Onder elk volk een gemeente

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onder elk volk een gemeente"

Transcriptie

1 Onder elk volk een gemeente Beleidsplan Meerjaren beleidsplan CAMA Zending Pagina 1 van 10

2 Inhoud 1. Korte geschiedenis Kenmerken van CAMA Zending Ontwikkelingen op zendingsgebied en de rol van CAMA Zending Nood voor gemeentestichting De gemeente is geroepen tot zending Korte termijn zending Samenwerking met gemeenten en organisaties Professionalisering Missie en visie CAMA Missie CAMA Visie Doelen Nieuwe gemeenten te stichten onder bevolkingsgroepen waar nog geen gemeente is en het versterken van de lokale kerk In Nederland gemeenten toerusten voor zending Jong volwassenen enthousiast te maken voor en betrekken bij zending Middelen Kantoor Bestuur Communicatie en fondswerving Financiën Meerjaren beleidsplan CAMA Zending Pagina 2 van 10

3 1. Korte geschiedenis De Nederlandse Stichting CAMA Zending maakt deel uit van de Christian and Missionary Alliance (C&MA), opgericht door de Canadese predikant A.B. Simpson ( ). In 1884 werden de eerste zendingswerkers uitgezonden naar Congo. Vandaag werkt C&MA in meer dan 80 landen samen met lokale gemeenten om nieuwe gemeenten te stichten. Zendelingen rusten lokale gelovigen en gemeenten toe en geven theologisch onderwijs, medische hulp, ontwikkelingshulp en noodhulp. Wereldwijd telt C&MA duizenden gemeenten op alle continenten. Er zijn vele evangelisten en voorgangers, theologische opleidingen en scholen, ziekenhuizen en sociale projecten die deel uitmaken van het C&MA netwerk De eerste Nederlandse werker, ds. Willem Könemann, vertrok in 1937 met zijn gezin naar het toenmalig Nederlands Indië. Sindsdien zijn meer dan honderd zendingswerkers via CAMA Zending werkzaam geweest in alle delen van de wereld. Momenteel heeft CAMA Zending 35 zendingswerkers in 12 landen, onder 10 volken. CAMA-zendingswerkers zijn te vinden in de rimboe van Latijns Amerika, op de savannen van Afrika en in de miljoenensteden van Azië.. 2. Kenmerken van CAMA Zending Kenmerken van CAMA Zending Een samenbindende, op Christus gerichte geloofsverklaring staat centraal. Zending is geworteld in de gemeente. Er is een duidelijke visie op gemeente stichtend werk. De focus ligt op de gebieden waar het christelijk getuigenis zwak is. Uitzending van zendingswerkers is de kerntaak. Uitzending vindt plaats in teamverband. Er is begeleiding en zorg voor de zendingswerkers. Uitzending gebeurd zorgvuldig en is financieel haalbaar. Er wordt een laag percentage van de financiën ingehouden voor algemene activiteiten en uitgaven. CAMA is onderdeel van een sterke, internationaal opererende zendingsorganisatie met meer dan zendingswerkers. Er zijn gezonde relaties met andere kerken en internationale partners. Er is jarenlange ervaring en expertise opgebouwd. Meerjaren beleidsplan CAMA Zending Pagina 3 van 10

4 3. Ontwikkelingen op zendingsgebied en de rol van CAMA Zending CAMA Zending ziet landelijk en wereldwijd diverse ontwikkelingen op het gebied van zending. Deze ontwikkelingen vormen de basis voor het beleid dat CAMA Zending voor de komende jaren heeft uitgezet. De onderstaande paragrafen beschrijven deze ontwikkelingen en geven aan hoe CAMA Zending hierop wil inspelen. 3.1 Nood voor gemeentestichting Bijna 2000 jaar na de Grote Opdracht groeit wereldwijd het Bijbelgetrouwe Christendom meer dan enig ander geloof. Toch zijn er van de ruim bevolkingsgroepen meer dan nog niet met het Evangelie bereikt; minder dan 2% van hun bevolkingsgroep bestaat uit bijbelgetrouwe gelovigen. Dat zijn mensen die leven zonder een duidelijke uitleg van wie Jezus Christus is. CAMA Zending wil het evangelie brengen aan alle volken. Dit kan het beste gerealiseerd worden door het stichten van gemeenten onder elke onbereikte bevolkingsgroep. Zolang er onbereikte volken zijn, zullen zendingswerkers zich hiervoor blijven inzetten. Daarnaast geven CAMA-zendingswerkers onderwijs aan theologische opleidingen en zijn zij betrokken bij een scala aan activiteiten op het gebied van nood- en ontwikkelingshulp en medisch werk. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de kerken die uit het zendingswerk zijn ontstaan. 3.2 De gemeente is geroepen tot zending De zendingsopdracht is in eerste instantie aan de gemeenten gegeven en niet aan de zendingsorganisaties. Steeds meer gemeenten erkennen dit en willen zich inzetten voor zending. Zij willen niet alleen hun beste mensen en middelen geven (Pay, Pray, and Stay out of the way), maar zij willen zelf actief betrokken zijn bij zending (Pay, Pray and Play). CAMA Zending is een interkerkelijke organisatie, maar ze heeft ook een unieke samenwerking met de CAMA-gemeenten. Hierdoor heeft zij een duidelijke binding met de gemeenten en ruime kennis en ervaring op dit gebied. CAMA Zending wil daarom elke gemeente stimuleren om zelf de leiding te nemen in zending en wil de gemeente hierin ondersteunen en dienen. 3.3 Korte termijn zending Korte termijn uitzendingen winnen aan populariteit; deze uitzendingen kunnen variëren van een paar weken tot een jaar. De redenen voor deze trend zijn divers, zo is er sprake van minder commitment, wordt het steeds makkelijker om te reizen, zijn verkenningsreizen populair en willen vooral jongeren zich inzetten voor zendingsprojecten die duidelijk afgebakend zijn. Voordelen zijn zeker te benoemen; jongeren, gemeenteleiders en andere betrokkenen kunnen visie ontwikkelen voor de nood in de wereld. Gemeenten worden hierdoor gemobiliseerd en meer betrokken bij zending. Mits goed ingezet kunnen korte termijn reizen een grote impact hebben op het veld en een bemoediging zijn voor de lange termijn werkers en de lokale initiatieven. Nadelen zijn helaas ook aanwezig; zo kost een korte Meerjaren beleidsplan CAMA Zending Pagina 4 van 10

5 termijn reis vaak relatief veel geld en kost het veel energie om een reis te organiseren. Ook kan het leiden tot schade op het veld, met name voor lange termijn werkers. CAMA Zending wil deze trend sturen en op een positieve manier inzetten. Korte termijn reizen worden op verzoek en op maat gemaakt voor gemeenten die dit aanvragen om de visie voor zending te stimuleren bij jongeren en/of leidinggevenden. CAMA Zending wil deze reizen koppelen aan het lange termijn werk van CAMA Zending, zodat dit elkaar positief zal beïnvloeden. 3.4 Samenwerking met gemeenten en organisaties Netwerken is kenmerkend voor onze tijd; gemeenten en organisaties werken samen aan de uitbreiding van Gods koninkrijk. Gemeenten in Nederland werken samen met het zendingsveld om het evangelie onder onbereikte volken te verspreiden. Verder zien we dat zendingsorganisaties onderling steeds meer samenwerken, ieder zet haar specialiteit in zonder de eigen identiteit te verliezen. C&MA heeft wereldwijd duizenden gemeenten in meer dan 80 landen. De samenwerking vindt niet alleen plaats tussen de Westerse gemeenten, maar juist tussen gemeenten wereldwijd. Gemeenten vanuit een bepaald volk worden ingezet om in hetzelfde land een ander volk te bereiken. CAMA Zending is sterk in gemeentestichting en netwerken. Dit wil zij dan ook blijven inzetten om in samenwerking met andere organisaties Gods koninkrijk te verspreiden. 3.5 Professionalisering Was vroeger zending een kwestie van geloof, vrijwilligerswerk en krappe budgetten, tegenwoordig is professionalisering de trend. CAMA Zending ziet de waarde van het uitzenden van werkers in hun eigen professie naast de traditionele gemeentewerkers. Deze professionals gaan naar het veld met als doel gemeentestichting, maar doen dat als medici, technici, onderwijskundigen, ondernemers en dergelijke. CAMA Zending blijft vertrouwen op God en Zijn voorziening. Dit krijgt gestalte door het in dienst nemen van goed opgeleide en ervaren zendingswerkers om specifieke taken te verrichten. Ook zet zij zich in om een professionele organisatie te zijn; daarvoor werkt het kantoor in Nederland met beschreven functies, volgens lange termijn beleid en vastgestelde begrotingen. Meerjaren beleidsplan CAMA Zending Pagina 5 van 10

6 4. Missie en visie 4.1 CAMA Missie Het is de missie van CAMA Zending om gemeenten in Nederland te ondersteunen om wereldwijd op Christus gerichte gemeenten te stichten. CAMA Zending rust gemeenten toe, werkt samen met lokale en internationale CAMA-gemeenten en zendt zendingswerkers uit over de hele wereld. 4.2 CAMA Visie Onder elk volk een gemeente CAMA Zending heeft een diep verlangen om door God gebruikt te worden in Zijn missie om onder alle bevolkingsgroepen volgelingen van Jezus te maken, hen samen te brengen in missionaire gemeenten en waar mogelijk dit samen te doen met lokale gemeenten. 5. Doelen CAMA Zending stelt zich tot doel om: 1. Nieuwe gemeenten te stichten onder bevolkingsgroepen en op plaatsen waar nog geen gemeente is en het versterken van de lokale kerk. 2. Lokale gemeenten te ondersteunen. 3. In Nederland gemeenten meer te betrekken bij zending. 4. Jong volwassenen enthousiast te maken voor en betrekken bij zending. 5.1 Nieuwe gemeenten te stichten onder bevolkingsgroepen waar nog geen gemeente is en het versterken van de lokale kerk. CAMA Zending gelooft dat het stichten van een gemeente onder elke bevolkingsgroep de beste manier is om het evangelie over heel de wereld te verspreiden. Een lokale gemeente is als beste in staat om het evangelie te verspreiden en Gods Koninkrijk verder te bouwen. CAMA ziet het als haar opdracht om de lokale gemeente te ondersteunen bij haar start en haar toe te rusten voor deze taak. Dit doet CAMA Zending door het uitzenden van werkers, het mobiliseren van naburige gemeenten, het versterken van de lokale gemeente en het samenwerken met andere organisaties. CAMA Zending werft en selecteert in Nederland kandidaat-zendelingen en plaatst hen daar waar zij nodig zijn voor directe of indirecte gemeentestichting onder onbereikte volken. Deze zendelingen worden begeleid via member care zowel op het veld en als bij terugkeer. Dit doet CAMA Zending in samenwerking met C&MA internationaal. Meerjaren beleidsplan CAMA Zending Pagina 6 van 10

7 Streefdoelen Uitzenden van 10 extra zendingswerkers. CAMA Zending wil investeren in gebed, in media en in relaties met gemeenten en jongerenverenigingen om kandidaten te werven. Alle aanmeldingen worden serieus beoordeeld en getoetst aan de criteria. Kandidaat zendingswerkers worden begeleid en ondersteund om hen op de juiste plek te kunnen inzetten. Zendingswerkers op het veld worden door teams ter plekke en vanuit het kantoor in Nederland begeleid met als doel om hen zo lang en effectief mogelijk op het veld te houden. Sterke relaties worden onderhouden met C&MA Verenigde Staten en Canada. 14 lokale gemeenten op het zendingsveld worden toe gerust en gemobiliseerd tot gemeentestichting onder naburige onbereikte volken. Hiervoor gaat CAMA Zending samenwerken met lokale gemeenten in deze gebieden. Zendingswerkers worden waar mogelijk uitgeleend aan lokale gemeenten. Gemeente stichtend werk op het veld wordt effectiever gemaakt. Hiervoor werkt CAMA Zending waar nodig samen met andere zendingsorganisaties. Elke samenwerking zal afzonderlijk worden bezien. 5.2 In Nederland gemeenten toerusten voor zending. God heeft de taak van wereldevangelisatie aan de gemeente gegeven. Alle mensen en middelen voor de Grote Opdracht zijn in de gemeente te vinden. CAMA Zending wil gemeenten dienen om zending te bedrijven. Streefdoelen: Gemeenten een visie geven voor een specifiek gebied in de wereld om zending te gaan bedrijven. Dit bereiken we door het inzetten van een zendingscoach, het organiseren van verkenningsreizen en het inzetten van diverse media. Gemeenten toerusten om een brede zendingsvisie te ontwikkelen. Ook bij dit punt zetten we de zendingscoach en diverse media in, organiseren we verkenningsreizen en willen we intensief samenwerken met andere organisaties. Migranten kerken in Nederland versterken om naar hun thuisland om te zien door te netwerken met aan CAMA Zending verwante migranten gemeenten. Uitleg gebruikte begrippen: CAMA-zendingscoach: de CAMA-zendingscoach helpt de gemeente haar unieke roeping en gaven te ontdekken en te gebruiken in partnerschap met anderen om Jezus bekend te maken aan alle volken. Deze nieuwe dienst van CAMA Zending wordt verder ontwikkeld en aangeboden aan gemeenten in Nederland. Eind 2014 verwacht CAMA Zending deze dienst volledig operationeel te hebben en bij zeven gemeenten te hebben toegepast, met een groeiende vraag van nieuwe gemeenten. Binnen een jaar moet de CAMA-zendingscoach door middel van eigen vergoedingen, giften en achterban een financieel zelfstandig onderdeel zijn van CAMA Zending. Verkenningsreizen: CAMA Zending gaat op maat verkenningsreizen organiseren voor gemeenten die dat aanvragen. Dit kunnen reizen zijn voor jongeren of voor leidinggevenden naar landen waar CAMA Zending actief is. De verwachting voor 2014 is het organiseren van drie (jongeren)reizen, met een groeiende vraag in de jaren daarna. Meerjaren beleidsplan CAMA Zending Pagina 7 van 10

8 Diverse media: CAMA Zending gaat haar eigen media evenals evenementen en sprekers inzetten voor toerusting en onderwijs van gemeenten. Waar mogelijk worden zendingswerkers op werkverlof hiervoor ingeschakeld. Samenwerking met andere organisaties: om gemeenten breder toe te rusten en te begeleiden gaat CAMA Zending samenwerken met andere zendingsorganisaties in Nederland. CAMA Zending gaat in 2014 een samenwerkingsverband aan met OM Nederland om de ABC-gemeenten te voorzien van onderwijs, toerusting en activiteiten. Het bestuur van de ABC-gemeenten heeft haar akkoord gegeven en CAMA Zending en OM zullen dit begin 2014 verder uitwerken en lanceren. Netwerken met aan CAMA Zending verwante migranten gemeenten: in West Europa zijn er verschillende migranten gemeenten die deel uit maken van CAMA. Deze gemeenten wil CAMA Zending in netwerken samenbrengen om hen onderling te versterken, de binding met hun thuisland te vergroten en werkers uit te zenden naar onbereikte gebieden. Vanaf 2014 zal er met de Congoleze en de Arabische CAMAgemeenten worden gewerkt in Nederland, België en Duitsland. 5.3 Jong volwassenen enthousiast te maken voor en betrekken bij zending. De taak van wereldevangelisatie zal niet in onze generatie worden afgerond. Het is zeer belangrijk dat de volgende generatie ingezet wordt voor de Grote Opdracht. We richten ons dan ook op jongeren, studentenverenigingen en onderwijs instellingen. Streefdoelen Jongeren reizen; op aanvraag van gemeenten zal CAMA Zending korte zendingsreizen organiseren naar landen waar CAMA Zending actief is. Dit begint met drie reizen in 2014 en wordt elk jaar met twee uitgebreid. Studentenverenigingen: CAMA Zending zal op avonden en conferenties van studentenverenigingen presentaties houden over zending. Er zal ook een beperkt aantal stageplekken worden aangeboden gekoppeld aan onze zendingswerkers. Theologisch onderwijs: presentaties, overdenkingen en stageplekken worden aangeboden in theologische onderwijsinstellingen om kandidaten te werven. Beurzen/evenementen: onszelf presenteren om jongeren te bereiken. Workshops: organiseren voor jongeren met onderwerpen die hen aanspreken. CAMA-(thema)dagen: bedoeld voor binding met de achterban. Inzet zendingswerkers op werkverlof. Meerjaren beleidsplan CAMA Zending Pagina 8 van 10

9 6. Middelen Om onder elk volk een gemeente te realiseren zijn er middelen nodig: 1. Kantoor 2. Bestuur 3. Communicatie en fondswerving 4. Financiën 6.1 Kantoor Het CAMA-kantoor in Nederland is de bijenkorf waar alle lijnen bij elkaar komen en uiteen gaan. Zendingswerkers worden geworven, geselecteerd en geplaatst. Vanuit Nederland worden zendingswerkers op het veld begeleid. Projecten lopen via het kantoor evenals de financiën. Ook is het kantoor de verbindingslijn tussen gemeenten (waaronder de TFC s), instellingen, velden en noden. Om het kantoor te huisvesten is er een kantoorruimte nodig. Er is gekozen voor een locatie die strategisch is voor synergie met andere organisaties, faciliterend voor aanverwante groepen en uitnodigend voor de achterban en kandidaten. Essentieel voor het realiseren van de visie heeft het kantoor een aantal gedefinieerde functies. Deze zijn betaald op (Nederlands) modaal niveau, worden gefinancierd vanuit een eigen achterban of zijn op vrijwillige basis. Functies op kantoor zijn: Directeur (1 fte): overziet het werk, geeft leiding aan het kantoorpersoneel, begeleidt zendingswerkers en onderhoudt relaties met organisaties in binnen- en buitenland; Boekhouder (0,8 fte): beheert alle financiën, geeft advies aan zendingswerkers en kantoor; Communicatiemedewerker (0,5 fte): geeft het communicatiebeleid vorm en voert dit uit, is ook actief in fondswerving; Projectenbeheerder (0,8 fte): faciliteert projecten vanuit het zendingsveld en houdt zich bezig met verslaggeving, fondswerving en evaluatie; Administratief assistent (0,2 fte): geeft administratieve ondersteuning; Zendingscoaches: worden ingezet naar behoefte van aanvragende gemeenten; Vrijwilligers: hebben administratieve, huishoudelijke of onderwijs taken binnen en buiten kantoor. 6.2 Bestuur CAMA Zending heeft een bestuur dat zich richt op het beleid en beheer om daarmee de doelstelling van de organisatie te verwezenlijken. Het bestuur wordt in de bestuurstaken ondersteund door het kantoor als uitvoerende organisatie. Het Dagelijks Bestuur wordt gevormd door de voorzitter, penningmeester en secretaris. Het Algemeen Bestuur bestaat uit de hiervoor genoemde drie bestuursleden aangevuld met bestuursleden met speciale aandacht voor zendingswerkers, personeel & organisatie en contacten met de ABC-gemeenten. Meerjaren beleidsplan CAMA Zending Pagina 9 van 10

10 6.3 Communicatie en fondswerving Voor het goed functioneren van CAMA Zending is het nodig om effectief te communiceren met alle betrokkenen en om voldoende financiële armslag te hebben. Begin 2014 ligt er een nieuw communicatieplan klaar. Onderdelen daarvan zijn het digitaal maken van de CAMAcommunicatiemiddelen waaronder de website, de Pionier, de digitale nieuwsbrief en het gebruik van social media. Digitaliseren is een speerpunt en hierdoor moet binnen een half jaar een relevante achterban zijn opgebouwd. De achterban wordt gevraagd naar verdere betrokkenheid bij CAMA Zending door middel van gebed, deelname aan activiteiten en financiële ondersteuning. 6.4 Financiën CAMA Zending is een geloofszending, alle zendingswerkers gaan uit op basis van giften. Deze giften worden gegeven door gemeenten en individuen die het werk een warm hart toe dragen. Het CAMA-kantoor werkt op zo laag mogelijke kosten. Kantoorkosten worden gedekt door giften van derden, door ingehouden administratieve kosten van zendingswerkers en projecten (10%) en rente op reserves. De afgelopen jaren behaalde CAMA Zending een negatief resultaat. Vanaf 2014 wordt gestreefd naar een sluitende begroting. Meerjaren beleidsplan CAMA Zending Pagina 10 van 10

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Geef ze de ruimte. Henk Jan van Daal

Geef ze de ruimte. Henk Jan van Daal Geef ze de ruimte Een onderzoek naar zelforganisaties van allochtonen, gemeentelijk integratiebeleid en mogelijkheden voor donatiebeleid van Fonds 1818 Henk Jan van Daal februari 2002 2 Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postadres Postbus 3513 4800 DM Breda Bezoekadres ANNAstede Haagweg 1 4814 GA Breda T 076 561 16 88 F 076 564 04 42 W www.inos.nl

Nadere informatie

Particuliere initiatieven op het gebied van ontwikkelingssamenwerking - eindrapport geanonimiseerde versie -

Particuliere initiatieven op het gebied van ontwikkelingssamenwerking - eindrapport geanonimiseerde versie - Particuliere initiatieven op het gebied van ontwikkelingssamenwerking - eindrapport geanonimiseerde versie - Auteurs: Hinde Bouzoubaa & Madelief Brok Begeleider: Lau Schulpen CIDIN, Radboud Universiteit

Nadere informatie

Omgaan met verschillen in de klas

Omgaan met verschillen in de klas Omgaan met verschillen in de klas Inhoud o.a. Team teaching Samenwerkend leren Systematische aanpak van gedragsproblemen Heterogeen groeperen Effectief in de praktijk Basisonderwijs in ontwikkeling Weer

Nadere informatie

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Auteur: Eva Geesing 2 Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg?

Nadere informatie

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 CVO Rotterdam en omgeving Rotterdam, oktober

Nadere informatie

Stichting VanHarte brengt mensen bij elkaar. Kennismaking met stichting VanHarte

Stichting VanHarte brengt mensen bij elkaar. Kennismaking met stichting VanHarte Stichting VanHarte brengt mensen bij elkaar Kennismaking met stichting VanHarte 2 Inhoud Voorwoord 3 1 Dit is VanHarte 4 2 Resto s, KinderResto s en Reizend Resto 6 3 Wie zijn onze doelgroepen? 9 4 VanHarte

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Inleiding: Waarom dit document? In het kader van de bezuinigingen en Welzijn Nieuwe Stijl vinden zowel de gemeente Raalte als Landstede Welzijn een heroverweging

Nadere informatie

www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar

www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar Inhoud Voorwoord 4 Hoofdstuk 1: Inleiding 5 Hoofdstuk 2: Eenzaam in Rotterdam: Het probleem 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Verkenning voor gemeenten en partners In opdracht van het ministerie van SZW en het ministerie van VWS Oktober 2012 1 Inleiding 3

Nadere informatie

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo GEMEENTE VEENENDAAL De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal Deelrapportage onderzoek pilot Wmo Ede, afdeling O&O, 25 september 2006 De dragers van de Wmo: wat

Nadere informatie

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Succesvol en aantrekkelijk vrijwilligerswerk Inleiding Organisaties waar vrijwilligers werken, willen hun doelen bereiken. Individuele vrijwilligers

Nadere informatie

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen www.utrecht.nl Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Colofon Utrecht, februari 2009 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies

Nadere informatie

Tel je zegeningen. Het maatschappelijk rendement van christelijke kerken in Rotterdam en hun bijdrage aan sociale cohesie

Tel je zegeningen. Het maatschappelijk rendement van christelijke kerken in Rotterdam en hun bijdrage aan sociale cohesie Tel je zegeningen Het maatschappelijk rendement van christelijke kerken in Rotterdam en hun bijdrage aan sociale cohesie Dr. Jorge Castillo Guerra Drs. Marjolein Glashouwer Drs. Joris Kregting Nijmegen,

Nadere informatie

Als het er op aankomt Werken aan een toekomstbestendige SHO

Als het er op aankomt Werken aan een toekomstbestendige SHO Als het er op aankomt Werken aan een toekomstbestendige SHO Adviesrapport in opdracht van het bestuur, met instemming van de Raad van Toezicht van de Samenwerkende Hulporganisaties. 3 februari 2014. Colofon

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad Doen wat nodig is Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad 1 Voorwoord Een verandering start je niet alleen. Die moet ontstaan in de stad, bij en met de partners

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2013 2017 MEER MENSEN MEER ZIN

BELEIDSPLAN 2013 2017 MEER MENSEN MEER ZIN BELEIDSPLAN 2013 2017 MEER MENSEN MEER ZIN Inhoudstafel Hoe het allemaal begon Een proces van verandering Alle handen op één buik Werkgroep 14 2017 - Evalueren en vooruitblikken Jongeren eerst Welkom!

Nadere informatie

Sociale (wijk)teams in vogelvlucht

Sociale (wijk)teams in vogelvlucht Sociale (wijk)teams in vogelvlucht State of the art najaar 2014 Auteur(s) Datum Movisie Silke van Arum en Rosanna Schoorl Utrecht, februari 2015 Movisie: kennis en aanpak van sociale vraagstukken Movisie

Nadere informatie

Van contact tot contract

Van contact tot contract Van contact tot contract Onderzoek naar de optimalisering van de Beursvloer HIER EEN FOTO Auteurs: Mariska van der Willigen en Nathalie Verdonschot CIVIQ, oktober 2006 CIVIQ stimuleert, vernieuwt en versterkt

Nadere informatie

Meerjaren Beleidsplan Stichting Lokale Omroep Goeree-Overflakkee SLOGO 2013-2017

Meerjaren Beleidsplan Stichting Lokale Omroep Goeree-Overflakkee SLOGO 2013-2017 Meerjaren Beleidsplan Stichting Lokale Omroep Goeree-Overflakkee SLOGO 2013-2017 Meerjaren Beleidsplan SLOGO 21-10-12 / Rev. A 02-04-13 Pagina 1 Inhoudsopgave: Blz. 1. Inleiding 3 2. Geschiedenis 4 3.

Nadere informatie

EEN 10 VOOR CATECHESE!

EEN 10 VOOR CATECHESE! EEN 10 VOOR CATECHESE! Aandacht voor de kwaliteit van leren geloven in de gemeente Een handreiking Auteurs: Wielie Elhorst en Arie de Winter Beraadsgroep Catechese Protestantse Kerk in Nederland Inhoud

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Vereniging Op weg met de ander Beatrixstraat 20a 3862 DB NIJKERK JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 05-03-2015-1

Vereniging Op weg met de ander Beatrixstraat 20a 3862 DB NIJKERK JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 05-03-2015-1 Vereniging Op weg met de ander Beatrixstraat 20a 3862 DB NIJKERK JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 05-03-2015-1 JAARVERSLAG 2014 INHOUD Paginanummer 1. Bestuursverslag 1.1 Algemeen 4 1.2

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Werkgroep Geestelijke Verzorging in de participatiesamenleving. Starterspakket Geestelijke Verzorging in de WMO

Werkgroep Geestelijke Verzorging in de participatiesamenleving. Starterspakket Geestelijke Verzorging in de WMO Werkgroep Geestelijke Verzorging in de participatiesamenleving Starterspakket Geestelijke Verzorging in de WMO Versie 1.2 Februari 2015 Inleiding De grote veranderingen in de zorg leveren onmiskenbaar

Nadere informatie

De anatomie van het PI

De anatomie van het PI De anatomie van het PI Resultaten van vijf jaar onderzoek naar Particuliere Initiatieven op het terrein van ontwikkelingssamenwerking Sara Kinsbergen en Lau Schulpen 1 De anatomie van het PI Resultaten

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk van migranten is vaak onzichtbaar

Vrijwilligerswerk van migranten is vaak onzichtbaar Zijn ze er niet, of zie je ze niet? Vrijwilligerswerk van migranten is vaak onzichtbaar 28 Het initiatief van Europa om meer aandacht aan vrijwilligerswerk te geven en 2011 tot het Europese Jaar van de

Nadere informatie