Heerhugowaard Stad van kansen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Heerhugowaard Stad van kansen"

Transcriptie

1 Heerhugowaard Stad van kansen Lijst van ingekomen stukken voor de raadsvergadering van 24 januari Rubriek A. De Raad wordt voorgesteld de onder deze rubriek vermelde brieven ca. voor kennisgeving aan te nemen. Onderwerp: 1. Mail H. Kooistra d.d. 10 december 2011 met als onderwerp 'tussendeuroptiek, wet camulet S cannabisscreeningsbureau ondertoezicht burgemeester'. 2. Brief Provincie Noord-Holland d.d. 28 december 2011 betreffende 'financieel toezicht 2012*. 3. Motie Urk inzake 'weigerambtenaren' d.d. 24 november 2011.

2 Van: hester kooistra Aan: <h. wij n^ Onderwerp: FW: tussendeuroptiek, wet camulet S cannabisscreeningsbureau ondertoezicht van de burgemeester. Beste griffie post gemeente Heerhugowaard, kan dit schrijven op de lijst ingekomen stukken worden geplaatst? Dank HK (ook cc via post voor de griffie intern als het rechtstreeks niet lukt per mail S voor de Burgemeester alvast naast PvdA-fractie voor monitoring van routing) - zie vast nog hoe de afdoening qua beantwoording gaat verlopen betreffende expliciet gestelde vragen, werkze! Beste gemeenteraad en College B&W Heerhugowaard, geachte Burgemeester Han ter Heegde in het bijzonder. Is het mogelijk om valide samenstellingsinformatie -c.q "informed consent' cannabisbijsluiter- op het moment van aan/verkoop van hasj en wiet in de coffeeshop(s) van Heerhugowaard verplicht te stellen, dan wel op te nemen bij het gemeentelijke gedoogvergunningen beleid? Dus ook de organisatie van een cannabisscreeningsbureau in Heerhugowaard e.o ( iso norm en of binnen educatieve setting) onder Burgermeesterlijk toezicht om dat mogelijk te maken? Valide cannabissamenstellingsinfo (met eco-vezelhennepverpakking/sealing zodat een bredere betekenisgeving aan cannabis/hennep tastbaar wordt) valt volgens een juridisch adviseur onder opiumwet 3 b lid 2, ook afd. farmacognosie Universiteit Leiden (verbonden aan ncsm.nl) gaf aan dat het wetenschappelijke informatie betreft en ook mogelijk is bij wisselende oogsten/toeleveringen s bijt niet met de niet-afficheringsgedoogrichtlijn in de aanwijzing opiumwet en kan derhalve ook geen probleem opleveren bij een eventuele opname binnen gemeentelijk gedoogbeleid of gang naar de rechter, zoals onlangs wel met de Amsterdamse apv-blowverbod wel het geval was bij de Hoge raad- al was er wel begrip voor vanuit een overlastperspectief voor het blowverbod. De samenstellingsinfo gaat dan om THC, THCA, CBD, CBDA, CBN- ed, terpenen (geur/smaakmarkers van cannabis met medische efficacy) vooral CBD- cannabidiol is van belang want is een psychose remmer en kan zelfs op de cannabinoidereceptor een verslavingsbocker zijn - A tale of two cannabinoids Russo Guy wel geen pesticiden en verzwaringsmateriaal (ad random methode afh. van budget en wensen van gemeente Heerhugowaard en regio), doseringsrichtlijnen, teergehaltes bij tabak, risico's en opmerking bij rijden onder invloed e.d - Voor een Amerikaans voorbeeld van een cannabisbijsluiter middels liquid gas chromatografie: en is dus vanuit een zelfbeschikkingsrecht-premisse dus een consument kiest zelf wat te kopen bij welke samenstelling tegen welke prijs goed te verantwoorden naar OM/Politie, belastingdienst (heb al verzoek voor verhelderingen bij Min Fin/belastingdienst lopen; want er wordt wel divident gent en daar mag best wat tegenover staan voor een burger/consument alleen in Den Haag gaan de molens traag en stroperig dus weet niet wanneer ik het financile plaatje helder heb, mogelijk dat lokale specialisten veel grondiger en rapper naar kunnen kijken bijvoorbeeld bij de belastinginspectie afdeling Alkmaar of Heerhugowaard).

3 Den Haag (2e kamer leden heb a l een s c h r i j v e n van m i j h i e r o v e r ontvangen) en cannabisbranche z i j n ook op de hoogte van deze i e t w a t democratisch existentile insteek. -Met een b i b o p s c r e e n i n g i s overigens n i e t bekend of er v e r z w a r i n g s m a t e r i a a l i s toegevoegd ook dus b i j een koosjer v e r k l a r i n g van bureau bibop, weet van de A'damse Hit-team woordvoerder dat e r geen bekendheid i s met abamectine want wordt n i e t naar gekeken, z a l i n Heerhugowaard n i e t anders z i j n i s t e verwachtten. Met een wiet/coffeeshopclubpas b i j max 2000 l e d e n, weet j e dus nog steeds n i e t of er kunstmatige toevoegingen i n de cannabis z e l f z i t, een verkoper en koper van cannabis worden gescreend maar n i e t de p l a n t z e l f? B i j de p l a n t beginnen qua s c r e e n i n g s zou betekenen dat d i t ook nog eens v e e l i n t e r e s s a n t e wetenschappelijke i n f o r m a t i e g e e f t en kan qua data met d i e van het BMC/VWS S Trimbos worden v e r g e l e k e n binnen marges. Want e r i s b i j v o o r b e e l d door gammastraling b i j apotheekwiet volgens Russo wel t e r p e n e n k w a l i t e i t s v e r l i e s en dat heb j e n i e t b i j v o o r a l b u i t e n w i e t en r i f h a s j en denk dat hydro/binnenwiet daar tussen z i t qua waardes b i j autoflowersoorten wordt s n e l geoogst - ook v a n u i t de o p s p o r i n g s d r e i g i n g en dat kan dan u i t de s c r e e n i n g s d a t a b l i j k e n! Een b i o w i e t b o e r u i t F r i e s l a n d kan overigens wel een s t r a f b l a d hebben i n het kader van de o v e r t r e d i n g van de opiumwet, maar s t a a t wel voor een b i o l o g i s c h e i n s t e e k t e n aanzien van de p l a n t en iemand d i e een k o o s j e r v e r k l a r i n g h e e f t van bureau Bibop kan wel zonder enige r e p r e s a i l l e v e r z w a r i n g s m a t e r i a a l toevoegen om de w i n s t op t e voeren; Wat bovendien s c h a d e l i j k kan z i j n voor de gezondheid (en o n e e r l i j k over de rug van een n i e t s vermoedende consument wordt v e r d i e n t, omdat de b e l a s t i n g d i e n s t daar n i e t naar k i j k t b i j b e l a s t i n g i n n i n g s en e r verder helemaal n i e t s qua d i v i d e n t i n n i n g s voor een burger tegenover s t a a t ) en het aanzien van de minder dan a l c o h o l s c h a d e l i j k e cannabis/hennepplant onnodig een negatieve connotatie k r i j g t (vandaar dus m i j n v e r l a n g e n naar e c o l o g i s c h e vezelhennepsealings na l a b a n a l y s e om een i n t e g e r e bredere e c o l o g i s c h e betekenisgeving aan cannabis/hennep m o g e l i j k t e maken) Het i s dus maar net of er v a n u i t een j u r i d i s c h e of een b i o l o g i s c h / m o r e l e w i j z e met cannabis wordt omgegaan. Deze i l l e g a l e p e s t i c i d e - k w e s t i e s (waar dus wel met g r o t e v r e z e b e l a s t i n g i n n i n g s b i j gelden) kunnen dus wel aan het l i c h t komen b i j een onder B u r g e m e e s t e r l i j k cannabiskantoor ( b i j ad random s c r e e n i n g s e v t. a f h a n k e l i j k van de kosten of u i t b e s t e d i n g b i j U n i v e r s i t e i t Wageningen) en i s dan aan de z e l f b e s c h i k k i n g van een cannabisconsument wat daarmee t e doen b i j het aan/verkoop moment; -Er kan dus een antipropaganda van deze screenings u i t g a a n a f h a n k e l i j k van s a m e n s t e l l i n g a l s er b i j s t a a t bevat abamectine sporen: i s s t r a f b a a r volgens Sri74 wet op p e s t i c i d e n / b i o c i d e n. Wat doet een cannabisconsument daar dan mee en kan b i j een z e l f b e s c h i k k i n g s p r e m i s s e van de ( r e c r e a t i e v e en medicinale) cannabisconsument i m p l i c i e t een z e l f r e i n i g e n d e f f e c t k r i j g e n voor 'de achterdeur' ; oogst x h e e f t i l l e g a l e b e s t r i j d i n g s m i d d e l e n v a n u i t wetenschapsethisch oogpunt en gaat mij dus op opsporing van ( s c h a d e l i j k e ) s t o f f e n om deze op b a s i s van 'informed consent' t e vermelden (en n i e t om o p s p o r i n g / v e r v o l g i n g van personen!) Binnen de Lawschool U v T i l b u r g werd aangegeven; het kan iemand n i e t s

4 schelen als die maar kan blowen, maar dat is dus maar de vraag juist ook vanuit de humanistieke principes van zelfbeschikking & 'informed consent'... Op termijn kan er mogelijk een GRAS indicator met wietwaarborg en hasjkeurmerk-worden aangegeven bij bepaalde indicatoren rondom de cannabisbijsluiter -met bescheiden ww s hk-logo in de geest van niet-afficheren, vooral bij biologische/buitenlandse en hebben veel CBD tov nederwiet!- GRAS noem ik, want is generally regarded as safe bij Ethan Russo die terpenen zo aanduid S ook nog van medicinale impact zijn n.a.v zijn vrij recente artikel- Taming THC, synergy phytocannabinoids and terpenes 2011 (is al door naar het Trimbos uiteraard!) Daardoor gaat een cannabisconsument dus op termijn wel liever naar een coffeeshop want er is een buisluiter/valide samenstellingsinfo met vezelhennepsealing beschikbaar en niet naar een drugsrunner die wel goedkoper is (en dus ook vaak hippere pilletjes in de aanbieding heeft), waar niets qua cannabissamenstelling bekend is en heeft hoogstwaarschijnlijk een positief effect voor dividentinnings bij coffeeshops voor de Staatskas; is er wel rekening gehouden met een begrotingstekort binnen het kabinet door de max. leden van 2000 bij een (uitsluitende) clubpas en dus inkomstenverlies, werd terecht opgemerkt op de hoorzitting op 3 oktober in Den Haag door een van de sprekers. De overheid kan dus worden gezien als een dief van eigen portemonnee bij een clubpas met maximum leden en ingezetenencriterium, maar niet bij een informed consent cannabisbijsluiter en is een vreemdsoortige inconsistentie vanuit WD-kabinets oogpunt. Naar terpenen kijkt de jaarlijkse Trimbos THC monitor niet curieus genoeg, vooralsnog; in Russo's licht is de THC monitor waar de Commissie Garretsen zich vanuit een voorzorgsbeginsel op beroept in wetenschappelijk opzicht dus niet erg valide te noemen, terwijl de interne betrouwbaarheid methodologisch bij de Trimbosmetingen wel is gedekt door vergelijking van data bij 2 labs en methodieken, (prof. Nutt van the Imperial College in London noemde de THC 15% norm dus begrijpelijk willekeurig op de hoorzitting 3 oktober in Den Haag) Dit initiatief is eigenlijk een concretisering van 'de tussendeur' v.d coffeeshop a la advocaat Beckers op voorhand van de verenigde Rotterdamse coffeeshops (een arbeidsrechter ziet de overeenkomst tussen een exploitant en personeel wel als rechtsgeldig, er worden sociale premies afgedragen, echter is het wel noodzakelijk om de opiumwet te overtreden om gedoogde verkoop van cannabis mogelijk te maken en een strafrechter kijkt vanuit een andere bril...) -en gaat dus niet om regelen van de 1 achterdeur', want dan wordt er een logische zorgvuldige tussenstap overgeslagen! -Dus de tussendeur is een (gemeentelijke) labdeur en geeft de gemeenteraad en College van B&W een waardevol instrument in handen om op een nuchtere en democratische manier met cannabis om te kunnen gaan onder de huidige omstandigheden en geeft ook nog eens veel interessante wetenschappelijke data! Indien coffeeshops zelf een determinatiemachine zouden aanschaffen of een wetenschapper op eigen locatie laten screenen en daar sterktes van (alleen THC in het licht van de AmvB ) cannabis op menukaarten

5 zouden aangeven i s er m o g e l i j k een minder betrouwbare i n d r u k voor een consument (en wetenschappelijk minder v a l i d e bovendien en v e r z w a r i n g s r i s i c o i s dan g r o t e r ) dan wanneer dat gebeurd b i j een bureau onder B u r g e r m e e s t e r l i j k t o e z i c h t en er een sealing/vezelhennepverpakking b i j s a m e n s t e l l i n g s i n f o wordt b i j g e l e v e r d op het aan/verkoop-moment i n een coffeeshop. Daar kan n a t u u r l i j k wel anders over worden gedacht binnen de UvT - T i l b u r g Lawschool, maar i s net a l s met een s t r a f r e c h t e r en een a r b e i d s r e c h t e r p e r s p e c t i e f wel binnen de s t r e k k i n g van het humanistieke 'informed consent' t e v a t t e n en z a l b i j een m o g e l i j k e opiumontheffing (is n i e t n o o d z a k e l i j k g e z i e n wat i k noem de 'Avans-formule'!) S b i j opiumwet 3 b l i d 2 geen n a d e l i g e consequenties hebben voor enige p a r t i j ; ( c o f f e e s h o p s l e v e r e n cannabis i n en k r i j g e n d i e gescreend en vezelhennepgeseald r e t o u r voor verkoop i n de shop) Dus ook geen (dure) rechtsgang n o o d z a k e l i j k voor h o e f t t e z i j n, a l l e e n afstemming met en binnen de l o k a l e driehoek, zodat i e d e r weet waar d i e aan toe i s en e r v i e r k a n t a c h t e r kan gaan staan! De rechtsvorm van een gemeentelijk cannabisscreeningsbureau i s nog open en kan per gemeente een andere vorm k r i j g e n ook a f h a n k e l i j k van de waarde d i e aan v a l i d i t e i t i n verhouding t o t kosten ook voor e c o l o g i s c h e vezelhennepverpakking, door een gemeenteraad zo ook Heerhugowaard wordt gehecht naast de vragen i n de e e r s t e a l i n e a! S i s dus ook gewoon i e t s voor de b e l a s t i n g d i e n s t I Min F i n om z i c h nu eens wat kwieker over te buigen qua kostenaspect, ook qua b e l a s t i n g a f t r e k p o s t e n voor coffeeshops, maar e r i s drukte vanwege een nieuwe b e l a s t i n g e n b e l e i d per 2012 en i s er vooralsnog w e i n i g animo of b e g r i p voor het belang van u r g e n t i e inmiddels na 4 maanden onbeantwoorde kwesties voor het i n k a a r t brengen van data ten behoeve van maatwerk op g e m e e n t e l i j k niveau. Maar kan zo maar met een cc en 'informed consent' gaan k a n t e l e n naar n i e u w s g i e r i g h e i d i n Den Haag en b i j r e g i o n a l e b e l a s t i n g i n s p e c t e u r s, ook omdat gemeentelijk b e l e i d de Staatskas gewoon c e n t j e s op kan gaan l e v e r e n.... De w e r k t i t e l voor een cannabisscreeningsbureau i n Heerhugowaard S r e g i o i s : himphamp ( i n de geest van n i e t a f f i c h e r e n a a n w i j z i n g opiumwet) Voor a l de synergie tussen opiumwet 3 b l i d 2/wet camulet S opiumwet 13 b /wet damocles i s een zeer i n t e r e s s a n t e v a n u i t gemeentelijke o p t i e k í kan een f r a a i e symbiose gaan betekenen voor een nuchtere omgang met hennep S cannabis! - I n v e s t e r i n g / b e k o s t i g i n g / o p b r e n g s t e n rondom himphamp kan b i j kwartenkwart r i j k, kwart p r o v i n c i e, kwart gemeente, kwart cannabisbranche - i n het l i c h t van wiens brood men eet wiens t a a l met spreekt en z i e het zo voor me dat lab-studenten himphamp gaan helpen bemensen s h o p e l i j k ook dat er mensen met een a f s t a n d t o t de arbeidsmarkt werkzaam kunnen worden, a l s voorbeeld van 'good-practise'. Himphamp kan naast kabinetsplannen bestaan, want gemeentes hebben een eigen v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d b i j de i n v u l l i n g van l o k a a l c o f f e e s h o p b e l e i d, zo h e e f t gemeente Leiden b i j v o o r b e e l d eigen o p e n i n g s t i j d e n b e l e i d, maar kan a l s het even qua democratische meewind meezit ook qua himphamp daarvoor i n de p l a a t s komen, want d i t i s democratisch gedragen en door de raad en c o l l e g e qua contouren vormgegeven S n i e t van bovenaf opgelegd z o a l s met het a f s t a n d s c r i t e r i u m e.d, wat v e e l (onnodige) kosten met z i c h mee z a l

6 brengen bovendien en dat is in tijden van 'zunig an' niet zo handig.. Zie uit naar een scherpe onderbouwde reactie die diverse aspecten S de synergie daarvan voor geval van Heerhugowaard verdisconteren bij de expliciete vragen in ieder geval, hartegroet drs. H.Kooistra (humanisticus te Amsterdam) 1051 TT - 54F A'dam voor evt. toelichting - humanistiek? - Verwacht een beantwoording van A'dams antwoord hieromtrent binnenkort voorbereid door GGD Amsterdam/somanagpo ter ondertekening van Burgemeester E.E van der Laan, want de reactietermijn verstrijkt binnenkort nadat al in juni 2011 een raadsadres hierover is ingedient. Heb deze kwestie ook al in Haarlem aangekaart en de werktitel daar is: heidens karwei en kan een convenant gaan vormen mogelijk met de gemeente Haarlemmermeer qua kostenoptiek. Zo kan himphamp in Heerhugowaard vanwege coffeeshopdichtheid (komt trouwens uit het sprookje -zwaan kleef aan-) ook met andere gemeentes in Noord-Holland een convenant smeden om wetenschappelijke cannabisscreenings mogelijk te maken... -taalfouten voorbehouden-

7 Provincie Noord-Holland 'B * POSTBUS OA HAARLEM ONTVANGEN 3 0 DEC 2011 Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon R.W. Tìmmers SHV/HH/TAO 2. Doorkiesnummer (023) VERZONDEN 2 9 DEC i ii Betreft: financieel toezicht 2012 Geachte raad, Vóór het begin van elk kalenderjaar beslissen wij of een gemeente onder het preventief financieel toezicht moet komen. WIJ kunnen hiertoe onder meer overgaan als wij vinden dat het evenwicht op de begroting ontbreekt en ook niet op korte termijn zal worden hersteld of als de termijnen van inzenden voor de begroting of jaarrekening worden overschreden. Kenmerk 2011/ DEC Uw kenmerk Op dit moment zien wij geen aanleiding uw gemeente voor het begrotingsjaar 2012 onder het preventieve toezicht te brengen. Dit houdt in dat voor het komende jaar het repressieve toezicht voor uw gemeente zal gelden. Mochten er nog vragen zijn, dan kunt u contact opnemen met de contactpersoon die bovenaan in deze brief genoemd staat. Hoogachtend, Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, namens dezen, D N.J.M. Bo andhaving en Vergunningen Postbus DA Haarlem Telefoon (023) Fax (023) Surinameweg 11 Haarlem [2035 VA] NHOOOl

8 !ĩl ľoll -2»! Motie over een niet op de agenda opgenomen onderwerp Onderwerp: Weigerambtenaren Ĥ3 De raad van de gemeente Urk in vergadering bijeen op 24 november 2011; De raad, overwegende, - dat in de Tweede Kamer een motie is aangenomen die zogenaamde weigerambtenaren verbiedt; - dat het college inmiddels stelling heeft genomen tegen deze motie en heeft aangegeven weigerambtenaren niet te zullen ontslaan op basis van een motie; - dat inmiddels meerdere gemeenten hebben aangegeven hun beleid In dezen niet te wijzigen; van mening zijnde, - dat door bedoelde motie de gewetensvrijheid van trouwambtenaren geweid wordt aangedaan; - dat het betreurenswaardig is dat loyale ambtenaren na jarenlange trouwe dienst worden weggezet met het modewoord "weigerambtenaren"; verzoekt het college: 1. het Kabinet schriftelijk op de hoogte te brengen van het feit dat de gemeenteraad van Urk zijn afkeuring uitspreekt over de inhoud van de motie die zogenaamde weigerambtenaren verbiedt; 2. deze motie ter ondersteuning door te sturen aan alle gemeenten in Nederland; en gaat over tot de orde van de dag. Naam: Fractie SGP

9 Heerhugowaard Stad van kansen Lijst van ingekomen stukken voorde raadsvergadering van 24 januari Rubriek B. De Raad wordt voorgesteld de onder deze rubriek vermelde brieven ca. in handen van het college te stellen ter voorbereiding van behandeling in de hieronder vermelde commissie. ľ Onderwerp: Er zijn geen stukken voor deze rubriek binnengekomen. Commissie:

10 Heerhugowaard Stad van kansen Lijst van ingekomen stukken voor de raadsvergadering van 24 januari Rubriek C. Brieven ca. voorzien van een B&W voorstel of beantwoording van de brief. ļ Onderwerp: Voorstel/toelichting: Er zijn geen stukken voor deze rubriek binnengekomen. ľ

11 Heerhugowaard Stad van kansen Mededelingen van het college aan de Raad in het kader van de actieve informatieplicht van het college jegens de Raad ten behoeve van de raadsvergadering d.d. 24 januari Rubriek D. Onderwerp: Er zijn geen mededelingen binnengekomen.

Geachte heer/mevrouw,

Geachte heer/mevrouw, Van: Aan: Onderwerp: Brief gemeente Utrechtse Heuvelrug met zienswijze Noordvleugelprovincie Datum: dinsdag, 1 oktober 2013 14:05:40 Bijlagen: Verzonden brief UH met Zienswijze Noordvleugelprovincie.pdf

Nadere informatie

a a o~co zo1~ provincie HOLLAND ZUID Gedeputeerde Staten 11 DECEMBER 2014 Directie Leefomgeving en Bestuur Afdeling Bestuur Gemeente Molenwaard

a a o~co zo1~ provincie HOLLAND ZUID Gedeputeerde Staten 11 DECEMBER 2014 Directie Leefomgeving en Bestuur Afdeling Bestuur Gemeente Molenwaard 11 DECEMBER 2014 De raad van de gemeente MOLENWAARD Postbus 5 2970 AA BLESKENSGRAAF Gemeente Molenwaard N OW N Gedeputeerde Staten Directie Leefomgeving en Bestuur Afdeling Bestuur Contact A. van den Berg

Nadere informatie

Richtlijn begrotingswijzigingen

Richtlijn begrotingswijzigingen Richtlijn begrotingswijzigingen Richtlijn begrotingswijzigingen... 1 Inleiding... 1 Wanneer vindt een aanpassing van de programmabegroting plaats... 1 Procesgang begrotingswijziging... 1 Procesbeschrijving

Nadere informatie

Openbaar. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de raad. Gemeenteraad Conform advies Aanhouden.

Openbaar. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de raad. Gemeenteraad Conform advies Aanhouden. Collegevoorstel Openbaar Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting In het onlangs gesloten zijn onder meer verschuivingen van de lokale

Nadere informatie

Nachtwinkels. Alleen ter besluitvorming door het College Formele consultatie van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp

Nachtwinkels. Alleen ter besluitvorming door het College Formele consultatie van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Openbaar Onderwerp Nachtwinkels Programma Economie & Werk Portefeuillehouder T. Tankir / B. van Hees / H. Bruls Samenvatting Bij raadsbesluit van 20 november 2013 is de Verordening Winkeltijden Nijmegen

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. 1. de Gemeentewet; 2. de Algemene wet bestuursrecht; Gemeenteraad van Nissewaard Postbus 25 3200 AA SPIJKENISSE

Gedeputeerde Staten. 1. de Gemeentewet; 2. de Algemene wet bestuursrecht; Gemeenteraad van Nissewaard Postbus 25 3200 AA SPIJKENISSE Gedeputeerde Staten Directie Leefomgeving en Bestuur Afdeling Bestuur Contact J. van Kranenburg T 070-441 80 85 j.van.kranenburg@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441

Nadere informatie

Onderwerp Beantwoording vragen raadskamer over het rapport Evaluatie Bestuurlijke Arrangementen Antillianengemeenten 2005-2008

Onderwerp Beantwoording vragen raadskamer over het rapport Evaluatie Bestuurlijke Arrangementen Antillianengemeenten 2005-2008 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording vragen raadskamer over het rapport Evaluatie Bestuurlijke Arrangementen Antillianengemeenten 2005-2008 Programma / Programmanummer Integratie & Emancipatie

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Zaaknummer: OORAJJ06. Schrijven fractie Heusden Eén over centrum Drunen

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Zaaknummer: OORAJJ06. Schrijven fractie Heusden Eén over centrum Drunen Zaaknummer: OORAJJ06 Onderwerp Schrijven fractie Heusden Eén over centrum Drunen Collegevoorstel Inleiding Op 26 oktober 2010 is van de fractie Heusden Eén de heer F. v.d. Lee een schrijven, per email,

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, drs. M.J. van Rijn

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, drs. M.J. van Rijn Besluit houdende wijziging van lijst I, behorende bij de Opiumwet, in verband met plaatsing op deze lijst van hasjiesj en hennep met een gehalte aan tetrahydrocannabinol (THC) van 15 procent of meer. Daartoe

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk 17-10-2012) Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk 17-10-2012) Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Uitvoering motie 'Goedkopere energie voor lage inkomens' Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061, Klimaat & Energie / 1022 BW-nummer N.v.t. Portefeuillehouder

Nadere informatie

Gemeente Medemblik, Coffeeshopbeleid 2012

Gemeente Medemblik, Coffeeshopbeleid 2012 Gemeente Medemblik, Coffeeshopbeleid 2012 Vaststelling: 15 augustus 2012 Publicatie: 23 augustus 2012 Inwerkingtreding: 24 augustus 2012 Inhoud Samenvatting Inleiding 1. Nederlands drugsbeleid 2. Vormen

Nadere informatie

Openbaar. Brief aan raad over jaarwisseling en vuurwerk. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad.

Openbaar. Brief aan raad over jaarwisseling en vuurwerk. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Brief aan raad over jaarwisseling en vuurwerk Programma Veiligheid BW-nummer Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting Op 28 januari j.l. is het onderwerp vuurwerk

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel Trots Op Nederland inzake APV-wijziging drugsoverlast

Initiatiefvoorstel Trots Op Nederland inzake APV-wijziging drugsoverlast leuwegem Gemeenteraad O 0 1 ö " 2 5 7 onderwerp Initiatiefvoorstel Trots Op Nederland Inzake APVwljzlglng drugsoverlast Datum 10 augustus 2010 Raadsvoorstel Afdeling Communicatie, Juridische & Personeelszaken

Nadere informatie

Raadsvoorstel 10 september 2009 AB09.00918 RV2009.182

Raadsvoorstel 10 september 2009 AB09.00918 RV2009.182 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 10 september 2009 AB09.00918 RV2009.182 Gemeente Bussum Instemmen met: - Vaststellingsovereenkomst n.a.v. mediation Gooiberg; - Verhoging

Nadere informatie

Raadsfractie CU t.a.v. F. Visser

Raadsfractie CU t.a.v. F. Visser Gemeente Haarlem Retouradres Postbus 511, 2003PB Haarlem Raadsfractie CU t.a.v. F. Visser Datum Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer E-mail Onderwerp 13 januari 2015 2014/482633 J.A.M. Lubbers 023-5113815

Nadere informatie

Concept MEMO. Bijlage 9. aan van

Concept MEMO. Bijlage 9. aan van Bijlage 9 Concept MEMO aan van Coördinerend griffier onderwerp Stukkenstroom richting raden datum 9 januari 2013/15 januari 2013 bijlage stukkenstroom per organisatie 1. Inleiding Elke gemeente en ook

Nadere informatie

Collegevergadering : 14 oktober 2014 Agendapunt : 9 Portefeuillehouder : drs. J.H.A. van Oostrum Meer informatie bij : A.Holl Telefoon : 0545 250396

Collegevergadering : 14 oktober 2014 Agendapunt : 9 Portefeuillehouder : drs. J.H.A. van Oostrum Meer informatie bij : A.Holl Telefoon : 0545 250396 Zaaknummer : 65344 Raadsvergaderin : 2 december 2014 Agendapunt : g Commissie : Bestuur Onderwerp : Informerende nota coffeeshop Collegevergadering : 14 oktober 2014 Agendapunt : 9 Portefeuillehouder :

Nadere informatie

prov.nc,eholland 12 SEP 2016 ^ VOORBLAD Deo,/bijlage Afd. Geme Provincie Zuid-Holland Productnr. Geachte ontvanger,

prov.nc,eholland 12 SEP 2016 ^ VOORBLAD Deo,/bijlage Afd. Geme Provincie Zuid-Holland Productnr. Geachte ontvanger, prov.nc,eholland Afd. Geme Deo,/bijlage Productnr. 12 SEP 2016 ^ VOORBLAD Provincie Zuid-Holland Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66 11 www.zuid-holland.nl Gemeenteraad

Nadere informatie

Openbaar. Vaststellen Onderzoeksopzet Workfast. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel.

Openbaar. Vaststellen Onderzoeksopzet Workfast. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vaststellen Onderzoeksopzet Workfast Programma Economie & Werk Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 4 maart 2015 heeft de gemeenteraad de motie Onderzoek naar

Nadere informatie

29 januari 2015 Ontwikkeling E-laadpunten Albrandswaard Stefan Wattimena

29 januari 2015 Ontwikkeling E-laadpunten Albrandswaard Stefan Wattimena RAADSINFORMATIEBRIEF Aan De Gemeenteraad van Albrandswaard Datum Betreft Contactpersoon Doorkiesnummer Email Bijlage(n) Ons kenmerk Uw kenmerk 29 januari 2015 Ontwikkeling E-laadpunten Albrandswaard Stefan

Nadere informatie

Agendavoor de raad van de gemeente Eindhoven

Agendavoor de raad van de gemeente Eindhoven gemeente Eindhoven Agendanummer rr r6 juli zoog Agendavoor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering op 22 september 2009, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 21:00 uur, einde

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen D66 over afdoening bezwaarschriften

Beantwoording schriftelijke vragen D66 over afdoening bezwaarschriften Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen D66 over afdoening bezwaarschriften Programma Bestuur & Middelen BW-nummer Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting De fractie

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Schriftelijke vragen Groen Links voorplakken verkiezingsposters

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Schriftelijke vragen Groen Links voorplakken verkiezingsposters Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Schriftelijke vragen Groen Links voorplakken verkiezingsposters Programma / Programmanummer Openbare Ruimte / 9320 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting

Nadere informatie

""'"angen J 6 FEB. is

'angen J 6 FEB. is cm CONhlECTIEF Gemeente Eindhoven T.a.v. de Gemeenteraad Postbus 90150 5600 RB EINDHOVEN AANTEKENEN ""'"angen J 6 FEB. is POSTADRES Postbus 6190 5600 HD Eindhoven BEZOEKADRES Fazantlaan 3 5613 CA Eindhoven

Nadere informatie

De Registratiekamer voldoet hierbij gaarne aan uw verzoek.

De Registratiekamer voldoet hierbij gaarne aan uw verzoek. R e g i s t r a t i e k a m e r Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid..'s-Gravenhage, 19 januari 1999.. Onderwerp AMvB informatieplicht banken Bij brief van 8 oktober 1998 heeft u de Registratiekamer

Nadere informatie

iiiiiiiiiiiiiniiiiihii Oosterhout 2 mi m gemeente Aan de gemeenteraad r.van.haaf@oosterhout.nl IO.1431088 Zienswijze project A27 Houten Hooipolder

iiiiiiiiiiiiiniiiiihii Oosterhout 2 mi m gemeente Aan de gemeenteraad r.van.haaf@oosterhout.nl IO.1431088 Zienswijze project A27 Houten Hooipolder WW w iiiiiiiiiiiiiniiiiihii gemeente Oosterhout Aan de gemeenteraad 2 mi m Uw kenmerk Ons kenmerk IO.1431088 In behandeling bij r.van.haaf@oosterhout.nl Onderwerp Zienswijze project A27 Houten Hooipolder

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Raadvoorstel ivm begrotingswijziging vanwege uitbetaling schadevergoeding

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Raadvoorstel ivm begrotingswijziging vanwege uitbetaling schadevergoeding Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Raadvoorstel ivm begrotingswijziging vanwege uitbetaling schadevergoeding Programma / Programmanummer Ruimte & Cultuurhistorie / 131 BW-nummer BW-165 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Besluit. Worden vastgesteld. Wordt vastgesteld. Bm Bijl en partner. Gehele college. Wordt besproken. Wordt besproken. Wordt besproken.

Besluit. Worden vastgesteld. Wordt vastgesteld. Bm Bijl en partner. Gehele college. Wordt besproken. Wordt besproken. Wordt besproken. Datum: 24 februari 2015 Aanwezig: D. Bijl, Burgemeester R.J. Helm, Wethouder E. Voorbij, Wethouder J. Krieger, Wethouder M. Hegger, Wethouder J. v.d. Kooij, Loco-gemeentesecretaris M. de Goede, Notulist

Nadere informatie

Wij willen u door middel van deze brief op de hoogte stellen van de verdere ontwikkelingen rondom schaliegas en onze acties hierin tot nu toe.

Wij willen u door middel van deze brief op de hoogte stellen van de verdere ontwikkelingen rondom schaliegas en onze acties hierin tot nu toe. gemeente llullllllllllillilllllllllllll Aan de gemeenteraad Datum U kenmerk Ons kenmerk 10.1417892 in behandeling bij R.Tuin@oosterhout.nl Ondererp Motie tegen schaliegas Geachte raad, Tijdens de raadsvergadering

Nadere informatie

GESCAND OP. Gemeente Oostzaan

GESCAND OP. Gemeente Oostzaan BINNENGEKOMEN - 8 APR. 2013 GESCAND OP - 8 APR. 2013 Gemeente Oostzaan Aan de raad van de gemeente Oostzaan (NH): Kerkbuurt 4 (Oostzaan) postbus 20 1530 AA WORMER Gemeentehuis Postadres F Raadhuisstraat

Nadere informatie

DB-vergadering 14-10-2009 Agendapunt 3

DB-vergadering 14-10-2009 Agendapunt 3 DB-vergadering 14-10-2009 Agendapunt 3 Onderwerp Lijst van te verzenden stukken Portefeuillehouder(s) J.H.J. van der Linden Afdeling Nieuwe Werken en Onderhoud Bestuursprogramma Niet van toepassing. Waterbeheersplan

Nadere informatie

i y Vereniging van Nederlandse Gemeenten onskenmerk BB/U201500906

i y Vereniging van Nederlandse Gemeenten onskenmerk BB/U201500906 m m ^., Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad V M G 1 i y Vereniging van Nederlandse Gemeenten informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Motie Boxtel/Noordoostpolder inzake Schaliegas plus

Nadere informatie

Beantwoording van vragen van de fracties D66 en Groen Links over de voortgang van een watersportcentrum langs de Nevengeul

Beantwoording van vragen van de fracties D66 en Groen Links over de voortgang van een watersportcentrum langs de Nevengeul Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording van vragen van de fracties D66 en Groen Links over de voortgang van een watersportcentrum langs de Nevengeul Programma Grondbeleid BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

St, - 5 SEP 2013. Geachte heer Dalhuisen, geachte Griffier en Leden van het college van PS,

St, - 5 SEP 2013. Geachte heer Dalhuisen, geachte Griffier en Leden van het college van PS, Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: Bijlagen: Lex Strikkers [lexstrikkers@versatel.nl] donderdag 5 september 2013 12:51 Olde Bijvank, M (Marcelle) Fw: mail LS/GB: gedeputeerde staten OV onjuist/onvolledig

Nadere informatie

IN.1310432 08/04/2013

IN.1310432 08/04/2013 IN.1310432 08/04/2013 Aan de raad van de gemeente Oosterhout (NB): Slotjesveld 1 postbus 10150 4900 GB OOSTERHOUT Gemeentehuis Postadres Raadhuisstraat 14 6942 BE Didam Postbus 47 694Ũ BA Didam (0316)

Nadere informatie

Openbaar. Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 23 juni 2015. (Week 26)

Openbaar. Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 23 juni 2015. (Week 26) Openbaar Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 23 juni 2015. (Week 26) Aanwezig: drs. J.T.H.M. Penninx, burgemeester, A.B. Lagerweij, H.J. Pinkster, H. van der Sleen, W.I.J.M.

Nadere informatie

Openbaar. Beantwoording vragen van de fractie Eigenhuijsen en de fractie PvdA over de eigen bijdrage in de Jeugdwet

Openbaar. Beantwoording vragen van de fractie Eigenhuijsen en de fractie PvdA over de eigen bijdrage in de Jeugdwet Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording vragen van de fractie Eigenhuijsen en de fractie PvdA over de eigen bijdrage in de Jeugdwet Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Ë!l ERNST &YOUNG. Assurance-rapport en rapport van bevindingen bij de herziene SISAverantwoording 2009 regeling 99 van de gemeente Haarlem

Ë!l ERNST &YOUNG. Assurance-rapport en rapport van bevindingen bij de herziene SISAverantwoording 2009 regeling 99 van de gemeente Haarlem Ë!l ERNST &YOUNG Arcadialaan 16C+D 1813 KN Alkmaar Postbus 344 1800 AH Alkmaar Tel.:+31 (0)88-407 1000 Fax:+31 (0)88-407 9205 www.ey.nl VERTROUWELIJK De gemeenteraad en het college van burgemeester en

Nadere informatie

Varsseveld, 9 december 2015 betreft: VERPLICHTE RECLAMEBELASTING PER 2016. Geachte medeondernemer,

Varsseveld, 9 december 2015 betreft: VERPLICHTE RECLAMEBELASTING PER 2016. Geachte medeondernemer, Varsseveld, 9 december 2015 betreft: VERPLICHTE RECLAMEBELASTING PER 2016 Geachte medeondernemer, Vorige week donderdag werd in een raadsrotonde door de politieke partijen gesproken over de invoering van

Nadere informatie

Onderwerp Motie "Investeren in cultuurhistorie is investeren in de economie"

Onderwerp Motie Investeren in cultuurhistorie is investeren in de economie Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Motie "Investeren in cultuurhistorie is investeren in de economie" Programma / Programmanummer Ruimte & Bouwen / 9210 BW-nummer Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting

Nadere informatie

Ons kenmerk MO00/15.0003312. Datum uw brief

Ons kenmerk MO00/15.0003312. Datum uw brief Maatschappelijke Ontwikkeling Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Datum

Nadere informatie

BESLUIT: Datum besluit: Paraaf secr.:

BESLUIT: Datum besluit: Paraaf secr.: VOORSTEL AAN B EN W GEMEENTE LOPPERSUM DATUM 22 mei 2014 Raadsvoorstel Betreft brief ingekomen: Van: GGD Groningen Adviesnr 2014-02486 Onderwerp: Jaarrekening 2013, begrotingswijzigingen 2014 en begroting

Nadere informatie

Onderwerp: Vaststellen definitieve tegemoetkoming fractieondersteuning 2012. Nummer 2013/8469 Versie 1 Thema. Bestuurszaken en regionale samenwerking

Onderwerp: Vaststellen definitieve tegemoetkoming fractieondersteuning 2012. Nummer 2013/8469 Versie 1 Thema. Bestuurszaken en regionale samenwerking OPLEGNOTITIE Onderwerp: Vaststellen definitieve tegemoetkoming fractieondersteuning 2012 Nummer 2013/8469 Versie 1 Thema Indiener Steller Verzoek portefeuillehouder Bestuurszaken en regionale samenwerking

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Brief aan de fractie van Groen Links over gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen Programma / Programmanummer Economie & Toerisme / 1041 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders

Burgemeester en Wethouders Burgemeester en Wethouders B en W. nr. 13.0615 d.d. 9-7-2013 Onderwerp Afronding stopzetten samenwerking ontwikkelaar Nieuweroord Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1. In te stemmen met de vaststellingsovereenkomst

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Verwijderen van fietsen bij het station. BW-nummer

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Verwijderen van fietsen bij het station. BW-nummer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Verwijderen van fietsen bij het station Programma / Programmanummer Mobiliteit / 1072 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting De fractie van PvdA heeft schriftelijke

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar 12-02-2016 [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar 12-02-2016 [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Vragen ex art 46 RvO D66-Bescherming persoonsgegevens binnen Suwinet 1- Notagegevens Notanummer 2016-000224 Datum 09-02-2016 Programma: 08 Meedoen Portefeuillehouder

Nadere informatie

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken.

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken. Raad VOORBLAD Onderwerp Bestuurlijke boete of strafbeschikking Agendering Commissie Bestuurlijk Domein Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en Economisch Domein

Nadere informatie

Openbaar. Beantwoording twee schriftelijke vragen GroenLinks-fractie over een verbod op circussen met wilde dieren.

Openbaar. Beantwoording twee schriftelijke vragen GroenLinks-fractie over een verbod op circussen met wilde dieren. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording twee schriftelijke vragen GroenLinks-fractie over een verbod op circussen met wilde dieren. Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Directie Concern Ingekomen stuk D2 (PA 14 juli 2010) Begroten en Verantwoorden. Datum uw brief

Directie Concern Ingekomen stuk D2 (PA 14 juli 2010) Begroten en Verantwoorden. Datum uw brief Directie Concern Ingekomen stuk D2 (PA 14 juli 2010) Begroten en Verantwoorden Aan de Gemeenteraad Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl

Nadere informatie

Ad Jongenelen, Carola van t Schip en Frank Reiber

Ad Jongenelen, Carola van t Schip en Frank Reiber Spelregels Jongerengemeenteraad 19 februari 2015 Er zijn 2 onderwerpen (agendapunten): - Veiligheid - Openings- en sluitingstijden van de horeca Regels van de vergadering - Ieder onderwerp/ agendapunt

Nadere informatie

Antwoord op vragen fractie VVD over behoud gerechtshof in Arnhem

Antwoord op vragen fractie VVD over behoud gerechtshof in Arnhem Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Antwoord op vragen fractie VVD over behoud gerechtshof in Arnhem Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir / H. Bruls Samenvatting Op 7 mei jl.

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 21 oktober 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 21 oktober 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres: Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl 157617-111785-VGP

Nadere informatie

Blauwe Nota discussienota coffeeshopbeleid

Blauwe Nota discussienota coffeeshopbeleid Blauwe Nota discussienota coffeeshopbeleid Inhoud 1. inleiding a. huidig coffeeshopbeleid b. regionale afspraken c. aanleiding blauwe nota d. doel van de blauwe nota 2. opdracht raad a. opdrachtomschrijving

Nadere informatie

Mededeling. Dotum. Onderwerp P3-samenwerking. Registratienummer 1405330. 9 Oktober 2012 Auteur mr. E.M. Straling Afdelingl Bureau KBJZ

Mededeling. Dotum. Onderwerp P3-samenwerking. Registratienummer 1405330. 9 Oktober 2012 Auteur mr. E.M. Straling Afdelingl Bureau KBJZ PROVINCIE FLEVOLAND Mededeling Onderwerp P3-samenwerking Doel van deze mededeling: Ter informatie. Toezegging/ motie/ amendement: Niet van toepassing. Inleiding: Deze mededeling is een vervolg op de mededeling

Nadere informatie

Vragen SP en VVD over lening Het Groene Hert

Vragen SP en VVD over lening Het Groene Hert Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vragen SP en VVD over lening Het Groene Hert Programma / Programmanummer Klimaat & Energie / 1022, Bestuur en Middelen / 1042 Portefeuillehouder J. van der Meer, B. Jeene

Nadere informatie

Lijst ingekomen stukken en mededelingen. T.b.v. Raadsvergadering d.d. 21 februari 2013

Lijst ingekomen stukken en mededelingen. T.b.v. Raadsvergadering d.d. 21 februari 2013 Lijst ingekomen stukken en mededelingen. T.b.v. Raadsvergadering d.d. 21 februari 2013 Gemeentebladnummer: 2013/01 Vergaderdatum: 21 februari 2013 Agendapunt: Portefeuillehouder Dhr. B.H.M. Link Steller

Nadere informatie

*Z012CF7DC2D* Lijst van ingekomen stukken. Registratienummer: Z -13-02050 / 3071

*Z012CF7DC2D* Lijst van ingekomen stukken. Registratienummer: Z -13-02050 / 3071 *Z012CF7DC2D* Registratienummer: Z -13-02050 / 3071 Lijst van ingekomen stukken Raadsvergadering : 25 april 2013 Registratienummer : 3071 Agendanummer : 3 Datum : 11 april 2013 Onderwerp : Ingekomen stukken

Nadere informatie

Onderwerp van het voorstel Onderzoek jaarrekening 2002 van de Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen

Onderwerp van het voorstel Onderzoek jaarrekening 2002 van de Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Voorstel aan de Raad 144/2003 (definitief) Registratienummer Fatale datum raadsbesluit 9 juli 2003 Opgesteld door, telefoonnummer Griffie, 2520 Programma Portefeuillehouder P.J.J. Lucassen Onderwerp van

Nadere informatie

Nederlandse cannabisbeleid

Nederlandse cannabisbeleid Improving Mental Health by Sharing Knowledge Het Nederlandse cannabisbeleid & de volksgezondheid: oorsprong en ontwikkeling Margriet van Laar Hoofd programma Drug Monitoring CIROC Seminar Woensdag 7 maart,

Nadere informatie

1. Brief aan de raad vast te stellen.

1. Brief aan de raad vast te stellen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vonnis rechtbank Arnhem inzake rechtszaak Connexxion versus Nijmegen inzake afgegeven garanties bij verkoop Novio Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042

Nadere informatie

14R.00426. RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 40 vragen 14R.00426. Gemeente Woerden

14R.00426. RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 40 vragen 14R.00426. Gemeente Woerden RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 40 vragen 14R.00426 ^ 3 gemeente WOERDEN Van: college van burgemeester en wethouders Datum : 7 oktober 2014 Portefeuillehouder(s) : wethouder Koster Portefeuille(s)

Nadere informatie

Besluitenlijst College van B&W

Besluitenlijst College van B&W Besluitenlijst College van B&W Gemeente Drimmelen 20/04/2010 Smits C. (Secretaris), aanwezig Kok G.L.C.M. de (Burgemeester), aanwezig Jong J. de (Wethouder), aanwezig Meggelen J. van (Wethouder), aanwezig

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

GROEN LINKSHEERHUGOWAARD «met 4efc^eU

GROEN LINKSHEERHUGOWAARD «met 4efc^eU Raaasvergadering: ļ ļ ļjtl. 20 IĴ~ Besluit: fífìnňľ.nçyvļe^ «LT Voofstelnummer GROEN LINKSHEERHUGOWAARD «met 4efc^eU Datum ingekomen 17 december 2013 Volgnummer \-\ Status ťvni-^s&^v^ytfe^ Registratienummer

Nadere informatie

Bijlage I: Collegebesluit Bijlage II: Verslag uitvoering amendent VSP Niet declareren mag niet liggen aan slecht informeren.

Bijlage I: Collegebesluit Bijlage II: Verslag uitvoering amendent VSP Niet declareren mag niet liggen aan slecht informeren. Directie Inwoners Beleid & Realisatie Beleidsrealisatie & verantwoording Ingekomen stuk D31 Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024)

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad: 1082468 Datum: Behandeld door: 11 juni 2013 m. hijstee Afdeling/Team: Ruimtelijke Ontwikkeling/ Economie Onderwerp: Benoeming leden c.q. gemeentelijke

Nadere informatie

Aanvullende subsidie Bed, bad en brood 2015

Aanvullende subsidie Bed, bad en brood 2015 Openbaar Onderwerp Aanvullende subsidie Bed, bad en brood 2015 Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Vanaf 1 januari 2015 hebben we een bed, bad en broodvoorziening

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT. een regionaal budgethouderschap stedelijke vernieuwing wenselijk is,

ONTWERPBESLUIT. een regionaal budgethouderschap stedelijke vernieuwing wenselijk is, BIJLAGE ONTWERPBESLUIT De Regioraad van de stadsregio Rotterdam, overwegende dat ; een regionaal budgethouderschap stedelijke vernieuwing wenselijk is, de regioraad op 23 juni 2004 het regionaal beleidskader

Nadere informatie

Ref: B13.32 Betreft: Eumedion-reactie op NBA Consultatiedocument onafhankelijkheid en VGBA

Ref: B13.32 Betreft: Eumedion-reactie op NBA Consultatiedocument onafhankelijkheid en VGBA Aan de Nederlandse beroepsorganisatie van Accountants (NBA) Drs. H. Wieleman RA, voorzitter Postbus 7984 1008 AD Amsterdam Den Haag, 30 augustus 2013 Ref: B13.32 Betreft: Eumedion-reactie op NBA Consultatiedocument

Nadere informatie

P R O V 1 N su È F R VS l! Ä N. Doe. nr.: Class, nr. * Ingek.: AfdelirrT. Beh. door; Afd. Hoofd AWB.. weken. voor kenn isg. aangenomen/tel.

P R O V 1 N su È F R VS l! Ä N. Doe. nr.: Class, nr. * Ingek.: AfdelirrT. Beh. door; Afd. Hoofd AWB.. weken. voor kenn isg. aangenomen/tel. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Gedeputeerde Staten van Fryslan Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Datum 18 december 2014 Betreft Begroting

Nadere informatie

- dhr. M.J. Bezuijen (DB) - dhr. R. Koster - dhr. A. Koster. - mw. D. Abbas - mw. E.A. Wensing-Weber

- dhr. M.J. Bezuijen (DB) - dhr. R. Koster - dhr. A. Koster. - mw. D. Abbas - mw. E.A. Wensing-Weber OPLEGNOTITIE Onderwerp: Benoemen leden in de nieuwe Regioraad van de Stadsregio Amsterdam - dhr. M.J. Bezuijen (DB) - dhr. R. Koster - dhr. A. Koster - mw. D. Abbas - mw. E.A. Wensing-Weber - dhr. C.H.

Nadere informatie

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009 Aan de Raad Made, 20 mei 2008 Raadsvergadering: 26 juni 2008 Nummer raadsnota: 19 Onderwerp: Ontwerp begroting GROGZ 2009 Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: Drs. J. Krook Ambtelijke coördinatie:

Nadere informatie

Onderwerp Vragen Groen Links over gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen

Onderwerp Vragen Groen Links over gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vragen Groen Links over gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen Programma / Programmanummer Economie / 9510 BW-nummer Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting

Nadere informatie

Bij deze bieden wij u de resultaten aan van het onderzoek naar de eerste effecten van de decentralisaties in de gemeente Barneveld.

Bij deze bieden wij u de resultaten aan van het onderzoek naar de eerste effecten van de decentralisaties in de gemeente Barneveld. rriercoj Gemeenteraad Barneveld Postbus 63 3770 AB BARNEVELD Barneveld, 27 augustus 2015 f Ons kenmerk: Ö^OOJcfc Behandelend ambtenaar: I.M.T. Spoor Doorkiesnummer: 0342-495 830 Uw brief van: Bijlage(n):

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare besluitvormende raadsvergadering van 24 april 2013

Besluitenlijst van de openbare besluitvormende raadsvergadering van 24 april 2013 AFDELING: BVFZS STELLER: Marleen Valentijn DOORKIESNUMMER. : 077-359 9430 Besluitenlijst van de openbare besluitvormende raadsvergadering van 24 april 2013 Aanwezig: Leden (36): Afwezig: A.S. Scholten,

Nadere informatie

GEMEENTE. i^oqyy^)('< ^'^ Ons kenmerk Q310/10.0032858

GEMEENTE. i^oqyy^)('< ^'^ Ons kenmerk Q310/10.0032858 Gemeenteraad van Nijmegen GEMEENTE Ijmegen Aan de gemeenteraad van Nijmegen 6 i^oqyy^)('< ^'^ Gemeenteraad Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 30 Telefax (024) 323 59 92 E-mail Postadres

Nadere informatie

Vaststellen raadsbrief Toezegging uit de Kamerronde van 11 juni 2014 (Voorjaarsnota 2014)

Vaststellen raadsbrief Toezegging uit de Kamerronde van 11 juni 2014 (Voorjaarsnota 2014) Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vaststellen raadsbrief Toezegging uit de Kamerronde van 11 juni 2014 (Voorjaarsnota 2014) Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 Portefeuillehouder T. Tankir

Nadere informatie

si}** 2 3 FEB 2012 UI12.01130 Bchoon bij het besluit van de raad van ič) j 1 ļ i3 gŗįgįg^ Gemeenteraad van Beuningen

si}** 2 3 FEB 2012 UI12.01130 Bchoon bij het besluit van de raad van ič) j 1 ļ i3 gŗįgįg^ Gemeenteraad van Beuningen GEMEENTE Bchoon bij het besluit van de raad van ič) j 1 ļ i3 Gemeenteraad van Beuningen gŗįgįg^ Datum Kenmerk Kenmerkcode Uw contact Telefoon Onderwerp 2 3 FEB 2012 UI12.01130 Carlijn Crooijmans 14 024

Nadere informatie

STUKKEN TER BESPREKING. Besluitenlijst van Bestuur en Middelen 19 januari 2016

STUKKEN TER BESPREKING. Besluitenlijst van Bestuur en Middelen 19 januari 2016 enlijst van Bestuur en Middelen 19 januari 2016 1 Opening, mededelingen en vaststellen agenda De voorzitter opent de vergadering. De heer Burggraaf verzoekt om agendapunt 11 als eerste te behandelen en

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Overeenkomst inzake Algemeen Directeur Breed Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 9230 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Eind 2009 heeft het

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk 28 september 2010)

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk 28 september 2010) Openbaar Onderwerp Vrijwaring leden Raad van Commissarissen NV Mensec Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 9610 BW-nummer Portefeuillehouder Th. de Graaf Samenvatting Per 5 oktober 2010 zijn

Nadere informatie

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn Verslag Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening Vergaderdatum Kenmerk 15 april 2009 COR2008-11 Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer W.L. Walkate (Notuleerservice Nederland)

Nadere informatie

Aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid mr. A.J. de Geus Postbus 90801 2509 LV Den Haag. Geachte heer De Geus,

Aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid mr. A.J. de Geus Postbus 90801 2509 LV Den Haag. Geachte heer De Geus, Bezuidenhoutseweg 60 postbus 90405 2509 LK Den Haag tel. 070-3499 577 fax 070-3499 796 e-mail: j.hamaker@ser.nl Aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid mr. A.J. de Geus Postbus 90801 2509

Nadere informatie

Ingekomen stuk D10. Datum uw brief

Ingekomen stuk D10. Datum uw brief Directie Bestuursstaf Ingekomen stuk D10 aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus

Nadere informatie

AGENDAPUNT NR: 2009.0.071.903. Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 15 september 2009. Pagina 1 van 9

AGENDAPUNT NR: 2009.0.071.903. Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 15 september 2009. Pagina 1 van 9 AGENDAPUNT NR: 2009.0.071.903 Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 15 september 2009 Pagina 1 van 9 Collegenota Aan burgemeester en wethouders Documentnummer 2009.0.071.903 Datum Zaaknummer 2009-08-00863

Nadere informatie

Ja, zonder beperkingen Innovatieve en excellente stad. DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten 17-04-2012

Ja, zonder beperkingen Innovatieve en excellente stad. DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten 17-04-2012 zaak_id bericht_nummer Collegevoorstel ECONOMIE, CULTUUR EN ARBEID Reg.nr. B&W d.d. 17-04-2012 Openbaar Programma Ja, zonder beperkingen Innovatieve en excellente stad DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d.

Nadere informatie

Stop de zinloze jacht op drugs, reguleer de wietteelt

Stop de zinloze jacht op drugs, reguleer de wietteelt Voorstel voor initiatief tot een raadsbesluit Sina Salim D66 Ede Stop de zinloze jacht op drugs, reguleer de wietteelt Dit voorstel bevat de hoofdlijnen van een plan om een stichting op gereguleerde wijze

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: Onderwerp: Grondaankoop ten behoeve van het bedrijventerrein i.o. "Hooidijk Zuid" te Steenwijk. Conceptbesluit: Samenvatting: Bijlagen:

Nadere informatie

Datum 13 december 2012. Betreft Bonus Wsw over 2010. Geacht college,

Datum 13 december 2012. Betreft Bonus Wsw over 2010. Geacht college, > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond Postbus 950 5700 AZ Helmond []5700AZ950 Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat

Nadere informatie

Brief van het college van B&W d.d. 26 juni over Sluiting filialen bibliotheek

Brief van het college van B&W d.d. 26 juni over Sluiting filialen bibliotheek Toelichting over de behandeling van: Brief van het college van B&W d.d. 26 juni over Sluiting filialen bibliotheek Van: Het college van B&W van 26 juni 2012 Doel: Toelichting: Opinie vormen Inhoud brief

Nadere informatie

beantwoording schriftelijke vragen Nijmeegse Fractie inzake de woonfunctie in bestemmingsplannen

beantwoording schriftelijke vragen Nijmeegse Fractie inzake de woonfunctie in bestemmingsplannen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp beantwoording schriftelijke vragen Nijmeegse Fractie inzake de woonfunctie in bestemmingsplannen Programma / Programmanummer Ruimte & Cultuurhistorie / 1031 BW-nummer

Nadere informatie

Toelichting over de behandeling van:

Toelichting over de behandeling van: Toelichting over de behandeling van: HAMERSTUK Raadsvoorstel Advies van de Commissie voor bezwaarschriften inzake bezwaarschrift tegen de afwijzing van een verzoek tot herziening van het bestemmingsplan

Nadere informatie

Ondertekening Retaildeal

Ondertekening Retaildeal Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Ondertekening Retaildeal Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Minister Kamp wil met 50 gemeenten een Retaildeal sluiten, om

Nadere informatie

1. De vestiging van coffeeshops wordt gedoogd indien de coffeeshop voldoet aan de volgende vestigingscriteria:

1. De vestiging van coffeeshops wordt gedoogd indien de coffeeshop voldoet aan de volgende vestigingscriteria: Casenummer 10G200903 Registratienr. 365938 / 365938 Coffeeshop beleid. Artikel 1: definities In deze beleidsregels wordt verstaan onder: 1. harddrugs: middelen vermeld op lijst I en lijst II behorend bij

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar 13-05-2016 [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar 13-05-2016 [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Vragen ex art 46 RvO VVD-Subsidieverlening 1- Notagegevens Notanummer 2016-000775 Datum 06-05-2016 Programma: 11 Algemene dekkingsmiddelen Portefeuillehouder

Nadere informatie

OPENBAAR. Extra vergadering commissie Burger d.d. 13 november 2006. Raadsvergadering d.d. 20 november 2006. Voorstel nr.: 132/06.

OPENBAAR. Extra vergadering commissie Burger d.d. 13 november 2006. Raadsvergadering d.d. 20 november 2006. Voorstel nr.: 132/06. OPENBAAR Opsteller: GGZ/VROM/AH/751 Extra vergadering commissie Burger d.d. 13 november 2006 Raadsvergadering d.d. 20 november 2006 Voorstel nr.: 132/06 Onderwerp: Bestuursovereenkomst Leiden-Oegstgeest

Nadere informatie

Van: Verzonden: maandag 21 maart 2016 11:10. Onderwerp: Opvolgingsmarkering: Markeringsstatus: Gemarkeerd. Categorieën: Geachte heer/mevrouw

Van: Verzonden: maandag 21 maart 2016 11:10. Onderwerp: Opvolgingsmarkering: Markeringsstatus: Gemarkeerd. Categorieën: Geachte heer/mevrouw Van: Verzonden: maandag 21 maart 2016 11:10 Aan: Post Onderwerp: wob verzoek Opvolgingsmarkering: Markeringsstatus: Opvolgen Gemarkeerd Categorieën: Geachte heer/mevrouw Hierbij wil ik graag een wob verzoek

Nadere informatie

Raadsvergadering : 14 juni 2016 agendapunt : Commissie : - : Oprichting stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland

Raadsvergadering : 14 juni 2016 agendapunt : Commissie : - : Oprichting stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland Zaaknummer : 170397 Raadsvergadering : 14 juni 2016 agendapunt : Commissie : - Onderwerp : Oprichting stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland Collegevergadering : 17 mei 2016 agendapunt : 21 Portefeuillehouder

Nadere informatie