Diervoer met ambitie MVO-verslag

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Diervoer met ambitie MVO-verslag"

Transcriptie

1 Diervoer met ambitie MVO-verslag

2 Colofon Nevedi Heer Bokelweg 157B 3032 AD Rotterdam Postbus BS Rotterdam Telefoon: Fax: Concept en realisatie: Nevedi Schuttelaar & Partners Fotografie Sander van der Veen Fotografie Schothorst Feed Research Farmfeed B.V. VanDrie Group De Heus Voeders B.V. Twilmij B.V. Coppens Diervoeding B.V. Drukwerk Zwaan Printmedia Dit MVO-verslag is gedrukt op FSC-gecertificeerd papier mei 2011

3 Voorwoord De Nederlandse diervoedersector is voor de consument niet altijd direct zichtbaar. Toch staat onze sector midden in de maatschappij. Dat is belangrijk, want opvattingen over consumptie en productie van dierlijke producten in de samenleving zijn bepalend voor de toekomst van onze sector. De Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie (Nevedi) treedt op als belangenbehartiger en vertegenwoordiger van de diervoederindustrie richting bedrijfsleven, overheid en maatschappelijke organisaties. Ruim 95% van de diervoederbedrijven is bij ons aangesloten. Zij voorzien de veehouderij in voornamelijk Noordwest-Europa van veilig en voldoende diervoer van een hoge kwaliteit. Onze sector staat internationaal aan de top als het gaat om efficiënte en duurzame productie. Omgerekend naar voedingswaarde levert de Nederlandse diervoederindustrie zeer concurrerend en betaalbaar diervoer. Wij zijn ook trots op onze positie als duurzame en betrouwbare leverancier van diervoer. Het grootste deel van onze grondstoffen bestaat uit bijproducten van de Nederlandse levensmiddelenindustrie. Daarnaast importeren wij onder meer granen, maïs, tapioca en soja voor verwerking tot diervoer. Het stimuleren van verantwoorde teelt staat bovenaan onze agenda. Behoud van biodiversiteit en het beschermen van rechten van de lokale bevolking en werknemers is noodzakelijk om de aanvoer van hoogwaardige grondstoffen ook in de toekomst te blijven garanderen. Onze trots wordt echter niet door iedereen gedeeld. Er zijn ook kritische geluiden als het gaat over mineralen- en eiwitkringlopen, behoud van natuur, zorg voor het milieu en last but not least, dierenwelzijn. Daarom willen wij samen met onze leden en ketenpartners een open dialoog met overheden en maatschappelijke organisaties. Dat is dé manier om gezamenlijk wegen te vinden naar een nog duurzamere sector. De wensen van de samenleving en een gezond toekomstperspectief van bedrijven zijn leidend voor ons. Wij willen zo een bijdrage leveren aan een gezonde agro- en foodketen in Nederland. In dit MVO-verslag krijg u een beeld van ons beleid en de speerpunten van onze sector. Deze speerpunten op het gebied van duurzaamheid geven diervoer ambitie! Indien u vragen heeft, aarzel niet en neem contact op met ons verenigingsbureau in Rotterdam Henk Flipsen Directeur 2+3

4

5 Diervoer met ambitie De diervoedersector is een onmisbare schakel binnen onze voedselketen. Wij voorzien de veehouderij van voldoende en goed diervoer. Onze sector heeft om die reden ook een belangrijke rol bij het verduurzamen van de dierlijke productieketen en het leveren van een bijdrage aan een gezonde en duurzame samenleving. Dat doen we door onze activiteiten en initiatieven te richten op 5 speerpunten: Verduurzaming grondstoffen Milieubewuste productie & transport Goed werkgeverschap Gezond en veilig voedsel Keteninnovaties 5 speerpunten Nevedi heeft als overkoepelende brancheorganisatie een Commissie Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Deze commissie bestaat uit 6 personen die elk op hoger managementniveau werkzaam zijn binnen de diervoedersector. Het bestuur van Nevedi bepaalt het beleid, de commissie functioneert als klankbord en denktank. Dit MVO-verslag rapporteert over de gehele diervoedersector. Verantwoording Dit MVO-verslag rapporteert over de periode en voldoet aan level C van het Global Reporting Initiative (GRI). De richtlijnen gelden als wereldwijde standaard voor duurzaamheidsrapportages en maken het mogelijk de prestaties van verschillende organisaties te vergelijken. De GRI-standaard is tot stand gekomen door een internationaal consultatieproces met het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en diverse instanties. De GRI-richtlijnen liggen ten grondslag aan de thema s en onderwerpen van dit MVOverslag. Ook zijn de richtlijnen leidraad voor de dataverzameling en rekenmethodes van de milieuen sociale indicatoren. De GRI-inhoudsopgave is te vinden op Op deze website leest u meer over duurzaam ondernemen in de diervoedersector. Verduurzaming grondstoffen Milieubewuste productie & transport Goed werkgeverschap Gezond en veilig voedsel Keteninnovaties 4+5

6 Feiten & cijfers van de diervoedersector Aantal werknemers in 2009/2010: 5850, waarvan 4500 vallen onder de Cao voor Graanbe- en verwerkende bedrijven Ratio man-vrouw: 85:15 Netto omzet van alle Nevedi leden 2009: 4.5 miljard Euro 2010: 4.7 miljard Euro Voerafzet in Nederland in 2010 (miljoen ton) Voerafzet in Nederland in 2010 (miljoen ton droge stof) De omzet is berekend over de Nederlandse afzet van mengvoeders, enkelvoudige voeders, kalvermelk, vochtrijke diervoeders en premixen van de leden van Nevedi. De omzet gerealiseerd op buitenlandse afzet of andere activiteiten is niet meegenomen. Nederlandse omzet van alle Nevedi-leden (miljoen ton) Mengvoeders 13.6 Kalvermelk 0.7 Enkelvoudige voeders 0.8 Premix 0.3 Vochtrijke diervoeders 2.9 Mengvoeders (14,3) Kalvermelk (0,7) Enkelvoudige voeders (1,5) Vochtrijke diervoeders (5,0) Voerafzet in Nederland in 2010 (miljoen euro s) Mengvoeders (12,6) Kalvermelk (0,7) Enkelvoudige voeders (1,3) Vochtrijke diervoeders (0,9) Onderverdeling van mengvoeders naar diersoort in 2010 Van de leden van Nevedi houden gemiddeld 72 bedrijven zich (in 2009 en 2010) bezig met de productie van mengvoeders. Van deze bedrijven zijn er 5 die circa zestig procent van de totale mengvoerproductie voor hun rekening nemen. Een derde van de productie wordt geproduceerd door 18 middelgrote bedrijven. Een kleine tien procent van de productie wordt geproduceerd door 49 kleinere bedrijven. Mengvoeders (3200) Kalvermelk (1100) Enkelvoudige voeders (144) Vochtrijke diervoeders (86) Rundveevoeders (25%) Varkensvoeders (44%) Pluimveevoeders (27%) Overig (paarden,geiten, schapen etc) (4%)

7 De Nederlandse diervoederindustrie De diervoedersector vertolkt een sleutelrol bij de productie van vlees, eieren en zuivel. Diervoer staat aan de basis van de kwaliteit van alle producten van dierlijke oorsprong en brengt ogenschijnlijk nutteloze bij- en nevenproducten van de voedings- en genotsmiddelenindustrie tot waarde. Daarnaast kenmerkt onze sector zich door de inkoop van grondstoffen op de internationale markt en afzet van diervoer op de regionale markt, voornamelijk in Noordwest-Europa. Belangenbehartiger Nevedi Nevedi behartigt de collectieve belangen van de Nederlandse diervoederindustrie. De sector bestaat uit fabrikanten van mengvoeders, premixen en kalvermelkpoeder en van leveranciers van vochtrijke diervoeders (bijproducten van de levensmiddelenindustrie). Nevedi is in 2000 ontstaan door het samengaan van overkoepelende organisaties van particuliere en coöperatieve diervoederbedrijven. Door het samensmelten van organisaties met een lange historie kan Nevedi ondanks haar jonge bestaan bogen op een rijk verleden. In die voorgeschiedenis deelden de diverse organisaties één gemeenschappelijk kenmerk: de actieve en maatschappelijke rol die ze door de decennia heen in de diervoederketen hebben gespeeld. Nevedi zet die traditie voort. Bij de brancheorganisatie zijn 110 diervoederbedrijven en voerleveranciers aangesloten. Samen vertegenwoordigen zij bij benadering 95% van de totale productie in Nederland. Nevedi bestaat uit een verenigingsbureau met verschillende commissies, werkgroepen en overlegplatformen. Voor meer informatie over de bestuursstructuur en het organogram van de vereniging verwijzen we naar Ons belangrijkste doel is de leden in staat te stellen hun bedrijfsvoering optimaal uit te oefenen. Door collectieve belangenbehartiging kunnen diervoederbedrijven zich beter aanpassen aan de veranderende eisen en omstandigheden in de maatschappij. Tegelijk geldt als uitgangspunt dat ondernemers zelf hun verantwoordelijkheid moeten nemen. In het complexe, internationale werkveld van de diervoederindustrie communiceert Nevedi de collectieve belangen van haar leden met betrokken partijen in de voedselketen. Zo ondersteunen wij de leden in het voldoen aan wet- en regelgeving, stellen we collectieve verkoopvoorwaarden ter beschikking en treden we op als werkgeversorganisatie in de caoonderhandelingen. Verantwoordelijkheid Nevedi hecht veel waarde aan een goede relatie met belanghebbenden en streeft naar de juiste balans tussen alle, soms conflicterende, verwachtingen en behoeften van leveranciers, afnemers, maatschappelijke organisaties en (lokale) overheden. Regelmatig organiseert Nevedi bijeenkomsten voor haar leden en vindt er overleg plaats met de Europese diervoederfabrikantenorganisatie Fefac. Verder wordt geregeld een nieuwsbrief verstuurd. Leden hebben toegang tot het besloten gedeelte van de website. Zij ontvangen iedere dag een attentielijst met actuele ontwikkelingen over diervoer. 6+7

8 Externe vertegenwoordiging van Nevedi Cao Graanbe- en verwerkende bedrijven Convenantpartner Schone en Zuinige Agrosectoren Convenantpartner van de Taskforce Antibioticumresistentie (oftewel de Commissie Werner) Convenantpartner Uitvoeringsagenda duurzame veehouderij European Feed Manufacturers Federation (Fefac): bestuur, commissies en werkgroepen FAO-project Carbon Footprint Diervoeder Hoofdproductschap Akkerbouw: bestuur Innovatieplatform Groene Biotechnologie: lid Meerjarenafspraak energie-efficiëntie: deelnemer Productschap Diervoeder: bestuur, commissies en werkgroepen Productschap Margarine, Vetten en Oliën: bestuur Ronde Tafel voor Duurzame Palmolie (RSPO): lid/ toehoorder Ronde Tafel voor Duurzame Soja (RTRS): lid Stichting Bevordering Studie Diervoeding (BSD): bestuur Stichting GMP+: bestuur, commissies en werkgroepen Stichting Initiatief Duurzame Soja (IDS): bestuur Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector (SKV): bestuur Stichting Molenaarspensioenfonds (MPF): bestuur Taskforce Duurzame Palmolie: deelnemer Taskforce Duurzame Soja: deelnemer / secretaritaatsvoering Werkgroep biggenvitaliteit: lid

9 Verduurzaming grondstoffen De vraag naar producten als vlees en zuivel en daarmee indirect naar diervoer, blijft de komende decennia explosief stijgen. Oorzaken zijn de groei van de wereldbevolking en de stijgende welvaart in met name China, India en Zuid-Amerika. Het beslag op onze grondstoffen en natuurlijke hulpbronnen zal daardoor drastisch toenemen. Om ervoor te zorgen dat we ook op de langere termijn over voldoende grondstoffen beschikken voor onze voedselproductie, moeten we overstappen op duurzamere teelt. Dat wil zeggen een teelt met zorg voor mens, dier en milieu. Speerpunten diervoedersector: Duurzame soja in bulkproductie beschikbaar maken voor de Nederlandse diervoederindustrie en dit richting 2015 opschalen tot 100% voor de Nederlandse markt Duurzame palmproducten in bulkproductie beschikbaar maken voor de Nederlandse diervoederindustrie en dit richting 2015 opschalen tot 100% voor de Nederlandse markt Beschikbaar houden en mogelijke uitbreiding van de verwaarding van bijproducten uit de levensmiddelen- en biobrandstoffenindustrie tot diervoer Hergebruik van bijproducten uit de voedingsmiddelenindustrie De Nederlandse diervoederindustrie is een grote gebruiker van neven- en bijproducten uit de levensmiddelenindustrie. Bij benadering bestaat tweederde van onze grondstoffen uit bijproducten van de levensmiddelenindustrie. Denk bijvoorbeeld aan bierbostel van bierbrouwerijen, citruspulp uit de frisdrankindustrie, tarwezetmeel uit de graanverwerkende industrie en aardappelstoomschillen afkomstig van de productie van frites of chips. Al deze producten krijgen in diervoer opnieuw waarde en worden via de veehouderij uiteindelijk omgezet in kwalitatief hoogwaardig voedsel: vlees, melk en eieren. Internationale handel Een aanzienlijk deel van de primaire grondstoffen voor onze sector komt uit het buitenland. Zo haalt onze sector granen veelal uit Europa, soja uit Zuid- of Noord-Amerika, maïsproducten uit Noord-Amerika en palmpitmeel en palmolie uit Maleisië en Indonesië. Een belangrijk deel van de in Nederland geproduceerde eindproducten (vlees, melk, eieren) vindt zijn weg naar het buitenland. Om stappen te zetten naar een duurzamere keten is samenwerking met internationale partners dan ook noodzakelijk. Naar een duurzame sojaketen Sojameel is een belangrijk bestanddeel van veel soorten diervoer. Het hoge gehalte aan goed verteerbare eiwitten maakt sojameel zeer geschikt voor gebruik in de veehouderij. Nevedi zet zich namens de Nederlandse diervoedersector al geruime tijd in voor een duurzamere sojaketen. Eind 2006 is mede op initiatief van Nevedi de taskforce Duurzame Soja opgericht. Dit platform, waarin het Nederlandse bedrijfsleven in de sojaketen is vertegenwoordigd, streeft naar een ecologisch en sociaal verantwoorde sojateelt via mondiale afspraken van de internationale Round Table on Responsible Soy (RTRS). Zij voert daartoe intensief overleg met de overheid en maatschappelijke organisaties over de Nederlandse bijdrage aan verduurzaming van de sojateelt in internationaal verband. De taskforce heeft een stevige ambitie geformuleerd: in 2015 moet alle voor de Nederlandse markt benodigde soja voldoen aan de criteria voor verantwoorde teelt van de RTRS. 8+9

10 Het gevaar is dat we op elkaar gaan zitten wachten Nevedi heeft de goede visie en het goede vergezicht dat aansluit bij dat van ons. De individuele diervoederfabrikanten kunnen echter nog meer hun eigen verantwoordelijkheid nemen. De maatschappij verwacht dat van ze. Duurzame grondstoffen en gebruik van bijproducten worden steeds belangrijker. Veevoederfabrikanten kunnen een belangrijkere rol spelen door het duurzaam inkopen en efficiënt gebruiken van grondstoffen. Daar past geen afwachtende houding bij. Het gevaar is dat we op elkaar gaan zitten wachten. Een duurzame diervoederindustrie is een kans die we kunnen pakken en waarmee bedrijven op de internationale markt echt verschil kunnen maken. Nevedi kan met het verduurzamen van soja het voortouw nemen om ervoor te zorgen dat alle soja in 2015 honderd procent RTRS-gecertificeerd is. Veevoederfabrikanten zouden dit niet moeten laten afhangen van andere partijen in de keten. Tjerk Wagenaar Stichting Natuur & Milieu

11 Round Table on Responsible Soy Om te komen tot een ecologisch en sociaal verantwoorde sojateelt, hebben sojaboeren, de internationale verwerkende industrie en maatschappelijke organisaties de krachten gebundeld in de internationale Round Table on Responsible Soy (RTRS). In oktober 2010 zijn de criteria vastgesteld. Daarbij gaat het om zaken als bescherming van biodiversiteit en de inheemse bevolking, het respecteren van landrechten en verantwoord gebruik van water, bodem en bestrijdingsmiddelen. De eerste soja met het RTRS-certificaat komt in 2011 op de markt. Behalve mede-oprichter van de taskforce Duurzame Soja heeft Nevedi ook aan de wieg gestaan van het Initiatief Duurzame Soja (IDS), een samenwerkingsverband van bedrijven om RTRS-gecertificeerde soja daadwerkelijk in te kopen. Bij de stichting zijn ook FrieslandCampina, VION, Gebr. Van Beek Group, Storteboom en Ahold aangesloten. In Nederland wordt in 2011 minimaal ton sojameel geïmporteerd op initiatief van de Stichting IDS. Daarvan is een substantieel deel al gecertificeerd volgens de RTRS-standaard. Het resterende deel benadert de RTRS-criteria. In 2015 zal in Nederland alleen nog soja gebruikt worden volgens de RTRS-standaard. Dat is dan bijna 2 miljoen ton sojameel. IDS onderstreept de noodzaak om RTRSgecertificeerde soja binnen enkele jaren mainstream te maken. Zo ontstaat er een gelijk economisch speelveld op de wereldmarkt dat voor het Nederlandse bedrijfsleven op termijn noodzakelijk is. Met andere woorden: in korte tijd moet alle soja volgens RTRS-criteria worden geteeld. Een uitdaging vormt de omgang met de meerkosten van verantwoorde soja. Deze meerkosten worden namelijk - nog - niet terugverdiend in hogere opbrengsten. Ook is er tijd nodig om sojaproducenten ervan bewust te maken dat de overstap naar verantwoorde teelt noodzakelijk is. Duurzaam geproduceerde producten van oliepalm Palmolie neemt de komende decennia een cruciale rol in bij het bieden van mondiale voedselzekerheid, aangezien het de meest gebruikte plantaardige olie in de voedingsmiddelenindustrie is. Voor de Nederlandse diervoederindustrie is dat een belangrijke ontwikkeling. In veevoeder worden namelijk palmpitschilfers verwerkt, een bijproduct van de palmpitolieproductie. Daarnaast is palmolie in sommige diervoerders een bestanddeel, zij het in kleine hoeveelheden. De economische waarde van palmpitschilfers is zeer marginaal ten opzichte van palmolie. Door de toenemende welvaart in met name China en India zal de druk op de vraag naar palmolie en aanverwante producten toenemen. Dit leidt tot een uitbreiding van het oliepalmareaal in Indonesië en Maleisië waar vrijwel alle palmolie vandaan komt. De zorg bestaat dat dit ten koste gaat van het tropisch regenwoud. Dat maakt duurzame teelt urgent. Aan de Round Table on Sustainable Palm Oil (RSPO) hebben maatschappelijke organisaties, zoals Wereld Natuur Fonds en Oxfam Novib en bedrijven in de internationale palmolieketen criteria vastgelegd voor duurzame teelt. Nevedi heeft zich hierbij aangesloten. Daarnaast stimuleert het Nederlandse bedrijfsleven de vraag naar RSPO-gecertificeerde palmolie en palmproducten via de taskforce Duurzame Palmolie. De taskforce streeft ernaar om in 2015 alleen nog RSPO-gecertificeerde palmolie voor de Nederlandse markt te gebruiken. Door de toenemende vraag én het alternatief gebruik van palmpitschilfers voor lokale energieopwekking in Azië, zal de afzet van palmproducten aan de Europese diervoederindustrie de komende jaren naar verwachting afnemen

12 Duurzame grondstoffen vormen de basis Voor veel consumenten vormen vlees, zuivel en eieren een belangrijk onderdeel van een gezonde voeding. Tegelijk is de impact van de vleesen zuivelproductie op onze planeet aanzienlijk. PLUS stelt zich ten doel om de consumptie van dierlijke eiwitten zo min mogelijk ten koste te laten gaan van het milieu. Een duurzamere productie van grondstoffen die gebruikt worden in diervoer vormt dan ook de basis voor een duurzame veehouderij. Binnen PLUS ervaren wij dat het cruciaal is bij het duurzamer maken van het assortiment om prijsverhogingen bescheiden te houden. Alleen als de prijzen toegankelijk blijven, kun je gangbare producten verduurzamen. En juist bij de verduurzaming van producten die consumenten dagelijks gebruiken, ligt een kans om een grote stap vooruit te maken. Sjaak de Korte Directeur Business Development PLUS retail

13 Grondstoffen gebruikt in de mengvoerindustrie in 2010 (%) Granen- en graanbijproducten (54%) Soja (producten) (11%) Palmpit (producten) (3%) Koolzaad, raapzaad en zonnebloem (producten) (13%) Aardappelbijproducten (2%) Bijproducten suikerindustrie (5,5%) Premixen (2%) Vetten en oliën (2%) Citruspulp (2%) Retourstromen levensmiddelenindustrie (1%) Zuivelproducten (2%) Peulvruchten (0,5%) Overig (2%) Verkenning van alternatieve grondstofbronnen Wereldmarktprijzen van diverse belangrijke landbouwproducten (tarwe, maïs, soja, suiker) zijn sinds de zomer van 2010 spectaculair gestegen. Oorzaken daarvan zijn onder meer de groeiende wereldbevolking, speculatie op de grondstoffenmarkt, stijging van de welvaart in opkomende economieën en de productie van biobrandstoffen. Door dat samenspel kan een misoogst leiden tot plotselinge hoge grondstofprijzen en voedselschaarste in sommige delen van de wereld. Duurdere grondstoffen leiden als gevolg van hogere kostprijzen voor veevoer indirect ook tot hogere consumentenprijzen voor vlees, zuivel en eieren. De Nederlandse diervoederindustrie kan schommelingen van grondstofprijzen in zekere mate opvangen door te kiezen voor alternatieven. Om in de toekomst niet alleen afhankelijk te zijn van de huidige grondstoffen, waarvan de schaarste zal toenemen, is Nevedi van mening dat alternatieve grondstofbronnen, zoals bijvoorbeeld zeewier, insecten en bijproducten uit de biobrandstoffenindustrie, geschikt gemaakt moeten worden voor dierlijke consumptie. Concurrentie food-feed-fuel-fiber Klimaatverandering, onstabiele geopolitieke verhoudingen en het opraken van fossiele brandstoffen maken dat landen op zoek gaan naar alternatieve energiebronnen. Eén mogelijkheid is biobrandstof. Dit is brandstof gemaakt van dierlijk of plantaardig materiaal, zoals suikerriet, soja, maïs, tarwe, koolzaad, dierlijk vet, palmolie en andere plantaardige oliën. Van belang is dat energietoepassingen niet gaan concurreren met food en feed toepassingen. Gebruik van dierlijke eiwitten in diervoer Tot de uitbraak van BSE was diermeel in diervoer een veelgebruikte eiwitbron. Na de BSE-crisis werd het gebruik van diermeel steeds meer aan banden gelegd. In 2000 werd een algeheel verbod van kracht op verwerking van diermeel in diervoeders. Omdat de eisen aan het productieproces sterk zijn gewijzigd, wordt er tegenwoordig niet meer gesproken over diermeel maar over dierlijke eiwitten. Dierlijke eiwitten bestaan uit bijproducten van geslachte dieren die goedgekeurd zijn voor menselijke consumptie. Het gaat daarbij om slachtmateriaal dat economisch niet interessant is voor verwerking in humane voedingsmiddelen. Het is inmiddels weer toegestaan om bepaalde typen dierlijk eiwit te verwerken in diervoeder. Onlangs heeft de Europese Commissie aangegeven dat het verbod op dierlijke eiwitten in de komende jaren - onder strikte voorwaarden - verder zal worden versoepeld. Voor onze sector is dat goed nieuws. Het aminozuurpatroon van dierlijke eiwitten sluit bijvoorbeeld zeer goed aan bij de voedingsbehoefte van jonge dieren. Vandaar dat diermeel een goed substituut kan zijn voor soja, waarvan de mondiale vraag sterk blijft toenemen. Bovendien zijn dierlijke eiwitten in het Nederlandse productieproces, waarvan lijnen volledig van elkaar zijn gescheiden, goed en veilig toe te passen. Nevedi is van mening dat dierlijke eiwitten op een duurzame wijze kunnen worden aangewend in de productie van diervoeders, mits de overheid en de markt dat toelaten

14

15 Milieuvriendelijke productie en transport Binnen de diervoederindustrie wordt actief gewerkt aan de vermindering van uitstoot van broeikasgassen door energiebesparing en de inzet van duurzame energie. Energiebesparing wordt gerealiseerd door het optimaliseren van de logistiek en het efficiënter inrichten van het productieproces. Naast een lagere CO 2 -uitstoot door energiebesparing levert de diervoedersector met de productie van emissiearme voeders ook een bijdrage aan de vermindering van de uitstoot van andere broeikasgassen door de veehouderij, zoals methaan. Speerpunten diervoedersector: Afsluiten van een intentieverklaring met de overheid voor de meerjarenafspraak energiebesparing in 2011 en streven naar 80% deelname van de Nevedi-leden Bijdragen aan de vermindering van de uitstoot van methaan door de rundveehouderij door het stimuleren van kennisontwikkeling Inzichtelijk maken van de CO 2 -voetafdruk van de diervoederketen en in kaart brengen van verbeteropties voor het verkleinen van de voetafdruk van diervoer binnen de dierlijke productieketens Duurzame logistiek onder de aandacht brengen van leden door het organiseren van kennisbijeenkomsten en als tussenpersoon fungeren voor bedrijfsadvies hierover Energieconvenant Nevedi is aangesloten bij het convenant Schone en Zuinige Agrosectoren. In 2011 hebben wij namens de Nederlandse diervoedersector een intentieverklaring afgesloten met de overheid over een meerjarenafspraak omtrent energiebesparing (MJA3). Dit zijn vrijwillige, maar geen vrijblijvende afspraken tussen overheid, bedrijfsleven en instellingen over het effectiever en efficiënter inzetten van energie. Voor alle MJA-deelnemers geldt een gezamenlijke doelstelling van 30% energie-efficiëntieverbetering in de periode , ten opzichte van Een kwart van de Nederlandse diervoederindustrie heeft zich aangemeld voor deelname aan de MJA. Deze groep vertegenwoordigt bijna de helft van het totale energieverbruik. Op langere termijn is een deelname van 80% van het energieverbruik in de diervoederindustrie gewenst. Bijdrage aan minder methaanuitstoot Herkauwers, zoals koeien, stoten via hun spijsvertering het sterke broeikasgas methaan uit. Het is echter nog onvoldoende duidelijk hoe groot die uitstoot is. Nevedi ondersteunt daarom samen met de Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO) en de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) een onderzoek met het Ministerie van EL&I om de methaanemissie te kunnen meten en verlagen. Daarna kunnen gericht maatregelen worden genomen om de methaangasemissie te verminderen. Daarbij valt te denken aan voerefficiëntieverbetering, energiebesparing en rantsoenaanpassingen door toevoeging van meer (snij)maïs of additieven. Landelijk is de doelstelling om de uitstoot van broeikasgassen, waaronder methaan, met 30% te verminderen. Een objectieve, in de praktijk inzetbare meetmethode en een certificerende instantie zijn de randvoorwaarden om die milieudoelstelling te realiseren

16

17 Optimalisatie van je logistiek is kostenbesparend en duurzaam Een optimaal inzicht in het productieproces helpt het efficiënt organiseren van de logistiek. Daarom meten wij met behulp van een sensor de vullingsgraad van silo s, waardoor de veehouder en het mengvoederbedrijf weten wanneer zij een nieuwe bevrachting nodig hebben. Zo kunnen wij onze ritplanning optimaliseren en voorkomen we last minute-orders zoveel mogelijk. Het resultaat: onze vrachtwagens rijden minder kilometers, verbruiken minder brandstof en stoten dus minder CO 2 uit. Aanvullend op dit systeem zijn we nu een trendberekening aan het testen. Met behulp van deze berekening kan in een vroeg stadium worden voorspeld wanneer een silo leeg is. De veehouder heeft zo geen omkijken naar zijn silo s en wij hebben een optimale logistiek. Martin Schoemaker Manager Operations, SilFit B.V. Inzichtelijk maken CO 2 -voetafdruk van de diervoerketen In 2009 is het Productschap Diervoeder op initiatief van onder andere Nevedi, LTO en andere betrokken branches gestart met het project Carbon Footprint Diervoedersector. Momenteel vindt onderzoek plaats op Europees niveau door de overkoepelende brancheorganisatie van diervoerproducenten (FEFAC) en de Wereldvoedselorganisatie FAO naar de carbon footprint van diervoer binnen de dierlijke productiekolommen voor vlees en zuivel. Doel van het project is het verkrijgen van inzicht in de broeikasgasemissie van diervoer, vanaf de teelt van plantaardige grondstoffen tot en met de benutting van het voer door landbouwhuisdieren. De kennis en data die in dit project worden gegenereerd, moeten leiden tot een breed geaccepteerde en gehanteerde rekenmethode waarmee de carbon footprint van diervoer in de keten kan worden berekend. Deze studie leidt tot meer bewustwording van de broeikaseffecten bij de productie van diervoer. Ook moet het project de mogelijkheid bieden voor het verkennen en het toepassen van potentiële verbeteropties. Dat zijn bijvoorbeeld verbetering van de voerefficiëntie, het verbeteren van de levensduur en productiviteit van onder andere melkvee en zeugen en het gebruik van voeradditieven. Logistiek In de diervoedersector wordt meer dan de helft van de grondstoffen in Nederland per binnenschip aangevoerd. De rest wordt aangevoerd met vrachtwagens. Na de productie wordt het mengvoer met vrachtwagens bij de boer gebracht. Nevedi heeft met het innovatieprogramma Duurzame Logistiek een knelpuntenanalyse uitgevoerd, waaruit blijkt dat er nog veel logistieke verbetering mogelijk is; dit levert ook duurzaamheidswinst op. Zo kunnen zowel productie- als transportplanning worden geoptimaliseerd door verder vooruit te kijken en beter inzicht te krijgen in de logistieke processen, zodat deze beter kunnen worden bestuurd. Die aanpak levert efficiëntie voordelen op, zoals een hogere beladingsgraad en minder transport met lege vrachtwagens

18 Je wordt er nooit stommer op Wij werken al een hele tijd bij Fransen Gerrits, dus het kwam nogal onverwachts dat ze bij Fransen Gerrits besloten hadden dat alle chauffeurs een opleiding gingen volgen. We hebben een MBO-opleiding speciaal voor chauffeurs gevolgd. In het begin keek iedereen er tegenop en was het erg wennen. Twee jaar lang gingen we één dag per maand terug naar school. Eigenlijk was het vooral heel nuttig om met alle chauffeurs samen te zijn en te praten over ons vak. Ook waren de lessen over het nieuwe rijden, veilig en gezond achter het stuur enorm leerzaam. De opgedane inzichten gebruiken we nog iedere dag in de truck. Henk Nielen Gerard Banning Chauffeurs werkzaam bij Fransen Gerrits

19 Goed werkgeverschap Goed werkgeverschap in de diervoedersector betekent goede arbeidsvoorwaarden, een marktconforme beloning, een veilige werkomgeving en veel aandacht voor opleiding en persoonlijke ontwikkeling. Transparantie en open communicatie met vakbonden staan voorop. Onder de Cao graanbe- en verwerkende bedrijven vallen circa 5500 werknemers, waarvan het overgrote deel (4500) werkzaam is bij leden van Nevedi. De huidige cao-afspraken die zijn ingegaan op 1 april 2010 lopen tot 1 april 2012, voorzien onder andere in een tweetal salarisstijgingen, afspraken over het plaatsen van Wajongers, het invoeren van erkenning van verworven competenties (EVC s) en scholing, een loopbaancheck en onderzoeken omtrent pensioen. Verder biedt de cao een reeks van aantrekkelijke voorwaarden die van toepassing zijn op personeel dat werkzaam is in de diervoedersector. Speerpunten diervoedersector: Een cao met marktconforme arbeidsvoorwaarden en een toekomstbestendige pensioenregeling Goede en veilige arbeidsomstandigheden, mede door het uitbreiden van de arbocatalogus Stimuleren van een leven lang leren door het bevorderen van loopbaanbegeleiding en opleidingen Flexibeler maken van de digitale Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) Scholing en erkenning van verworven competenties Om tijdig in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen binnen de diervoedersector is gedegen scholing en bijscholing van medewerkers van groot belang. Daarnaast geldt dat scholing van medewerkers een bijdrage levert aan verbetering van de prestaties en een hoger rendement op de werkvloer. Nevedi vindt scholing belangrijk en heeft in 2010 de banden met Helicon bedrijfsopleidingen aangehaald. Helicon was reeds actief in de diervoedersector en biedt een ruim aanbod van cursussen en trainingen dat is afgestemd op onze industrie. Belangrijk element in het scholingsprogramma is werknemers de mogelijkheid te geven een erkenning te krijgen van verworven competenties (EVC). EVC gaat ervan uit dat mensen niet alleen leren in het formele onderwijs, maar dat zij zich ook buiten de schoolmuren volop ontwikkelen, zoals op hun werk. Met een EVC-procedure worden de competenties van werknemers in kaart gebracht en erkend. Dit geeft inzicht in het huidige kennisen vaardigheidsniveau en de mogelijkheden voor verdere ontwikkeling. De EVC-procedure kan een certificaat of diploma opleveren, of de start zijn voor een verder scholingstraject. Medewerkers bij diverse leden van Nevedi hebben dit traject al doorlopen of zijn voornemens dit te starten. Stof? Pak t aan! Bij de productie van agrarische producten staan mensen regelmatig bloot aan hoge concentraties stof. Het kan daarbij gaan om onder meer zeer fijne deeltjes als kwartsstof (afkomstig van zand of klei) of endotoxinen (afkomstig van bacteriën). Stof in de mengvoerindustrie kan leiden tot gezondheidsklachten aan de luchtwegen. Werkgevers en werknemers doen hun uiterste best om dit zoveel mogelijk te voorkomen door strikte maatregelen te treffen. In de diervoederindustrie is het ziekteverzuim als gevolg van stof dan ook zeer beperkt

Pionieren in duurzaamheid. Maatschappelijk jaarverslag 2012. schakel in succes

Pionieren in duurzaamheid. Maatschappelijk jaarverslag 2012. schakel in succes Pionieren in duurzaamheid Maatschappelijk jaarverslag 2012 schakel in succes Feiten en cijfers Coöperatie met circa 18.000 leden Bestuurd door hoofddirectie (3 leden) Toezicht door Raad van Commissarissen

Nadere informatie

MVO JAARVERSLAG 2013-2014

MVO JAARVERSLAG 2013-2014 MVO JAARVERSLAG 2013-2014 VOORWOORD De Nederlandse veehouderij wordt integraal duurzaam als zij dierlijke producten en allerlei andere economische of maatschappelijk gewenste waarde produceert, op een

Nadere informatie

Kalfsvlees met visie. MVO-verslag

Kalfsvlees met visie. MVO-verslag Kalfsvlees met visie MVO-verslag 1 inhoud Voorwoord 2 Over VanDrie Group 5 1. MVO bij VanDrie Group 9 2. Aandacht voor de medewerkers 15 3. Aandacht voor ketenpartners en omgeving 21 4. Voedselveiligheid

Nadere informatie

Maatschappelijk Jaarverslag 2013

Maatschappelijk Jaarverslag 2013 Maatschappelijk Jaarverslag 2013 Juni 2014 schakel in succes Maatschappelijk jaarverslag 2013 1 Maatschappelijk jaarverslag 2013 Juni 2014 Met dit maatschappelijk jaarverslag legt Agrifirm verantwoording

Nadere informatie

Agenda duurzaamheid; een groene groei-strategie voor Nederland

Agenda duurzaamheid; een groene groei-strategie voor Nederland Agenda duurzaamheid; een groene groei-strategie voor Nederland Samenvatting Deze Agenda Duurzaamheid zet uiteen wat de kabinetsinzet is om de samenleving te verduurzamen en geeft aan wat de speerpunten

Nadere informatie

Margarine Vetten Oliën

Margarine Vetten Oliën Productschap Margarine Vetten Oliën Op weg naar energiezuinige processen en een biobased economy Routekaart MVO Op weg naar energiezuinige processen en een biobased economy Routekaart MVO Een gezamenlijk

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG

INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG Coverfoto De belangrijkste schakel in de kennisoverdracht op het boerenerf zijn de goed opgeleide en deskundige specialisten en adviseurs van ForFarmers. Zij zijn de contactpersoon voor de klant en adviseren

Nadere informatie

DOING ELLBY ELL BY. Maatschappelijk jaarverslag 2010. McDonald s Nederland OOD

DOING ELLBY ELL BY. Maatschappelijk jaarverslag 2010. McDonald s Nederland OOD DOING OING ELLBY Maatschappelijk jaarverslag 2010 DOING ELL BY McDonald s Nederland OOD 1 xx Voorwoord xx Over McDonald s xx Bewuste leefstijl xx Beter milieu xx Duurzame keten xx Groei van onze mensen

Nadere informatie

1. Introductie, toelichting bij de rapportage en algemene artikelen pag. 2. 2. Thema Gezonder eten en leven pag. 5

1. Introductie, toelichting bij de rapportage en algemene artikelen pag. 2. 2. Thema Gezonder eten en leven pag. 5 1. Introductie, toelichting bij de rapportage en algemene artikelen pag. 2 2. Thema Gezonder eten en leven pag. 5 3. Thema Verduurzaming grondstoffen, productie en inkoop pag. 9 4. Thema Efficiënt energie

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Maatschappelijk Verantwoorde Keten... 2 2.1 Inleiding... 2 2.1.1 Maatschappelijk verantwoord ondernemen... 2 2.1.

Hoofdstuk 2 Maatschappelijk Verantwoorde Keten... 2 2.1 Inleiding... 2 2.1.1 Maatschappelijk verantwoord ondernemen... 2 2.1. Hoofdstuk 2 Maatschappelijk Verantwoorde Keten... 2 2.1 Inleiding... 2 2.1.1 Maatschappelijk verantwoord ondernemen... 2 2.1.2 Duurzaam ketenmanagement... 3 2.1.3 Maatschappelijk verantwoorde keten...

Nadere informatie

Samen verduurzamen loont

Samen verduurzamen loont Samen verduurzamen loont Verslag Duurzame Zuivelketen 2012 Samen verduurzamen loont De zuivelsector heeft in 2012 belangrijke stappen gezet op het gebied van duurzaamheid. De Nederlandse Zuivel Organisatie

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Ketendenken. 2 Wie is Bavaria. 3 Onze doelen. 4 Hoe ziet ons speelveld eruit? 5 Segmentatie naar onze vijf pijlers.

Inhoudsopgave. 1 Ketendenken. 2 Wie is Bavaria. 3 Onze doelen. 4 Hoe ziet ons speelveld eruit? 5 Segmentatie naar onze vijf pijlers. MVO verslag 2013 Inhoudsopgave 1 Ketendenken 1.1 Stakeholders 3 1.2 Dialoog in 2013 4 2 Wie is Bavaria 2.1 Voorwoord 7 2.2 Ethisch gedrag & compliance 9 2.3 Strategie, visie en beleid 10 3 Onze doelen

Nadere informatie

Wegwijzer landbouw "Boeren op goede gronden" 2014-2020 Drenthe

Wegwijzer landbouw Boeren op goede gronden 2014-2020 Drenthe 2014-629 Wegwijzer landbouw "Boeren op goede gronden" 2014-2020 Drenthe Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Omgevingsbeleid op 3 september 2014 - Provinciale Staten op 24 september 2014 - fatale

Nadere informatie

MVO-verslag 2010. Koninklijke FrieslandCampina N.V.

MVO-verslag 2010. Koninklijke FrieslandCampina N.V. MVO-verslag 2010 Koninklijke FrieslandCampina N.V. MVO-verslag 2010 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Bijschrift bij de cover: Melk is een van de rijkste natuur lijke bronnen van essentiële voedingsstoffen.

Nadere informatie

Samen Duurzaam Sterker

Samen Duurzaam Sterker Samen Duurzaam Sterker Onze bijdrage aan duurzame ontwikkeling tot 2020 1 Samen Duurzaam Sterker Samen Duurzaam Sterker Rabobank streeft als coöperatieve bank samen met haar zakelijke en particuliere klanten

Nadere informatie

Smaakmakers in snoep. Perfetti Van Melle Benelux Maatschappelijk Jaarverslag over het jaar 2012 Juni 2013, Breda

Smaakmakers in snoep. Perfetti Van Melle Benelux Maatschappelijk Jaarverslag over het jaar 2012 Juni 2013, Breda Smaakmakers in snoep Perfetti Van Melle Benelux Maatschappelijk Jaarverslag over het jaar 2012 Juni 2013, Breda 1 Over Perfetti Van Melle Perfetti Van Melle draagt de naam van haar oprichters: de Italiaanse

Nadere informatie

MVO-jaarverslag 2011. Jumbo Supermarkten. Een duurzame boodschap

MVO-jaarverslag 2011. Jumbo Supermarkten. Een duurzame boodschap MVO-jaarverslag Jumbo Supermarkten Een duurzame boodschap Onze MVO-strategie Inhoudsopgave Managementverklaring 3 Samenvatting 4 1 MVO-strategie 6 2 Energie 8 Vermindering CO 2 emissies 8 Energiebesparing

Nadere informatie

Samenvatting en eindconclusie

Samenvatting en eindconclusie HAS KennisTransfer Onderwijsboulevard 221 Postbus 90108 5200 MA s-hertogenbosch Telefoon: (073) 692 36 37 Documenttitel: Agrologistiek in het MKB Status: Definitief Opdrachtgever: Contactpersoon: Platform

Nadere informatie

Varkens horen bij Nederland

Varkens horen bij Nederland Varkens horen bij Nederland NVV offensief voor het Nederlandse varken 2014-2020 www.nvv.nl Inhoudsopgave Voorwoord 04 Conclusies en aanbevelingen 05 1. Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV) 06 Eén

Nadere informatie

PRODUCTSCHAP AKKERBOUW PRODUCTSCHAP DIERVOEDER PRODUCTSCHAP WIJN DE PRODUCTSCHAPPEN AKKERBOUW, DIERVOEDER EN WIJN

PRODUCTSCHAP AKKERBOUW PRODUCTSCHAP DIERVOEDER PRODUCTSCHAP WIJN DE PRODUCTSCHAPPEN AKKERBOUW, DIERVOEDER EN WIJN PRODUCTSCHAP AKKERBOUW PRODUCTSCHAP DIERVOEDER PRODUCTSCHAP WIJN DE PRODUCTSCHAPPEN AKKERBOUW, DIERVOEDER EN WIJN 2 DE PRODUCTSCHAPPEN DE PRODUCTSCHAPPEN AKKERBOUW, DIERVOEDER EN WIJN 4 DE PRODUCTSCHAPPEN

Nadere informatie

Commissie-Van Doorn. Al het vlees duurzaam De doorbraak naar een gezonde, veilige en gewaardeerde veehouderij in 2020

Commissie-Van Doorn. Al het vlees duurzaam De doorbraak naar een gezonde, veilige en gewaardeerde veehouderij in 2020 C vd Commissie-Van Doorn Al het vlees duurzaam De doorbraak naar een gezonde, veilige en gewaardeerde veehouderij in 2020 Commissie-Van Doorn Al het vlees duurzaam kern van het betoog KERN VAN HET BETOOG

Nadere informatie

Pure ambacht De veelzijdigheid van het slagersvak EERLIJK & PUUR

Pure ambacht De veelzijdigheid van het slagersvak EERLIJK & PUUR DIT IS EEN BIJLAGE BIJ DAGBLAD DE TELEGRAAF. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE REDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID Pure ambacht De veelzijdigheid van het slagersvak Topsector Agrofood De ideale gouden

Nadere informatie

Waardevolle perspectieven voor vlees

Waardevolle perspectieven voor vlees Waardevolle perspectieven voor vlees Waardevolle perspectieven voor vlees Managementsamenvatting De verschillende actoren in de varkens- en pluimveeketens zijn het erover eens dat de huidige verdienmodellen

Nadere informatie

Meer informatie over de varkensvleesketen is te vinden op www.pve.nl/varkens en www.overvarkens.nl.

Meer informatie over de varkensvleesketen is te vinden op www.pve.nl/varkens en www.overvarkens.nl. MVO in de agribusiness Vlees De Nederlandse vleessector produceert jaarlijks ongeveer 2,5 miljoen ton vlees. Het overgrote deel daarvan is varkensvlees, gevolgd door pluimveevlees en rundvlees. Een groot

Nadere informatie

Investeren in duurzame groei. Programma Duurzaam 2010-2014

Investeren in duurzame groei. Programma Duurzaam 2010-2014 Investeren in duurzame groei Programma Duurzaam 2010-2014 Investeren in duurzame groei Programma Duurzaam Programma Duurzaam pag 3 Programma Duurzaam pag 4 Leeswijzer Voor u ligt het programma Duurzaam

Nadere informatie

Investeren in duurzame groei. Programma Duurzaam

Investeren in duurzame groei. Programma Duurzaam Investeren in duurzame groei Programma Duurzaam Investeren in duurzame groei Programma Duurzaam Programma Duurzaam pag 3 Programma Duurzaam pag 4 Leeswijzer Voor u ligt het programma Duurzaam van het college

Nadere informatie

Inhoud. Kerngegevens. Mensen Gemiddeld aantal fte Vrouwen (%) Mannen (%) Ongevallenindex (IF) Opleidingsuitgaven (in /medewerker) 28.

Inhoud. Kerngegevens. Mensen Gemiddeld aantal fte Vrouwen (%) Mannen (%) Ongevallenindex (IF) Opleidingsuitgaven (in /medewerker) 28. Inhoud Kerngegevens Mensen Gemiddeld aantal fte Vrouwen (%) Mannen (%) Ongevallenindex (IF) Opleidingsuitgaven (in /medewerker) 26.840 14 86 7,3 795 2009 28.464 15 85 7,3-3 5 6 6 7 9 9 0 Inleiding 0.1

Nadere informatie

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010.

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. 2 Steeds meer mensen hebben oprechte belangstelling voor duurzaamheid. Gelukkig maar, want door duurzaam met de

Nadere informatie

cr report 2010 Ambitie verantwoord

cr report 2010 Ambitie verantwoord cr report 2010 Ambitie verantwoord cr report 2010 Ambitie verantwoord 30 Duurzaamheid en leveringszekerheid gaan hand in hand 6 In dialoog met de samenleving 45 Een centrale die Europa efficiënter maakt

Nadere informatie

GREEN DEAL. 1. Inleiding

GREEN DEAL. 1. Inleiding GREEN DEAL 1. Inleiding Wereldwijde uitdagingen zoals de stijgende CO2-uitstoot, het duurder en schaarser worden van fossiele brandstoffen en het voortgaande verlies aan biodiversiteit, maken dat de noodzaak

Nadere informatie