Marktconsultatie Data

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Marktconsultatie Data"

Transcriptie

1 Marktconsultatie Data Gezamenlijke opgave en gezamenlijke aanpak `Data` 27 januari 2015

2 Toelichting op proces en doel Caspar de Jonge 27 januari 2015

3 Programma Inleiding, toelichting op proces en gezamenlijk doel Voorbeelden data issues per thema BB vervolg Informatie over de regionale knelpunten landelijke C-ITS kaart Uitwerking in groepen: Gezamenlijke opgave voor Data in BBV Lunch Uitwerking in groepen: Gezamenlijke aanpak voor Data in BBV Plenaire terugkoppeling en gezamenlijk combineren & bundelen 3

4 Proces vervolg BB-ITS 4

5 Marktdialogen 5

6 Voorbeelden data issues per thema BBV Vincent Habers 27 januari 2015

7 Marktdialoog Data Samen formuleren van onze gezamenlijke opgave voor Data Samen uitwerken hoe we die gezamenlijk aanpakken 7

8 Thema s in Beter Benutten vervolg 1. Logistiek 2. Evenementen 3. Incidenten 4. C-ITS (Connected & Coöperatief ITS) 5. IMMA (Integrale MobiliteitsManagement Architectuur) 6. Fiets ITS 7. Vervolg Reisinformatiediensten 8. Vervolg Data Top 8

9 1. Voorbeelden data issues thema Logistiek 9

10 2. Voorbeelden data issues thema Evenementen Veel verkeershinder voor, tijdens en na grote evenementen (ArenA-gebied, Strand en Circuit Zandvoort, Gelredome, Vuurwerkfestival, etc.) De evenementenorganisatie moet zich verantwoordelijk voelen voor het goede verloop van een verplaatsing: Gastvrij Bereikbaar Evenementenverplaatsingen éénmalig: reizigers goed te beïnvloeden Samenbrengen van publieke en private data rondom evenementen Evenementenorganisaties bieden informatiediensten aan bezoekers.. 10

11 3. Voorbeelden data issues thema Incidenten Incidenten (restduur, ernst) info over afwijkende situatie op of rond het wegennet (bv via alarmcentrales, weginspecteurs). Obstakels zaken die overlast en/of hinder kunnen veroorzaken (stilstaande (vracht)auto s, voorwerpen op de weg) Waarschuwingen locatie gebaseerde, preventieve-info over weg- of weersomstandigheden (combineren van bronnen) Huidige positie (en functie) hulpvoertuigen Geplande rij-route hulpvoertuigen.. 11

12 4. Voorbeelden data issues thema C-ITS Archetypen oplossingsrichtingen C-ITS (landelijke C-ITS kaart) 1. Soepel Rijden ( continu snelheidsadvies ) 2. Rijstrookadvies ("virtueel ontvlechten") 3a. Multimodale begeleiding stad in en uit 3b. Begeleiding ingaande voertuigen stad in (obv kenmerken & situatie), al dan niet gefaciliteerd door de weginfrastructuur 3c. Fietsbegeleiding, incl. fietsparkeren 4. Intelligent kruispunt 5. Slim parkeren 6. Verstoringen 7. "Obstruction warning" 12

13 5. Voorbeelden data Payment processor issues thema Web shop IMMA - billing - sparen - belonen - afwaarderen - werving - nulmeting Informatie & presentatie Beloningsengine Deelnemer management MARKETING ENGINE - fraude checks - monitoring & evaluatie - analyse Informatiediensten Aggregatie-, analyse- & verrijkingsmodule sensor module Smartphone ANPR cams Blue tooth WIFI CAN?? 13

14 6. Voorbeelden data issues thema Fiets ITS Nu: fietsstimulering projecten met track & trace als bewijs Doel: meer verkeersmanagement voor fiets. Fiets informatie kan breder beschikbaar komen Herkomst- en bestemming matrices zijn belangrijk Verkeerslichten: vooraanmeldingen en comfort Reserveren en informeren over stallen van fiets Moet worden ondergebracht worden onder IMMA architectuur. 14

15 7. Voorbeelden data issues thema ITS Infodiensten Completere set functionaliteiten (reduceren fragmentatie) Verbetering MMI / user interface t.b.v. gebruiksgemak & eenvoud Schaalvergroting (gebruikersvolume voor congestiereductie) Volledig multimodaal Datalevering t.b.v. gewenste functionaliteiten Ondersteuning totstandkoming solide private business cases. 15

16 8. Voorbeelden data issues thema Vervolg Data Top Data items (bestaand): 1. Wegwerkzaamheden actueel 2. Open Locatie Referentie 3. Maximum snelheden 4. Restduur incidenten (i.r.t. Verstoringen/Incidenten) 5. Verkeersmaatregelen in regelscenario s (incl. bruggen -> latency!) Data items (verzocht/voorgesteld) aanscherpen obv werkstromen BBV: 6. Parkeren (incl. P&R) 7. Evenementen (uitbreiding op wegwerkzaamheden) 8. VRI (i.r.t C-ITS) (latency!) 9. Fiets (i.r.t. thema Fiets) 10. Goederen (i.r.t. thema Logistiek) 11. Geïntegreerde data, ook van water en OV 16

17 Voorbeelden meer generieke data issues Welke data is nodig: vanuit gebruik, toepassingen, aanwezigheid Eisen: Kwaliteit, tijdigheid, betrouwbaarheid, vrije beschikbaarheid Borgen datalevering d.m.v. SLA s? (ook van publieke leveranciers) Landsdekkend?: direct of in stappen Meerdere partijen die data kunnen leveren, publiek en privaat Meerdere rollen t.a.v. data: welke beschikbaar en welke nodig Gezamenlijke road map: over levering en gebruik wat wanneer Gezamenlijke verbetercyclus met leveranciers en gebruikers 17

18 Deze marktdialoog: Opgave & Aanpak Samen formuleren van onze gezamenlijke opgave voor Data Samen uitwerken hoe we die gezamenlijk aanpakken 18

19 Programma Inleiding, toelichting op proces en gezamenlijk doel Voorbeelden data issues per thema BB vervolg Informatie over de regionale knelpunten landelijke C-ITS kaart Uitwerking in groepen: Gezamenlijke opgave voor Data in BBV Lunch Uitwerking in groepen: Gezamenlijke aanpak voor Data in BBV Plenaire terugkoppeling en gezamenlijk combineren & bundelen 19

20 Informatie regionale knelpunten landelijke C-ITS kaart Henk Tromp 27 januari 2015

21 Uitlijnen publieke kant: Landelijke C-ITS kaart 21

22 Mobiliteitsscan Wat is de Mobiliteitsscan? De Mobiliteitsscan is een internettool van CROW waarmee gemeten en berekende verkeersdata (auto, OV en fiets) wordt ontsloten en met elkaar in verband gebracht. De Mobiliteitsscan combineert de functionaliteiten die we kennen van internet (snel vraag en antwoordspel) met de functionaliteiten van verkeersmodellen en van GIS (kaartbeelden, kaartlayers, databeheer). Gebruikers werken op internet met hun eigen licentie (gebruiksnaam, password) in een afgeschermde omgeving. Toepassingen De Mobiliteitsscan geeft inzicht in de locaties met bereikbaarheidsproblemen en tevens door welke wegvakken de vertraging wordt veroorzaakt. Een in het kader van C-ITS denkbare toepassing is die waarbij voor bepaalde type wegvakken de vertraging wordt uitgeschakeld als daar efficiënter wordt geritst of als voertuigen dichter op elkaar kunnen rijden. Effect mag dan verondersteld worden op zowel het weefvak als het (door de scan berekende) bovenstroomse invloedsgebied daarvan. Een toepassing in het kader van Beter Benutten is die waarbij telewerken leidt tot een afname van de druk op het wegennet en dus tot een betere doorstroming. De snelheidseffecten worden daarbij niet meer klassiek berekend op basis van verhoudingen tussen verkeersintensiteit en -capaciteit, maar op basis van gemeten snelheidsverhoudingen tijdens spits- en daluren. Ieder knelpunt krijgt zo zijn eigen handtekening, zodat op maat de doorstromingseffecten worden berekend van meer/minder verkeer op betreffende wegvakken. Effecten worden vervolgens opgeschaald naar regio s/netwerken zodat inzicht wordt verkregen in de markt voor diensten (aantal weggebruikers dat profijt zal hebben van een dienst) en in de maatschappelijke betekenis daarvan in termen van bijvoorbeeld reistijdbesparing voor alle weggebruikers en afname van roet en CO2 emissies langs wegvakken. Mobiliteitsscan als bron voor informatie tbv ITS Pagina 1

23 Databehoefte concreter, voor markt (en overheid) Absolute omvang voertuigverliesuren. Absolute omvang verkeersstroom (aantal verkeersdeelnemers). Samenstelling verkeersstroom in deelstromen, met onderscheid in: % zakelijk verkeer; % woon-werk / forenzen verkeer; % sociaal-recreatief verkeer; % vracht verkeer, met onderscheid in zwaar-middel-licht. Herkomst- en bestemmingsgegevens van de deelstromen. Kenmerken van de herkomst- en bestemmingslocaties, zoals aantallen bedrijven en welke bedrijven. Mobiliteitsscan als bron voor informatie tbv ITS pagina 23

24 Databronnen en tool Databronnen: NRM of andere bronnen voor (vracht)auto en OV-verplaatsingen Autosnelheden: GPS/HERE (Navteq) of modellen Fietsreistijden: fietsrouteplanner, GPS apps OV reistijd: modellen (tevens 400 P+R locaties default ingelezen) Mobiliteitsscan als bron voor informatie tbv ITS pagina 24

25 HERE: snelheden op alle momenten van de dag Een hele informatieve kaart is die waarbij op 1 scherm de doorstromingsproblemen van ochtend- en avondspits naast elkaar worden geprojecteerd. In dit geval voor Amsterdam is goed te zien dat de grootste afwikkelingsproblemen (hoe roder hoe meer vertraging) zich s avonds binnen de ring voordoen. Mobiliteitsscan als bron voor informatie tbv ITS pagina 4

26 Leuk om spits met dalperioden te vergelijken Mobiliteitsscan als bron voor informatie tbv ITS pagina 5

27 Kiemen van files, ernst en invloedsgebied Mobiliteitsscan als bron voor informatie tbv ITS pagina 6

28 Herkomsten en bestemmingen van weggebruikers Mobiliteitsscan als bron voor informatie tbv ITS pagina 7

29 Voorbeeld: omvang en ernst van vertraging vrachtauto s s morgens en s avonds Mobiliteitsscan als bron voor informatie tbv ITS pagina 29

30 Selectie Schiphol, ochtendspits vrachtverkeer In de tabel is o.a. af te lezen dat van de 698 aankomsten er 195 een ritlengte hebben die groter is dan 30 km. De gemiddelde reistijd van die ritten is 91 minuten, waarvan 8 minuten vertraging. Uit de windroos blijkt verder dat vrachtverkeer vanuit noordwesten met ritlengte tussen 7,5 en 30 km heeft een probleem om Schiphol te bereiken (vertraging > 30%). Mobiliteitsscan als bron voor informatie tbv ITS pagina 30

31 Aandeel zwaar vertraagde vrachtritten s morgens Mobiliteitsscan als bron voor informatie tbv ITS Pagina 10

32 Herkomsten van alle vrachtritten naar Schiphol Mobiliteitsscan als bron voor informatie tbv ITS pagina 32

33 Herkomsten van vertraagde vrachtritten Schiphol Mobiliteitsscan als bron voor informatie tbv ITS pagina 33

34 Op welke wegvakken ondervinden vertraagde ritten naar Schiphol hun vertraging (vracht) Mobiliteitsscan als bron voor informatie tbv ITS pagina 34

35 Selectie automobilisten met (te) lange reistijd Selectie van wegvakken waar de doelgroep problemen ondervindt Mobiliteitsscan als bron voor informatie tbv ITS pagina 35

36 Herkomst vertraagde ritten tussen 7,5 en 15 km Voor autoverplaatsingen vanuit Nuenen naar Eindhoven is de vertraging relatief groot. Voor de (el) fiets ligt hier mogelijk een aantrekkelijk potentieel. Logische processtap is om de fietsreistijden te meten en te kijken waar en hoe op de route winst is te behalen. Mobiliteitsscan als bron voor informatie tbv ITS pagina 36

37 Input vanuit regio naast data uit de scan De door de regio s aangeduide problemen zijn terug te vinden in de kaart met afwikkelingsproblemen, hoe paarser hoe groter de verhouding reistijd spits/free flow (situatie avondspits ). Mobiliteitsscan als bron voor informatie tbv ITS pagina 37

38 Kenmerken van de Mobiliteitsscan Hulpmiddel op internet (data staat centraal, password). Data uit verkeersmodellen en uit andere bronnen. Snelheden op kwartierbasis. Default veel analysemogelijkheden. Maatwerk kan ook. Snel scannen van effecten what if. Rekentijden zijn er niet of zijn heel kort. Mobiliteitsscan als bron voor informatie tbv ITS pagina 17

39 Opstarten Mobiliteitsscan Ga naar Mobiliteitsscan.info Voer gebruiksnaam en password in Ga naar module bereikbaarheidsindicator Kies te bekijken uitgangsscenario Selecteer modaliteit, dagdeel, aggregatieniveau etc.. Selecteer type kaartbeeld Klik op de kaart voor de windroos Klik op paarse plusje voor tabel Klik op verwijder selectie voor nieuw gebied Kaartinstellingen Mobiliteitsscan als bron voor informatie tbv ITS Pagina 18

40 Programma Inleiding, toelichting op proces en gezamenlijk doel Voorbeelden data issues per thema BB vervolg Informatie over de regionale knelpunten landelijke C-ITS kaart Uitwerking in groepen: Gezamenlijke opgave voor Data in BBV Lunch Uitwerking in groepen: Gezamenlijke aanpak voor Data in BBV Plenaire terugkoppeling en gezamenlijk combineren & bundelen 40

Programma. 11.30 Inleiding, toelichting op proces en uitgangspunten

Programma. 11.30 Inleiding, toelichting op proces en uitgangspunten Programma 11.30 Inleiding, toelichting op proces en uitgangspunten 11.45 Presentaties thema s: - Logistiek - Evenementen - Incidenten - Integrale MobiliteitsManagement Architectuur - Fiets - Vervolg Data

Nadere informatie

ITS en de mobiliteitsscan

ITS en de mobiliteitsscan ITS en de mobiliteitsscan pagina 2 18-1-2015 Mobiliteitsscan als bron voor informatie tbv ITS Databronnen en tool Databronnen: NRM of andere bronnen voor (vracht)auto en OV-verplaatsingen Autosnelheden:

Nadere informatie

Gezamenlijk Beoordelingskader Pakketstudies Utrecht definitief. December 2007

Gezamenlijk Beoordelingskader Pakketstudies Utrecht definitief. December 2007 Gezamenlijk Beoordelingskader Pakketstudies Utrecht definitief December 2007 Projectorganisatie Pakketstudies 1 Inhoudsopgave 1. INLEIDING 3 1.1. Aanleiding 3 1.2. Rol beoordelingskader binnen pakketstudies

Nadere informatie

Het individu centraal

Het individu centraal 8 De stad bereikbaar houden met bottom-up benadering Het individu centraal U arriveert 10 minuten te vroeg op uw afspraak. Wilt u nu tanken? U heeft nog 12,3 liter. Bevestig met ja. Het wordt steeds drukker

Nadere informatie

Stedelijk verkeersmanagement. Problemen van nu en richtingen voor de toekomst

Stedelijk verkeersmanagement. Problemen van nu en richtingen voor de toekomst Stedelijk verkeersmanagement Problemen van nu en richtingen voor de toekomst Ben Immers TrafficQuest ben.immers@gmail.com Henk Taale TrafficQuest, Rijkswaterstaat & TU Delft henk.taale@rws.nl Serge Hoogendoorn

Nadere informatie

De betekenis van robuustheid

De betekenis van robuustheid Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid Vlot bewegen. Veilig leven. Verkeer en Waterstaat. De betekenis van robuustheid Robuustheid in kosten-batenanalyses van weginfrastructuur Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid

Nadere informatie

Spookfiles A58 is één van de projecten binnen het programma Beter Benutten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Spookfiles A58 is één van de projecten binnen het programma Beter Benutten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Factsheet Algemene informatie Wat is het project Spookfiles A58? In de hele wereld wordt gewerkt aan manieren om het verkeer sneller, veiliger, comfortabeler en duurzamer maken. Nederland loopt voorop

Nadere informatie

Verslag C-ITS, Interactieve coöperatieve Use cases Vrijdag 1 mei 9.30 12.00. Waar werken we naartoe?

Verslag C-ITS, Interactieve coöperatieve Use cases Vrijdag 1 mei 9.30 12.00. Waar werken we naartoe? Dit gesprek is een inhoudelijke round up van de eerder gevoerde gesprekken tussen de overheden en geselecteerde ITS-bedrijven. Onderstaande is de door alle deelnemers gedeelde samenvatting op hoofdlijnen

Nadere informatie

Mobiliteitsmanagement bij ziekenhuizen en zorginstellingen

Mobiliteitsmanagement bij ziekenhuizen en zorginstellingen Mobiliteitsmanagement bij ziekenhuizen en zorginstellingen Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Ziekenhuizen en zorginstellingen 9 3 Voordelen mobiliteits management voor ziekenhuizen 11 4 Specifieke maatregelen

Nadere informatie

MIRT-onderzoek Noordkant Amsterdam (MONA)

MIRT-onderzoek Noordkant Amsterdam (MONA) MIRT-onderzoek Noordkant Amsterdam (MONA) Eindrapport Datum 24 juni 2013 Ministerie van Infrastructuur & Milieu Provincie Noord-Holland Stadsregio Amsterdam Inhoudsopgave Samenvatting 1 1. Inleiding 5

Nadere informatie

Ver V k er e k er e i er n i N der der a l n a d 201 2 5 014

Ver V k er e k er e i er n i N der der a l n a d 201 2 5 014 Verkeer in Nederland 2014 2015 Inhoud. Voorwoord 4 1. De verkeersafwikkeling in Nederland 8 1.1. Verkeersafwikkeling in cijfers 9 1.2. Case A12 Zevenhuizen-Harmelen 14 1.3. Case A4-N14 bij Leidschendam

Nadere informatie

Coöperatieve systemen

Coöperatieve systemen NM Magazine 4 e Jaargang Nummer 1 2009 www.nm-magazine.nl Coöperatieve systemen Special Interview Laurens Schrijnen over de bereikbaarheid van de Rotterdamse haven Regio VERDER: verkeers- en mobiliteismanagement

Nadere informatie

magazine Het individu centraal De stad bereikbaar houden met bottom-up benadering Privacy en security van in-car systemen

magazine Het individu centraal De stad bereikbaar houden met bottom-up benadering Privacy en security van in-car systemen Hét vakblad voor netwerkmanagement in verkeer en vervoer. 9 e Jaargang Nr. 1, 2014 nm-magazine.nl magazine De stad bereikbaar houden met bottom-up benadering Het individu centraal U arriveert 10 minuten

Nadere informatie

Nieuwegein verleidt Op weg naar duurzame mobiliteit

Nieuwegein verleidt Op weg naar duurzame mobiliteit Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl Ruimtelijke Ontwikkeling Afdeling Verkeer Nieuwegein verleidt Op weg naar duurzame mobiliteit Gemeentelijke Mobiliteitsplan+, 2030 Raadsnummer

Nadere informatie

Uitbouw van Dynamisch Verkeersmanagement op het Vlaamse autowegennet. Deel A : Visie en realisatievoorstel

Uitbouw van Dynamisch Verkeersmanagement op het Vlaamse autowegennet. Deel A : Visie en realisatievoorstel Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken Departement Afdeling Verkeerscentrum Uitbouw van Dynamisch Verkeersmanagement op het Vlaamse autowegennet Deel A : Visie en realisatievoorstel 1 Dynamisch Verkeersmanagement

Nadere informatie

magazine Verkeersmanagement als oplossing voor binnenstedelijke problemen Werken met regelscenario s De effecten van informatieverschaffing

magazine Verkeersmanagement als oplossing voor binnenstedelijke problemen Werken met regelscenario s De effecten van informatieverschaffing Hét vakblad voor netwerkmanagement in verkeer en vervoer. magazine 8 e Jaargang - Nummer 3, 2013 www.nm-magazine.nl Mogelijkheden, uitdagingen en praktijk Verkeersmanagement als oplossing voor binnenstedelijke

Nadere informatie

SLIM Prijzen Stadsregio Arnhem Nijmegen

SLIM Prijzen Stadsregio Arnhem Nijmegen SLIM Prijzen Stadsregio Arnhem Nijmegen Plan van Aanpak ARS Traffic & Transport Technology BV Leidschendam, 26 november 2009 ARS T&TT Dr. J.H. Linssen Algemeen Directeur Datum: Handtekening: Inhoudsopgave

Nadere informatie

Spookfiles A58. OCD en Solution Design. Het gemeenschappelijke eindrapport (deliverable) van de Haalbaarheidsfase WP1 in het Spookfiles A58 Project

Spookfiles A58. OCD en Solution Design. Het gemeenschappelijke eindrapport (deliverable) van de Haalbaarheidsfase WP1 in het Spookfiles A58 Project Spookfiles A58 OCD en Solution Design Het gemeenschappelijke eindrapport (deliverable) van de Haalbaarheidsfase WP1 in het Spookfiles A58 Project versie 1.1 datum: 16 juli 2014 Colofon Wie zit er achter

Nadere informatie

BETER BENUTTEN. Intelligente Transport Systemen: slim van deur tot deur. Mijlpaal bereikt met multimodale reisplanners. Data Verbeter Top 5

BETER BENUTTEN. Intelligente Transport Systemen: slim van deur tot deur. Mijlpaal bereikt met multimodale reisplanners. Data Verbeter Top 5 BETER BENUTTEN Intelligente Transport Systemen: slim van deur tot deur Beter Benutten ITS: waar staan we? Mijlpaal bereikt met multimodale reisplanners Data Verbeter Top 5 Blauwe Golf: betere doorstroming

Nadere informatie

Domeinarchitectuur Wegverkeersmanagement

Domeinarchitectuur Wegverkeersmanagement Domeinarchitectuur Wegverkeersmanagement 'Omslagpunten in VM-projecten' Rapportage Fase 2 Definitief Rijkswaterstaat Data en ICT Dienst Postbus 5023 2600 GA Delft Grontmij Nederland bv Infrastructuur &

Nadere informatie

Investeringen bereikbaarheid. Handreiking onderbouwing effectiviteit en efficiëntie in de Stadsregio Amsterdam

Investeringen bereikbaarheid. Handreiking onderbouwing effectiviteit en efficiëntie in de Stadsregio Amsterdam Investeringen bereikbaarheid Handreiking onderbouwing effectiviteit en efficiëntie in de Stadsregio Amsterdam Investeringen bereikbaarheid Handreiking onderbouwing effectiviteit en efficiëntie in de Stadsregio

Nadere informatie

Grip op gedrag. Inspiratie voor het vervolg van Beter. Benutten. Definitief rapport 5 december 2013

Grip op gedrag. Inspiratie voor het vervolg van Beter. Benutten. Definitief rapport 5 december 2013 Grip op gedrag Inspiratie voor het vervolg van Beter Benutten Definitief rapport 5 december 2013 Grip op gedrag 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 9 1.1 Het programma Beter Benutten (en haar voorgangers) 9 1.2

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/82533

Nadere informatie

Eindrapport Sensor City Mobility

Eindrapport Sensor City Mobility TNO-rapport TNO 2014 R10629 Eindrapport Sensor City Mobility Behavioural and Societal Sciences Van Mourik Broekmanweg 6 2628 XE Delft Postbus 49 2600 AA Delft www.tno.nl T +31 88 866 30 00 F +31 88 866

Nadere informatie

Gemeente De Bilt. Corridorstudie De Bilt

Gemeente De Bilt. Corridorstudie De Bilt Gemeente De Bilt Corridorstudie De Bilt Gemeente De Bilt Corridorstudie De Bilt Datum 20 februari 2014 Kenmerk BLT045/Mdm/0451.03 Eerste versie 7 februari 2014 www.goudappel.nl goudappel@goudappel.nl Documentatiepagina

Nadere informatie

Handleiding Monitoring NSL

Handleiding Monitoring NSL Handleiding Monitoring NSL Werkdocument voor overheden bij de monitoring van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) Datum mei 2012 Versie 2012.2 Handleiding Monitoring NSL mei 2012 Colofon

Nadere informatie

magazine op eigen benen? Adaptive Cruise Control ACC slim én coöperatief aansturen dankzij nieuw raamwerk.

magazine op eigen benen? Adaptive Cruise Control ACC slim én coöperatief aansturen dankzij nieuw raamwerk. Hét vakblad voor netwerkmanagement in verkeer en vervoer. 10 e Jaargang Nr. 1, 2015 nm-magazine.nl magazine Staat regionaal operationeel verkeersmanagement na vijftien jaar op eigen benen? Stedelijk incidentmanagement

Nadere informatie

Mobiliteitsmanagement, een kwestie van Prikkelen en Ontwikkelen

Mobiliteitsmanagement, een kwestie van Prikkelen en Ontwikkelen (Bijdragenr. 30) Mobiliteitsmanagement, een kwestie van Prikkelen en Ontwikkelen Robert Boshouwers Auteur is als zelfstandig adviseur werkzaam voor De Verkeersonderneming Hans Stevens Auteur is werkzaam

Nadere informatie

Reisalarm: Was u vanochtend op tijd op het CVS?

Reisalarm: Was u vanochtend op tijd op het CVS? Reisalarm: Was u vanochtend op tijd op het CVS? Ernst Jan van Ark TNO Ernst_jan.vanark@tno.nl Paul van den Haak TNO Paul.vandenhaak@tno.nl Marco Duijnisveld TNO Marco.duijnisveld@tno.nl Bijdrage aan het

Nadere informatie

RIJKSWATERSTAAT EN DE TOEKOMST EEN INTERNATIONALE LEEROMGEVING EXPERIMENTEREN OP DE WERKVLOER SAMENWERKEN MET DE MARKT WINST VOOR DE GEBRUIKER

RIJKSWATERSTAAT EN DE TOEKOMST EEN INTERNATIONALE LEEROMGEVING EXPERIMENTEREN OP DE WERKVLOER SAMENWERKEN MET DE MARKT WINST VOOR DE GEBRUIKER RESULTATENCATALOGUS RIJKSWATERSTAAT EN DE TOEKOMST PIM test de toekomst van Rijkswaterstaat. In een glazen huis verkent, ontwikkelt en toetst PIM best practices en verbeteringen die kunnen bijdragen aan

Nadere informatie