Case. Toelichting. Bronnen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Case. Toelichting. Bronnen"

Transcriptie

1 SmartGate Inzet van games bij optimalisering logistieke keten Schiphol Aquaduct Abcoude Creatief Opdrachtgeverschap Luchthaven Schiphol wil voor vervoerders de meest aantrekkelijke luchthaven worden voor het verplaatsen van goederen. Al het vrachtvervoer dat de luchthaven verwerkt gaat via Schiphol SmartGate Cargo met als doel het creëren van een veilige, innovatieve en ongestoorde luchtvrachtketen. Om de luchtvrachtindustrie en de (toekomstige) gebruikers een beter beeld te geven van hoe dit proces werkt is het SmartGate Learning Centre opgericht waar verdiepende informatie wordt verschaft. Help SmartGate Cargo naar de top: Om de betrokken partijen te informeren en te enthousiasmeren met betrekking tot het SmartGate Learning Centre heeft IJsfontein GameWise een online single player game ontwikkeld. Spelen van het spel levert de speler zowel inzicht in de werking van het ketensysteem op als in de voordelen van het gebruik maken van de diensten van SmartGate Cargo. Tijdens het spel moet de speler hget het transport van goederen op de luchthaven verzorgen, vanaf de transporter hal waar de goederen binnenkomen, via de forwarder en de hanlder naar de airline om uiteindelijk per vlucht verscheept te worden. SmartGate Cargo is webbased en kan gratis door iedereen gespeeld worden. Doel van de Game: In de game is het doel van de speler om van Schiphol de grootste luchthaven voor vrachtvervoer in Europa te maken, waarbij er gestreden wordt tegen andere luchthavens. Aan de speler de taak om de logistieke keten aan te sturen. Zo moet er aandacht worden besteed aan snelheid en efficiency, betrouwbaarheid en kwaliteit. Hoe beter de keten wordt ingericht volgens deze voorwaarden, hoe sneller en meer pakketten er vervoerd kunnen worden. ProRail kreeg van het Rijk de opdracht om de sporen bij Abcoude te verbreden. Budget: 35 miljoen euro. Het aanleggen van de extra sporen zou ten koste gaan van het mooie watertje het Gein. Er werd een ingenieursbureau ingehuurd om te bekijken hoe het watertje gespaard kon worden. Conclusie van het bureau, het alternatief kostte maar liefst tien miljoen euro meer. Van de Wal: 'Toen hebben we vijf bureaus in concurrentie laten pitchen. Er was een creatief bedrijf die een prachtige oplossing bedacht voor 25 miljoen.' Het uitschrijven van een pitch is niet de gangbare werkwijze voor bedrijven als ProRail. Maar dat is niet de enige ongebruikelijke praktijk van ProRail. Het bedrijf zet namelijk ook 'unsolicited proposals' in. Hierbij stelt ProRail haar beleid open voor bedrijven die denken dat het beter kan. ProRail onderzoekt de ideeën en als die toepasbaar zijn krijgen de bedrijven royalty s of, als het een aannemer betreft, de opdracht voor uitvoering. Van de Wal: 'Stalen spoorbruggen vangen heel veel signaal af en het kost miljoenen om al die bruggen zo te bouwen dat de spoorsignalen wel goed doorkomen. Tja staal heeft nou eenmaal die eigenschap en er was geen andere manier dus ProRail accepteerde de hoge kosten. Totdat kregen we een voorstel ontvingen van een eenmanszaak. Die man had een techniek had ontwikkeld waarmee dit probleem eenvoudig opgelost kon worden. We gingen praten en het bleek briljant. Nu krijgt hij bepaald percentage per brug die we bouwen of reconstrueren met deze techniek. En dan praten we over veel geld voor een eenmanszaak.'

2 Van A naar Beter: Innoveren met weggebruikers Rationalizer User Centered Design Design Futures Rijkswaterstaat innoveert aan alle kanten. Bijvoorbeeld door stillere en veiligere snelwegen aan te leggen maar ook door te kijken naar haarzelf als dienstverlener. Een dienstverlener die mensen helpt zich zo efficiënt en aangenaam mogelijk van A naar B te verplaatsen. Iedere weggebruiker is anders en omdat je niet voor iedereen tegelijk kan ontwerpen moest er keuze gemaakt worden. We zijn dit project begonnen met het vaststellen van kenmerken op basis waarvan weggebruikers ingedeeld kunnen worden. Met deze kenmerken zijn groepen weggebruikers geïdentificeerd waar Rijkswaterstaat zich specifiek op wil richten. Om tot nieuwe diensten te komen hebben we voor de verschillende groepen weggebruikers co-design sessies georganiseerd bij Rijkswaterstaat. Voor deze co-design sessies hebben we een design-game ontwikkeld, om de deelnemers te helpen snel en veel goede ideeën ontwikkelen. In een eerder onderzoek heeft Rijkswaterstaat tien macro-trends geïdentificeerd waaronder geloof in collectieve systemen en de wens voor een autovrije binnenstad. Deze trends zijn gebruikt als vertrekpunt in de design-game. De design-game leidde de deelnemers stap voor stap door verschillende opdrachten waarbij de teams aan het eind een of meerdere nieuwe diensten hadden ontwikkeld. Het resultaat van deze ontwerpfase zijn een vijftal kansrijke servicescenario s. De servicescenario s omschrijven en geven een visueel beeld van een toekomstige dienst. Tevens bieden de servicescenario s een stappenplan om de specifieke dienst in de praktijk te testen. Het project heeft Rijkswaterstaat geholpen om de vertaalslag te maken van abstracte macro-trends naar concrete diensten waar de weggebruiker van morgen mee geholpen kan worden. Naast de feitelijke servicescenario s heeft het project tevens laten zien hoe je als Rijkswaterstaat weggebruikers kunt betrekken in toekomstige innovatietrajecten. Philips heeft in samenwerking met ABN Amro en de VU Amsterdam de 'rationalizer' ontwikkeld. De polsband is een prototype dat de emotionele gesteldheid van een persoon meet en op basis van deze informatie daar een lichtbron op aanpast. Bij de ontwikkeling van de Rationalizer veronderstelde Philips dat beurshandelaren die vanuit huis hun werk doen, zich bij aan- of verkopen regelmatig laten leiden door emoties, zoals angst of hebzucht. Als emoties hoog oplopen lopen zij echter kans minder rationele afwegingen te maken, en dus geld te verspelen. Het 'emotion mirroring system' moet een thuiswerkende beurshandelaar op tijd gaan waarschuwen. Het concept bestaat uit de 'emobracelet', die om de pols moet worden gedragen, en een 'emobowl' die de lichtsignalen afgeeft. De polsband meet met een aantal sensoren de elektrische weerstand van de huid. Een gebruiker die emotioneel handelt, zweet meer, waardoor de weerstand van zijn huid vermindert. De polsband geeft zijn metingen door naar de emobowl, een lamp die is voorzien van 1600 ledlampjes. Wanneer een hoog oplopende emotie wordt gedetecteerd, dan verandert de kleur van zacht geel die enkele leds weergeven naar de alarmkleur rood van alle leds. Op die manier zou een beurshandelaar visueel gewaarschuwd kunnen worden dat hij zich mogelijk teveel door zijn emoties laat leiden. Het concept van Philips heeft echter als nadeel dat de huidsensor alleen basale emoties kan meten en deze niet kan specificeren. Toch heeft ook ABN Amro aan het concept meegewerkt, omdat de staatsbank kansen ziet om dergelijke producten aan te laten sluiten bij zijn diensten voor thuisbeleggers. Daarnaast zou het concept ook gebruikt kunnen worden door personen die veel bieden op veilingen van sites als Ebay. De Vrije Universiteit Amsterdam gaat onderzoeken of een gebruiker met het systeem daadwerkelijk betere beslissingen neemt dan een handelaar die niet voor potentieel gevaarlijke emoties worden gewaarschuwd.

3 Multi-channel dienstverlening voor studenten Dutch Delta Design 2012: De wereld verleiden met water Klantgestuurde Diensteninnovatie Promotie & Branding Ter verbetering van haar multichannelstrategie wilde de IB-Groep onderzoeken welke nieuwe dienstverleningsconcepten zij zou kunnen ontwikkelen voor het jongste segment van haar doelgroep, eerstejaars studenten en 18-jarige scholieren. De jongeren in deze groep moeten in de aanloop van hun nieuwe studie in korte tijd een heleboel dingen regelen waar ze relatief onbekend mee zijn. Ondanks het feit dat ze heel goed thuis zijn op het internet, blijkt dat ze hiervoor ook veel via de meer traditionele kanalen contact zoeken met de IB-Groep. Om hun motieven daarvoor en ervaringen ermee beter te begrijpen, en na te kunnen denken over mogelijkheden om hen nog beter van dienst te zijn, heeft STBY voor de IB-Groep een kwalitatief, ethnografisch onderzoek gedaan. De eerste stap in het onderzoek was het in kaart brengen van recente en daadwerkelijke ervaringen van jongeren met de dienstverlening van de IB-Groep. In interviews bij hen thuis zijn deze ervaringen opgetekend vanuit de beleving van de jongeren zelf. In een co-creation workshop met de interviewers en een vertegenwoordiger van het klantteam van de IB-Groep zijn vervolgens de interviewverslagen geanalyseerd en de eerste bevindingen op hoofdlijnen vastgesteld. Na een gedegen analyse en rapportage zijn in een tweede co-creation workshop met een uitgebreider multi-disciplinair klantteam vervolgens de inzichten uit het onderzoek vertaald naar ideeen voor nieuwe dienstverleningsconcepten. Deze manier van het ontwikkelen van diensteninnovaties vanuit het gezichtspunt van de doelgroep was nieuw voor de IB-Groep. De inzichten uit het onderzoek hebben hen tevens geholpen om de bestaande dienstverlening via diverse kanalen (website, call center en adviesbalie) te optimaliseren. DDD2012 is een ambitieus project dat Nederland positioneert als hét mondiale platform voor water. De wereld kan via Nederland alle kennis en kunde ontsluiten die nodig is om water- en deltavraagstukken waar ook ter wereld op te lossen. Expertise uit Nederland, maar ook uit andere landen. Deze positionering als internationaal kennis-, makel- en schakelplatform komt duidelijk naar voren in de programmering van een reeks water evenementen in 2012 en in de ontwikkeling van Nederland als internationale portal voor water, zowel fysiek als virtueel. DDD2012 ontsluit netwerken van Nederlandse én wereldwijde expertise, uitvoerders en beslissers. De meest tastbare vorm is een netwerk van Water Expertise Centra, waar bezoekers het beste van water kunnen beleven. Een Michelinroute verbindt deze centra met andere interessante plekken en evenementen. Vorm en inhoud geven aan de internationale positionering van de Nederlandse watersector. Dat is kort gezegd de creatieve opgave. Nederlandse waterexpertise en kunde verdient een plek vooraan in de etalage, wereldwijd. Daarvoor zoekt de Nederlandse watersector informatie, inspiratie en innovatie bij de Nederlandse creatieve industrie. Van mode tot reclame, van design tot gaming, van theater tot film. Om gezamenlijk tot een unieke samenwerking te komen. Want het mag duidelijk zijn, een dergelijke ambitie vraagt om nieuwe open source vormen van co-creatie. Een topteam uit de creatieve industrie komt met een slimme en effectieve aanpak, waarmee de Nederlandse waterkennis en -kunde optimaal tot zijn recht komt. Met Dutch Delta Design verleiden we de wereld om in 2012 naar Nederland te komen. Dan willen we alleen het beste op het gebied van water tonen. DDD2012 creëert ruimte voor durf, ambitie én geeft een nieuwe impuls aan bestaande samenwerkingsverbanden. Een wereldwijde marketingcampagne vestigt de aandacht op Nederland als best presterend waterland. Onze expertise, organisatie, traditie en kennis doen de rest. Water zit in onze genen, met DDD2012 laten we het zien.

4 PhDO: New platform for research in the creative sector Koppelkiek Creatieve Kennisontwikkeling Sociale Innovatie Veel ontwerpers, kunstenaars, makers en beslissers in de creatieve sector zoeken naar manieren om hun kennis te verdiepen en hun vakgebied verder te brengen. Aansluiting bij de wetenschap en haar methoden ligt dan voor de hand. Tegelijkertijd zijn er allerlei inhoudelijke en praktische bezwaren die dat in de weg staan. Toch zijn er steeds meer pioniers die dat op hun eigen manier voor elkaar krijgen en een weg vinden om iets diepgaand uit te zoeken en daarvan verslag te doen. PhDO is een initiatief van Waag Society en kunstenaar/onderzoeker Arne Hendriks, betrokken bij onder meer Platform 21 en bedenker van The Incredibly Shrinking Man. NWO, KNAW, THNK en IIP CREATE steunen het initiatief. Suggesties voor de inhoud zijn van harte welkom; meld je via LinkedIn aan voor PhDO. Koppelkiek is een social game die je op een andere manier naar het dagelijks leven in de Utrechtse wijk Hoograven laat kijken. Het spel werd van 18 september tot 11 oktober 2009 gespeeld. Spelers verdienden punten door foto s te maken van zichzelf met een ander in uiteenlopende situaties. De meest actieve speler won een fotocamera. De gezamenlijke fotoverzameling die zo tot stand kwam werd verspreid door de wijk getoond. De makers van Koppelkiek wilden bewoners zo spelenderwijs met elkaar in contact brengen. Koppelkiek is ontwikkeld door Hubbub, een ontwerpstudio voor sociaal-fysieke games in de openbare ruimte. Het spel is onderdeel van Dutch Design Double, een programma van meer dan 20 designevenementen dat gedurende vijf weken plaats vindt in Utrecht en Amsterdam. Koppelkiek werd gerealiseerd in samenwerking met Utrecht Manifest, de biënnale voor social design en met steun van de Gemeente Utrecht.

5 Mayo Clinic G7 Gezondheidszorg Transforming the travel experience Je hoort het overal: de zorg moet beter, klantgerichter, efficiënter, goedkoper. Maar hoe? CareToDesign verkent deze vraag, en mogelijke antwoorden erop, vanuit de overtuiging dat begrip voor stakeholders, echte creativiteit en out-of-the-box denken geboden zijn. En dat designers deze eigenschappen in huis hebben. Daarbij kan het gaan om product, service, interieur, communicatie of interactie ontwerp. CareToDesign verkent de mogelijkheden van design om de uitdagingen in de zorg het hoofd te bieden met open vizier en op kritische wijze. Een bekend voorbeeld is de Mayo Kliniek. The Mayo Clinic's new SPARC lab is driving experimentation at the frontier of health care. How? By getting physicians to think more like designers. The first kiosk looked like a grade-school project or a prank. It didn't have a screen. Didn't even plug in. Patients stared at a piece of paper and tried to imagine the real thing, a terminal that would allow self-service check-in for a doctor's appointment. The next iteration was less primitive, a laptop with an apparent touch screen, except that it didn't work; someone sitting beside it, using a separate keyboard, typed in the system's response like a high-tech ventriloquist. The model after that had a responsive touch screen, but the functionality was sparse. No matter. The kiosk was getting there. Based on insights collected from passengers and other stakeholders, including airport ground staff and security personnel, it was clear a new approach was necessary to increase airline efficiency and enhance passenger s travel experience to eliminate stress, increase comfort and relaxation, as well as providing them with a feeling of well-being. To increase the visibility of the airline which most people see as their hosts at the airport the lighting at the gate reflects the colors of the airline. This creates a feeling of real continuity for the passenger and, as an added benefit, increases the visibility of the airline s brand. And to enable you to pass your time more pleasurably in the waiting area, the walls feature living magazines, including information about the destination, local attractions, restaurants and hotels, as well as clips from the airline s corporate video and boarding information. e2010/transforming_travel_experience.page CareToDesign deelt de resultaten van die verkenning op deze site, in netwerkbijeenkomsten en in projecten. CareToDesign is een initiatief van DesignThinkers, Creative Cloggy en Zilver Innovation.

6 Pig City, City Pig We Beat The Mountain Creative Conversion Factory: open innovatie Worldwide network orchestrator We Beat The Mountain is an organization, a symbol and a worldwide movement. We aim to reduce the trash mountains worldwide by the pricinple of recycling. Products that are no longer in use, such as plastic bags, pet-bottles, aluminium cans and other materials can easily be converted into new products. This is exactly what we are doing! We use your trash for cool products! Het Rotterdamse architectenbureau MVRDV, van onder andere Winy Maas, heeft vanaf 1997 gewerkt aan een vernieuwend oplossing voor de intensieve varkensindustrie in Nederland. Hierbij speelde het welzijn van de dieren en het efficiënte gebruik van grond een belangrijke rol. Het resultaat was een conceptontwerp met de titel 'Pig City'. Een serie torens van zo'n 600 meter waarin miljoenen varkens wonen. Pig City bestaat uit 76 torens die elk 622 meter hoog zijn. De verdiepingen zijn 87 bij 87 meter groot en de varkens kunnen buiten lopen op grote uitstekende balkons waar beplanting groeit. Varkens die klaar zijn voor de slacht worden met liften weggevoerd. Bovenop elke flat bevindt zich een vissenkwekerij die in een deel van het voer voorziet. Door middel van een biogastank worden de flats van energie voorzien. Door het plaatsen van 44 flats in de haven en de andere in de buurt van grote steden worden de transportkosten drastich verlaagd. Mission We Beat the Mountain aims to create, produce and sell functional products of 100% recycled and re-used materials in a global market. By creating and producing our products we take into account every single part of the product, even the yarns, zippers and labels. Our mission is to change all trash into something useful and create awareness around the value of trash. Brand We Beat The Mountain shows compassion with a cool, sustainable and powerful brand. The brand aims to be fully transparent to fans and customers. Each iconic product comes with a message in the bottle, describing the materials used to make the product, the price structure and the story behind We Beat The Mountain. We Beat The Mountain strives to become the sustainable alternative for all consuming products, so that everybody can make a difference. We Beat The Mountain aims to make a profit by creating, producing and selling products made of 100% recycled materials. We plan to use our profit to develop more products made of 100% recycled materials and spread awareness about the value of trash. We Beat The Mountain is in it for the long run! We will go on producing cradle-2-cradle products until everyone is aware of the value of trash and buys cradle-2-cradle products to make a difference in our world.

7 Geenwheels Wattcher Autodeelsysteem Verbruiksmeter De Wattcher is een designproduct dat het stroomverbruik van het hele huis op een mooie en inzichtelijke manier laat zien. Wanneer je een apparaat aan- of uitzet, toont de Wattcher direct het verschil. Zo zie je waar de energie wordt verbruikt en ontdek je wat je kunt besparen. De Wattcher maakt elektriciteit zichtbaar. Met de Wattcher kan je 10% tot 20% aan elektriciteit besparen, dat komt overeen met zo'n 80 tot 160 euro per jaar voor een gemiddeld gezin. Profiel: Sinds 2009 werkt Greenwheels, het snelst groeiende car sharing-merk, samen met Info.nl om een ambitieus internationaal groeipad te realiseren. Naast het verbeteren van de conversie van de prospectwebsite, staat het verbeteren van het self service concept centraal. De uitdaging: Het begrijpbaar maken van het Greenwheels product voor de consument en het waarmaken van de productbelofte over alle touchpoints. De oplossing: Info.nl ontwikkelde een gebruiksvriendelijk, internationaal inzetbaar online platform, wat niet alleen in Nederland, maar nu ook in Duitsland is gelanceerd. Gedurende het ontwikkelen van de online strategie en het ontwerp van de website, zijn klanten van Greenwheels nauw betrokken geweest bij het proces. Naast het genereren van nieuwe ideeën, gaven zij ook passende feedback op de verschillende gebruiksvriendelijkheidtesten van het online platform. Door het ontwikkelde platform is niet alleen het Greenwheels product begrijpbaar voor de consument, tevens wordt de productbelofte over alle touchpoints waargemaakt. Klanten zijn nu op elk moment in staat om een auto te selecteren, reserveren en gebruiken. Zowel via het web, als via de (mobiele) telefoon. Met de Wattcher kun je zo'n 10% tot 20% aan elektriciteit besparen. Dat komt overeen met zo'n 80 tot 160 euro per jaar voor een gemiddeld gezin. Door het besparen van energie reduceer je direct de uitstoot van CO2, zo draag je concreet bij aan het klimaat. Marcel Wanders ontwierp de Wattcher als het kloppend hart in huis: "Het is een heel acuut ontwerp dat je wijst op je energieverbruik. Afhankelijk van het elektriciteitsverbruik licht hij langzaam of juist sneller op. De Wattcher is eigenlijk meer dan een product, het is een strategie die stimuleert tot bewustwording." De Wattcher was finalist van de Dutch Design Awards 2009 (categorie beste consumentenproduct) en in 2010 is de ICT~Milieu Award 2010 gewonnen. Daar zijn we erg trots op! Het Resultaat: De lancering van de nieuwe Nederlandse website maakt onderdeel uit van een gefaseerde uitrol naar verschillende touchpoints die door klanten in de particuliere en zakelijke markt worden gebruikt. Na de lancering is een conversieverhoging genoteerd in het zomerseizoen, een trendbreuk. Ook de Duitse website is in augustus 2010 online gegaan. Beide websites zijn gelanceerd met een vernieuwde klantenservice. Een geoptimaliseerd aanmeldproces komt binnenkort online, waarbij het mogelijk wordt om als nieuwe klant nog dezelfde dag in een Greenwheels auto te gaan rijden. Een totaal herontworpen reserveringssysteem voor klanten is in de maak en zal direct internationaal beschikbaar zijn. Een single sign on zorgt er in de toekomst voor dat de gebruikers met één login alle touchpoints kunnen benaderen.

8 Gulliver Solarcurve Typefont Bushalte met laadfaciliteit Bushalte met geïntegreerde inductie technologie voor bestaande situaties in Noord Brabant. Gulliver (1993) grew out of experiments with legibility and space-saving. Its counters as large as possible, as is its x-height (as a result of which its ascenders and descenders are short). The effect is that Gulliver in 10-point looks much larger than a type like Times in the same size. To produce the same impression of size as 10-point Times, Gulliver needs only be printed in 8.5-point. With its short serifs (in which it is the opposite of Swift) the letters are close together, allowing the printer to save space on the page. This means that using Gulliver which was designed first and foremost as a newsface allows a printer either to place more text on the page or, alternatively, to use larger illustrations without having to sacrifice text. Gulliver is used not only for its good legibility and space-saving characteristics but also because it is liked by both older and younger readers (older readers say they can read the paper again, while younger readers say the paper looks modern).* There is also a special version for text in very small print such as classified advertisements, listings etc.: Gulliver Compact. USA Today bespaart jaarlijks 16 miljoen dollar aan papier door gebruikmaking van dit font

9 CitizenM Dyslexie Hotelconcept Lettertype voor dyslectici Citizen M staat voor Citizen mobile. Onderdeel van dit format is dat alle overbodige producten en ruimtes geschrapt worden. Hierdoor wordt het goedkoper om te overnachten. Dyslectics have trouble with reading and not every dyslectic likes to read. The search for a way to make reading easier for dyslectics lead to the font Dyslexie, designed by Christian Boer of Studiostudio. The font Dyslexie is developed especially for dyslectics so that the differences between each character is bigger and easier to recognize. De kamer zijn weliswaar kleiner en eenvoudiger geworden dan een concept als het Hilton, maar Concrete heeft ervoor gezorgd dat Citizin M toch een luxe uitstraling heeft en comfort erg belangrijk is. De hotels zijn bedoeld voor mensen die vaak reizen en maar kort op een locatie blijven. Zakenmensen zijn dus een belangrijk doelgroep voor het hotel. De samenwerking tussen Concrete, KesselsKramer en de andere partijen verliep natuurlijk. Zonder ruimte te beperken voor discussie want harmonie bestaat eigenlijk niet, aldus Michael Levie, was er vrij snel een wij tegen de wereld gevoel. Het concept is ook financieel een succes, hoewel de exacte cijfers niet konden worden gegeven. Tot ontstelling van de zaal draait het volgens Rob Wagemans ook helemaal niet om geld, maar om het creatieve proces. The conclusion of the study was that reading with the font Dyslexie doesn t lead to an increase in reading speed. There was however a decrease in the reading errors when dyslectics read words that where printed in the font Dyslexie. This is an indication that reading with the font Dyslexie decreases the reading errors. Students read the reading tests EMT and Klepel twice. Once printed in the font Arial and once in the font Dyslexie. The order was randomly assigned and in-between the reading tests an auditory task was fulfilled.

10 Hyperbody Villa Flora Interactive Wall Groenste kantoor van Nederland Villa Flora vormt het brandpunt van het elan van Venlo, de stad en de regio die werken aan verantwoorde hoogwaardige groei door het ontwikkelen en delen van kennis, het creëren van economische vernieuwing, het stimuleren van vrije geesten en het ontginnen van nieuwe paden. Dit groenste kantoor van Nederland zet niet alleen de regio Venlo op de kaart, maar ook de bedrijven die zich vestigen in dit duurzaamheidsicoon Venlo zet met Villa Flora hoog in. Het architecten- en ingenieursbureau van professor Jón Kristinsson uit Deventer heeft daarom alles uit de kast gehaald om de regio en de stad Venlo met Villa Flora een blijvend beeldmerk te geven. Naast het Innovacomplex, dat vanwege zijn hoogte meteen in het oog springt, is ook Villa Flora een direct aan de A73 gelegen blikvanger van de eerste orde. Een imposant glazen gebouw van ruim dertig meter hoog waar de innovatie vanaf straalt. Want het transparante Villa Flora is méér dan een gebouw met een hoge icoonwaarde vanwege zijn verschijningsvorm. Met alle gecombineerde state of the art milieutechniek is het ook een landmark van duurzaamheid en het epicentrum van de cradle-to-cradleuitgangspunten. Het zal tot in lengte van jaren de standaard voor duurzaam bouwen mee bepalen. The InteractiveWall is an architectural-scale installation work commissioned by Festo, a leading worldwide supplier of pneumatic and electrical automation technology, for their presentation at the Hannover Messe 2009, the world s leading showcase for industrial technology. The InteractiveWall was a collaboration between Festo, Burkhardt Leitner constructiv, and Hyperbody, as part of the Festo Bionic Learning Network. The InteractiveWall is composed of seven wall components based on the Fin Ray Effect [1], a proprietary technology used in Festo s factory automation. Kas Oosterhuis defines interactive architecture as the art of building relationships between built components in the first place, and building relations between people and built components in the second place. Oosterhuis stresses the need for interactive architecture to be proactive, actively establishing connections in real time, and communicating with its internal and external context [2]. At the heart of the emotive InteractiveWall prototype lies interactivity; it builds upon the alliance between two active parties (both transmitters and receivers). Intuitive and immediate, interactive architecture must be able to behave in unique and unpredictable ways. It no longer has a static end-configuration, the role of the actor shifts from that of the viewer to one of an interactive participant. In this sense, interactive architecture is an instrument to be played by its context and its participants. Villa Flora wordt ook een landmark van Greenport Venlo omdat het gebouw vanuit het hart van het werklandschap van de toekomst partijen op het gebied van agribusiness met elkaar in contact zal brengen. Geheel in lijn met de Greenport-gedachte zal Villa Flora zo bijdragen aan de kruisbestuiving die het mogelijk maakt dat de regionale economie een impuls krijgt. Dit alles maakt Villa Flora tot een aangename en inspirerende werkplek. Tot een gebouw dat ook het ambitieniveau en het imago van de gebruiker onderstreept.

11 Energieatlas Drijvend Paviljoen Rotterdam Interactive Wall H+N+S Landschapsarchitecten ontwikkelt een driedelige Energieatlas. In de atlas worden de ruimtelijke aspecten van de Nederlandse energiehuishouding in beeld gebracht. Deel 1 en 2 van de atlas staan in het teken van de gehele keten van energieopwekking tot en met het gebruik. In samenwerking met regionale partners en universiteiten wordt er in deel 3 een verkennende studie uitgevoerd naar de toekomstige energietransitie. Deze transitie wordt veelal in abstracte cijfers uitgedrukt; de ruimtelijke aspecten en implicaties blijven onderbelicht. Door te verbeelden hoe steden en landschappen er als gevolg van de energietransitie uit kunnen komen te zien, kan de discussie rondom nieuwe vormen van energieopwekking worden verrijkt. In het onderzoek wordt samengewerkt met Agentschap NL, TU Delft, ECN en Joost Grootens. Het onderzoek moet resulteren in een manuscript voor publicatie. Het tussentijdse resultaat zal via een symposium en enkele artikelen in (inter-)nationale vakbladen openbaar worden gemaakt. In het centrum van Rotterdam ligt een opvallend nieuw bouwwerk: een drijvend complex van drie drijvende halve bollen verbonden met een drijvend plein. Dit pilotproject is tot stand gekomen met de nieuwste technieken op het gebied van drijvend bouwen en duurzaamheid en vormt een belangrijke stap naar klimaatbestendige verstedelijking op het water. Rotterdam vervult hiermee internationaal een pioniersrol. Het ontwerp van architectencombinatie DeltaSync en Public Domain Architecten bestaat uit drie aaneengeschakelde drijvende koepels, waarvan de grootste een diameter heeft van 24 meter. Het vloeroppervlak is 46 bij 24 meter. Het paviljoen is gebouwd door Dura Vermeer en doet dienst als expositieen ontvangstruimte. De eerste vijf jaar zal het futuristische paviljoen in de Rijnhaven worden afgemeerd en kan naar verloop van tijd via het water naar een andere locatie worden versleept. =6&cHash=d3612a7f77

12 Aangifteformulier Top Driver Overheidscommunicatie Game De Belastingdienst maakt het voor zichzelf niet makkelijk, wel leuk. Want het is nogal wat: veranderende wetgeving, steeds verdergaande automatisering, het uitbetalen van toeslagen en toch roepen dat alles makkelijker wordt. Al meer dan 20 jaar werkt de Belastingdienst nauw samen met Edenspiekermann. Eind jaren '80 ontwikkelen we de Belastingdiensthuisstijl met de bekende blauwe envelop. Gaandeweg raken we steeds meer betrokken bij een gebruiksvriendelijke opzet van de formulieren. Zowel op papier als digitaal. Door de eenduidige opzet hebben steeds minder mensen hulp nodig van buitenaf. Ook het verwerken van gegevens gaat sneller. Makkelijker maken, dat kan dus echt. Midden jaren '80 is er binnen de Belastingdienst grote diversiteit in naamgeving, vormgeving, taalgebruik, informatiestructurering en bewegwijzering. Verder verloopt de uitwisseling van gegevens zowel intern als extern inefficiënt. Belastingplichtigen maken onbedoeld fouten bij het invullen van formulieren. Dit leidt tot verwerkingsproblemen en onnodige uitgaven. In 1987 besluit de Belastingdienst daarom tot een huisstijloperatie. Toelichtin g How 's your knowledge of traffic rules and regulations? Are you a responsible driver? You might think so, but is it really true? Now you can put it to the test! Sticky Studios developed a serious game for the Dutch Ministry of Traffic that provides a 3D simulation of the Dutch traffic system. The player is asked to drive several VIP's to their destination. They need to be there right away, so don't waste any time!... But, obey traffic regulations at the same time. These conflicting powers provide a dynamic game play. After finishing a mission, the player is presented with statistics. These contain all traffic fines, completion time and more. Average game-play time: 30 minutes, some even played the game over an hour! Voorwaarde voor de huisstijloperatie is dat deze zich binnen enkele jaren terugverdient. Halverwege 1992 blijkt dat punt van terugverdienen al gepasseerd te zijn. Alleen al het terugbrengen van honderden enveloppen en aanslagbiljetten naar enkele standaardtypen, bespaart 3 miljoen euro per jaar. Tegenwoordig adviseert Edenspiekermann als vaste partner over de totale communicatie: van het concept van de nieuwe papieren en elektronische aangifte tot en met de digitale verwerking van gegevens. Met oog voor taalgebruik én vormgeving.

13 EnerCities Op Jezelf Game Game Short description Adolescents learning to deal with the social and financial responsibilities of living on their own for the first time. Enercities is an online game in which players are challenged to build a sustainable city. It runs on EnerCities.eu and on Facebook, and is available in six European languages. The game starts with a small town, and challenges the player to grow the city to a sustainable metropolis. The project is funded by the Intelligent Energy program of the European Commission, and aims to improve the awareness of energy issues among young people. It will be rolled out by the project partners on schools in the UK, Netherlands, Slovenia, Greece, Germany and Spain. Paladin is responsible for development of the game and the online community platform. Target audience & goal: With being able to choose one out of four possible characters, each from a different cultural background, adolescents can play this game in order to learn how to deal with social and financial responsibilities when living on their own for the first time. Players will be introduced to the social values indispensable while living in a society with other people. Consequences of every action will be illustrated in an entertaining manner, for example; what happens when bills are not paid or you stop feeding your pet? Communication, showing initiative and a problem-solving attitude will have a positive effect on the gameplay. While playing the game, the player will experience the consequences of positive and negative behaviour in a fun way when living independently. This product was developed for Elkien and Woningbouwvereniging Zuid-West Friesland. Both of which are housing corporations in The Netherlands. The game starts with a small village and a bit of land to build on. There is a simple drag-and-drop interface, with which players can build structures and expand their city. They then need to balance People, Planet and Profit all while supplying the growing city with sufficient electricity and minimizing fossil fuel use. When done well, players can level up their city, providing them with more room to build and extra building options.

14 Get a Life Strijp-S // connected, responsive, dynamic, timeless Game Living Lab On October 7th 2010 the World Bank kicked off the Apps for Development software competition to challenge the developer community to create tools, applications, and mash-ups using World Bank data.. Concerned by global issues and experienced in interactive development, I teamed up with Loes Vrielink and we developed the demo of a game aiming to combine data-visualization with social gaming. We believe that using the graphical language of games to expose real data and inviting the user to play & learn has more impact than showing raw statistics, graphs, or charts. Our project mainly focused on disseminating demographical information and issues related to the Millennium Development Goals. We wanted to see if it was possible to translate the information from the World Bank datasets into a playable game. We wanted to create awareness of different countries and communicate the goals of the Millennium Development Project, while also keeping it accessible for children, encouraging them to play and learn at the same time. As well as being a social gaming in the truest sense, it also offers an alternative perspective of the wider world compared to the giant newsgroups we have become so familiar with. Get A Life offers a snapshot into the life of somebody, somewhere, whose story is still in progress. Eindhoven is seeking groundbreaking lighting solutions to be piloted in a dedicated new district with a sustainable, functional, aesthetic and above all interactive prerogative. Strijp-S is going to become a unique location in which living, working and leisure blend together in a 24/7 environment. The nature of this living lab is going to be reflected in the lighting. This lighting aims to be groundbreaking whilst also doing justice to the history of the area and the ambitions of Eindhoven as 'City of Light'. The experience of light is central to the area and therefore a key feature. The public lighting at Strijp-S will be the first large-scale application of LED lighting that is sustainable, functional but also aesthetic and above all interactive. Lighting designers will not be restricted to currently available resources, existing thought patterns and prevailing standards. Strijp-S is to serve as a testing ground for a new light experience. Light sources, lighting controls and interaction are to be used in pilots carried out in this living lab. For this reason, Strijp-S site fits perfectly in the Living Labs Global pioneering initiative. Already today more than 12,000 people pass through Strijp-S daily, an area of 26 hectares that in the near future will provide residential space for 3,000 people and workplaces for 5,000 people. Please note: This is more of a proof of concept than a real game as we had little time and zero budget to prototype and develop the whole concept.

15 Alzheimer Experience T+HUIS Inzet van games bij optimalisering logistieke keten Schiphol Design Thinking for Social Innovation In Nederland hebben bijna 1 miljoen mensen dagelijks met de ziekte van Alzheimer te maken, als mantelzorger of professioneel verzorgende. Wetenschappelijk onderzoek ( In de wachtkamer van de dood, A. The, 2007) toont aan dat het wezenlijke probleem voor het geven van goede zorg het zich niet bewust zijn van de grote kloof tussen de echte wereld en de belevingswereld van de patiënt is. Hierdoor is het moeilijk voor de verzorgende om goed met patiënten te communiceren en een band op te bouwen. We hebben de Alzheimer Experience ontwikkeld om de verzorgenden zich hiervan meer bewust te maken en zo de kloof te overbruggen. De Alzheimer Experience is een gratis, online, interactieve mediaproductie, waarin het leven van een persoon met Alzheimer gevolgd wordt, gezien door de ogen van de patiënt zelf. Het verhaal is opgebouwd rondom 22 gefilmde scénes waarbij wordt gefocust op belevingen die typisch zijn voor mensen met Alzheimer. De scénes zijn sterk emotioneel geladen, waardoor een grote impact bij de kijker teweeg gebracht wordt. Het T+HUIS is opgericht en wordt gerund door een innovatief team van designers en speelt in op de vraag van de buurt sinds Het T+HUIS is gespecialiseerd in kinderactiviteiten. De T+HUIS diensten bestaan uit wekelijkse activiteiten voor kinderen van 3 tot 14 jaar uit Oud Woensel in Eindhoven en terugkerende projecten op stedelijk niveau voor jongeren van 16 tot 28 jaar. Het T+HUIS is een leerbedrijf dat studenten van allerlei verschillende opleidingen een bedrijfskader biedt, waarbinnen projecten ontwikkeld en uitgevoerd worden. Het T+HUIS is een Learning Community, waarbij de kinderen uit de buurt leren van de T+HUIS studenten en de studenten leren door ervaring op te doen in de praktijk onder het motto: Wie geen fouten maakt, maakt meestal niets! De T+HUIS werkwijze is erop gericht om achterstanden bij kinderen te verkleinen door ze spelenderwijs te laten leren. We zetten hierbij Sport, Taal, Techniek, Natuur, Muziek en Culturele activiteiten in als middel. Het T+HUIS ondersteunt ook andere buurtinitiatieven en streeft met al haar activiteiten naar een leefbare wijk en sociale duurzaamheid. De Alzheimer Experience heeft een unieke feature: Het is multi-perspectief. Op elk moment kan de kijker het perspectief selecteren van een willekeurig persoon binnen een scéne. Het beeld verschuift dan direct naar het perspectief van de gekozen persoon, waarbij men ook de gedachten van die persoon hoort. Op deze manier kunnen we heel duidelijk het verschil in beleving van de realiteit laten zien, en hoe deze verschillen leiden tot conflicten en onbegrip. Om het soms zeer vertekende beeld van de werkelijkheid van een patiënt weer te geven wordt gebruik gemaakt van Rotoscope animatie. Het T+HUIS bestaat uit een combinatie van veel creatieve formules of benaderingen binnen verschillende aspecten van het T+HUIS; management, programma ontwikkeling en de ontwikkeling van doelen voor onze doelgroep. Deze combinatie maakt het T+HUIS een levend laboratorium waar mensen nieuwe en innovatieve mogelijkheden voor onze buurt creëren. Het creëren van mogelijkheden voor de overheid en bedrijven om veilig te investeren in de maatschappij. Door het in dienst nemen van studenten om onze doelen te behalen creëren we een win-win-win situatie voor onze doelgroep. Hieronder zie je een organigram van alle betrokken partijen. De investeringsmaatschappijen, onderwijsinstellingen en de overheid zijn belangrijke partners in het T+HUIS netwerk.

16 T+HUIS Virtual Proteins Design Thinking for Social Innovation 3D imaging and virtual medical training in healthcare Het T+HUIS is opgericht en wordt gerund door een innovatief team van designers en speelt in op de vraag van de buurt sinds Het T+HUIS is gespecialiseerd in kinderactiviteiten. De T+HUIS diensten bestaan uit wekelijkse activiteiten voor kinderen van 3 tot 14 jaar uit Oud Woensel in Eindhoven en terugkerende projecten op stedelijk niveau voor jongeren van 16 tot 28 jaar. Het T+HUIS is een leerbedrijf dat studenten van allerlei verschillende opleidingen een bedrijfskader biedt, waarbinnen projecten ontwikkeld en uitgevoerd worden. Het T+HUIS is een Learning Community, waarbij de kinderen uit de buurt leren van de T+HUIS studenten en de studenten leren door ervaring op te doen in de praktijk onder het motto: Wie geen fouten maakt, maakt meestal niets! De T+HUIS werkwijze is erop gericht om achterstanden bij kinderen te verkleinen door ze spelenderwijs te laten leren. We zetten hierbij Sport, Taal, Techniek, Natuur, Muziek en Culturele activiteiten in als middel. Het T+HUIS ondersteunt ook andere buurtinitiatieven en streeft met al haar activiteiten naar een leefbare wijk en sociale duurzaamheid. De VP MicroLab van Virtual Proteins creëert op basis van echte patiëntenscans (MRI, CT en PET scans) 3-D simulaties die gebruikt kunnen worden voor medische diagnostiek, anatomie onderwijs en training van artsen. In 2004 richtte Jackie Schooleman Virtual Proteins op en intussen zijn er meer dan 20 systemen geïnstalleerd in universiteiten en ziekenhuizen. Momenteel staan er ook demonstratie systemen in Boston, Duitsland en België. De prijs is voor ons een belangrijke erkenning vanuit de sector, we zijn er dan ook zeer trots op deze te mogen ontvangen, aldus Jan Hoefnagels, CFO. Eerder ontving Virtual Proteins de Be-Challenged Award en de GIO 2008 (Goed Industrieel Ontwerp). Tot nu toe hebben we veel steun gehad van informal investeerders, onze micro-angels. We hopen naar aanleiding van deze conferentie met nieuwe investeerders in gesprek te komen. Virtual Proteins delivers innovative solutions unleashing the power of augmented reality and artificial intelligence for proteomics research. The first generation product will be used for fundamental research in protein structures, functional behavior and interaction with ligands. The next generation product will expand this to the field of systems biology and will open new ways to conduct research for the pharmaceutical R & D market. Het T+HUIS bestaat uit een combinatie van veel creatieve formules of benaderingen binnen verschillende aspecten van het T+HUIS; management, programma ontwikkeling en de ontwikkeling van doelen voor onze doelgroep. Deze combinatie maakt het T+HUIS een levend laboratorium waar mensen nieuwe en innovatieve mogelijkheden voor onze buurt creëren. Het creëren van mogelijkheden voor de overheid en bedrijven om veilig te investeren in de maatschappij. Door het in dienst nemen van studenten om onze doelen te behalen creëren we een win-win-win situatie voor onze doelgroep. Hieronder zie je een organigram van alle betrokken partijen. De investeringsmaatschappijen, onderwijsinstellingen en de overheid zijn belangrijke partners in het T+HUIS netwerk.

17 Virtual Proteins Medsim 3D imaging and virtual medical training in healthcare 3D imaging and virtual medical training in healthcare De VP MicroLab van Virtual Proteins creëert op basis van echte patiëntenscans (MRI, CT en PET scans) 3-D simulaties die gebruikt kunnen worden voor medische diagnostiek, anatomie onderwijs en training van artsen. In 2004 richtte Jackie Schooleman Virtual Proteins op en intussen zijn er meer dan 20 systemen geïnstalleerd in universiteiten en ziekenhuizen. Momenteel staan er ook demonstratie systemen in Boston, Duitsland en België. De prijs is voor ons een belangrijke erkenning vanuit de sector, we zijn er dan ook zeer trots op deze te mogen ontvangen, aldus Jan Hoefnagels, CFO. Eerder ontving Virtual Proteins de Be-Challenged Award en de GIO 2008 (Goed Industrieel Ontwerp). Tot nu toe hebben we veel steun gehad van informal investeerders, onze micro-angels. We hopen naar aanleiding van deze conferentie met nieuwe investeerders in gesprek te komen. Virtual Proteins delivers innovative solutions unleashing the power of augmented reality and artificial intelligence for proteomics research. The first generation product will be used for fundamental research in protein structures, functional behavior and interaction with ligands. The next generation product will expand this to the field of systems biology and will open new ways to conduct research for the pharmaceutical R & D market.

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

Living Labs. dr.ir. Elke den Ouden. Kennisevent Renovatie Hoofdgebouw TU/e Eindhoven, 27 september 2016

Living Labs. dr.ir. Elke den Ouden. Kennisevent Renovatie Hoofdgebouw TU/e Eindhoven, 27 september 2016 Living Labs Kennisevent Renovatie Hoofdgebouw TU/e Eindhoven, 27 september 2016 dr.ir. Elke den Ouden expertise in smart lighting & smart cities @ TU/e Where innovation starts TU/e Living Labs Een Living

Nadere informatie

Wat is Interaction Design?

Wat is Interaction Design? Wat is Interaction Design? Wat is interaction design? Designing interactive products to support the way people communicate and interact in their everyday and working lives. Preece, Sharp and Rogers (2015)

Nadere informatie

Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois

Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois Wat mij gelijk opviel is dat iedereen hier fietst. Ik vind het jammer dat iedereen

Nadere informatie

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition)

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) L. A. te Winkel Click here if your download doesn"t start automatically

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

My Inspiration I got my inspiration from a lamp that I already had made 2 years ago. The lamp is the you can see on the right.

My Inspiration I got my inspiration from a lamp that I already had made 2 years ago. The lamp is the you can see on the right. Mijn Inspiratie Ik kreeg het idee om een variant te maken van een lamp die ik al eerder had gemaakt. Bij de lamp die in de onderstaande foto s is afgebeeld kun je het licht dimmen door de lamellen open

Nadere informatie

Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant

Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant #polis14 Northeast-Brabant: a region in the Province of Noord-Brabant Innovative Poly SUMP 20 Municipalities Province Rijkswaterstaat Several companies Schools

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g S e v e n P h o t o s f o r O A S E K r i j n d e K o n i n g Even with the most fundamental of truths, we can have big questions. And especially truths that at first sight are concrete, tangible and proven

Nadere informatie

AN URBAN PLAYGROUND AFSTUDEERPROJECT

AN URBAN PLAYGROUND AFSTUDEERPROJECT AN URBAN PLAYGROUND 2005 Het vraagstuk van de openbare ruimte in naoorlogse stadsuitbreidingen, in dit geval Van Eesteren s Amsterdam West, is speels benaderd door het opknippen van een traditioneel stadsplein

Nadere informatie

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7 Media en creativiteit Winter jaar vier Werkcollege 7 Kwartaaloverzicht winter Les 1 Les 2 Les 3 Les 4 Les 5 Les 6 Les 7 Les 8 Opbouw scriptie Keuze onderwerp Onderzoeksvraag en deelvragen Bespreken onderzoeksvragen

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

Interaction Design for the Semantic Web

Interaction Design for the Semantic Web Interaction Design for the Semantic Web Lynda Hardman http://www.cwi.nl/~lynda/courses/usi08/ CWI, Semantic Media Interfaces Presentation of Google results: text 2 1 Presentation of Google results: image

Nadere informatie

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie

ESOMAR PAPER: Four simple strategies: 25% more ROI for newspaper advertisement

ESOMAR PAPER: Four simple strategies: 25% more ROI for newspaper advertisement ESOMAR PAPER: Four simple strategies: 25% more ROI for newspaper advertisement Learnings from 2011 case for: Erdee Media Group Cebuco, Amsterdam BY Martin Leeflang (Validators) Esomar Paper Augustus 2011

Nadere informatie

Enable all people to travel by plane

Enable all people to travel by plane Enable all people to travel by plane 3 Transavia from the air Enable all people to travel (by plane) Accessible, friendly, unforgetable Passenger experience index 74 Fuel 381 mln liters 104 destinations

Nadere informatie

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept 7 juni 2012 KNX Professionals bijeenkomst Nieuwegein Annemieke van Dorland KNX trainingscentrum ABB Ede (in collaboration with KNX Association) 12/06/12 Folie 1 ETS

Nadere informatie

Graphic Design. Keuzevak GD1. Raul Martinez-Orozco (r.d.martinez.orozco@hro.nl / raul@thecombine.nl)

Graphic Design. Keuzevak GD1. Raul Martinez-Orozco (r.d.martinez.orozco@hro.nl / raul@thecombine.nl) Graphic Design 1 Graphic Design Keuzevak GD1 Raul Martinez-Orozco (r.d.martinez.orozco@hro.nl / raul@thecombine.nl) Graphic Design 2 Expectations Attendance, creativity, motivation and a professional attitude

Nadere informatie

Invloed van digitaal op ons business model

Invloed van digitaal op ons business model Invloed van digitaal op ons business model Waarom Social media? Wat vinden onze doelgroepen? Wat kun je zelf/wat mag je zelf Wat en hoe kun je online vinden en wat doe je ermee? NVFG Ronald Pastor 22 januari

Nadere informatie

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten.

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. The Effect of Difference in Peer and Parent Social Influences on Adolescent Alcohol Use. Nadine

Nadere informatie

Programmaoverzicht Bachelor Open dag

Programmaoverzicht Bachelor Open dag Programmaoverzicht Bachelor Open dag 11 2017 Ronde en tijd Openingsronde 09.00-09.30 uur Sessies en activiteiten Waarom Tilburg University? Informatiesessie met de rector magnificus en een student van

Nadere informatie

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Aim of this presentation Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Energieleveranciers.nl (Energysuppliers.nl) Founded in 2004

Nadere informatie

Tim Akkerman - Head of Mobile

Tim Akkerman - Head of Mobile Tim Akkerman - Head of Mobile Emesa is the largest e-commerce company for searching, comparing and booking travel and leisure packages in the following categories: Holidays - Other accommodations - Hotels

Nadere informatie

Geert Mul (Nederlandse tekst onderaan de pagina)

Geert Mul (Nederlandse tekst onderaan de pagina) NATUREALLY Commissioned work for the hospital of Enschede (MST) 2016 Transparent print and coloured backlight. 450 x 800 cm, Geert Mul 2016 (Nederlandse tekst onderaan de pagina) The work of art called

Nadere informatie

B1 Woordkennis: Spelling

B1 Woordkennis: Spelling B1 Woordkennis: Spelling Bestuderen Inleiding Op B1 niveau gaan we wat meer aandacht schenken aan spelling. Je mag niet meer zoveel fouten maken als op A1 en A2 niveau. We bespreken een aantal belangrijke

Nadere informatie

Transformatie Structureel leegstaande kantoorgebouwen. Presentatie ilab Rogier Laterveer

Transformatie Structureel leegstaande kantoorgebouwen. Presentatie ilab Rogier Laterveer Transformatie Structureel leegstaande kantoorgebouwen Presentatie ilab Rogier Laterveer Voorstellen Rogier Laterveer Docent, onderzoeker en architect Kenniscentrum voor Technologie & Innovatie Initiatiefnemer

Nadere informatie

KNVB & SAS MAARTEN HOFFER - KNVB RENE VAN DER LAAN - SAS

KNVB & SAS MAARTEN HOFFER - KNVB RENE VAN DER LAAN - SAS KNVB & SAS MAARTEN HOFFER - KNVB RENE VAN DER LAAN - SAS KNVB - MAARTEN HOFFER HET NL VOETBALLANDSCHAP VOETBAL OM VAN TE HOUDEN HET NL VOETBALLANDSCHAP 1.227.157 leden 1.077.078 man 146.090 vrouw 16.968.133

Nadere informatie

Taco Schallenberg Acorel

Taco Schallenberg Acorel Taco Schallenberg Acorel Inhoudsopgave Introductie Kies een Platform Get to Know the Jargon Strategie Bedrijfsproces Concurrenten User Experience Marketing Over Acorel Introductie THE JARGON THE JARGON

Nadere informatie

Interface tussen Stuurbediening en Sony autoaudio

Interface tussen Stuurbediening en Sony autoaudio The information in this document is in Dutch, English version follows later in this document Interface tussen Stuurbediening en Sony autoaudio LET OP! HOEWEL DE UITERSTE ZORGVULDIGHEID IS BETRACHT BIJ

Nadere informatie

NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE

NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE NATUURLIJK SAMEN NATURALLY DUTCH. Koolhaas Natuurlijk is a typically Dutch company: Sober, with a clear vision and no-nonsense. That s what our customers may expect

Nadere informatie

01/ M-Way. cables

01/ M-Way. cables 01/ 2015 M-Way cables M-WaY Cables There are many ways to connect devices and speakers together but only few will connect you to the music. My Way of connecting is just one of many but proved it self over

Nadere informatie

EM7680 Firmware Update by OTA

EM7680 Firmware Update by OTA EM7680 Firmware Update by OTA 2 NEDERLANDS/ENGLISH EM7680 Firmware update by OTA Table of contents 1.0 (NL) Introductie... 3 2.0 (NL) Firmware installeren... 3 3.0 (NL) Release notes:... 3 4.0 (NL) Overige

Nadere informatie

Innovatieve interactieve communicatiemiddelen in internationaal watermanagement

Innovatieve interactieve communicatiemiddelen in internationaal watermanagement Innovatieve interactieve communicatiemiddelen in internationaal watermanagement Delft, 8 maart 2012 Realistic wall of water ir. F.C. (Floris) Boogaard, (020) 606 32 50/06-51 55 68 26 e-mail: f.c.boogaard@tudelft.nl/

Nadere informatie

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 167 Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 Task clarity 1. I understand exactly what the task is 2. I understand exactly what is required of

Nadere informatie

Creeër test awareness in een grote organisatie: een cultuur wijziging Jeroen Rosink

Creeër test awareness in een grote organisatie: een cultuur wijziging Jeroen Rosink Creeër test awareness in een grote organisatie: een cultuur wijziging Jeroen Rosink Picture of presenter Jeroen Rosink Test Manager ITD Europe Over DAF Productie 2011: LF: 9500 CF/XF: 42.300 Marktaandeel:

Nadere informatie

International Leiden Leadership Programme

International Leiden Leadership Programme International Leiden Leadership Programme Information Evening 1 November 2016 Universiteit Leiden.. LLP Programme team Menno Mennes Lucille Brakefield Janna van Helden Ratna Lachmansingh Programme Bij

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen?

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? De firewall van de Speedtouch 789 (wl) kan niet volledig uitgeschakeld worden via de Web interface: De firewall blijft namelijk op stateful staan

Nadere informatie

Ctrl Ketenoptimalisatie Slimme automatisering en kostenreductie

Ctrl Ketenoptimalisatie Slimme automatisering en kostenreductie Ctrl Ketenoptimalisatie Slimme automatisering en kostenreductie 1 Ctrl - Ketenoptimalisatie Technische hype cycles 2 Ctrl - Ketenoptimalisatie Technologische trends en veranderingen Big data & internet

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

Growing old is becoming lonely? Jana D hoedt

Growing old is becoming lonely? Jana D hoedt Growing old is becoming lonely? Jana D hoedt Introduction Loneliness is a personal, subjective experience. A person experiences this feeling when his social relationships do not match his wishes. It is

Nadere informatie

De Levende Gevel. Een richting voor innovatie en de ontwikkeling van de toekomst

De Levende Gevel. Een richting voor innovatie en de ontwikkeling van de toekomst De Levende Gevel Een richting voor innovatie en de ontwikkeling van de toekomst A letter from nature Dear., Our life knows no boundaries, we live together. You live in me and I live in you! I not only

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition)

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid

Nadere informatie

Continuous testing in DevOps met Test Automation

Continuous testing in DevOps met Test Automation Continuous ing in met Continuous testing in met Marco Jansen van Doorn Tool Consultant 1 is a software development method that emphasizes communication, collaboration, integration, automation, and measurement

Nadere informatie

(Big) Data in het sociaal domein

(Big) Data in het sociaal domein (Big) Data in het sociaal domein Congres Sociaal: sturen op gemeentelijke ambities 03-11-2016 Even voorstellen Laudy Konings Lkonings@deloitte.nl 06 1100 3917 Romain Dohmen rdohmen@deloitte.nl 06 2078

Nadere informatie

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt.

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt. Don t you worry There s an eternity behind us And many days are yet to come, This world will turn around without us Yes all the work will still be done. Look at ever thing God has made See the birds above

Nadere informatie

Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Click here if your download doesnt start automatically Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Duiding Strafuitvoering (Larcier

Nadere informatie

WWW.EMINENT-ONLINE.COM

WWW.EMINENT-ONLINE.COM WWW.EMINENT-OINE.COM HNDLEIDING USERS MNUL EM1016 HNDLEIDING EM1016 USB NR SERIEEL CONVERTER INHOUDSOPGVE: PGIN 1.0 Introductie.... 2 1.1 Functies en kenmerken.... 2 1.2 Inhoud van de verpakking.... 2

Nadere informatie

WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR

WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR Read Online and Download Ebook WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR DOWNLOAD EBOOK : WEGWIJZER VOOR

Nadere informatie

Profile visitors NRC Q

Profile visitors NRC Q NRC Media presents About NRC Q A unique concept Business news platform for ambitious people on the go Short, sharp articles with professional infographics Daily newsletter at 5.30am News updates via WhatsApp

Nadere informatie

Hoe realiseer je een Smart City?

Hoe realiseer je een Smart City? Hoe realiseer je een Smart City? Thema Inclusive Society Dr. Ir. Rianne Valkenburg FUTURE Steden worden langzaam bedolven onder sensoren Steden waren al vol, namelijk met mensen Kwaliteit van leven? Hoe

Nadere informatie

EM7680 Firmware Auto-Update for Kodi 17.2

EM7680 Firmware Auto-Update for Kodi 17.2 EM7680 Firmware Auto-Update for Kodi 17.2 2 NEDERLANDS/ENGLISH EM7680 Firmware Auto-update for Kodi 17.2 Table of contents 1.0 (NL) Introductie... 3 2.0 (NL) Firmware installeren... 3 3.0 (NL) Opmerking...

Nadere informatie

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition)

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C. Huizinga-Arp Click here if your download doesn"t start automatically Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C.

Nadere informatie

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LM2GS4PWIR3FKEP-58-WWET11-PDF File Size 6,444 KB 117 Pages 27 Aug, 2016 TABLE OF CONTENT

Nadere informatie

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland 1. Londen In Londen kunnen gebruikers van een scootmobiel contact opnemen met een dienst

Nadere informatie

Het Nieuwe Samen Werken

Het Nieuwe Samen Werken Het Nieuwe Samen Werken Even voorstellen! Wij zijn Steelcase Wij ontwikkelen, produceren en leveren kantoormeubilair. Om voor u effectieve, duurzame en inspirerende werkomgevingen te creëren, waar ook

Nadere informatie

20 twenty. test. This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text.

20 twenty. test. This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text. 9006625806_boek.indd 1 31/08/16 15:26 1 6 test This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text. living room kitchen bedroom toilet

Nadere informatie

Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesnt start automatically Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch

Nadere informatie

Unit 14: Brand Development & Promotion

Unit 14: Brand Development & Promotion Unit 14: Brand Development & Promotion Complete unit Task 1: Definition about Marketing Communications Kotler: 1 Task 1: Branding Mix: Task 1: Kotler & Armstrong 2012: 2 Task 1: Nieuwe denken anno 2015:

Nadere informatie

Het project en de doelstellingen:

Het project en de doelstellingen: Het project en de doelstellingen: Wit.h heeft al heel wat ervaring met sociaal artistieke projecten als deze. De Erasmus studenten daarentegen hebben elk een andere achtergrond en voor sommige onder hen

Nadere informatie

The first line of the input contains an integer $t \in \mathbb{n}$. This is followed by $t$ lines of text. This text consists of:

The first line of the input contains an integer $t \in \mathbb{n}$. This is followed by $t$ lines of text. This text consists of: Document properties Most word processors show some properties of the text in a document, such as the number of words or the number of letters in that document. Write a program that can determine some of

Nadere informatie

Future of Innovation. Ruud Smeulders, BrilliantBrains. Annual General Meeting of the NCCC 24 april 2013

Future of Innovation. Ruud Smeulders, BrilliantBrains. Annual General Meeting of the NCCC 24 april 2013 Future of Innovation Ruud Smeulders, BrilliantBrains Annual General Meeting of the NCCC 24 april 2013 1 the old future 2 But not many flying cars yet 3 only more crowded cities! 4 difficult to predict

Nadere informatie

UNIT 2 Begeleiding. Coaching proces, Instrumenten and vaardigheden voor Coacing en mobiliteit for Coaching and Mobility

UNIT 2 Begeleiding. Coaching proces, Instrumenten and vaardigheden voor Coacing en mobiliteit for Coaching and Mobility UNIT 2 Begeleiding Coaching proces, Instrumenten and vaardigheden voor Coacing en mobiliteit for Coaching and Mobility 1 2 Wat is coaching? Coaching is een methode voor het ontwikkelen van potentieel

Nadere informatie

Effecten van een op MBSR gebaseerde training van. hospicemedewerkers op burnout, compassionele vermoeidheid en

Effecten van een op MBSR gebaseerde training van. hospicemedewerkers op burnout, compassionele vermoeidheid en Effecten van een op MBSR gebaseerde training van hospicemedewerkers op burnout, compassionele vermoeidheid en compassionele tevredenheid. Een pilot Effects of a MBSR based training program of hospice caregivers

Nadere informatie

De Relatie tussen de Fysieke Omgeving en het Beweeggedrag van Kinderen gebruik. makend van GPS- en Versnellingsmeterdata

De Relatie tussen de Fysieke Omgeving en het Beweeggedrag van Kinderen gebruik. makend van GPS- en Versnellingsmeterdata De Relatie tussen de Fysieke Omgeving en het Beweeggedrag van Kinderen gebruik makend van GPS- en Versnellingsmeterdata The relationship Between the Physical Environment and Physical Activity in Children

Nadere informatie

Tax Directors Forum. Na de hoogtij van Horizontaal Toezicht nu een klimaat waarin boetes veel dichterbij gekomen zijn? Rotterdam, 12 februari 2015

Tax Directors Forum. Na de hoogtij van Horizontaal Toezicht nu een klimaat waarin boetes veel dichterbij gekomen zijn? Rotterdam, 12 februari 2015 Tax Directors Forum Na de hoogtij van Horizontaal Toezicht nu een klimaat waarin boetes veel dichterbij gekomen zijn? Rotterdam, 12 februari 2015 Agenda 16.00 16.05 uur Welkom en opening Frits Barnard

Nadere informatie

Running Head: INVLOED VAN ASE-DETERMINANTEN OP INTENTIE CONTACT 1

Running Head: INVLOED VAN ASE-DETERMINANTEN OP INTENTIE CONTACT 1 Running Head: INVLOED VAN ASE-DETERMINANTEN OP INTENTIE CONTACT 1 Relatie tussen Attitude, Sociale Invloed en Self-efficacy en Intentie tot Contact tussen Ouders en Leerkrachten bij Signalen van Pesten

Nadere informatie

Stephanie van Dijck De integrale aanpak maakt complexiteit hanteerbaar

Stephanie van Dijck De integrale aanpak maakt complexiteit hanteerbaar Titel, samenvatting en biografie Stephanie van Dijck De integrale aanpak maakt complexiteit hanteerbaar Samenvatting: Nieuwe projecten nemen toe in complexiteit: afhankelijkheden tussen software componenten,

Nadere informatie

Hoe met Windows 8 te verbinden met NDI Remote Office (NDIRO) How to connect With Windows 8 to NDI Remote Office (NDIRO

Hoe met Windows 8 te verbinden met NDI Remote Office (NDIRO) How to connect With Windows 8 to NDI Remote Office (NDIRO Handleiding/Manual Hoe met Windows 8 te verbinden met NDI Remote Office (NDIRO) How to connect With Windows 8 to NDI Remote Office (NDIRO Inhoudsopgave / Table of Contents 1 Verbinden met het gebruik van

Nadere informatie

DE ECONOMISCH KRACHTIGE STAD

DE ECONOMISCH KRACHTIGE STAD DE ECONOMISCH KRACHTIGE STAD Dr. Gerrita van der Veen Lector Marketing, Marktonderzoek en Innovatie bij de HU Dr. ing. Klaas ten Have Lector Coöperatief Ondernemerschap bij de HU Agenda De Economisch Krachtige

Nadere informatie

150 ECG-problemen (Dutch Edition)

150 ECG-problemen (Dutch Edition) 150 ECG-problemen (Dutch Edition) John R. Hampton, Piet Machielse Click here if your download doesn"t start automatically 150 ECG-problemen (Dutch Edition) John R. Hampton, Piet Machielse 150 ECG-problemen

Nadere informatie

Data fusion & Geo-psychographical database

Data fusion & Geo-psychographical database Data fusion & Geo-psychographical database Pascal van Hattum University Utrecht Differentiated marketing Target customers as individually as possible Sell the same product or service, but change the marketing

Nadere informatie

Sustainable Urban Mobility Plan Rotterdam, april 2016

Sustainable Urban Mobility Plan Rotterdam, april 2016 Smart accessibility for a healthy, strong economics and attractive city! Rotterdamse Mobiliteitsagenda IN ROTTERDAM HEB JE DE LUXE OM TE KIEZEN HOE JE REIST. WIL JE OP DE FIETS, GA JE MET DE FIETS. WIL

Nadere informatie

Op zoek naar nieuwe business modellen

Op zoek naar nieuwe business modellen Op zoek naar nieuwe business modellen Oegstgeest, 15 november 2012 Vandaag leg ik uit waarom business as usual dood is Centrale vraag Wie voegt op welk moment waarde toe? Welk gereedschap kunnen we hiervoor

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

ARTIST. Petten 24 September 2012. www.ecn.nl More info: schoots@ecn.nl

ARTIST. Petten 24 September 2012. www.ecn.nl More info: schoots@ecn.nl ARTIST Assessment and Review Tool for Innovation Systems of Technologies Koen Schoots, Michiel Hekkenberg, Bert Daniëls, Ton van Dril Agentschap NL: Joost Koch, Dick Both Petten 24 September 2012 www.ecn.nl

Nadere informatie

Welkom! Michael Sourbron.

Welkom! Michael Sourbron. Make IT personal Welkom! Michael Sourbron Michael.Sourbron@callexcell.be François Gysbertsen François.Gysbertsen@callexcell.be GertJan Coolen GertJan.Coolen@frontline.nl Agenda Introductie Engage uw klant

Nadere informatie

o Theo Glaudemans Business Refresher theo.glaudemans@limebizz.nl o Rens Eijgermans Business Refresher rens.eijgermans@limebizz.nl

o Theo Glaudemans Business Refresher theo.glaudemans@limebizz.nl o Rens Eijgermans Business Refresher rens.eijgermans@limebizz.nl o Theo Glaudemans Business Refresher theo.glaudemans@limebizz.nl o Rens Eijgermans Business Refresher rens.eijgermans@limebizz.nl o Heb je vragen of geef je mening en reactie op deze presentatie via

Nadere informatie

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Woordkennis 1 Bestuderen Hoe leer je 2000 woorden? Als je een nieuwe taal wilt spreken en schrijven, heb je vooral veel nieuwe woorden nodig. Je

Nadere informatie

Quick start guide. Powerbank MI Mah. Follow Fast All rights reserved. Page 1

Quick start guide. Powerbank MI Mah. Follow Fast All rights reserved. Page 1 Quick start guide Powerbank MI 16.000 Mah Follow Fast 2016 - All rights reserved. Page 1 ENGLISH The Mi 16000 Power Bank is a very good backup option for those on the move. It can keep you going for days

Nadere informatie

Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder?

Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder? Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder? Paul Louis Iske Professor Open Innovation & Business Venturing, Maastricht University De wereld wordt steeds complexer Dit vraagt om

Nadere informatie

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN Click button to download this ebook READ ONLINE AND DOWNLOAD

Nadere informatie

Verschil in Perceptie over Opvoeding tussen Ouders en Adolescenten en Alcoholgebruik van Adolescenten

Verschil in Perceptie over Opvoeding tussen Ouders en Adolescenten en Alcoholgebruik van Adolescenten Verschil in Perceptie over Opvoeding tussen Ouders en Adolescenten en Alcoholgebruik van Adolescenten Difference in Perception about Parenting between Parents and Adolescents and Alcohol Use of Adolescents

Nadere informatie

Workflow en screenshots Status4Sure

Workflow en screenshots Status4Sure Workflow en screenshots Status4Sure Inleiding Het Status4Sure systeem is een ICT oplossing waarmee de transportopdrachten papierloos door het gehele proces gaan. De status kan gevolgd worden door de logistieke

Nadere informatie

9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training

9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training 9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training In 9 dagen jezelf volledig op de kaart zetten Je energie aangevuld en in staat om die batterij op peil te houden. Aan het eind heb jij Een goed gevoel in je

Nadere informatie

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other Dutch survival kit This Dutch survival kit contains phrases that can be helpful when living and working in the Netherlands. There is an overview of useful sentences and phrases in Dutch with an English

Nadere informatie

Hoe te verbinden met NDI Remote Office (NDIRO): Apple OS X How to connect to NDI Remote Office (NDIRO): Apple OS X

Hoe te verbinden met NDI Remote Office (NDIRO): Apple OS X How to connect to NDI Remote Office (NDIRO): Apple OS X Handleiding/Manual Hoe te verbinden met (NDIRO): Apple OS X How to connect to (NDIRO): Apple OS X Inhoudsopgave / Table of Contents 1 Verbinden met het gebruik van Apple OS X (Nederlands)... 3 2 Connect

Nadere informatie

Quick scan method to evaluate your applied (educational) game. Validated scales from comprehensive GEM (Game based learning Evaluation Model)

Quick scan method to evaluate your applied (educational) game. Validated scales from comprehensive GEM (Game based learning Evaluation Model) WHAT IS LITTLE GEM? Quick scan method to evaluate your applied (educational) game (light validation) 1. Standardized questionnaires Validated scales from comprehensive GEM (Game based learning Evaluation

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

Vvg. Kansen zien, kansen pakken! Leven in de stad van de toekomst. 13 november 2013

Vvg. Kansen zien, kansen pakken! Leven in de stad van de toekomst. 13 november 2013 Kansen zien, kansen pakken! Vvg 13 november 2013 Leven in de stad van de toekomst Louis Bekker City Account Manager Programma manager Onderwijs (PO/MO) Smart Concurrentie Leefbaar Groen Samenwerking Onze

Nadere informatie

Naps raise productivity levels at work De voordelen van middagdutjes zijn verbeterde cognitieve vaardigheden

Naps raise productivity levels at work De voordelen van middagdutjes zijn verbeterde cognitieve vaardigheden CalmSpace Naps raise productivity levels at work De voordelen van middagdutjes zijn verbeterde cognitieve vaardigheden It is a fact that office workers are suffering from a decline in both the amount and

Nadere informatie

TULP & PIET BOON.

TULP & PIET BOON. 1 TULP & PIET BOON Het verhaal TULP TULP, Het verhaal van passie voor vuur. Genieten van mooie momenten, bij haarden met pure ontwerpen. Geloven in tijdloze ontwerpen. En altijd gaan voor vuur zoals vuur

Nadere informatie

Make a smart move+ WIJCHEN LOGISTICS CENTRE m 2 BEDRIJFSRUIMTE TE HUUR IN-HOUSE TECHNISCH EN VASTGOEDBEHEER AANTREKKELIJKE HUURVOORWAARDEN

Make a smart move+ WIJCHEN LOGISTICS CENTRE m 2 BEDRIJFSRUIMTE TE HUUR IN-HOUSE TECHNISCH EN VASTGOEDBEHEER AANTREKKELIJKE HUURVOORWAARDEN Make a smart move+ STRATEGISCHE LOCATIE,, A326 AANTREKKELIJKE HUURVOORWAARDEN IN-HOUSE TECHNISCH EN VASTGOEDBEHEER 25.500 m 2 BEDRIJFSRUIMTE TE HUUR WIJCHEN LOGISTICS CENTRE MODERNE LOGISTIEKE BEDRIJFSRUIMTE

Nadere informatie

LOCAL SMART CITIES & MUNICIPALITIES

LOCAL SMART CITIES & MUNICIPALITIES LOCAL SMART CITIES & MUNICIPALITIES Pieter Ballon, imec-smit, VUB PUBLIC Smart cities are places where information technology is combined with infrastructure, architecture, everyday objects and even our

Nadere informatie

Wereldwijde trends en de implicaties op onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering. Grenzen verleggen in een veranderend speelveld LEZING

Wereldwijde trends en de implicaties op onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering. Grenzen verleggen in een veranderend speelveld LEZING Wereldwijde trends en de implicaties op onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering Grenzen verleggen in een veranderend speelveld LEZING Dit is Laura 1 2015 Deloitte The Netherlands Laura & trends in onderwijs,

Nadere informatie