INFO DIAG DIAGNOSE- APPARATUUR

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INFO DIAG DIAGNOSE- APPARATUUR"

Transcriptie

1 CITROËN AFTER SALES SERVICE INFO DIAG DIAGNOSE- APPARATUUR CITROËN DISTRIBUTEUR NIEUWE AUTO'S - Afleveringstechnicus - Coördinator terugroepacties CITROËN ERKEND REPARATEURS - Servicemanager - Technisch specialist / Onderhoudstechnicus LEXIA PROXIA CD 39 TMJ1 Nr DEZE MEDEDELING MOET WORDEN VERSPREID ONDER ALLE MEDEWERKERS DIE RECHTSTREEKS OF INDIRECT TE MAKEN HEBBEN MET DE DIAGNOSEAPPARATUUR VAN LEXIA / PROXIA Hiermee vervalt INFO' DIAG nr. 401 ONDERWERP: Bijzonderheden met betrekking tot de diagnose van de CITROËN C-Crosser. BETREFT: Bepaalde procedures voor werkzaamheden en in de diagnoseapparatuur LEXIA en PROXIA geïntegreerde functies zijn specifiek voor de CITROËN C-Crosser: Het loskoppelen en opnieuw aansluiten van de accu. Startbeveiligings- en vergrendelingsmodule: procedure voor het inleren van de sleutels en de afstandsbedieningen. BSI: bijzonderheden van de programmeerfunctie. Instrumentenpaneel: procedure voor het programmeren van het onderhoudsschema. Koplampverstelling: bijzonderheid met betrekking tot de diagnose van deze computer. Elektrisch schema: nummering van de aansluitingen. Navigatiesysteem: zelfdiagnoseprocedure. OPLOSSING: Volg de procedures die in dit document staan beschreven. Idnl412 1 / 26

2 INHOUDSOPGAVE 1 Handelingen bij het loskoppelen en aansluiten van de accu Startbeveiligings- en vergrendelingsmodule: procedure voor het inleren van sleutels en afstandsbedieningen BSI: bijzonderheden van de programmeerfunctie Instrumentenpaneel: procedure voor het programmeren van het onderhoudsschema Koplampverstelling: bijzonderheid met betrekking tot de diagnose van deze computer Elektrisch schema: nummering van de stekkeraansluitingen Navigatiesysteem: zelfdiagnoseprocedure...12 Idnl412 2 / 26

3 Deze INFO'DIAG beschrijft de voor de CITROËN C-Crosser specifieke bijzonderheden met betrekking tot werkzaamheden en functies van de diagnoseapparatuur. De volgende onderwerpen komen aan bod: Handelingen bij het loskoppelen en aansluiten van de accu. Startbeveiligings- en vergrendelingsmodule: procedure voor het inleren van de sleutels en de afstandsbedieningen. BSI: bijzonderheden van de programmeerfunctie. Instrumentenpaneel: procedure voor het programmeren van het onderhoudsschema. Koplampverstelling: bijzonderheid met betrekking tot de diagnose van deze computer. Elektrisch schema: nummering van de stekkeraansluitingen. Navigatiesysteem: zelfdiagnoseprocedure. 1 HANDELINGEN BIJ HET LOSKOPPELEN EN AANSLUITEN VAN DE ACCU Bij het loskoppelen van de accu wordt de status van een aantal computers gewijzigd. Na het aansluiten van de accu is het noodzakelijk om een aantal functies opnieuw te activeren. Gevolgen van het loskoppelen van de accu Uit te voeren handelingen Eerste maal contact aan Multifunctioneel display Autoradio Opnieuw inleren van computers De datum en tijd (behalve van het navigatiesysteem) worden gereset Standaardinstelling voor taal, afstandseenheid en temperatuurschaal (Engels, km, C) De gegevens van de boordcomputer zijn gewist De in het geheugen opgeslagen radiozenders zijn gewist Wacht na het aanzetten van het contact (+APC) 30 seconden alvorens de motor te starten Stel de datum en de tijd in (behalve van het navigatiesysteem) Stel taal, afstandseenheid en temperatuurschaal in (indien nodig) Geen actie nodig (automatische activering als het contact wordt aangezet) Sla de radiostations opnieuw in het geheugen op (door de klant uit te voeren handeling) Idnl412 3 / 26

4 2 STARTBEVEILIGINGS- EN VERGRENDELINGSMODULE: PROCEDURE VOOR HET INLEREN VAN SLEUTELS EN AFSTANDSBEDIENINGEN 2.1 Procedure voor het inleren van de sleutels en de afstandsbedieningen Dit menu is toegankelijk na het achtereenvolgens selecteren van de menu's "Inleren" en "Inleren van de sleutels en de afstandsbedieningen". Deze procedure laat het inleren van de sleutels en de HF-afstandsbedieningen automatisch verlopen. Voor het uitvoeren van deze procedure dient u in het bezit te zijn van: alle sleutels van de auto. OPMERKING: De BSI speelt geen rol bij de werking van de startblokkering. Alleen de motormanagementcomputer en de startbeveiligingsmodule hebben invloed op de werking van deze functie. Bijzonderheden met betrekking tot het inleren van de sleutels De niet met de procedure "Inleren van de sleutels en de afstandsbedieningen" ingeleerde sleutels werken niet, maar kunnen later alsnog ingeleerd worden. Als een nieuwe sleutel wordt toegevoegd, moeten alle sleutels opnieuw worden ingeleerd. Bijzonderheden met betrekking tot het inleren van de HF-afstandsbedieningen De niet met de procedure "Inleren van de sleutels en de afstandsbedieningen" ingeleerde afstandsbedieningen werken niet, maar kunnen later alsnog ingeleerd worden: ofwel met de procedure "Inleren van de sleutels en de afstandsbedieningen", ofwel met de procedure "Inleren van de afstandsbedieningen", die eveneens toegankelijk is vanuit het menu "Inleren". Idnl412 4 / 26

5 Overzicht van het werkingsprincipe van het inleren van de afstandsbedieningen Als het gereedschap het inleren van de afstandsbedieningen start, worden de al eerder in de computer opgeslagen afstandsbedieningen niet gewist. Alle afstandsbedieningen worden automatisch gewist als de eerste afstandsbediening ingeleerd is. Overzicht van de handelingen die tijdens het inleren van de afstandsbediening uitgevoerd moeten worden: De volgende 3 stappen moeten in maximaal 4 seconden worden uitgevoerd: 1. Druk gelijktijdig de 2 knoppen van de afstandsbediening minimaal 1 seconde in. 2. Laat de knoppen los en voer gedurende minimaal 0,5 seconde geen handelingen uit. 3. Druk kort op de ontgrendelingsknop. Herhaal de handelingen om de andere afstandsbedieningen in te leren. 2.2 Probleem dat verband houdt met de werking van de computer zonder dat dit door het gereedschap verholpen kan worden Als één afstandsbediening in de computer is opgeslagen en er moeten X worden ingeleerd, zal het gereedschap het volgende startscherm weergeven: Afstandsbediening 1 ingeleerd: ja Afstandsbediening X ingeleerd: nee In dit geval is het niet mogelijk om te zien of de handelingen met de eerste afstandsbediening daadwerkelijk hebben geleid tot het inleren ervan. Voer meerdere keren (2 of 3 keer) de handelingen met de eerste afstandsbediening uit voordat met de volgende kan worden begonnen. Afstandsbediening 1 ingeleerd: ja (maar onbekend of de oude of de nieuwe is ingeleerd) Afstandsbediening X ingeleerd: nee Idnl412 5 / 26

6 Als afstandsbediening 2 wordt opgeslagen en de status verandert in "ja" is het inleren van de eerste twee afstandsbedieningen daadwerkelijk uitgevoerd. Afstandsbediening 1 ingeleerd: ja Afstandsbediening 2 ingeleerd: ja (de eerste en tweede afstandsbediening zijn daadwerkelijk ingeleerd) Afstandsbediening X ingeleerd: nee Ga verder met het inleren van de overige afstandsbedieningen. Druk op "bevestigen" om de procedure te beëindigen als alle afstandsbedieningen correct zijn ingeleerd. Dit probleem is alleen van toepassing als het aantal in de computer in te leren afstandsbedieningen gelijk is aan 1. Als er meerdere afstandsbedieningen ingeleerd moeten worden, zijn de statusveranderingen wel degelijk op het scherm te zien. 2.3 Menu "onderdelen" Via dit menu kunt u de volgende procedures uitvoeren: Vervangen van de startbeveiligings- en vergrendelingsmodule. Deze procedure moet worden uitgevoerd na het vervangen van een startbeveiligingsmodule (als deze niet gelijktijdig met de motormanagementcomputer is vervangen). Deze procedure maakt het volgende mogelijk: het inleren van de VIN-code (op basis van de in de motormanagementcomputer opgeslagen VIN-code), het inleren van de sleutels en de HF-afstandsbedieningen en het wissen van in de computer opgeslagen storingen. Vervangen van het contactslot samen met de sleutels. Deze procedure moet worden gevolgd bij het vervangen van het contactslot. Deze procedure maakt het volgende mogelijk: het wegschrijven van de sleutelcodes in de startbeveiligingsmodule (staat gelijk aan het voor de eerste keer inleren van de sleutels), het linken van de startbeveiligingsmodule met de motormanagementcomputer en het inleren van HF-afstandsbedieningen Idnl412 6 / 26

7 OPMERKING: Het contactslot moet worden vervangen als de startbeveiligingsmodule en de motormanagementcomputer gelijktijdig buiten werking zijn en er geen communicatie mogelijk is tussen het diagnoseapparaat en deze twee computers. In dat geval moeten beide computers en het contactslot worden vervangen, waarna de procedure "Vervangen van het contactslot samen met de sleutels" moet worden uitgevoerd. NB: Als de startbeveiligingsmodule en de motormanagementcomputer beide moeten worden vervangen en er wel communicatie mogelijk is met één van deze twee computers, moet de volgende procedure worden uitgevoerd: Vervang de eerste computer (als met één van de computers geen communicatie mogelijk is, begin dan met dat exemplaar), Selecteer het menu "onderdelen" van deze eerste computer met het diagnoseapparaat en volg de procedure van dit menu, Vervang de tweede computer, Selecteer het menu "onderdelen" van deze tweede computer met het diagnoseapparaat en volg de procedure van dit menu. LET OP: Vervang de tweede computer niet alvorens de procedure van het menu "onderdelen" van de eerste computer te hebben uitgevoerd. Toegang tot het menu "Onderdelen": PROXIA: het menu is toegankelijk in het programma voor diagnose van computers (na de globale test), LEXIA: het menu is toegankelijk vanuit het algemene menu van het apparaat. Idnl412 7 / 26

8 3 BSI: BIJZONDERHEDEN VAN DE FUNCTIE PROGRAMMEREN Het menu "Programmeren" van de BSI van de C-Crosser bevat 5 submenu's: "Automatisch programmeren" voor het via internet laten programmeren van de "configuratie van de auto", gevolgd door het handmatig programmeren van de "klantopties". "Configuratie van de auto" voor het handmatig programmeren van de configuratie van de auto. Om programmeerfouten te voorkomen is het raadzaam deze parameters te programmeren via het menu "automatisch programmeren". "Klantopties" voor het handmatig programmeren van de klantopties van de auto. Opmerking 1: de klantopties kunnen niet automatisch worden geprogrammeerd. Opmerking 2: de klantopties kunnen worden gewijzigd met behulp van de datacommunicatiemodule (indien de auto daarmee is uitgerust). "VIN-code". "Weergeven en afdrukken van alle configuratieparameters". Idnl412 8 / 26

9 4 INSTRUMENTENPANEEL: PROCEDURE VOOR HET PROGRAMMEREN VAN HET ONDERHOUDSSCHEMA OPMERKING: De onderstaande procedure werkt alleen vanaf CD39. Het onderhoudsinterval in km en tijd van de onderhoudsintervalindicator wordt geprogrammeerd in de computer van het instrumentenpaneel. Voor het programmeren: selecteer het menu "Onderhoud" en vervolgens "Onderhoudsintervalindicator". De parameter "Onderhoudsintervalindicator" verschijnt. Deze parameter kan drie waarden aannemen: "EU10": deze waarde komt overeen met km (of mijl) en 12 maanden, "EU11": deze waarde komt overeen met km (of mijl) en 12 maanden, "Option INT" voor het handmatig programmeren van het onderhoudsinterval zonder de vooraf bepaalde waarden "EU10" en "EU11". Voer om het onderhoudsschema te selecteren de volgende handeling uit: Programmeer de parameter "onderhoudsintervalindicator" door een keuze te maken uit de waarden: "EU10", "EU11" en "Option INT". Als de waarde "Option INT" is geselecteerd, verschijnt een ander menu waarin twee parameters ingevuld moeten worden: het onderhoudsinterval (in km) en de totale duur tot de volgende onderhoudsbeurt (in maanden). De volgende waarden moeten worden geprogrammeerd: Normale gebruiksomstandigheden Zware gebruiksomstandigheden Dieselmotor Benzinemotor Programmeer "EU11", (de onderhoudsintervalindicator neemt automatisch de waarden "20000 km" en "12 maanden"). Programmeer "EU10", (de onderhoudsintervalindicator neemt automatisch de waarden " km" en "12 maanden"). Programmeer "EU10", (de onderhoudsintervalindicator neemt automatisch de waarden " km" en "12 maanden"). Programmeer "Option INT" en programmeer vervolgens handmatig de waarden " km" en "12 maanden". Idnl412 9 / 26

10 5 KOPLAMPVERSTELLING: BIJZONDERHEID MET BETREKKING TOT DE DIAGNOSE VAN DEZE COMPUTER Xenonkoplampen zijn als optie leverbaar. In dat geval is een speciale computer aanwezig voor de automatische hoogteverstelling van de koplampen. OPMERKING: De computer "koplamphoogteverstelling" verschijnt niet in de globale test. Voer voor een diagnose van de computer "koplamphoogteverstelling" de volgende procedure uit: 1 Selecteer het menu "Instrumentenpaneel" in de globale test van het diagnoseapparaat. 2 Selecteer het menu "Koplamphoogteverstelling". 3 Selecteer het submenu "Storingen uitlezen". 4 Volg de aanwijzingen van het diagnoseapparaat op om de storingscode(s) te ontcijferen. Deze storingscodes worden aangegeven door het knipperen van het hiernaast afgebeelde lampje op het instrumentenpaneel: NB: Bij de computer "koplamphoogteverstelling" is alleen het uitlezen van storingen mogelijk. Als de storing is verholpen, verdwijnt de storingscode automatisch uit het geheugen van de computer. Er hoeven dus geen storingscodes te worden gewist. LET OP: Het uitlezen van storingen bij de computer "koplamphoogteverstelling" is met het diagnoseapparaat alleen mogelijk vanaf CD 40. Idnl / 26

11 6 ELEKTRISCH SCHEMA: NUMMERING VAN DE STEKKERAANSLUITINGEN 1 e geval: Bij de airbagcomputer en de motormanagementcomputer van een dieselmotor wordt de nummering van de aansluitingen aangegeven op de stekker. 2 e geval: Bij alle andere stekkers van de auto kunnen de stekkeraansluitingen worden geïdentificeerd door de stekker om te keren (bedradingszijde naar u toe) met de borglip naar boven. In die positie bevindt aansluiting 1 zich linksboven. LET OP: Let in het 2 e geval niet op de nummering op de stekker. Voorbeeld van identificatie van aansluitingen bij een 14-polige stekker (2e geval) Voorbeeld van identificatie van aansluitingen bij het onderste gedeelte van bovenstaande stekker (2e geval) Idnl / 26

12 7 NAVIGATIESYSTEEM: ZELFDIAGNOSEPROCEDURE 7.1 Overzicht van het werkingsprincipe en de toegang tot de menu's Naast de werkzaamheden met de diagnoseapparatuur van Citroën kan nu ook een zelfdiagnose van het navigatiesysteem worden uitgevoerd. Deze zelfdiagnose omvat onder meer: - Meten van parameters, - Testen van bedieningsorganen, - Uitlezen van in de computer opgeslagen storingen, - Resetten van het interne geheugen. Voer met het navigatiesysteem de volgende 2 stappen uit om naar het menu voor de zelfdiagnose te gaan: 1. Druk gelijktijdig de knoppen "SET" en "NAVI" van het navigatiesysteem in. 2. Selecteer de functie waarvan u de diagnose gaat uitvoeren. Idnl / 26

13 7.2 Overzicht van de menu's van de zelfdiagnose Hoofdmenu, menu's van de zelfdiagnosefuncties. Menu nr. 1, menu "Vehicle Signal Check" Dit menu geeft een overzicht van de metingen van een aantal parameters. Aan de hand hiervan kan worden gecontroleerd of de door het navigatiesysteem ontvangen parameters in orde zijn: Idnl / 26

14 "Speed": "ON" als de wagensnelheid hoger wordt dan 6 km/h, vervolgens "OFF" als de wagensnelheid lager wordt dan 4 km/h. Het snelheidssignaal is via een draadverbinding afkomstig van het instrumentenpaneel. "ILL": "ON" als de parkeerlichten zijn ingeschakeld. Dit signaal is via een draadverbinding afkomstig van het instrumentenpaneel. "Shift Position R" : "ON" als de achteruitversnelling is geselecteerd. Dit signaal is via een draadverbinding en de BSI afkomstig van de achteruitrijlichtschakelaar. Menu nr. 2, menu "Monitor Check" Idnl / 26

15 Via dit menu kan worden gecontroleerd of het scherm goed werkt (kleuren, grijsniveau, defecte pixels, enz.) Deze schermen worden achtereenvolgens weergegeven door op de knop "Enter" te drukken. Menu nr. 3, menu "Camera setting" Met dit menu kunnen de afstandslijnen, die worden weergegeven als de achteruitcamera is geactiveerd, worden ingesteld. Teken daarvoor 50 cm achter de auto op de vloer een lijn die loodrecht op de as van de auto staat. Breng de rode lijn op het scherm in lijn met de lijn op de vloer. Idnl / 26

16 Menu nr. 4, Menu "Network / Connect Line Check" Via dit scherm kunnen de aanwezigheid en de werking van de aan het navigatiesysteem gekoppelde componenten worden gecontroleerd. Klik als bij een van de onderdelen "NG" verschijnt op "NG Code" om de bijbehorende storingscode uit te lezen. Idnl / 26

17 Voorbeeld: "GPS Receiver: OK" geeft aan dat de verbinding met de GPS-antenne in orde is. "CAN BOX : OK" geeft aan dat de communicatie met de interfacemodule van het CAN-netwerk in orde is. "Rear Camera: N/A" geeft aan dat de auto niet is uitgerust met dit onderdeel. De DVD-drive heeft een storing in het geheugen opgeslagen; de aan de DVDdrive gekoppelde storingscode is Menu nr. 5, menu "Speaker Check" Via dit scherm kunnen de luidsprekers van het navigatiesysteem aangestuurd worden. Als een van de luidsprekers wordt geselecteerd, geeft deze enkele seconden een geluidssignaal. NB: Het geluidssignaal kunt u tijdens het aansturen laten variëren. De tweeter linksvoor (FTWL), tweeter rechtsvoor (FTWR) en subwoofer (RW) worden niet weergegeven als de auto niet is uitgerust met de optionele hifi-versterker. Idnl / 26

18 Menu nr. 6, menu "Versions Indication" Via dit scherm kunnen de softwareversies van de verschillende onderdelen en programma's van het navigatiesysteem worden gecontroleerd. Menu nr. 7, menu "Sensor check" Via dit menu kunnen de snelheidssensor en de gyroscoop/acceleratieopnemer van het Elektronisch Stabiliteitsprogramma (ESP) worden getest. Deze test is een dynamische test. De auto moet stilstaan. Druk op de knop "Start" om met de test te beginnen. Achtereenvolgens worden de volgende schermen weergegeven: Idnl / 26

19 "Zorg ervoor dat de auto stil blijft staan." "Verplaats de auto meer dan 10 m terwijl u aan het stuurwiel draait." Resultaat van de dynamische test. Klik als bij een van de onderdelen "NG" verschijnt op "NG Code" om de bijbehorende storingscode uit te lezen. Idnl / 26

20 Er zijn meerdere "NG Code"-meldingen die aan de gyroscoop/acceleratieopnemer ("Gyro Sensor") en de snelheidssensor "Speed Sensor" kunnen worden toegekend. "NG Codes" van de gyroscoop/acceleratieopnemer "Gyro Sensor": 1: Te lage waarde van de gyroscoop/acceleratieopnemer, stilstaande auto. 2: Te hoge waarde van de gyroscoop/acceleratieopnemer, stilstaande auto. 5: Onjuiste waarde van de gyroscoop/acceleratieopnemer tijdens de dynamische test. "NG Codes" van de snelheidssensor "Speed Sensor": 6: Onjuiste waarde van de snelheidssensor, stilstaande auto. Menu nr. 8, menu "Touch Switch Confirmation" Via dit menu kan de reactietijd van het touchscreen van het navigatiesysteem getest worden. Door verschillende zones van het scherm aan te raken, zullen deze van kleur veranderen. Daardoor wordt bevestigd dat het touchscreen van het navigatiesysteem goed werkt. Idnl / 26

21 Druk op de toets "MENU" om terug te keren naar het scherm "Service" van het zelfdiagnosemenu. Menu nr. 9, menu "CAN Communication Confirmation" Via dit menu kan een overzicht worden gegeven van de op het CAN-netwerk aangesloten uitrusting, kan de versie van het navigatiesysteem worden weergegeven of kan informatie over de communicatie-interface van het CAN-netwerk van het navigatiesysteem (CAN BOX) worden weergegeven. Idnl / 26

22 Overzicht van op het CAN-netwerk aangesloten uitrusting: HVAC: airconditioning HFM: handsfree kit FCM: BSI CCN: instrumentenpaneel WCM: starten zonder sleutel ORC: airbags Dit submenu geeft informatie over de versie van het navigatiesysteem. Idnl / 26

23 Via dit submenu kan informatie worden weergegeven over de communicatie-interface van het CAN-netwerk van het navigatiesysteem (CAN BOX), bijvoorbeeld het serienummer van de CAN BOX of het VIN van de auto. Menu nr. 10, menu "Memory Initialization" Met behulp van deze procedure kan de inhoud van het geheugen van het navigatiesysteem en de muziekserver worden gewist. NB: Deze procedure wordt onderbroken als tijdens de initialisatiefase het contact in de stand "LOCK" wordt gezet. De procedure wordt hervat als het contact weer in de stand "ACC" of "ON" wordt gezet. Menu nr. 11, menu "TMC Sensitivity" Idnl / 26

24 Via dit submenu kan de voor de TMC-functie (verkeersinformatie) gebruikte radiozender worden ingesteld. Klik om naar beschikbare TMC-zenders te zoeken op "TMC Search" om automatisch te zoeken of op "TMC Manual Setting" om handmatig te zoeken. Klik na het automatisch zoeken op de gewenste TMC-zender en vervolgens op "Decision" om deze te selecteren. Klik na het handmatig zoeken op "Set" om de zender te selecteren. Idnl / 26

25 Menu nr. 12, menu "Versions Log Information" Via het menu "Versions Log Information" kan de gebruiker de (aanwezige en verholpen) interne storingscodes van het navigatiesysteem in chronologische volgorde sorteren. Via het submenu "Service Data Log" kan een chronologisch overzicht worden gegeven van de aanwezige interne storingen van het navigatiesysteem. Voorbeeld: "Drive" geeft aan dat de storing de DVD-speler betreft. De melding "Factor: 20" geeft meer informatie over de storing. De storing heeft betrekking op de lens van de DVD-speler. Idnl / 26

26 Via het submenu "Time Adjustment Information" kan een chronologisch overzicht van de verholpen interne storingen worden weergegeven ("CT" als de storing automatisch is verholpen en "MAN" als de storing door middel van een handmatige procedure is verholpen). NB: Lees alvorens deze interne storingen te verhelpen de storingen uit met de diagnoseapparatuur van Citroën. Idnl / 26

INFO DIAG DIAGNOSE- APPARATUUR

INFO DIAG DIAGNOSE- APPARATUUR CITROËN AFTER SALES SERVICE INFO DIAG DIAGNOSE- APPARATUUR CITROËN DISTRIBUTEUR NIEUWE AUTO'S - Afleveringstechnicus - Coördinator terugroepacties CITROËN ERKEND REPARATEURS - Servicemanager - Technisch

Nadere informatie

AlphaVision 16. Gebruikershandleiding. Alphatronics b.v.

AlphaVision 16. Gebruikershandleiding. Alphatronics b.v. AlphaVision 16 Gebruikershandleiding Alphatronics b.v. AlphaVision 16 - Gebruikershandleiding 2000 Alphatronics b.v., Nijkerk Uitgave januari 2000 - REV. 0 25-01-2000PV AV16GEBR.QXD INHOUDSOPGAVE Inleiding

Nadere informatie

IN EEN OOGOPSLAG COCKPIT

IN EEN OOGOPSLAG COCKPIT IN EEN OOGOPSLAG COCKPIT 1. Schakelaar snelheidsregelaar/- begrenzer. 2. Hendel stuurwielverstelling.. Schakelaar verlichting en richtingaanwijzers. 4. Instrumentenpaneel. 5. Airbag bestuurder. Claxon.

Nadere informatie

COP LUM KA NL 16-07-2008 16:43 Pagina 1. Feel the difference. FordKa Instructieboekje. Owner s handbook

COP LUM KA NL 16-07-2008 16:43 Pagina 1. Feel the difference. FordKa Instructieboekje. Owner s handbook COP LUM KA NL 16-07-2008 16:43 Pagina 1 FordKa Instructieboekje Owner s handbook Feel the difference K10468_Service_Portfolio_090508.1 1 09.05.2008 15:52:47 Uhr 001-025 Ford KA NL 22-07-2008 9:45 Pagina

Nadere informatie

Programmeerapparaat tebis TX100

Programmeerapparaat tebis TX100 l Programmeerapparaat tebis TX100 Gebruikshandleiding 6T7640a TX100 USB 2 6T7640a Inhoud 1. Algemene informatie over de Tebis installaties en de bijbehorende programmering... 4 1.1 De diverse producttypes...

Nadere informatie

FIAT MULTIPLA 603.45.730 NL INSTRUCTIEBOEK

FIAT MULTIPLA 603.45.730 NL INSTRUCTIEBOEK FIAT MULTIPLA 603.45.730 NL INSTRUCTIEBOEK Geachte cliënt, H artelijk dank dat u voor een Fiat hebt gekozen en gefeliciteerd met uw keuze voor de Fiat Multipla. Wij hebben dit boekje samengesteld zodat

Nadere informatie

Handleiding besturing. MobicsFold V0400

Handleiding besturing. MobicsFold V0400 Handleiding besturing MobicsFold V0400 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1) Algemene beschrijving van het PLC systeem... 4 1.1) Hardware... 4 1.2) Communicatiepoorten... 5 1.3) Batterij... 6 1.4) Calibreren

Nadere informatie

Uitgebreide handleiding voor de. WebRadio. Software versie 1.07.226

Uitgebreide handleiding voor de. WebRadio. Software versie 1.07.226 Uitgebreide handleiding voor de WebRadio Software versie 1.07.226 1 BELANGRIJKE AANWIJZINGEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE WEBRADIO... 3 1.1 OVERIGE INFORMATIE... 3 1.2 AFWIJKINGEN... 3 2 ALGEMEEN... 4 2.1 OVERZICHT

Nadere informatie

Alfanet PC-software. Gebruiksaanwijzing. Omschrijving : Alfanet PC-software Doc.nr.: 021122. Soort: HANDLEIDING Aantal bladen: 14 Versie: V1.

Alfanet PC-software. Gebruiksaanwijzing. Omschrijving : Alfanet PC-software Doc.nr.: 021122. Soort: HANDLEIDING Aantal bladen: 14 Versie: V1. Alfanet PC-software Gebruiksaanwijzing Omschrijving : Alfanet PC-software Doc.nr.: 021122 Soort: HANDLEIDING Aantal bladen: 14 Versie: V1.2 Bestand: Software: Do021122 Alfanet PC-Software v12 NL.wp8 alfanet

Nadere informatie

PATS-W Versie 3. Leverancier: Specifi caties voor Software: Specifi caties van de handleiding : 30-07 - 2007 : 561 144 142 : 001

PATS-W Versie 3. Leverancier: Specifi caties voor Software: Specifi caties van de handleiding : 30-07 - 2007 : 561 144 142 : 001 PATS-W Versie 3 Leverancier: Specifi caties voor Software: Specifi caties van de handleiding Nieaf-Smitt B.V. Vrieslantlaan 6-3526 AA Utrecht Postbus 7023-3502 KA Utrecht Tel. : 030-288 13 11 (algemeen)

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING. PowerMaster-30 G2. Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem. www.visonic.com

GEBRUIKERSHANDLEIDING. PowerMaster-30 G2. Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem. www.visonic.com GEBRUIKERSHANDLEIDING PowerMaster-30 G2 Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem www.visonic.com 2012 Visonic. All rights reserved. PowerMaster-30 Dutch User Guide D-304332 PowerMaster-30 G2 GEBRUIKER- SHANDLEIDING

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Draadloze DECT telefoon. Operating instructions Cordless DECT telephone

Gebruiksaanwijzing Draadloze DECT telefoon. Operating instructions Cordless DECT telephone Gebruiksaanwijzing Draadloze DECT telefoon tiptel easydect 6600 Mode d emploi Téléphone sans fil DECT tiptel easydect 6600 Operating instructions Cordless DECT telephone tiptel easydect 6600 (NL/B) (F/B/CH)

Nadere informatie

MEDTRONIC CARELINK - PROGRAMMEERAPPARAAT

MEDTRONIC CARELINK - PROGRAMMEERAPPARAAT MEDTRONIC CARELINK - PROGRAMMEERAPPARAAT Programmeerapparaat Model 2090/Analyzer Model 2290 voor apparaten van Medtronic en Vitatron 2005 0123 Programmeerapparaat Model2090 0 Referentiehandleiding 0 Handleiding

Nadere informatie

HANDLEIDING INFOBOARD SOFTWARE

HANDLEIDING INFOBOARD SOFTWARE HANDLEIDING INFOBOARD SOFTWARE Versie 2.14 / oktober 2006 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... pag. 3 2. SYSTEEM VEREISTEN... pag. 3 3. INSTALLEREN VAN DE SOFTWARE... pag. 4 4. OPSTARTEN VAN DE SOFTWARE... pag.

Nadere informatie

PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Gebruikershandleiding

PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Gebruikershandleiding PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Voorwoord... 3 Overzicht... 3 Systeem eigenschappen... 4 PowerMaster-10 Paneel Indicatoren en Bediening... 5 LED indicaties...

Nadere informatie

BeoVision MX 4200. Bedieningshandleiding

BeoVision MX 4200. Bedieningshandleiding BeoVision MX 4200 Bedieningshandleiding BeoVision Avant Guide De informatie op de cd-rom vindt u ook op de website van Bang & Olufsen; www.bang-olufsen.com of u kunt contact opnemen met uw dealer. Verklaring

Nadere informatie

Gebruikshandleiding WOW! Software 5.0.0

Gebruikshandleiding WOW! Software 5.0.0 Gebruikshandleiding WOW! Software 5.0.0 1327_NL / Versie:12/03/2014 Software installatie 1 Software installatie Plaats de meegeleverde DVD "WOW! X.X.X" in het DVD station van uw computer. De installatie

Nadere informatie

Personal Computer. Typen 6266, 6270, 6276, 6279, 6280 en 6286. Handboek voor de gebruiker

Personal Computer. Typen 6266, 6270, 6276, 6279, 6280 en 6286. Handboek voor de gebruiker Personal Computer Typen 6266, 6270, 6276, 6279, 6280 en 6286 Handboek voor de gebruiker Derde uitgave (januari 2001) Deze publicatie is een vertaling van de Engelstalige publicatie IBM Personal Computer

Nadere informatie

Gebruik de telefoon niet in een explosieve omgeving. Neem de restricties in acht, en volg alle voorschriften en reglementen op.

Gebruik de telefoon niet in een explosieve omgeving. Neem de restricties in acht, en volg alle voorschriften en reglementen op. AAN DE SLAG HET EERSTE GEBRUIK Controleer de inhoud van de verpakking VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Voor uw veiligheid: Lees deze richtlijnen. Het niet opvolgen ervan kan gevaarlijk en/of (bij wet) verboden zijn.

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Nieaf-Smitt NEN 3140 meetapparatuur en software INHOUDSOPGAVE

Veelgestelde vragen Nieaf-Smitt NEN 3140 meetapparatuur en software INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE Nieaf-Smitt EazyPAT Nieaf-Smitt EazyPAT 3140 Nieaf-Smitt EazyPAT 3140 plus Nieaf-Smitt EazyPAT XE plus Nieaf-Smitt MultiPAT Nieaf-Smitt MultiPAT 3140 Nieaf-Smitt MultiPAT XE Nieaf-Smitt PAT

Nadere informatie

Gebeurtenis bij volgende begeleidingspunt. Bestemming van reisplan. Naam van volgende weg/straat. Uitgesloten gebied voor route

Gebeurtenis bij volgende begeleidingspunt. Bestemming van reisplan. Naam van volgende weg/straat. Uitgesloten gebied voor route WEB EDITION ROAD AND TRAFFIC INFORMATION RTI Gebeurtenis bij volgende begeleidingspunt Bestemming van reisplan Naam van volgende weg/straat Uitgesloten gebied voor route Faciliteit (benzinestation) Berekende

Nadere informatie

Call Recorder Single

Call Recorder Single Call Recorder Single Handleiding Versie 1.009 Vidicode - April 2008 International Headquarters VIDICODE Datacommunicatie BV Blauw-roodlaan 140, 2718 SK Zoetermeer Nederland URL: www.vidicode.nl Tel. 079-3617181

Nadere informatie

Snel aan de slag Installatiegids (versie 4.2)

Snel aan de slag Installatiegids (versie 4.2) Internet Control Station Kijk op www.klikaanklikuit.nl /page/ mijn-ics-1000/ voor de meest recente gebruiksaanwijzing en updates. Snel aan de slag Installatiegids (versie 4.2) ICS-1000 Het grootste gemak

Nadere informatie

Handleiding T3 en T3 Mini Versie 3.0

Handleiding T3 en T3 Mini Versie 3.0 Handleiding T3 en T3 Mini Versie 3.0 2 Inhoud Algemeen... 3 Inleiding... 3 Kennismaking met de T3... 4 T3 aanzetten... 5 Opladen... 6 Schoonmaken... 6 Bediening T3... 7 Touchscreen... 7 Raster... 7 Alternatieve

Nadere informatie

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING V 3.0 1 We danken u voor de aankoop van onze DigiSave software bestemd voor de opslag van de gegevens uit de digitale tachografen, uit de kaarten en visualisatie

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING. PowerMaster-10 G2. Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem. www.visonic.com

GEBRUIKERSHANDLEIDING. PowerMaster-10 G2. Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem. www.visonic.com GEBRUIKERSHANDLEIDING PowerMaster-10 G2 Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem www.visonic.com Gebruikershandleiding PowerMaster-10 G2 Versie 17 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Voorwoord... 3 Overzicht...

Nadere informatie

Galaxy Flex. Installatiehandleiding. Honeywell Security

Galaxy Flex. Installatiehandleiding. Honeywell Security Galaxy Flex Installatiehandleiding Honeywell Security Galaxy Flex - Installatiehandleiding Inhoud Inleiding... 7 Systeemarchitectuur... 8 Printplaatindeling en aansluitingen... 10 Hoofdstuk 1: Installatieprocedure...

Nadere informatie

SA 2700 Kit Handleiding

SA 2700 Kit Handleiding SA 2700 Kit Handleiding Inhoudsopgave 1. Planning van de Systeeminstallatie 1 2. Apparaat Introductie 3 3. Eerste Installatie 6 4. Ophangen 8 5. Standaard instellingen Systeem 11 6. Gebruikersmenu 12 7.

Nadere informatie

Snel aan de slag Installatiegids (versie 3.0)

Snel aan de slag Installatiegids (versie 3.0) Internet Control Station Kijk op www.klikaanklikuit.nl /page/ mijn-ics-1000/ voor de meest recente gebruiksaanwijzing en updates. Snel aan de slag Installatiegids (versie 3.0) ICS-1000 Het grootste gemak

Nadere informatie

Delphi Diagnostics DS100E gebruikershandleiding versie 7.0 Softwareversie 1.17.0

Delphi Diagnostics DS100E gebruikershandleiding versie 7.0 Softwareversie 1.17.0 Delphi Diagnostics DS100E gebruikershandleiding versie 7.0 Softwareversie 1.17.0 1. Inhoudstabel 1 Overzicht 2 Copyright/handelsmerk 3 Informatie over de DS100E 4 Hoofdfuncties van de DS100E 5 Boorddiagnosesysteem

Nadere informatie