Duurzaam ondernemen 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Duurzaam ondernemen 2012"

Transcriptie

1 Duurzaam ondernemen Jaarverslag

2

3 Duurzaam ondernemen 2012

4

5 Inhoud Voorwoord Doelen en resultaten 1 Sympathiek met lef 1.1 Onze ambitie: duurzame koploper worden en blijven 1.2 Verankering van MVO 1.3 MVO uitdagingen op weg naar Aantoonbaar duurzaam/praktisch duurzaam? 3 Stakeholders zijn belangrijk 3.1 Onze visie: zonder stakeholders geen Bavaria 3.2 In dialoog met onze stakeholders in Op weg naar Zorg voor onze mensen 4.1 Onze visie op onze : focus op duurzame inzetbaarheid 4.2 Onze in Op weg naar Duurzaam ketenbeheer sleutel tot succes 5.1 Onze visie: samen staan we sterker 5.2 Duurzaam ketenbeheer in Op weg naar Verantwoord omgaan met water 6.1 Onze visie: duurzaam gebruik van onze belangrijkste grondstof 6.2 Water in Op weg naar Zorgvuldig omgaan met energie 7.1 Onze visie: energiebesparing door focus op Trias Bavarica 7.2 Energie en klimaat in Op weg naar Onze omgeving 8.1 Onze visie op de omgeving: actief stimuleren van biodiversiteit en duurzaamheid 8.2 Onze omgeving in Op weg naar Verantwoord alcoholgebruik 9.1 Onze visie: verantwoord genieten 9.2 Verantwoord alcoholgebruik in Op weg naar Zo. Colofon Bijlagen 1 De Bavaria organisatie 2 Stakeholder informatie Bavaria 3 Data milieukundige aspecten 4 Data sociaal maatschappelijke aspecten 5 Lijst gebruikte afkortingen 6 Verificatieverklaring 2012 MVO 5

6 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van Bavaria over duurzaam ondernemen (ook wel maatschappelijk verantwoord ondernemen, MVO). Met dit verslag geven we u inzicht in onze visie, activiteiten en resultaten op het gebied van ons duurzaamheidstreven in We delen graag onze belangrijkste ontwikkelingen met u. Als familiebedrijf is lange termijn denken en daarom ook duurzaam ondernemen, voor ons vanzelfsprekend. We willen ons bedrijf op de best mogelijke manier doorgeven aan de volgende generatie. Ons duurzaam ondernemen beleid is gestoeld op ISO 26000, de internationale richtlijn voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. In ons duurzaam ondernemen beleid ligt de focus op vijf thema s: Zorg voor mens en omgeving Verantwoord omgaan met water Energie en klimaat Duurzaam ketenbeheer Verantwoord alcoholgebruik We kijken terug op een jaar vol uitdagingen waarin we ondanks een steeds verder vertragende wereldeconomie, in vergelijking met 2011 een omzetstijging van 53 miljoen euro realiseerden. Het biervolume steeg licht tot 5,8 miljoen hectoliter. Het nettoresultaat daalde licht als gevolg van onder druk staande marges. De Nederlandse biermarkt bleef onder druk staan. De economische crisis en de vergrijzing zijn de belangrijkste oorzaken. Met de Bavaria 0.0% categorie spreken we een nieuwe klantgroep aan. Hierin is dan ook een volumestijging gerealiseerd. Ook zijn er uitdagingen op het gebied van veiligheid. Om het doel, nul ongevallen met verzuim in 2015, te realiseren moeten we structureel nog verder verbeteren. Ook het ziekteverzuim vonden we in 2012 nog te hoog. Sturen op duurzame inzetbaarheid van de blijft onverminderd belangrijk. De energieprestaties zijn in 2012 licht verbeterd. Het verder verbeteren van de energieprestaties is een belangrijke doelstelling voor de komende jaren (zie ook in hoofdstuk Zorgvuldig omgaan met energie). In 2012 is het gelukt om in samenwerking met stakeholders diverse verbeteringen te realiseren, onder andere op het gebied van verpakkingen, recycling en transport. Zo rijdt partner Simon Loos nu voor Bavaria met Euro 6 wagens. Ook verkregen we een nieuwe milieuvergunning. Deze maakt het mogelijk de jaarproductie naar 8 miljoen hectoliter bier te laten groeien. Onze stakeholders kregen in het totstandkomingsproces uitgebreide inspraakmogelijkheden. Er zijn geen bezwaren ingediend. Om in staat te zijn onze leveringen beter aan te laten sluiten bij de vraag nam Bavaria in het najaar van 2012 een 35% belang in de Ethiopische brouwerij Habesha Breweries SC, ten noordoosten van de hoofdstad in Addis Abeba. In 2013 wordt gestart met de bouw van een Greenfield brouwerij. In 2014 moet de brouwerij geopend worden We verwachten dat de Europese biermarkt in 2013 onder druk blijft staan. Maar door de stappen die Bavraria heeft gezet, waaronder de definiëring van de strategie en de verdere uitrol hiervan, alsmede verdere optimalisatie van de productie, zien we voldoende kansen voor de toekomst. Op milieugebied werken we in 2013 verder aan onze ambitie om zowel ons energiegebruik als ons watergebruik te blijven reduceren. Ons doel voor 2016 blijft een plaats in wereldtop van de wereldwijde benchmark bij brouwerijen voor beide thema s. Op personeelsvlak blijft veiligheid een onverminderd belangrijk onderwerp. In 2013 zullen we weer ons uiterste best doen om zo veilig mogelijk te werken.

7 We hebben in 2012 veel geïnvesteerd in de toekomst. We kijken uit naar een duurzaam We nodigen u van harte uit ons uw ideeën, opmerkingen en suggesties voor verbetering aan ons te laten weten. Directie Bavaria Ing. J.R.A.S.E. Swinkels, voorzitter Mr. drs. J.P. van der Veen P.J.F. Swinkels Ir. C.A.S. Swinkels Drs. F.A.M. Swinkels Drs. P-J.J.M. Swinkels 6 juni 2013 Lieshout 2012 MVO 7

8 Doelen en resultaten Thema Doelen 2012 Resultaten 2012 Doelen 2013 en verder Onze organisatie MVO speerpunten (met beleid, doelen, KPI s, rode draad ) in alle organisatieonderdelen goed zichtbaar Dit is nog een uitdaging, er zijn stappen gezet maar het blijft een punt van aandacht Vernieuwen van de managementsystemen van voedselveiligheid, veiligheid en kwaliteit om MVO nog meer te integreren Toewerken naar ISO en ISO als leidende systemen Toegewerkt naar realisatie, dmv continueren van ISO en start met implementatie van ISO De implementatie van ISO wordt eind 2013 afgerond en medio 2014 gecertificeerd. Stakeholderdialoog Dialoog met stakeholders voortzetten Met diverse stakeholders gesproken Stakeholders meerdere jaren niet gesproken, opnieuw interviewen (bv. NGO's, omwonenden) Dialoog met belangrijkste klanten specifiek op MVO Diverse klanten, waaronder Ahold zijn geconsulteerd Het contact blijven zoeken met onze klanten Dialoog met, aansluitend bij de initiatieven rond duurzame inzetbaarheid Samen met, OR en een externe partner is gestart met de ontwikkeling van het Masterplan Veiligheid Voortzetten van de dialoog rondom Masterplan Veiligheid en Masterplan kwaliteit. Invulling geven aan focusgroepen duurzame inzetbaarheid 2013 Onze Personeelsbeleid m.b.t. verder ontwikkelen duurzame inzetbaarheid Beleid voor duurzame inzetbaarheid ontwikkeld en gestructureerd, oa. Door aanstellen van een Coordinator Duurzame Inzetbaarheid. Preventiebeleid gestructureerd Iedere medewerker eens in 3 jaar uitnodigen voor een PMO Intensiveren van het project duurzame inzetbaarheid door het opzetten van een inzetbaarheidcockpit Voortzetten personal trainer project en programma stoppen met roken Aanbieden gezond voedsel aan Uitbreiden werkplekonderzoek Mantelzorgproject continueren Minder intensieve samenwerking met de gemeente in het mantelzorgproject. Intern is het beleid op mantelzorg voortgezet en concreet vormgegeven met behulp van de mantelzorgmakelaar Intern wordt het beleid doorgezet, er is geen afzonderlijke doelstelling meer voor geformuleerd Reductie verzuimpercentage naar 4,15% Ziekteverzuimpercentage gereduceerd tot 4,47% Reductie verzuimpercentage naar 4,28% in 2013 Nul ongevallen met verzuim (eigen werknemers) in ongevallen met verzuim Start met de ontwikkeling van het Masterplan Veiligheid Nul ongevallen met verzuim (eigen werknemers) in 2015, maximaal 9 in 2013 Implementatie van het Masterplan Veiligheid in 2013

9 Thema Doelen 2012 Resultaten 2012 Doelen 2013 en verder Betrokkenheid van t.a.v. MVO vergroten Er is op diverse manieren over MVO gecommuniceerd naar de. We merken echter dat de ideeën over MVO die van komen door de jaren heen wat minder worden Via diverse projecten (o.a. duurzame inzetbaarheid, energiebesparing) willen we uit blijven dagen Continueren inzet mensen met afstand tot de arbeidsmarkt Samenwerking met Stichting ORO gecontinueerd met ongeveer 15 werknemers De inzet van van Stichting ORO continueren Starten met van de Atlant groep Duurzaam ketenbeheer en duurzame productontwikkeling Start project Ketenverantwoord Inkopen Alle leveranciers onderschrijven code of conduct in 2012 Door andere prioriteiten heeft dit project in 2012 minder aandacht gekregen 53% van de grondstof leveranciers en alle verpakkingsleveranciers hebben de code of conduct onderschreven Integreren van kritische processen in de organisatie Verdere uitbreiding van de leveranciersgedragscode bij grondstofleveranciers en leveranciers van niet product gerelateerde materialen en diensten 80% van grondstofleveranciers (gerst, mout, hop en aroma s) scoort in 2020 minimaal 80% van de maximale duurzaamheidscore Overleg tussen Holland Malt en grote coöperaties over verduurzaming van de gerstteelt Opstellen van een concrete lijst duurzaamheidscriteria voor alle grondstoffenleveranciers Toetsen van alle gerstcontracten aan duurzaamheidscriteria Toetsing van alle grondstof- en verpakkingsleveranciers op duurzaam transport 80% van grondstofleveranciers (gerst, mout, hop en aroma s) scoort in 2020 minimaal 80% van de maximale duurzaamheidscore Vanaf 2015 wordt mout duurzaam ingekocht Overleg tussen Holland Malt en grote coöperaties over verduurzaming van de gerstteelt Opstellen van een concrete lijst duurzaamheidscriteria voor alle mout en moutleveranciers Toetsen van alle gerstcontracten in hoeverre deze voldoen aan de duurzaamheidscriteria Vanaf 2015 wordt mout duurzaam ingekocht 20% CO 2 equivalent reductie op verpakkingen in 2020 (t.o.v. 2008) Afspraken gemaakt met leveranciers over nieuwe verpakkingen 20% CO 2 equivalent reductie op verpakkingen in 2020 (t.o.v. 2008). In 2013 afspraken actief blijven volgen. Reductie van ca. 35% CO 2 uitstoot op transport (t.o.v. 2008) in % reductie op transport (t.o.v. 2008) Reductie van ca. 35% CO 2 uitstoot op transport (t.o.v. 2008) in MVO 9

10 Thema Doelen 2012 Resultaten 2012 Doelen 2013 en verder Water Top 3 positie in de wereldwijde benchmark voor watergebruik bij brouwerijen vanaf 2016 Er is geen waterbenchmark geweest in 2012 Top 3 positie in de wereldwijde benchmark voor watergebruik bij brouwerijen vanaf 2016 Reductie watergebruik met 2-5% per liter bier p/jr Gelijkblijvend waterverbruik per liter bier Reductie watergebruik met 2-5%per liter bier p/jr Op biologische wijze voldoen aan wettelijke eisen voor fosfaatemissies van 0,5 milligram per liter vanaf 2015 Nereda proeven zijn opgeschaald. Systeem is getest onder praktijkomstandigheden Op biologische wijze voldoen aan wettelijke eisen voor fosfaatemissies van 0,5 mg/ liter vanaf Neredainstallatie doorontwikkelen en geschikt voor toepassing op waterzuivering Duurzaam gebruik van waterbronnen met minimale verdrogingseffecten en schoon grondwater Verdrogingseffecten zijn meegenomen in het project Boer, Bier, Water Duurzaam gebruik van schone waterbronnen met minimale verdrogingeffecten. Voortzetten Boer, Bier, Water Energie Top 3 positie in wereldwijde benchmark voor energieefficiency bij brouwerijen vanaf 2016 Bavaria behoort tot de wereldtop in de benchmark voor energie-efficiency bij brouwerijen Een positie in de wereldtop in wereldwijde benchmark voor energie-efficiency bij brouwerijen in 2015 Op het gebied van energie de zuinigste brouwerij ter wereld in 2020 Het specifiek energiegebruik daalde van 129 naar 127 MJ/hl In 2019 een eerste plaats in wereldwijde benchmark voor energie-efficiency bij brouwerijen Minimaal 2% vermindering van specifiek energiegebruik (MJ/hl) per jaar tot 2020 Het specifieke energieverbruik is afgenomen van 129 naar 127 MJ per hectoliter bier (afgerond 2% vermindering) Minimaal 2% vermindering van specifiek energiegebruik (MJ/hl) per jaar tot 2020 Energieverbruik in de keten zichtbaar maken en verminderen Door middel van het project Blue Horeca gaf Bavaria ondernemers advies en inzicht in hun energieverbruik Energieverbruik keten zichtbaar maken en verminderen. O.a. ontwikkelen app voor horecaondernemers. Opschalen van het project Blue Horeca. Starten van het project 'Warm water' Aandeel energie van duurzame bronnen significant vergroten, o.a. studie naar verhoging biogasopbrengst (2013) Toename opbrengst biogasinstallatie gerealiseerd Studie starten naar verhoging van de biogasopbrengst Aandeel energie van duurzame bronnen significant vergroten

11 Thema Doelen 2012 Resultaten 2012 Doelen 2013 en verder Onze omgeving Lokale flora en fauna versterken Aanpassingen in inrichting terrein gedaan om lokale flora en fauna te versterken Lokale flora en fauna versterken door plaatsen van nestkast voor slechtvalk, deelname aan tellingen van IVN Gebruik van bestrijdingsmiddelen op het bedrijfsterrein stoppen Geen gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen Geen gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen. Bedrijfsterrein aantoonbaar vrij van bestrijdingsmiddelengebruik. Meewerken aan Laarbeeks weidegangfeest Nul klachten uit de omgeving (net als voorgaande jaren) Nul klachten uit de omgeving Jaarlijks nul klachten uit de omgeving Verantwoord alcoholgebruik Taxi-Bavaria continueren, aantal ritten vergroten t.o.v Taxi-Bavaria is gecontinueerd. Het aantal ritten kon niet vastgesteld worden. Continueren van Taxi Bavaria Afzet 0.0% Wit en 0.0% Rosé vergroten t.o.v Realisatie volumestijging in de 0.0% categorie Realiseren volumestijging in de 0.0% categorie Continueren Bavaria Beer Academy; bij 500 kasteleins, horecaondernemers en onderwijsinstellingen training geven 550 horecaondernemers en - getraind. Start gemaakt met training bij onderwijsinstellingen Project uitbreiden met onderwijsinstellingen Lokale projecten opstarten gericht op voorkomen drankmisbruik in het kader van Laat je niet flessen Actief overleg gevoerd met betrokken partijen. Plannen uitgewerkt voor lokale aanpak. Concrete invulling geven aan het project 'Laat je niet flessen' Aansluiten bij brancheinitiatieven Actieve rol gespeeld in het brancheoverleg over MVO en de communicatie hierover Actief ondersteunen van de brancheactiviteiten op het gebied van MVO 2012 MVO 11

12 1. Sympathiek met lef 1.1 Onze ambitie: duurzame koploper worden en blijven Als familiebedrijf zit duurzaam ondernemen ons in het bloed. We werken volgens de filosofie dat we de brouwerij in bruikleen krijgen van onze kinderen en kleinkinderen. Dat betekent dat we over de generaties heen kijken en investeren in duurzaam ondernemen, zodat we het bedrijf op de best mogelijke manier door kunnen geven aan de volgende generatie. Onze ambitie is dan ook om binnen onze sector koploper te worden en te zijn op het gebied van duurzaam ondernemen. Innovatief en ondernemend met een goede balans tussen Mens, Milieu en Marge ( people, planet en profit ). Wet- en regelgeving geldt als basis, maar we kunnen van veel grotere toegevoegde waarde zijn voor de maatschappij. Bavaria zoekt bewust naar de optimale bijdrage aan de maatschappij. Ons MVO beleid is gestoeld op de ISO richtlijn die we sinds 2010 hanteren als basis. Het MVO beleid is onder andere gebaseerd op risico s en mogelijkheden van MVO voor de uitwerking van de bedrijfsstrategie. In dialoog met de stakeholders en de organisatie zijn de volgende materiële thema s benoemd, die de centrale spil van ons MVO beleid vormen: Zorg voor mens en omgeving Verantwoord omgaan met water Energie en klimaat Duurzaam ketenbeheer Verantwoord alcoholgebruik De invulling van de MVO thema s is gebaseerd op de Trias Bavarica die we in 2011 vormgaven. Deze set van principes houdt in dat we: 1. Een bewuste keuze maken voor de activiteiten die we uitvoeren; de zuinigste manier kan zijn een activiteit niet te doen; 2. Als we een activiteit doen dan willen we deze zo duurzaam mogelijk uitvoeren; 3. Het deel van de activiteit dat niet duurzaam uitgevoerd kan worden, voeren we zo efficiënt mogelijk uit. Deze Trias Bavarica is leidend bij alle activiteiten en investeringen van Bavaria en vormt de basis van ons MVO beleid. 1.2 Verankering van MVO Centraal in de MVO uitvoeringsorganisatie staat de MVO stuurgroep onder leiding van de directie die ook eindverantwoordelijkheid draagt. De stuurgroep wordt voorgezeten door de MVO manager en bestaat daarnaast uit de directeur global marketing en sales NL, de directievoorzitter en de hoofden P&O en inkoop. In de stuurgroep worden zowel het beleid als de doelen op het gebied van MVO vastgesteld, gevolgd en bewaakt. Tevens vinden er inhoudelijke discussies plaats waarbij belangrijke MVO afwegingen worden gemaakt. Door de samenstelling van de stuurgroep is er voldoende gewicht voor een stevige discussie en worden besluiten, eenmaal genomen, breed gedragen in de organisatie. De uitvoering vindt decentraal plaats door projectleiders op de deelonderwerpen die rapporteren aan de stuurgroep. De meeste MVO activiteiten worden ondergebracht bij de verschillende uitvoeringsorganisaties. Op deze manier is de divisie Inkoop bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het borgen van de aandacht voor MVO in de inkoopprocessen. De MVO manager binnen Bavaria coördineert, enthousiasmeert en houdt overzicht op de praktijk. Via de stuurgroep wordt gerapporteerd aan de directie. De stuurgroep komt vierwekelijks bijeen. Naast de MVO stuurgroep is er een Quality Assurance platform opgericht met als doel de borging van operationele zaken ten aanzien van kwaliteit, klanttevredenheid en voedselveiligheid. Op een onderwerp als de verdere uitwerking van de doelstelling ketenverantwoord inkopen komt input uit de MVO stuurgroep samen met het QA platform. 1.3 MVO uitdagingen op weg naar 2020 In 2013 verkennen we de mogelijkheden om ons MVO beleid naar de activiteiten van Bavaria in de frisdrankproductie en de buitenlandse activiteiten uit te breiden. Intern is de belangrijkste uitdaging om MVO maximaal te integreren in de bestaande bedrijfsprocessen. Hierin zijn de laatste jaren stappen gezet maar het kan nog beter. Hiervoor gaan we de bestaande managementsystemen voor kwaliteit, veiligheid en voedselveiligheid opnieuw inrichten.

13 2012 MVO 13

14 2. Aantoonbaar duurzaam/praktisch duurzaam? Het beheersen van risico s krijgt nadrukkelijk de aandacht van het management van Bavaria. Met een goede beheersing van risico s willen we de onderneming beschermen tegen de mogelijke effecten van calamiteiten en imagoschade. We onderscheiden de volgende categorieën: markt, financieel, operationeel en risico s als gevolg van wet- en regelgeving. Met het Bavaria managementsysteem sturen we op de plando-check-act-cycle. We beheersen risico s, signaleren verbeterpunten en voeren deze ook door. Het doel is continue verbetering. In 2011 zijn we toe gaan werken naar het werken met minder certificeringen. We formuleerden het voornemen om in de toekomst alleen nog ISO en ISO als richtlijnen te hanteren. LRQA voert voor ons verificaties uit. De managementsystemen worden beoordeeld waarbij ook gekeken wordt naar de relevante wetgeving. In 2012 zijn diverse verbetermaatregelen aangedragen en opgevolgd. 2.1 Op weg naar 2020 Voor 2013 en verder hebben we de volgende doelen: De implementatie van ISO wordt eind 2013 afgerond en medio 2014 gecertificeerd. Voor de MVO-prestatieladder handhaven we niveau 4. In 2012 hebben we gewerkt aan het realiseren van deze ambitie. Hiervoor zetten we een eigen managementsysteem op. Voor ISO zijn we bezig met de implementatie, het certificeringtraject is nog niet afgerond. Dit zal in 2014 gebeuren. ISO hebben we gecontinueerd, net als IFS, GMP en ons certificaat van de MVO Prestatieladder (niveau 4). Onze certificeringen van OHSAS, HACCP, ISO 9001 en ISO hebben we beëindigd. Dit proces doorliepen we in overleg met onze leveranciers, klanten en andere betrokkenen; zij moeten vertrouwen hebben in onze manier van werken. De ervaring tot nu toe laat zien dat als we uitleggen hoe we werken, betrokkenen zich kunnen vinden in onze werkwijze. Ondanks dat we formeel verschillende certificaten hebben beëindigd, bevat ons managementsysteem veel elementen uit deze geschrapte certificaateisen. Informatie aan consumenten is een belangrijke verantwoordelijkheid. Voor alle producten gelden etikettering en labeling regels. Bavaria voldoet aan deze regels. Daarnaast is in de communicatie naar consumenten de Reclamecode voor Alcoholhoudende Drank leidend. Naast de wettelijk verplichte informatie vermeldt Bavaria op de etiketten ook informatie over voedingswaarden. Vragen van consumenten over ingrediënten of andere productinformatie, worden door de afdeling Consumenten Service beantwoord.

15 2012 MVO 15

16 3. Stakeholders zijn belangrijk 3.1 Onze visie: zonder stakeholders geen Bavaria Stakeholders zijn essentieel voor Bavaria, voor het voortbestaan van het bedrijf en voor de duurzame koers die we varen. Tot onze belanghebbenden rekenen we klanten,, leveranciers, omwonenden, maatschappelijke organisaties, de familie Swinkels, dochterondernemingen/deelnemingen en overheden. De dialoog met stakeholders is een belangrijk instrument dat ons helpt om onze inzichten in stakeheholderverwachtingen te vergroten en daardoor bij te dragen aan het vergroten van de positieve impact van Bavaria op de maatschappij. Het helpt ons bij het stellen van de juiste prioriteiten en het nemen van beslissingen. Daarnaast vergroot het onze transparantie richting de samenleving en biedt het vaak unieke kansen voor nieuwe vormen van samenwerking. Afhankelijk van de uitkomsten van de dialoog wordt het MVO beleid van Bavaria waar nodig aangepast. Ons doel is om met onze belangrijkste stakeholders regelmatig in gesprek te gaan. Dit gebeurt zowel in de dagelijkse contacten als in expliciete MVO besprekingen. Tijdens deze gesprekken, die we zo open mogen voeren, worden de voortgang, wederzijdse verwachtingen en dilemma s besproken. Ook is er ruimte voor nieuwe ideeën en samenwerking. Meer informatie over onze stakeholders vindt u in bijlage In dialoog met onze stakeholders in 2012 Bavaria is actief op het gebied van branche-initiatieven (De Nederlandse Brouwers). Samen met collega brouwers, mouters en een aantal organisaties is er bij branchegenoot Heineken een brouwersdag georganiseerd. MVO was tijdens deze dag een belangrijk thema. Door de Nederlandse Brouwers is een brochure uitgegeven. In de brochure staan de MVO thema s van de diverse brouwers. Er wordt aandacht gegeven aan de thema s verantwoord alcoholgebruik, het gebruik van duurzame grondstoffen en duurzaam ketenbeheer. Ook zijn er gezamenlijk issues bepaald die spelen in de sector, zoals bovenmatige alcoholconsumptie, alcohol en verkeer en duurzame gerstteelt. Met de Gemeente Laarbeek hebben we goed contact. In 2011 voerden we interessante gesprekken met de gemeente, waarbij de thema s mantelzorg en het misbruik van alcohol door jongeren op de agenda werden gezet. Dit jaar hebben we hier vervolg aan gegeven. We hebben met de gemeente vooral gesproken in het kader van het project Laat je niet flessen en de verdere ontwikkeling van onze samenwerking op het gebied van mantelzorg. Het resultaat van de gesprekken zijn duidelijke afspraken rondom projectvoorstellen en plannen voor het project Laat je niet flessen (hierover meer in het hoofdstuk Verantwoord alcoholgebruik). De samenwerking met de gemeente in het mantelzorgproject was in 2012 minder intensief. Het onderwerp krijgt bij Bavaria nog altijd aandacht (zie voor meer informatie het hoofdstuk Zorg voor onze mensen). We zijn net als in voorgaande jaren weer de dialoog aangegaan met onze transporteurs. In 2011 spraken we samen met onze partners Simon Loos en Van den Heuvel de ambitie uit om het transport te verduurzamen. Afgelopen jaar hebben we afspraken gemaakt om concrete invulling aan deze ambitie te geven. U leest meer over deze afspraken in het hoofdstuk Duurzaam ketenbeheer sleutel tot succes. Met leveranciers van verpakkingsmateriaal zijn we een vergelijkbare dialoog aangegaan. Met hen hebben we afgesproken om gezamenlijk doelstellingen te bepalen voor het verduurzamen van verpakkingsmateriaal. Ook zullen we de samenwerking uitbreiden, zodat we beter informatie met elkaar kunnen uitwisselen over nieuwe duurzame ontwikkelingen. Meer hierover in het hoofdstuk Duurzaam ketenbeheer sleutel tot succes. We hadden ons ten doel gesteld om met onze belangrijkste klanten specifiek op MVO gerichte gesprekken te voeren. Ondanks dat het moeilijk blijft om met klanten om de tafel te zitten, mede door de verharding van het financiële klimaat, is het ons gelukt met Ahold in dialoog te treden. Met Ahold hebben we gesproken over onze ambities en resultaten op het gebied van duurzaamheid, met name de mogelijkheden tot verdere verduurzaming van de grondstof- en verpakkingsketen. Het was goed hier over te spreken maar er zijn nog geen vervolgafspraken gemaakt.

17 In 2012 hebben we onze online activiteiten en sociale media actief ingezet om meer met consumenten in contact te komen. Sinds januari 2012 heeft Bavaria haar eigen Facebook-pagina. Inmiddels heeft Bavaria een ruime groep volgers die elke dag nog gestaag groeit. Het maatschappelijk verslag over 2012 is zo vormgegeven dat het uitnodigend is voor consumenten en daarmee één van onze belangrijkste doelgroepen beter bereikt en informeert. We hopen daarmee het bewustzijn van de consument en het positieve imago van Bavaria verder te versterken. We willen onze betrekken bij relevante bedrijfsontwikkelingen. Samen met onze, de OR en een externe partner zijn we in 2012 gestart met het ontwikkelen en vormgeven van het Masterplan Veiligheid, dat ons moet helpen onze doelstelling van nul ongevallen met verzuim onder eigen te realiseren in Voor de praktische invulling van het plan worden actief geconsulteerd, bijvoorbeeld door het organiseren van bijeenkomsten en de inzet van ambassadeurs. Daarnaast zijn we onlangs gestart met de ontwikkeling van het Masterplan Kwaliteit (zie voor meer informatie het hoofdstuk Onze mensen ). Ook hierbij willen we onze actief betrekken. In 2013 gaan we verder met de dialoog over beide plannen en willen we verdere invulling geven aan de focusgroepen duurzame inzetbaarheid. Een uitdaging is nog om onze actief te betrekken bij ons MVO beleid. We communiceren het belang van maatschappelijk verantwoord ondernemen naar onze via diverse kanalen, zoals de Bavariant en de nieuwjaarsspeech van directievoorzitter Jan Reinier Swinkels. Ook vragen we hen ideeën te delen om te verbeteren (via de OR, werkoverleg, maar ook direct met de MVO-manager). We merken echter dat deze ideeën door de jaren heen wat minder worden. Via de projecten willen we uit blijven dagen om met ideeën te komen (duurzame inzetbaarheid, energiebesparing). Een bijzonder samenwerkingsproject tussen de ZLTO Laarbeek en Bavaria dat is gestart in 2012 is Boer, bier en water. Het doel van dit project is het verminderen van droogteschade voor boeren in de omgeving en het behoud van een goede grondwaterkwaliteit voor Bavaria. De dialoog is in dit project volledig op de partners en boeren afgestemd. Zo hebben verschillende keukentafelgesprekken en bijeenkomsten plaatsgevonden die door ongeveer zestig boeren zijn bijgewoond, naast de formele projectbesprekingen. De uitkomsten daarvan waren zeer positief. Meer informatie over het project en de activiteiten is te vinden in het hoofdstuk Verantwoord omgaan met water. De stakeholderdialoog heeft in 2012 niet geleid tot significante aanpassingen in het MVO beleid van Bavaria. 3.3 Op weg naar 2020 Zonder stakeholders geen Bavaria. Daarom is onze belangrijkste ambitie voor de komende jaren het voortzetten van de dialoog met onze belanghebbenden. Ook in 2013 zullen we weer regelmatig met hen in gesprek gaan om van hen te leren en te bepalen of we nog op de juiste koers varen of moeten bijsturen. Onze doelen voor 2013 en verder zijn: Verder met het ontwikkelen van het Masterplan veiligheid en het Masterplan kwaliteit. Beide plannen worden in samenspraak met onze vormgegeven. We blijven het contact zoeken met onze klanten. We gaan de stakeholders die we meerdere jaren niet hebben gesproken, opnieuw interviewen (bijvoorbeeld NGO s en omwonenden) 2012 MVO 17

18 4. Zorg voor onze mensen 4.1 Onze visie op onze : focus op duurzame inzetbaarheid Onze ambitie is om ons personeelsbeleid optimaal te ontwikkelen gericht op de continue ontwikkeling van ons bedrijf en onze. Duurzame inzetbaarheid van onze is daarbij het centrale thema. We gebruiken het huis van werkvermogen als uitgangspunt. Dit huis is als volgt ingedeeld: Begane grond: fysieke en geestelijke gezondheid van 1e verdieping: kennis en vaardigheden die nodig zijn om het werk goed te kunnen uitvoeren 2e verdieping: motivatie en werkhouding 3e verdieping: arbeidssituatie, dit wordt vooral bepaald door leiderschap De optelsom van de verschillende elementen bepalen de mate van duurzame inzetbaarheid van de werknemer. Duurzame inzetbaarheid is op de eerste plaats de verantwoordelijkheid van onze mensen zelf. Daarbij worden ze ondersteund door de leidinggevende. De afdeling P&O is verantwoordelijk voor het beleid en de coördinatie van de projecten op dit gebied. Sinds begin 2013 hebben we een coördinator duurzame inzetbaarheid, waarmee het belang en de borging van het thema binnen de organisatie is gegarandeerd. Sterk verbonden met de regio Als familiebedrijf en werkgever is Bavaria sterk verbonden met de regio. Nog steeds komt een groot gedeelte van onze werknemers uit de directe omgeving van de brouwerij. Werknemers zijn vaak lang bij ons in dienst. Jubilea van werknemers die al 25 of 40 jaar bij Bavaria werken komen regelmatig voor. Een sterke verbondenheid met onze directe omgeving achten we belangrijk en logisch, gezien de lange geschiedenis van ons familiebedrijf in Lieshout. 53 procent van onze mensen komt uit de regio Laarbeek-Helmond. Daarom leveren we een actieve bijdrage aan de omgeving. Naast de inzet van werknemers met een (verstandelijke) beperking via Stichting ORO, leveren we een bijdrage aan lokale initiatieven. Zo ondersteunen we het lokale Gilde en de Harmonie al vele tientallen jaren. 4.2 Onze in 2012 Duurzame inzetbaarheid van de mensen achter ons merk In 2011 startten we het project duurzame inzetbaarheid waarmee we willen bereiken dat onze gezond en goed gemotiveerd door kunnen blijven werken. De gemiddelde leeftijd bij Bavaria is met ongeveer 45 jaar relatief hoog. Juist daarom, en zeker in het licht van de stijgende pensioenleeftijd, vormt het project duurzame inzetbaarheid de komende jaren een speerpunt binnen ons personeelsbeleid. Afgelopen jaar lag onze focus op het opzetten van een goed en structureel gezondheidsbeleid, in lijn met de begane grond van het huis van werkvermogen. We zien gezondheid als een gedeelde verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer. Als werkgever richten we onze activiteiten op het gezond krijgen en gezond houden van onze werknemers. Daarbij richtten we ons in 2012 op meerdere initiatieven gericht op preventie en behandeling. Het structureel optuigen van het preventief medisch onderzoek (PMO) kreeg aandacht,

19 evenals de beschikbaarheid van gezonde voeding in de kantine en food carrousels, het stimuleren van een gezonde levensstijl met genoeg beweging en het aanbieden van programma s om te stoppen met roken en gewicht te verliezen. Onderdeel van het beleid op duurzame inzetbaarheid is het preventief medisch onderzoek (PMO) waaraan bepaalde groepen werknemers vrijwillig kunnen deelnemen. Doel is om samen met de werknemers te ontdekken hoe ze gezond en gemotiveerd kunnen doorwerken door gezondheidsklachten op te sporen en zo nodig preventieve maatregelen te nemen. In 2011 is het PMO uitgevoerd bij in totaal 142 werknemers werkzaam in de bottelarij of boven de vijftig jaar. In 2012 besloten we om iedere medewerker elke drie jaar voor een PMO uit te nodigen. Afgelopen jaar werd het PMO op vijf locaties uigevoerd voor werkzaam in de mouterij, de horeca, het warehouse en de Koningshoeven. 48% van de heeft daadwerkelijk aan het PMO deelgenomen. De hoofdconclusie van de onderzoeken is dat een deel van de niet voldoet aan de Nederlandse norm voor gezond bewegen en de fitnorm. Daarnaast zijn overgewicht, roken en een te hoge bloeddruk en/of cholesterolgehalte belangrijke problemen. Medewerkers die deelnemen en waarbij problemen worden gesignaleerd, worden na het onderzoek onder controle gehouden door de bedrijfsarts, eventueel samen met de huisarts. Voortbordurend op de hoofdconclusies van het PMO in het najaar van 2012, hebben we begin 2013 twee programma s voor opgezet die problemen ervaren met het behoud van een gezonde levensstijl: het Personal training project en het programma Stoppen met roken. Medewerkers met overgewicht kunnen op locatie deelnemen aan het personal training project, waarbij ze begeleiding krijgen van een diëtiste en een personal trainer en kunnen sporten in ons eigen fitnesscentrum (onderdeel van het hoofdkantoor). Vooraf wordt in samenspraak met de begeleiders een doel afgesproken. In eerste instantie betalen de deelnemers zelf de kosten, maar bij het behalen van het gestelde doel worden de kosten volledig vergoed door Bavaria. Inmiddels zijn acht werknemers gestart met dit traject. Daarnaast zijn we een jaarlijks terugkerende en vrij toegankelijke training gestart die en hun partners, ondersteunt bij het stoppen met roken. De eerste groep is gestart en bestaat uit veertien. We vroegen van onze nog meer aandacht voor een gezonde levensstijl. We hebben onze bedrijfsfitness actief gepromoot in onder andere interne nieuwsbrieven en de openingsuren veranderd. Het aantal dat wekelijks gebruik maakt van de faciliteiten is mede daardoor ruimschoots verdubbeld. Ook lieten we het productaanbod in de bedrijfskantine in 2012 analyseren door diëtisten. Daaruit bleek dat het assortiment gezonder kon worden. Eind 2013 willen we een gezonde kantine, zodat we onze bewuster maken van het effect van voeding op hun gezondheid. Begin 2013 structureerden we ook ons preventiebeleid. Als een medewerker last heeft van werkgerelateerde fysieke klachten, kan door de bedrijfsarts of de fysiotherapeut een werkplekonderzoek aangevraagd worden. De bedrijfsfysiotherapeut brengt met de medewerker een bezoek aan de werkplek. De doet zijn/haar handelingen op normale dagelijkse de wijze. Deze worden gefotografeerd. Vervolgens geeft de bedrijfsfysiotherapeut aanwijzingen om deze werkzaamheden op een goede manier uit te voeren. Ook hiervan worden foto s gemaakt. Daarna wordt bekeken of er eventueel fysieke aanpassingen aan de werkplek mogelijk zijn. Het gaat veelal om kleine aanpassingen, zoals het verlagen van planken zodat minder hoeven te reiken. Dergelijke werkplekonderzoeken willen we vaker gaan inzetten. Nog te veel ziekteverzuim en ongevallen Ons ziekteverzuim vinden we structureel te hoog. In 2012 is daarom opnieuw hard gewerkt om het ziekteverzuim terug te dringen. Daar zijn we gedeeltelijk in geslaagd. Het ziekteverzuim was met 4,47% lager dan in 2011, maar ons doel voor 2012 van 4,13% hebben we niet gehaald. Eén van de oorzaken van het hogere ziekteverzuim was een aanhoudende griepepidemie. De komende jaren willen we ons richten op de overige verdiepingen in het huis van werkvermogen. Daartoe gaan we allereerst onze sturingsmogelijkheden op het gebied van duurzame inzetbaarheid in kaart brengen, 2012 MVO 19

20 We willen kwaliteitsstreven meegeven. Het motto dat we mensen mee geven is: Als we iets doen, doen we het goed. Ongeacht waar in de organisatie je zit. Mensen functioneren het beste als ze weten hoe het bedrijf in elkaar zit en ook hun eigen werkzaamheden daarin kunnen plaatsen. Doel van onze inspanningen op opleidingsgebied is het benutten van talent, waardoor zowel de belangen van de medewerker als van de organisatie gediend worden." Kees van Kollenburg Opleidingscoördinator Bavaria door het opzetten van een inzetbaarheidcockpit. Daarin vallen onder andere aspecten als ziekteverzuim, functie en dienstjaren. Op basis van de gegevens moet het mogelijk worden op managementniveau efficiënter te sturen op duurzame inzetbaarheid van. Veiligheid Op het gebied van veiligheid is veel gedaan de laatste jaren. Helaas zijn we er nog niet. In 2012 hebben we verder gezocht naar nieuwe mogelijkheden. Daarbij hebben we goede voorbeelden gezocht: welke bedrijven zijn succesvol en hoe hebben ze dit gerealiseerd? Het terugdringen van het aantal ongevallen met verzuim is een belangrijk speerpunt. In 2015 willen we dit aantal teruggebracht hebben naar nul. In 2012 registreerden we negentien ongevallen met verzuim. Ondanks de reductie ten opzichte van 2011, vinden we dit aantal nog steeds te hoog. Daarom zijn we in 2012 gestart met het ontwikkelen van het Masterplan veiligheid om de veiligheid van activiteiten en in en rondom de brouwerij naar een hoger plan te tillen. We betrekken actief bij de praktische invulling van het plan. Zij weten immers als geen ander hoe, waar en waarom veiligheidsrisico s ontstaan en hoe we deze kunnen voorkomen of verhelpen. In 2013 willen we dat het plan operationeel wordt. Introductie mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid Het stimuleren van mantelzorg past ook binnen ons beleid van duurzame inzetbaarheid. Op dit gebied werkten we actief samen met de Gemeente Laarbeek. Veel mensen veel meer dan we ons soms bewust van zijn hebben de zorg van naasten op zich genomen. De gemeente heeft het mantelzorgproject in 2012 beëindigd. Intern vinden we het belangrijk om mantelzorgers de ruimte en mogelijkheden te geven om hun zorgtaken op een goede wijze in te vullen. Afgelopen jaar stelden we een externe mantelzorgmakelaar aan die ondersteund in het proces. Daarnaast voeren leidinggevenden gesprekken met en stimuleren we het maken van individuele afspraken tussen mantelzorgers en hun leidinggevenden. Personeelsfunctionarissen worden daarbij betrokken. In 2013 gaan we de mantelzorgmakelaar actief promoten via de bedrijfsarts. Begeleiding van mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt Sinds 2003 werkt Bavaria samen met Stichting ORO uit Helmond, die mensen met een (verstandelijke) beperking begeleidt en ondersteunt, zodat zij een volwaardige plaats in de samenleving kunnen creëren. Eén van de uitgangspunten is het ondersteunen van cliënten bij het werken in reguliere, betaalde of onbetaalde banen. Binnen Bavaria blijken veel werkzaamheden geschikt voor cliënten van ORO. In 2012 werkten we met ongeveer 15 jongens van ORO. Drie dagen per week werkt de werkpost Bavaria op twee verschillende locaties binnen Bavaria. De werkpost is een groep van gemiddeld 9 cliënten die onder directe begeleiding staan van een begeleider van ORO. Naast de werkpost Bavaria werken nog enkele cliënten individueel binnen Bavaria. Zij worden op afstand begeleid door een trajectbegeleider van Ambitie. Ambitie is een afdeling van ORO en gespecialiseerd in het begeleiden en ondersteunen van cliënten naar passend werk. Er is een nauwe samenwerking tussen de werkpost Bavaria en de afdeling Ambitie. De cliënten van ORO helpen ons met diverse inpakwerkzaamheden (zoals promotiepakketten en geschenkverpakkingen van bierglazen), omstapelwerkzaamheden (kratten en pallets) en klussen in het distributiecentrum (zoals emballage opruimen en kratten ompakken). De positieve aanwezigheid en instelling van deze groep leidde ertoe dat de werkzaamheden afgelopen jaar steeds verder verbreedden; via collega s werden allerhande klusjes aangedragen. De toegevoegde waarde van de samenwerking is groot; zowel voor de cliënten van ORO als voor ons. Zij kunnen (werk)ervaring opdoen en breiden hun sociale contacten uit. Voor ons draagt hun aanstekelijke enthousiasme en humor bij aan de sfeer op de werkvloer, de kantine en daarmee binnen het hele bedrijf.

Inhoudsopgave. 1 Ketendenken. 2 Wie is Bavaria. 3 Onze doelen. 4 Hoe ziet ons speelveld eruit? 5 Segmentatie naar onze vijf pijlers.

Inhoudsopgave. 1 Ketendenken. 2 Wie is Bavaria. 3 Onze doelen. 4 Hoe ziet ons speelveld eruit? 5 Segmentatie naar onze vijf pijlers. MVO verslag 2013 Inhoudsopgave 1 Ketendenken 1.1 Stakeholders 3 1.2 Dialoog in 2013 4 2 Wie is Bavaria 2.1 Voorwoord 7 2.2 Ethisch gedrag & compliance 9 2.3 Strategie, visie en beleid 10 3 Onze doelen

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 4. Uitdagend 6. Over dit jaarverslag 8. Aantoonbaar duurzaam 10. Stakeholders zijn belangrijk 12. Zorg voor mens en omgeving 14

Inhoud. Voorwoord 4. Uitdagend 6. Over dit jaarverslag 8. Aantoonbaar duurzaam 10. Stakeholders zijn belangrijk 12. Zorg voor mens en omgeving 14 Duurzaam ondernemen 2010 Inhoud Bijlagen 1 De Bavaria organisatie 2 Stakeholder informatie Bavaria 3 Milieukundige indicatoren 4 Sociale en maatschappelijke indicatoren 5 Lijst gebruikte afkortingen 1

Nadere informatie

Smaakmakers in snoep. Perfetti Van Melle Benelux Maatschappelijk Jaarverslag over het jaar 2012 Juni 2013, Breda

Smaakmakers in snoep. Perfetti Van Melle Benelux Maatschappelijk Jaarverslag over het jaar 2012 Juni 2013, Breda Smaakmakers in snoep Perfetti Van Melle Benelux Maatschappelijk Jaarverslag over het jaar 2012 Juni 2013, Breda 1 Over Perfetti Van Melle Perfetti Van Melle draagt de naam van haar oprichters: de Italiaanse

Nadere informatie

Want duurzaamheid is wat we leveren. Duurzaamheidsverslag

Want duurzaamheid is wat we leveren. Duurzaamheidsverslag Duurzaamheidsverslag Want duurzaamheid is wat we leveren Ondanks de turbulente economische tijden is onze focus op duurzaamheid onverminderd krachtig geweest. Juist de nieuwe economische orde die door

Nadere informatie

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010.

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. 2 Steeds meer mensen hebben oprechte belangstelling voor duurzaamheid. Gelukkig maar, want door duurzaam met de

Nadere informatie

PEO PLE PLA NET PRO. leidraad voor ons handelen. People, Planet, Profit. Rockwool jaarverslag 2004 Sociaal en Milieu

PEO PLE PLA NET PRO. leidraad voor ons handelen. People, Planet, Profit. Rockwool jaarverslag 2004 Sociaal en Milieu PEO PLE People, Planet, Profit leidraad voor ons handelen PLA NET PRO Rockwool jaarverslag 2004 Sociaal en Milieu F I T Ik geloof dat ieder recht ook een verantwoordelijkheid inhoudt, en elke kans die

Nadere informatie

MVO. ANWB Maatschappelijk Jaarverslag 2012

MVO. ANWB Maatschappelijk Jaarverslag 2012 MVO ANWB Maatschappelijk Jaarverslag 2012 INHOUD 3 Voorwoord 4 Hoofdstuk 1: Kerngegevens 5 Hoofdstuk 2: Maatschappelijke doelstellingen 6 Hoofdstuk 3: Profiel 6 3.1. De organisatie ANWB 9 3.2. Ontwikkelingen

Nadere informatie

MVO Jaarverslag 2010 Veerkracht. MVO Verslag 20

MVO Jaarverslag 2010 Veerkracht. MVO Verslag 20 MVO Jaarverslag 2010 Veerkracht MVO Verslag 20 1 2 Mn Services en maatschappelijk verantwoord ondernemen Inhoudsopgave mvo jaarverslag 2010 2 Woord vooraf: Veerkracht 4 Over dit verslag 8 Samenvatting

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen WVE

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen WVE Beleidsplan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen WVE Opgesteld ter besluitvorming in MO, D&H en AB Opgesteld door: Hans Stellaard (WVE) Judith Kurvers (CSR Academy) Timo Cochius (CSR Academy) Lars Moratis

Nadere informatie

BMA Ergonomics DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2013

BMA Ergonomics DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2013 BMA Ergonomics DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2013 Inhoud Voorwoord 5 Over dit verslag 6 De kringloop sluiten 8 Onze stakeholders 10 Ons bedrijf 12 Productie 18 Ontwikkeling 18 Leveranciers 20 Medewerkers 22 Gebruik

Nadere informatie

Albron GRI-verslag 2014

Albron GRI-verslag 2014 Albron GRI-verslag 2014 Index Bladzijde Samenvatting... 4 Algemene indicatoren Strategie en analyse... 6 Organisatieprofiel... 8 Commitments met externe initiatieven... 11 Vaststelling van materiële onderwerpen

Nadere informatie

MVO-jaarverslag 2011. Jumbo Supermarkten. Een duurzame boodschap

MVO-jaarverslag 2011. Jumbo Supermarkten. Een duurzame boodschap MVO-jaarverslag Jumbo Supermarkten Een duurzame boodschap Onze MVO-strategie Inhoudsopgave Managementverklaring 3 Samenvatting 4 1 MVO-strategie 6 2 Energie 8 Vermindering CO 2 emissies 8 Energiebesparing

Nadere informatie

Kalfsvlees met visie. MVO-verslag

Kalfsvlees met visie. MVO-verslag Kalfsvlees met visie MVO-verslag 1 inhoud Voorwoord 2 Over VanDrie Group 5 1. MVO bij VanDrie Group 9 2. Aandacht voor de medewerkers 15 3. Aandacht voor ketenpartners en omgeving 21 4. Voedselveiligheid

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Het duurzaam inzetbaar houden van mensen werkt. Daar zit onze toegevoegde waarde: voor de medewerker, voor de klant én voor ons zelf!

Jaarverslag 2012 Het duurzaam inzetbaar houden van mensen werkt. Daar zit onze toegevoegde waarde: voor de medewerker, voor de klant én voor ons zelf! Jaarverslag 2012 Het duurzaam inzetbaar houden van mensen werkt. Daar zit onze toegevoegde waarde: voor de medewerker, voor de klant én voor ons zelf! Meurs & Molijn Jaarverslag 2012 Voorwoord Het was

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen Maatschappelijk verantwoord ondernemen VERSLAG OVER 2013 Colofon & contactgegevens Dit is het MVO-verslag 2013 van E.ON Benelux. Informatie die ontbreekt in dit verslag is terug te vinden in het E.ON Sustainability

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag

Duurzaamheidsverslag Duurzaamheidsverslag Kern Profiel Koninklijke BAM Groep wil op verantwoorde wijze deelnemen aan de maatschappij. Verdere uitwerking van het beleid op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen

Nadere informatie

DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2012 T-MOBILE

DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2012 T-MOBILE DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2012 T-MOBILE Colofon Dit duurzaamheidsverslag is een uitgave van T-Mobile Netherlands BV Waldorpstraat 60 2521 CC Den Haag telefoon: +31 (0)6 14 09 50 00 e-mail: mvo@t-mobile.nl www.t-mobile.nl

Nadere informatie

1. Introductie, toelichting bij de rapportage en algemene artikelen pag. 2. 2. Thema Gezonder eten en leven pag. 5

1. Introductie, toelichting bij de rapportage en algemene artikelen pag. 2. 2. Thema Gezonder eten en leven pag. 5 1. Introductie, toelichting bij de rapportage en algemene artikelen pag. 2 2. Thema Gezonder eten en leven pag. 5 3. Thema Verduurzaming grondstoffen, productie en inkoop pag. 9 4. Thema Efficiënt energie

Nadere informatie

MVO-rapportage 20 10

MVO-rapportage 20 10 MVO-rapportage 20 10 Voorwoord Veel bedrijven streven ernaar hun negatieve impact op het milieu te reduceren. Wij doen het meteen goed en streven naar een positieve impact op mens en milieu. Zo willen

Nadere informatie

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 verbinding 1 Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 2 3 Inhoudsopgave VOORWOORD 7 3. MVO IN DE ORGANISATIE 21 5. KETENVERANTWOORDELIJKHEID

Nadere informatie

DE KRACHT VAN HET GEHEEL

DE KRACHT VAN HET GEHEEL DE KRACHT VAN HET GEHEEL ONZE MENSEN BEDRIJFSONGEVALLEN INJURY FREQUENCY RATE AANTAL MET VERZUIM 166 144 BEDRIJFSONGEVALLEN MET VERZUIM PER MILJOEN GEWERKTE UREN 0 ONGEVALLEN 94 9,4 9,0 0 2011 2012 2015

Nadere informatie

JAARVERSLAG de Baak 2014

JAARVERSLAG de Baak 2014 JAARVERSLAG de Baak 2014 Driebergen - Noordwijk - Den Haag Verbonden met VNO-NCW De Baak Postbus 69 2200 AB Noordwijk Koningin Astrid Boulevard 23 2202 BJ Noordwijk (071) 369 01 00 info@debaak.nl www.debaak.nl

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

inhoudsopgave VOORWOORD BELEIDSVERKLARING 6 PEOPLE PLANET PROFIT NAWOORD 27 Directie 4 Voorwoord - Manager HRM Frank Schoof 9 Personeelsbeleid 10

inhoudsopgave VOORWOORD BELEIDSVERKLARING 6 PEOPLE PLANET PROFIT NAWOORD 27 Directie 4 Voorwoord - Manager HRM Frank Schoof 9 Personeelsbeleid 10 mvo jaarverslag 2013 inhoudsopgave VOORWOORD Directie 4 BELEIDSVERKLARING 6 PEOPLE Voorwoord - Manager HRM Frank Schoof 9 Personeelsbeleid 10 PLANET Voorwoord - mvo-officer Michel Korstanje 17 CO 2 -Prestatieladder

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Jaarverslag 2014 1 Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Inhoud Voorwoord raad van bestuur 3 Kerncijfers 4 Omgeving 6 Belanghebbendendialoog 7 Duurzame prioriteiten 7 Strategie 8 Visie

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G 2 0 1 3

J A A R V E R S L A G 2 0 1 3 JAARVERSLAG 2013 IBN Social Return draait om mensen, geeft veel terug en vormt ons. Social Return, in mensen investeren, is nu gericht en winstgevend in te zetten voor opdrachtgevers en nemers. De pragmatische

Nadere informatie

De essentie van vertrouwen

De essentie van vertrouwen De essentie van vertrouwen ASR Jaarverslag 2011 Profiel ASR kiest er bewust voor om de andere verzekeraar te zijn. De verzekeraar die mensen financieel bewuster wil maken. Dit doen we door voortdurend

Nadere informatie

duurzaamheidsverslag Een betere bank die bijdraagt aan een betere wereld

duurzaamheidsverslag Een betere bank die bijdraagt aan een betere wereld duurzaamheidsverslag 2012 Een betere bank die bijdraagt aan een betere wereld duurzaamheid voor ABN AMRO in 2012 in het kort duurzaamheid voor ABN AMRO in 2012 in het kort Als toonaangevende bank in Nederland

Nadere informatie

Groeien naar meer waarde

Groeien naar meer waarde Eurobottle Flestic Holding B.V. Groeien naar meer waarde NRK collectief ISO 26000 Eurobottle Flestic Holding B.V. Groeien naar meer waarde NRK collectief ISO 26000 Versie 1.1 (04-11-2014) Groeien naar

Nadere informatie