BIJDRAGEN VERVOERSLOGISTIEKE WERKDAGEN 2005

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIJDRAGEN VERVOERSLOGISTIEKE WERKDAGEN 2005"

Transcriptie

1 BIJDRAGEN VERVOERSLOGISTIEKE WERKDAGEN 2005 Conferentiecentrum Bovendonk te Hoeven (Noord-Brabant) 17 en 18 november 2005 Deel 1 Redactie: Prof. drs. C.J. Ruijgrok, voorzitter Prof. dr. F.J.A. Witlox, vice-voorzitter Eindredactie: A. Bunneghem I

2 VERVOERSLOGISTIEKE WERKDAGEN Deze uitgave bevat de paperbijdragen van de Vervoerslogistieke Werkdagen De stichting Vervoerslogistieke Werkdagen stelt zich tot taak het periodiek organiseren van de Vervoerslogistieke werkdagen teneinde daarmee een platform te scheppen waar vertegenwoordigers van verschillende maatschappelijke groeperingen zoals het bedrijfsleven en de onderzoekswereld, het onderwijs en de overheid elkaar ontmoeten en van gedachten wisselen over de mogelijkheden, behoeften en knelpunten van goederenbehandeling en distributie. De nadruk wordt hierbij gelegd op de relatie tussen het bedrijfsleven enerzijds en de overige genoemde disciplines anderzijds. Deelname aan de Vervoerslogistieke werkdagen staat open voor allen die een schriftelijke bijdrage hebben geleverd, alsmede aan hen die actief hebben meegewerkt aan de organisatie. Het auteursrecht berust bij de auteurs. ISBN NUMMER: Deze uitgave is verkrijgbaar bij: Secretariaat Vervoerslogistieke Werkdagen p/a Connekt Kluyverweg HT Delft Tel: / Fax: Prijs 80,-- (inclusief verzendkosten, excl. 6% BTW) Copyright voor deze uitgave, Connekt, Delft I

3 VOORWOORD Dit jaar organiseren wij voor de twaalfde maal de Vervoerslogistieke Werkdagen (VLW), en voor de tweede maal in het conferentiecentrum Bovendonk te Hoeven (Noord-Brabant). De Vervoerslogistieke Werkdagen zijn een initiatief van een aantal personen afkomstig uit het onderwijs, onderzoeksinstituten, de overheid en het bedrijfsleven. Door het periodiek organiseren van vervoerslogistieke werkdagen willen zij een platform scheppen waar vertegenwoordigers van verschillende maatschappelijke groeperingen zoals het bedrijfsleven, de onderzoekswereld, het onderwijs en de overheid elkaar ontmoeten en van gedachten wisselen over de mogelijkheden, behoeften en knelpunten van goederenoverslag, -vervoer en -distributie. De Vervoerslogistieke Werkdagen werden in 1987 voor de eerste maal georganiseerd. In de loop der jaren is de organisatie van de werkdagen aan verandering onderhevig geweest. Er is een stichting in het leven geroepen en het reglement voor deelname is enigszins aangepast. Bovendien is besloten het evenement jaarlijks te laten plaatsvinden. Maar het unieke concept van de Vervoerslogistieke Werkdagen is altijd gehandhaafd. Zo zijn de werkdagen geworden tot wat ze nu zijn: een intensieve en enthousiasmerende tweedaagse bijeenkomst met goederenvervoer als centraal thema. De bundeling van bijdragen die voor u ligt, speelt hierbij een belangrijke rol. De deelnemers hebben hun bijdragen van tevoren schriftelijk ingediend, waardoor men van elkaars bijdragen kan kennisnemen voordat de dagen beginnen. Deze werkwijze bevordert een vruchtbare discussie tijdens de werkdagen zelf. Maar ook dankzij deze bundeling van bijdragen in boekvorm blijft de inhoud gemakkelijk toegankelijk voor alle geinteresseerden, met name uit het hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs. Vanaf dit jaar zijn de papers van de laatste Werkdagen ook toegankelijk via internet: Ook deze keer hebben de leden van het bestuur tezamen met het secretariaat, ondergebracht bij Connekt, veel werk verricht om de Vervoerslogistieke Werkdagen 2005 tot een succes te maken. Onze dank gaat naar allen uit, maar een speciaal woord van dank gaat naar Anne Bunneghem, voor het zorgvuldig editen en verzorgen van de lay out van deze proceedings. September 2005 Namens het bestuur van de Vervoerslogistieke Werkdagen Prof. drs. C.J. Ruijgrok, voorzitter Prof. dr. F.J.A. Witlox, vice-voorzitter I

4 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... I Inhoudsopgave...II Samenstelling bestuur Vervoerslogistieke Werkdagen V Samenvattingen vervoerslogistieke werkdagen VI Auteursregister...XXI Deel 1 Maatschappelijke ontwikkelingen, vervagende grenzen en een nieuwe strategie voor logistieke knooppunt Nederland...1 D.A. van Damme Europese distributiecentra in Vlaanderen...10 H. De Wachter De economische betekenis van het railgoederenvervoer...24 G.J. Nieuwenhuis, H.B. Roos De economische betekenis van het goederenwegvervoer...32 B. Kuipers, J. Francke, J. Zoller Kansen en belemmeringen voor de efficiëntere inrichting van goederenstromen naar zorginstellingen...39 H.-H. Glöckner, R. Pieters, J. Reitsma, S.J.C.M. Weijers Multimodaal transport van bouw- en sloopafval: mogelijkheden en randvoorwaarden...50 H. Voordijk, H. Kleinlugtenbelt Supply Chain Management in Fashion...58 D. Veldstra-Croiset, M. van Alphen Responsiviteit in logistieke netwerken: tijdwinst door innovatiekracht...63 K. Verweij Draagvlakstudie in de sierteelt : tracking & tracing van veilingkarren...76 S. Weijers, E. Vooren Beknopt businessplan Railterminal Hoofddorp...88 C.G.A. Hoenders, R.H.J. Rodenburg Lange innovatieve, intermodale en interoperationele goederentreinen (LIIIFT) in de corridor Rotterdam-Antwerpen-Frankrijk. Is er een markt, gegeven de prestaties en rail netwerkomgeving van LIIIFT-treinen? E. Kreutzberger, R. Konings, M. Janic, N. Ahsman, E. Peetermans, M. Stubenitzky Specifying fair service levels in modal choice modelling: Is road transport being favored? 119 W. Dullaert, E.-H. Aghezzaf, B. Raa, B. Vernimmen II

5 De logistieke keten-swot als handig hulpmiddel voor het MKB om betere resultaten te behalen B. Lammers, M.J. Ploos van Amstel, B. Schoonderwoerd Digitale bereikbaarheid van stedelijke lokaties A. Bunneghem, B. Derudder, W. Dullaert, F. Witlox 1-loket voor kennis- en financieringsvragen over logistiek en goederenvervoer. To be or not to be?! B. Eshuis, J. Dirks, C. Cornelissen III

6 Deel 2 TRANS-TOOLS: TOOLS for TRansport forecasting ANd Scenario testing: A focus on the logistic module M. Snelder, A. Burgess Meten is weten. Maar wat is weten? J. Kiel, J. Bozuwa, M. Kraan Can multiple sourcing reduce total logistics costs? A case study W. Dullaert, B. Raa, B. Vernimmen, F. Witlox Goederenvervoer en richtlijnen: uitvoeringsrichtlijnen faciliteren homogene beleidsuitvoering T. de Wit Communicatieplatformen voor multimodaal vervoer in de Benelux - Een doorlichting van bestaande systemen W. Dullaert, S. Bernaer, B. Vernimmen, F. Witlox Innovatie in het goederenvervoer?! De mogelijke rol van het ministerie van VenW bij innovatie in het goederenvervoer A. Levinga Implementatie van RFID afhankelijk van vele factoren M. Ludema, T. Smit, Opportuniteiten in het afstemmen van vraag en aanbod in het goederenvervoer B. Vannieuwenhuyse, M. Misschaert Het afwegen van voor en nadelen van samenwerking in de logistiek C.J. Ruijgrok, B. Groothedde Scared or careful? F. Cruijssen, W. Dullaert A framework for horizontal cooperation in logistics S. Verstrepen, M. Cools, F. Cruijssen, W. Dullaert Knelpunten en behoeften bij achterlandverbindingen Vlaamse havens M. Misschaert, B. Vannieuwenhuyse IV

7 SAMENSTELLING BESTUUR VERVOERSLOGISTIEKE WERKDAGEN 2005 A.J.H. Weenink Prof. Drs. C.J. Ruijgrok (voorzitter) Prof. Dr. F. Witlox (vice-voorzitter) Drs. M. Leijnse (secretaris a.i.) Drs. F.P.A. Steijn (penningmeester) Prof. Dr. P. van Beek Prof. Dr. A. van Breedam Prof. Dr. Ir. P.H.L. Bovy Prof. Dr. Ir. D. Cattryse Prof. Dr. W. Dullaert Ir. S.J.C. Huiberts Drs. J.F. Jeekel Prof. Ir. L.H. Immers Drs. M.M. Kraan Ir. A.L. Kruse Drs. B.R.H. Lammers Drs. M. Muller Ir. R.H.J. Rodenburg Prof. Drs. H.B. Roos Erelid TNO/Universiteit van Tilburg Universiteit Gent Connekt Transport en Logistiek Nederland Landbouwuniversiteit Wageningen Vlaams Instituut voor de Logistiek TU Delft Katholieke Universiteit Leuven Institute of Transport and Maritime Management Koninklijk Nederlands Vervoer Adviesdienst Verkeer en Vervoer TNO/Katholieke Universiteit Leuven Policy Research Corporation Nationale Vervoersacademie/Hogeschool Venlo EVO Ministerie van Verkeer en Waterstaat VeLA/Errocon BV Erasmus Universiteit Rotterdam V

8 SAMENVATTINGEN VERVOERSLOGISTIEKE WERKDAGEN 2005 VI

9 DEEL 1 Maatschappelijke ontwikkelingen, vervagende grenzen en een nieuwe strategie voor logistieke knooppunt Nederland Nederland als logistiek knooppunt, ook wel de gateway to Europe genoemd, heeft het moeilijk. De concurrentie tussen zowel ondernemingen als logistieke knoopunten neemt toe. Het economisch zwaartepunt van Europa verschuift in Oostelijke richting ten gevolge van de uitbreiding van de Europese Unie. Dit betekent dat er steeds meer gateways to Europe denkbaar zijn. In dit artikel wordt ingegaan op het uitgangspunt dat het logistiek knoopunt Nederland sterker gemaakt kan en moet worden door niet uitsluitend te richten op logistieke aspecten en factoren, zoals doorlooptijd en kosten. Er zal tevens rekening moeten worden gehouden met factoren, zoals kennis, kunst & cultuur. Dit uitgangspunt wordt onderbouwd op drie manieren. In de eerste plaats door in te gaan op ontwikkelingen in de samenleving, het bedrijfsleven en de logistiek, waarbij in toenemende mate sprake is van vervagende grenzen of blurring boundaries. In de tweede plaats wordt aangesloten bij vestigingsplaatsfactoren voor ondernemingen bij hun keuze voor een logistiek knooppunt. Ten derde door uit te gaan van een brede definitie van een logistiek knooppunt. Afgesloten wordt met aanbevelingen voor een nieuwe strategie voor het logistiek knoopunt Nederland. D.A. van Damme, Hogeschool van Amsterdam en Capgemini Europese Distributiecentra in Vlaanderen Meerdere studies hebben reeds het economisch belang van het vestigen van Europese Distributiecentra (EDC s) voor een regio aangetoond. Het doel van deze studie van het Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL) is een inventarisatie en analyse van de bestaande EDC s in Vlaanderen om deze zowel kwantitatief als kwalitatief in kaart te brengen, waardoor een duidelijk beeld ontstaat van hun aandeel in de logistieke sector in Vlaanderen. Vlaanderen beschikt vandaag over 400 EDC s. Met een oppervlakte van km², betekent dit dat er 3 EDC s/100km² gevestigd zijn. Ter vergelijking: Nederland heeft een EDC-bestand van 900 EDC s, over een oppervlakte van km²; een dichtheid van 2 EDC s/100km². In totaal genereren de Vlaamse EDC s 6,6 miljard euro of 4% van het BBP in Vlaanderen en zorgen zij voor een tewerkstelling van VTE (voltijdse equivalenten). Analyse van een beperkte steekproef (N=45) toonde aan dat bij 47% van de EDC s een bijkomende investering volgde op deze van het EDC, hetzij in een productievestiging, een Europees hoofdkwartier (EHQ) of een call center. Deze cijfers bewijzen een groot economisch belang voor het aantrekken van EDC s naar de Vlaamse regio. Het aantrekkelijk maken van deze regio als gateway to Europe met de reeds welgekende voordelen zoals ideale ligging bij consumptie- en industriële centra, goede talenkennis e.d. is dan ook een topprioriteit en dient zo te blijven. In dit document wordt een korte toelichting gegeven van de belangrijkste kenmerken van de onderzochte EDC s waarna conclusies en beleidsaanbevelingen geformuleerd worden. H. De Wachter, Vlaams Instituut voor de Logistiek VII

10 De economische betekenis van het railgoederenvervoer In de paper zijn de elementen opgenomen, waarmee de economische betekenis van het railgoederenvervoer bepaald kunnen worden. Traditioneel wordt de economische betekenis afgeleid uit de bijdrage aan het bruto nationaal product, de betalingsbalans en de arbeidsmarkt. Daaraan toegevoegd worden vaak de milieuaspecten. Een volledige calculatie van de economische betekenis is thans nog niet mogelijk, er zijn echter voldoende indicatoren, waaruit zou blijken dat er sprake is van een economisch belang van deze sector. Het economische belang wordt gedefinieerd als het saldo van kosten en opbrengsten voor vijf actoren: 1. verladers 2. vervoerders 3. overheid 4. economie 5. leefomgeving. De uiteindelijke betekenis van het vervoer ligt in de bijdrage aan het maximeren van het consumentensurplus. Indien verladers transportdiensten weten in te kopen tegen lagere prijzen dan ontstaat een hoger consumentensurplus. Verladers kiezen dus voor spoorvervoer, indien daarmee een economisch voordeel is te halen. Keuzefactoren zijn daarbij het prijsniveau, transporttijd, betrouwbaarheid, veiligheid en de mogelijkheden van tracking en tracing. Het economische voordeel is voor een verlader te vergroten door een verbetering van de toegang tot het spoorwegsysteem te realiseren. Dit is onder meer mogelijk door de aanleg van spooraansluitingen te verbeteren, een goede toegang tot terminals te scheppen of door de ontwikkeling van distributiecentra met spooraansluiting. Railvervoerders realiseren een bescheiden positief economisch resultaat. Door een voortdurende verbetering van de efficiency na te streven, kan het resultaat verbeterd worden. De efficiency zal vooral bij de grootste kostensoorten, te weten tractiemiddelen en personeel, gerealiseerd moeten worden. De primaire rol van de overheid ten aanzien van het railgoederenvervoer is het beschikbaarstellen van infrastructuur. Het saldo van opbrengsten uit en kosten van de infrastructuur is de basis van het economische belang voor de overheid. Daarnaast kan de overheid een beleid voeren ter stimulering van een economische sector, zoals het goederenvervoer in het algemeen of het railgoederenvervoer in het bijzonder. De economische betekenis van het railgoederenvervoer voor de economie heeft betrekking op de effecten voor afgeleide markten, zoals direct gerelateerde activiteiten (bijvoorbeeld onderhoudsbedrijven, financierings- en leasebedrijven) en de concurrentie-effecten. Deze laatste categorie heeft betrekking op de versterking van de concurrentiepositie van de Nederlandse economie door het belang voor mainports, industriële locaties en logistieke functies. In deze functie gaat het niet alleen om het railgoederenvervoer, maar vooral om de volledige vervoersketen, waar de trein onderdeel van is. De betekenis van het railgoederenvervoer voor de leefomgeving is te meten door de kosten van emissies, van veiligheid en van geluid te meten en te vergelijken met deze kosten van andere modaliteiten. Het railgoederenvervoer veroorzaakt negatieve effecten op de leefomgeving. De milieubalans is echter relatief gunstiger in vergelijking met het wegvervoer. Een modal shift van weg naar rail (of binnenvaart) wordt over het algemeen gezien als een bijdrage voor de leefomgeving. In die zin heeft het railgoederenvervoer een positieve milieubalans. De relatieve voorsprong die spoorwegen hebben, dient echter met de juiste technische ontwikkeling, behouden te blijven. Op basis van de analyse in dit document kan afsluitend geconcludeerd worden, dat het railgoederenvervoer een positieve economische betekenis heeft voor Nederland. Een nadere onderbouwing met kwantitatief onderzoek is echter gewenst. G.J. Nieuwenhuis, Nieuwenhuis Rail Expertise H.B. Roos, Erasmus Universiteit Rotterdam VIII

11 De economische betekenis van het goederenwegvervoer In dit artikel doen wij verslag van de resultaten van een onderzoek dat TNO in 2005 heeft afgerond in opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat naar de wisselwerking en verwevenheid tussen de sector goederenwegvervoer en de Nederlandse economie. Ten eerste is de omvang van de sector goederenwegvervoer vastgesteld, gecorrigeerd naar ontwikkelingen als het eigen vervoer. Ten tweede is de verwevenheid van de sector goederenwegvervoer met de Nederlandse economie als geheel vestgesteld op basis van een input-outputanalyse. Ten derde is de strategische betekenis van de sector bepaald en tenslotte is een eenvoudig denkmodel ontwikkeld waarmee de relatie tussen het goederenwegvervoer en het functioneren van de economie is gekwantificeerd en waarmee enkele what if-analyses zijn uitgevoerd naar belangrijke beleidsissues. Daarbij ging het om issues als de invoering van prijsbeleid heffingen op het vrachtverkeer in Duitsland, in Duitsland en Nederland en zowel voor personen- als goederenvervoer in de EU, de invoering van beleid gericht om in te spelen op de toenemende concurrentie in het wegvervoer en de vermindering van het marktaandeel van Nederlandse vervoerders of een verdere toename van de verkeersvertragingen voor het wegvervoer in Nederland. B. Kuipers, TNO BU Mobiliteit en Logistiek J. Francke, Adviesdienst Verkeer & Vervoer, Ministerie van Verkeer en Waterstaat J. Zoller, Directoraat-Generaal Transport en Luchtvaart, Ministerie van Verkeer en Waterstaat Kansen en belemmeringen voor de efficiëntere inrichting van goederenstromen naar zorginstellingen Logistiek is op dit moment een hot item in de zorg. Er zijn sinds kort veel initiatieven op logistiek gebied. Temidden van Diagnose Behandel Combinaties, nieuwe budgetteringsstructuren, het voortbestaan van maatschappen in ziekenhuizen en een prominente rol van verzekeringsbedrijven ziet de politieke wereld kansen, en de zorg nogal wat bedreigingen in de logistiek. In dit paper beschrijven we de eerste resultaten van een logistiek vernieuwingstraject dat we voor ogen hebben in de zorg-goederenlogistiek: het project Europese ZorgNetwerken (EZN). In het EZN project gaan de marktpartijen gezamenlijk op zoek naar een oplossingsrichting in de goederenlogistiek waarbij elk van de partijen iets te winnen heeft en die op ketenniveau het beste is. Het is het eerst gestarte onderdeel van het Europese Netwerkenproject van Transumo. EZN is geïnitieerd door Vos Logistics Organizing, SCA, Sogeti en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Inmiddels participeren ook TNO-INRO, Zorginstelling Pantein, Nabuurs Transport en de Provincie Gelderland. Van aanvang af hebben enkele studenten van de HAN het project ondersteund met afstudeeronderzoek waarvan enkele resultaten in dit paper gepresenteerd worden. Het paper start met een analyse van de huidige logistieke grondvorm, en vervolgt met de context en de kansen en belemmeringen die deze bieden voor de efficiëntere inrichting van goederenstromen naar zorginstellingen. Dr. H.-H. Glöckner, Docentonderzoeker Logistiek en Allianties, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Drs. R. Pieters, Docentonderzoeker Logistiek en Allianties, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen J. Reitsma, Studentonderzoeker, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Drs. S. Weijers, Lector Logistiek en Allianties, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Multimodaal transport van bouw- en sloopafval: mogelijkheden en randvoorwaarden De sloop van van woningen, kantoren, scholen en infrastructuur leidt tot grote stromen bouw- en sloopafval (BSA). Het transport van BSA vindt momenteel vrijwel uitsluitend per vrachtwagen plaats. Het doel van dit onderzoek is om twee alternatieven voor het vervoer van BSA (vervoer uitsluitend over de weg of multimodaal vervoer van BSA in combinatie met grootschalige verwerking) met elkaar vanuit IX

12 logistiek kostenoogpunt te vergelijken middels een scenarioanalyse. Centrale vraag is of de kostenstijging in het scenario van de grootschalige verwerking van BSA door toename van de vervoersafstanden gecompenseerd wordt door een verschuiving van wegtransport naar binnenvaart. Voornaamste conclusie is dat de combinatie van multimodaal transport en grootschalige verwerking van BSA alleen dan een kostenaantrekkelijke optie zijn als andere factoren de hogere logistieke kosten opvangen. Dr. H. Voordijk, Universiteit Twente, Civiele Technologie en Management H. Kleinlugtenbelt, Universiteit Twente, Civiele Technologie en Management Supply Chain Management in Fashion Binnen de opleiding Logistiek en Technische Vervoerskunde aan de Amsterdamse Hogeschool voor Techniek is het lectoraat Logistiek ingesteld. Een van de thema s die onderzocht wordt voor dit lectoraat is De supply chain van tijdkritische producten. Uitgangspunt hierbij is een artikel van Fisher, die een onderscheid maakt tussen innovatieve en basis producten. Voor de innovatieve producten is snelheid van de logistiek de kritische factor, en voor functionele of basis producten zijn kosten van de logistiek de kritische factor. Het onderzoek spitst zich toe op de Nederlandse fashion branche. Er is een vooronderzoek gehouden bij een aantal Nederlandse fashionbedrijven. De voorlopige resultaten die getrokken kunnen worden zijn drieledig. Als eerste is het onderscheid van Fisher niet of nauwelijks in de Nederlandse fashionbedrijven terug te vinden. Als tweede resultaat is gevonden dat ook al is er een onderscheid tussen innovatieve en functionele producten er geen verschillende logistieke aansturing plaats vindt. Als laatste voorlopige resultaat staat dat een bedrijf zich altijd richt op kostenbesparing of op kwaliteit. Vervolgonderzoek zal plaatsvinden door een aangepaste enquête te houden bij meerdere bedrijven in de Nederlandse fashionmarkt. De verwachting hierbij is dat het onderscheid tussen innovatieve en functionele producten ook dan niet naar voren zal komen, maar wel het onderscheid tussen de standaard collectie en de tussentijdse collecties. D. Veldstra-Croiset, opleiding Business Logistics M. van Alphen, Hogeschool van Amsterdam Responsiviteit in logistieke netwerken: tijdwinst door innovatiekracht In het VLW-paper Hoog Responsieve Netwerken: succesvol inspelen op vraagonzekerheid (Verweij 2004) is aan de hand van de business case Zara een overzicht gegeven van de strategische kansen die een hoog responsief logistiek netwerk aan bedrijven biedt. Het logistiek netwerk van Zara is geheel ingericht om binnen 2 tot 3 weken trendy fashion kleding te ontwerpen, produceren en in de kledingrekken van de 600 filialen te hebben hangen. Op deze wijze ondersteunt de logistiek de hoog responsieve bedrijfsfilosofie van Zara, en is het bedrijf uitgegroeid tot een multinational met een omzet van 4,6 miljard euro in 2002 en een structurele jaarlijkse winstgroei van rond de 10% (Ferdows, Lewis en Machuca 2003). Een hoog responsief logistiek netwerk is essentieel voor Zara geweest om haar doelen te bereiken. Wat zijn de mogelijkheden van hoge responsiviteit voor bedrijven in Nederland en België? Dit paper tracht een overzicht te geven van de kansen, waarbij een onderscheid gemaakt tussen drie categorieën van responsiviteit in de logistiek. Met behulp van de business case Toyota MME (case informatie uit Business Logistics, april 2004) zal worden aangegeven waar praktische kansen van een responsieve inrichting van de distributie voor bedrijven liggen. K. Verweij, TNO Business Unit Mobiliteit en Logistiek, Adviseur Logistiek en Transport X

13 Draagvlakstudie in de sierteelt: Tracking & tracing van veilingkarren De veilingkar is met regelmaat inzet van conflicten in de logistieke keten van sierteeltproducten. Er verdwijnen geregeld veilingkarren, ze raken beschadigd. Andersom is de veilingkar mogelijk een interessant vehikel voor het aansturen van logistieke processen. In dit paper verkennen we de mogelijkheden daartoe, aan de hand van een marktverkenning en pilot die is uitgevoerd door Softwarebedrijf Waremasters, Veiling Oost Nederland en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Er is een tracking & tracing systeem ontwikkeld om de locatie en status van de ladingdragers in de logistiek keten systematisch kunnen volgen. Dat zou het tevens mogelijk maken de logistieke stromen te volgen en aan te sturen. Door aan de voertuigstromen informatiestromen te koppelen over die voertuigen èn goederen, zouden niet alleen administratieve kosten bespaard kunnen worden, knelpunten en directe kosten zichtbaar worden, maar zou ook de logistieke keten beter aangestuurd kunnen worden. Onderzocht is onder welke condities het tracken & tracen van veilingkarren een aanvaardbare optie is voor alle partijen in de sierteeltketen in Midden-Oost Nederland. S. Weijers, Lector Logistiek en Allianties, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen E. Vooren, Docentonderzoeker Logistiek en Allianties, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Beknopt businessplan Railterminal Hoofddorp Een probleem bij het bevorderen van een reguliere treindienst voor vracht van en naar de Amsterdamse regio is het ontbreken van een geschikte terminal voor de overslag van laadeenheden van rail naar weg en omgekeerd. Om dit probleem het hoofd te bieden heeft de directie van het Rail Service Center Rotterdam (RSCR) besloten een beknopt businessplan op te stellen voor een mogelijke realisatie van een railterminal bij het opstelterrein Hoofddorp. Uitgangspunt is het overslaan van trailers via horizontale overslag ("trailers on train").twee varianten zijn hierbij onderzocht, namelijk het toepassen van het Sailsysteem en het Tatrasysteem. Het Sailsysteem bestaat uit een klein voertuig dat langs de trein heen en weer kan rijden met rubber wielen aan beide zijden van de trein. Op dit voertuig kan het steunpunt van de trailer worden bevestigd waardoor deze op eigen wielen in de lengterichting over de trein kan worden getrokken. Het Tatrasysteem betreft toepassing van een techniek waarbij de trailer op de terminal in een losse bak wordt gereden. Deze bak wordt vervolgens met een kraan of reachstacker op een wagon geplaatst waaruit de laadvloer is verwijderd. Het lossen van de trein gebeurt op dezelfde wijze in omgekeerde volgorde. Het Tatrasysteem vergt meer ruimte dan het Sailsysteem. Daardoor zijn vooral de stichtingskosten van de terminalinfrastructuur van het Tatrasysteem hoger dan die van het Sailsysteem. De exploitatiekosten van beide systemen verschillen maar weinig van elkaar, zij het dat het Tatrasysteem iets duurder is vooral bij lage aantallen overgeslagen trailers per jaar. Voor beide systemen geldt dat een enigszins acceptabel overslagtarief alleen haalbaar is indien de stichtingskosten niet behoeven te worden verrekend in de kostprijs van het tarief, zolang tenminste het aantal overgeslagen trailers beneden trailers per jaar blijft. C.G.A. Hoenders, directeur Rail Service Center Rotterdam BV R.H.J. Rodenburg, Errocon BV XI

14 Lange innovatieve, intermodale en interoperationele goederentreinen (LIIIFT) in de corridor Rotterdam-Antwerpen-Frankrijk. Is er een markt, gegeven de prestaties en rail netwerkomgeving van LIIIFT-treinen? LIIIFT (= Long Innovative, Intermodal and Interoperational Freight Trains) is een Frans, Nederlands en Belgisch consortium in het kader van Interreg NWE. Het onderzoeks- en ontwikkelingsproject onderzoekt de economische en technische haalbaarheid van intermodale treinen in de corridor Rotterdam- Amsterdam-Parijs en verder; treinen die langer zijn dan de huidige treinen, bijvoorbeeld 1000m. De schaalgrootte van de trein en opzet van diensten zou tot relevante kostenreducties en kwaliteitsverbeteringen leiden. Een belangrijke eerste stap in het project is de marktverkenning. Dit artikel beschrijft de methode en uitkomsten van de marktverkenning, met name van de modal shift analyse. Een uitkomst is dat er in bepaalde scenario s van railnetwerkomgeving en stromenbundeling in de nabije toekomst zo een markt is en in de tussentijd voor treinen met conventionele lengtes. De toekomstige railnetwerkomgeving is wellicht een van de belangrijkste succesfactoren voor de haalbaarheid van een LIIIFT-trein. E. Kreutzberger, TU Delft, Onderzoeksinstituut OTB R. Konings, TU Delft, Onderzoeksinstituut OTB M. Janic, TU Delft, Onderzoeksinstituut OTB N. Ahsman, European Rail Shuttle B.V. E. Peetermans, B-Cargo, Holding M. Stubenitzky, Havenbedrijf Rotterdam Specifying fair service levels in modal choice modelling: Is road transport being favored? In a stochastic supply link between a supplier and a receiver, the receiver will call upon the supplier who can replenish his inventory at the lowest total cost. This total cost typically contains the order costs, transportation costs and inventory costs. A crucial component of the inventory costs are the costs of safety stock, i.e. the stock held as a buffer against delays in receipt of orders or changes in customer buying patterns. The optimal amount of safety stock can either be derived from the cost of a stockout or from an imposed service level. In the literature there exist several ways to model the service level and the definition used can have an important impact on the derived level of safety stock. In this paper the literature on the inventory-theoretic framework for transport selection is surveyed, with particular emphasis on the use of service level definitions. A real-life case study is used to illustrate the impact of these service level definitions on the total logistics costs. W. Dullaert, University of Antwerp, Institute of Transport and Maritime Management Antwerp E.-H. Aghezzaf, Ghent University, Department of Industrial Management B. Raa, Ghent University, Department of Industrial Management B. Vernimmen, University of Antwerp, Institute of Transport and Maritime Management Antwerp De logistieke keten-swot als handig hulpmiddel voor het MKB om betere resultaten te behalen Uit de praktijk blijkt dat er voor ondernemingen in het MKB een drempel is om over logistiek in het algemeen, en ketenlogistiek in het bijzonder, te spreken. Deze paper beschrijft hoe deze drempel wordt verlaagd zodat de weg naar een beter bedrijfs- en ketenresultaat bewandeld kan worden. Hiertoe wordt het instrument logistieke keten-swot geïntroduceerd. De kern: bedrijven in dezelfde keten bekijken gezamenlijk wat de sterktes en zwaktes, kansen en bedreigingen zijn voor hun keten. Hieruit wordt een ketenmissie (wat willen we?) en ketenstrategie (hoe bereiken we dat?) afgeleid. Vervolgens wordt vanuit deze gemeenschappelijke visie teruggeredeneerd om te bekijken welke partij wat moet verbeteren om XII

15 samen sterker te worden. In het project Besparen in Ketens van EVO s SCM-netwerk wordt deze methode binnenkort toegepast. B. Lammers, Manager cluster Vervoermarkten, EVO M.J. Ploos van Amstel, Senior Manager Account Management & Marketing, Centraal Boekhuis B. Schoonderwoerd, Directeur Logistiek, Technische Unie Digitale bereikbaarheid van stedelijke lokaties Bereikbaarheid is een belangrijk element bij de lokatiekeuze van bedrijven. ICT, het concept van de realtime company, e-logistics en dergelijke meer, zorgen er voor dat internet en communicatietechnologie een andere dimensie geven aan het begrip bereikbaarheid. Naast het meten van bereikbaarheid in de klassieke zin van het woord kan eveneens een maat voor de digitale bereikbaarheid uitgedacht worden. Zowel op wereldschaal als op Europese schaal wordt binnen deze bijdrage de digitale bereikbaarheid van stedelijke lokaties nagegaan en wordt de gelijkenis onderzocht tussen het wereldstedennetwerk (op basis van luchtvaartdata) en het virtuele netwerk. A. Bunneghem, Universiteit Gent, Vakgroep Geografie B. Derudder, Universiteit Gent, Vakgroep Geografie W. Dullaert, Universiteit Antwerpen, Institute of Transport and Maritime Management Antwerp F. Witlox, Universiteit Gent, Vakgroep Geografie 1-loket voor kennis- en financieringsvragen over logistiek en goederenvervoer. To be or not to be?! De informatievoorziening en doelgroepbenadering op het gebied van ondersteuning van het goederenvervoer is versnipperd. De opzet van 1-loket voor informatievoorziening en doelgroepspecifieke communicatie richting het goederenvervoer kan helpen in een effectivere benadering van de doelgroepen, en meer duidelijkheid in het woud van subsdies, programma s, kennis en vaardigheden op goedernvervoergebied. De vraag is echter hoe dit op te zetten?! Deze paper beschrijft een oplossingsrichting die bestaat uit de volgende elementen: 1. Gaan organiseren van doelgroepgerichte communicatie (i.p.v. regeling/programma georiënteerde communicatie) 2. Daarmee samenhangend opzetten van een doelgroepgericht website, waar (doorverwijzings)informatie over a) financiele ondersteuning en b) kennis kan worden gevonden. 3. Ondersteuning aan de doelgroepen door "1-loket goederenvervoermedewerker"; Telefonisch en/of door middel van persoonlijke gesprekken. B. Eshuis, SenterNovem J. Dirks, SenterNovem C. Cornelissen, SenterNovem XIII

BIJDRAGEN VERVOERSLOGISTIEKE WERKDAGEN 2005

BIJDRAGEN VERVOERSLOGISTIEKE WERKDAGEN 2005 BIJDRAGEN VERVOERSLOGISTIEKE WERKDAGEN 2005 Conferentiecentrum Bovendonk te Hoeven (Noord-Brabant) 17 en 18 november 2005 Deel 2 Redactie: Prof. drs. C.J. Ruijgrok, voorzitter Prof. dr. F.J.A. Witlox,

Nadere informatie

BIJDRAGEN VERVOERSLOGISTIEKE WERKDAGEN 2009

BIJDRAGEN VERVOERSLOGISTIEKE WERKDAGEN 2009 BIJDRAGEN VERVOERSLOGISTIEKE WERKDAGEN 2009 Conferentiehotel Willibrordhaeghe te Deurne (Nederland) 12 en 13 november 2009 Deel 1 Redactie: Prof. Dr. F.J.A. Witlox, voorzitter Jhr. Prof. Dr. W. Ploos van

Nadere informatie

BIJDRAGEN VERVOERSLOGISTIEKE WERKDAGEN 2009

BIJDRAGEN VERVOERSLOGISTIEKE WERKDAGEN 2009 BIJDRAGEN VERVOERSLOGISTIEKE WERKDAGEN 2009 Conferentiehotel Willibrordhaeghe te Deurne (Nederland) 12 en 13 november 2009 Deel 2 Redactie: Prof. Dr. F.J.A. Witlox, voorzitter Jhr. Prof. Dr. W. Ploos van

Nadere informatie

BIJDRAGEN VERVOERSLOGISTIEKE WERKDAGEN 2008

BIJDRAGEN VERVOERSLOGISTIEKE WERKDAGEN 2008 BIJDRAGEN VERVOERSLOGISTIEKE WERKDAGEN 2008 Conferentiehotel Willibrordhaeghe te Deurne (Nederland) 13 en 14 november 2008 Deel 2 Redactie: Prof. Dr. F.J.A. Witlox, voorzitter Jhr. Prof. Dr. W. Ploos van

Nadere informatie

BIJDRAGEN VERVOERSLOGISTIEKE WERKDAGEN 2008

BIJDRAGEN VERVOERSLOGISTIEKE WERKDAGEN 2008 BIJDRAGEN VERVOERSLOGISTIEKE WERKDAGEN 2008 Conferentiehotel Willibrordhaeghe te Deurne (Nederland) 13 en 14 november 2008 Deel 1 Redactie: Prof. Dr. F.J.A. Witlox, voorzitter Jhr. Prof. Dr. W. Ploos van

Nadere informatie

BIJDRAGEN VERVOERSLOGISTIEKE WERKDAGEN 2007

BIJDRAGEN VERVOERSLOGISTIEKE WERKDAGEN 2007 BIJDRAGEN VERVOERSLOGISTIEKE WERKDAGEN 2007 Conferentiecentrum Aldhem**** Hotel te Grobbendonk (België) 15 en 16 november 2007 Deel 1 Redactie: Prof. Dr. F.J.A. Witlox, voorzitter Prof. Drs. C.J. Ruijgrok,

Nadere informatie

VOORWOORD. November 2010. Namens het bestuur van de Vervoerslogistieke Werkdagen.

VOORWOORD. November 2010. Namens het bestuur van de Vervoerslogistieke Werkdagen. VOORWOORD Op donderdag 18 en vrijdag 19 november 2010 vinden de zeventiende Vervoerslogistieke werkdagen (VLW) plaats. Het doel van de Vervoerslogistieke werkdagen voor de nieuwkomers op onze dagen is

Nadere informatie

Innovation Intelligence Logistiek en Supply Chains

Innovation Intelligence Logistiek en Supply Chains Innovation Intelligence Logistiek en Supply Chains ȟȟ Innovation Intelligence: verkenning Logistiek en Supply Chains Innovation Intelligence: verkenning Logistiek en Supply Chains pagina 2 Onderzoek Dit

Nadere informatie

EVALUATIE VAN INFRASTRUCTUURPROJECTEN LEIDRAAD VOOR KOSTEN-BATENANALYSE

EVALUATIE VAN INFRASTRUCTUURPROJECTEN LEIDRAAD VOOR KOSTEN-BATENANALYSE EVALUATIE VAN INFRASTRUCTUURPROJECTEN LEIDRAAD VOOR KOSTEN-BATENANALYSE Carel J.J. Eijgenraam* Carl C. Koopmans* Paul J.G. Tang* A.C.P. (Nol) Verster** * Centraal Planbureau ** Nederlands Economisch Instituut

Nadere informatie

Innovatie Wetenschap Technologie

Innovatie Wetenschap Technologie IWT-Studies IWT-Observatorium Innovatie Wetenschap Technologie ICT-Monitor Vlaanderen: Eindrapport van een haalbaarheidsstudie 39 RENÉ WINTJES THEO DUNNEWIJK HUGO HOLLANDERS COLOFON IWT-Studies worden

Nadere informatie

Acht casestudies naar kennisdeling tussen HBO instellingen en MKB bedrijven tijdens stage- en afstudeeropdrachten

Acht casestudies naar kennisdeling tussen HBO instellingen en MKB bedrijven tijdens stage- en afstudeeropdrachten Acht casestudies naar kennisdeling tussen HBO instellingen en MKB bedrijven tijdens stage- en afstudeeropdrachten Betreft: Master thesis Aangenaam kennismaken Auteur: R.M. (Robin) Koster Kennisinstelling:

Nadere informatie

J.C. Bennink. Masterthesis Planologie. en condities van de regionale invulling van het concept hoogwaardig openbaar vervoer.

J.C. Bennink. Masterthesis Planologie. en condities van de regionale invulling van het concept hoogwaardig openbaar vervoer. Hoogwaardig openbaar vervoer: van concept naar project J.C. Bennink Hoogwaardig openbaar vervoer van concept naar project Een onderzoek naar de werking en condities van de regionale invulling van het concept

Nadere informatie

Enschede, december 2009 Rob van Dijk. Afstudeerscriptie Master Communication Studies Universiteit Twente

Enschede, december 2009 Rob van Dijk. Afstudeerscriptie Master Communication Studies Universiteit Twente Enschede, december 2009 Rob van Dijk Afstudeerscriptie Master Communication Studies Universiteit Twente Afstudeercommissie: Dr. J.M. Gutteling, faculteit Gedragswetenschappen Prof. Dr. G.J. Hospers, faculteit

Nadere informatie

Visie op informatiemanagement

Visie op informatiemanagement Masterscriptie MSc Zorgmanagement Peter Visser Visie op informatiemanagement Onderzoek naar het verbeteren van de bedrijfsvoering in ziekenhuizen Scriptie MSc Zorgmanagement Juni 2007 Student Dhr. P.B.

Nadere informatie

[ P5 rapport ][ Jeffrey Truijens ][ 1503626 ][ 23-06-13 ][ Design & Construction Management ]

[ P5 rapport ][ Jeffrey Truijens ][ 1503626 ][ 23-06-13 ][ Design & Construction Management ] [ P5 rapport ][ Jeffrey Truijens ][ 1503626 ][ 23-06-13 ][ Design & Construction Management ] BIM NU en BIM MORGEN ii Het resultaat van de effecten versus de investeringen in BIM Personalia: Naam: Jeffrey

Nadere informatie

Afstudeeronderzoek Slimmer organiseren, slimmer reizen

Afstudeeronderzoek Slimmer organiseren, slimmer reizen Publicatie B: Onderzoeksrapport Afstudeeronderzoek Slimmer organiseren, slimmer reizen Definitieve versie Titelpagina In opdracht van Titel Titelomschrijving Auteurs Royal HaskoningDHV & Hogeschool Windesheim

Nadere informatie

Voorwoord. Informatiemanagement onderzoek 2013

Voorwoord. Informatiemanagement onderzoek 2013 Quint Wellington Redwood Universiteit van Amsterdam Informatiemanagement onderzoek 2013 D a r e t o C h a l l e n g e Voorwoord Voor u ligt het Quint/UvA informatiemanagement onderzoek 2013. Dit is het

Nadere informatie

Men ziet door de bomen het bos niet meer.

Men ziet door de bomen het bos niet meer. Men ziet door de bomen het bos niet meer. Een onderzoek naar de toepassing van multiprojectmanagement in Nederlandse ziekenhuizen. Linda Raanhuis, studentnummer 0096660 Gezondheidswetenschappen Universiteit

Nadere informatie

Agile software development bij een verzekeringsmaatschappij

Agile software development bij een verzekeringsmaatschappij Agile software development bij een verzekeringsmaatschappij Ontwikkelingen in theorie en praktijk Ing. P. van der Klis Studentnr: 837588243 Den Haag, 28 oktober 2009 Onderzoek naar agile software development

Nadere informatie

LOGISTIEK EN SUPPLY CHAINS: VISIE EN AMBITIE VOOR NEDERLAND

LOGISTIEK EN SUPPLY CHAINS: VISIE EN AMBITIE VOOR NEDERLAND Commissie Van Laarhoven LOGISTIEK EN SUPPLY CHAINS: VISIE EN AMBITIE VOOR NEDERLAND VOORWOORD Met dit document presenteert de Commissie Van Laarhoven, als vertegenwoordiging van de supply chain partijen

Nadere informatie

Voorwoord Arjan Apperlo

Voorwoord Arjan Apperlo Voorwoord Voor u ligt het eindrapport van het onderzoek ter afronding van de Masteropleiding Construction Management & Engineering aan de Universiteit Twente. Dit onderzoek is uitgevoerd onder begeleiding

Nadere informatie

Duurzaamheid duurt het langst

Duurzaamheid duurt het langst Duurzaamheid duurt het langst kkk Verkenningen, deel Eerder verschenen in deze reeks:. De toekomst van het wiskunde-onderzoek in Nederland 2. Bio-exact. Mondiale trends en nationale positie in biochemie

Nadere informatie

Vernieuwing in productontwikkeling

Vernieuwing in productontwikkeling Vernieuwing in productontwikkeling strategie voor de toekomst Redactie: ir. Arie Korbijn STT 62 Vernieuwing in productontwikkeling De Stichting Toekomstbeeld der Techniek is in 1968 opgericht door het

Nadere informatie

Distrivaart Netwerkontwikkeling De weg naar een volwaardig netwerk in de binnenvaart

Distrivaart Netwerkontwikkeling De weg naar een volwaardig netwerk in de binnenvaart TNO Inro rapport 2003-014 Schoemakerstraat 97 Postbus 6041 2600 JA Delft www.tno.nl De weg naar een volwaardig netwerk in de binnenvaart T 015 269 68 61 F 015 269 68 54 inro@inro.tno.nl Datum 18 februari

Nadere informatie

ict-ondersteuning voor primair en voortgezet onderwijs

ict-ondersteuning voor primair en voortgezet onderwijs ict- voor primair en voortgezet onderwijs Eindscriptie Afstudeeropdracht Bastiaan Ludeking ict- voor primair en voortgezet onderwijs Datum: 16 april 2003 Afstudeercommissie: dr.mr.ir. T.J.G. Thiadens (Universiteit

Nadere informatie

Routekaart doorbraakproject Energie en ICT

Routekaart doorbraakproject Energie en ICT DOORBRAAKPROJECT ENERGIE EN ICT Routekaart doorbraakproject Energie en ICT Ministerie van Economische Zaken Rapport nr.: 14-2884 Datum: 2014-11-18 Projectnaam: Doorbraakproject Energie en ICT DNV GL -

Nadere informatie

Verkenning Havenmonitor Internationaal Perspectief

Verkenning Havenmonitor Internationaal Perspectief Verkenning Havenmonitor Internationaal Perspectief Uitgevoerd in opdracht van: Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer Den Haag, 10 augustus 2006 Rebel Group

Nadere informatie

Tools voor energieneutrale gebiedsontwikkeling

Tools voor energieneutrale gebiedsontwikkeling Tools voor energieneutrale gebiedsontwikkeling EOS LT 03029, werkpakket 2 Datum Juni 2012 Projectgroep Duurzame Energie Projectontwikkeling Woningbouw, ECN, TNO, IVAM, Erasmus Universiteit (DRIFT), TU

Nadere informatie

MONITORINGSONDERZOEK VERVOLGPROEF LZV RESULTATEN VAN DE VERVOLGPROEF MET LANGERE OF LANGERE EN ZWAARDERE VOERTUIGCOMBINATIES OP DE NEDERLANDSE WEGEN

MONITORINGSONDERZOEK VERVOLGPROEF LZV RESULTATEN VAN DE VERVOLGPROEF MET LANGERE OF LANGERE EN ZWAARDERE VOERTUIGCOMBINATIES OP DE NEDERLANDSE WEGEN MONITORINGSONDERZOEK VERVOLGPROEF LZV RESULTATEN VAN DE VERVOLGPROEF MET LANGERE OF LANGERE EN ZWAARDERE VOERTUIGCOMBINATIES OP DE NEDERLANDSE WEGEN MINISTERIE VAN VERKEER & WATERSTAAT, DIRECTORAAT GENERAAL

Nadere informatie

Werken aan de elektronische dienstverlening van de Belastingdienst

Werken aan de elektronische dienstverlening van de Belastingdienst Afstudeerscriptie Frank van den Hurk, Universiteit Twente Werken aan de elektronische dienstverlening van de Belastingdienst Een multidisciplinair explorerend onderzoek naar methoden voor het inrichten

Nadere informatie