Notulen ALV vergadering, gehouden op 18 mei 2010 te Amstelveen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notulen ALV vergadering, gehouden op 18 mei 2010 te Amstelveen"

Transcriptie

1 Notulen ALV vergadering, gehouden op 18 mei 2010 te Amstelveen Aanwezig: Wiet Mica, Erise van der Laan, Fokko Postma, Riet Helmig, George van Dijk, Jan Tesselaar, Anne Groeneveld, Monica van Beusekom, Arno Jansen, Martien van der Vaart, Gerard Klijn, Ramon van Goor, Ab van Goor, Riet Mica, Hennie van Dijk, Ria Stevens, Andre Weterings, Diny Weterings, Ronald Verlooy, Johan Koppenol, Richard Molleman, Jan Kroezen, Theo Waaijman, Gerard de Rooij, Henk van Aalst, Frans Schulte, Wil Kuijper, Gerard Pen, Roswitha van der Laan, Martien van der Wal, Ronald de Ruyter, Jaco Oussoren, Hans Beukers, Edwin Valentijn, Silvester Koppers, Jan Nieuwenhuis, Jan van Zijl, Peter Oudshoorn, Dick van der Laarse, Ria Oudshoorn, Charita Kuijper, Ella Postma, Gerard van der Laan, Marilou van der Keur, Gerton Geut, Xander Steutel, Jan Dignum, Dennis Beliën, Theo Kooijman, Don Werlemann, Nico van Heeringen, Lennard Bakker en Theo Schuurman. Afwezig m.b.: Frida Poelwijk, Sharona van der Laan, Adrie de Blieck, Helma van de Brink, Noeke van de Brink, Dennis Doeve, Arwin van der Laan, Tommy Kunst, Hanny Kunst, René Brandse, Hans Snelting, en Hendrik Kooij. 1.Opening. Om uur opent de voorzitter en heet ons hartelijk welkom en prijst zich gelukkig met de grote opkomst, op mogelijk de laatste vergadering te Amstelveen. Als speciaal uitgenodigde gasten zijn aanwezig; Wethouder Ingrid Lambrechts en wethouder Jacques Dekker. De nieuwe exploitanten van de Bowling Mijdrecht; Margret Tol, Alan Coltman en Carolyn Coltman. Daarnaast nog de pers in persoon van Nel van de Pol voor de Nieuw Meerbode. In zijn openingswoord refereert de voorzitter aan de eerste ledenvergadering, na de grote brand van Mijdrecht Bowling op waar 109 leden aanwezig waren. Het zijn 7 lange jaren geworden. Met dank aan de samenwerking met de ABV en Dirk Netjes die het ons als vereniging mogelijk maakte om actief te blijven bowlen. Het streven om naar een Mijdrechts Bowlinghuis terug te keren is onverminderd aanwezig gebleven en wordt uiteindelijk nu bewaarheid nadat er vele hobbels genomen moesten worden. De Gemeente de Ronde Venen zegde haar medewerking toe maar had weinig mogelijkheden omdat zij geen subsidie verstrekken aan ondernemingen zodat de mogelijkheden die zich aandienden door andere investeerders moesten worden gefinancierd. De mogelijkheid om aan of bij het nieuw te bouwen zwembad een bowling faciliteit te realiseren werd aan alle kanten belicht en uitgediept en vond in de eigenaar, de Heer Breve een grote voorstander om een bowling te creëren en de financiën rond te krijgen. Margret Tol, Alan Coltman en Carolyn Coltman gaan deze nieuwe bowling exploiteren en worden hierbij gefeliciteerd en succes gewenst. Carolyn neemt de horeca afdeling voor haar rekening. Dan stelt de voorzitter vast dat nagenoeg hetzelfde bestuur nog of weer in functie is zoals die vlak na de brand was. Een woord van dank aan allen de commissie terug naar Mijdrecht waarin zitting hadden; Johan Koppenol en Martien van Balgooi. De huidige kascontrolecommissie die een extra vergadering op vrijdagavond belegde om de begroting aan te passen om zo een opening te creëren voor de terugkeer naar Mijdrecht. Hier namen aan deel; Xander Steutel, Jan Kroezen, Richard Molleman en Fokko Postma. Ook werd Theo Waaijman bedankt voor zijn deskundige adviezen om de terugkeer naar Mijdrecht mogelijk te maken. Verder bedankt hij de gemeente voor hun aandeel in de terugkeer naar Mijdrecht. Dan zijn er nog twee mensen die de voorzitter in het bijzonder wil bedanken en wel degene die hem steeds terzijde hebben gestaan bij al zijn inspanningen om de bowlingfaciliteit in Mijdrecht

2 te realiseren, dat zijn Riet Helmig, een niet weg te denken bestuurslid die zich weer volledig aan de jeugd gaat wijden en niet in de laatste plaats zijn vrouw Riet. Die in de afgelopen periode de ups en downs in de ontwikkelingen en de daaraan verbonden tegenslagen heeft moeten trotseren. Zij krijgen beiden een bloemetje. Margret Tol wordt het woord gegeven en verteld hoe de uiteindelijke realisatie tot stand is gekomen. Zij heeft eerst pas twee weken terug, nadat het project voor hun aanvankelijk was afgeblazen omdat de financiering niet rond kwam, gehoord dat deze problemen nu waren ondervangen. De vraag was of zij nog steeds geïnteresseerd waren. Met een kort en bondig antwoord van JA zou de samenwerking een feit kunnen worden. Binnen luttele dagen, op 12 mei 2010 is deze samenwerking tot stand gekomen, en op 14 mei 2010 konden zij zich de trotse eigenaars noemen van Bowling Mijdrecht. De uitspraak; We gaan op 1 september 2010 in Mijdrecht bowlen klonk velen als muziek in de oren. De website zal dinsdag as. open gaan onder de naam Bowling Mijdrecht.nl De wethouders benadrukten, ieder op zijn/haar eigen wijze, het belang om de bowlingfaciliteiten in Mijdrecht terug te krijgen en zegde toe om zoveel mogelijk hulp te bieden om de BVM weer tot een gezonde vereniging te maken. Wethouder Lambrechts benadrukte en prees de vasthoudendheid om een zo moeilijk project te doen slagen en Dekker werd haast ziek van alle telefoontjes en s van Wiet m.b.t. dit project. Hierna werd er een korte pauze ingelast en werd afscheid genomen van de extra uitgenodigde gasten. 2. Inkomende stukken. Er waren 11 afzeggingen voor de vergadering van; Helma en Noeke van de Brink, Frida Poelwijk, Dennis Doeve, Sharona van der Laan, Arwin van der Laan, Tommy en Hanny Kunst, René Brandse, Hans Snelting en Hendrik Kooij. Voorts was er een machtiging afgegeven voor eventuele stemming van Arwin van der Laan aan Ronald de Ruijter. 3. Goedkeuring notulen van Lennard Bakker merkt op dat in pagina 2 en 4 genoemde stemmingen niet rechtmatig zijn verlopen omdat het stembureau volgens de statuten, uit 3 i.p.v. uit 2 personen moet bestaan. Frans Schulte merkt op dat de vergadering de stemming heeft goedgekeurd. Voorts wordt de machtiging van meer dan één persoon (tot 5) als onrechtmatig genoemd. Dit werd door het bestuur bevestigd. In het vervolg zal, volgens de statuten, slechts één machtiging worden toegestaan. Op de vraag of de stemming opnieuw moet gebeuren wordt negatief gereageerd daar het onderhavige onderwerp reeds is verjaard en de einduitslag niet meer doet veranderen. Waarvan akte. Xander Steutel merkt op dat op pagina 5, punt 9 het woord (reserve) verwijderd dient te worden daar een kascommissie uit 2 tot 3 personen kan bestaan. Waarvan akte. Richard Molleman informeert of er al een commissie benoemd is om de op pagina 7 genoemde promotie voor Mijdrecht te doen. Antwoord; De commissies voor zowel promotie voor de jeugd als voor ouderen en mensen met verminderde fysieke mogelijkheden moeten nog gevormd worden.

3 Theo Kooijman informeert of er al gekeken is naar de prijsopgave van een nieuwe drukker voor de Strike (pagina 7) antwoord van Fokko; vergeten om de vraag te beantwoorden. De notulen worden met de bovengenoemde aanpassingen door de vergadering goedgekeurd. 4. Goedkeuring notulen van Opmerking van Xander Steutel over pagina 1, punt 6; uitleg van de punten 5+6 moet zijn, uitleg van de punten 4+5. Waarvan akte. De notulen worden met bovengenoemde aanpassingen goedgekeurd. 5. Prijsuitreiking van de houseleague. De wedstrijdleider verzorgt de prijsuitreiking van touwtjes houseleague 2009/ Bestuurszaken. De voorzitter stelt aan de orde de uitbreiding van het bestuur en vervanging van bestuursleden. Wie wil zich inzetten voor; a. Wedstrijdzaken, voor één persoon is dat teveel werk, er wordt een tweede gezocht. b. Penningmeester, Fokko Postma zou graag aftreden. c. Riet Helmig blijft in het bestuur en gaat zich meer op de jeugd richten, George van Dijk blijft als notulist aan. Voor het secretariaat zoeken wij een nieuwe kandidaat. 7. NBF-Utrecht afdeling. Er is geen uitnodiging aan de afdeling of NBF gestuurd, dat zal mogelijk een volgende keer gebeuren. 8. Baanhuur en contributie. De penningmeester doet een voorstel tot verhoging van de contributie en baanhuur. Met een verhoging van de contributie van 2 % gaat de vergadering akkoord. Over het voorstel van verhoging van de baanhuur van 16,50 naar 17,-- zijn de meningen verdeeld. Richard Molleman vindt een verhoging nog niet nodig omdat we nog niet weten wat de baanhuur wordt in Mijdrecht. Wiet vraagt of we moeten wachten en dan eventueel na 3 maanden de baanhuur aanpassen. De verwachting is dat de baanhuur in Mijdrecht wellicht hoger zal zijn dan bij de Kegel. De vergadering wil eerst afwachten en dan aanpassen. 9. Rondvraag. Theo Schuurman; krijg je een andere bowlingpas als je geen nationale-league meer speelt.

4 Antwoord; Ja dat is mogelijk dat kun je op het aanvraag formulier invullen als verandering maar je kunt het ook aanpassen op de web-site van de NBF door in te loggen met je pasnummer plus je gemiddelde. Gerard van der Laan; de 4-mans league staat als voorstel op de site om op dinsdag en woensdag vroeg gespeeld te gaan worden, wij willen liever in een late league op woensdag spelen. Antwoord; Het is zoals gezegd een voorstel. Eenieder kan verzoeken om op een andere dag of aanvangstijd te beginnen met inachtneming dat de teams die al op een bepaalde dag en tijdstip spelen, zoveel als mogelijk is voorrang krijgen. Verder zal e.e.a. afhangen van de inschrijvingen. Dennis Beliën; stelt voor de puntensysteem van de scratchleague te wijzigen van 15 naar 4 punten. Antwoord; dit zal in het bestuur besproken worden. Voorts vraagt Dennis om de prijsuitreiking in het vervolg te laten plaatsvinden aan het einde van de respectievelijke league en niet op de ALV, omdat dan alle mensen aanwezig zijn. Antwoord; De prijsuitreiking kan inderdaad beter na het einde van de league plaats vinden. Theo Waaijman; zou, zoals in Mijdrecht ook gebeurde, op de woensdag laat league of in de woensdag late league willen spelen, hij gaat niet vroeg spelen. Antwoord; de indeling zal zo veel als mogelijk naar de wensen van de mensen gebeuren maar is geen zaak van één persoon alleen. Xander Steutel; vindt het publicatiebeleid m.b.t. notulen achterhaald en kan sneller op de site worden geplaatst. Antwoord; hier wordt verder aan gewerkt. Lennard Bakker; vraagt of het in Mijdrecht nog steeds mogelijk is om in dezelfde league in meer dan één team ingeschreven te staan? Antwoord; neen, terug naar Mijdrecht gelden op dit gebied weer de statuten zoals deze ook in Mijdrecht werden toegepast. Derhalve kun je nog maar in één team per league ingeschreven staan. Fokko Postma; stelt voor om de handicap berekening aan te passen aan 70% van 220 met een maximum van 70, dit i.v.m. het toetreden van spelers met een hoog paspoortgemiddelde waarvan het dan nagenoeg onmogelijk is om punten te winnen. Na een langdurige discussie en het naslaan van de statuten hierover wordt het voorstel in stemming gebracht. Er zijn slechts 2 tegen en een paar onthoudingen waarmee het voorstel wordt aangenomen. Jan Kroezen; hoeveel leden zijn er momenteel bij de BVM aangesloten? Antwoord; ± 140. Hoeveel teams en leden van de ABV hebben zich over laten schrijven naar de BVM? Antwoord; er hebben zich reeds teams aangemeld deze krijgen zoveel als mogelijk de plaatsing zoals gevraagd, afhankelijk van de aanvragen en beschikbaarheid. Dennis Beliën; worden teams die eerder zijn weggebleven i.v.m. verandering van locatie en touwtjesbanen opnieuw uitgenodigd? Antwoord; er hebben zich ook van hen reeds enige aangemeld. 10. Sluiting.

5 De voorzitter dankt een ieder voor de inbreng en sluit om uur af en wenst ieder een goede zomer en vakantie toe. Getekend; Voorzitter Secretaris/Notulist Datum: Datum:

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer Pinpost Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer Ja hooooooor daar is ie weer. (Dik voor mekaar show) de laatste Pinpost van dit seizoen. Boordevol informatie over

Nadere informatie

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Datum: 24 mei 2014 Locatie: Hotel Bergse Bossen in Driebergen Voorzitter: Ewout Brunt Notulist: Willemien Uijl 1. Opening door de voorzitter dhr.

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 Van de redactie: Voor u ligt de zesde uitgave van de Weidepraat 2014. In tegenstelling tot de

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S.

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S. EVBV-Octopus Uitnodiging ALV Geachte leden, Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S. OM 19:30 UUR IN MARTINIHAL

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering 03-12-2013 19.00 uur

Algemene Leden Vergadering 03-12-2013 19.00 uur Algemene Leden Vergadering 0-1-01 1.00 uur 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 Aanwezig: Bestuur 01-01: Jaleesa Chia, Fenna van den Eerenbeemt, Elyn Braat, Evelien Mulder, Eline Herrings, Job Zonneveld Bestuur

Nadere informatie

Alex Odijk vindt het jammer dat geen der briefschrijvers ter vergadering aanwezig is.

Alex Odijk vindt het jammer dat geen der briefschrijvers ter vergadering aanwezig is. Verslag van de 77 e Algemene Ledenvergadering van Het Stripschap Het Huis Utrecht in Utrecht op 16 november 2014 in Aanwezige bestuursleden: Meerten Welleman (waarnemend voorzitter en secretaris), Erwin

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 1. Opening Alvorens tot opening over te gaan, vraagt de voorzitter de vergadering een moment van stilte te betrachten ter nagedachtenis aan José van

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 16 MAART 2015

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 16 MAART 2015 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 16 MAART 2015 1. Opening De waarnemend voorzitter, Heidi Smits, heet de leden van harte welkom op deze algemene ledenvergadering, in het bijzonder de ereleden Ger

Nadere informatie

Notulist: 1) Opening De voorzitter opent de vergadering om 20.11 uur en heet ieder die aanwezig is van harte welkom.

Notulist: 1) Opening De voorzitter opent de vergadering om 20.11 uur en heet ieder die aanwezig is van harte welkom. Overleg: Ingelaste Algemene Leden Vergadering (ALV) Datum: Woensdag Locatie: De Point Aanvang: 20.00 uur Aanwezig: Notulist: Michael van Maaren (MvM), Dory van der Meent (DvdM), Edwin van Erk (EvE), Paula

Nadere informatie

UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING

UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING Het bestuur van LBC nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering van de Leiderdorpse Bridgeclub. De ALV wordt gehouden op maandag 23 september 2013

Nadere informatie

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op:

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op: Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014 Onderwerp: Uitnodiging voorjaarsvergadering 2014 Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole

Nadere informatie

Notulen algemene ledenvergadering A.V. Spirit d.d. 11 december 2013

Notulen algemene ledenvergadering A.V. Spirit d.d. 11 december 2013 Notulen algemene ledenvergadering A.V. Spirit d.d. 11 december 2013 Locatie : clubgebouw A.V. Spirit, Sportpark Kikkershoek Aanwezig : 55 leden, inclusief 2 bestuursleden zie presentielijst Afwezig : de

Nadere informatie

VERENIGING PEELBELANG LANDHORST

VERENIGING PEELBELANG LANDHORST UITNODIGING 67 e ALGEMENE JAARVERGADERING VERENIGING PEELBELANG LANDHORST Datum: dinsdag 2 april 2013 Plaats: Aanvang: Dorpshuis De Stek Landhorst 20.00 uur Agenda: 1. Opening en inleiding door de voorzitter.

Nadere informatie

1. Opening Aad opent om 20.10 uur de vergadering en geeft aan dat er nog enkele mensen wat later zullen komen.

1. Opening Aad opent om 20.10 uur de vergadering en geeft aan dat er nog enkele mensen wat later zullen komen. Verslag ALGEMENE LEDENVERGADERING - SV TWELLO Datum 30 juni 2010 Plaats en tijdstip 20 uur aan de Zuiderlaan Verslag Elly van Otterloo Afgemeld G. Menkhorst, G. Witteveen, D. Pol- van Brummen, B. v/d Hoogen,

Nadere informatie

ALV. Uitnodiging voor de De Zuidwesthoek. Colofon. Voorwoord. Beste leden, Het is weer zover, de algemene ledenvergadering

ALV. Uitnodiging voor de De Zuidwesthoek. Colofon. Voorwoord. Beste leden, Het is weer zover, de algemene ledenvergadering Uitnodiging voor de De Zuidwesthoek ALV Voorwoord Beste leden, Het is weer zover, de algemene ledenvergadering van Zwem- en Polovereniging de Zuidwesthoek. Deze zal plaatsvinden op zondag 24 maart om 10.30

Nadere informatie

Verslag jaarvergadering

Verslag jaarvergadering Verslag jaarvergadering Datum: 7 oktober 2013 20:00 uur Locatie: Kantine AD'69 Aanwezig: 47 leden 1. Welkom Erik-Jan opent de vergadering en heet iedereen welkom. We hopen vandaag op deze jaarvergadering

Nadere informatie

Vereniging Deelnemersbelang Plantages Ghana - VDPG

Vereniging Deelnemersbelang Plantages Ghana - VDPG website: www.plantages-ghana.nl - mail: info@plantages-ghana.nl post: secretariaat VDPG - Postbus 30-4325 ZG Renesse - telefoon: 06.51582411 KvK: 17208456 - Bankrekening: 67.57.95.044 Vereniging Deelnemersbelang

Nadere informatie

Notulen ALV van 16 april 2014 te Rotterdam Blad 1 van 5

Notulen ALV van 16 april 2014 te Rotterdam Blad 1 van 5 Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de VGV gehouden op woensdag 16 april 2014 in Grand Café Restaurant Rustburcht te Rotterdam. Aanwezig 44 leden, waaronder : Bestuursleden: Joop Hoogvliet, voorzitter.

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE TWEEDE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN STALKAARSENFLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHÖYERSTRAAT) TE GORINCHEM,

NOTULEN VAN DE TWEEDE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN STALKAARSENFLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHÖYERSTRAAT) TE GORINCHEM, NOTULEN VAN DE TWEEDE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN FLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHÖYERSTRAAT) TE GORINCHEM, GEHOUDEN OP 22 NOVEMBER 2007 TE GORINCHEM LOCATIE SCHOLENGEMEENSCHAP GOMARUS

Nadere informatie

Notulen Algemene ledenvergadering volleybalvereniging Utrecht Vrijdag 29-10-2010 Vergaderzaal Galgenwaard 20.00 uur

Notulen Algemene ledenvergadering volleybalvereniging Utrecht Vrijdag 29-10-2010 Vergaderzaal Galgenwaard 20.00 uur Notulen Algemene ledenvergadering volleybalvereniging Utrecht Vrijdag 29-10-2010 Vergaderzaal Galgenwaard 20.00 uur ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS

ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS 1) OPENING DOOR DE VOORZITTER De voorzitter Albert de Wild opent om 20.00 uur de vergadering en sluit deze direct weer gezien

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering

Algemene ledenvergadering Algemene ledenvergadering Woensdag 1 mei 2013 om 20:00 uur BOWLING VERENIGING VELDHOVEN Hierbij nodigen wij U uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van de Bowling Vereniging Veldhoven,

Nadere informatie

Verder geen vragen aan de orde zijnde, worden de notulen goedgekeurd en vastgesteld.

Verder geen vragen aan de orde zijnde, worden de notulen goedgekeurd en vastgesteld. Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. Agendapunt / Bijlage Vergadering : Algemene Ledenvergadering NEVI Datum : 15 november 2013 Plaats : Green Village - Nieuwegein Aanvang : 15.00 uur Sluiting: 17.45

Nadere informatie

Notulen van de jaarvergadering van ATV "Ons Buiten" gehouden op 23 maart 2012.

Notulen van de jaarvergadering van ATV Ons Buiten gehouden op 23 maart 2012. Notulen van de jaarvergadering van ATV "Ons Buiten" gehouden op 23 maart 2012. Aanwezig: 106 leden inclusief 4 bestuursleden. Afwezig: Het volgende lid had bericht van verhindering gegeven: Ludwien de

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014 Tijd Plaats : 20.00 uur tot 22.30 uur : Speeltuinvereniging 110-Morgen, Minosstraat 6 te Rotterdam

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering Woensdag 8 januari 2014, 20:00 uur

Algemene Ledenvergadering Woensdag 8 januari 2014, 20:00 uur Speciale editie van de W E I D E P R A A T Algemene Ledenvergadering Woensdag 8 januari 2014, 20:00 uur tevens Nieuwjaarsreceptie Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2013,

Nadere informatie

Na afloop, naar verwachting om 22.00u zetten we Peter Boer in het zonnetje om hem te bedanken voor zijn inzet!

Na afloop, naar verwachting om 22.00u zetten we Peter Boer in het zonnetje om hem te bedanken voor zijn inzet! UITNODIGING EN AGENDA VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING D.D. WOENSDAG 22 APRIL 2015 OM 20.00 UUR IN DE VERENIGINGSRUIMTE VAN ZWEMBAD DE KULK TE VLAARDINGEN 1. Opening en mededelingen 2. Vaststellen notulen

Nadere informatie

Notulen Wisselings Algemene Ledenvergadering

Notulen Wisselings Algemene Ledenvergadering Notulen Wisselings Algemene Ledenvergadering 15 oktober 2013 5 10 15 Aanwezig: Willemijn Bouchier, Sjeng van Heemst, Bart Vroom (bestuur), Ludo Bolling, Stijn Foppen, Fleur Gommers, Frances van Tilborg

Nadere informatie

Nummer 285 september 2011. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel.

Nummer 285 september 2011. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. Nummer 285 september 2011 Kontakten Tafeltennisvereniging Smash R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. 0174-242 395 Kontakten 285 september 2011 Kontakten is een uitgave van Tafeltennisvereniging

Nadere informatie