NIEUWSBRIEF BEWONERSOVERLEG WILHELMINADORP EDITIE NAJAAR 2012 ADRESSEN BEWONERSOVERLEG WILHELMINADORP. Ronald van Doorn Leonie Ruitenberg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIEUWSBRIEF BEWONERSOVERLEG WILHELMINADORP EDITIE NAJAAR 2012 ADRESSEN BEWONERSOVERLEG WILHELMINADORP. Ronald van Doorn Leonie Ruitenberg"

Transcriptie

1 ADRESSEN BEWONERSOVERLEG WILHELMINADORP Voorzitter / 2 e penningm.: Secretaris: Ronald van Doorn Leonie Ruitenberg Johan Brouwerstraat 19 Prof. T. Brandsmastraat 53 BEWONERSOVERLEG WILHELMINADORP NIEUWSBRIEF 5684 WB Best 5684 TC Best Penningmeester / Achterpad: 2e.. Secretaris Rien Mulder Bep Setz Prof. R. Regoutstraat 33 Koningin Julianaweg 45A 5684 TL Best 5684 VB Best (alleen achterpad) adres Mail adres: Website: Politie: Hans Giroldi Tel. Nr.: EDITIE NAJAAR 2012

2 Buurtbudget. Het buurtbudget is bedoeld voor de uitvoering van ideeën die de leefbaarheid van uw buurt vergroten. Zie voor meer informatie De Gemeente Best heeft het voornemen om In 2013 ook weer het buurtbudget beschikbaar te stellen aan het Bewoners Overleg in Best. In 2012 was het buurtbudget voor het Wilhelminadorp 5179,00. Voor het gebruik van dit budget dienen ideeën ingediend te worden. We hebben tot nu toe 3 ideeën ontvangen. Ten eerste is er in de P.J. Haagenstraat een buurt barbecue georganiseerd. Deze barbecue was zeer geslaagd. Ten tweede wordt een deel van het buurtbudget gebruikt om een hondenspeelplaats te gaan realiseren. We zijn hierover nog druk aan het vergaderen met de gemeente Best. Het laatste idee dat is ingediend is een plan om een verouderd en kapot trottoir te gaan vervangen. Dit is ook bij de gemeente ingediend alleen is dit idee afgewezen omdat het onderhoud van een trottoir valt onder het reguliere onderhoud en niet onder het buurtbudget. Het trottoir is overigens voor een groot deel vervangen. 2013: Wilt u in 2013 ook iets organiseren in uw buurt? Dan kunt u uw idee indienen via het adres: Dit graag voor 1 maart 2013, na deze datum worden geen nieuwe ideeën meer in behandeling genomen. Tijdens de algemene vergadering van 11 maart wordt uw Bewonersoverleg Wilhelminadorp informatie Op dit moment wordt er druk gewerkt aan een nieuwe, verbeterde website. Op zal meer informatie worden gegeven over de gebeurtenissen die plaatsvinden in het Wilhelminadorp. Ook kunt u er terecht voor mooie foto s van vroeger en nu, contactgegevens van alle leden en kunt u voorgaande uitgave van de papieren nieuwsbrief terug vinden. Help! We hebben hulp nodig voor onze website! Omdat wij niet alles weten over wat er in de wijk gebeurt willen we vragen of de bewoners zelf gebeurtenissen willen bijhouden. Heeft u iets te melden voor op de website? GEEF HET ONS DOOR Aftredend lid Hierbij willen wij u mededelen dat per direct dhr. Jan Schoenmakers zijn functie heeft neergelegd als secretaris en lid van het BOW en ook geen lopende zaken het BOW aangaande meer verricht. Via deze weg willen wij Jan bedanken voor zijn jarenlange inzet voor het BOW en hem en zijn echtgenote al het goeds voor de toekomst wensen Nieuwe e leden en Nieuwe leden hebben zich aangekondigd zijnde Bep Setz en Ronald van Doorn. Voor meer informatie over de leden kijkt u op idee besproken met u als initiatiefnemer. KOMT ALLEN MET LEUKE IDEEN UW WIJK AANGAANDE!

3 Persoonlijk ervaar ik dat er helaas enkele lampenbezitters zijn die hun lamp niet Gezocht! Het Bewonersoverleg Wilhelminadorp is nog steeds op zoek naar nieuwe leden. We zijn op zoek naar vrijwilligers die samen met ons, Leonie. Bep, Ronald en Rien willen werken aan een informatief platform voor alle bewoners van het Wilhelminadorp en voor iedereen die wil weten wat er te doen is in dit gedeelte van Best.. Bericht van uw Achterpad Verlichtings Coordinator. Via een wat verrassende en toevallige weg kwam ons ter ore dat de gemeente Best voornemens is per 1 januari 2013 het volledige project achterpadverlichting wil beeindigen zijnde het gratis verstrekken van armaturen en lampen alsmede de jaarlijkse geldelijke vergoeding voor de gemaakte elektriciteits kosten. Als Bewoners Overleg Wilhelminadorp beseffen wij terdege dat er bezuinigt moet worden maar dat deze Aktie op het beveiligings aspect wordt gelegd wordt door ons als zeer verontrustend ervaren. De Gemeente Best heeft altijd veel waarde gehecht aan de veiligheid van haar burgers en deze aktie zal zeker niet buigen naar positieve zijde hiervan. Het dievengilde is vermoedelijk de enige die hier baat bij heeft. laten branden, oorzaak zijnde defect of gemakzucht. Hierbij de oproep om uw lamp zeker te doen laten branden voor uw veiligheid en die van uw medemens. Een inbraak in uw woning is vermoedelijk het veelvoudige van de kosten van een lamp en de elektra kosten. Over de armaturen die via de bewonersoverleggen in bruikleen zijn gegeven door de Gemeente Best aan haar bewoners, is tot op heden nog niet bekend hoe hier mee om te gaan. Voorstel ombouwen achterpadverlichtings armatuur. Wanneer nu inderdaad de vergoeding etc. stopt bent u genoodzaakt om na zelf een lamp aan te kopen wanneer deze defect is, kosten 37,50. ik kan mij voorstellen dat u, in deze tijd van recessie, dit een behoorlijke uitgave vindt. Mijn idee is om wanneer uw lamp defect is deze compleet met armatuur bij mij inlevert zodat ik hem ombouw geschikt voor een zogeheten PL lamp. Kosten lamp slechts enkele Euro s en energie zuiniger. De kosten van dit ombouwen zouden we kunnen doen uit de buurtbudget-pot.. Wanneer dit idee u aanspreekt en u ook voorstander bent van een veiliger Best (Wilhelminadorp) laat het mij dan weten, meerdere stemmen doen meer dan alleen mijn stem. In 2013 zal ik dan een aanvraag doen voor een 55-tal armatuur om-bouwingen. Het aantal defecte lampen per jaar is namelijk gemiddeld 55. (gemeten over 4 jaar) Over 4 jaar zijn dan alle armaturen omgebouwd. (219) U via deze weg vriendelijk groetend en, Het GOEB, het overkoepelend orgaan van alle Bewoners Overleg groepen in de Gemeente Best, heeft op de raadsvergadering van 5 november haar ernstige zorgen over deze eventuele beslissing kenbaar gemaakt. -5- Rien Mulder -6- laat uw licht stralen over Best.

4 Hondenpoep, wat gaan we er aan doen? In de vergadering waar het Bewonersoverleg met 20 belangstellende bewoners gesproken heeft over de realisatie van een hondenspeelplaats, waren 2 bewo- ners tegen realisatie. Zij vrezen dat op de route er naar toe meer hondenpoep op straat of in de groenvoorziening zal komen te liggen. Iedereen was het wel eens dat hondenpoep op straat de grootste ergernis is in het Wilhelminadorp. Wij vroegen ons af: Zijn de hondenbezitters van het Wilhelminadorp - zo asociaal dat zij zich niet interesseren of kinderen en vies thuis komen? - zo asociaal dat zij zich niet interesseren n of heel de straat stinkt? - zo beroerd om een keer te bukken om de poep in een plastic zakje te doen en het mee naar huis nemen of in een prullenbak te deponeren? Wij denken dat we op deze vragen nee kunnen zeggen! Wij denken dat veel hondenbezitters er gewoon niet bij stilstaan dat zij met hun gedrag het leef genot in hun eigen buurt voor velen verpesten Oproep. Om aandacht voor deze problematiek en de bewustwording hiervan te vragen, wil het Bewonersoverleg in 2013 een leuke en doeltreffende actie organiseren zodat de overlast tot een minimum beperkt wordt. Voor deze actie hebben wij uw mede- werking nodig. Wie heeft er een leuk en doeltreffend idee voor deze actie? Laat het ons weten Mail uw idee door naar: Jeugdproblematiek Wilhelminadorp/Kantonier Dit jaar is de ervaren overlast van jeugd extremer dan de voorgaande jaren. De overlast bestond o.a. uit vervuiling / geluidsoverlast / verkeersgevaarlijk gedrag en lastigvallen van voorbijgangers. Dit werd door omwonenden terecht ervaren als een extreme vorm van overlast. Er is door de politie extra gecontroleerd en met meer politiemensen. Hierbij is nauw samengewerkt met jongerenwerk Best, gemeente Best en niet te vergeten veel bewoners uit Best. Het is erg jammer dat de jongeren niet het besef hebben dat zij op deze manier zichzelf in een kwaad daglicht zetten bij veel bewoners. De overlast plaatsen betroffen Kamille, Akkerwinde en Prins Hendriklaan. Nog steeds vinden er extra controles plaats door de politie en bezoeken jonge- renwerkers de jeugdgroepen. De jeugd is op de genoemde overlastplaatsen weggestuurd en verwezen naar het midden van het Wilhelminapark. Daar kunnen ze verblijven zolang ze zich gedragen. Gelukkig zijn er ook heel veel jongeren die de normen en waarden wel snappen. Helaas oefenen jongeren met een negatieve invloed vaak ook verkeerde invloed uit op de rest van de groep. Op dit moment vinden er ook steeds meer winkeldiefstallen plaat door jeugdgroepen in de winkels aan het Wilhelminaplein te Best. Daar zal de politie ook meer aanwezig zijn en indien nodig optreden. Voor spoedeisende situaties belt u met 112. Bel voor overige zaken. Geen spoed, wel politie. -9- Bezoek ook onze website: -2- Bezoek ook onze website:

5 Dealgedrag Wilhelminapark-Kamille. In het verlengde van het stukje over de overlast jeugd, ligt de overlast door dealgedrag op genoemde plaatsen. Het komt steeds meer voor dat jeugd softdrugs gebruikt, dealt en koopt op genoemde plaatsen. Door de politie is hier op verschillende manieren op gewerkt. Nog steeds wordt door de politie gewerkt op die mensen en die plaatsen met als doelstelling de dealers aan te pakken en de overlast door dealgedrag terug te dringen. Veel jeugdigen zien softdrugs als een prettige manier van roken. Er is echter een groot verschil, de schade die wiet kan aanrichten is vele malen groter als normale rookwaren. Het voordeel van internet is dat ouders dit ook op kunnen zoeken als ze een vermoeden hebben dat hun zoon of dochter wiet gebruikt. (Niet) Voorrangssituatie Pater Kloegstraat Komende vanaf de Kon. Julianaweg richting Pater Kloegstraat kruist u een weg waar garages gesitueerd zijn. Deze weg, die zich laat aanzien als zijnde een pad is echter een gelijkwaardige kruizing en verkeer van rechts heeft hier normaal voorrang. In het Wilhelminadorp zijn meer van dergelijke situatie s. Let voor ieders veiligheid a.u.b. goed op. Vergaderdata Bewoners Overleg Wilhelminadorp. De vergaderdata van het BOW in 2013 zijn als volgt: Parkeeroverlast en rijgedrag op het Wilhelminaplein. Door meerdere bewoners wordt overlast ervaren van het verkeersgedrag van sommige bezoekers van het Wilhelminaplein. Bestuurder rijden vaak tegen de richting in het plein op. Dit leidt tot ergernis tussen de bestuurders. De politie heeft hierop extra gesurveilleerd. Er zijn ook diverse bestuurders aangesproken op hun 14 januari - 11 maart (behandeling buurtbudget ideeen) - 13 mei - 1 juli - 23 september - 18 november Deze vinden allen plaats in de KRAAIHEI (Kadans). Het inloopspreekuur is vastgesteld van 20:00 u t0t 20:30 u. gedrag. Tevens blijkt dat voetgangers veel last hebben van fietsers en bromfietsers die te hard rijden op het trottoir van het Wilhelminaplein. Uw hulp is welkom! Als u ook te maken hebt met overlast, gevaarlijke situaties of andere (dringende) zaken dan kunt u contact opnemen met onze wijkagent, Hans Giroldi. U kunt hem Bereiken door te mailen naar: -3- Het Bewoners Overleg Wilhelminadorp team Wenst U en de Uwen Prettige Kerstdagen en een Voorspoedig maar bovenal een Gezond

6 Allerlei. OndertusseninBest.nl: de nieuwssite over, voor en door jongeren OndertusseninBest.nl is een nieuwssite over, voor en door jongeren. Jongeren kunnen hierop zien wat er gebeurt in Best en ze kunnen er terecht met hun vragen over leefstijl (alcohol, bewegen, drugs, geld, gevoel, roken, seks, verslaving en voeding). De artikelen op OndertusseninBest.nl worden geschreven door jongeren tussen de 12 en 20 jaar. OndertusseninBest.nl is op zoek naar reporters uit Best. Ben je tussen de 12 en 20 jaar en vind je het leuk om af en toe een stukje te schrijven? Of lijkt het je leuk om deel uit te maken van de vaste redactie? Stuur dan een mail naar De eerste keer dat je iets schrijft, krijg je een USB-stick cadeau. Wil je meer weten? Ga dan naar en kijk bij reporters gezocht (bovenaan de pagina). Klussendienst Heeft u moeite met het bijhouden van de tuin of met het doen van klussen in - en om het huis? Heeft u geen of weinig mensen in uw familie of omgeving die hier eventueel in kunnen ondersteunen?heeft u niet de financiële middelen om dit door een professioneel klusbedrijf / tuinman te laten doen?dan kunt u een beroep doen op de klusvrijwilligers van de Klussendienst?De klus is gratis m.u.v. materiaalkosten en een kleine reiskostenvergoeding. Informatie en/of aanmelding Infopunt Welzijn Best Nazarethstraat 173 (Bestwijzer) Tel Verzoek van de polite om: 1.) Toch vooral voorzichtig om te gaan met vuurwerk. 2.) Het alleen af te steken op de daar voor toegestane tijden. 3.) Geen illigaal vuurwerk aan te kopen, het is goedkoper en imposanter misschien, maar de handen en ogen, van u en uw medemensen, zijn echter onbetaalbaar.4.) Overlast in ieder geval te melden. Inbraak: De hoeveelheid inbraken, of poging tot, in het Wilhelminadorp zijn weer behoorlijk toegenomen. Verzeker u daarom van degelijk hang en sluitwerk. Laat uw woning niet aanzien als zijnde onbewoond, laat een lichtje branden (in deze donkere dagen) Bij onraad of signaleren van verdachte personen en / of ongewone aktie s waarschuw dan direct de politie. Speel zelf geen politieagent! Vers van de pers Het hondenspeelveld gaat hoogstwaarschijnlijk gerealiseerd worden en wel in het Wilhelminapark. De initiatiefnemers gaan binnenkort over tot bestellen van het benodigde materiaal en in 2013 zal een aanvang worden genomen naar de realisatie van voornoemd speelveld voor onze viervoeters. Ook in dit project heeft het BOW weer een steentje bij kunnen dragen tot een gezelliger en leefbaarder Wilhelminadorp

Wijkplan Kersenboogerd 2012 2015

Wijkplan Kersenboogerd 2012 2015 Wijkplan Kersenboogerd 2012 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Wijkgericht werken in Kersenboogerd... 4 2. Terugblik vorig wijkplan... 5 3. De Kersenboogerd en ontwikkelingen.... 5 4. Resultaten bewonersenquête...

Nadere informatie

September 2004 Jaargang 6

September 2004 Jaargang 6 September 2004 Jaargang 6 nieuwsbrief 12 Vereniging Dorpsbelangen Terwolde_ TERUGBLIK De N 792. De werkzaamheden binnen de bebouwde kom zijn inmiddels afgerond tot en met de kruising Rozendaalseweg/Kuiperstraat.

Nadere informatie

Het blad van buurtraad de Velden

Het blad van buurtraad de Velden Het blad van buurtraad de Velden De Wijkagent Toekomstagenda Griffierspleintje Autopool Busregeling Hondenpoep 2 Voorwoord 4 Veldenweetjes 5 Hondenpoep in de Velden 6 Honden Uitlaat Plaatsen 7 Marba motjes-overlast

Nadere informatie

VERENIGING PEELBELANG LANDHORST

VERENIGING PEELBELANG LANDHORST UITNODIGING 65 e ALGEMENE JAARVERGADERING VERENIGING PEELBELANG LANDHORST Datum: dinsdag 22 maart 2011 Plaats: Aanvang: Dorpshuis De Stek Landhorst 20.00 uur Agenda: 1. Opening en inleiding door de voorzitter.

Nadere informatie

o W Thuisgevoel voor onze bewoners pagina 3 Video s met klantinformatie beschikbaar pagina 6 Staedion in een nieuw jasje pagina 8 a s t e t e m en

o W Thuisgevoel voor onze bewoners pagina 3 Video s met klantinformatie beschikbaar pagina 6 Staedion in een nieuw jasje pagina 8 a s t e t e m en t o p S n o o W edion a t S t e m m en a s t e h f e Bele azine # 1 g a m n o o w mei 2015 Thuisgevoel voor onze bewoners pagina 3 Video s met klantinformatie beschikbaar pagina 6 Staedion in een nieuw

Nadere informatie

Het was wat stilletjes op de Meent.. Fijn dat u er weer bent!!!!

Het was wat stilletjes op de Meent.. Fijn dat u er weer bent!!!! Het was wat stilletjes op de Meent.. Fijn dat u er weer bent!!!! 1 SPORT EN SPELINSTUIF Al meer dan 15 jaar is er op de woensdagmiddag (van 13.30-14.45 uur) een sport en spelinstuif voor kinderen tussen

Nadere informatie

De parkeersituatie in en rond de parkeergarage Leerdamhof

De parkeersituatie in en rond de parkeergarage Leerdamhof De parkeersituatie in en rond de parkeergarage Leerdamhof Een enquête onder de bewoners Amsterdam, mei 2013 De uitvoering van deze enquête is mogelijk gemaakt door financiële steun van de Bewonersvereniging

Nadere informatie

Advies ter verbetering van de saamhorigheid & het leefplezier in Alandsbeek te Leusden

Advies ter verbetering van de saamhorigheid & het leefplezier in Alandsbeek te Leusden Praktijkleren 1 van 11-11-2013 t/m 31-01-2014 Advies ter verbetering van de saamhorigheid & het leefplezier in Alandsbeek te Leusden Melanie Boerhout & Peeke Hilhorst Studentnummer Melanie Boerhout: 1631255

Nadere informatie

Wij hopen dat uw contact met Scouting prettig zal zijn en wensen u, uw zoon(s)/dochter(s) een fijne tijd toe bij de Buys Ballotgroep.

Wij hopen dat uw contact met Scouting prettig zal zijn en wensen u, uw zoon(s)/dochter(s) een fijne tijd toe bij de Buys Ballotgroep. Juni 2015. Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 3 2 Wat geschiedenis... 4 3 Organisatiestructuur... 5 4 Taken binnen de groep... 6 5 Proefperiode en lidmaatschap... 7 6 Speltakken en leeftijden... 8 7 Opkomsttijden...

Nadere informatie

www.amersfoortvernieuwt.nl

www.amersfoortvernieuwt.nl Nieuwsbrief Kruiskamp-Koppel nr 1 mei 2009 Voor u ligt de Amersfoort Vernieuwt - nieuwsbrief voor Kruiskamp en Koppel. Dit is een gezamenlijke uitgave van de gemeente Amersfoort, de Alliantie en Portaal.

Nadere informatie

EEN STAD DIE WERKT Verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid in Arnhem Gemeenteraadsverkiezingen 2014

EEN STAD DIE WERKT Verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid in Arnhem Gemeenteraadsverkiezingen 2014 EEN STAD DIE WERKT Verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid in Arnhem Gemeenteraadsverkiezingen 2014 INHOUD VOORWOORD (2) 1. WERK EN INKOMEN (3) 1.1 Werken in Arnhem: iedereen moet mee (kunnen)

Nadere informatie

Praktijkboek voor de verkeersouder

Praktijkboek voor de verkeersouder Praktijkboek voor de verkeersouder Het Praktijkboek voor de verkeersouder is een uitgave van Veilig Verkeer Nederland in het kader van het project Verkeersouders. Het praktijkboek vormt samen met het startwerkplan

Nadere informatie

StadsBericht Extra. Nieuws van de gemeente Amersfoort. Betrokken bewoners maken Randenbroek veiliger

StadsBericht Extra. Nieuws van de gemeente Amersfoort. Betrokken bewoners maken Randenbroek veiliger StadsBericht Extra Nieuws van de gemeente Amersfoort Betrokken bewoners maken Randenbroek veiliger Je woont pas prettig in Randenbroek als je je veilig voelt. De afgelopen jaren hebben we veel aandacht

Nadere informatie

INHOUD BIJSTAND EN VAKANTIE VERGOEDING VOOR SCHOOL- EN VRIJETIJDSACTIVITEIT VAN UW KIND MEER DAN ALLEEN EEN HERINDICATIE KOEPEL WMO: VERANDERINGEN.

INHOUD BIJSTAND EN VAKANTIE VERGOEDING VOOR SCHOOL- EN VRIJETIJDSACTIVITEIT VAN UW KIND MEER DAN ALLEEN EEN HERINDICATIE KOEPEL WMO: VERANDERINGEN. juni 2015 Jaargang 10 nummer 2 Nieuwsflits INHOUD BIJSTAND EN VAKANTIE VERGOEDING VOOR SCHOOL- EN VRIJETIJDSACTIVITEIT VAN UW KIND MEER DAN ALLEEN EEN HERINDICATIE KOEPEL WMO: VERANDERINGEN... CLIËNTENRAAD:

Nadere informatie

Vakantieleed, geen WIFI... Door: Ruud van Oort

Vakantieleed, geen WIFI... Door: Ruud van Oort Jaargang 16 Nummer 3 September 2013 Oplage: 3500 IN DIT NUMMER Vakantieleed, geen WIFI... Door: Ruud van Oort BBQ Sterappel De vorige Passewaaijer is nog net voor de vakantietijd bezorgd! Omdat ik die

Nadere informatie

35e jaargang nr 6 oktober 2011. *De najaarsvergadering 12 november. *Baggeren *Watermeter

35e jaargang nr 6 oktober 2011. *De najaarsvergadering 12 november. *Baggeren *Watermeter vantuinpark Offi cieel orgaan Buikslotermeer 35e jaargang nr 6 oktober 2011 *De najaarsvergadering 12 november *Baggeren *Watermeter *Beleidsplan 2012 ADVERTENTIE INHOUD Van het bestuur pag 5 Van de redactie

Nadere informatie

WIJKKRANT NIEUWE PARK

WIJKKRANT NIEUWE PARK December 2012 WIJKKRANT NIEUWE PARK Het wijkteam en de redactie van de wijkkrant wensen alle bewoners van Nieuwe Park en alle andere lezers van ons blad een prettige kerst en een goed en gezond 2013 toe

Nadere informatie

Haagse Beemden Nieuws

Haagse Beemden Nieuws Haagse Beemden Nieuws 23e jaargang - 19 januari 2006 - nr. 1 Kerstboomverbranding Foto Lars Scheve Aardrijktunnel heeft nieuwe uitstraling De workshops hebben resultaten geboekt. Op 10 december lieten

Nadere informatie

Bl 70. ijdorp. Bewonersorganisatie Blijdorp Jaargang 21 nummer 1 april 2014

Bl 70. ijdorp. Bewonersorganisatie Blijdorp Jaargang 21 nummer 1 april 2014 Bl 70 ijdorp Bewonersorganisatie Blijdorp Jaargang 21 nummer 1 april 2014 Gebiedscommissie Noord, wat is dat? Op 19 maart heeft u niet alleen gestemd voor de Gemeenteraad van Rotterdam maar tevens voor

Nadere informatie

VERSLAG van de vergadering van het Wijk Overleg Platform Schollevaar op donderdag 17 juni 2004 om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk.

VERSLAG van de vergadering van het Wijk Overleg Platform Schollevaar op donderdag 17 juni 2004 om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk. VERSLAG van de vergadering van het Wijk Overleg Platform Schollevaar op donderdag 17 juni 2004 om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk. Voorzitter Aanwezig mevrouw N. Steenwoerd 18 vertegenwoordigers van de

Nadere informatie

WIJKKRANT. De Mijlp aal MMV. Wa t e r i n g s e Ve l d DE MIJLPAAL DOORSTART BEWONERSPLATFORM

WIJKKRANT. De Mijlp aal MMV. Wa t e r i n g s e Ve l d DE MIJLPAAL DOORSTART BEWONERSPLATFORM WIIKKRANT WIJKKRANT Wa t e r i n g s e Ve l d De Mijlp aal MMV DE MIJLPAAL Nr. 1 APRIL 2005 De Romeinen gingen ons voor en woonden lang vóór de tuinders in het gebied Parkbuurt Oosteinde; Romeinse boeren

Nadere informatie

Ouderenwijzer. Krant voor ouderen en gepensioneerden Jaargang 10, Nummer 3, 2013 Inhoud. fors in netto inkomen op achteruit.

Ouderenwijzer. Krant voor ouderen en gepensioneerden Jaargang 10, Nummer 3, 2013 Inhoud. fors in netto inkomen op achteruit. FNV Bondgenoten Neem gratis mee! Ouderenwijzer Krant voor ouderen en gepensioneerden Jaargang 10, Nummer 3, 2013 Inhoud 2 Gelukkig mankeer ik niks > Column Willem Banning 2 Aftrekpost specifieke zorgkosten

Nadere informatie

BEWAAREXEMPLAAR. leusden INSPIRATIEKRANT 2015 LEUSDEN. Zorg, welzijn, wonen, opvoeden en opgroeien. Deze krant is. ook te lezen op. themanieuws.

BEWAAREXEMPLAAR. leusden INSPIRATIEKRANT 2015 LEUSDEN. Zorg, welzijn, wonen, opvoeden en opgroeien. Deze krant is. ook te lezen op. themanieuws. BEWAAREXEMPLAAR INSPIRATIEKRANT 2015 LEUSDEN Zorg, welzijn, wonen, opvoeden en opgroeien Deze krant is ook te lezen op themanieuws.nl U staat er niet alleen voor! DICHTBIJ We merken allemaal dat de manier

Nadere informatie

Nummer 2 - December 2013 Molenstraat in Terwolde en de Schaeckerhof in Twello

Nummer 2 - December 2013 Molenstraat in Terwolde en de Schaeckerhof in Twello Nummer 2 - December 2013 Molenstraat in Terwolde en de Schaeckerhof in Twello Een nieuwe stek 2 Eindelijk duidelijkheid, we kunnen weer aan het werk Na 10 jaar gedoe weten we weer waar we aan toe zijn...

Nadere informatie

+ Concernparticipatieraad Woonbron

+ Concernparticipatieraad Woonbron 2007 2008 + Concernparticipatieraad Woonbron VERENIGING BEWONERSCOMMISSIES Prins Alexander December 2007 VAN DE REDACTIE Alweer ons vierde blad van 2007. Een extra dik nummer, omdat wij veel kopij hebben

Nadere informatie

A CTIEF Binnenkort gaat een nieuw project in Bargeres van start, genaamd Fysiek Actief. Een soort Heitje voor een Karweitje anno 2011.

A CTIEF Binnenkort gaat een nieuw project in Bargeres van start, genaamd Fysiek Actief. Een soort Heitje voor een Karweitje anno 2011. Nummer 2, februari 2011 V OORW OORD Onleesbaar Helaas waren er in de vorige Wijknieuws een aantal tekstvakken erg donker en daardoor moeilijk leesbaar. Het bleek dat de kleuren bij het drukproces in zijn

Nadere informatie

In dit nummer onder meer: Een uitgave van de Bewonersvereniging Klapwijk

In dit nummer onder meer: Een uitgave van de Bewonersvereniging Klapwijk Een uitgave van de Bewonersvereniging Klapwijk In dit nummer onder meer: Verslag algemene ledenvergadering Bewonersvereniging Klapwijk 5,6,7+8 Van de voorzitter Jos Arends 9 Het begon met een setje waterverf

Nadere informatie

Bolleboos. Let op! 5 april 2008. 10 april 2008 Jaarvergadering. De CVB op Internet. http://www.decvb.nl. NiVeSoft. Windenergie!

Bolleboos. Let op! 5 april 2008. 10 april 2008 Jaarvergadering. De CVB op Internet. http://www.decvb.nl. NiVeSoft. Windenergie! Windenergie! De TNT Post Port betaald Afz. CVB, Rietkraag 95 2144 KB Beinsdorp Belangstelling? Bel: 023-5581158 Bolleboos april 2008 De CVB op Internet http://www.decvb.nl NiVeSoft Uw dealer voor o.a.

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst Platform Lokale Veiligheid gemeente Sint Anthonis d.d. 15 februari 2007 in de hal van het gemeentehuis te Sint Anthonis.

Verslag bijeenkomst Platform Lokale Veiligheid gemeente Sint Anthonis d.d. 15 februari 2007 in de hal van het gemeentehuis te Sint Anthonis. Verslag bijeenkomst Platform Lokale Veiligheid gemeente Sint Anthonis d.d. 15 februari 2007 in de hal van het gemeentehuis te Sint Anthonis. Aanwezig: zie bijgaande presentielijst. 1. Opening. Burgemeester

Nadere informatie

Het keukentafelgesprek. Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep

Het keukentafelgesprek. Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep Het keukentafelgesprek Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep 20 Voorbereiden op het keukentafelgesprek Iedereen die een beroep gaat doen op de Wmo krijgt

Nadere informatie