Een mantelzorgpremie. in elke gemeente. Ziekenzorg CM maakt een stand van zaken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een mantelzorgpremie. in elke gemeente. Ziekenzorg CM maakt een stand van zaken"

Transcriptie

1 Een mantelzorgpremie in elke gemeente Ziekenzorg CM maakt een stand van zaken 2012

2 Bezoek ons op het internet: Colofon Deze brochure is een uitgave van Ziekenzorg CM en van de Christelijke Mutualiteiten Productie Ziekenzorg CM - PB Brussel www. ziekenzorg.be Vormgeving Ziekenzorg CM Druk Joh. Enschedé - Van Muysewinkel Dank voor de medewerking aan Hilde Heyvaert, Sofie De Mars, Johan Tourné, Elke De Coninck Verantwoordelijke uitgever Johan Tourné - Meirstraat Sint Amands Overname van teksten en illustraties is enkel toegelaten na schriftelijke toestemming door de redactie en met vermelding van herkomst. Inhoud Voorwoord...p 3 Vlaanderen...p 5 Provincie Antwerpen...p 8 Provincie Limburg...p 12 Provincie Oost-Vlaanderen...p 16 Provincie Vlaams-Brabant...p 20 Provincie West-Vlaanderen...p 22 Uitgave juni Mantelzorgpremie

3 Voorwoord Een mantelzorgpremie in elke gemeente Maatschappelijke meerwaarde 1 op de 5 Vlamingen verleent regelmatig zorg, wekelijks of dagelijks, aan een ziek of zorgbehoevend familielid, vriend of buur. Deze bijna mantelzorgers leveren een formidabele bijdrage aan een warme en solidaire samenleving. Als erkende mantelzorgvereniging ijvert Ziekenzorg CM al jaren voor een gemeentelijke mantelzorgpremie in elke Vlaamse gemeente. Deze gemeentelijke mantelzorgpremie is voor ons het beste instrument om mantelzorgers te waarderen voor hun engagement. Met de gemeenteraadsverkiezingen in zicht zullen we deze eis opnieuw vooraan op de lokale politieke agenda plaatsen. Mantelzorgers verdienen immers deze waardering. Gelukkig kunnen zorgbehoevende mensen vandaag rekenen op een goed uitgebouwd netwerk van thuiszorgdiensten: verpleegkundige zorg thuis, gezinszorg, poetshulp, Maar mantelzorg is vaak het noodzakelijke bindmiddel vooral in eerdere zwaardere zorgsituaties om ondanks deze thuiszorgdiensten de zorg optimaal georganiseerd te krijgen en de wens van zorgbehoevende mensen om zo lang als mogelijk thuis te verblijven voor langere tijd te vervullen. Thuiszorgdiensten en mantelzorgers kunnen dan ook zorgen voor een wederzijdse versterking. Uit onderzoek blijkt dat wie kan rekenen op een goed informeel netwerk ook vaak kan rekenen op betere professionele ondersteuning, omdat dit informeel netwerk daar juist op toeziet en ook deels professionele zorg minder noodzakelijk maakt. Professionele zorg is vandaag hoe dan ook een schaars goed, met een kloof tussen behoefte en aanbod. Overwegend de mantelzorger steekt een tandje bij om in het belang van de zorgbehoevende deze kloof te dichten. Bovendien maakt de verstaanbare drang naar (tijds) efficiëntie dat een aantal zorgtaken hoe dan ook naar mantelzorgers worden doorgeschoven. De emotionele ondersteuning van zorgbehoevende mensen komt bijvoorbeeld vaak in handen van mantelzorgers. Als de zorg niet meer kan gedragen worden via het eigen netwerk, zijn er specifieke voorzieningen en initiatieven. Maar thuiszorg is hoe dan ook goedkoper dan (permanente) residentiële zorg. Dankzij de inzet van vele mantelzorgers blijft de vraag naar residentiële opvang beheersbaar en betaalbaar. Mantelzorgers leveren op deze wijze een onbetaalbare bijdrage aan een zorgzaam Vlaanderen. Dit verdient alle waardering. Actie loont De voorbije jaren voerden tal van plaatselijke Ziekenzorg CM-kernen actie tot de invoering van een mantelzorgpremie in hun gemeente. Naar aanleiding van de Dag van de mantelzorg 2012 maakten we voor de derde maal een stand van zaken op (eerdere analyses vonden plaats in 2008 en 2010). Alle Vlaamse gemeenten ontvingen de voorbije maanden een vragenlijst om ons op deze wijze de meeste recente gegevens te bezorgen. Gemeenten die dit nalieten, werden telefonisch gecontacteerd. Zo kunnen we een betrouwbare inventaris en haarscherpe analyse voorleggen. Van de 308 gemeenten in Vlaanderen heeft 82% een mantelzorgpremie. Dat is positief. In vergelijking met 2010 is dit een stijging van 7%. We noteren zelfs een stijging van 15% wanneer we vergelijken met Studies tonen duidelijk aan dat er in Vlaanderen een maatschappelijk draagvlak bestaat voor een waarderingspremie voor mantelzorgers. Uit onderzoek blijkt dat 9 op de 10 Vlaamse burgers vinden dat de overheid mantelzorgers moet belonen, bij voorkeur door middel van een financiële tegemoetkoming (63%). Mantelzorgers treden vanzelfsprekend deze mening volmondig bij (75%). Het argument dat de Vlaamse zorgverzekering de invoering van een mantelzorgpremie overbodig maakt, wordt ontkracht door een HIVA-studie. Uit dat onderzoek blijkt dat de premie van de Vlaamse zorgverzekering volstaat voor één derde van de chronisch zieke en/of zorgbehoevende Mantelzorgpremie 3

4 Voorwoord mensen om hun niet-medische kosten te betalen (poetshulp, verzorgingsmiddelen, gezinszorg, ). Slechts 20% van de personen die een premie van de Vlaamse zorgverzekering ontvangen, betalen een vergoeding aan de voornaamste mantelzorger. In het kader van een duidelijke verdeling van (kern) taken tussen de verschillende beleidsniveau s in Vlaanderen pleit Ziekenzorg CM voor een Vlaamse zorgverzekering die voorziet in een (geïndexeerde) premie om de niet medische kosten betaalbaar te houden voor zwaar zorgbehoevende mensen. Steden en gemeenten, het beleidsniveau dat het dichtst bij de mensen staat, dienen de erkenning en waardering tastbaar te maken voor mantelzorgers door de toekenning van een gemeentelijke mantelzorgpremie. Meer, maar ook minder. Minder positieve vaststelling is dat de gemiddelde mantelzorgpremie 30 euro per maand bedraagt. In 2010 bedroeg dit nog 32 euro, in 2008 zelfs 37 euro. Dit heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat het merendeel van de gemeenten die de voorbije jaren een mantelzorgpremie invoerden, kozen voor een klein bedrag en zo het gemiddelde in Vlaanderen naar omlaag haalden. Een trend die we de komende jaren hopen te keren. Mantelzorgsterren Ziekenzorg CM toetste alle gemeentelijke mantelzorgpremie s af aan de eigen krachtlijnen voor een goede gemeentelijke mantelzorgpremie (zie kader hieronder). Op basis van deze analyse worden mantelzorgsterren toegekend aan elke gemeente. Een gemeente die voldoet aan alle vooruitgeschoven Ziekenzorg CMkrachtlijnen wordt genomineerd met vijf sterren, en zo verder. Vandaag is er nog geen 5-mantelzorgsterren gemeente in Vlaanderen. De perfectie bestaat dus nog niet. Gelukkig zijn er reeds 90 gemeenten met 4 mantelzorgsterren. Het verhogen van het aantal mantelzorgsterren in elke gemeente is voor Ziekenzorg CM vast en zeker een uitdaging voor de komende jaren. Uitnodiging Zonder de inzet van de mantelzorgers zou de thuiszorg in Vlaanderen er totaal anders uitzien. Deze vorm van solidariteit en engagement is niet zo vanzelfsprekend en verdient alle waardering. Een gemeentelijke mantelzorgpremie is hiervoor een belangrijke hefboom. Deze nieuwe stand van zaken en de toekenning van mantelzorgsterren per gemeente, wil plaatselijke besturen stimuleren tot de invoering van deze premie of om de bestaande premie bij te spijkeren. Op dit vlak is er zeker nog werk aan de winkel. Voor Ziekenzorg CM-kernen is het de uitdaging om plaatselijke beleidsmakers te overtuigen om (verder) werk te maken van een tastbare gemeentelijke mantelzorgpremie. We hopen dat de nieuwe beleidsploegen vanaf 2013 de uitdaging aangaan en komen tot een mantelzorgpremie die beantwoordt aan de Ziekenzorg CM - krachtlijnen. Een zorgzaam Vlaanderen verdient veel gemeenten met 5-mantelzorgsterren. Daar gaan we samen voor! Namens Ziekenzorg CM : Johan Tourné Nationaal secretaris Bert Peirsegaele Voorzitter 4 Mantelzorgpremie Onze krachtlijnen voor een goede gemeentelijke mantelzorgpremie Bedrag: minimaal 50,00 euro voor wie zorgt voor één persoon, 75,00 euro voor wie zorgt voor twee zorgbehoevende personen. De gemeentelijke mantelzorgpremie wordt rechtstreeks gestort op de rekening van de mantelzorger. Soepele voorwaarden die zo weinig mogelijk mantelzorgers uitsluiten. Eenvoudige administratie

5 Vlaanderen Vlaanderen Dit overzicht bevat informatie over de mantelzorgpremie in de Vlaamse gemeenten. De premies die opgenomen zijn in dit overzicht kregen niet altijd de naam mantelzorgpremie als officiële naam. De oorzaak in dit veelvoud aan namen ligt in een aantal redenen. Mantelzorg is in vele gemeenten nog te vaak een onbekend begrip. Bovendien richt een premie zich vaak tot een bepaalde groep mantelzorgers of zorgbehoevende personen. Soms refereert de naam niet naar de doelgroep van de premie, maar wat men ermee wil bereiken. Maar zolang de premie qua betekenis en doelgroep in de geest van mantelzorg uitgewerkt is, werd deze opgenomen in de brochure. Niet alle gemeenten stuurden jammer genoeg hun meest actuele gegevens in, na herhaaldelijk aandringen. Van deze gemeenten waarvan we geen nieuwe informatie kregen, gaan we verder op informatie uit In het overzicht vind je duidelijk aangegeven (via een *) welke info dateert van Het gaat om 15% van de Vlaamse gemeenten. Van andere gemeenten kregen we dan weer meer volledige informatie waardoor we de voorwaarden soms duidelijker in beeld konden brengen. Kerngegevens Van de 308 gemeenten in Vlaanderen heeft 82% een mantelzorgpremie. In vergelijking met 2010 is dit een stijging met 7%. Provincie gemeenten met MZ-premie gemeenten met MZ-premie (%) gemeenten met MZ-premie in 2008(%) Antwerpen 49 70% 65% Limburg 38 86% 86% Oost-Vlaanderen 51 78% 72% Vlaams-Brabant 54 83% 69% West-Vlaanderen 61 95% 89% Totaal Vlaanderen % 75% 27% van de gemeenten die in 2010 geen mantelzorgpremie hadden, voerden intussen deze premie in. Van de 56 gemeenten zonder mantelzorgpremie in Vlaanderen plannen 2 gemeenten de invoering van een mantelzorgpremie in de nabije toekomst. Eén gemeente gaf verrassend aan nog nooit te hebben gehoord van een gemeentelijke mantelzorgpremie. Eén gemeente ging onbegrijpelijkerwijze over tot de afschaffing van deze premie. In 8 gemeenten (3%) vonden we meerdere initiatieven die zich richten naar verschillende groepen van mantelzorgers. 3 provincies geven zelf een mantelzorgpremie, namelijk Limburg, Oost-Vlaanderen en Antwerpen. Deze provinciale premies zijn niet opgenomen in deze analyse. Van 213 gemeenten weten we hoeveel mensen momenteel genieten van de gemeentelijke mantelzorgpremie. In 31% (-2%) van de gemeenten is dat minder dan 50 personen. In 22% van de gemeenten kunnen momenteel meer dan 200 personen beroep doen op een soort van mantelzorgpremie. Mantelzorgpremie 5

6 Vlaanderen 2012 (%) 2010 (%) 2008 (%) % 33% 36% % 21% 20% % 25% 29% 200 of meer 46 22% 21% 15% Bedrag Gemiddeld (over alle gemeenten met een vaste premie) gaat het om ongeveer 30 euro per maand voor 1 persoon. We zien een daling in het gemiddeld bedrag. In 2010 was dit 32 euro, in 2008 nog 37 euro. De laagste maandelijkse premie bedraagt 2 euro; de hoogste 100 euro. Provincie Gemid. premie van 1 pers. in 2012 in /- Antwerpen 33 euro 35 euro - 2 euro Limburg 31 euro 33 euro - 2 euro Oost-Vlaanderen 29 euro 29 euro status quo Vlaams-Brabant 31 euro 33 euro - 2 euro West-Vlaanderen 27 euro 31 euro - 4 euro Totaal Vlaanderen 30 euro 32 euro -2 euro 2012 (%) 2010 (%) 2008 (%) < % 24% 22% % 28% 30% > % 20% 25% variabel 73 29% 28% 24% In 27% van de gemeenten ligt dit bedrag lager dan 25 euro per maand, in 30% van 25 tot 49 euro per maand en in 16% hoger dan 50 euro per maand. In 29% van de gemeenten is het bedrag afhankelijk van een aantal indicatoren, bv. leeftijd, mate van zelfredzaamheid, Er zijn meestal een hele reeks voorwaarden waaraan voldaan moet worden om recht te hebben op de premie: In 39% van de reglementen van gemeentelijke mantelzorgpremies worden er voorwaarden gesteld met betrekking tot het inwonen van de zorgbehoevende persoon bij de mantelzorger. Meestal betekent dit dat men enkel recht heeft als de zorgbehoevende persoon inwoont bij de mantelzorger. In 19% van de gemeenten heeft men recht op de mantelzorgpremie als men geen premie via de zorgverzekering ontvangt. In 22% van de gemeenten is het net omgekeerd en kom je alleen in aanmerking als je recht hebt op de premie via de zorgverzekering. In 37% van de premies worden er leeftijdsvoorwaarden gesteld, bijvoorbeeld dat de zorgbehoevende persoon minimum 65 jaar oud is. In 77% van de gemeenten moet de zorgbehoevende persoon en/of zijn of haar mantelzorger in de eigen gemeente wonen. Afhankelijk van de gemeente tot gemeente moet enkel de zorgbehoevende, de mantelzorger of moeten beide in de gemeente wonen. In 55% van de premies heeft men recht op de premie vanaf een bepaalde mate van verlies aan zelfredzaamheid. In 2010 kwam deze voorwaarde opvallend meer terug in de reglementen. Toen bedroeg dit aandeel 77%. In 17% van de gemeenten zijn er voorwaarden met betrekking tot de familieband tussen de zorgbehoevende persoon en de mantelzorger (ten opzichte van 32% in 2010). Meestal betekent dit dat men enkel recht heeft als men zorgt voor een familielid. In minimum 33% van de gemeenten is de premie enkel mogelijk als men niet in een rusthuis of verzorgingsinstelling verblijft. In 9% van de gemeenten kan men enkel aanspraak maken op de premie als er een zorgenplan opgesteld wordt. In 25% van de gemeenten is het al dan niet krijgen van de premie afhankelijk van het inkomen. In 20% van de gemeenten kan je enkel aanspraak maken op de premie als je recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming (via het WIGW of Omnio - statuut). In minimum 45% van de gemeenten zijn ook nog andere voorwaarden verbonden aan het recht op de mantelzorgpremie. 6 Mantelzorgpremie

7 Vlaanderen (%) Inwonen noodzakelijk Recht op zorgverzekering Geen recht op zorgverzekering Leeftijdsvoorwaarden Inwoner zijn van de gemeente Antwerpen Limburg Oost-Vlaanderen Vlaams-Brabant West-Vlaanderen Vlaanderen (%) Verlies van zelfredzaamheid Verwantschap noodzakelijk Niet RVT of ROB Zorgenplan noodzakelijk Inkomensvoorwaarde Antwerpen Limburg Oost-Vlaanderen Vlaams-Brabant West-Vlaanderen Vlaanderen Recht op verhoogde tegemoetkoming (%) Andere voorwaarden (%) gemeenten met premie (aantal) gemeenten met premie (%) gemeenten met premie in 2008 (%) Antwerpen Limburg Oost-Vlaanderen Vlaams-Brabant West-Vlaanderen Vlaanderen Mantelzorgsterren in Vlaanderen 1 / Antwerpen Limburg Oost-Vlaanderen Vlaams-Brabant West-Vlaanderen Totaal % overzicht van aantal gemeenten per provincie. Mantelzorgpremie 7

8 Antwerpen Kerngegevens Antwerpen heeft een provinciale mantelzorgpremie. Van de 70 gemeenten in Antwerpen bestaat er in 49 een mantelzorgpremie (70%). Dit zijn 4 gemeenten meer dan in gemeenten geven aan geen plannen te hebben om een premie in te voeren. Je kan voor de premie terecht bij het OCMW (77% van de gemeenten) of de stedelijke diensten (23% van de gemeenten). In 79% van die gemeenten, wordt de premie gegeven aan de mantelzorger. In 23% van de gemeenten wordt de premie toegekend aan de zorgbehoevende persoon. In één gemeente kan de premie aan de mantelzorger of de zorgbehoevende persoon toegekend worden. Van 43 gemeenten weten we hoeveel mensen momenteel genieten van de mantelzorgpremie. In 28% van die gemeenten is dat minder dan 50 personen. In iets meer dan een kwart van de gemeenten kunnen momenteel meer dan 200 personen beroep doen op de mantelzorgpremie. Bedrag % of meer Totaal Gemiddeld (over alle gemeenten heen) gaat het om ongeveer 33 per maand voor 1 persoon. De laagste maandelijkse premie bedraagt 2, de hoogste 75. % < > variabel Totaal In 18% van de gemeenten ligt het bedrag lager dan 25 per maand, in 33% van 25 tot 49 per maand en in 19% vanaf 50 per maand. In gemeenten waar veel mensen recht hebben op de premie, ligt de premie vaak lager dan in gemeenten waar weinig mensen een premie krijgen. 8 Mantelzorgpremie

9 Antwerpen In 15% van de gemeenten is het bedrag afhankelijk van een aantal mogelijke indicatoren als leeftijd, mate van zelfredzaamheid,. Ook een toelage in de vorm van een dagpremie, past in deze categorie. Er zijn meestal een hele reeks voorwaarden waaraan voldaan moet worden om recht te hebben op de gemeentelijk mantelzorgpremie: In 46% van de gemeenten worden er voorwaarden gesteld met betrekking tot het inwonen van de zorgbehoevende persoon bij de mantelzorger. Soms betekent dit dat men enkel recht heeft als de zorgbehoevende persoon inwoont bij de mantelzorger. Soms zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen verschillend voor inwonende en niet inwonende zorgbehoevende personen. In 10% van de gemeenten heeft men recht op de premie als men geen premie via de zorgverzekering ontvangt. 25% volgt de tegenovergestelde strategie en verleent een premie aan (zorgverleners van) personen die in aanmerking komen voor de zorgverzekering. In 2010 was dat nog maar 18%. In 81% van de gemeenten worden er leeftijdsvoorwaarden gesteld, bijvoorbeeld dat de zorgbehoevende persoon minimum 65 jaar oud is. In 2010 was dat 84%. In 71% van de gemeenten heeft men recht op de premie vanaf een bepaalde mate van verlies aan zelfredzaamheid. (t.o.v. 67% in 2010) In 13% van de gemeenten zijn er voorwaarden met betrekking tot de familieband tussen de zorgbehoevende persoon en de mantelzorger. Dit is een daling van 7% ten opzichte van Meestal betekent dit dat men enkel recht heeft als men zorgt voor een familielid. In 50% van de gemeenten is de premie enkel mogelijk als men niet in een rusthuis of verzorgingsinstelling verblijft. In 13% van de gemeenten kan men enkel aanspraak maken op de premie als er een zorgenplan opgesteld wordt. In 27% van de gemeenten is het al dan niet krijgen van de premie afhankelijk van het inkomen. In 2010 bedroeg dit aandeel 31%. In 13% van de gemeenten kan je enkel aanspraak maken op de premie als je recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming (via het WIGW of Omnio - statuut). In minimum 23% van de gemeenten zijn ook nog andere voorwaarden verbonden aan het recht op de mantelzorgpremie. 81% van de gemeenten vermeldt expliciet dat de zorgbehoevende persoon en/of zijn of haar mantelzorger in de eigen gemeente wonen. sterren / Aftoetsen krachtlijnen Ziekenzorg gemeenten Aartselaar, Arendonk, Boechout, Borsbeek, Essen, Mortsel, Olen, Putte, Puurs, Ravels, Schilde, Wommelgem, Wuustwezel Berlaar, Dessel, Duffel, H.o.d. Berg, Herenthout, Herselt, Hoogstraten, Hove, Kasterlee, Lier, Lille, Lint, Mechelen, Meerhout, Merksplas, Niel, Nijlen, Retie, Rijkevorsel, Rumst, Schelle, St. Amands, Turnhout, Vorselaar, Wijnegem Antwerpen/district Berchem, Beerse, Bornem, Geel, Grobbendonk, Herentals, Mol, Oud Turnhout, Sint-Katelijne-Waver, Stabroek Brasschaat / Baarle-Hertog, Balen, Bonheiden, Boom, Brecht, Edegem, Hemiksem, Hulsthout, Kalmthout, Kapellen, Kontich, Laakdal, Malle, Ranst, Schoten, Vosselaar, Westerlo, Willebroek, Zandhoven, Zoersel, Zwijndrecht Mantelzorgpremie 9

10 Antwerpen Overzicht Mantelzorgpremie Antwerpen Gemeente Uitbetaald aan wie? Doelgroep Waar aanvragen? Bedrag op maandbasis (in ) inwonend geen cumul recht op leeftijd andere rechthebbenden Aartselaar MZ ZB OCMW 25 4 Antwerpen MZ ZB gemeente 10,42 2 Arendonk MZ ZB OCMW Baarle Hertog 0 Balen* 0 Beerse ZB ZB gemeente 20 2 Berlaar MZ ZB OCMW 75, Boechout MZ ZB OCMW variabel 34 4 Bonheiden* 0 Boom* 0 Bornem ZB ZB OCMW 25/jaar Borsbeek MZ ZB gemeente Brasschaat ZB ZB OCMW variabel 64 1 Brecht* 0 Dessel* ZB ZB OCMW 42, Duffel MZ ZB gemeente Edegem 0 Essen* ZB ZB OCMW variabel Geel MZ ZB gemeente variabel 83 2 Grobbendonk MZ ZB OCMW variabel H.o.d.Berg MZ ZB OCMW Hemiksem 0 Herentals MZ ZB gemeente 200/jaar Herenthout MZ ZB OCMW variabel Herselt MZ ZB OCMW Hoogstraten MZ ZB gemeente variabel Hove* ZB ZB OCMW variabel 20 3 Hulsthout* 0 Kalmthout 0 Kapellen 0 Kasterlee MZ ZB OCMW Kontich 0 Laakdal 0 Lier ZB ZB gemeente Lille MZ ZB OCMW Lint MZ OCMW Malle 0 Mechelen MZ ZB OCMW 25 3 Meerhout MZ ZB gemeente 40 3 Merksplas MZ OCMW variabel 3 Mol* ZB ZB gemeente variabel Mortsel MZ ZB gemeente Sterren 10 Mantelzorgpremie

11 Antwerpen Gemeente Uitbetaald aan wie? Doelgroep Waar aanvragen? Bedrag op maandbasis (in ) inwonend geen cumul recht op rechthebbenden Niel* MZ ZB OCMW variabel 50 3 Nijlen MZ OU OCMW Olen MZ of ZB ZB OCMW O.Turnhout ZB GP OCMW Putte MZ ZB OCMW 50/jaar Puurs MZ ZB OCMW 25/jaar Ranst 0 Ravels MZ ZB OCMW variabel Retie MZ OU OCMW Rijkevorsel ZB OU gemeente variabel Rumst ZB ZB OCMW variabel Schelle MZ OCMW Schilde MZ GP OCMW 771,64/jaar 9 4 Schoten* 0 St Amands MZ ZB OCMW 25/jaar 58 3 St Katelijne Waver leeftijd andere MZ ZB OCMW variabel 2 Stabroek MZ ZB OCMW 20, Turnhout MZ ZB OCMW Vorselaar MZ OCMW Vosselaar 0 Westerlo 0 Wijnegem MZ ZB OCMW variabel 45 3 Willebroek 0 Wommelgem MZ ZB OCMW Wuustwezel MZ ZB OCMW Zandhoven 0 Zoersel* 0 Zwijndrecht 0 Sterren Provinciale premie MZ ZB 450/jaar * Geen actuele gegevens beschikbaar. Mantelzorgpremie Geen mantelzorgpremie GP MZ OU ZB Gehandicapte persoon Mantelzorger Ouderen Zorgbehoevende Mantelzorgpremie 11

12 Limburg Kerngegevens Limburg heeft een provinciale mantelzorgpremie. Van de 44 gemeenten in Limburg bestaat er in 38 een mantelzorgpremie (86%). De provincie Limburg nam in 2002 een initiatief ter ondersteuning van mantelzorg. De provincie wil daarmee mantelzorg ondersteunen, maar ook de Limburgse gemeenten stimuleren tot het uitbetalen van een gemeentelijke mantelzorgsubsidie. Sedert het ontstaan van deze provinciale premie is het aantal gemeenten met een mantelzorgpremie gedaald. In 2008 konden we al 3 gemeenten identificeren die een mantelzorgpremie hadden in het verleden, maar die hebben stopgezet. Vandaag zien we een lichte stijging van één gemeente met een nieuwe gemeentelijke mantelzorgpremie. Voor het aanvragen van de gemeentelijke mantelzorgpremie kan je in Lmburg terecht bij het OCMW (89%). In één gemeente nemen de gemeentelijke stadsdiensten deze taak op zich. In 92% van die gemeenten, wordt de premie gegeven aan de mantelzorger. Eén gemeente kent de premie toe aan de zorgbehoevende persoon. Ook hier heeft de provinciale regeling een sturend effect. De provincie Limburg gaat ervan uit dat een subsidie rechtstreeks aan de mantelzorger efficiënter is dan subsidie via de zorgbehoevende persoon. Vele gemeenten volgen dit. Van 34 gemeenten weten we ook hoeveel mensen momenteel genieten van de mantelzorgpremie. In 3 op 10 gemeenten is dat minder dan 50 personen. In 18% van de gemeenten kunnen momenteel meer dan 200 personen beroep doen op de mantelzorgpremie. Bedrag % of meer 6 18 Totaal Gemiddeld (over alle gemeenten heen) gaat het om ongeveer 31 per maand voor 1 persoon. De laagste maandelijkse premie bedraagt 10, de hoogste Mantelzorgpremie

13 Limburg % < > variabel Totaal In 18% van de gemeenten ligt het bedrag lager dan 25 per maand, in 39% van 25 tot 49 per maand en in 13% vanaf 50 per maand. In gemeenten waar veel mensen recht hebben op de premie, ligt de premie vaak lager dan in gemeenten waar weinig mensen een premie krijgen. In 29% van de gemeenten is het bedrag afhankelijk van een aantal mogelijke indicatoren, bijvoorbeeld leeftijd, mate van zelfredzaamheid, Er zijn meestal een hele reeks voorwaarden waaraan voldaan moet worden om recht te hebben op de gemeentelijke mantelzorgpremie: In 61% van de gemeenten worden er voorwaarden gesteld met betrekking tot het inwonen van de zorgbehoevende persoon bij de mantelzorger. Deze voorwaarde wordt minder vaak gesteld dan in 2010, toen bedroeg dit aandeel 84%. Soms betekent dit dat men enkel recht heeft als de zorgbehoevende persoon inwoont bij de mantelzorger. Soms zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen verschillend voor inwonende en niet inwonende zorgbehoevende personen. In 29% van de gemeenten heeft men recht op de premie als de zorgbehoevende persoon geen premie via de zorgverzekering ontvangt. In 2010 was dit nog 39%. In 8% van de gemeenten is het zo dat je enkel recht hebt op de gemeentelijk premie als de zorgbehoevende persoon in aanmerking komt voor de zorgverzekering. In 2010 was dit nog 14%. In 82% van de gemeenten worden er leeftijdsvoorwaarden gesteld, bijvoorbeeld dat de zorgbehoevende persoon minimum 65 jaar oud is. In 76% van de gemeenten moet de zorgbehoevende persoon en/of zijn of haar mantelzorger in de eigen gemeente wonen (t.o.v. 82% in 2010). Volgens de meeste reglementen moet zowel de mantelzorger als de zorgbehoevende persoon in de gemeente wonen. In 66% van de gemeenten heeft men recht op de premie vanaf een bepaalde mate van verlies aan zelfredzaamheid (t.o.v. 76% in 2010). In 37% van de gemeenten zijn er voorwaarden met betrekking tot de familieband tussen de zorgbehoevende persoon en de mantelzorger. In 2010 werd deze voorwaarde in 54% van de gemeenten gesteld. Meestal betekent dit dat men enkel recht heeft als men zorgt voor een familielid. In 26% van de gemeenten is de premie enkel mogelijk als men niet in een rusthuis of verzorgingsinstelling verblijft. In 11% van de gemeenten kan men enkel aanspraak maken op de premie als er een zorgenplan opgesteld wordt. In 2010 was dit nog 20%. In 29% van de gemeenten is het al dan niet krijgen van de premie afhankelijk van het inkomen. In 2010 bedroeg dit aandeel 43%. In 39% van de gemeenten kan je enkel aanspraak maken op de premie als je recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming (via het WIGW of Omnio - statuut). In minimum 39% van de gemeenten zijn ook nog andere voorwaarden verbonden aan het recht op de mantelzorgpremie. Aftoetsen krachtlijnen Ziekenzorg sterren gemeenten / Alken, Bochelt, Hamont-Achel, Herk-de-Stad, Houthalen-Helchteren, Meeuwen-Gruitrode, St.-Truiden Beringen, Genk, Ham, Hasselt, Hechtel-Eksel, Heers, Hoeselt, Lanaken, Leopoldsburg, Lommel, Maaseik, Maasmechelen, Nieuwerkerken, Opglabbeek, Riemst, Tessenderlo, Tongeren, Voeren, Zonhoven Bilzen, Diepenbeek, Dilsen-Stokkem, Gingelom, Halen, Kortessem, Neerpelt, Overpelt, Peer, Wellen, Zutendaal Lummen / As, Borgloon, Bree, Herstappe, Heusden-Zolder, Kinrooi Mantelzorgpremie 13

14 Limburg Overzicht Mantelzorgpremie Limburg Gemeente Uitbetaald aan wie? Doelgroep Waar aanvragen? Bedrag op maandbasis (in ) inwonend geen cumul recht op leeftijd andere rechthebbenden Alken MZ ZB OCMW variabel As* Beringen* MZ ZB Bilzen MZ ZB OCMW Bochelt MZ ZB OCMW Borgloon Bree* Diepenbeek MZ ZB OCMW 49, Dilsen-Stokkem MZ ZB OCMW Genk MZ ZB OCMW Gingelom ZB ZB OCMW Halen MZ ZB OCMW Ham MZ ZB OCMW variabel Hamont-Achel MZ ZB OCMW 37, Hasselt ZB OCMW 10, Hechtel-Eksel* MZ Heers* MZ ZB gemeente 12, Herk-de-stad MZ ZB OCMW variabel 4 Herstappe* Heusden- Zolder Hoeselt MZ ZB OCMW variabel 3 Sterren Houthalen- Helchteren* Kinrooi MZ ZB OCMW variabel 35 4 Kortessem MZ ZB OCMW 40 2 Lanaken MZ ZB OCMW Leopoldsburg MZ ZB OCMW Lommel MZ ZB OCMW Lummen ZB ZB OCMW variabel Maaseik MZ ZB OCMW 10 3 Maasmechelen MZ ZB OCMW variabel Meeuwen- Gruitrode MZ ZB OCMW 12, Neerpelt MZ ZB OCMW Nieuwerkerken MZ ZB OCMW Opglabbeek MZ ZB OCMW Overpelt MZ ZB OCMW Peer MZ ZB OCMW Riemst MZ ZB OCMW variabel 1 3 St-Truiden MZ ZB OCMW 16, Tessenderlo MZ ZB OCMW Tongeren MZ ZB OCMW Mantelzorgpremie

15 Limburg Gemeente Uitbetaald aan wie? Doelgroep Waar aanvragen? Bedrag op maandbasis (in ) inwonend geen cumul rechthebbenden Voeren* MZ OCMW 60 3 Wellen MZ ZB OCMW variabel 40 2 Zonhoven MZ ZB OCMW 24, Zutendaal MZ ZB OCMW 49, recht op leeftijd andere Sterren Provinciale premie MZ gemeente/ OCMW 125/jaar * Geen actuele gegevens beschikbaar. Mantelzorgpremie Geen mantelzorgpremie GP MZ OU ZB Gehandicapte persoon Mantelzorger Ouderen Zorgbehoevende Mantelzorgpremie 15

16 Oost-Vlaanderen Kerngegevens Oost-Vlaanderen heeft een provinciale mantelzorgpremie. Van de 65 gemeenten in Oost-Vlaanderen bestaat er in 51 een mantelzorgpremie (78%). In 2010 ging het om 72% van de Oost-Vlaamse gemeenten, in 2008 was dat 66%. Eén gemeente voorziet meedere mantelzorgpremies. Meestal richten de verschillende premies zich tot een andere doelgroep. Eén gemeente heeft plannen om de premie in te voeren. De provincie Oost Vlaanderen voorziet zelf ook een mantelzorgpremie om het werk van de mantelzorger te honoreren. Voor het aanvragen van de mantelzorgpremie kan je in 43% van de gemeenten bij de gemeentelijke diensten terecht, in 49% bij het OCMW. In 83% van die gemeenten, wordt de premie gegeven aan de mantelzorger. Bij 15% aan de zorgbehoevende persoon. Eén gemeente geeft de premie aan de zorgbehoevende of de mantelzorger. Van 37 gemeenten weten we ook hoeveel mensen momenteel genieten van de mantelzorgpremie. In bijna de helft van de gemeenten (49%) is dat minder dan 50 personen, in bijna 2 op 10 van de gemeenten (16%) kunnen momenteel meer dan 200 personen beroep doen op de mantelzorgpremie. Bedrag % of meer 6 16 Totaal Gemiddeld (over alle gemeentelijke premies heen) gaat het om ongeveer 29 per maand voor 1 persoon. Dit komt overeen met het gemiddelde in 2010 (t.o.v. 37 in 2008). De laagste maandelijkse premie bedraagt 3, de hoogste Mantelzorgpremie

17 Oost-Vlaanderen % < > variabel Totaal In 27% van de gemeenten ligt het bedrag lager dan 25 per maand, in 21% van 25 tot 49 per maand en in 13% vanaf 50 per maand. In 38% van de gemeenten is het bedrag afhankelijk van een aantal mogelijke indicatoren, bijvoorbeeld leeftijd, mate van zelfredzaamheid, Er zijn meestal een hele reeks voorwaarden waaraan voldaan moet worden om recht te hebben op de gemeentelijke mantelzorgpremie: In 43% van de gemeenten worden er voorwaarden gesteld met betrekking tot het inwonen van de zorgbehoevende persoon bij de mantelzorger, dat komt ongeveer overeen met de cijfers van 2010 (42%). Soms betekent dit dat men enkel recht heeft als de zorgbehoevende persoon inwoont bij de mantelzorger. Soms zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen verschillend voor inwonende en niet inwonende zorgbehoevende personen. In 28% van de gemeenten heeft men recht op de premie als men geen premie via de zorgverzekering ontvangt. Dit is een stijging van 10% ten opzichte van 2010 (18%). In 8 gemeenten (17%) is het net omgekeerd, daar kan men enkel aanspraak maken op een gemeentelijke mantelzorg als men ook een premie via de zorgverzekering krijgt. Dat betekent dat 3 gemeenten deze voorwaarden hebben ingevoerd sinds In 75% van de gemeenten worden er leeftijdsvoorwaarden gesteld, bijvoorbeeld dat de zorgbehoevende persoon minimum 65 jaar oud is. Dit is een stijging van 7% ten opzichte van In 87% van de gemeenten moet de zorgbehoevende persoon en/of zijn of haar mantelzorger in de eigen gemeente wonen. Dit is een stijging van bijna 10% ten opzichte van In 42% van de gemeenten heeft men recht op de premie vanaf een bepaalde mate van verlies aan zelfredzaamheid. In 2010 bedroeg dit aandeel 58% In 21% van de gemeenten kan men enkel aanspraak maken op de mantelzorgpremie als een familieband tussen de zorgbehoevende persoon en de mantelzorger is (t.o.v. 24% in 2010). In 30% van de gemeenten is de premie enkel mogelijk als men niet in een rusthuis of verzorgingsinstelling verblijft. In 2% van de gemeenten kan men enkel aanspraak maken op de premie als er een zorgenplan opgesteld wordt. In 32% van de gemeenten is het al dan niet krijgen van de premie afhankelijk van het inkomen. In 19% van de gemeenten kan je enkel aanspraak maken op de premie als je recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming (via het WIGW of Omnio - statuut). Bij minimum 70% van de gemeentelijke mantelzorgpremies zijn ook nog andere voorwaarden verbonden aan het recht op de mantelzorgpremie. sterren / Aftoetsen krachtlijnen Ziekenzorg gemeenten Brakel, Buggenhout, De Pinte, Dendermonde, Destelbergen, Eeklo, Kaprijke, Kluisbergen, Kruishoutem, Lebbeke, Lochristi, Merelbeke, Moerbeke, Nevele, Oosterzele, Oudenaarde, Sint-Lievens-Houtem, Stekene, Waarschoot, Waasmunster, Wortegem-Petegem, Zele, Zomergem, Zulte Aalter, Berlare, Beveren, Erpe-Mere, Geraardsberge, Knesselare, Kruibeke, Laarne, Lierde, Maarkedal, Ninove, Temse, Wichelen, Zingem, Zwalm Aalst, Deinze, Denderleeuw, Haaltert, Hamme, Lokeren, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas Lovendegem, Maldegem, Nazareth, Wetteren / Assenede, Evergem, Gavere, Gent, Herzele, Horebeke, Lede, Melle, Ronse, Sint-Laureins, Sint-Martens-Latem, Wachtebeke, Zelzate, Zottegem Mantelzorgpremie 17

18 Oost-Vlaanderen Overzicht Mantelzorgpremie Oost-Vlaanderen Gemeente Uitbetaald aan wie? Doelgroep Waar aanvragen? Bedrag op maandbasis (in ) inwonend geen cumul recht op leeftijd andere rechthebbenden Aalst ZB ZB gemeente variabel 87 2 Aalter* ZB ZB gemeente 25 3 Assenede 0 Berlare* MZ ZB OCMW 10,42 3 Beveren ZB ZB gemeente Brakel MZ ZB gemeente variabel 30 4 Buggenhout MZ ZB OCMW De Pinte MZ ZB gemeente variabel 9 4 Deinze MZ ZB gemeente Denderleeuw MZ ZB gemeente variabel Dendermonde MZ ZB OCMW 20,83 4 Destelbergen MZ ZB gemeente 625/jaar 82 4 Eeklo MZ ZB variabel 35 4 Erpe-Mere MZ ZB OCMW 620/jaar 80 3 Evergem* 0 Gavere* 0 Gent 0 Geraardsbergen MZ ZB gemeente 40/jaar 26 3 Haaltert ZB ZB OCMW variabel Hamme* ZB ZB 20,83 2 Herzele* 0 Horebeke 0 Kaprijke MZ ZB OCMW Kluisbergen MZ ZB gemeente variabel 5 4 Knesselare MZ ZB gemeente 125/jaar 3 Kruibeke* MZ ZB OCMW variabel Kruishoutem MZ ZB gemeente Laarne* MZ ZB OCMW 20,83 3 Lebbeke MZ ZB gemeente 12, Lede 0 Lierde* ZB ZB variabel 3 Lochristi MZ ZB gemeente variabel 4 Lokeren MZ of ZB ZB OCMW 10, Lovendegem ZB ZB OCMW 31, Maarkedal MZ ZB OCMW variabel 3 Maldegem ZB ZB OCMW 26, Melle 0 Merelbeke MZ ZB gemeente variabel 4 Moerbeke MZ ZB OCMW variabel 7 4 Nazareth ZB ZB OCMW variabel Nevele MZ ZB OCMW variabel 32 4 Sterren 18 Mantelzorgpremie

19 Oost-Vlaanderen Gemeente Uitbetaald aan wie? Doelgroep Waar aanvragen? Bedrag op maandbasis (in ) inwonend geen cumul rechthebbenden Ninove MZ ZB gemeente Oosterzele 1 MZ ZB OCMW recht op Oosterzele 2 MZ ZB OCMW 23,33 64 Oosterzele 3 MZ OU OCMW Oudenaarde MZ ZB OCMW 625/jaar 45 4 Ronse 0 Sint-Gillis-Waas MZ ZB gemeente variabel 2 Sint-Laureins 0 Sint-Lievens- Houtem Sint-Martens- Latem* MZ ZB OCMW Sint-Niklaas MZ ZB gemeente variabel Stekene MZ ZB gemeente variabel 47 4 Temse MZ ZB gemeente 12, Waarschoot MZ ZB OCMW variabel 8 4 Waasmunster MZ ZB OCMW 25 4 Wachtebeke 0 Wetteren ZB ZB OCMW variabel 71 1 Wichelen* MZ ZB OCMW 50 3 Wortegem- Petegem MZ ZB gemeente variabel 22 4 Zele MZ ZB gemeente 12, Zelzate* 0 Zingem MZ ZB OCMW Zomergem MZ ZB OCMW 10 4 Zottegem 0 Zulte MZ ZB OCMW 25 4 Zwalm MZ ZB gemeente 25 3 leeftijd andere Sterren 0 Provinciale premie MZ ZB variabel 1487 * Geen actuele gegevens beschikbaar. Mantelzorgpremie Geen mantelzorgpremie GP MZ OU ZB Gehandicapte persoon Mantelzorger Ouderen Zorgbehoevende Mantelzorgpremie 19

20 Vlaams-Brabant Kerngegevens De 19 deelgemeenten van Brussel zijn niet inbegrepen bij dit overzicht. Van de 65 gemeenten in Vlaams Brabant bestaat er in 54 een mantelzorgpremie (83%). Voor Vlaams Brabant betekent dat een stijging van het aantal gemeenten met een mantelzorgpremie met 9 gemeenten of 14%. Eén van deze gemeenten voorziet 2 verschillende mantelzorgpremies voor verschillende doelgroepen. Een van de gemeenten voorziet een herziening van de premie in de nabije toekomst. Geen enkele gemeente gaf aan plannen te maken voor de invoering van een premie. Voor het aanvragen van de mantelzorgpremie moet je in 67% van de gemeenten bij het OCMW aankloppen. In 31% van de gemeenten is dat de gemeente zelf. In 84% van de gemeenten met een mantelzorgpremie wordt de premie gegeven aan de mantelzorger terwijl die in 11% van gemeenten naar de zorgbehoevende persoon gaat. In één gemeente kan de premie aan de mantelzorger of de zorgbehoevende persoon toegekend worden. Van 43 gemeenten weten we ook hoeveel mensen momenteel genieten van de mantelzorgpremie. In 3 op 10 gemeenten zijn er minder dan 50 rechthebbenden. In een kwart van de gemeenten kan momenteel meer dan 200 personen beroep doen op de mantelzorgpremie. Bedrag % of meer Totaal Gemiddeld (over alle niet variabele gemeentelijke premies heen) gaat het om 31 per maand voor 1 persoon. De laagste maandelijkse premie bedraagt 4, de hoogste Mantelzorgpremie

Gezonde Gemeente aantal deelnemende gemeenten. Stand van zaken 30 juni 2015

Gezonde Gemeente aantal deelnemende gemeenten. Stand van zaken 30 juni 2015 Gezonde Gemeente aantal deelnemende gemeenten Stand van zaken 30 juni 2015 Volgnummer Naam Gemeente Gemeente / Stad 1 Tremelo gemeente 2 Bever Gemeente 3 Zaventem Gemeente 4 Sint-Pieters-Leeuw Gemeente

Nadere informatie

Overzicht van de steden en gemeenten die een informatieveiligheidsconsulent hebben aangesteld en waarvoor de VTC een advies heeft gegeven

Overzicht van de steden en gemeenten die een informatieveiligheidsconsulent hebben aangesteld en waarvoor de VTC een advies heeft gegeven Overzicht van de steden en gemeenten die een informatieveiligheidsconsulent hebben aangesteld en waarvoor de VTC een advies heeft gegeven. Stand 9 december 2016 ( lijst 2016-08; kaart v12?)). Steden en

Nadere informatie

177 Zwevegem 105,7 003E20 22 50N48 45 31 100 ND

177 Zwevegem 105,7 003E20 22 50N48 45 31 100 ND Lijst van Vlaamse frequenties voor lokale radio Lokaliteit Frequentie Lengte Breedte Antennehoogte Vermogen Antennepatroon (MHz) (OL ' '' ) (NB ' '' ) (m) (Watt) (D/ND) 1 Aalst 90,0 004E03 00 50N57 00

Nadere informatie

Spreiding van de gezinszorg in Vlaanderen per gemeente in 2004

Spreiding van de gezinszorg in Vlaanderen per gemeente in 2004 Aalst 199.453 94,24 Aantal personeelsleden in VTE: 129,60 91,52 Gemeentelijke mantelzorgtoelage?: J 2,60 Familiehulp 44.286 22,20% Familiezorg Oost-Vl 18.620 9,34% Landelijke Thuiszorg 212 0,11% OCMW 82.936

Nadere informatie

gemeente Hove* gemeente Ingelmunster gemeente Kampenhout gemeente Kapellen* gemeente Kaprijke gemeente Knokke-Heist gemeente Kortemark gemeente

gemeente Hove* gemeente Ingelmunster gemeente Kampenhout gemeente Kapellen* gemeente Kaprijke gemeente Knokke-Heist gemeente Kortemark gemeente Overzicht van de steden en gemeenten die een informatieveiligheidsconsulent hebben aangesteld en waarvoor de VTC een advies heeft gegeven. Stand 27 juli 2016 ( lijst 2016-05; kaart v10)). Steden en gemeenten

Nadere informatie

Code OCMW (NIS) Verhoogde Staatstoelage art in

Code OCMW (NIS) Verhoogde Staatstoelage art in Code OCMW (NIS) Gewest OCMW Verhoogde Staatstoelage art.60 7 2017 in 11001 Vlaanderen AARTSELAAR 15.848 11002 Vlaanderen ANTWERPEN 6.568.967 11004 Vlaanderen BOECHOUT 103.220 11005 Vlaanderen BOOM 287.646

Nadere informatie

prognose aandeel gf 2016 gemeente prognose aandeel gf 2016 OCMW

prognose aandeel gf 2016 gemeente prognose aandeel gf 2016 OCMW 2015 2015 2016 Aalst 2.600.000,00 30.036.051,00 2.600.000,00 31.168.733,00 2.600.000,00 32.336.206,00 2.600.000,00 33.558.985,00 2.600.000,00 34.824.563,00 2.600.000,00 36.134.434,00 Aalter 284.203,92

Nadere informatie

Gemeenten en inwoners per zorgregio kleine stad (60)

Gemeenten en inwoners per zorgregio kleine stad (60) Gemeenten en inwoners per zorgregio kleine stad (60) zorgregio kleine stad gemeenten inwoners in 2015 per gemeente Aalst 83 709 Denderleeuw 19 556 totaal inwoners per regio 25% van de inwoners 50 % van

Nadere informatie

gemeente Kaprijke gemeente Knokke-Heist gemeente Kortemark gemeente Kortenaken gemeente Kortenberg gemeente Kruibeke gemeente Kruishoutem gemeente

gemeente Kaprijke gemeente Knokke-Heist gemeente Kortemark gemeente Kortenaken gemeente Kortenberg gemeente Kruibeke gemeente Kruishoutem gemeente Overzicht van de steden en gemeenten die een informatieveiligheidsconsulent hebben aangesteld en waarvoor de VTC een advies heeft gegeven. Stand 26 mei 2016 ( lijst 2016-04; kaart v9)). Steden en gemeenten

Nadere informatie

TREKKINGSRECHTEN LOKALE NETWERKEN ARMOEDE (2014-2019)

TREKKINGSRECHTEN LOKALE NETWERKEN ARMOEDE (2014-2019) TREKKINGSRECHTEN LOKALE NETWERKEN ARMOEDE (2014-2019) POSTCODE GEMEENTE bedrag in 9300 AALST 23 552 9880 AALTER 2 589 3200 AARSCHOT 5 263 2630 AARTSELAAR 2 038 1790 AFFLIGEM 1 410 3570 ALKEN 1 859 8690

Nadere informatie

Overzicht van de steden en gemeenten die een informatieveiligheidsconsulent hebben aangesteld en waarvoor de VTC een advies heeft gegeven

Overzicht van de steden en gemeenten die een informatieveiligheidsconsulent hebben aangesteld en waarvoor de VTC een advies heeft gegeven Overzicht van de steden en gemeenten die een informatieveiligheidsconsulent hebben aangesteld en waarvoor de VTC een advies heeft gegeven. Stand 22 juni 2017 Steden en gemeenten waarvoor de VTC een advies

Nadere informatie

Niscode Gemeente publicatie pl en verg reg in bs datum Aalst 27 okt Aalter 15 jul Aartselaar 23 okt Alken 14

Niscode Gemeente publicatie pl en verg reg in bs datum Aalst 27 okt Aalter 15 jul Aartselaar 23 okt Alken 14 Niscode Gemeente publicatie pl en verg reg in bs datum 41002 Aalst 27 okt 2010 44001 Aalter 15 jul 2010 11001 Aartselaar 23 okt 2009 73001 Alken 14 okt 2008 38002 Alveringem 19 feb 2016 11002 Antwerpen

Nadere informatie

Oktober 2015 Gemeentelijke statistieken EPC-residentieel

Oktober 2015 Gemeentelijke statistieken EPC-residentieel 1 GEMEENTE BESTEMMING WOONGEBOUW_TYPE Aantal epc Gemiddeld kengetal Mediaan kengetal Aalst Appartement 1.418 288,32 230,81 Collectief woongebouw GESLOTEN 29 281,72 229,65 HALF_OPEN 21 252,96 228,00 Eengezinswoning

Nadere informatie

Kinderen Eerst! Op weg naar een Huis van het Kind in Heist-op-den- Heist-op-den-Berg Mortsel Huis van het Kind Boechout Boechout

Kinderen Eerst! Op weg naar een Huis van het Kind in Heist-op-den- Heist-op-den-Berg Mortsel Huis van het Kind Boechout Boechout ANTWERPEN Antwerpen Huis van het Kind Zwijndrecht Zwijndrecht, Burcht Boom Huis van het Kind Aartselaar Aartselaar Brasschaat Huis van het Kind Essen Essen Brasschaat Huis van het Kind: De Pagadder Stabroek

Nadere informatie

Gemeenten en inwoners per zorgregio kleine stad (60)

Gemeenten en inwoners per zorgregio kleine stad (60) Gemeenten en inwoners per zorgregio kleine stad (60) p60 gemeenten inwoners in 2015 per gemeente totaal inwoners per regio Aalst Aalst 83 709 Denderleeuw 19 556 Erpe-Mere 19 768 Haaltert 17 962 Lede 18

Nadere informatie

Aandeel plussubsidie (T3) T0 Totale subcap Aandeel niet IKT (T1) Aandeel IKT (T2) Aandeel zonder subsidie (T0)

Aandeel plussubsidie (T3) T0 Totale subcap Aandeel niet IKT (T1) Aandeel IKT (T2) Aandeel zonder subsidie (T0) T0 Totale subcap plus subcap ANTWERPEN ANTWERPEN 6.718 684 5.080 134 820 6.718 10,2% 75,6% 2,0% 12,2% 7.900 2.089 26,4% 3,0% 202 GENT GENT 4.703 787 3.341 64 511 4.703 16,7% 71,0% 1,4% 10,9% 3.179 719

Nadere informatie

in aanmerking voor subsidiëring (JA/NEE)

in aanmerking voor subsidiëring (JA/NEE) Bijlage. De lijst met de kinderarmoedebarometer van elke gemeente, de gemeenten die in aanmerking komen voor subsidiëring en de bedragen van de subsidie voor lokale kinderarmoedebestrijding per gemeente.

Nadere informatie

Bijlage 3: vergelijking tussen VGT 2012, 2014 en 2016

Bijlage 3: vergelijking tussen VGT 2012, 2014 en 2016 Bijlage 3: vergelijking tussen VGT 2012, 2014 en 2016 Provincie postcode gemeente categorie VGT 2012 categorie VGT 2014 Oost-Vlaanderen 9300 AALST 2b 1 1 Oost-Vlaanderen 9880 AALTER 2b 1 1 Vlaams-Brabant

Nadere informatie

Vlaanderen (308) Antwerpen (70)

Vlaanderen (308) Antwerpen (70) Het totaal aantal Het aantal ingetrokken (art. 32bis van het decreet) Het aantal klachten over oneigenlijk Het aantal sancties voor oneigenlijk Het aantal van de daaraan verbonden Antwerpen (70) 85 263

Nadere informatie

T0 Totale subcap Aandeel niet IKT (T1) Aandeel IKT (T2) Aandeel plussubsidie (T3)

T0 Totale subcap Aandeel niet IKT (T1) Aandeel IKT (T2) Aandeel plussubsidie (T3) T0 Totale subcap niet IKT Hoeveel plaatsen T1 maximaal (tot Hoeveel plaatsen T2 maximaal (tot TERVUREN WEZEMBEEK-OPPEM 132 0 20 0 112 132 0,0% 15,2% 0,0% 84,8% < 60% < 40% > 0% T0 naar T1 of T0 naar T2

Nadere informatie

Sociale kavels provincie

Sociale kavels provincie Sociale kavels provincie postcode gemeente aandeel SHM gerealiseerd op 31/12/2016 aandeel lokaal bestuur gerealiseerd op 31/12/2016 aandeel Vlabinvest-kavels gerealiseerd op 31/12/2016 OOST-VLAANDEREN

Nadere informatie

Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen (8) Indeling in acht gebieden op basis van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen.

Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen (8) Indeling in acht gebieden op basis van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen (8) Indeling in acht gebieden op basis van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Meer info: http://www.ruimtelijkeordening.be niscode gemeente RSV8 11001 Aartselaar

Nadere informatie

nr. 403 van BERT MAERTENS datum: 29 februari 2016 aan LIESBETH HOMANS Integratie OCMW en gemeentebestuur - Decretale graden

nr. 403 van BERT MAERTENS datum: 29 februari 2016 aan LIESBETH HOMANS Integratie OCMW en gemeentebestuur - Decretale graden SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 403 van BERT MAERTENS datum: 29 februari 2016 aan LIESBETH HOMANS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE

Nadere informatie

Wie is de rioolbeheerder in mijn gemeente? Deze lijst geeft per gemeente weer wie uw rioolbeheerder is. Situatie op: 04/08/2011. Gemeente.

Wie is de rioolbeheerder in mijn gemeente? Deze lijst geeft per gemeente weer wie uw rioolbeheerder is. Situatie op: 04/08/2011. Gemeente. Situatie op: 04/08/2011 Wie is de rioolbeheerder in mijn gemeente? Deze lijst geeft per gemeente weer wie uw rioolbeheerder is. Aalst Aalter Aarschot Aartselaar Affligem Alken Alveringem Antwerpen Anzegem

Nadere informatie

VRIND-classificatie. Meer info:

VRIND-classificatie. Meer info: VRIND-classificatie VRIND-classificatie: ruimtelijke indeling op basis van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen met opsplitsing van het buitengebied op basis van het Strategisch Plan Ruimtelijke Economie

Nadere informatie

Begunstigde (gemeente of organisatie) Opmerking: aan deze bedragen kunnen geen rechten worden ontleend.

Begunstigde (gemeente of organisatie) Opmerking: aan deze bedragen kunnen geen rechten worden ontleend. Begunstigde (gemeente of organisatie) Toegezegde bedragen Gemeentelijk Cultuurbeleid 2014 (Vlaamse beleidsprioriteit: LCBVBP01) Aalst 146 671,85 Aalter 78 109,00 Aarschot 87 966,26 Aartselaar 85 323,99

Nadere informatie

Toegezegde bedragen Openbare bibliotheek (Vlaamse beleidsprioriteit LCBVBP02)

Toegezegde bedragen Openbare bibliotheek (Vlaamse beleidsprioriteit LCBVBP02) Begunstigde (gemeente of organisatie) Toegezegde bedragen Openbare bibliotheek (Vlaamse beleidsprioriteit LCBVBP02) Toegezegde bedragen Bibliotheekportaal Aalst 776 135,94 14 263,84 Aalter 166 259,90 4

Nadere informatie

Overzicht dossierbeheerders

Overzicht dossierbeheerders Overzicht dossierbeheerders Contactgegevens dossierbeheerders zie: http://www.bloso.be/subsidiering/pages/contact.aspx Provincie's en VGC Provincie Antwerpen Provincie Limburg Provincie Oost-Vlaanderen

Nadere informatie

Sociale koopwoningen provincie

Sociale koopwoningen provincie Sociale koopwoningen provincie postcode gemeente aandeel SHM gerealiseerd op 31/12/2016 aandeel Vlabinvest-woningen gerealiseerd op 31/12/2016 aandeel lokaal bestuur gerealiseerd op 31/12/2016 totaal gerealiseerd

Nadere informatie

NR NAAM DEELNEMER. CIPAL DV Deelnemersregister - laatste aanpassing ingevolge AV 12/06/2015 Ondernemingsnummer /8

NR NAAM DEELNEMER. CIPAL DV Deelnemersregister - laatste aanpassing ingevolge AV 12/06/2015 Ondernemingsnummer /8 I. STEDEN EN GEMEENTEN 1 Gemeente Aalter 2 Gemeente Aartselaar 3 Gemeente Arendonk 4 Gemeente As 5 Gemeente Baarle-Hertog 6 Gemeente Balen 7 Stad Beringen 8 Gemeente Berlaar 9 Stad Bilzen 10 Stad Blankenberge

Nadere informatie

geactualiseerde toegenomen geëxporteerde gemeentelijke gemeentelijke productie productie (kg P2O5) (kg P2O5) AALST , *

geactualiseerde toegenomen geëxporteerde gemeentelijke gemeentelijke productie productie (kg P2O5) (kg P2O5) AALST , * MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP, Bekendmaking van de gegevens per gemeente zoals bepaald in artikel 9 van het besluit van 20 december 1995 tot uitvoering van artikelen 33 en 34 van het decreet van

Nadere informatie

11053 WUUSTWEZEL ANTWERPEN ZANDHOVEN ANTWERPEN ZOERSEL ANTWERPEN ZWIJNDRECHT ANTWERPEN LIER ANTWERPEN MALLE ANTWERPEN

11053 WUUSTWEZEL ANTWERPEN ZANDHOVEN ANTWERPEN ZOERSEL ANTWERPEN ZWIJNDRECHT ANTWERPEN LIER ANTWERPEN MALLE ANTWERPEN Bijlage 1: Indeling in 16 vervoerregio s met een lijst van bijhorende gemeenten (Er dient nog rekening gehouden te worden met de vrijwillige gemeentefusies) NIS-code Gemeente Vervoerregio (16) 23044 LIEDEKERKE

Nadere informatie

CLUSTER GEMEENTES BINNEN CLUSTER

CLUSTER GEMEENTES BINNEN CLUSTER CLUSTER Aalst Aalter Aarschot Aartselaar Affligem Alken Alveringem Antwerpen Anzegem Ardooie Arendonk As Asse Assenede Avelgem Baarle-Hertog Balen Beernem Beerse Beersel begijnendijk Begijnendijk Bekkevoort

Nadere informatie

Gemeente Provincie Datum OntvoogdingOntvoogd Aantal VW GSA Plannenregister Structuurplan Vergunningenregist ROP Aalst Oost-Vlaanderen 1 mrt 2012 Ja 6

Gemeente Provincie Datum OntvoogdingOntvoogd Aantal VW GSA Plannenregister Structuurplan Vergunningenregist ROP Aalst Oost-Vlaanderen 1 mrt 2012 Ja 6 Gemeente Provincie Datum OntvoogdingOntvoogd Aantal VW GSA Plannenregister Structuurplan Vergunningenregist ROP Aalst Oost-Vlaanderen 1 mrt 2012 Ja 6 Ja Ja Ja Ja Ja Aalter Oost-Vlaanderen 1 jun 2013 Ja

Nadere informatie

December 2017 Gemeentelijke statistieken EPC-residentieel

December 2017 Gemeentelijke statistieken EPC-residentieel 1 GEMEENTE BESTEMMING WOONGEBOUW_TYPE Aantal epc Gemiddeld kengetal Mediaan kengetal Aalst Appartement 2.254 286,93 230,00 Collectief woongebouw GESLOTEN 34 292,24 241,00 HALF_OPEN 21 252,96 228,00 Eengezinswoning

Nadere informatie

Gemeente (inrichtende macht) Forfaitaire personeelssubsidie bibliotheek 0,15 eurosubsidie

Gemeente (inrichtende macht) Forfaitaire personeelssubsidie bibliotheek 0,15 eurosubsidie geïndexeerd geïndexeerd 2009 (status: uitbetaald) 2009 (status: uitbetaald) AALST 774 571,09 13 237,45 AALTER 162 532,58 4 085,33 AARSCHOT 223 831,74 0,00 AARTSELAAR 96 011,70 2 412,88 AFFLIGEM 82 283,01

Nadere informatie

Gemeente (inrichtende macht) Forfaitaire personeelssubsidie bibliotheek 0,15 eurosubsidie

Gemeente (inrichtende macht) Forfaitaire personeelssubsidie bibliotheek 0,15 eurosubsidie geïndexeerd geïndexeerd 2010 (status: uitbetaald) 2010 (status: uitbetaald) AALST 782 445,32 13 342,37 AALTER 165 754,30 4 117,55 AARSCHOT 226 935,42 0,00 AARTSELAAR 96 979,55 2 407,64 AFFLIGEM 83 891,46

Nadere informatie

Forfaitaire personeelssubsidie bibliotheek

Forfaitaire personeelssubsidie bibliotheek Gemeente (inrichtende macht) Forfaitaire personeelssubsidie bibliotheek geïndexeerd 0,15 eurosubsidie geïndexeerd 2007 (status: uitbetaald) 2007 (status: uitbetaald) AALST 740 139 0 AALTER 154 120 923

Nadere informatie

2010-2011 Aantal scholen in het gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs naar soort inrichtende macht

2010-2011 Aantal scholen in het gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs naar soort inrichtende macht 2010-2011 Aantal scholen in het gewoon en buitengewoon basis- en secundair naar soort inrichtende macht Toelichting: Deze tabellen bevatten het aantal scholen in het gewoon en buitengewoon basis- en voltijds

Nadere informatie

aandeel VWF gerealiseerd op 31/12/2016 aandeel lokaal bestuur gerealiseerd op sociale huurwoningen totaal gerealiseerd aanbod sociale huurwoningen

aandeel VWF gerealiseerd op 31/12/2016 aandeel lokaal bestuur gerealiseerd op sociale huurwoningen totaal gerealiseerd aanbod sociale huurwoningen Sociale huurwoningen gemeente BSO (deelobjectief huur) nulmeting huur aandeel SHM gerealiseerd op 31/12/2016 aandeel Vlabinvest-woningen gerealiseerd op 31/12/2016 aandeel SVK in huur op 1/11/2016 aandeel

Nadere informatie

Jaarboek van het personenvervoer over de weg in Vlaanderen

Jaarboek van het personenvervoer over de weg in Vlaanderen Jaarboek van het personenvervoer over de weg in Vlaanderen Deel 4 Taxidiensten en diensten voor het verhuren van bestuurder in het Vlaamse Gewest 2003 4 Taxidiensten en diensten voor het verhuren van bestuurder

Nadere informatie

nr. 711 van LYDIA PEETERS datum: 8 september 2016 aan LIESBETH HOMANS Integratie gemeente en OCMW - Stand van zaken

nr. 711 van LYDIA PEETERS datum: 8 september 2016 aan LIESBETH HOMANS Integratie gemeente en OCMW - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 711 van LYDIA PEETERS datum: 8 september 2016 aan LIESBETH HOMANS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE

Nadere informatie

Naam samenwerkingsverband (SWV): Vlaams instituut voor sportbeheer en recreatiebeleid

Naam samenwerkingsverband (SWV): Vlaams instituut voor sportbeheer en recreatiebeleid Naam samenwerkingsverband (SWV): Vlaams instituut voor sportbeheer en recreatiebeleid Beleidsdomein: Kernopdracht: Functie: Juridische vorm: Interorganisatorische vorm: Vertegenwoordiging: Actoren in het

Nadere informatie

Verhoging financiële ondersteuning van 28 naar 50 plaatsen Oproep naar aanvragen voor nieuwe IKG-plaatsen (inkomensgerelateerde plaatsen)

Verhoging financiële ondersteuning van 28 naar 50 plaatsen Oproep naar aanvragen voor nieuwe IKG-plaatsen (inkomensgerelateerde plaatsen) Hallepoortlaan 27 B-1060 BRUSSEL Telefoon: 02 533 12 11 Fax: 02 544 02 80 www.kindengezin.be e-mail : info@kindengezin.be MEDEDELING Oproep naar aanvragen voor nieuwe IKG-plaatsen (inkomensgerelateerde

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST LOKALE OVERHEDEN OVERZICHT INTEKENINGEN 2009 (situatie 19/01/2010) 1 = basisniveau, 2 = onderscheidingsniveau

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST LOKALE OVERHEDEN OVERZICHT INTEKENINGEN 2009 (situatie 19/01/2010) 1 = basisniveau, 2 = onderscheidingsniveau AALST 2 AALTER 2 AARSCHOT 1 AARTSELAAR AFFLIGEM 1 ALKEN 2 ALVERINGEM ANTWERPEN 2 ANZEGEM 1 ARDOOIE 1 ARENDONK AS 2 ASSE 2 ASSENEDE 2 AVELGEM 2 BAARLE-HERTOG 1 BALEN 2 BEERNEM 1 BEERSE 2 BEERSEL 1 BEGIJNENDIJK

Nadere informatie

Gegevens bibliotheek beschikbaar vanaf. Gegevens werkjaar 2016 op kennisportaal?

Gegevens bibliotheek beschikbaar vanaf. Gegevens werkjaar 2016 op kennisportaal? Gemeente Bibliotheek Gegevens bibliotheek beschikbaar vanaf Gegevens werkjaar 2016 op kennisportaal? VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE MUNTPUNT 2006 X AALST OPENBARE BIBLIOTHEEK AALST 2006 AALTER OPENBARE

Nadere informatie

Gegevens bibliotheek beschikbaar vanaf. Gegevens werkjaar 2016 op kennisportaal?

Gegevens bibliotheek beschikbaar vanaf. Gegevens werkjaar 2016 op kennisportaal? Gemeente Bibliotheek Gegevens bibliotheek beschikbaar vanaf Gegevens werkjaar 2016 op kennisportaal? VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE MUNTPUNT 2006 X AALST OPENBARE BIBLIOTHEEK AALST 2006 X AALTER OPENBARE

Nadere informatie

Gegevens bibliotheek beschikbaar vanaf. Gegevens werkjaar 2016 op kennisportaal?

Gegevens bibliotheek beschikbaar vanaf. Gegevens werkjaar 2016 op kennisportaal? Gemeente Bibliotheek Gegevens bibliotheek beschikbaar vanaf Gegevens werkjaar 2016 op kennisportaal? VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE MUNTPUNT 2006 X AALST OPENBARE BIBLIOTHEEK AALST 2006 X AALTER OPENBARE

Nadere informatie

Lijst van alle zorgregio's en gemeenten met capaciteit voorschoolse opvang

Lijst van alle zorgregio's en gemeenten met capaciteit voorschoolse opvang Lijst van alle zorgregio's en gemeenten met capaciteit voorschoolse opvang De aanbodcijfers voorschoolse dateren van 31/12/2009. In de berekening van het aantal plaatsen per zorgregio werden ook de principiële

Nadere informatie

2. Welk subsidiebedrag werd aan elk van deze erkende Huizen van het Kind toegekend?

2. Welk subsidiebedrag werd aan elk van deze erkende Huizen van het Kind toegekend? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 252 van LIES JANS datum: 15 januari 2015 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Huizen van het kind - Subsidiëring Huizen van het Kind bundelt verschillende

Nadere informatie

Gemeente Provincie Datum OntvoogdingOntvoogd Aantal VW GSA Plannenregister Structuurplan Vergunningenregist ROP Aalst Oost-Vlaanderen 1 mrt 2012 Ja 6

Gemeente Provincie Datum OntvoogdingOntvoogd Aantal VW GSA Plannenregister Structuurplan Vergunningenregist ROP Aalst Oost-Vlaanderen 1 mrt 2012 Ja 6 Gemeente Provincie Datum OntvoogdingOntvoogd Aantal VW GSA Plannenregister Structuurplan Vergunningenregist ROP Aalst Oost-Vlaanderen 1 mrt 2012 Ja 6 Ja Ja Ja Ja Ja Aalter Oost-Vlaanderen 1 jun 2013 Ja

Nadere informatie

WIE IS MIJN RIOOLBEHEERDER/DRINKWATERBEDRIJF

WIE IS MIJN RIOOLBEHEERDER/DRINKWATERBEDRIJF WIE IS MIJN RIOOLBEHEERDER/DRINKWATERBEDRIJF 8 augustus 2014 WIE IS MIJN RIOOLBEHEERDER/DRINKWATERBEDRIJF Deze lijst geeft per gemeente weer wie uw rioolbeheerder en drinkwaterbedrijf is. Voor meer informatie

Nadere informatie

Overzicht van de intermediaire partners per provincie

Overzicht van de intermediaire partners per provincie Overzicht van de intermediaire partners per provincie dinsdag 28 april 2015 Provincie Antwerpen 71 partners Centrum Kauwenberg - vzw Cirkant - vzw SPK vzw - Digidak Gemeente/stad Boom Gemeente/stad Brecht

Nadere informatie

Gemeenten raadsleden schepenen

Gemeenten raadsleden schepenen Д1Х Lijst van de gemeenten op basis van artikel, м, en artikel, м 2, van het Gemeentedecreet: aantal gemeenteraadsleden en maximumaantal schepenen op basis van het bevolkingsaantal van de gemeente Gemeenten

Nadere informatie

Antwerpen

Antwerpen GEERT BOURGEOIS MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED ANTWOORD op vraag nr. 266 van 19 april 2017 van FRANCESCO VANDERJEUGD 1. Op dit ogenblik

Nadere informatie

Bijlage 1. Vervoersgebieden waarvoor een vervoerder wordt belast met de openbaredienstverplichting als vermeld in artikel 4, tweede lid

Bijlage 1. Vervoersgebieden waarvoor een vervoerder wordt belast met de openbaredienstverplichting als vermeld in artikel 4, tweede lid Bijlage 1. Vervoersgebieden waarvoor een vervoerder wordt belast met de openbaredienstverplichting als vermeld in artikel 4, tweede lid 1. Vervoersgebied Aalst Aalst Denderleeuw Haaltert Herzele Geraardsbergen

Nadere informatie

Toelichting: Geografische indeling: De geografische indeling geeft de fusiegemeente van de vestigingsplaats waar de leerling is ingeschreven.

Toelichting: Geografische indeling: De geografische indeling geeft de fusiegemeente van de vestigingsplaats waar de leerling is ingeschreven. Toelichting: Deze tabellen bevatten het aantal leerlingen in het Nederlandstalig gewoon en buitengewoon kleuter- en lager onderwijs op registratiedatum 1 februari van het schooljaar. Niet inbegrepen: Om

Nadere informatie

tss tot gerealiseerd huuraanbod en de nulmeting) nettotoename sinds nulmeting (verschil % bijkomend gerealiseerd tov deelobj. projecten in uitvoering

tss tot gerealiseerd huuraanbod en de nulmeting) nettotoename sinds nulmeting (verschil % bijkomend gerealiseerd tov deelobj. projecten in uitvoering HUUR KOOP KAVELS Provincie postcode gemeente deelobjectief huur nulmeting huur aandeel SHM huur gerealiseerd op 31/12/2015 aandeel SVK huur op 1/11/2015 aandeel lok. bestuur huur gerealiseerd aandeel VWF

Nadere informatie

Watermaatschappijen en rioolbeheerders 2015

Watermaatschappijen en rioolbeheerders 2015 Watermaatschappijen en rioolbeheerders 2015 Postcode Gemeente Watermaatschappij Rioolbeheerder 9300 Aalst Farys Gemeente 9880 Aalter Farys Gemeente 3200 Aarschot De Watergroep (VMW) RioP 2630 Aartselaar

Nadere informatie

Rioolbeheerder in Vlaanderen 2016

Rioolbeheerder in Vlaanderen 2016 Rioolbeheerder in Vlaanderen 2016 Postcode Gemeente Watermaatschappij Rioolbeheerder 9300 Aalst Farys (TMVW) Gemeente 9880 Aalter Farys (TMVW) Gemeente 3200 Aarschot De Watergroep (VMW) Riopact-vennoot

Nadere informatie

Gemiddeld aantal taxi's per inwoners Het aantal vergunningen in de gemeente Het totaal aantal taxivoertuigen Het aantal voertuigen die vanop de

Gemiddeld aantal taxi's per inwoners Het aantal vergunningen in de gemeente Het totaal aantal taxivoertuigen Het aantal voertuigen die vanop de Art. 53. De administratie geeft een overzicht per gemeente van de gegevens over de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder op basis van de statistieken die door de gemeenten

Nadere informatie

Systeem 1: procentuele tussenkomst op abonnementen

Systeem 1: procentuele tussenkomst op abonnementen Systeem : procentuele tussenkomst op abonnementen Aalst //2005 Aartselaar /08/2000 Alken /09/2009 Asse /07/2002 /09/2006 Balen /0/2009 Beernem /02/2000 Bekkevoort /05/2004 Beringen /09/2009 Berlaar /0/2007

Nadere informatie

Hoeveel keer werd reeds een gemeenteraad via deze procedure samengeroepen? Hoe evalueert de minister deze procedure?

Hoeveel keer werd reeds een gemeenteraad via deze procedure samengeroepen? Hoe evalueert de minister deze procedure? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 4 van BERT MAERTENS datum: 2 mei 20 aan LIESBETH HOMANS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN

Nadere informatie

Gegevens bibliotheek beschikbaar vanaf. Cultuurcentrum

Gegevens bibliotheek beschikbaar vanaf. Cultuurcentrum Gemeente Bibliotheek Gegevens bibliotheek beschikbaar vanaf Cultuurcentrum Gegevens cultuurcentrum beschikbaar vanaf VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE MUNTPUNT 2006 Cultuurcentrum Brussel 2014 AALST OPENBARE

Nadere informatie

NAAM POSTCODE GEMEENTE INWONERS 2016 Beschikbaar Quota Quota IC IVM 9880 AALTER IVM 9960 ASSENEDE IVM 9840 DE PINTE IVM

NAAM POSTCODE GEMEENTE INWONERS 2016 Beschikbaar Quota Quota IC IVM 9880 AALTER IVM 9960 ASSENEDE IVM 9840 DE PINTE IVM NAAM POSTCODE GEMEENTE INWONERS 2016 Beschikbaar Quota Quota IC IVM 9880 AALTER 20 218 5 IVM 9960 ASSENEDE 14 083 3 IVM 9840 DE PINTE 10 367 3 IVM 9800 DEINZE 30 667 7 IVM 9900 EEKLO 20 561 5 IVM 9940

Nadere informatie

NAAM POSTCODE GEMEENTE INWONERS 2016 Beschikbaar Quota Quota IC IVM 9880 AALTER IVM 9960 ASSENEDE IVM 9840 DE PINTE IVM

NAAM POSTCODE GEMEENTE INWONERS 2016 Beschikbaar Quota Quota IC IVM 9880 AALTER IVM 9960 ASSENEDE IVM 9840 DE PINTE IVM NAAM POSTCODE GEMEENTE INWONERS 2016 Beschikbaar Quota Quota IC IVM 9880 AALTER 20 218 10 IVM 9960 ASSENEDE 14 083 10 IVM 9840 DE PINTE 10 367 10 IVM 9800 DEINZE 30 667 10 IVM 9900 EEKLO 20 561 10 IVM

Nadere informatie

De Ambrassade raadt de Vlaamse Regering aan actief op zoek te gaan naar mogelijke locaties om blinde vlekken zelf te ontsluiten.

De Ambrassade raadt de Vlaamse Regering aan actief op zoek te gaan naar mogelijke locaties om blinde vlekken zelf te ontsluiten. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1412 van TINE SOENS datum: 26 juni 2015 aan BEN WEYTS VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN Aanbod jeugdverblijven - Hiaten De

Nadere informatie

Bijzondere informatieplichten bij de verkoop/verhuur van onroerende goederen

Bijzondere informatieplichten bij de verkoop/verhuur van onroerende goederen Bijzondere informatieplichten bij de verkoop/verhuur van onroerende goederen Elke persoon (vastgoedmakelaar, notaris of eigenaar) die een woning, gelegen in een gemeente die beschikt over een goedgekeurd

Nadere informatie

Project digitaal aanvragen door intermediaire partners

Project digitaal aanvragen door intermediaire partners Vlaamse Overheid Afdeling Studietoelagen Project digitaal aanvragen door intermediaire partners School- en academiejaar 2012-2013 Afdeling Studietoelagen MD/SDV 25-7-2013 Afdeling Studietoelagen MD/SDV

Nadere informatie

Aantal leerlingen in het Nederlandstalig buitengewoon onderwijs naar fusiegemeente (hoofdzetel), onderwijsniveau, type en geslacht

Aantal leerlingen in het Nederlandstalig buitengewoon onderwijs naar fusiegemeente (hoofdzetel), onderwijsniveau, type en geslacht 2012-2013 in het Nederlandstalig buitengewoon onderwijs naar fusiegemeente (hoofdzetel), onderwijsniveau, type Toelichting: Deze tabel bevat het aantal leerlingen in het Nederlandstalig buitengewoon kleuter-,

Nadere informatie

Erkende/geplande voorzieningen per gemeente + totaal per gemeente Voor CENTRA KORTVERBLIJF op 1-jul-15

Erkende/geplande voorzieningen per gemeente + totaal per gemeente Voor CENTRA KORTVERBLIJF op 1-jul-15 e/geplande voorziengen per gemeente + totaal per gemeente Antwerpen Gemeente - Erkenng Erkenng - Erkenng Erkenng - Aartselaar 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Antwerpen 19 9 8 2 1 1 0 0 3 0 3 0 2 0 1

Nadere informatie

Rioolbeheerder in Vlaanderen 2017

Rioolbeheerder in Vlaanderen 2017 Rioolbeheerder in Vlaanderen 2017 Postcode Gemeente Watermaatschappij Rioolbeheerder 9300 Aalst Farys (TMVW) Gemeente 9880 Aalter Farys (TMVW) Gemeente 3200 Aarschot De Watergroep (VMW) Riopact-vennoot

Nadere informatie

PRIORITEITENLIJST BASISMOBILITEIT 2003 Aalst

PRIORITEITENLIJST BASISMOBILITEIT 2003 Aalst PRIORITEITENLIJST BASISMOBILITEIT 2003 Aalst Vervoers Jaar Criterium NISCODE gemeente gebied project Project Startdatum Basismobiliteit 42026 WICHELEN Aalst 2003 Wetteren- Laarne -Wichelen 1/jul/03 169,42

Nadere informatie

gemeente vr.1 vr.2 vr.3 v r.4 v r.5 v r.6 vr.7 vr.8 vr.9 v r.10 vr.11 vr.12 vr.13 Bev olking vr.14 vr.15 v r.16 v r.17 v r.18 vr.19 vr.20 vr.21 v r.22

gemeente vr.1 vr.2 vr.3 v r.4 v r.5 v r.6 vr.7 vr.8 vr.9 v r.10 vr.11 vr.12 vr.13 Bev olking vr.14 vr.15 v r.16 v r.17 v r.18 vr.19 vr.20 vr.21 v r.22 gemeente vr.1 vr.2 vr.3 vr.4 vr.5 v r.6 vr.7 vr.8 vr.9 vr.10 vr.11 vr.12 vr.13 Bevolking vr.14 vr.15 vr.16 v r.17 vr.18 vr.19 vr.20 vr.21 v r.22 vr.23 vr.24 vr.25 vr.26 Pr.Antw erpen 0,167 251 664 563

Nadere informatie

bevolking gemeente vr.27 vr.28 vr.29 vr.30 vr.31 v r.32 vr.33 vr.34 vr.35 vr.36 vr.37 Antw erpen Ranst

bevolking gemeente vr.27 vr.28 vr.29 vr.30 vr.31 v r.32 vr.33 vr.34 vr.35 vr.36 vr.37 Antw erpen Ranst Antw erpen 254 662 291 4 10 0 0 15 0 29 44 14.207 Aartselaar 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 510.610 Antw erpen 59 187 212 0 0 0 0 3 0 10 18 12.956 Arendonk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.618 Baarle-Hertog 0 0 0 0 0 0

Nadere informatie

Graag zou ik beschikken over de gegevens van de inschrijvingsprocedure voor het schooljaar

Graag zou ik beschikken over de gegevens van de inschrijvingsprocedure voor het schooljaar SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 333 van JO DE RO datum: 21 april 2016 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Onderwijs - Weigering inschrijving leerlingen

Nadere informatie

nr. 344 van JO DE RO datum: 18 maart 2015 aan HILDE CREVITS

nr. 344 van JO DE RO datum: 18 maart 2015 aan HILDE CREVITS SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 344 van JO DE RO datum: 18 maart 2015 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Inschrijvingen onderwijs Stand van zaken De

Nadere informatie

1. Welke stappen onderneemt de minister om lokale besturen te stimuleren tot het voeren van een degelijk fuifbeleid?

1. Welke stappen onderneemt de minister om lokale besturen te stimuleren tot het voeren van een degelijk fuifbeleid? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 159 van AN CHRISTIAENS datum: 19 maart 2015 aan SVEN GATZ VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, MEDIA, JEUGD EN BRUSSEL Fuifbeleid - Initiatieven In Vlaanderen wordt elke week massaal gefeest

Nadere informatie

GEMEENTE GROEN ORANJE ROOD BLAUW TOTAAL

GEMEENTE GROEN ORANJE ROOD BLAUW TOTAAL Bijlage Tabel 1 aantal verzonden PAS brieven per kleurcode tav een actuele habitat per gemeente ACTUELE HABITAT GEMEENTE GROEN ORANJE ROOD BLAUW TOTAAL AALST 81 1 1 2 85 AALTER 207 13 16 236 AARSCHOT 39

Nadere informatie

Publicatie : VLAAMSE OVERHEID Mobiliteit en Openbare Werken

Publicatie : VLAAMSE OVERHEID Mobiliteit en Openbare Werken Publicatie : 2013-11-14 VLAAMSE OVERHEID Mobiliteit en Openbare Werken 4 NOVEMBER 2013. - Oproep tot kandidatuurstelling in het kader van de compensatie van de openbaredienstverplichting tot het vervoer

Nadere informatie

TECHNISCHE NOTA BIJ ERKENNING VAN LANDBOUWRAMP VORST TWEEDE HELFT APRIL 2017

TECHNISCHE NOTA BIJ ERKENNING VAN LANDBOUWRAMP VORST TWEEDE HELFT APRIL 2017 TECHNISCHE NOTA BIJ ERKENNING VAN LANDBOUWRAMP VORST TWEEDE HELFT APRIL 2017 Beschrijving van de situatie Gezien de uitzonderlijke hoge temperaturen in de maand maart 2017 waren tal van fruitbomen, wijnstokken

Nadere informatie

Capaciteit van de opvang in Vlaanderen en Brussel (oktober 2016)

Capaciteit van de opvang in Vlaanderen en Brussel (oktober 2016) Capaciteit van de opvang in Vlaanderen en Brussel (oktober 2016) De bron van deze gegevens is Fedasil. Het betreft de capaciteit op 31 oktober 2016, die bedroeg voor Vlaanderen en Brussel op dat moment

Nadere informatie

DATUM: TOTAAL: 520 AANGESLOTEN BIJ GSD-V. Gemeentebesturen

DATUM: TOTAAL: 520 AANGESLOTEN BIJ GSD-V. Gemeentebesturen DATUM: 30.09.2009 TOTAAL: 520 AANGESLOTEN BIJ GSD-V Gemeentebesturen 1)Aalst 2)Aalter 3)Aarschot 4)Aartselaar 5)Affligem 6)Alken 7)Alveringem 8)Anzegem 9)Arendonk 10)Asse 11)Assenede 12)Avelgem 13)Baarle-Hertog

Nadere informatie

Vraag nr. 5 van 1 oktober 2004 van de heer KRIS VAN DIJCK

Vraag nr. 5 van 1 oktober 2004 van de heer KRIS VAN DIJCK Vraag nr. 5 van 1 oktober 2004 van de heer KRIS VAN DIJCK Gemeenten Inspraak van de burgers Op 7 november 2003 stelde ik de voorganger van de minister, de heer Paul Van Grembergen, onderstaande schriftelijke

Nadere informatie

nr. 104 van VALERIE TAELDEMAN datum: 25 oktober 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Streekbeleid - Projecten

nr. 104 van VALERIE TAELDEMAN datum: 25 oktober 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Streekbeleid - Projecten SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 104 van VALERIE TAELDEMAN datum: 25 oktober 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Streekbeleid - Projecten Het Europees Sociaal Fonds

Nadere informatie

4Tabellen. en Grafieken

4Tabellen. en Grafieken 4Tabellen en Grafieken 4.1 LOKAAL CULTUURBELEID 4 TA B E L L E N E N G R A F I E K E N 1 L O K A A L C U LT U U R B E L E I D TABEL 1 Lokaal cultuurbeleid Samenvattende tabel subsidies 2005 LOKAAL CULTUURBELEID

Nadere informatie

GEMEENTE GROEN ORANJE ROOD BLAUW TOTAAL

GEMEENTE GROEN ORANJE ROOD BLAUW TOTAAL Bijlage Tabel 1 aantal verzonden PAS brieven per kleurcode tav een actuele habitat per gemeente ACTUELE HABITAT GEMEENTE GROEN ORANJE ROOD BLAUW TOTAAL AALST 81 1 1 2 85 AALTER 207 13 16 236 AARSCHOT 39

Nadere informatie

eos@oostende.be http://www.wvi.be/nl/goedkopeenergieleningen info@deschakelaar.be www.deschakelaar.be

eos@oostende.be http://www.wvi.be/nl/goedkopeenergieleningen info@deschakelaar.be www.deschakelaar.be Grondgebied Lokale Entiteit (LE) Verantwoordelijke Telefoon/Email West-Vlaanderen Anzegem, OCMW Kortrijk Team Energie 056244901 Avelgem, Deerlijk, energie@ocmwkortrijk.be Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Lendelede,

Nadere informatie

Centrum voor algemeen welzijnswerk (CAW)

Centrum voor algemeen welzijnswerk (CAW) Centrum voor algemeen welzijnswerk (CAW) Een Centrum voor Algemeen Welzijnswerk is een privaat initiatief (in tegenstelling tot een OCMW) dat volgens het decreet van 19 december 1997 betreffende het Algemeen

Nadere informatie

PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF CRKLO SCHOOLDOSSIERS

PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF CRKLO SCHOOLDOSSIERS KADOC Vlamingenstraat 39 3000 LEUVEN PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF CRKLO SCHOOLDOSSIERS CRKLO-schooldossiers, 2 BESCHRIJVING PER DOOS Provincie Antwerpen 1. Aartselaar. 1-7. Antwerpen. 8-11. Antwerpen

Nadere informatie

Artikel 1. In 2015 is er een totaal te verdelen subsidiebudget van 7,3 miljoen euro.

Artikel 1. In 2015 is er een totaal te verdelen subsidiebudget van 7,3 miljoen euro. 1 Ministerieel besluit van 11 december 2015 (BS 15 januari 2016) tot uitvoering van artikel 57 van het Procedurebesluit van 9 mei 2014, wat betreft de programmatieregels voor de verdeling van subsidies

Nadere informatie

Overzicht DBS-gemeenten per systeem op 31 december

Overzicht DBS-gemeenten per systeem op 31 december Overzicht DBS-gemeenten per systeem op 31 december 2006 1 Systeem 1: procentuele tussenkomst op abonnementen Aalst 1/11/2005 1 50 % tussenkomst op Buzzy Pazz, Omnipas en Omnipas 60+ Aartselaar 1/08/2000

Nadere informatie

Aantal inschrijvingen in het hoger onderwijs naar fusiegemeente (woonplaats), soort opleiding en nationaliteit/cluster van nationaliteiten

Aantal inschrijvingen in het hoger onderwijs naar fusiegemeente (woonplaats), soort opleiding en nationaliteit/cluster van nationaliteiten 2013-2014 Aantal inschrijvingen in het hoger onderwijs naar fusiegemeente (woonplaats), soort opleiding en nationaliteit/cluster van nationaliteiten Toelichting: In deze tabellen wordt het aantal actieve

Nadere informatie

Aantal gezinnen per provincie per dienst per jaar

Aantal gezinnen per provincie per dienst per jaar Aantal gezinnen per provincie per dienst per jaar 2013 2014 2015 provincie Antwerpen De Regenboog 516 513 518 Familiehulp 11.904 12.294 12.919 Gezinszorg Villers 1.952 2.042 2.118 Joodse Centrale 106 123

Nadere informatie

Een nieuwe eerstelijnszorg in Vlaanderen: we maken er samen werk van!

Een nieuwe eerstelijnszorg in Vlaanderen: we maken er samen werk van! Voorstel indeling Eerstelijnszones. Een nieuwe eerstelijnszorg in Vlaanderen: we maken er samen werk van! Versie: 09.03.2017 Prof Jan De Maeseneer Pagina 1 van 22 Inleiding. De territoriale indeling van

Nadere informatie

Vlaamse veldloopweek voor scholen

Vlaamse veldloopweek voor scholen Vlaamse veldloopweek voor scholen 24 september - 2 oktober 2016 RESULTATENFOLDER 28 ste editie #sportersbelevenmeer www.vlaamseveldloopweek.be SVS Vlaanderen is onderwijs & vorming 90% van de gemeenten

Nadere informatie

Feestdag Vlaamse Gemeenschap - Gemeentelijke vrijstelling betaald parkeren

Feestdag Vlaamse Gemeenschap - Gemeentelijke vrijstelling betaald parkeren SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 268 van CHRIS JANSSENS datum: 21 januari 2016 aan LIESBETH HOMANS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE

Nadere informatie

57722 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

57722 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 57722 BELGISCH STAATSBLAD 26.10.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE VLAAMSE OVERHEID N. 2006 4313 [C 2006/36544] 1 SEPTEMBER 2006. Besluit van de Vlaamse Regering houdende de bepaling van het aantal particuliere

Nadere informatie

Aantal inschrijvingen in het hoger onderwijs naar fusiegemeente (woonplaats), soort opleiding en nationaliteit/cluster van nationaliteiten

Aantal inschrijvingen in het hoger onderwijs naar fusiegemeente (woonplaats), soort opleiding en nationaliteit/cluster van nationaliteiten 2010-2011 Aantal inschrijvingen in het hoger onderwijs naar fusiegemeente (woonplaats), soort opleiding en nationaliteit/cluster van nationaliteiten Toelichting: In deze tabellen wordt het aantal actieve

Nadere informatie

Aantal inschrijvingen in het hoger onderwijs naar fusiegemeente (woonplaats), soort opleiding en nationaliteit/cluster van nationaliteiten

Aantal inschrijvingen in het hoger onderwijs naar fusiegemeente (woonplaats), soort opleiding en nationaliteit/cluster van nationaliteiten 2011-2012 Aantal inschrijvingen in het hoger onderwijs naar fusiegemeente (woonplaats), soort opleiding en nationaliteit/cluster van nationaliteiten Toelichting: In deze tabellen wordt het aantal actieve

Nadere informatie