Case. Toelichting. Bronnen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Case. Toelichting. Bronnen"

Transcriptie

1 SmartGate Inzet van games bij optimalisering logistieke keten Schiphol Aquaduct Abcoude Creatief Opdrachtgeverschap Luchthaven Schiphol wil voor vervoerders de meest aantrekkelijke luchthaven worden voor het verplaatsen van goederen. Al het vrachtvervoer dat de luchthaven verwerkt gaat via Schiphol SmartGate Cargo met als doel het creëren van een veilige, innovatieve en ongestoorde luchtvrachtketen. Om de luchtvrachtindustrie en de (toekomstige) gebruikers een beter beeld te geven van hoe dit proces werkt is het SmartGate Learning Centre opgericht waar verdiepende informatie wordt verschaft. Help SmartGate Cargo naar de top: Om de betrokken partijen te informeren en te enthousiasmeren met betrekking tot het SmartGate Learning Centre heeft IJsfontein GameWise een online single player game ontwikkeld. Spelen van het spel levert de speler zowel inzicht in de werking van het ketensysteem op als in de voordelen van het gebruik maken van de diensten van SmartGate Cargo. Tijdens het spel moet de speler hget het transport van goederen op de luchthaven verzorgen, vanaf de transporter hal waar de goederen binnenkomen, via de forwarder en de hanlder naar de airline om uiteindelijk per vlucht verscheept te worden. SmartGate Cargo is webbased en kan gratis door iedereen gespeeld worden. Doel van de Game: In de game is het doel van de speler om van Schiphol de grootste luchthaven voor vrachtvervoer in Europa te maken, waarbij er gestreden wordt tegen andere luchthavens. Aan de speler de taak om de logistieke keten aan te sturen. Zo moet er aandacht worden besteed aan snelheid en efficiency, betrouwbaarheid en kwaliteit. Hoe beter de keten wordt ingericht volgens deze voorwaarden, hoe sneller en meer pakketten er vervoerd kunnen worden. ProRail kreeg van het Rijk de opdracht om de sporen bij Abcoude te verbreden. Budget: 35 miljoen euro. Het aanleggen van de extra sporen zou ten koste gaan van het mooie watertje het Gein. Er werd een ingenieursbureau ingehuurd om te bekijken hoe het watertje gespaard kon worden. Conclusie van het bureau, het alternatief kostte maar liefst tien miljoen euro meer. Van de Wal: 'Toen hebben we vijf bureaus in concurrentie laten pitchen. Er was een creatief bedrijf die een prachtige oplossing bedacht voor 25 miljoen.' Het uitschrijven van een pitch is niet de gangbare werkwijze voor bedrijven als ProRail. Maar dat is niet de enige ongebruikelijke praktijk van ProRail. Het bedrijf zet namelijk ook 'unsolicited proposals' in. Hierbij stelt ProRail haar beleid open voor bedrijven die denken dat het beter kan. ProRail onderzoekt de ideeën en als die toepasbaar zijn krijgen de bedrijven royalty s of, als het een aannemer betreft, de opdracht voor uitvoering. Van de Wal: 'Stalen spoorbruggen vangen heel veel signaal af en het kost miljoenen om al die bruggen zo te bouwen dat de spoorsignalen wel goed doorkomen. Tja staal heeft nou eenmaal die eigenschap en er was geen andere manier dus ProRail accepteerde de hoge kosten. Totdat kregen we een voorstel ontvingen van een eenmanszaak. Die man had een techniek had ontwikkeld waarmee dit probleem eenvoudig opgelost kon worden. We gingen praten en het bleek briljant. Nu krijgt hij bepaald percentage per brug die we bouwen of reconstrueren met deze techniek. En dan praten we over veel geld voor een eenmanszaak.'

2 Van A naar Beter: Innoveren met weggebruikers Rationalizer User Centered Design Design Futures Rijkswaterstaat innoveert aan alle kanten. Bijvoorbeeld door stillere en veiligere snelwegen aan te leggen maar ook door te kijken naar haarzelf als dienstverlener. Een dienstverlener die mensen helpt zich zo efficiënt en aangenaam mogelijk van A naar B te verplaatsen. Iedere weggebruiker is anders en omdat je niet voor iedereen tegelijk kan ontwerpen moest er keuze gemaakt worden. We zijn dit project begonnen met het vaststellen van kenmerken op basis waarvan weggebruikers ingedeeld kunnen worden. Met deze kenmerken zijn groepen weggebruikers geïdentificeerd waar Rijkswaterstaat zich specifiek op wil richten. Om tot nieuwe diensten te komen hebben we voor de verschillende groepen weggebruikers co-design sessies georganiseerd bij Rijkswaterstaat. Voor deze co-design sessies hebben we een design-game ontwikkeld, om de deelnemers te helpen snel en veel goede ideeën ontwikkelen. In een eerder onderzoek heeft Rijkswaterstaat tien macro-trends geïdentificeerd waaronder geloof in collectieve systemen en de wens voor een autovrije binnenstad. Deze trends zijn gebruikt als vertrekpunt in de design-game. De design-game leidde de deelnemers stap voor stap door verschillende opdrachten waarbij de teams aan het eind een of meerdere nieuwe diensten hadden ontwikkeld. Het resultaat van deze ontwerpfase zijn een vijftal kansrijke servicescenario s. De servicescenario s omschrijven en geven een visueel beeld van een toekomstige dienst. Tevens bieden de servicescenario s een stappenplan om de specifieke dienst in de praktijk te testen. Het project heeft Rijkswaterstaat geholpen om de vertaalslag te maken van abstracte macro-trends naar concrete diensten waar de weggebruiker van morgen mee geholpen kan worden. Naast de feitelijke servicescenario s heeft het project tevens laten zien hoe je als Rijkswaterstaat weggebruikers kunt betrekken in toekomstige innovatietrajecten. Philips heeft in samenwerking met ABN Amro en de VU Amsterdam de 'rationalizer' ontwikkeld. De polsband is een prototype dat de emotionele gesteldheid van een persoon meet en op basis van deze informatie daar een lichtbron op aanpast. Bij de ontwikkeling van de Rationalizer veronderstelde Philips dat beurshandelaren die vanuit huis hun werk doen, zich bij aan- of verkopen regelmatig laten leiden door emoties, zoals angst of hebzucht. Als emoties hoog oplopen lopen zij echter kans minder rationele afwegingen te maken, en dus geld te verspelen. Het 'emotion mirroring system' moet een thuiswerkende beurshandelaar op tijd gaan waarschuwen. Het concept bestaat uit de 'emobracelet', die om de pols moet worden gedragen, en een 'emobowl' die de lichtsignalen afgeeft. De polsband meet met een aantal sensoren de elektrische weerstand van de huid. Een gebruiker die emotioneel handelt, zweet meer, waardoor de weerstand van zijn huid vermindert. De polsband geeft zijn metingen door naar de emobowl, een lamp die is voorzien van 1600 ledlampjes. Wanneer een hoog oplopende emotie wordt gedetecteerd, dan verandert de kleur van zacht geel die enkele leds weergeven naar de alarmkleur rood van alle leds. Op die manier zou een beurshandelaar visueel gewaarschuwd kunnen worden dat hij zich mogelijk teveel door zijn emoties laat leiden. Het concept van Philips heeft echter als nadeel dat de huidsensor alleen basale emoties kan meten en deze niet kan specificeren. Toch heeft ook ABN Amro aan het concept meegewerkt, omdat de staatsbank kansen ziet om dergelijke producten aan te laten sluiten bij zijn diensten voor thuisbeleggers. Daarnaast zou het concept ook gebruikt kunnen worden door personen die veel bieden op veilingen van sites als Ebay. De Vrije Universiteit Amsterdam gaat onderzoeken of een gebruiker met het systeem daadwerkelijk betere beslissingen neemt dan een handelaar die niet voor potentieel gevaarlijke emoties worden gewaarschuwd.

3 Multi-channel dienstverlening voor studenten Dutch Delta Design 2012: De wereld verleiden met water Klantgestuurde Diensteninnovatie Promotie & Branding Ter verbetering van haar multichannelstrategie wilde de IB-Groep onderzoeken welke nieuwe dienstverleningsconcepten zij zou kunnen ontwikkelen voor het jongste segment van haar doelgroep, eerstejaars studenten en 18-jarige scholieren. De jongeren in deze groep moeten in de aanloop van hun nieuwe studie in korte tijd een heleboel dingen regelen waar ze relatief onbekend mee zijn. Ondanks het feit dat ze heel goed thuis zijn op het internet, blijkt dat ze hiervoor ook veel via de meer traditionele kanalen contact zoeken met de IB-Groep. Om hun motieven daarvoor en ervaringen ermee beter te begrijpen, en na te kunnen denken over mogelijkheden om hen nog beter van dienst te zijn, heeft STBY voor de IB-Groep een kwalitatief, ethnografisch onderzoek gedaan. De eerste stap in het onderzoek was het in kaart brengen van recente en daadwerkelijke ervaringen van jongeren met de dienstverlening van de IB-Groep. In interviews bij hen thuis zijn deze ervaringen opgetekend vanuit de beleving van de jongeren zelf. In een co-creation workshop met de interviewers en een vertegenwoordiger van het klantteam van de IB-Groep zijn vervolgens de interviewverslagen geanalyseerd en de eerste bevindingen op hoofdlijnen vastgesteld. Na een gedegen analyse en rapportage zijn in een tweede co-creation workshop met een uitgebreider multi-disciplinair klantteam vervolgens de inzichten uit het onderzoek vertaald naar ideeen voor nieuwe dienstverleningsconcepten. Deze manier van het ontwikkelen van diensteninnovaties vanuit het gezichtspunt van de doelgroep was nieuw voor de IB-Groep. De inzichten uit het onderzoek hebben hen tevens geholpen om de bestaande dienstverlening via diverse kanalen (website, call center en adviesbalie) te optimaliseren. DDD2012 is een ambitieus project dat Nederland positioneert als hét mondiale platform voor water. De wereld kan via Nederland alle kennis en kunde ontsluiten die nodig is om water- en deltavraagstukken waar ook ter wereld op te lossen. Expertise uit Nederland, maar ook uit andere landen. Deze positionering als internationaal kennis-, makel- en schakelplatform komt duidelijk naar voren in de programmering van een reeks water evenementen in 2012 en in de ontwikkeling van Nederland als internationale portal voor water, zowel fysiek als virtueel. DDD2012 ontsluit netwerken van Nederlandse én wereldwijde expertise, uitvoerders en beslissers. De meest tastbare vorm is een netwerk van Water Expertise Centra, waar bezoekers het beste van water kunnen beleven. Een Michelinroute verbindt deze centra met andere interessante plekken en evenementen. Vorm en inhoud geven aan de internationale positionering van de Nederlandse watersector. Dat is kort gezegd de creatieve opgave. Nederlandse waterexpertise en kunde verdient een plek vooraan in de etalage, wereldwijd. Daarvoor zoekt de Nederlandse watersector informatie, inspiratie en innovatie bij de Nederlandse creatieve industrie. Van mode tot reclame, van design tot gaming, van theater tot film. Om gezamenlijk tot een unieke samenwerking te komen. Want het mag duidelijk zijn, een dergelijke ambitie vraagt om nieuwe open source vormen van co-creatie. Een topteam uit de creatieve industrie komt met een slimme en effectieve aanpak, waarmee de Nederlandse waterkennis en -kunde optimaal tot zijn recht komt. Met Dutch Delta Design verleiden we de wereld om in 2012 naar Nederland te komen. Dan willen we alleen het beste op het gebied van water tonen. DDD2012 creëert ruimte voor durf, ambitie én geeft een nieuwe impuls aan bestaande samenwerkingsverbanden. Een wereldwijde marketingcampagne vestigt de aandacht op Nederland als best presterend waterland. Onze expertise, organisatie, traditie en kennis doen de rest. Water zit in onze genen, met DDD2012 laten we het zien.

4 PhDO: New platform for research in the creative sector Koppelkiek Creatieve Kennisontwikkeling Sociale Innovatie Veel ontwerpers, kunstenaars, makers en beslissers in de creatieve sector zoeken naar manieren om hun kennis te verdiepen en hun vakgebied verder te brengen. Aansluiting bij de wetenschap en haar methoden ligt dan voor de hand. Tegelijkertijd zijn er allerlei inhoudelijke en praktische bezwaren die dat in de weg staan. Toch zijn er steeds meer pioniers die dat op hun eigen manier voor elkaar krijgen en een weg vinden om iets diepgaand uit te zoeken en daarvan verslag te doen. PhDO is een initiatief van Waag Society en kunstenaar/onderzoeker Arne Hendriks, betrokken bij onder meer Platform 21 en bedenker van The Incredibly Shrinking Man. NWO, KNAW, THNK en IIP CREATE steunen het initiatief. Suggesties voor de inhoud zijn van harte welkom; meld je via LinkedIn aan voor PhDO. Koppelkiek is een social game die je op een andere manier naar het dagelijks leven in de Utrechtse wijk Hoograven laat kijken. Het spel werd van 18 september tot 11 oktober 2009 gespeeld. Spelers verdienden punten door foto s te maken van zichzelf met een ander in uiteenlopende situaties. De meest actieve speler won een fotocamera. De gezamenlijke fotoverzameling die zo tot stand kwam werd verspreid door de wijk getoond. De makers van Koppelkiek wilden bewoners zo spelenderwijs met elkaar in contact brengen. Koppelkiek is ontwikkeld door Hubbub, een ontwerpstudio voor sociaal-fysieke games in de openbare ruimte. Het spel is onderdeel van Dutch Design Double, een programma van meer dan 20 designevenementen dat gedurende vijf weken plaats vindt in Utrecht en Amsterdam. Koppelkiek werd gerealiseerd in samenwerking met Utrecht Manifest, de biënnale voor social design en met steun van de Gemeente Utrecht.

5 Mayo Clinic G7 Gezondheidszorg Transforming the travel experience Je hoort het overal: de zorg moet beter, klantgerichter, efficiënter, goedkoper. Maar hoe? CareToDesign verkent deze vraag, en mogelijke antwoorden erop, vanuit de overtuiging dat begrip voor stakeholders, echte creativiteit en out-of-the-box denken geboden zijn. En dat designers deze eigenschappen in huis hebben. Daarbij kan het gaan om product, service, interieur, communicatie of interactie ontwerp. CareToDesign verkent de mogelijkheden van design om de uitdagingen in de zorg het hoofd te bieden met open vizier en op kritische wijze. Een bekend voorbeeld is de Mayo Kliniek. The Mayo Clinic's new SPARC lab is driving experimentation at the frontier of health care. How? By getting physicians to think more like designers. The first kiosk looked like a grade-school project or a prank. It didn't have a screen. Didn't even plug in. Patients stared at a piece of paper and tried to imagine the real thing, a terminal that would allow self-service check-in for a doctor's appointment. The next iteration was less primitive, a laptop with an apparent touch screen, except that it didn't work; someone sitting beside it, using a separate keyboard, typed in the system's response like a high-tech ventriloquist. The model after that had a responsive touch screen, but the functionality was sparse. No matter. The kiosk was getting there. Based on insights collected from passengers and other stakeholders, including airport ground staff and security personnel, it was clear a new approach was necessary to increase airline efficiency and enhance passenger s travel experience to eliminate stress, increase comfort and relaxation, as well as providing them with a feeling of well-being. To increase the visibility of the airline which most people see as their hosts at the airport the lighting at the gate reflects the colors of the airline. This creates a feeling of real continuity for the passenger and, as an added benefit, increases the visibility of the airline s brand. And to enable you to pass your time more pleasurably in the waiting area, the walls feature living magazines, including information about the destination, local attractions, restaurants and hotels, as well as clips from the airline s corporate video and boarding information. e2010/transforming_travel_experience.page CareToDesign deelt de resultaten van die verkenning op deze site, in netwerkbijeenkomsten en in projecten. CareToDesign is een initiatief van DesignThinkers, Creative Cloggy en Zilver Innovation.

6 Pig City, City Pig We Beat The Mountain Creative Conversion Factory: open innovatie Worldwide network orchestrator We Beat The Mountain is an organization, a symbol and a worldwide movement. We aim to reduce the trash mountains worldwide by the pricinple of recycling. Products that are no longer in use, such as plastic bags, pet-bottles, aluminium cans and other materials can easily be converted into new products. This is exactly what we are doing! We use your trash for cool products! Het Rotterdamse architectenbureau MVRDV, van onder andere Winy Maas, heeft vanaf 1997 gewerkt aan een vernieuwend oplossing voor de intensieve varkensindustrie in Nederland. Hierbij speelde het welzijn van de dieren en het efficiënte gebruik van grond een belangrijke rol. Het resultaat was een conceptontwerp met de titel 'Pig City'. Een serie torens van zo'n 600 meter waarin miljoenen varkens wonen. Pig City bestaat uit 76 torens die elk 622 meter hoog zijn. De verdiepingen zijn 87 bij 87 meter groot en de varkens kunnen buiten lopen op grote uitstekende balkons waar beplanting groeit. Varkens die klaar zijn voor de slacht worden met liften weggevoerd. Bovenop elke flat bevindt zich een vissenkwekerij die in een deel van het voer voorziet. Door middel van een biogastank worden de flats van energie voorzien. Door het plaatsen van 44 flats in de haven en de andere in de buurt van grote steden worden de transportkosten drastich verlaagd. Mission We Beat the Mountain aims to create, produce and sell functional products of 100% recycled and re-used materials in a global market. By creating and producing our products we take into account every single part of the product, even the yarns, zippers and labels. Our mission is to change all trash into something useful and create awareness around the value of trash. Brand We Beat The Mountain shows compassion with a cool, sustainable and powerful brand. The brand aims to be fully transparent to fans and customers. Each iconic product comes with a message in the bottle, describing the materials used to make the product, the price structure and the story behind We Beat The Mountain. We Beat The Mountain strives to become the sustainable alternative for all consuming products, so that everybody can make a difference. We Beat The Mountain aims to make a profit by creating, producing and selling products made of 100% recycled materials. We plan to use our profit to develop more products made of 100% recycled materials and spread awareness about the value of trash. We Beat The Mountain is in it for the long run! We will go on producing cradle-2-cradle products until everyone is aware of the value of trash and buys cradle-2-cradle products to make a difference in our world.

7 Geenwheels Wattcher Autodeelsysteem Verbruiksmeter De Wattcher is een designproduct dat het stroomverbruik van het hele huis op een mooie en inzichtelijke manier laat zien. Wanneer je een apparaat aan- of uitzet, toont de Wattcher direct het verschil. Zo zie je waar de energie wordt verbruikt en ontdek je wat je kunt besparen. De Wattcher maakt elektriciteit zichtbaar. Met de Wattcher kan je 10% tot 20% aan elektriciteit besparen, dat komt overeen met zo'n 80 tot 160 euro per jaar voor een gemiddeld gezin. Profiel: Sinds 2009 werkt Greenwheels, het snelst groeiende car sharing-merk, samen met Info.nl om een ambitieus internationaal groeipad te realiseren. Naast het verbeteren van de conversie van de prospectwebsite, staat het verbeteren van het self service concept centraal. De uitdaging: Het begrijpbaar maken van het Greenwheels product voor de consument en het waarmaken van de productbelofte over alle touchpoints. De oplossing: Info.nl ontwikkelde een gebruiksvriendelijk, internationaal inzetbaar online platform, wat niet alleen in Nederland, maar nu ook in Duitsland is gelanceerd. Gedurende het ontwikkelen van de online strategie en het ontwerp van de website, zijn klanten van Greenwheels nauw betrokken geweest bij het proces. Naast het genereren van nieuwe ideeën, gaven zij ook passende feedback op de verschillende gebruiksvriendelijkheidtesten van het online platform. Door het ontwikkelde platform is niet alleen het Greenwheels product begrijpbaar voor de consument, tevens wordt de productbelofte over alle touchpoints waargemaakt. Klanten zijn nu op elk moment in staat om een auto te selecteren, reserveren en gebruiken. Zowel via het web, als via de (mobiele) telefoon. Met de Wattcher kun je zo'n 10% tot 20% aan elektriciteit besparen. Dat komt overeen met zo'n 80 tot 160 euro per jaar voor een gemiddeld gezin. Door het besparen van energie reduceer je direct de uitstoot van CO2, zo draag je concreet bij aan het klimaat. Marcel Wanders ontwierp de Wattcher als het kloppend hart in huis: "Het is een heel acuut ontwerp dat je wijst op je energieverbruik. Afhankelijk van het elektriciteitsverbruik licht hij langzaam of juist sneller op. De Wattcher is eigenlijk meer dan een product, het is een strategie die stimuleert tot bewustwording." De Wattcher was finalist van de Dutch Design Awards 2009 (categorie beste consumentenproduct) en in 2010 is de ICT~Milieu Award 2010 gewonnen. Daar zijn we erg trots op! Het Resultaat: De lancering van de nieuwe Nederlandse website maakt onderdeel uit van een gefaseerde uitrol naar verschillende touchpoints die door klanten in de particuliere en zakelijke markt worden gebruikt. Na de lancering is een conversieverhoging genoteerd in het zomerseizoen, een trendbreuk. Ook de Duitse website is in augustus 2010 online gegaan. Beide websites zijn gelanceerd met een vernieuwde klantenservice. Een geoptimaliseerd aanmeldproces komt binnenkort online, waarbij het mogelijk wordt om als nieuwe klant nog dezelfde dag in een Greenwheels auto te gaan rijden. Een totaal herontworpen reserveringssysteem voor klanten is in de maak en zal direct internationaal beschikbaar zijn. Een single sign on zorgt er in de toekomst voor dat de gebruikers met één login alle touchpoints kunnen benaderen.

8 Gulliver Solarcurve Typefont Bushalte met laadfaciliteit Bushalte met geïntegreerde inductie technologie voor bestaande situaties in Noord Brabant. Gulliver (1993) grew out of experiments with legibility and space-saving. Its counters as large as possible, as is its x-height (as a result of which its ascenders and descenders are short). The effect is that Gulliver in 10-point looks much larger than a type like Times in the same size. To produce the same impression of size as 10-point Times, Gulliver needs only be printed in 8.5-point. With its short serifs (in which it is the opposite of Swift) the letters are close together, allowing the printer to save space on the page. This means that using Gulliver which was designed first and foremost as a newsface allows a printer either to place more text on the page or, alternatively, to use larger illustrations without having to sacrifice text. Gulliver is used not only for its good legibility and space-saving characteristics but also because it is liked by both older and younger readers (older readers say they can read the paper again, while younger readers say the paper looks modern).* There is also a special version for text in very small print such as classified advertisements, listings etc.: Gulliver Compact. USA Today bespaart jaarlijks 16 miljoen dollar aan papier door gebruikmaking van dit font

9 CitizenM Dyslexie Hotelconcept Lettertype voor dyslectici Citizen M staat voor Citizen mobile. Onderdeel van dit format is dat alle overbodige producten en ruimtes geschrapt worden. Hierdoor wordt het goedkoper om te overnachten. Dyslectics have trouble with reading and not every dyslectic likes to read. The search for a way to make reading easier for dyslectics lead to the font Dyslexie, designed by Christian Boer of Studiostudio. The font Dyslexie is developed especially for dyslectics so that the differences between each character is bigger and easier to recognize. De kamer zijn weliswaar kleiner en eenvoudiger geworden dan een concept als het Hilton, maar Concrete heeft ervoor gezorgd dat Citizin M toch een luxe uitstraling heeft en comfort erg belangrijk is. De hotels zijn bedoeld voor mensen die vaak reizen en maar kort op een locatie blijven. Zakenmensen zijn dus een belangrijk doelgroep voor het hotel. De samenwerking tussen Concrete, KesselsKramer en de andere partijen verliep natuurlijk. Zonder ruimte te beperken voor discussie want harmonie bestaat eigenlijk niet, aldus Michael Levie, was er vrij snel een wij tegen de wereld gevoel. Het concept is ook financieel een succes, hoewel de exacte cijfers niet konden worden gegeven. Tot ontstelling van de zaal draait het volgens Rob Wagemans ook helemaal niet om geld, maar om het creatieve proces. The conclusion of the study was that reading with the font Dyslexie doesn t lead to an increase in reading speed. There was however a decrease in the reading errors when dyslectics read words that where printed in the font Dyslexie. This is an indication that reading with the font Dyslexie decreases the reading errors. Students read the reading tests EMT and Klepel twice. Once printed in the font Arial and once in the font Dyslexie. The order was randomly assigned and in-between the reading tests an auditory task was fulfilled.

10 Hyperbody Villa Flora Interactive Wall Groenste kantoor van Nederland Villa Flora vormt het brandpunt van het elan van Venlo, de stad en de regio die werken aan verantwoorde hoogwaardige groei door het ontwikkelen en delen van kennis, het creëren van economische vernieuwing, het stimuleren van vrije geesten en het ontginnen van nieuwe paden. Dit groenste kantoor van Nederland zet niet alleen de regio Venlo op de kaart, maar ook de bedrijven die zich vestigen in dit duurzaamheidsicoon Venlo zet met Villa Flora hoog in. Het architecten- en ingenieursbureau van professor Jón Kristinsson uit Deventer heeft daarom alles uit de kast gehaald om de regio en de stad Venlo met Villa Flora een blijvend beeldmerk te geven. Naast het Innovacomplex, dat vanwege zijn hoogte meteen in het oog springt, is ook Villa Flora een direct aan de A73 gelegen blikvanger van de eerste orde. Een imposant glazen gebouw van ruim dertig meter hoog waar de innovatie vanaf straalt. Want het transparante Villa Flora is méér dan een gebouw met een hoge icoonwaarde vanwege zijn verschijningsvorm. Met alle gecombineerde state of the art milieutechniek is het ook een landmark van duurzaamheid en het epicentrum van de cradle-to-cradleuitgangspunten. Het zal tot in lengte van jaren de standaard voor duurzaam bouwen mee bepalen. The InteractiveWall is an architectural-scale installation work commissioned by Festo, a leading worldwide supplier of pneumatic and electrical automation technology, for their presentation at the Hannover Messe 2009, the world s leading showcase for industrial technology. The InteractiveWall was a collaboration between Festo, Burkhardt Leitner constructiv, and Hyperbody, as part of the Festo Bionic Learning Network. The InteractiveWall is composed of seven wall components based on the Fin Ray Effect [1], a proprietary technology used in Festo s factory automation. Kas Oosterhuis defines interactive architecture as the art of building relationships between built components in the first place, and building relations between people and built components in the second place. Oosterhuis stresses the need for interactive architecture to be proactive, actively establishing connections in real time, and communicating with its internal and external context [2]. At the heart of the emotive InteractiveWall prototype lies interactivity; it builds upon the alliance between two active parties (both transmitters and receivers). Intuitive and immediate, interactive architecture must be able to behave in unique and unpredictable ways. It no longer has a static end-configuration, the role of the actor shifts from that of the viewer to one of an interactive participant. In this sense, interactive architecture is an instrument to be played by its context and its participants. Villa Flora wordt ook een landmark van Greenport Venlo omdat het gebouw vanuit het hart van het werklandschap van de toekomst partijen op het gebied van agribusiness met elkaar in contact zal brengen. Geheel in lijn met de Greenport-gedachte zal Villa Flora zo bijdragen aan de kruisbestuiving die het mogelijk maakt dat de regionale economie een impuls krijgt. Dit alles maakt Villa Flora tot een aangename en inspirerende werkplek. Tot een gebouw dat ook het ambitieniveau en het imago van de gebruiker onderstreept.

11 Energieatlas Drijvend Paviljoen Rotterdam Interactive Wall H+N+S Landschapsarchitecten ontwikkelt een driedelige Energieatlas. In de atlas worden de ruimtelijke aspecten van de Nederlandse energiehuishouding in beeld gebracht. Deel 1 en 2 van de atlas staan in het teken van de gehele keten van energieopwekking tot en met het gebruik. In samenwerking met regionale partners en universiteiten wordt er in deel 3 een verkennende studie uitgevoerd naar de toekomstige energietransitie. Deze transitie wordt veelal in abstracte cijfers uitgedrukt; de ruimtelijke aspecten en implicaties blijven onderbelicht. Door te verbeelden hoe steden en landschappen er als gevolg van de energietransitie uit kunnen komen te zien, kan de discussie rondom nieuwe vormen van energieopwekking worden verrijkt. In het onderzoek wordt samengewerkt met Agentschap NL, TU Delft, ECN en Joost Grootens. Het onderzoek moet resulteren in een manuscript voor publicatie. Het tussentijdse resultaat zal via een symposium en enkele artikelen in (inter-)nationale vakbladen openbaar worden gemaakt. In het centrum van Rotterdam ligt een opvallend nieuw bouwwerk: een drijvend complex van drie drijvende halve bollen verbonden met een drijvend plein. Dit pilotproject is tot stand gekomen met de nieuwste technieken op het gebied van drijvend bouwen en duurzaamheid en vormt een belangrijke stap naar klimaatbestendige verstedelijking op het water. Rotterdam vervult hiermee internationaal een pioniersrol. Het ontwerp van architectencombinatie DeltaSync en Public Domain Architecten bestaat uit drie aaneengeschakelde drijvende koepels, waarvan de grootste een diameter heeft van 24 meter. Het vloeroppervlak is 46 bij 24 meter. Het paviljoen is gebouwd door Dura Vermeer en doet dienst als expositieen ontvangstruimte. De eerste vijf jaar zal het futuristische paviljoen in de Rijnhaven worden afgemeerd en kan naar verloop van tijd via het water naar een andere locatie worden versleept. =6&cHash=d3612a7f77

HOW WOULD YOU LIKE YOUR SERVICE

HOW WOULD YOU LIKE YOUR SERVICE HOW WOULD YOU LIKE YOUR SERVICE M.J.A. van der Hoeven Minister van Economische Zaken 2 Voorwoord Beste lezer, Met veel plezier introduceer ik deze bundel met praktijkvoorbeelden over diensteninnovatie.

Nadere informatie

CO 2 TODAY. Inspirerende energie- en klimaatinitiatieven. Inspiring energy and climate initiatives

CO 2 TODAY. Inspirerende energie- en klimaatinitiatieven. Inspiring energy and climate initiatives TODAY Inspirerende energie- en klimaatinitiatieven Inspiring energy and climate initiatives 2010 2011 2010 2011 TODAY Inspirerende energie- en klimaatinitiatieven Inspiring energy and climate initiatives

Nadere informatie

The Marketing and Sales Team of the Airport City

The Marketing and Sales Team of the Airport City AUTUMN 2014 Business Magazine for: Hoofddorp, Nieuw-Vennep, Schiphol and surrounding nuclei The Marketing and Sales Team of the Airport City Reportage Rabobank Regio Schiphol s Limitless Custom Services

Nadere informatie

Intelligent agents for behavioural change. Blik op de toekomst van onze elektriciteitsvoorziening

Intelligent agents for behavioural change. Blik op de toekomst van onze elektriciteitsvoorziening Jaargang 11, juni 2015 Magazine van de faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica Intelligent agents for behavioural change Blik op de toekomst van onze elektriciteitsvoorziening Rekenen aan de

Nadere informatie

Magazine van het ICT-onderzoek Platform Nederland (IPN) Jaargang 9 / nummer 4 / december 2012

Magazine van het ICT-onderzoek Platform Nederland (IPN) Jaargang 9 / nummer 4 / december 2012 Magazine van het ICT-onderzoek Platform Nederland (IPN) Jaargang 9 / nummer 4 / december 2012 ICT-onderzoek De wereld is het lab geworden Vinden COMMIT-onderzoekers Maarten van Steen en Maarten de Rijke

Nadere informatie

WORKS. innoveren met de creatieve industrie

WORKS. innoveren met de creatieve industrie WORKS #1 innoveren met de creatieve industrie Wat heeft lichtgevend asfalt te maken met een kledingcollectie van puur polyester of een assimilatielamp in twee delen? Het zijn mooie voorbeelden van buiten

Nadere informatie

Dutch Digital Design

Dutch Digital Design tekst / text Bert Hagendoorn, Nils Adriaans illustratie / illustration Marius Roosendaal Dutch Digital Design Nuchterheid, lef en eigenzinnigheid Als het aankomt op het winnen van prijzen in digital design,

Nadere informatie

HILTON HOTEL SCHIPHOL

HILTON HOTEL SCHIPHOL The Plein (Square) 1 THE PLEIN (SQUARE) The Plein is the heart of Schiphol CBD, where everything comes together. Connecting the business district with the Terminal, its meeting spaces, attractive facilities

Nadere informatie

Imagine... Keep in touch > nanhtv@nhtv.nl. NHTV Alumni Magazine

Imagine... Keep in touch > nanhtv@nhtv.nl. NHTV Alumni Magazine 2009 Imagine... NHTV Alumni Magazine Keep in touch > nanhtv@nhtv.nl NHTV P.O. Box 3917 NL-4800 DX Breda The Netherlands T +31 (0)76 533 22 03 F +31 (0)76 533 22 05 nanhtv@nhtv.nl www.nhtv.nl Discover your

Nadere informatie

Design is a humanist activity. If it s not, I don t know what it s doing.

Design is a humanist activity. If it s not, I don t know what it s doing. Design is a humanist activity. If it s not, I don t know what it s doing. Susan Szenasy preface The Rotterdam Design Prize believes its duty is to stimulate thought and debate on design s role in the cultural

Nadere informatie

study program 008 contents

study program 008 contents hello 004 study program 008 contents design departments 014 man and leisure 016 man and communication 017 man and mobility 018 man and identity 019 man and well being 020 man and public space 021 man and

Nadere informatie

MAGAZINE. Year 1, No 1, april 2015

MAGAZINE. Year 1, No 1, april 2015 Year 1, No 1, april 2015 MAGAZINE Gouden driehoek helpt cybersecurity vooruit Digitale domein beperking én kans voor de nationale economie Cybersecurity hoort thuis in elke boardroom Meer internetveiligheid

Nadere informatie

ALS LIEFHEBBER VAN DE NATUUR SNAP IK NIET HOE JE DE MOOISTE VORMEN MET DE MEEST SMERIGE MATERIALEN KAN MAKEN. Daan Bruggink, Alumni van het jaar.

ALS LIEFHEBBER VAN DE NATUUR SNAP IK NIET HOE JE DE MOOISTE VORMEN MET DE MEEST SMERIGE MATERIALEN KAN MAKEN. Daan Bruggink, Alumni van het jaar. B NIEUWS #04 25 NOVEMBER 2013 PERIODICAL OF THE FACULTY OF ARCHITECTURE TU DELFT ALS LIEFHEBBER VAN DE NATUUR SNAP IK NIET HOE JE DE MOOISTE VORMEN MET DE MEEST SMERIGE MATERIALEN KAN MAKEN. Daan Bruggink,

Nadere informatie

ICT-innovatieteam: sterktes met elkaar in verbinding brengen

ICT-innovatieteam: sterktes met elkaar in verbinding brengen Magazine van het ICT-onderzoek Platform Nederland (IPN) Jaargang 11 / nummer 4 / december 2014 ICT-onderzoek ICT-innovatieteam: sterktes met elkaar in verbinding brengen 2 I/O Magazine / december 2014

Nadere informatie

The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam

The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam I amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam 1 Inhoudsopgave contents Voorwoord Foreword

Nadere informatie

Projectbriefings V1 Kernprojecten 07-08

Projectbriefings V1 Kernprojecten 07-08 Projectbriefings V1 Kernprojecten 07-08 Inhoudsopgave Amsterdam Topstad... 3 Wuzzon... 5 Mirabeau... 7 ID&T... 9 DAG Media BV...11 Beautiful Minds...12 Teamalert...15 W-Games...17 Blammo Media...19 2 Amsterdam

Nadere informatie

Meer gebruikmaken van het gevoel dat bloemen en planten losmaken Take more advantage of the feelings stirred up by flowers and plants

Meer gebruikmaken van het gevoel dat bloemen en planten losmaken Take more advantage of the feelings stirred up by flowers and plants Meer gebruikmaken van het gevoel dat bloemen en planten losmaken Take more advantage of the feelings stirred up by flowers and plants Logistieke kosten naar beneden brengen Decreasing logistical costs

Nadere informatie

Zoektocht naar de $ 50 prothese Instructables Restaurant. Open Design Video annoteren met HTML5. Nr. 18 voorjaar 2010 waag.org

Zoektocht naar de $ 50 prothese Instructables Restaurant. Open Design Video annoteren met HTML5. Nr. 18 voorjaar 2010 waag.org Nr. 18 voorjaar 2010 waag.org Zoektocht naar de $ 50 prothese Instructables Restaurant Open Design Video annoteren met HTML5 MAKE AN INSTRUCTABLES RESTAURANT OPEN DESIGN THE ISLAND STORYBOARD FAB MOMENTS

Nadere informatie

DREAMagazine. DREAMevent 2013. - Business value - Business agility - Business rules en - Collaboration - Certificering

DREAMagazine. DREAMevent 2013. - Business value - Business agility - Business rules en - Collaboration - Certificering DREAMagazine WWW.DREAMEVENT.NL. Dutch Requirements Engineering And Management DECEMBER 201 3 DREAMevent 2013 - Business value - Business agility - Business rules en - Collaboration - Certificering DREAM

Nadere informatie

Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag

Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag SESAC demonstratieproject in Delft Energy-efficient building under the flag of Europe SESAC demonstration project in Delft Energie-efficiënt bouwen onder Europese

Nadere informatie

/magazine VOORJAAR 2008. India special: ICT in het onderwijs Self City. Rituelen: religieus erfgoed

/magazine VOORJAAR 2008. India special: ICT in het onderwijs Self City. Rituelen: religieus erfgoed /magazine VOORJAAR 2008 Op 14 maart is het Games Atelier officieel gelanceerd door burgemeester Job Cohen van Amsterdam. In het Games Atelier gebruiken scholieren mobiele telefoons, GPS en internet om

Nadere informatie

Dutch Requirements Engineering And Management

Dutch Requirements Engineering And Management DREAMagazine Dutch Requirements Engineering And Management www.dreamevent.nl lean MAART 2010 WWW.ATOSORIGIN.COM Requirements Hoofdsponsor DREAM10 Het nut, de noodzaak en praktische benaderingen van Lean

Nadere informatie

CABINET NEW SERIES OF SENTIENT CREATURES LECTURES CINEGRID WHAT IS A FAB LAB?

CABINET NEW SERIES OF SENTIENT CREATURES LECTURES CINEGRID WHAT IS A FAB LAB? /magazine MEI/MAY 2007 Wisselkabinet Een Fab Lab om dingen te maken Sentient Creatures op herhaling Verslag Cyberspace Salvations EXCHANGE CABINET NEW SERIES OF SENTIENT CREATURES LECTURES CINEGRID WHAT

Nadere informatie

interview cio van het jaar Vroegtijdig projecten beëindigen crowdsourcing interview met ns.ego Weblog

interview cio van het jaar Vroegtijdig projecten beëindigen crowdsourcing interview met ns.ego Weblog interview cio van het jaar Vroegtijdig projecten beëindigen crowdsourcing interview met ns.ego Weblog Jaargang 9 - Editie 2 - april 2010 INHOUDSOPGAVE interview cio van het jaar Interview met Arjen Dorland,

Nadere informatie

LIBISzine. EUROPEANA Van portaal naar platform. REFERENCE ROT Het belang van duurzame bewaring van webcontent

LIBISzine. EUROPEANA Van portaal naar platform. REFERENCE ROT Het belang van duurzame bewaring van webcontent LIBISzine HET LIBIS MAGAZINE n JUNI 2014 n NUMMER 7 EUROPEANA Van portaal naar platform REFERENCE ROT Het belang van duurzame bewaring van webcontent Maak kennis met de auteur van Een jaar offline Het

Nadere informatie

Jaarverslag 2006 Annual report 2006

Jaarverslag 2006 Annual report 2006 Jaarverslag 2006 Annual report 2006 Buiten gewoon! Inhoud Contents 4 Oranjewoud in één oogopslag Oranjewoud at a glance 5 Oranjewoud: buiten gewoon! Oranjewoud: Outstanding in every way! 6 Bericht van

Nadere informatie

BREEAM-NL & Smart Building Logistics in de uitvoeringsfase

BREEAM-NL & Smart Building Logistics in de uitvoeringsfase BREEAM-NL & Smart Building Logistics in de uitvoeringsfase Başak Karabulut Msc Real Estate & Housing Design & Construction Management Mastersriptie 9 november 2012 TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT Copyright

Nadere informatie

Expertise. Marc Lenert: opportunities for all. In dit nummer:

Expertise. Marc Lenert: opportunities for all. In dit nummer: Informatiekrant voor de medewerkers van Information Systems & Technology Expertise nummer 47, december 2007 In dit nummer: 1 Marc Lenert: opportunities for all 4 Fortify: de nieuwe strategie van Fortis

Nadere informatie

losse verkoop 6,95 zomer 2014 Inspiratie uit innovatie #02

losse verkoop 6,95 zomer 2014 Inspiratie uit innovatie #02 losse verkoop 6,95 zomer 2014 #02 Inspiratie uit innovatie pagina 3 Voor woord fotograaf: Roy Borghouts Foreword Inn010 I m proud of Rotterdam and all of the innovative projects and trajectories that take

Nadere informatie

Enschede, december 2009 Rob van Dijk. Afstudeerscriptie Master Communication Studies Universiteit Twente

Enschede, december 2009 Rob van Dijk. Afstudeerscriptie Master Communication Studies Universiteit Twente Enschede, december 2009 Rob van Dijk Afstudeerscriptie Master Communication Studies Universiteit Twente Afstudeercommissie: Dr. J.M. Gutteling, faculteit Gedragswetenschappen Prof. Dr. G.J. Hospers, faculteit

Nadere informatie