Bewonersavond Liendert-Rustenburg d.d. 29 mei 2006 in de Groene Stee

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bewonersavond Liendert-Rustenburg d.d. 29 mei 2006 in de Groene Stee"

Transcriptie

1 Bewonersavond Liendert-Rustenburg d.d. 29 mei 2006 in de Groene Stee Aanwezig 60 tot 70 bewoners Opening Gestart wordt om uur met een plenaire sessie waarbij alle aanwezigen welkom wordt geheten. Dhr. Paap en dhr. Abrahams lichten toe dat de Gemeente, Projectgroep van de Alliantie en Portaal samenwerken aan een ontwikkelingsplan voor Liendert/Rustenburg. Binnen de komende drie maanden zal een discussienota worden samengesteld, waarna in de periode september/november de inspraakprocedure zal plaatsvinden. Hierna zal een plan worden samengesteld. Om de discussienota samen te kunnen stellen, is er input gevraagd vanuit de wijk. Er zijn reeds ca. 250 flitsenquêtes gehouden en er zijn in totaal 4 avonden gepland, zoals vanavond, waarbij buurtbewoners kunnen aangeven wat goed en minder goed is en wat zij ervaren als knelpunten. Er zijn 4 groepen samengesteld: - wonen - samenleving, veiligheid - jeugd, voorzieningen - omgeving, openbare ruimte Aanwezigen kunnen tweemaal aan een groepsgesprek deelnemen, van uur en van uur. De verslaglegging heeft per discussiegroep plaatsgevonden Thema wonen verslaglegging op flip-over niet verwerkt Thema samenleving, veiligheid 1 e ronde Teleurstelling, terugkoppeling & parkeren. De bewoners spreken hun teleurstelling uit over eerdere ervaringen met de gemeente. Voorbeeld: de verkeersgroep. Daar zijn specifieke wensen zoals een oversteekplaats bij Huize Liendert naar het Waterwingebied niet gehonoreerd. Er was ook geen terugkoppeling naar de deelnemers. Ook de Lageweg en de Liendertseweg zijn gerenoveerd, maar daar is ook met niemand rekening gehouden. Er zijn daar zelfs parkeerplaatsen verdwenen. Door de scholen aan de Zangvogelweg worden er veel auto s op het gras geparkeerd bij het brengen en halen van de kinderen. De schoolleiding is hier meerdere malen op aangesproken maar geven geen gehoor. De wijkbewoners spreken hun bezorgdheid uit over de parkeerproblematiek als straks de moskee opent. Bewoners voelen zich niet meer serieus genomen worden. Er is groot wantrouwen. Aanspreekpunt Binnen de gemeente is er geen vast aanspreekpunt meer voor verkeer. Geldverspilling Er zijn op de Liendertseweg verkeersmaatregelen genomen. Deze zijn later (binnen een jaar) opnieuw aangepast. Op zo n manier zoals eerder aangegeven door bewoners. Verkeer Roeromstraat inrichten als 30 km-weg en éénrichting. Handhaven op de Van Randwijcklaan. Er wordt veel te hard gereden in de hele wijk. Vooral bij de scholen is dat levensgevaarlijk, de 30 km borden hebben geen enkel effect. Er moeten drempels komen en er moet gehandhaafd worden.

2 Politie Er wordt niet gehandhaafd. Politie is niet zichtbaar. Patrouille alleen in auto of motor. Bewoners zien graag een wijkagent die regelmatig op de fiets in de wijk te zien is. Kortom, de wijkagent moet actief worden, zichtbaar zijn op doordeweekse dagen. Daar gaat volgens de bewoners een preventieve werking van uit. Er zouden meer uren en meer agenten beschikbaar moeten zijn. Waterwingebied Veel verkeer in het Waterwingebied, ook politie in auto of per motor. Grote onveiligheidsgevoelens, dit komt door aanwezigheid van zwervers, drugsgebruikers, lege zakjes wiet en geen verlichting s avonds. De aanwezigen zijn verdeeld over of er wel of niet verlichting moet komen in het Waterwingebied. Spanning tussen veiligheid en recreëren versus natuurbehoud. Buurtpreventie Eén van de aanwezigen vraagt zich af hoe het staat met de buurtpreventie. De oprichter van de Buurtpreventie is aanwezig. Hij legt uit dat de Buurtpreventie niet meer bestaat omdat hij onvoldoende medewerking kreeg van de gemeente en de politie. In het begin werkte het goed, later zakte het in. Samenstelling bevolking Volgens enkele aanwezigen is de oorzaak van de criminaliteit in de wijk het hoge aantal allochtonen. Een samenscholingsverbod stelt iemand voor. Daar is niet iedereen voor. Eén lid van het Wijkbeheerteam vertelt dat het Wijkbeheerteam het probleem van de bevolkingssamenstelling heeft zien aankomen. Enkele wijkbewoners zijn voor spreiding van de allochtone bevolking. Buitenkast en andere speelplekken De wijkbewoners ervaren de buitenkasten als niet toegankelijk voor autochtonen. De speelplekken waar zij dan wel naar toe gaan, zoals de speeltuin bij het Vogelnest (Wiekslag), worden niet onderhouden. Volgens mij gaan ze niet meer naar de speeltuin omdat het een rotzooi is, maar ook omdat er te veel allochtonen zijn. Onderhoud Eén wijkbewoner oppert om het onderhoud in de wijk op te schroeven. Als iets schoon is, blijft het ook schoon. Vuil trekt vuil aan. Buurtvaders De buurtvaders zijn niet zichtbaar in de wijk. Klachten worden niet opgevolgd. Milieu Milieupolitie ontbreekt in Amersfoort. Dit is een kwalijke zaak. De gemeente ruimt elke maandag alle vuilniszakken op, ook de verkeerd geparkeerde vuilniszakken. Leefregels De SWA heeft leefregelprojecten opgestart in de wijk. De borden zijn nu verwijderd omdat de SWA nu Alliantie heet. Bewoners vinden dat jammer en hopen dat de borden snel terug worden geplaatst. In het begin werkten de leefregels wel, maar na verloop van tijd niet meer. Zou herhaald moeten worden. Wonen De gerenoveerde flats bevallen goed. Imago Liendert is De Horsten in de ogen van de Amersfoorters en gek genoeg ook in de ogen van Liendertbewoners zelf. Voorkeursbehandeling De allochtone bevolking krijgt een voorkeursbehandeling van de gemeente en de Alliantie, vinden de wijkbewoners. Als de allochtonen om financiële ondersteuning vragen bij activiteiten krijgen ze die

3 wel en autochtonen niet. Zo wordt wel het pannaveldje gehonoreerd, maar niet het verzoek om een fontein. Alle activiteiten en voorzieningen in de wijk zijn voor allochtonen. Niet altijd officieel, zoals de buitenkasten, maar in de praktijk en in de manier waarop de voorzieningen gepresenteerd worden in de wijkkrant bijvoorbeeld, duidt alles er op dat het vooral voor allochtonen is. De Alliantie verft wel de woning van een allochtoon gezin, maar niet van een autochtoon. Slotopmerking Er is wel verbetering waar te nemen in de wijk. 2 e ronde Samenleven Rustenburg wordt apart gezien, alles gaat over Liendert. Het wijkblad gaat voor 90% over activiteiten voor allochtonen in Liendert. De overige 10% gaat over activiteiten voor ouderen in Rustenburg. Vroeger was er samenhorigheid, maar de mensen die altijd alles regelden zijn nu weg. Idee: Een buurthuis in Rustenburg Sporthal Rustenburg gebruiken voor activiteiten Een speeltuinvereniging in Rustenburg Het imago van het verleden; de dwangmatige integratie blijft plakken aan activiteiten en buitenkast en hierdoor blijft het voor allochtonen. Het wijkblad (wijk in beweging) straalt niet uit dat het voor iedereen is, het lijkt meer voor allochtonen. Veiligheid Buitenkast is qua verkeersveiligheid slecht bereikbaar. Kinderen kunnen er niet alleen heen. De 30km zone moet gehandhaafd worden. Het alleen instellen was niet voldoende, nu moet er gecontroleerd worden. Idee: Binnen het systeem van buurtvaders ook andere culturen mee laten lopen. En er meer promotie voor maken. De voorzieningen die voor beiden wijken zijn zouden moeten worden verdeeld over Liendert en Rustenburg. Idee: Voorzieningen bouwen bij de Outputweg Meer zichtbaar politie op straat, een wijkagent ( s avonds en in het weekend op de fiets). Er is ook reinigingspolitie nodig in de wijk. Bij scholen zou een wijkagent moeten controleren tijdens start, pauze en einde van school op verkeerd parkeren en te hard rijden. Imago Bij de flats aan de Trekvogelweg staat veel rotzooi. De gemeentereiniging wordt niet gebeld. Het trekt rommel. Ook staan er winkelwagentjes door de hele wijk. Idee : De winkeliers houden de wagentjes alleen binnen de winkel De gemeente snoeit in het waterwingebied en laat het afval dan liggen langs de weg van de Vrijheid. Dit trekt weer rommel aan. Het initiatief van de ROVA om een datum door te geven wanneer iedereen het grofvuil kon buiten zetten was een groot succes.

4 Idee : Een vast grofvuil ophaalmoment Er moet meer controle komen op het gooien van vuil vanaf de balkons en hier ook beboeten. Idee : Ten bate van de integratie zouden maandelijkse wijkfeesten helpen. Hierbij worden dan muziekgroepen uit de buurt uitgenodigd en worden spelletjes/wedstrijden georganiseerd. Bij deze spelletjes en wedstrijden worden teams gemaakt van allochtonen en Nederlanders gemengd. Thema jeugd, voorzieningen (sport en spelen) Jeugd/jongeren: - er is al (te) veel geld gestoken in voorzieningen voor de opgroeiende jeugd (o.a. doelpalen, the game), voor jongere kinderen is er nauwelijks iets - negatief gedrag van jongeren in de wijk wordt beloond - kleine kinderen worden door jongeren uit speeltuinen weggepest - skatebaan is fantastisch - de balans tussen hangjongeren en voorzieningen is redelijk - tevredenheid over Buitenkast, maar toezichthouders spreken nauwelijks Nederlands (zegt autochtone Nederlander) Beheer/toezicht: - voorzieningen moeten worden onderhouden, ook bewoners kunnen worden aangesproken op onderhoud tuinen, schoonhouden straten - er moet meer toezicht komen in de wijk - graag beter onderhoud Heemtuin - meer vuilnisbakken gewenst op straat Wensen tav voorzieningen: - voor het zwembad in Liendert moet iets terugkomen - graag meer te doen/meer voorzieningen voor 35-plussers, bijvoorbeeld in De Groen Stee - gebrek aan winkelvariatie, concurrentie supermarkten ontbreekt - openbare kunst wordt gemist, het mag wel wat fleuriger in de wijk Verkeersveiligheid: - graag snelheidsbeperkende maatregelen rondom de Zwaluwstraat - verkeerssituatie Lageweg is na renovatie onveiliger geworden - is een busbaan aan de Lageweg mogelijk? Sfeerimpressie: De nodige kritiek, maar toch ook veel positieve geluiden en suggesties. Opmerkelijk is dat er alleen witte mensen aanwezig zijn. De angst bestaat dat er niets met de geluiden van bewoners gedaan wordt, eerdere inspraak heeft nog niet tot echte plannen geleid. Laat in ieder geval iets terughoren! Thema openbare ruimte, milieu en verkeer 1 e ronde bewoner Beveiligingsweg Luchtverontreiniging, groene geluidswal, speelterrein kinderen -> te weinig open velden. Veel auto s die stilstaan op Weg van de Vrijheid. bewoner Eksterstraat Nieuw zwembad doorn in het oog -> risico s. Verkeersdrukte, parkeergelegenheid is ontoereikend -> woonerf?, Waterwingebied.

5 bewoonster Van Roijenpad Teveel bomen in de straat -> zicht op weg / veiligheid, nooit gesnoeid. Beplanting rond de vijver, ontneemt zicht, slopen bushokje regelmatig. bewoner Plompstraat Waterwingebied zo laten, te hard rijden op de Van Randwijcklaan, oude Super - > voorzieningenniveau. Inbreiding?? <-> meer groen in de stad. bewoonster Trekvogelweg Waterwingebied, zinloos snoeien, speelplek -> drugs, hek geplaatst, weinig info naar bewoners. Weg van de Vrijheid? Luchtverontreiniging. bewoonster Albatrosstraat Meer afvalbakken i.v.m. scholen, positief is snoei, vijver: fontein? bewoner Kraanvogelstraat Doelen speelveld weer verplaatsen, stoepen heel slecht, Van Randwijcklaan asfalt, fietspad door waterwingebied, sfeer: weten dat het er is?! bewoonster Reijmerinkstraat Positieve straat, waterwingebied bestuur -> permanente bedreigingen. Hogeweg (gebied tussen Lage en Hogeweg). Weg van de Vrijheid integreren. bewoner Reijmerinkstraat Speeltuin wordt goed onderhouden. Snelheid Van Randwijcklaan, schoolroute naar Fürglerplein, snelheidsremmende maatregelen, conform Lageweg, waterwingebied heilig! bewoonster Doorninkstraat Politie in de wijk! bewoner Van t Eindstraat Leuke buurt, waterwingebied, Hogeweg -> doortrekken naar overzijde richting Barneveldsebeek. bewoner Lageweg Positief: bramen plukken / fruitgroen, oosterse cultuur. Extra parkeerplaatsen, andere supermarkt. Negatief: drempels, doorsteek door hekwerk op Lageweg, bewoner Trekvogelweg Positief: groen, volstrekt geen bebouwing: uitspraak gem. Status Randenbroekerbos / park Schothorst. Waterwingebied is de plek waar menging autochtoon/allochtoon plaatsvindt -> uitbuiten als bindende factor. Avond niet onveilig. Scholen vervangen op bestaande plaats. Knoop Hogeweg A28. Lageweg: onveiliger geworden? Klachtafmelding: nummer. Uw klachtnummer.. is verholpen? 2 e ronde bewoonster Fazantenstraat Waterwingebied: zwerfvuil, verlichting, hondenuitlaat gebied. bewoonster Van t Eindstraat Positief: rustgevend gebied, ontmoetingsplek, schoner dan elders -> wordt door mensen zelf opgeruimd. Negatief: bromfietsers helaas door hele gebied, Hogewegzone: zorgen! Parkwachter? Burgerinitiatieven, poepzakautomaat.

6 bewoner Kwikstaartpad Rustige buurt, waarom zwembad Liendert dicht? Voorzieningenniveau is nu op minimum, zwemmen in de Beek -> allochtonen. Waterplas + zand in waterwingebied. flip-over + - waterwingebied 2 honden los zwerfafval in waterwingebied groen is argument om huis te kopen hondenuitlaatgebied onduidelijk prima wijk weinig verlichting rustgevend waterwingebied, ook al is het druk bromfietsers in waterwingebied dichte begroeiing langs de flats zwerfvuil schaapskudde ->sociaal effect luchtkwaliteit Hogeweg niet verlichten s nachts is goed voor de dieren zorg groenzone Hogeweg zwerfvuil wordt door bewoners opgeruimd zwembad Liendert is dicht sociaal ontmoetingspunt men is snel bang rustige buurt te weinig winkels (supermarkt) graag meerdere kleine voorzieningen buitenbadwater + groene speelweide bij de Schammer garages de Horsten weg groene wijk luchtverontreiniging waterwingebied: heel mooi (houden zo!) groen gekapt in groenzone locatie speelvoorzieningen stilstaande (+ racende) auto s Weg van de Vrijheid -> onveilig zorg zwembad (veiligheid, verkeer) hard rijden / onoverzichtelijk parkeren waterwingebied niet bebouwen Van Roijenpad: meer zicht! Nu veel te snoeien bomen, speelveld: nieuwe beplanting slopen bushokje! hard rijden Van Randwijcklaan voorzieningen (Molendijkflat) terug liever geen inbreiding, groen houden waterwingebied, zinloos kappen van een boom weinig terugkoppeling van plannen/acties richting bewoners Weg van de Vrijheid, wat gaat er gebeuren? benzinedampen -> raam dicht veel zwerfafval rondom scholen -> meer afvalbakken (bestaande zitten vol) graag fontein in vijver / hinder vanwege scholen gebruik voetbalveld Kraanvogelstraat doeltjes svp verplaatsen -> modder park (waterwingebied) heel boom stoepen slecht fantastisch wonen (Reijmerinkstraat) waterwingebied meer visitekaartjes van de wijk / beter toegankelijk op de fiets waterwingebied heel mooi waterwingebied versterken / betere beleving rustig rijden, mooie buurt wat gebeurt er met het waterwingebied in relatie tot Hogeweg? speeltuin goed onderhouden (Reijmerinkstraat) Weg van de Vrijheid integreren als dat kan in waterwingebied waterwingebied heilig crossen Van Randwijcklaan -> onveilig voor

7 woon tevreden (Doorninkstraat) erg gezellig straat, leuke buurt waterwingebied -> natuur woon fijn voldoende parkeerplekken Boersma voor bewoners s avonds woon prima (Trekvogelweg) fietsers / overstekende kinderen -> snelheidsbeperkende maatregelen meer blauw op straat (ook: buitenstaande kliko s) doortrekken ecologische zone waterwingebied richting overkant Hogeweg meer fruitstruiken en fruitbomen in waterwingebied te hoge drempels in Lageweg -> te brede vluchtheuvels -> gevaarlijk als 2 of 3 kinderen naast elkaar fietsen andere supermarkt naast Super de Boer volstrekt geen bebouwing in waterwingebied! Verwachtingen: -> activiteiten in waterwingebied - verwachting -> financieel v/d gemeente (+ proces, + meedenken, communicatie) - schilderen - verhalenvertellers - voorlezen -> verdeelde gebieden -> meer handhaven -> achterpaden verlichting -> parkwacht (Melkertbaan?) Eemfors -> burgerinitiatieven inzetten -> poepzakmachine + afvalbak Spanningsveld: - geen licht voor natuur - wel licht voor hondenuitlaters - honden losloopgebied - spelende kinderen

Verslaglegging De Rietvink Bewonersavonden ronde maart

Verslaglegging De Rietvink Bewonersavonden ronde maart Verslaglegging De Rietvink Bewonersavonden ronde maart Woensdag 25 maart sessie 1 Lichtrood De Blauwe Tram, 11 bewoners Opmerkingen Verkeer en parkeren De parkeerdruk is hoog. Bewoners hebben vaak zelf

Nadere informatie

Enquête verkeersveil Enquête igheid school - thuis route

Enquête verkeersveil Enquête igheid school - thuis route Enquête verkeersveiligheid school - thuis route Inleiding Bij het maken van ons nieuwe schoolplan 2011-2015 is er onder de ouders van onze kinderen een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Bij dit onderzoek

Nadere informatie

Resultaten atelier 2 oktober 2009. IS Maatwerk

Resultaten atelier 2 oktober 2009. IS Maatwerk Resultaten atelier 2 oktober 2009 A1-1 Bouwen aan het Robert Scottplein, maar niet te hoog (maximaal 3 lagen). Bouwen aan de Jan van Galenstraat maximaal 5 lagen met parkeren. Let op rust in de buurt.

Nadere informatie

VERKEER OP DE RINGDIJK ENQUÊTE ONDER BEWONERS, BEDRIJVEN EN DORPSRADEN

VERKEER OP DE RINGDIJK ENQUÊTE ONDER BEWONERS, BEDRIJVEN EN DORPSRADEN VERKEER OP DE RINGDIJK ENQUÊTE ONDER BEWONERS, BEDRIJVEN EN DORPSRADEN Beste Lezer, Met deze enquête willen we uw mening over de verkeersveiligheid op de Ringdijk in beeld brengen. Het verkeersadviesbureau

Nadere informatie

Totaal overzicht plus- en minpunten Omegawoningen en De Meerpaal

Totaal overzicht plus- en minpunten Omegawoningen en De Meerpaal Totaal overzicht plus- en minpunten Omegawoningen en De Meerpaal Resultaten van de Omegawoningen De Woning Stank uit putje (riolering) 2 Sanitair is oud Afvoer is slecht Tocht en vocht; condens Enkel glas

Nadere informatie

Dagelijks een ronde lopen door bewoners in gesprek gaan met voetballende jongeren, eventueel melding maken naar politie en wijkmanager

Dagelijks een ronde lopen door bewoners in gesprek gaan met voetballende jongeren, eventueel melding maken naar politie en wijkmanager J A A R P L A N 2 0 1 3 2 0 1 4 Thema Jongeren Vermindering overlast voetbalveld Frankenskamp Werkgroep Jeugd: Delia Brouwer Verantwoordelijke Vermindering overlast Vervangen van de metalen omheiningen

Nadere informatie

Wijkraadpleging Molenwijk. Gemeente Haarlem Augustus 2012

Wijkraadpleging Molenwijk. Gemeente Haarlem Augustus 2012 Gemeente Haarlem Augustus 2012 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6C 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2012-concept Datum : Augustus 2012 Opdrachtgever :

Nadere informatie

Bewonersavond Koggepark

Bewonersavond Koggepark Bewonersavond Koggepark Woensdag 22 April Aanwezig: 17 bewoners, directeur Digitalis, De Stek, Mooizogoedzo, De Schoor Historie Koggepark Monique van Zandwijk, directeur basisschool de Digitalis startte

Nadere informatie

Uitkomsten bewonersavond Beusichem, 23 september 2009

Uitkomsten bewonersavond Beusichem, 23 september 2009 Uitkomsten bewonersavond Beusichem, 3 september 009 Jong in Beusichem (0 punten) Onderwerpen Speelplekken/activiteiten Speel- en spelmogelijkheden voor jeugd tussen 0-8 Speeltuin? Sportfaciliteiten jongeren

Nadere informatie

Inventarisatielijst verkeer

Inventarisatielijst verkeer Veiligheidsmanagement Systeem Inventarisatielijst verkeer Met deze inventarisatielijst op basis van scenario's inventariseert u alle risico s die het verkeer met zich meebrengt als het gaat om de speelplek.

Nadere informatie

Reactie KCAP op opmerkingen van de Participatiegroep

Reactie KCAP op opmerkingen van de Participatiegroep Reactie KCAP op opmerkingen van de Participatiegroep MODEL GROENE POORT/BUURT-AS OPMERKINGEN VERKEER Advies: ook overgang Hogeweg-Stadsring aanpakkenvoor veiligheid. Dit valt buiten ons projectgebied maar

Nadere informatie

Verslag bewonersavond Zuid aan Zet 18 maart 2013

Verslag bewonersavond Zuid aan Zet 18 maart 2013 Verslag bewonersavond Zuid aan Zet 18 maart 2013 In 't Hof van Colmschate vond op 18 maart een tweede bewonersavond plaats in het kader van de pilot Zuid aan Zet. Deze pilot is erop gericht bewoners meer

Nadere informatie

RESULTATEN ENQUETE NIEUW WALDECK. Franse buurt

RESULTATEN ENQUETE NIEUW WALDECK. Franse buurt RESULTATEN ENQUETE NIEUW WALDECK Franse buurt Doel van het onderzoek was een peiling hoe de buurt door de bewoners wordt beleefd, welke contacten men heeft, en wat men graag verbeterd wil zien. In totaal

Nadere informatie

Dorpsraad komt naar je toe deze zomer. Verslag bezoek Molenwijk

Dorpsraad komt naar je toe deze zomer. Verslag bezoek Molenwijk Dorpsraad komt naar je toe deze zomer Verslag bezoek Molenwijk Zaterdag 26 september 2015 1 Park rondom Kinderboerderij Over het algemeen zag het park er goed uit. Uiteraard liggen er takken, modder en

Nadere informatie

Verslag inloopavond herinrichting openbaar gebied rond Park Bolnes

Verslag inloopavond herinrichting openbaar gebied rond Park Bolnes Verslag inloopavond herinrichting openbaar gebied rond Park Bolnes Op woensdag 23 september 2015 heeft de gemeente een inloopavond georganiseerd over de herinrichting van het openbaar gebied van de Van

Nadere informatie

Plek die als meest onveilig wordt ervaren:

Plek die als meest onveilig wordt ervaren: Plek die als meest onveilig wordt ervaren: 1. Oversteek Wandelmeent 2. Parkeerplaats Vuurvlindermeent 3. Zuidermeent, afslag Waterjuffermeent 4. Oversteekplaats Noordermeent 5. Oversteek Rioolhuisje 6.

Nadere informatie

Buurtenquête Getfert-Perik

Buurtenquête Getfert-Perik Buurtenquête Getfert-Perik Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Wijkschouw Helmerhoek Zuid

Wijkschouw Helmerhoek Zuid Wijkschouw Helmerhoek Zuid Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

ENQUÊTE BEZOEKERS GAASPERPLAS ONDERWERP SCHOON, VEILIG EN HEEL.

ENQUÊTE BEZOEKERS GAASPERPLAS ONDERWERP SCHOON, VEILIG EN HEEL. ENQUÊTE BEZOEKERS GAASPERPLAS ONDERWERP SCHOON, VEILIG EN HEEL. 2014 GEACHTE BEZOEKER/RECREANT GAASPERPLAS, MIDDELS DEZE ENQUÊTE WIL DE AFDELING TOEZICHT VAN GROENGEBIED AMSTELLAND MEER INZICHT KRIJGEN

Nadere informatie

000495201509/001 ENQUETE LEEFBAARHEID BINNENSTAD WEERT. Waarom deze enquête?

000495201509/001 ENQUETE LEEFBAARHEID BINNENSTAD WEERT. Waarom deze enquête? ENQUETE LEEFBAARHEID BINNENSTAD WEERT 000495201509/001 Waarom deze enquête? Dank u dat u wilt meewerken aan de Enquête Leefbaarheid Binnenstad Weert. De Bewonersorganisatie Binnenstad (BOB) onderzoekt

Nadere informatie

Slecht Voldoende Goed Weet niet Wat vindt u van de gezondheid- en zorgvoorzieningen 4% 36% 56% 4% Wat vindt u van het aanbod aan gezondheid- en

Slecht Voldoende Goed Weet niet Wat vindt u van de gezondheid- en zorgvoorzieningen 4% 36% 56% 4% Wat vindt u van het aanbod aan gezondheid- en Enquête Schuytgraaf Bewoners van Schuytgraaf hebben de enquête ingevuld. In totaal waren er 144 respondenten. Hieronder vind je de belangrijkste conclusies en opmerkingen die uit de enquête naar voren

Nadere informatie

RESULTATEN ENQUETE NIEUW WALDECK DUITS / OOSTENRIJKSE BUURT

RESULTATEN ENQUETE NIEUW WALDECK DUITS / OOSTENRIJKSE BUURT RESULTATEN ENQUETE NIEUW WALDECK DUITS / OOSTENRIJKSE BUURT Doel van het onderzoek was een peiling hoe de buurt door de bewoners wordt beleefd, welke contacten men heeft, en wat men graag verbeterd wil

Nadere informatie

Aanwezig: Gemeente Leidschendam-Voorburg. Ca. 40 bewoners aanwezig.

Aanwezig: Gemeente Leidschendam-Voorburg. Ca. 40 bewoners aanwezig. Aanwezig: Sabine Terwindt Eric van t Hart Ron van der Meer Ben van Vliet Michelle Petit Frank Officier Mario Neirynck Meeuwisse Nederland BV Meeuwisse Nederland BV Ca. 40 bewoners aanwezig. Inleiding Sabine

Nadere informatie

Dorpsontwikkelingsplan Helvoirt 1e discussiebijeenkomst 8 jan.2008

Dorpsontwikkelingsplan Helvoirt 1e discussiebijeenkomst 8 jan.2008 Dorpsontwikkelingsplan Helvoirt 1e discussiebijeenkomst 8 jan.2008 Agenda Aanvang 20.00 uur Inleiding DOP en resultaten enquête Pauze, koffie/thee Discussie in groepjes Afsluiting uiterlijk 22.30 uur Wat

Nadere informatie

Checklist fysieke wijkkenmerken van de gebouwde omgeving

Checklist fysieke wijkkenmerken van de gebouwde omgeving Checklist fysieke wijkkenmerken van de gebouwde omgeving Deze checklist is tot stand gekomen ten behoeve van het onderzoeksproject Wijk en Jeugd, waar gekeken wordt naar de fysieke (in)activiteit van kinderen

Nadere informatie

Denk mee. over uw eigen buurt! Manifestatie Stadsdeelplan 2012-2015

Denk mee. over uw eigen buurt! Manifestatie Stadsdeelplan 2012-2015 WalBoDuin Wijk: WALDECK, BOHEMEN, KIJKDUIN Verkeerssituatie verbeteren bij International School Betere oversteekplekken op straathoeken voor minder-validen Graffiti verwijderen Aanzien gesloten winkelpinten

Nadere informatie

Inhoudsopgave Pagina. Stichting Conclusies bewonersenquête wijkanalyse 2009 Versie: 1.1 Wijkteam Datum: 12 nov 2009 Achterwillens Pagina: 1 van 10

Inhoudsopgave Pagina. Stichting Conclusies bewonersenquête wijkanalyse 2009 Versie: 1.1 Wijkteam Datum: 12 nov 2009 Achterwillens Pagina: 1 van 10 Achterwillens Pagina: 1 van 10 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 2 2. Leeftijdsopbouw respondenten 2 3. Hoe worden zaken in de wijk gewaardeerd 3 3.1. Conclusies 4 4. Welke onderwerpen verdienen meer aandacht

Nadere informatie

ANWB Vrijetijdsonderzoek 4 gemeenten

ANWB Vrijetijdsonderzoek 4 gemeenten 20 augustus 2003 ANWB Vrijetijdsonderzoek 4 gemeenten ANWB Vrijetijdsonderzoek 4 gemeenten Inleiding Bij dit onderzoek gaat het om wat u in uw vrije tijd doet in UW EIGEN WOONOMGEVING. Anders gezegd gaat

Nadere informatie

Advies blok Wonen en buitenruimte

Advies blok Wonen en buitenruimte Als Kindergemeenteraad hebben we ons twee jaar lang verdiept in verschillende beleidsterreinen. We werden hierbij ondersteund door drie adviescommissies: Milieu, Economie en Veiligheid. Ook hebben er ruim

Nadere informatie

Voorlopig ontwerp Herinrichting Platte Daken Zuid

Voorlopig ontwerp Herinrichting Platte Daken Zuid Voorlopig ontwerp Herinrichting Platte Daken Zuid Programma 1. Het project 2. Voorlopig plan 3. Van der Duyn van Maasdamstraat 4. Van Hogendorpstraat en plein 5. Van Limburg Stirumstraat 6. Werkzaamheden

Nadere informatie

Voel je thuis op straat!

Voel je thuis op straat! Voel je thuis op straat! 0-meting onder kinderen, jongeren en volwassenen in Bergen op Zoom Centrum Ron van Wonderen Nanne Boonstra Utrecht, september 2007 Verwey- Jonker Instituut 1 Samenvatting en conclusies

Nadere informatie

Participatietraject 1 dd 03-04-2014 / workshop resultaten

Participatietraject 1 dd 03-04-2014 / workshop resultaten 1328 / Herontwikkeling Woonzorgcentrum Tuindorp Oost Utrecht Participatietraject 1 dd 03-04-2014 / workshop resultaten ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Wijkschouw Stadsveld Zuid

Wijkschouw Stadsveld Zuid Wijkschouw Stadsveld Zuid Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

1) Verkeersborden plaatsen (Woonwijk, 30 Km, Pas op spelende kinderen!, fietspad)

1) Verkeersborden plaatsen (Woonwijk, 30 Km, Pas op spelende kinderen!, fietspad) Besprekingsverslag van de bespreking met Klaassen Vastgoedontwikkeling / Site Woondiensten en de gemeente Doetinchem naar aanleiding van onze brief van 14 december 2009 inzake de huidige status van het

Nadere informatie

Buurtenquête Glanerbrug-Zuid

Buurtenquête Glanerbrug-Zuid Buurtenquête Glanerbrug-Zuid Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Januari 2016. Nieuwjaarsvegen. Kerstboom weg doen?

Nieuwsbrief. Januari 2016. Nieuwjaarsvegen. Kerstboom weg doen? Januari 2016 Vele mensen hebben het afgelopen jaar op welke manier dan ook een bijdrage geleverd aan Buurt Bestuurt, dat is geweldig. Doet u dit jaar weer mee? Wij wensen iedereen een gezellige, schone

Nadere informatie

Beleving openbare ruimte

Beleving openbare ruimte Beleving openbare ruimte Arenadiscussie Oosterhout 26 september 2012 Impressie 2 Inhoud Discussie beleving openbare ruimte pag. 4 Verdiepingsthema pag. 10 Fotoscores pag. 14 Bijlage pag. 33 3 Inleiding

Nadere informatie

Buurtenquête Walhof, Roessingh, t Sander

Buurtenquête Walhof, Roessingh, t Sander Buurtenquête Walhof, Roessingh, t Sander Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten

Nadere informatie

Panelonderzoek inwoners en openbaar groen

Panelonderzoek inwoners en openbaar groen Panelonderzoek inwoners en openbaar groen Gemeente Amersfoort Marlies Visser 2 juni 2015 De meeste panelleden zijn positief over het burgerinitiatief tot het opstellen van een Groenvisie. Men vindt over

Nadere informatie

Gemeente Uden: herinrichting Moleneind - Verslag bijeenkomst belanghebbenden - Datum Woensdag 13 juli 2016 Locatie Eigen Herd, Uden

Gemeente Uden: herinrichting Moleneind - Verslag bijeenkomst belanghebbenden - Datum Woensdag 13 juli 2016 Locatie Eigen Herd, Uden Gemeente Uden: herinrichting Moleneind - Verslag bijeenkomst belanghebbenden - Datum Woensdag 13 juli 2016 Locatie Eigen Herd, Uden Inhoudsopgave 1 Thema's uitgangspunten... 3 1.1 Overlast... 3 1.2 Alle

Nadere informatie

Wijkschouw Boswinkel en De Braker

Wijkschouw Boswinkel en De Braker Wijkschouw Boswinkel en De Braker Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Basisscholen-verkeersenquête 2006: een duidelijk signaal

Basisscholen-verkeersenquête 2006: een duidelijk signaal Basisscholen-verkeersenquête 2006: een duidelijk signaal Resultaten van een uitgebreide en representatieve verkeersenquête over verkeersveiligheid rond scholen en schoolroutes in de Bovenbuurt van Wageningen,

Nadere informatie

2015 Wijkplatform Velsen-Noord Onderzoek naar de Leefbaarheid

2015 Wijkplatform Velsen-Noord Onderzoek naar de Leefbaarheid Onderzoek naar de leefbaarheid Najaar 2015 www.wijkplatformsvelsen.nl/velsen-noord/ Wijkplatform Velsen-Noord Wijkplatform Velsen-Noord 1. Inleiding 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Opbouw rapport 3 2. Algemene toelichting

Nadere informatie

Wijkcentrum De Weijenbelt. Schelto Bus (VVD)

Wijkcentrum De Weijenbelt. Schelto Bus (VVD) Verslag U bent aan de buurt Berkum 29 mei 2013 Aanvang Locatie Aanwezige functionarissen Aanwezig vanuit de politiek 20.00 uur Wijkcentrum De Weijenbelt Hans Kempenaar (voorzitter) Erik Dannenberg (wijkwethouder)

Nadere informatie

PRESENTATIE, VRAGEN EN OPMERKINGEN INLOOPAVOND 1 MAART 2016 PROJECT ROODENBURG VERMAATSTRAAT PRESENTATIE

PRESENTATIE, VRAGEN EN OPMERKINGEN INLOOPAVOND 1 MAART 2016 PROJECT ROODENBURG VERMAATSTRAAT PRESENTATIE PRESENTATIE, VRAGEN EN OPMERKINGEN INLOOPAVOND 1 MAART 2016 PROJECT ROODENBURG VERMAATSTRAAT PRESENTATIE 1 2 3 4 5 6 7 VRAGEN EN ANTWOORDEN Naar aanleiding van de presentatie is er een mogelijkheid voor

Nadere informatie

Enquête Leusden. Op 2 mei is de enquête, bestaande uit 10 vragen verstuurd aan 36 adressen (49 personen) Aantal reacties: 27 43% Verstuurd Reacties

Enquête Leusden. Op 2 mei is de enquête, bestaande uit 10 vragen verstuurd aan 36 adressen (49 personen) Aantal reacties: 27 43% Verstuurd Reacties Programma 23 mei 1. Opening 2. Voorstellen 3. Status project 4. Resultaten enquête 5. Pauze/koffie 6. Presentatie vlekkenplan 7. Vervolg project 8. Vragen 9. Afsluiting Op 2 mei is de enquête, bestaande

Nadere informatie

Punt Onderwerp Stand van zaken, opmerkingen, conclusies, afspraken, contactpersoon Actie door / datum

Punt Onderwerp Stand van zaken, opmerkingen, conclusies, afspraken, contactpersoon Actie door / datum NOTULEN Vergadering Informatie avond Woonschouw Nijeveen Datum 25 september 2007 Tijdstip 19.00 uur tot 22.30 uur Locatie Dorpshuis de Schalle Aanwezig zie namenlijst Afwezig Notulen Punt Onderwerp Stand

Nadere informatie

: De Buurtkrant De Kruiskamp

: De Buurtkrant De Kruiskamp De Buurtkrant 2.0 De Kruiskamp Onderwerp : De Buurtkrant De Kruiskamp Projectnaam : De Buurtkrant Projectcode : Buurtkrant 2.0 Opleiding : VMBO ict BBL en KBL Datum schrijven : 1-1-14 Projectduur : 4 weken

Nadere informatie

Burgerbetrokkenheid in Centrum, Krinkelhoek en Mettegeupel. DOE HET LEKKER ZELF

Burgerbetrokkenheid in Centrum, Krinkelhoek en Mettegeupel. DOE HET LEKKER ZELF Burgerbetrokkenheid in Centrum, Krinkelhoek en Mettegeupel. DOE HET LEKKER ZELF Hoe houden we onze wijk leefbaar, schoon, veilig, groen, fraai, gezellig en wat al niet meer. Daar heeft de wijkraad CKM

Nadere informatie

In de periode 2011-2015 wordt voor iedere Enschedese buurt een wijkbeheerplan opgesteld.

In de periode 2011-2015 wordt voor iedere Enschedese buurt een wijkbeheerplan opgesteld. Buurtenquête Pathmos Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede een wijkbeheerplan

Nadere informatie

Maatregelen- en doelenmatrix OV Roosevelt & Trekvliet Rood = gewijzigd Doorgestreept = vervallen

Maatregelen- en doelenmatrix OV Roosevelt & Trekvliet Rood = gewijzigd Doorgestreept = vervallen Maatregelen- en doelenmatrix OV Roosevelt & Trekvliet Rood = gewijzigd Doorgestreept = vervallen Onderwerp (afkomstig Bewegwijzering Bij de straatnaamcommissie nagaan of er wijzigen aangebracht kunnen

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek. onderhoud openbare ruimte

Kwaliteitshandboek. onderhoud openbare ruimte Kwaliteitshandboek onderhoud openbare ruimte 2014 Voorwoord De openbare ruimte is een verzamelnaam voor plekken die we allemaal gebruiken. Bijvoorbeeld straten, parken, pleinen en voet- en fietspaden.

Nadere informatie

Buurtonderzoek in Hellevoetsluis, in de Gorsingen Hoeck in de omgeving van de Branding en omliggende straten van 11 tot 16 mei 2015

Buurtonderzoek in Hellevoetsluis, in de Gorsingen Hoeck in de omgeving van de Branding en omliggende straten van 11 tot 16 mei 2015 BUURTONDERZOEK Gorsingen Hoeck Buurtonderzoek in Hellevoetsluis, in de Gorsingen Hoeck in de omgeving van de Branding en omliggende straten van 11 tot 16 mei 2015 Hierbij gaven 75 bewoners aan de deur

Nadere informatie

Opbrengst Debat van Baarle 1 22 januari 2015

Opbrengst Debat van Baarle 1 22 januari 2015 Opbrengst Debat van Baarle 1 22 januari 2015 Doel en opbrengst Debat van Baarle De gemeente wil graag samen met bewoners en belangenvertegenwoordigers de toekomst van de gemeente creëren. In het eerste

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN WERKGROEPEN OUD STEIN

SAMENVATTING VAN WERKGROEPEN OUD STEIN SAMENVATTING VAN WERKGROEPEN OUD STEIN WONEN EN WERKEN WERKGROEP VROM Handhaven van het aantal sociale huurwoningen, ook bij sloopopgave na 2020. De aantrekkelijkheid van oud- Stein vergroten door in te

Nadere informatie

Communicatieverslag Kievitstraat e.o. te Boskoop

Communicatieverslag Kievitstraat e.o. te Boskoop Communicatieverslag Kievitstraat e.o. te Boskoop communicatieavond 16 juli 2014 - De Plataan te Boskoop Aanwezig namens de gemeente: A. Wijma (projectleider) K. van Kampen (ontwerper) F. Slakhorst (riooldeskundige)

Nadere informatie

Openbare ruimte Dordrecht

Openbare ruimte Dordrecht Openbare ruimte Dordrecht BEWONERSPANEL OVER PRIORITEITEN IN DE OPENBARE RUIMTE Inhoud 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen De kracht van de samenleving wordt steeds belangrijker. De gemeente Dordrecht

Nadere informatie

Veiligheid 2015 ^ICSB. Respons. Veiligheid & leefbaarheid. dŷ Veel sociale controle. Gemeente Gefdermafsen. 147 Respondenten. Veiligheid.

Veiligheid 2015 ^ICSB. Respons. Veiligheid & leefbaarheid. dŷ Veel sociale controle. Gemeente Gefdermafsen. 147 Respondenten. Veiligheid. Gemeente Gefdermafsen Veiligheid 2015 Respons 147 Respondenten 147 respondenten (270Zo). De respons is iets lager dan in 2013 (340Zo). De gemiddelde leeftijd van panelleden is 53 jaar. Mannen (5107o) B

Nadere informatie

Aan de ouders / verzorgers van de toekomstige leerlingen van Basisschool Schinveld

Aan de ouders / verzorgers van de toekomstige leerlingen van Basisschool Schinveld Aan de ouders / verzorgers van de toekomstige leerlingen van Basisschool Schinveld Geachte ouders/verzorgers, In de bijlage treft uw een vragenlijst aan omtrent de verkeersveiligheid in de nabijheid van

Nadere informatie

De vragen zullen gewaardeerd worden op een schaal van 1 tot 10, waarbij 1 zeer slecht en 10 uitstekend is.

De vragen zullen gewaardeerd worden op een schaal van 1 tot 10, waarbij 1 zeer slecht en 10 uitstekend is. Enquête Kort Haarlem In totaal hebben 151 mensen de enquête teruggestuurd, dit is een goede respons voor deze steekproef. Deze mensen zijn ingedeeld in vier gebieden binnen de wijk Kort Haarlem: - Witte

Nadere informatie

Verkeersmaatregelen Rucphen en Schijf

Verkeersmaatregelen Rucphen en Schijf Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Rapport Verkeersmaatregelen Rucphen en Schijf

Nadere informatie

De Grote Verkeerstoets - 2014 07/08/2014. 1. Ja. 2. Neen, want ik mag hier niet links afslaan. 3. Neen, want ik heb mijn arm niet uitgestoken.

De Grote Verkeerstoets - 2014 07/08/2014. 1. Ja. 2. Neen, want ik mag hier niet links afslaan. 3. Neen, want ik heb mijn arm niet uitgestoken. 100082: Welk voorwerp houd je hier boven je hoofd? 1. Een rood voorwerp. 2. Een map. 3. Een voetbal. 100081: Je slaat af naar links. Gebeurt dat hier helemaal veilig? 1. Ja. 2. Neen, want ik mag hier niet

Nadere informatie

Wijkschouw: Varvik Datum: 21 april 2015

Wijkschouw: Varvik Datum: 21 april 2015 Wijkschouw Varvik Op 21 april 2015 werd er een wijkschouw gehouden in het gebied Varvik (gebied 13a). Start- en eindpunt van de wandeling was Speeltuin t Varvik. Naast een aantal bewoners waren aanwezig

Nadere informatie

Aanvullende regelgeving en belangrijke bestuursbesluiten

Aanvullende regelgeving en belangrijke bestuursbesluiten Aanvullende regelgeving en belangrijke bestuursbesluiten Goedkeuring benodigd! Voor alle wijzigingen of uitbreidingen aan bestaande bouwwerken of nieuwbouw van welke aard dan ook is schriftelijke goedkeuring

Nadere informatie

gevraagd om een bushokje richting Etten-leur voor de nonnen en overige bezoekers en gebruikers richting Ettenleur

gevraagd om een bushokje richting Etten-leur voor de nonnen en overige bezoekers en gebruikers richting Ettenleur Stichting Wijkraad Buitengebied Breda Zuid-West Secretariaat Rithsestraat 187 4838 GA Breda + 31 765200785 www.wijkraadbredazw.nl info@wijkraadbredazw.nl wijkschouw 2007 Liesbos Probleem suggestie Wateroverlast

Nadere informatie

Overzicht van de wensen en ideeën van de 4 gevormde werkgroepen tijdens de informatie avond Herinrichting Kaai en omgeving op 24 2 2016

Overzicht van de wensen en ideeën van de 4 gevormde werkgroepen tijdens de informatie avond Herinrichting Kaai en omgeving op 24 2 2016 Overzicht van de wensen en ideeën van de 4 gevormde werkgroepen tijdens de informatie avond Herinrichting Kaai en omgeving op 24 2 2016 Werkgroep: De Kaai gebruik Beleving - Sfeerverlichting Parkeren -

Nadere informatie

Verkeersveiligheidsplan. Veilig verkeer rond de Godelindeschool

Verkeersveiligheidsplan. Veilig verkeer rond de Godelindeschool Verkeersveiligheidsplan Veilig verkeer rond de Godelindeschool Inhoudsopgave Voorwoord 3 Hoofdgebouw 4 -Ingang Gerard Doulaan 4 -Ingang Godelindeweg 7 -Ingang Rotonde 8 Dependance 12 -Fietsers 12 -Automobilisten

Nadere informatie

Visie herinrichting centrum Asten van de Werkgroep Verkeer Centrummanagement Asten.

Visie herinrichting centrum Asten van de Werkgroep Verkeer Centrummanagement Asten. Visie herinrichting centrum Asten van de Werkgroep Verkeer Centrummanagement Asten. Inleiding. Het creëren van een huiskamer is een belangrijke referentiegedachte: aldus is opgetekend in de Centrumvisie

Nadere informatie

Beantwoording vragen van de VVD-fractie over het parkeren in de Aker

Beantwoording vragen van de VVD-fractie over het parkeren in de Aker Bezoekadres Osdorpplein 1000 1068 TG Amsterdam Postbus 2003 1000 CA Amsterdam Telefoon 14 020 Fax 020 253 6009 www.nieuwwest.amsterdam.nl Retouradres: SNW, Postbus 2003, 1000 CA Amsterdam Aan de leden

Nadere informatie

SCHOUWVERSLAG 21 mei 2015 Verkeer, Groen en Veiligheid

SCHOUWVERSLAG 21 mei 2015 Verkeer, Groen en Veiligheid SCHOUWVERSLAG 21 mei 2015 Verkeer, Groen en VUTTER De Meerheuvel, De Bloemendaal, De Beverspijken Beverspijken Viaduct Essent Stroom Regelmatig glas op de weg. Graffiti (hangplek functie) Hek kapot /

Nadere informatie

PROJECT: ANALYSE BEWONERSENQUÊTE MIDDELBURG MORTIERE OPDRACHTGEVER: HEIJMANS VASTGOED DOCUMENT: NOTITIE 17 MEI 2016

PROJECT: ANALYSE BEWONERSENQUÊTE MIDDELBURG MORTIERE OPDRACHTGEVER: HEIJMANS VASTGOED DOCUMENT: NOTITIE 17 MEI 2016 Amayanda 1 PROJECT: ANALYSE BEWONERSENQUÊTE MIDDELBURG MORTIERE OPDRACHTGEVER: HEIJMANS VASTGOED DOCUMENT: NOTITIE 17 MEI 2016 Samenvatting en advies De enquêteresultaten laten zien dat de bewoners overwegend

Nadere informatie

Rapport van Aanbevelingen

Rapport van Aanbevelingen Rapport van Aanbevelingen Busroute Landsmeer Aangeboden aan College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Landsmeer in de persoon van wethouder Cor Hienkens Aangeboden door bewoners van de Fuutstraat

Nadere informatie

Resultaat 1 meting ten opzichte van 0 meting Cereslaan en De Beemd, Bernheze

Resultaat 1 meting ten opzichte van 0 meting Cereslaan en De Beemd, Bernheze Resultaten 1 meting ten opzichte van 0 meting en doelstelling uit 2010 Resultaten: Resultaat Resultaat Verschil Doelstelling Plan van Aanpak 2010 0 meting 1 meting 1 t.o.v. 0 Onveiligheidsgevoelens in

Nadere informatie

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal, Dorien de Bruijn 23 mei 2014 Vanaf 1997 is de Amersfoortse Stadspeiling elke twee jaar voor een belangrijk deel

Nadere informatie

Wijkschouw Bothoven deel D

Wijkschouw Bothoven deel D Wijkschouw Bothoven deel D Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

HzA stedebouw & landschap + Overes Interactieve Planontwikkeling IS Maatwerk IS Maatwerk

HzA stedebouw & landschap + Overes Interactieve Planontwikkeling IS Maatwerk IS Maatwerk IS Maatwerk Wat vooraf ging aan het festival? IS Maatwerk 8 november groep 7 Sint Lebuïnus IS Maatwerk 8 november groep 7 Sint Lebuïnus IS Maatwerk 8 november groep 7 Sint Lebuïnus kabelbaan vijver voetbalveld

Nadere informatie

Aanpakken van veiligheid; waar ligt de prioriteit?

Aanpakken van veiligheid; waar ligt de prioriteit? Aanpakken van veiligheid; waar ligt de prioriteit? Voor gemeenten en provincie is veiligheid een belangrijk thema. Hoe ervaren Groningers de veiligheid? Wat kunnen zij zelf doen om de veiligheid in de

Nadere informatie

Concept gebiedsvisie Stadionpark. Resultaten participatie

Concept gebiedsvisie Stadionpark. Resultaten participatie Concept gebiedsvisie Stadionpark Resultaten participatie 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Verloop participatie 4 Samenvatting algemene reacties 5 Samenvatting Waterfront 6 Samenvatting Stadionontwikkeling 8

Nadere informatie

Buurtonderzoek Sint Marten, mei 2008:

Buurtonderzoek Sint Marten, mei 2008: Buurtonderzoek Sint Marten, mei 2008: Inleiding: Eind mei 2008 heeft de SP in Arnhem een groot buurtonderzoek gehouden over woon- en leefkwaliteit in de wijk Sint Marten. De belangrijkste aanleiding voor

Nadere informatie

U en uw woonomgeving. Samen maken we er iets moois van

U en uw woonomgeving. Samen maken we er iets moois van U en uw woonomgeving Samen maken we er iets moois van Wonen doe je niet alleen. U heeft altijd te maken met uw woonomgeving. Rekening houden met elkaar en begrip tonen zijn daarbij erg belangrijk. Leystromen

Nadere informatie

Wijkschouw Voortman, Amelink en Ankrot

Wijkschouw Voortman, Amelink en Ankrot Wijkschouw Voortman, Amelink en Ankrot Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten

Nadere informatie

Woon- en leefregels Portiekwoningen

Woon- en leefregels Portiekwoningen Woon- en leefregels Portiekwoningen Woon- en leefregels Portiekwoningen Inleiding Prettig wonen wordt nog plezieriger, als iedereen zijn steentje bijdraagt: de woningcorporatie dan wel de V.V.E. (vereniging

Nadere informatie

Reacties Duivendaal 20 januari 2016

Reacties Duivendaal 20 januari 2016 Reacties Duivendaal 20 januari 2016 Model 1 Forum -/negatief Wat een lelijk blok. Veel te massief. Gebouw aan de LA naast bodemkunde is te hoog, te massief. Bebouwing Forum te overheersend? Onduidelijkheid

Nadere informatie

Wat doet het waterschap voor de wegen?

Wat doet het waterschap voor de wegen? Lesbrief wegen Wat doet het waterschap voor de wegen? Veilige wegen www.wshd.nl/lerenoverwater Afdeling Communicatie waterschap Hollandse Delta 1 Veilige wegen Sommige waterschappen zoals waterschap Hollandse

Nadere informatie

Evaluatie verkeerssituatie School B

Evaluatie verkeerssituatie School B Evaluatie verkeerssituatie School B Opgesteld door G. Smilda Afdeling Openbare Werken Concept November 2011 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Analyse verkeerssituatie... 2 Verkeersgedrag: lopen en fietsen...

Nadere informatie

NATUURBEHEER EN RECREATIE: HOE GAAT DAT SAMEN?

NATUURBEHEER EN RECREATIE: HOE GAAT DAT SAMEN? NATUURBEHEER EN RECREATIE: HOE GAAT DAT SAMEN? Resultaten van studiedag 30 oktober 2015 Provinciehuis Utrecht Aanleiding De aanleiding voor deze studiemiddag vormde de toenemende druk die de Stichting

Nadere informatie

2014, peiling 4b november 2014

2014, peiling 4b november 2014 resultaten 2014, peiling 4b november 2014 Van 4 tot en met 16 februari is de eerste peiling van 2014 onder het HengeloPanel gehouden. Hieraan deden 1.744 panelleden mee (een respons van 65%). Zij hebben

Nadere informatie

Bijlage 6. Consultatie moskee Omar El Faroek en Moskee Anwar-e-Quba

Bijlage 6. Consultatie moskee Omar El Faroek en Moskee Anwar-e-Quba Bijlage 6 Consultatie moskee Omar El Faroek en Moskee Anwar-e-Quba Samenvatting en reacties uit "Moskee-project" Consultatie inwoners de Gagel via interviews, de Surinaamse Anwar-e-Quba moskee en de Omar

Nadere informatie

Uitvoeringsplan honden

Uitvoeringsplan honden Uitvoeringsplan honden Gemeente Alkmaar, juli 2013 Inhoudsopgave pagina Inleiding 2 Alkmaar: een hondvriendelijke stad 2 Voorzieningen voor honden 5 Bestrijden van overlast 6 De hondenpenning 8 Financieel

Nadere informatie

Vereniging voor Pieters- & Academiewijk Financieel jaarverslag 2008

Vereniging voor Pieters- & Academiewijk Financieel jaarverslag 2008 Vereniging voor Pieters- & Academiewijk Financieel jaarverslag 2008 Per 31-12-2008 Saldi in euro's 1-1-2008 31-12-2008 Resultaat 2008 begroot werkelijk Postbank RC 282,45 65,15 217,30- Inkomsten 6.750,00

Nadere informatie

www.amersfoortvernieuwt.nl

www.amersfoortvernieuwt.nl Nieuwsbrief Liendert-Rustenburg nr. 7 oktober 2008 In deze uitgave Dag van de Dialoog Wanneer heeft u voor het laatst een boeiend gesprek gehad met een wildvreemde? Bent u benieuwd naar zo n unieke ervaring?

Nadere informatie

Veilige Buurten. 1. Overlast en criminaliteit aanpakken

Veilige Buurten. 1. Overlast en criminaliteit aanpakken Veilige buurten Veilige buurten Veilige Buurten 1. Overlast en criminaliteit aanpakken Iedereen wil wonen, werken, wandelen en winkelen in een veilige buurt. Een buurt waar je gewoon je kinderen buiten

Nadere informatie

Veilige en leefbare straat

Veilige en leefbare straat Manifest CDA Molenwaard Veilige en leefbare straat Aanleiding Afgelopen jaar is CDA Molenwaard met een groot groen hart de dorpen ingetrokken met de vraag: Wat heeft u op uw hart? Uit de vele honderden

Nadere informatie

ANWB Vrijetijdsonderzoek. Aanvulling voor de gemeenten Arnhem, Den Bosch, Emmen en Leiden

ANWB Vrijetijdsonderzoek. Aanvulling voor de gemeenten Arnhem, Den Bosch, Emmen en Leiden ANWB Vrijetijdsonderzoek Aanvulling voor de gemeenten Arnhem, Den Bosch, Emmen en Leiden colofon versie 1 status definitief titel ANWB Vrijetijdsonderzoek auteur ANWB/V&L/B&Ao/Onderzoek Contact ANWB/V&L/Algemeen

Nadere informatie

Weekbrief van 19 t/m 23 oktober 2015

Weekbrief van 19 t/m 23 oktober 2015 Weekbrief van 19 t/m 23 oktober 2015 19 20 21 22 23 Maandag 19 oktober Vandaag zijn er geen bijzonderheden. Dinsdag 20 oktober Vandaag zijn er geen bijzonderheden. Woensdag 21 oktober Vandaag moeten de

Nadere informatie

Fietsstraat Venkelstraat

Fietsstraat Venkelstraat Fietsstraat Venkelstraat Uitslag gebruikersonderzoek Auteur: Pau Tjioe Kho Gemeente Haarlem Sector Stadsbeheer Afdeling Verkeer en Vervoer Datum: februari 2006 Inleiding Haarlem heeft sinds naar 2005 een

Nadere informatie

Met o.a. Wat is project Wijk in Beeld? De foto s en resultaten. Wat Jongeren willen: Hun meningen & ideeën. Susanne Boer Jong Alphen 07-11-11

Met o.a. Wat is project Wijk in Beeld? De foto s en resultaten. Wat Jongeren willen: Hun meningen & ideeën. Susanne Boer Jong Alphen 07-11-11 Met o.a. Wat is project Wijk in Beeld? De foto s en resultaten. Wat Jongeren willen: Hun meningen & ideeën. Alles op een rij. Susanne Boer Jong Alphen 07-11-11 Wijk in beeld is een project dat is opgezet

Nadere informatie

Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk

Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk Woning en straat: veilig, stil en aangenaam Bij woningen geluid beperkt tot af en toe een auto. Stroomwegen (50 km/uur

Nadere informatie

Protocol leerlingenvervoer en veiligheid. Samen lopen in een groep

Protocol leerlingenvervoer en veiligheid. Samen lopen in een groep Veel kinderen gaan in Nederland lopend of fietsend naar school. Toch is er een aanzienlijk aantal ouders dat hun kinderen met de auto naar school brengt. Hierdoor ontstaan onveilige situaties, parkeerproblemen

Nadere informatie

Verbeterideeën digitale consultatie Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar

Verbeterideeën digitale consultatie Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar Verbeterideeën digitale consultatie Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar UTRECHT Maart 2015 Gebiedsagenda West Overzichtskaart verbeterideeën Nummer Titel van het Omschrijving 90 Ik woon sinds kort in lombok

Nadere informatie