De en wij. Takenboek. Magda Snoeck Ida Eloot. Takenboek van. proefdruk ISBN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De h@ndel en wij. Takenboek. Magda Snoeck Ida Eloot. Takenboek van. proefdruk ISBN 978-90-301-3075-8"

Transcriptie

1 De en wij Takenboek 2 Magda Snoeck Ida Eloot Takenboek van ISBN

2 Plantyn ontwikkelt en verspreidt leermiddelen voor het basisonderwijs, het secundair onderwijs, het hoger en het wetenschappelijk onderwijs en het volwassenenonderwijs. Daarnaast geeft Plantyn ook publicaties uit over schoolmanagement, leerlingenbegeleiding, personeelsbeleid voor het onderwijs en didactische ondersteuning van leerkrachten en educatief materiaal voor de thuismarkt. De uitgeverij is zowel in het Nederlandstalige als in het Franstalige landsgedeelte actief. Doorheen al onze activiteiten streven we ernaar om maximale kansen te bieden aan alle lerenden, rekening houdend met de individuele situatie en interesses, en willen we ertoe bijdragen dat leerkrachten in optimale omstandigheden kunnen werken. Het is immers onze overtuiging dat leren op een eigentijdse en aangename manier kan, wat tot uiting komt in onze slogan t leren is mooi. Plantyn maakt deel uit van de educatieve uitgeefgroep Infinitas learning. Plantyn Adres: Motstraat 32, 2800 Mechelen Telefoon: Fax: Website: Ontwerp binnenwerk: Zet Ontwerp omslag: Zet Uitgeverij Plantyn heeft alle redelijke inspanningen geleverd om de houders van intellectuele rechten op het materiaal dat in dit leermiddel wordt gebruikt, te identificeren, te contacteren en te honoreren. Mocht u ondanks de zorg die daaraan is besteed, van oordeel zijn toch rechten op dit materiaal te kunnen laten gelden, dan kunt u contact opnemen met uitgeverij Plantyn. Zij zal uw legitieme aanspraken honoreren tegen de gangbare markttarieven. NUR 168 Plantyn nv, Mechelen, België Alle rechten voorbehouden. Behoudens de uitdrukkelijk bij wet bepaalde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de uitgever. ISBN D2011/0032/260

3 INHOUD DEEL 1 Kennismaking met de handelswereld 8 1 Handel drijven: een boeiende bezigheid 8 1 Wat is handel? 8 2 Kennismaking met Smash 9 2 Van producent naar consument 9 1 Wie speelt mee? 9 2 Waar hoort het bedrijf thuis? 12 3 Klantgericht denken en handelen 13 1 Consumeren: er zijn grenzen 13 2 Het assortiment samenstellen: een hele klus 14 3 De vestigingsplaats kiezen: een belangrijke beslissing 16 4 De klanten uitnodigen en ontvangen 17 4 Winst maken: het doel van de handel 19 1 Hoe de winst berekenen? 19 2 Van miljoenen naar honderd 20 3 Moet er een tekening bij? 21 Test je kennis [p. 46] 21 THEMA 2 Kennismaking met logistiek 51 1 Het begrip logistiek 51 2 Stappen in het logistiek proces 52 Test je kennis [p. 74] 54 THEMA 3 aankopen en verkopen met kennis van zaken 63 1 Een waaier van verkooppunten 63 2 Hoe ontstaat de prijs? 65 3 Zakendoen: stap voor stap 67 1 De prijsaanvraag 67 2 De offerte 68 3 De bestelling 69 4 De levering 70 5 De factuur en de betaling 71 4 Verkopen: een echte kunst 73 5 De aankopen onder de loep 74 1 De aankoopfactuur nader bekeken 74 2 De creditnota op de aankoopfactuur 76 3 De btw: alles op een rij 76 6 De verkopen onder de loep 79 De verkoopfactuur en de creditnota zelf opmaken 79 Test je kennis [p. 134] 84 1 Cash betalen Banken: een belangrijke hulp in geldzaken Internetbankieren Online overschrijven van rekening naar rekening De klant betaalt met een ontvangen overschrijvingsopdracht De bank doet het werk De multifunctionele kaart Later betalen met een kredietkaart 116 Test je kennis [p. 190] 117 Synthesevragen over thema De en wij 2 - Takenboek 3

4 THEMA 5 EEN KANTOORJOB? JA, MAAR WELKE? Bedrijven gonzen van bedrijvigheid De mensen achter de organisatie Het kantoor als werkruimte Indeling van de ruimte Comfortabele werkomgeving Voor elke job een hulpje 144 Test je kennis [p. 227] 145 Woordenpuzzel 160 THEMA 6 TOERISME: MEER DAN EEN BEETJE REIZEN Binnenlands en inkomend toerisme Uitgaand toerisme Het bedrijf speelt op verplaatsing Reizen verkopen, hoe doe je dat? Dromen waar maken Afspraken vastleggen Vervoer- en logiesbewijs Vakantie in zicht Reizen kost geld 169 Test je kennis [p. 268] 170 Toerisme: wat weet je erover? De en wij 2 - Takenboek

5 Inhoudstafel van takenboek van: (Voornaam en naam) Taaknr. Omschrijving Cijfer Handtekening De en wij 2 - Takenboek 5

6 Inhoudstafel van takenboek van: (Voornaam en naam) Taaknr. Omschrijving Cijfer Handtekening 6 De en wij 2 - Takenboek

7 Inhoudstafel van takenboek van: (Voornaam en naam) Taaknr. Omschrijving Cijfer Handtekening De en wij 2 - Takenboek 7

8 DEEL 1 Kennismaking met de handelswereld 1 Handel drijven: een boeiende bezigheid 1 Wat is handel? Ontdek [p. 11] 1 Wat is er te koop volgens de advertenties 1 tot en met 6? 2 Kun je in dit aanbod een onderscheid maken? 3 Waarom koop je deze dingen? 4 Kun je deze goederen ook in andere verkooppunten kopen? 5 Waarom maakt de handelaar reclame? 6 Wat wordt er aangeboden in advertentie 7? UIT DE PRAKTIJK [p. 12] 1 Zoek in advertentiebladen of op het internet 4 advertenties waarin handelaars goederen aanbieden en twee advertenties waarin diensten worden aangeboden. Knip de advertenties uit en kleef ze op een blad. Je kunt ze natuurlijk ook printen van het internet. Zet boven elke reeks de titel. 8 De en wij 2 - Takenboek

9 [p ] 2 Vertel over reclamespots op tv: kies een spot waarin goederen worden aangeboden en een die diensten aanbeveelt. 2 Kennismaking met Smash 1 Persoonlijke gegevens 2 Een greep uit het assortiment 3 Hoe de goederenlijsten lezen? 4 Enkele leveranciers 5 Enkele klanten 2 Van producent naar consument 1 Wie speelt mee? Ontdek [p. 20] 1 Uit welke grondstof wordt papier vervaardigd? 2 Welke bedrijven helpen mee om van bomen uit het bos een boek te maken? Zoek inspiratie in de afbeeldingen. 3 Noem een vijftal zaken waarvoor papier gebruikt wordt. 4 Wat betekent de uitspraak Wie papier verkwist, morst met het milieu? De en wij 2 - Takenboek 9

10 UIT DE PRAKTIJK [p. 21] 1 Vertaal de slogan Change the world drinking coffee en leg uit wat ermee bedoeld wordt. 2 Welke landen behoren tot de beste koffielanden? Situeer ze op een kaart. 3 Surf naar en zoek op wat het keurmerk Max Havelaar waarborgt. 10 De en wij 2 - Takenboek

11 4 Teken de bedrijfskolom voor koffie. Houd er rekening mee dat de koffiebonen uit het buitenland komen en dat de bedrijfskolom een aantal bedrijven meer kan tellen. De en wij 2 - Takenboek 11

12 2 Waar hoort het bedrijf thuis? Ontdek [p. 22] 1 Van welke grondstof is linnen vervaardigd? 2 Noem een tiental zaken op die van linnen kunnen vervaardigd zijn. 3 Noem twee kenmerken op van linnen. 4 Noem enkele bedrijven die deelnemen aan het productieproces van linnen. 5 Zeg met je eigen woorden wat die bedrijven precies doen. UIT DE PRAKTIJK [p. 26] Opdracht 1 1 In de tabel vinden we de specifieke namen van elke sector. Welke zijn de algemene namen? 2 Lees op de grafiek hoeveel personen op honderd er werkten in elke sector. 12 De en wij 2 - Takenboek

13 [p ] 3 Wat stel je vast bij het vergelijken van de drie sectoren? Opdracht 2 1 In welke twee sectoren kunnen we de diensten verder indelen? 2 Rangschik de deelgroepen onder de twee sectoren. 3 Wat leert ons deze statistiek over het belang van de handel in het economische leven? 3 Klantgericht denken en handelen 1 Consumeren: er zijn grenzen Ontdek [p. 27] 1 Wat wilden Robbe en zijn zus, die zondagnamiddag? 2 Wat wilde Robbes vader? 3 Heeft Robbe een mp3-speler echt nodig? 4 Vermoedelijk wil jij ook heel wat. Schrijf vijf dingen op waar je zin in hebt.,,,, 5 Heb je die zaken echt nodig? 6 Kun je alles kopen wat je verlangt? Verklaar. 7 Houd je bij het kopen er ook rekening mee dat de verpakking de afvalberg vergroot? Verklaar. De en wij 2 - Takenboek 13

14 UIT DE PRAKTIJK [p. 29] 1 Ga naar een supermarkt en noteer 5 goederen waarvan de verpakking dit teken vermeldt. 2 Ga naar de website 2.1 Kies Het Groene Punt. Wat is de betekenis van het logo van Fost Plus? 2.2 Kies onder het luikje Alles over preventie, sorteren en recycleren voor Waarvoor dienen verpakkingen? Geef 3 redenen waarom goederen verpakt worden. 2.3 Kies Waarom sorteren en recycleren? Waarom is het noodzakelijk de verpakking te sorteren en te recycleren? 3 Wil je weten op welke manier goed gesorteerd afval gerecycleerd wordt? Bekijk dan de tabel en denk eraan bij het sorteren. 2 Het assortiment samenstellen: een hele klus Ontdek [p. 30] 1 Is het belangrijk dat een winkel feest viert? Verklaar je antwoord. 2 Probeer een lijst op te maken van alle goederen die in een sportwinkel kunnen worden verkocht. Je vindt zeker inspiratie op de websites die vermeld staan onder de plaatjes, in de verkenning. 14 De en wij 2 - Takenboek

15 [p ] 3 Zul je bij het samenstellen van de goederenlijst rekening houden met de klanten aan wie je wilt verkopen? Verklaar. 4 Stapte je ooit een sportwinkel binnen? Vergelijk de sportwinkel met de sportafdeling in een supermarkt. Ontdek je verschillen? Dewelke? UIT DE PRAKTIJK [p. 32] Voor elke winkel leg je een blad aan met de volgende indeling. Naam en adres Website Mailadres Logo Soort winkel Assortiment (illustreer met afbeeldingen) Soort assortiment (breed/smal, diep/ondiep) Het schema van de winkels wordt in de loop van de volgende oefeningen nog verder aangevuld. Je kunt op een apart blad werken of een volledig schema afprinten, terug te vinden op met de registratiecode vooraan in dit takenboek. 2 Surfen op het internet op zoek naar het assortiment Welke productgroepen hebben de volgende bedrijven? Print een voorbeeld van enkele producten uit het assortiment en steek het resultaat in je documentatiemap. De en wij 2 - Takenboek 15

16 3 De vestigingsplaats kiezen: een belangrijke beslissing Ontdek [p. 33] 1 Waarom was de vestigingsplaats tegenover het zwembad niet goed? 2 Waarom is de vestigingsplaats naast de pizzatent dat wel? 3 In welke winkel kom jij vaak? Wat koop je er? Hoe komt het dat je precies deze winkel uitkiest? 4 Plattegrond Antwerpen. 4.1 Zoek op de plattegrond: Groenplaats, Eiermarkt, Schoenmarkt. 4.2 Waarom zijn er in die buurt veel horecazaken? 4.3 Het Grand Bazar Shopping Center aan de Groenplaats vormt met een 50-tal winkels het grootste shoppingcenter van de binnenstad. Het Center verbindt de Eiermarkt met de Schoenmarkt. Waarom verzamelen deze winkels op één plaats in de stad? 16 De en wij 2 - Takenboek

17 UIT DE PRAKTIJK [p. 34] 1 Kritisch op stap Vul je schema s van de gekozen winkels aan met de vestigingsplaatsen. Zoek op het internet naar het siteplan van de gekozen winkels. Druk ze af en steek ze in je documentatiemap. 2 Discussie in verband met de vestigingsplaats van handelszaken Breng een plattegrond mee van de stad of de gemeente waar de school gevestigd is en houd een discussie over het inplanten van de volgende winkels. een bloemenwinkel een restaurant een immobiliënkantoor een elektrozaak een kledingzaak een supermarkt een bakker een bank een kapper een boekhoudkantoor een krantenwinkel een doe-het-zelfzaak 4 De klanten uitnodigen en ontvangen Ontdek [p. 35] 1 Wat kun je in het algemeen zeggen over de winkelinrichting bij het bekijken van de foto s? 2 Hoe zijn de goederen voorgesteld op foto 1? 3 Wat is de aandachtstrekker op foto 2? 4 Vertaal de uitspraak van Ronaldinho en verklaar. 5 Op foto 3 en 4 is het merk goed zichtbaar. Is dat een voordeel voor de winkel? 6 Herinner je je nog hoe de viering van het vijfjarige bestaan van Smash verliep? Wat was de bedoeling? De en wij 2 - Takenboek 17

18 [p ] 7 Is het voldoende dat Smash om de vijf jaar eens reclame maakt? 8 Welk reclamemiddel zou jij gebruiken om een sportzaak onder de aandacht van het publiek te brengen? 9 Is voor jou de prijs belangrijk bij de aankoop van een sweater? Motiveer. 10 Hoe wil jij onthaald worden in een winkel? Leg uit. 11 Wat is het voordeel van een website? UIT DE PRAKTIJK [p. 38] Kritisch op stap Vul je schema s van de gekozen winkels aan met de volgende punten. Winkelinrichting: overzichtelijk, aantrekkelijk, luxueus of eenvoudig, uitnodigende etalage. Reclame: in advertentiebladen, op affiches, in weekbladen, eigen folders, reclamespots op tv, op de radio, in de bioscoop. Prijs: hoog, laag, ronde prijzen. Onthaal van de klanten: hulpvaardig personeel, openingsuren. Zoek op het internet afbeeldingen rond winkelinrichting en reclame enz. Druk de gevonden informatie af en steek ze in je documentatiemap. 18 De en wij 2 - Takenboek

19 4 Winst maken: het doel van de handel 1 Hoe de winst berekenen? Ontdek [p. 39] 1 Surf naar de website van Torfs. Kies EEN WINKEL IN JE BUURT 1.1 Waar zijn de verschillende winkels van Torfs gevestigd? 1.2 Geef voor de provincie waarin je woont, voor elke soort locatie één winkel. 1.3 Zoek een winkel in jouw buurt. Kies Over Ons. Kies PARTNERS. 1.4 Wat doet Torfs voor de bescherming van het milieu? 1.5 Schoenen Torfs lanceert regelmatig nieuwe wedstrijden waarmee je kortingsbons of zelfs een nieuw paar schoenen kunt winnen. Surf bovenaan naar Wedstrijden en waag je kans. 2 Kun je met je eigen woorden uitleggen wat omzet is? 3 Kun je verklaren waarom de winst zoveel kleiner is dan de omzet? Doemoment [p. 40] Omzet Aankoopprijs Andere kosten Boekjaar , , ,00 Boekjaar , , ,00 Boekjaar , , ,00 Boekjaar , , Boekjaar , , ,00 1 Bereken de brutowinst in absolute cijfers. 2 Bereken de nettowinst in absolute cijfers. De en wij 2 - Takenboek 19

20 [p ] 1 Brutowinst in absolute cijfers 2 Nettowinst in absolute cijfers Boekjaar 1 EUR Boekjaar 1 EUR Boekjaar 2 EUR Boekjaar 2 EUR Boekjaar 3 EUR Boekjaar 3 EUR Boekjaar 4 EUR Boekjaar 4 EUR Boekjaar 5 EUR Boekjaar 5 EUR 2 Van miljoenen naar honderd Ontdek [p. 41] 1 Wat betekent procent? 2 Deceuninck had ook kunnen publiceren dat de omzet gestegen is van 507,1 miljoen euro tot 557,8 miljoen euro. Maar net zoals de andere bedrijven, geeft Deceuninck de voorkeur aan procenten. Heb je daar een verklaring voor? Doemoment [p. 43] We keren terug naar de cijfergegevens van Optimus. In de voorgaande lessen heb je de brutowinst en de nettowinst berekend in absolute cijfers. Nu weet je dat de procentuele verhouding eigenlijk heel wat meer leert dan die absolute cijfers. Bereken dus voor elk jaar: 1 de procentuele verhouding van de aankoopprijs tot de omzet 2 de procentuele verhouding van de andere kosten tot de omzet 3 de procentuele verhouding van de nettowinst tot de omzet. 1 Procentuele verhouding van de aankoopprijs tot de omzet 2 Procentuele verhouding van de andere kosten tot de omzet 3 Procentuele verhouding van de nettowinst tot de omzet Boekjaar 1 % Boekjaar 1 % Boekjaar 1 % Boekjaar 2 % Boekjaar 2 % Boekjaar 2 % Boekjaar 3 % Boekjaar 3 % Boekjaar 3 % Boekjaar 4 % Boekjaar 4 % Boekjaar 4 % Boekjaar 5 % Boekjaar 5 % Boekjaar 5 % 20 De en wij 2 - Takenboek

21 3 Moet er een tekening bij? Ontdek [p. 44] 1 Wat valt bij het bekijken van de tekening onmiddellijk op? 2 Deze tekening is het resultaat van een vraag die De Standaard op het forum van haar website heeft geplaatst. Heb jij al ooit deelgenomen aan een dergelijke peiling? Zo ja, vertel erover. 3 Bespreek het onderwerp van deze peiling in de klas. Doemoment [p. 45] Vraag hulp aan de leraar informatica en maak zelf de grafieken voor de boekjaren 2 tot en met 5. Indien je de grafieken tekent met de hand, kun je de procenten afronden op een geheel getal.? Test je kennis [p. 46] 1 Handel drijven: een boeiende bezigheid 1 Wat is handel? 1 Eén bedrijf hoort niet bij de andere. Zeg ook waarom niet. a een reisbureau b een sportwinkel c een kapperszaak d een taxibedrijf 2 Je kunt behoeften bevredigen met: a het kopen van een boek b het eten van een appel c het aanschaffen van een dvd d een dagje naar een pretpark Welke behoeftebevrediging hoort niet bij de andere? 3 Wat is juist? Een behoefte kun je bevredigen met: a het aanvoelen van een tekort b het verlangen naar iets c het kopen van een T-shirt d de innerlijke drang naar iets De en wij 2 - Takenboek 21

22 [p ] 4 Wie is geen handelaar? a iemand die zijn oude wagen tweedehands verkoopt b een marktkramer die bloemen verkoopt c een postorderbedrijf dat via een catalogus verkoopt d het taxibedrijf dat reizigers naar het hotel brengt Verklaar je antwoord. 5 Waar koop je bij voorkeur een degelijk horloge? a in een supermarkt b bij een postorderbedrijf c in een speciaalzaak d op de markt Verklaar je antwoord. 6 Website Surf naar de website van het restaurant Salons Roskam, Kies Lunchmenu en zoek uit hoeveel een zakenlunch kost. 7 Website Surf naar de website van de fotograaf. Kies Portfolio. Kies Groepsfoto. Zoek de foto uit die je het mooist vindt. Verkies jij een foto in zwart-wit of een kleurenfoto? Zeg ook waarom. 2 Kennismaking met Smash Leren zoeken in de gegevens van Smash 1 Persoonlijke gegevens 1.1 Geef het adres van Smash. 1.2 In welk rechtsgebied is Smash ingeschreven in het RPR (rechtspersonenregister)? 1.3 Geef het ondernemingsnummer van Smash. 2 Assortiment 2.1 Aan welke btw-tarieven zijn de goederen die Smash verkoopt, onderworpen? 2.2 Welke goederen zijn onderworpen aan 6 %? 2.3 Zoek de verkoopprijs van het boek Alles over fitness. 2.4 Zoek bij het merk DIOS een lederen matchbal nr. 5 en geef de aankoopprijs. 2.5 Zoek het artikel met nr De en wij 2 - Takenboek

23 [p. 47] Wat is de betekenis van de eerste drie cijfers? Welke informatie geven de laatste twee cijfers? Zoek de maat voor een jongere van 13 jaar Geef de aan- en verkoopprijs van dit artikel Aan welk btw-tarief is dit artikel onderworpen? 2.6 Zoek in de matentabel heren welke maat er overeenstemt met M (medium) voor een jeans? voor een hemd? 3 Leverancierslijsten en klantenlijsten Zoek: 3.1 het nummer van de bankrekening van Tackburo 3.2 de postcode en woonplaats van Favoriet 3.3 het klantnummer van jeugdbeweging Avanti 3.4 het ondernemingsnummer van Voetbalclub De Witte Kei 3.5 het telefoonnummer van Belgacom 3.6 de contactpersoon bij Topsport 3.7 het rechtsgebied van het RPR van Gymclub Pinto. De en wij 2 - Takenboek 23

24 [p. 47] 2 Van producent naar consument 1 Wie speelt mee? 1 Maak de bedrijfskolom op voor: 1.1 een houten tafel 1.2 champagne 1.3 de Belgische kaas van Loo 1.4 een lederen voetbal 24 De en wij 2 - Takenboek

25 [p ] 2 De bedrijven die betrokken zijn bij het vervaardigen en het bij de consument brengen van brood werden hierna door elkaar gehaald. Maak de juiste bedrijfskolom, maar wees kritisch. Behoren alle bedrijven wel tot de bedrijfskolom? Invoerder of importeur, maalderij, industriële bakkerij, supermarkt, uitvoerder of exporteur, vervoermaatschappij, boerderij, rederij. 3 Maak een collage voor een bedrijfskolom van een product naar keuze. Zoek eerst documentatie, eventueel op het internet. De collage kan worden voorgesteld in de klas en er nadien opgehangen worden. Tip: Wie geen inspiratie heeft, surft naar Google of Google Afbeeldingen en tikt Bedrijfskolom in. 4 Omschrijf het begrip bedrijfskolom. De en wij 2 - Takenboek 25

26 [p. 48] 2 Waar hoort het bedrijf thuis? 1 Ga terug naar de bedrijfskolommen die je opmaakte voor: 1.1 een houten tafel 1.2 champagne 1.3 de Belgische kaas van Loo 1.4 een lederen voetbal en zeg voor elk bedrijf tot welke sector het behoort. 2 Rangschik de volgende bedrijven in de juiste sector en zeg bij welke soort bedrijven ze thuishoren. Gebruik de volgende afkortingen. Landbouw = L Visserij = V Ontginningsbedrijf = Ont Industrieel bedrijf = I Handelsbedrijf = H Dienstverlenend bedrijf = D Overheid = Ov Onderwijs = Ond Gezondheids- en welzijnszorg = G Reisbureau Staalfabriek Marktkramer Handelsrechtbank Fruitteler Bowling Zuivelfabriek Speciaalzaak in natuurvoeding Witlofteler Federale Overheidsdienst Financiën Postorderbedrijf Kopieercentrum Schik alles netjes volgens het onderstaande schema. Sector Bedrijf Soort bedrijf Primaire sector Secundaire sector Tertiaire sector 1 Profitsector 2 Non-profitsector (quartaire sector) 26 De en wij 2 - Takenboek

27 [p ] 3 Rangschik de volgende bedrijven in de juiste sector en zeg bij welke soort bedrijven ze thuishoren. Voor afkortingen en schikking: zie vraag 3. Maria Middelares Algemeen Bank Garage Ziekenhuis Vissersvloot Schoonheidsinstituut Conservenfabriek Steengroeve Katholieke Universiteit Leuven Meubelwinkel Olieraffinaderij Reclameschilder Varkenskweker Sector Bedrijf Soort bedrijf Primaire sector Secundaire sector Tertiaire sector 1 Profitsector 2 Non-profitsector (quartaire sector) 4 Een dagje uit tijdens de vakantie Een boottocht langs de haven, een bezoek aan een stad, een fietstocht of gewoon een wandeling op het platteland. Al eens rondgekeken welke bedrijven er gevestigd zijn? 4.1 Schrijf de naam van de bedrijven op en de plaats waar je ze zag. 4.2 Duid ook aan tot welke sector ze behoren en welke soort bedrijven het zijn. Je vindt beslist een vijftal bedrijven. Naam bedrijf Plaats bedrijf Sector Soort bedrijf De en wij 2 - Takenboek 27

28 [p ] 5 Hieronder vind je de namen en de logo s van tien bedrijven. Geef voor elk bedrijf de sector, het soort bedrijf en de activiteit. Schik het geheel netjes in een tabel zoals in het onderstaande voorbeeld. Wil je meer weten over deze bedrijven, neem dan een kijkje op hun website. Bedrijf Sector Soort bedrijf Activiteit Bedrijven en sectoren Wie kennis wil maken met bedrijven uit de verschillende sectoren kan surfen naar: 6.1 Primaire sector Op de website van Jos Theys leren we dat dit bedrijf in verschillende sectoren werkzaam is. Welke? Leg verder uit Surf naar > Onze werking > Op stap > Kijkboerderijen. Selecteer een kijkboerderij in je omgeving en zoek uit welke haar voornaamste bedrijvigheid is. 6.2 Secundaire sector Volvo Gent werkt vooral voor bedrijven die vervoermiddelen nodig hebben. Over welke vervoermiddelen gaat het hier? Surf naar > Producten en diensten > Producten en diensten: in België. 28 De en wij 2 - Takenboek

29 [p. 50] Wat is de activiteit van het bedrijf Desimpel? Ken je een Belgisch gezegde rond dit product? 6.3 Tertiaire sector Profitsector Zoek een winkel van jbc in je buurt. Wat zijn de openingsuren? Welke dienst biedt Luxauto? Stel dat je een bestelwagen nodig hebt. Naar welk contactpunt van Luxauto zul je gaan? Non-profitsector (quartaire sector) (overheid) De overheid zorgt voor alle burgers. Uit welke thema s blijkt dat Vlaanderen ook bezorgd is om de jeugd? 6.4 Op de webpagina zie je een groot aantal bedrijven uit de drie sectoren. Naast nuttige informatie over het bedrijf vind je er ook mooie foto s ter illustratie. Zoek een bedrijf in elke sector. Voor de tertiaire sector zoek je ook een bedrijf uit de non-profit sector. Maak een interessant werkje over een bedrijf met uitleg over de activiteiten en aangepaste foto s. Vraag aan je leerkracht of je het bedrijf mag voorstellen in de klas. De en wij 2 - Takenboek 29

30 [p. 51] 3 Klantgericht denken en handelen 1 Consumeren: er zijn grenzen 1 Rangschik de volgende behoeften in 2 kolommen zoals het voorbeeld hieronder. Basisbehoeften Andere behoeften Behoefte aan: fruit, een PlayStation, een warme jas, een reis naar Spanje, een bed, een dvd, schoenen, een snowboard, een mp3-speler, een filmvoorstelling. 2 De menselijke behoeften zijn oneindig. 2.1 Kun je deze uitspraak verklaren? 2.2 Hoe maakt de handelaar daar handig gebruik van? 3 Hoe komt het dat onze behoeften totaal anders zijn dan die van onze grootouders? 4 Je hebt een budget van 50,00 EUR ter beschikking. Welke levensnoodzakelijke goederen koop je ermee voor een gezin van 4 personen voor 1 dag? Bespreek het lijstje in de klas. Een tip: ga na wat je eet voor het ontbijt, voor het middagmaal en voor het avondmaal. Schrijf alles nauwkeurig op en noteer de prijzen. 30 De en wij 2 - Takenboek

31 [p. 51] 5 Sommige mensen komen in een situatie terecht waarbij ze zoveel op krediet kochten dat ze hun schulden niet meer kunnen afbetalen. Wat kan daarvan de oorzaak zijn? 6 Bedenk 4 mogelijkheden waarbij jij, als leerling(e), milieubewust kunt handelen Milieu 7.1 Kun je uitleggen wat composteren is? 7.2 Wat stop je in de gft-afvalbak? 7.3 Welke batterijen gaan langer mee en zorgen voor minder afval? 7.4 Welke voorzorgen kun je nemen om bij het boodschappen doen milieuvriendelijk te handelen? 8 Fost Plus Surf naar de website en kies voor Leraren. 8.1 Onder de titel Sorteer- en recycleerkampioenen vind je een video Belgen kampioen in sorteren en recycleren. Bekijk de video. Wat is je conclusie? Noot: dit is een video van december Fost Plus past regelmatig zijn website aan met nieuwe video s. 8.2 Kies bovenaan Jongeren. Kies Ten afval! Kies Bekijk de Ten Afval!-animatie. Als je aangesloten bent bij een jeugdbeweging, kun je misschien samen dit spel spelen. Alle nodige informatie vind je onder Meer weten. De en wij 2 - Takenboek 31

32 [p. 52] 9 De Kringwinkels 9.1 Wat is een Kringwinkel? 9.2 Waarom zijn de Kringwinkels zo belangrijk voor het milieu? 9.3 Kies Ophalen en brengen. Waar halen de Kringwinkels hun goederen? 9.4 Kies onder Over ons voor Missie & Visie. Hoe dragen de kringwinkels bij tot een duurzame wereld? 9.5 Kies Winkelen. Hier lezen wij De Kringwinkels verkopen originele, goedkope en degelijke spullen in een klantvriendelijke en aantrekkelijke winkel. Hoe slagen de Kringwinkels in deze opdracht? 9.6 Zoek een Kringwinkel in je buurt. 32 De en wij 2 - Takenboek

33 [p ] 10 Bij de kapper Deze kapper overdrijft bij zijn zorg voor het milieu. Toch kan een kapper milieuvriendelijk werken. Waarop moet hij dan letten? Zoek inspiratie op het internet. Surf naar en tik biologische kapper in. 2 Het assortiment samenstellen: een hele klus 1 Geef drie voorbeelden van winkels met: 1.1 een diep assortiment 1.2 een breed assortiment. 2 Breed en ondiep assortiment 2.1 Wat is het voordeel voor de klant als hij winkelt in een winkel met een breed en ondiep assortiment? 2.2 Wat is het nadeel van dit soort winkel? 3 Welke reden kun je opgeven om te kopen in een winkel met een smal en diep assortiment? 4 Kun je drie redenen opgeven waarom iemand toch een merkartikel koopt hoewel dat veel duurder is dan een gelijkaardig product zonder merk? De en wij 2 - Takenboek 33

34 [p ] 5 Speel je een spelletje tennis mee? Zoek telkens twee rackets die bij elkaar passen. 6 Bart Smit Surf naar de website en voer de volgende opdrachten uit Klik op PlayStation2. Zoek bij Games onder Actie een drietal spellen die je voorkeur genieten. 6.2 Je bent op zoek naar een blu-ray disc als geschenk. Welke disc kies je? 6.3 Zoek een Bart Smit-winkel in je buurt. 6.4 Waar bevindt zich het hoofdkantoor van Bart Smit? Kies bij Hoofdkantoor het item Routebeschrijving en vraag de wegbeschrijving van je woonplaats naar het hoofdkantoor van Bart Smit. Druk de reisroute af. 7 Lotus Bakeries Surf naar de website 7.1 Verklaar de slogan van Lotus Bakeries. 34 De en wij 2 - Takenboek

35 [p ] 7.2 Kies Lotus op tv/radio. Bekijk enkele reclamespots. Wat vind je van deze reclame? 7.3 Hoeveel lekkernijen heeft Lotus Bakeries? Welke lekkernijen lust jij het liefst? Kies er twee. 7.4 Kies Werken bij Lotus Bakeries. Kies Waarden. Welke zijn de 3 belangrijke TOP -waarden bij Lotus Bakeries? 7.5 Kies Recepten. Bewijs je kookkunst en maak een lekker dessertje. Veel succes! 8 Fnac Surf naar 8.1 Hoeveel productgroepen heeft Fnac? Noem ze op. 8.2 Welk soort assortiment heeft Fnac: breed/smal, diep/ondiep? Kies TV & Hifi. Kies een televisie die je leuk vindt. 8.3 Hoeveel kost dit toestel? 8.4 Wat betekent Recupel incl. 1,00 EUR? 9 Terre Bleue Bron: Uitgaven van Corporate Funding Programme Bij microkrediet staat een kredietinstelling kleine leningen toe aan mensen in extreme armoede om hen kansen te bieden een zelfstandige activiteit op te starten. De en wij 2 - Takenboek 35

36 [p. 55] Het concept werd in 1974 bedacht door Muhammad Yunus, hoogleraar economie aan de Chittagong Universiteit in Bangladesh. Yunus kreeg in 2006 de Nobelprijs voor de vrede voor dit initiatief. Terre Bleue is duidelijk een bondgenoot in dit project. 9.1 Waartoe wil Terre Bleue een bijdrage leveren? 9.2 Op welke wijze levert Terre Bleue haar bijdrage? 9.3 Wat is het doel van het microkrediet? Surf naar de website 9.4 Waaruit bestaat het assortiment van Terre Bleue? 9.5 Welk soort assortiment is het: breed/smal en diep/ondiep? 9.6 Kies THE MAKING OF. Hier kun je ontdekken hoe reclamefoto s gemaakt worden. Bekijk een video naar keuze over een van de productgroepen. 9.7 Zoek op de website een winkel in jouw buurt. 3 Een vestigingsplaats kiezen: een belangrijke beslissing 1 Net zoals handelaars kiezen bedrijven uit de primaire en de secundaire sector bewust een aangepaste vestigingsplaats. Waar zie jij de volgende bedrijven ingeplant? Waarom? 1.1 Een olieraffinaderij 1.2 Een papierfabriek 1.3 Een begoniakweker 36 De en wij 2 - Takenboek

37 [p ] 1.4 Een steengroeve 2 Een dagje aan de kust Heb je al opgemerkt welke zaken vooral op de zeedijk gevestigd zijn? Kun je daarvoor een verklaring geven? 3 Wat vind jij een geschikte vestigingsplaats voor een 3.1 juwelier 3.2 studentenrestaurant 3.3 krantenwinkel? 4 Welke 3 vragen moet je je zeker stellen vooraleer je een winkel op een bepaalde plaats vestigt? De Guirlande 5.1 Kun je de naam van de winkel De Guirlande vertalen? 5.2 Welk soort winkel is De Guirlande? 5.3 Waar is deze winkel gevestigd? 5.4 Wat vind je van de keuze van de vestigingsplaats? De en wij 2 - Takenboek 37

Actie! 5 Logistics. 1 Hoe ziet de wereld van de logistiek eruit? 7

Actie! 5 Logistics. 1 Hoe ziet de wereld van de logistiek eruit? 7 Inhoud Actie! 5 Logistics 1 7 1.1 Wat is logistiek? 7 1.2 Is er overal evenveel logistieke activiteit? 13 1.3 Hoe is een logistieke keten opgebouwd? 25 1.4 Hoe komen afgewerkte goederen tot bij de consument?

Nadere informatie

Inhoud. Thema 1: Inleiding en situering 5 1 Basisbegrippen 5 2 Welvaart en welzijn 16 3 De economische kringloop 24

Inhoud. Thema 1: Inleiding en situering 5 1 Basisbegrippen 5 2 Welvaart en welzijn 16 3 De economische kringloop 24 2 Inhoud Thema 1: Inleiding en situering 5 1 Basisbegrippen 5 2 Welvaart en welzijn 16 3 De economische kringloop 24 Thema 2: Ondernemingen en bedrijven 32 1 De bedrijfskolom 32 2 Btw 43 3 Indeling van

Nadere informatie

3.1 Wanneer is een onderneming succesvol?

3.1 Wanneer is een onderneming succesvol? 3.1 Wanneer is een onderneming succesvol? 3.1.1 Wanneer maken we WINST? Info U Katleen studeerde twee jaar geleden af, in het 7de jaar BSO, opleiding banketbakker. Tijdens haar studies was ze al erg geïnteresseerd

Nadere informatie

KBC-Info. Uw eigen zaak plannen en uitbouwen

KBC-Info. Uw eigen zaak plannen en uitbouwen KBC-Info Uw eigen zaak plannen en uitbouwen Uw eigen zaak plannen en uitbouwen KBC Bank & Verzekering wil u met deze gids helpen om goed voorbereid aan uw eigen zaak te beginnen. Wie goed voorbereid is,

Nadere informatie

DOLCETA Online informatie en educatie voor consumenten

DOLCETA Online informatie en educatie voor consumenten »» DOLCETA Online informatie en educatie voor consumenten Dolceta is een hulpmiddel en omvat een website waarmee consumentenzaken op een educatieve manier onder de aandacht van het publiek van de Europese

Nadere informatie

De Startersgids 2012 33. Uw ondernemingsplan

De Startersgids 2012 33. Uw ondernemingsplan 33 De Startersgids 2012 33 2 Uw ondernemingsplan 34 De Startersgids 2012 2. Uw ondernemingsplan Inleiding Wil u uw droom van een eigen zaak ook echt realiseren, dan moet u een concreet ondernemingsplan

Nadere informatie

Al Doende Leren. Werken aan mediawijsheid en taalvaardigheid bij NT2-leerlingen in het VMBO. Marijn Tanis (Vrije Universiteit Amsterdam)

Al Doende Leren. Werken aan mediawijsheid en taalvaardigheid bij NT2-leerlingen in het VMBO. Marijn Tanis (Vrije Universiteit Amsterdam) Al Doende Leren Werken aan mediawijsheid en taalvaardigheid bij NT2-leerlingen in het VMBO Marijn Tanis (Vrije Universiteit Amsterdam) i.s.m. Els Kuiper (Vrije Universiteit Amsterdam) Kees Broekhof (Sardes)

Nadere informatie

Verdubbel Jouw Coachingsbedrijf in één Jaar

Verdubbel Jouw Coachingsbedrijf in één Jaar Verdubbel Jouw Coachingsbedrijf in één Jaar In 10 stappen Online Zichtbaar, Meer Omzet en Vrijheid door Erno Hannink Verdubbel je coachingsbedrijf in één jaar/hannink 2 Verdubbel jouw coachingsbedrijf

Nadere informatie

Onderneem t. Producenten gedrag. Havo Economie 2010-2011 VERS

Onderneem t. Producenten gedrag. Havo Economie 2010-2011 VERS Onderneem t Producenten gedrag Havo Economie 2010-2011 VERS 2 Inhoud Hoofdstuk 1: Producenten... pag. 3 1.1 Ondernemers... pag. 3 1.2 Rechtsvormen... pag. 6 1.3 Administratie... pag. 11 Hoofdstuk 2: Wanneer

Nadere informatie

versie juli 13 Dé ondernemingsplanwedstrijd voor secundair onderwijs HANDLEIDING: stel je ondernemersplan op in 10 stappen

versie juli 13 Dé ondernemingsplanwedstrijd voor secundair onderwijs HANDLEIDING: stel je ondernemersplan op in 10 stappen versie juli 13 2014 PLANKGAS Dé ondernemingsplanwedstrijd voor secundair onderwijs HANDLEIDING: stel je ondernemersplan op in 10 stappen 1 HANDLEIDING Heb je een goed startersidee? Oké! Dan wordt het nu

Nadere informatie

Maatschappelijke stage

Maatschappelijke stage Maatschappelijke stage MAVO leerjaar 4 2011-2012 NEWMANCOLLEGE BREDA Verviersstraat 4, 4826 HT BREDA telefoon 076-5810450 Inhoudsopgave Algemeen bladzijde Inleiding 3 Draaiboek 4 Uitleg stappenplan en

Nadere informatie

Z = N V = M - M + ER M = D R = Z CITSEHH NONDEEMNER. ethiek? Zoek de synoniemen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. ...

Z = N V = M - M + ER M = D R = Z CITSEHH NONDEEMNER. ethiek? Zoek de synoniemen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. ... Lesdossier 0 Zoek de synoniemen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. M = D R = Z - M + ER Z = N V = M...... CITSEHH NONDEEMNER Wat is juist ethiek? Ethiek zijn de normen en regels die iemand helpen

Nadere informatie

CURSUS ACCOUNTMANAGER VERTEGENWOORDIGER - VERKOOPSTECHNIEKEN

CURSUS ACCOUNTMANAGER VERTEGENWOORDIGER - VERKOOPSTECHNIEKEN CURSUS ACCOUNTMANAGER VERTEGENWOORDIGER - VERKOOPSTECHNIEKEN CVA Auteur: Ilse Van der Schraelen Deze cursus wordt uitgegeven door Centrum voor Afstandsonderwijs Mechelsesteenweg 102 2018 Antwerpen Copyright

Nadere informatie

Sollicitatie Gids 2014

Sollicitatie Gids 2014 Sollicitatie Gids 2014 thuiswerknu.net Het CV Vacatures zoeken tips voor een top CV verkoop jezelf! de sollicitatiebrief het sollicitatiegesprek nog even dit veelgemaakte fouten Stap voor stap naar een

Nadere informatie

Starten met Thuiswerken

Starten met Thuiswerken Starten met Thuiswerken Vacatures zoeken Het CV Tips voor een top CV Verkoop jezelf! De sollicitatiebrief Het sollicitatie gesprek Nog even dit Veel gemaakte fouten Digitale thuiswerkgids Stap voor stap

Nadere informatie

fl ts Kranten In de Klas > opdrachtenbundel www.krantenindeklas.be Naam Richting Studiejaar Vak(ken) School

fl ts Kranten In de Klas > opdrachtenbundel www.krantenindeklas.be Naam Richting Studiejaar Vak(ken) School fl ts www.krantenindeklas.be Naam Richting Studiejaar Vak(ken) School Kranten In de Klas > opdrachtenbundel Inhoud THEMA 1: Aangename kennismaking 4 1.1 De kranten van bij ons 4 1.2 Dagelijks opnieuw nieuws

Nadere informatie

Gratis White Paper. Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen?

Gratis White Paper. Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen? Gratis White Paper Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen? Oké Marketing Kruidnagel 2 5275 KR Den Dungen T: 06 54 793 205 E: info@okemarketing.nl

Nadere informatie

E-Steps GIDS 10 STEPS TOWARDS YOUR E-BUSINESS

E-Steps GIDS 10 STEPS TOWARDS YOUR E-BUSINESS 100101010 GIDS 10101001010 10 STEPS TOWARDS YOUR E-BUSINESS 0100101010 This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and

Nadere informatie

blits 07-08 KRANTEN IN DE KLAS > OPDRACHTENBUNDEl Naam voornaam jaar vakken

blits 07-08 KRANTEN IN DE KLAS > OPDRACHTENBUNDEl Naam voornaam jaar vakken blits 07-08 KRANTEN IN DE KLAS > OPDRACHTENBUNDEl Naam voornaam jaar vakken inhoud Thema 1 De Vlaamse kranten 4 Thema 2 De Vlaamse kranten op het internet 5 Thema 3 De voorpagina 7 THEMA 4 Regionaal nieuws

Nadere informatie

Hoe u van uw zaak een goudmijn maakt

Hoe u van uw zaak een goudmijn maakt Hoe u van uw zaak een goudmijn maakt Baatout Training Center België Distelvinkendreef 17 7850 Edingen Telefoon: 02-396 37 12 Fax: 02-396 37 13 Baatout Training Center Nederland De Run 4310 5503LN Veldhoven

Nadere informatie

Te huur G A S T. handleiding voor de leerkracht. Geïntegreerd werken aan algemene en sociale vakken (GASV - PAV - ASPV)

Te huur G A S T. handleiding voor de leerkracht. Geïntegreerd werken aan algemene en sociale vakken (GASV - PAV - ASPV) Te huur G A S T Geïntegreerd werken aan algemene en sociale vakken (GASV - PAV - ASPV) handleiding voor de leerkracht Te downloaden via http://www.cteno.be/gast INLEIDENDE ACTIVITEIT WOONWANDELEN Neem

Nadere informatie

- 1 - www.nicla-casas.com

- 1 - www.nicla-casas.com - 1 - Onderweg naar Spanje Stap-voor-Stap richting een Spaanse woning Teksten, foto s en art-work: Claus van Mierlo NICLA Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt

Nadere informatie

Jouw marketingplan in acht stappen

Jouw marketingplan in acht stappen Jouw marketingplan in acht stappen Werkboek voor ondernemers in de multifunctionele landbouw 1 INHOUD Inleiding... 3 Wat is marketing en waarom een marketingplan?... 4 Stap 1. Formuleren van doelstellingen...

Nadere informatie

Haal 42% meer resultaat uit je Marketing met12 Direct Mail strategieën. Bonus:

Haal 42% meer resultaat uit je Marketing met12 Direct Mail strategieën. Bonus: Haal 42% meer resultaat uit je Marketing met12 Direct Mail strategieën Bonus: Hoe verzamel je adressen zonder te spammen. Prijs 29,95 wwwwwwwwwwww De auteur Jan Kosters is geboren in 1980 en vanaf 1998

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

Marketing vanuit je hart 3.0

Marketing vanuit je hart 3.0 Wegwijzer naar een Welvarend bedrijf Marketing vanuit je hart 3.0 Voor zelfstandige ondernemers die hun droom willen realiseren Ingrid Langen Dit e-boek mag je delen en/of publiceren mits je mij als bron

Nadere informatie

Welkom bij de online training Schrijf je ebook in 12 stappen.

Welkom bij de online training Schrijf je ebook in 12 stappen. Transcriptie Welkom bij de online training. Stap 1: Vooroordelen Misschien heb jij ze niet, maar bij veel mensen speelt er iets wat ze tegenhoudt om aan een ebook te beginnen. De vier meest voorkomende

Nadere informatie

Pinterest Marketing. deserves your interest. Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh. Handboek voor marketeers en ondernemers

Pinterest Marketing. deserves your interest. Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh. Handboek voor marketeers en ondernemers Pinterest Marketing deserves your interest Handboek voor marketeers en ondernemers Geschreven door: Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh Inhoudsopgave Inleiding... 4 1. Pinterest?... 5 De kracht

Nadere informatie

De Basis voor Succes. Kees van Dijk WebwinkelSucces.nl - De Basis voor Succes 2.0

De Basis voor Succes. Kees van Dijk WebwinkelSucces.nl - De Basis voor Succes 2.0 500,- Cadeau! Omdat je geïnvesteerd hebt in "De Basis voor Succes" wil je waarschijnlijk een webwinkel beginnen of je huidige webwinkel verbeteren. WebwinkelSucces kan je hier extra bij helpen! Wij bouwen

Nadere informatie

Homepage... 18 Over ons... 19 Product pagina( s)... 20 Call to action... 21 Squeeze of opt-in pagina... 21 Contactpagina... 22 Blog...

Homepage... 18 Over ons... 19 Product pagina( s)... 20 Call to action... 21 Squeeze of opt-in pagina... 21 Contactpagina... 22 Blog... 1 2 Inhoud... 2 Voorwoord... 6 Beslissers... 6 Besluitelozen... 6 De verleiding... 6 Verleid je klant!... 7 Inleiding... 7 Aangenaam... 7 WordPress Geen Blog Programma... 8 Tenslotte... 9 Anatomische lessen...

Nadere informatie