Duurzaam ondernemen 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Duurzaam ondernemen 2012"

Transcriptie

1 Duurzaam ondernemen Jaarverslag

2

3 Duurzaam ondernemen 2012

4

5 Inhoud Voorwoord Doelen en resultaten 1 Sympathiek met lef 1.1 Onze ambitie: duurzame koploper worden en blijven 1.2 Verankering van MVO 1.3 MVO uitdagingen op weg naar Aantoonbaar duurzaam/praktisch duurzaam? 3 Stakeholders zijn belangrijk 3.1 Onze visie: zonder stakeholders geen Bavaria 3.2 In dialoog met onze stakeholders in Op weg naar Zorg voor onze mensen 4.1 Onze visie op onze : focus op duurzame inzetbaarheid 4.2 Onze in Op weg naar Duurzaam ketenbeheer sleutel tot succes 5.1 Onze visie: samen staan we sterker 5.2 Duurzaam ketenbeheer in Op weg naar Verantwoord omgaan met water 6.1 Onze visie: duurzaam gebruik van onze belangrijkste grondstof 6.2 Water in Op weg naar Zorgvuldig omgaan met energie 7.1 Onze visie: energiebesparing door focus op Trias Bavarica 7.2 Energie en klimaat in Op weg naar Onze omgeving 8.1 Onze visie op de omgeving: actief stimuleren van biodiversiteit en duurzaamheid 8.2 Onze omgeving in Op weg naar Verantwoord alcoholgebruik 9.1 Onze visie: verantwoord genieten 9.2 Verantwoord alcoholgebruik in Op weg naar Zo. Colofon Bijlagen 1 De Bavaria organisatie 2 Stakeholder informatie Bavaria 3 Data milieukundige aspecten 4 Data sociaal maatschappelijke aspecten 5 Lijst gebruikte afkortingen 6 Verificatieverklaring 2012 MVO 5

6 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van Bavaria over duurzaam ondernemen (ook wel maatschappelijk verantwoord ondernemen, MVO). Met dit verslag geven we u inzicht in onze visie, activiteiten en resultaten op het gebied van ons duurzaamheidstreven in We delen graag onze belangrijkste ontwikkelingen met u. Als familiebedrijf is lange termijn denken en daarom ook duurzaam ondernemen, voor ons vanzelfsprekend. We willen ons bedrijf op de best mogelijke manier doorgeven aan de volgende generatie. Ons duurzaam ondernemen beleid is gestoeld op ISO 26000, de internationale richtlijn voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. In ons duurzaam ondernemen beleid ligt de focus op vijf thema s: Zorg voor mens en omgeving Verantwoord omgaan met water Energie en klimaat Duurzaam ketenbeheer Verantwoord alcoholgebruik We kijken terug op een jaar vol uitdagingen waarin we ondanks een steeds verder vertragende wereldeconomie, in vergelijking met 2011 een omzetstijging van 53 miljoen euro realiseerden. Het biervolume steeg licht tot 5,8 miljoen hectoliter. Het nettoresultaat daalde licht als gevolg van onder druk staande marges. De Nederlandse biermarkt bleef onder druk staan. De economische crisis en de vergrijzing zijn de belangrijkste oorzaken. Met de Bavaria 0.0% categorie spreken we een nieuwe klantgroep aan. Hierin is dan ook een volumestijging gerealiseerd. Ook zijn er uitdagingen op het gebied van veiligheid. Om het doel, nul ongevallen met verzuim in 2015, te realiseren moeten we structureel nog verder verbeteren. Ook het ziekteverzuim vonden we in 2012 nog te hoog. Sturen op duurzame inzetbaarheid van de blijft onverminderd belangrijk. De energieprestaties zijn in 2012 licht verbeterd. Het verder verbeteren van de energieprestaties is een belangrijke doelstelling voor de komende jaren (zie ook in hoofdstuk Zorgvuldig omgaan met energie). In 2012 is het gelukt om in samenwerking met stakeholders diverse verbeteringen te realiseren, onder andere op het gebied van verpakkingen, recycling en transport. Zo rijdt partner Simon Loos nu voor Bavaria met Euro 6 wagens. Ook verkregen we een nieuwe milieuvergunning. Deze maakt het mogelijk de jaarproductie naar 8 miljoen hectoliter bier te laten groeien. Onze stakeholders kregen in het totstandkomingsproces uitgebreide inspraakmogelijkheden. Er zijn geen bezwaren ingediend. Om in staat te zijn onze leveringen beter aan te laten sluiten bij de vraag nam Bavaria in het najaar van 2012 een 35% belang in de Ethiopische brouwerij Habesha Breweries SC, ten noordoosten van de hoofdstad in Addis Abeba. In 2013 wordt gestart met de bouw van een Greenfield brouwerij. In 2014 moet de brouwerij geopend worden We verwachten dat de Europese biermarkt in 2013 onder druk blijft staan. Maar door de stappen die Bavraria heeft gezet, waaronder de definiëring van de strategie en de verdere uitrol hiervan, alsmede verdere optimalisatie van de productie, zien we voldoende kansen voor de toekomst. Op milieugebied werken we in 2013 verder aan onze ambitie om zowel ons energiegebruik als ons watergebruik te blijven reduceren. Ons doel voor 2016 blijft een plaats in wereldtop van de wereldwijde benchmark bij brouwerijen voor beide thema s. Op personeelsvlak blijft veiligheid een onverminderd belangrijk onderwerp. In 2013 zullen we weer ons uiterste best doen om zo veilig mogelijk te werken.

7 We hebben in 2012 veel geïnvesteerd in de toekomst. We kijken uit naar een duurzaam We nodigen u van harte uit ons uw ideeën, opmerkingen en suggesties voor verbetering aan ons te laten weten. Directie Bavaria Ing. J.R.A.S.E. Swinkels, voorzitter Mr. drs. J.P. van der Veen P.J.F. Swinkels Ir. C.A.S. Swinkels Drs. F.A.M. Swinkels Drs. P-J.J.M. Swinkels 6 juni 2013 Lieshout 2012 MVO 7

8 Doelen en resultaten Thema Doelen 2012 Resultaten 2012 Doelen 2013 en verder Onze organisatie MVO speerpunten (met beleid, doelen, KPI s, rode draad ) in alle organisatieonderdelen goed zichtbaar Dit is nog een uitdaging, er zijn stappen gezet maar het blijft een punt van aandacht Vernieuwen van de managementsystemen van voedselveiligheid, veiligheid en kwaliteit om MVO nog meer te integreren Toewerken naar ISO en ISO als leidende systemen Toegewerkt naar realisatie, dmv continueren van ISO en start met implementatie van ISO De implementatie van ISO wordt eind 2013 afgerond en medio 2014 gecertificeerd. Stakeholderdialoog Dialoog met stakeholders voortzetten Met diverse stakeholders gesproken Stakeholders meerdere jaren niet gesproken, opnieuw interviewen (bv. NGO's, omwonenden) Dialoog met belangrijkste klanten specifiek op MVO Diverse klanten, waaronder Ahold zijn geconsulteerd Het contact blijven zoeken met onze klanten Dialoog met, aansluitend bij de initiatieven rond duurzame inzetbaarheid Samen met, OR en een externe partner is gestart met de ontwikkeling van het Masterplan Veiligheid Voortzetten van de dialoog rondom Masterplan Veiligheid en Masterplan kwaliteit. Invulling geven aan focusgroepen duurzame inzetbaarheid 2013 Onze Personeelsbeleid m.b.t. verder ontwikkelen duurzame inzetbaarheid Beleid voor duurzame inzetbaarheid ontwikkeld en gestructureerd, oa. Door aanstellen van een Coordinator Duurzame Inzetbaarheid. Preventiebeleid gestructureerd Iedere medewerker eens in 3 jaar uitnodigen voor een PMO Intensiveren van het project duurzame inzetbaarheid door het opzetten van een inzetbaarheidcockpit Voortzetten personal trainer project en programma stoppen met roken Aanbieden gezond voedsel aan Uitbreiden werkplekonderzoek Mantelzorgproject continueren Minder intensieve samenwerking met de gemeente in het mantelzorgproject. Intern is het beleid op mantelzorg voortgezet en concreet vormgegeven met behulp van de mantelzorgmakelaar Intern wordt het beleid doorgezet, er is geen afzonderlijke doelstelling meer voor geformuleerd Reductie verzuimpercentage naar 4,15% Ziekteverzuimpercentage gereduceerd tot 4,47% Reductie verzuimpercentage naar 4,28% in 2013 Nul ongevallen met verzuim (eigen werknemers) in ongevallen met verzuim Start met de ontwikkeling van het Masterplan Veiligheid Nul ongevallen met verzuim (eigen werknemers) in 2015, maximaal 9 in 2013 Implementatie van het Masterplan Veiligheid in 2013

9 Thema Doelen 2012 Resultaten 2012 Doelen 2013 en verder Betrokkenheid van t.a.v. MVO vergroten Er is op diverse manieren over MVO gecommuniceerd naar de. We merken echter dat de ideeën over MVO die van komen door de jaren heen wat minder worden Via diverse projecten (o.a. duurzame inzetbaarheid, energiebesparing) willen we uit blijven dagen Continueren inzet mensen met afstand tot de arbeidsmarkt Samenwerking met Stichting ORO gecontinueerd met ongeveer 15 werknemers De inzet van van Stichting ORO continueren Starten met van de Atlant groep Duurzaam ketenbeheer en duurzame productontwikkeling Start project Ketenverantwoord Inkopen Alle leveranciers onderschrijven code of conduct in 2012 Door andere prioriteiten heeft dit project in 2012 minder aandacht gekregen 53% van de grondstof leveranciers en alle verpakkingsleveranciers hebben de code of conduct onderschreven Integreren van kritische processen in de organisatie Verdere uitbreiding van de leveranciersgedragscode bij grondstofleveranciers en leveranciers van niet product gerelateerde materialen en diensten 80% van grondstofleveranciers (gerst, mout, hop en aroma s) scoort in 2020 minimaal 80% van de maximale duurzaamheidscore Overleg tussen Holland Malt en grote coöperaties over verduurzaming van de gerstteelt Opstellen van een concrete lijst duurzaamheidscriteria voor alle grondstoffenleveranciers Toetsen van alle gerstcontracten aan duurzaamheidscriteria Toetsing van alle grondstof- en verpakkingsleveranciers op duurzaam transport 80% van grondstofleveranciers (gerst, mout, hop en aroma s) scoort in 2020 minimaal 80% van de maximale duurzaamheidscore Vanaf 2015 wordt mout duurzaam ingekocht Overleg tussen Holland Malt en grote coöperaties over verduurzaming van de gerstteelt Opstellen van een concrete lijst duurzaamheidscriteria voor alle mout en moutleveranciers Toetsen van alle gerstcontracten in hoeverre deze voldoen aan de duurzaamheidscriteria Vanaf 2015 wordt mout duurzaam ingekocht 20% CO 2 equivalent reductie op verpakkingen in 2020 (t.o.v. 2008) Afspraken gemaakt met leveranciers over nieuwe verpakkingen 20% CO 2 equivalent reductie op verpakkingen in 2020 (t.o.v. 2008). In 2013 afspraken actief blijven volgen. Reductie van ca. 35% CO 2 uitstoot op transport (t.o.v. 2008) in % reductie op transport (t.o.v. 2008) Reductie van ca. 35% CO 2 uitstoot op transport (t.o.v. 2008) in MVO 9

10 Thema Doelen 2012 Resultaten 2012 Doelen 2013 en verder Water Top 3 positie in de wereldwijde benchmark voor watergebruik bij brouwerijen vanaf 2016 Er is geen waterbenchmark geweest in 2012 Top 3 positie in de wereldwijde benchmark voor watergebruik bij brouwerijen vanaf 2016 Reductie watergebruik met 2-5% per liter bier p/jr Gelijkblijvend waterverbruik per liter bier Reductie watergebruik met 2-5%per liter bier p/jr Op biologische wijze voldoen aan wettelijke eisen voor fosfaatemissies van 0,5 milligram per liter vanaf 2015 Nereda proeven zijn opgeschaald. Systeem is getest onder praktijkomstandigheden Op biologische wijze voldoen aan wettelijke eisen voor fosfaatemissies van 0,5 mg/ liter vanaf Neredainstallatie doorontwikkelen en geschikt voor toepassing op waterzuivering Duurzaam gebruik van waterbronnen met minimale verdrogingseffecten en schoon grondwater Verdrogingseffecten zijn meegenomen in het project Boer, Bier, Water Duurzaam gebruik van schone waterbronnen met minimale verdrogingeffecten. Voortzetten Boer, Bier, Water Energie Top 3 positie in wereldwijde benchmark voor energieefficiency bij brouwerijen vanaf 2016 Bavaria behoort tot de wereldtop in de benchmark voor energie-efficiency bij brouwerijen Een positie in de wereldtop in wereldwijde benchmark voor energie-efficiency bij brouwerijen in 2015 Op het gebied van energie de zuinigste brouwerij ter wereld in 2020 Het specifiek energiegebruik daalde van 129 naar 127 MJ/hl In 2019 een eerste plaats in wereldwijde benchmark voor energie-efficiency bij brouwerijen Minimaal 2% vermindering van specifiek energiegebruik (MJ/hl) per jaar tot 2020 Het specifieke energieverbruik is afgenomen van 129 naar 127 MJ per hectoliter bier (afgerond 2% vermindering) Minimaal 2% vermindering van specifiek energiegebruik (MJ/hl) per jaar tot 2020 Energieverbruik in de keten zichtbaar maken en verminderen Door middel van het project Blue Horeca gaf Bavaria ondernemers advies en inzicht in hun energieverbruik Energieverbruik keten zichtbaar maken en verminderen. O.a. ontwikkelen app voor horecaondernemers. Opschalen van het project Blue Horeca. Starten van het project 'Warm water' Aandeel energie van duurzame bronnen significant vergroten, o.a. studie naar verhoging biogasopbrengst (2013) Toename opbrengst biogasinstallatie gerealiseerd Studie starten naar verhoging van de biogasopbrengst Aandeel energie van duurzame bronnen significant vergroten

11 Thema Doelen 2012 Resultaten 2012 Doelen 2013 en verder Onze omgeving Lokale flora en fauna versterken Aanpassingen in inrichting terrein gedaan om lokale flora en fauna te versterken Lokale flora en fauna versterken door plaatsen van nestkast voor slechtvalk, deelname aan tellingen van IVN Gebruik van bestrijdingsmiddelen op het bedrijfsterrein stoppen Geen gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen Geen gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen. Bedrijfsterrein aantoonbaar vrij van bestrijdingsmiddelengebruik. Meewerken aan Laarbeeks weidegangfeest Nul klachten uit de omgeving (net als voorgaande jaren) Nul klachten uit de omgeving Jaarlijks nul klachten uit de omgeving Verantwoord alcoholgebruik Taxi-Bavaria continueren, aantal ritten vergroten t.o.v Taxi-Bavaria is gecontinueerd. Het aantal ritten kon niet vastgesteld worden. Continueren van Taxi Bavaria Afzet 0.0% Wit en 0.0% Rosé vergroten t.o.v Realisatie volumestijging in de 0.0% categorie Realiseren volumestijging in de 0.0% categorie Continueren Bavaria Beer Academy; bij 500 kasteleins, horecaondernemers en onderwijsinstellingen training geven 550 horecaondernemers en - getraind. Start gemaakt met training bij onderwijsinstellingen Project uitbreiden met onderwijsinstellingen Lokale projecten opstarten gericht op voorkomen drankmisbruik in het kader van Laat je niet flessen Actief overleg gevoerd met betrokken partijen. Plannen uitgewerkt voor lokale aanpak. Concrete invulling geven aan het project 'Laat je niet flessen' Aansluiten bij brancheinitiatieven Actieve rol gespeeld in het brancheoverleg over MVO en de communicatie hierover Actief ondersteunen van de brancheactiviteiten op het gebied van MVO 2012 MVO 11

12 1. Sympathiek met lef 1.1 Onze ambitie: duurzame koploper worden en blijven Als familiebedrijf zit duurzaam ondernemen ons in het bloed. We werken volgens de filosofie dat we de brouwerij in bruikleen krijgen van onze kinderen en kleinkinderen. Dat betekent dat we over de generaties heen kijken en investeren in duurzaam ondernemen, zodat we het bedrijf op de best mogelijke manier door kunnen geven aan de volgende generatie. Onze ambitie is dan ook om binnen onze sector koploper te worden en te zijn op het gebied van duurzaam ondernemen. Innovatief en ondernemend met een goede balans tussen Mens, Milieu en Marge ( people, planet en profit ). Wet- en regelgeving geldt als basis, maar we kunnen van veel grotere toegevoegde waarde zijn voor de maatschappij. Bavaria zoekt bewust naar de optimale bijdrage aan de maatschappij. Ons MVO beleid is gestoeld op de ISO richtlijn die we sinds 2010 hanteren als basis. Het MVO beleid is onder andere gebaseerd op risico s en mogelijkheden van MVO voor de uitwerking van de bedrijfsstrategie. In dialoog met de stakeholders en de organisatie zijn de volgende materiële thema s benoemd, die de centrale spil van ons MVO beleid vormen: Zorg voor mens en omgeving Verantwoord omgaan met water Energie en klimaat Duurzaam ketenbeheer Verantwoord alcoholgebruik De invulling van de MVO thema s is gebaseerd op de Trias Bavarica die we in 2011 vormgaven. Deze set van principes houdt in dat we: 1. Een bewuste keuze maken voor de activiteiten die we uitvoeren; de zuinigste manier kan zijn een activiteit niet te doen; 2. Als we een activiteit doen dan willen we deze zo duurzaam mogelijk uitvoeren; 3. Het deel van de activiteit dat niet duurzaam uitgevoerd kan worden, voeren we zo efficiënt mogelijk uit. Deze Trias Bavarica is leidend bij alle activiteiten en investeringen van Bavaria en vormt de basis van ons MVO beleid. 1.2 Verankering van MVO Centraal in de MVO uitvoeringsorganisatie staat de MVO stuurgroep onder leiding van de directie die ook eindverantwoordelijkheid draagt. De stuurgroep wordt voorgezeten door de MVO manager en bestaat daarnaast uit de directeur global marketing en sales NL, de directievoorzitter en de hoofden P&O en inkoop. In de stuurgroep worden zowel het beleid als de doelen op het gebied van MVO vastgesteld, gevolgd en bewaakt. Tevens vinden er inhoudelijke discussies plaats waarbij belangrijke MVO afwegingen worden gemaakt. Door de samenstelling van de stuurgroep is er voldoende gewicht voor een stevige discussie en worden besluiten, eenmaal genomen, breed gedragen in de organisatie. De uitvoering vindt decentraal plaats door projectleiders op de deelonderwerpen die rapporteren aan de stuurgroep. De meeste MVO activiteiten worden ondergebracht bij de verschillende uitvoeringsorganisaties. Op deze manier is de divisie Inkoop bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het borgen van de aandacht voor MVO in de inkoopprocessen. De MVO manager binnen Bavaria coördineert, enthousiasmeert en houdt overzicht op de praktijk. Via de stuurgroep wordt gerapporteerd aan de directie. De stuurgroep komt vierwekelijks bijeen. Naast de MVO stuurgroep is er een Quality Assurance platform opgericht met als doel de borging van operationele zaken ten aanzien van kwaliteit, klanttevredenheid en voedselveiligheid. Op een onderwerp als de verdere uitwerking van de doelstelling ketenverantwoord inkopen komt input uit de MVO stuurgroep samen met het QA platform. 1.3 MVO uitdagingen op weg naar 2020 In 2013 verkennen we de mogelijkheden om ons MVO beleid naar de activiteiten van Bavaria in de frisdrankproductie en de buitenlandse activiteiten uit te breiden. Intern is de belangrijkste uitdaging om MVO maximaal te integreren in de bestaande bedrijfsprocessen. Hierin zijn de laatste jaren stappen gezet maar het kan nog beter. Hiervoor gaan we de bestaande managementsystemen voor kwaliteit, veiligheid en voedselveiligheid opnieuw inrichten.

13 2012 MVO 13

14 2. Aantoonbaar duurzaam/praktisch duurzaam? Het beheersen van risico s krijgt nadrukkelijk de aandacht van het management van Bavaria. Met een goede beheersing van risico s willen we de onderneming beschermen tegen de mogelijke effecten van calamiteiten en imagoschade. We onderscheiden de volgende categorieën: markt, financieel, operationeel en risico s als gevolg van wet- en regelgeving. Met het Bavaria managementsysteem sturen we op de plando-check-act-cycle. We beheersen risico s, signaleren verbeterpunten en voeren deze ook door. Het doel is continue verbetering. In 2011 zijn we toe gaan werken naar het werken met minder certificeringen. We formuleerden het voornemen om in de toekomst alleen nog ISO en ISO als richtlijnen te hanteren. LRQA voert voor ons verificaties uit. De managementsystemen worden beoordeeld waarbij ook gekeken wordt naar de relevante wetgeving. In 2012 zijn diverse verbetermaatregelen aangedragen en opgevolgd. 2.1 Op weg naar 2020 Voor 2013 en verder hebben we de volgende doelen: De implementatie van ISO wordt eind 2013 afgerond en medio 2014 gecertificeerd. Voor de MVO-prestatieladder handhaven we niveau 4. In 2012 hebben we gewerkt aan het realiseren van deze ambitie. Hiervoor zetten we een eigen managementsysteem op. Voor ISO zijn we bezig met de implementatie, het certificeringtraject is nog niet afgerond. Dit zal in 2014 gebeuren. ISO hebben we gecontinueerd, net als IFS, GMP en ons certificaat van de MVO Prestatieladder (niveau 4). Onze certificeringen van OHSAS, HACCP, ISO 9001 en ISO hebben we beëindigd. Dit proces doorliepen we in overleg met onze leveranciers, klanten en andere betrokkenen; zij moeten vertrouwen hebben in onze manier van werken. De ervaring tot nu toe laat zien dat als we uitleggen hoe we werken, betrokkenen zich kunnen vinden in onze werkwijze. Ondanks dat we formeel verschillende certificaten hebben beëindigd, bevat ons managementsysteem veel elementen uit deze geschrapte certificaateisen. Informatie aan consumenten is een belangrijke verantwoordelijkheid. Voor alle producten gelden etikettering en labeling regels. Bavaria voldoet aan deze regels. Daarnaast is in de communicatie naar consumenten de Reclamecode voor Alcoholhoudende Drank leidend. Naast de wettelijk verplichte informatie vermeldt Bavaria op de etiketten ook informatie over voedingswaarden. Vragen van consumenten over ingrediënten of andere productinformatie, worden door de afdeling Consumenten Service beantwoord.

15 2012 MVO 15

16 3. Stakeholders zijn belangrijk 3.1 Onze visie: zonder stakeholders geen Bavaria Stakeholders zijn essentieel voor Bavaria, voor het voortbestaan van het bedrijf en voor de duurzame koers die we varen. Tot onze belanghebbenden rekenen we klanten,, leveranciers, omwonenden, maatschappelijke organisaties, de familie Swinkels, dochterondernemingen/deelnemingen en overheden. De dialoog met stakeholders is een belangrijk instrument dat ons helpt om onze inzichten in stakeheholderverwachtingen te vergroten en daardoor bij te dragen aan het vergroten van de positieve impact van Bavaria op de maatschappij. Het helpt ons bij het stellen van de juiste prioriteiten en het nemen van beslissingen. Daarnaast vergroot het onze transparantie richting de samenleving en biedt het vaak unieke kansen voor nieuwe vormen van samenwerking. Afhankelijk van de uitkomsten van de dialoog wordt het MVO beleid van Bavaria waar nodig aangepast. Ons doel is om met onze belangrijkste stakeholders regelmatig in gesprek te gaan. Dit gebeurt zowel in de dagelijkse contacten als in expliciete MVO besprekingen. Tijdens deze gesprekken, die we zo open mogen voeren, worden de voortgang, wederzijdse verwachtingen en dilemma s besproken. Ook is er ruimte voor nieuwe ideeën en samenwerking. Meer informatie over onze stakeholders vindt u in bijlage In dialoog met onze stakeholders in 2012 Bavaria is actief op het gebied van branche-initiatieven (De Nederlandse Brouwers). Samen met collega brouwers, mouters en een aantal organisaties is er bij branchegenoot Heineken een brouwersdag georganiseerd. MVO was tijdens deze dag een belangrijk thema. Door de Nederlandse Brouwers is een brochure uitgegeven. In de brochure staan de MVO thema s van de diverse brouwers. Er wordt aandacht gegeven aan de thema s verantwoord alcoholgebruik, het gebruik van duurzame grondstoffen en duurzaam ketenbeheer. Ook zijn er gezamenlijk issues bepaald die spelen in de sector, zoals bovenmatige alcoholconsumptie, alcohol en verkeer en duurzame gerstteelt. Met de Gemeente Laarbeek hebben we goed contact. In 2011 voerden we interessante gesprekken met de gemeente, waarbij de thema s mantelzorg en het misbruik van alcohol door jongeren op de agenda werden gezet. Dit jaar hebben we hier vervolg aan gegeven. We hebben met de gemeente vooral gesproken in het kader van het project Laat je niet flessen en de verdere ontwikkeling van onze samenwerking op het gebied van mantelzorg. Het resultaat van de gesprekken zijn duidelijke afspraken rondom projectvoorstellen en plannen voor het project Laat je niet flessen (hierover meer in het hoofdstuk Verantwoord alcoholgebruik). De samenwerking met de gemeente in het mantelzorgproject was in 2012 minder intensief. Het onderwerp krijgt bij Bavaria nog altijd aandacht (zie voor meer informatie het hoofdstuk Zorg voor onze mensen). We zijn net als in voorgaande jaren weer de dialoog aangegaan met onze transporteurs. In 2011 spraken we samen met onze partners Simon Loos en Van den Heuvel de ambitie uit om het transport te verduurzamen. Afgelopen jaar hebben we afspraken gemaakt om concrete invulling aan deze ambitie te geven. U leest meer over deze afspraken in het hoofdstuk Duurzaam ketenbeheer sleutel tot succes. Met leveranciers van verpakkingsmateriaal zijn we een vergelijkbare dialoog aangegaan. Met hen hebben we afgesproken om gezamenlijk doelstellingen te bepalen voor het verduurzamen van verpakkingsmateriaal. Ook zullen we de samenwerking uitbreiden, zodat we beter informatie met elkaar kunnen uitwisselen over nieuwe duurzame ontwikkelingen. Meer hierover in het hoofdstuk Duurzaam ketenbeheer sleutel tot succes. We hadden ons ten doel gesteld om met onze belangrijkste klanten specifiek op MVO gerichte gesprekken te voeren. Ondanks dat het moeilijk blijft om met klanten om de tafel te zitten, mede door de verharding van het financiële klimaat, is het ons gelukt met Ahold in dialoog te treden. Met Ahold hebben we gesproken over onze ambities en resultaten op het gebied van duurzaamheid, met name de mogelijkheden tot verdere verduurzaming van de grondstof- en verpakkingsketen. Het was goed hier over te spreken maar er zijn nog geen vervolgafspraken gemaakt.

17 In 2012 hebben we onze online activiteiten en sociale media actief ingezet om meer met consumenten in contact te komen. Sinds januari 2012 heeft Bavaria haar eigen Facebook-pagina. Inmiddels heeft Bavaria een ruime groep volgers die elke dag nog gestaag groeit. Het maatschappelijk verslag over 2012 is zo vormgegeven dat het uitnodigend is voor consumenten en daarmee één van onze belangrijkste doelgroepen beter bereikt en informeert. We hopen daarmee het bewustzijn van de consument en het positieve imago van Bavaria verder te versterken. We willen onze betrekken bij relevante bedrijfsontwikkelingen. Samen met onze, de OR en een externe partner zijn we in 2012 gestart met het ontwikkelen en vormgeven van het Masterplan Veiligheid, dat ons moet helpen onze doelstelling van nul ongevallen met verzuim onder eigen te realiseren in Voor de praktische invulling van het plan worden actief geconsulteerd, bijvoorbeeld door het organiseren van bijeenkomsten en de inzet van ambassadeurs. Daarnaast zijn we onlangs gestart met de ontwikkeling van het Masterplan Kwaliteit (zie voor meer informatie het hoofdstuk Onze mensen ). Ook hierbij willen we onze actief betrekken. In 2013 gaan we verder met de dialoog over beide plannen en willen we verdere invulling geven aan de focusgroepen duurzame inzetbaarheid. Een uitdaging is nog om onze actief te betrekken bij ons MVO beleid. We communiceren het belang van maatschappelijk verantwoord ondernemen naar onze via diverse kanalen, zoals de Bavariant en de nieuwjaarsspeech van directievoorzitter Jan Reinier Swinkels. Ook vragen we hen ideeën te delen om te verbeteren (via de OR, werkoverleg, maar ook direct met de MVO-manager). We merken echter dat deze ideeën door de jaren heen wat minder worden. Via de projecten willen we uit blijven dagen om met ideeën te komen (duurzame inzetbaarheid, energiebesparing). Een bijzonder samenwerkingsproject tussen de ZLTO Laarbeek en Bavaria dat is gestart in 2012 is Boer, bier en water. Het doel van dit project is het verminderen van droogteschade voor boeren in de omgeving en het behoud van een goede grondwaterkwaliteit voor Bavaria. De dialoog is in dit project volledig op de partners en boeren afgestemd. Zo hebben verschillende keukentafelgesprekken en bijeenkomsten plaatsgevonden die door ongeveer zestig boeren zijn bijgewoond, naast de formele projectbesprekingen. De uitkomsten daarvan waren zeer positief. Meer informatie over het project en de activiteiten is te vinden in het hoofdstuk Verantwoord omgaan met water. De stakeholderdialoog heeft in 2012 niet geleid tot significante aanpassingen in het MVO beleid van Bavaria. 3.3 Op weg naar 2020 Zonder stakeholders geen Bavaria. Daarom is onze belangrijkste ambitie voor de komende jaren het voortzetten van de dialoog met onze belanghebbenden. Ook in 2013 zullen we weer regelmatig met hen in gesprek gaan om van hen te leren en te bepalen of we nog op de juiste koers varen of moeten bijsturen. Onze doelen voor 2013 en verder zijn: Verder met het ontwikkelen van het Masterplan veiligheid en het Masterplan kwaliteit. Beide plannen worden in samenspraak met onze vormgegeven. We blijven het contact zoeken met onze klanten. We gaan de stakeholders die we meerdere jaren niet hebben gesproken, opnieuw interviewen (bijvoorbeeld NGO s en omwonenden) 2012 MVO 17

18 4. Zorg voor onze mensen 4.1 Onze visie op onze : focus op duurzame inzetbaarheid Onze ambitie is om ons personeelsbeleid optimaal te ontwikkelen gericht op de continue ontwikkeling van ons bedrijf en onze. Duurzame inzetbaarheid van onze is daarbij het centrale thema. We gebruiken het huis van werkvermogen als uitgangspunt. Dit huis is als volgt ingedeeld: Begane grond: fysieke en geestelijke gezondheid van 1e verdieping: kennis en vaardigheden die nodig zijn om het werk goed te kunnen uitvoeren 2e verdieping: motivatie en werkhouding 3e verdieping: arbeidssituatie, dit wordt vooral bepaald door leiderschap De optelsom van de verschillende elementen bepalen de mate van duurzame inzetbaarheid van de werknemer. Duurzame inzetbaarheid is op de eerste plaats de verantwoordelijkheid van onze mensen zelf. Daarbij worden ze ondersteund door de leidinggevende. De afdeling P&O is verantwoordelijk voor het beleid en de coördinatie van de projecten op dit gebied. Sinds begin 2013 hebben we een coördinator duurzame inzetbaarheid, waarmee het belang en de borging van het thema binnen de organisatie is gegarandeerd. Sterk verbonden met de regio Als familiebedrijf en werkgever is Bavaria sterk verbonden met de regio. Nog steeds komt een groot gedeelte van onze werknemers uit de directe omgeving van de brouwerij. Werknemers zijn vaak lang bij ons in dienst. Jubilea van werknemers die al 25 of 40 jaar bij Bavaria werken komen regelmatig voor. Een sterke verbondenheid met onze directe omgeving achten we belangrijk en logisch, gezien de lange geschiedenis van ons familiebedrijf in Lieshout. 53 procent van onze mensen komt uit de regio Laarbeek-Helmond. Daarom leveren we een actieve bijdrage aan de omgeving. Naast de inzet van werknemers met een (verstandelijke) beperking via Stichting ORO, leveren we een bijdrage aan lokale initiatieven. Zo ondersteunen we het lokale Gilde en de Harmonie al vele tientallen jaren. 4.2 Onze in 2012 Duurzame inzetbaarheid van de mensen achter ons merk In 2011 startten we het project duurzame inzetbaarheid waarmee we willen bereiken dat onze gezond en goed gemotiveerd door kunnen blijven werken. De gemiddelde leeftijd bij Bavaria is met ongeveer 45 jaar relatief hoog. Juist daarom, en zeker in het licht van de stijgende pensioenleeftijd, vormt het project duurzame inzetbaarheid de komende jaren een speerpunt binnen ons personeelsbeleid. Afgelopen jaar lag onze focus op het opzetten van een goed en structureel gezondheidsbeleid, in lijn met de begane grond van het huis van werkvermogen. We zien gezondheid als een gedeelde verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer. Als werkgever richten we onze activiteiten op het gezond krijgen en gezond houden van onze werknemers. Daarbij richtten we ons in 2012 op meerdere initiatieven gericht op preventie en behandeling. Het structureel optuigen van het preventief medisch onderzoek (PMO) kreeg aandacht,

19 evenals de beschikbaarheid van gezonde voeding in de kantine en food carrousels, het stimuleren van een gezonde levensstijl met genoeg beweging en het aanbieden van programma s om te stoppen met roken en gewicht te verliezen. Onderdeel van het beleid op duurzame inzetbaarheid is het preventief medisch onderzoek (PMO) waaraan bepaalde groepen werknemers vrijwillig kunnen deelnemen. Doel is om samen met de werknemers te ontdekken hoe ze gezond en gemotiveerd kunnen doorwerken door gezondheidsklachten op te sporen en zo nodig preventieve maatregelen te nemen. In 2011 is het PMO uitgevoerd bij in totaal 142 werknemers werkzaam in de bottelarij of boven de vijftig jaar. In 2012 besloten we om iedere medewerker elke drie jaar voor een PMO uit te nodigen. Afgelopen jaar werd het PMO op vijf locaties uigevoerd voor werkzaam in de mouterij, de horeca, het warehouse en de Koningshoeven. 48% van de heeft daadwerkelijk aan het PMO deelgenomen. De hoofdconclusie van de onderzoeken is dat een deel van de niet voldoet aan de Nederlandse norm voor gezond bewegen en de fitnorm. Daarnaast zijn overgewicht, roken en een te hoge bloeddruk en/of cholesterolgehalte belangrijke problemen. Medewerkers die deelnemen en waarbij problemen worden gesignaleerd, worden na het onderzoek onder controle gehouden door de bedrijfsarts, eventueel samen met de huisarts. Voortbordurend op de hoofdconclusies van het PMO in het najaar van 2012, hebben we begin 2013 twee programma s voor opgezet die problemen ervaren met het behoud van een gezonde levensstijl: het Personal training project en het programma Stoppen met roken. Medewerkers met overgewicht kunnen op locatie deelnemen aan het personal training project, waarbij ze begeleiding krijgen van een diëtiste en een personal trainer en kunnen sporten in ons eigen fitnesscentrum (onderdeel van het hoofdkantoor). Vooraf wordt in samenspraak met de begeleiders een doel afgesproken. In eerste instantie betalen de deelnemers zelf de kosten, maar bij het behalen van het gestelde doel worden de kosten volledig vergoed door Bavaria. Inmiddels zijn acht werknemers gestart met dit traject. Daarnaast zijn we een jaarlijks terugkerende en vrij toegankelijke training gestart die en hun partners, ondersteunt bij het stoppen met roken. De eerste groep is gestart en bestaat uit veertien. We vroegen van onze nog meer aandacht voor een gezonde levensstijl. We hebben onze bedrijfsfitness actief gepromoot in onder andere interne nieuwsbrieven en de openingsuren veranderd. Het aantal dat wekelijks gebruik maakt van de faciliteiten is mede daardoor ruimschoots verdubbeld. Ook lieten we het productaanbod in de bedrijfskantine in 2012 analyseren door diëtisten. Daaruit bleek dat het assortiment gezonder kon worden. Eind 2013 willen we een gezonde kantine, zodat we onze bewuster maken van het effect van voeding op hun gezondheid. Begin 2013 structureerden we ook ons preventiebeleid. Als een medewerker last heeft van werkgerelateerde fysieke klachten, kan door de bedrijfsarts of de fysiotherapeut een werkplekonderzoek aangevraagd worden. De bedrijfsfysiotherapeut brengt met de medewerker een bezoek aan de werkplek. De doet zijn/haar handelingen op normale dagelijkse de wijze. Deze worden gefotografeerd. Vervolgens geeft de bedrijfsfysiotherapeut aanwijzingen om deze werkzaamheden op een goede manier uit te voeren. Ook hiervan worden foto s gemaakt. Daarna wordt bekeken of er eventueel fysieke aanpassingen aan de werkplek mogelijk zijn. Het gaat veelal om kleine aanpassingen, zoals het verlagen van planken zodat minder hoeven te reiken. Dergelijke werkplekonderzoeken willen we vaker gaan inzetten. Nog te veel ziekteverzuim en ongevallen Ons ziekteverzuim vinden we structureel te hoog. In 2012 is daarom opnieuw hard gewerkt om het ziekteverzuim terug te dringen. Daar zijn we gedeeltelijk in geslaagd. Het ziekteverzuim was met 4,47% lager dan in 2011, maar ons doel voor 2012 van 4,13% hebben we niet gehaald. Eén van de oorzaken van het hogere ziekteverzuim was een aanhoudende griepepidemie. De komende jaren willen we ons richten op de overige verdiepingen in het huis van werkvermogen. Daartoe gaan we allereerst onze sturingsmogelijkheden op het gebied van duurzame inzetbaarheid in kaart brengen, 2012 MVO 19

20 We willen kwaliteitsstreven meegeven. Het motto dat we mensen mee geven is: Als we iets doen, doen we het goed. Ongeacht waar in de organisatie je zit. Mensen functioneren het beste als ze weten hoe het bedrijf in elkaar zit en ook hun eigen werkzaamheden daarin kunnen plaatsen. Doel van onze inspanningen op opleidingsgebied is het benutten van talent, waardoor zowel de belangen van de medewerker als van de organisatie gediend worden." Kees van Kollenburg Opleidingscoördinator Bavaria door het opzetten van een inzetbaarheidcockpit. Daarin vallen onder andere aspecten als ziekteverzuim, functie en dienstjaren. Op basis van de gegevens moet het mogelijk worden op managementniveau efficiënter te sturen op duurzame inzetbaarheid van. Veiligheid Op het gebied van veiligheid is veel gedaan de laatste jaren. Helaas zijn we er nog niet. In 2012 hebben we verder gezocht naar nieuwe mogelijkheden. Daarbij hebben we goede voorbeelden gezocht: welke bedrijven zijn succesvol en hoe hebben ze dit gerealiseerd? Het terugdringen van het aantal ongevallen met verzuim is een belangrijk speerpunt. In 2015 willen we dit aantal teruggebracht hebben naar nul. In 2012 registreerden we negentien ongevallen met verzuim. Ondanks de reductie ten opzichte van 2011, vinden we dit aantal nog steeds te hoog. Daarom zijn we in 2012 gestart met het ontwikkelen van het Masterplan veiligheid om de veiligheid van activiteiten en in en rondom de brouwerij naar een hoger plan te tillen. We betrekken actief bij de praktische invulling van het plan. Zij weten immers als geen ander hoe, waar en waarom veiligheidsrisico s ontstaan en hoe we deze kunnen voorkomen of verhelpen. In 2013 willen we dat het plan operationeel wordt. Introductie mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid Het stimuleren van mantelzorg past ook binnen ons beleid van duurzame inzetbaarheid. Op dit gebied werkten we actief samen met de Gemeente Laarbeek. Veel mensen veel meer dan we ons soms bewust van zijn hebben de zorg van naasten op zich genomen. De gemeente heeft het mantelzorgproject in 2012 beëindigd. Intern vinden we het belangrijk om mantelzorgers de ruimte en mogelijkheden te geven om hun zorgtaken op een goede wijze in te vullen. Afgelopen jaar stelden we een externe mantelzorgmakelaar aan die ondersteund in het proces. Daarnaast voeren leidinggevenden gesprekken met en stimuleren we het maken van individuele afspraken tussen mantelzorgers en hun leidinggevenden. Personeelsfunctionarissen worden daarbij betrokken. In 2013 gaan we de mantelzorgmakelaar actief promoten via de bedrijfsarts. Begeleiding van mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt Sinds 2003 werkt Bavaria samen met Stichting ORO uit Helmond, die mensen met een (verstandelijke) beperking begeleidt en ondersteunt, zodat zij een volwaardige plaats in de samenleving kunnen creëren. Eén van de uitgangspunten is het ondersteunen van cliënten bij het werken in reguliere, betaalde of onbetaalde banen. Binnen Bavaria blijken veel werkzaamheden geschikt voor cliënten van ORO. In 2012 werkten we met ongeveer 15 jongens van ORO. Drie dagen per week werkt de werkpost Bavaria op twee verschillende locaties binnen Bavaria. De werkpost is een groep van gemiddeld 9 cliënten die onder directe begeleiding staan van een begeleider van ORO. Naast de werkpost Bavaria werken nog enkele cliënten individueel binnen Bavaria. Zij worden op afstand begeleid door een trajectbegeleider van Ambitie. Ambitie is een afdeling van ORO en gespecialiseerd in het begeleiden en ondersteunen van cliënten naar passend werk. Er is een nauwe samenwerking tussen de werkpost Bavaria en de afdeling Ambitie. De cliënten van ORO helpen ons met diverse inpakwerkzaamheden (zoals promotiepakketten en geschenkverpakkingen van bierglazen), omstapelwerkzaamheden (kratten en pallets) en klussen in het distributiecentrum (zoals emballage opruimen en kratten ompakken). De positieve aanwezigheid en instelling van deze groep leidde ertoe dat de werkzaamheden afgelopen jaar steeds verder verbreedden; via collega s werden allerhande klusjes aangedragen. De toegevoegde waarde van de samenwerking is groot; zowel voor de cliënten van ORO als voor ons. Zij kunnen (werk)ervaring opdoen en breiden hun sociale contacten uit. Voor ons draagt hun aanstekelijke enthousiasme en humor bij aan de sfeer op de werkvloer, de kantine en daarmee binnen het hele bedrijf.

Inhoudsopgave. 1 Ketendenken. 2 Wie is Bavaria. 3 Onze doelen. 4 Hoe ziet ons speelveld eruit? 5 Segmentatie naar onze vijf pijlers.

Inhoudsopgave. 1 Ketendenken. 2 Wie is Bavaria. 3 Onze doelen. 4 Hoe ziet ons speelveld eruit? 5 Segmentatie naar onze vijf pijlers. MVO verslag 2013 Inhoudsopgave 1 Ketendenken 1.1 Stakeholders 3 1.2 Dialoog in 2013 4 2 Wie is Bavaria 2.1 Voorwoord 7 2.2 Ethisch gedrag & compliance 9 2.3 Strategie, visie en beleid 10 3 Onze doelen

Nadere informatie

Communicatieplan. Energie- & CO 2 beleid. Van Gelder Groep

Communicatieplan. Energie- & CO 2 beleid. Van Gelder Groep Van Gelder Groep B.V. Communicatieplan Energie- & CO 2 beleid Van Gelder Groep 1 2015, Van Gelder Groep B.V. Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van dit document mag worden gereproduceerd in welke

Nadere informatie

Workshop 6: Stakeholdersconsultatie. Evenement Verbinding Veghel - 15 juni 2017

Workshop 6: Stakeholdersconsultatie. Evenement Verbinding Veghel - 15 juni 2017 Workshop 6: Stakeholdersconsultatie Evenement Verbinding Veghel - 15 juni 2017 Wie zijn wij? Aron Kuijper Gecertificeerde organisatie (niveau 4) QSHE Manager Lid CCvD Sjoerd Wester Certificerende Instelling

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid 2.1 KAM beleidsverklaring De directie van Axent Groen BV onderschrijft het volgende KAM-beleid: Het beleid is er op gericht te willen

Nadere informatie

Duurzame sector met vooruitstrevende blik

Duurzame sector met vooruitstrevende blik BierNieuws Nummer 2 mei 2013 Informatiebulletin van Nederlandse Brouwers column Duurzame sector met vooruitstrevende blik Al decennia lang vervullen brouwerijen een belangrijke rol in de Nederlandse samenleving.

Nadere informatie

Communicatieplan Milieu Inclusief CO 2 -footprint en reductie. Koninklijke Bammens

Communicatieplan Milieu Inclusief CO 2 -footprint en reductie. Koninklijke Bammens Inclusief CO 2 -footprint en reductie Maarssen, 25 maart 2014 Auteur(s): Niels Helmond Geaccordeerd door: Simon Kragtwijk Directievertegenwoordiger Milieu / Manager Productontwikkeling COLOFON Het format

Nadere informatie

Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen De Meeuw Nederland Industrieweg 8 Postbus 18 5688 ZG Oirschot T +31 (0)499 57 20 24 F +31 (0)499 57 46 05 info@demeeuw.com www.demeeuw.com De Meeuw en MVO Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord

Nadere informatie

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan, 22 Augustus 2014 1 Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie

NATUURLIJK VERANTWOORD

NATUURLIJK VERANTWOORD NATUURLIJK VERANTWOORD CORPORATE RESPONSIBILITY POLICY CORPORATE RESPONSIBILITY POLICY I V Inhoud Voorwoord Voorwoord 1 Waardering medewerkers 2 Ketenverantwoordelijkheid 3 Behoud van natuurlijke hulpbronnen

Nadere informatie

MVO Kwartaalbericht Juli 2017

MVO Kwartaalbericht Juli 2017 MVO Kwartaalbericht Juli 2017 1 Iedereen levert een bijdrage pagina 4 Samen werken aan een betere toekomst pagina 6 Ik zie bij BRAND al vele mooie initiatieven ontstaan pagina 8 MVO helpt mij om normen

Nadere informatie

MVO verslag 2014 MVO VERSLAG 2014 1

MVO verslag 2014 MVO VERSLAG 2014 1 MVO verslag 2014 1 Inhoudsopgave 1 Ketendenken 1.1 Stakeholders 1.2 Dialoog in 2014 1.3 Online stakeholderomgeving 2 Wie is Bavaria 2.1 Voorwoord 2.2 Ethisch gedrag & compliance 2.3 Strategie, visie &

Nadere informatie

ONZE VERANTWOORDELIJKHEID

ONZE VERANTWOORDELIJKHEID ONZE VERANTWOORDELIJKHEID CORPORATE RESPONSIBILITY POLICY I Inhoud Voorwoord 1 Waardering medewerkers 2 Ketenverantwoordelijkheid 3 Behoud van natuurlijke hulpbronnen 4 Maatschappelijke betrokkenheid

Nadere informatie

Communicatieplan Energie- & CO 2

Communicatieplan Energie- & CO 2 Communicatieplan Energie- & CO beleid Versie 9 - Januari 013 Akkoord Directie: Inhoud: 1. Inleiding 1.1 Ambitie 1. Aansluiting op de marktontwikkelingen 1.3 Doelstellingen en voorgenomen acties in 01 1.4

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Vóór dat u beleid ontwikkelt is het van belang om de vraag: Waaròm zou ik MVO beleid ontwikkelen? te beantwoorden. Het antwoord op deze vraag bepaalt hóe u het MVO

Nadere informatie

Energie- en CO 2 - Communicatieplan

Energie- en CO 2 - Communicatieplan Energie- en CO 2 - Communicatieplan Versie: 5, januari 2016 Auteur Rob Boers CSU John Bos CSU Inhoud Aanleiding... 3 Doelgroepen... 4 Interne... 4 Externe... 4 Communicatiedoelstellingen (in- en extern)...

Nadere informatie

energiemanagement & kwaliteitsmanagement

energiemanagement & kwaliteitsmanagement Energiemanagement Programma & managementsysteem Het beschrijven van het energiemanagement en kwaliteitsmanagementplan (zoals vermeld in de norm, voor ons managementsysteem). 1 Inleiding Maatschappelijk

Nadere informatie

MVO volgens : een ISO26000 zelfverklaring

MVO volgens : een ISO26000 zelfverklaring MVO volgens : een ISO26000 zelfverklaring 1 Waarom MVO? Moeten: Horen: Lonen: gedrag af MVO handelen wordt afgedwongen MVO handelen o.b.v. vrijwilligheid (morele motivatie) De markt beloont MVO en straft

Nadere informatie

Het maken van een duurzaamheidsbeleid

Het maken van een duurzaamheidsbeleid Het maken van een duurzaamheidsbeleid Workshop Lekker Betrokken! Phyllis den Brok Projectleider Lekker Betrokken! phyllis@phliss.nl 06-22956623 hhp://www.phliss.nl/lb.html Duurzaamheid Definitie duurzaamheid:

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

Relevantie, significantie en prioriteren van de MVO-kernthema s en onderwerpen

Relevantie, significantie en prioriteren van de MVO-kernthema s en onderwerpen Relevantie, significantie en prioriteren van de MVO-kernthema s en onderwerpen Van der Meer B.V. heeft in 2011 een nulmeting laten uitvoeren door een externe adviseur. Deze actie is genomen om op een objectieve

Nadere informatie

MVO JAARVERSLAG 2013. Coolmark B.V.

MVO JAARVERSLAG 2013. Coolmark B.V. MVO JAARVERSLAG 2013 Coolmark B.V. Zweth 6 2991 LH Barendrecht Versie 08.08.2014 Inhoud 1. Voorwoord... 2 MVO strategie en visie... 2 MVO samen met u... 2 2. People... 3 2.1 Goede arbeidsvoorwaarden...

Nadere informatie

Green Tender voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars. Beschrijving & case

Green Tender voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars. Beschrijving & case voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars Beschrijving & case 18 mei 2011 Inhoud Inhoud beschrijving Kern van de tool Aanpak Mensen & middelen Resultaat Case beschrijving / best practice Toepassing

Nadere informatie

MVO actieplan HKV 2015-2016

MVO actieplan HKV 2015-2016 MVO actieplan HKV 2015-2016 November 2015 November 2015 MVO actieplan HKV Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Onze MVO doelen en actiepunten... 5 3 Implementatie, review en communicatie... 8 4 Verantwoording...

Nadere informatie

Inhoud 1. Voorwoord... 2 Visie... 2 Doelstelling... 2 Aanpak... 2 MVO samen met u... 3 2. Duurzame organisatie... 4 2.1 CO 2 reductie... 4 2.

Inhoud 1. Voorwoord... 2 Visie... 2 Doelstelling... 2 Aanpak... 2 MVO samen met u... 3 2. Duurzame organisatie... 4 2.1 CO 2 reductie... 4 2. Coolmark MVO Jaarverslag 2014 Inhoud 1. Voorwoord... 2 Visie... 2 Doelstelling... 2 Aanpak... 2 MVO samen met u... 3 2. Duurzame organisatie... 4 2.1 CO 2 reductie... 4 2.2 Minimale milieubelasting...

Nadere informatie

Beleidsplan MVO 2015-2017

Beleidsplan MVO 2015-2017 Beleidsplan MVO 2015-2017 CB Concreet Duurzaam April 2015 Inleiding Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) speelt een belangrijke rol binnen de prestatie- en groeistrategie van Cementbouw. Als een

Nadere informatie

Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015. Versie 3.0 (Summary)

Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015. Versie 3.0 (Summary) Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015 Versie 3.0 (Summary) Auteurs: Van Dorp Dienstencentrum Datum: Update: Augustus 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Energiebeleid... 3 2.1 Continue

Nadere informatie

MVI Verklaring Leverancier - Alliander

MVI Verklaring Leverancier - Alliander MVI Verklaring Leverancier - Alliander Subtitel Eventueel logo leverancier en/of ketenpartners Datum Auteurs: Doel: Duidelijke omschrijving van het doel van deze MVI Verklaring. Onderstaande tekst kan

Nadere informatie

Hero Benelux. Natuurlijk maatschappelijk verantwoord!

Hero Benelux. Natuurlijk maatschappelijk verantwoord! Hero Benelux. Natuurlijk maatschappelijk verantwoord! Milieubewuste inkoop Hero Benelux breidt haar inspanningen voor een duurzame inkoop van grondstoffen verder uit. We letten daarbij niet alleen op kwaliteit.

Nadere informatie

Communicatieplan CO₂-Prestatieladder

Communicatieplan CO₂-Prestatieladder Documentnummer: Communicatieplan CO₂ Document: 2015-12 Communicatieplan CO₂-Prestatieladder Scope 1 en 2 Bedrijf: ToekomstGroep Gedeputeerde Laanweg 47 1619 PB Andijk Postbus 4 1619 ZG Andijk T 0228-594900

Nadere informatie

MVO verklaring

MVO verklaring Voor u ligt het MVO beleid van Kamphuis Lastechniek BV. Maatschappelijk Verantwoord en Duurzaam Ondernemen is verankerd in ons bedrijfsbeleid. Voor nu, en voor de toekomst. Doordat Kamphuis Lastechniek

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2 -reductie

Communicatieplan CO 2 -reductie Communicatieplan CO 2 -reductie Nistelrode, maart 2016 Opgesteld door: M Schakenraad (intern) A. Heerkens (extern) Geaccordeerd door: Dhr. A Strijbosch Pagina 1 van 7 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 1.1

Nadere informatie

Communicatieplan. Gebr. Janssen Beheer BV Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen. Conform 3.C.2. 05 Mei 2015

Communicatieplan. Gebr. Janssen Beheer BV Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen. Conform 3.C.2. 05 Mei 2015 Conform 3.C.2 05 Mei 2015 Gebr. Janssen Beheer BV Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING COMMUNICATIE... 3 1.1 Interne communicatie... 3 1.2 Externe communicatie... 4 2 DOELSTELLINGEN

Nadere informatie

Stappenplan certificering van de MVO Prestatieladder en de CO 2 -Prestatieladder. Datum: 18-08-2011 Versie: 02

Stappenplan certificering van de MVO Prestatieladder en de CO 2 -Prestatieladder. Datum: 18-08-2011 Versie: 02 Stappenplan certificering van de MVO Prestatieladder en de CO 2 -Prestatieladder Datum: 18-08-2011 Versie: 02 Opgesteld door: ing. N.G. van Moerkerk Inhoudsopgave Opbouw niveaus van de MVO Prestatieladder

Nadere informatie

Bureau Waardenburg B.V. Communicatieplan Bijlage C Bij Energiemanagement actieplan

Bureau Waardenburg B.V. Communicatieplan Bijlage C Bij Energiemanagement actieplan Bureau Communicatieplan Bijlage C Bij Energiemanagement actieplan CULEMBORG, DECEMBER 2014, VERSIE 1 BUREAU WAARDENBURG B.V. Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Belanghebbenden (stakeholders) 3 2.1 Interne doelgroepen

Nadere informatie

Liever investeren in energiebesparing dan in zonnepanelen

Liever investeren in energiebesparing dan in zonnepanelen De Trias Bavarica van directievoorzitter Jan-Renier Swinkels: Liever investeren in energiebesparing dan in zonnepanelen 10 oktober 2013 Geen Trias Energetica maar de Trias Bavarica. Oftewel: liever zoveel

Nadere informatie

Communicatieplan Breur IJzerhandel

Communicatieplan Breur IJzerhandel Communicatieplan Breur IJzerhandel 4 Oktober 2014 4 OKT 2014 Communicatieplan Breur IJzerhandel 1. Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken uit onze dagelijkse

Nadere informatie

VOF Van der Heijden & Zn

VOF Van der Heijden & Zn Conform 3.C.2 April 2014 VOF Van der Heijden & Zn VOF Van der Heijden & Zn. Roodakker 4 4016 DB Kapel-Avezaath INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING COMMUNICATIE... 3 1.1 Interne communicatie... 3 1.2 Externe communicatie...

Nadere informatie

Communicatieplan 2014-2015. CO2-prestatieladder Certificering. Inzake 20 Tinten Groen. Continuering 2013-2014. Datum : September 2015

Communicatieplan 2014-2015. CO2-prestatieladder Certificering. Inzake 20 Tinten Groen. Continuering 2013-2014. Datum : September 2015 plan 2014-2015 Inzake 20 Tinten Groen CO2-prestatieladder Certificering Continuering 2013-2014 Datum : September 2015 plan Cor Millenaar B.V. / G-center B.V. 2014 2015 September 2015 pag. 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen MVO prestatieladder Niveau 3 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2015 Tredin behaalde in januari 2014 Niveau 3 van de MVO Prestatieladder. In dit jaarverslag nemen we u mee in onze ervaringen

Nadere informatie

Maatschappelijk Jaarverslag 2012

Maatschappelijk Jaarverslag 2012 Maatschappelijk Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Blad Voorwoord 2 1. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 3 2. MVO en Prins Bouw 3 3. Beleid 4 4. Speerpunten 5 5. Duurzaam bouwen 9 6. Toekomst 10

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2 -reductie. Van Schoonhoven Infra B.V.

Communicatieplan CO 2 -reductie. Van Schoonhoven Infra B.V. Communicatieplan CO 2 -reductie B.V. Leusden, november 2013 Auteurs: G.J. van Schoonhoven D.J. van Boven Geaccordeerd door: D.J. van Boven Directeur eigenaar INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1.1 Over dit communicatieplan

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 3.C.2. 23 juni 2015. Voorbij Prefab. Voorbij Prefab Siciliëweg 61 1045 AX Amsterdam Nederland

Communicatieplan. Conform 3.C.2. 23 juni 2015. Voorbij Prefab. Voorbij Prefab Siciliëweg 61 1045 AX Amsterdam Nederland Conform 3.C.2 23 juni 2015 Voorbij Prefab Voorbij Prefab Siciliëweg 61 1045 AX Amsterdam Nederland INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING COMMUNICATIE... 3 1.1 Interne communicatie... 3 1.2 Externe communicatie...

Nadere informatie

3.C.2. Communicatieplan. CO 2 Prestatieladder, niveau 4

3.C.2. Communicatieplan. CO 2 Prestatieladder, niveau 4 3.C.2. Communicatieplan CO 2 Prestatieladder, niveau 4 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Strategie... 1 Communicatiedoelstellingen... 2 Doelgroepen... 2 Intern... 2 Extern... 2 Boodschap per... 3 Interne belanghebbenden...

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 3.C.2. Juli 2013. BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen;

Communicatieplan. Conform 3.C.2. Juli 2013. BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen; Conform 3.C.2 2012 Juli 2013 BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen; de Waard Grondverzet b.v. de Waard Transport & Overslag b.v. Baardmeesweg 20 Professor Zernikestraat 18 3899 XS ZEEWOLDE 8606

Nadere informatie

Communicatieplan Energie- & CO 2 beleid Heras

Communicatieplan Energie- & CO 2 beleid Heras Communicatieplan Energie- & CO 2 beleid Heras 15 Mei 2012 Communicatieplan Energie- & CO 2 beleid Heras Inhoud: 1. Inleiding 1.1 Ambitie 1.2 Aansluiting op de marktontwikkelingen 1.3 Doelstellingen en

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016 Van verbruik naar gebruik Pagina 1 van 5 Inleiding: Voor u ligt het MVO beleid van ABIRD Industrial Rental Services. Maatschappelijk Verantwoord en Duurzaam

Nadere informatie

Energie Management Actieplan Mei 2015 Versie 4

Energie Management Actieplan Mei 2015 Versie 4 Energie Management Actieplan Mei 2015 Versie 4 Colt International Beheer BV Korte Oijen 4 5433 NE KATWIJK Postbus 29 5430 AA CUIJK Tel: 0485-399 999 Website: www.coltinfo.nl E-mail: info@coltinfo.nl Opgesteld

Nadere informatie

Certificeren Waardevol?? KVGM B.V.

Certificeren Waardevol?? KVGM B.V. Certificeren Waardevol?? KVGM Improvement Solutions: + Specialisten in verbetermanagement + 20 jaar ervaring + 6 deskundige, gedreven en pragmatische professionals + Praktische aanpak waarbij de klantorganisatie

Nadere informatie

Datum : energiemanagement & kwaliteitsmanagement

Datum : energiemanagement & kwaliteitsmanagement Energiemanagement Programma & managementsysteem Het beschrijven van het energiemanagement en kwaliteitsmanagementplan (zoals vermeld in de norm, voor ons managementsysteem). 1 Inleiding Maatschappelijk

Nadere informatie

Energie, Afval, Geluid, Diversiteit, Duurzame Inzetbaarheid

Energie, Afval, Geluid, Diversiteit, Duurzame Inzetbaarheid DUURZAAM ONDERNEMEN bij NS Strategie Mobiliteit per trein heeft een duurzaam karakter en daarmee NS ook. Door het reizen van deur tot deur voor onze klanten zo aantrekkelijk mogelijk te maken draagt NS

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen Maatschappelijk verantwoord ondernemen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) wint aan terrein in het bedrijfsleven en in de samenleving als geheel. Het verwachtingspatroon

Nadere informatie

Duurzaam ondernemen 2011

Duurzaam ondernemen 2011 Duurzaam ondernemen Jaarverslag 2009 2011 Duurzaam ondernemen 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Onze doelen en resultaten 6 1 Sympathiek met lef 10 1.1 Over Bavaria 10 1.2 Onze aanpak van duurzaam ondernemen

Nadere informatie

Boer, bier en het belang van schoon water

Boer, bier en het belang van schoon water Boer, bier en het belang van schoon water Brabantse Waterdag 2014 Jan-Renier Swinkels Waar water is, is bier Vestigingsjaren Nederlandse brouwerijen Heineken! Zoeterwoude! 1975! Den Bosch! 1958! Wijlre!

Nadere informatie

Een duurzame boodschap. Duurzaamheidsbeleid en resultaten over 2013

Een duurzame boodschap. Duurzaamheidsbeleid en resultaten over 2013 Een duurzame boodschap Duurzaamheidsbeleid en resultaten over 2013 Een duurzame koers als familiebedrijf Jumbo is een echt familiebedrijf, dat middenin de samenleving staat. Daar zijn we trots op. Een

Nadere informatie

CO 2 Communicatieplan. 18 maart 2015

CO 2 Communicatieplan. 18 maart 2015 CO 2 Communicatieplan 18 maart 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Communicatiedoelstellingen 4 3. Doelgroepen 5 4. Communicatiemiddelen 7 5. Planning 8 6. Organisatie 9 CO 2-communicatieplan 2 1. Inleiding

Nadere informatie

Communicatieplan [3.C.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V.

Communicatieplan [3.C.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Communicatieplan [3.C.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d. 11-7-2013 Geactualiseerd d.d. 04-10-2013 Geactualiseerd d.d. 09-05-2014 Inhoudsopgave Nr. Titel Pagina 1. Inleiding 3 2.

Nadere informatie

Communicatieplan 2017

Communicatieplan 2017 Communicatieplan 2017 Scope 1 en 2 Naam Functie Datum Opgesteld door R.A. Marchal KAM-Manager 07-03-2017 Versie 03 Status Definitief ToekomstGroep Gedeputeerde Laanweg 47, 1619 PB Andijk www.toekomstgroep.nl

Nadere informatie

CO 2 Communicatieplan. 18 mei 2015

CO 2 Communicatieplan. 18 mei 2015 CO 2 Communicatieplan 18 mei 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Communicatiedoelstellingen 4 3. Doelgroepen 5 4. Communicatiemiddelen 7 5. Planning 8 6. Organisatie 9 CO 2-communicatieplan 2 1. Inleiding

Nadere informatie

Verslag MVO 2014 DV Facilitaire Bedrijven

Verslag MVO 2014 DV Facilitaire Bedrijven Verslag MVO 2014 DV Facilitaire Bedrijven Periode: Q1-Q4 2014 Cruquius, 20-3- 2015 Successen & resultaten MVO Q1-Q4 2014 Hier kijken wij positief op terug: 1. Huisvestingsservices op SAM. 2. Cruquius terrein

Nadere informatie

Samen geven we richting aan de koers van de NKC

Samen geven we richting aan de koers van de NKC Samen geven we richting aan de koers van de NKC ₀ ₀ ₀ In de aanloop naar de klimaattop in Parijs is eind 2014 de Nederlandse Klimaatcoalitie van start gegaan om CO2 reductie bij bedrijven en andere organisaties

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2016 CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2016 CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2014-2016 CO 2 -prestatie Cable Partners B.V. Venneveld 34 4705 RR ROOSENDAAL tel. 0031 165 523 000 fax 0031 165 520 033 www.cablepartners.nl Opgesteld d.d.: Mei 2015 Revisie:

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen MVO prestatieladder Niveau 3 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2016 Tredin behaalde in januari 2014 Niveau 3 van de MVO Prestatieladder. In dit jaarverslag nemen we u mee in onze ervaringen

Nadere informatie

ENERGIE & KLIMAATBESCHERMING

ENERGIE & KLIMAATBESCHERMING Om bij te dragen aan de bescherming van het klimaat, beperken we de CO2-voetafdruk in onze gehele waardeketen. Daarbij kijken we verder dan alleen onze eigen activiteiten. Ook door nauw samen te werken

Nadere informatie

Energie Management Plan 2015

Energie Management Plan 2015 Energie Management Plan 2015 Bijlage bij het KAM jaarplan 2015 Voorlopig Versie 1.0 VBG 2015-09 22 Energie Management Plan 2015 Pagina 1 van 5 Inhoudsopgave Energie Management Plan 2015 1 Veiligheid 2

Nadere informatie

Waarom inzicht in de energieketen noodzakelijk is.

Waarom inzicht in de energieketen noodzakelijk is. Energieverbruik binnen de voedingen drankensector. Waarom inzicht in de energieketen noodzakelijk is. Deze whitepaper licht toe waarom het voor organisaties binnen de belangrijk is om inzicht te hebben

Nadere informatie

Stilstaan bij vooruitgang

Stilstaan bij vooruitgang Stilstaan bij vooruitgang Thuis in duurzaam organiseren Duurzaam rendement is geld verdienen... en meer... Onze visie op duurzaamheid Duurzaamheid is een modewoord geworden. Om mee te gaan met de trend

Nadere informatie

CO 2 Communicatieplan A&M Recycling

CO 2 Communicatieplan A&M Recycling CO 2 Communicatieplan A&M Recycling Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Communicatiedoelstellingen 4 3. Doelgroepen 5 4. De communicatiemiddelen 8 5. Planning 9 6. Overige zaken 11 2/11 1. Inleiding Dit communicatieplan

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie Cable Partners B.V. Venneveld 34 4705 RR ROOSENDAAL tel. 0031 165 523 000 fax 0031 165 520 033 www.cablepartners.nl Opgesteld d.d.: Mei 2014 Revisie:

Nadere informatie

Inleiding Strategie Communicatiedoelstellingen Doelgroepen Intern Extern Boodschap per doelgroep...

Inleiding Strategie Communicatiedoelstellingen Doelgroepen Intern Extern Boodschap per doelgroep... Communicatieplan Inhoud Inleiding... 2 Strategie... 2 Communicatiedoelstellingen... 2 Doelgroepen... 3 Intern... 3 Extern... 3 Boodschap per... 4 Interne belanghebbenden... 4 Interne en belanghebbenden...

Nadere informatie

20 Tinten Groen. Communicatieplan t.b.v. CO2-prestatieladder Certificering. Datum : Augustus 2016

20 Tinten Groen. Communicatieplan t.b.v. CO2-prestatieladder Certificering. Datum : Augustus 2016 plan t.b.v. CO2-prestatieladder Certificering 20 Tinten Groen Datum : Augustus 2016 plan Cor Millenaar B.V. / G-center B.V. 2015 2016 Versie 2 2016 pag. 1. INHOUDSOPGAVE Pag. 1. Inleiding 3 2. doelstellingen

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven 2015-2016 CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven 2015-2016 CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2015-2016 CO 2 -prestatie Mouwrik Waardenburg b.v. Steenweg 63 4181 AK WAARDENBURG tel. 0031 418 654 620 fax 0031 418 654 629 www.mouwrik.nl Opgesteld d.d.: Januari 2016 Revisie:

Nadere informatie

Communicatieplan Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek C: Transparantie

Communicatieplan Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek C: Transparantie Communicatieplan Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek C: Transparantie FPH Ploegmakers BV - Communicatieplan 1 Verantwoording Titel Communicatieplan Invalshoek C: Transparantie Revisie 1.0 (definitief)

Nadere informatie

20 Tinten Groen. Communicatieplan t.b.v. CO2-prestatieladder Certificering. Datum : Augustus 2013

20 Tinten Groen. Communicatieplan t.b.v. CO2-prestatieladder Certificering. Datum : Augustus 2013 plan t.b.v. CO2-prestatieladder Certificering 20 Tinten Groen Datum : Augustus 2013 plan Cor Millenaar B.V. / G-center B.V. 2013 2014 Augustus 2013 pag. 1 INHOUDSOPGAVE Pag. 1. Inleiding 2. doelstellingen

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder. Communicatieplan. Van de Haar Groep. Wekerom, 05-11- 14

CO 2 Prestatieladder. Communicatieplan. Van de Haar Groep. Wekerom, 05-11- 14 CO 2 Prestatieladder Communicatieplan Van de Haar Groep Wekerom, 05-11- 14 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Communicatiedoelstellingen... 3 3. Doelgroepen... 4 3.1 Stakeholderanalyse...4 3.2 - Groep

Nadere informatie

Communicatieplan Cantorclin

Communicatieplan Cantorclin Communicatieplan Cantorclin T.b.v. Certificering op CO 2 -prestatieladder Niveau 3 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Stuurcyclus 3. Interne betrokkenen en communicatie 4. Externe betrokkenen en communicatie

Nadere informatie

Energie Management Actieplan Mei 2016 Versie 5

Energie Management Actieplan Mei 2016 Versie 5 Energie Management Actieplan Mei 2016 Versie 5 Colt International Beheer BV Korte Oijen 4 5433 NE KATWIJK Postbus 29 5430 AA CUIJK Tel: 0485-399 999 Website: www.coltinfo.nl E-mail: info@coltinfo.nl Opgesteld

Nadere informatie

dutch building better//telecom & technology

dutch building better//telecom & technology building better//telecom & technology UPC Nederland Business Continuity Plan UITDAGINGEN Ontwikkel een Business Continuity Plan Hou rekening met ISO standaarden, eisen Agentschap Telecom en beleid van

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie Mouwrik Waardenburg b.v. Steenweg 63 4181 AK WAARDENBURG tel. 0031 418 654 620 fax 0031 418 654 629 www.mouwrik.nl Opgesteld d.d.: Januari 2015 Revisie:

Nadere informatie

Duurzaamheidsrapport CCL Nutricontrol

Duurzaamheidsrapport CCL Nutricontrol Duurzaamheidsrapport CCL Nutricontrol Voorwoord Met trots presenteer ik u het allereerste duurzaamheidsverslag van CCL Nutricontrol! In dit eerste duurzaamheids verslag willen wij u laten zien dat wij

Nadere informatie

Kartonnage en Flexibele Verpakkingen: Vitaal de toekomst in! Investeren in duurzame inzetbaarheid? Dat hoeft u niet alleen te doen.

Kartonnage en Flexibele Verpakkingen: Vitaal de toekomst in! Investeren in duurzame inzetbaarheid? Dat hoeft u niet alleen te doen. Kartonnage en Flexibele Verpakkingen: Vitaal de toekomst in! Investeren in duurzame inzetbaarheid? Dat hoeft u niet alleen te doen. Een overzicht van ons aanbod in 2017-2018 Inhoud Inleiding: Samen investeren

Nadere informatie

Wij leggen rekenschap af over:

Wij leggen rekenschap af over: VRAGEN Het afleggen van rekenschap. ANTWOORDEN TOELICHTING / VOORBEELDEN VRAAG 1. Onze organisatie legt rekenschap af over onze effecten op de maatschappij, de economie en het milieu. Welke activiteiten

Nadere informatie

Communicatieplan [3.C.2] HOOIJER Wegenbouw B.V. HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Milieu B.V. Pagina 1. Versie 11-7-2013, Geactualiseerd 28-8-2013

Communicatieplan [3.C.2] HOOIJER Wegenbouw B.V. HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Milieu B.V. Pagina 1. Versie 11-7-2013, Geactualiseerd 28-8-2013 Communicatieplan [3.C.2] HOOIJER Wegenbouw B.V. HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Milieu B.V. Versie 11-7-2013, Geactualiseerd 28-8-2013 Pagina 1 Inhoudsopgave Nr. Titel Pagina 1. Inleiding 3 2. Eisen vanuit

Nadere informatie

MVO. MVO Prestatieladder. Ondernemen met oog voor balans tussen 3- P s. People Planet Profit. MVO kan bijdragen om deze balans te vinden.

MVO. MVO Prestatieladder. Ondernemen met oog voor balans tussen 3- P s. People Planet Profit. MVO kan bijdragen om deze balans te vinden. MVO meetbaar gemaakt Themabijeenkomst VNO NCW 22 november 2010 MVO-Prestatieladder MVO Ondernemen met oog voor balans tussen 3- P s People Planet Profit MVO kan bijdragen om deze balans te vinden Wat valt

Nadere informatie

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid?

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid? EmployabilityDriver Waarom een strategische discussie over employability beleid? We weten al een tijd dat door vergrijzing en ontgroening de druk op de arbeidsmarkt toeneemt. Het wordt steeds belangrijker

Nadere informatie

Jade Beheer. Communicatieplan CO 2 Prestatieladder 3.C.1. 3.C.2 Invalshoek C: Transparantie Handboek CO2 Prestatieladder, versie 2.2 / 3.

Jade Beheer. Communicatieplan CO 2 Prestatieladder 3.C.1. 3.C.2 Invalshoek C: Transparantie Handboek CO2 Prestatieladder, versie 2.2 / 3. Jade Beheer Communicatieplan CO 2 Prestatieladder 3.C.1. 3.C.2 Invalshoek C: Transparantie Handboek CO2 Prestatieladder, versie 2.2 / 3.0 Document : Communicatieplan CO 2-prestatieladder Auteur : Jade

Nadere informatie

STRESS- & BURN-OUT PREVENTIE

STRESS- & BURN-OUT PREVENTIE STRESS- & BURN-OUT PREVENTIE Stress en burn-out: voedingsbodem voor verzuim 4 Stress in cijfers: een harde realiteit 6 Onze aanpak 8 STAP 1 / Scan 10 STAP 2 / Advies 11 STAP 3 / Actie 12 Uitbreiding naar

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2 - Prestatieladder Fudura B.V.

Communicatieplan CO 2 - Prestatieladder Fudura B.V. Communicatieplan CO 2 - Prestatieladder Fudura B.V. Actief sturen op CO 2 en het verder verduurzamen van de eigen organisatie Versiebeheer Datum Versie Naam Wijzigingen 01-07-2013 1.0 Djoera Eerland Initiële

Nadere informatie

Stubbe Logistiek MVO met handen en voeten

Stubbe Logistiek MVO met handen en voeten Stubbe Logistiek MVO met handen en voeten Even voorstellen Xander van der Veeke, 40 jaar Sportief; o.a. voetbal, hardlopen Genieten (werk, vakanties, lekker eten) Getrouwd met Patricia Zoons Tim & Brent

Nadere informatie

Communicatieplan CO2-reductie

Communicatieplan CO2-reductie Communicatieplan CO2-reductie Erp, aug 2017, versie 2 Opgesteld door: R. Kanner (intern) A. van Oorschot (intern) A. Heerkens (extern) Geaccordeerd door: B. Kerkhof Namens de directie INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2 -prestatieladder. Communicatieplan. 5 maart 2014

Communicatieplan CO 2 -prestatieladder. Communicatieplan. 5 maart 2014 Communicatieplan 5 maart 2014 1-8 05-03-2014 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. Communicatiedoelstellingen... 3 2.1 Algemene doelstelling... 3 3. Doelgroepen... 4 3.1. Groep A - Veel invloed, veel belang...

Nadere informatie

Duurzaamheidsverklaring

Duurzaamheidsverklaring DUURZAAMHEIDSVERKLARING Ondergetekende: [Naam Leverancier en rechtsvorm [ ], statutair gevestigd te [plaats], aan de [straat, nummer en postcode] (KvK ), hierna te noemen Leverancier, hierbij rechtsgeldig

Nadere informatie

Van Esch Cultuur- en Civieltechniek

Van Esch Cultuur- en Civieltechniek Communicatieplan Van Esch Cultuur- en Civieltechniek Autorisatie Versie Datum Opsteller Goedgekeurd directie 01 01-02-2017 F. van Doorn J. van Esch 3.C. Communicatieplan Van Esch 2017 v_1, 1/6 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Maturity Matrix Duurzame Logistiek voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars. Beschrijving & case

Maturity Matrix Duurzame Logistiek voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars. Beschrijving & case Duurzame Logistiek voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars Beschrijving & case Inhoud Inhoud beschrijving Kern van de tool Aanpak Mensen & middelen Resultaat Case beschrijving / best practice Toepassing

Nadere informatie

Communicatieplan EMS (Energie Management Systeem)

Communicatieplan EMS (Energie Management Systeem) plan EMS (Energie Management Systeem) CO 2 -Prestatieladder Agmi Group september 2012 (mei 2013 aangepast) Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1 Rapportage & reductiedoelstelling... 4 1.2... 4 2. - Interne

Nadere informatie

CO2 jaarverslag 2012* * Dit betreft alleen de A.Hak bedrijven die zijn gecertificeerd voor de CO2 Prestatieladder, niveau 3

CO2 jaarverslag 2012* * Dit betreft alleen de A.Hak bedrijven die zijn gecertificeerd voor de CO2 Prestatieladder, niveau 3 CO2 jaarverslag 2012* * Dit betreft alleen de A.Hak bedrijven die zijn gecertificeerd voor de CO2 Prestatieladder, niveau 3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1. Inleiding 1 2. Beleid en doelstellingen 1 2.1

Nadere informatie

Lean and Green Personal Mobility

Lean and Green Personal Mobility Lean and Green Personal Mobility Connekt heeft in samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Milieu het programma Lean and Green ontwikkeld voor duurzame mobiliteit. Sinds de introductie in

Nadere informatie

Milieu Communicatieplan

Milieu Communicatieplan Milieu Communicatieplan Milieu Datum: 27-10-2014 ID: ALG-DC-011 Versie: 1.1 Status: Definitief Pagina 1 van 7 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Communicatiedoelstellingen 3 3. Doelgroepen 4 3.1 Stakeholdersanalyse

Nadere informatie

CO2-Prestatieladder. Communicatieplan Klaver Giant Groep. Communicatieplan (2014.002) Pagina 1 van 7

CO2-Prestatieladder. Communicatieplan Klaver Giant Groep. Communicatieplan (2014.002) Pagina 1 van 7 CO2-Prestatieladder Communicatieplan Klaver Giant Groep Communicatieplan (2014.002) Pagina 1 van 7 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 1. Communicatiedoelstelling... 4 1.1 Interne communicatiedoelstelling...

Nadere informatie

DAKACCENT MVO 2017 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

DAKACCENT MVO 2017 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen DAKACCENT MVO 2017 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Duurzaam vooruit Dakaccent wil op een maatschappelijk verantwoorde manier werken, in samenwerking met medewerkers, klanten, leveranciers en overige

Nadere informatie