Gebruikershandleiding. TECRA A8 / Satellite Pro A120

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebruikershandleiding. TECRA A8 / Satellite Pro A120"

Transcriptie

1 Gebruikershandleiding TECRA A8 / Satellite Pro A120

2 Copyright 2006 by TOSHIBA Corporation. Alle rechten voorbehouden. Krachtens de auteurswetten mag deze handleiding op geen enkele wijze worden verveelvoudigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TOSHIBA. Met betrekking tot het gebruik van de informatie in deze handleiding wordt geen octrooirechtelijke aansprakelijkheid aanvaard. Handleiding voor TOSHIBA TECRA A8 / Satellite Pro A120 draagbare computer Eerste druk mei 2006 Het auteursrecht voor muziek, films, computerprogramma s, databases en ander auteursrechtelijk beschermd intellectueel eigendom berust bij de maker of de copyrighthouder. Auteursrechtelijk beschermd materiaal mag uitsluitend voor privé- of huiselijk gebruik worden verveelvoudigd. Andere toepassingen dan hierboven zijn vermeld (met inbegrip van conversie naar digitale indeling, verandering, overdracht van gekopieerd materiaal en distributie via een netwerk) zonder toestemming van de copyrighthouder vormen schendingen van het auteursrecht en kunnen strafrechtelijk of middels een actie tot schadevergoeding worden vervolgd. Houd u aan de auteurswetten wanneer u deze handleiding of delen ervan verveelvoudigt. Afwijzing van aansprakelijkheid Handelsmerken Deze handleiding is zorgvuldig geverifieerd en nagekeken. De aanwijzingen en beschrijvingen waren correct voor draagbare TOSHIBA TECRA A8 / Satellite Pro A120-computers op het tijdstip waarop deze handleiding ter perse ging. Eropvolgende computers en handleidingen kunnen echter zonder kennisgeving worden gewijzigd. TOSHIBA aanvaardt dientengevolge geen aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect voortvloeit uit fouten of omissies in de handleiding, of uit discrepanties tussen computer en handleiding. IBM is een gedeponeerd handelsmerk en IBM PC is een handelsmerk van International Business Machines Corporation. Intel, Intel SpeedStep, Intel Core en Centrino zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Intel Corporation of haar dochtermaatschappijen in de Verenigde Staten en andere landen/regio s. Windows en Microsoft zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation. Photo CD is een handelsmerk van Eastman Kodak. Sonic RecordNow! is een gedeponeerd handelsmerk van Sonic Solutions. Bluetooth is een handelsmerk in eigendom van de eigenaar en wordt door TOSHIBA onder licentie gebruikt. i.link is een handelsmerk en een gedeponeerd handelsmerk van Sony Corporation. ii Gebruikershandleiding

3 InterVideo en WinDVD zijn gedeponeerde handelsmerken van InterVideo Inc. WinDVD Creator is een handelsmerk van InterVideo Inc. In deze handleiding wordt mogelijk verwezen naar andere handelsmerken en gedeponeerde handelsmerken die hierboven niet zijn genoemd. EU-verklaring van overeenstemming TOSHIBA verklaart dat het product: PTA82*/ PTA83*/ PSAC0*/ PSAC1* voldoet aan de volgende normen: Dit product is voorzien van het CE-keurmerk in overeenstemming met de relevante Europese richtlijnen, met name de Electromagnetic Compatibility Directive 89/336/EEC voor notebooks en elektronische accessoires, zoals de meegeleverde netadapter, de Radio Equipment and Telecommunications Terminal Equipment Directive 99/5/EEC in het geval van geïmplementeerde accessoires voor telecommunicatie en de Low Voltage Directive 73/23/EEC voor de meegeleverde netadapter. De verantwoording voor de toewijzing van CE-keurmerken ligt bij TOSHIBA EUROPE GmbH, Hammfelddamm 8, Neuss, Duitsland, telefoon +49-(0) Bezoek de volgende website voor een exemplaar van de CE-verklaring van overeenstemming: Dit product en de meegeleverde accessoires zijn ontworpen conform de relevante EMC- (Elektromagnetische compatibiliteit) en veiligheidsnormen. Toshiba garandeert echter niet dat dit product nog steeds aan deze EMC-normen voldoet indien kabels of accessoires van andere leveranciers of distributeurs zijn aangesloten of geïmplementeerd. Ter voorkoming van EMC-problemen moeten in het algemeen de volgende richtlijnen in acht worden genomen: Alleen accessoires met het CE-keurmerk mogen worden aangesloten/geïmplementeerd. Alleen hoogwaardige afgeschermde kabels mogen worden aangesloten. De volgende informatie is alleen bestemd voor lidstaten van de EU: Het gebruik van het symbool geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Door dit product op te juiste manier als afval te verwerken, draagt u eraan bij negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid die kunnen voortvloeien uit onjuiste verwerking van dit product te voorkomen. Neem voor meer informatie over recycling van dit product contact op met het gemeentekantoor, de vuilnisdienst of de winkel waar u het product hebt gekocht. Gebruikershandleiding iii

4 Modemwaarschuwing Verklaring van overeenstemming De apparatuur is goedgekeurd (conform Commissiebesluit CTR21 ) voor aansluiting van één toestel op het PSTN (Public Switched Telephone Network: openbaar geschakeld telefoonnetwerk) in alle Europese landen. Als gevolg van variaties tussen de individuele PSTN s in verschillende landen vormt deze goedkeuring niet per se een garantie voor storingsvrije werking op elke telefoonaansluiting. Wend u in het geval van problemen in eerste instantie tot uw leverancier. Netwerkcompatibiliteit Dit product is ontworpen voor gebruik met de volgende netwerken en is compatibel met deze netwerken. Het is getest en voldoet aan de aanvullende voorschriften in EG Duitsland ATAAB AN005,AN006,AN007,AN009,AN010 en DE03,04,05,08,09,12,14,17 Griekenland ATAAB AN005,AN006 en GR01,02,03,04 Portugal ATAAB AN001,005,006,007,011 en P03,04,08,10 Spanje ATAAB AN005,007,012 en ES01 Zwitserland ATAAB AN002 Alle overige landen/regio s ATAAB AN003,004 Voor elk netwerk zijn specifieke switchinstellingen of een specifieke softwareconfiguratie vereist; raadpleeg de relevante gedeelten van de gebruikershandleiding voor nadere informatie. De hookflash-functie is onderhevig aan afzonderlijke nationale goedkeuring. Deze functie is niet getest op conformiteit met nationale voorschriften, en correcte werking van deze functie op nationale netwerken kan niet worden gegarandeerd. iv Gebruikershandleiding

5 Veiligheidsinstructies voor optische schijfstations Het optische schijfstation gebruikt een lasersysteem. Lees met het oog op een veilig en correct gebruik van dit product eerst deze gebruikershandleiding zorgvuldig door. Bewaar deze handleiding altijd in de nabijheid van het product, zodat u deze handleiding eenvoudig kunt naslaan. Als het apparaat ooit moet worden gerepareerd, neemt u contact op met een Authorized Toshiba Service Center. Het gebruik van regelaars, instellingen of procedures die hier niet worden vermeld, kan resulteren in blootstelling aan gevaarlijke straling. Probeer niet de kast te openen. Doet u dit wel, dan loopt u het risico van directe blootstelling aan de laserstraal. HET GEBRUIK VAN REGELAARS, INSTELLINGEN OF PROCEDURES DIE NIET IN DE HANDLEIDING ZIJN VERMELD, KAN RESULTEREN IN BLOOTSTELLING AAN GEVAARLIJKE STRALING. Het optische station dat in deze computer wordt gebruikt, is uitgerust met een laser. Het station is voorzien van een classificatie-etiket met de volgende tekst. De fabrikant van het station met het bovenstaande etiket certificeert dat het station op de fabricagedatum voldeed aan de voorschriften voor laserproducten conform artikel 21 van de Code of Federal Regulations van de Verenigde Staten, Department of Health & Human Services, Food and Drug Administration. In andere landen voldoet het station aan de IEC 825- en EN60825-voorschriften voor laserproducten van klasse 1. Deze computer is uitgerust met een van de optische stations in de volgende lijst, al naar gelang het model: Fabrikant Panasonic Panasonic TEAC TEAC Type DVD Super Multi (±R Double Layer) UJ-841BJTJ-J DVD-ROM & CD-R/RW UJDA770TB-A DVD-ROM DV-28E-RT4 CD-ROM CD 224E-NT4 Gebruikershandleiding v

6 vi Gebruikershandleiding

7 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Voorwoord Algemene voorzorgsmaatregelen Inleiding Controlelijst van apparatuur Voorzieningen Speciale voorzieningen Hulpprogramma s Opties Rondleiding Voorkant met gesloten beeldscherm Linkerkant Rechterkant Achterkant Onderkant Voorkant met geopend beeldscherm Systeemlampjes Toetsenbordlampjes USB-diskettestation optische stations Netadapter Voor u begint De netadapter aansluiten Het beeldscherm openen De computer inschakelen Voor het eerst opstarten De computer uitschakelen Computer opnieuw opstarten De vooraf geïnstalleerde software herstellen met de schijf Productherstel Gebruikershandleiding vii

8 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Grondbeginselen Het touchpad gebruiken Het USB-diskettestation gebruiken Optische schijfstations gebruiken CD s beschrijven met het DVD-ROM- & CD-R/RW-station CD s/dvd s beschrijven met het DVD Super Multi-station Behandeling van schijven Geluidssysteem Modem Draadloze communicatie LAN De computer schoonmaken De computer verplaatsen De vasteschijfbeveiliging gebruiken Warmteverspreiding Het toetsenbord Typemachinetoetsen Functietoetsen F1 F Softkeys: Fn-toetscombinaties Sneltoetsen Speciale Windows-toetsen Geïntegreerde numerieke toetsen ASCII-tekens genereren Stroomvoorziening en spaarstanden Stroomvoorzieningsomstandigheden Voedingslampjes Accutypen Onderhoud en gebruik van de accu-eenheid De accu-eenheid vervangen TOSHIBA-wachtwoordhulpprogramma Spaarstanden In-/uitschakelen via LCD Systeem automatisch uitschakelen HW Setup HW Setup starten Het HW Setup-venster Het BIOS Setup-hulpprogramma starten en afsluiten viii Gebruikershandleiding

9 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk 10 Bijlage A Bijlage B Bijlage C Bijlage D Bijlage E Bijlage F Bijlage G Optionele apparaten PC-kaart SD-kaart Geheugenuitbreiding Accu-eenheid Netadapter Accuoplader USB-diskettestation Externe monitor Tv i.link (IEEE1394) Advanced Port Replicator III Plus Seriële poort Beveiligingsslot Probleemoplossing Handelwijze bij probleemoplossing Controlelijst voor hardware en systeem TOSHIBA-ondersteuning Wettelijke voetnoten Specificaties Beeldschermcontroller en videomodi Beeldschermcontroller B-1 Videomodi B-1 Draadloos LAN Kaartspecificaties C-1 Radiospecificaties C-1 Ondersteunde subfrequenties C-2 Onderlinge samenwerking tussen producten met Bluetooth-technologie Bluetooth-technologie en uw gezondheid D-3 Voorschriften D-3 Gebruik van de TOSHIBA Bluetooth -kaart in Japan D-5 Netsnoer en connectoren Certificeringsinstanties E-1 TOSHIBA Timer voor diefstalbeveiliging Als uw computer wordt gestolen Woordenlijst Index Gebruikershandleiding ix

10 x Gebruikershandleiding

11 Voorwoord Gefeliciteerd met uw nieuwe TECRA A8 / Satellite Pro A120-computer. Deze krachtige, hoogpresterende notebook staat garant voor jarenlang betrouwbaar computergebruik en biedt uitstekende uitbreidingsmogelijkheden, bijvoorbeeld voor multimedia-apparaten. In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u uw TECRA A8 / Satellite Pro A120-computer gebruiksklaar maakt en ermee aan de slag gaat. Verder wordt gedetailleerde informatie gegeven over het configureren van de computer, elementaire bewerkingen en onderhoud, het gebruik van optionele apparaten en probleemoplossing. Als u nog nooit een computer hebt gebruikt of nog nooit met een portable hebt gewerkt, leest u eerst de hoofdstukken Inleiding en Rondleiding om uzelf vertrouwd te maken met de voorzieningen, onderdelen en accessoires van de computer. Vervolgens leest u Voor u begint voor stapsgewijze instructies voor het gebruiksklaar maken van de computer. Bent u een ervaren computergebruiker, dan leest u dit voorwoord verder door om inzicht te krijgen in de indeling van deze handleiding, waarna u de handleiding kunt doorbladeren om ermee vertrouwd te raken. Besteed met name aandacht aan de paragraaf Speciale voorzieningen van de Inleiding om kennis te maken met de voorzieningen die bijzonder of uniek zijn voor de computers, en lees aandachtig HW Setup. Als u PC-kaarten gaat installeren of externe apparaten zoals een monitor gaat aansluiten, dient u hoofdstuk 8, Optionele apparaten te lezen. Inhoud van de handleiding Deze handleiding bestaat uit de volgende onderdelen: Hoofdstuk 1, Inleiding, is een overzicht van de voorzieningen, mogelijkheden en opties van de computer. In hoofdstuk 2, Rondleiding, worden de onderdelen van de computer geïdentificeerd en kort toegelicht. In hoofdstuk 3, Voor u begint, wordt beknopt uitgelegd hoe u met de computer aan de slag gaat en worden tips gegeven over veiligheid en het inrichten van uw werkplek. In hoofdstuk 4, Grondbeginselen, worden de grondbeginselen van computergebruik beschreven en wordt toegelicht welke voorzorgsmaatregelen u dient te treffen. Verder leest u hier hoe u met CD s en DVD s omgaat. Gebruikershandleiding xi

12 Voorwoord Conventies Hoofdstuk 5, Het toetsenbord, beschrijft speciale toetsenbordfuncties zoals de geïntegreerde numerieke toetsen en de sneltoetsen. Hoofdstuk 6, Stroomvoorziening en spaarstanden, verschaft details over de voedingsbronnen en energiebesparingsmodi van de computer en laat zien hoe u een wachtwoord instelt. In hoofdstuk 7, HW Setup, wordt uitgelegd hoe u de computer configureert met het programma HW Setup en TPM. Hoofdstuk 8, Optionele apparaten, beschrijft welke optionele hardware beschikbaar is. Hoofdstuk 9, Probleemoplossing, verschaft nuttige informatie over het uitvoeren van diagnostische tests en suggesties voor de beste handelwijze als de computer niet correct lijkt te werken. Hoofdstuk 10, Wettelijke voetnoten, bevat wettelijke voetnoten met betrekking tot uw computer. De Bijlagen verschaffen technische informatie over de computer. De Woordenlijst bevat definities van algemene computertermen en acroniemen die in de tekst worden gebruikt. Met behulp van de Index kunt u snel informatie in deze handleiding opzoeken. In deze handleiding worden de volgende notatieconventies gebruikt voor het beschrijven, identificeren en markeren van termen en bedieningsprocedures. Afkortingen Wanneer een afkorting voor het eerst wordt gebruikt, wordt deze gevolgd door een verklaring (al dan niet tussen haakjes). Bijvoorbeeld: ROM (Read Only Memory). Acroniemen worden tevens gedefinieerd in de Woordenlijst. Pictogrammen Pictogrammen identificeren poorten, regelaars en andere delen van de computer. Het paneel met systeemlampjes gebruikt tevens pictogrammen ter aanduiding van de onderdelen waarover het informatie verschaft. Toetsen De toetsenbordtoetsen worden in de tekst gebruikt ter beschrijving van een aantal computerbewerkingen. De toetsopschriften die op het toetsenbord te zien zijn, worden in een ander lettertype gedrukt. Enter duidt bijvoorbeeld de Enter-toets aan. xii Gebruikershandleiding

13 Voorwoord Gebruik van toetsen Voor sommige bewerkingen moet u tegelijkertijd twee of meer toetsen indrukken. Dergelijke bewerkingen worden aangeduid door een plusteken (+) tussen de toetsopschriften (+). Zo betekent Ctrl + C dat u op C moet drukken terwijl u Ctrl ingedrukt houdt. Als er drie toetsen worden gebruikt, houdt u de eerste twee ingedrukt en drukt u tegelijkertijd op de derde. ABC Wanneer u in een procedure een handeling moet uitvoeren (bijvoorbeeld een pictogram aanklikken of tekst invoeren), wordt de pictogramnaam of de te typen tekst in het links weergegeven lettertype gedrukt. Beeldscherm S ABC De namen van vensters en pictogrammen, en door de computer gegenereerde tekst die op het beeldscherm verschijnt, worden in het links weergegeven lettertype gedrukt. Mededelingen Mededelingen worden in deze handleiding gebruikt om u attent te maken op belangrijke informatie. Elk type mededeling wordt aangeduid zoals hieronder wordt geïllustreerd. Attentie! In dit soort mededelingen wordt u gewaarschuwd dat incorrect gebruik van apparatuur of het negeren van instructies kan resulteren in gegevensverlies of beschadiging van de apparatuur. Opmerking. Een opmerking is een tip of aanwijzing die u helpt de apparatuur optimaal te gebruiken. Duidt op een potentieel gevaarlijke situatie die bij veronachtzaming van de instructies kan leiden tot ernstig of dodelijk letsel. Gebruikershandleiding xiii

14 Voorwoord xiv Gebruikershandleiding

15 Algemene voorzorgsmaatregelen TOSHIBA-computers bieden optimale veiligheid en optimaal gebruikerscomfort; bovendien zijn ze robuust, een belangrijke eigenschap voor draagbare computers. U moet echter bepaalde voorzorgsmaatregelen nemen om het risico van lichamelijk letsel of beschadiging van de computer verder te beperken. Lees de onderstaande algemene aanwijzigen en let op de waarschuwingen die in de handleiding worden gegeven. Een gebruiksvriendelijke omgeving inrichten Plaats de computer op een egaal oppervlak dat groot genoeg is voor de computer en eventuele andere apparaten die u nodig hebt, zoals een printer. Laat voldoende ruimte vrij rondom de computer en andere apparatuur voor een adequate ventilatie. De apparaten kunnen anders oververhit raken. Houd uw computer in optimale werkconditie door de werkplek niet bloot te stellen aan: stof, vocht en direct zonlicht; apparatuur met sterke magnetische velden, zoals luidsprekers (andere dan die op de computer zijn aangesloten) of een hoofdtelefoon; plotselinge veranderingen in temperatuur of vochtigheid, en warmtebronnen zoals radiatoren en airconditioningroosters; Vermijd extreme hitte, koude of vochtigheid. vloeistoffen en bijtende chemicaliën; Blessures door overbelasting Lees de Instructiehandleiding met betrekking tot veiligheid en gebruikomstandigheden. Hierin wordt toegelicht hoe u hand- en polsblessures als gevolg van langdurig toetsenbordgebruik kunt voorkomen. Hoofdstuk 3, Voor u begint, bevat eveneens informatie over het inrichten van de werkplek, de lichaamshouding en de verlichting, met behulp waarvan u lichamelijke overbelasting kunt reduceren. Gebruikershandleiding xv

16 Algemene voorzorgsmaatregelen Verhitting van computeroppervlakken Vermijd langdurig lichamelijk contact met de computer. Indien de computer gedurende een langere periode is gebruikt, kan het oppervlak zeer heet worden. Zelfs als de computer niet heet aanvoelt, kan langdurig lichamelijk contact (bijvoorbeeld wanneer u de computer op uw schoot of uw handen op de polssteun laat rusten) resulteren in rode plekken op de huid. De metalen plaat die de I/O-poorten ondersteunt, kan heet worden. Vermijd daarom rechtstreeks contact met deze plaat na langdurig computergebruik. Vermijd daarom rechtstreeks contact met deze plaat na langdurig computergebruik. Het oppervlak van de netadapter kan heet worden wanneer deze wordt gebruikt. Dit is normaal. Als u de netadapter wilt vervoeren, koppelt u deze los en laat u deze eerst afkoelen. Plaats de netadapter niet op materiaal dat hittegevoelig is. Het materiaal kan beschadigd raken. Schade door druk of stoten Zorg dat de computer niet wordt blootgesteld aan zware druk of harde stoten. Door extreme druk of stoten kunnen computeronderdelen beschadigd raken of kunnen er storingen ontstaan. Oververhitting van PC-kaarten Sommige PC-kaarten kunnen bij langdurig gebruik heet worden. Oververhitting van een PC-kaart kan resulteren in fouten of onstabiele werking van de PC-kaart. Ga ook voorzichtig te werk bij het verwijderen van een PC-kaart die langdurig is gebruikt. Mobiele telefoons Het gebruik van mobiele telefoons kan storing veroorzaken in het audiosysteem. Hoewel de werking van de computer hierdoor niet wordt beïnvloed, verdient het aanbeveling om tijdens telefoongesprekken een afstand van minimaal 30 cm te handhaven tussen de computer en de mobiele telefoon. Instructiegids voor veiligheid en comfort Alle belangrijke informatie voor veilig en juist gebruik van deze computer wordt beschreven in de bijgesloten Instructiegids voor veiligheid en comfort. Lees deze gids voordat u de computer gebruikt. xvi Gebruikershandleiding

17 Hoofdstuk 1 Inleiding Dit hoofdstuk bevat een controlelijst met de geleverde apparatuur en beschrijft de voorzieningen, opties en accessoires van de computer. Sommige voorzieningen die in deze handleiding worden toegelicht, functioneren wellicht niet correct als u een besturingssysteem gebruikt dat niet vooraf door TOSHIBA is geïnstalleerd. Controlelijst van apparatuur Verwijder de computer voorzichtig uit de verpakking. Berg de doos en het verpakkingsmateriaal op voor toekomstig gebruik. Een asterisk * geeft een optioneel onderdeel aan dat afhangt van het gekochte model Hardware Controleer of u de volgende items hebt: TECRA A8 / Satellite Pro A120 draagbare computer Netadapter en netsnoer (stekker met 2 of 3 pinnetjes) USB-diskettestation (optioneel of geleverd bij sommige modellen) Accu-eenheid * Gebruikershandleiding 1-1

18 Inleiding Software Microsoft Windows XP De volgende software is vooraf geïnstalleerd: Een asterisk * geeft aan dat bepaalde software op sommige modellen niet vooraf is geïnstalleerd. Microsoft Windows XP Modemstuurprogramma Netwerkstuurprogramma stuurprogramma voor draadloos LAN (kan alleen worden gebruikt voor modellen met draadloos LAN) Bluetooth-stuurprogramma (kan alleen worden gebruikt voor Bluetooth-modellen) Schermstuurprogramma s voor Windows geluidsstuurprogramma voor Windows Stuurprogramma voor het aanwijsapparaat DVD-videospeler TOSHIBA Hulpprogramma s TOSHIBA Power Saver TOSHIBA Gebruikershandleiding TOSHIBA Assist TOSHIBA ConfigFree TOSHIBA-hulpprogramma Touchpad aan/uit TOSHIBA PC-diagnoseprogramma TOSHIBA-hulpprogramma Zoom TOSHIBA Controls TOSHIBA Acoustic Silencer TOSHIBA-sneltoetsprogramma Formatteerprogramma voor TOSHIBA SD-geheugenkaarten TOSHIBA Hulpprogramma Opstartbare SD-kaart TOSHIBA-vasteschijfbeveiliging TOSHIBA Display Device Change TOSHIBA-wachtwoordhulpprogramma TOSHIBA Security Assist Sun Java 2 runtime-omgeving Atheros Client Utility Intel PROSET-programma TOSHIBA Mobile Extension3 * TOSHIBA-beheerconsole * TOSHIBA Fingerprint Software * 1-2 Gebruikershandleiding

19 Inleiding Documentatie TPM Software * RecordNow!Basic for TOSHIBA * DLA voor TOSHIBA * TOSHIBA DVD-RAM-stuurprogramma * WinDVD Creator 2 Platinium * Handleiding voor TECRA A8 / Satellite Pro A120 draagbare computer TECRA A8 / Satellite Pro A120 Aan de slag Instructiegids voor veiligheid en comfort Garantie-informatie Productherstelmedia en extra software Voorzieningen Productherstelmedia Extra software * Als een of meer items ontbreken of beschadigd zijn, neemt u onmiddellijk contact op met uw dealer. Dankzij de geavanceerde LSI- en CMOS-technologie (Large Scale Integration- en Complementary Metal-Oxide Semiconductor-technologie) van TOSHIBA is de computer compact, licht van gewicht, uiterst betrouwbaar en energiezuinig. Deze computer biedt de volgende voorzieningen en voordelen: Processor Ingebouwd De computer is uitgerust met een van de volgende Intel -processors. Intel Core Duo-processor, voorzien van een level 2-cachegeheugen van 2 MB. De processor ondersteunt de Enhanced Intel SpeedStep -technologie. Intel Core Solo-processor, voorzien van een level 2-cachegeheugen van 2 MB. De processor ondersteunt de Enhanced Intel SpeedStep -technologie. Intel Celeron M-processor, voorzien van een level 2-cachegeheugen van 1 MB. Gebruikershandleiding 1-3

20 Inleiding Sommige modellen in deze serie zijn voorzien van de Intel Centrino Duo Mobile-technologie, die is gebaseerd op drie afzonderlijke technologieën: de Intel Core Duo-processor, Intel PRO/Wireless Network Connection en de Mobile Intel 945 Express-chipsetfamilie. Sommige modellen van de computers zijn voorzien van de Intel Centrino Duo Mobile-technologie, die is gebaseerd op drie afzonderlijke technologieën: de Intel Core Solo-processor, Intel PRO/Wireless Network Connection en de Mobile Intel 945 Express-chipsetfamilie. Wettelijke voetnoot (CPU)*1 Raadpleeg de paragraaf Wettelijke voetnoten in hoofdstuk 10 voor meer informatie over de wettelijke voetnoot met betrekking tot de CPU. Klik op de *1. Geheugen Sleuven Er kunnen geheugenmodules van 256, 512, of MB in de twee sleuven worden geïnstalleerd voor maximaal MB. (Intel Core Duo/Solo-processor) Er kunnen geheugenmodules van 256, 512 of MB in de twee sleuven worden geïnstalleerd voor maximaal MB. (Intel Celeron M-processor) Video-RAM Een deel van het systeemgeheugen wordt gebruikt voor video-ram. Intel Celeron M-processor: maximaal 128 MB Intel Core Duo/Solo-processor: maximaal 128 MB (grootte van hoofdgeheugen: 256 MB) maximaal 128 MB (grootte van hoofdgeheugen: 512 MB, 768 MB, MB of meer) Wettelijke voetnoot (algemeen hoofdgeheugen)*2 Raadpleeg de paragraaf Wettelijke voetnoten in hoofdstuk 10 voor meer informatie over de wettelijke voetnoot met betrekking tot het algemene hoofdgeheugen. Klik op de * Gebruikershandleiding

21 Inleiding Voeding Accu-eenheid De computer wordt van stroom voorzien door één oplaadbare lithium-ion accu-eenheid. Wettelijke voetnoot (gebruiksduur van de accu)*3 Raadpleeg de paragraaf Wettelijke voetnoten in hoofdstuk 10 voor meer informatie over de wettelijke voetnoot met betrekking tot de gebruiksduur van de accu. Klik op de *3. RTC-batterij Netadapter De computer heeft een interne batterij voor de interne RTC (Real Time Clock) en kalender. De netadapter voorziet het systeem van stroom en laadt de accu s op wanneer deze opraken. De netadapter wordt geleverd met een verwisselbaar netsnoer met een 2-pins of 3-pins stekker. Aangezien de netadapter universeel is, ondersteunt hij netspanningen tussen 100 en 240 volt; de uitgangsstroom varieert echter al naar gelang het model. Gebruik van het verkeerde model netadapter kan resulteren in beschadiging van de computer. Raadpleeg de paragraaf Netadapter in hoofdstuk 2, Rondleiding. Schijven Capaciteit van vaste schijf (HDD) Beschikbaar in vijf grootten: 37,26 GB (40,0 miljard bytes) 55,89 GB (60,0 miljard bytes) 74,53 GB (80,0 miljard bytes) 93,16 GB (100,0 miljard bytes) 111,79 GB (120,0 miljard bytes) Een deel van de ruimte op de vaste schijf wordt gebruikt voor beheerdoeleinden. Wettelijke voetnoot (capaciteit van vaste schijf)*4 Raadpleeg de paragraaf Wettelijke voetnoten in hoofdstuk 10 voor meer informatie over de wettelijke voetnoot met betrekking tot de capaciteit van de vaste schijf. Klik op de *4. Gebruikershandleiding 1-5

22 Inleiding USB-diskettestation Dit station ondersteunt 3,5-inch diskettes met een capaciteit van 1,44 MB of 720 KB. Het station wordt aangesloten op een USB-poort. Optioneel of bij sommige modellen geleverd. Optisch station Computers in deze serie kunnen worden geconfigureerd met een optisch station. In de volgende tabel worden de beschikbare optische stations beschreven. CD-ROM-station DVD-ROM-station Sommige modellen zijn uitgerust met een CD-ROM-stationsmodule van volledige grootte waarin u CD s zonder adapter kunt lezen. CD-ROM s worden met maximaal 24-speed gelezen. Dit station ondersteunt de volgende indelingen: CD-DA CD-Text Photo CD (single/multi-sessie) CD-ROM Mode 1, Mode 2 CD-ROM XA Mode 2 (Form1, Form2) Enhanced CD (CD-EXTRA) Adresseringsmethode 2 Sommige modellen zijn uitgerust met een DVD-ROM-stationsmodule van volledige grootte waarmee u CD s van 12 cm (4,72 inch) of 8 cm (3,15 inch), en DVD s van 12 cm zonder adapter kunt lezen. Het station leest DVD-ROM s met maximaal 8-speed en CD-ROM s met maximaal 24-speed. Het station ondersteunt de volgende indelingen: DVD-ROM DVD-Video CD-DA CD-Text Photo CD (single/multi-sessie) CD-ROM Mode 1, Mode 2 CD-ROM XA Mode 2 (Form1, Form2) Enhanced CD (CD-EXTRA) Adresseringsmethode Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding A200

Gebruikershandleiding A200 Gebruikershandleiding A200 computers.toshiba-europe.com A200 Copyright 2007 by TOSHIBA Corporation. Alle rechten voorbehouden. Onder de auteurswetten mag deze handleiding op geen enkele wijze worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. pc VGN-A-serie/VGN-FS-serie

Gebruikershandleiding. pc VGN-A-serie/VGN-FS-serie Gebruikershandleiding pc VG-A-serie/VG-FS-serie n 2 Inhoud Voor gebruik...6 Opmerking...6 EERGY STAR...7 Documentatie...8 Ergonomische overwegingen...11 Aan de slag...13 De besturingselementen en poorten...14

Nadere informatie

Aspire Serie 5050/3050. Gebruikershandleiding

Aspire Serie 5050/3050. Gebruikershandleiding Aspire Serie 5050/3050 Gebruikershandleiding Copyright 2006. Acer Incorporated. Alle rechten voorbehouden. Gebruikershandleiding Aspire Serie 5050/3050 Oorspronkelijke uitgave: 11/2006 Acer behoudt zich

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Personal computer VGN-G-serie

Gebruikershandleiding. Personal computer VGN-G-serie Gebruikershandleiding Personal computer VG-G-serie n 2 Inhoud Voor gebruik...6 Opmerking...6 Documentatie...7 Ergonomische overwegingen...11 Aan de slag...13 De besturingselementen en poorten...14 De lampjes...19

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Personal computer VPCYA-serie

Gebruikershandleiding. Personal computer VPCYA-serie Gebruikershandleiding Personal computer VPCYA-serie n 2 Inhoud Voor gebruik... 4 Meer informatie over uw VAIO-computer... 5 Ergonomische overwegingen... 8 Aan de slag... 10 De besturingselementen en poorten...

Nadere informatie

Acer Aspire 1700 series. Gebruikershandleiding

Acer Aspire 1700 series. Gebruikershandleiding Acer Aspire 1700 series Gebruikershandleiding Copyright 2003 Alle rechten voorbehouden Acer Aspire 1700 Series Computer Gebruikershandleiding Oorspronkelijke Uitgave: Mei 2003 Er kunnen periodiek wijzigingen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Personal computer VPCM1-serie

Gebruikershandleiding. Personal computer VPCM1-serie Gebruikershandleiding Personal computer VPCM1-serie n 2 Inhoud Voor gebruik... 4 Meer informatie over uw VAIO-computer... 5 Ergonomische overwegingen... 7 Aan de slag... 9 De besturingselementen en poorten...

Nadere informatie

Aspire Serie 9810/9800. Gebruikershandleiding

Aspire Serie 9810/9800. Gebruikershandleiding Aspire Serie 9810/9800 Gebruikershandleiding Copyright 2006. Acer Incorporated. Alle rechten voorbehouden. Gebruikershandleiding Aspire Serie 9810/9800 Oorspronkelijke uitgave: 12/2006 Acer behoudt zich

Nadere informatie

TravelMate Serie 4050. Gebruikershandleiding

TravelMate Serie 4050. Gebruikershandleiding TravelMate Serie 4050 Gebruikershandleiding Copyright 2004 Acer Incorporated. Alle Rechten Voorbehouden. Notebook van de Gebruikershandleiding TravelMate Serie 4050 Oorspronkelijke Uitgave: Oktober 2004

Nadere informatie

Aspire Serie 7720Z/7720/7320. Gebruikershandleiding

Aspire Serie 7720Z/7720/7320. Gebruikershandleiding Aspire Serie 7720Z/7720/7320 Gebruikershandleiding Copyright 2007. Acer Incorporated. Alle rechten voorbehouden. Gebruikershandleiding Aspire Serie 7720Z/7720/7320 Oorspronkelijke uitgave: 06/2007 Acer

Nadere informatie

Aspire Serie 5680/5650/5630/ 5610/5610Z/3690. Gebruikershandleiding

Aspire Serie 5680/5650/5630/ 5610/5610Z/3690. Gebruikershandleiding Aspire Serie 5680/5650/5630/ 5610/5610Z/3690 Gebruikershandleiding Copyright 2007. Acer Incorporated. Alle rechten voorbehouden. Gebruikershandleiding Aspire Serie 5680/5650/5630/5610/5610Z/3690 Oorspronkelijke

Nadere informatie

Personal Computer. Typen 6266, 6270, 6276, 6279, 6280 en 6286. Handboek voor de gebruiker

Personal Computer. Typen 6266, 6270, 6276, 6279, 6280 en 6286. Handboek voor de gebruiker Personal Computer Typen 6266, 6270, 6276, 6279, 6280 en 6286 Handboek voor de gebruiker Derde uitgave (januari 2001) Deze publicatie is een vertaling van de Engelstalige publicatie IBM Personal Computer

Nadere informatie

Ferrari Serie 5000. Gebruikershandleiding

Ferrari Serie 5000. Gebruikershandleiding Ferrari Serie 5000 Gebruikershandleiding Copyright 2006. Acer Incorporated. Alle rechten voorbehouden. Gebruikershandleiding Ferrari Serie 5000 Oorspronkelijke uitgave: 05/2006 Acer behoudt zich het recht

Nadere informatie

Ferrari 1100. Gebruikershandleiding

Ferrari 1100. Gebruikershandleiding Ferrari 1100 Gebruikershandleiding Copyright 2007, Acer Incorporated. Alle rechten voorbehouden. Gebruikershandleiding Ferrari 1100 Oorspronkelijke uitgave: 10/2007 Acer behoudt zich het recht voor de

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Personal computer VPCF2-serie

Gebruikershandleiding. Personal computer VPCF2-serie Gebruikershandleiding Personal computer VPCF2-serie n 2 Inhoud Voor gebruik... 4 Meer informatie over uw VAIO-computer... 5 Ergonomische overwegingen... 8 Aan de slag... 10 De besturingselementen en poorten...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Personal computer VGN-UX-serie

Gebruikershandleiding. Personal computer VGN-UX-serie Gebruikershandleiding Personal computer VG-UX-serie n 2 Inhoud Voor gebruik...6 Opmerking...7 Documentatie...8 Aan de slag...12 De besturingselementen en poorten...13 De lampjes...22 De computer vasthouden...23

Nadere informatie

Aspire Serie 9500. Gebruikershandleiding

Aspire Serie 9500. Gebruikershandleiding Aspire Serie 9500 Gebruikershandleiding Copyright 2005. Acer Incorporated. Alle rechten voorbehouden. Gebruikershandleiding Aspire Serie 9500 Oorspronkelijke uitgave: Juli 2005 Acer behoudt zich het recht

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Personal computer VPCS12-serie

Gebruikershandleiding. Personal computer VPCS12-serie Gebruikershandleiding Personal computer VPCS12-serie n 2 Inhoud Voor gebruik... 4 Meer informatie over uw VAIO-computer... 5 Ergonomische overwegingen... 8 Aan de slag... 10 De besturingselementen en poorten...

Nadere informatie

TravelMate Serie 5600/5100. Gebruikershandleiding

TravelMate Serie 5600/5100. Gebruikershandleiding TravelMate Serie 5600/5100 Gebruikershandleiding Copyright 2006. Acer Incorporated. Alle rechten voorbehouden. Gebruikershandleiding TravelMate Serie 5600/5100 Oorspronkelijke uitgave: 01/2006 Acer behoudt

Nadere informatie

HP notebook. Referentiehandleiding

HP notebook. Referentiehandleiding HP notebook Referentiehandleiding Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth is een handelsmerk van de desbetreffende eigenaar en wordt door Hewlett-Packard Company onder licentie

Nadere informatie

Aspire Serie 6920. Gebruikershandleiding

Aspire Serie 6920. Gebruikershandleiding Aspire Serie 6920 Gebruikershandleiding Copyright 2008. Acer Incorporated. Alle rechten voorbehouden. Gebruikershandleiding Aspire Serie 6920 Oorspronkelijke uitgave: 02/2008 Acer behoudt zich het recht

Nadere informatie

TravelMate Serie 4100 / 4600. Gebruikershandleiding

TravelMate Serie 4100 / 4600. Gebruikershandleiding TravelMate Serie 4100 / 4600 Gebruikershandleiding Copyright 2004. Acer Incorporated. Alle Rechten Voorbehouden Gebruikershandleiding TravelMate Serie 4100 / 4600 Oorspronkelijke Uitgave: December 2004

Nadere informatie

Aspire Serie 9400/7100. Gebruikershandleiding

Aspire Serie 9400/7100. Gebruikershandleiding Aspire Serie 9400/7100 Gebruikershandleiding Copyright 2006. Acer Incorporated. Alle rechten voorbehouden. Gebruikershandleiding Aspire Serie 9400/7100 Oorspronkelijke uitgave: 01/2006 Acer behoudt zich

Nadere informatie

Handleiding Aan de slag en problemen oplossen

Handleiding Aan de slag en problemen oplossen Handleiding Aan de slag en problemen oplossen INHOUDSOPGAVE Belangrijke informatie 3 Basisinformatie computer 4 Veiligheid en comfort... 4 Veiligheidsmaatregelen... 4 Voorzorgsmaatregelen... 4 Kennismaking

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. VGC-RA serie (PCV-A21M)

Gebruikershandleiding. VGC-RA serie (PCV-A21M) VGC-RA serie (PCV-A21M) 1 Lees dit eerst Lees dit eerst Opmerking 2004 Sony Corporation. Alle rechten voorbehouden. Deze handleiding en de hierin beschreven software mag zonder voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

DU6381. Gebruikershandleiding notebook

DU6381. Gebruikershandleiding notebook DU6381 Gebruikershandleiding notebook U46E/ U46S/ PRO4LS/ X4LS Mei 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Hoofdstuk 1: Kennismaken met de notebook Over deze gebruiksaanwijzing... 6 Opmerkingen over deze

Nadere informatie

ThinkPad X30 Series Service en probleemoplossing

ThinkPad X30 Series Service en probleemoplossing ThinkPad X30 Series Service en probleemoplossing ThinkPad X30 Series Service en probleemoplossing Opmerking Lees eerst Belangrijke veiligheidsvoorschriften op pagina v, Bijlage A, Informatie over draadloze

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Personal computer VPCJ11-serie

Gebruikershandleiding. Personal computer VPCJ11-serie Gebruikershandleiding Personal computer VPCJ11-serie n 2 Inhoud Voor gebruik... 4 Meer informatie over uw VAIO-computer... 5 Ergonomische overwegingen... 8 Aan de slag... 10 De besturingselementen en poorten...

Nadere informatie

Acer Aspire Serie 1800. Gebruikershandleiding

Acer Aspire Serie 1800. Gebruikershandleiding Acer Aspire Serie 1800 Gebruikershandleiding Copyright 2004 Alle Rechten Voorbehouden Acer Aspire 1800 Serie Notebook Computer Gebruikershandleiding 1ste Uitgave: Maart 2004 Er kunnen periodiek wijzigingen

Nadere informatie

DU6954. Gebruikershandleiding notebook

DU6954. Gebruikershandleiding notebook DU6954 Gebruikershandleiding notebook Februari 2012 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Kennismaken met de notebook Over deze gebruiksaanwijzing... 6 Opmerkingen over deze handleiding... 6 Veiligheidsmaatregelen...

Nadere informatie