Kansen voor logistiek in Bereikbaar Haaglanden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kansen voor logistiek in Bereikbaar Haaglanden"

Transcriptie

1 Kansen voor logistiek in Bereikbaar Haaglanden

2 Kansen voor logistiek in Bereikbaar Haaglanden In de file sta je buiten spel. Dat is de leuze waarmee in Haaglanden wordt gewerkt aan een betere bereikbaarheid. Wanneer medewerkers onderweg naar hun werk of naar huis stil staan, wekt dat de nodige irritatie op. Wie wil er nu buiten spel staan? Voor medewerkers en werkgevers die anders willen reizen, komen er steeds meer slimme alternatieven. Maar hoe zit dat met het goederenvervoer, met de logistiek? Voor hen is alternatief vervoer, een fiets of tram niet zomaar weggelegd. Zij zijn niet voor niets beroepsvervoerders. Het er dan maar bij laten zitten? Nee, dat is niet de oplossing. Vanaf 2012 zijn er onder de paraplu van Bereikbaar Haaglanden en van Beter Benutten fikse stappen gezet om ook in het goederenvervoer op een andere, efficiëntere manier de logistieke processen in te richten. Het is geen gemakkelijke opgave en ook geen gemakkelijke branche. Je moet soms praten als brugman en oplossingen zijn nog meer maatwerk! Tevens een branche die afhankelijk is van de keten: van de laad- en lostijden van verladers en van klanten. En toch zijn er openingen, toch zijn er mogelijkheden en toch zijn er in die paar jaar mooie successen geboekt. De partners van Eco Transport: v.l.n.r. Michel Verweij, TCom Telematics, Dennis Verweij, John van Roon E-Trucks, Harrie Lammers, TrackJack, Maurice Nooteboom, Tyrenet Nooteboom, Michel Oldenburg, Smart Id Services, Sjoerd Boot, TLN, Astrid Homan, Mobiliteitsmakelaar Haaglanden, Wim Serné, stadsgewest Haaglanden. Bereikbaar Haaglanden Haaglanden is van oudsher een regio waar werkgevers en overheden met elkaar de samenwerking zoeken om de doorstroming in het verkeer te verbeteren. De regio Haaglanden omvat een groot gebied: van Den Haag via Zoetermeer tot aan het Westland. Ook Leiden en Alphen aan den Rijn zijn aangehaakt. In zo n groot gebied is het logisch dat niet overal dezelfde problematiek heerst. Daarom is voor de samenwerking de regio opgedeeld in vijf gebieden waar maatwerkmaatregelen worden genomen die passen bij de couleur locale van het gebied.

3 Deze gebieden zijn: Centrale Zone Den Haag Zoetermeer Delft Westland Leidse regio. Hoe verschillend de diverse activiteiten en gebieden ook zijn, er is één centrale doelstelling: een duurzame verbetering van de bereikbaarheid en de leefbaarheid van de regio Haaglanden. Beter Benutten Sinds 2012 maken de vraagsturingsprojecten deel uit van het programma Beter Benutten Haaglanden. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (voorheen het Stadsgewest Haaglanden) en VNO-NCW West met de werkgevers investeren gezamenlijk in maatregelen die worden uitgevoerd. De investering vindt zowel plaats in energie, mankracht, tijd als in geld. De vraagsturingsprojecten worden uitgevoerd onder de vlag van de bestaande samenwerking met de werkgevers: Bereikbaar Haaglanden. In Zoetermeer en in Delft is sinds 2012 een aantal pilots georganiseerd om logistieke processen anders in te richten zodat de ochtend- en avondspits zoveel mogelijk kan worden vermeden. Vanzelfsprekend kunnen de pilots verder worden uitgerold in de andere gebieden en soms gebeurt dat ook al. De logistieke pilots zijn nachtdistributie, stedelijke distributie/maatwerkdistributie en ecotransport. Nachtdistributie Stel dat je het logistiek verkeer voor een deel niet overdag maar in de nacht laat plaatsvinden. Stel dat er minder of anders wordt gereden waardoor de service aan de klant gelijk blijft maar de kosten omlaag gaan? Is het mogelijk de klanten via sleuteladressen eerder te leveren?

4 Van Dorp Installatie zag wel wat in deze vraagstelling en wilde er mee aan de slag gaan. Veel servicepersoneel gaat in de ochtend en avond langs de centrale vestiging van het bedrijf om werkorders en materialen op te halen. Dit is tijd die beter kan worden besteed. Wanneer materialen naar de werknemers worden gebracht kunnen zij direct uit huis op pad en verliezen zij minder tijd in ochtend- en avondspits. Installatiebureau Van Dorp ziet meerwaarde in een lokaal en onafhankelijk nachtdistributiesysteem. Samen met STG hebben zij de kansen in beeld gebracht en zijn zij bereid om deze kennis te delen met andere werkgevers. Hoewel Van Dorp de eerste was die in deze pilot mogelijkheden zag, kunnen zij er (nog) niet mee aan de slag. Andere bedrijven profiteren van de ontwikkelde kennis en hebben al wel die stap gezet. En met succes! Zo n bedrijf is Tyrenet Nooteboom. Van oorsprong verkopen wij banden en velgen aan garagebedrijven, hier zijn wij sterk in. De afgelopen jaren zien wij echter dat de logistieke component een steeds prominentere plek binnen ons bedrijf krijgt. Wij verzorgen de fijnmazige distributie voor bandenfabrikanten, wij slaan bandensets op voor garagebedrijven en leveren deze just-in-time af en wij starten met de onderdelendistributie voor onze klanten. Totdat we, mede door de pilot Beter Benutten Nachtdistributie, eens goed inzichtelijk kregen waar we mee bezig waren. Toen zagen we dat er voor ons winst te behalen viel. Dus waren we nog gemotiveerder om door te gaan met de pilot. Want het meedoen met een pilot, het veranderen van de werkwijze en het behalen van het succes is niet één rechte lijn. Het is learning by doing. Vanaf het begin hebben we eerst gekeken wat de mogelijkheden waren, vervolgens hebben we een verandering in gang gezet, de uitkomsten daarvan getoetst in de werkelijkheid, en vervolgens hebben we uit de geleerde ervaringen weer nieuwe mogelijkheden gezien die we in de praktijk weer getoetst hebben. Je zou ook kunnen zeggen dat we 3 pilots hebben doorlopen, zegt Maurice Nooteboom.

5 Eerder of later rijden? Hij vervolgt: We zijn gestart met de wagens eerder te laten vertrekken, vanaf half 6. De tijdwinst is er dan met name door een vermindering van vertraging door files, maar de loonkosten gingen omhoog en we kregen een probleem met late leveringen. Daarna probeerden we juist later te vertrekken, vanaf 9 uur, dus na de ochtendspits. Dat pakte veel positiever uit. Ad hoc routes werden voorkomen en doordat leveringen tot half 9 konden worden doorgegeven, ervaren klanten meer service. Uiteindelijk hebben we een optimalisatie gevonden door het aantal ritten te beperken. Zo rijden we nu 3 keer naar de klant in plaats van 4 keer per dag. Alle routes zijn daarmee buiten de spits. Dat is sneller en efficiënter. Daarmee besparen we fors op personeelskosten, op brandstofkosten en op CO 2-uitstoot, zonder dat het afbreuk doet aan de service naar onze klanten. Want dat staat voorop, aldus Nooteboom. Conclusie De pilot Nachtdistributie is voor Nooteboom dus een Buiten de spits distributie geworden, waar ze veel voordeel van ondervinden. Of ze er hiermee zijn? De markt blijft veranderen. Daar moet je altijd rekening mee houden en wij zullen ons best doen daarin mee te blijven bewegen. Want ook al is onze core busines het verkopen van banden en het vervoeren van banden en materiaal, je zou ook kunnen zeggen dat de communicatie met onze klanten de core business is, zegt Nooteboom. Bouwmaterialen doorbellen Ook Bouwbedrijf Huurman is aan de slag gegaan met de pilot Beter Benutten Nachtdistributie. De reden dat het bedrijf heeft meegedaan was niet de directe interesse in nachtdistributie maar wel de wens om zaken efficiënter aan te pakken. Inmiddels heeft Huurman het gehele voortraject, het vooronderzoek en de inventarisatie, afgerond en gaat aan de slag met een andere werkwijze. Wat houdt de verandering in? In de bouw moet je vaak s morgen voordat je naar de klant gaat eerst nog materialen ophalen bij de bouwmarkt. Dat gaat om kleine onderdelen want de grote materialen worden ter plekke bezorgd. Samen met Michel Oldenburg, de projectleider van de Beter Benutten pilot hebben we bedacht dat de medewerkers voortaan in de middag telefonisch aan

6 ons doorgeven welke materialen ze de volgende dag nodig hebben. Die materialen bestellen we collectief en die worden of gehaald of op de zaak bezorgd. De volgende dag nemen de medewerkers die direct mee naar de bouwplaats zonder dat ze langs de bouwmarkt rijden. Dan kunnen ze ook voor de spits vertrekken. We zijn nog niet zo lang bezig, dus de ervaring moet nog leren of dit echt goed werkt of dat we verder gaan veranderen. Ik verwacht behoorlijke stappen te zetten op het gebied van efficiency en kostenbesparing met deze werkwijze. We zetten dus geen nachtritten in, maar gaan in feite aan de slag met buiten de spits ritten. Daar waar efficiency te behalen valt, doen wij mee, zegt Jeroen Huurman. Wat hebben de pilots nachtdistributie opgeleverd? Nachtdistributie is veranderd in Buiten de spits distributie. Een aanpassing die ervoor heeft gezorgd dat vervoerders er meer open voor staan. Partijen als Van Dorp en Kropman hebben al calculaties uitgevoerd, maar wachten tot het juiste moment om een pilot uit te voeren. Steeds meer transport partijen voeren buiten de spits distributie in hun portfolio zoals Els Logistics en Bode Scholten. Tyrenet Nooteboom heeft met succes meegedaan met de pilot. Buiten de spits distributie is bij hen een reguliere activiteit geworden. Gebroeders Huurman zijn begonnen met de Buiten de spits distributie. Steeds meer partijen stappen in: Visser Smit Hanab en Weverling.. Deelnemers Nachtdistributie: Maurice Nooteboom, Tyrenet Nooteboom, Michel Oldenburg, Smart Id Services, Chiel Runsink, Kropman Services, Astrid Homan, Mobiliteitsmakelaar Haaglanden, Jereon Huurman, Gebr. Huurman.

7 Er is ook een inventarisatie gemaakt van bedrijven die benaderd zijn om deel te nemen aan het project. Is het interessant? Deden ze al nachtdistributie en met wie? Na inventarisatie en calculatie bleek nachtdistributie lang niet voor alle bedrijven interessant te zijn. In enkele gevallen waren de organisaties er nog niet klaar voor. Door kennis en ervaringen te delen weten we dat er bedrijven op termijn mee aan de slag gaan, zoals Dunea, Houweling, Kropman en Smit & Visser Hanab. Daarnaast nemen diverse logistieke partijen nachtdistributie prominenter mee in hun propositie en dienstverlening en bieden zij dit regelmatig aan hun klanten aan. Dit zijn bijvoorbeeld Van der Els Logistics, Bode Scholten en Dobbe. Maatwerkdistributie De pilot maatwerkdistributie is in Delft gestart. Doelstelling van het project is het efficiënter maken van de bevoorrading van de binnenstad door bundeling van lading aan de rand van de stad en het afleggen van de last mile met kleine, schone voertuigen. Het project bestaat allereerst uit het in kaart brengen van logistieke stromen van en naar de binnenstad. Vervolgens wordt het totale bestand met potentiële klanten en ladingdragers in de markt gezet en kunnen logistiek dienstverleners een interessant voorstel ter uitvoering indienen. Naar aanleiding van de ervaringen in Delft wordt maatwerkdistributie ook uitgerold in de gemeentes Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Den Haag en Leiden. De ervaringen in Delft We zijn begonnen in 2013 door simpelweg studenten in te huren. Zij noteerden op straat welk logistieke vervoerder, welke vrachtwagens en busjes, in de binnenstad van Delft reden, zegt Bram Coremans. Hij is projectleider van Maatwerk Distributie Delft. Hij vervolgt: Uit die waarneming bleek dat er maar liefst 300 verschillende bedrijven in Delft goederen en pakketten leveren. Vervolgens zijn de studenten met behulp van een verkeersadviesbureau getraind om deze bedrijven te bellen met het doel hen een scan in te laten vullen: de Last Mile Scan. De last mile is dat stuk van de route die wordt gereden vanaf het verlaten van de snelweg (A4/A13 en/of provinciale weg) naar de binnenstad van Delft en weer terug naar de snelweg. De Last Mile Scan is een rekentool, die de vervoerders en verladers inzicht geeft in de kosten van de levering op basis van factoren als afstand, tijdbesteding, hoeveelheid goederen en pakketten. De last mile scan is ontwikkeld in samenwerking tussen onder meer Buck Consult, Connekt, verladersorganisatie EVO, Transport en Logistiek Nederland, de gemeente Delft en onderzoeksbureau NEA.

8 Coremans: Het idee achter Maatwerk Distributie is simpel: als er voldoende vraag is, is er een goed aanbod mogelijk. Oftewel, als er voldoende leveranciers gebruikmaken van stadsdistributie, is een stadsdistributeur in staat dit voor het juiste tarief te doen. Een tarief waarbij het gebruik van stadsdistributie in totaal lager zijn dan de kosten van het zelf de stad in rijden. En dat bleek zo te zijn. Wanneer een busje met één pakket Delft inrijdt, is er een besparing te behalen tussen de 15 en 18 euro. Dat tikt toch enorm aan. Voor sommige verladers en vervoerders was dit echt een eye-opener. De stadsdistributie is in november 2014 daadwerkelijk van start gegaan met de eerste vervoerders. PostNL en Werkse zijn in oktober al begonnen met het oprichten van een verzamelpunt van goederen aan de Staalweg, dichtbij de A13, en met proefrijden. Op 19 januari 2015 wordt Stadsdistributie Delft officieel geopend. Coremans: We zijn heel blij dat we PostNL samen met Werkse (voorheen Combiwerk) bereid hebben gevonden op te treden als stadsdistributeur. Het vervoer naar de binnenstad gaat met een compacte elektrische vrachtwagen: de Goupil (Frans voor de vos). Dit vervoer kent vele voordelen: het is duurzaam, geen lokale CO 2-uitstoot dus de binnenstad wordt niet vervuild, het is minder druk in de stad wat de veiligheid verhoogt en zo n compacte wagen veroorzaakt in de nauwe straatjes ook geen opstoppingen. Naast de Goupil is er ook het plan om de goederen met een fiets met aanhanger (Cargotrailer) de binnenstad in te brengen. Afstudeerder Jort Nijhuis heeft van PostNL en de gemeente Delft de mogelijkheid gekregen om samen met studenten van de Haagse Hogeschool en de TU Delft de Cargotrailer te bouwen. Showcase Coremans: Eigenlijk is er al een succes geboekt nog voordat we zijn begonnen, want PostNL levert nu hun eigen goederen op deze schone manier in de binnenstad van Delft af. De volgende stap is het zoeken en vinden van andere vervoerders en verladers. Het is lastig om die over de streep te trekken ook al spreken de voordelen en besparingen voor zich. Het gaat om een aanpassing van het beleid en om gedragsverandering en dat gaat langzaam. Dat wisten we natuurlijk vooraf, maar soms sta je toch wel verbaasd hoe weinig bedrijven handelen op basis van rationele motieven. Het is een groeiproces. Alles bij elkaar is ons doel om zo n 10% van de goederen schoon vervoerd te krijgen. Dat is een ook reële inschatting, dat gaan we halen. De stadsdistributie is nu nog vrijblijvend.

9 Het college van Delft hecht zeer veel waarde aan een schone binnenstad en waar nodig willen zij dit gaan reguleren, maar dat is nu niet aan de orde. Ondanks het feit dat nog niet alle vervoerders voor wie we een gunstige business case hebben meedoen, ben ik er trots op dat in Delft stadsdistributie van de grond is gekomen, voegt Coremans toe. Maatwerkdistributie Haaglanden APC Groep met haar concept Smart Building Logistics en ELS logistics hebben in november 2014 de aanbesteding voor Maatwerkdistributie Haaglanden gewonnen. Mooi detail is dat de bedrijven met elkaar in contact zijn gekomen via het spoor van het project Ecotransport. De samenwerkingscombinatie heeft voor Maatwerkdistributie Haaglanden de beste mix gevonden tussen de geboden kwaliteit van dienstverlening, prijs en meerwaarde voor een duurzame regio Haaglanden. Dit betreft de centra van Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg en Pijnacker-Nootdorp. APC en ELS logistics gaan de toeleveranciers en vervoerders van de regio Haaglanden benaderen om nieuwe diensten voor goedkoper, schoner en gebundeld vervoer naar de regio aan te bieden. De gemeentes en de metropoolregio Rotterdam Den Haag verwachten dat hierdoor een vermindering van het aantal distributieritten in de regio Haaglanden gerealiseerd kan worden. Wat hebben de pilots Maatwerk distributie opgeleverd? In Delft is maatwerk distributie gestart. In Haaglanden (Rijswijk, Leidschendam-Voorburg en Pijnacker-Nootdorp) is de aanbesteding afgerond en zijn de eerste stappen gezet. Pilots Ecotransport Het project Ecotransport richt zich op duurzaamheid in de logistiek. Er wordt gekeken naar CO 2-reductie door andere manieren van rijden, rijgedrag, maar ook door zaken als bandenspanning en schonere brandstoffen. De overall doelstelling blijft om chauffeurs te laten nadenken over efficiënter reizen en daardoor te komen tot een betere doorstroming en bereikbaarheid. Opvallend is dat in dit project gewerkt wordt met partners, die een oplossing aanbieden, waardoor een pilot extra laagdrempelig is en er sneller kennis en informatie beschikbaar komt zonder dat bedrijven grote bedragen hoeven te investeren. Er is snel inzicht of de oplossing voordeel oplevert voor de pilot partij. Het wordt sneller inzichtelijk of er een ROI is. Bijzonder is dat deelnemers aan het project(en) elkaar hebben weten te vinden in de samenwerking. Het project verbindt partijen door vraag en aanbod bij elkaar te brengen.

10 Ieder bedrijf heeft zo zijn sterke en minder sterke kant. Samenwerken is krachten bundelen en dat werkt. Deelnemers Ecotransport: Robert Medenblik, van der Velde t Veentje, Martin Bij de Vaate, Visser Smit Hanab, Wilbert Kooistra, Visser Smit Hanab, Michel Oldenburg, Smart Id Services, Marco Scholten, Bode Scholten. Enkele partners in de project zijn: Tcomm Telematics Profile tyre Center E-trucks Mercedes/Fuso Trackjack Iroutes. De pilot Eco Transport valt in feite uiteen in een aantal onderwerpen: Samenwerken Nachtdistributie Elektrisch of hybride rijden Bandenspanning Het nieuwe rijden. Bij de pilot Ecotransport is afgesproken langs drie sporen aan de slag te gaan. Spoor 1: logistieke efficiency Hierbij gaat het om: acquisitie 3 kansrijke stakeholders (kennisdelen, inspireren, voorbereidend onderzoek heeft al geleid tot een selectie van een aantal deelnemers).

11 uitwerken businesscases om zicht te krijgen in kostenbesparingen en de effecten op kilometerreductie en leefbaarheid. uitvoering businesscases (faciliteren en begeleiden) evaluatie, communicatie, kennisdeling APC UTS, Bode Scholten en Houweling werken concreet mee aan de analyses voor verbetering van logistieke efficiency. Bode Scholten, Dobbe, Mastermate,PC UTS, Van der Els, Greenway, Houweling hebben inmiddels belangstelling getoond. Spoor 2: efficiënter rijden chauffeurs (trainingen) Hierbij gaat het om: acquisitie stakeholders (in het voorbereidend onderzoek hebben zich al 20 kandidaatbedrijven aangemeld). In deze fase zal in nauw overleg met deze bedrijven in beeld worden gebracht welke training het best aansluit bij de behoefte en welke bedrijven daadwerkelijk deel zullen nemen. Uitgangspunt is zoveel mogelijk gebruik te maken van reeds bestaande trainingsvormen. voorbereiding en uitvoering trainingen evaluatie, communicatie Negen bedrijven doen mee of hebben belangstelling getoond voor trainingen rijgedrag en/of bandenspanning (Van der Els, Van der Velde t Veentje, Jongeneel, SVG, Dobbe, SEW Eurodrive, Houweling, Scania en HTM. Pilots lopen of gaan lopen bij: Gedrag: SEW Eurodrive Windhorst Bode Scholten HTM. Banden spanning: SVG 4 pilots Smit & Visser Hanab 3 pilots Van der Els 2 pilots Windhorst 2 pilots Van der Velde -> 3 pilots. Elektrisch rijden: Wildenberg 2 pilots Sew 2 pilots Bode scholten 1 pilot HTM Spoor 3: corporatieve distributie (add on city distributie) inventarisatie en acquisitie uitwerken businesscases

12 Bij een aantal van de bedrijven (APC UTS, Dobbe, Van der Els) ligt goede kansen voor het uitwerken van businesscases voor corporatieve distributie. Een aantal andere bedrijven heeft ook belangstelling getoond (Greenway, SVG cases). Smit Visser Hanab en HTM willen ook kijken naar een logistieke samenwerking. Dat geldt ook voor Greenway. Nooteboom en meerdere dealers (Mastermate) kijken naar samenwerking. Kortom, het onderwerp is hot, en steeds meer partijen zien de voordelen van een samenwerking of zoeken naar combinaties. Tevens is het corporatieve distributie concept ook toegelicht bij Greenport Boskoop en wordt ook daar gekeken of een pilot uitgevoerd kan worden. Ondertussen is er ook een concept ingediend bij TNO, waarbij een mogelijke toepassing voor producten vertaald kan worden naar logistiek voordeel. Dit wordt samen met Flora Holland, PZH, Gemeente Westland, Van Daalen transport en andere partijen die interesse hebben opgepakt. Pilot bij Bode-Scholten Voor Marco Scholten, de derde generatie van Bode Scholten, is het helder waarom hij heeft meegedaan aan de pilot EcoTransport. Werken aan duurzaamheid heeft alles te maken met efficiency en dus met minder kosten. Wanneer er geen kostenreductie mee gepaard gaat, wil niemand veranderen. Logistiek is logisch nadenken! Voor ons staat Beter Benutten gelijk aan efficiency. Efficiency in planning, in arbeidsuren en in brandstofkosten. Bode Scholten rijdt met ruim 60 wagens. Dan levert een brandstofbesparing van 1% heel veel op. Gedragsverandering is de basis Het besparen van brandstof is niet een simpel van te voren te maken rekensommetje. Want het is mede afhankelijk van de hoeveelheid lading die wordt vervoerd, het soort rit (op de snelweg of door de stad) en natuurlijk het rijgedrag van de chauffeur. Met name dat laatste, het rijgedrag van de chauffeur, daar kun je met zijn allen aan werken. Een paar cijfers: stationair draaien kost 2 liter brandstof per uur. Wanneer je over de snelweg rijdt, ben je 1% extra brandstof kwijt aan elke kilometer die je boven de 80 rijdt. Wij adviseren onze chauffeurs dan ook om circa 83 kilometers per uur te rijden en niet met 87 kilometer per uur naar Zwolle te gaan. Met behulp van de cruise control is dat ook goed te doen.

13 Anticiperend rijden en de wagen bijvoorbeeld uit laten rollen wanneer je ziet dat het verkeerslicht op rood gaat, levert ook de nodige besparingen op. Vanaf 2011 krijgt elke chauffeur een basistraining Het Nieuwe Rijden. Al deze maatregelen hebben er in 2013 toe geleid dat we 3% brandstofkosten hebben bespaard, het gaat in ons bedrijf om zo n liter. Vanzelfsprekend gaan we met dit beleid door, zegt Scholten. Hij vervolgt: Het afgelopen jaar is er een test gedurende vier maanden uitgevoerd waarbij een besparingssysteem op de luchtuitlaat is ingebouwd. Er is getest op 2 wagens en dit heeft een besparing van circa 3% opgeleverd. Tijdens de test wisten de chauffeurs niet of het systeem in hun wagen was ingebouwd. Dit om een zuivere meting te verkrijgen. Inmiddels zijn er 20 wagens met dit systeem uitgevoerd. Logistiek staat nooit stil Scholten: Ook in 2015 blijven we actief investeren in duurzaamheid. We schaffen aardgaswagens aan, we schaffen 19 nieuwe Euro 6 voertuigen aan, we testen bamboe laadbak vloeren in plaats van de hardhouten vloeren, we investeren in zonnepanelen op het pand, we schaffen in verband met de Arbo elektrische schuifdeuren op de wagens aan en we gaan aan de slag met de beladingsgraad van het transport materieel. In de logistiek zit je nooit stil. Mijn opa is het bedrijf gestart met paard en wagen. Door constant alert te blijven en innovaties toe te passen, staan we nu waar we zijn: een gezond bedrijf met 130 medewerkers. In onze samenwerking met Transmission zijn er ruim 1100 medewerkers aan de slag op meer dan 450 wagens. Onze core business is een 24 uurslevering in de Benelux, vandaag geleverd, morgen gebracht, opslag en speciaal transport. V.L.N.R. Astrid Homan, Mobiliteitsmakelaar Haaglanden, Sjoerd Boot, TLN, Linda-Rose Santhagens, Rijkswaterstaat Zuid West Nederland.

14 Wat hebben de pilots Ecotransport opgeleverd? Het inzicht dat Eco Transport in feite uiteenvalt in meerdere onderwerpen: Samenwerken, Nachtdistributie, Elektrisch of hybride rijden, Bandenspanning, Het nieuwe rijden. Bode Scholten is met succes aan de slag gegaan. Eco Transport maakt bij hen een regulier onderdeel uit van de bedrijfsvoering. Er zijn veel andere bedrijven betrokken. Zij staan op het punt om deel te nemen aan (een van de onderdelen van de) pilots. Overall conclusies De aanpak bottom up werkt erg goed omdat bedrijven vanuit behoefte en interesse eerder meewerken en openstaan voor veranderingen. Daarnaast draagt het delen van kennis en ideeën er toe bij, dat sneller wordt gekeken of bepaalde oplossingen van toepassing zijn en toegevoegde waarde hebben. We spreken over meerdere mogelijkheden, maar ook over kansen die bedrijven zelf zien. Het laten samenwerken van transporteurs ofwel logistieke dienstverleners is een uitdaging. Daar waar werkgevers en medewerkers eerder bereid zijn om gebruik te maken van alternatief vervoer of het uit te proberen, raakt een verandering van vervoer deze sector in het hart van hun core business. Het zo maar uitproberen van andere tijdstippen, kan dure consequenties met zich meebrengen. Opvallend is wel dat die bedrijven die zich vol inzetten om de pilots tot een succes te maken, niet alleen veel kennis en ervaring verkrijgen, maar ook een sluitende business case en er zelfs een winstgevende case van weten te maken. Verder kan opgemerkt worden, dat door het inzetten van partners de pilots niet alleen laagdrempelig kunnen worden gestart, maar dat er ook echt veel kennis wordt gedeeld. De deelnemers aan de pilot geven goede feedback en kijken echt naar verbeteringen en kostenbesparingen en willen kansen benutten. De sneeuwbal is gaan rollen en we hebben met de deelnemers nieuwe ambassadeurs gecreëerd voor slimmere logistiek! TLN en EVO: in de regie op bereiken van logistieke efficiency! Eind 2014 zijn Transport en Logistiek Nederland (TLN) en Verladersorganisatie EVO toegetreden tot het convenant Bereikbaar Haaglanden. Doel is om een actieve bijdrage te

15 leveren aan de opzet en uitvoering van het programma Logistiek binnen Bereikbaar Haaglanden. Dat doen zij vanuit hun rol als branche- en belangenorganisaties primair als regievoerders. De rode draad daarin is regie voeren op het bereiken van logistieke efficiency bij hun achterban: transportbedrijven en verladers. Immers, hoe efficiënter de logistiek in een keten is georganiseerd, hoe minder voertuigbewegingen er buiten worden gerealiseerd en hoe minder de knelpunten worden belast. Het mes snijdt dan aan twee kanten: bedrijven krijgen meer efficiency en een overheidsprobleem wordt verkleind. Beter Benutten in optima forma! Eén van de belangrijkste bijdragen die TLN en EVO leveren, is het inbrengen van kennis en ervaringen uit de sector. Als géén ander hebben zij inzicht in de complexiteit en specifieke kenmerken van ketens van vervoerders, verladers, expediteurs en klanten. Zij kennen het klappen van de zweep en zien van daaruit mogelijkheden om zaken efficiënter te organiseren. Daarnaast beschikken de organisaties over een netwerk van ruim bedrijven waarmee een goede relatie is opgebouwd. Juist die goede relatie is absoluut noodzakelijk om goede gesprekken te voeren over de bedrijfsvoering en mogelijkheden voor meer efficiency. En om van gesprekken naar concrete resultaten te komen. Business Cases daadwerkelijk tot uitvoering laten komen. Immers, in de ogen van de ondernemer houdt hij zich elke dag al bezig met het bereiken van meer efficiency en wie gaat hem dan vertellen dat het nóg beter kan? TLN en EVO genieten het vertrouwen van hun leden om dit soort trajecten te regisseren en een logistiek makelaar op pad te sturen om onder hun regie ketens door te lichten. Conclusie Kansen voor logistiek in Bereikbaar Haaglanden De verschillende projecten en succesvolle pilots laten zien dat de aanpak werkt. Het loont om naast ondernemers in de logistieke sector te gaan staan en om samen met hen te kijken naar mogelijkheden en kansen voor slimme logistiek. De projecten maatwerkdistributie laten zien dat een directe spin-off is opgepakt. Vanuit Delft is uitgerold naar Haaglanden. Met het afronden van de aanbesteding op beide plekken is het project naar de markt gegaan. Het is nu aan de markt om door te pakken. De projecten Nachtdistributie en Ecotransport hebben een beweging in gang gezet. Een community groeit van partijen die met elkaar kennis willen ontwikkelen. Veel ondernemers staan nog aan de deur en willen ook deelnemen en profiteren van de gezamenlijke ervaring en kennis. Er liggen nog volop kansen om aan te haken,zowel in de regio als ook daarbuiten.

16 Marc Rosier, wethouder Verkeer Zoetermeer en ambassadeur Bereikbaar Haaglanden. Wat werkt is de persoonlijke benadering en het open gesprek. Ook in de logistieke sector zijn ondernemers op zoek naar innovatie en manieren of efficiënter te werken. De materie is echter complex en echt maatwerk. Door met ondernemers en partners samen te werken ontstaan nieuwe ideeën: bottom-up. Kleine successen die tot grote veranderingen kunnen en gaan leiden. Interesse om mee te doen? Neem contact op met: Bereikbaar Haaglanden Secretariaat: Januari 2015

Doorgaan om niet stil te staan. Werken aan Bereikbaar Haaglanden

Doorgaan om niet stil te staan. Werken aan Bereikbaar Haaglanden Doorgaan om niet stil te staan Werken aan Bereikbaar Haaglanden Doorgaan om niet stil te staan Woord vooraf Bereikbaar Haaglanden kent een lange traditie! Al vanaf 2003 wordt er tussen werkgevers en overheden

Nadere informatie

Duurzame Agrologistiek. Greenport Regio Boskoop. Greenport Regio Boskoop. DLV Plant 30-12-2013. Eindrapportage. In opdracht van: Uitgevoerd door:

Duurzame Agrologistiek. Greenport Regio Boskoop. Greenport Regio Boskoop. DLV Plant 30-12-2013. Eindrapportage. In opdracht van: Uitgevoerd door: Duurzame Agrologistiek Greenport Regio Boskoop In opdracht van: Greenport Regio Boskoop Uitgevoerd door: DLV Plant Datum 30-12-2013 Versie Eindrapportage 2 Samenvatting Greenport Regio Boskoop is een internationaal

Nadere informatie

1 3 EXCELLEREN PRELUDE IN LOGISTIEK TOPSECTOR LOGISTIEK EERSTE RESULTATEN

1 3 EXCELLEREN PRELUDE IN LOGISTIEK TOPSECTOR LOGISTIEK EERSTE RESULTATEN 1 3 2 EXCELLEREN PRELUDE IN LOGISTIEK TOPSECTOR TOPSECTOR LOGISTIEK EERSTE RESULTATEN Kerncijfers Directe logistieke activiteiten Toegevoegde waarde: 55,0 miljard euro Werkgelegenheid: 813.000 arbeidsjaren

Nadere informatie

Stap op de metro en ontdek het verleden, heden en de toekomst van het programma Lean and Green.

Stap op de metro en ontdek het verleden, heden en de toekomst van het programma Lean and Green. Stap op de metro en ontdek het verleden, heden en de toekomst van het programma Lean and Green. De logistieke sector van ons land behoort tot de wereldtop. Maar die positie is niet onaantastbaar. Dat zien

Nadere informatie

FOCUS OP GROENE STADSLOGISTIEK Schoon en stil

FOCUS OP GROENE STADSLOGISTIEK Schoon en stil TWEEËNTWINTIGSTE & FOCUS OP GROENE STADSLOGISTIEK Schoon en stil EEN TRUCK DIE UW RENDEMENT VERHOOGT RENAULT TRUCKS T Ga ook voor rendementsverhoging en boek nu een demorit op renault-trucks.nl Renault

Nadere informatie

Samenvatting en eindconclusie

Samenvatting en eindconclusie HAS KennisTransfer Onderwijsboulevard 221 Postbus 90108 5200 MA s-hertogenbosch Telefoon: (073) 692 36 37 Documenttitel: Agrologistiek in het MKB Status: Definitief Opdrachtgever: Contactpersoon: Platform

Nadere informatie

Grenzeloze vernieuwing. Nederlandse deelnemers over Europese projecten

Grenzeloze vernieuwing. Nederlandse deelnemers over Europese projecten Grenzeloze vernieuwing Nederlandse deelnemers over Europese projecten Voorwoord Connekt is een onafhankelijk netwerk van bedrijven en overheden dat partijen verbindt om in vertrouwen te werken aan duurzame

Nadere informatie

Voorwoord Melanie Schultz van Haegen & Aad Veenman... 3

Voorwoord Melanie Schultz van Haegen & Aad Veenman... 3 Inhoud Voorwoord Melanie Schultz van Haegen & Aad Veenman... 3 Integrale Waarde van Logistiek 2010: economische omvang van de logistieke activiteiten in Nederland... 4 Neutraal Logistiek Informatie Platform

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/82533

Nadere informatie

Focus op onderscheidend vermogen

Focus op onderscheidend vermogen December 2014 Sectorstudie Transport en Logistiek Gezonde groei onder uitdagende omstandigheden Focus op onderscheidend vermogen Colofon Auteurs Ir. M.R.J. Kindt S.J. van der Meulen Redactie mr. M.C. Bode

Nadere informatie

Ketenpartijen geven impuls aan binnenvaart

Ketenpartijen geven impuls aan binnenvaart De eindresultaten van de bedrijfsinitiatieven van het programma Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen - Spoor 2 Ketenpartijen geven impuls aan binnenvaart Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

Incident Management. Jaarbericht 2010. ncident management

Incident Management. Jaarbericht 2010. ncident management Incident Management 1 A2 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A12 A13 A15 A16 A17 A20 A27 A28 A50 A67 N11 N15 N Jaarbericht 2010 ncident management VOORWOORD Karin Visser, Landelijk Verkeersmanager, Hoofdingenieur Directeur

Nadere informatie

Groei door delen van kennis

Groei door delen van kennis Groei door delen van kennis KennisDC Logistiek 2 KENNISDC LOGISTIEK KENNISDC LOGISTIEK 3 Logistiek: het geheime wapen Voorwoord Met een toegevoegde waarde van 55 miljard Euro per jaar en ruim 800.000 arbeidsplaatsen

Nadere informatie

High availability. van onze ICT is cruciaal. Special retail & logistiek. Coverstory

High availability. van onze ICT is cruciaal. Special retail & logistiek. Coverstory November 2012 Jaargang 25 #8 Special retail & logistiek Elke kans om ons proces te automatiseren, grijpen we aan. Serge Turel, Euro-Events Hoogvliet kiest voor QlikView voor inzicht in onze winkelresultaten.

Nadere informatie

De hybride ambtenaar: kansen voor groei

De hybride ambtenaar: kansen voor groei TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Definitief rapport De hybride ambtenaar: kansen voor groei Over de drempel naar een hybride arbeidsrelatie

Nadere informatie

Geef burgers en bedrijven waar voor hun geld

Geef burgers en bedrijven waar voor hun geld pagina 1 i-nupdate 04 Eén digitale overheid: betere service, meer gemak is het motto van de overheidsbrede implementatieagenda voor dienstverlening en e-overheid: i-nup. Via deze krant delen we inspirerende

Nadere informatie

De Business Model Mixer Cases

De Business Model Mixer Cases De Business Model Mixer Cases Bijlage bij De Business Model Mixer voor Consulting Sioo Newtonlaan 209, 3584 BH Utrecht (030) 291 30 00 sioo@sioo.nl www.sioo.nl 2 Introductie In december 2013 publiceerden

Nadere informatie

Vooruitgang door verbinding

Vooruitgang door verbinding NM Magazine 7 e Jaargang Nummer 2 2012 www.nm-magazine.nl Kansen creëren door het koppelen van kennis, producten en diensten Vooruitgang door verbinding Interview Goede mogelijkheden voor business cases

Nadere informatie

Stedelijke distributie met elektrisch vervoer

Stedelijke distributie met elektrisch vervoer Stedelijke distributie met elektrisch vervoer Een gids voor gemeenten 01 >> Als het gaat om duurzaamheid, innovatie en internationaal 1 1 Wat is stedelijke distributie? Problematiek Onderscheid binnen

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2008. Univé-VGZ-IZA-Trias

SOCIAAL JAARVERSLAG 2008. Univé-VGZ-IZA-Trias Univé-VGZ-IZA-Trias 2008 Inhoudsopgave 1. Inleiding toekomst in eigen hand 3 2. 2008 van emotie tot fundament 4 3. Nieuwe organisatie - van architectuur tot huisvesting 6 4. Human Resources veel bereikt

Nadere informatie

VELE WEGEN VOOR EEN BEREIKBARE STAD. Jaarplan Maastricht-Bereikbaar 2013 Jaarverslag Maastricht-Bereikbaar 2012

VELE WEGEN VOOR EEN BEREIKBARE STAD. Jaarplan Maastricht-Bereikbaar 2013 Jaarverslag Maastricht-Bereikbaar 2012 1 VELE WEGEN VOOR EEN BEREIKBARE STAD Jaarplan Maastricht-Bereikbaar 2013 Jaarverslag Maastricht-Bereikbaar 2012 FOTOGRAFIE Aron Nijs Fotografie, Frans Senden EINDREDACTIE Meyke Houben, Milou van Merwijk

Nadere informatie

Procesevaluatie blok voor blok

Procesevaluatie blok voor blok Procesevaluatie blok voor blok Rapportage kwalitatief onderzoek 2013 Lieke Dreijerink Jan Uitzinger Amsterdam, 28 april 2014 IVAM research and consultancy on sustainability Plantage Muidergracht 14-1018

Nadere informatie

Coöperatie Limburgse Zorgboeren

Coöperatie Limburgse Zorgboeren Verslag ontwikkeltafel (OT) Maastricht d.d. 24 april 2015, 13.30 uur - 16.00 uur OT Vervoer 1 Locatie: Informatiecentrum Belvédère, Boschstraat 24, 6211 AX Maastricht Aanwezig: Zorgaanbieders John Hoofs

Nadere informatie

sturen op woonlasten

sturen op woonlasten sturen op woonlasten Leonie van der Steen en Klaas Vegter uitgave van Stedennetwerk G32 en Energiesprong Platform 31 Huur Energie Verzekeringen Belastingen en heffingen Onderhoud inhoudsopgave introductie

Nadere informatie

Paul Nouwen, Antony Burgmans, Peter Elverding en Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company

Paul Nouwen, Antony Burgmans, Peter Elverding en Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company Paul Nouwen, Antony Burgmans, Peter Elverding en Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company Bilthoven, mei 2012 Aad Veenman in gesprek met een klant Aad Veenman, voormalig CEO van NS

Nadere informatie

Streetwise professionals in Spangen

Streetwise professionals in Spangen Streetwise professionals in Spangen Gericht werken aan een goede toekomst voor overlastgevende jongeren Renske S. van der Gaag, MSc Met medewerking van: Drs. Nanne Boonstra Drs. Ron van Wonderen Oktober

Nadere informatie

De meerwaarde van een duurzaam BleiZo

De meerwaarde van een duurzaam BleiZo De meerwaarde van een duurzaam BleiZo Een advies voor duurzame mobiliteit op het Masterplan BleiZo, versie augustus 2010 BleiZo, stapt u ook in? T. van der Plas H. Hooghiemstra S. Mittertreiner C. Janssen

Nadere informatie

Ver V k er e k er e i er n i N der der a l n a d 201 2 5 014

Ver V k er e k er e i er n i N der der a l n a d 201 2 5 014 Verkeer in Nederland 2014 2015 Inhoud. Voorwoord 4 1. De verkeersafwikkeling in Nederland 8 1.1. Verkeersafwikkeling in cijfers 9 1.2. Case A12 Zevenhuizen-Harmelen 14 1.3. Case A4-N14 bij Leidschendam

Nadere informatie

Verbinding Rapportage 2009

Verbinding Rapportage 2009 Verbinding Rapportage 2009 Energie-efficiëntie Duurzame energie CO 2 -afvang, hergebruik en opslag Adaptatie Missie Een beter klimaat voor mens, milieu en economie. Dat is de uitdaging voor initiatiefnemers

Nadere informatie