Project Nieuw Logistiek Concept Sierteelt. Eindverslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Project Nieuw Logistiek Concept Sierteelt. Eindverslag"

Transcriptie

1 Project Nieuw Logistiek Concept Sierteelt Eindverslag Bleiswijk 31 oktober 2011

2 Project Nieuw Logistiek Concept Sierteelt Deelnemende bedrijven en organisaties Projectdeelnemers: Lemkes Export b.v., Bleiswijk Gebr. van der Salm, Boskoop Projectleiding en onderzoek: Kenlog b.v., Honselersdijk Ministerie EL&I (voorheen LNV) Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is eindverantwoordelijk voor POP2 in Nederland. Ondersteuning projectaanvraag: Innovatieprogramma Flowers & Food Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland 1

3 Inhoudsopgave Voorblad 1 Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Hoofdstuk 1. Projectactiviteiten Doelstelling van het project Uitgevoerde activiteiten Resultaten Tijdschema 13 Hoofdstuk 2. Projectdoelstelling Behaalde doelstellingen Beoordeling projectactiviteiten Beoordeling resultaat 15 Hoofdstuk 3. Kennis en informatie Samenvatting leereffecten Belang voor andere ondernemers/organisaties Verspreiding van kennis en informatie 19 Bijlagen 21 - Processtappen in de sierteeltketen 22 - Rekenmodel NLCS 23 2

4 Inleiding Dit eindverslag beschrijft de activiteiten die zijn uitgevoerd voor het project Nieuw Logistiek Concept Sierteelt (NLCS). Dit project betreft onderzoek naar de toepassing van een dubbeldekstrailer en een nieuw te ontwikkelen rolcontainer voor transport van sierteeltproducten, met name potplanten. Het project loopt van 1 augustus 2010 tot en met 30 september De oorspronkelijke einddatum was 31 augustus 2011, met instemming van het ministerie is dit verlengd met 1 maand. De projectdeelnemers zijn Lemkes Export b.v. uit Bleiswijk, de grootste exporteur van potplanten in Nederland, en Gebr. van der Salm b.v., een innovatieve kwekerij van tuinplanten in Boskoop. De projectleiding en het onderzoek lag in handen van bedrijfskundig adviesbureau Kenlog b.v. uit Honselersdijk. De subsidievoorwaarden schrijven voor dat na elk projectjaar een tussenverslag wordt verstrekt. Aangezien de looptijd van dit project 14 maanden bedraagt, is er voor gekozen om de tussenrapportage direct de eindrapportage te laten zijn. Voor de opzet van dit document is uitgegaan van de eisen die daaraan gesteld worden op de site van het EL&I loket, Naast dit eindverslag komt een uitgebreid rapport van het onderzoek beschikbaar, dat in november 2011 wordt afgerond. Hieronder zijn de kerngegevens van het project schematisch weergegeven. Onderdeel Omschrijving Projectnaam Financier Projectdeelnemer 1 Projectdeelnemer 2 Projectleiding en onderzoek Referentie De opdracht Start- en einddatum Nieuw Logistiek Concept Sierteelt Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (voorheen LNV). Het project is aangevraagd in het kader van Flowers & Food. Lemkes Export b.v. Hollandweg 8, 2665 MT Bleiswijk Gebr. van der Salm b.v. Kooiweg 32, 2771 WJ Boskoop Kenlog b.v. Zwethlaan 56, 2675 LB Honselersdijk (zie toekenning d.d. 25 juni 2010, LNV) Conform het projectvoorstel projectaanvraag Nieuw Logistiek Concept Sierteelt, aangevraagd in kader van Flowers & Food. En conform toekenning van de aanvraag door Ministerie LNV op 25 juni Project aanvang is 1 augustus 2010, afronding van het project is 30 september 2011, oplevering van de definitieve rapportage bij het ministerie uiterlijk 31 oktober

5 Hoofdstuk 1. Projectactiviteiten 1.1 Doelstelling van het project De doelstelling van het project is drieledig: 1. Aanpassen van een reeds bestaande dubbeldekstrailer voor gebruik in de sierteelt, door een beweegbare 2 e laadvloer aan te brengen die het mogelijk maakt om diverse typen rolcontainers geconditioneerd te vervoeren. Dit doel is in de loop van het onderzoek aangepast. Hierover later meer. 2. Ontwikkelen van een rolcontainer die qua maatvoering bijdraagt aan het bereiken van deze beladingsgraadverbetering. Daarvoor is een Euro-maatvoering nodig, en worden de rolcontainers aanzienlijk lager dan de huidige typen; enerzijds vanwege het gewicht en de handling, anderzijds om de maximale ruimte in de trailer te benutten door het stapelen van twee halve rolcontainers. 3. Bij de ontwikkeling van een rolcontainer rekening houden met de wens om logistieke middelen in de gehele keten toe te passen, van orders klaarmaken op de kwekerij tot verkopen op de winkelvloer. Dat houdt o.a. in: presentabel genoeg om als mobiel winkelschap te kunnen functioneren en onderzoeken van de mogelijkheid en haalbaarheid van het inbouwen van een actieve RFID-tag. De aanleiding voor het project is de noodzaak om innovatie en besparingen te bereiken in het transport van sierteeltproducten. De land- en tuinbouwsector, waarvan de sierteeltsector deel uitmaakt, heeft een belangrijk aandeel in de Nederlandse economie en heeft qua export een top drie notering op wereldniveau. Ook op het gebied van transport en distributie speelt de sector een belangrijke rol. Tegenwoordig is één op de drie vrachtwagens gevuld met producten uit de land- en tuinbouw. De sierteeltsector is de grootste exporteur van bloemen en planten in Europa. In de glastuinbouwketen werkt men al jaren met vrachtwagentrailers, met stapelwagens om bloemen te vervoeren en met rolcontainers (zogeheten Deense Containers) om planten te vervoeren. De kosten en milieubelasting van het transport in de tuinbouwketen zijn hoog en er wordt daarom constant gezocht naar verbeteringen; binnen de huidige transportmiddelen of in nieuwe transportmiddelen. Naast verbeteringen in het transport zijn er, met name vanuit de grootschalige retail, wensen ten aanzien van de ladingdrager. Retailers willen verse producten vaker geleverd krijgen, in kleinere hoeveelheden per levering. En aangezien de rolcontainer die voor het transport wordt gebruikt vaak ook in de winkel wordt gebruikt als verkoopdisplay, zijn er ook wensen ten aanzien van dat gebruik van de rolcontainer. Retailers wensen een rolcontainer die minder hoog beladen wordt, minder zwaar is en minder lawaai maakt. In een aantal andere branches zoals de kledingbranche en de supermarktbranche is in Nederland een nieuw transportconcept ontwikkeld. Dit dubbeldekstrailerconcept bestaat uit een vrachtwagentrailer met andere afmetingen dan de huidige vrachtwagentrailers en met een dubbele laadvloer erin. Het grote voordeel hiervan is dat er per rit meer belading meegenomen kan worden en het concept de mogelijkheid biedt om verschillende ladingdragers bij elkaar in één trailer te vervoeren. Op papier leidt dat tot 25% hogere belading van vrachtwagens, met bijbehorende voordelen in kosten en milieubelasting. Om deze redenen lijkt het dubbeldekstrailerconcept, in combinatie met een nieuwe rolcontainer, een interessant transportconcept voor de glastuinbouw. Om dit concept in 4

6 de tuinbouwketen met succes te kunnen toepassen, zijn natuurlijk wel aanpassingen vereist. In dit onderzoek zal daarom onderzocht worden of een dubbeldekstrailer in combinatie met een nieuwe rolcontainer als transportconcept in de sierteeltketen ingezet kan worden, op die manier dat het gebruik ervan de gebruikers transportkosten besparingen oplevert. Hieronder is schematisch weergegeven dat het onderzoek zich richt op de sierteeltketen, als onderdeel van de Nederlandse land- en tuinbouw (ook wel het Agro cluster genoemd). De afbakening van het project Nieuw Logistiek Concept Sierteelt 1.2 Uitgevoerde activiteiten De activiteiten zijn ondergebracht in 3 fasen. Deze zijn hieronder benoemd, met daarbij de activiteiten per fase. Fase 1: De blauwdruk In deze fase wordt het globale idee vertaalt naar de sierteeltsector. Na een beschrijving van de aanleiding en de doelstelling van het project volgt een beschrijving van de sierteeltketen, de transportmodaliteiten en de processtappen in de keten. Het dubbeldekker concept (een trailer met 2 laadvloeren), zoals dat elders al in gebruik is, wordt geïntroduceerd. Om het beeld te complementeren worden andere ontwikkelingen in het transport van sierteeltproducten benoemd, en wordt het dubbeldekker concept vergeleken met LZV s (Lange Zware Voertuigen), een concept dat in de sierteeltsector reeds wordt toegepast. Dit onderdeel wordt afgesloten met een opsomming van de randvoorwaarden voor succes bij het ontwikkelen van een concept met een dubbeldekstrailer en een rolcontainer. 5

7 Uitgevoerde activiteiten in fase 1: 1. Beschrijven van de uitgangspositie en de onderzoeksopzet van het project (hoofdstuk 1 van het rapport). Dit bevat: Aanleiding en probleemstelling Doelstellingen van het project Methode van aanpak en planning Organisatie en uitvoering Scope van het onderzoek Beoogd resultaat Innovatieve karakter en perspectief voor de sector 2. Kennismaking met de sierteeltketen (hoofdstuk 2 van het rapport). Dit bevat: Uitleg over de verschillende partijen in de sierteeltketen Beschrijving van de gebruikte ladingdragers Beschrijving van de gebruikte transportmodaliteiten De processtappen in de sierteeltketen Een gedetailleerde beschrijving van de route die een rolcontainer aflegt in de sierteeltketen 3. Kennismaking met het dubbeldekstrailer transportconcept (hoofdstuk 3 van het rapport). Dit bevat: Een introductie van een bestaand dubbeldekstrailer concept De ervaringen bij een drietal gebruikers van dit bestaande concept Ervaringen uit de praktijk van chauffeurs en een carrosseriebouwer Een theoretische berekening van de belading bij een dubbeldekstrailer concept in de sierteelt Een globale inventarisatie van transportkosten Een voorlopige beoordeling van het dubbeldekstrailer concept 4. Beschrijving van relevante bestaande transportconcepten, om die af te zetten tegen het dubbeldekstrailer concept (hoofdstuk 4 van het rapport). Dit bevat: Een beschrijving van Lange Zware Voertuigen (LZV s) Een korte opsomming van andere relevante ontwikkelingen in de sierteeltsector, zoals initiatieven om spoor- en binnenvaartvervoer in te zetten Een vergelijking van het dubbeldekstrailer concept met LZV s Een opsomming van relevante ontwikkelingen in de sierteeltsector ten aanzien van rolcontainers Een beschrijving van de randvoorwaarden voor succes en de risico s van het project Fase 2: Conceptontwikkeling Met behulp van ketenpartners en leveranciers wordt aan de hand van de blauwdruk het concept verder uitgewerkt, een rolcontainer ontwikkeld en een testscenario beschreven waarin het concept getest kan worden. In deze fase worden de voorbereidingen getroffen om het concept in de praktijk te gaan toetsen, waaronder het maken van twee prototypes van de nieuwe rolcontainer. In deze fase bleek dat één van de oorspronkelijke uitgangspunten om praktische redenen niet haalbaar was. Bij het aanvragen van het project werd verondersteld dat het technisch mogelijk zou zijn om een beweegbare tweede laadvloer in een trailer aan te brengen. Dit zou het mogelijk maken om de tweede laadvloer op diverse hoogtes aan te brengen. Omdat er in de sierteeltketen wordt gewerkt met diverse ladingdragers (diverse 6

8 typen stapelwagens en rolcontainers) was dit een interessante optie. Immers, de flexibiliteit die geboden wordt met een laadvloer op variabele hoogte zal het toepassingsbereik en daarmee de haalbaarheid vergroten. Dit zou het namelijk mogelijk maken om in één zending meerdere typen ladingdragers te vervoeren, en de verschillende typen ladingdragers naar behoefte met elkaar te combineren. Echter, navraag bij carrosseriebouwers wees uit dat deze techniek op dit moment nog niet beschikbaar is. De praktijktesten die door hen al eens zijn uitgevoerd met een beweegbare laadvloer over de gehele lengte van een trailer, wezen uit dat dit leidt tot een instabiele constructie. Dat is niet alleen gevaarlijk hij het rijden (het risico van omvallen van de trailer), het kan zelfs voorkomen dat de wanden van de trailer gaan scheuren. Carrosseriebouwers werken aan oplossingen, maar vanwege het doel van dit project en de looptijd is er voor gekozen om te werken met een bestaand en bewezen concept: een vaste tweede laadvloer. Overigens is er bij de test (de volgende fase) wel gebruik gemaakt van een geconditioneerde trailer, omdat dit type wordt gebruikt in de sierteeltsector. Uitgevoerde activiteiten in fase 2: 1. Opstellen van een functioneel programma van eisen (hoofdstuk 5 van het rapport). Dit bevat: Een beschrijving van de productstromen en het proces in de sierteeltketen, als voorbereiding op een testscenario Een beschrijving van de kenmerken van het transport in de sierteeltketen (collectie-, distributie- en retourtransport) Een beschrijving van de betrokken organisaties en medewerkers Een beschrijving van de veranderingen die dit concept oplevert, ten opzichte van de huidige situatie in de sierteeltketen Een opsomming van veranderingen die niet zijn meegenomen, om het project af te bakenen 2. Ontwikkeling en keuze van een concept rolcontainer (hoofdstuk 6 van het rapport). Dit bevat: Een beschrijving van de wensen ten aanzien van een nieuw te ontwikkelen rolcontainer Tekeningen van een nieuwe rolcontainer Het produceren van twee prototypes van de nieuwe rolcontainer Fase 3: Testen De twee prototypes van de rolcontainer worden in de praktijk getest, in combinatie met een trailer met een vaste tweede laadvloer. De test is gesplitst in twee delen. Eerst is de nieuwe rolcontainer door de projectdeelnemers bekeken op lokatie in een kwekerij. De tweede test betrof het vervoer van de rolcontainers met een trailer (met dubbele laadvloer) van een kwekerij naar een groothandelaar, en vandaar naar de winkel van een retailer. Naast de praktijktest is een rekenmodel opgesteld om de financiële haalbaarheid van het concept te kunnen inschatten. In deze fase werd gebruik gemaakt van de faciliteiten van de projectdeelnemers (een kwekerij en een overslagpunt van de groothandelaar). De trailer werd ter beschikking gesteld door een carrosseriebouwer. In het oorspronkelijk projectplan was rekening gehouden met de productie van een tiental rolcontainers. Aangezien de ontwikkeling van de rolcontainer meer tijd en kosten vergde dan voorzien, is er voor gekozen om de test te beperken tot twee prototypes. Om te kunnen bepalen of dit concept voor de 7

9 sierteeltketen überhaupt interessant genoeg is om door te ontwikkelen, is dit overigens voldoende. Voor het rekenmodel is gebruik gemaakt van reeds beschikbare informatie van vervoerders en carrosseriebouwers en publieke bronnen (hoewel die laatste niet veel concrete gegevens opleverden). Dat betreft deels schattingen, vooral waar het gaat over de dubbeldekstrailer en de nieuw ontwikkelde rolcontainer. Uitgevoerde activiteiten in fase 3: 1. Twee praktijktesten, met een verslag (hoofdstuk 7 van het rapport). Dit bevat: Een beschrijving van de lokaties en de opzet van de twee praktijktesten De conclusies uit de eerste praktijktest De conclusies uit de tweede praktijktest 2. Een rekenmodel om de financiële haalbaarheid te kunnen inschatten (als bijlage bij het rapport, zie ook de bijlage bij dit eindverslag). Dit bevat: Gegevens over het huidige transport in de sierteeltsector met geconditioneerde trailers met één laadvloer Gegevens over het transport met een dubbeldekstrailer Gegevens over de huidige ladingdrager die wordt gebruikt bij het transport van potplanten (de Deense container) Gegevens over de nieuwe ladingdrager (de in dit project ontwikkelde rolcontainer) 3. Een analyse van de haalbaarheid van het concept (hoofdstuk 8 van het rapport). Dit bevat: De technische haalbaarheid, waaronder ook de maatvoeringen en de veiligheid De commerciële haalbaarheid, met name de kwalitatieve voordelen voor de gebruikers en dan met name de retail De financiële haalbaarheid, aan de hand van het rekenmodel De culturele haalbaarheid, ofwel de mogelijkheid om dit concept te implementeren in de sierteeltsector 4. Een advies voor vervolg (hoofdstuk 9 van het rapport). Dit bevat suggesties voor verder onderzoek en aandachtspunten bij vervolgonderzoek en eventuele implementatie in de sierteeltsector. 1.3 Resultaten In deze paragraaf wordt beschreven wat het project heeft opgeleverd. Dit is gesplitst in twee onderdelen. Het eerste deel geeft een overzicht van de tastbare producten van dit project, dit bestaat uit een rapport en een tweetal prototypes van een rolcontainer. Om een beeld te geven van de inhoud van het rapport is een impressie van de resultaten opgenomen. Voor meer informatie wordt u verwezen naar het rapport zelf. Het tweede deel gaat in op de conclusies die de projectdeelnemers uit dit project hebben getrokken. 8

10 1.3.1 Het project heeft de volgende deliverables opgeleverd: 1. De sierteeltketen is in kaart gebracht, waarbij de betrokken partijen zijn geïdentificeerd, de ladingdragers en transportwijzen worden beschreven. 2. De processtappen in de sierteeltketen zijn in detail in kaart gebracht (zie daarvoor ook de bijlage bij dit eindverslag). 3. Het dubbeldekstrailer concept is beschreven. Dit is aangevuld met praktijkervaringen van gebruikers. 4. Er is een theoretische berekening gemaakt van de mogelijke toepassing van dit concept in de sierteelt. Dit bevat ook een eerste berekening van de gewenste maatvoering van een rolcontainer. 5. Er is in beeld gebracht welke andere relevante ontwikkelingen in de sierteeltsector zichtbaar zijn, op het gebied van transport en rolcontainers. Het concept van een dubbeldekstrailer is vergeleken met het concept van een LZV. 6. De processtappen die een rolcontainer doorloopt in de sierteeltketen zijn in detail in kaart gebracht, met de bijbehorende activiteiten. 7. Er is een nieuwe rolcontainer ontwikkeld, die qua maatvoering en uitvoering geschikt is om optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden van een dubbeldekstrailer. Tevens voldoet de rolcontainer beter aan de wensen van de retailers, teneinde deze te kunnen gebruiken als winkeldisplay. 8. Er zijn twee prototypes gemaakt van deze rolcontainer. 9. Er is twee praktijktesten uitgevoerd met de prototypes, één waarbij alleen de rolcontainer is bekeken, en één waarbij de rolcontainers zijn vervoerd in het traject van kwekerij naar groothandel, van groothandel naar winkel, en intern in de winkel. 10. Er is een rekenmodel opgesteld om de financiële haalbaarheid van het concept te kunnen beoordelen. 11. De technische, commerciële en culturele haalbaarheid is beschreven. 12. Er ligt een advies voor vervolgonderzoek. Hieronder wordt een impressie gegeven van de resultaten van het project. Meer informatie is te vinden in het rapport. De sierteelketen in cijfers: 9

11 Een impressie van de huidige ladingdragers (rolcontainers) in de sierteeltketen. Een conventionele, geconditioneerde trailer en een dubbeldekstrailer. Een voorlopige berekening van transport van rolcontainers in een dubbeldekstrailer mm mm mm 800 mm 2 WIN mm mm 10

12 De processtappen in de sierteeltketen (zie ook de bijlage voor meer details). De nieuw ontwikkelde rolcontainer, met variabele hoogte van de zijstangen en losse bledden. Links: de retailcontainer uitgeklapt, maximale hoogte. Rechts: de retailcontainer ingeklapt, minimale hoogte 11

13 Een impressie van de praktijktest met de prototypes van de nieuwe rolcontainer De belangrijkste conclusies van de projectdeelnemers: 1. De dubbeldekstrailer met vaste laadvloer heeft geen noemenswaardige beperkingen in het transport van kwekerij naar groothandel en winkel. Vooraf waren er bedenkingen vanwege de lage vloerhoogte en het werken met een lift, maar dat bleek in de praktijk mee te vallen. 2. De belading van een dubbeldekstrailer met vaste laadvloer is alleen optimaal als daarbij ook een qua maatvoering aangepaste rolcontainer wordt gebruikt. Belading met de bestaande rolcontainer (de Deense container) is niet optimaal, en ook combinaties van diverse typen ladingdragers zijn slecht mogelijk. 3. De techniek van een variabel in te stellen tweede laadvloer is blijkbaar nog niet uitontwikkeld. Toch blijft dat voor de toekomst een interessante optie, vanwege de flexibiliteit in het gebruik van diverse typen ladingdragers in één zending. 4. Bij het ontwikkelen van een nieuwe rolcontainer is het interessant om te kijken naar mogelijkheden om de hoogte van de stangen (en daarmee de hoogte van de bledden en de optimale belading) te variëren. 5. De techniek die daarvoor in de test werd gebruikt (uitschuifbare stangen) is echter relatief duur en kwetsbaar, en stuit in de praktijk op praktische problemen met vuilophoping en resten van stickers en folie. 6. Logistieke hulpmiddelen zoals seal-apparaten zijn ingesteld op de Deense container en niet geschikt voor een andere maatvoering of uitvoering van de rolcontainer. 7. Het prototype was niet voorzien van een koppelmechanisme, waardoor gebruik bij intern transport lastig wordt. Het is een typische cross dock rolcontainer. 12

14 8. De maatvoering en uitvoering van de nieuwe rolcontainer past wel bij de wens om lagere eenheden per winkelbestelling te vervoeren, en de rolcontainer als winkeldisplay te gebruiken. 9. De kosten van de nieuwe rolcontainer zijn meer dan 3 keer zo hoog in vergelijking met de huidige rolcontainer. Dit wordt veroorzaakt door een combinatie van hogere aanschaf- en onderhoudskosten per rolcontainer, en een lagere belading in m3 per rolcontainer. Er moeten dus naast transport andere voordelen aan het gebruik van deze rolcontainer zitten, om dit financieel haalbaar te maken. 10. De belading in m3 van een dubbeldekstrailer is ca. 24% hoger dan bij een conventionele trailer. Echter, het verschil in kosten per m3 is niet van dezelfde orde, deze zijn 10% lager dan bij een conventionele trailer. Dat komt door hogere aanschaf- en onderhoudskosten. Toch is een besparing van die omvang zeer interessant. 11. De CO2 uitstoot van een dubbeldekstrailer is ca. 40% lager dan die van een conventionele trailer. Vanuit maatschappelijk verantwoord ondernemen is dit concept dus zeker interessant. 12. Invoering van een nieuw transportconcept vereist de medewerking van alle ketenpartijen, en een zorgvuldige beoordeling van de kosten en baten in elk traject van de sierteeltketen. Het zal een ketenoplossing moeten zijn, dit concept zal niet door één partij in de keten kunnen worden opgezet en doorgevoerd. 13. Nu dit vooronderzoek een beter beeld heeft opgeleverd van de mogelijkheden van een nieuw transportconcept, is verder onderzoek aan te bevelen. Daarbij zou naast de techniek ook gekeken moeten worden naar de totale ketenkosten, de kwalitatieve voordelen van dit concept en het beheer van een pool aan rolcontainers. 1.4 Tijdschema Het oorspronkelijke tijdschema is grotendeels gevolgd. De test was voorzien in het voorjaar van 2011, maar werd uitgesteld omdat de ontwikkeling van een rolcontainer meer tijd vergde dan vooraf ingeschat (zie daarvoor ook paragraaf 2.2). Om dit op te vangen is verlenging van de projectduur met één maand aangevraagd, op 12 juli 2011 bij de Dienst Regelingen. Op 23 september 2011 is deze goedkeuring per brief verleend. Het project is vervolgens volgens schema afgerond op 30 september Door de projectaanvrager Lemkes Export wordt nog wel aan het rapport gewerkt in oktober en november Ook verspreiding van de kennis vindt na afloop van het project plaats. 13

15 Hoofdstuk 2. Projectdoelstellingen 2.1 Behaalde doelstellingen Zoals in paragraaf 1.1 al werd vermeld, heeft het project drie doelstellingen. Daarvan is er één niet behaald vanwege technische beperkingen (hoewel er een oplossing is gevonden om het concept toch te testen) en zijn twee doelstellingen wel behaald. 1. De eerste doelstelling is niet behaald, dit betreft het aanbrengen van een beweegbare 2 e laadvloer in een trailer. Uit gesprekken met de leveranciers van trailers bleek dat deze techniek nog niet toegepast kan worden. Dat wil zeggen: een laadvloer die over de gehele lengte van de trailer kan worden verhoogd of verlaagd. Praktijkproeven met dit type laadvloer wezen uit dat de trailer hierdoor zeer instabiel wordt, en dat de wanden zelfs kunnen scheuren. Deze techniek is dus nog niet veilig en rijwaardig genoeg om daarmee te kunnen testen. In plaats daarvan is gekozen voor testen met een trailer met een vaste 2 e laadvloer, een techniek die wel veilig en betrouwbaar is, en al wordt toegepast in de praktijk. Daardoor werd het toch mogelijk om praktijktesten uit te voeren met een combinatie van dubbeldekstrailer en nieuwe rolcontainer. 2. De tweede doelstelling is behaald. Er is een rolcontainer ontwikkeld met een Euromaatvoering, en qua hoogte en gewicht geschikt om als een zogenaamde DD container (combinatie van distributie en display container) te kunnen gebruiken. Het gewicht, het materiaal, de uitvoering en het geluidsniveau komen beter overeen met de wensen van retailers, in vergelijking met de bestaande rolcontainer die gebruikt wordt in sierteeltvervoer. Door het aanbrengen van schuifbare zijstangen is het mogelijk de bledden (los te plaatsen draagvloeren) op de rolcontainer op diverse hoogtes aan te brengen. Het beoogde effect om een lagere rolcontainer te gebruiken, die tijdens transport gestapeld kan worden, is daarmee gerealiseerd. 3. De derde doelstelling, ervoor zorgen dat de rolcontainer presentabel genoeg is om als verkoopdisplay te kunnen functioneren, is behaald. Door het gebruik van lichte materialen, afgeronde hoeken, zachte (en daarmee geluidarme) wielen en aandacht voor het design van de rolcontainer, is deze uitermate geschikt als display in een winkel. Denk daarbij aan een plek bij de kassa, wat voor impulsproducten als bloemen en planten cruciaal is. De constructie laat toe dat later een eventuele RFIDtag ingebouwd kan worden. 2.2 Beoordeling projectactiviteiten De activiteiten zoals die hierboven in hoofdstuk 1 van dit verslag zijn beschreven, werden door de projectdeelnemers allen als zinvol ervaren. Ook hebben deze activiteiten allen bijgedragen aan het bereiken van de doelstellingen. Activiteiten die vooraf in het plan waren opgenomen, maar waarvan tijdens het project bleek dat deze niet echt een zinvolle bijdrage aan het project zouden leveren, zijn komen te vervallen. Dit betrof het aanschaffen van meerdere rolcontainers, naast de twee prototypes die het project heeft opgeleverd, en de aanschaf van mechanische hefinstallaties (ook wel stapelaars genoemd) voor het op- en afstapelen van rolcontainers. Dit wordt verderop in deze paragraaf toegelicht. 14

16 De pragmatische aanpak van de projectdeelnemers heeft ertoe geleid dat er geen projectactiviteiten zijn uitgevoerd waarvan al duidelijk was die dat geen bijdrage zouden leveren aan de doelstelling. Daarnaast heeft deze aanpak ertoe geleid dat de totale kosten van het project lager zijn uitgevallen dan vooraf begroot, hoewel de doelstelling wel grotendeels is behaald. De kosten voor het ontwikkelen van de nieuwe rolcontainer vielen hoger uit, maar daarentegen zijn er geen kosten gemaakt voor de hefinstallaties, de productieserie van rolcontainers en de aanpassing van de trailer. In de financiële verantwoording bij de aanvraag tot vaststelling van het subsidiebedrag wordt dit in detail toegelicht. De eerste activiteit die is komen te vervallen, is het laten produceren van een groter aantal rolcontainers dan de twee prototypes waar nu mee is gewerkt. Het ontwikkelen van de nieuwe rolcontainer nam meer tijd in beslag dan vooraf werd ingeschat, en daarnaast zagen de projectdeelnemers bij de eerste test in dat de ontwikkeling nog lang niet af is. Tijdens de eerste praktijktest werd uitsluitend gekeken naar de rolcontainer zelf, en daarbij kwamen nog zoveel verbeterpunten naar voren dat een zogeheten productierun niet zinvol werd geacht. Een ander onderdeel in het projectplan betrof de beoogde aanschaf van gemechaniseerde hefinstallaties, om rolcontainers te kunnen opstapelen en afstapelen. Aangezien in de test werd gewerkt met slechts twee exemplaren van het prototype, en de test qua duur en omvang beperkt van opzet was, leek aanschaf van deze apparaten niet zinvol. Bij het uitvoeren van de praktijktest hebben de projectdeelnemers gebruik gemaakt van een werkwijze die momenteel ook wordt toegepast in de sierteelt, namelijk het op- en afstapelen van rolcontainers met behulp van een heftruck, zowel op de kwekerij als bij de groothandel en in de winkel. Dit was een praktische oplossing, tegen veel lagere kosten, met hetzelfde resultaat. En, zoals hierboven in paragraaf 2.1 al werd vermeld, is ook de aanpassing van een trailer niet doorgegaan. In plaats daarvan is in de test gebruik gemaakt van een trailer met een vaste tweede laadvloer, die overigens door de carrosseriebouwer te beschikking is gesteld. Ook dit was een pragmatische oplossing, om de essentie van het concept in de praktijk te kunnen beoordelen. Een punt van aandacht voor volgende projecten is de diepgang van het theoretisch vooronderzoek, met name de beschrijving van de sierteeltsector. Voor deelnemers die zelf al goed op de hoogte zijn van de situatie in de sierteeltsector lijkt dit in eerste instantie ietwat overbodig. Toch blijkt het zinvol om de sector en de processtappen goed te beschrijven, om drie redenen: 1. Niet elke geïnteresseerde lezer zal in dezelfde mate op de hoogte zijn van de ins en outs van de sierteeltsector, en dus werkt dit verhelderend. 2. Bij een projectmatige aanpak hoort een duidelijke afbakening van het onderzoeksveld, en een beschrijving van hetgeen wordt onderzocht. 3. Bij het opstellen van het testscenario heeft de theoretische voorbereiding enorm geholpen om alle processtappen te definiëren, en daarmee een degelijk testscenario op te zetten. In volgende projecten zal op dezelfde manier afgewogen kunnen worden in welke mate theoretisch vooronderzoek nodig en nuttig is. 2.3 Beoordeling resultaat De projectdeelnemers zijn tevreden over het resultaat van het project. De doelstelling om inzicht te krijgen in de bruikbaarheid van het concept dubbeldekstrailer + nieuwe rolcontainer voor transport van sierteeltproducten is behaald. Een belangrijke wens van de projectdeelnemers om dit concept niet alleen op papier uit te rekenen, maar ook in de 15

17 praktijk te testen, is vervuld. Hoewel de test niet geheel de vorm en omvang had die vooraf in het projectplan was bedacht, levert dit toch waardevolle inzichten en berekeningen op die gebruikt kunnen worden bij een vervolg. De belangrijkste resultaten uit het project, wat de projectdeelnemers betreft, zijn de volgende conclusies: 1. Een transportconcept waarbij een dubbeldekstrailer wordt ingezet is zeker nader onderzoek waard, nu blijkt dat de besparingen in transportkosten ongeveer 10% bedragen. Dat is minder dan op basis van het grotere transportvolume van dit concept was verwacht, maar even goed een zeer positief resultaat. 2. De vermindering van CO2 uitstoot per vervoerd volume, en het kleinere aantal trailers dat nodig is voor eenzelfde transportvolume, maken dit concept vanuit maatschappelijk verantwoord ondernemen zeer interessant. 3. Het blijkt mogelijk om een rolcontainer te ontwikkelen die zowel geschikt is om gestapeld vervoerd te worden, en die daarnaast prima kan fungeren als verkoopdisplay in de winkel. De combinatie van keuze van de juiste materialen, instelbaarheid van onderdelen en aandacht voor design is daarbij de sleutel. 4. Het prijskaartje van de nieuwe rolcontainer is enigszins teleurstellend. Een kostenniveau voor de gebruikers dat drie keer zo hoog ligt dan bij de huidige rolcontainer schrikt af. Er zijn kwalitatieve voordelen aan de nieuwe rolcontainer, maar die gelden vooral voor de eindgebruiker (de retailer), en bovendien zullen die gekwantificeerd moeten worden om de financiële haalbaarheid goed te kunnen beoordelen. Om een concept als dit werkbaar te maken voor alle ketenpartijen, zal het sommetje moeten kloppen; dat wil zeggen: dezelfde of lagere kosten in vergelijking met alternatieven. De conclusie die de projectdeelnemers hieruit hebben getrokken is dat de ontwikkeling van een nieuwe rolcontainer gedaan zal moeten worden in samenspraak met de eindgebruiker, de retailer. Daarnaast zal er gestreefd moeten worden naar een ontwerp dat qua kosten per eenheid lager uitvalt dan de prototypes uit dit project. Nu het toekomstige gebruik in de sierteeltsector voldoende in kaart is gebracht, zal bij een vervolg het accent meer moeten liggen op kennis en ervaring vanuit het vakgebied industrieel ontwerpen. Naast deze hoofdlijnen uit het project, zijn ook de volgende punten van belang: 1. Dit project heeft de processtappen inzichtelijk gemaakt, in de keten van kwekerij via groothandel naar retail. Dit inzicht bleek direct toepasbaar in het project, bij het voorbereiden van de praktijktesten. 2. De vergelijking van het dubbeldekstrailer concept met bestaande concepten zoals LZV s, is inzicht ontstaan in de relatieve voor- en nadelen van deze concepten. Zo bleek dat het dubbeldekstrailer concept minder last heeft van beperkingen die worden opgelegd vanuit wet- en regelgeving en daarmee breder toepasbaar is. 3. De kostenfactoren die te maken hebben met wegtransport en het gebruik van een rolcontainer zijn inzichtelijk gemaakt. Ook dit kon in het project direct worden toegepast door het ontwikkelen van een rekenmodel (zie ook de bijlage bij dit eindverslag). 4. De projectmatige aanpak van het project en de structuur in het vooronderzoek hebben er aan bijgedragen dat het project binnen de gestelde tijd nuttige resultaten heeft opgeleverd. Een groot deel van deze kennis en informatie is bruikbaar bij een vervolg onderzoek en bij eventuele implementatie van het concept. Naast de positieve resultaten van dit project zijn er uiteraard ook resultaten die tegenvielen. Desondanks zijn de doelstellingen van het project grotendeels gerealiseerd en levert dit vooral aanwijzingen op voor een vervolg. 1. De bedoeling was om een bestaande trailer aan te passen met een verstelbare tweede laadvloer, in de veronderstelling dat deze techniek al voldoende was uitontwikkeld. Dit bleek niet het geval te zijn. De beoogde uitvoering was al eens 16

18 getest en bleek in de praktijk niet te voldoen. De carrosseriebouwers zijn dit wel aan het ontwikkelen, zo zijn er al tekeningen van trailers met een tweede laadvloer die in delen kan worden verhoogd of verlaagd. Maar op het moment dat in het project beslist moest worden over dit punt, was alleen een trailer met vaste laadvloer beschikbaar. Omdat in het project qua tijd en qua budget niet was voorzien in het ontwikkelen van de techniek van een verstelbare laadvloer, en dat ook niet de doelstelling was, is besloten om te werken met wat wel voorhanden was. 2. De ontwikkeling van een rolcontainer nam meer tijd in beslag dan vooraf ingeschat. Dat had te maken met het feit dat het oorspronkelijke idee voor de vorm en uitvoering bij projectdeelnemer Lemkes vandaan kwam, een potplantenexporteur met bescheiden kennis van de techniek. Door uitstekende interactie met de ontwikkelaars van de rolcontainer en praktische toepassing van de adviezen die zij inbrachten, werden er toch binnen korte tijd twee prototypes opgeleverd. Voor het tijdschema betekende dit echter dat de test werd opgeschoven. Om het project toch zorgvuldig te kunnen afronden is daarom verlenging met één maand aangevraagd en gekregen. 3. De kosten van de nieuwe rolcontainer vallen tegen, deze zijn ruim 3 keer zo hoog in vergelijking met de huidige rolcontainer die gebruikt wordt voor transport van potplanten. Dit wordt veroorzaakt door een combinatie van hogere aanschaf- en onderhoudskosten per rolcontainer, en een lagere belading in m3 per rolcontainer. Er moeten dus naast transport andere voordelen aan het gebruik van deze rolcontainer zitten, om dit financieel haalbaar te maken. De projectresultaten leveren uiteraard ook leereffecten en nuttige informatie op voor andere bedrijven of organisaties. Naast de hierboven genoemde resultaten en conclusies betreft dit ook de volgende ervaringen uit het project: 1. Het bleek niet makkelijk om informatie over transportkosten te verkrijgen uit openbare bronnen en door navraag bij brancheorganisaties. Het is dus aan te bevelen om bij een project als dit al vooraf in het projectplan op te nemen dat er onderzoek gedaan moet worden naar basisgegevens over de processen in de keten. 2. De betrokkenheid van een extern adviesbureau draagt er aan bij dat er een gestructureerde, projectmatige aanpak wordt gevolgd. Deelnemende bedrijven kunnen de neiging hebben om direct naar een oplossing toe te springen, of de resultaten te beoordelen vanuit bestaande inzichten over haalbaarheid en technische mogelijkheden. Bijdragen van anderen, die minder dicht op de praktijk zitten, helpen om out of the box te denken. 3. Aan de andere kant zorgt betrokkenheid van deelnemers uit de praktijk ervoor dat er bij hobbels in het project pragmatisch wordt opgetreden. Zo zijn er in dit project praktische oplossingen gevonden voor activiteiten die anders uitpakten dan vooraf ingeschat. 4. Het is belangrijk om vanaf de start van het project de bevindingen te documenteren. Dat helpt later bij het opstellen van de rapportage. 17

19 Hoofdstuk 3. Kennis en informatie 3.1 Samenvatting leereffecten De leereffecten van het project Nieuw Logistiek Concept Sierteelt kunnen worden onderscheiden in twee groepen, inhoud en proces. Inhoud betreft de conclusies uit het project, het proces betreft de aanpak van het project. Inhoud: 1. De dubbeldekstrailer biedt in theorie een beladingsgraadverbetering van 25%, maar de werkelijke beladingswinst ten opzichte van een conventionele trailer wordt ook bepaald door de logistieke middelen (in dit geval rolcontainers) die worden gebruikt. 2. De hogere belading van een dubbeldekstrailer vertaalt zich niet in evenredig lagere transportkosten per m3. Die zijn ongeveer 10% lager dan bij een conventionele trailer, onder andere door de hogere aanschaf- en onderhoudskosten van een dubbeldekstrailer. 3. De verminderde uitstoot van CO2 met 40% is een aanzienlijk positief maatschappelijk effect. 4. Het gebruik van een dubbeldekstrailer levert in de praktijk geen problemen op, hoewel dat vanwege de verlaagde laadvloer vooraf wel werd gedacht. 5. De techniek van een in hoogte variabel instelbare tweede laadvloer is blijkbaar nog niet uitontwikkeld. 6. Technisch is er veel mogelijk om een rolcontainer geschikt te maken voor in hoogte variabel in te stellen bledden, maar die techniek is ook weer kwetsbaar voor ruw gebruik in de praktijk. 7. Dockboards en logistieke ruimtes leverden geen beperkingen op in het gebruik van de dubbeldekstrailer en de nieuwe rolcontainer; echter, logistieke hulpmiddelen zoals inseal-apparaten zijn ingericht voor een ander type rolcontainer en kunnen slecht overweg met de nieuwe rolcontainer. 8. De tijd en de kosten die gemoeid zijn met het ontwikkelen van een nieuwe rolcontainer werden onderschat. Tevens vielen de geschatte kosten in het gebruik van de nieuwe rolcontainer tegen, ten opzichte van de verwachtingen. De deelnemers hadden verwacht dat de kosten in de buurt van de huidige rolcontainers zou liggen, niet dat die meer dan drie keer zo hoog zouden zijn. Proces: 1. Een projectmatige aanpak is vereist om te zorgen dat het project wordt uitgevoerd zoals vooraf bedacht, en om de deadline te halen. 2. Theoretisch vooronderzoek helpt bij het structureren van het project en bij het voorbereiden van praktijktesten. 3. Betrokkenheid van projectdeelnemers uit de branche zorgt ervoor dat de projectactiviteiten praktisch van aard zijn, dat zinvolle activiteiten worden uitgevoerd en dat er bij hobbels een pragmatische, doelgerichte oplossing wordt gevonden. 4. Ontwikkeling van een nieuw concept kan prima gedaan worden door een kleine groep van voorlopers, die gedreven zijn en energie willen steken in de ontwikkeling van een concept. Echter, begeleiding door externe deskundigen is noodzakelijk ten aanzien van de inhoud van het project (in dit geval, input van carrosseriebouwers en ontwikkelaars van rolcontainers) en het proces (in dit geval, de projectmatige aanpak en gedegen onderzoek door een adviesbureau). 5. Het bleek niet makkelijk om informatie over transportkosten te verkrijgen uit openbare bronnen en door navraag bij brancheorganisaties. Het is dus aan te bevelen om bij een project als dit al vooraf in het projectplan op te nemen dat er 18

20 onderzoek gedaan moet worden naar basisgegevens over de processen in de keten. 3.2 Belang voor andere ondernemers/organisaties Hoewel dit project zich richtte op een nieuw logistiek concept voor de sierteeltsector, kunnen de resultaten ook van belang zijn voor andere branches. De aanwijzingen van meer generieke aard die dit project heeft opgeleverd zijn: 1. Meer te vervoeren volume in een nieuw concept betekent niet automatisch dat dit concept ook in dezelfde mate leidt tot lagere transportkosten. Daarvoor moet ook de belading met logistieke dragers worden meegewogen. 2. Het ontwikkelen van een nieuw logistiek concept moet gedaan worden vanuit het gebruik in de gehele keten. Dit betekent dat het gehele logistieke proces moet worden meegenomen en dat ook de afweging van kosten en baten op die manier wordt bekeken. 3. Het in beeld brengen van de processen in de keten moet op zo n gedetailleerd niveau gedaan worden, dat het gebruikt kan worden om de praktijk al tijdens testen na te bootsen. 4. Als er weinig tot geen openbare gegevens zijn over de processtappen in de betreffende keten, moet bij de planning van het project al rekening worden gehouden met een gedetailleerde beschrijving van deze processtappen en de parameters die later nodig zijn voor het maken van berekeningen. 5. Een combinatie van projectdeelnemers uit de praktijk van de branche, en deskundigen die het project begeleiden, biedt het beste van twee werelden: een pragmatische en doelgerichte insteek en een gedegen aanpak van de projectleiding en onderzoek en ontwikkeling. 6. Als een idee voor een technische ontwikkeling ontstaat bij een ketenpartij die daarover beperkt kennis in huis heeft, is het verstandig om in een zo vroeg mogelijk stadium al te sparren met deskundigen. Op die manier wordt voorkomen dat er bij de deelnemers uit de praktijk verkeerde verwachtingen leven over wat technisch mogelijk is. 3.3 Verspreiding van kennis en informatie Om de kennis uit dit project te verspreiden, is het belangrijk om een onderscheid te maken tussen drie doelgroepen: 1. Toekomstige gebruikers van dit concept, met name vertegenwoordigers van ketenpartijen die nog niet (of beperkt) aan het onderzoek hebben bijgedragen, zoals retailers en transportbedrijven. 2. Mogelijke producenten van trailers en rolcontainers, en mogelijke beheerders van pools van logistieke middelen (zoals beheersorganisaties voor rolcontainers, pallets en plastic kratten). 3. Overige geïnteresseerden. Groep 1: Transportbedrijven en retailers Voor de eerste doelgroep zullen bijeenkomsten worden georganiseerd om de projectresultaten toe te lichten en feedback te vragen. Projectdeelnemer Lemkes Export zal de transportbedrijven waarmee zij werkt uitnodigen voor een informatiebijeenkomst op de lokatie in Bleiswijk. De datum moet nog worden vastgesteld, maar gezien de gebruikelijke seizoenspieken in de sierteeltsector in het voorjaar zal dit plaatsvinden tussen november 2011 en maart

Inleiding Ab van Marrewijk, directeur Wematrans

Inleiding Ab van Marrewijk, directeur Wematrans Inleiding Ab van Marrewijk, directeur Wematrans Mij is gevraagd iets te vertellen over onze pogingen om rendement in de bedrijfsvoering te verbinden met duurzaamheid. Dat is vooral een kwestie om met boerenverstand

Nadere informatie

Introductie. Duurzame stedelijke distributie. Goevaers Consultancy. België 16 februari 2013

Introductie. Duurzame stedelijke distributie. Goevaers Consultancy. België 16 februari 2013 Goevaers Consultancy Duurzame stedelijke distributie België 16 februari 2013 GC Introductie Duurzaam goederen vervoer Duurzaamheid vraagt om samenwerking in de keten Nieuwe technologieën kunnen alleen

Nadere informatie

HET PROJECTPLAN. a) Wat is een projectplan?

HET PROJECTPLAN. a) Wat is een projectplan? HET PROJECTPLAN a) Wat is een projectplan? Vrijwel elk nieuw initiatief krijgt de vorm van een project. In het begin zijn het wellicht vooral uw visie, ideeën en enthousiasme die ervoor zorgen dat de start

Nadere informatie

EINDVERSLAG. FLOWERS en FOOD. Blauwdruk voor ketenregie in de aspergeteelt

EINDVERSLAG. FLOWERS en FOOD. Blauwdruk voor ketenregie in de aspergeteelt EINDVERSLAG FLOWERS en FOOD Blauwdruk voor ketenregie in de aspergeteelt 30 september 2014 Inhoudsopgave 1. Aanleiding... 3 2. Uitgevoerde activiteiten en behaalde resultaten... 3 Fase A voorbereiding

Nadere informatie

Inventarisatie Leveranciers Groene Wanden

Inventarisatie Leveranciers Groene Wanden Inventarisatie Leveranciers Groene Wanden Eindrapportage Project Groene Wanden 06 juli 2011 Ki Plant Burg. Kasteleinweg 5 1431 BX Aalsmeer Management Samenvatting Deze tussenrapportage bevat de bevindingen

Nadere informatie

Rekenmodule fietskoerier. Beschrijving & case. 14 december 2011

Rekenmodule fietskoerier. Beschrijving & case. 14 december 2011 Beschrijving & case 14 december 2011 Inhoud Inhoud beschrijving Kern van de tool Aanpak Mensen & middelen Resultaat Case beschrijving / best practice Toepassing Aanvullende informatie 1 De kern De maakt

Nadere informatie

Emissiescan Logistiek voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars. Beschrijving & case

Emissiescan Logistiek voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars. Beschrijving & case voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars Beschrijving & case Inhoud Inhoud beschrijving Emissiescan Logistiek Kern van de tool Aanpak Mensen & middelen Resultaat Toepassing Aanvullende informatie 2

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven

Sector- en keteninitiatieven Sector- en keteninitiatieven Conform 1.D.1, 1.D.2 en 3.D.1 Onderzoek naar initiatieven en toelichting op de actieve deelname aan het initiatief van Zwatra B.V. Auteur(s): R. Egas, directie & CO 2-functionaris,

Nadere informatie

Milieu Management V1.4

Milieu Management V1.4 V1.4 Milieu Management Pagina 1 van 6 V1.4 Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN 3 2. INLEIDING 3 3. DOELSTELLING 3 4. BEPALEN PRIORITEITEN 3 5. INKOOP 4 6. MANAGEMENT INFORMATIE 4 7. COMMUNICATIE 5 8. EVALUATIE 6

Nadere informatie

Lean and Green Award. Plan van Aanpak [NAAM BEDRIJF]

Lean and Green Award. Plan van Aanpak [NAAM BEDRIJF] Versie 30-05-2011 Voeg hier uw bedrijfslogo in Lean and Green Award Plan van Aanpak [NAAM BEDRIJF] Opgesteld door: Versie: Voorwoord Dit is het format voor het Plan van Aanpak dat nodig is voor het behalen

Nadere informatie

Energiebesparing koffieverpakkingen

Energiebesparing koffieverpakkingen Op CE Delft CE lossingen Delft voor Oplossingen milieu, econom voor ie milieu, en technolog economie ie en technologie Oude Delft 180 Oude Delft 180 2611 HH Delft 2611 HH Delft tel: tel: 015 015 2 150

Nadere informatie

Rekenmodule Last Mile. Beschrijving & case. 14 december 2011

Rekenmodule Last Mile. Beschrijving & case. 14 december 2011 Last Mile Beschrijving & case 14 december 2011 Inhoud Last Mile Inhoud beschrijving Kern van de tool Aanpak Mensen & middelen Resultaat Case beschrijving / best practice Toepassing Aanvullende informatie

Nadere informatie

38,6. CO 2 (ton/jr) 2014

38,6. CO 2 (ton/jr) 2014 Carbon footprint Op basis van de diverse soorten CO 2 -emissies is de totale CO 2 -emissie van Den Ouden Groep berekend. 9,8 38,6 51,6 Diesel personenwagens Diesel combo's en busjes Hybride personen wagens

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven

Sector- en keteninitiatieven Sector- en keteninitiatieven Conform 1.D.1, 1.D.2 en 3.D.1 Onderzoek naar initiatieven en toelichting op de actieve deelname aan het initiatief van Zwatra B.V. Auteur(s): Dhr. Ruud Egas, Directeur & CO

Nadere informatie

LIPSS LIPSS LIPSS LIPSS 21-9-2011. Inhoud van de presentaties. Inhoud van de presentaties. De sprekers. DOEL & RESULTAAT voor U

LIPSS LIPSS LIPSS LIPSS 21-9-2011. Inhoud van de presentaties. Inhoud van de presentaties. De sprekers. DOEL & RESULTAAT voor U Open ICT ketenplatform voor naadloze informatievoorziening in het logistieke systeem van de groothandelaar in bloemen en planten. De sprekers Kenlog : de bedrijfskunde Coena : de IT technologie DOEL &

Nadere informatie

Plan van aanpak. Project : Let s Drop. Bedrijf : DropCo BV

Plan van aanpak. Project : Let s Drop. Bedrijf : DropCo BV Plan van aanpak Project : Let s Drop Bedrijf : DropCo BV Plaats, datum: Horn, 28 september 2012 Opgesteld door: 1205366 1205366smit@zuyd.nl Plan van Aanpak project Let s Drop pagina 1 Inhoudsopgave plan

Nadere informatie

RICHTLIJNEN VOOR AANLEVERING DRUKWERK

RICHTLIJNEN VOOR AANLEVERING DRUKWERK RICHTLIJNEN VOOR AANLEVERING DRUKWERK 1. LOSSE folderverspreiding Bladzijde 2 en 3 2. GESEALDE folderverspreiding Bladzijde 4 en 5 3. SEPARATE folderverspreiding Bladzijde 6 en 7 1. LOSSE folderverspreiding

Nadere informatie

Projectidee. Algemene gegevens. Inhoud. Projecttitel: Geplande startdatum: Geplande duur: Datum indiener: Aanvrager: Samenwerking met: Samenvatting:

Projectidee. Algemene gegevens. Inhoud. Projecttitel: Geplande startdatum: Geplande duur: Datum indiener: Aanvrager: Samenwerking met: Samenvatting: Projectidee Algemene gegevens Projecttitel: Geplande startdatum: Geplande duur: Datum indiener: Aanvrager: Samenwerking met: Samenvatting: Inhoud Probleemstelling: Beschrijf hier de aanleiding en achtergrond

Nadere informatie

kwh 28,2 ton CO2 15,0 personenwagen in km km 0,22 kg CO2 / km 28,3 ton CO2 15,1 Subtotaal 56,5 ton CO2 30,1

kwh 28,2 ton CO2 15,0 personenwagen in km km 0,22 kg CO2 / km 28,3 ton CO2 15,1 Subtotaal 56,5 ton CO2 30,1 CO₂-Prestatieladder Hoogstraten Wegenbouw is sinds 2014 gecertificeerd op niveau 3 voor de CO₂ - Prestatieladder. Er is een plan van aanpak geschreven conform de norm ISO 14064-1. Hieruit is over 2013

Nadere informatie

CO 2 reductiedoelstellingen 2015. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1

CO 2 reductiedoelstellingen 2015. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 CO 2 reductiedoelstellingen 2015 Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1. Doelstellingen... 3 2 Subdoelstellingen... 4 2.1. Subdoelstelling uitstoot/verbruik

Nadere informatie

Lean & Green duurzame stedelijke distributie

Lean & Green duurzame stedelijke distributie Achtergrond Steeds meer mensen wonen en werken in steden. Dat betekent dat er steeds meer goederen binnen de stadgrenzen vervoerd gaan worden: naar winkels, kantoren en woningen, met retourgoederen die

Nadere informatie

Papierloos Vergaderen Gemeente Brummen

Papierloos Vergaderen Gemeente Brummen Papierloos Vergaderen Gemeente Brummen INHOUDSOPGAVE 1. PROJECTIDENTIFICATIE... 3 1.1 PROJECTOPDRACHT... 3 1.2 ONDERTEKENING... 3 2. PROJECTOMSCHRIJVING... 4 2.1 ACHTERGROND / PROBLEEMSTELLING... 4 2.2

Nadere informatie

Succesvol subsidie aanvragen

Succesvol subsidie aanvragen Succesvol subsidie aanvragen MIT Succesvol subsidie aanvragen MIT Haalbaarheidsprojecten en R&Dsamenwerkingsprojecten Voordat je aan de slag gaat met een subsidieaanvraag, is het aan te raden om een goede

Nadere informatie

4.A.1 Ketenanalyse Downstream transport and distribution

4.A.1 Ketenanalyse Downstream transport and distribution 4.A.1 Ketenanalyse Downstream transport and distribution 4.A.1 Ketenanalyse Downstream Transport and Distribution versie 1.1 Pagina 1/7 Verantwoording Titel : Ketenanalyse Downstream transport and distribution

Nadere informatie

Naam uitvoerder(s) Kenlog b.v. (hoofduitvoerder), FloreCom, LEI en Coena B.V.

Naam uitvoerder(s) Kenlog b.v. (hoofduitvoerder), FloreCom, LEI en Coena B.V. Omslag notitie Vergadering van de sectorcommissie Bloemkwekerijproducten Datum vergadering 5 maart 2012 Agendapunt 6b Voorbereid door Jerre de Blok Totaal aantal pagina s 5 17 februari 2012 1. Project

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol. Datum: dd-mm-jj

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol. Datum: dd-mm-jj BUSINESS CASE: Versie Naam opdrachtgever Naam opsteller Datum: dd-mm-jj Voor akkoord: Datum: LET OP: De bedragen in deze business case zijn schattingen op grond van de nu beschikbare kennis en feiten.

Nadere informatie

Energie beoordelingsverslag 2015 11-02-2016

Energie beoordelingsverslag 2015 11-02-2016 Energie beoordelingsverslag 2015 11-02-2016 Energie Beoordelingsverslag 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Bedrijfsonderdelen 4 2.3 Factoren die het energieverbruik beïnvloeden

Nadere informatie

Ketenanalyse Duo-label retail advies

Ketenanalyse Duo-label retail advies Ketenanalyse Duo-label retail advies Search Consultancy Oktober 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Doelstelling van het onderzoek... 3 1.2. Projectafbakening... 3 2. Uitgangspunten... 4 3. Beschrijving

Nadere informatie

CO2-footprint Bosman Watermanagement B.V. Overzicht 2015

CO2-footprint Bosman Watermanagement B.V. Overzicht 2015 CO2-footprint Bosman Watermanagement B.V. Overzicht 215 Uit de CO2 inventarisatie over 215 zijn de volgende resultaten bekend. De onderbouwing van de berekening is opgenomen. Voor 215 zijn de gegevens

Nadere informatie

Voeg hier uw bedrijfslogo in. Lean and Green Award. Plan van Aanpak [NAAM BEDRIJF]

Voeg hier uw bedrijfslogo in. Lean and Green Award. Plan van Aanpak [NAAM BEDRIJF] Voeg hier uw bedrijfslogo in Lean and Green Award Plan van Aanpak [NAAM BEDRIJF] Opgesteld door: Versie: Voorwoord Dit is het format voor het Plan van Aanpak dat nodig is voor het behalen van de Lean &

Nadere informatie

Ketenanalyse vrachtwagenleverancier (4.A.1)

Ketenanalyse vrachtwagenleverancier (4.A.1) Ketenanalyse vrachtwagenleverancier (4.A.1) Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 2 REFERENTIES... 2 2. DOELSTELLING VAN DEZE KETENANALYSE... 2 3. BEPALEN VAN DE SCOPE VAN DEZE ANALYSE... 2 4. KETENANALYSE PRODUCTIE

Nadere informatie

Bijlage 0220.1 Plan van aanpak reductieprogramma Versie 04: april 2015 Pagina 1 van 5. 1. Plan van aanpak

Bijlage 0220.1 Plan van aanpak reductieprogramma Versie 04: april 2015 Pagina 1 van 5. 1. Plan van aanpak Pagina 1 van 5 1. Plan van aanpak Het plan van aanpak beschrijft de maatregelen die in de periode 2015 t/m 2018 genomen gaan worden teneinde de reductiedoelstellingen zoals beschreven in Bijlage 0220.1

Nadere informatie

Energie beoordelingsverslag 2015 20 januari 2016 (definitief)

Energie beoordelingsverslag 2015 20 januari 2016 (definitief) Energie beoordelingsverslag 2015 20 januari 2016 (definitief) Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Bedrijfsonderdelen 4 2.3 Factoren die het energieverbruik beïnvloeden 4 3.

Nadere informatie

INFO en PRIJZEN Treeport Services B.V.

INFO en PRIJZEN Treeport Services B.V. INFO en PRIJZEN Treeport Services B.V. Contactgegevens Mail info@treeportservices.com Telefoon 076 762 00 66 Fax 076-762 0130 Openingstijden 8:00 18:00 ma-vrij Kantoor Versie 6 14012013 Inhoud Contactgegevens...

Nadere informatie

KETENANALYSE DIESELVERBRUIK SCOPE 3 EMISSIE

KETENANALYSE DIESELVERBRUIK SCOPE 3 EMISSIE KETENANALYSE DIESELVERBRUIK SCOPE 3 EMISSIE Erp, december 2014 Opgesteld door: R. Kanner (intern) A. Heerkens (extern) Geaccordeerd door: B. Kerkhof Namens de directie INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1.1 Scope

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Gaasbakken

Gebruiksaanwijzing Gaasbakken Gebruiksaanwijzing Gaasbakken Augustus 2013 001_NL Gebruiksvoorschrift F1 F2 F3 Er bestaan drie uitvoeringen gaasbakken. De 4983 heeft een verhoogde bodem. De 4980 en de 4984 hebben een verstevigde bodem

Nadere informatie

Ketenanalyse grasmaaien

Ketenanalyse grasmaaien Ketenanalyse grasmaaien Criteria Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 3.0 Opgesteld door Paul Bremmer en Marco Vermeulen Opgesteld op 05-04-2017 Inhoudsopgave 1 INLEIDING EN VERANTWOORDING... 3 2

Nadere informatie

Meest materiële emissies (2014)

Meest materiële emissies (2014) Meest materiële emissies (2014) 1 Versie Datum Wijzigingen 1.0 2 november 2015 Vrijgave voor publicatie 0.1 26 oktober 2015 Initiële versie Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Doelstellingen... 3 2. Uitgangspunten...

Nadere informatie

In de levensmiddelenbranche is een goed

In de levensmiddelenbranche is een goed Deze casusopdracht gaat over de VersFustPool, dit is een logistiek samenwerkingsverband in de bedrijfskolom van versproducten. In informatiebron 1 staan gegevens over fusten, zoals afmetingen, gewicht

Nadere informatie

Hoe lang is een optimale voedselketen?

Hoe lang is een optimale voedselketen? Hoe lang is een optimale voedselketen? Zo lang als nodig 29 november 2016, Joost Snels Lengte optimale voedselketen? 2 Lengte optimale voedselketen? = KORT? Primaire productie Be- en verwerken Transport

Nadere informatie

Deze lijst omvat alle Logistieke Hulpmiddelen. Deze lijst bevat verschillende categorieën die hierna worden toegelicht.

Deze lijst omvat alle Logistieke Hulpmiddelen. Deze lijst bevat verschillende categorieën die hierna worden toegelicht. Lijst Logistieke Hulpmiddelen 2013 Versie: 11-12-2012 Deze lijst omvat alle Logistieke Hulpmiddelen. Deze lijst bevat verschillende categorieën die hierna worden toegelicht. De afbakening van de Lijst

Nadere informatie

Business case afnemer CBG Virtual Pipeline Ten behoeve van Virtual Pipeline concept Ameland Flexigas

Business case afnemer CBG Virtual Pipeline Ten behoeve van Virtual Pipeline concept Ameland Flexigas Business case afnemer CBG Virtual Pipeline Ten behoeve van Virtual Pipeline concept Ameland Flexigas Februari 204 Rapport R-0022-03 Eilandstraat 3 335AB Papendrecht kamst@cleanmiles.eu www.cleanmiles.eu

Nadere informatie

Handleiding verpakkingenbelasting in de sierteelt aangifte voor 2011/2012

Handleiding verpakkingenbelasting in de sierteelt aangifte voor 2011/2012 Informatie voor februari 2012 Pag 1 bedrijven binnen de sierteeltsector Handleiding verpakkingenbelasting in de sierteelt aangifte voor 2011/2012 Maatwerkafspraken bloemen en planten FloraHolland heeft

Nadere informatie

Model Stedelijke Distributie voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars. Beschrijving & case

Model Stedelijke Distributie voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars. Beschrijving & case voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars Beschrijving & case 18 mei 2011 Inhoud Inhoud beschrijving Model Stedelijke Distributie Kern van de tool Aanpak Mensen & middelen Resultaat Case beschrijving

Nadere informatie

CASE STUDY Dé basis voor intensieve distributie

CASE STUDY Dé basis voor intensieve distributie CASE STUDY Dé basis voor intensieve distributie worden door Aldipress retourgenomen. De uitdaging Aldipress is een distributeur die voor uitgevers en retailers de distributie en marketingondersteuning

Nadere informatie

Lijst Logistieke Hulpmiddelen 2013

Lijst Logistieke Hulpmiddelen 2013 Lijst Logistieke Hulpmiddelen 2013 Versie: 21-12-2012 Deze lijst omvat alle Logistieke Hulpmiddelen. Deze lijst bevat verschillende categorieën die hierna worden toegelicht. De afbakening van de lijst

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven

Sector- en keteninitiatieven Sector- en keteninitiatieven Conform 1.D.1, 1.D.2 en 3.D.1 Onderzoek naar initiatieven en toelichting op de actieve deelname aan het initiatief van Van der Pols Pernis Machineverhuur B.V. Auteur(s): Dhr.

Nadere informatie

UITZONDERLIJK VERVOER. Stijn De Sutter 12/03/2014 ANTWERPEN

UITZONDERLIJK VERVOER. Stijn De Sutter 12/03/2014 ANTWERPEN UITZONDERLIJK VERVOER Stijn De Sutter 12/03/2014 ANTWERPEN VOORSTELLING Vlaamse Overheid Departement Mobiliteit en Openbare Werken Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) Afdeling Expertise Verkeer en Telematica

Nadere informatie

Energie beoordelingsverslag 2015 20 januari 2016 (definitief)

Energie beoordelingsverslag 2015 20 januari 2016 (definitief) Energie beoordelingsverslag 2015 20 januari 2016 (definitief) Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Bedrijfsonderdelen 4 2.3 Factoren die het energieverbruik beïnvloeden 4 3.

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 12 ketenanalyse afvalverwijdering BESIX - OVT Utrecht

Voortgangsrapportage 12 ketenanalyse afvalverwijdering BESIX - OVT Utrecht afvalverwijdering BESIX - OVT Utrecht BESIX Nederland Branch 17 februari 2017 DEFINITIEVE rapportage 1 - Documenttitel afvalverwijdering BESIX OVT Utrecht Verkorte documenttitel Voortgangsrapportage Status

Nadere informatie

Mobiliteitscentrum Glastuinbouw

Mobiliteitscentrum Glastuinbouw Mobiliteitscentrum Glastuinbouw Eindrapport project Scholingsconsulenten Glastuinbouw 2010 René Scholte 7 februari 2011 Inhoud 1. Aanleiding 3 2. Doel 3 3. Aanpak 3 Werkzoekenden Bedrijven Scholen Brancheorganisaties

Nadere informatie

De Uitvoeringsregeling belastingen op milieugrondslag wordt als volgt gewijzigd:

De Uitvoeringsregeling belastingen op milieugrondslag wordt als volgt gewijzigd: ( ) Artikel XIV De Uitvoeringsregeling belastingen op milieugrondslag wordt als volgt gewijzigd: A. Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd: 1. In het eerste lid wordt 71, tweede en derde lid, en 92, tweede

Nadere informatie

Beknopte informatie compleet basispakket 35 uur nascholing van De Nieuwe Rijder

Beknopte informatie compleet basispakket 35 uur nascholing van De Nieuwe Rijder Beknopte informatie compleet basispakket 35 uur nascholing van De Nieuwe Rijder De Nieuwe Rijder biedt een compleet en betaalbaar basispakket voor de nascholing van uw beroepschauffeurs. Daarmee kan de

Nadere informatie

P.M.E. Persenaire Mobile Efficiency Tel. +31(0)570-59 0296 fax +31(0)570-590748 mob. +31(0)6-55301045

P.M.E. Persenaire Mobile Efficiency Tel. +31(0)570-59 0296 fax +31(0)570-590748 mob. +31(0)6-55301045 P.M.E. Persenaire Mobile Efficiency Tel. +31(0)570-59 0296 fax +31(0)570-590748 mob. +31(0)6-55301045 email, persenaire@home.nl - website, www.pme.nl 1 INHOUD Pagina 1. Oorsprong fabriek 3 2. Geleverde

Nadere informatie

Energie Management Programma A&M Recycling

Energie Management Programma A&M Recycling Energie Management Programma A&M Recycling Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 2.2 Scope 1 4 2.3 Scope 2 4 3. Plan van Aanpak 5 3.1 Maatregelen voor behalen

Nadere informatie

COMPACT. MP Packaging De Run 5116-A 5503 LV Veldhoven Nederland T F E

COMPACT. MP Packaging De Run 5116-A 5503 LV Veldhoven Nederland T F E COMPACT economisch modulair systeem makkelijk laden/lossen A F N E E M B A R E W A N D E N www.mppackaging.eu 8 0 0 x 1 2 0 0 m m a l l e g e w i c h t e n e x p a l l e t MP Packaging De Run 5116-A 5503

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

: Periode 31 maart 2012 mei 2013

: Periode 31 maart 2012 mei 2013 Eindrapportage praktijknetwerk Samen leren anders te snoeien Algemeen Naam aanvrager : Combinatie Mauritz B.V. Relatienummer : 200027099 Mede aanvrager Gemachtigde : Huverba BV : Baltissen Aanvraagnummer

Nadere informatie

CO2-prestatie Gebr. Kloens BV

CO2-prestatie Gebr. Kloens BV CO2-prestatie Gebr. Kloens BV Sector- en keteninitiatieven 2016-2017 Opgesteld d.d.: 05-07-2016 Revisie: 003 Opgesteld door Voor akkoord: Naam: A.L. Hubregtse Naam: Mevr. C.K. Kloens d.d. 05-07-2016 d.d.

Nadere informatie

Wmo-innovatiefonds gemeente Drimmelen

Wmo-innovatiefonds gemeente Drimmelen Wmo-innovatiefonds gemeente Drimmelen BELEIDSREGELS BIJDRAGE VOOR INNOVATIE GEMEENTE DRIMMELEN 2016 Het college van Burgemeester en Wethouders, Gelet op de Algemene subsidieverordening Drimmelen 2007;

Nadere informatie

P.M.E. Persenaire Mobile Efficiency Tel. +31(0)570-59 0296 fax +31(0)570-590748 mob. +31(0)6-55301045

P.M.E. Persenaire Mobile Efficiency Tel. +31(0)570-59 0296 fax +31(0)570-590748 mob. +31(0)6-55301045 P.M.E. Persenaire Mobile Efficiency Tel. +31(0)570-59 0296 fax +31(0)570-590748 mob. +31(0)6-55301045 email, persenaire@home.nl - website, www.pme.nl 1 INHOUD Pagina 1. Oorsprong fabriek 3 2. Geleverde

Nadere informatie

Resultaat Toetsing TNO Lean and Green Awards

Resultaat Toetsing TNO Lean and Green Awards ID Naam Koploper Datum toetsing 174 M. Van Happen Transport BV 2-4-2012 Toetsingscriteria 1. Inhoud en breedte besparingen 2. Nulmeting en meetmethode 3. Haalbaarheid minimaal 20% CO2-besparing na 5 jaar

Nadere informatie

Ketenanalyse Transport

Ketenanalyse Transport 2015 Ketenanalyse Transport Rapportage: KAS 2015 Datum: 21 augustus 2015 Opgesteld door: Rick Arts Versie: 1.2 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Doel... 4 2.1 Data inventarisatie... 4 2.2 Identificeren van partners

Nadere informatie

SAMENVATTING VOORGESCHIEDENIS

SAMENVATTING VOORGESCHIEDENIS Aan de raad, Onderwerp: Digitale informatieborden Voorstel: 1. De huidige 23 analoge evenementeninformatieborden vervangen door 20 digitale informatieborden 2. Geen gebruik maken van sponsoring en commerciële

Nadere informatie

Energiemanagementprogramma HEVO B.V.

Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Opdrachtgever HEVO B.V. Project CO2 prestatieladder Datum 7 december 2010 Referentie 1000110-0154.3.0 Auteur mevrouw ir. C.D. Koolen Niets uit deze uitgave mag zonder

Nadere informatie

Praktijkinstructie Externe transportplanning 3 (CLO12.3/CREBO:50196)

Praktijkinstructie Externe transportplanning 3 (CLO12.3/CREBO:50196) instructie Externe transportplanning 3 (CLO12.3/CREBO:50196) pi.clo12.3.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

Competenties Luuk van Paridon. Analyseren

Competenties Luuk van Paridon. Analyseren Competenties Luuk van Paridon Overzicht waar ik nu sta: Afbeelding 1: Spinnenweb competenties De groene lijn geeft aan welke competenties ik tot nu toe behaald heb (zie Afbeelding 1). De competenties die

Nadere informatie

LIPSS Open ICT ketenplatform voor naadloze informatievoorziening in het logistieke systeem

LIPSS Open ICT ketenplatform voor naadloze informatievoorziening in het logistieke systeem LIPSS Open ICT ketenplatform voor naadloze informatievoorziening in het logistieke systeem Doel en resultaat: Een open internetsysteem, waarbinnen met behulp van business network software verschillende

Nadere informatie

E-MAIL AWARD 2013 : PROCEDURE & CASE FORMAT

E-MAIL AWARD 2013 : PROCEDURE & CASE FORMAT E-MAIL AWARD 2013 : PROCEDURE & CASE FORMAT Leuk en goed dat u een case in wilt dienen. Om de jurering eerlijk, eenvoudig en overzichtelijk te maken, willen we u vragen uw case in te dienen aan de hand

Nadere informatie

CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan

CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan 2015 CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan Goedgekeurd door: H. van Wijk Auteurs: Y. van der Vlies & L. van Wijk Bedrijf: H. van Wijk transport- en Handtekening: aannemersbedrijf & H. van Wijk

Nadere informatie

INSCHATTING VAN DE IMPACT VAN DE KILOMETERHEFFING VOOR VRACHTVERVOER OP DE VOEDINGSINDUSTRIE. Studie in opdracht van Fevia

INSCHATTING VAN DE IMPACT VAN DE KILOMETERHEFFING VOOR VRACHTVERVOER OP DE VOEDINGSINDUSTRIE. Studie in opdracht van Fevia INSCHATTING VAN DE IMPACT VAN DE KILOMETERHEFFING VOOR VRACHTVERVOER OP DE VOEDINGSINDUSTRIE Studie in opdracht van Fevia Inhoudstafel Algemene context transport voeding Enquête voedingsindustrie Directe

Nadere informatie

1 Plan van aanpak. 1.1 Maatregelen Scope 1: - Het nieuwe rijden voor bedrijfs- en leasewagens

1 Plan van aanpak. 1.1 Maatregelen Scope 1: - Het nieuwe rijden voor bedrijfs- en leasewagens Pagina 1 van 5 1 Plan van aanpak Het plan van aanpak beschrijft de maatregelen die in de periode 2012-2015 genomen gaan worden teneinde de reductiedoelstellingen zoals beschreven in Bijlage 0220.1 CO2-

Nadere informatie

Projectplan. Kernregistratie Medewerkers en inowit

Projectplan. Kernregistratie Medewerkers en inowit Projectplan Kernregistratie Medewerkers en inowit Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (Josien Oosterhoff) Veiligheidsregio Haaglanden (Marieke van den Berg) NetAge AG5 28 augustus 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

De normale afzet van Verhoeven, uitgedrukt in ton/km per jaar, is als volgt verdeeld:

De normale afzet van Verhoeven, uitgedrukt in ton/km per jaar, is als volgt verdeeld: MA1 Oefententamen 3 Opgave 1 Verhoeven bv is een middelgrote transportonderneming die vrachten vervoert binnen Nederland voor diverse klanten. De onderneming heeft plannen om haar vrachtwagens te vervangen

Nadere informatie

Energie beoordelingsverslag februari 2017

Energie beoordelingsverslag februari 2017 Energie beoordelingsverslag 2016 15 februari 2017 Datum:... Paraaf directie:... Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Bedrijfsonderdelen 4 2.3 Factoren die het energieverbruik

Nadere informatie

Bij deze bieden wij u de resultaten aan van het onderzoek naar de eerste effecten van de decentralisaties in de gemeente Barneveld.

Bij deze bieden wij u de resultaten aan van het onderzoek naar de eerste effecten van de decentralisaties in de gemeente Barneveld. rriercoj Gemeenteraad Barneveld Postbus 63 3770 AB BARNEVELD Barneveld, 27 augustus 2015 f Ons kenmerk: Ö^OOJcfc Behandelend ambtenaar: I.M.T. Spoor Doorkiesnummer: 0342-495 830 Uw brief van: Bijlage(n):

Nadere informatie

Oefencase Gupta Strategists

Oefencase Gupta Strategists Oefencase Gupta Strategists Versie: juli 2012 Inleiding De oefencase in dit document helpt je om te begrijpen wat je van een case-interview kan verwachten. Er zijn zeker verschillende soorten case-interviews,

Nadere informatie

Green-Consultant - info@green-consultant.nl - Tel. 06-51861495 Triodos Bank NL17TRIO0254755585 - KvK 58024565 - BTW nummer NL070503849B01 1

Green-Consultant - info@green-consultant.nl - Tel. 06-51861495 Triodos Bank NL17TRIO0254755585 - KvK 58024565 - BTW nummer NL070503849B01 1 Bestemd voor: Klant t.a.v. de heer GoedOpWeg 27 3331 LA Rommeldam Digitale offerte Nummer: Datum: Betreft: CO 2 -Footprint & CO 2 -Reductie Geldigheid: Baarn, 24-08-2014 Geachte heer Klant, Met veel plezier

Nadere informatie

Checklist. Informatievoorziening. Grote Projecten

Checklist. Informatievoorziening. Grote Projecten Checklist Informatievoorziening Grote Projecten Najaar 2010 Rekenkamercommissie Berkelland, Bronckhorst, Lochem, Montferland 1. Inleiding De uitvoering van grote projecten in Nederland heeft nogal eens

Nadere informatie

CO 2 Energie reductie plan

CO 2 Energie reductie plan Tijssens Electrotechniek B.V. De Boelakkers 25 5591 RA Heeze CO 2 Energie reductie plan 2015 Pagina 1 Inhoud 1. Introductie 3 2. Organisatiegrens 3 3. Reductiedoelstellingen 3 4. Energie en CO 2 -reductie

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder. Ketenanalyse zand. Aspect(en): 4.A.1

CO 2 Prestatieladder. Ketenanalyse zand. Aspect(en): 4.A.1 CO 2 Prestatieladder Ketenanalyse zand Auteur: Dhr. A.J. van Doornmalen Vrijgegeven: Dhr. A.J. van der Heul Aspect(en): 4.A.1 Datum: 04 april 2014 Inhoudsopgave 1.0 Identificatie... 3 2.0 Doelstelling...

Nadere informatie

Transparantie in Transporttarieven. Informatie brochure 2014. Transparantie en inzicht in uw wegtransport tarieven. Dat bieden wij u!

Transparantie in Transporttarieven. Informatie brochure 2014. Transparantie en inzicht in uw wegtransport tarieven. Dat bieden wij u! Transparantie in Transporttarieven Informatie brochure 2014 Transparantie en inzicht in uw wegtransport tarieven. Dat bieden wij u! 2014 Transport Tender 1 Nederland telt ruim 10.000 vervoersbedrijven.

Nadere informatie

multitrailer MCO-PX semi-dieplader Het MCO-PX semi-dieplader programma uitzonderlijk in laadvermogen en manoeuvreerbaarheid

multitrailer MCO-PX semi-dieplader Het MCO-PX semi-dieplader programma uitzonderlijk in laadvermogen en manoeuvreerbaarheid multitrailer MCO-PX semi-dieplader Het MCO-PX semi-dieplader programma uitzonderlijk in laadvermogen en manoeuvreerbaarheid T r e n d s e t t e r s i n T r a i l e r s NOOTEBOOM multitrailer de MCO-PX

Nadere informatie

Kwantitatieve reductiedoelstelling

Kwantitatieve reductiedoelstelling CO 2 Prestatieladder Kwantitatieve reductiedoelstelling Auteur: Dhr. A.J. van Doornmalen Aspect(en): 3.B.1, 3.B.2, 4.B.1, 1.D.1 Vrijgegeven: Dhr. A.J. van der Heul Datum: 18 april 2014 Inhoudsopgave 1.0

Nadere informatie

Energie beoordeling 2015: 1 e half jaar. Versie 08 september 2015

Energie beoordeling 2015: 1 e half jaar. Versie 08 september 2015 Energie beoordeling 2015: 1 e half jaar Versie 08 september 2015 Inhoudsopgave 1 Energie beoordeling... 2 1.1 Inleiding... 2 1.2 Wijzigingen t.o.v. het Energie Management Aktieplan januari 2015... 2 2

Nadere informatie

Voor Vrachtwagen Tuning Boxen Prijzen & Merken zie: Vrachtwagen Tuning Boxen Prijzen & Merken (pdf, 121 kb) Tot 10% minder Verbruik!

Voor Vrachtwagen Tuning Boxen Prijzen & Merken zie: Vrachtwagen Tuning Boxen Prijzen & Merken (pdf, 121 kb) Tot 10% minder Verbruik! Voor Vrachtwagen Tuning Boxen Prijzen & Merken zie: Vrachtwagen Tuning Boxen Prijzen & Merken (pdf, 121 kb) Ook dit is mogelijk! Verbruik reductie bij Vrachtwagen Motoren door een extra besturing apparaat.

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder. Datum : 17 december 2013

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder. Datum : 17 december 2013 Energiemanagement actieplan CO2 prestatieladder 2013 Opgesteld door : J. Out / B. Rodenburg Datum : 17 december 2013 Inleiding Ten behoeve van de certificering conform de CO2 prestatieladder is dit energiemanagement

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 1 november 2014 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Zeeland Seaports

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Zeeland Seaports Algemene Vergadering van Aandeelhouders Zeeland Seaports datum vergadering: 19 december 2014 agendapunt: datum stuk: onderwerp: vennootschapslening ZSP aan WarmCO2 Inleiding Begin 2013 was de continuïteit

Nadere informatie

MEEST GESTELDE VRAGEN RICHTLIJN VAKBEKWAAMHEID Code 95

MEEST GESTELDE VRAGEN RICHTLIJN VAKBEKWAAMHEID Code 95 MEEST GESTELDE VRAGEN RICHTLIJN VAKBEKWAAMHEID Code 95 Wat houdt de Richtlijn in? De Richtlijn Vakbekwaamheid stelt eisen aan de basiskwalificatie voor aankomende beroepschauffeurs en verplicht actieve

Nadere informatie

Onderzoeksopzet De Poort van Limburg gemeente Weert

Onderzoeksopzet De Poort van Limburg gemeente Weert Onderzoeksopzet De Poort van Limburg gemeente Weert Weert, 6 september 2011. Rekenkamer Weert Inhoudsopgave 1. Achtergrond en aanleiding 2. Centrale vraagstelling 3. De wijze van onderzoek 4. Deelvragen

Nadere informatie

VLAKKE OPLEGGER. Driving innovation VEILIGHEID KWALITEIT INNOVATIE. Broshuis B.V. Industrieweg AD, Kampen.

VLAKKE OPLEGGER. Driving innovation VEILIGHEID KWALITEIT INNOVATIE. Broshuis B.V. Industrieweg AD, Kampen. VLAKKE OPLEGGER Driving innovation Broshuis B.V. Industrieweg 22 8263 AD, Kampen www.broshuis.com VEILIGHEID KWALITEIT INNOVATIE Even voorstellen INHOUD 3-assige vlakke oplegger 4-assige vlakke oplegger

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein INFORMATIEPAKKET voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Maart 2014 Blad 2 Blad 3 Algemene informatie Deze informatie

Nadere informatie

Toelichting format projectplan

Toelichting format projectplan Toelichting format projectplan Algemeen Alle projecten die vallen onder het EFMZV leggen wij voor aan een adviescommissie. Deze commissie gaat de projecten rangschikken op basis van een aantal beoordelingscriteria.

Nadere informatie

HET BOCHTIGE PARCOURS NAAR DE NACATRANS REKENTOOL. Gunther Storme, Projectleider VIL

HET BOCHTIGE PARCOURS NAAR DE NACATRANS REKENTOOL. Gunther Storme, Projectleider VIL HET BOCHTIGE PARCOURS NAAR DE NACATRANS REKENTOOL Gunther Storme, Projectleider VIL Uitgangspunt Laagdrempelige tool die transportbedrijven toelaat om de brutomarge van een transportopdracht te berekenen

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 10 ketenanalyse afvalverwijdering BESIX - OVT Utrecht

Voortgangsrapportage 10 ketenanalyse afvalverwijdering BESIX - OVT Utrecht afvalverwijdering BESIX - OVT Utrecht BESIX Nederland Branch 29 januari 2016 DEFINITIEVE rapportage 1 - Documenttitel afvalverwijdering BESIX OVT Utrecht Verkorte documenttitel Voortgangsrapportage Status

Nadere informatie

Management review CO2-reductiesysteem

Management review CO2-reductiesysteem -Prestatieladder Management review CO2-reductiesysteem Van der nde Beheermaatschappij B.V. Rapportage juli 2014 (referentiejaar = 2010) Opgesteld door: Akkoord: I. Bangma O. Van der nde -Prestatieladder

Nadere informatie

CO2 reductiedoelstellingen niveau 5

CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 19 november 2014 J. van der Meer. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0

Nadere informatie

Meldpunt Verpakkingenmei tot en met oktober 2015

Meldpunt Verpakkingenmei tot en met oktober 2015 Meldpunt Verpakkingenmei tot en met oktober 2015 Conclusies (o.b.v. halfjaarrapportage opgesteld door Milieu Centraal) 23 november 2015 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 FUNCTIES EN DOELEN VAN HET MELDPUNT

Nadere informatie