P7 4D voortgangsregistratie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "P7 4D voortgangsregistratie"

Transcriptie

1 Het 4D Voortgangsregistratiesysteem is een systeem dat op elk gewenst moment van alle onderdelen inzicht kan geven waar ze zich bevinden en wat de status is. Er wordt gebruik gemaakt van bestaande informatie uit bijvoorbeeld ERP, inkoopsystemen en planning. Onder andere de onderzochte RFID-technologie en 3D laserscannen kunnen helpen het proces transparant te maken en leveren waardevolle informatie over de fysieke voortgang van het proces. In eerste instantie wordt gewerkt aan oplossingen voor onderdelen van het bouwproces zoals het magazijn, het toeleveren en ontvangen van materialen of een productiehal. Van te voren wordt er rekening mee gehouden dat deze deeloplossingen in een later stadium met elkaar kunnen worden verbonden, zodat een geïntegreerd geheel ontstaat. Eén van de activiteiten binnen het project is het in kaart brengen van toepassingen van RFID in de maritieme industrie. Inmiddels is een aantal praktijktesten gestart om de praktische toepasbaarheid verder te onderzoeken. Daarnaast wordt een gedegen analyse van de mogelijke impact van RFID op het gehele scheepsbouwproces gemaakt. Een combinatie van deze analyse met praktijkresultaten levert een onderbouwd plan voor verdere ontwikkelingen. 1

2 Werktuigen en schepen in de maritieme industrie worden vaak klantspecifiek of in kleine series gemaakt. Ze bestaan uit enkele honderden deelproducten of halffabricaten die op hun beurt weer bestaan uit enkele honderden onderdelen. Op jaarbasis worden enkele duizenden tot een paar honderdduizend onderdelen verwerkt. Bovendien voeren verschillende toeleveranciers activiteiten uit op verschillende locaties. Om deze processen te beheersen is er veel overleg en administratie nodig en worden er inschattingen gemaakt om de voortgang te beoordelen. De kwaliteit van deze gegevens bepaalt voor een groot deel de beheersing van het proces en daarmee de efficiency ervan. Ondanks alle inspanningen komt het regelmatig voor dat materialen zoekraken of te laat komen, dat de voortgang niet is zoals voorgespiegeld en dat het onduidelijk is hoe dit komt. Het project 4D Voortgangsregistratie van het Programma Integraal Samenwerken heeft als doel hier verbetering in aan te brengen. Het mooiste zou zijn als van alle onderdelen bekend is waar ze zijn en wat de status is in het proces. Dat betekent dat het nodig is om nog meer gegevens over het proces vast te leggen. Dat is alleen interessant met een geautomatiseerd proces zodat geen extra menselijke handelingen nodig zijn. Met deze bril op is gekeken naar mogelijkheden om de voortgang beter in beeld te brengen en minder afhankelijk te zijn van het onderbuikgevoel. Uit de inventarisatie kwamen twee technieken naar voren die perspectief lijken te bieden. Dat zijn RFID (radio frequency identification) en 3D laserscannen. Daarnaast zal het presenteren van de voortgangsgegevens in een 3D CAD model van het schip bijdragen aan het inzichtelijk maken van voortgangsgegevens. 2

3 Het project 4D Voortgangsregistratie richt zich op het ontwikkelen van een voortgangsregistratiesysteem dat op elk moment van alle onderdelen inzicht kan geven waar ze zijn en wat de status is. Er wordt gebruik gemaakt van bestaande informatie uit bijvoorbeeld ERP, Inkoopsystemen en planning. Onder andere de onderzochte RFID technologie en 3D laserscannen kunnen helpen het proces transparant te maken en leveren waardevolle informatie over de fysieke voortgang van het proces. In eerste instantie wordt gewerkt aan oplossingen voor onderdelen van het bouwproces zoals het magazijn, het toeleveren en ontvangen van materialen of een productiehal. Van te voren wordt er rekening mee gehouden dat deze deeloplossingen in een later stadium met elkaar kunnen worden verbonden, zodat een geïntegreerd geheel ontstaat. Eén van de activiteiten binnen het project is het in kaart brengen van toepassingen van RFID in de maritieme industrie. Inmiddels is een aantal praktijktesten gestart om de praktische toepasbaarheid verder te onderzoeken: Passieve RFID met draagbare scanners in de werkplaats van IHC Piping (detectie van items) Passieve RFID in het magazijn van Damen Shipyards (lokaliseren van items) Actieve RFID in de schepenhal van IHC Krimpen (lokaliseren van items) -Actieve RFID aan boord van schepen (lokaliseren van mensen en items, tevens veiligheid) Test met 3D laserscannen aan boord van schepen (detectie van items in relatie tot CAD model) Andere praktijktesten zijn in voorbereiding. Daarnaast wordt een gedegen analyse van de mogelijke impact van RFID op het gehele scheepsbouwproces gemaakt. Een combinatie van deze analyse met de praktijkresultaten geeft binnen afzienbare tijd een goed onderbouwd plan voor de verdere ontwikkeling. 3

4 RFID (Radio Frequency Identification) is een technologie die door middel van radiosignalen de unieke identificatie van producten of personen op afstand mogelijk maakt. Hoewel de technologie reeds in de jaren dertig van de vorige eeuw is ontwikkeld en in de Tweede Wereldoorlog is toegepast om vliegtuigen te identificeren, hebben technische en economische barrières tot op heden een brede maatschappelijke uitrol in de weg gestaan. Door de voortschrijdende stand van de technologie (lagere kosten en miniaturisatie) worden deze barrières echter in rap tempo geslecht. Om RFID labels of tags te kunnen lezen is een reader nodig. De antennes van een RFID-reader zenden radiogolven uit. De RFID-labels die dit signaal ontvangen, beantwoorden dit signaal door een identificatie en eventuele aanvullende informatie terug te zenden aan de reader. De reader decodeert en filtert de signalen en geeft ze door aan de achterliggende systemen. Tegenwoordig zijn er verschillende toepassingen en vormen van RFID die zich onderscheiden in werking en frequentie. Afhankelijk van de gekozen radiofrequentie zal het bereik van honderden kilometers tot slechts enkele centimeters zijn. De readers zijn gekoppeld aan een computer of een computernetwerk met daarachter een database waarin gegevens over het object te vinden is. Iedere keer dat het object gelezen wordt, wordt dit geregistreerd zodat het object automatisch kan worden gelokaliseerd en/of gevolgd. De voordelen die RFID biedt, zijn te onderscheiden in tracking&tracing, productiviteit, transparantie en veiligheid. RFID wordt ook wel de opvolger van de barcode genoemd en heeft een aantal belangrijke voordelen, met name binnen logistieke ketens. Door de eenvoudige en unieke identificatie van producten, dieren en mensen kunnen tal van processen efficiënter en intelligenter worden gemaakt. De verwachting is dan ook dat RFID in de komende jaren in tal van sectoren toegepast gaat worden en daarmee van grote waarde wordt voor economie en maatschappij. 4

5 In april 2009 zijn praktijktesten gedaan in de werkplaats van IHC Piping om de technische haalbaarheid van passieve RFID technologie te onderzoeken in de dagelijkse praktijk. Er is gekeken naar de robuustheid van de chips, de werking op stalen producten en de invloed van verf. Er zijn vier testen uitgevoerd met verschillende soorten tags. In alle testen is een draagbare RFID reader gebruikt. In de eerste test gebeurde dat vrij hangend, daarna gemonteerd op een stalen pijp en daarna in een bundel pijpen gestapeld in een transport krat. Aansluitend zijn testen uitgevoerd in een machinekamer van een zeegaand schip. Uit de testen blijkt dat de passieve RFID technologie geschikt is om te gebruiken in de maritieme industrie. Dat is bijzonder omdat de huidige toepassingen van RFID vooral te vinden zijn in bedrijfsprocessen waarin factoren als staal of conservering weinig of geen rol spelen. De resultaten van de testen met de pijpen gestapeld in transportkratten en aan boord zijn veelbelovend. De RFID-labels zijn leesbaar, ook wanneer zij niet direct zichtbaar zijn voor de reader. Zoals verwacht, kunnen tags die volledig door staal worden afgedekt niet worden gelezen. In de praktijk zijn er eenvoudige oplossingen mogelijk om dit tot een minimum te beperken. In de machinekamer is de leesbaarheid zelfs beter dan in een normale omgeving. 20 labels verspreid aangebracht in het compartiment worden allemaal geregistreerd vanaf de deuropening. De leesbaarheid in alle testsituaties is goed genoeg om toepassingen te realiseren die de projectgroep voor ogen heeft. RFID technologie maakt het mogelijk om bedrijfsprocessen geautomatiseerd te traceren en te volgen. Het kan de efficiency van controles verbeteren en de betrouwbaarheid van voorraadgegevens verhogen. Bedrijfsprocessen die verderop in de keten zitten, kunnen profiteren van betrouwbaardere informatie en leveringen. De RFID-labels die eerst in een werkplaats worden gebruikt, kunnen ook worden gebruikt voor ontvangstcontroles en het lokaliseren van specifieke componenten. 5

6 Minder zoekwerk, minder herstelkosten van fouten en het vereenvoudigen van administratieve handelingen zijn enkele belangrijke besparingen die worden voorzien. De voortgang van het scheepsbouwproces kan beter inzichtelijk worden gemaakt voor alle betrokkenen bij een scheepsbouwproject. Het ligt voor de hand die voortgang te koppelen aan het CAD-model. RFID kan ook bijdragen aan het analyseren, optimaliseren en het verder automatiseren van bedrijfsprocessen. Een voorbeeld hiervan is het continue volgen van productiemiddelen. Deze gegevens kunnen ook worden gebruikt voor het voeden van simulatieprogramma s waarmee betere analyses van de bedrijfsprocessen en de realisatie van een betere planning binnen handbereik komen. Naast de test met draagbare RFID readers worden op dit moment testen uitgevoerd met actieve en passieve RFID techniek waarmee items in een ruimte kunnen worden gelokaliseerd. Daarnaast worden toepassingen in andere delen van de maritieme industrie in kaart gebracht. Daar waar de praktijktesten succesvol zijn, kan worden gestart met het ontwikkelen van specifieke toepassingen. Afstemming met de andere projecten van Integraal Samenwerken zoals 3D Informatiewijzer, Universele Informatie Adapter, ProcesInnovatie en Simulatie en Life Cycle Engineering & Support draagt bij aan het ontwikkelen van nieuwe krachtige instrumenten voor de maritieme industrie. 6

Privacyrechtelijke aspecten van RFID

Privacyrechtelijke aspecten van RFID Privacyrechtelijke aspecten van RFID Privacyrechtelijke aspecten van RFID Een productie van: In samenwerking met: In opdracht van: Colofon Dit is een uitgave van ECP.NL, Platform voor enederland in opdracht

Nadere informatie

Privacyrechtelijke aspecten van RFID

Privacyrechtelijke aspecten van RFID Privacyrechtelijke aspecten van RFID enkel voor interne verspreiding binnen de Werkgroep Privacy en RFID van ECP.NL ECP.NL, maart 2005 Leidschendam mr. Bart W. Schermer mr. Marjolijn Durinck Colofon Dit

Nadere informatie

september 2013 I nummer 3 I jaargang 6 scheepsbouw nederland Partners In samenwerking met

september 2013 I nummer 3 I jaargang 6 scheepsbouw nederland Partners In samenwerking met september 2013 I nummer 3 I jaargang 6 m a g a z i n e scheepsbouw nederland Partners In samenwerking met 2INHOUD INTERVIEWS Sjef van Dooremalen, Voorzitter Scheepsbouw Nederland Innovatie is hét antwoord

Nadere informatie

6 BEST PRACTISES VOOR HET KOPPELEN VAN APPLICATIES

6 BEST PRACTISES VOOR HET KOPPELEN VAN APPLICATIES 6 BEST PRACTISES VOOR HET KOPPELEN VAN APPLICATIES De waarde van een Architectuur voor business en IT Joost bentvelsen 6 BEST PRACTISES VOOR HET KOPPELEN VAN APPLICATIES De waarde van een architectuur

Nadere informatie

RFID in the Real World

RFID in the Real World Een handvat voor de IT-audit van een RFID-systeem Een handvat voor de IT-audit van een RFID-systeem vrije Universiteit amsterdam April 2007, Amsterdam Teamnummer: 715 Studentnaam 1: Tiny Monden Studentnummer:

Nadere informatie

oé~äjíáãé=îçäöéå=éå=áçéåíáñáåéêéå=î~å=éêççìåíéå=áå=çé= ëìééäó=åü~áå=ãkäkîk=ocfa

oé~äjíáãé=îçäöéå=éå=áçéåíáñáåéêéå=î~å=éêççìåíéå=áå=çé= ëìééäó=åü~áå=ãkäkîk=ocfa oé~äjíáãé=îçäöéå=éå=áçéåíáñáåéêéå=î~å=éêççìåíéå=áå=çé= ëìééäó=åü~áå=ãkäkîk=ocfa gçêáë=m^ij^kp éêçãçíçê=w mêçñk=gé~ååé=p`eobrop = báåçîéêü~åçéäáåö=îççêöéçê~öéå=íçí=üéí=äéâçãéå=î~å=çé=öê~~ç= e~åçéäëáåöéåáéìê=áå=çé=äéäéáçëáåñçêã~íáå~

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE "ITIL" Algemene Inleiding Helpdesk Probleembeheer

INHOUDSOPGAVE ITIL Algemene Inleiding Helpdesk Probleembeheer INHOUDSOPGAVE "ITIL" 1 Algemene Inleiding 1.1 Procesbenadering 1.2 Doel en structuur van het boek 1.3 Enkele basisbegrippen 1.3.1 IT infrastructuur 1.3.2 Beheer en exploitatie 1.3.3 Gebruiker versus opdrachtgever

Nadere informatie

Project Initiation Document Afstudeerstage Wouter Janssen

Project Initiation Document Afstudeerstage Wouter Janssen Project Initiation Document Afstudeerstage Wouter Janssen 2/15 Project Initiation Document Afstudeerstage Wouter Janssen Opdrachtnemer: Websdesign Internet Communicatie, Wouter Janssen Opdrachtgever: Websdesign

Nadere informatie

Gemeentelijke dienstverlening

Gemeentelijke dienstverlening Gemeentelijke dienstverlening Ontwikkeling van klantcontactcentra Deloitte Consulting Public Sector Publieksdienstverlening Inhoudsopgave 1. Management samenvatting 1 2. Organisatieontwikkeling 2 3. Onderzoeksopzet

Nadere informatie

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen 7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen Organisaties die zich op dit moment (opnieuw) in een CRM software selectie traject begeven, hebben een grote uitdaging. Daar waar vroeger

Nadere informatie

Agile assessments Naar een hoger niveau van agile softwareontwikkeling

Agile assessments Naar een hoger niveau van agile softwareontwikkeling Drs. J. van Brummelen is manager bij KPMG Advisory N.V. vanbrummelen.jos@kpmg.nl Ir. L.H. Westenberg CISA is senior manager bij KPMG Advisory N.V. westenberg.liesbeth@kpmg.nl Drs. J.M.A. Koedijk CISA CISM

Nadere informatie

7 TIPS VOOR DIGITAAL ONDERNEMEN

7 TIPS VOOR DIGITAAL ONDERNEMEN 7 TIPS VOOR DIGITAAL ONDERNEMEN We leven in het digitale tijdperk, en staan nog aan het begin van dat tijdperk. De ontwikkelingen gaan snel. Was 20 jaar geleden Internet nog nauwelijks bekend, nu kunnen

Nadere informatie

Implementatieplan van een testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Implementatieplan van een testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Implementatieplan van een testtool Een aanpak Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA BV Pagina 1 van 19 Managementsamenvatting Steeds meer organisaties realiseren zich dat

Nadere informatie

Zijn ERP Systemen log?

Zijn ERP Systemen log? Zijn ERP Systemen log? Intelligent op weg Waar gaat het om? ERP is een verzamelnaam voor toepassingen welke door organisaties worden gebruikt ter ondersteuning van de primaire bedrijfsprocessen. Een aantal

Nadere informatie

Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement

Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement Is het echt nodig om de overstap te maken naar de nieuwste versie van onze applicatie? Volgens

Nadere informatie

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Auteur: KING Datum: 2010 Versie: 0.9 Datum: 21 december 2010 2 Inhoud 1. E-overheid: de kosten en de baten Nieuwegein: Meer grip op ict-investeringen

Nadere informatie

BEDRIJVEN MET EEN AEO-CERTIFICAAT HET AEO-COMPACT-MODEL

BEDRIJVEN MET EEN AEO-CERTIFICAAT HET AEO-COMPACT-MODEL EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL BELASTINGEN EN DOUANE-UNIE Douanebeleid Risicobeheer, veiligheid en specifieke controles Brussel, 13 juni 2006 WERKDOCUMENT TAXUD/2006/1452 BEDRIJVEN MET EEN AEO-CERTIFICAAT

Nadere informatie

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Meedoen& Meetellen Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Samenstelling trainingsmodule Eline Roelofsen Roel Schulte www.verwondering.nu Illustratie

Nadere informatie

Implementatieplan ten behoeve van een testtool

Implementatieplan ten behoeve van een testtool Implementatieplan ten behoeve van een testtool Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Datum : 11-4-2011 Status : Definitief Opgesteld door : SYSQA Organisatie SYSQA BV Pagina 2 van 21 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Handboek Risicomanagement

Handboek Risicomanagement Handboek Risicomanagement Versie 3, oktober 2013 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Inleiding... 4 2.1 Achtergrond & ontwikkelingen... 4 2.2 Visie op risicomanagement... 4 2.3 Het begrip risico... 5

Nadere informatie

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering?

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering? Change Management Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart Tijd voor een verandering? Pagina 1 van 79 Tijd voor een verandering? Pagina 2 van 79 Voorwoord Na het goede verloop

Nadere informatie

Programma Impact ICT

Programma Impact ICT Centraal Bureau voor de Statistiek Programma Impact ICT Onderzoeksrapport nr. 11 Medegefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken en Prima EINDRAPPORTAGE TRACK & TRACE BRONNEN VOOR HET CBS Marco

Nadere informatie

Modernisering Pathologie

Modernisering Pathologie Modernisering Pathologie Digitalisatie, standaardisatie en vereenvoudiging van het proces uitvoeren sectie Hermelink, Cristian 19-7-2013 294052 Hogeschool NCOI HBO Bachelor Management Eindopdracht Fase

Nadere informatie

Privacy en andere juridische aspecten van RFID: unieke identificatie op afstand van producten en personen

Privacy en andere juridische aspecten van RFID: unieke identificatie op afstand van producten en personen Privacy en andere juridische aspecten van RFID: unieke identificatie op afstand van producten en personen Privacy en andere juridische aspecten van RFID: unieke identificatie op afstand van producten

Nadere informatie

Visie en Projectplan 2007-2008 PROTECT. Visie & Projectplan 2007-2008. Finale versie 2.0 d.d. 13-3-2007

Visie en Projectplan 2007-2008 PROTECT. Visie & Projectplan 2007-2008. Finale versie 2.0 d.d. 13-3-2007 PROTECT Visie & Projectplan 2007-2008 Finale versie 2.0 d.d. 13-3-2007 Versie 2.0 d.d. 13-3-2007 PROTECT consortium Pagina 1 Versies 21-12-2006 verstuurd als draft naar Transumo 8-1-2007 input TNO WP 3

Nadere informatie

ISO 31000 stimuleert integraal risicomanagement

ISO 31000 stimuleert integraal risicomanagement TPC public control integraal risicomanagement norm ISO 31000 verankering implementatie ISO 31000 stimuleert integraal risicomanagement Het voor integraal risicomanagement vaak gebruikte COSO-model biedt

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN

PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN 12-4-2015 HANZEHOGESCHOOL PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN VERSIE 2 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Huidige inschatting kerntaken en competenties... 3 Self-assessment... 4 Doelstellingen... 9 Activiteiten...

Nadere informatie

Verslag SE & BIM VERSLAG SYSTEMS ENGINEERING EN BIM. Naam: Vincent Jongman Datum: 02-07-2012 Coach: Dhr. M. Mossel. Saxion Hogescholen, te Enschede

Verslag SE & BIM VERSLAG SYSTEMS ENGINEERING EN BIM. Naam: Vincent Jongman Datum: 02-07-2012 Coach: Dhr. M. Mossel. Saxion Hogescholen, te Enschede Verslag SE & BIM VERSLAG SYSTEMS ENGINEERING EN BIM Naam: Vincent Jongman Datum: 02-07-2012 Coach: Dhr. M. Mossel Saxion Hogescholen, te Enschede Bij dit verslag hoort de Handleiding SE&BIM INLEIDING In

Nadere informatie

Informatiebeleidsplan 2014-2016

Informatiebeleidsplan 2014-2016 Informatiebeleidsplan 2014-2016 Datum 18-09-2013 Auteur Bram Verrips Versie 1.2 Versiebeheer Versie Datum Aanleiding 0.1 2-8-2012 Eerste concept 0.2 23-8-2012 Aanvullingen Dirk Jan Wassenaar 0.3 6-9-2012

Nadere informatie

Stroomlijning van de informatievoorziening Informatiebeleidsplan 2009 2012 van de gemeente Leiderdorp

Stroomlijning van de informatievoorziening Informatiebeleidsplan 2009 2012 van de gemeente Leiderdorp Stroomlijning van de informatievoorziening Informatiebeleidsplan 2009 2012 van de gemeente Leiderdorp Leiderdorp Claudia Heger Goed Richard Boogaard e-adviseur EGEM Informatiemanager gemeente Leiderdorp

Nadere informatie