Zoeken naar ketengerichte verbeteringen door prestatiemeting

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zoeken naar ketengerichte verbeteringen door prestatiemeting"

Transcriptie

1 pag.: 1 van 6 Zoeken naar ketengerichte verbeteringen door prestatiemeting Bron: Inkoop & Logistiek, nr. 11, november 1999 Auteur(s): J.C.H. Vos, W.J. Keulemans & J.H.R. v. Duin Corus, voorheen Hoogovens Staal, ontwikkelde een methodiek om het inkoopbeleid van bevrachtingsdiensten doorlopend te beoordelen. Het logistieke dashboard biedt handvatten voor continue verbetering in de gehele distributieketen. Corus verzendt jaarlijks ruim ton staalproducten naar bestemmingen in Nederland en België. Tot 1 december 1998 werd dit tonnage via de schippersbeurs bevracht. Binnenvaartverladers waren verplicht hun vracht binnen Nederland en België via deze beurzen aan te bieden tegen door de overheid vastgestelde minimumtarieven. De schippersbeurs is volledig afgeschaft per 1 december 1998 en liberalisatie van de binnenvaart op bestemmingen in België en Nederland is inmiddels een feit. De afschaffing van het beurzensysteem heeft ingrijpende gevolgen voor de marktsituatie en de wijze waarop vraag en aanbod elkaar vinden. Verladers wordt nu de mogelijkheid geboden om dienstverleners te selecteren op basis van onder andere prijs en kwaliteit, in tegenstelling tot automatische toewijzing. Naar aanleiding van het wegvallen van de schippersbeurs heeft de afdeling Logistiek & Transport (LT) van Corus na uitvoerig onderzoek besloten, de bevrachting van schepen met bestemmingen in Nederland en België uit te besteden. De bestemmingshavens zijn op basis van gemeenschappelijke kenmerken ingedeeld in drie regio s. Elke regio wordt bediend door een samenwerkingsverband (coöperatie van schippers). Het samenwerkingsverband neemt de bevrachting voor deze bestemmingen volledig over. Door te kiezen voor meerdere dienstverleners, wordt concurrentie behouden en is benchmarking mogelijk. Met uitbesteding van het binnenvaartpakket aan een beperkt aantal samenwerkingsverbanden verwacht LT een goede basis te leggen om samen met deze dienstverleners de komende jaren tot structurele verbeteringen te komen. (Keulemans, 1999) Na uitbesteding is het vervolgens van belang het hernieuwde inkoopbeleid doorlopend te toetsen, de performance van de geselecteerde dienstverleners te meten en mogelijkheden voor verbetering te identificeren en benutten. Binnen LT is een methodiek ontwikkeld om het inkoopbeleid van bevrachtingsdiensten doorlopend te beoordelen. Wanneer Corus over inzicht in prestaties met betrekking tot haar inkoopbeleid beschikt, gekoppeld aan doelstellingen of normen, biedt dit handvatten om met de verschillende betrokkenen in de distributieketen over verbeteringsprogramma s te spreken. Daarbij dient de methode het identificeren van verbeteringsrichtingen te ondersteunen. Actorennetwerk De inkoop-prestatiemeting door LT wordt daarbij breder gezien als zuivere vendorrating (Jorissen, 1994). Niet alleen de prestaties van de dienstverleners zijn bepalend voor het succes van het inkoopbeleid, maar ook factoren binnen de distributieketen onder verantwoordelijkheid van Corus en haar klanten. Er is daarmee sprake van een integrale benadering, die uitstekend past binnen de vorig jaar geïntroduceerde proces organisatie.

2 pag.: 2 van 6 De methodiek bestaat uit een aantal stappen die LT moet doorlopen: In kaart brengen van alle klant-leveranciers-relaties in het actorennetwerk. In kaart brengen van de logistieke processen. In kaart brengen van de taakstructuur. Hierbij wordt vastgesteld welke actor verantwoordelijkheid heeft voor welk deel van het proces. Het daadwerkelijk meten van de gegevens voor een afgesproken termijn. Het beoordelen van de meetgegevens, het rapporteren aan taakverantwoordelijken en tot slot het formuleren en implementeren van maatregelen om tot verbetering te komen. Black box Corus heeft een businessunitstructuur, waardoor sprake is van verschillende klantleverancierrelaties. Zie figuur 1. De afnemers zijn de externe klanten van leverancier Corus en zij plaatsen orders bij de verschillende productie-eenheden. figuur 1: klant-leverancierrelaties Corus Klant Leverancier Klant Leverancier Klant Leverancier Afnemer Business-units Logistiek en Samenwerkings- Transport verband Bij Corus zijn de businessunits de interne klanten van LT, ook wel de primaire klanten van de logistieke afdeling genoemd. De productie-eenheden geven vervoersopdrachten aan LT om haar eindproducten tegen de meest gunstige condities aan de afnemers te leveren. Hiervoor zet LT vervoerders in. De samenwerkingsverbanden zijn leverancier van transportdiensten aan klant LT. Gebaseerd op een steeds verdergaande detaillering van de processen is het mogelijk om op vier niveaus prestatieindicatoren te onderscheiden (Van Goor et al, 1996). Het ontwikkelde raamwerk voor de prestatie-indicatoren betreft een hiërarchische onderverdeling in deelprocessen van het integrale proces van hal tot klant. Zie figuur 2.

3 pag.: 3 van 6 figuur 2: black-boxbenadering A Leverancier Corus Afnemer B RE HIS LT C Voortraject Transport D Haven- Contracten Aanvoer Laden Varen Lossen planning haven Elk deelproces wordt bezien als een black box, met een bepaalde input en output. Voor elk proces gelden tevens bepaalde procescapaciteiten. Hieraan worden overeenkomstig input-, output- en proces-indicatoren gekoppeld, die bepalend zijn voor het succes van het inkoopbeleid van LT (Ten Broeke et al, 1989). Een voorbeeld is weergegeven in figuur 3. Input-indicator van het proces Laden is Wachttijd laden, de tijd dat het schip doorbrengt in de haven voordat met het fysieke laadproces kan worden aangevangen. Output-indicatoren zijn de Fysieke laadtijd, ofwel de tijd tussen het begin en het einde van het fysieke laadproces. De Totale laadtijd is de som van de wachttijd en de fysieke laadtijd. figuur 3: hiërarchische indeling van processen Input prestatieindicatoren Output prestatieindicatoren Input Logistiek proces Output Capaciteiten Proces prestatie indicatoren Wachttijd laden Fysieke laadtijd Totale laadtijd Goederen bij kade Laden Schip geladen Schip laadgereed Hierbij worden niet alleen de prestaties van de samenwerkingsverbanden gemeten, maar ook van andere partijen in de distributieketen. Namelijk de prestaties van LT, prestaties onder verantwoordelijkheid van de productie-eenheden en prestaties omtrent processen onder verantwoordelijkheid van de afnemers. Alle klant-leverancierrelaties zijn op deze wijze in de prestatiemeting vertegenwoordigd.

4 pag.: 4 van 6 figuur 4: percentage van verschepingen met een totale laadtijd kleiner dan of gelijk aan 24 uur (fictieve cijfers) 120% Percentage 100% 80% 60% 40% 20% 0% Norm Ondergrens dec. 98 jan. 99 feb. 99 mrt. 99 apr. 99 mei 99 jun. 99 Maanden Het logistieke dashboard is ingedeeld in drie niveaus. Kritieke prestatie-indicatoren, ondersteunende prestatie-indicatoren en waarschuwingslampen. Zie figuur 5. (Torremans, 1999). figuur 5: drie niveaus van prestatie-indicatoren (invulling fictief) Kritieke prestatie-indicatoren Tarief Totale laadtijd Afroeptermijn Totale lostijd Weekprognose Ondersteunende indicatoren Wachttijd laden Afwijking vervoersvoorwaarden Wachttijd lossen Voormeldingstijd Verbeteringsinitiatieven Waarschuwingslampen Fysieke laadtijd Voortijdig aanwezig Factureerfouten Fysieke lostijd Beladingsgraad

5 pag.: 5 van 6 Waarschuwingslampen Een aantal prestatie-indicatoren is van directe invloed op de inkoopresultaten, of geven hiervan een weergave. Dit zijn de indicatoren tarief, totale laad- en totaie lostijd, afroeptermijn en kwaliteit weekprognose. Deze indicatoren kennen het grootste belang voor het inkoopbeleid van LT, en worden daarom de kritieke prestatie-indicatoren genoemd. Voor de indicatoren van dit niveau is het voor LT essentieel over goede sturingsmogelijkheden te beschikken, wanneer de waarden niet aan het acceptabele interval voldoen. Het tweede niveau bevat de ondersteunende prestatie-indicatoren. Dit zijn indicatoren die de waarde van de kritieke voor een groot gedeelte kunnen verklaren. Het derde niveau bevat indicatoren waarvoor geldt dat LT alleen inzicht wenst te krijgen in uitschieters in positieve of negatieve zin. Vandaar dat deze waarschuwingslampen worden genoemd. De integratie in de werkwijze van LT is één van de kritieke succesfactoren. Dit is gerealiseerd door de volgende vier opeenvolgende stappen te verankeren binnen de organisatie en bijbehorende taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden aan personen toe te wijzen en vast te leggen. Zie figuur 6. Gegevensverzaming figuur 6: kring naar verbetering Verbeteringsinitiatieven Verwerken tot pi s Rapportage Eerst worden de gegevens verzameld en ingevoerd in de database, vervolgens worden hieruit grafieken en overzichtstabellen gemaakt, die worden samengevat in het dashboard. Daarna wordt een rapportage samengesteld. Ten slotte worden de verbeteringsinitiatieven geformuleerd of de actiepunten bepaald, afhankelijk van de mate waarin de indicatoren aan de norm voldoen.

6 pag.: 6 van 6 Eerste resultaten Inmiddels zijn gedurende een aantal maanden de stappen van gegevensverzameling en verwerking doorlopen en worden de eerste resultaten zichtbaar: Prestaties van zowel LT als de dienstverleners worden beter zichtbaar, waardoor de medewerkers van LT en de samenwerkingsverbanden meer gericht worden op de te behalen resultaten. Over de gewenste resultaten kunnen concrete afspraken worden gemaakt. Elk kwartaal wordt met de dienstverleners een evaluatiegesprek gevoerd. Daarbij worden zowel de prestaties van de dienstverlener als die van Corus besproken. Knelpunten en afwijkingen van de norm, maar ook goede prestaties en mogelijkheden voor optimalisering kunnen worden geïdentificeerd. Op deze wijze bieden de prestatieindicatoren handvatten voor continue verbetering in de gehele distributieketen. Naarmate de prestaties meer vastliggen in objectieve grootheden, kan LT naar haar externe en interne klanten, ofwel naar de afnemers en productie-eenheden, beter duidelijk maken welke prestaties geleverd worden. Door de prestatie-indicatoren worden oorzaak en gevolg inzichtelijk gemaakt, waardoor de juiste maatregelen getroffen kunnen worden. De ervaring gedurende de afgelopen maanden leert dat de verzameling van meetgegevens arbeidsintensief is. Belangrijk is om deze taak met meerdere personen te dragen, en de gegevensverzameling en verwerking tot prestatie-indicatoren zo eenvoudig mogelijk te maken. Verder is communicatie en openheid tussen de betrokkenen in de distributieketen een kritieke succesfactor. Met regelmaat moeten de resultaten zowel intern als extern worden gerapporteerd. De methodiek is inmiddels zo succesvol gebleken, dat zij ook op andere distributietrajecten wordt toegepast. Op dit moment wordt de prestatiemeting uitgebreid naar de binnenvaarttrajecten Duitsland, Zwitserland en Frankrijk. Hiermee wordt een integrale aanpak voor de volledige binnenvaart gerealiseerd. Daarnaast vindt ook roll-out plaats naar andere modaliteiten. De aanpak en het ontwikkelde prestatie-indicatorensysteem kunnen met geringe inspanning op elke modaliteit worden toegesneden.

Logistieke Kengetallen Transparant Weergegeven Onderzoek naar een op te zetten informatievoorziening

Logistieke Kengetallen Transparant Weergegeven Onderzoek naar een op te zetten informatievoorziening Logistieke Kengetallen Transparant Weergegeven Onderzoek naar een op te zetten informatievoorziening Bacheloropdracht Technische Bedrijfskunde Bauke Maarse Juli 2010 Logistieke Kengetallen Transparant

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE "ITIL" Algemene Inleiding Helpdesk Probleembeheer

INHOUDSOPGAVE ITIL Algemene Inleiding Helpdesk Probleembeheer INHOUDSOPGAVE "ITIL" 1 Algemene Inleiding 1.1 Procesbenadering 1.2 Doel en structuur van het boek 1.3 Enkele basisbegrippen 1.3.1 IT infrastructuur 1.3.2 Beheer en exploitatie 1.3.3 Gebruiker versus opdrachtgever

Nadere informatie

ICT-Outsourcing en monitoring van de ICT-beheerorganisatie, een voorbeeld uit de praktijk

ICT-Outsourcing en monitoring van de ICT-beheerorganisatie, een voorbeeld uit de praktijk Sourcing ICT-Outsourcing en monitoring van de ICT-beheerorganisatie, een voorbeeld uit de praktijk 2.4 ICT-Outsourcing en monitoring van de ICT-beheerorganisatie, een voorbeeld uit de praktijk 75 Veel

Nadere informatie

Benchmark sociale diensten. Rapportage 2001

Benchmark sociale diensten. Rapportage 2001 Rapportage 2001 Rapportage 2001 Maart 2003 Colofon Samenstelling drs. B.A. Wiendels mr. A.J. Ruige drs. M. Corvers drs. G.H.P. van der Helm H. Meijeren drs. J.C.M. Theunisse drs. D. Tijam drs. M. Schut

Nadere informatie

Toetsingsrapport. Kan ProRail op 1 januari 2008 op output sturen en gestuurd worden?

Toetsingsrapport. Kan ProRail op 1 januari 2008 op output sturen en gestuurd worden? Toetsingsrapport Kan ProRail op 1 januari 2008 op output sturen en gestuurd worden? Status : Eindrapport Door: L.A.F.M. Kerklaan & A.A. de Waal Datum: 31 oktober 2007 1 Inhoud 1. Introductie 4 1.1. Opdracht

Nadere informatie

MET RENDEMENT ACHTER HET STUUR. M.J. Ploos van Amstel, Centraal Boekhuis J. van Staalduinen, TNO (business unit Mobiliteit en Logistiek)

MET RENDEMENT ACHTER HET STUUR. M.J. Ploos van Amstel, Centraal Boekhuis J. van Staalduinen, TNO (business unit Mobiliteit en Logistiek) MET RENDEMENT ACHTER HET STUUR M.J. Ploos van Amstel, Centraal Boekhuis J. van Staalduinen, TNO (business unit Mobiliteit en Logistiek) In een eerder gezamenlijk paper van Centraal Boekhuis (CB) en TNO

Nadere informatie

Meetrapport SZW Balansmodel II. Nulmeting voor het domein Werkloosheidswet. Versie 1.0. Nieuwegein, 11 maart 2008

Meetrapport SZW Balansmodel II. Nulmeting voor het domein Werkloosheidswet. Versie 1.0. Nieuwegein, 11 maart 2008 Meetrapport SZW Balansmodel II Nulmeting voor het domein Werkloosheidswet Versie 1.0 Nieuwegein, 11 maart 2008 Drs. ing. P.M.H.H. Bex Drs. M.J. Aalders Drs. J.J.F.M. van den Hurk SIRA Consulting is inhoudelijk

Nadere informatie

Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V.

Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V. Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 18 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 4 1.1 ALGEMEEN... 4 1.2 DOELGROEP...

Nadere informatie

Eindrapport Aristoteles Prestatiemeting en -verantwoording in de Veiligheidsregio's. 23 november 2009

Eindrapport Aristoteles Prestatiemeting en -verantwoording in de Veiligheidsregio's. 23 november 2009 Eindrapport Aristoteles Prestatiemeting en -verantwoording in de Veiligheidsregio's 23 november 2009 Eindrapport Aristoteles Prestatiemeting en -verantwoording in de Veiligheidsregio's Inhoud Pagina 1.

Nadere informatie

Handreiking sturing en beheersing Participatiebudget

Handreiking sturing en beheersing Participatiebudget Handreiking sturing en beheersing Participatiebudget Deze handreiking is samengesteld in het kader van de voorbereidingstrajecten voor de invoering van het Participatiebudget in opdracht van de ministeries

Nadere informatie

Samenwerking voor verbeterde logistiek

Samenwerking voor verbeterde logistiek Samenwerking voor verbeterde logistiek Door: Thierry Verduijn en Mirjam Iding Inleiding Onder invloed van trends als toenemende concurrentie, globalisering, versnelde productlevenscycli, massa-individualisering

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

HANDREIKING BELEGGINGSBELEID PARTICULIERE CLIËNTEN

HANDREIKING BELEGGINGSBELEID PARTICULIERE CLIËNTEN HANDREIKING BELEGGINGSBELEID PARTICULIERE CLIËNTEN Contactgegevens DSI Postbus 3861 1001 AR Amsterdam Telefoon: 020 620 12 74 Email: info@dsi.nl DUFAS Bordewijklaan 8 2591 XR Den Haag Telefoon: 070 333

Nadere informatie

Differentiëren is noodzaak, gemiddeld is niet goed genoeg. Een verkennend onderzoek naar Merchandise management bij Nederlandse retailers

Differentiëren is noodzaak, gemiddeld is niet goed genoeg. Een verkennend onderzoek naar Merchandise management bij Nederlandse retailers Differentiëren is noodzaak, gemiddeld is niet goed genoeg Een verkennend onderzoek naar Merchandise management bij Nederlandse retailers Naam auteurs: Armijn Beek Riemke de Kloet Bedrijfsnaam: Capgemini

Nadere informatie

Procesbeschrijving en inventariserende analyse van het Payroll proces (Openbare Versie)

Procesbeschrijving en inventariserende analyse van het Payroll proces (Openbare Versie) Procesbeschrijving en inventariserende analyse van het Payroll proces (Openbare Versie) Melissa Roelfsema s1018922 m.roelfsema@student.utwente.nl Bachelor opdracht Bedrijfskunde Eerste begeleider Universiteit

Nadere informatie

Welke vragen stelt u over het beleggingsbeleid?

Welke vragen stelt u over het beleggingsbeleid? Welke vragen stelt u over het beleggingsbeleid? Een belangrijk onderdeel van de dienstverlening van een beleggingsonderneming betreft het beleggingsbeleid. Door vragen te stellen over het beleggingsbeleid

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR HET OPSTELLEN VAN MEETBARE DOELSTELLINGEN

HANDLEIDING VOOR HET OPSTELLEN VAN MEETBARE DOELSTELLINGEN HANDLEIDING VOOR HET OPSTELLEN VAN MEETBARE DOELSTELLINGEN drs. A.L. Roode Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) juni 2006 Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) Auteur: drs. A.L. Roode Project:

Nadere informatie

KENNIS. Het Certiked Model 2014 KWALITEIT STRUCTUUR DIENSTVERLENING CERTIFICERING. Kennis in kwaliteit

KENNIS. Het Certiked Model 2014 KWALITEIT STRUCTUUR DIENSTVERLENING CERTIFICERING. Kennis in kwaliteit Kennis in kwaliteit Het Certiked Model 2014 Bedrijfsbesturing in kennisintensieve dienstverlening DIENSTVERLENING KENNIS KWALITEIT STRUCTUUR CERTIFICERING Inhoudsopgave Inleiding 03 De opbouw van het Certiked

Nadere informatie

n130910 versie 26 november 2013 sccm Informatieblad uitvoeren van interne audits

n130910 versie 26 november 2013 sccm Informatieblad uitvoeren van interne audits Informatieblad Uitvoeren van interne audits sccm Informatieblad uitvoeren van interne audits 1 De overtuiging -en ervaring- van SCCM is dat elke organisatie (hoe klein ook) betere milieu- en arboprestaties

Nadere informatie

Nota Risicomanagement

Nota Risicomanagement Nota Risicomanagement Haarlem, Najaar 2014 Nota Risicomanagement Pagina 1 Samenvatting Risicomanagement is het effectief en systematisch omgaan met de kansen en bedreigingen die de realisatie van organisatiedoelstellingen

Nadere informatie

Organisatie en beheer van schoonmaakdienstverlening

Organisatie en beheer van schoonmaakdienstverlening Organisatie en beheer van schoonmaakdienstverlening 3018-1 Organisatie en beheer van schoonmaakdienstverlening J. Iskes 1. Programma van eisen voor de schoonmaakdienstverlening 2 1.1 Inleiding 2 1.2 Een

Nadere informatie

Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl

Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl rapportage kwaliteitshuis publiekszaken Rapportageonderdelen 1. Oorsprong van de vraag 2. Aanpak 3. Inventariseer behoeften 4. Verwerk behoeften

Nadere informatie

INNOVATIE EN TOEGEVOEGDE WAARDE IN DE LOGISTIEK: ACHTERGROND, WERKWIJZE EN EVALUATIE VAN DE BIJ HET INNVALL-TRAJECT TOEGEPASTE METHODIEK

INNOVATIE EN TOEGEVOEGDE WAARDE IN DE LOGISTIEK: ACHTERGROND, WERKWIJZE EN EVALUATIE VAN DE BIJ HET INNVALL-TRAJECT TOEGEPASTE METHODIEK INNOVATIE EN TOEGEVOEGDE WAARDE IN DE LOGISTIEK: ACHTERGROND, WERKWIJZE EN EVALUATIE VAN DE BIJ HET INNVALL-TRAJECT TOEGEPASTE METHODIEK M. Reuter, Fontys Hogeschool Techniek en Logistiek (Fontys ILEC)

Nadere informatie

Operationeel Risico Management

Operationeel Risico Management Operationeel Risico Management Benchmark Rapport 2009 Auteurs: Danielle Wareman Karel Janssen Merel Verschure Research: Khanh Ly Vincent de W inter Schiphol Oost, 2009 Nederland 2009 DCE Consultants Niets

Nadere informatie

Bekostigingsmodellen. Modellen, afwegingen en uitdagingen voor gemeenten. TransitieBureau Wmo. November 2013

Bekostigingsmodellen. Modellen, afwegingen en uitdagingen voor gemeenten. TransitieBureau Wmo. November 2013 Bekostigingsmodellen Modellen, afwegingen en uitdagingen voor gemeenten November 2013 TransitieBureau Wmo Inhoudsopgave Inleiding 3 Voorwoord en leeswijzer 4 Deel 1: Wat is bekostiging? 5 a) Het begrip

Nadere informatie

Energiemanagement in de geliberaliseerde energiemarkt

Energiemanagement in de geliberaliseerde energiemarkt Energiemanagement in de geliberaliseerde energiemarkt Ing. B.G.G. Verbong Id. nr. 0509744 TU Eindhoven Augustus 2005 Energiemanagement in de geliberaliseerde energiemarkt Datum Augustus 2005 Auteur Afstudeerbedrijf

Nadere informatie

NOTITIE BEOORDELINGS- EN BELONINGSBELEID GEMEENTE OLDAMBT

NOTITIE BEOORDELINGS- EN BELONINGSBELEID GEMEENTE OLDAMBT NOTITIE BEOORDELINGS- EN BELONINGSBELEID GEMEENTE OLDAMBT 1 INHOUDSOPGAVE blz. Hoofdstuk 1 Inleiding 3 1.1 Competentiemanagement 3 1.2 Achtergrond 3 1.3 Resultaatgerichte afspraken (RGA s) 4 1.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Robuuste magazijn- en voorraadprocessen

Robuuste magazijn- en voorraadprocessen Van Mourik Broekmanweg 6 Postbus 49 2600 AA Delft TNO-rapport TNO-034-DTM-2010-03220 www.tno.nl T +31 15 276 30 00 F +31 15 276 30 10 mobility@tno.nl Datum 23 augustus 2010 Auteur(s) Bart Lammers Opdrachtgever

Nadere informatie

SYnergievoordelen in LOgistieke NETwerken (SYLONET) Resultaten van een literatuurinventarisatie

SYnergievoordelen in LOgistieke NETwerken (SYLONET) Resultaten van een literatuurinventarisatie Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research TNO Inro rapport SYnergievoordelen in LOgistieke NETwerken (SYLONET) Schoemakerstraat

Nadere informatie