Algemene non-gyn en endometrium celpreservatie Bijzonder geschikt voor fine needle aspiration Lysis van rode bloedcellen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene non-gyn en endometrium celpreservatie Bijzonder geschikt voor fine needle aspiration Lysis van rode bloedcellen"

Transcriptie

1 - snelle e n to ta le celfixatie met optimale beho ud va n de celmorfologie, en kernstructuren - monsters ca. 4 weken houdbaar bij kamertemperatuur en 6 maanden in de koelkast - Shelf life van 36 maanden vanaf productie datum - I HC e n I SH te chnieken toepa sbaar op he t mons te r - kleurcodering voor eenvoudige herkenning - bevat minder dan 24% ethanol, ideaal voor fixatie van cytologisch materiaal - 100% overbrengen van het verzamelde monster in de vial SurePath RED SurePath BLUE Algemene non-gyn en endometrium celpreservatie Bijzonder geschikt voor fine needle aspiration Lysis van rode bloedcellen Algemene non-gyn celpreservatie vloeistof Aanbe vo len a ls standaa rd cyto logische prese rva tie inclusief urines Een niet hemolytisch preservatief SurePath YELLOW Een visceus transportmedium ter preventie van uitdrogingsartefacten Behoud van structuur en morfologie van m icro biopsies - het enige gynaecologische Liquid Based PAP prepareersysteem welke een significante reductie geeft van onbeoordeelbare preparaten en SBLB - gecombineerd prepareren inclusief een gestandaardiseerde PAP kleuring - ce lve rrijk ing doo r gebruik van een uniek de nsity reage nt - preparaten met goede diagnostische waarden - zéér heldere en mooie celpresentatie 139

2 FocalPoint Slide Profiler technol ogie De beelden worden geproduceerd en verzameld door high-speed video microscopen en speciaal ontworpen field-of-view computers. De beelden worden op juistheid geïnterpreteerd en de slides worden geclassificeerd. De beeldcompositie en het analysesysteem geven het resultaat en de mogelijke vervolgactie aan: - QC Review - No Re vie w - Review Process - Review Rerun Beeldproc es Zodra het systeem een slide detecteert, leest het de barcode en scant de vier zijkanten voor algemene oriëntatie van het preparaat. Bij lage vergroting wordt een driedimensionaal beeld van de cellen gevormd. Van dit beeld wordt velden geselecteerd die met hoge vergroting volledig gescand worden. Beelden van elk gescand veld worden verzonden naar computers, waar software algoritmen de resultaten analyseren. Ten slotte ontvangt de eindgebruiker een analyse van de resultaten en verwijderd die slides welke verdere beoordeling (review) behoeven. Autocalibratie Nadat 8 trays van 36 slides zijn onderzocht, voert het systeem een automatische checkup uit aangaande het elektrische, optische, mechanische gedeelte alsmede computeronderdelen. Zo worden accurate en betrouwbare resultaten verzekerd. Algemene specificaties van de FocalPoint - Input hopper: maximum capaciteit van 288 slides (30 uur slide bewerking) waarbij individuele processing van slides op elk moment mogelijk. - Touch sensor: detecteert de aanwezigheid van de te onderzoeken slide. - Barcode reader: identificeert individuele slides en koppelt deze aan patiënten gegevens. - Highspeed videomicroscoop: verzorgt snel microscopische beelden van diverse vergrotingen. - Field-of-Viewcomputers: een speciaal ontworpen high-speed digitale signal processor interpreteert de cytologische beelden die geselecteerd zijn. Het systeem ana lyseert to t 4 giga byte aan info rma tie op e lke Papsmear in zes to t a cht m inuten. - Image I n te rp re ta tion So ftwa re : so ftwa re d ie o n twikke ld is doo r pathologen e n cytologische analisten waarbij nauwkeurig cellen en celgroepen in elk beeld geanalyseerd en identificeert worden. - Output hopper: inhoud van 288 slides. Kan op elk moment verwijderd worden. - Communicatie aansluiting: flexibel netwerk om data te verzenden van het systeem naar werkstations. 140

3 PrepStain Slideprocessor systeem 05CR PrepStain geautomatiseerd systeem Robot sample processor PrepMate Tu be Va c Slide coat rack & tank Installatie kit Centrifuge Vacuümpomp Bo ttle ra ck Gebruiksaanwijzing SUREPATH GYN kits GYN-480-EA GYN Test Kit voor 480 testen Density reagent, 4 x 480 m l Slide coat, 1 x 275 m l Objectglaasjes, 500 stuks PrepMate syringe, 480 stuks Preservative vials, 500 stuks GYN stain kit, 2 x bottle Transfertips, 480 stuks Settling chambers, 480 stuks Centrifuge tubes, 500 stuks Aspiratortips, 200 stuks SUREPATH NON-GYN kits NG-0480-R NG-0480-B NON-GYN Red T es t Kit voor 480 tes ten CytoRich Red preservative, 3600 ml Slide coat reagent, 1 x 275 ml HE Stain, 2 x 480 m l O G Stain, 2 x 96 ml EA Stain, 2 x 384 ml Transfertips, 480 stuks Objectglaasjes, 500 stuks Settling chambers, 480 stuks Centrifuge tubes, 500 stuks NON-GYN Blue Test Kit voor 480 testen CytoRich Blue preservative, 3600 m l Slide coat reagent, 1 x 275 ml HE Stain, 2 x 480 m l O G Stain, 2 x 96 ml EA Stain, 2 x 384 ml Transfertips, 480 stuks Objectglaasjes, 500 stuks Settling chambers,480 stuks Centrifuge tubes, 500 stuks 141

4 PrepStain accessoires en reagentia 05NG NG NG NG CR CR GYN-0025-V GYN-0500-V 90CR CR CR SK-0480 SurePath Blue preservative fluid, 1 flacon 480 ml (preservatief voor urines) SurePath Blue preservative fluid, 1 flacon 3600 ml (prese rva tief voo r urine s) SurePath Red preservative fluid, 1 flacon 480 ml (prese rva tief voo r a lles, be ha lve urines) SurePath Red preservative fluid, 1 flacon 3600 ml (prese rva tief voo r a lles, beha lve urines) PrepStain density reagent, 1 flacon van 480 m l PrepStain slide coat, 1 flacon van 480 m l SurePath GYN preservative vials, 25 stuk s SurePath GYN preservative vials, 500 stuks SurePath GYN preservative, 1 flacon van 480 m l SurePath GYN preservative, 1 flacon van 3600 ml Alcohol blend rinse, 1 flacon van 3600 m l Cytologie staink it, 6 flacons PrepStain disposables 25CR CR CR CR CR Disposable transfertips, doos 96 stuks Aspiratortips, zak 500 stuks TRIS buffer voor 5 gallons Syringing pipettes voor PrepMate, zak 240 stuk s Prepstain settling chambers PrepStain hardware 31CR Barcodelezer voor PrepStain robot pipettor 30CR Slide coat rack, k lein (voor 25 objectglaasjes) 30CR Slide coat tank, k lein 30CR Slide coat rack, groot (voor 50 objectglaasjes) 30CR Slide coat tank, groot 30CR Felt silencers voor zuigpompen 30CR Centrifugetuberacks (yel/blk), 4 - keyed racks 30CR PrepStain sliderracks, 4 keyed racks 50CR Vial packaging, clam shell, doos van 88 stuks 80CR Dispenser 4 ml voor PrepStain density reagent PrepMate PrepMate rack set 142

5 FocalPoint Primary Screener Fo ca lpo in t Fo ca lpoin t s ys teem comp lee t me t: Foca lpo int instrument Foca lpo int wo rksta tion Workstation card Ethernet hub Network printer (one per site) Network router (one per site) FocalPoint accessoires Art.cde Laser barcodelezer Position slide tray Switch slides, 4 sets van conventioneel/surepath en glas/plastic SlideWizard GS Systeem SlideWizard CT SlideWizard System: PC with Windows NT & flatpanel LCD monitor SlideWizard software Barcodelezer Automa ted s tage Footswitch SlideWizard CTM SlideWizard CT plus: Microscope Tilting head 10 x objective 40 x objective 143

6 CytoShaker Shake well before use Een veelgebruikte term op diverse verpakkingen. Klinipath biedt u de oplossing voor uw s chudprobleem me t be trekking to t uw pa tië ntenmate riaal voor dunne laag prepa ra te n (liquid based cytology). Als alle werkzaamheden conform het protocol worden uitgevoerd dienen de monsters minimaal 15 seconden op en vortex te worden gemixt. Op een vortex kunt u in de regel 1 monsters per keer schudden. Kortom: u schudt misschien wel 50 of 100 keer per dag. Dag in dag uit. Nu is er de oplossing. Een schudmachine met de snelheid van de vortex en de capaciteit die u vraagt. De Cytoshaker is geschikt om meerdere TriPath tray s van 25 monsters gelijktijdig te schudden met een optimaal resultaa t. Er blijft geen ce l mate riaa l a chte r in de brush en u behoudt de celgroepen zoals dat gewenst is. De Shaker heeft een timer van 0-5 minuten. maximum schudgewicht: 10 kg minimum producthoogte: 6 cm inwendige afmetingen: 260 x 240 x 240 mm uitwendige afmetingen: 760 x 530 x 610 mm totale gewicht: 95 kg toerental: tpm traploos instelbaar SO-10M Cytoshaker KP-Filtercards voor cyto c entrifuges Verpakt per Voor Sakura Centrifuge 200 stuks Voor Shandon Centrifuge 200 stuks Voor Shandon centrifuge 200 stuks Voor Shandon centrifuge 200 stuks Sakura en Shandon zijn geregistreerde handelsmerken. 144

7 CAMECO spuithandgrepen De alom bekende CAMECO spuithandgrepen zijn nu ook bij KLINIPATH verkrijgbaar. Vervaardigd uit a lum inium met roe stvrijsta len ge le ide rs zijn de spuithandgrepen is het een lichtgewicht. Dit duurzame product is geschikt om te autoklaveren en koud te steriliseren. Er zijn 2 verschillende modellen leverbaar: - CAMECO universele spuithandgreep - CAMECO handgreep voor één spuit (voor 4 spuiten leverbaar) CAMECO universele spuithandgreep Geschikt voor de meeste gangbare 10 en 20 ml spuiten waar onder BD, Once, Terumo, Monoject, Omnifix, ICO, IMS, HSW, Pre sida Spuithandgreep voor BD 10 ml Spuithandgreep voor BD 20 ml Spuithandgreep voor Once 10 ml Spuithandgreep voor Once 20 ml 145

8 Cervical Sampling: brushes en spatels KLINIPATH levert u elk gewenste afname brush of spatel. In het onderstaande overzicht ziet u een overzicht van de meest gangbare en gebruikte producten. Cervex Brush Viba Brush EndoCervex Brush Verpakt per DI.CERV.25 Cervex Brush, blauw-wit 25 stuks DI.CERV.50 Cervex Brush, blauw-wit 50 stuks DI.CERV.100 Cervex Brush, blauw-wit, steriel per stuk verpak t 100 stuks DI.VIBA.25 Viba Brush 25 stuks DI.VIBA.50 Viba Brush 50 stuks DI.VIBA.100 Viba Brush, steriel per stuk verpakt 100 stuks DI.ENDO.25 EndoCervex Brush 25 stuks DI.ENDO.50 EndoCervex Brush 50 stuks DI.ENDO.100 EndoCervex Brush, steriel per stuk verpak t 100 stuks Cervibrush + Profile Cervibrush + Profile LBC Cameco Brush Cellcollector Verpakt per NCA A Cervibrush + Profile 100 stuks NC A A Ce rvibrush + P rofile (Liquid Based C yto logy) 100 stuks Cameco Brush Cellcollector 100 stuks 146

9 Spatel, standaard model, hout Spatel, standaard model smal, hout Spatel, model DUO, hout Verpakt per Spatels voor cervicale afname, standaard 200 stuks Spatels voor cervicale afname, standaard smal 200 stuks Spatels voor cervicale afname, model DUO 200 stuks Spatel, standaard model, plastic Aylesbury spatel LBC, plastic Verpakt per Spatels voor cervicale afname, standaard, plastic 250 stuks NCA-SPAT-LBC Aylesbury spatel (Liquid Based Cytology) 100 stuks Fixatiespray voor cytologische preparaten 4622 KP-Cer Fix, in sprayflacon van 40 m l geschikt voor fixatie van minimaal 50 preparaten verpakt per 12 flacons De KP-Cer Fix kunnen wij in elk gewenst volume leveren, op aanvraag vullen wij de spe cia le spra yfla cons met he t ge vraagde vo lume Cervix spray, flacon van 125 ml, per 12 stuks 147

MEDITE histologische en cytologische apparatuur

MEDITE histologische en cytologische apparatuur MEDITE histologische en cytologische apparatuur In dit hoofdstuk vindt u alle apparatuur voor histologische en cytologische bewerkingen en technieken in uw laboratorium. Van alle apparatuur is losse documentatie

Nadere informatie

Dedicated to Histopathology. Productcatalogus Sakura Finetek Holland. First we un derstand. Then we innovate.

Dedicated to Histopathology. Productcatalogus Sakura Finetek Holland. First we un derstand. Then we innovate. Dedicated to Histopathology Productcatalogus Sakura Finetek Holland First we un derstand. Then we innovate. Visit us at www.sakura.eu Inhoudsopgave Intro 1 Transporteren & uitsnijden 2 Identificatie 3

Nadere informatie

Koop 25 verpakkingen en ontvang een gratis docking station (waarde 860) Nieuw. Verpakkingsgrootte Art.nr. Prijs ( ) Koop 1 boxverpakking

Koop 25 verpakkingen en ontvang een gratis docking station (waarde 860) Nieuw. Verpakkingsgrootte Art.nr. Prijs ( ) Koop 1 boxverpakking Winter aanbiedingen http://be.vwr.com In deze editie Onze eerste H!TS van 2010 zit vol aanbiedingen en biedt onze klanten vele voordelen voor allerlei soorten producten. Hebt u al uw exemplaar gekregen

Nadere informatie

MEDICAL. Bestel via onze website en ontvang tijdelijk 5% extra korting! GRATIS. september 2011. medical@henryschein.nl / www.henryschein.

MEDICAL. Bestel via onze website en ontvang tijdelijk 5% extra korting! GRATIS. september 2011. medical@henryschein.nl / www.henryschein. MEDICAL Welch Allyn Pro Resting ECG De Welch Allyn Resting ECG gebruikt Windows software om een PC te veranderen in een zeer complete cardiograaf waarmee u makkelijk en snel een cardiogram kan maken. september

Nadere informatie

Designed to be personalised

Designed to be personalised Designed to be personalised BINNEN 5 WERKDAGEN GEPRODUCEERD BESTELLEN VANAF 5 STUKS LEVENSLANGE GARANTIE Nederlands DE BESTE KEUZE Onze USB sticks worden in Nederland gemaakt en zijn daarmee uniek. Europese

Nadere informatie

UD-Vet. Passie voor uw praktijk. Van praktijkinrichting tot onderhoud veterinaire apparatuur en instrumentarium. UD-Vet

UD-Vet. Passie voor uw praktijk. Van praktijkinrichting tot onderhoud veterinaire apparatuur en instrumentarium. UD-Vet UD-Vet Passie voor uw praktijk UD-Vet Praktijkinrichting Röntgen en CT Van praktijkinrichting tot onderhoud veterinaire apparatuur en instrumentarium Dentaal Endoscopie Reiniging 1 Verlichting Tafels en

Nadere informatie

INSTALLATIE- EN GEBRUIKERS HANDLEIDING

INSTALLATIE- EN GEBRUIKERS HANDLEIDING informatie: www.travelvisionmodi.nl INSTALLATIE- EN GEBRUIKERS HANDLEIDING Voorwoord Armada Meulenbroek is niet aansprakelijk voor onvolkomenheden in deze Installatie en Gebruikershandleiding en behoudt

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. Draagbare CO 2. en temperatuur meter

GEBRUIKSAANWIJZING. Draagbare CO 2. en temperatuur meter GEBRUIKSAANWIJZING 074001 Draagbare CO 2 en temperatuur meter Algemeen De Nieuwkoop 074001 draagbare meter is een lichtgewicht CO 2 instrument met een digitale aflezing en ontworpen voor het meten van

Nadere informatie

UtrechtDental. Van idee tot realisatie, van installatie tot onderhoud. Passie voor uw praktijk www.utrechtdental.nl. Totaalinrichting.

UtrechtDental. Van idee tot realisatie, van installatie tot onderhoud. Passie voor uw praktijk www.utrechtdental.nl. Totaalinrichting. 330 300 5. UtrechtDental Passie voor uw praktijk www.utrechtdental.nl Totaalinrichting Behandelstoelen Van idee tot realisatie, van installatie tot onderhoud Röntgen Verlichting Midden beeldscherm 1610

Nadere informatie

klaar voor de toekomst

klaar voor de toekomst HI-Prodigy KENMERKEN & SPECIFICATIES www.formex-medical.nl 0182-379377 Wij hebben de puzzel passend gemaakt superieure technologie geïntegreerd met elementen van bekwame me zorg zorg hi-prodigy TOEPASSINGEN

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Refractometers en Polarimeters Pag 2. Spectrofotometrie Microplaatfotometers Pag 3 Pag 10. Viscositeit Pag 4. Oppervlaktespanning Pag 5

INHOUDSOPGAVE. Refractometers en Polarimeters Pag 2. Spectrofotometrie Microplaatfotometers Pag 3 Pag 10. Viscositeit Pag 4. Oppervlaktespanning Pag 5 EDITIE 19 Instrumenten voor fysisch, chemisch en biologisch onderzoek INHOUDSOPGAVE Refractometers en Polarimeters Pag 2 Spectrofotometrie Microplaatfotometers Pag 3 Pag 10 Viscositeit Pag 4 Oppervlaktespanning

Nadere informatie

11 12 Grootste assortiment Levering uit voorraad Honderden artikelen in prijs verlaagd Talloze nieuwe produkten

11 12 Grootste assortiment Levering uit voorraad Honderden artikelen in prijs verlaagd Talloze nieuwe produkten MEDICAL Onze nieuwe catalogus is uit. Heeft u hem nog niet ontvangen, vraag hem dan gratis aan! 11 12 Grootste assortiment Levering uit voorraad Honderden artikelen in prijs verlaagd Talloze nieuwe produkten

Nadere informatie

MFC-3420C MFC-3820CN MFC-3420C MFC-3820CN MFC-3420C. MFC-3820CN Netwerkklaar PhotoCapture Centre. Always at your side. Kleurencopier.

MFC-3420C MFC-3820CN MFC-3420C MFC-3820CN MFC-3420C. MFC-3820CN Netwerkklaar PhotoCapture Centre. Always at your side. Kleurencopier. MFC-3420C MFC-3420C MFC-3420C Kleurenfax Kleurenprinter Kleurencopier Kleurenscanner Netwerkklaar PhotoCapture Centre < Always at your side Telefoon www.brother.nl Netwerk mogelijkheid De is voorzien van

Nadere informatie

Gloves Aloe Vera p. 10 TOT 16% KORTING. Viscostat Clear p. 3 Hoekstukken met licht p. 13 PER 3 12% KORTING. NORMAAL 36 90 PER 3 aan 32 45

Gloves Aloe Vera p. 10 TOT 16% KORTING. Viscostat Clear p. 3 Hoekstukken met licht p. 13 PER 3 12% KORTING. NORMAAL 36 90 PER 3 aan 32 45 België-Belgique P.B. Brussel-X-Bruxelles B-793 Luchthavenlaan 20-1800 Vilvoorde MI-FLYER 5 september/oktober 2012 20% Gloves Aloe Vera p. 10 TOT 16% Viscostat Clear p. 3 Hoekstukken met licht p. 13 Surgical

Nadere informatie

Avans Hogeschool gaat het veld in! Gratis webinars. Moderne inpakstraat met Unitronics. Unieke barcodescanners van Cognex

Avans Hogeschool gaat het veld in! Gratis webinars. Moderne inpakstraat met Unitronics. Unieke barcodescanners van Cognex zestiende jaargang vierde kwartaal 2014 Moderne inpakstraat met Unitronics Unieke barcodescanners van Cognex ISIC met 26 inch LED-marinemonitor Meet- en positioneringsoplossingen van Isotron Advantech

Nadere informatie

Direct Venear & Composit System

Direct Venear & Composit System België-Belgique P.B. Brussel-X-Bruxelles B-793 Medialaan 36, 1800 Vilvoorde MI-flyer 4-2011 Direct Venear & Composit System Edelweiss Dentistry Bio-esthetiek en functionaliteit in één afspraak Nieuw Directe

Nadere informatie

UD-Vet. Passie voor uw praktijk. Van praktijkinrichting tot onderhoud veterinaire apparatuur en instrumentarium. UD-Vet.

UD-Vet. Passie voor uw praktijk. Van praktijkinrichting tot onderhoud veterinaire apparatuur en instrumentarium. UD-Vet. UD-Vet Passie voor uw praktijk UD-Vet Praktijkinrichting Röntgen en CT Van praktijkinrichting tot onderhoud veterinaire apparatuur en instrumentarium Dentaal Endoscopie Reiniging 1 Verlichting Tafels en

Nadere informatie

GIDS VOOR AANVRAGERS VAN PATHOLOGISH-ANATOMISCH ONDERZOEK

GIDS VOOR AANVRAGERS VAN PATHOLOGISH-ANATOMISCH ONDERZOEK Bijlage Gids voor aanvragers Dienstgebonden document geldig in: AZ KLINA Auteur: Joris Beck Evaluator(s): Sandra Van Spitaels Goedgekeurd door: Valérie Duwel Versie: 32 Totaal # bladzijden: 22 Datum van

Nadere informatie

MANAGED SERVER HOSTING

MANAGED SERVER HOSTING INHOUDSOPGAVE MANAGED SERVER HOSTING INTRODUCTIE... 3 // MANAGED HOSTING SERVICES...3 // MANAGED DEDICATED SERVER...3 // MANAGED SERVER...3 DE SERVERS... 4 // RAID CONFIGURATIE...4 // UITBREIDINGEN...5

Nadere informatie

EM6600 - Slimme Energy Reader met Z-wave Stick

EM6600 - Slimme Energy Reader met Z-wave Stick EM6600 - Slimme Energy Reader met Z-wave Stick 2 NEDERLANDS EM6600 - Slimme Energy Reader met Z-wave Stick Inhoudsopgave 1.0 Introductie...3 1.1 Functies en kenmerken...3 1.2 Inhoud van de verpakking...3

Nadere informatie

Betrouwbare productiemachine

Betrouwbare productiemachine Betrouwbare productiemachine Betrouwbare partners in documentproductie Om hoge volumes te kunnen verwerken en de concurrent te verslaan, heeft u een betrouwbare machine nodig. De Pro 907/1107/1357 zijn

Nadere informatie

d2/n2 Intelligente centrifugaal ventilatoren met hoog rendement

d2/n2 Intelligente centrifugaal ventilatoren met hoog rendement d2/n2 Intelligente centrifugaal ventilatoren met hoog rendement Lucht, de natuur op haar best, wij doen de rest Produktbeschrijving - Gepatenteerde debietalgoritmes (constant debiet, constante druk, )

Nadere informatie

ÉÉN- OF TWEEKLEURENDRUK

ÉÉN- OF TWEEKLEURENDRUK ÉÉN- OF TWEEKLEURENDRUK De RISO MZ970: één of twee Razendsnel hoogwaardige afdrukken Voor optimale snelheid en een groot gebruiksgemak, kunt u de MZ970 gebruiken voor afdrukken in één kleur voor documenten

Nadere informatie

Profiteer maximaal van uw solarsysteem

Profiteer maximaal van uw solarsysteem Monitoring Profiteer maximaal van uw solarsysteem Historie en ontwikkeling van opbrengsten Bewaking & alarmering Voor PC, laptop of iphone Oplossingen voor 500 W tot 200 kwatt installaties Monitoring:

Nadere informatie

KRACHTIGE, BETROUWBARE ALLESKUNNERS.

KRACHTIGE, BETROUWBARE ALLESKUNNERS. PRINT COPY TASKalfa 6501i TASKalfa 8001i A3 MONOCHROME MULTIFUNCTIONAL SCAN FAX KRACHTIGE, BETROUWBARE ALLESKUNNERS. HOGE PRODUCTIVITEIT EN BETROUWBAARHEID IN ÉÉN. Deze nieuwe TASKalfa-serie is ontwikkeld

Nadere informatie

DEONET Backup System V8 Handleiding

DEONET Backup System V8 Handleiding DEONET Backup System V8 Handleiding Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 2 1.1 Taken en functies 2 1-2 Product Specificaties 3 Hoofdstuk 2 Hardware Installatie 4 2.1 Inhoud van de verpakking 4 2.2 Systeemvereisten

Nadere informatie

DOM Programmering. Uw voordeel: hoogste veiligheid, omdat programmeerhandelingen via Mastercard geautoriseerd moeten worden

DOM Programmering. Uw voordeel: hoogste veiligheid, omdat programmeerhandelingen via Mastercard geautoriseerd moeten worden DOM Programmering Wie mag er in een toegangscontrolesysteem eigenlijk toegangsrechten verstrekken, wijzigen of wissen? Natuurlijk alleen degene, die daartoe gerechtigd is - en dat is uitsluitend de houder

Nadere informatie

Equipment. KaVo ESTETICA E50 De beste dingen in het leven zijn eenvoudig. Sirona Sinius PRIMEUR! Nu met links/rechts arm & LED verlichting

Equipment. KaVo ESTETICA E50 De beste dingen in het leven zijn eenvoudig. Sirona Sinius PRIMEUR! Nu met links/rechts arm & LED verlichting Volg Henry Schein online Vo Equipment Volg Henry Schein online Volg Henry Schein online KaVo ESTETICA E50 De beste dingen in het leven zijn eenvoudig - Assistentenelement zwenkbaar, in hoogte verstelbaar,

Nadere informatie

De A420i inkjetprinter

De A420i inkjetprinter De A420i inkjetprinter Verbruikt minder doet meer. De A420i met intelligent Technology is onbetwist de voordeligste inkjetprinter. Aanzienlijk zuiniger met make-up en onderhoudsvrij. Dus goedkoper in gebruik

Nadere informatie

EDR810H/810M/ 410H/410M

EDR810H/810M/ 410H/410M INSTRUCTIE HANDLEIDING 8 Kanaals Digitale Recorder EDR810H/810M/ 410H/410M V 1.0 Leest u de handleiding zorgvuldig voordat u het apparaat installeert. Datum 31 Aug. 2005 MV Veiligheids Voorschriften WAARSCHUWING

Nadere informatie