INFO DIAG DIAGNOSE- APPARATUUR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INFO DIAG DIAGNOSE- APPARATUUR"

Transcriptie

1 CITROËN AFTER SALES SERVICE INFO DIAG DIAGNOSE- APPARATUUR CITROËN DISTRIBUTEUR NIEUWE AUTO'S - Afleveringstechnicus - Coördinator terugroepacties CITROËN ERKEND REPARATEURS - Servicemanager - Technisch specialist / Onderhoudstechnicus LEXIA PROXIA CD 39 TMJ1 Nr DEZE MEDEDELING MOET WORDEN VERSPREID ONDER ALLE MEDEWERKERS DIE RECHTSTREEKS OF INDIRECT TE MAKEN HEBBEN MET DE DIAGNOSEAPPARATUUR VAN LEXIA / PROXIA Hiermee vervalt INFO' DIAG nr. 401 ONDERWERP: Bijzonderheden met betrekking tot de diagnose van de CITROËN C-Crosser. BETREFT: Bepaalde procedures voor werkzaamheden en in de diagnoseapparatuur LEXIA en PROXIA geïntegreerde functies zijn specifiek voor de CITROËN C-Crosser: Het loskoppelen en opnieuw aansluiten van de accu. Startbeveiligings- en vergrendelingsmodule: procedure voor het inleren van de sleutels en de afstandsbedieningen. BSI: bijzonderheden van de programmeerfunctie. Instrumentenpaneel: procedure voor het programmeren van het onderhoudsschema. Koplampverstelling: bijzonderheid met betrekking tot de diagnose van deze computer. Elektrisch schema: nummering van de aansluitingen. Navigatiesysteem: zelfdiagnoseprocedure. OPLOSSING: Volg de procedures die in dit document staan beschreven. Idnl412 1 / 26

2 INHOUDSOPGAVE 1 Handelingen bij het loskoppelen en aansluiten van de accu Startbeveiligings- en vergrendelingsmodule: procedure voor het inleren van sleutels en afstandsbedieningen BSI: bijzonderheden van de programmeerfunctie Instrumentenpaneel: procedure voor het programmeren van het onderhoudsschema Koplampverstelling: bijzonderheid met betrekking tot de diagnose van deze computer Elektrisch schema: nummering van de stekkeraansluitingen Navigatiesysteem: zelfdiagnoseprocedure...12 Idnl412 2 / 26

3 Deze INFO'DIAG beschrijft de voor de CITROËN C-Crosser specifieke bijzonderheden met betrekking tot werkzaamheden en functies van de diagnoseapparatuur. De volgende onderwerpen komen aan bod: Handelingen bij het loskoppelen en aansluiten van de accu. Startbeveiligings- en vergrendelingsmodule: procedure voor het inleren van de sleutels en de afstandsbedieningen. BSI: bijzonderheden van de programmeerfunctie. Instrumentenpaneel: procedure voor het programmeren van het onderhoudsschema. Koplampverstelling: bijzonderheid met betrekking tot de diagnose van deze computer. Elektrisch schema: nummering van de stekkeraansluitingen. Navigatiesysteem: zelfdiagnoseprocedure. 1 HANDELINGEN BIJ HET LOSKOPPELEN EN AANSLUITEN VAN DE ACCU Bij het loskoppelen van de accu wordt de status van een aantal computers gewijzigd. Na het aansluiten van de accu is het noodzakelijk om een aantal functies opnieuw te activeren. Gevolgen van het loskoppelen van de accu Uit te voeren handelingen Eerste maal contact aan Multifunctioneel display Autoradio Opnieuw inleren van computers De datum en tijd (behalve van het navigatiesysteem) worden gereset Standaardinstelling voor taal, afstandseenheid en temperatuurschaal (Engels, km, C) De gegevens van de boordcomputer zijn gewist De in het geheugen opgeslagen radiozenders zijn gewist Wacht na het aanzetten van het contact (+APC) 30 seconden alvorens de motor te starten Stel de datum en de tijd in (behalve van het navigatiesysteem) Stel taal, afstandseenheid en temperatuurschaal in (indien nodig) Geen actie nodig (automatische activering als het contact wordt aangezet) Sla de radiostations opnieuw in het geheugen op (door de klant uit te voeren handeling) Idnl412 3 / 26

4 2 STARTBEVEILIGINGS- EN VERGRENDELINGSMODULE: PROCEDURE VOOR HET INLEREN VAN SLEUTELS EN AFSTANDSBEDIENINGEN 2.1 Procedure voor het inleren van de sleutels en de afstandsbedieningen Dit menu is toegankelijk na het achtereenvolgens selecteren van de menu's "Inleren" en "Inleren van de sleutels en de afstandsbedieningen". Deze procedure laat het inleren van de sleutels en de HF-afstandsbedieningen automatisch verlopen. Voor het uitvoeren van deze procedure dient u in het bezit te zijn van: alle sleutels van de auto. OPMERKING: De BSI speelt geen rol bij de werking van de startblokkering. Alleen de motormanagementcomputer en de startbeveiligingsmodule hebben invloed op de werking van deze functie. Bijzonderheden met betrekking tot het inleren van de sleutels De niet met de procedure "Inleren van de sleutels en de afstandsbedieningen" ingeleerde sleutels werken niet, maar kunnen later alsnog ingeleerd worden. Als een nieuwe sleutel wordt toegevoegd, moeten alle sleutels opnieuw worden ingeleerd. Bijzonderheden met betrekking tot het inleren van de HF-afstandsbedieningen De niet met de procedure "Inleren van de sleutels en de afstandsbedieningen" ingeleerde afstandsbedieningen werken niet, maar kunnen later alsnog ingeleerd worden: ofwel met de procedure "Inleren van de sleutels en de afstandsbedieningen", ofwel met de procedure "Inleren van de afstandsbedieningen", die eveneens toegankelijk is vanuit het menu "Inleren". Idnl412 4 / 26

5 Overzicht van het werkingsprincipe van het inleren van de afstandsbedieningen Als het gereedschap het inleren van de afstandsbedieningen start, worden de al eerder in de computer opgeslagen afstandsbedieningen niet gewist. Alle afstandsbedieningen worden automatisch gewist als de eerste afstandsbediening ingeleerd is. Overzicht van de handelingen die tijdens het inleren van de afstandsbediening uitgevoerd moeten worden: De volgende 3 stappen moeten in maximaal 4 seconden worden uitgevoerd: 1. Druk gelijktijdig de 2 knoppen van de afstandsbediening minimaal 1 seconde in. 2. Laat de knoppen los en voer gedurende minimaal 0,5 seconde geen handelingen uit. 3. Druk kort op de ontgrendelingsknop. Herhaal de handelingen om de andere afstandsbedieningen in te leren. 2.2 Probleem dat verband houdt met de werking van de computer zonder dat dit door het gereedschap verholpen kan worden Als één afstandsbediening in de computer is opgeslagen en er moeten X worden ingeleerd, zal het gereedschap het volgende startscherm weergeven: Afstandsbediening 1 ingeleerd: ja Afstandsbediening X ingeleerd: nee In dit geval is het niet mogelijk om te zien of de handelingen met de eerste afstandsbediening daadwerkelijk hebben geleid tot het inleren ervan. Voer meerdere keren (2 of 3 keer) de handelingen met de eerste afstandsbediening uit voordat met de volgende kan worden begonnen. Afstandsbediening 1 ingeleerd: ja (maar onbekend of de oude of de nieuwe is ingeleerd) Afstandsbediening X ingeleerd: nee Idnl412 5 / 26

6 Als afstandsbediening 2 wordt opgeslagen en de status verandert in "ja" is het inleren van de eerste twee afstandsbedieningen daadwerkelijk uitgevoerd. Afstandsbediening 1 ingeleerd: ja Afstandsbediening 2 ingeleerd: ja (de eerste en tweede afstandsbediening zijn daadwerkelijk ingeleerd) Afstandsbediening X ingeleerd: nee Ga verder met het inleren van de overige afstandsbedieningen. Druk op "bevestigen" om de procedure te beëindigen als alle afstandsbedieningen correct zijn ingeleerd. Dit probleem is alleen van toepassing als het aantal in de computer in te leren afstandsbedieningen gelijk is aan 1. Als er meerdere afstandsbedieningen ingeleerd moeten worden, zijn de statusveranderingen wel degelijk op het scherm te zien. 2.3 Menu "onderdelen" Via dit menu kunt u de volgende procedures uitvoeren: Vervangen van de startbeveiligings- en vergrendelingsmodule. Deze procedure moet worden uitgevoerd na het vervangen van een startbeveiligingsmodule (als deze niet gelijktijdig met de motormanagementcomputer is vervangen). Deze procedure maakt het volgende mogelijk: het inleren van de VIN-code (op basis van de in de motormanagementcomputer opgeslagen VIN-code), het inleren van de sleutels en de HF-afstandsbedieningen en het wissen van in de computer opgeslagen storingen. Vervangen van het contactslot samen met de sleutels. Deze procedure moet worden gevolgd bij het vervangen van het contactslot. Deze procedure maakt het volgende mogelijk: het wegschrijven van de sleutelcodes in de startbeveiligingsmodule (staat gelijk aan het voor de eerste keer inleren van de sleutels), het linken van de startbeveiligingsmodule met de motormanagementcomputer en het inleren van HF-afstandsbedieningen Idnl412 6 / 26

7 OPMERKING: Het contactslot moet worden vervangen als de startbeveiligingsmodule en de motormanagementcomputer gelijktijdig buiten werking zijn en er geen communicatie mogelijk is tussen het diagnoseapparaat en deze twee computers. In dat geval moeten beide computers en het contactslot worden vervangen, waarna de procedure "Vervangen van het contactslot samen met de sleutels" moet worden uitgevoerd. NB: Als de startbeveiligingsmodule en de motormanagementcomputer beide moeten worden vervangen en er wel communicatie mogelijk is met één van deze twee computers, moet de volgende procedure worden uitgevoerd: Vervang de eerste computer (als met één van de computers geen communicatie mogelijk is, begin dan met dat exemplaar), Selecteer het menu "onderdelen" van deze eerste computer met het diagnoseapparaat en volg de procedure van dit menu, Vervang de tweede computer, Selecteer het menu "onderdelen" van deze tweede computer met het diagnoseapparaat en volg de procedure van dit menu. LET OP: Vervang de tweede computer niet alvorens de procedure van het menu "onderdelen" van de eerste computer te hebben uitgevoerd. Toegang tot het menu "Onderdelen": PROXIA: het menu is toegankelijk in het programma voor diagnose van computers (na de globale test), LEXIA: het menu is toegankelijk vanuit het algemene menu van het apparaat. Idnl412 7 / 26

8 3 BSI: BIJZONDERHEDEN VAN DE FUNCTIE PROGRAMMEREN Het menu "Programmeren" van de BSI van de C-Crosser bevat 5 submenu's: "Automatisch programmeren" voor het via internet laten programmeren van de "configuratie van de auto", gevolgd door het handmatig programmeren van de "klantopties". "Configuratie van de auto" voor het handmatig programmeren van de configuratie van de auto. Om programmeerfouten te voorkomen is het raadzaam deze parameters te programmeren via het menu "automatisch programmeren". "Klantopties" voor het handmatig programmeren van de klantopties van de auto. Opmerking 1: de klantopties kunnen niet automatisch worden geprogrammeerd. Opmerking 2: de klantopties kunnen worden gewijzigd met behulp van de datacommunicatiemodule (indien de auto daarmee is uitgerust). "VIN-code". "Weergeven en afdrukken van alle configuratieparameters". Idnl412 8 / 26

9 4 INSTRUMENTENPANEEL: PROCEDURE VOOR HET PROGRAMMEREN VAN HET ONDERHOUDSSCHEMA OPMERKING: De onderstaande procedure werkt alleen vanaf CD39. Het onderhoudsinterval in km en tijd van de onderhoudsintervalindicator wordt geprogrammeerd in de computer van het instrumentenpaneel. Voor het programmeren: selecteer het menu "Onderhoud" en vervolgens "Onderhoudsintervalindicator". De parameter "Onderhoudsintervalindicator" verschijnt. Deze parameter kan drie waarden aannemen: "EU10": deze waarde komt overeen met km (of mijl) en 12 maanden, "EU11": deze waarde komt overeen met km (of mijl) en 12 maanden, "Option INT" voor het handmatig programmeren van het onderhoudsinterval zonder de vooraf bepaalde waarden "EU10" en "EU11". Voer om het onderhoudsschema te selecteren de volgende handeling uit: Programmeer de parameter "onderhoudsintervalindicator" door een keuze te maken uit de waarden: "EU10", "EU11" en "Option INT". Als de waarde "Option INT" is geselecteerd, verschijnt een ander menu waarin twee parameters ingevuld moeten worden: het onderhoudsinterval (in km) en de totale duur tot de volgende onderhoudsbeurt (in maanden). De volgende waarden moeten worden geprogrammeerd: Normale gebruiksomstandigheden Zware gebruiksomstandigheden Dieselmotor Benzinemotor Programmeer "EU11", (de onderhoudsintervalindicator neemt automatisch de waarden "20000 km" en "12 maanden"). Programmeer "EU10", (de onderhoudsintervalindicator neemt automatisch de waarden " km" en "12 maanden"). Programmeer "EU10", (de onderhoudsintervalindicator neemt automatisch de waarden " km" en "12 maanden"). Programmeer "Option INT" en programmeer vervolgens handmatig de waarden " km" en "12 maanden". Idnl412 9 / 26

10 5 KOPLAMPVERSTELLING: BIJZONDERHEID MET BETREKKING TOT DE DIAGNOSE VAN DEZE COMPUTER Xenonkoplampen zijn als optie leverbaar. In dat geval is een speciale computer aanwezig voor de automatische hoogteverstelling van de koplampen. OPMERKING: De computer "koplamphoogteverstelling" verschijnt niet in de globale test. Voer voor een diagnose van de computer "koplamphoogteverstelling" de volgende procedure uit: 1 Selecteer het menu "Instrumentenpaneel" in de globale test van het diagnoseapparaat. 2 Selecteer het menu "Koplamphoogteverstelling". 3 Selecteer het submenu "Storingen uitlezen". 4 Volg de aanwijzingen van het diagnoseapparaat op om de storingscode(s) te ontcijferen. Deze storingscodes worden aangegeven door het knipperen van het hiernaast afgebeelde lampje op het instrumentenpaneel: NB: Bij de computer "koplamphoogteverstelling" is alleen het uitlezen van storingen mogelijk. Als de storing is verholpen, verdwijnt de storingscode automatisch uit het geheugen van de computer. Er hoeven dus geen storingscodes te worden gewist. LET OP: Het uitlezen van storingen bij de computer "koplamphoogteverstelling" is met het diagnoseapparaat alleen mogelijk vanaf CD 40. Idnl / 26

11 6 ELEKTRISCH SCHEMA: NUMMERING VAN DE STEKKERAANSLUITINGEN 1 e geval: Bij de airbagcomputer en de motormanagementcomputer van een dieselmotor wordt de nummering van de aansluitingen aangegeven op de stekker. 2 e geval: Bij alle andere stekkers van de auto kunnen de stekkeraansluitingen worden geïdentificeerd door de stekker om te keren (bedradingszijde naar u toe) met de borglip naar boven. In die positie bevindt aansluiting 1 zich linksboven. LET OP: Let in het 2 e geval niet op de nummering op de stekker. Voorbeeld van identificatie van aansluitingen bij een 14-polige stekker (2e geval) Voorbeeld van identificatie van aansluitingen bij het onderste gedeelte van bovenstaande stekker (2e geval) Idnl / 26

12 7 NAVIGATIESYSTEEM: ZELFDIAGNOSEPROCEDURE 7.1 Overzicht van het werkingsprincipe en de toegang tot de menu's Naast de werkzaamheden met de diagnoseapparatuur van Citroën kan nu ook een zelfdiagnose van het navigatiesysteem worden uitgevoerd. Deze zelfdiagnose omvat onder meer: - Meten van parameters, - Testen van bedieningsorganen, - Uitlezen van in de computer opgeslagen storingen, - Resetten van het interne geheugen. Voer met het navigatiesysteem de volgende 2 stappen uit om naar het menu voor de zelfdiagnose te gaan: 1. Druk gelijktijdig de knoppen "SET" en "NAVI" van het navigatiesysteem in. 2. Selecteer de functie waarvan u de diagnose gaat uitvoeren. Idnl / 26

13 7.2 Overzicht van de menu's van de zelfdiagnose Hoofdmenu, menu's van de zelfdiagnosefuncties. Menu nr. 1, menu "Vehicle Signal Check" Dit menu geeft een overzicht van de metingen van een aantal parameters. Aan de hand hiervan kan worden gecontroleerd of de door het navigatiesysteem ontvangen parameters in orde zijn: Idnl / 26

14 "Speed": "ON" als de wagensnelheid hoger wordt dan 6 km/h, vervolgens "OFF" als de wagensnelheid lager wordt dan 4 km/h. Het snelheidssignaal is via een draadverbinding afkomstig van het instrumentenpaneel. "ILL": "ON" als de parkeerlichten zijn ingeschakeld. Dit signaal is via een draadverbinding afkomstig van het instrumentenpaneel. "Shift Position R" : "ON" als de achteruitversnelling is geselecteerd. Dit signaal is via een draadverbinding en de BSI afkomstig van de achteruitrijlichtschakelaar. Menu nr. 2, menu "Monitor Check" Idnl / 26

15 Via dit menu kan worden gecontroleerd of het scherm goed werkt (kleuren, grijsniveau, defecte pixels, enz.) Deze schermen worden achtereenvolgens weergegeven door op de knop "Enter" te drukken. Menu nr. 3, menu "Camera setting" Met dit menu kunnen de afstandslijnen, die worden weergegeven als de achteruitcamera is geactiveerd, worden ingesteld. Teken daarvoor 50 cm achter de auto op de vloer een lijn die loodrecht op de as van de auto staat. Breng de rode lijn op het scherm in lijn met de lijn op de vloer. Idnl / 26

16 Menu nr. 4, Menu "Network / Connect Line Check" Via dit scherm kunnen de aanwezigheid en de werking van de aan het navigatiesysteem gekoppelde componenten worden gecontroleerd. Klik als bij een van de onderdelen "NG" verschijnt op "NG Code" om de bijbehorende storingscode uit te lezen. Idnl / 26

17 Voorbeeld: "GPS Receiver: OK" geeft aan dat de verbinding met de GPS-antenne in orde is. "CAN BOX : OK" geeft aan dat de communicatie met de interfacemodule van het CAN-netwerk in orde is. "Rear Camera: N/A" geeft aan dat de auto niet is uitgerust met dit onderdeel. De DVD-drive heeft een storing in het geheugen opgeslagen; de aan de DVDdrive gekoppelde storingscode is Menu nr. 5, menu "Speaker Check" Via dit scherm kunnen de luidsprekers van het navigatiesysteem aangestuurd worden. Als een van de luidsprekers wordt geselecteerd, geeft deze enkele seconden een geluidssignaal. NB: Het geluidssignaal kunt u tijdens het aansturen laten variëren. De tweeter linksvoor (FTWL), tweeter rechtsvoor (FTWR) en subwoofer (RW) worden niet weergegeven als de auto niet is uitgerust met de optionele hifi-versterker. Idnl / 26

18 Menu nr. 6, menu "Versions Indication" Via dit scherm kunnen de softwareversies van de verschillende onderdelen en programma's van het navigatiesysteem worden gecontroleerd. Menu nr. 7, menu "Sensor check" Via dit menu kunnen de snelheidssensor en de gyroscoop/acceleratieopnemer van het Elektronisch Stabiliteitsprogramma (ESP) worden getest. Deze test is een dynamische test. De auto moet stilstaan. Druk op de knop "Start" om met de test te beginnen. Achtereenvolgens worden de volgende schermen weergegeven: Idnl / 26

19 "Zorg ervoor dat de auto stil blijft staan." "Verplaats de auto meer dan 10 m terwijl u aan het stuurwiel draait." Resultaat van de dynamische test. Klik als bij een van de onderdelen "NG" verschijnt op "NG Code" om de bijbehorende storingscode uit te lezen. Idnl / 26

20 Er zijn meerdere "NG Code"-meldingen die aan de gyroscoop/acceleratieopnemer ("Gyro Sensor") en de snelheidssensor "Speed Sensor" kunnen worden toegekend. "NG Codes" van de gyroscoop/acceleratieopnemer "Gyro Sensor": 1: Te lage waarde van de gyroscoop/acceleratieopnemer, stilstaande auto. 2: Te hoge waarde van de gyroscoop/acceleratieopnemer, stilstaande auto. 5: Onjuiste waarde van de gyroscoop/acceleratieopnemer tijdens de dynamische test. "NG Codes" van de snelheidssensor "Speed Sensor": 6: Onjuiste waarde van de snelheidssensor, stilstaande auto. Menu nr. 8, menu "Touch Switch Confirmation" Via dit menu kan de reactietijd van het touchscreen van het navigatiesysteem getest worden. Door verschillende zones van het scherm aan te raken, zullen deze van kleur veranderen. Daardoor wordt bevestigd dat het touchscreen van het navigatiesysteem goed werkt. Idnl / 26

21 Druk op de toets "MENU" om terug te keren naar het scherm "Service" van het zelfdiagnosemenu. Menu nr. 9, menu "CAN Communication Confirmation" Via dit menu kan een overzicht worden gegeven van de op het CAN-netwerk aangesloten uitrusting, kan de versie van het navigatiesysteem worden weergegeven of kan informatie over de communicatie-interface van het CAN-netwerk van het navigatiesysteem (CAN BOX) worden weergegeven. Idnl / 26

22 Overzicht van op het CAN-netwerk aangesloten uitrusting: HVAC: airconditioning HFM: handsfree kit FCM: BSI CCN: instrumentenpaneel WCM: starten zonder sleutel ORC: airbags Dit submenu geeft informatie over de versie van het navigatiesysteem. Idnl / 26

23 Via dit submenu kan informatie worden weergegeven over de communicatie-interface van het CAN-netwerk van het navigatiesysteem (CAN BOX), bijvoorbeeld het serienummer van de CAN BOX of het VIN van de auto. Menu nr. 10, menu "Memory Initialization" Met behulp van deze procedure kan de inhoud van het geheugen van het navigatiesysteem en de muziekserver worden gewist. NB: Deze procedure wordt onderbroken als tijdens de initialisatiefase het contact in de stand "LOCK" wordt gezet. De procedure wordt hervat als het contact weer in de stand "ACC" of "ON" wordt gezet. Menu nr. 11, menu "TMC Sensitivity" Idnl / 26

24 Via dit submenu kan de voor de TMC-functie (verkeersinformatie) gebruikte radiozender worden ingesteld. Klik om naar beschikbare TMC-zenders te zoeken op "TMC Search" om automatisch te zoeken of op "TMC Manual Setting" om handmatig te zoeken. Klik na het automatisch zoeken op de gewenste TMC-zender en vervolgens op "Decision" om deze te selecteren. Klik na het handmatig zoeken op "Set" om de zender te selecteren. Idnl / 26

25 Menu nr. 12, menu "Versions Log Information" Via het menu "Versions Log Information" kan de gebruiker de (aanwezige en verholpen) interne storingscodes van het navigatiesysteem in chronologische volgorde sorteren. Via het submenu "Service Data Log" kan een chronologisch overzicht worden gegeven van de aanwezige interne storingen van het navigatiesysteem. Voorbeeld: "Drive" geeft aan dat de storing de DVD-speler betreft. De melding "Factor: 20" geeft meer informatie over de storing. De storing heeft betrekking op de lens van de DVD-speler. Idnl / 26

26 Via het submenu "Time Adjustment Information" kan een chronologisch overzicht van de verholpen interne storingen worden weergegeven ("CT" als de storing automatisch is verholpen en "MAN" als de storing door middel van een handmatige procedure is verholpen). NB: Lees alvorens deze interne storingen te verhelpen de storingen uit met de diagnoseapparatuur van Citroën. Idnl / 26

INFO DIAG DIAGNOSE- APPARATUUR

INFO DIAG DIAGNOSE- APPARATUUR CITROËN INFO DIAG DIAGNOSE- APPARATUUR LEXIA PROXIA CD 35 AFTER SALES SERVICE CITROËN DISTRIBUTEUR NIEUWE AUTO'S - Afleveringstechnicus - Coördinator terugroepacties CITROËN ERKEND REPARATEURS - Servicemanager

Nadere informatie

INFO DIAG DIAGNOSE- APPARATUUR

INFO DIAG DIAGNOSE- APPARATUUR CITROËN AFTER SALES SERVICE INFO DIAG DIAGNOSE- APPARATUUR CITROËN DISTRIBUTEUR NIEUWE AUTO'S - Afleveringstechnicus - Coördinator terugroepacties CITROËN ERKEND REPARATEURS - Servicemanager - Technisch

Nadere informatie

INFO DIAG DIAGNOSE- APPARATUUR

INFO DIAG DIAGNOSE- APPARATUUR CITROËN AFTER SALES SERVICE INFO DIAG DIAGNOSE- APPARATUUR CITROËN DISTRIBUTEUR NIEUWE AUTO'S - Afleveringstechnicus - Coördinator terugroepacties CITROËN ERKEND REPARATEURS - Servicemanager - Technisch

Nadere informatie

INFO DIAG DIAGNOSE- APPARATUUR. Citroën Distributeur Nieuwe Auto's. - Afleveringstechnicus - Coördinator terugroepacties. Citroën Erkend Reparateur

INFO DIAG DIAGNOSE- APPARATUUR. Citroën Distributeur Nieuwe Auto's. - Afleveringstechnicus - Coördinator terugroepacties. Citroën Erkend Reparateur CITROËN INFO DIAG DIAGNOSE- APPARATUUR LEXIA PROXIA CD 29 AFTER SALES SERVICE Citroën Distributeur Nieuwe Auto's - Afleveringstechnicus - Coördinator terugroepacties Citroën Erkend Reparateur - Servicemanager

Nadere informatie

INFO DIAG DIAGNOSE- APPARATUUR

INFO DIAG DIAGNOSE- APPARATUUR CITROËN AFTER SALES SERVICE INFO DIAG DIAGNOSE- APPARATUUR FILIALEN / IMPORTEURS CITROËN DISTRIBUTEUR NIEUWE AUTO'S - Afleveringstechnicus - Coördinator terugroepacties CITROËN ERKEND REPARATEURS - Servicemanager,

Nadere informatie

INFO DIAG DIAGNOSE- APPARATUUR. Citroën Distributeur Nieuwe Auto's. - Afleveringstechnicus - Coördinator terugroepacties. Citroën Erkend Reparateur

INFO DIAG DIAGNOSE- APPARATUUR. Citroën Distributeur Nieuwe Auto's. - Afleveringstechnicus - Coördinator terugroepacties. Citroën Erkend Reparateur CITROËN INFO DIAG DIAGNOSE- APPARATUUR LEXIA PROXIA CD 29 AFTER SALES SERVICE Citroën Distributeur Nieuwe Auto's - Afleveringstechnicus - Coördinator terugroepacties Citroën Erkend Reparateur - Servicemanager

Nadere informatie

INFO DIAG DIAGNOSE- APPARATUUR

INFO DIAG DIAGNOSE- APPARATUUR CITROËN AFTER SALES SERVICE INFO DIAG DIAGNOSE- APPARATUUR CITROËN DISTRIBUTEUR NIEUWE AUTO'S - Afleveringstechnicus - Coördinator terugroepacties CITROËN ERKEND REPARATEURS - Servicemanager - Technisch

Nadere informatie

INFO DIAG DIAGNOSE- APPARATUUR

INFO DIAG DIAGNOSE- APPARATUUR CITROËN AFTER SALES SERVICE INFO DIAG DIAGNOSE- APPARATUUR CITROËN DISTRIBUTEUR NIEUWE AUTO'S - Afleveringstechnicus - Coördinator terugroepacties CITROËN ERKEND REPARATEURS - Servicemanager - Technisch

Nadere informatie

INFO DIAG DIAGNOSE- APPARATUUR. Citroën Distributeur Nieuwe Auto's. - Servicemanager - Technisch Specialist / Onderhoudstechnicus

INFO DIAG DIAGNOSE- APPARATUUR. Citroën Distributeur Nieuwe Auto's. - Servicemanager - Technisch Specialist / Onderhoudstechnicus CITROËN AFTER SALES SERVICE INFO DIAG DIAGNOSE- APPARATUUR Citroën Distributeur Nieuwe Auto's - Afleveringstechnicus - Coördinator terugroepacties Citroën Erkend Reparateur - Servicemanager - Technisch

Nadere informatie

INFO DIAG DIAGNOSE- APPARATUUR

INFO DIAG DIAGNOSE- APPARATUUR CITROËN AFTER SALES SERVICE INFO DIAG DIAGNOSE- APPARATUUR Citroën Distributeur Nieuwe Auto's - Afleveringstechnicus - Coördinator terugroepacties Citroën Erkend Reparateur - Servicemanager - Technisch

Nadere informatie

INFO DIAG DIAGNOSE- APPARATUUR

INFO DIAG DIAGNOSE- APPARATUUR CITROËN INFO DIAG DIAGNOSE- APPARATUUR LEXIA PROXIA CD 29 AC / QCAV / MTD FILIALEN / IMPORTEURS / DR CITROËN DISTRIBUTEUR NIEUWE AUTO'S - Afleveringstechnicus - Coördinator terugroepacties CITROËN ERKEND

Nadere informatie

INFO DIAG DIAGNOSE- APPARATUUR. Citroën Distributeur Nieuwe Auto's. - Afleveringstechnicus - Coördinator terugroepacties. Citroën Erkend Reparateur

INFO DIAG DIAGNOSE- APPARATUUR. Citroën Distributeur Nieuwe Auto's. - Afleveringstechnicus - Coördinator terugroepacties. Citroën Erkend Reparateur CITROËN INFO DIAG DIAGNOSE- APPARATUUR LEXIA PROXIA CD 29 AFTER SALES SERVICE Citroën Distributeur Nieuwe Auto's - Afleveringstechnicus - Coördinator terugroepacties Citroën Erkend Reparateur - Servicemanager

Nadere informatie

INFO DIAG DIAGNOSE- APPARATUUR

INFO DIAG DIAGNOSE- APPARATUUR CITROËN AFTER SALES SERVICE INFO DIAG DIAGNOSE- APPARATUUR CITROËN DISTRIBUTEUR NIEUWE AUTO'S - Afleveringstechnicus - Coördinator terugroepacties CITROËN ERKEND REPARATEURS - Servicemanager - Technisch

Nadere informatie

INFO DIAG DIAGNOSE- APPARATUUR

INFO DIAG DIAGNOSE- APPARATUUR CITROËN AFTER SALES SERVICE INFO DIAG DIAGNOSE- APPARATUUR Citroën Distributeur Nieuwe Auto's - Afleveringstechnicus - Coördinator terugroepacties Citroën Erkend Reparateur - Servicemanager - Technisch

Nadere informatie

INFO DIAG DIAGNOSE- APPARATUUR. Citroën Distributeur Nieuwe Auto's. - Afleveringstechnicus - Coördinator terugroepacties. Citroën Erkend Reparateur

INFO DIAG DIAGNOSE- APPARATUUR. Citroën Distributeur Nieuwe Auto's. - Afleveringstechnicus - Coördinator terugroepacties. Citroën Erkend Reparateur CITROËN INFO DIAG DIAGNOSE- APPARATUUR LEXIA PROXIA CD 29 AFTER SALES SERVICE Citroën Distributeur Nieuwe Auto's - Afleveringstechnicus - Coördinator terugroepacties Citroën Erkend Reparateur - Servicemanager

Nadere informatie

INFO DIAG DIAGNOSE- APPARATUUR. Citroën Distributeur Nieuwe Auto's. - Afleveringstechnicus - Coördinator terugroepacties. Citroën Erkend Reparateur

INFO DIAG DIAGNOSE- APPARATUUR. Citroën Distributeur Nieuwe Auto's. - Afleveringstechnicus - Coördinator terugroepacties. Citroën Erkend Reparateur CITROËN INFO DIAG DIAGNOSE- APPARATUUR LEXIA PROXIA CD 29 AFTER SALES SERVICE Citroën Distributeur Nieuwe Auto's - Afleveringstechnicus - Coördinator terugroepacties Citroën Erkend Reparateur - Servicemanager

Nadere informatie

INFO DIAG DIAGNOSE- APPARATUUR. Citroën Distributeur Nieuwe Auto's. - Afleveringstechnicus - Coördinator terugroepacties. Citroën Erkend Reparateur

INFO DIAG DIAGNOSE- APPARATUUR. Citroën Distributeur Nieuwe Auto's. - Afleveringstechnicus - Coördinator terugroepacties. Citroën Erkend Reparateur CITROËN INFO DIAG DIAGNOSE- APPARATUUR LEXIA PROXIA CD 29 AFTER SALES SERVICE Citroën Distributeur Nieuwe Auto's - Afleveringstechnicus - Coördinator terugroepacties Citroën Erkend Reparateur - Servicemanager

Nadere informatie

INFO DIAG DIAGNOSE- APPARATUUR

INFO DIAG DIAGNOSE- APPARATUUR CITROËN AFTER SALES SERVICE INFO DIAG DIAGNOSE- APPARATUUR CITROËN DISTRIBUTEUR NIEUWE AUTO'S - Afleveringstechnicus - Coördinator terugroepacties CITROËN ERKEND REPARATEURS - Servicemanager - Technisch

Nadere informatie

INFO DIAG DIAGNOSE- APPARATUUR. Citroën Distributeur Nieuwe Auto's. - Afleveringstechnicus - Coördinator terugroepacties. Citroën Erkend Reparateur

INFO DIAG DIAGNOSE- APPARATUUR. Citroën Distributeur Nieuwe Auto's. - Afleveringstechnicus - Coördinator terugroepacties. Citroën Erkend Reparateur CITROËN INFO DIAG DIAGNOSE- APPARATUUR LEXIA PROXIA CD 29 AFTER SALES SERVICE Citroën Distributeur Nieuwe Auto's - Afleveringstechnicus - Coördinator terugroepacties Citroën Erkend Reparateur - Servicemanager

Nadere informatie

INFO DIAG DIAGNOSE- APPARATUUR

INFO DIAG DIAGNOSE- APPARATUUR CITROËN INFO DIAG DIAGNOSE- APPARATUUR LEXIA PROXIA CD 29 AC / QCAV / MTD FILIALEN / IMPORTEURS / DR CITROËN DISTRIBUTEUR NIEUWE AUTO'S - Afleveringstechnicus - Coördinator terugroepacties CITROËN ERKEND

Nadere informatie

INFO DIAG DIAGNOSE- APPARATUUR

INFO DIAG DIAGNOSE- APPARATUUR CITROËN After Sales Service INFO DIAG DIAGNOSE- APPARATUUR CITROËN DISTRIBUTEUR NIEUWE AUTO'S - Afleveringstechnicus - Coördinator terugroepacties CITROËN ERKEND REPARATEURS - Servicemanager - Technisch

Nadere informatie

INFO DIAG DIAGNOSE- APPARATUUR

INFO DIAG DIAGNOSE- APPARATUUR CITROËN AFTER SALES SERVICE INFO DIAG DIAGNOSE- APPARATUUR CITROËN DISTRIBUTEUR NIEUWE AUTO'S - Afleveringstechnicus - Coördinator terugroepacties CITROËN ERKEND REPARATEURS - Servicemanager - Technisch

Nadere informatie

INFO DIAG DIAGNOSE- APPARATUUR. Citroën Distributeur Nieuwe Auto's. - Afleveringstechnicus - Coördinator terugroepacties. Citroën Erkend Reparateur

INFO DIAG DIAGNOSE- APPARATUUR. Citroën Distributeur Nieuwe Auto's. - Afleveringstechnicus - Coördinator terugroepacties. Citroën Erkend Reparateur CITROËN AFTER SALES SERVICE INFO DIAG DIAGNOSE- APPARATUUR Citroën Distributeur Nieuwe Auto's - Afleveringstechnicus - Coördinator terugroepacties Citroën Erkend Reparateur - Servicemanager - Technisch

Nadere informatie

ELEKTRISCHE INSTALLATIE BI-VAN CAN COM2000

ELEKTRISCHE INSTALLATIE BI-VAN CAN COM2000 INFOTEC AP/TAVG/MMXP/MUX BEVESTIGING DIAGNOSE BSI ELEKTRISCHE INSTALLATIE BI-VAN CAN COM2000 G05 CONTROLEPROCEDURE VAN DE FUNCTIE CENTRALE VERGRENDELING Toepassing bij PEUGEOT 206 (vanaf DAM-nr. 9076)

Nadere informatie

ELEKTRISCHE INSTALLATIE BI-VAN CAN COM2000

ELEKTRISCHE INSTALLATIE BI-VAN CAN COM2000 INFOTEC AP/TAVG/MMXP/MUX BEVESTIGING DIAGNOSE BSI ELEKTRISCHE INSTALLATIE BI-VAN CAN COM2000 G10 CONTROLEPROCEDURE VAN DE FUNCTIE RUITENWISSERS Toepassing bij PEUGEOT 206 (vanaf DAM-nr. 9076) 307 406 (vanaf

Nadere informatie

INFO DIAG DIAGNOSE- APPARATUUR

INFO DIAG DIAGNOSE- APPARATUUR CITROËN AFTER SALES SERVICE INFO DIAG DIAGNOSE- APPARATUUR FILIALEN / IMPORTEURS CITROËN DISTRIBUTEUR NIEUWE AUTO'S - Afleveringstechnicus - Coördinator terugroepacties CITROËN ERKEND REPARATEURS - Servicemanager,

Nadere informatie

Inbouw handleiding Multi-Media Unit Mitsubishi Lancer

Inbouw handleiding Multi-Media Unit Mitsubishi Lancer Inbouw handleiding Multi-Media Unit Mitsubishi Lancer WWW.NAVIGATIEDEAL.nl Thommas de Wit Inhoud Inbouw procedure... 2 Demontage originele radio... 2 Montage Navigatiesysteem... 3 Instellingen... 5 In-leren

Nadere informatie

INFO DIAG DIAGNOSE- GEREEDSCHAP

INFO DIAG DIAGNOSE- GEREEDSCHAP CITROËN INFO DIAG DIAGNOSE- GEREEDSCHAP LEXIA PROXIA Alle cd's AFTER SALES SERVICE DEALERS - ERKEND REPARATEURS Nr. 148 16/01/2004 BETREFT: Het updaten van computers. OPMERKING: Indien bepaalde voorzorgsmaatregelen

Nadere informatie

INFO DIAG DIAGNOSE- GEREEDSCHAP. FILIALEN Afdeling Training DEALERS ERKEND REPARATEURS

INFO DIAG DIAGNOSE- GEREEDSCHAP. FILIALEN Afdeling Training DEALERS ERKEND REPARATEURS CITROËN INO DIAG DIAGNOSE- GEREEDSCHAP LEXIA PROXIA CD 28 ATER SALES SERVICE ILIALEN Afdeling Training DEALERS ERKEND REPARATEURS Nr. 145 9/10/2003 BETRET: Updaten de lijst «oneigenlijke storingen» voor

Nadere informatie

ELEKTRISCHE INSTALLATIE BI-VAN CAN COM2000

ELEKTRISCHE INSTALLATIE BI-VAN CAN COM2000 INFOTEC AP/TAVG/MMXP/MUX BEVESTIGING DIAGNOSE BSI ELEKTRISCHE INSTALLATIE BI-VAN CAN COM2000 G01 CONTROLEPROCEDURE VAN DE FUNCTIE VERLICHTING Toepassing bij PEUGEOT 206 (vanaf DAM-nr. 9076) 307 406 (vanaf

Nadere informatie

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 2 Inhoud: Opstart scherm PassanSoft... 1 Het hoofdmenu van PassanSoft wordt geopend... 4 Verklaring extra knoppen weergegeven

Nadere informatie

SELCA SPLIT GEBRUIKSAANWIJZING

SELCA SPLIT GEBRUIKSAANWIJZING SELCA SPLIT GEBRUIKSAANWIJZING (zie voor uitschakelen alarm zonder handzender hoofdstuk 6.1) Beste klant, Wij danken u voor de aanschaf van het high tech SELCA SPLIT modulair alarm systeem. Deze gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Computer Instructies voor de SM-5062

Computer Instructies voor de SM-5062 Hoofdscherm Staafgrafiek Recovery Knop om de Recovery functie te activeren Programma Profielen Select Knoppen Enter Knop om keuzes te bevestigen Reset Knop om gegevens te wissen Start/Stop Knop Computer

Nadere informatie

Inbouw handleiding Multi-Media Unit Mitsubishi Outlander

Inbouw handleiding Multi-Media Unit Mitsubishi Outlander Inbouw handleiding Multi-Media Unit Mitsubishi Outlander WWW.NAVIGATIEDEAL.nl Thommas de Wit Inhoud Inbouw procedure... 2 Demontage originele radio... 2 Montage Navigatiesysteem... 2 Instellingen... 4

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding 353000 Module Toetsenbord Sfera Installatiehandleiding 06/12-01 PC 2 Module Toetsenbord Sfera Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 Mededelingen en tips 4 Installatiehandleiding 2 Beschrijving 5 2.1 Hoofdfuncties

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding MS2012 De inhoud van deze handleiding en MS2012 software zijn het eigendom van AUTEC-VLT B.V. Op de gebruikshandleiding en software berust copyright, elke vorm van verveelvoudiging

Nadere informatie

Programma Eco stand 8-SYMBOOL DISPLAY

Programma Eco stand 8-SYMBOOL DISPLAY BEDIENINGS INSTRUCTIES 8-SYMBOOL AFSTANDBEDIENING Kinder slot Tijd Signaal indicator Thermostatische stand Batterij Countdown F or C Programma Eco stand Temperatuur Dubbele brander 8-SYMBOOL DISPLAY INSTELLING

Nadere informatie

Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+

Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+ Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+ Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische

Nadere informatie

Printerinstellingen wijzigen 1

Printerinstellingen wijzigen 1 Printerinstellingen wijzigen 1 U kunt de instellingen van de printer wijzigen met de toepassingssoftware, het Lexmark printerstuurprogramma, het bedieningspaneel of het bedieningspaneel op afstand van

Nadere informatie

Programmeerhandleiding Nelson Turf EZ Pro Jr. voor de types 8304, 8306, 8309, 8312, 8374, 8376, 8379, 8382

Programmeerhandleiding Nelson Turf EZ Pro Jr. voor de types 8304, 8306, 8309, 8312, 8374, 8376, 8379, 8382 Programmeerhandleiding Nelson Turf EZ Pro Jr. voor de types 8304, 8306, 8309, 8312, 8374, 8376, 8379, 8382 Overzicht U kunt een onderdeel slechts wijzigen wanneer het knippert in het display. Duw de knoppen

Nadere informatie

Motor Scooter Alarm Systeem. Installatie handleiding

Motor Scooter Alarm Systeem. Installatie handleiding Motor Scooter Alarm Systeem Installatie handleiding Aansluiten van draden en stekkers Stap 1 Basisunit.Basis unit aansluiten (speaker, sirene, antenne) en tijdelijk een plaats zoeken voor bevestiging (pas

Nadere informatie

GT909NL. Gebruikershandleiding

GT909NL. Gebruikershandleiding GT909NL Gebruikershandleiding Rhodelta b.v. Escudostraat 2 2991 XV Barendrecht Tel. +31 102927461 Fax + 31 104795755 www.rhodelta.nl info@rhodelta.nl 1.0 HANDZENDER OMSCHRIJVING GT889 GT969CH GT889: handzender

Nadere informatie

ELEKTRISCHE INSTALLATIE BI-VAN CAN COM2000

ELEKTRISCHE INSTALLATIE BI-VAN CAN COM2000 INFOTEC AP/TAVG/MMXP/MUX BEVESTIGING DIAGNOSE BSI ELEKTRISCHE INSTALLATIE BI-VAN CAN COM2000 G08 CONTROLEPROCEDURE VAN DE FUNCTIE MOTOROLIENIVEAUMETER Toepassing bij PEUGEOT 206 (vanaf DAM-nr. 9076) 307

Nadere informatie

ELEKTRISCHE INSTALLATIE BI-VAN CAN COM2000

ELEKTRISCHE INSTALLATIE BI-VAN CAN COM2000 INFOTEC AP/TAVG/MMXP/MUX BEVESTIGING DIAGNOSE BSI ELEKTRISCHE INSTALLATIE BI-VAN CAN COM2000 G12 CONTROLEPROCEDURE VAN DE FUNCTIE AIRCONDITIONING Toepassing bij PEUGEOT 206 (vanaf DAM-nr. 9076) 307 406

Nadere informatie

G. Schottert Handleiding Freekie 1. Nederlandse handleiding. Freekie DMX ADRES INSTELLINGEN 1

G. Schottert Handleiding Freekie 1. Nederlandse handleiding. Freekie DMX ADRES INSTELLINGEN 1 DMX ADRES INSTELLINGEN 1 Freekie Nederlandse handleiding Iedere fixture dat verbonden is met serial link moet voorzien worden van een DMX startadres, welke het eerste kanaal is dat de controller gebruikt

Nadere informatie

IN EEN OOGOPSLAG. Panoramadak. Parkeerhulp achter

IN EEN OOGOPSLAG. Panoramadak. Parkeerhulp achter Panoramadak Dankzij het brede glazen dak zijn het zicht en de lichtinval in het interieur ongekend. 78 Te openen achterruit (SW) Dankzij deze voorziening hebt u eenvoudig toegang tot de bagageruimte zonder

Nadere informatie

FIAT DUCATO 603.83.001 NL SMS-READER

FIAT DUCATO 603.83.001 NL SMS-READER FIAT DUCATO 603.83.001 NL SMS-READER ALGEMENE INFORMATIE Door spraakgestuurde technologie kunnen met de geïntegreerde Blue&Me SMS-reader automatisch, via het audiosysteem van uw auto, de berichten worden

Nadere informatie

VERKORTE GEBRUIKSAANWIJZING TMC 212. Toro Modulaire Controller REGENAUTOMAAT

VERKORTE GEBRUIKSAANWIJZING TMC 212. Toro Modulaire Controller REGENAUTOMAAT VERKORTE GEBRUIKSAANWIJZING TMC 212 Toro Modulaire Controller REGENAUTOMAAT INHOUD Pagina Instellen van tijd en datum. 2. Bekijken of wijzigen beregeningsschema. 3. Bekijken of wijzigen programma starttijden.

Nadere informatie

Inbouw handleiding Multi-Media Unit Mitsubishi ASX

Inbouw handleiding Multi-Media Unit Mitsubishi ASX Inbouw handleiding Multi-Media Unit Mitsubishi ASX WWW.NAVIGATIEDEAL.nl Thommas de Wit Inhoud Inbouw procedure... 2 Demontage originele radio... 2 Montage Navigatiesysteem... 2 Instellingen... 4 In-leren

Nadere informatie

Technologie. Bluetooth gebruiken

Technologie. Bluetooth gebruiken Bluetooth is communicatietechnologie die het mogelijk maakt data te versturen en te ontvangen zonder leidingen of kabels. Met de Bluetooth features kun je een draadloze verbinding maken tussen je NXT en

Nadere informatie

Inhoud. 95042 AST3 - Opdrachten en benodigdheden Proeve 2.doc Pagina 1 van 8

Inhoud. 95042 AST3 - Opdrachten en benodigdheden Proeve 2.doc Pagina 1 van 8 Alle opdrachten proeve Inhoud Opdracht AST3-1: Fase 1 schade analyseren (Opel Astra)... 2 Opdracht AST3-2: Fase 2 diagnose stellen aan voertuigsystemen (VW Polo)... 4 Opdracht AST3-3: Fase 3 inleren van

Nadere informatie

1. AM/FM-radio gebruiken

1. AM/FM-radio gebruiken De tuner gebruiken 1. AM/FM-radio gebruiken Toets SOURCE MENU RECALL (BRONMENU OPHALEN) Stationsvoorkeuzetoetsen FUNCTION-toets BAND AUTO.P POWER-toets VOL-knop TUNE TRACKtoetsen Luisteren naar de AM/FM-radio

Nadere informatie

H A N D L E I D I N G D A Z A T O O L S - O N T V A N G E R

H A N D L E I D I N G D A Z A T O O L S - O N T V A N G E R H A N D L E I D I N G D A Z A T O O L S - O N T V A N G E R 2 0 1 6 0 8 2 4 INHOUDSOPGAVE 1. Software in 3 stappen geïnstalleerd...1 Stap 1: Downloaden van de software...1 Stap 2: Starten met de installatie...2

Nadere informatie

RUITENWISSERS/-SPROEIERS

RUITENWISSERS/-SPROEIERS Elektrische functie printen RUITENWISSERS/-SPROEIERS RUITENWISSERS/-SPROEIERS - BESCHRIJVING De ruitenwissers/-sproeiers worden bediend via de hendel rechts naast het stuur: de hendel kan - door omhoog

Nadere informatie

ESN bedieningsprocedure beveiliging

ESN bedieningsprocedure beveiliging ESN bedieningsprocedure beveiliging ESN bedieningsprocedure beveiliging Over ESN Dit deck is voorzien van ESN (Eclipse Security Network). Een voorgeregistreerde muziek CD (Key CD), veiligheidscode met

Nadere informatie

Uitleg gebruik Cortina Diagnostic Software. Ecomo 36V

Uitleg gebruik Cortina Diagnostic Software. Ecomo 36V Uitleg gebruik Cortina Diagnostic Software Ecomo 36V UITLEG GEBRUIK CDS Open de Cortina Diagnostic Software Sluit de fiets aan Klik op Connect Zorg ervoor dat de fiets aanstaat. SYSTEM OVERVIEW 1 2 3 4

Nadere informatie

OBDII/EOBD&CAN Auto Diagnoseapparaat i800

OBDII/EOBD&CAN Auto Diagnoseapparaat i800 icarsoft OBDII/EOBD&CAN Auto Diagnoseapparaat i800 E 1. Het gebruik van het diagnoseapparaat 1. Apparaat omschrijving 1 OBD II CONNECTOR-- Sluit het diagnoseapparaat aan op de diagnosepoort van de auto.

Nadere informatie

Stel de Trevler module niet bloot aan water of andere vloeibare substanties om gevaar voor u en schade aan het apparaat te voorkomen.

Stel de Trevler module niet bloot aan water of andere vloeibare substanties om gevaar voor u en schade aan het apparaat te voorkomen. Handleiding WAARSCHUWING Stel de Trevler module niet bloot aan water of andere vloeibare substanties om gevaar voor u en schade aan het apparaat te voorkomen. Open de behuizing van uw Trevler nooit, om

Nadere informatie

Handleiding Teknatool houtdraaibank Nova DVRxp Nederlands bij gebruik van de originele Engelse handleiding

Handleiding Teknatool houtdraaibank Nova DVRxp Nederlands bij gebruik van de originele Engelse handleiding Teknatool houtdraaibank Nova DVRxp Artikelnummer: 24207 Besturingssysteem software versie: 4.54x Interface software versie: s03 Teknatool International, 13 juli 2006 1.0 Introductie 1.1 Algemeen Deze handleiding

Nadere informatie

Hanwell temperatuur / vocht logger handleiding

Hanwell temperatuur / vocht logger handleiding Hanwell temperatuur / vocht logger handleiding De Hanwell temperatuur / vochtigheid datalogger Hanwell Hanlog32USB software (W200) USB set up communicatie kabel Y055 Verschillende mogelijkheden: -starten

Nadere informatie

1103/2 Sinthesi lezermodule Proximity

1103/2 Sinthesi lezermodule Proximity 1103/2 Sinthesi lezermodule Proximity Installatiehandleiding Versie 1.2 - januari 2007 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen voorbehouden. Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Technische

Nadere informatie

1. Werking en gebruik van ESN

1. Werking en gebruik van ESN 1. Werking en gebruik van ESN Info over ESN (ECLIPSE Security Network) Dit product is voorzien van ESN (ECLIPSE Security Network). Wanneer de accu van het voertuig wordt losgekoppeld en weer wordt aangesloten,

Nadere informatie

CAN-bus Cruisecontrol GC90c montagevoorschrift

CAN-bus Cruisecontrol GC90c montagevoorschrift CAN-bus GC90c montagevoorschrift Vanaf software-versie F17.06D 1 Voorwoord Dit montagevoorschrift is geschreven voor installateurs met goede kennis van de hedendaagse voertuigtechniek en ervaring met het

Nadere informatie

Dit apparaat is een programmeerbare magnetische fiets. Het apparaat bestaat uit drie delen: de motor & controller en het magnetische remsysteem.

Dit apparaat is een programmeerbare magnetische fiets. Het apparaat bestaat uit drie delen: de motor & controller en het magnetische remsysteem. Computerhandleiding Proteus PEC 4250/4255/4350/4355 Dit apparaat is een programmeerbare magnetische fiets. Het apparaat bestaat uit drie delen: de motor & controller en het magnetische remsysteem. Opstarten

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. Kamerthermostaat EKRTW

GEBRUIKSAANWIJZING. Kamerthermostaat EKRTW GEBRUIKSAANWIJZING 1 1 2 3 1 2 4 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 9 10 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2 WAARSCHUWINGEN Laat de thermostaat nooit nat worden; anders loopt u risico op een elektrische schok of

Nadere informatie

De computerhandleiding bestaat uit de volgende hoofdstukken:

De computerhandleiding bestaat uit de volgende hoofdstukken: Computerhandleiding Proteus PEC-4975 De computerhandleiding bestaat uit de volgende hoofdstukken: Knopfuncties De schermen Besturingsgetallen Zaken die u dient weten alvorens te trainen Werkingsinstructies

Nadere informatie

Handleiding voor installatie en gebruik van

Handleiding voor installatie en gebruik van Handleiding voor installatie en gebruik van Opticon OPN-2001 Data Collector Inhoud pakket: - OPN-2001 - USB Communicatie kabel - Neckstrap Voordat u kunt communiceren met de OPN-2001 dient u de volgende

Nadere informatie

Verkorte Gebruiker Handleiding

Verkorte Gebruiker Handleiding Verkorte Gebruiker Handleiding Inhoud Algemeen... 3 Het keypad... 3 Functietoetsen... 4 Cijfertoetsen... 4 Navigatietoetsen... 4 LCD scherm... 4 Signalisatie LED s... 6 Noodtoetsen... 6 De verschillende

Nadere informatie

TREX 2G Handleiding Pagina 2

TREX 2G Handleiding Pagina 2 Informatie in deze handleiding is onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving. NEAT Electronics AB behoudt zich het recht hun producten te wijzigen of te verbeteren en wijzigingen aan te

Nadere informatie

TECHNECO TOROS VISION HANDLEIDING REGELING OP AFSTAND UITLEZEN EN BEDIENEN

TECHNECO TOROS VISION HANDLEIDING REGELING OP AFSTAND UITLEZEN EN BEDIENEN TECHNECO TOROS VISION HANDLEIDING REGELING OP AFSTAND UITLEZEN EN BEDIENEN Inhoudsopgave 1. De warmtepomp op afstand bekijken en bedienen... 2 1.1 Inloggen... 2 1.2 Uitlezen actuele waarden warmtepomp...

Nadere informatie

SmartLife Veilig Gebruikershandleiding programma s beheren

SmartLife Veilig Gebruikershandleiding programma s beheren SmartLife Veilig Gebruikershandleiding programma s beheren Wat is KPN SmartLife? KPN SmartLife is er op gericht je leven makkelijker te maken met diensten voor in- en om het huis die je bedient met je

Nadere informatie

VERKORTE HANDLEIDING CUSTOM COMMAND

VERKORTE HANDLEIDING CUSTOM COMMAND VERKORTE HANDLEIDING CUSTOM COMMAND 1 Automaat componenten, 1. LCD scherm: voor tijd, programma aanduiding en algemene informatie. 2. +/On & -/Off knoppen: Om programma gegevens zichtbaar te maken. 3.

Nadere informatie

ENA 50-60 Bijlage. Installatie- en bedieningsinstructies. Flamco www.flamcogroup.com

ENA 50-60 Bijlage. Installatie- en bedieningsinstructies. Flamco www.flamcogroup.com ENA 50-60 Bijlage Installatie- en bedieningsinstructies Flamco www.flamcogroup.com Editie 2010 / NL Inhoud Pagina 1. Inbedrijfstelling 3 1.1. Inbedrijfstelling ENA 50/60 3 1.2. Parameters instellen voor

Nadere informatie

installatiehandleiding Alarmlicht met sirene

installatiehandleiding Alarmlicht met sirene installatiehandleiding Alarmlicht met sirene INSTALLATIEHANDLEIDING ALARMLICHT MET SIRENE Gefeliciteerd met de aankoop van het WoonVeilig alarmlicht met sirene. Telefoonnummer WoonVeilig 0900-388 88 88

Nadere informatie

Versie 4.4.3 RTD Het Dorp B.V. Juni 2009. Handleiding SeeTech Oogbesturing

Versie 4.4.3 RTD Het Dorp B.V. Juni 2009. Handleiding SeeTech Oogbesturing Versie 4.4.3 RTD Het Dorp B.V. Juni 2009 Handleiding SeeTech Oogbesturing Technische gegevens Specificaties Processor Pentium processor met 1,5 GHz Geheugen 1 GB RAM Besturingssysteem Windows XP Aansluitingen

Nadere informatie

INSTALLATIEHANDLEIDING VOOR "MultiDiag for DiagBox"

INSTALLATIEHANDLEIDING VOOR MultiDiag for DiagBox INSTALLATIEHANDLEIDING VOOR "MultiDiag for DiagBox" INHOUDSOPGAVE VOORBEREIDING - Voorbereiding van DiagBox - Updaten van de softwareversie van DiagBox - Activeren van Bluetooth (alleen X200/X201) - Bijwerken

Nadere informatie

EM6552 e-domotica Schakelaar met meetfunctie

EM6552 e-domotica Schakelaar met meetfunctie EM6552 e-domotica Schakelaar met meetfunctie EM6552 e-domotica Schakelaar met meetfunctie 2 NEDERLANDS Inhoudsopgave 1.0 Introductie...2 1.1 Functies en kenmerken...2 1.2 Inhoud van de verpakking...2 2.0

Nadere informatie

Belangrijke Informatie

Belangrijke Informatie Belangrijke Informatie Geachte relatie, Deze Dahua NVR beschikt over de nieuwste generatie firmware. Deze firmware beschikt over vele nieuwe mogelijkheden. Veel van deze nieuwe functionaliteiten worden

Nadere informatie

IDPF-700 HANDLEIDING

IDPF-700 HANDLEIDING IDPF-700 HANDLEIDING Kenmerken product: Resolutie: 480x234 pixels Ondersteunde media: SD/ MMC en USB-sticks Fotoformaat: JPEG Foto-effecten: kleur, mono, en sepia Zoomen en draaien van afbeeldingen Meerdere

Nadere informatie

Auto Alarm FM5000 FM500 FM600 FM700 LCD MINI

Auto Alarm FM5000 FM500 FM600 FM700 LCD MINI Auto Alarm FM5000 FM500 FM600 FM700 LCD MINI I. Functies FM 2-weg autoalarm. 2. Alarm aan (stil) Druk nogmaals 1x op de knop van de afstandbediening om alarm in AUTO Localiseren status te activeren, indien

Nadere informatie

Algemene aanwijzingen bij set 5, 7 en 8

Algemene aanwijzingen bij set 5, 7 en 8 Algemene aanwijzingen bij set 5, 7 en 8 Al deze apparatuur is digitaal. Dit houdt in dat de apparaten enkele seconden nodig hebben voordat de instellingen opgeslagen zijn. Vervolgens wordt het beeld pas

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding ICY1801TP Thermostat Programmer Installatiehandleiding en gebruiksaanwijzing I.C.Y. B.V. Introductie De Thermostat Programmer vergemakkelijkt het programmeren van de Timer-Thermostaat, doordat u één keer

Nadere informatie

Gebruikers handleiding. JupiterPro. P2000 alarmontvanger

Gebruikers handleiding. JupiterPro. P2000 alarmontvanger Gebruikers handleiding JupiterPro P2000 alarmontvanger Inhoudsopgave: Functie toetsen. 3 Opties en functies. 4 Het scherm... 5 Ontvangen en lezen van de meldingen.. 6 Prioriteit per capcode selecteren

Nadere informatie

Instructie: Gebruik van de Mobile Keys App

Instructie: Gebruik van de Mobile Keys App Instructie: Gebruik van de Mobile Keys App Documentversie: 5-juli-2013 Benodigdheden voorafgaand Voordat u gebruik kunt maken van de Mobile Keys App, dient u in bezit te zijn van het volgende: een smartphone

Nadere informatie

Watts Water Technologies - Beernemsteenweg Wingene (Belgium) Belgium: Phone Fax

Watts Water Technologies - Beernemsteenweg Wingene (Belgium) Belgium: Phone Fax 1 Opstartprocedure Watts Vision Comfort Pakket Vloerverwarming. Zoneregeling van vloerverwarmingskring(en) met RF BT Master 6 zones BT-M6Z02 RF 230V en digitale RF ruimtethermostaat BT-D02 RF. A. Aansluitschema

Nadere informatie

Sigma CP K and Sigma CP T series

Sigma CP K and Sigma CP T series Sigma CP K and Sigma CP T series Brandmeldcentrale Gebruikers Handleiding DOCUMENT REFERENCE K6800-08 (Man-1082) MODEL NUMBERS K11020M2, K11040M2, K11080M2 T11020M2, T11040M2, T11080M2 191108V1.0FN Brand

Nadere informatie

S4 Monitor Gebruiksinstructies

S4 Monitor Gebruiksinstructies S4 Monitor Gebruiksinstructies Introductie De WR S4 Monitor is ontworpen op basis van een combinatie van hoge technische kwaliteit en gebruiksvriendelijkheid. De S4 Monitor bestaat uit 6 Informatie en

Nadere informatie

allmatic Gebruikershandleiding HANDL Ampèrestraat TR Purmerend Tel: Fax:

allmatic Gebruikershandleiding HANDL Ampèrestraat TR Purmerend Tel: Fax: allmatic Ampèrestraat 41 1446 TR Purmerend Tel: 0299-419 000 Fax: 0299-419 050 HANDL 16.223 Gebruikershandleiding 2 15 Installeren van het systeem Sluit de ontvanger aan zoals weergeven in figuur 9. Zet

Nadere informatie

InteGra Gebruikershandleiding 1

InteGra Gebruikershandleiding 1 InteGra Gebruikershandleiding 1 Algemeen Met dank voor de keuze van dit product aangeboden door SATEL. Hoge kwaliteit en vele functies met een simpele bediening zijn de voordelen van deze inbraak alarmcentrale.

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING NEDERLANDS

GEBRUIKSAANWIJZING NEDERLANDS RC UNIVERS34 8-in-1 LCD afstandsbediening GEBRUIKSAANWIJZING NEDERLANDS www.hqproducts.com 2 De RC UNIVERS34 universele afstandsbediening bedient vrijwel alle merken TV s (TV), DVD spelers en DVR spelers

Nadere informatie

BrailleStudio-doe-dag. Instructies en opdrachten

BrailleStudio-doe-dag. Instructies en opdrachten BrailleStudio-doe-dag Instructies en opdrachten 01. Starten met een nieuwe leerling Iedere leerling krijgt zijn eigen brp bestand. Daarin worden alle vorderingen opgeslagen. Voor een nieuwe leerling open

Nadere informatie

Verwarming en ventilatie

Verwarming en ventilatie Verwarming en ventilatie BEDIENINGSELEMENTEN 1. Temperatuurregeling. Afzonderlijk instelbaar voor de bestuurder en de passagier voorin. 2. Programma voor maximaal ontdooien. 3. Luchtverdeling. In de geselecteerde

Nadere informatie

Trigion Webportal Gebruiker

Trigion Webportal Gebruiker Trigion Webportal Gebruiker Met de Finder.exe software (verkrijgbaar via website van Trigion www.trigion.nl/homesecurity ) maakt u verbinding met uw Paneel. U opent de Finder door op het icoontje te dubbelklikken.

Nadere informatie

Opstartprocedure Watts Vision Central Unit.

Opstartprocedure Watts Vision Central Unit. Opstartprocedure Watts Vision Central Unit. Applicatie WIFI : Watts Vision koppelen met WIFI Router A. Installatie van de Watts Vision Central Unit (Wifi). Centrale Touch Screen met kleurenscherm met individuele

Nadere informatie

Afstandsbediening Telis 16 RTS

Afstandsbediening Telis 16 RTS Afstandsbediening Telis 16 RTS Bedieningshandleiding Telis 16 RTS Pure Art.nr. 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr. 1811021 Afstandsbediening Telis 16 RTS 16 Kanaals zender met display Telis 16 RTS Pure

Nadere informatie

Gebruikershandleiding van de thermostaat

Gebruikershandleiding van de thermostaat NL Gebruikershandleiding van de thermostaat Eens uw thermostaat geïnstalleerd en verbonden is met de Box, kan u ontdekken hoe u hem moet programmeren en besturen vanuit uw Internet portaal. U kan op ieder

Nadere informatie

Handleiding: instelling en werking E-Drive LCD display

Handleiding: instelling en werking E-Drive LCD display Handleiding: instelling en werking E-Drive LCD display 1 Product en type naam 1.1 Intelligent LCD Display 1.2 Model: APT12LCD800S 2 Elektrische Parameters 24V/36V/48V batterij ondersteuning Rated operating

Nadere informatie

1. INCLINE: Gebruik de INCLINE knoppen om het loopvlak te verhogen of te verlagen. De helling is instelbaar van 0% tot 12%.

1. INCLINE: Gebruik de INCLINE knoppen om het loopvlak te verhogen of te verlagen. De helling is instelbaar van 0% tot 12%. SportsArt 1288 HR Gebruiksaanwijzing computergedeelte A. KNOPFUNCTIES: 1. INCLINE: Gebruik de INCLINE knoppen om het loopvlak te verhogen of te verlagen. De helling is instelbaar van 0% tot 12%. 2. SPEED:

Nadere informatie

HANDLEIDING MASTER ADVANCED. Enkel systeem. VAREL ALARM info@varelalarm.be Tel: 011231288

HANDLEIDING MASTER ADVANCED. Enkel systeem. VAREL ALARM info@varelalarm.be Tel: 011231288 HANDLEIDING MASTER ADVANCED Enkel systeem VAREL ALARM info@varelalarm.be Tel: 011231288 Inschakelen met code/badge - CODE OF BADGE Volledig IN - CODE OF BADGE Gedeeltelijk IN 1 - CODE OF BADGE Gedeeltelijk

Nadere informatie

Elektrische functie printen DIMLICHT

Elektrische functie printen DIMLICHT Elektrische functie printen DIMLICHT DIMLICHT BESCHRIJVING De auto is uitgerust met twee dimlichten in de koplampunits. Het dimlicht wordt ingeschakeld als de stuurkolomschakelaar in de stand na de stand

Nadere informatie