Heerhugowaard Stad van kansen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Heerhugowaard Stad van kansen"

Transcriptie

1 Heerhugowaard Stad van kansen Lijst van ingekomen stukken voor de raadsvergadering van 24 januari Rubriek A. De Raad wordt voorgesteld de onder deze rubriek vermelde brieven ca. voor kennisgeving aan te nemen. Onderwerp: 1. Mail H. Kooistra d.d. 10 december 2011 met als onderwerp 'tussendeuroptiek, wet camulet S cannabisscreeningsbureau ondertoezicht burgemeester'. 2. Brief Provincie Noord-Holland d.d. 28 december 2011 betreffende 'financieel toezicht 2012*. 3. Motie Urk inzake 'weigerambtenaren' d.d. 24 november 2011.

2 Van: hester kooistra Aan: <h. wij n^ Onderwerp: FW: tussendeuroptiek, wet camulet S cannabisscreeningsbureau ondertoezicht van de burgemeester. Beste griffie post gemeente Heerhugowaard, kan dit schrijven op de lijst ingekomen stukken worden geplaatst? Dank HK (ook cc via post voor de griffie intern als het rechtstreeks niet lukt per mail S voor de Burgemeester alvast naast PvdA-fractie voor monitoring van routing) - zie vast nog hoe de afdoening qua beantwoording gaat verlopen betreffende expliciet gestelde vragen, werkze! Beste gemeenteraad en College B&W Heerhugowaard, geachte Burgemeester Han ter Heegde in het bijzonder. Is het mogelijk om valide samenstellingsinformatie -c.q "informed consent' cannabisbijsluiter- op het moment van aan/verkoop van hasj en wiet in de coffeeshop(s) van Heerhugowaard verplicht te stellen, dan wel op te nemen bij het gemeentelijke gedoogvergunningen beleid? Dus ook de organisatie van een cannabisscreeningsbureau in Heerhugowaard e.o ( iso norm en of binnen educatieve setting) onder Burgermeesterlijk toezicht om dat mogelijk te maken? Valide cannabissamenstellingsinfo (met eco-vezelhennepverpakking/sealing zodat een bredere betekenisgeving aan cannabis/hennep tastbaar wordt) valt volgens een juridisch adviseur onder opiumwet 3 b lid 2, ook afd. farmacognosie Universiteit Leiden (verbonden aan ncsm.nl) gaf aan dat het wetenschappelijke informatie betreft en ook mogelijk is bij wisselende oogsten/toeleveringen s bijt niet met de niet-afficheringsgedoogrichtlijn in de aanwijzing opiumwet en kan derhalve ook geen probleem opleveren bij een eventuele opname binnen gemeentelijk gedoogbeleid of gang naar de rechter, zoals onlangs wel met de Amsterdamse apv-blowverbod wel het geval was bij de Hoge raad- al was er wel begrip voor vanuit een overlastperspectief voor het blowverbod. De samenstellingsinfo gaat dan om THC, THCA, CBD, CBDA, CBN- ed, terpenen (geur/smaakmarkers van cannabis met medische efficacy) vooral CBD- cannabidiol is van belang want is een psychose remmer en kan zelfs op de cannabinoidereceptor een verslavingsbocker zijn - A tale of two cannabinoids Russo Guy wel geen pesticiden en verzwaringsmateriaal (ad random methode afh. van budget en wensen van gemeente Heerhugowaard en regio), doseringsrichtlijnen, teergehaltes bij tabak, risico's en opmerking bij rijden onder invloed e.d - Voor een Amerikaans voorbeeld van een cannabisbijsluiter middels liquid gas chromatografie: en is dus vanuit een zelfbeschikkingsrecht-premisse dus een consument kiest zelf wat te kopen bij welke samenstelling tegen welke prijs goed te verantwoorden naar OM/Politie, belastingdienst (heb al verzoek voor verhelderingen bij Min Fin/belastingdienst lopen; want er wordt wel divident gent en daar mag best wat tegenover staan voor een burger/consument alleen in Den Haag gaan de molens traag en stroperig dus weet niet wanneer ik het financile plaatje helder heb, mogelijk dat lokale specialisten veel grondiger en rapper naar kunnen kijken bijvoorbeeld bij de belastinginspectie afdeling Alkmaar of Heerhugowaard).

3 Den Haag (2e kamer leden heb a l een s c h r i j v e n van m i j h i e r o v e r ontvangen) en cannabisbranche z i j n ook op de hoogte van deze i e t w a t democratisch existentile insteek. -Met een b i b o p s c r e e n i n g i s overigens n i e t bekend of er v e r z w a r i n g s m a t e r i a a l i s toegevoegd ook dus b i j een koosjer v e r k l a r i n g van bureau bibop, weet van de A'damse Hit-team woordvoerder dat e r geen bekendheid i s met abamectine want wordt n i e t naar gekeken, z a l i n Heerhugowaard n i e t anders z i j n i s t e verwachtten. Met een wiet/coffeeshopclubpas b i j max 2000 l e d e n, weet j e dus nog steeds n i e t of er kunstmatige toevoegingen i n de cannabis z e l f z i t, een verkoper en koper van cannabis worden gescreend maar n i e t de p l a n t z e l f? B i j de p l a n t beginnen qua s c r e e n i n g s zou betekenen dat d i t ook nog eens v e e l i n t e r e s s a n t e wetenschappelijke i n f o r m a t i e g e e f t en kan qua data met d i e van het BMC/VWS S Trimbos worden v e r g e l e k e n binnen marges. Want e r i s b i j v o o r b e e l d door gammastraling b i j apotheekwiet volgens Russo wel t e r p e n e n k w a l i t e i t s v e r l i e s en dat heb j e n i e t b i j v o o r a l b u i t e n w i e t en r i f h a s j en denk dat hydro/binnenwiet daar tussen z i t qua waardes b i j autoflowersoorten wordt s n e l geoogst - ook v a n u i t de o p s p o r i n g s d r e i g i n g en dat kan dan u i t de s c r e e n i n g s d a t a b l i j k e n! Een b i o w i e t b o e r u i t F r i e s l a n d kan overigens wel een s t r a f b l a d hebben i n het kader van de o v e r t r e d i n g van de opiumwet, maar s t a a t wel voor een b i o l o g i s c h e i n s t e e k t e n aanzien van de p l a n t en iemand d i e een k o o s j e r v e r k l a r i n g h e e f t van bureau Bibop kan wel zonder enige r e p r e s a i l l e v e r z w a r i n g s m a t e r i a a l toevoegen om de w i n s t op t e voeren; Wat bovendien s c h a d e l i j k kan z i j n voor de gezondheid (en o n e e r l i j k over de rug van een n i e t s vermoedende consument wordt v e r d i e n t, omdat de b e l a s t i n g d i e n s t daar n i e t naar k i j k t b i j b e l a s t i n g i n n i n g s en e r verder helemaal n i e t s qua d i v i d e n t i n n i n g s voor een burger tegenover s t a a t ) en het aanzien van de minder dan a l c o h o l s c h a d e l i j k e cannabis/hennepplant onnodig een negatieve connotatie k r i j g t (vandaar dus m i j n v e r l a n g e n naar e c o l o g i s c h e vezelhennepsealings na l a b a n a l y s e om een i n t e g e r e bredere e c o l o g i s c h e betekenisgeving aan cannabis/hennep m o g e l i j k t e maken) Het i s dus maar net of er v a n u i t een j u r i d i s c h e of een b i o l o g i s c h / m o r e l e w i j z e met cannabis wordt omgegaan. Deze i l l e g a l e p e s t i c i d e - k w e s t i e s (waar dus wel met g r o t e v r e z e b e l a s t i n g i n n i n g s b i j gelden) kunnen dus wel aan het l i c h t komen b i j een onder B u r g e m e e s t e r l i j k cannabiskantoor ( b i j ad random s c r e e n i n g s e v t. a f h a n k e l i j k van de kosten of u i t b e s t e d i n g b i j U n i v e r s i t e i t Wageningen) en i s dan aan de z e l f b e s c h i k k i n g van een cannabisconsument wat daarmee t e doen b i j het aan/verkoop moment; -Er kan dus een antipropaganda van deze screenings u i t g a a n a f h a n k e l i j k van s a m e n s t e l l i n g a l s er b i j s t a a t bevat abamectine sporen: i s s t r a f b a a r volgens Sri74 wet op p e s t i c i d e n / b i o c i d e n. Wat doet een cannabisconsument daar dan mee en kan b i j een z e l f b e s c h i k k i n g s p r e m i s s e van de ( r e c r e a t i e v e en medicinale) cannabisconsument i m p l i c i e t een z e l f r e i n i g e n d e f f e c t k r i j g e n voor 'de achterdeur' ; oogst x h e e f t i l l e g a l e b e s t r i j d i n g s m i d d e l e n v a n u i t wetenschapsethisch oogpunt en gaat mij dus op opsporing van ( s c h a d e l i j k e ) s t o f f e n om deze op b a s i s van 'informed consent' t e vermelden (en n i e t om o p s p o r i n g / v e r v o l g i n g van personen!) Binnen de Lawschool U v T i l b u r g werd aangegeven; het kan iemand n i e t s

4 schelen als die maar kan blowen, maar dat is dus maar de vraag juist ook vanuit de humanistieke principes van zelfbeschikking & 'informed consent'... Op termijn kan er mogelijk een GRAS indicator met wietwaarborg en hasjkeurmerk-worden aangegeven bij bepaalde indicatoren rondom de cannabisbijsluiter -met bescheiden ww s hk-logo in de geest van niet-afficheren, vooral bij biologische/buitenlandse en hebben veel CBD tov nederwiet!- GRAS noem ik, want is generally regarded as safe bij Ethan Russo die terpenen zo aanduid S ook nog van medicinale impact zijn n.a.v zijn vrij recente artikel- Taming THC, synergy phytocannabinoids and terpenes 2011 (is al door naar het Trimbos uiteraard!) Daardoor gaat een cannabisconsument dus op termijn wel liever naar een coffeeshop want er is een buisluiter/valide samenstellingsinfo met vezelhennepsealing beschikbaar en niet naar een drugsrunner die wel goedkoper is (en dus ook vaak hippere pilletjes in de aanbieding heeft), waar niets qua cannabissamenstelling bekend is en heeft hoogstwaarschijnlijk een positief effect voor dividentinnings bij coffeeshops voor de Staatskas; is er wel rekening gehouden met een begrotingstekort binnen het kabinet door de max. leden van 2000 bij een (uitsluitende) clubpas en dus inkomstenverlies, werd terecht opgemerkt op de hoorzitting op 3 oktober in Den Haag door een van de sprekers. De overheid kan dus worden gezien als een dief van eigen portemonnee bij een clubpas met maximum leden en ingezetenencriterium, maar niet bij een informed consent cannabisbijsluiter en is een vreemdsoortige inconsistentie vanuit WD-kabinets oogpunt. Naar terpenen kijkt de jaarlijkse Trimbos THC monitor niet curieus genoeg, vooralsnog; in Russo's licht is de THC monitor waar de Commissie Garretsen zich vanuit een voorzorgsbeginsel op beroept in wetenschappelijk opzicht dus niet erg valide te noemen, terwijl de interne betrouwbaarheid methodologisch bij de Trimbosmetingen wel is gedekt door vergelijking van data bij 2 labs en methodieken, (prof. Nutt van the Imperial College in London noemde de THC 15% norm dus begrijpelijk willekeurig op de hoorzitting 3 oktober in Den Haag) Dit initiatief is eigenlijk een concretisering van 'de tussendeur' v.d coffeeshop a la advocaat Beckers op voorhand van de verenigde Rotterdamse coffeeshops (een arbeidsrechter ziet de overeenkomst tussen een exploitant en personeel wel als rechtsgeldig, er worden sociale premies afgedragen, echter is het wel noodzakelijk om de opiumwet te overtreden om gedoogde verkoop van cannabis mogelijk te maken en een strafrechter kijkt vanuit een andere bril...) -en gaat dus niet om regelen van de 1 achterdeur', want dan wordt er een logische zorgvuldige tussenstap overgeslagen! -Dus de tussendeur is een (gemeentelijke) labdeur en geeft de gemeenteraad en College van B&W een waardevol instrument in handen om op een nuchtere en democratische manier met cannabis om te kunnen gaan onder de huidige omstandigheden en geeft ook nog eens veel interessante wetenschappelijke data! Indien coffeeshops zelf een determinatiemachine zouden aanschaffen of een wetenschapper op eigen locatie laten screenen en daar sterktes van (alleen THC in het licht van de AmvB ) cannabis op menukaarten

5 zouden aangeven i s er m o g e l i j k een minder betrouwbare i n d r u k voor een consument (en wetenschappelijk minder v a l i d e bovendien en v e r z w a r i n g s r i s i c o i s dan g r o t e r ) dan wanneer dat gebeurd b i j een bureau onder B u r g e r m e e s t e r l i j k t o e z i c h t en er een sealing/vezelhennepverpakking b i j s a m e n s t e l l i n g s i n f o wordt b i j g e l e v e r d op het aan/verkoop-moment i n een coffeeshop. Daar kan n a t u u r l i j k wel anders over worden gedacht binnen de UvT - T i l b u r g Lawschool, maar i s net a l s met een s t r a f r e c h t e r en een a r b e i d s r e c h t e r p e r s p e c t i e f wel binnen de s t r e k k i n g van het humanistieke 'informed consent' t e v a t t e n en z a l b i j een m o g e l i j k e opiumontheffing (is n i e t n o o d z a k e l i j k g e z i e n wat i k noem de 'Avans-formule'!) S b i j opiumwet 3 b l i d 2 geen n a d e l i g e consequenties hebben voor enige p a r t i j ; ( c o f f e e s h o p s l e v e r e n cannabis i n en k r i j g e n d i e gescreend en vezelhennepgeseald r e t o u r voor verkoop i n de shop) Dus ook geen (dure) rechtsgang n o o d z a k e l i j k voor h o e f t t e z i j n, a l l e e n afstemming met en binnen de l o k a l e driehoek, zodat i e d e r weet waar d i e aan toe i s en e r v i e r k a n t a c h t e r kan gaan staan! De rechtsvorm van een gemeentelijk cannabisscreeningsbureau i s nog open en kan per gemeente een andere vorm k r i j g e n ook a f h a n k e l i j k van de waarde d i e aan v a l i d i t e i t i n verhouding t o t kosten ook voor e c o l o g i s c h e vezelhennepverpakking, door een gemeenteraad zo ook Heerhugowaard wordt gehecht naast de vragen i n de e e r s t e a l i n e a! S i s dus ook gewoon i e t s voor de b e l a s t i n g d i e n s t I Min F i n om z i c h nu eens wat kwieker over te buigen qua kostenaspect, ook qua b e l a s t i n g a f t r e k p o s t e n voor coffeeshops, maar e r i s drukte vanwege een nieuwe b e l a s t i n g e n b e l e i d per 2012 en i s er vooralsnog w e i n i g animo of b e g r i p voor het belang van u r g e n t i e inmiddels na 4 maanden onbeantwoorde kwesties voor het i n k a a r t brengen van data ten behoeve van maatwerk op g e m e e n t e l i j k niveau. Maar kan zo maar met een cc en 'informed consent' gaan k a n t e l e n naar n i e u w s g i e r i g h e i d i n Den Haag en b i j r e g i o n a l e b e l a s t i n g i n s p e c t e u r s, ook omdat gemeentelijk b e l e i d de Staatskas gewoon c e n t j e s op kan gaan l e v e r e n.... De w e r k t i t e l voor een cannabisscreeningsbureau i n Heerhugowaard S r e g i o i s : himphamp ( i n de geest van n i e t a f f i c h e r e n a a n w i j z i n g opiumwet) Voor a l de synergie tussen opiumwet 3 b l i d 2/wet camulet S opiumwet 13 b /wet damocles i s een zeer i n t e r e s s a n t e v a n u i t gemeentelijke o p t i e k í kan een f r a a i e symbiose gaan betekenen voor een nuchtere omgang met hennep S cannabis! - I n v e s t e r i n g / b e k o s t i g i n g / o p b r e n g s t e n rondom himphamp kan b i j kwartenkwart r i j k, kwart p r o v i n c i e, kwart gemeente, kwart cannabisbranche - i n het l i c h t van wiens brood men eet wiens t a a l met spreekt en z i e het zo voor me dat lab-studenten himphamp gaan helpen bemensen s h o p e l i j k ook dat er mensen met een a f s t a n d t o t de arbeidsmarkt werkzaam kunnen worden, a l s voorbeeld van 'good-practise'. Himphamp kan naast kabinetsplannen bestaan, want gemeentes hebben een eigen v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d b i j de i n v u l l i n g van l o k a a l c o f f e e s h o p b e l e i d, zo h e e f t gemeente Leiden b i j v o o r b e e l d eigen o p e n i n g s t i j d e n b e l e i d, maar kan a l s het even qua democratische meewind meezit ook qua himphamp daarvoor i n de p l a a t s komen, want d i t i s democratisch gedragen en door de raad en c o l l e g e qua contouren vormgegeven S n i e t van bovenaf opgelegd z o a l s met het a f s t a n d s c r i t e r i u m e.d, wat v e e l (onnodige) kosten met z i c h mee z a l

6 brengen bovendien en dat is in tijden van 'zunig an' niet zo handig.. Zie uit naar een scherpe onderbouwde reactie die diverse aspecten S de synergie daarvan voor geval van Heerhugowaard verdisconteren bij de expliciete vragen in ieder geval, hartegroet drs. H.Kooistra (humanisticus te Amsterdam) 1051 TT - 54F A'dam voor evt. toelichting - humanistiek? - Verwacht een beantwoording van A'dams antwoord hieromtrent binnenkort voorbereid door GGD Amsterdam/somanagpo ter ondertekening van Burgemeester E.E van der Laan, want de reactietermijn verstrijkt binnenkort nadat al in juni 2011 een raadsadres hierover is ingedient. Heb deze kwestie ook al in Haarlem aangekaart en de werktitel daar is: heidens karwei en kan een convenant gaan vormen mogelijk met de gemeente Haarlemmermeer qua kostenoptiek. Zo kan himphamp in Heerhugowaard vanwege coffeeshopdichtheid (komt trouwens uit het sprookje -zwaan kleef aan-) ook met andere gemeentes in Noord-Holland een convenant smeden om wetenschappelijke cannabisscreenings mogelijk te maken... -taalfouten voorbehouden-

7 Provincie Noord-Holland 'B * POSTBUS OA HAARLEM ONTVANGEN 3 0 DEC 2011 Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon R.W. Tìmmers SHV/HH/TAO 2. Doorkiesnummer (023) VERZONDEN 2 9 DEC i ii Betreft: financieel toezicht 2012 Geachte raad, Vóór het begin van elk kalenderjaar beslissen wij of een gemeente onder het preventief financieel toezicht moet komen. WIJ kunnen hiertoe onder meer overgaan als wij vinden dat het evenwicht op de begroting ontbreekt en ook niet op korte termijn zal worden hersteld of als de termijnen van inzenden voor de begroting of jaarrekening worden overschreden. Kenmerk 2011/ DEC Uw kenmerk Op dit moment zien wij geen aanleiding uw gemeente voor het begrotingsjaar 2012 onder het preventieve toezicht te brengen. Dit houdt in dat voor het komende jaar het repressieve toezicht voor uw gemeente zal gelden. Mochten er nog vragen zijn, dan kunt u contact opnemen met de contactpersoon die bovenaan in deze brief genoemd staat. Hoogachtend, Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, namens dezen, D N.J.M. Bo andhaving en Vergunningen Postbus DA Haarlem Telefoon (023) Fax (023) Surinameweg 11 Haarlem [2035 VA] NHOOOl

8 !ĩl ľoll -2»! Motie over een niet op de agenda opgenomen onderwerp Onderwerp: Weigerambtenaren Ĥ3 De raad van de gemeente Urk in vergadering bijeen op 24 november 2011; De raad, overwegende, - dat in de Tweede Kamer een motie is aangenomen die zogenaamde weigerambtenaren verbiedt; - dat het college inmiddels stelling heeft genomen tegen deze motie en heeft aangegeven weigerambtenaren niet te zullen ontslaan op basis van een motie; - dat inmiddels meerdere gemeenten hebben aangegeven hun beleid In dezen niet te wijzigen; van mening zijnde, - dat door bedoelde motie de gewetensvrijheid van trouwambtenaren geweid wordt aangedaan; - dat het betreurenswaardig is dat loyale ambtenaren na jarenlange trouwe dienst worden weggezet met het modewoord "weigerambtenaren"; verzoekt het college: 1. het Kabinet schriftelijk op de hoogte te brengen van het feit dat de gemeenteraad van Urk zijn afkeuring uitspreekt over de inhoud van de motie die zogenaamde weigerambtenaren verbiedt; 2. deze motie ter ondersteuning door te sturen aan alle gemeenten in Nederland; en gaat over tot de orde van de dag. Naam: Fractie SGP

9 Heerhugowaard Stad van kansen Lijst van ingekomen stukken voorde raadsvergadering van 24 januari Rubriek B. De Raad wordt voorgesteld de onder deze rubriek vermelde brieven ca. in handen van het college te stellen ter voorbereiding van behandeling in de hieronder vermelde commissie. ľ Onderwerp: Er zijn geen stukken voor deze rubriek binnengekomen. Commissie:

10 Heerhugowaard Stad van kansen Lijst van ingekomen stukken voor de raadsvergadering van 24 januari Rubriek C. Brieven ca. voorzien van een B&W voorstel of beantwoording van de brief. ļ Onderwerp: Voorstel/toelichting: Er zijn geen stukken voor deze rubriek binnengekomen. ľ

11 Heerhugowaard Stad van kansen Mededelingen van het college aan de Raad in het kader van de actieve informatieplicht van het college jegens de Raad ten behoeve van de raadsvergadering d.d. 24 januari Rubriek D. Onderwerp: Er zijn geen mededelingen binnengekomen.

Heerfìugowaard Stad van kansen

Heerfìugowaard Stad van kansen Heerfìugowaard Stad van kansen Lijst van ingekomen stukken voor de raadsvergadering van 16 oktober 2012. Rubriek A. De Raad wordt voorgesteld de onder deze rubriek vermelde brieven ca. voor kennisgeving

Nadere informatie

De voorzitter van de Drechtraad. R.J.G. Bandell. Agenda. Nr. Onderwerp. 20.00 uur: 1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen Agenda

De voorzitter van de Drechtraad. R.J.G. Bandell. Agenda. Nr. Onderwerp. 20.00 uur: 1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen Agenda De voorzitter van de Drechtraad nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op woensdag 18 maart 2009 in de Raadzaal van het Stadhuis van Dordrecht wordt gehouden,

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE WEERT VAN 2 NOVEMBER 2006

NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE WEERT VAN 2 NOVEMBER 2006 NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE WEERT VAN 2 NOVEMBER 2006 1. Opening...2 2. Spreekrecht...2 3. Mededelingen...2 4. a. Vaststellen van de notulen van de vergadering van 20 september

Nadere informatie

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans.

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans. 12e raadsvergadering, 2 november 2010, 19.30 uur Gemeenteraad Bij aanvang van de vergadering zijn aanwezig de leden: J.L. van Aert, K. Ajouaou, H.F.J. Bekkers, J.F. Boetzkes, S.J.P.H.A. van de Brug, J.F.T.

Nadere informatie

3. Inventarisatie inspraak bij de verschillende agendapunten. Aan de leden van de commissie Samenlevingszaken. Geachte mevrouw/heer,

3. Inventarisatie inspraak bij de verschillende agendapunten. Aan de leden van de commissie Samenlevingszaken. Geachte mevrouw/heer, Aan de leden van de commissie Samenlevingszaken datum 23 augustus 2006 verzonden bijlage(n) Div. uw brief van ons kenmerk contactpersoon onderwerp S/Sa/har Harry Roenhorst Vergadering Geachte mevrouw/heer,

Nadere informatie

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.)

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.) De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 4 december 2012 in het Stadhuis, Staduisplein 1 te Dordrecht gehouden wordt van 21.35-23.00

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

Agenda. Dinsdag 29 maart 2011 na de Hamerraad

Agenda. Dinsdag 29 maart 2011 na de Hamerraad Agenda Opiniërende bijeenkomst Dinsdag 29 maart 2011 na de Hamerraad Raadzaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht 1. Opening Stukken Richttijden 2. Spreekrecht burgers over geagendeerde

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 27 874 Wijziging van de Opiumwet Nr. 9 1 Samenstelling: Leden: Van de Camp (CDA), Biesheuvel (CDA), Swildens-Rozendaal (PvdA), voorzitter, Scheltema-de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 384 Wijziging van de Provinciewet en enige andere wetten tot dualisering van de inrichting, de bevoegdheden en de werkwijze van het provinciebestuur

Nadere informatie

Afwezig zijn: De heren R.P.G. Bosma (VVD), R.J. Siepel (ChristenUnie), A. Stuivenberg (SP) en L. Verbeek (CdK)

Afwezig zijn: De heren R.P.G. Bosma (VVD), R.J. Siepel (ChristenUnie), A. Stuivenberg (SP) en L. Verbeek (CdK) S T A T E N G R I F F I E V E R S L A G *780309* Registratienummer: 780309 Betreft: vergadering van Commissie Bestuur Datum: 12 februari 2009 Tijd: 15.30 uur Locatie: Rietkerkzaal, Provinciehuis, Visarenddreef

Nadere informatie

Kwaliteitscriteria voor kredietaanvragen in de gemeente Hengelo

Kwaliteitscriteria voor kredietaanvragen in de gemeente Hengelo Kwaliteitscriteria voor kredietaanvragen in de gemeente Hengelo Een bacheloropdracht in opdracht van de rekenkamercommissie Hengelo Auteur: Begeleiders: Jarno Meenink Student Bestuurskunde Universiteit

Nadere informatie

Stop de zinloze jacht op drugs, reguleer de wietteelt

Stop de zinloze jacht op drugs, reguleer de wietteelt Voorstel voor initiatief tot een raadsbesluit Sina Salim D66 Ede Stop de zinloze jacht op drugs, reguleer de wietteelt Dit voorstel bevat de hoofdlijnen van een plan om een stichting op gereguleerde wijze

Nadere informatie

VERSLAG VAN EEN RONDETAFELGESPREK Vastgesteld 16 oktober 2014

VERSLAG VAN EEN RONDETAFELGESPREK Vastgesteld 16 oktober 2014 33593 Besluit, houdende wijziging van lijst I, behorende bij de Opiumwet, in verband met plaatsing op deze lijst van hasjiesj en hennep met een gehalte aan tetrahydrocannabinol (THC) van 15 procent of

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 20 december 2011, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 19.00 uur, einde 22:40 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 20 december 2011, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 19.00 uur, einde 22:40 uur. gemeente Eindhoven Inboeknummer Bladnummer 1 Aanwezig 45 leden 29 februari 2012 Verslagvoor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 20 december 2011, locatie Raadzaal, Stadhuisplein

Nadere informatie

4 september 2012 20.30 uur tot 20.45 uur Concept- agenda Nr. Onderwerp Stukken Opening Vaststelling agenda en mededelingen Ingekomen stukken

4 september 2012 20.30 uur tot 20.45 uur Concept- agenda Nr. Onderwerp Stukken Opening Vaststelling agenda en mededelingen Ingekomen stukken De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 4 september 2012 in Cultureel Centrum Cascade in Hendrik-Ido-Ambacht gehouden wordt van

Nadere informatie

De voorzitter: Dames en heren, ik open de vergadering. Bericht van verhindering is ontvangen van de heer Schalkwijk.

De voorzitter: Dames en heren, ik open de vergadering. Bericht van verhindering is ontvangen van de heer Schalkwijk. Verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van Wormerland, gehouden op 31 augustus in het gemeentehuis aan de Koetserstraat 3 te Wormer, aanvang 22. uur AANWEZIG de leden: de heer H.J. Al

Nadere informatie

De toezichtlast van gemeenten op het gebied van de financiële functie

De toezichtlast van gemeenten op het gebied van de financiële functie De toezichtlast van gemeenten op het gebied van de financiële functie dr. L.A. Toolsema dr. M.A. Allers dr. A.S. Zeilstra Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden De toezichtlast

Nadere informatie

Vergadering van Provinciale Staten van Groningen d.d. 16 december 2009. 1. Notulen van de vergadering van Provinciale Staten van 11 november 2009...

Vergadering van Provinciale Staten van Groningen d.d. 16 december 2009. 1. Notulen van de vergadering van Provinciale Staten van 11 november 2009... Inhoudsopgave 1. Notulen van de vergadering van Provinciale Staten van 11 november 2009... 3 2. Ingekomen stukken van derden... 3 3. Regeling van werkzaamheden... 4 4. C-stukken... 6 B.1 Normenkader voor

Nadere informatie

De voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Neppérus

De voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Neppérus 33836 Personen- en familierecht Nr. 5 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 29 juli 2014 De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie en de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Algemene Bestuurlijke en financiële Zaken d.d. 6 januari 2014 (aanvang: 20.00 uur).

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Algemene Bestuurlijke en financiële Zaken d.d. 6 januari 2014 (aanvang: 20.00 uur). Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Algemene Bestuurlijke en financiële Zaken d.d. 6 januari 2014 (aanvang: 20.00 uur). Een integrale geluidsopname van deze vergadering van

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage Directie Financiële Markten Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus

Nadere informatie

Agenda. Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur

Agenda. Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur Agenda Opiniërende bijeenkomst Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur Raadzaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht 1. Opening Stukken Richttijden 2. Spreekrecht burgers over geagendeerde en

Nadere informatie

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 2 april 2015

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 2 april 2015 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 2 april 2015 Voorzitter: Griffier: Plv. griffier: Aanwezig zijn de leden: Afwezig zijn de leden: de heer A.M.P. Kleijngeld,

Nadere informatie

Agenda. 7 december 2009, 19.30 uur

Agenda. 7 december 2009, 19.30 uur Agenda Openbare raadsvergadering 7 december 2009, 19.30 uur Raadszaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht Om 19.30 uur begint een vragen(half)uurtje. De leden van de raad kunnen tijdens

Nadere informatie

Vergadering van Provinciale Staten van Groningen d.d. 17 november 2010

Vergadering van Provinciale Staten van Groningen d.d. 17 november 2010 Inhoudsopgave 1. Notulen vergaderingen van Provinciale Staten van 29 september en 13 oktober 2010... 3 2. Ingekomen stukken van derden... 3 3. Regeling van werkzaamheden... 4 4. C-lijst... 6 B.1 Wijziging

Nadere informatie

Voorzitter: mw. H.J. Weeda Griffier: mw. C.A. Peters

Voorzitter: mw. H.J. Weeda Griffier: mw. C.A. Peters Voorzitter: mw. H.J. Weeda Griffier: mw. C.A. Peters AGENDA 1. Opening en mededelingen. 2. Vaststelling agenda en regeling van werkzaamheden. 3. Vaststelling langetermijnagenda. 4. Vaststelling notulen

Nadere informatie

De beraadslaging wordt gesloten. De voorzitter: Ik stel voor, aanstaande dinsdag over de motie te stemmen. Daartoe wordt besloten.

De beraadslaging wordt gesloten. De voorzitter: Ik stel voor, aanstaande dinsdag over de motie te stemmen. Daartoe wordt besloten. J.M. de Vries groot aantal waterwerken. Juist als je in de bodem van een rivier gaat werken, maakt dat je meer explosieven tegenkomt dan in het verleden. Maar de regeling geldt voor heel Nederland. Ook

Nadere informatie

Directie Financiële Markten. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Directie Financiële Markten. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directie Financiële Markten Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Datum Uw brief (Kenmerk) Ons kenmerk 17 september 2007 FM 2007-02078 M Onderwerp Groenboek

Nadere informatie

F.A.L. Polsbroek, E.R.R. Pengel, A.J.M. Scholten* M. Haak*, P. Visser Y.N. de Baaij, J.A. Jägers, F.J. Mulder, H.M. Wielage*

F.A.L. Polsbroek, E.R.R. Pengel, A.J.M. Scholten* M. Haak*, P. Visser Y.N. de Baaij, J.A. Jägers, F.J. Mulder, H.M. Wielage* CONCEPTNOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 25 maart 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig:

Nadere informatie