Trajektinfojaargang 22 maart 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Trajektinfojaargang 22 maart 2014"

Transcriptie

1 Trajektinfojaargang 22 maart 2014 Het Buurttheater Mariaberg op de planken Inhoud Persoonlijk documentair theater in de meest pure vorm 1 Voorwoord Iedereen doet ertoe 2 Vervolg voorpagina 2 Het nieuwe buurtcentrum De Boeckel in De Heeg 2 Vrijwilligers in actie Mooie resultaten voor het eerste Sociaal Café in Wittevrouwenveld 3 Trajekt-nieuws 4+5 Challenge Day 6 In Beeld 7 Aan-zet 7 Voorjaarsbeurs op 15 april 8 Samen de schouders onder de schuldenproblematiek 8 Colofon 8 Mooie, recht uit het hart-voorstelling van Buurttheater Mariaberg (BTM) Persoonlijk documentair theater in de meest pure vorm Voor een enthousiast publiek speelt het Buurttheater Mariaberg op zondagmiddag 19 januari voor de negende keer op rij Drei, twie, ein Veuls diech al get? in het Kumulustheater in Maastricht. Het is de één na laatste voorstelling: binnenkort valt het doek voor dit succesvolle stuk in Maastrichts dialect, dat in november en januari volle zalen trok. Het buurttheater wil door middel van persoonlijk documentair theater individuele problematieken aan de orde stellen, die raken aan bredere sociaal maatschappelijke thema s. De foto s bij dit artikel zijn het resultaat van een match op de beursvloer (oktober vorig jaar), die het buurttheater maakte met de fotograaf Twan Wiermans Op het podium: een jongen van rond de 13 jaar die vertelt over zijn aandoening. Hij heeft verschillende allergieën, waardoor hij onder andere geen gluten mag eten. Om wat kilo s bij te komen krijgt hij als extra aanvulling sondevoeding toegediend. Aan het eind van zijn verhaal doet hij zijn T-shirt omhoog en laat zijn buik zien, waarop een zogeheten Mic-Key button te zien is, een afsluitbare button waarlangs via een buisje sondevoeding toegediend kan worden. Een alleenstaande oudere vrouw vertelt over haar leven: hoe ze s morgens voor het ontbijt mooi de tafel dekt voor zichzelf, hoe ze de dag doorbrengt en s avonds om half 10 haar bed opzoekt. Ondanks dat ze veel alleen is, voelt zij zich niet eenzaam en geniet nog volop van wat het leven haar te bieden heeft. Een huisvrouw blikt met heimwee terug naar vroegere tijden: haar buurt was toen veel gezelliger en persoonlijker. Buren waren geen onbekenden en aankloppen om iets te lenen of samen een kopje koffie te drinken behoorde bijna tot de dagelijkse routine. Hoe anders is het nu gesteld met de sfeer nu in de buurt... En zo gaat het door: de voorstelling is een aaneenschakeling van korte scènes, waarin de spelers terugblikken op hun leven, over hun ervaringen vertellen, bekentenissen doen en (soms) pijnlijke persoonlijke herinneringen ophalen. De scènes worden afgewisseld met het lied Light my fire van the Doors, dat door enkele spelers vertolkt wordt. Een hele trits aan thema s passeert de revue: het verschil tussen vroeger en nu, de tegenstelling tussen jong en oud, veiligheid in de buurt, kindermisbruik, ziekte, liefde, eenzaamheid. Vervolg op pagina 2 Trajekt-info is een uitgave van welzijnsorganisatie Trajekt en verschijnt 4 keer per jaar. Het blad wordt in een oplage van 2500 exemplaren verspreid onder medewerkers, vrijwilligers en relaties van Trajekt.

2 Iedereen doet ertoe In de aanloop naar de verkiezingen hebben we als Trajekt op diverse manieren een boodschap de wereld in geholpen. Namelijk de overtuiging dat iedereen ertoe doet. Dat het een kwestie van beschaving is om ervoor te zorgen dat iedereen er in onze ingewikkelde samenleving toe kán doen. En dat dit bepalend is voor de waarde van onze maatschappij. Volgens mij is dit de diepste betekenis van de participatiesamenleving. Een sociaal weefsel waarin iedereen ertoe kan doen. Als het goed is zijn alle politieke partijen het hiermee eens. Het is immers een soort apolitieke waarheid. Een beschavingsideaal dat boven de politieke kleuren is verheven. Maar ook een overtuiging die dwingt tot kleur bekennen. Jij vindt toch ook dat iedereen ertoe doet? Vrijwilligers in actie Bij Trajekt werken ruim 1000 vrijwilligers. Zij vormen de drijvende kracht achter veel activiteiten en projecten, die zonder hun inzet vaak niet uitvoerbaar zouden zijn. Dat verdient een blijk van waardering! Daarom belichten we in deze rubriek telkens een project of activiteit, waarin een of meer vrijwilligers een prominente rol vervullen. Dit keer aandacht voor de organisatie van het eerste Sociaal Café in Wittevrouwenveld, dat tot stand kwam dankzij de inzet van actieve leden van het buurtplatform Wittevrouwenveld. Thematafel Jeugd Pano Jalhay Knippen en plakken Na afloop is er voor het publiek gelegenheid om in het theatercafé nog een drankje te gebruiken, om eventueel samen met de spelers over de voorstelling na te praten. Acteur Pano Jalhay (20), in het dagelijks leven werkzaam als huisvuilbelader bij de gemeente Maastricht, speelt in Drei, twie, ein Veuls diech al get? een verpleger, een rol die dicht bij hem staat: Hij zit met zichzelf in de knoop, heeft spijt dat hij gestopt is met zijn school en niet verder gestudeerd heeft. Pano kijkt voldaan terug op de afgelopen maanden, waarin hij veel tijd heeft gestoken in de voorbereiding en uitvoering van het buurttheater. Ik vond het heel leuk om toneel te spelen en om samen met de anderen een mooi theaterstuk te maken, gebaseerd op ons eigen leven. Hoe is het verhaal tot stand gekomen? We hebben gesprekken gevoerd en zijn uitgebreid geïnterviewd door de regisseur, Tamara Jongerden van Kumulus en Trajekt-medewerker Gina Mingels. Zij hebben alles opgeschreven. Samen met de hele groep is er uit deze interviews, door knippen en plakken, een script ontstaan, met als resultaat deze voorstelling. Als voorbereiding kreeg de spelersgroep ook toneellessen en een masterclass theater. Daarvoor kan het nodig zijn dat kwetsbare mensen en buurten ondersteuning krijgen van professionele welzijnswerkers. In buurtcentra, in wijkservicepunten en tijdens open spreekuren ondersteunen zij mensen die bijvoorbeeld worstelen met bureaucratie of opvoedingsonmacht of met criminaliteit of overlast in hun buurt. Onze professionals tonen zich daarbij specialisten van het gewone leven. Overal waar de leefbaarheid van de samenleving, de redzaamheid van burgers of het opgroeien van jeugd in het geding is, kan een beroep op hen worden gedaan. Met als ideaal dat we een samenleving zijn waarin niemand zomaar kan wegzakken onder een beschavingsminimum. Meer begrip tussen jong en oud Roy Hulst, jeugdopbouwwerker van Trajekt en een van de kartrekkers van Drei, twie, ein, is heel trots op de spelers van het buurttheater, de vrijwilligers en het mooie eindproduct dat ze samen hebben neergezet. Dit stuk is een echte buurtproductie; de buurtbewoners zijn verantwoordelijk voor het verhaal, de rolbezetting, de aankleding en het decor. Zelfs de kaartverkoop wordt verzorgd door een vrijwilliger uit de buurt. Ook vindt hij het uniek dat in it gezelschap drie generaties meespelen. De oudste is 91, de jongste 13, merkt hij op. BTM is een uitvloeisel van het project JOIN, Jong en Oud Interactief. De relaties tussen jong en oud in de buurt waren slecht. Er was veel onbegrip over en weer. Onder de kapstok van JOIN hebben we een aantal buurtactiviteiten georganiseerd met jong en oud, om zo meer begrip te kweken tussen beide groepen. Het buurttheater is daaruit voortgekomen. En het resultaat mag er zijn, dat is wel duidelijk. Er is nu meer tolerantie tussen de generaties, zeer zeker binnen de theatergroep, en dat heeft een positieve uitstraling in de buurt. Ouderen zien dat jongeren ook een positieve bijdrage kunnen leveren. En omgedraaid hebben jongeren ook meer begrip voor de ouderen, aldus Roy. Op 29 maart begeeft het Buurttheater zich ver buiten de stadsgrenzen van Maastricht: het gezelschap is gevraagd een voorstelling te geven op het International Community Arts Festival (ICAF) in Rotterdam. De organisatie van het festival zorgt voor een Engelse boventiteling. Het Buurttheater Mariaberg gaf in totaal 9 voorstellingen, verspreid over november en januari. De uit 13 spelers bestaande groep werd aangevuld door gastactrice Irma van Hoof. De regie lag in handen van Tamara Jongerden van Kumulus en tiener- en jongerenwerker Gina Mingels van Trajekt. BTM is een community arts project in samenwerking tussen Trajekt en Kumulus. Meer informatie over ICAF is te vinden op In deze uitgave van Trajekt-info komen diverse projecten aan de orde die laten zien hoe welzijnswerkers hier samen met burgers invulling aan geven. Zoals het Sociaal Café in Wittevrouwenveld. Of het nieuwe buurtcentrum De Boeckel in De Heeg. Of het Wijkservicepunt in Maastricht Zuidoost. Of de Maatschappelijke Beursvloer, die op 15 april met de intussen bekende gongslag zal worden gestart door burgemeester Hoes. Allemaal voorbeelden van initiatieven die ertoe bijdragen dat iedereen kan deelnemen aan het verbeteren van onze leefwereld. Hopelijk haalt u uit deze Trajekt-info de nodige inspirerende ideeën voor onze participatiesamenleving in actie! Anne Buskes Directeur bestuurder Trajekt Het nieuwe buurtcentrum De Boeckel in De Heeg Op maandag 17 maart wordt in De Heeg het geheel verbouwde en gemoderniseerde buurtcentrum De Boeckel geopend. Waar eerst enige twijfel was over de toekomst van dit buurtcentrum, is de afgelopen tijd met man en macht gewerkt om nu te kunnen spreken over een nieuwe start van iets moois in deze buurt. Velen zijn de afgelopen tijd betrokken geweest bij de verbouwing. Het eindresultaat is iets om trots op te zijn. Vooral de wijze waarop het uiteindelijk tot stand is gekomen : door inzet en intensieve samenwerking tussen buurtvrijwilligers, verenigingen, buurtplatform, bewonerscommissie, Trajekt en de gemeente. De Boeckel wordt weer een plek waar je als buurtbewoner graag vertoeft. Of het nu met carnaval is, voor een buurtvergadering, in het Heegeneerke of bij een van de vele clubs. Trajekt Maastricht Zuidoost wordt nu ook vaste bewoner van De Boeckel. Trajekt is al geruime tijd actief in dit gemeenschapshuis, maar vanaf maart zijn nagenoeg alle diensten van Trajekt Maastricht Zuidoost gevestigd in deze locatie. Marcel Tonnaer in actie tijdens het Sociaal Café Mooie resultaten eerste Sociaal Café in Wittevrouwenveld Geen woorden maar daden Onder het motto Wittevrouwenveld verrast zichzelf! vond op vrijdag 24 januari onder grote belangstelling het eerste Sociaal Café plaats in het Trefcentrum in Wittevrouwenveld te Maastricht. Tal van partijen die zich inzetten voor de leefbaarheid van Wittevrouwenveld waren aanwezig. Buurtbewoners maakten volop afspraken om het leefklimaat van hun buurt te verbeteren. De organisatie van dit evenement lag in handen van onder anderen Marcel Tonnaer en Ria Haesen van het buurtplatform Wittevrouwenveld, met ondersteuning van Riëlle Schols en andere opbouwwerkers van Trajekt. Een gesprek over de aanleiding, de resultaten en het vervolg van dit mooie buurtinitiatief. Het buurtplatform van Wittevrouwenveld is altijd een goed functionerend netwerk geweest, vindt Riëlle Schols: Enkele buurtbewoners hebben heel geregeld goede ideeën aangeleverd en nauw samengewerkt met het platform. Onder hun invloed zijn verschillende mooie initiatieven ontstaan, zoals de maandagmiddag inloop voor ouderen uit de buurt en de jeu de boules club. Toch wordt het platform door de buurt vooral gezien als een op zichzelf staande club, en dat moet anders. Het is belangrijk dat het buurtplatform meer sámen met de bewoners zaken oppakt, onderschrijft Ria Haesen. Het buurtplatform moet kantelen en de buurtbewoners prikkelen om zelfstandig initiatieven te nemen; het platform heet niet voor niets Wittevrouwenveld actief. Daarbij is de rol van Trajekt veranderd van een begeleidende naar een meer adviserende rol. Dus is het zaak niet meer teveel te leunen op Trajekt. Van praatgroep naar doegroep Een mooi idee dat vorig jaar ontstond tijdens vergaderingen van het buurtplatform was het organiseren van een Sociaal Café: een soort platform voor buurtbewoners om wensen te uiten en samen aan de slag te gaan. Volgens Marcel Tonnaer een perfect middel om buurtbewoners meer bij de buurt te betrekken. Maar het bleef een sluimerend idee, zonder vaste contouren en niet concreet uitgewerkt. Een impuls om hier verder mee aan de slag te gaan kwam in oktober, toen de gemeente een prijsvraag uitschreef voor het beste idee voor de stad, rond het thema Samen kunnen we het zelf. Marcel: Daar wilden wij als buurtplatform graag aan meedoen. We hebben ons idee over het Sociaal Café ingestuurd en een prijs gewonnen van 4000 euro! Een match van het buurtplatform met schrijver/filosoof Govert Derix op de Maatschappelijke Beursvloer in oktober vorig jaar zorgde vervolgens dat het plan rond het Sociaal Café een stuk concreter werd. De match bestond uit een consult, waarin wij de gelegenheid kregen om hem advies te vragen over onze aanpak. Zo gezegd zo gedaan: Govert maakte een uitgebreid plan van aanpak voor ons, inclusief een leidraad voor het organiseren van een Sociaal Café, met als centrale boodschap: het buurtplatform maakt een kanteling van praatgroep naar doegroep, aldus Marcel. Eerder al was er namens het buurtplatform een nieuwjaarskaart gestuurd naar alle buurtbewoners, met behalve een nieuwjaarswens ook een uitnodiging voor het Sociaal Café. Daarnaast konden bewoners op een kaartje wensen voor de buurt kenbaar maken en zich opgeven voor buurtacties of verenigingen. Deze actie leverde behoorlijk wat reacties op. Lijst van afspraken Op 24 januari was het eindelijk zover: het eerste Sociaal Café vond plaats onder grote belangstelling rond de 70 bezoekers in een gezellig aangeklede zaal in het Trefcentrum. Overal stonden themastatafels met vertegenwoordigers van verenigingen, de buurt of van Trajekt, vertelt Riëlle. Het betrof thema s als ontmoeting & activiteiten, leefbaarheid, kunst & cultuur, jeugd en burenhulpdiensten. Geïnteresseerden konden aanschuiven voor meer informatie, hun wensen kenbaar maken of ideeën bespreken. Vervolgens lichtten de gespreksleiders de ingezonden en de nieuwe, ter plekke ontstane wensen en ideeën toe, en nodigden de bezoekers uit deze verder uit te werken en afspraken te maken. Het uiteindelijke resultaat mocht er zijn. Er werd een lijst samengesteld van 15 afspraken op allerlei gebied, die uitgevoerd gaan worden door de bewoners. Wittevrouwen verrast zichzelf Marcel weet het zeker, het gaat lukken, Wittevrouwenveld gaat bruisen van de activiteiten. Een greep uit het programma: er komt een vlooienmarkt in het Buurtpark en een zeskamp voor jong en oud. Twee buurtbewoners gaan een boekenpunt opzetten in het Trefcentrum, waar liefhebbers gratis boeken kunnen lenen. Jongeren hebben een film gemaakt over sociale druk getiteld Oonder drök, en alle bezoekers van het Sociaal Café zijn uitgenodigd om naar de première in Lumière te komen. De Happy Kids willen ouderen uit de buurt uitnodigen voor een etentje bij Resto VanHarte. En de klussendienst van de vrijwilligers van Servatius gaat samenwerken met de Burenhulpdienst Voor Elkaar. Al deze initiatieven worden verder uitgewerkt en gecommuniceerd met de buurt door publicaties op de website van het buurtplatform (www.wvvactief.nl) en in de buurtkrant. Het buurtplatform hoopt dat er een zwaan-kleef-aan effect ontstaat, waarbij steeds meer mensen mee gaan doen, en Wittevrouwenveld zichzelf zal blijven verrassen. Binnenkort krijgt het buurtplatform nu Stichting Buurtplatform WVV Actief een verenigingsstructuur, met de naam: Buurtvereniging Wittevrouwenveld Actief. 2 3

3 Trajekt-nieuws LIKE A BASS 2 voor en door de jeugd van Vaals De vrijwilligersgroep Jeugd van Vaals organiseerde, in samenwerking met Fraiche, het jongerenwerk van Trajekt en de GGD voor de tweede keer een spetterend feest voor de jeugd van 12 tot en met 18 jaar, onder de naam LIKE A BASS 2, the next level. Tijdens het feest, dat op 10 januari plaatsvond, was er ook aandacht voor de landelijke campagne NIX18. Heropening jongerencentrum De Heeg In 4 februari jl. is het jongerencentrum in De Boeckel in De Heeg heropend. Het centrum heeft een nieuwe naam, de Crib28, en is door jongerenwerkers, vrijwilligers en jongeren opgeknapt en opnieuw in de verf gezet. Samenwerken, de basis voor succes in Meerssen Een aantal jongeren opperde het idee voor dit feest, en de Jeugd van Vaals is ermee aan de slag gegaan, samen met een aantal vrijwilligers uit dezelfde leeftijdscategorie als de doelgroep. De jeugd van de bank halen en ze hun eerste uitgaansgelegenheid bieden, dat was het doel van LIKE A BASS 2. Door de populaire Dj s die de nieuwste muziekstijlen ten gehore brachten én een hippe entourage werd het een geslaagd en goed bezocht feest. Anders dan de vorige keer was er nu extra aandacht voor een maatschappelijk thema, namelijk: NIX18. Dit is de landelijke campagne die jongeren (en ouders) bewust moet maken van de gezondheidsrisico s van alcohol en sigaretten voor jongeren onder 18 jaar. Per 1 januari 2014 is immers een nieuwe wet ingevoerd, die het verkopen van alcohol en sigaretten aan jongeren onder de 18 jaar verbiedt. Om dit thema uit te dragen tijdens het feest is er nauw samengewerkt met de gemeente Vaals, de GGD Zuid-Limburg, Trajekt en Fraiche. Trajekt krijgt ook vestiging binnen MFA in Margraten De opening trok veel belangstelling. Een veertigtal bezoekers kwam een kijkje nemen. De Crib28 is iedere dinsdag van tot uur geopend. Alle jeugd afkomstig uit De Heeg in de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar is van harte welkom. Go! Active Be! Creative daagt de jeugd van Gulpen-Wittem uit Het project Go Active Be Creative! heeft in een tijdsbestek van een half jaar al een breed sportief en cultureel aanbod gerealiseerd voor de jeugd in Gulpen-Wittem. Combinatiefunctionaris Loek Frijns doet verslag van de stand van zaken. Met het oog op de aanstaande decentralisaties is er ook vanuit de opdrachtgever/subsidieverstrekker van Trajekt, de gemeente, behoefte aan intensievere samenwerking. Trajekt denkt hier graag in mee. Een en ander heeft geresulteerd in een uitnodiging van de gemeente Meerssen aan Trajekt om deel te nemen aan het vierwekelijks overleg van de afdeling Samenleving. Alle beleidsmedewerkers van WWZ (Wonen, Welzijn en Zorg) en de Trajektmedewerker Maurice Haenen van opbouwwerk zijn hierbij aanwezig. De transparantie waarmee dit gepaard gaat is een eyeopener voor alle deelnemers. Samen wordt nagedacht over de inzet in de gemeente, de aandachtspunten dit jaar en een doorkijk naar volgend jaar. Ook het algemeen maatschappelijk werk en het schoolmaatschappelijk werk schuiven halfjaarlijks aan om trends en ontwikkelingen in de gemeente te signaleren. Samenwerken wordt op deze manier wel echt concreet en zichtbaar en dat is door alle partijen als zeer positief ervaren. Zowel het algemeen maatschappelijk werk als het schoolmaatschappelijk werk van Trajekt is vanaf 12 februari ook te bezoeken in de Multi Functionele Accommodatie (MFA) aan de President Kennedystraat 46 te Margraten. De spreekuren in de Bredeschool aan de Kramsvogel te Eijsden blijven gehandhaafd. In de Multi Functionele Accommodatie in Margraten is Trajekt gevestigd in de ruimte van de GGD Zuid-Limburg, voorlopig op de woensdag. Voor de inwoners betekent dit dat zij gebruik kunnen maken van het inloopspreekuur op de woensdagochtend van 9.00 tot uur in de MFA Margraten en op donderdag van 9.00 tot uur in de Bredeschool te Eijsden. Verder wordt er volgens afspraak gewerkt. Door de intrek in de MFA zullen de Trajekt-medewerkers fysiek meer aanwezig zijn binnen de kern Margraten, en dus beter bereikbaar voor de burgers. Op 16 maart zal de nieuwe vestiging officieel geopend worden. Het is leuk om te zien dat een aantal verenigingen zelf bellen met de vraag of ze iets kunnen betekenen voor dit project, en dat kinderen vragen wanneer er weer iets georganiseerd gaat worden, vertelt een enthousiaste Loek. Men ziet de meerwaarde van dit aanbod en wil dan graag aansluiten. Vooralsnog verloopt het voorspoedig en staan er nog een aantal leuke en uitdagende activiteiten op het programma. Bij de gemeente Gulpen-Wittem komen positieve geluiden binnendruppelen vanuit het werkveld. Het is belangrijk dat de gemeente, scholen, ouders, verenigingen en externe partners voortdurend geïnformeerd worden over de voortgang van het project, vindt hij. We zien dat de kinderen enthousiast worden bij het aanbod tijdens school, maar ook na school en in vakantieperiodes. Samenwerken met meerdere partners, verenigingen en vrijwilligers, de jeugd enthousiasmeren door het aanbieden van een afwisselend en kwalitatief goed programma; dat alles leidt tot deze succesformule. Vanaf 10 maart start het naschools aanbod sport en cultuur en het project (S)Cool on wheels. Kinderen ervaren in de praktijk hoe het is om met een handicap te bewegen en te sporten. De ondersteuning die de docenten krijgen bij de gymlessen, wordt als positief ervaren, en ook ouders merken dat kinderen enthousiast thuiskomen dankzij een gevarieerder aanbod, aldus Loek. Certificaatuitreiking Jongerenbuurtbemiddelaars in Eijsden-Margraten Op woensdag 22 januari vond in Café de Sjmied in Oost-Maarland de certificaatuitreiking plaats aan de deelnemers van de training Jongerenbuurtbemiddeling. Zowel jongere en oudere Inwoners van Eijsden als scholieren van het Porta Mosana kregen uit handen van wethouder Bisscheroux van de gemeente Eijsden-Margraten dit certificaat uitgereikt. Nieuwe locatie Wijkservicepunt Maastricht Zuidoost Het Wijkservicepunt Maastricht Zuidoost is verhuisd: van Centre Ceramique, Avenue Céramique 50 naar Baron van Hövellstraat 4. Het nieuwe adres is slechts een paar honderd meter verwijderd van de oude locatie. Het spreekuur vindt plaats op dinsdag- en woensdagmiddag van tot uur. Tevens is er nog een extra spreekuur voor het Wijkservicepunt Maastricht Zuidoost op donderdagochtend van 9.00 tot uur in gemeenschapshuis de Boeckel, Roserije 410 in De Heeg. Bij SBO Bernardus loopt op dit moment een pilot project Theater en rekenen, kan dat dan? Professor Tafelmans weet op creatieve en theatrale wijze de kinderen te boeien met het organiseren van zijn befaamde vissticks-tafeltjes-etentjes. De kinderen krijgen voorname taken toebedeeld om deze etentjes te laten slagen. Samen het diner voorbereiden, samen genieten van theater en ondertussen samen op unieke wijze de tafeltjes leren. Dat zijn de ingrediënten voor een vernieuwende en inspirerende rekenles. De kinderen hebben heel enthousiast meegedaan, zegt lerares Anka Mestrini. Alle belangrijke rekenaspecten van het vermenigvuldigen en de tafels kwamen aan bod. Kortom, een geweldige versmelting van cultuur met onderwijs! Verder staan de projecten Limburg 70 jaar bevrijd, Kunst & Cultuur Kidz Reijmerstok en het straattheater op het programma. Het belooft een ware happening te worden. Wethouder Bisscheroux prees in zijn speech de deelnemers en Trajekt voor hun inzet om overlast en conflicten op een positieve manier te benaderen en op te lossen. Lag vroeger de nadruk vaak op repressie, nu is dialoog door middel van Jongerenbuurtbemiddeling de manier waarop de gemeente Eijsden-Margraten problemen in de gemeente wil aanpakken. De trainers Sandra Smeitink en Lonneke Paulissen van Trajekt waren zichtbaar trots op hun deelnemers en de behaalde resultaten! Kijk voor actuele tijden op 4 5

4 In Beeld Challenge Day Scholieren houden elkaar een spiegel voor Op 21 januari 2014 maakte het Stella Maris College in Valkenburg aan de Geul kennis met een wel heel bijzonder fenomeen: Challenge Day, een sinds twintig jaar beproefde Amerikaanse methode om onverschilligheid en onbegrip tussen scholieren tegen te gaan en wederzijds respect te stimuleren. In Nederland is Challenge Day vooral bekend geworden door het tv-programma Over de Streep van Arie Boomsma. Een gesprek met schoolmaatschappelijk werker Stephan Janssen over deze dag, die hij als zeer indrukwekkend ervaren heeft. Tijdens het overleg van het Preventieteam van Stella Maris, waar Stephan deel van uitmaakt, kwam deze bijzondere methode ter sprake. Rick Grond, de voorzitter, had vorig jaar een Challenge Day meegemaakt op een school in Brunssum, en was daar zeer over te spreken. Met zijn enthousiasme heeft hij de andere leden van het Preventieteam én het bestuur van de school aangestoken. Dankzij subsidie van de school én een bijdrage in de kosten van de gemeente, konden we een Challenge Day in het Stella Maris College laten plaatsvinden. Kentering Gedurende een gehele dag wordt een gemêleerd programma verzorgd door een afvaardiging van Amerikanen, verbonden aan de organisatie van Challenge Day. Het doel is om meer onderling begrip te creëren tussen leerlingen. Hoe gaat dat in zijn werk? Stephan: Door spelletjes af te wisselen met serieuze gesprekken, is het de bedoeling dat muren tussen de verschillende kliekjes op middelbare scholen afbrokkelen en hun vooroordelen over elkaar veranderen. De leerlingen worden uitgedaagd om verborgen gevoelens naar elkaar uit te spreken. Ze durven tijdens Challenge Day emoties en ervaringen met hun medescholieren te delen, waar ze nog nooit met iemand over hebben gesproken. Niet gemakkelijk, maar ze merken al snel dat ze niet alleen staan. Vaak hebben leerlingen vooroordelen en is er sprake van kwetsend gedrag naar elkaar toe, weet Stephan uit zijn ervaringen als schoolmaatschappelijk werker. Dat is niet altijd bewust, maar heeft grote gevolgen: onzekerheid, weinig zelfvertrouwen en faalangst, met uiteindelijk een negatieve ontwikkeling naar volwassenheid. De methode Challenge Day brengt een kentering teweeg bij de leerlingen. Als jij mij beter kende, dan wist je dat De dag zelf verloopt volgens een vast patroon, vertelt Stephan: Het programma heeft een hele mooie opbouw, met in de ochtend allerlei spelopdrachten, waardoor er een sfeer van gemoedelijkheid, ontspanning en met name veiligheid ontstaat. Na de spellen worden de groepen ingedeeld en begint het bekentenisgedeelte. We waren met 25 volwassenen, die elk een groep van 4 à 5 leerlingen onder hun hoede hadden. Daarna volgde de centrale stelling: Als jij mij beter kende, dan wist je dat. Vervolgens mocht ieder vertellen over een bijzonder gegeven of ingrijpende gebeurtenis uit zijn of haar leven. Bijvoorbeeld: Ik heb mijn vader nog nooit ontmoet, mijn ouders zijn gescheiden, of mijn moeder is alcoholiste. Op het moment dat de kinderen dit gaan delen met anderen, ontstaat er een sfeer van verbazing, van onderling begrip. Meteen voel je dat ze anders tegen elkaar gaan aankijken, positiever. Over de Streep s Middags volgt het belangrijkste onderdeel van het programma: Over de Streep; volgens Stephan het meest indrukwekkende: Alle leerlingen verzamelen zich aan één kant van een blauwwitte streep, waarna ze worden geconfronteerd met soms indringende vragen. In antwoord op deze vragen stappen leerlingen, als ze dit daadwerkelijk hebben meegemaakt, over de streep. De leerlingen die deze ervaringen niet hebben gehad, blijven staan en maken een teken van respect. Na een 15- tot 20-tal vragen zag je steeds meer deelnemers over de streep gaan. Het was een heel emotioneel gebeuren, ieder stelde zich heel kwetsbaar op. Meteen was er meer begrip voor ieders persoonlijke leed. Groepscohesie Vervolgens keert iedereen terug naar de groep waar hij of zij de dag mee begonnen is. Ieder krijgt de gelegenheid om te vertellen wat het ingrijpendste is wat hij/zij die dag gehoord heeft. Op twee podia worden de jongeren uitgenodigd om zaken die ze kwijt willen te delen met de groep. Stephan: Verschillende jongeren traden naar voren en boden andere leerlingen hun excuses aan voor zaken uit het verleden. Er ontstond een groepscohesie die heel mooi was, met een grote helende werking. Als kinderen zich bewust zijn van elkaars achtergrond is dat zeer bepalend voor de manier waarop ze met elkaar omgaan. Iedere deel-nemer was na afloop zeer onder de indruk van wat er plaats had gevonden. Minder snel oordelen Megan Mellaney en Mandy Frijns (15 jaar), waren beiden aanwezig op Challenge Day. Wat zijn hun ervaringen? Challenge Day was voor mij een indrukwekkende, emotionele en heftige dag, reageert Megan. Ik kijk nu heel anders naar mensen en oordeel minder snel, want je weet niet wat voor verhaal erachter zit. Het was een top dag en écht een aanrader voor andere scholen. Ook Mandy vond het een indrukwekkende dag. Eerst was het heel leuk met spelletjes om elkaar te leren kennen, en daarna werd het veel serieuzer, vooral met Over de Streep. Je leert je medeleerlingen veel beter kennen. Op die dag kon ik echt mezelf zijn. Over de streep Kortdurende ondersteuning voor kwetsbare jongeren In Beeld wil jongeren die niet (meer) op het netvlies van instanties staan, opsporen, weer in beeld brengen en indien nodig kortdurende, snelle ondersteuning bieden. Een team van vier Trajektmedewerkers gaat komend jaar met deze werkwijze aan de slag. De tiener- en jongerenwerkers Ingrid van Ommen en Arno Janssen maken deel uit van het team In Beeld. Om wat voor jongeren draait het? Doorgaans gaat het om jongeren die niet meer naar school gaan, geen werk hebben maar ook geen uitkering ontvangen. Ze staan niet (meer) op het netvlies van instanties, zegt Ingrid. Heel vaak betreft het jongeren die in het verleden risicogedrag hebben getoond, zoals spijbelen of lichte criminaliteit, waardoor ze in veel gevallen in contact zijn geweest met Bureau Jeugdzorg, Leerplicht of andere instanties. Na hun 18e verjaardag stopt de bemoeienis van Bureau Jeugdzorg: jongeren wordt dan als volwassenen gezien die zelfstandig hun weg moeten zien te vinden. Dat is echter niet altijd vanzelfsprekend, zegt Ingrid. Ze beschikken niet altijd over de mogelijkheden om hun eigen leven in te richten en vaak is hun sociale netwerk klein en/of ontoereikend. Zetje in de goede richting In veel gevallen is dat het moment waarop het fout kan gaan. Arno: Of ze gaan schulden maken, vervallen in Aan-zet Groepsbijeenkomsten voor ouders en jongeren Speciaal voor gezinnen met een verstoorde ouder-kind relatie ontwikkelde Trajekt Aan-zet. Deze methode voorziet in een groepsaanpak voor zowel de ouders als de jongeren, om zo te komen tot een verbetering van de gezinssituatie. Aan-zet wordt uitgevoerd door het maatschappelijk werk en het jeugdwerk, waarbij beide werksoorten verantwoordelijk zijn voor hun eigen traject. Aan-zet heeft alleen kans van slagen wanneer deze twee disciplines intensief samenwerken, zegt Vincent Frenken, jeugdwerker. De bijeenkomsten met de ouders, negen in totaal, worden verzorgd door twee maatschappelijk werkers; de bijeenkomst met de jongeren (één) komt voor rekening van de jeugdwerker. De betreffende jongeren zijn in de leeftijd 18 tot 23 jaar. Patstelling Het gaat aan de ene kant om jongeren die vastlopen in hun leven en niet op eigen kracht verder komen. Vincent: Ze hebben een verstoorde relatie met hun ouders. Tel daarbij op de hoge eisen die de maatschappij aan ze stelt zoals rekeningen betalen, verantwoordelijkheid kunnen dragen en aan opleidingseisen voldoen en er ontstaat een druk die ze niet aankunnen. De jongeren nemen een afwachtende houding aan en nemen zelf nauwelijks initiatief. Aan de andere kant staan de ouders, die ook niet weten hoe ze moeten lichte criminaliteit of erger. Maar het kan ook zijn dat ze gewoon even een zetje in de goede richting nodig hebben. Omdat ze bij instanties buiten beeld zijn geraakt, kunnen die dan geen hulp of ondersteuning meer bieden. Trajekt wordt heel geregeld door netwerkorganisaties of samenwerkingspartners benaderd met de vraag om bepaalde jongeren op een laagdrempelige manier op te sporen, om na te gaan hoe het met ze gaat. Maar ook via interne collega s komen vragen binnen. En dat is precies waar de werkwijze In Beeld op inspringt. Wij zijn in staat snel contact te leggen met de jongeren, gaan met ze in gesprek en bekijken op meerdere gebieden wat er schort aan hun situatie, tegen welke problemen ze aanlopen, en wat hun vragen, behoeften en mogelijkheden zijn, legt Arno uit. Dit alles wordt, samen met de jongere, uitgewerkt in een plan. Het is de bedoeling dat de jongere de benodigde hulp zoveel mogelijk zoekt in zijn eigen netwerk. Dat kan zijn bij familie, buren, vrienden, kennissen. Op die gebieden waar het netwerk te kort schiet, komt Trajekt in actie. Als er veel problemen zijn, zoeken we iemand die op duurzame basis kan helpen, bijvoorbeeld maatschappelijk werk, Radar of Mondriaan. In minder zware anticiperen op de ontstane situatie. De ouders willen hun kinderen graag helpen, maar weten niet hoe ze dat moeten aanpakken. Dan ontstaat er een patstelling waar beide partijen in vastlopen. Het contact met de ouders en de jongeren ontstaat op verschillende manieren via diverse kanalen, zegt Vincent. Ouders melden zich voor hulp bij bijvoorbeeld het maatschappelijk werk; jongeren komen langs bij het jeugdwerk. Of jongeren en/of gezinnen worden besproken in de netwerkoverleggen. Of het proces verloopt in omgekeerde volgorde: dan is de jeugdwerker degene die de jongeren opzoekt en contact legt, en worden de ouders benaderd door het maatschappelijk werk. Uitwisselen van ervaringen en aandragen oplossingen Zijn de ouders bereid tot het volgen van het traject Aan-zet, dan worden ze uitgenodigd voor het bijwonen van negen wekelijkse groepsbijeenkomsten. Vincent: De groep bestaat uit maximaal tien personen en een maatschappelijk werker. Tijdens deze bijeenkomsten gevallen geven wij, de tiener- en jongerenwerkers van In Beeld, de jongeren zelf ondersteuning, maar altijd kortdurend, het zijn beslist geen langdurige hulpverleningstrajecten. Ook jonge moeders behoren tot de doelgroep, waardoor het CJG netwerk ingeschakeld kan worden. De werkers fungeren als vertrouwenspersoon: ze houden contact met de jongere en zien toe op de uitvoering van het plan. Stagneert het, dan kan de jongere ons altijd benaderen. In totaal gaat het om rond de 80 jongeren (en hun ouders mits, ze nog geen 18 jaar zijn) in de leeftijd van 12 tot en met 27 jaar, woonachtig in de gemeente Maastricht. In Beeld is een stedelijke aanpak, gebaseerd op de methodiek Overzicht, inzicht en uitzicht. Per 1 januari 2014 is deze werkwijze van start gegaan. Wenst u meer informatie over In Beeld? Dan kunt u terecht bij een van de contactpersonen Ingrid van Ommen E T Arno Janssen E T Manuela van der Meijs E T Vincent Frenken E T Het team van Aan-zet, vlnr Vincent Frenken, Mironne van Melkebeke en Laura Westheim is er gelegenheid tot het uitwisselen van ervaringen en het aandragen van mogelijke oplossingen. Ook brengt de maatschappelijk werker thema s in: Aan de orde komen zaken als grenzen stellen, het puberbrein en psychopathologie. Maar ook gedragsproblemen van kinderen waar ouders niet veel van afweten worden besproken, zoals autisme of ADHD. De maatschappelijk werker legt uit wat het inhoudt en hoe ze er het beste mee kunnen omgaan. 6 Vervolg op pagina 8 7

5 Colofon Redactieadres Postbus 312, 6200 AH Maastricht T Fb Eindredactie Anja Kickken Redactiecommissie Anne-Marie Conraads maatschappelijk werk Petra Debets opbouwwerk Maurice Haenen opbouwwerk Anja Kickken communicatie Jules Peters Vrijwilligers Support Riëlle Schols assistant to Kees Smit opbouwwerk Adressen en informatie Voor de adressen van de overige Trajekt-locaties en meer informatie zie Vormgeving ARTs Now design [bno], Nathalie Arts Drukwerk Andi Druk, Maastricht-Airport Fotografie Sacha Ruland pagina 8 Twan Wiermans voorpagina en pagina 2 Trajekt In 2014 twee Maatschappelijke Beursvloeren Voorjaarsbeurs op 15 april In 2014 organiseert Trajekt twéé Maatschappelijke Beursvloeren, vanwege het succes van voorgaande edities. Op dinsdag 15 april is de voorjaarsbeurs, ditmaal in een sportieve omgeving. Locatie van deze beurs is namelijk het Geusseltstadion Maastricht. Op een Maatschappelijke Beursvloer bieden bedrijven vanuit hun maatschappelijke betrokkenheid (eenmalig) diensten of producten aan en komen organisaties met vragen, die ze graag gerealiseerd willen zien; het ontbreekt vaak aan middelen / know how om dit voor elkaar te krijgen. De vorige Maatschappelijke Beursvloer Maastricht was in alle opzichten een fantastisch succes! Er waren zo n 400 bezoekers en ruim 260 matches. Reden genoeg om met een nieuwe editie van de Maatschappelijk Beursvloer te starten, waarvan de voorbereidingen nu al in volle gang zijn. Meer informatie over en inschrijven voor de voorjaarseditie van de Maatschappelijke Beursvloer kan via Vrijwilligersorganisaties bundelen krachten Samen de schouders onder de schuldenproblematiek Maar liefst 70 vrijwilligers bezochten de netwerkbijeenkomst versterking samenwerking vrijwilligers financiële problematiek op 30 januari in het Trefcentrum in Wittevrouwenveld. In december vorig jaar ondertekenden zeven verschillende organisaties die vrijwilligers inzetten op het gebied van financiële problematiek een convenant, met als doel het versterken van de samenwerking tussen de (vrijwilligers) organisaties en het zo optimaal mogelijk gebruik maken van elkaars expertise. Trajekt is een van de partnerorganisaties die zich verbonden heeft aan dit convenant. Tijdens de netwerkbijeenkomst kregen de deelnemende organisaties de gelegenheid zich te presenteren aan de bezoekers. Op de informele momenten was er voor de vrijwilligers volop tijd voor een nadere kennismaking met elkaar. Een warm buffet, verzorgd door Resto VanHarte, vormde een gezellige onderbreking van het programma. Daarna kregen de bezoekers informatie over de diverse modules van het deskundigheidsbevorderend programma, waar ze als vrijwilliger gebruik van kunnen maken. Dit is ontwikkeld door verschillende organisaties van het netwerk rond financiële problematiek. KPMG, een accountants- en advies bureau, verzorgt als maatschappelijk betrokken ondernemer ook een module van het scholingsprogramma. Na afloop ontvingen de vrijwilligers uit handen van een medewerker van de Sociale Dienst de nieuwe inkomenskaart, met alle inkomensondersteunende regelingen per gezinssituatie. Voor hen is dit een goed instrument om te bekijken of alle regelingen waar mensen recht op hebben zijn aangevraagd. Organisaties die de convenant hebben ondertekend zijn: Stichting LIFT (Budgetkringen), Stichting Wijkpresentie (Schuldhulpmaatje), Humanitas (Thuisadministratie),Trajekt (Klapper+ project en de Belastingservice), Stichting Vluchtelingewerk Maastricht, Kredietbank Limburg en de Gemeentelijke Sociale Dienst Maastricht. De organisatie van deze bijeenkomst lag in handen van Trajekt en Stichting Wijkpresentie. Hoe worden de jongeren aangepakt? De jeugdwerker in dit geval ben ik dat gaat in gesprek met de jongere en probeert de vraag achter de vraag te achterhalen. De vraag van de ouders hoeft niet hetzelfde te zijn als de vraag van de jongere. Als de vraag duidelijk is, ga ik samen met de jongere op zoek naar een oplossing. Om een voorbeeld te noemen: een jongere zoekt een baan, maar het lukt niet. Dan wijs ik hem op de website waarop een checklist staat met belangrijke tips. Gedurende het traject van twee maanden staat er één gezamenlijke avond op het programma, met alle jongeren en de netwerkpartners (zoals de woningstichtingen, de Kredietbank, het maatschappelijk werk, het UWV, uitzendbureaus en Leeuwenborgh Opleidingen). De bedoeling is dat de jongeren goed geïnformeerd worden en de gelegenheid krijgen om meteen concrete afspraken te maken, verklaart Vincent. De avond is opgezet als een speeddate. Om het kwartier moeten de jongeren en de netwerkpartners wisselen. Wenst u meer informatie over Aan-zet? Dan kunt u terecht bij een van de contactpersonen: Laura Westheim E M Mironne van Melkebeke E M Vincent Frenken E M Wilt u Trajekt via uw smartphone digitaal volgen? Maak dan gebruik van deze QR-codes QR Trajekt QR twitter QR facebook 8

CHALLENGE DAY St.-Jozefmavo 13/14 november 2013

CHALLENGE DAY St.-Jozefmavo 13/14 november 2013 CHALLENGE DAY St.-Jozefmavo 13/14 november 2013 Vlaardingen 25-11-2013 Beste sponsoren Een week geleden heeft Challenge Day plaats gevonden. We kijken terug op twee zeer succesvolle dagen waar de leerlingen,

Nadere informatie

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 4: Nieuwsbrief 1 (januari 2015) In deze nieuwsbrief aandacht voor:

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 4: Nieuwsbrief 1 (januari 2015) In deze nieuwsbrief aandacht voor: Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching Jaargang 4: Nieuwsbrief 1 (januari 2015) In deze nieuwsbrief aandacht voor: Terugblik Kinderyoga Rots & Water De Sterrenplukmachine Theaterweek Thema avond (hoog)gevoeligheid

Nadere informatie

SAMEN STA JE STERK S U P P O R T F R Y S L Â N B E L E I D S P L A N 2 0 1 5-2 0 1 7

SAMEN STA JE STERK S U P P O R T F R Y S L Â N B E L E I D S P L A N 2 0 1 5-2 0 1 7 SAMEN STA JE STERK SUPPORT FRYSLÂN BELEIDSPLAN 2015-2017 INLEIDING Maatjesproject Support Fryslân startte in 2001 als onderdeel van Solidair Fryslân. Per 1 januari 2014 is Support Fryslân een zelfstandige

Nadere informatie

JUST BE YOU.NL. Het mooiste wat je kunt worden is jezelf! 23 tips voor direct meer zelfvertrouwen. Marian Palsgraaf - www.justbeyou.

JUST BE YOU.NL. Het mooiste wat je kunt worden is jezelf! 23 tips voor direct meer zelfvertrouwen. Marian Palsgraaf - www.justbeyou. JUST BE YOU.NL Het mooiste wat je kunt worden is jezelf! 23 tips voor direct meer zelfvertrouwen Marian Palsgraaf - www.justbeyou.nl Het mooiste wat je kunt worden is jezelf. Mijn passie is mensen te helpen

Nadere informatie

Het Autismecafé: de kracht van ouders

Het Autismecafé: de kracht van ouders Uitgave Uitgeverij BigBusinessPublishers, i.s.m. Stichting Ovaal Tekst Maurice van Lieshout Ontwerp en vormgeving Sanne Dresmé Fotografie Maarten Bakker, begeleid door Atelier 071 Druk GT V Drukwerk Project

Nadere informatie

PeerEducatie Handboek voor Peers

PeerEducatie Handboek voor Peers PeerEducatie Handboek voor Peers Handboek voor Peers 1 Colofon PeerEducatie Handboek voor Peers december 2007 Work-Wise Dit is een uitgave van: Work-Wise info@work-wise.nl www.work-wise.nl Contactpersoon:

Nadere informatie

Programma Tienerclub. Tienerclub Blok 1 & 5: Adventure 4 Kids Op avontuur met jezelf

Programma Tienerclub. Tienerclub Blok 1 & 5: Adventure 4 Kids Op avontuur met jezelf Programma Tienerclub. Tienerclub Blok 1 & 5: Adventure 4 Kids Op avontuur met jezelf Vijf woensdagmiddagen kunnen jongens en meiden tussen de 10 en 14 jaar op avontuur naar zichzelf. Het kind leert zichzelf

Nadere informatie

Aanbod van het CJG Barneveld voor het voortgezet onderwijs

Aanbod van het CJG Barneveld voor het voortgezet onderwijs Aanbod van het CJG Barneveld voor het voortgezet onderwijs Aanbod van het CJG Barneveld voor het voortgezet onderwijs Voor u ligt een folder van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Barneveld met een

Nadere informatie

Mother and Father for the First time Greve, Denemarken

Mother and Father for the First time Greve, Denemarken Mother and Father for the First time Greve, Denemarken Het programma Mother and Father for the First time wordt aangeboden in Greve, een gemeente in Denemarken van ongeveer 48.000 inwoners. Denemarken

Nadere informatie

Participatieverslag Nieuw & Anders

Participatieverslag Nieuw & Anders Participatieverslag Nieuw & Anders Op 26 en 31 maart vonden twee bijeenkomsten plaats met de titel Nieuw & Anders plaats. Twee bijeenkomsten die druk bezocht werden door vrijwilligers, verenigingen en

Nadere informatie

MEE: PARTNER IN HET CJG

MEE: PARTNER IN HET CJG 1e kwartaal 2016 MEE: PARTNER IN HET CJG MEE ondersteunt mensen met een beperking zodat zij mee kunnen doen in de samenleving. Wij helpen iedereen (weer) grip op hun leven te krijgen, onder andere door

Nadere informatie

Gemeente Delft zet teamnormsessies Arbocatalogus 2.0 breder in dan alleen voor aanpak agressie en geweld

Gemeente Delft zet teamnormsessies Arbocatalogus 2.0 breder in dan alleen voor aanpak agressie en geweld Gemeente Delft zet teamnormsessies Arbocatalogus 2.0 breder in dan alleen voor aanpak agressie en geweld Door: Peter van Noppen / Fotografie: Kees Winkelman De gemeente Delft is een van de pilotgemeenten

Nadere informatie

Nieuwe A. Amsterdammers en taalcoaches gaan samen op stap

Nieuwe A. Amsterdammers en taalcoaches gaan samen op stap Nieuwe A Amsterdammers en taalcoaches gaan samen op stap Mixen in Mokum Nieuwe Amsterdammers en taalcoaches gaan samen op stap Volwassen Amsterdammers met verschillende culturele achtergronden ontmoeten

Nadere informatie

Hertaling augustus 2017 Annemiek Denissen

Hertaling augustus 2017 Annemiek Denissen Hertaling augustus 2017 Annemiek Denissen 1 Het regionaal platform ervaringskennis Wie zijn wij? Wij zijn mensen uit cliëntenraden in Nijmegen en begonnen in 2013.Wij vinden het belangrijk om wat cliënten

Nadere informatie

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal,

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal, Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal, Veel te laat krijgen jullie deze nieuwsbrief. Ik had hem al veel eerder willen maken/versturen, maar ik

Nadere informatie

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk?

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Hulp, informatie en advies voor iedereen die het nodig heeft Bij NIM Maatschappelijk Werk kan iedereen die het nodig heeft (in Nijmegen en de regio) aankloppen voor gratis

Nadere informatie

CMWW. Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum

CMWW. Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum CMWW Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding Blz. 3 2. Uitvoering Blz. 3 3. Aanpak Blz. 4 4. Ontwikkelingen van het JPP Blz. 5 5. Conclusies en Aanbevelingen Blz. 6

Nadere informatie

Oogst Netwerkborrel Samenwerkingspartners Nieuwland

Oogst Netwerkborrel Samenwerkingspartners Nieuwland Oogst Netwerkborrel Samenwerkingspartners Nieuwland 4 februari 2016 Thema: Hoe kunnen wij een stevigere sociale samenwerking en effectieve zorg in de wijk bevorderen? Op 4 februari 2016 werd een netwerkborrel

Nadere informatie

U schrijft ook dat wij Belgen bang zijn voor elkaar. Hoezo?

U schrijft ook dat wij Belgen bang zijn voor elkaar. Hoezo? Wablieft praat met Paul Verhaeghe De maatschappij maakt mensen ziek Materieel hebben we het nog nooit zo goed gehad. De meesten van ons hebben een inkomen, een dak boven ons hoofd Toch voelen veel mensen

Nadere informatie

IN GESPREK MET OUDEREN UIT VERSCHILLENDE CULTUREN OVER EENZAAMHEID

IN GESPREK MET OUDEREN UIT VERSCHILLENDE CULTUREN OVER EENZAAMHEID IN GESPREK MET OUDEREN UIT VERSCHILLENDE CULTUREN OVER EENZAAMHEID Werkconferentie 6 juli 2017 VOORWOORD DE WERKCONFERENTIE Mens onder de mensen zijn, meedoen en meetellen. Dingen voor jezelf of anderen

Nadere informatie

Merkpaspoort. Ontmoeten en meedoen

Merkpaspoort. Ontmoeten en meedoen Merkpaspoort Resto VanHarte versie: 112016 In dit merkpaspoort kun je lezen waarom we er zijn, hoe we te werk gaan en wat we doen. Het merkpaspoort wil vooral een gevoel geven over hoe we graag gezien

Nadere informatie

Nieuwsbrief NIEUWJAARSGROET. Centrum Jeugd en Gezin Rhenen wenst in 2013: Jaargang 2013 nr.7

Nieuwsbrief NIEUWJAARSGROET. Centrum Jeugd en Gezin Rhenen wenst in 2013: Jaargang 2013 nr.7 NIEUWJAARSGROET Centrum Jeugd en Gezin Rhenen wenst in 2013:...gezinnen toe dat zij op zoek blijven naar eigen kracht, mogelijkheden en talenten!...professionals toe dat zij collega s verbinden vanuit

Nadere informatie

Samenwerken èn netwerken

Samenwerken èn netwerken Samenwerken èn netwerken Stappenplan voor versterken van zelforganisaties Auteurs Saskia van Grinsven en Jamila Achahchah Fotografie: Guillermo Dazelle MOVISIE Juni 2012 Inleiding Voor je ligt een stappenplan

Nadere informatie

Hoe vind en behoud je bestuurlijk draagvlak voor gezondheidsbevordering?

Hoe vind en behoud je bestuurlijk draagvlak voor gezondheidsbevordering? Hoe vind en behoud je bestuurlijk draagvlak voor gezondheidsbevordering? Een bestuurdersconferentie kan daarvoor een behulpzaam instrument zijn. De bestuurdersconferentie Gezond Rivierenland die eind mei

Nadere informatie

SchoolConnect. Een vriendschap tussen jullie school en een school in Ethiopië!

SchoolConnect. Een vriendschap tussen jullie school en een school in Ethiopië! SchoolConnect Een vriendschap tussen jullie school en een school in Ethiopië! SchoolConnect SchoolConnect is een programma van stichting Joni. Het is een samenwerkingsverband tussen scholen in Nederland

Nadere informatie

Advies aan de stuurgroep CJG & Gemeente Assen

Advies aan de stuurgroep CJG & Gemeente Assen Advies aan de stuurgroep CJG & Gemeente Assen Aanleiding De gemeente Assen en Stuurgroep CJG willen de komende periode meer zicht krijgen op de wensen en behoeftes van jongeren uit Assen als het gaat om

Nadere informatie

Discriminatie? Niet in onze school! voorlichting, training, lesmateriaal en advies. basisscholen

Discriminatie? Niet in onze school! voorlichting, training, lesmateriaal en advies. basisscholen Discriminatie? Niet in onze school! voorlichting, training, lesmateriaal en advies basisscholen Zíj zijn stom, gemeen, lelijk Uitsluiten, uitschelden en pesten horen niet bij een school waar leerlingen

Nadere informatie

Vrijwilligers Sport & Bewegen Informatie & Advies

Vrijwilligers Sport & Bewegen Informatie & Advies ensen brengt m samen Bij Stichting Welzijn Veere staan de inwoners van alle kernen van onze gemeente centraal. Bij ons draait het om u: hoe het met u gaat en of u zich thuis voelt in uw woonomgeving. Samen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF JEUGD & JONGEREN December 2015. Column van Puck. Hallo Allemaal,

NIEUWSBRIEF JEUGD & JONGEREN December 2015. Column van Puck. Hallo Allemaal, NIEUWSBRIEF JEUGD & JONGEREN December 2015 Agenda Column van Puck 4 December Auti Soos 11 december Soep- en spellenavond 12 december Auti Actie Dag 29 december AutiJongerenCafé Vanaf Januari 2016 Auti

Nadere informatie

Veens trainingen. opkomen voor jezelf. samen leren. meer zelfvertrouwen. lotgenoten ontmoeten. durven vragen. een groter netwerk

Veens trainingen. opkomen voor jezelf. samen leren. meer zelfvertrouwen. lotgenoten ontmoeten. durven vragen. een groter netwerk Veens trainingen opkomen voor jezelf een groter netwerk samen leren lotgenoten ontmoeten 1 meer zelfvertrouwen durven vragen Soms zit je met vragen of problemen in je dagelijks leven waar je niet helemaal

Nadere informatie

Familie aan tafel. Een werkvorm voor individuele coaching of intervisie.

Familie aan tafel. Een werkvorm voor individuele coaching of intervisie. Familie aan tafel. Een werkvorm voor individuele coaching of intervisie. De cliënt krijgt een groot vel papier en kleurkrijt. De opdracht is: Teken je gezin van herkomst rond de etenstafel. Een werkvorm

Nadere informatie

Inhoudelijk Jaarverslag 2015

Inhoudelijk Jaarverslag 2015 Inhoudelijk Jaarverslag 2015 Stichting Animo De Weer 75 1504 AK Zaandam Tel: 075-7113050 Email: info@animoweb.nl Actuele informatie over activiteiten en projecten zijn te vinden op www.animoweb.nl Inhoudelijk

Nadere informatie

TOOLKIT HOE ORGANISEER IK EEN ACTIVITEIT? SPORTWEKEN

TOOLKIT HOE ORGANISEER IK EEN ACTIVITEIT? SPORTWEKEN TOOLKIT HOE ORGANISEER IK EEN ACTIVITEIT? SPORTWEKEN Introductie Weet jij al wat voor activiteit jij organiseert voor het proefsporten? In dit hoofdstuk helpen we je hiermee op weg. We bieden je een handig

Nadere informatie

NLP training voor jongeren

NLP training voor jongeren Oosterzijweg 8 e- mail info@ntinlp.nl 1906 AX Limmen website www.ntinlp.nl tel 072 505 35 01 ING bank 65.11.79.939 fax 072 505 22 94 KvK Alkmaar 37065951 NLP training voor jongeren Al 10 jaar organiseert

Nadere informatie

De Pollewop NR 4. In deze nieuwsbrief: AGENDA

De Pollewop NR 4. In deze nieuwsbrief: AGENDA Nieuwsbrief mei 2010 Uitgave van Stichting Polliewollie De Pollewop NR 4 AGENDA 23 AUGUSTUS 1 e dag open! SEPTEMBER Openingsfeest In deze nieuwsbrief: Polliewollie Spring SALE groot succes! Verbouwing

Nadere informatie

Wmo-netwerkbijeenkomst over sport

Wmo-netwerkbijeenkomst over sport Wmo-netwerkbijeenkomst over sport Verslag Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)-netwerkbijeenkomst gemeente Oud-Beijerland 16 april 2013 Voor de Wmo-netwerkbijeenkomst van 16 april 2013, met als dagvoorzitter

Nadere informatie

Zo is Assen gestart met GIDS

Zo is Assen gestart met GIDS Gezond in... Assen Van links naar rechts: Nicoline Waanders, beleidsregisseur gemeente Assen Gerrit Stolte, beleidsspecialist o.a. sport en gezondheid Gemeente Assen Maria Jongsma, adviseur GIDS, Tinten

Nadere informatie

HOTEL MALARIA LESBRIEF VOOR LEERKRACHTEN DEEL II: NAVERWERKING

HOTEL MALARIA LESBRIEF VOOR LEERKRACHTEN DEEL II: NAVERWERKING HOTEL MALARIA LESBRIEF VOOR LEERKRACHTEN DEEL II: NAVERWERKING!! OPGELET!! Wij gaan er bij Publiekswerking steeds van uit dat er geen vaststaande antwoorden zijn op onderstaande vragen. De associaties

Nadere informatie

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Een land waar mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Lilian (48) vraagt haar zoontje om even een handje te komen geven. Dat doet hij en dan gaat hij weer lekker verder spelen. Wij nemen plaats aan

Nadere informatie

Noorden veldwerker. Zorg. De Noordenveldwerker Wegwijzer in welzijn, wonen en zorg. Brochure Noorderveldwerker.indd :26

Noorden veldwerker. Zorg. De Noordenveldwerker Wegwijzer in welzijn, wonen en zorg. Brochure Noorderveldwerker.indd :26 Welzijn Noorden veldwerker Wonen Zorg De Noordenveldwerker Wegwijzer in welzijn, wonen en zorg Brochure Noorderveldwerker.indd 1 04-05-12 13:26 1 Inleiding De uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Gebedskalender september - november 2016. Alle tieners uit het. dorp zitten op de club!

Gebedskalender september - november 2016. Alle tieners uit het. dorp zitten op de club! Gebedskalender september - november 2016 Alle tieners uit het dorp zitten op de club! Gelovig of niet, iedereen is welkom! Marieke Bor is al jaren Rock Solid-leider in de PKN-gemeente in Goudriaan, een

Nadere informatie

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Verenigingen, stichtingen en instellingen barsten doorgaans van de ambities en toekomstplannen. Maar om ze te realiseren heb je financiële middelen

Nadere informatie

Test: Je ouders als studie oriëntatiecoach

Test: Je ouders als studie oriëntatiecoach Test: Je ouders als studie oriëntatiecoach Je ouders kunnen perfecte last minute studie oriëntatiecoaches zijn, maar weten ze eigenlijk wel wat je dromen en ambities zijn? En omgekeerd: weet jij hoe jouw

Nadere informatie

Zo maakt MEE meedoen mogelijk

Zo maakt MEE meedoen mogelijk werk mediation uw mening ervaringsdeskundigheid Klik op de onderwerpen voor filmpjes en verhalen uit het dagelijks leven van mensen met een beperking. onafhankelijke cliëntondersteuning Zo maakt MEE meedoen

Nadere informatie

Waardevolle woorden voor het Sint-Laurenscollege

Waardevolle woorden voor het Sint-Laurenscollege Waardevolle woorden voor het Sint-Laurenscollege Verbondenheid, Inspiratie, Verantwoordelijkheid, Ambitie: dit zijn waardevolle woorden voor het Sint-Laurenscollege. We kunnen veel bereiken als school,

Nadere informatie

Met een rugzakje vol info ga ik naar huis, veel gesprekken, leuke manier van middagvulling.

Met een rugzakje vol info ga ik naar huis, veel gesprekken, leuke manier van middagvulling. Leerzaam, leuk, nieuwe contacten opgedaan, nieuwe ideeën. Het open Space concept is geweldig. Met een rugzakje vol info ga ik naar huis, veel gesprekken, leuke manier van middagvulling. Ontspannen maar

Nadere informatie

Advies en steun voor uw kind en uzelf

Advies en steun voor uw kind en uzelf Advies en steun voor uw kind en uzelf Voor advies en steun aan ouders en hun kinderen Informatie advies cursussen Als u of uw kind psychische klachten heeft of problemen ervaart met alcohol of drugs, heeft

Nadere informatie

Jaarplan stichting Anders 2014

Jaarplan stichting Anders 2014 Jaarplan stichting Anders 2014 Datum: 1 februari 2014 1 Gegevens organisatie Naam stichting Anders RSIN Nummer 802149169 KvK Nummer 41081953 Internetadres www.stichtinganders.nu Postadres Postbus 308,

Nadere informatie

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd 1 Joppe (13): Mijn ouders vertelden alle twee verschillende verhalen over waarom ze gingen

Nadere informatie

Eenzaamheid onder mantelzorgers Jolanda Elferink, Expertisecentrum Mantelzorg

Eenzaamheid onder mantelzorgers Jolanda Elferink, Expertisecentrum Mantelzorg Eenzaamheid onder mantelzorgers Jolanda Elferink, Expertisecentrum Mantelzorg 4-06-13 Inhoud - In welke mantelzorgsituaties kom je eenzaamheid tegen? - Welke drie stappen kun je zetten om eenzaamheid te

Nadere informatie

Voorlichtingsbijeenkomsten bewoners en jeugd Oostelijke eilanden Versie 3

Voorlichtingsbijeenkomsten bewoners en jeugd Oostelijke eilanden Versie 3 Voorlichtingsbijeenkomsten bewoners en jeugd Oostelijke eilanden Versie 3 Aanleiding Naar aanleiding van een aantal incidenten in de is er vanaf februari een stijgend gevoel van onveiligheid en zorg bij

Nadere informatie

Ouders over kindcentra

Ouders over kindcentra Ouders over kindcentra Oberon, september 2015 Wat vinden ouders eigenlijk van kindcentra? Kennen zij de gedachte achter Kindcentra2020? We besloten om het maar eens aan ze te vragen. Onderzoeksbureau Oberon

Nadere informatie

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo. Relaties HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.org Relaties kunnen een belangrijke rol spelen bij het omgaan

Nadere informatie

Lentekriebels Theater

Lentekriebels Theater Lentekriebels Theater Eindverslag Co-creatie SIEN BS de Neerakker Heythuysen & Buro van Dormalen Puth Maart 2014 Voorwoord In de eerste week van december 2013 trof ik een chocolade letter 'S' aan in mijn

Nadere informatie

Obs De Boogerd Maurik. Basis voor Groei en Bloei. Groep 1-2 heeft een opening van de voorleesdagen

Obs De Boogerd Maurik. Basis voor Groei en Bloei. Groep 1-2 heeft een opening van de voorleesdagen In Het Openbaar Obs De Boogerd Maurik Basis voor Groei en Bloei Maurik, 14 januari 2016 Dinsdag 12 januari Woensdag 27 jan. t/m 6 febr. Woensdag 27 januari MR vergadering Nationale Voorleesdagen voor de

Nadere informatie

Werkboek Het is mijn leven

Werkboek Het is mijn leven Werkboek Het is mijn leven Het is mijn leven Een werkboek voor jongeren die zelf willen kiezen in hun leven. Vul dit werkboek in met mensen die je vertrouwt, bespreek het met mensen die om je geven. Er

Nadere informatie

Merkpaspoort. Ontmoeten en meedoen

Merkpaspoort. Ontmoeten en meedoen Merkpaspoort Resto VanHarte versie: 082016 In dit merkpaspoort kun je lezen waarom we er zijn, hoe we te werk gaan en wat we doen. Het merkpaspoort wil vooral een gevoel geven over hoe we graag gezien

Nadere informatie

Even. Ons. Kwijt. 2015-2016 nr??

Even. Ons. Kwijt. 2015-2016 nr?? Even Ons Ei Kwijt 2015-2016 nr?? Van de directie we ons eerste college van professor Henriette von Kessel. Special We hebben de afgelopen weken het project Raar maar Waar in de school gehad. Ter ere van

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst zorg & ondersteuning 22 maart 2017

Verslag bijeenkomst zorg & ondersteuning 22 maart 2017 Verslag bijeenkomst zorg & ondersteuning 22 maart 2017 In Zaanstad kan iedereen meedenken én praten over (goede) zorg en ondersteuning. Dit jaar heeft de gemeente haar werkwijze vernieuwd. Om zo beter

Nadere informatie

Participatie & vrijwilligerswerk

Participatie & vrijwilligerswerk Participatie & vrijwilligerswerk Doe mee! 1 2 Participatieplaats: wennen aan werk MENES: jongeren praten mee over de toekomst Jongeren 12 23 jaar We willen graag met jongeren in gesprek over de toekomst

Nadere informatie

Allemaal in ontwikkeling. Door: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman

Allemaal in ontwikkeling. Door: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman Permanente educatie in Smallingerland Allemaal in ontwikkeling Door: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman Van cursussen professioneel Engels, kennis opdoen bij een andere afdeling tot vierjarige

Nadere informatie

Ontmoetingscentrum Houtstroom Voor mensen met geheugenproblemen en/of dementie en hun mantelzorgers

Ontmoetingscentrum Houtstroom Voor mensen met geheugenproblemen en/of dementie en hun mantelzorgers Ontmoetingscentrum Houtstroom Voor mensen met geheugenproblemen en/of dementie en hun mantelzorgers Soms merk ik dat ik dingen die ik graag deed, zoals fietsen en koken, niet meer kan doen. Daardoor heb

Nadere informatie

Bruggenbouwers Linko ping, Zweden

Bruggenbouwers Linko ping, Zweden Bruggenbouwers Linko ping, Zweden Het Bruggenbouwers project wordt in de Zweedse stad Linköping aangeboden en is één van de succesvolle onderdelen van een groter project in die regio. Dit project is opgezet

Nadere informatie

Wekelijkse activiteiten die plaatsvinden in de Hudsonhof 1

Wekelijkse activiteiten die plaatsvinden in de Hudsonhof 1 Wekelijkse activiteiten die plaatsvinden in de Hudsonhof 1 Maandag 10.00 tot 12.00 uur dienstverlenende inloop Maandag 13.00 tot 14.00 uur Nederlandse conversatie les Dinsdag 14.00 tot 15.00 uur Chi Kung

Nadere informatie

Publiciteit en werving OSA

Publiciteit en werving OSA Publiciteit en werving OSA Bereik de ouders persoonlijk Het is belangrijk om veel aandacht aan werving en publiciteit te besteden. In het bijzonder als u met open inschrijving werkt. Denkt u hierbij aan

Nadere informatie

PROGRAMMA Samen eten Keramieken Individuele laptop/tablet les

PROGRAMMA Samen eten Keramieken Individuele laptop/tablet les PROGRAMMA Samen eten Verschillende koks uit de buurt koken, we drinken een glas wijn en nemen het leven door. Datum: Iedere 2 e vrijdag van de maand Tijd: vanaf 17.00 uur tot ± 21.00 uur Prijs: 17,50 (incl.

Nadere informatie

Donderdag 18 september 2014

Donderdag 18 september 2014 Donderdag 18 september 2014 Informatieavonden op de Vroonhoeve Beste ouders en verzorgers, de leden van de MR en de AC nodigen u bij deze van harte uit voor de informatieavonden van a.s. maandag (onderbouw)

Nadere informatie

Nieuwsbrief Centrum voor Jeugd en Gezin Roosendaal

Nieuwsbrief Centrum voor Jeugd en Gezin Roosendaal Nieuws voor professionals op het gebied van opvoeden en opgroeien 10 Nieuwsbrief Centrum voor Jeugd en Gezin Roosendaal In deze nieuwsbrief vindt u als professional, informatie over de ontwikkelingen van

Nadere informatie

Aanjagers 1 december 2015 Ctylab

Aanjagers 1 december 2015 Ctylab Ctylab zoekt aanjager(s) Je hebt misschien al eens van ons gehoord. Een online platform voor klein nieuws en frisse ideeën uit je eigen omgeving. Nu doen we dat nog op Facebook met een kleine groep. Maar

Nadere informatie

Advies van de Jongeren Advies Raad 18 in Leeuwarden

Advies van de Jongeren Advies Raad 18 in Leeuwarden Advies van de Jongeren Advies Raad 18 in Leeuwarden Aanleiding Dit advies is tot stand gekomen na een gesprek met Eline de Koning van PVDA Leeuwarden over een welkom voor 18-jarigen in Volendam. Daar worden

Nadere informatie

Zo zijn onze manieren. Gedragscode Coloriet

Zo zijn onze manieren. Gedragscode Coloriet Zo zijn onze manieren Gedragscode Coloriet Wij zijn Coloriet Alle medewerkers, vrijwilligers, leerlingen en stagiaires horen bij Coloriet. Bij ons werken vriendelijke, deskundige, gepassioneerde en verantwoordelijke

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016 Telefoon: 040-2016092. 26 februari Weeksluiting groep 3a en 7a

Schooljaar 2015-2016 Telefoon: 040-2016092. 26 februari Weeksluiting groep 3a en 7a t Letterken Mededelingenblad van OBS t Smelleken Emmalaan 5, 5554 JM Valkenswaard Schooljaar 2015-2016 Telefoon: 040-2016092 Uitgave: 2 februari 2016 info@obstsmelleken.nl www.obstsmelleken.nl Belangrijke

Nadere informatie

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten?

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten? Ik heb een vraag...... over zorg, huiselijk geweld en kindermishandeling, hulp en ondersteuning, opvoeding en jeugdhulp, ziekenhuisopname, beschermd wonen, schulden, werkloosheid, mijn arbeidsbeperking

Nadere informatie

Onderzoek POD en Sport

Onderzoek POD en Sport 2015 Onderzoek POD en Sport Inhoud Inleiding... 2 Conclusie... 3 Aanbevelingen... 6 Het bestuur... 7 Jeugdtrainers... 8 Jeugdleden... 9 Vrijwilligers... 10 Ouders... 11 Resultaten... 12 1 Inleiding Het

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6, maart 2011

Nieuwsbrief 6, maart 2011 Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Nieuwsbrief 6, maart 2011 Steeds beter op de kaart Na de presentatie van de glossy in september is er weer genoeg gebeurd. In de gemeente Lopik is in

Nadere informatie

Activiteitenkrant december 2016 Zondag 11 december Kerstdiner bij Van der Valk

Activiteitenkrant december 2016 Zondag 11 december Kerstdiner bij Van der Valk Activiteitenkrant december 2016 Zondag 11 december Kerstdiner bij Van der Valk Aanvang: 16:00 uur Einde: 20:30 uur Zaal open vanaf 15:30 uur. Uw bijdrage: 15,00. Deze uitnodiging is alléén voor onze vaste

Nadere informatie

Post-hbo opleiding autismespecialist

Post-hbo opleiding autismespecialist Post-hbo opleiding autismespecialist mensenkennis De docente is duidelijk, enthousiast en motiverend. Ik heb inzicht gekregen in wat ik in mijn rol als hulpverlener kan doen en waar ik rekening mee moet

Nadere informatie

Namens het team van basisschool de Bongerd wensen wij u alvast hele fijne kerstdagen en een goed en gezond 2016!

Namens het team van basisschool de Bongerd wensen wij u alvast hele fijne kerstdagen en een goed en gezond 2016! Nieuwsbrief 7 11-12-2015 Namens het team van basisschool de Bongerd wensen wij u alvast hele fijne kerstdagen en een goed en gezond 2016! Sinterklaas Op vrijdag 4 december hebben we samen met basisschool

Nadere informatie

Provinciale bijeenkomsten gemeentelijke financiën en de 3 decentralisaties in het sociaal domein

Provinciale bijeenkomsten gemeentelijke financiën en de 3 decentralisaties in het sociaal domein Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Provinciale bijeenkomsten gemeentelijke financiën en de 3 decentralisaties in het sociaal domein Zijn we allemaal aangesloten? Zijn alle gemeenten

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord Verwachtingen van klanttest De klanttest Ontwikkelplan

Inhoudsopgave. Voorwoord Verwachtingen van klanttest De klanttest Ontwikkelplan Klanttest. Inhoudsopgave Voorwoord Verwachtingen van klanttest De klanttest Ontwikkelplan Voorwoord In blok 2 hebben we een klanttest uitgevoerd om te kijken of er vraag is naar het ontwikkelingsplan.

Nadere informatie

Verslag van de bijeenkomst Mannen Emancipatie in het Turks Museum d.d. 30 november 2013

Verslag van de bijeenkomst Mannen Emancipatie in het Turks Museum d.d. 30 november 2013 Verslag van de bijeenkomst Mannen Emancipatie in het Turks Museum d.d. 30 november 2013 Aanwezig ca. 100 personen. Sprekers: Vz. Turks Museum Rustem Akarsu, Vz. Platform Allochtone Ouderen de heer R. Ramnath,

Nadere informatie

Hertaling juni Door: Peter Eggen

Hertaling juni Door: Peter Eggen Hertaling juni 2017 Door: Peter Eggen Wie zijn wij, Het Regionaal Platform Ervaringskennis is gestart in 2013. Het RPE is een samenwerking tussen cliëntenraden en Wmo-raden in de regio Nijmegen. Mensen

Nadere informatie

Marijke Hiem. Dienstverlening voor senioren

Marijke Hiem. Dienstverlening voor senioren Marijke Hiem Dienstverlening voor senioren Uw welzijn......daar draait het om! Iedereen geeft een eigen invulling aan plezierig wonen. Voor de één heeft dat te maken met een bepaald woonoppervlak en leefruimte,

Nadere informatie

Sinterklaas op bezoek bij TOGB!

Sinterklaas op bezoek bij TOGB! bij Vorige maand beleefden we de primeur van de nieuwsbrief. We hebben leuke reacties mogen ontvangen op de nieuwsbrief en vol goede moed gaan we verder met de maandelijkse uitgave van de nieuwsbrief.

Nadere informatie

STEVIG FUNDAMENT VOOR JEUGDZORG

STEVIG FUNDAMENT VOOR JEUGDZORG STEVIG FUNDAMENT VOOR JEUGDZORG ONZE MISSIE EN VISIE ONZE INZET Onze missie Wij beschermen in hun ontwikkeling bedreigde kinderen en zorgen ervoor dat zij de juiste zorg krijgen. Onze visie Wij komen in

Nadere informatie

13 Acquisitietips. AngelCoaching. Coaching en training voor de creatieve sector www.angelcoaching.nl

13 Acquisitietips. AngelCoaching. Coaching en training voor de creatieve sector www.angelcoaching.nl 13 Acquisitietips AngelCoaching Coaching en training voor de creatieve sector Tip 1 Wat voor product/dienst ga je aanbieden? Maak een keuze, niemand kan alles! Tip 1 Veel ondernemers zijn gezegend met

Nadere informatie

Nederland over Gemeenschapsaccommodaties

Nederland over Gemeenschapsaccommodaties Rapport Nederland over Gemeenschapsaccommodaties Voor: Oranje Fonds, Marinka Peerdemann Door: Mirjam Hooghuis Datum: 20 januari 2010 Project: 91688 Synovate Voorwoord Vanaf januari gooit het Oranje Fonds

Nadere informatie

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven Het Katwijkse Sportweetje Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven digitale nieuwsbrief voor het verenigingsleven editie 2015.1 klik en lees het artikel van uw interesse volg

Nadere informatie

BoZ! Bewoners op Zuid

BoZ! Bewoners op Zuid BoZ! Bewoners op Zuid Wie zijn wij? Noem ons de ambassadeurs of verbinders op Zuid. We zijn actieve bewoners en ondernemers die zich met plezier en naar eigen vermogen inzetten voor de gebieden IJsselmonde,

Nadere informatie

Een Positieve Klas resultaten Duhamel College Den Bosch

Een Positieve Klas resultaten Duhamel College Den Bosch Een Positieve Klas resultaten Duhamel College Den Bosch Mentoren van Duhamel College Den Bosch (vmbo) hebben het programma Een Positieve Klas in het schooljaar 2011-2012 uitgevoerd met eerste en tweede

Nadere informatie

Handleiding Hoe organiseer ik een dialoogtafel?

Handleiding Hoe organiseer ik een dialoogtafel? Handleiding Hoe organiseer ik een dialoogtafel? Wat is de bedoeling van Schouwen-Duiveland in Dialoog? Met de Dag van de Dialoog op Schouwen-Duiveland willen we ontmoetingen en gesprekken tussen mensen

Nadere informatie

Informatie Maatschappelijke Beursvloer Maastricht

Informatie Maatschappelijke Beursvloer Maastricht Wat is een beursvloer De Beursvloer is een lokaal evenement waar maatschappelijke behoeften worden verhandeld: vraag en aanbod van vrijwilligerswerk in de meest brede zin van het woord. Voorwaarde is dat

Nadere informatie

Henk Oostdam is fiscaal adviseur bij zijn eigen praktijk Tax Consult Network en is de vertrouwenspersoon van Tim Coronel en Peter Ouwehand

Henk Oostdam is fiscaal adviseur bij zijn eigen praktijk Tax Consult Network en is de vertrouwenspersoon van Tim Coronel en Peter Ouwehand Henk Oostdam is fiscaal bij zijn eigen praktijk Tax Consult Network en is de vertrouwenspersoon van Tim Coronel en Peter Ouwehand 30 RBA_Fiscale Opleidingen 2015-2016 30 mijn Henk Oostdam We kijken samen

Nadere informatie

Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS

Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS December 2012 1 Draaiboek Gewoon meedoen in je wijk! Aanleiding van dit draaiboek Gewoon Meedoen in je wijk is een pilotproject dat in 2010 en 2011

Nadere informatie

6.2.1 Dealen met afleiding onderweg

6.2.1 Dealen met afleiding onderweg Stap 6: Deel 2 6.2.1 Dealen met afleiding onderweg In het tweede deel van jullie experiment ga je verder met het ondernemen van ACTies die je met de anderen hebt afgesproken te doen. Daarnaast krijg je

Nadere informatie

Achtergrond informatie Toolkit Ouderbetrokkenheid vakantieschool

Achtergrond informatie Toolkit Ouderbetrokkenheid vakantieschool Achtergrond informatie Toolkit Ouderbetrokkenheid vakantieschool De vakantieschool is een bijzonder moment, waarbij de sfeer op school anders is dan anders. Er is extra aandacht voor de leerlingen en de

Nadere informatie

Daarvoor gaat u naar Minters

Daarvoor gaat u naar Minters Opvoeden & Opgroeien Eigen functioneren & Relaties Een leefbare buurt Daarvoor gaat u naar Minters U weet zelf vaak het beste wat goed is voor uzelf of uw gezin. En u gaat voor goede raad of praktische

Nadere informatie

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN Blijf kalm; Verzeker je ervan dat je de juiste persoon aan de lijn hebt; Zeg duidelijk wie je bent en wat je functie is; Leg uit waarom je belt; Geef duidelijke en nauwkeurige informatie en vertel hoe

Nadere informatie

Het (verder) versterken van de leefbaarheid in multiculturele buurten, wijken en regio s, een en ander in de ruimste zin.

Het (verder) versterken van de leefbaarheid in multiculturele buurten, wijken en regio s, een en ander in de ruimste zin. Stichting De Wijk is van ons Allemaal is opgericht op 24 februari 1997. De roepnaam van de stichting is WijkAlliantie. De statuten omschrijven het doel van de stichting als volgt: Het (verder) versterken

Nadere informatie