Diervoer met ambitie MVO-verslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Diervoer met ambitie MVO-verslag"

Transcriptie

1 Diervoer met ambitie MVO-verslag

2 Colofon Nevedi Heer Bokelweg 157B 3032 AD Rotterdam Postbus BS Rotterdam Telefoon: Fax: Concept en realisatie: Nevedi Schuttelaar & Partners Fotografie Sander van der Veen Fotografie Schothorst Feed Research Farmfeed B.V. VanDrie Group De Heus Voeders B.V. Twilmij B.V. Coppens Diervoeding B.V. Drukwerk Zwaan Printmedia Dit MVO-verslag is gedrukt op FSC-gecertificeerd papier mei 2011

3 Voorwoord De Nederlandse diervoedersector is voor de consument niet altijd direct zichtbaar. Toch staat onze sector midden in de maatschappij. Dat is belangrijk, want opvattingen over consumptie en productie van dierlijke producten in de samenleving zijn bepalend voor de toekomst van onze sector. De Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie (Nevedi) treedt op als belangenbehartiger en vertegenwoordiger van de diervoederindustrie richting bedrijfsleven, overheid en maatschappelijke organisaties. Ruim 95% van de diervoederbedrijven is bij ons aangesloten. Zij voorzien de veehouderij in voornamelijk Noordwest-Europa van veilig en voldoende diervoer van een hoge kwaliteit. Onze sector staat internationaal aan de top als het gaat om efficiënte en duurzame productie. Omgerekend naar voedingswaarde levert de Nederlandse diervoederindustrie zeer concurrerend en betaalbaar diervoer. Wij zijn ook trots op onze positie als duurzame en betrouwbare leverancier van diervoer. Het grootste deel van onze grondstoffen bestaat uit bijproducten van de Nederlandse levensmiddelenindustrie. Daarnaast importeren wij onder meer granen, maïs, tapioca en soja voor verwerking tot diervoer. Het stimuleren van verantwoorde teelt staat bovenaan onze agenda. Behoud van biodiversiteit en het beschermen van rechten van de lokale bevolking en werknemers is noodzakelijk om de aanvoer van hoogwaardige grondstoffen ook in de toekomst te blijven garanderen. Onze trots wordt echter niet door iedereen gedeeld. Er zijn ook kritische geluiden als het gaat over mineralen- en eiwitkringlopen, behoud van natuur, zorg voor het milieu en last but not least, dierenwelzijn. Daarom willen wij samen met onze leden en ketenpartners een open dialoog met overheden en maatschappelijke organisaties. Dat is dé manier om gezamenlijk wegen te vinden naar een nog duurzamere sector. De wensen van de samenleving en een gezond toekomstperspectief van bedrijven zijn leidend voor ons. Wij willen zo een bijdrage leveren aan een gezonde agro- en foodketen in Nederland. In dit MVO-verslag krijg u een beeld van ons beleid en de speerpunten van onze sector. Deze speerpunten op het gebied van duurzaamheid geven diervoer ambitie! Indien u vragen heeft, aarzel niet en neem contact op met ons verenigingsbureau in Rotterdam Henk Flipsen Directeur 2+3

4

5 Diervoer met ambitie De diervoedersector is een onmisbare schakel binnen onze voedselketen. Wij voorzien de veehouderij van voldoende en goed diervoer. Onze sector heeft om die reden ook een belangrijke rol bij het verduurzamen van de dierlijke productieketen en het leveren van een bijdrage aan een gezonde en duurzame samenleving. Dat doen we door onze activiteiten en initiatieven te richten op 5 speerpunten: Verduurzaming grondstoffen Milieubewuste productie & transport Goed werkgeverschap Gezond en veilig voedsel Keteninnovaties 5 speerpunten Nevedi heeft als overkoepelende brancheorganisatie een Commissie Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Deze commissie bestaat uit 6 personen die elk op hoger managementniveau werkzaam zijn binnen de diervoedersector. Het bestuur van Nevedi bepaalt het beleid, de commissie functioneert als klankbord en denktank. Dit MVO-verslag rapporteert over de gehele diervoedersector. Verantwoording Dit MVO-verslag rapporteert over de periode en voldoet aan level C van het Global Reporting Initiative (GRI). De richtlijnen gelden als wereldwijde standaard voor duurzaamheidsrapportages en maken het mogelijk de prestaties van verschillende organisaties te vergelijken. De GRI-standaard is tot stand gekomen door een internationaal consultatieproces met het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en diverse instanties. De GRI-richtlijnen liggen ten grondslag aan de thema s en onderwerpen van dit MVOverslag. Ook zijn de richtlijnen leidraad voor de dataverzameling en rekenmethodes van de milieuen sociale indicatoren. De GRI-inhoudsopgave is te vinden op Op deze website leest u meer over duurzaam ondernemen in de diervoedersector. Verduurzaming grondstoffen Milieubewuste productie & transport Goed werkgeverschap Gezond en veilig voedsel Keteninnovaties 4+5

6 Feiten & cijfers van de diervoedersector Aantal werknemers in 2009/2010: 5850, waarvan 4500 vallen onder de Cao voor Graanbe- en verwerkende bedrijven Ratio man-vrouw: 85:15 Netto omzet van alle Nevedi leden 2009: 4.5 miljard Euro 2010: 4.7 miljard Euro Voerafzet in Nederland in 2010 (miljoen ton) Voerafzet in Nederland in 2010 (miljoen ton droge stof) De omzet is berekend over de Nederlandse afzet van mengvoeders, enkelvoudige voeders, kalvermelk, vochtrijke diervoeders en premixen van de leden van Nevedi. De omzet gerealiseerd op buitenlandse afzet of andere activiteiten is niet meegenomen. Nederlandse omzet van alle Nevedi-leden (miljoen ton) Mengvoeders 13.6 Kalvermelk 0.7 Enkelvoudige voeders 0.8 Premix 0.3 Vochtrijke diervoeders 2.9 Mengvoeders (14,3) Kalvermelk (0,7) Enkelvoudige voeders (1,5) Vochtrijke diervoeders (5,0) Voerafzet in Nederland in 2010 (miljoen euro s) Mengvoeders (12,6) Kalvermelk (0,7) Enkelvoudige voeders (1,3) Vochtrijke diervoeders (0,9) Onderverdeling van mengvoeders naar diersoort in 2010 Van de leden van Nevedi houden gemiddeld 72 bedrijven zich (in 2009 en 2010) bezig met de productie van mengvoeders. Van deze bedrijven zijn er 5 die circa zestig procent van de totale mengvoerproductie voor hun rekening nemen. Een derde van de productie wordt geproduceerd door 18 middelgrote bedrijven. Een kleine tien procent van de productie wordt geproduceerd door 49 kleinere bedrijven. Mengvoeders (3200) Kalvermelk (1100) Enkelvoudige voeders (144) Vochtrijke diervoeders (86) Rundveevoeders (25%) Varkensvoeders (44%) Pluimveevoeders (27%) Overig (paarden,geiten, schapen etc) (4%)

7 De Nederlandse diervoederindustrie De diervoedersector vertolkt een sleutelrol bij de productie van vlees, eieren en zuivel. Diervoer staat aan de basis van de kwaliteit van alle producten van dierlijke oorsprong en brengt ogenschijnlijk nutteloze bij- en nevenproducten van de voedings- en genotsmiddelenindustrie tot waarde. Daarnaast kenmerkt onze sector zich door de inkoop van grondstoffen op de internationale markt en afzet van diervoer op de regionale markt, voornamelijk in Noordwest-Europa. Belangenbehartiger Nevedi Nevedi behartigt de collectieve belangen van de Nederlandse diervoederindustrie. De sector bestaat uit fabrikanten van mengvoeders, premixen en kalvermelkpoeder en van leveranciers van vochtrijke diervoeders (bijproducten van de levensmiddelenindustrie). Nevedi is in 2000 ontstaan door het samengaan van overkoepelende organisaties van particuliere en coöperatieve diervoederbedrijven. Door het samensmelten van organisaties met een lange historie kan Nevedi ondanks haar jonge bestaan bogen op een rijk verleden. In die voorgeschiedenis deelden de diverse organisaties één gemeenschappelijk kenmerk: de actieve en maatschappelijke rol die ze door de decennia heen in de diervoederketen hebben gespeeld. Nevedi zet die traditie voort. Bij de brancheorganisatie zijn 110 diervoederbedrijven en voerleveranciers aangesloten. Samen vertegenwoordigen zij bij benadering 95% van de totale productie in Nederland. Nevedi bestaat uit een verenigingsbureau met verschillende commissies, werkgroepen en overlegplatformen. Voor meer informatie over de bestuursstructuur en het organogram van de vereniging verwijzen we naar Ons belangrijkste doel is de leden in staat te stellen hun bedrijfsvoering optimaal uit te oefenen. Door collectieve belangenbehartiging kunnen diervoederbedrijven zich beter aanpassen aan de veranderende eisen en omstandigheden in de maatschappij. Tegelijk geldt als uitgangspunt dat ondernemers zelf hun verantwoordelijkheid moeten nemen. In het complexe, internationale werkveld van de diervoederindustrie communiceert Nevedi de collectieve belangen van haar leden met betrokken partijen in de voedselketen. Zo ondersteunen wij de leden in het voldoen aan wet- en regelgeving, stellen we collectieve verkoopvoorwaarden ter beschikking en treden we op als werkgeversorganisatie in de caoonderhandelingen. Verantwoordelijkheid Nevedi hecht veel waarde aan een goede relatie met belanghebbenden en streeft naar de juiste balans tussen alle, soms conflicterende, verwachtingen en behoeften van leveranciers, afnemers, maatschappelijke organisaties en (lokale) overheden. Regelmatig organiseert Nevedi bijeenkomsten voor haar leden en vindt er overleg plaats met de Europese diervoederfabrikantenorganisatie Fefac. Verder wordt geregeld een nieuwsbrief verstuurd. Leden hebben toegang tot het besloten gedeelte van de website. Zij ontvangen iedere dag een attentielijst met actuele ontwikkelingen over diervoer. 6+7

8 Externe vertegenwoordiging van Nevedi Cao Graanbe- en verwerkende bedrijven Convenantpartner Schone en Zuinige Agrosectoren Convenantpartner van de Taskforce Antibioticumresistentie (oftewel de Commissie Werner) Convenantpartner Uitvoeringsagenda duurzame veehouderij European Feed Manufacturers Federation (Fefac): bestuur, commissies en werkgroepen FAO-project Carbon Footprint Diervoeder Hoofdproductschap Akkerbouw: bestuur Innovatieplatform Groene Biotechnologie: lid Meerjarenafspraak energie-efficiëntie: deelnemer Productschap Diervoeder: bestuur, commissies en werkgroepen Productschap Margarine, Vetten en Oliën: bestuur Ronde Tafel voor Duurzame Palmolie (RSPO): lid/ toehoorder Ronde Tafel voor Duurzame Soja (RTRS): lid Stichting Bevordering Studie Diervoeding (BSD): bestuur Stichting GMP+: bestuur, commissies en werkgroepen Stichting Initiatief Duurzame Soja (IDS): bestuur Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector (SKV): bestuur Stichting Molenaarspensioenfonds (MPF): bestuur Taskforce Duurzame Palmolie: deelnemer Taskforce Duurzame Soja: deelnemer / secretaritaatsvoering Werkgroep biggenvitaliteit: lid

9 Verduurzaming grondstoffen De vraag naar producten als vlees en zuivel en daarmee indirect naar diervoer, blijft de komende decennia explosief stijgen. Oorzaken zijn de groei van de wereldbevolking en de stijgende welvaart in met name China, India en Zuid-Amerika. Het beslag op onze grondstoffen en natuurlijke hulpbronnen zal daardoor drastisch toenemen. Om ervoor te zorgen dat we ook op de langere termijn over voldoende grondstoffen beschikken voor onze voedselproductie, moeten we overstappen op duurzamere teelt. Dat wil zeggen een teelt met zorg voor mens, dier en milieu. Speerpunten diervoedersector: Duurzame soja in bulkproductie beschikbaar maken voor de Nederlandse diervoederindustrie en dit richting 2015 opschalen tot 100% voor de Nederlandse markt Duurzame palmproducten in bulkproductie beschikbaar maken voor de Nederlandse diervoederindustrie en dit richting 2015 opschalen tot 100% voor de Nederlandse markt Beschikbaar houden en mogelijke uitbreiding van de verwaarding van bijproducten uit de levensmiddelen- en biobrandstoffenindustrie tot diervoer Hergebruik van bijproducten uit de voedingsmiddelenindustrie De Nederlandse diervoederindustrie is een grote gebruiker van neven- en bijproducten uit de levensmiddelenindustrie. Bij benadering bestaat tweederde van onze grondstoffen uit bijproducten van de levensmiddelenindustrie. Denk bijvoorbeeld aan bierbostel van bierbrouwerijen, citruspulp uit de frisdrankindustrie, tarwezetmeel uit de graanverwerkende industrie en aardappelstoomschillen afkomstig van de productie van frites of chips. Al deze producten krijgen in diervoer opnieuw waarde en worden via de veehouderij uiteindelijk omgezet in kwalitatief hoogwaardig voedsel: vlees, melk en eieren. Internationale handel Een aanzienlijk deel van de primaire grondstoffen voor onze sector komt uit het buitenland. Zo haalt onze sector granen veelal uit Europa, soja uit Zuid- of Noord-Amerika, maïsproducten uit Noord-Amerika en palmpitmeel en palmolie uit Maleisië en Indonesië. Een belangrijk deel van de in Nederland geproduceerde eindproducten (vlees, melk, eieren) vindt zijn weg naar het buitenland. Om stappen te zetten naar een duurzamere keten is samenwerking met internationale partners dan ook noodzakelijk. Naar een duurzame sojaketen Sojameel is een belangrijk bestanddeel van veel soorten diervoer. Het hoge gehalte aan goed verteerbare eiwitten maakt sojameel zeer geschikt voor gebruik in de veehouderij. Nevedi zet zich namens de Nederlandse diervoedersector al geruime tijd in voor een duurzamere sojaketen. Eind 2006 is mede op initiatief van Nevedi de taskforce Duurzame Soja opgericht. Dit platform, waarin het Nederlandse bedrijfsleven in de sojaketen is vertegenwoordigd, streeft naar een ecologisch en sociaal verantwoorde sojateelt via mondiale afspraken van de internationale Round Table on Responsible Soy (RTRS). Zij voert daartoe intensief overleg met de overheid en maatschappelijke organisaties over de Nederlandse bijdrage aan verduurzaming van de sojateelt in internationaal verband. De taskforce heeft een stevige ambitie geformuleerd: in 2015 moet alle voor de Nederlandse markt benodigde soja voldoen aan de criteria voor verantwoorde teelt van de RTRS. 8+9

10 Het gevaar is dat we op elkaar gaan zitten wachten Nevedi heeft de goede visie en het goede vergezicht dat aansluit bij dat van ons. De individuele diervoederfabrikanten kunnen echter nog meer hun eigen verantwoordelijkheid nemen. De maatschappij verwacht dat van ze. Duurzame grondstoffen en gebruik van bijproducten worden steeds belangrijker. Veevoederfabrikanten kunnen een belangrijkere rol spelen door het duurzaam inkopen en efficiënt gebruiken van grondstoffen. Daar past geen afwachtende houding bij. Het gevaar is dat we op elkaar gaan zitten wachten. Een duurzame diervoederindustrie is een kans die we kunnen pakken en waarmee bedrijven op de internationale markt echt verschil kunnen maken. Nevedi kan met het verduurzamen van soja het voortouw nemen om ervoor te zorgen dat alle soja in 2015 honderd procent RTRS-gecertificeerd is. Veevoederfabrikanten zouden dit niet moeten laten afhangen van andere partijen in de keten. Tjerk Wagenaar Stichting Natuur & Milieu

11 Round Table on Responsible Soy Om te komen tot een ecologisch en sociaal verantwoorde sojateelt, hebben sojaboeren, de internationale verwerkende industrie en maatschappelijke organisaties de krachten gebundeld in de internationale Round Table on Responsible Soy (RTRS). In oktober 2010 zijn de criteria vastgesteld. Daarbij gaat het om zaken als bescherming van biodiversiteit en de inheemse bevolking, het respecteren van landrechten en verantwoord gebruik van water, bodem en bestrijdingsmiddelen. De eerste soja met het RTRS-certificaat komt in 2011 op de markt. Behalve mede-oprichter van de taskforce Duurzame Soja heeft Nevedi ook aan de wieg gestaan van het Initiatief Duurzame Soja (IDS), een samenwerkingsverband van bedrijven om RTRS-gecertificeerde soja daadwerkelijk in te kopen. Bij de stichting zijn ook FrieslandCampina, VION, Gebr. Van Beek Group, Storteboom en Ahold aangesloten. In Nederland wordt in 2011 minimaal ton sojameel geïmporteerd op initiatief van de Stichting IDS. Daarvan is een substantieel deel al gecertificeerd volgens de RTRS-standaard. Het resterende deel benadert de RTRS-criteria. In 2015 zal in Nederland alleen nog soja gebruikt worden volgens de RTRS-standaard. Dat is dan bijna 2 miljoen ton sojameel. IDS onderstreept de noodzaak om RTRSgecertificeerde soja binnen enkele jaren mainstream te maken. Zo ontstaat er een gelijk economisch speelveld op de wereldmarkt dat voor het Nederlandse bedrijfsleven op termijn noodzakelijk is. Met andere woorden: in korte tijd moet alle soja volgens RTRS-criteria worden geteeld. Een uitdaging vormt de omgang met de meerkosten van verantwoorde soja. Deze meerkosten worden namelijk - nog - niet terugverdiend in hogere opbrengsten. Ook is er tijd nodig om sojaproducenten ervan bewust te maken dat de overstap naar verantwoorde teelt noodzakelijk is. Duurzaam geproduceerde producten van oliepalm Palmolie neemt de komende decennia een cruciale rol in bij het bieden van mondiale voedselzekerheid, aangezien het de meest gebruikte plantaardige olie in de voedingsmiddelenindustrie is. Voor de Nederlandse diervoederindustrie is dat een belangrijke ontwikkeling. In veevoeder worden namelijk palmpitschilfers verwerkt, een bijproduct van de palmpitolieproductie. Daarnaast is palmolie in sommige diervoerders een bestanddeel, zij het in kleine hoeveelheden. De economische waarde van palmpitschilfers is zeer marginaal ten opzichte van palmolie. Door de toenemende welvaart in met name China en India zal de druk op de vraag naar palmolie en aanverwante producten toenemen. Dit leidt tot een uitbreiding van het oliepalmareaal in Indonesië en Maleisië waar vrijwel alle palmolie vandaan komt. De zorg bestaat dat dit ten koste gaat van het tropisch regenwoud. Dat maakt duurzame teelt urgent. Aan de Round Table on Sustainable Palm Oil (RSPO) hebben maatschappelijke organisaties, zoals Wereld Natuur Fonds en Oxfam Novib en bedrijven in de internationale palmolieketen criteria vastgelegd voor duurzame teelt. Nevedi heeft zich hierbij aangesloten. Daarnaast stimuleert het Nederlandse bedrijfsleven de vraag naar RSPO-gecertificeerde palmolie en palmproducten via de taskforce Duurzame Palmolie. De taskforce streeft ernaar om in 2015 alleen nog RSPO-gecertificeerde palmolie voor de Nederlandse markt te gebruiken. Door de toenemende vraag én het alternatief gebruik van palmpitschilfers voor lokale energieopwekking in Azië, zal de afzet van palmproducten aan de Europese diervoederindustrie de komende jaren naar verwachting afnemen

12 Duurzame grondstoffen vormen de basis Voor veel consumenten vormen vlees, zuivel en eieren een belangrijk onderdeel van een gezonde voeding. Tegelijk is de impact van de vleesen zuivelproductie op onze planeet aanzienlijk. PLUS stelt zich ten doel om de consumptie van dierlijke eiwitten zo min mogelijk ten koste te laten gaan van het milieu. Een duurzamere productie van grondstoffen die gebruikt worden in diervoer vormt dan ook de basis voor een duurzame veehouderij. Binnen PLUS ervaren wij dat het cruciaal is bij het duurzamer maken van het assortiment om prijsverhogingen bescheiden te houden. Alleen als de prijzen toegankelijk blijven, kun je gangbare producten verduurzamen. En juist bij de verduurzaming van producten die consumenten dagelijks gebruiken, ligt een kans om een grote stap vooruit te maken. Sjaak de Korte Directeur Business Development PLUS retail

13 Grondstoffen gebruikt in de mengvoerindustrie in 2010 (%) Granen- en graanbijproducten (54%) Soja (producten) (11%) Palmpit (producten) (3%) Koolzaad, raapzaad en zonnebloem (producten) (13%) Aardappelbijproducten (2%) Bijproducten suikerindustrie (5,5%) Premixen (2%) Vetten en oliën (2%) Citruspulp (2%) Retourstromen levensmiddelenindustrie (1%) Zuivelproducten (2%) Peulvruchten (0,5%) Overig (2%) Verkenning van alternatieve grondstofbronnen Wereldmarktprijzen van diverse belangrijke landbouwproducten (tarwe, maïs, soja, suiker) zijn sinds de zomer van 2010 spectaculair gestegen. Oorzaken daarvan zijn onder meer de groeiende wereldbevolking, speculatie op de grondstoffenmarkt, stijging van de welvaart in opkomende economieën en de productie van biobrandstoffen. Door dat samenspel kan een misoogst leiden tot plotselinge hoge grondstofprijzen en voedselschaarste in sommige delen van de wereld. Duurdere grondstoffen leiden als gevolg van hogere kostprijzen voor veevoer indirect ook tot hogere consumentenprijzen voor vlees, zuivel en eieren. De Nederlandse diervoederindustrie kan schommelingen van grondstofprijzen in zekere mate opvangen door te kiezen voor alternatieven. Om in de toekomst niet alleen afhankelijk te zijn van de huidige grondstoffen, waarvan de schaarste zal toenemen, is Nevedi van mening dat alternatieve grondstofbronnen, zoals bijvoorbeeld zeewier, insecten en bijproducten uit de biobrandstoffenindustrie, geschikt gemaakt moeten worden voor dierlijke consumptie. Concurrentie food-feed-fuel-fiber Klimaatverandering, onstabiele geopolitieke verhoudingen en het opraken van fossiele brandstoffen maken dat landen op zoek gaan naar alternatieve energiebronnen. Eén mogelijkheid is biobrandstof. Dit is brandstof gemaakt van dierlijk of plantaardig materiaal, zoals suikerriet, soja, maïs, tarwe, koolzaad, dierlijk vet, palmolie en andere plantaardige oliën. Van belang is dat energietoepassingen niet gaan concurreren met food en feed toepassingen. Gebruik van dierlijke eiwitten in diervoer Tot de uitbraak van BSE was diermeel in diervoer een veelgebruikte eiwitbron. Na de BSE-crisis werd het gebruik van diermeel steeds meer aan banden gelegd. In 2000 werd een algeheel verbod van kracht op verwerking van diermeel in diervoeders. Omdat de eisen aan het productieproces sterk zijn gewijzigd, wordt er tegenwoordig niet meer gesproken over diermeel maar over dierlijke eiwitten. Dierlijke eiwitten bestaan uit bijproducten van geslachte dieren die goedgekeurd zijn voor menselijke consumptie. Het gaat daarbij om slachtmateriaal dat economisch niet interessant is voor verwerking in humane voedingsmiddelen. Het is inmiddels weer toegestaan om bepaalde typen dierlijk eiwit te verwerken in diervoeder. Onlangs heeft de Europese Commissie aangegeven dat het verbod op dierlijke eiwitten in de komende jaren - onder strikte voorwaarden - verder zal worden versoepeld. Voor onze sector is dat goed nieuws. Het aminozuurpatroon van dierlijke eiwitten sluit bijvoorbeeld zeer goed aan bij de voedingsbehoefte van jonge dieren. Vandaar dat diermeel een goed substituut kan zijn voor soja, waarvan de mondiale vraag sterk blijft toenemen. Bovendien zijn dierlijke eiwitten in het Nederlandse productieproces, waarvan lijnen volledig van elkaar zijn gescheiden, goed en veilig toe te passen. Nevedi is van mening dat dierlijke eiwitten op een duurzame wijze kunnen worden aangewend in de productie van diervoeders, mits de overheid en de markt dat toelaten

14

15 Milieuvriendelijke productie en transport Binnen de diervoederindustrie wordt actief gewerkt aan de vermindering van uitstoot van broeikasgassen door energiebesparing en de inzet van duurzame energie. Energiebesparing wordt gerealiseerd door het optimaliseren van de logistiek en het efficiënter inrichten van het productieproces. Naast een lagere CO 2 -uitstoot door energiebesparing levert de diervoedersector met de productie van emissiearme voeders ook een bijdrage aan de vermindering van de uitstoot van andere broeikasgassen door de veehouderij, zoals methaan. Speerpunten diervoedersector: Afsluiten van een intentieverklaring met de overheid voor de meerjarenafspraak energiebesparing in 2011 en streven naar 80% deelname van de Nevedi-leden Bijdragen aan de vermindering van de uitstoot van methaan door de rundveehouderij door het stimuleren van kennisontwikkeling Inzichtelijk maken van de CO 2 -voetafdruk van de diervoederketen en in kaart brengen van verbeteropties voor het verkleinen van de voetafdruk van diervoer binnen de dierlijke productieketens Duurzame logistiek onder de aandacht brengen van leden door het organiseren van kennisbijeenkomsten en als tussenpersoon fungeren voor bedrijfsadvies hierover Energieconvenant Nevedi is aangesloten bij het convenant Schone en Zuinige Agrosectoren. In 2011 hebben wij namens de Nederlandse diervoedersector een intentieverklaring afgesloten met de overheid over een meerjarenafspraak omtrent energiebesparing (MJA3). Dit zijn vrijwillige, maar geen vrijblijvende afspraken tussen overheid, bedrijfsleven en instellingen over het effectiever en efficiënter inzetten van energie. Voor alle MJA-deelnemers geldt een gezamenlijke doelstelling van 30% energie-efficiëntieverbetering in de periode , ten opzichte van Een kwart van de Nederlandse diervoederindustrie heeft zich aangemeld voor deelname aan de MJA. Deze groep vertegenwoordigt bijna de helft van het totale energieverbruik. Op langere termijn is een deelname van 80% van het energieverbruik in de diervoederindustrie gewenst. Bijdrage aan minder methaanuitstoot Herkauwers, zoals koeien, stoten via hun spijsvertering het sterke broeikasgas methaan uit. Het is echter nog onvoldoende duidelijk hoe groot die uitstoot is. Nevedi ondersteunt daarom samen met de Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO) en de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) een onderzoek met het Ministerie van EL&I om de methaanemissie te kunnen meten en verlagen. Daarna kunnen gericht maatregelen worden genomen om de methaangasemissie te verminderen. Daarbij valt te denken aan voerefficiëntieverbetering, energiebesparing en rantsoenaanpassingen door toevoeging van meer (snij)maïs of additieven. Landelijk is de doelstelling om de uitstoot van broeikasgassen, waaronder methaan, met 30% te verminderen. Een objectieve, in de praktijk inzetbare meetmethode en een certificerende instantie zijn de randvoorwaarden om die milieudoelstelling te realiseren

16

17 Optimalisatie van je logistiek is kostenbesparend en duurzaam Een optimaal inzicht in het productieproces helpt het efficiënt organiseren van de logistiek. Daarom meten wij met behulp van een sensor de vullingsgraad van silo s, waardoor de veehouder en het mengvoederbedrijf weten wanneer zij een nieuwe bevrachting nodig hebben. Zo kunnen wij onze ritplanning optimaliseren en voorkomen we last minute-orders zoveel mogelijk. Het resultaat: onze vrachtwagens rijden minder kilometers, verbruiken minder brandstof en stoten dus minder CO 2 uit. Aanvullend op dit systeem zijn we nu een trendberekening aan het testen. Met behulp van deze berekening kan in een vroeg stadium worden voorspeld wanneer een silo leeg is. De veehouder heeft zo geen omkijken naar zijn silo s en wij hebben een optimale logistiek. Martin Schoemaker Manager Operations, SilFit B.V. Inzichtelijk maken CO 2 -voetafdruk van de diervoerketen In 2009 is het Productschap Diervoeder op initiatief van onder andere Nevedi, LTO en andere betrokken branches gestart met het project Carbon Footprint Diervoedersector. Momenteel vindt onderzoek plaats op Europees niveau door de overkoepelende brancheorganisatie van diervoerproducenten (FEFAC) en de Wereldvoedselorganisatie FAO naar de carbon footprint van diervoer binnen de dierlijke productiekolommen voor vlees en zuivel. Doel van het project is het verkrijgen van inzicht in de broeikasgasemissie van diervoer, vanaf de teelt van plantaardige grondstoffen tot en met de benutting van het voer door landbouwhuisdieren. De kennis en data die in dit project worden gegenereerd, moeten leiden tot een breed geaccepteerde en gehanteerde rekenmethode waarmee de carbon footprint van diervoer in de keten kan worden berekend. Deze studie leidt tot meer bewustwording van de broeikaseffecten bij de productie van diervoer. Ook moet het project de mogelijkheid bieden voor het verkennen en het toepassen van potentiële verbeteropties. Dat zijn bijvoorbeeld verbetering van de voerefficiëntie, het verbeteren van de levensduur en productiviteit van onder andere melkvee en zeugen en het gebruik van voeradditieven. Logistiek In de diervoedersector wordt meer dan de helft van de grondstoffen in Nederland per binnenschip aangevoerd. De rest wordt aangevoerd met vrachtwagens. Na de productie wordt het mengvoer met vrachtwagens bij de boer gebracht. Nevedi heeft met het innovatieprogramma Duurzame Logistiek een knelpuntenanalyse uitgevoerd, waaruit blijkt dat er nog veel logistieke verbetering mogelijk is; dit levert ook duurzaamheidswinst op. Zo kunnen zowel productie- als transportplanning worden geoptimaliseerd door verder vooruit te kijken en beter inzicht te krijgen in de logistieke processen, zodat deze beter kunnen worden bestuurd. Die aanpak levert efficiëntie voordelen op, zoals een hogere beladingsgraad en minder transport met lege vrachtwagens

18 Je wordt er nooit stommer op Wij werken al een hele tijd bij Fransen Gerrits, dus het kwam nogal onverwachts dat ze bij Fransen Gerrits besloten hadden dat alle chauffeurs een opleiding gingen volgen. We hebben een MBO-opleiding speciaal voor chauffeurs gevolgd. In het begin keek iedereen er tegenop en was het erg wennen. Twee jaar lang gingen we één dag per maand terug naar school. Eigenlijk was het vooral heel nuttig om met alle chauffeurs samen te zijn en te praten over ons vak. Ook waren de lessen over het nieuwe rijden, veilig en gezond achter het stuur enorm leerzaam. De opgedane inzichten gebruiken we nog iedere dag in de truck. Henk Nielen Gerard Banning Chauffeurs werkzaam bij Fransen Gerrits

19 Goed werkgeverschap Goed werkgeverschap in de diervoedersector betekent goede arbeidsvoorwaarden, een marktconforme beloning, een veilige werkomgeving en veel aandacht voor opleiding en persoonlijke ontwikkeling. Transparantie en open communicatie met vakbonden staan voorop. Onder de Cao graanbe- en verwerkende bedrijven vallen circa 5500 werknemers, waarvan het overgrote deel (4500) werkzaam is bij leden van Nevedi. De huidige cao-afspraken die zijn ingegaan op 1 april 2010 lopen tot 1 april 2012, voorzien onder andere in een tweetal salarisstijgingen, afspraken over het plaatsen van Wajongers, het invoeren van erkenning van verworven competenties (EVC s) en scholing, een loopbaancheck en onderzoeken omtrent pensioen. Verder biedt de cao een reeks van aantrekkelijke voorwaarden die van toepassing zijn op personeel dat werkzaam is in de diervoedersector. Speerpunten diervoedersector: Een cao met marktconforme arbeidsvoorwaarden en een toekomstbestendige pensioenregeling Goede en veilige arbeidsomstandigheden, mede door het uitbreiden van de arbocatalogus Stimuleren van een leven lang leren door het bevorderen van loopbaanbegeleiding en opleidingen Flexibeler maken van de digitale Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) Scholing en erkenning van verworven competenties Om tijdig in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen binnen de diervoedersector is gedegen scholing en bijscholing van medewerkers van groot belang. Daarnaast geldt dat scholing van medewerkers een bijdrage levert aan verbetering van de prestaties en een hoger rendement op de werkvloer. Nevedi vindt scholing belangrijk en heeft in 2010 de banden met Helicon bedrijfsopleidingen aangehaald. Helicon was reeds actief in de diervoedersector en biedt een ruim aanbod van cursussen en trainingen dat is afgestemd op onze industrie. Belangrijk element in het scholingsprogramma is werknemers de mogelijkheid te geven een erkenning te krijgen van verworven competenties (EVC). EVC gaat ervan uit dat mensen niet alleen leren in het formele onderwijs, maar dat zij zich ook buiten de schoolmuren volop ontwikkelen, zoals op hun werk. Met een EVC-procedure worden de competenties van werknemers in kaart gebracht en erkend. Dit geeft inzicht in het huidige kennisen vaardigheidsniveau en de mogelijkheden voor verdere ontwikkeling. De EVC-procedure kan een certificaat of diploma opleveren, of de start zijn voor een verder scholingstraject. Medewerkers bij diverse leden van Nevedi hebben dit traject al doorlopen of zijn voornemens dit te starten. Stof? Pak t aan! Bij de productie van agrarische producten staan mensen regelmatig bloot aan hoge concentraties stof. Het kan daarbij gaan om onder meer zeer fijne deeltjes als kwartsstof (afkomstig van zand of klei) of endotoxinen (afkomstig van bacteriën). Stof in de mengvoerindustrie kan leiden tot gezondheidsklachten aan de luchtwegen. Werkgevers en werknemers doen hun uiterste best om dit zoveel mogelijk te voorkomen door strikte maatregelen te treffen. In de diervoederindustrie is het ziekteverzuim als gevolg van stof dan ook zeer beperkt

20 Over 10 jaar zien de fabrieken er anders uit Bedrijven binnen de diervoederindustrie zijn organisaties met veel aandacht voor de mens. De sector wordt gekenmerkt door werknemers met lange dienstverbanden, een no-nonsense cultuur én een prettige manier van samenwerken. Maar de diervoederindustrie moderniseert snel. Over 10 jaar zullen de fabrieken er anders uitzien door procesvernieuwing en verdergaande automatisering en professionalisering. Dit brengt ook verandering in arbeid met zich mee. Daarom is het belangrijk dat mensen zich kunnen blijven ontwikkelen met een erkenning verworven competentie (EVC), opleiding en loopbaanbegeleiding. Zeker omdat in de toekomst de krapte op de arbeidsmarkt alleen maar zal toenemen, ontstaat de noodzaak om efficiënter te werken. Als vakbonden streven wij ernaar om de werknemers ook over 10 jaar werkzaam te laten zijn in de diervoedersector. Dat lukt door ze in de juiste richting te laten ontwikkelen. Frans van de Veen Bestuurder CNV Vakmensen In samenwerking met het Productschap Diervoeder, andere productschappen en brancheorganisaties - waaronder Nevedi - zijn maatregelen ontwikkeld om de stofbelasting terug te dringen. Ook is er voorlichtingsmateriaal ontwikkeld. De site geeft per sector specifieke maatregelen weer. Voor de diervoederindustrie is goede ventilatie en afzuiging van belang bij de op- en overslag van grondstoffen en worden op de site voorbeelden gegeven op het gebied van persoonlijke beschermingsmiddelen. Veiligheid op de werkvloer Veilige werkomstandigheden voor alle werknemers is een belangrijk thema in de diervoedersector. De Arbocatalogus Diervoeder is in 2009 ontwikkeld onder coördinatie van het Productschap Diervoeder op verzoek van de cao-partijen FNV Bondgenoten, CNV Vakmensen, Bedrijvenbond De Unie en Nevedi. Begin 2011 heeft de Arbeidsinspectie een rapport uitgebracht over arbeidsrisico s in de diervoederindustrie. De arbeidsinspectie oordeelde dat we als branche op de goede weg zijn rondom het voorlichten van bedrijven. Ook het oordeel over de wil bij bedrijven om risico s verder in te dammen is positief. De komende tijd wordt het actieprogramma voor veiligheid op de werkvloer aangescherpt. Dit programma zet in op de thema s geluid, stof, explosiegevaar en het veiligheidspaspoort. Branchespecifieke risico-inventarisatie en evaluatie Bedrijven zijn verplicht een Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) en een plan van aanpak te maken om knelpunten in hun arbobeleid aan te pakken. Voor de diervoedersector heeft Nevedi als eerste sector een digitale branchespecifieke RI&E ontwikkeld. De RI&E wordt door de leden gebruikt als referentie. Nevedi heeft de intentie de digitale RI&E flexibeler te maken, zodat deze nog meer aansluit bij de praktijkwensen van de leden. Advies over dierziekten Nevedi informeert haar leden ook over de gevaren van dierziekten voor mens en dier. En over de rol die diervoederbedrijven kunnen spelen bij het voorkomen van besmettingen. In samenwerking met de Arbo Unie heeft Nevedi voor zeven belangrijke dierziekten een advies voor haar leden opgesteld. Zo wordt voor vogelgriep aangegeven welke dieren de bron vormen van besmetting (vogels) en via welke route besmetting plaatsvindt (mest, direct contact). De ziekteverschijnselen worden opgesomd en de risicogroepen (kinderen, ouderen) genoemd. Vervolgens wordt weergegeven welke preventieve maatregelen kunnen worden getroffen en volgt een concreet werkadvies voor de werknemer.

In het belang van sector en samenleving

In het belang van sector en samenleving In het belang van sector en samenleving Productschap Diervoeder Productschap Diervoeder Het Productschap Diervoeder (PDV) is een publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie. Het is ingesteld op verzoek van

Nadere informatie

1. kwaliteitssystemen en voedselveiligheid 2. organiseren 3. projecten. 1 Kwaliteitssystemen & voedselveiligheid

1. kwaliteitssystemen en voedselveiligheid 2. organiseren 3. projecten. 1 Kwaliteitssystemen & voedselveiligheid nr Tekst 0 Home Thielen Consult is de partner voor bedrijven en organisaties in de voedselketen. Samen met onze klanten bouwen wij aan veilig en eerlijk voedsel. We begeleiden onze klanten en organiseren

Nadere informatie

de beste producten mede mogelijk gemaakt door agrifirm

de beste producten mede mogelijk gemaakt door agrifirm de beste producten mede mogelijk gemaakt door agrifirm Onze veehouders zorgen voor prachtige en heerlijke producten. Van melk en kipfilet tot eieren en subliem varkensvlees van eigen bodem. Vele mensen

Nadere informatie

Manifest Task Force Duurzame Palmolie

Manifest Task Force Duurzame Palmolie Manifest Task Force Duurzame Palmolie Initiatief ter stimulering van het gebruik van RSPO-gecertificeerde palmolie in Nederland November 2010 Rijswijk www.taskforceduurzamepalmolie.nl 1. Ambitie De Nederlandse

Nadere informatie

SBIR Verduurzamen voedselproductie

SBIR Verduurzamen voedselproductie SBIR Verduurzamen voedselproductie Informatiebijeenkomst 16 juli 2014 Alexia Michel, Ministerie EZ Topsector Agri&Food en Tuinbouw&Uitgangmaterialen Achtergrond Initiatief: topsector Agri&Food en ministerie

Nadere informatie

Wijzer over grondstoffen

Wijzer over grondstoffen Wijzer over grondstoffen Diervoedergrondstoffen voor de Nederlandse markt * Granen- en graanbijproducten (54%) Soja (producten) (11%) Palmpit (producten) (3%) Koolzaad, raapzaad en zonnebloem (producten)

Nadere informatie

Gedetailleerde doelen Duurzame Zuivelketen

Gedetailleerde doelen Duurzame Zuivelketen Gedetailleerde doelen Duurzame Zuivelketen Inleiding Via de Duurzame Zuivelketen streven zuivelondernemingen (NZO) en melkveehouders (LTO) gezamenlijk naar een toekomstbestendige en verantwoorde zuivelsector.

Nadere informatie

OVEREENKOMST. Verbeteren mineralenefficiëntie van melkveebedrijven via KringloopWijzer

OVEREENKOMST. Verbeteren mineralenefficiëntie van melkveebedrijven via KringloopWijzer OVEREENKOMST Verbeteren mineralenefficiëntie van melkveebedrijven via KringloopWijzer Van 1 januari 2014 tot 1 januari 2016 zijn de volgende afspraken van kracht tussen: - De Nederlandse Zuivelorganisatie,

Nadere informatie

Relatie sectoren en dierenartsen Nu en in de toekomst

Relatie sectoren en dierenartsen Nu en in de toekomst z Relatie sectoren en dierenartsen Nu en in de toekomst Richard Soons Secretaris Werkgroep Varkens Taskforce Antibioticaresistentie Presentatie 1. Introductie POV 2. Aanleiding/afspraken antibiotica aanpak

Nadere informatie

AGENDA VERDUURZAMING VOEDSEL

AGENDA VERDUURZAMING VOEDSEL SAMEN WERKEN AAN EEN DUURZAME VOEDSELKETEN IN 2020 AGENDA VERDUURZAMING VOEDSEL Voorop lopen met duurzaam voedsel Nederland is wereldspeler op het gebied van voedselproductie, innovatie en agrifood-export.

Nadere informatie

MVO Internationaal Wim Oosterhuis

MVO Internationaal Wim Oosterhuis MVO Internationaal Wim Oosterhuis Voorzitter maandag, november 2009 SER verantwoord ketenbeheer MVO-sector Verwerkers van oliehoudende zaden (crush) Bedrijven die plantaardige oliën en vetten raffineren

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2016

Beleidsplan 2012-2016 Beleidsplan 2012-2016 Voorwoord Geachte lezer, Graag presenteren wij u het Beleidsplan 2012-2016 van Nevedi, de Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie. Dit beleidsplan is op 10 november 2011 in de

Nadere informatie

De beste kwaliteitsborging voor vlees én diervoeder komt uit Nederland

De beste kwaliteitsborging voor vlees én diervoeder komt uit Nederland De beste kwaliteitsborging voor vlees én diervoeder komt uit Nederland De Nederlandse vee- en vleessector heeft wereldwijd een naam hoog te houden als betrouwbare leverancier van kwaliteitsproducten. Alle

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sojateelt

Op weg naar een duurzame sojateelt Op weg naar een duurzame sojateelt Mondiale handelsstromen soja Food & Agribusiness Research and Advisory, Rabobank International, 2007 2 Internationale krachtenbundeling voor duurzame sojateelt Om de

Nadere informatie

Verduurzaming van de veehouderij: urgentie vanuit mondiaal perspectief

Verduurzaming van de veehouderij: urgentie vanuit mondiaal perspectief Verduurzaming van de veehouderij: urgentie vanuit mondiaal perspectief Conferentie Keuzes voor landbouw en veehouderij Huidige mondiale impact van veehouderij Biodiversiteit, aandeel 30% in mondiaal verlies

Nadere informatie

Klik Studiebijeenkomst. bewerken. Ontwikkelingen op de voermarkt. Klik om de ondertitelstijl van het. R. Tijssens

Klik Studiebijeenkomst. bewerken. Ontwikkelingen op de voermarkt. Klik om de ondertitelstijl van het. R. Tijssens Klik Studiebijeenkomst de stijl te bewerken Ontwikkelingen op de voermarkt Klik om de ondertitelstijl van het model 27 mei 2014 te bewerken R. Tijssens Klik om de stijl te bewerken Klik om de ondertitelstijl

Nadere informatie

Is er nog eten over 20 jaar. Fred Klein Productschap Akkerbouw

Is er nog eten over 20 jaar. Fred Klein Productschap Akkerbouw Is er nog eten over 20 jaar Fred Klein Productschap Akkerbouw 1 Productschap Akkerbouw Taken van het Productschap Akkerbouw: Is er voor alle bedrijven en werknemers die akkerbouwproducten telen, verwerken

Nadere informatie

Professionals in veelogistiek, belangrijke schakel in een duurzame voedselketen

Professionals in veelogistiek, belangrijke schakel in een duurzame voedselketen Professionals in veelogistiek, belangrijke schakel in een duurzame voedselketen Vee&Logistiek Nederland is de brancheorganisatie voor ondernemers in de veehandel en het veetransport, ondernemers met veeverzamelcentra

Nadere informatie

Maatschappij, Markt en Meerwaarde. Paul Jansen, Director Public Affairs Agri VION Food group

Maatschappij, Markt en Meerwaarde. Paul Jansen, Director Public Affairs Agri VION Food group Maatschappij, Markt en Meerwaarde Paul Jansen, Director Public Affairs Agri VION Food group VION Food Group Global Profiel Internationaal Food Concern 9 miljard omzet 27.000 werknemers Hoofdkantoor Son

Nadere informatie

Internationaal Palmolie-inkoopbeleid

Internationaal Palmolie-inkoopbeleid Internationaal Palmolie-inkoopbeleid Stand: september 2015 Onze visie Eenvoud, verantwoord, betrouwbaar: al meer dan 100 jaar ligt koopmanschap ten grondslag aan het succes van ALDI NORD (hierna: ALDI).

Nadere informatie

Bijgaand treft u aan een subsidieaanvraag van de Federatie Nederlandse Diervoederketen van 25 februari 2014.

Bijgaand treft u aan een subsidieaanvraag van de Federatie Nederlandse Diervoederketen van 25 februari 2014. VERGADERING : ALGEMEEN BESTUUR DATUM : 19 MAART 2014 AGENDAPUNT : 6 BIJLAGE : 10 Subsidieaanvraag FND Bijgaand treft u aan een subsidieaanvraag van de Federatie Nederlandse Diervoederketen van 25 februari

Nadere informatie

Samenvatting. economy.

Samenvatting. economy. Samenvatting 6 SAMENVATTING Samenvatting Door toenemende technologische kennis en innovatie is het steeds beter mogelijk om de verschillende bestanddelen van planten, bomen, gewassen en dierlijke reststromen

Nadere informatie

Waarom inzicht in de energieketen noodzakelijk is.

Waarom inzicht in de energieketen noodzakelijk is. Energieverbruik binnen de voedingen drankensector. Waarom inzicht in de energieketen noodzakelijk is. Deze whitepaper licht toe waarom het voor organisaties binnen de belangrijk is om inzicht te hebben

Nadere informatie

Producenten Organisatie Varkenshouderij

Producenten Organisatie Varkenshouderij Producenten Organisatie Varkenshouderij Producenten organisaties onder de loep 31 Mei 2016 Beleidsplan Recept voor Duurzaam Varkensvlees Wij bepalen zelf onze toekomst! Van reactief naar proactief (Business

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoorde Veehouderij (MVV)

Maatschappelijk Verantwoorde Veehouderij (MVV) Feed4Foodure Maatschappelijk Verantwoorde Veehouderij (MVV) 2 juli, 2013 Gert van Duinkerken Consortium Naam Plaats Contactpersoon Agrifirm Group Apeldoorn Ruud Tijssens Productschap Diervoeder Den Haag

Nadere informatie

Globalisering: Uitdagingen voor Food en Agri-business Nijenrode, 24 november 2014

Globalisering: Uitdagingen voor Food en Agri-business Nijenrode, 24 november 2014 Globalisering: Uitdagingen voor Food en Agri-business Nijenrode, 24 november 2014 Inhoud 1 2 3 Bedrijfsprofiel Agrifirm Globalisering Risico s en kansen voor de Food en Agri-business Vragen Bedrijfsprofiel

Nadere informatie

Wijzer over grondstoffen

Wijzer over grondstoffen Wijzer over grondstoffen Wijzer over grondstoffen Voor u ligt de tweede editie van de grondstoffenwijzer van de Nederlandse diervoederindustrie. Welke ingrediënten zijn gezonde en duurzame voedingsbronnen

Nadere informatie

Palmolieverbruik in de Nederlandse diervoederindustrie 2011-2013. Inventarisatie in opdracht van Nevedi. Robert Hoste

Palmolieverbruik in de Nederlandse diervoederindustrie 2011-2013. Inventarisatie in opdracht van Nevedi. Robert Hoste Palmolieverbruik in de Nederlandse diervoederindustrie 2011-2013 Inventarisatie in opdracht van Nevedi Robert Hoste Palmolieverbruik in de Nederlandse diervoederindustrie 2011-2013 Inventarisatie in opdracht

Nadere informatie

Voorproefje Cosun MVO-verslag 2011

Voorproefje Cosun MVO-verslag 2011 Voorproefje Cosun MVO-verslag 2011 1 Dit is een voorproefje in druk van het digitale Cosun MVO-verslag over 2011. Wilt u meer gegevens raadplegen over wat wij zoal ondernemen met het oog op onze maatschappelijke

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016 Van verbruik naar gebruik Pagina 1 van 5 Inleiding: Voor u ligt het MVO beleid van ABIRD Industrial Rental Services. Maatschappelijk Verantwoord en Duurzaam

Nadere informatie

Boeren hebben. oplossing! een. Meerjarenplan 2020 van ZLTO

Boeren hebben. oplossing! een. Meerjarenplan 2020 van ZLTO Boeren hebben een oplossing! Meerjarenplan 2020 van ZLTO Boerenkracht & financiering KLIMAAT VOEDSELZEKERHEID & GEZONDHEID VITAAL PLATTELAND Innovatie, data & kennis ZLTO (Zuidelijke Land- en Tuinbouw

Nadere informatie

RIKILT Institute of Food Safety

RIKILT Institute of Food Safety RIKILT Institute of Food Safety In het kort Referentie instituut Metingen & Advies Onderzoek RIKILT Institute of Food Safety RIKILT Institute of Food Safety is onderdeel van de internationale kennisorganisatie

Nadere informatie

NATUURLIJK VERANTWOORD

NATUURLIJK VERANTWOORD NATUURLIJK VERANTWOORD CORPORATE RESPONSIBILITY POLICY CORPORATE RESPONSIBILITY POLICY I V Inhoud Voorwoord Voorwoord 1 Waardering medewerkers 2 Ketenverantwoordelijkheid 3 Behoud van natuurlijke hulpbronnen

Nadere informatie

Voorwoord. Henk Flipsen Directeur Nevedi

Voorwoord. Henk Flipsen Directeur Nevedi Verantwoorde soja in de diervoedersector in 2015 Voorwoord Op 15 december 2011 sprak de Nederlandse diervoederindustrie samen met de zuivel-, vlees- eier-, MVO- en retailsector de ambitie uit om in 2015

Nadere informatie

ONZE VERANTWOORDELIJKHEID

ONZE VERANTWOORDELIJKHEID ONZE VERANTWOORDELIJKHEID CORPORATE RESPONSIBILITY POLICY I Inhoud Voorwoord 1 Waardering medewerkers 2 Ketenverantwoordelijkheid 3 Behoud van natuurlijke hulpbronnen 4 Maatschappelijke betrokkenheid

Nadere informatie

Zaaien, oogsten en eten

Zaaien, oogsten en eten 7 juni 2017, Wageningen Duurzame veehouderij Roadmap Duurzame Veehouderij 50 TKI projecten 22 MIT projecten 3 NWO projecten Ca 140 M (60 publiek, 80 privaat) Focus Maatschappelijke wensen zijn integraal

Nadere informatie

VERGADERING : OPENBAAR BESTUUR DATUM : 30 SEPTEMBER 2009 AGENDAPUNT : 3 BIJLAGE : OB-09-46. : Mededelingen en ingekomen stukken

VERGADERING : OPENBAAR BESTUUR DATUM : 30 SEPTEMBER 2009 AGENDAPUNT : 3 BIJLAGE : OB-09-46. : Mededelingen en ingekomen stukken VERGADERING : OPENBAAR BESTUUR DATUM : 30 SEPTEMBER 2009 AGENDAPUNT : 3 BIJLAGE : OB-09-46 BETREFT : Mededelingen en ingekomen stukken Nr. Van Datum Omschrijving Voorstel 1. LNV 15-07-09 Brief Minister

Nadere informatie

Maatschappelijke issues in de veehouderij. 20 november 2013 Anne-Corine Vlaardingerbroek

Maatschappelijke issues in de veehouderij. 20 november 2013 Anne-Corine Vlaardingerbroek Maatschappelijke issues in de veehouderij 20 november 2013 Anne-Corine Vlaardingerbroek Inhoudsopgave Jumbo Maatschappelijke thema s veehouderij Jumbo en duurzaamheid Waarom GlobalGAP? 2 30 november 2013

Nadere informatie

Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen De Meeuw Nederland Industrieweg 8 Postbus 18 5688 ZG Oirschot T +31 (0)499 57 20 24 F +31 (0)499 57 46 05 info@demeeuw.com www.demeeuw.com De Meeuw en MVO Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord

Nadere informatie

Samen werken aan voedselveiligheid

Samen werken aan voedselveiligheid Samen werken aan voedselveiligheid Een eerste kennismaking Roel Robbertsen, voorzitter SecureFeed Jaarvergadering Comité van Graanhandelaren Rotterdam, 20-11-2014 Inhoud presentatie Wie en wat is SecureFeed

Nadere informatie

gespecialiseerde bedrijven overige bedrijven aantal varkens per bedrijf

gespecialiseerde bedrijven overige bedrijven aantal varkens per bedrijf De markt voor de varkenshouderij in Nederland Structuur In Nederland worden op ongeveer 1. bedrijven varkens gehouden. Het aantal bedrijven met varkens is de afgelopen jaren duidelijk afgenomen (figuur

Nadere informatie

Verder verduurzamen melkveehouderij; Pro-actieve aanpak Route2020

Verder verduurzamen melkveehouderij; Pro-actieve aanpak Route2020 Verder verduurzamen melkveehouderij; Pro-actieve aanpak Route2020 0 Experts verwachten een volumegroei van ~20% tot 2020 door het afschaffen van de quota... Nederlandse melkproductie (mln kg/jaar) 14,000

Nadere informatie

Innovatieagenda Melkveehouderij

Innovatieagenda Melkveehouderij Innovatieagenda Melkveehouderij stappen naar een nieuwe melkweg samen met ketenpartijen in de melkveehouderij INLEIDING NL 20 Waarom een innovatieagenda? Innovatie is een belangrijke voorwaarde voor de

Nadere informatie

Vierjaarlijkse beoordeling representativiteit van het Productschap Zuivel

Vierjaarlijkse beoordeling representativiteit van het Productschap Zuivel Bestuurskamer Vierjaarlijkse beoordeling representativiteit van het Productschap Zuivel 1. Inleiding Artikel 5 van het Besluit advisering representativiteit bedrijfslichamen schrijft voor dat de beoordeling

Nadere informatie

Logistiek Voedselkilometers Voedselkilometers Logistiek Agrologistiek Samenwerken in de keten Reactief Omdat het moet van de supermarkt, anders mag ik niet meer leveren Het moet van de ketenpartners, anders

Nadere informatie

BIJLAGE 3 CONSULTATIE DUURZAAMHEIDEISEN BIOMASSA

BIJLAGE 3 CONSULTATIE DUURZAAMHEIDEISEN BIOMASSA BIJLAGE 3 CONSULTATIE DUURZAAMHEIDEISEN BIOMASSA Werkgroep Beleidsinpassing in opdracht van IPE, VROM en EZ - april 2007 INHOUDSOPGAVE 1 Consultatie Implementatie Duurzaamheidscriteria Biomassa...3 2 Resultaten...3

Nadere informatie

MVO verklaring

MVO verklaring Voor u ligt het MVO beleid van Kamphuis Lastechniek BV. Maatschappelijk Verantwoord en Duurzaam Ondernemen is verankerd in ons bedrijfsbeleid. Voor nu, en voor de toekomst. Doordat Kamphuis Lastechniek

Nadere informatie

Veilig en gezond werken in de diervoederindustrie

Veilig en gezond werken in de diervoederindustrie Veilig en gezond werken in de diervoederindustrie Veilig en gezond werken in de diervoederindustrie Werk in de diervoedersector is niet altijd vrij van gevaren en risico s. Voor de veiligheid en gezondheid

Nadere informatie

Masterplan Rationeel Gebruik Antibiotica van de Nederlandse Kalversector

Masterplan Rationeel Gebruik Antibiotica van de Nederlandse Kalversector Masterplan Rationeel Gebruik Antibiotica van de Nederlandse Kalversector Masterplan Rationeel Gebruik Antibiotica van de Nederlandse Kalversector pagina 1 Inleiding In Nederland wordt een toename waargenomen

Nadere informatie

De duurzaamheid van perspulp

De duurzaamheid van perspulp De duurzaamheid van perspulp Mini symposium OPNV 12 juni 2012 Ad Backx Manager Milieu- en Arbozaken A. Backx Duurzaamheid (vanaf 1-6-2012) Inhoud presentatie 1. Profiel Suiker Unie 2. MVO bij Suiker Unie

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Prins Clauslaan 8 Postbus 20401 2500 EK Den Haag www.minlnv.nl VDC 10.1707

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 ForFarmers Group B.V. 18 maart 2013

Jaarverslag 2012 ForFarmers Group B.V. 18 maart 2013 1 Jaarverslag 2012 ForFarmers Group B.V. 18 maart 2013 Agenda Jaarverslag 2012 Bert-Jan Ruumpol Jaarcijfers 2012 Arnout Traas Route 16 Bert-Jan Ruumpol Vragen 2 Samenvatting 2012 Intern: Acquisitie Hendrix,

Nadere informatie

Samenvatting. - verlies van biodiversiteit, door ontbossing, vervuiling en monocultures;

Samenvatting. - verlies van biodiversiteit, door ontbossing, vervuiling en monocultures; 1. Inleiding 1.1 Dierlijke voedselproducten en milieu Dierlijke voedselproducten zoals, vlees, melk en eieren, zijn voor de meeste mensen een vast onderdeel van het menu. Deze producten leveren belangrijke

Nadere informatie

De noodzaak van de focus op Melkkwaliteit bij ontwikkelingen in de primaire sector ir Margreet Hovenkamp

De noodzaak van de focus op Melkkwaliteit bij ontwikkelingen in de primaire sector ir Margreet Hovenkamp De noodzaak van de focus op Melkkwaliteit bij ontwikkelingen in de primaire sector ir Margreet Hovenkamp 10 maart 2015, NVTL-studiedag Inhoud Nederlandse Zuivelindustrie Duurzame zuivelketen Uitgangspunten

Nadere informatie

Informatieblad Transport van levensmiddelen, diervoeders en dierlijke bijproducten.

Informatieblad Transport van levensmiddelen, diervoeders en dierlijke bijproducten. Informatieblad Transport van levensmiddelen, diervoeders en dierlijke bijproducten. Nadere uitwerking van de Hygiënecode Transport Opslag en Distributie en de Hygiënecode Diervoedersector Wegtransport

Nadere informatie

PK Benelux BV. Plan van aanpak maatschappelijk verantwoord ondernemen

PK Benelux BV. Plan van aanpak maatschappelijk verantwoord ondernemen PK Benelux BV Plan van aanpak maatschappelijk verantwoord ondernemen INLEIDING Dit Plan van aanpak gaat over maatschappelijk verantwoord onderrnemen en Maatschappelijk verantwoord inkopen (ook wel duurzaam

Nadere informatie

Nedap Varkens Prestatie Test

Nedap Varkens Prestatie Test Complete oplossingen voor varkenshouderij Nedap biedt middels elektronische individuele dieridentificatie efficiënte en slimme oplossingen voor dierverzorging in de gehele varkenshouderij. Nedap Varkens

Nadere informatie

Mest, mestverwerking en wetgeving

Mest, mestverwerking en wetgeving Mest, mestverwerking en wetgeving Harm Smit Beleidsmedewerker Economische Zaken, DG AGRO Inhoud Feiten en cijfers. Huidig instrumentarium. Visie op mestverwerking en hoogwaardige meststoffen Toekomstig

Nadere informatie

Productschap Tuinbouw kennisknooppunt platform overheid op maat van de tuinbouw

Productschap Tuinbouw kennisknooppunt platform overheid op maat van de tuinbouw Productschap Tuinbouw kennisknooppunt platform overheid op maat van de tuinbouw Productschap Tuinbouw 30.000 ondernemingen De Nederlandse tuinbouw- en groensector bestaat uit een kleine 30.000 ondernemingen

Nadere informatie

Hoe voeden we 9 mrd mensen optimaal: lokaal of mondiaal? Aalt Dijkhuizen MVO

Hoe voeden we 9 mrd mensen optimaal: lokaal of mondiaal? Aalt Dijkhuizen MVO Hoe voeden we 9 mrd mensen optimaal: lokaal of mondiaal? Aalt Dijkhuizen MVO 12-03-2015 NL Agri & Food: oprecht een topsector! Tweede exporteur ter wereld Stevige pijler onder de economie 10% v/h BNP;

Nadere informatie

reating ENERGY PROGRESS

reating ENERGY PROGRESS reating ENERGY PROGRESS 2012 ENERGIE EN MILIEU: Opwarming van de aarde: Drastische vermindering CO 2 -uitstoot Energie: De energiekosten fluctueren sterk en zullen alleen maar stijgen Behoud van het milieu

Nadere informatie

Umsetzungsmaßnahmen CO 2 - Footprint aus Kundensicht/ Realisatie van CO 2 - Footprint uit visie van de klant

Umsetzungsmaßnahmen CO 2 - Footprint aus Kundensicht/ Realisatie van CO 2 - Footprint uit visie van de klant Umsetzungsmaßnahmen CO 2 - Footprint aus Kundensicht/ Realisatie van CO 2 - Footprint uit visie van de klant 1 Recordwaarde bij CO 2 Meting van NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) op

Nadere informatie

Feiten & cijfers. Banking for Food. Februari 2015

Feiten & cijfers. Banking for Food. Februari 2015 Feiten & cijfers Banking for Food Februari 2015 Banking for Food: overzicht in feiten & cijfers De Rabobank wil nu en in de toekomst ondernemers in de landbouw en voedselketen ondersteunen en faciliteren

Nadere informatie

rapportage CO₂-footprint initiatieven 2013 Gebroeders van der Poel B.V.

rapportage CO₂-footprint initiatieven 2013 Gebroeders van der Poel B.V. Gebroeders van der Poel B.V. 1 Inhoud: 1 Inleiding 3 1.1 Algemeen 3 1.2 Betrokkenen 3 1.3 Doelstelling 3 2 Inventarisatie sector- en keteninitiatieven 4 3 Rapportage management overleg 5 3.1. Algemeen

Nadere informatie

Strategisch Beleidsplan 2013-2015

Strategisch Beleidsplan 2013-2015 Strategisch Beleidsplan 2013-2015 Switch, samen naar duurzaam en rechtvaardig Switch stimuleert gedrag dat bijdraagt aan een duurzame en rechtvaardige wereld. Hier én daar, nu én in de toekomst. Switch

Nadere informatie

Boeren hebben. oplossing! een. Meerjarenplan 2020 van ZLTO

Boeren hebben. oplossing! een. Meerjarenplan 2020 van ZLTO Boeren hebben een oplossing! Meerjarenplan 2020 van ZLTO Wij zijn een vereniging van 15.000 boeren en tuinders in Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Gelderland. Wij staan voor de continuïteit van de land-

Nadere informatie

Meer met minder. Waterschaarste en grotere vraag naar voedsel. Laan van Staalduinen, Algemeen directeur LEI. 6 juni 2012

Meer met minder. Waterschaarste en grotere vraag naar voedsel. Laan van Staalduinen, Algemeen directeur LEI. 6 juni 2012 Meer met minder Waterschaarste en grotere vraag naar voedsel Laan van Staalduinen, Algemeen directeur LEI 6 juni 2012 Inhoud presentatie Mondiale trends die van invloed zijn op toekomstige watervraag Nationale

Nadere informatie

Wat stelt De Nationale DenkTank 2012 voor om de voedselketen te verduurzamen*?

Wat stelt De Nationale DenkTank 2012 voor om de voedselketen te verduurzamen*? Samenvatting van de bevindingen van de Nationale DenkTank 2012 boer Consument Wat stelt De Nationale DenkTank 2012 voor om de voedselketen te verduurzamen*? verwerker *De voorstellen van de denktank voor

Nadere informatie

Convenant Marktontwikkeling Verduurzaming Dierlijke Producten (Tussensegmenten) 2009 t/m 2011

Convenant Marktontwikkeling Verduurzaming Dierlijke Producten (Tussensegmenten) 2009 t/m 2011 Convenant Marktontwikkeling Verduurzaming Dierlijke Producten (Tussensegmenten) 2009 t/m 2011 s-gravenhage, 19 mei 2009 Convenant Marktontwikkeling Verduurzaming Dierlijke Producten (Tussensegmenten) 2009

Nadere informatie

Beleggen in de toekomst. de kansen van beleggen in klimaat en milieu

Beleggen in de toekomst. de kansen van beleggen in klimaat en milieu Beleggen in de toekomst de kansen van beleggen in klimaat en milieu Angst voor de gevolgen? Stijging van de zeespiegel Hollandse Delta, 6 miljoen Randstedelingen op de vlucht. Bedreiging van het Eco-systeem

Nadere informatie

DEELNAME AAN INITIATIEVEN VERSIE: 01 21/05/2013

DEELNAME AAN INITIATIEVEN VERSIE: 01 21/05/2013 Heereweg 1a 2161 AB Lisse 0252-417788 DEELNAME AAN INITIATIEVEN VERSIE: 01 21/05/2013 Conform niveau 3 op de CO 2-prestatieladder 2.0 Status Versie/ Datum Opgesteld Geautoriseerd Akkoord (werkvoorbereider)

Nadere informatie

Onderwijsdag Onderzoeksvisie Melkveehouderij in beweging. Paul Witlox Afdeling Beleidszaken. Heino, 23 november

Onderwijsdag Onderzoeksvisie Melkveehouderij in beweging. Paul Witlox Afdeling Beleidszaken. Heino, 23 november Onderwijsdag 2010 Onderzoeksvisie Melkveehouderij in beweging Heino, 23 november 2010 Paul Witlox Afdeling Beleidszaken P.R.M.Witlox@pz.agro.nl Inhoud presentatie Sector in het kort P Organisatie PZ Taken

Nadere informatie

Voedselveiligheid binnen een duurzame voedselketen. feedback workshops. Doelstelling symposium

Voedselveiligheid binnen een duurzame voedselketen. feedback workshops. Doelstelling symposium 12 e symposium Voedselveiligheid binnen een duurzame voedselketen feedback workshops A. Clinquart & W. Claeys RaCom-SciCom gemeenschappelijke zitting, 27-01-2017 Doelstelling symposium dialoog tussen de

Nadere informatie

GMP+ Feed Certification scheme. GMP+ MI103 Verantwoord melkveevoeder

GMP+ Feed Certification scheme. GMP+ MI103 Verantwoord melkveevoeder GMP+ Feed Certification scheme MI Module: Feed Responsibility Assurance GMP+ MI103 Verantwoord melkveevoeder 103 Te gebruiken in combinatie met: GMP+ B100 Feed Responsibility Management System In samenwerking

Nadere informatie

3. GMP. Eindwerk: De administratie bij zelfmengers.

3. GMP. Eindwerk: De administratie bij zelfmengers. 3. GMP 3.1 nleiding GMP is een kwaliteitsgarantiesysteem met 3 hoofdthema s: ongewenste stoffen en producten buiten de productieketen houden maximaal hygiënisch produceren vnl. met het oog op het vermijden

Nadere informatie

Duurzaamheid in de melkveehouderij

Duurzaamheid in de melkveehouderij Duurzaamheid in de melkveehouderij Kampereiland 15 maart 2012, Alfons Beldman Opbouw presentatie 1. Wat is duurzaamheid? 2. Ontwikkeling duurzaamheid melkveehouderij. 3. Duurzame zuivelketen 4. Kies je

Nadere informatie

Biologische landbouw en voeding barst van de ambities

Biologische landbouw en voeding barst van de ambities Bionext Meerjarenambities Biologische landbouw en voeding 2012-2017 Biologische landbouw en voeding barst van de ambities De biologische landbouw- en voedingsketen heeft iets te bieden. Iets wat aansluit

Nadere informatie

Convenant Zink. Vraag & Antwoord. Versie 5

Convenant Zink. Vraag & Antwoord. Versie 5 Convenant Zink Vraag & Antwoord Versie 5 20/03/2014 Hieronder vindt u een overzicht van de meest gestelde vragen in verband met het Convenant Zink dat in de zomer van 2013 werd ondertekend in samenwerking

Nadere informatie

AquaPath Module 4 DUURZAME LEVENSSTIJLEN EN WATER

AquaPath Module 4 DUURZAME LEVENSSTIJLEN EN WATER AquaPath Module 4 DUURZAME LEVENSSTIJLEN EN WATER SAMENVATTING Weet je dat de meeste van onze dagelijkse activiteiten, inclusief voedsel, kleding en reizen, een hoog waterverbruik betekenen en daarmee

Nadere informatie

Duurzaam en helder naar de toekomst

Duurzaam en helder naar de toekomst Duurzaam en helder naar de toekomst De visie en ambitie van Nefyto Visie Voor een productieve en duurzame landen tuinbouw is geïntegreerde gewasbescherming een belangrijke voorwaarde. Deze land- en tuinbouw

Nadere informatie

Milieucijfers SuperWijzer

Milieucijfers SuperWijzer Milieucijfers SuperWijzer Achtergrond onderzoek Geert Bergsma en Marieke Head Ketenanalysegroep CE Delft Doelstelling onderzoek CE Delft Wat is de milieubelasting van verschillende eiwitproducten te koop

Nadere informatie

One Health for Food 1H4F. Veilig voedsel produceren

One Health for Food 1H4F. Veilig voedsel produceren One Health for Food 1H4F Veilig voedsel produceren Kennis om veilig voedsel te produceren Publiek-privaat onderzoeksprogramma op dier- en volksgezondheidsgebied. Levert kennis op waarmee de veehouder rendabel

Nadere informatie

Verklarende woordenlijst

Verklarende woordenlijst Verklarende woordenlijst AKSV Algemene Kokswaren en Snackproducenten Vereniging BBL Beroeps Begeleidende Leerweg BRC De British Retail Consortium is een inspectieprotocol gebruikt door Britse retailers

Nadere informatie

Rapportage duurzaamheid biobrandstoffen Rapportageperiode 1 januari t/m mei 2010

Rapportage duurzaamheid biobrandstoffen Rapportageperiode 1 januari t/m mei 2010 Rapportage duurzaamheid biobrandstoffen 2010 Rapportageperiode 1 januari t/m mei 2010 Juli 2010 2/8 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Aard van de biobrandstoffen 3 3. Herkomst van de grondstoffen 4 4. Duurzaamheid

Nadere informatie

GEDRAGSCODE DUURZAAMHEID NEDERLANDSE PRODUCENTEN VAN BAKKERIJGRONDSTOFFEN GEDRAGSCODE DUURZAAMHEID NEDERLANDSE PRODUCENTEN VAN BAKKERIJGRONDSTOFFEN 1

GEDRAGSCODE DUURZAAMHEID NEDERLANDSE PRODUCENTEN VAN BAKKERIJGRONDSTOFFEN GEDRAGSCODE DUURZAAMHEID NEDERLANDSE PRODUCENTEN VAN BAKKERIJGRONDSTOFFEN 1 GEDRAGSCODE DUURZAAMHEID NEDERLANDSE PRODUCENTEN VAN BAKKERIJGRONDSTOFFEN GEDRAGSCODE DUURZAAMHEID NEDERLANDSE PRODUCENTEN VAN BAKKERIJGRONDSTOFFEN 1 Inleiding In deze Gedragscode geeft de Vereniging van

Nadere informatie

De melkveehouder van de toekomst

De melkveehouder van de toekomst De melkveehouder van de toekomst Dirk Siert Schoonman Lid vakgroep Melkveehouderij LTO Nederland 23 november 2010 Mondiale ontwikkelingen 1. Groei wereldbevolking van 6 naar 9 mld in 2050 2. Mensen gaan

Nadere informatie

GMP+ Feed Certification scheme

GMP+ Feed Certification scheme GMP+ Feed Certification scheme MI Module: Feed Responsibility Assurance GMP+ MI102 Verantwoord varkens- en pluimveevoeder 102 Te gebruiken in combinatie met: GMP+ B100 Feed Responsibility Management System

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Rabobank Cijfers & Trends Een visie op branches in het Nederlandse bedrijfsleven. 39e jaargang editie 2014/2015 Perspectief Aanbod groter dan vraag in 2015 Het aanbod van biggen en vleesvarkens zal de

Nadere informatie

Internationale varkensvleesmarkt 2012-2013

Internationale varkensvleesmarkt 2012-2013 Internationale varkensvleesmarkt 212-213 In december 212 vond de jaarlijkse conferentie van de GIRA Meat Club plaats. GIRA is een marktonderzoeksbureau, dat aan het einde van elk jaar een inschatting maakt

Nadere informatie

Samenvatting. Indicatoren voor ecologische effecten hangen sterk met elkaar samen

Samenvatting. Indicatoren voor ecologische effecten hangen sterk met elkaar samen Samenvatting Er bestaan al jaren de zogeheten Richtlijnen voor goede voeding, die beschrijven wat een gezonde voeding inhoudt. Maar in hoeverre is een gezonde voeding ook duurzaam? Daarover gaat dit advies.

Nadere informatie

ANTIBIOTICUM RESISTENTIE ABRES. Rundveehouderij

ANTIBIOTICUM RESISTENTIE ABRES. Rundveehouderij ANTIBIOTICUM RESISTENTIE ABRES Rundveehouderij Humaan gebruik antibiotica MRSA in humane S. aureus isolaten in 2009

Nadere informatie

RESULTATEN 2013 61% 53% 30%

RESULTATEN 2013 61% 53% 30% RESULTATEN 53% 3% 61% 1% : de norm in 215 DUURZAME PALMOLIE IN Het aandeel duurzame verwerkt door de Nederlandse voedingsmiddelen in is 61%. Hiermee laat dit rapport opnieuw een groei in het aandeel duurzame

Nadere informatie

Regionaal Energie Convenant 2014-2016

Regionaal Energie Convenant 2014-2016 Regionaal Energie Convenant 2014-2016 Mede mogelijk gemaakt met steun van: Regio Rivierenland Provincie Gelderland RCT-Rivierenland Pagina 1 Ondertekenaars, hier tezamen genoemd: partijen 1. Hebben het

Nadere informatie

BRANDWIJK HOLDING BV. CO 2 -Prestatieladder Participatie plan. Pagina 1 van 6

BRANDWIJK HOLDING BV. CO 2 -Prestatieladder Participatie plan. Pagina 1 van 6 BRANDWIJK HOLDING BV CO 2 -Prestatieladder Participatie plan Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 BRANDWIJK HOLDING BV... 3 3 Sector- en keteninitiatieven... 3 4 Passieve deelname aan initiatieven...

Nadere informatie

BOSATLAS VRAGENSET ANTWOORDMODEL VAN HET VOEDSEL NOORDHOFF ATLASPRODUCTIES

BOSATLAS VRAGENSET ANTWOORDMODEL VAN HET VOEDSEL NOORDHOFF ATLASPRODUCTIES DE BOSATLAS VAN HET VOEDSEL VRAGENSET ANTWOORDMODEL NOORDHOFF ATLASPRODUCTIES I. Voeding en welvaart 1. De Human Development Index (HDI) geeft aan hoe welvarend een land is. Vergelijk de HDI met de andere

Nadere informatie

Een duurzame boodschap. Duurzaamheidsbeleid en resultaten over 2013

Een duurzame boodschap. Duurzaamheidsbeleid en resultaten over 2013 Een duurzame boodschap Duurzaamheidsbeleid en resultaten over 2013 Een duurzame koers als familiebedrijf Jumbo is een echt familiebedrijf, dat middenin de samenleving staat. Daar zijn we trots op. Een

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20401 2500 EK DEN HAAG De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Prins Clauslaan 8 Postbus 20401 2500 EK DEN HAAG www.minlnv.nl Contactpersoon

Nadere informatie

CO2-Prestatieladder. Actieve deelname initiatieven Schilderwerken De Boer Obdam B.V.

CO2-Prestatieladder. Actieve deelname initiatieven Schilderwerken De Boer Obdam B.V. CO2-Prestatieladder Actieve deelname initiatieven Schilderwerken De Boer Obdam B.V. 3.D. Actieve deelname initiatieven (2016.001)website.docx Pagina 1 van 9 Inhoudsopgave 1 Actieve deelname initiatief...

Nadere informatie

BioWanze De nieuwe generatie

BioWanze De nieuwe generatie BioWanze De nieuwe generatie BioWanze in het kort De grootste producent van bio-ethanol in België met een jaarlijkse capaciteit van maximum 300.000 m³ bio-ethanol. Het nieuwe generatie proces verzekert

Nadere informatie