Enkeltje Assen Kom je uit Assen en zit je voor korte of langere tijd in detentie? Dan is deze folder voor jou.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Enkeltje Assen Kom je uit Assen en zit je voor korte of langere tijd in detentie? Dan is deze folder voor jou."

Transcriptie

1 Enkeltje Assen Kom je uit Assen en zit je voor korte of langere tijd in detentie? Dan is deze folder voor jou. Hij wordt je aangeboden door de gemeente Assen om je te helpen bij je terugkeer in de maatschappij. De folder informeert je over allerlei zaken die je nu al kunt regelen voor als je straks weer vrij komt.

2 Op vijf belangrijke gebieden kun je actie ondernemen: Huisvesting, Inkomen, Zorg, Schulden en Identiteitsbewijzen. Deze folder legt uit wat je op elk gebied kunt doen. Tijdens je detentie kan een mmd er (medewerker maatschappelijke dienstverlening) je hiermee helpen. Daarna kun je, tot zes maanden na je vrijlating, terecht bij de nazorgcoördinator ex-gedetineerden van de gemeente Assen. Waarom zou je actie ondernemen? Omdat er veel te winnen valt. Een paar voorbeelden: Behoud van woning Tijdelijk stopzetten zorgverzekering Advies en bemiddeling voor zorg en schuldsanering Nazorgoverleg De nazorgcoördinator van de gemeente Assen werkt nauw samen met diverse instanties die jou kunnen helpen om je leven weer op de rails te krijgen. Dat gebeurt in het nazorgoverleg. Hierbij zijn onder meer de volgende organisaties betrokken: Werkplein Baanzicht, reclassering, Gemeenschappelijke Kredietbank, Verslavingszorg Noord Nederland, GGZ Drenthe en een grote woningcorporatie. Al deze instanties zetten zich graag voor je in. Op één belangrijke voorwaarde: dat jij ook meedoet. Terwijl jij nog maar enkele weken vastzit, kan het nazorgoverleg al iets voor jou doen. Hoe zit dat? 2

3 Intakegesprek mmd er Binnen twee werkweken nadat je in detentie bent gegaan, nodigt de mmd er je uit voor een gesprek. Daarbij vraagt hij hoe jouw situatie was voor de detentie. Hoe zat het met je huisvesting, inkomen, zorg en eventuele schulden? Heb je een geldig identiteitsbewijs? Hoe sta je ingeschreven bij de gemeente en zijn daarin aanpassingen nodig tijdens je detentie? Op basis daarvan bepalen jullie samen of er zaken geregeld moeten worden voor je terugkeer. Zo nodig wordt jouw situatie besproken bij het eerstvolgende nazorgoverleg. Hierdoor kunnen belangrijke zaken snel voor je in gang worden gezet, zoals het doorbetalen van vaste lasten en/of het opschorten van een re-integratietraject of eventuele schuldsanering. Bij het nazorgoverleg is de mmd er aanwezig. Na afloop kan hij je dus vertellen wat de partners van het nazorgoverleg voor je kunnen doen. Dit houdt niet in dat ze automatisch zaken voor je gaan regelen. Vaak zul je zelf zaken moeten doen. De mmd er kan je daarbij helpen. Jan bouwt aan een nieuw toekomst Jan zat twee jaar vast. Hij is vader. Vroeger woonde hij in een andere stad. Om te breken met zijn criminele verleden koos hij na zijn detentie voor Assen. Jan kampte met schulden, psychische problemen en had een probleem met de huurtoeslag. Tijdens zijn detentie regelde hij samen met de reclassering en het nazorgoverleg de volgende zaken voor zijn terugkeer: een klinische behandeling; de inschrijving voor een woning; de aanmelding bij de Gemeenschappelijke Kredietbank. Jan is inmiddels voorwaardelijk vrij. Het gaat goed met hem. Hij woont samen met zijn vriendin en zijn kind. Jan werkt gemotiveerd aan zijn behandeling en heeft zijn schulden afgelost. 3

4 Huisvesting Als je nog thuis woont of samenwoont, hoef je meestal niets te regelen op het gebied van je huisvesting. Als je zelfstandig woonde of geen woonruimte had, kan er reden zijn voor actie. 4

5 Je woonde zelfstandig Als je een uitkering had, is deze gestopt toen je in detentie ging. Zeker als je langer vastzit, kan dit een probleem opleveren bij het doorbetalen van je vaste lasten. Als je maximaal een half jaar vastzit biedt Assen de mogelijkheid om de vaste lasten door te laten betalen in de vorm van leenbijstand. Deze wordt kwijtgescholden na een jaar goed gedrag, aansluitend op je detentie. Je had geen eigen woonruimte Als je nog niet staat ingeschreven bedraagt de wachttijd bij woningcorporaties in Assen minimaal twee jaar. Zeker als je lang moet zitten, is het dus zinvol om je snel in te schrijven. Dan heb je een kortere wachttijd als je vrij komt. De mmd er kan je helpen aan een inschrijfformulier. Daarnaast moet je de kosten voor de inschrijving voldoen. Je hebt een aangepaste woonvorm nodig Als je verslaafd bent of psychische problemen hebt, kan vanuit het nazorgoverleg bemiddeling plaatsvinden voor een passend zorgtraject. Houvast voor Peter Peter zat drie maanden in detentie. Daarvoor zwierf hij rond in Noord-Drenthe. Peter was verslaafd en had schulden. Hij had geen identiteitsbewijs en weinig kleding en spullen. Tijdens zijn detentie pakte hij de hulp van diverse partners van het nazorgoverleg met beide handen aan. Hierdoor konden hij, de Gemeenschappelijke Kredietbank, de nazorgcoördinator, Reclassering Verslavingszorg Noord Nederland en de ISD samen zijn terugkeer goed voorbereiden. De volgende zaken werden geregeld: voorschot voor een identiteitsbewijs; inschrijving bij gemeente Assen; ondersteuning voor inrichting kamer; aanmelding bij Gemeenschappelijke Kredietbank voor aflossen schulden; aanvraag Wajong-uitkering. Na zijn detentie kreeg Peter toezicht van de reclassering en is hij in een begeleid wonen traject gekomen bij een zorginstelling. Mede door de hulp van het nazorgoverleg krijgt hij steeds meer grip op zijn leven. Terwijl Peter zijn leven weer op de rails probeert te krijgen, wordt gelijktijdig gewerkt aan zijn zorgen op de gebieden van inkomen, schulden en huisvesting. 5

6 Inkomen Je had een bijstandsuitkering of wilt deze na detentie aanvragen. Als je in detentie gaat, heb je geen recht op een uitkering en wordt deze stopgezet. 6

7 Re-integratie Als je voor je detentie in een re-integratietraject zat, wordt dit tijdelijk onderbroken. Als je nog geen traject had, kan er alvast onderzocht worden met welk traject je kunt beginnen na je vrijlating. Je had studiefinanciering Als je voor je detentie studiefinanciering ontving, kan het raadzaam zijn om deze tijdelijk stop te zetten (bijvoorbeeld voor het behoud van studietijd). Overbruggingsuitkering Als je langer dan een jaar vastzit heb je recht op een overbruggingsuitkering. Vraag hiernaar bij de sociale dienst op het moment dat je de bijstandsuitkering aanvraagt. Als je in detentie gaat, heb je geen recht op een uitkering en wordt deze stopgezet. Bij een detentie tot maximaal twee maanden wordt je uitkering alleen administratief gestopt. Dit betekent dat als je vrijkomt je uitkering automatisch weer wordt opgestart. Als je langer dan twee maanden vastzit, kun je op de dag van je vrijlating opnieuw een uitkering aanvragen. Doe je dat later, dan wordt de ingangsdatum van de uitkering ook later. Je kunt in persoon een uitkering aanvragen tussen 9 en 12 uur bij Werkplein Baanzicht, Stationsstraat Assen of via de website Hiervoor heb je dan wel een Digi-D nodig. Deze kun je tijdens de aanvraag van de uitkering ook aanvragen. Voor het aanvragen van een uitkering heb je in ieder geval de volgende zaken nodig: geldig legitimatiebewijs laatste afschrift van al je bank-/giro-/spaarrekeningen (eventueel) bewijs van ander inkomen (loon-/uitkeringsspecificatie) Het is mogelijk dat je, na je aanvraag, wordt gevraagd om meer gegevens. Om de periode tot aan de eerste uitkering te overbruggen, kun je een voorschot vragen. 7

8 Zorg In detentie zijn de kosten voor je zorg gedekt. Je kunt je eigen zorgverzekering tijdelijk stopzetten. Als je dat niet wilt, moet je zelf de premie betalen. 8

9 Zorgverzekering In detentie zijn de kosten voor je zorg gedekt. Je kunt je eigen zorgverzekering tijdelijk stopzetten. Als je dat niet wilt, moet je zelf de premie betalen. Lopende zorgtrajecten Als je meedeed aan een bepaald programma, bijvoorbeeld vanwege een verslaving of psychische problemen, wordt dit onderbroken tijdens je detentie. Om na detentie de draad weer zo snel mogelijk te kunnen oppakken, kan het nazorgoverleg contact opnemen met de betreffende zorgpartij. Nieuwe zorgtrajecten Detenties komen niet uit de lucht vallen. Aan de meeste detenties liggen persoonlijke problemen ten grondslag. Het nazorgoverleg wil je stimuleren om na je detentie je problemen aan te pakken. Bij voorkeur inventariseren we samen met jou al tijdens je detentie je problemen en brengen we je in contact met een partij die je kan helpen. Waar mogelijk wordt een traject al opgestart. Joost behield zijn huis Joost zat drie maanden vast. Daarvoor was hij al jaren in behandeling bij de GGZ vanwege schizofrenie en psychoses. Joost had een eigen woning. Bij de Gemeenschappelijke Kredietbank werkte hij aan de aflossing van zijn schulden. Joost was bang dat hij tijdens zijn detentie zijn woning zou verliezen. Op zijn verzoek kaartte de mmd er zijn situatie aan bij het nazorgoverleg. De Gemeenschappelijke Kredietbank, de woningcorporatie, de ISD, de nazorgcoördinator en Joost regelden de volgende zaken: doorbetaling vaste lasten; toegang tot de woning voor de GGD en GGZ zodat deze tijdens de afwezigheid van Joost niet kon verwaarlozen; doorlopend contact met GGZ tijdens detentie. Door hulp te vragen van het nazorgoverleg kon Joost meer ellende voorkomen. Hierdoor kon hij toen hij vrijkwam zijn leven weer oppakken in zijn eigen vertrouwde omgeving. 9

10 Schulden Als je schulden hebt, kunnen die je leven behoorlijk verpesten. Het nazorgoverleg kan je in contact brengen met organisaties die je kunnen helpen om van je schulden af te komen zoals de Gemeenschappelijke Kredietbank of de Stichting Budget Support. In detentie verdien je te weinig om met schuldsanering te beginnen, maar je kunt al wel voorbereidingen treffen. Je kunt je bijvoorbeeld al inschrijven bij de Gemeenschappelijke Kredietbank en een afspraak maken voor een intakegesprek. Mark pakt kansen Mark (19) zat twee maanden vast. Vóór zijn detentie was hij al met diverse jeugdinstanties in aanraking geweest. Mark werkte niet en ging niet meer naar school. Hij had schulden en woonde nog bij zijn ouders. Tijdens zijn detentie gaf Mark aan dat hij weer wat van zijn leven wilde maken. Ondersteuning was daarbij welkom. Op zijn verzoek werden samen met hem de volgende trajecten in gang gezet: aanmelding bij Gemeenschappelijke Kredietbank voor aflossen schulden; een intakegesprek met Perron J over een leer-werkaanbod; aanmelding bij een instantie die hem na detentie ondersteunt. Kort na zijn vrijlating begon Mark aan zijn nieuwe toekomst. Hij is aan het werk en gaat een dag in de week naar school. Eens per twee weken heeft Mark een gesprek met zijn coach. Mark is blij met de nieuwe wending in zijn leven. Hij vindt dat hij een leuke baan heeft. Over een paar maanden is hij van zijn schulden af en hij heeft weinig ruzie meer met zijn ouders. 10

11 Identiteitsbewijs Je moet in Nederland altijd een geldig identiteitsbewijs bij je hebben. Bovendien heb je het voor veel zaken nodig: verlof, het aanvragen van uitkeringen en verzekeringen, werkgevers en inschrijvingen bij woningcorporaties en uitzendbureaus. Als je paspoort of Nederlandse identiteitskaart verlopen of kwijt is, kan de gemeente Assen naar de P.I. van Ter Apel, Veenhuizen of Hoogeveen komen en je daar een nieuw identiteitsbewijs uitreiken. Hieraan zit wel de voorwaarde dat je de kosten voor het nieuwe identiteitsbewijs vooraf betaalt. Meer tijd en kosten bij diefstal of vermissing Als je identiteitsbewijs kwijt is, moet eerst een proces-verbaal worden opgemaakt door de gemeente en vervolgens worden afgestempeld door de politie. Hierdoor duurt de aanvraagprocedure langer. Ook zijn de kosten voor de aanschaf van een nieuw identiteitsbewijs bij diefstal of vermissing hoger. 11

12 Contactgegevens Coördinator nazorg ex-gedetineerden en veelplegers gemeente Assen Voorzitter nazorg overleg in het Veiligheidshuis Assen: Contactpersoon: Steven Edwards Telefoonnummer: adres: Deze folder wordt u aangeboden door de gemeente Assen en onderstaande partners

Publiekstekst Wet investeren in jongeren

Publiekstekst Wet investeren in jongeren Publiekstekst Wet investeren in jongeren Juni 2009 Deze publicatie is gemaakt door Stimulansz in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Stimulansz spreekt haar dank uit aan alle

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten?

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten? werk.nl uwv.nl Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u weten wat voor u in uw situatie geldt? Kijk dan op werk.nl. Als u

Nadere informatie

Samen aan de slag met de gedetineerde De PI als uw ketenpartner. Dienst Justitiële Inrichtingen Ministerie van Veiligheid en Justitie

Samen aan de slag met de gedetineerde De PI als uw ketenpartner. Dienst Justitiële Inrichtingen Ministerie van Veiligheid en Justitie Samen aan de slag met de gedetineerde De PI als uw ketenpartner Dienst Justitiële Inrichtingen Ministerie van Veiligheid en Justitie Jaarlijks keren ruim dertigduizend ex-gedetineerden terug in de maatschappij.

Nadere informatie

Hoe zit het met de aanvraag?

Hoe zit het met de aanvraag? Hoe zit het met de aanvraag? Deze brochure geeft belangrijke informatie met betrekking tot het aanvragen en het recht op bijstand. Inhoud Recht op bijstand Aanvraag bijstand Bijstand en werk 3 7 10 Recht

Nadere informatie

Een WW-uitkering, en nu?

Een WW-uitkering, en nu? uwv.nl werk.nl Een WW-uitkering, en nu? Wat u moet weten als u een WW-uitkering krijgt Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/werkloos.

Nadere informatie

WIJ-Wet Investeren in Jongeren

WIJ-Wet Investeren in Jongeren WIJ-Wet Investeren in Jongeren Afdeling Samenleving Bezoekadres: 1 e bezoek: Publiekscentrum Raadhuisplein 2 Krimpen aan den IJssel Openingstijden: Maandag; 08.30 12.30 uur Dinsdag; 08.30 12.30 uur Woensdag;

Nadere informatie

Hoe zit dat met de WAZ? Informatie over de Wet arbeidsgeschiktheidsverzekering

Hoe zit dat met de WAZ? Informatie over de Wet arbeidsgeschiktheidsverzekering Hoe zit dat met de WAZ? Informatie over de Wet arbeidsgeschiktheidsverzekering zelfstandigen Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden

Nadere informatie

Een Wajong-uitkering. Wat betekent dat?

Een Wajong-uitkering. Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Een Wajong-uitkering. Wat betekent dat? Over Wajong aangevraagd vóór 1 januari 2010 Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op

Nadere informatie

Ik ben ziek. Wat nu? uwv.nl werk.nl. Wilt u meer weten? Heeft u een werkgever? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie.

Ik ben ziek. Wat nu? uwv.nl werk.nl. Wilt u meer weten? Heeft u een werkgever? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie. uwv.nl werk.nl Ik ben ziek. Wat nu? Wilt u meer weten? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie. Kijk dan voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw uitkering?

Nadere informatie

Samenstelling tekst Beppie Brood (teamleider ATC s Amstelduin) Monique van Kollenburg (trainer ATC Amstelduin)

Samenstelling tekst Beppie Brood (teamleider ATC s Amstelduin) Monique van Kollenburg (trainer ATC Amstelduin) Samenstelling tekst Beppie Brood (teamleider ATC s Amstelduin) Monique van Kollenburg (trainer ATC Amstelduin) Lay-out Bob Snel (trainer ATC Amstelduin) Document Versie maart 2007 Meer informatie E-mail:

Nadere informatie

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een WGA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

WERKBOEK Structuur in de nazorg aan ex-gedetineerden

WERKBOEK Structuur in de nazorg aan ex-gedetineerden WERKBOEK Structuur in de nazorg aan ex-gedetineerden 2010-039 Werkboek Structuur in de nazorg aan ex-gedetineerden Colofon Structuur in de nazorg aan ex-gedetineerden Handreiking bij het Samenwerkingsmodel

Nadere informatie

18 worden Help?! Informatie over zaken die geregeld moeten worden voor uw kind 18 wordt 1

18 worden Help?! Informatie over zaken die geregeld moeten worden voor uw kind 18 wordt 1 18 worden Help?! Informatie over zaken die geregeld moeten worden voor uw kind 18 wordt 1 Inhoudsopgave: 1. Algemene informatie: Help mijn kind wordt 18! 2. DigiD aanvragen 3. Wajong aanvragen 4. Andere

Nadere informatie

WWB (Wet werk en bijstand)

WWB (Wet werk en bijstand) WWB (Wet werk en bijstand) www.utrecht.nl/bijstandsuitkering Informatie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid Inhoud Liever werk dan bijstand 3 Uw rechten en uw plichten 4 Als u een uitkering aanvraagt 5

Nadere informatie

Deventer investeert in jou! Informatie over de Wet Investeren in Jongeren (WIJ) www.deventer.nl/wij

Deventer investeert in jou! Informatie over de Wet Investeren in Jongeren (WIJ) www.deventer.nl/wij Deventer investeert in jou! Informatie over de Wet Investeren in Jongeren (WIJ) www.deventer.nl/wij Wet Investeren in Jongeren (WIJ) Deze wet gaat over jou! Ben jij tussen de 16 en 27? Heb jij geen werk?

Nadere informatie

Informatiemap Sociale Zaken gemeente Maastricht

Informatiemap Sociale Zaken gemeente Maastricht Informatiemap Sociale Zaken gemeente Maastricht Informatiemap 2014 Inhoud 0. INLEIDING... 3 0.1. Nuttige informatie over Sociale Zaken... 4 0.2. U vraagt een bijstandsuitkering aan en dan?... 5 0.3. Wat

Nadere informatie

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu?

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? uwv.nl werk.nl Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over re-integratie tijdens de eerste twee jaar ziekte en de Ziektewet Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie

Nadere informatie

Toeslagen 2012 Algemene informatie over toeslagen

Toeslagen 2012 Algemene informatie over toeslagen Toeslagen 2012 Algemene informatie over toeslagen 2 Inleiding De overheid draagt in bepaalde gevallen bij in de kosten van uw zorgverzekering, huurhuis of kinderen. Zo n bijdrage heet een toeslag. Belastingdienst/Toeslagen

Nadere informatie

Ik ben langdurig ziek. Wat nu?

Ik ben langdurig ziek. Wat nu? Ik ben langdurig ziek. Wat nu? Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk, dan zorgen wij voor

Nadere informatie

Wet werk en bijstand. Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen

Wet werk en bijstand. Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen Wet werk en bijstand Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen Wet werk en bijstand Wanneer hebt u recht op bijstand? 3 Hoe vraagt u een bijstandsuitkering aan? 5 Hoe hoog is uw

Nadere informatie

Het kind van de rekening

Het kind van de rekening Stavangerweg 23-5 9723 JC Groningen telefoon (050) 5252473 fax (050) 5252973 Het kind van de rekening Een onderzoek naar alleenstaande moeders in de schuldhulpverlening Oktober 2009 Opgesteld door Inhoud

Nadere informatie

Toeslagen 2012 Algemene informatie over toeslagen

Toeslagen 2012 Algemene informatie over toeslagen Toeslagen 2012 Algemene informatie over toeslagen 2 Inleiding De overheid draagt in bepaalde gevallen bij in de kosten van uw zorgverzekering, huurhuis of kinderen. Zo n bijdrage heet een toeslag. Belastingdienst/Toeslagen

Nadere informatie

Hulp bij werk, inkomen of zorg

Hulp bij werk, inkomen of zorg Hulp bij werk, inkomen of zorg Hulp bij werk, inkomen en zorg 1 Inhoudsopgave Inleiding Inleiding 1 Op zoek naar werk 3 Een uitkering om te leven en wonen 5 De gemeente wil graag dat iedereen fijn in Oosterhout

Nadere informatie

JONG en een kind. Praktische informatie voor jonge ouders en aanstaande opa s en oma s

JONG en een kind. Praktische informatie voor jonge ouders en aanstaande opa s en oma s JONG en een kind Praktische informatie voor jonge ouders en aanstaande opa s en oma s Ik vind het spannend om zwanger te zijn. Maar wat moet je veel regelen! Hoe moet het met school, kunnen we straks ergens

Nadere informatie

1. Inleiding 2. 2. De respondenten 3. 3. Directe aanleiding voor dakloosheid? 4. 4. Bijkomende redenen?* 5

1. Inleiding 2. 2. De respondenten 3. 3. Directe aanleiding voor dakloosheid? 4. 4. Bijkomende redenen?* 5 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 2 2. De respondenten 3 3. Directe aanleiding voor dakloosheid? 4 4. Bijkomende redenen?* 5 5. Hoe wil je wonen? Wat heb je daarbij vooral nodig? 7 6. Wat heb je daarnaast

Nadere informatie

Uw partner en uw pensioen

Uw partner en uw pensioen Uw partner en uw pensioen 2 Ik wil mijn partner goed verzorgd achterlaten Uw partner en uw pensioen Als deelnemer aan het Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT) bouwt u niet alleen pensioen op voor uw

Nadere informatie

Een uitkering: wat moet u weten?

Een uitkering: wat moet u weten? Een uitkering: wat moet u weten? U ontvangt een uitkering of hebt een uitkering aangevraagd. In deze informatiemap leest u wat u van Sociale Zaken mag verwachten, maar ook wat er van u verwacht wordt.

Nadere informatie

Voorwoord. Inhoudsopgave. Werk Online trainingen over solliciteren en social media 2 Hoe stelt u een goed cv op? 2

Voorwoord. Inhoudsopgave. Werk Online trainingen over solliciteren en social media 2 Hoe stelt u een goed cv op? 2 Oktober 2014 Voorwoord Solliciteren is een baan. Deze stelling horen we binnen de gemeente regelmatig terug van klanten en daar kunnen we ons zeker bij aansluiten. Effectief solliciteren kost tijd en vergt

Nadere informatie

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over re-integratie en Ziektewet

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over re-integratie en Ziektewet Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over re-integratie en Ziektewet Inhoud Als u een zieke werknemer heeft 2 Re-integratie: zo snel mogelijk beginnen 3 Hoe zit het met het inkomen

Nadere informatie