Elk zijn eigen dossier en toch e e n dossier. Welke toekomst voor het EMD?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Elk zijn eigen dossier en toch e e n dossier. Welke toekomst voor het EMD?"

Transcriptie

1 Elk zijn eigen dossier en toch e e n dossier DISCUSSIEDOCUMENT Welke toekomst voor het EMD? Prof. em. dr. Jan Van Damme

2 COPYRIGHT: alles van deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt onder voorwaarde van bronvermelding. gratis downloaden via NUR: 807 ISBN-nummer:

3 1 Inhoudsopgave (kort) 1 Inhoudsopgave (kort) Inhoud via een reeks stellingen Inhoudsopgave (uitgebreid) Inleiding Hoe wordt de privacy geregeld? Structuur in het EMD Computer storend of ondersteunend element tijdens het patiënt-contact Parameters Nut gebruik trefwoorden Nut gestructureerd registreren: medicatiebewaking Nut gestructureerd registreren: parameters Nut gestructureerd registreren: herschikken gegevens Labeling: enkele voorafgaande bedenkingen Labeling criteria (discussie-voorstel 2014) Naar een nieuw paradigma Labeling stappenplan En de patiënt in dit alles? Medidoc is niet de wetenschap! BIJLAGES

4 2 Inhoud via een reeks stellingen Een deel van deze stellingen stonden al in het boek De patiënt, de huisarts en zijn dossier Jan Van Damme, Herman Nys en Tim Van Damme. ISBN Ongelukkig genoeg blijven de meeste stellingen ook vandaag meer dan een decennium later nog steeds meer dan actueel. Een hele reeks stellingen werden er nog aan toegevoegd. De meeste van deze stellingen werden verder uitgewerkt al besproken in het boek Het digitaal papieren dossier overstijgen Jan Van Damme ISBN Wanneer uitgebreid besproken wordt hier naar deze gegevens verwezen via in de eerste kolom, inclusief het hoofdstuk. Sommige van deze stellingen worden in dit boek verder ontwikkeld met directe toegang via klikken in deze tabel op verdere informatie. Er zijn er ook een reeks nieuwe stellingen aan toegevoegd, herkenbaar aan 2.1 Algemeen in de laatste kolom verdere informatie o.a. op 1. Eén van de grootste struikelblokken om op grote schaal tot een volwaardig dossier te komen ligt in het feit dat men de illusie hoog houdt dat er over de basisbegrippen van dossier en dossierregistratie een brede consensus bestaat. Toch bestaat er zelfs niet eens een duidelijk afgelijnde volledige lijst van de essentiële elementen en laat staan van hun inhoud. basisstructuur van de gegevens: primaire ordening actueel belang van de gegevens: secundaire ordening basisstructuur inhoudelijke gegevens: tertiaire ordening 2. Het doel / voordeel van de registratie in het dossier van de patiënt ligt bijna volledig in de toekomst. Wanneer men de patiënt terugziet of over de patiënt overlegt ondervindt men het voordeel van een goede registratie in het verleden. Enkel de mogelijkheid het voorschrift automatisch te produceren uit de computer is een direct voordeel tijdens het patiëntcontact. Zelfs de onmiddellijke bewaking van gegevens (o.a. medicatiebewaking) tijdens het invoeren of evaluaties bij openen van dossier steunt volledig op vroeger correct ingevoerde gegevens. zie hoofdstuk 3. Kaarten op tafel 9. Administratieve ondersteuning: voorschrift maken Analyse van de gegevens: op niveau van de patiënt 17. Medidoc: medicatiebewaking onmiddellijke ondersteuning 3. Men kan maar een volgehouden goede registratie krijgen als de persoon die de eerste registratie doet daar zelf ook rechtstreeks voordeel van kan ondervinden. Dit voordeel kan op veel verschillende vlakken liggen: bv. medicaties goed invullen in het elektronisch dossier laat toe steeds van daaruit onmiddellijk correcte voorschriften aan te maken, voorschriften via de computer aanmaken laat toe een medicatiebewaking en een overzicht te krijgen op de volledige medicatiehistoriek, goed orde houden in het dossier laat toe veel sneller en beter een correcte verwijsbrief te schrijven of formulieren automatisch in te vullen. De voordelen kunnen ook van heel andere aard zijn: bv. als assistent goed aangeschreven staan bij de supervisor omdat men zijn dossiers goed invult. Het omgekeerde kan dit evenzeer illustreren: bv. in een groepspraktijk is het dossier een van de 4

5 belangrijkste middelen waarmee men al dan niet gewenst de medische competentie van de collega s vaststelt. Het kan voor een arts veiliger zijn het verwijt te krijgen zijn dossiers niet goed in te vullen dan via het dossier beoordeeld te worden. zie hoofdstuk 4.1. Katz 4.2. Verwijsbrief beeldvorming 9. Administratieve ondersteuning: voorschrift maken 10.1 Planning: invoeren van gegevens in de planning 17. Medidoc: medicatiebewaking Medidoc: protocol gestuurde schermen nut gebruik trefwoorden medicatiebewaking nut gebruik parameters in formulieren medicatiebewaking en wetenschap nut gebruik parameters in protocol gestuurde schermen 4. De zekerheid over de kwaliteit van de gegevens, bedoeld voor uitvoer naar een of andere overheid of voor wetenschappelijk onderzoek, blijft ook bij elektronische registratie een moeilijk punt. Het automatisch invoeren van gegevens (bv. laboratoriumuitslagen) is hierbij een sterke troef. Daarnaast bestaat de belangrijkste mogelijkheid om deze kwaliteit te verbeteren in het rechtstreekse voordeel van de primaire registrator. Of dit een voldoende garantie biedt kan men echter niet zomaar uitmaken. Het heeft echter geen zin normen van verzamelen van gegevens op te stellen, wanneer aan de basisregistratie onvoldoende aandacht gegeven wordt. zie hoofdstuk het digitaal papieren dossier: fictie realiteit of verre toekomst 5. Een goed gebruik van het elektronisch dossier kan verschillende aspecten van kostenbeheersing in de gezondheidszorg in belangrijke mate te ondersteunen (bv. handelen volgens protocollen, aanbieden van goedkoopste medicatie bij voorschrijven, vlot datum en inhoud van laatste technisch onderzoek of laboonderzoek terugvinden, integreren van deze gegevens in verwijsbrieven, enz.). zie hoofdstuk 9. Administratieve ondersteuning: voorschrift maken 9. Administratieve ondersteuning: labo-gegevens Protocol gestuurd scherm 2.2 In de consultatieplaats voorschrift VOS - varianten monitoring bij voorschrift monitoring tijdens inname 6. Een goed elektronisch dossier moet in de eerste plaats vertrekken van de behoeften van de arts in zijn contact met de patiënt, of anders uitgedrukt moet rechtstreeks ten dienste staan van de zorgverlening aan de patiënt. De implementatie van andere doelstellingen, zoals registratie van gegevens ten behoeve van een of andere overheid, van epidemiologisch onderzoek of andere vormen van wetenschappelijk onderzoek, kunnen enkel gegeneraliseerd worden, zo deze (bijna) geen extra registratie-inspanning vergen. zie hoofdstuk 11. Medische ondersteuning 17. Medicatiebewaking Protocol gestuurde schermen zorg centraal registratie tijdens contact 7. Er moeten meer initiatieven komen om de arts te ondersteunen in zijn registratie De onmiddellijke voordelen van een goed gestructureerde registratie moeten duidelijker geprofileerd worden zowel algemeen (hoe kan een EMD de zorg 5

6 ondersteunen?) als specifiek (in welke mate kan dit EMD hiertoe bijdragen?) 8. In het papieren dossier kunnen de gegevens maar op één manier voorgesteld worden, namelijk zoals ze ingevoerd werden. Mits goede basisordening van de gegevens kan het computerdossier de gegevens onmiddellijk op veel verschillende manieren voorstellen. Dit betekent een reële ondersteuning tijdens het patiëntcontact. Ordenen en de mogelijkheden van herordenen van de gegevens leveren een belangrijke bijdrage aan het verhogen van inzicht. zie hoofdstuk 7.1. POMR tertiaire ordening: inhoud weergave gegevens herschikken van de gegevens overzicht parameters SumEHR 9. Men beseft te weinig dat de aandacht voor de lay-out van formulieren een zeer groot obstakel is in goede registratie en volledig overbodig bij elektronisch gestructureerde communicatie. lay-out formulieren 10. Hoe meer gegevens beschikbaar, hoe minder inzichtelijk. Dit geldt zowel voor het dossier in zijn geheel als voor elk van de verschillende onderdelen. A fortiori wordt dit problematisch wanneer men het over een virtueel dossier heeft op één of meerdere centrale servers bereikbaar via internet. Deze stelling staat in scherp contrast met het gevoel hoe meer informatie hoe beter geïnformeerd. zie hoofdstuk 6.3. Gestructureerd registreren: actief/antecedent/archief actueel belang van de gegevens: secundaire ordening overvloed gegevens in niet-geadresseerde communicatie 11. Zowel het valideren als het ordenen en herordenen van de gegevens zijn belangrijke verantwoordelijkheden van de arts-dossierbeheerder. Deze essentiële taak wordt nog veel belangrijker en complexer bij het automatisch leveren van gegevens aan een centraal dossier, dat via internet bereikbaar is. Er zijn voor het ogenblik geen afspraken over de taak van de dossierbeheerder in dit virtueel dossier. Voor zover mij bekend is bestaat het begrip arts-dossierbeheerder zelfs niet echt in deze context. zie hoofdstuk 6.3. Gestructureerd registreren: actief/antecedent/archief 17. Toekomst SumEHR 12. De gegevens, die niet tijdens het patiëntcontact verzameld worden, zoals gegevens van beeldvorming, laboratorium, specialisten en ziekenhuisopnames, moeten (semi-)automatisch elektronisch ingevoerd worden. De diepte van integratie van deze gegevens in het dossier is bepalend voor de verdere mogelijkheden van het dossier maar dit is grotendeels afhankelijk van het al dan niet voldoende gestructureerd zijn van deze gegevens. Voorlopig is dit behalve voor de labo-uitslagen ongeveer onbestaande. niet-gestructureerd verslag 13. De mogelijkheden van een moderne gezondheidszorg worden erg beperkt door het gebrek aan overleg over de essentiële structuurelementen in de dossiers van 2 e en 3 e lijn. Dit maakt elke efficiënte gestructureerde uitwisseling van patiëntgegevens onmogelijk. Deze discussie bestaat voor het ogenblik enkel zeer beperkt op administratief niveau, wat enkel toelaat vrije tekst te communiceren. niet-gestructureerd verslag 6

7 2.3 Ondersteuning, gegevensbanken en protocollen 14. De structuur van de registratie is alles bepalend voor alle verdere mogelijkheden. Dit voor veel artsen afschrikwekkend woord is niets anders dan het juiste woord op de juiste plaats, ook in de papieren registratie. Het is geen alles of niets gebeuren maar hoe betere structuur hoe meer mogelijkheden van ondersteuning. zie hoofdstuk 4.4. Het digitaal papieren dossier: 12/ Gestructureerd registreren: het juiste woord op de juiste plaats basisstructuur in het EMD 15. Gestructureerd registeren wordt frequent gelijk gesteld met gecodeerd registeren. Dit is een redenering die vertrekt van de computer. In de consultatieplaats moet men vertrekken van het menselijk gebeuren van het patiëntcontact. In eerste instantie moet de registratie begrepen worden door de arts; dat de computer in achtergrond hier codes aan toevoegt is geen enkele meerwaarde voor de arts behalve wanneer hier een onmiddellijke ondersteuning van de consultatie aan gekoppeld is. zie hoofdstuk 6.4. Trefwoordenlijsten 16. Een manier om gestructureerd gegevens van anamnese en klinisch onderzoek te registreren / verzamelen is het gebruik van parameters. Ook hier gaan de mogelijkheden van ondersteuning van een opsomming (vergelijkbaar met de mogelijkheden van het papieren dossier) tot een meer dynamische opsomming (welke opsomming van parameters wordt afhankelijk gemaakt van de context) met opvolgen van timing (wanneer moet een gegeven opnieuw bevraagd / onderzocht worden). zie hoofdstuk 6.5. Parameters Medidoc: protocol gestuurde schermen parameters parameters waardeloos tenzij protocol gestuurde schermen 17. De manier van contact nemen met de gegevens in de consultatieplaats: de verschillende manieren van weergave van de gegevens / herordenen van de gegevens kunnen aanzet zijn tot boeiende medische ondersteuning. Eenmalig de selectiecriteria vastleggen onmiddellijk herordenen via één klik kan gedachtegang ondersteunen. journaal POMR-journaal parameter overzichten 18. De ondersteuning van de consultatie door de computer mag niet beperkt blijven tot administratieve ondersteuning maar kan op veel verschillende vlakken de medische inhoud van de consultatie-activiteiten van de arts stimuleren en ondersteunen. zie hoofdstuk 11. Medische ondersteuning 17. Medidoc: medicatiebewaking 18. Medidoc: protocol gestuurde schermen primaire doelstelling dossier administratieve ondersteuning: woonverband administratieve ondersteuning: sjabloon beeldvorming administratieve ondersteuning: hulpbehoevend formulier administratieve ondersteuning: zorgteam/patiënt medische ondersteuning: sjabloon beeldvorming medische ondersteuning: nut gebruik trefwoorden medische ondersteuning: medicatiebewaking 7

8 19. Via automatische en specifieke selectie van gegevens (zowel op scherm als in briefwisseling) kan men ook rekening houden met aanbevelingen, wat een onmiddellijk medische meerwaarde creëert. cave-selectie in sjabloon selectief gegevens in protocol gestuurd scherm 20. Het verzamelen van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek of op vraag van de overheid heeft weinig of geen betekenis in de onmiddellijke ondersteuning van het consultatiegebeuren of de registratie ervan. zie hoofdstuk 15. Analyse van gegevens 21. Men moet de aanbevelingen vertalen tot in de kern van het dossiergebruik. Dit is geen eenvoudige opdracht o.a. omdat aanbevelingen zelden doorgedacht zijn tot op het niveau van het patiëntcontact, het dossier en de dossierregistratie. Op scherm naast of pseudo-geïntegreerd in het dossier van de patiënt zal het gebruik van aanbevelingen niet of amper ondersteunen. zie hoofdstuk Medidoc: protocol gestuurde schermen aanbeveling pover gevolgd 22. Het gebruik van specifieke gegevensbanken, interactief met het registratiegebeuren, is onmisbaar bij de verschillende vormen van ondersteuning. zie hoofdstuk 6.4. Gestructureerd registreren: welke trefwoordenlijsten 17.1 Theramid en Theramid-I 23. De discussies over de gebruikte trefwoorden, coderingen en classificaties moeten in eerste instantie bekeken worden vanuit de primaire doelstellingen van de dossierregistratie. De gebruikte termen moeten zoveel mogelijk aansluiten bij het normale taalgebruik van de arts en mogen geen invloed hebben op het diagnosticeren op zich. De gebruiker hoeft nergens gebruik te maken of rechtstreeks geconfronteerd te worden met de codes of classificaties. zie hoofdstuk 6.4. Gestructureerd registreren: welke trefwoordenlijsten 24. Een goede codering / classificatie kan maar één doeleinde volledig dienen. Alle andere toepassingen zullen min of meer mank lopen. Dit is een van de elementen die de keuze van de codes zo moeilijk en controversieel maken. 25. Het is essentieel dat de huisarts algemene maar ook erg gepreciseerde diagnoses (ook al zijn deze door specialist gesteld) kan invoeren. zie hoofdstuk 6.4. Gestructureerd registreren: welke trefwoordenlijsten gepreciseerde diagnoses 26. Een eerste fundamenteel verschil tussen ondersteuning op vraag en interactieve ondersteuning situeert zich in wie het probleem erkent en wie en hoe de vraag geformuleerd wordt: de arts of de computer. zie hoofdstuk 8.1. De dodehoekspiegel op vraag of bewaking op vraag bewaking bewaking niet-interactief bewaking interactief bewaking semi-interactief wetenschap: op vraag of bewaking 27. Tijdens het patiëntcontact moet bij deze ondersteuning vooral zo concreet mogelijk 8

9 wat moet er nu, gebaseerd op wetenschappelijke bronnen, direct beschikbaar zijn. Buiten het patiëntcontact kan de arts de wetenschappelijke onderbouw van de adviezen verder exploreren. zie hoofdstuk 17. Medicatiebewaking 28. De ondersteuning door het EMD kan in belangrijke mate de veiligheid van de patiënt verhogen. medicatiebewaking ondersteuning via protocol gestuurd scherm integratie aanbeveling: dossier-info-parameter selectie gegevens verwijsbrief SumEHR EHR-in monitoring bij het voorschrijven monitoring tijdens inname 29. De waarde van de ondersteuning / bewaking van de medische gegevens neemt heel erg toe wanneer men een getrapte structuur gebruikt: een alles of niets bewaking beantwoordt noch aan wetenschappelijke noch aan klinische realiteit. zie hoofdstuk Medicatiebewaking: Theramid en Theramid-I Medicatiebewaking interactief: algemeen wetenschap: gradaties in bewaking 30. Sinds de computer zowel medische ondersteuning als kwaliteitsbewaking efficiënter kan organiseren, wordt men er vaak mee geconfronteerd dat wetenschappelijke gegevens te weinig precies zijn. Voor het ogenblik moet men frequent een beroep doen op gegevens zoals regelmatig het ionogram controleren, waarbij regelmatig noch ionogram gepreciseerd worden. zie hoofdstuk Een speciale rubriek: planning: monitoring tijdens medicatie-inname Medicatiebewaking: monitoring tijdens protocol gestuurd scherm monitoring tijdens inname 31. Het is ook een enorme geldverspilling dat de wetenschappelijk onderbouwde of consensus gegevens hetzij niet bestaan hetzij onvoldoende nauwkeurig vertaald zijn in bruikbare criteria of protocollen, in de aard van het kalium controleren voor het starten van de behandeling, op dag vijf, na drie maand en nadien om het jaar, tot 3 maand na het stoppen van deze medicatie. zie hoofdstuk Een speciale rubriek: planning: monitoring tijdens medicatie-inname Medicatiebewaking: monitoring tijdens 2.4 Multidisciplinaire benadering protocol gestuurd scherm monitoring tijdens inname 32. Elke soort hulpverlener moet in eigen stijl binnen zijn eigen elektronisch systeem kunnen werken: dit biedt de grootste kans op zorgvuldige registratie en op ondersteuning zowel administratief als zorggericht van de hulpverlener. zie hoofdstuk 4.1. Katz belang ondersteuning 33. Uitwisseling van gegevens moet in eerste instantie ten dienste staan van de verschillende betrokken zorgverleners. Als men kijkt naar de aanpak te velde blijkt deze evidentie ineens al veel minder waarschijnlijk. zie hoofdstuk Bouwstenen en villa s evaluatie en zorgverlening 9

10 34. De nadruk bij het uitwisselen moet vooral gaan naar de gestructureerde gegevens. zie hoofdstuk Parameters hulpbehoevendheid op de computer niet-gestructureerd verslag SumEHR EHR-in 35. Uitwisselen van gestructureerde gegevens (diagnose, medicatie, parameters, enz ) is ook een middel om allerhande automatisch formulieren in te vullen. Mits eenvoudige afspraken mag men alle lay-out discussies voor eeuwig vergeten! lay-out formulieren 36. Om redenen van efficiëntie en voor mij gaat dit over inhoud: teveel gegevens zullen elk inzicht vertroebelen is het uitwisselen van alle gegevens geen goede keuze. zie hoofdstuk Afspraak privacy-gevoeligheid overvloed gegevens SumEHR EHR-in 37. Uitwisselen van de gegevens zal ook de betrokkenheid van alle hulpverleners valoriseren, wat een majeure factor is in de teamzorg. zie hoofdstuk Parameters hulpbehoevendheid op de computer zorgteam en privacy uitwisselen gegevens: hulpbehoevend 38. Er is een fundamenteel onderscheid tussen geadresseerd en niet-geadresseerd uitwisselen van gegevens. zie hoofdstuk Uitwisselen van gegevens Uitwisselen en privacy 2.5 Privacy geadresseerde gegevens niet-geadresseerde gegevens 39. De toegang tot een elektronisch dossier is geen alles of niets gebeuren. Dit betekent dat toegang kan geregeld worden tot één of meerdere specifieke delen (= tot wat heeft men toegang?) maar ook dat men de toegang kan differentiëren naar wat men met die toegang kan doen (= welke soort toegang?). zie hoofdstuk Privacy van gegevens: opt-in versus op-out Privacy van gegevens: toegangstabel Privacy van gegevens: soorten toegang privacy 40. Het is mogelijk een level van privacy toe te kennen aan elk gegeven. Het is essentieel dat dit automatisch dus zonder extra tussenkomst van de arts geregeld wordt op basis van de normale structurering van deze gegevens. zie hoofdstuk Privacy van gegevens: toegangstabel 41. Gegevens van familiale anamnese mogen nooit uitgewisseld worden. tabel privacy privacy: geslacht privacy gezinsleden privacy familiaal binnen één systeem tabel privacy 42. In overleg met de patiënt kan deze automatisch-toegekende privacylevel aangepast worden, zowel in de richting van meer strikte als van minder strikte privacy. Als de 10

11 basistabel van de privacylevels goed gemaakt werd zullen deze aanpassingen uitzonderlijk blijven, wat essentieel is voor de haalbaarheid van het geheel. zie hoofdstuk Privacy: elektronisch dossier hogere level privacy 43. Het komt de veiligheid ten goede als elke toegang tot het elektronisch dossier gelogd wordt. Voor erg belangrijke gegevens of erg privacy-gevoelige delen van het dossier houdt dit dat deze logging steeds naar de dossierbeheerder gecommuniceerd wordt. zie hoofdstuk 13. Privacy van de gegevens hogere level privacy 44. Het beroepsgeheim ten aanzien van de patiënt en de privacy van de patiënt maar ook van de arts moeten gerespecteerd worden. Wat dit betekent in functie van rechtstreeks of onrechtstreeks raadpleegbaar zijn en van wijzigen van gegevens moet zo nauwkeurig mogelijk wettelijk omschreven worden. Zo niet wordt het dossier een lege doos, waar enkel de meest essentiële gegevens in bewaard worden (zoals vaststaande diagnoses, behandelingen, vaccinaties, allergenen) en waarbij de functie als werkinstrument niet meer gerealiseerd wordt of zelfs niet meer volwaardig mogelijk is. zie hoofdstuk 13. Privacy van de gegevens persoonlijke notities 45. De uitwisseling van dossiers of delen ervan tussen verschillende systemen staat hoog op het verlanglijstje van de meeste gebruikers. Hierbij wordt er vaak ten onrechte uitgegaan van de veronderstelling dat wat moet uitgewisseld worden door iedereen gekend en aanvaard is. Men ontwijkt deze discussie door alle gegevens door te geven met dus een grote overvloed aan niet nuttig gegevens. Eerst moet men het eens zijn over de zinnige gegevens en evident moet ook een export/import formaat algemeen afgesproken worden (= hoe moet uitgewisseld worden). zie hoofdstuk 13. Privacy van de gegevens 46. Het grootste probleem in het delen van dossiergegevens op gebied van privacy eigenlijk zou ik hier beter van een ramp spreken zijn allerhande niet gestructureerde verslagen. zie hoofdstuk 13. Privacy van de gegevens Privacy van de gegevens: toegangstabel 2.6 Taak overheid / beroepsvereniging niet-gestructureerd verslag SumEHR 47. De taak van de overheid moet er minstens in bestaan dit uitwisselingsformaat vast te leggen of een bestaand formaat te certifiëren: wat moet in welk formaat uit een dossier kunnen gehaald worden en er in kunnen geïmporteerd worden. 48. Een tweede taak van de overheid is het definiëren van wat met de geëxporteerde gegevens mag / niet mag gebeuren wanneer ze nog persoonsgebonden zijn, misschien ook wanneer ze geanonimiseerd zijn. Men moet persoonsgebonden hier niet alleen begrijpen als gelinkt aan een patiënt maar evenzeer als gelinkt aan een arts. zie hoofdstuk 15. Analyse van de gegevens 49. De toegankelijkheid tot het dossier wat dit aspect betreft is er geen onderscheid 11

12 tussen een dossier dat zich op één plaats bevindt en een virtueel dossier verspreid over een reeks servers moet genormeerd worden: wie mag onder welke voorwaarden toegang hebben en wat mag hij met deze toegang doen. zie hoofdstuk Privacy van de gegevens: toegangstabel 50. De taak van de beroepsverenigingen (of van een andere te creëren instantie) moet zijn het definiëren en het bewaken van kwaliteitsnormen. 51. Het is geen taak van overheid of beroepsverenigingen te normeren hoe de opslag van de gegevens binnen een systeem georganiseerd moet worden. Dit zou immers een heel sterke belemmering vormen op de dynamiek van de verschillende dossiersystemen. Dit is niet in tegenspraak met het bewaken of normeren van een uitwisselingsformaat, dat met uitvoer te maken heeft zowel binnen de context van zorgverlening als binnen deze van kwaliteitsbewaking. structuur intern 52. Voor het ogenblik wordt de structuur in het dossier in belangrijke mate gedicteerd van boven uit vb via de labeling van de EMD s. Dit is al is het maar om redenen van programmeertijd en -geld een belemmering in de eigen ontwikkeling van het dossier op de werkvloer. zie hoofdstuk 16. Labeling 53. De eerste aandacht van de labeling moet naar uitwisseling van gestructureerde gegevens gaan, op administratief gebeid maar vooral ook op medische inhoud. zie hoofdstuk 16. Labeling 54. Men onderschat het probleem van overvloed aan overbodige gegevens. In de labeling moet men een keuze maken deze overvloed niet te communiceren of onder een speciaal statuut te communiceren. zie hoofdstuk Privacy Binnen één praktijk SumEHR overvloed gegevens 55. De huidige evolutie in de labeling ook de pakketten van verpleging en kinesitherapie progressief met dezelfde / vergelijkbare criteria te beoordelen is essentieel in functie van uitwisselen van gegevens. zie hoofdstuk 16. Labeling 56. De beoordeling van gebruiksvriendelijkheid kan maar echt ingevoerd worden wanneer men meetbare en objectieve criteria hiervoor kan formuleren. Voorlopig zijn we daar maar heel pover in geslaagd. zie hoofdstuk 5. Gebruiksvriendelijkheid 16. Labeling 57. In welke mate men de kwaliteit van de registratie via deze weg kan stimuleren en beoordelen is een zeer belangrijke evolutie. 58. Ook de premie voor bezit van een EMD progressief grotendeels vervangen en verder uitbreiden naar een premie voor goed gebruik is een heel zinnige doelstelling. zie hoofdstuk 19. Toekomst 59. Het onderscheid tussen kwaliteit van registratie en kwaliteit van zorg moet 12

13 benadrukt worden. Beiden moeten op een andere manier geëvalueerd worden maar het is duidelijk dat de kwaliteit van de zorg niet kan beoordeeld worden als de kwaliteit van de registratie ondermaats is. zie hoofdstuk Fictie, realiteit of verre toekomst 15. Analyse van de gegevens kwaliteit registratie kwaliteit gegevens 60. Zowel de kwaliteit van de registratie (dit gaat over gestructureerde inhoud) als de kwaliteit van de communicatie moeten progressief een rol spelen in deze nieuwe premie. zie hoofdstuk 19. Toekomst 61. Het is essentieel ook het elektronisch dossier van 2 e en 3 e lijn op zijn minst wat betreft in- en uitvoer van gestructureerde gegevens met dezelfde criteria te testen. zie hoofdstuk Privacy: minimale structuur niet-gestructureerd verslag 62. Men moet dringend de wildgroei van formulieren bekijken als een onderdeel van het elektronisch dossier van de arts en de andere hulpverleners. Voor het ogenblik is dit het meest duidelijke voorbeeld van digitaal papier. Naast de zorgverleners moeten ook de ziekenfondsen moeten in deze discussie betrokken worden. Indien men in die richting de mogelijkheden schept bestaat het heel irritante probleem van lay-out niet meer en zijn wijzigingen aan de formulieren op een veel eenvoudiger manier te integreren in het EMD en met ondersteuning van de registratie. zie hoofdstuk 4.1. Katz 4.2. Verwijsbrief beeldvorming GMDplus Belrai 2.7 En de patiënt in dit verhaal? lay-out formulieren zie hierboven ook 2.3 Ondersteuning die in eerste instantie i.f.v. veiligheid patiënt is zie ook hierboven onder 2.5 Privacy 63. moet de wetgeving in verband met toegang tot de eigen dossiergegevens aangepast worden? Deze wetgeving werd gemaakt op het ogenblik dat er nog geen mogelijkheden van niet-geadresseerde communicatie bestonden. juridische achtergrond 64. moet de wetgeving in verband met toegang tot de eigen dossiergegevens aangepast worden? Hoe liggen de mogelijkheden van aanpassing van de privacytabel om de veiligheid van de patiënt op gebied van toegang tot zijn eigen gegevens te verhogen. 65. ontwikkelen eigen dossier patiënt moet de zelfde spelregels volgen als de andere dossiers: d.w.z. wat betreft de uit te wisselen gegevens moet dit hetzelfde formaat zijn als van alle andere dossiers. 66. voor het ogenblik nemen de ziekenkassen het voortouw in het ontwikkelen van de eigen patiëntdossier. Belangrijke bedenking: ook de ziekenkas moet de privacyspelregels t.a.v. hun eigen leden heel nauwkeurig volgen! 67. technische termen vertalen naar mensentaal is essentieel maar onvoldoende: de achtergrondkennis van de verschillende patiënten is zeer verschillend maar vooral 13

14 het emotionele van de boodschap o.a. in deze context extreem belangrijk moet meegenomen worden. veilige of bedreigende inhoud 68. principieel staat volledige toegang van de patiënt tot alle gegevens voorop. Er moet echter extra aandacht gegeven worden aan de veiligheid van de patiënt: sommige gegevens zeker wanneer zomaar opgehaald uit de niet-geadresseerde gegevens kunnen veel bedreigender overkomen in de beleving van de patiënt dan bedoeld. veilige of bedreigende inhoud 69. principieel staat volledige toegang van de patiënt tot alle gegevens voorop. Er moet echter extra aandacht gegeven worden aan de veiligheid van de patiënt: er moet een oplossing gevonden worden voor de evident wettelijk-niet-toegelaten druk vanuit werkgever, verzekeringsmaatschappijen, enz om over deze gegevens te beschikken. veilige of bedreigende inhoud 70. in principe kan de arts de tussenkomst van een derde persoon vereisen. Voor het ogenblik is het mij echter onduidelijk hoe men in dergelijke elektronisch toegang deze verplichting kan duidelijk maken: niet gestructureerde rapporten en nietgeadresseerde gegevens stellen hier zeer grote problemen. veilige of bedreigende inhoud 71. de kwalificaties van deze derde persoon zijn onvoldoende omschreven. 72. rol van de dossierbeheerder i.f.v. het uitwisselen van gegevens met patiëntdossier moet uitgeklaard worden. invoeren door patiënt 14

15 3 Inhoudsopgave (uitgebreid) 1 Inhoudsopgave (kort) Inhoud via een reeks stellingen Algemeen In de consultatieplaats Ondersteuning, gegevensbanken en protocollen Multidisciplinaire benadering Privacy Taak overheid / beroepsvereniging En de patiënt in dit verhaal? Inhoudsopgave (uitgebreid) Inleiding De zorg gisteren De zorg vandaag De zorg morgen Hoe wordt de privacy geregeld? Geadresseerde gegevens Niet geadresseerde gegevens Privacy tabel Privacy-problemen zelfs binnen één elektronisch dossier Privacy en referentietabel geslacht Privacy en familiale anamnese Privacy en de individuele verantwoordelijkheid Structuur in het EMD Absolute basisordening = 0 e ORDENING Basis structurering = label toekennen aan elk gegeven PRIMAIRE ORDENING e structuur: belang i.f.v. de tijd attribuut actueel belang SECUNDAIRE ORDENING e structuur: criteria ifv mogelijke verzamelingen TERTIAIRE ORDENING Weergave van gegevens Computer storend of ondersteunend element tijdens het patiënt-contact Parameters Parameters moeten uniek zijn

16 9.2 Digitaal papier? Zelfde parameter of toch niet Eén gegeven bevragen per parameter In een digitaal systeem niet nuttig Vermijden dubbel te bevragen Parameters met inhoudelijke problemen Parametersoorten Parameters op zich zijn waardeloos Nut gebruik trefwoorden diagnose medicatie ingrediënten niet-medicamenteuze behandeling parameters protocol gestuurd scherm labo-uitslagen combinatie van trefwoorden Nut gestructureerd registreren: medicatiebewaking Algemene flowchart Hoe gepreciseerd moeten diagnostische trefwoorden zijn? Actueel belang van de gegevens Onderscheid op vraag versus bewaking? Het normale voorschrijven De arts neemt het initiatief Het EMD neemt het initiatief Theramid I neemt het initiatief cave adviseur hoofdstuk IV doping (Vlaanderen / Wallonië) rijvaardigheid verdoving obsoleet uit de handel Theramid I neemt het initiatief om het dossier te analyseren

17 allergeen intolerantie allergeen intolerantie quid hulpstoffen? contra-indicatie zwangerschap lactatie Absolute contra-indicatie? Contra-indicaties Contra-indicatie zwangerschap / borstvoeding interacties monitoring bij voorschrijven (monitoring tijdens inname) Cave: niet-interactief of toch? Nut gestructureerd registreren: parameters Voorbeeld: sjabloon beeldvorming Voorbeeld: formulieren hulpbehoevend Vertalen van de gegevens van een evaluatie Hulpbehoevend in het dossier En de patiënt? Een monstergroot voordeel: LAY-OUT FORMULIER SPEELT GEEN ROL MEER! Conclusie Nut gestructureerd registreren: herschikken gegevens Onmiddellijk tijdens de consultatie Andere types van ondersteuning Als evaluatie door wetenschap of overheid Labeling: enkele voorafgaande bedenkingen Gegevens meerdere malen vermeld nummering bijlage terminologie bijlage referentietabellen Labeling criteria (discussie-voorstel 2014) Algemene criteria Elementaire kenmerken Back-up van de gegevens Beschikbaarheid van de gegevens

18 15.2 Toegang en privacy van de gegevens Toegang tot de gegevens Privacy-level van de gegevens Beheer van administratieve gegevens Identificatie van de patiënt Kenmerken van het dossier / de patiënt Beheer medische gegevens aard en status Verzamelen van gegevens (op niveau van de patiënt) Terminologie en codering Ondersteuning Administratieve ondersteuning Medische ondersteuning Importeren gegevens (op niveau van de patiënt) Verwerking van ontvangen berichten Exporteren gegevens (op niveau van de patiënt) Aanmaak van documenten Exporteren van documenten in de vorm van gestandaardiseerde berichten Exporteren gegevens (op niveau van de praktijk) Legale en medico-legale aspecten Dienstverlening en continuïteit Documentatie voor de gebruikers Technische documentatie Contractuele dienst na verkoop Webservices via ehealth platform Gebruiksvriendelijkheid Mogelijke aanvullingen Nog niet weerhouden criteria Naar een nieuw paradigma Uitwisselen van gegevens Beoordelen van de mogelijke kwaliteit van uitgevoerde gegevens Dossierbeheerder Labeling stappenplan stap 0: de visies rond dossier en uitwisselen van gegevens

19 17.2 stap 1: definieer de technisch noodzakelijke gegevens stap 2: definieer de gegevens rechtstreeks betrokken in de zorg stap 3: hoe goed worden registratiemogelijkheden / aanbevelingen opgevolgd Stap 00: alle andere spelers moeten via zelfde principes geregeld worden En de patiënt in dit alles? Juridische achtergrond Bekeken vanuit de situatie van een centrale server Veiligheid Lezen en / of schrijven Medidoc is niet de wetenschap! De primaire doelstelling van een dossier Medicatiebewaking Bronnen Protocol gestuurde schermen Een besluit? BIJLAGES BIJLAGE 1: voorstel tabel labeling-criteria BIJLAGE 2: terminologie

20 4 Inleiding Sorry, maar om de leesbaarheid van de tekst niet nog complexer te maken wordt meestal de arts als hij en de verpleegster als zij benoemd. Evident klopt dit gelukkig maar al lang niet meer, maar telkens beide geslachten vermelden zou de leesbaarheid helemaal niet ten goede komen. Ten andere in heel grote delen van de tekst wordt vertrokken van de arts terwijl zeker wat betreft de dossierregistratie en de dossiercommunicaties dit even goed vanaf de andere hulpverleners zou kunnen geformuleerd worden. Mijn ervaring in dossierregistratie sinds 1967, in elektronische dossierregistratie progressief sinds 1984 vertrekt natuurlijk concreet van de (huis)artsenpraktijk, maar is ongetwijfeld voor heel wat onderdelen toepasbaar op de registratie door andere hulpverleners. En zelfs de term hulpverleners is regelmatig te beperkend: in eerste instantie wordt zeer frequent ook de patiënt zelf bedoeld maar daarnaast ook allerhande administratieve hulpkrachten, die naar mijn gevoel ten andere gedeeltelijk ten onrechte maar zelden als hulpverlener aanzien worden. Dit document gaat niet echt over de techniciteit, soms worden er hier en daar wel enkele links naar gelegd. Ik beschouw de techniciteit als de fundamenten van een huis: als bewoner ben ik daar niet in geïnteresseerd maar ik realiseer mij wel heel duidelijk dat zonder deze fundamenten de muren zouden barsten en er zelfs helemaal geen bewoonbaar huis zou zijn. Het vertrekpunt van het hele verhaal is het contactmoment arts patiënt, de registratie hiervan en de ondersteuning die men hieruit kan krijgen in eerste instantie i.f.v. de zorg! Een van de kernwoorden waar u tot vervelens toe voortdurend mee zal te maken hebben is gestructureerd. In alle discussies van de laatste 30 jaar worden we er voortdurend mee geconfronteerd dat men die term eigenlijk niet echt begrijpt 1 : structuur is niets anders dan wat we in het dagelijks leven als personen onder elkaar voortdurend gebruiken zonder enig besef van de vele honderdduizenden afspraken 2 die er aan de basis van liggen. In het elektronisch dossier is dit niet anders: als u zelf de gegevens wenst te begrijpen moeten we geen extra structuur aanbrengen, maar als u wenst dat ook het elektronisch dossier meer kan doen dan de gegevens op scherm zetten maar ook deze gegevens begrijpt en dus van daaruit dan ook administratieve en medisch inhoudelijke ondersteuning kan geven moeten we ons aan de spelregels van dit dossier houden en aangezien uitwisselen van gegevens hoog op de agenda staat wordt dit alleen nog maar belangrijker. Het is 1 of om emotionele en psychologische redenen niet wil of niet kan begrijpen 2 Die honderdduizenden is wellicht niet overdreven, maar gelukkig is dit meestal zo ingebouwd in onze cultuur en onze gewoontes dat we daar bijna nooit echt over moeten nadenken. Bv als u in een straat wandelt en u bent aan huisnummer 4 gekomen, dan verwacht u in de meeste situaties dat het nummer 5 er niet naast ligt maar wel aan de overkant van de straat: ook dit is structuur, wellicht gedeeltelijk cultuurgebonden. Nochtans in een wat andere context, bv in de wiskunde volgt 5 wel degelijk op 4! 20

Het EMD landschap: van vandaag naar morgen DISCUSSIEDOCUMENT

Het EMD landschap: van vandaag naar morgen DISCUSSIEDOCUMENT Het EMD landschap: van vandaag naar morgen DISCUSSIEDOCUMENT Prof. em. dr. Jan Van Damme jan.vandamme@med.kuleuven.be COPYRIGHT: alles van deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL I. INLEIDING...1

INHOUDSTAFEL I. INLEIDING...1 INHOUDSTAFEL I. INLEIDING...1 II. ENKELE STELLINGEN...4 A. Algemeen...4 B. In de consultatieplaats...5 C. Ondersteuning, gegevensbanken en protocollen...6 D. Veiligheid...7 E. Taak overheid/beroepsvereniging...7

Nadere informatie

AP6 Delen om samen te werken

AP6 Delen om samen te werken AP6 Delen om samen te werken AP6 Partager afin de Collaborer Basisinformatie + hoe ze te bewaren/toegankelijk te maken 1. Een EPD voor alle zorgberoepen Om gegevens te kunnen delen dient elk zorgberoep

Nadere informatie

M f E o D l I i D O C. a uitgave van de. Medidoc Gebruikersclub 18-19

M f E o D l I i D O C. a uitgave van de. Medidoc Gebruikersclub 18-19 M f E o D l I i D O C a uitgave van de Medidoc Gebruikersclub 2009 18-19 26 Ongevallen en verzekeringen Vanaf versie 6.4 werd het ongevallendossier volledig uitgewerkt. Evident heeft dit medische en administratieve

Nadere informatie

M f E o D l I i D O. Medidoc Gebruikersclub

M f E o D l I i D O. Medidoc Gebruikersclub M f E o D l I i D O a uitgave van de Medidoc Gebruikersclub C 2010 27 34 Parameters aanmaken Recent komt er een beweging op gang om progressief meer parameters te gebruiken, die uitwisselbaar zijn, niet

Nadere informatie

HET GEINFORMATISEERD PATIENTENDOSSIER IN DE RUST- EN VERZORGINGSTEHUIS ET RUSTOORDEN VOOR OUDEREN

HET GEINFORMATISEERD PATIENTENDOSSIER IN DE RUST- EN VERZORGINGSTEHUIS ET RUSTOORDEN VOOR OUDEREN HET GEINFORMATISEERD PATIENTENDOSSIER IN DE RUST- EN VERZORGINGSTEHUIS ET RUSTOORDEN VOOR OUDEREN Een registratiemodel voor verzorgingsgegevens In het belang van de resident in een rust- en verzorgingscentrum,

Nadere informatie

Therapeutische link en geïnformeerde instemming van de patiënt(e).

Therapeutische link en geïnformeerde instemming van de patiënt(e). Pagina 1 van 5 Therapeutische link en geïnformeerde instemming van de patiënt(e). Voor veel online diensten waarbij aan u dossiergegevens beschikbaar gesteld moet er een therapeutische link zijn tussen

Nadere informatie

De e-huisarts : Inleiding. Dr. Hilde Roels Voorzitter Vlaams Artsensyndicaat vzw

De e-huisarts : Inleiding. Dr. Hilde Roels Voorzitter Vlaams Artsensyndicaat vzw De e-huisarts : Inleiding Dr. Hilde Roels Voorzitter Vlaams Artsensyndicaat vzw 2 3 Het ehealth-platform Federale openbare instelling met de missie - om een goed georganiseerde, onderlinge elektronische

Nadere informatie

Het Terminologiebeleid in België Het actieplan e-gezondheid 2013-2018

Het Terminologiebeleid in België Het actieplan e-gezondheid 2013-2018 Het Terminologiebeleid in België Het actieplan e-gezondheid 2013-2018 Arabella D Havé 1 1 2 2 Actieplan e-gezondheid: Informatisering van de gezondheidszorg 2013-2018 Organisatie van een Rondetafelconferentie

Nadere informatie

M f E o D l I i D a O. Medidoc Gebruikersclub C

M f E o D l I i D a O. Medidoc Gebruikersclub C M f E o D l I i D a uitgave O van de Medidoc Gebruikersclub C 2013 53 61 Verwijzing beeldvorming Niet zo heel lang geleden: en nu heeft de minister er voor gezorgd dat we terug aanpassingen moeten doen.

Nadere informatie

M f E o D l I i D a O. uitgave van de Medidoc Gebruikersclub

M f E o D l I i D a O. uitgave van de Medidoc Gebruikersclub M f E o D l I i D a O uitgave van de Medidoc Gebruikersclub C 2010 28 vanaf versie 6.6 35 Opvolgen van antistolling Zorgvuldig opvolgen van antistolling vereist een specifieke verzameling van gegevens

Nadere informatie

Context Informatiestandaarden

Context Informatiestandaarden Context Informatiestandaarden Inleiding Om zorgverleners in staat te stellen om volgens een kwaliteitsstandaard te werken moeten proces, organisatie en ondersteunende middelen daarop aansluiten. Voor ICT-systemen

Nadere informatie

Huisarts, Go for IT. Dr. H.Van Pottelbergh Dr. Leo Geudens

Huisarts, Go for IT. Dr. H.Van Pottelbergh Dr. Leo Geudens Huisarts, Go for IT Dr. H.Van Pottelbergh Dr. Leo Geudens Gezondheidszorg in 2020 Kwaliteit Betaalbaarheid Toegankelijkheid Continuïteit Accent op chronische zorg Integrale (horizontale) zorg Mobiliteit

Nadere informatie

Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers

Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers Auteurs en Redactie PharmaPartners Huisartsenzorg 8 april 2015 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

Dr Karel De Pever Dr Dana Stiens. Huisartsenpraktijk Roosdaal

Dr Karel De Pever Dr Dana Stiens. Huisartsenpraktijk Roosdaal Dr Karel De Pever Dr Dana Stiens Huisartsenpraktijk Roosdaal 2 3 16 Func(es en diensten Vitalink Vaccinnet ehealth basisdiensten Gedeeld Farmaceu(sch Dossier Recip- e MyCareNet Zorgzoeker Hub- Metahub

Nadere informatie

een kort stukje Spoor 1... Bevorderen van de samenwerking en de gegevensdeling tussen eerstelijnsactoren Bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid

een kort stukje Spoor 1... Bevorderen van de samenwerking en de gegevensdeling tussen eerstelijnsactoren Bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid ICT- ondersteuning voor zorgverstrekkers in de eerstelijnsgezondheidszorg een kort stukje Spoor 1... Doelstellingen ü ü ü ü Bevorderen van de samenwerking en de gegevensdeling tussen eerstelijnsactoren

Nadere informatie

Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers

Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers Auteurs en Redactie PharmaPartners Huisartsenzorg 17 juli 2013 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

MyCareNet in uw Apotheek?

MyCareNet in uw Apotheek? MyCareNet in uw Apotheek? Met deze brochure willen we onze klanten informeren over de invoering van MyCareNet MyCareNet in uw apotheek MyCareNet is een initiatief van het NIC (Nationaal Intermutualistisch

Nadere informatie

Hoofdstuk 5:... 50 Het patientendossier als referentiedocument... 50 1. Inleiding... 51 2. Inhoud van het patientendossier... 52

Hoofdstuk 5:... 50 Het patientendossier als referentiedocument... 50 1. Inleiding... 51 2. Inhoud van het patientendossier... 52 Hoofdstuk 5:... 50 Het patientendossier als referentiedocument... 50 1. Inleiding... 51 2. Inhoud van het patientendossier... 52 Officiële versie 2015 - Hoofdstuk 5 49 Hoofdstuk 5: Het patientendossier

Nadere informatie

Vlaams ICT beleid en de toekomstplannen van de Vlaamse overheid met betrekking tot e-health

Vlaams ICT beleid en de toekomstplannen van de Vlaamse overheid met betrekking tot e-health Vlaams ICT beleid en de toekomstplannen van de Vlaamse overheid met betrekking tot e-health Inleiding De maatschappij confronteert ons met nieuwe uitdagingen. Een van de antwoorden is de uitbouw van ICT

Nadere informatie

UiJreksel roadmap 2013-2018. Actualisering Roadmap e- Gezondheid 2013-2018 Ac>epunt 6 Minimaal EPD Sessie 6 01 juni 2015 5/30/15

UiJreksel roadmap 2013-2018. Actualisering Roadmap e- Gezondheid 2013-2018 Ac>epunt 6 Minimaal EPD Sessie 6 01 juni 2015 5/30/15 Actualisering Roadmap e- Gezondheid 2013-2018 Ac>epunt 6 Minimaal EPD Sessie 6 01 juni 2015 UiJreksel roadmap 2013-2018 - - - - - - - - - - - - - Ontwikkelen en systema>sch gebruik van een minimaal EPD

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» SCSZG/15/088 BERAADSLAGING NR 11/088 VAN 18 OKTOBER 2011, GEWIJZIGD OP 9 JUNI 2015, MET BETREKKING TOT DE NOTA BETREFFENDE

Nadere informatie

Symposium 25 jaar Vlaamse gezondheidszorg - 18.03.2006. dr. Geert Top Gezondheidsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap. wat is Vaccinnet?

Symposium 25 jaar Vlaamse gezondheidszorg - 18.03.2006. dr. Geert Top Gezondheidsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap. wat is Vaccinnet? utopie of realiteit voor alle vaccinatoren? Symposium 25 jaar Vlaamse gezondheidszorg - 18.03.2006 dr. Geert Top Gezondheidsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap wat is Vaccinnet? web-based bestelsysteem

Nadere informatie

Elektronisch GMD Beheer in WINDOC. Inhoud

Elektronisch GMD Beheer in WINDOC. Inhoud Elektronisch GMD Beheer in WINDOC. Inhoud GMD Beheer via Mycarenet.... 2 Configuratie voor GMD... 2 Raadplegen van het GMD recht van de patiënt.... 4 Het inschrijven van een GMD.... 6 GMD houderschap overnemen....

Nadere informatie

Toren van Babel & KLINISCHE INFORMATIESYSTEMEN. Netwerkdag Chronische Zorg 21 maart 2015

Toren van Babel & KLINISCHE INFORMATIESYSTEMEN. Netwerkdag Chronische Zorg 21 maart 2015 Toren van Babel & KLINISCHE INFORMATIESYSTEMEN Netwerkdag Chronische Zorg 21 maart 2015 Apr. Lieven Zwaenepoel Brabants Apothekers Forum Vlaams Apothekers Netwerk ICT Ondersteuning voor de 1 ste lijn Wat

Nadere informatie

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker Competentieprofiel maatschappelijk werker OCMW 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Maatschappelijk werker Sociale zaken Sociale dienst B1-B3 2. Context Het OCMW garandeert aan elke

Nadere informatie

Patiëntengegevens delen via Vitalink. Thomas Van Langendonck

Patiëntengegevens delen via Vitalink. Thomas Van Langendonck Patiëntengegevens delen via Vitalink Thomas Van Langendonck Inhoud Wat is Vitalink? Waar staan we nu? Concreet Meebouwen aan Vitalink Wat is Vitalink? Kerngedachte Veilig delen van gegevens die niet 24u/24

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Versie 2.1 INHOUDSTAFEL 1 Context... 3 2 Installatie... 4 3 Gebruik van de toepassing... 9 3.1 Opstarten van de Patient HealthViewer toepassing (na installatie)... 9 3.2 Algemene

Nadere informatie

Naar een transmurale communicatie en gestructureerde samenwerking tussen ziekenhuizen en WZC s. Symposium UZGent 23/09/2016

Naar een transmurale communicatie en gestructureerde samenwerking tussen ziekenhuizen en WZC s. Symposium UZGent 23/09/2016 Naar een transmurale communicatie en gestructureerde samenwerking tussen ziekenhuizen en WZC s Symposium UZGent 23/09/2016 Multidisciplinaire samenwerking ehealthbox binnen het e-health eco-systeem Ziekenhuizen

Nadere informatie

M f E o D l I i D O. Medidoc Gebruikersclub

M f E o D l I i D O. Medidoc Gebruikersclub M f E o D l I i D O a uitgave van de Medidoc Gebruikersclub C 2010 24 31 De patiënt oproepen Sinds de versie 6.5 zijn er nieuwe mogelijkheden om het dossier van de patiënt te vinden / te openen. Even de

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» SCSZG/11/134 BERAADSLAGING NR 11/088 VAN 18 OKTOBER 2011 MET BETREKKING TOT DE NOTA BETREFFENDE DE ELEKTRONISCHE BEWIJSMIDDELEN

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Versie 5.0 25/09/2015 INHOUDSTAFEL 1 Context... 3 2 Installatie... 4 3 Gebruik van de toepassing... 10 3.1 Opstarten van de Patient HealthViewer toepassing (na installatie)... 10

Nadere informatie

Handleiding Webapplicatie Robin

Handleiding Webapplicatie Robin Handleiding Webapplicatie Robin (Versie 05) Inhoudstafel 1. Registratie van uw labo... 2 2. Persoonlijke account aanmaken... 4 3. Inloggen in uw labo account... 7 4. Wijziging labogegevens... 8 5. Inschrijven

Nadere informatie

Agenda MyCareNet Oorsprong en architectuur MyCareNet-diensten ehealth Elektronisch factureren Het facturatieproces Structuur van de bestanden

Agenda MyCareNet Oorsprong en architectuur MyCareNet-diensten ehealth Elektronisch factureren Het facturatieproces Structuur van de bestanden 18 maart 2013 Agenda MyCareNet Oorsprong en architectuur MyCareNet-diensten ehealth Elektronisch factureren Het facturatieproces Structuur van de bestanden Afrekenbestand en weigeringen Procedure voor

Nadere informatie

OKIDO. Organisatie van Kinesitherapeutisch Dossier. Wetenschappelijke Vereniging van Vlaamse Kinesitherapeuten vzw. Website: http://www.wvvk.

OKIDO. Organisatie van Kinesitherapeutisch Dossier. Wetenschappelijke Vereniging van Vlaamse Kinesitherapeuten vzw. Website: http://www.wvvk. OKIDO Organisatie van Kinesitherapeutisch Dossier Wetenschappelijke Vereniging van Vlaamse Kinesitherapeuten vzw Website: http://www.wvvk.be 08/02/2007 OKIDO FOD Volksgezondheid 1 Eerste intermediair verslag:

Nadere informatie

EHEALTHCONSENT: INFORMATIE & HANDLEIDING

EHEALTHCONSENT: INFORMATIE & HANDLEIDING EHEALTHCONSENT: INFORMATIE & HANDLEIDING Samenvatting Deze nota beschrijft hoe je als patiënt je toestemming kan geven of weigeren voor de elektronische uitwisseling van gezondheidsgegevens. EHealthConsent

Nadere informatie

2014 2015 MediBridge ehealth Premium Services Pagina 1

2014 2015 MediBridge ehealth Premium Services Pagina 1 Algemene informatie on demand over de bestaande ehealth basisdiensten en de verschillende diensten met toegevoegde waarde, evenals andere ehealth initiatieven, hun functionaliteit, en hoe deze zich t.o.v.

Nadere informatie

Doe meer met het Elektronisch Medisch Dossier. Dr. Filip Veldeman Microsoft Innovation Center Vlaanderen 21 februari 2013

Doe meer met het Elektronisch Medisch Dossier. Dr. Filip Veldeman Microsoft Innovation Center Vlaanderen 21 februari 2013 Doe meer met het Elektronisch Medisch Dossier Dr. Filip Veldeman Microsoft Innovation Center Vlaanderen 21 februari 2013 Even voorstellen Geneesheer master ICT Innovatie (terra nova) in healthcare, sinds

Nadere informatie

ICT-ondersteuning Eerste Lijn

ICT-ondersteuning Eerste Lijn ICT-ondersteuning Eerste Lijn Doelstellingen We willen de samenwerking en gegevensdeling in de gezondheidszorg aanmoedigen. We focussen op samenwerking en gegevensdeling tussen eerstelijnsactoren, zonder

Nadere informatie

Medicatieschema: voor de patiënt voor de apotheker

Medicatieschema: voor de patiënt voor de apotheker Medicatieschema: voor de patiënt voor de apotheker Aprs. Marleen Haems Marie Vande Putte Lieven Zwaenepoel Jan Herman Geert Heungens Jan Berghmans Etienne Poppe ehealth MyCareNet Enkele begrippen ehealth?

Nadere informatie

Een gebruiksvriendelijk Zorgplan vanuit het HIS Erica Bastiaanssen, maart 2016

Een gebruiksvriendelijk Zorgplan vanuit het HIS Erica Bastiaanssen, maart 2016 Een gebruiksvriendelijk Zorgplan vanuit het HIS Erica Bastiaanssen, maart 2016 Inleiding Vanuit persoonsgerichte zorg maken de huisarts, POH en de patiënt samen afspraken over de zorg, die aansluiten bij

Nadere informatie

Basisstructuur van een elektronisch medisch dossier. Koen Thomeer

Basisstructuur van een elektronisch medisch dossier. Koen Thomeer Basisstructuur van een elektronisch medisch dossier Koen Thomeer Doel presentatie een goed gestructureerd EMD is noodzakelijk om andere ICT-toepassingen mogelijk te maken preventie (selectie populatie

Nadere informatie

HET ELEKTRONISCH MEDISCH DOSSIER

HET ELEKTRONISCH MEDISCH DOSSIER HET ELEKTRONISCH MEDISCH DOSSIER HET ELEKTRONISCH MEDISCH DOSSIER Praktische en juridische knelpunten Draaiboek EMED An Vijverman Antwerpen Cambridge Het elektronisch medisch dossier. Praktische en juridische

Nadere informatie

UZ Leuven: zie bijlage 2 UZ Antwerpen: zie bijlage 3 UZ Brussel: zie bijlage 4

UZ Leuven: zie bijlage 2 UZ Antwerpen: zie bijlage 3 UZ Brussel: zie bijlage 4 Aanmelding voor de functie zeldzame ziekten versie d.d. 02/06/2016 validatie projectgroep d.d. 02/06/2016 goedkeuring begeleidingscomité d.d. 06/06/2016 Situering Deze procedure is gebaseerd op bestaande

Nadere informatie

MEER TIJD. voor uw patiënt

MEER TIJD. voor uw patiënt MEER TIJD voor uw patiënt Het EMD (Elektronisch Medisch Dossier) is uitgegroeid tot een onmisbaar instrument in de huisartsenpraktijk. Het is daarom belangrijk dat u over een programma beschikt dat naadloos

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functienaam: Maatschappelijk assistent handhavingsbeleid Functionele loopbaan: B1-B3

Functiebeschrijving. Functienaam: Maatschappelijk assistent handhavingsbeleid Functionele loopbaan: B1-B3 Functie Functiefamilie: Hulpverlening Functienaam: Maatschappelijk assistent handhavingsbeleid Functionele loopbaan: B1-B3 Departement: Welzijn Afdeling: Sociaal Beleid Aanwervingsvoorwaarden - In het

Nadere informatie

IMPULSFONDS VOOR HET MIGRANTENBELEID

IMPULSFONDS VOOR HET MIGRANTENBELEID IMPULSFONDS VOOR HET MIGRANTENBELEID HANDLEIDING VOOR DE WEBAPPLICATIE Op deze pagina s vindt u de nodige informatie om te werken met de webapplicatie van het Impulsfonds. Wij raden u aan om deze pagina

Nadere informatie

Inspirerende cases. CASE 11 Voxtron bij Medisch Labo Medina

Inspirerende cases. CASE 11 Voxtron bij Medisch Labo Medina Inspirerende s CASE Voxtron bij Medisch Labo Medina Voxtron bij Medisch Labo Medina Medisch Labo Medina, opgericht in 1978, is een medisch diagnostisch laboratorium, actief in de eerstelijns gezondheidszorg.

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling gezondheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling gezondheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling gezondheid SCSZG/12/146 BERAADSLAGING NR 12/047 VAN 19 JUNI 2012 MET BETREKKING TOT DE GEÏNFORMEERDE TOESTEMMING VAN EEN BETROKKENE

Nadere informatie

Privacyreglement Huisartsenpraktijk Kloosterpad

Privacyreglement Huisartsenpraktijk Kloosterpad Privacyreglement Huisartsenpraktijk Kloosterpad Uw persoonsgegevens en privacy in onze huisartsenpraktijk. Algemeen De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) is door de Nederlandse wetgever opgesteld ter

Nadere informatie

wat verwacht de overheid van zorgverstrekkers inzake e-gezondheid

wat verwacht de overheid van zorgverstrekkers inzake e-gezondheid wat verwacht de overheid van zorgverstrekkers inzake e-gezondheid gent 06/06/2015 bvas academy twee en een half jaar geleden actieplan e gezondheid 2013-2018 de opportuniteit van elektronisch informatiebeheer

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Versie 6.0 09/05/2016 INHOUDSTAFEL 1 Context... 3 2 Installatie... 4 3 Gebruik van de toepassing... 10 3.1 Opstarten van de Patient HealthViewer toepassing (na installatie)... 10

Nadere informatie

Elektronisch Patiënten Dossier. 5 oktober 2005. A. Vos L.J. Arendshorst

Elektronisch Patiënten Dossier. 5 oktober 2005. A. Vos L.J. Arendshorst Elektronisch Patiënten Dossier 5 oktober 2005 A. Vos L.J. Arendshorst Inhoud De Gezondheidszorg Het Elektronisch Patiënten Dossier Stellingname Praktijkvoorbeeld Conclusies De gezondheidszorg Overheid

Nadere informatie

Gedeeld Farmaceutisch Dossier. Symposium De E- huisarts 22/03/2014

Gedeeld Farmaceutisch Dossier. Symposium De E- huisarts 22/03/2014 Gedeeld Farmaceutisch Dossier Symposium De E- huisarts 22/03/2014 Lokaal Farmaceutisch dossier Wettelijke : apotheker moet voorgeschreven geneesmiddelen registreren Tenzij de patiënt bezwaar maakt mogen

Nadere informatie

Privacyreglement HAP S. Broens

Privacyreglement HAP S. Broens Privacyreglement HAP S. Broens Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden De medewerkers van HAP S. Broens hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld

Nadere informatie

Het Gedeeld Farmaceutisch Dossier

Het Gedeeld Farmaceutisch Dossier Een nieuwe + voor uw gezondheid Het Gedeeld Farmaceutisch Dossier De apothekers investeren verder in de kwaliteit van de zorg en de veiligheid van de patiënten PERSBERICHT 25 februari 2014 Het Gedeeld

Nadere informatie

Recip-e werking en uitrol november 2016

Recip-e werking en uitrol november 2016 Recip-e werking en uitrol november 2016 Inhoud - Recip-e architectuur en functies - Roll-out status - Problemen ten velde Recip-e perceptie bij de voorschrijvers Feedback door de apothekers - Planning

Nadere informatie

Elektronisch Farmaceutisch Voorschrift Project Recip-e (R/-e) Apr. L. Baert MWS (23/04/2009) Scope van het Recip-e e systeem Elektronisch versturen van elektronische voorschriften van arts naar apotheker

Nadere informatie

De psycholoog in Zuyderland Medisch Centrum. Medische Psychologie

De psycholoog in Zuyderland Medisch Centrum. Medische Psychologie De psycholoog in Zuyderland Medisch Centrum Medische Psychologie In deze folder informeren we u over de manier van werken van de psycholoog, verbonden aan de afdeling Medische psychologie van Zuyderland

Nadere informatie

Starten met het Vitalink medicatieschema

Starten met het Vitalink medicatieschema Starten met het Vitalink medicatieschema ICT-ondersteuner 14 oktober 2015 - Halle 1 Agenda Kennismaking Wat is Vitalink en hoever staan we? Opzet van dit Vitalink Clusters project (met ondersteuning van

Nadere informatie

Vlaamse overheid Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35, bus 10 1030 Brussel

Vlaamse overheid Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35, bus 10 1030 Brussel Evaluatie van beleid en beleidsinstrumenten Protocol tussen de entiteit 1 verantwoordelijk voor de (aansturing van de) evaluatie en (de instelling verantwoordelijk voor) het beleidsinstrument Vlaamse overheid

Nadere informatie

Handleiding Digitaal Aanvraagformulier

Handleiding Digitaal Aanvraagformulier Handleiding Digitaal Aanvraagformulier Deze handleiding wil een summier overzicht geven van de installatieprocedure van het digitaal aanvraagformulier. De handleiding is bedoeld voor de al wat ervaren

Nadere informatie

Uitwisseling labwaarden

Uitwisseling labwaarden Uitwisseling labwaarden Stads-apotheker is spin in het web o patiënt beweegt tussen huisarts en specialist o patiënt beweegt tussen specialist A en specialist B o patiënt beweegt tussen ziekenhuis X en

Nadere informatie

Klachtenbeheer (Intranet)

Klachtenbeheer (Intranet) Klachtenbeheer (Intranet) Versie:1 1/17 1 INLEIDING...3 2 NAVIGATIE VAN DE APPLICATIE...3 3 FRONT-END (OP DE WEBSITE)...4 3.1 Het online melden van klachten... 4 3.2 Mijn meldingen... 5 4 BACK-END...6

Nadere informatie

Team. Tijd. Tools. Eenvoudige, gebruiksvriendelijke en vlotte mobiele planning

Team. Tijd. Tools. Eenvoudige, gebruiksvriendelijke en vlotte mobiele planning Waarom? U beschikt over een onderneming van minstens 5 gebruikers en constateert dat u naast uw administratieve software meer en meer zaken moet bijhouden buiten deze software. biedt een volledig geautomatiseerd

Nadere informatie

VZP in het gezondheidszorglandschap. Zorgcodering i.f.v. transfert

VZP in het gezondheidszorglandschap. Zorgcodering i.f.v. transfert VZP in het gezondheidszorglandschap Zorgcodering i.f.v. transfert K O R T R I J K 1 8 / 2 / 2 0 1 4 Vroegtijdige zorgplanning VZP Is een DENKproces Over de TOEKOMSTIGE (behandelings)keuzen en (behandelings)

Nadere informatie

De kern. van het elektronisch. dossier van de huisarts. J. Van Damme. Academisch Centrum voor Huisartsgeneeskunde

De kern. van het elektronisch. dossier van de huisarts. J. Van Damme. Academisch Centrum voor Huisartsgeneeskunde De kern van het elektronisch dossier van de huisarts J. Van Damme Academisch Centrum voor Huisartsgeneeskunde Dit boekje is een vervolg / update op De patiënt, de huisarts en zijn dossier Jan Van Damme,

Nadere informatie

uw medische gegevens elektronisch delen?

uw medische gegevens elektronisch delen? patiënteninformatie uw medische gegevens elektronisch delen? Dat kan via het LSP Ziekte, blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terecht komen bij een (onbekende) arts, een andere

Nadere informatie

8 Registratie voor een uitnodiging

8 Registratie voor een uitnodiging 8 Registratie voor een uitnodiging Om formeel aan een uitnodiging te kunnen deelnemen, moet u zich daarvoor registreren. Hiertoe dient u uw bedrijfsgegevens in te vullen. Indien u persoonlijk aan een uitnodiging

Nadere informatie

DE MELDCODE IN UW PRAKTIJK

DE MELDCODE IN UW PRAKTIJK DE MELDCODE IN UW PRAKTIJK Een onmisbare handleiding voor eerstelijnspraktijken die de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling gaan implementeren. 4 INTRODUCTIE DE MELDCODE IN UW PRAKTIJK 6 8 12

Nadere informatie

1. Bepalen van de prioriteiten

1. Bepalen van de prioriteiten 1 1. Bepalen van de prioriteiten Bij het bepalen van prioriteiten heeft men aandacht voor: bevestigen en borgen van wat goed gebleken is (= behoud-punten); verbetering van de vastgestelde werkpunten (=

Nadere informatie

Verspreide helpdesks vs centrale helpdesk. op basis van ervaringen spoor 4 helpdesk éénlijn.be

Verspreide helpdesks vs centrale helpdesk. op basis van ervaringen spoor 4 helpdesk éénlijn.be Verspreide helpdesks vs centrale helpdesk op basis van ervaringen spoor 4 helpdesk éénlijn.be Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Algemeen... 3 2.1 Januari 2015... 4 2.2 Februari 2015... 5 2.3 Maart en April

Nadere informatie

Surf naar www.arbeidszorg.be en klik op registratiesysteem en volg de link klik hier voor het registratiesysteem.

Surf naar www.arbeidszorg.be en klik op registratiesysteem en volg de link klik hier voor het registratiesysteem. Inhoudstafel Inloggen... 2 Webadres... 2 Menu... 3 Invoer gegevens... 4 Clienten opzoeken of invoeren... 4 Client invoeren... 4 Client opzoeken... 5 Invoer... 6 Aanpassingen invoeren... 7 Opvolgen en stopzetten...

Nadere informatie

Vitalink. Naam Voornaam. Inhoud. Wat is Vitalink? Waar staan we nu? Meebouwen aan Vitalink

Vitalink. Naam Voornaam. Inhoud. Wat is Vitalink? Waar staan we nu? Meebouwen aan Vitalink Vitalink Naam Voornaam Inhoud Wat is Vitalink? Waar staan we nu? Meebouwen aan Vitalink 1 Wat is Vitalink? Oorsprong Behoefte geuit tijdens de Conferentie Eerstelijnsgezondheidszorg van december 2010 Kerngedachte

Nadere informatie

Verzuimplein 6. Verzuimdossier:

Verzuimplein 6. Verzuimdossier: Verzuimdossier: Melding via de applicatie of vanuit elke andere applicatie door middel van de integratie mogelijkheden van Verzuimplein. Starten zelf in te richten protocol met gekoppelde invulformulieren

Nadere informatie

Installatie Hector en aanvraag ehealth certificaat

Installatie Hector en aanvraag ehealth certificaat Installatie Hector en aanvraag ehealth certificaat Handleiding installatie Hector en aanvraag ehealth certificaat De interactie tussen de verschillende zorgverleners evolueert voortdurend. Ook de communicatie

Nadere informatie

BEVORDERING VAN DE COMMUNICATIE TUSSEN ZORGVERLENERS BETROKKEN BIJ DE ZORG VOOR OUDERE AFHANKELIJKE PERSONEN EINDRAPPORT - PERIODE : 2007

BEVORDERING VAN DE COMMUNICATIE TUSSEN ZORGVERLENERS BETROKKEN BIJ DE ZORG VOOR OUDERE AFHANKELIJKE PERSONEN EINDRAPPORT - PERIODE : 2007 BEVORDERING VAN DE COMMUNICATIE TUSSEN ZORGVERLENERS BETROKKEN BIJ DE ZORG VOOR OUDERE AFHANKELIJKE PERSONEN EINDRAPPORT - PERIODE : 2007 COORDINATEN VAN DE GDT : GDT van de regio: oostende Adres :Hospitaalstraat

Nadere informatie

Charter van gebruiker POD MI

Charter van gebruiker POD MI Charter van gebruiker POD MI Een charter aangaan is meer dan het droogweg meedelen van de werking van een nieuw project. Het is een overeenkomst, een engagement. Het houdt verwachtingen in voor de toekomst.

Nadere informatie

Hyarchis.Net MKB. Hyarchis.Net MKB voor efficiënte ondernemers. Stroomlijn al uw digitale- en papierstromen

Hyarchis.Net MKB. Hyarchis.Net MKB voor efficiënte ondernemers. Stroomlijn al uw digitale- en papierstromen Hyarchis.Net MKB Hyarchis.Net MKB voor efficiënte ondernemers Stroomlijn al uw digitale- en papierstromen Heeft uw bedrijf door alle uitpuilende archiefkasten soms meer weg van een papieropslag? Kunt u

Nadere informatie

Praktijkadvies incidenten melden aan de CMR (inclusief handleiding)

Praktijkadvies incidenten melden aan de CMR (inclusief handleiding) Praktijkadvies incidenten melden aan de CMR (inclusief handleiding) Stichting Patiënt- en Medicatieveiligheid / CMR - juli 2012 Inhoudsopgave: 1. Quickstart - 3-2. Introductie - 5-3. Waarom incidenten

Nadere informatie

STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER)

STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER) STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER) Juni 2004 INLEIDING Voor u ligt een stappenplan dat gebaseerd is op de CBO-richtlijn

Nadere informatie

AFO 495 - Beheer rekeningen

AFO 495 - Beheer rekeningen AFO 495 - Beheer rekeningen 495.1 Inleiding 495.1.1 Algemeen Het aanmaken en versturen van rekeningen is een relatief complex proces dat verloopt in meerdere stappen en waarbij diverse AFO s betrokken

Nadere informatie

Kempische steenweg 293, bus 2 3500 Hasselt Belgium. Euro-Twice N.V. Handleiding: Registratie. van defecte toestellen. www.eurotwice.be ... Versie 1.

Kempische steenweg 293, bus 2 3500 Hasselt Belgium. Euro-Twice N.V. Handleiding: Registratie. van defecte toestellen. www.eurotwice.be ... Versie 1. . Euro-Twice N.V. Kempische steenweg 293, bus 2 3500 Hasselt Belgium Handleiding: Registratie van defecte toestellen op www.eurotwice.be Versie 1.03............................ 0. Inhoud: 1. Inleiding

Nadere informatie

BEVORDERING VAN DE COMMUNICATIE TUSSEN ZORGVERLENERS BETROKKEN BIJ DE ZORG VOOR OUDERE AFHANKELIJKE PERSONEN

BEVORDERING VAN DE COMMUNICATIE TUSSEN ZORGVERLENERS BETROKKEN BIJ DE ZORG VOOR OUDERE AFHANKELIJKE PERSONEN BEVORDERING VAN DE COMMUNICATIE TUSSEN ZORGVERLENERS BETROKKEN BIJ DE ZORG VOOR OUDERE AFHANKELIJKE PERSONEN EINDRAPPORT - PERIODE : 01 JANUARI 2006 TOT 31 OKTOBER 2006 - COORDINATEN VAN DE GDT : GDT van

Nadere informatie

/32/ Infrax en GIPOD: minder hinder op het openbaar domein

/32/ Infrax en GIPOD: minder hinder op het openbaar domein /32/ Infrax en GIPOD: minder hinder op het openbaar domein GIPOD Integratie in het aanlegproces van Infrax Raf Rosseels Infrax Infrax is het enige netbedrijf in Vlaanderen dat vier leidinggebonden nutsvoorzieningen

Nadere informatie

BELTRACE FACTURATIE 1. Samenvattende beschrijving van het proces

BELTRACE FACTURATIE 1. Samenvattende beschrijving van het proces BELTRACE FACTURATIE Onderstaande bespreekt opzoeken facturatie en beheer facturatie van de Sanitracetoepassing, of hoe men kan komen tot de elektronische facturatie. Men start in het hoofdmenu steeds vanuit

Nadere informatie

Anonieme Database. Voor eenvoud en inzicht

Anonieme Database. Voor eenvoud en inzicht Anonieme Database Voor eenvoud en inzicht Achtergrond Anonieme Database In Nederland is het bevolkingsonderzoek Darmkanker van start gegaan. De introductie van dit programma gaat gepaard met het verplicht

Nadere informatie

Agenda. 1. Situering. 2. Regels omtrent derdebetalersregeling. 3. Bewijsstuk = Transparantiewetgeving

Agenda. 1. Situering. 2. Regels omtrent derdebetalersregeling. 3. Bewijsstuk = Transparantiewetgeving Agenda 1. Situering 2. Regels omtrent derdebetalersregeling 3. Bewijsstuk = Transparantiewetgeving 2 Agenda 1. Situering 2. Regels omtrent derdebetalersregeling 3. Bewijsstuk = Transparantiewetgeving 3

Nadere informatie

Ontdek. de nieuwe versie van uw e-banking solution. Pay@Finpost. Grondige actualisering. Nieuwe functionaliteiten. Informatie in realtime

Ontdek. de nieuwe versie van uw e-banking solution. Pay@Finpost. Grondige actualisering. Nieuwe functionaliteiten. Informatie in realtime Pay@Finpost Ontdek de nieuwe versie van uw e-banking solution Grondige actualisering Nieuwe functionaliteiten Informatie in realtime Efficiënter en gebruiksvriendelijker Inhoud 1. De evolutie van de nieuwe

Nadere informatie

Bespreking enquête 2013

Bespreking enquête 2013 Bespreking enquête 2013 - Gestart begin oktober 2013 - Bekendmaking en uitnodiging deelname: o Deels via website www.bcfi.be en www.cbip.be met pop-up o Deels via inlegblaadje Folia van oktober - Enquête

Nadere informatie

Persoonsgegevens, medicijnen en uw privacy

Persoonsgegevens, medicijnen en uw privacy Persoonsgegevens, medicijnen en uw privacy GEGEVENS OVER UZELF EN OVER UW MEDICIJNEN WAT WIL UW APOTHEKER WETEN WIE HEEFT INZAGE IN DE GEGEVENS EN WAARVOOR WAT KUNT U ZELF DOEN EN WAT ZIJN UW RECHTEN REGIONAAL

Nadere informatie

Handleiding Webapplicatie Robin

Handleiding Webapplicatie Robin Handleiding Webapplicatie Robin (Versie 02) Inhoudstafel 1. Registratie van uw labo... 2 2. Persoonlijke account aanmaken... 4 3. Inloggen in uw labo account... 7 4. Wijziging labogegevens... 8 5. Inschrijven

Nadere informatie

Privacyreglement (2015-2016) Huisartsenpraktijk Rozet

Privacyreglement (2015-2016) Huisartsenpraktijk Rozet Privacyreglement (20152016) Huisartsenpraktijk Rozet Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden De medewerkers van Huisartsenpraktijk Rozet hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens

Nadere informatie

LSP en apotheken: uitdagingen en kansen. Tom de Jong tom@nova-pro.nl Product Manager implementatie EMD

LSP en apotheken: uitdagingen en kansen. Tom de Jong tom@nova-pro.nl Product Manager implementatie EMD LSP en apotheken: uitdagingen en kansen Tom de Jong tom@nova-pro.nl Product Manager implementatie EMD Doel van deze bijeenkomst Uitgangspunt: Elektronisch Medicatie Dossier binnen AORTA Open gedachtewisseling

Nadere informatie

Privacy statement voor de gebruiker van de RadiologieNetwerk-Services

Privacy statement voor de gebruiker van de RadiologieNetwerk-Services Privacy statement voor de gebruiker van de RadiologieNetwerk-Services Missie XS2RA B.V. tevens handelend onder de naam RadiologieNetwerk ( RadiologieNetwerk ) heeft als missie om via haar RadiologieNetwerk

Nadere informatie

Het elektronisch dossier van de zorgverlener en de patiënt wordt het belangrijkste instrument om nieuwe medische kennis te verwerven

Het elektronisch dossier van de zorgverlener en de patiënt wordt het belangrijkste instrument om nieuwe medische kennis te verwerven Diagnostics Quality of care EMD als registratie- en kennisinstrument Education development Care for the elderly Nicolas Delvaux, 22 oktober 2015 www.achg.be Het elektronisch dossier van de zorgverlener

Nadere informatie

Ontologie, classificatie, terminologie en codificatie in de Authentieke Bron Geneesmiddelen voor het e-health Platform in België

Ontologie, classificatie, terminologie en codificatie in de Authentieke Bron Geneesmiddelen voor het e-health Platform in België Ontologie, classificatie, terminologie en codificatie in de Authentieke Bron Geneesmiddelen voor het e-health Platform in België Prof. Dr. R. Vander Stichele, IT-Coordinator Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische

Nadere informatie

NAN 2006 Richtlijn 9 Documenten

NAN 2006 Richtlijn 9 Documenten NAN 2006 Richtlijn 9 Documenten Versie: 26 februari 2007 Auteur: KNMP/WINAp Leeswijzer richtlijn 9 Deze richtlijn is een uitwerking van hoofdstuk 9 van de NAN 2006 en gaat over het bewaren en vernietigen

Nadere informatie

BROKIS Zorgcoach BENU Check

BROKIS Zorgcoach BENU Check BROKIS Zorgcoach BENU Check De online tool ter ondersteuning van de farmaceutische zorg in de BENU apotheek Versie 31 maart 2015 1 Inleiding BENU Check De BENU Check is een online tool die gebruikt kan

Nadere informatie

Medisch dossier. 2.2.2 Sociografisch gedeelte, identiteitsblad 20 2.2.3 Statisch medisch gedeelte 21 2.2.4 Behandelingsverslag of ziekteverloop 21

Medisch dossier. 2.2.2 Sociografisch gedeelte, identiteitsblad 20 2.2.3 Statisch medisch gedeelte 21 2.2.4 Behandelingsverslag of ziekteverloop 21 19 Medisch dossier.1 Inleiding 0. Status 0..1 Coderingsrand 0.. Sociografisch gedeelte, identiteitsblad 0..3 Statisch medisch gedeelte 1..4 Behandelingsverslag of ziekteverloop 1.3 Dossiervorming 1.3.1

Nadere informatie