Een mantelzorgpremie. in elke gemeente. Ziekenzorg CM maakt een stand van zaken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een mantelzorgpremie. in elke gemeente. Ziekenzorg CM maakt een stand van zaken"

Transcriptie

1 Een mantelzorgpremie in elke gemeente Ziekenzorg CM maakt een stand van zaken 2012

2 Bezoek ons op het internet: Colofon Deze brochure is een uitgave van Ziekenzorg CM en van de Christelijke Mutualiteiten Productie Ziekenzorg CM - PB Brussel www. ziekenzorg.be Vormgeving Ziekenzorg CM Druk Joh. Enschedé - Van Muysewinkel Dank voor de medewerking aan Hilde Heyvaert, Sofie De Mars, Johan Tourné, Elke De Coninck Verantwoordelijke uitgever Johan Tourné - Meirstraat Sint Amands Overname van teksten en illustraties is enkel toegelaten na schriftelijke toestemming door de redactie en met vermelding van herkomst. Inhoud Voorwoord...p 3 Vlaanderen...p 5 Provincie Antwerpen...p 8 Provincie Limburg...p 12 Provincie Oost-Vlaanderen...p 16 Provincie Vlaams-Brabant...p 20 Provincie West-Vlaanderen...p 22 Uitgave juni Mantelzorgpremie

3 Voorwoord Een mantelzorgpremie in elke gemeente Maatschappelijke meerwaarde 1 op de 5 Vlamingen verleent regelmatig zorg, wekelijks of dagelijks, aan een ziek of zorgbehoevend familielid, vriend of buur. Deze bijna mantelzorgers leveren een formidabele bijdrage aan een warme en solidaire samenleving. Als erkende mantelzorgvereniging ijvert Ziekenzorg CM al jaren voor een gemeentelijke mantelzorgpremie in elke Vlaamse gemeente. Deze gemeentelijke mantelzorgpremie is voor ons het beste instrument om mantelzorgers te waarderen voor hun engagement. Met de gemeenteraadsverkiezingen in zicht zullen we deze eis opnieuw vooraan op de lokale politieke agenda plaatsen. Mantelzorgers verdienen immers deze waardering. Gelukkig kunnen zorgbehoevende mensen vandaag rekenen op een goed uitgebouwd netwerk van thuiszorgdiensten: verpleegkundige zorg thuis, gezinszorg, poetshulp, Maar mantelzorg is vaak het noodzakelijke bindmiddel vooral in eerdere zwaardere zorgsituaties om ondanks deze thuiszorgdiensten de zorg optimaal georganiseerd te krijgen en de wens van zorgbehoevende mensen om zo lang als mogelijk thuis te verblijven voor langere tijd te vervullen. Thuiszorgdiensten en mantelzorgers kunnen dan ook zorgen voor een wederzijdse versterking. Uit onderzoek blijkt dat wie kan rekenen op een goed informeel netwerk ook vaak kan rekenen op betere professionele ondersteuning, omdat dit informeel netwerk daar juist op toeziet en ook deels professionele zorg minder noodzakelijk maakt. Professionele zorg is vandaag hoe dan ook een schaars goed, met een kloof tussen behoefte en aanbod. Overwegend de mantelzorger steekt een tandje bij om in het belang van de zorgbehoevende deze kloof te dichten. Bovendien maakt de verstaanbare drang naar (tijds) efficiëntie dat een aantal zorgtaken hoe dan ook naar mantelzorgers worden doorgeschoven. De emotionele ondersteuning van zorgbehoevende mensen komt bijvoorbeeld vaak in handen van mantelzorgers. Als de zorg niet meer kan gedragen worden via het eigen netwerk, zijn er specifieke voorzieningen en initiatieven. Maar thuiszorg is hoe dan ook goedkoper dan (permanente) residentiële zorg. Dankzij de inzet van vele mantelzorgers blijft de vraag naar residentiële opvang beheersbaar en betaalbaar. Mantelzorgers leveren op deze wijze een onbetaalbare bijdrage aan een zorgzaam Vlaanderen. Dit verdient alle waardering. Actie loont De voorbije jaren voerden tal van plaatselijke Ziekenzorg CM-kernen actie tot de invoering van een mantelzorgpremie in hun gemeente. Naar aanleiding van de Dag van de mantelzorg 2012 maakten we voor de derde maal een stand van zaken op (eerdere analyses vonden plaats in 2008 en 2010). Alle Vlaamse gemeenten ontvingen de voorbije maanden een vragenlijst om ons op deze wijze de meeste recente gegevens te bezorgen. Gemeenten die dit nalieten, werden telefonisch gecontacteerd. Zo kunnen we een betrouwbare inventaris en haarscherpe analyse voorleggen. Van de 308 gemeenten in Vlaanderen heeft 82% een mantelzorgpremie. Dat is positief. In vergelijking met 2010 is dit een stijging van 7%. We noteren zelfs een stijging van 15% wanneer we vergelijken met Studies tonen duidelijk aan dat er in Vlaanderen een maatschappelijk draagvlak bestaat voor een waarderingspremie voor mantelzorgers. Uit onderzoek blijkt dat 9 op de 10 Vlaamse burgers vinden dat de overheid mantelzorgers moet belonen, bij voorkeur door middel van een financiële tegemoetkoming (63%). Mantelzorgers treden vanzelfsprekend deze mening volmondig bij (75%). Het argument dat de Vlaamse zorgverzekering de invoering van een mantelzorgpremie overbodig maakt, wordt ontkracht door een HIVA-studie. Uit dat onderzoek blijkt dat de premie van de Vlaamse zorgverzekering volstaat voor één derde van de chronisch zieke en/of zorgbehoevende Mantelzorgpremie 3

4 Voorwoord mensen om hun niet-medische kosten te betalen (poetshulp, verzorgingsmiddelen, gezinszorg, ). Slechts 20% van de personen die een premie van de Vlaamse zorgverzekering ontvangen, betalen een vergoeding aan de voornaamste mantelzorger. In het kader van een duidelijke verdeling van (kern) taken tussen de verschillende beleidsniveau s in Vlaanderen pleit Ziekenzorg CM voor een Vlaamse zorgverzekering die voorziet in een (geïndexeerde) premie om de niet medische kosten betaalbaar te houden voor zwaar zorgbehoevende mensen. Steden en gemeenten, het beleidsniveau dat het dichtst bij de mensen staat, dienen de erkenning en waardering tastbaar te maken voor mantelzorgers door de toekenning van een gemeentelijke mantelzorgpremie. Meer, maar ook minder. Minder positieve vaststelling is dat de gemiddelde mantelzorgpremie 30 euro per maand bedraagt. In 2010 bedroeg dit nog 32 euro, in 2008 zelfs 37 euro. Dit heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat het merendeel van de gemeenten die de voorbije jaren een mantelzorgpremie invoerden, kozen voor een klein bedrag en zo het gemiddelde in Vlaanderen naar omlaag haalden. Een trend die we de komende jaren hopen te keren. Mantelzorgsterren Ziekenzorg CM toetste alle gemeentelijke mantelzorgpremie s af aan de eigen krachtlijnen voor een goede gemeentelijke mantelzorgpremie (zie kader hieronder). Op basis van deze analyse worden mantelzorgsterren toegekend aan elke gemeente. Een gemeente die voldoet aan alle vooruitgeschoven Ziekenzorg CMkrachtlijnen wordt genomineerd met vijf sterren, en zo verder. Vandaag is er nog geen 5-mantelzorgsterren gemeente in Vlaanderen. De perfectie bestaat dus nog niet. Gelukkig zijn er reeds 90 gemeenten met 4 mantelzorgsterren. Het verhogen van het aantal mantelzorgsterren in elke gemeente is voor Ziekenzorg CM vast en zeker een uitdaging voor de komende jaren. Uitnodiging Zonder de inzet van de mantelzorgers zou de thuiszorg in Vlaanderen er totaal anders uitzien. Deze vorm van solidariteit en engagement is niet zo vanzelfsprekend en verdient alle waardering. Een gemeentelijke mantelzorgpremie is hiervoor een belangrijke hefboom. Deze nieuwe stand van zaken en de toekenning van mantelzorgsterren per gemeente, wil plaatselijke besturen stimuleren tot de invoering van deze premie of om de bestaande premie bij te spijkeren. Op dit vlak is er zeker nog werk aan de winkel. Voor Ziekenzorg CM-kernen is het de uitdaging om plaatselijke beleidsmakers te overtuigen om (verder) werk te maken van een tastbare gemeentelijke mantelzorgpremie. We hopen dat de nieuwe beleidsploegen vanaf 2013 de uitdaging aangaan en komen tot een mantelzorgpremie die beantwoordt aan de Ziekenzorg CM - krachtlijnen. Een zorgzaam Vlaanderen verdient veel gemeenten met 5-mantelzorgsterren. Daar gaan we samen voor! Namens Ziekenzorg CM : Johan Tourné Nationaal secretaris Bert Peirsegaele Voorzitter 4 Mantelzorgpremie Onze krachtlijnen voor een goede gemeentelijke mantelzorgpremie Bedrag: minimaal 50,00 euro voor wie zorgt voor één persoon, 75,00 euro voor wie zorgt voor twee zorgbehoevende personen. De gemeentelijke mantelzorgpremie wordt rechtstreeks gestort op de rekening van de mantelzorger. Soepele voorwaarden die zo weinig mogelijk mantelzorgers uitsluiten. Eenvoudige administratie

5 Vlaanderen Vlaanderen Dit overzicht bevat informatie over de mantelzorgpremie in de Vlaamse gemeenten. De premies die opgenomen zijn in dit overzicht kregen niet altijd de naam mantelzorgpremie als officiële naam. De oorzaak in dit veelvoud aan namen ligt in een aantal redenen. Mantelzorg is in vele gemeenten nog te vaak een onbekend begrip. Bovendien richt een premie zich vaak tot een bepaalde groep mantelzorgers of zorgbehoevende personen. Soms refereert de naam niet naar de doelgroep van de premie, maar wat men ermee wil bereiken. Maar zolang de premie qua betekenis en doelgroep in de geest van mantelzorg uitgewerkt is, werd deze opgenomen in de brochure. Niet alle gemeenten stuurden jammer genoeg hun meest actuele gegevens in, na herhaaldelijk aandringen. Van deze gemeenten waarvan we geen nieuwe informatie kregen, gaan we verder op informatie uit In het overzicht vind je duidelijk aangegeven (via een *) welke info dateert van Het gaat om 15% van de Vlaamse gemeenten. Van andere gemeenten kregen we dan weer meer volledige informatie waardoor we de voorwaarden soms duidelijker in beeld konden brengen. Kerngegevens Van de 308 gemeenten in Vlaanderen heeft 82% een mantelzorgpremie. In vergelijking met 2010 is dit een stijging met 7%. Provincie gemeenten met MZ-premie gemeenten met MZ-premie (%) gemeenten met MZ-premie in 2008(%) Antwerpen 49 70% 65% Limburg 38 86% 86% Oost-Vlaanderen 51 78% 72% Vlaams-Brabant 54 83% 69% West-Vlaanderen 61 95% 89% Totaal Vlaanderen % 75% 27% van de gemeenten die in 2010 geen mantelzorgpremie hadden, voerden intussen deze premie in. Van de 56 gemeenten zonder mantelzorgpremie in Vlaanderen plannen 2 gemeenten de invoering van een mantelzorgpremie in de nabije toekomst. Eén gemeente gaf verrassend aan nog nooit te hebben gehoord van een gemeentelijke mantelzorgpremie. Eén gemeente ging onbegrijpelijkerwijze over tot de afschaffing van deze premie. In 8 gemeenten (3%) vonden we meerdere initiatieven die zich richten naar verschillende groepen van mantelzorgers. 3 provincies geven zelf een mantelzorgpremie, namelijk Limburg, Oost-Vlaanderen en Antwerpen. Deze provinciale premies zijn niet opgenomen in deze analyse. Van 213 gemeenten weten we hoeveel mensen momenteel genieten van de gemeentelijke mantelzorgpremie. In 31% (-2%) van de gemeenten is dat minder dan 50 personen. In 22% van de gemeenten kunnen momenteel meer dan 200 personen beroep doen op een soort van mantelzorgpremie. Mantelzorgpremie 5

6 Vlaanderen 2012 (%) 2010 (%) 2008 (%) % 33% 36% % 21% 20% % 25% 29% 200 of meer 46 22% 21% 15% Bedrag Gemiddeld (over alle gemeenten met een vaste premie) gaat het om ongeveer 30 euro per maand voor 1 persoon. We zien een daling in het gemiddeld bedrag. In 2010 was dit 32 euro, in 2008 nog 37 euro. De laagste maandelijkse premie bedraagt 2 euro; de hoogste 100 euro. Provincie Gemid. premie van 1 pers. in 2012 in /- Antwerpen 33 euro 35 euro - 2 euro Limburg 31 euro 33 euro - 2 euro Oost-Vlaanderen 29 euro 29 euro status quo Vlaams-Brabant 31 euro 33 euro - 2 euro West-Vlaanderen 27 euro 31 euro - 4 euro Totaal Vlaanderen 30 euro 32 euro -2 euro 2012 (%) 2010 (%) 2008 (%) < % 24% 22% % 28% 30% > % 20% 25% variabel 73 29% 28% 24% In 27% van de gemeenten ligt dit bedrag lager dan 25 euro per maand, in 30% van 25 tot 49 euro per maand en in 16% hoger dan 50 euro per maand. In 29% van de gemeenten is het bedrag afhankelijk van een aantal indicatoren, bv. leeftijd, mate van zelfredzaamheid, Er zijn meestal een hele reeks voorwaarden waaraan voldaan moet worden om recht te hebben op de premie: In 39% van de reglementen van gemeentelijke mantelzorgpremies worden er voorwaarden gesteld met betrekking tot het inwonen van de zorgbehoevende persoon bij de mantelzorger. Meestal betekent dit dat men enkel recht heeft als de zorgbehoevende persoon inwoont bij de mantelzorger. In 19% van de gemeenten heeft men recht op de mantelzorgpremie als men geen premie via de zorgverzekering ontvangt. In 22% van de gemeenten is het net omgekeerd en kom je alleen in aanmerking als je recht hebt op de premie via de zorgverzekering. In 37% van de premies worden er leeftijdsvoorwaarden gesteld, bijvoorbeeld dat de zorgbehoevende persoon minimum 65 jaar oud is. In 77% van de gemeenten moet de zorgbehoevende persoon en/of zijn of haar mantelzorger in de eigen gemeente wonen. Afhankelijk van de gemeente tot gemeente moet enkel de zorgbehoevende, de mantelzorger of moeten beide in de gemeente wonen. In 55% van de premies heeft men recht op de premie vanaf een bepaalde mate van verlies aan zelfredzaamheid. In 2010 kwam deze voorwaarde opvallend meer terug in de reglementen. Toen bedroeg dit aandeel 77%. In 17% van de gemeenten zijn er voorwaarden met betrekking tot de familieband tussen de zorgbehoevende persoon en de mantelzorger (ten opzichte van 32% in 2010). Meestal betekent dit dat men enkel recht heeft als men zorgt voor een familielid. In minimum 33% van de gemeenten is de premie enkel mogelijk als men niet in een rusthuis of verzorgingsinstelling verblijft. In 9% van de gemeenten kan men enkel aanspraak maken op de premie als er een zorgenplan opgesteld wordt. In 25% van de gemeenten is het al dan niet krijgen van de premie afhankelijk van het inkomen. In 20% van de gemeenten kan je enkel aanspraak maken op de premie als je recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming (via het WIGW of Omnio - statuut). In minimum 45% van de gemeenten zijn ook nog andere voorwaarden verbonden aan het recht op de mantelzorgpremie. 6 Mantelzorgpremie

7 Vlaanderen (%) Inwonen noodzakelijk Recht op zorgverzekering Geen recht op zorgverzekering Leeftijdsvoorwaarden Inwoner zijn van de gemeente Antwerpen Limburg Oost-Vlaanderen Vlaams-Brabant West-Vlaanderen Vlaanderen (%) Verlies van zelfredzaamheid Verwantschap noodzakelijk Niet RVT of ROB Zorgenplan noodzakelijk Inkomensvoorwaarde Antwerpen Limburg Oost-Vlaanderen Vlaams-Brabant West-Vlaanderen Vlaanderen Recht op verhoogde tegemoetkoming (%) Andere voorwaarden (%) gemeenten met premie (aantal) gemeenten met premie (%) gemeenten met premie in 2008 (%) Antwerpen Limburg Oost-Vlaanderen Vlaams-Brabant West-Vlaanderen Vlaanderen Mantelzorgsterren in Vlaanderen 1 / Antwerpen Limburg Oost-Vlaanderen Vlaams-Brabant West-Vlaanderen Totaal % overzicht van aantal gemeenten per provincie. Mantelzorgpremie 7

8 Antwerpen Kerngegevens Antwerpen heeft een provinciale mantelzorgpremie. Van de 70 gemeenten in Antwerpen bestaat er in 49 een mantelzorgpremie (70%). Dit zijn 4 gemeenten meer dan in gemeenten geven aan geen plannen te hebben om een premie in te voeren. Je kan voor de premie terecht bij het OCMW (77% van de gemeenten) of de stedelijke diensten (23% van de gemeenten). In 79% van die gemeenten, wordt de premie gegeven aan de mantelzorger. In 23% van de gemeenten wordt de premie toegekend aan de zorgbehoevende persoon. In één gemeente kan de premie aan de mantelzorger of de zorgbehoevende persoon toegekend worden. Van 43 gemeenten weten we hoeveel mensen momenteel genieten van de mantelzorgpremie. In 28% van die gemeenten is dat minder dan 50 personen. In iets meer dan een kwart van de gemeenten kunnen momenteel meer dan 200 personen beroep doen op de mantelzorgpremie. Bedrag % of meer Totaal Gemiddeld (over alle gemeenten heen) gaat het om ongeveer 33 per maand voor 1 persoon. De laagste maandelijkse premie bedraagt 2, de hoogste 75. % < > variabel Totaal In 18% van de gemeenten ligt het bedrag lager dan 25 per maand, in 33% van 25 tot 49 per maand en in 19% vanaf 50 per maand. In gemeenten waar veel mensen recht hebben op de premie, ligt de premie vaak lager dan in gemeenten waar weinig mensen een premie krijgen. 8 Mantelzorgpremie

9 Antwerpen In 15% van de gemeenten is het bedrag afhankelijk van een aantal mogelijke indicatoren als leeftijd, mate van zelfredzaamheid,. Ook een toelage in de vorm van een dagpremie, past in deze categorie. Er zijn meestal een hele reeks voorwaarden waaraan voldaan moet worden om recht te hebben op de gemeentelijk mantelzorgpremie: In 46% van de gemeenten worden er voorwaarden gesteld met betrekking tot het inwonen van de zorgbehoevende persoon bij de mantelzorger. Soms betekent dit dat men enkel recht heeft als de zorgbehoevende persoon inwoont bij de mantelzorger. Soms zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen verschillend voor inwonende en niet inwonende zorgbehoevende personen. In 10% van de gemeenten heeft men recht op de premie als men geen premie via de zorgverzekering ontvangt. 25% volgt de tegenovergestelde strategie en verleent een premie aan (zorgverleners van) personen die in aanmerking komen voor de zorgverzekering. In 2010 was dat nog maar 18%. In 81% van de gemeenten worden er leeftijdsvoorwaarden gesteld, bijvoorbeeld dat de zorgbehoevende persoon minimum 65 jaar oud is. In 2010 was dat 84%. In 71% van de gemeenten heeft men recht op de premie vanaf een bepaalde mate van verlies aan zelfredzaamheid. (t.o.v. 67% in 2010) In 13% van de gemeenten zijn er voorwaarden met betrekking tot de familieband tussen de zorgbehoevende persoon en de mantelzorger. Dit is een daling van 7% ten opzichte van Meestal betekent dit dat men enkel recht heeft als men zorgt voor een familielid. In 50% van de gemeenten is de premie enkel mogelijk als men niet in een rusthuis of verzorgingsinstelling verblijft. In 13% van de gemeenten kan men enkel aanspraak maken op de premie als er een zorgenplan opgesteld wordt. In 27% van de gemeenten is het al dan niet krijgen van de premie afhankelijk van het inkomen. In 2010 bedroeg dit aandeel 31%. In 13% van de gemeenten kan je enkel aanspraak maken op de premie als je recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming (via het WIGW of Omnio - statuut). In minimum 23% van de gemeenten zijn ook nog andere voorwaarden verbonden aan het recht op de mantelzorgpremie. 81% van de gemeenten vermeldt expliciet dat de zorgbehoevende persoon en/of zijn of haar mantelzorger in de eigen gemeente wonen. sterren / Aftoetsen krachtlijnen Ziekenzorg gemeenten Aartselaar, Arendonk, Boechout, Borsbeek, Essen, Mortsel, Olen, Putte, Puurs, Ravels, Schilde, Wommelgem, Wuustwezel Berlaar, Dessel, Duffel, H.o.d. Berg, Herenthout, Herselt, Hoogstraten, Hove, Kasterlee, Lier, Lille, Lint, Mechelen, Meerhout, Merksplas, Niel, Nijlen, Retie, Rijkevorsel, Rumst, Schelle, St. Amands, Turnhout, Vorselaar, Wijnegem Antwerpen/district Berchem, Beerse, Bornem, Geel, Grobbendonk, Herentals, Mol, Oud Turnhout, Sint-Katelijne-Waver, Stabroek Brasschaat / Baarle-Hertog, Balen, Bonheiden, Boom, Brecht, Edegem, Hemiksem, Hulsthout, Kalmthout, Kapellen, Kontich, Laakdal, Malle, Ranst, Schoten, Vosselaar, Westerlo, Willebroek, Zandhoven, Zoersel, Zwijndrecht Mantelzorgpremie 9

10 Antwerpen Overzicht Mantelzorgpremie Antwerpen Gemeente Uitbetaald aan wie? Doelgroep Waar aanvragen? Bedrag op maandbasis (in ) inwonend geen cumul recht op leeftijd andere rechthebbenden Aartselaar MZ ZB OCMW 25 4 Antwerpen MZ ZB gemeente 10,42 2 Arendonk MZ ZB OCMW Baarle Hertog 0 Balen* 0 Beerse ZB ZB gemeente 20 2 Berlaar MZ ZB OCMW 75, Boechout MZ ZB OCMW variabel 34 4 Bonheiden* 0 Boom* 0 Bornem ZB ZB OCMW 25/jaar Borsbeek MZ ZB gemeente Brasschaat ZB ZB OCMW variabel 64 1 Brecht* 0 Dessel* ZB ZB OCMW 42, Duffel MZ ZB gemeente Edegem 0 Essen* ZB ZB OCMW variabel Geel MZ ZB gemeente variabel 83 2 Grobbendonk MZ ZB OCMW variabel H.o.d.Berg MZ ZB OCMW Hemiksem 0 Herentals MZ ZB gemeente 200/jaar Herenthout MZ ZB OCMW variabel Herselt MZ ZB OCMW Hoogstraten MZ ZB gemeente variabel Hove* ZB ZB OCMW variabel 20 3 Hulsthout* 0 Kalmthout 0 Kapellen 0 Kasterlee MZ ZB OCMW Kontich 0 Laakdal 0 Lier ZB ZB gemeente Lille MZ ZB OCMW Lint MZ OCMW Malle 0 Mechelen MZ ZB OCMW 25 3 Meerhout MZ ZB gemeente 40 3 Merksplas MZ OCMW variabel 3 Mol* ZB ZB gemeente variabel Mortsel MZ ZB gemeente Sterren 10 Mantelzorgpremie

11 Antwerpen Gemeente Uitbetaald aan wie? Doelgroep Waar aanvragen? Bedrag op maandbasis (in ) inwonend geen cumul recht op rechthebbenden Niel* MZ ZB OCMW variabel 50 3 Nijlen MZ OU OCMW Olen MZ of ZB ZB OCMW O.Turnhout ZB GP OCMW Putte MZ ZB OCMW 50/jaar Puurs MZ ZB OCMW 25/jaar Ranst 0 Ravels MZ ZB OCMW variabel Retie MZ OU OCMW Rijkevorsel ZB OU gemeente variabel Rumst ZB ZB OCMW variabel Schelle MZ OCMW Schilde MZ GP OCMW 771,64/jaar 9 4 Schoten* 0 St Amands MZ ZB OCMW 25/jaar 58 3 St Katelijne Waver leeftijd andere MZ ZB OCMW variabel 2 Stabroek MZ ZB OCMW 20, Turnhout MZ ZB OCMW Vorselaar MZ OCMW Vosselaar 0 Westerlo 0 Wijnegem MZ ZB OCMW variabel 45 3 Willebroek 0 Wommelgem MZ ZB OCMW Wuustwezel MZ ZB OCMW Zandhoven 0 Zoersel* 0 Zwijndrecht 0 Sterren Provinciale premie MZ ZB 450/jaar * Geen actuele gegevens beschikbaar. Mantelzorgpremie Geen mantelzorgpremie GP MZ OU ZB Gehandicapte persoon Mantelzorger Ouderen Zorgbehoevende Mantelzorgpremie 11

12 Limburg Kerngegevens Limburg heeft een provinciale mantelzorgpremie. Van de 44 gemeenten in Limburg bestaat er in 38 een mantelzorgpremie (86%). De provincie Limburg nam in 2002 een initiatief ter ondersteuning van mantelzorg. De provincie wil daarmee mantelzorg ondersteunen, maar ook de Limburgse gemeenten stimuleren tot het uitbetalen van een gemeentelijke mantelzorgsubsidie. Sedert het ontstaan van deze provinciale premie is het aantal gemeenten met een mantelzorgpremie gedaald. In 2008 konden we al 3 gemeenten identificeren die een mantelzorgpremie hadden in het verleden, maar die hebben stopgezet. Vandaag zien we een lichte stijging van één gemeente met een nieuwe gemeentelijke mantelzorgpremie. Voor het aanvragen van de gemeentelijke mantelzorgpremie kan je in Lmburg terecht bij het OCMW (89%). In één gemeente nemen de gemeentelijke stadsdiensten deze taak op zich. In 92% van die gemeenten, wordt de premie gegeven aan de mantelzorger. Eén gemeente kent de premie toe aan de zorgbehoevende persoon. Ook hier heeft de provinciale regeling een sturend effect. De provincie Limburg gaat ervan uit dat een subsidie rechtstreeks aan de mantelzorger efficiënter is dan subsidie via de zorgbehoevende persoon. Vele gemeenten volgen dit. Van 34 gemeenten weten we ook hoeveel mensen momenteel genieten van de mantelzorgpremie. In 3 op 10 gemeenten is dat minder dan 50 personen. In 18% van de gemeenten kunnen momenteel meer dan 200 personen beroep doen op de mantelzorgpremie. Bedrag % of meer 6 18 Totaal Gemiddeld (over alle gemeenten heen) gaat het om ongeveer 31 per maand voor 1 persoon. De laagste maandelijkse premie bedraagt 10, de hoogste Mantelzorgpremie

13 Limburg % < > variabel Totaal In 18% van de gemeenten ligt het bedrag lager dan 25 per maand, in 39% van 25 tot 49 per maand en in 13% vanaf 50 per maand. In gemeenten waar veel mensen recht hebben op de premie, ligt de premie vaak lager dan in gemeenten waar weinig mensen een premie krijgen. In 29% van de gemeenten is het bedrag afhankelijk van een aantal mogelijke indicatoren, bijvoorbeeld leeftijd, mate van zelfredzaamheid, Er zijn meestal een hele reeks voorwaarden waaraan voldaan moet worden om recht te hebben op de gemeentelijke mantelzorgpremie: In 61% van de gemeenten worden er voorwaarden gesteld met betrekking tot het inwonen van de zorgbehoevende persoon bij de mantelzorger. Deze voorwaarde wordt minder vaak gesteld dan in 2010, toen bedroeg dit aandeel 84%. Soms betekent dit dat men enkel recht heeft als de zorgbehoevende persoon inwoont bij de mantelzorger. Soms zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen verschillend voor inwonende en niet inwonende zorgbehoevende personen. In 29% van de gemeenten heeft men recht op de premie als de zorgbehoevende persoon geen premie via de zorgverzekering ontvangt. In 2010 was dit nog 39%. In 8% van de gemeenten is het zo dat je enkel recht hebt op de gemeentelijk premie als de zorgbehoevende persoon in aanmerking komt voor de zorgverzekering. In 2010 was dit nog 14%. In 82% van de gemeenten worden er leeftijdsvoorwaarden gesteld, bijvoorbeeld dat de zorgbehoevende persoon minimum 65 jaar oud is. In 76% van de gemeenten moet de zorgbehoevende persoon en/of zijn of haar mantelzorger in de eigen gemeente wonen (t.o.v. 82% in 2010). Volgens de meeste reglementen moet zowel de mantelzorger als de zorgbehoevende persoon in de gemeente wonen. In 66% van de gemeenten heeft men recht op de premie vanaf een bepaalde mate van verlies aan zelfredzaamheid (t.o.v. 76% in 2010). In 37% van de gemeenten zijn er voorwaarden met betrekking tot de familieband tussen de zorgbehoevende persoon en de mantelzorger. In 2010 werd deze voorwaarde in 54% van de gemeenten gesteld. Meestal betekent dit dat men enkel recht heeft als men zorgt voor een familielid. In 26% van de gemeenten is de premie enkel mogelijk als men niet in een rusthuis of verzorgingsinstelling verblijft. In 11% van de gemeenten kan men enkel aanspraak maken op de premie als er een zorgenplan opgesteld wordt. In 2010 was dit nog 20%. In 29% van de gemeenten is het al dan niet krijgen van de premie afhankelijk van het inkomen. In 2010 bedroeg dit aandeel 43%. In 39% van de gemeenten kan je enkel aanspraak maken op de premie als je recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming (via het WIGW of Omnio - statuut). In minimum 39% van de gemeenten zijn ook nog andere voorwaarden verbonden aan het recht op de mantelzorgpremie. Aftoetsen krachtlijnen Ziekenzorg sterren gemeenten / Alken, Bochelt, Hamont-Achel, Herk-de-Stad, Houthalen-Helchteren, Meeuwen-Gruitrode, St.-Truiden Beringen, Genk, Ham, Hasselt, Hechtel-Eksel, Heers, Hoeselt, Lanaken, Leopoldsburg, Lommel, Maaseik, Maasmechelen, Nieuwerkerken, Opglabbeek, Riemst, Tessenderlo, Tongeren, Voeren, Zonhoven Bilzen, Diepenbeek, Dilsen-Stokkem, Gingelom, Halen, Kortessem, Neerpelt, Overpelt, Peer, Wellen, Zutendaal Lummen / As, Borgloon, Bree, Herstappe, Heusden-Zolder, Kinrooi Mantelzorgpremie 13

14 Limburg Overzicht Mantelzorgpremie Limburg Gemeente Uitbetaald aan wie? Doelgroep Waar aanvragen? Bedrag op maandbasis (in ) inwonend geen cumul recht op leeftijd andere rechthebbenden Alken MZ ZB OCMW variabel As* Beringen* MZ ZB Bilzen MZ ZB OCMW Bochelt MZ ZB OCMW Borgloon Bree* Diepenbeek MZ ZB OCMW 49, Dilsen-Stokkem MZ ZB OCMW Genk MZ ZB OCMW Gingelom ZB ZB OCMW Halen MZ ZB OCMW Ham MZ ZB OCMW variabel Hamont-Achel MZ ZB OCMW 37, Hasselt ZB OCMW 10, Hechtel-Eksel* MZ Heers* MZ ZB gemeente 12, Herk-de-stad MZ ZB OCMW variabel 4 Herstappe* Heusden- Zolder Hoeselt MZ ZB OCMW variabel 3 Sterren Houthalen- Helchteren* Kinrooi MZ ZB OCMW variabel 35 4 Kortessem MZ ZB OCMW 40 2 Lanaken MZ ZB OCMW Leopoldsburg MZ ZB OCMW Lommel MZ ZB OCMW Lummen ZB ZB OCMW variabel Maaseik MZ ZB OCMW 10 3 Maasmechelen MZ ZB OCMW variabel Meeuwen- Gruitrode MZ ZB OCMW 12, Neerpelt MZ ZB OCMW Nieuwerkerken MZ ZB OCMW Opglabbeek MZ ZB OCMW Overpelt MZ ZB OCMW Peer MZ ZB OCMW Riemst MZ ZB OCMW variabel 1 3 St-Truiden MZ ZB OCMW 16, Tessenderlo MZ ZB OCMW Tongeren MZ ZB OCMW Mantelzorgpremie

15 Limburg Gemeente Uitbetaald aan wie? Doelgroep Waar aanvragen? Bedrag op maandbasis (in ) inwonend geen cumul rechthebbenden Voeren* MZ OCMW 60 3 Wellen MZ ZB OCMW variabel 40 2 Zonhoven MZ ZB OCMW 24, Zutendaal MZ ZB OCMW 49, recht op leeftijd andere Sterren Provinciale premie MZ gemeente/ OCMW 125/jaar * Geen actuele gegevens beschikbaar. Mantelzorgpremie Geen mantelzorgpremie GP MZ OU ZB Gehandicapte persoon Mantelzorger Ouderen Zorgbehoevende Mantelzorgpremie 15

16 Oost-Vlaanderen Kerngegevens Oost-Vlaanderen heeft een provinciale mantelzorgpremie. Van de 65 gemeenten in Oost-Vlaanderen bestaat er in 51 een mantelzorgpremie (78%). In 2010 ging het om 72% van de Oost-Vlaamse gemeenten, in 2008 was dat 66%. Eén gemeente voorziet meedere mantelzorgpremies. Meestal richten de verschillende premies zich tot een andere doelgroep. Eén gemeente heeft plannen om de premie in te voeren. De provincie Oost Vlaanderen voorziet zelf ook een mantelzorgpremie om het werk van de mantelzorger te honoreren. Voor het aanvragen van de mantelzorgpremie kan je in 43% van de gemeenten bij de gemeentelijke diensten terecht, in 49% bij het OCMW. In 83% van die gemeenten, wordt de premie gegeven aan de mantelzorger. Bij 15% aan de zorgbehoevende persoon. Eén gemeente geeft de premie aan de zorgbehoevende of de mantelzorger. Van 37 gemeenten weten we ook hoeveel mensen momenteel genieten van de mantelzorgpremie. In bijna de helft van de gemeenten (49%) is dat minder dan 50 personen, in bijna 2 op 10 van de gemeenten (16%) kunnen momenteel meer dan 200 personen beroep doen op de mantelzorgpremie. Bedrag % of meer 6 16 Totaal Gemiddeld (over alle gemeentelijke premies heen) gaat het om ongeveer 29 per maand voor 1 persoon. Dit komt overeen met het gemiddelde in 2010 (t.o.v. 37 in 2008). De laagste maandelijkse premie bedraagt 3, de hoogste Mantelzorgpremie

17 Oost-Vlaanderen % < > variabel Totaal In 27% van de gemeenten ligt het bedrag lager dan 25 per maand, in 21% van 25 tot 49 per maand en in 13% vanaf 50 per maand. In 38% van de gemeenten is het bedrag afhankelijk van een aantal mogelijke indicatoren, bijvoorbeeld leeftijd, mate van zelfredzaamheid, Er zijn meestal een hele reeks voorwaarden waaraan voldaan moet worden om recht te hebben op de gemeentelijke mantelzorgpremie: In 43% van de gemeenten worden er voorwaarden gesteld met betrekking tot het inwonen van de zorgbehoevende persoon bij de mantelzorger, dat komt ongeveer overeen met de cijfers van 2010 (42%). Soms betekent dit dat men enkel recht heeft als de zorgbehoevende persoon inwoont bij de mantelzorger. Soms zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen verschillend voor inwonende en niet inwonende zorgbehoevende personen. In 28% van de gemeenten heeft men recht op de premie als men geen premie via de zorgverzekering ontvangt. Dit is een stijging van 10% ten opzichte van 2010 (18%). In 8 gemeenten (17%) is het net omgekeerd, daar kan men enkel aanspraak maken op een gemeentelijke mantelzorg als men ook een premie via de zorgverzekering krijgt. Dat betekent dat 3 gemeenten deze voorwaarden hebben ingevoerd sinds In 75% van de gemeenten worden er leeftijdsvoorwaarden gesteld, bijvoorbeeld dat de zorgbehoevende persoon minimum 65 jaar oud is. Dit is een stijging van 7% ten opzichte van In 87% van de gemeenten moet de zorgbehoevende persoon en/of zijn of haar mantelzorger in de eigen gemeente wonen. Dit is een stijging van bijna 10% ten opzichte van In 42% van de gemeenten heeft men recht op de premie vanaf een bepaalde mate van verlies aan zelfredzaamheid. In 2010 bedroeg dit aandeel 58% In 21% van de gemeenten kan men enkel aanspraak maken op de mantelzorgpremie als een familieband tussen de zorgbehoevende persoon en de mantelzorger is (t.o.v. 24% in 2010). In 30% van de gemeenten is de premie enkel mogelijk als men niet in een rusthuis of verzorgingsinstelling verblijft. In 2% van de gemeenten kan men enkel aanspraak maken op de premie als er een zorgenplan opgesteld wordt. In 32% van de gemeenten is het al dan niet krijgen van de premie afhankelijk van het inkomen. In 19% van de gemeenten kan je enkel aanspraak maken op de premie als je recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming (via het WIGW of Omnio - statuut). Bij minimum 70% van de gemeentelijke mantelzorgpremies zijn ook nog andere voorwaarden verbonden aan het recht op de mantelzorgpremie. sterren / Aftoetsen krachtlijnen Ziekenzorg gemeenten Brakel, Buggenhout, De Pinte, Dendermonde, Destelbergen, Eeklo, Kaprijke, Kluisbergen, Kruishoutem, Lebbeke, Lochristi, Merelbeke, Moerbeke, Nevele, Oosterzele, Oudenaarde, Sint-Lievens-Houtem, Stekene, Waarschoot, Waasmunster, Wortegem-Petegem, Zele, Zomergem, Zulte Aalter, Berlare, Beveren, Erpe-Mere, Geraardsberge, Knesselare, Kruibeke, Laarne, Lierde, Maarkedal, Ninove, Temse, Wichelen, Zingem, Zwalm Aalst, Deinze, Denderleeuw, Haaltert, Hamme, Lokeren, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas Lovendegem, Maldegem, Nazareth, Wetteren / Assenede, Evergem, Gavere, Gent, Herzele, Horebeke, Lede, Melle, Ronse, Sint-Laureins, Sint-Martens-Latem, Wachtebeke, Zelzate, Zottegem Mantelzorgpremie 17

18 Oost-Vlaanderen Overzicht Mantelzorgpremie Oost-Vlaanderen Gemeente Uitbetaald aan wie? Doelgroep Waar aanvragen? Bedrag op maandbasis (in ) inwonend geen cumul recht op leeftijd andere rechthebbenden Aalst ZB ZB gemeente variabel 87 2 Aalter* ZB ZB gemeente 25 3 Assenede 0 Berlare* MZ ZB OCMW 10,42 3 Beveren ZB ZB gemeente Brakel MZ ZB gemeente variabel 30 4 Buggenhout MZ ZB OCMW De Pinte MZ ZB gemeente variabel 9 4 Deinze MZ ZB gemeente Denderleeuw MZ ZB gemeente variabel Dendermonde MZ ZB OCMW 20,83 4 Destelbergen MZ ZB gemeente 625/jaar 82 4 Eeklo MZ ZB variabel 35 4 Erpe-Mere MZ ZB OCMW 620/jaar 80 3 Evergem* 0 Gavere* 0 Gent 0 Geraardsbergen MZ ZB gemeente 40/jaar 26 3 Haaltert ZB ZB OCMW variabel Hamme* ZB ZB 20,83 2 Herzele* 0 Horebeke 0 Kaprijke MZ ZB OCMW Kluisbergen MZ ZB gemeente variabel 5 4 Knesselare MZ ZB gemeente 125/jaar 3 Kruibeke* MZ ZB OCMW variabel Kruishoutem MZ ZB gemeente Laarne* MZ ZB OCMW 20,83 3 Lebbeke MZ ZB gemeente 12, Lede 0 Lierde* ZB ZB variabel 3 Lochristi MZ ZB gemeente variabel 4 Lokeren MZ of ZB ZB OCMW 10, Lovendegem ZB ZB OCMW 31, Maarkedal MZ ZB OCMW variabel 3 Maldegem ZB ZB OCMW 26, Melle 0 Merelbeke MZ ZB gemeente variabel 4 Moerbeke MZ ZB OCMW variabel 7 4 Nazareth ZB ZB OCMW variabel Nevele MZ ZB OCMW variabel 32 4 Sterren 18 Mantelzorgpremie

19 Oost-Vlaanderen Gemeente Uitbetaald aan wie? Doelgroep Waar aanvragen? Bedrag op maandbasis (in ) inwonend geen cumul rechthebbenden Ninove MZ ZB gemeente Oosterzele 1 MZ ZB OCMW recht op Oosterzele 2 MZ ZB OCMW 23,33 64 Oosterzele 3 MZ OU OCMW Oudenaarde MZ ZB OCMW 625/jaar 45 4 Ronse 0 Sint-Gillis-Waas MZ ZB gemeente variabel 2 Sint-Laureins 0 Sint-Lievens- Houtem Sint-Martens- Latem* MZ ZB OCMW Sint-Niklaas MZ ZB gemeente variabel Stekene MZ ZB gemeente variabel 47 4 Temse MZ ZB gemeente 12, Waarschoot MZ ZB OCMW variabel 8 4 Waasmunster MZ ZB OCMW 25 4 Wachtebeke 0 Wetteren ZB ZB OCMW variabel 71 1 Wichelen* MZ ZB OCMW 50 3 Wortegem- Petegem MZ ZB gemeente variabel 22 4 Zele MZ ZB gemeente 12, Zelzate* 0 Zingem MZ ZB OCMW Zomergem MZ ZB OCMW 10 4 Zottegem 0 Zulte MZ ZB OCMW 25 4 Zwalm MZ ZB gemeente 25 3 leeftijd andere Sterren 0 Provinciale premie MZ ZB variabel 1487 * Geen actuele gegevens beschikbaar. Mantelzorgpremie Geen mantelzorgpremie GP MZ OU ZB Gehandicapte persoon Mantelzorger Ouderen Zorgbehoevende Mantelzorgpremie 19

20 Vlaams-Brabant Kerngegevens De 19 deelgemeenten van Brussel zijn niet inbegrepen bij dit overzicht. Van de 65 gemeenten in Vlaams Brabant bestaat er in 54 een mantelzorgpremie (83%). Voor Vlaams Brabant betekent dat een stijging van het aantal gemeenten met een mantelzorgpremie met 9 gemeenten of 14%. Eén van deze gemeenten voorziet 2 verschillende mantelzorgpremies voor verschillende doelgroepen. Een van de gemeenten voorziet een herziening van de premie in de nabije toekomst. Geen enkele gemeente gaf aan plannen te maken voor de invoering van een premie. Voor het aanvragen van de mantelzorgpremie moet je in 67% van de gemeenten bij het OCMW aankloppen. In 31% van de gemeenten is dat de gemeente zelf. In 84% van de gemeenten met een mantelzorgpremie wordt de premie gegeven aan de mantelzorger terwijl die in 11% van gemeenten naar de zorgbehoevende persoon gaat. In één gemeente kan de premie aan de mantelzorger of de zorgbehoevende persoon toegekend worden. Van 43 gemeenten weten we ook hoeveel mensen momenteel genieten van de mantelzorgpremie. In 3 op 10 gemeenten zijn er minder dan 50 rechthebbenden. In een kwart van de gemeenten kan momenteel meer dan 200 personen beroep doen op de mantelzorgpremie. Bedrag % of meer Totaal Gemiddeld (over alle niet variabele gemeentelijke premies heen) gaat het om 31 per maand voor 1 persoon. De laagste maandelijkse premie bedraagt 4, de hoogste Mantelzorgpremie

prognose aandeel gf 2016 gemeente prognose aandeel gf 2016 OCMW

prognose aandeel gf 2016 gemeente prognose aandeel gf 2016 OCMW 2015 2015 2016 Aalst 2.600.000,00 30.036.051,00 2.600.000,00 31.168.733,00 2.600.000,00 32.336.206,00 2.600.000,00 33.558.985,00 2.600.000,00 34.824.563,00 2.600.000,00 36.134.434,00 Aalter 284.203,92

Nadere informatie

Erkende/geplande voorzieningen per gemeente + totaal per gemeente Voor CENTRA KORTVERBLIJF op 1-jul-15

Erkende/geplande voorzieningen per gemeente + totaal per gemeente Voor CENTRA KORTVERBLIJF op 1-jul-15 e/geplande voorziengen per gemeente + totaal per gemeente Antwerpen Gemeente - Erkenng Erkenng - Erkenng Erkenng - Aartselaar 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Antwerpen 19 9 8 2 1 1 0 0 3 0 3 0 2 0 1

Nadere informatie

Oproep subsidiëring Huizen van het Kind

Oproep subsidiëring Huizen van het Kind Oproep subsidiëring Huizen van het Kind 1. Situering Het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 29 november 2013 houdende de organisatie van preventieve gezinsondersteuning

Nadere informatie

Geld en energie sparen

Geld en energie sparen Geld en energie sparen Goedkope leningen voor energiebesparende investeringen 2011 www.energiesparen.be VEA Je dak isoleren, ramen vervangen, de oude verwarmingsketel vervangen Je huis renoveren kost veel

Nadere informatie

INSPIRATIEBOEKJE voor steden en gemeenten

INSPIRATIEBOEKJE voor steden en gemeenten INSPIRATIEBOEKJE voor steden en gemeenten 04 OCT sponsored by Een bruisende shopdag! De partners: Met dit document willen we alle steden en gemeenten motiveren om leuke activiteiten te organiseren naar

Nadere informatie

Alles over energiepremies. Terugverdientijd. en opbrengst installaties. Federale attesten

Alles over energiepremies. Terugverdientijd. en opbrengst installaties. Federale attesten Alles over energiepremies Terugverdientijd en opbrengst installaties Federale attesten 2008 Inhoudstafel 1. Energiepremies 2008 Federaal Vlaams gewest Waals gewest Brussels gewest 2. Energiepremies, terugverdientijd

Nadere informatie

ENERGIE BESPAREN BIJ U THUIS Premies van uw netbeheerder in 2006

ENERGIE BESPAREN BIJ U THUIS Premies van uw netbeheerder in 2006 ENERGIE BESPAREN BIJ U THUIS Premies van uw netbeheerder in 2006 Premies van uw netbeheerder in 2006 Inleiding Energiebesparing is de laatste maanden een belangrijk thema geworden, voornamelijk vanwege

Nadere informatie

BGUNSTID BGUNST VKBOID DATOPN DATARCH 1 Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen 0248399380 26/02/2009 2 Havenbedrijf Gent AGH 0218843678 26/02/2009 3

BGUNSTID BGUNST VKBOID DATOPN DATARCH 1 Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen 0248399380 26/02/2009 2 Havenbedrijf Gent AGH 0218843678 26/02/2009 3 BGUNSTID BGUNST VKBOID DATOPN DATARCH 1 Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen 0248399380 26/02/2009 2 Havenbedrijf Gent AGH 0218843678 26/02/2009 3 Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen 0205097392

Nadere informatie

VLAAMSE BEDRIJFSECONOMISCHE RICHTWAARDEN

VLAAMSE BEDRIJFSECONOMISCHE RICHTWAARDEN VLAAMSE BEDRIJFSECONOMISCHE RICHTWAARDEN Varkenshouderij Vlaamse overheid Beleidsdomein Landbouw en Visserij VLAAMSE BEDRIJFSECONOMISCHE RICHTWAARDEN VARKENSHOUDERIJ Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek

Nadere informatie

Subtitel BEDRIJFSECONOMISCHE STANDAARDWAARDEN

Subtitel BEDRIJFSECONOMISCHE STANDAARDWAARDEN studie TITEL VLAAMSE Subtitel BEDRIJFSECONOMISCHE STANDAARDWAARDEN Vlaamse overheid Beleidsdomein Landbouw en Visserij VARKENSHOUDERIJ 2013 Varkenshouderij Vlaamse overheid Beleidsdomein Landbouw en Visserij

Nadere informatie

Telenet Werfbrochure

Telenet Werfbrochure Telenet Werfbrochure Bouwen aan de toekomst In samenwerking met onze netwerkpartners 04 04 De De binneninstallatie De De binnenbekabeling 1 Voorwoord Werkt u in de bouwsector of bent u betrokken bij een

Nadere informatie

HOE DUUR IS WONEN IN UW GEMEENTE?

HOE DUUR IS WONEN IN UW GEMEENTE? ANTWERPEN HOE DUUR IS WONEN IN UW GEMEENTE? Wouter Van Vooren EXTRA BIJLAGE DONDERDAG 22 JANUARI 2009 www.nieuwsblad.be/vastgoed UW PRIJZENGIDS IN VASTGOEDLAND Beste lezer, Met gepaste trots mag ik u

Nadere informatie

eandismagazine bewaarnummer Win deze energiezuinige koelkast! De energiemarkt in Vlaanderen 7 antwoorden op 7 vragen W e G W I j s I N e N e r G I e

eandismagazine bewaarnummer Win deze energiezuinige koelkast! De energiemarkt in Vlaanderen 7 antwoorden op 7 vragen W e G W I j s I N e N e r G I e eandismagazine W e G W I j s I N e N e r G I e België-Belgique P.B. - P.P. B - 546 Mei 007 02 bewaarnummer De energiemarkt in Vlaanderen 7 antwoorden op 7 vragen Win deze energiezuinige koelkast! Woord

Nadere informatie

BELEIDSDOMEIN BESTUURSZAKEN AGENTSCHAP VOOR BINNENLANDS BESTUUR

BELEIDSDOMEIN BESTUURSZAKEN AGENTSCHAP VOOR BINNENLANDS BESTUUR BELEIDSDOMEIN BESTUURSZAKEN AGENTSCHAP VOOR BINNENLANDS BESTUUR Overheidsopdracht Gemeentefonds: evaluatie van de in het decreet van 5 juli 2002 bepaalde groeivoet en verdelingscriteria en formuleren van

Nadere informatie

Bouwtechnische voorschriften voor de aansluiting van de woning op de distributienetten aardgas en elektriciteit

Bouwtechnische voorschriften voor de aansluiting van de woning op de distributienetten aardgas en elektriciteit Bouwtechnische voorschriften voor de aansluiting van de woning op de distributienetten aardgas en elektriciteit Technische voorschriften voor eindgebruiker en installateur Inhoud Inleiding... 3 Wie doet

Nadere informatie

Aantal echtscheidingen, per gemeente Situatie 05/2015 Niscode Gemeente Aantal echtscheidingen 11001 AARTSELAAR 2 11002 ANTWERPEN 78 11004 BOECHOUT 0

Aantal echtscheidingen, per gemeente Situatie 05/2015 Niscode Gemeente Aantal echtscheidingen 11001 AARTSELAAR 2 11002 ANTWERPEN 78 11004 BOECHOUT 0 11001 AARTSELAAR 2 11002 ANTWERPEN 78 11004 BOECHOUT 0 11005 BOOM 6 11007 BORSBEEK 2 11008 BRASSCHAAT 10 11009 BRECHT 4 11013 EDEGEM 3 11016 ESSEN 4 11018 HEMIKSEM 2 11021 HOVE 0 11022 KALMTHOUT 5 11023

Nadere informatie

Globaal bevolkingscijfers per gemeente Situatie op 1/05/2015 Niscode Gemeente mannen vrouwen totaal 11001 AARTSELAAR 7.071 7.174 14.

Globaal bevolkingscijfers per gemeente Situatie op 1/05/2015 Niscode Gemeente mannen vrouwen totaal 11001 AARTSELAAR 7.071 7.174 14. 11001 AARTSELAAR 7.071 7.174 14.245 11002 ANTWERPEN 255.854 259.031 514.885 11004 BOECHOUT 6.351 6.518 12.869 11005 BOOM 8.751 8.891 17.642 11007 BORSBEEK 5.074 5.412 10.486 11008 BRASSCHAAT 18.093 19.489

Nadere informatie

Nieuw-Vlaams Magazine

Nieuw-Vlaams Magazine Nieuw-Vlaams Magazine november 2012 Nadia Sminate 14 oktober: een zwart-gele zondag Het drama van Ford Genk Geert Bourgeois lanceert leidraad voor goed Vlaams beleid N-VA-Nieuwjaarsfeest: 5 januari, Antwerpen

Nadere informatie

Investeren in handicap Focus op de sector in Vlaams-Brabant

Investeren in handicap Focus op de sector in Vlaams-Brabant steunpunt sociale planning Investeren in handicap Focus op de sector in Vlaams-Brabant 2010 www.vlaamsbrabant.be/socialeplanning Voorwoord In het najaar van 2009 kwamen we als provincie naar buiten met

Nadere informatie

HANDLEIDING. De personen die de volgende activiteiten uitoefenen worden hier bedoeld :

HANDLEIDING. De personen die de volgende activiteiten uitoefenen worden hier bedoeld : HANDLEIDING Alle bijkomende informatie in verband met het invullen van het aanvraagformulier kan bekomen worden bij elk van de diensten die de aanvragen behandelen (zie cijfer 2). Tevens werden alle wettelijke

Nadere informatie

Milieurapport 2012 1 Milieurapport 2012

Milieurapport 2012 1 Milieurapport 2012 Milieurapport 2012 Milieurapport 2012 1 Milieurapport 2012 Inhoud Woord vooraf 3 Milieubeleidsverklaring 5 Gebruik van ENERGIE optimaliseren 7 Respect voor de ONDERGROND 39 Ingrijpen op OVERLAST 43 Verantwoord

Nadere informatie

RIOOLBEHEER versus reserves, vergoedingen en dividenden

RIOOLBEHEER versus reserves, vergoedingen en dividenden RIOOLBEHEER versus reserves, vergoedingen en dividenden DOCUMENTBESCHRIJVING Titel RIOOLBEHEER versus reserves, vergoedingen en dividenden Samenstellers Afdeling Economisch Toezicht, VMM Stefan Kestens,

Nadere informatie

Van productie tot stopcontact

Van productie tot stopcontact Van productie tot stopcontact De levering van elektriciteit in Vlaanderen Inhoud Inleiding... 4 Algemeen... 4 Huidige situatie bij de verdeling van elektriciteit... 7 Federaal... 7 Vlaams gewest... 7 Praktische

Nadere informatie

www.v-ict-or.be www.altergeo.be security.v-ict-or.be

www.v-ict-or.be www.altergeo.be security.v-ict-or.be wwwv-ict-orbe wwwaltergeobe securityv-ict-orbe p 2 V-ICT-OR vzw Inhoudstafel 1 Voorwoord 4 Beter een goeie buur 4 De kruidenmix 5 Het kookboek 5 De chefkoks en hun teams 6 BOM 7 Oost Limburg 8 Midwest

Nadere informatie

Directoraat-generaal Luchtvaart CIRCULAIRE GDF-12. Direction générale Transport aérien. Datum: 01/08/2013 Date: 01/08/2013. Uitgave: 2 Édition: 2

Directoraat-generaal Luchtvaart CIRCULAIRE GDF-12. Direction générale Transport aérien. Datum: 01/08/2013 Date: 01/08/2013. Uitgave: 2 Édition: 2 KONINKRIJK BELGIE ROYAUME DE BELGIQUE FOD Mobiliteit en Vervoer SPF Mobilité et Transports Directoraat-generaal Luchtvaart CIRCULAIRE GDF-12 Direction générale Transport aérien Datum: 01/08/2013 Date:

Nadere informatie

Water. Vandaag en morgen.

Water. Vandaag en morgen. Water. Vandaag en morgen. jaarverslag 2012 Voorwoord Met dit jaarverslag sluiten we niet alleen een boekjaar af, maar zetten we tegelijkertijd een belangrijke stap in onze bedrijfsgeschiedenis. Zoals

Nadere informatie

Dakisolatie: voor iedereen!

Dakisolatie: voor iedereen! Dakisolatie: voor iedereen! Premies voor dakisolatie, van harte aanbevolen! www.energiesparen.be 1 COLOFON: Verantwoordelijke uitgever: Luc Peeters, wnd. administrateur-generaal, Vlaams Energieagentschap

Nadere informatie

VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT VAN 13 JUNI 2004. Verklaring van bewilliging in kandidaatstelling. 1... 2... 3...

VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT VAN 13 JUNI 2004. Verklaring van bewilliging in kandidaatstelling. 1... 2... 3... FORMULIER C/13 Nederlandse kiescollege VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT VAN 13 JUNI 2004 Verklaring van bewilliging in kandidaatstelling. Wij, ondergetekenden, kandidaten voorgedragen voor het Europese

Nadere informatie

VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT VAN 13 JUNI 2004. Voordracht van Kandidaten (**)

VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT VAN 13 JUNI 2004. Voordracht van Kandidaten (**) Nederlandse kiescollege (*) FORMULIER C/10 VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT VAN 13 JUNI 2004. Voordracht van Kandidaten (**) Wij, ondergetekenden, kiezers in de Vlaamse kieskring (of kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde)

Nadere informatie

Het management van interbestuurlijke informatieprocessen in Vlaanderen. Een bestuurskundige analyse van de verkeersbordendatabank.

Het management van interbestuurlijke informatieprocessen in Vlaanderen. Een bestuurskundige analyse van de verkeersbordendatabank. Het management van interbestuurlijke informatieprocessen in Vlaanderen. Een bestuurskundige analyse van de verkeersbordendatabank. Rapport Lies VAN CAUTER Monique SNOECK Joep CROMPVOETS Joris VOETS ii

Nadere informatie