Onder elk volk een gemeente

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onder elk volk een gemeente"

Transcriptie

1 Onder elk volk een gemeente Beleidsplan Meerjaren beleidsplan CAMA Zending Pagina 1 van 10

2 Inhoud 1. Korte geschiedenis Kenmerken van CAMA Zending Ontwikkelingen op zendingsgebied en de rol van CAMA Zending Nood voor gemeentestichting De gemeente is geroepen tot zending Korte termijn zending Samenwerking met gemeenten en organisaties Professionalisering Missie en visie CAMA Missie CAMA Visie Doelen Nieuwe gemeenten te stichten onder bevolkingsgroepen waar nog geen gemeente is en het versterken van de lokale kerk In Nederland gemeenten toerusten voor zending Jong volwassenen enthousiast te maken voor en betrekken bij zending Middelen Kantoor Bestuur Communicatie en fondswerving Financiën Meerjaren beleidsplan CAMA Zending Pagina 2 van 10

3 1. Korte geschiedenis De Nederlandse Stichting CAMA Zending maakt deel uit van de Christian and Missionary Alliance (C&MA), opgericht door de Canadese predikant A.B. Simpson ( ). In 1884 werden de eerste zendingswerkers uitgezonden naar Congo. Vandaag werkt C&MA in meer dan 80 landen samen met lokale gemeenten om nieuwe gemeenten te stichten. Zendelingen rusten lokale gelovigen en gemeenten toe en geven theologisch onderwijs, medische hulp, ontwikkelingshulp en noodhulp. Wereldwijd telt C&MA duizenden gemeenten op alle continenten. Er zijn vele evangelisten en voorgangers, theologische opleidingen en scholen, ziekenhuizen en sociale projecten die deel uitmaken van het C&MA netwerk De eerste Nederlandse werker, ds. Willem Könemann, vertrok in 1937 met zijn gezin naar het toenmalig Nederlands Indië. Sindsdien zijn meer dan honderd zendingswerkers via CAMA Zending werkzaam geweest in alle delen van de wereld. Momenteel heeft CAMA Zending 35 zendingswerkers in 12 landen, onder 10 volken. CAMA-zendingswerkers zijn te vinden in de rimboe van Latijns Amerika, op de savannen van Afrika en in de miljoenensteden van Azië.. 2. Kenmerken van CAMA Zending Kenmerken van CAMA Zending Een samenbindende, op Christus gerichte geloofsverklaring staat centraal. Zending is geworteld in de gemeente. Er is een duidelijke visie op gemeente stichtend werk. De focus ligt op de gebieden waar het christelijk getuigenis zwak is. Uitzending van zendingswerkers is de kerntaak. Uitzending vindt plaats in teamverband. Er is begeleiding en zorg voor de zendingswerkers. Uitzending gebeurd zorgvuldig en is financieel haalbaar. Er wordt een laag percentage van de financiën ingehouden voor algemene activiteiten en uitgaven. CAMA is onderdeel van een sterke, internationaal opererende zendingsorganisatie met meer dan zendingswerkers. Er zijn gezonde relaties met andere kerken en internationale partners. Er is jarenlange ervaring en expertise opgebouwd. Meerjaren beleidsplan CAMA Zending Pagina 3 van 10

4 3. Ontwikkelingen op zendingsgebied en de rol van CAMA Zending CAMA Zending ziet landelijk en wereldwijd diverse ontwikkelingen op het gebied van zending. Deze ontwikkelingen vormen de basis voor het beleid dat CAMA Zending voor de komende jaren heeft uitgezet. De onderstaande paragrafen beschrijven deze ontwikkelingen en geven aan hoe CAMA Zending hierop wil inspelen. 3.1 Nood voor gemeentestichting Bijna 2000 jaar na de Grote Opdracht groeit wereldwijd het Bijbelgetrouwe Christendom meer dan enig ander geloof. Toch zijn er van de ruim bevolkingsgroepen meer dan nog niet met het Evangelie bereikt; minder dan 2% van hun bevolkingsgroep bestaat uit bijbelgetrouwe gelovigen. Dat zijn mensen die leven zonder een duidelijke uitleg van wie Jezus Christus is. CAMA Zending wil het evangelie brengen aan alle volken. Dit kan het beste gerealiseerd worden door het stichten van gemeenten onder elke onbereikte bevolkingsgroep. Zolang er onbereikte volken zijn, zullen zendingswerkers zich hiervoor blijven inzetten. Daarnaast geven CAMA-zendingswerkers onderwijs aan theologische opleidingen en zijn zij betrokken bij een scala aan activiteiten op het gebied van nood- en ontwikkelingshulp en medisch werk. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de kerken die uit het zendingswerk zijn ontstaan. 3.2 De gemeente is geroepen tot zending De zendingsopdracht is in eerste instantie aan de gemeenten gegeven en niet aan de zendingsorganisaties. Steeds meer gemeenten erkennen dit en willen zich inzetten voor zending. Zij willen niet alleen hun beste mensen en middelen geven (Pay, Pray, and Stay out of the way), maar zij willen zelf actief betrokken zijn bij zending (Pay, Pray and Play). CAMA Zending is een interkerkelijke organisatie, maar ze heeft ook een unieke samenwerking met de CAMA-gemeenten. Hierdoor heeft zij een duidelijke binding met de gemeenten en ruime kennis en ervaring op dit gebied. CAMA Zending wil daarom elke gemeente stimuleren om zelf de leiding te nemen in zending en wil de gemeente hierin ondersteunen en dienen. 3.3 Korte termijn zending Korte termijn uitzendingen winnen aan populariteit; deze uitzendingen kunnen variëren van een paar weken tot een jaar. De redenen voor deze trend zijn divers, zo is er sprake van minder commitment, wordt het steeds makkelijker om te reizen, zijn verkenningsreizen populair en willen vooral jongeren zich inzetten voor zendingsprojecten die duidelijk afgebakend zijn. Voordelen zijn zeker te benoemen; jongeren, gemeenteleiders en andere betrokkenen kunnen visie ontwikkelen voor de nood in de wereld. Gemeenten worden hierdoor gemobiliseerd en meer betrokken bij zending. Mits goed ingezet kunnen korte termijn reizen een grote impact hebben op het veld en een bemoediging zijn voor de lange termijn werkers en de lokale initiatieven. Nadelen zijn helaas ook aanwezig; zo kost een korte Meerjaren beleidsplan CAMA Zending Pagina 4 van 10

5 termijn reis vaak relatief veel geld en kost het veel energie om een reis te organiseren. Ook kan het leiden tot schade op het veld, met name voor lange termijn werkers. CAMA Zending wil deze trend sturen en op een positieve manier inzetten. Korte termijn reizen worden op verzoek en op maat gemaakt voor gemeenten die dit aanvragen om de visie voor zending te stimuleren bij jongeren en/of leidinggevenden. CAMA Zending wil deze reizen koppelen aan het lange termijn werk van CAMA Zending, zodat dit elkaar positief zal beïnvloeden. 3.4 Samenwerking met gemeenten en organisaties Netwerken is kenmerkend voor onze tijd; gemeenten en organisaties werken samen aan de uitbreiding van Gods koninkrijk. Gemeenten in Nederland werken samen met het zendingsveld om het evangelie onder onbereikte volken te verspreiden. Verder zien we dat zendingsorganisaties onderling steeds meer samenwerken, ieder zet haar specialiteit in zonder de eigen identiteit te verliezen. C&MA heeft wereldwijd duizenden gemeenten in meer dan 80 landen. De samenwerking vindt niet alleen plaats tussen de Westerse gemeenten, maar juist tussen gemeenten wereldwijd. Gemeenten vanuit een bepaald volk worden ingezet om in hetzelfde land een ander volk te bereiken. CAMA Zending is sterk in gemeentestichting en netwerken. Dit wil zij dan ook blijven inzetten om in samenwerking met andere organisaties Gods koninkrijk te verspreiden. 3.5 Professionalisering Was vroeger zending een kwestie van geloof, vrijwilligerswerk en krappe budgetten, tegenwoordig is professionalisering de trend. CAMA Zending ziet de waarde van het uitzenden van werkers in hun eigen professie naast de traditionele gemeentewerkers. Deze professionals gaan naar het veld met als doel gemeentestichting, maar doen dat als medici, technici, onderwijskundigen, ondernemers en dergelijke. CAMA Zending blijft vertrouwen op God en Zijn voorziening. Dit krijgt gestalte door het in dienst nemen van goed opgeleide en ervaren zendingswerkers om specifieke taken te verrichten. Ook zet zij zich in om een professionele organisatie te zijn; daarvoor werkt het kantoor in Nederland met beschreven functies, volgens lange termijn beleid en vastgestelde begrotingen. Meerjaren beleidsplan CAMA Zending Pagina 5 van 10

6 4. Missie en visie 4.1 CAMA Missie Het is de missie van CAMA Zending om gemeenten in Nederland te ondersteunen om wereldwijd op Christus gerichte gemeenten te stichten. CAMA Zending rust gemeenten toe, werkt samen met lokale en internationale CAMA-gemeenten en zendt zendingswerkers uit over de hele wereld. 4.2 CAMA Visie Onder elk volk een gemeente CAMA Zending heeft een diep verlangen om door God gebruikt te worden in Zijn missie om onder alle bevolkingsgroepen volgelingen van Jezus te maken, hen samen te brengen in missionaire gemeenten en waar mogelijk dit samen te doen met lokale gemeenten. 5. Doelen CAMA Zending stelt zich tot doel om: 1. Nieuwe gemeenten te stichten onder bevolkingsgroepen en op plaatsen waar nog geen gemeente is en het versterken van de lokale kerk. 2. Lokale gemeenten te ondersteunen. 3. In Nederland gemeenten meer te betrekken bij zending. 4. Jong volwassenen enthousiast te maken voor en betrekken bij zending. 5.1 Nieuwe gemeenten te stichten onder bevolkingsgroepen waar nog geen gemeente is en het versterken van de lokale kerk. CAMA Zending gelooft dat het stichten van een gemeente onder elke bevolkingsgroep de beste manier is om het evangelie over heel de wereld te verspreiden. Een lokale gemeente is als beste in staat om het evangelie te verspreiden en Gods Koninkrijk verder te bouwen. CAMA ziet het als haar opdracht om de lokale gemeente te ondersteunen bij haar start en haar toe te rusten voor deze taak. Dit doet CAMA Zending door het uitzenden van werkers, het mobiliseren van naburige gemeenten, het versterken van de lokale gemeente en het samenwerken met andere organisaties. CAMA Zending werft en selecteert in Nederland kandidaat-zendelingen en plaatst hen daar waar zij nodig zijn voor directe of indirecte gemeentestichting onder onbereikte volken. Deze zendelingen worden begeleid via member care zowel op het veld en als bij terugkeer. Dit doet CAMA Zending in samenwerking met C&MA internationaal. Meerjaren beleidsplan CAMA Zending Pagina 6 van 10

7 Streefdoelen Uitzenden van 10 extra zendingswerkers. CAMA Zending wil investeren in gebed, in media en in relaties met gemeenten en jongerenverenigingen om kandidaten te werven. Alle aanmeldingen worden serieus beoordeeld en getoetst aan de criteria. Kandidaat zendingswerkers worden begeleid en ondersteund om hen op de juiste plek te kunnen inzetten. Zendingswerkers op het veld worden door teams ter plekke en vanuit het kantoor in Nederland begeleid met als doel om hen zo lang en effectief mogelijk op het veld te houden. Sterke relaties worden onderhouden met C&MA Verenigde Staten en Canada. 14 lokale gemeenten op het zendingsveld worden toe gerust en gemobiliseerd tot gemeentestichting onder naburige onbereikte volken. Hiervoor gaat CAMA Zending samenwerken met lokale gemeenten in deze gebieden. Zendingswerkers worden waar mogelijk uitgeleend aan lokale gemeenten. Gemeente stichtend werk op het veld wordt effectiever gemaakt. Hiervoor werkt CAMA Zending waar nodig samen met andere zendingsorganisaties. Elke samenwerking zal afzonderlijk worden bezien. 5.2 In Nederland gemeenten toerusten voor zending. God heeft de taak van wereldevangelisatie aan de gemeente gegeven. Alle mensen en middelen voor de Grote Opdracht zijn in de gemeente te vinden. CAMA Zending wil gemeenten dienen om zending te bedrijven. Streefdoelen: Gemeenten een visie geven voor een specifiek gebied in de wereld om zending te gaan bedrijven. Dit bereiken we door het inzetten van een zendingscoach, het organiseren van verkenningsreizen en het inzetten van diverse media. Gemeenten toerusten om een brede zendingsvisie te ontwikkelen. Ook bij dit punt zetten we de zendingscoach en diverse media in, organiseren we verkenningsreizen en willen we intensief samenwerken met andere organisaties. Migranten kerken in Nederland versterken om naar hun thuisland om te zien door te netwerken met aan CAMA Zending verwante migranten gemeenten. Uitleg gebruikte begrippen: CAMA-zendingscoach: de CAMA-zendingscoach helpt de gemeente haar unieke roeping en gaven te ontdekken en te gebruiken in partnerschap met anderen om Jezus bekend te maken aan alle volken. Deze nieuwe dienst van CAMA Zending wordt verder ontwikkeld en aangeboden aan gemeenten in Nederland. Eind 2014 verwacht CAMA Zending deze dienst volledig operationeel te hebben en bij zeven gemeenten te hebben toegepast, met een groeiende vraag van nieuwe gemeenten. Binnen een jaar moet de CAMA-zendingscoach door middel van eigen vergoedingen, giften en achterban een financieel zelfstandig onderdeel zijn van CAMA Zending. Verkenningsreizen: CAMA Zending gaat op maat verkenningsreizen organiseren voor gemeenten die dat aanvragen. Dit kunnen reizen zijn voor jongeren of voor leidinggevenden naar landen waar CAMA Zending actief is. De verwachting voor 2014 is het organiseren van drie (jongeren)reizen, met een groeiende vraag in de jaren daarna. Meerjaren beleidsplan CAMA Zending Pagina 7 van 10

8 Diverse media: CAMA Zending gaat haar eigen media evenals evenementen en sprekers inzetten voor toerusting en onderwijs van gemeenten. Waar mogelijk worden zendingswerkers op werkverlof hiervoor ingeschakeld. Samenwerking met andere organisaties: om gemeenten breder toe te rusten en te begeleiden gaat CAMA Zending samenwerken met andere zendingsorganisaties in Nederland. CAMA Zending gaat in 2014 een samenwerkingsverband aan met OM Nederland om de ABC-gemeenten te voorzien van onderwijs, toerusting en activiteiten. Het bestuur van de ABC-gemeenten heeft haar akkoord gegeven en CAMA Zending en OM zullen dit begin 2014 verder uitwerken en lanceren. Netwerken met aan CAMA Zending verwante migranten gemeenten: in West Europa zijn er verschillende migranten gemeenten die deel uit maken van CAMA. Deze gemeenten wil CAMA Zending in netwerken samenbrengen om hen onderling te versterken, de binding met hun thuisland te vergroten en werkers uit te zenden naar onbereikte gebieden. Vanaf 2014 zal er met de Congoleze en de Arabische CAMAgemeenten worden gewerkt in Nederland, België en Duitsland. 5.3 Jong volwassenen enthousiast te maken voor en betrekken bij zending. De taak van wereldevangelisatie zal niet in onze generatie worden afgerond. Het is zeer belangrijk dat de volgende generatie ingezet wordt voor de Grote Opdracht. We richten ons dan ook op jongeren, studentenverenigingen en onderwijs instellingen. Streefdoelen Jongeren reizen; op aanvraag van gemeenten zal CAMA Zending korte zendingsreizen organiseren naar landen waar CAMA Zending actief is. Dit begint met drie reizen in 2014 en wordt elk jaar met twee uitgebreid. Studentenverenigingen: CAMA Zending zal op avonden en conferenties van studentenverenigingen presentaties houden over zending. Er zal ook een beperkt aantal stageplekken worden aangeboden gekoppeld aan onze zendingswerkers. Theologisch onderwijs: presentaties, overdenkingen en stageplekken worden aangeboden in theologische onderwijsinstellingen om kandidaten te werven. Beurzen/evenementen: onszelf presenteren om jongeren te bereiken. Workshops: organiseren voor jongeren met onderwerpen die hen aanspreken. CAMA-(thema)dagen: bedoeld voor binding met de achterban. Inzet zendingswerkers op werkverlof. Meerjaren beleidsplan CAMA Zending Pagina 8 van 10

9 6. Middelen Om onder elk volk een gemeente te realiseren zijn er middelen nodig: 1. Kantoor 2. Bestuur 3. Communicatie en fondswerving 4. Financiën 6.1 Kantoor Het CAMA-kantoor in Nederland is de bijenkorf waar alle lijnen bij elkaar komen en uiteen gaan. Zendingswerkers worden geworven, geselecteerd en geplaatst. Vanuit Nederland worden zendingswerkers op het veld begeleid. Projecten lopen via het kantoor evenals de financiën. Ook is het kantoor de verbindingslijn tussen gemeenten (waaronder de TFC s), instellingen, velden en noden. Om het kantoor te huisvesten is er een kantoorruimte nodig. Er is gekozen voor een locatie die strategisch is voor synergie met andere organisaties, faciliterend voor aanverwante groepen en uitnodigend voor de achterban en kandidaten. Essentieel voor het realiseren van de visie heeft het kantoor een aantal gedefinieerde functies. Deze zijn betaald op (Nederlands) modaal niveau, worden gefinancierd vanuit een eigen achterban of zijn op vrijwillige basis. Functies op kantoor zijn: Directeur (1 fte): overziet het werk, geeft leiding aan het kantoorpersoneel, begeleidt zendingswerkers en onderhoudt relaties met organisaties in binnen- en buitenland; Boekhouder (0,8 fte): beheert alle financiën, geeft advies aan zendingswerkers en kantoor; Communicatiemedewerker (0,5 fte): geeft het communicatiebeleid vorm en voert dit uit, is ook actief in fondswerving; Projectenbeheerder (0,8 fte): faciliteert projecten vanuit het zendingsveld en houdt zich bezig met verslaggeving, fondswerving en evaluatie; Administratief assistent (0,2 fte): geeft administratieve ondersteuning; Zendingscoaches: worden ingezet naar behoefte van aanvragende gemeenten; Vrijwilligers: hebben administratieve, huishoudelijke of onderwijs taken binnen en buiten kantoor. 6.2 Bestuur CAMA Zending heeft een bestuur dat zich richt op het beleid en beheer om daarmee de doelstelling van de organisatie te verwezenlijken. Het bestuur wordt in de bestuurstaken ondersteund door het kantoor als uitvoerende organisatie. Het Dagelijks Bestuur wordt gevormd door de voorzitter, penningmeester en secretaris. Het Algemeen Bestuur bestaat uit de hiervoor genoemde drie bestuursleden aangevuld met bestuursleden met speciale aandacht voor zendingswerkers, personeel & organisatie en contacten met de ABC-gemeenten. Meerjaren beleidsplan CAMA Zending Pagina 9 van 10

10 6.3 Communicatie en fondswerving Voor het goed functioneren van CAMA Zending is het nodig om effectief te communiceren met alle betrokkenen en om voldoende financiële armslag te hebben. Begin 2014 ligt er een nieuw communicatieplan klaar. Onderdelen daarvan zijn het digitaal maken van de CAMAcommunicatiemiddelen waaronder de website, de Pionier, de digitale nieuwsbrief en het gebruik van social media. Digitaliseren is een speerpunt en hierdoor moet binnen een half jaar een relevante achterban zijn opgebouwd. De achterban wordt gevraagd naar verdere betrokkenheid bij CAMA Zending door middel van gebed, deelname aan activiteiten en financiële ondersteuning. 6.4 Financiën CAMA Zending is een geloofszending, alle zendingswerkers gaan uit op basis van giften. Deze giften worden gegeven door gemeenten en individuen die het werk een warm hart toe dragen. Het CAMA-kantoor werkt op zo laag mogelijke kosten. Kantoorkosten worden gedekt door giften van derden, door ingehouden administratieve kosten van zendingswerkers en projecten (10%) en rente op reserves. De afgelopen jaren behaalde CAMA Zending een negatief resultaat. Vanaf 2014 wordt gestreefd naar een sluitende begroting. Meerjaren beleidsplan CAMA Zending Pagina 10 van 10

alle volken Er staat geschreven dat de Messias zal lijden en sterven, maar dat hij op de derde dag zal opstaan uit de dood,

alle volken Er staat geschreven dat de Messias zal lijden en sterven, maar dat hij op de derde dag zal opstaan uit de dood, Er staat geschreven dat de Messias zal lijden en sterven, maar dat hij op de derde dag zal opstaan uit de dood, alle volken en dat in zijn naam opgeroepen zullen worden om tot inkeer te komen. Lukas 24:46-48

Nadere informatie

SAMUËL & XIMENA BIJ OM-NEDERLAND. Rekruteren & Begeleiden

SAMUËL & XIMENA BIJ OM-NEDERLAND. Rekruteren & Begeleiden SAMUËL & XIMENA BIJ OM-NEDERLAND Rekruteren & Begeleiden WIE ZIJN WIJ? WIJ ZIJN SAMUËL & XIMENA BEKX... al jarenlang volgen wij de Here Jezus en is het ons verlangen dat andere mensen ook Jezus Christus

Nadere informatie

75% van de Chinezen laten hun identiteit bepalen door hun werk.

75% van de Chinezen laten hun identiteit bepalen door hun werk. Interserve, postbus 133, 3970 AC Driebergen-Rijsenburg. Incassant-ID: NL24ZZZ411267350000. Incasso s worden rond de 25e van de maand afgeschreven. Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting GA

Beleidsplan Stichting GA Beleidsplan Stichting GA 2014-2016 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Doelstelling 3 Algemene activiteiten 4 Specifieke activiteiten 5 Stimuleren en ondersteunen toename van gebed 5 Stimuleren en ondersteunen

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2016

Beleidsplan 2015-2016 Beleidsplan 2015-2016 Vertelt onder de volken zijn heerlijkheid, onder alle natiën zijn wonderen. Psalm 96:3 Beleidsplan Strijen, juni 2015 Inhoudsopgave Voorwoord...1 1 Stichting Hope 4 the Nations...2

Nadere informatie

STICHTING JONAH. Bettekamp 99. 6712 EJ Ede RSIN 815134526

STICHTING JONAH. Bettekamp 99. 6712 EJ Ede RSIN 815134526 STICHTING JONAH Bettekamp 99 6712 EJ Ede RSIN 815134526 Bestuur De heer L.R. van Drongelen - voorzitter De heer J.A. Knoll - secretaris De heer J.P.Nagtegaal - penningmeester Doelstelling De stichting

Nadere informatie

NET Nieuwsbrief Nr. 15 december 2010

NET Nieuwsbrief Nr. 15 december 2010 For the ENGLISH or SPANISH version of this newsletter, please visit our website: www.netfoundation.nl If you don t want to receive this newsletter anymore, please send a mail to: info@netfoundation.nl

Nadere informatie

Stichting Encour. Beleidsplan

Stichting Encour. Beleidsplan Stichting Encour Beleidsplan Visie Door het toepassen van Bijbelse financiële principes op elk gebied van het leven neemt stress af en worden mensen schuldenvrij: het geld is niet de baas over de mensen,

Nadere informatie

NB: de voorbeeldnamen, (telefoon)nummers en adressen dienen uiteraard door de concrete gegevens van uw gemeente te worden vervangen.

NB: de voorbeeldnamen, (telefoon)nummers en adressen dienen uiteraard door de concrete gegevens van uw gemeente te worden vervangen. Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een gemeente behorende tot de Kerk van de Nazarener, Nederlands District. NB: de voorbeeldnamen, (telefoon)nummers en adressen

Nadere informatie

Stichting Beth Hanan Marijkelaan 2 3851 RN Ermelo. KvK. 41041974. Stichting Beth Hanan. Jaarverslag 2014. Stichting Beth Hanan 20-4-2015

Stichting Beth Hanan Marijkelaan 2 3851 RN Ermelo. KvK. 41041974. Stichting Beth Hanan. Jaarverslag 2014. Stichting Beth Hanan 20-4-2015 Stichting Beth Hanan Jaarverslag 2014 Stichting Beth Hanan 20-4-2015 Status: Concept d.d. 20-04-2015 Inhoud Inleiding... 2 Missie en visie... 3 Uitgevoerde activiteiten... 4 Gemeentelijke samenkomsten

Nadere informatie

LICHT IN DE STAD

LICHT IN DE STAD LICHT IN DE STAD 2010-2015 Visieplan CGK De Graankorrel Hoofddorp Wat wij verlangen (visie) 2010-2015 Wij verlangen er naar als gemeente licht in de stad te zijn te zijn: aantrekkelijk, inspirerend en

Nadere informatie

BELEIDSPLAN WEC Nederland periode 2014-2017

BELEIDSPLAN WEC Nederland periode 2014-2017 BELEIDSPLAN WEC Nederland periode 2014-2017 2 WEC Nederland Waalstraat 40 8303 DH Emmeloord Telefoon: 0527 616521 E-mail: info@wec-nederland.org 3 INHOUDSOPGAVE 1. INTRODUCTIE 4 2. GESCHIEDENIS 5 3. VISIE

Nadere informatie

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Beleidsplan stichting Hof van Nagele beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Missie, Visie, Doelen 2 Doelen 2 Bestuur 3 Werkwijze 3 Beheer en besteding van gelden

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Stichting Open Hof

Jaarverslag 2014 Stichting Open Hof Jaarverslag 2014 Stichting Open Hof Verslag bestuur Inleiding Voor u ligt het Jaarverslag 2014 van de Stichting Open Hof. Deze Stichting beheert het pand De Open Hof, aan Om en Bij 116 in Den Haag. In

Nadere informatie

1. I NLEIDING. Het doel van deze handleiding is praktische informatie aan te reiken aan de TFC.

1. I NLEIDING. Het doel van deze handleiding is praktische informatie aan te reiken aan de TFC. 1. I NLEIDING De grote opdracht discipelen maken- is voor alle christenen. Sommigen zijn geroepen om dit in het buitenland te doen. Zij zullen echter niet ver komen als er geen team van toegewijde mensen

Nadere informatie

Stichting Hope to Europe

Stichting Hope to Europe Stichting Hope to Europe ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 56376715 Contactgegevens Stichting Hope to Europe Website: www.hopetoeurope.com Email: info@hopetoeurope.com Postadres: Fruitstraat

Nadere informatie

Voorstel voor Broederraad 12 januari 2006

Voorstel voor Broederraad 12 januari 2006 Inhoudsopgave 1 Inleiding...2 2 Zendingsopdracht...2 3 Zendingsvisie EGHW...2 4 Ondersteuning zendelingen...3 4.1 Gebed...3 4.2 Financiële steun...3 4.3 Contacten met Thuisfrontcommissies...4 4.4 Bemoediging

Nadere informatie

STICHTING HOVERAID NEDERLAND Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24398318

STICHTING HOVERAID NEDERLAND Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24398318 PUBLICATIE BETREFFENDE KALENDERJAAR 2012 STICHTING HOVERAID NEDERLAND Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24398318 Contactgegevens STICHTING HOVERAID NEDERLAND Website: www.hoveraid.nl

Nadere informatie

Strategisch plan 2013-2018

Strategisch plan 2013-2018 Strategisch plan 2013-2018 Strategisch plan De missie, visie en strategie of focus van Christ s Hope International zijn: Missie Bringing the life-changing message of Jesus Christ to people infected with

Nadere informatie

Maak God bekend in Hattem!

Maak God bekend in Hattem! Stichting De Fontein Hattem Maar wie gedronken heeft van het water, dat Ik hem zal geven, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid, maar het water, dat Ik hem zal geven, zal in hem worden tot een fontein van

Nadere informatie

opdat u ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, en u de liefde van Christus zou kennen,

opdat u ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, en u de liefde van Christus zou kennen, Zending verbindt opdat u ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, en u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat, opdat u

Nadere informatie

Strategisch plan 2013-2017

Strategisch plan 2013-2017 Strategisch plan 2013-2017 Strategisch plan De missie, visie en strategie of focus van Christ s Hope International zijn: Missie Bringing the life-changing message of Jesus Christ to people infected with

Nadere informatie

SOFAK Identiteit, visie & missie en beleid

SOFAK Identiteit, visie & missie en beleid SOFAK Identiteit, visie & missie en beleid 0 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 0 Inleiding 2 Identiteit 2 Geschiedenis 2 Naam 2 Christelijke basis 3 Visie, Missie & langetermijnbeleid 4 Visie 4 Missie 4 Langetermijnbeleid

Nadere informatie

STICHTING DE OPENBARING BELEIDSPLAN 2016-2017

STICHTING DE OPENBARING BELEIDSPLAN 2016-2017 STICHTING DE OPENBARING Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55228801 BELEIDSPLAN 2016-2017 Contactgegevens STICHTING DE OPENBARING Website: www.stichtingdeopenbaring.nl Email: info@stichtingdeopenbaring.nl

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Beth Hanan Marijkelaan 2 3851 RN Ermelo. KvK. 41041974. Stichting Beth Hanan. Stichting Beth Hanan 11-4-2014

Jaarverslag 2013. Stichting Beth Hanan Marijkelaan 2 3851 RN Ermelo. KvK. 41041974. Stichting Beth Hanan. Stichting Beth Hanan 11-4-2014 Stichting Beth Hanan Jaarverslag 2013 Stichting Beth Hanan 11-4-2014 Status: Definitief d.d. 11-04-2014 Blz. 1 Inhoud Inleiding... 3 Missie en visie... 4 Uitgevoerde activiteiten... 5 Gemeentelijke samenkomsten

Nadere informatie

Evangelisch Christelijke Kerk Rios de Vida Den Helder 2015/2020

Evangelisch Christelijke Kerk Rios de Vida Den Helder 2015/2020 Beleidsplan Evangelisch Christelijke Kerk Rios de Vida Den Helder 2015/2020 Voorwoord De Evangelisch Christelijke Kerk Rios de Vida Den Helder. Elke kerkgenootschap in Nederland wordt geacht een beleidsplan

Nadere informatie

Stichting Present Walcheren. Jaarplan 2013

Stichting Present Walcheren. Jaarplan 2013 walcheren Stichting Present Walcheren Jaarplan 2013 2012-12-10 Inhoudsopgave Stichting Present Walcheren... 1 Jaarplan 2013... 1 1. Inleiding... 2 2. Algemene beschrijving Present... 2 3. Beschrijving

Nadere informatie

Beleidsplan. Bethel Pinksterkerk Leeuwarden

Beleidsplan. Bethel Pinksterkerk Leeuwarden Bethel Pinksterkerk Leeuwarden Bethel Pinksterkerk Leeuwarden Inhoud Inleiding 1. Geestelijke visie en doelstelling 2. Samenstelling 3. Activiteiten 4. Financiën Slotwoord Contactgegevens Bethel Pinksterkerk

Nadere informatie

1 De stichting Agathos

1 De stichting Agathos 1 De stichting Agathos 1.1 Doelstelling 1.2 Statuten 1.3 Bestuur De doelstelling van de stichting Agathos (hierna te noemen Agathos ) is vastgelegd in de statuten van de stichting en luidt: Jongeren in

Nadere informatie

Publicatie van de ANBI-transparantie gegevens van de Kerk van de Nazarener Hoekse Waard.

Publicatie van de ANBI-transparantie gegevens van de Kerk van de Nazarener Hoekse Waard. Publicatie van de ANBI-transparantie gegevens van de Kerk van de Nazarener Hoekse Waard. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Kerk van de Nazarener Hoekse Waard Telefoonnummer (facultatief): 0312 456789 RSIN/Fiscaal

Nadere informatie

En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken

En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken WIE ZIJN WIJ Gospel Recordings Nederland is verbonden aan Global Recordings Network, een

Nadere informatie

SOFAK. Identiteit, visie & missie en beleid

SOFAK. Identiteit, visie & missie en beleid SOFAK Identiteit, visie & missie en beleid 0 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Identiteit 2 Geschiedenis 2 Naam 2 Christelijke basis 2 Visie, Missie & langetermijnbeleid 3 Visie 3 Missie 3 Langetermijnbeleid

Nadere informatie

Evangelische gemeente De Fontein 1

Evangelische gemeente De Fontein 1 Ga dus op weg en maak alle volken tot Mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen

Nadere informatie

stichting BELEIDSPLAN 2013 2017

stichting BELEIDSPLAN 2013 2017 stichting BELEIDSPLAN 2013 2017 1. Inleiding De Stichting KombijMij is op 20 februari 2012 opgericht en geïnitieerd door Kees en Liesbeth van Bolhuis. De directie, Kees en Liesbeth van Bolhuis en het bestuur

Nadere informatie

Amsterdam, December 2012

Amsterdam, December 2012 Amsterdam, December 2012 Beleidsplan Muses 2012 2016 1 Hoofdstuk 1 Samenvatting Inleiding Het doel van stichting Muses is om de impact van vrijwilligers wereldwijd te vergroten. Enerzijds om hiermee alle

Nadere informatie

Missie Nederlands Gereformeerde Kerk Voorthuizen-Barneveld

Missie Nederlands Gereformeerde Kerk Voorthuizen-Barneveld Waarom een missie? We realiseren ons dat geloven in God en het verlossingswerk van Jezus Christus in 2008 geen vanzelfsprekendheid meer is. De ontkerkelijking is een feit, maar tegelijk is er ook weer

Nadere informatie

:Stichting HZR (Home Zwerfkinderen Roemenie)

:Stichting HZR (Home Zwerfkinderen Roemenie) JAARREKENING 2012 Naam :Stichting HZR (Home Zwerfkinderen Roemenie) KVK nr : 09173140 RSIN nr :818273069 Postadres : Karnak 30 / 3823 KP Amersfoort Tel : 026-7502327 / 00-40-21-81244 Doel stichting Opvang

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 CAMA 1

Jaarverslag 2014 CAMA 1 Jaarverslag 2014 CAMA 1 UITGAVE: CAMA Postbus 265 3970 AG Driebergen Tel.: 0343 443392 Bank: NL76ABNA 048467048 BIC: ABNANL2A KvK. Utrecht: 541178941 www.cama.nl info@cama.nl www.facebook.nl/cama.nl www.twitter.com/camazending

Nadere informatie

Beleidsplan Versie 0.2 Januari 2016

Beleidsplan Versie 0.2 Januari 2016 Beleidsplan Versie 0.2 Januari 2016 Inh o u d s o p g a v e Inhoudsopgave... 2 Visie... 3 Kernwaarden... 4 1. Evangelie Centraal... 4 2. Eigentijds en Relevant... 4 3. Echtheid... 4 4. Excelleren... 4

Nadere informatie

[ Zuid Afrika Project ] Onze mogelijkheden In Zuid Afrika In Nederland Ervaring

[ Zuid Afrika Project ] Onze mogelijkheden In Zuid Afrika In Nederland Ervaring In dit document zetten we onze conceptplannen voor de doorstart van het Zuid Afrika Project uiteen. Vanuit opgedane ervaringen en kennis willen we nieuwe doelstellingen formuleren en een methode van aanpak

Nadere informatie

HOOFDLIJNEN BELEIDSPLAN

HOOFDLIJNEN BELEIDSPLAN DoorBrekers HOOFDLIJNEN BELEIDSPLAN VERSIE: 30 NOVEMBER 2015 Hoofdlijnen Beleidsplan DoorBrekers, v. 30/11/2015 1 HOOFDLIJNEN BELEIDSPLAN DOORBREKERS Versie: 30 november 2015 INLEIDING DoorBrekers is een

Nadere informatie

P o s t b u s 6 5 3 8 4 0 A B H a r d e r w i j k T e l. 0 3 4 1 5 6 4 4 8 8 i n f o @ m a f. n l w w w. m a f. n l

P o s t b u s 6 5 3 8 4 0 A B H a r d e r w i j k T e l. 0 3 4 1 5 6 4 4 8 8 i n f o @ m a f. n l w w w. m a f. n l P o s t b u s 6 5 3 8 4 0 A B H a r d e r w i j k T e l. 0 3 4 1 5 6 4 4 8 8 i n f o @ m a f. n l w w w. m a f. n l KvK: Harderwijk: 41 23 11 29 www.maf.nl/baarssen Nieuwsbrief nr. 1 April 2013 BESTE

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Lotte s Leven

Beleidsplan Stichting Lotte s Leven Beleidsplan Stichting Lotte s Leven Versie 1.0 - december 2012 2012-2013 Inhoud Opbouw van het beleidsplan 3 De interne organisatie 4 Werving van financiële middele 5 Wijze van fondsenwerving 6 Doelen

Nadere informatie

Stichting International Development Student Society Nederland. Beleidsplan 2014-2015

Stichting International Development Student Society Nederland. Beleidsplan 2014-2015 Stichting International Development Student Society Nederland Beleidsplan 2014-2015 Delft, juni 2014 Oosteinde 242a 2611 SV Delft +31 (0) 647434808 Kvk-nummer: 58297618 Fiscaal nummer: 852972076 Dossiernummer:

Nadere informatie

Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor?

Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor? 8 Ondernemers voor Ondernemers Jaarverslag 2014 9 Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor? Missie De missie van de vzw Ondernemers voor Ondernemers (opgericht in 2000) is het bevorderen van duurzame

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 Beleidsorgaan Zuid-Afrika

Jaarverslag 2015 Beleidsorgaan Zuid-Afrika Jaarverslag 2015 Beleidsorgaan Zuid-Afrika Maart 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Verslag van het bestuur... 5 Toekomst... 6 Financiën... 7 2 Voorwoord Geachte lezers, Het doet plezier

Nadere informatie

Hartelijk welkom! informatiefolder

Hartelijk welkom! informatiefolder Hartelijk welkom! informatiefolder Al ruim 100 jaar in beweging! Onze harten naar God... Pinkstergemeente Immanuël is een gemeenschap van christenen die functioneert als een hartelijk en open gezin dat

Nadere informatie

Identiteit, Visie & Missie.

Identiteit, Visie & Missie. Identiteit, Visie & Missie. Identiteit: Christengemeente Meerkerk is opgericht in September 2014. De initiatiefnemers hadden samen met een aantal anderen al jaren het verlangen om in de eigen woonomgeving

Nadere informatie

In dit document kan je lezen over de geschiedenis, visie, doelen, verwachtingen en opzet van het @lead-vormingstraject

In dit document kan je lezen over de geschiedenis, visie, doelen, verwachtingen en opzet van het @lead-vormingstraject Athletes in Action Atoomweg 10-2 9743 AK Groningen 0505492715 info@athletesinaction.nl In dit document kan je lezen over de geschiedenis, visie, doelen, verwachtingen en opzet van het @lead-vormingstraject

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Kidron

Beleidsplan Stichting Kidron Beleidsplan Stichting Kidron 2016-2017 Inhoudsopgave Bladzijde 1. Inleiding 2 2. Algemeen 2 2.1 Ontstaan Stichting Kidron 2 2.2 Stichting Kidron in 2016 2 3. Organisatiestructuur 3 3.1 Bestuur 3 3.2 Medewerkers

Nadere informatie

ANBI verantwoording 2014

ANBI verantwoording 2014 ANBI verantwoording 2014 Content De naam RSIN of het fiscaal nummer De contact gegevens De bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden Het beleidsplan Het beloningsbeleid De doelstelling Een

Nadere informatie

Beleidsplan stichting Waarder helpt Roemenië 2014 t/m 2017 BELEIDSPLAN. 2014 t/m 2017 Hulpverlening aan Roemenië. Stichting Waarder Helpt Roemenië

Beleidsplan stichting Waarder helpt Roemenië 2014 t/m 2017 BELEIDSPLAN. 2014 t/m 2017 Hulpverlening aan Roemenië. Stichting Waarder Helpt Roemenië BELEIDSPLAN 2014 t/m 2017 Hulpverlening aan Roemenië Inhoud: 1. Inleiding 1.1 Wat is Stichting Waarder helpt Roemenië? 1.2 De Visie 1.3 De Missie 2. Bestuur en taken 2.1 Het bestuur 2.2 De werkzaamheden

Nadere informatie

A. Algemene gegevens. Gereformeerde Kerk Haarlem-West Telefoonnummer: 023-5244569 RSIN/Fiscaal nummer: Nog niet bekend

A. Algemene gegevens. Gereformeerde Kerk Haarlem-West Telefoonnummer: 023-5244569 RSIN/Fiscaal nummer: Nog niet bekend A. Algemene gegevens Naam ANBI: Gereformeerde Kerk Haarlem-West Telefoonnummer: 023-5244569 RSIN/Fiscaal nummer: Nog niet bekend Website adres: www.pelgrimkerk.nl E-mail: scriba@pelgrimkerk.nl Adres: Stephensonstraat

Nadere informatie

NIEUWS. de kerk. Gods missie en. van WEC Nederland. www.wec-nederland.org 1913-2013. okt. - dec. 2013 jaargang 51

NIEUWS. de kerk. Gods missie en. van WEC Nederland. www.wec-nederland.org 1913-2013. okt. - dec. 2013 jaargang 51 okt. - dec. 2013 jaargang 51 4 NIEUWS van WEC Nederland 100 Gods missie en de kerk 1913-2013 www.wec-nederland.org Van de redactie door Jacques-Matthieu de Jong Van het thuisfront door Chris & Betty Hund

Nadere informatie

Stichting So Logical Foundation

Stichting So Logical Foundation Stichting So Logical Foundation BELEIDSPLAN 2015-2016 Stichting So Logical Foundation Postbus 5823 1410 GA Naarden Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 4 3. Werkwijze 6 4. Organisatie 7 5. Financiën

Nadere informatie

2013-2014. Beleidsplan. Festivals Tegen Dierenleed. Versie 1.1 Jasper Coolen. Festivals Tegen Dierenleed

2013-2014. Beleidsplan. Festivals Tegen Dierenleed. Versie 1.1 Jasper Coolen. Festivals Tegen Dierenleed 2013-2014 Beleidsplan Festivals Tegen Dierenleed Versie 1.1 Jasper Coolen Festivals Tegen Dierenleed 4/27/2013 Inhoud 1. Voorwoord ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Beleidsplan stichting Vrienden van Indlu Yethemba

Beleidsplan stichting Vrienden van Indlu Yethemba Beleidsplan stichting Vrienden van Indlu Yethemba -1- Hoofdstuk 1 Inleiding In april 2004 vertrok Hetty Bloem naar Kriel (Zuid Afrika) en werkte in het kindertehuis van de Shelter Ministries. Gedurende

Nadere informatie

Zending wereldwijd. 11 juni: GZB-dag over zending in Europa. Driebergen, mei 2016

Zending wereldwijd. 11 juni: GZB-dag over zending in Europa. Driebergen, mei 2016 11 juni: GZB-dag over zending in Europa Op D.V. zaterdag 11 juni wordt de jaarlijkse GZB-dag gehouden. De dag heeft het thema: De kerk begint opnieuw, over zending in Europa. Sprekers zijn prof. dr. Henk

Nadere informatie

Uw gemeente en Operatie Mobilisatie

Uw gemeente en Operatie Mobilisatie Uw gemeente en Operatie Mobilisatie Operatie Mobilisatie helpt uw gemeente bij de verspreiding van het evangelie door sprekers, het uitzenden van zendingswerkers, concerten, kinderwerk en thema-avonden.

Nadere informatie

Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer

Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer Inleiding In de komende maanden willen we als kerkenraad een beleidsplan opstellen voor de komende vijf jaar. Iedereen die op dit moment op de één of andere manier

Nadere informatie

Nog niet ontvangen van belastingdienst

Nog niet ontvangen van belastingdienst A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse gemeente te Garyp RSIN/Fiscaal nummer: Website adres: Nog niet ontvangen van belastingdienst www.pkngaryp.nl E-mail: info@pkngaryp.nl Adres:

Nadere informatie

ANBI- gegevens van de diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Zwartebroek.

ANBI- gegevens van de diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Zwartebroek. ANBI- gegevens van de diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Zwartebroek. A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal nummer: Website adres: E-mail: Adres: Postcode:

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Near East Ministry over 2011

Jaarverslag Stichting Near East Ministry over 2011 Jaarverslag Stichting Near East Ministry over 2011 1. Algemene informatie over de organisatie Voor u ligt het jaarverslag 2011 van Stichting Near East Ministry. De Stichting Near East Ministry is opgericht

Nadere informatie

Uitzending: het geografische paradigma voorbij? Eleonora Hof 19 september 2014 edhof@pthu.nl http://www.pthu.nl/over_pthu/medewerkers/e.d.

Uitzending: het geografische paradigma voorbij? Eleonora Hof 19 september 2014 edhof@pthu.nl http://www.pthu.nl/over_pthu/medewerkers/e.d. Uitzending: het geografische paradigma voorbij? Eleonora Hof 19 september 2014 edhof@pthu.nl http://www.pthu.nl/over_pthu/medewerkers/e.d.hof/ Graag praat ik met jullie verder door over het thema: Uitzending,

Nadere informatie

Stichting Latoer BELEIDSPLAN 2015-2020

Stichting Latoer BELEIDSPLAN 2015-2020 Stichting Latoer BELEIDSPLAN 2015-2020 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 4 3. Werkwijze 5 4. Organisatie 6 5. Financiën 7 Pagina 2 van!syntaxisfout,! 1. Inleiding In dit beleidsplan kunt u meer

Nadere informatie

Diaconie van de Protestantse Gemeente te Rijswijk. www.protestantsrijswijk.com

Diaconie van de Protestantse Gemeente te Rijswijk. www.protestantsrijswijk.com DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE RIJSWIJK A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse Gemeente te Rijswijk RSIN/Fiscaal nummer: Website adres: 823899081 www.protestantsrijswijk.com E-mail:

Nadere informatie

Beleidsplan 2011 2015

Beleidsplan 2011 2015 Peace Brigades International - afdeling Nederland Beleidsplan 2011 2015 Garanderen van continuïteit en vergroten van zichtbaarheid Peace Brigades International afdeling Nederland Oudegracht 36 3511 AP

Nadere informatie

Samen verder. Beleidsplan stichting Family Care 2015

Samen verder. Beleidsplan stichting Family Care 2015 Samen verder Beleidsplan stichting Family Care 2015 Samen verder In 2014 werden de voormalige zelfstandige stichtingen Voorkom!, Chris en Stay Clean samengebracht in een nieuwe, gezamenlijke stichting:

Nadere informatie

40-dagenboek. Zeven bouwstenen. voor een groeiende gemeente. Kees de Vlieger. Een Kerygma studie

40-dagenboek. Zeven bouwstenen. voor een groeiende gemeente. Kees de Vlieger. Een Kerygma studie 40-dagenboek Zeven bouwstenen voor een groeiende gemeente Kees de Vlieger Een Kerygma studie 1 Copyright Stichting Kerygma Nederland Kerkstraat 24-3 3781 GB Voorthuizen Tel. 0342-475048 E-mail: kerygma@kerygma.nl

Nadere informatie

Kerk 20.21 Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit.

Kerk 20.21 Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit. Kerk 20.21 Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit. a. Inleiding Veel christenen verlangen ernaar hun leven met elkaar en met hun omgeving te delen met hun buren,

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Double Harvest Netherlands

Beleidsplan. Stichting Double Harvest Netherlands Beleidsplan Stichting Double Harvest Netherlands Inhoudsopgave Vooraf...3 1. Algemene gegevens...4 2. Missie en visie...4 3. Doelstelling van de instelling en het actuele beleid...5 4. Wijze van fondswerving...6

Nadere informatie

Stichting Present Arnhem Strategisch Plan 2014-2016. Versie 1.1 April 2014

Stichting Present Arnhem Strategisch Plan 2014-2016. Versie 1.1 April 2014 Stichting Present Arnhem Strategisch Plan 2014-2016 Versie 1.1 April 2014 Een duidelijk verhaal Maatschappelijke trends Het antwoord van Present; onze missie en visie Onze unieke werkwijze Bewezen toegevoegde

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Emmanuel Deventer

Beleidsplan Stichting Emmanuel Deventer Beleidsplan Stichting Emmanuel Deventer Periode 2014-2018 Stichting Emmanuel Deventer Koningin Julianastraat 93 7415 GK Deventer Postbus 359 7400 AJ Deventer 0570626971 KvK 41244677 Vooraf Voor u ligt

Nadere informatie

meerjarig beleidsplan van de Stichting Masibambisane

meerjarig beleidsplan van de Stichting Masibambisane meerjarig beleidsplan van de Stichting Masibambisane In dit plan wordt het beleid voor de komende jaren vastgelegd. Het geeft inzicht in de manier waarop de Stichting Masibambisane haar doelstellingen

Nadere informatie

ANBI-gegevens Kerkgenootschap Nardus Statutaire naam: Evangelische gemeente Nardus RSIN:

ANBI-gegevens Kerkgenootschap Nardus Statutaire naam: Evangelische gemeente Nardus RSIN: Kerkgenootschap Nardus, Mob: 6 29119464 Nassaukade 1-5, Tel: 593-54525 * Evangelische Gemeenschap Postbus79, E-mail: kantoor@nardus.net 941 AB Beilen. Giften: NL7 INGB 2 363784 ANBI-gegevens Kerkgenootschap

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Waterlandziekenhuis. Beleidsplan 2014

Stichting Vrienden van het Waterlandziekenhuis. Beleidsplan 2014 Stichting Vrienden van het Waterlandziekenhuis Beleidsplan 2014 Purmerend, december 2013 1 Inhoud 1. De stichting Statutaire doelstelling Bestuursleden Beloningsbeleid Officiële gegevens 2. Strategie Missie

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 CAMA 1

Jaarverslag 2013 CAMA 1 Jaarverslag 2013 CAMA 1 UITGAVE: CAMA Postbus 265 3970 AG Driebergen Tel.: 0343 443392 Bank: NL76ABNA 048467048 BIC: ABNANL2A KvK. Utrecht: 541178941 www.cama.nl info@cama.nl www.facebook.nl/cama.nl Inhoud

Nadere informatie

Screening versus Roeping? Toerustingsdag van Member Care Nederland vrijdag 30 september 2011 in Amersfoort

Screening versus Roeping? Toerustingsdag van Member Care Nederland vrijdag 30 september 2011 in Amersfoort info@membercare.nl www.membercare.nl Screening versus Roeping? Toerustingsdag van Member Care Nederland vrijdag 30 september 2011 in Amersfoort Screening versus Roeping? Hartelijk welkom op deze toerustingsdag

Nadere informatie

Sharing is everything

Sharing is everything Sharing is everything Beleidsplan Stichting Periode 2011- januari 2020 Stichting Maliebaan 127 3527 CK Utrecht KvK nummer: 53529170 1. Inleiding Strategie, kernprincipes en uitgangspunten van de instelling

Nadere informatie

Preekschets Iedere christen een zendeling

Preekschets Iedere christen een zendeling Preekschets Iedere christen een zendeling ds. Niels de Jong (Rotterdam) en ds. Martin van Dam (Hagestein) Lezing: Mattheüs 9: 35 10:5a 35 En Jezus trok rond in al de steden en dorpen en gaf onderwijs in

Nadere informatie

leven leren delen Learning Community

leven leren delen Learning Community leven leren delen Learning Community Het ultieme doel is vernieuwing van levens Pijn & passie Als we op een trainingsweekend van Navigators LEF rondkijken, zien we jeugdleiders uit allerlei kerken en organisaties

Nadere informatie

Jaarbeleid 2014-2015

Jaarbeleid 2014-2015 Jaarbeleid 2014-2015 Navigators Studentenvereniging Utrecht Bestuur Bottema in samenwerking met de staf: Pieternel Bottema Praeses Annegreet van der Linde Ab Actis Edwin Valster Quaestor Berdien van der

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015

Beleidsplan 2014-2015 Beleidsplan 2014-2015 Sunny Side Up Foundation Weleveld 18, 2151 JR Nieuw-Vennep www.sunnysideupfoundation.com KvK: 60369698 RSIN: 853879497 Bankrekeningnummer: NL34 INGB 0006482112 De inhoud 1. Het idee...

Nadere informatie

Stichting Vrienden van In de Bres. Verslag activiteiten en financiën 2012

Stichting Vrienden van In de Bres. Verslag activiteiten en financiën 2012 Vrienden van In de Bres helpt medemensen op weg naar herstel Stichting Vrienden van In de Bres zet zich in voor behoud en ontwikkeling van de christelijke identiteit van GGZ In de Bres. De christelijke

Nadere informatie

Zorg voor elkaar, niet alleen met woorden maar ook met daden.

Zorg voor elkaar, niet alleen met woorden maar ook met daden. Zorg voor elkaar, niet alleen met woorden maar ook met daden. EN JE NAASTE ALS JEZELF VOOR GEMEENTEN IN DE PRO- TESTANTSE KERK IN NEDER- LAND (PKN), IS ER EEN NIEUW DIACONAAL PROGRAMMA: PROJECT 10 27 MET

Nadere informatie

Ondersteuning Luchthavenpastoraat Schiphol

Ondersteuning Luchthavenpastoraat Schiphol Beleidsplan 2015-2018 Stichting Ondersteuning Luchthavenpastoraat Schiphol Vertrekpassage 219 1118 AV Schiphol Inhoudsopgave beleidsplan 1. Inleiding 2. Missie Stichting OLS 3. Stichting OLS: Wie zijn

Nadere informatie

Levend Water Nieuws. Beëindigen stichting Levende Stenen

Levend Water Nieuws. Beëindigen stichting Levende Stenen Levend Water Nieuws Beëindigen stichting Levende Stenen november 2014 Dit is een brief aan Levend Water leiders, leden en betrokken waarin wordt uitgelegd dat stichting Levende Stenen wordt beëindigd.

Nadere informatie

Beleidsplan Holland. 1. Inleiding

Beleidsplan Holland. 1. Inleiding Beleidsplan Beleidsplan Holland 1. Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Ambassadors Football Holland. In het beleidsplan kunt u lezen hoe Ambassadors Football op dit moment georganiseerd

Nadere informatie

Beleidsplan stichting The Shelter Ministries

Beleidsplan stichting The Shelter Ministries Beleidsplan stichting The Shelter Ministries Kamerik, maart 2015 www.shelter-ministries.org bestuur@shelter-ministies.org Beukenhof 1 3471 CZ Kamerik 1. Doel en aanpak Voor u ligt het beleidsplan van stichting

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Beleidsplan Stichting Opdracht in Afrika Januari 2014 - 1 -

BELEIDSPLAN. Beleidsplan Stichting Opdracht in Afrika Januari 2014 - 1 - BELEIDSPLAN Beleidsplan Stichting Opdracht in Afrika Januari 2014-1 - INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. INLEIDING... 3 2. HET DOEL VAN DE STICHTING... 4 Missie... 4 Visie... 4 Werkgebied... 4 Werkwijze...

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Talud

Beleidsplan Stichting Talud Beleidsplan Stichting Talud 1. De stichting 1.1 Gegevens Stichting Talud is gevestigd op: Strawinskylaan 653 1077 XX Amsterdam De formele oprichting van de Stichting heeft plaatsgevonden op 13 september

Nadere informatie

PROFETISCHE LEERGEMEENSCHAP INFORMATIEBOEKJE OVER DE INHOUD, OPZET EN RESULTATEN VAN EEN TWEEJARIG LEERPROCES

PROFETISCHE LEERGEMEENSCHAP INFORMATIEBOEKJE OVER DE INHOUD, OPZET EN RESULTATEN VAN EEN TWEEJARIG LEERPROCES PROFETISCHE LEERGEMEENSCHAP INFORMATIEBOEKJE OVER DE INHOUD, OPZET EN RESULTATEN VAN EEN TWEEJARIG LEERPROCES VERLANGEN Ieder mens is geschapen om de stem van de Vader te verstaan, zoals een schaap de

Nadere informatie

Activiteitenverslag en financiële verantwoording Netwerk ICF Veenendaal, 2013.

Activiteitenverslag en financiële verantwoording Netwerk ICF Veenendaal, 2013. Activiteitenverslag en financiële verantwoording Netwerk ICF Veenendaal, 2013. In het kader van voldoen aan de nieuwe ANBI regelgeving publiceren wij in dit document: Naam van de instelling: Stichting

Nadere informatie

CLUBAANBOD EN TRAINING SAMEN HET GELOOF ONTDEKKEN EN VERDIEPEN

CLUBAANBOD EN TRAINING SAMEN HET GELOOF ONTDEKKEN EN VERDIEPEN CLUBAANBOD EN TRAINING SAMEN HET GELOOF ONTDEKKEN EN VERDIEPEN Bruisend Jeugdwerk De kerk als plek waar jongeren, gelovig of niet, graag naartoe gaan om God beter te leren kennen. Jeugdleiders die dichterbij

Nadere informatie

1. KORTE BESCHRIJVING PRESENT ALGEMENE DOELSTELLING 2. KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT 3. ORGANISATIE 4. HUIDIGE SITUATIE

1. KORTE BESCHRIJVING PRESENT ALGEMENE DOELSTELLING 2. KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT 3. ORGANISATIE 4. HUIDIGE SITUATIE JAAR PLAN 2015 1 INHOUDSOPGAVEN 1. KORTE BESCHRIJVING PRESENT ALGEMENE DOELSTELLING 2. KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT 3. ORGANISATIE 4. HUIDIGE SITUATIE 5. DOELSTELLINGEN 6. GEMEENTE 7. BEGROTING 2015

Nadere informatie

ANBI-transparantie gegevens Nederlands Gereformeerde Kerk Krommenie

ANBI-transparantie gegevens Nederlands Gereformeerde Kerk Krommenie ANBI-transparantie gegevens Nederlands Gereformeerde Kerk A. Algemene gegevens Naam ANBI: Nederlands Gereformeerde Kerk te Telefoonnummer (facultatief): 075 628900 RSIN/Fiscaal nummer: 821789788 Website

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Kidron

Beleidsplan Stichting Kidron Beleidsplan Stichting Kidron 2014-2015 Inhoudsopgave Bladzijde 1. Inleiding 2 2. Algemeen 2 2.1 Ontstaan Stichting Kidron 2 De naam Kidron 2.2 Stichting Kidron in 2014 3 3. Organisatiestructuur 4 3.1 Bestuur

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Versie 1.0 Status Definitief 1 November 2011 Pagina 1

Inhoudsopgave. Versie 1.0 Status Definitief 1 November 2011 Pagina 1 Inhoudsopgave Introductie... 2 Missie en visie... 3 Doelstellingen 2010-2015... 4 Fondswerving... 5 Financieel beleid beheerskosten... 6 Verhouding tot ondersteuningscommissies... 7 Versie 1.0 Status Definitief

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Stichting Masjid Al-Hikmah PS Indonesia Heeswijkplein 170-171 2531 HK Den Haag E alhikmah@indonesia.nl W www.alhikmah.indonesia.nl T 0621411025 IBAN : NL53RABO 0310 4888 26 KvK : 66172527 Beleidsplan 2016-2021

Nadere informatie

Gemeentevergadering 25 november 2015. Beroepingswerk? Doe mij maar gewoon een nieuwe dominee!

Gemeentevergadering 25 november 2015. Beroepingswerk? Doe mij maar gewoon een nieuwe dominee! Gemeentevergadering 25 november 2015 Beroepingswerk? Doe mij maar gewoon een nieuwe dominee! Agenda 1. Inleiding over het beroepen 2. Gesprekken per wijk 3. Samenvatting en terugkoppeling Tijdslijn - 25

Nadere informatie