DOC.NR. : Nota afstemming Onderwijs Arbeidsmarkt voor de cluster Logistiek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DOC.NR. : Nota afstemming Onderwijs Arbeidsmarkt voor de cluster Logistiek"

Transcriptie

1 LOGISTIEK Afstemming Onderwijs Arbeidsmarkt DOC.NR. : AAN : CC : SERR Platform Onderwijs - Arbeidsmarkt AUTEUR : Lies Dierckx DATUM : BETREFT : Nota afstemming Onderwijs Arbeidsmarkt voor de cluster Logistiek TER BESPREKING TER INFORMATIE TER VERDUIDELIJKING VERTROUWELIJK ANTWOORD A.U.B. Inleiding In de pijler Logistiek van het Streekpact worden twee doelstellingen opgenomen m.b.t. de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt: (1) Zorgen voor een goede aansluiting van het beschikbare arbeidsaanbod aan de vraag van de Kempense logistieke sector en het wegwerken van (kwantitatieve) knelpunten. (2) Het studieaanbod en de studie-inhoud van het onderwijs en de opleidingsinstellingen goed laten aansluiten op de vraag van de Kempense logistieke sector. Het SERR Platform Onderwijs-Arbeidsmarkt engageerde zich om het opleidingsaanbod en de knelpunten in kaart te brengen. Deze nota vormt het resultaat van de denkoefening. In wat volgt vindt u de gehanteerde werkwijze, de vaststellingen en de aanbevelingen met betrekking tot de (mis)match tussen onderwijs en arbeidsmarkt voor de logistieke sector terug. Inhoud: - Werkwijze - Kempens opleidingsaanbod logistiek o Huidig aanbod o Aanbod in de pijplijn - Vaststellingen o Instroom in de sector o Afstemming onderwijs arbeidsmarkt o Evoluties in de logistieke sector - Conclusie - Aanbevelingen - Bijlage

2 Werkwijze Een werkgroep Deze nota is het resultaat van een denkoefening, voorbereid en opgevolgd door een ad hoc werkgroep, in de schoot van het SERR Platform Onderwijs-Arbeidsmarkt. In de werkgroep zetelen de innovatiecoördinator van GO!, een leerkracht logistiek van de Stedelijke Handelsschool Turnhout, een adviseur belangenbehartiging Talent van VOKA, het hoofd van de accountwerking van VDAB, de stafmedewerker Economie en een projectontwikkelaar van RESOC. De sectorconsulenten van SFTL (Sociaal Fonds voor Transport en Logistiek) en LOGOS (sectorfonds voor bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek) worden toegevoegd als experten. De werkgroep zet de bakens uit voor de behandeling van het brede thema logistiek, denkt mee na over en maakt de deelnemers warm om te participeren aan de focusgroepen. Nadien bespreekt men de focusgroepen om zo te komen tot de vaststellingen en aanbevelingen. Focusgroepen Een focusgroep is een gestructureerde discussie in een kleine groep van stakeholders (4-12 personen), begeleid door een gespreksleider. Een focusgroep kan gezien worden als een combinatie van een gericht interview en een discussiegroep. Aan de hand van een gestructureerd interview worden de deelnemers gevraagd om na te denken over het opleidingsaanbod en de match met de arbeidsmarkt voor het thema logistiek. Ze worden gevraagd om na te denken over mogelijke knelpunten, aandachtspunten, behoeften en toekomstige uitdagingen. De methode van de focusgroep is flexibel en biedt de deelnemers de kans elkaar te bevragen, te inspireren, opvattingen te ontwikkelen en naar voren te brengen. Bovendien legt de discussie de achterliggende redeneringen en gedachten bloot. In maart 2011 werden twee focusgroepen georganiseerd: 1) Vanuit de bedrijven waren volgende partners aanwezig: - Eén vervoersbedrijf voor gevaarlijke stoffen in opdracht van chemie en farmacie - Twee logistieke centra voor voeding - De VOKA adviseur belangenbehartiging talent: arbeidsmarkt hrm onderwijs - Twee medewerkers van RESOC Kempen 2) Vanuit het onderwijs en de opleidingsverstrekkers noteerden we: - Innovatiecoördinator van het GO! - Leerkracht Logistiek van de Stedelijke Handelsschool Turnhout - Coördinator Consortium voor volwassenonderwijs De Rank - Verantwoordelijke CVO HIK voor de opleiding HBO5 transport, logistiek en mobiliteit - Opleidingscoördinator Bachelor Logistiek KHK - Departementshoofd Technologie KHK - Verantwoordelijke departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde - Medewerker De Coninck (private opleidingsverstrekker) - Instructeur competentiecentrum VDAB - Twee tewerkstellingsbegeleiders van CDO De Vesten Herentals - Twee medewerkers van RESOC Kempen Uitzetten van bakens De term logistiek dekt een brede lading. Onder logistiek verstaan we de organisatie, de planning en het beheer van alle activiteiten rond bewerking, transport en opslag van producten, vanaf de eerste winning als grondstof tot en met de levering als eindproduct aan de klant. 2

3 Onderstaande tabellen geven weer welke bakens uitgezet worden om het thema te behandelen. Beroepen die WEL meegenomen worden: Arbeidersprofielen magazijn: Orderpicker Bestuurder heftruck / reachtruck Medewerker laden en lossen Medewerker onderdelen / wisselstukken. Bediendenprofielen logistiek Dispatcher Expediteur Supply Chain Manager Logistiek bediende Planner Douanedeclarant. Beroepen die NIET meegenomen worden in deze focusgroep: Personenvervoer (busvervoer, taxi, ) Chauffeurs van vrachtwagens / bestelwagens (tekort aan chauffeurs, vakbekwaamheidsattest,..) Vervaardiging van transportmiddelen Matrozen / binnenschippers Spoorvervoer (wagonlosser, wagoncontroleur, treinbestuurders/ rangeerders) Bestuurdersfuncties (zoals vrachtwagenchauffeur) worden niet meegenomen, omdat een regionale bespreking weinig meerwaarde heeft. De knelpunten die zich stellen kunnen we niet regionaal oplossen. Er stelt zich geen probleem op het vlak van stageplaatsen voor leerlingen in het BSO of bij de VDAB, de leerlingen en cursisten kunnen meestal kiezen uit verschillende stageplaatsen. Er is wel te weinig instroom in de opleiding in BSO omwille van het imagoprobleem van het beroep. Hiervoor worden echter al heel wat acties opgezet (zoals TruckXperience). Bij de VDAB-opleidingen stelt zich het omgekeerde probleem: de wachttijden voor cursisten om de opleiding te starten worden te lang wegens te weinig opleidingscapaciteit. Daarom worden er formules uitgewerkt door het sectorfonds en VDAB om de opleidingscapaciteit van VDAB te verhogen en wordt de Individuele Beroepsopleiding in de Onderneming (IBO) sterk gepromoot. De functies specifiek voor de binnenvaart en het goederenvervoer per trein worden in deze oefening niet meegenomen omdat hier ook geen knelpunten zitten die we regionaal kunnen aanpakken. Een groot deel van de logistieke activiteiten zit niet onder de logistieke sector. Veel logistieke profielen werken in de chemische sector, in de voedingssector, Ook deze profielen nemen we mee in de denkoefening. 3

4 Kempens opleidingsaanbod logistiek Er is in de Kempen een aanbod op verschillende niveaus van onderwijs/ opleidingsverstrekkers. Het aantal leerlingen dat afstudeert in deze opleidingen kunt u terugvinden in bijlage. De private opleidingsverstrekkers worden niet opgenomen in dit overzicht. Huidig aanbod Voltijds Secundair Onderwijs - BSO specialisatiejaar logistiek (7 de jaar) in Turnhout - TSO handel-logistiek (5 de 6 de jaar) in Westerlo, Geel en Mol Het TSO handel-logistiek laat leerlingen proeven van jobs in de logistiek met het HALO-project. Het is echter geen volwaardige TSO-opleiding logistiek. Deeltijds Secundair Onderwijs - administratief medewerker expeditie (Herentals) - goederenbehandelaar-magazijnier (Herentals) - goederenbehandelaar-magazijnmedewerker (Herentals) - goederenbehandelaar-magazijnier-heftruckchauffeur (Herentals) Hoger Beroepsonderwijs - graduaat transport, logistiek en mobiliteit (Geel) Hoger Onderwijs - bachelor in de logistiek (Geel) - bachelor in het bedrijfsmanagement logistiek management (Geel - Turnhout) VDAB-opleidingen - opleiding vrachtwagenchauffeur (Herentals) - opleiding heftruckchauffeur (Herentals) - opleiding medewerker magazijn (Herentals) - ervaringsbewijs heftruck / reachtruck Aanbod in de pijplijn VTI Spijker te Hoogstraten diende in het schooljaar een aanvraag in voor de opstart van een opleiding BSO 7 de jaar Kantoor-logistiek. Deze opleiding werd niet goedgekeurd. De Handelschool Salus Nostra in Mol wenst in het schooljaar eveneens een aanvraag in te dienen voor het inrichten van een logistieke opleiding. CDO Kogeka heeft reeds een opleidingsaanbod voor logistieke profielen (goederenbehandelaar magazijnier heftruckchauffeur). Drie jaar geleden ging men hiermee van start op vraag van een aantal bedrijven. De instroom van leerlingen is zeer beperkt. Het vinden van 4

5 tewerkstellingsplaatsen is zeer moeilijk (mede omwille van de beperkte mobiliteit van de jongeren) waardoor ook de uitstroom niet evident is. Daarnaast geeft men aan dat de logistieke sector de seizoen pieken opvangt met uitzendkrachten. De jongeren in deeltijds onderwijs worden verdrongen door deze werknemers. CDO Kogeka richtte dit schooljaar de opleiding niet in, volgend jaar wordt dit herbekeken. VDAB onderzoekt de mogelijkheden om in de bediendenopleiding een cluster logistiek uit te bouwen. Hierbij wordt onderzocht welke regionale klemtonen gelegd moeten worden. Het Taxandria CVO Turnhout heeft de onderwijsbevoegdheid voor een HBO5-opleiding logistiek. Deze opleiding werd dit schooljaar niet ingericht maar zal het volgende schooljaar opnieuw bekeken worden. LIITC: Logistiek Innovatie, Incubatie en Training Centrum Bij logistiek met hoge toegevoegde waarde gaat het niet meer enkel om opslag en transport, maar ook om toegevoegde waarde creëren door bewerkingen op de producten uit te voeren of te (her)verpakken en zo af te stemmen op de markt waarvoor ze bestemd is. Deze postponed manufacturing gebeurt veelal in grote distributiecentra. Dit betekent een veel complexere logistiek, waarbij de huidige logistieke concepten niet meer volstaan omdat ze niet langer de grotere volumes en de veranderende markt aankunnen. De logistieke centra staan bijgevolg voor een grote uitdaging, waarbij nood is aan een fundamentele innovatie van logistieke concepten. Deze innovatie vinden we terug in een volledige transformatie van de logistieke keten, gebaseerd op Lean design principles. Deze principes vertrekken vanuit een sterke klantenfocus en zorgen ervoor dat de klantenorders optimaal aangeleverd worden, en dit met zo weinig mogelijk verspilling (o.a. wachttijden, energieverbruik, enz.). Het vertalen van deze principes in logistieke concepten vergt zware investeringen in onderzoek en ontwikkeling om uiteindelijk tot een fundamentele hertekening van de logistieke concepten te komen. In dat kader wil vzw LIITC met als oprichters de KU Leuven, de K.H.Kempen en Nike ELC een innovatie-, incubatie- en trainingscentrum voor de logistiek uitbouwen in onze regio. Met het centrum worden drie doelstellingen beoogd: - De uitbouw van een Open innovatie- en incubatiecentrum: het centrum wil een ontmoetingsplaats zijn voor ondernemers, docenten, werknemers, onderzoekers, studenten, binnen- en buitenlandse logistieke actoren, die de uitdaging aangaan om de logistieke concepten en ketens te vernieuwen en te toetsen op duurzaamheid en sociale en economische impact. - Het centrum wil een Open Trainingscentrum zijn: Het trainingscentrum wil cursisten en studenten confronteren met authentieke taken die een weerspiegeling zijn van de kennis en de vaardigheden die in een reële werkomgeving nodig zijn. Uitgangspunten zijn professionele begeleiding en opleidingen (diverse onderwijsniveaus), opleidingen op maat, praktijkgerichtheid (cf. ligging campus) groepswerk en groepsactiviteiten. - Men wil het centrum openstellen als Trainingscentrum logistiek: opleiding in Lean and sustainable logistics van o.a. Nike-medewerkers en logistieke partners wereldwijd. Het gebouw (ca m²) wordt gerealiseerd door IOK (met opstalrecht) op de logistieke campus Langvoort Laakdal, waar onder meer Nike ELC en Europort Containers Meerhout gelokaliseerd zijn. De bedoeling is om eerst het concept te verdiepen met de partners, vooraleer de stap gezet wordt naar een verbreding. 5

6 Vaststellingen Houd in uw achterhoofd Binnen het kader dat de werkgroep afbakende, namen we met de focusgroepen een foto van de sector logistiek. Deze foto is een momentopname, gekeken door de lens van de personen die zich wensten te engageren voor de oefening. Een aantal zaken zullen hierdoor ongetwijfeld overbelicht of onderbelicht zijn. Enkele cijfergegevens alsook een bespreking van de focusgroepen met de werkgroep nuanceren het beeld. Instroom in de sector Instroom in opleidingen Imagoprobleem In álle opleidingen logistiek die ingericht worden in onze regio is de beperkte instroom hét grote probleem. De cijfers van het aantal afgestudeerden per opleiding in bijlage zijn sprekend. Werkzoekenden kiezen wel meer voor opleidingen die zich richten naar een logistiek beroep. Een verklaring voor de beperkte initiële instroom is het imagoprobleem van de sector. De sector staat bekend als vervuilend, ruimteopslorpend en laagwaardig. Daarnaast stellen we vast dat de sector een zeer breed spectrum aan activiteiten omvat, waarvan de meeste onbekend zijn bij het brede publiek. Enkel de zichtbare beroepen (vrachtwagenchauffeur) zijn gekend, de logistieke processen en activiteiten die hierachter schuilgaan zijn ongekend, dus onbemind? Er wordt reeds volop ingezet op allerhande campagnes die het imago verbeteren en de sector bekender maken. De Vlaamse overheid (Flanders Logistics), de sectorfondsen (Het Sociaal Fonds Transport en Logistiek (SFTL), LOGOS, het Fonds voor de Rijn-en Binnenscheepvaart (FRB)), het RTC en het onderwijs nemen allerlei initiatieven (vaak samen) om de verschillende beroepen en de (deel)sectoren in de kijker te zetten. Allerhande leuke websites, educatieve pakketten en spelen, simulators, zagen reeds het licht en worden intensief ingezet. Mooie voorbeelden zijn o.a. - de campagne The flow (theflow.be) van Flanders Logistics over de logistieke keten - Let s Go (letsgo.be) waar allerhande logistieke beroepen in de kijker gezet worden - voor het wegvervoer de website vrachtwagenchauffeur.be en hieraan gekoppeld Star Truck (www.startruck.be) - de website areyouwaterproof.be van een aantal maritieme werkgevers en scholen - de binnenvaartcockpit van FRB bij Hidrodoe - de Top Shoe Supply Chain Competition georganiseerd door de K.H. Kempen, het RTC en een aantal bedrijven - beroepenfilms en reportages van VDAB - deelname van de sector aan de SID-beurzen Al deze inspanningen hadden echter nog geen spectaculaire stijging van het aantal leerlingen tot gevolg voor de verschillende onderwijs/opleidingsverstrekkers. 6

7 Motieven om logistiek te studeren In de HBO5 1 -opleidingen stromen voornamelijk cursisten in die al werken in de logistieke sector en via avondonderwijs een hoger diploma willen behalen. De vaststelling is wel dat het profiel van de cursisten in deze opleiding opmerkelijk lager is in vergelijking met de cursisten in andere HBO5- opleidingen. KHK ziet dat leerlingen vooral kiezen voor de richtingen logistiek als ze al eerder in contact kwamen met de sector (ouders die werken in een logistiek bedrijf, stage in het secundair onderwijs gedaan, ). VDAB bevestigt deze motieven. De Coninck geeft aan dat volwassenen, na of tijdens outplacement een meerwaarde zien in het behalen van een attest heftruck/reachtruck voor hun verdere loopbaankansen. Jongeren in deeltijds onderwijs komen vaak in deze onderwijsvorm terecht nadat ze falen in voltijds onderwijs. Een screening op basis van competenties oriënteert hen vervolgens naar de logistieke opleiding. Instroom op de arbeidsmarkt Knelpuntberoepen De Kempen kan zijn logistieke ambities pas waarmaken als er ook voldoende (gekwalificeerde) arbeidskrachten aanwezig zijn. De evolutie van vergrijzing van de sector zet de bedrijven onder druk. Binnen de lijst van knelpuntberoepen van het arrondissement Turnhout vinden we heel wat logistieke beroepen terug. De recentste cijfers (2009) tonen een tekort aan bedienden planning en logistiek, bedienden expeditie m.n. dispatcher-transportplanners en vrachtwagenbestuurders. De oorzaken van het knelpuntkarakter bij de bediende planning en logistiek en de dispatchertransportplanners is vooral kwalitatief van aard. Bij de dispatcher-transportplanner spelen ook de arbeidsomstandigheden mee (stresserende job en beschikbaarheid). Bij de vrachtwagenbestuurders zien we in de eerste plaats dat de oorzaak een te beperkt aantal geïnteresseerde werknemers (kwantitatief) is, maar ook hier spelen de arbeidsomstandigheden een grote rol (ongunstige tijdsregeling, de hogere werk- en tijdsdruk en de verkeerscongestie). Heftruckchauffeurs en magazijniers vinden we niet meer terug in de knelpuntberoepenlijst. In de nieuwe lijst (2010) van knelpuntberoepen verscheen het beroep van heftruckchauffeurs opnieuw. Competente arbeidskrachten Bedrijven ervaren een gebrek aan de juiste competenties bij kandidaten die zich aanbieden. Er bieden zich veel kandidaten aan voor de arbeidersprofielen maar velen zijn ongekwalificeerd en hebben vaak een laag zelfbeeld, een lage motivatie en een gebrek aan juiste attitudes. De kandidaten die zich aanbieden zijn vaak niet in het bezit van de nodige attesten voor het besturen van een heftruck, reachtruck,. Wat betreft de bediendenprofielen geven de bedrijven aan dat het niet evident is om de juiste mensen te vinden. De bedrijven verwachten dat kandidaat-werknemers in staat zijn om te multitasken, een zekere maturiteit bezitten,. Bedrijven aarzelen bovendien om te investeren in (kandidaat)werknemers. De reden die zij hiervoor aanhalen zijn de dure opleidingen, die misschien niet zullen renderen wanneer werknemers het bedrijf vroegtijdig verlaten. De onderwijs/opleidingsverstrekkers en de werkgroep vullen hierop aan dat de bedrijven uit de logistieke sector uitgedaagd worden om een mentaliteitswijziging te ondergaan. Bedrijven zullen vandaag en in de toekomst moeten investeren in (opleiding van) personeel. Werknemers die de nodige competenties bezitten zullen hier anderzijds ook (financieel) voor gewaardeerd moeten worden. De werkgroep nuanceert deze vaststelling door aan te vullen dat grotere organisaties mogelijkheden zien om te investeren en dit ook daadwerkelijk doen. De kleine KMO heeft niet steeds de mogelijkheden om werknemers te laten doorgroeien. Zij zijn vaak op zoek naar werknemers met ervaringen die onmiddellijk inzetbaar zijn. 1 Hoger beroepsonderwijs, gesitueerd op niveau 5 van de Vlaamse kwalificatiestructuur 7

8 De onderwijs-opleidingsverstrekkers noteren zeer goede uitstroomcijfers voor de verschillende onderwijs-opleidingsvormen. De uitstroom van opleidingen naar de arbeidsmarkt, voor diegene die een logistieke opleiding genoten, vormt geen enkel probleem. Afstemming Onderwijs Arbeidsmarkt De logistieke opleidingen in het secundair onderwijs zijn relatief nieuw. Voor leerkrachten die ingezet worden in een logistieke opleiding, is het vaak niet evident om zich te bekwamen in de thematiek. De tijd die hen hiervoor geboden wordt is kort, er is bovendien veel materiaal aanwezig, maar geen kant en klare pakketten. Echter, met tal van initiatieven trachten de onderwijspartners in de regio Kempen hun onderwijs-/opleidingsaanbod af te stemmen op de noden van de arbeidsmarkt. Initiatieven ter bevordering van de afstemming Stages Leerlingen in deeltijds onderwijs vinden zeer moeilijk bedrijven die zich engageren om hen op te leiden en een deeltijdse job (3dagen/week) via een Industrieel Leercontract (ILC) aan te bieden. Via uitzendcontracten kunnen de jongeren vaak wel aan de slag, een engagement op langere termijn is moeilijk. Andere opleiding/onderwijsverstrekkers ervaren dit probleem niet, in tegendeel. De begeleiding van de stagiaire vanuit het bedrijf wordt door KHK ondersteunt door een draaiboek voor bedrijf en studenten. Op deze manier verloopt een stage goed. De Stedelijke Handelsschool Turnhout stelde echter vast dat bedrijven soms niet weten hoe ze een stage best aanpakken en organiseerde hierover een workshop. De opkomst van bedrijven op dit initiatief is evenwel teleurstellend. Projecten Vanaf 2009 werken drie Kempense scholen van het GO! onderwijs van de Vlaamse gemeenschap (Atheneum De Beeltjens Westerlo, Koninklijk Atheneum Geel, Koninklijk Technisch Atheneum Mol) samen om leerlingen TSO Handel-Logistiek (5 de en 6 de jaar) ook in de praktijk te laten proeven van jobs in de logistiek met het HALO-project (Handel-Logistiek project). Gezamenlijke bedrijfsbezoeken, logistieke stages met uitdagingen voor de leerlingen tijdens het jaar, logistieke spelvormen, competentiegericht leren, het is maar een greep uit de mogelijkheden die de leerkrachten hun leerlingen bieden. Om deze mogelijkheden zo praktijkgericht mogelijk in te vullen zijn de leerkrachten op zoek gegaan naar externe partners. Ze hebben hiervoor de enthousiaste medewerking gekregen vanuit de bedrijfswereld (Nike Emea Logistics, FWD, Black & Decker, Manpower, Kuehne en Nagel en Havi Logistics), de Kempense hogeschool K.H.Kempen, de Pedagogische Begeleidingsdienst, CLB, RTC en VOKA Kempen. Met deze externe partners hopen de scholen een kwalitatieve logistieke opleiding aan te bieden waardoor de Kempense logistieke sector een injectie aan talent krijgt. Eén van de drie scholen, het Atheneum De Beeltjens gaat wel stoppen met het aanbieden van de specialisatie logistiek binnen de richting handel, aangezien er te weinig interesse is voor de richting bij leerlingen. KHK neemt deel aan het project Topcoach voor toptalent 2. In dit project worden geselecteerde topstudenten in hun laatste (bachelor) jaar Logistiek Management in een bijzondere stage intensief begeleid door een topcoach van een bedrijf. Deze bijzondere stage is intensief met een afgebakend doel en deadline. Het professionele niveau en de werkattitude van het jong talent laten zich zien. De participerende bedrijven creëren een directe win-win situatie. Bedrijven uit de regio Kempen ervaren dit project als waardevol. 2 8

9 Attest heftruck/reachtruck In de verschillende opleidingen secundair onderwijs wordt een opleiding heftruck/reachtruck ingebouwd. Deze betekent een grote meerwaarde voor de jongeren wanneer ze op stage vertrekken (veiligheid) of wanneer ze op zoek gaan naar een job (attest). Voor het inrichten van deze opleiding kunnen de scholen beroep doen op de 72-urenstage van VDAB waarbij gebruik gemaakt kan worden van de opleidingsinfrastructuur van VDAB. De realiteit is dat scholen pas een opleiding kunnen plannen in de loop van mei/juni, met andere woorden op het einde van het schooljaar, wat te laat is in functie van stages. De Stedelijke Handelsschool Turnhout werkt om die reden niet meer samen met VDAB voor deze opleiding en ging op zoek naar een private speler en rekent de kosten door aan de leerlingen. Scholen voor deeltijds onderwijs, waarbij de leerlingen vaak meer moeite hebben om de rekening te betalen, wachten wel op het aanbod op het einde van het schooljaar. Evoluties in de logistieke sector De logistieke sector is een sector in volle evolutie. De studie van Idea Consult 3 brengt de ontwikkelingen in kaart en geeft weer welke bedrijfsprocessen dit met zich meebrengt. De studie stelt onder andere dat voor alle beroepen de taken complexer worden. Men voorspelt dat er een afnemende behoefte zal zijn aan laaggeschoold personeel ten gunste van midden- en hooggeschoold personeel. Voor de operationele beroepen (vrachtwagenbestuurders, heftruckbestuurders en magazijnarbeiders) heeft men in de toekomst geen nood aan hooggeschoolden maar aan anders-geschoolden. Zo zal bijvoorbeeld verwacht worden dat de beroepen heftruckbestuurder en magazijnier in de toekomst zullen samensmelten, een werknemer zal dan ook beide functies moeten kunnen uitvoeren. Wat de expediteurs, de planners/dispatchers en de douanedeclaranten betreft is er nood aan hoger gekwalificeerde werknemers. Er wordt een forse groei verwacht voor de verschillende magazijnberoepen, zoals de magazijnbedienden, de magazijniers/magazijnarbeiders en de heftruckbestuurders. Tegelijkertijd zullen beroepen door de automatisering van de werkvloer en het stijgende belang van slimme logistiek samensmelten. De magazijnbediende zal onder andere meer een supervisierol innemen. Een aantal competenties zal bovendien binnen elk van de beroepen in de toekomst essentieel worden. Men denkt o.m. aan IT-vaardigheden, maar ook aan andere generieke competenties zoals flexibiliteit en leergierigheid. Het is zo dat bedrijven van hun werknemers niet verwachten dat ze alles kennen vanaf de dag dat ze met hun job starten. Wat ze wel verwachten is dat de werknemer leergierig is en het werk vlug kan aanleren. Door de snelle aanpassingen in de sector wordt van de werknemer verwacht dat deze zich vlug kan aanpassen aan de wijzigingen op de werkvloer. Ook commerciële en communicatieve competenties worden steeds belangrijker in alle logistieke beroepen. 3 Idea Consult (2010). Ontwikkeling van een instrument voor arbeidsmarkt en competentieprognoses. Op 9

10 Conclusie Wanneer we het overzicht aan onderwijs- en opleidingsmogelijkheden bekijken in de regio Kempen kunnen we concluderen dat er zich een positieve evolutie afspeelt binnen zowel het aantal opleidings-onderwijsmogelijkheden als projecten. Het aanbod kent bovendien een brede spreiding over gans de regio Kempen. Inhoudelijk ontbreekt in de regio Kempen een 7 de specialisatiejaar op TSO-niveau. In het schema is TSO Handel logistiek terug te vinden maar het project is te beperkt om effectief te spreken van afgestudeerden logistiek op technisch niveau. De sector kampt met een imagoprobleem, voornamelijk diegene die bekend zijn met de sector starten met een opleiding. De evolutie die de sector vandaag (en in de toekomst) doormaakt verklaart een gedeelte van de vaststellingen met betrekking tot de afstemming onderwijs-arbeidsmarkt. De opleidingen in deeltijds en beroepsonderwijs zullen in de toekomst uitgedaagd worden om te evolueren naar andersgeschoolden. Ook de andere opleidings-en onderwijsverstrekkers worden uitgedaagd om bij te blijven en de evoluties op de voet te volgen en om nauw samen te werken met de sectoren en bedrijven uit de sector. Eveneens de bedrijven staan voor de uitdaging de evolutie van hun sector op de voet te volgen en hun manier van denken aan te passen, daar waar dit nog geen ingang vond. Bedrijven zullen meer moeten investeren in (opleiding van) personeel en een talentgericht HR-beleid. 10

11 Aanbevelingen Vanuit het bovenstaande overzicht van het opleidingsaanbod en de vaststellingen formuleren we in wat volgt aanbevelingen naar verschillende actoren. Hiermee trachten we tegemoet te komen aan de knelpunten en leemtes. Dit rapport zal bovendien ook overgemaakt worden aan de Kempense trekkers van het speerpunt Logistiek. Via de opvolgingsstructuur van het Streekpact zal de uitvoering van de aanbevelingen verder gemonitord worden. Uitbouw van een breed opleidingsaanbod Gezien het belang van de logistieke sector in de regio en het knelpuntkarakter van logistieke beroepen worden volgende initiatieven aanbevolen: - RESOC Kempen ondersteunt de vraag van VTI t Spijker uit Hoogstraten voor de uitbouw van een BSO-specialisatiejaar logistiek. - RESOC Kempen onderzoekt verder welke opleiding de Handelsschool Salus Nostra Mol zal aanvragen. - LOGOS onderzoekt de mogelijkheden tot de uitbouw van een expertopleiding logistiek die aansluit bij één van de deelsectoren van de internationale handel, vervoer en logistiek en die aansluit op een bachelor opleiding (Logistiek Management). RESOC Kempen ondersteunt de uitbouw van deze opleiding. - Inhoudelijk is er geen volwaardige opleiding op TSO-niveau. RESOC Kempen signaleert deze bestaande gap in de regio aan de verschillende onderwijskoepels. - Wat betreft het LIITC wenst RESOC Kempen via zijn plenaire vergadering op de hoogte te blijven van het project, dit in functie van het realiseren van het open karakter van het centrum naar de academische en bedrijfswereld. - Met de focusgroep maakten de onderwijs/opleidingsverstrekkers kennis met elkaar. RESOC Kempen beveelt een verdere onderlinge kennismaking en samenwerking aan opdat de actoren mekaar inspireren en stimuleren tot synergie. Een concreet voorbeeld van samenwerking werd in de focusgroepen reeds gesuggereerd; studenten van KHK van de logistieke opleidingen zouden ingezet kunnen worden als coach van GIP-proeven van leerlingen in het secundair onderwijs. Aan KHK wordt gevraagd deze piste verder te onderzoeken en concrete samenwerkingen op te zetten. - Aan KHK wordt eveneens gevraagd om te onderzoeken op welke manier een opleiding/gerichte bijscholing voor leerkrachten logistiek in het secundair onderwijs uitgebouwd kan worden. RESOC Kempen wil de aanbeveling doen om te onderzoeken of dit geïntegreerd kan worden in de werking van het LIITC. - Aan de sectoren wordt aanbevolen om te onderzoeken hoe onderwijs versterkt kan worden door een detachering van werkkrachten binnen de sector naar leerkrachten binnen het onderwijs. Beeldvorming Volgende concrete acties worden voorgesteld om het imagoprobleem tegemoet te komen en ook vanuit de regio aan te pakken: - RESOC Kempen maakt deze nota en de aanbevelingen over aan het Logistiek Platform Antwerpen (hierna LPA). Aan LPA wordt gevraagd een trekkersrol op te nemen voor verdere afstemming onderwijs-arbeidsmarkt voor de logistieke sector in onze regio. Concreet stellen we voor om bijvoorbeeld een ervaringsuitwisseling logistiek op te zetten voor onderwijspartners (scholen, leerkrachten, CLB-medewerkers). Inspiratie is terug te vinden bij het Logistiek Platform Limburg. Een tweede concrete actie kan bestaan in de organisatie van een soort van regionale Open bedrijvendag Logistiek. - LOGOS engageert zich tot een logistieke zitdag in samenwerking met de VDAB waarbij VDAB-consulenten ingewijd worden in de wereld van logistiek. Ook voor werkzoekenden 11

12 kan een soortgelijke zitdag georganiseerd worden. RESOC Kempen beveelt aan om ook de arbeidsprofielen mee te nemen en samen te werken met SFTL. - VDAB bekijkt de mogelijkheden om in zijn werkweek een themadag logistiek te organiseren. - Het kennismakingspakket The Flow van Flanders Logistics is uitgetest in 24 scholen en werd zeer positief geëvalueerd. De streek dringt bij Minister- President Peeters aan op de snelle opstart van het vervolgtraject, een verdere uitrol om meer jongeren vertrouwd te maken met logistieke processen en het belang er van. - Binnen RETO (Regionaal Expertisecentrum Talent Ontwikkeling) wordt er dit voorjaar nog een Beroepenkrant Logistiek ontwikkeld. Deze krant zal beroepen uit de logistieke sector in de kijker zetten voor kinderen uit de lagere school. - Aan de werkgeversorganisaties wordt gevraagd om op zoek te gaan naar een pool van ambassadeurs voor de logistieke sector die kunnen getuigen in klassen. Aan VOKA bevelen we aan te onderzoeken op welke manier deze pool kan ingebed worden in de werking van Vlajo. Aan Unizo wordt gevraagd dit in te bedden in het project Onderwijs & Ondernemen. - Aan VOKA wordt gevraagd om een reportage rond logistiek aan te bevelen in het RTVprogramma Economix. De reportage zou ter beschikking van onderwijs/opleidingsverstrekkers gesteld kunnen worden. - In Hoogstraten wordt dit jaar een symposium over de logistieke sector gehouden waarbij ook het onderwijs aan bod zal komen. RESOC Kempen engageert zich om dit evenement breed te communiceren naar de regionale onderwijsactoren en vraagt aan de organisatoren om de vaststellingen van dit rapport mee te nemen bij de inhoudelijke uitwerking van de dag. Afstemming onderwijs arbeidsmarkt De uitdaging voor onderwijs/opleidingsverstrekkers en voor bedrijven bestaat erin om inhoudelijk blijvend tegemoet te komen aan de snelle evoluties van de sector. - Een sterke samenwerking tussen scholen en bedrijven wordt aanbevolen. Daarnaast vragen we de scholen een wisselwerking uit te bouwen met de sectoren (SFTL en LOGOS) en met elkaar. - Vandaag en in de toekomst moet ingezet worden op een kwaliteitsvol HR-beleid. Sectorconsulenten, de VDAB-accountmanager, consulenten van werkgeversorganisaties alsook projectontwikkelaars Diversiteit van RESOC kunnen de bedrijven hierin ondersteunen. Aan deze genoemde partners wordt gevraagd om (gezamenlijk) een infosessie te organiseren voor de logistieke bedrijven rond duurzaam HR-beleid. We vragen eveneens om de verschillende bestaande instrumenten te promoten (IBO, diversiteitsplan, ). - Aan RTC wordt gevraagd om de heftruckopleiding, die nu binnen de 72-urenstage van VDAB georganiseerd wordt nader te onderzoeken en ook alternatieve mogelijkheden te onderzoeken voor de organisatie van een heftruckopleiding. 12

Arbeidsmarkt in beeld

Arbeidsmarkt in beeld Arbeidsmarkt in beeld Veerle Goossens - Product Manager Logistiek & Transport Infosessie Een job in de logistiek? Klinkt logisch! 26 januari 2011 Logistiek is al lang meer dan enkel schuiven met dozen

Nadere informatie

SECTORFOTO. Goederenvervoer en logistiek 2008

SECTORFOTO. Goederenvervoer en logistiek 2008 SECTORFOTO Goederenvervoer en logistiek 2008 Departement Werk en Sociale Economie Colofon Samenstelling: Vlaamse overheid Beleidsdomein Werk en Sociale Economie Departement Werk en Sociale Economie Koning

Nadere informatie

Opleiding Kennis Arbeidsmarkt

Opleiding Kennis Arbeidsmarkt Opleiding Kennis Arbeidsmarkt Infosessie stageproject Topcoaches voor Toptalent van O.T.M. Woensdag 18 september 2013 POM Limburg 1. Opleiding Kennis Arbeidsmarkt (OKA) Hoofddoelstelling: Bijdragen aan

Nadere informatie

Vierkante tafel de haven werkt. Scholing in de logistiek

Vierkante tafel de haven werkt. Scholing in de logistiek Vierkante tafel de haven werkt Scholing in de logistiek Freek De Witte & Dorien Zelderloo Inhoud Kader Project Voorbereidingsfase Partners Logistiek overlegplatform Doedagen en training Logistieke gps

Nadere informatie

Bediende in de logistieke sector: kansen voor vrouwen?

Bediende in de logistieke sector: kansen voor vrouwen? Bediende in de logistieke sector: kansen voor vrouwen? Welke percepties leven er bij werknemers en studenten omtrent de logistieke sector? Lynn De Bock en Valerie Smid trachten in hun gezamenlijke masterproef

Nadere informatie

Onderwijs en vorming. 1 73.609 leerlingen. Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse

Onderwijs en vorming. 1 73.609 leerlingen. Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 30 september 2013 Contactpersoon: Kim Nevelsteen Onderwijs en vorming Samenvatting 73.609 leerlingen (2012) 16.981 kleuters 26.537 kinderen in het lager

Nadere informatie

JAARACTIEPLAN Sept 2015 Aug 2016 RTC Vlaams-Brabant VZW

JAARACTIEPLAN Sept 2015 Aug 2016 RTC Vlaams-Brabant VZW JAARACTIEPLAN Sept 2015 Aug 2016 RTC Vlaams-Brabant VZW Periode 1 september 2015-31 augustus 2016 Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 17/06/2015 1 Inleiding RTC Vlaams-Brabant vzw wil, net als zijn

Nadere informatie

Reflectiegesprek: toekomstbeelden

Reflectiegesprek: toekomstbeelden 1 Reflectiegesprek: toekomstbeelden 1. Mastercampussen: nog sterkere excellente partnerschappen in gezamenlijke opleidingscentra (VDAB West-Vlaanderen) 2. Leertijd+: duaal leren van de toekomst (Syntra

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Werkgelegenheidsplatform Antwerpen

Werkgelegenheidsplatform Antwerpen Werkgelegenheidsplatform Antwerpen Freddy Van Malderen - VDAB Tom Goris Voka-KvKAW 1 Probleemstelling Arbeidsmarkt in Antwerps-Wase regio uit balans Steeds moeilijker om correct geschoolde arbeidskrachten

Nadere informatie

nr. 269 van AXEL RONSE datum: 23 januari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Arbeidsmarkt - Knelpuntberoepen en competenties

nr. 269 van AXEL RONSE datum: 23 januari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Arbeidsmarkt - Knelpuntberoepen en competenties SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 269 van AXEL RONSE datum: 23 januari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Arbeidsmarkt - Knelpuntberoepen en competenties VDAB publiceert

Nadere informatie

LOGOS is het vormingsfonds van het Paritair Comité 226 voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek.

LOGOS is het vormingsfonds van het Paritair Comité 226 voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek. LOGOS is het vormingsfonds van het Paritair Comité 226 voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek. Wij focussen op opleiding, tewerkstelling en competentiebeleid, om toekomstige

Nadere informatie

Logistiek Innovatie & Training Centrum. ontmoetingsplaats voor logistiek talent & open innovatie in duurzame logistiek

Logistiek Innovatie & Training Centrum. ontmoetingsplaats voor logistiek talent & open innovatie in duurzame logistiek Logistiek Innovatie & Training Centrum ontmoetingsplaats voor logistiek talent & open innovatie in duurzame logistiek Visie Toegevoegde waarde logistiek is van strategisch belang voor Vlaanderen De logistieke

Nadere informatie

Samenwerking bedrijven en onderwijs in Limburg zit in de lift

Samenwerking bedrijven en onderwijs in Limburg zit in de lift PERSBERICHT Hasselt, 31 augustus 2017 Onderzoek VKW Limburg en UNIZO Limburg: Samenwerking bedrijven en onderwijs in Limburg zit in de lift Bedrijven willen minstens 3 maanden stage in élke opleiding Limburgse

Nadere informatie

2 '%" 3( 1%$! 2 %/!" 2 2 -.-" 22 4) / 5 %/. 5 -.-" 6 %/.% 6 -!7"8 6 ). 9 -.-" : -!

2 '% 3( 1%$! 2 %/! 2 2 -.- 22 4) / 5 %/. 5 -.- 6 %/.% 6 -!78 6 ). 9 -.- : -! #$ &' ())*''*+,'+'+*''-.'+ 01 ' 2 ' 1 3( 1$ 01. 2 2 2 -.- 22 4) 0-5. 5 -.- 6. 6-78 6 ). 9-9 -.- : *# : - # $ & '()$ * +(, -.0 1 2.3 454 46 +)( +75, +75, # '8)6 & ')(5 * ')(5 - ')(5 1 ')(5 ' ''4 ' 5'' 97

Nadere informatie

Personenvervoer 2008

Personenvervoer 2008 SECTORFOTO Personenvervoer 2008 Departement Werk en Sociale Economie Colofon Samenstelling: Vlaamse overheid Beleidsdomein Werk en Sociale Economie Departement Werk en Sociale Economie Koning Albert II-laan

Nadere informatie

2. Op welke manier zullen de partnerorganisaties met elkaar nauwer samenwerken?

2. Op welke manier zullen de partnerorganisaties met elkaar nauwer samenwerken? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 308 van EMMILY TALPE datum: 2 februari 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT VDAB - Campagne Ervaring werkt - Jobkanaal De VDAB heeft

Nadere informatie

Wegwijs in de social profit

Wegwijs in de social profit 8/10/2015 Trefdag Gent Wegwijs in de social profit SPREKER: Tine Winnelinckx - VIVO Wegwijs in de social profit Even kennismaken? ONDERWIJS ARBEIS- MARKT LEVENSLANG LEREN DIVERSITEIT FOSEN SAINCTELETTESQUARE

Nadere informatie

ONDERWIJS, OPLEIDING ENVORMING

ONDERWIJS, OPLEIDING ENVORMING 23 ONDERWIJS, OPLEIDING ENVORMING 24 Onderwijs, opleiding en vorming In een economie die in toenemende mate gebaseerd is op kennis en waarin onderzoek, ontwikkeling en innovatie een steeds grotere rol

Nadere informatie

Sectorfoto 2013 Transport & Logistiek

Sectorfoto 2013 Transport & Logistiek Sectorfoto 2013 Transport & Logistiek Overzicht 1. Toegevoegde waarde 2. Arbeidsproductiviteit 3. Opleidingen 4. Arbeidsmarkt 5. Demografie van de ondernemingen 6. Wegvervoer 7. Zeehavens 8. Luchthavens

Nadere informatie

ACTIVITEITENVERSLAG 2010 FTMA

ACTIVITEITENVERSLAG 2010 FTMA ACTIVITEITENVERSLAG 2010 FTMA 1 OVERZICHT Opleidingsinitiatieven voor werknemers Projecten voor werkzoekenden Campagnes voor het onderwijs Denkdagen 2010. ANTTEC 21/06/2011 2 OPLEIDINGSINITIATIEVEN VOOR

Nadere informatie

nr. 131 van GRETE REMEN datum: 22 november 2016 aan HILDE CREVITS Opleiding logistiek - Initiatieven in functie van de marktvraag

nr. 131 van GRETE REMEN datum: 22 november 2016 aan HILDE CREVITS Opleiding logistiek - Initiatieven in functie van de marktvraag SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 131 van GRETE REMEN datum: 22 november 2016 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Opleiding logistiek - Initiatieven in

Nadere informatie

De Onthaalouderacademie: onthaalouders sterker maken

De Onthaalouderacademie: onthaalouders sterker maken 1 De Onthaalouderacademie Wat is de Onthaalouderacademie? De Onthaalouderacademie: onthaalouders sterker maken De sector van de kinderopvang is in beweging. Er worden heel wat initiatieven genomen om de

Nadere informatie

BEROEPSKWALIFICATIEDOSSIER Dispatcher goederenvervoer

BEROEPSKWALIFICATIEDOSSIER Dispatcher goederenvervoer BEROEPSKWALIFICATIEDOSSIER Dispatcher goederenvervoer ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 1. Globaal 1.1 TITEL Dispatcher goederenvervoer

Nadere informatie

Evaluatie Loopbaan- en Diversiteitsplannen (LDP)

Evaluatie Loopbaan- en Diversiteitsplannen (LDP) Evaluatie Loopbaan- en Diversiteitsplannen (LDP) Viona-studieopdracht WSE Arbeidsmarktcongres 11 februari 2015 Daphné Valsamis & An De Coen Agenda Methodologie Wat is een LDP? 10 vaststellingen uit het

Nadere informatie

Studiedag Begeleidingsverpleegkundigen 21 maart 2012

Studiedag Begeleidingsverpleegkundigen 21 maart 2012 Studiedag Begeleidingsverpleegkundigen 21 maart 2012 De verschillende groepen die instromen in opleiding bachelor verpleegkunde Kristine Sels Opleidingscoördinator KHKempen, campus Lier KHKempen: situering

Nadere informatie

Memorandum Zuurstof voor samenwerking tussen onderwijs en bedrijven

Memorandum Zuurstof voor samenwerking tussen onderwijs en bedrijven Memorandum Zuurstof voor samenwerking tussen onderwijs en bedrijven Context In 2013 lanceerde RESOC-SERR Brugge het nieuwe Streekpact 2013-2018 voor de Brugse regio. Dit is een gedragen visie- en actiedocument

Nadere informatie

Infosessie duurzaam personeelsbeleid

Infosessie duurzaam personeelsbeleid Infosessie duurzaam personeelsbeleid In mensen investeren doet renderen Agenda 1. Wie is en wat doet HAVI Logistics 2. HAVI Logistics als werkgever 3. De vertaling naar het personeelsbeleid 4. Employer

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

VLOR 19/12/2012. LOLlige samenwerking tussen scholen en bedrijven. Dorien Zelderloo Expert arbeidsmarkt Voka Kamer van Koophandel Halle-Vilvoorde

VLOR 19/12/2012. LOLlige samenwerking tussen scholen en bedrijven. Dorien Zelderloo Expert arbeidsmarkt Voka Kamer van Koophandel Halle-Vilvoorde LOLlige samenwerking tussen scholen en bedrijven VLOR 19/12/2012 Dorien Zelderloo Expert arbeidsmarkt Voka Kamer van Koophandel Halle-Vilvoorde Voka titel 1 Voka titel 2 Filmpje batac Overzicht presentatie

Nadere informatie

Commissie Welzijn, Werk en Milieu

Commissie Welzijn, Werk en Milieu Commissie Welzijn, Werk en Milieu Mondelinge vraag OPSCHRIFT Vergadering van 18 oktober 2016 Nummer: 2016_MV_00477 Onderwerp: Mondelinge vraag van raadslid Zeneb Bensafia: Opvolging Project Ambassadeurs

Nadere informatie

Vacatures VDAB - Gevolgen van een mogelijke schrapping van het theoretisch rijexamen via de middelbare school

Vacatures VDAB - Gevolgen van een mogelijke schrapping van het theoretisch rijexamen via de middelbare school SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 694 van EMMILY TALPE datum: 3 juli 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Vacatures VDAB - Gevolgen van een mogelijke schrapping van het

Nadere informatie

Opleidingscatalogus: Logistiek

Opleidingscatalogus: Logistiek Opleidingscatalogus: Logistiek t WEB Opleidingen, Adviezen & Hoofdvestiging: Zeppelinstraat 7 7903 BR Hoogeveen Tel: 0528 280 888 Fax: 0528 280 889 Website: www.tweb.nl E-mail: info@tweb.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

nr. 326 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 19 februari 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Onderwijskwalificerende opleidingstrajecten (OKOT) - Stand van zaken

nr. 326 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 19 februari 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Onderwijskwalificerende opleidingstrajecten (OKOT) - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 326 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 19 februari 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Onderwijskwalificerende opleidingstrajecten (OKOT)

Nadere informatie

De bouwnijverheid: op zoek naar gekwalificeerde werknemers

De bouwnijverheid: op zoek naar gekwalificeerde werknemers De bouwnijverheid: op zoek naar gekwalificeerde werknemers Katleen De Rick - onderzoeksleider Onderzoeksgroep Onderwijs en levenslang leren Onderzoeksgroep Arbeidsmarkt VFO - Hasselt 13 november 2008 Op

Nadere informatie

DOC.NR. : De leden van het SERR Platform Onderwijs-Arbeidsmarkt TER BESPREKING TER INFORMATIE TER VERDUIDELIJKING VERTROUWELIJK ANTWOORD A.U.B.

DOC.NR. : De leden van het SERR Platform Onderwijs-Arbeidsmarkt TER BESPREKING TER INFORMATIE TER VERDUIDELIJKING VERTROUWELIJK ANTWOORD A.U.B. NOTA Matching ICT opleidingsaanbod en de vraag van de arbeidsmarkt DOC.NR. : AAN : CC : De leden van het SERR Platform Onderwijs-Arbeidsmarkt AUTEUR : Lies Dierckx DATUM : 12.01.2010 BETREFT : Matching

Nadere informatie

E-learning tool voor uitzendarbeid

E-learning tool voor uitzendarbeid Thema: werving, selectie en onthaal Sectorfiches toolbox-website E-learning tool voor uitzendarbeid Laagdrempelige, gratis e-learning tool die alle vragen beantwoordt over het solliciteren en werken als

Nadere informatie

1. Per provincie wordt een arbeidsmarktanalyse uitgevoerd om een OKOT-VDAB-traject op te zetten.

1. Per provincie wordt een arbeidsmarktanalyse uitgevoerd om een OKOT-VDAB-traject op te zetten. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 221 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 11 januari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT OKOT-trajecten - Stand van zaken Een onderwijskwalificerend

Nadere informatie

Evaluatie Stichting Onderwijs & Ondernemen

Evaluatie Stichting Onderwijs & Ondernemen 7 oktober 2013 Evaluatie Stichting Onderwijs & Ondernemen Managementsamenvatting www.technopolis-group.com Evaluatie Stichting Onderwijs & Ondernemen Managementsamenvatting technopolis group, oktober 2013

Nadere informatie

Wachten tot de witte raaf aan de deur komt kloppen? Een analyse van het instroom- en retentiebeleid bij bedrijven

Wachten tot de witte raaf aan de deur komt kloppen? Een analyse van het instroom- en retentiebeleid bij bedrijven Wachten tot de witte raaf aan de deur komt kloppen? Een analyse van het instroom- en retentiebeleid bij bedrijven Valsamis, D. & Vandeweghe, B. 2012. Instroom- en retentiebeleid van bedrijven: wachten

Nadere informatie

Opleiding Vrachtwagenchauffeur Studiegebied Bijzondere Educatieve Noden

Opleiding Vrachtwagenchauffeur Studiegebied Bijzondere Educatieve Noden Opleiding Vrachtwagenchauffeur Studiegebied Bijzondere Educatieve Noden Nederlandstalig volwassenenonderwijs Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Situering van de transportopdracht... 4 3 Bepalingen en evaluatiecriteria

Nadere informatie

DOC.NR. : Leden van het SERR Platform Onderwijs-Arbeidsmarkt TER BESPREKING TER INFORMATIE TER VERDUIDELIJKING VERTROUWELIJK ANTWOORD A.U.B.

DOC.NR. : Leden van het SERR Platform Onderwijs-Arbeidsmarkt TER BESPREKING TER INFORMATIE TER VERDUIDELIJKING VERTROUWELIJK ANTWOORD A.U.B. Verslag POA Kempen DOC.NR. : AAN : CC : Leden van het SERR Platform Onderwijs-Arbeidsmarkt AUTEUR : Lies Dierckx DATUM : 24 oktober 2011 BETREFT : Platform Onderwijs-Arbeidsmarkt 18 oktober 2011 TER BESPREKING

Nadere informatie

Studeren in het hoger onderwijs in Vlaanderen

Studeren in het hoger onderwijs in Vlaanderen Studeren in het hoger onderwijs in Vlaanderen Hoger Beroepsonderwijs Hoger Beroepsonderwijs (HBO5): Na secundair onderwijs of via toelatingsexamen 3 jaar overdag of s avonds les volgen Les volgen in een

Nadere informatie

DE AUDIOVISUELE SECTOR CIJFERS OPLEIDINGSINSPANNINGEN

DE AUDIOVISUELE SECTOR CIJFERS OPLEIDINGSINSPANNINGEN DE AUDIOVISUELE SECTOR CIJFERS 2013 OPLEIDINGSINSPANNINGEN INHOUDSOPGAVE I. INLEIDING... 2 II. SOCIALE BALANS... 3 III. ANALYSE VAN DE OPLEIDINGSINSPANNINGEN BINNEN HET PC 227... 5 1. REPRESENTATIVITEIT...

Nadere informatie

Evaluatie van Open Bedrijvendag

Evaluatie van Open Bedrijvendag Evaluatie van Open Bedrijvendag Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel April 2011 Samenvatting De Open Bedrijvendag

Nadere informatie

Advies over het voorstel van onderwijskwalificatie graduaat in het winkelmanagement

Advies over het voorstel van onderwijskwalificatie graduaat in het winkelmanagement Algemene Raad 20 december 2012 AR-AR-ADV-010 Advies over het voorstel van onderwijskwalificatie graduaat in het winkelmanagement Vlaamse Onderwijsraad Kunstlaan 6 bus 6 BE-1210 Brussel T +32 2 219 42 99

Nadere informatie

VISIE OP ONDERWIJS. Associate degrees voltijd

VISIE OP ONDERWIJS. Associate degrees voltijd VISIE OP ONDERWIJS Associate degrees voltijd Voor u ligt de Visie op Onderwijs voor de Associate degree-opleidingen. Deze visie is tot stand gekomen met de partners in het mbo en het hbo in de regio. In

Nadere informatie

Arbeidsmarktagenda 21

Arbeidsmarktagenda 21 Arbeidsmarktagenda 21 Topsectoren en de HCA Voor de twee agrarische topsectoren is een Human Capital Agenda opgesteld met als doel, de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren, zowel

Nadere informatie

5. Van werkloosheid gesproken

5. Van werkloosheid gesproken 5. Van werkloosheid gesproken 5.1. Werkloos: wie en hoeveel? (p. 120 122) Oorzaken van werkloosheid: geen diploma / laaggeschoold; automatisering (vervanging van mensen door machines); te oud; bewust werkloos

Nadere informatie

Functieprofiel projectmedewerker

Functieprofiel projectmedewerker Functieprofiel projectmedewerker Situering L4-volwassenenonderwijs vzw is het netwerk van de centra voor volwassenenonderwijs en het centrum voor basiseducatie in de regio Leuven-Hageland-Tervuren. Door

Nadere informatie

Opleidingen tot vertrouwenspersoon in het onderwijs - Stand van zaken

Opleidingen tot vertrouwenspersoon in het onderwijs - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 500 van VERA CELIS datum: 23 mei 2017 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Opleidingen tot vertrouwenspersoon in het onderwijs

Nadere informatie

Samenwerken over sectoren heen

Samenwerken over sectoren heen Samenwerken over sectoren heen Inhoud In deze workshop wordt de betekenis en de meerwaarde van samenwerken tussen verschillende organisaties uitgewerkt. We schetsen hoe zo n samenwerking kan evolueren,

Nadere informatie

Diversiteit op de werkvloer 30 APRIL

Diversiteit op de werkvloer 30 APRIL Diversiteit op de werkvloer 30 APRIL EU doelstellingen voor 2020 Werkgelegenheid voor 75 % van de bevolking tussen 20 en 64 jaar Daling van het percentage inzake vroegtijdige schoolverlating tot minder

Nadere informatie

WORKSHOP Beleveren van winkels: laden en lossen met minder hinder

WORKSHOP Beleveren van winkels: laden en lossen met minder hinder WORKSHOP Beleveren van winkels: laden en lossen met minder hinder Leen Christiaens Kabinet minister-president Kris Peeters 14 mei 2009 Flanders Logistics: hoe de logistieke sector op een duurzame manier

Nadere informatie

Monitoring Report. Jongerenwerkloosheid Gent 15-05-2013. Struys & Van Brabant BVBA www.s-vb.be + 32 2 460 08 20

Monitoring Report. Jongerenwerkloosheid Gent 15-05-2013. Struys & Van Brabant BVBA www.s-vb.be + 32 2 460 08 20 Monitoring Report Jongerenwerkloosheid Gent 15-05-2013 Struys & Van Brabant BVBA www.s-vb.be + 32 2 460 08 20 Auxipress 22704 Belga 15.05.2013 Page: 195 Circulation: 0 675c4f 105 Intensief trajectplan

Nadere informatie

Samen met UNIZO en Syntra AB (Antwerpen en Vlaams-Brabant) organiseert VDAB voor het tweede jaar op rij het project Jongeren en Ondernemerschap.

Samen met UNIZO en Syntra AB (Antwerpen en Vlaams-Brabant) organiseert VDAB voor het tweede jaar op rij het project Jongeren en Ondernemerschap. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 543 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 30 mei 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT VDAB - Project Jongeren en Ondernemerschap Samen met UNIZO

Nadere informatie

Korte schets van de problematiek

Korte schets van de problematiek Korte schets van de problematiek 1 Hoofdstuk Titel Enkele cijfers WERKZAAMHEIDSGRAAD NAAR LEEFTIJD EN PER OPLEIDINGSNIVEAU (2007-2012) Bron: VDAB (Bewerking Departement WSE/Steunpunt WSE) 2 Hoofdstuk Titel

Nadere informatie

Arbeidsmarktanalyse Logistiek Een analyse van vraag en aanbod: 2015, trends en prognoses tot 2020

Arbeidsmarktanalyse Logistiek Een analyse van vraag en aanbod: 2015, trends en prognoses tot 2020 Arbeidsmarktanalyse Logistiek Een analyse van vraag en aanbod: 2015, trends en prognoses tot 2020 Wim Verhoeven 25 mei 2016 Human Capital Agenda Logistiek Werk berust op 3 pijlers: Bevordering instroom

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2013

Activiteitenverslag 2013 Activiteitenverslag 213 Algemene Vergadering 6 juni 214 een initiatief van 1 Agenda Doelpubliek & bereik Activiteiten Coachen, Adviseren en Begeleiden Opleiding werknemers Zoekopdrachten Opleiding werkzoekenden

Nadere informatie

2. Op welke manier verloopt de samenwerking tussen VDAB en school in de gezamenlijke aanpak van NEET-jongeren/vroegtijdige schoolverlaters?

2. Op welke manier verloopt de samenwerking tussen VDAB en school in de gezamenlijke aanpak van NEET-jongeren/vroegtijdige schoolverlaters? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 312 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 3 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT NEET-jongeren - Actieplan samen tegen schooluitval Het

Nadere informatie

Programma. Voorstelling project Waarom? Wat? Ambassadeurs gezocht! De Making of Ambassadeurs Dursun aan het woord Speeddating Invullen fiches

Programma. Voorstelling project Waarom? Wat? Ambassadeurs gezocht! De Making of Ambassadeurs Dursun aan het woord Speeddating Invullen fiches Latent Talent Programma Voorstelling project Waarom? Wat? Ambassadeurs gezocht! De Making of Ambassadeurs Dursun aan het woord Speeddating Invullen fiches Rachid Boumalek aan het woord Voorstelling project

Nadere informatie

Ontwikkeling van een instrument voor arbeidsmarkt- en competentieprognoses

Ontwikkeling van een instrument voor arbeidsmarkt- en competentieprognoses Ontwikkeling van een instrument voor arbeidsmarkt- en competentieprognoses VIONA-onderzoeksprogramma WSE Arbeidsmarktcongres 16 december 2010 Daphné Valsamis Ingrid Vanhoren Inhoudstafel Deel 1: Ontwikkeling

Nadere informatie

Interventiedienst Limburg Sociale interventieadviseurs

Interventiedienst Limburg Sociale interventieadviseurs Info VDAB diensten 3 Inhoud De sociale interventiedienst Verschil VDAB/RVA Inschrijving bij de VDAB Taken en werking VDAB Cv-databank werkgevers Knelpuntberoepen (VDAB) Opleidingen Website VDAB 3 Interventiedienst

Nadere informatie

Gezamenlijke doelstellingen

Gezamenlijke doelstellingen 1 Gezamenlijke doelstellingen Stad Antwerpen Lokale tewerkstelling Ondersteunen onderwijs Antwerpen fvb-ffc Constructiv Gekwalificeerde bouwvakarbeiders Eén loket voor iedereen. VDAB Arbeidsbemiddeling

Nadere informatie

STEM monitor 2015 SITUERING DOELSTELLINGEN

STEM monitor 2015 SITUERING DOELSTELLINGEN STEM monitor 2015 SITUERING In het STEM-actieplan 2012-2020 van de Vlaamse regering werd voorzien in een algemene monitoring van het actieplan op basis van een aantal indicatoren. De STEM monitor geeft

Nadere informatie

6/10/14. De arbeidsmarkt 3.0 FONS LEROY GEDELEGEERD BESTUURDER VDAB

6/10/14. De arbeidsmarkt 3.0 FONS LEROY GEDELEGEERD BESTUURDER VDAB De arbeidsmarkt 3.0 FONS LEROY GEDELEGEERD BESTUURDER VDAB 2 1 3 Werk in een veranderende wereld 4 VUCA Volatile Uncertain Complex Ambiguous Uitdagingen op de Arbeidsmarkt 2 EU doelstellingen voor 2020!

Nadere informatie

VLHORA-congres Krachtige verbindingen met de industrie Frank Beckx Gedelegeerd bestuurder essenscia vlaanderen

VLHORA-congres Krachtige verbindingen met de industrie Frank Beckx Gedelegeerd bestuurder essenscia vlaanderen VLHORA-congres Krachtige verbindingen met de industrie 09.02.2015 Frank Beckx Gedelegeerd bestuurder essenscia vlaanderen 1. Chemie en life sciences in Vlaanderen 2. Onderwijs en arbeidsmarkt: nauw met

Nadere informatie

I B O. Een werknemer op maat gemaakt. 1. IBO = training-on-the-job. IBO = 'werkplekleren' IBO = 'een werknemer op maat'

I B O. Een werknemer op maat gemaakt. 1. IBO = training-on-the-job. IBO = 'werkplekleren' IBO = 'een werknemer op maat' I B O Een werknemer op maat gemaakt Eén van de kernopdrachten van de VDAB bestaat uit het verstrekken van opleiding. Het tekort aan specifiek geschoold personeel en de versnelde veranderingen in de werkomgeving

Nadere informatie

nr. 598 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 16 juni 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Knelpuntopleidingen VDAB - Aanvragen en wachtlijsten

nr. 598 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 16 juni 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Knelpuntopleidingen VDAB - Aanvragen en wachtlijsten SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 598 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 16 juni 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Knelpuntopleidingen VDAB - Aanvragen en wachtlijsten Werkzoekenden

Nadere informatie

Evaluatie Vlaamse Jonge Ondernemingen vzw

Evaluatie Vlaamse Jonge Ondernemingen vzw 7 oktober 2013 Evaluatie Vlaamse Jonge Ondernemingen vzw Managementsamenvatting www.technopolis-group.com Evaluatie Vlaamse Jonge Ondernemingen vzw Managementsamenvatting technopolis group, oktober 2013

Nadere informatie

Advies over de decreetwijziging betreffende de Regionale Technologische Centra (RTC)

Advies over de decreetwijziging betreffende de Regionale Technologische Centra (RTC) ALGEMENE RAAD 25 november 2010 AR-AR-KST-ADV-005 Advies over de decreetwijziging betreffende de Regionale Technologische Centra (RTC) Vlaamse Onderwijsraad Kunstlaan 6 bus 6 BE-1210 Brussel T +32 2 219

Nadere informatie

NOVEMBER 2014 BAROMETER

NOVEMBER 2014 BAROMETER NOVEMBER 2014 BAROMETER In deze nieuwe editie van de barometer staan we stil bij de Census 2011 die afgelopen maand werd gepubliceerd door Statistics Belgium, onderdeel van de FOD Economie. We vertalen

Nadere informatie

TOEKOMST VOOR JOBS ACHTER DE MODESCHERMEN? ABSOLUUT!

TOEKOMST VOOR JOBS ACHTER DE MODESCHERMEN? ABSOLUUT! TOEKOMST VOOR JOBS ACHTER DE MODESCHERMEN? ABSOLUUT! 1. VASTSTELLINGEN Januari 2008: Fashionate about creativity : kwantitatief gebrek aan gekwalificeerd personeel (patronenmaker - modellenstikster) Verwarring

Nadere informatie

WESTHOEK BUSINESS DISTRICT. een regionaal contactpunt voor bedrijven d.m.v. een officieel samenwerkingsverband

WESTHOEK BUSINESS DISTRICT. een regionaal contactpunt voor bedrijven d.m.v. een officieel samenwerkingsverband WESTHOEK BUSINESS DISTRICT een regionaal contactpunt voor bedrijven d.m.v. een officieel samenwerkingsverband AGENDA 1. Missie, doelstellingen en taakstellingen van Westhoek Business District 2. Inspirerende

Nadere informatie

Nieuw loopbaanakkoord zet de stap naar maatwerk

Nieuw loopbaanakkoord zet de stap naar maatwerk PERSBERICHT VLAAMS MINISTER-PRESIDENT KRIS PEETERS VLAAMS VICE-MINISTER-PRESIDENT INGRID LIETEN VLAAMS MINISTER VAN WERK PHILIPPE MUYTERS SERV-voorzitter KAREL VAN EETVELT SERV-ondervoorzitter ANN VERMORGEN

Nadere informatie

+ Overzicht. De 7 e jaar opleidingen en de private veiligheidssector: wederzijdse maximale opportuniteiten 12/05/2017

+ Overzicht. De 7 e jaar opleidingen en de private veiligheidssector: wederzijdse maximale opportuniteiten 12/05/2017 De 7 e jaar opleidingen en de private : wederzijdse maximale opportuniteiten Veerle Pashley Vakgroep Criminologie, Strafrecht & Sociaal Recht Universiteit Gent Overzicht Voorbereiding 7 e jaar opleidingen

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

DE OVEREENKOMST. en mediarte.be,...vertegenwoordigd door...

DE OVEREENKOMST. en mediarte.be,...vertegenwoordigd door... Samenwerkingsovereenkomst VDAB mediarte.be 2013-2014 DE OVEREENKOMST Tussen De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap

Nadere informatie

1. Graag had ik volgende gegevens ontvangen betreffende de arbeidsmigratie in de social profit:

1. Graag had ik volgende gegevens ontvangen betreffende de arbeidsmigratie in de social profit: SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 242 van GRIET COPPÉ datum: 20 januari 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Buitenlandse werkkrachten - Zorgsector Op mijn schriftelijke

Nadere informatie

Evaluatie. van het DREAM-project SAMENVATTING

Evaluatie. van het DREAM-project SAMENVATTING Evaluatie van het DREAM-project SAMENVATTING Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel 13 juni 2008 Samenvatting In de

Nadere informatie

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3 17 SOCIALE ECONOMIE 18 Sociale economie Iedereen heeft recht op een job, ook de mensen die steeds weer door de mazen van het net vallen. De groep werkzoekenden die vaak om persoonlijke en/of maatschappelijke

Nadere informatie

WE FILL THE GAP. Knowledge, efficiency, performance and talent

WE FILL THE GAP. Knowledge, efficiency, performance and talent WE FILL THE GAP Knowledge, efficiency, performance and talent VDAB en LOGOS hebben een intensieve en leerrijke cursus verzorgd met volgende logistieke vakken: IMDG Zeevracht + B/L ADR Documentair Krediet

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 mei 2016 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48 Agenda nr. 3/1 Budget 2016. Exploitatiebudget - Beleidsdomeinen

Nadere informatie

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel

Nadere informatie

Uw ervaringen na 1 jaar M-decreet

Uw ervaringen na 1 jaar M-decreet Uw ervaringen na 1 jaar M-decreet Heeft u leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften door de invoering van het M-decreet in uw klas of school? Is uw rol als ondersteuner gewijzigd omwille van de invoering

Nadere informatie

Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool. Metropolitan

Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool. Metropolitan Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool Metropolitan Voka Metropolitan bouwt aan de Brusselse metropool Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, bundelt zijn werking in de Brusselse

Nadere informatie

Specifieke leraren - opleiding economie

Specifieke leraren - opleiding economie COMBINEER MET BACHELOR / MASTER Specifieke leraren - opleiding economie Leuven Brussel Antwerpen Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit

Nadere informatie

JOB DESCRIPTION. Plaats van tewerkstelling. The Shift - Espace Jacqmotte - Hoogstraat 139 (b14) Brussel

JOB DESCRIPTION. Plaats van tewerkstelling. The Shift - Espace Jacqmotte - Hoogstraat 139 (b14) Brussel JOB DESCRIPTION Titel van de functie Organisatie Project Manager Talent2Connect is een nieuw initiatief. Het wil bijdragen aan de professionele integratie van personen met een afstand tot de Belgische

Nadere informatie

Buitengewoon onderwijs - Bijkomende of gespecialiseerde opleidingen voor leerkrachten

Buitengewoon onderwijs - Bijkomende of gespecialiseerde opleidingen voor leerkrachten SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 163 van KATHLEEN HELSEN datum: 21 januari 2016 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Buitengewoon onderwijs - Bijkomende

Nadere informatie

nr. 508 van GRETE REMEN datum: 13 april 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Project Maak werk van je zaak - Stand van zaken

nr. 508 van GRETE REMEN datum: 13 april 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Project Maak werk van je zaak - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 508 van GRETE REMEN datum: 13 april 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Project Maak werk van je zaak - Stand van zaken Syntra, VDAB

Nadere informatie

Associatie KU Leuven: Sterke partners voor beter hoger onderwijs

Associatie KU Leuven: Sterke partners voor beter hoger onderwijs Associatie KU Leuven: Sterke partners voor beter hoger onderwijs Associatie KU Leuven: een netwerk van sterke partners Groep T, KHLeuven en KHLim bereiden een fusie voor Facts & figures 4% % 45% 49% 95.000

Nadere informatie

Advies. Proefproject hoger beroepsonderwijs: Ontwikkelen van beroepscompetentieprofielen voor nieuwe opleidingen HBO

Advies. Proefproject hoger beroepsonderwijs: Ontwikkelen van beroepscompetentieprofielen voor nieuwe opleidingen HBO Brussel, 7 februari 2008 070208 Advies Proefproject HBO bcp nieuwe opleidingen Advies Proefproject hoger beroepsonderwijs: Ontwikkelen van beroepscompetentieprofielen voor nieuwe opleidingen HBO Inhoud

Nadere informatie

De KMO en zijn import-export WORKSHOP. De KMO en zijn import--export in het Shortseagebied. in het Shortseagebied. (Europa) Maandag 27 oktober 2008

De KMO en zijn import-export WORKSHOP. De KMO en zijn import--export in het Shortseagebied. in het Shortseagebied. (Europa) Maandag 27 oktober 2008 WORKSHOP De KMO en zijn import-export in het Shortseagebied (Europa) Maandag 27 oktober 2008 De rol van de expediteur in de import-export van de KMO Spreker: Dhr. Marc Huybrechts Voorzitter VEA (Vereniging

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

NT2-docent, man/vrouw met missie

NT2-docent, man/vrouw met missie NT2docent, man/vrouw met missie Resultaten van de bevraging bij NT2docenten Door Lies Houben, CTOmedewerker Brede evaluatie, differentiatie, behoeftegericht werken, De NT2docent wordt geconfronteerd met

Nadere informatie

Brugprojecten in de Kempen een brug naar regulier werk

Brugprojecten in de Kempen een brug naar regulier werk Brugprojecten in de Kempen een brug naar regulier werk E R I C N Y S M A N S D I R E C T E U R W E L Z I J N S Z O R G K E M P E N V E R E N I G D E C O M M I S S I E O N D E R W I J S E N E C O N O M

Nadere informatie

Een voor ondernemingen en jongeren aantrekkelijk systeem van Duaal Leren in Vlaanderen. aanpak en proefprojecten

Een voor ondernemingen en jongeren aantrekkelijk systeem van Duaal Leren in Vlaanderen. aanpak en proefprojecten Een voor ondernemingen en jongeren aantrekkelijk systeem van Duaal Leren in Vlaanderen Voka aanpak en proefprojecten Ondernemers willen jongeren kansen geven en zetten duaal leren op de politieke agenda

Nadere informatie

Infobrochure CLW VTI Beringen Centrum voor Leren en Werken (Deeltijds onderwijs)

Infobrochure CLW VTI Beringen Centrum voor Leren en Werken (Deeltijds onderwijs) Infobrochure CLW VTI Beringen Centrum voor Leren en Werken (Deeltijds onderwijs) Geachte ouders, Beste jongere, Aan alle andere geïnteresseerden, Deze informatiebrochure heeft als bedoeling een kort inzicht

Nadere informatie

nr. 186 van EMMILY TALPE datum: 24 december 2014 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT

nr. 186 van EMMILY TALPE datum: 24 december 2014 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 186 van EMMILY TALPE datum: 24 december 2014 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Onderwijskwalificerende opleidingstrajecten (OKOT) Stand

Nadere informatie

STEM monitor 2015. 9 juni 2015 RITA DUNON

STEM monitor 2015. 9 juni 2015 RITA DUNON STEM monitor 2015 9 juni 2015 RITA DUNON Doelstellingen STEM-actieplan STEM-actieplan 2012-2020 streeft op middellange termijn naar: Meer starters en afgestudeerden in STEMopleidingen en richtingen die

Nadere informatie