Heerhugowaard Stad van kansen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Heerhugowaard Stad van kansen"

Transcriptie

1 Heerhugowaard Stad van kansen Lijst van ingekomen stukken voor de raadsvergadering van 24 januari Rubriek A. De Raad wordt voorgesteld de onder deze rubriek vermelde brieven ca. voor kennisgeving aan te nemen. Onderwerp: 1. Mail H. Kooistra d.d. 10 december 2011 met als onderwerp 'tussendeuroptiek, wet camulet S cannabisscreeningsbureau ondertoezicht burgemeester'. 2. Brief Provincie Noord-Holland d.d. 28 december 2011 betreffende 'financieel toezicht 2012*. 3. Motie Urk inzake 'weigerambtenaren' d.d. 24 november 2011.

2 Van: hester kooistra Aan: <h. wij n^ Onderwerp: FW: tussendeuroptiek, wet camulet S cannabisscreeningsbureau ondertoezicht van de burgemeester. Beste griffie post gemeente Heerhugowaard, kan dit schrijven op de lijst ingekomen stukken worden geplaatst? Dank HK (ook cc via post voor de griffie intern als het rechtstreeks niet lukt per mail S voor de Burgemeester alvast naast PvdA-fractie voor monitoring van routing) - zie vast nog hoe de afdoening qua beantwoording gaat verlopen betreffende expliciet gestelde vragen, werkze! Beste gemeenteraad en College B&W Heerhugowaard, geachte Burgemeester Han ter Heegde in het bijzonder. Is het mogelijk om valide samenstellingsinformatie -c.q "informed consent' cannabisbijsluiter- op het moment van aan/verkoop van hasj en wiet in de coffeeshop(s) van Heerhugowaard verplicht te stellen, dan wel op te nemen bij het gemeentelijke gedoogvergunningen beleid? Dus ook de organisatie van een cannabisscreeningsbureau in Heerhugowaard e.o ( iso norm en of binnen educatieve setting) onder Burgermeesterlijk toezicht om dat mogelijk te maken? Valide cannabissamenstellingsinfo (met eco-vezelhennepverpakking/sealing zodat een bredere betekenisgeving aan cannabis/hennep tastbaar wordt) valt volgens een juridisch adviseur onder opiumwet 3 b lid 2, ook afd. farmacognosie Universiteit Leiden (verbonden aan ncsm.nl) gaf aan dat het wetenschappelijke informatie betreft en ook mogelijk is bij wisselende oogsten/toeleveringen s bijt niet met de niet-afficheringsgedoogrichtlijn in de aanwijzing opiumwet en kan derhalve ook geen probleem opleveren bij een eventuele opname binnen gemeentelijk gedoogbeleid of gang naar de rechter, zoals onlangs wel met de Amsterdamse apv-blowverbod wel het geval was bij de Hoge raad- al was er wel begrip voor vanuit een overlastperspectief voor het blowverbod. De samenstellingsinfo gaat dan om THC, THCA, CBD, CBDA, CBN- ed, terpenen (geur/smaakmarkers van cannabis met medische efficacy) vooral CBD- cannabidiol is van belang want is een psychose remmer en kan zelfs op de cannabinoidereceptor een verslavingsbocker zijn - A tale of two cannabinoids Russo Guy wel geen pesticiden en verzwaringsmateriaal (ad random methode afh. van budget en wensen van gemeente Heerhugowaard en regio), doseringsrichtlijnen, teergehaltes bij tabak, risico's en opmerking bij rijden onder invloed e.d - Voor een Amerikaans voorbeeld van een cannabisbijsluiter middels liquid gas chromatografie: en is dus vanuit een zelfbeschikkingsrecht-premisse dus een consument kiest zelf wat te kopen bij welke samenstelling tegen welke prijs goed te verantwoorden naar OM/Politie, belastingdienst (heb al verzoek voor verhelderingen bij Min Fin/belastingdienst lopen; want er wordt wel divident gent en daar mag best wat tegenover staan voor een burger/consument alleen in Den Haag gaan de molens traag en stroperig dus weet niet wanneer ik het financile plaatje helder heb, mogelijk dat lokale specialisten veel grondiger en rapper naar kunnen kijken bijvoorbeeld bij de belastinginspectie afdeling Alkmaar of Heerhugowaard).

3 Den Haag (2e kamer leden heb a l een s c h r i j v e n van m i j h i e r o v e r ontvangen) en cannabisbranche z i j n ook op de hoogte van deze i e t w a t democratisch existentile insteek. -Met een b i b o p s c r e e n i n g i s overigens n i e t bekend of er v e r z w a r i n g s m a t e r i a a l i s toegevoegd ook dus b i j een koosjer v e r k l a r i n g van bureau bibop, weet van de A'damse Hit-team woordvoerder dat e r geen bekendheid i s met abamectine want wordt n i e t naar gekeken, z a l i n Heerhugowaard n i e t anders z i j n i s t e verwachtten. Met een wiet/coffeeshopclubpas b i j max 2000 l e d e n, weet j e dus nog steeds n i e t of er kunstmatige toevoegingen i n de cannabis z e l f z i t, een verkoper en koper van cannabis worden gescreend maar n i e t de p l a n t z e l f? B i j de p l a n t beginnen qua s c r e e n i n g s zou betekenen dat d i t ook nog eens v e e l i n t e r e s s a n t e wetenschappelijke i n f o r m a t i e g e e f t en kan qua data met d i e van het BMC/VWS S Trimbos worden v e r g e l e k e n binnen marges. Want e r i s b i j v o o r b e e l d door gammastraling b i j apotheekwiet volgens Russo wel t e r p e n e n k w a l i t e i t s v e r l i e s en dat heb j e n i e t b i j v o o r a l b u i t e n w i e t en r i f h a s j en denk dat hydro/binnenwiet daar tussen z i t qua waardes b i j autoflowersoorten wordt s n e l geoogst - ook v a n u i t de o p s p o r i n g s d r e i g i n g en dat kan dan u i t de s c r e e n i n g s d a t a b l i j k e n! Een b i o w i e t b o e r u i t F r i e s l a n d kan overigens wel een s t r a f b l a d hebben i n het kader van de o v e r t r e d i n g van de opiumwet, maar s t a a t wel voor een b i o l o g i s c h e i n s t e e k t e n aanzien van de p l a n t en iemand d i e een k o o s j e r v e r k l a r i n g h e e f t van bureau Bibop kan wel zonder enige r e p r e s a i l l e v e r z w a r i n g s m a t e r i a a l toevoegen om de w i n s t op t e voeren; Wat bovendien s c h a d e l i j k kan z i j n voor de gezondheid (en o n e e r l i j k over de rug van een n i e t s vermoedende consument wordt v e r d i e n t, omdat de b e l a s t i n g d i e n s t daar n i e t naar k i j k t b i j b e l a s t i n g i n n i n g s en e r verder helemaal n i e t s qua d i v i d e n t i n n i n g s voor een burger tegenover s t a a t ) en het aanzien van de minder dan a l c o h o l s c h a d e l i j k e cannabis/hennepplant onnodig een negatieve connotatie k r i j g t (vandaar dus m i j n v e r l a n g e n naar e c o l o g i s c h e vezelhennepsealings na l a b a n a l y s e om een i n t e g e r e bredere e c o l o g i s c h e betekenisgeving aan cannabis/hennep m o g e l i j k t e maken) Het i s dus maar net of er v a n u i t een j u r i d i s c h e of een b i o l o g i s c h / m o r e l e w i j z e met cannabis wordt omgegaan. Deze i l l e g a l e p e s t i c i d e - k w e s t i e s (waar dus wel met g r o t e v r e z e b e l a s t i n g i n n i n g s b i j gelden) kunnen dus wel aan het l i c h t komen b i j een onder B u r g e m e e s t e r l i j k cannabiskantoor ( b i j ad random s c r e e n i n g s e v t. a f h a n k e l i j k van de kosten of u i t b e s t e d i n g b i j U n i v e r s i t e i t Wageningen) en i s dan aan de z e l f b e s c h i k k i n g van een cannabisconsument wat daarmee t e doen b i j het aan/verkoop moment; -Er kan dus een antipropaganda van deze screenings u i t g a a n a f h a n k e l i j k van s a m e n s t e l l i n g a l s er b i j s t a a t bevat abamectine sporen: i s s t r a f b a a r volgens Sri74 wet op p e s t i c i d e n / b i o c i d e n. Wat doet een cannabisconsument daar dan mee en kan b i j een z e l f b e s c h i k k i n g s p r e m i s s e van de ( r e c r e a t i e v e en medicinale) cannabisconsument i m p l i c i e t een z e l f r e i n i g e n d e f f e c t k r i j g e n voor 'de achterdeur' ; oogst x h e e f t i l l e g a l e b e s t r i j d i n g s m i d d e l e n v a n u i t wetenschapsethisch oogpunt en gaat mij dus op opsporing van ( s c h a d e l i j k e ) s t o f f e n om deze op b a s i s van 'informed consent' t e vermelden (en n i e t om o p s p o r i n g / v e r v o l g i n g van personen!) Binnen de Lawschool U v T i l b u r g werd aangegeven; het kan iemand n i e t s

4 schelen als die maar kan blowen, maar dat is dus maar de vraag juist ook vanuit de humanistieke principes van zelfbeschikking & 'informed consent'... Op termijn kan er mogelijk een GRAS indicator met wietwaarborg en hasjkeurmerk-worden aangegeven bij bepaalde indicatoren rondom de cannabisbijsluiter -met bescheiden ww s hk-logo in de geest van niet-afficheren, vooral bij biologische/buitenlandse en hebben veel CBD tov nederwiet!- GRAS noem ik, want is generally regarded as safe bij Ethan Russo die terpenen zo aanduid S ook nog van medicinale impact zijn n.a.v zijn vrij recente artikel- Taming THC, synergy phytocannabinoids and terpenes 2011 (is al door naar het Trimbos uiteraard!) Daardoor gaat een cannabisconsument dus op termijn wel liever naar een coffeeshop want er is een buisluiter/valide samenstellingsinfo met vezelhennepsealing beschikbaar en niet naar een drugsrunner die wel goedkoper is (en dus ook vaak hippere pilletjes in de aanbieding heeft), waar niets qua cannabissamenstelling bekend is en heeft hoogstwaarschijnlijk een positief effect voor dividentinnings bij coffeeshops voor de Staatskas; is er wel rekening gehouden met een begrotingstekort binnen het kabinet door de max. leden van 2000 bij een (uitsluitende) clubpas en dus inkomstenverlies, werd terecht opgemerkt op de hoorzitting op 3 oktober in Den Haag door een van de sprekers. De overheid kan dus worden gezien als een dief van eigen portemonnee bij een clubpas met maximum leden en ingezetenencriterium, maar niet bij een informed consent cannabisbijsluiter en is een vreemdsoortige inconsistentie vanuit WD-kabinets oogpunt. Naar terpenen kijkt de jaarlijkse Trimbos THC monitor niet curieus genoeg, vooralsnog; in Russo's licht is de THC monitor waar de Commissie Garretsen zich vanuit een voorzorgsbeginsel op beroept in wetenschappelijk opzicht dus niet erg valide te noemen, terwijl de interne betrouwbaarheid methodologisch bij de Trimbosmetingen wel is gedekt door vergelijking van data bij 2 labs en methodieken, (prof. Nutt van the Imperial College in London noemde de THC 15% norm dus begrijpelijk willekeurig op de hoorzitting 3 oktober in Den Haag) Dit initiatief is eigenlijk een concretisering van 'de tussendeur' v.d coffeeshop a la advocaat Beckers op voorhand van de verenigde Rotterdamse coffeeshops (een arbeidsrechter ziet de overeenkomst tussen een exploitant en personeel wel als rechtsgeldig, er worden sociale premies afgedragen, echter is het wel noodzakelijk om de opiumwet te overtreden om gedoogde verkoop van cannabis mogelijk te maken en een strafrechter kijkt vanuit een andere bril...) -en gaat dus niet om regelen van de 1 achterdeur', want dan wordt er een logische zorgvuldige tussenstap overgeslagen! -Dus de tussendeur is een (gemeentelijke) labdeur en geeft de gemeenteraad en College van B&W een waardevol instrument in handen om op een nuchtere en democratische manier met cannabis om te kunnen gaan onder de huidige omstandigheden en geeft ook nog eens veel interessante wetenschappelijke data! Indien coffeeshops zelf een determinatiemachine zouden aanschaffen of een wetenschapper op eigen locatie laten screenen en daar sterktes van (alleen THC in het licht van de AmvB ) cannabis op menukaarten

5 zouden aangeven i s er m o g e l i j k een minder betrouwbare i n d r u k voor een consument (en wetenschappelijk minder v a l i d e bovendien en v e r z w a r i n g s r i s i c o i s dan g r o t e r ) dan wanneer dat gebeurd b i j een bureau onder B u r g e r m e e s t e r l i j k t o e z i c h t en er een sealing/vezelhennepverpakking b i j s a m e n s t e l l i n g s i n f o wordt b i j g e l e v e r d op het aan/verkoop-moment i n een coffeeshop. Daar kan n a t u u r l i j k wel anders over worden gedacht binnen de UvT - T i l b u r g Lawschool, maar i s net a l s met een s t r a f r e c h t e r en een a r b e i d s r e c h t e r p e r s p e c t i e f wel binnen de s t r e k k i n g van het humanistieke 'informed consent' t e v a t t e n en z a l b i j een m o g e l i j k e opiumontheffing (is n i e t n o o d z a k e l i j k g e z i e n wat i k noem de 'Avans-formule'!) S b i j opiumwet 3 b l i d 2 geen n a d e l i g e consequenties hebben voor enige p a r t i j ; ( c o f f e e s h o p s l e v e r e n cannabis i n en k r i j g e n d i e gescreend en vezelhennepgeseald r e t o u r voor verkoop i n de shop) Dus ook geen (dure) rechtsgang n o o d z a k e l i j k voor h o e f t t e z i j n, a l l e e n afstemming met en binnen de l o k a l e driehoek, zodat i e d e r weet waar d i e aan toe i s en e r v i e r k a n t a c h t e r kan gaan staan! De rechtsvorm van een gemeentelijk cannabisscreeningsbureau i s nog open en kan per gemeente een andere vorm k r i j g e n ook a f h a n k e l i j k van de waarde d i e aan v a l i d i t e i t i n verhouding t o t kosten ook voor e c o l o g i s c h e vezelhennepverpakking, door een gemeenteraad zo ook Heerhugowaard wordt gehecht naast de vragen i n de e e r s t e a l i n e a! S i s dus ook gewoon i e t s voor de b e l a s t i n g d i e n s t I Min F i n om z i c h nu eens wat kwieker over te buigen qua kostenaspect, ook qua b e l a s t i n g a f t r e k p o s t e n voor coffeeshops, maar e r i s drukte vanwege een nieuwe b e l a s t i n g e n b e l e i d per 2012 en i s er vooralsnog w e i n i g animo of b e g r i p voor het belang van u r g e n t i e inmiddels na 4 maanden onbeantwoorde kwesties voor het i n k a a r t brengen van data ten behoeve van maatwerk op g e m e e n t e l i j k niveau. Maar kan zo maar met een cc en 'informed consent' gaan k a n t e l e n naar n i e u w s g i e r i g h e i d i n Den Haag en b i j r e g i o n a l e b e l a s t i n g i n s p e c t e u r s, ook omdat gemeentelijk b e l e i d de Staatskas gewoon c e n t j e s op kan gaan l e v e r e n.... De w e r k t i t e l voor een cannabisscreeningsbureau i n Heerhugowaard S r e g i o i s : himphamp ( i n de geest van n i e t a f f i c h e r e n a a n w i j z i n g opiumwet) Voor a l de synergie tussen opiumwet 3 b l i d 2/wet camulet S opiumwet 13 b /wet damocles i s een zeer i n t e r e s s a n t e v a n u i t gemeentelijke o p t i e k í kan een f r a a i e symbiose gaan betekenen voor een nuchtere omgang met hennep S cannabis! - I n v e s t e r i n g / b e k o s t i g i n g / o p b r e n g s t e n rondom himphamp kan b i j kwartenkwart r i j k, kwart p r o v i n c i e, kwart gemeente, kwart cannabisbranche - i n het l i c h t van wiens brood men eet wiens t a a l met spreekt en z i e het zo voor me dat lab-studenten himphamp gaan helpen bemensen s h o p e l i j k ook dat er mensen met een a f s t a n d t o t de arbeidsmarkt werkzaam kunnen worden, a l s voorbeeld van 'good-practise'. Himphamp kan naast kabinetsplannen bestaan, want gemeentes hebben een eigen v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d b i j de i n v u l l i n g van l o k a a l c o f f e e s h o p b e l e i d, zo h e e f t gemeente Leiden b i j v o o r b e e l d eigen o p e n i n g s t i j d e n b e l e i d, maar kan a l s het even qua democratische meewind meezit ook qua himphamp daarvoor i n de p l a a t s komen, want d i t i s democratisch gedragen en door de raad en c o l l e g e qua contouren vormgegeven S n i e t van bovenaf opgelegd z o a l s met het a f s t a n d s c r i t e r i u m e.d, wat v e e l (onnodige) kosten met z i c h mee z a l

6 brengen bovendien en dat is in tijden van 'zunig an' niet zo handig.. Zie uit naar een scherpe onderbouwde reactie die diverse aspecten S de synergie daarvan voor geval van Heerhugowaard verdisconteren bij de expliciete vragen in ieder geval, hartegroet drs. H.Kooistra (humanisticus te Amsterdam) 1051 TT - 54F A'dam voor evt. toelichting - humanistiek? - Verwacht een beantwoording van A'dams antwoord hieromtrent binnenkort voorbereid door GGD Amsterdam/somanagpo ter ondertekening van Burgemeester E.E van der Laan, want de reactietermijn verstrijkt binnenkort nadat al in juni 2011 een raadsadres hierover is ingedient. Heb deze kwestie ook al in Haarlem aangekaart en de werktitel daar is: heidens karwei en kan een convenant gaan vormen mogelijk met de gemeente Haarlemmermeer qua kostenoptiek. Zo kan himphamp in Heerhugowaard vanwege coffeeshopdichtheid (komt trouwens uit het sprookje -zwaan kleef aan-) ook met andere gemeentes in Noord-Holland een convenant smeden om wetenschappelijke cannabisscreenings mogelijk te maken... -taalfouten voorbehouden-

7 Provincie Noord-Holland 'B * POSTBUS OA HAARLEM ONTVANGEN 3 0 DEC 2011 Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon R.W. Tìmmers SHV/HH/TAO 2. Doorkiesnummer (023) VERZONDEN 2 9 DEC i ii Betreft: financieel toezicht 2012 Geachte raad, Vóór het begin van elk kalenderjaar beslissen wij of een gemeente onder het preventief financieel toezicht moet komen. WIJ kunnen hiertoe onder meer overgaan als wij vinden dat het evenwicht op de begroting ontbreekt en ook niet op korte termijn zal worden hersteld of als de termijnen van inzenden voor de begroting of jaarrekening worden overschreden. Kenmerk 2011/ DEC Uw kenmerk Op dit moment zien wij geen aanleiding uw gemeente voor het begrotingsjaar 2012 onder het preventieve toezicht te brengen. Dit houdt in dat voor het komende jaar het repressieve toezicht voor uw gemeente zal gelden. Mochten er nog vragen zijn, dan kunt u contact opnemen met de contactpersoon die bovenaan in deze brief genoemd staat. Hoogachtend, Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, namens dezen, D N.J.M. Bo andhaving en Vergunningen Postbus DA Haarlem Telefoon (023) Fax (023) Surinameweg 11 Haarlem [2035 VA] NHOOOl

8 !ĩl ľoll -2»! Motie over een niet op de agenda opgenomen onderwerp Onderwerp: Weigerambtenaren Ĥ3 De raad van de gemeente Urk in vergadering bijeen op 24 november 2011; De raad, overwegende, - dat in de Tweede Kamer een motie is aangenomen die zogenaamde weigerambtenaren verbiedt; - dat het college inmiddels stelling heeft genomen tegen deze motie en heeft aangegeven weigerambtenaren niet te zullen ontslaan op basis van een motie; - dat inmiddels meerdere gemeenten hebben aangegeven hun beleid In dezen niet te wijzigen; van mening zijnde, - dat door bedoelde motie de gewetensvrijheid van trouwambtenaren geweid wordt aangedaan; - dat het betreurenswaardig is dat loyale ambtenaren na jarenlange trouwe dienst worden weggezet met het modewoord "weigerambtenaren"; verzoekt het college: 1. het Kabinet schriftelijk op de hoogte te brengen van het feit dat de gemeenteraad van Urk zijn afkeuring uitspreekt over de inhoud van de motie die zogenaamde weigerambtenaren verbiedt; 2. deze motie ter ondersteuning door te sturen aan alle gemeenten in Nederland; en gaat over tot de orde van de dag. Naam: Fractie SGP

9 Heerhugowaard Stad van kansen Lijst van ingekomen stukken voorde raadsvergadering van 24 januari Rubriek B. De Raad wordt voorgesteld de onder deze rubriek vermelde brieven ca. in handen van het college te stellen ter voorbereiding van behandeling in de hieronder vermelde commissie. ľ Onderwerp: Er zijn geen stukken voor deze rubriek binnengekomen. Commissie:

10 Heerhugowaard Stad van kansen Lijst van ingekomen stukken voor de raadsvergadering van 24 januari Rubriek C. Brieven ca. voorzien van een B&W voorstel of beantwoording van de brief. ļ Onderwerp: Voorstel/toelichting: Er zijn geen stukken voor deze rubriek binnengekomen. ľ

11 Heerhugowaard Stad van kansen Mededelingen van het college aan de Raad in het kader van de actieve informatieplicht van het college jegens de Raad ten behoeve van de raadsvergadering d.d. 24 januari Rubriek D. Onderwerp: Er zijn geen mededelingen binnengekomen.

a _ctj. \ \ 9 OIC VOORBLAD AAN DE RAAD GERICHTE BRIEVEN: (per ommegaande invullen en sturen naar Griffie)

a _ctj. \ \ 9 OIC VOORBLAD AAN DE RAAD GERICHTE BRIEVEN: (per ommegaande invullen en sturen naar Griffie) a _ctj. \ \ VOORBLAD Provincie Zuid-Holland Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66 11 www.zuid-holland.nl College van B&W van Ridderkerk Postbus 271 Datum Zie verzenddatum

Nadere informatie

Geachte heer/mevrouw,

Geachte heer/mevrouw, Van: Aan: Onderwerp: Brief gemeente Utrechtse Heuvelrug met zienswijze Noordvleugelprovincie Datum: dinsdag, 1 oktober 2013 14:05:40 Bijlagen: Verzonden brief UH met Zienswijze Noordvleugelprovincie.pdf

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders 27 oktober Steller Documentnummer Afdeling. J.A.R. de Haas z Samenleving

Burgemeester en Wethouders 27 oktober Steller Documentnummer Afdeling. J.A.R. de Haas z Samenleving Burgemeester en Wethouders Steller Documentnummer Afdeling z16006959 Samenleving Doorkiesnummer Communicatie Portefeuillehouder 036 5229536 Nee G.J. Gorter Kabinet Brief bijgevoegd Te volgen procedure

Nadere informatie

a a o~co zo1~ provincie HOLLAND ZUID Gedeputeerde Staten 11 DECEMBER 2014 Directie Leefomgeving en Bestuur Afdeling Bestuur Gemeente Molenwaard

a a o~co zo1~ provincie HOLLAND ZUID Gedeputeerde Staten 11 DECEMBER 2014 Directie Leefomgeving en Bestuur Afdeling Bestuur Gemeente Molenwaard 11 DECEMBER 2014 De raad van de gemeente MOLENWAARD Postbus 5 2970 AA BLESKENSGRAAF Gemeente Molenwaard N OW N Gedeputeerde Staten Directie Leefomgeving en Bestuur Afdeling Bestuur Contact A. van den Berg

Nadere informatie

Verzoek aan provincie om bijdrage aanlegkosten Dorpensingel

Verzoek aan provincie om bijdrage aanlegkosten Dorpensingel Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Verzoek aan provincie om bijdrage aanlegkosten Dorpensingel Programma Mobiliteit BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Bij de behandeling van de Zomernota

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, drs. M.J. van Rijn

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, drs. M.J. van Rijn Besluit houdende wijziging van lijst I, behorende bij de Opiumwet, in verband met plaatsing op deze lijst van hasjiesj en hennep met een gehalte aan tetrahydrocannabinol (THC) van 15 procent of meer. Daartoe

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Vragen ex art 46 RvO Lijst Kelder-Kinderen in Armoede 1- Notagegevens Notanummer 2017-001205 Datum 14-07-2017 Programma: 07 Inkomens-voorziening en arbeidsmarkt

Nadere informatie

Beroep tegen reactieve aanwijzing GS van Gelderland inzake bestemmingsplan en exploitatieplan Bedrijventerrein De Grift Noord

Beroep tegen reactieve aanwijzing GS van Gelderland inzake bestemmingsplan en exploitatieplan Bedrijventerrein De Grift Noord Openbaar Embargo tot 1 oktober Beroep tegen reactieve aanwijzing GS van Gelderland inzake bestemmingsplan en exploitatieplan Bedrijventerrein De Grift Noord Programma Grondbeleid BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Openbaar. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de raad. Gemeenteraad Conform advies Aanhouden.

Openbaar. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de raad. Gemeenteraad Conform advies Aanhouden. Collegevoorstel Openbaar Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting In het onlangs gesloten zijn onder meer verschuivingen van de lokale

Nadere informatie

Nachtwinkels. Alleen ter besluitvorming door het College Formele consultatie van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp

Nachtwinkels. Alleen ter besluitvorming door het College Formele consultatie van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Openbaar Onderwerp Nachtwinkels Programma Economie & Werk Portefeuillehouder T. Tankir / B. van Hees / H. Bruls Samenvatting Bij raadsbesluit van 20 november 2013 is de Verordening Winkeltijden Nijmegen

Nadere informatie

X Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Directie Dar NV. BW-nummer

X Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Directie Dar NV. BW-nummer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Directie Dar NV Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 9610 BW-nummer Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting In onze brief aan de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

1 4 JUL Kopie aan: 9

1 4 JUL Kopie aan: 9 PROVINCIE FLEVOLAND Gemeente Lelystad Ingekomen Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Lelystad Postbus 91 8200 AB LELYSTAD 1 4 JUL 2014 Kopie aan: 9 Postbus 55 8200 AB Lelystad Telefoon

Nadere informatie

Onderwerp Raadsmededelingen: Beantwoording motie ondernemerschap van de VVD - Besluitvormend

Onderwerp Raadsmededelingen: Beantwoording motie ondernemerschap van de VVD - Besluitvormend BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 11 maart 2014 nummer: 2014_BW_00156 Onderwerp Raadsmededelingen: Beantwoording motie ondernemerschap van de VVD - vormend Beknopte samenvatting Beantwoording van de motie

Nadere informatie

Richtlijn begrotingswijzigingen

Richtlijn begrotingswijzigingen Richtlijn begrotingswijzigingen Richtlijn begrotingswijzigingen... 1 Inleiding... 1 Wanneer vindt een aanpassing van de programmabegroting plaats... 1 Procesgang begrotingswijziging... 1 Procesbeschrijving

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. 1. de Gemeentewet; 2. de Algemene wet bestuursrecht; Gemeenteraad van Nissewaard Postbus 25 3200 AA SPIJKENISSE

Gedeputeerde Staten. 1. de Gemeentewet; 2. de Algemene wet bestuursrecht; Gemeenteraad van Nissewaard Postbus 25 3200 AA SPIJKENISSE Gedeputeerde Staten Directie Leefomgeving en Bestuur Afdeling Bestuur Contact J. van Kranenburg T 070-441 80 85 j.van.kranenburg@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441

Nadere informatie

prov.nc,eholland 12 SEP 2016 ^ VOORBLAD Deo,/bijlage Afd. Geme Provincie Zuid-Holland Productnr. Geachte ontvanger,

prov.nc,eholland 12 SEP 2016 ^ VOORBLAD Deo,/bijlage Afd. Geme Provincie Zuid-Holland Productnr. Geachte ontvanger, prov.nc,eholland Afd. Geme Deo,/bijlage Productnr. 12 SEP 2016 ^ VOORBLAD Provincie Zuid-Holland Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66 11 www.zuid-holland.nl Gemeenteraad

Nadere informatie

Onderwerp Beantwoording vragen raadskamer over het rapport Evaluatie Bestuurlijke Arrangementen Antillianengemeenten 2005-2008

Onderwerp Beantwoording vragen raadskamer over het rapport Evaluatie Bestuurlijke Arrangementen Antillianengemeenten 2005-2008 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording vragen raadskamer over het rapport Evaluatie Bestuurlijke Arrangementen Antillianengemeenten 2005-2008 Programma / Programmanummer Integratie & Emancipatie

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Zaaknummer: OORAJJ06. Schrijven fractie Heusden Eén over centrum Drunen

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Zaaknummer: OORAJJ06. Schrijven fractie Heusden Eén over centrum Drunen Zaaknummer: OORAJJ06 Onderwerp Schrijven fractie Heusden Eén over centrum Drunen Collegevoorstel Inleiding Op 26 oktober 2010 is van de fractie Heusden Eén de heer F. v.d. Lee een schrijven, per email,

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk 17-10-2012) Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk 17-10-2012) Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Uitvoering motie 'Goedkopere energie voor lage inkomens' Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061, Klimaat & Energie / 1022 BW-nummer N.v.t. Portefeuillehouder

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief

Raadsinformatiebrief documentnr.: INT/C/16/25616 zaaknr.: Z/C/16/32727 Raadsinformatiebrief Onderwerp : Verlichting fietspad Cuijk-Beers Aard : Beantwoording schriftelijke vragen Datum indiening : 4 juli 2016 Fractie : CDA

Nadere informatie

Brieven inzake de motie 'Nijmegen spreekt zich uit tegen het TTIPverdrag'

Brieven inzake de motie 'Nijmegen spreekt zich uit tegen het TTIPverdrag' Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Brieven inzake de motie 'Nijmegen spreekt zich uit tegen het TTIPverdrag' Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir/H.M.F. Bruls Samenvatting In

Nadere informatie

Koos Bogaerts dinsdag 24 mei :08 Motie gemeente Viagtwedde

Koos Bogaerts dinsdag 24 mei :08 Motie gemeente Viagtwedde Merlijn, Frank Van: Verzonden: Onderwerp: Bijlagen: Koos Bogaerts [KoosBogaerts@Vlagtwedde.nl] dinsdag 24 mei 2011 10:08 Motie gemeente Viagtwedde Motie gemeente Viagtwedde 1 maart 2011.pdf; Brief Viagtwedde

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen fractie D66 over hennepteelt. Met bijgevoegde brief beantwoorden wij deze vragen.

Beantwoording schriftelijke vragen fractie D66 over hennepteelt. Met bijgevoegde brief beantwoorden wij deze vragen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen fractie D66 over hennepteelt Programma Veiligheid Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting De fractie D66 heeft 21 juni 2015 schriftelijke

Nadere informatie

""'"angen J 6 FEB. is

'angen J 6 FEB. is cm CONhlECTIEF Gemeente Eindhoven T.a.v. de Gemeenteraad Postbus 90150 5600 RB EINDHOVEN AANTEKENEN ""'"angen J 6 FEB. is POSTADRES Postbus 6190 5600 HD Eindhoven BEZOEKADRES Fazantlaan 3 5613 CA Eindhoven

Nadere informatie

Varsseveld, 9 december 2015 betreft: VERPLICHTE RECLAMEBELASTING PER 2016. Geachte medeondernemer,

Varsseveld, 9 december 2015 betreft: VERPLICHTE RECLAMEBELASTING PER 2016. Geachte medeondernemer, Varsseveld, 9 december 2015 betreft: VERPLICHTE RECLAMEBELASTING PER 2016 Geachte medeondernemer, Vorige week donderdag werd in een raadsrotonde door de politieke partijen gesproken over de invoering van

Nadere informatie

In antwoord op uw brief gedateerd 13 november 2015 deelt Roobeek u het volgende mee.

In antwoord op uw brief gedateerd 13 november 2015 deelt Roobeek u het volgende mee. GEMEENTE TERNEUZEN Lylantse Baan 9 Postbus 40 2900 AA Capelle aan den IJssel Tel: 010-25 888 88 Fax: 010-25 888 99 E-mail infotsjschipperbouwgroep nl ING bank 68.04.71.987 BTW Nr. NL 00808605677B01 K v

Nadere informatie

VERGADERING. van het VIJFHEERENLANDEN-BERAAD. Datum: woensdag 1 februari Raadzaal, Stadhuis, Vianen

VERGADERING. van het VIJFHEERENLANDEN-BERAAD. Datum: woensdag 1 februari Raadzaal, Stadhuis, Vianen VERGADERING van het VIJFHEERENLANDEN-BERAAD Datum: woensdag 1 februari 2017 Tijdstip: Locatie: 19.30 uur Raadzaal, Stadhuis, Vianen Voorzitter: A.F. (André) Bonthuis, waarnemend burgemeester gemeente Zederik

Nadere informatie

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn Verslag Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening Vergaderdatum Kenmerk 15 april 2009 COR2008-11 Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer W.L. Walkate (Notuleerservice Nederland)

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel Trots Op Nederland inzake APV-wijziging drugsoverlast

Initiatiefvoorstel Trots Op Nederland inzake APV-wijziging drugsoverlast leuwegem Gemeenteraad O 0 1 ö " 2 5 7 onderwerp Initiatiefvoorstel Trots Op Nederland Inzake APVwljzlglng drugsoverlast Datum 10 augustus 2010 Raadsvoorstel Afdeling Communicatie, Juridische & Personeelszaken

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Raadvoorstel ivm begrotingswijziging vanwege uitbetaling schadevergoeding

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Raadvoorstel ivm begrotingswijziging vanwege uitbetaling schadevergoeding Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Raadvoorstel ivm begrotingswijziging vanwege uitbetaling schadevergoeding Programma / Programmanummer Ruimte & Cultuurhistorie / 131 BW-nummer BW-165 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Gemeente Medemblik, Coffeeshopbeleid 2012

Gemeente Medemblik, Coffeeshopbeleid 2012 Gemeente Medemblik, Coffeeshopbeleid 2012 Vaststelling: 15 augustus 2012 Publicatie: 23 augustus 2012 Inwerkingtreding: 24 augustus 2012 Inhoud Samenvatting Inleiding 1. Nederlands drugsbeleid 2. Vormen

Nadere informatie

Raadsbrief social return en verdringing

Raadsbrief social return en verdringing Collegevoorstel Openbaar Onderwerp en verdringing Programma Economie & Werk Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 10 februari j.l. heeft de raad de motie Houd social return on investment ook echt

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE CRANENDONCK. Registratienummer Datum raadsvergadering 24 april 2012 Datum B&W besluit 13 maart 2012

VOORSTEL AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE CRANENDONCK. Registratienummer Datum raadsvergadering 24 april 2012 Datum B&W besluit 13 maart 2012 VOORSTEL AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE CRANENDONCK Registratienummer Datum raadsvergadering 24 april 2012 Datum B&W besluit 13 maart 2012 Portefeuillehouder Burgemeester Behandelend ambtenaar Jean-Paul Ruyters

Nadere informatie

Concept MEMO. Bijlage 9. aan van

Concept MEMO. Bijlage 9. aan van Bijlage 9 Concept MEMO aan van Coördinerend griffier onderwerp Stukkenstroom richting raden datum 9 januari 2013/15 januari 2013 bijlage stukkenstroom per organisatie 1. Inleiding Elke gemeente en ook

Nadere informatie

\ raadsvoorstel. Voerendaal, d.d. 29 oktober Nummer: 2012/9/18. Portefeuillehouder: P.J.E. Leunissen. Afdeling: Welzijn

\ raadsvoorstel. Voerendaal, d.d. 29 oktober Nummer: 2012/9/18. Portefeuillehouder: P.J.E. Leunissen. Afdeling: Welzijn \ raadsvoorstel Voerendaal, d.d. 29 oktober 2012 Nummer: 2012/9/18 Portefeuillehouder: P.J.E. Leunissen Afdeling: Welzijn Programma: Mens en Welzijn Product: Onderwerp: Plan van aanpak Q-koorts Aan de

Nadere informatie

Preventief toezicht Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ

Preventief toezicht Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ collegebrief aan de raad Aan de gemeenteraad Van het college van burgemeester en wethouders Datum 8 januari 2015 Onderwerp Zaaknummer Preventief toezicht Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ 173701 Geachte leden

Nadere informatie

Agendavoor de raad van de gemeente Eindhoven

Agendavoor de raad van de gemeente Eindhoven gemeente Eindhoven Agendanummer rr r6 juli zoog Agendavoor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering op 22 september 2009, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 21:00 uur, einde

Nadere informatie

Conform deze nieuwe nota zijn er richtlijnen voor de ontwerpbegroting 2017 opgesteld die ter vaststelling aan de raad worden voorgelegd.

Conform deze nieuwe nota zijn er richtlijnen voor de ontwerpbegroting 2017 opgesteld die ter vaststelling aan de raad worden voorgelegd. Raadsvoorstel Datum (datum) Agenda nr.: (in te vullen door griffie) raadsvergadering: Portefeuillehouder: Dhr. Theunis Registratiecode: (in te vullen door griffie) Onderwerp: Nota Verbonden Partijen Aan

Nadere informatie

Openbaar. Vaststellen Onderzoeksopzet Workfast. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel.

Openbaar. Vaststellen Onderzoeksopzet Workfast. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vaststellen Onderzoeksopzet Workfast Programma Economie & Werk Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 4 maart 2015 heeft de gemeenteraad de motie Onderzoek naar

Nadere informatie

Openbaar. Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 23 juni 2015. (Week 26)

Openbaar. Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 23 juni 2015. (Week 26) Openbaar Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 23 juni 2015. (Week 26) Aanwezig: drs. J.T.H.M. Penninx, burgemeester, A.B. Lagerweij, H.J. Pinkster, H. van der Sleen, W.I.J.M.

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vraag voortgang belastingbetaling in termijnen

Beantwoording schriftelijke vraag voortgang belastingbetaling in termijnen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vraag voortgang belastingbetaling in termijnen Programma Bestuur & Middelen BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Op 9 oktober

Nadere informatie

Openbaar. Brief aan raad over jaarwisseling en vuurwerk. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad.

Openbaar. Brief aan raad over jaarwisseling en vuurwerk. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Brief aan raad over jaarwisseling en vuurwerk Programma Veiligheid BW-nummer Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting Op 28 januari j.l. is het onderwerp vuurwerk

Nadere informatie

29 januari 2015 Ontwikkeling E-laadpunten Albrandswaard Stefan Wattimena

29 januari 2015 Ontwikkeling E-laadpunten Albrandswaard Stefan Wattimena RAADSINFORMATIEBRIEF Aan De Gemeenteraad van Albrandswaard Datum Betreft Contactpersoon Doorkiesnummer Email Bijlage(n) Ons kenmerk Uw kenmerk 29 januari 2015 Ontwikkeling E-laadpunten Albrandswaard Stefan

Nadere informatie

Nederlandse cannabisbeleid

Nederlandse cannabisbeleid Improving Mental Health by Sharing Knowledge Het Nederlandse cannabisbeleid & de volksgezondheid: oorsprong en ontwikkeling Margriet van Laar Hoofd programma Drug Monitoring CIROC Seminar Woensdag 7 maart,

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 21 oktober 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 21 oktober 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres: Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl 157617-111785-VGP

Nadere informatie

Zienswijze kaderbrief MGR

Zienswijze kaderbrief MGR Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Zienswijze kaderbrief MGR 2017-2018 Programma Economie & Werk / Bestuur & Middelen BW-nummer Portefeuillehouder J. Zoetelief / H. Bruls / B. van Hees Samenvatting De

Nadere informatie

1. Deel te nemen aan de stichting Legal Valley 2. De brief aan de raad als reactie op de ingediende wensen en bedenkingen vast te stellen

1. Deel te nemen aan de stichting Legal Valley 2. De brief aan de raad als reactie op de ingediende wensen en bedenkingen vast te stellen Openbaar Onderwerp Definitieve deelneming stichting Legal Valley Programma Bestuur & Middelen BW-nummer Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting Op 1 november 2016 hebben wij besloten om deel te nemen

Nadere informatie

De Registratiekamer voldoet hierbij gaarne aan uw verzoek.

De Registratiekamer voldoet hierbij gaarne aan uw verzoek. R e g i s t r a t i e k a m e r Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid..'s-Gravenhage, 19 januari 1999.. Onderwerp AMvB informatieplicht banken Bij brief van 8 oktober 1998 heeft u de Registratiekamer

Nadere informatie

Raadsfractie CU t.a.v. F. Visser

Raadsfractie CU t.a.v. F. Visser Gemeente Haarlem Retouradres Postbus 511, 2003PB Haarlem Raadsfractie CU t.a.v. F. Visser Datum Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer E-mail Onderwerp 13 januari 2015 2014/482633 J.A.M. Lubbers 023-5113815

Nadere informatie

Derde tussenrapportage NEC huurbetaling en verkoop Goffertstadion

Derde tussenrapportage NEC huurbetaling en verkoop Goffertstadion Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Derde tussenrapportage NEC huurbetaling en verkoop Goffertstadion Programma Sport & Accommodaties Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Wij hebben toegezegd

Nadere informatie

DB-vergadering 14-10-2009 Agendapunt 3

DB-vergadering 14-10-2009 Agendapunt 3 DB-vergadering 14-10-2009 Agendapunt 3 Onderwerp Lijst van te verzenden stukken Portefeuillehouder(s) J.H.J. van der Linden Afdeling Nieuwe Werken en Onderhoud Bestuursprogramma Niet van toepassing. Waterbeheersplan

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Vragen ex art 46 RvO CDA-Spoorverdubbeling Deventer-Olst 1- Notagegevens Notanummer 2016-000589 Datum 07-04-2016 Programma: 05 Ruimtelijke ontwikkeling Portefeuillehouder

Nadere informatie

Onderwerp Motie "Investeren in cultuurhistorie is investeren in de economie"

Onderwerp Motie Investeren in cultuurhistorie is investeren in de economie Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Motie "Investeren in cultuurhistorie is investeren in de economie" Programma / Programmanummer Ruimte & Bouwen / 9210 BW-nummer Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Schriftelijke vragen Groen Links voorplakken verkiezingsposters

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Schriftelijke vragen Groen Links voorplakken verkiezingsposters Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Schriftelijke vragen Groen Links voorplakken verkiezingsposters Programma / Programmanummer Openbare Ruimte / 9320 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting

Nadere informatie

statenstukken Provinciale Staten Vragen van het statenlid Peter van Dijk (PVV) ingevolge artikel 44 reglement van orde AANHANGSEL

statenstukken Provinciale Staten Vragen van het statenlid Peter van Dijk (PVV) ingevolge artikel 44 reglement van orde AANHANGSEL Provinciale Staten Vragen van het statenlid Peter van Dijk (PVV) ingevolge artikel 44 reglement van orde AANHANGSEL tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland 2011 nummer 112. Vragen ingevolge

Nadere informatie

GESCAND OP. Gemeente Oostzaan

GESCAND OP. Gemeente Oostzaan BINNENGEKOMEN - 8 APR. 2013 GESCAND OP - 8 APR. 2013 Gemeente Oostzaan Aan de raad van de gemeente Oostzaan (NH): Kerkbuurt 4 (Oostzaan) postbus 20 1530 AA WORMER Gemeentehuis Postadres F Raadhuisstraat

Nadere informatie

Collegevergadering : 14 oktober 2014 Agendapunt : 9 Portefeuillehouder : drs. J.H.A. van Oostrum Meer informatie bij : A.Holl Telefoon : 0545 250396

Collegevergadering : 14 oktober 2014 Agendapunt : 9 Portefeuillehouder : drs. J.H.A. van Oostrum Meer informatie bij : A.Holl Telefoon : 0545 250396 Zaaknummer : 65344 Raadsvergaderin : 2 december 2014 Agendapunt : g Commissie : Bestuur Onderwerp : Informerende nota coffeeshop Collegevergadering : 14 oktober 2014 Agendapunt : 9 Portefeuillehouder :

Nadere informatie

Schriftelijke raadsvragen (zoals bedoeld in Artikel 44) Arnhem, 15 december 2015

Schriftelijke raadsvragen (zoals bedoeld in Artikel 44) Arnhem, 15 december 2015 Schriftelijke raadsvragen (zoals bedoeld in Artikel 44) Arnhem, 15 december 2015 A15 Minister Schultz van Haegen en gedeputeerde Bieze-Van Eck hebben gezamenlijk het Ontwerptracébesluit voor de A15 ter

Nadere informatie

1. Samenvatting In dit voorstel wordt ingegaan op de reactie van de provincie bij de ingediende begroting 2013.

1. Samenvatting In dit voorstel wordt ingegaan op de reactie van de provincie bij de ingediende begroting 2013. RAADSVOORSTEL Besluitvormend Aan de Raad Instemmen met reactie provincie op programmabegroting 2013. Agenda nr.6 1. Samenvatting In dit voorstel wordt ingegaan op de reactie van de provincie bij de ingediende

Nadere informatie

Provincie Noord-Holland

Provincie Noord-Holland Van: Aan: Onderwerp: FW: WOB verzooek Datum: dinsdag 12 september 2017 9:03:48 Houtplein 33 2012 DE Haarlem www noo rd -17011 and n 1 Provincie Noord-Holland Van: Verzonden: woensdag 2 augustus 2017 13:09

Nadere informatie

Openbaar. Beantwoording twee schriftelijke vragen GroenLinks-fractie over een verbod op circussen met wilde dieren.

Openbaar. Beantwoording twee schriftelijke vragen GroenLinks-fractie over een verbod op circussen met wilde dieren. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording twee schriftelijke vragen GroenLinks-fractie over een verbod op circussen met wilde dieren. Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Rekkense Binnenweg 3a in Eibergen. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein

Rekkense Binnenweg 3a in Eibergen. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein Raad VOORBLAD Onderwerp Beslissing op bezwaar afwijzing verzoek herziening bestemmingsplan Rekkense Binnenweg 3a in Eibergen Agendering Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad x Commissie Ruimtelijk

Nadere informatie

Coelo overzicht 2015 grote gemeenten

Coelo overzicht 2015 grote gemeenten Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Coelo overzicht 2015 grote gemeenten Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Het Centrum voor Onderzoek

Nadere informatie

Als stemcijfer wordt getrokken nr. 15, mevrouw Ineke Sollewijn Gelpke.

Als stemcijfer wordt getrokken nr. 15, mevrouw Ineke Sollewijn Gelpke. Agenda Gemeenteraad Besluitvormende raadsvergadering. Uitnodiging voor de vergadering op dinsdag 24 februari 2015 20:00-23:00 uur, locatie Raadszaal Voorzitter : Ruud Severijns 1 Opening De voorzitter

Nadere informatie

IN.1310432 08/04/2013

IN.1310432 08/04/2013 IN.1310432 08/04/2013 Aan de raad van de gemeente Oosterhout (NB): Slotjesveld 1 postbus 10150 4900 GB OOSTERHOUT Gemeentehuis Postadres Raadhuisstraat 14 6942 BE Didam Postbus 47 694Ũ BA Didam (0316)

Nadere informatie

Ë!l ERNST &YOUNG. Assurance-rapport en rapport van bevindingen bij de herziene SISAverantwoording 2009 regeling 99 van de gemeente Haarlem

Ë!l ERNST &YOUNG. Assurance-rapport en rapport van bevindingen bij de herziene SISAverantwoording 2009 regeling 99 van de gemeente Haarlem Ë!l ERNST &YOUNG Arcadialaan 16C+D 1813 KN Alkmaar Postbus 344 1800 AH Alkmaar Tel.:+31 (0)88-407 1000 Fax:+31 (0)88-407 9205 www.ey.nl VERTROUWELIJK De gemeenteraad en het college van burgemeester en

Nadere informatie

Provincie Noord-Holland

Provincie Noord-Holland Provincie POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM Provinciale Staten van door tussenkomst van de Statengriffier, mr. J.J.M. Vrijburg Dreef 3, tweede etage 2012 HR Haarlem INGEKOMEN - 7 JULI 2015 Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

Openbaar. Beantwoording vragen van de fractie Eigenhuijsen en de fractie PvdA over de eigen bijdrage in de Jeugdwet

Openbaar. Beantwoording vragen van de fractie Eigenhuijsen en de fractie PvdA over de eigen bijdrage in de Jeugdwet Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording vragen van de fractie Eigenhuijsen en de fractie PvdA over de eigen bijdrage in de Jeugdwet Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Resultaten starterslening 2015

Resultaten starterslening 2015 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Resultaten starterslening 2015 Programma Wonen BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting Sinds 2013 informeren we de gemeenteraad actief over de resultaten

Nadere informatie

iiiiiiiiiiiiiniiiiihii Oosterhout 2 mi m gemeente Aan de gemeenteraad r.van.haaf@oosterhout.nl IO.1431088 Zienswijze project A27 Houten Hooipolder

iiiiiiiiiiiiiniiiiihii Oosterhout 2 mi m gemeente Aan de gemeenteraad r.van.haaf@oosterhout.nl IO.1431088 Zienswijze project A27 Houten Hooipolder WW w iiiiiiiiiiiiiniiiiihii gemeente Oosterhout Aan de gemeenteraad 2 mi m Uw kenmerk Ons kenmerk IO.1431088 In behandeling bij r.van.haaf@oosterhout.nl Onderwerp Zienswijze project A27 Houten Hooipolder

Nadere informatie

Raadsvoorstel 10 september 2009 AB09.00918 RV2009.182

Raadsvoorstel 10 september 2009 AB09.00918 RV2009.182 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 10 september 2009 AB09.00918 RV2009.182 Gemeente Bussum Instemmen met: - Vaststellingsovereenkomst n.a.v. mediation Gooiberg; - Verhoging

Nadere informatie

Resultaten starterslening

Resultaten starterslening Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Resultaten starterslening Programma / Programmanummer Wonen / 1021 Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting Oktober 2012 zijn de voorwaarden voor de Nijmeegse

Nadere informatie

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken.

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken. Raad VOORBLAD Onderwerp Bestuurlijke boete of strafbeschikking Agendering Commissie Bestuurlijk Domein Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en Economisch Domein

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders 2 november Steller Documentnummer Afdeling. C.Th. Vos z Ruimte

Burgemeester en Wethouders 2 november Steller Documentnummer Afdeling. C.Th. Vos z Ruimte Burgemeester en Wethouders Steller Documentnummer Afdeling z160047730 Ruimte Doorkiesnummer Communicatie Portefeuillehouder 036 5229547 Nee W.P. van der Es Kabinet Brief bijgevoegd Te volgen procedure

Nadere informatie

Beantwoording vragen over rookvrije sportaccommodaties en gezonde sportkantines

Beantwoording vragen over rookvrije sportaccommodaties en gezonde sportkantines Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording vragen over rookvrije sportaccommodaties en gezonde sportkantines Programma Sport & Accommodaties Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Op

Nadere informatie

Vaststelling Jaarverslag Bureau Sociaal Raadslieden

Vaststelling Jaarverslag Bureau Sociaal Raadslieden Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vaststelling Jaarverslag 2015-2016 Bureau Sociaal Raadslieden Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Bureau Sociaal Raadslieden

Nadere informatie

Blauwe Nota discussienota coffeeshopbeleid

Blauwe Nota discussienota coffeeshopbeleid Blauwe Nota discussienota coffeeshopbeleid Inhoud 1. inleiding a. huidig coffeeshopbeleid b. regionale afspraken c. aanleiding blauwe nota d. doel van de blauwe nota 2. opdracht raad a. opdrachtomschrijving

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen D66 art. 39 RvO over vervanging bij ziekte Wmo

Beantwoording schriftelijke vragen D66 art. 39 RvO over vervanging bij ziekte Wmo Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen D66 art. 39 RvO over vervanging bij ziekte Wmo Programma Zorg & Welzijn Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Op 29 juni 2016 heeft

Nadere informatie

INGEKOMEN i2 5 NOV GEM gnt~_~ijmegen

INGEKOMEN i2 5 NOV GEM gnt~_~ijmegen ~ rag.nr.: ~. procesverantw.: 1530 AA WonDer Bezoekadres: Koetserstraat 3 WonDer Tel: 075-6429000 Fax: 075-6429100 INGEKOMEN i2 5 NOV 2003 GEM gnt~_~ijmegen class.nr.: -L df.rl &. Aan de raden der gemeenten

Nadere informatie

Beantwoording van vragen van de fracties D66 en Groen Links over de voortgang van een watersportcentrum langs de Nevengeul

Beantwoording van vragen van de fracties D66 en Groen Links over de voortgang van een watersportcentrum langs de Nevengeul Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording van vragen van de fracties D66 en Groen Links over de voortgang van een watersportcentrum langs de Nevengeul Programma Grondbeleid BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Mededeling. Dotum. Onderwerp P3-samenwerking. Registratienummer 1405330. 9 Oktober 2012 Auteur mr. E.M. Straling Afdelingl Bureau KBJZ

Mededeling. Dotum. Onderwerp P3-samenwerking. Registratienummer 1405330. 9 Oktober 2012 Auteur mr. E.M. Straling Afdelingl Bureau KBJZ PROVINCIE FLEVOLAND Mededeling Onderwerp P3-samenwerking Doel van deze mededeling: Ter informatie. Toezegging/ motie/ amendement: Niet van toepassing. Inleiding: Deze mededeling is een vervolg op de mededeling

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 4 EX. ART. 73a Fw d.d. 14 augustus 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 4 EX. ART. 73a Fw d.d. 14 augustus 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 4 EX. ART. 73a Fw d.d. 14 augustus 2014 Gegevens onderneming Insolventienummer Datum uitspraak Curator Rechter-commissaris : MILE WORKS B.V., g.h.o.d.n. Round Work, statutair

Nadere informatie

Ons kenmerk MO00/15.0003312. Datum uw brief

Ons kenmerk MO00/15.0003312. Datum uw brief Maatschappelijke Ontwikkeling Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Datum

Nadere informatie

Gemeente Delft VERZONDEN - 2 JULI Geachte dames en heren,

Gemeente Delft VERZONDEN - 2 JULI Geachte dames en heren, Retouradres : Publiekszaken. postbus 53, 2600 AB Delft Gemeenteraad van Delft VERZONDEN - 2 JULI 2009 Datum 30-06-2009 Ons kenmerk 990040 Uw brief van OndenAferp Toezending stukken ter infomnatie Uw kenmerk

Nadere informatie

L. van Gerven raad september 2013

L. van Gerven raad september 2013 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email L. van Gerven 040-2083487 Lge@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Verordening Starterslening. 13raad00533 26 september

Nadere informatie

Beantwoording toezegging inzake aantal WOZ bezwaren en de toekenning daarvan

Beantwoording toezegging inzake aantal WOZ bezwaren en de toekenning daarvan Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording toezegging inzake aantal WOZ bezwaren en de toekenning daarvan Programma Bestuur & Middelen BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Tijdens

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke raadsvragen 'Beëindigen overeenkomst VMBO-scholen en ROC Nijmegen'

Beantwoording schriftelijke raadsvragen 'Beëindigen overeenkomst VMBO-scholen en ROC Nijmegen' Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke raadsvragen 'Beëindigen overeenkomst VMBO-scholen en ROC Nijmegen' Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Notitie raadsvragen in soorten en maten

Notitie raadsvragen in soorten en maten Notitie raadsvragen in soorten en maten Aanleiding Het komt regelmatig voor dat raadsleden een vraag willen stellen aan het college. Over een voorstel dat het college aan de raad doet. Over een artikel

Nadere informatie

BESLUIT: Datum besluit: Paraaf secr.:

BESLUIT: Datum besluit: Paraaf secr.: VOORSTEL AAN B EN W GEMEENTE LOPPERSUM DATUM 22 mei 2014 Raadsvoorstel Betreft brief ingekomen: Van: GGD Groningen Adviesnr 2014-02486 Onderwerp: Jaarrekening 2013, begrotingswijzigingen 2014 en begroting

Nadere informatie

Ontbinding Brabantse Poort Nijmegen B.V.

Ontbinding Brabantse Poort Nijmegen B.V. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Ontbinding Brabantse Poort Nijmegen B.V. Programma Grondbeleid BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting Sinds oktober 1991 maakt de gemeente Nijmegen deel

Nadere informatie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 5 februari 2013 nummer: 2013_BW_00082 Onderwerp Beantwoording raadsvragen in zake: Drank- en Horecawet - vormend Beknopte samenvatting

Nadere informatie

Gemeente Delft VERZONDEN 1 3 SEP Geachte leden van de raad,

Gemeente Delft VERZONDEN 1 3 SEP Geachte leden van de raad, Bestuur Bestuursondersteuning Gemeente Delft bezoekadres: Stationsplein 1 2611 BV Delft IBAN NL21 BNGH 0285 0017 87 t.n.v. gemeente Delft Retouradres Postbus 78, 2600 ME Delft Gemeenteraad Behandeld door

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Brief aan de fractie van Groen Links over gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen Programma / Programmanummer Economie & Toerisme / 1041 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Mergebrief met adreslijst van alle gemeenteraden in Gelderland (CRM) In kopie naar colleges van B&W. 12 november

Mergebrief met adreslijst van alle gemeenteraden in Gelderland (CRM) In kopie naar colleges van B&W. 12 november Bezoekadres Huis der Provincie Markt 11 6811 CG Arnhem Postadres Postbus 9090 6800 GX Arnhem Mergebrief met adreslijst van alle gemeenteraden in Gelderland (CRM) In kopie naar colleges van B&W telefoonnummer

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Aan het college van B&W Postbus GZ s-hertogenbosch

Aan het college van B&W Postbus GZ s-hertogenbosch Aan het college van B&W Postbus 12345 5200 GZ s-hertogenbosch s-hertogenbosch, 17 juni 2013 Betreft: Vragen ex art 39 R.v.O. Toch lijken, niet in de kast maar op straat Geacht College, Er moet ons iets

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Verwijderen van fietsen bij het station. BW-nummer

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Verwijderen van fietsen bij het station. BW-nummer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Verwijderen van fietsen bij het station Programma / Programmanummer Mobiliteit / 1072 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting De fractie van PvdA heeft schriftelijke

Nadere informatie

Antwoord op vragen fractie VVD over behoud gerechtshof in Arnhem

Antwoord op vragen fractie VVD over behoud gerechtshof in Arnhem Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Antwoord op vragen fractie VVD over behoud gerechtshof in Arnhem Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir / H. Bruls Samenvatting Op 7 mei jl.

Nadere informatie

St, - 5 SEP 2013. Geachte heer Dalhuisen, geachte Griffier en Leden van het college van PS,

St, - 5 SEP 2013. Geachte heer Dalhuisen, geachte Griffier en Leden van het college van PS, Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: Bijlagen: Lex Strikkers [lexstrikkers@versatel.nl] donderdag 5 september 2013 12:51 Olde Bijvank, M (Marcelle) Fw: mail LS/GB: gedeputeerde staten OV onjuist/onvolledig

Nadere informatie

Ad Jongenelen, Carola van t Schip en Frank Reiber

Ad Jongenelen, Carola van t Schip en Frank Reiber Spelregels Jongerengemeenteraad 19 februari 2015 Er zijn 2 onderwerpen (agendapunten): - Veiligheid - Openings- en sluitingstijden van de horeca Regels van de vergadering - Ieder onderwerp/ agendapunt

Nadere informatie