Beleidsondersteunende afdeling

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsondersteunende afdeling"

Transcriptie

1 Directoraat-generaal intern beleid Beleidsondersteunende afdeling Structuurbeleid en cohesie Directoraat-generaal intern beleid Beleidsondersteunende afdeling Structuurbeleid en cohesie B De beleidsondersteunende afdelingen zijn onderzoekseenheden die specialistisch advies verstrekken aan commissies, interparlementaire delegaties en andere parlementaire organen. Beleidsterreinen Landbouw en plattelandsontwikkeling Cultuur en onderwijs Visserij Regionale ontwikkeling Vervoer en toerisme Documenten Zie de website van het Europees Parlement: Foto s: istock International Inc., Photodisk, Phovoir ISBN Landbouw en Landbouw en plattelandsontwikkeling plattelandsontwikkeling DE VERANDERENDE ROL VAN EUROPESE ZEEHAVENS IN DE MONDIALE MARITIEME LOGISTIEK Rol B en onderwijs CultuurCultuur en onderwijs Visserij Visserij Regionale ontwikkeling Regionale ontwikkeling Vervoer en toerisme Vervoer en toerisme DE VERANDERENDE ROL VAN EUROPESE ZEEHAVENS IN DE MONDIALE MARITIEME LOGISTIEK STUDIE NL DE EN ES FR IT PL 2009

2

3 DIRECTORAAT-GENERAAL INTERN BELEID BELEIDSONDERSTEUNENDE AFDELING B: STRUCTUURBELEID- EN COHESIE VERVOER EN TOERISME DE VERANDERENDE ROL VAN EUROPESE ZEEHAVENS IN DE MONDIALE MARITIEME LOGISTIEK MOGELIJKHEDEN, UITDAGINGEN EN STRATEGIEËN STUDIE

4 Dit document is samengesteld op verzoek van de Commissie vervoer en toerisme van het Europees Parlement. AUTEURS Buck Consultants International * met ondersteuning van Catram Consultants en ISL (Institute of Shipping Economics and Logistics). VERANTWOORDELIJKE FUNCTIONARIS Dhr. Nils Danklefsen Directoraat structuur- en cohesiebeleid Europees Parlement B-1047 Brussel TAALVERSIES Oorspronkelijke taal: EN Vertalingen: DE, ES, FR, IT, NL, PL Samenvatting: BG, CS, DA, EL, ET, FI, HU, LT, LV, MT, PT, RO, SK, SL, SV OVER DE EDITOR Om contact op te nemen met het directoraat of om u op de maandelijkse nieuwsbrief te abonneren, kunt u een bericht sturen naar: Manuscript voltooid in oktober 2009 Brussel, Europees Parlement, 2009 Dit document is beschikbaar op internet via: DISCLAIMER De meningen die in dit document tot uiting worden gebracht, komen geheel voor rekening van de auteurs en geven niet noodzakelijkerwijs het officiële standpunt van het Europees Parlement weer. Nadruk en vertaling met bronvermelding voor niet-commerciële doeleinden zijn toegestaan mits de uitgever daarvan vooraf op de hoogte wordt gesteld en een exemplaar krijgt toegestuurd. * Dhr. Karel Vanroye en Dhr. Bart van Mol

5 DIRECTORAAT-GENERAAL INTERN BELEID BELEIDSONDERSTEUNENDE AFDELING B: STRUCTUURBELEID- EN COHESIE VERVOER EN TOERISME DE VERANDERENDE ROL VAN EUROPESE ZEEHAVENS IN DE MONDIALE MARITIEME LOGISTIEK MOGELIJKHEDEN, UITDAGINGEN EN STRATEGIEËN STUDIE Samenvatting De markt voor het handelsverkeer over zee is de afgelopen vijftien jaar aanzienlijk veranderd. Door ontwikkeling als globalisering, offshoring en een ongekende groei van het containervervoer zijn het maritieme vervoer en de logistieke ketens ingrijpend gewijzigd. De wereldwijde economische malaise van is ook van invloed geweest op de havens en de maritieme sectoren. De meeste havens en reders hebben te kampen met lagere vrachtvolumes of met minder verwerkingscapaciteit. Deze studie is bedoeld om de gevolgen van deze ontwikkelingen toe te lichten en om aanbevelingen voor het Europees Parlement te formuleren. IP/B/TRAN/FWC/ /lot5/C1/SC4 Oktober 2009 PE NL

6

7 De veranderende rol van Europese zeehavens in de mondiale maritieme INHOUD AFKORTINGEN 5 OVERZICHT VAN TABELLEN 7 OVERZICHT VAN FIGUREN 9 SAMENVATTING INLEIDING Achtergrond Doelstellingen van de studie Opzet van de studie MARITIEME EN LOGISTIEKE ONTWIKKELINGEN Inleiding Trends in de handel en logistiek Ontwikkelingen in de handel Toeleveringsketens en logistiek Trends op de containermarkt Mondiale containerstromen Verwerking van containervolumes in Europese zeehavens Operationele ontwikkelingen Organisatorische ontwikkelingen Ontwikkelingen in de containerterminals Containervervoer door de kustvaart Trends op de markt voor algemene vracht Volumes algemene vracht die in EU-havens worden verwerkt Vloot voor algemene vracht Trends op de roro-markt Schepen voor het vervoer van auto s Containervervoerschepen met roro-faciliteiten Veertransport voor zowel passagiers als rollende vracht Roro-vervoer uitsluitend voor vracht Verwerking van roro-vracht in havens in de EU Roro-vloot Trends op de markt voor droge bulk Volumes droge bulk die in de havens van de EU worden verwerkt 52 3

8 Beleidsondersteunende afdeling B: Structuurbeleid en cohesie Vloot voor droge bulk Trends op de markt voor vloeibare bulk Volumes vloeibare bulk die in havens van de EU worden verwerkt Statistische gegevens vloeibare bulkvloot DE VERANDERENDE ROL VAN EUROPESE ZEEHAVENS Inleiding Ontwikkelingen in het verleden: van lokale havengemeenschap naar regionale samenwerking Lokale havengemeenschap Regionale samenwerking Huidige situatie: groei van het terminalnetwerk Terminalnetwerken in het achterland Stelsel van inlandhubs De veranderende rol van havenbedrijven Toekomstige trends en ontwikkelingen Havennetwerken Herpositionering van havens Groene havens AANBEVELINGEN Een geharmoniseerde aanpak van de uitbreiding van de capaciteit van zeehavens Betrouwbare vrachtprognoses Terugdringen van verstoppingen in havens Poolen van containers Vereenvoudiging van administratieve verplichtingen en van de wet- en regelgeving Minimale serviceniveaus voor inlandterminals Gevolgen van de verschillende soorten transport- en distributievereisten voor de vervoersmodaliteiten Toekomstige rol van de havenbedrijven Samenwerking tussen zeehavens, binnenhavens en inlandterminals 95 BIBLIOGRAFIE 97 BIJLAGE BIJLAGE

9 De veranderende rol van Europese zeehavens in de mondiale maritieme AFKORTINGEN BBP Bruto binnenlands product BDC Bulkdistributiecentrum CEU Car equivalent unit DWT Deadweight tonnes EDC Europeen distributiecentrum EDI Electronic data interchange LCL Less than containerload LTL Less than truckload PPP Publiek-privaat partnerschap RDC Regionaal distributiecentrum TEU Twenty-foot equivalent unit 3PL Third-party logistics service provider 4PL Fourth-party logistics service provider ULCC Ultra-large crude carrier VLCC Very large crude carrier 5

10 Beleidsondersteunende afdeling B: Structuurbeleid en cohesie 6

11 De veranderende rol van Europese zeehavens in de mondiale maritieme OVERZICHT VAN TABELLEN TABEL 2.1 Volumegroei van de wereldwijde goederenhandel voor een aantal regio s en economieën (jaarlijks groeipercentage, ) 18 TABEL 2.2 Aandeel in de intra- en interregionale goederenhandel, TABEL 2.3 De 45 grootste havens in de EU qua volume, stand in 2007 (x miljoen ton) 21 TABEL 2.4 Wereldwijd havenverkeer van containers en de bijbehorende componenten voor een aantal jaren (x miljoen TEU) 31 TABEL 2.5 Belangrijkste containerhavens in Europa (stand in 2007) 32 TABEL 2.6 Top 25 van scheepvaartmaatschappijen in het containervervoer 35 TABEL 2.7 TABEL 2.8 Prognoses containervloot: leveringen van volledig cellulaire schepen 36 Gemiddelde omvang van containerschepen op belangrijke handelsroutes voor containers (in TEU) 39 TABEL 2.9 Samenwerking tussen rederijen 41 TABEL 2.10 Prognose van het evenwicht in de vraag naar/het aanbod van de containerverwerking tot 2015, in miljoen TEU per jaar 43 TABEL 2.11 Mondiale scheepsvloot voor het vervoer van auto s 52 TABEL 2.12 Gemiddelde scheepsafmetingen, in meters 58 TABEL 3.1 Containervervoer in een aantal Noord-Europese havens, uitgesplitst naar vervoerswijze 78 TABEL 3.2 De veranderende rol van havenbedrijven 82 7

12 Beleidsondersteunende afdeling B: Structuurbeleid en cohesie 8

13 De veranderende rol van Europese zeehavens in de mondiale maritieme OVERZICHT VAN FIGUREN FIGUUR 2.1 Intraregionale goederenhandelsstromen in FIGUUR 2.2 Halfjaarcijfers verwerkte volumes voor een aantal havens (x miljoen ton) 22 FIGUUR 2.3 Belangrijke maritieme handelsroutes 23 FIGUUR 2.4 Alternatieve oost-westhandelsroutes 24 FIGUUR 2.5 Directe distributie 25 FIGUUR 2.6 Centrale Europese distributie 26 FIGUUR 2.7 Centrale bulkdistributie 26 FIGUUR 2.8 Regionale distributie 26 FIGUUR 2.9 Service-integratie 28 FIGUUR 2.10 Groei van de internationale containerhandel, (x miljoen ton) 29 FIGUUR 2.11 FIGUUR 2.12 Onevenwichtigheid in containerstromen op de oostwestroute, cijfers over 2007 in miljoen TEU 30 Marktaandeel van havenranges in Europa, gebaseerd op containerverwerking in TEU (2007) 33 FIGUUR 2.13 Blauwe banaan 34 FIGUUR 2.14 Ontwikkeling in de omvang van containerschepen 39 FIGUUR 2.15 Terminals van de grootste terminalexploitanten 42 FIGUUR 2.16 Aandeel van vervoerswijzen in het transport binnen de EU (cijfers over 2006) 45 FIGUUR 2.17 Kustvaartroutes in Europa 46 FIGUUR 2.18 Vervoer van conventionele algemene vracht en marktaandeel naar land en havenrange (2006) 48 FIGUUR 2.19 Roro-volume en marktaandeel naar havenrange (2006) 51 FIGUUR 2.20 Vervoerde droge bulkvracht en aandeel naar havenrange (2006) 53 FIGUUR 2.21 Statistische gegevens droge bulkvloot 54 FIGUUR 2.22 Vervoerde vloeibare bulkvracht en aandeel naar havenrange (2006) 56 9

14 Beleidsondersteunende afdeling B: Structuurbeleid en cohesie FIGUUR 2.23 Statistische gegevens vloeibare bulkvloot 57 FIGUUR 3.1 De haven als onderdeel van de logistieke en toeleveringsketens 59 FIGUUR 3.2 De havengemeenschap 61 FIGUUR 3.3 Informatiestromen 62 FIGUUR 3.4 Periode van lokale havengemeenschappen 63 FIGUUR 3.5 Regionale samenwerking 64 FIGUUR 3.6 Regionaal havennetwerk 66 FIGUUR 3.7 Gebieden achter de havenregio s 67 FIGUUR 3.8 Groei van het terminalnetwerk 68 FIGUUR 3.9 Totale transittijden tussen havens in Azië en bestemmingen in het binnenland van Europa 70 FIGUUR 3.10 Organisatie van een terminalnetwerk 71 FIGUUR 3.11 AP Moller-Maersk: netwerk van haven- en inlandterminals 72 FIGUUR 3.12 FIGUUR 3.13 Door expediteurs en ontvangers gewenste los- en laadtijden 73 Transport van lege containers tussen de haven en het achterland 74 FIGUUR 3.14 Depots voor lege containers in het achterland 75 FIGUUR 3.15 Vergelijking tussen carrier haulage en merchant haulage 76 FIGUUR 3.16 Shipping line haulage tegenover terminal operator haulage 77 FIGUUR 3.17 Stelsel van inlandhubs in Europa 79 FIGUUR 3.18 Periode van havennetwerken 84 FIGUUR 3.19 Europees binnenwaternetwerk 85 FIGUUR 3.20 Belangrijkste spoorwegcorridors in Europa 86 10

15 De veranderende rol van Europese zeehavens in de mondiale maritieme SAMENVATTING Economische groei, offshoring en outsourcing hebben in combinatie met de uitbreiding van de Europese Unie tot veranderingen in de logistiek geleid. De organisatie van de toeleveringsketens is ingewikkelder geworden, waardoor een concentratie aan grote logistieke dienstverleners op de markt is ontstaan. Tot medio 2008 is de handel over zee aanzienlijk toegenomen en zijn er in de zeehavens in de EU steeds grotere vrachtvolumes verwerkt. Met name de containerhandel is met jaarlijkse groeipercentages van 10% sterk toegenomen. Deze groei heeft een aanzienlijk effect gehad op de scheepvaart- en terminalmarkten. Door verschillen in groeipercentages tussen de diverse regio s in de wereld zijn de containerstromen onevenwichtig geworden. Er moeten steeds meer lege containers worden verplaatst, vooral in de handelsstromen tussen Azië en Europa. Het grote potentieel van de containermarkt heeft, in combinatie met de wijzigingen in de eisen die expediteurs stellen, tot een consolidatie geleid. Door de toename van nieuwe schepen en de vele fusies en overnames is een aantal grote, internationale scheepvaartmaatschappijen ontstaan die een aanzienlijk deel van de wereldvloot controleren. De groeiende containerstromen hebben in sommige havens capaciteitsproblemen en verstoppingen veroorzaakt. Dit probleem is (tijdelijk) verminderd als gevolg van de economische crisis, maar zal opnieuw de kop opsteken wanneer het herstel zich inzet. Ook de terminalexploitatie kent inmiddels dominante wereldspelers die trachten om voet aan de grond te krijgen in strategisch gelegen havens. Om de capaciteit van dedicated terminals en semi-dedicated terminals te garanderen, hebben rederijen in toenemende mate in dergelijke activiteiten geïnvesteerd, door bijvoorbeeld joint ventures aan te gaan met terminalexploitanten met het oog op de exploitatie van nieuwe terminals. Er worden steeds grotere schepen gebouwd om tegemoet te komen aan de toenemende vraag naar containervervoer. Er is sprake van een duidelijke stijging in de omvang van containerschepen. Op de belangrijkste handelsroute tussen Azië en Europa zullen naar verwachting schepen gaan varen met een capaciteit van meer dan TEU. Er wordt ook een toename verwacht in de omvang van de schepen in de kustvaart, een sector die erg belangrijk is voor de handelsstromen binnen de EU. Ook op andere markten, zoals die voor algemene vracht, roro-vracht en droge en vloeibare bulk, is sprake van een toename van volumes die van en naar Europese havens worden vervoerd. De betreffende vloten worden eveneens uitgebreid, zij het in een lager tempo. Op dit moment kan nog niet vastgesteld worden wat de volledige impact van de economische malaise zal zijn. Duidelijk is echter dat de gevolgen voor de maritieme sector (evenals voor de vervoerssector in het algemeen) aanzienlijk zullen zijn. Sinds medio 2008 zijn de transportvolumes wereldwijd afgenomen. Terwijl de meeste markten in 2008 qua volumes nog een groei kenden, wordt de afname in het containervervoer voor 2009 op 10% geraamd. Ook andere marktsegmenten (algemene vracht, roro-vracht, droge en vloeibare bulk) worden met lagere volumes geconfronteerd. 11

16 Beleidsondersteunende afdeling B: Structuurbeleid en cohesie De crisis heeft tevens een overcapaciteit van de wereldvloot veroorzaakt. In het afgelopen jaar heeft die crisis ertoe geleid dat: er geen orders voor de bouw van nieuwe schepen worden geplaatst en dat reders trachten om de reeds geplaatste orders te annuleren of uit te stellen; het aantal uit de vaart genomen vaartuigen is gegroeid. Naar schatting is op dit moment 10% van de wereldvloot aan containerschepen en vaartuigen voor het vervoer van droge bulk niet in gebruik; de slooppercentages stijgen, terwijl de chartertarieven kelderen. Hoewel het nog te vroeg is om prognoses voor de korte en middellange termijn te maken, voorspellen analisten dat de malaise in de maritieme sector in ieder geval een aantal jaren zal aanhouden. Naar verwachting zullen de volumes van 2008 niet eerder dan in 2011 of 2012 weer worden bereikt. Niettemin wordt er in het algemeen vanuit gegaan dat de prognoses voor de lange termijn (tot 2020) positief blijven. De ontwikkelingen in de maritieme logistiek hebben, in een aantal fasen, tot veranderingen in de organisatie van de havens geleid. In het verleden waren havens uitsluitend op één stad en het directe achterland daarvan gericht, maar in de afgelopen decennia is hun geografische markt gegroeid. Door met name de groei in het containervervoer zijn de meeste havens sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw uitgegroeid tot echte havengemeenschappen. De verschillende partijen die bij de havenactiviteiten zijn betrokken, werken via dergelijke havengemeenschappen nauw samen met de havenbedrijven ten einde de interne havenprocessen te optimaliseren en de havens efficiënter te maken. Deze reorganisatie is met name gestimuleerd door de havenbedrijven. Sinds de jaren negentig van de vorige eeuw is een nieuwe fase in de havenontwikkeling ingezet, waarbij een op samenwerking gerichte interactie tussen havens vanaf het eerste begin een belangrijke plaats heeft ingenomen. De voornaamste oorzaken hiervoor waren de opkomst van de kustvaart, de toename van de omvang van de schepen en de groei van de te verwerken volumes, waardoor de druk op de havencapaciteit steeds groter werd. Deze fase wordt aangeduid als de regionalisering van de havens. Daardoor zijn er verschillende soorten havens ontstaan: mainports: deze havens verwerken grote volumes in alle marktsegmenten; overslaghavens: deze havens genereren grote containerstromen, maar hun distributiefunctie naar het achterland is redelijk beperkt; functie-2-havens: deze havens vervullen een belangrijke functie op het gebied van het bundelen van vracht en de distributie. Ook de overslagfunctie kan belangrijk zijn, maar in deze havens worden minder grote volumes verwerkt dan in de mainports en overslaghavens; functie-3-havens: deze havens richten zich met name op het directe achterland. In deze havens worden vaak niet alle marktsegmenten verwerkt. Op dit moment is er sprake van een fase waarin het terminalnetwerk een sterke groei doormaakt: de havenactiviteiten worden steeds meer gericht op de terminals waarmee het achterland wordt bediend. De drijfveren achter deze fase zijn de internationale investeerders, de volumestijging en de capaciteitsproblemen in bepaalde havens. Havens worden niet langer uitsluitend als doorgangscentra beschouwd, maar groeien meer en meer uit tot doorstroomgebieden binnen logistieke ketens die functioneel gekoppeld zijn aan de distributieontwikkelingen in het achterland. 12

17 De veranderende rol van Europese zeehavens in de mondiale maritieme Terminals in het achterland ( inlandterminals ) zullen uitgroeien tot belangrijke consolidatiehubs voor de zeehavens. Zij fungeren niet alleen als centrum om vracht te bundelen (waardoor de druk op de capaciteit van de zeehavens wordt verminderd), maar ook als distributiecentra. De zeehavens en inlandterminals behoren tot een getrapt intermodaal vervoerssysteem ter ondersteuning van de Europese toeleveringsketens. Parallel aan de ontwikkelingen van de havens is ook de rol van de havenbedrijven binnen de logistieke ketens gewijzigd. Oorspronkelijk concentreerden die havenbedrijven zich voornamelijk op de administratie, infrastructuur en capaciteit, maar tegenwoordig ligt de nadruk steeds meer op de verbindingen tussen het havengebied en het achterland via verschillende vormen van intermodaal vervoer. Hun belangrijkste taak in de toekomst is het bevorderen van goed functionerende logistieke ketens middels: het optimaliseren van de havenprocessen en de bijbehorende infrastructuur; het creëren van platforms voor alle belanghebbenden om kwesties aan te pakken die van invloed zijn op de logistieke prestaties; het promoten en in stand houden van een efficiënt intermodaal vervoerssysteem; het ontwikkelen van strategische betrekkingen met het achterland. Het terminalnetwerk in de havens is nog steeds in ontwikkeling, maar de volgende fase op de snel veranderende logistieke markt dient zich al aan, te weten de vorming van echte havennetwerken. De resterende vrije ruimte in havens wordt immers steeds schaarser en projecten om havens uit te breiden, zijn niet altijd haalbaar. Hoewel de economische malaise de ontwikkeling van dit proces op korte termijn heeft vertraagd, zal het capaciteitstekort in zeehavens op de middellange en lange termijn waarschijnlijk weer tot ernstige problemen leiden. In sommige havengebieden zal over tien tot vijftien jaar de maximumcapaciteit bereikt zijn. Havens kunnen dit probleem oplossen door netwerken te vormen met andere havens die in dezelfde regio actief zijn en die zich met gespecialiseerde handelsactiviteiten willen bezighouden. Havens concurreren op dit moment voornamelijk met elkaar wat de te verwerken volumes betreft, maar het genereren van toegevoegde waarde in de zin van directe en indirecte werkgelegenheid en het creëren van agglomeratie-effecten zal op den duur belangrijker worden dan de volumes. Die toegevoegde waarde kan verwezenlijkt worden door binnen een netwerk voor een specialisatie te kiezen. Daarbij speelt ook mee dat de verbindingen met het achterland in de toekomst nog belangrijker zullen worden. Het milieu vormt een essentieel element voor de havenontwikkeling, aangezien haventerreinen nog steeds tot de meest verontreinigde locaties in Europa behoren. Een duurzame verdeling over verschillende vervoersmodaliteiten en een toenemend gebruik van het intermodale vervoer spelen een belangrijke ondersteunende rol bij het terugdringen van de schadelijke emissieniveaus in havengebieden. Het is echter onmogelijk om een overstap naar intermodaal vervoer te maken zonder een efficiënt netwerk van inlandterminals en een effectieve interconnectiviteit, hetgeen tegelijkertijd ook een voorwaarde vormt voor sterke havennetwerken. Het is dan ook een voor de hand liggende constatering dat het Europees Parlement prioriteit zou moeten geven aan die intermodaliteit en interconnectiviteit. Het Groenboek over zeehavens en de maritieme infrastructuur vormt wat dat betreft een eerste stap. Hoewel veel van deze initiatieven reeds goed in praktijk zijn gebracht, dient het Europees Parlement meer specifieke aandacht aan deze kwestie te besteden. 13

18 Beleidsondersteunende afdeling B: Structuurbeleid en cohesie Om de rol van de zeehavens in de EU in een snel veranderende logistieke omgeving te ondersteunen, zou het Europees Parlement de volgende initiatieven kunnen ontplooien: het geharmoniseerd aanpakken van de uitbreiding van de capaciteit van zeehavens; het opstellen van betrouwbare vrachtprognoses; het terugdringen van verstoppingen in havengebieden; het poolen van containers; het vereenvoudigen van de administratieve verplichtingen en van de wet- en regelgeving; het waarborgen van minimale serviceniveaus voor inlandterminals; het uitvoeren van een diepgaand onderzoek naar de gevolgen van de verschillende soorten transport- en distributievereisten voor het gebruik van vervoersmodaliteiten; het in kaart brengen van de toekomstige rol van de havenbedrijven; en het verbeteren van de samenwerking tussen zeehavens, binnenhavens en inlandterminals. 14

19 De veranderende rol van Europese zeehavens in de mondiale maritieme 1. INLEIDING 1.1. Achtergrond Scheepvaart en havens zijn van essentieel belang voor de internationale handel. 90 procent van het volume van de externe handel van de EU en meer dan 40 procent van het volume van haar interne handel wordt over zee vervoerd. Met 40 procent van de wereldvloot staat het buiten kijf dat Europa een voortrekkersrol vervult in deze wereldwijde bedrijfstak. Jaarlijks passeren 3,5 miljard ton scheepslading en 350 miljoen passagiers de Europese zeehavens. Er zijn ongeveer mensen werkzaam in de havens en daaraan gerelateerde diensten, die tezamen zorgen voor een toegevoegde waarde van circa 20 miljard 2. In de afgelopen vijftien jaar heeft de markt voor de mondiale zeehandel aanzienlijke veranderingen ondergaan. De globalisering, het wegnemen van handelsbelemmeringen, de ongekende groei van het containervervoer en de toename in de handel over zee hebben allemaal gevolgen gehad voor het maritieme vervoer en de logistieke ketens. Sinds medio 2008 heeft de wereldwijde economische crisis daarnaast een negatieve invloed uitgeoefend op de vrachtvolumes. De internationale toeleveringsketens zijn steeds complexer geworden. Het leveren van geïntegreerde diensten op toeleveringsgebied is een trend die met name door de vraag van afnemers is gestimuleerd. Tegelijkertijd worden de technische mogelijkheden steeds groter met name dankzij de vooruitgang in de informatietechnologie. De rol en strategische positie van de belangrijkste spelers in de maritieme logistieke keten zijn continu aan veranderingen onderhevig. Tegelijkertijd zijn er ook trends waarneembaar in de richting van een reorganisatie en marktconcentratie van zowel lijnvaartondernemingen als exploitanten van containerterminals Dit gebeurt met name door middel van samenwerkingsovereenkomsten en fusies en overnames. Deze trends hebben aanzienlijke gevolgen voor de zeehavens in de EU (als belangrijke knooppunten in de maritieme logistieke keten), met name op de capaciteitsontwikkeling Doelstellingen van de studie Tegen deze achtergrond beoogt deze studie om: de Commissie vervoer en toerisme van het Europees Parlement te voorzien van een actueel overzicht van recente veranderingen en ontwikkelingen in de mondiale maritieme logistiek en in de wereldwijde handel over zee; een uitgebreide evaluatie uit te voeren van de gevolgen die deze ontwikkelingen hebben voor de havens met betrekking tot hun capaciteit, rol en strategische positie in het logistieke proces, ook met het oog op de andere belangrijke spelers op dit gebied; aanbevelingen te formuleren voor de beleidsmakers in de EU. 2 Groenboek van de Europese Commissie: Naar een toekomstig maritiem beleid voor de Unie: Een Europese visie op de oceanen en zeeën, 7 juni

20 Beleidsondersteunende afdeling B: Structuurbeleid en cohesie 1.3. Opzet van de studie De onderhavige studie is als volgt opgezet. In hoofdstuk 2 wordt een overzicht gegeven van recente ontwikkelingen in de internationale maritieme logistiek, te beginnen met een analyse van de trends in de mondiale handel, de toeleveringsketens en de logistiek In hoofdstuk 3 volgt een evaluatie van en toelichting op de veranderende rol van de havens in de EU en de uitdagingen waarmee zij geconfronteerd worden in een zich snel ontwikkelende logistieke en maritieme omgeving. In het eerste gedeelte van dit hoofdstuk ligt de nadruk op de ontwikkeling van de havenorganisaties, waarbij rekening wordt gehouden met de ontwikkelingen op maritiem gebied en het achterland. In het tweede gedeelte wordt nader ingegaan op de huidige situatie en op toekomstige ontwikkelingen. In hoofdstuk 4 gaat de aandacht uit naar de aanbevelingen voor de beleidsmakers in de EU. In dit hoofdstuk komt de cruciale vraag aan de orde welke maatregelen de EU kan nemen om een bijdrage te leveren aan een succesvolle en duurzame ontwikkeling van de EU-havens met het oog op hun toekomstige groei, waarbij met name aandacht wordt besteed aan potentiële capaciteitsproblemen, de rol van de havens in de maritieme logistieke keten en hun functie binnen het Europees vervoerssysteem in het algemeen. 16

21 De veranderende rol van Europese zeehavens in de mondiale maritieme 2. MARITIEME EN LOGISTIEKE ONTWIKKELINGEN 2.1. Inleiding In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de ontwikkelingen die van invloed zijn op zeehavens. Begonnen wordt met een beschrijving van de ontwikkelingen in de internationale handel en de impact die zij hebben op de structuren en logistieke elementen in de toeleveringsketen. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar de gevolgen van de wereldwijde economische malaise. In het tweede gedeelte ligt de nadruk op de containermarkt, die tegenwoordig een aanzienlijke invloed uitoefent op de havenontwikkelingen. Daarna wordt aandacht besteed aan de andere marktsegmenten, zoals de conventionele algemene vrachtmarkt, de roro-markt (roll on/roll off) en de markten voor droge en vloeibare bulk. Hoewel deze markten enigszins door de containermarkt worden overschaduwd, vertegenwoordigen zij een aanzienlijk percentage van de mondiale handel en ontwikkeling Trends in de handel en logistiek Ontwikkelingen in de handel Als gevolg van de groei van de wereldeconomie, de voortdurende toename van de wereldbevolking en de hogere inkomsten zijn ook de handelsstromen in aanzienlijke mate toegenomen. Deze toename is verder gestimuleerd door de liberalisering van de handel en de globalisering, door outsourcing en dor de lagere transporttarieven in combinatie met een grotere efficiëntie van het vervoer. De intraregionale volumes blijven op een significant niveau, met name in de EU, maar door de ontwikkelingen in de economische en politieke omgevingen is vooral het aandeel van de intercontinentale handelsstromen gegroeid, hetgeen geleid heeft tot ingrijpende wijzigingen in het beheer van de vervoerspatronen en van de logistiek en de toeleveringsketen. Economische groei Tussen 2000 en 2007 is het wereldwijde BBP 3 jaarlijks met 3% gegroeid (WTO, 2007). Tussen de lidstaten van de Europese Unie bestaan echter grote verschillen in de toename van dat BBP. De sterkste groei heeft over het algemeen plaatsgevonden in de Midden- en Oost-Europese landen die in 2004 en 2007 tot de EU zijn toegetreden. Voor een overzicht van de groeipercentages voor de afzonderlijke lidstaten wordt verwezen naar bijlage 1. Het groeipercentage van het BBP in 2008 voor de EU-27 werd in februari 2008 geraamd op 2,4%, maar de reële groei in dat jaar beliep uiteindelijk slechts 0,9%. Voor 2009 is in het algemeen een groei geprognosticeerd van 2,4%, terwijl de reële groei op -4% wordt geraamd (zie bijlage 2). Handel in goederen Gezien het bovenstaande komt het niet als een verrassing dat de goederenhandel in het afgelopen decennium sterk is gegroeid. Vooral de uitvoer vanuit Azië (en met name de Chinese export) is zeer sterk gegroeid (zie tabel 2.1). Aan de invoerzijde is er een stijging 3 BBP: Bruto binnenlands product de totale marktwaarde van alle eindproducten en diensten die in een bepaalde periode in een land of regio worden geproduceerd of geleverd. Het BBP wordt ook gezien als de som van de brutowaarde die in elke productiefase aan alle eindproducten en diensten wordt toegevoegd. 17

22 Beleidsondersteunende afdeling B: Structuurbeleid en cohesie van de groei te constateren voor Zuid- en Midden-Amerika en voor het Gemenebest van Onafhankelijke Staten (GOS). Andere sterke invoerregio s zijn Afrika en het Midden-Oosten. Tabel 2.1. Volumegroei van de wereldwijde goederenhandel voor een aantal regio s en economieën (jaarlijks groeipercentage, ) Uitvoer Landen / Regio s Invoer ,0 6,0 2,0 Wereld 5,0 6,0 2,0 3,0 5,0 1,5 Noord-Amerika 5,0 2,0-2,5 6,0 3,0 1,5 Zuid- en Midden- Amerika 6,0 17,5 15,5 4,0 4,0 0,5 Europa 4,0 4,0-1,0 4,0 3,5 0,0 EU (27) 3,0 3,5-1,0 8,0 8,4 5,5 Gemenebest van Onafhankelijke Staten 17,0 20,0 15,0 10,0 11,5 4,5 Azië 9,0 8,0 4,0 Bron: WTO (2009) De mondiale goederenhandel is sterker gegroeid dan het mondiale BBP, hetgeen nog eens een duidelijke onderstreping vormt van de effecten van de toenemende globalisering en economische integratie. Wat de ontwikkelde economieën betreft, is de groei van de uitvoer voornamelijk veroorzaakt door een toegenomen mondiale vraag naar kapitaalgoederen. De uitvoer vanuit de EU is in 2007 weliswaar nog met 3,5% gegroeid, maar aan die groei is in 2008 een einde gekomen. De economische malaise is medio 2008 begonnen. De goederenhandel is in dat jaar slechts met 2% gegroeid (ten opzichte van een groei van 6% in 2007). Volgens de WTO zal de wereldhandel in 2009 waarschijnlijk met circa 9% krimpen. Naar verwachting zal de uitvoer van uit de ontwikkelde economieën met ongeveer 10% dalen en die vanuit de ontwikkelingslanden met 2 3%. Uit figuur 2.1 blijkt dat de intraregionale handel nog steeds verantwoordelijk is voor een groot deel van de mondiale goederenhandel (cijfers uit 2007); dit geldt met name voor Europa. De intracommunautaire handel vertegenwoordigde meer dan 31% van de totale waarde van de mondiale goederenhandel, terwijl de waarde van de interregionale handel tussen Europa en andere delen van de wereld goed was voor 23% (zie tabel 2.2). Dit leidt tot de volgende twee conclusies: de intracommunautaire handel vertegenwoordigt een groot gedeelte van de handelsvolumes; en Europa heeft een groot aandeel in de totale waarde van de mondiale goederenhandel. 18

Analyse en evaluatie van structurele markttrends in de binnenvaart RAPPORT VAN HET ECONOMISCH COMITÉ VAN DE CCR

Analyse en evaluatie van structurele markttrends in de binnenvaart RAPPORT VAN HET ECONOMISCH COMITÉ VAN DE CCR CENTRALE COMMISSIE VOOR DE RIJNVAART (CCR) RAPPORT VAN HET ECONOMISCH COMITÉ VAN DE CCR Analyse en evaluatie van structurele markttrends in de binnenvaart Juni 2013 De marktsegmenten van het vrachtvervoer

Nadere informatie

Nederland als één logistiek netwerk in 2015

Nederland als één logistiek netwerk in 2015 Nederland als één logistiek netwerk in 2015 Samenhang versnelt versterking van onze positie TRANSPORT EN LOGISTIEK Nederland als één logistiek netwerk in 2015 Samenhang versnelt versterking van onze positie

Nadere informatie

PRAKTISCHE HANDLEIDING

PRAKTISCHE HANDLEIDING EUROPEES PARLEMENT Regionale ontwikkeling DIRECTORAAT-GENERAAL INTERN BELEID BELEIDSONDERSTEUNENDE AFDELING STRUCTUURBELEID EN COHESIE B PRAKTISCHE HANDLEIDING NL Europe Direct helpt u antwoord te vinden

Nadere informatie

Perspectief op Logistiek

Perspectief op Logistiek Ministerie van Verkeer en Waterstaat opq Perspectief op Logistiek Juni 2006 Ministerie van Verkeer en Waterstaat opq Perspectief op Logistiek Juni 2006 .......................... Colofon Uitgegeven door:

Nadere informatie

Economische betekenis van Nederlandse zeehavens 2004

Economische betekenis van Nederlandse zeehavens 2004 Economische betekenis van Nederlandse zeehavens 2004 Bijrapport I: Verkennende kwalitatieve analyse STATUS Eindrapport IN OPDRACHT VAN Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat AUTEUR(S) RebelGroup

Nadere informatie

Alternatieve logistieke visies voor Intelligente en Ondergrondse Logistieke Systemen (ILS/OLS)

Alternatieve logistieke visies voor Intelligente en Ondergrondse Logistieke Systemen (ILS/OLS) vorig menu TNO-rapport Inro/Log 2000-09 TNO Inro Alternatieve logistieke visies voor Intelligente en Ondergrondse Logistieke Systemen (ILS/OLS) Schoemakerstraat 97 Postbus 6041 2600 JA Delft Telefoon 015

Nadere informatie

Slimme haven. Havenvisie gemeente Amsterdam

Slimme haven. Havenvisie gemeente Amsterdam Slimme haven Havenvisie gemeente Amsterdam 2008 2020 Slimme haven Havenvisie gemeente Amsterdam 2008 2020 Vastgesteld in de raadsvergadering van 19 november 2008 (Gemeenteblad afd.1 nr. 532) Inhoud Voorwoord

Nadere informatie

Officieuze vertaling: dit document is alleen ter informatie. WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE

Officieuze vertaling: dit document is alleen ter informatie. WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE NL EUROPESE COMMISSIE Officieuze vertaling: dit document is alleen ter informatie. WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE Stappenplan voor een interne Europese vervoersruimte werken aan een concurrerend

Nadere informatie

Future Dutch Mainport. Succesvol op weg naar 2020

Future Dutch Mainport. Succesvol op weg naar 2020 Future Dutch Mainport Succesvol op weg naar 2020 Future Dutch Mainport Dick van Damme Hugo Haarman Jasper van der Schaar Maurits Speksnijder Capgemini Consulting Utrecht, mei 2009 2009 Capgemini. De informatie

Nadere informatie

Innovation Intelligence Logistiek en Supply Chains

Innovation Intelligence Logistiek en Supply Chains Innovation Intelligence Logistiek en Supply Chains ȟȟ Innovation Intelligence: verkenning Logistiek en Supply Chains Innovation Intelligence: verkenning Logistiek en Supply Chains pagina 2 Onderzoek Dit

Nadere informatie

Hogeschool van Amsterdam University of Applied Sciences Minor Airport Seaport Logistics

Hogeschool van Amsterdam University of Applied Sciences Minor Airport Seaport Logistics Amsterdam, 27 januari 2014 Hogeschool van Amsterdam Domein Techniek Titel document: Projectdocent: Opdrachtgever: Sierteeltsector in transitie Carina Heynens, Hogeschool van Amsterdam Jan-Willem Wesselink,

Nadere informatie

1 e en 1½ e linie vastgoed op Schiphol: een flessenhals?

1 e en 1½ e linie vastgoed op Schiphol: een flessenhals? 1 e en 1½ e linie vastgoed op Schiphol: een flessenhals? Een onderzoek naar de toekomstige capaciteit van luchtvracht afhandelingsgebouwen op Schiphol. Masterscriptie Master of Real Estate 15 oktober 2012

Nadere informatie

De bijdrage van supply chain management aan welvaarts- en productiviteitsgroei in Nederland

De bijdrage van supply chain management aan welvaarts- en productiviteitsgroei in Nederland Gepubliceerd als Butter, F.A.G. den, 2007, Beleidsimplicaties in economisch kader, in E.A.R. Levinga en F. Schreppers (red.), Supply Chain Management Meervoudig Beschouwd, Ministerie van Verkeer en Waterstaat,

Nadere informatie

Partituur naar de top. Adviesrapport Topteam Logistiek

Partituur naar de top. Adviesrapport Topteam Logistiek Partituur naar de top Adviesrapport Topteam Logistiek Partituur naar de top Adviesrapport Topteam Logistiek Juni 2011 Adviesrapport Topteam Logistiek Partituur naar de top 3 Samenvatting en Inhoudsopgave

Nadere informatie

visie op transport en logistiek

visie op transport en logistiek visie op transport en logistiek Sectorupdate 2011 Interview Trends & ontwikkelingen Sectorvisie Visie op transport en logistiek 1 Geachte relatie, Voor u ligt de Visie op Sectoren 2011 waarin een groot

Nadere informatie

Eindrapportage Commissie Van Laarhoven Naar een vitalere supply chain door krachtige innovatie

Eindrapportage Commissie Van Laarhoven Naar een vitalere supply chain door krachtige innovatie CONNEKT-binnenwerk def 21-03-2006 15:00 Pagina 1 Eindrapportage Commissie Van Laarhoven Naar een vitalere supply chain door krachtige innovatie CONNEKT-binnenwerk def 21-03-2006 15:01 Pagina 2 INHOUD CONNEKT-binnenwerk

Nadere informatie

ONDERZOEK MARKTVRAAG LOGISTIEK PARK MOERDIJK Stec Groep aan Provincie Noord-Brabant. Stec Groep B.V. Evert-Jan de Kort en Hub Ploem 25 april 2013

ONDERZOEK MARKTVRAAG LOGISTIEK PARK MOERDIJK Stec Groep aan Provincie Noord-Brabant. Stec Groep B.V. Evert-Jan de Kort en Hub Ploem 25 april 2013 ONDERZOEK MARKTVRAAG LOGISTIEK PARK MOERDIJK Stec Groep B.V. Evert-Jan de Kort en Hub Ploem 25 april 2013 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1 1.1 Uw situatie 1 1.2 Onze aanpak 3 1.3 Leeswijzer 5 2. LOCATIEPROFIEL

Nadere informatie

Versterking van de positie van Nederland in mondiale waardeketens

Versterking van de positie van Nederland in mondiale waardeketens Versterking van de positie van Nederland in mondiale waardeketens 16 mei 2014 Inhoudsopgave Samenvatting 1. Internationale ontwikkelingen De vorming van mondiale waardeketens Integratie van opkomende markten

Nadere informatie

Marktobservatie 2014 MARKTOBSERVATIE N 18

Marktobservatie 2014 MARKTOBSERVATIE N 18 Marktobservatie 2014 MARKTOBSERVATIE N 18 De binnenvaartmarkt in 2013 en vooruitzichten voor 2014/2015 1 Marktobservatie 2014 Aansprakelijkheidsbeperking Het gebruik van kennis, informatie of gegevens

Nadere informatie

boek concept 3-5 def outlines.indd 1

boek concept 3-5 def outlines.indd 1 Samenvatting boek concept 3-5 def outlines.indd 1 7-6-2010 9:40:45 The Netherlands of 2040 - Samenvatting Bas ter Weel, Albert van der Horst en George Gelauff The Netherlands of 2040 brengt in vier scenario

Nadere informatie

VOORBIJ DE WAAN VAN DE DAG VERLEDEN, HEDEN EN TOEKOMST VAN TRANSPORT

VOORBIJ DE WAAN VAN DE DAG VERLEDEN, HEDEN EN TOEKOMST VAN TRANSPORT VOORBIJ DE WAAN VAN DE DAG VERLEDEN, HEDEN EN TOEKOMST VAN TRANSPORT Onderzoeksrapport, juni 2013 I NHOUDSOPGAVE SAMENVATTING 3 1 INLEIDING 10 2 TRANSPORT IN DE AFGELOPEN 50 JAAR 11 2.1 Mijlpalen in het

Nadere informatie

Visie 2030. Port of Amsterdam, Port of partnerships. Ontwerp maart 2014

Visie 2030. Port of Amsterdam, Port of partnerships. Ontwerp maart 2014 Visie 2030 Port of Amsterdam, Port of partnerships Ontwerp maart 2014 Visie 2030 Inhoud VISIE 2030 - SAMENVATTING... 5 1. DE HAVEN ANNO NU... 13 1.1 AMSTERDAMSE HAVENREGIO IN INTERNATIONAAL PERSPECTIEF...13

Nadere informatie

1.1 Ter inleiding 4 1.2 Liberalisering 4 1.3 Duurzaamheid als opgave 7

1.1 Ter inleiding 4 1.2 Liberalisering 4 1.3 Duurzaamheid als opgave 7 ENERGIERAPPORT 1999 15 november 1999 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Het Decor 1.1 Ter inleiding 4 1.2 Liberalisering 4 1.3 Duurzaamheid als opgave 7 Hoofdstuk 2: Energie, een zekere voorziening 2.1 Inleiding

Nadere informatie

DE TOEKOMST TELT scenario s voor een effectieve, duurzame logistiek

DE TOEKOMST TELT scenario s voor een effectieve, duurzame logistiek DE TOEKOMST TELT scenario s voor een effectieve, duurzame logistiek de europese supply chain in 2020: ontwikkelingen in distributienetwerken Een consumentenelektronica case study Hand-out Nationale Distributiedag

Nadere informatie

Internationaliserings- monitor 2015. Eerste kwartaal

Internationaliserings- monitor 2015. Eerste kwartaal Internationaliserings- monitor 2015 Eerste kwartaal Internationaliserings monitor 2015 Eerste kwartaal Verklaring van tekens. Gegevens ontbreken * Voorlopig cijfer ** Nader voorlopig cijfer x Geheim Nihil

Nadere informatie

LOGISTIEK EN SUPPLY CHAINS: VISIE EN AMBITIE VOOR NEDERLAND

LOGISTIEK EN SUPPLY CHAINS: VISIE EN AMBITIE VOOR NEDERLAND Commissie Van Laarhoven LOGISTIEK EN SUPPLY CHAINS: VISIE EN AMBITIE VOOR NEDERLAND VOORWOORD Met dit document presenteert de Commissie Van Laarhoven, als vertegenwoordiging van de supply chain partijen

Nadere informatie

Opkomende economieën en het Nederlandse onderwijs

Opkomende economieën en het Nederlandse onderwijs Opkomende economieën en het Nederlandse onderwijs Een verkennend onderzoek Opdrachtgever: Onderwijsraad ECORYS Ruud van der Aa Arjan Uwland Sabine Descka Rotterdam, 21 juni 2007 ECORYS Nederland BV Postbus

Nadere informatie

Hoe rekbaar is de wereld? De rol van technologie en innovatie

Hoe rekbaar is de wereld? De rol van technologie en innovatie Hoe rekbaar is de wereld? De rol van technologie en innovatie Inhoud Voorwoord 4 1 Groeimotor van de toekomst 6 2 Hoe groot is de innovatiekracht van Nederland? 11 3 China: van producent tot innovator?

Nadere informatie

Ruimtelijk-economische en logistieke analyse: de Vlaams-Nederlandse Delta in 2040

Ruimtelijk-economische en logistieke analyse: de Vlaams-Nederlandse Delta in 2040 Ruimtelijk-economische en logistieke analyse: de Vlaams-Nederlandse Delta in 2040 Vlaams-Nederlandse Delta in 2040 ii Ruimtelijk-economische en logistieke analyse: de Vlaams-Nederlandse Delta in 2040 Thierry

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S EUROPESE COMMISSIE Brussel, 22.1.2014 COM(2014) 21 final MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S Energieprijzen

Nadere informatie