Strategisch lezen en spellen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Strategisch lezen en spellen"

Transcriptie

1 Alles over de nieuwe methode Strategisch lezen en spellen De methode, de inscholing, het ondersteunend materiaal en de begeleiding

2 Inhoud 3 Introductie 4 Strategisch Lezen en Spellen inhoudelijk 6 De methode 8 De introductie van de methode op scholen inscholing Begeleiding en individuele begeleiding het S.L.S.* team 10 Leergang cursus diagnostiek en hulpverlening van technisch lezen en spellen het programma 14 Ondersteunend materiaal nieuwsbrief recensie 20 Kostenoverzicht / Verkoopprijzen 22 De S.L.S.* begeleidingsdienst 23 Aanmeldingsformulier Geachte lezer, Graag presenteren wij u hierbij ons totaaloverzicht van de nieuwe methode Strategisch Lezen en Spellen voor het jaar De nieuwe methode S.L.S. is voornamelijk digitaal en dus zeer passend in deze tijd. De methode wordt bovendien door diverse begeleidingsactiviteiten ondersteund. De methode is ontwikkeld door Jacques Hoek. Vanuit de uitgeverij wordt de hoofdauteur ondersteund door veel vakmensen uit de onderwijspraktijk. U kunt hen vinden op pagina 9, waar wij het S.L.S. team presenteren. Graag willen wij benadrukken dat dit team werkzaam is op diverse terreinen binnen het onderwijs als leerkracht, remedial teacher, intern begeleider en schoolbegeleider. Op de website vindt u aanvullende informatie over de methode. Voor verdere inhoudelijke informatie of toelichting kunt u contact opnemen met de uitgeverij. Achterin deze brochure vindt u bovendien een uitgebreid formulier met inschrijvingsmogelijkheden voor introducties en een prijzenoverzicht. Met vriendelijke groet, Sipke Gelling, uitgever Oktober 2011 * S.L.S. staat voor Strategisch lezen en spellen blog.sipkegelling.nl 2 Contact- en aanmeldinformatie: tel / fax

3 Wat is Strategisch lezen en spellen inhoudelijk Strategisch Lezen en Spellen is een nieuwe lees- en spellingmethode met een frisse en moderne aanpak. Zij is gebaseerd op recente neurologische inzichten. De methode is ontwikkeld in de onderwijspraktijk door leesspecialist Jacques Hoek, een schoolbegeleider met 35 jaar ervaring. Dit heeft geleid tot een nieuwe manier om kinderen te leren lezen en ze te helpen bij leesproblemen. In Nederland wordt voornamelijk uitgegaan van lezen als aspect van de taalontwikkeling. Men gaat daardoor al te gemakkelijk voorbij aan de ontwikkelingspsychologische kenmerken van het lerende kind en de neurologische ontwikkeling van het kinderbrein. Het auteursteam heeft de ervaring dat, wanneer het kind in psychologische en neurologische ontwikkeling nog niet toe is aan lezen, het stimuleren van het lezen door het aanleren van leeshandelingen eerder slecht dan goed is en zelfs blijvende leesproblemen tot gevolg kan hebben. Vanuit de leesbegeleiding is gebleken, dat leren lezen met ruimtelijke strategieën, waarbij het leesproces benaderd wordt vanuit de neurologische invalshoek, ervoor zorgt dat het lezen aanmerkelijk minder problematisch verloopt en leesproblemen meestal uitblijven of gemakkelijk gecorrigeerd kunnen worden. De laatste twee jaar zijn aan de methodiek tevens nieuwe inzichten omtrent het leren via de spiegelneuronen toegevoegd. Dit heeft geleid tot een zeer effectieve manier van instructie geven. De andere en vernieuwde aanpak van het lezen en spellen, zoals in S.L.S., bleek niet alleen bij kinderen in achterstandsituaties, maar ook bij kinderen die geen problemen hadden met lezen en spellen zeer goed te werken. Zij leren snel en goed lezen en spellen. De kinderen, die met de methode werken, beheersen het spellingproces beter en staan boven de stof, zodat de spellingresultaten ver boven het landelijk gemiddelde uitsteken. De methode is volledig aangepast aan de nieuwe CITO-toetsen. 4 Contact- en aanmeldinformatie: tel / fax

4 De methode S.L.S. De methode is compact en doelgericht. Op gestructureerde wijze wordt met kinderen naar een hoger leesniveau toegewerkt. Stap voor stap worden visuele en auditieve vaardigheden ingeoefend. Elke stap wordt voorgedaan en begeleid. De leerlingen leren met name door voordoen, nadoen en oefenen. Strategisch Lezen en Spellen is een flexibele methode, die veel ruimte biedt voor differentiatie. Kinderen die zich sneller ontwikkelen, kunnen zelfstandig verder werken. De methode maakt onderwijs op maat, aangepast aan de individuele behoeften van het kind mogelijk. Hoe is de methode tot stand gekomen? Eén op de vijf basisschoolleerlingen heeft moeite met leren lezen en spellen. Bij onze zoektocht naar nieuwe inzichten, werd ons al snel duidelijk dat in ons land alle methodes en de hulpverlening uitgaan van hetzelfde principe, namelijk het talige activatiesysteem. Binnen deze optiek wordt het leesproces eenzijdig benaderd vanuit de taalontwikkeling. De methode Strategisch Lezen en Spellen gaat uit van een andere visie, namelijk van het neurologisch leesmodel en wat de instructie betreft van de spiegelneuronentheorie. Hieruit volgt dat er veel aandacht wordt geschonken aan het visuele aspect van het lezen en de leesstrategieën. Zo is een volledig nieuwe didactische benadering ontstaan, genaamd: Strategisch Lezen en Spellen. Opbouw Het leesgedeelte van de methode is volledig gebaseerd op de nieuwe Cito AVI- en DMT toetsen en biedt dus een leergang die loopt van begin groep 3 tot eind groep 8. Het vernieuwde materiaal bestaat uit vier producten: strategisch aanvankelijk lezen tot CITO AVI E3 (inclusief het begrijpend lezen) strategisch voortgezet lezen tot AVI plus strategisch spellen groep 3 tot en met groep 8, gebaseerd op de Cito spellingtoetsen strategische werkwoordspelling groep 6 tot en met 8 6 Contact- en aanmeldinformatie: tel / fax

5 De introductie van de methode op scholen Het S.L.S. team De praktijk leert, dat er een enorme behoefte bestaat aan kennis over de achtergronden van deze nieuwe methode. Het is daarom noodzakelijk, dat er persoonlijk contact is tussen de uitgeverij en de scholen. In de afgelopen maanden zijn er veel scholen bezocht en houden wij door het gehele land voorlichtingsbijeenkomsten om uitleg te geven over de methode en de implementatie in de school. Deze bezoeken zijn vrijblijvend en kunnen direct bij de uitgeverij aangevraagd worden. Ook kunt u het formulier achterin dit boekwerkje invullen en aan de uitgeverij sturen. Wij nemen daarna contact met u op. Ook komen er via onderwijsadviesdiensten verzoeken binnen om op een school een presentatie te houden. Aan deze verzoeken wordt uiteraard voldaan. De presentatie houdt meestal in, dat er ook een demonstratieles wordt gegeven aan het team. De inscholing De methode onderscheidt zich van alle andere methodes, omdat bij de aanschaf het schoolteam wordt geschoold en voorbeeldlessen worden gegeven en de leerkrachten het eerste jaar worden begeleid bij het werken met de methode. De inscholing duurt veelal twee tot tweeëneenhalf uur. De inscholing gaat op afspraak en loopt via de uitgeverij. Prijzen hiervoor zijn verderop in deze brochure te vinden. Tijdens de inscholing komen de volgende onderwerpen uitgebreid aan de orde: de achtergrond van de methode en waarom deze methode zo succesvol is de opbouw van de methode hoe de methode werkt in de praktijk de voordelen van het digitaal zijn van de werkbladen de mogelijke ondersteuning vanuit het S.L.S. team de digitale ondersteuning in de vorm van nieuwsbrieven, etc. de verdere ontwikkelingen de resultaten bij andere scholen, bench-marking vragen beantwoorden mogelijke vervolgafspraken in de zin van voorbeeldlessen en begeleiding. Begeleiding De praktijk leert dat na de inscholing er nogal eens behoefte bestaat aan begeleiding van de docenten/professionals die voor de klas staan. Het S.L.S. team komt dan langs om het team of de leerkracht te helpen bij het oplossen van de problemen. Het begeleidingsteam van S.L.S. heeft veel ervaring met het organiseren van leeslessen op niveau in combinatieklassen en zelfs in de combinatieklas 2, 3. Individuele begeleiding De uitgeverij is het afgelopen jaar regelmatig gebeld door scholen, die gebruik maken van de methode met de vraag of de hoofdauteur of iemand van het begeleidingsteam kan ondersteunen bij hulpvragen voor individuele kinderen. Wij hebben gemeend ook deze activiteit te blijven uitvoeren, mede omdat dit helpt bij de verdere groei en ontwikkeling van het individuele kind. Deze hulp bestaat uit het afnemen van individuele didactische onderzoeken en het aanreiken van een handelingsplan. Voor individuele begeleiding verwijzen wij graag naar pagina 20 met het totaaloverzicht van de methode en alle diensten die daaromheen plaatsvinden. De mensen achter de Methode Strategisch Lezen en Spellen, het auteursteam, maar ook de mensen die naast de methode begeleidingstrajecten uitvoeren. Jacques Hoek Hoofdauteur en leesdeskundige, docent en begeleider Eef van der Most Docent, intern begeleider, en gecertificeerd coach Wilma Gebraad-Neuteboom Docent en intern begeleider, gecertificeerd coach Karima Jahouhi Docent en intern begeleider Marianne Minderhoud Docent en intern begeleider, gecertificeerd coach Arend de Haan Begeleider en directeur Adviesdienst Aanzet, Vlaardingen Willie de Bruin Docent en intern begeleider, Adviesdienst Aanzet, Vlaardingen Ans de Haan Leesdeskundige, onderwijsspecialist vanuit het CED Rotterdam Pilot-scholen waar u informatie in kunt winnen over hoe de methode is geïmplementeerd. Bovendien zijn er mogelijkheden tot het bijwonen van lessen. Marloes Kreuze Intern begeleider en docent SBO De Boei Rotterdam Alexanderschool Woerden Het Spectrum Nesselande-Rotterdam Montessori Passe Partout Zoetermeer Anda de Feyter Pedagoog en dyslexie-specialist Mimi Hoek Corrector Contact- en aanmeldinformatie: 8 tel / fax

6 De leergang Cursus diagnostiek en hulpverlening van het technisch lezen en spellen en dyslexie Deze leergang is ontwikkeld en kan ook buiten het gebruik van de methode gevolgd worden voor docenten en andere geïnteresseerden. De leergang wordt op scholen zelf gegeven, voor het gehele team, of op kantoor van de uitgeverij, veelal voor docenten individueel, dus in-company en losse inschrijvingen. De cursus vindt plaats op de dinsdag- en/of donderdagavond van tot uur en bestaat uit zes avonden. Deze leergang is voorzien van topmateriaal en staat op een hoog niveau. Hoofddocenten: Jacques Hoek, Karima Jahouhi en Eef van der Most. Bijeenkomst 1 TOELICHTING OP BOEK HULP BIJ LEESPROBLEMEN onderdelen achtergronden technisch lezen neurologische benadering strategieën dyslexie toetsen en observeren hulpverlening spelling LEZEN BINNEN DE COMMUNICATIEDRIEHOEK VOLGENS DE RUSSISCHE LEERPSYCHOLOGIE leesmodel taalgebruiksvarianten competenties: zie blz. 31 t/m 34 FASEN NAAR HET LEZEN TOE VOLGENS DE THEORIE VAN DE ONTWIKKELINGS- PSYCHOLOGIE wat de leesontwikkeling bevordert de stadia van de leesontwikkeling ontwikkelingspsychologische fasen naar het lezen toe p r o g r a m m a Bijeenkomst 2 DIAGNOSEBOEK 1 vervolg toets leesrijpheid aanvullingen op de toets in de vorm van specifieke kindkenmerken mogelijkheden van het kind medische knelpunten zwakte aan LIC (of LPC) het invullen van verzamelstaten en diagnose stellen profiel maken het opzetten van een handelingsplan holisme contra reductie Competenties naar het lezen toe taalcompetenties ruimtelijke competenties LEESMODEL het neurologisch leesmodel de werking van de hersenen 12 leesstrategieën LEESRIJPHEID competenties leesrijpheid kennis van het proces hebben wanneer neurologische rijping taalrijping voorwaarden voor het leren lezen overzicht leesaspecten in de taalontwikkeling DIAGNOSEBOEK 1 start toets leesrijpheid 10 Contact- en aanmeldinformatie: tel / fax

7 p r o g r a m m a p r o g r a m m a Bijeenkomst 3 Bijeenkomst 4 Bijeenkomst 5 Bijeenkomst 6 DIAGNOSEBOEK 2 onderzoek technisch lezen onderzoeken verzamelstaat HULPVERLENING 1 hulpverlening bij strategieën het geven van suggesties elke dag ruimte voor hulpverlening HULPVERLENING 2 procesbenadering versus productbenadering pedagogisch hulp hulpverleningsuggesties bij deelvaardigheden hulpverlening bij specifieke problemen hulpverlening bij spellers en raders KRITISCHE KANTTEKENINGEN problemen bij het huidige leesonderwijs de rol van de methodes differentiatie KNELPUNTEN BIJ DE HUIDIGE HULPVERLENING signalering meer van hetzelfde te weinig procesgericht suggesties voor verbetering SUGGESTIES VOOR HULP IN DE KLAS hoe te organiseren inhoudelijk DYSLEXIE 1 neurologie pet-scan DYSLEXIE 2 internationale omschrijving versus de Nederlandse omschrijving medische omschrijving herkenbaarheid relatie met leesmethodes DYSLEXIE 3 oorzaken neuropathologisch erfelijkheid taal en dyslexie verworven dyslexie diverse behandelmethoden DYSLEXIE 4 visuele dyslexie en hulpverlening letteridentiteitsprobleem alexie alexie met agrafie dyslexie van gyrus angularis oppervlakte alexie auditieve dyslexie en hulpverlening sematische paralexie perisylviaanse dyslexie Wernicke dyslexie Broca dyslexie andere vormen en hulpverlening temporele cortex dyslexie KTG-dyslexie LTG dyslexie linguale dyslexie sequentiële dyslexie DYSLEXIE 5 hemisfeertheorie de hemisfeer theorie verschillende aspecten van de linker en rechter hersenhelft verschil meisjes en jongens en hersenopbouw hulpverlening volgens de hemisfeer theorie DYSLEXIE 6 aanpak binnen de school wat men in de klas kan doen speciale ingrepen die binnen de school zijn te realiseren speciale hulp buiten de klas DYSLEXIE 7 aanpak volgens het medisch model mogelijkheden en grenzen Deze Leergang wordt op dit moment gecertificeerd door het KIWA certificeringsinstituut, het diploma is persoonsgebonden. Voor inlichtingen, inschrijving en planning neemt u contact op met de uitgeverij. Meer informatie hierover vindt u op pagina 20. Ook de tarieven voor groepen, individuen staan op deze pagina vermeld. spelling THEORIE wat is spelling wanneer, wat, hoe, evaluatie, hulpverlening spellingsmodellen model universiteit Leuven STROOMKAARTEN volgens model Leuven eenvoudig werkmodel SPELLINGONDERZOEK onderzoeken S.L.S. dictees en categorieën Cito-categorieën en S.L.S.-categorieën diagnosticeren proces versus product registratie hulpverlening 12 Contact- en aanmeldinformatie: tel / fax

8 in milieu- en luchtvervuiling door industriële milieu- en luchtvervuiling is uitermate schadelijk voor kinderen met ADHD. Lood is neurotoxine, een stof die giftig is voor het zenuwstelsel. Kinderen met ADHD hebben meestal een te hoge dosis loodconcentratie in het bloed. Wanneer de concentratie 0,73 mcg. (microgram) per deciliter is, is dat al genoeg om ADHD-gedrag te veroorzaken. Onderzoeken Children s Hospital Medical Center (OHIO) Roken Kinderen die prenataal waren blootgesteld aan de invloed van roken, bleken 2,5 keer meer ADHD te hebben. Dat komt omdat lood en roken elkaar versterken. National college of Medicine (Seoel- Korea) Giftig plastic Onderzoek aan deze universiteit heeft uitgewezen dat de ftalaten, bestanddelen van talloze plastic gebruiksartikelen zoals speelgoed, schoonmaakartikelen en vinyl vloerbedekking een groot aantal gezondheidsproblemen en leer- en gedragsstoornissen veroorzaken. Met name wat betreft ADHD is er een hoge samenhang met deze stoffen. In de urine is dit terug te vinden in de vorm van een hoge concentratie van ftalaatmetabolieten. Onderzoeken universiteiten in de VS. Universiteit Michigan Andere oorzaken Natuurlijk is bekend dat foutieve voedingsstoffen van invloed zijn en bijvoorbeeld het tekort aan de essentiële vetzuren omega-3 en omega-6. Daarnaast groeit het bewijs dat de rol van de slaap van het groot belang is. Snurken en slaapapneu (de ademhaling wordt oppervlakkiger en valt soms zelfs telkens even weg) zijn vaak de onvermoede oorzaken van leer- en gedragstoornissen en hyperactiviteit. Deze stoornissen mag men niet verwarren met ADHD. Het zijn stoornissen tengevolge van slaapstoornissen die erop lijken. Met een chirurgische behandeling is dit vaak volledig te verhelpen. Onderzoeken universiteiten in de VS. Universiteit Boston Chemische stoffen in allerlei alledaagse producten kunnen ADHD veroorzaken. Hierbij moeten we denken aan stoffen die in voedselverpakkingen worden toegepast, vuilafstotende deklagen, zoals bij vloerbedekkingen, en brandwerend schuim. Natuurlijke behandeling van ADHD Er is een groot scala van reguliere medicijnen op de markt. Helaas hebben deze middelen bij 30% van de kinderen die ze toegediend krijgen nogal wat bijwerkingen in de vorm van misselijkheid, braken, bloedarmoede, leverproblemen en hartafwijkingen. n i e u w s b r i e F 3 Alternatieven die een zeer positieve uitwerking hebben zijn eveneens op de markt. 1. Essentiële vetzuren Deze zijn van belang voor het functioneren van de hersenen. Uit onderzoek is gebleken dat omega -3 en omega-6 * (in verhouding 12:1) en eicosapentaeenzuur (EPA) en docosahexaeenzuur (DHA) in verhouding 3:1, goed werken. *Gebruik liever geen omega op basis van visolie. Visolie bevat namelijk teveel kwik en bovendien hebben we Omega -9 niet nodig. Aan te raden is: Plantaardige Omega 3-6 van Lucovitaal. 2. Magnesium Kinderen met ADHD hebben hoegenaamd allemaal een tekort aan magnesium. Het toedienen van het voedingssupplement magnesium geeft onmiddellijk effect. 3. L-Carnitine Dit geeft een gedragsverandering en kan bij jongens tot een onaangename lichaamsgeur leiden. 4. Voeding Er is veel onderzoek gedaan naar de invloed van voedingsmiddelen. Het blijkt dat toegevoegde stoffen om eigenschappen zoals kleur, smaak en houdbaarheid te beïnvloeden negatief op hyperactiviteit inwerken. Het is daarom raadzaam synthetische kleurstoffen, conserveringsmiddelen en aspirineachtige stoffen te vermijden. Ook gluten werken vaak averechts. 5. Neurofeedback Met behulp van gevoelige computerapparatuur is de werking van de hersenen te beïnvloeden. Het effect ligt vooral op het gebied van de aandacht en impulsiviteit. 6. Meditatie en ademtherapie De werking van de hersenen is op korte termijn te verbeteren/veranderen door speciale ademhalings- en meditatietechnieken. We moeten hierbij niet direct denken aan geheimzinnige oefeningen. Het kind leren het zitten te voelen en de adem te volgen is al voldoende om meer rust te brengen. Op speciaal verzoek kan een overzicht van een aantal oefeningen worden geven. Oppassen Er is ook een vorm van hyperactiviteit zonder ADHD. Deze kinderen zien vaak wat bleek, hebben rode wangen, een bol buikje en de bloedvaten in de borststreek zijn vaak door de huid te zien. Ze zijn vaak soepel en overbeweeglijk, maar hebben toch een motorische achterstand. Soms zijn deze kinderen niet gevoelig voor de wereld en interesseert het ze niet wat voor indruk ze op anderen maken. Ze voelen anderen ook meestal slecht aan. Voor hun prikkelbaarheid helpt myrre (Myrrha comp. D8). Het haalt angsten weg en geeft een betere gevoelswaarneming. Verder werkt speltherapie goed. Ook veel water drinken is goed, omdat het de hersenwerking bevordert. Gebruikte literatuur: tijdschrift De natuur uw arts en tijschrift Medisch Dossier. Voorbeeld van een ondersteunende nieuwsbrief Een nieuw product Een school heeft gemeld dat vooral taalarme kinderen moeite hebben met de structuur van woorden en als zodanig met de DMT toetsbladen. De kinderen scoren dan op de DMT beneden verwachting, terwijl de Cito- AVI-kaarten vlot gelezen worden. Er is daarom een 30 bladzijden tellend hulppakket met structuurrijtjes gemaakt bij de Cito-drie minuten toets. Dit pakket kan preventief gebruikt worden om de kinderen het snel ontsleutelen van woordrijen aan te leren. Het kan ook na de DMT als rt-materiaal gebruikt worden. Het pakket is onderdeel van de cursus diagnostiek en hulpverlening. Leerartikel Het nut van bijwijzen Veel leerkrachten zijn de mening toegedaan dat bijwijzen hoort bij een verkeerde leestechniek. Dit is niet waar. Het bijwijzen kan zeer zinvol zijn voor kinderen die problemen hebben met de oogsturing. Bovendien is uit onderzoek gebleken dat bijwijzen gunstig is voor het ontwikkelen van een techniek om vlot en nauwkeurig te lezen. Het is ook een goede voorbereiding op het studerend lezen. Wel is het beter om het bijwijzen met de vinger te vervangen in bijwijzen met een pen of potlood. Het kind laten bijwijzen en de strategieën laten bijwijzen kan leesproblemen voorkomen. Ook voor veel dyslectici is het een goed hulpmiddel. Gezien de onderzoeken lijkt het tijd om de visie ten aanzien van het bijwijzen bij te stellen. 14 Contact- en aanmeldinformatie: tel / Artikel in PULSE In het onderwijsblad PULSE verscheen in februari 2011 een artikel over Strategisch Lezen en Spellen. Voor wie het blad niet kent, kan een kopie g d worden van het artikel (opvragen kan via Leerartikel ADHD (Attention-deficit hyperactivity disorder) We kennen allemaal kinderen met ADHD. De kenmerkende symptomen zijn: stoornis in de aandacht, gepaard gaande met sterke wisselingen; overbeweeglijkheid (hyperactiviteit); impulsiviteit; onrustig en prikkelbaar. Het is een van de meest bekende psychische stoornissen bij kinderen. De oorzaken heeft men meestal gezocht in erfelijke factoren en voeding. Als medicijn wordt tot heden meestal Ritalin gegeven. Dit geneesmiddel heeft echter nogal wat bijwerkingen, zodat men voorzichtig moet zijn het geven van dit middel aan kinderen. Momenteel is er wat meer bekend over oorzaken van ADHD en dat kan helpen bij het remediëren. Naast genetische factoren zijn namelijk ook invloeden van buitenaf van belang. Onderzoeken universiteiten in de VS. Universiteit Portland Lood Lood dat verwerkt zit in speelgoedjuwelen, oud schilderwerk, soms in drinkwater wanneer er loden waterleidingen in het gebouw zitten en niet te vergeten fax

9 De recensie over de methode in het blad maart/april 2011 JSW Strategisch lezen en spellen Joop Stoeldraijer, Edux Onderwijsadviesbureau te Breda Strategisch lezen en spellen is een lees- en spellingsmethode met een aanpak die afwijkt van gangbare werkwijzen. De strategische benadering is gebaseerd op neurologische inzichten betreffende de lees- en spellingsdidactiek. Deze methode is ontwikkeld door Jacques Hoek e.v.a. en houdt rekening met de nieuwste Cito toetsen op lees- en spellinggebied. De methode is bedoeld voor kinderen vanaf groep 2 tot en met groep 8 in het primair onderwijs. Motto van de auteurs is: Als je blijft doen wat je altijd gedaan hebt, behoud je de resultaten die je altijd behaald hebt De leerkracht staat rechts van het bord, omdat de opname van de leerstof door de leerling wordt bevorderd als aan de rechterkant wordt waargenomen. De leerkracht wijst aan wat hij doet, met de zogenaamde iconische bewegingen en ondersteunt met een duidelijke mondmotoriek. De leerlingen mogen het een tweede en derde keer hardop meedoen. Er worden geen beurten gegeven. Na vijf minuten is het blad doorgenomen. Tienmaal op een dag wordt de leesles van vijf minuten herhaald. Deze werkwijze, het torentjelezen, wordt de eerste week elke dag tienmaal gedaan. Omdat het een klein moment tussendoor is, hebben de kinderen niet door dat ze met lezen bezig zijn en omdat het een paar minuten duurt, is er ook geen stress, aldus de auteurs. Na ongeveer anderhalve maand krijgen de leerlingen de eerste leesboekjes op zeer eenvoudig niveau aangeboden. Na twee maanden duren de lesmomenten twee maal dertig minuten: vijf minuten instructie en de rest van de tijd zelfstandig lezen. Als de leerlingen de leerstof niet oppakken, moet u stoppen. Na drie maanden volgt een herstart. Strategisch lezen Volgens de auteurs is lezen het omzetten van letters naar klanken, waarna deze klanken worden samengevoegd tot woorden. Om eenvoudige tot moeilijke teksten te ontsleutelen wordt gebruik gemaakt van 12 leesstrategieën. Door de kinderen deze strategieën expliciet aan te leren, leren zij op snelle en efficiënte wijze lezen. Voor elke strategie zijn werkbladen ontwikkeld. Deze bladen zijn uiterst sober van opzet. Per werkblad worden niet meer dan drie informatie-aspecten aangeboden. Zo wordt voorkomen dat er onnodige verwarring (ruis binnen het leesproces) ontstaat. Voor het lezen tot en met Cito-niveau E3 zijn er twee series instructiewerkbladen: de bladen M3 en de bladen E3. Na het doorwerken van de bladen M3 kan bij de leerlingen de Cito M3-toets afgenomen worden en na de bladen E3 de Cito E3-toets. De instructiewerkbladen beginnen met de medeklinkers en korte klankzuivere klinkers, dan de lange klinkers aa, ee, oo, uu, dan de meertekenklanken en dan specifieke moeilijkheden zoals de eind-d, de eind-ee, de uw, de eeuw en de ieuw. U kunt één werkblad per dag aanbieden of als de situatie dat toelaat, meerdere werkbladen per dag of juist minder. Naast de werkbladen zijn geen andere materialen nodig dan, uiteraard, leesboekjes op niveau M3. De vormgeving van de werkbladen is uiterst sober en zwart-wit. Wetenschappelijk is aangetoond dat wanneer meer dan drie informatie-eenheden worden aangeboden, de hersenen uit zelfbescherming slecht twee tot drie aspecten opnemen. Dus: geen kleuren en geen plaatjes. Ter vergelijking zeggen de auteurs: je leert op een gekleurde fiets met toeters en bellen niet beter fietsen dan op een gewone zwarte fiets. Voorbeeld van een les aanvankelijk lezen De leerkracht schrijft of projecteert op het bord: v v i v i s vis Voor het voortgezet technisch lezen zijn er 15 instructiewerkbladen per niveau voor M4 en E4 en voor de niveaus M5, e5, M6, E6, M7, E7 en M8 10 instructiewerkbladen. Elk instructiewerkblad bestaat uit 4 delen: 1. een blad met vetgedrukt de leesmoeilijkheden van dat niveau 2. hetzelfde blad zonder vetmarkering 3. een blad met woordrijen 4. leesblad met openingen om het voorspellend lezen op woordniveau te bevorderen Prinsjesdag De derde dinsdag in september is voor Nederland een belangrijke dag. Het is dan prinsjesdag en dan vindt de opening van het aanstaande regeringsjaar plaats. Het is een officiële plechtigheid, waarbij de koningin de troonrede voorleest, waarin enz. Prinsjesdag De derde dinsdag in september is voor Nederland een belangrijke dag. Het is dan prinsjesdag en dan vindt de opening van het aanstaande regeringsjaar plaats. Het is een officiële plechtigheid, waarbij de koningin de troonrede voorleest, waarin de voornemens staan enz. Woordrijen be-lang-rij-ke abu-sie-ve-lijk on-be-grij-pe-lij-ke belang-rijke abusie-velijk onbe-grijpelijke belangrijke abusievelijk onbegrijpelijke re-ge-rings-jaar par-le-men-tai-re re-ge-rings-per-so-nen regerings-jaar parle-mentaire regerings-personen regeringsjaar parlementaire regeringspersonen 16 Contact- en aanmeldinformatie: tel / fax

10 Prinsjesdag De derde dins--- in septem--- is voor Nederland een belangrij-- dag. Het is dan prinsjesdag en dan vindt de open--- van het aanstaan-- regerings---- plaats. Het is een officiële plechtigheid, waarbij de konin--- de troonre-- voorleest, waarin de voornemens sta-- die de regering wil gaan uitvoe---. Je zou abusievelijk kun--- denken, dat de konin--- die rede zelf schrijft, maar dat is dus niet zo. Zij leest de troonre-- all--- voor, omdat zij op de tro-- zit als regerend vorst. De rede is ech--- gemaakt door de minist--- en hun ambtenaren. Wij leven in een parlementaire democra---, wat wil zeggen dat het do-- het volk enz. Werkwijze Iedere leerling heeft een leesboek op eigen leesniveau. De leerkracht geeft vijf minuten instructie op één van de leesniveaus. Ongeveer zeven regels van het werkblad worden geprojecteerd en strategisch, met iconische bewegingen, voorgelezen. De leerkracht bespreekt met de leerlingen welke strategie is gebruikt bij het lezen. De leerlingen gaan na een instructie van hooguit 5-10 minuten zelfstandig lezen. Groepjes leerlingen komen bij de instructietafel en alle 4 de werkbladen worden verwerkt, Strategisch spellen Bij strategisch spellen wordt uitgegaan van vijf spellingsstrategieën, namelijk: a. de hoorstrategie b. de lijkt-op-strategie c. de regelstrategie d. de weet-strategie e. de leer- en opzoekstrategie Per leerjaar, te beginnen in groep 3, wordt per week één woordpakket aangeboden met vier spellingscategorieën. Elk werkblad wordt door de leerkracht met de kinderen doorgenomen en zorgvuldig uitgelegd. Bij het opschrijven van woorden maken kinderen gebruik van een zogenaamde stroomkaart. Hierdoor ontstaat spellingsbewustzijn (metacognitie). Voor groep 3 kent de stroomkaart de stappen: luisteren- nazeggen- hakken- opschrijven- nakijken. Voor groep 4 t/m 8 is de stroomkaart: luisteren, nazeggen, hoe?- hakken-regels?-opschrijvennakijken. Met de stroomkaarten wordt het spellingsbewustzijn uitgebreid en onderhouden. Van groot belang is dat binnen de spellingsdidactiek rekening wordt gehouden met de werking van het geheugen. Voor groep 3 zijn er twintig woordpakketten en voor de groepen 4 t/m 8 zijn per groep veertig woordpakketten samengesteld. Daarbij is uitgegaan van de woordfrequentie en een indeling in categorieën. De samenstelling van de woordpakketten is afsgestemd op het niveau van de Citotoetsen voor spelling. De werkwijze voor groep 4 t/m 8 maandag woordpakket uitdelen, categorieën en regels bespreken en uiteraard de betekenis bespreken werkwijze bij het strategisch keuzemodel woorden op het pakketblad laten verwerken dinsdag woorden van het woordpakket laten leren leerwijzen demonstreren herhalingswoordpakket laten leren woensdag woordpakket schriftelijk overhoren donderdag de fout geschreven woorden opnieuw leren vrijdag leerlingen nemen bij elkaar het dictee van de opnieuw geleerde woorden af de helper leest de foute woorden van het woensdagdictee op, daarna worden de rollen omgedraaid Lesmateriaal Al het lesmateriaal is digitaal beschikbaar. Het grote voordeel hiervan is, dat de weergave kan worden aangepast aan de wensen van zowel de leerkracht als de leerling. Tevens is het mogelijk om snel in te spelen op de behoeften vanuit het onderwijsveld. Een ander voordeel van de digitale weergave van het lesmateriaal is de lage kostprijs, zodat geld resteert voor de aanschaf van bijvoorbeeld leuke kinderboeken op niveau. Vanzelfsprekend is het lesmateriaal toepasbaar op een digitaal schoolbord. Op dit moment wordt er op bijna honderd scholen met de methode Strategisch lezen en spellen gewerkt. De resultaten zijn volgens de auteurs uitermate positief, want er zijn nauwelijks uitvallers en de resultaten liggen ver boven de landelijke normen. Tot slot De lessen voor aanvankelijk lezen en voortgezet technisch lezen en de spellingslessen zijn van een verbluffende eenvoud. De leerkracht moet zich aan enkele principes houden bij het lesgeven, die uiteraard in de cursus die moet worden gevolgd, aan de orde komen. Het lesmateriaal is zeer sober gehouden, vanwege de didactische en neurologische uitgangspunten. Het is verreweg de voordeligste methode die er voor aanvankelijk lezen, technisch lezen en spellen te vinden is. En als de resultaten goed zijn, waarom zou heel Nederland niet massaal deze werkwijze gaan invoeren!? De methode is niet gebaseerd op het talige activatiesysteem, waar volgens de auteurs, alle methodes en hulpverlening van uit gaan. Strategisch Lezen en Spellen gaat uit van het neurologisch leesmodel. Binnen dit model, dat gebruik maakt van de theorie van de spiegelneuronen, leert men lezen via de ogen en niet via de taal. In de handleiding vindt u een uitleg van deze theorie die beknopt wordt weergegeven, maar waardoor ik dus niet kan beoordelen of het ook allemaal klopt. Daar moeten de neurobiologen maar eens naar kijken, zoals een Professor Paul van den Broek. (Bij deze uitgenodigd.) Om u een indruk te geven van de theorie: belangrijk is de rijping van de gyrus angularis (hersenwinding waarin tekens naar klanken en klanken naar tekens worden omgezet) en ook: bij de instructie wordt de lijn van het neurologisch proces gevolgd, de lijn van de spiegelneuronentheorie van Lacoboni en Rizzolatti. En verder worden genoemd de fasciculus arcuatus en Broca. Het auteursteam voelt zich verwant met de theorie van Ewald Vervaet. Met hem wijzen zij op de gevaren van een te eenzijdige en geforceerde stimulering tot lezen. Zij vertellen ons dat trainen van letterkennis in groep 2 niet alleen het levensgeluk van het kind kan belemmeren, maar dat het tevens nadelig kan werken op de latere leesontwikkeling. Het kind kan een dysfonetische of dyseidetische dyslexie ontwikkelen. 18 Contact- en aanmeldinformatie: tel / fax

11 Het totaalpakket van de methode Strategisch Lezen en Spellen bestaat uit: Strategisch aanvankelijk lezen tot M3, uitgaande van het fonetisch analysemodel Voortgezet technisch lezen E3-M8, met werkbladen in viervoud, afgestemd op de CITO-toetsen Begrijpend lezen groep 3 Spelling groep 3 tot en met 8, per groep 40 werkbladen met controle-dictees, alle categorieën en regels BO, afgestemd op de CITO toetsen Begeleiding en invoering, scholing demonstratielessen, klassenbezoeken Nieuwsbrief om de twee maanden per mail Vrijblijvend Telefonisch spreekuur een keer in de acht weken op woensdagmiddagen Leergang diagnostiek en hulpverlening bij leesproblemen en dyslexie groep 3-8 Het karakter van de methode In plaats van Methode plus (zoals sommige andere methoden) is S.L.S. Leerkracht plus (begeleiding/cursussen, inscholingstrajecten ) Digitaal: alle werkbladen zijn digitaal en zijn zodoende door de school zelf aan te passen Bijstellingen vinden direct plaats en worden per mail toegezonden In ontwikkeling Werkwoordspelling (verschijning: november/december 2011) Leerboek ontleden (verschijning 2012) Leerboek behorende bij de leergang diagnostiek en hulpverlening (wordt reeds gehanteerd bij de leergang) Het product Het materiaal kost 585,00 ex btw voor het product (usb-stick en een set boekwerken/handleiding). Basisscholing Introductie is vrijblijvend en gratis. Inscholing 130,00 per uur ex btw en reiskosten (duur gemiddeld tweeëneenhalf uur). Bijeenkomsten personeel tussendoor of einde cursusjaar 130,00 per uur. Voorbeeldlessen per groep en nabespreking 90,00 per uur, ex reiskosten. Indidviduele begeleiding 90,00 per uur, ex reiskosten. Ouderavond 130,00 per uur plus reiskosten. Onder individuele begeleiding of wel begeleiding op afroep verstaan wij klassenconsultaties, voorbeeldlessen, kort didactisch leesonderzoek of spellingonderzoek. Uitvoering vindt plaats vanuit het S.L.S. team en wordt gecoördineerd vanuit de uitgeverij. Het service-abonnement De meeste scholen maken gebruik van het service-abonnement. Dit abonnement is er om bij te blijven rond de ontwikkeling van nieuwe werkbladen, de publicatie van boeken, de leergang, de ondersteuning en de implementatie van de methode in de school. Het service-abonnement biedt kortingen voor de cursussen en leergang, korting op het nieuwe product werkwoordspelling, toegang tot de database van de methode op de website, een gratis bezoek van de hoofdauteur bij een calamiteit en korting op het nieuwe leerboek behorende bij de cursus. Het service-abonnement is vrijblijvend maar wordt wel aangeraden. Kosten voor dit abonnement bedragen per jaar 425,00 ex btw. 20 Kostenoverzicht van het product en de verschillende diensten rond de methode Contact- en aanmeldinformatie: tel / fax De leergang/cursus van zes avonden Technisch lezen en spellen Op pagina 11, 12 en 13 kunt u het volledige programma van deze zes avonden bekijken. Veel scholen hebben met een of twee vertegenwoordigers, of met het gehele team deze cursus/leergang gevolgd. De cursus wordt gegeven op dinsdagavonden en donderdagavonden van tot uur, locatie is afhankelijk van aantal deelnemers. Kosten per deelnemer 445,00 ex btw, voor scholen met een service-abonnement is er een korting van 10%. Voor het ondersteunende materiaal (twee mappen met onderzoeken/rapportages en leermateriaal) wordt 100,00 ex btw in rekening gebracht. Voor scholen die met meerdere docenten tegelijkertijd de cursus/leergang willen volgen worden met de uitgeverij aparte prijsafspraken gemaakt, opdat toegankelijkheid en behapbaarheid van het scholingsbudget gehandhaafd kan worden. Het product werkwoordspelling Bij de basismethode en de verschillende ondersteunende diensten is het auteursteam continu bezig met ontwikkeling. Zo beschikt de methode ook over een nieuw product Werkwoordspelling. Dit product kan ook los naast de methode gehanteerd worden op scholen (dus los verkrijgbaar). Ook deze methode bestaat uit digitale werkbladen en start van groep 3 tot en met groep 8. Het product werkwoordspelling kost 350,00 ex btw. Voor scholen die de Methode hanteren en beschikken over het service-abonnement wordt het totaalpakket werkwoordspelling ter beschikking gesteld voor 200,00 ex btw. 21

12 S.L.S. begeleidingsdienst f a x / i n s c h r i j f F O R M U L I E R De methode S.L.S. wordt uitgegeven door uitgeverij Gelling Publishing en Training. Om scholen en leerkrachten te helpen is een begeleidingsteam gevormd. Dit team ondersteunt leerkrachten bij de invoering van de methode en bij de dagelijkse onderwijspraktijk. Deze dienst beperkt zich uiteraard tot hulp bij het werken met de methode. Hierbij kunt u denken aan: onderzoek en begeleiding van lees- en spellingsproblemen, opzetten van individuele handelingsplannen en groepsplannen. De in te huren diensten zijn: Kosteloos: Presentatie van de methode, wat deze wel en niet inhoudt en hoe de begeleiding wordt gerealiseerd; Nieuwsbrief. Tegen betaling: Scholing van het personeel, meestal ongeveer twee uren; Het geven van voorbeeldlessen in de school; Klassenobservaties en nabesprekingen voor begeleiding van de leerkrachten; Individuele didactische onderzoeken en het opzetten van een hulpplan; Verzorgen van ouderavonden; Verzorgen van de cursus Diagnostiek en hulpverlening bij lees- en spellingmoeilijkheden en dyslexie. De dienst is als volgt samengesteld: Sipke Gelling algemeen en financieel directeur Jacques Hoek onderwijskundig directeur Karima Jahouhi auteur en begeleider Wilma Gebraad auteur en productontwikkelaar Marianne Minderhoud auteur en productontwikkelaar Eef van der Most auteur en productontwikkelaar 22 Ja, ik heb belangstelling voor de nieuwe Methode Strategisch lezen en spellen, ISBN Dit fax/inschrijfformulier kunt u sturen/faxen/mailen naar: Gelling Publishing en Training tel / fax , Alexanderlaan 1a, 2912 AJ Nieuwerkerk aan den IJssel Ik heb belangstelling voor: n de cursus/leergang Technisch lezen en spellen van zes avonden/dagdelen n het product Strategisch lezen en spellen n het product Werkwoordspelling n een vrijblijvende introductie op onze school of instituut n referentiescholen n een introductie dvd n een dvd met daarop de wijze van implementeren in de klas n het verzorgen van een ouderavond Neemt u vrijblijvend contact op. Naam van de school... Naam docent/contactpersoon M / V... Functie... Postbus, straat huisnummer... Postcode en plaats... Telefoon... Datum Handtekening...

13 24

Strategisch lezen en spellen

Strategisch lezen en spellen Strategisch lezen en spellen Door: Joop Stoeldraijer is onderwijsadviseur bij Edux Onderwijsadvies in Breda Strategisch lezen en spellen is een lees- en spellingsmethode, bedoeld voor groep 2 tot en met

Nadere informatie

Deel II Aanmeldingsformulier dyslexiezorg (in te vullen door school)

Deel II Aanmeldingsformulier dyslexiezorg (in te vullen door school) 033-2983197 info@praktijkdeziel.nl www.praktijkdeziel.nl Deel II Aanmeldingsformulier dyslexiezorg (in te vullen door school) 1.0 Algemeen deel Gegevens school Adres: PC/Woonplaats: Telefoon: E-mail adres:

Nadere informatie

Uw kind heeft moeite met lezen Wat kunt u van De Noordkaap verwachten?

Uw kind heeft moeite met lezen Wat kunt u van De Noordkaap verwachten? Uw kind heeft moeite met lezen Wat kunt u van De Noordkaap verwachten? 1 Inhoud Voorwoord... 3 1 Leesproblemen... 4 2 Mogelijk dyslexie... 4 2.1. De dagelijkse lespraktijk.... 4 2.2: De stappen die genomen

Nadere informatie

Verbeter de. scores op de Citotoetsen

Verbeter de. scores op de Citotoetsen Verbeter de scores op de Citotoetsen Verbeter de scores op de Citotoetsen voor kleuters (U bent niet meer verplicht die toetsen af te nemen! Het werkboek taal Alle scholen maken gebruik van de Cito-taaltoets

Nadere informatie

Stappenplan Dyslexietraject

Stappenplan Dyslexietraject Stappenplan Dyslexietraject Een leerling komt in aanmerking voor dyslexie-onderzoek wanneer: Criterium van de achterstand: er sprake is van een significante achterstand op het gebied van lezen en/of spelling

Nadere informatie

Beleidsstuk dyslexie. Augustus 2014

Beleidsstuk dyslexie. Augustus 2014 Beleidsstuk dyslexie Augustus 2014 Saltoschool Reigerlaan Beleidsstuk dyslexie 01-08-2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1 Screening en signalering... 3 1.1 Groep 1... 3 1.2 Groep 2... 3 1.3 Groep 3... 4

Nadere informatie

Leerlingdossier Vergoedingsregeling Dyslexie

Leerlingdossier Vergoedingsregeling Dyslexie Leerlingdossier Vergoedingsregeling Dyslexie dekroon,diagnostiek enbehandelcentrum Koningin Wilhelminalaan 9 7415 KPDeventer Tel:06-81285377 info@centrumdekroon.nl Leerlingdossier Vergoedingsregeling Dyslexie

Nadere informatie

VRAGENLIJST PRIMAIR ONDERWIJS DYSLEXIEMONITOR

VRAGENLIJST PRIMAIR ONDERWIJS DYSLEXIEMONITOR VRAGENLIJST PRIMAIR ONDERWIJS DYSLEXIEMONITOR INHOUDSOPGAVE Zorgniveau 1: Goed lees- en spellingonderwijs Stap 1: Leestijd blz. 3 Kwaliteit instructiegedrag blz. 3 Klassenmanagement blz. 4 Stap 2: Juist

Nadere informatie

Aanvraag vergoed dyslexie-onderzoek

Aanvraag vergoed dyslexie-onderzoek Aanvraag vergoed dyslexie-onderzoek Aanmeldingsformulier school Leerlinggegevens Geb.datum Geslacht m v Groep Doublure nee ja, in groep Op deze school sinds groep Schoolgegevens Adres Postcode Plaats Telefoon

Nadere informatie

Dyslexiebeleid CBS De Springplank 2014-2015

Dyslexiebeleid CBS De Springplank 2014-2015 Dyslexiebeleid CBS De Springplank 2014-2015 Dyslexie onderzoek De resultaten van alle leerlingen worden door de intern begeleiders gevolgd. Wanneer een leerling drie keer achtereenvolgend een E scores

Nadere informatie

Brochure Begrijpend lezen VMBO 1

Brochure Begrijpend lezen VMBO 1 Brochure Begrijpend lezen VMBO 1 Brochure Begrijpend lezen VMBO 2 Inleiding Het belang van begrijpend lezen kan nauwelijks overschat worden. Het niveau van begrijpend lezen dat kinderen aan het einde van

Nadere informatie

Invuldatum leerling dossier: 1. School en leerling gegevens. 2. Gegevens leerling. Naam school adres Postcode en plaats

Invuldatum leerling dossier: 1. School en leerling gegevens. 2. Gegevens leerling. Naam school adres Postcode en plaats Leerling dossier dyslexie Om te kunnen bepalen of een leerling in aanmerking komt voor vergoeding van het onderzoek en de behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie, vragen wij aan school om onderstaand

Nadere informatie

Dyslexiebeleid van Openbare basisschool voor Daltononderwijs. De Meent

Dyslexiebeleid van Openbare basisschool voor Daltononderwijs. De Meent DE DE DE DE MEENT MEENT MEENT MEENT MAARN MAARN MAARN MAARN Dyslexiebeleid van Openbare basisschool voor Daltononderwijs De Meent Inhoud 1. Inleiding... 1 2. Wat is dyslexie... 1 3. Van signaleren tot

Nadere informatie

Vragenlijst leergeschiedenis lees- en spellingsvaardigheid

Vragenlijst leergeschiedenis lees- en spellingsvaardigheid Vragenlijst leergeschiedenis lees- en spellingsvaardigheid Datum van invullen Ingevuld door Gegevens van de leerling Roepnaam J / M* Achternaam Geboortedatum Land van herkomst Thuistaal Verloop basisschool

Nadere informatie

Huiswerkbeleid op basisschool De Leerlingst

Huiswerkbeleid op basisschool De Leerlingst Basisschool De Leerlingst Postbus 4052 6080 AB Haelen 0475-300989 info@deleerlingst.nl Huiswerkbeleid op basisschool De Leerlingst Inhoud: 1. Waarom geven wij huiswerk? 2. In welke groepen krijgen de kinderen

Nadere informatie

Formulier B Dyslexieonderzoek. - Aanmeldingsformulier school. ingevuld door: IB-er RT-er directeur* * s.v.p. aankruisen wat van toepassing is.

Formulier B Dyslexieonderzoek. - Aanmeldingsformulier school. ingevuld door: IB-er RT-er directeur* * s.v.p. aankruisen wat van toepassing is. Formulier B Dyslexieonderzoek - Aanmeldingsformulier school ingevuld door: IB-er RT-er directeur* * s.v.p. aankruisen wat van toepassing is datum: - Gegevens van de school naam straat telefoon postcode

Nadere informatie

Alles over. Timboektoe. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen

Alles over. Timboektoe. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Alles over Timboektoe Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Wij vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd wordt om vervolgens de juiste keuze te kunnen maken. In samenwerking

Nadere informatie

Mijn kind heeft moeite met lezen en spellen. Is het misschien dyslectisch? En wat nu?

Mijn kind heeft moeite met lezen en spellen. Is het misschien dyslectisch? En wat nu? Mijn kind heeft moeite met lezen en spellen. Is het misschien dyslectisch? En wat nu? voorlichtingsfolder voor ouders R.K. basisschool De Wingerd Zwaag Inleiding In deze folder willen we u iets vertellen

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier Dyslexie

Aanmeldingsformulier Dyslexie Aanmeldingsformulier Dyslexie Van Graafeiland Psychologie/Dyslexiekliniek Beukenlaan 4-i 2612 VC DELFT De Korf 53 2924 AH KRIMPEN AAN DEN IJSSEL Tjeerd Kuipersstraat 29 2662 GM BERGSCHENHOEK Telefoonnummer:

Nadere informatie

kt! 2 Leren lezen en spellen, een aanpak periode in groep 3 en de hogere

kt! 2 Leren lezen en spellen, een aanpak periode in groep 3 en de hogere Leren lezen en spellen, een aanpak kt! 2 In het vorige artikel- Instructie werkt! (r), opgenomen in Praxis~ bulletin, nummer 7 - zijn een " aantal algemene tips beschreven én speciale tips voor de klankzuiuere

Nadere informatie

Afspraken mbt protocol dyslexie Van Dijckschool Bilthoven. Inhoudsopgave:

Afspraken mbt protocol dyslexie Van Dijckschool Bilthoven. Inhoudsopgave: 11-12-2007 Inhoudsopgave: 1. Dyslexie...3 1.1 Wat is het dyslexieprotocol?...3 1.2 Doel van het Protocol Dyslexie....3 1.3 Inhoud van het protocol...3 2. Preventie en interventiehandelingen...4 2.1 Groep

Nadere informatie

Aanvraag vergoed dyslexie-onderzoek

Aanvraag vergoed dyslexie-onderzoek Aanvraag vergoed dyslexie-onderzoek Aanmeldingsformulier school Leerlinggegevens Geb.datum Geslacht m v Groep Doublure nee ja, in groep Op deze school sinds groep Schoolgegevens Adres Postcode Plaats Telefoon

Nadere informatie

TULE inhouden & activiteiten Nederlands - Technisch lezen. Kerndoel 4 - Technisch lezen. Toelichting en verantwoording

TULE inhouden & activiteiten Nederlands - Technisch lezen. Kerndoel 4 - Technisch lezen. Toelichting en verantwoording TULE - NEDERLANDS KERNDOEL 4 - TECHNISCH LEZEN 82 TULE inhouden & activiteiten Nederlands - Technisch lezen Kerndoel 4 - Technisch lezen Bij kerndoel 4 - De leestechniek. Toelichting en verantwoording

Nadere informatie

Voorwoord. Letters uitspreken zoals de leerkracht dat doet.

Voorwoord. Letters uitspreken zoals de leerkracht dat doet. Voorwoord In groep 3 leert uw kind lezen en schrijven. Uw kind begint niet vanaf nul, want tegenwoordig wordt in groep 1 en 2 al veel gedaan aan voorbereiding. Sommige leren als kleuter al lezen en schrijven.

Nadere informatie

Opdracht 2: Data analyseren en interpreteren op groepsniveau (technisch lezen voor leerkrachten van groep 3 (Opdracht 2a) en groep 4 (Opdracht 2b))

Opdracht 2: Data analyseren en interpreteren op groepsniveau (technisch lezen voor leerkrachten van groep 3 (Opdracht 2a) en groep 4 (Opdracht 2b)) Opdracht 2: Data analyseren en interpreteren op groepsniveau (technisch lezen voor leerkrachten van groep 3 (Opdracht 2a) en groep 4 (Opdracht 2b)) Met behulp van onderstaande opdracht kun je met behulp

Nadere informatie

PLD de Spindel, bijlage 4

PLD de Spindel, bijlage 4 Checklist Onderkenning Dyslexie Edux Beoordeling van de ernst en hardnekkigheid van de lees- en/of spellingproblemen t.b.v. de continuïteit van de zorg in het primair en voortgezet onderwijs Naam leerling

Nadere informatie

Format Leerlingdossier Dyslexie

Format Leerlingdossier Dyslexie Format Leerlingdossier Dyslexie Aanmeldformulier in te vullen door de school voor dyslexieonderzoek Gelieve een complete uitdraai van het Leerlingvolgsysteem,de AVI-gegevens, eventuele entreetoetsen, het

Nadere informatie

Deel 1: informatie over de leerling en de school

Deel 1: informatie over de leerling en de school Intakevragenlijst Basisschool Dyslexie (leerlingdossier) Pagina 1/7 Deze intakevragenlijst is bedoeld voor de school. We verzoeken u (groepsleerkracht en/of interne begeleider) deze vragenlijst in te vullen.

Nadere informatie

CBS Maranatha. Doel: Hoogklei 7, 9671 GC Winschoten Dyslexieprotocol 2013 aangepast sept.14

CBS Maranatha. Doel: Hoogklei 7, 9671 GC Winschoten Dyslexieprotocol 2013 aangepast sept.14 CBS Maranatha Hoogklei 7, 9671 GC Winschoten Dyslexieprotocol 2013 aangepast sept.14 Doel: Doel van ons dyslexieprotocol is een zo goed mogelijke begeleiding van leerlingen met (dreigende) leesproblemen.

Nadere informatie

Flitsend Spellen en Lezen 1

Flitsend Spellen en Lezen 1 Flitsend Spellen en Lezen 1 Flitsend Spellen en Lezen 1 is gericht op het geven van ondersteuning bij het leren van Nederlandse woorden, om te beginnen bij de klanklettercombinaties. Doelgroep Flitsend

Nadere informatie

Draaiboek voor de begeleiding van leerlingen met DYSORTHOGRAFIE of SPELLINGSproblemen en dyslexie (schrijven)

Draaiboek voor de begeleiding van leerlingen met DYSORTHOGRAFIE of SPELLINGSproblemen en dyslexie (schrijven) Draaiboek voor de begeleiding van leerlingen met DYSORTHOGRAFIE of SPELLINGSproblemen en dyslexie (schrijven) Naam leerling: Klas:.. Wat is het? DYSORTHOGRAFIE Moeizame automatisatie aan de klank-tekenkoppeling.

Nadere informatie

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Leerkrachten: 4/5 Anja Smits en Jennie van Laarhoven 5A Marloes Bongers ALGEMEEN GEDEELTE Zelfstandig werken In de groepen 5 werken de leerlingen

Nadere informatie

Rol van de interne begeleider in effectief leesonderwijs (basisonderwijs)

Rol van de interne begeleider in effectief leesonderwijs (basisonderwijs) 36 Bijlage 5 Rol van de interne begeleider in effectief leesonderwijs (basisonderwijs) De schoolleider en de interne begeleider geven samen leiding aan het borgen van het leesonderwijs. Beiden hebben hierin

Nadere informatie

Verslag opbrengsten technisch lezen

Verslag opbrengsten technisch lezen Verslag opbrengsten technisch lezen SWV Waterland (Groepen 3, 4 en 5 2008 2009) Chruf van Kempen Inhoudsopgave: INHOUDSOPGAVE:... 2 INLEIDING:... 3 WAAROM D.M.T. EN AVI?... 3 DE BETROUWBAARHEID VAN CIJFERS:...

Nadere informatie

1. LEZEN Inleiding: doel en structuur Gebaren lezen

1. LEZEN Inleiding: doel en structuur Gebaren lezen 1. LEZEN Inleiding: doel en structuur De doorloopklok wordt gezet, zodat de leerlingen weten tot wanneer er wordt gewerkt. De leerkracht vertelt welke lesonderdelen aan bod zullen komen en vertelt ook

Nadere informatie

werkwoordspelling brochure

werkwoordspelling brochure werkwoordspelling brochure Uitgangspunten Voordat kinderen met de werkwoordspelling beginnen, hebben ze al veel kennis opgedaan met betrekking tot: spelling van de onveranderlijke woorden het mondeling

Nadere informatie

Onderwijskundig Rapport Dyslexiebijlage t.b.v. leerlingen met vermoedens van dyslexie

Onderwijskundig Rapport Dyslexiebijlage t.b.v. leerlingen met vermoedens van dyslexie Onderwijskundig Rapport Dyslexiebijlage t.b.v. leerlingen met vermoedens van dyslexie Vertrouwelijk Naam leerling: Naam verwijzende school: Dit dyslexiegedeelte dient als aanvulling op het algemene gedeelte

Nadere informatie

Groepsplan Zonnehuisschool VSO dagbesteding

Groepsplan Zonnehuisschool VSO dagbesteding Groepsplan Zonnehuisschool VSO dagbesteding Leergebied: Technisch lezen Klas Leerjaar 3 Leerkracht Cor Eurlings Tijdsperiode September 2013 t/m juli 2014 Tijd per week 4 Lesuren van 30 minuten i.v.m. het

Nadere informatie

Leerlingdossier Onderzoek en behandeling van ernstige dyslexie

Leerlingdossier Onderzoek en behandeling van ernstige dyslexie Leerlingdossier Onderzoek en behandeling van ernstige dyslexie Bestemd voor school / interne begeleider Datum invullen Gegevens leerling Achternaam Voornaam (voluit) Geslacht M / V* Adres Postcode en plaats

Nadere informatie

en 2 Brochure Begrijpend lezen VMBO 1

en 2 Brochure Begrijpend lezen VMBO 1 en 2 Brochure Begrijpend lezen VMBO 1 Brochure Begrijpend lezen VMBO 2 Inleiding Het belang van begrijpend lezen kan nauwelijks overschat worden. Het niveau van begrijpend lezen dat kinderen aan het einde

Nadere informatie

Passend onderwijs Verdieping Ontwikkelingsperspectief & Technisch lezen 26-11-2014

Passend onderwijs Verdieping Ontwikkelingsperspectief & Technisch lezen 26-11-2014 Passend onderwijs Verdieping Ontwikkelingsperspectief & Technisch lezen 26-11-2014 Annemarie Vink avink@hetabc.nl Dianne Roerdink droerdink@hetabc.nl Technisch lezen 8-10-2014 www.hetabc.nl 2 Programma

Nadere informatie

Dyslexie protocol en stappenplan

Dyslexie protocol en stappenplan Dyslexie protocol en stappenplan Wat is dyslexie? Dyslexie is een taalverwerkingsstoornis, waardoor leren lezen en spellen voor veel problemen zorgt. Kinderen met dyslexie hebben vooral veel moeite met

Nadere informatie

Automatisering van het lezen op woordniveau

Automatisering van het lezen op woordniveau Protocol Leesproblemen en Dyslexie toetskalender voor groep 4 expertisecentrum nederlands 4 algemene toelichting Momenteel werkt het Expertisecentrum Nederlands aan een herziening van de Protocollen Leesproblemen

Nadere informatie

VRAGENLIJST LEERKRACHT ONDERBOUW TUSSENDOELENMONITOR

VRAGENLIJST LEERKRACHT ONDERBOUW TUSSENDOELENMONITOR VRAGENLIJST LEERKRACHT ONDERBOUW TUSSENDOELENMONITOR INHOUDSOPGAVE Beginnende geletterdheid Doelen blz. 3 Activiteiten blz. 3 Evaluatie blz. 4 Speciale leerbehoeften blz. 4 Mondelinge communicatie Doelen

Nadere informatie

2014 Protocol dyslexie

2014 Protocol dyslexie Protocol dyslexie 2014 Protocol dyslexie Inleiding Dyslexie betekent letterlijk: niet kunnen lezen 1. De term komt uit het latijn, want dys = niet goed functioneren, lexis = taal of woorden. Bij dyslexie

Nadere informatie

Zorg voor onze kinderen

Zorg voor onze kinderen Zorg voor onze kinderen Versie 5.0 juni 2011 Gelukkig de kinderen, die zonder angst, naar school gaan. Gelukkig de kinderen, die zonder hoge cijfers zich geaccepteerd weten. Gelukkig de kinderen, die ondanks

Nadere informatie

Dyslexiegids

Dyslexiegids Dyslexiegids 2017-2018 Woord vooraf Beste ouders, Onze school zet hoog in op passend onderwijs. Want niet ieder kind leert op dezelfde manier en heeft behoefte aan dezelfde dingen. Dat vinden wij heel

Nadere informatie

Als het leren lezen niet zo soepel gaat

Als het leren lezen niet zo soepel gaat Als het leren lezen niet zo soepel gaat In de onderbouw leert een kind de eerste beginselen van het lezen. Wij letten bij het aanleren van de letters gelijk al op de signalen van leesproblemen. Het aanleren

Nadere informatie

Flitsend Spellen en Lezen 1

Flitsend Spellen en Lezen 1 Flitsend Spellen en Lezen 1 Flitsend Spellen en Lezen 1 is gericht op het geven van ondersteuning bij het leren van Nederlandse woorden, om te beginnen bij de klanklettercombinaties. Doelgroep Flitsend

Nadere informatie

Opbrengstgericht werken en spelling

Opbrengstgericht werken en spelling WORKSHOP Opbrengstgericht werken en spelling Programma en doelen Is spelling moeilijk? Het waarom en wat Effectief spellingonderwijs Spellingbewustzijn Tips Afsluiting. Schema spellingsproces Gesproken

Nadere informatie

Cursusaanbod Kentalis Ambulante Dienstverlening Het Rotsoord. Als horen of communiceren niet vanzelfsprekend is

Cursusaanbod Kentalis Ambulante Dienstverlening Het Rotsoord. Als horen of communiceren niet vanzelfsprekend is Cursusaanbod 2010-2011 Kentalis Ambulante Dienstverlening Het Rotsoord Als horen of communiceren niet vanzelfsprekend is Cursusaanbod De Ambulante Dienstverlening van Koninklijke Kentalis Het Rotsoord

Nadere informatie

Protocol leesproblemen en dyslexie

Protocol leesproblemen en dyslexie 1 KC Den Krommen Hoek Protocol leesproblemen en dyslexie Verantwoording: Het protocol leesproblemen en dyslexie van kindcentrum Den Krommen Hoek is opgesteld op basis van het Protocol Leesproblemen en

Nadere informatie

Huiswerkbeleid op OBS de Zeester. augustus 2014

Huiswerkbeleid op OBS de Zeester. augustus 2014 Huiswerkbeleid op OBS de Zeester augustus 2014 1 Inhoud: 1. Waarom geven wij huiswerk? 2. In welke groepen krijgen de kinderen huiswerk? 3. Waaruit bestaat het huiswerk in de diverse groepen? Op onze school

Nadere informatie

Goed, vlot en begrijpend lezen blijft één van de belangrijkste doelen die een leerling gedurende zijn of haar schoolloopbaan moet bereiken.

Goed, vlot en begrijpend lezen blijft één van de belangrijkste doelen die een leerling gedurende zijn of haar schoolloopbaan moet bereiken. Goed, vlot en begrijpend lezen blijft één van de belangrijkste doelen die een leerling gedurende zijn of haar schoolloopbaan moet bereiken. Daarom hechten wij er dan ook veel belang aan dat dit op een

Nadere informatie

Vragenlijst leergeschiedenis lees- en spellingvaardigheid

Vragenlijst leergeschiedenis lees- en spellingvaardigheid Vragenlijst leergeschiedenis lees- en spellingvaardigheid Datum: Ingevuld door: Naam leerling: m/v * Leeftijd: jaar; maanden. Geboortedatum: Land van herkomst: Thuistaal: Schoolloopbaan: Heeft de leerling

Nadere informatie

Taaljournaal, tweede versie

Taaljournaal, tweede versie SPELLING Taaljournaal, tweede versie Praktische handvatten voor het taallees- en rekenonderwijs en opbrengstgericht werken zoals deze methode zijn te vinden op www.taalpilots.nl, www.rekenpilots.nl en

Nadere informatie

Bijlage 2 Vragenlijst leergeschiedenis lees- en spellingvaardigheid

Bijlage 2 Vragenlijst leergeschiedenis lees- en spellingvaardigheid Bijlage 2 Vragenlijst leergeschiedenis lees- en spellingvaardigheid Datum: Ingevuld door: Naam leerling: m/v * Leeftijd: jaar; maanden. Geboortedatum: Land van herkomst: Thuistaal: Schoolloopbaan: Heeft

Nadere informatie

Klassikale opstelling:

Klassikale opstelling: Klassikale opstelling: We maken gebruik van een flexibele opstelling. De kinderen zitten bij de leervakken: taal, lezen, spelling en rekenen allemaal frontaal. Hierdoor kan de leerkracht snel monitoren

Nadere informatie

Flitsend Spellen en Lezen 1

Flitsend Spellen en Lezen 1 Flitsend Spellen en Lezen 1 Flitsend Spellen en Lezen 1 is gericht op het geven van ondersteuning bij het leren van Nederlandse woorden, om te beginnen bij de klanklettercombinaties. Doelgroep Flitsend

Nadere informatie

Gerichte instructie in lezen en spellen voorkomt lees- en spellingproblemen bij (vrijwel) alle leerlingen op Het Kofschip

Gerichte instructie in lezen en spellen voorkomt lees- en spellingproblemen bij (vrijwel) alle leerlingen op Het Kofschip Prof. dr. Anna M.T. Bosman 1 Gerichte instructie in lezen en spellen voorkomt lees- en spellingproblemen bij (vrijwel) alle leerlingen op Het Kofschip 1 Inleiding Het Kofschip is een reguliere openbare

Nadere informatie

Aanvraag particulier dyslexieonderzoek

Aanvraag particulier dyslexieonderzoek Aanvraag particulier dyslexieonderzoek Aanmeldingsformulier school Leerlinggegevens Geb.datum Geslacht m v Groep Doublure nee ja, in groep Op deze school sinds groep Schoolgegevens Adres Postcode Plaats

Nadere informatie

Vragenlijst leergeschiedenis lees- en spellingvaardigheid *

Vragenlijst leergeschiedenis lees- en spellingvaardigheid * Vragenlijst leergeschiedenis lees- en spellingvaardigheid * Datum: Ingevuld door: Naam leerling: Leeftijd:... jaar;... maanden. Geboortedatum: Land van herkomst: Thuistaal: Schoolloopbaan: Dyslexieverklaring:

Nadere informatie

Optimaal zicht op spelling

Optimaal zicht op spelling Cito Spelling LVS Team Werken met de LVS-toetsen en hulpboeken Optimaal zicht op spelling Kim heeft midden groep 5 bij de LVS-toets Spelling een vaardigheidsscore gehaald van 122. Haar leerkracht weet

Nadere informatie

Zorgplan Dyslexie, CBS de Duif. Wat is dyslexie?

Zorgplan Dyslexie, CBS de Duif. Wat is dyslexie? Zorgplan Dyslexie, CBS de Duif Wat is dyslexie? Uitgaande van algemeen aanvaarde wetenschappelijke afspraken hierover nemen wij aan dat een dyslecticus altijd problemen heeft met: Het verwerken van lettertekens

Nadere informatie

Het verbeterplan Spelling is gemaakt n.a.v. de klassenbezoeken en daaraan gekoppeld de analyse van de taalopbrengsten.

Het verbeterplan Spelling is gemaakt n.a.v. de klassenbezoeken en daaraan gekoppeld de analyse van de taalopbrengsten. Voorwoord: Het verbeterplan Spelling obs de Lisdodde Daltonschool Het verbeterplan Spelling is gemaakt n.a.v. de klassenbezoeken en daaraan gekoppeld de analyse van de taalopbrengsten. Tijdens de klassenbezoeken

Nadere informatie

Aanvraag particulier dyslexieonderzoek

Aanvraag particulier dyslexieonderzoek Aanvraag particulier dyslexieonderzoek Aanmeldingsformulier school Individueel onderzoek Groepsonderzoek (alleen mogelijk vanaf eind groep 7) Leerlinggegevens Geb.datum Geslacht m v Groep Doublure nee

Nadere informatie

Aanmelding behandeling ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) Voorafgaand

Aanmelding behandeling ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) Voorafgaand Aanmelding behandeling (EED) Voorafgaand 1. U ondersteunt ouders bij de aanmelding van hun kind voor een behandeltraject voor ernstige enkelvoudige dyslexie. Bent u bekend met het door E-vizier geboden

Nadere informatie

Hoofdstuk 18 - Tips om voorleessoftware in te zetten in de klas

Hoofdstuk 18 - Tips om voorleessoftware in te zetten in de klas Hoofdstuk 18 - Tips om voorleessoftware in te zetten in de klas 18.1. Voorleessoftware compenserend inzetten voor leerlingen met een ernstige beperking 235 18.2. Voorleessoftware leerondersteunend inzetten

Nadere informatie

Alles over. Lekker lezen. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen

Alles over. Lekker lezen. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Alles over Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Wij vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd wordt om vervolgens de juiste keuze te kunnen maken. In samenwerking met de educatieve

Nadere informatie

Dyslexieprotocol Pallas Athene College

Dyslexieprotocol Pallas Athene College Dyslexieprotocol Pallas Athene College 1. Inleiding Doel en uitgangspunten Het Pallas Athene College wil alle leerlingen met dyslexie die ondersteuning en begeleiding bieden die zij nodig hebben om de

Nadere informatie

2010/2011 BAGAGE KWIJT? ADD ASPERG. De J.H. Donnerschool zoekt met u mee k

2010/2011 BAGAGE KWIJT? ADD ASPERG. De J.H. Donnerschool zoekt met u mee k 2010/2011 BAGAGE KWIJT? TIS AU ME OS D-N PD AD HD ADD O ER ASPERG D D De J.H. Donnerschool zoekt met u mee k J.H. Donnerschool Rudolphlaan 5 3794 MZ De Glind Postadres: Postbus 492, 3770 AL Barneveld T:

Nadere informatie

Automatisering van het lezen op woordniveau

Automatisering van het lezen op woordniveau Protocol Leesproblemen en Dyslexie toetskalender voor groep 7 expertisecentrum nederlands 7 algemene toelichting Momenteel werkt het Expertisecentrum Nederlands aan een herziening van de Protocollen Leesproblemen

Nadere informatie

1. Een aantal kinderen komt in aanmerking voor de vergoede dyslexie.

1. Een aantal kinderen komt in aanmerking voor de vergoede dyslexie. Dyslexieonderzoeken WSNS-Salland Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en/of vlot toepassen van het lezen en/of het spellen op woordniveau. (SDN 2008)

Nadere informatie

VRAGENLIJST LEERKRACHT MIDDENBOUW TUSSENDOELENMONITOR

VRAGENLIJST LEERKRACHT MIDDENBOUW TUSSENDOELENMONITOR VRAGENLIJST LEERKRACHT MIDDENBOUW TUSSENDOELENMONITOR INHOUDSOPGAVE Gevorderde geletterdheid Doelen blz. 3 Activiteiten blz. 3 Evaluatie blz. 3 Speciale leerbehoeften blz. 4 Mondelinge communicatie Doelen

Nadere informatie

Protocol Dyslexie. In groep 1 tm 8 wordt het protocol Leesproblemen en Dyslexie (M.Gijsel, F. Scheltinga, M. van Druenen, L. Verhoeven) gehanteerd.

Protocol Dyslexie. In groep 1 tm 8 wordt het protocol Leesproblemen en Dyslexie (M.Gijsel, F. Scheltinga, M. van Druenen, L. Verhoeven) gehanteerd. Protocol Dyslexie In groep 1 tm 8 wordt het protocol Leesproblemen en Dyslexie (M.Gijsel, F. Scheltinga, M. van Druenen, L. Verhoeven) gehanteerd. Een leerling met de diagnose dyslexie heeft recht op de

Nadere informatie

LEREN LEZEN MET DE DAVIS LEERSTRATEGIE.

LEREN LEZEN MET DE DAVIS LEERSTRATEGIE. LEREN LEZEN MET DE DAVIS LEERSTRATEGIE. Leren lezen is een ingewikkeld proces, waarbij heel wat vaardigheden moeten worden ontwikkeld. OBS Dijkerhoek heeft daarom heel bewust gekozen voor de Davis leerstrategie

Nadere informatie

L e e s p. Presentatie. Wat is Leesparade?

L e e s p. Presentatie. Wat is Leesparade? Presentatie L e e s p a r a de Wat is Leesparade? Complete methode voortgezet technisch lezen Doorlopende leerlijn van groep 4 t/m 8 Lijn voor leesbegrip, leespromotie & woordenschat Passend onderwijs:

Nadere informatie

toetsen van Veilig Leren lezen en Estafette. groepen 1 2 LOVS Cito Taal voor Goed lees en spellingsonderwijs in de groepen 3 tot en met 8

toetsen van Veilig Leren lezen en Estafette. groepen 1 2 LOVS Cito Taal voor Goed lees en spellingsonderwijs in de groepen 3 tot en met 8 onderwijs en zorgarrrangement op De Wilgen uitgevoerd door meetinstrumenten Zorgniveau 1 = basisarrangenment Zorgniveau 1 Leerkracht Methodegebonden Gestructureerde stimulering van beginnende geletterdheid

Nadere informatie

VOORTGEZET TECHNISCH LEZEN Lekker Lezen

VOORTGEZET TECHNISCH LEZEN Lekker Lezen VOORTGEZET TECHNISCH LEZEN Lekker Lezen Praktische handvatten voor het taallees- en rekenonderwijs zoals deze Kwaliteits zijn te vinden op www.taalpilots.nl en www.rekenpilots.nl. De rubriek implementatiekoffer

Nadere informatie

Format Leerlingdossier Dyslexie

Format Leerlingdossier Dyslexie Format Leerlingdossier Dyslexie Aanmeldformulier in te vullen door de school voor dyslexieonderzoek Gelieve een complete uitdraai van het Leerlingvolgsysteem,de AVI-gegevens, eventuele entreetoetsen, het

Nadere informatie

VOORTGEZET TECHNISCH LEZEN Leeshuis

VOORTGEZET TECHNISCH LEZEN Leeshuis VOORTGEZET TECHNISCH LEZEN Leeshuis Praktische handvatten voor het taallees- en rekenonderwijs zoals deze Kwaliteits zijn te vinden op www.taalpilots.nl en www.rekenpilots.nl. De rubriek implementatiekoffer

Nadere informatie

Alles over. Grip op lezen. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen

Alles over. Grip op lezen. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Alles over Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Wij vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd wordt om vervolgens de juiste keuze te kunnen maken. In samenwerking met de educatieve

Nadere informatie

Plan van aanpak voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong of (hoog)begaafde kinderen

Plan van aanpak voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong of (hoog)begaafde kinderen Plan van aanpak voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong of (hoog)begaafde kinderen Inhoud Doelgroep 3 Signalering en diagnosticering 3 Het vertrekpunt 3 Onderwijskundige maatregelen 4 Verrijken en

Nadere informatie

Leeshuis. Leeshuis begrijpend en studerend lezen past zowel bij de oude als de nieuwe AVI! Lekker lezen met Leeshuis!

Leeshuis. Leeshuis begrijpend en studerend lezen past zowel bij de oude als de nieuwe AVI! Lekker lezen met Leeshuis! Leeshuis Tabellenboekje nieuwe AVI-niveaus T E C H N I S C H L E Z E N Lekker lezen met Leeshuis! Leeshuis begrijpend en studerend lezen past zowel bij de oude als de nieuwe AVI! LEESHUIS TECHNISCH LEZEN

Nadere informatie

EEN NIEUW BEGIN OP EEN SPECIALE SCHOOL

EEN NIEUW BEGIN OP EEN SPECIALE SCHOOL speciaal onderwijs speciaal onderwijs EEN NIEUW BEGIN OP EEN SPECIALE SCHOOL Speciaal Onderwijs Entréa Een nieuw begin op een speciale school De meeste kinderen beginnen hun schoolcarrière op de basisschool.

Nadere informatie

Leerlingdossier ONL Dyslexie

Leerlingdossier ONL Dyslexie Leerlingdossier ONL Dyslexie Richtlijnen bij het invullen Met dit begeleidend schrijven willen wij het invullen van het leerlingdossier voor onderzoek en behandeling van ernstige, enkelvoudige dyslexie

Nadere informatie

TAAL- EN LEESMETHODEN. Het aanbod Taal- en leesmethoden Begrijpend Lezen. Begrijpend lezen. Effectieve strategieën voor begrijpend lezen ALGEMEEN

TAAL- EN LEESMETHODEN. Het aanbod Taal- en leesmethoden Begrijpend Lezen. Begrijpend lezen. Effectieve strategieën voor begrijpend lezen ALGEMEEN TAAL- EN LEESMETHODEN ALGEMEEN Het aanbod Taal- en leesmethoden Begrijpend Lezen Algemeen: aandachtspunten bij methode Begrijpend lezen Om een goede begrijpend lezer te zijn, is het in de eerste plaats

Nadere informatie

Informatiebrief Ernstige Enkelvoudige Dyslexiezorg

Informatiebrief Ernstige Enkelvoudige Dyslexiezorg Informatiebrief Ernstige Enkelvoudige Dyslexiezorg Voor de directeuren en intern begeleiders van basisscholen, rectoren en zorg coördinatoren van scholen voor voortgezet onderwijs met leerlingen die wonen

Nadere informatie

Leesonderwijs en dyslexie in het PO, het SBO en het VO. Betsy Ooms

Leesonderwijs en dyslexie in het PO, het SBO en het VO. Betsy Ooms Leesonderwijs en dyslexie in het PO, het SBO en het VO Betsy Ooms Opzet Doel leesonderwijs (en spellingonderwijs) Doorgaande lijn Kenmerken goed leesonderwijs Extra aandacht voor monitoring, als belangrijk

Nadere informatie

programma Deel 1. rekenverbeterplan Opstellen van een groepsplan Algemeen gedeelte Leesverbeterplan groep 1 en 2 Nieuwe AVI

programma Deel 1. rekenverbeterplan Opstellen van een groepsplan Algemeen gedeelte Leesverbeterplan groep 1 en 2 Nieuwe AVI programma Algemeen gedeelte Leesverbeterplan groep 1 en 2 Nieuwe AVI Opbrengstgericht en werken 08-11-2010 Ad Kappen Deel 1. Terugblik rekenverbeterplan 03-11-10 Interactiewijzer Schema OGW en HGW Toetsen

Nadere informatie

En, wat hebben we deze les geleerd?

En, wat hebben we deze les geleerd? Feedback Evaluatie Team 5 En, wat hebben we deze les geleerd? FEED BACK in de klas En, wat hebben we deze les geleerd? Leerkracht Marnix wijst naar het doel op het bord. De leerlingen antwoorden in koor:

Nadere informatie

LESBESCHRIJVING HOGESCHOOL ROTTERDAM PABO. Hoofdfase

LESBESCHRIJVING HOGESCHOOL ROTTERDAM PABO. Hoofdfase HOGESCHOOL ROTTERDAM PABO Hoofdfase LESBESCHRIJVING Jongere kind - Oudere kind Semester 1-2 - 3-4 - 5* Student: Linda Ouwendijk Studentnummer: 0813937 Paboklas: 2F Datum: 19-01-2010 Stageschool + BRIN:

Nadere informatie

Kalender september en oktober. Vrijdag 18 september Bezoek groep 7/8 aan Kramer Zuurkool

Kalender september en oktober. Vrijdag 18 september Bezoek groep 7/8 aan Kramer Zuurkool obs De Phoenix Week 38-2015 Beste ouder(s)/verzorger(s), Bedankt voor uw komst op de groepsinformatieavond van vorige week. Tijdens deze avond is uitleg gegeven over de manier van werken en de methodes

Nadere informatie

PROTOCOL. DYSLEXIE en DYSCALCULIE

PROTOCOL. DYSLEXIE en DYSCALCULIE PROTOCOL DYSLEXIE en DYSCALCULIE Vastgesteld 10 februari 2014 Inleiding In dit protocol zet het Montessori College Eindhoven in grote lijnen uiteen: - hoe leerlingen met leerstoornissen als dyslexie en

Nadere informatie

Hulp aan risicolezers

Hulp aan risicolezers Hulp aan risicolezers bij Auteurs: Ed koekebacker Na kern 11 heeft u de eindsignalering afgenomen. Dat waren de drie kaarten van de DMT en, hoewel facultatief, meestal ook de AVI-kaarten. De resultaten

Nadere informatie

1 De kennisbasis Nederlandse taal

1 De kennisbasis Nederlandse taal Noordhoff Uitgevers bv De kennisbasis Nederlandse taal. De opzet van de kennisbasis. De inhoud van de kennisbasis. Toetsing van de kennisbasis. Hoe gebruik je Basiskennis taalonderwijs? In dit hoofdstuk

Nadere informatie

Huiswerkbeleid Daltonschool Meander

Huiswerkbeleid Daltonschool Meander Huiswerkbeleid Daltonschool Meander Inhoud : 1. Waarom geven wij op school huiswerk? 2. In welke groepen krijgen de kinderen huiswerk en waar bestaat het uit? 3. Wat kunnen de ouders van de school verwachten?

Nadere informatie

Handreiking invulling zorgniveau 2 en 3 bij vermoeden (ernstige enkelvoudige) dyslexie

Handreiking invulling zorgniveau 2 en 3 bij vermoeden (ernstige enkelvoudige) dyslexie Handreiking invulling zorgniveau 2 en 3 bij vermoeden (ernstige enkelvoudige) dyslexie Adelante audiologie & communicatie Vanaf 1 januari 2015 is de bekostiging en uitvoering van beleid met betrekking

Nadere informatie

Huiswerkprotocol Mattheusschool

Huiswerkprotocol Mattheusschool Huiswerkprotocol Mattheusschool De Mattheusschool geeft huiswerk aan onze leerlingen vanaf groep 3. Dit huiswerk past in onze visie dat de omgeving steeds meer eisen aan de kinderen stelt naarmate ze ouder

Nadere informatie

Format groepsplan. HOE bied ik dit aan? -instructie -leeromgeving AANPAK METHODIEK. Automatiseren Modelen. Automatiseren Modelen Begeleid inoefenen

Format groepsplan. HOE bied ik dit aan? -instructie -leeromgeving AANPAK METHODIEK. Automatiseren Modelen. Automatiseren Modelen Begeleid inoefenen Format groepsplan Groep namen WAT wil ik bereiken? WAT bied ik aan om dit doel te bereiken? HOE bied ik dit aan? -instructie -leeromgeving HOEveel tijd? Zelfstandig of met de leerkracht? HOE volg ik de

Nadere informatie