inhoudstafel inleiding 4 constructief dwarsliggen 4

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "inhoudstafel inleiding 4 constructief dwarsliggen 4"

Transcriptie

1 2012

2 inhoudstafel inleiding 4 constructief dwarsliggen 4 1. publieke ruimte, mobiliteit & luchtkwaliteit publieke ruimte 5 focus op Anspachpark. 5 fruitboulevard 6 ]pyblik[ 6 8m 2 publieke ruimte om niet te parkeren mobiliteit 8 slimme kilometerheffing/stadstol 8 grote ring 8 overige luchtkwaliteit 9 Europese normen 9 het russels wetboek Lucht, Klimaat en Energie 9 pollupiekplan. 9 en ook nog afval & energie afval energie stedenbouw wetgeving 11 Demografisch Gewestelijk estemmingsplan (D-GP) 11 Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO). 11 Zonale Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening (ZGSV) concrete dossiers 12 planologische en juridische instrumenten voor vergroening. 12 Europese wijk 12 Thurn & Taxis 12 p.2 ral vzw - jaarverslag 2012 inhoudstafel ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

3 Havenlaan. 13 Carcoke 13 winkelwalhalla s. 13 overige russel aan de Rand 15 fietstocht op de grens 15 boottocht 15 brochure ondersteuning 16 Pic Nic the Streets 16 Avance ST-JOSSE Vooruit! 16 omtrent T&T. 17 vergroening van Laken 17 Neder-over-Heembeek. 17 gevangenis van Haren 17 stadslandbouw in russel adviesraden & externe vertegenwoordiging 18 4feds 18 EE. 18 Raad voor het Leefmilieu (RLHG - CERC) 18 De Hoge Raad voor Natuurbehoud 18 Jury voor het label ecodynamische onderneming 18 Gewestelijke Mobiliteitscommissie (GMC-CRM). 18 Gewestelijke Ontwikkelingscommissie (GOC-CRD) 18 Andere dossiers die ook aan bod komen : communicatie 19 alle Alert-artikels op een rij 19 persberichten wie is wie? 22 p.3 ral vzw - jaarverslag 2012 inhoudstafel ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

4 inleiding constructief dwarsliggen Ook in 2012 gaven we weer volop onze steun aan de russelse regering. En dan vooral in het helpen verwezenlijken van haar doelstelling 20% minder auto s door russel te laten rollen. Zo hielpen we actief de picknickers de Anspachlaan enkele keren autovrij te maken. En om duidelijk te maken wat je allemaal wel niet kan doen wanneer er minder auto s rijden over de centrale lanen verdiepten we het straatprotest met de wedstrijd Anspachpark/Parc Anspach. We keken natuurlijk verder dan enkele centrale lanen en pleitten algemener voor verkeers-remmende en vraagsturende maatregelen zoals een strenger parkeerbeleid en stadstol. Niet omdat auto s pesten onze hobby is maar eenvoudigweg omdat de vermindering van de autodruk een sleutelelement is voor een gezondere, veiligere en groenere stad. Omdat mobiliteit, gezondheid en leefmilieu niet stoppen aan de grens moeten we ook over die grens kijken. Vandaar onder meer onze blijvende strijd tegen de verbreding van de grote ring en het opvolgen/steunen van alternatieven zoals het rabantnet van De Lijn en het fiets-gen (gewestelijk expresnet). Al was het in 2012 soms hard tegen hard denk maar aan de juridische strijd tegen de shoppingmonsters we onthouden vooral de goesting bij veel mensen om voor de nodige verandering te zorgen. En daar halen wij onze energie uit. An Descheemaeker Coördinatrice RAL p.4 ral vzw - jaarverslag 2012 inleiding :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

5 1. publieke ruimte, mobiliteit & luchtkwaliteit Onze mobiliteitsknoop is zeer nauw verweven met onze slechte luchtkwaliteit en onze povere publieke ruimte. Vandaar dat we deze thema s clusteren in één hoofdstuk. 1.1 publieke ruimte focus op Anspachpark In juni lanceren we een ideeënoproep voor de aanleg van een Anspachpark op de centrale lanen. De oproep krijgt ruime weerklank in de pers. Liefst zestien teams van ontwerpers, bewoners en andere russelaars dienen een ontwerp in en een brede jury met ervaringsdeskundigen, stakeholders en experten kiest er drie laureaten uit. De jury we strikken de vermaarde stedenbouwkundige ernardo Secchi voor het voorzitterschap maakt ook een reeks aanbevelingen op voor het beleid. Om zo veel mogelijk mensen te bereiken, gieten we de zestien ontwerpen in een virtuele (www.anspachpark.be) en een reële expo. Door samen te werken met het Centre Communautaire Anneessens (CCA), vzw uurtwinkel 1V4M2A. PANEEL 1 VAN 4. ANSPACHPARK RUSSEL 1V4M2A. PANEEL 2 VAN 4. ANSPACHPARK RUSSEL 1V4M2A. PANEEL 3 VAN 4. ANSPACHPARK RUSSEL ANSPACHPARK Persberichten 17 juli : Ideeënoproep voor aanleg van een Anspachpark 11 september : Anspachpark : ernardo Secchi juryvoorzitter voor de aanleg 24 september : Anspachpark : liefst 16 inzendingen voor ideeën- wedstrijd 12 oktober : Anspachpark : ontwerpteam van 5 jonge russelaars wint Anspachparkwedstrijd 1V4M2A. PANEEL 4 VAN 4. ANSPACHPARK RUSSEL In het noorden, nog boven de vijfhoek, start de groene wandeling aan het Noordstation. De groene draad loopt naar De rouckère via de groene Albert II-laan en de Emile Jacqmainlaan enerzijds, en via het Rogierplein en de Adolph Maxlaan anderszijds. Het Rogierplein INZENDING 1V4M2A VOOR IDEEËNOPROEP RAL VZW SEPTEMER 2012 wordt omgevormd tot een stedelijk plein en mobiliteitshub. De NA fietsverkeer wordt toegelaten. De Emile Jacqmainlaan wordt een blauwgroene verbinding, waar enkel voetgangers zijn toegelaten. Dag 1 : afsluiten Anspach Dag 2-10 : schilderen inrichting dag : (ver)plaatsen bomen Vanaf De rouckère slingert een wandelpad naar het zuiden door het dag : Anspachpark lineaire Anspachpark. PRE ME Dag 0 : situatie vandaag PLEINEN FASERING IN TIJD VAN DE INGREPEN WATER Openmaken metrostation De rouckère Adolph Maxlaan wordt daardoor een meer stedelijke verbinding waar AL TRO KA WATERSTRUCTUREN WATER GROEN Alert 377 juli / augustus : Anspach Park #picknickthemunicipali- ties! GROENE WANDELING EEN GROENE DRAAD DOOR RUSSEL GROENSTRUCTUREN GROEN Het project stopt natuurlijk niet bij de druk bijgewoonde publieke prijsuitreiking. Daarom verzamelen we een groep sympathisanten van het Anspachpark bewoners, ontwerpers, juryleden en verenigingen rond ons om verder te blijven wegen op het dossier van de centrale lanen. en alfabetiseringsklassen proberen we zo laagdrempelig mogelijk te werken. Het publiek van beide expo s kan ook stemmen voor de publieksprijs. En dat doen ze massaal! Meer dan mensen brengen hun stem uit. Leuk detail : het grote publiek kiest dezelfde winnaar als de vakjury. Heel dit project ligt natuurlijk op het snijpunt van thema s als mobiliteit en publieke ruimte maar door het aspect park prominent naar voren te schuiven, benaderen we expliciet ook het aspect leefmilieu. Dat leidt tot geanimeerde discussies over de functies van parken en de plaats van groen in de openbare ruimte. We hopen hiermee te bereiken dat groen niet meer zo systematisch vergeten wordt bij de planning en aanleg van straten en pleinen. De ingrepen voor de aanleg van het Anspachpark worden in de tijd gefaseerd, zodat er zo snel mogelijk een autovrije en aangename zone tussen noord en zuid kan worden ingericht. Van bij het begin worden de buurtbewoners in het proces betrokken: aanbrengen schilderingen, aanplanten bomen met bewoners, openingsfeest,... De pleinen van De rouckère en De Munt vormen het commerciële hart van russel, met winkelen en horeca als hoofdfuncties. Het versteende Muntplein wordt verzacht door het naastliggende en groenere De rouckèreplein. De gehele ondergrondse infrastructuur van de metro wordt opengemaakt, aan de hand van een verdiept park over 3 niveaus, van beneden naar boven: de sporen, een verdiept iodiversiteit versterken door stimuleren van verticaal en horizontaal groen aan (private) gebouwen Openmaken metrostation eurs plein en een bovengronds plein. De aanleg van een waterpartij zorgt voor weerspiegelingen van de neoclassicistische gebouwen die De TYPE 1 : IN VOLLE GROND TYPE 2 : ONDERGRONDSE AK TYPE 3 : OVENGRONDSE AK rouckère altijd hebben gekenmerkt en doet de passant omhoog TYPE 4 : OPGEHOOGDE AARDEHEUVEL De rouckere kijken. RASTER OMEN AANPLANTINGEN OMEN SNELLE OPOUW OP ESTAANDE VERHARDING Een deel van de bestaande bomen in boombakken blijft behouden, een deel ervan wordt verplaatst en wordt samen met de nieuwe aanplantingen ingepast in een exact noord-zuid gericht raster van 6 x 6 m. Dit raster loopt bijgevolg niet parallel aan de Anspachlaan en verwijst zo naar het ( foutieve ) beeld van de noord-zuidoriëntatie van de Anspachlaan. De nieuwe aanplantingen van bomen worden op verschillende manieren uitgevoerd, afhankelijk van de mogelijkheden die de ondergrond biedt. De bestaande verharding wordt zo veel mogelijk behouden. Een groendakopbouw erboven voorziet een voldoende opbouwdikte en afwatering. De opbouw is kostenbesparend, zorgt voor een snelle manier van uitvoeren en werkt de niveauverschillen tussen de voetpaden en de zone ertussen weg. OVERGANG VAN ZACHT NAAR HARD Het eursplein is hét stedelijke plein bij uitstek. Gelegen pal in het centrum, vormt de eurs het voormalige economische en het huidige cultuurhistorische hart van de stad. Het functioneert nog steeds als voornaamste plek voor ontmoetingen en afspraken. Samen met de eursschouwburg in de Dansaertstraat en de Ancienne elgique in de Anspachlaan, kan de eurs de bekendste evenementencluster in russel worden. De metrotoegangen dwars op de Anspachlaan CONCEPTEN 1. HET ANSPACHPARK ALS GROENE RUGGEGRAAT 2. HERGERUIK VAN ESTAANDE STRUCTUREN EN VERHARDINGEN 3. INCLUSIEF EN PARTICIPATIEF VERHAAL 4. HERINNERING AAN DE ZENNE 5. STIMULEREN VAN IODIVERSITEIT VANDAAG ONTWERP. LAAG RUSSEL : ZEER WEINIG GROEN VROEGER. GROENE WANDELING NOORD-ZUID. AANSLUITING OP ESTAAND GROEN NOORD ONTWERP ONTWERP Groene wandeling tussengroen noordzuid en zuid. AANSLUITING OP NIEUW. LAAG RUSSEL : ZEER WEINIG GROEN Groene ruimtes vijfhoek sterk versnipperd. GROENE RUIMTES VIJFHOEK STERK VERSNIPPERD overkapping vormt een subtiele groene rand die het Anneessensplein definieert en zo de verbinding naar het Rouppeplein aankondigt. De zone rond Lemmonier en de Zuidmarkt, en specifiek de noord- waterstructuur zuidkruising met de vijfhoek, wordt omgevormd tot een groot. HERRINERING HerinneringAAN aantracee tracéezenne ZenneDMV. WATERELEMENTEN IN ANSPACHPARK OP oproepen door waterelementen ALLE PLAATSEN WAAR DE ZENNELOOP op DE ANSPACHLAAN alle plaatsen KRUIST waar Zenneloop de Water als drager van het. WATER ALS DRAGER VAN HET. VERSTERKEN VAN IODIVERSITEIT: groendak INRICHTEN VAN ESTAANDE PLATTE DAKEN EN LUIFELS ALS GROENDAK ook participatie door handelaars en gebruikers. De groene metro- KANAAL IS DE HUIDIGE ANSPACHLAAN KRUIST WATERSTRUCTUUR TRACEE LATERE ANSPACHLAAN tracée latere Anspachlaan bestaande platte daken en luifels als Het Anneessens- en het Rouppeplein zullen eveneens functioneren op lokaal niveau. Hier worden nieuwe wijkfuncties voorzien zoals moestuinen, sportvelden en een marktplaats. Deze ingrepen ONTWERP. HERRINERING AAN TRACEE ZENNE DMV. STADSWEEFSEL Zenneloop ongeveer volgens. ZENNELOOP ONGEVEER VOLGENS EN LUIFELS ALS GROENDAK Versterken biodiversiteit: inrichten. AANSLUITING OP NIEUW GROEN ZUIDvan leren kennen en te participeren aan een collectief stadsleven. verhogen de betrokkendheid van de bewoners, maar stimulerent ONTWERP WATERELEMENTEN Zenne niet openmaken binnen OP IN ANSPACHPARK. ZENNE NIEThet OPENMAKEN INNEN VIJFHOEK: ALLE PLAATSEN WAAR DE DE vijfhoek: kanaal is ZENNELOOP de huidige LAAG RUSSEL : ZEERVAN WATERRIJKE ZONE.. WATER ALS DRAGER HET zone. VERSTERKEN VAN IODIVERSITEIT: STADSWEEFSEL stadsweefsel Reflectie gebouwen in watervlak toegankelijkheid voor de omliggende wijken, bewoond door families met kinderen. Deze groene long laat toe om elkaar spelenderwijs te. ZENNE NIET OPENMAKEN INNEN VIJFHOEK: KANAAL IS DE HUIDIGE WATERSTRUCTUUR. ZENNELOOP ONGEVEER VOLGENS VROEGER Laag russel: zeer waterrijke VROEGER TRACEE LATERE ANSPACHLAAN. GROENE WANDELING NOORD-ZUID Aansluiting op bestaand groen noord. AANSLUITING OP ESTAAND GROEN NOORD Aansluiting nieuw groenplatte zuid DAKEN INRICHTENop VAN ESTAANDE Grondplan De rouckère 1/500 Openmaken metrostation Anneessens De zone rond Fontainas wordt verder uitgebouwd als speelen groenzone voor laag russel. De focus ligt op een hogere ONTWERP. LAAG RUSSEL : ZEER WATERRIJKE ZONE. GROENE RUIMTES VIJFHOEK STERK VERSNIPPERD VANDAAG VANDAAG Laag russel: zeer weinig groen maken hier het plein af. stedelijk park, Park Spoor Zuid. Tevens vormt dit een ontbrekende link met de omliggende wijken, zoals Kuregem. Anneessensplein Evenementencluster eurs eursplein by night Langse snede De rouckère 1/500 Dwarse snede De rouckère 1/500 Anspachlaan kruist LAUWGROENE STRUCTUUR MOILITEIT Het Anspachpark is een geïntegreerd lineair park, zich uitstrekkend van noord tot zuid, over de grenzen van Op lange termijn is het opportuun dat de hele vijfhoek autovrij wordt. Deze kan perfect doorkruist worden met de vijfhoek heen, van boven Rogier en de Koning Albert II-laan tot onder Lemmonier en het Zuidstation. Het tram, metro, bus of fiets. Een goed begin, op korte termijn, is al om enkel zacht verkeer toe te laten op de centrale centrum strekt zich immers ook uit buiten zijn psychologische muren van de kleine ring. lanen. De metrostations rond de grote ring dienen op lange termijn voorzien te worden van pendelparkings, De bestaande groenzones in russel situeren zich vooral buiten de vijfhoek. Het hart van de stad heeft nood verbindt met het stadscentrum. Tussen de grote en de kleine ring kan er nog met de auto gereden worden, maar waar autobestuurders kunnen overstappen op het openbaar vervoersnetwerk, dat hen snel en rechtstreeks aan kwalitatieve groene ruimtes, die verbonden zijn en zo de biodiversiteit versterken. Een groene as tussen dit zal worden ontmoedigd. Ook hier zullen autoparkings rond metrohaltes oplossing bieden om de auto uit Noordstation en Zuidstation wordt als een traject van aaneengesloten groen ingericht, op alle ruimtelijke niveaus: russel te weren. innen dit nieuwe mobiliteitsplan fungeren de leegstaande parkeergebouwen als locaties voor straten, pleinen, ondergrond, gevels, luifels en platte daken. Deze groene draad verbindt verschillende stedelijke depots, overslagcentra, lokale voedselmarkten, scholen en wonen. pleinen, elk met hun eigen gebruik en identiteit. Op het traject worden waterpartijen en waterelementen voorzien op de kruisingen van de wandeling met de vroegere loop van de Zenne, om haar herinnering levend te houden. Een raster van 6 meter op 6 meter is de onderlegger voor de inplanting van de bomen in het Anspachpark. Indien mogelijk, worden bestaande bomen hiernaar verplaatst. Door de immer aanwezige noord-zuid oriëntatie beschikken de wandelaars over een natuurlijk kompas. MOILITEIT Openbaar vervoer GRONDPLAN ANSPACHPARK 1/2000 LEGENDE PLANNEN NE RING ETRAAT LAKENS NIEU bestaande of verplaatste boom bestaande verhardingen verharding (tegels, kasseien,...) RAA T P P WST WST RAA T LAKENS ETRAAT NIEU WST RAA T LAKENS ETRAAT RAA T WST KLEI NE RING N NIEU Leveringen en parkeren KLEI NE RING ETRAAT KLEI NE RING LAKENS Fietsers KLEI fietsenstalling / Villostand gras- en bloemenweide fontein volledige zone gelegen tussen kleine ring, Lakensestraat, Arteveldestraat, Nieuwstraat en Zuidstraat = autoluw tot autovrij Voetgangersverbinding naar Molenbeek via autovrije Vlaamse Steenweg en Genste Steenweg Voetgangersverbinding naar Kuregem via Park Spoor Zuid AA T ELD TEV AR RAA T DST ZUI RAA T DST ZUI 0 Autoluwe noord-zuid fietsas via Lakensestraat-Arteveldestraat en Zuidstraat-Stalingradland Dwarse verbindingen kruisen de noord-zuid voetgangersas van het anspachpark Fietsverbinding naar Molenbeek via autoluwe Dansaertstraat en Gentse Steenweg Ondergronds openbaar vervoer onder Anspachpark wordt visueel en fysiek met bovengrond verbonden ovengronds openbaar vervoer via autoluwe fietsassen sportveld moestuinbak ZUIDSTATION marktkraam groendaken en daktuinen ETR AA T AR TEV ELD ETR AA T ETR ELD TEV AR RAA T DST RAA T DST RING RING RING RING ZUI KLEINE KLEINE KLEINE KLEINE ZUI AR TEV ELD ETR AA T waterelementen aan te planten boom halfverharding NIEU Voetgangers Leveringen via Lakensestraat en Zuidstraat naar omgevormde leegstaande parkeergebouwen. Deze dienen als overslagcentra voor lokale verdeling mbv fietskoeriers, elektrische wagentjes,... Parkeergebouwen rond De rouckère te bereiken via Lakensestraat, met voorrang voor fietsers en openbaar vervoer Marktzone bereikbaar via zijstraten Lemonierlaan PARK SPOOR ZUID = link naar Kuregem = open park gelinkt aan (toekomstig) park Zuidlaan LEMONIERLAAN = sport- en marktzone = aanbrengen van markeringen met verf op bestaande verhardingen ANNEESSENS + ROUPE = pleinen op wijkniveau = lokale wijkfuncties FONTAINAS = belangrijke groene long voor laag russel, als uitloper van Anspachpark ANSPACHLAAN = parkzone tussen bestaande trottoirs = water als herinnering aan loop Zenne EURS = het stedelijk centrumplein van russel = plek voor evenementen, betogingen,... DE ROUCKERE + MUNT = stedelijke pleinen gelinkt aan beleving van cultuur, horeca, winkelen,... E. JACQMAINLAAN + A. MAXLAAN = link tussen De rouckère en Albert II-laan/Rogier ROGIER = stedelijke mobiliteitshub = gelinkt aan kantoor, congres, hotel ALERT II-LAAN = groene ader in de Noordwijk M NOORDSTATION REFERENTIEPROJECTEN EN -EELDEN Disclaimer kaartmateriaal: Verwezenlijkt door middel van russels UrbIS - Verdeling & Copyright CIG CC-Y-2.0 Tine Vleugels, Hans De lauwe, art ols, Pieter Thibaut, Pieter Maes p.5 ral vzw - jaarverslag publieke ruimte, mobiliteit & luchtkwaliteit : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

6 fruitboulevard Verschillende stukken in russel hebben af te rekenen met een nijpend gebrek aan groen. Daarom besluiten we alvast een stukje stad groener én eetbaarder te maken. Dat laatste omdat we een groot voorstander zijn van een zo kort mogelijke voedselketen. Zo vermijden we transport en de bijbehorende luchtverontreiniging/ klimaatopwarming. Om een concreet voorbeeld te geven hoe een korte voedselketen ook de stad kan vergroenen, plant ral gesteund door brouwerij Cantillon en café Moeder Lambic een 25-tal Schaarbeekse kriekelaars op het Fontainasplein. Schaarbeekse krieken worden gebruikt in het typische russelse Lambic Kriekbier. ier dat 2 km verder wordt gebrouwen en kan gedronken worden in het café op het plein zelf. Het egijnhofplein fleuren we dan weer op met negen andere fruitbomen. Onder de bomen planten we klein fruit en bloemen die bijen aantrekken. Al dat plantwerk vergt vele enthousiaste handen. Die worden geleverd door een 30-tal enthousiaste vrijwilligers en toevallige passanten. Tijdens de vendredis d été geven kinderen uit de buurt water aan de bomen, wieden ze onkruid en beschilderen ze de bakken. Samen met Samenlevingsopbouw vzw en enkele andere organisaties uit de buurt zorgen ze ervoor dat de boompjes vlot hun eerste seizoen overleven. Om dat te vieren sluiten we het eerste seizoen toepasselijk af met een vat kriekbier en een grote pot russelse pottekees. Hop naar het tweede seizoen! Alert 376 mei/juni : Fruitbomen in de straat oulevard des fruits Persberichten 1 maart : Uitnodiging 3 maart : ral, Cantillon en Moeder Lambic planten fruitbomen en -struiken in de Vijfhoek 21 november : Apero, expo en feest voor meer fruitbomen in de stad ]pyblik[ ]Pyblik[ is een opleiding voor ontwerpers en ambtenaren georganiseerd door UL-La Cambre-Horta en de Hogeschool voor Wetenschap en kunst departement Sint-Lucas Architectuur. ral kiest samen met hen drie plaatsen uit waar we samen met buurtbewoners en organisaties nadenken over een andere invulling van de publieke ruimte. De cursisten gaan dan vervolgens aan de slag met het door ons verzamelde materiaal. Kregen dit jaar onze aandacht : de buurt rond Simonis, de ruime omgeving van het loemenhofplein in de Vijfhoek en de al even ruime omgeving van de Versailleslaan (Neder-over-Heembeek). Onze getunede bakfiets warmt de mensen ter plaatse op en visualiseert hun ideeën ; we gaan samen met buurtbewoners op de stap én houden overal een map-it sessie. Denk bij dat laatste aan kaarten, stikkers, wekkers en een ijzeren discipline van de ceremoniemeesteres. Voor de concrete resultaten van dit alles verwijzen we graag door naar het jaarverslag van ]Pyblik[. Alert 374 januari/februari 2012 : ]pyblik[ en ral Alert 376 mei/juni 2012 : openbare ruimte Publieke ruimte, de woonkamer van de 21ste eeuw h Een map-it sessie in volle actie en twee visualisaties die uit onze omgebouwde bakfiets rolden. p.6 ral vzw - jaarverslag publieke ruimte, mobiliteit & luchtkwaliteit :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

7 U De give box krijgt na het project 8 m 2 een tweede leven in het kader van een duurzaam wijkcontract. Weliswaar niet meer op een parkeerplaats. 8m 2 publieke ruimte om niet te parkeren Naar aanleiding van de Week van Vervoering roepen we ook dit jaar op om eens iets anders te doen met een parkeerplaats. In 2011 was onze projectoproep 8m² voor iedereen! al een succes. Parkeerplaatsen nemen namelijk een enorme lap (± 293 ha) russel in beslag. Zeker gezien de bevolkingsgroei moeten we meer plaats maken voor mensen en minder voor auto s. De auto domineert nog al te veel onze publieke ruimte en onze fantasie. Daarom gebruikt het project 8m² de publieke ruimte in de eerste plaats om de verbeelding te bevrijden. De gekste, leukste dingen zijn mogelijk en de inwoners van de stad gebruiken de ingenomen ruimte gretig om opnieuw met elkaar te praten. De projectoproep wordt dit jaar verspreid via een virale video met muziek van Jaune Toujours. Een succesformule zo blijkt, de video wordt keer bekeken en de projecten lopen vlot binnen. ral selecteer twintig projecten en organiseert drie voorbereidende vergaderingen waarop de deelnemers elkaar kunnen ontmoeten. Samen met Citizenne en Gemeenschapscentrum Elzenhof organiseren we ook twee workshops hoe je met recup hout zelf stadsmeubilair kan bouwen. On préfère le parking pour les piétons, nous! Alert 376 mei/juni 2012 : Projectoproep 8m² voor iedereen Persbericht 17 april : ral lanceert appel à projets 8m² for everybody! (Week van de Mobiliteit) p.7 ral vzw - jaarverslag publieke ruimte, mobiliteit & luchtkwaliteit :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

8 1.2 mobiliteit slimme kilometerheffing/stadstol ral en de drie andere milieufederaties L, IE en IEW voeren mee het debat over de slimme kilometerheffing en roepen de Gewesten op om knopen door te hakken. Wat russel betreft, trekken we onomwonden de kaart van de stadstol. We doen dat omdat de slimme kilometerheffing voor auto s naar de Griekse kalender is verschoven én omdat de huidige technologie de realisatie ervan een pak vereenvoudigde. Mechelen deed het ons al voor! Persbericht 7 februari : Gewestministers moeten snel werk maken van slimme kilometerheffing grote ring Schouder aan schouder met onder meer Greenpeace, L en de Jeugdbond voor Natuur en Milieu (JNM) zetten we acties op het getouw tegen de verbreding van de grote ring (R0). Zo zijn er de actie om de russelse regering op te roepen zich te verzetten tegen het Vlaamse betondenken (mét drilboor) en de kampeeractie CAMPrING (tentenkamp naast de R0). Minder in het oog springend maar even belangrijk zijn de herhaaldelijke contacten met Vlaamse en russelse administraties en overheden. Persbericht 15 februari : russel, verzet u tegen het betondenken overige Mobiliteit is één van de speerpunten van onze werking. De mobiliteitswerking is vaak verweven met andere thema s, daarom vindt u veel van dat werk terug onder 1.1. Publieke Ruimte, 1.3 Luchtkwaliteit en bij 5. Ondersteuning van bewonersgroepen. Zoals gewoonlijk gebruiken we ons magazine Alert, het visitekaartje van ral, om specifieke thema s uit te diepen en krijgen we helemaal aan de staart van het jaar het gewestelijk Parkeerbeleidplan op ons bord. ijna vergeten : RAL is ook een actief lid van de Gewestelijke Mobiliteitscommissie en het Adviescomité van de Gebruikers van de MIV. Alert 374 januari/februari 2012 : Minder parkeerplaats is beter voor de stad Pollutie in russel? Park no more! Alert 375 maart/april 2012 : Nieuwe Vlaams-russelse trams I hear the randtrams are a comin! Alert 376 mei/juni 2012 : Carte blanche Vincent Carton Un RER pour ou contre ruxelles? Alert 377 juli/augustus 2012 : Carte blanche Fietsersbond Fietsroute kanaal : middelmaat is de norm Persbericht 7 december : Parkeren in russel : Werkgeversorganisatie ECI doet aan rampenberichtgeving Idyllische taferelen op 100 meter van de Grote Ring. p.8 ral vzw - jaarverslag publieke ruimte, mobiliteit & luchtkwaliteit :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

9 1.3 luchtkwaliteit Europese normen Om de regering aan te zetten de koe bij de horens te vatten, volgt ral van nabij de implementatie van de door Europa opgelegde luchtkwaliteitsnormen op. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de lopende inbreukprocedure omdat Vlaanderen noch russel de fijn stof-normen respecteert. We wisselen actief informatie en ervaringen uit met andere Europese partners over mogelijke juridische acties. We bekijken ook de vraag van de regering om uitstel te krijgen omtrent de stikstofdioxidenorm. We bezorgen onze analyse hiervan aan de Europese Commissie en blijven in contact met hen. Uiteindelijk volgt de Commissie onze redenering en weigert ze russel uitstel toe te kennen. en ook nog We slagen er via lobbywerk in om de verhoging van de tarieven van taxi s te koppelen aan het invoeren van milieunormen. En we geven uitleg over luchtkwaliteit op een masse critique in volle carnavalsperiode, voor de gelegenheid omgedoopt tot een Masque Critique. Alert 374 januari/februari 2012 : Luchtvervuiling > : diesel : Europa moet russel beboeten Deze stad lijdt aan dieselitis Persbericht 24 februari : Stikstofoxiden : opnieuw slecht rapport van EU voor elgië het russels wetboek Lucht, Klimaat en Energie Dit wetboek, beter bekend met zijn Franstalige naam Cobrace, bundelt een boel bestaande wetgeving maar zorgt ook voor een aantal opvallende nieuwigheden. De beperking van het aantal parkeerplaatsen in bestaande kantoorgebouwen springt het meest in het oog. Wanneer een bedrijf de milieuvergunning voor z n kantoren wil verlengen, zal het aantal parkeerplaatsen berekend worden in functie van de bereikbaarheid met het openbaar vervoer, analoog aan de procedure voor nieuwe gebouwen. Vooral in het centrum van russel zullen veel parkeerplaatsen moeten verdwijnen of omgezet worden naar bewonersparkings of andere toepassingen. Een stap vooruit dus. ral steunt de filosofie van deze maatregel maar suggereert om de achterpoortjes beter te sluiten. We maken ons advies bekend in de diverse adviescommissies maar ook via de pers en onze eigen kanalen. We bezorgen onze analyse aan de kabinetten en gaan op de koffie bij meerdere van hen. pollupiekplan We maken ook een uitgebreide evaluatie van het urgentieplan voor pollutiepieken. We bezorgen deze evaluatie aan de bevoegde minister en maken het verder bekend via de Raad voor het Leefmilieu van het russels Gewest en via onze geijkte communicatiekanalen. Ook nadien blijven we de vorderingen van de evaluatie volgen. In oktober schrijven we een vrije tribune in russel Deze Week over het dossier. Alert 375 maart/april 2012 : Edito : minder parkeerplaatsen in russel p.9 ral vzw - jaarverslag publieke ruimte, mobiliteit & luchtkwaliteit :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

10 2. afval & energie 2.1 afval ral volgt de vorderingen van het afvalbeleid ook dit jaar permanent op. De evaluatie van dat plan is een uitstekende aanleiding om onze analyse van het beleid en onze ideeën over vergisting, containerparken en hergebruik bekend te maken. We doen dat opnieuw in de Raad voor het Leefmilieu en via het stakeholderoverleg dat Leefmilieu russel (IGE-IM) organiseert samen met Net russel. En natuurlijk via Alert (januari-februari-editie van 2013.) We nemen ook deel aan een overlegvergadering rond het Ecopool-project in Anderlecht waarbij de sociale economie wordt ingeschakeld om afval te helpen hergebruiken. 2.2 energie We analyseren het ontwerp wetboek Lucht, Klimaat en Energie (zie hoger), geven advies omtrent de nieuwe quota groene stroomcertificaten, steunen de campagne Stop & Go, zijn lid van de Klimaatcoalitie vzw en steunen de actie Sing for the climate. p.10 ral vzw - jaarverslag afval & energie ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

11 3. stedenbouw 3.1 wetgeving Demografisch Gewestelijk estemmingsplan (D-GP) Zonale Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening (ZGSV) Huisvesting en industrie : een huwelijk op gespannen voet. Het D-GP, dat is de vernieuwde versie van het huidige Gewestelijk estemmingsplan (GP). Die vernieuwing moet een aantal dingen mogelijk maken : de bevolkingsgroei (gedeeltelijk) opvangen en een wettelijk kader scheppen voor enkele projecten met internationale uitstraling die de regering na aan het hart liggen. Denk daarbij vooral aan het NEO-project op de Heizel. In het kader van het openbaar onderzoek van het D-GP steekt de discussie rond verdichting, vergroening en de vermenging van functies weer volop de kop op. Tijdens het openbaar onderzoek organiseert ral een ralcafé (discussie-avond met onze achterban) over de grote lijnen van het D-GP. In het D-GP wordt er een nieuwe bestemming gecreëerd : de OGSO (niet het Oost- Gelders Symfonie Orkest maar OndernemingsGebieden in de Stedelijke Omgeving). Dat zorgt alvast voor een grondige en bewogen discussie. Een discussie die we verder zetten tijdens een discussie met onze eigenste Raad van estuur. De conclusie voor ral is dat deze nieuwe bestemming kan leiden tot een interessante en duurzame stadsontwikkeling, maar dat er onvoldoende begeleidende maatregelen en kennis is om de uitvoering ervan in goede banen te leiden. We stellen een uitgebreid bezwaarschrift op en proberen het D-GP en onze bezwaren enigszins bevattelijk uit te leggen in Alert en de ralbrief. We analyseren het ontwerp D-GP ook in het licht van de vergroening en het groen netwerk. Iets waarbij we ondertussen traditiegetrouw over de gewestgrens kijken. Alert 376 mei/juni 2012 : Hoe demografisch is het nieuwe gewestelijk bestemmingsplan? Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO) Na een lang proces met voorbereidende studies, workshops en tentoonstellingen blijft het in 2012 grotendeels stil rond deze moeder aller plannen. Dit plan zou namelijk de grote lijnen moeten uitzetten waar we met dit gewest naar toe willen en zou het referentiedocument moeten worden waar alle andere plannen zich dienen aan te spiegelen. Meest markante gebeurtenis in het kader van het GPDO zijn de tentoonstelling en het boek russel 2040, drie visies voor een metropool. Hierin verkent de regering de toekomst van het grootstedelijk gebied russel aan de hand van drie visies die zijn uitgedacht door gespecialiseerde internationale teams. ral maakt van de gelegenheid gebruik haar achterban te trakteren op een gegidste rondleiding op de expo, gevolgd door een frisse pint annex stevige nabespreking. In het kielzog van russel 2040 gaan we ook naar het colloquium over russel als metropool. Uit alle in het kader van het GPDO vergaarde informatie moet natuurlijk een plan gemaakt worden. Maar dat is voor Alert 374 januari/februari 2012 : Edito : Vergeet het GPDO. Privé en Europa boven In de Europawijk wordt een nieuw instrument in het leven geroepen : de ZGSV. Dit instrument moet enerzijds een verdichting langs de Wetstraat mogelijk maken en anderzijds moet ze die verdichting terdege sturen opdat ze zo evenwichtig mogelijk gebeurt. Het openbaar onderzoek van de ZGSV is meteen ook de eerste gelegenheid die de bewoners kregen om zich uit te spreken over het Stadsproject Wet (PUL Projet Urbain Loi). ral bespreekt deze verordening met de lokale comités in de Europawijk en intern met leden en bestuurders. In ons bezwaarschrift oordelen we dat er zeer interessante elementen zitten in de verordening, maar dat er heel wat beleidsmiddelen ontbreken om de gevolgen van zulke verdichting te beheren. We vragen ook om een effectenstudie uit te voeren, zeker voor de omliggende woonwijken. Uiteindelijk komt er een impactstudie. Het Agentschap Territoriale Ontwikkeling (ADT-ATO) nodigt ral en de andere leden van de Coördinatie Europa uit voor een aantal informatievergaderingen rond de impactstudie en de resultaten van de lang verwachte verkeersstudie voor de EU-wijk. De impactstudie en de EU-Commissie die haar plannen her-evalueert hebben als gevolg dat de ZGSV wordt aangepast. Een nieuw openbaar onderzoek volgt in het voorjaar van De perimeter van de ZGSV ATO p.11 ral vzw - jaarverslag stedenbouw : :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Keizerpoort terug op de kaart

Keizerpoort terug op de kaart Keizerpoort terug op de kaart Toegangspoort tot de Gentse stadskern Tussen Brusselsesteenweg en De Keizerpoort of Brusselsepoort is de verdwenen stadspoort die de zuidoostelijke toegang tot de stadskern

Nadere informatie

Jef Van Damme presenteert

Jef Van Damme presenteert Jef Van Damme presenteert MOLENBEEK 2018 een autoluwe, groene woonoase en dé mediterrane shopping referentie van België 1. Molenbeek Centrum vandaag 2. Visie en doelstellingen voor 2018 3. Een ambitieus

Nadere informatie

gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge

gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Definitief Definitief gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk

Nadere informatie

Bral wordt 40: nieuwe strategie en nieuwe naam

Bral wordt 40: nieuwe strategie en nieuwe naam Extrait de Brussel Deze Week Bral wordt meertalig. Is het dan geen optie dat jullie je aansluiten bij de Franstalige zusterorganisaties Inter-Environnement Bruxelles en Arau om aldus één grote sterke organisatie

Nadere informatie

Vlaamse overheid Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35, bus 10 1030 Brussel

Vlaamse overheid Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35, bus 10 1030 Brussel Evaluatie van beleid en beleidsinstrumenten Protocol tussen de entiteit 1 verantwoordelijk voor de (aansturing van de) evaluatie en (de instelling verantwoordelijk voor) het beleidsinstrument Vlaamse overheid

Nadere informatie

Luchtfoto van het volledige BELAIR-project.

Luchtfoto van het volledige BELAIR-project. PRO-REAL ESTATE I Stedenbouw, architectuur en mobiliteit I Luchtfoto van het volledige BELAIR-project. 16 Profacility MAGAZINE mei 2010 BELAIR: een levensproject voor een hele wijk in het centrum van Brussel

Nadere informatie

DOSSIER PARK SPOOR OOST

DOSSIER PARK SPOOR OOST DOSSIER PARK SPOOR OOST Juridische stand van zaken Marleen RYELANDT, advocaat Procedure in schorsing en nietigverklaring van de stedenbouwkundige vergunning voor heraanleg van site Spoor Oost, niet alleen

Nadere informatie

Transitie mobiliteit Stad Gent Energiedag VVSG. 19 maart 2013 Dries Gysels (Milieudienst) Tim Scheirs (Mobiliteitsbedrijf)

Transitie mobiliteit Stad Gent Energiedag VVSG. 19 maart 2013 Dries Gysels (Milieudienst) Tim Scheirs (Mobiliteitsbedrijf) Transitie mobiliteit Stad Gent Energiedag VVSG 19 maart 2013 Dries Gysels (Milieudienst) Tim Scheirs (Mobiliteitsbedrijf) t r a n s i t i e Guidance for SMEs t r a n s i t i e De transitie-arena noodzaak

Nadere informatie

Herontwikkeling J. Ottenstadion en omgeving. 7 maart 2013

Herontwikkeling J. Ottenstadion en omgeving. 7 maart 2013 Herontwikkeling J. Ottenstadion en omgeving 7 maart 2013 Inleiding Christophe Peeters Schepen van Financiën, Feesten, Middenstand en Innovatie Voorzitter NV. Buffalo Bontinck/Ghelamco/Animotions Een nieuw

Nadere informatie

SYNTHESERAPPORT EVALUATIE WETENSCHAPPELIJKE OLYMPIADES SAMENVATTING

SYNTHESERAPPORT EVALUATIE WETENSCHAPPELIJKE OLYMPIADES SAMENVATTING SYNTHESERAPPORT EVALUATIE WETENSCHAPPELIJKE OLYMPIADES SAMENVATTING Studiedienst en Prospectief Beleid 1 Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Vlaamse Overheid Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030

Nadere informatie

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES. Over het voorontwerp actieplan Maatschappelijk verantwoord ondernemen in België.

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES. Over het voorontwerp actieplan Maatschappelijk verantwoord ondernemen in België. RVV 373 RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES Over het voorontwerp actieplan Maatschappelijk verantwoord ondernemen in België. Brussel, 5 februari 2007 SAMENVATTING Via een brief van 10 juli 2006 heeft de Staatssecretaris

Nadere informatie

Handelsdokbrug. Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan. Informatievergadering Donderdag 2 februari 2012, om 20 uur

Handelsdokbrug. Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan. Informatievergadering Donderdag 2 februari 2012, om 20 uur Nero Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Handelsdokbrug Informatievergadering Donderdag 2 februari 2012, om 20 uur De Centrale, Kraankindersstraat 2, 9000 Gent Openbaar onderzoek van 9 januari tot 8

Nadere informatie

BEDRIJVENTERREIN LANDSCHAP LANDSCHAP LANDSCHAP STAP 1 STAP 2 STAP 3

BEDRIJVENTERREIN LANDSCHAP LANDSCHAP LANDSCHAP STAP 1 STAP 2 STAP 3 BEDRIJVENTERREIN LANDSCHAP LANDSCHAP LANDSCHAP STAP 1 STAP 2 STAP 3 De opzet voor het nieuwe bedrijventerrein is het maken van een open bedrijventerrein dat zijn bouwgrenzen opzoekt. Een aantal orthogonale

Nadere informatie

BRUSSEL GAAT ER ALWEER OP VOORUIT ONTDEK HIER HET BUSNET VAN MORGEN NOORD-WEST

BRUSSEL GAAT ER ALWEER OP VOORUIT ONTDEK HIER HET BUSNET VAN MORGEN NOORD-WEST BRUSSEL GAAT ER NL ALWEER OP UIT ONTDEK HIER HET BUSNET VAN MORGEN NOORD-WEST Anderlecht, Brussel Stad, Ganshoren, Jette, Koekelberg, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Agatha-Berchem Versie 11.2015 1 INHOUD EEN

Nadere informatie

PROJECTOPROEP COLLECTIEVE MOESTUINEN IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 2013

PROJECTOPROEP COLLECTIEVE MOESTUINEN IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 2013 PROJECTOPROEP COLLECTIEVE MOESTUINEN IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 2013 PAGINA 1 VAN 5 COLLECTIEVE MOESTUINEN - 2012 Voorstelling projectoproep Deze projectoproep "Collectieve moestuinen" komt

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg. «Historisch Koekelberg»

Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg. «Historisch Koekelberg» Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg. «Historisch Koekelberg» «Historisch Koekelberg» in enkele cijfers Gewestelijke toelage : 11.000.000 Federale

Nadere informatie

Verslag politiek debat zaterdag 24 april 2010

Verslag politiek debat zaterdag 24 april 2010 Verslag politiek debat zaterdag 24 april 2010 Aanwezige politici: ministers Brigitte Grouwels en Evelyne Huytebroeck, Staatssecretarissen Doulkeridis en De Lille, schepenen Ceux van de Stad Brussel en

Nadere informatie

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE OVERHEID 7 november 2012 VLAAMSE REGERING KIEST VOOR BREED OVERLEG BIJ UITVOERING PLANNEN HAVEN VAN ANTWERPEN

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE OVERHEID 7 november 2012 VLAAMSE REGERING KIEST VOOR BREED OVERLEG BIJ UITVOERING PLANNEN HAVEN VAN ANTWERPEN PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE OVERHEID 7 november 2012 VLAAMSE REGERING KIEST VOOR BREED OVERLEG BIJ UITVOERING PLANNEN HAVEN VAN ANTWERPEN Centraal Netwerk geïnstalleerd Vandaag werd in Antwerpen het

Nadere informatie

EEN AANTREKKELIJK EN AANGENAAM WINKELCENTRUM

EEN AANTREKKELIJK EN AANGENAAM WINKELCENTRUM EEN AANTREKKELIJK EN AANGENAAM WINKELCENTRUM MEERWAARDE VOOR ONZE STAD (1) De heraanleg van de Grote Markt van gevel tot gevel zal tot positieve effecten leiden waardoor veiligheid, mobiliteit, huisvesting

Nadere informatie

GROENPLAN _ wandeling Groene Bedding _ 12 augustus 2015

GROENPLAN _ wandeling Groene Bedding _ 12 augustus 2015 GROENPLAN _ wandeling Groene Bedding _ 12 augustus 2015 In dit landschap werd het centrale deel uitgekozen als traject om het landschap te verkennen en samen met de participanten werkpunten te detecteren.

Nadere informatie

Nieuwsbrief 3 Masterplan Rijnstate Arnhem bewoners Alteveer/Cranevelt

Nieuwsbrief 3 Masterplan Rijnstate Arnhem bewoners Alteveer/Cranevelt Geachte lezer, Met deze 3 e nieuwsbrief willen we u, bewoner van Alteveer Cranevelt, verder op de hoogte brengen van de vorderingen omtrent het Masterplan van Rijnstate, locatie Arnhem. Deze nieuwsbrief

Nadere informatie

Leuven Noord. gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan BIJLAGE 1: GRAFISCH PLAN BIJLAGE 2: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

Leuven Noord. gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan BIJLAGE 1: GRAFISCH PLAN BIJLAGE 2: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Leuven Noord BIJLAGE 1: GRAFISCH PLAN BIJLAGE 2: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap colofon Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Nadere informatie

1 CENTRALE MOBILITEITSKNOOP VOOR DE STADSREGIO TURNHOUT

1 CENTRALE MOBILITEITSKNOOP VOOR DE STADSREGIO TURNHOUT COMMUNICERENDE VATEN Hoe kunnen we het handelsapparaat aan de Steenweg op Gierle laten samenwerken met het winkel kerngebied in het centrum van Turnhout zodanig dat ze elkaar versterken in plaats van beconcurreren?

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING INZAKE PARKEERPLAATSEN EN FIETSSTALPLAATSEN BIJ HET CREËREN VAN MEERDERE WOONGELEGENHEDEN

STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING INZAKE PARKEERPLAATSEN EN FIETSSTALPLAATSEN BIJ HET CREËREN VAN MEERDERE WOONGELEGENHEDEN STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING INZAKE PARKEERPLAATSEN EN FIETSSTALPLAATSEN BIJ HET CREËREN VAN MEERDERE WOONGELEGENHEDEN Art. 1 - Toelichting Sedert de afschaffing van de omzendbrief van 17 juni 1970 betreffende

Nadere informatie

Project plan-mer. Omvorming van de RO vak A3/E40 (Sint-Stevens-Woluwe) A1/E19 (Machelen) Advies van de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie

Project plan-mer. Omvorming van de RO vak A3/E40 (Sint-Stevens-Woluwe) A1/E19 (Machelen) Advies van de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST DE GEWESTELIJKE ONTWIKKELINGSCOMMISSIE REGION DE BRUXELLES-CAPITALE LA COMMISSION REGIONALE DE DEVELOPPEMENT Project plan-mer Omvorming van de RO vak A3/E40 (Sint-Stevens-Woluwe)

Nadere informatie

1. Hoeveel van de projecten die werden goedgekeurd werden inmiddels uitgevoerd?

1. Hoeveel van de projecten die werden goedgekeurd werden inmiddels uitgevoerd? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 67 van JORIS POSCHET datum: 23 oktober 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Bovenlokale sportinfrastructuur - Evaluatie Het wegwerken

Nadere informatie

Projectoproep 2015 Federaal Grootstedenbeleid "Familie in armoede in de stad" *** Reglement

Projectoproep 2015 Federaal Grootstedenbeleid Familie in armoede in de stad *** Reglement Projectoproep 2015 Federaal Grootstedenbeleid "Familie in armoede in de stad" *** Reglement Hoofdstuk 1: Doel van het reglement Artikel 1 Dit reglement bepaalt de doelstelling, de deelnemingsvoorwaarden,

Nadere informatie

Grootstedelijke territoriale visie voor een duurzaam gewestelijk ontwikkelingsplan voor Brussel en haar regio in 2040 HEROVER DE STAD!

Grootstedelijke territoriale visie voor een duurzaam gewestelijk ontwikkelingsplan voor Brussel en haar regio in 2040 HEROVER DE STAD! Grootstedelijke territoriale visie voor een duurzaam gewestelijk ontwikkelingsplan voor Brussel en haar regio in 2040 HEROVER DE STAD! Diagnose Gen Zone Brussel Metropool Brussel Metropool 2040 Metropool

Nadere informatie

Overzicht gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening - GECORO

Overzicht gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening - GECORO Overzicht gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening - GECORO Door de invoering van het decreet ruimtelijke ordening moeten alle gemeenten een adviescommissie voor ruimtelijke ordening oprichten.

Nadere informatie

Infodossier Noorderlaanbrug

Infodossier Noorderlaanbrug Infodossier Noorderlaanbrug DEEL 1: PROJECTINFORMATIE Laatste update: 9/0/08 Inhoudstafel Inleiding Pagina 3 Situering Noorderlaanbrug 4 Onderdeel van het project Bruggen Albertkanaal 5 Huidige situatie

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE PARLEMENT VOOR 17-PLUSSERS INTEGRAAL VERSLAG. Vergadering van donderdag 27 september 2012.

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE PARLEMENT VOOR 17-PLUSSERS INTEGRAAL VERSLAG. Vergadering van donderdag 27 september 2012. VGC 1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE PARLEMENT VOOR 17-PLUSSERS Zitting 2012-2013 Extra nummer INTEGRAAL VERSLAG Vergadering van donderdag 27 september 2012 Debat over: Gemeenteraadsverkiezingen 14/10 VGC

Nadere informatie

Onze 6 punten voor een betere mobiliteit in Hasselt

Onze 6 punten voor een betere mobiliteit in Hasselt Onze 6 punten voor een betere mobiliteit in Hasselt 1) Openbaar vervoer 2) Park en Ride Signalisatie 3) Doorgaand verkeer 4) Binnen de grote ring 5) Sluipverkeer 6) Alternatieve vervoersmiddelen De Situatie

Nadere informatie

De burgemeester deelde begin september in de raad mee dat binnen een maand bekend zou zijn

De burgemeester deelde begin september in de raad mee dat binnen een maand bekend zou zijn SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE Schriftelijke raadsvragen van Hester Veltman en Alexander Vos de Wael, fractie VVD, ingevolge artikel 43 van het Reglement van orde van de gemeenteraad van Ede. Verzoek

Nadere informatie

Burgerparticipatie in het stedelijke mobiliteitsplan van Amiens Métropole

Burgerparticipatie in het stedelijke mobiliteitsplan van Amiens Métropole BEPOMM Inspiratiemeeting Mobiliteitsmanagement Brussel - 24 februari 2015 Burgerparticipatie in het stedelijke mobiliteitsplan van Amiens Métropole Pierre TACHON PDU (Plans de Déplacements Urbains) Stedelijke

Nadere informatie

Bijlage 1. Model van huishoudelijk reglement van de Gemeentelijke en Intergemeentelijke Begeleidingscommissie als vermeld in artikel 2

Bijlage 1. Model van huishoudelijk reglement van de Gemeentelijke en Intergemeentelijke Begeleidingscommissie als vermeld in artikel 2 Bijlage 1. Model van huishoudelijk reglement van de Gemeentelijke en Intergemeentelijke Begeleidingscommissie als vermeld in artikel 2 Gemeentelijke en Intergemeentelijke Begeleidingscommissie Huishoudelijk

Nadere informatie

Transition Town Castricum filmavond 19 mei 2011. Visie op voedsel

Transition Town Castricum filmavond 19 mei 2011. Visie op voedsel Transition Town Castricum filmavond 19 mei 2011 Visie op voedsel WAT KAN IK IK DOEN? Cursus Permacultuur organiseren in Castricum en zelf meedoen Seizoenbewuster kopen Zinvolle planten in de tuin en beter

Nadere informatie

(Versie 12/12/2013) Provincie Vlaams-Brabant Gemeente Opwijk

(Versie 12/12/2013) Provincie Vlaams-Brabant Gemeente Opwijk Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake parkeren en stallen van auto s & fietsen en realisatie van bergruimten bij meergezinswoningen (Versie 12/12/2013) Provincie Vlaams-Brabant Gemeente Opwijk

Nadere informatie

Word fietsambassadeur en help de pendelaar op de fiets

Word fietsambassadeur en help de pendelaar op de fiets Word fietsambassadeur en help de pendelaar op de fiets Hallo, Brussel is de filehoofdstad van Europa. De files los je niet op met meer wegen en auto s, maar met openbaar vervoer en de fiets. Elke dag komen

Nadere informatie

Ruimtelijk onderzoek Gent-Dampoort Korte stavaza voor de klankbordgroep Oude Dokken 17/10/2011 VOORGAANDE AANPAK

Ruimtelijk onderzoek Gent-Dampoort Korte stavaza voor de klankbordgroep Oude Dokken 17/10/2011 VOORGAANDE AANPAK Ruimtelijk onderzoek Gent-Dampoort Korte stavaza voor de klankbordgroep Oude Dokken 17/10/2011 VOORGAANDE AANPAK Stedelijke strategische projectstudie Gent Dampoort 1999 2004-2008 VOORGAANDE AANPAK Stedelijke

Nadere informatie

Uitdaging. Presentatie Mol werkt 29 maart. Uitdaging. Uitgangspunten communicatie. Grondige vernieuwing van het Centrumgebied (2002 2006)

Uitdaging. Presentatie Mol werkt 29 maart. Uitdaging. Uitgangspunten communicatie. Grondige vernieuwing van het Centrumgebied (2002 2006) Presentatie Mol werkt 29 maart Uitdaging Grondige vernieuwing van het Centrumgebied (2002 2006) Centrale parking Woonstraten Stationsplein Uitgaanscentrum Winkelgebied/ as Uitdaging Hoe dit werk aanpakken

Nadere informatie

13 Bedrijventerrein voor kantoren en kantoorachtigen en bedrijven van lokaal belang Keppekouter

13 Bedrijventerrein voor kantoren en kantoorachtigen en bedrijven van lokaal belang Keppekouter 13 Bedrijventerrein voor kantoren en kantoorachtigen en bedrijven van lokaal belang Keppekouter 84 A Relatie met het afbakeningsproces In de hypothese van gewenste ruimtelijke structuur van het regionaalstedelijk

Nadere informatie

Kindvriendelijke publieke ruimte in Turnhout. Kind & Samenlevings vzw & Fris in het landschap

Kindvriendelijke publieke ruimte in Turnhout. Kind & Samenlevings vzw & Fris in het landschap Kindvriendelijke publieke ruimte in Turnhout Kind & Samenlevings vzw & Fris in het landschap Waar moet het naartoe met de publieke ruimte voor kinderen en jongeren? Kind & Samenlevings vzw & Fris in het

Nadere informatie

STEDENBAAN Station Moerwijk

STEDENBAAN Station Moerwijk STEDENBAAN Station Moerwijk 400 meter 800 meter Bron: Gemeente Den Haag / 2005 Dauvellier Planadvies in opdracht van de Zuid-Hollandse Milieufederatie. Den Haag / januari 2006 Ideeschetsen voor verbetering

Nadere informatie

De Missing Link op de Groene Ring ten zuiden van Antwerpen

De Missing Link op de Groene Ring ten zuiden van Antwerpen Fietsersbond vzw Afdeling Kontich De Missing Link op de Groene Ring ten zuiden van Antwerpen De zuidrand van Antwerpen is een dicht bevolkt gebied. Gelukkig zijn er toch nog enkele groene gebieden. Tussen

Nadere informatie

Gemeentelijke Begeleidingscommissie Huishoudelijk Reglement

Gemeentelijke Begeleidingscommissie Huishoudelijk Reglement Gemeentelijke Begeleidingscommissie Huishoudelijk Reglement Inhoud 1. Juridisch kader... 1 2. Verantwoordelijkheid van de (I)GBC in het plan- en ontwerpproces... 1 3. Oprichting en samenstelling van de

Nadere informatie

Toekomst Konijnenwei. Bewonersmoment 28 november 2013

Toekomst Konijnenwei. Bewonersmoment 28 november 2013 Toekomst Konijnenwei Bewonersmoment 28 november 2013 Programma Toelichtingen - districtsschepen Tom Van den Borne - stadsschepen Rob Van de Velde - districtsschepen Paul Cordy - stadsschepen Koen Kennis

Nadere informatie

http://www.laurette-onkelinx.be/production/article.php?articleid=42&pressreleaseid...

http://www.laurette-onkelinx.be/production/article.php?articleid=42&pressreleaseid... Page 1 sur 5 Persbericht van 18-04-2011 Beliris start de vernieuwing van het metrostation Kunst-Wet Na 42 jaar dienst, is Kunst-Wet, het drukste station van het Brusselse metronet, aan een grondige opknapbeurt

Nadere informatie

College van 25 september 2015

College van 25 september 2015 College van 25 september 2015 Stad keurt projectdefinitie voor heraanleg openbaar domein Gedempte Zuiderdokken goed (AG VESPA A93 nr. 07896)... 2 Groep stad Antwerpen zet maximaal in op digitale synergie

Nadere informatie

stationsomgeving Gent Sint-Pieters - Koningin Fabiolalaan

stationsomgeving Gent Sint-Pieters - Koningin Fabiolalaan GEWESTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN stationsomgeving Gent Sint-Pieters - Koningin Fabiolalaan Bijlage II STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN colofon samenstelling Ruimtelijke Planning Verantwoordelijke

Nadere informatie

Resultaten mobiliteitsenquête Brugge Centrum

Resultaten mobiliteitsenquête Brugge Centrum UNIZO BRUGGE Stad en Haven Unie van Zelfstandige Ondernemers Resultaten mobiliteitsenquête Brugge Centrum 07-01-2014 UNIZO Brugg Stad en Havene: Eerste mobiliteitsrapport geeft nood aan ingrijpende acties

Nadere informatie

Project Keizerpoort. 27 april 2015 Workshop 2: overheid als actieve stedenbouwer. Stad Gent Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning

Project Keizerpoort. 27 april 2015 Workshop 2: overheid als actieve stedenbouwer. Stad Gent Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning Project Keizerpoort 27 april 2015 Workshop 2: overheid als actieve stedenbouwer Stad Gent Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning Overheid als actieve stedenbouwer: project Keizerpoort Stad Gent - Situering:

Nadere informatie

DE TOEKOMST VAN SHOPPING IN ROESELARE. Samen geven we onze retail een nieuwe boost!

DE TOEKOMST VAN SHOPPING IN ROESELARE. Samen geven we onze retail een nieuwe boost! DE TOEKOMST VAN SHOPPING IN ROESELARE Samen geven we onze retail een nieuwe boost! ROESELARE VANDAAG ZUURSTOF VOOR DE STAD EEN STAD IS BELEVEN EEN STAD IS ONTMOETEN EEN STAD IS ONDERNEMEN ROESELARE VANDAAG:

Nadere informatie

Klankbordgroep Nieuw Zurenborg. 10 mei 2010 om 19.30 uur op site

Klankbordgroep Nieuw Zurenborg. 10 mei 2010 om 19.30 uur op site Klankbordgroep Nieuw Zurenborg 10 mei 2010 om 19.30 uur op site Agenda 1) Proces Waar staan we nu? De projectdefinitie. Wat is het wel en wat niet? Hoe staat het met het RUP - loopt dit door? 2) Resultaten

Nadere informatie

De 3 beloftes van Dirk Claes

De 3 beloftes van Dirk Claes http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/verkiezingen2012/vlaams-brabant/rotselaar/dvp De 3 beloftes van Dirk Claes Rock Werchter Rock Werchter is van groot belang voor onze verenigingen. Met het nieuwe Ruimtelijke

Nadere informatie

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen Bijlage II stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen

Nadere informatie

Definitief Mobiliteitsplan Gent - Strategische mobiliteitsvisie

Definitief Mobiliteitsplan Gent - Strategische mobiliteitsvisie Definitief Mobiliteitsplan Gent - Strategische mobiliteitsvisie Mijnheer de burgemeester, Collega s, Het is niet de eerste keer dat we het nieuwe mobiliteitsplan voor onze stad hier in deze raad bespreken.

Nadere informatie

Concept voorontwerp Jaarbeursplein. 27 maart 2013

Concept voorontwerp Jaarbeursplein. 27 maart 2013 Concept voorontwerp Jaarbeursplein 27 maart 2013 Toelichting Het Jaarbeursplein krijgt in de toekomst een complete metamorfose. De nieuwe bebouwing rondom het plein en het feit dat er geen auto's, bussen

Nadere informatie

Malpertuus Gent: omgevingswerken

Malpertuus Gent: omgevingswerken Malpertuus Gent: omgevingswerken ism bureau Cnockaert & Architettura 2001-2007 ontwerp 2004 uitvoering fase 1 (voetpad Brugsesteenweg) 2007-2013 uitvoering fase 2 (wegenis, wijkplein, buurttuin, natuurrijk

Nadere informatie

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig flexibiliteit genoeg geraken gezondheid goed goede goedkoop grote BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT Grafische voorstelling open antwoorden andere belangrijke zaken bij verplaatsingen aankomen aansluiting

Nadere informatie

Vademecum duurzaam parkeerbeleid in Vlaanderen

Vademecum duurzaam parkeerbeleid in Vlaanderen INLEIDING + LEESWIJZER 3 Vademecum duurzaam parkeerbeleid in Vlaanderen Inleiding Weinig aspecten in gemeentelijk mobiliteitsbeleid roepen zoveel discussie en controverse op als parkeren. Bij parkeren

Nadere informatie

Reconversie Vilvoorde Machelen

Reconversie Vilvoorde Machelen Reconversie Vilvoorde Machelen SITUERING 250 hectare verouderde en vervuilde industriegronden, gelegen tussen Zeekanaal, Vilvoorde, Woluwelaan R22 en grens Brussel Initiatieven vanuit de overheid in het

Nadere informatie

Project "COPRODUCTIE MET DE JONGEREN" 2015-2016. Duurzaam Wijkcontract 'Rond Leopold II' Kandidatuurdossier

Project COPRODUCTIE MET DE JONGEREN 2015-2016. Duurzaam Wijkcontract 'Rond Leopold II' Kandidatuurdossier Gemeente Sint-Jans-Molenbeek Afdeling van Stedelijke Ontwikkeling - Met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Duurzaam Wijkcontract Rond Leopold II Project "COPRODUCTIE MET DE JONGEREN" 2015-2016

Nadere informatie

Groen is positieve alternatief voor traditionele partijen

Groen is positieve alternatief voor traditionele partijen Groen is positieve alternatief voor traditionele partijen Hoe zou u willen dat het leven in uw gemeente er uitziet in 2050? Hoe kunnen we tussen vandaag en 2018 al de eerste stappen zetten in die richting?

Nadere informatie

Gezondheid & verkeer: de rol van lokale besturen. Stefanie Vanhoutte Medisch milieukundige Logo Midden-West-Vlaanderen 2 december 2013

Gezondheid & verkeer: de rol van lokale besturen. Stefanie Vanhoutte Medisch milieukundige Logo Midden-West-Vlaanderen 2 december 2013 Gezondheid & verkeer: de rol van lokale besturen Stefanie Vanhoutte Medisch milieukundige Logo Midden-West-Vlaanderen 2 december 2013 Inhoud Uitgangspunt & feiten Waarom lokaal? Hoe? Wat kan je concreet

Nadere informatie

VOORSTELLING WERKEN OMGEVING SCHIJNPOORT

VOORSTELLING WERKEN OMGEVING SCHIJNPOORT VOORSTELLING WERKEN OMGEVING SCHIJNPOORT In het najaar van 2015 staan er werken gepland in de omgeving van Schijnpoort, de parking Ten Eekhove en de Noordersingel. Deze werken bereiden de omgeving voor

Nadere informatie

Frij hof Nijmegen. Integraal ontwerp leidt tot idyllische woonbuurt met stadstuin

Frij hof Nijmegen. Integraal ontwerp leidt tot idyllische woonbuurt met stadstuin Frij hof Nijmegen Integraal ontwerp leidt tot idyllische woonbuurt met stadstuin Frij hof Integraal ontwerp leidt tot idyllische woonbuurt met stadstuin Waar ooit middelmatige architectuur uit de wederopbouwperiode

Nadere informatie

Omdat. Agentschap voor Natuur en Bos. Je kan niet zomaar iets, ergens plannen/planten. Iedereen wil leefbare steden en gemeenten 20/09/2011

Omdat. Agentschap voor Natuur en Bos. Je kan niet zomaar iets, ergens plannen/planten. Iedereen wil leefbare steden en gemeenten 20/09/2011 Agentschap voor Natuur en Bos Grammatica van de stedelijke groentaal Vibe 21 september 2011 Het Agentschap voor Natuur en Bos staat in voor - het beleid - het duurzaam beheren en - versterken van natuur,

Nadere informatie

de ontwikkeling van de nieuwe duurzame stadswijk aan Gent Sint Pieters

de ontwikkeling van de nieuwe duurzame stadswijk aan Gent Sint Pieters de ontwikkeling van de nieuwe duurzame stadswijk aan Gent Sint Pieters Reginald Claeys Departementshoofd Departement Ruimtelijke Planning, Mobiliteit en Openbaar Domein Stad Gent Aanleiding De projectontwikkeling

Nadere informatie

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Oostkamp, 10 maart 2016 Beste bewoner De heraanleg van de Meuleman- en Voldersstraat staat al lang op het programma. Echter tot op vandaag

Nadere informatie

COLLECTIEVE MOESTUINEN

COLLECTIEVE MOESTUINEN PROJECTOPROEP COLLECTIEVE MOESTUINEN IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 2011 PAGINA 1 VAN 6 COLLECTIVE MOESTUINEN - 2011 VOORSTELLING PROJECTOPROEP Deze projectoproep "Collectieve moestuinen" komt voort

Nadere informatie

MAATREGELEN PARKEERORGANISATIE. Parkeren in al zijn facetten. Dirk Engels

MAATREGELEN PARKEERORGANISATIE. Parkeren in al zijn facetten. Dirk Engels MAATREGELEN PARKEERORGANISATIE Dirk Engels Maatregelen parkeerorganisatie o Doelstellingen o Parkeerconcepten o Een gedifferentieerd aanbod o Sturing privaat aanbod o Fietsparkeren en- stallen o Moto s

Nadere informatie

een extra visuele versmalling en veilig fietsverkeer. voorzien.

een extra visuele versmalling en veilig fietsverkeer. voorzien. mobiliteit Het bedrijventerrein wordt fietsvriendelijk ontsloten via de Hoogmolenstraat, de Deerlijkseweg en de oude spoorwegbedding. Loodrecht op de Hoogmolenstraat komen twee groene assen met bomenrijen

Nadere informatie

Samenvatting Bijlage bij schriftelijke vragen PvdA/GroenLinks Fietsroutes via centrum van Rotterdam Aanbevelingen ter verbetering van

Samenvatting Bijlage bij schriftelijke vragen PvdA/GroenLinks Fietsroutes via centrum van Rotterdam Aanbevelingen ter verbetering van Samenvatting Bijlage bij schriftelijke vragen PvdA/GroenLinks Fietsroutes via centrum van Rotterdam Aanbevelingen ter verbetering van fietsverbindingen door het centrum van Rotterdam Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Zuurstof voor de Brugse Poort

Zuurstof voor de Brugse Poort Zuurstof voor de Brugse Poort p. 1 De inhoud 1. Inleiding Zuurstof voor de Brugse Poort 2. Informatie inspraak participatie 3. Cultuur in de stadsvernieuwing 4. De parken 5. Duurzamere (cultuur-)participatie

Nadere informatie

ANIMATIES VOOR UW KLAS

ANIMATIES VOOR UW KLAS ANIMATIES VOOR UW KLAS VERENIGINGEN 1. APIS BRUOC SELLA Deze vereniging wil de stadsbewoners warm maken voor het milieu en mikt meer bepaald op stadsnatuureducatie. Als lesmateriaal maakt ze daarbij op

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen 2012. Memorandum voor de politieke partijen van Kampenhout. Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS)

Gemeenteraadsverkiezingen 2012. Memorandum voor de politieke partijen van Kampenhout. Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS) Gemeenteraadsverkiezingen 2012 Memorandum voor de politieke partijen van Kampenhout Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS) Als erkende adviesraad van het gemeentebestuur groepeert de

Nadere informatie

WIN ALS EERSTE THE BLUE HOUSE

WIN ALS EERSTE THE BLUE HOUSE WIN ALS EERSTE THE BLUE HOUSE PRIJS VOOR DUURZAAM & BETAALBAAR BOUWEN THE BLUE HOUSE / PRIJS VOOR DUURZAAM & BETAALBAAR BOUWEN Duurzaam bouwen gaat verder dan wat zonnepanelen hier en wat warmtepompen

Nadere informatie

PLAATSNAAM. Duurzaam landschappelijk raamwerk leidt tot zeer groen Slogan profiel

PLAATSNAAM. Duurzaam landschappelijk raamwerk leidt tot zeer groen Slogan profiel gaardenhage, PROJECTTITEL de maten PLAATSNAAM arnhem Duurzaam landschappelijk raamwerk leidt tot zeer groen Slogan profiel Gaarden en...... Hagen Gaardenhage, De Maten Duurzaam landschappelijk raamwerk

Nadere informatie

RBELEID. Wat kan. Presentatie Lone Leth Larsen. vandaag

RBELEID. Wat kan. Presentatie Lone Leth Larsen. vandaag EEN COMPLEMENTAIR CULTUUR RBELEID INTERNE STAATSHERVORMING Wat kan Vlaanderenn leren van de uitgevoerde staatshervorming in Denemarken?? Wat is belangrijk voor het cultuurbeleid in Vlaanderen? 1. Presentatie

Nadere informatie

nieuwsbrief Waarom deze

nieuwsbrief Waarom deze N wonen en werken in stedelijk groen nieuwsbrief Meedenken? Kom naar de bijeenkomst op dinsdag 7 oktober Het Lucentterrein ondergaat de komende jaren een ware metamorfose. Dit 3,5 hectare grote kantoorterrein

Nadere informatie

Cuijk - De Valuwe. Openbare ruimte De Valuwe

Cuijk - De Valuwe. Openbare ruimte De Valuwe Openbare ruimte De Valuwe Openbare ruimte De Valuwe is de eerste naoorlogse uitbreidingswijk van Cuijk, een dorp aan de Maas. De wijk vormt de noordoostzijde van het huidige dorp, op de grens met het buitengebied.

Nadere informatie

Wijken voor de Fiets: PRACHTwijken: PRACHTplekken en PRACHTverbindingen als Parels

Wijken voor de Fiets: PRACHTwijken: PRACHTplekken en PRACHTverbindingen als Parels Wijken voor de Fiets: PRACHTwijken: PRACHTplekken en PRACHTverbindingen als Parels Klapstoelconcert Koekoeksplein, Utrecht Ineke Spapé, SOAB adviseurs Lector NHTV/CROW Verkeer en Stedenbouw 1. Waarom aandacht

Nadere informatie

PROVINCIE ANTWERPEN STAD HERENTALS GEMEENTE GROBBENDONK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HAZENPAD VERZOEK TOT RAADPLEGING BIJLAGE BUNDELING ADVIEZEN

PROVINCIE ANTWERPEN STAD HERENTALS GEMEENTE GROBBENDONK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HAZENPAD VERZOEK TOT RAADPLEGING BIJLAGE BUNDELING ADVIEZEN PROVINCIE ANTWERPEN STAD HERENTALS GEMEENTE GROBBENDONK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HAZENPAD VERZOEK TOT RAADPLEGING BIJLAGE BUNDELING ADVIEZEN bvba Advies Ruimtelijke Kwaliteit (bvba ARK) Augustijnenlaan

Nadere informatie

DUURZAAM WIJKCONTRACT MAALBEEK

DUURZAAM WIJKCONTRACT MAALBEEK Gemeente Elsene Brussels Hoofdstedelijk Gewest DUURZAAM WIJKCONTRACT MAALBEEK Projectoproep voor bewoners «Mijn Plant-aardige Wijk» 0% asfalt 100% groen vergroening van de wijk groen- blauw netwerk duurzame

Nadere informatie

Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool. Metropolitan

Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool. Metropolitan Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool Metropolitan Voka Metropolitan bouwt aan de Brusselse metropool Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, bundelt zijn werking in de Brusselse

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 15 oktober 2015 Besluit nummer: 2015_GR_00793 Onderwerp: Aanvraag om stedenbouwkundige vergunning nr. 2015/01099 - zaak van de wegen - Goedkeuring

Nadere informatie

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 1. DOELSTELLING : ADVIES EN INSPRAAK BIJ HET LOKAAL CULTUURBELEID 1.1. Met het oog op de voorbereiding en de evaluatie van het

Nadere informatie

TUSSEN DE TORENS VAN DE MIDDELEEUWSE STAD

TUSSEN DE TORENS VAN DE MIDDELEEUWSE STAD Vooraf De ideale stad is veelzijdig en evenwichtig. In de ideale stad is het verkeer geen doel op zich, maar een middel om verschillende doelen te bereiken: de woning, de werkplek, het theater, het terras,

Nadere informatie

Meer parkeerplaatsen

Meer parkeerplaatsen 7 voorstellen: 1) Meer parkeerplaatsen 2) Goedkoper parkeren 3) Minder gereserveerde plaatsen 4) Park en Ride invoeren 5) Betere parkeersignalisatie 6) Parkeren bewoners verbeteren 7) Groot Hasselt De

Nadere informatie

Samenvatting informatie inloopavond Stadswerven Zuid 25 juni 2012

Samenvatting informatie inloopavond Stadswerven Zuid 25 juni 2012 Postadres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Projectmanagement Spuiboulevard 300 DORDRECHT www.dordrecht.nl Contactpersoon R. Domenie T 078-7704293 E rhcm.domenie@dordrecht.nl Datum 25 juni 2012 Ons kenmerk

Nadere informatie

Mobiliteitsmanagement. Mobiliteits- en inspraakcommunicatie

Mobiliteitsmanagement. Mobiliteits- en inspraakcommunicatie Mobiliteitsmanagement Mobiliteits- en inspraakcommunicatie Mobiliteitsmanagement Samenwerking met verkeersgeneratoren Drie doelgroepen 1. Bedrijven 2. Scholen 3. Evenementen Mobiliteitsmanagement Bedrijven:

Nadere informatie

Het Europese CHAMP-project brengt een aantal toonaangevende fietssteden samen.

Het Europese CHAMP-project brengt een aantal toonaangevende fietssteden samen. Het Europese CHAMP-project brengt een aantal toonaangevende fietssteden samen. CHAMP geeft hen de gelegenheid ideeën en ervaringen uit te wisselen met andere fietskampioenen. Zo kunnen ze hun eigen beleid

Nadere informatie

Vlaamse Hockey Liga vzw op facebook

Vlaamse Hockey Liga vzw op facebook NIEUWSBRIEF N 4 : NAJAAR 2013 Het hockeyseizoen is weer van start gegaan. Nieuwe spelers (jong en wat ouder) schreven zich in, trainers laten weer het beste van zichzelf zien en de competitie is weer volop

Nadere informatie

u i t n o d i g i n g www.fietsersbond.be/ontmoetingsdag2010

u i t n o d i g i n g www.fietsersbond.be/ontmoetingsdag2010 uitnodiging www.fietsersbond.be/ontmoetingsdag2010 v a n h a r t e w e l k o m! De Fietsersbond nodigt alle leden op 9 oktober uit in het Geuzenhuis in Gent, voor een dag boordevol boeiende informatie

Nadere informatie

Algemene beschrijving

Algemene beschrijving Algemene beschrijving Lokalisatie De wijk Vogelenzang ligt ten zuidwesten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op het grondgebied van de gemeente Anderlecht. Het gebied van het zwarte punt heeft betrekking

Nadere informatie

RESULTATEN ENQUÊTE VERKEERSVEILIGHEID

RESULTATEN ENQUÊTE VERKEERSVEILIGHEID RESULTATEN ENQUÊTE VERKEERSVEILIGHEID De Kriekelaar 05. VERDELING VAN POSTCODES Aantal respondenten: 0 (de helft van het aantal gezinnen) Figuur. KEUZE VERVOERSMIDDEL Niemand van de respondenten brengt

Nadere informatie

Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk

Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk Woning en straat: veilig, stil en aangenaam Bij woningen geluid beperkt tot af en toe een auto. Stroomwegen (50 km/uur

Nadere informatie

Plan. Lange Kievitstraat. Kievitplein. Vergroot Kievitplein met terrassen en speelwater. Groenkussens met zit- en speelbanken

Plan. Lange Kievitstraat. Kievitplein. Vergroot Kievitplein met terrassen en speelwater. Groenkussens met zit- en speelbanken Kievitplein Lange Kievitstraat Vergroot Kievitplein met terrassen en speelwater Groenkussens met zit- en speelbanken Speeltuigen op weg tussen scholen Van Immerseelstraat Groenkussens met zit- en speelbanken

Nadere informatie

u bent hier > VORMGEVING: Noot:

u bent hier > VORMGEVING: Noot: Binnenkort start Leiedal, in samenwerking met het gemeentebestuur van Zwevegem, met de realisatie van Losschaert. Een plek waar wonen, werken en ontspanning harmonieus samengaan. Langs de gewestweg en

Nadere informatie

HOE REAGEREN OP DE KENNISGEVING VAN EEN PLAN- MILIEUEFFECTRAPPORT?

HOE REAGEREN OP DE KENNISGEVING VAN EEN PLAN- MILIEUEFFECTRAPPORT? HOE REAGEREN OP DE KENNISGEVING VAN EEN PLAN- MILIEUEFFECTRAPPORT? 1. Wat is een milieueffectrapport? Er wordt een bepaald project of plan opgevat in uw gemeente. De uitvoering daarvan zal mogelijk effecten

Nadere informatie