Politieke Motiebundel JOVD Najaarscongres 10 en 11 november 2012 Noordwijkerhout

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Politieke Motiebundel JOVD Najaarscongres 10 en 11 november 2012 Noordwijkerhout"

Transcriptie

1 Politieke Motiebundel JOVD Najaarscongres 10 en 11 november 2012 Noordwijkerhout

2 Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Tante in Marokko en die komt Indiener: JOVD Utrecht e.o. De JOVD bijeen in vergadering op 10 en 11 november 2012 te Noordwijkerhout een groot deel van de immigranten in Nederland huwelijksmigrant is, 1 deze vorm van migratie wordt vaak geassocieerd wordt met huwelijksdwang, huiselijk geweld en eergerelateerd geweld. in 2011 door het kabinet- Rutte het inburgeringexamen moeilijker werd gemaakt en de verhoging van de leeftijdsgrens voor importbruiden en de inkomensgrens voor de Nederlandse partij, opgenomen in het Regeerakkoord, werden doorgezet en daarnaast is getracht de Europa- route te sluiten, De maatregelen waarmee het huidige kabinet de huwelijksmigratie en al haar bijbehorende problemen tracht te beteugelen louter repressief zijn als de huwelijksmigrant zich inmiddels binnen de landsgrenzen bevindt en zich mag beroepen op Nederlands rechten en plichten, huwelijksmigratie op deze manier op een comfortabele manier voor de belangstellenden in stand wordt gehouden; dat het beleid van de regering inzake het beteugelen van de huwelijksmigratie met haar representatieve karakter onbevredigend is en derhalve beleid zou moeten ontwikkelen dat gericht is op preventieve voorkoming van huwelijksmigratie, met andere woorden het effectiever verhogen van de drempel aan de voorkant 1 E- quality, kenniscentrum voor emancipatie, gezien en diversiteit, Factsheets huwelijksmigrantes, Amsterdam: 2009, p. 1 2

3 Oh Oh Den Haag Indiener: JOVD Rijk van Nijmegen c.a. Den Haag de politieke hoofdstad van Nederland is, Den Haag verreweg de meeste ambassades van het land heeft, Den Haag de juridische hoofdstad van de wereld is; Amsterdam alleen in naam hoofdstad is van Nederland om louter historische redenen, dit verwarring in het buitenland kan opleveren, centralisatie veel voordelen met zich mee kan brengen; dat Den Haag de officiële hoofdstad van Nederland moet worden, ten koste van Amsterdam Er gaat niets boven Utrecht! Indiener: JOVD Utrecht e.o. De JOVD bijeen in vergadering op 10 en 11 november 2012 te Noordwijkerhout de Nederlandse grondwet in artikel 32 Amsterdam erkent als de hoofdstad van het koninkrijk der Nederlanden, sinds 1584 met enkele onderbrekingen in de geschiedenis- Den Haag de regeringszetel van het koninkrijk der Nederlanden vormt, over de exclusiviteit van het predicaat hoofdstad der Nederlanden nooit een behoorlijk en onderbouwend debat is gevoerd; Utrecht niet alleen gold als het centrum van het Prinsbisdom Utrecht van 1024 tot 1528, Utrecht bestuurlijk, economisch en kerkelijk de belangrijkste plaats in Nederland was boven de rivieren tot de Gouden Eeuw, tot de Gouden Eeuw Utrecht de grootste stad was en tot 1559 de Utrechtse Domkerk de enige kathedraal in Nederland was, rond 1808 Utrecht ongeveer een half jaar lang de hoofdstad van het Koninkrijk Holland was; dat uit respect voor de geschiedenis en om eer te doen aan de grandeur die de stad Utrecht toekomt, Utrecht door de grondwet erkend dient te worden als de hoofdstad van Nederland 3

4 Niet besteld? Toch betalen. Indiener: JOVD Utrecht e.o. De JOVD bijeen in vergadering op 10 en 11 november 2012 te Noordwijkerhout de overheid burgers verplicht tot het hebben van een paspoort, een ID- kaart, een rijbewijs, en het verplicht additionele kosten te dragen voor diensten die ze niet besteld hebben, de burger machteloos staat omdat hij geen keuzemogelijkheden heeft deze verplichte diensten te kopen; de voordelen van een paspoort, ID, of een administratieve toeslag of een boete niet liggen bij de burger, maar bij de overheid, en de burger hier toch voor dient te dokken, deze zaken behoren tot de kerntaken van de overheid en zodoende door normale belastingafdracht dienen te worden vergoed; dat de overheid de burger geen kosten in rekening mag brengen voor bovengenoemde zaken en zaken die in het verlengde daarvan liggen Actief stemrecht opeisen Indiener: JOVD Rijk van Nijmegen c.a. alle stemgerechtigde Nederlanders bij verkiezingen een stempas thuisgestuurd krijgen, de drempel om te gaan stemmen hierdoor zeer laag is; dit tot gevolg heeft dat veel Nederlanders nauwelijks over hen stemkeuze nadenken, populistische partijen hierdoor veel meer zetels toegewezen krijgen dan ze verdienen; dat de kiezer zijn stemrecht actief moet opeisen en afhalen bij het gemeentehuis in plaats van een stempas thuisgestuurd te krijgen Actief stemrecht op dit moment iedere Nederlands staatsburger ouder dan 18 jaar stemgerechtigd is in Nederland, stempassen per post naar kiezers worden verzonden, iedereen stemgerechtigd is; niet iedereen een bewuste keuze maakt m.b.t. zijn stem, het ongewenst is dat stemmen ongefundeerd worden uitgebracht, het aantaal ongefundeerde stemmen teruggebracht kan worden door het invoeren van stemregistratie; iedereen voorafgaand aan de verkiezingen zich vooraf aan moet melden voor een stempas 4

5 Beatrix to the rescue Hare Majesteit de Koningin op dit moment buiten de formatie van een nieuw kabinet staat, de informateurs wel op bezoek zijn geweest bij Hare Majesteit; de formatie en daarmee Nederland gebaat is bij een neutraal persoon dat boven de partijen staat niemand deze functie beter kan vervullen dan Hare Majesteit de Koningin; Hare Majesteit de Koningin haar oude rol in de formatie terug krijgt Tussentijdse formatie er in Nederland de afgelopen 10 jaar 5 keer Tweede Kamerverkiezingen zijn geweest, iedere verkiezingen werd ingegeven door een kabinetscrisis, minder verkiezingen zorgen voor minder kosten omdat verkiezingen geld kosten en omdat er minder wachtgeld uitgekeerd hoeft te worden, iedere Tweede Kamerlid een mandaat krijgt voor 4 jaar bij zijn benoeming; minder frequente Tweede Kamerverkiezingen voor stabiliteit zorgen omdat iedere keer dat er nieuwe verkiezingen zijn Kamerleden die goed in hun portefeuille zitten worden ontslagen, in andere landen ook regelmatig kabinetten vallen, maar zelden parlementen naar huis worden gestuurd, wat zorgt voor stabieler bestuur; bij de val van een kabinet het niet wenselijk is dat de Tweede Kamer ook wordt ontslagen, maar dat er moet worden gezorgd voor een nieuwe kabinetsformatie Kiesdrempel het Nederlandse parlement 150 zetels kent, er momenteel partijen in het parlement bestaan met slechts twee zetels, er in Nederland geen kiesdrempel bestaat, behalve het minimale aantal stemmen voor een zetel, ons omringende landen wel kiesdrempels kennen; partijen met een klein zetel aantal onmogelijk alle portefeuilles kunnen behappen, politieke partijen niet de belangen van een groep, maar van alle Nederlanders dienen te behartigen, en politieke partijen geen protestgroepen zijn, met veel kleine partijen in het parlement de coalitievorming ernstig wordt bemoeilijkt; Nederland een kiesdrempel instelt van 5% 5

6 Klokkenluiders even stil ambtenaren in Nederland zich in het openbaar niet mogen uitlaten over publiek beleid, ambtenaren blijven zitten wanneer kabinetten wisselen, sommige ambtenaren, zogenaamde klokkenluiders, wel naar buiten treden over publiek beleid, ambtenaren de overheid vertegenwoordigen, ministers de volledige verantwoordelijkheid dragen voor hun ambtenaren, er een meldpunt is opgezet voor klokkenluiders; de overheid volstrekt neutraal dient te zijn, ambtenaren de overheid vertegenwoordigen en grote invloed op het gevoerde beleid zouden kunnen hebben, een meldpunt klokkenluiders zal stimuleren, ambtenaren beleid van verschillende bewindslieden zonder morren moeten uitvoeren; ambtenaren geen enkele mening over beleid in het openbaar mogen uitspreken en dat het klokkenluiders meldpunt er niet komt Consequent liberaal het AFM de bevoegdheid heeft Nederlandse bedrijven te onderzoeken en beboeten in verband met prijsafspraken, dat prijsafspraken en monopolies in Nederland worden tegengegaan, dat bedrijven zelfs niet mogen fuseren als zij daardoor te machtig worden; het niet liberaal is marktwerking te verstoren, marktwerking in bijna alle gevallen het beste resultaat oplevert voor de grootste groep mensen; fusies niet geblokkeerd moeten worden om te voorkomen dat bedrijven te machtig worden, dat kartelvorming legaal moet worden, en dat het AFM afgeschaft moet worden 6

7 Dubbel paspoort in Nederland geen verbod is op het hebben van een meervoudige nationaliteit, er in Nederland 2 miljoen burgers een meervoudige nationaliteit bezitten inclusief onze koningen en aanstaande koningin, Van sommige nationaliteiten kan geen afstand worden gedaan; er veel wordt gesproken en gediscussieerd over een verbod in Nederland, mensen die hun oorspronkelijke nationaliteit moeten laten varen zullen niet sneller inburgeren, wie het staatsburgerschap kwijtraakt, verliest het recht op de onbelemmerde toegang tot Nederland, dit verlies verstoort familiebanden en maakt het geboren Nederlanders moeilijk terug te komen om bijvoorbeeld voor zieke familieleden te zorgen; Spreekt als haar mening uit dat: het verbod op een dubbele nationaliteit niet ingevoerd mag worden Voorkom bouwfraude Indiener: JOVD Delft e.o. De JOVD in vergadering bijeen op 10 en 11 November 2012 te Noordwijkerhout Nederland in het verleden te maken heeft gehad met bouwfraude, de overheid steeds meer bouwtechnische afdelingen outsourcet en alleen een opdrachtgevende functie behoudt, openbare aanbestedingen verplicht worden op veel terreinen m.b.t. openbare werken; de opdrachtgever ook een controlerende taak hoort te kunnen vervullen i.p.v. dit over te laten aan dezelfde markt die opdrachten uitvoert, de overheid ook de maker is van normen m.b.t. de doorrekening van openbare werken; dat de overheid ambtenaren moet proberen te behouden die een controlerende functie of regelgevende functie kunnen vervullen t.o.v. Openbare Werken en dit niet moet uitbesteden aan de markt 7

8 Buitenlandse Zaken en Defensie Nederlandse krijgsmacht: onbekend maakt onbemind Indiener: JOVD Utrecht e.o. De JOVD bijeen in vergadering op 10 en 11 november 2012 te Noordwijkerhout de Nederlandse krijgsmacht tijdens haar buitenlandse operaties intensief samenwerkt met civiele organisaties aldaar, het zogenaamde civiel- militaire werk, waarbij gedacht moet worden aan het herstellen van het openbare leven en de infrastructuur, in Nederland het beeld sinds de koude oorlog van imponerende stoeten tanks en afweergeschut heerst, die als geldverkwistend gelden en wegbezuinigd mogen worden, civiel- militaire missies een onderdeel zijn van Defensie dat een steeds grotere en belangrijkere functie vervult; draagvlak voor bepaalde werkzaamheden, die door de belastingbetaler gefinancierd worden, slechts ontstaat als men weet waaraan belastinggeld wordt uitgegeven, de civiele omgeving in het militaire besluitvormingsproces moet worden betrokken, want uiteindelijk is een nauwe samenwerking tussen leger en civiele organisaties onmisbaar voor het succes van militaire missie, defensie zwaar protesteert tegen de aanhoudende bezuinigingen op defensie, die wel op draagvlak kunnen rekenen van de Nederlandse bevolking; dat de Nederlander slecht geïnformeerd is over wat de huidige Nederlandse krijgsmacht doet en dat defensie daar zelf de schuld voor op moet nemen, met als gevolg dat de krijgsmacht daarom middelen vrij zou moeten maken in hun PR om gedetailleerder kenbaar te maken wat de krijgsmacht behelst 8

9 Born in the BRIC Indiener: JOVD Utrecht e.o. De JOVD bijeen in vergadering op 10 en 11 november 2012 te Noordwijkerhout de inwoners van de Verenigde Staten van Amerika op 6 november 2012 hun 57 e vierjaarlijkse presidentsverkiezingen houden waarna de winnaar, zo grondwettelijk bepaald, op 20 januari 2013 beëdigd zal worden, Nederlandse actualiteitenprogramma s en nieuwszenders massaal afstevenen op de Amerikaanse verkiezingen die worden geacht het voorportaal van de democratie te belichamen, de verkiezingen in de Verenigde Staten verhoudingsgewijs overweldigende aandacht krijgen, in tegenstelling tot landen die in economische groeicijfers de Verenigde Staten ruimschoots overtreffen en hiermee steeds invloedrijker worden, zoals Brazilië, India en China, hetgeen geen blijk geeft van een realistische blik op de realitieit en haar veranderingen in machtsverhoudingen op mondiaal niveau; actualiteiten en kranten zouden evenveel aandacht moeten besteden aan de verkiezingen van zogenoemde BRIC- landen, media in Nederland actiever zouden moeten bijdragen aan de beeldvorming omtrent de machtsverhoudingen op de wereld heden ten dage, Nederlandse media zich daarbij objectiever moeten opstellen en verkiezingen in grote, opkomende economieën niet moeten reduceren in hun berichtgeving tot machtswisselingen, vergelijkbaar met de nieuwswaarde van een nieuwe burgemeester van Ameland; dat verkiezingen op in BRIC landen, als blijk van realisme en realiteit, evenredig veel aandacht in de nieuwsvorming als de Verenigde Staten moeten krijgen Nobelprijs voor terrorisme Indiener: JOVD Utrecht e.o. De JOVD bijeen in vergadering op 10 en 11 november 2012 te Noordwijkerhout de Nobelprijs voor de Vrede geld uitkeert aan mensen die vanuit de redenering van de prijs zonder angst voor lijf en leed zich voor een goed doel inzetten, de schenking van de prijs een private aangelegenheid is maar behandeld wordt als een publieke; de NvV al meermaals gegeven is aan dubieuze figuren als Yasser Arafat, de Europese Unie dit jaar, ondanks dat het de vrede in Europa bedreigt, toch de prijs in ontvangst mocht nemen, het Comité dat zich bezighoudt met de selectie van kandidaten zich om deze redenen volstrekt belachelijk heeft gemaakt; dat de Nobelprijs voor de Vrede een flauwekulprijs is die door de politiek niet meer au sérieux genomen dient te worden 9

10 Nobelprijs voor de vrede het Nobelcomité jaarlijks een prijs voor de vrede uitreikt, de EU dit jaar de Nobelprijs voor de vrede heeft ontvangen; de Nobelprijs voor de vrede een politiek gebaar is, Europa momenteel een zeer lange vreedzame periode kent, deze periode van vrede door de goede samenwerking die de EU kent is mogelijk gemaakt; de EU de Nobelprijs voor de vrede terecht heeft ontvangen Meer met minder voor de EU Indiener: JOVD Rijnmond bijna alle landen in de EU moeten bezuinigen alle EU landen bijdragen aan de Europese begroting het Europees Parlement allesbehalve wil bezuinigen op de uitgaven het redelijk is als er wordt bezuinigd op de EU- begroting één van de grootste kostenposten landbouwsubsidies zijn en daar wel wat van af kan echte liberalen staan voor een kleine en efficiënte begroting voor de EU. de EU moet bezuinigen op de Europese Begroting. EU- begroting Nederland en veel andere Europese landen momenteel bezuinigen, het geld dat de EU uitgeeft van de lidstaten komt, de Europese begroting binnenkort vastgesteld moet worden; de EU al te groot en te bureaucratisch is, de EU onzinnige subsidies verstrekt, alle bestuurlijke lagen zouden moeten worden verkleint; het budget van de EU absoluut niet mag groeien 10

11 Einde oefening voor schurkenstaat Iran Indiener: JOVD Rijk van Nijmegen c.a. Iran het non- proliferatie verdrag van de VN heeft ondertekend, Iran geen VN- waarnemers toelaat, niet duidelijk is wat Iran aan het ontwikkelen is op het gebied van nucleaire technologie; Iran een onvoorspelbaar regime aan de macht heeft, het onwenselijk is dat een VN verdrag niet wordt nageleefd, het een gevaar voor de wereldvrede is als Iran over kernwapens beschikt, de verandering van de machtsbalans in het voordeel van Iran nadelig is voor Europa, Israël en Nederland; dat Nederland Israël ondersteunt bij een preventieve aanval op de nucleaire basis van Iran Weg met socialistische dictator Schulz! Indiener: JOVD Rijk van Nijmegen c.a. Schulz een socialist is, Schulz de anti- moslimfilm Innocence of Muslims heeft veroordeeld, Schulz bij de veroordeling geen aandacht heeft geschonken aan de vrijheid van meningsuiting, Schulz zich via het Polenmeldpunt met binnenlands, politieke aangelegenheden bemoeit; het onwenselijk is dat de voorzitter van het Europees Parlement de vrijheid van meningsuiting niet kan verdedigen en waarborgen, een voorzitter van het Europees Parlement zich niet dient te bemoeien met binnenlandse partijstandpunten; dat Martin Schulz als voorzitter van Europees Parlement ongeschikt is en moet aftreden 11

12 Weg met België! Indiener: JOVD Rijk van Nijmegen c.a. België 541 dagen heeft gedaan over de formatie, deze formatieperiode alle Europese records heeft verbroken, Antwerpen een mainport in handen heeft; De lange formatieperiode te wijten is aan de verdeeldheid die binnen België bestaat, deze verdeeldheid tussen Wallonïe en Vlaanderen verder strekt dan alleen politieke problemen, Vlamingen en Nederlanders veel culturerele overeenkomsten hebben en beide een patatje en een biertje wel kunnen appreciëren, samenvoeging van Vlaanderen en Nederland economische voordelen kan hebben; dat Nederland Vlaanderen moet annexeren zodat Vlaanderen een dertiende provincie van Nederland kan worden 12

13 Financiën, Economische en Sociale Zaken Ondernemerschap Indiener: JOVD Rijnmond de overheid als katalysator van ondernemerschap een gewenste functie is voor een substantieel deel van de starters, steeds meer financiering van start- ups op gedecentraliseerde manier geschiedt, er gelden zijn bij het topsectorenbeleid om innovatie en ondernemerschap aan te wakkeren; de overheid geen bancaire functie heeft, particuliere initiatieven om ondernemerschap te stimuleren, zoals de Global Entrepreneurship Week, efficiënt zijn wanneer er een basiskapitaal ter beschikking wordt gesteld, het topsectorenbeleid op lokaal- regionale schaal een werkbaar systeem is; particuliere organisaties die ondernemerschap bevorderen subsidie toe te kennen indien gewenst waardoor efficiënt en gedecentraliseerd subsidies worden gebruikt en innovatie en ondernemerschap wordt aangejaagd No legalisation without taxation Indiener: JOVD Rijnmond de JOVD in beginsel voorstander is van legalisering van softdrugs; de verantwoordelijkheid voor het gebruik van de verdovende middelen ligt bij de gebruiker zelf, hoewel er geen officiële verkoopcijfers van softdrugs bestaan, de verkoopwaarde wordt geschat op een bedrag tussen de 500 miljoen en 1 miljard, coffeeshops in Nederland openlijke verkooppunten van wiet en hasjiesj zijn, over de behaalde omzet uit de verkoop van wiet en hasjiesj de coffeeshophouder geen omzetbelasting (btw) hoeft af te dragen omdat btw- heffing over de jure illegale activiteiten niet mogelijk is; de JOVD streeft naar een krachtige, kleine overheid met gezonde overheidsfinanciën, taken die een samenleving van belang acht en niet door individuen kunnen worden vervult, de overheid zo doeltreffend en doelmatig als mogelijk op zich dient te nemen, ter financiering van deze taken belastingheffing onvermijdelijk is, dat legalisering van softdrugs de mogelijkheid creëert tot het heffen van btw over de verkoop van wiet en hasjiesj, in een tijd van bezuinigingen en lastenverzwaringen het heffen van btw op de verkoop van wiet en hasjiesj kan bijdragen aan het verbeteren van de staat van de overheidsfinanciën, het roken dan wel ander gebruik van wiet en hasjiesj niet gezien kan worden als eerste levensbehoefte, wiet en hasjiesj daarom gekwalificeerd kunnen worden als luxegoederen en daarmee in de 21% btw- tariefgroep vallen; 13

14 spreek als haar mening uit dat: de verkoop van wiet en hasjiesj moet belast worden met btw tegen het geldende algemene tarief Structuurfonds Indiener: JOVD Rijnmond de Nederlandse schatkist per jaar zo n 35,000,000,000,- aan inkomsten heeft uit de delving van historische reserves, deze inkomsten tijdelijk van aard zijn door de eindigheid van de reserves, de afgelopen decennia generaties structureel minder belasting hebben betaald door deze financiële meevallers; solidariteit tussen generaties veelal speelbal is van politieke wispelturigheid, inkomsten uit historische reserves ten dele vallen aan de (toekomstige) Nederlandse bevolking een Structuurfonds, welke grondwettelijk voor onbepaalde tijd vastgelegd is, dient opgericht te worden waar de jaarlijkse opbrengsten uit historische reserves in gestort worden, de rente over deze opbrengsten zal naar de staatskas vloeien. Griekenland uit de Euro Indiener: JOVD Rijk van Nijmegen c.a. de Griekse economie in een uitzichtloze situatie verkeert, de overheid niet in staat is te hervormen op noodzakelijke punten; Griekenland met een eigen munteenheid op eigen tempo kan herstellen, de onzekerheid over het bestaan en de waarde van de Euro verdwijnt, door de waardevermindering van de Griekse munt Gyros goedkoper kan worden geïmporteerd; dat Griekenland zo spoedig mogelijk uit de Euro moet treden 14

15 Box 3 leidt tot diefstal in de inkomstenbelasting in box 3 een fictie bestaat die ervan uitgaat dat een belastingplichtige 4% rendement behaald over zijn inkomen uit sparen en beleggen, dat hierover 30% belasting wordt geheven, de effectieve belastingdruk van een belastingplichtige kan oplopen tot boven de 100% wanneer het reële rendement lager is dan 1,2%; een belastingdruk van boven de 100% diefstal is van vermogen het belachelijk is dat er omwille van eenvoud van een fictie wordt uitgegaan, terwijl de belastingdienst technisch de mogelijkheid heeft het werkelijke rendement van een belastingplichtige te bepalen; in box 3 van de wet inkomstenbelasting van het werkelijk rendement uitgegaan moet worden en dat daarover belasting moet worden geheven. Werkloos jaarlijks HBO- ers en academici afstuderen, jaarlijks HBO- ers en academici een baan accepteren waarvoor zij te hooggeschoold zijn, er momenteel meer vacatures zijn voor laaggeschoolden dan voor HBO- ers en academici, deze vacatures voor laaggeschoolden vaak worden ingevuld door buitenlanders; Nederland momenteel te veel werklozen kent, dit de Nederlandse belastingbetaler te veel geld kost; de ontwikkeling dat steeds meer hooggeschoolden een baan accepteren die onder hun niveau is gestimuleerd moet worden door de werknemers- en werkgeversorganisaties Forensentaks werknemers kosten maken om op hun werkplek te verschijnen, in de huidige situatie en in het deelakkoord van VVD en PvdA reiskosten van huis naar iemand zijn werkplek niet worden belast; op werk verschijnen de verantwoordelijkheid van de werknemer is, een reissubsidie een verstoring van de arbeidsmarkt is, een reissubsidie ook een verstoring van de woningmarkt zou kunnen betekenen; reiskosten van werknemers gewoon als deel van het inkomen zouden moeten worden belast 15

16 Maximum huurprijs er in Nederland een maximum geldt op huurprijzen, er gevallen zijn dat de eigenaar minder huur ontvangt dan de lasten van zijn pand bedragen; maximum huurprijzen een aantasting van eigendomsrechten zijn, door maximumhuurprijzen investeren in vastgoed onaantrekkelijk wordt gemaakt, op deze manier ook de woningmarkt wordt verstoord; een huisbaas zelf mag bepalen wat de huurprijs voor zijn pand is Ontsleutelplicht de regering heeft voorgesteld om verdachten te verplichten de wachtwoorden van versleutelde bestanden af te staan aan de opsporingsautoriteiten, oftewel de ontsleutelplicht, dit op gespannen voet staat met het beginsel dat een individu niet mee hoeft te werken aan zijn eigen veroordeling (het nemo tenetur- beginsel), het recht op het niet meewerken aan een eigen veroordeling voortvloeit uit artikel 6 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens; Nederland zich aan het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens moet houden, het nemo tentur- beginsel een wezenlijk onderdeel van onze rechtspraak is, de eventuele voordelen van deze plicht niet opwegen tegen de schade die de rechtsorde wordt berokkent door deze maatregel; de regering plannen voor een ontsleutelplicht staakt en gestaakt houdt om een ordelijke, eerlijke en transparante rechtsorde te handhaven Verkeersboetes in Nederland de straf voor een verkeersovertredingen een boete is, deze boete ten bate komt aan de Nederlandse staat; boetes voor kleine verkeersovertredingen in Nederland buitensporig hoog zijn, boetes hun doel van het creëren van meer bewustzijn volledig voorbij schieten wanneer ze te hoog zijn, het in tijden van crisis en bezuinigen niet past zulke enorm hoge bedragen te innen van de automobilist, boetes zijn een ontmoediging tot verkeersovertredingen, geen cashcow; 16

17 boetes op lichte verkeersovertredingen gehalveerd moeten worden Consequent liberaal II het gebruikelijk is dat mensen na hun dood geld nalaten, kinderen recht hebben op hun legitieme portie, namelijk minimaal de helft van iemands vermogen komt aan zijn kinderen toe, ook al zijn de kinderen onterft; ieder mens zo veel mogelijk een gelijke startpositie verdient in het leven, verschillen tussen mensen die ontstaat tijdens het leven iemands eigen verantwoordelijkheid zijn, mensen niet zouden mogen profiteren van de successen van anderen, mensen optimaal zouden moeten kunnen profiteren van hun eigen successen; erfenissen volledig aan de staat toe zouden moeten komen, en dat in ruil hiervoor inkomstenbelasting en vermogensbelasting volledig worden afgeschaft 17

18 Veiligheid en Justitie Afschaffen minimumstraffen Indiener: JOVD Friesland De JOVD in vergadering bijeen op 10 en 11 november te Noordwijkerhout er een wetsvoorstel voor minimumstraffen ligt, dit leidt tot vervaging van de trias politica; dat de uitvoerende en wetgevende macht nu op stoel van de rechterlijke macht gaat zitten, de scheiding van de machten als een groot goed wordt gezien in Nederland; het wetsvoorstel voor minimumstraffen wordt ingetrokken Recht om te gokken Indiener: Samuel Jong het vanuit Nederland niet is toegestaan om websites te beheren ten behoeve van het spelen van kansspelen, er op het internet volop mogelijkheden zijn om kansspelen te spelen, de Nederlandse Staat een monopolie heeft op het voeren van casino s, er in Nederland wel private casino s zijn, maar deze alleen speelautomaten mogen hebben; het van fundamenteel belang is dat er op alle markten eerlijke concurrentie mogelijk is, dus ook op de kansspelmarkt, de Nederlandse ondernemer door het verbod op kansspelen beperkt wordt in zijn vrijheid en creativiteit, het verbod zinloos is, aangezien het zo gemakkelijk op internet omzeilt kan worden, het merendeel van de Nederlanders zelf heel goed in staat is om met hun geld om te gaan en de angst voor een toename van gokverslaafden dus onterecht is, de Nederlandse Staat meer belastingen kan innen als er meer plaatsen zijn waar kansspelen zijn toegestaan; dat kansspelen in Nederland gelegaliseerd moeten worden 18

19 I ll defend your right to say it Indiener: JOVD Utrecht e.o. De JOVD bijeen in vergadering op 10 en 11 november 2012 te Noordwijkerhout de Heer Schulz, voorzitter van het Europees Parlement, onlangs aangaf dat de vrijheid van meningsuiting wel aan banden mag, de vrijheid van meningsuiting onder druk van streng religieuze landen meer onder druk staat dan ooit, vrijheid van meningsuiting een integraal onderdeel vormt van onze geschiedenis, onze cultuur, ons rechtssysteem, de liberale ideologie, en van de Westerse wereld in het algemeen; het enigszins beknotten van deze vrijheden een slippery slope is, de politiek zich niet dient uit te laten over wat wel en wat niet geoorloofd taalgebruik dan wel journalistiek is, mensen die zich beledigd voelen vanwege een uitspraak, film of wat dan ook maar een ruggegraat moeten groeien in plaats van met geweld proberen mensen het zwijgen op te leggen; dat de vrijheid van meningsuiting koste wat kost verdedigd moet worden en sterker dient te worden verankerd in ons rechtssysteem Recht op Standhouden Indiener: JOVD Rijnmond noodweer burgers het recht geeft om het eigen of iemand anders zijn lijf dan wel eerbaarheid dan wel bezit, te verdedigen zonder strafrechtelijke vervolging, er ten tijde van noodweer een noodzaak voor burgers moet zijn om zichzelf te verdedigen, dit betekent dat als er in het openbaar de mogelijkheid bestaat om te vluchten, burgers zich pas mogen verdedigen als ze alle mogelijkheden tot vluchten hebt uitgeput; burgers meer rechten moeten krijgen om het eigen of iemand anders zijn lijf, dan wel eerbaarheid, dan wel bezit, te verdedigen, een verplichting tot vluchten schuurt met het gevoel van rechtvaardigheid van burgers, burgers behoren te kunnen staan en gaan waar ze willen, zolang zij zelf hier de wet niet overtreden; dat bij noodweer het begrip noodzakelijk moet worden verzwakt door de verplichting tot vluchten weg te nemen 19

20 I.N. O.R.D.E (Voluit: Inzet Natres voor Ordehandhaving, Rechtshandhaving en Dergelijke) Indiener: JOVD Rijnmond er in Nederland op straat een tekort is aan agenten voor de handhaving van orde en het Nederlands recht, er in Nederland een vraag is naar het hard aanpakken van zij die de orde verstoren; de Nationale Reserve als getrainde part- time militairen kunnen voorzien in de vraag voor een harde aanpak, de Nationale Reserve het tekort aan zichtbare ordehandhavers kan verkleinen, het inzetten van de Nationale Reserve weinig tot geen extra kosten met zich meebrengt; dat de Nationale Reserve ingezet dient te worden om de politie te ondersteunen bij orde-, en rechtshandhaving. De ongelimiteerde vrijheid van meningsuiting Indiener: JOVD Rijnmond dat er nog steeds restricties in Nederland zijn op de mening van het individu, er geld wordt gespendeerd aan rechtszaken waarbij racistische en, of discriminerende uitingen besproken worden, dit het geval was bij de heer Wilders en de heer Janmaat, dit de maatschappij veel geld kost; wij liberalen ons hard moeten maken voor vrijheid, de overheid geen recht heeft om te dicteren wat een soeverein individu denkt of zegt, mensen vaak vanuit huis mee krijgen dat zulke uitspraken niet kunnen en dat normen en waarden vaak deze problemen verhelpen, we geen wet nodig hebben maar een beroep moeten doen op de verantwoordelijkheid en het fatsoen van het individu, mensen die zulke uitingen maken vaak door de maatschappij aan de kant worden gezet; spreekt de JOVD haar mening uit: het is onwenselijk dat de vrijheid van meningsuiting is gelimiteerd, en dat bovendien eenieder de ongelimiteerde vrijheid van meningsuiting behoort te hebben 20

Kijktip: NOS Persconferentie Rutte en Samsom over regeerakkoord

Kijktip: NOS Persconferentie Rutte en Samsom over regeerakkoord Kijktip: NOS Persconferentie Rutte en Samsom over regeerakkoord Korte omschrijving werkvorm: De leerlingen bekijken een filmpje van de NOS, van maandag 29 oktober. Daarna beantwoorden ze vragen over dit

Nadere informatie

Maatschappijleer par. 1!

Maatschappijleer par. 1! Maatschappijleer par. 1 Iets is een maatschappelijk probleem als: 1. Het groepen mensen aangaat 2. Het samenhangt met of het is gevolg is van maatschappelijke verandering 3. Er verschillende meningen zijn

Nadere informatie

BEGINSELVERKLARING. Vastgesteld door de 125 e algemene vergadering op 15 november 2008 te Rotterdam

BEGINSELVERKLARING. Vastgesteld door de 125 e algemene vergadering op 15 november 2008 te Rotterdam BEGINSELVERKLARING Vastgesteld door de 125 e algemene vergadering op 15 november 2008 te Rotterdam 1. Missie en Visie De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) wil een Nederland waar mensen de ruimte

Nadere informatie

Wie bestuurt de Europese Unie?

Wie bestuurt de Europese Unie? Wie bestuurt de Europese Unie? De Europese Unie (EU) is een organisatie waarin 28 landen in Europa samenwerken. Eén ervan is Nederland. Een aantal landen werkt al meer dan vijftig jaar samen. Andere landen

Nadere informatie

Wij geloven dat je leven leuker is als je je eigen keuzes maakt.

Wij geloven dat je leven leuker is als je je eigen keuzes maakt. Wij geloven dat je leven leuker is als je je eigen keuzes maakt. Wij vinden dat de overheid zich daarom minder met jou moet bemoeien en dat bedrijven minder invloed moeten hebben. Wij willen de overheid

Nadere informatie

CODERING KIESKOMPAS BELEID BIJ BEANTWOORDING

CODERING KIESKOMPAS BELEID BIJ BEANTWOORDING CODERING KIESKOMPAS BELEID BIJ BEANTWOORDING Geen mening: Mee eens/niet mee eens: Geheel mee eens/oneens: Neutraal: niet in regeerakkoord - stelling deels in regeerakkoord - effecten van regeerakkoord

Nadere informatie

Wie bestuurt de Europese Unie?

Wie bestuurt de Europese Unie? Wie bestuurt de Europese Unie? De Europese Unie (EU) is een organisatie waarin 28 landen in Europa samenwerken. Eén ervan is Nederland. Een aantal landen werkt al meer dan vijftig jaar samen. Andere landen

Nadere informatie

Discussienota Naar een socialere bijstand GroenLinks Den Haag November 2015

Discussienota Naar een socialere bijstand GroenLinks Den Haag November 2015 Discussienota Naar een socialere bijstand GroenLinks Den Haag November 2015 Inleiding Er is veel in beweging rond de bijstand. Sommige gemeenten experimenteren met een andere uitvoeringspraktijk, met minder

Nadere informatie

Wie bestuurt de Europese Unie?

Wie bestuurt de Europese Unie? Wie bestuurt de Europese Unie? 2 De Europese Unie (EU) is een organisatie waarin 28 landen in Europa samenwerken. Eén ervan is Nederland. Een aantal landen werkt al meer dan vijftig jaar samen. Andere

Nadere informatie

Introductie. 1. Uw persoonlijke situatie. Voorbeeldvragenlijst COB-kwartaalenquête 2011

Introductie. 1. Uw persoonlijke situatie. Voorbeeldvragenlijst COB-kwartaalenquête 2011 Introductie Dit onderzoek vindt plaats in opdracht van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Met de resultaten wil het bureau het kabinet en de politiek in het algemeen informeren over zorgen en wensen

Nadere informatie

2.1 Omcirkel het juiste antwoord.

2.1 Omcirkel het juiste antwoord. 2.1 Vraag 1 Het Parlement in Nederland bestaat uit... A. Eerste en Tweede Kamer B. Tweede Kamer en Provinciale Staten C. Provinciale staten en Gemeenteraad D. Tweede Kamer en Gemeenteraad Vraag 2 Waarom

Nadere informatie

Lesbrief Iedereen betaalt belasting

Lesbrief Iedereen betaalt belasting Lesbrief Iedereen betaalt belasting inleiding Iedereen betaalt belasting» waar komt het geld vandaan?» waar gaat het geld naar toe?» nederland, europa en de wereld» Iedereen betaalt belasting 1 Iedereen

Nadere informatie

Tijd van burgers en stoommachines 1800 1900. 8.6 Emancipatie en democratisering. Onderzoeksvraag: Hoe werd de politiek gedemocratiseerd?

Tijd van burgers en stoommachines 1800 1900. 8.6 Emancipatie en democratisering. Onderzoeksvraag: Hoe werd de politiek gedemocratiseerd? Onderzoeksvraag: Hoe werd de politiek gedemocratiseerd? Kenmerkende aspecten: * Voortschrijdende democratisering, met deelname van steeds meer mannen en vrouwen aan het politiek proces. * De opkomst van

Nadere informatie

Partij voor de Dieren

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren 1) Programmaonderdeel Zorg uit het verkiezingsprogramma 2012 2) Toelichting bij standpunt(en) bij stellingen uit de Stemwijzer Huisartsenzorg Zorg Solidariteit in de zorg staat onder

Nadere informatie

Wat is een rechtsstaat?

Wat is een rechtsstaat? Wat is een rechtsstaat? Nederlanders hebben veel vrijheid. We hebben bijvoorbeeld vrijheid van meningsuiting: we mogen zeggen en schrijven wat we willen. Toch heeft deze vrijheid grenzen. Zo staat er in

Nadere informatie

MINDER OVERHEID MEER VRIJHEID DE MENS CENTRAAL. Verkiezingsprogramma 2015 Libertarische Partij Gelderland

MINDER OVERHEID MEER VRIJHEID DE MENS CENTRAAL. Verkiezingsprogramma 2015 Libertarische Partij Gelderland MINDER OVERHEID MEER VRIJHEID DE MENS CENTRAAL In vrijheid met vertrouwen: krachtig en sociaal! Verkiezingsprogramma 2015 Libertarische Partij Gelderland 1 MINDER OVERHEID, MEER VRIJHEID Ieder mens heeft

Nadere informatie

Onderzoek: 200 jaar Grondwet

Onderzoek: 200 jaar Grondwet Onderzoek: 200 jaar Grondwet Publicatiedatum: 27-3- 2014 Over dit onderzoek Het 1V Jongerenpanel, onderdeel van EenVandaag, bestaat uit 7000 jongeren van 12 t/m 24 jaar. Aan dit online onderzoek, gehouden

Nadere informatie

Koninklijke Hoogheid, dames en heren,

Koninklijke Hoogheid, dames en heren, Toespraak minister Eimert van Middelkoop voor de opening van het symposium Strategische samenwerking met het bedrijfsleven Sourcing, een kwestie van keuzes maken, Koninklijke Militaire Academie, Breda,

Nadere informatie

Samen bereiken we meer!

Samen bereiken we meer! Samen bereiken we meer! Wij zijn een christelijke partij die naar een betere samenleving streeft. Een land ben en maak je Samen. Dit is ons verkiezingsprogramma zodat u een beter idee krijgt waar onze

Nadere informatie

Proeftoets E2 havo

Proeftoets E2 havo Proeftoets E2 havo 5 2016 1. Een verdachte kan te maken krijgen met een aantal personen en instanties. Wat is de juiste volgorde? A. 1. de politie 2. de rechter 3. de officier van justitie. B. 1. de officier

Nadere informatie

1Nederland als democratie

1Nederland als democratie Thema 1Nederland als democratie en rechtsstaat 1.1 Inleiding Nederland is een democratie. Wij kiezen bepaalde mensen - de volksvertegenwoordigers - die namens ons regeren. Zij nemen besluiten en besturen

Nadere informatie

NEDERLANDERS & OVERHEIDSBUDGET ONTWIKKELINGS- SAMENWERKING ONDERZOEKSREEKS

NEDERLANDERS & OVERHEIDSBUDGET ONTWIKKELINGS- SAMENWERKING ONDERZOEKSREEKS NEDERLANDERS & OVERHEIDSBUDGET ONTWIKKELINGS- SAMENWERKING 3 ONDERZOEKSREEKS NCDO is het Nederlandse kennis- en adviescentrum voor burgerschap en internationale samenwerking. NCDO bevordert het publiek

Nadere informatie

TRANSATLANTIC TRENDS 2004 NETHERLANDS

TRANSATLANTIC TRENDS 2004 NETHERLANDS TRANSATLANTIC TRENDS 2004 NETHERLANDS Q1. Denkt u dat het voor de toekomst van Nederland het beste is als wij actief deelnemen in de wereldpolitiek of moeten wij ons niet in de wereldpolitiek mengen? 1

Nadere informatie

Nederlanders & Overheidsbudget Ontwikkelingssamenwerking. onderzoeksreeks

Nederlanders & Overheidsbudget Ontwikkelingssamenwerking. onderzoeksreeks Nederlanders & Overheidsbudget Ontwikkelingssamenwerking 3 onderzoeksreeks NCDO is het Nederlandse kennis- en adviescentrum voor burgerschap en internationale samenwerking. NCDO bevordert het publiek bewustzijn

Nadere informatie

Wij geloven dat je leven leuker is als je je eigen keuzes maakt.

Wij geloven dat je leven leuker is als je je eigen keuzes maakt. Wij geloven dat je leven leuker is als je je eigen keuzes maakt. Wij vinden dat de overheid zich daarom minder met jou moet bemoeien en dat bedrijven minder invloed moeten hebben. Wij willen de overheid

Nadere informatie

WAAR WIJ VOOR STAAN. Socialisten & Democraten in het Europees Parlement. Fractie van de Progressieve Alliantie van

WAAR WIJ VOOR STAAN. Socialisten & Democraten in het Europees Parlement. Fractie van de Progressieve Alliantie van WAAR WIJ VOOR STAAN. Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten & Democraten in het Europees Parlement Strijden voor sociale rechtvaardigheid, het stimuleren van werkgelegenheid en groei, hervorming

Nadere informatie

Nederland is een rechtsstaat. Een belangrijk onderdeel van een rechtsstaat is onafhankelijke rechtspraak. Iedereen heeft wel eens ruzie met een

Nederland is een rechtsstaat. Een belangrijk onderdeel van een rechtsstaat is onafhankelijke rechtspraak. Iedereen heeft wel eens ruzie met een Wat is rechtspraak? 2 Nederland is een rechtsstaat. Een belangrijk onderdeel van een rechtsstaat is onafhankelijke rechtspraak. Iedereen heeft wel eens ruzie met een ander. Stel je hebt een conflict met

Nadere informatie

Democratiequiz met achtergrondinformatie over democratie en rechtstaat

Democratiequiz met achtergrondinformatie over democratie en rechtstaat Democratiequiz met achtergrondinformatie over democratie en rechtstaat Beschrijving van de activiteit De quiz wordt gespeeld op de wijze van petje op, petje af. In de plaats van petjes krijgen de kinderen

Nadere informatie

Geachte Tweede Kamer commissieleden voor cultuur,

Geachte Tweede Kamer commissieleden voor cultuur, Aan de leden van de commissie cultuur Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag 8 november 2012, Amsterdam Geachte Tweede Kamer commissieleden voor cultuur, Op 21 november 2012 staat

Nadere informatie

Examen HAVO. maatschappijwetenschappen. tijdvak 2 dinsdag 18 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een bijlage

Examen HAVO. maatschappijwetenschappen. tijdvak 2 dinsdag 18 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een bijlage Examen HAVO 2013 tijdvak 2 dinsdag 18 juni 13.30-16.30 uur maatschappijwetenschappen Bij dit examen hoort een bijlage Het examen bestaat uit 30 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 74 punten te behalen.

Nadere informatie

JAARMONITOR 2016 JANUARI Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

JAARMONITOR 2016 JANUARI Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland JAARMONITOR 2016 JANUARI 2017 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 FREELANCERS GEBAAT BIJ ONRUST OP ARBEIDSMARKT 4 BEDRIJVEN MAKEN MEER GEBRUIK VAN FREELANCERS EN FLEXWERKERS

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie verzoekschriften MEDEDELING AAN DE LEDEN

EUROPEES PARLEMENT. Commissie verzoekschriften MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2004 Commissie verzoekschriften 2009 29.03.2011 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 1609/2008, ingediend door D. A. L. (Britse nationaliteit), over vermeende discriminatie

Nadere informatie

Derde Kamer Handboek Politiek 1

Derde Kamer Handboek Politiek 1 Derde Kamer Handboek Politiek 1 Derde Kamer der Staten-Generaal Hallo Kamerlid, Jij bent lid van de Derde Kamer der Staten-Generaal. Als politicus moet je natuurlijk wel verstand hebben van politiek. Samen

Nadere informatie

Economie Elementaire economie 3 VWO

Economie Elementaire economie 3 VWO Economie Elementaire economie 3 VWO Les 13 Introductie overheid Ontwerp power point: Henk Douna docent: Jeannette de Beus De komende weken: de overheid Consumenten De markt Producenten Bijvoorbeeld Goederenmarkt

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland. Versie 1 Juli 2016

Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland. Versie 1 Juli 2016 Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland 2016 Versie 1 Juli 2016 1 Inleiding... 3 2 Gemeentelijke uitgangspunten... 4 2.1 Algemene uitgangspunten... 4 2.2

Nadere informatie

Majesteit, Koninklijke Hoogheid, excellenties, dames en heren,

Majesteit, Koninklijke Hoogheid, excellenties, dames en heren, Toespraak van de minister-president, mr. dr. Jan Peter Balkenende, bijeenkomst ter ere van de 50 ste verjaardag van de Verdragen van Rome, Ridderzaal, Den Haag, 22 maart 2007 Majesteit, Koninklijke Hoogheid,

Nadere informatie

Instructie Machtenscheidingsquiz

Instructie Machtenscheidingsquiz Instructie Machtenscheidingsquiz Korte omschrijving werkvorm De leerlingen worden ingedeeld in teams. Elk team strijdt om de meeste punten. Er zijn kennisvragen en blufvragen. Bij kennisvragen kiest elk

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding... 4 Hoofdstuk 1 Het ontstaan van de rechten... 6 Hoofdstuk 2 De belangrijkste rechten...12

Inhoud. Inleiding... 4 Hoofdstuk 1 Het ontstaan van de rechten... 6 Hoofdstuk 2 De belangrijkste rechten...12 Inhoud Inleiding... 4 Hoofdstuk 1 Het ontstaan van de rechten... 6 Hoofdstuk 2 De belangrijkste rechten...12 Onderwerp 1 Gelijkheid...13 De rechten van Tim... 14 Onderwerp 2 Toegankelijkheid...17 De rechten

Nadere informatie

Beginselen van de politieke partijen die in 2006 in de Tweede Kamer vertegenwoordigd waren

Beginselen van de politieke partijen die in 2006 in de Tweede Kamer vertegenwoordigd waren Beginselen van de politieke partijen die in 2006 in de Tweede Kamer vertegenwoordigd waren Partij van de Arbeid (PvdA) Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) Christen-democratisch Appèl (CDA) Democraten

Nadere informatie

Toenemende zorgvraag versus bezuinigingen Bieden private investeerders soelaas?

Toenemende zorgvraag versus bezuinigingen Bieden private investeerders soelaas? Toenemende zorgvraag versus bezuinigingen Bieden private investeerders soelaas? Onderzoeksvragen Hoe scoort gezondheidszorg in een maatschappelijke issue-ranking? Waaraan dankt de zorg zijn bijzondere

Nadere informatie

Inleiding regeerakkoord Vertrouwen in de toekomst

Inleiding regeerakkoord Vertrouwen in de toekomst Inleiding regeerakkoord 2017-2021 Vertrouwen in de toekomst Inleiding Mensen in Nederland hebben veel vrijheid. Nederlanders vormen een sterke groep. Iedereen kan proberen om verder te komen in zijn leven.

Nadere informatie

Verkiezingen. 1. Politieke voorkeur

Verkiezingen. 1. Politieke voorkeur Verkiezingen Voor vijftigplussers staat er de komende jaren veel op het spel. De betaalbaarheid van de zorg staat ter discussie en het niveau van pensioenen en AOW dreigt te worden aangetast. Daarnaast

Nadere informatie

Fiche 2: Aanpassing verordening statuut en financiering Europese politieke partijen

Fiche 2: Aanpassing verordening statuut en financiering Europese politieke partijen Fiche 2: Aanpassing verordening statuut en financiering Europese politieke partijen 1. Algemene gegevens a) Titel voorstel Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging

Nadere informatie

DE DEMOCRATIE-INDEX GROEP 1: 1815-1848. 3. Hebben alle partijen min of meer gelijke kansen in de campagneperiode?

DE DEMOCRATIE-INDEX GROEP 1: 1815-1848. 3. Hebben alle partijen min of meer gelijke kansen in de campagneperiode? DE DEMOCRATIE-INDEX GROEP 1: 1815-1848 ACHTERGRONDINFORMATIE PERIODE 1815-1848 DE EERSTE JAREN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN Tussen 1795 en 1813 was Nederland overheerst geweest door de Fransen. In

Nadere informatie

Examen HAVO. maatschappijwetenschappen. tijdvak 1 maandag 22 mei uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen HAVO. maatschappijwetenschappen. tijdvak 1 maandag 22 mei uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen HAVO 2017 tijdvak 1 maandag 22 mei 09.00-12.00 uur maatschappijwetenschappen Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 30 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 60 punten te behalen.

Nadere informatie

Belgen bevraagd

Belgen bevraagd 1 41.420 Belgen bevraagd De PVDA vroeg 41.420 Belgen hun mening over de crisis, armoede, werk, koopkracht, de toekomst van de jongeren, discriminatie & justitie, klimaat & milieu, democratie en energie.

Nadere informatie

Lesmateriaal voor het (V)MBO

Lesmateriaal voor het (V)MBO Lesmateriaal voor het (V)MBO Binnenkort nemen uw leerlingen deel aan een Jongerengemeenteraad. Het project Jongerengemeenteraad laat jongeren in de leeftijd van 14 19 jaar zien hoe beleid tot stand komt

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Media en Creatieve Industrie Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500

Nadere informatie

6 secondant #6 december 2010. Groot effect SOV/ISD-maatregel

6 secondant #6 december 2010. Groot effect SOV/ISD-maatregel 6 secondant #6 december 21 Groot effect SOV/ISD-maatregel Selectieve opsluiting recidivisten werkt Crimi-trends Een langere opsluiting van hardnekkige recidivisten heeft een grote bijdrage geleverd aan

Nadere informatie

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Wetgeving voor veteranen

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Wetgeving voor veteranen Postbus 20701 2500 ES Den Haag Telefoon (070) 318 81 88 Fax (070) 318 78 88 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Datum Ons kenmerk Onderwerp Wetgeving voor

Nadere informatie

ECONOMIE. Begrippenlijst H6 VMBO-T2. PINCODE 5 e editie vmbo-kgt onderbouw. Bewerkt door D.R. Hendriks. Sint Ursula Scholengemeenschap, Horn

ECONOMIE. Begrippenlijst H6 VMBO-T2. PINCODE 5 e editie vmbo-kgt onderbouw. Bewerkt door D.R. Hendriks. Sint Ursula Scholengemeenschap, Horn ECONOMIE VMBO-T2 Begrippenlijst H6 PINCODE 5 e editie vmbo-kgt onderbouw Bewerkt door D.R. Hendriks Sint Ursula Scholengemeenschap, Horn Versie 1 2013-2014 Hoofdstuk 6 Overheid overbodig? Paragraaf 6.1

Nadere informatie

Verkiezingen Tweede Kamer 2012

Verkiezingen Tweede Kamer 2012 Verkiezingen Tweede Kamer 2012 Nederlandse politieke partijen langs de Europese meetlat Europese Unie dr. Edwin van Rooyen 10-9-2012 PvdA, VVD en SP zijn voorstander van het vergroten van de controle op

Nadere informatie

in de school Adv ocaat

in de school Adv ocaat Advocaat in de school LAGER ONDERWIJS Wat is het recht? Scheiding der machten Iemand pesten is niet tof, door het rode licht fietsen of lopen is gevaarlijk, met mes en vork eten is beleefd, roepen in de

Nadere informatie

Tweede Kamerverkiezingen. groep 7 en 8

Tweede Kamerverkiezingen. groep 7 en 8 Tweede Kamerverkiezingen groep 7 en 8 inhoud blz. 1. Inleiding 3 2. Democratie 4 3. Politieke partijen 5 4. De Tweede Kamer 6 5. Kiezen 7 6. De uitslag 8 7. De meerderheid 9 8. Het kabinet 10 9. De oppositie

Nadere informatie

Eindexamen geschiedenis en staatsinrichting vmbo gl/tl 2009 - I

Eindexamen geschiedenis en staatsinrichting vmbo gl/tl 2009 - I Meerkeuzevragen Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. Staatsinrichting van Nederland Gebruik bron 1 en 2. 1p 1 De twee bronnen hebben te maken met de constitutionele monarchie. Welke

Nadere informatie

Wat kost een rechtszaak?

Wat kost een rechtszaak? Wat kost een rechtszaak? Wat kost een rechtszaak? Dat is de grote vraag en het antwoord of liever gezegd het niet- antwoord daarop, weerhoudt een aantal mensen een rechtszaak te beginnen of als gedaagde

Nadere informatie

Wijziging van de Experimentenwet Kiezen op Afstand in verband met de verlenging van de werkingsduur van die wet.

Wijziging van de Experimentenwet Kiezen op Afstand in verband met de verlenging van de werkingsduur van die wet. Hieronder het antwoord van de staatssecretaris van BZK op vragen uit de Kamer over de voorgestelde verlenging van de Experimentenwet Kiezen op Afstand. Van deze tekst zijn twee versies in omloop geweest

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Ware Volks Partij/ WVP

Huishoudelijk Reglement Ware Volks Partij/ WVP Huishoudelijk Reglement Ware Volks Partij/ WVP 1. Statuten De vereniging Ware Volks Partij/ WVP werkt volgens de Statuten die zijn opgesteld in de notariële akte van 5 september 2013 waarvan een verkort

Nadere informatie

Eindexamen maatschappijleer havo 2008-I

Eindexamen maatschappijleer havo 2008-I Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. Opgave 1 Politieke besluitvorming: leeftijdsgrens alcohol omhoog naar 18 jaar? 1 maximumscore 1 Eén van de volgende taken: wetgevende

Nadere informatie

Q&A s Levenslange gevangenisstraf (vragen en antwoorden)

Q&A s Levenslange gevangenisstraf (vragen en antwoorden) Q&A s Levenslange gevangenisstraf (vragen en antwoorden) 1. Hoeveel levenslanggestraften zijn er nu in NL? Op dit moment zijn er 33 mensen onherroepelijk veroordeeld tot levenslang. Dat betekent dat zij

Nadere informatie

LB Project 2 Politiek-Juridische dimensie. 2 e schooljaar periode 8 voor AA en DA. LB 2 e jaar periode 8 cohort 2013 voor AA, DA maart 2015 / 1 van 8

LB Project 2 Politiek-Juridische dimensie. 2 e schooljaar periode 8 voor AA en DA. LB 2 e jaar periode 8 cohort 2013 voor AA, DA maart 2015 / 1 van 8 LB Project 2 Politiek-Juridische dimensie 2 e schooljaar periode 8 voor AA en DA LB 2 e jaar periode 8 cohort 2013 voor AA, DA maart 2015 / 1 van 8 LB 2 e jaar periode 8 cohort 2013 voor AA, DA maart 2015

Nadere informatie

Eindexamen vmbo gl/tl geschiedenis en staatsinrichting II

Eindexamen vmbo gl/tl geschiedenis en staatsinrichting II Meerkeuzevragen Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. Staatsinrichting van Nederland 1p 1 De nieuwe grondwet van 1848 zorgde voor een verandering in het kiessysteem. De leden van de

Nadere informatie

Europa in crisis. George Gelauff. Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering

Europa in crisis. George Gelauff. Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering Europa in crisis George Gelauff Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering Opzet Baten en kosten van Europa Banken en overheden Muntunie en schulden Conclusie 2 Europa in crisis Europa veruit

Nadere informatie

Onderzoek: 200 jaar Grondwet

Onderzoek: 200 jaar Grondwet Onderzoek: 200 jaar Grondwet Publicatiedatum: 27-3- 2014 Over dit onderzoek Aan het onderzoek deden 30.156 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek vond plaats van 21 t/m 27 maart 2014.

Nadere informatie

Eindexamen maatschappijleer 2 vmbo gl/tl II

Eindexamen maatschappijleer 2 vmbo gl/tl II BEOORDELINGSMODEL Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 punt toegekend. MASSAMEDIA 1 maximumscore 2 Juiste antwoorden zijn (twee van de volgende redenen): De opera s (programma s) zijn

Nadere informatie

Factsheet 1 WAAROM EEN INVESTERINGSPLAN VOOR DE EU?

Factsheet 1 WAAROM EEN INVESTERINGSPLAN VOOR DE EU? Factsheet 1 WAAROM EEN INVESTERINGSPLAN VOOR DE EU? Als gevolg van de wereldwijde economische en financiële crisis heeft de EU met een laag investeringsniveau te kampen. Alleen met gezamenlijke gecoördineerde

Nadere informatie

Examen VMBO-GL en TL 2006

Examen VMBO-GL en TL 2006 Examen VMBO-GL en TL 2006 tijdvak 1 woensdag 31 mei 9.00 11.00 uur GESCHIEDENIS EN STAATSINRICHTING CSE GL EN TL Gebruik het bronnenboekje. Dit examen bestaat uit 37 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 553 Regels omtrent de Kamer van Koophandel (Wet op de Kamer van Koophandel) Nr. 18 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 17 december

Nadere informatie

P5_TA(2002)0269. Toekomstige ontwikkeling van Europol

P5_TA(2002)0269. Toekomstige ontwikkeling van Europol P5_TA(2002)0269 Toekomstige ontwikkeling van Europol Aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad over de toekomstige ontwikkeling van Europol en zijn volledige opneming in het institutioneel bestel

Nadere informatie

Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met een aantal vragen om de kennis te toetsen. Het betreft steeds drie multiplechoicevragen en drie open vragen.

Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met een aantal vragen om de kennis te toetsen. Het betreft steeds drie multiplechoicevragen en drie open vragen. 1 Inleiding In wetten worden veel zaken geregeld: studiefinanciering, de huur van een studentenkamer, de koop van studieboeken en kleding, maar ook verkeersregels en belastingheffing. Hiermee en met vele

Nadere informatie

Eindexamen economie 1-2 vwo 2007-I

Eindexamen economie 1-2 vwo 2007-I Beoordelingsmodel Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave 1 1 maximumscore 2 q v = 200 1,25 + 450 = 200 q a

Nadere informatie

ZZP Netwerk Nederland

ZZP Netwerk Nederland ZZP Netwerk Nederland sinds 11 juni 2009 voor, door en met ondernemende ZZP ers Postbus 9706 1006 GE AMSTERDAM www.zzpnetwerknederland.nl info@zzpnetwerknederland.nl rapportage n.a.v. onderzoek 15 januari

Nadere informatie

Checklist beleggen in vastgoed

Checklist beleggen in vastgoed i van 5 Checklist beleggen in vastgoed Je kunt beleggen in beursgenoteerde vastgoedfondsen (vaak aandelen die dagelijks verhandelbaar zijn op de beurs) en in niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen. Deze

Nadere informatie

ProDemos Huis voor democratie en rechtsstaat

ProDemos Huis voor democratie en rechtsstaat Wat is rechtspraak? Nederland is een rechtsstaat. Een belangrijk onderdeel van een rechtsstaat is onafhankelijke rechtspraak. Iedereen heeft wel eens ruzie met een ander. Stel je hebt een conflict met

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden

Nadere informatie

Eindexamen geschiedenis en staatsinrichting vmbo gl/tl I

Eindexamen geschiedenis en staatsinrichting vmbo gl/tl I Meerkeuzevragen Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. Staatsinrichting van Nederland 1p 1 Op welke manier werd de Tweede Kamer tussen 1848 en 1917 samengesteld? A De leden werden benoemd

Nadere informatie

Verdrag over de rechten van het kind

Verdrag over de rechten van het kind Verdrag over de rechten van het kind Een verdrag is een afspraak tussen landen. Op 20 november 1989 is in New York het Verdrag over de Rechten van het Kind gesloten. Dit Verdrag is een afspraak tussen

Nadere informatie

Emigreren naar Spanje

Emigreren naar Spanje Emigreren naar Spanje Fiscale beschouwingen Residentie Emigratie Aangiften Tarieven 2015 Introductie Jaarlijks emigreren er vele Nederlanders en Belgen naar Spanje, zowel voor werk als om er van het leven

Nadere informatie

De Eurobarometer van het Europees Parlement (EB/EP 79.5)

De Eurobarometer van het Europees Parlement (EB/EP 79.5) Directoraat-generaal Communicatie AFDELING ANALYSE VAN DE PUBLIEKE OPINIE De Eurobarometer van het Europees Parlement (EB/EP 79.5) SOCIAALDEMOGRAFISCHE FOCUS Deel economie en maatschappij Brussel, oktober

Nadere informatie

Hoofdstuk 3.0 Wat is een democratische rechtsstaat?

Hoofdstuk 3.0 Wat is een democratische rechtsstaat? Scheiding der machten De rechters zijn gescheiden www.rechtvoorjou.nl Hoofdstuk 3.0 Wat is een democratische rechtsstaat? Maak de volgende oefeningen met behulp van de informatie op de website*. Naam Leerling:...Klas:...

Nadere informatie

32635 Strategie van Nederlands buitenlandbeleid. Brief van de minister van Buitenlandse Zaken

32635 Strategie van Nederlands buitenlandbeleid. Brief van de minister van Buitenlandse Zaken 32635 Strategie van Nederlands buitenlandbeleid Nr. 5 Brief van de minister van Buitenlandse Zaken Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 april 2012 Mede namens de Staatssecretaris

Nadere informatie

Wat is een constitutie?

Wat is een constitutie? Wat is een constitutie? Veel landen op de wereld worden op een democratische manier bestuurd. Een democratie staat echter niet op zichzelf. Bij een democratie hoort namelijk een rechtsstaat. Democratie

Nadere informatie

Wie beslist wat? Duur: 30 45 minuten. Wat doet u?

Wie beslist wat? Duur: 30 45 minuten. Wat doet u? Wie beslist wat? Korte omschrijving werkvorm: De werkvorm Wie-Beslist-Wat is een variant op het spel Ren je rot. De leerlingen worden ingedeeld in teams. Elk team strijdt om de meeste punten. Er zijn kennisvragen

Nadere informatie

Examen HAVO. maatschappijwetenschappen. tijdvak 1 donderdag 22 mei 9.00-12.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen HAVO. maatschappijwetenschappen. tijdvak 1 donderdag 22 mei 9.00-12.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen HAVO 2014 tijdvak 1 donderdag 22 mei 9.00-12.00 uur maatschappijwetenschappen Bij dit examen hoort een bijlage. Het examen bestaat uit 30 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 73 punten te behalen.

Nadere informatie

DE RECHTERS ZIJN GESCHEIDEN

DE RECHTERS ZIJN GESCHEIDEN DE RECHTERS ZIJN GESCHEIDEN www.rechtvoorjou.nl Hoofdstuk 3.0 Wat is een democratische rechtsstaat? Maak de volgende oefeningen met behulp van de informatie op de website. Naam Leerling: Klas:. 3.0 a.

Nadere informatie

Bestuurslagen in Nederland rijksoverheid provinciale overheid gemeentelijke overheid

Bestuurslagen in Nederland rijksoverheid provinciale overheid gemeentelijke overheid Vak Maatschappijwetenschappen Thema Politieke besluitvorming (katern) Klas Havo 5 Datum november 2012 Hoofdstuk 4 Het landsbestuur (regering en parlement) Het Koninkrijk der Nederlanden bestaat uit vier

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding...4 Hoofdstuk 1 Het ontstaan van mensenrechten...6 Hoofdstuk 2 Dertig mensenrechten...14

Inhoud. Inleiding...4 Hoofdstuk 1 Het ontstaan van mensenrechten...6 Hoofdstuk 2 Dertig mensenrechten...14 Inhoud Inleiding...4 Hoofdstuk 1 Het ontstaan van mensenrechten...6 Hoofdstuk 2 Dertig mensenrechten...14 Inleiding Je hoort of leest vaak over mensenrechten. Maar kun je ook een paar mensenrechten opnoemen?

Nadere informatie

Docentenhandleiding. Derde Kamer - digitale les Verkiezingen, en dan?

Docentenhandleiding. Derde Kamer - digitale les Verkiezingen, en dan? Docentenhandleiding Derde Kamer - digitale les Verkiezingen, en dan? Lespakket Verkiezingen, en dan? Wat gebeurt er na de verkiezingen? Hoe wordt de regering gevormd? Wat is het verschil tussen oppositie

Nadere informatie

No.W03.12.0197/II 's-gravenhage, 16 juli 2012

No.W03.12.0197/II 's-gravenhage, 16 juli 2012 ... No.W03.12.0197/II 's-gravenhage, 16 juli 2012 Bij Kabinetsmissive van 18 juni 2012, no.12.001344, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Veiligheid en Justitie, bij de Afdeling advisering

Nadere informatie

Onderzoek: Europese verkiezingen

Onderzoek: Europese verkiezingen Onderzoek: Europese verkiezingen Publicatiedatum: 5-5- 2014 Over dit onderzoek Het 1V Jongerenpanel, onderdeel van EenVandaag, bestaat uit 7000 jongeren van 12 t/m 24 jaar. Aan dit online onderzoek, gehouden

Nadere informatie

HUSEYIN UCAR 4B 18-3-2014. Mr. Muilder Maatschappij

HUSEYIN UCAR 4B 18-3-2014. Mr. Muilder Maatschappij HUSEYIN UCAR 4B 18-3-2014 Mr. Muilder Maatschappij Voorwoord Omschrijving: Een dictatuur is dat een iemand de absolute macht heeft en dat er in dat land geen democratie heerst. Motivatie: Ik heb voor dit

Nadere informatie

Koopkrachtpariteit en Gini-coëfficiënt in China: hoe je tegelijkertijd arm én rijk kunt zijn.

Koopkrachtpariteit en Gini-coëfficiënt in China: hoe je tegelijkertijd arm én rijk kunt zijn. Koopkrachtpariteit en Gini-coëfficiënt in China: hoe je tegelijkertijd arm én rijk kunt zijn. 1. De Wereldbank berichtte onlangs dat de Chinese economie binnen afzienbare tijd de grootste economie van

Nadere informatie

Wat is een constitutie?

Wat is een constitutie? Wat is een constitutie? 2 Veel landen op de wereld worden op een democratische manier bestuurd. Een democratie staat echter niet op zichzelf. Bij een democratie hoort namelijk een rechtsstaat. Democratie

Nadere informatie

Eindexamen economie 1 havo 2000-I

Eindexamen economie 1 havo 2000-I Opgave 1 Meer mensen aan de slag Het terugdringen van de werkloosheid is in veel landen een belangrijke doelstelling van de overheid. Om dat doel te bereiken, streeft de overheid meestal naar groei van

Nadere informatie

Proeftoets E2 vwo4 2016

Proeftoets E2 vwo4 2016 Proeftoets E2 vwo4 2016 1. Wat zijn de twee belangrijkste redenen om rechtsregels op te stellen? A. Ze zijn een afspiegeling van wat het volk goed en slecht vindt en zorgen voor duidelijke afspraken om

Nadere informatie

Goede zorg van groot belang. Nederlanders staan open voor private investeringen

Goede zorg van groot belang. Nederlanders staan open voor private investeringen Goede zorg van groot belang Nederlanders staan open voor private investeringen Index 1. Inleiding p. 3. Huidige en toekomstige gezondheidszorg in Nederland p. 6 3. Houding ten aanzien van private investeerders

Nadere informatie

Correctievoorschrift examen VMBO-GL en TL 2003

Correctievoorschrift examen VMBO-GL en TL 2003 Correctievoorschrift examen VMBO-GL en TL 2003 tijdvak 2 MAATSCHAPPIJLEER 2 CSE GL EN TL MAATSCHAPPIJLEER VBO-MAVO-D 300030-580-561c Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2

Nadere informatie

Grondwet van de Tweede Republiek der Nederlanden Neerlandiæ

Grondwet van de Tweede Republiek der Nederlanden Neerlandiæ Grondwet van de Tweede Republiek der Nederlanden Neerlandiæ De Republiek der Nederlanden, verenigd in een micronatie sinds de uitroeping van de Unie van Utrecht 2007, beseffend dat een grondige hervorming

Nadere informatie

samen sterker Samenvatting verkiezingsprogramma Samen sterker - kansen voor iedereen

samen sterker Samenvatting verkiezingsprogramma Samen sterker - kansen voor iedereen samen sterker Samenvatting verkiezingsprogramma Samen sterker - kansen voor iedereen Voorwoord Alexander Pechtold 1 Het gaat goed met Nederland. In ons land wonen de gelukkigste, gezondste en best opgeleide

Nadere informatie

Antwoord van minister De Jager (Financiën) (ontvangen 16 november 2010)

Antwoord van minister De Jager (Financiën) (ontvangen 16 november 2010) AH 492 2010Z15249 Antwoord van minister De Jager (Financiën) (ontvangen 16 november 2010) 1 Kent u de techniek 1) waarbij inkomsten van bedrijven zoals Google naar Ierland en vervolgens via Nederland naar

Nadere informatie