Een mantelzorgpremie. in elke gemeente. Ziekenzorg CM maakt een stand van zaken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een mantelzorgpremie. in elke gemeente. Ziekenzorg CM maakt een stand van zaken"

Transcriptie

1 Een mantelzorgpremie in elke gemeente Ziekenzorg CM maakt een stand van zaken 2012

2 Bezoek ons op het internet: Colofon Deze brochure is een uitgave van Ziekenzorg CM en van de Christelijke Mutualiteiten Productie Ziekenzorg CM - PB Brussel www. ziekenzorg.be Vormgeving Ziekenzorg CM Druk Joh. Enschedé - Van Muysewinkel Dank voor de medewerking aan Hilde Heyvaert, Sofie De Mars, Johan Tourné, Elke De Coninck Verantwoordelijke uitgever Johan Tourné - Meirstraat Sint Amands Overname van teksten en illustraties is enkel toegelaten na schriftelijke toestemming door de redactie en met vermelding van herkomst. Inhoud Voorwoord...p 3 Vlaanderen...p 5 Provincie Antwerpen...p 8 Provincie Limburg...p 12 Provincie Oost-Vlaanderen...p 16 Provincie Vlaams-Brabant...p 20 Provincie West-Vlaanderen...p 22 Uitgave juni Mantelzorgpremie

3 Voorwoord Een mantelzorgpremie in elke gemeente Maatschappelijke meerwaarde 1 op de 5 Vlamingen verleent regelmatig zorg, wekelijks of dagelijks, aan een ziek of zorgbehoevend familielid, vriend of buur. Deze bijna mantelzorgers leveren een formidabele bijdrage aan een warme en solidaire samenleving. Als erkende mantelzorgvereniging ijvert Ziekenzorg CM al jaren voor een gemeentelijke mantelzorgpremie in elke Vlaamse gemeente. Deze gemeentelijke mantelzorgpremie is voor ons het beste instrument om mantelzorgers te waarderen voor hun engagement. Met de gemeenteraadsverkiezingen in zicht zullen we deze eis opnieuw vooraan op de lokale politieke agenda plaatsen. Mantelzorgers verdienen immers deze waardering. Gelukkig kunnen zorgbehoevende mensen vandaag rekenen op een goed uitgebouwd netwerk van thuiszorgdiensten: verpleegkundige zorg thuis, gezinszorg, poetshulp, Maar mantelzorg is vaak het noodzakelijke bindmiddel vooral in eerdere zwaardere zorgsituaties om ondanks deze thuiszorgdiensten de zorg optimaal georganiseerd te krijgen en de wens van zorgbehoevende mensen om zo lang als mogelijk thuis te verblijven voor langere tijd te vervullen. Thuiszorgdiensten en mantelzorgers kunnen dan ook zorgen voor een wederzijdse versterking. Uit onderzoek blijkt dat wie kan rekenen op een goed informeel netwerk ook vaak kan rekenen op betere professionele ondersteuning, omdat dit informeel netwerk daar juist op toeziet en ook deels professionele zorg minder noodzakelijk maakt. Professionele zorg is vandaag hoe dan ook een schaars goed, met een kloof tussen behoefte en aanbod. Overwegend de mantelzorger steekt een tandje bij om in het belang van de zorgbehoevende deze kloof te dichten. Bovendien maakt de verstaanbare drang naar (tijds) efficiëntie dat een aantal zorgtaken hoe dan ook naar mantelzorgers worden doorgeschoven. De emotionele ondersteuning van zorgbehoevende mensen komt bijvoorbeeld vaak in handen van mantelzorgers. Als de zorg niet meer kan gedragen worden via het eigen netwerk, zijn er specifieke voorzieningen en initiatieven. Maar thuiszorg is hoe dan ook goedkoper dan (permanente) residentiële zorg. Dankzij de inzet van vele mantelzorgers blijft de vraag naar residentiële opvang beheersbaar en betaalbaar. Mantelzorgers leveren op deze wijze een onbetaalbare bijdrage aan een zorgzaam Vlaanderen. Dit verdient alle waardering. Actie loont De voorbije jaren voerden tal van plaatselijke Ziekenzorg CM-kernen actie tot de invoering van een mantelzorgpremie in hun gemeente. Naar aanleiding van de Dag van de mantelzorg 2012 maakten we voor de derde maal een stand van zaken op (eerdere analyses vonden plaats in 2008 en 2010). Alle Vlaamse gemeenten ontvingen de voorbije maanden een vragenlijst om ons op deze wijze de meeste recente gegevens te bezorgen. Gemeenten die dit nalieten, werden telefonisch gecontacteerd. Zo kunnen we een betrouwbare inventaris en haarscherpe analyse voorleggen. Van de 308 gemeenten in Vlaanderen heeft 82% een mantelzorgpremie. Dat is positief. In vergelijking met 2010 is dit een stijging van 7%. We noteren zelfs een stijging van 15% wanneer we vergelijken met Studies tonen duidelijk aan dat er in Vlaanderen een maatschappelijk draagvlak bestaat voor een waarderingspremie voor mantelzorgers. Uit onderzoek blijkt dat 9 op de 10 Vlaamse burgers vinden dat de overheid mantelzorgers moet belonen, bij voorkeur door middel van een financiële tegemoetkoming (63%). Mantelzorgers treden vanzelfsprekend deze mening volmondig bij (75%). Het argument dat de Vlaamse zorgverzekering de invoering van een mantelzorgpremie overbodig maakt, wordt ontkracht door een HIVA-studie. Uit dat onderzoek blijkt dat de premie van de Vlaamse zorgverzekering volstaat voor één derde van de chronisch zieke en/of zorgbehoevende Mantelzorgpremie 3

4 Voorwoord mensen om hun niet-medische kosten te betalen (poetshulp, verzorgingsmiddelen, gezinszorg, ). Slechts 20% van de personen die een premie van de Vlaamse zorgverzekering ontvangen, betalen een vergoeding aan de voornaamste mantelzorger. In het kader van een duidelijke verdeling van (kern) taken tussen de verschillende beleidsniveau s in Vlaanderen pleit Ziekenzorg CM voor een Vlaamse zorgverzekering die voorziet in een (geïndexeerde) premie om de niet medische kosten betaalbaar te houden voor zwaar zorgbehoevende mensen. Steden en gemeenten, het beleidsniveau dat het dichtst bij de mensen staat, dienen de erkenning en waardering tastbaar te maken voor mantelzorgers door de toekenning van een gemeentelijke mantelzorgpremie. Meer, maar ook minder. Minder positieve vaststelling is dat de gemiddelde mantelzorgpremie 30 euro per maand bedraagt. In 2010 bedroeg dit nog 32 euro, in 2008 zelfs 37 euro. Dit heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat het merendeel van de gemeenten die de voorbije jaren een mantelzorgpremie invoerden, kozen voor een klein bedrag en zo het gemiddelde in Vlaanderen naar omlaag haalden. Een trend die we de komende jaren hopen te keren. Mantelzorgsterren Ziekenzorg CM toetste alle gemeentelijke mantelzorgpremie s af aan de eigen krachtlijnen voor een goede gemeentelijke mantelzorgpremie (zie kader hieronder). Op basis van deze analyse worden mantelzorgsterren toegekend aan elke gemeente. Een gemeente die voldoet aan alle vooruitgeschoven Ziekenzorg CMkrachtlijnen wordt genomineerd met vijf sterren, en zo verder. Vandaag is er nog geen 5-mantelzorgsterren gemeente in Vlaanderen. De perfectie bestaat dus nog niet. Gelukkig zijn er reeds 90 gemeenten met 4 mantelzorgsterren. Het verhogen van het aantal mantelzorgsterren in elke gemeente is voor Ziekenzorg CM vast en zeker een uitdaging voor de komende jaren. Uitnodiging Zonder de inzet van de mantelzorgers zou de thuiszorg in Vlaanderen er totaal anders uitzien. Deze vorm van solidariteit en engagement is niet zo vanzelfsprekend en verdient alle waardering. Een gemeentelijke mantelzorgpremie is hiervoor een belangrijke hefboom. Deze nieuwe stand van zaken en de toekenning van mantelzorgsterren per gemeente, wil plaatselijke besturen stimuleren tot de invoering van deze premie of om de bestaande premie bij te spijkeren. Op dit vlak is er zeker nog werk aan de winkel. Voor Ziekenzorg CM-kernen is het de uitdaging om plaatselijke beleidsmakers te overtuigen om (verder) werk te maken van een tastbare gemeentelijke mantelzorgpremie. We hopen dat de nieuwe beleidsploegen vanaf 2013 de uitdaging aangaan en komen tot een mantelzorgpremie die beantwoordt aan de Ziekenzorg CM - krachtlijnen. Een zorgzaam Vlaanderen verdient veel gemeenten met 5-mantelzorgsterren. Daar gaan we samen voor! Namens Ziekenzorg CM : Johan Tourné Nationaal secretaris Bert Peirsegaele Voorzitter 4 Mantelzorgpremie Onze krachtlijnen voor een goede gemeentelijke mantelzorgpremie Bedrag: minimaal 50,00 euro voor wie zorgt voor één persoon, 75,00 euro voor wie zorgt voor twee zorgbehoevende personen. De gemeentelijke mantelzorgpremie wordt rechtstreeks gestort op de rekening van de mantelzorger. Soepele voorwaarden die zo weinig mogelijk mantelzorgers uitsluiten. Eenvoudige administratie

5 Vlaanderen Vlaanderen Dit overzicht bevat informatie over de mantelzorgpremie in de Vlaamse gemeenten. De premies die opgenomen zijn in dit overzicht kregen niet altijd de naam mantelzorgpremie als officiële naam. De oorzaak in dit veelvoud aan namen ligt in een aantal redenen. Mantelzorg is in vele gemeenten nog te vaak een onbekend begrip. Bovendien richt een premie zich vaak tot een bepaalde groep mantelzorgers of zorgbehoevende personen. Soms refereert de naam niet naar de doelgroep van de premie, maar wat men ermee wil bereiken. Maar zolang de premie qua betekenis en doelgroep in de geest van mantelzorg uitgewerkt is, werd deze opgenomen in de brochure. Niet alle gemeenten stuurden jammer genoeg hun meest actuele gegevens in, na herhaaldelijk aandringen. Van deze gemeenten waarvan we geen nieuwe informatie kregen, gaan we verder op informatie uit In het overzicht vind je duidelijk aangegeven (via een *) welke info dateert van Het gaat om 15% van de Vlaamse gemeenten. Van andere gemeenten kregen we dan weer meer volledige informatie waardoor we de voorwaarden soms duidelijker in beeld konden brengen. Kerngegevens Van de 308 gemeenten in Vlaanderen heeft 82% een mantelzorgpremie. In vergelijking met 2010 is dit een stijging met 7%. Provincie gemeenten met MZ-premie gemeenten met MZ-premie (%) gemeenten met MZ-premie in 2008(%) Antwerpen 49 70% 65% Limburg 38 86% 86% Oost-Vlaanderen 51 78% 72% Vlaams-Brabant 54 83% 69% West-Vlaanderen 61 95% 89% Totaal Vlaanderen % 75% 27% van de gemeenten die in 2010 geen mantelzorgpremie hadden, voerden intussen deze premie in. Van de 56 gemeenten zonder mantelzorgpremie in Vlaanderen plannen 2 gemeenten de invoering van een mantelzorgpremie in de nabije toekomst. Eén gemeente gaf verrassend aan nog nooit te hebben gehoord van een gemeentelijke mantelzorgpremie. Eén gemeente ging onbegrijpelijkerwijze over tot de afschaffing van deze premie. In 8 gemeenten (3%) vonden we meerdere initiatieven die zich richten naar verschillende groepen van mantelzorgers. 3 provincies geven zelf een mantelzorgpremie, namelijk Limburg, Oost-Vlaanderen en Antwerpen. Deze provinciale premies zijn niet opgenomen in deze analyse. Van 213 gemeenten weten we hoeveel mensen momenteel genieten van de gemeentelijke mantelzorgpremie. In 31% (-2%) van de gemeenten is dat minder dan 50 personen. In 22% van de gemeenten kunnen momenteel meer dan 200 personen beroep doen op een soort van mantelzorgpremie. Mantelzorgpremie 5

6 Vlaanderen 2012 (%) 2010 (%) 2008 (%) % 33% 36% % 21% 20% % 25% 29% 200 of meer 46 22% 21% 15% Bedrag Gemiddeld (over alle gemeenten met een vaste premie) gaat het om ongeveer 30 euro per maand voor 1 persoon. We zien een daling in het gemiddeld bedrag. In 2010 was dit 32 euro, in 2008 nog 37 euro. De laagste maandelijkse premie bedraagt 2 euro; de hoogste 100 euro. Provincie Gemid. premie van 1 pers. in 2012 in /- Antwerpen 33 euro 35 euro - 2 euro Limburg 31 euro 33 euro - 2 euro Oost-Vlaanderen 29 euro 29 euro status quo Vlaams-Brabant 31 euro 33 euro - 2 euro West-Vlaanderen 27 euro 31 euro - 4 euro Totaal Vlaanderen 30 euro 32 euro -2 euro 2012 (%) 2010 (%) 2008 (%) < % 24% 22% % 28% 30% > % 20% 25% variabel 73 29% 28% 24% In 27% van de gemeenten ligt dit bedrag lager dan 25 euro per maand, in 30% van 25 tot 49 euro per maand en in 16% hoger dan 50 euro per maand. In 29% van de gemeenten is het bedrag afhankelijk van een aantal indicatoren, bv. leeftijd, mate van zelfredzaamheid, Er zijn meestal een hele reeks voorwaarden waaraan voldaan moet worden om recht te hebben op de premie: In 39% van de reglementen van gemeentelijke mantelzorgpremies worden er voorwaarden gesteld met betrekking tot het inwonen van de zorgbehoevende persoon bij de mantelzorger. Meestal betekent dit dat men enkel recht heeft als de zorgbehoevende persoon inwoont bij de mantelzorger. In 19% van de gemeenten heeft men recht op de mantelzorgpremie als men geen premie via de zorgverzekering ontvangt. In 22% van de gemeenten is het net omgekeerd en kom je alleen in aanmerking als je recht hebt op de premie via de zorgverzekering. In 37% van de premies worden er leeftijdsvoorwaarden gesteld, bijvoorbeeld dat de zorgbehoevende persoon minimum 65 jaar oud is. In 77% van de gemeenten moet de zorgbehoevende persoon en/of zijn of haar mantelzorger in de eigen gemeente wonen. Afhankelijk van de gemeente tot gemeente moet enkel de zorgbehoevende, de mantelzorger of moeten beide in de gemeente wonen. In 55% van de premies heeft men recht op de premie vanaf een bepaalde mate van verlies aan zelfredzaamheid. In 2010 kwam deze voorwaarde opvallend meer terug in de reglementen. Toen bedroeg dit aandeel 77%. In 17% van de gemeenten zijn er voorwaarden met betrekking tot de familieband tussen de zorgbehoevende persoon en de mantelzorger (ten opzichte van 32% in 2010). Meestal betekent dit dat men enkel recht heeft als men zorgt voor een familielid. In minimum 33% van de gemeenten is de premie enkel mogelijk als men niet in een rusthuis of verzorgingsinstelling verblijft. In 9% van de gemeenten kan men enkel aanspraak maken op de premie als er een zorgenplan opgesteld wordt. In 25% van de gemeenten is het al dan niet krijgen van de premie afhankelijk van het inkomen. In 20% van de gemeenten kan je enkel aanspraak maken op de premie als je recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming (via het WIGW of Omnio - statuut). In minimum 45% van de gemeenten zijn ook nog andere voorwaarden verbonden aan het recht op de mantelzorgpremie. 6 Mantelzorgpremie

7 Vlaanderen (%) Inwonen noodzakelijk Recht op zorgverzekering Geen recht op zorgverzekering Leeftijdsvoorwaarden Inwoner zijn van de gemeente Antwerpen Limburg Oost-Vlaanderen Vlaams-Brabant West-Vlaanderen Vlaanderen (%) Verlies van zelfredzaamheid Verwantschap noodzakelijk Niet RVT of ROB Zorgenplan noodzakelijk Inkomensvoorwaarde Antwerpen Limburg Oost-Vlaanderen Vlaams-Brabant West-Vlaanderen Vlaanderen Recht op verhoogde tegemoetkoming (%) Andere voorwaarden (%) gemeenten met premie (aantal) gemeenten met premie (%) gemeenten met premie in 2008 (%) Antwerpen Limburg Oost-Vlaanderen Vlaams-Brabant West-Vlaanderen Vlaanderen Mantelzorgsterren in Vlaanderen 1 / Antwerpen Limburg Oost-Vlaanderen Vlaams-Brabant West-Vlaanderen Totaal % overzicht van aantal gemeenten per provincie. Mantelzorgpremie 7

8 Antwerpen Kerngegevens Antwerpen heeft een provinciale mantelzorgpremie. Van de 70 gemeenten in Antwerpen bestaat er in 49 een mantelzorgpremie (70%). Dit zijn 4 gemeenten meer dan in gemeenten geven aan geen plannen te hebben om een premie in te voeren. Je kan voor de premie terecht bij het OCMW (77% van de gemeenten) of de stedelijke diensten (23% van de gemeenten). In 79% van die gemeenten, wordt de premie gegeven aan de mantelzorger. In 23% van de gemeenten wordt de premie toegekend aan de zorgbehoevende persoon. In één gemeente kan de premie aan de mantelzorger of de zorgbehoevende persoon toegekend worden. Van 43 gemeenten weten we hoeveel mensen momenteel genieten van de mantelzorgpremie. In 28% van die gemeenten is dat minder dan 50 personen. In iets meer dan een kwart van de gemeenten kunnen momenteel meer dan 200 personen beroep doen op de mantelzorgpremie. Bedrag % of meer Totaal Gemiddeld (over alle gemeenten heen) gaat het om ongeveer 33 per maand voor 1 persoon. De laagste maandelijkse premie bedraagt 2, de hoogste 75. % < > variabel Totaal In 18% van de gemeenten ligt het bedrag lager dan 25 per maand, in 33% van 25 tot 49 per maand en in 19% vanaf 50 per maand. In gemeenten waar veel mensen recht hebben op de premie, ligt de premie vaak lager dan in gemeenten waar weinig mensen een premie krijgen. 8 Mantelzorgpremie

9 Antwerpen In 15% van de gemeenten is het bedrag afhankelijk van een aantal mogelijke indicatoren als leeftijd, mate van zelfredzaamheid,. Ook een toelage in de vorm van een dagpremie, past in deze categorie. Er zijn meestal een hele reeks voorwaarden waaraan voldaan moet worden om recht te hebben op de gemeentelijk mantelzorgpremie: In 46% van de gemeenten worden er voorwaarden gesteld met betrekking tot het inwonen van de zorgbehoevende persoon bij de mantelzorger. Soms betekent dit dat men enkel recht heeft als de zorgbehoevende persoon inwoont bij de mantelzorger. Soms zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen verschillend voor inwonende en niet inwonende zorgbehoevende personen. In 10% van de gemeenten heeft men recht op de premie als men geen premie via de zorgverzekering ontvangt. 25% volgt de tegenovergestelde strategie en verleent een premie aan (zorgverleners van) personen die in aanmerking komen voor de zorgverzekering. In 2010 was dat nog maar 18%. In 81% van de gemeenten worden er leeftijdsvoorwaarden gesteld, bijvoorbeeld dat de zorgbehoevende persoon minimum 65 jaar oud is. In 2010 was dat 84%. In 71% van de gemeenten heeft men recht op de premie vanaf een bepaalde mate van verlies aan zelfredzaamheid. (t.o.v. 67% in 2010) In 13% van de gemeenten zijn er voorwaarden met betrekking tot de familieband tussen de zorgbehoevende persoon en de mantelzorger. Dit is een daling van 7% ten opzichte van Meestal betekent dit dat men enkel recht heeft als men zorgt voor een familielid. In 50% van de gemeenten is de premie enkel mogelijk als men niet in een rusthuis of verzorgingsinstelling verblijft. In 13% van de gemeenten kan men enkel aanspraak maken op de premie als er een zorgenplan opgesteld wordt. In 27% van de gemeenten is het al dan niet krijgen van de premie afhankelijk van het inkomen. In 2010 bedroeg dit aandeel 31%. In 13% van de gemeenten kan je enkel aanspraak maken op de premie als je recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming (via het WIGW of Omnio - statuut). In minimum 23% van de gemeenten zijn ook nog andere voorwaarden verbonden aan het recht op de mantelzorgpremie. 81% van de gemeenten vermeldt expliciet dat de zorgbehoevende persoon en/of zijn of haar mantelzorger in de eigen gemeente wonen. sterren / Aftoetsen krachtlijnen Ziekenzorg gemeenten Aartselaar, Arendonk, Boechout, Borsbeek, Essen, Mortsel, Olen, Putte, Puurs, Ravels, Schilde, Wommelgem, Wuustwezel Berlaar, Dessel, Duffel, H.o.d. Berg, Herenthout, Herselt, Hoogstraten, Hove, Kasterlee, Lier, Lille, Lint, Mechelen, Meerhout, Merksplas, Niel, Nijlen, Retie, Rijkevorsel, Rumst, Schelle, St. Amands, Turnhout, Vorselaar, Wijnegem Antwerpen/district Berchem, Beerse, Bornem, Geel, Grobbendonk, Herentals, Mol, Oud Turnhout, Sint-Katelijne-Waver, Stabroek Brasschaat / Baarle-Hertog, Balen, Bonheiden, Boom, Brecht, Edegem, Hemiksem, Hulsthout, Kalmthout, Kapellen, Kontich, Laakdal, Malle, Ranst, Schoten, Vosselaar, Westerlo, Willebroek, Zandhoven, Zoersel, Zwijndrecht Mantelzorgpremie 9

10 Antwerpen Overzicht Mantelzorgpremie Antwerpen Gemeente Uitbetaald aan wie? Doelgroep Waar aanvragen? Bedrag op maandbasis (in ) inwonend geen cumul recht op leeftijd andere rechthebbenden Aartselaar MZ ZB OCMW 25 4 Antwerpen MZ ZB gemeente 10,42 2 Arendonk MZ ZB OCMW Baarle Hertog 0 Balen* 0 Beerse ZB ZB gemeente 20 2 Berlaar MZ ZB OCMW 75, Boechout MZ ZB OCMW variabel 34 4 Bonheiden* 0 Boom* 0 Bornem ZB ZB OCMW 25/jaar Borsbeek MZ ZB gemeente Brasschaat ZB ZB OCMW variabel 64 1 Brecht* 0 Dessel* ZB ZB OCMW 42, Duffel MZ ZB gemeente Edegem 0 Essen* ZB ZB OCMW variabel Geel MZ ZB gemeente variabel 83 2 Grobbendonk MZ ZB OCMW variabel H.o.d.Berg MZ ZB OCMW Hemiksem 0 Herentals MZ ZB gemeente 200/jaar Herenthout MZ ZB OCMW variabel Herselt MZ ZB OCMW Hoogstraten MZ ZB gemeente variabel Hove* ZB ZB OCMW variabel 20 3 Hulsthout* 0 Kalmthout 0 Kapellen 0 Kasterlee MZ ZB OCMW Kontich 0 Laakdal 0 Lier ZB ZB gemeente Lille MZ ZB OCMW Lint MZ OCMW Malle 0 Mechelen MZ ZB OCMW 25 3 Meerhout MZ ZB gemeente 40 3 Merksplas MZ OCMW variabel 3 Mol* ZB ZB gemeente variabel Mortsel MZ ZB gemeente Sterren 10 Mantelzorgpremie

11 Antwerpen Gemeente Uitbetaald aan wie? Doelgroep Waar aanvragen? Bedrag op maandbasis (in ) inwonend geen cumul recht op rechthebbenden Niel* MZ ZB OCMW variabel 50 3 Nijlen MZ OU OCMW Olen MZ of ZB ZB OCMW O.Turnhout ZB GP OCMW Putte MZ ZB OCMW 50/jaar Puurs MZ ZB OCMW 25/jaar Ranst 0 Ravels MZ ZB OCMW variabel Retie MZ OU OCMW Rijkevorsel ZB OU gemeente variabel Rumst ZB ZB OCMW variabel Schelle MZ OCMW Schilde MZ GP OCMW 771,64/jaar 9 4 Schoten* 0 St Amands MZ ZB OCMW 25/jaar 58 3 St Katelijne Waver leeftijd andere MZ ZB OCMW variabel 2 Stabroek MZ ZB OCMW 20, Turnhout MZ ZB OCMW Vorselaar MZ OCMW Vosselaar 0 Westerlo 0 Wijnegem MZ ZB OCMW variabel 45 3 Willebroek 0 Wommelgem MZ ZB OCMW Wuustwezel MZ ZB OCMW Zandhoven 0 Zoersel* 0 Zwijndrecht 0 Sterren Provinciale premie MZ ZB 450/jaar * Geen actuele gegevens beschikbaar. Mantelzorgpremie Geen mantelzorgpremie GP MZ OU ZB Gehandicapte persoon Mantelzorger Ouderen Zorgbehoevende Mantelzorgpremie 11

12 Limburg Kerngegevens Limburg heeft een provinciale mantelzorgpremie. Van de 44 gemeenten in Limburg bestaat er in 38 een mantelzorgpremie (86%). De provincie Limburg nam in 2002 een initiatief ter ondersteuning van mantelzorg. De provincie wil daarmee mantelzorg ondersteunen, maar ook de Limburgse gemeenten stimuleren tot het uitbetalen van een gemeentelijke mantelzorgsubsidie. Sedert het ontstaan van deze provinciale premie is het aantal gemeenten met een mantelzorgpremie gedaald. In 2008 konden we al 3 gemeenten identificeren die een mantelzorgpremie hadden in het verleden, maar die hebben stopgezet. Vandaag zien we een lichte stijging van één gemeente met een nieuwe gemeentelijke mantelzorgpremie. Voor het aanvragen van de gemeentelijke mantelzorgpremie kan je in Lmburg terecht bij het OCMW (89%). In één gemeente nemen de gemeentelijke stadsdiensten deze taak op zich. In 92% van die gemeenten, wordt de premie gegeven aan de mantelzorger. Eén gemeente kent de premie toe aan de zorgbehoevende persoon. Ook hier heeft de provinciale regeling een sturend effect. De provincie Limburg gaat ervan uit dat een subsidie rechtstreeks aan de mantelzorger efficiënter is dan subsidie via de zorgbehoevende persoon. Vele gemeenten volgen dit. Van 34 gemeenten weten we ook hoeveel mensen momenteel genieten van de mantelzorgpremie. In 3 op 10 gemeenten is dat minder dan 50 personen. In 18% van de gemeenten kunnen momenteel meer dan 200 personen beroep doen op de mantelzorgpremie. Bedrag % of meer 6 18 Totaal Gemiddeld (over alle gemeenten heen) gaat het om ongeveer 31 per maand voor 1 persoon. De laagste maandelijkse premie bedraagt 10, de hoogste Mantelzorgpremie

13 Limburg % < > variabel Totaal In 18% van de gemeenten ligt het bedrag lager dan 25 per maand, in 39% van 25 tot 49 per maand en in 13% vanaf 50 per maand. In gemeenten waar veel mensen recht hebben op de premie, ligt de premie vaak lager dan in gemeenten waar weinig mensen een premie krijgen. In 29% van de gemeenten is het bedrag afhankelijk van een aantal mogelijke indicatoren, bijvoorbeeld leeftijd, mate van zelfredzaamheid, Er zijn meestal een hele reeks voorwaarden waaraan voldaan moet worden om recht te hebben op de gemeentelijke mantelzorgpremie: In 61% van de gemeenten worden er voorwaarden gesteld met betrekking tot het inwonen van de zorgbehoevende persoon bij de mantelzorger. Deze voorwaarde wordt minder vaak gesteld dan in 2010, toen bedroeg dit aandeel 84%. Soms betekent dit dat men enkel recht heeft als de zorgbehoevende persoon inwoont bij de mantelzorger. Soms zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen verschillend voor inwonende en niet inwonende zorgbehoevende personen. In 29% van de gemeenten heeft men recht op de premie als de zorgbehoevende persoon geen premie via de zorgverzekering ontvangt. In 2010 was dit nog 39%. In 8% van de gemeenten is het zo dat je enkel recht hebt op de gemeentelijk premie als de zorgbehoevende persoon in aanmerking komt voor de zorgverzekering. In 2010 was dit nog 14%. In 82% van de gemeenten worden er leeftijdsvoorwaarden gesteld, bijvoorbeeld dat de zorgbehoevende persoon minimum 65 jaar oud is. In 76% van de gemeenten moet de zorgbehoevende persoon en/of zijn of haar mantelzorger in de eigen gemeente wonen (t.o.v. 82% in 2010). Volgens de meeste reglementen moet zowel de mantelzorger als de zorgbehoevende persoon in de gemeente wonen. In 66% van de gemeenten heeft men recht op de premie vanaf een bepaalde mate van verlies aan zelfredzaamheid (t.o.v. 76% in 2010). In 37% van de gemeenten zijn er voorwaarden met betrekking tot de familieband tussen de zorgbehoevende persoon en de mantelzorger. In 2010 werd deze voorwaarde in 54% van de gemeenten gesteld. Meestal betekent dit dat men enkel recht heeft als men zorgt voor een familielid. In 26% van de gemeenten is de premie enkel mogelijk als men niet in een rusthuis of verzorgingsinstelling verblijft. In 11% van de gemeenten kan men enkel aanspraak maken op de premie als er een zorgenplan opgesteld wordt. In 2010 was dit nog 20%. In 29% van de gemeenten is het al dan niet krijgen van de premie afhankelijk van het inkomen. In 2010 bedroeg dit aandeel 43%. In 39% van de gemeenten kan je enkel aanspraak maken op de premie als je recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming (via het WIGW of Omnio - statuut). In minimum 39% van de gemeenten zijn ook nog andere voorwaarden verbonden aan het recht op de mantelzorgpremie. Aftoetsen krachtlijnen Ziekenzorg sterren gemeenten / Alken, Bochelt, Hamont-Achel, Herk-de-Stad, Houthalen-Helchteren, Meeuwen-Gruitrode, St.-Truiden Beringen, Genk, Ham, Hasselt, Hechtel-Eksel, Heers, Hoeselt, Lanaken, Leopoldsburg, Lommel, Maaseik, Maasmechelen, Nieuwerkerken, Opglabbeek, Riemst, Tessenderlo, Tongeren, Voeren, Zonhoven Bilzen, Diepenbeek, Dilsen-Stokkem, Gingelom, Halen, Kortessem, Neerpelt, Overpelt, Peer, Wellen, Zutendaal Lummen / As, Borgloon, Bree, Herstappe, Heusden-Zolder, Kinrooi Mantelzorgpremie 13

14 Limburg Overzicht Mantelzorgpremie Limburg Gemeente Uitbetaald aan wie? Doelgroep Waar aanvragen? Bedrag op maandbasis (in ) inwonend geen cumul recht op leeftijd andere rechthebbenden Alken MZ ZB OCMW variabel As* Beringen* MZ ZB Bilzen MZ ZB OCMW Bochelt MZ ZB OCMW Borgloon Bree* Diepenbeek MZ ZB OCMW 49, Dilsen-Stokkem MZ ZB OCMW Genk MZ ZB OCMW Gingelom ZB ZB OCMW Halen MZ ZB OCMW Ham MZ ZB OCMW variabel Hamont-Achel MZ ZB OCMW 37, Hasselt ZB OCMW 10, Hechtel-Eksel* MZ Heers* MZ ZB gemeente 12, Herk-de-stad MZ ZB OCMW variabel 4 Herstappe* Heusden- Zolder Hoeselt MZ ZB OCMW variabel 3 Sterren Houthalen- Helchteren* Kinrooi MZ ZB OCMW variabel 35 4 Kortessem MZ ZB OCMW 40 2 Lanaken MZ ZB OCMW Leopoldsburg MZ ZB OCMW Lommel MZ ZB OCMW Lummen ZB ZB OCMW variabel Maaseik MZ ZB OCMW 10 3 Maasmechelen MZ ZB OCMW variabel Meeuwen- Gruitrode MZ ZB OCMW 12, Neerpelt MZ ZB OCMW Nieuwerkerken MZ ZB OCMW Opglabbeek MZ ZB OCMW Overpelt MZ ZB OCMW Peer MZ ZB OCMW Riemst MZ ZB OCMW variabel 1 3 St-Truiden MZ ZB OCMW 16, Tessenderlo MZ ZB OCMW Tongeren MZ ZB OCMW Mantelzorgpremie

15 Limburg Gemeente Uitbetaald aan wie? Doelgroep Waar aanvragen? Bedrag op maandbasis (in ) inwonend geen cumul rechthebbenden Voeren* MZ OCMW 60 3 Wellen MZ ZB OCMW variabel 40 2 Zonhoven MZ ZB OCMW 24, Zutendaal MZ ZB OCMW 49, recht op leeftijd andere Sterren Provinciale premie MZ gemeente/ OCMW 125/jaar * Geen actuele gegevens beschikbaar. Mantelzorgpremie Geen mantelzorgpremie GP MZ OU ZB Gehandicapte persoon Mantelzorger Ouderen Zorgbehoevende Mantelzorgpremie 15

16 Oost-Vlaanderen Kerngegevens Oost-Vlaanderen heeft een provinciale mantelzorgpremie. Van de 65 gemeenten in Oost-Vlaanderen bestaat er in 51 een mantelzorgpremie (78%). In 2010 ging het om 72% van de Oost-Vlaamse gemeenten, in 2008 was dat 66%. Eén gemeente voorziet meedere mantelzorgpremies. Meestal richten de verschillende premies zich tot een andere doelgroep. Eén gemeente heeft plannen om de premie in te voeren. De provincie Oost Vlaanderen voorziet zelf ook een mantelzorgpremie om het werk van de mantelzorger te honoreren. Voor het aanvragen van de mantelzorgpremie kan je in 43% van de gemeenten bij de gemeentelijke diensten terecht, in 49% bij het OCMW. In 83% van die gemeenten, wordt de premie gegeven aan de mantelzorger. Bij 15% aan de zorgbehoevende persoon. Eén gemeente geeft de premie aan de zorgbehoevende of de mantelzorger. Van 37 gemeenten weten we ook hoeveel mensen momenteel genieten van de mantelzorgpremie. In bijna de helft van de gemeenten (49%) is dat minder dan 50 personen, in bijna 2 op 10 van de gemeenten (16%) kunnen momenteel meer dan 200 personen beroep doen op de mantelzorgpremie. Bedrag % of meer 6 16 Totaal Gemiddeld (over alle gemeentelijke premies heen) gaat het om ongeveer 29 per maand voor 1 persoon. Dit komt overeen met het gemiddelde in 2010 (t.o.v. 37 in 2008). De laagste maandelijkse premie bedraagt 3, de hoogste Mantelzorgpremie

17 Oost-Vlaanderen % < > variabel Totaal In 27% van de gemeenten ligt het bedrag lager dan 25 per maand, in 21% van 25 tot 49 per maand en in 13% vanaf 50 per maand. In 38% van de gemeenten is het bedrag afhankelijk van een aantal mogelijke indicatoren, bijvoorbeeld leeftijd, mate van zelfredzaamheid, Er zijn meestal een hele reeks voorwaarden waaraan voldaan moet worden om recht te hebben op de gemeentelijke mantelzorgpremie: In 43% van de gemeenten worden er voorwaarden gesteld met betrekking tot het inwonen van de zorgbehoevende persoon bij de mantelzorger, dat komt ongeveer overeen met de cijfers van 2010 (42%). Soms betekent dit dat men enkel recht heeft als de zorgbehoevende persoon inwoont bij de mantelzorger. Soms zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen verschillend voor inwonende en niet inwonende zorgbehoevende personen. In 28% van de gemeenten heeft men recht op de premie als men geen premie via de zorgverzekering ontvangt. Dit is een stijging van 10% ten opzichte van 2010 (18%). In 8 gemeenten (17%) is het net omgekeerd, daar kan men enkel aanspraak maken op een gemeentelijke mantelzorg als men ook een premie via de zorgverzekering krijgt. Dat betekent dat 3 gemeenten deze voorwaarden hebben ingevoerd sinds In 75% van de gemeenten worden er leeftijdsvoorwaarden gesteld, bijvoorbeeld dat de zorgbehoevende persoon minimum 65 jaar oud is. Dit is een stijging van 7% ten opzichte van In 87% van de gemeenten moet de zorgbehoevende persoon en/of zijn of haar mantelzorger in de eigen gemeente wonen. Dit is een stijging van bijna 10% ten opzichte van In 42% van de gemeenten heeft men recht op de premie vanaf een bepaalde mate van verlies aan zelfredzaamheid. In 2010 bedroeg dit aandeel 58% In 21% van de gemeenten kan men enkel aanspraak maken op de mantelzorgpremie als een familieband tussen de zorgbehoevende persoon en de mantelzorger is (t.o.v. 24% in 2010). In 30% van de gemeenten is de premie enkel mogelijk als men niet in een rusthuis of verzorgingsinstelling verblijft. In 2% van de gemeenten kan men enkel aanspraak maken op de premie als er een zorgenplan opgesteld wordt. In 32% van de gemeenten is het al dan niet krijgen van de premie afhankelijk van het inkomen. In 19% van de gemeenten kan je enkel aanspraak maken op de premie als je recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming (via het WIGW of Omnio - statuut). Bij minimum 70% van de gemeentelijke mantelzorgpremies zijn ook nog andere voorwaarden verbonden aan het recht op de mantelzorgpremie. sterren / Aftoetsen krachtlijnen Ziekenzorg gemeenten Brakel, Buggenhout, De Pinte, Dendermonde, Destelbergen, Eeklo, Kaprijke, Kluisbergen, Kruishoutem, Lebbeke, Lochristi, Merelbeke, Moerbeke, Nevele, Oosterzele, Oudenaarde, Sint-Lievens-Houtem, Stekene, Waarschoot, Waasmunster, Wortegem-Petegem, Zele, Zomergem, Zulte Aalter, Berlare, Beveren, Erpe-Mere, Geraardsberge, Knesselare, Kruibeke, Laarne, Lierde, Maarkedal, Ninove, Temse, Wichelen, Zingem, Zwalm Aalst, Deinze, Denderleeuw, Haaltert, Hamme, Lokeren, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas Lovendegem, Maldegem, Nazareth, Wetteren / Assenede, Evergem, Gavere, Gent, Herzele, Horebeke, Lede, Melle, Ronse, Sint-Laureins, Sint-Martens-Latem, Wachtebeke, Zelzate, Zottegem Mantelzorgpremie 17

18 Oost-Vlaanderen Overzicht Mantelzorgpremie Oost-Vlaanderen Gemeente Uitbetaald aan wie? Doelgroep Waar aanvragen? Bedrag op maandbasis (in ) inwonend geen cumul recht op leeftijd andere rechthebbenden Aalst ZB ZB gemeente variabel 87 2 Aalter* ZB ZB gemeente 25 3 Assenede 0 Berlare* MZ ZB OCMW 10,42 3 Beveren ZB ZB gemeente Brakel MZ ZB gemeente variabel 30 4 Buggenhout MZ ZB OCMW De Pinte MZ ZB gemeente variabel 9 4 Deinze MZ ZB gemeente Denderleeuw MZ ZB gemeente variabel Dendermonde MZ ZB OCMW 20,83 4 Destelbergen MZ ZB gemeente 625/jaar 82 4 Eeklo MZ ZB variabel 35 4 Erpe-Mere MZ ZB OCMW 620/jaar 80 3 Evergem* 0 Gavere* 0 Gent 0 Geraardsbergen MZ ZB gemeente 40/jaar 26 3 Haaltert ZB ZB OCMW variabel Hamme* ZB ZB 20,83 2 Herzele* 0 Horebeke 0 Kaprijke MZ ZB OCMW Kluisbergen MZ ZB gemeente variabel 5 4 Knesselare MZ ZB gemeente 125/jaar 3 Kruibeke* MZ ZB OCMW variabel Kruishoutem MZ ZB gemeente Laarne* MZ ZB OCMW 20,83 3 Lebbeke MZ ZB gemeente 12, Lede 0 Lierde* ZB ZB variabel 3 Lochristi MZ ZB gemeente variabel 4 Lokeren MZ of ZB ZB OCMW 10, Lovendegem ZB ZB OCMW 31, Maarkedal MZ ZB OCMW variabel 3 Maldegem ZB ZB OCMW 26, Melle 0 Merelbeke MZ ZB gemeente variabel 4 Moerbeke MZ ZB OCMW variabel 7 4 Nazareth ZB ZB OCMW variabel Nevele MZ ZB OCMW variabel 32 4 Sterren 18 Mantelzorgpremie

19 Oost-Vlaanderen Gemeente Uitbetaald aan wie? Doelgroep Waar aanvragen? Bedrag op maandbasis (in ) inwonend geen cumul rechthebbenden Ninove MZ ZB gemeente Oosterzele 1 MZ ZB OCMW recht op Oosterzele 2 MZ ZB OCMW 23,33 64 Oosterzele 3 MZ OU OCMW Oudenaarde MZ ZB OCMW 625/jaar 45 4 Ronse 0 Sint-Gillis-Waas MZ ZB gemeente variabel 2 Sint-Laureins 0 Sint-Lievens- Houtem Sint-Martens- Latem* MZ ZB OCMW Sint-Niklaas MZ ZB gemeente variabel Stekene MZ ZB gemeente variabel 47 4 Temse MZ ZB gemeente 12, Waarschoot MZ ZB OCMW variabel 8 4 Waasmunster MZ ZB OCMW 25 4 Wachtebeke 0 Wetteren ZB ZB OCMW variabel 71 1 Wichelen* MZ ZB OCMW 50 3 Wortegem- Petegem MZ ZB gemeente variabel 22 4 Zele MZ ZB gemeente 12, Zelzate* 0 Zingem MZ ZB OCMW Zomergem MZ ZB OCMW 10 4 Zottegem 0 Zulte MZ ZB OCMW 25 4 Zwalm MZ ZB gemeente 25 3 leeftijd andere Sterren 0 Provinciale premie MZ ZB variabel 1487 * Geen actuele gegevens beschikbaar. Mantelzorgpremie Geen mantelzorgpremie GP MZ OU ZB Gehandicapte persoon Mantelzorger Ouderen Zorgbehoevende Mantelzorgpremie 19

20 Vlaams-Brabant Kerngegevens De 19 deelgemeenten van Brussel zijn niet inbegrepen bij dit overzicht. Van de 65 gemeenten in Vlaams Brabant bestaat er in 54 een mantelzorgpremie (83%). Voor Vlaams Brabant betekent dat een stijging van het aantal gemeenten met een mantelzorgpremie met 9 gemeenten of 14%. Eén van deze gemeenten voorziet 2 verschillende mantelzorgpremies voor verschillende doelgroepen. Een van de gemeenten voorziet een herziening van de premie in de nabije toekomst. Geen enkele gemeente gaf aan plannen te maken voor de invoering van een premie. Voor het aanvragen van de mantelzorgpremie moet je in 67% van de gemeenten bij het OCMW aankloppen. In 31% van de gemeenten is dat de gemeente zelf. In 84% van de gemeenten met een mantelzorgpremie wordt de premie gegeven aan de mantelzorger terwijl die in 11% van gemeenten naar de zorgbehoevende persoon gaat. In één gemeente kan de premie aan de mantelzorger of de zorgbehoevende persoon toegekend worden. Van 43 gemeenten weten we ook hoeveel mensen momenteel genieten van de mantelzorgpremie. In 3 op 10 gemeenten zijn er minder dan 50 rechthebbenden. In een kwart van de gemeenten kan momenteel meer dan 200 personen beroep doen op de mantelzorgpremie. Bedrag % of meer Totaal Gemiddeld (over alle niet variabele gemeentelijke premies heen) gaat het om 31 per maand voor 1 persoon. De laagste maandelijkse premie bedraagt 4, de hoogste Mantelzorgpremie

177 Zwevegem 105,7 003E20 22 50N48 45 31 100 ND

177 Zwevegem 105,7 003E20 22 50N48 45 31 100 ND Lijst van Vlaamse frequenties voor lokale radio Lokaliteit Frequentie Lengte Breedte Antennehoogte Vermogen Antennepatroon (MHz) (OL ' '' ) (NB ' '' ) (m) (Watt) (D/ND) 1 Aalst 90,0 004E03 00 50N57 00

Nadere informatie

prognose aandeel gf 2016 gemeente prognose aandeel gf 2016 OCMW

prognose aandeel gf 2016 gemeente prognose aandeel gf 2016 OCMW 2015 2015 2016 Aalst 2.600.000,00 30.036.051,00 2.600.000,00 31.168.733,00 2.600.000,00 32.336.206,00 2.600.000,00 33.558.985,00 2.600.000,00 34.824.563,00 2.600.000,00 36.134.434,00 Aalter 284.203,92

Nadere informatie

Oktober 2015 Gemeentelijke statistieken EPC-residentieel

Oktober 2015 Gemeentelijke statistieken EPC-residentieel 1 GEMEENTE BESTEMMING WOONGEBOUW_TYPE Aantal epc Gemiddeld kengetal Mediaan kengetal Aalst Appartement 1.418 288,32 230,81 Collectief woongebouw GESLOTEN 29 281,72 229,65 HALF_OPEN 21 252,96 228,00 Eengezinswoning

Nadere informatie

Overzicht dossierbeheerders

Overzicht dossierbeheerders Overzicht dossierbeheerders Contactgegevens dossierbeheerders zie: http://www.bloso.be/subsidiering/pages/contact.aspx Provincie's en VGC Provincie Antwerpen Provincie Limburg Provincie Oost-Vlaanderen

Nadere informatie

WIE IS MIJN RIOOLBEHEERDER/DRINKWATERBEDRIJF

WIE IS MIJN RIOOLBEHEERDER/DRINKWATERBEDRIJF WIE IS MIJN RIOOLBEHEERDER/DRINKWATERBEDRIJF 8 augustus 2014 WIE IS MIJN RIOOLBEHEERDER/DRINKWATERBEDRIJF Deze lijst geeft per gemeente weer wie uw rioolbeheerder en drinkwaterbedrijf is. Voor meer informatie

Nadere informatie

Systeem 1: procentuele tussenkomst op abonnementen

Systeem 1: procentuele tussenkomst op abonnementen Systeem : procentuele tussenkomst op abonnementen Aalst //2005 Aartselaar /08/2000 Alken /09/2009 Asse /07/2002 /09/2006 Balen /0/2009 Beernem /02/2000 Bekkevoort /05/2004 Beringen /09/2009 Berlaar /0/2007

Nadere informatie

Project digitaal aanvragen door intermediaire partners

Project digitaal aanvragen door intermediaire partners Vlaamse Overheid Afdeling Studietoelagen Project digitaal aanvragen door intermediaire partners School- en academiejaar 2012-2013 Afdeling Studietoelagen MD/SDV 25-7-2013 Afdeling Studietoelagen MD/SDV

Nadere informatie

Erkende/geplande voorzieningen per gemeente + totaal per gemeente Voor CENTRA KORTVERBLIJF op 1-jul-15

Erkende/geplande voorzieningen per gemeente + totaal per gemeente Voor CENTRA KORTVERBLIJF op 1-jul-15 e/geplande voorziengen per gemeente + totaal per gemeente Antwerpen Gemeente - Erkenng Erkenng - Erkenng Erkenng - Aartselaar 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Antwerpen 19 9 8 2 1 1 0 0 3 0 3 0 2 0 1

Nadere informatie

4Tabellen. en Grafieken

4Tabellen. en Grafieken 4Tabellen en Grafieken 4.1 LOKAAL CULTUURBELEID 4 TA B E L L E N E N G R A F I E K E N 1 L O K A A L C U LT U U R B E L E I D TABEL 1 Lokaal cultuurbeleid Samenvattende tabel subsidies 2005 LOKAAL CULTUURBELEID

Nadere informatie

eos@oostende.be http://www.wvi.be/nl/goedkopeenergieleningen info@deschakelaar.be www.deschakelaar.be

eos@oostende.be http://www.wvi.be/nl/goedkopeenergieleningen info@deschakelaar.be www.deschakelaar.be Grondgebied Lokale Entiteit (LE) Verantwoordelijke Telefoon/Email West-Vlaanderen Anzegem, OCMW Kortrijk Team Energie 056244901 Avelgem, Deerlijk, energie@ocmwkortrijk.be Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Lendelede,

Nadere informatie

Vlaanderen is energie

Vlaanderen is energie Vlaanderen is energie Energielening tot 10.000 euro voor energiebesparende investeringen Renovatie en nieuwbouw VLAAMS www.energiesparen.be ENERGIEAGENTSCHAP Een vraagje voor de Vlaamse overheid? Bel 1700

Nadere informatie

Relatiebeheerders Land- en Tuinbouw Provincie Antwerpen Gemeente Relatiebeheerder Adres

Relatiebeheerders Land- en Tuinbouw Provincie Antwerpen Gemeente Relatiebeheerder Adres Relatiebeheerders Land- en Tuinbouw Provincie Antwerpen Gemeente Relatiebeheerder Adres Aartselaar Arendonk Baarle Hertog Balen Balen Tel: 014 44 83 63 Beerse jef.meuws@kbc.be Beerse Tel: 014 44 83 45

Nadere informatie

BRUGGE Aantal private gezinnen en gemiddelde gezinsgrootte op 1 januari 2004 Aantal private gezinnen

BRUGGE Aantal private gezinnen en gemiddelde gezinsgrootte op 1 januari 2004 Aantal private gezinnen Omvang en evolutie van de bevolking 1 januari 1995 1 januari 2005 Evolutie 1995-2005 (absoluut) Evolutie 1995-2005 (in %) Aantal private gezinnen en gemiddelde gezinsgrootte op 1 januari 2004 Aantal private

Nadere informatie

CD&V 2012. van iedereen inbegrepen. naar daden inbegrepen

CD&V 2012. van iedereen inbegrepen. naar daden inbegrepen CD&V 2012 van iedereen inbegrepen naar daden inbegrepen 8000 kandidaten 351 provinciekandidaten 25% jongeren 15% senioren 99 vrouwelijke lijsttrekkers 3600 vrouwelijke kandidaten 127 kandidaten van allochtone

Nadere informatie

Melden van gasreuk of defecten door spraak- en gehoorgestoorden

Melden van gasreuk of defecten door spraak- en gehoorgestoorden Melden van gasreuk of defecten door spraak- en gehoorgestoorden Deze brochure legt uit hoe je als spraak- of gehoorgestoorde aan de distributienetbeheerders Gaselwest, IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek

Nadere informatie

Melden van gasreuk of defecten door spraak- en gehoorgestoorden

Melden van gasreuk of defecten door spraak- en gehoorgestoorden Melden van gasreuk of defecten door spraak- en gehoorgestoorden Deze brochure legt uit hoe je als spraak- of gehoorgestoorde aan de distributienetbeheerders Gaselwest, IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek

Nadere informatie

FOTOVOLTAISCHE ZONNE-ENERGIE VOOR PARTICULIEREN O V E R Z I C H T S U B S I D I E S 2 0 1 0

FOTOVOLTAISCHE ZONNE-ENERGIE VOOR PARTICULIEREN O V E R Z I C H T S U B S I D I E S 2 0 1 0 FOTOVOLTAISCHE ZONNE-ENERGIE VOOR PARTICULIEREN O V E R Z I C H T S U B S I D I E S 2 0 1 0 Wie fotovoltaïsche zonne-panelen wil installeren, kan genieten van diverse financiële steunmaatregelen. Deze

Nadere informatie

Melden van gasreuk of defecten door personen met een spraak- en/of gehoorstoornis

Melden van gasreuk of defecten door personen met een spraak- en/of gehoorstoornis Melden van gasreuk of defecten door personen met een spraak- en/of gehoorstoornis Deze brochure legt uit hoe je als persoon met een spraak- en/of gehoorstoornis aan de distributienetbeheerders Gaselwest,

Nadere informatie

VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT VAN 13 JUNI 2004. Verklaring van bewilliging in kandidaatstelling. 1... 2... 3...

VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT VAN 13 JUNI 2004. Verklaring van bewilliging in kandidaatstelling. 1... 2... 3... FORMULIER C/13 Nederlandse kiescollege VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT VAN 13 JUNI 2004 Verklaring van bewilliging in kandidaatstelling. Wij, ondergetekenden, kandidaten voorgedragen voor het Europese

Nadere informatie

BGUNSTID BGUNST VKBOID DATOPN DATARCH 1 Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen 0248399380 26/02/2009 2 Havenbedrijf Gent AGH 0218843678 26/02/2009 3

BGUNSTID BGUNST VKBOID DATOPN DATARCH 1 Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen 0248399380 26/02/2009 2 Havenbedrijf Gent AGH 0218843678 26/02/2009 3 BGUNSTID BGUNST VKBOID DATOPN DATARCH 1 Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen 0248399380 26/02/2009 2 Havenbedrijf Gent AGH 0218843678 26/02/2009 3 Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen 0205097392

Nadere informatie

Opvangcapaciteit op 16 december 2015

Opvangcapaciteit op 16 december 2015 Opvangcapaciteit op 16 december 2015 Nota in het kader van de coördinatieopdracht monitoring asielinstroom van het Agentschap Integratie en Inburgering Publicatiedatum nota: 8 januari 2016 Inleiding Deze

Nadere informatie

Oproep subsidiëring Huizen van het Kind

Oproep subsidiëring Huizen van het Kind Oproep subsidiëring Huizen van het Kind 1. Situering Het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 29 november 2013 houdende de organisatie van preventieve gezinsondersteuning

Nadere informatie

Dé partner voor een converserende overheid!

Dé partner voor een converserende overheid! Dé partner voor een converserende overheid! Uw praktische hulp Praktijkvoorbeelden Transparantie troef! Uw ideale maten en gewichten? Opdrachten die Vlaamse Post Geen kleine lettertjes bij Vlaamse Post.

Nadere informatie

Melden van gasreuk of defecten. door doven en slechthorenden

Melden van gasreuk of defecten. door doven en slechthorenden Melden van gasreuk of defecten door doven en slechthorenden Melden van gasreuk of defecten door doven en slechthorenden Deze brochure legt uit hoe je als dove of slechthorende aan de distributienetbeheerders

Nadere informatie

FOTOVOLTAISCHE ZONNE-ENERGIE VOOR PARTICULIEREN O V E R Z I C H T S U B S I D I E S 2 0 0 8

FOTOVOLTAISCHE ZONNE-ENERGIE VOOR PARTICULIEREN O V E R Z I C H T S U B S I D I E S 2 0 0 8 FOTOVOLTAISCHE ZONNE-ENERGIE VOOR PARTICULIEREN O V E R Z I C H T S U B S I D I E S 2 0 0 8 Wie fotovoltaïsche zonne-panelen wil installeren, kan genieten van diverse financiële steunmaatregelen. Deze

Nadere informatie

Vlaamse veldloopweek voor scholen

Vlaamse veldloopweek voor scholen Vlaamse veldloopweek voor scholen 26ste editie 20-28 september 2014 Resultatenfolder www.vlaamseveldloopweek.be SVS Van 20 tot en met 28 september 2014 vond de 26ste editie van de Vlaamse veldloopweek

Nadere informatie

Provincie Antwerpen. Zorgregio Antwerpen

Provincie Antwerpen. Zorgregio Antwerpen Provincie Antwerpen Zorgregio Antwerpen - Referentiepersoon: Karen Smets (edwina@thurman.be) (kinesitherapeut) - Steden en gemeenten: stad Antwerpen, Boechout, Borsbeek, Brasschaat, Brecht, Edegem, Essen,

Nadere informatie

Liberale Vrouwen Socio-culturele Vereniging. Inventaris van het archief (1972-1997)

Liberale Vrouwen Socio-culturele Vereniging. Inventaris van het archief (1972-1997) Liberale Vrouwen Socio-culturele Vereniging (1972- ) Inventaris van het archief (1972-1997) Liberale Vrouwen Socio-culturele Vereniging (1972- ) Inventaris van het archief (1972-1997) december 2014 Deze

Nadere informatie

Veldslagen in Vlaanderen vóór WO I

Veldslagen in Vlaanderen vóór WO I Veldslagen in Vlaanderen vóór WO I Provincie Jaar Naam van de veldslag Stad/ Gemeente Periode Oorlog0 Antwerpen 1007 Antwerpen Antwerpen vroege Middeleeuwen 1057 Antwerpen Antwerpen vroege Middeleeuwen

Nadere informatie

Tussentijds overzicht van (zorg)organisaties werkzaam in de thuissetting Assistentiewoningen Hof ter Linden

Tussentijds overzicht van (zorg)organisaties werkzaam in de thuissetting Assistentiewoningen Hof ter Linden Tussentijds overzicht van (zorg)organisaties werkzaam in de thuissetting Assistentiewoningen Hof ter Linden Ardooie BOEBS netwerk Bvba aan huis verpleging Lemmens DC Balsemboom DC Blankenberg DC CM Dendermonde

Nadere informatie

Stand van zaken opvangplaatsen voor asielzoekers op 30 oktober 2015

Stand van zaken opvangplaatsen voor asielzoekers op 30 oktober 2015 Stand van zaken opvangplaatsen voor asielzoekers op 30 oktober 2015 Nota in het kader van de coördinatieopdracht monitoring van het Agentschap Integratie en Inburgering 23 november 2015 Inhoudstafel Toelichting

Nadere informatie

Relatiebeheerders Land- en Tuinbouw Provincie West Vlaanderen Gemeente Relatiebeheerder Adres

Relatiebeheerders Land- en Tuinbouw Provincie West Vlaanderen Gemeente Relatiebeheerder Adres Relatiebeheerders Land- en Tuinbouw Provincie West Vlaanderen Gemeente Relatiebeheerder Adres Alveringem ann.colle@kbc.be Tel: 015 51 93 20 Fax: 051 51 93 26 Alveringem ria.huyghe@kbc.be Tel: 058 31 03

Nadere informatie

Recapitulatif type de gaz naturel (Haute- ou Basse calorie) version 28 mars 2013 Commune Code Postal Section de commune Gestionnaire de reseau de distribution Type de gaz naturel Aalst 9300 Aalst INTERGEM

Nadere informatie

De beleids- en beheerscyclus: algemene principes Jan Leroy, VVSG

De beleids- en beheerscyclus: algemene principes Jan Leroy, VVSG De beleids- en beheerscyclus: algemene principes Jan Leroy, VVSG Studiedagen BBC en externe verzelfstandiging Gent 7.12.2012 Leuven 12.12.2012 Inhoud Waarom een BBC? Voor welke besturen geldt de BBC? Uitgangspunten

Nadere informatie

Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Adviesopdracht met betrekking tot het verzorgingsgebied van de regionale televisieomroeporganisaties

Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Adviesopdracht met betrekking tot het verzorgingsgebied van de regionale televisieomroeporganisaties Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media Adviesopdracht met betrekking tot het verzorgingsgebied van de regionale televisieomroeporganisaties Analyses, conclusies en aanbevelingen 29 mei 2013 Inhoud

Nadere informatie

Bijkomende aansluitingen, grotere bekendheid en positieve feedback van besturen

Bijkomende aansluitingen, grotere bekendheid en positieve feedback van besturen Bijkomende aansluitingen, grotere bekendheid en positieve feedback van besturen De voorbije jaren hebben wij veel aandacht besteed aan de bekendmaking van de werking en het aanbod van de GSD-V. Deze inspanningen

Nadere informatie

Provinciaal participatiebeleid van ouderen

Provinciaal participatiebeleid van ouderen Provinciaal participatiebeleid van ouderen Provinciaal participatiebeleid van ouderen 5 pijlers : 1. Organiseren van inspraak en participatie bij het provinciaal ouderenbeleid 2. Subsidiebeleid : ouderenverenigingen,

Nadere informatie

Nieuwe subsidies kinderopvang: informatie voor het lokaal bestuur

Nieuwe subsidies kinderopvang: informatie voor het lokaal bestuur Nieuwe subsidies kinderopvang: informatie voor het lokaal bestuur INLEIDING De Vlaamse Regering stelt in 2015 nieuwe middelen ter beschikking voor subsidies voor kinderopvang van baby s en peuters. Organisatoren

Nadere informatie

GKB-nummer klantevd_nr sector upvolgnr naam_voorziening straat huisnr busnr postcode gemeente sectoromschrijving status status_sedert evd_info13

GKB-nummer klantevd_nr sector upvolgnr naam_voorziening straat huisnr busnr postcode gemeente sectoromschrijving status status_sedert evd_info13 GKB-nummer klantevd_nr sector upvolgnr naam_voorziening straat huisnr busnr postcode gemeente sectoromschrijving status status_sedert evd_info13 0024871-207010XX-X01 24871 207010XX X01 GZAT BETER THUIS

Nadere informatie

een zeer lage prijs (bron FOD Economie). 1 De grote stijging zou te wijten zijn aan de verkoop van een zeer groot perceel/groot aantal percelen aan

een zeer lage prijs (bron FOD Economie). 1 De grote stijging zou te wijten zijn aan de verkoop van een zeer groot perceel/groot aantal percelen aan De statistieken over de vastgoedprijzen zijn gebaseerd op gegevens afkomstig van het Kadaster van de FOD Financiën en betreffen de verkopen die onderworpen zijn aan het stelsel van registratierechten.

Nadere informatie

eandismagazine bewaarnummer Win deze energiezuinige koelkast! De energiemarkt in Vlaanderen 7 antwoorden op 7 vragen W e G W I j s I N e N e r G I e

eandismagazine bewaarnummer Win deze energiezuinige koelkast! De energiemarkt in Vlaanderen 7 antwoorden op 7 vragen W e G W I j s I N e N e r G I e eandismagazine W e G W I j s I N e N e r G I e België-Belgique P.B. - P.P. B - 546 Mei 007 02 bewaarnummer De energiemarkt in Vlaanderen 7 antwoorden op 7 vragen Win deze energiezuinige koelkast! Woord

Nadere informatie

aan, maar krijgen de sites in één beweging een nieuw elan: straks verrijzen hier een sportcomplex, wooneenheden, een jeugdhuis

aan, maar krijgen de sites in één beweging een nieuw elan: straks verrijzen hier een sportcomplex, wooneenheden, een jeugdhuis OVAM.link Editie 14 www.ovam.be Juni 2014 afval-, bodem- en duurzaam materialenbeleid voor de professional Vanaf 26 juni gaan we feestend de zomer in met de nieuwe gewestelijke zwerfvuilcampagne want een

Nadere informatie

Werk. aan, maar krijgen de sites in één beweging een nieuw elan: straks verrijzen hier een sportcomplex, wooneenheden, een jeugdhuis

Werk. aan, maar krijgen de sites in één beweging een nieuw elan: straks verrijzen hier een sportcomplex, wooneenheden, een jeugdhuis OVAM.link Editie 14 www.ovam.be Juni 2014 afval-, bodem- en duurzaam materialenbeleid voor de professional Vanaf 26 juni gaan we feestend de zomer in met de nieuwe gewestelijke zwerfvuilcampagne want een

Nadere informatie

Bevolking en huishoudens. Loop van de bevolking en migraties

Bevolking en huishoudens. Loop van de bevolking en migraties Bevolking en huishoudens Loop van de bevolking en migraties Het Nationaal Instituut voor de Statistiek biedt onpartijdige informatie tegen een redelijke prijs. De informatie wordt conform de wet verspreid,

Nadere informatie

Algemene ziekenhuizen : erkenningssituatie : huidig erkende functies per vestigingsplaats

Algemene ziekenhuizen : erkenningssituatie : huidig erkende functies per vestigingsplaats Naam ZA Pall 009 Antwerpen Algemeen Ziekenhuis Middelheim Antwerpen ZiekenhuisNetwerk Antwerpen Antwerpen Campus Middelheim 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Antwerpen Campus ZNA Middelheim / Koningin Paola Kinder

Nadere informatie

Bouwtechnische voorschriften voor de aansluiting van de woning op de distributienetten aardgas en elektriciteit

Bouwtechnische voorschriften voor de aansluiting van de woning op de distributienetten aardgas en elektriciteit Bouwtechnische voorschriften voor de aansluiting van de woning op de distributienetten aardgas en elektriciteit Technische voorschriften voor eindgebruiker en installateur Inhoud Inleiding... 3 Wie doet

Nadere informatie

Lancering beeldbank van steden en gemeenten Budascoop te Kortrijk

Lancering beeldbank van steden en gemeenten Budascoop te Kortrijk Lancering beeldbank van steden en gemeenten Budascoop te Kortrijk Persbericht 21 september 2012 Stad Kortrijk startte in het voorjaar van 2011 samen met Brugge, Gent en Mechelen een samenwerkingsproject

Nadere informatie

VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT VAN 13 JUNI 2004. Voordracht van Kandidaten (**)

VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT VAN 13 JUNI 2004. Voordracht van Kandidaten (**) Nederlandse kiescollege (*) FORMULIER C/10 VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT VAN 13 JUNI 2004. Voordracht van Kandidaten (**) Wij, ondergetekenden, kiezers in de Vlaamse kieskring (of kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde)

Nadere informatie

Vlaams Rampenfonds - Erkenning van de ramp van 29 en 30 augustus 2015

Vlaams Rampenfonds - Erkenning van de ramp van 29 en 30 augustus 2015 SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 72 van BART DOCHY datum: 13 november 2015 aan GEERT BOURGEOIS MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED Vlaams Rampenfonds

Nadere informatie

Persbericht. > Inlichtingen: Jorijn Neyrinck 0478 72 23 01 cultureelerfgoedoverleg@gmail.com

Persbericht. > Inlichtingen: Jorijn Neyrinck 0478 72 23 01 cultureelerfgoedoverleg@gmail.com Persbericht Spreekbuis versterkt het Cultureel-Erfgoedveld: OVERLEG CULTUREEL ERFGOED vzw - kortweg OCE. Belangenbehartiger voor de cultureel-erfgoedsector opgericht Op 26 maart werd in Gent een formele

Nadere informatie

WIE IS MIJN RIOOLBEHEERDER

WIE IS MIJN RIOOLBEHEERDER WIE IS MIJN RIOOLBEHEERDER 9 april 2015 WIE IS MIJN RIOOLBEHEERDER Deze lijst geeft per gemeente weer wie uw rioolbeheerder is. Voor meer informatie dient u met hen contact op te nemen. De contactgegevens

Nadere informatie

Overzicht projectaanvragen 2010 (versie 17/05/2013)

Overzicht projectaanvragen 2010 (versie 17/05/2013) Overzicht projectaanvragen 2010 (versie 17/05/2013) Trekker Ontvanger thema projecttitel projectnummer AALST AALST NA Aankoop gronden in de omgeving van Ten Bos voor de aanleg van het stadsbos 2010-9300-NA-02

Nadere informatie

Onze zitdagen in de provincies vanaf oktober 2015

Onze zitdagen in de provincies vanaf oktober 2015 Onze zitdagen in de provincies vanaf oktober 2015 Heb je vragen voor de Directie-generaal Personen met een handicap? Stel ze persoonlijk aan onze maatschappelijk assistenten! Zij houden zitdagen in elke

Nadere informatie

Inschrijving deelname Schatten van Vlieg 2015. Museum van de Nationale Bank van België. Openbare Bibliotheken Stad Brussel

Inschrijving deelname Schatten van Vlieg 2015. Museum van de Nationale Bank van België. Openbare Bibliotheken Stad Brussel Inschrijving deelname Schatten van Vlieg 2015 Hoofd- en deelfilialen Museum van de Nationale Bank van België Muziekinstrumentenmuseum experience Brussels! Openbare Bibliotheken Stad Brussel Bibliotheek

Nadere informatie

15/12/'11 De Halloweenwandeling Griezelbuiten van Hier is Ginderbuiten! wint de Culturele publieksprijs 2011.

15/12/'11 De Halloweenwandeling Griezelbuiten van Hier is Ginderbuiten! wint de Culturele publieksprijs 2011. Gazet van Antwerpen Promo Nieuwe BMW 3 Reeks Berline vanaf 285*/maand Word GvA-correspondent! Solliciteer nu! Bezorg ons uw leukste foto's van jonge antwerpen > mol Griezelbuiten wint Culturele Publieksprijs

Nadere informatie

REGIO-SELECTIE. Dr. Koen Hermans, Melanie Demaerschalk, Steven Marx, Prof. Dr. Anja Declercq Lucas K.U.Leuven 20 juni 2007

REGIO-SELECTIE. Dr. Koen Hermans, Melanie Demaerschalk, Steven Marx, Prof. Dr. Anja Declercq Lucas K.U.Leuven 20 juni 2007 REGIO-SELECTIE Dr. Koen Hermans, Melanie Demaerschalk, Steven Marx, Prof. Dr. Anja Declercq Lucas K.U.Leuven 20 juni 2007 1. Opstart Regio-selectie De eerste stap is het definiëren van een regio. Er worden

Nadere informatie

Een nieuwe ronde gemeentefusies in Vlaanderen: Wat zijn de mogelijkheden? Stijn De Ruytter. stijn.deruytter@kuleuven.be Tel.

Een nieuwe ronde gemeentefusies in Vlaanderen: Wat zijn de mogelijkheden? Stijn De Ruytter. stijn.deruytter@kuleuven.be Tel. Naamsestraat 61 bus 3550 B-3000 Leuven BELGIUM Tel. 032 16 326661 vives@kuleuven.be VIVES Briefings 2014 10 juli Een nieuwe ronde gemeentefusies in Vlaanderen: Wat zijn de mogelijkheden? Stijn De Ruytter

Nadere informatie

G O K - I N D I C A T O R E N B I J L E E R L I N G E N I N B a O EN S O

G O K - I N D I C A T O R E N B I J L E E R L I N G E N I N B a O EN S O S T A R T P A G I N A Welkom op de startpagina van de cijfers over de GOK-en bij leerlingen in het basis- en secundair onderwijs! De cijfers over de GOK-en (lees: leerlingkenmerken voor financiering) zijn

Nadere informatie

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Nummer 1 20 januari 2004 10de jaargang Inhoud Reglementen en verordeningen van de provincieraad Nr. 1 Toepassing van artikel 19 van het decreet van 22 februari

Nadere informatie

Chronologisch overzicht van het Provinciaal BibliotheekSysteem (PBS)

Chronologisch overzicht van het Provinciaal BibliotheekSysteem (PBS) Chronologisch overzicht van het Provinciaal BibliotheekSysteem (PBS) 2003 Redactie lastenboek 2004 februari Publicatie lastenboek 2004 maart-juni Selectie Pilootbibliotheken 2004 14 april Opening van de

Nadere informatie

384 HET BELGISCH RECHTS- EN PENITENTIAIR SYSTEEM GEINVENTARISEERD

384 HET BELGISCH RECHTS- EN PENITENTIAIR SYSTEEM GEINVENTARISEERD 384 HET BELGISCH RECHTS- EN PENITENTIAIR SYSTEEM GEINVENTARISEERD Het Algemeen Rijksarchief te Brussel (ARA) bezit een fondscatalogus met het beschikbaar archivalisch werk. Het materiaal verrast ons telkens

Nadere informatie

Ouderen. in beeld Oost-Vlaams. ouderencahier

Ouderen. in beeld Oost-Vlaams. ouderencahier Ouderen in beeld Oost-Vlaams ouderencahier 1 Ouderen in beeld. Oost-Vlaams Ouderencahier is een uitgave van Provincie Oost-Vlaanderen Directie Welzijn en Gezondheid Ouderenzorg tel. +32 9 267 75 46 frans.meyfroodt@oost-vlaanderen.be

Nadere informatie

Sociaal Wonen in Glabbeek Project De Melkroos

Sociaal Wonen in Glabbeek Project De Melkroos Sociaal Wonen in Glabbeek Project De Melkroos Een sociale woning huren U mag u altijd bij een Sociale Huisvestingsmaatschappij (SHM inschrijven om een woning te huren. Zelfs als de woningen nog niet gebouwd

Nadere informatie

Uitleenbaar demomateriaal 2013

Uitleenbaar demomateriaal 2013 Energiediensten voor Lokale Besturen Uitleenbaar demomateriaal 2013 Inhoud Uitleenmodaliteiten... 3 Soorten uitleenbaar demomateriaal... 4 Infoborden... 5 Info roll-ups... 6 Demo-modules... 10 Doe-modules...

Nadere informatie

BIJLAGE 6A Cluster culturele ontplooiing 1. OA

BIJLAGE 6A Cluster culturele ontplooiing 1. OA BIJLAGE 6A Cluster culturele ontplooiing 1. OA Allochtonen Allochtonen zijn één van de doelgroepen van het minderhedenbeleid. In het kader van het minderhedenbeleid wordt onder allochtonen verstaan: mensen

Nadere informatie

AANVRAAG SOCIALE HUURWONING 2011

AANVRAAG SOCIALE HUURWONING 2011 Campus Blairon 599 2300 Turnhout Tel: 014/40 11 04 Fax: 014/40 11 01 info@arkwonen.be Aanvraag Sociale Huurwoning p.1 van 9 AANVRAAG SOCIALE HUURWONING 2011 Hoe stel ik me kandidaat? 1. Ik VUL dit formulier

Nadere informatie

Hors plan de délestage Buiten afschakelplan Commune Gemeente. Tranche 3 Schijf 3. Tranche 1 Schijf 1. Tranche 2 Schijf 2

Hors plan de délestage Buiten afschakelplan Commune Gemeente. Tranche 3 Schijf 3. Tranche 1 Schijf 1. Tranche 2 Schijf 2 Aarschot 303 3 306 Aarschot 195 195 Gelrode 12 1 13 Langdorp 59 2 61 Rillaar 37 37 Affligem 66 7 73 Essene 25 25 Hekelgem 24 7 31 Teralfene 17 17 Asse 72 12 216 300 Asse 72 1 45 118 Bekkerzeel 4 4 Kobbegem

Nadere informatie

- Lier, riolerings- en herinrichtingswerken Begijnhof, werd ingediend voor pré-advies op 9 februari 2010 - Lier : restauratie woningen Kalvarieberg 5

- Lier, riolerings- en herinrichtingswerken Begijnhof, werd ingediend voor pré-advies op 9 februari 2010 - Lier : restauratie woningen Kalvarieberg 5 Provincie Antwerpen - Mechelen, Sint-Jan Berchmanskerk - Antwerpen, De Wolsack, hofkamer fase 1 buitenrestauratie - Mechelen, Sint-Pieter- en Pauluskerk interieurrestauratie - Antwerpen, Sint-Joriskerk

Nadere informatie

Lijst met GKB-codes zoals deze eind 2009 van kracht waren

Lijst met GKB-codes zoals deze eind 2009 van kracht waren Lijst met GKB-codes zoals deze eind 2009 van kracht waren Volgende lijst geeft een overzicht van de Instellingen met erkenningsnummer en GKB-nummer (op een grijze achtergrond) met daaronder het GKB-nummer

Nadere informatie

www.milo-profi.com Toerisme in cijfers 2013 rapport kunststeden

www.milo-profi.com Toerisme in cijfers 2013 rapport kunststeden www.milo-profi.com Toerisme in cijfers 2013 rapport kunststeden TOERISMEVLAANDEREN november 2014 41T 14T 14TUVerblijfstoerisme 41T214T 14TUEconomische 41T314T 14TUWegwijsU14T 41T414T 14TULijst T41U1.1U14T

Nadere informatie

NB_februari_2015_Opmaak 1 26/01/15 09:44 Pagina 1 L O S S E V E R K O O P. februari 2015»

NB_februari_2015_Opmaak 1 26/01/15 09:44 Pagina 1 L O S S E V E R K O O P. februari 2015» NB_februari_2015_Opmaak 1 26/01/15 09:44 Pagina 1 L O S S E V E R K O O P 02 454 25 83 Nieuwsbrief februari 2015» NB_februari_2015_Opmaak 1 26/01/15 09:44 Pagina 2 Nieuwsbrief februari 2015 2 Winkelpunt

Nadere informatie

Provincie Antwerpen 8h00-9h00 Aanpassingen tramlijnen Lijnnr. Modelnr. Van Naar Opmerking Freq Rittijd (min) Nummer

Provincie Antwerpen 8h00-9h00 Aanpassingen tramlijnen Lijnnr. Modelnr. Van Naar Opmerking Freq Rittijd (min) Nummer D.1. ANTWERPEN Provincie Antwerpen 8h00-9h00 Aanpassingen tramlijnen 8 2019 Bolivarplaats Silsburg Verlenging naar Silsburg + freq.verhoging van 7,5' 6 4' extra C.1.5 8 2020 Silsburg Bolivarplaats naar

Nadere informatie

DOSSIER. Ouderen in Vlaams-Brabant 2010. www.vlaamsbrabant.be/welzijn

DOSSIER. Ouderen in Vlaams-Brabant 2010. www.vlaamsbrabant.be/welzijn s t e u n p u n t so c i a l e p l a n n i n g DOSSIER Ouderen in Vlaams-Brabant 2010 www.vlaamsbrabant.be/welzijn Voorwoord Na de eerste editie van het dossier ouderen dat in 2007 verscheen willen we

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2009

Activiteitenverslag 2009 Activiteitenverslag 2009 1 Jaarverslag 7 de boekjaar 1 januari 2009-31 december 2009 Inhoud Jaarverslag 2009 Woord vooraf van de voorzitter van de Raad van Bestuur 3 Eandis in een oogopslag 7 Voorstelling

Nadere informatie

Voorstelling Cevi/Logins

Voorstelling Cevi/Logins Digitaal Sociaal Huis Agenda 13.15-13.30 uur: Onthaal 13.30-13.45 uur: Waarom een digitaal Sociaal Huis 13.45 14.15 uur: De online Producten en Dienstencatalogus van Vera voor zowel uw burgers als uw medewerkers

Nadere informatie

INSPIRATIEBOEKJE voor steden en gemeenten

INSPIRATIEBOEKJE voor steden en gemeenten INSPIRATIEBOEKJE voor steden en gemeenten 04 OCT sponsored by Een bruisende shopdag! De partners: Met dit document willen we alle steden en gemeenten motiveren om leuke activiteiten te organiseren naar

Nadere informatie

Ledenlijst FSC Groepscertificaat Agentschap voor Natuur en Bos

Ledenlijst FSC Groepscertificaat Agentschap voor Natuur en Bos Ledenlijst FSC Groepscertificaat Agentschap voor Natuur en Bos FSC Code Bos Eigenaar/Beheerder Afgevaardigde Locatie Coördinaten Oppervlakte CU-FM/COC-804128-AA-01 Domeinbos Pijnven ANB Regio Noord-Limburg

Nadere informatie

West-Vlaanderen Ontcijferd

West-Vlaanderen Ontcijferd West-Vlaanderen Ontcijferd Sociaaleconomisch profiel van de provincie - editie 2010 deel 1 woord vooraf Voor u ligt West-Vlaanderen Ontcijferd Sociaaleconomisch profiel van de provincie editie 2010. Wellicht

Nadere informatie

C.1. ANTWERPEN 1.1. LIJN 1: TRAM PETROLEUM ZUID EKEREN 1.2. LIJN 4: TRAM HOBOKEN - MEXICOBRUG

C.1. ANTWERPEN 1.1. LIJN 1: TRAM PETROLEUM ZUID EKEREN 1.2. LIJN 4: TRAM HOBOKEN - MEXICOBRUG C.1. ANTWERPEN 1.1. LIJN 1: TRAM PETROLEUM ZUID EKEREN Deze tram rijdt niet in de huidige toestand en wordt als nieuwe lijn nieuw ingevoerd in de toekomstscenario s. Hij zal een frequentie hebben van 8

Nadere informatie

toerisme in cijfers 2012

toerisme in cijfers 2012 in cijfers 2012 rapport kunststeden t oerisme Mei 2013 Inhoudstafel/ 1 Verblijfs in de Vlaamse kunststeden...3 1.1 Marktaandeel kunststeden in Vlaanderen (2008-2012)... 3 1.2 Cijfers aankomsten en overnachtingen

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2010

Activiteitenverslag 2010 Activiteitenverslag 2010 1 Jaarverslag 8 ste boekjaar 1 januari 2010-31 december 2010 Inhoud Jaarverslag 2010 Woord vooraf van de voorzitter van de Raad van Bestuur 3 Eandis in een oogopslag 7 Activiteitenverslag

Nadere informatie

Algemene ziekenhuizen : erkenningssituatie : hospitalisatiediensten : huidig aantal erkende bedden per vestigingsplaats

Algemene ziekenhuizen : erkenningssituatie : hospitalisatiediensten : huidig aantal erkende bedden per vestigingsplaats Algemene zieenhuizen : erenningssituatie : hospitalisatiediensten : huidig aantal erende bedden per vestigingsplaats Er. zieenhuis zieenhuis 009 Netwer 012 Dendermonde Blasius 017 Gent Maria Middelares

Nadere informatie

Algemene ziekenhuizen : erkenningssituatie : hospitalisatiediensten : huidig aantal erkende bedden per vestigingsplaats

Algemene ziekenhuizen : erkenningssituatie : hospitalisatiediensten : huidig aantal erkende bedden per vestigingsplaats Algemene zieenhuizen : erenningssituatie : hospitalisatiediensten : huidig aantal erende bedden per vestigingsplaats Er. zieenhuis zieenhuis 009 Netwer 012 Dendermonde Blasius 017 Maria Middelares 026

Nadere informatie

BELEIDSDOMEIN BESTUURSZAKEN AGENTSCHAP VOOR BINNENLANDS BESTUUR

BELEIDSDOMEIN BESTUURSZAKEN AGENTSCHAP VOOR BINNENLANDS BESTUUR BELEIDSDOMEIN BESTUURSZAKEN AGENTSCHAP VOOR BINNENLANDS BESTUUR Overheidsopdracht Gemeentefonds: evaluatie van de in het decreet van 5 juli 2002 bepaalde groeivoet en verdelingscriteria en formuleren van

Nadere informatie

Bevolking en huishoudens. Totale en Belgische bevolking

Bevolking en huishoudens. Totale en Belgische bevolking Bevolking en huishoudens Totale en Belgische bevolking Het Nationaal Instituut voor de Statistiek biedt onpartijdige informatie tegen een redelijke prijs. De informatie wordt conform de wet verspreid,

Nadere informatie

Jaarboek personenvervoer 2006 rapportering over het personenvervoer over de weg

Jaarboek personenvervoer 2006 rapportering over het personenvervoer over de weg rapportering personenvervoer over de weg 2006 40 Vlaamse overheid Departement Mobiliteit en Openbare Werken Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid Koning Albert II-laan 20 bus 2, 1000 mobiliteit.verkeersveiligheid@vlaanderen.be

Nadere informatie

Reglement provincie Vlaams-Brabant www.vlaamsbrabant.be/reglementen

Reglement provincie Vlaams-Brabant www.vlaamsbrabant.be/reglementen Reglement provincie Vlaams-Brabant www.vlaamsbrabant.be/reglementen Reglement voor het toekennen van bijkomende leningen bij onderhandse akte voor het bouwen en aankopen van een woning Artikel 1 Binnen

Nadere informatie

Bijkomende voorschriften aan het lastenboek Synergrid C2/112

Bijkomende voorschriften aan het lastenboek Synergrid C2/112 Versie 06/2009 Bijkomende voorschriften aan het lastenboek Synergrid C2/112 Eandis 1 Inhoud 1. TOEPASSINGSDATA 5 2. ONDERWERP 5 3. HET DISTRIBUTIEGEBIED WAAR DIT LASTENBOEK GELDIG IS 6 4. COÖRDINATEN

Nadere informatie

Provinciale omgevingsanalyse. Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie

Provinciale omgevingsanalyse. Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie Provinciale omgevingsanalyse Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie 30 09 2014 Provinciale omgevingsanalyse Samenlevingsopbouw Antwerpen Provincie 30 september 2014 Inleiding... 5 1. Feiten en cijfers

Nadere informatie

Vervoergebied Gent bevolking. 685.920

Vervoergebied Gent bevolking. 685.920 Vervoergebied Vervoergebied bevolking. 685.920 107 AALTER 18.696 125 MERELBEKE 22.193 108 ASSENEDE 13.489 126 NAZARETH 10.915 109 DEINZE 28.081 127 NEVELE 11.056 110 DE PINTE 10.144 128 OOSTERZELE 13.237

Nadere informatie

Reizen De Cauwer Grote Markt 72 te Sint-Niklaas Telefoon: 03-780.76.00, info@reizendecauwer.be

Reizen De Cauwer Grote Markt 72 te Sint-Niklaas Telefoon: 03-780.76.00, info@reizendecauwer.be Reizen De Cauwer Grote Markt 72 te Sint-Niklaas Telefoon: 03-780.76.00, info@reizendecauwer.be Sint-Niklaas, 01 januari 2008 Aangepaste prijs luchthavenvervoer van 01 januari 2008 Exclusief en uitsluitend

Nadere informatie

Reizen De Cauwer Grote Markt 72 te Sint-Niklaas Telefoon: 03-780.76.00, info@reizendecauwer.be

Reizen De Cauwer Grote Markt 72 te Sint-Niklaas Telefoon: 03-780.76.00, info@reizendecauwer.be Reizen De Cauwer Grote Markt 72 te Sint-Niklaas Telefoon: 03-780.76.00, info@reizendecauwer.be Sint-Niklaas, 01 januari 2007 Nieuwe prijzen luchthavenvervoer van 01 januari 2007 Exclusief en uitsluitend

Nadere informatie

Vastgoedprijzen blijven stijgen

Vastgoedprijzen blijven stijgen ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 25 augustus 28 Vastgoedprijzen blijven stijgen - voorlopige cijfers 28 - De prijzen van woningen zijn tijdens de eerste helft van 28 iets

Nadere informatie

Vraag nr. 72 van 26 januari 2005 van de heer TOM DEHAENE

Vraag nr. 72 van 26 januari 2005 van de heer TOM DEHAENE Vraag nr. 72 van 26 januari 2005 van de heer TOM DEHAENE Opvoedingsondersteuning Gesubsidieerde projecten In het kader van het decreet houdende de organisatie van activiteiten inzake opvoedingsondersteuning

Nadere informatie

OPTIMALISATIEPROGRAMMA 2016-2020

OPTIMALISATIEPROGRAMMA 2016-2020 INVESTERINGSPROGRAMMA VOOR DE OPTIMALISATIE VAN DE BOVENGEMEENTELIJKE ZUIVERINGSINFRASTRUCTUUR IN HET VLAAMSE GEWEST Tekst68: Optimalisatieprogramma 2016 BEKKEN VAN DE BENEDEN-SCHELDE Zuiveringsgebied

Nadere informatie

LENINGEN VOOR AANKOOP OF BOUW

LENINGEN VOOR AANKOOP OF BOUW LENINGEN VOOR AANKOOP OF BOUW Reglement voor het toekennen van bijkomende leningen bij onderhandse akte voor het bouwen en aankopen van een woning Artikel 1 Binnen de perken van de goedgekeurde begrotingskredieten

Nadere informatie

Reglement provincie Vlaams-Brabant www.vlaamsbrabant.be/reglementen

Reglement provincie Vlaams-Brabant www.vlaamsbrabant.be/reglementen Reglement provincie Vlaams-Brabant www.vlaamsbrabant.be/reglementen Renovatieleningen Reglement voor het toekennen van bijkomende leningen bij onderhandse akte met het oog op het renoveren van woningen

Nadere informatie

Reglement voor het toekennen van bijkomende leningen bij onderhandse akte met het oog op het renoveren van woningen

Reglement voor het toekennen van bijkomende leningen bij onderhandse akte met het oog op het renoveren van woningen RENOVATIELENINGEN Reglement voor het toekennen van bijkomende leningen bij onderhandse akte met het oog op het renoveren van woningen Artikel 1 Binnen de perken van de goedgekeurde begrotingskredieten

Nadere informatie

AGENTSCHAP WONEN-VLAANDEREN WOONBELEID OOST-VLAANDEREN

AGENTSCHAP WONEN-VLAANDEREN WOONBELEID OOST-VLAANDEREN AGENTSCHAP WONEN-VLAANDEREN WOONBELEID OOST-VLAANDEREN WONEN IN OOST-VLAANDEREN DE CIJFERS VAN 2014 Voorwoord Voor u ligt een nieuwe publicatie van Wonen Oost-Vlaanderen. Na een jarenlange traditie van

Nadere informatie