 Pagina I. Goed. Een. Tweegesprek. Mart Bakker

0695019x_binnen 23-06-2004 12:40 Pagina I. Goed. Een. Tweegesprek. Mart Bakker 0695019x_binnen 23-06-2004 12:40 Pagina I Een Goed Tweegesprek Mart Bakker I 0695019x_binnen 21-06-2004 11:51 Pagina II Een goede reeks ISBN Een goede vergadering 90 06 95017 3 Een goed feedbackgesprek

Nadere informatie

Pakket 8 Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen met de nadruk op verzorging/verpleging

Pakket 8 Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen met de nadruk op verzorging/verpleging BESCHRIJVING VAN DE ZORGZWAARTEPAKKETTEN Pakket 8 Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen met de nadruk op verzorging/verpleging Pakket 8 is voor mensen met een ernstige

Nadere informatie

Gezond eten moet dat?

Gezond eten moet dat? 51 K e n n I s m a k e n Gezond eten moet dat? Uit allerlei studies en enquêtes in verband met gezondheid en voeding blijkt dat het aantal zwaarlijvige jongeren toeneemt. Kinderen eten te vaak frieten,

Nadere informatie

Lesbrief Hygiene op het werk

Lesbrief Hygiene op het werk Lesbrief Hygiene op het werk [bij pagina 5] Wat betekent hygiëne? Waarom is hygiëne op het werk belangrijk? Waarom is het belangrijk dat je schoon bent? Waarom is het belangrijk dat jij en je collega s

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Ondervoeding. in het ziekenhuis Afdeling Diëtetiek

PATIËNTEN INFORMATIE. Ondervoeding. in het ziekenhuis Afdeling Diëtetiek PATIËNTEN INFORMATIE Ondervoeding in het ziekenhuis Afdeling Diëtetiek Ondervoeding bij ziekte Ondervoeding door ziekte is in ziekenhuizen een veel voorkomend probleem. Ongeveer 1 op de 4 patiënten is

Nadere informatie

Voedingsbeleid kinderopvang de Harlekijn

Voedingsbeleid kinderopvang de Harlekijn Voedingsbeleid kinderopvang de Harlekijn Inhoud: Gezond voedingsaanbod Vaste en rustige eetmomenten Allergieën en individuele afspraken Traktaties en feestjes Voedingsaanbod voor kinderen tot 1 jaar Eten

Nadere informatie

Werkveld De schoonheidssalon

Werkveld De schoonheidssalon Werkveld De schoonheidssalon Casus 1 De eerste stagedag 1a Je eigen persoonlijke verzorging 5.2, 17.1, 17.2 een poster? K6, K10.1, K10.2, K10.4, K10.6 1b Uiterlijk en reclame 17.1 K10.7 2a Het uiterlijk

Nadere informatie

Reiniging en desinfectie

Reiniging en desinfectie Reiniging en desinfectie 1 Reiniging en desinfectie Als jij een frietje eet bij de snackbar, denk je waarschijnlijk niet na over de keuken. Maar stel je eens voor dat jouw friet wordt gebakken in een hele

Nadere informatie

Naam: VOEDINGSSTOFFEN Gezond eten en drinken

Naam: VOEDINGSSTOFFEN Gezond eten en drinken Naam: VOEDINGSSTOFFEN Gezond eten en drinken Wat zijn voedingsstoffen Voedingsstoffen zijn stoffen die je nodig hebt om te lopen, te denken enz. Er zijn 6 soorten voedingsstoffen. 1. eiwitten (vlees, peulvruchten.

Nadere informatie

Voedingsbeleid Bso 1

Voedingsbeleid Bso 1 Voedingsbeleid Bso 1 Inhoud Algemeen o Gezond voedingsaanbod o Vaste en rustige eetmomenten o Allergieën en individuele afspraken Voedingsaanbod en eetmomenten o Fruit o Drinken o Eten o Broodbeleg Dagindeling

Nadere informatie

Geef kanker. minder kans. eet volop. groente en. fruit

Geef kanker. minder kans. eet volop. groente en. fruit Geef kanker minder kans eet volop groente en fruit Iedereen heeft zo zijn eetgewoonten. De één eet wat meer dan de ander. De één lust graag dit, de ander dat. Vaste eetgewoonten zijn er steeds minder.

Nadere informatie

Gezond gewicht: BOFT. Gezonde eet- en beweegadviezen. voor ouders van kinderen van 4 tot 12 jaar

Gezond gewicht: BOFT. Gezonde eet- en beweegadviezen. voor ouders van kinderen van 4 tot 12 jaar Gezond gewicht: BOFT Gezonde eet- en beweegadviezen voor ouders van kinderen van 4 tot 12 jaar Van gezond eten blijf je fit en van bewegen word je vrolijk Kinderen moeten goed eten om te groeien, leren,

Nadere informatie

Gezonde voeding. Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van je verwacht? De betekenis van eten voor mensen. Gezonde voeding

Gezonde voeding. Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van je verwacht? De betekenis van eten voor mensen. Gezonde voeding Waar gaat deze kaart over? Deze kaart gaat over gezonde voeding. Nu vraag je je misschien af wat dit met de horeca te maken heeft. Gasten komen toch naar een horecabedrijf om lekker te eten en toch niet

Nadere informatie

Voedingsbeleid Tinker Bell Kinderdagverblijven B.V.

Voedingsbeleid Tinker Bell Kinderdagverblijven B.V. Voedingsbeleid Tinker Bell Kinderdagverblijven B.V. Schoolstraat 38 2712 VC Zoetermeer Tel 079-3167555 www.tinker-bell.nl Algemeen Gezond voedingsaanbod. Dit voedingsbeleid is grotendeels gebaseerd op

Nadere informatie

De eerste hapjes. Van drinken naar eten

De eerste hapjes. Van drinken naar eten De eerste hapjes Van drinken naar eten Veel ouders kijken ernaar uit: de eerste hapjes van hun kind. Jij ook? Wil je weten hoe je kind went aan vaste voeding, dus aan groente, brood, fruit en warm eten?

Nadere informatie

Wegwijs in de wereld van internet

Wegwijs in de wereld van internet Wegwijs in de wereld van internet Werkbladen les 5 voor Windows Vista (Windows Mail) Hannie van Osnabrugge Vijfde, herziene druk bussum 2010 Deze werkbladen horen bij Wegwijs in de wereld van internet

Nadere informatie

De eerste hapjes. Van drinken naar eten

De eerste hapjes. Van drinken naar eten De eerste hapjes Van drinken naar eten Veel ouders kijken ernaar uit: de eerste hapjes van hun kind. Jij ook? Wil je weten hoe je kind went aan vaste voeding, dus aan brood, fruit en warm eten? Deze praktische

Nadere informatie

06950181_voorw 01-03-2005 15:47 Pagina I. Een Goed. Feedbackgesprek. Tussen kritiek en compliment. Wilma Menko

06950181_voorw 01-03-2005 15:47 Pagina I. Een Goed. Feedbackgesprek. Tussen kritiek en compliment. Wilma Menko 06950181_voorw 01-03-2005 15:47 Pagina I Een Goed Feedbackgesprek Tussen kritiek en compliment Wilma Menko 06950181_voorw 01-03-2005 15:47 Pagina II Een goede reeks ISBN Een goede vergadering 90 06 95017

Nadere informatie

Gezond en duurzaam voedsel. Een folder ter inspiratie voor mbo-docenten

Gezond en duurzaam voedsel. Een folder ter inspiratie voor mbo-docenten Gezond en duurzaam voedsel Een folder ter inspiratie voor mbo-docenten Aan de slag met gezond en duurzaam voedsel in het mbo Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties,

Nadere informatie

Protocol Hygiëne thuiszorg

Protocol Hygiëne thuiszorg Protocol Hygiëne thuiszorg Algemene hygiëne De woning van de cliënt mag niet zodanig vervuild zijn dat de zorgverlener of het zorgverleningsproces wordt geschaad. Als de algemene hygiënische omstandigheden

Nadere informatie

verzorging CSPE BB 2009 minitoets bij opdracht 4 A B X C D

verzorging CSPE BB 2009 minitoets bij opdracht 4 A B X C D verzorging SPE BB 00 minitoets bij opdracht variant c Naam kandidaat Kandidaatnummer Meerkeuzevragen Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld ). Geef verbeteringen aan volgens voorbeeld of. () B B () X ()

Nadere informatie

Voedingsadviezen na een Whipple-operatie

Voedingsadviezen na een Whipple-operatie Voedingsadviezen na een Whipple-operatie Albert Schweitzer ziekenhuis september 2014 pavo 1127 Inleiding U heeft een Whipple-operatie gehad waarbij (een deel van) uw alvleesklier is verwijderd. Na de operatie

Nadere informatie

Werken in het horecabedrijf

Werken in het horecabedrijf 07186-1 werken in horeca 13-12-2007 08:44 Pagina 1 werkproces 1 Werken in het horecabedrijf Functioneren in het Horecabedrijf Wat laat je zien? Je werkt volgens de regels van het bedrijf Je kunt omgaan

Nadere informatie

Uw baby voeden. Speciale dieetvoeding. Borstvoeding

Uw baby voeden. Speciale dieetvoeding. Borstvoeding Uw baby voeden Speciale dieetvoeding Borstvoeding Flesvoeding De eerste paar dagen Beginnen met borstvoeding Beginnen met flesvoeding De dieetvoeding Het bereiden van de flesvoeding Etenstijd Wat moet

Nadere informatie

Gastlessen voor studenten 2 e leerjaar PW 3 en 4 Pedagogisch kader kindercentra 0-4 jaar - Docentenhandleiding. Verzorging

Gastlessen voor studenten 2 e leerjaar PW 3 en 4 Pedagogisch kader kindercentra 0-4 jaar - Docentenhandleiding. Verzorging Gastlessen voor studenten 2 e leerjaar PW 3 en 4 Pedagogisch kader kindercentra 0-4 jaar - Docentenhandleiding Verzorging vasthouden en voeding van de jongste kinderen Gastles doelgroepen in de KO- Docentenhandleiding

Nadere informatie

VAKCOLLEGE DIENSTVERLENING

VAKCOLLEGE DIENSTVERLENING VAKCOLLEGE DIENSTVERLENING VERZORGING / ZORG EN WELZIJN BREED vanaf leerjaar 3 Vakken In de zorgsector werk je met mensen, van jong tot oud, die jouw hulp, aandacht, advies of begeleiding nodig hebben.

Nadere informatie

BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP VERZORGING/VERPLEGING (voorheen ZZP 8)

BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP VERZORGING/VERPLEGING (voorheen ZZP 8) BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP VERZORGING/VERPLEGING (voorheen ZZP 8) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION 1 2 Inleiding In de kleinschalige

Nadere informatie

Ons voedingsbeleid. Inleiding

Ons voedingsbeleid. Inleiding Ons voedingsbeleid Inleiding Gezond zijn en blijven begint onder andere met voeding. Gezond eten betekent: gevarieerd en niet te veel. Een gezond voedingspatroon is een voedingspatroon waarmee problemen

Nadere informatie

Uitgangspunten Wij bepalen wat en wanneer een kind eet. Het kind bepaalt zelf hoeveel hij/ zij eet.

Uitgangspunten Wij bepalen wat en wanneer een kind eet. Het kind bepaalt zelf hoeveel hij/ zij eet. Voeding Inhoud Voeding... 1 Uitgangspunten... 2 Voeding op Polderpret... 3 Fruit en Groente... 3 Tussendoortjes... 3 Leverworst en smeerleverworst... 4 Drinken... 4 Eetmomenten... 4 Voedingsbeleid Polderpret...

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2015-2017. Vak: Verzorging

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2015-2017. Vak: Verzorging PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2015-2017 Vak: Verzorging Het vak verzorging bereidt je voor op dienstverlenende en verzorgende beroepen. Het werken met mensen staat centraal. Je werkt aan zowel praktijk-

Nadere informatie

Les 7 Doen: Windows Live Mail

Les 7 Doen: Windows Live Mail Wegwijs in Windows 7 Les 7 Doen: Windows Live Mail Vervangende les voor Windows Live Mail versie 2011 Hannie van Osnabrugge bussum 2011 Deze vervangende les voor Windows Live Mail versie 2011 hoort bij

Nadere informatie

Voedingsadvies bij peuterdiarree

Voedingsadvies bij peuterdiarree Afdeling: Onderwerp: Diëtetiek 1 Inleiding Peuterdiarree is een lastig en vervelend probleem waar peuters (en hun ouders/verzorgers) mee te maken kunnen krijgen. De voeding van uw kind kan hiermee te maken

Nadere informatie

Hoofdstuk. Gezonde voeding.

Hoofdstuk. Gezonde voeding. Hoofdstuk 6 Gezonde voeding 1 Vijf reden opsommen waarom we voedsel nodig hebben 2 Vijf fouten in onze voedingsgewoonten opsommen 3 Een voorbeeld geven om het gebruik van groenten en fruit te bevorderen

Nadere informatie

Aan tafel. Peuters, kleuters en lagere schoolkinderen

Aan tafel. Peuters, kleuters en lagere schoolkinderen Aan tafel! Aan tafel Als ouder heb je een grote invloed op de eetgewoonten van je kind. Kinderen leren in de eerste plaats eten wat ze hun ouders zien eten en doen jouw eetgedrag na. En dat start al bij

Nadere informatie

Oefentekst voor het Staatsexamen

Oefentekst voor het Staatsexamen Oefentekst voor het Staatsexamen Staatsexamen NT2, programma I, onderdeel lezen bij Hoofdstuk 5 van Taaltalent NT2-leergang voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen Katja Verbruggen Henny Taks Eefke

Nadere informatie

Goede voeding Voor kinderen van 0-1 jaar

Goede voeding Voor kinderen van 0-1 jaar Goede voeding Voor kinderen van 0-1 jaar Ziekenhuis Gelderse Vallei Ieder kind heeft een goede voeding nodig, dat is bekend. Daarbij moet ook benadrukt worden dat geen enkel kind hetzelfde is. Een goede

Nadere informatie

verzorging CSPE BB 2011 minitoets bij opdracht 4

verzorging CSPE BB 2011 minitoets bij opdracht 4 verzorging CSPE BB 2011 minitoets bij opdracht 4 variant a Naam kandidaat Kandidaatnummer Meerkeuzevragen Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). Geef verbeteringen aan volgens voorbeeld 2 of 3. (1)

Nadere informatie

Voedingsbeleid Villa Petit Paradis 2013

Voedingsbeleid Villa Petit Paradis 2013 Voedingsbeleid Villa Petit Paradis Inleiding Het voedingsbeleid van Villa Petit Paradis is er op gericht dat ieder kind voldoende gezonde en verantwoorde voedingsmiddelen krijgt. Dit voedingsbeleid is

Nadere informatie

DE ACTIEVE VOEDINGSDRIEHOEK: OM DAGELIJKS EVENWICHTIG TE ETEN EN VOLDOENDE TE BEWEGEN.

DE ACTIEVE VOEDINGSDRIEHOEK: OM DAGELIJKS EVENWICHTIG TE ETEN EN VOLDOENDE TE BEWEGEN. GEZONDHEID INFOBLAD DE ACTIEVE VOEDINGSDRIEHOEK: OM DAGELIJKS EVENWICHTIG TE ETEN EN VOLDOENDE TE BEWEGEN. BRON: VIGeZ, 2011. De actieve voedingsdriehoek. De actieve voedingsdriehoek geeft je een idee

Nadere informatie

Doe meer met de stagegids Werken in de keuken!

Doe meer met de stagegids Werken in de keuken! Lesbrief Doe meer met de stagegids Werken in de keuken! Bij elke Werken in-stagegids ontvangt u een gratis lesbrief. In deze lesbrief staan tips, ideeën, opdrachten en suggesties om de gids in de klas

Nadere informatie

Voedingsbeleid. Kinderopvang Baloe BV Pagina 1 van 6 20-11-14 versie 3

Voedingsbeleid. Kinderopvang Baloe BV Pagina 1 van 6 20-11-14 versie 3 Voedingsbeleid 1. Uitgangspunten Voeding is een belangrijk onderdeel van ons beleid. Zonder goede voeding wordt er immers geen goede basis voor de dag gelegd. Bij het samenstellen van dit voedingsbeleid

Nadere informatie

KlasseLunch. Over gezond eten 1. Werkbladen KlasseLunch 2008:

KlasseLunch. Over gezond eten 1. Werkbladen KlasseLunch 2008: Werkbladen 2008: Over gezond eten 1 WAAROM IS GEZOND ETEN BELANGRIJK? Je bent nu in de groei. Je lichaam is nog lang niet klaar. Goed en gezond eten is daarom erg belangrijk. Want alleen dan krijg je voldoende

Nadere informatie

Pakket 4 Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging

Pakket 4 Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging BESCHRIJVING VAN DE ZORGZWAARTEPAKKETTEN Pakket 4 Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging Het pakket Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging is wonen

Nadere informatie

Verzorging Begeleiding Speciale Zorg Dagbesteding Hulp bij het huishouden

Verzorging Begeleiding Speciale Zorg Dagbesteding Hulp bij het huishouden Overzicht ZZP 1 t/m 7. Versie 17-05-11. Zorgzwaartepakket 1 = enige begeleiding in een veilige omgeving. U krijgt hulp bij de De medewerker helpt Niet van toepassing. dagelijkse verzorging u om zo veel

Nadere informatie

Gezond en duurzaam eten Een inspiratiefolder voor mbo-docenten

Gezond en duurzaam eten Een inspiratiefolder voor mbo-docenten Gezond en duurzaam eten Een inspiratiefolder voor mbo-docenten Aan de slag met gezond en duurzaam eten in het MBO De school is dé plek om jongeren bewust te maken van gezond en duurzaam eten. Gezonde

Nadere informatie

Een website en applicatie ontwerpen en maken

Een website en applicatie ontwerpen en maken Profielvak Dienstverlening en Producten Een website en applicatie ontwerpen en maken Serienummer: Licentie: Voor het activeren van de licentie kijk op pagina 5 van dit werkboek. Te activeren tot: COLOFON

Nadere informatie

X C D X C D. verzorging CSPE BB 2009. minitoets bij opdracht 4

X C D X C D. verzorging CSPE BB 2009. minitoets bij opdracht 4 verzorging SPE 00 minitoets bij opdracht variant d Naam kandidaat Kandidaatnummer Meerkeuzevragen Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld ). Geef verbeteringen aan volgens voorbeeld of. () () X () X p e

Nadere informatie

LESBRIEF BIJ WERKEN IN DE SCHOONMAAK

LESBRIEF BIJ WERKEN IN DE SCHOONMAAK LESBRIEF BIJ WERKEN IN DE SCHOONMAAK SCHOONMAKEN THUIS - Noem drie verschillen tussen schoonmaken thuis en schoonmaken voor je werk. - Kijk thuis in de kast met schoonmaakmiddelen. Schrijf vier middelen

Nadere informatie

Een operatie? Let op uw voeding!

Een operatie? Let op uw voeding! Een operatie? Let op uw voeding! Belangrijk Om een operatie en uw herstel zo goed mogelijk te laten verlopen is het belangrijk dat u lichamelijk in een zo goed mogelijke conditie bent. Een goede voedingstoestand

Nadere informatie

HOTEL HALLO. , Amsterdam. Werkboek. Nederlandse woordenschat voor anderstalige kinderen Kim Koelewijn

HOTEL HALLO. , Amsterdam. Werkboek. Nederlandse woordenschat voor anderstalige kinderen Kim Koelewijn HOTEL HALLO Werkboek Nederlandse woordenschat voor anderstalige kinderen Kim Koelewijn, Amsterdam 2014, Uitgeverij Boom, Amsterdam, Kim Koelewijn Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde

Nadere informatie

VOEDINGSPLAN KINDEROPVANG/PEUTERSPEELZAAL/BUITENSCHOOLSE OPVANG

VOEDINGSPLAN KINDEROPVANG/PEUTERSPEELZAAL/BUITENSCHOOLSE OPVANG VOEDINGSPLAN KINDEROPVANG/PEUTERSPEELZAAL/BUITENSCHOOLSE OPVANG Algemeen Gezond voedingsaanbod Dit voedingsbeleid is gebaseerd op de richtlijnen van het Voedingscentrum en in overleg met de GGD. Wij vinden

Nadere informatie

Kinderen en een gezond gewicht

Kinderen en een gezond gewicht Kinderen en een gezond gewicht Gezond eten en bewegen Met de tips in deze folder werk je aan een gezond gewicht voor je kind. Onze adviezen richten zich op gezond eten en drinken, de juiste (eet)opvoeding

Nadere informatie

verzorging CSPE BB 2009 minitoets bij opdracht 4 A B C D

verzorging CSPE BB 2009 minitoets bij opdracht 4 A B C D verzorging SPE BB 00 minitoets bij opdracht variant a Naam kandidaat Kandidaatnummer Meerkeuzevragen Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld ). Geef verbeteringen aan volgens voorbeeld of. () B B () X ()

Nadere informatie

Gezond leven betekent dat je; - voldoende beweegt - gezond eet

Gezond leven betekent dat je; - voldoende beweegt - gezond eet Gezond leven betekent dat je; - voldoende beweegt - gezond eet Waarom eet je eigenlijk? Je krijgt er energie van! Energie heb je nodig alle processen in je lichaam b.v. voor lopen, computeren Maar ook

Nadere informatie

Zorg & Welzijn ZORG & WELZIJN HANDEL & VERKOOP TECHNIEK ZORG & WELZIJN HANDEL & VERKOOP TECHNIEK. handwerk met voldoening. creatief en commercieel

Zorg & Welzijn ZORG & WELZIJN HANDEL & VERKOOP TECHNIEK ZORG & WELZIJN HANDEL & VERKOOP TECHNIEK. handwerk met voldoening. creatief en commercieel ZORG & WELZIJN zorgen met je hart HANDEL & VERKOOP creatief en commercieel TECHNIEK handwerk met voldoening HANDEL & VERKOOP creatief en commercieel TECHNIEK handwerk met voldoening ZORG & WELZIJN zorgen

Nadere informatie

WerkPortfolio. Praktijkkaarten PRO schoonmaak. Professionele schoonmaaktechnieken

WerkPortfolio. Praktijkkaarten PRO schoonmaak. Professionele schoonmaaktechnieken WerkPortfolio Professionele schoonmaaktechnieken Praktijkkaarten PRO schoonmaak Schoonmaakregels Werk van boven naar beneden...01 Werk van buiten naar binnen...02 Werk van schoon naar vuil...03 Emmer en

Nadere informatie

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken (in)formatieblad - eenvoudig verteld Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken november 2014 1 De wet langdurige zorg 4 Woon je in een instelling en heb je 24 uur per dag zorg en ondersteuning

Nadere informatie

ZELF STARTEN MET NEDERLANDS NEDERLANDS VOOR ANDERSTALIGEN

ZELF STARTEN MET NEDERLANDS NEDERLANDS VOOR ANDERSTALIGEN ZELF STARTEN MET NEDERLANDS NEDERLANDS VOOR ANDERSTALIGEN Het zelfstudiepakket Zelf starten met Nederlands is ontwikkeld door Uitgeverij Boom in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Nadere informatie

Wanneer té dik? Wat is gezonde voeding en wat niet?

Wanneer té dik? Wat is gezonde voeding en wat niet? Wanneer té dik? Iedereen weet dat je gezond moet eten om te leren, te sporten en gezond volwassen te worden. Sommige jongeren worden echter te dik. Dit kan een probleem zijn als je moeite hebt met sporten,

Nadere informatie

Voedingsadvies bij verhoogde bloedsuikers tijdens de zwangerschap

Voedingsadvies bij verhoogde bloedsuikers tijdens de zwangerschap Voedingsadvies bij verhoogde bloedsuikers tijdens de zwangerschap 2 Bij de Glucose Tolerantie Test was uw bloedsuiker (ook wel bloedglucose genoemd) te hoog. Daarom ontvangt u deze informatie. Wat is glucose?

Nadere informatie

Pakket 7 Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding

Pakket 7 Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding BESCHRIJVING VAN DE ZORGZWAARTEPAKKETTEN Pakket 7 Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding Pakket 7 is bestemd voor ouderen die al heel lang

Nadere informatie

Workshop Korfbal & Voeding: maximaal effect door minimale aanpassingen. Miracle Performance

Workshop Korfbal & Voeding: maximaal effect door minimale aanpassingen. Miracle Performance Workshop Korfbal & Voeding: maximaal effect door minimale aanpassingen. Bob ter Haak Miracle Performance Bob ter Haak Eigenaar Miracle Performance Sportdiëtist Bewegingsdeskundige Docent Sport Fietsen

Nadere informatie

voorkomen van ondervoeding bij ouderen ZorgSaam

voorkomen van ondervoeding bij ouderen ZorgSaam voorkomen van ondervoeding bij ouderen ZorgSaam 1 2 VOORKOMEN VAN ONDERVOEDING BIJ OUDEREN Bij het bezoek op de polikliniek is u een aantal vragen gesteld over gewichtsverlies en uw eetlust. Hiermee wordt

Nadere informatie

Persoonlijk Plan NB-LVG voorbeelden bij domeinen

Persoonlijk Plan NB-LVG voorbeelden bij domeinen I IV/AH/AvB I Versie 06-06-2012 I Project VPP I Pagina 1 van 10 I 1 Algemene dagelijkse levensbehoeften 1.1 Persoonlijke verzorging overdag douchen tanden poetsen scheren haren wassen, kammen, knippen

Nadere informatie

Eet smakelijk René de Groot 15-06-2014

Eet smakelijk René de Groot 15-06-2014 Eet smakelijk René de Groot 15-06-2014 Inhoudsopgave: Kennis testen Waar is voeding eigenlijk goed voor? Waarmee moeten we dan ontbijten? Bloedsuiker spiegel Calorieën?? Schijf van 5 Hoeveel calorieën

Nadere informatie

Voedingsrichtlijnen zwangerschap

Voedingsrichtlijnen zwangerschap Voedingsrichtlijnen zwangerschap Hoera! Je bent zwanger. Een nieuwe tijd breekt aan. Wat gaat deze zwangerschap brengen? Hoe zorg je dat je baby goed groeit? Hoe blijf je zelf fit tijdens je zwangerschap?

Nadere informatie

Extra les Muis en toetsenbord

Extra les Muis en toetsenbord Wegwijs in Windows 8.1 Extra les Muis en toetsenbord Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2015 Deze extra les over het werken met de muis en het toetsenbord hoort bij Wegwijs

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. Copyright Plantyn I DE JONGE ZORGVRAGER 15. Voorwoord 9. Pictogrammen 10. Doelstellingen 11. 1 VOeding Van 0 tot 4 maanden 17

INHOUDSTAFEL. Copyright Plantyn I DE JONGE ZORGVRAGER 15. Voorwoord 9. Pictogrammen 10. Doelstellingen 11. 1 VOeding Van 0 tot 4 maanden 17 INHOUDSTAFEL Voorwoord 9 Pictogrammen 10 Doelstellingen 11 I DE JONGE ZORGVRAGER 15 1 VOeding Van 0 tot 4 maanden 17 1.1 Behoefte 17 1.1.1 De groeicurven 17 1.1.2 Factoren die de voedingsbehoeften beïnvloeden

Nadere informatie

verzorging CSPE KB 2009 minitoets bij opdracht 12 A B X C D

verzorging CSPE KB 2009 minitoets bij opdracht 12 A B X C D verzorging CSPE KB 2009 minitoets bij opdracht 12 variant b Naam kandidaat Kandidaatnummer Meerkeuzevragen - Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). - Geef verbeteringen aan volgens voorbeeld 2 of 3.

Nadere informatie

Voedingsbeleid. De Schavuiten locatie Leiden

Voedingsbeleid. De Schavuiten locatie Leiden Voedingsbeleid locatie Leiden Inhoud * Algemeen - Gezond voedingsaanbod - Vaste en rustige eetmomenten - Allergieën en individuele afspraken - Traktaties en feestjes * Voedingsaanbod voor kinderen tot

Nadere informatie

Webmail met Windows Live Hotmail

Webmail met Windows Live Hotmail Wegwijs in internet Webmail met Windows Live Hotmail Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2011 Deze handleiding Webmail met Windows Live Hotmail hoort bij Wegwijs in internet van

Nadere informatie

Zorg en Welzijn ZORG & WELZIJN HANDEL & VERKOOP TECHNIEK ZORG & WELZIJN HANDEL & VERKOOP TECHNIEK. handwerk met voldoening. creatief en commercieel

Zorg en Welzijn ZORG & WELZIJN HANDEL & VERKOOP TECHNIEK ZORG & WELZIJN HANDEL & VERKOOP TECHNIEK. handwerk met voldoening. creatief en commercieel ZORG & WELZIJN zorgen met je hart HANDEL & VERKOOP creatief en commercieel TECHNIEK handwerk met voldoening HANDEL & VERKOOP creatief en commercieel TECHNIEK handwerk met voldoening ZORG & WELZIJN zorgen

Nadere informatie